PROMAS Vaatimusmäärittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.4.2014. PROMAS Vaatimusmäärittely"

Transkriptio

1 PROMAS Vaatimusmäärittely

2 Sisällys 1. JOHDANTO TARKOITUS JA KATTAVUUS MÄÄRITELMÄT, TERMIT JA LYHENTEET STATUKSET JA TILATIEDOT LIITTEET JA MUUT VAATIMUKSET YLEISKUVAUS TOIMINTA KÄYTTÄJÄT YLEISET RAJOITTEET RIIPPUVUUDET TIEDOT JA TIETOKANTA TIETOSISÄLTÖ KÄYTTÖINTENSITEETTI KAPASITEETTIVAATIMUKSET TIEDOSTOT JA ASETUSTIEDOSTOT JÄRJESTELMÄN TOIMINNOT OHJELMAN KEHYSTEN YLLÄPITO HAKUKIERROKSEN HALLINNOINTI HAKULOMAKKEIDEN LUOMINEN JA MÄÄRITTELY KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN HALLINNOINTI HAKUKIERROKSEN AVAAMINEN YKSI- JA KAKSIVAIHEISET HAKUKIERROKSET HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN JA JÄTTÄMINEN KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN HAKEMINEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN JA JÄTTÄMINEN JÄRJESTELMÄÄN HAKEMUKSEN KÄSITTELY YKSIVAIHEISESSA HAKUMENETTELYSSÄ HAKEMUKSEN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY HAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEN TAI HYLKÄÄMINEN ASIANTUNTIJA-ARVIOJIEN LAUSUNNOT KOMITEAN KÄSITTELY, SOPIMUSNEUVOTTELUT JA RAHOITUSSOPIMUS HAKEMUKSEN KÄSITTELY KAKSIVAIHEISESSA HAKUMENETTELYSSÄ HANKKEEN ETENEMINEN JA SEURANTA HANKKEEN TOIMINNAN RAPORTOINTI JA MAKSUPYYNNÖN TEKEMINEN RAPORTIN HYVÄKSYMINEN JA MAKSUPÄÄTÖS MUUTOKSEN TEKEMINEN HANKKEEN TIETOIHIN TAKAISINPERINTÄ TIEDONHAKU JÄRJESTELMÄSTÄ TIEDONANNOT JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO ULKOISET LIITTYMÄT LAITTEISTOLIITTYMÄT

3 5.2. OHJELMISTOLIITTYMÄT TIETOLIIKENNELIITTYMÄT MUUT TOIMINNOT (EI-TOIMINNALLISET) Käytettävyys, käytön tehokkuus ja käyttäjien tyytyväisyys SAAVUTETTAVUUS, TOIPUMINEN, TURVALLISUUS, SUOJAUKSET Suorituskyky ja vasteajat Vikasietoisuus Siirrettävyys ja yhteensopivuus Tietoturva Operointi Ylläpidettävyys

4 4 Sisältö 1. JOHDANTO Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy ohjelmakaudella Euroopan naapuruusinstrumentin (European Neighbourhood Instrument - ENI) piiriin. Suomessa ENI CBC ohjelmia on kolme: Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC Kolarctic CBC Karelia CBC Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso sekä Venäjän puolella Pietarin kaupunki ja Leningradin alue. Karelia CBC ohjelman varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala sekä Venäjän puolella Karjalan tasavalta. Kolarctic CBC ohjelman varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella Lappi, Ruotsin puolella Norrbotten, Norjan puolella Finnmark, Tromssa ja Nordland sekä Venäjän puolella Murmanskin alue, Arkangelin alue ja Nenetsian autonominen piiri. Varsinaisten ohjelma-alueiden lisäksi kuhunkin ohjelmaan voi kuulua nk. liitännäisalueita. CBC-ohjelmien tavoitteena on vahvistaa ko. ohjelmassa mainittujen alueiden välistä yhteistyötä ja luoda hyvät edellytykset yhteistyön toteuttamiselle. Tarkoituksena on kehittää ohjelma-aluetta mahdollisimman yhtenäisenä taloudellisen ja logistisen liiketoiminnan keskuksena, joka on investointien kannalta houkutteleva, ja jossa yritystoiminta lisääntyy ja ihmisten hyvinvointi paranee. CBC-ohjelmista myönnetään rahoitusta hankkeille, joita toteutetaan päätoteuttajan ja yhden tai useamman partnerin toimesta. Partnereita voi olla kahdesta tai useammasta ohjelma-alueisiin kuuluvista maista. Ohjelmien virallinen kieli on englanti. Vuosien aikana toteutetaan toiminnan hallinnointiin sopiva tietojärjestelmä. Tämä vaatimusmäärittely toimii tietojärjestelmän suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana. Toteutettavan järjestelmän tulee palvella kaikkia kolmea CBC-ohjelmaa, joilla kaikilla on omat erilliset loogiset tietokantansa. Järjestelmän käyttökieli on englanti. Tietojärjestelmän on täytettävä Suomen ja EU:n asettamat vaatimukset hankkeiden ja ohjelmien seurannan osalta sekä vastattava julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteisiin (JHS 129) esimerkiksi käytettävyyden, saatavuuden, sisällöntuotannon, ylläpidon, seurannan ja kehittämisen osalta. Lisäksi järjestelmän tulee vastata KATAKRI:n Tietoturvaan liittyvien perustasojen vaatimukset ja käytännöt tietoliikenne- ja tietojärjestelmien osalta vaatimuksiin. Toteutettavan järjestelmän nimi on PROMAS TARKOITUS JA KATTAVUUS Tämä dokumentti on vaatimusmäärittely kolmen CBC-ohjelman tietojärjestelmän toteuttamiselle. Vaatimusmäärittelyssä on kuvattu tulevan järjestelmän käyttäjäryhmät, tietosisältö ja toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset ryhmitettynä järjestelmän päätoimintoihin. Määrittely sisältää myös joitakin teknisiä vaatimuksia.

5 MÄÄRITELMÄT, TERMIT JA LYHENTEET ENI = Eurooppalainen naapuruusinstrumentti (European neighbourhood instrument) ERDF = Euroopan aluekehitysrahasto (Europead regional development fund) CBC = Rajat ylittävä yhteistyö (cross border co-operation) HAKUKIERROS= Viranomaisen määrittelemät puitteet (sisältö, ajankohta yms.) rahoituksen hakemiseen HANKKEEN PÄÄTOTEUTTAJA= organisaatio, joka on päävastuussa hankkeen toteuttamisesta (Lead Partner) KAKSIVAIHEINEN HAKUKIERROS= rahoitettavat hankkeet valitaan kaksivaiheisessa menettelyssä. Kaikki rahoituksen hakijat jättävät hanke-ehdotuksen (concept note) arvioitavaksi. Osa hakijoista kutsutaan jättämään täydellinen hakemus arvioitavaksi hakukierroksen toisessa vaiheessa. KOMITEA = ohjelman päätöksentekoelin KUMPPANUUSSITOUMUS/KUMPPANUUSSOPIMUS= Päätoteuttajan ja partnerin välinen sopimus hankkeen toteuttamisesta OHJELMAN YHTEINEN HALLINTOVIRANOMAINEN= CBC-ohjelmaan osallistuvien maiden yhteisesti sopima viranomainen, joka hoitaa ohjelman hallinnon (JMA) PARTNERI= organisaatio, joka toteuttaa hanketta yhdessä päätoteuttajan kanssa (Partner) RAHOITUSKEHYS=Rahoitusohjelman budjetti RAHOITUSLÄHDE= Ohjelmaa rahoittava taho, esimerkiksi Euroopan Unioni RAHOITUSSOPIMUS = Rahoittajan ja hankkeen päätoteuttajan välinen sopimus hankkeen toteuttamisesta (Grant Contract) SIDOTTU RAHOITUS = Hankkeelle rahoitussopimuksella myönnetty rahoitus SÄÄSTÖT= Sidotun rahoituksen ja maksetun rahoituksen erotus TARKASTUSLISTA= Lomake hakemusten, raporttien ja hanketoiminnan tarkastamiseksi TOIMINTALINJA= Ohjelmaan valittu painopistealue YKSIVAIHEINEN HAKUKIERROS= rahoitettavat hankkeet valitaan yksivaiheisessa menettelyssä. Kaikki rahoituksen hakijat jättävät täydellisen hakemuksen (full application) arvioitavaksi STATUKSET JA TILATIEDOT Statustietoja ovat: hakemusvaihe, hanke käynnissä ja hanke päättynyt. Tilatietoja ovat erilaiset hakemuksen tai hankkeen käsittelyvaiheet.

6 LIITTEET JA MUUT VAATIMUKSET No Dokumentin nimi Dokumentin selite 1 Liite 1 Vaatimusluettelo Järjestelmän toiminnalliset ja ei toiminnalliset vaatimukset. 2 Liite 2 Prosessikuvaus Järjestelmän pääprosessien kuvaus. 3 VIITE: Vahti 4/2001 liite 2 Tietoturvaan liittyvät vaatimukset 4 VIITE: Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (Katakri ) Tietoturvaan liittyvät perustason vaatimukset ja käytännöt tietoliikenne- ja tietojärjestelmien osalta 2. YLEISKUVAUS Järjestelmä perustuu yhteen isoon kantaan, joka sisältää jokaiselle CBC-ohjelmalle oman erillisen loogisen tietokannan (Kuva1.). Järjestelmän täytyy mahdollistaa erilaisten määritysten tekeminen joko ohjelmakohtaiseen kantaan tai kaikille kannoille. Ohjelmakohtaisen kannan tulee sisältää useita erillisiä hakukierroksia, joissa taas on lukuisia hakemuksia (Kuva 2.). Tietokantaan tehdyt haut tulee voida tehdä joko yhdestä tai useammasta hakukierroksesta kussakin ohjelmassa. Eri ohjelmien kantojen välillä haku ei saa olla mahdollista. Järjestelmässä täytyy mahdollistaa myös joidenkin yksittäisten tietueiden, esimerkiksi asiakastiedon, käyttö kaikille kannoille. Järjestelmää käytetään ensisijaisesti selainkäyttöliittymän kautta, jossa viranomaisille on oma (laajennettu) näkymä, ja hakijalle näytetään viranomaisen määrittämä näkymä. Hakijan näkymä määräytyy aina kunkin hakukierroksen mukaan. Viranomaiselle tulee olla lisäksi pääsy suoraan järjestelmään, mikäli jokin viranomaisen tekemä toimenpide näin järjestelmän näkökulmasta vaatii. Järjestelmässä on erilaisia rooleja, joiden käyttäjäoikeudet ja kuvaukset avataan myöhemmin tässä dokumentissa.

7 7 Kuva 1. Kuva 2.

8 TOIMINTA PROMAS-tietojärjestelmän tulee tarjota CBC-rahoituksen hakijoille kattavat toiminnot rahoituksen hakemiseen ja hankkeiden hallinnointiin selainkäyttöliittymällä internetissä. Tietojärjestelmällä kuka tahansa voi hakea järjestelmään käyttäjätunnuksen, jolla voi osallistua yhden CBC-ohjelman yhteen hakukierrokseen internetverkossa olevalla hakulomakesivustolla. Hakijalla on mahdollisuus liittää hakemukseensa esimerkiksi pdf-, excel-, jpg- tai doc-muotoisia liitetiedostoja, joista osa voi olla pakolliseksi määriteltyjä. Hakijan tallentamat tiedot pysyvät järjestelmässä, ja hakija voi palata uudestaan täydentämään tai muuttamaan hakemustaan. Hakijan on myös voitava tulostaa pdf-dokumentti hakemuksestaan, joka lähetetään allekirjoitettuna liitteineen viranomaiselle (optio sähköinen allekirjoitus). Kun hakemus hyväksytään hankkeeksi, hankkeen toteuttaja raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä ja tekee maksupyyntöjä tietojärjestelmän kautta. Viranomaiset käsittelevät raportit ja maksupyynnöt ja tekevät päätökset järjestelmässä. PROMAS-tietojärjestelmän tulee tarjota CBC-ohjelmien viranomaisille kattavat toiminnot selainkäyttöliittymällä internetissä ohjelmien rahoituskehysten hallinnointiin, hankehakemusten käsittelyyn ja arviointiin sekä rahoitettujen hankkeiden seurantaan. Viranomainen määrittelee hakukierroksen aikataulun, hakulomakkeen kysymykset ja kysymysten pakollisuuden hakulomakkeille. Hakukierroksen päätyttyä viranomaiset käsittelevät saapuneet hakemukset ja pyytävät tarvittaessa arviointeja tai kommentteja arvioijilta ja komiteoilta. Hakijaa informoidaan hakemuksen tilan muutoksista järjestelmässä ja erikseen muuta sähköpostisovellusta käyttäen. Hakukierros voi olla yksi- tai kaksivaiheinen. Järjestelmässä on viranomaiselle toiminnot käytettävien lomakkeistojen luomiseen ja muokkaamiseen, hakemusten arviointiin, päätösesitysten tekemiseen, rahoitussopimusten luontiin ja erilaisten raporttien tekemiseen. Hakijoilla ja viranomaisilla on oltava samat lomakepohjat näkyvissä ja tulostettavissa järjestelmästä. Viranomaisella on lisäksi toiminnot käyttäjätietojen ylläpitoon. Viranomaisella tulee olla myös kattava tiedonhakumahdollisuus (raporttien ajaminen) hanketason ja ohjelmatason tiedoista KÄYTTÄJÄT Järjestelmän käyttäjiä ovat hakijat/hankkeiden toteuttajat, järjestelmän pääkäyttäjät, viranomainen ja sen sivutoimiston henkilöstö, asiantuntijat/arvioijat ja komitean jäsenet sekä ulkopuoliset tarkastajat. Näille käyttäjäryhmille järjestelmässä tarjotaan eritasoiset tunnukset, joista tarkempi kuvaus kohdassa Käyttäjätunnusten hallinnointi YLEISET RAJOITTEET Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu RIIPPUVUUDET Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu.

9 9 3. TIEDOT JA TIETOKANTA Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu TIETOSISÄLTÖ Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu KÄYTTÖINTENSITEETTI Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu KAPASITEETTIVAATIMUKSET Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu TIEDOSTOT JA ASETUSTIEDOSTOT Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu. 4. JÄRJESTELMÄN TOIMINNOT Seuraavassa on esitelty järjestelmän toiminnalliset kokonaisuudet ja niiden toiminnot. Järjestelmän vaatimukset on kuvattu erillisessä vaatimusluettelossa, joka on liitteessä 1. Järjestelmän kokonaisprosessikuvaus on liitteessä 2. Varsinaiset toteutettavat tulosteet tarkentuvat toteutusvaiheen aikana OHJELMAN KEHYSTEN YLLÄPITO Järjestelmällä on voitava seurata ohjelman rahoituskehystä eli ohjelman budjettia. Seurannassa mukana ovat rahoituskehys, sidottu rahoitus, maksettu rahoitus ja säästöt. Seurattavat arvot jakautuvat vielä useampaan toimintalinjaan (prioriteettiin) ja rahoituslähteeseen. Ohjelman rahoituskehyksen arvot toimivat lähtöarvoina, viranomaiskäyttäjä syöttää arvot järjestelmään. Sidottu rahoitus kirjautuu seurantaan järjestelmään tehdyistä hankkeiden rahoitussopimuksista. Maksetun rahoituksen tiedot kirjautuvat seurantaan järjestelmään tehdyistä maksatuspäätöksistä. Järjestelmä laskee säästöt näiden arvojen perusteella, kun hanke on suljettu. Rahoituskehystä on voitava seurata eri rahoituslähteittäin, hakukierroksittain ja prioriteeteittain. Investointihankkeet on tarvittaessa voitava käsitellä omassa kehyksessään. Investointihankkeet tunnistetaan järjestelmässä hakemusnumerosta, jossa on investointihankkeen tunnus. Rahoituskehyksen seurantatietoja on voitava tulostaa järjestelmän raportointitoiminnon kautta (ks. kappale 4.6.).

10 HAKUKIERROKSEN HALLINNOINTI Pääkäyttäjä hallinnoi järjestelmän hakukierrosten avaamista, hakulomakkeiden ja liitteiden luomista ja määrittelyä, hakukierroksen budjettia sekä käyttäjätunnuksia. Jokaiselle ohjelmalle on oma pääkäyttäjänsä. Pääkäyttäjä on viranomainen. Hakukierroksia täytyy voida avata kolmen eri ohjelman puitteissa. (Kolarctic, Kaakkois-Suomi - Venäjä ja Karelia) H A K U L O M A K K E I D E N L U O M I N E N J A M Ä Ä R I T T E L Y Pääkäyttäjä luo ja määrittää järjestelmään hakijoille hakulomakkeen, joka voi sisältää myös erikseen määriteltyjä pakollisia kenttiä. Hakukierrokselle voidaan määritellä myös liitteitä, joista osa voidaan määritellä pakollisiksi ja osa määrämuotoisiksi. Pääkäyttäjä määrittää järjestelmään myös hakukierroksen pituuden. Hakukierroksen pituus määritellään sen avautumisesta sulkeutumiseen. Tämän jälkeen järjestelmä avaa ja sulkee hakukierroksen automaattisesti määritettyjen päivämäärien ja kelloaikojen mukaisesti K Ä Y T T Ä J Ä T U N N U S T E N H A L L I N N O I N T I Järjestelmässä tulee voida määritellä eritasoisia käyttäjätunnuksia: o Järjestelmän pääkäyttäjä (täydet oikeudet) o Lomakkeistojen luominen ja muokkaus o Käyttäjien hallinta o Käyttäjien oikeuksien määrittely o Raporttipohjien tekeminen (ohjelmataso) o Hakukierrosten määrittely o Hakukierrosten hallinta (avaaminen ja sulkeminen) o Liitteiden hakukierroskohtainen määrittely o Viranomainen: o Hakemusten avaaminen ja diariointi o Päätösten ja sopimusten laatiminen ja tallentaminen o Lisäselvitysten pyytäminen (lomakkeen tilan muuttaminen) o Hankkeiden etenemisen seuranta ja hallinta (hankeraporttien ja maksupyyntöjen käsittely) o Raporttien hakeminen (ohjelma- ja hanketason raporttien/seurantatietojen hakeminen) o Tarkastuslistojen/muistioiden laatiminen ja tallentaminen o Muutospyyntöjen käsittely o Viranomaisen sivutoimisto: o Lukuoikeudet hakemuksen ja hankkeen tietoihin o Tarkastuslistojen/muistioiden laatiminen ja tallentaminen o Hakija/hankkeen toteuttaja: o Oman hakemuksen tekeminen ja seuranta o Hankkeen tietojen päivittäminen o Omien käyttäjätietojen muokkaus o Hakemuksen ja/tai hankkeen lisätunnusten tekeminen ja hallinnointi (nk partneritunnukset) o Raporttien, maksupyyntöjen ja muutospyyntöjen laatiminen ja täydentäminen

11 11 o Asiantuntijat/arvioijat: o Lukuoikeudet hakemuksen tietoihin o Arviointilomakkeen/lausunnon laatiminen ja tallentaminen o Komitean jäsen: o Lukuoikeudet hakemusten ja hankkeiden tietoihin o Ulkopuoliset tarkastajat o Täydet lukuoikeudet järjestelmän tietoihin H A K U K I E R R O K S E N A V A A M I N E N Järjestelmä avaa automaattisesti hakukierroksen pääkäyttäjän tekemän määrittelyn (päivämäärä ja kelloaika) mukaisesti. Hakemukselle määrittyy hakukierroskohtainen tunnus järjestelmässä (investointihankkeilla erilainen tunniste), joka toimii järjestelmässä hakemuksen tunnisteena ja hakutekijänä Y K S I - J A K A K S IV A I H E I S E T H A K U K I E R R O K S E T Hakukierroksia voidaan toteuttaa yksi- ja kaksivaiheisena. Yksivaiheisessa hakukierroksessa kaikki hakemuksessa tarvittavat tiedot tallennetaan ja liitetään järjestelmään kerralla. Kaksivaiheisen haun ensimmäisessä vaiheessa esitellään lyhyesti hankeidea ilman liitteitä. Toisessa vaiheessa osa hakijoista jättää hankeideaan tietoihin pohjautuvan täydellisen hakemuksen liitteineen HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN JA JÄTTÄMINEN Hakija avaa järjestelmän www-sivut ja haluaa jättää hakemuksen K Ä Y T T Ä J Ä T U N N U S T E N H A K E M I N E N Hakija pyytää järjestelmän sivuilla käyttäjätunnuksia järjestelmään osallistuakseen hakukierrokselle. Järjestelmä luo hakukierroskohtaisen tunnukset hakijalle ja lähettää hakijalle sähköpostin, joka sisältää linkin käyttäjätunnuksen vahvistamiseen ja salasanan luomiseen. Hakijan aikaisemmille hakukierroksille hakemilla käyttäjätunnuksilla ei voi hakea rahoitusta uudelleen. Uutta hakemusta varten on voitava hakea uusi käyttäjätunnus ja salasana. Hakija voi hakea käyttäjätunnuksia useille eri hakemuksille myös samalla hakukierroksella. Hakijalla on mahdollisuus luoda hankkeeseen lisätunnuksia järjestelmässä (nk. partneritunnuksia). Luotavat tunnukset voivat olla hakija/hankkeen toteuttaja -tasoisia tai pelkästään lukuoikeuksin. Käyttäjätunnukseen on kytketty hakijan yhteystiedot ja hakija voi myös muokata yhteystietoja niin hakuvaiheessa kuin hankkeen toteutusvaiheessa H A K E M U K S E N T Ä Y T T Ä M I N E N J A J Ä T T Ä M I N E N J Ä R J E S T E L M Ä Ä N Hakija kirjautuu järjestelmään tunnuksillaan ja saa käyttöönsä tyhjän, hakukierrokselle määritellyn hakemuslomakkeen. Hakija aloittaa hakemuksen täyttämisen. Viranomainen voi määritellä hakemukseen ensin täytettävät pakolliset tiedot, jonka jälkeen hakija voi täyttää loput

12 12 hakemuksesta. Järjestelmä ohjaa hakemuksen täyttöä siirtymällä sivulta toiselle loogisessa järjestyksessä, mutta täyttöjärjestys ei ole pakotettu kuin määritellyin osin. Jokaisen sivun jälkeen tiedot tallennetaan ja jatketaan hakemuksen täyttöä eteenpäin. Hakemusta voi täyttää myös navigointivalikkoa käyttämällä. Navigointivalikossa on määriteltynä hakemukseen vaaditut kohdat otsikoittain / työnkuluittain. Hakija voi täyttää hakemusta monessa eri istunnossa ja välitallentaa hakemuksensa järjestelmään. Hakemukseen on voitava liittää liitteitä. Osa liitetiedostoista määritellään pääkäyttäjän toimesta järjestelmään, ja näissä tapauksissa hakija käyttää valmiiksi määriteltyjä pohjia. Kun hakemus on valmis, hakija lukitsee hakemuksen ja lähettää sen järjestelmän kautta hallintoviranomaiselle. Mikäli hakemuksessa on tyhjiä, täyttämättä jääneitä pakollisia kenttiä, järjestelmä ei anna lähettää hakemusta, vaan osoittaa hakijalle puuttuvat kohdat ja pyytää täydentämään niitä. Kun hakemus on hyväksytysti täytetty, lukittu ja lähetetty eteenpäin järjestelmän kautta, hakemus lukittuu eikä hakemuksen tietoja tämän jälkeen voi enää muuttaa. Hakija voi kuitenkin palata katsomaan hakemusta järjestelmään. Hakija voi myös tulostaa hakemuksen missä vaiheessa tahansa. Lopuksi hakija tulostaa valmiin hakemuksen ja lähettää allekirjoitetun version viranomaiselle. (Optio sähköinen allekirjoitus). Hakemus on voitava perua / poistaa hakijan toimesta ennen sen lähettämistä viranomaiselle H A K E M U K S E N K Ä S I T T E L Y Y K S I V A I H E I S E S S A H A K U M E N E T T E L Y S S Ä Hakukierros sulkeutuu automaattisesti järjestelmään määritellyn aikarajauksen (pvm ja klo aika) mukaisesti. Järjestelmästä ei voi tämän jälkeen hakea käyttäjätunnuksia ko. hakukierrokselle eikä lähettää hakemuksia viranomaiselle H A K E M U K S E N H A L L I N N O L L I N E N K Ä S I T T E L Y Kun hakija lukitsee hakemuksen, se kirjautuu saapuneeksi järjestelmään. Hakukierroksen sulkeuduttua viranomainen avaa lukitut hakemukset käsiteltäviksi ja kirjaa niihin diaarinumeron. Hakemuksen avausaika ja avaajan (viranomainen) yksilöintitiedot (esimerkiksi muotoa: etunimi ja sukunimi) tallentuvat järjestelmään. Hakija näkee järjestelmästä, että hakemus on vastaanotettu ja on käsittelyvaiheessa. Työnkulku päivittää automaattisesti hakemuksen versiota. Viranomainen käsittelee hakemuksen laatien järjestelmään hallinnollisen tarkastuksen tarkastuslistan H A K E M U K S E N H Y V Ä K S YM I N E N T A I H Y L K Ä Ä M I N E N Hallinnollisen tarkastuksen tuloksena hakemus joko hylätään tai se siirtyy edelleen arvioitavaksi. Tarkastuksen tulos kirjataan järjestelmään. Hyväksymis- ja hylkäyspäätökset tallentuvat järjestelmään ja ovat sieltä haettavissa ohjelmatason raportteihin. Järjestelmään tallentunut päätöstieto näkyy myös hakijan näkymässä.

13 A S I A N T U N T I J A - A R V I O J I E N L A U S U N N O T Sisällön arviointi voi olla viranomaisen tekemä tai arviot voidaan pyytää ulkopuolelta. Jos viranomainen pyytää arvioijalta lausuntoa hakemuksesta, arvioija kirjautuu omilla tunnuksillaan järjestelmään, selailee hakemuksen tietoja, täyttää arvionsa tai lausuntonsa järjestelmään. Arvioija voi tehdä arviota usealla eri istuntokerralla. Sama arvioija voi antaa lausunnon useaan hakemukseen. Lopuksi arvioija lukitsee lausunnon ja lähettää arviointinsa järjestelmän kautta viranomaiselle. Vaihtoehtoisesti viranomainen täyttää omansa tai arvioijalta saamansa tiedot järjestelmään K O M I T E A N K Ä S I T T E L Y, S O P I M U S N E U V O T T E L U T J A R A H O I T U S S O P I M U S Asiantuntijan arvioinnin jälkeen hakemus siirtyy komitean käsittelyyn, joka tekee päätöksen hakemuksen hyväksymisestä hankkeeksi ja rahoituksen myöntämisestä. Komitea voi myös tehdä hakemuksesta hylkäämispäätöksen. Viranomainen kirjaa komitean päätöksen järjestelmään ja laatii toimeenpanopäätöksen. Järjestelmään tallentunut päätöstieto näkyy myös hakijan näkymässä. Päätös voi olla hyväksyntä tai hylkääminen. Rahoitussopimusneuvottelut alkavat toimeenpanopäätöksestä. Viranomainen avaa muutettavat ja täydennettävät kentät hakijan toimenpiteitä varten (lomakkeen tilan muutos) ja ilmoittaa hakijalle asiasta (henkilökohtainen yhteydenotto). Hakija täydentää tietoja viranomaisen määrittelemän ajan sisällä. Hakija lukitsee avatut tiedot täydentämisen jälkeen manuaalisesti. Täydennystarve voi koskea kaikkia mahdollisia hakemuksen kohtia, myös liitteitä. Täydennysprosessi voi kestää useita kierroksia. Viranomaisen on voitava määritellä hakijalle täydennystä vaativat kohdat hakemuslomakkeelta. Viranomainen voi avata hakemuksen useita kertoja määrittelemistään kohdista. Hakija voi täyttää hakemusta monessa eri istunnossa. Hakija tallentaa hakemuksen järjestelmään ja jatkaa täyttämistä eri istuntokerroilla. Kun hakemus on valmis, hakija lukitsee hakemuksen järjestelmään. Kun kaikki tiedot on täydennetty viranomaisen hyväksymällä tavalla, viranomainen täyttää rahoitussopimuksen järjestelmään (määrämuotoinen lomake) ja liittää siihen tarvittavat liitteet. Viranomainen tulostaa rahoitussopimuksen ja sen liitteet järjestelmästä. Viranomainen lähettää tulostetun rahoitussopimuksen allekirjoitettaviksi hakijalle. (Optio sähköinen allekirjoitus). Kun sopimus on allekirjoitettu, viranomainen tallentaa hankkeen toteuttamisajan järjestelmään ja järjestelmä lukitsee rahoitussopimuksen tiedot. Rahoitussopimuksen tiedot myönnetystä rahoituksesta toimivat hankkeen talousraporttien ja ohjelman rahoituskehyksen vertailutietona. Järjestelmässä tulee voida tehdä muutoksia rahoitussopimukseen. Muutokset toteutetaan laatimalla rahoitussopimukseen lisäliitetiedosto, jolla korvataan tietty osa alkuperäisestä sopimuksesta (tietyt sopimusehdot ja esim. budjetti).

14 HAKEMUKSEN KÄSITTELY KAKSIVAIHEISESSA HAKUMENETTELYSSÄ Hakukierroksen toisessa vaiheessa hakulomake avataan toiseen vaiheeseen kutsutuille hakijoille. Osa ensimmäisessä vaiheessa annetuista tiedoista siirtyy automaattisesti toisen vaiheen lomakkeelle. Hakija voi halutessaan muokata myös näitä tietoja. Ensimmäisen vaiheen hakulomake tallentuu sellaisenaan järjestelmään ja sen lukittuun versioon on voitava palata kaikissa myöhemmissä vaiheissa. Hakija saa tiedon avautuneesta hakukierroksesta järjestelmän sivuilta. Hakija kirjautuu järjestelmään tunnuksillaan ja aloittaa toisen vaiheen hakemuksen täyttämisen (kappale 4.3.2). Hakemuksen käsittelyprosessi on kaksivaiheisen hakuprosessin toisessa vaiheessa sama kuin yksivaiheisessakin prosessissa (kappale 4.3.3) HANKKEEN ETENEMINEN JA SEURANTA Kun rahoitussopimus on allekirjoitettu ja hankkeen toteutusaika on kirjattu järjestelmään, hakemus muuttuu hankkeeksi ja hanke käynnistyy. Hakijalle avautuu hankenäkymä, jossa hakija voi täyttää viranomaisen määrittelemiä raportteja hankkeen etenemisestä ja tehdä maksupyyntöjä viranomaiselle. Raportteja ovat esimerkiksi väliraportit, loppuraportti ja suppeampi Project Update -raportti. Väli- ja loppuraportit koostuvat kahdesta osasta: toimintaraportista (Narrative report) ja talousraportista (Financial report). Viranomaisella täytyy olla näkymä hankkeeseen kaikissa vaiheissa. Hankkeella pitää olla erilaisia tiloja ja tilatietojen täytyy muuttua työnkulun mukaan automaattisesti H A N K K E E N T O I M I N N A N R A P O R T O I N T I J A M A K S U P Y Y N N Ö N T E K E M I N E N Hakija avaa oman hankkeensa tiedot järjestelmästä ja valitsee täytettävän raportin. Hakija voi liittää raporttiin erilaisia liitetiedostoja. Osa liitetiedostoista määritellään pääkäyttäjän toimesta järjestelmään, ja näissä tapauksissa hakija käyttää valmiiksi määriteltyjä pohjia. Hakija voi tallentaa raportin tiedot järjestelmään useassa istunnossa ja palata täydentämään tietoja myöhemmin. Lopuksi hakija lukitsee raportin ja lähettää sen järjestelmän kautta viranomaiselle. Hakija tulostaa raportin allekirjoitettavaksi ja toimittaa viranomaiselle. (Optio sähköinen allekirjoitus). Lukittu raportti on hakijan katsottavissa, mutta siihen ei voi tehdä muutoksia ennen kuin viranomainen on sen uudelleen avannut täydennettäväksi TOIMINTARAPORTTI ( NARRATIVE REPORT ) Hakija tallentaa raportointikauden ja kuvauksen sen aikana toteutuneista asioista. Raporttiin tulee voida liittää liitetiedostoja TALOUSRAPORTTI ( FINANCIAL REPORT ) Hakija tallentaa raportointikauden toteutuneet kustannukset kustannuslajeittain, tulot ja saadun muun rahoituksen. Järjestelmä hakee pohjatiedoksi hankkeen voimassa olevan budjetin kustannuslajeittain sekä aiempien raporttien hyväksytyt kustannukset. Talousraporttiin on voitava liittää liitetiedostoja.

15 MUUT RAPORTIT Viranomainen voi luoda ja määritellä järjestelmään myös muita raportti/lomakepohjia hanketoimijoiden täytettäväksi erilaisten seurantatietojen keräämiseen ja analysointiin. Raportteihin on voitava liittää liitetiedostoja MAKSUPYYNTÖ (PAYMENT REQUEST) Maksupyyntöön hakija kirjaa haettavan tuen määrän. Hakija täyttää maksupyynnön järjestelmään ja lukitsee sen. Maksupyyntöön tulee voida liittää liitetiedostoja. Viranomainen tekee maksupäätöksen pyynnön perusteella. (Optio sähköinen allekirjoitus) TARKASTUSLISTAT Viranomainen voi luoda ja määritellä järjestelmään tarkastuslistoja viranomaisen täytettäväksi hakemusten, raporttien ja hanketoiminnan tarkastamiseksi. Tarkastuslistoihin on voitava liittää liitetiedostoja. Tarkastuslistojen käyttö vaikuttaa hankkeen tilatietoihin R A P O R T I N H Y V Ä K S Y M I N E N J A M A K S U P Ä Ä T Ö S Viranomaisen näkymässä on ilmoitus saapuneesta raportista. Viranomainen saa ilmoituksen saapuneesta raportista myös sähköpostilla. Viranomaisen kommentointi ja hyväksyntä tapahtuu raportoinnin sivuilla. Saatuaan ilmoituksen lukitusta raportista tai maksupyynnöstä, viranomainen tarkastaa tiedot. Viranomainen voi lisätietoja pyytääkseen avata osioita raportista hakijalle täydennettäväksi. Kun raportti on hyväksytty, viranomainen kirjaa hyväksymisen järjestelmään eikä raporttia voi tämän jälkeen enää muuttaa. Toimintaraportti (Narrative Report) ja talousraportti (Financial Report) hyväksytään erikseen. Talousraportissa hakija raportoi kustannukset kustannuslajeittain. Viranomainen kirjaa hyväksytyt kustannukset kustannuslajeittain sekä hylätyt kustannukset perusteluineen järjestelmään. Talousraportin kustannusraportointi on tarvittaessa voitava tehdä partnerikohtaisesti. Järjestelmä laskee partnerikohtaisista raporteista yhteissummat. Järjestelmä laskee jäljellä olevan budjetin vertaamalla eri raporteissa hyväksyttyjä kokonaiskustannuksia budjettiarvoihin. Tämän jälkeen viranomainen tekee maksupäätöksen, joka perustuu talousraportissa oleviin hyväksyttyihin kustannuksiin sekä hakijan tekemään maksupyyntöön. Viranomainen kirjaa järjestelmään maksettavan rahoituksen määrän rahoituslähteittäin. Kunkin maksupyynnön pohjalta on voitava tehdä eri rahoituslähteistä maksupäätös yhdelle tai useammalle tuensaajalle. Järjestelmässä näkyy aiemmin maksetun rahoituksen tiedot. Maksupäätöksiä tehdään useiden maksupyyntöjen perusteella hankkeen toteutusaikana. Maksupäätökseen on voitava liittää liitetiedostoja. Viranomainen lukitsee maksupäätöksen

16 16 järjestelmään, tulostaa ja allekirjoittaa päätöksen. (Optio sähköinen allekirjoitus). Tuen varsinainen maksaminen ei tapahdu järjestelmän kautta, vaan järjestelmän ulkopuolella. Maksupäätöksen tietoja voidaan tarkastella järjestelmän raportoinnin kautta M U U T O K S E N T E K E M I N E N H A N K K E E N T I E T O I H I N Hankkeeseen on voitava tehdä sopimusmuutoksia missä tahansa hankkeen vaiheessa muuttamatta alkuperäistä lomaketta. Tehtävä muutos voi koskea esimerkiksi toimenpiteitä, partnereita, budjettia, toteutusaikaa. Hakija toimittaa muutospyynnön viranomaiselle. Viranomainen hyväksyy tai hylkää muutoksen ja laatii rahoitussopimuksen muutoksen tai hyväksyy esitetyt muutokset muutoin. Hanke voidaan keskeyttää viranomaisen päätöksellä T A K A I S I N P E R I N T Ä Järjestelmässä pitää pystyä laatimaan päätöksiä takaisinperinnästä, jolloin aiemmin maksettu tuki peritään takaisin. Takaisinperintäpäätös voidaan tehdä hankkeen päätyttyä tai kun hanke on keskeytetty/keskeytynyt. Järjestelmässä tulee olla toiminto, jolla takaisin perityt avustusrahat pystytään palauttamaan ko. hankkeen ja ohjelman rahoitusseurantatietoihin (kehysten ylläpito). Tämä tehdään siinä vaiheessa, kun hanketoimija on tosiasiallisesti maksanut perityt avustusrahat viranomaisen tilille TIEDONHAKU JÄRJESTELMÄSTÄ Järjestelmässä pitää pystyä tekemään tiedonhakuja erilaisilla kriteereillä ja muodostamaan hakutuloksista raportteja. Tiedonhakuja on pystyttävä tekemään rahoitushakemusten, hankearviointien, rahoitussopimusten ja hankkeiden väli- ja loppuraporttien ja maksupäätösten tiedoista. Kentät, joihin joko hakija tai viranomainen tallentaa tietoja, toimivat raporteissa tietojen poimintakenttinä. Hanketasolla viranomaisen tulee pystyä seuraamaan myös hankkeen edetessä toteutuneita kustannuksia (hyväksyttyjä ja hylättyjä) ja tekemään budjettiseurantaa. Järjestelmän pitää pystyä kokoamaan hankekohtainen raportti, jossa näkyvät toteutuneet kustannukset kustannuslajeittain kultakin raportointikaudelta, kustannukset yhteensä kustannuslajeittain, voimassa oleva budjetti ja kuinka paljon kussakin kustannuslajissa on rahaa jäljellä. Myös maksetut avustukset rahoituslähteittäin tulee pystyä kokoamaan samaan hanketason raporttiin ja muodostaa rahoitusseuranta, eli kuinka paljon rahoitusta on käytetty ja kuinka paljon jäljellä rahoituslähteittäin (tiedot saadaan maksatuspäätöksistä ja rahoitussopimuksesta). Mahdolliset takaisinperinnät tulee ottaa hanketason seurannassa huomioon TIEDONANNOT Tietojärjestelmän lokitietojen tulee tarvittaessa tuottaa raportteja hakemusten, raporttien ja maksupyyntöjen käsittelyajoista(optio).

17 17 Järjestelmä lähettää viestin lukitusta dokumentista viranomaisen sähköpostiin. Ilmoituksen vastaanottavia sähköpostiosoitteita tulee voida määritellä useampi kuin yksi JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO Järjestelmällä on voitava hallinnoida käyttäjäoikeuksia ja koodistoja. Lokitiedot täytyy olla selattavissa järjestelmässä. Järjestelmässä on voitava selata sekä hanke- että ohjelmakohtaisia historiatietoja. Hävinneen salasanan tilalle on voitava hakea uusi. 5. ULKOISET LIITTYMÄT 5.1. LAITTEISTOLIITTYMÄT Promas-järjestelmän täytyy olla laitteistoriippumaton. Järjestelmää käyttävät sekä palveluiden tarjoajat, että Internetin käyttäjät. Järjestelmän käyttö tulee olla asiakkaalle mahdollisimman yksinkertaista ja käyttäjien pitää pystyä hyödyntämään järjestelmää eri päätelaitteiden kautta. Järjestelmä tulee olemaan selainpohjainen OHJELMISTOLIITTYMÄT Järjestelmä on suunniteltu alustavasti toimimaan ainoastaan yhdellä alustalla eikä ulkopuoliselle ohjelmistoliittymille ole tarvetta TIETOLIIKENNELIITTYMÄT Järjestelmää tullaan käyttämään HTTPS-protokollaa hyödyntäen. 6. MUUT TOIMINNOT (EI-TOIMINNALLISET) 6.1. KÄYTETTÄVYYS, KÄYTÖN TEHOKKUUS JA KÄYTTÄJIEN TYYTYVÄISYYS Järjestelmän ja käyttöliittymän tulee olla selkeä, helppokäyttöinen ja skaalautuva. Järjestelmässä olevan tiedon pitää olla oikeellista ja syötetyn tiedon mukaista sekä kaikki määritellyt tiedot tulee olla järjestelmässä. Järjestelmän käyttöliittymältä pitää pystyä katsomaan käyttöohjeita. Käyttäjien ohjeistus pitää löytyä hakusivuston kautta ilman erillisiä ohjelmia. Käyttäjien ohjeistusta pitää pystyä muokkaamaan ja päivittämään viranomaisen pääkäyttäjän toimesta. Käyttöliittymän tulee ohjata hakemuksen täyttämistä vaiheesta toiseen automaattisesti sovitun prosessin/työnkulun mukaisesti. Hankkeella pitää olla erilaisia tiloja ja tilatietojen täytyy muuttua työnkulun mukaan automaattisesti. Järjestelmään pitää voida määritellä lomakekohtaisesti pakollisia ja ei-pakollisia kenttiä. Järjestelmässä pitää olla määriteltävissä erilaisia hakemuksen täyttöä helpottavia kenttiä esim.

18 18 päivämääräkalenteri, alasvetovalikot vaihtoehtoineen jne. Järjestelmä ei saa kuitenkaan sisältää oletusvastauksia kentissä. Järjestelmän kentät sisältävät tiedon oikeellisuuden tarkistuksen ja hälytystoiminnon, mikäli tietoa ei ole täytetty oikein tai se on jätetty täyttämättä. Järjestelmän on oltava englanninkielinen. Asiakas määrittelee, muokkaa ja tallentaa itse järjestelmässä käytettävät tekstit. Järjestelmän tulee mahdollistaa hakemuksen, hankesuunnitelman, rahoitussopimuksen ja raporttien versiohallinta hakemuksen jättämisestä hankkeen päätösvaiheeseen. Järjestelmään kirjaudutaan kerran, jonka jälkeen kaikki käyttöoikeuksien mukaiset toiminnat on oltava käytettävissä. Hakukierroksen aikana hakijalla on käytössä vain hakulomake ja sille määritellyt liitteet. Hankkeen (hankesuunnitelman ja sopimuksen) viimeisin versio täytyy olla ensimmäisenä hankenäkymässä sekä viranomaisille että hanketoimijalle SAAVUTETTAVUUS, TOIPUMINEN, TURVALLISUUS, SUOJAUKSET Järjestelmän on normaalioloissa oltava käytettävissä ympärivuorokautisesti, vikapäivystys virkaajan ulkopuolella ei kuitenkaan ole tarpeen. Järjestelmä ja järjestelmän koodistot pitää olla ylläpidettävissä järjestelmässä. Järjestelmän käytettävyyden elinaikavaatimus on vähintään vuoteen 2024 saakka. Järjestelmän tulee olla hyvin ja riittävästi dokumentoitu. Dokumentaation tulee sisältää myös muutokset alkuperäisiin määrityksiin. Kaikki muutokset on dokumentoitava. Dokumentaation avulla järjestelmän toteutus tulee olla ymmärrettävissä. Dokumentaatio tulee olla myös sellaista, että se riittää järjestelmään tarvittaessa tehtävien muutosten toteuttamiseen. Jokaiselle ohjelmalle on oltava oma osoite, josta pääsee järjestelmään. Järjestelmästä pitää ottaa varmuuskopiot ajastetusti kerran vuorokaudessa ja tiedot pitää pystyä palauttamaan tarvittaessa. Järjestelmässä tulee huomioida sähköisen allekirjoituksen mahdollisuus.(optio) Järjestelmässä tulee huomioida arkistointivaatimus, jonka mukaan tietojen täytyy olla haettavissa vielä 10 vuotta järjestelmän käytön päätyttyä. Mikäli sähköinen arkistointi otetaan käyttöön, tulee järjestelmässä olla valmiudet sen käyttöönottoon (Optio). Hakemuksen lukitsemisen jälkeen hakemuksen on oltava viranomaisen luettavissa ja vastaanotettavissa käsiteltäväksi. Hakijan käyttäjätunnusten on oltava hakukierroskohtaisia tunnuksia. Järjestelmän pitää pystyä antamaan hakemukselle yksilöivä tunniste.

19 SUORITUSKYKY JA VASTEAJAT Haun/toimintojen vasteaika on oltava 80 % toimintoja alle 10 sekuntia. Jos vasteaika ylittää 30 sekuntia, järjestelmä keskeyttää toiminnon ja pyytää käyttäjää tarkentamaan hakua. Vasteajassa ei huomioida mahdollisia verkkoviiveitä. Hakutuloksen listauksesta varsinaiseen kuulutustietoon siirtymisen vasteaika tulee olla alle 2 sekuntia. Vasteajassa ei huomioida mahdollisia verkkoviiveitä. Järjestelmän on mahdollistettava 200 käyttäjän samanaikainen käyttö ilman merkittävää käytön hidastumista. Järjestelmässä pitää pystyä rajoittamaan yksittäisten käyttäjien käyttömahdollisuutta järjestelmään, esim. hakurobottien käyttöä. Rajoitusmenetelmä voi olla järjestelmän ulkoinen VIKASIETOISUUS Järjestelmän on toivuttava ennakoimattomasta virhetoiminnosta virhetoimintoa edeltävään tilaan Haun epäonnistuessa muista kuin toiminnallisissa vaatimuksissa määritetyistä tapauksissa on järjestelmän ilmoitettava asiasta käyttäjälle SIIRRETTÄVYYS JA YHTEENSOPIVUUS Järjestelmän on toimittava selaimella, esim. Internet Explorer 8.0 (tai uudempi) sekä vastaavat tavallisimmat (esim. Firefox, Safari ja Chrome) selainohjelmat. Järjestelmä tukee Web Services yhteenliittämistekniikoita ja avoimia standardien mukaisia rajapintoja TIETOTURVA Järjestelmän toteutuksen on noudatettava Suomen valtion vallitsevaa lainsäädäntöä ja täytettävä sen asettamat vaatimukset. Palvelin ja järjestelmän tiedot pitää sijaita ja säilyttää EU:n alueella ja tämä täytyy pystyä pyydettäessä todentamaan. Verkkopalvelun toteutuksessa on huomioitava Vahti 4/2001 liitteessä 2 mainittujen keskeisten tietoturvallisuustavoitteiden ja niille asettavia vaatimuksia KATAKRI - kriteeristössä kuvattuihin perustason vaatimuksiin ja käytäntöihin. Verkkopalvelun julkaisu toteutetaan aina SSLsuojattuna yhteytenä ja kaikkien yhteyksien tulee olla suojattuja. Toimittajan tulee antaa kuvaus siitä, miten tietoturva asiat ja ohjelmistokehityksen laadun hallinta on hoidettu. Kaikki verkkopalveluun liittyvä informaatiosisältö (sisältö, rakenne, käyttäjätiedot, lokitiedot) varmistetaan päivittäin. Varmistuksia on säilytettävä niin, että tarvittaessa voidaan palauttaa minkä tahansa päivän tiedot viimeisen version mukaan. Verkkopalvelun kaikkien yhteyksien tulee olla suojattuja. Järjestelmän ylläpitäjillä ja tietokannanhoitajilla tulee olla vahvat oikeudet käyttöjärjestelmätasolle ja suoraan tietokantaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Tiedon muokkausoikeudet tulee olla vain rajatuilla käyttäjillä käyttöliittymästä.

20 20 Järjestelmän tulee estää järjestelmän tietokantaan pääsy muilta kuin rajatuilta käyttäjiltä Järjestelmä katkaisee istunnon, mikäli järjestelmässä ei ole suoritettu toimintoja 30 minuutin aikana. Järjestelmään tallennettaville liitteille suoritetaan virustarkistukset. Salasanan määrittelyssä huomioidaan salasanan vahvuus. Salasanan säännöllinen vaihtaminen voidaan määritellä järjestelmäasetuksilla. Tarvittaessa järjestelmän tietoturvakäytännöt täytyy pystyä auditoimaan. Järjestelmähallinnan on kyettävä valvomaan, että tiedon eheys säilyy toiminnan aikana. Topologiaa suunniteltaessa tulee huomioida että järjestelmiin tallennettaville liitetiedostoille tehdään virustarkistukset OPEROINTI Järjestelmän ylläpitäjän (toimittaja) on voitava muuttaa tietoja suoraan tietokantaan tietokannanhallintavälineen avulla. Järjestelmän ylläpito toteutetaan vain tätä tarkoitusta varten olevilla henkilökohtaisilla käyttäjäprofiileilla YLLÄPIDETTÄVYYS Järjestelmässä tulee olla oma tallennuspaikka asiakasrekisterille, johon tallentuu esim. hakijoiden sähköpostiosoitteet ja mahdolliset muut yhteystiedot (esimerkiksi Y-tunnus). Järjestelmästä pitää voida poistaa ei-lukitut hakemukset pääkäyttäjän toimesta. Ylläpitokäyttöliittymän on oltava selainpohjainen, tasolla IE 8.0 tai uudempi. Asiakkaan palvelupyyntöjen/yhteydenottojen määrää ei ole rajoitettu kuukaudessa. Ylläpitomaksuun sisältyviä tukipalvelutuntien enimmäismäärää ei saa rajoittaa. Palvelupyynnön voivat jättää toimittajalle järjestelmään nimetyt pääkäyttäjät. Asiakas saa toimittajalta kuittauksen tukipyynnön vastaanottamisesta ja sen jatkokäsittelytoimenpiteistä. Toimittajalta saadaan sovituin määräajoin sähköisesti raportit palvelu- ja tukipyynnöistä ja niiden tilasta. Asiakkaalla on mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti omien tukipyyntöjensä tilaa toimittajan tukipalvelujärjestelmästä. Toimittaja sitoutuu toimittamaan lakisääteiset muutokset 6kk kuluessa. Toimittajalla on käytössä laadun-, muutosten ja ylläpitotehtävien hallintaan menetelmä. Järjestelmän versiopäivitykset sisältyvät ylläpitohintaan. Toimittajalla on tulevien kehitysversioiden julkaisuaikataulu seuraaville kahdelle vuodelle. Toimittaja tarjoaa järjestelmän versioiden tuotetukea vähintään 12kk uuden version ilmestymisen jälkeen. Toimittaja vastaa tarkoituksenmukaisesta laadunvarmistuksesta ja esittää tilaajalle laadunvarmistussuunnitelman osana ratkaisukuvausta. Toimittaja vastaa kehitys- /

21 testausympäristön rakentamisesta, joka sisältää systeemitestauksen. Toimittaja vastaa asiakkaalle toimitettujen järjestelmäratkaisujen dokumentoinnista ja dokumentaation ylläpidosta. Toimittajalla on ajantasainen järjestelmän testaussuunnitelma ja testausdokumentaatio asiakkaan käyttöön. Järjestelmän toipuminen ongelmatilanteesta on kuvattu. Järjestelmän toimittajan on tarjottava järjestelmän ylläpitoon suomenkielinen käyttäjätukipalvelu. 21

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Pikaopas - Rahoitushakemus

Pikaopas - Rahoitushakemus Pikaopas Rahoitushakemus Versio 2016-07-07 Pikaopas - Rahoitushakemus Ennen aloittamista Johtava tuensaajaa laatii rahoitushakemuksen Min ansökan-palvelussa. Sinun tulee luoda käyttäjätili hakemuksen täyttämiseksi

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Maksatus Hyrrässä. Tuen hakijan näkökulmasta. Pirjo Tuomikoski. https://hyrra.mavi.fi/login.html

Maksatus Hyrrässä. Tuen hakijan näkökulmasta. Pirjo Tuomikoski. https://hyrra.mavi.fi/login.html Maksatus Hyrrässä Tuen hakijan näkökulmasta https://hyrra.mavi.fi/login.html Pirjo Tuomikoski Sivu 1 2.2.2017 Maksuhakemuksen täyttäminen Hyrrässä vaatii Katso-oikeudet Lisätietoja saat sivuilta https//yritys.tunnistus.fi

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektipäätöksen noutaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektipäätöksen noutaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Käyttöohje projektien hakijoille ja toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3 1.1 Järjestelmän käytön tekniset vaatimukset... 3 1.2

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino

Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020 ENI = European Neighbourhood Instrument Viitekehys ja säännöstö uudelle EU:n ulkorajoilla toteutettavalle ohjelmalle Venäjän

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö Osaamisen näytöllä voidaan tunnistaa ja tunnustaa muu kuin korkeakoulutodistuksin osoitettu osaaminen. Osaaminen voidaan osoittaa todistuksin tai arvioitavana

Lisätiedot

CBC tilannekatsaus Etelä-Karjalan maakuntahallitus

CBC tilannekatsaus Etelä-Karjalan maakuntahallitus CBC tilannekatsaus Etelä-Karjalan maakuntahallitus Pietari, 8.11.2016 Päivi Ilves, Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014-2020 Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014-2020 Ohjelma-alue

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektisuunnitelman muutoshakemuksen täyttäminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektisuunnitelman muutoshakemuksen täyttäminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3 1.1 Järjestelmän käytön tekniset vaatimukset... 4 1.2 Tietoturvallisuus...

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus Asioijan käyttöliittymä 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä avustushakemuksista... 3 1.1

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Maksatus Hyrrässä. Tuen hakijan näkökulmasta. Pirjo Tuomikoski. https://hyrra.mavi.fi/login.html. Sivu 1

Maksatus Hyrrässä. Tuen hakijan näkökulmasta. Pirjo Tuomikoski. https://hyrra.mavi.fi/login.html. Sivu 1 Maksatus Hyrrässä Tuen hakijan näkökulmasta https://hyrra.mavi.fi/login.html Pirjo Tuomikoski Sivu 1 22.2.2017 Maksuhakemuksen täyttäminen Hyrrässä vaatii Katso-oikeudet Lisätietoja saat sivuilta https//yritys.tunnistus.fi

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä varten. Palvelua

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely. Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri

Vaatimusmäärittely. Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri Vaatimusmäärittely Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tarkoitus ja kattavuus... 3 1.2 Tuote ja sen ympäristö... 3 1.3 Määritelmät, termit ja käytetyt lyhenteet... 4 1.4

Lisätiedot

TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet. Innovaation siirto -hankkeiden koulutus

TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet. Innovaation siirto -hankkeiden koulutus TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet Innovaation siirto -hankkeiden koulutus 29.9.2011 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa itt vain yhden väli- ja loppuraportin.

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön. Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma Lappeenranta

Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön. Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma Lappeenranta Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma 5.10.2016 Lappeenranta Ohjelman rahoitus 72,3 Mio, välitarkastelun jälkeen mahdollisesti lisärahoitusta.

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

KARELIA CBC -OHJELMA RAHOITUSVÄLINEENÄ

KARELIA CBC -OHJELMA RAHOITUSVÄLINEENÄ KARELIA CBC -OHJELMA RAHOITUSVÄLINEENÄ Joensuu 15.12.2016 15.12.2016 Yhteistyöllä enemmän Rajanylittävän yhteistyön ohjelmat (CBC) ovat keskeinen osa EU:n ja Venäjän välistä strategista kumppanuutta (Venäjä-ohjelmat)

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Pikaopas Maksatushakemus

Pikaopas Maksatushakemus Pikaopas Maksatushakemus Versio 2016-11-16 Pikaopas Maksatushakemus Johtava tuensaaja laatii maksatushakemuksen sähköisessä Min ansökan-palvelussa. Ennen aloittamista Täyttääksesi maksatushakemuksen tarvitset:

Lisätiedot

Videoapua nuorille ja lapsiperheille - palvelu

Videoapua nuorille ja lapsiperheille - palvelu Videoapua nuorille ja lapsip perheille - palvelu Omalähetteen ja sähköisen ajanvarauksen käyttöohjeet asiakkaille 2 Sisällys 1 Verkkoneuvonnan käyttämiseen liittyvät tekniset vaatimukset... 3 2 Palveluun

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN Versio Oikeudet: 22.3.2016 vj Kaikki 15-vuotta täyttäneet ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN Ansiomerkkejä siirrytään hakemaan sähköisesti suoraan partiorekisteri Kuksasta. Haettavissa on kaikki keskusjärjestön ansiomerkit.

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Www-tallennuksen käyttöohje

Www-tallennuksen käyttöohje OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut puh: (09) 7747 7090 E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Www-tallennuksen käyttöohje Sisällys Käyttäjätunnukset Koulutuksen järjestäjä (saajatunnus) Laitokset/koulutusmuodot

Lisätiedot

aikataulut, hakulomake

aikataulut, hakulomake HAKEMINEN aikataulut, hakulomake Kumppanuushanketyöpaja 26.11.2010 TIEDONLÄHTEITÄ JA MATERIAALIA HAKIJOILLE Päätös LLP ohjelmasta Ehdotuspyyntö 2011 2013 LLP Guide 2011 Hakulomakkeet www.cimo.fi/leonardo

Lisätiedot

Yleistä loppuraportista. Yleistä. Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille. Yleistä sisällön raportoinnista

Yleistä loppuraportista. Yleistä. Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille. Yleistä sisällön raportoinnista Yleistä sisällön raportoinnista Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 10.5.2013 Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Huomioitavaa palvelun käytöstä Tämä käyttöohje koskee ainoastaan Espoon sosiaalipalveluista haetun toimeentulotuen sähköistä asiointia. Kelasta haetun

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

Sähköinen asiointi Asioijan käyttöohje, yleiset toiminnallisuudet

Sähköinen asiointi Asioijan käyttöohje, yleiset toiminnallisuudet Sähköinen asiointi Asioijan käyttöohje, yleiset toiminnallisuudet Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi www.tiera.fi

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi!

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi Päätehtävämme on tuottaa urheilijoita sekä aktivoida liikkumaan. Miten tätä päätehtävää voidaan tukea? Sama tuska

Lisätiedot

eagen perustoimintojen käyttöohje

eagen perustoimintojen käyttöohje eagen perustoimintojen käyttöohje 1 YLEISTÄ 1.1 Järjestelmän päänavigaatio Järjestelmän kielen valinta Oma asiointi Asian käsittely Järjestelmä Ylläpitokanta (KÄYTÖSSÄ VAIN TOISEN VAIHEEN VALINNOISSA APPLYSSA)

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen!

Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen! Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen! Vuoden 2016 eläinmäärät ja muut tiedot pyydetään tallentamaan Internetissä. Jos tämä ei ole mahdollista, tiedot voi toimittaa postitse tai sähköpostitse

Lisätiedot

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EU:n rajat ylittävän alueellisen yhteistyön ohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Sisällys 1. Kirjautuminen Palveluun... 1 1.1. Käyttäjätilin lukkiutuminen... 2 2. Käyttäjätilin

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

Maksatus Hyrrässä. Tuensaajan näkökulmasta

Maksatus Hyrrässä. Tuensaajan näkökulmasta Maksatus Hyrrässä Tuensaajan näkökulmasta 24.8.2016 Sivu 1 24.8.2016 Maksatushakemuksen aloittaminen Maksuhakemuksen täyttäminen vaatii Katso-oikeudet - Lisätietoja saat sivuilta https//yritys.tunnistus.fi

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

eage PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖOHJE

eage PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖOHJE Mari Riihiaho Käyttöohje Luotu: 30.1.2009 Muokattu: 17.8.2011 Tulostettu: Sivu: 1/10 eage PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖOHJE Sivu: 2/10 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Järjestelmän päänavigaatio... 3 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Suomen Kennelliitto ry. 12.5.2014 2(11) Näyttelyn anominen Sisältö Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen 5.9.2016 2(10) Näyttelyn anominen Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta... 3 Uuden anomuksen kirjaaminen...

Lisätiedot

Webforum. Version 16.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-03-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita sivu / Dashboard... 5 Tekstin muotoilu uutisissa... 5 Muuta... 5 Dokumentit...

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä VPJ-arviointiprosessin

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 04.12.2009 1 (9) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.2.2010 Ohje 15.2.2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten mukaan toteutettuihin tietojärjestelmiin

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUT: SUUN TERVEYDENHUOLTO 1 Sisällys 23.2.2017 1 EDELLYTYKSET TAPAHTUMAKIRJAUKSILLE...

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen soveltuvuusvaatimuksena 19.9.2016 Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

If Yrityskansio Yliopistot

If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansioon kirjautuminen www.if.fi/yrityskansio Käyttäjillä on omat henkilökohtaiset tunnukset kansioon. Kansion sisällä olevaa näkymää säädellään eri käyttäjäprofiileilla.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

KKP-RONDO WEB. Käyttäjän opas tili-ilmoitusten ja täsmäytyslaskelmien sekä valtuuksien seurantailmoitusten käsittelyyn KKP-Rondossa

KKP-RONDO WEB. Käyttäjän opas tili-ilmoitusten ja täsmäytyslaskelmien sekä valtuuksien seurantailmoitusten käsittelyyn KKP-Rondossa KKP-RONDO WEB Käyttäjän opas tili-ilmoitusten ja täsmäytyslaskelmien sekä valtuuksien seurantailmoitusten käsittelyyn KKP-Rondossa 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO KKP-RONDO WEB... 3 KKP-RONDON KÄYTTÄJÄTUNNUS,

Lisätiedot

Konsortiohakemuksen laatiminen

Konsortiohakemuksen laatiminen 1. Konsortiohakemuksen laatiminen Konsortion vastuullinen johtaja, jonka konsortio itse valitsee, jättää konsortion yhteisen hakemuksen osahankehakemuksineen. Hän luo Akatemian järjestelmään konsortion,

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille

FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille FarmiDiili yhteishankintasovelluksen käyttöohje viljelijäasiakkaille Sisältö 1. Palvelun yleiskuvaus... 3 2. Tarjouspyynnön lähettäminen FarmiDiili sovelluksella... 5 3. Tarjouksen saaminen ja sen jälkeen

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot