LAUSUNTO LAUSUNTO JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONNOKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO 1.10.2012 LAUSUNTO JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONNOKSESTA"

Transkriptio

1 LAUSUNTO Joensuun kaupu!!~! TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS LAUSUNTO JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONNOKSESTA Osayleiskaavan tekemiselle asetetut yleiset tavoitteet toteutuvat kaavaluonnoksessa. Osayleiskaavassa on käsitelty kaikki tarvittavat osa-alueet tulevaisuuden asemakaavojen ajantasaistamista varten. Liikennesuunnitelma perustuu kehäratkaisuun. Tämä mahdollistaa alempiasteisen katuverkon palvelutason säilymisen hyvänä. Joukkoliikenteen keskittäminen Koskikadulle parantaa myös palvelutasoa ja selkiyttää vaihotpysäkkijärjestelyitä. Jalankulku ja pyöräilypainotteiset alueet keskustassa sijoittuvat luontevasti keskustan liikennekehän sisäpuolelle. Yhteisen tilan käyttö kävelykadun jatkeena on hyvä ratkaisu. Menettelyllä katutilat saadaan vaihettumaan ja luontevasti muuttumaan kävelystä ajoneuvoliiken teelle. Pyöräilyn osalta kaavaluonnos vastaa osittain niihin haasteisiin, joita keskustan katuverkko pyöräilylie asettaa. Torikadulle ohjautuvan pyöräilyliikenteen siirtäminen Kauppa- ja Rantakadulle tulee olemaan ongelmallista. Torikadun varressa on sekä virastoja että kauppaliikkeitä. Niiden keskeisen sijainnin ja lyhyiden välimatkojen takia pyöräily Torikadulla on houkutteleva vaihtoehto verrattuna siirtymiseen viereisiile kaduille. Joen rannan kevyenliikenteenväylä on lisäksi houkuttelevampi vaihtoehto kuin Rantakatu. Rantakadun sijaan toimenpiteet tulisi keskittää Torikadulle. Torikadun pysäköintilaitokset eivät ole este pyöräilyolosuhteiden parantamiselle. Torikadun kadunvarsipysäköinnin poistamista ja korvaamista pyöräilykaistoilla tulisi edelleen harkita. Koulukadun osalta esitetty keskikaistamalli parantaa nyky tilannetta, jos jalankulu ja pyöräily voidaan erottaa. Keskikaista vie kuitenkin tilaa molemminpuoliselta 2+2 metriseltä jalkakäytävä pyörätie ratkaisulta. Pysäköinnin osalta kadunvarsipysäköinnin vähentäminen aivan ydinkeskustassa tulisi olla yleisenä tavoitteena. Meluselvitys antaa hyvän pohjan tuleville asemakaavoille kun pohditaan millaisin keinoin liikennemelun haittoja voitaisiin keskusta-alueen asuinkiinteistöillä vähentää. Meluselvityksessä ei nykytilanteen osalta ole huomioitu Itä- ja Länsisillan liikennettä. Kokonaistarkastelussa tällä on merkitystä vanhan postin korttelin täydennysrakentamisen kannalta ja melutilanteen arvioinnin osalta tulevassa tilanteessa siltojen lähialueella. Tällä on merkitystä myös tapahtumamelun kannalta kun arvioidaan ns. normaalitilanteen taustamelua ilo saaren ja Sirkkalan alueella. Puistojen ja lähivirkistysalueiden osalta osayleiskaava mahdollistaa eri alueiden kehittämisen toiminnalliseen suuntaan. Ilosaaren luo-merkintä on merkittävä avaus myös luonnon monimuotoisuuden huomioimisen kannalta muuten tiiviisti rakennetussa ympäristössä. TEKNINEN VIRASTO YMPÄRISTÖNSUOTELU Ympiiristönsuojelupäiillikkö puh. (013) , Muuntrunontie JO;:IlSUU puh. (013)

2 Joensuun kaupu!!~! Kaikkiaan osayleiskaava huomioi olemassa olevan luonnonympäristön siinä laajuudessa kuin se keskusta-alueella on mahdollista. Sokoksen 1968 rakennetun tavaratalon, ei ole katsottu olevan rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti, niin arvokas että se olisi kaavalla suojeltu. Samoin kaupunkikuvallinen poikkeavuus yhtenäisestä räystäslinjasta on katsottu, ei toivottavaksi. Näiltä osin näkemykset voisivat olla myös toisenlaisia, kuten esimerkiksi keskustelu Jokelan rakennuksen suojelusta on osoittanut. Täydennysrakentamisen osalta kaava antaa jatkotyölle hyvän pohjan. Vaihtoehtotarkastelussa on kattavasti etsitty vaihtoehtoja lisärakentamiselle. ympäristönsuoj elupäällikkö Jari Leinonen TEKNINEN VIRASTO YMPÄRISTÖNSUOlELU Ympiirislönsllojelllp,iiillikkö puh. (013) : , J\.!uuntrunonlie Joensuu puh. (013) J J

3 LAUSUNTO I JV TEKNINEN ViRASTO _'~ ~ 1!~<~.avc_ ~ j _Lt.... r9&_. _l1.. J ' ''' - f~ S-"ClP... ".i;,..., \,_ 20 I &J9-U C1 / t 0... _.. _-._ Katarina Surakka Kaavoitus JOENSUUN KESKUSTAN OSA YLEISKAAVA Joensuun Vedellä ei ole huomautettavaa kaavahankkeen ehdotusvaiheen aineistoon. ~~ johtaja Osoite Puhelin Telefax Joensuun Vesi PL 148,80101 Joensuu (Muuntamontie 5) (013) (013) Kuhasalon jv-puhdistamo Puhdistamontie 2 (013) (013) Ly Fi Laskutusosoite: Joensuun Vesi Rahatoimisto PL Joensuu

4 - Maankäyttö ja ympäristö / Mika Penttilä Joensuun kaupunki Tekninen virasto, kaavoitus Muuntamontie JOENSUU LAUSUNTO (1) " -TEKNINEI~ VIRÄSTO.. -. t :.K..:.:a::.::a~vo.itu~-.-- j Saap. i l;,;,0! 1'2..11 I '3.\0.20 \2.. 2.Jlt:1/\o. L.. _. I Lausuntopyyntö Joensuun keskustan osayleiskaava, ehdotus Kiitämme lausuntopyynnöstänne ja lausumme seuraavaa: Fingrid on antanut lausunnot kaavan edellistä vaiheista ja Yleiskaava-alueella ei ole Fingridin voimajohtoja tai muita toimintoja, joten Fingridillä ei ole lausuttavaa ehdotuksen ratkaisusta. Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 tarkoittamia voimajohtoja. Muiden kuin Fingridin omistamien voimajohtojen osalta tulee pyytää lausunto kyseisten voimajohtojen omistajilta. Kaavoitusasioita Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh Pyydämme lähettämään yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja lausunnolle osoitteella Fingrid Oyj, Ympäristö, PL 530, HELSINKI. Ystävällisin terveisin FINGRID OYJ Verkkopalvelu/Maankäyttö ja ympäristö ~ projektipäällikkö Fingrid Oyj Katuosoite Arkadiankatu 23 B Helsinki Postiosoite PL Helsinki Puhelin Faksi V tunnus ALV rek.

5 L.ahettäjä : Lähetetty: 3. lokakuuta :58 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Kopio: Varpiola Matti; Karvinen Marko; Hiltunen Kari; Huuskonen Susanna Aihe: Keskustan osayleiskaava Uitteet: 3870_001.pdf Tervehdys I Qheisena lähetän lausuntomme Keskustan osayleiskaavasta. Olemme antaneet Keskustan osayleiskaava-alueen asemakaavoista kaukolämpöä koskevat lausuntomme Niissä tarjoamme kaukolämpöä alueen lämmitysmuodoksi.. Fortum tuottaa lämmön Joensuussa biopolttoaineella ja tulemme jatkossakin tarjoamaan Keskustan osayleiskaava-alueelle lämmitysmuodoksi paikallisilla polttoaineilla tuotettua kaukolämpöä. Terv.timo aho

6 Joensuun kaupunki ~, JOENSUUN liikuntatoimi TEI<Nn'!:::N \llhasto Ka8VC!tu~ s(np:--, i;:".)! \Q...l/. Dl, 2D l ~c7lj 0) / to ----_.. ~----- LAUSUNTO Keskustan osayleiskaavaehdotus Joensuun liikuntatoimi on antanut 3, päivätyn lausunnon keskustan osayleiskaavaluonnoksesta, Tuossa lausunnossa todetaan, että osayleiskaavan suunnittelussa tulisi huomioida mm, seuraavat liikuntatoimen näkökulmasta merkittävät asiat: kauppatorin hyödyntäminen urheilutapahtumien areenana, pääpyöräilyreittien yhteys liikuntalautakunnan hyväksymään (LIIKLK ) runkoreittiajatukseen, Koivuniemen alueen liikuntamahdollisuuksien kehittäminen Qähiliikuntapaikka, frisbeegolfrata, hiihtoladut) sekä Linnunlahden uimarannan alueen liikuntakäytön mahdollistaminen (yleinen uimaranta, beachvolley, talvisin hiihtoladut sekä jäälatujen lähtöpaikka). Ilosaaren osalta liikuntatoimi on antanut erillisen, päivätyn, lausuntonsa Ilosaaren asemakaavan muutoksen yhteydessä. Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotukseen Joensuun liikuntatoimella ei ole lisättävää, vaan ehdotukseen pätevät edellä viitatut, liikuntatoimen aiemmin antamat lausunnot. Joensuu Timo Heinonen Liikuntajohtaja

7 lähettäjä: Puumalainen Janna lähetetty: 1. lokakuuta :35 Vastaanottaja:Kaavoitus JOE Aihe: VS: LAUSUNTOPVYNTÖ KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Tervehdys, Kulttuuri- ja nuorisotoimen osalta osayleiskaavan ehdotukseen ei ole huomautettavaa tai tarvetta lisälausunnolle. Toimialan kannaltamme oleelliset ja aiemmin lausutut asiat on ehdotuksessa huomioitu hyvin. Terveisin, Janna Puumalainen Janna Puumalainen Kulttuurijohtaja Joensuun kaupunki Pl Joensuu

8 TEKNiNEN VIR/->.STO Lähettäjä: Karhu Tapani Lähetetty: 7. syyskuuta :35 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Aihe: keskustan osayleiskaava PUHAS Oy:llä ei huomautettavaa Tapani Karhu/Puhas Oy

9 lähettäjä: Ahtiainen An,na-Kaisa Lähetetty: S. lokakuuta 2012 Vastaanottaja:Kaavoitus JOE Kopio: Hublin Patrick; Asikainen Pertti; Takalammi Simo; Inkinen Petri; Li ikamaa Heimo Aihe: lausunto, Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotus Joensuun kaupunki, tekninen virasto TEKNINEN VIRASTO Kaavoitus Saap. O~O \'<\ \ " - -"Ol, 2oi'Z Q.l\q 1\ Cl Viite: lausuntopyyntö , Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotus LAUSUNTO (POS ElY diaarinro 2306!2010!POS!6j Joensuun kaupunki on pyytänyt Pohjois-Savon ElY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueen lausuntoa Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta. Suunnittelualue käsittää Joensuun ruutukaavakeskustan sekä Hasaniemen alueen. Kaava-aineistossa on kattavasti tarkasteltu kaavan liikenteellisiä vaikutuksia. Kaava-alueelle ei kuitenkaan rajaudu maanteitä ja liikenteen osalta niin vaikutukset kuin tarkastelut kohdistuvat katuverkkoon. Pohjois-Savon El V-keskuksen liikenne ja infrastruktuurivastuualueella ei näin ollen ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. Terveisin Anna-Kaisa Ahtiainen Anna-Kaisa Ahtlainen, liikennejärjestelmäasiantuntija Pohjois-Savon elinkeino-, li ikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri -vastuua lue PohjOis-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ElV-keskus) Pl1117, KIrkkokatu 1, KUOPIO

10 Joensuun kaupu!!~! Joensuun kaupunki Tekninen virasto/kaavoitus Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen LAUSUNTO Sivu 1/5 TEKNiT\lEI'-J VI1-1AS-ro Kaavoitus Saap. umo \IQJ \ l~ 1 '2--' \~ 10 TILAKESKUKSEN LAUSUNTO KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Joensuun Tilakeskus -liikelaitos lausuu keskustan osayleiskaavaehdotuksesta seuraavaa. Tullikamari (Rantakatu 2b), ID: 4 Rakennus tullee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennukseen on ollut vaikea löytää käyttäjiä rakennuksen toiminnallisista puutteista johtuen. Mikäli nykyiset käyttäjät luopuvat tiloista, jouduttanee tiloihin tekemään suuria muutostöitä (käyttötarkoituksen muutos toimistotilaksi), jotta rakennukseen saadaan käyttäjät. Muutostyöt ulottuisivat todennäköisesti myös ullakkotiloihin. Tilakeskus näkee suojelun mahdollisena, mikäli rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt sekä pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Mikäli rakennuksen suojelumääräykset asetetaan liian tiukaksi, on vaara että rakennuksen käyttömahdollisuudet vähenevät, jolloin rakennuksesta tulee taloudellinen rasite omistajalleen. Joensuun taidemuseo (Kirkkokatu 23), ID: 11 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa ja taidemuseona. Tilakeskus näkee suojelun mahdollisena, mikäli rakennuksen sisäpuoliset muutos työt sekä pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Tontilla on merkittävä käyttämätön rakennusoikeus. Mikäli taidemuseon korttelista muodostuu tulevaisuudessa kaupungin museo- ja näyttelytoiminnan keskittymä, tulisi mahdollisen lisärakennuksen pystyä liittymään taidemuseon rakennukseen, jotta toiminnallinen synergiaetu saavutetaan. Mikäli rakennuksen suojelumääräykset asetetaan liian tiukaksi, on vaara että rakennuksen käyttö mahdollisuudet vähenevät, jolloin rakennuksesta tulee taloudellinen rasite omistajalleen. Taidekeskus Ahjo (Koskikatu 6), ID: 44 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa osana, joko museotoimintaa tai nykyisessä käytössä näyttely- ja toimistotilana. Mikäli taidemuseon korttelista muodostuu tulevaisuudessa kaupungin museo- ja näyttelytoiminnan keskittymä, joudutaan siinä vaiheessa TILAKESKUS Yliopistokotll J oensllu... fabi (013)

11 Sivu 2/5 Joensuun kaupun~i "",,~nc.' selvittämään rakennuksen käyttötarkoitus mahdollisesti osana kaupungin omaa museo- ja taidetoimintaa. Tilakeskus näkee suojelun mahdollisena, mikäli edellä esitetyin perustein rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt sekä mahdolliset pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Entinen Lyseon vahtimestarin asunto (Koskikatu 6), ID: 45 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennuksessa on tällä hetkellä kaupungin puistotyöntekijöiden ja paikallisbussien kuljettajien taukotiloja sekä taiteilijatiloja. Mikäli taidemuseon korttelista muodostuu tulevaisuudessa kaupungin museo- ja näyttelytoiminnan keskittymä, joudutaan siinä vaiheessa selvittämään rakennuksen käyttötarkoitus mahdollisesti osana museo- ja taidetoimin taa. Tilakeskus näkee suojelun mahdollisena, mikäli edellä esitetystä johtuen rakennuksen sisäpuoliset muutos työt sekä mahdolliset pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Hubbard & Co:n talo (Rantakatu 9), ID: 47 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennus on kohtuullisessa kunnossa ja on osa korttelin 48 kunnostettua kokonaisuutta. Tilakeskuksella ei ole periaatteessa rakennuksen suojelua vastaan, mikäli mahdollisista käyttö tarkoituksen muutoksista johtuvat rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt sekä pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Johnssonin talo (Rantakatu 11), ID: 48 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennus on kohtuullisessa kunnossa ja on osa korttelin 48 kunnostettua kokonaisuutta. Tilakeskuksella ei ole periaatteessa rakennuksen suojelua vastaan, mikäli mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista johtuvat rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt sekä pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Suvantokatu 3, ID: 68 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennus on kohtuullisessa kunnossa. Rakennuksen välittömässä läheisyydessä oleva Nuorisoverstaan tila tullaan purkamaan, joka osaltaan mahdollistaa kiinteistön jatkokehittämisen, mikä voi merkitä joko laajennusta tai kokonaan erillistä uudisrakennusta. Tilakeskuksella ei ole periaatteessa rakennuksen suojelua vastaan, koska se kuuluu osana korttelin 48 osoitteissa Rantakatu 9 ja 11 olevien rakennusten kokonaisuutta. Rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt, pienet muutostyöt julkisivuun tulisi sallia mahdollisissa käyttötarkoituksen muutostilanteissa TILAKESKUS Yliopisrohtu 6 80 JOO Joensuu f.ksi (013)

12 Sivu 3/5 Joensuun kaupun~i """lns.i Torikatu 10 päärakennus, ID: 69 Huolimatta siitä, että rakennus kuuluu korttelin 48 kokonaisuuteen, esittää tilakeskus taloudellisiin näkökohtiin ja rakennuksen huonoon henkilöturvallisuuteen vedoten, että rakennus puretaan sen huonokuntoisuuden vuoksi. Rakennuksen kunnostamisen on arvioitu maksavan noin 1 milj. euroa (ilman tarvittavia toiminnallisia muutoksia ja pihatöitä), joten sen kunnostaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Mikäli rakennus halutaan suojella, tulee rakennuksesta tilakeskukselle merkittävä taloudellinen rasite ja liiketaloudellisesti ajatellen taloudellisesti kannattamaton investointi. Tilakeskus esittää rakennuksen suojelun sijaan kortteliin sen miljööseen sopivaa täydennysrakentamismahdollisuutta. Suojelutapauksessa Joensuun kaupungin on huolehdittava, että siitä ei tule taloudellista rasitetta ja että se ei vaikuta tilakeskuksen muihin tärkeisiin esim. koulu- ja päiväkoti-investointeihin. Torikatu 12, ID: 67 Huolimatta siitä, että rakennus kuuluu korttelin 48 kokonaisuuteen esittää tilakeskus taloudellisiin näkökohtiin ja rakennuksen huonoon henkilöturvallisuuteen vedoten, että rakennus puretaan sen huonokuntoisuuden vuoksi. Rakennuksen kunnostamisen on arvioitu maksavan noin 1 milj. euroa (ilman tarvittavia toiminnallisia muutoksia ja pihatöitä), joten sen kunnostaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Mikäli rakennus halutaan suojella, tulee rakennuksesta tilakeskukselle merkittävä taloudellinen rasite ja liiketaloudellisesti ajatellen taloudellisesti kannattamaton investointi. Tilakeskus esittää rakennuksen suojelun sijaan kortteliin sen miljööseen sopivaa täydennysrakentamismahdollisuutta. Suojelutapauksessa Joensuun kaupungin on huolehdittava, että siitä ei tule taloudellista rasitetta ja että se ei vaikuta tilakeskuksen muihin tärkeisiin esim. koulu- ja päiväkoti-investointeihin. Ruplan talo (Sepänkatu 42), ID: 59 Rakennuksen julkisivu ja piha on peruskorjattu pari vuotta sitten. Sisäpuolelle peruskorjausta ei ole ulotettu. Rakennus on vajaakäytössä ja tilakeskus on valmis myymään kiinteistön nykyisten käyttäjien luovuttua siitä. Mahdollinen suojelu voi vaikuttaa negatiivisesti rakennuksen myyntiin ja mahdollisen uuden omistajan mahdollisuuksiin tehdä rakennuksessa toiminnan kannalta välttämättömiä muutostöitä. TILAKESKUS Yliopistobtll 6 80 I on J oensllu fgksi (013)

13 Sivu 4/5 Joensuun kaupun~i,,"~ns.i Entinen kauppaoppilaitos (Rantakatu 31), ID: 60 Rakennuksen säilyminen kaupungin omistuksessa ja nykyisessä käyttötarkoituksessaan on vielä avoin. Mikäli toiminta rakennuksessa jatkuu nykyisellään, on rakennuksen peruskorjaus ajankohtainen noin vuonna Toiminnan jatkuessa nykyisellään joudutaan peruskorjauksen yhteydessä tekemään merkittäviä toiminnallisia muutoksia, niin rakennuksen sisäpuolelle kuin julkisivuun, myös rakennuksen laajentaminen tulee kysymykseen. Rakennus soveltuu huonosti muihin käyttötarkoituksiin, mikä voi vaikuttaa kiinteistön ostohalukkuuteen myyntitilanteessa ja täten siitä voi tulla omistajalleen merkittävä taloudellinen rasite. Tätä johtuen tilakeskus ei kannata rakennuksen suojelua. Yläsatamakatu 28, ID: 73 Rakennus on sosiaali- ja terveys toimen käytössä. Keskusteluissa on ollut, että tontilla oleva Soten käytössä oleva pienkerrostalo siirtyisi Joensuun Kodeille, joka peruskorjaisi ja laajentaisi sitä kehitysvammaisia palvelevia toimintoja varten. Mikäli tontilla olevaa puurakennusta ei liitetä osaksi tätä toimintaa ja Sosiaalija terveys toimi luopuu rakennuksesta, tulee tällöin mietittäväksi rakennuksen erottaminen omaksi kiinteistökseen ja myynti. Tilakeskus ei sinänsä vastusta suojelua, kunhan suojelumääräykset eivät rajoita rakennuksen toiminnallisia muutoksia (esim. asuinkäyttö). Suojelumääräykset eivät saa muodostua liian rajoittaviksi, jotta toiminnallisten muutosten tekeminen olisi tulevaisuudessa mahdotonta ja kiinteistön mahdollinen myynti täten vaikeutuisi. Gävlenlinnan päiväkoti (Papinkatu 1), ID: 62 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin päiväkotikäytössä ja tilakeskuksen omistuksessa. Päiväkoti on keskeinen ja Joensuun kaupungin ainoa ruutukaava-alueen päiväkoti, jonka tilatarpeet huomioiden rakennuksen laajentaminen on yksi tulevaisuuden mahdollisuus. Tilakeskuksella ei sinänsä ole rakennuksen suojelua vastaan, kunhan suojelumääräykset sallivat sisäpuoliset muutos työt sekä pienehköt julkisivumuutokset, joilla taataan nykyisen toiminnan jatkumismahdollisuudet tulevaisuudessakin. Rakennuksen laajentaminen päivähoitotarpeen kasvaessa on myös oltava mahdollista. Laajentumisen myötä tarvitaan nykyistä selvästi suurempi tontti. Hasanniementie 1b, ID: 88 Rakennuksessa toimii nykyisin englanninkielinen leikkikoulu. Nykyisen käyttäjän luopuessa rakennuksesta, on todennäköistä, että kohde myydään. Tilakeskus ei sinänsä vastusta suojelua, kunhan suojelumääräykset eivät rajoita rakennuksen toiminnallisia muutoksia (esim. asuinkäyttö). TILAKESKUS Yliopist.:>btu Joensuu f.ksi (013)

14 Sivu 5/5 Joensuun kaupu!l~i Suojelumääräykset eivät saa muodostua liian rajoittaviksi, jotta toiminnallisten muutosten tekeminen olisi tulevaisuudessa mahdotonta ja kiinteistön mahdollinen myynti täten vaikeutuisi. Suojelu tulisin kohdentua rakennus- ja kulttuurihistoriallisen selvityksen mukaisesti ensisijaisesti miljööseen ei niinkään rakennukseen. Entinen tyttökoulu (Rantakatu 30), ID: 7 Tontilla 3 sijaitsevan suojeltavan rakennuksen kaavamerkintä on sr-2. Entisen tyttökoulun (konservatorio) peruskorjauksessa tulee pystyä ottamaan huomioon esteettömyys sekä mahdollisesti ulko-ovien katosrakenteet, joilla on vaikutusta rakennuksen julkisivuihin. Rakennuksen esteettömyyttä ja huoltoliikennettä parantavat toimenpiteet on järkevää toteuttaa rakennuksen sisäpihalla, mitä osaltaan puoltaa vahvistelun asemakaavan mukaisesti tontin 4 huolto- ym. liikenteen järjestäminen muualta kuin tontin 3 kautta. Yhteenveto Yhteenvetona voidaan todeta, että mahdolliset suojelupäätökset eivät saa rajoittaa rakennusten käyttöä, kehittämistä ja mahdollista myyntiä. Rakennusten käyttö mahdollisuudet turvaamalla mahdollistetaan myös rakennusten säilyminen tuleville sukupolville, eikä niistä tule taloudellista rasitetta omistajalleen. Torikatu 10 ja 12 rakennusten osalta taloudellinen rasite on merkittävä, mikäli rakennukset halutaan suojella. Rakennusten säilyttämiseksi on kehitettävä toimintamalli, jolla rakennukset säilyttäminen myös taloudellisesti on mahdollista. Tilakeskus toimiessaan liiketaloudellisin periaattein ei voi ryhtyä taloudellisesti kannattamattomiin investointeihin. Oleellista koko kortteli 48 tulevaisuuden toimintamahdollisuuksille on, että korttelin sisäosiin sallitaan toimintaa tukeva lisärakentaminen. Ruplan talon, Hasanniementie 1b:n ja Entisen kauppaoppilaitoksen osalta taloudellinen rasite voi muodostua merkittäväksi tilanteissa, jossa rakennuksille ei ole osoittaa enää omaa käyttöä ja kohteiden myynti ja sitä kautta tuleva käyttö vaikeutuu suojelustatuksesta johtuen. Joensuun Tilakeskus Tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen TILAKESKUS Yliopistobtu Joensuu f"ksi (013)

15 TE KN I N:'; ~ J v n AS-tO I-_.,,-._""O: ' :C?":-'d u:, 5.:l;:p. r--~ lähettäjä: Väänänen Mauno lähetetty: 5. loka kuuta :49 Vastaanottaja: Surakka Katarina Aihe: Fwd: Vl: VI: LAU SUNTOPYYNTÖ KESKUSTAN OSAYlEISKAAVAN EHDOTUKSESTA -:~.- l Q J l I. \0. 2m':ti&-u" / \0 J Ks. Juhan vastaus, Mauno Väänänen Koulutustoimenjohtaja Joensuu Välitetty viesti: lähettäjä: Hakkarainen Juha Päiväys: 2. lokakuuta ~4~3.~l=9=U=T=C=+i3.=OO=====:. Vastaanottaja: Väänänen Mauno Kopio: Turtiainen Anu -Helena Aihe: Vl: VI : LAUSUNTOPYYNTÖ KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Terve! Välit ettäväksi Katarina Surakalle: Keskustan osayleiskaavan Gävlenlinnan päiväkodin tontin ehdotettu laajennus keskustan osayleiskaavan ehdotuksessa on liian pieni. Tontin koko on esityksessä ainoastaan 3420 neliötä kun tavoite 6-7 osastoisel le päiväkodille olisi vähintään neliötä. lausuntonamme esitämme, että kyseistä tonttia pyrittäisiin laajentamaan myös leveys suunnassa niin paljon kuin mahdollista Pielisjoen suuntaan sekä samalla myös pidentämään tonttia, tavoitteena selkeästi kasvattaa tontin kokoa ja mahdollistamaan selkeä laajennussuunta rakennukselle. Juha

16 Joensuun seudun luonnonystävät ry Kauppakatu Joensuu Joensuun kaupunki Tekninen virasto Lausunto Joensuun keskustan osayleiskaavasta Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotusta. Uusi Joensuun keskusta alueen osayleiskaava tulee olemaan erittäin merkittävä asiakirja kaupungin tulevalle kehitykselle. Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja toimivuus ovat asukkaille ja liike elämälle lähtökohtaisesti tärkeitä, mutta menestyvän kaupungin vetovoimaisuudella on myös entistä enemmän painoarvoa uusien asukkaiden, paluumuuttajien, opiskelijoiden tai liike elämän harkitessa sijoittumistaan. Kaupungin imago syntyy sen maantieteellisistä ominaisuuksista, alueen luonnonympäristöstä sekä rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Olennaista on, miten kaupungin historiaa, luonnon ja rakennetun kulttuuriympäristön suojelua ja hoitoa onnistutaan toteuttamaan ja säilyttämään historialliset kerrostumat aitoina ja hyvin edustettuina, miten vanhaa ja uutta yhdistää. Joensuun kaupungin ruutukaavarakenne on säilynyt poikkeuksellisen selväpiirteisenä ja alkuperäisen suunnitelman mukaisena näihin päiviin asti, joten sen tulisi olla ohjaavana myös osayleiskaavassa. Viheralueet Kaava alueella viheralueita on varsin niukasti. Viheralueiden hoidossa toistamme aiemmin lausumamme eli viheralueiden hoidossa tulisi siirtyä ekologiseen luonnonhoitoon ja antaa sille kaavamerkintä luonnonmukainen viheralue. Tulisi siis erikseen määritellä puisto osan formaalisesti hoidetut osat ja näiden lomiin ja liepeille riittävän laajalti hallitun hoitamattomuuden biodiversiteettisydämiä (kukkaniityt, pensasryteiköt, lahopuustoisiksi kehitettävät metsäkuviot jne). Yleiskaava alueella tällä tavoin kehitettäviä alueita ovat erityisesti Rantapuisto pohjoisosa (kukka ja perhosniittyjä), Ilosaari (Kaluvirran lisäksi myös Pielislinnan puolen rantatörmän linturyteiköt ehdottomasti säilytettävä, eli luo merkintä laajennettava myös sille alueelle!) sekä Hasanniemi (raivattuja ryteikköjä palautettava, kukkaniittyjä perustettava, pökkelömetsän annettava kehittyä). Toteamme, että lepakkokartoitus ei ole ainoa peruste suojelulle, esimerkiksim pesimälinnustoa voidaan saada palaamaan raivaamalla steriloiduille alueille vähin keinoin. Hasaniemen alue on pienialainen vielä suhteellisen hyvin säilynyt viheralue kaupungin keskeisellä paikalla. Tätä aluetta ei tule pilata lisärakentamisella. Joensuun seudun luonnonystävät esittää poistettavaksi Hasaniemen puistoalueelle ehdotetun omakotirakentamisen. Hasaniemen länsiosan ja Linnunlahden uimarannan välinen lehtomainen ja vanhoja puita kasvava alue tulisi jättää luonnontilaan ja siirtää alueella oleva kesäteatteri uudelle paikalle, esim. Laululavan takaiselle nurmikentälle.

17 Yleiskaavan yhtenä tärkeänä tavoitteena tulee olla, ettei puisto ja viheralueille rakenneta. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Rantakadun kiertoliittymät ja Sirkkalan silta, samoin kuin ns. Kanavarannan kerrostalorakentaminen ovat rantapuistoalueen ilmettä uhkaavia ja sitä pirstovia hankkeita. Nämä hankkeet eivät sovellu alueelle, joka kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY), johon erikseen viitataan ohjaavana luettelona myös valtioneuvoston hyväksymissä valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa (VAT). Keskustan yleiskaavassa tulee erikseen huomioida ja ohjeistaa RKY alueet (Rantapuisto ja Kirkkokadun alkseli; Siltakadun liikenteen osalta myös rautatieaseman alue), jotka kylläkin kaavaan on rajattu ja yleisluontoisesti kuvattu rky merkinnän peruste. Mielestämme niiden huomioiminen tulisi kirjata selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin, koska yleiskaavassa 2020 niitä ei ole noteerattu. On vaarana, että RKY alueiden laiminlyönti yleiskaavassa voi johtaa lainvastaiseen tilanteeseen. Nimenomaan Rantapuistovyöhykkeelle sijoittuu ja rajautuu myös paljon Joensuun vanhinta rakennuskulttuuriperinnettä, mikä tulee ehdottomasti säilyttää. Rakennussuojelu Joensuun seudun luonnonystävät pitää tärkeänä, että kaikki kulttuuriympäristöselvityksen ohjausryhmässä määritellyt rakennukset merkitään osayleiskaavassa suojeltaviksi. Nykyinen suojelukohdelista on positiivisesti kehittynye aiemmasta versiosta, jonka suhteen kaava.aineisto oli omitisen ristiriitainen ja vaikeaselkoinen. Arvokkaat miljöökohteet rakennuksineen tulisi säästää raskailta muutoksilta, koska ne ilmentävät parhaimmillaan Joensuun omaleimaisuutta ja kertovat kaupungin arvostavan omaa edeltävien aikojen rakennuskulttuuria ja arkkitehtuuria. Joensuun seudun luonnonystävät toistaa aiemmassa toteamansa vanhojen rakennusten suojelunäkemyksensä, samoin kuin suojelumerkintään liitettävät säilyttämistä helpottavat lisäkorjausrakentamismahdollisuudet. Osassa kaavakohteista rakennustehokkuus on ylimitoitettu ja ohjaa näin vanhan rakennuksen purkamiseen säilyttämisen sijaan. Kortteleiden rakennustehokkuutta olisi arvioitava uudelleen kulttuuri ja rakennushistoriallista selvitystä hyödyntäen. Kaavan vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön ei mielestämme ole tarkasteltu riittävästi. Täydennysrakentamisen vaikutuksia tulisi arvioida uudelleen suhteessa olemassa oleviin ja suojeltaviin rakennuksiin. Liikennesuunnittelu Kaavaehdotuksessa ei ole otettu huomioon Pohjois Karjalan ilmasto ja energiaohjelmaa eikä Joensuun kaupunkiseudun ilmasto ohjelman velvoitteita. Ilmasto ja energiatavoitteet ja sitoumukset tulee olla lähtökohta kaavan liikennesuunnittelussa. Varautumista yksityisautoilun kasvun sijaan, yksityisautoilua tulee rajoittaa keskusta alueella. Sirkkalan silta on ollut suunnitelmissa (ja valmiina piirustuksina?) jo lähes kolmekymmentä vuotta. On onnetonta, että se on nyt otettu uuteen yleiskaavaan, sillä tilanne ja tavoitteet ovat olennaisilta osin muuttuneet. Joensuun kehätie, ja viime vaiheessa jo toisenkin Pekkalan sillan rakentaminen ovat poistaneet sen liikennepaineen, johon Sirkkalan siltaa alunperin kaavailtiin (silloisten kahden sillan

18 liikennepaineen ja läpiajon helpottamiseksi). Sirkkalan siltaa ei myöskään tarvita siinä liikennesuunnitelmassa, jota tässä yleiskaavassa hahmotellaan siten, että keskustan kehää on hahmoteltu autoliikenteen pääväylästöksi, sillä tältä kehältä pääsy toisaalta Koulukatua toisaalta Rantakyläntietä kehätielle ja edelleen Karsikon puolelle sujuu aivan vaivattomasti. Sirkkalan silta voidaan siis poistaa yleiskaavasta. Sen haitan lähialueen asuntokortteleille ja Musiikkiopistolle ovat merkittäviä. Vierastamme erikoista uudiskäsitettä "jalankulu ja pyöräilypainotteinen katu". Ilmeinen vaara on, että tällainen katu edelleen säilyy ensisijaisesti autoliikennekatuna. Pihakatu on tieliikenteen käsite, joka ei sinänsä sekään sovi kaupungin keskusta alueille, joiden autoliikenne kuitenkin suureksi osaksi on läpiajoa pihakadut sopivat lähiöiden umpiperäkaduille hyvin. Kaupunkikeskustassa on perustettava kävelykadut sinne, missä halutaan kävely ja kevyttä liikennettä suosia ja edistää. Siis liikennesuunnitelman tavoitesuunnitelman eufemistinen "yhteinen tila" merkintä tulee muuttaa kävelykatu merkinnäksi. Huoltoliikenne sopii ja toimii toki kävelykaduillakin, kuten tiedetään. Kiertoliittymät eivät nekään sovellu ahtaille ruutukaavan kaduille. Kiertoliittymien rakentaminen syö myös viheralueita. Pysäköintiä tulisi ohjata liikennekehän varsien pysäköintitaloihin. Vastustamme edelleen toriparkkisuunnitelmaa, kuten olemme myös aiemmassa lausunnossamme esittäneet perusteluineen.. Pää ja kokoojakatuja ei tule muuttaa etuajo oikeutetuiksi, koska ne nostavat ajonopeuksia ja vaarantavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden. Esim. Länsikadulla on useita kevyenliikenteen yhtymäkohtia, jotka jo nyt ovat vaarallisia. Nyt esillä oleva liikennesuunnittelu lähtee valitettavasti edelleen yksityisautoilun ehdoin, vaikka Joensuun keskustassa nimenomaan jalankulkua ja pyöräilyä tulisi sujuvoittaa. Suunnittelussa tulisi myös tarkastella uudelleen keskustan pysäköintitilojen mitoitusta, koska alueella on paljon vanhaa väestöä ja opiskelijoita, joille auto ei ole tarpeen. Näin merkittävässä kaavatarkastelussa olisi ollut toivottavaa useampien erilaisten liikenneratkaisumahdollisuuksien esittely ja vaikutusten arviointi eri liikkumismuodoille ja tarvittavaan rakentamiseen.

19 Päiväys Datum Dnro Dnr Pohjois-Karjala POKELY/788/07.01/2010 Joensuun kaupunki Tekninen virasto/kaavoitus Muuntamontie Joensuu Viite / Hänvisning Lausuntopyyntö Asia / Ärende Lausunto Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta Pohjois-Karjalan ELY -keskus on antanut luonnosvaiheen lausuntonsa Joensuun keskustan osayleiskaavasta Liikenne ehdotusvaiheessa Joensuun keskustan liikennesuunnittelussa pääkatuverkon liittymien muutokset kiertoliittymiksi ovat pyöräilyreittien kehittämisen ohella tärkeimpiä toimenpiteitä. Kävelyalueiden laajennukset liittyvät torin ja torinaluspysäköinnin toteuttamiseen sekä osaltaan nyt toteutettavaksi tulevan Yläsatamakadun parantamiseen. Sirkkalan silta katu- ja liittymäjärjestelyineen toteutetaan ennen kuin Suvantosillan leventäminen ja peruskorjaus pyöräteineen on järkevää toteuttaa. Joensuun keskustan liikennesuunnitelma on tehty erityisen hyvin ja ajatuksella kaikilta mahdollisilta suunnilta tarkasteltaessa, joten siitä ei Pohjois- Karjalan ELY -keskuksella ole huomauttamista. Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys on erittäin asiantuntevasti laadittu ja siitä johdetut kaavaratkaisut ovat pääosin oikeita. Luonnosvaiheen suojeltujen rakennusten joukkoon on lisätty kaupunginhallituksen päätöksellä Wanha Jokela (ID 27). Myös ELY -keskus on luonnosvaiheen lausunnossaan vaatinut Jokelan suojelua, joten toteamme sen olevan hyvä asia. Kaupunginhallitus on poistanut ( 148) suojeltavien kohteiden joukosta entisen Lyseon vahtimestarin asunnon (ID 45), joka oli kaavaluonnoksessa suojeltu. ELY -keskus ei voi hyväksyä tätä muutosta. Kaavakartalle kohde on kuitenkin jätetty suojeltavaksi rakennukseksi, joten se sopii ELY - keskukselle. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puh Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Faksi (013) Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu -yksikkö S-posti: PL 69, Joensuu

20 2/3 Kaavaluonnoksessa suojeltu entinen kauppaoppilaitos (ID 60) on ehdotuksessa jätetty ilman suojelumerkintää. ELY -keskus hyväksyy kaavoittajan ratkaisun näiltä osin. Osa kulttuuriympäristöselvityksessä mainituista arvokkaista rakennusperintökohteista oli kaavaluonnoksessa saanut kaavamerkinnän kh-r, joka myöntää kohteen kulttuurihistorialliset arvot, mutta ei sisällä suojelutavoitetta. Wanhaa Jokelaa lukuun ottamatta yhtään näistä kohteista ei ole kaavaehdotuksessa suojeltu. ELY -keskus on kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa vaatinut PT -talon (ID 22) ja Piimälinnan (ID 26) suojelua, josta ELY -keskus on edelleen samalla kannalla. Kaavaratkaisu pitää ensisijaisena vaihtoehtona Sairaalakatu 18 asuinrakennuksen (ID 28) siirtämistä toiseen paikkaan Joensuun keskusta-alueelle. Talo sijaitsee aivan tontin nurkalla ja sen säilyttäminen omalla paikallaan ei estä kaavaehdotuksen mukaisen korttelitehokkuuden (e2) toteuttamista. Rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen turvataan parhaiten suojelemalla rakennus omalle paikalleen. Sama kaavamääräys koskee myös Kauppakatu 3b:tä. Sen kohdalla siirtoajatus on helpommin hyväksyttävissä. Ma-rky kaavamääräystä tulee täydentää seuraavasti: Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa (MRL ) eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas ja miljöön kannalta merkittävä luonne turmeltuu. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen lupahakemusten ratkaisemista. Kaavaselostukseen tulee liittää ajantasainen luettelo suojelluista rakennusperintökohteista, koska kaava-aineistoon sisältyvän kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvityksen luettelo poikkeaa kaavaehdotuksen luettelosta. Muilta osin ELY -keskuksella ei ole huomautettavaa rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön suojeluun. Maisema ja luonnonympäristö Kaupunkikuvaselvitys on tehty luonnosvaiheen jälkeen (Ramboll 2012). Sen ohjaava vaikutus suunnitteluun jää varsin vähäiseksi. Selvitys kuitenkin on sinänsä varsin ansiokas ja laadullisesti riittävä. Selvitys sisältää kuvauksen kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan kehittymisestä, nykytilanteen kuvauksen ja analyysin sekä ehdotuksia kehittämiskohteista. Luontoselvitys ja siihen sisältyvä linnustoselvitys (Ramboll 2012) on kohdennettu Hasanniemeen ja Ilosaareen. Lepakkokartoitus (Toimi -ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta 2012) kattaa koko osayleiskaava-alueen ja siihen on käytetty riittävästi maastotyöaikaa. Luontoselvityksessä todettujen kasvillisuus- ja puustotietojen sekä linnustohavaintojen perusteella ovat Hasanniemen puistometsikön keski- ja länsiosat (selvityksessä kuviot 9, 10 ja 11) kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä. Tätä ei ole otettu huomioon Hasanniemen alueen kaavaratkaisussa, vaan AP-alue on luontoarvoiltaan merkittävän puistoalueen eteläpuoliskon päällä ja P-alue keskellä, kuten osayleiskaavaluonnoksessakin. Ely -keskus esittääkin, että luontoselvityksen tuottamien merkittävien uusien tietojen perusteella Hasanniemen alue tutkitaan uudelleen ja selvitetään mahdollisuudet kaupunkiluonnon kannalta tärkeän alueen esittämiseen laajempana, päämaankäyttömuotona VL tai VP luo -merkinnällä tai /s -lisämerkinnällä. Ely -

21 3/3 keskuksen käsitys on, että Hasanniemen puistoalueen ottaminen asuntoalueeksi ei ole keskusta-alueen asuntorakentamisen näkökulmasta tarpeellista. Sitä vastoin Hasanniemen puistoalue on erittäin keskeinen ja tärkeä osa Joensuun rantapuistovyöhykettä. Selvitysten laadun ja luotettavuuden kannalta on erittäin hyvä, että havaituista kasvi- ja lintulajeista on tehty lajilista. Vielä parempi olisi, jos lajihavainnot esitettäisiin myös liitekartoilla. Kun pesivä lintulajisto on selvitetty kartoitusmenetelmällä, mikä on tässä tapauksessa erittäin hyvä ja sopiva, olisi havainnot voinut myös esittää kartalla. Lepakkokartoituksen tulosten perusteella konkreettisena muutoksena kaavassa on Ilosaaren Kaluvirran luo -merkintä lepakoiden tärkeänä ruokailualueena (luokka II). Lisäksi selvityksessä on todettu muita lepakoiden käyttämiä alueita (luokka III) mm. Pielisjoen rannan puistoissa ja Hasanniemessä. Lepakkohavainnot on esitetty kartalla lajeittain. Ely -keskus toteaa, että selvitykset maiseman, kaupunkikuvan ja kaupunkiluonnon osalta ovat riittäviä ja asiantuntevasti laadittuja ja MRL:n vaatimusten mukaisia. Pohjois-Karjalan ELY -keskuksella ei ole muuta lausuttavaa Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta. Digitaalinen kaavaraja pyydetään toimittamaan P-K:n ELY -keskukseen sähköpostitse, osoitteeseen: Irma Mononen Yksikön päällikkö, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu -yksikkö Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Heimo Liikamaa Maankäyttöinsinööri Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (HL, AL, HP)

22 MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR Joensuun kaupunki Tekninen virasto, kaavoitus Muuntamontie JOENSUU /303/2012 VIITE / REFERENS Lausuntopyyntö ASIA / ÄRENDE LAUSUNTO JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Joensuun kaupunki pyytää Museoviraston lausuntoa Joensuun keskustan osayleiskaavasta. Museovirasto on lausunut osayleiskaavan valmistelun eri vaiheissa: osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta ( , dnro 629/303/2010); Joensuun keskustan osayleiskaavan alustavista tavoitteista ( dnro 227/303/2011) ja osayleiskaavan luonnoksesta ( dnro 023/303/2012). Virasto on myös osallistunut kaavaa varten laaditun kulttuurija rakennushistoriallisen selvityksen ohjausryhmään sekä viranomaisneuvotteluun , dnro 485/303/2012. Kaavaehdotuksessa on osoitettu kaksi valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (ma-rky) ja kymmenen rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta arvokasta miljöökohdetta (ma). Rakennussuojelukohteita (sr) on osoitettu yhteensä 91. Kulttuuriympäristön kannalta kaikkien luonnosvaiheessa kaavaan kh-r merkinnällä osoitettujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelu olisi perusteltua. Vähintään maakuntakaavan 3. vaiheen luonnoksessa suojelumerkinnällä osoitetut rakennukset tulee suojella: mm. koko Taidemuseon kortteli eli myös piharakennus (ID46), Pienteollisuustalo (ID22) ja Sairaalakatu 18 (ID28). Kaupunkikuvan kannalta tärkeitä ovat myös Piimälinna/Kiinteistö Oy Kanavaranta (ID26) sekä Entinen Oman Avun toimitalo (ID77) ja keskustoimipaikka (ID100). Wanhan Jokelan (ID27) suojelumerkintä kaavaehdotuksessa on hyvä. Sen sijaan kaavaluonnoksessa suojelumerkinnällä osoitetun Entisen Lyseon vahtimestarin asunnon (ID45) poistaminen suojeltujen rakennusten joukosta ei ole hyväksyttävissä. Sairaalakatu 18:n, Suihkon talon suojelu NERVANDER NKATU 13 / NERVANDERSGATAN 13, PL / PB 913, HELS NKI / HELSINGFORS. PUH / TEL (09) , FAKSI / FAX (09) ,

23 toteutuu luontevimmin rakennuksen nykyisellä paikalla; nyt kaava osoittaa sen siirrettäväksi toiseen paikkaan. Ma merkintöihin tulee lisätä suojelumääräys, esimerkiksi: Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa, eikä niiden ulkoasua saa muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas tai miljöön kannalta merkittävä luonne turmeltuu. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen lupahakemusten ratkaisemista. Yli-intendentti Pirjo Uino Intendentti Marja-Leena Ikkala /ML

24 LAUSUNTO KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 1/1 Joensuun seudun ympäristöterveydenhuolto Kaupunkirakenteen tiivistyessä meluongelmat lisääntyvät. Merkittävin lisäys melutasoihin tulee liikennemäärien kasvusta. Ympäristöterveydenhuolto korostaa osayleiskaavan laatimisvaiheessa tehtyä meluselvitystä ja etenkin sitä, että meluselvityksen johtopäätökset osiossa esitetyt kannanotot otetaan vakavasti huomioon laadittaessa asemakaavojen muutoksia sekä suoritettaessa yleisten alueiden suunnittelua ja toteutusta. Nyt esillä olevalla kaava-alueella on kaksi ns. EU-uimarantaa. Kumpikin uimaranta tulisi varustaa viemäriverkostoon liitetyillä wc-tiloilla. Linnunlahden uimarannan em.tiloilla varustamisen yhteydessä myös kesäteatteri olisi luontevaa varustaa samoin. Ilosaaaren uimarannan ongelmana on pussimaisesta muodosta johtuva veden vaihtuvuuden huonous ja siitä aiheutuva veden laatuongelmat. Veden vaihtuvuuden parantamiseksi tulisi miettiä teknisiä ratkaisuja. Joensuussa 8 pnä lokakuuta 2012 Keijo Hämäläinen Ympäristöterveydenhuollon johtaja YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu Joensuu puh. (013) , faksi (013)

25 Surakka Katarina Vastaanottaja: Aihe: Kaavoitus JOE VS: LAUSUNTOPYYNTÖ KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Lähettäjä: Pasma Anna Lähetetty: 8. lokakuuta :00 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Aihe: VS: LAUSUNTOPYYNTÖ KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Hei, Meillä ei ole lisättävää OAS-vaiheessa annettuun lausuntoomme. Ystävällisin terveisin, Anna Pasma Asset Manager Electricity Solutions and Distribution Asset Management and Design / Keski-Uusimaa ja Joensuu Osoite: Keilaniementie 1, PL 100, FORTUM Matkapuhelin: Sähköposti: Www-sivut: 1

26 Surakka Katarina Lähettäjä: Kaavoitus JOE Lähetetty: 9. lokakuuta :48 Vastaanottaja: Surakka Katarina Aihe: VL: Keskustan osayleiskaavan ehdotukseen Lähettäjä: Savela Annamari Lähetetty: 8. lokakuuta :04 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Aihe: Keskustan osayleiskaavan ehdotukseen Sosiaali- ja terveystoimi on antanut lausuntonsa kaavan aiemmissa käsittelyvaiheissa, eikä meillä tässä vaiheessa ole niihin lisättävää. t. Annamari Savela Annamari Savela kehittämispäällikkö Joensuun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi p os. Torikatu 18 A 4. krs Joensuu 1

27 TEKNINEN VIRASTO I(aavoitus ""'" 0"'0 ''=L' 1 3 \.,".201Q \ "./ 1~ Joensuu Hei! Painokanavan liikenteen järjestäminen Huomasin ruutukaavan osayleiskaavan liikennesuunnitelmasta, että aikomuksena on katkaista Koulukadun ja Pohjoiskadun välinen ajoyhteys. Katujen kulmassa oleva, KT-kaavoitetulle teollisuustontille vasta lopullisesti mittatilaustyönä valmistunut (2010), Painokanavan digipaino jäisi pahaan liikenteelliseen sumppuun. Paino muutettiin Noljakasta Koulukadulle nimenomaan hyvien ja helppojen liikenteellisten seikkojen vuoksi. Paikka onkin ollut erinomainen ja nimenomaan on kiitetty helppoa saavutettavuutta. Vasta aloittaneen painon toiminta, tehokkuus, ja kannattavuus kärsisi ratkaisevalla tavalla, jos emo katkaisu suoritettaisiin. Jonkinlainen ajoyhteys Painotalon pihaan (tavaralaiturille ja parkkipaikalle) Koulukadulta pitäisi sallia. Kauttakulkuliikenteen Pohjoiskadulla voisi kieltää ja tämän Koulukadun ja Pohjoiskadun liittymän voisi kaventaa yhdeksi kaistaksi ja jotenkin häivyttää rakenteilla. Kuitenkin niin, että myös raskaammatjakeluautot mahtuvat siitä. liittymä täydellistä sulkemista ajoneuvoliikenteeltä ei Painokanava tule hyväksymään Ter\leisin Painokanava Oy Hannu Heikkinen toimitusjohtaja Koulukatu Joensuu

28 lähettäjä: Arto Ro,~ppa"er lähetetty: 24. syyskuuta :04 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Aihe: Hasanniemen venesataman laajennus. TEKNINE"J VIRASTO Kaavoitus Sa"". Dnro 19-1 t 9--Li "1. "0 I Q. BJI"'I/ID Joensuun kaupunki Kaavoitus J-P Vartiainen Muuntamontie Joensuu Jokiasema Ky Hasanniementie Joensuu ESITYS Käymämme keskustelun (Vartiainen,Surakka ja Romppanen,Broman ) pohjalta esitämme Hasanniemen venesataman laajennusta ns.jokiaseman kokkoniemestä yltäväksi Joensuun Pursiseuran entiseen laituri paikkaan. Tämä toimenpide mahdollistaa kulkuyhteyden mahdolliselle uudelle kelluvalle laituri kompleksille, joihin sijoittevaksi on aijottu suuremman luokan paikalliset ja vierasveneet. Pyydämme ystävällisesti ottamaan tämän huomioon kaavoitusta tehdessänne. Mahdollisia lisätietoja annamme mielellämme. Jokiasema Ky arto romppanen

29 ... Om> TEKNINEN VIRASTO Kaavoitus "';/D.2 0 1~ /o...n d}.j1 a, //0 JOENSUUN KAUPUNGILLE ASIA: Muistutus Joens uun keskustan osayleiskaavasta. MUISTUTUKSEN TEKIJÄ: Asunto Oy Pohjois Kata, elo Jukka Ketonen, Kauppakatu 23 b A 11, Yhtiö omistaa osoitteessa POhjoiskaiu 15 Joensuu sijaitsevan paritalan, joka on osayleiskaavaluonnoksessa tarkoitettu suojeltava ksi, Yhtiö katsoo, ettei suojelulle ole perusteita, Maankäytlö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon muun ohessa asumisen tarpeet. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Nykyisin voimassaolevan asemakaavan mukaan kiinteistö on tarkoitettu kerrostalon rakennuspaikaksi, johon se myös sijaintinsa ja rakennetun ympäristönsä puolesta hyvin soveltuu, Samassa korttelissa ei ole ainuttakaan pientaloa. Asumisen tarpeet siis puollaisivat sitä, ettei rakennusta suojella. t<uten oheisesta rakennusinsinööri Kari Kaltiaisen laatimasta kiinteistön ~mntoarviosta käy selville, yhtiön kiinteislöllä sijaitseva paritala on erittäin tluonokuntoinen ja sen peruskorjaus ei ole järkevää eikä perusteltua. f~akennus on elinkaarensa päässä Vain perustukset, kantavat betoniseinät, kellarin katto osittain ja kantava puurunko sekä vesikaton kantavat rakenteet osin voitaisiin säilyttää pe rusko ~a ustilantees sa, Kaikki muu Ivis-tekniikka mukaan lukien jouduttaisiin uusimaan, Peruskorjaus maksaisi noin 30% enemmän kuin vastaavan uuden paritaion rakentaminen. Yhtiöllä ei ole muuta varallisuu«a kuin kysymyksessä oleva kiinteistö. Yhtiöllä ei ole taloudellisia edellytyksiä pitää rakennusta asuttavassa kunnossa. Viime

30 keväänä kahdesta asunnosta vuokralaiset irtisanoutuivat asuinnoissa ilmenneen homeongelman vuoksi. Kolmannen asunnon asukkaista kahdella on diagnosoitu astma. Rakennuksessa on kosteus- ja homevaurioita. Yhtiöllä ei ole mahdollista saada vuokratuloja, joilla edes rakennuksen nykykunto voitaisiin turvata. Tästä syystä suojelua koskeva kaava määräys aiheuttaa yhtiölle kohtuutonta haittaa. LIITE: - rakennusinsinööri Kari Kaltiaisen laatima kuntoarvio Joensuussa, ASUNTO OY POHJOIS-KOTA LAATI: Juk a Ketonen asianajaja, Joensuu

31 AS OY POHJOISKOTA Liite muistutukseen saapunut Sivu 1/1 YHTEENVETO AS OY POHJOISKODAN MUISTUTUKSEN LIITTEISTÄ Liiteasiakirjat tulivat paperimuodossa postitse kaavoitukseen Niitä säilytetään kaavoituksen tiloissa, Muuntamontie 5, 2 krs, jossa niihin voi halutessaan tutustua. Liite 1: Kiinteistön kuntoarvio / tutkimus - laatinut RI Kari Kaltiainen, Ins.tsto K-insinöörit - yhteenveto: Kokonaisuutena rakennus on kaikilta osin (rak-ja lvis-tekniikka) erittäin huonokuntoinen ja sen peruskorjaus ei ole järkevää eikä perusteltua. Tulipalo on myös vaurioittanut suurelta osin länsipään asuntoa. Rakennus on elinkaarensa (60v.) päässä ja se jouduttaisiin purkamaan lähes kokonaan ja aloittamaan rakennustyöt lähes alusta. Perustukset, kantavat betoniseinät, kellarin katto osittain, kantava puurunko sekä vesikaton kantavat rakenteet osin voitaisiin ehkä säilyttää. Kaikki muu lvistekniikka mukaan lukien jouduttaisiin uusimaan. Tämän tyyppiselle peruskorjaukselle tulisi kustannusta n. 30 % enemmän mitä vastaava uusi maksaisi. Karkea arvio korjauskustannuksesta liikkuisi n euron välissä riippuen laatutasosta. T EKNINEN VIRASTO Kaavoitus Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen puh Muuntamontie Joensuu puh. (013) faksi (013)

32 ,-- -' feknin8tv:rasto.. Kauvcit'.I!: SaiiOp. erjo,,,, ':Ali I '".9<-1 '0 / io Teknisen viraston kaavoitus Muuntamontie 5 Joensuu Muistutus Joensuun keskustan osayleiskaavasta. Nähtävillä olevasta keskustan osayleiskaavasta esitämme muistutuksena seuraavaa: Viitaten aikaisemmin Posti talon ja Kanavarannan asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevaan valitukseemme katsomme tarpeelliseksi huomauttaa, että kyseinen valituksenalainen asemakaava ja nyt esillä olevan osayleiskaavan Joensuun rantapuistovyöhykettä koskeva osuus kytkeytyvät yhteen valituksenalaisen kaavamuutosalueen eli kortteleiden 2] 6 ja 217 osalta. Asemakaavamuutosta koskevan valituksemme lähtökohtina 00, että kaavamuutos ei perusru mihinkään riittävän yksityiskohtaiseen yleiskaavaan. Kaavamuutosalueen Joensuun seutukaavassa oleva C-merkintä ei oikeuta nostamaan ko. kortteleiden rakennusoikeutta eikä ulottamaan suunniteltuja haitallisia rakennusmassoja RKY*alueen eli rantapuistovyöhykkeen maisemaan. Rky-alueella sijaitsevat korttelit 216 j 21 7 eivät ole seutukaavan C-merkinnästä huolimatta verrattavissa toisiinsa siten, että näiden rakennusoikeutta voidaan nostaa normaalien keskustakortteleiden tasolle. Koska Joensuun seudun yleiskaava RKY -alueeseen kuuluvien korttejeiden 2]6 ja 217 osalta on liian ylimalkainen, valituksessamme pidetään tarpeeljisenaja vaaditaan yksityiskohtaiselle kaavoitukselle tarkempaa yleiskaavallista ohjausta siten. että inventoiduille RKY -alueeseen sisältyville arvoille ei aiheuteta haittaa. Tämän ohjauksen pitäisi sisältyä nyt nähtävillä olevaan keskustan osayleiskaavaan. MRL 36:n mukaan kunnan on huolehdittava tarpeellisesta yleiskaavan laatimisestaja sen pitämisestä ajan tasalla. On tarpeellista, että ainoiden keskustassa RKY-alueella sijaitsevien C-kortteleiden kaavoitusta ohjataan RKY -alueen sisältämiä arvoja suojellen ja kunnioittaen. MRL 39:n kohta 8 määrää, että yleiskaavassa on otettava huomioon rakennetun ympdris16n, maisemanja luonnonarvojen vaaliminen. Osayleiskaavaehdotus ei ota huomioon kortteleiden 216 j a 217 erikoisasemaa RKY -alueella, vaan asettaa ne samaan asemaan keskustakortteleiden kanssaja käyttää tätä perusteena näiden kortteleiden rakennusoikeuden nostoon. MRL 41:n mukaan,jasjotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, /uonnonarvojen, rakennetun ymptlr;stön. kulttuurihistoria/lis/en arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuaks; suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä. Tarkempien ohjeiden antaminen ko. alueella on lain mukaista.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012

JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012 JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012 Tämä raportti sisältää tiivistelmät Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta saadusta palautteesta ja esitykset

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 17.12.2015 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Työ nro 002247 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HAUTAUSMAA-ALUE ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä.

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 18.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 308 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI 4.5.2015 Yrittäjäntien asemakaavan muutos

PAIMION KAUPUNKI 4.5.2015 Yrittäjäntien asemakaavan muutos PAIMION KAUPUNKI 4.5.2015 Yrittäjäntien asemakaavan muutos VASTINEET Alla on esitetty Yrittäjäntien asemakaavan ehdotuksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 4. kaupunginosassa (Mahittula) Haunisten teollisuus- ja

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus III oli nähtävillä 12.3. 14.4.2015. Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot