Hankkeen kohde: Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki (Yhteisbudjetti )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen kohde: Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki (Yhteisbudjetti 30 000 )"

Transkriptio

1 1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Hankeyhteenveto I. Lukuvuonna alkaneet hankkeet Hankkeen kohde: Ammattiosaamisen näyttöjen toimeenpanon tuki (Yhteisbudjetti ) Sisältää kaksi osahanketta. 1. Hankkeen nimi: Yhteistyöverkostojen kehittämishanke Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammattiopiston välille Hankkeen tavoitteet: Muodostaa yhteistyöverkostoja Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammattiopiston välille, joka parantaa alojen ja tutkintojen välistä yhteistyötä ja laatia yhteiset käytännöt, toisilta oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadun parantamisen esimerkiksi vertaisoppimisen ja -arvioinnin avulla. Hankkeen aikataulu Hankkeen budjetti Oppilaitoksen osuus on 30 % edellisen lisäksi. Hankkeen hallinnoija on Loimaan ammatti- ja aikuisopisto. Hanke on Oph:n rahoittama. Petri Lähde, vastuuhenkilö Juha Jokinen, Paula Kairinen Kustannuspaikka Tunniste Hankkeen nimi: Uusien ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaisten ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisen edistäminen. Hankkeen tavoitteet: Hankkeen aikataulu Hankkeen budjetti Oppilaitoksen osuus on 30 % edellisen lisäksi. Hankkeen hallinnoija on Loimaan ammatti- ja aikuisopisto. Hanke on Oph:n rahoittama. Kustannuspaikka Tunniste 1251

2 2 Hankkeen kohde: Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt (Yhteisbudjetti ) Sisältää kolme osahanketta 1. Osahankkeen nimi: Palautejärjestelmän kehittäminen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadunvarmistajana Hankkeen tavoite: Hankkeen tavoite on kehittää Loimaan ammatti- ja aikuisopistolle ja Uudenkaupungin ammattiopisto Novidalle yhtenäinen palaute- ja arviointijärjestelmä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadunvarmistajaksi. Järjestelmä antaa välineen työpaikan, oppilaitoksen ja opiskelijan välille saada jatkuvaa tietoa näiden välisen yhteistyön onnistumisesta. Hankkeen budjetti Oppilaitoksen osuus on 30 % tuon lisäksi. Hankkeen aikataulu Hankkeen hallinnoija on Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Hanke on Oph:n rahoittama. Petri Lähde, vastuuhenkilö Hanna Pyhäranta, Olli Laivo, Paula Kairinen, Anna-Reetta Hosike Kustannuspaikka Tunniste 1252/ Osahankkeen nimi: Kansainvälisen työssäoppimisen edistämishanke Loimaan ammatti- ja aikuisopiston sekä Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan yhteistyönä. Hankkeen tavoite: Tätä hanketta käytetään SENTRE-hankkeen yrittäjyysvalmennuksen kustannuksiin ja seminaarien järjestämiseen. Hankkeen budjetti , Oppilaitoksen osuus on 30 % tuon lisäksi. Hankkeen aikataulu Hankkeen hallinnoija on Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Hanke on Oph:n rahoittama. Petri Lähde, vastuuhenkilö Kristiina Nieminen, Kari Valtanen, Minna Strander, Kati Jalo Jari Mäkelä, Suvi Laurikkala, Taneli Silvola Kustannuspaikka Tunniste 1252/2402

3 3 3. Osahankkeen nimi: TOY-työssäoppiminen yrittäjänä Loimaan ammatti- ja aikuisopistossa Hankkeen tavoite: Jatkaen HOPE-hanketta kehitetään oppilaitoksen ja työelämän välisiä suhteita kehittämällä oppijoiden yrittäjyysvalmiuksia ja menetelmiä ammattiosaamisen näyttöjen suorittamiseksi yrittäjämäisesti opintojen aikana. Hankkeen budjetti , Oppilaitoksen osuus on 30 % tuon lisäksi. Hankkeen aikataulu Hankkeen hallinnoija on Loimaan ammatti- ja aikuisopisto. Hanke on Oph:n rahoittama. Tarja Asula, vastuuhenkilö Minna Strander, Tarja Moisio-Rannikko, Mervi Harakka Satu Railo Kustannuspaikka Tunniste 1252/ Hankkeen nimi: Pesti Kii! Hankkeen tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on kehittää ja käynnistää toimintamalli ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi, keskeytyneiden opintojen loppuun saattamiseksi ja ammattiin valmistuvien työllistymisen parantamiseksi. Tavoitteena on luoda jo kehitetyistä toimintamuodoista ehjä kokonaisuus ja varmistaa ohjausprosessin toimivuus sekä luoda uusia keinoja nuorten nopean työllistymisen edistämiseksi. Hankkeen aikataulu: Hankkeen budjetti: Oppilaitoksen osuus 30 % Hankkeen hallinnoija: Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novida. Hanke on ESR:n rahoittama : Merja Koski, vastuuhenkilö Pirita Pirkola, Hannele Taipalus Kustannuspaikka: Tunniste: 1208

4 4 II. Aikaisemmin alkaneet hankkeet Hankkeen nimi: HOPE-yrittäjyyskasvatushanke Tarkoitus: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Tavoitteet: Hanke valmistaa opettajia kohtaamaan tutkinnon perusteiden uudistuksen mukanaan tuomia yrittäjyyteen liittyviä haasteita. Opettajat saavat valmennuksessa työkaluja ja innostavia menetelmiä opiskelijoiden sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden tukemiseen ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Valmennus toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian menetelmin. Yrittäjiä kasvattavan Tiimiakatemian innovatiivisuus ja yhteisöllisten oppimismenetelmien tuottamat tulokset ovat ainutlaatuisia laadultaan, määrältään ja vaikuttavuudeltaan. Tiimiakatemia avaa toimijoille alati laajenevan verkoston yrittäjiä, yrittäjyysvalmentajia sekä alan huippuasiantuntijoita Suomesta ja maailmalta. Tavoitteena on alueellisten yrittäjyyden oppimisympäristöjen luominen oppilaitoksiin ja koulutuskuntayhtymiin. Oppilaitokset haastavat itsensä oman oppimisympäristönsä yritystoiminnan oppimisen käynnistämiseen ja edelleen kehittämiseen. HOPE-hankkeen kaikkien toimien päämäärä on opiskelijoiden yrittäjyysintention nostaminen siten, että heidän yrittäjyysvalmiutensa ovat korkealla opintojen päättyessä Hankkeen aikataulu: Hankkeen budjetti: OPH:n rahoitus 1 M, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston osuus Hankkeen hallinnoija: Länsi- Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Yhteyshenkilöt: Minna Strander, Tarja Moisio-Rannikko Kustannuspaikka Tunniste 1205

5 5 Hankkeen nimi: Laakeri työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa Hankkeen tavoitteet: lisätä ammatillisten oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä Varsinais-Suomen alueella seuraavin keinoin: - Parantaa työssäoppimisen laatua - Kouluttaa työpaikkaohjaajia - Täydennyskouluttaa työpaikkaohjaajia - Kehittää opettajien työelämäosaamista - Yhdenmukaistaa työssäoppimisen käytäntöjä Hankkeen aikataulu Hankkeen budjetti on Loimaan ammatti- ja aikuisopiston osuus on , oma osuus Vakka-Suomen ammatti-instituutti, Novidan osuus on Hankkeen hallinnoija on Turun ammatti-instituutti Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Loimaa Yhdyshenkilö Ella Torikka, Verkkoasiantuntija Petri Hakanen Työelämäjaksojen vastuuhenkilö Tarja Asula Novida Yhdyshenkilö Olli Laivo, Työelämäjaksojen vastuuhenkilö Heikki Vainio/Juha Jokinen Loimaa: Kustannuspaikka Tunniste 1202/

6 6 Hankkeen nimi: MAST-maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa Hankkeen tavoitteet: Toimintalinjan 2 mukaiset eli työllistymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Hankkeen aikataulu: Hankkeen budjetti: , Loimaan ammatti- ja aikuisopiston osuus on , josta oma osuus Novidan osuus on , josta oma osuus on Hankkeen hallinnoija on Turun ammatti-instituutti Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimaa: Yhdyshenkilö Pirkko Suhonen Työntekijät rästipajaohjaajat Tiina Lähteenmäki ja Marianne Hyvönen, teknisen pajan ohjaaja Marko Koivisto, kuraattori Arja-Maija Ojanen Kustannuspaikka Tunniste 1201 Novida: Apulaisrehtori Juha Jokinen

7 7 Hankkeen nimi: Mobiilipaja Tavoitteet: Käytännönläheisellä koulutus- ja ohjaustavalla pyritään etsimään tekniselle alalle motivoituneita kouluttautumattomia nuoria. Kuntien alueelle perustetaan kaksi työtoiminnan ryhmää. Ryhmiin tulevien nuorten teknisiä valmiuksia kehitetään työskentelemällä esim. korjausrakentamiskohteissa sekä hyödyntämällä alueen tarjoamia tutustumisja harjoittelumahdollisuuksia. Ryhmiin osallistujille järjestetään yhteisiä koulutustilaisuuksia elämänhallintaan ja ammatillisten valmiuksien kehittämiseen liittyen. Ennen työtoiminnan aloittamista perehdytään työturvallisuuteen ja käytössä oleviin tieto- ja yhteydenpitovälineisiin ja ohjelmiin Hankkeen aikataulu: Hankkeen budjetti: , josta ESR ja kunnat Hankkeen hallinnoija Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Rahoitus Euroopan sosiaalirahasto ja alueen kunnat (Aura, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki), ei kuntayhtymän omarahoitusosuutta Yhteyshenkilö Vastuuhenkilö Muut toimijat Pirkko Suhonen Risto Sinervo pajaohjaaja Esa Mäki Kustannuspaikka Tunniste 1203 Hankkeen nimi: Varsinais-Suomen OpinOvi Tavoitteet: Aikuiskoulutuksen yhteistyöverkosto, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja Varsinais-Suomen alueella Hankkeen aikataulu: Hankkeen budjetti: , omavastuu 17 % Hankkeen hallinnoija: Turun aikuiskoulutuskeskus Hankkeen rahoitus: ESR ja ELY-keskus Yhteyshenkilö: Jarkko Kantola Kustannuspaikka Tunniste 1701

8 8 Hankkeen nimi: Aikohako Varsinais-Suomen aikuiskoulutuksen tiedonhakujärjestelmä Tavoitteet: Tietojärjestelmä, joka automaattisesti kerää koulutuksen järjestäjien internet-sivustoilta aikuiskoulutusta koskevat tiedot ja esittää ne tietokantapohjaisen portaalin kautta asiakkaan ymmärtämässä muodossa. Aikataulu (Loimaa alkaen) Budjetti: , Loimaan ammatti- ja aikuisopiston osuus on , josta oma osuus Hankkeen hallinnoija Raision seudun koulutuskuntayhtymä Rahoitus Varsinais-Suomen Ely-keskus Vastuuhenkilö Jarkko Kantola Kustannuspaikka Tunniste 1702 III. Kansainvälisyyshankkeita Hankkeen nimi: Work Placement Network for Students in Business and Administration New Way, BA-NET Tarkoitus: Opiskelijaliikkuvuus Tavoitteet: BA-NET - New Way -hankkeen tavoitteena on parantaa toisen asteen liiketalouden alan opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta tarjoamalla työssäoppimisen yhteyteen mahdollisuutta suorittaa siitä osa ulkomailla hankkeen vakiintuneen eurooppalaisen työssäoppimisverkon avulla, pyrkien samalla laadullisesti kehittämään verkostoa. Opiskelija pystyy myös kehittämään kielitaitoaan ja toimintavarmuuttaan toimiessaan monikulttuurisessa maailmassa. Hankkeessa 36 opiskelijaa suorittaa työssäoppimista ulkomailla ja 2 opettajaa tekee ohjauskäynnin. Hankkeen budjetti Liikkuvuusavustus 42230, valmennus 3700, hallinto 1850, avustus opiskelijaa/opettajaa kohden vaihtelee maittain ja keston mukaan. Oppilaitoksella ei ole omarahoitusosuutta. Hankkeen aikataulu Hankkeen rahoittaja Hankkeen hallinnoija Yhteyshenkilö: EU:n LLP-ohjelma Leonardo da Vinci Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Aino Suominen Yhteistyökumppanit: Kainuun maakunta-kuntayhtymä/ Kainuun ammattiopisto liikelaitos, Iniciativas de Proyectos de Formación (I.P.F.) Malaga, Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie Puola, Foyle Language School Ltd Northern Ireland UK, Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau SACH- SEN-ANHALT Saksa. Kustannuspaikka alan kv-kust.paikka Tunniste 2102 ( )/3005

9 9 Hankkeen nimi: Taito ja yrittäjyys oman yrittäjyyden pohdintaa kansainvälisen työssäoppimisjakson avulla, SENTRE Tarkoitus: Opiskelijaliikkuvuus Tavoitteet: SENTRE on kaksivuotinen Leonardo da Vinci liikkuvuushanke, jossa 16 opiskelijaa eri aloilta suorittaa neljän viikon työssäoppimisjakson ja ammattiosaamisen näytön ulkomailla. Hankkeeseen kuuluu yksi viikko yrittäjyys- kieli- ja kulttuurivalmennusta ennen työssäoppimisjaksoa sekä paluuvalmennus. Kahdeksan työssäoppimisen ohjaavaa opettajaa lähtee jakson lopulla työpaikkoihin ohjaamaan, vastaanottamaan ja arvioimaan ammattiosaamisen näyttöjä. Tavoitteena on tarjota maaseutuympäristössä kasvaneille henkilöille mahdollisuus tutustua kansainväliseen työelämään ja yrittäjyyteen. Opiskelija saa kokemusta työelämästä, solmii kontakteja yrityksiin, voi pohtia mahdollista omaa yrittäjyyttään oppimistehtävien avulla sekä saa kansainvälisiä yhteyksiä. Hän parantaa kielitaitoaan ja oppii selviytymään vieraalla kielellä niin työssään kuin vapaa-ajallaan. Loimaan ammatti- ja aikuisopisto saa tietoa ammatillisista koulutusjärjestelmistä, jotka poikkeavat suomalaisesta, sekä eri maiden työelämän käytänteistä ja työkulttuurista. Tavoitteena on kehittää oppilaitoskohtaista opetussuunnitelmaa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen osalta. Tuloksena on yrittäjyysvalmennuksen materiaalia: oppimistehtäviä, jotka käyvät myös kotimaisen työssäoppimisen yhteyteen. Opiskelijat tekevät Power Point -esityksiä oppimistehtävistä. Ne puretaan hankkeen lopussa järjestettävässä seminaarissa, jossa opiskelijat kertovat kokemuksistaan ja jossa esitellään osuuskuntaideaa. Hankkeessa kylvetään opiskelijoiden ajatuksiin yrittäjyyden siemen. Hankkeen budjetti liikkuvuusavustus 17720, valmennus 1600, hallinto 2560, avustus opiskelijaa/opettajaa kohden vaihtelee maittain. Oppilaitoksella ei ole omarahoitusosuutta. Hankeen aikataulu Hankkeen rahoittaja Hankkeen hallinnoija Yhteyshenkilö EU:n LLP-ohjelma Leonardo da Vinci Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Kristiina Nieminen Yhteistyökumppanit: Tallinna Teeninduskool Eesti, Eelk Pilistvere Andrease kogudus Eesti, Landesberufsschule Pinkafeld Itävalta. Kustannuspaikka alan kv-.kust.paikka Tunniste 2102 ( )/3004

10 10 Hankkeen nimi: Teachers Working Abroad 2, TWA2 Tarkoitus: Asiantuntijaliikkuvuus Tavoitteet: Hankkeen kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomen alueen seitsemän ammatillisen toisen asteen oppilaitoksen opettajat. Hanke on jatkoa Teachers Working Abroad hankkeelle. Tässä hankkeessa on mukana olevista oppilaitoksista opetusaloja, jotka eivät olleet mukana aikaisemmassa hankkeessa. Kaikki verkoston oppilaitokset eivät kuitenkaan osallistu tähän jatkohankkeeseen. Tarkoituksena on taata työelämään tutustumisjakso ulkomailla useampien alojen opettajille. Mukana olevilla aloilla on ollut kansainvälistä yhteistyötä pitkään ja näiden alojen opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kansainväliseen työssäoppimisjaksoille. Opettajat toimivat sekä oman erikoisalansa opettajina että työssäoppimisen ohjaajina oman alansa opiskelijoille. Loimaan ammatti- ja aikuisopistosta kolme opettajaa osallistuu työelämäjaksolle kansainvälisessä oppimisympäristössä. Hankkeen budjetti Koko hankkeen liikkuvuusavustus , valmennus 1 690, hallinto 6 900, avustus opettajaa kohden vaihtelee maittain Hankkeen aikataulu Hankkeen rahoittaja Hankkeen hallinnoija Toimijat Loimaalla EU:n LLP-ohjelma Leonardo da Vinci Turun ammatti-instituutti Yhteyshenkilö Kristiina Nieminen Yhteistyökumppanit: Salon Seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto, Kaarinan sosiaalija terveysalan oppilaitos, Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos, Centro de Formación Profesional Instituto Villaverde Madrid, Istituto Tecnico per Aattavita Sociali Galileo Galilei Jesi, Marche Italia, Belfast Metropolitan College (BMC) Belfast Pohjois-Irlanti, Landesberufsschule Pinkafeld LBS Pinkafeld Itävalta, Naturbruksgymnasiet Sötåsen Töreboda Ruotsi, Pestalozzi-Fröbel-Haus Berliini Saksa, Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau Halle (Saale) Saksa, EELK PILISTVERE Andrease kogudus Eesti, Iniciativas de Proyectos de Formación Malaga, Myerscough College Preston Englanti, Regional Opleidningen Centrum, Tilburg Tilburg Alankomaat, Paseo das Pontes A Coruña Espanja. Kustannuspaikka alan kv-kust.paikka Tunniste /3001

Valmennettuna maailmalle:

Valmennettuna maailmalle: Valmennettuna maailmalle: Ulkomaan työssäoppimisjakson valmennus Valmennettuna maailmalle: Ulkomaan työssäoppimisjakson valmennus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2009 Kansikuva:

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI

2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 31.12.2013 tiimi 19.2.2014 Johtoryhmä 7.3.2014 Hallitus 27.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS VUODEN 2013 PROJEKTITOIMINTAAN... 3 1.1 toiminnan... 5 2. TULOSALUEIDEN

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS

VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa Oppaat ja käsikirjat 2010:10 Oppaat ja käsikirjat 2010:10 VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen

Lisätiedot

Yrittäjyyttä Euroopan sosiaali rahaston tuella

Yrittäjyyttä Euroopan sosiaali rahaston tuella RAPORTTEJA 61 2012 Yrittäjyyttä Euroopan sosiaali rahaston tuella Yrittäjyyskasvatus hankkeet Kaakkois-Suomessa ohjelmakaudella 2007 2013 EIJA KARHATSU TEEMU RÄIHÄ Yrittäjyyttä Euroopan sosiaalirahaston

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA 1 TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA -verkostohankkeen koordinaatiosuunnitelma Hankkeen vastuullinen toimija: Koulutuskeskus Salpaus Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti Yhteyshenkilö: Koulutusjohtaja

Lisätiedot

Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille

Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille Opetushallitus 2002 Oppaan valmistelutyöryhmä: Timo Määttä, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Saara Kotamäki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf)

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12 ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Ville Krannila Kaisa Aho,

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Hakuryhmä Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt W.O.R.K.-työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteisöllinen kehittäminen Länsirannikon koulutus Oy, WinNova

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MAST i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MASTiaisia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä Toimitus: Matti Mäkelä, Jaana Kilpinen, Anu Parantainen ja Mika Salonen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10313 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

VERTAISARVIOINTI OPETUSHALLINNON JA CIMON AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEISSA

VERTAISARVIOINTI OPETUSHALLINNON JA CIMON AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISHANKKEISSA Sivu 1 / 15 Vertaisarviointifoorumin ehdotus laadukkaan vertaisarvioinnin toteuttamiseksi kehittämishankkeissa/ Mari Räkköläinen ja Erja Kotimäki (ehdotuksen kirjoittajat) 8.12.2011 VERTAISARVIOINTI OPETUSHALLINNON

Lisätiedot

YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN. Oy Porvoo International College Ab

YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN. Oy Porvoo International College Ab YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN Oy Porvoo International College Ab Toimintakertomus 2012 1 Yhdistämisestä yhdistymiseen Vuosi 2012 on ollut oppilaitokselle historiallinen. Päätökset vuodelta 2008 realisoituivat.

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

FINECVET 2 - PROJEKTI OPINTOSUORITUSTEN SIIRTOJÄRJESTELMÄN (ECVET) SOVELLUS SUOMESSA LOPPURAPORTTI

FINECVET 2 - PROJEKTI OPINTOSUORITUSTEN SIIRTOJÄRJESTELMÄN (ECVET) SOVELLUS SUOMESSA LOPPURAPORTTI FINECVET 2 - PROJEKTI OPINTOSUORITUSTEN SIIRTOJÄRJESTELMÄN (ECVET) SOVELLUS SUOMESSA LOPPURAPORTTI 2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 3 1 PROJEKTIN TAUSTAA 5 Mikä on ECVET 5 Mikä on EQF

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS MONISTE 3/2008 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN JA OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS TAUSTASELVITYS Kirsti Stenvall Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3543-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3544-0

Lisätiedot

Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003

Moniste 5/2004. SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003 Moniste 5/2004 SELVITYS VALTION TUEN VAIKUTUKSESTA AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMISEEN Hanketoiminta vuosina 2000 2003 Kirjoittajat: Terttu Virtanen ja Laura Jauhola Opetushallitus 2004

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 Päivitetty kevään 2011 koontiraportin pohjalta (Eskola & Pursiainen) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toimintamalleja

Työssäoppimisen toimintamalleja Tarja Frisk Anne Teittinen Työssäoppimisen toimintamalleja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot