MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 1 2015"

Transkriptio

1 Uusjyvät MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI Pohjois-Suomi UUTISJYVÄT Ant Sahi MTK on ollut uudennäköinen järjestö tämän vuoden alusta alkaen, kun päätökset metsänhoitoyhdistysten jäsenöitymisestä suoraan Keskusliittoon astuivat voian. Järjestöuudistuksen päätökset ja toimeenpano on siten tehty, mutta nyt uudistus on vielä saatava näkymään toiminnassa. Sivu 7. Edukuntavaalit sivut 8-9 MTK Pohjois-Suomen uusi puheenjohtaja Jari Ahlholm: Usko suolaiseen atalouteen on vahva Kanperänellä Kärsämäellä sukulaansa viljelevälle Jari Ahlholmille lan jatkaminen ei ollut itsestään selvyys. - Kävin aikoinaan kauppaopiston, sillä olen viljan pölylle allerginen, Jari Ahlholm rtoo. Tarkoitus oli kouluttautua kain varalta ihan eri alalle. Koulun käynnistä on ollut kuitenkin myöhemmin hyötyä, kun Jari jatkoi sukulansa viljelemistä. - Armeijan jälen kävin Haapajärvellä amieskoulun perusjakson, jonka jälen jatkoin opisluani Koivikossa Muhoksella ja valmistuin karjatalousagrologiksi, Ahlholm rtoo. Vuodesta 1906 lähen salla suvulla olevaa laa on tulevaisuudessa tulossa viljelemään jo seuraava sukupolvi, kun sekä poika Johannes että tytär Juulia opislevat alalle. - Johannes opislee agrologiksi Iljoella ja tyttöystävänsä Jenna valmistuu aseutuyrittäjäksi Haapajärveltä tänä väänä. Juulia lue koeläinedettä Maatalous- ja metsäeteellisessä, Ahlholm sanoo. Hän on iloinen lastensa amnvalinnasta, alalle nuorisoa ei ole pakotettu. Korkiakosn laa pyritään koko ajan hittämään ja mietmään, miten asioita voitaisiin tehdä paremmin. - Peltoa pitäisi saada lisää, kun lannanlevitysvaamukset kasvavat koko ajan, Ahlholm jatkaa. Isännän ja emännän yhteinen intohimo on Ayrshire karjan jalostustoiminta. Anu Ahlholm kuuluu myös Suomen Ayshirekasvattajat ry:n hallituksen. Suomen Ayrshirekasvattajat perustetin vuonna 2000 puolustaan Ayrshirerotua. Yhä edelleen tuo toiminta-ajatus on ajankohtainen ja yhdistys on erittäin tarpeellinen ja akivinen. Tänä päivänä yhdistyksellä on lähes 500 jäsentä. - Kävimme Kanadassa tutustussa alan kasvattajiin Montrealin kupeessa, Jari Ahlholm rtoo. Kanadalaiset viljelijät ovat ylpeitä amstaan ja siellä ataloutta arvostetaan. - Ruokarkkinat ovat valtavat asuuhan pelkästään Monteralissa 1,6 miljoonaa asukasta. Montreal on Kanadan johtava kauppa- ja teollisuusskus. - Meillä on tässä lähellä Venäjä ja Pietari, jossa on yli 5 miljoonaa asukasta. Se voi hyvinkin olla tulevaisuudessa meidän tärin vienkohteemme, iso hdollisuus kuitenkin, Ahlholm alailee. Yhdistystoiminta tuo etoa ja voia Jari Ahlholm liittyi jo nuorena vaimonsa Anun kanssa nuoriin tuottajiin. Hänelle yhdistystoiminta on ollut aina tärää. - Kun sanhenkiset san alan ihmiset kokoontuvat, voi vaihtaa ajatuksia, etoa ja komuksia, hän sanoo. Yhdessä teminen tuo voia. Hän sanoo myös yhdistystoiminnan olevan aaltoista toimintaa. - Välillä tehdään enemmän välillä vedetään vähän henä ja rätään voimia, Jari Ahlholm toteaa. Kun MTK Kärsämäen toiminta alkoi viimeksi hiipua, sitä puhalletin henkiin järjestämällä jäsenistölle jouluruokailu. - Tämä perinne on jäänyt voian ja nyt kokoonnumme isolla porukalla joka vuosi hyvän ruuan äärelle iloisella mielellä. Puheenjohtaja toteaa, että Suomessa ja suolaiset atalousyrittäjät alkavat olla ylpeitä osta työstään ja suolaiset omista viljelijöistään. - Teemme tärää työtä tuottalla hyvää puhdasta lähiruokaa, Ahlholm kiteyttää. Teks ja kuvat: Tuula Uitto Isännän ja emännän harrastus on Ayrshire karjan jalostustoiminta. Tässä Johannes ja Jari Ahlholm esittelevät yhtä palkittua valioyksilöään.

2 Uusjyvät Pääkirjoitus Jo ennen vään peltotöitä viljelijät joutuvat tänä vuonna temään aikaisempia vuosia töisevämmän työrupean perehtymällä uuden atalouden tukijärjestelmän sisältöön. Salla jokainen tee mielessään valintoja järjestelmän eri osiin sitoutumisesta. Nyt kun olemme uuden ohjelkauden alussa, uuteen tukijärjestelmään tutustumiseen ja valintojen mietmiseen kannattaa varata aikaa ja tarpeen mukaan pyytää neuvojankin apua. Tukijärjestelmän sisäinen logiikka on etenkin ympäristökorvausjärjestelmän ja eläinten hyvinvoinkorvauksen osalta muuttunut nimensä mukaises korvauksen ksamiseksi etyistä edellytetyistä toimenpiteistä. Jokaisen kannattaa olla kohdallaan mietä etenkin valinnaisten sitoumusten ja sopimusten osalta, mitä on valmis temään määriteltyä korvausta vastaan. Nämä ratkaisut on syytä jokaisen todellakin mietä itse. Nyt ei kannata ajatella sitä, mitä naapuri tee tai huhupuheet rtovat. MTK Pohjois-Suomi on yhdessä atalouden yhteistoiminta-alueiden, ProAgrioiden ja ELY-skusten kanssa suunnitellut molempien akunen alueelle koulutuskokonaisuuden uudesta atalouden tukijärjestelmästä.koulutusten ajankohdat ja paikat julkaistaan tässä lehdessä. Lisäksi Pohjois-Pohjanalla YTAalueet järjestävät kuntakohtaisia koulutuksia Kannustan ja hotan jäsenistöämme osallistuan koulutuksiin. Koska tukikoulutukset ovat tänä väänä aikaisempaa laajempia, emme ole pyrkineet sijoittaan tuottajayhdistysten kokouksia koulutusten yhteyteen. Kokous- ja koulutuspäivästä muodostuisi silloin liian pitkä. Yhdistystemme vätkokouksissa pyrimmekin tänä väänä perehtymään enemmän järjestöasioihin, mutta atalouspoliikastakin kyllä skustellaan. Poliitses elämme tänä väänä vedenjakajalla. Seuraavan neljän vuoden poliitnen suunta Suomessa päätetään tänä väänä eduskuntavaaleissa. Vaikka taaksepäin ajatellen neljä vuotta edellisistä vaaleista tuntuukin lyhyeltä ajalta, eteenpäin ajateltuna se on pitkä rivi kullanarvoisia vuosia ja päätöksiä. Yhteiskuntamme hityksen ja hyvinvoinmme suunnan vaat ratkaisut eivät voi enää odottaa. Seuraavalla eduskunnalla on oltava valmiutta päätöksiin. Ja meidän kaikkien on hyväksyttävä, että päätökset kosvat myös meitä. Mutta vaaleissa voimme vaikuttaa tulevien päätösten sisältöön. Siksi, hyvät ihmiset, käykää äänestämässä! Olemme saaneet vuoden alussa tuottajaliittomme johtaviin luottamustehtäviin uusia henkilöitä. Heidän ja kaikkien muiden luottamushenkilöiden kanssa jatkamme yhdessä työtä järjestössä jäsenistön hyväksi parhaamme mukaan. Tarja Bäckn, päätoimittaja Puheenjohtaja Halpuuttaan S-ryhmä lanseerasi uuden termin kaikkien suolaisten huulille, halpuuttamisen. Halpuuttamisen kärkituotteeksi nostetin suolaisten suosikkijuusto, jonka hintaa on inoksissa kauhisteltu. Markkinamiesten mukaan elintarvikiden hintoja alennetaan pyytteettömäs ja jaloin periaattein kaupan omista katteista nkimällä. Kuulostaa hyvältä, vaikkakin meillä alkutuottajilla oli ot epäilyksemme halpuuttamisen todellisista ksumiehistä. Komuksemme perusteella hinnan alennukset vyörytetään tjussa alaspäin ja lopullises esimerkiksi 90 sentä halvemn juuston kustantaa idontuottajat 9 sentä alemlla idon hinnalla. Halpuuttamista perustelin suolaisten heintyneellä ostovoilla. Hienoa, että kauppa on ilmoittanut ostovoin määrittävän hintaa, jonka asiakas tuotteista joutuu ksaan. Asiaa täytyy viedä eteenpäin ja laajentaa kosan myös tuotantopanoskauppaa. Halpuuttaminen ei saa olla vain yhden kohderyhmän etuoius. Ostovoi ataloudessa on pienentynyt todistetus kaikilla tuotannon aloilla huottavas tuottajahintojen alenemisesta johtuen. Lisäksi sikatalouden kansallinen tuki on alentunut voikkaas ja ruokaperunan tuki on lopetettu kokonaan. Tulevat tukiratkaisut eivät tuo helpotusta lanteeseen. Pimminkin päinvastoin, tukitasot ppuvat ja ehdot sekä tarkastukset uknevat. Tuotantopanoksien kaupassa halpuuttamiselle on olessa vahva näyttö ja vaamus. MTK:n tuotantotalousvaliokunnan selvitysten perusteella rehujen hinnassa ollaan euroa koramlla tasolla kuin vuonna 2009, jolloin idon tuottajahinta oli edellisen rran 35 sentä litralta. Samoin konekustannukset ovat jatkaneet hurjaa nousua koko 2000 luvun. Huoltokustannukset karkaavat käsistä ja yksittäispakattujen kumiosien hintoja ei voi kuin ihmetellä. Esimerkjä kustannusten noususta voi jokainen luetella läjäpäin. Myös pellon osto- ja vuokrahinnoissa on kuplaa. Halpuuttamisen on kosttava myöskin lannoitekauppaa, jossa Suomen rkkinoilla monopolisnen rkkinajohtaja hinnoittelee tuotteensa reiluun ylihintaan, vaikka energian ja kaasun hinnat ovat rohtaneet. Maatalous on yritystoimintaa, jonka jatkuvuus voidaan turvata, vain mikäli tuotanto on kannattavaa. Tätä taustaa vasten tuotantopanosten halpuuttaminen on ehdotton ajankohtaista ja tarpeellista. Kyseessä on loppujen lopuksi myöskin elintarvikiden riittävyys ja huoltovarmuus kriisiaikoina. Eduskuntavaalit järjestetään Suomessa on vallalla negaivisen hityksen kierre, joka ruokkii itse itseään negaivissävytteisine uusineen. On aika nostaa katse asta ja katsoa ympärillä olevia hdollisuuksia. Meillä on puhdas luonto; pellot, vedet, metsät ja suot, joita taitavas hyödyntämällä saamme Suomen uuteen nousuun. Orastavaa nousua emme saa tukahduttaa liiallisen byrokraan ja sääntelyn alle. Käykää äänestämässä, valitaan aseutua ja aseudun asioita ymmärtävät edustajat eduskuntaan. Jari Ahlholm Puheenjohtaja, MTK Pohjois-Suomi jari.ahlholm(at)mtk.fi, Kuva: Studio PSV UUTISJYVÄT MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI JULKAISIJA MTK - Pohjois-Suomi Oulun toimisto Rautaenkatu 16 C 22, Oulu puh Kajaanin toimisto Kauppakatu 25 A, Kajaani puh PÄÄTOIMITTAJA Tarja Bäckn TOIMITUS Tuula Uitto p PAINOPAIKKA Eco Print Oy, Iisalmi puh. (017)

3 Uusjyvät Varapuheenjohtaja Tuija Korhonen: Järjestötyö on merkityksellistä ja tärää MTK Pohjois-Suomen hallituksen uusi varapuheenjohtaja Tuija Korhonen on Sotkamon Naapurinvaaralta. Perheeseen kuuluu aviomies ja kaksi tytärtä ( 3- ja 9 -vuoaat). - Elannon antaa itola, lehmiä tällä hetllä yhden robon verran. Isovanhempien apu sekä yksi palkattu työntekijä hdollistavat sen, että minulla on ollut hdollisuus olla välillä töissä lan ulkopuolella sekä skittyä myös edunvalvontatehtäviin, Tuija Korhonen esittelee. - Olen kotoisin alalta, mutta en muista, että olisin lapsena koskaan ajatellut jatkavani vanhempieni laa, Korhonen rtoo. Hän opisli aikoinaan Kajaanissa luokanopettajaksi, mutta niitä töitä hän ei ole pätevänä ehnyt temään päivääkään. - Maaseutu on sen sijaan on ollut aina tärä, samoin koseutuni Kainuu. Mutta kuten niin monelle on käynyt, ajauduin näihin töihin avioliiton kautta. Ja päivä päivältä atalouden ja aseudun etu tuntuu minulle yhä tärämmältä, Korhonen rtoo. MTK:n toiminnassa hän on ollut mukana vuodesta 2008 saakka ja suurimn osan siitä aseutunuorten toiminnassa. - Aloin Sotkamon aseutunuorten rhossa ja tulin valituksi liiton nuorten valiokuntaan Vuonna 2012 minulle tarjotin paikkaa skusliiton nuorten valiokunnassa ja kahden vuoden mittaisesta kaudesta jälkimmäisen vuoden olin valiokunnan puheenjohtajana, Tuija Korhonen sanoo. Keskusliiton nuorten valiokunnan paikka tarjosi hdollisuuden edustaa Suomea CEJAn eli Euroopan nuorten viljelijöiden kokoontumisissa. - Viime syksynä tulin valituksi Euroopan komission Civil Dialogue on Rural Development asiantunjaryhmään. Yllätyksekseni CEJA halusi asettaa minut varapuheenjohtajaehdokkaaksi. Vielä suurempi yllätys oli se, kun minut ryhmän ensimmäisessä kokouksessa valitin 1. varapuheenjohtajaksi, Tuija Korhonen jatkaa. Nimitys on ollut Korhosen mielestä työllistävä, mutta se on myös avannut ovia moneen uuteen asiaan. - Saan olla edustajana esimerkiksi Euroopan aseutuverkoston tapaamisissa (ENRD) sekä tarkkailijajäsenenä verkoston ohjausryhmässä, Korhonen sanoo. Halu vaikuttaa ajaa eteenpäin Tuija Korhonen aloit liiton johtokunnassa vuoden alussa. - Johtokunta valitsi minut ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajaksi ja olen siitä erittäin otettu, Korhonen sanoo. Halu vaikuttaa asioihin ja hittää liiton toimintaa oli syy, miksi hän läh ehdolle johtokuntaan. - Uskon, että tarvitsemme uudistumista pysyäksemme muuttuvan ailn mukana, hän jatkaa. MTK:sta on vuosien mittaan tullut Tuija Korhoselle rakas. - Tunnustan, että välillä olen konut lievää ähkyäkin järjestön suhteen, mutta se on ollut hyvin väliaikaista, hän myöntää. - Koen, että liiton toiminta akunnissa on erittäin tärää: aseudun yrittäjän nämystä tarvitaan akunnallisessa päätöksenteossa, jotta aseudun elinvoiisuus ja elinlpoisuus säilyisi myös tulevaisuudessa, hän kuitenkin sanoo. Johtokunnan tehtävänä on luonnollises johtaa liiton toimintaa. - Johtaminen on mielestäni toiminnan suunnan valitsemista ja sen näyttämistä, hän jatkaa. Toisinaan asioiden ja ihmisten johtaminen voi olla yksinäistä puuhaa, mutta iln ihmisistä välittämistä tavoitteita ei saavuteta toivotulla tavalla. - Puheenjohtajisto on eräänlainen ulakuva, mutta vastuu toiminnasta ja sen hittämisestä kuuluu koko johtokunnalle. En usko yksinvaluteen vaan demokraatseen vastuunjakamiseen, mutta sekin on taitolaji: vain vahvat johtajat kynevät antaan valtaa muille, Tuija Korhonen analysoi. Joku viisas on joskus sanonut, että johtajat ovat myös toivon välittäjiä. Ja juuri nyt aseudulle kaivataan erityisen paljon toivoa paremsta. Työ, jolla on merkitystä Tuija Korhosen mielestä täräksi koetut asiat eivät tunnu työläiltä. Vaikka edunvalvonta voi tuntua haasteelliselta aamuneljältä noustessa, kain sen jaksaa, koska etää tevänsä asioita, joilla on merkitystä. - Haasteellisinta edunvalvonnassa on näköntän kaventuminen. Kun olet itse toiminnan ymessä ja akivises mukana kaissa, erittäin helpos unohtuu, miltä toiminta näyttää ulospäin, hän sanoo. Hämärtyy ymmärrys siitä, että kaikki muut eivät edä kaika sitä, mitä itse edät. Tällöin toiminta koetaan helpos sisäänpäin lämpiäväksi ja kaika muuta kuin avoimeksi. Vapaa- ja työaikaa on välillä hyvin vaia erottaa toisistaan, mutta Korhonen koittaa myös saada aikaa harrastuksilleen. - Arki sujuu kuitenkin työn, lastenhoidon ja edunvalvonnan tasapainottelussa. Käsityöt ja liikkuminen ovat itselle täritä energian antajia, mutta liian usein harrastukset unohtuvat muiden kiireiden alle, Korhonen huokaa. Uusjyvien lukijoille Tuija Korhonen lähettää hänkin terveisensä. - Tilanne loilla tulee tänä vuonna olean taloudellises haastava. Suunnitelkaa toimintaa huolella ja olkaa ajoissa yhteydessä pankihin, mikäli tarve vaai, Korhonen hottaa. Ja kannattaa muistaa, että tämä kaikki on kuitenkin vain työtä. Tärintä on kain sllä muistaa huoleha osta ja läheisten hyvinvoinnista. Vain sillä tavoin jaksetaan myös vaiinakin aikoina. - Toivoaan ei saa menettää, sillä ruokaa tarvitaan aina, Tuija Korhonen muistuttaa. Teks: Tuula Uitto Markku Ekdahl MTK:n metsälinjan Kenttäpäällikkö/metsäasiantunja Nivalasta kotoisin oleva Markku Ekdahl, asuu Kempeleessä, opastaa metsänhoitoasioissa Oulun toimistolta käsin. Työssään hän vastaa metsäedunvalvonnasta ja metsänhoitoyhdistysten toiminnan tuesta Pohjois-Pohjanalla. Markku Ekdahlin mielestä tärintä on työssään pyrkiä toimian niin, että metsänomistajien olle metsätaloudelleen asettat tavoitteet toteutuisivat hdollisimn hyvin. - Eri metsänomistajilla tavoitteet ovat erilaisia, eli palveluja pitää pystyä sovittaan tarpeen mukaan, hän toteaa. Mielekkäintä työssä on itsenäinen ja vaihteleva työ, jossa saa tavata erilaisia metsänomistajia eri puolilta Pohjois-Suomea. - Hyvä porukka, jossa on mukava tehdä työtä, Ekdahl kiteyttää. Haasteellisinta hänen työssään on eri intressien sovittaminen yhteen. - Tämä tulee vastaan erityises ankäyttökysymyksissä. Vanha amtyhdistysmiesten ohje jos et edä, mitä mieltä olet, vastusta varmuuden vuoksi ei enää nykyään päde. Rantavalla yhteistyöllä saa enemmän aikaan kuin riitelemällä ja rähjäämällä, Ekdahl sanoo. Ekdahlin vapaa-aikaan kuuluu monipuolista kuntoilua hiihtäen, pyöräillen ja uiden, sekä metsästystä, moottoripyöräilyä ja valokuvausta. Markku Ekdahlin terveiset Uusjyvien lukijoille on: - Suomi elää metsästä edelleen. Ilstonmuutoksen myötä tapahtuneet muutokset poliikassa sisältävät haasteiden lisäksi myös suuria hdollisuuksia metsätaloudelle. Päästövähennystavoitteet, joihin Suomi on sitoutunut, voidaan saavuttaa vain uusiutuvaa biossaa polttalla. Markku Ekdahlin tavoittaa: , Rautaenkatu 16 C 22, Oulu. Heikki Rahko MTK:n metsälinjan nttäpäällikkö/asiantunja Muhokselta syntyisin oleva Heikki Rahko, asuu Paltamossa ja toimii Kajaanin toimistossa. - Työssäni huolehdin metsänomistuksen kannattavuudesta, ja hoidan akunnallista metsäedunvalvontaa, Heikki Rahko sanoo. Työssä mielekkäintä on yhteistyö ja palvelujen hittäminen mestänhoitoyhdistysten kanssa. - Myös rkkinoinnin hittäminen on mielenkiintoista, Rahko sanoo. Haastellisenpana työssään hän pitää puurkkinoiden toimivuutta riittämättömän kuitupuun kysynnän vuoksi. Harrastuksekseen tämä Kainuun tangomestari 2004, Luomulaulun Suomen Mestari 2007 ja Laila ja Olavi laulukilpailun voittaja 2014 sanoo laulamisen, metsänhoitotöiden sekä liikunnan. Terveiset Uusjyvien lukijoille Rahko lähettää posiivisin mielin. - Mennään posiivises eteenpäin koh biotalouden vallankumousta. Puulla on loistava tulevaisuus, Rahko sanoo. Metsänomistajan tavoitteet saavutetaan hänen mielestään parhaiten liittymällä iviis Metsänomistajat tjuun. Metsänomistajatjun muodostavat metsänhoitoyhdistykset ja MTK. Heikki Rahkon tavoittaa: Puhelimella , toimistolta Kauppakatu 25 A Kajaani

4 MTK Sotkamon uusi puheenjohtaja Jyrki Nykänen: Tuottajayhdistys tuntee viljelijän arjen Uusjyvät Mtk-Sotkamon puheenjohtajaksi valitin tammikuussa anviljelijä Jyrki Nykänen. Hän on idontuottaja Rimpilänniemeltä ja hoitaa yhden robon itolaansa avovaimonsa Ella Mustakankaan kanssa. Uusi puheenjohtaja pääsi vaikuttamisen kuun jo ensimmäisten viikkojen aikana. - Olin temässä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle muistutusta Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän ympäristölupahamukseen purkuputn rantamiseksi Talvivaaran alueelta Nuasjärveen, Jyrki Nykänen sanoo. Nuasjärvellä on iso merkitys useille loille ja yrittäjille sen ympärillä. - Nuasjärven rannalla sijaitsee useita aloja, jotka hyödyntävät järvivettä elininotoimissaan, Nykänen muistuttaa ja sanoo järvivettä käytettävän laiduntavien eläinten juovetenä ja pellon kastelussa säisin. - Puhuttakaan purkuputkihanken merkitystä mielikuviin, rannalla on useita tkailuyrityksiä, Nykänen muistuttaa. Puheenjohtajana aloittanut Nykänen on istunut MTK Sotkamon johtokunnassa jo nelisen vuotta. Asioiden hoitaminen yhdessä on tuttua. Nykänen pitää hyvänä sitä, että johtokunnan jäseniä on eri tuotantosuunnista. - Meillä on johtokunnassa edustettuina idon- ja lihantuotanto, luomu, vihannesten ja juuresten viljely ja tkailu. Tästä kokoonpanosta löytyy monipuolista nämystä yhdistyksen toimintaan, toteaa Nykänen tyytyväisenä. Yhdistyksen merkitystä alueensa jäsenloille uusi puheenjohtaja pitää täränä. - Sen kautta voidaan hoitaa yhteisiä asioita ja poha toimintaympäristöön liittyviä haasteita. Tällä hetllä atalousyrittäjiä puhuttaa muun muassa idon hinnan aleneminen. Yleises epävakaus tarkoittaa, että investointeja pitää mietä todella tarkkaan. Jokainen la on kuitenkin onlaisensa ja ratkaisut miettävä yksilöllises, Nykänen sanoo. Nykänen korostaa yhdistyksen merkitystä myös yhteisöllisyyden ja virkistymisen tarjoajana. - Kyllä yhdistyksen yksi tärä osa on olla atalousyrittäjien henkireikä ja järjestää vapaata virkistystoimintaa ja tapaamisia viljelijöiden sn, Nykänen muistuttaa. Mtk-Sotkamo tarjoaa jäsenille perheineen Vuokan Urheiluopiston liikuntapalveluja jäsenetuhintaan vuoden 2015 loppuun saakka. Jäsenille on ollut myös ilavuoroja. Tapahtumiin ja harrastuksiin on riittänyt vää, mutta kokouksiin puheenjohtaja Nykänen toivoisi enemmän osallistujia. Erilaisissa tapaamisissa pääsee vaihtaan ajatuksia sana alan yrittäjien kanssa ja saa salla vertaistua. Niemelän lan isäntä Niemelän ala Sotkamon Rimpilänniemessä sijaitsee törmän päällä kauniissa järvenrantaisessa. Kyseessä on vanha sukula, ja Jyrki Nykänen on lan neljäs isäntä. Tila on erikoistunut idontuotantoon. Vuonna 2006 rannetussa robotnavetassa on paikat 70 lehmälle. Lisäksi lalla on nuorkarjaa ja sonnivasikoita, jotka lähtevät terninä välitykseen. Ella Mustakankaasta tuli lan emäntä reilut kolme vuotta sitten. Maatalous- ja metsäeteiden isterilla oli takanaan akateemi- Jyrki Nykäsen ja Ella Mustakankaan silmäterä on kahden vuoden ikäinen Juho. nen ura aseudun hittämistehtävissä, kun elämä kuljet Pohjois-Pohjanan tytön Kainuuseen. Jyrkille puolestaan oli lapsuudesta as selvää, että hänestä tulee anviljelijä. Lapsuudenhaave toteutuikin, kun lalla tehin sukupolvenvaihdos 2000-luvun alussa. Perinteiset roolillit eivät päde Niemelän lalla, vaikka Ella pyörittääkin huushollia ja Jyrki hoitaa konepuolen, Ella kun osallistuu myös peltotöihin ja Jyrki on talon paras leipuri. Ellalla ja Jyrkillä on kahden vuoden ikäinen poika, joten lan töissä on apuna myös palkkatyövoia. Sekä isäntä että emäntä pitävät täränä on alansa sosiaalista verkostoa. Niinpä molemt ovat mukana erilaisissa amtinsa liittyvissä luottamustehtävissä. Vapaa-aikanaan uusi puheenjohtaja pelaa lentopalloa ja käy syksyisin hirvimetsällä. Teks ja kuvat: Tuula Uitto Myötätuulessa eteenpäin ry MIRJA Lähiruoka Lähipalvelut Lähitkailu Lähienergia mirjavehkapera.fi Nuortenrhot Haapajärvi puheenjohtaja Rintala Heikki Haapajärvi sihteeri Piekäinen Heini Haapavesi puheenjohtaja Vuorena Janne Haapavesi sihteeri Lehtola Henna Kärsämäki sihteeri Venetpalo Miia Kärsämäki puheenjohtaja Myllymäki Hannele Lumijoki puheenjohtaja Tornio Mat Lumijoki sihteeri Kuokkanen Heikki Muhos, Utajärvi puheenjohtaja Keränen Veli Jaakko Muhos, Utajärvi sihteeri Rikkola Jaakko Oulunseutu puheenjohtaja Juntla Juha Oulunseutu sihteeri Korpela Samuli Pyhäjoki puheenjohtaja Helaakoski Mat Pyhäjoki sihteeri Piukkala Ou Ruukki puheenjohtaja Paakkari Tauno Ruukki sihteeri Niemelä Tiina Sotkamo puheenjohtaja Korhonen Tuija Hannele Sotkamo sihteeri Hyvönen Ou Tyrnävä puheenjohtaja Antla Sami Tyrnävä sihteeri Pakonen Teemu MELA asiamiehet Jylhä Elsa-Maija, Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Sievi, Ylivieska Kivijärvi Anita, Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Risjärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala Konnen Osmo, Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Raahe, Siikajoki, Tyrnävä Määttä Mart, Kuusamo, Posio, Taivalkoski Penkäinen Paula, Kärsämäki, Pyhäntä, Siikalatva Ranta Pert, Ii, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Utajärvi Maaseudun tukihenkilöverkosto Tukihenkilö on aseudun olosuhteet tunteva vapaaehtoinen, tehtävään koulutettu auttaja, jolle voi puhua ja jonka kanssa voi etsiä ulospääsyä vaiista lanteista. Tuminen on kuulemista, skustelemista ja rinnalla kulmista. Tuen saaminen on luottamuksellista. Lisäetoja:

5 Uusjyvät TerveysHelppi auttaa Lähi Tapiolan asiakkaat nopeas oiaan hoitoon LähiTapiola on luonut uuden toimintallin, joka lyhentää terveyspalveluiden hoitotjuja ja muuttaa vakuutusyhön roolia. LähiTapiola luo täysin uudenlaisen toimintallin vapaaehtoiseen henkilövakuuttamiseen. Se aloittaa korvaustoimintaa parantavan puhelinpalvelun, jossa Jouni Liuska, kuva LähiTapiola terveydenhuollon asiantunjat ohjaavat asiakkaat oiaan hoitoon. - Hoitotjua lyhennetään ohjaalla asiakkaat oiaan hoitoon uuden TerveysHelppi-nimisen puhelinpalvelun avulla. Uusi lli otetaan käyttöön vaiheittain eri puolella Suomea, rtoo myynjohtaja Jouni Liuska LähiTapiolasta. Uudistus muuttaa vakuutusyhön roolia, vakuutuskorvausten ksajasta hoitotjun nopeuttajaksi ja asiakkaiden Helpiksi. - Aiemmin vakuutusyhön toiminta rajoittui vain sairauden tai tapaturn jälisen korvausprosessin hoitamiseen. Asiakkaamme sairastuessa hän ot itse yhteyttä lääkäriin, ja lääkärissäkäynnin jälen hän haki vakuutusyhöltä korvauksia, Jouni Liuska jatkaa. TerveysHelpin tarkoituksena on terveyspalveluiden hoitotjujen lyhentäminen. LähiTapiola ei ranna oa sairaalaa, vaan hoidon nopeuttaminen perustuu LähiTapiolan asiantuntemukseen sekä yhteistyöhön eturivin hoitolaitosten kanssa. - Yhdessä hyvien hoitolaitoskumppaneiden kanssa voimme löytää asiakkaalle oian terveydenhoidon amtlaisen ja pystymme ohjaaan asiakkaan nopeas hoitoon tämä taas tarkoittaa sitä, että asiakas saa he tarvitseansa apua ja paranee nopeammin, Jouni Liuska LähiTapiolasta esittelee. Henkilövakuuttamiseen liittyviä korvauksia ksetaan vuosittain useita satoja miljoonia euroa. - Tämä on toimintaa, jossa kaikki voittavat asiakkaamme saa parempaa palvelua sekä hyötyy itse esimerkiksi ansionmenetysten minimoinnin kautta, työnantaja muuan muassa sijaisjärjestelyjen vähentymisenä, LähiTapiola korvauskustannusten alentumisena ja yhteiskunta verotulojen myötä, Liuska muistuttaa. TerveysHelppi ohjaa asiakkaat oiaan hoitoon Kun asiakas soittaa TerveysHelppiin, numerossa vastaava amtlainen kuuntelee asiakkaan lanteen. Puhelun aikana hoitaja arvioi ja neuvoo asiakasta mm. hoidontarpeen suhteen sekä arvioi alustavas asiakkaan vakuutuksen korvattavuutta kyseisessä lanteessa. Lisäksi hän neuvoo asiakkaalle sopivan hoitolaitoksen ja varaa hänelle ajan. - Joskus hoitaja voi myös arvioida lanteen kiireettömäksi ja tällöin asiakas voikin itse päättää jäädä odottaan rauhassa esimerkiksi flunssan paranemista saatuaan TerveysHelpistä tarvittavat hoito-ohjeet, Liuska sanoo. TerveysHelpissä puheluihin vastaavat terveydenhuollon amtlaiset, eli sairaanhoitajat ja laajan komuksen oavat lähihoitajat. Mikäli konsultaaoihin tarvitaan apua, heidän tunaan on päivystävä lääkäri. - Terveydenhuollon amtlaisten tuna ovat myös korvausamtlaiset, joilta he saavat tarvittavaa tua aina palvelun aukioloaikana, Liuska jatkaa. TerveysHelpin palvelun tuottaa LähiTapiolalle Pihlajalinna-konserniin kuuluva Dextra. Pilot on osa LähiTapiolan terveys- ja hyvinvoinstrategian toteuttamista. LähiTapiola on aloittanut TerveysHelppi-nimisen palvelun pilon viime vuonna. Asiakkailta saadun hyvän palautteen vuoksi palvelua on laajennettu ja nyt palvelu kattaa koko Suomeen. TerveysHelppi on tarkoitettu LähiTapiolan henkilövakuutusasiakkaille. Pilotin kuuluvat ne asiakkaat pilotalueilla, joilla on lapsivakuutus, lapsi- tai aikuisturva sekä Ovara-vakuutus. Teks: Tuula Uitto ja LähiTapiola Kuva: Jouni Liuska, kuva LähiTapiola Kuva: Ari Heinonen/Otavamedia. Dextran lähihoitajat Tanja Mäkinen ja Suua Leinonen ovat terveydenhuollon amtlaisia, jotka vastaavat TerveysHelppiin tuleviin puheluihin lähi- ja sairaanhoitajakollegoidensa kanssa. Helppiin voivat soittaa LähiTapiolan henkilövakuutusasiakkaat.

6 Uusjyvät Maatalouden rahoitus pysyy uudella EU-ohjelkaudella lähes ensellään EU-ohjelkaudella alojen investointuen ja nuoren viljelijän aloitustuen ehdot pysyvät pääsääntöises ennallaan. Edellisen ohjelkauden hyvin toimineet käytännöt on päätetty säilyttää. Säädöksistä laki atalouden rannetuista on lainvoiinen. Valoneuvoston asetukset atalouden rannetuesta ja alan investointuen kohdentamisesta eivät vielä ole lainvoiisia tätä juttua kirjoittaessa. Seuraavat asiat esitetään sillä varauksella, että asetuksissa olevat ehdot voivat muuttua. Maatalouden investointuessa tukikohteet pääasiassa ennallaan Maatalouden investointuilla tavoitellaan alojen kilpailukyvyn ja kannattavuuden sekä tuotanto-olosuhteiden parantamista, eläinten hyvinvoinnin ja työympäristön parantamista, energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian käytön lisäämistä sekä vaikuttamista ataloustuotannon aiheuttaan ilsto- ja ympäristökuormitukseen. Maatalouden investointuki koostuu avustuksesta tai avustuksesta ja korkotukilainasta sekä lainaan hdollises myönnettävästä valontakauksesta. Valontakauksen kohteet ovat investointeja, joilla merkittäväs uusitaan tuotantomenetelmiä tai jonka avulla laajennetaan alan tuotantotoimintaa. Valontakaus voidaan myöntää koeläintalouden, turkistalouden, kasvihuonetuotannon ja energiatuotannon rantamisinvestoinin. Yksikkökokovaamukset ovat poistuneet rantamisinvestoinneista. Peruskorjausaste- ja etyn suuruista laajennusvaamusta rantamisinvestoinnissa ei enää ole. Maatalouden ulkopuolisille tuloille ei ole enää rajoitetta. Investointua havan lan atalouden yrittäjätulon on oltava vähintään euroa. Tukikohteet ovat pääasiassa ennallaan. Tuenhakijan on oltava hamuksen vireille tullessa 18 vuotta täyttänyt. Yläikäraja on poistunut. Amttaidoksi riittää kolmen vuoden työkomus, jos tuotantosuunta ei muutu. Muussa tapauksessa vaaditaan lisäksi koulutusta. Enimmäistukitaso on noussut 1,5 miljoonaan euroon alaa kohden kolmen verovuoden aikana. Pienin myönnettävä tuki tuotantorannuksen rantamisinvestoinnissa on noussut euroon. Muissa investoinneissa vastaava määrä on noussut euroon. Nuoren viljelijän aloitustua on haettava ennen lanpidon aloittamista Nuoren viljelijän aloitustuella halutaan turvata ataloustuotannon jatkuvuutta edistämällä nuorten yrittäjien lanpidon aloittamista sekä helpottaa nuoren atalousyrittäjäksi ryhtyvän taloudellista riskiä ja edistää lan hittämishdollisuuksia. Tilanpito katsotaan aloitetuksi, kun hakija lanpidosta päävastuullisena atalousyrittäjänä ryhtyy harjoittaan ataloutta ja on saanut omistukseen ja hallintaan ataloudellisen kokonaisuuden, josta saa liitoimintasuunniteln perusteella vuotuisen vähintään euron atalouden yrittäjätulon. Aloitustuessa on kaksi tasoa, korampi ja alempi aloitustuki. Tuki määräytyy alalla saadun atalouden yrittäjätulon määrästä. Ylemmässä aloitustuessa täytyy lalla saavuttaa vähintään euron atalouden yrittäjätulo ja alemssa vähintään euron atalouden yrittäjätulo. Molemmissa tuissa alan enimmäisyrittäjätulo voi olla korintaan euroa. Maatalouden ulkopuolisille tuloille ei ole rajoitetta. Nuoren viljelijän aloitustuki on tarkoitettu ensimmäistä rtaa lanpitoa aloittavalle alayrittäjälle. Tuen hakija voi olla enintään 40 vuotta hamuksen vireille tullessa. Amttaitovaamus on täytettävä 36 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä. Aloitustuki sisältää avustuksen, korkotukilainaan myönnettävän korkotuen ja tuettavan kiinteistön varainsiirtoverovapauden arvon. Korkotuki myönnetään pankkilainaan. Aloitustuki on avustuksena joko tai ja lainan korkotuki tai riippuen atalouden yrittäjätulon määrästä. Korkotukilainaa voidaan myöntää enintään 80 % ja korintaan euroa tai euroa aloitustuen tasosta riippuen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat vas hankitun oisuuden arvosta a- ja metsätalouteen käytettynä sekä alan asuinrannus. Lisäksi tuettavia kustannuksia ovat alan hankinnan yhteydessä ja myös vuoden sisällä tukipäätöksestä hankittavien yritystoiminnan kannalta tarpeellisten atalouskoneiden ja tuotantoeläinten hankinta. Liitoimintasuunnitellla esitetään tuen edellytysten täyttyminen Tuenhakijan on esitettävä liitoimintasuunnitel aloitustukihamuksen ja investointukihamuksen liitteeksi pienimpiä investoinkohteita lukuun ottatta. Liitoimintasuunnitelssa esitetään mm. toimenpiteet tuen edellytysten täyttämiseksi. Tuen ehtona on liitoimintasuunniteln noudattaminen. Nuoren viljelijän aloitustua ja atalouden investointua voi haa jatkuvas Jos säädökset valmistuvat suunnitelmien mukaan, pääsee nuoren viljelijän aloitustua haan aliskuussa ja investointua toukokuussa. Päätöksiä päästään hdollises temään elokuussa. Investointuissa rantamista ei saa aloittaa ja muuta hankintaa ei saa tehdä ennen tukipäätöstä. Hamukset ratkotaan tukihakujaksoittain, joita tulee olean neljä vuodessa molemmissa tuissa. Tukipäätökset tehdään noin kahden kuukauden kuluessa haun päättymisestä. Valintamenettely jokaisen tukihakujakson jälen Sekä nuoren viljelijän aloitustuessa että atalouden investointuessa käynnistyy valintamenettely jokaisen tukihakujakson jälen. Hamukset pisteytetään ettyjen valintaperusteiden mukaan, jonka mukaan suoritetaan rahoitettavien hamusten valinta. Jotta pääsee mukaan valintamenettelyyn, pitää hamuksessa olla tarvittavat liitteet, joissa tuodaan julki tuen edellytysten täyttyminen. Pyöritä Hyrrää älä paperia Maaseudun yritys- ja hantuet sekä aloille tarkoitetut investoin- ja aloitustuet voi vuodesta 2015 lähen haa sähköises Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Hyrrä opastaa ja ohjaa hamuksen teossa. Hamuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa. Myös tarvittavat lisäedot ja ksuhamukset voidaan toimittaa nopeas verkon kautta. Hakija pystyy seuraaan hamuksensa etenemistä Hyrrässä. Katso-tunniste hdollistaa asioinnin Hyrrässä organisaaon nimissä. Katso-tunnisteen pääset perustaan esimerkiksi verohallinnon sivujen kautta. Maaloilla eletään tällä hetllä aikaisempiin vuosiin verrattuna hankalampia aikoja. Tuottajien kannattaa opmoida lan talouden seuranta ja tuotanto niin navetassa kuin pellolla karsilla vähemmän täritä kustannuksia ja saattaa tuotos ksialiseen määrään. Tilan perusteltua hittämistä ei pidä unohtaa. Sukupolvenvaihdokset ovat edelleen täritä atalouden jatkuvuuden kannalta. Nuoria on kannustettava jatkaan. Lisäetoja saat alueesi ELY-skuksesta! Lisäetoja Hyrrästä: Hyödyllisiä linkjä mm. ja Aurinkoisia vätpäiviä, terveisin Eeva Heikkinen, yritystutkija, Kainuun ELY-skus

7 Uusjyvät Järjestöuudistus Ant Sahi, MTK, toiminnanjohtaja Periaatteista käytäntöön kuva: Jaana Kankaanpää Ranteeltaan MTK on ollut uudennäköinen järjestö tämän vuoden alusta alkaen, kun päätökset metsänhoitoyhdistysten jäsenöitymisestä suoraan Keskusliittoon astuivat voian. Salla työnsä aloitvat akunnissa Keskusliiton palveluksessa olevat metsä- ja ympäristöasiantunjat. Järjestöuudistuksen päätökset ja toimeenpano on siten tehty, mutta nyt uudistus on vielä saatava näkymään toiminnassa. Toiminnan muuttumisen yksi tärä osa-alue on ataloustuottajayhdistysten, MTK-liiton ja metsänhoitoyhdistysten yhteistyön hittäminen. Tämä yhteistyö on vuosien saatossa päässyt pahas heintymään. Alueellisella tasolla tätä yhteistyötä voidaan tehdä esim. joka akunnassa perustetun alueellisen metsävaliokunnan kautta. Valiokunta voi käsitellä yhteistyökysymysten lisäksi esim. yhteistä vaikuttamista akuntaliittoon, ELY-skuksiin ja alueen kansanedustajiin. MTK-liitoilla on vahva komus tällaisesta vaikuttamisesta, mutta useimmille metsänhoitoyhdistyksille toimintalli on uusi ja siinä on paljon opeteltavaa. Tulevat eduskuntavaalit tarjoavat yhteistyölle inion käytännön harjoitusntän. Paikallisella tasolla tuottajayhdistys ja metsänhoitoyhdistys voivat tehdä monenlaista yhteistyötä. Molemt luonnollises hoitavat ot erilaiset tehtävänsä jäsenilleen. Tämän lisäksi yhteistyötä on kuitenkin syytä mietä esim. kuntavaikuttamisessa ja yhteisten laisuuksien järjestämisessä. Yleensä laisuuksien järjestämisessä resursseja ei ole ikinä liikaa ja yhteistyöllä voidaan saada parempia tuloksia aikaan. Jäsenyydet puhuttavat Vuosi 2015 on ensimmäinen vuosi, jolloin metsänhoitoyhdistykset räävät noralit vapaaehtoiset jäsenksut. Sekä tuottaja- että metsänhoitoyhdistysten jäsenksulaskut tulevat vään aikana. Jäsenksujen suuruudesta on tehty päätökset viime syksyn yhdistysten kokouksissa. Toimijoina tuottajayhdistykset ja metsänhoitoyhdistykset ovat erilaisia ja tarjoavat jäsenilleen erilaisia palveluita. Tuottajayhdistysten jäsenet saavat etoa ja apua ataloudesta ja siihen liittyvien asioiden hoidossa sekä tarjoavat huottavan tärän hdollisuuden kokoontua yhteen samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Tuottajayhdistys on läheinen ja läsnä viljelijöiden arjessa. Lisäksi tuottajayhdistyksillä on omien jäsentensä auttamiseksi huolehdittava kuntayhteistyöstä esim. eläinlääkintäasioiden ja kunen hankintapoliikan vuoksi. Maataloustuottajayhdistysten jäsenet saavat myös omia jäsenetuja, joita pelkkä metsänhoitoyhdistysten jäsenyys ei heille tarjoa. Metsänhoitoyhdistysten tärimmät palvelut jäsenilleen liittyvät metsien hoitoon ja puukauppaan. Näitä palveluita ei saa tuottajayhdistyksestä. Metsänhoitoyhdistysten toiminta kattaa yleensä myös useiden tuottajayhdistysten alueita. Lisäksi metsänhoitoyhdistyksillä on myös pelkästään niiden jäseniä kosttavia jäsenetuja. Molempia yhdistyksiä tarvitaan, kun taas puhutaan esim. kaavoituksesta kunnan alueella, kunen energiatuotannon hittämisestä tai vaikkapa tuulivoipuistojen rantamisesta. Tällaisissa asioissa tuottajayhdistyksen ja metsänhoitoyhdistyksen on kuljettava yhtä jalkaa. Pelto ja metsä ovat perinteises kuuluneet yhteen suolaisella alalla. Nyt tehty organisaaomuutos hdollistaa enstä paremmin näiden molempien sektoreiden yhteisen edunvalvonnan ja jäsenten palveluiden saannin. Molemmilla sektoreilla tarvitaan oa asiantuntemusta eikä siitä pidä kilpailla snään, vaan voimien yhdistämisellä haa lisää vahvuutta toimintaan. Maatalous ja metsätalous ovat vahvoja kasvualoja biotalouteen nojaavassa Suomessa. Maanviljelijät ja metsänomistajat tarvitsevat toisiaan, jos halutaan huoleha siitä, että alkutuotanto pärjää teollisuuden ja kaupan puristuksessa. Tämä yhteistyö lähtee paikalliselta tasolta. Temällä turvatekoja vähennät alasi vahinkoja salla saat etuja ja alennuksia LähiTapiolasta. Lue lisää LähiTapiolan vakuutuksista saat nyt Bonusta.

8 Uusjyvät Nostetaan Suomi suosta MTK:lla on eduskuntavaaleja ja hallitusneuvotteluja varten kattava ohjel. Ohjelssa on kolme kärä: turha sääntely pois, biotalouteen työpaikkaa ja Suomi energiaovaraiseksi vuonna Turhan sääntelyn purkaminen odottaa temistä, toistaiseksi on vain puhuttu. Hallitus joutuu töihin myös EU:n tasolla, jossa on sääntelyn kopesä. Koassa on tarmokkaas hitettävä viranoisten yhteistyötä, vältettävä EU-tason ylittävää sääntelyä ja vapautettava yrittäjät monenrtaisilta raportoinneilta. Viranoisen pitää koota etoja toisiltaan, yrittäjää ei saa juoksuttaa luukulta toiselle. Energiaovaraisuustavoite saavutetaan MTK:n mielestä sillä, että koisen energian tuotantoa merkittäväs lisätään. Suomi voi olla energian ja biopohjaisten liinnepolttoaineiden viejä. Hajautettu energiantuotanto pienistä yksiköistä on tulevaisuutta. Sen lukuisat esteet ja jarrut on lainsäädännöstä karsittava. Maaseudulla on biotalouden perusta Biotalous on uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ruoan, puun, energian ja palveluiden tuottamiseen. Maatalous, metsätalous, bioenergian tuotanto ja jopa aseututkailu ovat biotaloutta. Ravinteiden yhä tehokkaampi kierrättäminen on osa stävää biotaloutta. Suomen vaurauden vahva pohja on metsissä. Metsäteollisuus on taas vahvalla kasvu-uralla ja investoinen ellä. Puun kysyntä kasvaa. Metsät kasvavat hyvin ja puuta riittää moneen käyttöön. Käyttömuotoja ei pidä MTK:n mielestä asettaa vastakkain. Puu liikkuu, kun on kysyntää ja hinta kohdallaan. Metsätalouden ja atalouden kasvua ei pidä mennä tärvelemään kansainvälisillä ja EU:n tason ilsto- ja energiapoliikalla tai huonoilla sopimuksilla. EU/USA neuvotteluissa on varottava myymästä suolaisen atalouden kilpailukykyä tai heintämästä ruoan turvallisuutta. Maail huutaa ruokaa, mutta tekijät ovat ahtaalla Ruoan kysyntä kasvaa ja ailn ruokaturva on varmistettava. Arvostettu talousleh Economist arvioi tammikuun numerossaan, että ailssa tarvitaan 40 vuoden aikana enemmän ruokaa kuin, mitä on tuotettu viimeisen vuoden aikana. Ruoantuotantoa tarvitaan, mutta elininon kannattavuus on heikko ja tekijät ahtaalla. Ruokatjun tuloksen käärii kauppa, sopimuskäytännöt ovat epäreiluja ja rkkinat joustavat vain kaupan parhaaksi. Halpuuttaminen ei mitenkään auta tuottajia. Pitkällä tähtäimellä se ei auta kuluttajiakaan, jos koinen tuotanto hyytyy. Kaupan määräävä ase on murrettava. Poliitsten päättäjien on varmistettava, että ruokatjun sisäisestä hinnanmuodostuksesta saadaan etoa salla tavalla kuin tuottajahinnoista. Maatalous on joutunut kohtuuttomien budjetleikkausten kohteeksi kuluneella hallituskaudella. Leikkauksia ei enää saa tehdä. Kansalliset tuet on ksettava EU:lta saatujen valtuuksien mukaises. Toimiva e- ja osaamisverkosto on biotalouden kulkivi Harvaan asutun Suomen elintärät et ja sillat ovat päässeet rapautuan. Tieverkon kunto on jo biotalouden kasvun jarru. Alemn asteiseen everkon määrärahat on kolminrtaistettava. Hallitus on arvioinut strategiassaan, että biotalouteen voi syntyä jopa uutta työpaikkaa. MTK pitää tavoitteen saavuttamista hdollisena. Suuri osa työpaikoista syntyy aseudulle. Työpaikat tarvitsevat osaavia tekijöitä. Lukiokoulutus ja amllinen opetus on varmistettava siellä, missä ovat biotalouden raaka-aineet ja tekijät. Ympäristövastuu, kilpailukyky ja tuottavuus eivät ole risriidassa snään. MTK edellyttää, että tutkimuksella etsitään ratkaisuja ahtaalla olevien elininojen harjoittamiseen. Ympäristöongelmia ja näihin syyllisiä on jo kartoitettu riittäväs. Julkisilla investoinneilla ja veropäätöksillä uutta kasvua Julkisen talouden hoidossa on pyrittävä valon talouden alijäämän pienentämiseen budjetkurilla, työurien pidentämisellä ja julkisten palveluranteiden uudistamisella. Velanotto on perusteltua, kun se käytetään investoinen vauhdittamiseen ja työllisyyden parantamiseen. Budjen leikkauksilla ei saa kurittaa yritysten kasvua eikä vaarantaa everkon kunnostamista. Uudet työpaikat eivät synny julkiselle sektorille vaan yrityksiin. Veropäätöksillä on edistettävä kasvua ja yrittäjyyttä sekä ikääntyvän yrittäjäkunnan myös metsänomistajien - sukupolvenvaihdoksia. Maatalouden investointukien rahoitus on varmistettava. Julkiset hankinnat on suunnattava koisiin tuotteisiin. Mummoille ja pennuille on ostettava koista ruokaa. Valon ja kunen on siirryttävä laitoksissaan koisen bioenergian käyttäjiksi ja lisättävä koisen puun käyttöä rantamisessa. Lue lisää ja osallistu akivises eduskuntavaaliskusteluihin. MTK:n Nostetaan Suomi suosta ohjel Onko huoltovarmuutemme uhattuna? Maataloustuottajien ahdinko puhuttaa laajas. Paineita tulee useasta suunnasta; tukijärjestelmän uudistukset ja tukiehtojen unnukset mietyttävät, tuottajahinnat lasvat. Huoli koko amtkunnan tulevaisuudesta painaa. Kehityksen suunnasta huolestuneet kysyvät minulta, ymmärtävätkö päättäjät, että kysymys on huoltovarmuuden turvaamisesta ja kansallisesta turvallisuudesta; mistä ruoka kriisilanteessa, jos ei koasta. Venäjän pakotteisiin lähdetin varaututta vastapakotteiden vaikutuksiin. EU olisi pitänyt saada he ksajaksi tulonmenetyksiin. Ruuan hinta-ale näyttää kaatuvan koisen elintarvitjun ksettavaksi. Heikoimssa roolissa on aina alkutuottaja, jonka osalta joustot ovat yleensä kovimt. Erityisen huolestuneita ollaan alueilla, missä on vahva tuotanto ja tappiot siksi suurimt. Viljelijät ovat tottuneet vyötä kiristämään. Nyt taitavat reiät loppua siitäkin, niin paljon alle kriisirajojen ovat useat tuottajahinnat painuneet. Välilliset vaikutukset kohdistuvat laajemmin; tuotantolaitosten vajaakäyn lisää työttömyyttä, investoinen pysähtyminen näkyy kaupassa, rahoitusvaiudet rasittavat pankja, verotulot vähenevät, koko aluetalous yskii. Kannattavuus luo kaissa tuotannossa pohjan elininon tulevaisuudelle. Nyt tarvitaan nopeas vakautusratkaisu, jolla autetaan velkaantuneita ja korvataan tuottajahintojen menetyksiä. Maasta ja alla on oltava hdollisuus elää rehellisellä työllä tulevaisuudessakin. Nyt on tärää turvata atalouden ja elintarvitjun jatkuvuus. Jarmo Vuolteenaho, kansanedustajaehdokas, Kesk. Nivala Hallinnon purkaminen vaai osaamista Keskustellessani viljelijöiden kanssa on yksi vies ylitse muiden. Maatalouden syvästä kannattavuuskriisistä huolitta vies ei liity tukien tasoon, vaan byrokraan tulvaan ja hallinnon ennustattomuuteen. Huoli jaksamisesta on käsin kosteltava. Suolaisen ruuantuotannon ja koko ruokatjun työpaikkojen säilymiseksi byrokraan purkaminen on atalouspoliikan tärimpiä tehtäviä seuraavalla vaalikaudella. Viljelijät on ahdistettu nurkkaan, jossa he joutuvat sietämään viranoistyön epävarmuutta. Eduskunnan on korostettava lainsäädäntötyössä ja viranoisvalvonnassa enstä ummin normien ja hallinnon ventämistä. Jos säädetään yksi normi, on salla purettava 1-2 normia. Maataloushallinnon lähtökohta on käännettävä viljelijälähtöiseksi. Alan kannattavuuden osalta on vain yksi tavoite käänne parempaan! Tuottajan asea elintarvitjussa on vahvistettava, siksi mm. kilpailulain toimivuus on arvioitava perusteellises. Maatalouden tukien osalta on varmistettava riittävä rahoitus ja oia-aikaisuus. Tuotantokustannusten alentaminen edellyttää myös veroratkaisujen hamista. Maa- ja metsätalous sekä uusiutuvan energian tuotanto ovat vahvoja kasvualoja. Näillä voimme tehokkaimmin parantaa vaihtotasettamme ja työllisyyttämme. Se vaai hittyäkseen pitkäjänteisyyttä, luotettavaa ja vakaata poliitsta ilpiiriä sekä johdonmukaisia päätöksiä. Johdonmukaisuuteen liittyy myös ymmärrys siitä, ettei a- ja metsätalous elä, ellei myös alempiasteinen estö, investoinrahoitus tai vaikkapa lomitusasiat ole kunnossa! Timo Korhonen, kansanedustaja (sk.) Eduskunnan a- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Sotkamo Biotalouden kasvulla Suomi Nousuun Tekst saapumisjärjestyksessä. Ehdokkaana olevia MTK:n jäseniä Suomen talous on saatava kasvuun. Talouskasvulla aikaansaamme velkaantumisen katkaisemisen, lisäämme työpaikkoja ja vähennämme työttömyyttä. Keskusta esittää ohjelssaan uuden työpaikan luomista kymmenen vuoden aikana. Se edellyttää kasvun luomista erityises uusille toimialoille kuten bio- ja luovaan talouteen. Alueellamme on uskoa a- ja metsätalouden tulevaisuuteen. Tuotannon kannattavuus on kuitenkin ollut huonoa jo useita vuosia, joten siihen on saatava parannusta. Venäjäpakotteiden aiheuttat hinnanlaskut lisäsivät ensestään kannattomuutta. Jotta biotalouteen saadaan kasvua, tulee tuotanto saada kannattavaksi, toimintaedellytyksiä turvattava ja hallinnollista byrokraaa vähennettyä. Hallitus ilmoit viime syksynä korottavansa metsähaken tua ja alentavansa turpeen verotusta. Keskusta oli toiveikas hallituksen muuttuneeseen kantaan, että metsähaken tuki nostettaisiin ja turpeen verotus lasttaisiin vuoden 2012 tasolle. Hallituksen temät ehdotukset eivät ole riittäviä. Turpeen verotukselle ehdotettu taso 3,4 /MWh ei ole vielä riittäviä vaikutuksia, jotta kivihiiltä korvattaisiin koisella energialla. Toisekseen hallitus ei esitä metsähaken tuen nostoa vielä ensi vuodelle vaan vasta vuodelle 2016 ja silloinkin 1,9 /MWh. Mikäli jo ensivuonna olisi palattu vuoden 2012 tasolle, olisi sillä luotu tuhansia uusia työpaikkoja. Metsätalouden sukupolvenvaihdosten edistäminenkin on ollut viime viikkoina skusteluissa. Sitä tulee jatkaa, jotta metsätaloutemme pariin saadaan uusia yrittäjiä ja puuta liikelle, ehdotettu myynpakko ei kuitenkaan ole ratkaisu siihen, olosuhteet ja lanteet kullakin lalla ovat niin erilaiset. Hyvää vään odotusta uusjyvät lehden lukijoille. Ant Rantakangas, Kansanedustaja (sk), Haapavesi Ant Rantakangas on neljännen kauden kansanedustaja, Valovarain valiokunnan atalousjaoston jäsen, hallinto- ja turvallisuusjaoston pj, tulevaisuusvaliokunnan jäsen

9 Uusjyvät Olen 29-vuoas historian tohtorikoulutettava, FL, Pyhännältä. Vaikutan monissa luottamustehtävissä kyläyhdistyksestä akuntahallitukseen. Juureni ovat tuvas alla. Vien lapsuuteni ja nuoruuteni itolalla Pyhännän Tavastngän kylällä. Asun jatko-opintojeni vuoksi puolittain Oulussa, mutta harrastukseni löytyvät edelleen alta: Olen puheenjohtajana kyläyhdistyksessä, Tavastngän Maa- ja kotalousseurassa. Vaaliteeni on: Hajautettu yhteiskunta Kestävämpi Suomi. Uskon, että Suomi saadaan uuteen nousuun vain ottalla koko an voivarat ja hdollisuudet käyttöön. Se taas edellyttää hajautettua taloutta, hajautettuja palveluja ja hajautettua hallintoa. Hajautetusta taloudesta inio esimerkki on biotalous. Tulevaisuudessa puusta voidaan tehdä lähes mitä tahansa ja energiaa tuotetaan hajautetus pienissä yksiköissä auringon, tuulen ja biossan avulla. Nämä hityslinjat avaavat suuria hdollisuuksia koko Suomelle. Hieno ajatus biotaloudesta ei toteudu iln aseudun asukkaita. Siksi peruspalvelut, kuten terveydenhoito ja koulutus, on oltava kaikkien saatavilla jatkossakin asuinpaikasta riipputta. Jopa nykyistä kattavampia palveluja voidaan järjestää liikkuvien yksiköiden ja etäyhteyksien avulla, kunhan e- ja etoliinneyhteydet ovat kunnossa. Hajautettu yhteiskunta tarkoittaa myös hallinnon hajauttamista lähelle ihmisiä. Itsenäisten kunen lisäksi tarvitsemme Suomeen vahvan akuntahallinnon mutta myös uudenlaista kylien ja kaupunginosien päätösvaltaa. Mat Leiviskä, Kansanedustajaehdokas Suomen Keskusta Vihreä ja metsänomistaja? Näin on, olen Vihreän puolueen jäsen, kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas, sekä metsänomistaja. Vanhempieni koloilla sukupolvenvaihdokset on tehty, ja niitä peruja metsähehtaareja on hoitovastuullani jonkin verran. Olen ajatellut pitää suurimn osan metsistä metsätalouskäytössä. Minusta puu on erinoinen uusiutuva teriaali, joka sopii niin rannusteriaaliksi, mianteollisuuden raaka-aineeksi, biopolttoaineeksi kuin lämmönlähteeksikin. Metsätaloudessa on sistä ottaa huomioon muitakin asioita kuin taloudellinen tulos: ise, virkistyskäyttö, monimuotoisuus ja stävyys. Tehdessämme valintoja näiden asioiden puolesta, voimme joutua luopuan jostakin, mutta saavutetut hyödyt ovat kuitenkin suurempia. Hoidetaan ja hakataan metsiä siis edelleen, mutta jätetään isepuita, riistapuskia, huomioidaan relyreit, suojellaan arvokkaat elinympäristöt ja taataan metsäluonnon monimuotoisuus esimerkiksi sekametsäkuvioin. Vaikkapa kuusivaltaisille metsäkuvioille kannattaisi jättää parinkymmenen prosenn lehpuusekoitus turvaaan monimuotoisuutta, vähentämään juurikäävän riskiä sekä parantaan metsänhoidon edellytyksiä ilston muuttuessa. Vihreäksi poliikoksi rupesin, koska meidän on saatava elämämme stävämmille raiteille. Minusta tuleville sukupolville on jätettävä elinlpoinen apallo. Nyt näin ei ole käymässä ilstonmuutoksen, luonnonvarojen ylikulutuksen ja apallon stämättömän lanteen vuoksi. Energiapoliikalla, metsillä sekä talouden ranteilla on tässä sinen rooli niiden asioiden parissa haluan työsnnellä eduskunnassa. Kestävän tulevaisuuden tekijä. Silja Keränen, 31-vuoas ympäristötekniikan diplomi-insinööri Oulun vaalipiiri, Kajaani Vihreät Tuotantoeläinten lääkityskirjanpitoon uusia vaamuksia Uusi asetus tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta (MMM 21/14)1 tuli voian Mikä muuttuu? Lääkirjanpitoon tulee kaksi uutta kirjattavaa kohtaa: lääkityksen aloittaja sekä lääken tai läärehun käyttöaihe. Jatkossa kirjanpidon yhteydessä säilytetään lisäksi eläinlääkäriltä saadut resept ja kirjalliset selvitykset sekä muut apteekista ja läärehun luovuttajalta tositteet. Sikavaan ja Nasevaan kuuluvilla loilla lääkirjanpitoa on pidettävä sähköisessä järjestelmässä, jos eläinlääkäri luovuttaa lalle lääkitä tulevan tarpeen varalle. Mitä etoja on kirjattava? Kirjanpitoon kirjattavat edot: 1. eläimen tai eläinryhmän tunnistusedot; 2. lääkityksen antopäivämäärät; 3. lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai halja tai näiden valtuutta henkilö) 4. lääken tai läärehun käyttöaihe; 5. lääken nimi; 6. lääken tai läärehun määrä; 7. lääkelle tai läärehulle määrätty varoaika; sekä 8. lääken tai läärehun myyjä. Kuten aiemminkin eläinlääkärin nimen asemesta kirjanpitoon voidaan merkitä eläinlääkärin tunnusnumero. Kirjanpidon yhteydessä säilytettävät tositteet: - eläinlääkärin resept ja kirjalliset selvitykset lääken tai läärehun luovutuksesta - eläinlääkäriltä, apteekista tai läärehun luovuttajalta saadut muut tositteet lääkiden tai läärehujen myynnistä tai muusta luovutuksesta. Näitä ovat esimerkiksi apteekista ostettujen resepvapaiden lääkiden kuit (esim. porsasrauta ja suun kautta annettavat nesteytysvalmisteet). Kirjaa pian ja säilytä viisi vuotta Tiedot lääkityksistä on merkittävä kirjanpitoon hdollisimn pian. Tiedot kunkin eläimen tai eläinryhmän kaikista lääkityksistä on saatava helpos selville koko kirjanpidon säilyttämisajalta. Kirjanpidon säilytysaika on edelleen viisi vuotta viimeisestä lääken annosta huolitta siitä, onko eläin elossa vai ei. Valvontaoiudesta on myös säädetty Elintarviturvallisuusvirastolla ja aluehallintovirastolla sekä kunnaneläinlääkärillä, aluehallintoviranoisen määräyksestä, on oius tarkastaa tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävä kirjanpito. Eläimen omistajan tai haljan on viipymättä esitettävä lääkirjanpidon edot valvontaa varten. Valvontaa tehdään otantalähtöisenä, anbiootitolöydöksien perusteella tai osana tuki- ja elintarvivalvontaa. Sikava- ja Naseva-lojen on pyydettäessä toimitettava luovutetuista lääkistä sähköisessä järjestelmässä pidettävä kirjanpito valvontaviranoisen nähtäväksi sähköisessä muodossa. PAIKALLISTA ASIANTUNTEMUSTA JA PALVELUA METSÄNOMISTAJILLE SÄÄSTÖPANKKI OPTIASTA Asiantunjamme auttavat sinua mm. Metsätulojen sijoittamisessa sekä säästämisessä Sukupolvenvaihdoksissa ja metsä lakaupoissa Rahoitusasioissa OTA YHTEYTTÄ KARTOITETAAN YHDESSÄ SINULLE SOPIVIMMAT RATKAISUT! KUUSAMO Kitkane 15, Kuusamo puh ROVANIEMI Ainonkatu 1, Rovaniemi puh TORNIO Hallituskatu 2, Tornio puh Puh. hinta: lankapuh. 8,35 snt + 6,91 snt/min, tkapuh. 8,35 snt + 16,69 snt/min

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 1 2015

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 1 2015 Uutisjyvät 1 2015 1 MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 1 2015 Pohjois-Suomi UUTISJYVÄT Antti Sahi MTK on ollut uudennäköinen järjestö tämän vuoden alusta alkaen, kun päätökset metsänhoitoyhdistysten jäsenöitymisestä

Lisätiedot

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä.

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä. M Itella Posti Oy Itella Green MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012 Uutisjyvät Satovahinkoja? Satovahinkoilmoitukset ja korvaushakemukset ehtii jättää vielä lokakuun ajan. SIVU 5 Laaturehua Siikajokisella

Lisätiedot

Navetta kannatti rakentaa yhdessä

Navetta kannatti rakentaa yhdessä UutisJyvät 2/2011 1 MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2/2011 Anne Seppänen Tässä numerossa MTK-yhdistysten syyskokoukset katso sivu 11. Selkeyttä tietotulvaan MTK:n uusi hanke tukee jaksamista, osaamista ja

Lisätiedot

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 1 2014. MTK Liminka Pohjois-Suomen vuoden ehdokkaana Helmi kilpailuun

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 1 2014. MTK Liminka Pohjois-Suomen vuoden ehdokkaana Helmi kilpailuun M Itella Oy Itella Green Uutisjyvät 1 2014 1 MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 1 2014 Pohjois-Suomi UUTISJYVÄT Nuorten vuosi Maaseutunuoret aloittivat vauhdikkaasti Intohimon vuoden Vuokatissa tammikuun lopulla

Lisätiedot

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 1 2013. Uutisjyvät. Kokouskierros. MTK-yhdistysten kevätkokoukset. 11. Myös tuki-infoa on tarjolla. SIVU 10.

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 1 2013. Uutisjyvät. Kokouskierros. MTK-yhdistysten kevätkokoukset. 11. Myös tuki-infoa on tarjolla. SIVU 10. M Itella Posti Oy Itella Green MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 1 2013 Uutisjyvät Innovaatioita Haapavetinen Demeca Oy suunnittelee ja valmistaa karjatilojen arkea helpottavia laitteita ja automatiikkaa.

Lisätiedot

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 2 2013. Ruukin maaseutunuoret: Matalan kynnyksen toimintaa koko perheelle

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 2 2013. Ruukin maaseutunuoret: Matalan kynnyksen toimintaa koko perheelle M Itella Oy Itella Green Uutisjyvät 2 2013 1 MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 2 2013 Pohjois-Suomi UUTISJYVÄT Nitraattiasetusta uudistetaan Nitraattiasetuksen uudistus on ollut käynnissä kohta jo pari vuotta,

Lisätiedot

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 2 2014. Taivalkoski on

MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 2 2014. Taivalkoski on M Itella Oy Itella Green Uutisjyvät 2 2014 1 MTK-POHJOIS-SUOMEN JÄSENLEHTI 2 2014 Pohjois-Suomi UUTISJYVÄT Akraamo palvelee maaseutuyrittäjiä s. 4 Palvelukeskus Akraamo auttaa alkutuottajia ja maaseutuyrittäjiä

Lisätiedot

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 Meijän luvalla Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 MEIJÄN LUVALLA 2013 27. kurssijulkaisu PÄÄTOIMITTAJIEN TERVEHDYS Päätoimittajat Lari Poutiainen Marja Viitala Miia Kanninen Markkinointi

Lisätiedot

VIRTALAN MAITOTILALLA biokaasu on luonteva lämmönlähde

VIRTALAN MAITOTILALLA biokaasu on luonteva lämmönlähde UutisJyvät 2/2009 1 MTK-Pohjois-Pohjanmaan jäsenlehti 2/2009 Tässä numerossa MTK-yhdistysten syyskokoukset 2009. Ota lehti talteen! Pienet asiat kantavat arkea Työ on elämässä tärkeää, mutta niin ovat

Lisätiedot

MTK-Vaala järjesti erilaisen koulupäivän LAMPAITA JA LAPINLEHMIÄ. Bioenergia puhuttaa Pohjois-Pohjanmaa tähyää bioenergian edelläkävijäksi.

MTK-Vaala järjesti erilaisen koulupäivän LAMPAITA JA LAPINLEHMIÄ. Bioenergia puhuttaa Pohjois-Pohjanmaa tähyää bioenergian edelläkävijäksi. UutisJyvät 1/2010 1 MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 1/2010 Ella Karttimo Tässä numerossa MTK-yhdistysten kevätkokoukset 2010. Katso takasivu! Bioenergia puhuttaa Pohjois-Pohjanmaa tähyää bioenergian edelläkävijäksi.

Lisätiedot

Kesähelteistä CAP-uudistukseen

Kesähelteistä CAP-uudistukseen Kesähelteistä CAP-uudistukseen Viime kesä oli säiden suhteen sen verran erikoinen, että ainakin maanviljelijät ja metsänomistajat tulevat sen muistamaan vielä vuosien päästä. Touko-kesäkuussa kärsittiin

Lisätiedot

Lähiruokasankareita s. 21. Katseet tulevaisuuteen s.3. Järjestö uudistuu s.4 5. Intohimon vuosi on avattu! s.10 13. EU-vaaliuurnat aukeavat s.

Lähiruokasankareita s. 21. Katseet tulevaisuuteen s.3. Järjestö uudistuu s.4 5. Intohimon vuosi on avattu! s.10 13. EU-vaaliuurnat aukeavat s. TIEDOTUSLEHTI HELMIKUU 2014 Lähiruokasankareita s. 21 Katseet tulevaisuuteen s.3 Järjestö uudistuu s.4 5 Intohimon vuosi on avattu! s.10 13 EU-vaaliuurnat aukeavat s.19 Tukiasioiden tiedotus Pohjois-Savossa

Lisätiedot

TÄHÄN ON TULTU! Suomi kuntoon JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN AJATUKSIA LÄHI- PALVELUT BIOTALOUS STOPPI KESKITTÄMI- SELLE

TÄHÄN ON TULTU! Suomi kuntoon JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN AJATUKSIA LÄHI- PALVELUT BIOTALOUS STOPPI KESKITTÄMI- SELLE BIOTALOUS Suomi kuntoon julkinen talous vastuunotto LÄHI- PALVELUT VÄHEMMÄN BYROKRA- TIAA huolenpito talouskasvu STOPPI KESKITTÄMI- SELLE TÄHÄN ON TULTU! JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN

Lisätiedot

Puheenjohtajan terveiset. Ryhtiä ja yhteistyötä ruoka-alalle

Puheenjohtajan terveiset. Ryhtiä ja yhteistyötä ruoka-alalle nro 17 PUDASJÄRVI -lehti 24.4.2013 MTK teemaliite 7 Puheenjohtajan terveiset MTK:lla on meneillään Yhdistysten vuosi ja toimintaa on ympäri Suomen kiitettävästi. Lisäksi yhdistykset jakavat joka Suomen

Lisätiedot

maaviesti Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa

maaviesti Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa maaviesti ProAgria Kainuun, Lapin ja Oulun asiakaslehti 1/2007 Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa Vyötäröt kapenivat Vuokatin

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN LAPIN LIITON JÄRJESTÖLEHTI 2012 JÄNKÄVIESTI

MAATALOUSTUOTTAJAIN LAPIN LIITON JÄRJESTÖLEHTI 2012 JÄNKÄVIESTI MAATALOUSTUOTTAJAIN LAPIN LIITON JÄRJESTÖLEHTI 2012, 100 Y, 50 Y Elämää kultakaivoksen naapurissa s. 22 Reilua peliä markkinoille s. 4 Maatilojen energiaohjelmalla säästöä ja tehokkuutta s. 15 Lihan suoramyynti

Lisätiedot

Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 19.2.2015

Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 19.2.2015 Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 19.2.2015 tässä lehdessä Yrittäjäpäivät Vuokatissa... 3 Barometri... 6 Vaalit...8-9 Yrittäjien tavoiteohjelma...

Lisätiedot

LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa.

LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa. 0012344 789::9; 56566301 325 LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa. &$"''()$!"!! #$ *+ $%$$ $,-./ 325 ARJENTURVAAJA

Lisätiedot

19. vuosikerta 4/2013

19. vuosikerta 4/2013 19. vuosikerta 4/2013 talous s. 4 kotieläin ja maito s. 5-9 pelto ja kasvi s. 10-15 maisema s. 16-17 yritys s. 18-19 2 Tavoitteena menestyvä hyvinvoiva asiakas Toimintaympäristön muutos ja maatilojen kilpailukyky

Lisätiedot

Sinun äänesi Euroopassa. Jäätteenmäki

Sinun äänesi Euroopassa. Jäätteenmäki Sinun äänesi Euroopassa Jäätteenmäki Sillanrakentajana Euroopassa Euroopan parlamentin vaalit lähestyvät. Kohta valitaan uusi parlamentti, jonka toimikausi on viisi vuotta. Käsissäsi on vaalilehti. Vaalikampanjat

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

Maaviesti. Eläinten hyvinvointi pitää Virpi Kurkelaa liikkeellä. Maltaat. Hallittu kasvu. jättää varaa riskeille. antavat makua leipään

Maaviesti. Eläinten hyvinvointi pitää Virpi Kurkelaa liikkeellä. Maltaat. Hallittu kasvu. jättää varaa riskeille. antavat makua leipään Maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2012 Hallittu kasvu jättää varaa riskeille Eläinten hyvinvointi pitää Virpi Kurkelaa liikkeellä Maltaat antavat makua leipään ProAgrian vahvuus

Lisätiedot

Katri Kulmuni. paras. puoluekokous. Keskustan. Keskustan varapuheenjohtajaksi. Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Turussa 13.-15.6.

Katri Kulmuni. paras. puoluekokous. Keskustan. Keskustan varapuheenjohtajaksi. Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Turussa 13.-15.6. Nappaa mukaan puoluekokouksen paras vaalilehti! Katri Kulmuni Keskustan varapuheenjohtajaksi Keskustan puoluekokous Turussa 13.-15.6.2014 Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Mauri Pekkarinen: Uusiutuva

Lisätiedot

viesti arjen askelista! Juha Marttila Luomumaitoon Huvi ja hyöty irti haluaa pitää tuntuman maatilan töihin laskien ja suunnitellen

viesti arjen askelista! Juha Marttila Luomumaitoon Huvi ja hyöty irti haluaa pitää tuntuman maatilan töihin laskien ja suunnitellen viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2011 Juha Marttila haluaa pitää tuntuman maatilan töihin Luomumaitoon laskien ja suunnitellen Huvi ja hyöty irti arjen askelista! Laskelma on silloin

Lisätiedot

Yrittäjyys on vapautta

Yrittäjyys on vapautta KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: TAAS ON VAALILUPAUSTEN AIKA 3 kymen KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2015 Yrittäjät vaaleissa Yrittäjyys on vapautta Anni Toikka tykkää työskennellä

Lisätiedot

MISTÄ MINULLE HOITAJAT?

MISTÄ MINULLE HOITAJAT? KOLUMNISTI AKI RIIHILAHTI: MITÄ JOS OTAT ITSELLESI LESI AIKAA? 31 TIIMITYÖ JA VIESTINTÄ OVAT ZENITELIN TYÖHYVINVOINNIN KIVIJALAT. 20 SAKU TUOMINEN: TUKEA YRITYKSILLE ILLE JOTKA HALUAVAT KASVAA JA TYÖLLISTÄÄ

Lisätiedot

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 2/2010 Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita Terveyspalveluseteli toimii Kuusamossa Kumppanuudella innovaatioita Eduskuntavaalit 2011:

Lisätiedot

YRITTÄJÄ. Pohjois-Pohjanmaan TALOUSELÄMÄN JA YRITTÄMISEN ERIKOISLEHTI. Pohjois- Pohjanmaan yrittäjillä avoimet ovet. Eduskuntavaaliehdokkaat.

YRITTÄJÄ. Pohjois-Pohjanmaan TALOUSELÄMÄN JA YRITTÄMISEN ERIKOISLEHTI. Pohjois- Pohjanmaan yrittäjillä avoimet ovet. Eduskuntavaaliehdokkaat. Pohjois-Pohjanmaan YRITTÄJÄ TALOUSELÄMÄN JA YRITTÄMISEN ERIKOISLEHTI nro 2/2011 73. vuosikerta sivu 3 Pohjois- Pohjanmaan yrittäjillä avoimet ovet sivu 6 Eduskuntavaaliehdokkaat tentissä sivu 10 Maassa

Lisätiedot

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Senioreille suunitellut talot yleistyvät sivu 4 Kokoomuksen tavoitteena turvallinen Eurooppa

TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Senioreille suunitellut talot yleistyvät sivu 4 Kokoomuksen tavoitteena turvallinen Eurooppa TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti kesäkuu 2/2009 Senioreille suunitellut talot yleistyvät sivu 4 Kokoomuksen tavoitteena turvallinen Eurooppa sivut 5-10 EU-parlamenttiin tarvitaan

Lisätiedot

Kyläkapula1/2014. Verkkolehti

Kyläkapula1/2014. Verkkolehti Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula1/2014 Verkkolehti Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula

Lisätiedot