LAUKALAMMIN UIMARANTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKALAMMIN UIMARANTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 VUONNA hanketta PIHLAJAKOSKI-HANKE Pihlajakosken kyläyhdistys ry, Kärpäntie 177, PIHLAJAKOSKI Pihlajakosken kyläyhdistys ry Toteutusaika: Pihlajakosken kylä on Kuhmoisten kunnan koillisosassa sijaitseva Päijänteen rantakylä. Kylä on ollut aktiivinen ja kehittämishaluinen sekä nimettiin v Keski-Suomen vuoden kyläksi. Hankkeella on tavoitteena kehittää kylän palveluja, harrastusmahdollisuuksia, tapahtumia ja yritysten toimintaedellytyksiä. Toimenpiteinä ovat mm. kylän ympäristösuunnitelman laatiminen, lähikirjastotoiminnan monipuolistaminen, uimarannan kunnostaminen, toimitilojen kunnostaminen kylän tapahtumia varten, jätehuoltoalueen kunnostus, kyläkaivon rakentaminen, seminaari-, näyttely- ja tapahtumatoiminnan kehittäminen, luontopolku- ja patikointireittien kunnostus ja maaseudun asumismessujen järjestäminen. Tuloksena kylän ympäristö paranee, asukasmäärä ja matkailijamäärä kasvavat. Budjetti: / Julkinen rahoitus: (80%) LAUKALAMMIN UIMARANTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN Jämsänkosken vanhusten ja vammaisten tuki ry, Kenraalintie 12, JÄMSÄNKOSKI Jämsänkosken vanhusten ja vammaisten tuki ry Toteutusaika: Laukalammin uimaranta-alueen kunnostaminen on jatkoa Laukalammin kuntopolku-hankkeelle. Uimaranta-alueen kehittäminen uimakelpoiseksi lisää kuntopolun palveluja (esim. vesijumppa- ja avantouintimahdollisuus) ja virkistyskäyttöä myös muulle kuin vanhusväestölle (perheiden ja lasten uimakäyttö). Hankkeen kohderyhmä: Laukalammin lähialueen asukkaat, erityisesti vanhukset, vammaiset ja lapset, ja palvelukeskuksen palvelujen käyttäjät. Tavoitteet ja tulokset: uima- ja virkistyskelpoinen uimaranta-alue, kuntopolun palveluiden kehittyminen, vanhusten kunnon kasvaminen ja kuntoilumahdollisuuksien lisääntyminen. Budjetti: / Julkinen rahoitus: (75%) HAAPAMÄEN ELOKUVATAPAHTUMA Haapamäen elokuvakerho ry, Riihontie 15, HAAPAMÄKI Haapamäen elokuvakerho ry/ Toteutusaika: Haapamäellä järjestetään kotimaisen elokuvan elokuvatapahtuma ja tavoitteena on saada aikaan pysyvää toimintaa. Tapahtuman ajankohdaksi on suunniteltu Hankkeen avulla kootaan voimat, huolehditaan tapahtuman järjestelyistä ja markkinoinnista, palautteen keräämisestä ja jatkotoiminnan suunnittelusta.

2 Hankkeen kohderyhmä on Haapamäen asukkaat, opiskelijat ja yrittäjät sekä elokuvista kiinnostuneet alan toimijat, opettajat ja opiskelijat ympäri Suomea. Tavoitteena on vuotuinen elokuva-alan kesätapahtuma, joka tuo elinvoimaa Haapamäen kylälle ja kylän yrittäjille mm. olemassaolevien palvelujen käyttöasteen paranemisen ja oheispalvelujen kehittämisen muodossa. Budjetti: / Julkinen rahoitus: (90%) HUHDANVUOREN URHEILUPUISTON KEHITTÄMINEN Jämsänkosken Ilves ry, Lähteenmäentie 10, JÄMSÄNKOSKI Jämsänkosken Ilves ry/ Toteutusaika: Hiihtoharrastus kasvaa Jokilaaksossa jatkuvasti, etenkin lapsiperheet ja kuntohiihtäjät ovat käyttäneet kuntohiihtolatuja. Ongelmana on puutteelliset huoltotilat sekä kilpailujen ja hiihtotapahtumien järjestämisen hankaluus nykyisissä puutteellisissa tiloissa. Jämsänkosken Ilveksen hiihtojaosto laittaa alulle Huhdanvuoren urheilupuiston rakentamalla kuntoja kilpahiihtäjille sekä kesäurheilulajien harrastajille huoltorakennuksen, joka mahdollistaa yhteistyössä muiden urheilutoimijoiden, Himos Hiihtokeskuksen ja maaseutumatkailuyritysten kanssa Huhdanvuoren urheilupuiston kehittämisen. Puisto tarjoaa Jämsänjokilaakson talvimatkailulle uuden tukipisteen ja jatkaa Himos Hiihtokeskuksen suunnittelemaa talviurheilukolmiota. Urheiluseura yhteistyökumppaneineen rakentaa talvi- ja kesäliikuntakäyttöön sosiaalitilat. Hanke edistää lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia lisää liikunta- ja ulkoilu- sekä kilpaurheilutapahtumia Jämsänjokilaaksossa sekä tukee latuverkoston välityksellä maaseutumatkailuyritysten ja Himos Hiihtokeskuksen toimintaa. Budjetti: / Julkinen rahoitus: (80%) JOKILAAKSON KESÄTEATTERI (HANKE PERUUNTUNUT!) J + J Teatteriyhdistys ry, Kenraalintie 12, JÄMSÄNKOSKI Juha Kuosmanen, Toteutusaika: J + J Teatteri on kehittänyt aktiivisesti teatteritoimintaa ja ohjelmapalveluja. Yhtenä päätoimipisteenä on ollut Aarresaaren kesäteatteri. Jatkuvasti lisääntyneet kävijä- ja esityskerrat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa kesäteatterin paikka on siirrettävä. Uudeksi paikaksi on löytynyt Oinaslammen ranta. J + J Teatteri rakentaa yhteistyökumppaneineen uuden näyttämön ja siirtää vanhan katsomon sekä laajentaa sen. Hankkeeseen kuuluu lisäksi sosiaalitilojen kunnostus käyttötarvetta vastaavaksi. Investointihanke mahdollistaa teatteritoiminnan edelleen kehittämisen ja kehittämishankkeen (Kaiken kansan teatteri) tavoitteiden toteuttamisen. HANKE PERUUNTUNUT!

3 HAAPAMÄEN SUOJA Haapamäen Pallo-Pojat ry, Haaramäentie 120, HAAPAMÄKI Haapamäen Pallo-Pojat ry Toteutusaika: Haapamäen kylän tärkein sosiaalinen toimintapiste on Suoja vanha suojeluskunnan talo, jota ylläpitää urheiluseura Haapamäen Pallo-Pojat. Suojalla kokoustetaan ja kokoonnutaan, juhlitaan, tanssitaan, pelataan bingoa ja katsotaan elokuvia. Vuosittain Suojan palveluja käyttää n kävijää. Suojan käyttöä haittaa keittiötilojen vanhentuminen ja alkeellisuus. Keittiön kunnostus on välttämätöntä elintarvikehygienian vaatimusten täyttämiseksi sekä emäntien toiminnan helpottamiseksi. Hankkeessa kunnostetaan Suojan keittiötilat elintarvikelainsäädännön mukaisiksi. Kunnostus varmistaa sen, että Suojaa pystytään jatkossakin käyttämään kylän yhteisissä tilaisuuksissa ja lisäksi pystytään kehittämään Suojan käyttöä entistä monipuolisemmaksi palvelupisteeksi. Suojan kunnostaminen parantaa myös alueen juhla- ja matkailupalveluja tarjoavien yritysten toimintaedellytyksiä. Budjetti: / Julkinen rahoitus: ,50 (52,95%) JUOKSLAHTI JUOKSUUN Juokslahden kyläyhdistys ry, Jyväskyläntie 1438, JUOKSLAHTI Juokslahden kyläyhdistys ry Toteutusaika: Juokslahden kylä sijaitsee Jämsässä 24-tien varrella. Kylällä asuu lähes 500 henkilöä ja siellä on monenlaista maaseutuyritystoimintaa. Kyläläiset laativat kyläsuunnitelman ja kyläkaavaluonnoksen v aikana. Nyt halutaan kehittää satama-aluetta (Päijänne), matkailijan maisemaa ja liikkumismahdollisuuksia sekä vanhuspalveluja. Hankkeessa laaditaan Juokslahden satamasuunnitelma, laaditaan maisemasuunnitelma ja aloitetaan sen toteuttaminen niin, että valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema tulee entistä paremmin esille ja lihasvoimalla liikkuvien kulku- ja pysähtymismahdollisuudet paranevat. Kolmantena osana selvitetään kyläkunnan ja lähialueiden vanhusten palvelutarve ja pyritään ratkomaan palvelutarveongelmia yhteistyötä alan yrittäjien ja Jämsän kaupungin kanssa. Hanke tukee maaseutumatkailuyritysten toimintaa kehittämällä alueen infraa. Kylähenki kasvaa yhteisten talkoiden ja muun toiminnan myötä ja kunnostetut kohteet hivelevät kyläylpeyttä. Maaseudun vanhusväestölle tarjotaan jatkossa entistä parempaa palveluja ja tilaisuutta pysyä omalla kylällä vielä kunnon heikennyttyä. Budjetti: ,11 / Julkinen rahoitus: ,40 (81,10%)

4 MULTIAN AVOIMET KYLÄT Multian kunta, Multiantie 3, MULTIA Multian kunta Toteutusaika: Multian kylä on kehitetty kylähankkeen tuella v Kylillä on muhinut monenlaisia kehittämisideoita, joista osa on pystytty toteuttamaan alkuperäisen hankesuunnitelman puitteissa, osa tarvitsee tuekseen jatkohankkeen. Multian kylät kirkonkylää myöten ovat aktivoituneet ja sitoutuneet toiminnan edelleen kehittämiseen. Multia on hyvin tavallinen pieni kunta, joka ei kilpaile suurilla erikoisuuksilla. Sinne ei synny suurella rahalla suurta matkailukeskusta. Sen sijaan Multia voi olla poikkeuksellisten ystävällisten ihmisten paikka, joka houkuttaa nykykiireen väsyttämää ja monia turismipaikkoja kokenutta ihmistä. Hankkeen avulla kehitetään Multian luontoon ja tavanomaiseen elämänmenoon liittyviä tapahtumia ja vierailukohteita, sekä kasvatetaan Multian mainetta ystävällisenä, ihmisten tarpeet huomioon ottavana luonnonläheisenä ja elämyksellisenä paikkakuntana. Hankkeessa rakennetaan kylätoimijoiden, järjestöjen ja yksityisten osaajien verkko, jossa hyödynnetään toinen toisiaan. Hankkeessa luodaan imago ja toimintamalli avoimet kylät, kehitetään tapahtumakulttuuria, kouluttaudutaan kyläoppaiksi ja nostetaan luontokohteita mm. patikkapolkuja ja pysähdyspisteitä kunnostamalla. Hankkeen tuloksena Multiasta tulee kiinnostava vierailukohde, potentiaalinen asumispaikka ja vilkas tapahtumakunta. Budjetti: ,69 / Julkinen rahoitus: ,15 (81,20%) KYYNÄMÖISTEN KYLÄTALOHANKE Kyynämöisten seudun kyläyhdistys ry, Huhtatie 1, Uurainen Kyynämöisten seudun kyläyhdistys ry Toteutusaika: Kohderyhmänä on Kyynämöisten kylän tulevat ja nykyiset asukkaat sekä matkailijat. Hankkeen tavoitteena on säilyttää Kyynämöisten kylä elinvoimaisena ja viihtyisänä. Kunnostettu Kynkkälän kylätalo tulisi toimimaan palvelupisteenä, eli eri harrasteryhmien kokoontumispaikkana sekä kesäkahvilana. Ensisijaisena toimenpiteenä on kylätalon kunnostaminen ja siten myös kulttuuriperinnön säilyttäminen. Kunnostuksen jälkeen Kynkkälässä järjestetään erilaisia kylätapahtumia ja harrasteryhmien kokoontumisia. Tavoitteena on myös elvyttää teatteripiiri. Kynkkälän kunnostuksen myötä järjestetään kesäkahvilatoimintaa sekä kehitään.suoramyyntipiste. Harrasteryhmille valmistuu myös toimitilat sekä kyläyhdistykselle "toimisto". Hankkeen työllistävä vaikutus on kylätasolla merkittävä. Harrastemahdollisuuksien parantaminen tuo kylälle lisää elinvoimaa ja houkuttelevuutta uutena asuinpaikkana. Lisäksi kylätalo on infopiste kyläläisille ja matkaajille. Budjetti: / Julkinen rahoitus: ,10 (82,88%)

5 PÄIJÄNTEEN KALAVEDET Kaipolan osakaskunta, Tarvajärventie 253, JÄMSÄ Kaipolan osakaskunta Toteutusaika: Jämsänniemen Päijänteen vesialueet eivät ole järjestäytyneet osakaskunniksi. Järjestäytymättömyys estää vesialueiden asianmukaisen hallinnoinnin ja sen myötä kalastuselinkeinon, kalakantojen ja kalastusmatkailun kehittämisen. Hanke kohdistuu Jämsänniemen järjestäytymättömiin osakaskuntiin. Ne kutsutaan koolle järjestäytymistä ja alueen kalastusalueiden kehittämissuunnitelman tekemistä varten. Osakaskunnat sopivat kalastusalueiden hoidosta ja toiminnan kehittämistä. Tavoitteena on Päijänteen kalastuselinkeinon ja kalastusmatkailun sekä virkistyskalastuksen kehittyminen. Kalastuksen valvonta toimii ja kalavarojen kehittämiseen tarkoitetut valtionosuudet saadaan käyttöön. Budjetti: / Julkinen rahoitus: (90 %) PAUNETIN TALAS Uuraisten Jokihaaran Pien. Vilj. Yhd., Oikarintie 12, KUIKKA Uuraisten Jokihaaran Pien. Vilj. Yhd Toteutusaika: Kohderyhmänä Jokihaaran kylän asukkaat, Kyläyhdistyksen ja Metsästysseuran jäsenet ja muut kylän toimijat. Tavoitteet: Saadaan yhdistyksen toiminnalle oikea kotipesä, Kyläkonttori. Laitevaraston myötä vuokraustoiminta vilkastuu. Kioskitoiminta helpottuu varaston ja kunnollisen sosiaalitilan myötä. Toimenpiteet: Järjestetään rahoitus, vuokrataan maa-alue, hankitaan sitoutunut talkooväki ja kerätään lahjoituksia kylän tiloilta. Rakennetaan kahden vuoden aikataululla Paunetin Talas toteuttamaan tavoitteita. Tulokset: Kylätoiminta jatkuu ja vilkastuu, vuokraustoiminnan kehittymisen myötä laitekantaa monipuolistetaan ja kesäkioskitoimintaa kehitetään kohti ympärivuotista. Paunetin Talas turvaa kokousten pitämisen keskellä kylää, tietotupa ja kirjaston lainausasema säilyvät kylällä. Jokihaaran kylästä syntyy Uuraisten kunnan kaivattu "käyntikortti"; Uuraisten porttihan Jokihaara on ollut kautta aikain. Budjetti: / Julkinen rahoitus: (75%) ELVIS - ELINVOIMAINEN JA VIREÄ KULTTUURISEUTU Jämsän kaupunki, Seppolantie 10, JÄMSÄ Jämsän kaupunki Toteutusaika: ELVIS-hanke on jatkoa JURMU-hankkeelle. Se jatkaa JURMU-hankkeen aikana ideoitua kulttuuritapahtumien ja kulttuurikoordinaation kehittämistä. Hanke kohdistuu Jämsänjokilaakson ja

6 Längelmäen kulttuuritoimijoihin ja se hyödyttää myös alueen matkailuyrityksiä. Hankkeessa sovitaan yhteistyön muodoista, perustetaan kulttuurialan toimijoiden organisaatio ja kehitetään paikallistapahtumia entistä laadukkaimmiksi ja vetovoimaisemmaksi. Hankkeen tavoitteena on luoda vireä kulttuuritoimijoiden ja -tapahtumien verkko, joka houkuttaa alueelle matkailijoita ja uusia asukkaita, tarjoaa viihdettä ja elämyksiä sekä huolehtii paikallistapahtumien koordinoinnista ja järjestämisen ammattimaisuuden kehittymisestä. Hankkeen tuloksena on 1) organisaatio, joka koordinoi Jämsän seudun kulttuuritapahtumia, 2) vilkas ja kehittyvä kulttuurielämä, joka tuottaa kulttuuripalveluja sekä yksityisten että yritysten tarpeisiin, 3 runsaslukuinen ajallisesti ja alueellisesti koordinoitu tapahtumaverkko, joka houkuttaa alueelle jatkuvasti uutta yleisöä ja asukkaita. Budjetti: ,53 / Julkinen rahoitus: ,88 (90%) MAPA II - MATKAILUPALVELUJEN PAKETOINTIHANKE Jämsek Oy, Lukkoilantie 4, JÄMSÄ Jämsek Oy, Lukkoilantie 4, JÄMSÄ Toteutusaika: Matkailupalvelujen paketointihanke edistää Jämsän, Jämsänkosken, Kuhmoisten, Längelmäen, Keuruun ja Petäjäveden maaseutumatkailuyritysten ja matkailullisesti kiinnostavien käyntikohteiden elinkeino- ja markkinointiyhteistyötä. MAPA-hanke kokoaa laadukkaita alueellisia matkailupalvelupaketteja sekä lisää toimijoiden yritysvalmiuksia. MAPA-hankkeessa kohteiden palvelutasoa ja toimivuutta testataan erikseen ja yhdessä. Valmiiden tuote- /palvelupakettien markkinointia jatketaan mm. MAAMA-hankkeen tuella sekä MAPA-hankkeen aikana syntyneiden myyntiyhteyksien avulla. Hankkeen tavoitteena on 1) houkuttaa alueelle lisää matkailijoita, hankkeen 1-vaiheessa erityisesti ryhmämatkailijoita ja 2-vaiheessa yksilömatkailijoita, 2) lisätä maaseutumatkailuyritysten ja heidän yhteistyökumppaniensa tietotaitoa ammattimaisessa yritystoiminnassa, 3) kasvattaa matkailuyritysten liikevaihtoa, 4) luoda sitä kautta uusia työpaikkoja ja säilyttää vanhoja, 5) lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä, 6) luoda ja vakiinnuttaa matkailupalvelupaketteja ja 7) kehittää yksilömatkailijoille sopivia käyntikohteita ja ohjelmaa. Budjetti: / Julkinen rahoitus: (90%)

Vesuri-ryhmän v. 2007-2013 rahoittamien hankkeiden tulokset

Vesuri-ryhmän v. 2007-2013 rahoittamien hankkeiden tulokset Vesuri-ryhmän v. 2007-2013 rahoittamien hankkeiden tulokset Sisällysluettelo Lukijalle 3 Hanke- ja yritystukien tulokset kunnittain 4 5 Jämsän hanketuet Länkipohjan kesätoriyhdistys ry 6 Jämsän Ravi ry

Lisätiedot

Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet

Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet Hankkeen nimi / Toteuttaja / Toteutusaika / Hankemuoto Julkinen tuki EU, valtio ja kunnat Muu rahoitus yksityinen rah. ja talkootyö

Lisätiedot

HANKELUETTELO. Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoitettavaksi esittämät hankkeet Ohjelmakausi 2007-2013 ILOMANTSI. Kehittämishankkeet:

HANKELUETTELO. Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoitettavaksi esittämät hankkeet Ohjelmakausi 2007-2013 ILOMANTSI. Kehittämishankkeet: Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. (013)689 4065, fax (013)689 4971 leader@lieksa.fi www.vaarakarjalanleader.fi HANKELUETTELO Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoitettavaksi esittämät hankkeet Ohjelmakausi 2007-2013

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

MOTO Maaseudun kehittämisen MoniToimikone

MOTO Maaseudun kehittämisen MoniToimikone Vesuri-ryhmä ry:n maaseutuohjelma 2007 2013 1 MOTO Maaseudun kehittämisen MoniToimikone Uutta maaseutua rakentamassa 1. UNELMA Vesurin toiminta-alue on vetovoimainen välittämisen, yrittämisen ja tekemisen

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader. Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader. Kiitokset kaikille yhteisönsä toimintaa esitelleille

Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader. Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader. Kiitokset kaikille yhteisönsä toimintaa esitelleille Aktiiviset yhteisöt Rahoitettuja hankkeita 2007-2013 Sivu 2 Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader Taitto: Oulun Seudun Leader Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader Kiitokset kaikille

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

-Suunnitelma JOROINEN 2025

-Suunnitelma JOROINEN 2025 Hyva kyla -Suunnitelma JOROINEN 2025 Sisältö 1. Yhteenveto hankkeesta ja projektipäällikön mietteet 3 2. Yhteissuunnittelu käyttöön kehittämisen työkaluna 3 3. Joroisten vahvuudet ja heikkoudet 4 4. Asumisen

Lisätiedot

Ahlaisten kyläsuunnitelma

Ahlaisten kyläsuunnitelma Ahlaisten kyläsuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 3 Kylänkuvaus 4 Ahlaisten historia kyläkunnittain 5 Hanketoiminta Ahlaisissa 8 Ahlainen tänään 8 Erityispiirteitä Kellahdelta ja Lampista 13-14 Kyläkyselyn

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 3. Kylänkuvaus 4. Ahlaisten historia kyläkunnittain 5. Hanketoiminta Ahlaisissa 8. Ahlainen tänään 8

Sisällysluettelo. Johdanto 3. Kylänkuvaus 4. Ahlaisten historia kyläkunnittain 5. Hanketoiminta Ahlaisissa 8. Ahlainen tänään 8 Ahlaisten kyläsuunnitelma 2010-2016 Sisällysluettelo Johdanto 3 Kylänkuvaus 4 Ahlaisten historia kyläkunnittain 5 Hanketoiminta Ahlaisissa 8 Ahlainen tänään 8 Erityispiirteitä Kellahdelta ja Lampista 13-14

Lisätiedot

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurila kasvaa ja kehittyy! Kasurilan kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 1. Kasurilan kylä ja kyläläiset...

Lisätiedot

Jakokosken kyläsuunnitelma 2009. Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto. Lupa nro PKAR/030/04

Jakokosken kyläsuunnitelma 2009. Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto. Lupa nro PKAR/030/04 Jakokoski kehittyvä maaseutukylä Jakokosken kyläsuunnitelma 2009 www.jakokoski.net 2 Jakokoski on kehittyvä aito maaseutukylä, jossa on hyvät palvelut ja harrastusmahdollisuudet. Kylällämme asuu paljon

Lisätiedot

Hajalan kyläsuunnitelma

Hajalan kyläsuunnitelma Hajalan kyläsuunnitelma Luonnos 17.11.2011 Sisällysluettelo: 1. Miksi kyläsuunnitelma laadittiin ja miten? 2. Historiasta nykypäivään 3. Kylän nykytilanne Sijainti ja liikenne Kunnallistekniikka Palvelut

Lisätiedot

OUTOKAIRA TUOTTAMHAN / hankkeet 2001 2006

OUTOKAIRA TUOTTAMHAN / hankkeet 2001 2006 OUTOKAIRA TUOTTAMHAN / hankkeet 2001 2006 Outokairan kultamaat Meän kylät yhessä etheenpäin Elävää elämää tornionlaaksossa Kierroksia keruutuotantoon i ja ii Outokairan kylien palvelupisteverkosto Palveleva

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA suunnitelmalliseen kylätoimintaan 2002-2006 KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY BYARNA I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN RF LUKIJALLE Keski-Pohjanmaan kyläohjelma on laatuaan ensimmäinen alueellamme.

Lisätiedot

Jalasjärven kulttuuristrategia 2012-2016

Jalasjärven kulttuuristrategia 2012-2016 Jalasjärven kulttuuristrategia 2012-2016 Vapaa-ajan lautakunta 10.4.2012 1 SISÄLLYS Johdanto... 2 Kunnallinen kulttuuritoiminta... 3 Kansalaisopisto... 4 Kirjasto... 5 Kulttuuritapahtumat... 6 Musiikkiopisto...

Lisätiedot

Oravin alueen kyläsuunnitelma - Savonlinnan Ahvensalmi, Oravi ja Juvola

Oravin alueen kyläsuunnitelma - Savonlinnan Ahvensalmi, Oravi ja Juvola Oravin alueen kyläsuunnitelma - Savonlinnan Ahvensalmi, Oravi ja Juvola Sisältö 1 Kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2 Kyläkysely... 4 3 Alue... 4 4 Kylien historiaa... 5 5 Erityiskohteet... 5 5.1. Linnansaaren

Lisätiedot

Koonnut: Tuija Veija 2

Koonnut: Tuija Veija 2 Koonnut: Tuija Veija 2 Lukijalle Maaseudun voimavarana on kautta aikojen ollut yhteisöllisyys, mikä näkyy niin lähimmäisestä välittämisessä kuin myös yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä ja kehittämisessä.

Lisätiedot

3.12.2006 1 (9) Hankesuunnitelma: Kylätalo ja sinne piika

3.12.2006 1 (9) Hankesuunnitelma: Kylätalo ja sinne piika 3.12.2006 1 (9) HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarve Miksi hanke on tarpeellinen? 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat 3. Tavoite ja tavoitteen asettelu mitä hankkeella saavutetaan? 4. Pitkäntähtäimen

Lisätiedot

KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015

KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015 KULT TUURIPERINTÖ JA -YMPÄRISTÖ MATKALLA PORVOON KAUPUNGIN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2007 2015 PORVOO 2007 MATKALLA PORVOO 2007 2015 KULTTUURIOHJELMAN LAADINTAPROSESSI porvoon kaupungin kulttuuritoimi

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

VIHTAVUOREN KYLÄSUUNNITELMA

VIHTAVUOREN KYLÄSUUNNITELMA VIHTAVUOREN KYLÄSUUNNITELMA 2 YLEISTÄ Kyläsuunnitelman ovat laatineet Vihtavuoren asukkaat yhdessä Äijälän Seudun Osuuskunnan kanssa vuosina 2003 2004. Alkusysäys kyläsuunnitelmalle saatiin, kun JyväsRiihi

Lisätiedot

NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE

NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE Loppuraportti VIITASAAREN 4H-YHDISTYS RY 7.11.2014 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:eurooppa investoi maaseutualueisiin 2 1. Hankkeen toteuttaja Viitasaaren

Lisätiedot

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020

Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Vesuri-ryhmä ry:n kehittämisstrategia 2014 2020 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä... 3 2. Alueen kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet... 5 3. Strategian kuvaus ja tavoitteet...12 4.

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Palus, kylä Ulvilassa Kyläsuunnitelma 2004 2009 19.10.2004. PALUKSEN KYLÄSUUNNITELMA 2004 2009 (päivitys) www.palus.fi

Palus, kylä Ulvilassa Kyläsuunnitelma 2004 2009 19.10.2004. PALUKSEN KYLÄSUUNNITELMA 2004 2009 (päivitys) www.palus.fi PALUKSEN KYLÄSUUNNITELMA 2004 2009 (päivitys) www.palus.fi 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. Sisällysluettelo 1 2. Johdanto 2 3. Nykypäivän Palus 3 4. Kylän kehittämistarpeet vuosina 2000 2005 5 5. Katse tulevaisuuteen

Lisätiedot