RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2013 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2013 Kunnanhallitus 4.12.2013"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 18/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Rautavaaran kunnan 140-vuotisjuhlatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi /TA-2014/juhlavuoden ohjelmaluonnos Valtuutettujen aloitteet/vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite luottamushenkilöille ja viranhaltijoille koulutusta Valtuutettujen aloitteet/perussuomalaisten valtuustoaloite Muutokset kunnan vuoden 2013 talousarvion tuloslaskelmaan ja käyttötalousosaan Muutokset kunnan vuoden 2013 talousarvion investointiosaan Talousarvion toteutumavertailu /Talousarvion muutokset tulosalueelle II/Perusturvatoimi Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin puitesuunnitelman hyväksyminen Rautavaara-Savotta: Metsätalo-nimisen tilan myyminen/ilmoitus ostosta kunnalle mennessä Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen alkaen Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Rautavaara-Savotta: Kunnanhallituksen keskusteluasiat PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja NÄHTÄVÄNÄPITO valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke klo PUHEENJOHTAJA MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle keskiviikkona Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 18/2013 Sivu 698 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen Mikko Korhonen Kirsi Kokkonen Jorma Korhonen Mika Mustonen, poissa/varajäsen Aki Karmitsa Rauha Partanen Marita Riekkinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Matikainen, kv:n pj. Veijo Oinonen, kv:n 1. vpj. Rauni Pursiainen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Jorma Korhonen ja Aki Karmitsa sekä varalle Rauha Partanen ja Marita Riekkinen. Valitaan ko. henkilöt. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Unto Murto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Jorma Korhonen Aki Karmitsa PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNNAN 140-VUOTISJUHLATOIMKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAU- DEKSI /TA-2014/JUHLAVUODEN OHJELMALUONNOS Khall 211 Rautavaaran kunta on perustettu vuonna 1874 ja kunta täyttää vuotta vuonna Merkkipaalua kannattaa juhlia ja sitä varten kuntaan tulee asettaa laaja-alainen, juhlavuoden tapahtumia valmisteleva toimikunta. Tehtävänä olisi ideoida ja organisoida erilaisia eri väestönosille suunnattuja juhlavuoden tapahtumia. Tavoitteena olisi myös kuntalaisten yhteenkuuluvuuden lisääminen ja me-hengen kohottaminen sekä positiivisten eli hyvien uutisten julkaiseminen mediassa. Parhaillaan maassamme on menossa Suomen kunnallishallinnon suurin reformi. Kunnallishallintoa uudistetaan lainsäädännöllä. Tekeillä on Kunnallishallinnon perustuslaki. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. asettaa viisi (5) jäsenisen toimikunnan valmistelemaan Rautavaaran kunnan 140-vuotisjuhlaa toimikaudeksi nimetä 140-vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 3. oikeuttaa 140-vuotisjuhlatoimikunnan kutsumaan itselleen sihteerin. 4. varata vuoden 2014 talousarvioon euron määrärahan juhlatilaisuuksia varten. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti: 1. asettaa viisi (5) jäsenisen toimikunnan valmistelemaan Rautavaaran kunnan 140-vuotisjuhlaa toimikaudeksi Toimikuntaan nimettiin Matti Matikainen, Veijo Oinonen, Rauni Pursiainen, Mikko Korhonen ja Kirsi Kokkonen. 2.nimetä 140-vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtajaksi Matti Matikaisen ja varapuheenjohtajaksi Rauni Pursiaisen. 3.oikeuttaa 140-vuotisjuhlatoimikunnan kutsumaan itselleen sihteerin. 4. varata vuoden 2014 talousarvioon euron määrärahan juhlatilaisuuksia varten.

4 Kunnanhallitus Khall vuotisjuhlatoimikunta on kokoontunut seuraavasti: 1. kokous nro 1/ klo kokous nro 2/keskiviikko klo kokous nro 3/tiistaina klo Juhlatoimikunta kutsui kokouksessa 1/ :ssä 6 sihteeriksi Päivi Hartikaisen. Lisäksi 140-vuotisjuhlatoimikunta järjesti avoimen yleisö- ja suunnittelutilaisuuden keskiviikkona klo Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat juhlatoimikunnan jäsenet, sihteeri Päivi Hartikainen ja kunnanjohtaja Unto Murto Esityslistan liite 1: vuotisjuhlatoimikunnan esitys Rautavaaran kunnan Juhlavuoden 2014 ohjelmaksi (3.käsittely ) Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitsee tietoonsa saatetuksi 140-vuotisjuhlatoimikunnan laatiman Rautavaaran kunnan Juhlavuoden 2014 ohjelmaluonnoksen nro hyväksyy omalta 140-vuotisjuhlatoimikunnan tekemät ratkaisut ja toivoo, että mahdollisimman moni kuntalainen osallistuisi juhlavuoden eri tilaisuuksiin Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus VALTUUTETTUJEN ALOITTEET/VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN VALTUUS- TOALOITE LUOTTAMUSHENKILÖILLE JA VIRANHALTIJOILLE KOULUTUSTA Kvalt Valtuutetun aloiteoikeus: Rautavaaran kunnan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan (hyväksytty kunnanvaltuustossa ) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. 1. Vasemmistoliiton valtuustoaloite : Luottamushenkilöille ja viranhaltijoille koulutusta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen: Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valittiin kunnanvaltuustoon ja kunnanvaltuuston kokouksessa vuoden 2013 tammikuussa kunnanhallitukseen ja lautakuntiin jäseniä, joilla on vähän tai ei lainkaan kokemusta kunnallisen luottamushenkilön tehtävistä sekä kunnallishallinnosta ja kunnallistaloudesta. Vuoden 2013 aikana järjestetty USO2-koulutus keskittynyt strategian ja johtamisen kysymyksiin, eikä kaikilta osin täyttänyt uusien luottamushenkilöiden koulutustarvetta. Uudet luottamushenkilöt tarvitsevat edellä mainitun puutteen vuoksi koulutusta mm. seuraavista aiheista: kunnan tehtävät ja suunnitelmat eri toimintasektoreilla, hallintosääntö, kunnan talous, sisäinen ja ulkoinen valvonta ja päätöksenteko toimielinten kokouksissa (kokoustekniikka). Heidän taholtaan on myös tällaista koulutusta toivottu. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että kunta järjestää perusteluissa mainittua koulutusta pikaisesti luottamushenkilöilleen ja viranhaltijoilleen. Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisesti. Khall 350 Aloitteen johdosta on todettava, että Rautavaaran kunnan luottamus henkilöt ja viranhaltijat ovat osallistuneet Kuopion kaupungin/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kansalaisopisto/Koillis-Savon alueopiston koulutuksiin seuraavasti: 1. Luottamushenkilötyö torstaina klo kuntalaki, hallintolaki, henkilöstöpolitiikka ja luottamuselin työskentely * kouluttajana Lapinlahden hallintojohtaja Terttu Ruotsalainen

6 Kunnanhallitus USO2-verkostohankkeen tuloksia ja kuntajohtaminen keskiviikkona klo kouluttajat Markus Pauni ja Antti Kuopila, Kuntaliitto 3. Kuntatalous ja kehittyvä kunta keskiviikkona klo kouluttaja maakuntajohtaja Jussi Huttunen 4. SoTe-eheys, SoTe-järjestämislaki ja vanhuspalvelulaki torstaina klo kouluttajat Kysterin tj. Mikko Korhonen ja Kuopion hoivajohtaja Mari Antikainen Yllä olevat osio 1-4 kohdalla välitettiin etänä samanaikaisesti Juankoskelta Kaaville ja Rautavaaralle. 5.Kunnan kaikkien työntekijöiden koulutus ja Työhyvinvoinnin toteuttaminen ja ryhmädynamiikka - kouluttajat Tiina Koivisto ja Elina Lehto Työterveyslaitos 6. Kunnan kaikkien esimiesten työhyvinvoinnin koulutus keskiviikko /Rautavaaralla - kouluttajat Tiina Koivisto ja Elina Lehto Työterveyslaitos 7. USO2-verkostohanke v : mukana 33 kuntaa Hankkeessa annetaan koulutusta kuusi seminaaria ja kuntastrategiaaineistoa (kolme omaa KuntastrategiaTyöpajaa) hyödynnetään menossa olevilla maamme historian laajimmilla kunnallishallinnon uudistuksilla: - kuntarakennelaki: voimassa alkaen - SoTe-järjestämislaki: tekeillä - valtionosuusjärjestelmän uudistaminen: tulossa - uusi kuntalaki: tekeillä. USO2-verkostohanketta on toteutettu Rautavaaralla seuraavasti: Vuosi 2013: USO2-Verkostohankestartti: Helsinki ja Rautavaara/Etänä kuntakohtainen käynnistystyöpaja/kunnanhallitus nro 2/ : Tampere ja Rautavaara/Etänä * valmentajana toimi Jaakko Joensuu, erityisasiantuntija, tiimipäällikkö ja ictasiantuntijana Matti Riekki/FCG Tietojohtaminen Oy, Johdon konsultointi Pienten kuntien KuntaVertaiset-seminaariin ELÄVÄ KUNTASTRATEGIA: Helsinki ja Rautavaara/Etänä kunnan OMA Kuntastrategiayöpaja nro 1: * valmentajat Jaakko Joensuu ja Matti Riekki

7 Kunnanhallitus USO2-teemaseminaari II/Kuntalain kokonaisuudistus ja kuntajohtaminen kunnan OMA Kuntastrategiatyöpaja nro 2 * valmentajat Anssi Hietaharju ja Matti Riekki USO2-pienten tai maaseutumaisten kuntien Kuntavertaiset-seminaari: Kohti hyvää hallitustyöskentelyä: Helsinki ja Rautavaara/Etänä kunnan OMA Kuntastrategiatyöpaja nro 3 * valmentajat Anssi Hietaharju ja Matti Riekki klo USO2-teemaseminaari 3: Toimiva kaksoisjohtaminen- maine, teot ja seuraukset. Lisäksi kaikille USO2-verkostoprojektin osallistujalle on jaettu FCG Oy/tutkimuspäällikkö Heikki Miettisen laatimat Rautavaaran kunnan selvitykset: ASUKKAIDEN PALVELUTARPEIDEN ENNAKOINTI/TEHTY PALVELUJEN ODOTEKUSTANNUKSET V. 2012/ TEHTY REKRYTOINTITARPEIDEN ENNAKOINTI (ART)/ TEHTY Vuoden 2013 talousarvio sisältää uuden valtuuston koulutusmäärärahaa euroa (1.000euroa/valtuustopaikka). Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet numerotta: - Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite kj Unto Murron Luottamushenkilökoulutuksen aiheet vv /kysely tehty Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemästä valtuustoaloitteesta seuraavaa: 1. järjestää Kuopion kaupungin/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kansalaisopisto/Koillis-Savon alueopiston kanssa koulutustilaisuudet vuonna 2014 aiheista: - luottamushenkilön lakipäivä: kuntalaki, hallintolaki, SoTe-laki ja Meta - kunnallinen kokoustekniikka: hallintosääntö/esittely, puheenvuorot jne. - miten luen talousarviota: tuloslaskelma ja tase - lautakunta-/hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kehittäminen - ict- ja muun teknologian hyödyntäminen luottamushenkilön arjessa. Vastuuorganisaatio:Tulosalue III/Opetus- ja vapaa-aikatoimi/sivistysltk. 2. muilta osin valtuustoaloite katsotaan tällä erää loppuunkäsitellyksi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus VALTUUTETTUJEN ALOITTEET/PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTOALOITE Kvalt Valtuutetun aloiteoikeus: Rautavaaran kunnan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan (hyväksytty kunnanvaltuustossa ) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. 2. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite : Vuoden 2014 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan määrärahavaraus työllistämiseen Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavan aloitteen: Me Rautavaaran perussuomalaiset valtuutetut esitämme, että talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmakaudelle varattaisiin rahaa 2-4 hengen 8 kk:n työllistämiseksi vuosittain. Mielestämme kyseisellä varauksella kunta osoittaisi tukevansa työllisyyden lisäämistä. Henkilöt saisivat työssäoloehdon täytettyä ja pääsisivät ansiopäiväraha oikeuteen, pois toimeentuloturvan kurimuksesta. Tämä nostaisi heidän toimeentuloaan ja omaa ihmisarvoa ja antaisi mielekästä tekemistä. Kustannus kunnalle ei olisi suuri verrattuna muihin aiheutuviin kustannuksiin, ehkä jopa säästöä. Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisesti. Khall 351 Kunnanhallitus käsitteli kokouksessa nro 17/ :ssä vuoden 2014 talousarvioita ja taloussuunnitelmaa vuosille Talousarvion kohdassa 6. Käyttötalous/6.2. Elinkeinolautakunta sivulle 24 asetettiin valtuustotason tavoitteeksi: - kunnan työllisyysstrategian laadinta ja toteutus: nuorten työllistäminen, nuorten yhteiskuntatakuu, pitkäaikaistyöttömien työllistämisvelvoitteet, Rautavaaran Työraitti ry:n avustus. Kokonaiskustannukset työllisyyden hoitoon euroa.

9 Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää perussuomalaisten valtuustoryhmän tekemästä valtuustoaloitteesta seuraavaa: 1. Rautavaaran kunnan uudessa työllisyysstrategiassa vuosille valtuustoaloitteessa esitetyt toimenpiteen pyritään ottamaan huomioon ellei muista säädöksistä (lainsäädännön pakkopaita) muuta johdu. 2. kunnanvaltuusto käsittelee kokouksessa nro 7/ Rautavaaran kunnan vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Kunnan uuteen työllisyysstrategiaan varattu euroa. Vastuuorganisaatio: Tulosalue 1/Hallinto- ja elinkeinotoimi/elinkeinolautakunta. 3. muilta osin valtuustoaloite katsotaan tällä erää loppuunkäsitellyksi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus MUUTOKSET KUNNAN VUODEN 2013 TALOUSARVION TULOSLASKELMAAN JA KÄYTTÖTALOUSOSAAN Khall 352 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat muutokset kunnan vuoden 2013 talousarvion tuloslaskelmaan ja käyttötalousosaan: 1. TA-2013/Tuloslaskelma/Valtionosuuksien oikaisu: budjetoitu TA-2013: toteutuma : oikaisu: katettava vuoden 2013-TA:ssa lainanotolla - syy: kotikuntakorvaukset esi- ja perusopetuksessa. Vuonna 2013 Rautavaaran kunta kirjaa valtionosuutta saaduksi Talousarviossa 2013 valtionosuuksiksi arvioitiin saavan , joten arvio on liian suuri. Katetaan lainanotolla. 2. Tekninen toimi/kiparin kelkkarännin purkuun kunnanvaltuusto päätti kokouksessa nro 5/ :ssä 65 myöntää :n lisämäärärahan teknisen toimen vuoden 2013 talousarvion tulosalueen käyttötalousosaan käytettäväksi Kiparin luonnonkelkkarännin ja sen kastelulaitteiden purkamista varten - koska uusi kuntalaki ei tunne käsitettä lisämääräraha, käsitellään asia uudestaan talousarvion muutoksena: :n määrärahamuutos vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan teknisen toimen tulosalueelle, käytettäväksi Kiparin luonnonkelkkarännin ja sen kastelulaitteiden purkamista varten - määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. 3.Tekninen toimi/energiaselvitykset kunnanvaltuusto päätti kokouksessa nro 5/ :ssä 66 myöntää :n lisämäärärahan teknisen toimen vuoden 2013 talousarvion tulosalueen käyttötalousosaan käytettäväksi kunnan energiaselvityksen tekemiseen

11 Kunnanhallitus koska uusi kuntalaki ei tunne käsitettä lisämääräraha, käsitellään asia uudestaan talousarvion muutoksena: :n määrärahamuutos vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan teknisen toimen tulosalueelle, käytettäväksi kunnan kiinteistöjen energiaselvitysten tekemiseen - määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. Lisäksi kunnanhallitus päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus MUUTOKSET KUNNAN VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN Khall 353 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Seuraavat tuloarvioiden alitukset ja menoarvion ylitykset ja muutokset vuoden 2013 talousarvioon tulee viedä valtuuston vahvistettavaksi: 1. Kunnanhallitus/9000 Tonttien myynti/talousarviovaraus , käyttöomaisuuden myynnistä saatu tuloja Tonttien myyntituloja ei saada käyttöomaisuuden myynnin alitus katetaan lainanotolla. 2. Kunnanhallitus/Dynasty for SQL-asianhallintajärjestelmä , kustannuspaikalle Investoinnit 9051/Dynasty-asianhallintajärjestelmä - Dynasty for SQL-asianhallintajärjestelmän hankintaan tarvittava koulutus henkilökunnalle on käyttötalousmenoja. Kustannukset kohdennetaan ao. hallintokunnalle/osallistuja - määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. 3. Kunnanhallitus/Esteetön Helmi Koti-hanke (AR): mittaustyöt ja maapohjatutkimus 2.096, kustannuspaikalle Investoinnit 9052/Esteetön Helmi Koti-hanke, Tulimäentie 4 - turvataan ikäihmisille itsellinen ja yhteisöllinen asuminen puurakentamisen ja uuden teknologian avulla - osa Rautaharju nimisestä tilasta RN:o 4:426 tontin, pinta-ala 3.125m2 maapohjatutkimuksen tekeminen kunnan ja Savonia ammattikorkeakoulun käyttöön, rakentamiselle ei ole kaavallista estettä - määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. 4. Tekninen lautakunta/metsäliitto osuuskunnan jäsenyys 8.000, kustannuspaikalle Investoinnit 9200/Metsäliitto jäsenyys - Metsäliitto osuuskunnan maksut ovat tähän mennessä osuusmaksu määräytyy pinta-alan perusteella - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion kustannuspaikalta Investoinnit 9247/Urheilukentänperuskorjaus/jääkiekkokaukalo

13 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta/palvelutalo Lepolan II laajennus/takuutarkastukset 4.693, kustannuspaikalle Investoinnit 9201/Lepolan laajennus - Lepola II valmistui syyskuussa vuonna 2011, asuntoja 18 kpl + 4 tukiasuntoa eli yhteensä 22 asuntoa - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen: varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä Tekninen lautakunta/hopeapajun muutos (vuodeosasto) 1.021, kustannuspaikalle Investoinnit 9211/Hopeapajun muutos - Hopeapaju (entinen vuodeosasto) valmistui kesäkuussa 2012, muutettiin 20- paikkaisesta laitoksesta 13 asuntoa käsittäväksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi - rahoitus kokonaan kunnan omasta pussista: kokonaiskustannukset ,78 (alv.0%) - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen/varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä Tekninen lautakunta/hopeapajun rakentamiseen liittyvät maksuerät 20 ja 21 yhteensä , kustannuspaikalle Investoinnit 9211/Hopeapajun muutos - Hopeapaju (entinen vuodeosasto) valmistui kesäkuussa Rautavaaran kunnan rakennuttaman ja Savon Julkisivurakennus Oy:n urakoimaan asumispalveluyksikkö Hopeapajun urakkaan liittyvistä maksueristä on löytynyt kaksi, kunnan näkökulmasta katsottuna, laskuttamatonta maksuerää. Erät ovat maksuerätaulukon mukaan erät 20 ja 21. Molempien erien suuruus on Yhteissummaltaan taloudellinen loppuselvitys on pidetty. Selvityksessä ei ole esitetty maksueriin liittyen muita vaatimusta, jonka perusteella kyseiset erät olisivat jätetty maksamatta - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen/varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä Tekninen lautakunta/pappilanmäen kevyen liikenteen väylä kustannuspaikalle Investoinnit 9250/Pappilanmäen kevyen liikenteen väylä ja rahoitusosuudet valtiolta ei toteudu syy: Tiesuunnitelman kustannusarvion mukaan: - Pohjois-Savon ely-keskus Rautavaaran kunta Yhteensä Kunta sitoutuu osallistumaan hankkeen toteuttamiseen edellä mainituilla kustannusten jako-osuuksilla. (Kunnanhallitus nro 7/ ) - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen/varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä

14 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta/pappilanmäen jätevesilinja kustannuspaikalle Investoinnit 9802/Pappilanmäen jätevesilinja ja tuloista jää toteutumatta syy: Lisäpumppaamo ja louhintatyöt n kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspai-kalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen/varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä Kunnanhallitus/Sähköisten verkkolaskujen käyttöönottoprojekti/ Verkkolaskujen lisenssimaksut laskujen sähköistäminen käyttöönotto vaatii teknisen ympäristön muuttamisen: Pro Economican versioinnin vuoksi, ohjelma pitää olla Windows-palvelimella ennen version 2012 käyttöönottoa. - CGI (entinen Logica) sähköisten verkkolaskujen tavoitteena on kunnan laskutusprosessin tehostaminen. Lisenssimaksut koostuu: Finvoice käyttöoikeus Pro Economica Ostoreskontra 700, toimitusmaksu 240, Finvoice käyttöoikeus Pro Economica Yleislaskutus 1.750, Suoramaksu käyttöoikeus Pro Economica määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. hyväksyä edellä esitetyt vuoden 2013 talousarvion - tuloarvioiden alitukset ,00 - menoarvioiden ylitykset ,00 ja niiden perustelut vuoden 2013 talousarvion Investointiosan muutoksina. 2. todeta kaikille hallintokunnille, että valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

15 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU /TALOUSARVION MUUTOKSET TULOSALUEELLE II/PERUSTURVATOIMI Perusturvaltk 86 Kunnanhallituksen / 28 antamien talousarvion täytäntöön pano-ohjeiden mukaan hallintokunnat antavat omalle lautakunnalle toteumaraportit ja tilanteen mukaisina. Raporteissa käsitellään sekä talouden että tavoitteiden toteutuminen. Määrärahat ovat sitovia bruttomääräisinä. Kunkin kuukauden lopullinen toteuma saadaan viiveellä. Tasaisen jakauman mukaan 10 kk toteumaprosentti on 83, toteumaraportin mukaan perusturvalautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet 86 % ja toimintakulut 78,3 %. Sosiaalitoimen vastuualueella toimintatulot ovat toteutuneet 86,2% Toimintamenojen toteutuma on 73,1 %. Tulosyksikköjen välillä tulee tehtäväksi määrärahasiirtoja muun muassa siitä syystä, että kotihoito on tarvinnut lisäresurssointia, työntekijät ovat työskennelleet eri yksiköissä tarpeen mukaan ja kaikki yksiköt eivät ole olleet käytössä saneeraus- ja rakennustöiden vuoksi. Perusterveydenhuollon vastuualueen toimintatulojen toteutuma on 85,4 % ja toimintamenojen 84,2 %, missä ei ole huomioitu talousarvion muutosta Nilsiän eläinlääkäritilojen vuokran (2012) osalta. Vuonna 2013 eläinlääkäritiloista Rautavaaran kunta maksaa käydyn neuvottelun perusteella vuokraa, mihin ei ole varauduttu talousarviossa. Lisäksi muun muassa sähkökustannusten oikaisukirjauksia tulee tehtäväksi sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon vastuualueiden välillä. Erikoissairaanhoidon vastuualueen toimintamenot ovat toteutuneet 82,4 %, missä aluesairaalan käyttö on ollut ennakoitua vähäisempää, mutta eläkemenoperusteiset KuEl maksut ovat ennakoitua suurempana. Kuopion yliopistollisen sairaalan ennuste 08/2013 maksuosuudeksi on Perusturvan vuoden 2013 talousarviossa on varattu määrärahoja erikoissairaanhoidon vastuualueelle (290) keskussairaalaan (292) yhteensä ja perusterveydenhuollon vastuualueelle (280) ensihoitoon, sairaankuljetukseen (284) yhteensä , molemmat yhteensä Mahdollisia talousarvion muutoksia varten lautakunnan kokoukseen toimitetaan viimeisin mahdollinen toteumaraportti marras- joulukuun vaihteesta. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin

16 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvajohtajan päätösehdotus: Talousarvion toteumaraportti osoittaa perusturvalautakunnan toimintamenojen toteutuneen 85,7 %, sosiaalitoimen 78,8 %, perusterveydenhuollon 96,1 % ja erikoissairaanhoidon 88,9 %. Määrärahamuutostarvetta arvioidaan olevan perusterveydenhuollon vastuualueella, missä ensihoidon kustannuspaikalla tarve johtuu vuodelle 2013 tehdystä leikkauksesta. Vuonna 2013 eläinlääkäritiloista Rautavaaran kunta maksaa käydyn neuvottelun (11/2013) perusteella vuokraa ,35, mihin ei tiedetty varautua talousarviota laadittaessa syksyllä Eläkemenoperusteisia KueL maksuja on kohdentunut vuodeosastoon ja ilmaisvälinejakelutarvikkeiden tarve on kasvanut merkittävästi kotihoidossa. Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia: Perusterveydenhuollon tulosalueelle: 1) Ensihoito/sairaankuljetus 4430/ ) 292 Eläinlääkintähuolto/muut vuokrat 4860/ ) Ilmaisvälinejakelu/lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4540/5000 4) Laitoshoito/eläkemenoperust. KuEl 4102/12087 Katetaan Sosiaalitoimen tulosalueelta Ostopalvelut 4305, määrärahamuutokset yhteensä Lisäksi perusturvalautakunta päättää, että perusturvajohtaja tekee tarvittavat vastuualueiden sisäiset tulosyksikköjen väliset määrärahamuutokset, kun joulukuun kustannukset ovat tiedossa. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 354 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Rautavaaran kunnan ja silloisen Nilsiän kaupungin vuokrasopimus koskien Nilsiän eläinlääkäritiloja ja siihen liittyvää kustannusten jakoa

17 Kunnanhallitus pidettiin neuvottelu perjantaina klo Rautavaaran kunnantalolla. Neuvottelutulos: jatketaan nykyisellä kustannustenjaolla siihen saakka, kunnes Siilinjärven ympäristöterveydenhuollon tuotteistus otetaan käyttöön. Kuopion tilakeskus päivittää vuokrasopimuksen tilalle Kuopion kaupungin. Kunnanjohtaja tuo päivitetyn vuokrasopimuksen kunnanhallituksen päätettäväksi. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat muutokset kunnan vuoden 2013 talousarvion tulosalueen II/Perusturvatoimen käyttötalousosaan: 1. Perusterveydenhuollon tulosalueelle: yhteensä Ensihoito/sairaankuljetus 4430/ Eläinlääkintähuolto/muut vuokrat 4860/ Ilmaisvälinejakelu/lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4540/ Laitoshoito/eläkemenoperust. KueL 4102/ kate osoitetaan Sosiaalitoimen tulosalueelta Ostopalvelut 4305, määrärahamuutokset yhteensä tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

18 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VANHUSTEN LAITOSHOIDON LIIKELAITOS KYSTERIN PUITESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Perusturvaltk 81 Puitesuunnitelma on kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteinen strateginen suunnitelma, jonka avulla suunnitellaan, yhteen sovitetaan ja dokumentoidaan kuntalaisille hankittavia palveluja koskevat tavoitteet ja toimintalinjat sekä palveluihin suunniteltavat muutokset siten, että ne muodostavat lähtökohdan palvelusopimuksen ja talousarvioiden laadinnalle laaditussa puitesuunnitelmassa kuvataan suunnitelman perusteet, lähtökohdat taustoineen, KYSTERIn palvelujärjestelmä ja -rakenne, tehdään johtopäätökset lähtökohdista ja esitetään väestölle tarjottavien palvelujen tavoitetila vuosille Lopuksi kuvataan toimintalinjat tavoitteiden saavuttamiseksi ja kuinka puitesuunnitelmaa seurataan ja arvioidaan. Tilaajatoimikunta vastaa KYSTERIn puitesuunnitelman valmistelusta. KYSTERIin kuuluvat kunnat ja Juankosken kaupunki käsittelevät sen valtuustoissaan. Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin valtuusto osaltaan hyväksyy KYSTERIn puitesuunnitelman. Tämä Puitesuunnitelma on Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen toinen ja se koskee vuosia Vuoden 2015 alusta kuntien sosiaalitoimi (pl lasten päivähoito) siirtyy osaksi liikelaitoksen tuotantoa kuntien tekemien päätösten mukaisesti. Tätä Puitesuunnitelmaa päivitetään siirtyvän sosiaalitoimen osalta vuoden 2014 aikana. Liikelaitos raportoi KYSTERIn johtokunnalle taloudellisen tilanteen toteutumisesta johtokunnan kokousten yhteydessä. Palvelusopimuksessa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle ja tilaajatoimikunnalle osavuosikatsausten yhteydessä. Tilaajatoimikunnalle ja johtokunnalle raportoidaan puitesuunnitelman ja strategian toteutumisesta vuosittain. Tällöin kuvataan toiminnan, talouden ja palvelujen toteutuminen kokonaisuudessaan. Tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus siten, että palvelut ovat vaikuttavia, oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja. Rahoitustaso ja palvelutaso määritellään vuosittaisissa palvelusopimuksessa. Puitesuunnitelmassa kuvataan lähiajalle ja useammalle vuodelle suunnattuja tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla ne voitaisiin saavuttaa sekä myös sitä, kuinka tavoitteiden toteutumista aiotaan mitata.

19 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvajohtajan päätösehdotus: KYSTERIn puitesuunnitelmaa vuosille on käsitelty: - Johtokunnassa / 38 - Tilaajatoimikunnassa / 22 Esityslistan liite numerotta: - Perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIn Puitesuunnitelma Perusturvalautakunta päättää: 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle perusterveydenhuollon KYSTERIn puitesuunnitelman vuosille hyväksymistä liitteen mukaisena kuitenkin huomioiden lisäksi puheterapeutin, psykologin ja muistihoitajan palvelujen riittävän saatavuuden Rautavaaralla. 2. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 355 Puitesuunnitelma on Perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIn toinen ja käsittäen vuodet Rautavaaran kunnan vuoden 2014 talousarvioon on varattu euroa KYSTERIn tuottamiin ostopalveluihin. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat Tilaajatoimikunnan jäsen Mikko Korhonen ja kunnanjohtaja Unto Murto, sp: rautavaara.fi Esityslistan liite 2: - Perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIn Puitesuunnitelma Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto: 1. hyväksyy perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIn Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskevan puitesuunnitelman vuosille liitteen 2 mukaisena. Puitesuunnitemassa tulee huomioida: puheterapeutin, psykologin ja muistihoitajan palvelujen riittävä saatavuus Rautavaaran kunnalle. 2. lisäksi kunnanhallitus päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: METSÄTALO-NIMISEN TILAN MYYMINEN/ILMOITUS OSTOSTA KUNNALLE MENNESSÄ Khall 176 Pääjohtaja Pavel Ryazanov (s , passi: 64Nro ), kehitysjohtaja Vladimir Trashchevskiy (s , passi: 70Nro ) ja rahoitusjohtaja Dmitrii Bondar (s , passi: 64Nro ) ovat jättäneet Rautavaaran kunnalle seuraavan ostotarjouksen: Tarjouksen kohde: Rautavaaran kunnassa Metsäpolku 4 osoitteessa sijaitseva Metsätalo-niminen kiinteistö (vanha lasten päiväkoti). Olemme tietoisia, että kiinteistöllä on vesi- ja viemäriliittymät. Sähköliittymää ei ole. Olemme tutustuneet kohteeseen ja tarjoamme kiinteistöstä rakennuksineen siinä kunnossa, kun se myyntihetkellä on 5.000,00 Tarjouksen tekijät haluavat ostaa Metsätalo nimisen tilan RN:o 4:61 (kiinteistö ja tontti) ja korjata sen konttori- ja asuinkäyttöön. Kyseisen kiinteistön tontti on kooltaan 0,2220 ha ja sillä sijaitsee aikaisemmin päiväkotina ja kansalaisopiston toimitiloina käytetty rakennus kerrosalaltaan 204 m 2, rakennusvuosi on Lisäksi tontilla on varastorakennus, jonka kerrosala on n. 40 m 2, rakennusvuosi sama kuin päiväkotirakennuksella. Kiinteistö on ollut useita vuosia poissa aktiivikäytöstä ja sen sähköliittymä on irtisanottu. Vesi- ja viemäriliittymä on edelleenkin olemassa. Liittymien arvo verottomana on n Kunnan taseessa kiinteistön arvo on 0 euroa (30 vuoden tasapoisto käytetty ). Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja työnjohtaja Heikki Koskelo, puh ja sp: Esityslistan liite: - Tarjous ja kartta, liite 5 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä Metsätalo-nimisen tilan RN:o 4: 61 (kiinteistö ja tontti) pääjohtaja Pavel Ryazanoville, kehitysjohtaja Vladimir Trashchevskiylle ja rahoitusjohtaja Dmitrii Bondarille seuraavilla ehdoilla: - kauppahinta on rakennukset myydään nykyisessä kunnossa ja varustuksessa - kauppa on käteiskauppa ja kauppahinta kuitataan maksetuksi kaupantekotilaisuudessa kauppakirjan allekirjoituksin - ostajat vastaavat kaupan lainhuutokuluista, varainsiirtoverosta ja kaupanvahvistajan palkkiosta sekä kiinteistöverosta - kauppahintaan sisältyy vesi- ja viemäriliittymän siirtäminen ostajien nimiin - sähkösopimuksesta vastaavat ostajat. - oikeuttaa kunnanhallituksen laatimaan ja hyväksymään purku-uhan alla olevan rakennuksen kauppakirjan kunnan käyttämillä yleisillä kauppakirjaehdoilla

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Lisäselvitykset neuvoteltu : - ostajat sitoutuvat kunnostamaan tai rakentamaan paikalle uuden kiinteistön asuintarkoitukseen voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti - tilasta tarjotaan euroa, sisältäen purku-uhan alla olevat rakennukset - sähköliittymän maksaa ostajat Rautavaara-Savotan yhtenä keihäänkärkenä on tuottavuuden parantaminen. Kunnan omistajapolitiikka on kunnan johtamisen väline ja sillä luodaan puitteet kunnan talouden vakaana pitämiselle vuosina Kunnan talouden kiristyessä on välttämätöntä tehostaa pääoman käyttöä. Pääperiaatteina omistuksen arvioinnissa on tilojen tehokkaan käytön turvaaminen (tarkoituksenmukainen käyttö, muunneltavuus ja uuskäyttö), rakennuskannan kunnon turvaaminen, omaisuudesta huolehtimisen ja ylläpitopalveluiden tuottamisen arviointi sekä kiinteistöjen ylläpitopalveluiden tuotanto kunnassa. Kunnan taseessa Metsätalo-nimisen kiinteistön arvo on 0 euroa (30 vuoden tasapoisto käytetty ). Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja työnjohtaja Heikki Koskelo, puh ja sp: Asia jätettiin vielä yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten. Khall 189 Esityslistan liite: Tarjous ja kartta, liite 1 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä Metsätalo-nimisen tilan RN:o 4: 61 (kiinteistö ja tontti) pääjohtaja Pavel Ryazanoville, kehitysjohtaja Vladimir Trashchevskiylle ja rahoitusjohtaja Dmitrii Bondarille seuraavilla ehdoilla: - kauppahinta on purku-uhan alla olevat rakennukset myydään nykyisessä kunnossa ja varustuksessa - ostajat sitoutuvat kunnostamaan tai rakentamaan paikalle uuden kiinteistön asuintarkoitukseen voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti - kauppa on käteiskauppa ja kauppahinta kuitataan maksetuksi kaupantekotilaisuudessa kauppakirjan allekirjoituksin - ostajat vastaavat kaupan lainhuutokuluista, varainsiirtoverosta ja kaupanvahvistajan palkkiosta sekä kiinteistöverosta - kauppahintaan sisältyy vesi- ja viemäriliittymän siirtäminen ostajien nimiin - sähkösopimuksesta vastaavat ostajat.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanhallituksen laatimaan ja hyväksymään purku-uhan alla olevien rakennusten kauppakirjan muutoin kunnan käyttämillä yleisillä kauppakirjaehdoilla (ml. rakentamis-/korjausvelvoite kolme (3) vuotta kauppakirjan allekirjoituksesta lukien ja sopimussakko kauppahinta kolmella kerrottuna). Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Kvalt 25 Esityslistan liite: Tarjous ja kartta, liite 2 Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että valtuutettu Matti Ahonen jääväsi itsensä tämän pykälän päätöksenteon ajaksi ja varavaltuutettu Jorma Korhonen paikalla klo Khall 356 Kunnanvaltuusto päätti :ssä 25 myydä Metsätalo nimisen tilan RN:o 4: 61 (kiinteistö ja tontti) pääjohtaja Pavel Ryazanoville, kehitysjohtaja Vladimir Trashchevskiylle ja rahoitusjohtaja Dmitrii Bondarille. Kauppahinta euroa. Esityslistan liite numerotta: - Tarjous ja kartta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. pyytää kirjallisen ilmoituksen Pavel Ryazanovilta, Vladimir Trashchevksilta ja Dmitrii Bondarilta ostavatko he vai eivät Metsätalonimisen tilan kunnanvaltuuston kokouksessa :ssä 25 päättämällä tavalla. 2. ilmoitus tulee antaa kirjallisesti Rautavaaran kunnalle/kunnanjohtajalle klo mennessä. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN ALKAEN Khall 269 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta selvityksen kun nanhallitukselle lähetekeskustelua ja lisäevästystä varten: Rautavaaran kunnan hallintosääntö uudistettiin vuonna Tämän uudistustyön käynnisti tarkastuslautakunta Arviokertomuksessa vuonna 2009/ Valtuusto hyväksyi nyt voimassa olevan kunnan hallintosäännön kokouksessa nro 4/ Voimaan Hallintosäännön tarkistaminen on ajankohtaista ja valmistelun lähtökohdaksi otetaan sääntöjen kokonaistarkastelu. Organisaation ja sen toimivallan määräykset on tarkoitus kirjoittaa yhteen asiakirjaan, hallintosääntöön. Viranhaltijadelegoinnissa otetaan huomioon nykylainsäädäntö, selkeytetään tehtäväkokonaisuuksien hallintaa ja selkeytetään toimivallan rajoja. Lautakuntien yleiset tehtävät, viranomaistehtävät ja erityinen päätösvalta kirjataan sääntöön samoin viranhaltijajohdon yleiset tehtävät. Toimialalla toimivan lautakunnan päätösvallan delegointi edelleen (subdelegointi) viranhaltijoille jää johtosääntöluontoisena lautakunnan päätösvaltaan. Hallintosääntö kirjoitetaan kolmeen osioon, joista yksi käsittelee luottamushenkilöorganisaation kokoonpanoa ja toimivaltaa koskevaa työnjakoa, toinen osio käsittelee hallinto- ja palveluorganisaatiota ja kolmas osio käsittelee talouden, hankintojen, tarkastuksen ja henkilöstöasioiden käsittelyä kunnassa. Henkilöstöasioiden osalta päätösvallan tasot on tarkoitus säilyttää ennallaan, jolloin valtuusto valitsee kunnanjohtajan, toimialajohtajat ja muissa valinnoissa noudatetaan yksi yli yhden periaatetta. Lähiesimies valitsee vain määräaikaiset työntekijät. Henkilöstö palkataan Rautavaaran kunnan palvelukseen. Palkka perustuu työntekoon, ei ajankäyttöön. Sääntöön kirjataan uutena asiana keskitetyn henkilöstöhallinnon toimivalta. Periaatteena on, että keskitetty henkilöstöhallinto huolehtii koko kuntaa koskevien palkkaus-, palvelussuhde- ja rekrytointiasioiden periaatteiden linjaamisesta. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan sisältö ja vastuut kirjataan sääntöön. Nyt ne ovat omana sääntönä. Taloudenhoidon ja hallinnon vastuita on ehdottomasti selkeytettävä. Uutena asiana hallintosääntöön kirjattaisiin Vanhusneuvosto ja Nuorisovaltuusto (RaNuVa) ja koulujen vanhempainneuvostot sisältyisivät hallintosääntöön. Nuorisovaltuuston aseman vakiinnuttaminen lisää lasten ja nuorten asioiden huomioimista kunnan hallinnossa. Kummivaltuutettujen (2 valtuutettua) toimintaa tulee kehittää.

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Toimielinrakenteeksi hyväksytään lukien seuraava: - kunnanhallitus (7+7) - tarkastuslautakunta (5+5) - keskusvaalilautakunta (5+vähintään 5) - elinkeinolautakunta (7+7) - sivistyslautakunta (7+7) - perusturvalautakunta (7+7) - tekninen lautakunta (7+7) Palvelulautakuntien nimet ovat alustavia ja voivat jatkovalmistelussa muuttua. Valtiovallan johtama kunnallishallinnon uudistus: kuntalaki, kuntarakennelaki, SoTe-järjestämislaki ja uusi valtionosuusjärjestelmä tuovat omat mausteensa hallintosääntöön sekä kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtäväkuviin. Kunnilla on tällä hetkellä 560 lakisääteistä tehtävää lisätehtäviä tulossa 30 kpl. Näistä tehtävistä johtuvia velvoitteita (pakkopaitaa) on 10 ministeriön ja keskusviraston toimesta annettu kunnille 974 kpl. Rahoitusvastuu on ajat sitten siirretty kunnille 70%. Valtio osallistuu enää kokonaiskustannuksiin 30%:lla. Esitän, että kunnan hallintosäännön tehtäväksi seuraavat muutokset, joilla turvataan jämäkät ja toimivat yhteydet kunnan operatiiviseen toimintaan ja täytäntöönpanoon. Kaikissa tulee olla mukana Rautavaaran kunnan tietohallintostrategia: 1. kunnanhallituksen asema ja tehtävät: tietokoneet, Intranet, yhteydet kuntalaisiin 2. esikuntaelimen (staabi): atk-tukihenkilön asema ja tehtävät 3. elinkeinolautakunnan asema ja tehtävät: toimivallan selkeyttäminen, tehtävien uudelleen jako: yksityistieasiat, haja-asutusalueen vesi- ja jätevesihuolto siirretään tekniselle lautakunnalle myöhemmin, nyt ei muutoksia 4. perusturvalautakunta/vanhusneuvoston asema ja tehtävät, kotipalvelu ja asumispalvelut eriytetään toisistaan 5. sivistyslautakunta/nuorisovaltuuston (RaNuVa) asema ja tehtävät, päivähoidon ohjaajan päätösvalta, 6. tekninen lautakunta/teknisen osaston päällikkö: kunnaninsinööri, kunnan sosiaaliperusteisten korjausavustusten jakaminen (kunnanhallitus ), 7. Sydän-Savon alueellinen maaseutuhallinto: isäntäkuntana Siilinjärvi? 8. Sydän-Savon lomituspalvelut: isäntäkuntana Maaninka/Kuopio ? 9. SoTe-järjestämislaki: KYSTERI ja sosiaalipalvelujen uusjako? 10. Ympäristöterveydenhuolto: isäntäkuntana Siilinjärvi/Kuopio ? 11. Ateria- ja siivouspalvelut: ruokahuolto itsenäiseksi tulosyksiköksi sivistystoimen alaisuuteen ja siivoustoimi jatkaa sivistystoimen alaisuudessa 12. kunnan henkilöstö: virkanimikkeet ajan tasalla KVTES:n mukaiseksi 13. sisäisen kustannuslaskennat kehittäminen: tuotteistaminen 14. meta.

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää edellä esitetyn perusteella: 1. käydä lähetekeskustelun Rautavaaran kunnan hallintosäännön uudistamisesta jatkovalmistelua varten (kunnanviraston operatiivinen johtoryhmä: Jory). 2. tavoitteena on, että uudistettu hallintosääntö on käsittelyssä Valtuustoseminaarissa (strategia- ja talousseminaari) torstaina klo alkaen ja pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti siten täsmennettynä, että uudistettu hallintosääntö annetaan tiedoksi Valtuustoseminaarissa (strategia- ja talousseminaari) torstaina klo alkaen. Pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali. Khall 357 Rautavaaran kunnan päivitetty hallintosääntö on tarkoitus hyväksyä vuoden 2014 alussa pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa. Sääntö astuisi voimaan tämän jälkeen. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Rautavaaran kunnan hallintosääntöehdotus, erillinen liite - muutokset sinisellä värillä Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää: 1. Rautavaaran kunnan hallintosääntöehdotuksesta lautakuntien lausunnot: - Elinkeinolautakunta - Perusturvalautakunta - Sivistyslautakunta - Tekninen lautakunta - Tarkastuslautakunta 2. saattaa asian kunnan yhteistyökomitean käsittelyyn. 3. kaikkien lausunnot ja mahdolliset muutosehdotukset perusteluineen tulee toimittaa kunnanjohtajalle klo mennessä. Määräaika on ehdoton. Myöhästyneet lausunnot ovat nulliteetteja. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall 358 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheen johtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen mennessä ovat kunnanhallitukselle saapuneet seuraavien lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: I Lautakuntien pöytäkirjat: - elinkeinolautakunta: - perusturvalautakunta: - sivistyslautakunta: - tekninen lautakunta: II Viranhaltijapäätökset: - kunnanjohtaja Unto Murto: 33 Ilmoitus työajan ulkopuolella hoidettavasta sivutoimesta - talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo: - rehtori Matti Korkalainen: - perusturvajohtaja Helvi Mustonen: - kunnaninsinööri Jorma Berg: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset päätökset tiedoksi ja 3. todeta, ettei kunnanhallitus käytä kuntalain 51 :n mukaista ottooikeuttaan muutoin tehtyjen päätösten osalta. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

27 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT JA SAAPUNEET KIRJELMÄT Khall 359 Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitukset ja saapuneet kirjelmät: 1. ProAgria Pohjois-Savon vuosikertomus Syvärin kalastusalueen kirje koskien kalastusalueen kokouskutsua 3. Valtimon kunnan kirje koskien kutsua Valojuhlaan Työhyvinvointikoordinaattorin opiskeluohjelma/helvi Mustonen 5. Kiuruveden kaupunginhallituksen pöytäkirjanote koskien aiesopimusta Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina Savo-Pielisen jätelautakunnan kirje koskien sako- ja umpikaivolietteiden käsittelytaksaa 7. Savo-Pielisen jätelautakunnan kirje koskien yrityksiä koskevaa ns. perälautataksaa 8. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös koskien liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhintoja ym. vuonna Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 3/ Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirjanote koskien Pohjois-Savon maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpanoa 11. Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirjanote koskien ministeriöiden ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen Pohjois- Savon tuulivoimamaakuntakaavasta antamia lausuntoja ja niiden vastineita ympäristöministeriölle 12. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän KYSTERIn johtokunnan pöytäkirja 6/ Kunnanjohtaja Unto Murron kirje koskien henkilökunnan Jouluateriaa vuonna 2013/Jouluateria hotelli-ravintola Tiilikassa Kiinteistönluovutusilmoitus koskien Männikkö RN:o 4:71 - nimisen tilan kiinteistön kauppaa/entinen eläinlääkäritalo 15. Myyjä: Rautavaaran kunta Ostajat: Tuula ja Toni Miettinen Kiinteistö: Rautavaara, Rautavaara, Männikkö RN:o 4:71 Kauppahinta: Vaalijalan kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston pöytäkirja 3/ Rautavaaran kunnan 140-vuotisjuhlatoimikunnan pöytäkirja 1/ Rautavaaran kunnan 140-vuotisjuhlatoimikunnan pöytäkirja 2/ Kumppanuussopimus Rautavaaran kunta ja Rautavaaran Invalidit ry 21. Kumppanuussopimus Rautavaaran kunta ja Rautavaaran Sydänyhdistys ry Kj:n ehdotus: Merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

220 Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

220 Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kangasniemi Pöytäkirja 15/2016 1 (12) Aika 26.09.2016, klo 15:05-16:20 Paikka Kangasniemen kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 219 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2016 30 Kokousaika 15.8.2016 kello 18.00 18.20 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli varavaltuutettu

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19 Perusturvalautakunta 19 Kokousaika Torstai Kokouspaikka Kunnanvirasto klo 18.00 Käsiteltävät asiat 19 20 21 22 23 24 25 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Keskiviikkona klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Keskiviikkona klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 02.03.2016 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken TL kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 83-89 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 /2011. Aika: Keskiviikko klo Ravintola Kestikara, Hämeentie 9, Koski TL

Pöytäkirja 1 /2011. Aika: Keskiviikko klo Ravintola Kestikara, Hämeentie 9, Koski TL Kosken Tl koululautakunta 12.1.2011 Pöytäkirja 1 /2011 1 KOULULAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 12.1.2011 klo 18.00 18.47 Paikka: Ravintola Kestikara, Hämeentie 9, Koski TL Läsnä: Puheenjohtaja Jalli

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot