Yhdyskuntaseuraamusasiakas ja vapautuva vanki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdyskuntaseuraamusasiakas ja vapautuva vanki"

Transkriptio

1 Yhdyskuntaseuraamusasiakas ja vapautuva vanki Nuoren asumisen polku rikosseuraamusalalla Prosessikuvaus Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry Oma koti -hanke Rikosseuraamuslaitos 2011

2 ESIPUHE Käsissäsi olevan Nuorten tuetun asumisen kansallisen hankkeen puitteissa tuotetun Nuoren asumisen polku rikosseuraamusalalla -prosessikuvauksen tavoitteena on esitellä toimijoita ja selkeyttää toimintamalleja erityisryhmien asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Materiaalin keskeisenä tavoitteena on ideointi, yhteisen ymmärryksen tuottaminen ja jakaminen, jolloin sitoutuminen työskentelyn käytännön toteuttamiseen eri tasoilla ja toimijoiden piirissä syvenee. Vaiheistetun kuvauksen lähtökohtana on luoda ja todentaa yhteisiä työkäytäntöjä ja toimintamalleja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankilasta vapautuvien asumiseen liittyvien tarpeiden selvittelyyn, asunnon hakemiseen, asunnon saamiseen ja asumisen tukeen. Se on kuvaus työvaiheista ja se toimii muistilistana. Sen pohjalta on mahdollista muokata paikallisia sovellutuksia. Keskeisiä toimijoita asuttamisessa ovat rikosseuraamusalan toimijat, arviointikeskukset, vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoimistot, sosiaali- ja asuntotoimi sekä paikalliset vuokranantajatahot ja isännöinti. Sidosryhmien toiminnot asumisen sisältöpalvelujen, työllistymis- ja kuntoutuspalvelujen ja vertaistukiryhmien saavutettavuuden osalta voidaan arvioida elämänlaadun ja asumisen onnistumisen kannalta merkittäviksi. Tuetun asumisen palvelut voivat tukea asiakkaan itsenäisen asumisen onnistumista ja yhtenäisen asumishistorian syntymistä. Asiakkaan ja vangin oma rooli ja motivaatio ovat itsenäisen asumisen onnistumisen ja elämänhallinnan kehittymisen kannalta keskeisessä asemassa. Toimintaan vastuuttaminen edistää identiteetin kehittymistä ja elämänhallintaa. Onnistuneen kuntoutumisen lähtökohtana on henkilön kokonaistilanteen arviointi, tarpeiden määrittely, keinovalikoima ja vaiheistettu työskentely sosiaalinen vahvistaminen. Työskentelyn onnistumista kuvaa riittävän ajoissa tapahtuvat yhteydenotot, sovitut toimintatavat ja sidosryhmien kanssa tapahtuva yhteistyö ja asiakassuhteeseen sitoutuminen. Verkostotyöskentelyssä korostuu paikallisten yhteistyökumppaneiden ja käytössä olevien mahdollisuuksien ja palvelujen tuntemus sekä paikallisesti luotavat käytännöt. Näemme erityisesti, että ja yhdyshenkilö -työotteella ja ajattelulla, voidaan parantaa työskentelyn onnistumisen edellytyksiä ja sitoutumista sekä yksilö- että koko työskentelyprosessin tasolla. Tämä malli auttaa selventämään prosessin kulkua ja toimijoiden rooleja kaikille osapuolille - niin vapautuvalle vangille tai yhdyskuntaseuraamusasiakkaalle itselleen kuin mukana oleville työntekijöille. Toiseksi mallin mukaan toimiminen auttaa välttämään katkoksia tiedonvaihdossa esimerkiksi henkilövaihdosten yhteydessä. Lisäksi se toimii perehdytysmateriaalina uusille työntekijöille. Kolmanneksi kuvattu malli on muunneltavissa. Käytännön työskentelyssä mallista nousee esiin kriittisiä kohtia ja kehittämistarpeita, joiden perusteella mallia voidaan edelleen kehittää kaikkien osapuolten kannalta parhaiten toimivaksi ja paikallisia tarpeita vastaavaksi. Nuoren asumisen polku rikosseuraamusalalla -materiaali on koottu työvälineeksi käytännön työhön. Se on tuotettu yhteistyössä eri tahojen kanssa, joille haluamme lausua kiitoksemme. Sari Timonen Nuorisoasuntoliitto ry hankekoordinaattori Markku Rautiainen Rikosseuraamuslaitos, Joensuun yhdyskuntaseuraamustoimisto Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry

3 YHTEISTYÖN OSAPUOLET Rikosseuraamusalan toimijat (www.rikosseuraamus.fi): Arviointikeskus: Arviointikeskuksen rooli on tilannearvioinnissa, rangaistusajan suunnittelussa ja sijoituksen tekemisessä (Vati-vankitietojärjestelmä ja Tyyne-asiakastietojärjestelmä). Yhdyskuntaseuraamustoimisto: Yhdyskuntaseuraamustoimistolla on asiakkuuden hallinta läpi koko yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoprosessin (nimetyt yhdyshenkilöt, täytäntöönpanon vastuuhenkilö ja Tyyneasiakastietojärjestelmä). Riittävän ajoissa tehtävät yhteydenotot ja sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö. Vankila (sijoitusvankila ja vapauttamisyksikkö): Vankilalla on asiakkuuden hallinta läpi koko vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoprosessin (nimetyt yhdyshenkilöt, täytäntöönpanon vastuuhenkilö ja Vati-vankitietojärjestelmä). Riittävän ajoissa tehtävät yhteydenotot ja sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö. Paikallinen asukasohjausryhmä (Aso-ryhmä): Asukasohjausryhmä on paikallinen keskustelufoorumi. Se voi olla perustettu esimerkiksi Paavoasukkaiden valintaa ja asumisen seurantaa ja arviointia varten. Ryhmä tekee päätökset Paavovalinnoista. Esimerkiksi Oulussa mukana on kaupungin sosiaalityö, Nuorten Ystävät ja Oulun seudun nuorisoasuntoyhdistys, Osna. Viranomaistahot: Lyhyt esittely paikallisista viranomaistahoista (nimetyt yhdyshenkilöt): esim. sosiaalitoimisto, asuntotoimisto ja velkaneuvonta. Vuokranantajatahot: Lyhyt esittely paikallisista vuokranantajatahoista (nimetyt yhdyshenkilöt): vuokranantajat ja isännöinti. Asumisen sisältöpalvelut, ohjatun ja tuetun asumisen palveluntuottaja(t): Lyhyt esittely toimijoista ja rooli (nimetyt yhdyshenkilöt): esim. Nuorisoasuntoliiton toimija. Nuorisoasuntoliittoon (NAL) kuuluu paikallisyhdistyksiä, joita on 28 eri puolilla Suomea (www.nal.fi). Ne tuottavat asumisen sisältöpalveluja, vuokraavat kohtuuhintaisia asuntoja alle 30- vuotiaille työssäkäyville tai työelämään hakeutuville nuorille. Lisäksi yhdistykset toimivat nuorten asumisen edunvalvojana ja asumisedellytysten vahvistajina. Arvinal on NAL-kentän asiakastietojärjestelmä.

4 Ajankäyttö: 1 henkilötyövuosi/10 nuorta. Kuntoutustaho/sidosryhmät: Lyhyt esittely sidosryhmän toimijoista ja niiden roolista (nimetyt yhdyshenkilöt): esim. päihde- ja mielenterveystyö sekä hoitoyhteisöt. Kohderyhmä ja tuetun asumispalvelun sisältö: Esimerkiksi NAL-kentän toimijat tarjoavat asumisen sisältöpalveluja. Kohderyhmänä ovat nuoret (18 29-vuotiaat) yhdyskuntaseuraamusasiakkaat ja vankilasta vapautujat. Asumisen tukipalvelu etenee vaiheittain (vahva, perus/normaali ja kevyt tuki). Palvelu on kohdennettu asunnottomille vuotialle nuorille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisen asumisen aloittamiseen tai ne, joiden elämäntilanne ja asuminen on kriisiytynyt. Palvelun piiriin pääsy edellyttää asuntohakemusta ja motivaatiota. Työskentely etenee vaiheittain ja se on dokumentoitua (asiakastietojärjestelmä). Toiminta on sopimuksellista. Tuetun asumispalvelun tavoitteena on edistää asiakkaan edellytyksiä onnistua itsenäisessä asumisessa ja itsenäistymiskehitystä. Palvelun avulla turvataan asumisen jatkuminen ja tavoitellaan yhtenäisen asumishistorian syntymistä. Asumisen sisältöpalvelun rahoitus, ostopalvelu: Päätös asumisen tukipalvelusta: sosiaalitoimisto. Päätös asumisen tukipalvelusta: rikosseuraamusala (myöhemmin riseala) (ns. köyhyysrahaperusteinen rahoitusmalli). Työskentelyn onnistumista kuvaa riittävän ajoissa tapahtuvat yhteydenotot, sovitut toimintatavat ja sidosryhmien kanssa tapahtuva yhteistyö ja asiakassuhteeseen sitoutuminen. Verkostotyöskentelyssä korostuu paikallisten yhteistyökumppaneiden ja käytössä olevien mahdollisuuksien ja palvelujen tuntemus sekä paikallisti luotavat käytännöt. Paikallisten tarpeiden mukaan koottava ja valittava asukasohjausryhmä voi toimia muun muassa asumiseen liittyvien kysymysten koordinoijana. Asiakkaan tarpeiden oikea-aikainen asioiden käsittely asumiseen liittyvissä kysymyksissä avaa polun asiakkaan oman verkoston selvittämiseen ja sen kokoamiseen. Asukasohjausryhmä on työskentelyssä arvioinnin apuväline, kun asiakkaan omaa tarpeiden mukaista verkostoa kootaan. Se luo pohjaa n ja asiakkaan sekä tämän verkoston toiminnalle.

5 ASUMISPOLUN KUVAUS Asunnoton yhdyskuntaseuraamusasiakas/vapautuva vanki tarvitsee tukea asumiseensa (tarve tuetusta asumisesta). Arvion tarpeesta on tehnyt arviointikeskus, yhdyskuntaseuraamustoimiston tai vankilan keskusteltuaan asiakkaan/vangin kanssa. Vankeusrangaistuksen tai yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanoaika: 1. Vastuutyöntekijän yhteydenotto vuokranantajatahoon (esim. puhelimitse/ sähköpostitse, päivitetty lista vuokranantajien yhteystiedoista) 2. Yhteydenotto esim. sosiaalitoimistoon, asukasohjausryhmään ja kuntoutuksen sidosryhmiin Vankila RISEALA: nuoren asumisen polku Arviointikeskus: sijoitushaastattelu Sijoitusvankila ja vapauttamisyksikkö: toiminta- ja vapauttamissuunnitelma Asumisvalmennuksen suunnittelu ja toteutus yhdyskuntaseuraamuksen tai vankeusrangaistuksen aikana ennen nuoren muuttoa. Toteutus omana tai yhteistyökumppanien toteuttamana: asumisen kurssi, valmiudet taloudenhallinnan kurssi arjen taitojen kurssi asuntohakemukset yhteistyön aloitus isännöinnin ja tuetun asumisen palvelun tuottajan kanssa (esim. riittävän aikainen yhteydenotto, valmistautuminen asumiseen ja tiedonvaihto) Asumisen sisältöpalvelut Tuetun asumisen aika: Sovitut säännölliset tapaamiset (asuntokäynnit, valvojan ja tuetun asumisen sekä kuntoutuksen yhteistyö isännöinnin kanssa) Tietojen vaihtokäytännöt, seuranta ja arviointi Kriisitilanteiden käsittely Palaute Itsenäisen asumisen aika rangaistusajan jälkeen: Asumisen jatkuvuuden turvaaminen (riittävä tuki ja isännöinnin yhteistyökäytännöistä sopiminen) Kuntoutuksen jatkumot Kokemusten vaihto Palaute Kunnan sosiaalityöllä ja risealalla (vankila/yhdyskuntaseuraamustoimisto) on asiakkuuden hallinta läpi koko prosessin. Palvelusuunnitelman tarkistus sovitusti, vähintään x krt/vuosi. Punainen pallo osoittaa tarkastuspisteet () täytäntöönpanon ja asumiseen liittyvän työskentelyn aikana. Yhdyskuntaseuraamustoimisto Yhdyskuntaseuraamuksen toimenpano: työskentely-, valvonta- ja toimeenpanosuunnitelma Asiakas/vanki: asumisen ja tuen tarpeet ja motivaatio Tarve tukeen haku- ja selvittelyprosessissa ja asioiden hoidossa Tarve tukeen asumisessa Yhteistyö ja tiedonvaihto Koevapaus, ehdonalaisessa valvonnassa olevat ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaat, kuntoutuksen toimijat Vankila Yhdyskuntaseuraamustoimisto Palveluntuottajat Asuntotoimi/vuokranantajat/isännöinti Kunnan sosiaalityö Päihde- ja mielenterveystyö Kolmannen sektorin palvelut, esim. tuettu asuminen

6 TYÖSKENTELYN KESKEISET VAIHEET Arviointikeskus, sijoitusvankila, vapauttamisyksikkö, yhdyskuntaseuraamustoimisto: Asumisen ja tuen tarpeen kartoitus, asumisvalmiudet (nimetty vastuuhenkilö) Riski- ja tilannearvio Toiminta-, vapauttamis-, valvonta-/toimeenpano- ja työskentelysuunnitelma Yhteistyötahojen kartoittaminen (esim. sosiaalityö, asuntotoimi, vuokranantajat, päihde- ja/tai mielenterveystyö, terveydenhoito, hoitoyhteisö) Arviointikeskus, sijoitusvankila, vapauttamisyksikkö, yhdyskuntaseuraamustoimisto noin 3 kk ennen vapautumista: Yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanon vaiheessa, yhdyskuntaseuraamustoimisto: Yhteydenotto asumisen ja tuetun asumisen toimijaan, yhteistyön aloittaminen Nuoren valmentaminen valvonta-ajan asumiseen yhteistyössä asumisen toimijan kanssa Asuntohakemus Nuoren muutto ja asumisen aloittaminen: Nuori vapautuu vankilasta, tukihenkilö/valvoja saattaa asunnolle Yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanosta vastaavan työntekijän rooli Asumisohjaajan, vastuu- ja /tai tukihenkilön tms. tiivis kontakti alussa, suunnitelman tarkistus Tiedonvaihto valvojan, tuetun asumisen toimijan ja isännöinnin välillä Yhteisesti (nuori ja keskeiset toimijat) sovitut käytännöt/menettelytavat kriisin sattuessa Asumisen sisältöpalvelut, tuetun asumisen aika: Yhteisen suunnitelman mukainen työskentely, seuranta, arviointi ja palaute Tuetun asumisen palveluntuottajien, valvojien ja isännöinnin yhteistyö ja riittävä tiedonvaihto (myös hoitotahon, jos on mukana) Rangaistusajan päättyminen: Asumisen jatkon turvaaminentuen jatkaminen tarvittaessa, seurantakäytännöt (TÄMÄ VAIHE ISÄNNÖINNIN KANNALTA KRIITTINEN) Itsenäinen asuminen onnistuu Jos itsenäinen asuminen ei onnistu, vaihtoehtojen etsiminen (esim. päihde-, mielenterveyspalvelut tai hoitolaitos)

7

8

9 TÄYTÄNTÖÖNPANON TYÖVAIHEISIIN LIITTYVÄ KUVAUS, TOIMINTAKÄYTÄNNÖT TOIMEEN- PANO Toimijat Toiminto Asiakirjat, päätökset ja muut dokumentit ARVIOINTI- KESKUS: sijoitushaastattelu Arviointikeskus Haastattelu Rangaistusajan suunnitelma Riski- ja tilannearvio Vati-vankitietojärjestelmä VANKEUS- AIKA: noin 6 kk ennen vapautumista tai koevapautta Sijoitusvankila Vapauttamisyksikkö Yhdyskuntaseuraamustoimisto 1. Vankilan (sosiaalityöntekijä, rikosseuraamusesimies tai ohjaaja) ja vanki 2. Vankilan 3. Vankilan ja ohjaaja 4. Vanki ja ovat yhteydessä vuokranantajatahoon (isännöitsijä, asumisohjaaja) 5. Vanki, kunnan sosiaalityöntekijä/ ohjaaja ja vankilan ovat yhteydessä vuokranantajatahoon/asumisohjaajaan 6. Vanki, vankilan, vuokranantaja, asumisohjaaja, vertaistukitaho, yhdyskuntaseuraamustoimiston valvoja Haastattelu, ohjaus ja työskentely - asumisen ja tuen tarpeen kartoitus, itsenäisen asumisen valmiudet ja motivaatio - yhteydenotto sosiaalitoimeen, esim. asunnottomien sosiaalityöntekijään - päivitettyä tietoa asuntotilanteesta ja asuntotarjonnasta (esim. lista vuokranantajien yhteystiedoista) - järjestää asumisneuvontaan ja asumisen hakemiseen liittyvää valmennusta esim. asumisinfon tai asumiskurssin muodossa - järjestää arjen taitoihin ja talouden hallintaan liittyvää valmennusta esim. kurssien muodossa - erityisryhmien tarpeet huomioon: romanit, maahanmuuttajat ja muut vähemmistöt - yhteydenotto infojen ja kurssien tarjoajaan (esim. paikalliseen nuorisoasuntoyhdistykseen) - asumisen kurssi - taloudenhallinnan kurssi - arjen taitojen kurssi - yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostitse - asunnon haku noin 3 kk ennen vapautumista - asumiseen liittyvien oikeuksien ja vastuiden selvittäminen - asumiseen liittyvien oikeuksien ja vastuiden selvittäminen (esim. vuokravelka) - asunnon saaminen - muuttoon valmistautuminen ja muutto - tavaroiden, huonekalujen hankinta - tuetun asumisen arviointijakson aloitus Rangaistusajan suunnitelma Riski- ja tilannearvio Toimintasuunnitelma Vapauttamissuunnitelma Vati-vankitietojärjestelmä - rangaistusajan suunnitelma - riski- ja tilannearvio - kurssien ja/tai infojen ajankohdista sopiminen - ryhmän kokoaminen - tarpeiden selvittäminen palvelun tarjoajalle - kurssimateriaalit - asuntohakemus liitteineen - toimeentulotuen ja vuokravakuuden/vuokranmaksun varmistaminen kunnan sosiaalityöntekijältä - vuokrasopimus - vuokravakuuden maksu - vuokran maksu - maksusitoumus tai muu päätös tavaroiden, esim. huonekalujen hankintaa varten - muuttoilmoitus - sähkösopimus - kotivakuutus - pankkitili, pankkikortti - tuetun asumisen sopimus - lupa tietojen vaihtoon nimettyjen tahojen välillä

10 TÄYTÄNTÖÖNPANON TYÖVAIHEISIIN LIITTYVÄ KUVAUS, TOIMINTAKÄYTÄNNÖT TOIMEENPANO: Toimijat Toiminto Asiakirjat, päätökset ja muut dokumentit LAUSUNTO- ASIAKKUUS Arviointikeskus Yhdyskuntaseuraamustoimisto Haastattelu(t), tilannearvio, lausunto Seuraamusselvitys, nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelma, yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitys, lausunto Tyyne-asiakastietojärjestelmä KOEVAPAUS Sijoitusvankila, vapauttamisyksikkö, yhdyskuntaseuraamustoimisto Valvonta, tilannearvio Vati-vankitietojärjestelmä Tyyne-asiakastietojärjestelmä Toimintasuunnitelma EHDONALAINEN VALVONTA EAV Yhdyskuntaseuraamustoimisto Valvonta, tilannearvio ja työskentely Vati-vankitietojärjestelmä Tyyne-asiakastietojärjestelmä Valvontasuunnitelma Työskentelysuunnitelma YHDYSKUNTA- PALVELU YKP Yhdyskuntaseuraamustoimisto Tilannearvio, seuraamuksen suorittaminen ja työskentely Tyyne-asiakastietojärjestelmä Toimeenpano- ja työskentelysuunnitelma EHDOLLISESTI RANGAISTUN NUOREN VALVONTA ERN Yhdyskuntaseuraamustoimisto Valvonta, tilannearvio ja työskentely Tyyne-asiakastietojärjestelmä Toimeenpano- ja työskentelysuunnitelma NUORISO- RANGAISTUS NR Yhdyskuntaseuraamustoimisto Valvonta, tilannearvio ja työskentely Tyyne-asiakastietojärjestelmä Toimeenpano- ja työskentelysuunnitelma

11 TÄYTÄNTÖÖNPANON TYÖVAIHEISIIN LIITTYVÄ KUVAUS, TOIMINTAKÄYTÄNNÖT 1. Arviointikeskuksen työntekijä, yhdyskuntaseuraamustoimiston ja asiakas ja vankilan - asumisen ja tuen tarpeen kartoitus, itsenäisen asumisen valmiudet ja motivaatio - yhteydenotto sosiaalitoimeen, esim. asunnottomien sosiaalityöntekijään - päivitettyä tietoa asuntotilanteesta ja asuntotarjonnasta (esim. lista vuokranantajien yhteystiedoista) - Tyyne-asiakastietojärjestelmä - toimintasuunnitelma - valvontasuunnitelma - tilannearvio - työskentelysuunnitelma - toimeenpanosuunnitelma 2. Yhdyskuntaseuraamustoimiston 3. Yhdyskuntaseuraamustoimiston 4. Yhdyskuntaseuraamustoimiston Asumisohjaaja 5. Asiakas, kunnan sosiaalityöntekijä/ ohjaaja ja yhdyskuntaseuraamustoimiston ovat yhteydessä vuokranantajatahoon/asumisohjaajaan 6. Asiakas, yhdyskuntaseuraamustoimiston, vuokranantaja, asumisohjaaja, vertaistukitaho, vankilan - järjestää asumisneuvontaan ja asumisen hakemiseen liittyvää valmennusta esim. asumisinfon - järjestää arjen taitoihin ja talouden hallintaan liittyvää valmennusta - erityisryhmien tarpeet huomioon: romanit, maahanmuuttajat ja muut vähemmistöt - yhteydenotto infojen ja kurssien tarjoajaan (esim. paikalliseen nuorisoasuntoyhdistykseen) - asumisen info - taloudenhallinnan neuvonta/ohjaus - arjen taitojen neuvonta/ohjaus - asunnon haussa avustaminen - asumiseen liittyvien oikeuksien ja vastuiden selvittäminen - asumiseen liittyvien oikeuksien ja vastuiden selvittäminen (esim. vuokravelka) - asunnon saaminen - muuttoon valmistautuminen ja muutto - tavaroiden, huonekalujen hankinta - tuetun asumisen arviointijakson aloitus - infojen ajankohdista sopiminen - tarpeiden selvittäminen palvelun tarjoajalle - materiaalit - asuntohakemus liitteineen - toimeentulotuen ja vuokravakuuden/vuokranmaksun varmistaminen kunnan sosiaalityöntekijältä - vuokrasopimus - vuokravakuuden maksu - vuokran maksu - maksusitoumus tai muu päätös tavaroiden, esim. huonekalujen hankintaa varten - muuttoilmoitus - sähkösopimus - kotivakuutus - pankkitili, pankkikortti - tuetun asumisen sopimus - lupa tietojen vaihtoon

12 KESKEISET TOIMIJAT PROSESSIN ERI VAIHEISSA Nuori: yhdyskuntaseuraamusasiakas vanki Kunnan sosiaalityöntekijä, ohjaaja Vankilan Yhdyskuntaseuraamustoimiston Sidosryhmä esim. kuntoutus, isännöinti Palvelun tuottaja asumisen sisältöpalvelu, asumisen tuki Työskentelyn toteutusvastuu, värien selitykset: x (x) Vastaa vaiheen toteuttamisesta Mukana vaiheen toteuttamisessa PROSESSIN VAIHE ASUMISEEN LIITTYVÄSÄ TYÖSKENTELYSSÄ Prosessin vaihe Vanki: tilannekartoitus (asumisen osio), merkinnät: Vati-vankitietojärjestelmä Toimintasuunnitelma, koevapaus, asuminen Vapauttamissuunnitelma (EAV), asuminen Lausuntoasiakas: tilannekartoitus (asumisen osio), merkinnät: Tyyne-asiakastietojärjestelmä Yhdyskuntaseuraamusasiakas (NR, ERN, YKP ja EAV): tilannekartoitus, työskentely- ja toimeenpanosuunnitelma, asuminen, merkinnät: Tyyne-asiakastietojärjestelmä Valvontasuunnitelma (EAV), asuminen Info asumisesta, neuvonta ja ohjaus Asuntotilanne, lähtötilanteen kartoitus, haastattelu(t) (esim. NAL-toimija) Lupa tietojen vaihtoon -lomake Asuntohakemuksen jättäminen Palvelusuunnitelma asumisen ajalle Viranomaisasiointi Päätös takuuvuokrasta Kuntoutuksen kartoitusjakso Kuntoutuksen suunnitelma Asumisen suunnitelma (esim. NAL-toimija, Arvinal-asiakastietojärjestelmä) Päätös asumisen tukipalvelusta: sosiaalitoimisto Päätös asumisen tukipalvelusta: riseala (ns. köyhyysaraha) Asumisen perehdytys (esim. NAL-toimija) Muuttoilmoituksen tekeminen Työskentely, kotikäynnit, puuttuminen ongelmatilanteisiin (asumisen tukipalvelu ja isännöinti) Seuranta Palvelun muuttaminen Palaverit sidosryhmien kanssa Asiakkuuden päättäminen, arviointi Palvelun arviointi Palaute Palvelun päättäminen Jatkosuunnitelma(t)

13 Prosessin vaihe asumiseen liittyvässä työskentelyssä Vanki: tilannekartoitus (asumisen osio), merkinnät: Vati-vankitietojärjestelmä Toimintasuunnitelma, koevapaus, asuminen Vapauttamissuunnitelma (EAV), asuminen Lausuntoasiakas: tilannekartoitus (asumisen osio), merkinnät: Tyyneasiakastietojärjestelmä Yhdyskuntaseuraamusasiakas (NR, ERN, YKP ja EAV): tilannekartoitus, työskentely- ja toimeenpanosuunnitelma, asuminen, merkinnät: Tyyne-asiakastietojärjestelmä Valvontasuunnitelma (EAV), asuminen Info asumisesta, neuvonta ja ohjaus Asuntotilanne, lähtötilanteen kartoitus, haastattelu(t) (esim. NALtoimija) Lupa tietojen vaihtoon -lomake Asuntohakemuksen jättäminen Palvelusuunnitelma asumisen ajalle Viranomaisasiointi Päätös takuuvuokrasta Kuntoutuksen kartoitusjakso Kuntoutuksen suunnitelma Asumisen suunnitelma (esim. NALtoimija, Arvinal-asiakastietojärjestelmä) Päätös asumisen tukipalvelusta: sosiaalitoimisto Päätös asumisen tukipalvelusta: riseala (ns. köyhyysaraha) Asumisen perehdytys (esim. NALtoimija) Muuttoilmoituksen tekeminen Työskentely, kotikäynnit, puuttuminen ongelmatilanteisiin (asumisen tukipalvelu ja isännöinti) Seuranta Palvelun muuttaminen Palaverit sidosryhmien kanssa Asiakkuuden päättäminen, arviointi Palvelun arviointi Palaute Palvelun päättäminen Jatkosuunnitelma(t) Nuori: yhdyskuntaseuraamusasiakas, vanki Kunnan sosiaalityöntekijä, ohjaaja Vankilan Yhdyskuntaseuraamustoimiston Sidosryhmä (esim. kuntoutus, isännöinti) Palvelun tuottaja (asumisen sisältöpalvelu, asumisen tuki)

14 KESKEINEN SISÄLTÖ: mitä, miten ja miksi 1. Asumisohjaus ensimmäisten tapaamisten yhteydessä kartoitetaan kokonaistilannetta (kartoitusvaihe): itsenäisen asumisen valmiudet, motivaation ja tarpeiden selvittäminen, asunnon hakeminen ja tuetun asumisen palvelusuunnitelma (esim. riittävän aikainen yhteydenotto, valmistautuminen asumiseen ja tiedonvaihto). 2. Asumisohjaustyöskentely tuetun asumisen aikana, seuranta, arviointi ja palaute. Ohessa on esimerkinomainen kuvaus tuetun asumispalvelun työskentelyvaiheista.

15 3. Asumisohjaus tuetun asumisen päättyessä tai asiakkaan tilanteen muuttuessa 4. Kirjallinen dokumentointi, raportointi ja palaute (asiakastietojärjestelmät: esim. Vati, Tyyne ja Arvinal) 5. Jatkumo(t) asumisen tukitoiminnan päätyttyä

16 VANKILASTA VAPAUTUVIEN JA YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAIDEN TUKIMUODOT TOIMIJA ASUMINEN TALOUS TYO/OPISKELU VAPAA-AIKA Riseala Arviointikeskus Vankila Yhdyskuntaseuraamustoimisto Kunta/ kaupunki, sosiaalitoimi, asunnottomien palvelut Asumistilanteen, tarpeiden ja valmiuksien kartoitus sekä asunnon hankkimiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta työskentelyn/valvontatapaamisilla. Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Verkostoyhteistyö kuntien sosiaalitoimen, asukasohjausryhmän, vuokranantajien, isännöinnin, päihdepalvelun ja asumispalveluja tarjoavien kanssa. Aika sosiaalityöntekijälle, sosiaaliohjaajalle tai kanslistille. Kokonaistilanteen kartoitus. Ohjaus ja neuvonta asunnonhaussa. Vuokravakuuksien myöntäminen. Tukiasunnot. Toimeentulotilanteen kartoitus sekä ohjaus ja neuvonta toimeentuloon ja velkoihin liittyvissä asioissa (esim. sosiaalitoimeen, Kelaan, velkaneuvontaan ja ulosottoon). Tapaamisilla myös hakemusten täyttöä, sakkosaldokyselyt ja harjoituksia. Toimeentulotuen käsittely. Työ- ja opiskelutilanteen kartoitus sekä ohjaus ja neuvonta koulutus-, työ- ja eläkkeen hakuasioissa. Ohjaaminen esim. työ- ja elinkeinotoimiston, Kelan, työvoiman palvelukeskuksen ja sosiaalitoimen palveluihin. Verkostotyö mm. oppilaitosten kanssa. Aasiakkaan mukana palavereissa. Internetin palvelujen hyödyntämistä ja erilaisten harjoitusten tekoa työskentelyn aikana ja valvontatapaamisilla. Aktivointisuunnitelma ja yhteistyö työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Ohjaus työvoimanpalvelukeskukseen, typpiin. Kuntouttava työtoiminta. Asiakkaan vapaaajan toimintojen kartoitus (lausuntovaiheessa). Puheeksi myös tapaamisilla. Ohjausta ja neuvontaa. Ohjaus vertaistukiryhmiin ja vapaaajan toimintoihin. SOSIAALISET SUHTEET sosiaalinen tuki Työskentelyn/valvonnan alussa sosiaalisen tilanteen kartoitus (mm. verkostokartta), keskustelut ja erilaiset harjoitukset tapaamisilla, käsitellään myös toimintaohjelmissa (mm. 10-tunnin liikenneturvaohjelma, Suuttumuksen hallinta, Viisi keskustelua muutoksesta). Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Verkostotyö sosiaalitoimen kanssa. Ohjaus vertaistukiryhmiin ja esim. leireille. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS Tilanteen kartoitus, keskustelut ja harjoituksia tapaamisilla. Päihdelinkin testit. Hoitoon motivointi, ohjaus ja neuvonta (esim. toimintaohjelmissa). Verkostotyön tärkeys ja palaverit: mm. päihdehuollon eri toimijat ja sosiaalitoimi. Tilannekartoitus, päihdekuntoutussuunnitelmat. Ohjaus palveluihin. Verkostotyö. RIKOLLISUUS Tilanteen kartoitus päätelmineen ja työskentelysuunnitelma sisältää motivaation ja uusintariskin arvioinnin. Seuranta/kontrolli. Käsitellään vankeuden aikana ja valvontatapaamisilla. Motivointi muutokseen ja voimavarat. Menetelminä yksilökeskustelut, toimintaohjelmat ja motivoiva haastattelu. Ohjaus ja neuvonta sekä verkostotyö. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen. Yhteistyö yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankiloitten kanssa sovitun yhteistyömallin mukaisesti.

17 Työ- ja elinkeinotoimisto Työvoiman palvelukeskus (palvelutarvearvion kautta) Vanki Asiakas Vuokranantaja Isännöinti Seurakunta Mielenterveyspalvelut Verkostotyö. Ohjaus- ja neuvontatyö. Normaalit asunnonhakukanavat. Pohdinta vaihtoehdoista. Tuen tarve. Hakutoimet. Asukasvalinnat. Tukiasunnot. Yhteistyö, ohjaus- ja neuvonta. Selvittely. Toimenpiteet. Taitojen harjoittelu. Aktivointisuunnitelma yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Laaja verkostotyö. Työnhakuvalmiuksia kehittäviä ryhmiä ja kursseja. Ohjataan hakemaan työtä, koulutusta. Käytössä normaalit työhallinnon toimenpiteet sekä ryhmät ja koulutukset. Kuntouttava työtoiminta. Kartoitus. Hakutoimet. Toiminta. Ohjataan ja neuvotaan vapaa-ajan harrastuksiin. Arjen jäsentyminen. Toiminta. Verkostot. Moniammatillisen tiimin palvelut käytössä. Kartoitetaan sosiaalinen verkosto. Ryhmäpalveluissa vertaistuki on mahdollista. Arjen jäsentyminen. Toiminta. Taitojen harjoittelu. Verkostot. Verkostotyö. Ohjaus, neuvonta, motivointi ja kartoitus. Käytössä normaalit päihde- ja mielenterveyspalvelut. Kartoitus. Tarve. Hakeutuminen. Toiminta. Verkostotyö ja yhteistyö. Asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen suunnitelma. Arjen jäsentyminen. Asiointi. Käyttäytyminen. Toiminta. Vuokraseuranta. Verkostoyhteistyö. Verkostoyhteistyö. Asukasvalinnat. Isännöinti. Vuokraseuranta. Sosiaalinen isännöinti. Puuttuminen ongelmakäyttäytymiseen. Ruokapankkitoiminta. Kriisiluonteinen taloudellinen avustaminen. Seurakuntien tilaisuudet. Henkilökohtaiset keskustelut, retket ja leirit. Mielenterveystyön ja päihdetyön retket ja Työntekijöiden leirit. vankilavierailut. Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot. Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Mielenterveyspalvelujen tarve. Psyykkinen problematiikka on palvelujen käyttöön ohjaava syy. Räätälöidysti kysymykseen kaikki käytettävissä olevat palvelut. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen.

18 Päihdepalvelut ja asumispalvelut Tukiasunnot. Järjestöt, jotka tarjoavat asumisen sisältöpalveluja ja asuntoja: esim. NALkentän toimijat Järjestöt: edunvalvonta ja projektit, hankerahoitus Alle 30-vuotiaille. Asukasvalinnat. Sosiaalinen isännöinti. Asumisen sisältöpalvelut: asumisneuvontaa ja ohjausta sekä asukastoimintaa. Asumisohjaajan tavoitettavuus ja läsnäolo asuntokohteissa. Vertaistuki. Tuettu asumispalvelu. Kotikäynnit. Puuttuminen ongelmakäyttäytymiseen. Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Ohjaus ja neuvonta arjen askareissa ja elämänhallinnassa. Ohjaus ja neuvonta arjen askareissa ja elämänhallinnassa. Talouden suunnitteluun ohjaaminen. Verkostotyö ja palveluohjaus (esim. velkaneuvonta). Ohjausta ja neuvontaa asumisen ja toimeentulon varmistamiseksi. Rinnalla kulkemista. Kotikäynnit asioiden sujumisen seuraamiseksi. Tarvittaessa mukaan virastokäynneille. Tukea ja neuvoja päihteiden käytön tilalle. Asiakkaan resurssit käyttöön. Ohjaus ja neuvonta koulutus-, työ- ja eläkkeen hakuprosesseissa. Verkostotyö. Koulutukseen ja työllistymiseen ohjausta, yhteistyötä nuorten työllistämispalveluiden kanssa, esim. kuntouttavaa työtoimintaa. Ohjaaminen esim. työ- ja elinkeinotoimiston, Kelan, työvoiman palvelukeskuksen ja sosiaalitoimen palveluihin. Ohjaaminen esim. Kotikäynnit asioiden työ- ja elinkeinotoimiston, Kelan, työ- sujumisen seuraamiseksivoiman palvelukeskuksen ja sosiaali- Tarvittaessa mukaan virastokäynneille. toimen palveluihin. Tukea ja neuvoja päihteiden käytön tilalle. Toiminnan suunnittelu. Kaveripiiri. Palveluohjaus. Aktiivinen asukastoiminta. Harrastuksiin ohjaaminen. Vertaistuki. Harrastusmahdollisuuksien kartoittaminen asiakkaan kanssa, ohjaaminen harrastuksiin. Tukiverkoston kartoittaminen. Yhteistyö tarvittaessa omaisten kanssa. Ohjaus harrastuksiin ja vertaistukiryhmiin. Tukiverkoston kartoittaminen, luonnollisien verkostojen vahvistaminen. Vertaistuki. Yksilö- ja/tai ryhmätyöskentely. Ohjaus sosiaalisiin tilanteisiin ja tapahtumiin: esim. päivätoiminnat ja harrastukset. Tuki viranomaisasioinnissa. Ohjaus sosiaalisiin tilanteisiin ja tapahtumiin: esim. päivätoiminnat ja harrastukset. Tuki viranomaisasioinnissa. Päihteettömään elämäntapaan ohjaaminen. Keskustelut, psykososiaalinen tuki. Tarvittaessa hoitoon ohjaus, seuranta ja hoidontarpeen arviointi. Palveluohjaus. Asiakkaan kuuleminen ja keskustelut kotikäyntien yhteydessä. Tarvittaessa ohjaus päihde- ja mielenterveyspalvelujen piiriin. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen kotikäyntien avulla. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen. Palveluohjaus, yhteistyö esim. sosiaaliviranomaisen, yhdyskuntaseuraamustoimiston ja poliisin kanssa. Rikoksettoman elämän ja arjen hallinnan tukeminen kotikäyntien avulla.

19

YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAAN JA VAPAUTUVAN VANGIN KUNTOUTUMIS- POLKU

YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAAN JA VAPAUTUVAN VANGIN KUNTOUTUMIS- POLKU YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAAN JA VAPAUTUVAN VANGIN KUNTOUTUMIS- POLKU ASO-TOIMIJAT, PALVELUKETJUN KUVAUS JA VAIHEET JOENSUUN SEUDULLA Markku Rautiainen JOENSUUN YHDYSKUNTASEURAAMUSTOIMISTO YHDYSKUNTASEURAAMUSASIAKKAAN

Lisätiedot

Asunnottomina vankilasta. vapautuvat vantaalaiset

Asunnottomina vankilasta. vapautuvat vantaalaiset Asunnottomina vankilasta vapautuvat vantaalaiset ASIAKKUUSKRITEERIT -vantaalaisuus (viimeisin pysyvä osoite tulee olla Vantaalla, Poste Restante osoitetta ei hyväksytä viimeisimmäksi osoitteeksi) - asunnottomuus

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus rikosseuraamuksissa

Sosiaalinen kuntoutus rikosseuraamuksissa Sosiaalinen kuntoutus rikosseuraamuksissa Sosiaalinen osallisuus tulee, oletko valmis? Sosiaalisen kuntoutuksen ensiaskeleita hanketyössä 7.10.2015 Tuula Tarvainen Sisältö Rikosseuraamukset Rikosseuraamusten

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana

Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana Nuori yhdyskuntaseuraamusasiakkaana Vapautuvien asumisen tuen verkosto 18.11.2015 Apulaisjohtaja Risto Huuhtanen Rikosseuraamustyöntekijä Kari Lägerkrantz Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto Määritelmät:

Lisätiedot

SAATTAEN VAPAUTEEN ASUMISEN TUKEA UUSISSA SEURAAMUSMUODOISSA 2013-2015

SAATTAEN VAPAUTEEN ASUMISEN TUKEA UUSISSA SEURAAMUSMUODOISSA 2013-2015 ASUMISEN TUKEA UUSISSA SEURAAMUSMUODOISSA 2013-2015 KRITS TUKIASUMISPALVELUT ASUMISVALMENNUSYKSIKKÖ Tuettuja soluasuntoja 28 paikkaa. Saattaen vapauteen projektilla tällä hetkellä 7 paikkaa. TUKIASUNNOT

Lisätiedot

Tukitoimien jatkuvuus rangaistuksen aikana ja sen jälkeen

Tukitoimien jatkuvuus rangaistuksen aikana ja sen jälkeen Tukitoimien jatkuvuus rangaistuksen aikana ja sen jälkeen Rikosseuraamusalan neuvottelukunta 18.10.2012 Eeva-Leena Jaakkola johtaja, Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto ja Vilppulan vankila Yhteistyön

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-yhteistyöpäivät Rovaniemellä 30.11.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja Yhdessä tukien,

Lisätiedot

Häätöjen ennaltaehkäisy ja

Häätöjen ennaltaehkäisy ja Häätöjen ennaltaehkäisy ja asumisen sosiaaliohjaus Vantaalla 25.9.2015 Dimitri Hedman, Sari Heiskanen, Sara Juntunen, Tanja Turunen Asumisen sosiaaliohjaus on aloitettu Vantaalla syyskuussa 2009 osana

Lisätiedot

Muurit ylittävä yhteistyö vapautuvien vankien asuttamisen edellytyksenä

Muurit ylittävä yhteistyö vapautuvien vankien asuttamisen edellytyksenä Muurit ylittävä yhteistyö vapautuvien vankien asuttamisen edellytyksenä Asumispalvelut murroksessa Nimi ovessa hankkeen päätösseminaari 25.5.2012 Jenni Mäki ja Sampo Järvelä T A M P E R E E N K A U P U

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-yhteistyöpäivät Oulussa 6.9.2017 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto & Yhdessä tukien, osaamista

Lisätiedot

Vankilasta kotiin vai kavereille. Minttu Rautio Erityisohjaaja Ylitornion vankila

Vankilasta kotiin vai kavereille. Minttu Rautio Erityisohjaaja Ylitornion vankila Vankilasta kotiin vai kavereille Minttu Rautio Erityisohjaaja Ylitornion vankila 1 Tulovaiheen havainnot : Vangeilla on huonot taidot hoitaa talouttaan Kela saattaa katkaista tulot vankeuden alussa Ei

Lisätiedot

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki VAT-verkosto 6.9.2017, Oulu Palveluesimies Katja Karppinen Oulun kaupunki, päihdeasumispalvelut Kenttätien palvelukeskus Kenttätien palvelukeskuksessa

Lisätiedot

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisy Sanna Jokinen Projektikoordinaattori Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke (2012-2015) Nuorisoasuntoliitto ry www.nal.fi/hanke Nuorisoasuntoliitto ry // www.nal.fi

Lisätiedot

Varikko Pohjois-Karjala projekti 2015-2017 (ESR)

Varikko Pohjois-Karjala projekti 2015-2017 (ESR) Varikko Pohjois-Karjala projekti 2015-2017 (ESR) Itä-Suomen Varikot 11.8.2015 2 Varikoilla kehitetään 1.Matalan kynnyksen periaatteella toimivan kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan toimintamallit: päivä-

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä

Päätavoitteet. edunvalvonta viranomaisyhteistyö oppilaitosyhteistyö täydentää ja kehittää vankien jälkihuoltoa ja yhdyskuntaseuraamustyötä Päätavoitteet Yhteiskunnan asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen. Rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaiseminen ja uusintarikollisuuden vähentäminen. Lainrikkojataustaisten elämänhallinnan

Lisätiedot

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Materiaalille tilausta Asumisen asioiden käsittelyyn ei ole ollut välineitä, vaikka nuorten asumisen haasteet nousseet

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT. Olli Kaarakka & Hanna Mäki-Tuuri 17.1.2014

KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT. Olli Kaarakka & Hanna Mäki-Tuuri 17.1.2014 KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT Olli Kaarakka & Hanna Mäki-Tuuri 17.1.2014 Toiminta 2014 KEHITTÄMISYKSIKKÖ Tutkimus- ja kehittämistoiminta Asiantuntijatyö Koulutusyhteistyö Järjestötyö VIESTINTÄ JA TIETOHALLINTOYKSIKKÖ

Lisätiedot

Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta

Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta Vanhemmuuden arviointi osana rangaistuksen täytäntöönpanoa - Kommenttipuheenvuoro yhdyskuntaseuraamustoimiston näkökulmasta Naisvankiseminaari 8.-9.3.16 Rikosseuraamusesimies Pia Ylikomi pia.ylikomi@om.fi

Lisätiedot

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Työvoiman palvelukeskukset on perustettu vähentämään rakenteellista työttömyyttä Työvoiman palvelukeskus on työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

Monitoimijaisuus ja arviointi Rikosseuraamuslaitoksessa. yhtymäkohtia LAPEEn

Monitoimijaisuus ja arviointi Rikosseuraamuslaitoksessa. yhtymäkohtia LAPEEn Monitoimijaisuus ja arviointi Rikosseuraamuslaitoksessa yhtymäkohtia LAPEEn Tiina Vogt-Airaksinen Erityisasiantuntija Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikök Rikosseuraamuslaitos muodostuu keskushallinnosta,

Lisätiedot

Sosiaalinen vuokraasuttaminen

Sosiaalinen vuokraasuttaminen Sosiaalinen vuokraasuttaminen Tampereella Sosiaalityöntekijä Leena Helenius Päihde- ja mielenterveyspalveluiden Asiakasohjausyksikkö Loisto 1 TAVOITE Jokaisella on oikeus omaan kotiin ja asumista turvataan

Lisätiedot

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa)

Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) 1 Täytä tämä hakemus yhdessä vankilan työntekijän, YKS-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa) HAKEMUS / ESITIETOLOMAKE KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN KUNTOUTTAVIIN TUKIASUMISPALVELUIHIN Etunimet

Lisätiedot

KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT ja VAT -VERKOSTO. Jukka Mäki 31.10.2012

KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT ja VAT -VERKOSTO. Jukka Mäki 31.10.2012 KRITSIN TUKIASUMISPALVELUT ja VAT -VERKOSTO Jukka Mäki 31.10.2012 Toiminta 2012 Järjestötyö Palvelutoiminta KEHITTÄMISYKSIKKÖ Tutkimus- ja kehittämistoiminta Asiantuntijatyö Koulutusyhteistyö PROJEKTIT

Lisätiedot

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Perustettu 1971 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSALAN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue 1

RIKOSSEURAAMUSALAN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue 1 RIKOSSEURAAMUSALAN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 20.4.2017 Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue 1 Rikosseuraamuslaitos (RISE) on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISNEUVONTA 10.12.2013 Anne Kinni/Asumisneuvonta/Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISNEUVONTA 10.12.2013 Anne Kinni/Asumisneuvonta/Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISNEUVONTA 10.12.2013 Anne Kinni/Asumisneuvonta/Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto ASUMISNEUVONTA Asumisneuvonta vakiinnutettiin v. 2011 V. 2009-2012

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit rikosseuraamustaustaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-verkoston tapaaminen Seinäjoella 7.9.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja

Lisätiedot

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011 Projektisuunnittelija Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PAJALLA ETYP moniammatilliset

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Koppi Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Yhteistyössä: Terveyden

Lisätiedot

AlfaKuntoutus. (palvelun nimi)

AlfaKuntoutus. (palvelun nimi) AlfaKuntoutus (palvelun nimi) AlfaKuntoutus tuottaa AlfaKuntoutus päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tukiasumista tuettua asumista työpajatoimintaa kuntouttavaa korvaushoitoa avopalveluja Asiakkuus

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä

Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä Kohti avoimempaa täytäntöönpanoa Yhdyskuntaseuraamukset ja vaiheittainen vapauttaminen yhteiskunnan turvallisuuden edistäjinä Naisjohtajat Risessä 13.6.2016 Ylijohtaja Tuula Asikainen ORGANISAATIO Rikosseuraamuslaitos

Lisätiedot

Nuoren nimi: HETU: Lukkarilan työntekijä: Kunnan sosiaalitoimen edustaja:

Nuoren nimi: HETU: Lukkarilan työntekijä: Kunnan sosiaalitoimen edustaja: Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy Sopimus 18-21-vuotiaan nuoren jälkiseurannasta 1. Sopijaosapuolet Nuoren nimi: HETU: Lukkarilan työntekijä: Kunnan sosiaalitoimen edustaja: 2. Sopimuksen alkaminen

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA YHDYSKUNTASEURAAMUKSET

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA YHDYSKUNTASEURAAMUKSET VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA 29.3.2017 YHDYSKUNTASEURAAMUKSET RIKOSSEURAAMUSLAITOS: arvot Arvot Rise sitoutuu toiminnassaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin

Lisätiedot

Erityistyöllistämisen verkostoseminaari 10.4.2014 Hämeenlinna. Kunnan työllistämispalveluista Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta Janakkala

Erityistyöllistämisen verkostoseminaari 10.4.2014 Hämeenlinna. Kunnan työllistämispalveluista Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta Janakkala Erityistyöllistämisen verkostoseminaari 10.4.2014 Hämeenlinna Kunnan työllistämispalveluista Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta Janakkala Kuntakokemuksia hankkeesta Rakenteelliset muutokset - Tiimikäytännöt

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

kaupungin tukiasunnot 07.10.2011

kaupungin tukiasunnot 07.10.2011 ASUNTOJA on kaikkiaan 270 kpl. Omistaja on Y-säätiö ja vuokranantajana asuntopalvelut Asunnot sijaitsevat eri puolilla Espoota, Espoonlahti: 103 asuntoa Espoon keskus ja Tapiola: 25 + 6 asuntoa Leppävaara

Lisätiedot

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Asuminen ja Ohjaamot Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Perfect match? Nuorten asunnottomuutta tai asumisen ongelmia ei tilastojen perusteella ole onnistuttu vähentämään toivotulla tavalla

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot

Move On! Nuorten työllisyyshanke 2014-2017 Uudenmaan Ely-keskus ja Kris-Etelä-Suomi ry

Move On! Nuorten työllisyyshanke 2014-2017 Uudenmaan Ely-keskus ja Kris-Etelä-Suomi ry Oletko kyllästynyt rikolliseen elämäntapaan? Move On! Nuorten työllisyyshanke 2014-2017 Uudenmaan Ely-keskus ja Kris-Etelä-Suomi ry (6/2015 alkaen Uudenmaan TE-toimisto) Mitä? Tavoitteena ohjata ja mallintaa

Lisätiedot

OULUNKAAREN MONIAMMATILLINEN PALVELUOHJAUSMALLI

OULUNKAAREN MONIAMMATILLINEN PALVELUOHJAUSMALLI OULUNKAAREN MONIAMMATILLINEN PALVELUOHJAUSMALLI työttömät ja/tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret VIRTA OULUNKAARI HANKE 1.4.2011 30.9.2013 OULUNKAAREN MONIAMMATILLINEN PALVELUOHJAUSMALLI työttömät ja/tai

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Arviointikeskuksen toiminta

Arviointikeskuksen toiminta Vanki-infopäivä 5.4.2011 Arviointikeskuksen toiminta yksilöllinen arviointi, rangaistusajan suunnitelma ja tarkoituksenmukainen laitossijoitus Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus Piia Virtanen

Lisätiedot

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA 1 Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA Ryhmätyöt Teema 1: Sosiaalityön ja perhetyön yhteistyön

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela

Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Koti 2025 -oivalluksia nuorten asumiseen Fasilitaattorina Onni Sarvela Valtakunnallinen asunnottomuuspäivä 17.10.2014 seminaari Espoo, Dipoli, 17.10.2014 klo 13-15.30 Nuorten asuminen v. 2025 Asumisympäristö

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tampereen A-kilta ry:n 22 asunnon asumisyksikkö pitkäaikaisasunnottomille päihde- tai/ja mielenterveysongelmaisille henkilöille

Lisätiedot

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille 6. Kokonaisvaltainen tieto nuoren elämänvaiheista 5. Jälkihuollon arvionti 1. Nuorelle oikeus jälkihuoltoon 2. Jälkihuollon suunnittelu

Lisätiedot

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tomi Kallio & Markku Salo, MTKL/Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö Tampereen A-kilta ry:n 22 asunnon asumisyksikkö pitkäaikaisasunnottomille päihde- tai/ja mielenterveysongelmaisille henkilöille

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA

LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA Miika Kaskinen LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA 19. 20.11.2015 Mikkeli Rikosseuraamuslaitoksen strategia Rangaistusta suorittavia valmennetaan rikoksettomaan elämäntapaan ja uusiin rikoksiin syyllistymisen

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015 Yhteistyö vankeuslain valossa Heli Tamminen 4.9.2015 Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma Tapaamiset Ulkopuoliseen laitokseen sijoittaminen Koevapaus Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma

Lisätiedot

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä.

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä. Siirtymäpalaveri Päihdeongelmaisen asiakkaan siirtyminen palvelusta toiseen sisältää aina riskejä. Monia riskejä voidaan kuitenkin pienentää hyvällä valmistautumisella. Siirtymisessä tulisi noudattaa ns.

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Valvottu koevapaus -- VKV. Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue

Valvottu koevapaus -- VKV. Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue -- VKV Anni Karnaranta Lakimies Länsi-Suomen rikosseuraamusalue Laki valvotusta koevapaudesta voimaan vuonna 2014 Lähtökohtana: 1) Koevapauteen sijoitettujen lisääminen vastuullisesti: ---) Valvontavastuun

Lisätiedot

YHDYSKUNTASEURAAMUKSET. Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija

YHDYSKUNTASEURAAMUKSET. Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija YHDYSKUNTASEURAAMUKSET Tiina Vogt-Airaksinen, erityisasiantuntija Historiaa 19.1.1869 julkistettiin Fängelseförening i Finland nimisen yhdistyksen perustajajäsenet ja periaatteet. Yhdistyksen sääntöjen

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Sopimusvuoren kotikuntoutus

Sopimusvuoren kotikuntoutus Association & Foundation Sopimusvuoren kotikuntoutus Tietokoneavusteinen kotikuntoutus on ry:n ja Tampereen kaupungin yhteinen kehittämishanke 15.8.2010-31.12.2011. Osa hankkeen rahoituksesta tulee välittäjä

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

ASUMISNEUVONTAA HEKA-KONTULASSA ASUMISNEUVOJA SATU RAUTIAINEN

ASUMISNEUVONTAA HEKA-KONTULASSA ASUMISNEUVOJA SATU RAUTIAINEN ASUMISNEUVONTAA HEKA-KONTULASSA ASUMISNEUVOJA SATU RAUTIAINEN YHTEYS ASUMISNEUVONTAAN Asumisneuvojalle tulee tieto toisen eroavista avio/avopuolisoista ottaessa yhteyttä Mahdollinen kiista siitä, että

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskuksen vapauttamisyksikön perustaminen Tampereelle syksyllä 2011 Reijo Kypärä 13.5.

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskuksen vapauttamisyksikön perustaminen Tampereelle syksyllä 2011 Reijo Kypärä 13.5. Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskuksen vapauttamisyksikön perustaminen Tampereelle syksyllä 2011 Reijo Kypärä 13.5.2011 Vantaa Vapauttamisyksikköpalvelussa palvelun tilaajana on Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen

Lisätiedot

Nuorten asumisen erityispiirteet nuoriso ja hyvän asumisen haasteet

Nuorten asumisen erityispiirteet nuoriso ja hyvän asumisen haasteet Nuorten asumisen erityispiirteet nuoriso ja hyvän asumisen haasteet Tiina Kupari, asumis- ja koulutuskoordinaattori, Nuorisoasuntoliitto ry Satu Sainio, isännöitsijä, Alkuasunnot Oy Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

PAAVO Verkostokehittäjät 2014 ja palautteita

PAAVO Verkostokehittäjät 2014 ja palautteita PAAVO Verkostokehittäjät 2014 ja palautteita Suppea PAAVO 11.11.2013 Sari Timonen Vaikeimmassa asemassa olevien asunnottomien asumispalvelut, johdantopäivä 17.9., koulutustarpeet jatkoon 0 2 4 6 8 10 12

Lisätiedot

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä palveluesimies Sari Käsmä toimintakyvyn arvioinnissa Taustatiedot Koulutus ja työhistoria Toimeentulo Sosiaaliset ongelmat Sosiaalinen toimintakyky Aikaisemmat tutkimus-, hoito- ja kuntoutustoimet Asiakkaan

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Nimi ovessa hanke Verkostotapaamisen muistio

Nimi ovessa hanke Verkostotapaamisen muistio Nimi ovessa hanke Verkostotapaamisen muistio Verkostoryhmä Kuntouttava asuminen Erityisteema / kohderyhmä Vapautuvat vangit Aika ja paikka Espoo 13.5.2001 Koordinoija / puheenjohtaja Kaijus Varjonen Pääalustus

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Työllisyyspalvelut/KOPPI-hanke KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN STARTTIRYHMÄT

VANTAAN KAUPUNKI Työllisyyspalvelut/KOPPI-hanke KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN STARTTIRYHMÄT VANTAAN KAUPUNKI Työllisyyspalvelut/KOPPI-hanke KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN STARTTIRYHMÄT KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Espoon kaupunki

Lisätiedot

Opinnäytetyö sosionomi yamk

Opinnäytetyö sosionomi yamk Opinnäytetyö sosionomi yamk Asumisyksikkö Kilpolan asiakasprosessin vaikuttavuuden arviointi 2.12.2015 Heidi Saukkonen Asumisyksikkö Kilpola Pääkaupungin turvakoti ry:n tuetun asumisen yksikkö 18 asuntoa,

Lisätiedot

monialayhteistyö nuorten

monialayhteistyö nuorten Petra-projekti monialayhteistyö nuorten työllisyyden edistämisessä Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Palveluohjaaja Mikko Mäkelä 31.1.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013

Lisätiedot

POPUP- ASUMISNEUVONTA - IDEOITA ASUMISNEUVONTAAN

POPUP- ASUMISNEUVONTA - IDEOITA ASUMISNEUVONTAAN POPUP- ASUMISNEUVONTA - IDEOITA ASUMISNEUVONTAAN SININAUHASÄÄTIÖ ON INNOSTAVA TIENNÄYTTÄJÄ JA PERIKSI ANTAMATON IHMISARVON PUOLUSTAJA Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton vuonna 1957 perustama yleishyödyllinen,

Lisätiedot

Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa

Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta (400/2015) Rikostaustainen kunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaana - seminaari 4.9.2015 Erityisasiantuntija Laki

Lisätiedot

Asunto ensin periaate arjessa

Asunto ensin periaate arjessa Asunto ensin periaate arjessa Pathways, housing first, Sam Tsemberis, 1992, New York Ei valita asukkaita. Asukkaaksi pääsee hakemisjärjestyksessä. Asuminen tapahtuu normaalin asuntokannan puitteissa. Asukkaat

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Asumisen tukeminen työllistymisen edistäjänä ATTE

Asumisen tukeminen työllistymisen edistäjänä ATTE Asumisen tukeminen työllistymisen edistäjänä ATTE VUOKRANANTAJAT ASUKAS HÄIRIÖ/RÄSTI TUKI YHTEISTYÖTAHOT ASUKKAAN VERKOSTOT ATTE -ASUMISEN OHJAAJA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Asumisen tukeminen työllistymisen edistäjänä

Lisätiedot

- silta parempaan tulevaisuuteen -

- silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - Kuopion seudun työvalmennussäätiön perustivat (25.4.2008): Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka, Karttula EkoKuopio ry, Ekomaa-yhdistys ry

Lisätiedot

Hyvinkää asumispalvelut nuorten näkökulmasta

Hyvinkää asumispalvelut nuorten näkökulmasta Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Hyvinkää asumispalvelut nuorten näkökulmasta

Lisätiedot

Työpajapäivät 2011. Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry. 27.4.2011 Kaisa Tuuteri

Työpajapäivät 2011. Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry. 27.4.2011 Kaisa Tuuteri Työpajapäivät 2011 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry 27.4.2011 Kaisa Tuuteri Nuorisoasuntoliitto ry 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen keskusliitto 7 valtakunnallista

Lisätiedot

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ Helena Haimakainen; sairaanhoitaja 30.01.2013 PÄIHDETYÖ PERUSPALVELUISSA TAVOITEENA Ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä Sosiaalisten ja terveydellisten haittojen

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Jaana Heinonen Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Organisaatio Aikuisten sosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala Velkaneuvonta Etuuskäsittely Aikuissosiaalityö

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot