RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 29.4.2013 klo 17.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 153 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan Sivu Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous Omaishoitajien kuntalisää koskeva valtuustoaloite Kiinteistöhuollon ja siivouksen mitoitus, mitoittajan kilpailuttaminen Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen Huoltomiehen toimen täyttäminen teknisellä osastolla Lupahakemus oppisopimuskoulutukseen ottamisesta tekniselle osastolle Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen Tilan ostaminen takaisin kunnalle Toholahden teollisuusalueelta Rautalammin kuntakonsernin omistamat taloyhtiöt ja niiden tilinpäätökset ja toimintakertomukset 201 Sivistystoimen vastuualueen johtosäännön tarkistaminen Sivistysosaston toimien täyttölupien hakeminen kunnanhallitukselta Ilmoitusasiat Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Puukartellitarkastelu Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Ensihoidon (sairaankuljetuksen) palvelutasomääräyksen muuttaminen Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirissä Tontin ja autokatoksen ostaminen Rautalammin rakennus Oy:ltä Kunnanjohtaja Risto Niemelän 60-vuotispäivä PUHEENJOHTAJA Anneli Jalkanen

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/2013 Kunnanhallitus Sivu 200 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Anneli Jalkanen Sari Hintikka-Varis Jarmo Hänninen Kirsi Mannila Kaija Satuli Matti Huuskonen Jarmo Karjalainen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Muut osallistujat Jorma Kukkonen Tiina Puranen Timo Satuli Risto Niemelä Tapio Kataja Ossi Maukonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja osastosihteeri Puheenjohtaja Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Anneli Jalkanen Sari Hintikka-Varis 172 Maanantai klo kunnanvirasto Ossi Maukonen Tapio Kataja 164 Allekirjoitukset Sari-Hintikka-Varis Matti Huuskonen Jarmo Hänninen 172 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 153 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 154 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Hintikka- Variksen ja Matti Huuskosen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 155 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Lisäksi päätettiin ottaa kuusi asiaa lisälistalta käsiteltäväksi.

4 Kunnanhallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous Kh 156 Liite 1 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on lähettänyt kutsun sairaanhoitopiirin perinteiseen kuntakokoukseen keskiviikkona klo KYS:n auditoriossa, liite 1. Sairaanhoitopiirin hallitus toivoo, että tilaisuuteen osallistuisi kuntien ylin virkamies- ja luottamushenkilöstöjohto sekä terveydenhuollosta vastaava virkamiesjohto. Kunnanhallitus päättää valita edustajansa tilaisuuteen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajikseen Anneli Jalkasen, Timo Satulin, Ari Weiden, Risto Niemelän, Tapio Katajan ja Mira Laasosen.

5 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Omaishoitajien kuntalisää koskeva valtuustoaloite Perustltk 37 Liite 5 Valmistelija: perusturvajohtaja Mira Laasonen Axel Hämäläinen jätti itsensä ja 10 muun valtuutetun allekirjoittaman omaishoitajien kuntalisää koskevan valtuustoaloitteen Valtuustoaloitteessa Keskustan valtuustoryhmä ehdottaa, että erillistä kuntalisää maksettaisiin vuoden 2013 alusta lukien 200 /omaishoitaja. Tämä tarkoittaisi omaishoitajan osalta :n määrärahan lisäystä talousarvioon, liite 5. Vuoden 2013 perusturvan talousarviokäsittelyn aikana valtuustoaloite oli perusturvaosastolla tiedossa, mutta määrärahojen puitteissa sitä ei voitu esittää talousarvioon. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta toteaa, ettei valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä. Puheenjohtaja poistui pykälän käsittelyn ajaksi, puheenjohtajana toimi pykälän käsittelyssä varapuheenjohtaja Tiina Puranen. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kh 157 Liite 2 Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Tiina Puranen ei esteellisenä osallistunut kokoukseen tämän asian kohdalla.

6 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kiinteistöhuollon ja siivouksen mitoitus, mitoittajan kilpailuttaminen Tltk 26 Kunnan kiinteistöjen kiinteistöhuolto ja siivous on teknisen toimen antama palvelu, jonka on kunnan kiinteistöille mitoittanut ulkopuolinen konsultti. Päivähoidon sekä vanhusten palvelu- ja päivätoiminnan muutosten vuoksi on siivouksessa ja kiinteistöhuollossa ollut tehtyyn mitoitukseen nähden muutoksia, jotka näillä näkymin vakiintuvat Pentinpellon päiväkodin, hammaslääkäritalon sekä Pauliinan muutostöiden jälkeen. Kiinteistöhuollon ja siivouksen mitoituksen tarkistus vaatii ulkopuolisen mitoittajan kilpailutuksen. Kilpailutus on järkevin teettää kunnan hankintayhteystyökumppanin IS-hankinnan kautta. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että tekninen lautakunta saa hankkia IS-hankinnan kilpailuttamana kunnan kiinteistöille kiinteistönhoidon ja siivouksen mitoitukseen ulkopuolisen palvelun, josta aiheutuvat kustannukset tekninen lautakunta laskuttaa kultakin hallintokunnalta tekniseltä osastolta hankittavan palvelun suhteessa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 158 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

7 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen Tltk 27 Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty viimeksi vuonna Vesihuollon rahoituksen väheneminen valtion puolelta aiheuttaa voimassa olevan vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttamiseen ongelman, jonka vuoksi vesihuoltoalueilla olevien kiinteistöjen taloudellinen liittyminen yhteiseen vesijohtoon ja viemäriin ei ole enää mahdollista. Vesihuollon rakentamisen osalta on pyrittävä ennakoimaan sekä muuttunut taloudellinen tilanne että kunnan ja naapurikuntien alueilla syntyneet ja syntyvät hankkeet, joiden toteutumisessa vesihuollolla on ratkaiseva merkitys. Rautalammin kunnan osalta mm. etenevä kansallispuistohanke ja kirkonkylän yleiskaava aiheuttavat vesihuollon kehittämiseen omat haasteensa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta käynnistää vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen ja nimeää suunnittelutyötä ohjaamaan ohjausryhmän, johon kuuluu tekninen johtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja kunnanhallituksen edustus. Lisäksi kutsutaan ohjausryhmään Pohjois-Savon ELY-keskuksen edustaja ja suunnitteluun edustajat kunnan alueella toimivista vesiosuuskunnista ja vesihuoltoyhtymistä. Puheenjohtajana toimisi teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Kehittämissuunnitelman päivittämisestä tekninen lautakunta pyytää tarjoukset ja pyytää hankkeen kustannusarvion varmistuttua lisämäärärahaa työhön. Kehittämissuunnitelman päivitystarve on tullut erittäin ajankohtaiseksi mm. kansallispuistohankkeen nopean etenemisen kautta. Tämän vuoksi ei tekninen lautakunta ole voinut ennakoida talousarvion valmistelun yhteydessä määrärahavarausta hankkeeseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 159 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi kunnanhallituksen edustajaksi Ari Weiden. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että päivitys tehdään kunnan omana työnä.

8 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Huoltomiehen toimen täyttäminen teknisellä osastolla Tltk 29 Teknisellä osastolla on kunnan putkimiehen eläköitymisen jälkeen hoidettu hänen tehtäviensä hoito olemassa olevien työntekijöiden sekä määräaikaisesti palkatun työntekijän töitä järjestämällä. Tänä aikana on yhtä vakinaista huoltomiestä koulutettu siten, että hänelle syntyy vesilaitosten hoitoon ammattipätevyys tämän vuoden kesän alussa. Putkimiehen tilalle palkatun määräaikaisen työntekijän työsuhde tulisi vakinaistaa, jotta teknisen osaston työtehtävät voidaan hoitaa keskeytyksettä sekä työntekijöiden vuosilomien ajaksi on riittävä miehitys. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää huoltomiehen toimi vakinaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 160 Kunnanhallitus päättää palauttaa asian tekniselle lautakunnalle. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

9 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lupahakemus oppisopimuskoulutukseen ottamisesta tekniselle osastolle Tltk 30 Tekninen lautakunta on ajoittain ottanut oppisopimuskoulutukseen nuoria työntekijöitä, joilla on ollut kiinnostusta kiinteistönhoitoon. Viimeaikaiset oppisopimuskoulutukset ovat tähdänneet kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon suorittamiseen. Ossi Tarvainen on ilmoittanut halukkuutensa lähteä suorittamaan kiinteistönhoitajan ammattitutkintoa oppisopimuskoulutuksena. Koulutuspaikkana olisi Kuopio. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Ossi Tarvaisen oppisopimuskoulutukseen tekniselle osastolle tavoitteena kiinteistönhoitajan ammattitutkinto. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 161 Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

10 Kunnanhallitus Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen Kh 162 Liite 3 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymään kuuluu 57 jäsenkuntaa ja se ylläpitää päihdehuollon erityispalveluja tuottavaa Tuustaipaleen kuntoutumiskeskusta. Perussopimusta on päivitetty edellisen kerran lukien. Liitteenä 3 on esitys uudeksi perussopimukseksi lukien. Muutokset ja lisäykset on merkitty esitykseen tummennetulla fontilla. Kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien lausuntoja mennessä. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimus lukien hyväksytään liitteen mukaisena. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

11 Kunnanhallitus Tilan ostaminen takaisin kunnalle Toholahden teollisuusalueelta Kh 163 Liite 4 Kunta möi vuonna 2009 Toholahden teollisuusalueelta määräalan Joni Siikavirralle ja Maria Jegoroffille :n kauppahinnasta teollisuushallin rakennuspaikaksi. Kunnanjohtaja on käynyt omistajien kanssa neuvotteluja nyt jo lohkotun tilan Rapsuppaja RN:o 14:13 tilan takaisin omistamisesta kunnalle. Ostajille on aiheutunut tilan lohkomisesta, maansiirtotöistä ja rakennusvalvontamaksuista kaupan jälkeen kuluja yhteensä n He olisivat valmiita myymään ko. tilan kunnalle :n kauppahinnasta. Kunnanvirastossa on laadittu asiasta kauppakirja, mikä on allekirjoitettu , liite 4. Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävänä kuitit tilan lohkomis-, maansiirto- ja rakennusvalvontamaksuista sekä valokuvia tilasta. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa Rapsuppaja RN:o 14:13 tilan Rautalammin kunnan Toholahden kylässä :n kauppahinnasta ja hyväksyy kauppakirjan. Keskustelun kuluessa Jarmo Hänninen esitti, ettei kunta osta kyseistä tilaa takaisin kunnalle. Kaija Satuli kannatti Hännisen tekemää ehdotusta. Jarmo Karjalainen kannatti kunnanjohtajan ehdotusta. Puheenjohtaja teki esityksen, että ne nostavat kätensä ylös, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta. Kunnanjohtajan ehdotusta kannattivat Anneli Jalkanen, Jarmo Karjalainen, Kirsi Mannila ja Sari Hintikka-Varis. Jarmo Hännisen ehdotuksen puolesta äänestivät Jarmo Hänninen, Kaija Satuli ja Matti Huuskonen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 4-3 hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 Kunnanhallitus Rautalammin kuntakonsernin omistamat taloyhtiöt ja niiden tilinpäätökset ja toimintakertomukset 2012 Kh 164 Kunnanhallitus päätti käynnistää selvitystyöt ja neuvottelu asunto-osakeyhtiöiden, asunto-, käyttötarkoitus- ja kehittämisohjelman laatimiseksi yhtiöiden taloudellisten tilanteiden parantamiseksi ja tarvittavien saneerausten toteuttamiseksi. Samalla kunta päätti käynnistää keskustelut Rautalammin Vanhainkotiyhdistys ry:n kanssa asuntokannan tulevaisuuden järjestelyistä, käyttötarkoituksen muuttamisesta, saneerauksista ja yhteisen julkisen asuntoyhteisön luomisesta kuntaan. ARA:n ja Valtiokonttorin esitykset kunnan kanssa käymissä neuvotteluissa toivat esille tarpeen muodostaa kuntaan yksi julkinen yhtiö asuntotuotantoa varten. Kunta teki päätökset siitä, että Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n kirjanpito, laskutus, palkanlaskenta ja perintä toteutettaisiin samojen toimijoiden toteuttamina kuin emokonsernissa. Kunnan perusturvaosasto on käynyt neuvotteluja Rautalammin Vanhainkotiyhdistyksen kanssa. Rautalammin kunta on päättänyt (kunnanvaltuusto ) peruskorjata vanhan hammaslääkäritalon (sisätilat ja vesikatto) vanhustenhuollon käyttöön heti sen jälkeen kun Pentinpellon koulun peruskorjaus lasten päivähoidon käyttöön on valmistunut elo-syyskuussa Tarkoitukseen on varattu vuoden 2013 talousarviossa euron määräraha. Hanke tulee toteuttaa vuoden 2013 loppuun mennessä. Taloussuunnitelmassa tavoitteiksi asetettiin Rautalammin Hakan ja Rautalammin Asuntotuotanto Oy:n osalta seuraavat asiat: Rautalammin Haka Kunta omistaa Rautalammin Hakan osakkeista 100 %. Yhtiöllä on hallitus ja yhtiökokoukseen on valittu kunnan edustajat. Tavoitteet vuosiksi : 1. Käynnistetään Rautalammin Hakan ja Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n fuusio Kunta antaa takauksen uusille yhtiön peruskorjauslainoille. Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy Rautalammin kunta omistaa Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n osakkeista 100 %. Yhtiöllä on hallitus ja yhtiökokoukseen on valittu kunnan edustajat. Tavoitteet : 1. Yhtiön talouden tervehdyttäminen

13 Kunnanhallitus Käynnistetään Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n ja Rautalammin Hakan fuusiohanke Asunnonhankinta Oy:n vaikean taloudellisen tilanteen johdosta. ARA ja Valtionkonttori antavat asiantuntija-apua fuusiohankkeessa 3. Yhtiö siirtyy atk-pohjaiseen kirjanpito-, palkanlaskenta-, laskutus-, vuokranperintäjärjestelmään Rautalammin Haka Oy:n alustava tilinpäätös 2012 Yhtiön alustava tilinpäätös osoittaa kiinteistötuottojen olevan vuonna 2012 ja kiinteistön hoitokulujen olevan Poistot ovat yhteensä ja yhtiö näyttää 29 tilikauden voittoa. Yhtiön omien pääomien määrä on euroa ja pitkäaikaista vierasta pääomaa on yhteensä , josta valtionkonttorin lainoja on yhteensä Yhtiö on tehnyt vuonna 2012 vuosikorjauksia yhteensä euron arvosta ja vuonna 2011 yhteensä euron arvosta. Yhtiön pysyvät vastaavat (aineelliset hyödykkeet) olivat taseessa yhteensä euroa. Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n alustava tilinpäätös 2012 Yhtiön alustava tilinpäätös osoittaa kiinteistötuottojen olevan vuonna 2012 ja kiinteistön hoitokulujen Poistot ovat yhteensä ja yhtiö näyttää tilikauden voittoa. Yhtiön omien pääomien määrä on ja pitkäaikaista vierasta pääomaa on yhteensä ja lyhytaikaista Korjauksia on tehty :n edestä. Yhtiön pysyvät vastaavat olivat taseessa yhteensä euroa. Kunnanjohtajan esitys: Kunnanhallitus neuvottelujen, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti käynnistää Rautalammin Hakan ja Rautalammin Asunnonhankinta Oy:n välisen fuusion valmistelun. Valmistelun yhteydessä selvitetään tulevan yhtiön kirjanpidon, palkanlaskennan, laskutuksen ja perinnän järjestäminen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Jarmo Karjalainen, Jarmo Hänninen ja Ossi Maukonen eivät olleet läsnä tämän asian käsittelyn aikana.

14 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistystoimen vastuualueen johtosäännön tarkistaminen Sivltk 18 Liite 2 Sivistystoimen vastuualueen johtosääntöä tarkistetaan erityisesti perusopetuslain muutoksista johtuen. Myös nimikkeistöä on tarkistettu ajantasaiseksi. Tarkistettu johtosääntö on liitteenä 2. Muutokset on merkitty kursiivilla. Koulutusjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sivistystoimen vastuualueen johtosäännön hyväksymistä liitteen nro 2 mukaiseksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kh 165 Liite 5 Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että sivistyslautakunnan ehdotus hyväksytään. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Tiina Puranen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

15 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistysosaston toimien täyttölupien hakeminen kunnanhallitukselta Sivltk 37 Sivistysosastolla tarvitaan seuraavat toimet ensi lukuvuodelle 1. yhteinen määräaikainen koulunkäynti- /henkilökohtaisen avustajan toimi Matti Lohen koululle ja päivähoidolle. 2. yksi toistaiseksi voimassaoleva koulunkäynnin ohjaajan paikka Matti Lohen koululle 3. yksi määräaikainen koulunkäynnin ohjaajan paikka Matti Lohen koululle 4. yksi koulunkäynnin ohjaaja määräaikaisena Kerkonjoen koululle, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamiseen ja koulunkäynnin ja esiopetuksen oppilaiden tukemiseen. 5. Päivähoitoon ryhmä-/henkilökohtainen avustaja määräaikaisena oppisopimuskoulutuksen vuoksi vuorohoitoon 4 lastenhoitajaa määräaikaisena ryhmäperhepäivähoitaja/ Kerkon koulun siivous määräaikaisena perhepäivähoitajia 3 määräaikaisena Koulutusjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää, että kunnanhallitus myöntäisi täyttöluvat yllämainittuihin toimiin. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti Kh 166 Kunnanhallitus päättää antaa sivistysosastolle luvan täyttää yllämainitut toimet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Tiina Puranen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

16 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 167 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös : Erityisavustuksen myöntäminen perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen. 3. Tervon ympäristöterveyslautakunnan esityslista Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja Fimean päätös apteekkari Pasi Raatikaiselle apteekin palvelupisteluvasta, Tarmo Lähikauppa Kosken Puotipiika, Kerkonkoski. 6. Savon koulutusky:n hallituksen pöytäkirja Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n tasekirja Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuushallien tasekirja Sisä-Savon seutuyhtymän hallituksen esityslista Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouskutsu IS-Hankinta Oy:n yhtiökokouskutsu Kuopion kaupungin ja Savon Energiaholding Oy:n omistamien energiatoimintojen synergiat selvitetään. 13. KHO hylkäsi Pohjois-Savon maakuntakaavaa koskevan valituksen koskien mm. Sonkajärven Haarasuota ja Rautalammin Metelinvuorta. 14. Pohjois-Savon käräjäoikeuden päätös koskien rautalammin Viilutuote Oy:n jakoluettelon vahvistamista. 15. Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan aluerakennetyöryhmän muistio Kuopio-pilotin tiedote

17 Kunnanhallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ohjausryhmän kokousmuistio Kuntarahoitus Oy:n esite. 19. Oulussa pidettävien kuntapäivien kokousasiakirja. 20. Pohjois-Savon TE-palvelujen kirje : Edustajan nimeäminen nuorten työpajan/etsivän nuorisotyön ohjausryhmään. 21. Sisä-Savon seutuyhtymän yhtymäkokouskutsu Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös : Päätös tuesta elinkeinojen kehittämishankkeeseen Rautalampi takaisin maailman kartalle. Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

18 Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Kh 168 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Perusturvalautakunnan pöytäkirja Perusturvalautakunnan pöytäkirja Ympäristölautakunnan pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirjaote : Teknisen lautakunnan toimintakertomus v Perusturvalautakunnan pöytäkirjaote : Rautalammin perusturvan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Sivistyslautakunnan pöytäkirjat: Ympäristölautakunnan pöytäkirja Ympäristölautakunnan pöytäkirjaote : Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Vaajasalmen kylässä sijaitsevaa Kutuniemi-tilaa RN:o 6:321. Poikkeamislupa on myönnetty. Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

19 Kunnanhallitus Puukartellitarkastelu Kh 169 Kunnanjohtajan esitys: Rautalammin kunta on mukana yli 30 kunnan joukossa, jotka yhteisesti ovat selvittäneet Suomen Kuntaliiton ja Asianajotoimisto Krogerus Oy:n kanssa kartelliasiaa ja varautuneet mahdolliseen oikeudenkäyntiin. Lisäksi yksittäisiä kuntia ja kaupunkeja on satojen yksityisten metsänomistajien lisäksi nostanut kanteen kartelliasiaan liittyen. Kuntajohtaja antaa selvityksen tämän hetkisestä tilanteesta asiaan liittyen. Kunnanhallitus merkitsi selvityksen tietoonsa saatetuksi.

20 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kh 170 Kunnanhallitukselle esitellään pidetyn kunnanvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanhallitus päättää todeta, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain vastaisia. Tämän vuoksi päätökset pannaan täytäntöön ja täytäntöönpanosta annetaan seuraavat määräykset Kirkonkylän vesihuoltoalueen laajennus. Laajennuspäätös tulee voimaan tämän valtuuston päätöksen saatua lainvoiman Valtuusto aloitteen Valtuustoaloitteiden tarkoittamissa asioissa edetään valtuuston nyt hyväksymien päätösten mukaisesti. Kohdan 2. osalta todetaan, että perusturvalautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen. Kunnanvaltuuston päätöksestä ilmoitetaan Sairaanhoitopiirille Määräraha kunnan uuden keskuspalvelimen hankintaa varten. Esitys palvelimen hankkimiseksi valmistellaan kunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

21 Kunnanhallitus Ensihoidon (sairaankuljetuksen) palvelutasomääräyksen muuttaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Kh 171 Terveydenhuoltolakiuudistuksen (1326/2010) keskeisenä ajatuksena on ollut perusterveydenhuollon vahvistaminen. Sairaanhoitopiiriin perustetaan moniammatillinen perusterveydenhuollon yksikkö, joka tukee terveydenhuollon yhteistyösuunnitelman laatimista sekä antaisi asiantuntemustaan ja sovittaa yhteen perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista ja täydennyskoulutusta. Terveyskeskuksesta voisi saada myös erikoissairaanhoidon palveluja. Terveyskeskus vastaa potilaan hoitosuunnitelman laatimisesta. Lisäksi terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien yhteistyö tiivistyy. Sairaanhoitopiirien välisen työnjaon on edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Sopimalla yhteistyöstä taataan riittävät voimavarat ja osaaminen sekä voimavarojen tarkoituksenmukainen käyttö. Sairaanhoitopiiri sovittaa yhteen erikoissairaanhoidon palvelut väestön ja perusterveydenhuollon tarpeiden mukaisesti. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiiri voi tarjota erikoissairaanhoidon palveluita myös perusterveydenhuollon yhteydessä ja on tarvittavassa yhteistyössä myös sosiaalitoimen kanssa. Sairaanhoitopiiri vastaa perusterveydenhuollon tuottamien laboratorio- ja kuvantamispalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä muiden vastaavien erityispalvelujen kehittämisen ohjauksesta ja laadunvalvonnasta. Lisäksi sairaanhoitopiiri vastaa alueellaan tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta sekä tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. Kunnat järjestävät perusterveydenhuollon palvelut alueellaan. Sairaanhoitopiirin alueen kunnat laativat terveydenhuollon yhteistyösuunnitelman. Kunnan perusterveydenhuollolla on kokonaisvastuu potilaasta. Potilaalle laaditaan hoitosuunnitelma hänen omassa terveyskeskuksessaan. Terveydenhuollon palvelujen järjestäjällä on velvoite toimia yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen järjestäjän kanssa asiakkaan tilanteen niin edellyttäessä. Sairaanhoitopiirin alueella muodostetaan yhteinen potilasrekisteri, jolloin potilastiedot liikkuvat sujuvasti yksiköiden välillä. Näin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisiä hallinnollisia raja-aitoja madalletaan. Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiiri vastaa kuntien sijaan ensihoitopalvelun järjestämisestä. Tavoitteena on luoda kattava ja tasapuolinen ensihoitojärjestelmä koko maahan siten, että ensihoitopalvelu muodostaisi

22 Kunnanhallitus alueellisen kokonaisuuden ja saumattoman palveluketjun sairaaloiden päivystystoiminnan kanssa. Nykyistä suurempi väestöpohja ja maantieteellinen alue mahdollistavat toiminnan kokonaisvaltaisen suunnittelun. Samalla palvelun järjestäjien vastuita ja tehtäviä selkeytetään ja päällekkäisiä tehtäviä karsitaan. Sairaanhoito ja ensihoito (Terveydenhoitolaki 40 ) Ensihoitopalvelun sisältö, Ensihoitopalveluun sisältyy: 1) äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella lukuun ottamatta meripelastuslaissa (1145/2001) tarkoitettuja tehtäviä ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön; 2) ensihoitovalmiuden ylläpitäminen; 3) tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin; 4) osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa; ja 5) virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. Uudistuksessa sairaankuljetus ja ensihoito integroidaan tiiviisti terveydenhuollon palveluketjuun. Toiminta suunnitellaan kokonaisuutena alueellisten tarpeiden ja tarjolla olevien päivystyspisteiden mukaan siten, että väestö saa mahdollisimman tasavertaiset palvelut. Sairaanhoitopiiri voi valita ensihoitopalvelun järjestämistavan tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistyössä alueen pelastustoimen kanssa tai hankkimalla palvelun muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta.

23 Kunnanhallitus Tällä hetkellä useilla alueilla pelastuslaitokset hoitavat ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut ilman kilpailutusta kunnan sisäisenä toimintana tai kilpailutuksen perusteella. Terveydenhuoltolaissa esitetty järjestämismalli ei muuta nykyistä tilannetta, jossa sekä yksityiset liikkeenharjoittajat että pelastustoimi ovat ensihoidon palveluntuottajia. Malli mahdollistaa nykyisen toiminnan etujen hyödyntämisen siten kuin se alueellisesti katsotaan parhaimmaksi. Lakimuutos ei tuo monopoliasemaa pelastuslaitoksille. Uuden terveydenhuoltolain perusteella sairaanhoitopiirit voivat myös kilpailuttaa ensihoitotehtävät. EU:n komission kilpailuneutraliteettia koskevien kannanottojen ja valmisteilla olevan kuntalain muutoksen vuoksi pelastuslaitokset eivät tulevaisuudessa voisi osallistua kilpailutuksiin. Jos sairaanhoitopiiri valitsisi ensihoitopalvelun järjestämistavaksi yhteistoiminnan pelastuslaitoksen kanssa, pelastuslaitos voisi tuottaa palveluja vain yhteistoimintasopimukseen osallisille kunnille. Pelastuslaitos ei voisi samanaikaisesti myydä palvelujaan markkinoilla toimien ja yksityisten yritysten kanssa kilpaillen muille palveluntuottajille. Jos pelastuslaitos haluaisi kilpailla markkinoilla yksityisten toimijoiden kanssa, sen tulisi yhtiöittää toimintansa. Erityisvastuualuille perustetaan ensihoitokeskus. Ensihoitokeskuksen tehtävänä on vastata muun muassa lääkäritasoisesta ensihoidosta, käytännön potilasohjauksesta sekä tietyistä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkkoon ja kenttätietojärjestelmään liittyvistä tehtävistä. Ensihoitokeskus päättää myös erityisvastuualueen lääkärihelikopteritoiminnasta. Edellä olevat suunnitelmat ja päätökset ovat merkinneet sitä, että yksityiseen yrittämiseen perustunut sairaankuljetusjärjestelmä on romutettu ja tilalle ovat tulleet julkisen hallinnon järjestävä ensihoito, joka toimii keskitetysti ja vaarantaa potilasturvallisuuden Pohjois-Savon reuna-aleilla. Ensivastetoimintaa (ensihoito) ei ole toteutuneissa kustannuksissa pelastustoimen osalta eroteltu. Rautalammin kunnan osalta sairaankuljetuksen ja pelastustoiminen kustannukset ovat olleet seuraavat: Sairaankuljetus

24 Kunnanhallitus Pelastustoimi Rautalammin kunnan maksuosuudet v kustannuksiin v. Lopull.maksuos. Maksettu maksuos. Palautusta Lisälasku , , , , , , , , , , , , , , ,99 Edellä oleva tarkastelu osoittaa sen, että sairaankuljetuksen osalta Rautalammin kunnan maksamat kuntaosuudet ovat kasvaneet merkittävästi. Yksityisen sairaankuljetuksen päättyminen voi olla eräänlainen turvallisuusriski, josta kunnan on oltava perustellusti kuntalaisten puolesta huolestunut. Pelastustoimen osalta kunnan palvelutasoa on laskettu vähentämällä yksi henkilöresurssi paloasemalta, mikä on vaikuttanut koulutukselliseen lähtövalmiuteen. Molempien asioiden osalta kuntalaiset ovat jo vuoden 2012 puolella liikkeellä kansalaisadressin muodossa ja ilmaisivat huolestumisensa järjestelyistä. Kunnanjohtajan esitys: Kunta käynnistää ensihoidon palvelutason tarkistamista koskevat neuvottelut sairaanhoitopiirin kanssa. Palo- ja pelastustoimen osalta kunta käynnistää neuvottelut alueellisen pelastustoimen kanssa lisäresurssien saamiseksi Rautalammille. Vuoden 2014 alusta on suunniteltu aloitettavaksi Itä-Suomen tilannekeskuksen toiminta 24/7, jonka tehtävä on seurata koko alueen turvallisuustilannetta ja tuottaa tukipalveluja operatiivisissa pelastustehtävissä toimiville

25 Kunnanhallitus pelastustoimen johtajille ja mahdollisesti häiriötilanteissa kuntien perustamille johtokeskukselle. Edellä oleva ratkaisu ei todennäköisesti muuta todellista sairaankuljetukseen ja tai pelastustoimeen liittyvää käytäntöä maakunnan reuna-alueilla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

26 Kunnanhallitus Tontin ja autokatosten ostaminen Rautalammin Rakennus Oy:ltä Kh 172 Liite 6 Kunnanjohtajan esitys: Rautalammin Rakennus Oy on tarjonnut myytäväksi kahta autokatosta As Oy Kuusitien 3 tontilla Rautalammilta. Yhtiö pyytää katoksesta 4500 euroa eli yhteensä Lisäksi Rautalammin Rakennus Oy on hallituksen jäsen kautta pyytänyt selvittämään, olisiko kunta kiinnostunut ostamaan Kerkonkoskelta on 6279 m²:n tontin, jossa on rakennusoikeutta paritalolle tai 2:n asunnon rivitalolle. Lisäksi yhtiö selvittää varikon myymistä, jossa oli kylmää tilaa 277 m² ja lämmintä tilaa 80 m² eli yhteensä 357 m² sekä tontti, 6500 m². Liitteenä 6 on yhtiön kirje sekä kartat Kerkonkosken alueelta. Kunta päättää suosittaa, että asunto-osakeyhtiö ostaa Rautalammin Rakennus Oy:ltä kaksi autokatosta As Oy Kuusitie 3 tontilta Rautalammilta asunto-osakeyhtiön nimiin, koska kunta omistaa asunto-osakeyhtiöstä kaksi asuinhuoneistoa. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei autokatoksia osteta. Puheenjohtaja Anneli Jalkanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja puhetta johti tämän asian kohdalla varapuheenjohtaja Sari Hintikka-Varis. Jarmo Hänninen tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta Sari Hintikka-Variksen sijaan.

27 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Risto Niemelän 60-vuotispäivä Kh 173 Hallintojohtajan ehdotus: Kunnanjohtaja Risto Niemelä täyttää 60 vuotta Merkkipäivän johdosta kunnanvirastossa voitaisiin järjestää avoimien ovien päivä joka mahdollistaisi kuntalaisten ja sidosryhmien huomionosoitukset. Kunnanhallitus päättää järjestää avoimien ovien päivän kunnanjohtaja Risto Niemelän merkkipäivän kunniaksi klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 13.4.2015 klo 17.00 18.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 13.4.2015 klo 17.00 18.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 13.4.2015 klo 17.00 18.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 21.1.2013 klo 16.00 17.12. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 21.1.2013 klo 16.00 17.12. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 21.1.2013 klo 16.00 17.12 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pakarilan Hintikka Pöytäkirjan Sivu 10 11 12 13 14 15 16 17

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 27.5.2013 klo 16.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 27.5.2013 klo 16.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.5.2013 klo 16.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 94 95 96 97 98 99 100

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2014 klo 19.00 19.50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 55 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.3.2015 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 11 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot