KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT"

Transkriptio

1 K s y k s y I R J A K A U PA N SYKSY 2007 I S E T U U T KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutisiin on koottu ajankohtaisia julkaisuja ja sähköisiä tietotuotteita ammattikäyttöön, kodinrakentamiseen ja -remontointiin sekä harrastuksiin. Kirja on hyvä lahja liikekumppanille tai ystävälle. Tutustu koko valikoimaamme osoitteessa RAKENNUSTIEDON UUTUUKSIA Alvar Aalto Summer Homes Helamaa, Erkki; Jetsonen, Jari Kirja esittelee Alvar Aallon varhaistuotantoa sekä myöhempää harvemmin esiteltyä arkkitehtuuria: pieniä, intiimejä ja persoonallisia kesämökkejä ja saunoja. Mukana on kaksi Aallon omaa huvilaa: varhaistuotantoa edustava Villa Flora (yhdessä Aino Aallon kanssa) ja maailmankuulu Muuratsalon Koetalo. Muut kirjan kohteet Aalto suunnitteli sukulaisilleen, hyville ystävilleen tai asiakkailleen. Villa Vekara, metsästysmaja Korpikoto, Villa Kihlman, Enso-Gutzeit Oy:n henkilökunnan kesämaja ja sauna, Villa Eino Manner sekä Villa Oksala suunniteltiin yksilöllisesti, ottaen huomioon tilaajansa toiveet. Alvar Aalto Summer Homes on kolmas osa Aallon asuntoarkkitehtuuria kuvaavaa kirjasarjaa. Englanninkielinen. ISBN s. 45,- Wood Architecture in Finland Photographed by Jussi Tiainen Tiainen, Jussi Arkkitehtuurivalokuvaaja Jussi Tiainen on kuvannut suomalaista nykyarkkitehtuuria jo 30 vuotta ja hionut ainutlaatuista tunnistettavaa tyyliään. Tähän kirjaan hän on kuvannut suomalaista puuarkkitehtuuria viime vuosilta. Mukana on erilaisia kohteita suurista toimistorakennuksista pientaloon. Kuvien harkitut kuvakulmat, valon ja varjon vaihtelu sekä puhtaat värit korostavat puumateriaalin luonnollista kauneutta. Samalla kuvista välittyy rakennusten arkkitehtuuri niiden selkeät linjat ja hienostuneet yksityiskohdat. Kirjassa on myös rakennusten asema-, pohja- ja leikkauspiirustukset sekä suunnittelijoiden kirjoittamat lyhyet esittelytekstit. Englanninkielinen. ISBN s. 45,- Finnish Sauna Design and Construction Kirjaan on koottu hyvän suomalaisen saunan suunnittelu- ja rakentamisohjeisto. Siinä käsitellään saunan tilojen, rakenteiden, lauteiden ja kalusteiden suunnittelua sekä kiukaiden ominaisuuksia ja valintaperusteita. Rakennustietosäätiö RTS:n RTohjeisiin perustuva kirja on saunan suunnittelun perusteos omaa saunaa rakentavalle. Englanninkielinen. 6., uudistettu painos ISBN s. 26,- Kotina puinen kaupunkikylä esimerkkejä Moderneista puukaupungeista Karjalainen, Markku; Patokoski, Riku (toim.) Tämä kirja kertoo suomalaisen puurakentamisen menestystarinaa sekä valottaa maamme asuntorakentamisen suuntaa. Moderneja puukaupunkeja sekä tiivistä ja matalaa rakentamistapaa on kehitetty ja toteutettu Suomessa aktiivisesti yli vuosikymmenen ajan. Kehitystyön tuloksena on syntynyt runsaasti uutta tutkimustietoa sekä eri puolille maata lukuisia asukaslähtöisiä, viihtyisiä ja esimerkiksi kelpaavia asuinympäristöjä. Kirja esittelee 21 uutta suomalaista tiivistä ja matalaa puurakentamiskohdetta ja -suunnitelmaa. Artikkeleissa kaupunkisuunnittelun ja puurakentamisen asiantuntijat syventävät aihetta esittelemällä tuoreita tutkimuksia ja käytännön kokemuksia. Kirja on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle kirjalle Moderni puukaupunki puu ja arkkitehtuuri. Kirjan julkaisukielet ovat suomi ja englanti. Puuinfo Oy, ISBN s. 34,- Talonrakennuksen routasuojausohjeet Kivikoski, Harri Rakennuksen maapohjan routimisesta aiheutuvat vauriot voidaan välttää joko ulottamalla perustukset roudattomaan syvyyteen tai suojaamalla ne routaa vastaan. Talonrakennuksen routasuojausohjeissa opastetaan roudattoman syvyyden määrittämisessä ja esitellään menetelmiä sekä pysyvän että työnaikaisen routasuojauksen mitoittamiseksi ja rakentamiseksi. Ohjeet soveltuvat lämmitettävien ja kylmien rakennusten ja rakenteiden samoin kuin piha-alueiden routasuojauksen määrittämiseen. Julkaisussa on otettu huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman lämmöneristysmääräykset.talonrakennuksen routasuojausohjeet soveltuu hyvin käsikirjaksi suunnittelijoille ja rakentajille sekä oppikirjaksi alan oppilaitoksille. 2., uudistettu painos VTT, ISBN s. 34,- Rakennusten lämmitysjärjestelmät Tämä kirja opastaa isännöitsijöitä, kiinteistöpäälliköitä, kiinteistönhoitoyritysten henkilöstöä sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden päättäjiä energiatehokkaaseen ja terveelliseen lämmittämiseen. Kirjaan on koottu KH Net -kiinteistötietopalvelun tärkeimmät rakennusten lämmittämistä ja lämmitysjärjestelmiä koskevat ohjekortit. Myös Suomen rakentamismääräyskokoelman osat D3, D5 ja D7 sisältyvät julkaisuun. KH-tietoa tuottavat kiinteistönpidon parhaat asiantuntijat. Toimikuntatyöskentely lausuntokierroksineen takaa julkaistavan tiedon laadun ja luotettavuuden. Kirja soveltuu myös oppimateriaaliksi alan oppilaitoksiin. ISBN s. 30,-

2 Aikataulukirja 2008 Ratu Aikataulukirja on rakentamisen ajallisen suunnittelun tiedosto ja työkirja. Se sisältää sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen tietoa kaikilla aikataulutasoilla. Kirja on tarkoitettu työnsuunnittelijoille, työmaainsinööreille ja työnjohtajille tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen. Kirja sopii perus- ja täydennyskoulutukseen. Uutuutena Aikataulukirja 2008:ssa on LVI- ja sähkötöiden viikko- ja tehtäväsuunnittelutason työmenekit rivitalo-, asuinkerrostalo- ja toimistorakennuskohteille. Vastaavat tiedot ovat yleisaikataulu- ja rakentamisvaiheosassa. Tiedot auttavat suunnittelemaan ja ohjaamaan taloteknisiä töitä. Kirjan tiedot perustuvat Ratu-ohjekortteihin, joissa on yksityiskohtaisempaa tietoa. (Ratu-käsikirjat, KI-6015) ISBN s. 39,- Arkkitehtitoimisto bisneksenä Miten kehittää arkkitehtiyrityksen liiketoimintaa Carenholm, Staffan Kirjan tarkoitus on innostaa kehittämään arkkitehtiyrityksen liiketoiminta-ajattelua. Kirja keskittyy konkreettisiin ja arkipäivän kysymyksiin, jotka käsittelevät liiketoiminnan kehittämistä, hinnoittelua ja liikeneuvotteluja. Aineistoa voi käyttää sekä itseopiskeluun että yhteisenä opintomateriaalina toimistossa. Kirjoittaja, ekonomi Staffan Carenholm on Sveriges Arkitekterin toiminnanjohtaja ja Sveriges Arkitekter ArkitektService AB:n toimitusjohtaja. Kirjan suomennoksen ja suomalaisen toimintaympäristön mukaiset tarkistukset tekstiin on tehnyt SAFAn edellinen pääsihteeri, arkkitehti Tuomo Sirkiä. ISBN s. 22,- Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu Arki- ja terveysliikunnan tilat palvelu- ja hoiva-asumisympäristöissä Lehmuspuisto, Vuokko; Åkerblom, Satu Oppaaseen on kerätty ohjeita iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja liikunnan harrastamisen mahdollistavien asuin- ja toimintaympäristöjen suunnittelusta. Opas sisältää ohjeita taajama-alueita, kortteli- ja piha-alueita, asuinrakennusten tiloja sekä yhteisiä liikuntatiloja varten. Suunnittelun avuksi on jokaiseen lukuun koottu vaatimus- ja tarkistuslistoja. Opasta voidaan käyttää sosiaali- ja terveysministeriön ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositusten rinnalla. Opas on tarkoitettu kunnille, suunnittelijoille, rakentajille, asuntoyhtiöille ja poliittisille päättäjille. Opetusministeriö, (Liikuntapaikkajulkaisu no 94) ISBN s. 24,- Klara.biz 6 Uudis- ja korjausrakentaminen Mittaviiva Oy; Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Tämä ohjelma on tarkoitettu uudis- ja korjausrakennushankkeiden rakennuskustannusten laskentaan. Ohjelma on kustannuslaskentaan, suunnittelu- ja rakennusvaiheen rakennuskustannusten arviointiin, eri rakenneratkaisujen työ- ja materiaalikustannusten vertailuun, urakkatarjousten laskentaan sekä rakennushankkeen kustannusohjaukseen ja -valvontaan. Ohjelma soveltuu parhaiten omakoti-, rivitalo- ja pienkerrostalokohteiden sekä isojen remontti- ja peruskorjauskohteiden kustannusten laskentaan. Ohjelma sisältää uudis- ja korjausrakentamisen rakennekirjaston, jossa on materiaali- ja työmenekkitietoja, tarvike- ja työhinnastoja sekä 26 mallilaskelmaa. Klara yhdistää RT-kortiston rakenteet, Ratukortiston kokemusperäisen menekkitiedon ja Rakentajain kalenterin hinnastot älykkääksi laskentaohjelmaksi. Ohjelmaa voivat käyttää uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelijat ja urakoitsijat, isännöitsijät ja muut kiinteistöjen huollosta vastaavat, rakennuttajat, viranomaiset, vakuutustarkastajat ja rautakauppiaat ,- Klara.biz 6 Uudisrakentaminen Mittaviiva Oy Tämä ohjelma on tarkoi tettu uudisrakennushankkeiden rakennuskustannusten laskentaan. Ohjelma soveltuu kustannuslaskentaan, suunnittelu- ja rakennusvaiheen rakennuskustannusten arvi- ointiin, eri rakenneratkaisujen työ- ja materiaalikustannusten vertailuun, urakkatarjousten laskentaan sekä rakennushankkeen kustannusohjaukseen ja -valvontaan. Ohjelma soveltuu parhaiten omakoti-, rivitalo- ja pienkerrostalokohteiden kustannusten laskentaan. Ohjelma sisältää uudisrakentamisen rakennekirjaston, jossa on materiaali- ja työmenekkitietoja, tarvike- ja työhinnastoja sekä 16 mallilaskelmaa. Ohjelmaa voivat käyttää uudisrakennusten suunnittelijat ja urakoitsijat, isännöitsijät ja muut kiinteistöjen huollosta vastaavat, rakennuttajat, viranomaiset, vakuutustarkastajat ja rautakauppiaat. 884,50 Maalaustarvikkeet 2007 Haapakoski-Schröder, Eeva; Pyykkö, Mari Maalaustarvikkeet hakemisto ilmestyy RTkäsikirjan MaalausRYL 2001 liiteenä. Tämän hakemiston luokitus on yhteensopiva MaalausRYLkirjan tuoteluokituksen kanssa. (RT TL-40146) ISBN s. 7,70 Rakentamisen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluetteloiden kehittäminen Juhani Kiiras, Juho Kess, Aimo Hämäläinen, Matti Kruus, Jarmo Raveala, Arto Saari, Teppo Salmikivi, Raimo Seppälä, Matti Tauriainen Raportti perustuu rakennusalan järjestöjen teettämään tutkimukseen (TELU). Siinä esitetään analyysi käytössä olevien vuoden 1995 rakennuttamisen ja suunnittelun tehtäväluetteloiden nykytilasta ja kehittämistarpeesta. Tutkimuksin on selvitetty luetteloiden käyttöä sekä tehtäväluetteloiden hyötyjä ja niissä esiintyviä ongelmia. Uusimisen pohjaksi on selvitetty tehtäväluetteloiden teoreettiset perusteet, suhde rakentamisprosessiin ja sopimuksiin sekä luetteloiden sisällössä huomioon otettavat tekijät. Perusratkaisuksi esitetään siirtymistä perinteisistä vakiotehtävistä tehtävien jakamiseen tekijöille hankekohtaisesti. Ratkaisuperiaatteet on kuvattu yleisesti ja lisäksi niiden aiheuttamat muutokset vallitsevaan käytäntöön. Raportti sisältää ehdotuksen uusien rakentamisen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluetteloiden malliksi. Mallia on testattu sekä teoriassa että käytännön hankkeessa. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ISBN s. 24,- Small Houses in Finland Piironen, Esa; (toim.) Tämä kirja esittelee suomalaisten pientalojen parhaimmistoa 25 viime vuoden ajalta. Valitut 29 kohdetta osoittavat, miten monella tavalla pientalon suunnittelutehtävä voidaan ratkaista. Töissä näkyy erilaisia lähestymistapoja tontille sijoituksesta, pohjaratkaisuista, julkisivuista, massoittelusta, materiaalien käytöstä aina yksityiskohtien käsittelyyn. Esiteltävät pientalot ovat kaikki yksilöllisesti suunniteltuja yhden perheen koteja, jotka sijaitsevat erilaisissa ympäristöissä maaseudulta kaupunkiin ja meren rannalta sisämaahan. Englanninkielinen. 2. painos ISBN s. 44,- Ilmestyy marraskuussa Rakentajain kalenteri

3 UUSIA RT-, LVI, SIT-, RATU- JA KH-KORTTEJA Alumiini. SIT Tässä ohjekortissa selvitetään alumiinin ja alumiiniseosten ominaisuuksia, muovaamista ja käyttökohteita. Alumiini on yleisin metalli, jota on maankuoresta noin 8 %. Alumiinia kutsutaan kevytmetalliksi. Väriltään se on vaaleanharmaata. Alumiinin keveys yhdistettynä sen lujuuteen on edesauttanut teräksen syrjäytymisen monessa kohteessa. Alumiini on taloudellinen ja kierrätysominaisuuksiltaan erinomainen materiaali. 4 s. 4,70 Julkisivudetaljeja. Tapiolan Keskustorni Aarne Ervi. RT RT-ohjekortissa esitetään julkisivu- ja ulkoseinädetaljeja arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemasta Tapiolan Keskustornista. 4 s. 4,70 Juomavesikaivot RT , LVI Ohjekortissa esitetään kotitalouksien vedenhankintaan käytettäviä juomavesikaivoja. Kortissa käsitellään kaivon valintaa ja sijoitusta tontille, kaivoveden laatua ja annetaan ohjeita kaivojen rakentamisesta ja kunnostuksesta. (vastaava lomake RT 80323). Korvaa ohjekortit RT , LVI s. 10,30 Jyrkät bitumikermikatot RT Tässä RT-ohjekortissa esitetään vesikaton kattaminen bitumikermillä tiivissauma-, kolmiorima- ja kattolaattakatteena. Ohjekortti käsittelee mm. kattokaltevuuksia, tuuletusta ja katteen alustaa. Lisäksi käsitellään mm. kattoturvatuotteita sekä katon huoltoa ja kunnossapitoa. Korvaa ohjekortin RT s. 11,70 Kesäaikaisten lämpötilojen hallinta asuinkerrostaloissa. LVI LVI-ohjekortissa esitetään rakennus- ja LVI-suunnittelijoille tarkoitettu yksinkertainen työkalu kerrostalohuoneistojen kesäaikaisten lämpötilojen ja jäähdytystarpeen arviointiin. Mitoituskäyrästöt soveltuvat erikokoisten huoneistojen suunnitteluun. Ne osoittavat, mikä vaikutus on auringonsuojalasilla, ikkunan koolla ja suuntauksella, ikkunatuuletuksella, tuloilman jäähdytyksellä tai huoneistokohtaisella jäähdytyksellä. Näin nähdään, toteutuuko valittu laatutaso tarkasteltavilla reunaehdoilla tai mitä pitäisi muuttaa, että ko. laatutaso saavutetaan. Lisäksi kuvataan vaihtoehtoisia auringonsuojausja jäähdytysratkaisuja. 6 s. 6,10 Koulurakennukset, kalusteet SIT SIT-ohjekortissa käsitellään lyhyesti koulurakentamisen historiaa, koulusuunnittelun tavoitteita, koulun sisätilojen materiaaleja, opetustilojen tilaratkaisuja, kalusteiden mitoitusta ja yksityiskohtia. 12 s. 10,30 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje LVI , KH Ohjekortissa käsitellään asuntokaupan yhteydessä tehtävää kuntotarkastusta tilaajan näkökulmasta. Kortissa määritellään tarkastuksen tavoitteet, laajuus, raportointi ja osapuolten vastuut. Lisäksi opastetaan tarkastuksen sopimisesta ja tilaajan osallistumisesta tarkastukseen ja selvitetään tarkastukseen liittyviä rajauksia ja epävarmuustekijöitä. Ohje soveltuu omakotitalojen, rivi-, erillis- ja paritalohuoneistojen kaupan yhteydessä tehtäviin kuntotarkastuksiin. Kerrostalohuoneistoissa tarkastus rajoittuu huoneiston sisäpuolisiin osiin. (Vastaava lomake KH 90023). Korvaa ohjekortit LVI , LVI , LVI , KH , KH , KH s. 11,- Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Tilaajan ohje LVI , KH Ohjekortissa käsitellään asuntokaupan yhteydessä tehtävää kuntotarkastusta tilaajan näkökulmasta. Ohjekortissa määritellään tarkastuksen tavoitteet, laajuus, raportointi ja osapuolten vastuut. Lisäksi opastetaan tarkastuksen sopimisesta ja tilaajan osallistumisesta tarkastukseen ja selvitetään tarkastukseen liittyviä rajauksia ja epävarmuustekijöitä. Ohje soveltuu omakotitalojen, rivi-, erillis- ja paritalohuoneistojen kaupan yhteydessä tehtäviin kuntotarkastuksiin. Kerrostalohuoneistoissa tarkastus rajoittuu huoneiston sisäpuolisiin osiin. (Vastaava lomake KH 90023). Korvaa ohjekortit LVI , KH s. 7,50 Kuopion jäälohkareturma KH X Asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksen katolta pudonnut jäälohkare surmasi rakennuksessa asioineen henkilön. Tiedonjyväkortissa esitetään asian käsittely eri oikeusasteissa ja korkeimman oikeuden ennakkopäätös. 4 s. 2,30 Kuormaustilat RT RT-ohjekortissa esitetään kuljetettavan kappaletavaran ja yksikkökuormien käsittelyssä tarvittavien kuormaustilojen suunnittelua koskevia ohjeita. Korvaa ohjekortit RT , RT , RT ja RT s. 8,91 Käsi- ja liikuteltavat sammuttimet LVI , KH Ohjekortissa käsitellään käsi- ja liikuteltavien sammuttimien valmistusta, käyttöä, tarkastusta ja huoltoa. Korvaa ohjekortit LVI , KH s. 4,70 LED Valonlähde SIT Led-valonlähteet ovat valoa säteileviä puolijohdekomponentteja. Tässä ohjeessa käsitellään historiaa, toimintaa, teknisiä ominaisuuksia sekä kohteitä joissa led-valaistusta voidaan käyttää. 4 s. 4,70 Mitoituksen esittäminen, Rakennuspiirustukset SIT Tässä ohjekortissa annetaan ohjeet mitoitustavoista ja mitoituksen esittämisestä rakennuspiirustuksissa. Tämä ohje perustuu seuraaviin standareihin; SFS 4723, SFS 4725 ja SFS s. 10,30 Parhaan tarjouksen valinta. Ohje siivouspalveluja ostaville organisaatioille KH Ohjekortti perustuu oppaaseen, jonka ovat laatineet Euroopan siivouslan työmarkkinaosapuolet Euroopan siivouspalveluyritysten liittö EFCI ja työntekijäjärjestö UNI- Europa, yhteistyössä Euroopan komission siivousalasta vastaavien palveluluiden kanssa. Ohje on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat varmistaa, että valittava palveluntoimittaja kykenee yhdistämään laadun edulliseen hintaan. 20 s. 15,90 Putkistojen vaihtoehtoisia kunnostusmenetelmiä LVI , KH Tiedonjyväkortissa esitellään putkistojen korjauksessa käytettäviä pinnoitus- ja sujutusmenetelmiä. Tiedot on saatu esiteltävien menetelmien edustajilta. 4 s. 2,60 Rakennuslasit, tasolasit. RT RT-ohjekortissa esitetään yleistietoja rakentamisessa käytettävien tasolasien ominaisuuksista. 23 s. 18,- Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperusteet LVI LVI-ohjekortissa esitetään sisäilmastoon vaikuttavia fysikaalisia ja kemiallisia tekijöitä, niiden vaikutusta tiloja käyttävään ihmiseen, niiden huomioon ottamista rakennuksen ja sen laitteistojen suunnittelussa, rakentamisessa ja asentamisessa sekä sisäilmastoon liittyviä määräyksiä. Lisäksi esitetään tapoja hyvän sisäilmaston määrittelyyn, suunnitteluun, rakentamiseen ja yllä- 3

4 pitoon sekä vapaaehtoisten Sisäilmastoluokitus 2000:n ja Terveen talon toteutuksen kriteerien käyttöä hyvän sisäilmaston toteuttamisessa. Myös tavallisimpia sisäilmasto-ongelmia ja niiden syitä ja keinoja niiden välttämiseen käsitellään. Pääasiallisesti kortissa käsitellään asuntojen, toimistojen, kokoontumistilojen ja vastaavien sisäilmastoa. Näissä kohteissa sisäilmastoon liittyvä kuormitus ei niinkään johdu tilassa tapahtuvasta teollisesta tai muusta prosessista, vaan ihmisistä, ihmisten toiminnasta, rakennuksesta, laitteista ja ympäristöstä. Korvaa ohjekortit LVI , LVI s. 15,90 Rakennustyön työturvallisuusriskien arviointi Ratu S-1217 Tässä Ratu-kortissa esitetään menettely, jolla rakennusyritys voi arvioida rakennustyön työturvallisuusriskit. Riskit tulee arvioida sekä yritystasolla että hankekohtaisesti. Kortti perustuu RTK Oy:n K&T 81 tutkimusraporttiin Työturvallisuusriskien arviointiin rakennusyrityksessä. 7 s. 6,80 Rakennustöiden putoamissuojaus Ratu S-1218 Putoamissuojauksien suunnitteluohje esittää yrityksen ja rakennushankkeen toteutuksen tehtävät putoamisvaaratekijöiden poistamiseksi. Rakennustöiden putoamissuojaussuunnittelu on osa työmaan tuotannonsuunnittelua ja se jatkuu koko rakennushankkeen ajan. Tämä suunnitteluohje on tarkoitettu kaikkien työmaalla toimivien tahojen ohjeeksi. Ohje perustuu Rakentamisen putoamistapaturmat turvallisuuskulttuuri ja turvallisuustilanne -tutkimuksen tuloksiin. 10 s. 8,91 Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma Ratu S-1219 Suunnitteluohje rakennustöiden putoamissuojauksen suunnittelun toteutukseen ja valvontaan. Ohje selvittää rakennustöiden yhteydessä tarvittavien putoamissuojauksien turvallisuuden varmistamiseen liittyvät toimet, opastaa riskien varautumiseen ja esittää malleja eri rakennusvaiheissa tarvittavista putoamissuojauksista. Ohje soveltuu esimerkiksi perehdyttämisen koulutusaineistoksi tuotanto-organisaation eri tasoille. 12 s. 10,30 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa RT , LVI , KH Tässä ohjekortissa käsitellään rakennustyön työturvallisuutta koskevia rakennuttajan velvoitteita. Ohjeessa esitetään, mitä tehtäviä ja toimenpiteitä rakennuttajalta edellytetään työturvallisuusasioissa, miten ne voidaan hoitaa ja miten laaditaan turvallisuusasiakirja. Liitteenä ovat tarkistuslista työturvallisuustehtävistä talonrakennushankkeessa, riskienarviointilomake ja turvallisuusasiakirjan laadintaohje. Tähän ohjeeseen liittyen on erillisena saatavana lomakkeet: RT Turvallisuusasiakirja sekä RT HAVAT Analyysilomake. Korvaa ohjekortit RT , LVI , KH s. 15,90 Ravintolan tupakointitila RT , LVI , SIT , KH Tässä ohjekortissa annetaan ohjeita ravintoloiden tupakointitilojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Ohjeissa käsitellään tilasuunnittelua, mitoitusta, rakenteita ja ilmanvaihdon periaatteita. Ohjeen lähtökohtana on voimaan tulleet uudet ravintolatupakointia koskevat säännökset. 4 s. 4,70 Riippuvalaisimet, Lisa Johansson-Pape SIT SIT-ohjekortissa kerrotaan Lisa Johansson-Papesta, eräistä hänen suunnittelemistaan riippuvalaisimista, niiden rakenteesta ja mitoituksesta. 4 s. 4,70 Suunnittelupalvelujen hankintamenettelyt RT , LVI , KH Tässä ohjekortissa esitetään rakennushankkeen suunnittelupalvelujen hankintamenettelyt, joita laki ohjaa julkisten hankintojen osalta. Ohjetta voidaan kuitenkin soveltaen noudattaa kaikissa rakennushankkeissa, kunnalisteknisissä yms. palveluhankinnoissa hanke- ja toteutusmuodosta riippumatta. 8 s. 7,50 Suuret puurakennukset. Puiset suurten jännevälien rakennukset RT RT-ohjekortin tarkoituksena on tuoda esiin ajatuksia puurakenteiden mahdollisuuksista suunniteltaessa suurten jännevälien rakennuksia. Kortissa on esitetty erilaiset puurakentamiseen soveltuvat runkojärjestelmät ja niiden liitoksia sekä rakennuksia koskevia ohjeita ja määräyksiä. Korttiin on lisäksi koottu esimerkkejä erilaisiin käyttötarkoituksiin rakennetuista suurista puurakennuksista. Kaikki esimerkit ovat kotimaisia. 12 s. 10,30 Taloyhtiön kuntotodistus LVI , KH Taloyhtiön kuntotodistuksen tavoitteet ovat ennakoivan ja suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistäminen ja asuntokaupan turvallisuuden lisääminen. Kuntotodistus kertoo huoneiston ostajalle ja omistajalle, kuinka paljon eri rakennusosien kunto on alkuperäisestä heikentynyt ja mitä korjauksia niihin on tulossa. Näin ostaja voi turvallisemmin verrata eri kohteita ja taloyhtiön on helpompi päättää väistämättömistä korjauksista. 4 s. 2,60 Välipohjarakenteita RT Ohjekortissa esitetään yleisimpiä asuin-, toimisto- ja liikerakennusten välipohjarakenteita. Esitetyt rakennetyypit soveltuvat käytettäväksi suunnitelmien liitteenä rakennushankkeessa tavanomaisissa olosuhteissa. Rakennetyyppien RT-tunnus on muutettu TALO nimikkeistöä noudattavaksi. Korvaa ohjekortin RT s. 27,10 Väliseinärakenteita RT Yleisimpiä asuin-, toimisto- ja liikerakennusten välipohjarakenteita. RT-ohjekortissa esitetyt rakennetyypit soveltuvat käytettäväksi suunnitelmien liitteenä rakennushankkeessa tavanomaisissa olosuhteissa. Rakennetyyppien RT-tunnus on muutettu TALO nimikkeistöä noudattavaksi. Korvaa ohjekortin RT s. 28,50 Yläpohjarakenteita RT Yleisimpiä asuin-, toimisto- ja liikerakennusten yläpohjarakenteita. Uusitussa ohjekortissa rakennetyyppien lämmönläpäisykertoimet (U-arvot) on laskettu standardin SFS-EN ISO 6946 ja ohjeen RIL mukaisesti. U-arvojen laskentaan on käytetty lämmöneristeiden osalta tapauskohtaisesti joko valmistajien ilmoittamia tai standardin SFS-EN ISO ja ohjeen RIL avulla laskettuja lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoja. Rakennetyyppien lämmöneristepaksuuksissa ja ilmoitetuissa U-arvoissa on pyritty ennakoimaan vuoden 2007 aikana kiristyvät Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C3 lämmöneristystä koskevat määräykset. Rakennetyyppien RT-tunnus on muutettu TALO nimikkeistöä noudattavaksi. Korvaa ohjekortin RT s. 21,50 Ulkoseinärakenteita RT RT-ohjekortissa esitetään yleisimpiä asuinrakennusten, toimistorakennusten ja liikerakennusten ulkoseinärakenteita. Korvaa ohjekortin RT s. 27,10 PARAS TIETOSAALIS RAKENNUSTIEDON LVI Net -palvelu auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeet hyvän talotekniikan rakennustavan mukaisesti. TULOSSA PIAN RT-kortisto verkkoon RT Net -palvelu on laajin ja monipuolisin suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisen tietolähde ja työväline hyvään rakennustapaan. 4

5 LEHDET Rakennustaito 10 kertaa vuodessa ajankohtaista asiaa työmaat ja tekijät suunnittelu, rakentamisen ilmiöt tuotteet kiinteistöala Rakennustaito käsittelee laajasti materiaaleja, suunnittelua ja työmaatekniikkaa. Se kertoo alan yrityksistä ja ihmisistä kotimaassa ja ulkomailla. Julkaisijat: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ja Rakennustietosäätiö RTS RY. Rakennettu Ympäristö Faktoja ja virikkeitä, asiantuntevaa tietoa, 4 numeroa vuodessa maankäyttö, ympäristö kaavoitus, rakennusvalvonta rakentamisen hallinto, lainsäädäntö Lehti kertoo koko rakentamisen prosessista, ainoa- na Suomessa myös kokemuksista ja menettelyistä kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa. Julkaisijat: Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Rakennustietosäätiö RTS Vuositilaus 63, Kestotilaus 59, RT-, LVI-, SIT-, Ratu- ja KH-kortistotilaajille 32, /kesto 35, /vuosi Opiskelijat 20, Irtonumero 7,50 Vuositilaus 39, Kestotilaus 36, Opiskelijat 18, Irtonumero 11, Locus Johtamisen talousammattilehti, 8 numeroa vuodessa kiinteistöliiketoiminta rakennuttaminen kiinteistöklusterissa toimivien yritysten johtaminen Ammattiosaamista syventävää ja täydentävää aineistoa kiinteistö- ja rakennusalan päättäjille yksityisellä ja julkisella sektorilla. Julkaisijat: Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS Kehittyvä Kiinteistö Suomen Isännöintiliiton jäsenlehti, 6 numeroa vuodessa isännöinti taloyhtiön talous ylläpito ja korjaus Lehden tavoitteena on hyvän isännöintitavan edis- täminen sekä ammatillisen tiedon levittäminen isännöitsijöille, taloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja muille isännöintikentän asiakkaille. Julkaisijat: Suomen Isännöintiliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS Vuositilaus 49, Kestotilaus 46, Opiskelijat 16, Irtonumero 6,50 Vuositilaus 46, Kestotilaus 43, Opiskelijat 21, Irtonumero 9, VERKKOTUOTTEILLA KH Net -kiinteistötietopalvelu sisältää tekniset, taloudelliset ja hallinnolliset ohjeet ennakoivaan ja suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon Tutustu demoon ja tilaa käyttöösi 5

6 KIRJAKAUPAN MUUT UUTUUSTUOTTEET Aino and Alvar Aalto A Shared Journey. Interpretations of an Everyday Modernism Suominen-Kokkonen, Renja The articles in the book shed a certain amount of light on the collaboration between the architect Alvar Aalto ( ) and his wife Aino Marsio-Aalto ( ). The writings show how the Aaltos kept in touch with the spirit of the age and how keen they were to be involved with social progress through the medium of architecture. As pioneers in Finnish housing design, they did all they could to improve housing conditions and the living environment in Finland before and after the Second World War. Text; English. Aalto 1 Studies, 2007 (Aalto Studies 1) ISBN s. 26,- Architect-kaavio Linex 1258S Sapluuna arkkitehdille 1:100. Materiaalina 1 mm vihreä läpinäkyvä muovi, koko 200 x 115 mm. Soveltuu 0.5 mm lyijykynälle tai 0.35 mm tussille. Kaaviossa on symboleja huonekaluista ja huonekaluryhmistä, olohuoneeseen, ruokailutilaan, maakuuhuoneeseen, lastenhuoneeseen, keittiöön ja kylpyhuoneeseen. Kaaviossa on myös muutamia sähkö- ja yleissymboleja. Linex ISBN HKI 9,50 Architect-kaavio Linex 1259S Universal Sapluuna arkkitehdille 1:500. Materiaalina 1 mm vihreä läpinäkyvä muovi, koko 200 x 115 mm. Soveltuu 0.5 mm lyijykynälle tai 0.35 mm tussille. Kaaviossa on symboleja huonekaluista ja huonekaluryhmistä, olohuoneeseen, ruokailutilaan, maakuuhuoneeseen, lastenhuoneeseen, keittiöön, WC ja kylpyhuoneeseen. Kaaviossa on myös muutamia sähkö- ja yleissymboleja. Tuotevalikoimassamme on runsaasti erilaisia sapluunoita, tiedustele tilaajapalvelustamme puh Linex ISBN HKI 11,50 Asian Bar and Restaurant Design Inglis, Kim This book is a fi rst of a kind, with detailed texts, great photos and a meticulous selection of the best in bar and restaurant design in Asia - focusing on the Southeast Asian region (Bali, Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapore), Kim Inglis has personally selected more than 40 wonderfully designed bars, restaurants and clubs to showcase. Text; English. Periplus Editions, 2007 ISBN s. 64,50 Asu ja viihdy asukastoiminnan opas Viiala, Helena Opas myönteiseen asukastoimintaan ja viihtyisään asumiseen. Opas on tarkoitettu jokaiseen aravavuokraasuntoon jaettavaksi. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, 2007 ISBN s. 12,- Asunnonhankintaopas Linnainmaa, Leena; Palo, Marianne Tässä oppaassa käsitellään laajasti mm. asunto-osakkeen ja kiinteistön kauppaa, kaupan rahoitusta, vakuuksia ja virheitä sekä kauppaan tarvittavia asiakirjoja. Lisäksi selostetaan asunnon vuokrausta sekä uudempia asumisen omistus- ja rahoitusmuotoja, kuten asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja. Asunnonhankintaopas on tarkoitettu ennen kaikkea asunnon hankkimista suunnitteleville kuluttajille päätöksenteon avuksi. Teos palvelee myös käsikirjana asuntokaupan ammattilaisia. 2. uudistettu painos Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, 2007 (Kiinteistönvälitys ja vuokraus) ISBN s. 42,- Betonirakenteiden ympärisöominaisuudet Julkaisussa kerrotaan, miksi betoni on ekotehokas ja elinkaariedullinen rakennusmateriaali. Betonirakenteen elinkaari voi olla jopa satoja vuosia. Koska kestävän materiaalin huoltokustannukset ovat lisäksi vähäiset, on betoni elinkaariedullinen materiaali. Betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Sen ylivoimaiseen asemaan vaikuttavat raaka-aineiden hyvä saatavuus, betonin edullisuus, helposti hallittava valmistusteknologia sekä betonin kestävyys ja turvallisuus materiaalina. Lisäksi betoni massiivisena rakenteena säästää lämmitysenergiaa, tasaa sisälämpötiloja ja vähentää jäähdytystarvetta. Betonikeskus ry, Betonitieto Oy, 2007 ISBN s. 22,- China Lofts Yannai, W. The conversion of old industrial spaces is something that is becoming a growing trend in large cities across the globe, and China is no exception. The Book brings together houses from within culture-rich China and exemplifies the wonderfully practical conversion of current uses. It is packed full of unique cultur- al expressions, photographs and text, and will be comed by interior designers looking for the influence of welthe exotic. Text; English. Rockport Publishers, 2006 ISBN s. 39,- Chinesism in Modern Furniture Design The Chair as an Example Hai, Fang Chinese traditional furniture system have played important role in the mainstream of modern furniture. With reference to chair design as an example in this research, Chinese furniture has contributed its prototypes or original features to many kinds of seats. Chinesism is an important reflection of our past design wisdom, but today, because of little study and other reasons, we often fail to recognize its presence. Richly illustrated. Text; English. University of Art and Design Helsinki, 2004 ISBN s. 19,50 City Lofts Architectural Houses Lofts en la Ciudad Borras, Montze Through the work of some of the world s most prestigious architects, this book shows diverse examples of how the consept of the lofts has been installed in our perception as a place to live. Photographs, plans. Text; English, Spanish. Monsa, 2007 ISBN s. 43,- Design and Landscape for People Cumberlidge, Clare; Musgrave, Lucy; The new community planning: invaluable strategies for creative rebuilding and renovating from around the world. In the past decade, however, heavy-handed ideology has given way to a new generation of planners from diverse backgrounds, architecture, landscape, even art and performance, who seek fresh, creative ways of working with communities. This book presents and explains, for the first time, the rise and success of this new global sensibility. Text; English. Thames & Hudson, 2007 ISBN s. 57,- Design Finlandese la collezione Mangano. Finnish Design The Mangano Collection Pansera, Anty (edit.) The Mangano collection covers a lot of the prestigious names (more than fourty, from Alvar Aalto and Aino Aalto, Tapio Wirkkala, Timo and Pi Sarpaneva, Ben of Schulten, Simi Heikkila, Ulla Procope, Antti Nurmesniemi to Kaj Franck) and design companies (more than thirty represented by Finn Form: Artek, Iittala, Arabia, Muurame, Vuokko) from Finland, from the fifties to the nineties of twentieth century. Text; English, Italian. Silvana Editoriale, 2006 ISBN s. 44,- Design Management Managing Design Strategy, Process and Implementation Best, Kathryn As the role of design in the world continues to broaden, organisations are increasingly viewing design as being integral to their decision-making processes. This book leads the student through the key knowledge, practice and skill areas of design management, focusing on the strategy, process and implementation involved in the management of design. Text; English. AVA Publishing, 2006 ISBN s. 47,- 6

7 Detail Zeitschrift für Architektur + Baudetail, /8, Review of Architecture. Bauen mit Stahl Steel Construction Architecture en acier The subject is Steel Construction, Steel is a highly intelligent material. Text; English, German, French, Spanish, Italian. Institut für Internationale Architektur-Dokumentation, 2007 (Serie 2007:7/8) 169 s. 23,50 Door Design This book presents over 80 projects showing exceptional designs of doors and entrances of shops, hotels, private houses, museums and many other spaces all over the world. An index with contact information of the designers and architects is enclosed. Colour photographs. Text; English, German, French, Spanish, Italian. daab, 2007 ISBN s. 31,- El croquis 134/135 OMA Rem Koolhaas - theory and practice II A comprehensive survey of the architectural projects, between 1996 and 2007, of Koolhaas and his offices (OMA). Projects featured include: Seattle Central Library and the Casa da Musica in Porto, Mercati Generali, Seoul National University Museum of Art, New Jeddah International Airport and the Vincent Gallo Apartment. A total of 21 works and projects are examined through full page photographs, plans, models drawings and texts. Text; English, Spanish. EL Croquis Editorial, 2007 (Vol. II) ISBN s. 87,- Finland modern architecture in history Connah, Roger The Book traces developments in architecture since Finland s independence from Russia in 1917; the rationalized developments of the 1930s, the urbanization of the post-war years, the golden age of Finnish Modernism in the 1950s, Postmodernism in the 1970s and 80s. Although Alvar Aalto plays an immense part in the story, Connah recounts the contribution of many other architects, including the Blomstedts, Bryggman, Ekelund, Ervi, Frosterus, Huttunen, Leiviskä, Pietilä, Pallasmaa, Revell, Ruusuvuori, Siren and Välikangas. Text; English. Reaktion Books, 2005 ISBN s. 34,- FISE Käsikirja 2007 Eriksson, Erkki (toim.) FISE Käsikirja sisältää rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet. Käsikirjasta löydät pätevät suunnittelijat, työnjohtajat ja muut rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöt paikkakuntakohtaisesti. Julkaisu sisältää myös FISEn ylläpitämän Rakennusvirhepankin RVPkortit. Kortit sisältävät selityksen virheestä, virheestä aiheutuvat ongelmat, virheen korjaamisen ja hyvän rakentamistavan mukaisen ratkaisun sekä muuta ongelmaan liittyvää tietoa. Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy, 2007 ISBN s. 25,- Floor Plan 3D version 11 Pro (pc) Nyt voit todella suunnitella uuden kotisi alusta loppuun asti omalla kotikoneellasi! FloorPlan v11 suunnitteluohjelmalla voit sijoittaa esim. vaihtoehtoiset seinät, ovet, ikkunat, valot, kodinkoneet ja huonekalut - voit joko suunnitella kaiken alusta asti itse tai käyttää apuna mukana tulevia malleja. Toiminnoista mainittakoon materiaalien ja työmäärien laskenta, mahdollisuus suunnitellun tilan tarkasteluun sisäpuolelta käsin ja täydennettävät 3D-objektikirjastot (esim. huonekalut, valot, keittiöt, kylpyhuoneet...). Voit tehdä suunnitelmistasi näyttäviä 3D-malleja ja esityksiä. Suunnitelmat ovat siirrettävissä useimpiin CAD-ohjelmiin (DXF-tiedostoina). Pro-paketissa mukana huippusuosittu TurboCAD Deluxe ohjelma ja 2D Training Guide! Plan 1 Oy, ,- Glass Structures Design and Construction of Self-Supporting Skins Wurm, Jan First comprehensive and systematic publication on glass as primary supporting framework. The latest developments in building material, joining technology and construction. Completely illustrated with numerous colour diagrams and drawings made specially for this book. Written for architects, engineers, structural engineers, building physicist and students. Text; English. Birkhäuser, 2007 ISBN s. 88,- Guide till Sveriges arkitektur - Byggnadskonst under 1000 år Waern, Rasmus; Caldenby, Claes; Hultin, Olof; Linde, Gunilla; Mårtelius, Johan För första gången presenteras den svenska arkitekturen i hela sin bredd. Fem författare visar vägen till landets 380 mest sevärda byggnader och berättar om dess arkitektur. Slott och domkyrkor presenteras här sida vida sida med traditionell timmerbyggnadskonst och modernt bostadsbyggande i en vandring från söder till norr. Teksten på svenska. 2. upplaga Arkitektur Förlag Ab, 2005 ISBN s. 36,- Helsinki Urban Guide Helsinki Urban Guide; Contents: Brief History, The City Today, Urban Entities, Urban Fragments, Under construction, Current projects. Photographs and maps. Text; English. 6. painos Helsinki City Planning Department, 2006 ISBN s. 16,50 Hikes into Pietilä terrain Niskanen, Aino; Jetsonen, Sirkkaliisa; Lindh, Tommi The publication is based on the Pietilä seminar of autumn 2005, organized by the Architectural Society of Finland. The seminar brought together several of writers featured in this issue of Taiteentutkija: The range of writings is wide, from thinking to building processes. What did the Pietilä s architecture feel like? Do the preconceived images created by the Pietilä myth correspond to our experience of the architecture? And what was Reima Pietilä like as a thinker and teacher? Text; English. Rakennustaiteen seura, Taidehistorian seura, 2007 (Taiteentutkija 4) ISBN s. 18,50 Housing for people of All Ages flexible, unrestricted, senior-friendly, In Detail Schittich, Christian Communal living, intergenerational living, living for families, handicap-accessible living, living and working, the wide variety of current demands is shaping future concepts in housing. The examples in this book are correspondingly diverse. From the demand for stroller- and wheelchairaccessible housing through facilities that accommodate the needs of senior citizens all the way to the modernization of existing buildings, the selection of projects offers a panoramic overview. Text; English. Birkhäuser, 2007 ISBN s. 83,- Hyvä hallintotapa taloyhtiössä Grass, Ben; Heino, Jouko; Kaivanto, Keijo; Kulomäki, Markku Miten sinun taloyhtiötäsi johdetaan? Ovatko roolit selvillä, valvonta riittävää ja tiedotus avointa. Kirjassa esitetään suositus asunto-osakeyhtiön hyväksi hallintotavaksi. Mitä paremmin taloyhtiötä hoidetaan, sitä parempi taloyhtiössä on asua ja sitä vakaammin kehittyy myös asunto-omaisuuden arvo. Kirja taloyhtiön hallituksille, isännöitsijöille ja taloyhtiön valitsemille alihankkijoille. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, 2007 (Hallinto ja talous) ISBN s. 38,- Infrarakentamisen kustannushallinta. Hanke- ja rakennusosahinnasto - RIL Julkaisun tavoitteena on kuvata infrarakentamisen kustannusten hallinnan teoria ja menetelmät sekä antaa työkalut kustannuslaskennan käytännön tehtäviin painottuen investointivaiheeseen.tämä ohjeen toinen osa, hanke- ja rakennusosahinnasto, ilmestyy vuosittain hintatiedoiltaan päivitettynä. Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry, 2007 ISBN s. 49,- 7

8 Julkisten hankintojen käsikirja Kuusniemi-Laine, Anna; Takala, Pilvi Julkisen sektorin hankintoja koskeva laki on uudistunut ja on tullut voimaan Julkisten hankintojen piirissä on noin 15 % Suomen bruttokansantuotteesta. Julkisten hankintojen käsikirja antaa ohjeita julkisten hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä tarjouskilpailuun osallistumiseen uuden lainsäädännön valossa. Kirjassa käsitellään lain soveltamisalaa, hankintamenettelyn toteuttamista käytännössä, hankintoihin liittyviä ongelmatilanteita, tarjoajien näkökulmaa hankintaprosessin eri vaiheisiin sekä yritysten oikeusturvakeinoja hankinta-asioissa. Hankintamenettelyä kuvataan vaihe vaiheelta siten kuin hankintayksikössä tai yrityksessä käytännön työtä tekevä prosessin kohtaa. Kirjan tavoitteena on vastata kysymykseen: Miten tämä pykälä toteutetaan käytännössä?. Julkisten hankintojen käsikirja on tarkoitettu valtion ja kuntien viranomaisille ja liikelaitoksille, erityisalojen hankintayksiköille, yritysten myyntihenkilöstölle ja lakimiehille. Edita Publishing Oy, 2007 (Kauppakamarisarja) ISBN s. 58,- Julkisten rakennushankintojen kilpailuttamisopas Pohjonen, Mika Uusi laki julkisista hankinnoista tuli voimaan vuoden 2007 kesäkuussa. Tästä oppaasta selviää muun muassa, mitä uusi laki säätää tarjousten pyytämisestä ja tekemisestä sekä urakoitsijan valinnasta julkisissa rakennushankinnoissa. Runsaat käytännön esimerkit selventävät lain säännöksiä. Oppaan kirjoittaja, asianajaja Mika Pohjonen toimii Specialist Partnerina Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:ssä. Hänellä on 10 vuoden käytännön kokemus julkisista hankinnoista, joista hän on käynyt oikeudenkäyntejä ja kirjoittanut lukuisia julkaisuja. Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, 2007 ISBN s. 14,85 Kachelofenbau - Neue Entwürfe, Modelle und Bauabläufe Grützmacher, Bernd Kachelöfen sind schon lange nicht mehr nur behaglicher rustikale Wärmespender, sondern darüber hinaus technisch innovative und ökologisch interessante Heizsysteme für das ganze Haus. Dieses Buch dokumentiert den neuesten Stand der Technik im Ofenbauhandwerk. Texten auf Deutsch. Callwey, 2002 ISBN s. 49,60 Kasvillisuuden arvonmääritys KAM 07-opas Kasvillisuuden arvonmäärirysmalli KAM 07 määrittää yksittäisen puun sekä puuston arvon. Tämä uusi malli nojautuu elinkaarimalliin, jossa on huomioitu puun kehitykseen ja hoitoon sekä odotettavissa olevaan eilinikään liittyvät asiat. Sitä sovelletaan liikennealueilla, puistoissa ja pihoilla, kasvavien yksittäispuiden tai pienien puuryhmien arvioimiseen. Opasvihkoon on koottu tärkeimmät tiedot ja ohjeet mallin käytöstä sekä muutamia laskentaesimerkkejä mallin soveltamisesta. Opasvikosta täydentävä, erikseen myytävä, CD-ROM sisältää mm. tarvittavat lomakkeet sekä puun hinta-arvion laskevan taulukko-ohjelman. Viherympäristöliitto ry, 2007 (Julkaisu 37) ISBN s. 10,- Kasvillisuuden arvonmääritys KAM 07- opas CD-ROM CD-rom sisältää tarvittavat lomakkeet. Lomakkeeseen syötettyjen hinta- ja aikatietojen perusteella Excel-taulukko-ohjelma laskee puun hinta-arvion automaattisesti. Lisäksi cd-romilla on tallennettuna Puiden ohjeellinen vissa oleva elinikä Suomessa -taulukko ja Puiden ohjeel- odotettaliset taimihinnat kokoluokittain -taulukko. CD-rommia täydentää erikseen myytävä opasvihko, johon on koottu ohjeet mallin käytöstä sekä muutamia laskentaesimerkkejä mallin soveltamisesta. Viherympäristöliitto ry, 2007 (Julkaisu 37) ISBN CD-ROM-levyke 50,- Kaupunkikoti City Home Lehtovuori, Olli; Nurmi, Tarja; Saarikangas, Kirsi; Sundman, Mikael Katsaus pääkaupunkiseudun tuoreeseen asuinarkkitehuuriin käsittää neljä artikkelia sekä parinkymmenen arkkitehtuurikohteen esittelyt yksittäisistä kodeista kokonaisiin alueisiin. Artikkeleissa käsitellään kaupunkiasumisen historiaa, kaavoituksen vaikutusta asuntoihin eri aikoina sekä nykykaupungin asumista ja asuinarkkitehtuuria kriittisistäkin näkökulmista. Kohde-esittelyt kertovat asuinarkkitehtuurin monitahoisista, vastakkaisistakin haasteista ja ratkaisuista. Suomen Rakennustaiteen Museo, Museum of Finnish Architecture, 2007 ISBN s. 29,- Kiinteistöt ja asuminen Kärkkäinen, Kalle (toim.) Yksiin kansiin koottuna olennaiset kiinteistöihin ja asumiseen liittyvät säädökset. Mukaan on otettu kiinteistöjen muodostamiseen, kiinteistön ja asunnon kauppaan, eri asumisyhteisöihin, huoneiston vuokraamiseen ja kiinteistönvälittämiseen liittyvä lainsäädäntö. Hyödyllinen mm. asuntoyhiöille ja kiinteistönvälittäjille sekä asuntojen ja kiinteistöjen hallintotehtäviä suorittaville. Edita Publishing Oy, 2007 ISBN s. 56,- Kiinteistöyhteisön tilipuite Tikkanen, Tapio Kirjan keskeisenä sisältönä on kiinteistöyhteisöille tarkoitettu tililuettelo ja siihen liittyvä yksityiskohtainen kirjausohjeistus. Suositus auttaa yhdenmukaistamaan kirjanpitokäytäntöjä ja helpottaa tunnuslukujen laskentaa ja vertailua sekä käytännön kirjausongelmia ratkottaessa.kirja kiinteistöyhtiöiden kirjanpito- ja talousasioita hoitaville ja niistä vastaaville kirjanpitäjille, isännöitsijöille ja muille taloushallinnon ammattilaisille. 4. uudistettu painos Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, 2007 ISBN s. 68,- Kuntotodistus CD Myyryläinen, Leevi Auktorisoitu kuntotodistustarkastaja voi tämän CD-romin avulla tuottaa virallisen kuntotodistuksen. Ohjelmalla tuottaa myös epävirallisen kuntotodistuksen ja laatia korjausrakentamisen pitkän tähtäyksen suunnitelman (PTS). Kuntotodistus kertoo sekä huoneiston ostajalle että omistajalle mitä korjauksia taloyhtiössä on odotettavissa. CD on tarkoitettu kuntoarvioijille, isännöitsijöille, hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille, korjausohjelmien laatijoille sekä alan oppilaitoksille. Suomen kiinteistöliitto Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, 2007 ISBN ,- Kylpyhuone kaavio Plumbing Fixture Linex 1135S Sapluuna 1:50, koko 165 x 95 mm. Kaaviossa paljon erilaisia WC:n ja kylpyhuoneen kalustesapluunoita: lavuaarit, WC-istuimet, ammeet yms. Tuotevalikoimassamme on runsaasti erilaisia sapluunoita, tiedustele Tilaajapalvelustamme puh Linex ISBN HKI 17,20 Moleskine Diary Large 2008 Day per page Moleskinen vuoden 2008 almanakka. Päivä- ja kuukausialmanakka sisältää myös irroitettavan osoitevihkosen. Tyylikäs almanakka on kätevä kuljettaa mukana. Se on myös arvostettu lahja. Koko 13 x 21 cm, 380 viivoitettua sivua. Moleskine, 2007 ISBN s. 16,50 Moleskine Diary Large Weekly 2008 week on double page Weekly Diary Week to view, 13 x 21 cm, 128 lined pages, asid-free paper. Inside, a removable address book with laminated alphabetical labels and the history of the Moleskine Moleskine, 2007 ISBN s. 14,50 8

9 Moleskine Diary Large Weekly Planner + Notebook 2008 Moleskine Weekly Planner + Notebook Week on one page to view and full page for notes, 13 x 21 cm, 144 pages, acid-free paper, expandable inner pocket. Inside annual planning calendars from January 2008 to December Moleskine, 2007 ISBN s. 13,- Moleskine Diary Pocket 2008 One day per page Moleskinen vuoden 2008 taskualmanakka. Päivä- ja kuukausialmanakka sisältää myös irrotettavan osoitevihkosen. Tyylikäs almanakka on kätevä kuljettaa mukana. Se on myös arvostettu lahja. Koko 9 x 14 cm, 380 sivua. Moleskine, 2007 ISBN s. 12,50 Moleskine Diary Pocket Weekly 2008 Weekly Diary Week to view, 9 x 14 cm, 128 lined pages, asid-free paper, a removable address book in the expandable inner pocket. Moleskine, 2007 ISBN s. 11,- Moleskine Diary Pocket Weekly Planner + Notebook 2008 Weekly Diary Week on one page to view and full page for notes, 9 x 14 cm, 144 pages, asid-free paper, the history of Moleskine is in the expandable inner pocket. Moleskine, 2007 ISBN s. 9,50 Paavo Tynell ja Taito Oy Aav, Marianne; Viljanen, Eeva Paavo Tynell ( ) teki mittavan pioneerityön suomalaisen valaisinteollisuuden alalla. Hienosepän koulutus ja yhteistyö maan merkittävimpien arkkitehtien kanssa tekivät hänestä myös erinomaisen suunnittelijan. Kirja esittelee perhearkistojen sekä perheen jäsenten tarjoamien tietojen valossa Taito Oy:n ja joukon muita valaisimia, joille Paavo Tynell omisti elämänsä. Designmuseo, 2005 ISBN s. 38,- Puurakenteiden jäykistyksen ja halkeilun hallinta,suunnittelu-ja valmistusohjeet-ril Julkaisun tavoitteena on parantaa puurakenteiden rakenteellista toimintaa ja varmuutta. Julkaisu jakautuu kahteen osaan. Osa A, puurakenteiden jäykistysohje, kuvaa rakennuksen jäykistyksen periaatteita ja antaa ohjeita rakennuksen eri osien ja liitosten suunnitteluun ja mitoitukseen, myös esimerkkien avulla. Osa B, puurakenteiden halkeilun hallinta, kuvaa liimapuupalkkien halkeilun problematiikkaa ja antaa ohjeita, miten tämä on valmistuksessa, asennuksessa, suunnittelussa ja käytössä hallittavissa. Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry, 2007 ISBN s. 69,- Puusta tehty Wood works Heikkinen, Pekka (toim.) Tämä kirja esittelee 19 näkemystä puuarkkitehtuuriin TKK:n arkkitehtiosaston puurakentamisen opiskelijoiden tekeminä. Parvs publishing, 2007 ISBN s. 27,50 Puutarha parvekkeella Kuokkanen, Esko; Lehmusoksa, Mervi; Mäki, Anna- Maria Kirjasta löytyy paljon käytännön ohjeita parvekepuutarhan rakentamiseen ja hoitoon. Parvekkeelle sopiville hyötykasveille ja kukille annetaan yksityiskohtaiset kylvö- ja hoito-ohjeet. Helposti toteutettavat sisustusideat ja selkeät nikkarointiohjeet auttavat parvekepuutarhuria luomaan omannäköisensä paikan, jossa kaikilla aisteilla on hyvä olla. Kustannusosakeyhtiö Teos, 2007 ISBN s. 29,50 Raapelevy Linex ES 30 Metallinen raapelevy.linex ES 30. Linex ISBN ,90 Rakennussiivous Työnaikainen siivous ja loppusiivous osana rakentamisen puhtauden hallintaa Andersson, Tarja Tämän oppaan tavoitteena on havainnollistaa rakennussiivouspalvelun laatuun vaikuttavat tekijät, luonnehtia rakennussiivouksen tehtävät, sen erilaiset laatunäkökulmat ja rakennussiivouksen toteutus osana rakentamissprosessia sekä kuvata rakennussiivouksen suorittaminen rakennusprosessin eri vaiheissa. Suomen Siivoustekninen liitto, 2004 (SSTL julkaisuja 2:10) ISBN X 36 s. 33,- Rakennusten paloturvallisuus Savunpoiston suunnittelu, laitteiston asennus ja ylläpito - RIL Ohjeessa käsitellään savunpoiston tarkoitusta, savunpoistolaitteiston suunnittelua, savunpoistolaitteita, niiden asennusta, käyttöä, huoltoa, kunnossapitoa ja tarkastuksia sekä savunpoistoa sammutus- ja pelastustoiminnassa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2007 (RIL ) ISBN s. 84,- Rakennustoiminta Ympäristöjohtaminen Laine, Hannele; Heljo, Juhani Oppaassa käsitellään rakennusyrityksen ympäristöjohtamisen perusteita ja niiden liittämistä yrityksen toimintaan. Lisäksi kuvataan ympäristöjohtamisen järjestelmiä ja työkaluja. Rakennusteollisuuden Kustannus Oy, 2007 (K&T 43a) ISBN s. 27,- Rakennustoiminta Yrityksen jätehuolto Laine, Hannele; Heljo, Juhani Oppaassa käydään läpi rakennusyrityksen jätehuollon periaatteet, rakentamisen ongelmajätteiden käsittely, työmaan jätehuollon järjestäminen sekä jätehuollon kustannukset. Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, 2007 (K&T 45a) ISBN s. 27,- Rakennustyömaan ympäristö- ja jätehuolto-opas Laine, Hannele; Heljo, Juhani Opas on tarkoitettu työmaajohdolle välineeksi ympäristöasioiden vaivattomaan hoitamiseen. Ympäristöasiat hallitaan työmaalla työmaakohtaisen ympäristösuunnitelman avulla. Ympäristösuunnitelmassa korostuvat tiedottaminen, jätehuollon toteutus sekä asetettujen tavoitteiden seuranta. Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, 2007 (K&T 44a) ISBN s. 27,- Rakennustyöpaikoilla nähtävänäpidettävät työturvallisuussäädökset 2007 Niskanen, Toivo (toim.) Useat säädökset velvoittavat työnantajaa pitämään työpaikalla nähtävänä tärkeimmät työturvallisuutta koskevat lait, asetukset, päätökset ja ohjeet. Ne on koottu teokseen Rakennustyöpaikoilla nähtävänä pidettävät työturvallisuussäädökset. Teoksen sisältö on päivitetty vastaamaan tilannetta. Multikustannus Oy, 2007 (Punamusta) ISBN s. 49,- Rakentaminen ja maankäyttö Kärkkäinen, Kalle (toim.) Lakikokoelmaan on koottu maankäyttöä ja rakentamista koskevat säädökset. Mukana ovat kattavasti sekä kaavoitukseen, rakentamiseen että työsuojeluun liittyvät säädökset. Lisäksi kirjassa on otteita Suomen rakentamismääräyskokoelmasta. Edita Publishing Oy, 2007 (Lakikokoelmat) ISBN s. 56,- Roof Design This volume delivers a very close insight in the divers possibilities of the roof design of residential, corporative and other buildings. About 200 projects present the different types of roofs: pitched roofs, flat roofs with planting vegetation, roof garden as a pool area or further floor space. An index with the contact dates of the designers is enclosed. Text; English, German, French, Spanish, Italian. daab, 2007 ISBN s. 31,- 9

10 Sata vuotta Ahtolassa Finne, Selina Rakennusmestari Heikki Kaartisen suunnittelema, vuonna 1907 valmistunut jyhkeä jugendtalo Ahtola sijaitsee Helsingin Hämeentiellä Hakaniemen hallin vieressä. Vuonna 2005 yhtiö palkittiin Rakentamisen ruusun kunniamaininnalla peruskorjauksesta, jolla talon ulkoasu palautettiin mahdollisimman lähelle alkuperäistä. Multikustannus, 2007 ISBN s. 35,- Taiteilijatiloja artists studios Tiainen, Jussi Valokuvaaja Jussi Tiaisen kirja esittelee 62 tunnetun suomalaisen taiteilijan työtilat. Ateljeen lisäksi Tiainen esittelee niissä syntyneen taideteoksen, yhden kultakin taiteilijalta. Mukana on mm. Kari Cavénin, Rafael Wardin, Marika Mäkelän, Lauri Laineen, Heikki Häiväojan, Kaarina Kaikkosen, Pekka Jylhän, Outi Heiskasen ja Marjatta Tapiolan ateljeet. Kirja on kooste Jugendsalissa välisenä aikan pidetystä näyttelystä. Parvs Publishing, 2007 ISBN s. 46,50 Trehus Handbook 53 Edvardsen, Knut Ivar; Ramstad, Trond; Haug, Trond Trehus håndbok viser hva som er de gode løsningene i tråd med nyere forskning og er ajourført mot gjeldende standarder og forskrifter. Det er lagt vekt på energieffektive løsninger som også ivaretar krav til et godt innemiljø. Framstillingen er spekket med praktiske detaljtegninger og tabeller. Språk; Norsk. Norges byggforskningsinstitutt, 2007 (Handbook 53) ISBN s. 117,- Työelämän lait 2007 Luhtanen, Raimo (toim.) Teos sisältää keskeisen työlainsäädännön tiiviissä muodossa mm seuraavat aihealueet: työsopimus, yhteistoiminta, tasa-arvo ja yksityisyys, työaika ja vuosiloma sekä työturvallisuus ja sen valvonta. Lisäksi terveyshuolto, ammattitaudit ja tapaturmavakuutus sekä nuoret työntekijät. Kirjan avulla ratkaiset lain vaatiman säädösten nähtävänä pidon. Edita Publishing Oy, 2007 (Työsuhdekirjasto) ISBN s. 29,80 Työpaikan lakikirja 2007 Luhtanen, Raimo (toim.) Kirja tarjoaa aina ajantasaisen ja kattavan tiedon työsuhteeseen, työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvistä asioista. Vuoden 2007 teoksessa on vuoden 2006 malliin asiantuntijan kirjoittamat lainsäädännön kommentoidut osuudet. Näin lakitekstin tulkinta ja säädösten soveltaminen käytäntöön on kirjan käyttäjälle entistä helpompaa. Kommentoitujen osioiden avulla kirjan käyttäjä saa myös nopeasti ja vaivattomasti tiedon viimeisen vuoden aikana tapahtuneista merkittävimmistä säädösmuutoksista. Työpaikan lakikirja on paras väline työsuhdeasioiden järkevään hoitamiseen. Kirjasta löydät luotettavat vastaukset työpaikalla esiin tuleviin kysymyksiin ja ongelmatilanteisiin. Työsuhdeasioissa ei kannata elää arvailujen tai muistin varassa. Kirjan avulla vältät ikävät yllätykset. Asioista on helppo keskustella, kun käytössä on oikeaa ajan tasalla olevaa tietoa. Edita Publishing Oy, 2007 ISBN s. 75,90 Wall Design In this book new trends of wall design are presented by means of numerous projects. The use of new materials allows bright colours and extraordinary patterns, new forms and structures. The wall is not longer only an essential but also a creative element of interior design. Text; English, German, French, Spanish, Italian. daab, 2007 ISBN s. 31,- Wallpaper City Guide Aimed at the design conscious traveller, the guides offer just the right amount of insider knowledge on the world s most popular cities, from where to stay and what to visit, to where you should eat, shop and be seen. The guides are divided into sections on Landmarks, Hotels, 24 Hours, Urban Life, Architour, Shopping, Sports and Spas, and Escapes. In addition, each one features a local resident recommending their own favourite places to visit in that city and sharing their insider knowledge. Maps and aerial photography are included for easy navigation and orientation and there is even a notebook to record personal discoveries and recommendations. Each section is subtly tabbed with a different colour to make it easy for you to find the information you need. Ideal for a weekend break or business travel, their discreet, pocket sized format tells you everything you need to know, giving you the inside track on what can not be found anywhere else. Pocket size, 110 pages. Text; English. Athens ISBN Basel ISBN Beijing ISBN Berlin ISBN Bilbao ISBN Dubai ISBN Havana ISBN Hong Kong ISBN Marrakech ISBN Mumbai ISBN Prague ISBN San Francisco ISBN Sao Paulo ISBN St Petersburg ISBN Tel Aviv ISBN Toronto ISBN Vienna ISBN Phaidon, ,-/kpl Vedeneristys- ja laatoitustyöt Vedeneristys- ja laatoitustyöt kirjassa käsitellään märkätilojen rakenteiden ja vedeneristyksen tekeminen seinäja lattiapinnoille. Kirjassa on esitetty myös uuden laatoituksen korjaus, muovipäällysteen asennus ja märkätilojen seinien maalaus. Kirja on tarkoitettu ammatilliseen perusopetukseen sekä omatoimisen rakentamisen ja rakenuttamisen opastukseen. Rakentajan Tietokirjat, 2007 (Talonrakentajan käsikirja 9) ISBN s. 26,- Vesa Honkonen, Architecture of Light, Cities and Landscape Fang, Hai China Architecture & Building Press on julkaissut kirjan arkkitehti Vesa Honkosen töistä vuosilta Kirjan editoijana on toiminut professori Fang Hai ja esipuheen on kirjoittanut Roger Connah. Kirja on englannin- ja kiinankielinen. Honkonen tuli näkyviin arkkitehtuurin kentälle 1990 luvulla Steven Hollin Kiasma projektin vetäjänä. Sen jälkeen hänen oma uransa on tullut paremmin esille muissa pohjoismaissa kuin Suomessa. Kirjassa on mukana Honkosen kirjoituksia ja luonnoksia, valmistuneita töitä ja toteutumattomia projekteja. China Architecture & Building Press, 2007 ISBN s. 38,50 Viaporista Suomenlinnaksi Eerikäinen, Liisa; Ehrensvärd, Ulla; Haila, Sirpa; Hämäläinen, Pirjo; Härö, Mikko; Kuurne, Jouni; Lappalainen, Seija; Lilius, Henrik; Luntinen, Pentti Suomenlinnan eli historiallisen Viaporin saarilinnoituksen lumo ei haihdu. Saarten kiehtova menneisyys tarjoaa yhä uutta tutkittavaa ja uusia näkökulmia. Kirja täydentää ja syventää aikaisemman tutkimuksen perusteella hahmottunutta kuvaa Suomenlinnan kehityksestä ja antaa taustaa linnoituksen sotilaallisen merkityksen ymmärtämiselle. Multikustannus, 2007 ISBN s. 46,- WILD Fantasia ja Arkkitehtuuri Andersson, Jan-Erik; Budney, Jen Missä ovat luovuuden rajat arkkitehtuurissa? Mihin katosi ornamentiikka? Voiko kuvassa asua? Turkulainen kuvataitelija Jan-Erik Andersson ja kanadalainen kuraattori Jen Budney etsivät vastauksia näihin kysymyksiin tässä teoksessa. Kirjassa esitellään kansainvälisesti arvostettuja arkkitehtejä Antonio Gaudista Friedensreich Hundertwasseriin, joille fantasia ja orgaanisuus ovat avainkäsitteitä. Suomesta mukana on muun muassa Raili ja Reima Pietilän sekä arkkitehtitoimisto Gesellius, Lindgren & Saarisen suunnittelua. Tunnettujen arkkitehtien rinnalla WILD tuo esille myös taiteilijoiden ja outsider-arkkitehtien tekemiä taloja sekä satukirjojen arkkitehtuuria. Väinö Aaltosen Museo Maahenki Oy, 2007 ISBN s. 39,50 Ympäristöarviointi SOVA oikeudellisesta näkökulmasta Kokko, Kai T Kirjassa tarkastellaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia (SOVA). Kirjan taustalla on EU-oikeuteen perustuva lainsäädännön uudistaminen vuonna Uudistus liittyy kansainväliseen kestävää kehitystä tukevaan, kansalaisyhteiskuntaa koskevaan sekä demokratiaa lisäävään ympäristöpolitiikkaan. Erityishuomion kirjassa saavat kaavoja ja Natura alueita koskevat ympäristöarvioinnit. Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi esimerkiksi viranomaisille, lakimiehille ja kansalaisjärjestöille sekä oppikirjaksi. Edita Publishing Oy, 2007 ISBN s. 55,- 10

11 Hae meiltä ohjeet ja vinkit rakentamiseen, remontointiin ja sisustamiseen Rakennuskirjakauppa Suomen laajin valikoima rakentamisen ja sisustamisen julkaisuja laaja valikoima rakennusalan ja arkkitehtuurin oppikirjoja RT-sopimuslomakkeilla turvaat etusi Rakennustarvikenäyttely esillä rakennustarvikkeita ja -materiaaleja, rakenne- ja sisustusratkaisuja sekä tietoa rakennusalan palveluista tutustu tuotteisiin, vertaile vaihtoehtoja ja kysy neuvoa Tervetuloa ilmaiseen näyttelyymme ja ostoksille kirjakauppaan! Saat yhdellä käynnillä sekä tuotetiedot että ohjeet hyvään rakennustapaan ja terveelliseen asumiseen. Helsinki Kuopio Lappeenranta Oulu Tampere Postimaksu maksettu Rakennustieto Oy Tunnus VASTAUSLÄHETYS 11

12 TILAUKSET verkkokaupasta, kupongilla tai puhelimitse Kaikista tuotteistamme saat lisätietoja tai voit ti la ta niitä soittamalla pu he lin pal ve luum me, tilaus kupongilla, telefaxilla tai verkkokaupastamme kauppa.rakennustieto.fi. Lisätietoja puhelinpalvelustamme: Helsinki puh , Kuopio puh Lappeenranta puh , Oulu puh Tampere puh Sähköisten tuotteiden asiakastuki opastaa tuotteiden asennuksessa, käytössä ja hyödyntämisessä: Rakennustieto Oy PL 1004, Helsinki Helsingin Rakennuskeskus Runeberginkatu 5, Helsinki käynti Et. Rautatiekatu 12, 2. krs. Puh Fax TILAUKSET Rakennuskirjakauppa Runeberginkatu Helsinki Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Kuopio TIETOkirjakauppa, näyttely Kauppakatu 40 42, Kuopio Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Lappeenranta TIETOkirjakauppa Raatimiehenkatu Lappeenranta Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu. Rakennustieto Oulu TIETOkirjakauppa, näyttely Uusikatu 32, Oulu Puh Fax Avoinna ma pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Tampere TIETOkirjakauppa, näyttely Satakunnankatu 18, Tampere Puh Fax Avoinna ma to 9 17, pe 9 15, la suljettu Turun Rakennuskeskus Humalistonkatu 8a, Turku Puh. (02) Fax (02) Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Vaasan Rakennuskeskus Vasa Byggcentrum, Kauppapuistikko 6 Handelsesplanaden 6, Vaasa Puh. (06) , tel. Fax (06) Avoinna ma 9 18, ti-pe 9 17, la suljettu Postita tai faksaa lähimpään Rakennustiedon kirjakauppaan. MJ/ /27 000/FKP OY OSOITELÄHDE RAKENNUSTIETO OY TILAUSKORTTI TILAAN Hintoihin sisältyy alv, kirjat 8 % ja CD, DVD, lehdet, kortit, sopimusasiakirjat ja nettipalvelut 22 %. Toimituskulut alkaen 8. Tilaaja Nimi Lähiosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Pvm Nimen selvennys laskulla (vain yritysasiakkaat) postiennakolla LIITY SÄHKÖPOSTIPALVELUUN Kyllä kiitos, haluan tietoa Rakennustiedon tapahtumista ja uutuustuotteista sähköpostilla. Sähköpostipalvelu on maksuton. Voin poistaa nimeni listalta, milloin haluan. Allekirjoitus TILAAN SEURAAVAT TUOTTEET kpl tuote hinta

InfraRYL Net www.infraryl.fi. InfraRYL Net -verkkopalvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän.

InfraRYL Net www.infraryl.fi. InfraRYL Net -verkkopalvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän. I R J A K A U PA N 2 0 0 7 K k e v ä t KEVÄT 2007 I S E T U U T KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutisiin on koottu ajankohtaisia julkaisuja ja sähköisiä tietotuotteita

Lisätiedot

Tiivistä ja matalaa asuntorakentamista Alankomaissa. Marja Straver-Nevalainen. Kirja esittelee kaupunkiasumisen monipuolisuutta Alankomaissa.

Tiivistä ja matalaa asuntorakentamista Alankomaissa. Marja Straver-Nevalainen. Kirja esittelee kaupunkiasumisen monipuolisuutta Alankomaissa. I R J A K A U PA N 2 0 0 6 K s y k s y SYKSY 2006 I S E T U U T KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutiset kertoo ajankohtaisista rakentamisen, talotekniikan, sisustamisen

Lisätiedot

KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT. Rakennustieto Oy, 2006. Rintamamiestalot Rakentajien muistikuvia

KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT. Rakennustieto Oy, 2006. Rintamamiestalot Rakentajien muistikuvia 2 0 0 6 K I R J A K A U P A N t o u k o k u u I S E T U U T KEVÄT KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutiset kertoo ajankohtaisista rakentamisen, talotekniikan, sisustamisen

Lisätiedot

Rakennuskirjakaupoissa

Rakennuskirjakaupoissa ALE Rakennuskirjakaupoissa Rakennuskirjakaupoissa 12.11 14.12.07 Tässä luettelossa myös upeita lahjaideoita ja uutuuskirjoja. 38,50 10 5 29,50 10 40/40 Young Architects from Finland Connah, Roger; edit.

Lisätiedot

kevät 2011 Rakennustiedon UUtuuksia i r j a k a u pa n u u t i s e t K e v ä t Omakotitaloja Hautajärvi, Harri

kevät 2011 Rakennustiedon UUtuuksia i r j a k a u pa n u u t i s e t K e v ä t Omakotitaloja Hautajärvi, Harri i r j a k a u pa n 2 0 11 K K e v ä t kevät i s e t u u t Tutustu kevään uutuuskirjoihimme sekä muihin ajankohtaisiin julkaisuihin ja sähköisiin tietotuotteisiin! Valikoimassamme on tuotteita niin ammattikäyttöön,

Lisätiedot

TUOTTEET JA PALVELUT 2015

TUOTTEET JA PALVELUT 2015 RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN KIRJAT JA TIETOPALVELUT TUOTTEET JA PALVELUT 2015 www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA 1 Oikeaa tietoa tuleville rakennusalan ja kiinteistönpidon ammattilaisille

Lisätiedot

DESIGN FINLAND. PAIMIo-tuoLI PAIMIo ChAIR 1931 ALvAR AALto. Mikko Metsähonkala Martti Lukander Rakennustieto. www.rakennustieto.fi

DESIGN FINLAND. PAIMIo-tuoLI PAIMIo ChAIR 1931 ALvAR AALto. Mikko Metsähonkala Martti Lukander Rakennustieto. www.rakennustieto.fi Vitriini Vitriini Box 2010 Kevät tuuletus verkkokaupassa ja kirjakaupoissa 2. 31.5.2012 Kirjojen kevät ALE» s. 2 5 2 01 2 K K E V ÄT i s e t i r j a k a u pa n u u t Tule tutustumaan ja tekemään hyviä

Lisätiedot

SYKSY 2009. i r j a k a u pa n. u u t. i s e t. S y k s y. KiinteistöRYL 2009 Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset

SYKSY 2009. i r j a k a u pa n. u u t. i s e t. S y k s y. KiinteistöRYL 2009 Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset i r j a k a u pa n 2 0 0 9 K S y k s y SYKSY 2009 i s e t u u t Tutustu syksyn uutuuskirjoihimme sekä muihin ajankohtaisiin julkaisuihin ja sähköisiin tietotuotteisiin! Valikoimassamme on tuotteita niin

Lisätiedot

TIETOPALVELUT KIRJAT TUOTTEET

TIETOPALVELUT KIRJAT TUOTTEET TIETOPALVELUT KIRJAT TUOTTEET & HINNAT 2013 LEHDET SOPIMUSLOMAKKEET OHJELMAT Hyvät tiedot ammattikäyttöön, opiskeluun ja kodinrakentamiseen Luotettava, uudistuva tieto rikastaa ammattitaitoa ja päivittää

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 07 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 6 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

Espoossa 29. huhtikuuta 2011

Espoossa 29. huhtikuuta 2011 Aalto yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos ALUEELLISEN KORJAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa varten.

Lisätiedot

Sisältö Contents 2 2012

Sisältö Contents 2 2012 Sisältö Contents 2 2012 betoni 82. vuosikerta volume ilmestyy 4 kertaa vuodessa Tilaushinta 54 euroa Irtonumero 13,50 euroa Painos 16 100 kpl ISSN 1235-2136 Aikakauslehtien Liiton jäsen Toimitus Editorial

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350 Martti Hekkanen & Juhani Heljo Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2350 Rakennusten käyttö- ja huoltoohjeiden

Lisätiedot

KIRJA-ALE. Itselle tai lahjaksi! + Uutuus- Tilaa helposti verkkokaupasta! www.rakennustietokauppa.fi. RakennusTIEDON kirjakaupoissa 21.11. 31.12.

KIRJA-ALE. Itselle tai lahjaksi! + Uutuus- Tilaa helposti verkkokaupasta! www.rakennustietokauppa.fi. RakennusTIEDON kirjakaupoissa 21.11. 31.12. + Uutuus- kirjat! RakennusTIEDON kirjakaupoissa 21.11. 31.12. KIRJA-ALE Ale-kirjat s. 2-5 Uutuuskirjat s. 6-8 Tilaa helposti verkkokaupasta! www.rakennustietokauppa.fi Itselle tai lahjaksi! 1 Toimi nopeasti

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi

Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi Rakennustekn ikan laitos Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi TuomoLindstedt,AnniKärki,TuomoPalmu,Juha-Mati Junnonen TIEDE+ TEKNOLOGIA REPORT Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 216 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 216 Espoo 2003 TKK-RTA-R216 HUOLTOKIRJA OSANA

Lisätiedot

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA 2483 Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia, Esa Nykänen, Veijo Nykänen, Markku Riihimäki & Terttu Vainio Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN TIETOPALVELUT JA KIRJAT OPPI &TIETO 2015. www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA

RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN TIETOPALVELUT JA KIRJAT OPPI &TIETO 2015. www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN TIETOPALVELUT JA KIRJAT OPPI &TIETO 2015 www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA 1 Oikeaa tietoa tuleville rakennusalan ja kiinteistönpidon ammattilaisille Rakennustiedon

Lisätiedot

KODIN REMONTTIPROJEKTIT HALLINTAAN

KODIN REMONTTIPROJEKTIT HALLINTAAN KODIN REMONTTIPROJEKTIT HALLINTAAN Case: Kuningaskuluttaja Henriikka Mutikainen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2006 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Kulunutta toimikautta 2006 leimasivat näkyvät ja tuntuvat henkilövaihdokset. Professori

Lisätiedot

Tavoitteiden toteuttaminen ja todentaminen. Rakentaminen. 4. Hankinta- ja rakentamis - edellytysten varmistus. 5. Toimintakokeiden. säätöjen varmistus

Tavoitteiden toteuttaminen ja todentaminen. Rakentaminen. 4. Hankinta- ja rakentamis - edellytysten varmistus. 5. Toimintakokeiden. säätöjen varmistus ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2413 Tavoitteiden asettaminen Tavoitteet järjestelmille Asiakastarpeiden, vaatimusten ja määräysten hallinta Tavoitteiden toteuttaminen ja todentaminen Sisäolosuhteiden, kulutusten

Lisätiedot

Lisää laatua rakentamiseen

Lisää laatua rakentamiseen 3/2012 Puukeskuksen Lisää laatua rakentamiseen Kesytä ankarat olosuhteet valitsemalla taloon Fenestran ovet ja ikkunat. A-energialuokan Polar-ovien U-arvo on erinomainen 0,6 ja uusien, tehokkaasti ääntä

Lisätiedot

Ryhmäkorjaushankkeen johtaminen

Ryhmäkorjaushankkeen johtaminen Vesa Koskelainen Ryhmäkorjaushankkeen johtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) Rakentamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö 3.4.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Vesa

Lisätiedot

JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO. Diplomityö

JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO. Diplomityö JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO Diplomityö Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen ja DI Hannele Laine Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa. Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska

Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa. Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska RE SEARCH 179 O HL I G H T S VI S I Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska G Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa HI NS SC I E N CE T HNOLOG

Lisätiedot

LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA. Diplomityö

LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA. Diplomityö LAURI KAUNISVIRTA KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN KORJAUSRAKENTAMISPROSESSI PROJEKTINJOHTOURAKOINNISSA Diplomityö Tarkastajat: Professori Teuvo Tolonen DI Suvi Sillfors-Utriainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun

Lisätiedot

maaseudun kulttuuriympäristön muutos ja suunnitteluprofessio 1900-luvulla

maaseudun kulttuuriympäristön muutos ja suunnitteluprofessio 1900-luvulla Arkkitehtuurin tutkimuksia 2009/37 Espoo 2009 maaseudun kulttuuriympäristön muutos ja suunnitteluprofessio 1900-luvulla Eeva Aarrevaara ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela

Lisätiedot