KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT"

Transkriptio

1 K s y k s y I R J A K A U PA N SYKSY 2007 I S E T U U T KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutisiin on koottu ajankohtaisia julkaisuja ja sähköisiä tietotuotteita ammattikäyttöön, kodinrakentamiseen ja -remontointiin sekä harrastuksiin. Kirja on hyvä lahja liikekumppanille tai ystävälle. Tutustu koko valikoimaamme osoitteessa RAKENNUSTIEDON UUTUUKSIA Alvar Aalto Summer Homes Helamaa, Erkki; Jetsonen, Jari Kirja esittelee Alvar Aallon varhaistuotantoa sekä myöhempää harvemmin esiteltyä arkkitehtuuria: pieniä, intiimejä ja persoonallisia kesämökkejä ja saunoja. Mukana on kaksi Aallon omaa huvilaa: varhaistuotantoa edustava Villa Flora (yhdessä Aino Aallon kanssa) ja maailmankuulu Muuratsalon Koetalo. Muut kirjan kohteet Aalto suunnitteli sukulaisilleen, hyville ystävilleen tai asiakkailleen. Villa Vekara, metsästysmaja Korpikoto, Villa Kihlman, Enso-Gutzeit Oy:n henkilökunnan kesämaja ja sauna, Villa Eino Manner sekä Villa Oksala suunniteltiin yksilöllisesti, ottaen huomioon tilaajansa toiveet. Alvar Aalto Summer Homes on kolmas osa Aallon asuntoarkkitehtuuria kuvaavaa kirjasarjaa. Englanninkielinen. ISBN s. 45,- Wood Architecture in Finland Photographed by Jussi Tiainen Tiainen, Jussi Arkkitehtuurivalokuvaaja Jussi Tiainen on kuvannut suomalaista nykyarkkitehtuuria jo 30 vuotta ja hionut ainutlaatuista tunnistettavaa tyyliään. Tähän kirjaan hän on kuvannut suomalaista puuarkkitehtuuria viime vuosilta. Mukana on erilaisia kohteita suurista toimistorakennuksista pientaloon. Kuvien harkitut kuvakulmat, valon ja varjon vaihtelu sekä puhtaat värit korostavat puumateriaalin luonnollista kauneutta. Samalla kuvista välittyy rakennusten arkkitehtuuri niiden selkeät linjat ja hienostuneet yksityiskohdat. Kirjassa on myös rakennusten asema-, pohja- ja leikkauspiirustukset sekä suunnittelijoiden kirjoittamat lyhyet esittelytekstit. Englanninkielinen. ISBN s. 45,- Finnish Sauna Design and Construction Kirjaan on koottu hyvän suomalaisen saunan suunnittelu- ja rakentamisohjeisto. Siinä käsitellään saunan tilojen, rakenteiden, lauteiden ja kalusteiden suunnittelua sekä kiukaiden ominaisuuksia ja valintaperusteita. Rakennustietosäätiö RTS:n RTohjeisiin perustuva kirja on saunan suunnittelun perusteos omaa saunaa rakentavalle. Englanninkielinen. 6., uudistettu painos ISBN s. 26,- Kotina puinen kaupunkikylä esimerkkejä Moderneista puukaupungeista Karjalainen, Markku; Patokoski, Riku (toim.) Tämä kirja kertoo suomalaisen puurakentamisen menestystarinaa sekä valottaa maamme asuntorakentamisen suuntaa. Moderneja puukaupunkeja sekä tiivistä ja matalaa rakentamistapaa on kehitetty ja toteutettu Suomessa aktiivisesti yli vuosikymmenen ajan. Kehitystyön tuloksena on syntynyt runsaasti uutta tutkimustietoa sekä eri puolille maata lukuisia asukaslähtöisiä, viihtyisiä ja esimerkiksi kelpaavia asuinympäristöjä. Kirja esittelee 21 uutta suomalaista tiivistä ja matalaa puurakentamiskohdetta ja -suunnitelmaa. Artikkeleissa kaupunkisuunnittelun ja puurakentamisen asiantuntijat syventävät aihetta esittelemällä tuoreita tutkimuksia ja käytännön kokemuksia. Kirja on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle kirjalle Moderni puukaupunki puu ja arkkitehtuuri. Kirjan julkaisukielet ovat suomi ja englanti. Puuinfo Oy, ISBN s. 34,- Talonrakennuksen routasuojausohjeet Kivikoski, Harri Rakennuksen maapohjan routimisesta aiheutuvat vauriot voidaan välttää joko ulottamalla perustukset roudattomaan syvyyteen tai suojaamalla ne routaa vastaan. Talonrakennuksen routasuojausohjeissa opastetaan roudattoman syvyyden määrittämisessä ja esitellään menetelmiä sekä pysyvän että työnaikaisen routasuojauksen mitoittamiseksi ja rakentamiseksi. Ohjeet soveltuvat lämmitettävien ja kylmien rakennusten ja rakenteiden samoin kuin piha-alueiden routasuojauksen määrittämiseen. Julkaisussa on otettu huomioon Suomen rakentamismääräyskokoelman lämmöneristysmääräykset.talonrakennuksen routasuojausohjeet soveltuu hyvin käsikirjaksi suunnittelijoille ja rakentajille sekä oppikirjaksi alan oppilaitoksille. 2., uudistettu painos VTT, ISBN s. 34,- Rakennusten lämmitysjärjestelmät Tämä kirja opastaa isännöitsijöitä, kiinteistöpäälliköitä, kiinteistönhoitoyritysten henkilöstöä sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden päättäjiä energiatehokkaaseen ja terveelliseen lämmittämiseen. Kirjaan on koottu KH Net -kiinteistötietopalvelun tärkeimmät rakennusten lämmittämistä ja lämmitysjärjestelmiä koskevat ohjekortit. Myös Suomen rakentamismääräyskokoelman osat D3, D5 ja D7 sisältyvät julkaisuun. KH-tietoa tuottavat kiinteistönpidon parhaat asiantuntijat. Toimikuntatyöskentely lausuntokierroksineen takaa julkaistavan tiedon laadun ja luotettavuuden. Kirja soveltuu myös oppimateriaaliksi alan oppilaitoksiin. ISBN s. 30,-

2 Aikataulukirja 2008 Ratu Aikataulukirja on rakentamisen ajallisen suunnittelun tiedosto ja työkirja. Se sisältää sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen tietoa kaikilla aikataulutasoilla. Kirja on tarkoitettu työnsuunnittelijoille, työmaainsinööreille ja työnjohtajille tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen. Kirja sopii perus- ja täydennyskoulutukseen. Uutuutena Aikataulukirja 2008:ssa on LVI- ja sähkötöiden viikko- ja tehtäväsuunnittelutason työmenekit rivitalo-, asuinkerrostalo- ja toimistorakennuskohteille. Vastaavat tiedot ovat yleisaikataulu- ja rakentamisvaiheosassa. Tiedot auttavat suunnittelemaan ja ohjaamaan taloteknisiä töitä. Kirjan tiedot perustuvat Ratu-ohjekortteihin, joissa on yksityiskohtaisempaa tietoa. (Ratu-käsikirjat, KI-6015) ISBN s. 39,- Arkkitehtitoimisto bisneksenä Miten kehittää arkkitehtiyrityksen liiketoimintaa Carenholm, Staffan Kirjan tarkoitus on innostaa kehittämään arkkitehtiyrityksen liiketoiminta-ajattelua. Kirja keskittyy konkreettisiin ja arkipäivän kysymyksiin, jotka käsittelevät liiketoiminnan kehittämistä, hinnoittelua ja liikeneuvotteluja. Aineistoa voi käyttää sekä itseopiskeluun että yhteisenä opintomateriaalina toimistossa. Kirjoittaja, ekonomi Staffan Carenholm on Sveriges Arkitekterin toiminnanjohtaja ja Sveriges Arkitekter ArkitektService AB:n toimitusjohtaja. Kirjan suomennoksen ja suomalaisen toimintaympäristön mukaiset tarkistukset tekstiin on tehnyt SAFAn edellinen pääsihteeri, arkkitehti Tuomo Sirkiä. ISBN s. 22,- Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu Arki- ja terveysliikunnan tilat palvelu- ja hoiva-asumisympäristöissä Lehmuspuisto, Vuokko; Åkerblom, Satu Oppaaseen on kerätty ohjeita iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja liikunnan harrastamisen mahdollistavien asuin- ja toimintaympäristöjen suunnittelusta. Opas sisältää ohjeita taajama-alueita, kortteli- ja piha-alueita, asuinrakennusten tiloja sekä yhteisiä liikuntatiloja varten. Suunnittelun avuksi on jokaiseen lukuun koottu vaatimus- ja tarkistuslistoja. Opasta voidaan käyttää sosiaali- ja terveysministeriön ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositusten rinnalla. Opas on tarkoitettu kunnille, suunnittelijoille, rakentajille, asuntoyhtiöille ja poliittisille päättäjille. Opetusministeriö, (Liikuntapaikkajulkaisu no 94) ISBN s. 24,- Klara.biz 6 Uudis- ja korjausrakentaminen Mittaviiva Oy; Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Tämä ohjelma on tarkoitettu uudis- ja korjausrakennushankkeiden rakennuskustannusten laskentaan. Ohjelma on kustannuslaskentaan, suunnittelu- ja rakennusvaiheen rakennuskustannusten arviointiin, eri rakenneratkaisujen työ- ja materiaalikustannusten vertailuun, urakkatarjousten laskentaan sekä rakennushankkeen kustannusohjaukseen ja -valvontaan. Ohjelma soveltuu parhaiten omakoti-, rivitalo- ja pienkerrostalokohteiden sekä isojen remontti- ja peruskorjauskohteiden kustannusten laskentaan. Ohjelma sisältää uudis- ja korjausrakentamisen rakennekirjaston, jossa on materiaali- ja työmenekkitietoja, tarvike- ja työhinnastoja sekä 26 mallilaskelmaa. Klara yhdistää RT-kortiston rakenteet, Ratukortiston kokemusperäisen menekkitiedon ja Rakentajain kalenterin hinnastot älykkääksi laskentaohjelmaksi. Ohjelmaa voivat käyttää uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelijat ja urakoitsijat, isännöitsijät ja muut kiinteistöjen huollosta vastaavat, rakennuttajat, viranomaiset, vakuutustarkastajat ja rautakauppiaat ,- Klara.biz 6 Uudisrakentaminen Mittaviiva Oy Tämä ohjelma on tarkoi tettu uudisrakennushankkeiden rakennuskustannusten laskentaan. Ohjelma soveltuu kustannuslaskentaan, suunnittelu- ja rakennusvaiheen rakennuskustannusten arvi- ointiin, eri rakenneratkaisujen työ- ja materiaalikustannusten vertailuun, urakkatarjousten laskentaan sekä rakennushankkeen kustannusohjaukseen ja -valvontaan. Ohjelma soveltuu parhaiten omakoti-, rivitalo- ja pienkerrostalokohteiden kustannusten laskentaan. Ohjelma sisältää uudisrakentamisen rakennekirjaston, jossa on materiaali- ja työmenekkitietoja, tarvike- ja työhinnastoja sekä 16 mallilaskelmaa. Ohjelmaa voivat käyttää uudisrakennusten suunnittelijat ja urakoitsijat, isännöitsijät ja muut kiinteistöjen huollosta vastaavat, rakennuttajat, viranomaiset, vakuutustarkastajat ja rautakauppiaat. 884,50 Maalaustarvikkeet 2007 Haapakoski-Schröder, Eeva; Pyykkö, Mari Maalaustarvikkeet hakemisto ilmestyy RTkäsikirjan MaalausRYL 2001 liiteenä. Tämän hakemiston luokitus on yhteensopiva MaalausRYLkirjan tuoteluokituksen kanssa. (RT TL-40146) ISBN s. 7,70 Rakentamisen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluetteloiden kehittäminen Juhani Kiiras, Juho Kess, Aimo Hämäläinen, Matti Kruus, Jarmo Raveala, Arto Saari, Teppo Salmikivi, Raimo Seppälä, Matti Tauriainen Raportti perustuu rakennusalan järjestöjen teettämään tutkimukseen (TELU). Siinä esitetään analyysi käytössä olevien vuoden 1995 rakennuttamisen ja suunnittelun tehtäväluetteloiden nykytilasta ja kehittämistarpeesta. Tutkimuksin on selvitetty luetteloiden käyttöä sekä tehtäväluetteloiden hyötyjä ja niissä esiintyviä ongelmia. Uusimisen pohjaksi on selvitetty tehtäväluetteloiden teoreettiset perusteet, suhde rakentamisprosessiin ja sopimuksiin sekä luetteloiden sisällössä huomioon otettavat tekijät. Perusratkaisuksi esitetään siirtymistä perinteisistä vakiotehtävistä tehtävien jakamiseen tekijöille hankekohtaisesti. Ratkaisuperiaatteet on kuvattu yleisesti ja lisäksi niiden aiheuttamat muutokset vallitsevaan käytäntöön. Raportti sisältää ehdotuksen uusien rakentamisen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluetteloiden malliksi. Mallia on testattu sekä teoriassa että käytännön hankkeessa. Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ISBN s. 24,- Small Houses in Finland Piironen, Esa; (toim.) Tämä kirja esittelee suomalaisten pientalojen parhaimmistoa 25 viime vuoden ajalta. Valitut 29 kohdetta osoittavat, miten monella tavalla pientalon suunnittelutehtävä voidaan ratkaista. Töissä näkyy erilaisia lähestymistapoja tontille sijoituksesta, pohjaratkaisuista, julkisivuista, massoittelusta, materiaalien käytöstä aina yksityiskohtien käsittelyyn. Esiteltävät pientalot ovat kaikki yksilöllisesti suunniteltuja yhden perheen koteja, jotka sijaitsevat erilaisissa ympäristöissä maaseudulta kaupunkiin ja meren rannalta sisämaahan. Englanninkielinen. 2. painos ISBN s. 44,- Ilmestyy marraskuussa Rakentajain kalenteri

3 UUSIA RT-, LVI, SIT-, RATU- JA KH-KORTTEJA Alumiini. SIT Tässä ohjekortissa selvitetään alumiinin ja alumiiniseosten ominaisuuksia, muovaamista ja käyttökohteita. Alumiini on yleisin metalli, jota on maankuoresta noin 8 %. Alumiinia kutsutaan kevytmetalliksi. Väriltään se on vaaleanharmaata. Alumiinin keveys yhdistettynä sen lujuuteen on edesauttanut teräksen syrjäytymisen monessa kohteessa. Alumiini on taloudellinen ja kierrätysominaisuuksiltaan erinomainen materiaali. 4 s. 4,70 Julkisivudetaljeja. Tapiolan Keskustorni Aarne Ervi. RT RT-ohjekortissa esitetään julkisivu- ja ulkoseinädetaljeja arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemasta Tapiolan Keskustornista. 4 s. 4,70 Juomavesikaivot RT , LVI Ohjekortissa esitetään kotitalouksien vedenhankintaan käytettäviä juomavesikaivoja. Kortissa käsitellään kaivon valintaa ja sijoitusta tontille, kaivoveden laatua ja annetaan ohjeita kaivojen rakentamisesta ja kunnostuksesta. (vastaava lomake RT 80323). Korvaa ohjekortit RT , LVI s. 10,30 Jyrkät bitumikermikatot RT Tässä RT-ohjekortissa esitetään vesikaton kattaminen bitumikermillä tiivissauma-, kolmiorima- ja kattolaattakatteena. Ohjekortti käsittelee mm. kattokaltevuuksia, tuuletusta ja katteen alustaa. Lisäksi käsitellään mm. kattoturvatuotteita sekä katon huoltoa ja kunnossapitoa. Korvaa ohjekortin RT s. 11,70 Kesäaikaisten lämpötilojen hallinta asuinkerrostaloissa. LVI LVI-ohjekortissa esitetään rakennus- ja LVI-suunnittelijoille tarkoitettu yksinkertainen työkalu kerrostalohuoneistojen kesäaikaisten lämpötilojen ja jäähdytystarpeen arviointiin. Mitoituskäyrästöt soveltuvat erikokoisten huoneistojen suunnitteluun. Ne osoittavat, mikä vaikutus on auringonsuojalasilla, ikkunan koolla ja suuntauksella, ikkunatuuletuksella, tuloilman jäähdytyksellä tai huoneistokohtaisella jäähdytyksellä. Näin nähdään, toteutuuko valittu laatutaso tarkasteltavilla reunaehdoilla tai mitä pitäisi muuttaa, että ko. laatutaso saavutetaan. Lisäksi kuvataan vaihtoehtoisia auringonsuojausja jäähdytysratkaisuja. 6 s. 6,10 Koulurakennukset, kalusteet SIT SIT-ohjekortissa käsitellään lyhyesti koulurakentamisen historiaa, koulusuunnittelun tavoitteita, koulun sisätilojen materiaaleja, opetustilojen tilaratkaisuja, kalusteiden mitoitusta ja yksityiskohtia. 12 s. 10,30 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje LVI , KH Ohjekortissa käsitellään asuntokaupan yhteydessä tehtävää kuntotarkastusta tilaajan näkökulmasta. Kortissa määritellään tarkastuksen tavoitteet, laajuus, raportointi ja osapuolten vastuut. Lisäksi opastetaan tarkastuksen sopimisesta ja tilaajan osallistumisesta tarkastukseen ja selvitetään tarkastukseen liittyviä rajauksia ja epävarmuustekijöitä. Ohje soveltuu omakotitalojen, rivi-, erillis- ja paritalohuoneistojen kaupan yhteydessä tehtäviin kuntotarkastuksiin. Kerrostalohuoneistoissa tarkastus rajoittuu huoneiston sisäpuolisiin osiin. (Vastaava lomake KH 90023). Korvaa ohjekortit LVI , LVI , LVI , KH , KH , KH s. 11,- Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Tilaajan ohje LVI , KH Ohjekortissa käsitellään asuntokaupan yhteydessä tehtävää kuntotarkastusta tilaajan näkökulmasta. Ohjekortissa määritellään tarkastuksen tavoitteet, laajuus, raportointi ja osapuolten vastuut. Lisäksi opastetaan tarkastuksen sopimisesta ja tilaajan osallistumisesta tarkastukseen ja selvitetään tarkastukseen liittyviä rajauksia ja epävarmuustekijöitä. Ohje soveltuu omakotitalojen, rivi-, erillis- ja paritalohuoneistojen kaupan yhteydessä tehtäviin kuntotarkastuksiin. Kerrostalohuoneistoissa tarkastus rajoittuu huoneiston sisäpuolisiin osiin. (Vastaava lomake KH 90023). Korvaa ohjekortit LVI , KH s. 7,50 Kuopion jäälohkareturma KH X Asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksen katolta pudonnut jäälohkare surmasi rakennuksessa asioineen henkilön. Tiedonjyväkortissa esitetään asian käsittely eri oikeusasteissa ja korkeimman oikeuden ennakkopäätös. 4 s. 2,30 Kuormaustilat RT RT-ohjekortissa esitetään kuljetettavan kappaletavaran ja yksikkökuormien käsittelyssä tarvittavien kuormaustilojen suunnittelua koskevia ohjeita. Korvaa ohjekortit RT , RT , RT ja RT s. 8,91 Käsi- ja liikuteltavat sammuttimet LVI , KH Ohjekortissa käsitellään käsi- ja liikuteltavien sammuttimien valmistusta, käyttöä, tarkastusta ja huoltoa. Korvaa ohjekortit LVI , KH s. 4,70 LED Valonlähde SIT Led-valonlähteet ovat valoa säteileviä puolijohdekomponentteja. Tässä ohjeessa käsitellään historiaa, toimintaa, teknisiä ominaisuuksia sekä kohteitä joissa led-valaistusta voidaan käyttää. 4 s. 4,70 Mitoituksen esittäminen, Rakennuspiirustukset SIT Tässä ohjekortissa annetaan ohjeet mitoitustavoista ja mitoituksen esittämisestä rakennuspiirustuksissa. Tämä ohje perustuu seuraaviin standareihin; SFS 4723, SFS 4725 ja SFS s. 10,30 Parhaan tarjouksen valinta. Ohje siivouspalveluja ostaville organisaatioille KH Ohjekortti perustuu oppaaseen, jonka ovat laatineet Euroopan siivouslan työmarkkinaosapuolet Euroopan siivouspalveluyritysten liittö EFCI ja työntekijäjärjestö UNI- Europa, yhteistyössä Euroopan komission siivousalasta vastaavien palveluluiden kanssa. Ohje on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat varmistaa, että valittava palveluntoimittaja kykenee yhdistämään laadun edulliseen hintaan. 20 s. 15,90 Putkistojen vaihtoehtoisia kunnostusmenetelmiä LVI , KH Tiedonjyväkortissa esitellään putkistojen korjauksessa käytettäviä pinnoitus- ja sujutusmenetelmiä. Tiedot on saatu esiteltävien menetelmien edustajilta. 4 s. 2,60 Rakennuslasit, tasolasit. RT RT-ohjekortissa esitetään yleistietoja rakentamisessa käytettävien tasolasien ominaisuuksista. 23 s. 18,- Rakennusten sisäilmaston suunnitteluperusteet LVI LVI-ohjekortissa esitetään sisäilmastoon vaikuttavia fysikaalisia ja kemiallisia tekijöitä, niiden vaikutusta tiloja käyttävään ihmiseen, niiden huomioon ottamista rakennuksen ja sen laitteistojen suunnittelussa, rakentamisessa ja asentamisessa sekä sisäilmastoon liittyviä määräyksiä. Lisäksi esitetään tapoja hyvän sisäilmaston määrittelyyn, suunnitteluun, rakentamiseen ja yllä- 3

4 pitoon sekä vapaaehtoisten Sisäilmastoluokitus 2000:n ja Terveen talon toteutuksen kriteerien käyttöä hyvän sisäilmaston toteuttamisessa. Myös tavallisimpia sisäilmasto-ongelmia ja niiden syitä ja keinoja niiden välttämiseen käsitellään. Pääasiallisesti kortissa käsitellään asuntojen, toimistojen, kokoontumistilojen ja vastaavien sisäilmastoa. Näissä kohteissa sisäilmastoon liittyvä kuormitus ei niinkään johdu tilassa tapahtuvasta teollisesta tai muusta prosessista, vaan ihmisistä, ihmisten toiminnasta, rakennuksesta, laitteista ja ympäristöstä. Korvaa ohjekortit LVI , LVI s. 15,90 Rakennustyön työturvallisuusriskien arviointi Ratu S-1217 Tässä Ratu-kortissa esitetään menettely, jolla rakennusyritys voi arvioida rakennustyön työturvallisuusriskit. Riskit tulee arvioida sekä yritystasolla että hankekohtaisesti. Kortti perustuu RTK Oy:n K&T 81 tutkimusraporttiin Työturvallisuusriskien arviointiin rakennusyrityksessä. 7 s. 6,80 Rakennustöiden putoamissuojaus Ratu S-1218 Putoamissuojauksien suunnitteluohje esittää yrityksen ja rakennushankkeen toteutuksen tehtävät putoamisvaaratekijöiden poistamiseksi. Rakennustöiden putoamissuojaussuunnittelu on osa työmaan tuotannonsuunnittelua ja se jatkuu koko rakennushankkeen ajan. Tämä suunnitteluohje on tarkoitettu kaikkien työmaalla toimivien tahojen ohjeeksi. Ohje perustuu Rakentamisen putoamistapaturmat turvallisuuskulttuuri ja turvallisuustilanne -tutkimuksen tuloksiin. 10 s. 8,91 Rakennustöiden putoamissuojaussuunnitelma Ratu S-1219 Suunnitteluohje rakennustöiden putoamissuojauksen suunnittelun toteutukseen ja valvontaan. Ohje selvittää rakennustöiden yhteydessä tarvittavien putoamissuojauksien turvallisuuden varmistamiseen liittyvät toimet, opastaa riskien varautumiseen ja esittää malleja eri rakennusvaiheissa tarvittavista putoamissuojauksista. Ohje soveltuu esimerkiksi perehdyttämisen koulutusaineistoksi tuotanto-organisaation eri tasoille. 12 s. 10,30 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa RT , LVI , KH Tässä ohjekortissa käsitellään rakennustyön työturvallisuutta koskevia rakennuttajan velvoitteita. Ohjeessa esitetään, mitä tehtäviä ja toimenpiteitä rakennuttajalta edellytetään työturvallisuusasioissa, miten ne voidaan hoitaa ja miten laaditaan turvallisuusasiakirja. Liitteenä ovat tarkistuslista työturvallisuustehtävistä talonrakennushankkeessa, riskienarviointilomake ja turvallisuusasiakirjan laadintaohje. Tähän ohjeeseen liittyen on erillisena saatavana lomakkeet: RT Turvallisuusasiakirja sekä RT HAVAT Analyysilomake. Korvaa ohjekortit RT , LVI , KH s. 15,90 Ravintolan tupakointitila RT , LVI , SIT , KH Tässä ohjekortissa annetaan ohjeita ravintoloiden tupakointitilojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Ohjeissa käsitellään tilasuunnittelua, mitoitusta, rakenteita ja ilmanvaihdon periaatteita. Ohjeen lähtökohtana on voimaan tulleet uudet ravintolatupakointia koskevat säännökset. 4 s. 4,70 Riippuvalaisimet, Lisa Johansson-Pape SIT SIT-ohjekortissa kerrotaan Lisa Johansson-Papesta, eräistä hänen suunnittelemistaan riippuvalaisimista, niiden rakenteesta ja mitoituksesta. 4 s. 4,70 Suunnittelupalvelujen hankintamenettelyt RT , LVI , KH Tässä ohjekortissa esitetään rakennushankkeen suunnittelupalvelujen hankintamenettelyt, joita laki ohjaa julkisten hankintojen osalta. Ohjetta voidaan kuitenkin soveltaen noudattaa kaikissa rakennushankkeissa, kunnalisteknisissä yms. palveluhankinnoissa hanke- ja toteutusmuodosta riippumatta. 8 s. 7,50 Suuret puurakennukset. Puiset suurten jännevälien rakennukset RT RT-ohjekortin tarkoituksena on tuoda esiin ajatuksia puurakenteiden mahdollisuuksista suunniteltaessa suurten jännevälien rakennuksia. Kortissa on esitetty erilaiset puurakentamiseen soveltuvat runkojärjestelmät ja niiden liitoksia sekä rakennuksia koskevia ohjeita ja määräyksiä. Korttiin on lisäksi koottu esimerkkejä erilaisiin käyttötarkoituksiin rakennetuista suurista puurakennuksista. Kaikki esimerkit ovat kotimaisia. 12 s. 10,30 Taloyhtiön kuntotodistus LVI , KH Taloyhtiön kuntotodistuksen tavoitteet ovat ennakoivan ja suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistäminen ja asuntokaupan turvallisuuden lisääminen. Kuntotodistus kertoo huoneiston ostajalle ja omistajalle, kuinka paljon eri rakennusosien kunto on alkuperäisestä heikentynyt ja mitä korjauksia niihin on tulossa. Näin ostaja voi turvallisemmin verrata eri kohteita ja taloyhtiön on helpompi päättää väistämättömistä korjauksista. 4 s. 2,60 Välipohjarakenteita RT Ohjekortissa esitetään yleisimpiä asuin-, toimisto- ja liikerakennusten välipohjarakenteita. Esitetyt rakennetyypit soveltuvat käytettäväksi suunnitelmien liitteenä rakennushankkeessa tavanomaisissa olosuhteissa. Rakennetyyppien RT-tunnus on muutettu TALO nimikkeistöä noudattavaksi. Korvaa ohjekortin RT s. 27,10 Väliseinärakenteita RT Yleisimpiä asuin-, toimisto- ja liikerakennusten välipohjarakenteita. RT-ohjekortissa esitetyt rakennetyypit soveltuvat käytettäväksi suunnitelmien liitteenä rakennushankkeessa tavanomaisissa olosuhteissa. Rakennetyyppien RT-tunnus on muutettu TALO nimikkeistöä noudattavaksi. Korvaa ohjekortin RT s. 28,50 Yläpohjarakenteita RT Yleisimpiä asuin-, toimisto- ja liikerakennusten yläpohjarakenteita. Uusitussa ohjekortissa rakennetyyppien lämmönläpäisykertoimet (U-arvot) on laskettu standardin SFS-EN ISO 6946 ja ohjeen RIL mukaisesti. U-arvojen laskentaan on käytetty lämmöneristeiden osalta tapauskohtaisesti joko valmistajien ilmoittamia tai standardin SFS-EN ISO ja ohjeen RIL avulla laskettuja lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoja. Rakennetyyppien lämmöneristepaksuuksissa ja ilmoitetuissa U-arvoissa on pyritty ennakoimaan vuoden 2007 aikana kiristyvät Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C3 lämmöneristystä koskevat määräykset. Rakennetyyppien RT-tunnus on muutettu TALO nimikkeistöä noudattavaksi. Korvaa ohjekortin RT s. 21,50 Ulkoseinärakenteita RT RT-ohjekortissa esitetään yleisimpiä asuinrakennusten, toimistorakennusten ja liikerakennusten ulkoseinärakenteita. Korvaa ohjekortin RT s. 27,10 PARAS TIETOSAALIS RAKENNUSTIEDON LVI Net -palvelu auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeet hyvän talotekniikan rakennustavan mukaisesti. TULOSSA PIAN RT-kortisto verkkoon RT Net -palvelu on laajin ja monipuolisin suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisen tietolähde ja työväline hyvään rakennustapaan. 4

5 LEHDET Rakennustaito 10 kertaa vuodessa ajankohtaista asiaa työmaat ja tekijät suunnittelu, rakentamisen ilmiöt tuotteet kiinteistöala Rakennustaito käsittelee laajasti materiaaleja, suunnittelua ja työmaatekniikkaa. Se kertoo alan yrityksistä ja ihmisistä kotimaassa ja ulkomailla. Julkaisijat: Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ja Rakennustietosäätiö RTS RY. Rakennettu Ympäristö Faktoja ja virikkeitä, asiantuntevaa tietoa, 4 numeroa vuodessa maankäyttö, ympäristö kaavoitus, rakennusvalvonta rakentamisen hallinto, lainsäädäntö Lehti kertoo koko rakentamisen prosessista, ainoa- na Suomessa myös kokemuksista ja menettelyistä kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa. Julkaisijat: Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Rakennustietosäätiö RTS Vuositilaus 63, Kestotilaus 59, RT-, LVI-, SIT-, Ratu- ja KH-kortistotilaajille 32, /kesto 35, /vuosi Opiskelijat 20, Irtonumero 7,50 Vuositilaus 39, Kestotilaus 36, Opiskelijat 18, Irtonumero 11, Locus Johtamisen talousammattilehti, 8 numeroa vuodessa kiinteistöliiketoiminta rakennuttaminen kiinteistöklusterissa toimivien yritysten johtaminen Ammattiosaamista syventävää ja täydentävää aineistoa kiinteistö- ja rakennusalan päättäjille yksityisellä ja julkisella sektorilla. Julkaisijat: Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS Kehittyvä Kiinteistö Suomen Isännöintiliiton jäsenlehti, 6 numeroa vuodessa isännöinti taloyhtiön talous ylläpito ja korjaus Lehden tavoitteena on hyvän isännöintitavan edis- täminen sekä ammatillisen tiedon levittäminen isännöitsijöille, taloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja muille isännöintikentän asiakkaille. Julkaisijat: Suomen Isännöintiliitto ry ja Rakennustietosäätiö RTS Vuositilaus 49, Kestotilaus 46, Opiskelijat 16, Irtonumero 6,50 Vuositilaus 46, Kestotilaus 43, Opiskelijat 21, Irtonumero 9, VERKKOTUOTTEILLA KH Net -kiinteistötietopalvelu sisältää tekniset, taloudelliset ja hallinnolliset ohjeet ennakoivaan ja suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon Tutustu demoon ja tilaa käyttöösi 5

6 KIRJAKAUPAN MUUT UUTUUSTUOTTEET Aino and Alvar Aalto A Shared Journey. Interpretations of an Everyday Modernism Suominen-Kokkonen, Renja The articles in the book shed a certain amount of light on the collaboration between the architect Alvar Aalto ( ) and his wife Aino Marsio-Aalto ( ). The writings show how the Aaltos kept in touch with the spirit of the age and how keen they were to be involved with social progress through the medium of architecture. As pioneers in Finnish housing design, they did all they could to improve housing conditions and the living environment in Finland before and after the Second World War. Text; English. Aalto 1 Studies, 2007 (Aalto Studies 1) ISBN s. 26,- Architect-kaavio Linex 1258S Sapluuna arkkitehdille 1:100. Materiaalina 1 mm vihreä läpinäkyvä muovi, koko 200 x 115 mm. Soveltuu 0.5 mm lyijykynälle tai 0.35 mm tussille. Kaaviossa on symboleja huonekaluista ja huonekaluryhmistä, olohuoneeseen, ruokailutilaan, maakuuhuoneeseen, lastenhuoneeseen, keittiöön ja kylpyhuoneeseen. Kaaviossa on myös muutamia sähkö- ja yleissymboleja. Linex ISBN HKI 9,50 Architect-kaavio Linex 1259S Universal Sapluuna arkkitehdille 1:500. Materiaalina 1 mm vihreä läpinäkyvä muovi, koko 200 x 115 mm. Soveltuu 0.5 mm lyijykynälle tai 0.35 mm tussille. Kaaviossa on symboleja huonekaluista ja huonekaluryhmistä, olohuoneeseen, ruokailutilaan, maakuuhuoneeseen, lastenhuoneeseen, keittiöön, WC ja kylpyhuoneeseen. Kaaviossa on myös muutamia sähkö- ja yleissymboleja. Tuotevalikoimassamme on runsaasti erilaisia sapluunoita, tiedustele tilaajapalvelustamme puh Linex ISBN HKI 11,50 Asian Bar and Restaurant Design Inglis, Kim This book is a fi rst of a kind, with detailed texts, great photos and a meticulous selection of the best in bar and restaurant design in Asia - focusing on the Southeast Asian region (Bali, Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapore), Kim Inglis has personally selected more than 40 wonderfully designed bars, restaurants and clubs to showcase. Text; English. Periplus Editions, 2007 ISBN s. 64,50 Asu ja viihdy asukastoiminnan opas Viiala, Helena Opas myönteiseen asukastoimintaan ja viihtyisään asumiseen. Opas on tarkoitettu jokaiseen aravavuokraasuntoon jaettavaksi. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, 2007 ISBN s. 12,- Asunnonhankintaopas Linnainmaa, Leena; Palo, Marianne Tässä oppaassa käsitellään laajasti mm. asunto-osakkeen ja kiinteistön kauppaa, kaupan rahoitusta, vakuuksia ja virheitä sekä kauppaan tarvittavia asiakirjoja. Lisäksi selostetaan asunnon vuokrausta sekä uudempia asumisen omistus- ja rahoitusmuotoja, kuten asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja. Asunnonhankintaopas on tarkoitettu ennen kaikkea asunnon hankkimista suunnitteleville kuluttajille päätöksenteon avuksi. Teos palvelee myös käsikirjana asuntokaupan ammattilaisia. 2. uudistettu painos Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, 2007 (Kiinteistönvälitys ja vuokraus) ISBN s. 42,- Betonirakenteiden ympärisöominaisuudet Julkaisussa kerrotaan, miksi betoni on ekotehokas ja elinkaariedullinen rakennusmateriaali. Betonirakenteen elinkaari voi olla jopa satoja vuosia. Koska kestävän materiaalin huoltokustannukset ovat lisäksi vähäiset, on betoni elinkaariedullinen materiaali. Betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Sen ylivoimaiseen asemaan vaikuttavat raaka-aineiden hyvä saatavuus, betonin edullisuus, helposti hallittava valmistusteknologia sekä betonin kestävyys ja turvallisuus materiaalina. Lisäksi betoni massiivisena rakenteena säästää lämmitysenergiaa, tasaa sisälämpötiloja ja vähentää jäähdytystarvetta. Betonikeskus ry, Betonitieto Oy, 2007 ISBN s. 22,- China Lofts Yannai, W. The conversion of old industrial spaces is something that is becoming a growing trend in large cities across the globe, and China is no exception. The Book brings together houses from within culture-rich China and exemplifies the wonderfully practical conversion of current uses. It is packed full of unique cultur- al expressions, photographs and text, and will be comed by interior designers looking for the influence of welthe exotic. Text; English. Rockport Publishers, 2006 ISBN s. 39,- Chinesism in Modern Furniture Design The Chair as an Example Hai, Fang Chinese traditional furniture system have played important role in the mainstream of modern furniture. With reference to chair design as an example in this research, Chinese furniture has contributed its prototypes or original features to many kinds of seats. Chinesism is an important reflection of our past design wisdom, but today, because of little study and other reasons, we often fail to recognize its presence. Richly illustrated. Text; English. University of Art and Design Helsinki, 2004 ISBN s. 19,50 City Lofts Architectural Houses Lofts en la Ciudad Borras, Montze Through the work of some of the world s most prestigious architects, this book shows diverse examples of how the consept of the lofts has been installed in our perception as a place to live. Photographs, plans. Text; English, Spanish. Monsa, 2007 ISBN s. 43,- Design and Landscape for People Cumberlidge, Clare; Musgrave, Lucy; The new community planning: invaluable strategies for creative rebuilding and renovating from around the world. In the past decade, however, heavy-handed ideology has given way to a new generation of planners from diverse backgrounds, architecture, landscape, even art and performance, who seek fresh, creative ways of working with communities. This book presents and explains, for the first time, the rise and success of this new global sensibility. Text; English. Thames & Hudson, 2007 ISBN s. 57,- Design Finlandese la collezione Mangano. Finnish Design The Mangano Collection Pansera, Anty (edit.) The Mangano collection covers a lot of the prestigious names (more than fourty, from Alvar Aalto and Aino Aalto, Tapio Wirkkala, Timo and Pi Sarpaneva, Ben of Schulten, Simi Heikkila, Ulla Procope, Antti Nurmesniemi to Kaj Franck) and design companies (more than thirty represented by Finn Form: Artek, Iittala, Arabia, Muurame, Vuokko) from Finland, from the fifties to the nineties of twentieth century. Text; English, Italian. Silvana Editoriale, 2006 ISBN s. 44,- Design Management Managing Design Strategy, Process and Implementation Best, Kathryn As the role of design in the world continues to broaden, organisations are increasingly viewing design as being integral to their decision-making processes. This book leads the student through the key knowledge, practice and skill areas of design management, focusing on the strategy, process and implementation involved in the management of design. Text; English. AVA Publishing, 2006 ISBN s. 47,- 6

7 Detail Zeitschrift für Architektur + Baudetail, /8, Review of Architecture. Bauen mit Stahl Steel Construction Architecture en acier The subject is Steel Construction, Steel is a highly intelligent material. Text; English, German, French, Spanish, Italian. Institut für Internationale Architektur-Dokumentation, 2007 (Serie 2007:7/8) 169 s. 23,50 Door Design This book presents over 80 projects showing exceptional designs of doors and entrances of shops, hotels, private houses, museums and many other spaces all over the world. An index with contact information of the designers and architects is enclosed. Colour photographs. Text; English, German, French, Spanish, Italian. daab, 2007 ISBN s. 31,- El croquis 134/135 OMA Rem Koolhaas - theory and practice II A comprehensive survey of the architectural projects, between 1996 and 2007, of Koolhaas and his offices (OMA). Projects featured include: Seattle Central Library and the Casa da Musica in Porto, Mercati Generali, Seoul National University Museum of Art, New Jeddah International Airport and the Vincent Gallo Apartment. A total of 21 works and projects are examined through full page photographs, plans, models drawings and texts. Text; English, Spanish. EL Croquis Editorial, 2007 (Vol. II) ISBN s. 87,- Finland modern architecture in history Connah, Roger The Book traces developments in architecture since Finland s independence from Russia in 1917; the rationalized developments of the 1930s, the urbanization of the post-war years, the golden age of Finnish Modernism in the 1950s, Postmodernism in the 1970s and 80s. Although Alvar Aalto plays an immense part in the story, Connah recounts the contribution of many other architects, including the Blomstedts, Bryggman, Ekelund, Ervi, Frosterus, Huttunen, Leiviskä, Pietilä, Pallasmaa, Revell, Ruusuvuori, Siren and Välikangas. Text; English. Reaktion Books, 2005 ISBN s. 34,- FISE Käsikirja 2007 Eriksson, Erkki (toim.) FISE Käsikirja sisältää rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet. Käsikirjasta löydät pätevät suunnittelijat, työnjohtajat ja muut rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöt paikkakuntakohtaisesti. Julkaisu sisältää myös FISEn ylläpitämän Rakennusvirhepankin RVPkortit. Kortit sisältävät selityksen virheestä, virheestä aiheutuvat ongelmat, virheen korjaamisen ja hyvän rakentamistavan mukaisen ratkaisun sekä muuta ongelmaan liittyvää tietoa. Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy, 2007 ISBN s. 25,- Floor Plan 3D version 11 Pro (pc) Nyt voit todella suunnitella uuden kotisi alusta loppuun asti omalla kotikoneellasi! FloorPlan v11 suunnitteluohjelmalla voit sijoittaa esim. vaihtoehtoiset seinät, ovet, ikkunat, valot, kodinkoneet ja huonekalut - voit joko suunnitella kaiken alusta asti itse tai käyttää apuna mukana tulevia malleja. Toiminnoista mainittakoon materiaalien ja työmäärien laskenta, mahdollisuus suunnitellun tilan tarkasteluun sisäpuolelta käsin ja täydennettävät 3D-objektikirjastot (esim. huonekalut, valot, keittiöt, kylpyhuoneet...). Voit tehdä suunnitelmistasi näyttäviä 3D-malleja ja esityksiä. Suunnitelmat ovat siirrettävissä useimpiin CAD-ohjelmiin (DXF-tiedostoina). Pro-paketissa mukana huippusuosittu TurboCAD Deluxe ohjelma ja 2D Training Guide! Plan 1 Oy, ,- Glass Structures Design and Construction of Self-Supporting Skins Wurm, Jan First comprehensive and systematic publication on glass as primary supporting framework. The latest developments in building material, joining technology and construction. Completely illustrated with numerous colour diagrams and drawings made specially for this book. Written for architects, engineers, structural engineers, building physicist and students. Text; English. Birkhäuser, 2007 ISBN s. 88,- Guide till Sveriges arkitektur - Byggnadskonst under 1000 år Waern, Rasmus; Caldenby, Claes; Hultin, Olof; Linde, Gunilla; Mårtelius, Johan För första gången presenteras den svenska arkitekturen i hela sin bredd. Fem författare visar vägen till landets 380 mest sevärda byggnader och berättar om dess arkitektur. Slott och domkyrkor presenteras här sida vida sida med traditionell timmerbyggnadskonst och modernt bostadsbyggande i en vandring från söder till norr. Teksten på svenska. 2. upplaga Arkitektur Förlag Ab, 2005 ISBN s. 36,- Helsinki Urban Guide Helsinki Urban Guide; Contents: Brief History, The City Today, Urban Entities, Urban Fragments, Under construction, Current projects. Photographs and maps. Text; English. 6. painos Helsinki City Planning Department, 2006 ISBN s. 16,50 Hikes into Pietilä terrain Niskanen, Aino; Jetsonen, Sirkkaliisa; Lindh, Tommi The publication is based on the Pietilä seminar of autumn 2005, organized by the Architectural Society of Finland. The seminar brought together several of writers featured in this issue of Taiteentutkija: The range of writings is wide, from thinking to building processes. What did the Pietilä s architecture feel like? Do the preconceived images created by the Pietilä myth correspond to our experience of the architecture? And what was Reima Pietilä like as a thinker and teacher? Text; English. Rakennustaiteen seura, Taidehistorian seura, 2007 (Taiteentutkija 4) ISBN s. 18,50 Housing for people of All Ages flexible, unrestricted, senior-friendly, In Detail Schittich, Christian Communal living, intergenerational living, living for families, handicap-accessible living, living and working, the wide variety of current demands is shaping future concepts in housing. The examples in this book are correspondingly diverse. From the demand for stroller- and wheelchairaccessible housing through facilities that accommodate the needs of senior citizens all the way to the modernization of existing buildings, the selection of projects offers a panoramic overview. Text; English. Birkhäuser, 2007 ISBN s. 83,- Hyvä hallintotapa taloyhtiössä Grass, Ben; Heino, Jouko; Kaivanto, Keijo; Kulomäki, Markku Miten sinun taloyhtiötäsi johdetaan? Ovatko roolit selvillä, valvonta riittävää ja tiedotus avointa. Kirjassa esitetään suositus asunto-osakeyhtiön hyväksi hallintotavaksi. Mitä paremmin taloyhtiötä hoidetaan, sitä parempi taloyhtiössä on asua ja sitä vakaammin kehittyy myös asunto-omaisuuden arvo. Kirja taloyhtiön hallituksille, isännöitsijöille ja taloyhtiön valitsemille alihankkijoille. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, 2007 (Hallinto ja talous) ISBN s. 38,- Infrarakentamisen kustannushallinta. Hanke- ja rakennusosahinnasto - RIL Julkaisun tavoitteena on kuvata infrarakentamisen kustannusten hallinnan teoria ja menetelmät sekä antaa työkalut kustannuslaskennan käytännön tehtäviin painottuen investointivaiheeseen.tämä ohjeen toinen osa, hanke- ja rakennusosahinnasto, ilmestyy vuosittain hintatiedoiltaan päivitettynä. Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry, 2007 ISBN s. 49,- 7

8 Julkisten hankintojen käsikirja Kuusniemi-Laine, Anna; Takala, Pilvi Julkisen sektorin hankintoja koskeva laki on uudistunut ja on tullut voimaan Julkisten hankintojen piirissä on noin 15 % Suomen bruttokansantuotteesta. Julkisten hankintojen käsikirja antaa ohjeita julkisten hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä tarjouskilpailuun osallistumiseen uuden lainsäädännön valossa. Kirjassa käsitellään lain soveltamisalaa, hankintamenettelyn toteuttamista käytännössä, hankintoihin liittyviä ongelmatilanteita, tarjoajien näkökulmaa hankintaprosessin eri vaiheisiin sekä yritysten oikeusturvakeinoja hankinta-asioissa. Hankintamenettelyä kuvataan vaihe vaiheelta siten kuin hankintayksikössä tai yrityksessä käytännön työtä tekevä prosessin kohtaa. Kirjan tavoitteena on vastata kysymykseen: Miten tämä pykälä toteutetaan käytännössä?. Julkisten hankintojen käsikirja on tarkoitettu valtion ja kuntien viranomaisille ja liikelaitoksille, erityisalojen hankintayksiköille, yritysten myyntihenkilöstölle ja lakimiehille. Edita Publishing Oy, 2007 (Kauppakamarisarja) ISBN s. 58,- Julkisten rakennushankintojen kilpailuttamisopas Pohjonen, Mika Uusi laki julkisista hankinnoista tuli voimaan vuoden 2007 kesäkuussa. Tästä oppaasta selviää muun muassa, mitä uusi laki säätää tarjousten pyytämisestä ja tekemisestä sekä urakoitsijan valinnasta julkisissa rakennushankinnoissa. Runsaat käytännön esimerkit selventävät lain säännöksiä. Oppaan kirjoittaja, asianajaja Mika Pohjonen toimii Specialist Partnerina Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:ssä. Hänellä on 10 vuoden käytännön kokemus julkisista hankinnoista, joista hän on käynyt oikeudenkäyntejä ja kirjoittanut lukuisia julkaisuja. Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, 2007 ISBN s. 14,85 Kachelofenbau - Neue Entwürfe, Modelle und Bauabläufe Grützmacher, Bernd Kachelöfen sind schon lange nicht mehr nur behaglicher rustikale Wärmespender, sondern darüber hinaus technisch innovative und ökologisch interessante Heizsysteme für das ganze Haus. Dieses Buch dokumentiert den neuesten Stand der Technik im Ofenbauhandwerk. Texten auf Deutsch. Callwey, 2002 ISBN s. 49,60 Kasvillisuuden arvonmääritys KAM 07-opas Kasvillisuuden arvonmäärirysmalli KAM 07 määrittää yksittäisen puun sekä puuston arvon. Tämä uusi malli nojautuu elinkaarimalliin, jossa on huomioitu puun kehitykseen ja hoitoon sekä odotettavissa olevaan eilinikään liittyvät asiat. Sitä sovelletaan liikennealueilla, puistoissa ja pihoilla, kasvavien yksittäispuiden tai pienien puuryhmien arvioimiseen. Opasvihkoon on koottu tärkeimmät tiedot ja ohjeet mallin käytöstä sekä muutamia laskentaesimerkkejä mallin soveltamisesta. Opasvikosta täydentävä, erikseen myytävä, CD-ROM sisältää mm. tarvittavat lomakkeet sekä puun hinta-arvion laskevan taulukko-ohjelman. Viherympäristöliitto ry, 2007 (Julkaisu 37) ISBN s. 10,- Kasvillisuuden arvonmääritys KAM 07- opas CD-ROM CD-rom sisältää tarvittavat lomakkeet. Lomakkeeseen syötettyjen hinta- ja aikatietojen perusteella Excel-taulukko-ohjelma laskee puun hinta-arvion automaattisesti. Lisäksi cd-romilla on tallennettuna Puiden ohjeellinen vissa oleva elinikä Suomessa -taulukko ja Puiden ohjeel- odotettaliset taimihinnat kokoluokittain -taulukko. CD-rommia täydentää erikseen myytävä opasvihko, johon on koottu ohjeet mallin käytöstä sekä muutamia laskentaesimerkkejä mallin soveltamisesta. Viherympäristöliitto ry, 2007 (Julkaisu 37) ISBN CD-ROM-levyke 50,- Kaupunkikoti City Home Lehtovuori, Olli; Nurmi, Tarja; Saarikangas, Kirsi; Sundman, Mikael Katsaus pääkaupunkiseudun tuoreeseen asuinarkkitehuuriin käsittää neljä artikkelia sekä parinkymmenen arkkitehtuurikohteen esittelyt yksittäisistä kodeista kokonaisiin alueisiin. Artikkeleissa käsitellään kaupunkiasumisen historiaa, kaavoituksen vaikutusta asuntoihin eri aikoina sekä nykykaupungin asumista ja asuinarkkitehtuuria kriittisistäkin näkökulmista. Kohde-esittelyt kertovat asuinarkkitehtuurin monitahoisista, vastakkaisistakin haasteista ja ratkaisuista. Suomen Rakennustaiteen Museo, Museum of Finnish Architecture, 2007 ISBN s. 29,- Kiinteistöt ja asuminen Kärkkäinen, Kalle (toim.) Yksiin kansiin koottuna olennaiset kiinteistöihin ja asumiseen liittyvät säädökset. Mukaan on otettu kiinteistöjen muodostamiseen, kiinteistön ja asunnon kauppaan, eri asumisyhteisöihin, huoneiston vuokraamiseen ja kiinteistönvälittämiseen liittyvä lainsäädäntö. Hyödyllinen mm. asuntoyhiöille ja kiinteistönvälittäjille sekä asuntojen ja kiinteistöjen hallintotehtäviä suorittaville. Edita Publishing Oy, 2007 ISBN s. 56,- Kiinteistöyhteisön tilipuite Tikkanen, Tapio Kirjan keskeisenä sisältönä on kiinteistöyhteisöille tarkoitettu tililuettelo ja siihen liittyvä yksityiskohtainen kirjausohjeistus. Suositus auttaa yhdenmukaistamaan kirjanpitokäytäntöjä ja helpottaa tunnuslukujen laskentaa ja vertailua sekä käytännön kirjausongelmia ratkottaessa.kirja kiinteistöyhtiöiden kirjanpito- ja talousasioita hoitaville ja niistä vastaaville kirjanpitäjille, isännöitsijöille ja muille taloushallinnon ammattilaisille. 4. uudistettu painos Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, 2007 ISBN s. 68,- Kuntotodistus CD Myyryläinen, Leevi Auktorisoitu kuntotodistustarkastaja voi tämän CD-romin avulla tuottaa virallisen kuntotodistuksen. Ohjelmalla tuottaa myös epävirallisen kuntotodistuksen ja laatia korjausrakentamisen pitkän tähtäyksen suunnitelman (PTS). Kuntotodistus kertoo sekä huoneiston ostajalle että omistajalle mitä korjauksia taloyhtiössä on odotettavissa. CD on tarkoitettu kuntoarvioijille, isännöitsijöille, hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille, korjausohjelmien laatijoille sekä alan oppilaitoksille. Suomen kiinteistöliitto Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, 2007 ISBN ,- Kylpyhuone kaavio Plumbing Fixture Linex 1135S Sapluuna 1:50, koko 165 x 95 mm. Kaaviossa paljon erilaisia WC:n ja kylpyhuoneen kalustesapluunoita: lavuaarit, WC-istuimet, ammeet yms. Tuotevalikoimassamme on runsaasti erilaisia sapluunoita, tiedustele Tilaajapalvelustamme puh Linex ISBN HKI 17,20 Moleskine Diary Large 2008 Day per page Moleskinen vuoden 2008 almanakka. Päivä- ja kuukausialmanakka sisältää myös irroitettavan osoitevihkosen. Tyylikäs almanakka on kätevä kuljettaa mukana. Se on myös arvostettu lahja. Koko 13 x 21 cm, 380 viivoitettua sivua. Moleskine, 2007 ISBN s. 16,50 Moleskine Diary Large Weekly 2008 week on double page Weekly Diary Week to view, 13 x 21 cm, 128 lined pages, asid-free paper. Inside, a removable address book with laminated alphabetical labels and the history of the Moleskine Moleskine, 2007 ISBN s. 14,50 8

9 Moleskine Diary Large Weekly Planner + Notebook 2008 Moleskine Weekly Planner + Notebook Week on one page to view and full page for notes, 13 x 21 cm, 144 pages, acid-free paper, expandable inner pocket. Inside annual planning calendars from January 2008 to December Moleskine, 2007 ISBN s. 13,- Moleskine Diary Pocket 2008 One day per page Moleskinen vuoden 2008 taskualmanakka. Päivä- ja kuukausialmanakka sisältää myös irrotettavan osoitevihkosen. Tyylikäs almanakka on kätevä kuljettaa mukana. Se on myös arvostettu lahja. Koko 9 x 14 cm, 380 sivua. Moleskine, 2007 ISBN s. 12,50 Moleskine Diary Pocket Weekly 2008 Weekly Diary Week to view, 9 x 14 cm, 128 lined pages, asid-free paper, a removable address book in the expandable inner pocket. Moleskine, 2007 ISBN s. 11,- Moleskine Diary Pocket Weekly Planner + Notebook 2008 Weekly Diary Week on one page to view and full page for notes, 9 x 14 cm, 144 pages, asid-free paper, the history of Moleskine is in the expandable inner pocket. Moleskine, 2007 ISBN s. 9,50 Paavo Tynell ja Taito Oy Aav, Marianne; Viljanen, Eeva Paavo Tynell ( ) teki mittavan pioneerityön suomalaisen valaisinteollisuuden alalla. Hienosepän koulutus ja yhteistyö maan merkittävimpien arkkitehtien kanssa tekivät hänestä myös erinomaisen suunnittelijan. Kirja esittelee perhearkistojen sekä perheen jäsenten tarjoamien tietojen valossa Taito Oy:n ja joukon muita valaisimia, joille Paavo Tynell omisti elämänsä. Designmuseo, 2005 ISBN s. 38,- Puurakenteiden jäykistyksen ja halkeilun hallinta,suunnittelu-ja valmistusohjeet-ril Julkaisun tavoitteena on parantaa puurakenteiden rakenteellista toimintaa ja varmuutta. Julkaisu jakautuu kahteen osaan. Osa A, puurakenteiden jäykistysohje, kuvaa rakennuksen jäykistyksen periaatteita ja antaa ohjeita rakennuksen eri osien ja liitosten suunnitteluun ja mitoitukseen, myös esimerkkien avulla. Osa B, puurakenteiden halkeilun hallinta, kuvaa liimapuupalkkien halkeilun problematiikkaa ja antaa ohjeita, miten tämä on valmistuksessa, asennuksessa, suunnittelussa ja käytössä hallittavissa. Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry, 2007 ISBN s. 69,- Puusta tehty Wood works Heikkinen, Pekka (toim.) Tämä kirja esittelee 19 näkemystä puuarkkitehtuuriin TKK:n arkkitehtiosaston puurakentamisen opiskelijoiden tekeminä. Parvs publishing, 2007 ISBN s. 27,50 Puutarha parvekkeella Kuokkanen, Esko; Lehmusoksa, Mervi; Mäki, Anna- Maria Kirjasta löytyy paljon käytännön ohjeita parvekepuutarhan rakentamiseen ja hoitoon. Parvekkeelle sopiville hyötykasveille ja kukille annetaan yksityiskohtaiset kylvö- ja hoito-ohjeet. Helposti toteutettavat sisustusideat ja selkeät nikkarointiohjeet auttavat parvekepuutarhuria luomaan omannäköisensä paikan, jossa kaikilla aisteilla on hyvä olla. Kustannusosakeyhtiö Teos, 2007 ISBN s. 29,50 Raapelevy Linex ES 30 Metallinen raapelevy.linex ES 30. Linex ISBN ,90 Rakennussiivous Työnaikainen siivous ja loppusiivous osana rakentamisen puhtauden hallintaa Andersson, Tarja Tämän oppaan tavoitteena on havainnollistaa rakennussiivouspalvelun laatuun vaikuttavat tekijät, luonnehtia rakennussiivouksen tehtävät, sen erilaiset laatunäkökulmat ja rakennussiivouksen toteutus osana rakentamissprosessia sekä kuvata rakennussiivouksen suorittaminen rakennusprosessin eri vaiheissa. Suomen Siivoustekninen liitto, 2004 (SSTL julkaisuja 2:10) ISBN X 36 s. 33,- Rakennusten paloturvallisuus Savunpoiston suunnittelu, laitteiston asennus ja ylläpito - RIL Ohjeessa käsitellään savunpoiston tarkoitusta, savunpoistolaitteiston suunnittelua, savunpoistolaitteita, niiden asennusta, käyttöä, huoltoa, kunnossapitoa ja tarkastuksia sekä savunpoistoa sammutus- ja pelastustoiminnassa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2007 (RIL ) ISBN s. 84,- Rakennustoiminta Ympäristöjohtaminen Laine, Hannele; Heljo, Juhani Oppaassa käsitellään rakennusyrityksen ympäristöjohtamisen perusteita ja niiden liittämistä yrityksen toimintaan. Lisäksi kuvataan ympäristöjohtamisen järjestelmiä ja työkaluja. Rakennusteollisuuden Kustannus Oy, 2007 (K&T 43a) ISBN s. 27,- Rakennustoiminta Yrityksen jätehuolto Laine, Hannele; Heljo, Juhani Oppaassa käydään läpi rakennusyrityksen jätehuollon periaatteet, rakentamisen ongelmajätteiden käsittely, työmaan jätehuollon järjestäminen sekä jätehuollon kustannukset. Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, 2007 (K&T 45a) ISBN s. 27,- Rakennustyömaan ympäristö- ja jätehuolto-opas Laine, Hannele; Heljo, Juhani Opas on tarkoitettu työmaajohdolle välineeksi ympäristöasioiden vaivattomaan hoitamiseen. Ympäristöasiat hallitaan työmaalla työmaakohtaisen ympäristösuunnitelman avulla. Ympäristösuunnitelmassa korostuvat tiedottaminen, jätehuollon toteutus sekä asetettujen tavoitteiden seuranta. Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy, 2007 (K&T 44a) ISBN s. 27,- Rakennustyöpaikoilla nähtävänäpidettävät työturvallisuussäädökset 2007 Niskanen, Toivo (toim.) Useat säädökset velvoittavat työnantajaa pitämään työpaikalla nähtävänä tärkeimmät työturvallisuutta koskevat lait, asetukset, päätökset ja ohjeet. Ne on koottu teokseen Rakennustyöpaikoilla nähtävänä pidettävät työturvallisuussäädökset. Teoksen sisältö on päivitetty vastaamaan tilannetta. Multikustannus Oy, 2007 (Punamusta) ISBN s. 49,- Rakentaminen ja maankäyttö Kärkkäinen, Kalle (toim.) Lakikokoelmaan on koottu maankäyttöä ja rakentamista koskevat säädökset. Mukana ovat kattavasti sekä kaavoitukseen, rakentamiseen että työsuojeluun liittyvät säädökset. Lisäksi kirjassa on otteita Suomen rakentamismääräyskokoelmasta. Edita Publishing Oy, 2007 (Lakikokoelmat) ISBN s. 56,- Roof Design This volume delivers a very close insight in the divers possibilities of the roof design of residential, corporative and other buildings. About 200 projects present the different types of roofs: pitched roofs, flat roofs with planting vegetation, roof garden as a pool area or further floor space. An index with the contact dates of the designers is enclosed. Text; English, German, French, Spanish, Italian. daab, 2007 ISBN s. 31,- 9

10 Sata vuotta Ahtolassa Finne, Selina Rakennusmestari Heikki Kaartisen suunnittelema, vuonna 1907 valmistunut jyhkeä jugendtalo Ahtola sijaitsee Helsingin Hämeentiellä Hakaniemen hallin vieressä. Vuonna 2005 yhtiö palkittiin Rakentamisen ruusun kunniamaininnalla peruskorjauksesta, jolla talon ulkoasu palautettiin mahdollisimman lähelle alkuperäistä. Multikustannus, 2007 ISBN s. 35,- Taiteilijatiloja artists studios Tiainen, Jussi Valokuvaaja Jussi Tiaisen kirja esittelee 62 tunnetun suomalaisen taiteilijan työtilat. Ateljeen lisäksi Tiainen esittelee niissä syntyneen taideteoksen, yhden kultakin taiteilijalta. Mukana on mm. Kari Cavénin, Rafael Wardin, Marika Mäkelän, Lauri Laineen, Heikki Häiväojan, Kaarina Kaikkosen, Pekka Jylhän, Outi Heiskasen ja Marjatta Tapiolan ateljeet. Kirja on kooste Jugendsalissa välisenä aikan pidetystä näyttelystä. Parvs Publishing, 2007 ISBN s. 46,50 Trehus Handbook 53 Edvardsen, Knut Ivar; Ramstad, Trond; Haug, Trond Trehus håndbok viser hva som er de gode løsningene i tråd med nyere forskning og er ajourført mot gjeldende standarder og forskrifter. Det er lagt vekt på energieffektive løsninger som også ivaretar krav til et godt innemiljø. Framstillingen er spekket med praktiske detaljtegninger og tabeller. Språk; Norsk. Norges byggforskningsinstitutt, 2007 (Handbook 53) ISBN s. 117,- Työelämän lait 2007 Luhtanen, Raimo (toim.) Teos sisältää keskeisen työlainsäädännön tiiviissä muodossa mm seuraavat aihealueet: työsopimus, yhteistoiminta, tasa-arvo ja yksityisyys, työaika ja vuosiloma sekä työturvallisuus ja sen valvonta. Lisäksi terveyshuolto, ammattitaudit ja tapaturmavakuutus sekä nuoret työntekijät. Kirjan avulla ratkaiset lain vaatiman säädösten nähtävänä pidon. Edita Publishing Oy, 2007 (Työsuhdekirjasto) ISBN s. 29,80 Työpaikan lakikirja 2007 Luhtanen, Raimo (toim.) Kirja tarjoaa aina ajantasaisen ja kattavan tiedon työsuhteeseen, työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvistä asioista. Vuoden 2007 teoksessa on vuoden 2006 malliin asiantuntijan kirjoittamat lainsäädännön kommentoidut osuudet. Näin lakitekstin tulkinta ja säädösten soveltaminen käytäntöön on kirjan käyttäjälle entistä helpompaa. Kommentoitujen osioiden avulla kirjan käyttäjä saa myös nopeasti ja vaivattomasti tiedon viimeisen vuoden aikana tapahtuneista merkittävimmistä säädösmuutoksista. Työpaikan lakikirja on paras väline työsuhdeasioiden järkevään hoitamiseen. Kirjasta löydät luotettavat vastaukset työpaikalla esiin tuleviin kysymyksiin ja ongelmatilanteisiin. Työsuhdeasioissa ei kannata elää arvailujen tai muistin varassa. Kirjan avulla vältät ikävät yllätykset. Asioista on helppo keskustella, kun käytössä on oikeaa ajan tasalla olevaa tietoa. Edita Publishing Oy, 2007 ISBN s. 75,90 Wall Design In this book new trends of wall design are presented by means of numerous projects. The use of new materials allows bright colours and extraordinary patterns, new forms and structures. The wall is not longer only an essential but also a creative element of interior design. Text; English, German, French, Spanish, Italian. daab, 2007 ISBN s. 31,- Wallpaper City Guide Aimed at the design conscious traveller, the guides offer just the right amount of insider knowledge on the world s most popular cities, from where to stay and what to visit, to where you should eat, shop and be seen. The guides are divided into sections on Landmarks, Hotels, 24 Hours, Urban Life, Architour, Shopping, Sports and Spas, and Escapes. In addition, each one features a local resident recommending their own favourite places to visit in that city and sharing their insider knowledge. Maps and aerial photography are included for easy navigation and orientation and there is even a notebook to record personal discoveries and recommendations. Each section is subtly tabbed with a different colour to make it easy for you to find the information you need. Ideal for a weekend break or business travel, their discreet, pocket sized format tells you everything you need to know, giving you the inside track on what can not be found anywhere else. Pocket size, 110 pages. Text; English. Athens ISBN Basel ISBN Beijing ISBN Berlin ISBN Bilbao ISBN Dubai ISBN Havana ISBN Hong Kong ISBN Marrakech ISBN Mumbai ISBN Prague ISBN San Francisco ISBN Sao Paulo ISBN St Petersburg ISBN Tel Aviv ISBN Toronto ISBN Vienna ISBN Phaidon, ,-/kpl Vedeneristys- ja laatoitustyöt Vedeneristys- ja laatoitustyöt kirjassa käsitellään märkätilojen rakenteiden ja vedeneristyksen tekeminen seinäja lattiapinnoille. Kirjassa on esitetty myös uuden laatoituksen korjaus, muovipäällysteen asennus ja märkätilojen seinien maalaus. Kirja on tarkoitettu ammatilliseen perusopetukseen sekä omatoimisen rakentamisen ja rakenuttamisen opastukseen. Rakentajan Tietokirjat, 2007 (Talonrakentajan käsikirja 9) ISBN s. 26,- Vesa Honkonen, Architecture of Light, Cities and Landscape Fang, Hai China Architecture & Building Press on julkaissut kirjan arkkitehti Vesa Honkosen töistä vuosilta Kirjan editoijana on toiminut professori Fang Hai ja esipuheen on kirjoittanut Roger Connah. Kirja on englannin- ja kiinankielinen. Honkonen tuli näkyviin arkkitehtuurin kentälle 1990 luvulla Steven Hollin Kiasma projektin vetäjänä. Sen jälkeen hänen oma uransa on tullut paremmin esille muissa pohjoismaissa kuin Suomessa. Kirjassa on mukana Honkosen kirjoituksia ja luonnoksia, valmistuneita töitä ja toteutumattomia projekteja. China Architecture & Building Press, 2007 ISBN s. 38,50 Viaporista Suomenlinnaksi Eerikäinen, Liisa; Ehrensvärd, Ulla; Haila, Sirpa; Hämäläinen, Pirjo; Härö, Mikko; Kuurne, Jouni; Lappalainen, Seija; Lilius, Henrik; Luntinen, Pentti Suomenlinnan eli historiallisen Viaporin saarilinnoituksen lumo ei haihdu. Saarten kiehtova menneisyys tarjoaa yhä uutta tutkittavaa ja uusia näkökulmia. Kirja täydentää ja syventää aikaisemman tutkimuksen perusteella hahmottunutta kuvaa Suomenlinnan kehityksestä ja antaa taustaa linnoituksen sotilaallisen merkityksen ymmärtämiselle. Multikustannus, 2007 ISBN s. 46,- WILD Fantasia ja Arkkitehtuuri Andersson, Jan-Erik; Budney, Jen Missä ovat luovuuden rajat arkkitehtuurissa? Mihin katosi ornamentiikka? Voiko kuvassa asua? Turkulainen kuvataitelija Jan-Erik Andersson ja kanadalainen kuraattori Jen Budney etsivät vastauksia näihin kysymyksiin tässä teoksessa. Kirjassa esitellään kansainvälisesti arvostettuja arkkitehtejä Antonio Gaudista Friedensreich Hundertwasseriin, joille fantasia ja orgaanisuus ovat avainkäsitteitä. Suomesta mukana on muun muassa Raili ja Reima Pietilän sekä arkkitehtitoimisto Gesellius, Lindgren & Saarisen suunnittelua. Tunnettujen arkkitehtien rinnalla WILD tuo esille myös taiteilijoiden ja outsider-arkkitehtien tekemiä taloja sekä satukirjojen arkkitehtuuria. Väinö Aaltosen Museo Maahenki Oy, 2007 ISBN s. 39,50 Ympäristöarviointi SOVA oikeudellisesta näkökulmasta Kokko, Kai T Kirjassa tarkastellaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia (SOVA). Kirjan taustalla on EU-oikeuteen perustuva lainsäädännön uudistaminen vuonna Uudistus liittyy kansainväliseen kestävää kehitystä tukevaan, kansalaisyhteiskuntaa koskevaan sekä demokratiaa lisäävään ympäristöpolitiikkaan. Erityishuomion kirjassa saavat kaavoja ja Natura alueita koskevat ympäristöarvioinnit. Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi esimerkiksi viranomaisille, lakimiehille ja kansalaisjärjestöille sekä oppikirjaksi. Edita Publishing Oy, 2007 ISBN s. 55,- 10

11 Hae meiltä ohjeet ja vinkit rakentamiseen, remontointiin ja sisustamiseen Rakennuskirjakauppa Suomen laajin valikoima rakentamisen ja sisustamisen julkaisuja laaja valikoima rakennusalan ja arkkitehtuurin oppikirjoja RT-sopimuslomakkeilla turvaat etusi Rakennustarvikenäyttely esillä rakennustarvikkeita ja -materiaaleja, rakenne- ja sisustusratkaisuja sekä tietoa rakennusalan palveluista tutustu tuotteisiin, vertaile vaihtoehtoja ja kysy neuvoa Tervetuloa ilmaiseen näyttelyymme ja ostoksille kirjakauppaan! Saat yhdellä käynnillä sekä tuotetiedot että ohjeet hyvään rakennustapaan ja terveelliseen asumiseen. Helsinki Kuopio Lappeenranta Oulu Tampere Postimaksu maksettu Rakennustieto Oy Tunnus VASTAUSLÄHETYS 11

12 TILAUKSET verkkokaupasta, kupongilla tai puhelimitse Kaikista tuotteistamme saat lisätietoja tai voit ti la ta niitä soittamalla pu he lin pal ve luum me, tilaus kupongilla, telefaxilla tai verkkokaupastamme kauppa.rakennustieto.fi. Lisätietoja puhelinpalvelustamme: Helsinki puh , Kuopio puh Lappeenranta puh , Oulu puh Tampere puh Sähköisten tuotteiden asiakastuki opastaa tuotteiden asennuksessa, käytössä ja hyödyntämisessä: Rakennustieto Oy PL 1004, Helsinki Helsingin Rakennuskeskus Runeberginkatu 5, Helsinki käynti Et. Rautatiekatu 12, 2. krs. Puh Fax TILAUKSET Rakennuskirjakauppa Runeberginkatu Helsinki Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Kuopio TIETOkirjakauppa, näyttely Kauppakatu 40 42, Kuopio Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Lappeenranta TIETOkirjakauppa Raatimiehenkatu Lappeenranta Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu. Rakennustieto Oulu TIETOkirjakauppa, näyttely Uusikatu 32, Oulu Puh Fax Avoinna ma pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Tampere TIETOkirjakauppa, näyttely Satakunnankatu 18, Tampere Puh Fax Avoinna ma to 9 17, pe 9 15, la suljettu Turun Rakennuskeskus Humalistonkatu 8a, Turku Puh. (02) Fax (02) Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Vaasan Rakennuskeskus Vasa Byggcentrum, Kauppapuistikko 6 Handelsesplanaden 6, Vaasa Puh. (06) , tel. Fax (06) Avoinna ma 9 18, ti-pe 9 17, la suljettu Postita tai faksaa lähimpään Rakennustiedon kirjakauppaan. MJ/ /27 000/FKP OY OSOITELÄHDE RAKENNUSTIETO OY TILAUSKORTTI TILAAN Hintoihin sisältyy alv, kirjat 8 % ja CD, DVD, lehdet, kortit, sopimusasiakirjat ja nettipalvelut 22 %. Toimituskulut alkaen 8. Tilaaja Nimi Lähiosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Pvm Nimen selvennys laskulla (vain yritysasiakkaat) postiennakolla LIITY SÄHKÖPOSTIPALVELUUN Kyllä kiitos, haluan tietoa Rakennustiedon tapahtumista ja uutuustuotteista sähköpostilla. Sähköpostipalvelu on maksuton. Voin poistaa nimeni listalta, milloin haluan. Allekirjoitus TILAAN SEURAAVAT TUOTTEET kpl tuote hinta

Rakennustieto, historia

Rakennustieto, historia Rakennustieto, historia Rakennustaito-lehti, 1905 Rakentajain kalenteri, 1916 97. vuosikerta, myös e-kirjana Pysyväinen rakennusainenäyttely 1932, myöhemmin Helsingin rakennuskeskus Lopetettiin kesällä

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801 Tutkimus- JA tarkastuspalvelut 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen kiinteistöjen

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Health and welfare effects of wood and bio-based materials in Construction

Health and welfare effects of wood and bio-based materials in Construction Health and welfare effects of wood and bio-based materials in Construction 23.11.2017 @14:00 15:30 Bio- and circular economy matchmaking event: From Waste to Valuables Ohjelma / Agenda 14.05 14.20 Puurakentaminen

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011.

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI. Kunnat portinvartijoina CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011. CO 2? RAKENTAMISEN CO 2? HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Pekka Heikkinen Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina

RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? RAKENTAMISEN HIILIJALANJÄLKI Kunnat portinvartijoina CO 2? CO 2? CO 2? CO 2? Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Simon le Roux Rakentaminen tuottaa päästöjä EU:n tavoite:

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1

RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1 RT TietoMedia/ Markku Salmi 5.5.2010 1 RT TietoMedian julkistus 5.5.2010 Retki historiaan: Tarviketieto mukana jo yli sata vuotta TietoMedialla on yhtä pitkät juuret kuin Rakennustiedollakin 1905:Rakennustaito

Lisätiedot

HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION

HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION HYVÄN RAKENNUSTAVAN EDISTÄJÄ BYGGINFO BUILDING INFORMATION RAKENNUSTIETO EDISTÄÄ HYVÄÄ RAKENNUS- JA KIINTEISTÖNPITOTAPAA RAKENNUSTIETO-yhteisön muodostavat Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Oma koti ja sen suunnittelijat

Oma koti ja sen suunnittelijat Oma koti ja sen suunnittelijat oma koti kullan kallis joka tapauksessa kallis loppujen lopuksi laadukas rakentaminen on edullista, koska sen on kerralla hyvin suunniteltu ja tehty omakotiperheestä rakennuttajaperhe

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY KUNTOARVIO JA KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Tero Pyykkönen Rakennusinsinööri Kuntotarkastaja, AKK Molemmilla energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Kuka

Lisätiedot

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Hämeen ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus (rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

WP3 Decision Support Technologies

WP3 Decision Support Technologies WP3 Decision Support Technologies 1 WP3 Decision Support Technologies WP Leader: Jarmo Laitinen Proposed budget: 185 000, VTT 100 000, TUT 85 000. WP3 focuses in utilizing decision support technologies

Lisätiedot

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen

Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen Asiantuntijat avuksi taloyhtiöstrategian työstämiseen ANU NORROS ILMASTOINFON SUUNNITELMALLISEN KIINTEISTÖNPIDON KOULUTUS SYKSY 2017 TALOYHTIÖSTRATEGIA HYVIN TEHTY TALOYHTIÖ- STRATEGIA ON YHDESSÄ SOVITTU

Lisätiedot

Puurakentamisen toteuttaminen standardi. Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus

Puurakentamisen toteuttaminen standardi. Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus Puurakentamisen toteuttaminen standardi Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus Lähtökohta Tutkimushanke VTT vuosina 2004-2006 Puurakenteiden laadunvarmistus, - Suunnittelu, valmistus, työmaatoteutus ja käyttö

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Seniorin koti kansan osakkeessa. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman päätösjuhla Harri Hiltunen

Seniorin koti kansan osakkeessa. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman päätösjuhla Harri Hiltunen Seniorin koti kansan osakkeessa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 päätösjuhla 24.11.2017 Harri Hiltunen Asuntokanta ja henkilöt rakennustyypeittäin (31.12.2016) Asuntokanta rakennustyypeittäin

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä Interreg III A, SVING-projekti lakimies, VT Sirkka Terho TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä

JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä JUHANI KARANKA JUHANI KARANKA Y H D Y S K U N T A S U U N N I T T E L U N P A I N O V O I M A K E N T T Ä JUHANI KARANKA O T A N I E M I JUHANI KARANKA H E L S I N K I JUHANI KARANKA M E R I H A K A JUHANI

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Korjausrakentamisen budjetoinnin, Kiinteistökannanhallinnan ja Suunnitelmallisen kiinteistön ylläpidon työkalu Timbal palvelu

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden. julkiseen hankintaan

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden. julkiseen hankintaan RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkiseen hankintaan Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertue Jyväskylä 11.12.2017 Jaana Matilainen> Jyväskylä> 11.12.2017 1 RT-ohjeet suunnittelu- ja

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM)

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM) Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM) Ympäristöministeriön toimeksiannosta perustettu vapaaehtoinen pätevyys. Päteviä suorittamaan kuntoarvion yleisesti käytössä olevan asuinkerrostalon kuntoarvion perusmallin

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

NUORET RAKSALLE. Rakennusalan esittely Pirkanmaa 2012. Rakennusteollisuus RT ry Harri Kaipio, 25.1.2012

NUORET RAKSALLE. Rakennusalan esittely Pirkanmaa 2012. Rakennusteollisuus RT ry Harri Kaipio, 25.1.2012 NUORET RAKSALLE Rakennusalan esittely Pirkanmaa 2012 Rakennusteollisuus RT ry Harri Kaipio, 25.1.2012 Rakentamista on kaikkialla Yksi ala Rakennusalan ammatit Kirvesmies Muurari Elementtiasentaja LVI-asentaja

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

pientalorakentajalle soilplan -tuoteperhe tahtiranta.fi 075 758 0801

pientalorakentajalle soilplan -tuoteperhe tahtiranta.fi 075 758 0801 pientalorakentajalle soilplan -tuoteperhe 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITON NEUVOTTELUPÄIVÄT 23.-24.8.2011, Aulanko. Paavo Saarelainen Maria Kangasluoma Asko Sirkiä

SUOMEN KIINTEISTÖLIITON NEUVOTTELUPÄIVÄT 23.-24.8.2011, Aulanko. Paavo Saarelainen Maria Kangasluoma Asko Sirkiä SUOMEN KIINTEISTÖLIITON NEUVOTTELUPÄIVÄT 23.-24.8.2011, Aulanko Paavo Saarelainen Maria Kangasluoma Asko Sirkiä Kiinteistöalan Kustannus Oy toimitusjohtaja Paavo Saarelainen Kysymyksiä omistajatyytyväisyydestä

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen

Lisätiedot

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia

Ratu-kokous 17.12.2013. Rakennustiedon kuulumisia Ratu-kokous 17.12.2013 Rakennustiedon kuulumisia raija.lahtinen@rakennustieto.fi 17.12.2013 1 Korjaus-RYL seminaari ja jatkosuunnitelma Seminaari 23.10.2013, jossa 26 osanottajaa + Rakennustiedon tiimi

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014

Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014 Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014 Mitä muuntojousto on? Yksi määritelmä: Muuntojoustavuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012 Aallonhuiput Aalto University Doctoral Student Association Lauri Kovanen, November 8th 2012 What? Founded in 2009 Common ground for different backgrounds Represents PhD students in Aalto and AYY Aalto

Lisätiedot

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 InSert - putkiremonttien asukaskysely Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi noin 400 taloyhtiön osakkeenomistajaa Vastaajat asuvat noin 330 eri taloyhtiössä Noin

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa. FISE-pätevyys. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry www.sulvi.fi

SuLVI kouluttaa. FISE-pätevyys. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry www.sulvi.fi FISE-pätevyys Suomen LVI-liitto, SuLVI ry FISE-Pätevyys = - vapaaehtoinen rakennusalan suunnittelijoiden ja työnjohdon sertifiointi www.fise.fi FISE-pätevyysjärjestelmä FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Kiinteistö ja rakennusala kärkihankkeella avoimeen ja yhteentoimivaan ekosysteemiin. Pekka Manninen/ SuomenTilaajavastuuOy Kuntamarkkinat 14.9.

Kiinteistö ja rakennusala kärkihankkeella avoimeen ja yhteentoimivaan ekosysteemiin. Pekka Manninen/ SuomenTilaajavastuuOy Kuntamarkkinat 14.9. Kiinteistö ja rakennusala kärkihankkeella avoimeen ja yhteentoimivaan ekosysteemiin Pekka Manninen/ SuomenTilaajavastuuOy Kuntamarkkinat 14.9.2017 KIRA liiketoiminnan näkökulma Avoin ja yhteen toimiva

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit. Heli Kotilainen 22.5.2015

Rakennusten elinkaarimittarit. Heli Kotilainen 22.5.2015 % Rakennusten elinkaarimittarit Heli Kotilainen 22.5.2015 Green Building Council FINLAND ympäristöluokitusjärjestelmät RAKENNUSTEN Elinkaarimittarit Kansainvälinen verkosto World GBC Kestävän rakennetun

Lisätiedot

Julkiset rakennukset puusta

Julkiset rakennukset puusta Julkiset rakennukset puusta RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Rakentamisen ekologinen jalanjälki kasvaa, ellei asialle tehdä mitään

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Yksi elämä -hanke. Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016

Yksi elämä -hanke. Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016 Yksi elämä -hanke Kuluttajakysely Yksi elämä -hankkeesta Marraskuu 2016 Johdanto Tämän kyselytutkimuksen Yksi elämä hankkeelle on toteuttanut YouGov Finland Tiedot kerättiin web-kyselynä 2.11. 6.11.2016

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot