Tampere TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3 SYYSKUU 2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampere TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3 SYYSKUU 2002"

Transkriptio

1 Tampere TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 3 SYYSKUU 2002 Tampereen päivä tarjoaa yli 100 tapahtumaa. Viheralueita suunnitellaan kuntalaista kuullen. Teiskon kouluolot laitettiin kerralla kuntoon. Miten Vuores etenee?

2 2 Jugendtori viimeisteli Keskustorin eteläosan Kaupunkilaiset pääsevät tutustumaan kokonaisuudessaan valmiiseen Keskustorin eteläiseen osaan Tampereen päivänä, kun Jugendtorikin saadaan kuntoon kaupungin syntymäpäiväjuhlaan mennessä. Viimeistelytöitä ovat olleet muun muassa Kivikirjasto -teoksen sijoittaminen paikoilleen sekä kasvien istutusaltaiden asentaminen taksiaseman viereen. Aleksis Kiven kadun paikalle on siis nyt syntynyt toritilan tapainen kävelykatu. Kioskin itäpuolella on myös torialuetta, joka rajautuu taksiasemaan. Keskustorin etelälaita sai näyttäviä muotoja jo vuoden 2001 aikana, kun kioskirakennus, yleisö-wc ja uusi bussikatos valaisuineen muuttivat torin ilmettä. Myös Hämeenkadun ja jalkakäytävän rakenteet uusittiin, samoin toria ympäröivät jalkakäytävät. Keskustorin pohjoisosan Frenckellinaukio muuttaa seuraavaksi ilmettään, kun pysäköintilaitos valmistuu vaiheittain ja saa ylleen uutta toritilaa. Frenckellinaukion pohjoispäähän on tulossa myös jalankulkureitti Satakunnankadun alta Finlaysonin alueelle. Keskustorin uusiminen perustuu yleissuunnitelmaan, jota mukaillen aluetta on rakennettu uudestaan. Keskustorin keskiosa odottaa vielä uusimistaan. Yhteistyöllä ympäristön ykköseksi Ympäristötietokeskus aloittaa ydinkeskustan koskimiljöössä Kuntalaisten osallistuminen ajankohtaista Tampereella Osana kaupunkistrategian toimeenpanoa on työnsä aloittanut työryhmä, jonka tehtävänä on kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen. Strategiahan sisältää useita sellaisia päämääriä, joiden toteutumista kuntalaisten osallistuminen tukee ja joissakin tapauksissa jopa edellyttää. Näitä ovat mm. tavoite toimivasta päätöksenteon tamperelaisesta mallista sekä halu kehittää asukkaiden tarpeista ja osallistumisesta lähteviä hyvän elämän palveluita. Aluksi työryhmä selvittää nykyiset osallistumismahdollisuudet ja arvioi niiden toimivuuden. Näin saadaan selville ongelma- ja kehittämiskohteet. Asioita lähestytään käyttäjä- ja lähidemokratian näkökulmasta ja osallistumiskäytäntöjen kehittämisessä hyödynnetään etampere -ohjelman tarjoamat mahdollisuudet. Loppuraportin, joka sisältää periaatteet kuntalaisten osallistumiselle ja ehdotukset kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi, on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Tietoa osallistumisesta kerätään kyselyin ja haastatteluin kuntalaisilta, eri toimialojen viranhaltijoilta ja valtuutetuilta. Kuntalaiset voivat vaikuttaa netissä avattavan keskustelun kautta tai vastaamalla erilliseen kyselyyn joko verkossa tai lomakkeella. Osallistumiskeskustelu (http://www.tampere.fi/osallistu/) on parhaillaan menossa ja kyselyn löytää samasta osoitteesta alkaen parin viikon ajan. Paperiversiona olevia kyselylomakkeita saa pääkirjastosta ja kunnallisasiain neuvonnasta keskusvirastotalon ala-aulasta osoitteesta Aleksis Kiven katu C. Osallistumisen kehittämisessä on olennaista löytää sellaisia osa-alueita, joissa osallistumiselle on kysyntää ja tarvetta. Onnistumisen kokemuksia syntyy, kun kuntalaiset kokevat vaikuttavansa ja luottamushenkilöt ja virkamiehet kokevat hyötyvänsä siitä asiantuntijuudesta, jota kuntalaisilla on tarjota esimerkiksi oman asuinalueensa kehittämiseksi. Työryhmän tärkeimpänä tehtävänä on kehittää edellytyksiä sellaiselle toimintakulttuurille, jossa osallistuminen on osa hallinnon arkipäivää sekä miettiä keinoja, joilla tämä haaste on toteuttavissa. Kaikki osallistumiseen liittyvät ongelmat, kehittämiskohteet, kannanotot ja ideat ovat tervetulleita! Osallistumistyöryhmän sihteeri Outi Teittinen puh Ympäristötietokeskuksen ovi avautuu patosillan pyörä- ja kävelytielle. Ympäristötietokeskus avaa ovensa yleisölle 20. marraskuuta. Kosken partaalla sijaitsevaan vesivoimalaitokseen remontoitavat tilat ovat silloin valmiina ja laajasti ympäristöasioita esittelevä näyttelykin on rakennettu. - Ympäristötietokeskukseen kootaan aiemmin hajallaan ollutta ympäristötietoa. Sieltä saa käytännön vinkkejä ja tietoa esimerkiksi energiansäästöstä, jätehuollosta, veden käytöstä, luontoasioista ja ympäristön tilasta. Tavoitteena on innostaa ihmisiä kestävään elämäntapaan, projektipäällikkö Suvi Holm kertoo. Ympäristötietokeskus saa tiloja vesivoimalaitoksen kahteen kerrokseen. Ylimmässä kerroksessa sijaitsevat näyttelytilat, nettiparvi ja sähkölaitoksen mallikeittiö. Tästä tilasta avautuu koskinäkymä kolmeen suuntaan. Valvomoon tulee kokous-, koulutus- ja näyttelytila. Näillä näkymin keskus on avoinna ryhmille aamupäivisin ja yleisölle iltapäivisin. Monen tahon yhteistyötä Ympäristötietokeskuksen perustamista on vauhdittanut kaksi uutta organisaatiota: Ekokumppanit Oy ja Ekokumppanit -klubi ry. Osakeyhtiöön kuuluvat Tampereen kaupungin liikennelaitos, Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi, kaupungin ympäristövalvontayksikkö ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Ekokumppanit-klubi puolestaan on yhdistys yrityksille, yhdistyksille ja yksittäisille henkilöille. Se toimii yhteistyöfoorumina, tekee aloitteita, järjestää koulusta ja neuvontaa sekä käynnistää hankkeita. Muita ympäristökeskuksen yhteistyökumppaneita ovat mm. luontoyhdistykset, museotoimi, koulutoimi, puistoyksikkö ja Pirkanmaan ympäristökeskus. - Yhdessä nämä toimijat edistävät kestävän kehityksen mukaista kulutusta, yritystoimintaa ja ympäristömyötäisten tuotteiden markkinointia, toteaa projektipäällikkö Suvi Holm. Ympäristökeskus aloittaa toimintansa väliaikaisissa tiloissa. Keskuksen lopullinen sijaintipaikka on vielä avoinna. Kaupunki myöntää asuntolainoja Kaupunki tukee asumista Tampereella mm. myöntämällä asuntolainoja asunto-osakkeen hankkimiseen osakeasunnon perusparantamiseen asumisoikeuden hankkimiseen omakotitalon hankkimiseen, rakentamiseen tai perusparantamiseen Hankintalainoissa edellytetään alle 45 vuoden ikärajaa. Rakentamis- ja perusparantamislainoissa ikärajaa ei ole. Lainan vuosikorko noudattelee valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistamaa peruskorkoa, joka on tällä hetkellä 4,5 prosenttia. Lainasta koko laina-ajan kattava 84,09 euron hoitomaksu peritään noston yhteydessä. Laina-aika on lainamäärästä riippuen 8, 14 tai 20 vuotta. Laina maksetaan takaisin kuukausittain erääntyvinä annuiteettimaksuina. Lainamäärä on asumisoikeuslainoissa 70 prosenttia asumisoikeusmaksusta ja muissa lainoissa 60 prosenttia kauppahinnasta tai hyväksyttävistä kustannuksista. Lainoja voidaan vuosittain myöntää 3,5 milj. euroa. Tänä vuonna lainoja on myönnetty yhteensä 1,2 milj. euroa, joten määrärahaa on vielä reilusti käyttämättä. Lisätietoja: asuntotoimi puh tai Julkaisija: Tampereen kaupungin viestintäyksikkö Päätoimittaja: Tuula Ala-Honkola Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Kangasalan lehtipaino ISSN X

3 3 Näin Vuores etenee: Syyskuu 2002: Lausunnot ja muut kannanotot Vuoreksen osayleiskaavaluonnoksesta kootaan yhteen. Vuoreksen osayleiskaavaehdotuksen laadinta alkaa. Joulukuu: Osayleiskaavaehdotus valmistuu. Vuoden loppuun mennessä: Raideliikenneselvitys valmistuu. Mitä se merkitsee Vuorekselle? Helmi-maaliskuu 2003: Kaavaehdotus nähtäville. Touko-kesäkuu: Valtuustojen lausunnot ehdotuksesta. Yhteinen toimielin hyväksyy ehdotuksen. Ehdotus ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Oikeat liikenneratkaisut Elo-syyskuu: Asemakaavojen teko alkaa. Vuosi 2004: Rakentaminen alkaa. Ecocity-Vuoreksen ydin Tampereen kaavoittajat tutustumassa Vuoreksen luontoon ja ensimmäisiin tielinjauksiin. Oikeanpuoleisessa kuvassa oikealla projektijohtaja Pertti Tamminen. Tampereen ja Lempäälän rajalle rakennettava Vuoreksen kaupunginosa on yksi niistä kuudesta eurooppalaisesta alueesta, joiden varaan EU:n Ecocity-tutkimushanke rakentuu. Muut alueet ovat Itävallan Bad Ischlissä, Saksan Tuebingennissä, Unkarin Gyoerissa, Slovakian Trnavassa ja Italian Umbertidessa. Tutkimushankkeen koko nimi on tarkempi kuin siitä käytettävä Ecocity-lyhenne. Urban Development towards Appropriate Structures for Sustainable Transport tarkoittaa kaupunginrakenteen kehittämistä kestävän liikennejärjestelmän näkökulmasta. Vuoreksen projektijohtaja Pertti Tamminen sanoo, että Ecocity-hankkeen perusajatus eli kestävä liikennejärjestelmä sopii hyvin Vuorekseen. Tampereellahan tutkitaan parhaillaan muun muassa pikaraitiotieliikenteen käynnistämistä. Vuores ja Tampereen naapurikunnatkin ovat oleellinen osa selvitystä. -Lisäksi Vuoreksesta pyritään rakentamaan tasapainoinen ja tiivis asuinalue, missä palvelut ja työpaikat ovat lähellä asukkaita. Se tekee liikkumisen helpoksi. Liikenneratkaisuissa suositaan paitsi joukko- myös kevyttä liikennettä. Hyvillä tietoliikenneyhteyksilläkin voidaan vähentää turhaa ajoneuvoliikennettä. Nehän mahdollistavat etätyön. Innostuksesta huolimatta Tamminen muistuttaa, että Ecocity-hanke on vain yksi Vuorekseen kohdistuneista tutkimusprojekteista. Laajat viheralueet kuuluvat kuvaan Tamminen huomauttaa, että Vuoreksen tiiviin rakenteen vastapainoksi alueelle jää isojakin viheralueita. Ne ovat osin yhtenäisiä muodostaen viheralueverkoston, joka sulautuu ympäröivään luontoon. Ecocity tarkoittaa Vuoreksessa myös eri energiamuotojen hyödyntämisen tutkimista, hulevesien käsittelyä ja sopivia rakennusmateriaaleja. Ajatukseen kuuluu myös asukkaiden osallistuminen Vuoreksen suunnitteluun. Vaikka Ecocity-hankkeeseen kuuluu vain kuusi rakennuskohdetta, se koostuu 30 partnerista, jotka edustavat yhdeksää maata. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2,7 miljoonaa euroa, josta EU:n tuki kattaa liki kaksi kolmasosaa. -Tarkoituksena on, että Ecocity-malliasutusalueista tulisi esimerkkejä uusien alueiden suunnitteluun ja olemassa olevien uudistamiseen, Tamminen sanoo. Ecocity-hanke on kuitenkin vasta käynnistymässä, joten tutkimuksen sisältö Vuoreksenkin osalta on vasta hahmottumassa. Siitä huolimatta Vuoreksen suhteen on jo nyt tehty ekologisia ratkaisuja. -Olemme päättäneet muun muassa ojavesien tarkkailusta. Lisäksi Särkijärven nykytila kartoitetaan jo olemassa olevien selvitysten täydennykseksi. Kaiken kaikkiaan järviä tarkkailemalla saamme tietoa siitä, miten Vuoreksen rakentaminen vaikuttaa niiden tilaan. Euroopassa rakennetaan raitioteitä E uroopassa puhutaan raitiotien renessanssista, sillä ympäri mannerta on rakentunut tai rakentumassa yli 100 uutta joukkoliikennejärjestelmää kaupunkiraiteille. Tehokkaana, kaupunkitilaa säästävänä ja ympäristöystävällisenä ratkaisuna raitiotien ovat päättäneet valita niin eteläinen Marseille kuin pohjoinen Bergen, niin sadan tuhannen asukkaan Mulhouse kuin paljon suurempi Bremen. Tampereella tehdään selvitystä rataverkon hyödyntämisestä, joka loisi pohjan tram train -liikenteelle, pikaraitiotielle. Joukkoliikenteen kehittämisellä etsitään ratkaisua muun muassa kaupungin läntisiin liikenneongelmiin. Tram train on eurooppalaisen kokemuksen mukaan erittäin sopiva toteutettavaksi asukkaan kaupungeissa. Eurooppalaisesta nykyajan kaupunkisuunnittelusta ja raitiotien osuudesta siinä kertoo saksalaisten ja ranskalaisten arkkitehtien ja raideliikenneasiantuntijoiden kokoama näyttely, joka on esillä Hervannan kirjastossa syyskuun 28. päivään saakka. Hervannan jälkeen Raitiotie kaupunkisuunnittelussa -näyttely siirtyy marraskuussa Metsoon. Siellä näyttely on esillä Tampereen kaupungin Internet-sivuilla voi tutustua raideliikenneselvityksen tekemiseen ja mm. Raitiotie kaupunkisuunnittelussa -näyttelyyn: projekti/raideliikenne

4 4 Teiskon uudet koulutilat kokoavat asukkaita Teiskolaiset ovat poikkeuksellisen nopeassa tahdissa saaneet kouluolonsa aivan uuteen uskoon; parin vuoden aikana pohjoisella oppilasalueella on uusittu kolme koulukiinteistöä. Uudet rakennukset palvelevat samalla monipuolisesti alueen asukkaiden yhteistoimintaa ja tarjoavat tiloja muun muassa kirjastoille ja päiväkotilapsille. Tämän syksyn alusta pohjoisella oppilasalueella toimii kaksi peruskoulun 1 6 vuosiluokkien koulua eli Sorilan koulu sekä entinen Teiskon koulu, joka peruskorjauksen ja pienen laajennuksen jälkeen on saanut nimekseen Terälahden koulu. Näiden lisäksi uusissa tiloissa on jo vuoden ajan toiminut Kämmenniemen yhtenäinen peruskoulu, jossa toimivat vuosiluokat 1 9. Kämmenniemen koulun suosituin paikka on kuntosali. Kuntosali on nasta! Kämmenniemen koulussa on nyt noin 400 oppilasta ja 34 opettajaa. Rehtori Terttu Heikkinen sanoo käyttäjien olevan pääosin hyvin tyytyväisiä uusiin tiloihin. - Joissakin hyvin suosituissa aineissa kuten esimerkiksi kotitaloudessa, aineopetustilat tosin ovat hiukan ahtaat. Ahtaus kuitenkin lievittyy, kun uudet opetussuunnitelmat, joissa valinnaisuutta vähennetään, tulevat voimaan. Uutta varustusta koululla on muun muassa info-tv, jonka avulla ajankohtaista tietoa saadaan välitettyä oppilaille. Uutta liikunta-ajattelua edustaa kuntosali, joka lisää liikuntamahdollisuuksia. Yhdeksännen luokan oppilaat Daniel Rogazione, Kimmo Kari ja Toni Kosonen ovat salin ahkeria käyttäjiä ja pitävät ideaa hyvänä. Muutenkin pojat arvioivat koulun uudet tilat hyvin toimiviksi. Avarilta käytäviltä esimerkiksi löytyy ryhmätöiden tekoon sopivia istuinryhmiä. Kiitosta saavat myös Sorilan koulun pihassa oleva Petri Kiviniemen veistos Helmitaulu on ymmärrettävistä syistä lasten mieleen. lokerikot, joihin oppilaat voivat lukita tavaroitaan. Kämmenniemen koulu kokoaa monenikäisiä ihmisiä yhteen, sillä koulun yhteydessä toimii myös esiopetusluokka ja viereisessä rakennuksessa päiväkoti. Lapset ruokailevat samassa salissa, ja sen yhteydessä on myös tila, jossa alueen ikäihmiset voivat käydä lounaalla. - Myös uusi auditoriomme tarjoaa asukkaille yhteistä kokoontumistilaa, joten silläkin tavoin koulusta on muodostunut alueen keskus, rehtori Heikkinen sanoo. Yhteisöllisyyttä pienistä palasista Terälahden koulusta eli entisestä Teiskon koulusta on muutos- ja laajennustöiden myötä myös muodostumassa alueen asukkaiden toimintakeskus. - Meillä on syntynyt hieno mahdollisuus rakentaa yhteisöllisyyttä koko kylän kesken, sanoo rehtori Marja Riekkola. -Yhteisöllisyys rakentuu pienistä palasista, mutta yhdessä niistä syntyy iso kokonaisuus. Yhteisöllisyyden rakennuspalikoita ovat mm. päiväkoti ja lähikirjasto. Päiväkodilla on omat tilansa ja ulkoilualueensa koulurakennuksen yhteydessä. Lähikirjasto tulee samaan pihapiiriin, ja kirjasto on myös koulun käytettävissä koulupäivän aikana. Vanhan koulukiinteistön liikuntatila toimii myös asukkaiden kokoontumisissa ja juhlissa, samoin koulun ruokasalissa on jo pidetty monet kokoukset. Luontokoulu, joka tarjoaa palveluksiaan kaikille Tampereen kouluille ja päiväkotilapsille, tuo oman lisänsä toimintaan. Niin Kämmenniemen kuin Terälahden kouluilla on lisäksi ylellisyys, josta keskikaupungin koulut voivat vain unelmoida: uimaranta on kävelymatkan päässä. Terälahdessa koululaisten uimamatkoja turvaamaan saatiin nopeasti myös kävelytie, joka tietysti palvelee muitakin kulkijoita. Sorilan kouluun on saatu lisärakennus, jossa ovat liikuntatilat ja teknisen opetuksen tilat. Myös luokkahuoneita on saatu lisää. Monikäyttöisyys perusajatuksena - Teiskon alueella koulutilat on saatu poikkeuksellisen nopeasti järjestettyä, ja perusasiat ovat nyt kunnossa. Koulurakentaminen on kuitenkin koko ajan kaupungin rakentamisessa iso tekijä, joten kun yhdellä alueella saadaan valmista, ollaan jo seuraavan valmistelussa pitkällä, sanoo kaupungin tilakeskuksen johtaja Ilkka Ojala. Koulurakentaminen vie kaupungin rakennusrahoista merkittävän osan. Viime vuonna tilakeskuksen budjetti oli 40 miljoonaa euroa, ja koulurakentamiseen siitä käytettiin 15 miljoonaa euroa. Kaikessa uudessa koulurakentamisessa pannaan Ilkka Ojalan mukaan painoa sille, että kouluista muodostuu alueensa monipalvelupisteitä, joissa on esimerkiksi päivähoitopalveluita, lähikirjastoja sekä asukkaidenkin käyttöön soveltuvia liikunta- ja kokoontumistiloja. Teiskon alueen kahta vanhaa koulukiinteistöä, Terälahden ja Velaatan kouluja, on tarjottu ostettaviksi tai vuokrattaviksi. Ilkka Ojala kertoo kiinnostuneita käyttäjiä olevan, mutta neuvottelut koulujen uudesta elämästä ovat vielä kesken. Koulumatkat kuljetaan kävellen Seitsemän kymmenestä tamperelaislapsesta kulkee kouluun kävellen. Tesomalla, Linnainmaalla ja Lentävänniemessä matka taittuu myös pyörällä. Tällaista tietoa kerättiin keväällä seitsemästä koulusta liki 700 oppilaalta. Tampereen kestävän kehityksen koordinaattori Outi Teittinen kertoo koulumatkakyselyn kuuluvan osana kestävän kehityksen indikaattoreihin eli mittareihin, joihin Tampere EU:n puitteissa on sitoutunut. - Tarkoituksena on luoda lapsel- le turvallinen ja saasteeton ympäristö myös koulumatkoille. EU:n kestävän kehityksen mittareihin kuuluu myös tapa kulkea koulumatka. EU:ssa korostetaan jalankulun ja pyöräilyn merkitystä lasten koulumatkoilla jo lasten terveyden kannalta merkityksellisinä. Lapsia ei pitäisi totuttaa ajatukseen, että autolla pääsee joka paikkaan, toteaa Outi Teittinen. Koulumatkakyselyn tuloksista näkyy muun muassa, että jalankulun lisäksi tamperelaiset koululaiset osaavat käyttää julkisia kulkuneuvoja. Sekä pitkien matkojen takaa Terälahden kouluun menijät että kaupungin keskustassa sijaitsevan Pyynikin koulun oppilaat käyttivät paljon julkista liikennettä. Yhtä pitkien matkojen päästä kouluun mennään Tesomalla, mutta siellä polkupyörä on suosittu kulkuväline. Joihinkin kouluihin, kuten liikenteellisesti ongelmallisesti sijaitsevaan Johannekseen eivät lapset saa olleenkaan tulla pyörällä. - Eniten vastauksia koulumatkakyselyyn tuli 5. ja 6. luokkalaisilta. Me voimme nyt käyttää näitä tuloksia Tampereen kaupungin kestävän kehityksen suunnittelutyöhön. EU:kin kannustaa lapsia pyöräilemään koulumatkat.

5 5 Nuorisofoorumi on nuorten ääni päätöksenteossa Tampereella toimii jo viidettä vuotta nuorten avoin keskustelufoorumi, jonka tavoitteena on tuoda nuorten näkemyksiä ja ehdotuksia esille kaupungin päätöksenteossa sekä parantaa nuorten asemaa ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisofoorumissa on tällä hetkellä reilut parikymmentä jäsentä, ja mukaan toimintaan mahtuisi lisääkin vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria. Nuorisofoorumin puheenjohtaja Terhi Holkeri kertoo, että syksyn toiminta on jo alkanut täydellä teholla. Ruudinkeksijät lavalla Tampere-ilmiön bändikilpailussa. - Me mietimme tulevia tapahtumia ja asioita, joita lähdemme ajamaan. Ikuisuusprojektina meillä on saada omat edustajamme mukaan kaupungin lautakuntien kokouksiin. - Syksyllä pidämme suurkokouksen, johon kutsutaan kaksi edustajaa jokaisesta Tampereen koulusta. Kokouksen tavoitteena on saada uusia jäseniä mukaan toimintaan, ja ennen kaikkea viestejä ja ideoita nuorilta siitä, mitä asioita kaupungissa pitäisi nuorten hyväksi tehdä ja mitä muuttaa, Holkeri kertoo. Terhi Holkeri Tampereen nuorisofoorumi on järjestänyt muun muassa Tampereilmiö -bändikilpailun kahtena syksynä Kirjastotalon puistossa sekä Roktori -kahvilatoimintaa nuorille. Foorumilaiset ottavat mielellään vastaan lisäideoita siitä, millaista toimintaa pitäisi järjestää ja mitä asioita ajaa. Jäsenyydestä kiinnostuneiden ei tarvitse pelätä liian virallista ilmapiiriä. Yhdistys on myös epäpoliittinen. - Nuorisofoorumitoiminta on vapaamuotoista ja rentoa, ei virallista vasaran nuijimista pöytään. Mukaan voi tulla kuka tahansa asioihin vaikuttamisesta kiinnostunut nuori. Me emme istu kokouksissa jakkupuvut päällä, kertoo Hanna Koskela nuorisofoorumin tiedotustoimikunnasta. - Kaupungin päättäjät ottavat nuorisofoorumin huomioon yhä paremmin. Nyt he jo kuuntelevat, mitä sanottavaa meillä on ja uskovat, että me pystymme tekemään monenlaisia asioita, Koskela jatkaa. Asioihin vaikuttamista helpommaksi Yleisen käsityksen mukaan nuoret eivät ole kiinnostuneita politiikasta. Nuorisofoorumilaiset ovat kuitenkin innostuneita asiastaan ja haluavat aktiivisesti vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. Nuorten keskuudessa kiinnostus nuorisofoorumin toimintaa kohtaan voisi olla suurempaakin. - Politiikka kiinnostaa nuoria kahvilakeskustelujen tasolla, puhutaan puolueista ja muusta. Mutta vaikuttaminen, itse asioihin tarttuminen on vierasta. Eikä ehkä ole tietoa siitä, miten vaikuttaa, vaikka haluakin olisi, Terhi Holkeri miettii. Holkerin mielestä päätöksentekijöiden ja nuorten välille pitäisi kehittää selkeä linkki, väylä, jota pitkin nuoret saisivat äänensä kuuluviin ja toiveensa päättäjien tietoon. Nykyisin aloitteiden tekeminen vaatii hirmuisen paperisodan. Tuon linkin pitäisi olla helppokäyttöinen ja sellainen, että kaikki tietävät mikä se on. - Nuorten vaikuttamismahdollisuudet on rajattu kouluihin ja niiden sisäiseen päätöksentekoon. Muihin, kuntien ja valtion asioihin on nuorten todella vaikea päästä vaikuttamaan. Kaupungin byrokratia toimii niin hitaasti, että yhden aloitteen eteneminen konkreettiselle tasolle voi kestää vuosia. Nuoret aikuistuvat jo siinä ajassa. Asioiden hoidon pitäisi siis käydä nopeammin, Tiina Holkeri toteaa. Tampereen nuorisofoorumi jatkaa aktiivista toimintaansa kaupungin nuorisopalvelujen siipien suojassa. Suunnitelmissa on muun muassa järjestää kansalliset Nuppipäivät, eli nuorisovaltuustojen edustuspäivät Tampereella vuonna Nuorisofoorumin jäsenet toivovat koko ajan nuorilta lisää toimintaideoita ja parannusehdotuksia. - Emme me tyhjästä keksi toimintaa. Haluamme kuulla nuorilta, mitä he tahtovat, ja toteuttaa heidän toiveitaan, Hanna Koskela sanoo. Tampereen nuorisofoorumin jäseniin saa yhteyden Internet-sivujen kautta: Uusia skeittauspaikkoja suunnitteilla eri puolille kaupunkia Rullalautailijoiden määrä on Tampereella kasvanut huimaa vauhtia ja harrastuspaikkoja kaivataan kiivaasti lisää. Santalahti kuuluu kaupungin suosituimpiin skeittauspaikkoihin. taan kertoo, että tarkoituksena on rakentaa kolmesta viiteen suurempaa, Santalahden puiston tyyppistä skeittialuetta ympäri kaupunkia. Pienempiä alueita pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Nykyisin skeittiramppeja on Santalahden lisäksi mm. Hervannassa ja Lakalaivassa. - Jokaiseen suureen kaupunginosaan pitäisi saada oma puisto rullalautailijoille, toteaa nuorisotoimenjohtaja Reijo Tamminen. - Puistoissa tulisi olla pysyvät, turvalliset ja kestävät rakenteet, rampit ja muut tarpeelliset elementit ja suunnitteluun tulisi ottaa mukaan lajin nuoria harrastajia, koska he tietävät aiheesta paljon enemmän kuin virkamiehet, hän lisää. Alueet tulisi Tammisen mukaan sijoittaa siten, että niistä olisi mahdollisimman vähän meluhaittoja ympäristölle. Skeittipuistojen ideana olisi toimia monipuolisia aktiviteetteja eri ikäryhmille tarjoavina keskuspaikkoina, jotka olisivat kohtuullisen hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. - Puistojen lisäksi voitaisiin ra- Tampereelle kaivataan lisää skeittiramppeja ja -alueita. Rullalautailun harrastajien toivetta on pohdittu sekä nuorisotoimessa että puisto-osastolla. Nuorisotoimenjohtaja Reijo Tamminen esittää koko kaupungin kattavan skeittipuistoverkoston perustamista, vähintään yhtä puistoa jokaiselle suuralueelle. Suunnittelija Pirkko Huttunen kaupungin puistoyksiköstä puoleskentaa joitakin pienempiä skeittauspaikkoja. Tavoitteena on, että skeittipaikkojen suunnittelusta ja rakentamisesta tehtäisiin systemaattista toimintaa, ja skeittipuistot otettaisiin mukaan kaupungin tilaohjelmaan, Tamminen sanoo. Hervannan-Kaukajärven alue saa uuden puiston Kaupungin puistoyksikkö on vastuussa skeittipuistojen rakentamisesta. Suunnittelija Pirkko Huttunen puisto-osastolta kertoo, että saatavan palautteen perusteella skeittauspaikkojen tarve tuntuu olevan valtava. - Skeittipaikkojen rakentaminen kuitenkin maksaa, ja asutuksen kannalta sopivan sijoituspaikan löytäminen on vaikeaa. Naapuruston kanssa syntyy helposti ristiriitoja. Uusia skeittipuistoja suunnitellaan kuitenkin koko ajan, Huttunen lupaa. Jo tämän vuoden puolella yritetään päästä rakentamaan Hervannan-Kaukajärven suunnalle uutta skeittipuistoa.

6 6 Vapaakortti yli 590 euron sairauskuluista Hupun alta löytyy tällainen aikataulunäyttö. Bussisymboli tarkoittaa, että bussin laskettu odotusaika on alle 2 minuuttia. Vinoneliöllä merkityt bussit eivät ole mukana reaaliaikaisessa seurannassa, joten nämä odotusajat ovat aikatauluun perustuvia arvioita. Aikataulunäyttöjen koekäyttö alkaa Jos Sinulla on paljon sairaanhoitokuluja, on syytä säilyttää kuitit ja tarkkailla menokertymää. Saattaa näet olla, että Sinulle tulee kalenterivuodessa yli 590 euron (n markan) laskut sellaisista terveyspalveluista, jotka on luokiteltu kuuluviksi maksukaton piiriin. Summan ylittymisen jälkeen Sinulla on oikeus vapaakorttiin, jolla saat lopuksi kalenterivuotta ilmaiseksi kaikki maksukaton alle kuuluvat palvelut. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta asiakkaalta peritään kuitenkin katon täyttymisenkin jälkeen alennettua 12 euron suuruista vuorokausimaksua. Vapaakorttimahdollisuus koskee vain julkista terveydenhuoltoa, ei esimerkiksi yksityissairaaloiden ja yksityisten lääkäriasemien palveluja. Sairaankuljetus- ja lääkekulut eivät myöskään kuulu maksukaton piiriin. Jos perheessä on alaikäisiä lapsia, otetaan heidän asiakasmaksunsa huomioon toisen huoltajan maksukaton kertymään. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi kirjoitti viime vuonna yhteensä yli vapaakorttia. Tamperelaisille ovat kortteja voineet myöntää myös muut maamme kunnalliset terveyskeskukset ja sairaanhoitopiirit, koska maksukattojärjestelmä kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuunottamatta. Miten seurata maksukaton mahdollista täyttymistä? Seurantaa saattaa helpottaa asiakasmaksukortti, jonka saa halutessaan sosiaali- ja terveystoimen toimipisteistä. Korttiin kirjataan menot, mutta kuitit on kuitenkin syytä tarkkaan säilyttää varsinkin, jos on asioinut muussa kuin kaupungin toimipisteessä. Vapaakortin saa toki myös ilman asiakaskorttiakin. Anomuksen ja tositteet maksetuista maksuista voi jättää mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimen toimipaikkaan. Tampereen kaupungin omissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa sekä Koukkuniemen vanhainkodissa kertyneistä maksuista saadaan tieto maksukaton täyttymisestä sosiaali- ja terveystoimen hallintoon, josta kyseiselle henkilölle lähetetään vapaakortti ilman eri anomusta. Lisätiedot: hallintosihteeri Marja-Leena Eskonen, puh Hatanpään potilastoimisto, puh Kaupin potilastoimisto, puh Minkälaiset maksut kerryttävät maksukattoa? (asiakasmaksut syyskuussa 2002) poliklinikkakäynti sairaalassa (Hatanpään sairaalassa 22 euroa) päiväkirurginen toimenpide (72 euroa) lyhytaikainen laitoshoito / hoitopäivä (26 euroa, maksukaton täyttymisen jälkeen 12 euroa) käynti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla (11 euroa) ja päivystyskäynti (15 euroa) yksilökohtainen fysioterapia / kerta (6 euroa) yö- ja päivähoito sairaalassa tai sosiaalihuollon laitoksessa (12 euroa) lääkinnällinen kuntoutus laitoksessa vammaiselle ( 9 euroa vuorokaudessa) sarjassa annettava hoito (5,50 euroa) K atukuvassa jo jonkin aikaa näkyneiltä aikataulunäytöiltä riisutaan syyslokakuun aikana huput, ja koekäyttö alkaa. Käynnistyvässä ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat liikennelaitoksen linjat 16 ja 22, Väinö Paunu Oy:n linja 70 ja Länsilinjat Oy:n linjayhdistelmä 80/85/86. Aikataulunäytöiltä matkustajat näkevät seuraavaksi tulevien bussien odotusajat minuutin tarkkuudella. Järjestelmään kuuluu myös bussien sisätiloihin tuleva näyttö, joka kertoo seuraavan pysäkin. Keskussairaalaan, Tampere-taloon, rautatieasemalle, Metsoon, Särkänniemeen ja liikennelaitoksen neuvontaan Keskustorille asennetaan sisämonitorit, joissa näkyy sama informaatio kuin pysäkkien aikataulunäytöllä. Kuljettajalle on oma näyttönsä, joka kertoo ollaanko aikataulusta edellä vai jäljessä. Järjestelmä sisältää myös liikennevaloetuuksia. Tarvittaessa aikataulustaan myöhässä oleva linja-auto voi saada vihreää valoa pidempään. Kaikkiaan koekäytössä on mukana noin 40 bussia, 20 näyttötaulua, 6 monitoria ja 10 liittymää, joissa annetaan joukkoliikenteelle liikennevaloetuuksia. Satelliitti seuraa sijaintia Paikallisliikenteen hallintajärjestelmä perustuu bussien satelliittipaikannukseen sekä radioviestintään. Jokaisen bussin sijainti tiedetään muutaman metrin tarkkuudella, ja bussit kertovat olinpaikkansa järjestelmän keskustietokoneelle 30 sekunnin välein. Keskustietokone laskee ennusteet bussien pysäkeilletuloajoiksi ja välittää tiedon edelleen pysäkkinäytöille. Hallintajärjestelmä kerää samalla hyödyllistä tietoa esimerkiksi ajoajoista liikenteessä, mikä helpottaa liikennöinnin suunnittelua ja seurantaa. Ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannukset ovat noin miljoona euroa. Rahoitukseen osallistuvat liikenne- ja viestintäministeriö, Hämeen tiepiiri, Tampereen kaupungin tekninen toimi, Tampereen kaupungin liikennelaitos, Väinö Paunu Oy sekä Länsilinjat Oy. Jokainen Tampereen seudun paikallisliikenteen linja-auto on tarkoitus saada järjestelmän piiriin vuoteen 2004 mennessä. Terveyskeskusavustaja Aila Iivonen neuvoo asiakasmaksukortin täyttöä Pyynikin lääkäriasemalla.

7 7 EU-projekteissa jaetaan tietoa ja taitoja Tampereen kaupunki on mukana useissa kymmenissä erilaisissa EU-projekteissa.Tässä listaa uusimmista: Yrittäjätaival Tampereen ammattikorkeakoulu toteuttaa yhdessä Pirkanmaan ammattikorkeakoulun kanssa Yrittäjätaival -projektin. Sen tavoitteena on kehittää toimintamallia ja lisätä palveluja, joiden avulla sukupolvenvaihdosvaiheessa olevat yritykset voivat löytää motivoituneita ja ammattitaitoisia jatkajia yritystoiminnalleen. Moro Vuosina toteutetaan monikulttuurinen rekrytointi- ja osaamisprojekti Moro. Projektin tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työllistymistä, madaltaa työelämään siirtymisen kynnystä ja parantaa maahanmuuttajien edellytyksiä säilyttää työsuhteensa. Kintulammen retkeilyalue Teiskon ja Aitolahden rajamailla, noin 20 kilometrin päässä Tampereen keskustasta sijaitsevaa Kintulammen retkeilyaluetta ja siihen liittyvää reitistöä kehitetään. Alueelta tulee yhteys mm. Kangasalan retkeilyreitistöön. Toteuduttuaan hanke tarjoaa hyvin varustellun, opastetun ja luonnonrauhaa tarjoavan retkeilykohteen. Hervannan EU-ohjelma: Lapsiperheet, IT ja tasa-arvo Sosiaali- ja terveystoimen päivähoidon Lapsiperheet, IT ja tasa-arvo -projektissa pyritään saamaan kuva siitä, miten lapsiperheet sopeutuvat tietoyhteiskuntaan ja olisiko päiväkodilla mahdollisuus olla vanhempien kumppanina tässä prosessissa. Vuoden 2003 alkuun mennessä toteutetaan kysely- ja haastattelututkimus hervantalaisille päiväkotilasten vanhemmille ja päiväkotien henkilökunnalle. Peruskoulujen ja lukioiden EU-hankkeita Koulujen kansainvälisten projektien suunnittelu ja toteuttaminen kytketään koulun normaaliin toimintaan. Tammelan koulu (1 6 luokat), Daily Life in Czaufiwa Hankkeen yhteistyömaat ovat Tsekin tasavalta, Itävalta ja Iso-Britannia. Projektissa on erilaisia aihealueita, joiden pohjalta tehdään oppilastöitä. Teemoina ovat mm. tavallinen koulupäivä sekä sadut, joka on kuluvan vuoden teema. Yhtenä keskeisenä projektin tarkoituksena on erityisluokkaa ja tavallista luokkaa käyvien oppilaiden yhteistyön tukeminen. Kaukajärven koulu (7 9 luokat), Youth as an Economic Factor in European Countries Yhteistyömaina ovat Saksa, Tanska, Italia ja Iso-Britannia. Tavoitteena on perehtyä eri maiden tapoihin ja kulttuuriin. Kuluvan lukuvuoden aikana selvitellään mm. kierrätystä ja vertaillaan sen toteutumista eri maissa. Kaarilan lukio, RIE - Regional Identity in Europe Hankkeen yhteistyömaita ovat Itävalta, Wales, Puola ja Liettua. Kulttuureita ja tapoja tutkimalla pyritään ymmärtämään, miten kukin alue rikastuttaa koko Eurooppaa. Meneillään oleva vuosi on projektissa ympäristövuosi, jonka aikana Kaarilan lukion oppilaat tutustuvat Tampereen luonnonja sääolosuhteisiin sekä rakennettuun ympäristöön. Saukonpuiston koulu (erityiskoulu, 1 luokat), Knowing me, knowing you Yhteistyömaina hankkeessa ovat Saksa, Englanti ja Tsekinmaa. Hankkeen tavoitteena on laajentaa oman alueen, myöhemmin oman maankin tuntemusta ja välittää näitä tietoja yhteistyökouluille. Klassillinen lukio ja Tammerkosken lukio ovat yhdessä Klassillisen koulun (7 9 luokat) ja Tammerkosken koulun (7 9 luokat) kanssa aloittamassa Modern citizenship the caring student -hanketta, jossa yhteistyömaina ovat Belgia, Espanja ja Iso-Britannia. Hankkeessa tutkitaan kansalaisuuden käsitettä sekä verrataan oman ja muiden maiden elämäntapoja. Kaupungin eri toimialoilla maahanmuuttajien palveluita koordinoivat Atanas Aleksovski ammatillisessa koulutuksessa, Maris Reinson kulttuuritoimessa, Panu Pitkänen yleissivistävässä koulutuksessa sekä Kirsti Kujala sosiaali- ja terveystoimessa. Takarivissä vasemmalla maahanmuuttajatyön pääkoordinaattori Marja Nyrhinen. Maahanmuuttajat huomion kohteena Maahanmuuttajat ovat tänä vuonna Tampereen päivänä erityisen huomion kohteena. Se näkyy juhlavastaanotolla. Raatihuoneelle kutsutut 30 maahanmuuttajaa edustavat Tampereella toimivia maahanmuuttajien yhdistyksiä. Maahanmuuttajien iloksi ja hyödyksi koituu sekin, että Tampereen kaupungin maahanmuuttajatyön pääkoordinaattorin vakanssi vakinaistettiin loppukesästä. Tehtävässä jatkaa yht. maist. Marja Nyrhinen, joka veti kaksivuotista, onnistuneeksi osoittautunutta maahanmuuttajien palvelujen koordinointiprojektia. - Jatkossakin tehtävänäni on erilaisten palveluiden kehittäminen ja ehdotusten tekeminen niin, että meillä kaikilla olisi Tampereella hyvä olla ja asua riippumatta entisestä kotipaikastamme. Nyrhinen korostaa, että samat palvelut ovat tarjolla kaikille kaupunkilaisille, joskin maahanmuuttajat tarvitsevat opastusta niiden käyttöön muita enemmän. - Suomen kielen taito on avain maahanmuuttajien selviytymiselle. Niinpä laadukkaita kursseja pitää olla riittävästi. Tällä hetkellä näin ei ole. Ei mitään uutta auringon alla Nyrhinen kertoo, että maahanmuuttajia tulee Tampereelle monista eri syistä; enemmistö opiskelemaan, perhettä perustamaan ja tamperelaisen työelämän palvelukseen. -Vain noin neljännes maahanmuuttajista on pakolaisia ja turvapaikan saaneita. Maahanmuuttajien taustat ovat monet ihan niin kuin suomalaistenkin. Kun Tampere strategiansa mukaisesti pyrkii sellaiseksi monikulttuuriseksi kasvukeskukseksi, johon on kaikkialta helppo tulla, tavoite ei ole aivan uusi. Nyrhinen muistuttaa, että samankaltaiset tavoitteet Tampereelle asetettiin jo kaupungin perustamisvaiheessa. Tampereen kaupunki sai vapaakaupunkioikeudet, mikä merkitsi muun muassa tullivapauksia. Se houkutteli Finlaysonin ja kumppanien kulta-aikana kaupunkiin huippuosaajia ja uusinta teknologiaa. -Tampereen teollisuuden osin jo kaatuneetkin perusteet luotiin venäläis-saksalaisella pääomalla ja englantilaisella tietotaidolla. Tampere ja Mwanza Tampere ja Tansanian Mwanza on valittu mukaan ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston rahoittamaan ja Suomen Kuntaliiton koordinoimaan pohjoisen ja etelän paikallishallinnon kolmivuotiseen kehittämishankkeeseen. Hankkeeseen kuuluu mm. Mwanzan paikallishallinnon koulutus. Tamperelta oltiin elokuussa kartoittamassa Mwanzan kaupungin henkilökunnan koulutustarpeita, ja marraskuussa Tampereelle saapuu Mwanzasta kaksi henkilöä saamaan koulutusta mm. kunnallisten yritysten perustamisessa. Myös kouluyhteistyötä tiivistetään, ja muutamat tamperelaiskoulut saavat ystäväkoulun Mwanzasta. Kulttuurivaihdon tiimoilta järjestetään marraskuun päivä Tampereella Mwanza-viikko ja samaan aikaan Mwanzassa Tampere-viikko. Tampereella ohjelmassa on mm. Sorin Sirkuksen Meidän Afrikka -esitykset koululaisille, taidenäyttelyitä ja teematilaisuuksia kouluissa. Asunnontarkastukset tulivat maksullisiksi Tampereen kaupungin ympäristövalvonnan tekemät asunnontarkastukset tulivat maksullisiksi kesäkuun alusta lähtien terveydensuojelulain muutoksen myötä. Ensimmäinen tarkastuskäynti on tosin ilmainen. Maksu peritään aina kiinteistön omistajalta eli asunto-osakeyhtiöltä, vuokratalon tai omakotitalon omistajalta. Ympäristövalvonta tekee asunnon tarkastuksia vain terveyshaittaa epäiltäessä. Kuntokartoituksia ei tehdä ja asunnonvaihtajat saavat kääntyä yksityisten alan firmojen puoleen. Ympäristöinsinööri Riitta Järvinen selvittää asunnontarkastuskäytäntöä: - Kun asukkaat ottavat meihin yhteyttä, haastattelemme heidät ja tiedustelemme terveyshaittaa. Jos asukas oireilee asunnossa, eikä mitään vauriota ole näkyvissä, sovimme tarkastusajan terveyshaitan toteamiseksi. Jos asunnossa on silmin nähtävä vaurio, esimerkiksi katto- tai putkivuoto, on turha kutsua tarkastajaa paikalle. Vika on korjattava. Jos kiinteistön omistaja kieltäytyy korjaamasta vikaa, voi ympäristövalvonta antaa määräyksen sen korjaamiseksi. Asunnontarkastukselle kutsutaan aina isännöitsijä mukaan. Ensimmäisellä käynnillä tehdään pieniä, selvittäviä tutkimuksia sekä sovitaan mahdollisista korjaustoimenpiteistä tai lisätutkimuksista. Jos päädytään lisätutkimuksiin, isännöitsijä allekirjoittaa sopimuksen asunnontarkastajan jatkossa tekemistä maksullisista tutkimuksista. Laboratorio veloittaa myös aina analyyseistään. Esimerkiksi huoneilman mikrobinäytteenotosta ympäristövalvonta veloittaa perusmaksun 35 euroa ja tutkimuskohtaisen maksun 10 euroa. Laboratoriomaksu tulee vielä näiden maksujen lisäksi. Jokaisesta tarkastuksesta tehdään tarkastuspöytäkirja ja isännöitsijä saa jälkiseurantalomakkeen, joka palautetaan ympäristövalvontaan, kun vaadittavat korjaukset on tehty. Uutta maksukäytäntöä vastaan ei Riitta Järvisen mukaan ole vielä kovin paljon napistu. Positiivista on, että isännöitsijät ovat lähes poikkeuksetta tarkastuksella mukana. Aiemmin asukas ei aina muistanut kutsua isännöitsijää. Nyt tarkastuksen on oltava aina taloyhtiön tiedossa. - Tämä on mielestäni selkeä parannus. Kun isännöitsijä on mukana, voimme rauhassa keskustella ja hän näkee mitä tutkimuksia asunnossa tehdään ja millaisia tuloksia saadaan, Riitta Järvinen toteaa. Pahin homehysteria on laantunut. Selvissä, näkyvissä tapauksissa ei asunnontarkastajaa enää kutsuta paikalle. Tarkastusten määrä on vähentynyt, mutta vaikeasti selvitettäviä tapauksia on Riitta Järvisen mukaan entistä enemmän. Kosteusvaurio ei ole aina asukkaan oireilun syy, myös riittämätön ilmanvaihto tai kuuma ja kuiva huoneilma voivat heikentää asumisterveyttä. Aina ei syytä pystytä selvittämään. Eniten kosteusvaurioita on kylpyhuoneissa. - Kylpyhuone voi olla päällisin puolin ihan moitteettoman näköinen, mutta pintakosteusmittarilla saadaan esimerkiksi selville, että maton alla on vettä, Riitta Järvinen kertoo. Ympäristöinsinööri Riitta Järvinen on huomannut, että pahin homehysteria on jo laantunut.

8 8 48. TAMPEREEN PÄIVÄN O Tampereen päivä Tampere juhlii perustamispäiväänsä Ruotsin kuningas Kustaa III allekirjoitti Tampereen kaupungin perustamisasiakirjan Tämän kunniaksi Tampere juhlii erilaisin tapahtumin lokakuun ensimmäisenä päivänä ja sitä lähimpänä viikonloppuna. Tampereen päivä järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna Tervetuloa viettämään Tampereen päivää. PERJANTAI klo Kalamarkkinat Laukontorilla ja Vuolteentorilla. Järj. Pirkanmaan kalatalouskeskus. LAUANTAI klo 9-17 Kalamarkkinat Laukontorilla ja Vuolteentorilla. Järj. Pirkanmaan kalatalouskeskus. klo 9-20 Pyynikin näkötorniin vapaa pääsy. klo 13 Ympäristönhoitokilpailun kunniakirjojen jako Koskikeskuksen torialueella. SUNNUNTAI klo 9-16 Tampereen kaupungin matkailutoimistossa avoimet ovet, Verkatehtaankatu 2. klo 9-17 Lenin-museoon vapaa pääsy, Hämeenpuisto 28. Klo teatteriesitys Minä muistelen syksyä suurta, esiintyjinä Tiina Weckström ja Maria Aro. Liput 5. klo 9-20 Pyynikin näkötorniin vapaa pääsy. klo Raatihuoneessa avoimet ovet. klo Keskuspaloasema sekä aluepaloasemat Pispalassa, Linnainmaalla, Hervannassa, Kangasalla, Pirkkalassa sekä Nokialla ovat avoinna yleisölle. Keskuspaloasemalla teemana on ensihoito sairaankuljetuksessa sekä onnettomuuksien ehkäisy ja paloturvallisuusneuvonta. Linnainmaan aluepaloasemalla esitellään vesipelastuskalustoa. klo Tampereen Sähkölaitoksen asiakastoimistossa avoimet ovet, Satakunnankatu 13 b. NettiNysse, sähköskootteri, lapsille ilmapalloja. klo Iideshovin työpaja, Sumeliuksenkatu 18 A ja työpajan myymälä, Kalevantie 1, avoinna. Myynnissä puu- ja tekstiilituotteita. Järj. Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry. klo Särkänniemen akvaarioon alennettu pääsymaksu (2 ), alle 6-vuotiaat ilmaiseksi. klo Suomen Vakoilumuseoon alennettu pääsymaksu (4 ), Hatanpään puistokuja 32. Vakoilukilpailu. klo Tampereen Radioamatöörit ry. esittelee toimintaansa kerhotiloissaan Pyynikin näkötornilla, Näkötornintie 2. klo Suomen Nyrkkeilymuseoon vapaa pääsy, Aleksanterinkatu 26. klo Kalamarkkinat Laukontorilla ja Vuolteentorilla. Järj. Pirkanmaan kalatalouskeskus. klo Amurin työläismuseokortteliin vapaa pääsy, Makasiininkatu 12. klo Kivimuseoon vapaa pääsy, Hämeenpuisto 20. klo Muumilaaksoon vapaa pääsy, Hämeenpuisto 20. Myös kauppapuoti avoinna. klo Tampereen taidemuseoon alennettu pääsymaksu (aik. 2, 7-16v. ja opiskelijat 1 ), Puutarhakatu 34. Tove Jansson muistonäyttely. klo Museokeskus Vapriikkiin vapaa pääsy, Veturiaukio 4. Näyttelyt: Chihuly Vapriikissa, alennettu pääsymaksu (aik. 2, 7-16v. ja opiskelijat 1 ) Backlight 02, kansainvälinen valokuvatriennaale Marja Pirilä: Camera Obscura, sisätila/ulkotila Pirkanmaa matka maakunnan historiaan, Vapriikissa avoinna myös Jääkiekkomuseo. klo Näsinneulaan alennettu pääsymaksu (1 ), alle 6-vuotiaat ilmaiseksi. klo 11, 12 ja 13 Tampere -aiheisia lyhytelokuvia elokuvateatteri Niagarassa Kehräsaaressa. Esityksen kesto n. 50 min. Ilmainen sisäänpääsy. Järj. Pirkanmaan elokuvakeskus ja kaupunginarkisto. klo Tampereen Rudolf Steiner -koulussa perinteinen pihatapahtuma ja myyjäiset, Satakunnankatu 13. Lapsille poniratsastusta, temppurata ym. Kahvio. klo Töihin kaupungille, Tampereen kaupunki esittäytyy työnantajana kaupungin keskusvirastotalon aulassa, Aleksis Kiven katu C. klo Tampereen Jousiampujat ry. esittelee toimintaansa Osmonkallion väestösuojassa, Ainonkatu 1. klo Nääsville ry. esittelee ikäihmisille, kehitysvammaisille, lapsiperheille ja yksinhuoltajille tarjoamiaan palveluja, Kalevantie 1. klo Tampere-Seuran toimisto avoinna, Kauppakatu 1. Valokuvanäyttely: Tamperelaisen 60-luku Jarmo Janssonin kuvaamana. klo Tampereen poliisilaitoksella avoimet ovet (aluepoliisit, putkat, rekrytointipiste, päihde- ja sosiaalipoliklinikka Paussi) ja ajoneuvonäyttely, Sorinkatu 12. klo vuotias Murikka-opisto Terälahdessa avoinna tutustumista varten. Mahdollisuus ruokailuun ja ilmaiseen uintiin uimahallissa. Teiskolaisia tuotteita myynnissä. klo Käsi- ja taideteollisuuskeskus Verkarannassa (Verkatehtaankatu 2) näyttely Loimaalta käsin, Loimaan ammatti-instituutin kulttuurialan opettajat esittäytyvät. klo Nukke- ja pukumuseoon vapaa pääsy, Hatanpään kartano, Hatanpään puistokuja 1. Näyttelyt: Matkan aika, Museomorsiamet, Kaikenmaailman Kasperit, Nukkekodit ja kaksi leikkihuonetta. klo Kesäkahvila Arboretum avoinna klo Tampeen päivän käsityöläistori Tallipihassa, Kuninkaankatu 4. Pirkanmaalaisten kädentaitajien myyntikojuja, vossikka ja ponitalutusta. Vanhassa tallissa Anu Pellisen, Riitta Pentin ja Sakari Mäkelän yhteisnäyttely. Jani Lehtimäen hanurimusiikkia klo klo Sara Hildénin taidemuseoon vapaa pääsy. Näyttely: Teemu Saukkonen. klo 12 Poliisilaitoksella löytötavarahuutokauppa, Sorinkatu 12, alapiha. Huutokaupattavaan tavaraan voi tutustua klo lähtien. Patukkapoikien konsertit lapsille poliisitalon 5. kerroksessa klo 12.30, ja Konsertin kesto n. 30 min. klo 12 ja 13 Pirkanmaan Hoitokoti esittäytyy, Lääkärinkatu 13. Klo 14 runohetki, Helvi Lehtonen. klo 12 ja 14 Särkänniemen planetaarion näytökseen alennettu pääsymaksu (2 ), alle 6-vuotiaat ilmaiseksi. klo 12 ja 14 Hermian kävelykierros. Ohjatulla kävelykierroksella tutustutaan Hermian eri rakennusvaiheisiin ja teknologiakeskus Hermian alueeseen. Kävely lähtee Hermian auditorion/ Hermian pääinfon edestä osoitteesta Hermiankatu 6 A. klo Tampereen konservatorion ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun uusissa tanssin ja teatterimusiikin ja musiikkidraaman sekä musiikkiteknologian opetustiloissa avoimet ovet, Pyynikintie 2 (ent. Suomen Trikoon tehdas, opastus Pyynikintieltä). klo Tuomikujan päiväkodissa avoimet ovet, Tuomikuja 8. klo TV-Tampereessa avoimet ovet, Hämeenpuisto 12. Mahdollisuus lähettää Tampereen päivän terveiset suorassa lähetyksessä. klo Nuorisotaloilla avoimet ovet. klo Pyynikinlinnaan vapaa pääsy, Mariankatu 40. Alakerrassa esillä vanhaa taidetta Emil Aaltosen kokoelmasta ja yläkerrassa esittäytyvät Martti Aiha, Visa Norros, Jyrki Parantainen ja Osmo Rauhala. Yleisöopastus klo 14. klo Kaukajärven kirjasto avoinna. Näyttely: Inkeriläistaidetta, E. Lappalainen ja S. Hulkkonen. klo Tesoman kirjasto avoinna. Klo 12 Nukketeatteri Hupilainen: Ihmemaa Oz. Näyttely: Vanha virta uusi alku - sisustustauluja. klo Taidekeskus Mältinrantaan vapaa pääsy, Kuninkaankatu 2. Näyttely: Petri Ala-Maunus ja Matti Kalkamo klo Lauri Viita-museoon vapaa pääsy, Portaanpää 8. Opas paikalla. Tampereen kaupunki esittäytyy työnantajana Tampereen päivänä kaupungin keskusvirastotalossa. Päivän aikana voi tutustua kaupunkiin työnantajana, kaupungin tarjoamiin työpaikkoihin ja ilmoittautua kaupungin työnhakijatietokantaan. Tietokantaan ilmoittautuneiden tietoja voidaan käyttää hyväksi etsittäessä henkilökuntaa esimerkiksi erilaisiin määräaikaisiin tehtäviin. Avoin hakemuslomake kaupungin töihin on myös Internetissä osoitteessa Jatkossa Internet-työnhakua kehitetään siten, että työnhakija voi hakea myös avoimeksi julistettua paikkaa Internetin välityksellä. Töihin kaupungille! Tampereen kaupungin edustustiloina toimivaan Raatihuoneeseen pääsee tutustumaan kello klo Tampereen lasten ja nuorten kuvataidekoulu 20 vuotta. Haiharan taidekeskuksessa syntymäpäiväjuhlat: työpajoja, leikkejä ja kilpailuja. klo Pääkirjasto Metsossa kaikki palvelut käytettävissä (ei musiikkiosasto). Näyttely: Uusi Pispala pienoismalli ja plansseja rakennuksista Pispalassa, järj. Tampereen teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto. Kahvila Metso avoinna. Klo Luki-bussi (aineistoa oppimisvaikeuksista) kirjaston parkkipaikalla. klo 13 Kivikirjasto-teos paljastetaan Aleksis Kiven kadulla. klo 13 Särkänniemen delfinaarion delfiinikoulun näytökseen alennettu pääsymaksu (2 ), alle 6-vuotiaat ilmaiseksi. Tampereen päivän tilaisuudessa on paikalla kaupungin henkilöstöä kertomassa työnantajastaan ja vastaamassa kysymyksiin. Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Kaupungin palveluksessa työskentelee noin työntekijää. Tehtävien kirjo on laaja, erilaisia ammattinimikkeitä on yli 800 kappaletta. Töihin kaupungille! Tampereen kaupunki työnantajana Tampereen päivänä virastotalon aulassa, Aleksis Kiven katu C klo

9 9 OHJELMA klo Pääkirjasto Metson luentosalissa 1 Nukketeatteri Nirunarun esitys Rakastunut sammakko. klo 13 ja 14 Poliisikoiranäytös Tampereen poliisilaitoksen alapihassa Sorinkadun ja Hatanpään valtatien välissä. klo Pääkirjasto Metson luentosalissa 1 Taikuri Sir Richardin taikatemput. klo Aleksanterin koulun päärakennuksessa ja ranskankielisissä luokissa avoimet ovet, Hallituskatu 26. klo Karosen koulussa avoimet ovet, Juvankatu 71. klo 15 Tamperelaiset auttavat Afrikan nälkäänäkeviä. Unicefin hyväntekeväisyyskonsertti Tuomiokirkossa. Ohjelma 10, eläkeläiset 8. klo 15 Messukylän kirjastossa Nukketeatteri Hupilaisen näytelmä Ihmemaa Oz. klo Pääkirjasto Metson sisäportailla Sekasirkuttajien kuoro, säestäjänä Seppo Vartiamäki, kuoronjohtajana Tuula Kivistö. klo Toimintakeskus Vuoltsulla rock-konsertti, Vuolteenkatu 13. Esiintyjinä Negative, Bloodpit, Rusty Charm ja Splunk Nut. OPASTETUT KIERROKSET SUNNUNTAINA Lippujen myynti bussikierroksille kaupungin matkailutoimistossa (Verkatehtaankatu 2). Toimisto on avoinna ma-pe Risteilylippujen myynti vain Suomen Hopealinjan toimistosta (Laukontori 10 A 3) puh , sekä sunnuntaina suoraan laivasta. Jäljelle jääneet bussikierrosliput myydään sunnuntaina matkailutoimistossa, joka on silloin avoinna klo Tiedustelut puh klo 10 KARTANOIDEN, TILOJEN JA TALOJEN TAMPERE Kaupunki perustettiin aikoinaan Tammerkosken kartanon maille, mutta monen muunkin tilan, talon ja kartanon historiasta kuullaan opastetulla bussikierroksella. Kesto 2,5 t. Liput 6. Lähtö Matkailutalolta (Verkatehtaankatu 2) klo 10. klo IKÄIHMISTEN TAMPERE Kiertoajelu esittelee ikäihmisille Tampereen tarjontaa palveluista harrastuksiin. Kesto 1,5 t. Liput 4. Lähtö Matkailutalolta klo Tukilla pysyy vaikka päällään Teiskon tukkilaiset esittäytyvät Tampereen päivänä Teiskon museon, tukkilaisten ja teiskolaisten tuotteiden myyjien yhteisesiintyminen houkuttelee tamperelaisia tutustumaan puun käsittelyyn ja sen historiaan. Museolla on esillä näyttelytauluja uitosta Teiskon puroilla ja järvillä. Jätkän polun varrella voi kokeilla, saako tukin poikki Klo TUKKILAISTEN TEISKO Teiskon museon, tukkilaisten ja teiskolaisten tuotteiden myyjien yhteisesiintyminen. Opastetulla retkellä tutustutaan puun käsittelyyn ja historiaan ja päästään lopuksi seuraamaan ammattilaisten tukkilaisnäytöstä. Kesto 3 t 15 min. Liput 10. Lähtö Matkailutalolta klo klo 11 TAMPELLAN TAMPERE Opastetulla kävelykierroksella tutustutaan Kanta-Tampellan alueen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Kesto 2 t. Vapaa pääsy. Lähtö Tampereveistoksen luota Työn puistosta (Lapintien alkupäässä) klo 11. klo 11 KOULUJEN TAMPERE Bussikierros esittelee Tampereen kouluja, oppilaitoksia, opiskelija-asuntoloita ja opiskelijaelämää. Kesto 1,5 t. Liput 4. Lähtö Matkailutalolta klo 11. klo KARTANOIDEN, TILOJEN JA TALOJEN TAMPERE Kaupunki perustettiin aikoinaan Tammerkosken kartanon maille, mutta monen muunkin tilan, talon ja kartanon historiasta kuullaan opastetulla bussikierroksella. Kesto 2,5 t. Liput 6. Lähtö Matkailutalolta klo klo PATSAIDEN TAMPERE Opastetulla kävelykierroksella patsaat puhuvat ja muistomerkit kertovat. Kesto 1,5 t. Vapaa pääsy. Lähtö Tirkkosen suihkukaivolta Hämeenpuiston pohjoispäästä klo klo TENAVIEN TAMPERE Kierros kertoo kotikaupungista lasten ja lapsenmielisten näkökulmasta. Kesto 1,5 t. Aikuiset 3, lapset 1. Lähtö Matkailutalolta klo klo 12 PISPALAN TAMPERE Opastetulla kävelykierroksella katsellaan Tamperetta maailman ainoosta Pispalasta käsin. Kesto 2 t. Vapaa pääsy. Lähtö Lauri Viidan muistomerkiltä Pispalanharju-kadun itäpäästä klo 12. klo IKÄIHMISTEN TAMPERE Kiertoajelu esittelee ikäihmisille Tampereen tarjontaa palveluista harrastuksiin. Kesto 1,5 t. Liput 4. Lähtö Matkailutalolta klo klo TUKKILAISTEN TEISKO Teiskon museon, tukkilaisten ja teiskolaisten tuotteiden myyjien yhteisesiintyminen. Opastetulla retkellä tutustutaan puun käsittelyyn ja historiaan ja päästään lopuksi seuraamaan ammattilaisten tukkilaisnäytöstä. Kesto 3 t 15 minuuttia. Liput 10. Lähtö Matkailutalolta klo justeerilla. Keksillä voi pappilanrannassa kokeilla tukin käsittelyä. Kaiken huippuna ammattilaisten tukkilaisnäytös! Lähdöt Teiskoon klo 11.45, ja Liput 10 /hlö, tiedustelut matkailutoimistosta puh klo 13 KARTANOIDEN, TILOJEN JA TALOJEN TAMPERE Kaupunki perustettiin aikoinaan Tammerkosken kartanon maille, mutta monen muunkin tilan, talon ja kartanon historiasta kuullaan opastetulla bussikierroksella. Kesto 2,5 t. Liput 6. Lähtö Matkailutalolta klo 13. Klo TENAVIEN TAMPERE Kierros kertoo kotikaupungista lasten ja lapsenmielisten näkökulmasta. Kesto 1,5 t. Aikuiset 3, lapset 1. Lähtö Matkailutalolta klo klo JUGENDIN TAMPERE Kävelykierroksella tutustutaan Tampereen kauniiseen kansallisromantiikkaan ja komeaan jugend-arkkitehtuuriin. Kesto 1,5 t. Vapaa pääsy. Lähtö Tuomiokirkon pääovelta klo klo 14 TAMPELLAN TAMPERE Opastetulla kävelykierroksella tutustutaan Kanta-Tampellan alueen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Kesto 2 t. Vapaa pääsy. Lähtö Tampereveistoksen luota Työn puistosta (Lapintien alkupäässä) klo 14. klo KARTANOIDEN, TILOJEN JA TALOJEN TAMPERE Kaupunki perustettiin aikoinaan Tammerkosken kartanon maille, mutta monen muunkin tilan, talon ja kartanon historiasta kuullaan opastetulla bussikierroksella. Kesto 2,5 t. Liput 6. Lähtö Matkailutalolta klo klo TUKKILAISTEN TEISKO Teiskon museon, tukkilaisten ja teiskolaisten tuotteiden myyjien yhteisesiintyminen. Opastetulla retkellä tutustutaan puun käsittelyyn ja historiaan ja päästään lopuksi seuraamaan ammattilaisten tukkilaisnäytöstä. Kesto 3 t 15 minuuttia. Liput 10. Lähtö Matkailutalolta klo klo MAAHANMUUTTAJIEN TAMPERE Kiertoajelu esittelee Tamperetta maahanmuuttajille. Opas - maahanmuuttaja itsekin - puhuu helppoa, selkokielistä suomea, kysymyksiä saa tehdä eikä kielioppivirheitä tarvitse pelätä. Kesto 1,5 t. Liput 4. Lähtö Matkailutalolta klo klo KOULUJEN TAMPERE Bussikierros esittelee Tampereen kouluja, oppilaitoksia, opiskelija-asuntoloita ja opiskelijaelämää. Kesto 1,5 t. Liput 4. Lähtö Matkailutalolta klo MUUTA: klo 12 ja 14 JÄRVIEN TAMPERE Tampereen komeimmat maisemat Pyhäjärven liplattavilta laineilta nähtyinä. Lähdöt Laukontorilta. Kesto 1,5 tuntia. Liput 6, alle 12-vuotiaat aikuisen seurassa ilmaiseksi. Laivalla (m/s Silver Moon tai m/s Tampere) A-oikeuksin varustettu ravintola. Ennakkovaraukset Suomen Hopealinjan toimistosta (Laukontori 10 A 3) tai puh ja , faksi Tampereen päivänä su lippujen myynti suoraan laivasta. MUISTOJEN JA KULTTUURIN FINLAYSON Tampereen päivä Finlaysonin alueella klo 10 TV2:ssa jumalanpalvelus Finlaysonin kirkosta. Jumalanpalveluksen taltiointi oli klo 10. klo 10:stä alkaen Kaupunkisuunnistus Finlaysonin alueella. Osallistumismahdollisuus koko päivän, kuponkeja yrityksistä ja museoista, palautus Wayne s Cafe, Siperian liikekeskus. klo Werstaan näyttelyt avoinna, Väinö Linnan aukio, vapaa pääsy. klo Pumpuliplikkojen kahvitauko. Museokahvila Valpurissa sumppia ja Väinön evästä. klo Esirippu nousee teatteritapahtuma Finlaysonin Siperiassa. Tamperelaiset pikkuteatterit esittäytyvät: Teatteri 2000, Ahaa-teatteri, Sorin Sirkus, Tampereen Komediateatteri, Teatteri Mukamas, Teatteri Telakka ja Tampereen Ylioppilasteatteri. klo Muistoja ja musiikkia Museokahvila Valpurissa. Werstas toivottaa finlaysonilaiset tervetulleiksi muistelemaan Finlaysonia aikana, jolloin tehdas toimi Tampereen keskustassa. Muistelutilaisuudessa on mahdollisuus nousta Valpurin esiintymislavalle kertomaan muistojaan. Tätä varten muistelijoita pyydetään ilmoittautumaan kahvila Valpurissa klo tilaisuuden vetäjälle Hanna Yli-Hinkkalalle. Muisteluiden lomassa kuullaan harmonikkamusiikkia. klo Killinpeluu -kilpailu. Moro - lehden Killinpeluu euron kolikoilla Itäisellä kadulla. klo 12, 13, 14 ja 15 Puuvillaa, plikkoja ja patruunoita, opastetut kierrokset Finlaysonin alueella. Kokoontuminen Väinö Linnan aukiolla. Kesto 1 tunti. Vapaa pääsy. klo Grafiikanpaja Himmelblaussa avoimet ovet. Työnäytöksiä, laaja kotimaisen grafiikan kokoelma. klo Finlayson 150 vuotta. Puolen tunnin välein lyhytelokuva (1970) puuvillan ja kankaiden valmistuksesta Pub Höyryssä Siperian liikekeskuksessa. klo 12- puoleen yöhön Tampere-karaoke. Tuttujen tamperelaisten laulujen yhteistahdissa Klubi 54:ssä, Media 54-rakennus, Satakunnankatu 18. Yleisöluennot auditorio Väinössä: klo 15 Prof. Viljo Rasila: Finlaysonin tehtaan merkitys Tampereen kaupungille. klo FM Jarmo Lehtinen: Puuvillatehtaan hevoskaravaanit Finlaysonin tehtaan kuljetusjärjestelmä ennen rautateitä. Valokuvauskilpailu Finlayson tänään elämää, yrityksiä ja arkkitehtuuria. Kilpailuun ilmoittautuminen kaavakkeella pe mennessä FotoTime Zoneen, josta saa värifilmirullan. Kuvat tai filmirulla on palautettava mennessä, ja kehitetyistä kilpailukuvista saa 50 %:n alennuksen. Voittaja ratkaistaan yleisöäänestyksellä Kuvat ovat esillä Time Zonen edustalla Finlaysonin Media 54 rakennuksen aulassa. Voittaja julistetaan Voittaja saa palkinnoksi valokuvaustarvikkeita. TIISTAI klo Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen ja varapuheenjohtajat Pauli Ruoholahti ja Rosa Meriläinen kuntalaisten tavattavissa Hervannan kirjastossa, Insinöörinkatu 38. klo 13 Teknisen luovuuden palkinnonjako Raatihuoneessa kutsuvieraille. klo Raatihuoneen juhlavastaanotto kutsuvieraille. Tampereen päivän kunniaksi kaupungin laitoksissa liputetaan ja Tiedustelut: tiedotussihteeri Tuula Ala-Honkola, puh Tampereen kaupunginhallitus

10 10 Alttoviulisti Tarja- Leena Saari luonnehtii Tampere Filharmonian syksyn ohjelmaa houkuttelevaksi. Kuvanveistäjä Radoslaw Gryta seuraa, miten Kivikirjasto asettuu paikoilleen Aleksis Kiven kadulle. Kivikirjasto paljastetaan Aleksis Kiven kadulla Tampereen päivänä paljastetaan Aleksis Kiven kadun uudella kävelykatuosuudella kuvanveistäjä Radoslaw Grytan seitsemäntoistaosainen teoskokonaisuus Kivikirjasto. Teoksen keskeisin osa koostuu kolmestatoista kadun pintaan upotetusta graniittilaatasta, joihin on kaiverrettu sitaatteja Tampereella asuneiden ja vaikuttaneiden kirjailijoiden teksteistä. Teokseen kuuluu myös yksi talon seinään kiinnitettävä ja kaksi katutilaan sijoittuvaa veistosmaista kappaletta, joiden pintaan on kaiverrettu tekstejä. Kaikki kivet on valmistettu mustasta graniitista. Lisäksi Kuvataidekoulu juhlii leikkien Rokkia Vuoltsulla Toimintakeskus Vuoltsulla järjestetään ilmainen rock-konsertti Tampereen päivän kunniaksi sunnuntaina kello Konsertissa esiintyvät nuoret tamperelaisbändit Negative, Bloodpit, Rustycharm ja Splunk Nut. Musiikillinen tarjonta vaihtelee punkista metalliin ja hard rockiin. Bändit ovat olleet kasassa joitakin vuosia, joten luvassa on tuoretta mutta harjaantunutta esiintymistä. teokseen kuuluu tammi, joka on istutettu kadun keskivaiheille pehmentämään kadun yleisilmettä. Kivikirjasto on taideteos, jonka tarkoituksena on välittää viestejä ja tunnelmia ihmiseltä ihmiselle ja tarjota kulkijoille evästyksiä ja pohdiskeltavaa matkan varrelle. Tavoitteena on myös siirtää arvokasta kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle. Teos ei ole muistomerkki vaan kunnianosoitus niille merkittäville kirjailijoille, jotka omalta osaltaan ovat olleet vaikuttamassa siihen, että Tampere tunnetaan kirjailijoiden kaupunkina. Tee naamio ja näyttele sillä! Tai osallistu pajumajan rakentamiseen. Vai haluatko painaa T-paidan itsellesi? Tiedätkö mikä on valööri - voit voittaa palkinnon! Tampereen lasten ja nuorten kuvataidekoulun toiminnan alkamisesta tulee tänä syksynä kuluneeksi 20 vuotta. Juhlanäyttely on esillä Haiharan Taidekeskuksessa saakka. Kuvataidekoulu tarjoaa Haiharan kartanossa Tampereen päivänä klo juhlaohjelmaa eli työpajoja, leikkejä ja kilpailuja. Päivän tarkka ohjelma on esillä Haiharan taidekeskuksessa ja kuvataidekoulun kotisivulla osoitteessa kuvata.htm. Osassa ohjelmaa säävaraus. Tapahtuman järjestävät Tampereen kaupungin lasten ja nuorten kuvataidekoulu ja Tampereen kaupungin kulttuuritoimi Pääesiintyjä Negativesta on julkisuudessa ennustettu rockmusiikin seuraavaa suurta nimeä. Tesoman koulun kellarissa syntynyt bändi kasvoi paikalliseksi legendaksi nuorisokeskuksen suojissa, ja kasvatti suosiotaan myös Turussa ja pääkaupunkiseudulla energisellä lavaesiintymisellään. Harrastehulabaloo Pirkkahallissa Koululaisten liikunta- ja harrastetapahtuma klo Kaikki vapaa-ajan toiminnot yhtä aikaa esillä. Aikuiset myös tervetulleita tutustumaan. Vapaa pääsy! Järjestäjinä Tampereen kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut, yleissivistävä koulutus, liikennelaitos sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu. Tampere Filharmonia Tampere Filharmonia esittää tällä kaudella Beethovenin yhdeksän sinfonian sarjan. - Beethoven sopii erinomaisesti Tampere Filharmonialle. Elokuun alussa orkesteri jätti taakseen Tampereen kaupunginorkesteri -nimen ja kasvoi 92 muusikon soittajistoksi. Suuri sinfoniaorkesteri soittaa suurta musiikkia, sanoo Filharmonian markkinointi- ja tiedotussihteeri Outi Viitasalo. Syyskuun alussa orkesteri aloitti Beethovenin viimeisellä, yhdeksännellä sinfonialla. Syksyn ja kevään mittaan edetään kohti ensimmäistä sinfoniaa. - On hienoa saada soittaa nyt kaikki Beethovenin sinfoniat! Muutenkin kauden ohjelma on niin yleisölle kuin soittajallekin todella houkutteleva, iloitsee orkesterin alttoviulisti Tarja-Leena Saari. Aina toivotulta Mozartilta kuullaan tuttu 40. sinfonia, Taikahuilu-alkusoitto ja huilukonsertto. Konserton solistina esittäytyy orkesterin huiluryhmän uusi äänenjohtaja Elina Vuorela. Toinen oma solisti, soolosellisti Pauli Heikkinen, soittaa Ernest Blochin haikeankauniin Schelomo-konserton. Vahvan romanttinen on myös Rahmaninovin toinen sinfonia. Solistivieraat tuovat mukanaan mielenkiintoista kuultavaa. Kaija Saarikettu soittaa William Waltonin viulukonserton, Jouko Harjanne Rodion Stsedrinin trumpettikonserton ja Eero Heinonen Selim Palmgrenin 3. pianokonserton. Tuuleta mieltäsi Mielenterveysviikon yleisötapahtuma pääkirjasto Metsossa (luentosali 1) tarjoaa Beethoven-sarjan klo Oma tupa - oma lupa, nuori muuttaa omaan kotiin. Illan käsikirjoitus yleisön, toteutus Tampereen tarinateatterin. Kuultavana on myös runsaasti Sibeliusta. - Sibeliuksen 3. sinfonian muistan hyvin jo opiskeluajalta, kun Sibelius-Akatemian orkesterin kiertueella se soitettiin kymmenen kertaa, kertoo Tarja-Leena Saari. Kolmas sinfonia soitetaan nyt Jorma Panulan johdolla. Ohjelmassa ovat myös 6. sinfonia, urkukappale Intrada orkesterisovituksena sekä itsenäisyyspäivän konsertissa itseoikeutetusti Finlandia. Konsertin huipennuksena on Metsänhaltija-runoelma, johon liittyvä teksti kuullaan nyt ensi kertaa suomeksi. Kertojana on näyttelijämestari Lasse Pöysti. Erityisesti Tarja-Leena odottaa konserttia, jonka virolaiskapellimestari Olari Elts on suunnitellut nimenomaan nuorille. Konsertti on samalla orkesterin Nuori Kuuntelija -nuorisoklubilaisten oma konsertti. - Ohjelmassa ovat John Adamsin vikkelä fanfaari, suositun kiinalaissäveltäjä Tan Dunin konsertto vesilyömäsoittimille, Debussyn klassinen Kuutamo ja japanilaisen Toru Takemitsun Sukupuu-sarja orkesterille ja kertojanäänelle. Kiehtova ohjelma - ja sopii varmasti paitsi nuorille myös entisille nuorille, vakuuttaa Tarja-Leena Saari. Tampere Filharmonia netissä: klo Lasketko lampaita käännätkö kylkeä? Unihäiriöistä kertoo mielenterveyshoitaja ja unikouluttaja Lea Lintunen. Rentoutus, suggestoterapeutti Tony Färding klo Jos sun lysti on Lasten, vanhempien ja isovanhempien yhteisiä perinneleikkejä. Leikittäjänä Maija Salo musiikkileikkikoululaistensa kanssa. Mukana myös Hilarius hiiri ja Vaavinkaiset. Tapahtuman järjestävät Tampereen kaupunki ja Kela eri mielenterveystyötä tekevien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Ennen tilaisuuden alkua järjestäjät esittelevät toimintaansa Metson yläaulassa.

11 11 Tanskalainen voileipä. Teemu Saukkonen Ansa, 2000, öljy ja vaha kankaalle, 244 x 332 cm (2-os.). Sara Hildénin taidemuseo Tampereen taidemuseo Teemu Saukkonen saakka Sara Hildénin taidemuseon näyttely esittelee Teemu Saukkosen tuotantoa takautuvasti vuodesta 1982 uusimpiin, tätä näyttelyä varten tehtyihin teoksiin. Näyttely kattaa museon molemmat kerrokset. Näyttely järjestetään yhteistyössä taiteilijan kanssa ja se on esillä vain Tampereella. Saukkosen taiteen läpikäyvänä teemana on fyysisyys, joka ilmenee erilaisina kollaasiratkaisuina, vaihtelevan paksuisina väripintoina, mutta myös teosten suurena kokona. Hän maalaa suoraan lattialla olevalle kankaalle, jolloin väriä voi myös kaataa ja roiskia. Saukkosen uusimmissa teoksissa on tuttua maalauksellisuus ja rikkaasti toteutetut kuvioaiheet. Teosten nimet ovat osuvia ja usein johdattelevia, joskin aiheeseen liittyy aina arvoituksellisuutta ja viitteitä sekä suurista että pienistä kertomuksista. Sara Hildénin taidemuseo Särkänniemi avoinna ti-su puh Tove Jansson -muistonäyttely saakka Muistonäyttelyssä on esillä öljyvärimaalauksia, piirroksia Garm-aikakauslehteen, sarjakuvia, kuvituksia muiden kirjailijoiden julkaisuihin, muumiaiheisia teoksia ja kirjallisia töitä. Osmo Rauhala Vuoden nuori taiteilija 1992 Osmo Rauhala on tunnetuimpia suomalaisia nykytaiteilijoita. Tämä näyttely kokoaa yhteen keskeiset teemat ja teokset kuluneen kymmenen vuo- den ajalta. Osa teoksista on ensi kertaa esillä Suomessa ja osa on aivan uusia töitä. Näyttely on taiteilijan väliraportti, joka kertoo myös, mitä nuorelle taiteilijalle tapahtuu hänen ensimmäisen laajan näyttelynsä jälkeen. Sekä Suomessa että New Yorkissa asuva Osmo Rauhala on pitänyt oman näyttelyn Tampereella viimeksi vuonna Tampereen taidemuseo Puutarhakatu 34 puh , avoinna ti-su klo Muumilaakso etsii muumitietäjää Hopean virtaa -näyttelyssä ovat esillä mm. rintaneula vuodelta 1963, kermakko vuodelta 1840 ja viinipikari vuodelta Vapriikin syksy Chihuly Vapriikissa Amerikkalaisen, maailman lasitaiteen kärkinimiin kuuluvan Dale Chihulyn teoksia 1970-luvulta nykypäivään. Chihuly on tunnettu erityisesti suurikokoisista ja värikkäistä installaatioistaan. Backlight 02, kansainvälinen valokuvatriennaale Näyttely esttelee mm. suomalaista, sveitsiläistä ja argentiinalaista nykyvalokuvaa sekä Backlight valokuvakilpailun satoa. Mukana myös valokuvanäyttelyt Marcos López: Pop Latino ja Juha Allan Ekholm: Keskipäivän haave. Marja Pirilä: Camera Obscura, sisätila/ulkotila Marja Pirilän valokuvat leikittelevät tiloilla: mikä valokuvassa kuuluukaan sisätilaan, mikä on sinne heijastettua ulkotilaa ja millaista mielen tilaa kuva heijastaa. Teuvo Mäkisen valokuvia tamperelaista historiaa valokuvin Perustamperelainen Teuvo Mäkinen syntyi vuonna 1897 verkatehtaalaiseen työläiskotiin. Hän valmistui koneteknikoksi ja työskenteli Finlaysonin puuvillatehtaassa. Teuvo Mäkinen valokuvasi Tamperetta pääosin ja luvuilla. Hän oli kiinnostunut kaikista teknisistä laitteista mm. kidekoneista ja radioista. Valokuvanäyttely esittelee Mäkisen työtä, läheisiä, rakkaimpia kuvauskohteita ja tietenkin hänen kotikaupunkiaan Tamperetta. Teuvo Mäkisen negatiivin kokoelma saatiin Tampereen museoiden kuva-arkiston haltuun vuonna Hopean virtaa, tamperelaista hopeasepäntaitoa Hopean virtaa on jatkunut Tampereella runsaat kaksi vuosisataa ja kaupungissa on työskennellyt yli 180 toiminimeä tai seppää, jotka ovat valmistaneet sekä ainutkertaisia esineitä että tavallisen kansan tarvitsemia sarjavalmisteita. Näyttelyyn on valittu esineitä kermakoista koruihin ja kaikki hopea-aarteet on poimittu Tampereen museoiden omasta kulta- ja hopeakokoelmasta. Pirkanmaa matka maakunnan historiaan Suomen historian pikkujättiläinen, joka vie aikamatkalle esihistoriasta tähän päivään. Omin silmin on helppo nähdä, miten korkea jääseinämä peitti Tamperetta tai miten hieno lasiastiasto kuului Finlaysonia johtaneille Nottbeckeille. Teollisuushistorian ystävät voivat kurkistaa tehtaiden arkeen ja metalliteollisuuden vaiheisiin masuunista Tampellan viimeisiin vaiheisiin asti. Suomen Jääkiekkomuseo Jääkiekkomuseo esittelee suomalaista jääkiekkoilua 1920-luvun ensimmäisistä peleistä alkaen. Jääkiekkomuseossa on mm. esillä Suomen MM-pokaali vuodelta 1995 tai maalisimulaattorissa pääsee kokeilemaan omaa maalintekotaitoaan. Museokeskus Vapriikki avoinna ti, to-su klo 10 16, ke klo Veturiaukio 4, Tampellan alue puh Muumilaaksossa on tänä vuonna haluttu erilaisin tempauksin syventää koululaisten tietoa kirjailija ja kuvataiteilija Tove Janssonista sekä hänen muumitarinoistaan. Kuluvan syksyn aikana ratkotaan tamperelaisten koulujen muumitietäjät. Tietovisa on suunnattu erityisesti tamperelaisten ala-asteen koulujen neljänsien ja viidensien luokkien oppilaille. Tietovisan kysymykset koskevat kirjailija Tove Janssonia ja hänen muumikirjojaan. Voittajat palkitaan ja voittajajoukkueen jäsenten koko perhe pääsee nauttimaan kunniajäsenyyden eduista. Tietovisan ohjeet löytyvät Internetistä Muumilaakson Musti-sivuilta Lukeville lapsille on tehty Muumipeikon ja Nipsun seikkailukierros, joka jatkuu vielä vuoden 2003 huhtikuulle. Kierroksen voi tehdä yksin, aikuisen kanssa, parittain tai pienessä oppilasryhmässä kartan ja ohjekirjasen mukaan. Tampereen museoissa toteutettu Taite-projekti jatkaa syksyllä toimintaansa Muumilaaksossa. Museoelämyksiä on luvassa päiväkotilapsille ja ala-asteen oppilasryhmille. Muumilaakso Hämeenpuisto 20 puh avoinna ti-pe klo 9-17, la-su klo

12 12 Palvelukeskus on Einelle ja Tertulle toinen koti Eine Liimataisen taideteosta kannattelevat hänen lisäkseen Pispan askarteluohjaajat Aila Mäkelä ja Sirpa Sáren. K enkäkauppias evp Eine Liimatainen esittelee ylpeänä koristeellisesti maalattua ikkunalasia. Se on lahja vävylle. Einen käsistä on lähtenyt muutakin kaunista. Pispan palvelukeskuksen askartelutiloissa on valmistunut mm. shaaleja, kaitaliinoja, painettuja kankaita, tauluja ja lasimaalauksia. - Olen aina kuvitellut, etten osaa tehdä käsilläni juuri mitään. Olin kai väärässä. Täällä on hyvät tilat harrastaa ja erinomaiset askartelunohjaajat, sanoo Liimatainen. Hän tunnustaa, että Pispan palvelukeskus on merkinnyt muutenkin erittäin paljon. Se on avain tasapainoiseen eläkeläiselämään. Noin 17 vuotta kenkäkauppaa pyörittänyt yrittäjä joutui eläkkeelle jäädessään ikään kuin tyhjän päälle. Pitkät työpäivät olivat merkinneet sitä, että omaa vapaa-aikaa oli vähän. Kun työ sitten loppui, neuvoton olo yllätti aktiivisen ihmisen. - Onneksi löytyi tämä Pispan palvelukeskus ja sen tarjoamat harrastusmahdollisuudet. Se täytti elämäni tyhjän tilan. Nyt Eine Liimatainen ajaa autollaan lähes joka arkipäivä Tasanteelta Pispalaan. - Odotan oven takana jo ennen puolta yhdeksää ja lähden tavallisesti pois siinä puoli neljän tietämillä. Teen siis täyden työpäivän, myhäilee Eine. Työpäivään kuuluu tietysti edullinen ruokailu ja ahkeruuskahvit, joilla askartelutiloissa ahertava joukko palkitsee itseään. - Tästä on muodostunut vähitellen oma yhteisönsä, jossa toinen auttaa toistaan. Ohjaajien merkitys on tärkeä. Heiltä saa hyviä vinkkejä. Pyörällä Multisillasta Pispan palvelukeskuksen askartelutilojen suurkäyttäjiin kuuluu myös Kiihtelysvaarasta Tampereelle 1960 muuttanut Terttu Hollanti. Innokkuutta kuvaa hyvin se, että hän polkee pyörällä kotoaan Multisillasta Pispalaan keväästä syksyyn. Muina aikoina hän istuutuu bussin kyytiin. Mm. ompelijana ja saumaajana itsensä tamperelaisissa tekstiilitehtaissa työvuosinaan elättänyt eläkeläinen käy palvelukeskuksessa muutaman kerran viikossa. - Ihminen tulisi hulluksi, jos jäisi neljän seinän sisälle. Askartelumahdollisuuksien lisäksi palvelukeskus tarjoaa paikan tavata muita ihmisiä. Se on ainakin minulle hyvin tärkeää. Tämä on minulle toinen koti. Askartelu on Tertulle myös kuntoutusta. Taannoinen halvaus on enimmiltään taakse jäänyttä elämää, mutta sormet tarvitsevat harjoitusta. Sitä tulee kutomalla, ompelemalla, maalaamalla tai kangasta painamalla. Hollanti sanoo, että askartelupisteisiin kokoontuvia yhdistää työhulluus. Joukko tekee yhdessä myös retkiä. Terttu kiittää myös Pispan palvelukeskuksen askarteluohjaajia, joita pätevämpiä ei löydy. - Yleensä täällä mahtuu hyvin työskentelemään. Poikkeuksena on joulun tienoo, jolloin ihmiset havahtuvat lahjojen tekoon.. Palvelukeskukset ovat osa ennaltaehkäisevää vanhustenhuoltoa Tampereen kaupungilla on neljä palvelukeskusta, joiden lisäksi myös yksityiset palveluntuottajat tarjoavat ikäihmisille vaihtoehtojaan. Tampereen ensimmäinen palvelukeskus rakennettiin jo 1973 Takahuhtiin. Tuorein ja käyttäjämäärältään suurin on Tammelan palvelukeskus. Toiseksi suurin on Pispan ja pienin Nekalan palvelukeskus. Palvelukeskuksissa on monipuolisia toimintoja ohjatusta askartelusta ja fysioterapiasta saunaan ja päivätansseihin. - Kyse on ennaltaehkäisevästä vanhustenhuollosta. Asiakkaiden saaminen liikkeelle on jo arvo sinänsä. Virkistys- ja harrastustoiminta tuottaa monen elämään paljon lisäarvoa, sanoo Tammelan palvelukeskuksen johtaja Marjatta Helminen. Tammelassa tarjotaan palveluita myös huonokuntoisille asiakkaille. Maanantaista perjantaihin toimivat Kyllikki-, Annikki- ja Kullervo-ryhmät koostuvat huonokuntoisista ikäihmisistä, jotka haetaan palvelukeskukseen aamulla kotoa pikkubussilla. He ovat Tammela-keskuksessa aamusta iltapäivään. - Ote on kuntouttava. Palvelu sijoittuu tavallisen palvelukeskustoiminnan ja laitoshoidon välimaastoon. Näin pystytään tukemaan kotihoitoa ja antamaan lepoa omaisille. Tammela tarjoaa palveluitaan kaikille kaupunkilaisille, mutta asiakkaiden enemmistö on Tammelasta, Kalevasta ja Pyynikin seudulta. Terttu Hollanti käyttää Pispan palvelukeskuksen askartelutiloja mielensä ja kehonsa hellimiseen. Kädentaidot keskiössä Huhtikuussa 1973 ovensa avannut Takahuhdin palvelukeskus toimii neljässä eri tilassa. Johtaja Eeva Jussila sanoo, että kohta 30- vuotias keskus alkaa kaivata remonttia. Tilojen kunto on tällä hetkellä jopa jonkinlainen pullonkaula. Hyvien bussiyhteyksien päässä oleva Takahuhti kerää kuitenkin paljon mm. askartelusta innostuneita ikäihmisiä. Väkeä käy mm. viereisistä Kotilinnasäätiön asunnoista, mutta myös muualta. Juuri mahdollisuus kädentaitojen harjoittamiseen on Takahuhdin palvelukeskuksen ominaispiirre. - Niin kauan kun eläkeikäinen pukeutuu, kampaa hiuksensa ja lähtee kotoaan harrastamaan ja kohtaamaan muita ihmisiä, tilanne on hyvä. Meillä voi jutella muiden kanssa, mutta myös vain katsella, jos niin haluaa. Kynnys on hyvin matala, tiivistää Jussila, joka on työskennellyt Takahuhdissa jo palvelukeskuksen perustamisesta lähtien. Inhimillinen vaihtoehto Simolankadun varrella sijaitsevan Pispan palvelukeskuksen voima on siinä, että monipuoliset palvelut on voitu rakentaa yhden ja saman katon alle. Keskuksen johtaja Hilkka Ojala sanoo, että asiakkaiden keski-ikä on lähes 80 vuotta. Se on enemmän kuin aikoinaan osattiin kuvitella. - Siksi meillä on hyvin tiivis yhteistyö kaupungin kotipalvelun kanssa. Kuljetamme asiakkaita heidän kotoaan palvelukeskukseen. Se, että meillä käy yhä huonokuntoisempia vanhuksia, merkitsee entistä hoidollisempaa otetta. Ojala sanoo, että palvelukeskus tarjoaa inhimillisen ja taloudellisen vaihtoehdon pitää yllä ikäihmisten toimintakykyä ja ehkäistä laitoshoitoa. - Keskeisiä seikkoja ovat tietysti myös vertaistuki ja yhteisöllisyys. Lisätietoja: Nekalan palvelukeskus Muotialantie 38, puh Pispan palvelukeskus Simolankatu 4, puh Takahuhdin palvelukeskus Kirjavaisenkatu 15, puh Tammelan palvelukeskus Itsenäisyydenkatu 21 B, puh Seniori-ikäisille liikuntaneuvontaa Liikuntatoimi järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa seniori-ikäisille liikuntaneuvontaa omakohtaisen liikunnan aloittamiseksi. Maksuttomasta liikuntaneuvonnasta saa tietoa ja käytännön ohjeita oman kunnon kohentamiseen sekä tietoa olemassa olevista liikuntamahdollisuuksista. HERVANNAN VAPAA-AIKAKESKUS Lindforsinkatu 5 Avoinna torstaisin klo Varaa henkilökohtainen aika, puh / Riitta Pekkalin, torstaisin klo 9 10 TESOMAN JÄÄHALLI Tuomarinkatu 7 Avoinna torstaisin klo Varaa henkilökohtainen aika, puh / Tuula Paavola, maanantaisin klo TAMPEREEN UINTIKESKUS, kerhohuone 52 Joukahaisenkatu 7 Avoinna torstaisin klo Varaa henkilökohtainen aika, puh / Minna Niemelä, maanantaisin klo 13 14

13 13 Tampereen kaupunki esittelee palvelujaan Hyvä ikä -messuilla Eläkeläisten kulttuurikerhoja eri puolilla kaupunkia Tampereen kaupunki esittäytyy Pirkkahallissa järjestettävillä Hyvä ikä-messuilla. Kaupungin osastolta saa neuvoja ja opastusta kaupungin eri toimialojen palveluista ikäihmisille. Mukana ovat sosiaali- ja terveystoimi, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi sekä puistoyksikkö. Tietoa saa myös asuntotoimen ja vammaispalvelujen alaisista asuntojen muutostöistä ja palveluliikenteestä. Osastolla esittäytyy myös Hervannan EU-ohjelmaan sisältyvä Herpertti-projekti. Ulkona opastaa NettiNysse. Sisäänpääsymaksu on 8 euroa. 50 % alennukseen oikeuttavan messujen kävijäesitteen voi hakea itselleen mm. Tampereen kaupungin kunnallisasiain neuvonnasta, Aleksis Kiven katu C. Hyvä ikä -messut Pirkkahallissa torstaina klo 9 18 ja perjantaina klo Tampereen kaupungin kulttuuritoimen ylläpitämät kulttuurikerhot ovat avoimia kaikille tamperelaisille ikäihmisille. Kerhot kokoontuvat viikoittain eri puolilla kaupunkia. Kerhoissa on paljon ohjelmaa: siellä keskustellaan alustusten pohjalta kulttuuriperinteestä, liikunnasta, ihmissuhteista, lauletaan yhdessä, nautitaan musiik kiesityksistä, kuullaan luentoja, lausuntaa, käydään taidenäyttelyissä ja museoissa. Kansantanssia aloittelevat, esiintyjäryhmät ja runopiiri toimivat omina erityis ryhminään. Lisätietoja saa kulttuuritoimistosta, Puutarhakatu 11 puh tai Liikunta on osa hyvää ikää Liikunnan monet mahdollisuudet 60+ ihmisille ovat näyttävästi esillä Hyvä ikä 2002 erikoismessuilla. Koko B-hallin täyttävälle Liikuntatorille on koottu kiinnostava valikoima ikäihmisille sopivia liikuntamuotoja. Esittelijöinä ovat tamperelaiset eläkeläis- ja veteraanijärjestöt, urheiluseurat ja muut yhdistykset, joita on mukana yli 30. Ikäihmisten Liikuntatori on tässä laajuudessa ensimmäinen koko maassa. Tori muodostuu kahdeksasta osastosta: voima ja kestävyys, tanssit, pelit, jumpat, rullaluistelu, ulkoliikunta, vesiliikunta ja liikuntaneuvonta. Messuyleisöllä on oiva mahdollisuus kokeilla alan harrastajien ja ammattilaisten opastuksella mieleisiään liikuntalajeja. Liikuntatorille tulijan kannattaakin pukeutua niin, että voi halutessaan itse kokeilla ja etsiä omaa lajiaan. Liikuntatorilla nähdään myös eri liikuntalajien näytöksiä katkeamattomana virtana. Liikuntamuodoista ovat esillä kuntosaliharjoittelu, soutuspinning, rullaluistelu, seni- oritanssi, kansantanssi, kuntotanssi, vakiotanssi, lavatanssi, pyörätuolitanssi, argentiinalainen tango, pehmolentis, boccia, kävelysähly, istumalentopallo, petanque, perusjumppa, tuolijumppa, jooga, taiji, venyttely, miesten jumppa, sauvakävely, suunnistus, ratagolf, hiihto, uinti, avantouinti ja vesivoimistelu. Liikuntaneuvontaa torilla antavat liikunnanohjaajat ja fysioterapeutit. Heiltä saa tietoa Tampereen liikuntaryhmistä ja he opastavat liikuntaan liittyvissä muissakin asioissa. Tasapainon ja puristusvoiman testauskin luonnistuu. Neuvontapisteestä saa lisäksi materiaalia, mm. Tampereen 60+ -liikuntapalveluopas on jaossa samoin Kunnossa Kaiken Ikää kalenteri. Liikuntatori on osa valtakunnallista Kunnossa Kaiken Ikää KKI-kampanjaa. Torin on suunnitellut ja sen toiminnasta vastaa KKI 60+ Tampere, jonka muodostavat Tampereen kaupungin liikuntatoimi, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ja Elonpolkuja-yhteistyöverkosto. Ikäihmisten tapahtumapäivä Keskiviikkona klo Tullikamarin Pakkahuoneella, sisäänkäynti rautatien puolelta Kaikille avoin ikäihmisten liikuntatapahtuma. Palveluesittelyjä, ohjelmaa ja yhdessäoloa. Tapahtumaan voi tulla klo silloin kun itselle sopii ja viipyä pidemmän tai lyhyemmän ajan. Monipuolista ohjelmaa klo Tulomusiikkia ja tapahtuman avaus Lapset esiintyvät Muotia ja kädentaitoja Takahuhdista Valtuustoryhmien edustajat paneelikeskustelussa Yhteislaulua Kansanlauluista Malmsteeniin laulattajina Uotilat ja Tuula Kivistö Tilaisuus päättyy Juontajana Matti Heinivaho Vapaa pääsy - Tervetuloa! Lisätietoja tapahtumasta! Ohjelman voi noutaa lähtien kunnallisasiain neuvonnasta, kaupungin virastotalosta, Aleksis Kiven katu C tai kulttuuritoimen palvelupisteestä Puutarhakatu 11. Koko tapahtuman ajan Ikäihmisille tarkoitettuja palvelujaan esittelee yli 30 järjestöä, ev.lut. seurakuntayhtymä ja kaupunki Terveyspisteessä mm. verenpaineen mittausta Puffetista pullakahvit 2 Tapahtuman järjestää Elonpolkuja -yhteistyöverkosto Mukana Tampereen kaupunki, ev.lut. seurakuntayhtymä, veteraani- ja eläkeläisjärjestöjä, oppilaitoksia sekä muita yhteisöjä. Kaupunki kannustaa hissien rakentamiseen Tampereen kaupunki tukee omalla panoksellaan hissien rakentamista vanhoihin kerrostaloihin. Hankkeisiin saa valtion korjausavustusta prosenttia ja kaupungin hissiavustusta 10 prosenttia rakennuskustannuksista. Kaupunki on varautunut käyttämään viiden vuoden aikana hissiavustuksiin yhteensä euroa. - Tampereella edetään hissien rakentamisessa hiljakseen, toteaa korjausneuvoja Eeva- Liisa Anttila kaupungin asuntotoimesta. Tänä vuonna korjausavustusten hakuaikana jätettiin kaksi suunnitteluavustushakemusta. Tampereella on yli 700 kolmi- tai nelikerroksista hissitöntä taloa, joista valtaosa on rakennettu ja 1970-luvuilla. Kaupunki toivoo, että avustukset innostaisivat nykyistä useampia taloyhtiöitä rakennustöihin. Eeva-Liisa Anttila muistuttaa, että hissi helpottaa kulkemista ja parantaa näin asumisen laatua. Hissi lisää myös turvallisuutta sekä nostaa asunnon arvoa. Hissihanke vaatii aina rakennusluvan, jota käsiteltäessä selvitetään myös palo- ja pelastustoimen vaatimukset. - Rakennusvalvontavirastoon on syytä olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mikäli porrassyöksyjä suunnitellaan kavennettaviksi tai hissi on rakennettava rakennuksen vaipan ulkopuolelle, Eeva- Liisa Anttila muistuttaa. Hissin rakentamiskustannuksiin vaikuttavat rakennustekniset työt, kuilun rakenne, tarvittavien pysähdysten määrä sekä ilmanvaihdon ja paloturvallisuuden ratkaisut. Yhtiökokouksessa voidaan tehdä enemmistöpäätös hissin hankkimisesta, jolloin kustannukset peritään samansuuruisella vastikkeella kaikilta osakkeenomistajilta. Yksimielisen yhtiökokouksen päätöksen vaatii ratkaisu, missä kustannuksia peritään muulla tavoin eli esimerkiksi ylimmissä kerroksissa asuvat sitoutuvat maksamaan muita enemmän. Valtion hissiavustusta voi hakea ympäri vuoden, ja valtion päätöksen jälkeen kaupunki myöntää oman lisäavustuksensa. Lisätietoja antaa korjausneuvoja Eeva-Liisa Anttila, puh

14 14 Puistosuunnittelijat miettivät jo ensi kesän leikkipaikkoja Ensi kesän puistojen ja leikkipaikkojen kunnostukset sekä uusien puistojen hahmotus ovat jo puistoyksikön suunnittelijoiden työpöydillä. Asukkaiden toiveita erityisesti työlistalla olevista kohteista kuunnellaan mieluiten suunnittelun alkuvaiheessa herkällä korvalla. Vuosittain peruskorjataan kymmenkunta Tampereen noin 360 leikkipaikasta. Etusijan saavat esi- SYKSYLLÄ 2002 SUUNNITELTAVIA KOHTEITA KARTAN PUISTON NIMI KAUPUNGINOSA MITÄ SUUNNITELLAAN SUUN- Toiveet suunnittelua NRO NITTELIJA varten viimeistään PUISTOJEN RAKENTAMINEN 1 Karosenpuisto Kaukajärvi leikkipaikka, kenttä, väylät PH Kirkkosuo Aakkula,Turtola Aakkulan leikkipaikka ja Pullerikin leikkialue PH Salviapuisto Kaukajärvi käytävät, nuorten oleskelupaikka, vihertyöt PH Härmälän rantapuisto Rantaperkiö leikkipaikka MT Juurespuisto Rahola leikkipaikka, istutuksia MT Pispanaro Ala-Pispala maisemointi MT Kolmelanranta Tasanne kevyen liikent. väylä, pintatyöt, maisemointi PH VIHERALUEIDEN PERUSKORJAUS 8 Hutikonpuisto Kaarila leikkipaikan peruskorjaus MT Uudenkylänpuisto Uusikylä leikkipaikan peruskorjaus PH Vaarinmaa Epilänharju leikkipaikan peruskorjaus MT Verkatehtaanpuisto Kyttälä b käytävät, rakenteet, istutukset RH LEIKKIPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TUOTETURVALLISUUSLAIN MUKAISIKSI 12 Juvelanpuisto Vehmainen välineiden uusiminen ja täydentäminen PH Koskipuisto Kyttälä a leikkivälineiden uusiminen RH Mikkolankadun leikkipaikka Leinola välineiden ja kalusteiden uusiminen PH Sotkanpuisto Amuri a leikkipaikan peruskorjaus MT Uuninperänpuisto Lamminpää leikkipaikan peruskorjaus MT Vaakonpuisto Epilä - Kaarila leikkipaikan kunnostus / siirto MT merkiksi sellaiset alueet, joille on muuttanut paljon uusia lapsiperheitä. Uusia puistoja rakennetaan uusille asuinalueille, ja keskustan puistojen ilme pidetään edustavana. Koululaisten reitit ovat myös tärkeitä. Keskustan alueella uusitaan muun muassa Koskipuiston suosittu Pikku Kakkosen leikkipaikka sekä Verkatehtaanpuisto Hämeensillan eteläpuolella Hatanpään valtatien kupeessa. Lännessä uudelle Teeri-Villilän alueelle rakennetaan Juurespuisto. Vaakonpuiston länsipään leikkipaikan mahdollista siirtoa mietitään. Koillisella alueella kunnostetaan Vehmaisten Juvelanpuistoa sekä uusitaan Mikkolankadun leikkipaikka Leinolassa. Kaukajärvelle rakennetaan uusi Karosenpuisto sekä uuden koulun naapuriin Salviapuisto. Tasanteella rakennetaan Kolmelanrannan kevyen liikenteen yhteyksiä ja suunnitellaan uimarannan kunnostusta. Puistojen ja leikkipaikkojen käyttäjät voivat esittää ensi vuoden puistotöitä koskevia toiveita ja ehdotuksia puistoyksikköön. Lähettäkää kommentit mieluiten kirjeitse tai sähköpostilla. Oheisessa listassa on lisää kohteita sekä toiveiden viimeinen palautuspäivä. Puistoyksiköstä saa lisää tietoja suunnittelukohteista. Suunnittelijat puhelinnumero RH Reijo Huppunen PH Pirkko Huttunen MT Marjaana Tuoriniemi Postiosoite: Tampereen kaupunki, Puistoyksikkö PL TAMPERE Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: Puistoyksikön Internet-sivut osoitteessa:

15 Kiitos vastauksestanne! 15 PUISTOYKSIKÖN AVOINTEN OVIEN ASUKASTILAISUUDET kartta Kaupunginosat, joita tilaisuus koskee Asukastilaisuuden paikka ja osoite Päivä ja aika 1 Lielahti, Ryydynpohja, Lintulampi, Pohtola, Niemi, Lentävänniemi Lentävänniemen koulu, ke Lentävänniemenkatu 3 klo Kissanmaa, Ruotula, Uusikylä, Huikas, Hakametsä, Takahuhti, Ristinarkku, Ristinarkun koulu, ke Pappila, Niihama Hanhenmäenkatu 2 klo Lamminpää, Tohloppi, Epilänharju, Ristimäki, Tesomajärvi, Ikuri, Lounaskahvila Wihreä Puu, ke Haukiluoma, Myllypuro, Kalkku, Villilä, Rahola Ristimäenkatu 35 klo Linnaimaa, Leinola, Holvasti, Vehmainen Linnainmaan koulu, ke Linnainmaankatu 12 klo Ylä-Pispala, Ala-Pispala, Tahmela, Santalahti, Hyhky, Epilä, Kaarila Hyhkyn koulu, ke ja Pyhäjärven saaret Mallastehtaankatu 14 klo Finlayson, Tammerkoski, Nalkala, Amuri, Kaakinmaa, Särkänniemi, Nikolain sali (Ortodoksisrk), ke Pyynikinrinne, Tampella, Jussinkylä, Kyttälä, Ratina (rautatie rajana idässä) Suvantokatu 10 A klo Lapinniemi, Lappi, Petsamo, Kauppi, Osmonmäki, Tammela, Tulli, Tampere-talo / talvipuutarha, ti Kalevanharju (Viinikankadun länsip.), Liisankallio, Kaleva, Kalevanrinne Yliopistonkatu 55 klo Atala, Kumpula, Tasanne, Olkahinen Atalan koulu, Pulkkakatu 3 ke klo Vuohenoja (Herv.valtav. itäpuoli), Aakkula, Messukylä, Turtola, Viiala, Kaukajärven koulu, ke Lukonmäki, Hankkio, Haihara, Kaukajärvi, Itä-Hervanta (pohjoisnurkka) Juvankatu 13 klo Rusko, Itä-Hervanta, Pohjois-Hervanta, Etelä-Hervanta, Hervantajärvi, Vapaa-aikatalo / huone 202, 2. krs, ke Vuores Lindforsinkatu 5 klo Kalevanharju (Viinikankadun itäp.), Viiinikka, Järvensivu, Vuohenoja Nekalan koulu, ke (Herv. valtav. länsipuoli), Nekala, Vihioja, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Lounaantie 2 klo Nirva, Veisu, Korkinmäki, Lahdesjärvi, Hallila 12 Hatanpää, Härmälä, Rantaperkiö, Rautaharkko, Sarankulma, Peltolammi, Hatanpään koulu, ke Lakalaiva, Multisilta Haapakuja 2 klo Nurmi, Sorila, Kämmenniemi, Terälahti, Velaatta ym. kylät Sorilan koulu, ke Sorilanraitti 5 klo yleiskeskustelu koko kaupungin viheralueista, kutsutaan erityisesti koko kau- Nikolain sali (Ortodoksisrk), ma pungin alueella toimivat yhdistykset, harrastusjärjestöt ja muut sidosryhmät Suvantokatu 10 A klo 14-20? Viheralueohjelma Asukastilaisuuksissa avoimet ovet Asukastilaisuuksia järjestetään lokakuusta lähtien eri puolilla kaupunkia. Kaikille avoimissa tilaisuuksissa esitellään kunkin alueen viheralueita, leikkipaikkoja ja pelikenttiä karttojen sekä muun materiaalin avulla. Tilaisuuksissa saa myös tietoa puistojen hoitoluokituksesta ja vihersuunnitelmista. Suunnittelijat ja kunnossapitäjät ovat paikalla keskustelemassa, kuulemassa toiveita ja vastaamassa kysymyksiin. Yleisötilaisuudet pidetään alueiden kouluilla tai muissa yhteisissä tiloissa. Ovet ovat auki aina kello Mikäli et ehdi oman alueesi tilaisuuteen voit osallistua myös naapurialueen tilaisuuteen. Keväällä järjestetään kaupungin keskustassa lisäksi vielä yksi kaikille avoin tilaisuus, johon kutsutaan erityisesti koko kaupungin alueella toimivia yhdistyksiä ja harrastusjärjestöjä. Viheralueohjelmasta saat lisätietoja puistoyksikön Internet-sivuilta Osallistu Viheralueohjelman tekemiseen! Kysely kaikille tamperelaisille Viheralueohjelman tekoon voit osallistua ihan heti vastaamalla tässä lehdessä olevaan kyselyyn. Näin voit osaltasi vaikuttaa siihen millaisia viheralueita saat käyttää tulevina vuosina. Kyselyllä selvitetään, millaisia viheralueet mielestäsi ovat tällä hetkellä ja miten niitä pitäisi kehittää. Vastaa siis kyselyyn, leikkaa se irti ja teippaa tai nido kiinni. Postimaksu on jo maksettu. Kyselyyn voit vastata myös puistoyksikön Internet-sivulla. Yhteystietonsa antaneiden kesken arvotaan kolme 20 euron arvoista lahjakorttia kaupunginpuutarhalle. Kyselyyn tulee vastata mennessä. Tampereen viheraluekysely 2002 Viheralueohjelma tehdään seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Kaikkia Tampereen omistamia viheralueita on tarkoitus kehittää jatkossa sen mukaan. Ohjelmassa ovat mukana niin rakennetut puistot kuin luonnonmukaiset puistot sekä virkistys- ja liikunta-alueet unohtamatta kadunvieriä ja julkisten rakennusten pihoja. Lähetä vastauksesi mennessä. Voit vastata kyselyyn myös Internetissä Viheralueiden kehittämisen tarpeet selvitellään yhdessä niiden käyttäjien eli kaupungin asukkaiden kanssa muun muassa kyselyn ja asukastilaisuuksien avulla. Sitten kaupungin eri yksiköistä koottu työryhmä työstää yhdessä alueiden suunnittelemista, rakentamista ja hoitoa koskevat ohjeet. leikkaa tästä 1. Postinumero 2. Syntymävuosi 3. Sukupuoli Nainen Mies 4. Kuinka usein käytte kaupungin viheralueilla? Kesällä Talvella Päivittäin tai lähes päivittäin Muutaman kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa Harvemmin 5. Miten asuinympäristönne nykyiset viheralueet vaikuttavat mielestänne asuinympäristönne arvostukseen? Erittäin kielteisesti Erittäin myönteisesti 6. Mitä seuraavista asioista teette/harrastatte kaupungin viheralueilla? (ympyröikää edessä oleva numero) Miten palvelu on järjestetty asuinympäristössänne? (arvioikaa palvelun toimivuut ta asteikolla 1 5. Jos palvelua ei ole lainkaan, laittakaa rasti ruutuun) Palvelu toimii Palvelu toimii Palvelua erittäin huonosti erittäin hyvin ei ole Teen/harrastan 1 Leikkipuistossa lasten kanssa ulkoilu Lemmikkien ulkoiluttaminen Istuskelu, oleskelu, auringonotto Maisemasta ja luonnosta nauttiminen Luonnon tarkkailu Marjastus ja sienestys Kävely, sauvakävely Juoksu, hölkkä Pyöräily Hiihto Luistelu, jääpelit Rullaluistelu, skeittailu Uinti (uimarannat) Muu liikunta, pelien pelaaminen Muu, mikä? Rajoittaako/haittaako asuinympäristönne viheralueiden käyttöä jokin/jotkin seuraavista asioista? Tarkenna tarvittaessa: 1 Roskaaminen, ilkivalta 2 Hoitamattomuus 3 Melu, saasteet 4 Turvattomuus 5 Alueet liian kaukana 6 Alueet liian pieniä 7 Alueiden toiminnalliset puutteet 8 Muu, mikä? 8. Kuinka tyytyväinen olette oman asuinympäristönne viheralueisiin? Erittäin Erittäin tyytymätön tyytyväinen Viheralueiden riittävyys Saavutettavuus Maisemalliset tekijät Viihtyisyys Kunnossapito Toimivuus lasten kannalta nuorten kannalta ikääntyneiden kannalta liikuntaesteisten kannalta Tampereen asukasmäärä lisääntyy ja uusien viheralueiden tarve kasvaa. Viheralueiden rakentamiseen ja hoitoon käytettävät määrärahat ovat kuitenkin rajalliset. Mihin niitä tulisi ensisijaisesti käyttää? a) viheralueiden rakentamisessa? b) viheralueiden kunnossapidossa? 10. Vapaamuotoisia kommentteja

16 16Viheralueohjelma Tampere saa lisää luonnonsuojelualueita Tampereelle suunnitellaan uusia luonnonsuojelualueita. Epilässä sijaitsevan Vaakkolammen alue ja Aitolahden muutamat tummaverkkoperhosniityt ovat ensisijalla, ja kaavailuissa on myös Vattulan luonnonsuojelualueen laajennus. Tampereella on nykyään 11 luonnonsuojelualuetta ja niiden laajuus on yhteensä 174 hehtaaria. Vaakkolammen-Likokallion alueelle on jo tehty käyttö- ja hoitosuunnitelma. - Alue on lehto- ja kulttuurikasvistoltaan arvokas. Lajistoon kuuluvat mm. isoalvejuuri, lähdetähtimö, kevätlinnunsilmä ja nokkosvieras, ympäristösihteeri Lasse Kosonen kertoo. Vaakkolammen rantametsässä on toistuvasti vieraillut mm. valkoselkätikka ja rannassa on pesinyt sekä pikkutikka että liejukana. Vattulan alueen laajennus liittyy läheisesti meneillään olevaan Kintulammen retkeilyalueen kehittämiseen. Laajennuksen myötä Vattulan luonnonsuojelualueen pintaalaksi tulee 54,7 hehtaaria. Vattulan säästömetsä on Tampereen vanhin luonnonsuojelualue ja myös ainut aarnimetsäalue. Laajennusosassa on ympäristösihteeri Kososen mukaan monipuolista metsä-, suo- ja kallioluontoa sekä joitakin ikihonkia. Alueella on myös kirkkokivi, jonka ympärille kokoonnuttiin pitämään hartaustilaisuuksia, kun kirkkomatkat olivat liian pitkiä. ARVONTAKORTTI Luonnonsuojelualueet on tarkoitus perustaa vielä tämän vuoden aikana. Esitys luonnonsuojelualueen perustamisesta menee ensin ympäristölautakuntaan ja sieltä Pirkanmaan ympäristökeskuksen päätettäväksi. Jos haluatte osallistua arvontaan, täyttäkää tähän yhteystietonne. Palkintoina arvomme kolmelle vastaajalle 20 euron arvoiset lahjakortit kaupunginpuutarhalle. Nimi Osoite Puhelin Vaakkolampi ympäristöineen on pian luonnonsuojelualuetta. taita tästä Vastaanottaja maksaa postimaksun Mikä on luonnonsuojelualue? Luonnonsuojelualueen tarkoituksena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen sekä luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen. Luonnonsuojelualueet on tarkoitettu kaikkien kaupunkilaisten käytettäviksi. Alueilla on mahdollisuus ulkoilla, liikkua ja tutustua luontoon. Rauhoitusmääräyksillä kielletään mm. liikkuminen moottoriajoneuvolla muualla kuin moottoriajoneuvoille varatulla tiellä, kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen (marjoja ja sieniä lukuunottamatta), metsästys, eläinten häiritseminen ja pesien vahingoittaminen, leiriytyminen ja avotulen teko, kilpasuunnistus, maastopyöräily ja muu maastoa rasittava toiminto, roskaaminen. Tampereen kaupunki / puistoyksikkö VASTAUSLÄHETYS Sopimus TAMPERE leikkaa tästä

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö

Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden käyttö Kyselyllä kootaan tietoa erityisesti siitä, miten yksittäisiä Tampereen kaupungin kulttuuri ja vapaaaikapalveluiden toimipisteitä käytetään.

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2010

KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2010 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YLEISTÄ Tampereen keskusta-alueen kevyen liikenteen laskentoja on suoritettu kesäisin käsilaskentana kesä- ja heinäkuussa noin viiden viikon aikana. Laskentapisteitä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Tammerkosken sillalla - tapahtuma. PL TAMPERE Puh Maksuvälineet: Palvelutyypit: Kulttuuri. Taitokeskus Epilä

Tammerkosken sillalla - tapahtuma. PL TAMPERE Puh Maksuvälineet: Palvelutyypit: Kulttuuri. Taitokeskus Epilä TAMPERE Room Escape Keskustori Aleksis kiven katu 20 A 331 Puh. 0401588618 R-kioski Tampere Tammela Tammelan Puistokatu 35 Tammelan Puistokatu 35 33500 TAMPERE, Lounas/Lunch, Työmatka Tammerkosken sillalla

Lisätiedot

HAKUINFO PUISTOKONSERTTIESIINTYJILLE 2016

HAKUINFO PUISTOKONSERTTIESIINTYJILLE 2016 1 HAKUINFO PUISTOKONSERTTIESIINTYJILLE 2016 Tampereen kesään jo vuosikymmeniä kuuluneet puistokonsertit soivat jälleen ensi kesänä pitkin kaupunkia. Tanssi-, soitinmusiikki-, ja laulukonsertteja järjestetään

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille 2015 Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Kangasalan kestävän liikenteen toiminta Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki HAAPAJÄRVEN LUKIO Lukiolaiset vastaavat asiakastyytyväisyyskyselyyn joulukuussa ja toukokuussa. Kyselyyn on yhdistetty

Lisätiedot

Tampereen luokkien peruskoulut

Tampereen luokkien peruskoulut Tampereen 7.-1. luokkien peruskoulut Liikkuminen koulumatkalla kouluittain Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (kpl) Kulkutapa talvella (kpl) Kulkutapa syksyllä ennen lunta ja pakkasta (%) Kulkutapa

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja koko

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 134 LAUSUNTO KIRJEESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATOSTA Terke 2011-284 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti antaa kirjeestä kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Lehmusreitti. www.lahtitravel.fi. 2 of 20

Lehmusreitti. www.lahtitravel.fi. 2 of 20 1 of 20 Lehmusreitti Patikointireitti kiertää kaupungin keskustaa maisemapaikalta toiselle luonnonmukaisissa puistometsissä: Salpausselän harjulla, lehdoissa, kallioilla, kuusikoissa ja Vesijärven rannalla.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 4

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 4 Lukkarin koulun johtokunta 23.04.2012 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 2 4 A LUOKAN LUOKKARETKI 6 3 1B JA 2B LUOKKIEN YÖKOULU 7 4 LUKKARIN KOULUN KOULUKOHTAISET LAATUTYÖN KEHITTÄMISKOHTEET

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Lähtökohdat Suuri osa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden joukkoliikenteestä 1.7.2014 Tampereen joukkoliikenteen hoitoon Avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen eteneminen

Raitiotiehankkeen eteneminen 23.2.2016 Raitiotiehankkeen eteneminen Raitiotien suunnittelu alkaa 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta 15.6. Valtuusto päätti

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (11 ) Vanhusneuvosto 23.09.2016 AIKA 23.09.2016 klo 10:00-11:30 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaus 3 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 /

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 / LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 / 2017 1 AIKA 19.1.2017 klo 18:00 - PAIKKA Myllymäen koulu Hiessillankatu 11, 53 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asianro Sivu 1 Kokouksen avaus ja toiminnan esittely 2 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu (färdtjänst)

Kuljetuspalvelu (färdtjänst) Kuljetuspalvelu (färdtjänst) 2016-03-24 Erityinen joukkoliikenteen muoto Voimassa 1.10.2015 alkaen TEKNISKA KONTORET 2 (6) Färdtjänst Sisältö Tervetuloa matkustajaksi 2 Matkustustavat 3 Päätöksesi saattaa

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Työryhmä monensuuntaista viestintää Sairaanhoitopiiri: Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15

VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15 2/2016 25.4.2016 Asiat VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15 VANH 16 VANHUSNEUVOSTON VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAN TARKENTAMINEN 16 VANH 17 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä 25.11.2013 1 Nuoret Helsingissä Vuoden 2013 alussa 15 29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 eli 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan samanikäisistä

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä 16.6.2016 Saaranen, Reunanen Sponda lyhyesti Sponda on pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Liikevaihto 230,5

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Tampereen luontokoulu Korento Elokuussa 1998 yleissivistävän koulutuksen johtaja Ulla Liljeström asetti luontokoulua kehittelevän työryhmän, jonka esitys valmistui

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Imatran kaupunki Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku on kulttuuri, taide- ja liikuntakasvatussuunnitelma joka sisältyy Imatran kaupungin

Lisätiedot

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (19) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 Rautalammin lukio Anu Hotti Panu Nyyssönen

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

VANH 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 VANH 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 10 VANH 11 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 11

VANH 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 VANH 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 10 VANH 11 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 11 2/2011 28.4.2011 Asiat VANH 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 VANH 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 10 VANH 11 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 11 VANH 12 ELÄKELÄISYHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUS

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013

Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013 JALANKULUN JA PYÖRÄILYN LIIKENNEMÄÄRÄT 2012 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 3 Jalankulkijoiden ja pyöräilyn liikennemäärät

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...143 141 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 4.10.2016 Klo 17.15 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...143 2 KOKOUKSEN AVAUS...143 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Liittymiskaavake löytyy tämän asiakirjan lopusta sekä Kiurunetistä: Henkilöstöasiat -> Henkilökuntayhdistys -> Henkilökuntayhdistyksen asiakirjat

Liittymiskaavake löytyy tämän asiakirjan lopusta sekä Kiurunetistä: Henkilöstöasiat -> Henkilökuntayhdistys -> Henkilökuntayhdistyksen asiakirjat HENKILÖKUNTAYHDISTYS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän henkilökuntayhdistys on perustettu huolehtimaan henkilökunnan virkistys-, vapaa-ajan ja harrastustoiminnan järjestämisestä.

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016 Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016 Hankkeen tietoja Ekokumppanit Oy:n hallinnoima EAKR rahoitteinen kolmivuotinen (2015-2017) hanke Toiminta-alueena Tampere ja

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas

Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut. Tulevaisuusverstas Tulevaisuuden ekologinen logistiikkakeskus: energiaratkaisut Tulevaisuusverstas 1 Millainen on tulevaisuuden ekologinen ja energiatehokas logistiikkakeskus ja miten se toteutuu? Miten logistiikkakeskus

Lisätiedot