LAUSUNTO LAUSUNTO JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONNOKSESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO 1.10.2012 LAUSUNTO JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONNOKSESTA"

Transkriptio

1 LAUSUNTO Joensuun kaupu!!~! TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS LAUSUNTO JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONNOKSESTA Osayleiskaavan tekemiselle asetetut yleiset tavoitteet toteutuvat kaavaluonnoksessa. Osayleiskaavassa on käsitelty kaikki tarvittavat osa-alueet tulevaisuuden asemakaavojen ajantasaistamista varten. Liikennesuunnitelma perustuu kehäratkaisuun. Tämä mahdollistaa alempiasteisen katuverkon palvelutason säilymisen hyvänä. Joukkoliikenteen keskittäminen Koskikadulle parantaa myös palvelutasoa ja selkiyttää vaihotpysäkkijärjestelyitä. Jalankulku ja pyöräilypainotteiset alueet keskustassa sijoittuvat luontevasti keskustan liikennekehän sisäpuolelle. Yhteisen tilan käyttö kävelykadun jatkeena on hyvä ratkaisu. Menettelyllä katutilat saadaan vaihettumaan ja luontevasti muuttumaan kävelystä ajoneuvoliiken teelle. Pyöräilyn osalta kaavaluonnos vastaa osittain niihin haasteisiin, joita keskustan katuverkko pyöräilylie asettaa. Torikadulle ohjautuvan pyöräilyliikenteen siirtäminen Kauppa- ja Rantakadulle tulee olemaan ongelmallista. Torikadun varressa on sekä virastoja että kauppaliikkeitä. Niiden keskeisen sijainnin ja lyhyiden välimatkojen takia pyöräily Torikadulla on houkutteleva vaihtoehto verrattuna siirtymiseen viereisiile kaduille. Joen rannan kevyenliikenteenväylä on lisäksi houkuttelevampi vaihtoehto kuin Rantakatu. Rantakadun sijaan toimenpiteet tulisi keskittää Torikadulle. Torikadun pysäköintilaitokset eivät ole este pyöräilyolosuhteiden parantamiselle. Torikadun kadunvarsipysäköinnin poistamista ja korvaamista pyöräilykaistoilla tulisi edelleen harkita. Koulukadun osalta esitetty keskikaistamalli parantaa nyky tilannetta, jos jalankulu ja pyöräily voidaan erottaa. Keskikaista vie kuitenkin tilaa molemminpuoliselta 2+2 metriseltä jalkakäytävä pyörätie ratkaisulta. Pysäköinnin osalta kadunvarsipysäköinnin vähentäminen aivan ydinkeskustassa tulisi olla yleisenä tavoitteena. Meluselvitys antaa hyvän pohjan tuleville asemakaavoille kun pohditaan millaisin keinoin liikennemelun haittoja voitaisiin keskusta-alueen asuinkiinteistöillä vähentää. Meluselvityksessä ei nykytilanteen osalta ole huomioitu Itä- ja Länsisillan liikennettä. Kokonaistarkastelussa tällä on merkitystä vanhan postin korttelin täydennysrakentamisen kannalta ja melutilanteen arvioinnin osalta tulevassa tilanteessa siltojen lähialueella. Tällä on merkitystä myös tapahtumamelun kannalta kun arvioidaan ns. normaalitilanteen taustamelua ilo saaren ja Sirkkalan alueella. Puistojen ja lähivirkistysalueiden osalta osayleiskaava mahdollistaa eri alueiden kehittämisen toiminnalliseen suuntaan. Ilosaaren luo-merkintä on merkittävä avaus myös luonnon monimuotoisuuden huomioimisen kannalta muuten tiiviisti rakennetussa ympäristössä. TEKNINEN VIRASTO YMPÄRISTÖNSUOTELU Ympiiristönsuojelupäiillikkö puh. (013) , Muuntrunontie JO;:IlSUU puh. (013)

2 Joensuun kaupu!!~! Kaikkiaan osayleiskaava huomioi olemassa olevan luonnonympäristön siinä laajuudessa kuin se keskusta-alueella on mahdollista. Sokoksen 1968 rakennetun tavaratalon, ei ole katsottu olevan rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti, niin arvokas että se olisi kaavalla suojeltu. Samoin kaupunkikuvallinen poikkeavuus yhtenäisestä räystäslinjasta on katsottu, ei toivottavaksi. Näiltä osin näkemykset voisivat olla myös toisenlaisia, kuten esimerkiksi keskustelu Jokelan rakennuksen suojelusta on osoittanut. Täydennysrakentamisen osalta kaava antaa jatkotyölle hyvän pohjan. Vaihtoehtotarkastelussa on kattavasti etsitty vaihtoehtoja lisärakentamiselle. ympäristönsuoj elupäällikkö Jari Leinonen TEKNINEN VIRASTO YMPÄRISTÖNSUOlELU Ympiirislönsllojelllp,iiillikkö puh. (013) : , J\.!uuntrunonlie Joensuu puh. (013) J J

3 LAUSUNTO I JV TEKNINEN ViRASTO _'~ ~ 1!~<~.avc_ ~ j _Lt.... r9&_. _l1.. J ' ''' - f~ S-"ClP... ".i;,..., \,_ 20 I &J9-U C1 / t 0... _.. _-._ Katarina Surakka Kaavoitus JOENSUUN KESKUSTAN OSA YLEISKAAVA Joensuun Vedellä ei ole huomautettavaa kaavahankkeen ehdotusvaiheen aineistoon. ~~ johtaja Osoite Puhelin Telefax Joensuun Vesi PL 148,80101 Joensuu (Muuntamontie 5) (013) (013) Kuhasalon jv-puhdistamo Puhdistamontie 2 (013) (013) Ly Fi Laskutusosoite: Joensuun Vesi Rahatoimisto PL Joensuu

4 - Maankäyttö ja ympäristö / Mika Penttilä Joensuun kaupunki Tekninen virasto, kaavoitus Muuntamontie JOENSUU LAUSUNTO (1) " -TEKNINEI~ VIRÄSTO.. -. t :.K..:.:a::.::a~vo.itu~-.-- j Saap. i l;,;,0! 1'2..11 I '3.\0.20 \2.. 2.Jlt:1/\o. L.. _. I Lausuntopyyntö Joensuun keskustan osayleiskaava, ehdotus Kiitämme lausuntopyynnöstänne ja lausumme seuraavaa: Fingrid on antanut lausunnot kaavan edellistä vaiheista ja Yleiskaava-alueella ei ole Fingridin voimajohtoja tai muita toimintoja, joten Fingridillä ei ole lausuttavaa ehdotuksen ratkaisusta. Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 tarkoittamia voimajohtoja. Muiden kuin Fingridin omistamien voimajohtojen osalta tulee pyytää lausunto kyseisten voimajohtojen omistajilta. Kaavoitusasioita Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh Pyydämme lähettämään yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja lausunnolle osoitteella Fingrid Oyj, Ympäristö, PL 530, HELSINKI. Ystävällisin terveisin FINGRID OYJ Verkkopalvelu/Maankäyttö ja ympäristö ~ projektipäällikkö Fingrid Oyj Katuosoite Arkadiankatu 23 B Helsinki Postiosoite PL Helsinki Puhelin Faksi V tunnus ALV rek.

5 L.ahettäjä : Lähetetty: 3. lokakuuta :58 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Kopio: Varpiola Matti; Karvinen Marko; Hiltunen Kari; Huuskonen Susanna Aihe: Keskustan osayleiskaava Uitteet: 3870_001.pdf Tervehdys I Qheisena lähetän lausuntomme Keskustan osayleiskaavasta. Olemme antaneet Keskustan osayleiskaava-alueen asemakaavoista kaukolämpöä koskevat lausuntomme Niissä tarjoamme kaukolämpöä alueen lämmitysmuodoksi.. Fortum tuottaa lämmön Joensuussa biopolttoaineella ja tulemme jatkossakin tarjoamaan Keskustan osayleiskaava-alueelle lämmitysmuodoksi paikallisilla polttoaineilla tuotettua kaukolämpöä. Terv.timo aho

6 Joensuun kaupunki ~, JOENSUUN liikuntatoimi TEI<Nn'!:::N \llhasto Ka8VC!tu~ s(np:--, i;:".)! \Q...l/. Dl, 2D l ~c7lj 0) / to ----_.. ~----- LAUSUNTO Keskustan osayleiskaavaehdotus Joensuun liikuntatoimi on antanut 3, päivätyn lausunnon keskustan osayleiskaavaluonnoksesta, Tuossa lausunnossa todetaan, että osayleiskaavan suunnittelussa tulisi huomioida mm, seuraavat liikuntatoimen näkökulmasta merkittävät asiat: kauppatorin hyödyntäminen urheilutapahtumien areenana, pääpyöräilyreittien yhteys liikuntalautakunnan hyväksymään (LIIKLK ) runkoreittiajatukseen, Koivuniemen alueen liikuntamahdollisuuksien kehittäminen Qähiliikuntapaikka, frisbeegolfrata, hiihtoladut) sekä Linnunlahden uimarannan alueen liikuntakäytön mahdollistaminen (yleinen uimaranta, beachvolley, talvisin hiihtoladut sekä jäälatujen lähtöpaikka). Ilosaaren osalta liikuntatoimi on antanut erillisen, päivätyn, lausuntonsa Ilosaaren asemakaavan muutoksen yhteydessä. Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotukseen Joensuun liikuntatoimella ei ole lisättävää, vaan ehdotukseen pätevät edellä viitatut, liikuntatoimen aiemmin antamat lausunnot. Joensuu Timo Heinonen Liikuntajohtaja

7 lähettäjä: Puumalainen Janna lähetetty: 1. lokakuuta :35 Vastaanottaja:Kaavoitus JOE Aihe: VS: LAUSUNTOPVYNTÖ KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Tervehdys, Kulttuuri- ja nuorisotoimen osalta osayleiskaavan ehdotukseen ei ole huomautettavaa tai tarvetta lisälausunnolle. Toimialan kannaltamme oleelliset ja aiemmin lausutut asiat on ehdotuksessa huomioitu hyvin. Terveisin, Janna Puumalainen Janna Puumalainen Kulttuurijohtaja Joensuun kaupunki Pl Joensuu

8 TEKNiNEN VIR/->.STO Lähettäjä: Karhu Tapani Lähetetty: 7. syyskuuta :35 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Aihe: keskustan osayleiskaava PUHAS Oy:llä ei huomautettavaa Tapani Karhu/Puhas Oy

9 lähettäjä: Ahtiainen An,na-Kaisa Lähetetty: S. lokakuuta 2012 Vastaanottaja:Kaavoitus JOE Kopio: Hublin Patrick; Asikainen Pertti; Takalammi Simo; Inkinen Petri; Li ikamaa Heimo Aihe: lausunto, Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotus Joensuun kaupunki, tekninen virasto TEKNINEN VIRASTO Kaavoitus Saap. O~O \'<\ \ " - -"Ol, 2oi'Z Q.l\q 1\ Cl Viite: lausuntopyyntö , Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotus LAUSUNTO (POS ElY diaarinro 2306!2010!POS!6j Joensuun kaupunki on pyytänyt Pohjois-Savon ElY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueen lausuntoa Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta. Suunnittelualue käsittää Joensuun ruutukaavakeskustan sekä Hasaniemen alueen. Kaava-aineistossa on kattavasti tarkasteltu kaavan liikenteellisiä vaikutuksia. Kaava-alueelle ei kuitenkaan rajaudu maanteitä ja liikenteen osalta niin vaikutukset kuin tarkastelut kohdistuvat katuverkkoon. Pohjois-Savon El V-keskuksen liikenne ja infrastruktuurivastuualueella ei näin ollen ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. Terveisin Anna-Kaisa Ahtiainen Anna-Kaisa Ahtlainen, liikennejärjestelmäasiantuntija Pohjois-Savon elinkeino-, li ikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri -vastuua lue PohjOis-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ElV-keskus) Pl1117, KIrkkokatu 1, KUOPIO

10 Joensuun kaupu!!~! Joensuun kaupunki Tekninen virasto/kaavoitus Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen LAUSUNTO Sivu 1/5 TEKNiT\lEI'-J VI1-1AS-ro Kaavoitus Saap. umo \IQJ \ l~ 1 '2--' \~ 10 TILAKESKUKSEN LAUSUNTO KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Joensuun Tilakeskus -liikelaitos lausuu keskustan osayleiskaavaehdotuksesta seuraavaa. Tullikamari (Rantakatu 2b), ID: 4 Rakennus tullee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennukseen on ollut vaikea löytää käyttäjiä rakennuksen toiminnallisista puutteista johtuen. Mikäli nykyiset käyttäjät luopuvat tiloista, jouduttanee tiloihin tekemään suuria muutostöitä (käyttötarkoituksen muutos toimistotilaksi), jotta rakennukseen saadaan käyttäjät. Muutostyöt ulottuisivat todennäköisesti myös ullakkotiloihin. Tilakeskus näkee suojelun mahdollisena, mikäli rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt sekä pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Mikäli rakennuksen suojelumääräykset asetetaan liian tiukaksi, on vaara että rakennuksen käyttömahdollisuudet vähenevät, jolloin rakennuksesta tulee taloudellinen rasite omistajalleen. Joensuun taidemuseo (Kirkkokatu 23), ID: 11 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa ja taidemuseona. Tilakeskus näkee suojelun mahdollisena, mikäli rakennuksen sisäpuoliset muutos työt sekä pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Tontilla on merkittävä käyttämätön rakennusoikeus. Mikäli taidemuseon korttelista muodostuu tulevaisuudessa kaupungin museo- ja näyttelytoiminnan keskittymä, tulisi mahdollisen lisärakennuksen pystyä liittymään taidemuseon rakennukseen, jotta toiminnallinen synergiaetu saavutetaan. Mikäli rakennuksen suojelumääräykset asetetaan liian tiukaksi, on vaara että rakennuksen käyttö mahdollisuudet vähenevät, jolloin rakennuksesta tulee taloudellinen rasite omistajalleen. Taidekeskus Ahjo (Koskikatu 6), ID: 44 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa osana, joko museotoimintaa tai nykyisessä käytössä näyttely- ja toimistotilana. Mikäli taidemuseon korttelista muodostuu tulevaisuudessa kaupungin museo- ja näyttelytoiminnan keskittymä, joudutaan siinä vaiheessa TILAKESKUS Yliopistokotll J oensllu... fabi (013)

11 Sivu 2/5 Joensuun kaupun~i "",,~nc.' selvittämään rakennuksen käyttötarkoitus mahdollisesti osana kaupungin omaa museo- ja taidetoimintaa. Tilakeskus näkee suojelun mahdollisena, mikäli edellä esitetyin perustein rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt sekä mahdolliset pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Entinen Lyseon vahtimestarin asunto (Koskikatu 6), ID: 45 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennuksessa on tällä hetkellä kaupungin puistotyöntekijöiden ja paikallisbussien kuljettajien taukotiloja sekä taiteilijatiloja. Mikäli taidemuseon korttelista muodostuu tulevaisuudessa kaupungin museo- ja näyttelytoiminnan keskittymä, joudutaan siinä vaiheessa selvittämään rakennuksen käyttötarkoitus mahdollisesti osana museo- ja taidetoimin taa. Tilakeskus näkee suojelun mahdollisena, mikäli edellä esitetystä johtuen rakennuksen sisäpuoliset muutos työt sekä mahdolliset pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Hubbard & Co:n talo (Rantakatu 9), ID: 47 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennus on kohtuullisessa kunnossa ja on osa korttelin 48 kunnostettua kokonaisuutta. Tilakeskuksella ei ole periaatteessa rakennuksen suojelua vastaan, mikäli mahdollisista käyttö tarkoituksen muutoksista johtuvat rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt sekä pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Johnssonin talo (Rantakatu 11), ID: 48 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennus on kohtuullisessa kunnossa ja on osa korttelin 48 kunnostettua kokonaisuutta. Tilakeskuksella ei ole periaatteessa rakennuksen suojelua vastaan, mikäli mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista johtuvat rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt sekä pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Suvantokatu 3, ID: 68 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennus on kohtuullisessa kunnossa. Rakennuksen välittömässä läheisyydessä oleva Nuorisoverstaan tila tullaan purkamaan, joka osaltaan mahdollistaa kiinteistön jatkokehittämisen, mikä voi merkitä joko laajennusta tai kokonaan erillistä uudisrakennusta. Tilakeskuksella ei ole periaatteessa rakennuksen suojelua vastaan, koska se kuuluu osana korttelin 48 osoitteissa Rantakatu 9 ja 11 olevien rakennusten kokonaisuutta. Rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt, pienet muutostyöt julkisivuun tulisi sallia mahdollisissa käyttötarkoituksen muutostilanteissa TILAKESKUS Yliopisrohtu 6 80 JOO Joensuu f.ksi (013)

12 Sivu 3/5 Joensuun kaupun~i """lns.i Torikatu 10 päärakennus, ID: 69 Huolimatta siitä, että rakennus kuuluu korttelin 48 kokonaisuuteen, esittää tilakeskus taloudellisiin näkökohtiin ja rakennuksen huonoon henkilöturvallisuuteen vedoten, että rakennus puretaan sen huonokuntoisuuden vuoksi. Rakennuksen kunnostamisen on arvioitu maksavan noin 1 milj. euroa (ilman tarvittavia toiminnallisia muutoksia ja pihatöitä), joten sen kunnostaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Mikäli rakennus halutaan suojella, tulee rakennuksesta tilakeskukselle merkittävä taloudellinen rasite ja liiketaloudellisesti ajatellen taloudellisesti kannattamaton investointi. Tilakeskus esittää rakennuksen suojelun sijaan kortteliin sen miljööseen sopivaa täydennysrakentamismahdollisuutta. Suojelutapauksessa Joensuun kaupungin on huolehdittava, että siitä ei tule taloudellista rasitetta ja että se ei vaikuta tilakeskuksen muihin tärkeisiin esim. koulu- ja päiväkoti-investointeihin. Torikatu 12, ID: 67 Huolimatta siitä, että rakennus kuuluu korttelin 48 kokonaisuuteen esittää tilakeskus taloudellisiin näkökohtiin ja rakennuksen huonoon henkilöturvallisuuteen vedoten, että rakennus puretaan sen huonokuntoisuuden vuoksi. Rakennuksen kunnostamisen on arvioitu maksavan noin 1 milj. euroa (ilman tarvittavia toiminnallisia muutoksia ja pihatöitä), joten sen kunnostaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Mikäli rakennus halutaan suojella, tulee rakennuksesta tilakeskukselle merkittävä taloudellinen rasite ja liiketaloudellisesti ajatellen taloudellisesti kannattamaton investointi. Tilakeskus esittää rakennuksen suojelun sijaan kortteliin sen miljööseen sopivaa täydennysrakentamismahdollisuutta. Suojelutapauksessa Joensuun kaupungin on huolehdittava, että siitä ei tule taloudellista rasitetta ja että se ei vaikuta tilakeskuksen muihin tärkeisiin esim. koulu- ja päiväkoti-investointeihin. Ruplan talo (Sepänkatu 42), ID: 59 Rakennuksen julkisivu ja piha on peruskorjattu pari vuotta sitten. Sisäpuolelle peruskorjausta ei ole ulotettu. Rakennus on vajaakäytössä ja tilakeskus on valmis myymään kiinteistön nykyisten käyttäjien luovuttua siitä. Mahdollinen suojelu voi vaikuttaa negatiivisesti rakennuksen myyntiin ja mahdollisen uuden omistajan mahdollisuuksiin tehdä rakennuksessa toiminnan kannalta välttämättömiä muutostöitä. TILAKESKUS Yliopistobtll 6 80 I on J oensllu fgksi (013)

13 Sivu 4/5 Joensuun kaupun~i,,"~ns.i Entinen kauppaoppilaitos (Rantakatu 31), ID: 60 Rakennuksen säilyminen kaupungin omistuksessa ja nykyisessä käyttötarkoituksessaan on vielä avoin. Mikäli toiminta rakennuksessa jatkuu nykyisellään, on rakennuksen peruskorjaus ajankohtainen noin vuonna Toiminnan jatkuessa nykyisellään joudutaan peruskorjauksen yhteydessä tekemään merkittäviä toiminnallisia muutoksia, niin rakennuksen sisäpuolelle kuin julkisivuun, myös rakennuksen laajentaminen tulee kysymykseen. Rakennus soveltuu huonosti muihin käyttötarkoituksiin, mikä voi vaikuttaa kiinteistön ostohalukkuuteen myyntitilanteessa ja täten siitä voi tulla omistajalleen merkittävä taloudellinen rasite. Tätä johtuen tilakeskus ei kannata rakennuksen suojelua. Yläsatamakatu 28, ID: 73 Rakennus on sosiaali- ja terveys toimen käytössä. Keskusteluissa on ollut, että tontilla oleva Soten käytössä oleva pienkerrostalo siirtyisi Joensuun Kodeille, joka peruskorjaisi ja laajentaisi sitä kehitysvammaisia palvelevia toimintoja varten. Mikäli tontilla olevaa puurakennusta ei liitetä osaksi tätä toimintaa ja Sosiaalija terveys toimi luopuu rakennuksesta, tulee tällöin mietittäväksi rakennuksen erottaminen omaksi kiinteistökseen ja myynti. Tilakeskus ei sinänsä vastusta suojelua, kunhan suojelumääräykset eivät rajoita rakennuksen toiminnallisia muutoksia (esim. asuinkäyttö). Suojelumääräykset eivät saa muodostua liian rajoittaviksi, jotta toiminnallisten muutosten tekeminen olisi tulevaisuudessa mahdotonta ja kiinteistön mahdollinen myynti täten vaikeutuisi. Gävlenlinnan päiväkoti (Papinkatu 1), ID: 62 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin päiväkotikäytössä ja tilakeskuksen omistuksessa. Päiväkoti on keskeinen ja Joensuun kaupungin ainoa ruutukaava-alueen päiväkoti, jonka tilatarpeet huomioiden rakennuksen laajentaminen on yksi tulevaisuuden mahdollisuus. Tilakeskuksella ei sinänsä ole rakennuksen suojelua vastaan, kunhan suojelumääräykset sallivat sisäpuoliset muutos työt sekä pienehköt julkisivumuutokset, joilla taataan nykyisen toiminnan jatkumismahdollisuudet tulevaisuudessakin. Rakennuksen laajentaminen päivähoitotarpeen kasvaessa on myös oltava mahdollista. Laajentumisen myötä tarvitaan nykyistä selvästi suurempi tontti. Hasanniementie 1b, ID: 88 Rakennuksessa toimii nykyisin englanninkielinen leikkikoulu. Nykyisen käyttäjän luopuessa rakennuksesta, on todennäköistä, että kohde myydään. Tilakeskus ei sinänsä vastusta suojelua, kunhan suojelumääräykset eivät rajoita rakennuksen toiminnallisia muutoksia (esim. asuinkäyttö). TILAKESKUS Yliopist.:>btu Joensuu f.ksi (013)

14 Sivu 5/5 Joensuun kaupu!l~i Suojelumääräykset eivät saa muodostua liian rajoittaviksi, jotta toiminnallisten muutosten tekeminen olisi tulevaisuudessa mahdotonta ja kiinteistön mahdollinen myynti täten vaikeutuisi. Suojelu tulisin kohdentua rakennus- ja kulttuurihistoriallisen selvityksen mukaisesti ensisijaisesti miljööseen ei niinkään rakennukseen. Entinen tyttökoulu (Rantakatu 30), ID: 7 Tontilla 3 sijaitsevan suojeltavan rakennuksen kaavamerkintä on sr-2. Entisen tyttökoulun (konservatorio) peruskorjauksessa tulee pystyä ottamaan huomioon esteettömyys sekä mahdollisesti ulko-ovien katosrakenteet, joilla on vaikutusta rakennuksen julkisivuihin. Rakennuksen esteettömyyttä ja huoltoliikennettä parantavat toimenpiteet on järkevää toteuttaa rakennuksen sisäpihalla, mitä osaltaan puoltaa vahvistelun asemakaavan mukaisesti tontin 4 huolto- ym. liikenteen järjestäminen muualta kuin tontin 3 kautta. Yhteenveto Yhteenvetona voidaan todeta, että mahdolliset suojelupäätökset eivät saa rajoittaa rakennusten käyttöä, kehittämistä ja mahdollista myyntiä. Rakennusten käyttö mahdollisuudet turvaamalla mahdollistetaan myös rakennusten säilyminen tuleville sukupolville, eikä niistä tule taloudellista rasitetta omistajalleen. Torikatu 10 ja 12 rakennusten osalta taloudellinen rasite on merkittävä, mikäli rakennukset halutaan suojella. Rakennusten säilyttämiseksi on kehitettävä toimintamalli, jolla rakennukset säilyttäminen myös taloudellisesti on mahdollista. Tilakeskus toimiessaan liiketaloudellisin periaattein ei voi ryhtyä taloudellisesti kannattamattomiin investointeihin. Oleellista koko kortteli 48 tulevaisuuden toimintamahdollisuuksille on, että korttelin sisäosiin sallitaan toimintaa tukeva lisärakentaminen. Ruplan talon, Hasanniementie 1b:n ja Entisen kauppaoppilaitoksen osalta taloudellinen rasite voi muodostua merkittäväksi tilanteissa, jossa rakennuksille ei ole osoittaa enää omaa käyttöä ja kohteiden myynti ja sitä kautta tuleva käyttö vaikeutuu suojelustatuksesta johtuen. Joensuun Tilakeskus Tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen TILAKESKUS Yliopistobtu Joensuu f"ksi (013)

15 TE KN I N:'; ~ J v n AS-tO I-_.,,-._""O: ' :C?":-'d u:, 5.:l;:p. r--~ lähettäjä: Väänänen Mauno lähetetty: 5. loka kuuta :49 Vastaanottaja: Surakka Katarina Aihe: Fwd: Vl: VI: LAU SUNTOPYYNTÖ KESKUSTAN OSAYlEISKAAVAN EHDOTUKSESTA -:~.- l Q J l I. \0. 2m':ti&-u" / \0 J Ks. Juhan vastaus, Mauno Väänänen Koulutustoimenjohtaja Joensuu Välitetty viesti: lähettäjä: Hakkarainen Juha Päiväys: 2. lokakuuta ~4~3.~l=9=U=T=C=+i3.=OO=====:. Vastaanottaja: Väänänen Mauno Kopio: Turtiainen Anu -Helena Aihe: Vl: VI : LAUSUNTOPYYNTÖ KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Terve! Välit ettäväksi Katarina Surakalle: Keskustan osayleiskaavan Gävlenlinnan päiväkodin tontin ehdotettu laajennus keskustan osayleiskaavan ehdotuksessa on liian pieni. Tontin koko on esityksessä ainoastaan 3420 neliötä kun tavoite 6-7 osastoisel le päiväkodille olisi vähintään neliötä. lausuntonamme esitämme, että kyseistä tonttia pyrittäisiin laajentamaan myös leveys suunnassa niin paljon kuin mahdollista Pielisjoen suuntaan sekä samalla myös pidentämään tonttia, tavoitteena selkeästi kasvattaa tontin kokoa ja mahdollistamaan selkeä laajennussuunta rakennukselle. Juha

16 Joensuun seudun luonnonystävät ry Kauppakatu Joensuu Joensuun kaupunki Tekninen virasto Lausunto Joensuun keskustan osayleiskaavasta Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotusta. Uusi Joensuun keskusta alueen osayleiskaava tulee olemaan erittäin merkittävä asiakirja kaupungin tulevalle kehitykselle. Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja toimivuus ovat asukkaille ja liike elämälle lähtökohtaisesti tärkeitä, mutta menestyvän kaupungin vetovoimaisuudella on myös entistä enemmän painoarvoa uusien asukkaiden, paluumuuttajien, opiskelijoiden tai liike elämän harkitessa sijoittumistaan. Kaupungin imago syntyy sen maantieteellisistä ominaisuuksista, alueen luonnonympäristöstä sekä rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Olennaista on, miten kaupungin historiaa, luonnon ja rakennetun kulttuuriympäristön suojelua ja hoitoa onnistutaan toteuttamaan ja säilyttämään historialliset kerrostumat aitoina ja hyvin edustettuina, miten vanhaa ja uutta yhdistää. Joensuun kaupungin ruutukaavarakenne on säilynyt poikkeuksellisen selväpiirteisenä ja alkuperäisen suunnitelman mukaisena näihin päiviin asti, joten sen tulisi olla ohjaavana myös osayleiskaavassa. Viheralueet Kaava alueella viheralueita on varsin niukasti. Viheralueiden hoidossa toistamme aiemmin lausumamme eli viheralueiden hoidossa tulisi siirtyä ekologiseen luonnonhoitoon ja antaa sille kaavamerkintä luonnonmukainen viheralue. Tulisi siis erikseen määritellä puisto osan formaalisesti hoidetut osat ja näiden lomiin ja liepeille riittävän laajalti hallitun hoitamattomuuden biodiversiteettisydämiä (kukkaniityt, pensasryteiköt, lahopuustoisiksi kehitettävät metsäkuviot jne). Yleiskaava alueella tällä tavoin kehitettäviä alueita ovat erityisesti Rantapuisto pohjoisosa (kukka ja perhosniittyjä), Ilosaari (Kaluvirran lisäksi myös Pielislinnan puolen rantatörmän linturyteiköt ehdottomasti säilytettävä, eli luo merkintä laajennettava myös sille alueelle!) sekä Hasanniemi (raivattuja ryteikköjä palautettava, kukkaniittyjä perustettava, pökkelömetsän annettava kehittyä). Toteamme, että lepakkokartoitus ei ole ainoa peruste suojelulle, esimerkiksim pesimälinnustoa voidaan saada palaamaan raivaamalla steriloiduille alueille vähin keinoin. Hasaniemen alue on pienialainen vielä suhteellisen hyvin säilynyt viheralue kaupungin keskeisellä paikalla. Tätä aluetta ei tule pilata lisärakentamisella. Joensuun seudun luonnonystävät esittää poistettavaksi Hasaniemen puistoalueelle ehdotetun omakotirakentamisen. Hasaniemen länsiosan ja Linnunlahden uimarannan välinen lehtomainen ja vanhoja puita kasvava alue tulisi jättää luonnontilaan ja siirtää alueella oleva kesäteatteri uudelle paikalle, esim. Laululavan takaiselle nurmikentälle.

17 Yleiskaavan yhtenä tärkeänä tavoitteena tulee olla, ettei puisto ja viheralueille rakenneta. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Rantakadun kiertoliittymät ja Sirkkalan silta, samoin kuin ns. Kanavarannan kerrostalorakentaminen ovat rantapuistoalueen ilmettä uhkaavia ja sitä pirstovia hankkeita. Nämä hankkeet eivät sovellu alueelle, joka kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY), johon erikseen viitataan ohjaavana luettelona myös valtioneuvoston hyväksymissä valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa (VAT). Keskustan yleiskaavassa tulee erikseen huomioida ja ohjeistaa RKY alueet (Rantapuisto ja Kirkkokadun alkseli; Siltakadun liikenteen osalta myös rautatieaseman alue), jotka kylläkin kaavaan on rajattu ja yleisluontoisesti kuvattu rky merkinnän peruste. Mielestämme niiden huomioiminen tulisi kirjata selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin, koska yleiskaavassa 2020 niitä ei ole noteerattu. On vaarana, että RKY alueiden laiminlyönti yleiskaavassa voi johtaa lainvastaiseen tilanteeseen. Nimenomaan Rantapuistovyöhykkeelle sijoittuu ja rajautuu myös paljon Joensuun vanhinta rakennuskulttuuriperinnettä, mikä tulee ehdottomasti säilyttää. Rakennussuojelu Joensuun seudun luonnonystävät pitää tärkeänä, että kaikki kulttuuriympäristöselvityksen ohjausryhmässä määritellyt rakennukset merkitään osayleiskaavassa suojeltaviksi. Nykyinen suojelukohdelista on positiivisesti kehittynye aiemmasta versiosta, jonka suhteen kaava.aineisto oli omitisen ristiriitainen ja vaikeaselkoinen. Arvokkaat miljöökohteet rakennuksineen tulisi säästää raskailta muutoksilta, koska ne ilmentävät parhaimmillaan Joensuun omaleimaisuutta ja kertovat kaupungin arvostavan omaa edeltävien aikojen rakennuskulttuuria ja arkkitehtuuria. Joensuun seudun luonnonystävät toistaa aiemmassa toteamansa vanhojen rakennusten suojelunäkemyksensä, samoin kuin suojelumerkintään liitettävät säilyttämistä helpottavat lisäkorjausrakentamismahdollisuudet. Osassa kaavakohteista rakennustehokkuus on ylimitoitettu ja ohjaa näin vanhan rakennuksen purkamiseen säilyttämisen sijaan. Kortteleiden rakennustehokkuutta olisi arvioitava uudelleen kulttuuri ja rakennushistoriallista selvitystä hyödyntäen. Kaavan vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön ei mielestämme ole tarkasteltu riittävästi. Täydennysrakentamisen vaikutuksia tulisi arvioida uudelleen suhteessa olemassa oleviin ja suojeltaviin rakennuksiin. Liikennesuunnittelu Kaavaehdotuksessa ei ole otettu huomioon Pohjois Karjalan ilmasto ja energiaohjelmaa eikä Joensuun kaupunkiseudun ilmasto ohjelman velvoitteita. Ilmasto ja energiatavoitteet ja sitoumukset tulee olla lähtökohta kaavan liikennesuunnittelussa. Varautumista yksityisautoilun kasvun sijaan, yksityisautoilua tulee rajoittaa keskusta alueella. Sirkkalan silta on ollut suunnitelmissa (ja valmiina piirustuksina?) jo lähes kolmekymmentä vuotta. On onnetonta, että se on nyt otettu uuteen yleiskaavaan, sillä tilanne ja tavoitteet ovat olennaisilta osin muuttuneet. Joensuun kehätie, ja viime vaiheessa jo toisenkin Pekkalan sillan rakentaminen ovat poistaneet sen liikennepaineen, johon Sirkkalan siltaa alunperin kaavailtiin (silloisten kahden sillan

18 liikennepaineen ja läpiajon helpottamiseksi). Sirkkalan siltaa ei myöskään tarvita siinä liikennesuunnitelmassa, jota tässä yleiskaavassa hahmotellaan siten, että keskustan kehää on hahmoteltu autoliikenteen pääväylästöksi, sillä tältä kehältä pääsy toisaalta Koulukatua toisaalta Rantakyläntietä kehätielle ja edelleen Karsikon puolelle sujuu aivan vaivattomasti. Sirkkalan silta voidaan siis poistaa yleiskaavasta. Sen haitan lähialueen asuntokortteleille ja Musiikkiopistolle ovat merkittäviä. Vierastamme erikoista uudiskäsitettä "jalankulu ja pyöräilypainotteinen katu". Ilmeinen vaara on, että tällainen katu edelleen säilyy ensisijaisesti autoliikennekatuna. Pihakatu on tieliikenteen käsite, joka ei sinänsä sekään sovi kaupungin keskusta alueille, joiden autoliikenne kuitenkin suureksi osaksi on läpiajoa pihakadut sopivat lähiöiden umpiperäkaduille hyvin. Kaupunkikeskustassa on perustettava kävelykadut sinne, missä halutaan kävely ja kevyttä liikennettä suosia ja edistää. Siis liikennesuunnitelman tavoitesuunnitelman eufemistinen "yhteinen tila" merkintä tulee muuttaa kävelykatu merkinnäksi. Huoltoliikenne sopii ja toimii toki kävelykaduillakin, kuten tiedetään. Kiertoliittymät eivät nekään sovellu ahtaille ruutukaavan kaduille. Kiertoliittymien rakentaminen syö myös viheralueita. Pysäköintiä tulisi ohjata liikennekehän varsien pysäköintitaloihin. Vastustamme edelleen toriparkkisuunnitelmaa, kuten olemme myös aiemmassa lausunnossamme esittäneet perusteluineen.. Pää ja kokoojakatuja ei tule muuttaa etuajo oikeutetuiksi, koska ne nostavat ajonopeuksia ja vaarantavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden. Esim. Länsikadulla on useita kevyenliikenteen yhtymäkohtia, jotka jo nyt ovat vaarallisia. Nyt esillä oleva liikennesuunnittelu lähtee valitettavasti edelleen yksityisautoilun ehdoin, vaikka Joensuun keskustassa nimenomaan jalankulkua ja pyöräilyä tulisi sujuvoittaa. Suunnittelussa tulisi myös tarkastella uudelleen keskustan pysäköintitilojen mitoitusta, koska alueella on paljon vanhaa väestöä ja opiskelijoita, joille auto ei ole tarpeen. Näin merkittävässä kaavatarkastelussa olisi ollut toivottavaa useampien erilaisten liikenneratkaisumahdollisuuksien esittely ja vaikutusten arviointi eri liikkumismuodoille ja tarvittavaan rakentamiseen.

19 Päiväys Datum Dnro Dnr Pohjois-Karjala POKELY/788/07.01/2010 Joensuun kaupunki Tekninen virasto/kaavoitus Muuntamontie Joensuu Viite / Hänvisning Lausuntopyyntö Asia / Ärende Lausunto Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta Pohjois-Karjalan ELY -keskus on antanut luonnosvaiheen lausuntonsa Joensuun keskustan osayleiskaavasta Liikenne ehdotusvaiheessa Joensuun keskustan liikennesuunnittelussa pääkatuverkon liittymien muutokset kiertoliittymiksi ovat pyöräilyreittien kehittämisen ohella tärkeimpiä toimenpiteitä. Kävelyalueiden laajennukset liittyvät torin ja torinaluspysäköinnin toteuttamiseen sekä osaltaan nyt toteutettavaksi tulevan Yläsatamakadun parantamiseen. Sirkkalan silta katu- ja liittymäjärjestelyineen toteutetaan ennen kuin Suvantosillan leventäminen ja peruskorjaus pyöräteineen on järkevää toteuttaa. Joensuun keskustan liikennesuunnitelma on tehty erityisen hyvin ja ajatuksella kaikilta mahdollisilta suunnilta tarkasteltaessa, joten siitä ei Pohjois- Karjalan ELY -keskuksella ole huomauttamista. Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys on erittäin asiantuntevasti laadittu ja siitä johdetut kaavaratkaisut ovat pääosin oikeita. Luonnosvaiheen suojeltujen rakennusten joukkoon on lisätty kaupunginhallituksen päätöksellä Wanha Jokela (ID 27). Myös ELY -keskus on luonnosvaiheen lausunnossaan vaatinut Jokelan suojelua, joten toteamme sen olevan hyvä asia. Kaupunginhallitus on poistanut ( 148) suojeltavien kohteiden joukosta entisen Lyseon vahtimestarin asunnon (ID 45), joka oli kaavaluonnoksessa suojeltu. ELY -keskus ei voi hyväksyä tätä muutosta. Kaavakartalle kohde on kuitenkin jätetty suojeltavaksi rakennukseksi, joten se sopii ELY - keskukselle. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puh Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Faksi (013) Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu -yksikkö S-posti: PL 69, Joensuu

20 2/3 Kaavaluonnoksessa suojeltu entinen kauppaoppilaitos (ID 60) on ehdotuksessa jätetty ilman suojelumerkintää. ELY -keskus hyväksyy kaavoittajan ratkaisun näiltä osin. Osa kulttuuriympäristöselvityksessä mainituista arvokkaista rakennusperintökohteista oli kaavaluonnoksessa saanut kaavamerkinnän kh-r, joka myöntää kohteen kulttuurihistorialliset arvot, mutta ei sisällä suojelutavoitetta. Wanhaa Jokelaa lukuun ottamatta yhtään näistä kohteista ei ole kaavaehdotuksessa suojeltu. ELY -keskus on kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa vaatinut PT -talon (ID 22) ja Piimälinnan (ID 26) suojelua, josta ELY -keskus on edelleen samalla kannalla. Kaavaratkaisu pitää ensisijaisena vaihtoehtona Sairaalakatu 18 asuinrakennuksen (ID 28) siirtämistä toiseen paikkaan Joensuun keskusta-alueelle. Talo sijaitsee aivan tontin nurkalla ja sen säilyttäminen omalla paikallaan ei estä kaavaehdotuksen mukaisen korttelitehokkuuden (e2) toteuttamista. Rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen turvataan parhaiten suojelemalla rakennus omalle paikalleen. Sama kaavamääräys koskee myös Kauppakatu 3b:tä. Sen kohdalla siirtoajatus on helpommin hyväksyttävissä. Ma-rky kaavamääräystä tulee täydentää seuraavasti: Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa (MRL ) eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas ja miljöön kannalta merkittävä luonne turmeltuu. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen lupahakemusten ratkaisemista. Kaavaselostukseen tulee liittää ajantasainen luettelo suojelluista rakennusperintökohteista, koska kaava-aineistoon sisältyvän kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvityksen luettelo poikkeaa kaavaehdotuksen luettelosta. Muilta osin ELY -keskuksella ei ole huomautettavaa rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön suojeluun. Maisema ja luonnonympäristö Kaupunkikuvaselvitys on tehty luonnosvaiheen jälkeen (Ramboll 2012). Sen ohjaava vaikutus suunnitteluun jää varsin vähäiseksi. Selvitys kuitenkin on sinänsä varsin ansiokas ja laadullisesti riittävä. Selvitys sisältää kuvauksen kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan kehittymisestä, nykytilanteen kuvauksen ja analyysin sekä ehdotuksia kehittämiskohteista. Luontoselvitys ja siihen sisältyvä linnustoselvitys (Ramboll 2012) on kohdennettu Hasanniemeen ja Ilosaareen. Lepakkokartoitus (Toimi -ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta 2012) kattaa koko osayleiskaava-alueen ja siihen on käytetty riittävästi maastotyöaikaa. Luontoselvityksessä todettujen kasvillisuus- ja puustotietojen sekä linnustohavaintojen perusteella ovat Hasanniemen puistometsikön keski- ja länsiosat (selvityksessä kuviot 9, 10 ja 11) kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä. Tätä ei ole otettu huomioon Hasanniemen alueen kaavaratkaisussa, vaan AP-alue on luontoarvoiltaan merkittävän puistoalueen eteläpuoliskon päällä ja P-alue keskellä, kuten osayleiskaavaluonnoksessakin. Ely -keskus esittääkin, että luontoselvityksen tuottamien merkittävien uusien tietojen perusteella Hasanniemen alue tutkitaan uudelleen ja selvitetään mahdollisuudet kaupunkiluonnon kannalta tärkeän alueen esittämiseen laajempana, päämaankäyttömuotona VL tai VP luo -merkinnällä tai /s -lisämerkinnällä. Ely -

21 3/3 keskuksen käsitys on, että Hasanniemen puistoalueen ottaminen asuntoalueeksi ei ole keskusta-alueen asuntorakentamisen näkökulmasta tarpeellista. Sitä vastoin Hasanniemen puistoalue on erittäin keskeinen ja tärkeä osa Joensuun rantapuistovyöhykettä. Selvitysten laadun ja luotettavuuden kannalta on erittäin hyvä, että havaituista kasvi- ja lintulajeista on tehty lajilista. Vielä parempi olisi, jos lajihavainnot esitettäisiin myös liitekartoilla. Kun pesivä lintulajisto on selvitetty kartoitusmenetelmällä, mikä on tässä tapauksessa erittäin hyvä ja sopiva, olisi havainnot voinut myös esittää kartalla. Lepakkokartoituksen tulosten perusteella konkreettisena muutoksena kaavassa on Ilosaaren Kaluvirran luo -merkintä lepakoiden tärkeänä ruokailualueena (luokka II). Lisäksi selvityksessä on todettu muita lepakoiden käyttämiä alueita (luokka III) mm. Pielisjoen rannan puistoissa ja Hasanniemessä. Lepakkohavainnot on esitetty kartalla lajeittain. Ely -keskus toteaa, että selvitykset maiseman, kaupunkikuvan ja kaupunkiluonnon osalta ovat riittäviä ja asiantuntevasti laadittuja ja MRL:n vaatimusten mukaisia. Pohjois-Karjalan ELY -keskuksella ei ole muuta lausuttavaa Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta. Digitaalinen kaavaraja pyydetään toimittamaan P-K:n ELY -keskukseen sähköpostitse, osoitteeseen: Irma Mononen Yksikön päällikkö, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu -yksikkö Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Heimo Liikamaa Maankäyttöinsinööri Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (HL, AL, HP)

22 MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR Joensuun kaupunki Tekninen virasto, kaavoitus Muuntamontie JOENSUU /303/2012 VIITE / REFERENS Lausuntopyyntö ASIA / ÄRENDE LAUSUNTO JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Joensuun kaupunki pyytää Museoviraston lausuntoa Joensuun keskustan osayleiskaavasta. Museovirasto on lausunut osayleiskaavan valmistelun eri vaiheissa: osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta ( , dnro 629/303/2010); Joensuun keskustan osayleiskaavan alustavista tavoitteista ( dnro 227/303/2011) ja osayleiskaavan luonnoksesta ( dnro 023/303/2012). Virasto on myös osallistunut kaavaa varten laaditun kulttuurija rakennushistoriallisen selvityksen ohjausryhmään sekä viranomaisneuvotteluun , dnro 485/303/2012. Kaavaehdotuksessa on osoitettu kaksi valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (ma-rky) ja kymmenen rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta arvokasta miljöökohdetta (ma). Rakennussuojelukohteita (sr) on osoitettu yhteensä 91. Kulttuuriympäristön kannalta kaikkien luonnosvaiheessa kaavaan kh-r merkinnällä osoitettujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelu olisi perusteltua. Vähintään maakuntakaavan 3. vaiheen luonnoksessa suojelumerkinnällä osoitetut rakennukset tulee suojella: mm. koko Taidemuseon kortteli eli myös piharakennus (ID46), Pienteollisuustalo (ID22) ja Sairaalakatu 18 (ID28). Kaupunkikuvan kannalta tärkeitä ovat myös Piimälinna/Kiinteistö Oy Kanavaranta (ID26) sekä Entinen Oman Avun toimitalo (ID77) ja keskustoimipaikka (ID100). Wanhan Jokelan (ID27) suojelumerkintä kaavaehdotuksessa on hyvä. Sen sijaan kaavaluonnoksessa suojelumerkinnällä osoitetun Entisen Lyseon vahtimestarin asunnon (ID45) poistaminen suojeltujen rakennusten joukosta ei ole hyväksyttävissä. Sairaalakatu 18:n, Suihkon talon suojelu NERVANDER NKATU 13 / NERVANDERSGATAN 13, PL / PB 913, HELS NKI / HELSINGFORS. PUH / TEL (09) , FAKSI / FAX (09) ,

23 toteutuu luontevimmin rakennuksen nykyisellä paikalla; nyt kaava osoittaa sen siirrettäväksi toiseen paikkaan. Ma merkintöihin tulee lisätä suojelumääräys, esimerkiksi: Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa, eikä niiden ulkoasua saa muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas tai miljöön kannalta merkittävä luonne turmeltuu. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen lupahakemusten ratkaisemista. Yli-intendentti Pirjo Uino Intendentti Marja-Leena Ikkala /ML

24 LAUSUNTO KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 1/1 Joensuun seudun ympäristöterveydenhuolto Kaupunkirakenteen tiivistyessä meluongelmat lisääntyvät. Merkittävin lisäys melutasoihin tulee liikennemäärien kasvusta. Ympäristöterveydenhuolto korostaa osayleiskaavan laatimisvaiheessa tehtyä meluselvitystä ja etenkin sitä, että meluselvityksen johtopäätökset osiossa esitetyt kannanotot otetaan vakavasti huomioon laadittaessa asemakaavojen muutoksia sekä suoritettaessa yleisten alueiden suunnittelua ja toteutusta. Nyt esillä olevalla kaava-alueella on kaksi ns. EU-uimarantaa. Kumpikin uimaranta tulisi varustaa viemäriverkostoon liitetyillä wc-tiloilla. Linnunlahden uimarannan em.tiloilla varustamisen yhteydessä myös kesäteatteri olisi luontevaa varustaa samoin. Ilosaaaren uimarannan ongelmana on pussimaisesta muodosta johtuva veden vaihtuvuuden huonous ja siitä aiheutuva veden laatuongelmat. Veden vaihtuvuuden parantamiseksi tulisi miettiä teknisiä ratkaisuja. Joensuussa 8 pnä lokakuuta 2012 Keijo Hämäläinen Ympäristöterveydenhuollon johtaja YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu Joensuu puh. (013) , faksi (013)

25 Surakka Katarina Vastaanottaja: Aihe: Kaavoitus JOE VS: LAUSUNTOPYYNTÖ KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Lähettäjä: Pasma Anna Lähetetty: 8. lokakuuta :00 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Aihe: VS: LAUSUNTOPYYNTÖ KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Hei, Meillä ei ole lisättävää OAS-vaiheessa annettuun lausuntoomme. Ystävällisin terveisin, Anna Pasma Asset Manager Electricity Solutions and Distribution Asset Management and Design / Keski-Uusimaa ja Joensuu Osoite: Keilaniementie 1, PL 100, FORTUM Matkapuhelin: Sähköposti: Www-sivut: 1

26 Surakka Katarina Lähettäjä: Kaavoitus JOE Lähetetty: 9. lokakuuta :48 Vastaanottaja: Surakka Katarina Aihe: VL: Keskustan osayleiskaavan ehdotukseen Lähettäjä: Savela Annamari Lähetetty: 8. lokakuuta :04 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Aihe: Keskustan osayleiskaavan ehdotukseen Sosiaali- ja terveystoimi on antanut lausuntonsa kaavan aiemmissa käsittelyvaiheissa, eikä meillä tässä vaiheessa ole niihin lisättävää. t. Annamari Savela Annamari Savela kehittämispäällikkö Joensuun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi p os. Torikatu 18 A 4. krs Joensuu 1

27 TEKNINEN VIRASTO I(aavoitus ""'" 0"'0 ''=L' 1 3 \.,".201Q \ "./ 1~ Joensuu Hei! Painokanavan liikenteen järjestäminen Huomasin ruutukaavan osayleiskaavan liikennesuunnitelmasta, että aikomuksena on katkaista Koulukadun ja Pohjoiskadun välinen ajoyhteys. Katujen kulmassa oleva, KT-kaavoitetulle teollisuustontille vasta lopullisesti mittatilaustyönä valmistunut (2010), Painokanavan digipaino jäisi pahaan liikenteelliseen sumppuun. Paino muutettiin Noljakasta Koulukadulle nimenomaan hyvien ja helppojen liikenteellisten seikkojen vuoksi. Paikka onkin ollut erinomainen ja nimenomaan on kiitetty helppoa saavutettavuutta. Vasta aloittaneen painon toiminta, tehokkuus, ja kannattavuus kärsisi ratkaisevalla tavalla, jos emo katkaisu suoritettaisiin. Jonkinlainen ajoyhteys Painotalon pihaan (tavaralaiturille ja parkkipaikalle) Koulukadulta pitäisi sallia. Kauttakulkuliikenteen Pohjoiskadulla voisi kieltää ja tämän Koulukadun ja Pohjoiskadun liittymän voisi kaventaa yhdeksi kaistaksi ja jotenkin häivyttää rakenteilla. Kuitenkin niin, että myös raskaammatjakeluautot mahtuvat siitä. liittymä täydellistä sulkemista ajoneuvoliikenteeltä ei Painokanava tule hyväksymään Ter\leisin Painokanava Oy Hannu Heikkinen toimitusjohtaja Koulukatu Joensuu

28 lähettäjä: Arto Ro,~ppa"er lähetetty: 24. syyskuuta :04 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Aihe: Hasanniemen venesataman laajennus. TEKNINE"J VIRASTO Kaavoitus Sa"". Dnro 19-1 t 9--Li "1. "0 I Q. BJI"'I/ID Joensuun kaupunki Kaavoitus J-P Vartiainen Muuntamontie Joensuu Jokiasema Ky Hasanniementie Joensuu ESITYS Käymämme keskustelun (Vartiainen,Surakka ja Romppanen,Broman ) pohjalta esitämme Hasanniemen venesataman laajennusta ns.jokiaseman kokkoniemestä yltäväksi Joensuun Pursiseuran entiseen laituri paikkaan. Tämä toimenpide mahdollistaa kulkuyhteyden mahdolliselle uudelle kelluvalle laituri kompleksille, joihin sijoittevaksi on aijottu suuremman luokan paikalliset ja vierasveneet. Pyydämme ystävällisesti ottamaan tämän huomioon kaavoitusta tehdessänne. Mahdollisia lisätietoja annamme mielellämme. Jokiasema Ky arto romppanen

29 ... Om> TEKNINEN VIRASTO Kaavoitus "';/D.2 0 1~ /o...n d}.j1 a, //0 JOENSUUN KAUPUNGILLE ASIA: Muistutus Joens uun keskustan osayleiskaavasta. MUISTUTUKSEN TEKIJÄ: Asunto Oy Pohjois Kata, elo Jukka Ketonen, Kauppakatu 23 b A 11, Yhtiö omistaa osoitteessa POhjoiskaiu 15 Joensuu sijaitsevan paritalan, joka on osayleiskaavaluonnoksessa tarkoitettu suojeltava ksi, Yhtiö katsoo, ettei suojelulle ole perusteita, Maankäytlö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon muun ohessa asumisen tarpeet. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Nykyisin voimassaolevan asemakaavan mukaan kiinteistö on tarkoitettu kerrostalon rakennuspaikaksi, johon se myös sijaintinsa ja rakennetun ympäristönsä puolesta hyvin soveltuu, Samassa korttelissa ei ole ainuttakaan pientaloa. Asumisen tarpeet siis puollaisivat sitä, ettei rakennusta suojella. t<uten oheisesta rakennusinsinööri Kari Kaltiaisen laatimasta kiinteistön ~mntoarviosta käy selville, yhtiön kiinteislöllä sijaitseva paritala on erittäin tluonokuntoinen ja sen peruskorjaus ei ole järkevää eikä perusteltua. f~akennus on elinkaarensa päässä Vain perustukset, kantavat betoniseinät, kellarin katto osittain ja kantava puurunko sekä vesikaton kantavat rakenteet osin voitaisiin säilyttää pe rusko ~a ustilantees sa, Kaikki muu Ivis-tekniikka mukaan lukien jouduttaisiin uusimaan, Peruskorjaus maksaisi noin 30% enemmän kuin vastaavan uuden paritaion rakentaminen. Yhtiöllä ei ole muuta varallisuu«a kuin kysymyksessä oleva kiinteistö. Yhtiöllä ei ole taloudellisia edellytyksiä pitää rakennusta asuttavassa kunnossa. Viime

30 keväänä kahdesta asunnosta vuokralaiset irtisanoutuivat asuinnoissa ilmenneen homeongelman vuoksi. Kolmannen asunnon asukkaista kahdella on diagnosoitu astma. Rakennuksessa on kosteus- ja homevaurioita. Yhtiöllä ei ole mahdollista saada vuokratuloja, joilla edes rakennuksen nykykunto voitaisiin turvata. Tästä syystä suojelua koskeva kaava määräys aiheuttaa yhtiölle kohtuutonta haittaa. LIITE: - rakennusinsinööri Kari Kaltiaisen laatima kuntoarvio Joensuussa, ASUNTO OY POHJOIS-KOTA LAATI: Juk a Ketonen asianajaja, Joensuu

31 AS OY POHJOISKOTA Liite muistutukseen saapunut Sivu 1/1 YHTEENVETO AS OY POHJOISKODAN MUISTUTUKSEN LIITTEISTÄ Liiteasiakirjat tulivat paperimuodossa postitse kaavoitukseen Niitä säilytetään kaavoituksen tiloissa, Muuntamontie 5, 2 krs, jossa niihin voi halutessaan tutustua. Liite 1: Kiinteistön kuntoarvio / tutkimus - laatinut RI Kari Kaltiainen, Ins.tsto K-insinöörit - yhteenveto: Kokonaisuutena rakennus on kaikilta osin (rak-ja lvis-tekniikka) erittäin huonokuntoinen ja sen peruskorjaus ei ole järkevää eikä perusteltua. Tulipalo on myös vaurioittanut suurelta osin länsipään asuntoa. Rakennus on elinkaarensa (60v.) päässä ja se jouduttaisiin purkamaan lähes kokonaan ja aloittamaan rakennustyöt lähes alusta. Perustukset, kantavat betoniseinät, kellarin katto osittain, kantava puurunko sekä vesikaton kantavat rakenteet osin voitaisiin ehkä säilyttää. Kaikki muu lvistekniikka mukaan lukien jouduttaisiin uusimaan. Tämän tyyppiselle peruskorjaukselle tulisi kustannusta n. 30 % enemmän mitä vastaava uusi maksaisi. Karkea arvio korjauskustannuksesta liikkuisi n euron välissä riippuen laatutasosta. T EKNINEN VIRASTO Kaavoitus Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen puh Muuntamontie Joensuu puh. (013) faksi (013)

32 ,-- -' feknin8tv:rasto.. Kauvcit'.I!: SaiiOp. erjo,,,, ':Ali I '".9<-1 '0 / io Teknisen viraston kaavoitus Muuntamontie 5 Joensuu Muistutus Joensuun keskustan osayleiskaavasta. Nähtävillä olevasta keskustan osayleiskaavasta esitämme muistutuksena seuraavaa: Viitaten aikaisemmin Posti talon ja Kanavarannan asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevaan valitukseemme katsomme tarpeelliseksi huomauttaa, että kyseinen valituksenalainen asemakaava ja nyt esillä olevan osayleiskaavan Joensuun rantapuistovyöhykettä koskeva osuus kytkeytyvät yhteen valituksenalaisen kaavamuutosalueen eli kortteleiden 2] 6 ja 217 osalta. Asemakaavamuutosta koskevan valituksemme lähtökohtina 00, että kaavamuutos ei perusru mihinkään riittävän yksityiskohtaiseen yleiskaavaan. Kaavamuutosalueen Joensuun seutukaavassa oleva C-merkintä ei oikeuta nostamaan ko. kortteleiden rakennusoikeutta eikä ulottamaan suunniteltuja haitallisia rakennusmassoja RKY*alueen eli rantapuistovyöhykkeen maisemaan. Rky-alueella sijaitsevat korttelit 216 j 21 7 eivät ole seutukaavan C-merkinnästä huolimatta verrattavissa toisiinsa siten, että näiden rakennusoikeutta voidaan nostaa normaalien keskustakortteleiden tasolle. Koska Joensuun seudun yleiskaava RKY -alueeseen kuuluvien korttejeiden 2]6 ja 217 osalta on liian ylimalkainen, valituksessamme pidetään tarpeeljisenaja vaaditaan yksityiskohtaiselle kaavoitukselle tarkempaa yleiskaavallista ohjausta siten. että inventoiduille RKY -alueeseen sisältyville arvoille ei aiheuteta haittaa. Tämän ohjauksen pitäisi sisältyä nyt nähtävillä olevaan keskustan osayleiskaavaan. MRL 36:n mukaan kunnan on huolehdittava tarpeellisesta yleiskaavan laatimisestaja sen pitämisestä ajan tasalla. On tarpeellista, että ainoiden keskustassa RKY-alueella sijaitsevien C-kortteleiden kaavoitusta ohjataan RKY -alueen sisältämiä arvoja suojellen ja kunnioittaen. MRL 39:n kohta 8 määrää, että yleiskaavassa on otettava huomioon rakennetun ympdris16n, maisemanja luonnonarvojen vaaliminen. Osayleiskaavaehdotus ei ota huomioon kortteleiden 216 j a 217 erikoisasemaa RKY -alueella, vaan asettaa ne samaan asemaan keskustakortteleiden kanssaja käyttää tätä perusteena näiden kortteleiden rakennusoikeuden nostoon. MRL 41:n mukaan,jasjotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, /uonnonarvojen, rakennetun ymptlr;stön. kulttuurihistoria/lis/en arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuaks; suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä. Tarkempien ohjeiden antaminen ko. alueella on lain mukaista.

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Kaavakartta nro 12459 Hankenro 5344_2 HEL 2016-013448 11.4.2017 1 (11) VUOROVAIKUTUSRAPORTTI Wäinö Aaltosen tie 7 asemakaavan muutos (nro 12459) Vuorovaikutusraportin

Lisätiedot

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm Sivu 1 (6) Lausunnot Palautteen antaja ja pvm Uudenmaan ELY-keskus 30.1.2017 Yhteenveto sisältää 24.2.2017 mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Lausunto Vastine

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Lähettäjä: Puska Anne (ELY)

Lähettäjä: Puska Anne (ELY) Lähettäjä: Puska Anne (ELY) Lähetetty: 9. marraskuuta 2017 15:30 Vastaanottaja: 'kirjaamo@tammela.f' ; 'miika.tuki@tammela.fi' Aihe: Lausuntopyyntönne kaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos 745/10.02.03/2016 ASRA 58 Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen Kirkonkylän keskustan

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin 8.3.2016 Antinkankaan koulun asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kirje 1 (1) Ympäristökeskus

Helsingin kaupunki Kirje 1 (1) Ympäristökeskus Helsingin kaupunki Kirje 1 (1) Ympäristökeskus 24.5.2012 Helsingin kaupunki, kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki Ympäristökeskuksen kannanotto Munkkiniemen tontin 30008/22,

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI

TAMPEREEN KAUPUNKI TAMPEREEN KAUPUNKI 17.1.2017 MULTISILLAN KOULUN ALUE YMPÄRISTÖINEEN: UUSI ASUINKORTTELI JA PÄIVÄKOTI. Asemakaava nro 8647. Diaarinumero: TRE: 6202/10.02.01/2016 PALAUTEKOOSTE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 09.09.2017 KAAVA Merikarvian Kuuskeri rantayleiskaavan muutos koskien Peipun kylän tiloja Merimaa 484-401-14-34 ja 484-401-13-56 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehtivastaava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Tervanokantie. Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo,

Tervanokantie. Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo, Tervanokantie Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo, 9.3.2017 9.3.2017 Ohjelma Aloitus Suunnittelutilanne lyhyesti Kaavaluonnos Kaavaehdotuksen esittely Jatkovaiheet Keskustelua Lopetus 9.3.2017

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

Laukaan kunta Kunnanhallitus PL LAUKAA

Laukaan kunta Kunnanhallitus PL LAUKAA Pvm Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 17-02 2017 Käsitelty Arkistointi Laukaan kunta Kunnanhallitus PL 6 41341 LAUKAA Lausuntopyyntö Laukaan kirkonkylän asemakaavan muutoksesta ja osittaisesta kumoamisesta;

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012

JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012 JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012 Tämä raportti sisältää tiivistelmät Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta saadusta palautteesta ja esitykset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 17.12.2015 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot