PROMAS Vaatimusmäärittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.4.2014. PROMAS Vaatimusmäärittely"

Transkriptio

1 PROMAS Vaatimusmäärittely

2 Sisällys 1. JOHDANTO TARKOITUS JA KATTAVUUS MÄÄRITELMÄT, TERMIT JA LYHENTEET STATUKSET JA TILATIEDOT LIITTEET JA MUUT VAATIMUKSET YLEISKUVAUS TOIMINTA KÄYTTÄJÄT YLEISET RAJOITTEET RIIPPUVUUDET TIEDOT JA TIETOKANTA TIETOSISÄLTÖ KÄYTTÖINTENSITEETTI KAPASITEETTIVAATIMUKSET TIEDOSTOT JA ASETUSTIEDOSTOT JÄRJESTELMÄN TOIMINNOT OHJELMAN KEHYSTEN YLLÄPITO HAKUKIERROKSEN HALLINNOINTI HAKULOMAKKEIDEN LUOMINEN JA MÄÄRITTELY KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN HALLINNOINTI HAKUKIERROKSEN AVAAMINEN YKSI- JA KAKSIVAIHEISET HAKUKIERROKSET HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN JA JÄTTÄMINEN KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN HAKEMINEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN JA JÄTTÄMINEN JÄRJESTELMÄÄN HAKEMUKSEN KÄSITTELY YKSIVAIHEISESSA HAKUMENETTELYSSÄ HAKEMUKSEN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY HAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEN TAI HYLKÄÄMINEN ASIANTUNTIJA-ARVIOJIEN LAUSUNNOT KOMITEAN KÄSITTELY, SOPIMUSNEUVOTTELUT JA RAHOITUSSOPIMUS HAKEMUKSEN KÄSITTELY KAKSIVAIHEISESSA HAKUMENETTELYSSÄ HANKKEEN ETENEMINEN JA SEURANTA HANKKEEN TOIMINNAN RAPORTOINTI JA MAKSUPYYNNÖN TEKEMINEN RAPORTIN HYVÄKSYMINEN JA MAKSUPÄÄTÖS MUUTOKSEN TEKEMINEN HANKKEEN TIETOIHIN TAKAISINPERINTÄ TIEDONHAKU JÄRJESTELMÄSTÄ TIEDONANNOT JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO ULKOISET LIITTYMÄT LAITTEISTOLIITTYMÄT

3 5.2. OHJELMISTOLIITTYMÄT TIETOLIIKENNELIITTYMÄT MUUT TOIMINNOT (EI-TOIMINNALLISET) Käytettävyys, käytön tehokkuus ja käyttäjien tyytyväisyys SAAVUTETTAVUUS, TOIPUMINEN, TURVALLISUUS, SUOJAUKSET Suorituskyky ja vasteajat Vikasietoisuus Siirrettävyys ja yhteensopivuus Tietoturva Operointi Ylläpidettävyys

4 4 Sisältö 1. JOHDANTO Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy ohjelmakaudella Euroopan naapuruusinstrumentin (European Neighbourhood Instrument - ENI) piiriin. Suomessa ENI CBC ohjelmia on kolme: Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC Kolarctic CBC Karelia CBC Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso sekä Venäjän puolella Pietarin kaupunki ja Leningradin alue. Karelia CBC ohjelman varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala sekä Venäjän puolella Karjalan tasavalta. Kolarctic CBC ohjelman varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella Lappi, Ruotsin puolella Norrbotten, Norjan puolella Finnmark, Tromssa ja Nordland sekä Venäjän puolella Murmanskin alue, Arkangelin alue ja Nenetsian autonominen piiri. Varsinaisten ohjelma-alueiden lisäksi kuhunkin ohjelmaan voi kuulua nk. liitännäisalueita. CBC-ohjelmien tavoitteena on vahvistaa ko. ohjelmassa mainittujen alueiden välistä yhteistyötä ja luoda hyvät edellytykset yhteistyön toteuttamiselle. Tarkoituksena on kehittää ohjelma-aluetta mahdollisimman yhtenäisenä taloudellisen ja logistisen liiketoiminnan keskuksena, joka on investointien kannalta houkutteleva, ja jossa yritystoiminta lisääntyy ja ihmisten hyvinvointi paranee. CBC-ohjelmista myönnetään rahoitusta hankkeille, joita toteutetaan päätoteuttajan ja yhden tai useamman partnerin toimesta. Partnereita voi olla kahdesta tai useammasta ohjelma-alueisiin kuuluvista maista. Ohjelmien virallinen kieli on englanti. Vuosien aikana toteutetaan toiminnan hallinnointiin sopiva tietojärjestelmä. Tämä vaatimusmäärittely toimii tietojärjestelmän suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana. Toteutettavan järjestelmän tulee palvella kaikkia kolmea CBC-ohjelmaa, joilla kaikilla on omat erilliset loogiset tietokantansa. Järjestelmän käyttökieli on englanti. Tietojärjestelmän on täytettävä Suomen ja EU:n asettamat vaatimukset hankkeiden ja ohjelmien seurannan osalta sekä vastattava julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteisiin (JHS 129) esimerkiksi käytettävyyden, saatavuuden, sisällöntuotannon, ylläpidon, seurannan ja kehittämisen osalta. Lisäksi järjestelmän tulee vastata KATAKRI:n Tietoturvaan liittyvien perustasojen vaatimukset ja käytännöt tietoliikenne- ja tietojärjestelmien osalta vaatimuksiin. Toteutettavan järjestelmän nimi on PROMAS TARKOITUS JA KATTAVUUS Tämä dokumentti on vaatimusmäärittely kolmen CBC-ohjelman tietojärjestelmän toteuttamiselle. Vaatimusmäärittelyssä on kuvattu tulevan järjestelmän käyttäjäryhmät, tietosisältö ja toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset ryhmitettynä järjestelmän päätoimintoihin. Määrittely sisältää myös joitakin teknisiä vaatimuksia.

5 MÄÄRITELMÄT, TERMIT JA LYHENTEET ENI = Eurooppalainen naapuruusinstrumentti (European neighbourhood instrument) ERDF = Euroopan aluekehitysrahasto (Europead regional development fund) CBC = Rajat ylittävä yhteistyö (cross border co-operation) HAKUKIERROS= Viranomaisen määrittelemät puitteet (sisältö, ajankohta yms.) rahoituksen hakemiseen HANKKEEN PÄÄTOTEUTTAJA= organisaatio, joka on päävastuussa hankkeen toteuttamisesta (Lead Partner) KAKSIVAIHEINEN HAKUKIERROS= rahoitettavat hankkeet valitaan kaksivaiheisessa menettelyssä. Kaikki rahoituksen hakijat jättävät hanke-ehdotuksen (concept note) arvioitavaksi. Osa hakijoista kutsutaan jättämään täydellinen hakemus arvioitavaksi hakukierroksen toisessa vaiheessa. KOMITEA = ohjelman päätöksentekoelin KUMPPANUUSSITOUMUS/KUMPPANUUSSOPIMUS= Päätoteuttajan ja partnerin välinen sopimus hankkeen toteuttamisesta OHJELMAN YHTEINEN HALLINTOVIRANOMAINEN= CBC-ohjelmaan osallistuvien maiden yhteisesti sopima viranomainen, joka hoitaa ohjelman hallinnon (JMA) PARTNERI= organisaatio, joka toteuttaa hanketta yhdessä päätoteuttajan kanssa (Partner) RAHOITUSKEHYS=Rahoitusohjelman budjetti RAHOITUSLÄHDE= Ohjelmaa rahoittava taho, esimerkiksi Euroopan Unioni RAHOITUSSOPIMUS = Rahoittajan ja hankkeen päätoteuttajan välinen sopimus hankkeen toteuttamisesta (Grant Contract) SIDOTTU RAHOITUS = Hankkeelle rahoitussopimuksella myönnetty rahoitus SÄÄSTÖT= Sidotun rahoituksen ja maksetun rahoituksen erotus TARKASTUSLISTA= Lomake hakemusten, raporttien ja hanketoiminnan tarkastamiseksi TOIMINTALINJA= Ohjelmaan valittu painopistealue YKSIVAIHEINEN HAKUKIERROS= rahoitettavat hankkeet valitaan yksivaiheisessa menettelyssä. Kaikki rahoituksen hakijat jättävät täydellisen hakemuksen (full application) arvioitavaksi STATUKSET JA TILATIEDOT Statustietoja ovat: hakemusvaihe, hanke käynnissä ja hanke päättynyt. Tilatietoja ovat erilaiset hakemuksen tai hankkeen käsittelyvaiheet.

6 LIITTEET JA MUUT VAATIMUKSET No Dokumentin nimi Dokumentin selite 1 Liite 1 Vaatimusluettelo Järjestelmän toiminnalliset ja ei toiminnalliset vaatimukset. 2 Liite 2 Prosessikuvaus Järjestelmän pääprosessien kuvaus. 3 VIITE: Vahti 4/2001 liite 2 Tietoturvaan liittyvät vaatimukset 4 VIITE: Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (Katakri ) Tietoturvaan liittyvät perustason vaatimukset ja käytännöt tietoliikenne- ja tietojärjestelmien osalta 2. YLEISKUVAUS Järjestelmä perustuu yhteen isoon kantaan, joka sisältää jokaiselle CBC-ohjelmalle oman erillisen loogisen tietokannan (Kuva1.). Järjestelmän täytyy mahdollistaa erilaisten määritysten tekeminen joko ohjelmakohtaiseen kantaan tai kaikille kannoille. Ohjelmakohtaisen kannan tulee sisältää useita erillisiä hakukierroksia, joissa taas on lukuisia hakemuksia (Kuva 2.). Tietokantaan tehdyt haut tulee voida tehdä joko yhdestä tai useammasta hakukierroksesta kussakin ohjelmassa. Eri ohjelmien kantojen välillä haku ei saa olla mahdollista. Järjestelmässä täytyy mahdollistaa myös joidenkin yksittäisten tietueiden, esimerkiksi asiakastiedon, käyttö kaikille kannoille. Järjestelmää käytetään ensisijaisesti selainkäyttöliittymän kautta, jossa viranomaisille on oma (laajennettu) näkymä, ja hakijalle näytetään viranomaisen määrittämä näkymä. Hakijan näkymä määräytyy aina kunkin hakukierroksen mukaan. Viranomaiselle tulee olla lisäksi pääsy suoraan järjestelmään, mikäli jokin viranomaisen tekemä toimenpide näin järjestelmän näkökulmasta vaatii. Järjestelmässä on erilaisia rooleja, joiden käyttäjäoikeudet ja kuvaukset avataan myöhemmin tässä dokumentissa.

7 7 Kuva 1. Kuva 2.

8 TOIMINTA PROMAS-tietojärjestelmän tulee tarjota CBC-rahoituksen hakijoille kattavat toiminnot rahoituksen hakemiseen ja hankkeiden hallinnointiin selainkäyttöliittymällä internetissä. Tietojärjestelmällä kuka tahansa voi hakea järjestelmään käyttäjätunnuksen, jolla voi osallistua yhden CBC-ohjelman yhteen hakukierrokseen internetverkossa olevalla hakulomakesivustolla. Hakijalla on mahdollisuus liittää hakemukseensa esimerkiksi pdf-, excel-, jpg- tai doc-muotoisia liitetiedostoja, joista osa voi olla pakolliseksi määriteltyjä. Hakijan tallentamat tiedot pysyvät järjestelmässä, ja hakija voi palata uudestaan täydentämään tai muuttamaan hakemustaan. Hakijan on myös voitava tulostaa pdf-dokumentti hakemuksestaan, joka lähetetään allekirjoitettuna liitteineen viranomaiselle (optio sähköinen allekirjoitus). Kun hakemus hyväksytään hankkeeksi, hankkeen toteuttaja raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä ja tekee maksupyyntöjä tietojärjestelmän kautta. Viranomaiset käsittelevät raportit ja maksupyynnöt ja tekevät päätökset järjestelmässä. PROMAS-tietojärjestelmän tulee tarjota CBC-ohjelmien viranomaisille kattavat toiminnot selainkäyttöliittymällä internetissä ohjelmien rahoituskehysten hallinnointiin, hankehakemusten käsittelyyn ja arviointiin sekä rahoitettujen hankkeiden seurantaan. Viranomainen määrittelee hakukierroksen aikataulun, hakulomakkeen kysymykset ja kysymysten pakollisuuden hakulomakkeille. Hakukierroksen päätyttyä viranomaiset käsittelevät saapuneet hakemukset ja pyytävät tarvittaessa arviointeja tai kommentteja arvioijilta ja komiteoilta. Hakijaa informoidaan hakemuksen tilan muutoksista järjestelmässä ja erikseen muuta sähköpostisovellusta käyttäen. Hakukierros voi olla yksi- tai kaksivaiheinen. Järjestelmässä on viranomaiselle toiminnot käytettävien lomakkeistojen luomiseen ja muokkaamiseen, hakemusten arviointiin, päätösesitysten tekemiseen, rahoitussopimusten luontiin ja erilaisten raporttien tekemiseen. Hakijoilla ja viranomaisilla on oltava samat lomakepohjat näkyvissä ja tulostettavissa järjestelmästä. Viranomaisella on lisäksi toiminnot käyttäjätietojen ylläpitoon. Viranomaisella tulee olla myös kattava tiedonhakumahdollisuus (raporttien ajaminen) hanketason ja ohjelmatason tiedoista KÄYTTÄJÄT Järjestelmän käyttäjiä ovat hakijat/hankkeiden toteuttajat, järjestelmän pääkäyttäjät, viranomainen ja sen sivutoimiston henkilöstö, asiantuntijat/arvioijat ja komitean jäsenet sekä ulkopuoliset tarkastajat. Näille käyttäjäryhmille järjestelmässä tarjotaan eritasoiset tunnukset, joista tarkempi kuvaus kohdassa Käyttäjätunnusten hallinnointi YLEISET RAJOITTEET Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu RIIPPUVUUDET Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu.

9 9 3. TIEDOT JA TIETOKANTA Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu TIETOSISÄLTÖ Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu KÄYTTÖINTENSITEETTI Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu KAPASITEETTIVAATIMUKSET Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu TIEDOSTOT JA ASETUSTIEDOSTOT Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu. 4. JÄRJESTELMÄN TOIMINNOT Seuraavassa on esitelty järjestelmän toiminnalliset kokonaisuudet ja niiden toiminnot. Järjestelmän vaatimukset on kuvattu erillisessä vaatimusluettelossa, joka on liitteessä 1. Järjestelmän kokonaisprosessikuvaus on liitteessä 2. Varsinaiset toteutettavat tulosteet tarkentuvat toteutusvaiheen aikana OHJELMAN KEHYSTEN YLLÄPITO Järjestelmällä on voitava seurata ohjelman rahoituskehystä eli ohjelman budjettia. Seurannassa mukana ovat rahoituskehys, sidottu rahoitus, maksettu rahoitus ja säästöt. Seurattavat arvot jakautuvat vielä useampaan toimintalinjaan (prioriteettiin) ja rahoituslähteeseen. Ohjelman rahoituskehyksen arvot toimivat lähtöarvoina, viranomaiskäyttäjä syöttää arvot järjestelmään. Sidottu rahoitus kirjautuu seurantaan järjestelmään tehdyistä hankkeiden rahoitussopimuksista. Maksetun rahoituksen tiedot kirjautuvat seurantaan järjestelmään tehdyistä maksatuspäätöksistä. Järjestelmä laskee säästöt näiden arvojen perusteella, kun hanke on suljettu. Rahoituskehystä on voitava seurata eri rahoituslähteittäin, hakukierroksittain ja prioriteeteittain. Investointihankkeet on tarvittaessa voitava käsitellä omassa kehyksessään. Investointihankkeet tunnistetaan järjestelmässä hakemusnumerosta, jossa on investointihankkeen tunnus. Rahoituskehyksen seurantatietoja on voitava tulostaa järjestelmän raportointitoiminnon kautta (ks. kappale 4.6.).

10 HAKUKIERROKSEN HALLINNOINTI Pääkäyttäjä hallinnoi järjestelmän hakukierrosten avaamista, hakulomakkeiden ja liitteiden luomista ja määrittelyä, hakukierroksen budjettia sekä käyttäjätunnuksia. Jokaiselle ohjelmalle on oma pääkäyttäjänsä. Pääkäyttäjä on viranomainen. Hakukierroksia täytyy voida avata kolmen eri ohjelman puitteissa. (Kolarctic, Kaakkois-Suomi - Venäjä ja Karelia) H A K U L O M A K K E I D E N L U O M I N E N J A M Ä Ä R I T T E L Y Pääkäyttäjä luo ja määrittää järjestelmään hakijoille hakulomakkeen, joka voi sisältää myös erikseen määriteltyjä pakollisia kenttiä. Hakukierrokselle voidaan määritellä myös liitteitä, joista osa voidaan määritellä pakollisiksi ja osa määrämuotoisiksi. Pääkäyttäjä määrittää järjestelmään myös hakukierroksen pituuden. Hakukierroksen pituus määritellään sen avautumisesta sulkeutumiseen. Tämän jälkeen järjestelmä avaa ja sulkee hakukierroksen automaattisesti määritettyjen päivämäärien ja kelloaikojen mukaisesti K Ä Y T T Ä J Ä T U N N U S T E N H A L L I N N O I N T I Järjestelmässä tulee voida määritellä eritasoisia käyttäjätunnuksia: o Järjestelmän pääkäyttäjä (täydet oikeudet) o Lomakkeistojen luominen ja muokkaus o Käyttäjien hallinta o Käyttäjien oikeuksien määrittely o Raporttipohjien tekeminen (ohjelmataso) o Hakukierrosten määrittely o Hakukierrosten hallinta (avaaminen ja sulkeminen) o Liitteiden hakukierroskohtainen määrittely o Viranomainen: o Hakemusten avaaminen ja diariointi o Päätösten ja sopimusten laatiminen ja tallentaminen o Lisäselvitysten pyytäminen (lomakkeen tilan muuttaminen) o Hankkeiden etenemisen seuranta ja hallinta (hankeraporttien ja maksupyyntöjen käsittely) o Raporttien hakeminen (ohjelma- ja hanketason raporttien/seurantatietojen hakeminen) o Tarkastuslistojen/muistioiden laatiminen ja tallentaminen o Muutospyyntöjen käsittely o Viranomaisen sivutoimisto: o Lukuoikeudet hakemuksen ja hankkeen tietoihin o Tarkastuslistojen/muistioiden laatiminen ja tallentaminen o Hakija/hankkeen toteuttaja: o Oman hakemuksen tekeminen ja seuranta o Hankkeen tietojen päivittäminen o Omien käyttäjätietojen muokkaus o Hakemuksen ja/tai hankkeen lisätunnusten tekeminen ja hallinnointi (nk partneritunnukset) o Raporttien, maksupyyntöjen ja muutospyyntöjen laatiminen ja täydentäminen

11 11 o Asiantuntijat/arvioijat: o Lukuoikeudet hakemuksen tietoihin o Arviointilomakkeen/lausunnon laatiminen ja tallentaminen o Komitean jäsen: o Lukuoikeudet hakemusten ja hankkeiden tietoihin o Ulkopuoliset tarkastajat o Täydet lukuoikeudet järjestelmän tietoihin H A K U K I E R R O K S E N A V A A M I N E N Järjestelmä avaa automaattisesti hakukierroksen pääkäyttäjän tekemän määrittelyn (päivämäärä ja kelloaika) mukaisesti. Hakemukselle määrittyy hakukierroskohtainen tunnus järjestelmässä (investointihankkeilla erilainen tunniste), joka toimii järjestelmässä hakemuksen tunnisteena ja hakutekijänä Y K S I - J A K A K S IV A I H E I S E T H A K U K I E R R O K S E T Hakukierroksia voidaan toteuttaa yksi- ja kaksivaiheisena. Yksivaiheisessa hakukierroksessa kaikki hakemuksessa tarvittavat tiedot tallennetaan ja liitetään järjestelmään kerralla. Kaksivaiheisen haun ensimmäisessä vaiheessa esitellään lyhyesti hankeidea ilman liitteitä. Toisessa vaiheessa osa hakijoista jättää hankeideaan tietoihin pohjautuvan täydellisen hakemuksen liitteineen HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN JA JÄTTÄMINEN Hakija avaa järjestelmän www-sivut ja haluaa jättää hakemuksen K Ä Y T T Ä J Ä T U N N U S T E N H A K E M I N E N Hakija pyytää järjestelmän sivuilla käyttäjätunnuksia järjestelmään osallistuakseen hakukierrokselle. Järjestelmä luo hakukierroskohtaisen tunnukset hakijalle ja lähettää hakijalle sähköpostin, joka sisältää linkin käyttäjätunnuksen vahvistamiseen ja salasanan luomiseen. Hakijan aikaisemmille hakukierroksille hakemilla käyttäjätunnuksilla ei voi hakea rahoitusta uudelleen. Uutta hakemusta varten on voitava hakea uusi käyttäjätunnus ja salasana. Hakija voi hakea käyttäjätunnuksia useille eri hakemuksille myös samalla hakukierroksella. Hakijalla on mahdollisuus luoda hankkeeseen lisätunnuksia järjestelmässä (nk. partneritunnuksia). Luotavat tunnukset voivat olla hakija/hankkeen toteuttaja -tasoisia tai pelkästään lukuoikeuksin. Käyttäjätunnukseen on kytketty hakijan yhteystiedot ja hakija voi myös muokata yhteystietoja niin hakuvaiheessa kuin hankkeen toteutusvaiheessa H A K E M U K S E N T Ä Y T T Ä M I N E N J A J Ä T T Ä M I N E N J Ä R J E S T E L M Ä Ä N Hakija kirjautuu järjestelmään tunnuksillaan ja saa käyttöönsä tyhjän, hakukierrokselle määritellyn hakemuslomakkeen. Hakija aloittaa hakemuksen täyttämisen. Viranomainen voi määritellä hakemukseen ensin täytettävät pakolliset tiedot, jonka jälkeen hakija voi täyttää loput

12 12 hakemuksesta. Järjestelmä ohjaa hakemuksen täyttöä siirtymällä sivulta toiselle loogisessa järjestyksessä, mutta täyttöjärjestys ei ole pakotettu kuin määritellyin osin. Jokaisen sivun jälkeen tiedot tallennetaan ja jatketaan hakemuksen täyttöä eteenpäin. Hakemusta voi täyttää myös navigointivalikkoa käyttämällä. Navigointivalikossa on määriteltynä hakemukseen vaaditut kohdat otsikoittain / työnkuluittain. Hakija voi täyttää hakemusta monessa eri istunnossa ja välitallentaa hakemuksensa järjestelmään. Hakemukseen on voitava liittää liitteitä. Osa liitetiedostoista määritellään pääkäyttäjän toimesta järjestelmään, ja näissä tapauksissa hakija käyttää valmiiksi määriteltyjä pohjia. Kun hakemus on valmis, hakija lukitsee hakemuksen ja lähettää sen järjestelmän kautta hallintoviranomaiselle. Mikäli hakemuksessa on tyhjiä, täyttämättä jääneitä pakollisia kenttiä, järjestelmä ei anna lähettää hakemusta, vaan osoittaa hakijalle puuttuvat kohdat ja pyytää täydentämään niitä. Kun hakemus on hyväksytysti täytetty, lukittu ja lähetetty eteenpäin järjestelmän kautta, hakemus lukittuu eikä hakemuksen tietoja tämän jälkeen voi enää muuttaa. Hakija voi kuitenkin palata katsomaan hakemusta järjestelmään. Hakija voi myös tulostaa hakemuksen missä vaiheessa tahansa. Lopuksi hakija tulostaa valmiin hakemuksen ja lähettää allekirjoitetun version viranomaiselle. (Optio sähköinen allekirjoitus). Hakemus on voitava perua / poistaa hakijan toimesta ennen sen lähettämistä viranomaiselle H A K E M U K S E N K Ä S I T T E L Y Y K S I V A I H E I S E S S A H A K U M E N E T T E L Y S S Ä Hakukierros sulkeutuu automaattisesti järjestelmään määritellyn aikarajauksen (pvm ja klo aika) mukaisesti. Järjestelmästä ei voi tämän jälkeen hakea käyttäjätunnuksia ko. hakukierrokselle eikä lähettää hakemuksia viranomaiselle H A K E M U K S E N H A L L I N N O L L I N E N K Ä S I T T E L Y Kun hakija lukitsee hakemuksen, se kirjautuu saapuneeksi järjestelmään. Hakukierroksen sulkeuduttua viranomainen avaa lukitut hakemukset käsiteltäviksi ja kirjaa niihin diaarinumeron. Hakemuksen avausaika ja avaajan (viranomainen) yksilöintitiedot (esimerkiksi muotoa: etunimi ja sukunimi) tallentuvat järjestelmään. Hakija näkee järjestelmästä, että hakemus on vastaanotettu ja on käsittelyvaiheessa. Työnkulku päivittää automaattisesti hakemuksen versiota. Viranomainen käsittelee hakemuksen laatien järjestelmään hallinnollisen tarkastuksen tarkastuslistan H A K E M U K S E N H Y V Ä K S YM I N E N T A I H Y L K Ä Ä M I N E N Hallinnollisen tarkastuksen tuloksena hakemus joko hylätään tai se siirtyy edelleen arvioitavaksi. Tarkastuksen tulos kirjataan järjestelmään. Hyväksymis- ja hylkäyspäätökset tallentuvat järjestelmään ja ovat sieltä haettavissa ohjelmatason raportteihin. Järjestelmään tallentunut päätöstieto näkyy myös hakijan näkymässä.

13 A S I A N T U N T I J A - A R V I O J I E N L A U S U N N O T Sisällön arviointi voi olla viranomaisen tekemä tai arviot voidaan pyytää ulkopuolelta. Jos viranomainen pyytää arvioijalta lausuntoa hakemuksesta, arvioija kirjautuu omilla tunnuksillaan järjestelmään, selailee hakemuksen tietoja, täyttää arvionsa tai lausuntonsa järjestelmään. Arvioija voi tehdä arviota usealla eri istuntokerralla. Sama arvioija voi antaa lausunnon useaan hakemukseen. Lopuksi arvioija lukitsee lausunnon ja lähettää arviointinsa järjestelmän kautta viranomaiselle. Vaihtoehtoisesti viranomainen täyttää omansa tai arvioijalta saamansa tiedot järjestelmään K O M I T E A N K Ä S I T T E L Y, S O P I M U S N E U V O T T E L U T J A R A H O I T U S S O P I M U S Asiantuntijan arvioinnin jälkeen hakemus siirtyy komitean käsittelyyn, joka tekee päätöksen hakemuksen hyväksymisestä hankkeeksi ja rahoituksen myöntämisestä. Komitea voi myös tehdä hakemuksesta hylkäämispäätöksen. Viranomainen kirjaa komitean päätöksen järjestelmään ja laatii toimeenpanopäätöksen. Järjestelmään tallentunut päätöstieto näkyy myös hakijan näkymässä. Päätös voi olla hyväksyntä tai hylkääminen. Rahoitussopimusneuvottelut alkavat toimeenpanopäätöksestä. Viranomainen avaa muutettavat ja täydennettävät kentät hakijan toimenpiteitä varten (lomakkeen tilan muutos) ja ilmoittaa hakijalle asiasta (henkilökohtainen yhteydenotto). Hakija täydentää tietoja viranomaisen määrittelemän ajan sisällä. Hakija lukitsee avatut tiedot täydentämisen jälkeen manuaalisesti. Täydennystarve voi koskea kaikkia mahdollisia hakemuksen kohtia, myös liitteitä. Täydennysprosessi voi kestää useita kierroksia. Viranomaisen on voitava määritellä hakijalle täydennystä vaativat kohdat hakemuslomakkeelta. Viranomainen voi avata hakemuksen useita kertoja määrittelemistään kohdista. Hakija voi täyttää hakemusta monessa eri istunnossa. Hakija tallentaa hakemuksen järjestelmään ja jatkaa täyttämistä eri istuntokerroilla. Kun hakemus on valmis, hakija lukitsee hakemuksen järjestelmään. Kun kaikki tiedot on täydennetty viranomaisen hyväksymällä tavalla, viranomainen täyttää rahoitussopimuksen järjestelmään (määrämuotoinen lomake) ja liittää siihen tarvittavat liitteet. Viranomainen tulostaa rahoitussopimuksen ja sen liitteet järjestelmästä. Viranomainen lähettää tulostetun rahoitussopimuksen allekirjoitettaviksi hakijalle. (Optio sähköinen allekirjoitus). Kun sopimus on allekirjoitettu, viranomainen tallentaa hankkeen toteuttamisajan järjestelmään ja järjestelmä lukitsee rahoitussopimuksen tiedot. Rahoitussopimuksen tiedot myönnetystä rahoituksesta toimivat hankkeen talousraporttien ja ohjelman rahoituskehyksen vertailutietona. Järjestelmässä tulee voida tehdä muutoksia rahoitussopimukseen. Muutokset toteutetaan laatimalla rahoitussopimukseen lisäliitetiedosto, jolla korvataan tietty osa alkuperäisestä sopimuksesta (tietyt sopimusehdot ja esim. budjetti).

14 HAKEMUKSEN KÄSITTELY KAKSIVAIHEISESSA HAKUMENETTELYSSÄ Hakukierroksen toisessa vaiheessa hakulomake avataan toiseen vaiheeseen kutsutuille hakijoille. Osa ensimmäisessä vaiheessa annetuista tiedoista siirtyy automaattisesti toisen vaiheen lomakkeelle. Hakija voi halutessaan muokata myös näitä tietoja. Ensimmäisen vaiheen hakulomake tallentuu sellaisenaan järjestelmään ja sen lukittuun versioon on voitava palata kaikissa myöhemmissä vaiheissa. Hakija saa tiedon avautuneesta hakukierroksesta järjestelmän sivuilta. Hakija kirjautuu järjestelmään tunnuksillaan ja aloittaa toisen vaiheen hakemuksen täyttämisen (kappale 4.3.2). Hakemuksen käsittelyprosessi on kaksivaiheisen hakuprosessin toisessa vaiheessa sama kuin yksivaiheisessakin prosessissa (kappale 4.3.3) HANKKEEN ETENEMINEN JA SEURANTA Kun rahoitussopimus on allekirjoitettu ja hankkeen toteutusaika on kirjattu järjestelmään, hakemus muuttuu hankkeeksi ja hanke käynnistyy. Hakijalle avautuu hankenäkymä, jossa hakija voi täyttää viranomaisen määrittelemiä raportteja hankkeen etenemisestä ja tehdä maksupyyntöjä viranomaiselle. Raportteja ovat esimerkiksi väliraportit, loppuraportti ja suppeampi Project Update -raportti. Väli- ja loppuraportit koostuvat kahdesta osasta: toimintaraportista (Narrative report) ja talousraportista (Financial report). Viranomaisella täytyy olla näkymä hankkeeseen kaikissa vaiheissa. Hankkeella pitää olla erilaisia tiloja ja tilatietojen täytyy muuttua työnkulun mukaan automaattisesti H A N K K E E N T O I M I N N A N R A P O R T O I N T I J A M A K S U P Y Y N N Ö N T E K E M I N E N Hakija avaa oman hankkeensa tiedot järjestelmästä ja valitsee täytettävän raportin. Hakija voi liittää raporttiin erilaisia liitetiedostoja. Osa liitetiedostoista määritellään pääkäyttäjän toimesta järjestelmään, ja näissä tapauksissa hakija käyttää valmiiksi määriteltyjä pohjia. Hakija voi tallentaa raportin tiedot järjestelmään useassa istunnossa ja palata täydentämään tietoja myöhemmin. Lopuksi hakija lukitsee raportin ja lähettää sen järjestelmän kautta viranomaiselle. Hakija tulostaa raportin allekirjoitettavaksi ja toimittaa viranomaiselle. (Optio sähköinen allekirjoitus). Lukittu raportti on hakijan katsottavissa, mutta siihen ei voi tehdä muutoksia ennen kuin viranomainen on sen uudelleen avannut täydennettäväksi TOIMINTARAPORTTI ( NARRATIVE REPORT ) Hakija tallentaa raportointikauden ja kuvauksen sen aikana toteutuneista asioista. Raporttiin tulee voida liittää liitetiedostoja TALOUSRAPORTTI ( FINANCIAL REPORT ) Hakija tallentaa raportointikauden toteutuneet kustannukset kustannuslajeittain, tulot ja saadun muun rahoituksen. Järjestelmä hakee pohjatiedoksi hankkeen voimassa olevan budjetin kustannuslajeittain sekä aiempien raporttien hyväksytyt kustannukset. Talousraporttiin on voitava liittää liitetiedostoja.

15 MUUT RAPORTIT Viranomainen voi luoda ja määritellä järjestelmään myös muita raportti/lomakepohjia hanketoimijoiden täytettäväksi erilaisten seurantatietojen keräämiseen ja analysointiin. Raportteihin on voitava liittää liitetiedostoja MAKSUPYYNTÖ (PAYMENT REQUEST) Maksupyyntöön hakija kirjaa haettavan tuen määrän. Hakija täyttää maksupyynnön järjestelmään ja lukitsee sen. Maksupyyntöön tulee voida liittää liitetiedostoja. Viranomainen tekee maksupäätöksen pyynnön perusteella. (Optio sähköinen allekirjoitus) TARKASTUSLISTAT Viranomainen voi luoda ja määritellä järjestelmään tarkastuslistoja viranomaisen täytettäväksi hakemusten, raporttien ja hanketoiminnan tarkastamiseksi. Tarkastuslistoihin on voitava liittää liitetiedostoja. Tarkastuslistojen käyttö vaikuttaa hankkeen tilatietoihin R A P O R T I N H Y V Ä K S Y M I N E N J A M A K S U P Ä Ä T Ö S Viranomaisen näkymässä on ilmoitus saapuneesta raportista. Viranomainen saa ilmoituksen saapuneesta raportista myös sähköpostilla. Viranomaisen kommentointi ja hyväksyntä tapahtuu raportoinnin sivuilla. Saatuaan ilmoituksen lukitusta raportista tai maksupyynnöstä, viranomainen tarkastaa tiedot. Viranomainen voi lisätietoja pyytääkseen avata osioita raportista hakijalle täydennettäväksi. Kun raportti on hyväksytty, viranomainen kirjaa hyväksymisen järjestelmään eikä raporttia voi tämän jälkeen enää muuttaa. Toimintaraportti (Narrative Report) ja talousraportti (Financial Report) hyväksytään erikseen. Talousraportissa hakija raportoi kustannukset kustannuslajeittain. Viranomainen kirjaa hyväksytyt kustannukset kustannuslajeittain sekä hylätyt kustannukset perusteluineen järjestelmään. Talousraportin kustannusraportointi on tarvittaessa voitava tehdä partnerikohtaisesti. Järjestelmä laskee partnerikohtaisista raporteista yhteissummat. Järjestelmä laskee jäljellä olevan budjetin vertaamalla eri raporteissa hyväksyttyjä kokonaiskustannuksia budjettiarvoihin. Tämän jälkeen viranomainen tekee maksupäätöksen, joka perustuu talousraportissa oleviin hyväksyttyihin kustannuksiin sekä hakijan tekemään maksupyyntöön. Viranomainen kirjaa järjestelmään maksettavan rahoituksen määrän rahoituslähteittäin. Kunkin maksupyynnön pohjalta on voitava tehdä eri rahoituslähteistä maksupäätös yhdelle tai useammalle tuensaajalle. Järjestelmässä näkyy aiemmin maksetun rahoituksen tiedot. Maksupäätöksiä tehdään useiden maksupyyntöjen perusteella hankkeen toteutusaikana. Maksupäätökseen on voitava liittää liitetiedostoja. Viranomainen lukitsee maksupäätöksen

16 16 järjestelmään, tulostaa ja allekirjoittaa päätöksen. (Optio sähköinen allekirjoitus). Tuen varsinainen maksaminen ei tapahdu järjestelmän kautta, vaan järjestelmän ulkopuolella. Maksupäätöksen tietoja voidaan tarkastella järjestelmän raportoinnin kautta M U U T O K S E N T E K E M I N E N H A N K K E E N T I E T O I H I N Hankkeeseen on voitava tehdä sopimusmuutoksia missä tahansa hankkeen vaiheessa muuttamatta alkuperäistä lomaketta. Tehtävä muutos voi koskea esimerkiksi toimenpiteitä, partnereita, budjettia, toteutusaikaa. Hakija toimittaa muutospyynnön viranomaiselle. Viranomainen hyväksyy tai hylkää muutoksen ja laatii rahoitussopimuksen muutoksen tai hyväksyy esitetyt muutokset muutoin. Hanke voidaan keskeyttää viranomaisen päätöksellä T A K A I S I N P E R I N T Ä Järjestelmässä pitää pystyä laatimaan päätöksiä takaisinperinnästä, jolloin aiemmin maksettu tuki peritään takaisin. Takaisinperintäpäätös voidaan tehdä hankkeen päätyttyä tai kun hanke on keskeytetty/keskeytynyt. Järjestelmässä tulee olla toiminto, jolla takaisin perityt avustusrahat pystytään palauttamaan ko. hankkeen ja ohjelman rahoitusseurantatietoihin (kehysten ylläpito). Tämä tehdään siinä vaiheessa, kun hanketoimija on tosiasiallisesti maksanut perityt avustusrahat viranomaisen tilille TIEDONHAKU JÄRJESTELMÄSTÄ Järjestelmässä pitää pystyä tekemään tiedonhakuja erilaisilla kriteereillä ja muodostamaan hakutuloksista raportteja. Tiedonhakuja on pystyttävä tekemään rahoitushakemusten, hankearviointien, rahoitussopimusten ja hankkeiden väli- ja loppuraporttien ja maksupäätösten tiedoista. Kentät, joihin joko hakija tai viranomainen tallentaa tietoja, toimivat raporteissa tietojen poimintakenttinä. Hanketasolla viranomaisen tulee pystyä seuraamaan myös hankkeen edetessä toteutuneita kustannuksia (hyväksyttyjä ja hylättyjä) ja tekemään budjettiseurantaa. Järjestelmän pitää pystyä kokoamaan hankekohtainen raportti, jossa näkyvät toteutuneet kustannukset kustannuslajeittain kultakin raportointikaudelta, kustannukset yhteensä kustannuslajeittain, voimassa oleva budjetti ja kuinka paljon kussakin kustannuslajissa on rahaa jäljellä. Myös maksetut avustukset rahoituslähteittäin tulee pystyä kokoamaan samaan hanketason raporttiin ja muodostaa rahoitusseuranta, eli kuinka paljon rahoitusta on käytetty ja kuinka paljon jäljellä rahoituslähteittäin (tiedot saadaan maksatuspäätöksistä ja rahoitussopimuksesta). Mahdolliset takaisinperinnät tulee ottaa hanketason seurannassa huomioon TIEDONANNOT Tietojärjestelmän lokitietojen tulee tarvittaessa tuottaa raportteja hakemusten, raporttien ja maksupyyntöjen käsittelyajoista(optio).

17 17 Järjestelmä lähettää viestin lukitusta dokumentista viranomaisen sähköpostiin. Ilmoituksen vastaanottavia sähköpostiosoitteita tulee voida määritellä useampi kuin yksi JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO Järjestelmällä on voitava hallinnoida käyttäjäoikeuksia ja koodistoja. Lokitiedot täytyy olla selattavissa järjestelmässä. Järjestelmässä on voitava selata sekä hanke- että ohjelmakohtaisia historiatietoja. Hävinneen salasanan tilalle on voitava hakea uusi. 5. ULKOISET LIITTYMÄT 5.1. LAITTEISTOLIITTYMÄT Promas-järjestelmän täytyy olla laitteistoriippumaton. Järjestelmää käyttävät sekä palveluiden tarjoajat, että Internetin käyttäjät. Järjestelmän käyttö tulee olla asiakkaalle mahdollisimman yksinkertaista ja käyttäjien pitää pystyä hyödyntämään järjestelmää eri päätelaitteiden kautta. Järjestelmä tulee olemaan selainpohjainen OHJELMISTOLIITTYMÄT Järjestelmä on suunniteltu alustavasti toimimaan ainoastaan yhdellä alustalla eikä ulkopuoliselle ohjelmistoliittymille ole tarvetta TIETOLIIKENNELIITTYMÄT Järjestelmää tullaan käyttämään HTTPS-protokollaa hyödyntäen. 6. MUUT TOIMINNOT (EI-TOIMINNALLISET) 6.1. KÄYTETTÄVYYS, KÄYTÖN TEHOKKUUS JA KÄYTTÄJIEN TYYTYVÄISYYS Järjestelmän ja käyttöliittymän tulee olla selkeä, helppokäyttöinen ja skaalautuva. Järjestelmässä olevan tiedon pitää olla oikeellista ja syötetyn tiedon mukaista sekä kaikki määritellyt tiedot tulee olla järjestelmässä. Järjestelmän käyttöliittymältä pitää pystyä katsomaan käyttöohjeita. Käyttäjien ohjeistus pitää löytyä hakusivuston kautta ilman erillisiä ohjelmia. Käyttäjien ohjeistusta pitää pystyä muokkaamaan ja päivittämään viranomaisen pääkäyttäjän toimesta. Käyttöliittymän tulee ohjata hakemuksen täyttämistä vaiheesta toiseen automaattisesti sovitun prosessin/työnkulun mukaisesti. Hankkeella pitää olla erilaisia tiloja ja tilatietojen täytyy muuttua työnkulun mukaan automaattisesti. Järjestelmään pitää voida määritellä lomakekohtaisesti pakollisia ja ei-pakollisia kenttiä. Järjestelmässä pitää olla määriteltävissä erilaisia hakemuksen täyttöä helpottavia kenttiä esim.

18 18 päivämääräkalenteri, alasvetovalikot vaihtoehtoineen jne. Järjestelmä ei saa kuitenkaan sisältää oletusvastauksia kentissä. Järjestelmän kentät sisältävät tiedon oikeellisuuden tarkistuksen ja hälytystoiminnon, mikäli tietoa ei ole täytetty oikein tai se on jätetty täyttämättä. Järjestelmän on oltava englanninkielinen. Asiakas määrittelee, muokkaa ja tallentaa itse järjestelmässä käytettävät tekstit. Järjestelmän tulee mahdollistaa hakemuksen, hankesuunnitelman, rahoitussopimuksen ja raporttien versiohallinta hakemuksen jättämisestä hankkeen päätösvaiheeseen. Järjestelmään kirjaudutaan kerran, jonka jälkeen kaikki käyttöoikeuksien mukaiset toiminnat on oltava käytettävissä. Hakukierroksen aikana hakijalla on käytössä vain hakulomake ja sille määritellyt liitteet. Hankkeen (hankesuunnitelman ja sopimuksen) viimeisin versio täytyy olla ensimmäisenä hankenäkymässä sekä viranomaisille että hanketoimijalle SAAVUTETTAVUUS, TOIPUMINEN, TURVALLISUUS, SUOJAUKSET Järjestelmän on normaalioloissa oltava käytettävissä ympärivuorokautisesti, vikapäivystys virkaajan ulkopuolella ei kuitenkaan ole tarpeen. Järjestelmä ja järjestelmän koodistot pitää olla ylläpidettävissä järjestelmässä. Järjestelmän käytettävyyden elinaikavaatimus on vähintään vuoteen 2024 saakka. Järjestelmän tulee olla hyvin ja riittävästi dokumentoitu. Dokumentaation tulee sisältää myös muutokset alkuperäisiin määrityksiin. Kaikki muutokset on dokumentoitava. Dokumentaation avulla järjestelmän toteutus tulee olla ymmärrettävissä. Dokumentaatio tulee olla myös sellaista, että se riittää järjestelmään tarvittaessa tehtävien muutosten toteuttamiseen. Jokaiselle ohjelmalle on oltava oma osoite, josta pääsee järjestelmään. Järjestelmästä pitää ottaa varmuuskopiot ajastetusti kerran vuorokaudessa ja tiedot pitää pystyä palauttamaan tarvittaessa. Järjestelmässä tulee huomioida sähköisen allekirjoituksen mahdollisuus.(optio) Järjestelmässä tulee huomioida arkistointivaatimus, jonka mukaan tietojen täytyy olla haettavissa vielä 10 vuotta järjestelmän käytön päätyttyä. Mikäli sähköinen arkistointi otetaan käyttöön, tulee järjestelmässä olla valmiudet sen käyttöönottoon (Optio). Hakemuksen lukitsemisen jälkeen hakemuksen on oltava viranomaisen luettavissa ja vastaanotettavissa käsiteltäväksi. Hakijan käyttäjätunnusten on oltava hakukierroskohtaisia tunnuksia. Järjestelmän pitää pystyä antamaan hakemukselle yksilöivä tunniste.

19 SUORITUSKYKY JA VASTEAJAT Haun/toimintojen vasteaika on oltava 80 % toimintoja alle 10 sekuntia. Jos vasteaika ylittää 30 sekuntia, järjestelmä keskeyttää toiminnon ja pyytää käyttäjää tarkentamaan hakua. Vasteajassa ei huomioida mahdollisia verkkoviiveitä. Hakutuloksen listauksesta varsinaiseen kuulutustietoon siirtymisen vasteaika tulee olla alle 2 sekuntia. Vasteajassa ei huomioida mahdollisia verkkoviiveitä. Järjestelmän on mahdollistettava 200 käyttäjän samanaikainen käyttö ilman merkittävää käytön hidastumista. Järjestelmässä pitää pystyä rajoittamaan yksittäisten käyttäjien käyttömahdollisuutta järjestelmään, esim. hakurobottien käyttöä. Rajoitusmenetelmä voi olla järjestelmän ulkoinen VIKASIETOISUUS Järjestelmän on toivuttava ennakoimattomasta virhetoiminnosta virhetoimintoa edeltävään tilaan Haun epäonnistuessa muista kuin toiminnallisissa vaatimuksissa määritetyistä tapauksissa on järjestelmän ilmoitettava asiasta käyttäjälle SIIRRETTÄVYYS JA YHTEENSOPIVUUS Järjestelmän on toimittava selaimella, esim. Internet Explorer 8.0 (tai uudempi) sekä vastaavat tavallisimmat (esim. Firefox, Safari ja Chrome) selainohjelmat. Järjestelmä tukee Web Services yhteenliittämistekniikoita ja avoimia standardien mukaisia rajapintoja TIETOTURVA Järjestelmän toteutuksen on noudatettava Suomen valtion vallitsevaa lainsäädäntöä ja täytettävä sen asettamat vaatimukset. Palvelin ja järjestelmän tiedot pitää sijaita ja säilyttää EU:n alueella ja tämä täytyy pystyä pyydettäessä todentamaan. Verkkopalvelun toteutuksessa on huomioitava Vahti 4/2001 liitteessä 2 mainittujen keskeisten tietoturvallisuustavoitteiden ja niille asettavia vaatimuksia KATAKRI - kriteeristössä kuvattuihin perustason vaatimuksiin ja käytäntöihin. Verkkopalvelun julkaisu toteutetaan aina SSLsuojattuna yhteytenä ja kaikkien yhteyksien tulee olla suojattuja. Toimittajan tulee antaa kuvaus siitä, miten tietoturva asiat ja ohjelmistokehityksen laadun hallinta on hoidettu. Kaikki verkkopalveluun liittyvä informaatiosisältö (sisältö, rakenne, käyttäjätiedot, lokitiedot) varmistetaan päivittäin. Varmistuksia on säilytettävä niin, että tarvittaessa voidaan palauttaa minkä tahansa päivän tiedot viimeisen version mukaan. Verkkopalvelun kaikkien yhteyksien tulee olla suojattuja. Järjestelmän ylläpitäjillä ja tietokannanhoitajilla tulee olla vahvat oikeudet käyttöjärjestelmätasolle ja suoraan tietokantaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Tiedon muokkausoikeudet tulee olla vain rajatuilla käyttäjillä käyttöliittymästä.

20 20 Järjestelmän tulee estää järjestelmän tietokantaan pääsy muilta kuin rajatuilta käyttäjiltä Järjestelmä katkaisee istunnon, mikäli järjestelmässä ei ole suoritettu toimintoja 30 minuutin aikana. Järjestelmään tallennettaville liitteille suoritetaan virustarkistukset. Salasanan määrittelyssä huomioidaan salasanan vahvuus. Salasanan säännöllinen vaihtaminen voidaan määritellä järjestelmäasetuksilla. Tarvittaessa järjestelmän tietoturvakäytännöt täytyy pystyä auditoimaan. Järjestelmähallinnan on kyettävä valvomaan, että tiedon eheys säilyy toiminnan aikana. Topologiaa suunniteltaessa tulee huomioida että järjestelmiin tallennettaville liitetiedostoille tehdään virustarkistukset OPEROINTI Järjestelmän ylläpitäjän (toimittaja) on voitava muuttaa tietoja suoraan tietokantaan tietokannanhallintavälineen avulla. Järjestelmän ylläpito toteutetaan vain tätä tarkoitusta varten olevilla henkilökohtaisilla käyttäjäprofiileilla YLLÄPIDETTÄVYYS Järjestelmässä tulee olla oma tallennuspaikka asiakasrekisterille, johon tallentuu esim. hakijoiden sähköpostiosoitteet ja mahdolliset muut yhteystiedot (esimerkiksi Y-tunnus). Järjestelmästä pitää voida poistaa ei-lukitut hakemukset pääkäyttäjän toimesta. Ylläpitokäyttöliittymän on oltava selainpohjainen, tasolla IE 8.0 tai uudempi. Asiakkaan palvelupyyntöjen/yhteydenottojen määrää ei ole rajoitettu kuukaudessa. Ylläpitomaksuun sisältyviä tukipalvelutuntien enimmäismäärää ei saa rajoittaa. Palvelupyynnön voivat jättää toimittajalle järjestelmään nimetyt pääkäyttäjät. Asiakas saa toimittajalta kuittauksen tukipyynnön vastaanottamisesta ja sen jatkokäsittelytoimenpiteistä. Toimittajalta saadaan sovituin määräajoin sähköisesti raportit palvelu- ja tukipyynnöistä ja niiden tilasta. Asiakkaalla on mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti omien tukipyyntöjensä tilaa toimittajan tukipalvelujärjestelmästä. Toimittaja sitoutuu toimittamaan lakisääteiset muutokset 6kk kuluessa. Toimittajalla on käytössä laadun-, muutosten ja ylläpitotehtävien hallintaan menetelmä. Järjestelmän versiopäivitykset sisältyvät ylläpitohintaan. Toimittajalla on tulevien kehitysversioiden julkaisuaikataulu seuraaville kahdelle vuodelle. Toimittaja tarjoaa järjestelmän versioiden tuotetukea vähintään 12kk uuden version ilmestymisen jälkeen. Toimittaja vastaa tarkoituksenmukaisesta laadunvarmistuksesta ja esittää tilaajalle laadunvarmistussuunnitelman osana ratkaisukuvausta. Toimittaja vastaa kehitys- /

21 testausympäristön rakentamisesta, joka sisältää systeemitestauksen. Toimittaja vastaa asiakkaalle toimitettujen järjestelmäratkaisujen dokumentoinnista ja dokumentaation ylläpidosta. Toimittajalla on ajantasainen järjestelmän testaussuunnitelma ja testausdokumentaatio asiakkaan käyttöön. Järjestelmän toipuminen ongelmatilanteesta on kuvattu. Järjestelmän toimittajan on tarjottava järjestelmän ylläpitoon suomenkielinen käyttäjätukipalvelu. 21

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta)

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta) EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta) Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...4 1.1 Järjestelmän

Lisätiedot

Terveydenhuollon vaaratapahtumien tiedonkeräys- ja raportointisovelluksen vaatimusmäärittely

Terveydenhuollon vaaratapahtumien tiedonkeräys- ja raportointisovelluksen vaatimusmäärittely TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05194-07 31.5.2007 Terveydenhuollon vaaratapahtumien tiedonkeräys- ja raportointisovelluksen vaatimusmäärittely Kirjoittajat Teemu Mätäsniemi, Jari Knuuttila, Kaarin Ruuhilehto

Lisätiedot

Lomake.fi alusta Toiminnallinen kuvaus 22.4.2015

Lomake.fi alusta Toiminnallinen kuvaus 22.4.2015 1 (21) Lomake.fi alusta Toiminnallinen kuvaus 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Asiointi... 4 2.1 Tallennetut lomakkeet... 5 2.2 Päätöksen noutaminen... 6 3. Hallinnointiliittymä... 6 3.1 Organisaation

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

15.4.2014. CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ

15.4.2014. CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 15.4.2014 CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ 2 1. TAUSTA Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:1 Viljelijätukien sähköisen asioinnin esiselvitysprojekti Loppuraportti Helsinki 2005

Työryhmämuistio MMM 2005:1 Viljelijätukien sähköisen asioinnin esiselvitysprojekti Loppuraportti Helsinki 2005 Työryhmämuistio MMM 2005:1 Viljelijätukien sähköisen asioinnin esiselvitysprojekti Loppuraportti Helsinki 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN MAATALOUSOSASTOLLE Maa- ja metsätalousministeriön toimeenpanolinja

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön 1 (60) 2.12.2008 Sonera CA Varmennuskäytäntö Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5 Varmenteet yrityskäyttöön Sonera Class 1 -varmenne Sonera Class 2 -varmenne Sonera Mobiilivarmenne Tämä suomenkielinen

Lisätiedot

Hankkeiden sähköisen kilpailuttamisen ohje Versio 1.0

Hankkeiden sähköisen kilpailuttamisen ohje Versio 1.0 1 (30) kilpailuttamisen ohje Versio 1.0 1. Mihin kilpailutuksiin työkalu soveltuu? 2. Kuka tekee päätöksen käytöstä hankkeessa? 3. Roolit ja osapuolet kilpailutustapahtumassa 4. Ennen kuin aloitat varmista,

Lisätiedot

Ulkorajarahasto (EBF)

Ulkorajarahasto (EBF) Ulkorajarahasto (EBF) Hakuilmoitus (kiinnostuksenilmaisupyyntö) ja ohjeet hakemuksen täyttämiseksi v. 2013 vuosiohjelmasta rahoitettavia hankkeita varten Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 1.1. Yhteisvastuun

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja Elisa Ring 2.0 Vaihteenhoitaja Johdanto Ring käyttöliittymä Asiakaspalvelusarjat Vaihteenhoitajan toiminteet Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (49) Käyttöohje 6.4.0 Toukokuu 2014 2 (49) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen... 5 2. Laskun maksamisen toiminnot... 5 3. Laskun kiertokulku... 6 4.

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Uppdat 02.10.2013. Hakuohjeet. Euroopan alueellinen yhteistyö. Rajat ylittävä yhteistyö. www.interregnord.com

Uppdat 02.10.2013. Hakuohjeet. Euroopan alueellinen yhteistyö. Rajat ylittävä yhteistyö. www.interregnord.com Uppdat 02.10.2013 Hakuohjeet Euroopan alueellinen yhteistyö Rajat ylittävä yhteistyö 2007 2013 www.interregnord.com Uppdat 02.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 EU-TUEN HAKEMINEN... 2 Esiselvitykset/valmisteluhankkeet...

Lisätiedot