LAUSUNTO LAUSUNTO JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONNOKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO 1.10.2012 LAUSUNTO JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONNOKSESTA"

Transkriptio

1 LAUSUNTO Joensuun kaupu!!~! TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS LAUSUNTO JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONNOKSESTA Osayleiskaavan tekemiselle asetetut yleiset tavoitteet toteutuvat kaavaluonnoksessa. Osayleiskaavassa on käsitelty kaikki tarvittavat osa-alueet tulevaisuuden asemakaavojen ajantasaistamista varten. Liikennesuunnitelma perustuu kehäratkaisuun. Tämä mahdollistaa alempiasteisen katuverkon palvelutason säilymisen hyvänä. Joukkoliikenteen keskittäminen Koskikadulle parantaa myös palvelutasoa ja selkiyttää vaihotpysäkkijärjestelyitä. Jalankulku ja pyöräilypainotteiset alueet keskustassa sijoittuvat luontevasti keskustan liikennekehän sisäpuolelle. Yhteisen tilan käyttö kävelykadun jatkeena on hyvä ratkaisu. Menettelyllä katutilat saadaan vaihettumaan ja luontevasti muuttumaan kävelystä ajoneuvoliiken teelle. Pyöräilyn osalta kaavaluonnos vastaa osittain niihin haasteisiin, joita keskustan katuverkko pyöräilylie asettaa. Torikadulle ohjautuvan pyöräilyliikenteen siirtäminen Kauppa- ja Rantakadulle tulee olemaan ongelmallista. Torikadun varressa on sekä virastoja että kauppaliikkeitä. Niiden keskeisen sijainnin ja lyhyiden välimatkojen takia pyöräily Torikadulla on houkutteleva vaihtoehto verrattuna siirtymiseen viereisiile kaduille. Joen rannan kevyenliikenteenväylä on lisäksi houkuttelevampi vaihtoehto kuin Rantakatu. Rantakadun sijaan toimenpiteet tulisi keskittää Torikadulle. Torikadun pysäköintilaitokset eivät ole este pyöräilyolosuhteiden parantamiselle. Torikadun kadunvarsipysäköinnin poistamista ja korvaamista pyöräilykaistoilla tulisi edelleen harkita. Koulukadun osalta esitetty keskikaistamalli parantaa nyky tilannetta, jos jalankulu ja pyöräily voidaan erottaa. Keskikaista vie kuitenkin tilaa molemminpuoliselta 2+2 metriseltä jalkakäytävä pyörätie ratkaisulta. Pysäköinnin osalta kadunvarsipysäköinnin vähentäminen aivan ydinkeskustassa tulisi olla yleisenä tavoitteena. Meluselvitys antaa hyvän pohjan tuleville asemakaavoille kun pohditaan millaisin keinoin liikennemelun haittoja voitaisiin keskusta-alueen asuinkiinteistöillä vähentää. Meluselvityksessä ei nykytilanteen osalta ole huomioitu Itä- ja Länsisillan liikennettä. Kokonaistarkastelussa tällä on merkitystä vanhan postin korttelin täydennysrakentamisen kannalta ja melutilanteen arvioinnin osalta tulevassa tilanteessa siltojen lähialueella. Tällä on merkitystä myös tapahtumamelun kannalta kun arvioidaan ns. normaalitilanteen taustamelua ilo saaren ja Sirkkalan alueella. Puistojen ja lähivirkistysalueiden osalta osayleiskaava mahdollistaa eri alueiden kehittämisen toiminnalliseen suuntaan. Ilosaaren luo-merkintä on merkittävä avaus myös luonnon monimuotoisuuden huomioimisen kannalta muuten tiiviisti rakennetussa ympäristössä. TEKNINEN VIRASTO YMPÄRISTÖNSUOTELU Ympiiristönsuojelupäiillikkö puh. (013) , Muuntrunontie JO;:IlSUU puh. (013)

2 Joensuun kaupu!!~! Kaikkiaan osayleiskaava huomioi olemassa olevan luonnonympäristön siinä laajuudessa kuin se keskusta-alueella on mahdollista. Sokoksen 1968 rakennetun tavaratalon, ei ole katsottu olevan rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti, niin arvokas että se olisi kaavalla suojeltu. Samoin kaupunkikuvallinen poikkeavuus yhtenäisestä räystäslinjasta on katsottu, ei toivottavaksi. Näiltä osin näkemykset voisivat olla myös toisenlaisia, kuten esimerkiksi keskustelu Jokelan rakennuksen suojelusta on osoittanut. Täydennysrakentamisen osalta kaava antaa jatkotyölle hyvän pohjan. Vaihtoehtotarkastelussa on kattavasti etsitty vaihtoehtoja lisärakentamiselle. ympäristönsuoj elupäällikkö Jari Leinonen TEKNINEN VIRASTO YMPÄRISTÖNSUOlELU Ympiirislönsllojelllp,iiillikkö puh. (013) : , J\.!uuntrunonlie Joensuu puh. (013) J J

3 LAUSUNTO I JV TEKNINEN ViRASTO _'~ ~ 1!~<~.avc_ ~ j _Lt.... r9&_. _l1.. J ' ''' - f~ S-"ClP... ".i;,..., \,_ 20 I &J9-U C1 / t 0... _.. _-._ Katarina Surakka Kaavoitus JOENSUUN KESKUSTAN OSA YLEISKAAVA Joensuun Vedellä ei ole huomautettavaa kaavahankkeen ehdotusvaiheen aineistoon. ~~ johtaja Osoite Puhelin Telefax Joensuun Vesi PL 148,80101 Joensuu (Muuntamontie 5) (013) (013) Kuhasalon jv-puhdistamo Puhdistamontie 2 (013) (013) Ly Fi Laskutusosoite: Joensuun Vesi Rahatoimisto PL Joensuu

4 - Maankäyttö ja ympäristö / Mika Penttilä Joensuun kaupunki Tekninen virasto, kaavoitus Muuntamontie JOENSUU LAUSUNTO (1) " -TEKNINEI~ VIRÄSTO.. -. t :.K..:.:a::.::a~vo.itu~-.-- j Saap. i l;,;,0! 1'2..11 I '3.\0.20 \2.. 2.Jlt:1/\o. L.. _. I Lausuntopyyntö Joensuun keskustan osayleiskaava, ehdotus Kiitämme lausuntopyynnöstänne ja lausumme seuraavaa: Fingrid on antanut lausunnot kaavan edellistä vaiheista ja Yleiskaava-alueella ei ole Fingridin voimajohtoja tai muita toimintoja, joten Fingridillä ei ole lausuttavaa ehdotuksen ratkaisusta. Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 tarkoittamia voimajohtoja. Muiden kuin Fingridin omistamien voimajohtojen osalta tulee pyytää lausunto kyseisten voimajohtojen omistajilta. Kaavoitusasioita Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh Pyydämme lähettämään yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja lausunnolle osoitteella Fingrid Oyj, Ympäristö, PL 530, HELSINKI. Ystävällisin terveisin FINGRID OYJ Verkkopalvelu/Maankäyttö ja ympäristö ~ projektipäällikkö Fingrid Oyj Katuosoite Arkadiankatu 23 B Helsinki Postiosoite PL Helsinki Puhelin Faksi V tunnus ALV rek.

5 L.ahettäjä : Lähetetty: 3. lokakuuta :58 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Kopio: Varpiola Matti; Karvinen Marko; Hiltunen Kari; Huuskonen Susanna Aihe: Keskustan osayleiskaava Uitteet: 3870_001.pdf Tervehdys I Qheisena lähetän lausuntomme Keskustan osayleiskaavasta. Olemme antaneet Keskustan osayleiskaava-alueen asemakaavoista kaukolämpöä koskevat lausuntomme Niissä tarjoamme kaukolämpöä alueen lämmitysmuodoksi.. Fortum tuottaa lämmön Joensuussa biopolttoaineella ja tulemme jatkossakin tarjoamaan Keskustan osayleiskaava-alueelle lämmitysmuodoksi paikallisilla polttoaineilla tuotettua kaukolämpöä. Terv.timo aho

6 Joensuun kaupunki ~, JOENSUUN liikuntatoimi TEI<Nn'!:::N \llhasto Ka8VC!tu~ s(np:--, i;:".)! \Q...l/. Dl, 2D l ~c7lj 0) / to ----_.. ~----- LAUSUNTO Keskustan osayleiskaavaehdotus Joensuun liikuntatoimi on antanut 3, päivätyn lausunnon keskustan osayleiskaavaluonnoksesta, Tuossa lausunnossa todetaan, että osayleiskaavan suunnittelussa tulisi huomioida mm, seuraavat liikuntatoimen näkökulmasta merkittävät asiat: kauppatorin hyödyntäminen urheilutapahtumien areenana, pääpyöräilyreittien yhteys liikuntalautakunnan hyväksymään (LIIKLK ) runkoreittiajatukseen, Koivuniemen alueen liikuntamahdollisuuksien kehittäminen Qähiliikuntapaikka, frisbeegolfrata, hiihtoladut) sekä Linnunlahden uimarannan alueen liikuntakäytön mahdollistaminen (yleinen uimaranta, beachvolley, talvisin hiihtoladut sekä jäälatujen lähtöpaikka). Ilosaaren osalta liikuntatoimi on antanut erillisen, päivätyn, lausuntonsa Ilosaaren asemakaavan muutoksen yhteydessä. Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotukseen Joensuun liikuntatoimella ei ole lisättävää, vaan ehdotukseen pätevät edellä viitatut, liikuntatoimen aiemmin antamat lausunnot. Joensuu Timo Heinonen Liikuntajohtaja

7 lähettäjä: Puumalainen Janna lähetetty: 1. lokakuuta :35 Vastaanottaja:Kaavoitus JOE Aihe: VS: LAUSUNTOPVYNTÖ KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Tervehdys, Kulttuuri- ja nuorisotoimen osalta osayleiskaavan ehdotukseen ei ole huomautettavaa tai tarvetta lisälausunnolle. Toimialan kannaltamme oleelliset ja aiemmin lausutut asiat on ehdotuksessa huomioitu hyvin. Terveisin, Janna Puumalainen Janna Puumalainen Kulttuurijohtaja Joensuun kaupunki Pl Joensuu

8 TEKNiNEN VIR/->.STO Lähettäjä: Karhu Tapani Lähetetty: 7. syyskuuta :35 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Aihe: keskustan osayleiskaava PUHAS Oy:llä ei huomautettavaa Tapani Karhu/Puhas Oy

9 lähettäjä: Ahtiainen An,na-Kaisa Lähetetty: S. lokakuuta 2012 Vastaanottaja:Kaavoitus JOE Kopio: Hublin Patrick; Asikainen Pertti; Takalammi Simo; Inkinen Petri; Li ikamaa Heimo Aihe: lausunto, Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotus Joensuun kaupunki, tekninen virasto TEKNINEN VIRASTO Kaavoitus Saap. O~O \'<\ \ " - -"Ol, 2oi'Z Q.l\q 1\ Cl Viite: lausuntopyyntö , Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotus LAUSUNTO (POS ElY diaarinro 2306!2010!POS!6j Joensuun kaupunki on pyytänyt Pohjois-Savon ElY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueen lausuntoa Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta. Suunnittelualue käsittää Joensuun ruutukaavakeskustan sekä Hasaniemen alueen. Kaava-aineistossa on kattavasti tarkasteltu kaavan liikenteellisiä vaikutuksia. Kaava-alueelle ei kuitenkaan rajaudu maanteitä ja liikenteen osalta niin vaikutukset kuin tarkastelut kohdistuvat katuverkkoon. Pohjois-Savon El V-keskuksen liikenne ja infrastruktuurivastuualueella ei näin ollen ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. Terveisin Anna-Kaisa Ahtiainen Anna-Kaisa Ahtlainen, liikennejärjestelmäasiantuntija Pohjois-Savon elinkeino-, li ikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri -vastuua lue PohjOis-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ElV-keskus) Pl1117, KIrkkokatu 1, KUOPIO

10 Joensuun kaupu!!~! Joensuun kaupunki Tekninen virasto/kaavoitus Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen LAUSUNTO Sivu 1/5 TEKNiT\lEI'-J VI1-1AS-ro Kaavoitus Saap. umo \IQJ \ l~ 1 '2--' \~ 10 TILAKESKUKSEN LAUSUNTO KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Joensuun Tilakeskus -liikelaitos lausuu keskustan osayleiskaavaehdotuksesta seuraavaa. Tullikamari (Rantakatu 2b), ID: 4 Rakennus tullee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennukseen on ollut vaikea löytää käyttäjiä rakennuksen toiminnallisista puutteista johtuen. Mikäli nykyiset käyttäjät luopuvat tiloista, jouduttanee tiloihin tekemään suuria muutostöitä (käyttötarkoituksen muutos toimistotilaksi), jotta rakennukseen saadaan käyttäjät. Muutostyöt ulottuisivat todennäköisesti myös ullakkotiloihin. Tilakeskus näkee suojelun mahdollisena, mikäli rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt sekä pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Mikäli rakennuksen suojelumääräykset asetetaan liian tiukaksi, on vaara että rakennuksen käyttömahdollisuudet vähenevät, jolloin rakennuksesta tulee taloudellinen rasite omistajalleen. Joensuun taidemuseo (Kirkkokatu 23), ID: 11 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa ja taidemuseona. Tilakeskus näkee suojelun mahdollisena, mikäli rakennuksen sisäpuoliset muutos työt sekä pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Tontilla on merkittävä käyttämätön rakennusoikeus. Mikäli taidemuseon korttelista muodostuu tulevaisuudessa kaupungin museo- ja näyttelytoiminnan keskittymä, tulisi mahdollisen lisärakennuksen pystyä liittymään taidemuseon rakennukseen, jotta toiminnallinen synergiaetu saavutetaan. Mikäli rakennuksen suojelumääräykset asetetaan liian tiukaksi, on vaara että rakennuksen käyttö mahdollisuudet vähenevät, jolloin rakennuksesta tulee taloudellinen rasite omistajalleen. Taidekeskus Ahjo (Koskikatu 6), ID: 44 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa osana, joko museotoimintaa tai nykyisessä käytössä näyttely- ja toimistotilana. Mikäli taidemuseon korttelista muodostuu tulevaisuudessa kaupungin museo- ja näyttelytoiminnan keskittymä, joudutaan siinä vaiheessa TILAKESKUS Yliopistokotll J oensllu... fabi (013)

11 Sivu 2/5 Joensuun kaupun~i "",,~nc.' selvittämään rakennuksen käyttötarkoitus mahdollisesti osana kaupungin omaa museo- ja taidetoimintaa. Tilakeskus näkee suojelun mahdollisena, mikäli edellä esitetyin perustein rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt sekä mahdolliset pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Entinen Lyseon vahtimestarin asunto (Koskikatu 6), ID: 45 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennuksessa on tällä hetkellä kaupungin puistotyöntekijöiden ja paikallisbussien kuljettajien taukotiloja sekä taiteilijatiloja. Mikäli taidemuseon korttelista muodostuu tulevaisuudessa kaupungin museo- ja näyttelytoiminnan keskittymä, joudutaan siinä vaiheessa selvittämään rakennuksen käyttötarkoitus mahdollisesti osana museo- ja taidetoimin taa. Tilakeskus näkee suojelun mahdollisena, mikäli edellä esitetystä johtuen rakennuksen sisäpuoliset muutos työt sekä mahdolliset pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Hubbard & Co:n talo (Rantakatu 9), ID: 47 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennus on kohtuullisessa kunnossa ja on osa korttelin 48 kunnostettua kokonaisuutta. Tilakeskuksella ei ole periaatteessa rakennuksen suojelua vastaan, mikäli mahdollisista käyttö tarkoituksen muutoksista johtuvat rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt sekä pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Johnssonin talo (Rantakatu 11), ID: 48 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennus on kohtuullisessa kunnossa ja on osa korttelin 48 kunnostettua kokonaisuutta. Tilakeskuksella ei ole periaatteessa rakennuksen suojelua vastaan, mikäli mahdollisista käyttötarkoituksen muutoksista johtuvat rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt sekä pienet muutostyöt julkisivuun sallitaan. Suvantokatu 3, ID: 68 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin tilakeskuksen omistuksessa. Rakennus on kohtuullisessa kunnossa. Rakennuksen välittömässä läheisyydessä oleva Nuorisoverstaan tila tullaan purkamaan, joka osaltaan mahdollistaa kiinteistön jatkokehittämisen, mikä voi merkitä joko laajennusta tai kokonaan erillistä uudisrakennusta. Tilakeskuksella ei ole periaatteessa rakennuksen suojelua vastaan, koska se kuuluu osana korttelin 48 osoitteissa Rantakatu 9 ja 11 olevien rakennusten kokonaisuutta. Rakennuksen sisäpuoliset muutostyöt, pienet muutostyöt julkisivuun tulisi sallia mahdollisissa käyttötarkoituksen muutostilanteissa TILAKESKUS Yliopisrohtu 6 80 JOO Joensuu f.ksi (013)

12 Sivu 3/5 Joensuun kaupun~i """lns.i Torikatu 10 päärakennus, ID: 69 Huolimatta siitä, että rakennus kuuluu korttelin 48 kokonaisuuteen, esittää tilakeskus taloudellisiin näkökohtiin ja rakennuksen huonoon henkilöturvallisuuteen vedoten, että rakennus puretaan sen huonokuntoisuuden vuoksi. Rakennuksen kunnostamisen on arvioitu maksavan noin 1 milj. euroa (ilman tarvittavia toiminnallisia muutoksia ja pihatöitä), joten sen kunnostaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Mikäli rakennus halutaan suojella, tulee rakennuksesta tilakeskukselle merkittävä taloudellinen rasite ja liiketaloudellisesti ajatellen taloudellisesti kannattamaton investointi. Tilakeskus esittää rakennuksen suojelun sijaan kortteliin sen miljööseen sopivaa täydennysrakentamismahdollisuutta. Suojelutapauksessa Joensuun kaupungin on huolehdittava, että siitä ei tule taloudellista rasitetta ja että se ei vaikuta tilakeskuksen muihin tärkeisiin esim. koulu- ja päiväkoti-investointeihin. Torikatu 12, ID: 67 Huolimatta siitä, että rakennus kuuluu korttelin 48 kokonaisuuteen esittää tilakeskus taloudellisiin näkökohtiin ja rakennuksen huonoon henkilöturvallisuuteen vedoten, että rakennus puretaan sen huonokuntoisuuden vuoksi. Rakennuksen kunnostamisen on arvioitu maksavan noin 1 milj. euroa (ilman tarvittavia toiminnallisia muutoksia ja pihatöitä), joten sen kunnostaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Mikäli rakennus halutaan suojella, tulee rakennuksesta tilakeskukselle merkittävä taloudellinen rasite ja liiketaloudellisesti ajatellen taloudellisesti kannattamaton investointi. Tilakeskus esittää rakennuksen suojelun sijaan kortteliin sen miljööseen sopivaa täydennysrakentamismahdollisuutta. Suojelutapauksessa Joensuun kaupungin on huolehdittava, että siitä ei tule taloudellista rasitetta ja että se ei vaikuta tilakeskuksen muihin tärkeisiin esim. koulu- ja päiväkoti-investointeihin. Ruplan talo (Sepänkatu 42), ID: 59 Rakennuksen julkisivu ja piha on peruskorjattu pari vuotta sitten. Sisäpuolelle peruskorjausta ei ole ulotettu. Rakennus on vajaakäytössä ja tilakeskus on valmis myymään kiinteistön nykyisten käyttäjien luovuttua siitä. Mahdollinen suojelu voi vaikuttaa negatiivisesti rakennuksen myyntiin ja mahdollisen uuden omistajan mahdollisuuksiin tehdä rakennuksessa toiminnan kannalta välttämättömiä muutostöitä. TILAKESKUS Yliopistobtll 6 80 I on J oensllu fgksi (013)

13 Sivu 4/5 Joensuun kaupun~i,,"~ns.i Entinen kauppaoppilaitos (Rantakatu 31), ID: 60 Rakennuksen säilyminen kaupungin omistuksessa ja nykyisessä käyttötarkoituksessaan on vielä avoin. Mikäli toiminta rakennuksessa jatkuu nykyisellään, on rakennuksen peruskorjaus ajankohtainen noin vuonna Toiminnan jatkuessa nykyisellään joudutaan peruskorjauksen yhteydessä tekemään merkittäviä toiminnallisia muutoksia, niin rakennuksen sisäpuolelle kuin julkisivuun, myös rakennuksen laajentaminen tulee kysymykseen. Rakennus soveltuu huonosti muihin käyttötarkoituksiin, mikä voi vaikuttaa kiinteistön ostohalukkuuteen myyntitilanteessa ja täten siitä voi tulla omistajalleen merkittävä taloudellinen rasite. Tätä johtuen tilakeskus ei kannata rakennuksen suojelua. Yläsatamakatu 28, ID: 73 Rakennus on sosiaali- ja terveys toimen käytössä. Keskusteluissa on ollut, että tontilla oleva Soten käytössä oleva pienkerrostalo siirtyisi Joensuun Kodeille, joka peruskorjaisi ja laajentaisi sitä kehitysvammaisia palvelevia toimintoja varten. Mikäli tontilla olevaa puurakennusta ei liitetä osaksi tätä toimintaa ja Sosiaalija terveys toimi luopuu rakennuksesta, tulee tällöin mietittäväksi rakennuksen erottaminen omaksi kiinteistökseen ja myynti. Tilakeskus ei sinänsä vastusta suojelua, kunhan suojelumääräykset eivät rajoita rakennuksen toiminnallisia muutoksia (esim. asuinkäyttö). Suojelumääräykset eivät saa muodostua liian rajoittaviksi, jotta toiminnallisten muutosten tekeminen olisi tulevaisuudessa mahdotonta ja kiinteistön mahdollinen myynti täten vaikeutuisi. Gävlenlinnan päiväkoti (Papinkatu 1), ID: 62 Rakennus tulee olemaan tulevaisuudessakin päiväkotikäytössä ja tilakeskuksen omistuksessa. Päiväkoti on keskeinen ja Joensuun kaupungin ainoa ruutukaava-alueen päiväkoti, jonka tilatarpeet huomioiden rakennuksen laajentaminen on yksi tulevaisuuden mahdollisuus. Tilakeskuksella ei sinänsä ole rakennuksen suojelua vastaan, kunhan suojelumääräykset sallivat sisäpuoliset muutos työt sekä pienehköt julkisivumuutokset, joilla taataan nykyisen toiminnan jatkumismahdollisuudet tulevaisuudessakin. Rakennuksen laajentaminen päivähoitotarpeen kasvaessa on myös oltava mahdollista. Laajentumisen myötä tarvitaan nykyistä selvästi suurempi tontti. Hasanniementie 1b, ID: 88 Rakennuksessa toimii nykyisin englanninkielinen leikkikoulu. Nykyisen käyttäjän luopuessa rakennuksesta, on todennäköistä, että kohde myydään. Tilakeskus ei sinänsä vastusta suojelua, kunhan suojelumääräykset eivät rajoita rakennuksen toiminnallisia muutoksia (esim. asuinkäyttö). TILAKESKUS Yliopist.:>btu Joensuu f.ksi (013)

14 Sivu 5/5 Joensuun kaupu!l~i Suojelumääräykset eivät saa muodostua liian rajoittaviksi, jotta toiminnallisten muutosten tekeminen olisi tulevaisuudessa mahdotonta ja kiinteistön mahdollinen myynti täten vaikeutuisi. Suojelu tulisin kohdentua rakennus- ja kulttuurihistoriallisen selvityksen mukaisesti ensisijaisesti miljööseen ei niinkään rakennukseen. Entinen tyttökoulu (Rantakatu 30), ID: 7 Tontilla 3 sijaitsevan suojeltavan rakennuksen kaavamerkintä on sr-2. Entisen tyttökoulun (konservatorio) peruskorjauksessa tulee pystyä ottamaan huomioon esteettömyys sekä mahdollisesti ulko-ovien katosrakenteet, joilla on vaikutusta rakennuksen julkisivuihin. Rakennuksen esteettömyyttä ja huoltoliikennettä parantavat toimenpiteet on järkevää toteuttaa rakennuksen sisäpihalla, mitä osaltaan puoltaa vahvistelun asemakaavan mukaisesti tontin 4 huolto- ym. liikenteen järjestäminen muualta kuin tontin 3 kautta. Yhteenveto Yhteenvetona voidaan todeta, että mahdolliset suojelupäätökset eivät saa rajoittaa rakennusten käyttöä, kehittämistä ja mahdollista myyntiä. Rakennusten käyttö mahdollisuudet turvaamalla mahdollistetaan myös rakennusten säilyminen tuleville sukupolville, eikä niistä tule taloudellista rasitetta omistajalleen. Torikatu 10 ja 12 rakennusten osalta taloudellinen rasite on merkittävä, mikäli rakennukset halutaan suojella. Rakennusten säilyttämiseksi on kehitettävä toimintamalli, jolla rakennukset säilyttäminen myös taloudellisesti on mahdollista. Tilakeskus toimiessaan liiketaloudellisin periaattein ei voi ryhtyä taloudellisesti kannattamattomiin investointeihin. Oleellista koko kortteli 48 tulevaisuuden toimintamahdollisuuksille on, että korttelin sisäosiin sallitaan toimintaa tukeva lisärakentaminen. Ruplan talon, Hasanniementie 1b:n ja Entisen kauppaoppilaitoksen osalta taloudellinen rasite voi muodostua merkittäväksi tilanteissa, jossa rakennuksille ei ole osoittaa enää omaa käyttöä ja kohteiden myynti ja sitä kautta tuleva käyttö vaikeutuu suojelustatuksesta johtuen. Joensuun Tilakeskus Tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen TILAKESKUS Yliopistobtu Joensuu f"ksi (013)

15 TE KN I N:'; ~ J v n AS-tO I-_.,,-._""O: ' :C?":-'d u:, 5.:l;:p. r--~ lähettäjä: Väänänen Mauno lähetetty: 5. loka kuuta :49 Vastaanottaja: Surakka Katarina Aihe: Fwd: Vl: VI: LAU SUNTOPYYNTÖ KESKUSTAN OSAYlEISKAAVAN EHDOTUKSESTA -:~.- l Q J l I. \0. 2m':ti&-u" / \0 J Ks. Juhan vastaus, Mauno Väänänen Koulutustoimenjohtaja Joensuu Välitetty viesti: lähettäjä: Hakkarainen Juha Päiväys: 2. lokakuuta ~4~3.~l=9=U=T=C=+i3.=OO=====:. Vastaanottaja: Väänänen Mauno Kopio: Turtiainen Anu -Helena Aihe: Vl: VI : LAUSUNTOPYYNTÖ KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Terve! Välit ettäväksi Katarina Surakalle: Keskustan osayleiskaavan Gävlenlinnan päiväkodin tontin ehdotettu laajennus keskustan osayleiskaavan ehdotuksessa on liian pieni. Tontin koko on esityksessä ainoastaan 3420 neliötä kun tavoite 6-7 osastoisel le päiväkodille olisi vähintään neliötä. lausuntonamme esitämme, että kyseistä tonttia pyrittäisiin laajentamaan myös leveys suunnassa niin paljon kuin mahdollista Pielisjoen suuntaan sekä samalla myös pidentämään tonttia, tavoitteena selkeästi kasvattaa tontin kokoa ja mahdollistamaan selkeä laajennussuunta rakennukselle. Juha

16 Joensuun seudun luonnonystävät ry Kauppakatu Joensuu Joensuun kaupunki Tekninen virasto Lausunto Joensuun keskustan osayleiskaavasta Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotusta. Uusi Joensuun keskusta alueen osayleiskaava tulee olemaan erittäin merkittävä asiakirja kaupungin tulevalle kehitykselle. Kaupungin viihtyisyys, turvallisuus ja toimivuus ovat asukkaille ja liike elämälle lähtökohtaisesti tärkeitä, mutta menestyvän kaupungin vetovoimaisuudella on myös entistä enemmän painoarvoa uusien asukkaiden, paluumuuttajien, opiskelijoiden tai liike elämän harkitessa sijoittumistaan. Kaupungin imago syntyy sen maantieteellisistä ominaisuuksista, alueen luonnonympäristöstä sekä rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Olennaista on, miten kaupungin historiaa, luonnon ja rakennetun kulttuuriympäristön suojelua ja hoitoa onnistutaan toteuttamaan ja säilyttämään historialliset kerrostumat aitoina ja hyvin edustettuina, miten vanhaa ja uutta yhdistää. Joensuun kaupungin ruutukaavarakenne on säilynyt poikkeuksellisen selväpiirteisenä ja alkuperäisen suunnitelman mukaisena näihin päiviin asti, joten sen tulisi olla ohjaavana myös osayleiskaavassa. Viheralueet Kaava alueella viheralueita on varsin niukasti. Viheralueiden hoidossa toistamme aiemmin lausumamme eli viheralueiden hoidossa tulisi siirtyä ekologiseen luonnonhoitoon ja antaa sille kaavamerkintä luonnonmukainen viheralue. Tulisi siis erikseen määritellä puisto osan formaalisesti hoidetut osat ja näiden lomiin ja liepeille riittävän laajalti hallitun hoitamattomuuden biodiversiteettisydämiä (kukkaniityt, pensasryteiköt, lahopuustoisiksi kehitettävät metsäkuviot jne). Yleiskaava alueella tällä tavoin kehitettäviä alueita ovat erityisesti Rantapuisto pohjoisosa (kukka ja perhosniittyjä), Ilosaari (Kaluvirran lisäksi myös Pielislinnan puolen rantatörmän linturyteiköt ehdottomasti säilytettävä, eli luo merkintä laajennettava myös sille alueelle!) sekä Hasanniemi (raivattuja ryteikköjä palautettava, kukkaniittyjä perustettava, pökkelömetsän annettava kehittyä). Toteamme, että lepakkokartoitus ei ole ainoa peruste suojelulle, esimerkiksim pesimälinnustoa voidaan saada palaamaan raivaamalla steriloiduille alueille vähin keinoin. Hasaniemen alue on pienialainen vielä suhteellisen hyvin säilynyt viheralue kaupungin keskeisellä paikalla. Tätä aluetta ei tule pilata lisärakentamisella. Joensuun seudun luonnonystävät esittää poistettavaksi Hasaniemen puistoalueelle ehdotetun omakotirakentamisen. Hasaniemen länsiosan ja Linnunlahden uimarannan välinen lehtomainen ja vanhoja puita kasvava alue tulisi jättää luonnontilaan ja siirtää alueella oleva kesäteatteri uudelle paikalle, esim. Laululavan takaiselle nurmikentälle.

17 Yleiskaavan yhtenä tärkeänä tavoitteena tulee olla, ettei puisto ja viheralueille rakenneta. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Rantakadun kiertoliittymät ja Sirkkalan silta, samoin kuin ns. Kanavarannan kerrostalorakentaminen ovat rantapuistoalueen ilmettä uhkaavia ja sitä pirstovia hankkeita. Nämä hankkeet eivät sovellu alueelle, joka kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY), johon erikseen viitataan ohjaavana luettelona myös valtioneuvoston hyväksymissä valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa (VAT). Keskustan yleiskaavassa tulee erikseen huomioida ja ohjeistaa RKY alueet (Rantapuisto ja Kirkkokadun alkseli; Siltakadun liikenteen osalta myös rautatieaseman alue), jotka kylläkin kaavaan on rajattu ja yleisluontoisesti kuvattu rky merkinnän peruste. Mielestämme niiden huomioiminen tulisi kirjata selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin, koska yleiskaavassa 2020 niitä ei ole noteerattu. On vaarana, että RKY alueiden laiminlyönti yleiskaavassa voi johtaa lainvastaiseen tilanteeseen. Nimenomaan Rantapuistovyöhykkeelle sijoittuu ja rajautuu myös paljon Joensuun vanhinta rakennuskulttuuriperinnettä, mikä tulee ehdottomasti säilyttää. Rakennussuojelu Joensuun seudun luonnonystävät pitää tärkeänä, että kaikki kulttuuriympäristöselvityksen ohjausryhmässä määritellyt rakennukset merkitään osayleiskaavassa suojeltaviksi. Nykyinen suojelukohdelista on positiivisesti kehittynye aiemmasta versiosta, jonka suhteen kaava.aineisto oli omitisen ristiriitainen ja vaikeaselkoinen. Arvokkaat miljöökohteet rakennuksineen tulisi säästää raskailta muutoksilta, koska ne ilmentävät parhaimmillaan Joensuun omaleimaisuutta ja kertovat kaupungin arvostavan omaa edeltävien aikojen rakennuskulttuuria ja arkkitehtuuria. Joensuun seudun luonnonystävät toistaa aiemmassa toteamansa vanhojen rakennusten suojelunäkemyksensä, samoin kuin suojelumerkintään liitettävät säilyttämistä helpottavat lisäkorjausrakentamismahdollisuudet. Osassa kaavakohteista rakennustehokkuus on ylimitoitettu ja ohjaa näin vanhan rakennuksen purkamiseen säilyttämisen sijaan. Kortteleiden rakennustehokkuutta olisi arvioitava uudelleen kulttuuri ja rakennushistoriallista selvitystä hyödyntäen. Kaavan vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön ei mielestämme ole tarkasteltu riittävästi. Täydennysrakentamisen vaikutuksia tulisi arvioida uudelleen suhteessa olemassa oleviin ja suojeltaviin rakennuksiin. Liikennesuunnittelu Kaavaehdotuksessa ei ole otettu huomioon Pohjois Karjalan ilmasto ja energiaohjelmaa eikä Joensuun kaupunkiseudun ilmasto ohjelman velvoitteita. Ilmasto ja energiatavoitteet ja sitoumukset tulee olla lähtökohta kaavan liikennesuunnittelussa. Varautumista yksityisautoilun kasvun sijaan, yksityisautoilua tulee rajoittaa keskusta alueella. Sirkkalan silta on ollut suunnitelmissa (ja valmiina piirustuksina?) jo lähes kolmekymmentä vuotta. On onnetonta, että se on nyt otettu uuteen yleiskaavaan, sillä tilanne ja tavoitteet ovat olennaisilta osin muuttuneet. Joensuun kehätie, ja viime vaiheessa jo toisenkin Pekkalan sillan rakentaminen ovat poistaneet sen liikennepaineen, johon Sirkkalan siltaa alunperin kaavailtiin (silloisten kahden sillan

18 liikennepaineen ja läpiajon helpottamiseksi). Sirkkalan siltaa ei myöskään tarvita siinä liikennesuunnitelmassa, jota tässä yleiskaavassa hahmotellaan siten, että keskustan kehää on hahmoteltu autoliikenteen pääväylästöksi, sillä tältä kehältä pääsy toisaalta Koulukatua toisaalta Rantakyläntietä kehätielle ja edelleen Karsikon puolelle sujuu aivan vaivattomasti. Sirkkalan silta voidaan siis poistaa yleiskaavasta. Sen haitan lähialueen asuntokortteleille ja Musiikkiopistolle ovat merkittäviä. Vierastamme erikoista uudiskäsitettä "jalankulu ja pyöräilypainotteinen katu". Ilmeinen vaara on, että tällainen katu edelleen säilyy ensisijaisesti autoliikennekatuna. Pihakatu on tieliikenteen käsite, joka ei sinänsä sekään sovi kaupungin keskusta alueille, joiden autoliikenne kuitenkin suureksi osaksi on läpiajoa pihakadut sopivat lähiöiden umpiperäkaduille hyvin. Kaupunkikeskustassa on perustettava kävelykadut sinne, missä halutaan kävely ja kevyttä liikennettä suosia ja edistää. Siis liikennesuunnitelman tavoitesuunnitelman eufemistinen "yhteinen tila" merkintä tulee muuttaa kävelykatu merkinnäksi. Huoltoliikenne sopii ja toimii toki kävelykaduillakin, kuten tiedetään. Kiertoliittymät eivät nekään sovellu ahtaille ruutukaavan kaduille. Kiertoliittymien rakentaminen syö myös viheralueita. Pysäköintiä tulisi ohjata liikennekehän varsien pysäköintitaloihin. Vastustamme edelleen toriparkkisuunnitelmaa, kuten olemme myös aiemmassa lausunnossamme esittäneet perusteluineen.. Pää ja kokoojakatuja ei tule muuttaa etuajo oikeutetuiksi, koska ne nostavat ajonopeuksia ja vaarantavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden. Esim. Länsikadulla on useita kevyenliikenteen yhtymäkohtia, jotka jo nyt ovat vaarallisia. Nyt esillä oleva liikennesuunnittelu lähtee valitettavasti edelleen yksityisautoilun ehdoin, vaikka Joensuun keskustassa nimenomaan jalankulkua ja pyöräilyä tulisi sujuvoittaa. Suunnittelussa tulisi myös tarkastella uudelleen keskustan pysäköintitilojen mitoitusta, koska alueella on paljon vanhaa väestöä ja opiskelijoita, joille auto ei ole tarpeen. Näin merkittävässä kaavatarkastelussa olisi ollut toivottavaa useampien erilaisten liikenneratkaisumahdollisuuksien esittely ja vaikutusten arviointi eri liikkumismuodoille ja tarvittavaan rakentamiseen.

19 Päiväys Datum Dnro Dnr Pohjois-Karjala POKELY/788/07.01/2010 Joensuun kaupunki Tekninen virasto/kaavoitus Muuntamontie Joensuu Viite / Hänvisning Lausuntopyyntö Asia / Ärende Lausunto Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta Pohjois-Karjalan ELY -keskus on antanut luonnosvaiheen lausuntonsa Joensuun keskustan osayleiskaavasta Liikenne ehdotusvaiheessa Joensuun keskustan liikennesuunnittelussa pääkatuverkon liittymien muutokset kiertoliittymiksi ovat pyöräilyreittien kehittämisen ohella tärkeimpiä toimenpiteitä. Kävelyalueiden laajennukset liittyvät torin ja torinaluspysäköinnin toteuttamiseen sekä osaltaan nyt toteutettavaksi tulevan Yläsatamakadun parantamiseen. Sirkkalan silta katu- ja liittymäjärjestelyineen toteutetaan ennen kuin Suvantosillan leventäminen ja peruskorjaus pyöräteineen on järkevää toteuttaa. Joensuun keskustan liikennesuunnitelma on tehty erityisen hyvin ja ajatuksella kaikilta mahdollisilta suunnilta tarkasteltaessa, joten siitä ei Pohjois- Karjalan ELY -keskuksella ole huomauttamista. Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys on erittäin asiantuntevasti laadittu ja siitä johdetut kaavaratkaisut ovat pääosin oikeita. Luonnosvaiheen suojeltujen rakennusten joukkoon on lisätty kaupunginhallituksen päätöksellä Wanha Jokela (ID 27). Myös ELY -keskus on luonnosvaiheen lausunnossaan vaatinut Jokelan suojelua, joten toteamme sen olevan hyvä asia. Kaupunginhallitus on poistanut ( 148) suojeltavien kohteiden joukosta entisen Lyseon vahtimestarin asunnon (ID 45), joka oli kaavaluonnoksessa suojeltu. ELY -keskus ei voi hyväksyä tätä muutosta. Kaavakartalle kohde on kuitenkin jätetty suojeltavaksi rakennukseksi, joten se sopii ELY - keskukselle. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puh Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Faksi (013) Alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu -yksikkö S-posti: PL 69, Joensuu

20 2/3 Kaavaluonnoksessa suojeltu entinen kauppaoppilaitos (ID 60) on ehdotuksessa jätetty ilman suojelumerkintää. ELY -keskus hyväksyy kaavoittajan ratkaisun näiltä osin. Osa kulttuuriympäristöselvityksessä mainituista arvokkaista rakennusperintökohteista oli kaavaluonnoksessa saanut kaavamerkinnän kh-r, joka myöntää kohteen kulttuurihistorialliset arvot, mutta ei sisällä suojelutavoitetta. Wanhaa Jokelaa lukuun ottamatta yhtään näistä kohteista ei ole kaavaehdotuksessa suojeltu. ELY -keskus on kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa vaatinut PT -talon (ID 22) ja Piimälinnan (ID 26) suojelua, josta ELY -keskus on edelleen samalla kannalla. Kaavaratkaisu pitää ensisijaisena vaihtoehtona Sairaalakatu 18 asuinrakennuksen (ID 28) siirtämistä toiseen paikkaan Joensuun keskusta-alueelle. Talo sijaitsee aivan tontin nurkalla ja sen säilyttäminen omalla paikallaan ei estä kaavaehdotuksen mukaisen korttelitehokkuuden (e2) toteuttamista. Rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen turvataan parhaiten suojelemalla rakennus omalle paikalleen. Sama kaavamääräys koskee myös Kauppakatu 3b:tä. Sen kohdalla siirtoajatus on helpommin hyväksyttävissä. Ma-rky kaavamääräystä tulee täydentää seuraavasti: Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa (MRL ) eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas ja miljöön kannalta merkittävä luonne turmeltuu. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen lupahakemusten ratkaisemista. Kaavaselostukseen tulee liittää ajantasainen luettelo suojelluista rakennusperintökohteista, koska kaava-aineistoon sisältyvän kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvityksen luettelo poikkeaa kaavaehdotuksen luettelosta. Muilta osin ELY -keskuksella ei ole huomautettavaa rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön suojeluun. Maisema ja luonnonympäristö Kaupunkikuvaselvitys on tehty luonnosvaiheen jälkeen (Ramboll 2012). Sen ohjaava vaikutus suunnitteluun jää varsin vähäiseksi. Selvitys kuitenkin on sinänsä varsin ansiokas ja laadullisesti riittävä. Selvitys sisältää kuvauksen kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan kehittymisestä, nykytilanteen kuvauksen ja analyysin sekä ehdotuksia kehittämiskohteista. Luontoselvitys ja siihen sisältyvä linnustoselvitys (Ramboll 2012) on kohdennettu Hasanniemeen ja Ilosaareen. Lepakkokartoitus (Toimi -ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta 2012) kattaa koko osayleiskaava-alueen ja siihen on käytetty riittävästi maastotyöaikaa. Luontoselvityksessä todettujen kasvillisuus- ja puustotietojen sekä linnustohavaintojen perusteella ovat Hasanniemen puistometsikön keski- ja länsiosat (selvityksessä kuviot 9, 10 ja 11) kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä. Tätä ei ole otettu huomioon Hasanniemen alueen kaavaratkaisussa, vaan AP-alue on luontoarvoiltaan merkittävän puistoalueen eteläpuoliskon päällä ja P-alue keskellä, kuten osayleiskaavaluonnoksessakin. Ely -keskus esittääkin, että luontoselvityksen tuottamien merkittävien uusien tietojen perusteella Hasanniemen alue tutkitaan uudelleen ja selvitetään mahdollisuudet kaupunkiluonnon kannalta tärkeän alueen esittämiseen laajempana, päämaankäyttömuotona VL tai VP luo -merkinnällä tai /s -lisämerkinnällä. Ely -

21 3/3 keskuksen käsitys on, että Hasanniemen puistoalueen ottaminen asuntoalueeksi ei ole keskusta-alueen asuntorakentamisen näkökulmasta tarpeellista. Sitä vastoin Hasanniemen puistoalue on erittäin keskeinen ja tärkeä osa Joensuun rantapuistovyöhykettä. Selvitysten laadun ja luotettavuuden kannalta on erittäin hyvä, että havaituista kasvi- ja lintulajeista on tehty lajilista. Vielä parempi olisi, jos lajihavainnot esitettäisiin myös liitekartoilla. Kun pesivä lintulajisto on selvitetty kartoitusmenetelmällä, mikä on tässä tapauksessa erittäin hyvä ja sopiva, olisi havainnot voinut myös esittää kartalla. Lepakkokartoituksen tulosten perusteella konkreettisena muutoksena kaavassa on Ilosaaren Kaluvirran luo -merkintä lepakoiden tärkeänä ruokailualueena (luokka II). Lisäksi selvityksessä on todettu muita lepakoiden käyttämiä alueita (luokka III) mm. Pielisjoen rannan puistoissa ja Hasanniemessä. Lepakkohavainnot on esitetty kartalla lajeittain. Ely -keskus toteaa, että selvitykset maiseman, kaupunkikuvan ja kaupunkiluonnon osalta ovat riittäviä ja asiantuntevasti laadittuja ja MRL:n vaatimusten mukaisia. Pohjois-Karjalan ELY -keskuksella ei ole muuta lausuttavaa Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta. Digitaalinen kaavaraja pyydetään toimittamaan P-K:n ELY -keskukseen sähköpostitse, osoitteeseen: Irma Mononen Yksikön päällikkö, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu -yksikkö Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Heimo Liikamaa Maankäyttöinsinööri Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (HL, AL, HP)

22 MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR Joensuun kaupunki Tekninen virasto, kaavoitus Muuntamontie JOENSUU /303/2012 VIITE / REFERENS Lausuntopyyntö ASIA / ÄRENDE LAUSUNTO JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Joensuun kaupunki pyytää Museoviraston lausuntoa Joensuun keskustan osayleiskaavasta. Museovirasto on lausunut osayleiskaavan valmistelun eri vaiheissa: osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta ( , dnro 629/303/2010); Joensuun keskustan osayleiskaavan alustavista tavoitteista ( dnro 227/303/2011) ja osayleiskaavan luonnoksesta ( dnro 023/303/2012). Virasto on myös osallistunut kaavaa varten laaditun kulttuurija rakennushistoriallisen selvityksen ohjausryhmään sekä viranomaisneuvotteluun , dnro 485/303/2012. Kaavaehdotuksessa on osoitettu kaksi valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (ma-rky) ja kymmenen rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta arvokasta miljöökohdetta (ma). Rakennussuojelukohteita (sr) on osoitettu yhteensä 91. Kulttuuriympäristön kannalta kaikkien luonnosvaiheessa kaavaan kh-r merkinnällä osoitettujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelu olisi perusteltua. Vähintään maakuntakaavan 3. vaiheen luonnoksessa suojelumerkinnällä osoitetut rakennukset tulee suojella: mm. koko Taidemuseon kortteli eli myös piharakennus (ID46), Pienteollisuustalo (ID22) ja Sairaalakatu 18 (ID28). Kaupunkikuvan kannalta tärkeitä ovat myös Piimälinna/Kiinteistö Oy Kanavaranta (ID26) sekä Entinen Oman Avun toimitalo (ID77) ja keskustoimipaikka (ID100). Wanhan Jokelan (ID27) suojelumerkintä kaavaehdotuksessa on hyvä. Sen sijaan kaavaluonnoksessa suojelumerkinnällä osoitetun Entisen Lyseon vahtimestarin asunnon (ID45) poistaminen suojeltujen rakennusten joukosta ei ole hyväksyttävissä. Sairaalakatu 18:n, Suihkon talon suojelu NERVANDER NKATU 13 / NERVANDERSGATAN 13, PL / PB 913, HELS NKI / HELSINGFORS. PUH / TEL (09) , FAKSI / FAX (09) ,

23 toteutuu luontevimmin rakennuksen nykyisellä paikalla; nyt kaava osoittaa sen siirrettäväksi toiseen paikkaan. Ma merkintöihin tulee lisätä suojelumääräys, esimerkiksi: Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueella olevia rakennuksia ei saa purkaa, eikä niiden ulkoasua saa muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas tai miljöön kannalta merkittävä luonne turmeltuu. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen lupahakemusten ratkaisemista. Yli-intendentti Pirjo Uino Intendentti Marja-Leena Ikkala /ML

24 LAUSUNTO KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 1/1 Joensuun seudun ympäristöterveydenhuolto Kaupunkirakenteen tiivistyessä meluongelmat lisääntyvät. Merkittävin lisäys melutasoihin tulee liikennemäärien kasvusta. Ympäristöterveydenhuolto korostaa osayleiskaavan laatimisvaiheessa tehtyä meluselvitystä ja etenkin sitä, että meluselvityksen johtopäätökset osiossa esitetyt kannanotot otetaan vakavasti huomioon laadittaessa asemakaavojen muutoksia sekä suoritettaessa yleisten alueiden suunnittelua ja toteutusta. Nyt esillä olevalla kaava-alueella on kaksi ns. EU-uimarantaa. Kumpikin uimaranta tulisi varustaa viemäriverkostoon liitetyillä wc-tiloilla. Linnunlahden uimarannan em.tiloilla varustamisen yhteydessä myös kesäteatteri olisi luontevaa varustaa samoin. Ilosaaaren uimarannan ongelmana on pussimaisesta muodosta johtuva veden vaihtuvuuden huonous ja siitä aiheutuva veden laatuongelmat. Veden vaihtuvuuden parantamiseksi tulisi miettiä teknisiä ratkaisuja. Joensuussa 8 pnä lokakuuta 2012 Keijo Hämäläinen Ympäristöterveydenhuollon johtaja YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Jokikatu Joensuu puh. (013) , faksi (013)

25 Surakka Katarina Vastaanottaja: Aihe: Kaavoitus JOE VS: LAUSUNTOPYYNTÖ KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Lähettäjä: Pasma Anna Lähetetty: 8. lokakuuta :00 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Aihe: VS: LAUSUNTOPYYNTÖ KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA Hei, Meillä ei ole lisättävää OAS-vaiheessa annettuun lausuntoomme. Ystävällisin terveisin, Anna Pasma Asset Manager Electricity Solutions and Distribution Asset Management and Design / Keski-Uusimaa ja Joensuu Osoite: Keilaniementie 1, PL 100, FORTUM Matkapuhelin: Sähköposti: Www-sivut: 1

26 Surakka Katarina Lähettäjä: Kaavoitus JOE Lähetetty: 9. lokakuuta :48 Vastaanottaja: Surakka Katarina Aihe: VL: Keskustan osayleiskaavan ehdotukseen Lähettäjä: Savela Annamari Lähetetty: 8. lokakuuta :04 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Aihe: Keskustan osayleiskaavan ehdotukseen Sosiaali- ja terveystoimi on antanut lausuntonsa kaavan aiemmissa käsittelyvaiheissa, eikä meillä tässä vaiheessa ole niihin lisättävää. t. Annamari Savela Annamari Savela kehittämispäällikkö Joensuun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi p os. Torikatu 18 A 4. krs Joensuu 1

27 TEKNINEN VIRASTO I(aavoitus ""'" 0"'0 ''=L' 1 3 \.,".201Q \ "./ 1~ Joensuu Hei! Painokanavan liikenteen järjestäminen Huomasin ruutukaavan osayleiskaavan liikennesuunnitelmasta, että aikomuksena on katkaista Koulukadun ja Pohjoiskadun välinen ajoyhteys. Katujen kulmassa oleva, KT-kaavoitetulle teollisuustontille vasta lopullisesti mittatilaustyönä valmistunut (2010), Painokanavan digipaino jäisi pahaan liikenteelliseen sumppuun. Paino muutettiin Noljakasta Koulukadulle nimenomaan hyvien ja helppojen liikenteellisten seikkojen vuoksi. Paikka onkin ollut erinomainen ja nimenomaan on kiitetty helppoa saavutettavuutta. Vasta aloittaneen painon toiminta, tehokkuus, ja kannattavuus kärsisi ratkaisevalla tavalla, jos emo katkaisu suoritettaisiin. Jonkinlainen ajoyhteys Painotalon pihaan (tavaralaiturille ja parkkipaikalle) Koulukadulta pitäisi sallia. Kauttakulkuliikenteen Pohjoiskadulla voisi kieltää ja tämän Koulukadun ja Pohjoiskadun liittymän voisi kaventaa yhdeksi kaistaksi ja jotenkin häivyttää rakenteilla. Kuitenkin niin, että myös raskaammatjakeluautot mahtuvat siitä. liittymä täydellistä sulkemista ajoneuvoliikenteeltä ei Painokanava tule hyväksymään Ter\leisin Painokanava Oy Hannu Heikkinen toimitusjohtaja Koulukatu Joensuu

28 lähettäjä: Arto Ro,~ppa"er lähetetty: 24. syyskuuta :04 Vastaanottaja: Kaavoitus JOE Aihe: Hasanniemen venesataman laajennus. TEKNINE"J VIRASTO Kaavoitus Sa"". Dnro 19-1 t 9--Li "1. "0 I Q. BJI"'I/ID Joensuun kaupunki Kaavoitus J-P Vartiainen Muuntamontie Joensuu Jokiasema Ky Hasanniementie Joensuu ESITYS Käymämme keskustelun (Vartiainen,Surakka ja Romppanen,Broman ) pohjalta esitämme Hasanniemen venesataman laajennusta ns.jokiaseman kokkoniemestä yltäväksi Joensuun Pursiseuran entiseen laituri paikkaan. Tämä toimenpide mahdollistaa kulkuyhteyden mahdolliselle uudelle kelluvalle laituri kompleksille, joihin sijoittevaksi on aijottu suuremman luokan paikalliset ja vierasveneet. Pyydämme ystävällisesti ottamaan tämän huomioon kaavoitusta tehdessänne. Mahdollisia lisätietoja annamme mielellämme. Jokiasema Ky arto romppanen

29 ... Om> TEKNINEN VIRASTO Kaavoitus "';/D.2 0 1~ /o...n d}.j1 a, //0 JOENSUUN KAUPUNGILLE ASIA: Muistutus Joens uun keskustan osayleiskaavasta. MUISTUTUKSEN TEKIJÄ: Asunto Oy Pohjois Kata, elo Jukka Ketonen, Kauppakatu 23 b A 11, Yhtiö omistaa osoitteessa POhjoiskaiu 15 Joensuu sijaitsevan paritalan, joka on osayleiskaavaluonnoksessa tarkoitettu suojeltava ksi, Yhtiö katsoo, ettei suojelulle ole perusteita, Maankäytlö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon muun ohessa asumisen tarpeet. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Nykyisin voimassaolevan asemakaavan mukaan kiinteistö on tarkoitettu kerrostalon rakennuspaikaksi, johon se myös sijaintinsa ja rakennetun ympäristönsä puolesta hyvin soveltuu, Samassa korttelissa ei ole ainuttakaan pientaloa. Asumisen tarpeet siis puollaisivat sitä, ettei rakennusta suojella. t<uten oheisesta rakennusinsinööri Kari Kaltiaisen laatimasta kiinteistön ~mntoarviosta käy selville, yhtiön kiinteislöllä sijaitseva paritala on erittäin tluonokuntoinen ja sen peruskorjaus ei ole järkevää eikä perusteltua. f~akennus on elinkaarensa päässä Vain perustukset, kantavat betoniseinät, kellarin katto osittain ja kantava puurunko sekä vesikaton kantavat rakenteet osin voitaisiin säilyttää pe rusko ~a ustilantees sa, Kaikki muu Ivis-tekniikka mukaan lukien jouduttaisiin uusimaan, Peruskorjaus maksaisi noin 30% enemmän kuin vastaavan uuden paritaion rakentaminen. Yhtiöllä ei ole muuta varallisuu«a kuin kysymyksessä oleva kiinteistö. Yhtiöllä ei ole taloudellisia edellytyksiä pitää rakennusta asuttavassa kunnossa. Viime

30 keväänä kahdesta asunnosta vuokralaiset irtisanoutuivat asuinnoissa ilmenneen homeongelman vuoksi. Kolmannen asunnon asukkaista kahdella on diagnosoitu astma. Rakennuksessa on kosteus- ja homevaurioita. Yhtiöllä ei ole mahdollista saada vuokratuloja, joilla edes rakennuksen nykykunto voitaisiin turvata. Tästä syystä suojelua koskeva kaava määräys aiheuttaa yhtiölle kohtuutonta haittaa. LIITE: - rakennusinsinööri Kari Kaltiaisen laatima kuntoarvio Joensuussa, ASUNTO OY POHJOIS-KOTA LAATI: Juk a Ketonen asianajaja, Joensuu

31 AS OY POHJOISKOTA Liite muistutukseen saapunut Sivu 1/1 YHTEENVETO AS OY POHJOISKODAN MUISTUTUKSEN LIITTEISTÄ Liiteasiakirjat tulivat paperimuodossa postitse kaavoitukseen Niitä säilytetään kaavoituksen tiloissa, Muuntamontie 5, 2 krs, jossa niihin voi halutessaan tutustua. Liite 1: Kiinteistön kuntoarvio / tutkimus - laatinut RI Kari Kaltiainen, Ins.tsto K-insinöörit - yhteenveto: Kokonaisuutena rakennus on kaikilta osin (rak-ja lvis-tekniikka) erittäin huonokuntoinen ja sen peruskorjaus ei ole järkevää eikä perusteltua. Tulipalo on myös vaurioittanut suurelta osin länsipään asuntoa. Rakennus on elinkaarensa (60v.) päässä ja se jouduttaisiin purkamaan lähes kokonaan ja aloittamaan rakennustyöt lähes alusta. Perustukset, kantavat betoniseinät, kellarin katto osittain, kantava puurunko sekä vesikaton kantavat rakenteet osin voitaisiin ehkä säilyttää. Kaikki muu lvistekniikka mukaan lukien jouduttaisiin uusimaan. Tämän tyyppiselle peruskorjaukselle tulisi kustannusta n. 30 % enemmän mitä vastaava uusi maksaisi. Karkea arvio korjauskustannuksesta liikkuisi n euron välissä riippuen laatutasosta. T EKNINEN VIRASTO Kaavoitus Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen puh Muuntamontie Joensuu puh. (013) faksi (013)

32 ,-- -' feknin8tv:rasto.. Kauvcit'.I!: SaiiOp. erjo,,,, ':Ali I '".9<-1 '0 / io Teknisen viraston kaavoitus Muuntamontie 5 Joensuu Muistutus Joensuun keskustan osayleiskaavasta. Nähtävillä olevasta keskustan osayleiskaavasta esitämme muistutuksena seuraavaa: Viitaten aikaisemmin Posti talon ja Kanavarannan asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevaan valitukseemme katsomme tarpeelliseksi huomauttaa, että kyseinen valituksenalainen asemakaava ja nyt esillä olevan osayleiskaavan Joensuun rantapuistovyöhykettä koskeva osuus kytkeytyvät yhteen valituksenalaisen kaavamuutosalueen eli kortteleiden 2] 6 ja 217 osalta. Asemakaavamuutosta koskevan valituksemme lähtökohtina 00, että kaavamuutos ei perusru mihinkään riittävän yksityiskohtaiseen yleiskaavaan. Kaavamuutosalueen Joensuun seutukaavassa oleva C-merkintä ei oikeuta nostamaan ko. kortteleiden rakennusoikeutta eikä ulottamaan suunniteltuja haitallisia rakennusmassoja RKY*alueen eli rantapuistovyöhykkeen maisemaan. Rky-alueella sijaitsevat korttelit 216 j 21 7 eivät ole seutukaavan C-merkinnästä huolimatta verrattavissa toisiinsa siten, että näiden rakennusoikeutta voidaan nostaa normaalien keskustakortteleiden tasolle. Koska Joensuun seudun yleiskaava RKY -alueeseen kuuluvien korttejeiden 2]6 ja 217 osalta on liian ylimalkainen, valituksessamme pidetään tarpeeljisenaja vaaditaan yksityiskohtaiselle kaavoitukselle tarkempaa yleiskaavallista ohjausta siten. että inventoiduille RKY -alueeseen sisältyville arvoille ei aiheuteta haittaa. Tämän ohjauksen pitäisi sisältyä nyt nähtävillä olevaan keskustan osayleiskaavaan. MRL 36:n mukaan kunnan on huolehdittava tarpeellisesta yleiskaavan laatimisestaja sen pitämisestä ajan tasalla. On tarpeellista, että ainoiden keskustassa RKY-alueella sijaitsevien C-kortteleiden kaavoitusta ohjataan RKY -alueen sisältämiä arvoja suojellen ja kunnioittaen. MRL 39:n kohta 8 määrää, että yleiskaavassa on otettava huomioon rakennetun ympdris16n, maisemanja luonnonarvojen vaaliminen. Osayleiskaavaehdotus ei ota huomioon kortteleiden 216 j a 217 erikoisasemaa RKY -alueella, vaan asettaa ne samaan asemaan keskustakortteleiden kanssaja käyttää tätä perusteena näiden kortteleiden rakennusoikeuden nostoon. MRL 41:n mukaan,jasjotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, /uonnonarvojen, rakennetun ymptlr;stön. kulttuurihistoria/lis/en arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuaks; suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä. Tarkempien ohjeiden antaminen ko. alueella on lain mukaista.

JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012

JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012 JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012 Tämä raportti sisältää tiivistelmät Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta saadusta palautteesta ja esitykset

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3. Valittajat. Annettu

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3. Valittajat. Annettu KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3 Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero 23.1.2014 00076/13/4102 00101/13/4102 00102/13/4 102 00108/13/4 102 00118/1 3/4 102 00119/1 3/4 102 00123/1 3/4 102 00125/13/4102

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175 L A P I N L A H T I KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175 E 34 Ringettet. Ote opaskartasta Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta Ote osayleiskaavasta

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0

K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 K E S K U S T A N O S A Y L E I S K A A V A 2 0 3 0 R a p o r t t i 1 2 3 4 5 6 7 8 Ensimmäinen palaute KUVAILULEHTI Raportin julkaisija Raportin julkaisuaika 5.5.2009 Kangasalan kunta, tekninen keskus

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA A. LAUSUNNOT

HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA A. LAUSUNNOT HAILUODON KUNTA NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVA KAAVAN LAATIJAN VASTINEET KAAVAEHDOTUKSESTA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN (NÄHTÄVILLÄ 24.03-23.04.2010) Kaavaluonnoksesta jätettiin 14 lausuntoa ja 12

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.4.2015 15/0098/1 1 (23) Diaarinumero 00686/14/4102 00694/14/4102 00709/14/4102 00711/14/4102 00712/14/4102 00713/14/4102 00714/14/4102 00719/14/4102

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-097 SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA 5-15 5.1.2015

KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-097 SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA 5-15 5.1.2015 KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS AK 01-097 SELOSTUKSEN LIITTEET 1-3 JA 5-15 5.1.2015 LIITE 1 Asemakaavoituksen seuranta Alueell. ympäristökeskus Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4 Täyttämispvm 10.12.2014

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2 17.6.2011 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (KH, 13.12.2010, NÄHTÄVILLÄ 3.1.-3.2.2011) SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...2

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 17.12.2014 14/0376/1 1 (14) Diaarinumero 00934/14/4103 Asia Valitus asemakaavasta Valittaja Meidän Turku - Vårt Åbo ry, Turku Päätös josta valitetaan

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo 18.11.2010 Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL 18 58500 PUNKAHARJU Lausuntopyyntö 14.10.2010 Lausunto

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo Tampereen kaupunki, 24.5.2011 Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta 17.11.2009 jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset...3

Lisätiedot

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT VASTINEINEEN

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT VASTINEINEEN 5.3.2015 LIITE 15 MUOTOILUAKATEMIA 1-20, VÄINÖLÄNNIEMI VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT Valmisteluvaiheen aineisto annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 27.8.2014 ja nähtävänä aineisto on ollut MRL

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot