RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2013 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2013 Kunnanhallitus 4.12.2013"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU NRO 18/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Rautavaaran kunnan 140-vuotisjuhlatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi /TA-2014/juhlavuoden ohjelmaluonnos Valtuutettujen aloitteet/vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite luottamushenkilöille ja viranhaltijoille koulutusta Valtuutettujen aloitteet/perussuomalaisten valtuustoaloite Muutokset kunnan vuoden 2013 talousarvion tuloslaskelmaan ja käyttötalousosaan Muutokset kunnan vuoden 2013 talousarvion investointiosaan Talousarvion toteutumavertailu /Talousarvion muutokset tulosalueelle II/Perusturvatoimi Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin puitesuunnitelman hyväksyminen Rautavaara-Savotta: Metsätalo-nimisen tilan myyminen/ilmoitus ostosta kunnalle mennessä Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen alkaen Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Rautavaara-Savotta: Kunnanhallituksen keskusteluasiat PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja NÄHTÄVÄNÄPITO valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke klo PUHEENJOHTAJA MERK: MATTI AHONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle keskiviikkona Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 18/2013 Sivu 698 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Matti Ahonen Mikko Korhonen Kirsi Kokkonen Jorma Korhonen Mika Mustonen, poissa/varajäsen Aki Karmitsa Rauha Partanen Marita Riekkinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Matikainen, kv:n pj. Veijo Oinonen, kv:n 1. vpj. Rauni Pursiainen, kv:n 2. vpj. Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Jorma Korhonen ja Aki Karmitsa sekä varalle Rauha Partanen ja Marita Riekkinen. Valitaan ko. henkilöt. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Ahonen Unto Murto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Jorma Korhonen Aki Karmitsa PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNNAN 140-VUOTISJUHLATOIMKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAU- DEKSI /TA-2014/JUHLAVUODEN OHJELMALUONNOS Khall 211 Rautavaaran kunta on perustettu vuonna 1874 ja kunta täyttää vuotta vuonna Merkkipaalua kannattaa juhlia ja sitä varten kuntaan tulee asettaa laaja-alainen, juhlavuoden tapahtumia valmisteleva toimikunta. Tehtävänä olisi ideoida ja organisoida erilaisia eri väestönosille suunnattuja juhlavuoden tapahtumia. Tavoitteena olisi myös kuntalaisten yhteenkuuluvuuden lisääminen ja me-hengen kohottaminen sekä positiivisten eli hyvien uutisten julkaiseminen mediassa. Parhaillaan maassamme on menossa Suomen kunnallishallinnon suurin reformi. Kunnallishallintoa uudistetaan lainsäädännöllä. Tekeillä on Kunnallishallinnon perustuslaki. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. asettaa viisi (5) jäsenisen toimikunnan valmistelemaan Rautavaaran kunnan 140-vuotisjuhlaa toimikaudeksi nimetä 140-vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 3. oikeuttaa 140-vuotisjuhlatoimikunnan kutsumaan itselleen sihteerin. 4. varata vuoden 2014 talousarvioon euron määrärahan juhlatilaisuuksia varten. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti: 1. asettaa viisi (5) jäsenisen toimikunnan valmistelemaan Rautavaaran kunnan 140-vuotisjuhlaa toimikaudeksi Toimikuntaan nimettiin Matti Matikainen, Veijo Oinonen, Rauni Pursiainen, Mikko Korhonen ja Kirsi Kokkonen. 2.nimetä 140-vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtajaksi Matti Matikaisen ja varapuheenjohtajaksi Rauni Pursiaisen. 3.oikeuttaa 140-vuotisjuhlatoimikunnan kutsumaan itselleen sihteerin. 4. varata vuoden 2014 talousarvioon euron määrärahan juhlatilaisuuksia varten.

4 Kunnanhallitus Khall vuotisjuhlatoimikunta on kokoontunut seuraavasti: 1. kokous nro 1/ klo kokous nro 2/keskiviikko klo kokous nro 3/tiistaina klo Juhlatoimikunta kutsui kokouksessa 1/ :ssä 6 sihteeriksi Päivi Hartikaisen. Lisäksi 140-vuotisjuhlatoimikunta järjesti avoimen yleisö- ja suunnittelutilaisuuden keskiviikkona klo Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat juhlatoimikunnan jäsenet, sihteeri Päivi Hartikainen ja kunnanjohtaja Unto Murto Esityslistan liite 1: vuotisjuhlatoimikunnan esitys Rautavaaran kunnan Juhlavuoden 2014 ohjelmaksi (3.käsittely ) Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitsee tietoonsa saatetuksi 140-vuotisjuhlatoimikunnan laatiman Rautavaaran kunnan Juhlavuoden 2014 ohjelmaluonnoksen nro hyväksyy omalta 140-vuotisjuhlatoimikunnan tekemät ratkaisut ja toivoo, että mahdollisimman moni kuntalainen osallistuisi juhlavuoden eri tilaisuuksiin Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus VALTUUTETTUJEN ALOITTEET/VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN VALTUUS- TOALOITE LUOTTAMUSHENKILÖILLE JA VIRANHALTIJOILLE KOULUTUSTA Kvalt Valtuutetun aloiteoikeus: Rautavaaran kunnan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan (hyväksytty kunnanvaltuustossa ) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. 1. Vasemmistoliiton valtuustoaloite : Luottamushenkilöille ja viranhaltijoille koulutusta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen: Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valittiin kunnanvaltuustoon ja kunnanvaltuuston kokouksessa vuoden 2013 tammikuussa kunnanhallitukseen ja lautakuntiin jäseniä, joilla on vähän tai ei lainkaan kokemusta kunnallisen luottamushenkilön tehtävistä sekä kunnallishallinnosta ja kunnallistaloudesta. Vuoden 2013 aikana järjestetty USO2-koulutus keskittynyt strategian ja johtamisen kysymyksiin, eikä kaikilta osin täyttänyt uusien luottamushenkilöiden koulutustarvetta. Uudet luottamushenkilöt tarvitsevat edellä mainitun puutteen vuoksi koulutusta mm. seuraavista aiheista: kunnan tehtävät ja suunnitelmat eri toimintasektoreilla, hallintosääntö, kunnan talous, sisäinen ja ulkoinen valvonta ja päätöksenteko toimielinten kokouksissa (kokoustekniikka). Heidän taholtaan on myös tällaista koulutusta toivottu. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että kunta järjestää perusteluissa mainittua koulutusta pikaisesti luottamushenkilöilleen ja viranhaltijoilleen. Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisesti. Khall 350 Aloitteen johdosta on todettava, että Rautavaaran kunnan luottamus henkilöt ja viranhaltijat ovat osallistuneet Kuopion kaupungin/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kansalaisopisto/Koillis-Savon alueopiston koulutuksiin seuraavasti: 1. Luottamushenkilötyö torstaina klo kuntalaki, hallintolaki, henkilöstöpolitiikka ja luottamuselin työskentely * kouluttajana Lapinlahden hallintojohtaja Terttu Ruotsalainen

6 Kunnanhallitus USO2-verkostohankkeen tuloksia ja kuntajohtaminen keskiviikkona klo kouluttajat Markus Pauni ja Antti Kuopila, Kuntaliitto 3. Kuntatalous ja kehittyvä kunta keskiviikkona klo kouluttaja maakuntajohtaja Jussi Huttunen 4. SoTe-eheys, SoTe-järjestämislaki ja vanhuspalvelulaki torstaina klo kouluttajat Kysterin tj. Mikko Korhonen ja Kuopion hoivajohtaja Mari Antikainen Yllä olevat osio 1-4 kohdalla välitettiin etänä samanaikaisesti Juankoskelta Kaaville ja Rautavaaralle. 5.Kunnan kaikkien työntekijöiden koulutus ja Työhyvinvoinnin toteuttaminen ja ryhmädynamiikka - kouluttajat Tiina Koivisto ja Elina Lehto Työterveyslaitos 6. Kunnan kaikkien esimiesten työhyvinvoinnin koulutus keskiviikko /Rautavaaralla - kouluttajat Tiina Koivisto ja Elina Lehto Työterveyslaitos 7. USO2-verkostohanke v : mukana 33 kuntaa Hankkeessa annetaan koulutusta kuusi seminaaria ja kuntastrategiaaineistoa (kolme omaa KuntastrategiaTyöpajaa) hyödynnetään menossa olevilla maamme historian laajimmilla kunnallishallinnon uudistuksilla: - kuntarakennelaki: voimassa alkaen - SoTe-järjestämislaki: tekeillä - valtionosuusjärjestelmän uudistaminen: tulossa - uusi kuntalaki: tekeillä. USO2-verkostohanketta on toteutettu Rautavaaralla seuraavasti: Vuosi 2013: USO2-Verkostohankestartti: Helsinki ja Rautavaara/Etänä kuntakohtainen käynnistystyöpaja/kunnanhallitus nro 2/ : Tampere ja Rautavaara/Etänä * valmentajana toimi Jaakko Joensuu, erityisasiantuntija, tiimipäällikkö ja ictasiantuntijana Matti Riekki/FCG Tietojohtaminen Oy, Johdon konsultointi Pienten kuntien KuntaVertaiset-seminaariin ELÄVÄ KUNTASTRATEGIA: Helsinki ja Rautavaara/Etänä kunnan OMA Kuntastrategiayöpaja nro 1: * valmentajat Jaakko Joensuu ja Matti Riekki

7 Kunnanhallitus USO2-teemaseminaari II/Kuntalain kokonaisuudistus ja kuntajohtaminen kunnan OMA Kuntastrategiatyöpaja nro 2 * valmentajat Anssi Hietaharju ja Matti Riekki USO2-pienten tai maaseutumaisten kuntien Kuntavertaiset-seminaari: Kohti hyvää hallitustyöskentelyä: Helsinki ja Rautavaara/Etänä kunnan OMA Kuntastrategiatyöpaja nro 3 * valmentajat Anssi Hietaharju ja Matti Riekki klo USO2-teemaseminaari 3: Toimiva kaksoisjohtaminen- maine, teot ja seuraukset. Lisäksi kaikille USO2-verkostoprojektin osallistujalle on jaettu FCG Oy/tutkimuspäällikkö Heikki Miettisen laatimat Rautavaaran kunnan selvitykset: ASUKKAIDEN PALVELUTARPEIDEN ENNAKOINTI/TEHTY PALVELUJEN ODOTEKUSTANNUKSET V. 2012/ TEHTY REKRYTOINTITARPEIDEN ENNAKOINTI (ART)/ TEHTY Vuoden 2013 talousarvio sisältää uuden valtuuston koulutusmäärärahaa euroa (1.000euroa/valtuustopaikka). Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet numerotta: - Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite kj Unto Murron Luottamushenkilökoulutuksen aiheet vv /kysely tehty Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemästä valtuustoaloitteesta seuraavaa: 1. järjestää Kuopion kaupungin/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kansalaisopisto/Koillis-Savon alueopiston kanssa koulutustilaisuudet vuonna 2014 aiheista: - luottamushenkilön lakipäivä: kuntalaki, hallintolaki, SoTe-laki ja Meta - kunnallinen kokoustekniikka: hallintosääntö/esittely, puheenvuorot jne. - miten luen talousarviota: tuloslaskelma ja tase - lautakunta-/hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kehittäminen - ict- ja muun teknologian hyödyntäminen luottamushenkilön arjessa. Vastuuorganisaatio:Tulosalue III/Opetus- ja vapaa-aikatoimi/sivistysltk. 2. muilta osin valtuustoaloite katsotaan tällä erää loppuunkäsitellyksi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus VALTUUTETTUJEN ALOITTEET/PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTOALOITE Kvalt Valtuutetun aloiteoikeus: Rautavaaran kunnan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan (hyväksytty kunnanvaltuustossa ) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. 2. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite : Vuoden 2014 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan määrärahavaraus työllistämiseen Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavan aloitteen: Me Rautavaaran perussuomalaiset valtuutetut esitämme, että talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmakaudelle varattaisiin rahaa 2-4 hengen 8 kk:n työllistämiseksi vuosittain. Mielestämme kyseisellä varauksella kunta osoittaisi tukevansa työllisyyden lisäämistä. Henkilöt saisivat työssäoloehdon täytettyä ja pääsisivät ansiopäiväraha oikeuteen, pois toimeentuloturvan kurimuksesta. Tämä nostaisi heidän toimeentuloaan ja omaa ihmisarvoa ja antaisi mielekästä tekemistä. Kustannus kunnalle ei olisi suuri verrattuna muihin aiheutuviin kustannuksiin, ehkä jopa säästöä. Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisesti. Khall 351 Kunnanhallitus käsitteli kokouksessa nro 17/ :ssä vuoden 2014 talousarvioita ja taloussuunnitelmaa vuosille Talousarvion kohdassa 6. Käyttötalous/6.2. Elinkeinolautakunta sivulle 24 asetettiin valtuustotason tavoitteeksi: - kunnan työllisyysstrategian laadinta ja toteutus: nuorten työllistäminen, nuorten yhteiskuntatakuu, pitkäaikaistyöttömien työllistämisvelvoitteet, Rautavaaran Työraitti ry:n avustus. Kokonaiskustannukset työllisyyden hoitoon euroa.

9 Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää perussuomalaisten valtuustoryhmän tekemästä valtuustoaloitteesta seuraavaa: 1. Rautavaaran kunnan uudessa työllisyysstrategiassa vuosille valtuustoaloitteessa esitetyt toimenpiteen pyritään ottamaan huomioon ellei muista säädöksistä (lainsäädännön pakkopaita) muuta johdu. 2. kunnanvaltuusto käsittelee kokouksessa nro 7/ Rautavaaran kunnan vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Kunnan uuteen työllisyysstrategiaan varattu euroa. Vastuuorganisaatio: Tulosalue 1/Hallinto- ja elinkeinotoimi/elinkeinolautakunta. 3. muilta osin valtuustoaloite katsotaan tällä erää loppuunkäsitellyksi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus MUUTOKSET KUNNAN VUODEN 2013 TALOUSARVION TULOSLASKELMAAN JA KÄYTTÖTALOUSOSAAN Khall 352 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat muutokset kunnan vuoden 2013 talousarvion tuloslaskelmaan ja käyttötalousosaan: 1. TA-2013/Tuloslaskelma/Valtionosuuksien oikaisu: budjetoitu TA-2013: toteutuma : oikaisu: katettava vuoden 2013-TA:ssa lainanotolla - syy: kotikuntakorvaukset esi- ja perusopetuksessa. Vuonna 2013 Rautavaaran kunta kirjaa valtionosuutta saaduksi Talousarviossa 2013 valtionosuuksiksi arvioitiin saavan , joten arvio on liian suuri. Katetaan lainanotolla. 2. Tekninen toimi/kiparin kelkkarännin purkuun kunnanvaltuusto päätti kokouksessa nro 5/ :ssä 65 myöntää :n lisämäärärahan teknisen toimen vuoden 2013 talousarvion tulosalueen käyttötalousosaan käytettäväksi Kiparin luonnonkelkkarännin ja sen kastelulaitteiden purkamista varten - koska uusi kuntalaki ei tunne käsitettä lisämääräraha, käsitellään asia uudestaan talousarvion muutoksena: :n määrärahamuutos vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan teknisen toimen tulosalueelle, käytettäväksi Kiparin luonnonkelkkarännin ja sen kastelulaitteiden purkamista varten - määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. 3.Tekninen toimi/energiaselvitykset kunnanvaltuusto päätti kokouksessa nro 5/ :ssä 66 myöntää :n lisämäärärahan teknisen toimen vuoden 2013 talousarvion tulosalueen käyttötalousosaan käytettäväksi kunnan energiaselvityksen tekemiseen

11 Kunnanhallitus koska uusi kuntalaki ei tunne käsitettä lisämääräraha, käsitellään asia uudestaan talousarvion muutoksena: :n määrärahamuutos vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan teknisen toimen tulosalueelle, käytettäväksi kunnan kiinteistöjen energiaselvitysten tekemiseen - määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. Lisäksi kunnanhallitus päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus MUUTOKSET KUNNAN VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN Khall 353 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Seuraavat tuloarvioiden alitukset ja menoarvion ylitykset ja muutokset vuoden 2013 talousarvioon tulee viedä valtuuston vahvistettavaksi: 1. Kunnanhallitus/9000 Tonttien myynti/talousarviovaraus , käyttöomaisuuden myynnistä saatu tuloja Tonttien myyntituloja ei saada käyttöomaisuuden myynnin alitus katetaan lainanotolla. 2. Kunnanhallitus/Dynasty for SQL-asianhallintajärjestelmä , kustannuspaikalle Investoinnit 9051/Dynasty-asianhallintajärjestelmä - Dynasty for SQL-asianhallintajärjestelmän hankintaan tarvittava koulutus henkilökunnalle on käyttötalousmenoja. Kustannukset kohdennetaan ao. hallintokunnalle/osallistuja - määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. 3. Kunnanhallitus/Esteetön Helmi Koti-hanke (AR): mittaustyöt ja maapohjatutkimus 2.096, kustannuspaikalle Investoinnit 9052/Esteetön Helmi Koti-hanke, Tulimäentie 4 - turvataan ikäihmisille itsellinen ja yhteisöllinen asuminen puurakentamisen ja uuden teknologian avulla - osa Rautaharju nimisestä tilasta RN:o 4:426 tontin, pinta-ala 3.125m2 maapohjatutkimuksen tekeminen kunnan ja Savonia ammattikorkeakoulun käyttöön, rakentamiselle ei ole kaavallista estettä - määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. 4. Tekninen lautakunta/metsäliitto osuuskunnan jäsenyys 8.000, kustannuspaikalle Investoinnit 9200/Metsäliitto jäsenyys - Metsäliitto osuuskunnan maksut ovat tähän mennessä osuusmaksu määräytyy pinta-alan perusteella - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion kustannuspaikalta Investoinnit 9247/Urheilukentänperuskorjaus/jääkiekkokaukalo

13 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta/palvelutalo Lepolan II laajennus/takuutarkastukset 4.693, kustannuspaikalle Investoinnit 9201/Lepolan laajennus - Lepola II valmistui syyskuussa vuonna 2011, asuntoja 18 kpl + 4 tukiasuntoa eli yhteensä 22 asuntoa - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen: varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä Tekninen lautakunta/hopeapajun muutos (vuodeosasto) 1.021, kustannuspaikalle Investoinnit 9211/Hopeapajun muutos - Hopeapaju (entinen vuodeosasto) valmistui kesäkuussa 2012, muutettiin 20- paikkaisesta laitoksesta 13 asuntoa käsittäväksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi - rahoitus kokonaan kunnan omasta pussista: kokonaiskustannukset ,78 (alv.0%) - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen/varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä Tekninen lautakunta/hopeapajun rakentamiseen liittyvät maksuerät 20 ja 21 yhteensä , kustannuspaikalle Investoinnit 9211/Hopeapajun muutos - Hopeapaju (entinen vuodeosasto) valmistui kesäkuussa Rautavaaran kunnan rakennuttaman ja Savon Julkisivurakennus Oy:n urakoimaan asumispalveluyksikkö Hopeapajun urakkaan liittyvistä maksueristä on löytynyt kaksi, kunnan näkökulmasta katsottuna, laskuttamatonta maksuerää. Erät ovat maksuerätaulukon mukaan erät 20 ja 21. Molempien erien suuruus on Yhteissummaltaan taloudellinen loppuselvitys on pidetty. Selvityksessä ei ole esitetty maksueriin liittyen muita vaatimusta, jonka perusteella kyseiset erät olisivat jätetty maksamatta - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen/varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä Tekninen lautakunta/pappilanmäen kevyen liikenteen väylä kustannuspaikalle Investoinnit 9250/Pappilanmäen kevyen liikenteen väylä ja rahoitusosuudet valtiolta ei toteudu syy: Tiesuunnitelman kustannusarvion mukaan: - Pohjois-Savon ely-keskus Rautavaaran kunta Yhteensä Kunta sitoutuu osallistumaan hankkeen toteuttamiseen edellä mainituilla kustannusten jako-osuuksilla. (Kunnanhallitus nro 7/ ) - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen/varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä

14 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta/pappilanmäen jätevesilinja kustannuspaikalle Investoinnit 9802/Pappilanmäen jätevesilinja ja tuloista jää toteutumatta syy: Lisäpumppaamo ja louhintatyöt n kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspai-kalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen/varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä Kunnanhallitus/Sähköisten verkkolaskujen käyttöönottoprojekti/ Verkkolaskujen lisenssimaksut laskujen sähköistäminen käyttöönotto vaatii teknisen ympäristön muuttamisen: Pro Economican versioinnin vuoksi, ohjelma pitää olla Windows-palvelimella ennen version 2012 käyttöönottoa. - CGI (entinen Logica) sähköisten verkkolaskujen tavoitteena on kunnan laskutusprosessin tehostaminen. Lisenssimaksut koostuu: Finvoice käyttöoikeus Pro Economica Ostoreskontra 700, toimitusmaksu 240, Finvoice käyttöoikeus Pro Economica Yleislaskutus 1.750, Suoramaksu käyttöoikeus Pro Economica määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. hyväksyä edellä esitetyt vuoden 2013 talousarvion - tuloarvioiden alitukset ,00 - menoarvioiden ylitykset ,00 ja niiden perustelut vuoden 2013 talousarvion Investointiosan muutoksina. 2. todeta kaikille hallintokunnille, että valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

15 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU /TALOUSARVION MUUTOKSET TULOSALUEELLE II/PERUSTURVATOIMI Perusturvaltk 86 Kunnanhallituksen / 28 antamien talousarvion täytäntöön pano-ohjeiden mukaan hallintokunnat antavat omalle lautakunnalle toteumaraportit ja tilanteen mukaisina. Raporteissa käsitellään sekä talouden että tavoitteiden toteutuminen. Määrärahat ovat sitovia bruttomääräisinä. Kunkin kuukauden lopullinen toteuma saadaan viiveellä. Tasaisen jakauman mukaan 10 kk toteumaprosentti on 83, toteumaraportin mukaan perusturvalautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet 86 % ja toimintakulut 78,3 %. Sosiaalitoimen vastuualueella toimintatulot ovat toteutuneet 86,2% Toimintamenojen toteutuma on 73,1 %. Tulosyksikköjen välillä tulee tehtäväksi määrärahasiirtoja muun muassa siitä syystä, että kotihoito on tarvinnut lisäresurssointia, työntekijät ovat työskennelleet eri yksiköissä tarpeen mukaan ja kaikki yksiköt eivät ole olleet käytössä saneeraus- ja rakennustöiden vuoksi. Perusterveydenhuollon vastuualueen toimintatulojen toteutuma on 85,4 % ja toimintamenojen 84,2 %, missä ei ole huomioitu talousarvion muutosta Nilsiän eläinlääkäritilojen vuokran (2012) osalta. Vuonna 2013 eläinlääkäritiloista Rautavaaran kunta maksaa käydyn neuvottelun perusteella vuokraa, mihin ei ole varauduttu talousarviossa. Lisäksi muun muassa sähkökustannusten oikaisukirjauksia tulee tehtäväksi sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon vastuualueiden välillä. Erikoissairaanhoidon vastuualueen toimintamenot ovat toteutuneet 82,4 %, missä aluesairaalan käyttö on ollut ennakoitua vähäisempää, mutta eläkemenoperusteiset KuEl maksut ovat ennakoitua suurempana. Kuopion yliopistollisen sairaalan ennuste 08/2013 maksuosuudeksi on Perusturvan vuoden 2013 talousarviossa on varattu määrärahoja erikoissairaanhoidon vastuualueelle (290) keskussairaalaan (292) yhteensä ja perusterveydenhuollon vastuualueelle (280) ensihoitoon, sairaankuljetukseen (284) yhteensä , molemmat yhteensä Mahdollisia talousarvion muutoksia varten lautakunnan kokoukseen toimitetaan viimeisin mahdollinen toteumaraportti marras- joulukuun vaihteesta. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin

16 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvajohtajan päätösehdotus: Talousarvion toteumaraportti osoittaa perusturvalautakunnan toimintamenojen toteutuneen 85,7 %, sosiaalitoimen 78,8 %, perusterveydenhuollon 96,1 % ja erikoissairaanhoidon 88,9 %. Määrärahamuutostarvetta arvioidaan olevan perusterveydenhuollon vastuualueella, missä ensihoidon kustannuspaikalla tarve johtuu vuodelle 2013 tehdystä leikkauksesta. Vuonna 2013 eläinlääkäritiloista Rautavaaran kunta maksaa käydyn neuvottelun (11/2013) perusteella vuokraa ,35, mihin ei tiedetty varautua talousarviota laadittaessa syksyllä Eläkemenoperusteisia KueL maksuja on kohdentunut vuodeosastoon ja ilmaisvälinejakelutarvikkeiden tarve on kasvanut merkittävästi kotihoidossa. Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia: Perusterveydenhuollon tulosalueelle: 1) Ensihoito/sairaankuljetus 4430/ ) 292 Eläinlääkintähuolto/muut vuokrat 4860/ ) Ilmaisvälinejakelu/lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4540/5000 4) Laitoshoito/eläkemenoperust. KuEl 4102/12087 Katetaan Sosiaalitoimen tulosalueelta Ostopalvelut 4305, määrärahamuutokset yhteensä Lisäksi perusturvalautakunta päättää, että perusturvajohtaja tekee tarvittavat vastuualueiden sisäiset tulosyksikköjen väliset määrärahamuutokset, kun joulukuun kustannukset ovat tiedossa. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 354 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Rautavaaran kunnan ja silloisen Nilsiän kaupungin vuokrasopimus koskien Nilsiän eläinlääkäritiloja ja siihen liittyvää kustannusten jakoa

17 Kunnanhallitus pidettiin neuvottelu perjantaina klo Rautavaaran kunnantalolla. Neuvottelutulos: jatketaan nykyisellä kustannustenjaolla siihen saakka, kunnes Siilinjärven ympäristöterveydenhuollon tuotteistus otetaan käyttöön. Kuopion tilakeskus päivittää vuokrasopimuksen tilalle Kuopion kaupungin. Kunnanjohtaja tuo päivitetyn vuokrasopimuksen kunnanhallituksen päätettäväksi. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat muutokset kunnan vuoden 2013 talousarvion tulosalueen II/Perusturvatoimen käyttötalousosaan: 1. Perusterveydenhuollon tulosalueelle: yhteensä Ensihoito/sairaankuljetus 4430/ Eläinlääkintähuolto/muut vuokrat 4860/ Ilmaisvälinejakelu/lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4540/ Laitoshoito/eläkemenoperust. KueL 4102/ kate osoitetaan Sosiaalitoimen tulosalueelta Ostopalvelut 4305, määrärahamuutokset yhteensä tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

18 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VANHUSTEN LAITOSHOIDON LIIKELAITOS KYSTERIN PUITESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Perusturvaltk 81 Puitesuunnitelma on kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteinen strateginen suunnitelma, jonka avulla suunnitellaan, yhteen sovitetaan ja dokumentoidaan kuntalaisille hankittavia palveluja koskevat tavoitteet ja toimintalinjat sekä palveluihin suunniteltavat muutokset siten, että ne muodostavat lähtökohdan palvelusopimuksen ja talousarvioiden laadinnalle laaditussa puitesuunnitelmassa kuvataan suunnitelman perusteet, lähtökohdat taustoineen, KYSTERIn palvelujärjestelmä ja -rakenne, tehdään johtopäätökset lähtökohdista ja esitetään väestölle tarjottavien palvelujen tavoitetila vuosille Lopuksi kuvataan toimintalinjat tavoitteiden saavuttamiseksi ja kuinka puitesuunnitelmaa seurataan ja arvioidaan. Tilaajatoimikunta vastaa KYSTERIn puitesuunnitelman valmistelusta. KYSTERIin kuuluvat kunnat ja Juankosken kaupunki käsittelevät sen valtuustoissaan. Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin valtuusto osaltaan hyväksyy KYSTERIn puitesuunnitelman. Tämä Puitesuunnitelma on Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen toinen ja se koskee vuosia Vuoden 2015 alusta kuntien sosiaalitoimi (pl lasten päivähoito) siirtyy osaksi liikelaitoksen tuotantoa kuntien tekemien päätösten mukaisesti. Tätä Puitesuunnitelmaa päivitetään siirtyvän sosiaalitoimen osalta vuoden 2014 aikana. Liikelaitos raportoi KYSTERIn johtokunnalle taloudellisen tilanteen toteutumisesta johtokunnan kokousten yhteydessä. Palvelusopimuksessa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle ja tilaajatoimikunnalle osavuosikatsausten yhteydessä. Tilaajatoimikunnalle ja johtokunnalle raportoidaan puitesuunnitelman ja strategian toteutumisesta vuosittain. Tällöin kuvataan toiminnan, talouden ja palvelujen toteutuminen kokonaisuudessaan. Tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus siten, että palvelut ovat vaikuttavia, oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja. Rahoitustaso ja palvelutaso määritellään vuosittaisissa palvelusopimuksessa. Puitesuunnitelmassa kuvataan lähiajalle ja useammalle vuodelle suunnattuja tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla ne voitaisiin saavuttaa sekä myös sitä, kuinka tavoitteiden toteutumista aiotaan mitata.

19 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvajohtajan päätösehdotus: KYSTERIn puitesuunnitelmaa vuosille on käsitelty: - Johtokunnassa / 38 - Tilaajatoimikunnassa / 22 Esityslistan liite numerotta: - Perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIn Puitesuunnitelma Perusturvalautakunta päättää: 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle perusterveydenhuollon KYSTERIn puitesuunnitelman vuosille hyväksymistä liitteen mukaisena kuitenkin huomioiden lisäksi puheterapeutin, psykologin ja muistihoitajan palvelujen riittävän saatavuuden Rautavaaralla. 2. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 355 Puitesuunnitelma on Perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIn toinen ja käsittäen vuodet Rautavaaran kunnan vuoden 2014 talousarvioon on varattu euroa KYSTERIn tuottamiin ostopalveluihin. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat Tilaajatoimikunnan jäsen Mikko Korhonen ja kunnanjohtaja Unto Murto, sp: rautavaara.fi Esityslistan liite 2: - Perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIn Puitesuunnitelma Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto: 1. hyväksyy perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIn Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskevan puitesuunnitelman vuosille liitteen 2 mukaisena. Puitesuunnitemassa tulee huomioida: puheterapeutin, psykologin ja muistihoitajan palvelujen riittävä saatavuus Rautavaaran kunnalle. 2. lisäksi kunnanhallitus päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: METSÄTALO-NIMISEN TILAN MYYMINEN/ILMOITUS OSTOSTA KUNNALLE MENNESSÄ Khall 176 Pääjohtaja Pavel Ryazanov (s , passi: 64Nro ), kehitysjohtaja Vladimir Trashchevskiy (s , passi: 70Nro ) ja rahoitusjohtaja Dmitrii Bondar (s , passi: 64Nro ) ovat jättäneet Rautavaaran kunnalle seuraavan ostotarjouksen: Tarjouksen kohde: Rautavaaran kunnassa Metsäpolku 4 osoitteessa sijaitseva Metsätalo-niminen kiinteistö (vanha lasten päiväkoti). Olemme tietoisia, että kiinteistöllä on vesi- ja viemäriliittymät. Sähköliittymää ei ole. Olemme tutustuneet kohteeseen ja tarjoamme kiinteistöstä rakennuksineen siinä kunnossa, kun se myyntihetkellä on 5.000,00 Tarjouksen tekijät haluavat ostaa Metsätalo nimisen tilan RN:o 4:61 (kiinteistö ja tontti) ja korjata sen konttori- ja asuinkäyttöön. Kyseisen kiinteistön tontti on kooltaan 0,2220 ha ja sillä sijaitsee aikaisemmin päiväkotina ja kansalaisopiston toimitiloina käytetty rakennus kerrosalaltaan 204 m 2, rakennusvuosi on Lisäksi tontilla on varastorakennus, jonka kerrosala on n. 40 m 2, rakennusvuosi sama kuin päiväkotirakennuksella. Kiinteistö on ollut useita vuosia poissa aktiivikäytöstä ja sen sähköliittymä on irtisanottu. Vesi- ja viemäriliittymä on edelleenkin olemassa. Liittymien arvo verottomana on n Kunnan taseessa kiinteistön arvo on 0 euroa (30 vuoden tasapoisto käytetty ). Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja työnjohtaja Heikki Koskelo, puh ja sp: Esityslistan liite: - Tarjous ja kartta, liite 5 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä Metsätalo-nimisen tilan RN:o 4: 61 (kiinteistö ja tontti) pääjohtaja Pavel Ryazanoville, kehitysjohtaja Vladimir Trashchevskiylle ja rahoitusjohtaja Dmitrii Bondarille seuraavilla ehdoilla: - kauppahinta on rakennukset myydään nykyisessä kunnossa ja varustuksessa - kauppa on käteiskauppa ja kauppahinta kuitataan maksetuksi kaupantekotilaisuudessa kauppakirjan allekirjoituksin - ostajat vastaavat kaupan lainhuutokuluista, varainsiirtoverosta ja kaupanvahvistajan palkkiosta sekä kiinteistöverosta - kauppahintaan sisältyy vesi- ja viemäriliittymän siirtäminen ostajien nimiin - sähkösopimuksesta vastaavat ostajat. - oikeuttaa kunnanhallituksen laatimaan ja hyväksymään purku-uhan alla olevan rakennuksen kauppakirjan kunnan käyttämillä yleisillä kauppakirjaehdoilla

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Lisäselvitykset neuvoteltu : - ostajat sitoutuvat kunnostamaan tai rakentamaan paikalle uuden kiinteistön asuintarkoitukseen voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti - tilasta tarjotaan euroa, sisältäen purku-uhan alla olevat rakennukset - sähköliittymän maksaa ostajat Rautavaara-Savotan yhtenä keihäänkärkenä on tuottavuuden parantaminen. Kunnan omistajapolitiikka on kunnan johtamisen väline ja sillä luodaan puitteet kunnan talouden vakaana pitämiselle vuosina Kunnan talouden kiristyessä on välttämätöntä tehostaa pääoman käyttöä. Pääperiaatteina omistuksen arvioinnissa on tilojen tehokkaan käytön turvaaminen (tarkoituksenmukainen käyttö, muunneltavuus ja uuskäyttö), rakennuskannan kunnon turvaaminen, omaisuudesta huolehtimisen ja ylläpitopalveluiden tuottamisen arviointi sekä kiinteistöjen ylläpitopalveluiden tuotanto kunnassa. Kunnan taseessa Metsätalo-nimisen kiinteistön arvo on 0 euroa (30 vuoden tasapoisto käytetty ). Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja työnjohtaja Heikki Koskelo, puh ja sp: Asia jätettiin vielä yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten. Khall 189 Esityslistan liite: Tarjous ja kartta, liite 1 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä Metsätalo-nimisen tilan RN:o 4: 61 (kiinteistö ja tontti) pääjohtaja Pavel Ryazanoville, kehitysjohtaja Vladimir Trashchevskiylle ja rahoitusjohtaja Dmitrii Bondarille seuraavilla ehdoilla: - kauppahinta on purku-uhan alla olevat rakennukset myydään nykyisessä kunnossa ja varustuksessa - ostajat sitoutuvat kunnostamaan tai rakentamaan paikalle uuden kiinteistön asuintarkoitukseen voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti - kauppa on käteiskauppa ja kauppahinta kuitataan maksetuksi kaupantekotilaisuudessa kauppakirjan allekirjoituksin - ostajat vastaavat kaupan lainhuutokuluista, varainsiirtoverosta ja kaupanvahvistajan palkkiosta sekä kiinteistöverosta - kauppahintaan sisältyy vesi- ja viemäriliittymän siirtäminen ostajien nimiin - sähkösopimuksesta vastaavat ostajat.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanhallituksen laatimaan ja hyväksymään purku-uhan alla olevien rakennusten kauppakirjan muutoin kunnan käyttämillä yleisillä kauppakirjaehdoilla (ml. rakentamis-/korjausvelvoite kolme (3) vuotta kauppakirjan allekirjoituksesta lukien ja sopimussakko kauppahinta kolmella kerrottuna). Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Kvalt 25 Esityslistan liite: Tarjous ja kartta, liite 2 Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että valtuutettu Matti Ahonen jääväsi itsensä tämän pykälän päätöksenteon ajaksi ja varavaltuutettu Jorma Korhonen paikalla klo Khall 356 Kunnanvaltuusto päätti :ssä 25 myydä Metsätalo nimisen tilan RN:o 4: 61 (kiinteistö ja tontti) pääjohtaja Pavel Ryazanoville, kehitysjohtaja Vladimir Trashchevskiylle ja rahoitusjohtaja Dmitrii Bondarille. Kauppahinta euroa. Esityslistan liite numerotta: - Tarjous ja kartta Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. pyytää kirjallisen ilmoituksen Pavel Ryazanovilta, Vladimir Trashchevksilta ja Dmitrii Bondarilta ostavatko he vai eivät Metsätalonimisen tilan kunnanvaltuuston kokouksessa :ssä 25 päättämällä tavalla. 2. ilmoitus tulee antaa kirjallisesti Rautavaaran kunnalle/kunnanjohtajalle klo mennessä. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RAUTAVAARA-SAVOTTA: HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN ALKAEN Khall 269 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta selvityksen kun nanhallitukselle lähetekeskustelua ja lisäevästystä varten: Rautavaaran kunnan hallintosääntö uudistettiin vuonna Tämän uudistustyön käynnisti tarkastuslautakunta Arviokertomuksessa vuonna 2009/ Valtuusto hyväksyi nyt voimassa olevan kunnan hallintosäännön kokouksessa nro 4/ Voimaan Hallintosäännön tarkistaminen on ajankohtaista ja valmistelun lähtökohdaksi otetaan sääntöjen kokonaistarkastelu. Organisaation ja sen toimivallan määräykset on tarkoitus kirjoittaa yhteen asiakirjaan, hallintosääntöön. Viranhaltijadelegoinnissa otetaan huomioon nykylainsäädäntö, selkeytetään tehtäväkokonaisuuksien hallintaa ja selkeytetään toimivallan rajoja. Lautakuntien yleiset tehtävät, viranomaistehtävät ja erityinen päätösvalta kirjataan sääntöön samoin viranhaltijajohdon yleiset tehtävät. Toimialalla toimivan lautakunnan päätösvallan delegointi edelleen (subdelegointi) viranhaltijoille jää johtosääntöluontoisena lautakunnan päätösvaltaan. Hallintosääntö kirjoitetaan kolmeen osioon, joista yksi käsittelee luottamushenkilöorganisaation kokoonpanoa ja toimivaltaa koskevaa työnjakoa, toinen osio käsittelee hallinto- ja palveluorganisaatiota ja kolmas osio käsittelee talouden, hankintojen, tarkastuksen ja henkilöstöasioiden käsittelyä kunnassa. Henkilöstöasioiden osalta päätösvallan tasot on tarkoitus säilyttää ennallaan, jolloin valtuusto valitsee kunnanjohtajan, toimialajohtajat ja muissa valinnoissa noudatetaan yksi yli yhden periaatetta. Lähiesimies valitsee vain määräaikaiset työntekijät. Henkilöstö palkataan Rautavaaran kunnan palvelukseen. Palkka perustuu työntekoon, ei ajankäyttöön. Sääntöön kirjataan uutena asiana keskitetyn henkilöstöhallinnon toimivalta. Periaatteena on, että keskitetty henkilöstöhallinto huolehtii koko kuntaa koskevien palkkaus-, palvelussuhde- ja rekrytointiasioiden periaatteiden linjaamisesta. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan sisältö ja vastuut kirjataan sääntöön. Nyt ne ovat omana sääntönä. Taloudenhoidon ja hallinnon vastuita on ehdottomasti selkeytettävä. Uutena asiana hallintosääntöön kirjattaisiin Vanhusneuvosto ja Nuorisovaltuusto (RaNuVa) ja koulujen vanhempainneuvostot sisältyisivät hallintosääntöön. Nuorisovaltuuston aseman vakiinnuttaminen lisää lasten ja nuorten asioiden huomioimista kunnan hallinnossa. Kummivaltuutettujen (2 valtuutettua) toimintaa tulee kehittää.

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Toimielinrakenteeksi hyväksytään lukien seuraava: - kunnanhallitus (7+7) - tarkastuslautakunta (5+5) - keskusvaalilautakunta (5+vähintään 5) - elinkeinolautakunta (7+7) - sivistyslautakunta (7+7) - perusturvalautakunta (7+7) - tekninen lautakunta (7+7) Palvelulautakuntien nimet ovat alustavia ja voivat jatkovalmistelussa muuttua. Valtiovallan johtama kunnallishallinnon uudistus: kuntalaki, kuntarakennelaki, SoTe-järjestämislaki ja uusi valtionosuusjärjestelmä tuovat omat mausteensa hallintosääntöön sekä kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtäväkuviin. Kunnilla on tällä hetkellä 560 lakisääteistä tehtävää lisätehtäviä tulossa 30 kpl. Näistä tehtävistä johtuvia velvoitteita (pakkopaitaa) on 10 ministeriön ja keskusviraston toimesta annettu kunnille 974 kpl. Rahoitusvastuu on ajat sitten siirretty kunnille 70%. Valtio osallistuu enää kokonaiskustannuksiin 30%:lla. Esitän, että kunnan hallintosäännön tehtäväksi seuraavat muutokset, joilla turvataan jämäkät ja toimivat yhteydet kunnan operatiiviseen toimintaan ja täytäntöönpanoon. Kaikissa tulee olla mukana Rautavaaran kunnan tietohallintostrategia: 1. kunnanhallituksen asema ja tehtävät: tietokoneet, Intranet, yhteydet kuntalaisiin 2. esikuntaelimen (staabi): atk-tukihenkilön asema ja tehtävät 3. elinkeinolautakunnan asema ja tehtävät: toimivallan selkeyttäminen, tehtävien uudelleen jako: yksityistieasiat, haja-asutusalueen vesi- ja jätevesihuolto siirretään tekniselle lautakunnalle myöhemmin, nyt ei muutoksia 4. perusturvalautakunta/vanhusneuvoston asema ja tehtävät, kotipalvelu ja asumispalvelut eriytetään toisistaan 5. sivistyslautakunta/nuorisovaltuuston (RaNuVa) asema ja tehtävät, päivähoidon ohjaajan päätösvalta, 6. tekninen lautakunta/teknisen osaston päällikkö: kunnaninsinööri, kunnan sosiaaliperusteisten korjausavustusten jakaminen (kunnanhallitus ), 7. Sydän-Savon alueellinen maaseutuhallinto: isäntäkuntana Siilinjärvi? 8. Sydän-Savon lomituspalvelut: isäntäkuntana Maaninka/Kuopio ? 9. SoTe-järjestämislaki: KYSTERI ja sosiaalipalvelujen uusjako? 10. Ympäristöterveydenhuolto: isäntäkuntana Siilinjärvi/Kuopio ? 11. Ateria- ja siivouspalvelut: ruokahuolto itsenäiseksi tulosyksiköksi sivistystoimen alaisuuteen ja siivoustoimi jatkaa sivistystoimen alaisuudessa 12. kunnan henkilöstö: virkanimikkeet ajan tasalla KVTES:n mukaiseksi 13. sisäisen kustannuslaskennat kehittäminen: tuotteistaminen 14. meta.

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää edellä esitetyn perusteella: 1. käydä lähetekeskustelun Rautavaaran kunnan hallintosäännön uudistamisesta jatkovalmistelua varten (kunnanviraston operatiivinen johtoryhmä: Jory). 2. tavoitteena on, että uudistettu hallintosääntö on käsittelyssä Valtuustoseminaarissa (strategia- ja talousseminaari) torstaina klo alkaen ja pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti siten täsmennettynä, että uudistettu hallintosääntö annetaan tiedoksi Valtuustoseminaarissa (strategia- ja talousseminaari) torstaina klo alkaen. Pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali. Khall 357 Rautavaaran kunnan päivitetty hallintosääntö on tarkoitus hyväksyä vuoden 2014 alussa pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa. Sääntö astuisi voimaan tämän jälkeen. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite: - Rautavaaran kunnan hallintosääntöehdotus, erillinen liite - muutokset sinisellä värillä Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää: 1. Rautavaaran kunnan hallintosääntöehdotuksesta lautakuntien lausunnot: - Elinkeinolautakunta - Perusturvalautakunta - Sivistyslautakunta - Tekninen lautakunta - Tarkastuslautakunta 2. saattaa asian kunnan yhteistyökomitean käsittelyyn. 3. kaikkien lausunnot ja mahdolliset muutosehdotukset perusteluineen tulee toimittaa kunnanjohtajalle klo mennessä. Määräaika on ehdoton. Myöhästyneet lausunnot ovat nulliteetteja. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall 358 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheen johtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen mennessä ovat kunnanhallitukselle saapuneet seuraavien lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: I Lautakuntien pöytäkirjat: - elinkeinolautakunta: - perusturvalautakunta: - sivistyslautakunta: - tekninen lautakunta: II Viranhaltijapäätökset: - kunnanjohtaja Unto Murto: 33 Ilmoitus työajan ulkopuolella hoidettavasta sivutoimesta - talous- ja kehittämisjohtaja Janne Tervo: - rehtori Matti Korkalainen: - perusturvajohtaja Helvi Mustonen: - kunnaninsinööri Jorma Berg: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset päätökset tiedoksi ja 3. todeta, ettei kunnanhallitus käytä kuntalain 51 :n mukaista ottooikeuttaan muutoin tehtyjen päätösten osalta. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

27 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT JA SAAPUNEET KIRJELMÄT Khall 359 Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitukset ja saapuneet kirjelmät: 1. ProAgria Pohjois-Savon vuosikertomus Syvärin kalastusalueen kirje koskien kalastusalueen kokouskutsua 3. Valtimon kunnan kirje koskien kutsua Valojuhlaan Työhyvinvointikoordinaattorin opiskeluohjelma/helvi Mustonen 5. Kiuruveden kaupunginhallituksen pöytäkirjanote koskien aiesopimusta Ylä-Savon seudun liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edistämisestä vuosina Savo-Pielisen jätelautakunnan kirje koskien sako- ja umpikaivolietteiden käsittelytaksaa 7. Savo-Pielisen jätelautakunnan kirje koskien yrityksiä koskevaa ns. perälautataksaa 8. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös koskien liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhintoja ym. vuonna Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 3/ Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirjanote koskien Pohjois-Savon maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpanoa 11. Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen pöytäkirjanote koskien ministeriöiden ja Pohjois-Savon Ely-keskuksen Pohjois- Savon tuulivoimamaakuntakaavasta antamia lausuntoja ja niiden vastineita ympäristöministeriölle 12. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän KYSTERIn johtokunnan pöytäkirja 6/ Kunnanjohtaja Unto Murron kirje koskien henkilökunnan Jouluateriaa vuonna 2013/Jouluateria hotelli-ravintola Tiilikassa Kiinteistönluovutusilmoitus koskien Männikkö RN:o 4:71 - nimisen tilan kiinteistön kauppaa/entinen eläinlääkäritalo 15. Myyjä: Rautavaaran kunta Ostajat: Tuula ja Toni Miettinen Kiinteistö: Rautavaara, Rautavaara, Männikkö RN:o 4:71 Kauppahinta: Vaalijalan kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston pöytäkirja 3/ Rautavaaran kunnan 140-vuotisjuhlatoimikunnan pöytäkirja 1/ Rautavaaran kunnan 140-vuotisjuhlatoimikunnan pöytäkirja 2/ Kumppanuussopimus Rautavaaran kunta ja Rautavaaran Invalidit ry 21. Kumppanuussopimus Rautavaaran kunta ja Rautavaaran Sydänyhdistys ry Kj:n ehdotus: Merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Perusturvalautakunta 66 17.11.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 18.12.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 18.12.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 7/2013 Kunnanvaltuusto 11.12.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 16.12.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 229 82 Rautavaara-Savotta: Vuoden 2014

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2015 1 17.11.2015 Aika 17.11.2015 klo 10:00-11:35 Paikka Kunnantalo, Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 48 39 Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 54

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 54 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 17.6.2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 55 28 Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 85 156 85 Lähihoitajan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 15.10.2013 KOKOUSAIKA 21.10.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 52 40 Asiantuntijan kuuleminen 2 53

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.2.2013 klo 13:00 15:00. KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 4.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 11.2.2013 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Maa-aineslupa Savon Kuljetus

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 17.6.2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 55 28 Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.5.2014.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.5.2014. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 14.5.2014 KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 16 Rautavaara-Savotta: USO2-verkostohanke/Kuntastrategiatyöpajan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 10.2.2011, kello 18.00 19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalon kahvio Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot