ROTEX FI 1/ KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje"

Transkriptio

1 /22 Vääntöjoustavat sakarakytkimet, rakenteet nro 00 akselikytkin, nro 08 DKM, kartiokiristysholkillinen rakenne sekä näiden yhdistelmät direktiivin 94/9/EY (ATEX 95) vaatimusten mukaisesti valmisporatuille sekä esiporatuille ja poraamattomille kytkimille Rakenne nro 00 akselikytkin Rakenne nro 08 DKM kaksoiskardaanikytkin Kartiokiristysholkillinen rakenne

2 2/22 on vääntöjoustava sakarakytkin. Se kykenee kompensoimaan esim. valmistustoleransseista, lämpölaajenemisesta jne. aiheutuvia akselipoikkeamia. Sisällysluettelo Tekniset tiedot 3 2 Ohjeet 5 2. Yleisohjeita Turvaohjeiden ja huomautusten merkinnät Vaaroja koskeva yleisohje Määräysten mukainen käyttö Kytkimen rakennetiedot 7 3 Varastointi, kuljetus ja pakkaus 7 3. Varastointi Kuljetus ja pakkaus 7 4 Asennus 7 4. Kytkinten rakenneosat Valmisporauksen ohje Napojen asennus Kartiokiristysholkin asennus 4.5 Suuntauspoikkeamat - kytkinten linjaus 2 5 Käyttöönotto 4 6 Toimintahäiriöt, niiden syyt ja korjaaminen 5 7 Hävittäminen 7 8 Huolto ja kunnossapito 7 9 Varaosien varastonpito, asiakaspalvelun yhteystiedot 7 0 Liite A Ohjeet ja määräykset -tiloissa tapahtuvalle käytölle 8 0. Määräysten mukainen käyttö -tiloissa Tarkastusvälit -tiloissa käytettäville kytkimille 0.3 Kulumisohjearvot Sallitut kytkinmateriaalit -tiloissa Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien kytkinten merkintä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 22

3 3/22 Tekniset tiedot Kuva : (Materiaali: Al-D) Kuva 2: (Materiaali: EN-GJL-250/EN-GJS-400-5) Taulukko : Materiaali Al-D Koko Joustoelementti ) (osa 2) Mitat [mm] 3) Nimellisvääntömomentti [Nm] Valmisporaus Yleinen 2) 92 Sh A 98 Sh A 64 Sh D d (min-max) L l ; l 2 E b s D H D Z D 4) Z d H D;D N 4 a 7,5 2, , , a , a , a Taulukko 2: Materiaali EN-GJL-250 (GG 25)/EN-GJS (GGG 40) Rakenneosa Joustoelementti ) (osa 2) Mitat [mm] 3) Rakenneosa Nimellisvääntömomentti [Nm] Valmisporaus Yleinen Koko 2) 92 Sh A 98 Sh A 64 Sh D L l d (min-max) ; l 2 E b s D H D Z D 4) Z d H D;D N Harmaavalu EN-GJL a , b a , b a , b , a , , , Pallografiittivalurauta EN-GJS , , , , , , ) Kytkimen maksimivääntömomentti T Kmax. = Kytkimen nimellisvääntömomentti T K Nenn. x 2 2) Poraukset H7 uralla DIN 6885 Bl. [JS9] ja kiristyskierteet 3) Mitat G ja t katso taulukko 6; materiaalilla Al-D pidätinruuvi kiilan vastakkaisella puolella ja materiaalilla EN-GJL-250/EN-GJS kiilan kohdalla 4) D Z = koteloinnin sisähalkaisija

4 Katso taulukko - 3 KTR Kupplungstechnik 4/22 Tekniset tiedot Kuva 3: (Materiaali: teräs) Kuva 4:, rakenne DKM 5) Taulukko 3: Materiaali teräs Koko Rakenneosa Joustoelementti ) (osa 2) Mitat [mm] 3) Nimellisvääntömomentti [Nm] Valmisporaus Yleinen 2) 92 Sh A 98 Sh A 64 Sh D d (min-max) L l ; l 2 E b s D H D Z D 4) Z d H D N 7,5 2, , a b 50 8,5 a b , a b , a b , , b , b , b , b , b , b , b Taulukko 4: rakenne DKM 5) Joustoelementti ) (osa 2) Mitat [mm] 3) Koko Nimellisvääntömomentti [Nm] Mitat Yleinen 92 Sh A 98 Sh A d, D, D L DKM l ; l 2 E b s D H d H l l , , , , , , , , , , ) Kytkimen maksimivääntömomentti T Kmax. = Kytkimen nimellisvääntömomentti T K Nenn. x 2 2) Poraukset H7 uralla DIN 6885 Bl. [JS9] ja kiristyskierteet 3) Mitat G ja t katso taulukko 6; materiaalilla Al-D pidätinruuvi kiilan vastakkaisella puolella ja materiaalilla EN-GJL-250/EN-GJS kiilan kohdalla 4) D Z = koteloinnin sisähalkaisija 5) Tyyppi DKM ei mahdollinen DZ-elementeillä.

5 5/22 Tekniset tiedot Kytkimen rakenne: TB TB2 kierre sakaroiden puolella kierre olakkeen puolella Erilaiset rakenteiden TB ja TB2 yhdistelmät mahdollisia. Kuva 5:, kartiokiristysholkillinen rakenne Taulukko 5: Kartiokiristysholkillinen rakenne Koko Joustoelementti ) (osa 2) Nimellisvääntömomentti [Nm] Valmisporaus Mitat [mm] Yleinen 92 Sh A 98 Sh A d (min-max) L l ; l 2 E b s D H D Z D 2) Z d H D N Rakenneosa Kartiokiristys holkki 24 a , a , a , a , a , a , , , ) , , , ) Kytkimen maksimivääntömomentti T Kmax. = Kytkimen nimellisvääntömomentti T K Nenn. x 2 2) D Z = koteloinnin sisähalkaisija 3) Toimitus mahdollista vain tyyppinä TB2 -kytkimet, joihin asennetut lisäosat saattavat tuottaa lämpöä, kipinöitä ja/tai staattisia sähkövarauksia (esimerkiksi rumpu- tai levyjarrun sisältävät yhdistelmät, liukukytkimellä varustetut ylikuormitussuojat, tuulettimen siipipyörät jne.) eivät ole lähtökohtaisesti sallittuja Ex-kohteissa. Niiden käyttömahdollisuudet on tutkittava tapauskohtaisesti erikseen. 2 Ohjeet 2. Yleisohjeita Lue tämä asennusohje huolellisesti läpi ennen kytkimen käyttöönottoa. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin -kytkin soveltuu ja on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Kun kytkintä käytetään Ex-tiloissa, pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota liitteessä A esitettyihin turvateknisiin ohjeisiin ja määräyksiin sekä noudattamaan niitä. Asennusohje on tuotteen osa. Säilytä se huolellisesti kytkimen läheisyydessä. Tämän asennusohjeen tekijänoikeudet omistaa KTR Kupplungstechnik.

6 6/22 2 Ohjeet 2.2 Turvaohjeiden ja huomautusten merkinnät Varoitus räjähdysherkille alueille Tällä merkillä varoitetaan loukkaantumisista tai kuolemaan johtavista loukkaantumisista, jotka aiheutuvat räjähdyksestä. STOP Varoitus henkilövahingoille Tällä merkillä varoitetaan loukkaantumisista tai kuolemaan johtavista loukkaantumisista. Varoitus konevaurioille Tällä merkillä varoitetaan materiaali- tai konevaurioista. Yleisohjeita Varoitus kuumille pinnoille Tällä merkillä varoitetaan ei-toivotuista tapahtumista tai olosuhteista. Tällä merkillä varoitetetaan kaikista palovammoista, jotka aiheutuvat kuumista pinnoista. 2.3 Vaaroja koskeva yleisohje STOP Kytkintä asennettaessa, käytettäessä ja huolettaessa pitää varmistaa koko voimalinja tahattomalta käynnistämiseltä. Pyörivät osat voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Lue sen vuoksi huolellisesti seuraavaksi esitetyt turvallisuusohjeet ja noudata niitä. Kaikki kytkimellä ja kytkimelle tehtävät työt pitää suorittaa periaatteella "turvallisuus ennen kaikkea". Kytke käyttökoneisto pois päältä ennen kytkimelle tehtävien töiden aloittamista. Varmista, että käyttökoneistoa ei voi tahattomasti kytkeä päälle esim. ripustamalla varoituskilvet päällekytkentäpaikkaan tai irrottamalla tehonsyötön varokkeet. Älä tartu kytkimen työalueelle, kun se on toiminnassa. Varmista kytkin tahattomalta koskettamiselta asentamalla asianmukaiset suojalaitteet ja suojakannet. 2.4 Määräysten mukainen käyttö Kytkimen saavat asentaa ja sitä saavat käyttää ja huoltaa vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet huolellisesti käyttöohjeeseen joilla on asianmukainen ammatillinen koulutus jotka yritys on valtuuttanut asianomaisiin tehtäviin. Kytkintä saa käyttää vain sen teknisten tietojen mukaisesti (katso luvussa ). Kytkimeen ei saa tehdä omavaltaisia muutoksia. Emme vastaa millään tavoin niistä aiheutuvista vahingoista. Pidätämme oikeuden jatkuvan kehittämisen edellyttämiin teknisiin muutoksiin. Tässä kuvattu on tämän asennusohjeen julkaisuhetkellä käytettävissä olevan tekniikan kehitystason mukainen.

7 7/22 2 Ohjeet 2.5 Kytkimen rakennetiedot Kytkimen jatkuvan häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi sen sovelluskohtaisen toteutuksen on oltava suunnittelumääräysten (standardi DIN 740, osa 2) mukainen (katso - luettelo). Käyttöolosuhteiden (teho, kierrosnopeus, käyttävä ja käytettävä koneisto) muuttuessa pitää ehdottomasti tarkistaa kytkimen suunnittelumääritykset. Ota huomioon, että vääntömomenttia koskevat tekniset tiedot perustuvat ainoastaan joustoelementtiin. Tilaaja vastaa akseli-napa-liitoksen kautta siirtyvän vääntömomentin tarkastuksesta. Kiertovärähtelyille alttiille käyttölaitteille (jaksottaiselle kiertovärähtelylle altistuvat käyttölaitteet) on rakenteen käyttövarmuuden turvaamiseksi tehtävä kiertovärähtelylaskelma. Tyypillisiä kiertovärähtelylle alttiita käyttölaitteita ovat esim. dieselmoottorit, mäntäpumput ja mäntäkompressorit jne.. KTR suunnittelee pyynnöstä kytkimen toteutuksen ja tekee kiertovärähtelylaskelman. Räjähdysherkissä tiloissa oleviin käyttökohteisiin tulee kytkimen koko valita siten, että kytkimen nimellisvääntömomentin tai akseli-napaliitoksen varmuuskerroin on vähintään 2- kertainen käyttölaitteen momenttiin verrattuna. 3 Varastointi, kuljetus ja pakkaus 3. Varastointi Kytkimet toimitetaan navat korroosiosuojattuna ja ne voidaan varastoida katetuissa, kuivissa tiloissa 6-9 kuukautta. Kytkimien joustoelementtien (elastomeerimateriaali) ominaisuudet säilyvät edullisissa varastointiolosuhteissa muuttumattomina jopa 5 vuoden ajan. Varastointitiloissa ei saa olla otsonia tuottavia laitteita kuten esim. fluoresoivia valonlähteitä, elohopeahöyrylamppuja, suurjännitteisiä sähkölaitteita. Kosteat tilat eivät sovellu varastointiin. Pitää varmistaa, että ei pääse muodostumaan kondenssivettä. Suhteellisen ilmankosteuden tulee olla mieluiten alle 65 %. 3.2 Kuljetus ja pakkaus Loukkaantumisen ja kaikenlaisen muun vioittumisen välttämiseksi on aina käytettävä kunnon nostolaitteita. Kytkimet pakataan eri tavoilla koon, lukumäärän ja kuljetuksen mukaan. Ellei pakkaustavasta ole erikseen sovittu, paketointi tapahtuu KTR Kupplungstechnik :n sisäisten ohjeiden mukaan. 4 Asennus Kytkin toimitetaan yleensä erillisinä osina. Ennen asennustöiden aloittamista pitää tarkastaa, että kytkimestä ei puutu mitään osia.

8 8/22 4 Asennus 4. Kytkinten rakenneosat Rakenneosat, akselikytkinrakenne nro 00 Rakenneosmäärä Kappale- Nimitys 2 Napa 2 Joustoelementti ) 3 5 2) DZ-Elementit ) 4 2 ) sakaralementti tai DZ-Elementit 2) koolla 80 on lukumäärä = 6 Pidätinruuvit DIN EN ISO 4029 Kuva 6: Rakenneosat, rakenne DKM ) Rakenneosmäärä Kappale- Nimitys 2 Napa 2 2 Joustoelementti 3 DKM-välikappale 4 2 Pidätinruuvit DIN EN ISO 4029 ) Tyyppi DKM ei mahdollinen DZ-elementeillä. Kuva 7: DKM Rakenneosat, kartiokiristysholkillinen rakenne Rakenneosa Kappalemäärä Nimitys TB/TB2 2 Kartiokiristysholkille sovitettu napa 2 Kartiokiristysholkki 2 Joustoelementti ) 3 5 2) DZ-Elementit ) 4 4 ) sakaralementti tai DZ-Elementit 2) koolla 80 on lukumäärä = 6 Pidätinruuvit DIN EN ISO 4029 Kuva 8: kartiokiristysholkillinen rakenne Vakiojoustoelementtien tunnistusominaisuudet Joustoelementin kovuus (Shore) T-PUR (oranssi) 92 Shore-A 95/98 Shore-A 64 Shore-D PUR T-PUR PUR T-PUR (keltainen) (liila) (punainen) (vaaleanvihreä) PUR (luonnonvalkoinen ) ) Tunniste (väri) ) luonnonvalkoinen vihreällä hammasmerkinnällä

9 9/22 4 Asennus 4.2 Valmisporauksen ohje STOP Suurimpia sallittuja porauksen läpimittoja d (katso taulukko...5 luvussa - Tekniset tiedot) ei saa ylittää. Jos näitä arvoja ei noudateta, kytkin voi murtua. Murtuneen kytkimen ympäriinsä sinkoutuvat kappaleet ovat hengenvaarallisia. Kun asiakas tekee itse navan porauksen, pitää noudattaa pyörimistarkkuutta ja aksiaaliheittotoleransseja (katso kuva 9). Noudata ehdottomasti läpimitan maksimiarvoja Ø d max.. Kohdista navat huolellisesti valmisporausta tehdessäsi. Kuva 9: Pyörimistarkkuus ja aksiaaliheittotoleranssi Tilaaja vastaa yksin kaikista poraamattomiin/esiporattuihin sekä valmiiksi työstettyihin kytkimiin sekä varaosiin tehtävistä muutoksista. KTR ei hyväksy puutteellisesti suoritetuista jälkitöistä johtuvia takuuvaatimuksia. KTR toimittaa poraamattomia/esiporattuja kytkinten osia ja varaosia vain asiakkaan erillispyynnöstä. Näissä osissa on lisämerkintänä symboli. Taulukko 6: Pidätinruuvit DIN EN ISO 4029 Varmista navat aksiaalisuunnassa rengasterällä varustetulla pidätinruuvilla standardin DIN EN ISO 4029 tai päätylevyllä. Koko Mitta G M4 M5 M5 M8 M8 M8 M8 M0 M0 M0 M2 M2 M6 M6 M20 M20 M20 Mitta t Kiristysmomentti T A [Nm], Taulukko 7: suositeltavat sovitteen DIN 748/ mukaan Poraus [mm] yli asti Akselin toleranssi Porauksen toleranssi 50 k6 H7 50 m6 (KTR vakio) Normaaleissa käyttöolosuhteissa kiilauran toleranssi on ISO JS9 (KTR vakio). Vaikeissa olosuhteissa (jatkuvat pyörimissuunnan vaihtelut, iskumaiset kuormat, jne.) kiilauran toleranssi ISO P9. Pidätinruuvi on kiilan kohdalla paitsi materiaalilla Al-D, jolloin pidätinruuvi on kiilan vastakkaisella puolella. Tilaaja vastaa akseli-napa-liitoksen kautta siirtyvän vääntömomentin tarkastuksesta.

10 0/22 4 Asennus 4.3 Napojen asennus Suosittelemme porausten, akselin, uran ja kiilan mittatarkkuuden tarkistamista ennen asennusta. Napojen pakottaminen akselille helpottuu, kun niitä lämmitetään hieman (noin 80 C). Räjähdysvaarallisissa tiloissa pitää ottaa huomioon syttymisvaara STOP Kuumennettujen napojen koskettaminen aiheuttaa palovammoja. Käytä turvakäsineitä. Asennettaessa pitää noudattaa E-mittaa (katso taulukko - 5), jotta joustoelementti pääsee liikkumaan aksiaalisesti käytön aikana. Jos tämä laiminlyödään, akseli voi vaurioitua. Asenna navat käyttävälle ja käytettävälle akselille (katso kuva 0). Asenna sakaraelementti tai DZ-elementit joko käyttävällä tai käytettävällä akselilla olevaan napaan. Siirrä laitteita aksiaalisuunnassa, kunnes saavutetaan E-mitta (katso kuva ). Jos laitteet on jo kiinteästi asennettu, pitää säätää E-mitta siirtämällä napoja aksiaalisesti akseleilla. Varmista navat kiristämällä rengasterällä varustetut pidätinruuvit DIN EN ISO 4029 (katso kiristysmomentit taulukosta 6). Mikäli akseleiden halkaisijat asennettu kiila mukaan lukien ovat pienemmät kuin sakaraelementin d H -mitta (katso taulukot -5), voidaan molemmat tai jompi kumpi akselin päistä mennä sakaraelementin sisälle. Ex-tiloissa käytettäessä pitää napojen kiinnityksen pidätinruuvit sekä kaikki ruuviliitokset varmistaa siten, että ne eivät pääse itsestään löystymään esim. liimaamalla Loctitekierrelukitteella (keskiluja). Kuva 0: Napojen asennus Kuva : Kytkimen asennus

11 /22 4 Asennus 4.4 Kartiokiristysholkin asennus Kartiokiristysholkin asennus: Kartioholkin kiinnityspinnat kuten akseli ja napa on puhdistettava, jonka jälkeen öljytään kevyesti (esim. Ballistol Universal Öl tai Klüber Quietsch-Ex). Kartiokiristysholkeissa on akselinsuuntaiset, lieriömäiset ja sileät valereiät, jotka ulottuvat holkin materiaalin puoliväliin saakka. Toisessa, navassa sijaitsevassa puolikkaassa, on kierteet. Vie kytkinosa ja kartiokiristysholkki toistensa sisään, poraukset kohdistaen, ja kiristä vaarnaruuveja kevyesti. Vie kartiokiristysholkilla varustettu kytkimen osa ja kiristä vaarnaruuvit Taulukossa 8 annettuihin kiristysmomentteihin. Paikoilleen kiristettäessä kiristetään napa kartiomaiselle holkille, jolloin holkki puristuu akselia vasten. Kartiokiristysholkki pakotetaan kevyesti vasaralla naputellen tarkoitukseen tehtyä holkkia käyttäen edelleen kartiomaiseen poraukseen. Vaarnaruuvit kiristetään tämän jälkeen jälleen Taulukosta 8 ilmenevään momenttiin. Tämä menettely on suoritettava vähintään kertaalleen. Kun käyttö on toiminut jonkin aikaa kuormituksen alaisena, on tarkistettava, etteivät vaarnaruuvit ole päässeet löystymään. Kiristysholkkinapa (kytkimen kartiokiristysholkilla varustettu napa) saadaan aksiaalisesti paikoilleen vain ohjeiden mukaan asentaen. Ex-tiloissa käytettävien kartiokiristysholkkien vaarnaruuvit on varmistettava itsestään tapahtuvaa löystymistä vastaan esim. liimaamalla Loctite-kierrelukitteella (keskiluja). Kartiokiristysholkkeja ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa ilman akselikiilaa. Asennuksessa ei saa käyttää mitään öljyjä ja rasvoja, jotka sisältävät molybdeenisulfiittia tai korkeapainelisäaineita. Teflonin tai silikonin lisäaineet ovat myös kiellettyjä. Nämä kaikki pienentävät huomattavasti kitkakerrointa. Kuva 2:, kartiokiristysholkillinen rakenne Kartiokiristysholkin irrotus: Kartiokiristysholkki irrotetaan irrottamalla vaarnaruuvit, kiertämällä yksi niistä tämän jälkeen holkin irrotuskierteeseen ja pakottamalla holkki irtoamaan vaarnaruuvia kiristämällä. Tällä tavalla irrotettu kytkimen napa kartiokiristysholkkeineen irtoaa akselilta käsin vetämällä. Taulukko 8: Ruuvien mitat Kartiokiristysholkki A G L SW T [tuum.] [tuum.] [mm] [Nm] Lukumäärä 008 /4 /2 3 5, /4 /2 3 5, /8 5/ /8 5/ /6 7/ /2 7/ /8 / /2 / /4 3/ Kuva 3: Whitworth-vaarnaruuvi (BSW)

12 2/22 4 Asennus 4.5 Suuntauspoikkeamat - kytkinten linjaus Taulukoissa 9 - esitetyt suuntauspoikkeama-arvot mahdollistavat ulkoisten vaikutusten, kuten esim. lämpölaajenemisen tai perustusten laskeutumisen, kompensoimisen. Kytkimen pitkän käyttöiän varmistamiseksi ja Ex-tiloissa tapahtuvan käytön vaarojen välttämiseksi pitää akselien päät linjata tarkasti. Noudata ehdottomasti määritettyjä suuntauspoikkeama-arvoja (katso taulukot 9 - ). Jos arvot ylittyvät, kytkin vaurioituu. Mitä tarkemmin kytkin linjataan, sitä pitempi on sen käyttöikä. Käytettäessä kytkintä räjähdysluokan IIC (tunniste II 2GD c IIC T X) Ex-tiloissa vain puolitetut poikkeama-arvot ovat sallittuja (katso taulukot 9 - ). Ota huomioon: Taulukoissa 9 - ilmoitetut poikkeama-arvot ovat maksimiarvoja, jotka eivät saa esiintyä samanaikaisesti. Jos radiaalisia ja kulmapoikkeamia esiintyy samanaikaisesti, poikkeama-arvoja saa käyttää vain suhteellisesti (katso kuva 5). Tarkasta mittakellolla, viivoittimella tai rakotulkilla, että linjaus pysyy taulukoissa 9 - ilmoitetuissa arvoissa. Kulmapoikkeamat Radiaaliset poikkeamat Aksiaalipoikkeamat K w = L max. - L min. [mm] L max = L + K a [mm] Kuva 4: Suuntauspoikkeamat Esimerkkejä kuvassa 5 annetuista suuntauspoikkeamayhdistelmistä: Esimerkki : K r = 30 % K w = 70 % Kuva 5: Suuntauspoikkeamayhdistelmät Esimerkki 2: K r = 60 % K w = 40 % K kokonais = K r + K w 00 %

13 3/22 4 Asennus 4.5 Suuntauspoikkeamat - kytkinten linjaus Taulukko 9: Suutauspoikkeama-arvot - 92 ja 95/98 Shore-A koko maks. aksiaalipoikkeama -0,5-0,5-0,5-0,7-0,7 -,0 -,0 -,0 -,0 -,5 -,5 -,5-2,0-2,0-2,0-2,5-3,0 Ka [mm] +,0 +,2 +,4 +,5 +,8 +2,0 +2, +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 +3,8 +4,2 +4,6 +5,0 +5,7 +6,4 Maks. radiaalinen poikkeama 500 /min 0,7 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,36 0,38 0,42 0,48 0,50 0,52 0,55 0,60 0,62 0,64 0,68 Kr [mm] 3000 /min 0, 0,3 0,5 0,7 0, 0,2 0,25 0,26 0,28 0,32 0,34 0,36 0, Kw [aste] maks. kulmapoikkeama,2,2 0,9 0,9,0,0,,,2,2,2,2,3,3,2,2,2 n=500 /min Kw [mm] 0,67 0,82 0,85,05,35,70 2,00 2,30 2,70 3,30 4,30 4,80 5,60 6,50 6,60 7,60 9,00 Kw [aste] maks. kulmapoikkeama n=3000 /min Kw [mm],, 0,8 0,8 0,9 0,9,0,0,,,,, ,60 0,70 0,75 0,85,0,40,60 2,00 2,30 2,90 3,80 4,20 5, Taulukko 0: Suuntauspoikkeama-arvot - 64 Shore-D koko maks. aksiaalipoikkeama -0,5-0,5-0,5-0,7-0,7 -,0 -,0 -,0 -,0 -,5 -,5 -,5-2,0-2,0-2,0-2,5-3,0 Ka [mm] +,0 +,2 +,4 +,5 +,8 +2,0 +2, +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 +3,8 +4,2 +4,6 +5,0 +5,7 +6,4 Maks. radiaalinen poikkeama 500 /min 0, 0,3 0,5 0,8 0,2 0,23 0,25 0,27 0,30 0,34 0,36 0,37 0,40 0,43 0,45 0,46 0,49 Kr [mm] 3000 /min 0,08 0,09 0,0 0,3 0,5 0,6 0,8 0, 0,2 0,24 0,25 0,26 0, Kw [aste] maks. kulmapoikkeama,, 0,8 0,8 0,9 0,9,0,0,,,,,2,2,,, n=500 /min Kw [mm] 0,57 0,77 0,77 0,90,25,40,80 2,00 2,50 3,00 3,80 4,30 5,30 6,00 6,0 7,0 8,00 Kw [aste] maks. kulmapoikkeama n=3000 /min Kw [mm],0,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9,0,0,0,0, ,52 0,70 0,67 0,80,00,30,60,80 2,20 2,70 3,50 4,00 4, Taulukko : Suuntauspoikkeama-arvot (vain rakenne DKM) koko maks. aksiaalipoikkeama Ka [mm] +,2 +,4 +,5 +,8 +2,0 +2, +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 -,0 -,0 -,4 -,4-2,0-2,0-2,0-2,0-3,0-3,0 Maks. radiaalinen poikkeama 500 /min 0,45 0,59 0,66 0,77 0,84 0,9,0,7,33,48 Kr [mm] n= 3000 /min 0,40 0,53 0,60 0,70 0,75 0,82 0,8,05,,33 Kw [aste] maks. kulmapoikkeama 500 /min,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 n= 3000 /min 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

14 4/22 5 Käyttöönotto Tarkasta ennen kytkimen käyttöönottoa napojen pidätinruuvien kiristys, kohdistus ja etäisyysmitta E ja korjaa ne tarpeen vaatiessa, tarkasta myös, että kaikki ruuviliitokset - kytkimen rakenteen perusteella - on kiristetty määritettyihin kiristysmomentteihin. Ex-tiloissa käytettäessä pitää napojen kiinnityksen pidätinruuvit sekä kaikki ruuviliitokset varmistaa siten, että ne eivät pääse itsestään löystymään esim. liimaamalla Loctitekierrelukitteella (keskiluja). Asenna lopuksi kytkimeen tahattoman kosketuksen estävä suojus. Suojan on oltava sähköä johtava ja se pitää liittää potentiaalintasaukseen. Pumpun ja sähkömoottorin väliseksi liitososaksi on sallittu alumiininen pumpunkannatin (magnesiumin osuus alle 7,5 %) ja vaimennusrenkaat (NBR). Suojuksen saa poistaa vain laitteen ollessa pysähtyneenä. Kiinnitä kytkimen toimiessa huomiota käyntiäänen muutoksiin esiintyviin värähtelyihin. Kytkimiä pölyräjähdyksille vaarallisissa ympäristöissä sekä kaivostoiminnassa käytettäessä käyttäjän pitää varmistaa, että suojuksen ja kytkimen väliin ei pääse kertymään vaarallista määrää pölyä. Kytkintä ei saa käyttää irtopölyssä. Suojuksissa, joissa on avoimia aukkoja yläpinnassa, ei saa kytkimiä laiteryhmän II laitteina käytettäessä käyttää kevytmetalleja (mahdollisuuksien mukaan ruostumatonta terästä). Kytkimiä kaivostoiminnassa käytettäessä (laiteryhmä I M2) suojus ei saa olla kevytmetallia, lisäksi sen pitää kestää suurempia mekaanisia rasituksia kuin laiteryhmän II laitteena käytettäessä. Suojavarusteen vähimmäisetäisyyden "Sr" pyöriviin osiin pitää olla vähintään alla esitettyjen arvojen mukainen. Jos suojavaruste toteutetaan suojakantena, räjähdyssuojauksen kannalta voidaan sijoittaa säännöllisin välein aukkoja, jotka eivät saa ylittää seuraavia mittoja: Aukot Kansi [mm] Yläsivu Sivuosat Etäisyys "Sr" Pyöreä - enimmäishalkaisija Suorakulmainen - sivun enimmäispituus Suora tai kaartuva rako - sivun enimmäispituus/-korkeus ei sallittu 8 20 Jos kytkimen toimiessa havaitaan epäsäännönmukaisuuksia, pitää käyttöyksikkö kytkeä välittömästi pois päältä. Häiriön syy pitää selvittää taulukon "Toimintahäiriöt" avulla ja jos mahdollista korjata ehdotusten mukaisesti. Esitetyt mahdolliset häiriöt ovat vain lähtökohtia. Vianhaussa pitää ottaa huomioon kaikki toimintaan vaikuttavat tekijät ja koneen osat. Kytkimen pinnoitus: Jos Ex-tiloissa käytetään pinnoitettuja kytkimiä (pohjusteet, maalit,...), pitää ottaa huomioon johtavuudelle ja kerrospaksuudelle asetetut vaatimukset. Maalipinnoilla kerrospaksuuteen 200 μm asti ei ole odotettavissa mitään sähköstaattisia varauksia. Monikerroksiset maalipinnat yli 200 μm kerrospaksuuksilla eivät ole sallittuja räjähdysryhmälle IIC.

15 6 Toimintahäiriöt, niiden syyt ja korjaaminen 5/22 Seuraavaksi esitetyt virheet voivat aiheuttaa sen, että -kytkin ei toimi asianmukaisesti. Jo esitettyjen käyttö- ja asennusohjeiden lisäksi pitää välttää näiden virheiden tekemistä. Esitetyt mahdolliset häiriöt ovat vain lähtökohtia vianhaulle. Vianhaussa on aina otettava huomioon myös kytkimeen rajoittuvat rakenneosat. Epäasianmukainen käyttö voi tehdä kytkimestä syttymislähteen. EY-direktiivi 94/9/EY edellyttää valmistajalta ja käyttäjältä erityistä huolellisuutta. Epäasianmukaisen käytön aiheuttamat yleiset virheet: Kytkimen suunnittelun tärkeitä tietoja ei ole välitetty eteenpäin. Akseli-napa-liitoksen laskelmaa ei ole otettu huomioon. Asennetaan kytkimen osia, joissa on kuljetusvaurioita. Napoja lämmitettäessä ylitetään sallitut lämpötilat. Asennettavat osat sovitetaan epätarkasti toisiinsa. Kiristysmomentit alitetaan/ylitetään. Rakenneosia vaihdetaan keskenään / yhdistetään luvattomalla tavalla. Kytkimeen laitettu väärä joustolementti tai joustoelementti puuttuu kokonaan. Ei käytetä alkuperäisiä KTR-osia (käytetään vieraita osia). Käytetään vanhoja/käytettyjä tai liian kauan varastoituja joustoelementtejä. : Käytetty kytkin / käytetty kytkimen suoja ei sovellu käytettäväksi Ex-tiloissa tai ei ole EY-direktiivin 94/9/EY vaatimusten mukainen. Huoltovälejä ei noudateta. Häiriöt Muutokset toimintaäänissä ja/tai ilmenevät värähtelyt Sakaramurtuma Syyt Linjausvirheet Joustoelementin kuluminen, metalli-/ metallikosketuksen aiheuttama hetkellinen vääntömomentin siirto Navan aksiaaliset pidätinruuvit ovat löystyneet Joustoelementin kuluminen, metallikosketuksen aiheuttama momentin siirto Suuren iskuvoiman / ylikuormituksen aiheuttama sakaroiden murtuminen Ex-tiloja koskevat vaaraohjeet Joustoelementin pinnan lämpötila on noussut, kuumien pintojen aiheuttama syttymisvaara Kipinöinnin aiheuttama syttymisvaara Kuumien pintojen ja kipinöinnin aiheuttama syttymisvaara Kipinöinnin aiheuttama syttymisvaara Korjaaminen ) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Korjaa linjausvirheen syy (esim. löystyneet perustusten ruuvit, moottorikiinnikkeen murtuma, laitteiston rakenneosien lämpölaajeneminen, kytkimen rakennemitan E muutos) 3) Kuluneisuuden tarkastus, katso kohta Tarkastukset ) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Irrota kytkin, poista joustoelementin jäänteet 3) Tarkasta kytkimen osat, vaihda kytkimen vahingoittuneet osat 4) Vaihda joustoelementti, asenna kytkimen osat 5) Tarkasta linjaus ja korjaa tarpeen vaatiessa ) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Tarkasta kytkimen linjaus 3) Kiristä navan pidätinruuvit ja varmista, että ne eivät pääse löystymään itsestään 4) Kuluneisuuden tarkastus, katso kohta Tarkastukset ) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Vaihda koko kytkin 3) Tarkasta kohdistus ) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Vaihda koko kytkin 3) Tarkasta kohdistus 4) Selvitä ylikuormituksen syy

16 6 Toimintahäiriöt, niiden syyt ja korjaaminen 6/22 Häiriöt Sakaramurtuma Joustoelementin ennenaikainen kuluminen Joustoelementin ennenaikainen kuluminen (materiaalin nesteytyminen joustoelementin sisäpuolella) Syyt Käyttöparametrit eivät ole kytkimen tehon mukaiset Käyttöyksikön käyttövirhe Linjausvirheet Esim. kosketus aggressiivisten nesteiden/öljyjen kanssa, otsonin vaikutus, liian korkea/alhainen ympäristönlämpötila jne., jotka aiheuttavat fysikaalisia muutoksia joustoelementissä. Joustoelementille kielletyt liian korkeat ympäristön-/ kosketuslämpötilat, enimmillään sallittu esim. T-PUR T4 = - 50 C/ + 20 C Käyttövärähtelyt Ex-tiloja koskevat vaaraohjeet Kipinöinnin aiheuttama syttymisvaara Joustoelementin pinnan lämpötila on noussut, kuumien pintojen aiheuttama syttymisvaara Sakaroiden metallikontaktin synnyttämän kipinöinnin aiheuttama syttymisvaara Korjaaminen ) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Tarkasta käyttöparametrit, valitse suurempi kytkin (ota huomioon asennustila) 3) Asenna uusi, suurempi kytkin 4) Tarkasta kohdistus ) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Vaihda koko kytkin 3) Tarkasta kohdistus 4) Opasta ja kouluta käyttöhenkilöstö ) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Korjaa linjausvirheen syy (esim. löystyneet perustusten ruuvit, moottorikiinnikkeen murtuma, laitteiston rakenneosien lämpölaajeneminen, kytkimen rakennemitan E muutos) 3) Kuluneisuuden tarkastus, katso kohta Tarkastukset ) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Irrota kytkin, poista joustoelementin jäänteet 3) Tarkasta kytkimen osat, vaihda kytkimen vahingoittuneet osat 4) Vaihda joustoelementti, asenna kytkimen osat 5) Tarkasta linjaus ja korjaa tarpeen vaatiessa 6) Varmista, että muut joustoelementin fysikaaliset muutokset eivät ole mahdollisia ) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Irrota kytkin, poista joustoelementin jäänteet 3) Tarkasta kytkimen osat, vaihda kytkimen vahingoittuneet osat 4) Vaihda joustoelementti, asenna kytkimen osat 5) Tarkasta linjaus ja korjaa tarpeen vaatiessa 6) Tarkasta ympäristön-/kosketuslämpötila ja säädä se (mahd. korjaus myös muilla joustoelementin materiaaleilla) ) Ota laitteisto pois käytöstä 2) Irrota kytkin, poista joustoelementin jäänteet 3) Tarkasta kytkimen osat, vaihda kytkimen vahingoittuneet osat 4) Vaihda joustoelementti, asenna kytkimen osat 5) Tarkasta linjaus ja korjaa tarpeen vaatiessa 6) Selvitä värähtelyjen syy (mahdollinen korjaus valitsemalla joustoelementti pienemmällä tai suuremmalla Shorekovuudella) Jos kytkintä käytetään kuluneella joustoelementillä (katso kappale 0.3) ja se aiheuttaa metalliosien kosketusta, kytkimen asianmukainen käyttö Ex-suojauksen tai EY-direktiivin 94/9/EY vaatimusten mukaisesti ei ole taattu.

17 7/22 7 Hävittäminen Ympäristön suojelun nimissä on pakkaukset tai käytöstä poistetut tuotteet hävitettävä olemassa olevien lakisääteisten sääntöjen mukaan. Metalli Kaikki metalliosat on puhdistettava ja laitettava metallin kierrätykseen. Muovit Muoviosat on kerättävä talteen ja hävitettävä jätteenkäsittelylaitoksen kautta. 8 Huolto ja kunnossapito on lähes huoltovapaa kytkin. Suosittelemme tekemään silmämääräisen tarkastuksen vähintään kerran vuodessa. Tässä tapauksessa on huomio kiinnitettävä joustelementin kuntoon. Koska koneiden joustavat laakerit asettuvat sekä käyttävällä että käytettävällä puolella, on kytkimen linjaus tarkastettava ja linjaus mahdollisesti korjattava. Kytkimen osat tarkastettava vaurioiden osalta. Ruuviliitokset on tarkastettava. Kytkimen käyttöönoton jälkeen on ruuvien kiristysmomentit tarkastettava huoltovälien mukaisesti. Ex-tilan käyttökohteissa on huomioitava osio 0.2 tarkastusvälit -tiloissa. 9 Varaosien varastonpito, asiakaspalvelun yhteystiedot Tärkeiden varaosien varastointi käyttöpaikalla on kytkimen käyttövalmiuden perusedellytys. KTR-kumppanien yhteystiedot varaosia/tilauksia varten on esitetty KTR-sivustolla osoitteessa Jos käytetään varaosia tai lisävarusteita, joita KTR ei ole toimittanut, KTR ei vastaa niiden aiheuttamista vaurioista eivätkä ne kuulu takuun piiriin.

18 8/22 0 Liite A Ohjeet ja määräykset -tiloissa tapahtuvalle käytölle Rakenne Navan rakenne Rakennekoot Materiaali Harmaavalu (GJL).0,.,.3 Pallografiittivalurauta Standardi a (paksu napa) (GJS) Lukituselementti 4., 4.2, Lukitusholkki Kartiokiristysholkki Lukitusnapa 6.0, Teräs Lukitusnapa 2.0, 2., ,. 08 DKM - 90 Välikappale välimitoille 0-40 mm DKM ja ZS-DKM hyväksytään käyttöön räjähdysvaarallisissa tiloissa vain välikappaleen ollessa terästä tai alumiiniseosta, jonka venymisraja R p0,2 250 N/mm 2. Kiilaurattomia napoja, lukitusnapoja tai muut kiilaurattomia versioita saa käyttää vain luokassa 3. Räjähdysherkissä tiloissa oleviin käyttökohteisiin tulee kytkimen koko valita siten, että kytkimen nimellisvääntömomentin tai akseli-napaliitoksen varmuuskerroin on vähintään 2-kertainen käyttölaitteen momenttiin verrattuna. 0. Määräysten mukainen käyttö -tiloissa -käyttöedellytykset -kytkimet soveltuvat EY-direktiivin 94/9/EY mukaiseen käyttöön.. Teollisuus (lukuun ottamatta kaivostoimintaa) Luokkien 2 ja 3 laiteryhmä II (kytkimellä ei ole hyväksyntää laiteryhmälle I) Aineryhmä G (kaasut, sumut, höyryt), vyöhykkeet ja 2 (kytkimellä ei ole hyväksyntää vyöhykkeelle 0) Aineryhmä D (pölyt), vyöhykkeet 2 ja 22 (kytkimellä ei ole hyväksyntää vyöhykkeelle 20) Räjähdysryhmä IIC (räjähdysryhmät IIA ja IIB sisältyvät ryhmään IIC) Lämpötilaluokka: T-PUR PUR Lämpötilaluokka Ympäristön- tai Enimmäispintalämpötila käyttölämpötila T a talämpötila Ympäristön- tai Enimmäispin- Lämpötilaluokka käyttölämpötila T a T3, T2, T - 50 C C ) + 40 C 2) - 30 C - T4, T3, T2, T ) + 90 C 2) + 0 C T4-50 C C + 35 C T5-30 C C + 00 C T5-50 C C + 00 C T6-30 C C + 85 C T6-50 C C + 85 C Selitys: Enimmäispintalämpötilat saadaan kulloisestakin suurimmasta sallitusta ympäristön- tai käyttölämpötilasta T a lisäämällä siihen huomioon otettava suurin sallittu lämpötilan nousu T von 20 K. ) Ympäristön- tai käyttölämpötila T a rajoittuu käytettävien elastomeerien sallitun jatkuvan käytön lämpötilan vuoksi arvoon + 90 C (koskee vain T-PUR : + 20 C). 2) Pintalämpötilan enimmäisarvo + 0 C (koskee vain T-PUR : + 40 C) koskee myös käyttöä pölyräjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

19 /22 0 Liite A Ohjeet ja määräykset -tiloissa tapahtuvalle käytölle 0. Määräysten mukainen käyttö -tiloissa 2. Kaivostoiminta Luokan M2 laiteryhmä I (kytkimellä ei ole hyväksyntää laiteluokalle M). Sallittu ympäristönlämpötila - 30 C C (koskee vain T-PUR : - 50 C C). 0.2 Tarkastusvälit -tiloissa käytettäville kytkimille Räjähdysryhmä 3G 3D II 2GD c IIB T4, T5, T6 II 2GD c IIC T4, T5, T6 Tarkastusvälit Luokkaan 3G tai 3D luokiteltuihin kytkimiin pätevät normaalikäytössä yleiset käyttö- ja asennusohjeet. Syttymisvaara-analyysin perustaksi on asetettava, että kytkimissä ei ole normaalikäytössä kipinöintilähteitä. Pitää ottaa huomioon vain ominaislämpenemisestä ja kytkintyypistä riippuva lämpötilan nousu: : T = 20 K Käyttöönoton jälkeen ensimmäinen joustoelementin silmämääräinen tarkastus ja käyntivälyksen mittaus tehtävä käyttötunnin tai viimeistään 6 kuukauden jälkeen. Mikäli ensimmäisessä tarkastuksessa havaitaan joustoelementissä vain väihästä tai ei mitään kulumista, voidaan olemassa olevilla käyttöarvoilla kytkin tarkastaa tunnin välein tai viimeistään 8 kuukauden jälkeen ensi tarkastuksesta. Jos ensitarkastuksessa havaitaan huomattavaa kulumista, joka johtaa joustoelementin vaihtoon, on kulumisen syy - mahdollisuuksien mukaan - selvitettävä taulukon toimintahäiriöt mukaisesti. Huoltovälit on tällöin ehdottomasti mukautettava muuttuneisiin käyttöparametreihin. Käyttöönoton jälkeen ensimmäinen joustoelementin silmämääräinen tarkastus ja käyntivälyksen mittaus tehtävä käyttötunnin tai viimeistään 3 kuukauden jälkeen. Mikäli ensimmäisessä tarkastuksessa havaitaan joustoelementissä vain väihästä tai ei mitään kulumista, voidaan olemassa olevilla käyttöarvoilla kytkin tarkastaa tunnin välein tai viimeistään 2 kuukauden jälkeen ensi tarkastuksesta. Jos ensitarkastuksessa havaitaan huomattavaa kulumista, joka johtaa joustoelementin vaihtoon, on kulumisen syy - mahdollisuuksien mukaan - selvitettävä taulukon toimintahäiriöt mukaisesti. Huoltovälit on tällöin ehdottomasti mukautettava muuttuneisiin käyttöparametreihin. Kiilaurattomia napoja, lukitusnapoja tai muut kiilaurattomia versioita saa käyttää vain luokassa 3.

20 20/22 0 Liite A Ohjeet ja määräykset -tiloissa tapahtuvalle käytölle 0.2 Tarkastusvälit -tiloissa käytettäville kytkimille -kytkin Kuva 7.: DZ-elementit Kuva 7.2: joustoelementti Kuva 6: -kytkin Tällöin on tarkastettava kytkimen sakaroiden ja joustoelementin välinen välys rakotulkin avulla. Kun saavutetaan kulumisraja Maksimikuluminen pitää tarkastusväleistä riippumatta joustoelementti vaihtaa välittömästi. 0.3 Kulumisohjearvot Välyksen ollessa > X mm elastinen joustoelementti on vaihdettava. Vaihtorajojen saavuttaminen riippuu käyttöolosuhteista ja olemassa olevista käyttöparametreista. H U O M A A Kytkimen pitkän käyttöiän varmistamiseksi ja Ex-tiloissa tapahtuvan käytön vaarojen välttämiseksi pitää akselien päät linjata tarkasti. Noudata ehdottomasti määritettyjä suuntauspoikkeama-arvoja (katso taulukot 9 - ). Jos arvot ylittyvät, kytkin vaurioituu. Kuva 8: Kulumisrajan tarkastus Kuva : Joustoelementin kuluminen

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje 1/20 Kaarihammaskytkimet, rakenteet Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin, junior M-kytkin M ja M...C I sekä näiden yhdistelmät Rakenne aksiaalisesti asennettava junior-kytkin (2-osainen) direktiivin

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT...................... 109 VAIHDETTAVUUS............................ 110 LIITE I Voitelun muuttaminen.............. 117 LIITE II Goulds ANSI B15.1 -kytkinsuojusten asennusohjeet.................

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Räjähdyssuojatut pienjännitteiset 3-vaiheasynkronimoottorit oikosulkuroottorilla Räjähdyssuojausrakenne Varmennettu rakenne e Räjähdyssuojausrakenne Kipinöimätön

Lisätiedot

Vierintälaakerit Paperiteollisuudelle Tuotteet Palvelut Suunnittelu Mitoitus

Vierintälaakerit Paperiteollisuudelle Tuotteet Palvelut Suunnittelu Mitoitus Vierintälaakerit Paperiteollisuudelle Tuotteet Palvelut Suunnittelu Mitoitus A Member of the Schaeffler Group Vierintälaakerit Paperiteollisuudelle Tuotteet Palvelut Suunnittelu Mitoitus Julk. No. WL13

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Teollisten prosessipumppujen turvallisuusohje TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE

Teollisten prosessipumppujen turvallisuusohje TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE Teollisten prosessipumppujen turvallisuusohje TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE To: Arvoisa asiakas Kiinnitämme tuotesuunnittelussa erityistä huomiota käyttäjäturvallisuuteen. Tämän ohjeen varotoimien noudattaminen

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

MQKOMNN. uflp=rp_. h óíí çüàé=à~=~ëéååìë. pìçãá

MQKOMNN. uflp=rp_. h óíí çüàé=à~=~ëéååìë. pìçãá = MQKOMNN uflp=rp_ h óíí çüàé=à~=~ëéååìë pìçãá Sirona Dental Systems GmbH 2 D 3495.201.01.08.20 04.2011 Sirona Dental Systems GmbH Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvoisa asiakas... 6 1.1 Asiakirjan

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot