RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 29.4.2013 klo 17.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 153 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan Sivu Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous Omaishoitajien kuntalisää koskeva valtuustoaloite Kiinteistöhuollon ja siivouksen mitoitus, mitoittajan kilpailuttaminen Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen Huoltomiehen toimen täyttäminen teknisellä osastolla Lupahakemus oppisopimuskoulutukseen ottamisesta tekniselle osastolle Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen Tilan ostaminen takaisin kunnalle Toholahden teollisuusalueelta Rautalammin kuntakonsernin omistamat taloyhtiöt ja niiden tilinpäätökset ja toimintakertomukset 201 Sivistystoimen vastuualueen johtosäännön tarkistaminen Sivistysosaston toimien täyttölupien hakeminen kunnanhallitukselta Ilmoitusasiat Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Puukartellitarkastelu Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Ensihoidon (sairaankuljetuksen) palvelutasomääräyksen muuttaminen Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirissä Tontin ja autokatoksen ostaminen Rautalammin rakennus Oy:ltä Kunnanjohtaja Risto Niemelän 60-vuotispäivä PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2013 Kunnanhallitus Sivu 200 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Sari Hintikka-Varis Jarmo Hänninen Kirsi Mannila Kaija Satuli Matti Huuskonen Jarmo Karjalainen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Puranen Timo Satuli Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri Puheenjohtaja Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Anneli Jalkanen Sari Hintikka-Varis 172 Maanantai klo kunnanvirasto Ossi Maukonen Tapio Kataja 164 Allekirjoitukset Sari-Hintikka-Varis Matti Huuskonen Jarmo Hänninen 172 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 153 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 154 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Hintikka- Variksen ja Matti Huuskosen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 155 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi päätettiin ottaa kuusi asiaa lisälistalta käsiteltäväksi.

4 Kunnanhallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous Kh 156 Liite 1 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on lähettänyt kutsun sairaanhoitopiirin perinteiseen kuntakokoukseen keskiviikkona klo KYS:n auditoriossa, liite 1. Sairaanhoitopiirin hallitus toivoo, että tilaisuuteen osallistuisi kuntien ylin virkamies- ja luottamushenkilöstöjohto sekä terveydenhuollosta vastaava virkamiesjohto. Kunnanhallitus päättää valita edustajansa tilaisuuteen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajikseen Anneli Jalkasen, Timo Satulin, Ari Weiden, Risto Niemelän, Tapio Katajan ja Mira Laasosen.

5 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Omaishoitajien kuntalisää koskeva valtuustoaloite Perustltk 37 Liite 5 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Axel Hämäläinen jätti itsensä ja 10 muun valtuutetun allekirjoittaman omaishoitajien kuntalisää koskevan valtuustoaloitteen Valtuustoaloitteessa Keskustan valtuustoryhmä ehdottaa, että erillistä kuntalisää maksettaisiin vuoden 2013 alusta lukien 200 /omaishoitaja. Tämä tarkoittaisi omaishoitajan osalta :n määrärahan lisäystä talousarvioon, liite 5. Vuoden 2013 perusturvan talousarviokäsittelyn aikana valtuustoaloite oli perusturvaosastolla tiedossa, mutta määrärahojen puitteissa sitä ei voitu esittää talousarvioon. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta toteaa, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä. Puheenjohtaja poistui pykälän käsittelyn ajaksi, puheenjohtajana toimi pykälän käsittelyssä varapuheenjohtaja Tiina Puranen. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kh 157 Liite 2 Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Tiina Puranen ei esteellisenä osallistunut kokoukseen tämän asian kohdalla.

6 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kiinteistöhuollon ja siivouksen mitoitus, mitoittajan kilpailuttaminen Tltk 26 Kunnan kiinteistöjen kiinteistöhuolto ja siivous on teknisen toimen antama palvelu, jonka on kunnan kiinteistöille mitoittanut ulkopuolinen konsultti. Päivähoidon sekä vanhusten palvelu- ja päivätoiminnan muutosten vuoksi on siivouksessa ja kiinteistöhuollossa ollut tehtyyn mitoitukseen nähden muutoksia, jotka näillä näkymin vakiintuvat Pentinpellon päiväkodin, hammaslääkäritalon sekä Pauliinan muutostöiden jälkeen. Kiinteistöhuollon ja siivouksen mitoituksen tarkistus vaatii ulkopuolisen mitoittajan kilpailutuksen. Kilpailutus on järkevin teettää kunnan hankintayhteystyökumppanin IS-hankinnan kautta. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että tekninen lautakunta saa hankkia IS-hankinnan kilpailuttamana kunnan kiinteistöille kiinteistönhoidon ja siivouksen mitoitukseen ulkopuolisen palvelun, josta aiheutuvat kustannukset tekninen lautakunta laskuttaa kultakin hallintokunnalta tekniseltä osastolta hankittavan palvelun suhteessa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 158 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

7 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen Tltk 27 Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty viimeksi vuonna Vesihuollon rahoituksen väheneminen valtion puolelta aiheuttaa voimassa olevan vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttamiseen ongelman, jonka vuoksi vesihuoltoalueilla olevien kiinteistöjen taloudellinen liittyminen yhteiseen vesijohtoon ja viemäriin ei ole enää mahdollista. Vesihuollon rakentamisen osalta on pyrittävä ennakoimaan sekä muuttunut taloudellinen tilanne että kunnan ja naapurikuntien alueilla syntyneet ja syntyvät hankkeet, joiden toteutumisessa vesihuollolla on ratkaiseva merkitys. Rautalammin kunnan osalta mm. etenevä kansallispuistohanke ja kirkonkylän yleiskaava aiheuttavat vesihuollon kehittämiseen omat haasteensa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta käynnistää vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen ja nimeää suunnittelutyötä ohjaamaan ohjausryhmän, johon kuuluu tekninen johtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja kunnanhallituksen edustus. Lisäksi kutsutaan ohjausryhmään Pohjois-Savon ELY-keskuksen edustaja ja suunnitteluun edustajat kunnan alueella toimivista vesiosuuskunnista ja vesihuoltoyhtymistä. Puheenjohtajana toimisi teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Kehittämissuunnitelman päivittämisestä tekninen lautakunta pyytää tarjoukset ja pyytää hankkeen kustannusarvion varmistuttua lisämäärärahaa työhön. Kehittämissuunnitelman päivitystarve on tullut erittäin ajankohtaiseksi mm. kansallispuistohankkeen nopean etenemisen kautta. Tämän vuoksi ei tekninen lautakunta ole voinut ennakoida talousarvion valmistelun yhteydessä määrärahavarausta hankkeeseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 159 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi kunnanhallituksen edustajaksi Ari Weiden. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että päivitys tehdään kunnan omana työnä.

8 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Huoltomiehen toimen täyttäminen teknisellä osastolla Tltk 29 Teknisellä osastolla on kunnan putkimiehen eläköitymisen jälkeen hoidettu hänen tehtäviensä hoito olemassa olevien työntekijöiden sekä määräaikaisesti palkatun työntekijän töitä järjestämällä. Tänä aikana on yhtä vakinaista huoltomiestä koulutettu siten, että hänelle syntyy vesilaitosten hoitoon ammattipätevyys tämän vuoden kesän alussa. Putkimiehen tilalle palkatun määräaikaisen työntekijän työsuhde tulisi vakinaistaa, jotta teknisen osaston työtehtävät voidaan hoitaa keskeytyksettä sekä työntekijöiden vuosilomien ajaksi on riittävä miehitys. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää huoltomiehen toimi vakinaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 160 Kunnanhallitus päättää palauttaa asian tekniselle lautakunnalle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

9 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lupahakemus oppisopimuskoulutukseen ottamisesta tekniselle osastolle Tltk 30 Tekninen lautakunta on ajoittain ottanut oppisopimuskoulutukseen nuoria työntekijöitä, joilla on ollut kiinnostusta kiinteistönhoitoon. Viimeaikaiset oppisopimuskoulutukset ovat tähdänneet kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon suorittamiseen. Ossi Tarvainen on ilmoittanut halukkuutensa lähteä suorittamaan kiinteistönhoitajan ammattitutkintoa oppisopimuskoulutuksena. Koulutuspaikkana olisi Kuopio. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Ossi Tarvaisen oppisopimuskoulutukseen tekniselle osastolle tavoitteena kiinteistönhoitajan ammattitutkinto. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 161 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

10 Kunnanhallitus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen Kh 162 Liite 3 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymään kuuluu 57 jäsenkuntaa ja se ylläpitää päihdehuollon erityispalveluja tuottavaa Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta. Perussopimusta on päivitetty edellisen kerran lukien. Liitteenä 3 on esitys uudeksi perussopimukseksi lukien. Muutokset ja lisäykset on merkitty esitykseen tummennetulla fontilla. Kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien lausuntoja mennessä. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimus lukien hyväksytään liitteen mukaisena. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

11 Kunnanhallitus Tilan ostaminen takaisin kunnalle Toholahden teollisuusalueelta Kh 163 Liite 4 Kunta möi vuonna 2009 Toholahden teollisuusalueelta määräalan Joni Siikavirralle ja Maria Jegoroffille :n kauppahinnasta teollisuushallin rakennuspaikaksi. Kunnanjohtaja on käynyt omistajien kanssa neuvotteluja nyt jo lohkotun tilan Rapsuppaja RN:o 14:13 tilan takaisin omistamisesta kunnalle. Ostajille on aiheutunut tilan lohkomisesta, maansiirtotöistä ja rakennusvalvontamaksuista kaupan jälkeen kuluja yhteensä n He olisivat valmiita myymään ko. tilan kunnalle :n kauppahinnasta. Kunnanvirastossa on laadittu asiasta kauppakirja, mikä on allekirjoitettu , liite 4. Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävänä kuitit tilan lohkomis-, maansiirto- ja rakennusvalvontamaksuista sekä valokuvia tilasta. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa Rapsuppaja RN:o 14:13 tilan Rautalammin kunnan Toholahden kylässä :n kauppahinnasta ja hyväksyy kauppakirjan. Keskustelun kuluessa Jarmo Hänninen esitti, ettei kunta osta kyseistä tilaa takaisin kunnalle. Kaija Satuli kannatti Hännisen tekemää ehdotusta. Jarmo Karjalainen kannatti kunnanjohtajan ehdotusta. Puheenjohtaja teki esityksen, että ne nostavat kätensä ylös, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta. Kunnanjohtajan ehdotusta kannattivat Anneli Jalkanen, Jarmo Karjalainen, Kirsi Mannila ja Sari Hintikka-Varis. Jarmo Hännisen ehdotuksen puolesta äänestivät Jarmo Hänninen, Kaija Satuli ja Matti Huuskonen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 4-3 hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 Kunnanhallitus Rautalammin kuntakonsernin omistamat taloyhtiöt ja niiden tilinpäätökset ja toimintakertomukset 2012 Kh 164 Kunnanhallitus päätti käynnistää selvitystyöt ja neuvottelu asunto-osakeyhtiöiden, asunto-, käyttötarkoitus- ja kehittämisohjelman laatimiseksi yhtiöiden taloudellisten tilanteiden parantamiseksi ja tarvittavien saneerausten toteuttamiseksi. Samalla kunta päätti käynnistää keskustelut Rautalammin Vanhainkotiyhdistys ry:n kanssa asuntokannan tulevaisuuden järjestelyistä, käyttötarkoituksen muuttamisesta, saneerauksista ja yhteisen julkisen asuntoyhteisön luomisesta kuntaan. ARA:n ja Valtiokonttorin esitykset kunnan kanssa käymissä neuvotteluissa toivat esille tarpeen muodostaa kuntaan yksi julkinen yhtiö asuntotuotantoa varten. Kunta teki päätökset siitä, että Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n kirjanpito, laskutus, palkanlaskenta ja perintä toteutettaisiin samojen toimijoiden toteuttamina kuin emokonsernissa. Kunnan perusturvaosasto on käynyt neuvotteluja Rautalammin Vanhainkotiyhdistyksen kanssa. Rautalammin kunta on päättänyt (kunnanvaltuusto ) peruskorjata vanhan hammaslääkäritalon (sisätilat ja vesikatto) vanhustenhuollon käyttöön heti sen jälkeen kun Pentinpellon koulun peruskorjaus lasten päivähoidon käyttöön on valmistunut elo-syyskuussa Tarkoitukseen on varattu vuoden 2013 talousarviossa euron määräraha. Hanke tulee toteuttaa vuoden 2013 loppuun mennessä. Taloussuunnitelmassa tavoitteiksi asetettiin Rautalammin Hakan ja Rautalammin Asuntotuotanto Oy:n osalta seuraavat asiat: Rautalammin Haka Kunta omistaa Rautalammin Hakan osakkeista 100 %. Yhtiöllä on hallitus ja yhtiökokoukseen on valittu kunnan edustajat. Tavoitteet vuosiksi : 1. Käynnistetään Rautalammin Hakan ja Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n fuusio Kunta antaa takauksen uusille yhtiön peruskorjauslainoille. Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy Rautalammin kunta omistaa Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakkeista 100 %. Yhtiöllä on hallitus ja yhtiökokoukseen on valittu kunnan edustajat. Tavoitteet : 1. Yhtiön talouden tervehdyttäminen

13 Kunnanhallitus Käynnistetään Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n ja Rautalammin Hakan fuusiohanke Asunnonhankinta Oy:n vaikean taloudellisen tilanteen johdosta. ARA ja Valtionkonttori antavat asiantuntija-apua fuusiohankkeessa 3. Yhtiö siirtyy atk-pohjaiseen kirjanpito-, palkanlaskenta-, laskutus-, vuokranperintäjärjestelmään Rautalammin Haka Oy:n alustava tilinpäätös 2012 Yhtiön alustava tilinpäätös osoittaa kiinteistötuottojen olevan vuonna 2012 ja kiinteistön hoitokulujen olevan Poistot ovat yhteensä ja yhtiö näyttää 29 tilikauden voittoa. Yhtiön omien pääomien määrä on euroa ja pitkäaikaista vierasta pääomaa on yhteensä , josta valtionkonttorin lainoja on yhteensä Yhtiö on tehnyt vuonna 2012 vuosikorjauksia yhteensä euron arvosta ja vuonna 2011 yhteensä euron arvosta. Yhtiön pysyvät vastaavat (aineelliset hyödykkeet) olivat taseessa yhteensä euroa. Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n alustava tilinpäätös 2012 Yhtiön alustava tilinpäätös osoittaa kiinteistötuottojen olevan vuonna 2012 ja kiinteistön hoitokulujen Poistot ovat yhteensä ja yhtiö näyttää tilikauden voittoa. Yhtiön omien pääomien määrä on ja pitkäaikaista vierasta pääomaa on yhteensä ja lyhytaikaista Korjauksia on tehty :n edestä. Yhtiön pysyvät vastaavat olivat taseessa yhteensä euroa. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus neuvottelujen, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti käynnistää Rautalammin Hakan ja Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n välisen fuusion valmistelun. Valmistelun yhteydessä selvitetään tulevan yhtiön kirjanpidon, palkanlaskennan, laskutuksen ja perinnän järjestäminen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Jarmo Karjalainen, Jarmo Hänninen ja Ossi Maukonen eivät olleet läsnä tämän asian käsittelyn aikana.

14 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistystoimen vastuualueen johtosäännön tarkistaminen Sivltk 18 Liite 2 Sivistystoimen vastuualueen johtosääntöä tarkistetaan erityisesti perusopetuslain muutoksista johtuen. Myös nimikkeistöä on tarkistettu ajantasaiseksi. Tarkistettu johtosääntö on liitteenä 2. Muutokset on merkitty kursiivilla. Koulutusjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistystoimen vastuualueen johtosäännön hyväksymistä liitteen nro 2 mukaiseksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kh 165 Liite 5 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että sivistyslautakunnan ehdotus hyväksytään. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Tiina Puranen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

15 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistysosaston toimien täyttölupien hakeminen kunnanhallitukselta Sivltk 37 Sivistysosastolla tarvitaan seuraavat toimet ensi lukuvuodelle 1. yhteinen määräaikainen koulunkäynti- /henkilökohtaisen avustajan toimi Matti Lohen koululle ja päivähoidolle. 2. yksi toistaiseksi voimassaoleva koulunkäynnin ohjaajan paikka Matti Lohen koululle 3. yksi määräaikainen koulunkäynnin ohjaajan paikka Matti Lohen koululle 4. yksi koulunkäynnin ohjaaja määräaikaisena Kerkonjoen koululle, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamiseen ja koulunkäynnin ja esiopetuksen oppilaiden tukemiseen. 5. Päivähoitoon ryhmä-/henkilökohtainen avustaja määräaikaisena oppisopimuskoulutuksen vuoksi vuorohoitoon 4 lastenhoitajaa määräaikaisena ryhmäperhepäivähoitaja/ Kerkon koulun siivous määräaikaisena perhepäivähoitajia 3 määräaikaisena Koulutusjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus myöntäisi täyttöluvat yllämainittuihin toimiin. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti Kh 166 Kunnanhallitus päättää antaa sivistysosastolle luvan täyttää yllämainitut toimet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Tiina Puranen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

16 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 167 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös : Erityisavustuksen myöntäminen perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen. 3. Tervon ympäristöterveyslautakunnan esityslista Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja Fimean päätös apteekkari Pasi Raatikaiselle apteekin palvelupisteluvasta, Tarmo Lähikauppa Kosken Puotipiika, Kerkonkoski. 6. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n tasekirja Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallien tasekirja Sisä-Savon seutuyhtymän hallituksen esityslista Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouskutsu IS-Hankinta Oy:n yhtiökokouskutsu Kuopion kaupungin ja Savon Energiaholding Oy:n omistamien energiatoimintojen synergiat selvitetään. 13. KHO hylkäsi Pohjois-Savon maakuntakaavaa koskevan valituksen koskien mm. Sonkajärven Haarasuota ja Rautalammin Metelinvuorta. 14. Pohjois-Savon käräjäoikeuden päätös koskien rautalammin Viilutuote Oy:n jakoluettelon vahvistamista. 15. Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan aluerakennetyöryhmän muistio Kuopio-pilotin tiedote

17 Kunnanhallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ohjausryhmän kokousmuistio Kuntarahoitus Oy:n esite. 19. Oulussa pidettävien kuntapäivien kokousasiakirja. 20. Pohjois-Savon TE-palvelujen kirje : Edustajan nimeäminen nuorten työpajan/etsivän nuorisotyön ohjausryhmään. 21. Sisä-Savon seutuyhtymän yhtymäkokouskutsu Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös : Päätös tuesta elinkeinojen kehittämishankkeeseen Rautalampi takaisin maailman kartalle. Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

18 Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Kh 168 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Perusturvalautakunnan pöytäkirja Perusturvalautakunnan pöytäkirja Ympäristölautakunnan pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirjaote : Teknisen lautakunnan toimintakertomus v Perusturvalautakunnan pöytäkirjaote : Rautalammin perusturvan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Sivistyslautakunnan pöytäkirjat: Ympäristölautakunnan pöytäkirja Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote : Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Vaajasalmen kylässä sijaitsevaa Kutuniemi-tilaa RN:o 6:321. Poikkeamislupa on myönnetty. Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

19 Kunnanhallitus Puukartellitarkastelu Kh 169 Kunnanjohtajan esitys: Rautalammin kunta on mukana yli 30 kunnan joukossa, jotka yhteisesti ovat selvittäneet Suomen Kuntaliiton ja Asianajotoimisto Krogerus Oy:n kanssa kartelliasiaa ja varautuneet mahdolliseen oikeudenkäyntiin. Lisäksi yksittäisiä kuntia ja kaupunkeja on satojen yksityisten metsänomistajien lisäksi nostanut kanteen kartelliasiaan liittyen. Kuntajohtaja antaa selvityksen tämän hetkisestä tilanteesta asiaan liittyen. Kunnanhallitus merkitsi selvityksen tietoonsa saatetuksi.

20 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kh 170 Kunnanhallitukselle esitellään pidetyn kunnanvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain vastaisia. Tämän vuoksi päätökset pannaan täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset Kirkonkylän vesihuoltoalueen laajennus. Laajennuspäätös tulee voimaan tämän valtuuston päätöksen saatua lainvoiman Valtuusto aloitteen Valtuustoaloitteiden tarkoittamissa asioissa edetään valtuuston nyt hyväksymien päätösten mukaisesti. Kohdan 2. osalta todetaan, että perusturvalautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen. Kunnanvaltuuston päätöksestä ilmoitetaan Sairaanhoitopiirille Määräraha kunnan uuden keskuspalvelimen hankintaa varten. Esitys palvelimen hankkimiseksi valmistellaan kunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

21 Kunnanhallitus Ensihoidon (sairaankuljetuksen) palvelutasomääräyksen muuttaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Kh 171 Terveydenhuoltolakiuudistuksen (1326/2010) keskeisenä ajatuksena on ollut perusterveydenhuollon vahvistaminen. Sairaanhoitopiiriin perustetaan moniammatillinen perusterveydenhuollon yksikkö, joka tukee terveydenhuollon yhteistyösuunnitelman laatimista sekä antaisi asiantuntemustaan ja sovittaa yhteen perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista ja täydennyskoulutusta. Terveyskeskuksesta voisi saada myös erikoissairaanhoidon palveluja. Terveyskeskus vastaa potilaan hoitosuunnitelman laatimisesta. Lisäksi terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien yhteistyö tiivistyy. Sairaanhoitopiirien välisen työnjaon on edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Sopimalla yhteistyöstä taataan riittävät voimavarat ja osaaminen sekä voimavarojen tarkoituksenmukainen käyttö. Sairaanhoitopiiri sovittaa yhteen erikoissairaanhoidon palvelut väestön ja perusterveydenhuollon tarpeiden mukaisesti. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiiri voi tarjota erikoissairaanhoidon palveluita myös perusterveydenhuollon yhteydessä ja on tarvittavassa yhteistyössä myös sosiaalitoimen kanssa. Sairaanhoitopiiri vastaa perusterveydenhuollon tuottamien laboratorio- ja kuvantamispalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä muiden vastaavien erityispalvelujen kehittämisen ohjauksesta ja laadunvalvonnasta. Lisäksi sairaanhoitopiiri vastaa alueellaan tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta sekä tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Kunnat järjestävät perusterveydenhuollon palvelut alueellaan. Sairaanhoitopiirin alueen kunnat laativat terveydenhuollon yhteistyösuunnitelman. Kunnan perusterveydenhuollolla on kokonaisvastuu potilaasta. Potilaalle laaditaan hoitosuunnitelma hänen omassa terveyskeskuksessaan. Terveydenhuollon palvelujen järjestäjällä on velvoite toimia yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen järjestäjän kanssa asiakkaan tilanteen niin edellyttäessä. Sairaanhoitopiirin alueella muodostetaan yhteinen potilasrekisteri, jolloin potilastiedot liikkuvat sujuvasti yksiköiden välillä. Näin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisiä hallinnollisia raja-aitoja madalletaan. Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiiri vastaa kuntien sijaan ensihoitopalvelun järjestämisestä. Tavoitteena on luoda kattava ja tasapuolinen ensihoitojärjestelmä koko maahan siten, että ensihoitopalvelu muodostaisi

22 Kunnanhallitus alueellisen kokonaisuuden ja saumattoman palveluketjun sairaaloiden päivystystoiminnan kanssa. Nykyistä suurempi väestöpohja ja maantieteellinen alue mahdollistavat toiminnan kokonaisvaltaisen suunnittelun. Samalla palvelun järjestäjien vastuita ja tehtäviä selkeytetään ja päällekkäisiä tehtäviä karsitaan. Sairaanhoito ja ensihoito (Terveydenhoitolaki 40 ) Ensihoitopalvelun sisältö, Ensihoitopalveluun sisältyy: 1) äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella lukuun ottamatta meripelastuslaissa (1145/2001) tarkoitettuja tehtäviä ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön; 2) ensihoitovalmiuden ylläpitäminen; 3) tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin; 4) osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa; ja 5) virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. Uudistuksessa sairaankuljetus ja ensihoito integroidaan tiiviisti terveydenhuollon palveluketjuun. Toiminta suunnitellaan kokonaisuutena alueellisten tarpeiden ja tarjolla olevien päivystyspisteiden mukaan siten, että väestö saa mahdollisimman tasavertaiset palvelut. Sairaanhoitopiiri voi valita ensihoitopalvelun järjestämistavan tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistyössä alueen pelastustoimen kanssa tai hankkimalla palvelun muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta.

23 Kunnanhallitus Tällä hetkellä useilla alueilla pelastuslaitokset hoitavat ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut ilman kilpailutusta kunnan sisäisenä toimintana tai kilpailutuksen perusteella. Terveydenhuoltolaissa esitetty järjestämismalli ei muuta nykyistä tilannetta, jossa sekä yksityiset liikkeenharjoittajat että pelastustoimi ovat ensihoidon palveluntuottajia. Malli mahdollistaa nykyisen toiminnan etujen hyödyntämisen siten kuin se alueellisesti katsotaan parhaimmaksi. Lakimuutos ei tuo monopoliasemaa pelastuslaitoksille. Uuden terveydenhuoltolain perusteella sairaanhoitopiirit voivat myös kilpailuttaa ensihoitotehtävät. EU:n komission kilpailuneutraliteettia koskevien kannanottojen ja valmisteilla olevan kuntalain muutoksen vuoksi pelastuslaitokset eivät tulevaisuudessa voisi osallistua kilpailutuksiin. Jos sairaanhoitopiiri valitsisi ensihoitopalvelun järjestämistavaksi yhteistoiminnan pelastuslaitoksen kanssa, pelastuslaitos voisi tuottaa palveluja vain yhteistoimintasopimukseen osallisille kunnille. Pelastuslaitos ei voisi samanaikaisesti myydä palvelujaan markkinoilla toimien ja yksityisten yritysten kanssa kilpaillen muille palveluntuottajille. Jos pelastuslaitos haluaisi kilpailla markkinoilla yksityisten toimijoiden kanssa, sen tulisi yhtiöittää toimintansa. Erityisvastuualuille perustetaan ensihoitokeskus. Ensihoitokeskuksen tehtävänä on vastata muun muassa lääkäritasoisesta ensihoidosta, käytännön potilasohjauksesta sekä tietyistä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkkoon ja kenttätietojärjestelmään liittyvistä tehtävistä. Ensihoitokeskus päättää myös erityisvastuualueen lääkärihelikopteritoiminnasta. Edellä olevat suunnitelmat ja päätökset ovat merkinneet sitä, että yksityiseen yrittämiseen perustunut sairaankuljetusjärjestelmä on romutettu ja tilalle ovat tulleet julkisen hallinnon järjestävä ensihoito, joka toimii keskitetysti ja vaarantaa potilasturvallisuuden Pohjois-Savon reuna-aleilla. Ensivastetoimintaa (ensihoito) ei ole toteutuneissa kustannuksissa pelastustoimen osalta eroteltu. Rautalammin kunnan osalta sairaankuljetuksen ja pelastustoiminen kustannukset ovat olleet seuraavat: Sairaankuljetus

24 Kunnanhallitus Pelastustoimi Rautalammin kunnan maksuosuudet v kustannuksiin v. Lopull.maksuos. Maksettu maksuos. Palautusta Lisälasku , , , , , , , , , , , , , , ,99 Edellä oleva tarkastelu osoittaa sen, että sairaankuljetuksen osalta Rautalammin kunnan maksamat kuntaosuudet ovat kasvaneet merkittävästi. Yksityisen sairaankuljetuksen päättyminen voi olla eräänlainen turvallisuusriski, josta kunnan on oltava perustellusti kuntalaisten puolesta huolestunut. Pelastustoimen osalta kunnan palvelutasoa on laskettu vähentämällä yksi henkilöresurssi paloasemalta, mikä on vaikuttanut koulutukselliseen lähtövalmiuteen. Molempien asioiden osalta kuntalaiset ovat jo vuoden 2012 puolella liikkeellä kansalaisadressin muodossa ja ilmaisivat huolestumisensa järjestelyistä. Kunnanjohtajan esitys: Kunta käynnistää ensihoidon palvelutason tarkistamista koskevat neuvottelut sairaanhoitopiirin kanssa. Palo- ja pelastustoimen osalta kunta käynnistää neuvottelut alueellisen pelastustoimen kanssa lisäresurssien saamiseksi Rautalammille. Vuoden 2014 alusta on suunniteltu aloitettavaksi Itä-Suomen tilannekeskuksen toiminta 24/7, jonka tehtävä on seurata koko alueen turvallisuustilannetta ja tuottaa tukipalveluja operatiivisissa pelastustehtävissä toimiville

25 Kunnanhallitus pelastustoimen johtajille ja mahdollisesti häiriötilanteissa kuntien perustamille johtokeskukselle. Edellä oleva ratkaisu ei todennäköisesti muuta todellista sairaankuljetukseen ja tai pelastustoimeen liittyvää käytäntöä maakunnan reuna-alueilla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

26 Kunnanhallitus Tontin ja autokatosten ostaminen Rautalammin Rakennus Oy:ltä Kh 172 Liite 6 Kunnanjohtajan esitys: Rautalammin Rakennus Oy on tarjonnut myytäväksi kahta autokatosta As Oy Kuusitien 3 tontilla Rautalammilta. Yhtiö pyytää katoksesta 4500 euroa eli yhteensä Lisäksi Rautalammin Rakennus Oy on hallituksen jäsen kautta pyytänyt selvittämään, olisiko kunta kiinnostunut ostamaan Kerkonkoskelta on 6279 m²:n tontin, jossa on rakennusoikeutta paritalolle tai 2:n asunnon rivitalolle. Lisäksi yhtiö selvittää varikon myymistä, jossa oli kylmää tilaa 277 m² ja lämmintä tilaa 80 m² eli yhteensä 357 m² sekä tontti, 6500 m². Liitteenä 6 on yhtiön kirje sekä kartat Kerkonkosken alueelta. Kunta päättää suosittaa, että asunto-osakeyhtiö ostaa Rautalammin Rakennus Oy:ltä kaksi autokatosta As Oy Kuusitie 3 tontilta Rautalammilta asunto-osakeyhtiön nimiin, koska kunta omistaa asunto-osakeyhtiöstä kaksi asuinhuoneistoa. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei autokatoksia osteta. Puheenjohtaja Anneli Jalkanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja puhetta johti tämän asian kohdalla varapuheenjohtaja Sari Hintikka-Varis. Jarmo Hänninen tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta Sari Hintikka-Variksen sijaan.

27 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Risto Niemelän 60-vuotispäivä Kh 173 Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanjohtaja Risto Niemelä täyttää 60 vuotta Merkkipäivän johdosta kunnanvirastossa voitaisiin järjestää avoimien ovien päivä joka mahdollistaisi kuntalaisten ja sidosryhmien huomionosoitukset. Kunnanhallitus päättää järjestää avoimien ovien päivän kunnanjohtaja Risto Niemelän merkkipäivän kunniaksi klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 33 34

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 19/2016 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 17.11.2016 klo 17.00 19.02 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 7.6.2016 klo 19.00 20.20 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 29 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen esteet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 6.9.2016 klo 13.00 14.23 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 38 Matti Lohen koulu Valtuutettujen esteet ja varaten

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 21.5.2012 klo 17.00 18.00. Konnevesi, Hiekkaharjun kartano

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 21.5.2012 klo 17.00 18.00. Konnevesi, Hiekkaharjun kartano RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 21.5.2012 klo 17.00 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Konnevesi, Hiekkaharjun kartano Pöytäkirjan Sivu 106 107 108

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.9.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 1.3.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA LUKIEN

ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA LUKIEN HALLITUS 101 29.08.2016 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMINEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEELLA 1.1.2018 LUKIEN 40/06/02/2014 HALL 101 HUS/67/2016 Nykyinen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ja Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja Esityslista sivu 1(10) nro 1/2016 Elin: Valtuusto Aika: Maanantai 6.6.2016, klo 13 Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi,Y3 Päätöksentekijät Katso liite 2 Läsnäolijat: Poissaolijat: Asiantuntijat:

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Tiistai klo

Tiistai klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 15.12.2015 klo 16.00 16.40 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2016 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2016 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 22/2016 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.12.2016 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 342

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2015 klo 16.00-17.37 Rautalammin lukio Anu Hotti Annikki

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 1 2 3

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 26.1.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 1.2.2017 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 26 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivä 27.7.2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Torstai 04.08.2016 klo.18.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 15.12.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 29.1.2010

Matti Lohen koulu, Rautalampi 29.1.2010 RAUTALAMMIN KUNTA Sivistyslautakunta Sivu 1 (17) Nro 1 / 2010 PÖYTÄKIRJA KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2010 klo 18.00 20.00 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Sirpa

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/2015 Kokousaika Keskiviikko 16.12.2015 klo 8.30 11.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 80 3 Kokouksen

Lisätiedot

Tulevaisuussuunnittelua

Tulevaisuussuunnittelua Tulevaisuussuunnittelua LSHP:n ensihoitokeskus: - Ensihoitopalvelu - Siirtokuljetustoiminta Laadukasta, alueellisesti johdettua ensihoitoa osana terveydenhuollon päivystyspalveluita, asiakkaan tarpeisiin

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot