PROMAS Vaatimusmäärittely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.4.2014. PROMAS Vaatimusmäärittely"

Transkriptio

1 PROMAS Vaatimusmäärittely

2 Sisällys 1. JOHDANTO TARKOITUS JA KATTAVUUS MÄÄRITELMÄT, TERMIT JA LYHENTEET STATUKSET JA TILATIEDOT LIITTEET JA MUUT VAATIMUKSET YLEISKUVAUS TOIMINTA KÄYTTÄJÄT YLEISET RAJOITTEET RIIPPUVUUDET TIEDOT JA TIETOKANTA TIETOSISÄLTÖ KÄYTTÖINTENSITEETTI KAPASITEETTIVAATIMUKSET TIEDOSTOT JA ASETUSTIEDOSTOT JÄRJESTELMÄN TOIMINNOT OHJELMAN KEHYSTEN YLLÄPITO HAKUKIERROKSEN HALLINNOINTI HAKULOMAKKEIDEN LUOMINEN JA MÄÄRITTELY KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN HALLINNOINTI HAKUKIERROKSEN AVAAMINEN YKSI- JA KAKSIVAIHEISET HAKUKIERROKSET HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN JA JÄTTÄMINEN KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN HAKEMINEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN JA JÄTTÄMINEN JÄRJESTELMÄÄN HAKEMUKSEN KÄSITTELY YKSIVAIHEISESSA HAKUMENETTELYSSÄ HAKEMUKSEN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY HAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEN TAI HYLKÄÄMINEN ASIANTUNTIJA-ARVIOJIEN LAUSUNNOT KOMITEAN KÄSITTELY, SOPIMUSNEUVOTTELUT JA RAHOITUSSOPIMUS HAKEMUKSEN KÄSITTELY KAKSIVAIHEISESSA HAKUMENETTELYSSÄ HANKKEEN ETENEMINEN JA SEURANTA HANKKEEN TOIMINNAN RAPORTOINTI JA MAKSUPYYNNÖN TEKEMINEN RAPORTIN HYVÄKSYMINEN JA MAKSUPÄÄTÖS MUUTOKSEN TEKEMINEN HANKKEEN TIETOIHIN TAKAISINPERINTÄ TIEDONHAKU JÄRJESTELMÄSTÄ TIEDONANNOT JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO ULKOISET LIITTYMÄT LAITTEISTOLIITTYMÄT

3 5.2. OHJELMISTOLIITTYMÄT TIETOLIIKENNELIITTYMÄT MUUT TOIMINNOT (EI-TOIMINNALLISET) Käytettävyys, käytön tehokkuus ja käyttäjien tyytyväisyys SAAVUTETTAVUUS, TOIPUMINEN, TURVALLISUUS, SUOJAUKSET Suorituskyky ja vasteajat Vikasietoisuus Siirrettävyys ja yhteensopivuus Tietoturva Operointi Ylläpidettävyys

4 4 Sisältö 1. JOHDANTO Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy ohjelmakaudella Euroopan naapuruusinstrumentin (European Neighbourhood Instrument - ENI) piiriin. Suomessa ENI CBC ohjelmia on kolme: Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC Kolarctic CBC Karelia CBC Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC -ohjelman varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso sekä Venäjän puolella Pietarin kaupunki ja Leningradin alue. Karelia CBC ohjelman varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala sekä Venäjän puolella Karjalan tasavalta. Kolarctic CBC ohjelman varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella Lappi, Ruotsin puolella Norrbotten, Norjan puolella Finnmark, Tromssa ja Nordland sekä Venäjän puolella Murmanskin alue, Arkangelin alue ja Nenetsian autonominen piiri. Varsinaisten ohjelma-alueiden lisäksi kuhunkin ohjelmaan voi kuulua nk. liitännäisalueita. CBC-ohjelmien tavoitteena on vahvistaa ko. ohjelmassa mainittujen alueiden välistä yhteistyötä ja luoda hyvät edellytykset yhteistyön toteuttamiselle. Tarkoituksena on kehittää ohjelma-aluetta mahdollisimman yhtenäisenä taloudellisen ja logistisen liiketoiminnan keskuksena, joka on investointien kannalta houkutteleva, ja jossa yritystoiminta lisääntyy ja ihmisten hyvinvointi paranee. CBC-ohjelmista myönnetään rahoitusta hankkeille, joita toteutetaan päätoteuttajan ja yhden tai useamman partnerin toimesta. Partnereita voi olla kahdesta tai useammasta ohjelma-alueisiin kuuluvista maista. Ohjelmien virallinen kieli on englanti. Vuosien aikana toteutetaan toiminnan hallinnointiin sopiva tietojärjestelmä. Tämä vaatimusmäärittely toimii tietojärjestelmän suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana. Toteutettavan järjestelmän tulee palvella kaikkia kolmea CBC-ohjelmaa, joilla kaikilla on omat erilliset loogiset tietokantansa. Järjestelmän käyttökieli on englanti. Tietojärjestelmän on täytettävä Suomen ja EU:n asettamat vaatimukset hankkeiden ja ohjelmien seurannan osalta sekä vastattava julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteisiin (JHS 129) esimerkiksi käytettävyyden, saatavuuden, sisällöntuotannon, ylläpidon, seurannan ja kehittämisen osalta. Lisäksi järjestelmän tulee vastata KATAKRI:n Tietoturvaan liittyvien perustasojen vaatimukset ja käytännöt tietoliikenne- ja tietojärjestelmien osalta vaatimuksiin. Toteutettavan järjestelmän nimi on PROMAS TARKOITUS JA KATTAVUUS Tämä dokumentti on vaatimusmäärittely kolmen CBC-ohjelman tietojärjestelmän toteuttamiselle. Vaatimusmäärittelyssä on kuvattu tulevan järjestelmän käyttäjäryhmät, tietosisältö ja toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset ryhmitettynä järjestelmän päätoimintoihin. Määrittely sisältää myös joitakin teknisiä vaatimuksia.

5 MÄÄRITELMÄT, TERMIT JA LYHENTEET ENI = Eurooppalainen naapuruusinstrumentti (European neighbourhood instrument) ERDF = Euroopan aluekehitysrahasto (Europead regional development fund) CBC = Rajat ylittävä yhteistyö (cross border co-operation) HAKUKIERROS= Viranomaisen määrittelemät puitteet (sisältö, ajankohta yms.) rahoituksen hakemiseen HANKKEEN PÄÄTOTEUTTAJA= organisaatio, joka on päävastuussa hankkeen toteuttamisesta (Lead Partner) KAKSIVAIHEINEN HAKUKIERROS= rahoitettavat hankkeet valitaan kaksivaiheisessa menettelyssä. Kaikki rahoituksen hakijat jättävät hanke-ehdotuksen (concept note) arvioitavaksi. Osa hakijoista kutsutaan jättämään täydellinen hakemus arvioitavaksi hakukierroksen toisessa vaiheessa. KOMITEA = ohjelman päätöksentekoelin KUMPPANUUSSITOUMUS/KUMPPANUUSSOPIMUS= Päätoteuttajan ja partnerin välinen sopimus hankkeen toteuttamisesta OHJELMAN YHTEINEN HALLINTOVIRANOMAINEN= CBC-ohjelmaan osallistuvien maiden yhteisesti sopima viranomainen, joka hoitaa ohjelman hallinnon (JMA) PARTNERI= organisaatio, joka toteuttaa hanketta yhdessä päätoteuttajan kanssa (Partner) RAHOITUSKEHYS=Rahoitusohjelman budjetti RAHOITUSLÄHDE= Ohjelmaa rahoittava taho, esimerkiksi Euroopan Unioni RAHOITUSSOPIMUS = Rahoittajan ja hankkeen päätoteuttajan välinen sopimus hankkeen toteuttamisesta (Grant Contract) SIDOTTU RAHOITUS = Hankkeelle rahoitussopimuksella myönnetty rahoitus SÄÄSTÖT= Sidotun rahoituksen ja maksetun rahoituksen erotus TARKASTUSLISTA= Lomake hakemusten, raporttien ja hanketoiminnan tarkastamiseksi TOIMINTALINJA= Ohjelmaan valittu painopistealue YKSIVAIHEINEN HAKUKIERROS= rahoitettavat hankkeet valitaan yksivaiheisessa menettelyssä. Kaikki rahoituksen hakijat jättävät täydellisen hakemuksen (full application) arvioitavaksi STATUKSET JA TILATIEDOT Statustietoja ovat: hakemusvaihe, hanke käynnissä ja hanke päättynyt. Tilatietoja ovat erilaiset hakemuksen tai hankkeen käsittelyvaiheet.

6 LIITTEET JA MUUT VAATIMUKSET No Dokumentin nimi Dokumentin selite 1 Liite 1 Vaatimusluettelo Järjestelmän toiminnalliset ja ei toiminnalliset vaatimukset. 2 Liite 2 Prosessikuvaus Järjestelmän pääprosessien kuvaus. 3 VIITE: Vahti 4/2001 liite 2 Tietoturvaan liittyvät vaatimukset 4 VIITE: Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (Katakri ) Tietoturvaan liittyvät perustason vaatimukset ja käytännöt tietoliikenne- ja tietojärjestelmien osalta 2. YLEISKUVAUS Järjestelmä perustuu yhteen isoon kantaan, joka sisältää jokaiselle CBC-ohjelmalle oman erillisen loogisen tietokannan (Kuva1.). Järjestelmän täytyy mahdollistaa erilaisten määritysten tekeminen joko ohjelmakohtaiseen kantaan tai kaikille kannoille. Ohjelmakohtaisen kannan tulee sisältää useita erillisiä hakukierroksia, joissa taas on lukuisia hakemuksia (Kuva 2.). Tietokantaan tehdyt haut tulee voida tehdä joko yhdestä tai useammasta hakukierroksesta kussakin ohjelmassa. Eri ohjelmien kantojen välillä haku ei saa olla mahdollista. Järjestelmässä täytyy mahdollistaa myös joidenkin yksittäisten tietueiden, esimerkiksi asiakastiedon, käyttö kaikille kannoille. Järjestelmää käytetään ensisijaisesti selainkäyttöliittymän kautta, jossa viranomaisille on oma (laajennettu) näkymä, ja hakijalle näytetään viranomaisen määrittämä näkymä. Hakijan näkymä määräytyy aina kunkin hakukierroksen mukaan. Viranomaiselle tulee olla lisäksi pääsy suoraan järjestelmään, mikäli jokin viranomaisen tekemä toimenpide näin järjestelmän näkökulmasta vaatii. Järjestelmässä on erilaisia rooleja, joiden käyttäjäoikeudet ja kuvaukset avataan myöhemmin tässä dokumentissa.

7 7 Kuva 1. Kuva 2.

8 TOIMINTA PROMAS-tietojärjestelmän tulee tarjota CBC-rahoituksen hakijoille kattavat toiminnot rahoituksen hakemiseen ja hankkeiden hallinnointiin selainkäyttöliittymällä internetissä. Tietojärjestelmällä kuka tahansa voi hakea järjestelmään käyttäjätunnuksen, jolla voi osallistua yhden CBC-ohjelman yhteen hakukierrokseen internetverkossa olevalla hakulomakesivustolla. Hakijalla on mahdollisuus liittää hakemukseensa esimerkiksi pdf-, excel-, jpg- tai doc-muotoisia liitetiedostoja, joista osa voi olla pakolliseksi määriteltyjä. Hakijan tallentamat tiedot pysyvät järjestelmässä, ja hakija voi palata uudestaan täydentämään tai muuttamaan hakemustaan. Hakijan on myös voitava tulostaa pdf-dokumentti hakemuksestaan, joka lähetetään allekirjoitettuna liitteineen viranomaiselle (optio sähköinen allekirjoitus). Kun hakemus hyväksytään hankkeeksi, hankkeen toteuttaja raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä ja tekee maksupyyntöjä tietojärjestelmän kautta. Viranomaiset käsittelevät raportit ja maksupyynnöt ja tekevät päätökset järjestelmässä. PROMAS-tietojärjestelmän tulee tarjota CBC-ohjelmien viranomaisille kattavat toiminnot selainkäyttöliittymällä internetissä ohjelmien rahoituskehysten hallinnointiin, hankehakemusten käsittelyyn ja arviointiin sekä rahoitettujen hankkeiden seurantaan. Viranomainen määrittelee hakukierroksen aikataulun, hakulomakkeen kysymykset ja kysymysten pakollisuuden hakulomakkeille. Hakukierroksen päätyttyä viranomaiset käsittelevät saapuneet hakemukset ja pyytävät tarvittaessa arviointeja tai kommentteja arvioijilta ja komiteoilta. Hakijaa informoidaan hakemuksen tilan muutoksista järjestelmässä ja erikseen muuta sähköpostisovellusta käyttäen. Hakukierros voi olla yksi- tai kaksivaiheinen. Järjestelmässä on viranomaiselle toiminnot käytettävien lomakkeistojen luomiseen ja muokkaamiseen, hakemusten arviointiin, päätösesitysten tekemiseen, rahoitussopimusten luontiin ja erilaisten raporttien tekemiseen. Hakijoilla ja viranomaisilla on oltava samat lomakepohjat näkyvissä ja tulostettavissa järjestelmästä. Viranomaisella on lisäksi toiminnot käyttäjätietojen ylläpitoon. Viranomaisella tulee olla myös kattava tiedonhakumahdollisuus (raporttien ajaminen) hanketason ja ohjelmatason tiedoista KÄYTTÄJÄT Järjestelmän käyttäjiä ovat hakijat/hankkeiden toteuttajat, järjestelmän pääkäyttäjät, viranomainen ja sen sivutoimiston henkilöstö, asiantuntijat/arvioijat ja komitean jäsenet sekä ulkopuoliset tarkastajat. Näille käyttäjäryhmille järjestelmässä tarjotaan eritasoiset tunnukset, joista tarkempi kuvaus kohdassa Käyttäjätunnusten hallinnointi YLEISET RAJOITTEET Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu RIIPPUVUUDET Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu.

9 9 3. TIEDOT JA TIETOKANTA Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu TIETOSISÄLTÖ Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu KÄYTTÖINTENSITEETTI Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu KAPASITEETTIVAATIMUKSET Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu TIEDOSTOT JA ASETUSTIEDOSTOT Tarkemmat määrittelyt tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, kun järjestelmä on valittu. 4. JÄRJESTELMÄN TOIMINNOT Seuraavassa on esitelty järjestelmän toiminnalliset kokonaisuudet ja niiden toiminnot. Järjestelmän vaatimukset on kuvattu erillisessä vaatimusluettelossa, joka on liitteessä 1. Järjestelmän kokonaisprosessikuvaus on liitteessä 2. Varsinaiset toteutettavat tulosteet tarkentuvat toteutusvaiheen aikana OHJELMAN KEHYSTEN YLLÄPITO Järjestelmällä on voitava seurata ohjelman rahoituskehystä eli ohjelman budjettia. Seurannassa mukana ovat rahoituskehys, sidottu rahoitus, maksettu rahoitus ja säästöt. Seurattavat arvot jakautuvat vielä useampaan toimintalinjaan (prioriteettiin) ja rahoituslähteeseen. Ohjelman rahoituskehyksen arvot toimivat lähtöarvoina, viranomaiskäyttäjä syöttää arvot järjestelmään. Sidottu rahoitus kirjautuu seurantaan järjestelmään tehdyistä hankkeiden rahoitussopimuksista. Maksetun rahoituksen tiedot kirjautuvat seurantaan järjestelmään tehdyistä maksatuspäätöksistä. Järjestelmä laskee säästöt näiden arvojen perusteella, kun hanke on suljettu. Rahoituskehystä on voitava seurata eri rahoituslähteittäin, hakukierroksittain ja prioriteeteittain. Investointihankkeet on tarvittaessa voitava käsitellä omassa kehyksessään. Investointihankkeet tunnistetaan järjestelmässä hakemusnumerosta, jossa on investointihankkeen tunnus. Rahoituskehyksen seurantatietoja on voitava tulostaa järjestelmän raportointitoiminnon kautta (ks. kappale 4.6.).

10 HAKUKIERROKSEN HALLINNOINTI Pääkäyttäjä hallinnoi järjestelmän hakukierrosten avaamista, hakulomakkeiden ja liitteiden luomista ja määrittelyä, hakukierroksen budjettia sekä käyttäjätunnuksia. Jokaiselle ohjelmalle on oma pääkäyttäjänsä. Pääkäyttäjä on viranomainen. Hakukierroksia täytyy voida avata kolmen eri ohjelman puitteissa. (Kolarctic, Kaakkois-Suomi - Venäjä ja Karelia) H A K U L O M A K K E I D E N L U O M I N E N J A M Ä Ä R I T T E L Y Pääkäyttäjä luo ja määrittää järjestelmään hakijoille hakulomakkeen, joka voi sisältää myös erikseen määriteltyjä pakollisia kenttiä. Hakukierrokselle voidaan määritellä myös liitteitä, joista osa voidaan määritellä pakollisiksi ja osa määrämuotoisiksi. Pääkäyttäjä määrittää järjestelmään myös hakukierroksen pituuden. Hakukierroksen pituus määritellään sen avautumisesta sulkeutumiseen. Tämän jälkeen järjestelmä avaa ja sulkee hakukierroksen automaattisesti määritettyjen päivämäärien ja kelloaikojen mukaisesti K Ä Y T T Ä J Ä T U N N U S T E N H A L L I N N O I N T I Järjestelmässä tulee voida määritellä eritasoisia käyttäjätunnuksia: o Järjestelmän pääkäyttäjä (täydet oikeudet) o Lomakkeistojen luominen ja muokkaus o Käyttäjien hallinta o Käyttäjien oikeuksien määrittely o Raporttipohjien tekeminen (ohjelmataso) o Hakukierrosten määrittely o Hakukierrosten hallinta (avaaminen ja sulkeminen) o Liitteiden hakukierroskohtainen määrittely o Viranomainen: o Hakemusten avaaminen ja diariointi o Päätösten ja sopimusten laatiminen ja tallentaminen o Lisäselvitysten pyytäminen (lomakkeen tilan muuttaminen) o Hankkeiden etenemisen seuranta ja hallinta (hankeraporttien ja maksupyyntöjen käsittely) o Raporttien hakeminen (ohjelma- ja hanketason raporttien/seurantatietojen hakeminen) o Tarkastuslistojen/muistioiden laatiminen ja tallentaminen o Muutospyyntöjen käsittely o Viranomaisen sivutoimisto: o Lukuoikeudet hakemuksen ja hankkeen tietoihin o Tarkastuslistojen/muistioiden laatiminen ja tallentaminen o Hakija/hankkeen toteuttaja: o Oman hakemuksen tekeminen ja seuranta o Hankkeen tietojen päivittäminen o Omien käyttäjätietojen muokkaus o Hakemuksen ja/tai hankkeen lisätunnusten tekeminen ja hallinnointi (nk partneritunnukset) o Raporttien, maksupyyntöjen ja muutospyyntöjen laatiminen ja täydentäminen

11 11 o Asiantuntijat/arvioijat: o Lukuoikeudet hakemuksen tietoihin o Arviointilomakkeen/lausunnon laatiminen ja tallentaminen o Komitean jäsen: o Lukuoikeudet hakemusten ja hankkeiden tietoihin o Ulkopuoliset tarkastajat o Täydet lukuoikeudet järjestelmän tietoihin H A K U K I E R R O K S E N A V A A M I N E N Järjestelmä avaa automaattisesti hakukierroksen pääkäyttäjän tekemän määrittelyn (päivämäärä ja kelloaika) mukaisesti. Hakemukselle määrittyy hakukierroskohtainen tunnus järjestelmässä (investointihankkeilla erilainen tunniste), joka toimii järjestelmässä hakemuksen tunnisteena ja hakutekijänä Y K S I - J A K A K S IV A I H E I S E T H A K U K I E R R O K S E T Hakukierroksia voidaan toteuttaa yksi- ja kaksivaiheisena. Yksivaiheisessa hakukierroksessa kaikki hakemuksessa tarvittavat tiedot tallennetaan ja liitetään järjestelmään kerralla. Kaksivaiheisen haun ensimmäisessä vaiheessa esitellään lyhyesti hankeidea ilman liitteitä. Toisessa vaiheessa osa hakijoista jättää hankeideaan tietoihin pohjautuvan täydellisen hakemuksen liitteineen HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN JA JÄTTÄMINEN Hakija avaa järjestelmän www-sivut ja haluaa jättää hakemuksen K Ä Y T T Ä J Ä T U N N U S T E N H A K E M I N E N Hakija pyytää järjestelmän sivuilla käyttäjätunnuksia järjestelmään osallistuakseen hakukierrokselle. Järjestelmä luo hakukierroskohtaisen tunnukset hakijalle ja lähettää hakijalle sähköpostin, joka sisältää linkin käyttäjätunnuksen vahvistamiseen ja salasanan luomiseen. Hakijan aikaisemmille hakukierroksille hakemilla käyttäjätunnuksilla ei voi hakea rahoitusta uudelleen. Uutta hakemusta varten on voitava hakea uusi käyttäjätunnus ja salasana. Hakija voi hakea käyttäjätunnuksia useille eri hakemuksille myös samalla hakukierroksella. Hakijalla on mahdollisuus luoda hankkeeseen lisätunnuksia järjestelmässä (nk. partneritunnuksia). Luotavat tunnukset voivat olla hakija/hankkeen toteuttaja -tasoisia tai pelkästään lukuoikeuksin. Käyttäjätunnukseen on kytketty hakijan yhteystiedot ja hakija voi myös muokata yhteystietoja niin hakuvaiheessa kuin hankkeen toteutusvaiheessa H A K E M U K S E N T Ä Y T T Ä M I N E N J A J Ä T T Ä M I N E N J Ä R J E S T E L M Ä Ä N Hakija kirjautuu järjestelmään tunnuksillaan ja saa käyttöönsä tyhjän, hakukierrokselle määritellyn hakemuslomakkeen. Hakija aloittaa hakemuksen täyttämisen. Viranomainen voi määritellä hakemukseen ensin täytettävät pakolliset tiedot, jonka jälkeen hakija voi täyttää loput

12 12 hakemuksesta. Järjestelmä ohjaa hakemuksen täyttöä siirtymällä sivulta toiselle loogisessa järjestyksessä, mutta täyttöjärjestys ei ole pakotettu kuin määritellyin osin. Jokaisen sivun jälkeen tiedot tallennetaan ja jatketaan hakemuksen täyttöä eteenpäin. Hakemusta voi täyttää myös navigointivalikkoa käyttämällä. Navigointivalikossa on määriteltynä hakemukseen vaaditut kohdat otsikoittain / työnkuluittain. Hakija voi täyttää hakemusta monessa eri istunnossa ja välitallentaa hakemuksensa järjestelmään. Hakemukseen on voitava liittää liitteitä. Osa liitetiedostoista määritellään pääkäyttäjän toimesta järjestelmään, ja näissä tapauksissa hakija käyttää valmiiksi määriteltyjä pohjia. Kun hakemus on valmis, hakija lukitsee hakemuksen ja lähettää sen järjestelmän kautta hallintoviranomaiselle. Mikäli hakemuksessa on tyhjiä, täyttämättä jääneitä pakollisia kenttiä, järjestelmä ei anna lähettää hakemusta, vaan osoittaa hakijalle puuttuvat kohdat ja pyytää täydentämään niitä. Kun hakemus on hyväksytysti täytetty, lukittu ja lähetetty eteenpäin järjestelmän kautta, hakemus lukittuu eikä hakemuksen tietoja tämän jälkeen voi enää muuttaa. Hakija voi kuitenkin palata katsomaan hakemusta järjestelmään. Hakija voi myös tulostaa hakemuksen missä vaiheessa tahansa. Lopuksi hakija tulostaa valmiin hakemuksen ja lähettää allekirjoitetun version viranomaiselle. (Optio sähköinen allekirjoitus). Hakemus on voitava perua / poistaa hakijan toimesta ennen sen lähettämistä viranomaiselle H A K E M U K S E N K Ä S I T T E L Y Y K S I V A I H E I S E S S A H A K U M E N E T T E L Y S S Ä Hakukierros sulkeutuu automaattisesti järjestelmään määritellyn aikarajauksen (pvm ja klo aika) mukaisesti. Järjestelmästä ei voi tämän jälkeen hakea käyttäjätunnuksia ko. hakukierrokselle eikä lähettää hakemuksia viranomaiselle H A K E M U K S E N H A L L I N N O L L I N E N K Ä S I T T E L Y Kun hakija lukitsee hakemuksen, se kirjautuu saapuneeksi järjestelmään. Hakukierroksen sulkeuduttua viranomainen avaa lukitut hakemukset käsiteltäviksi ja kirjaa niihin diaarinumeron. Hakemuksen avausaika ja avaajan (viranomainen) yksilöintitiedot (esimerkiksi muotoa: etunimi ja sukunimi) tallentuvat järjestelmään. Hakija näkee järjestelmästä, että hakemus on vastaanotettu ja on käsittelyvaiheessa. Työnkulku päivittää automaattisesti hakemuksen versiota. Viranomainen käsittelee hakemuksen laatien järjestelmään hallinnollisen tarkastuksen tarkastuslistan H A K E M U K S E N H Y V Ä K S YM I N E N T A I H Y L K Ä Ä M I N E N Hallinnollisen tarkastuksen tuloksena hakemus joko hylätään tai se siirtyy edelleen arvioitavaksi. Tarkastuksen tulos kirjataan järjestelmään. Hyväksymis- ja hylkäyspäätökset tallentuvat järjestelmään ja ovat sieltä haettavissa ohjelmatason raportteihin. Järjestelmään tallentunut päätöstieto näkyy myös hakijan näkymässä.

13 A S I A N T U N T I J A - A R V I O J I E N L A U S U N N O T Sisällön arviointi voi olla viranomaisen tekemä tai arviot voidaan pyytää ulkopuolelta. Jos viranomainen pyytää arvioijalta lausuntoa hakemuksesta, arvioija kirjautuu omilla tunnuksillaan järjestelmään, selailee hakemuksen tietoja, täyttää arvionsa tai lausuntonsa järjestelmään. Arvioija voi tehdä arviota usealla eri istuntokerralla. Sama arvioija voi antaa lausunnon useaan hakemukseen. Lopuksi arvioija lukitsee lausunnon ja lähettää arviointinsa järjestelmän kautta viranomaiselle. Vaihtoehtoisesti viranomainen täyttää omansa tai arvioijalta saamansa tiedot järjestelmään K O M I T E A N K Ä S I T T E L Y, S O P I M U S N E U V O T T E L U T J A R A H O I T U S S O P I M U S Asiantuntijan arvioinnin jälkeen hakemus siirtyy komitean käsittelyyn, joka tekee päätöksen hakemuksen hyväksymisestä hankkeeksi ja rahoituksen myöntämisestä. Komitea voi myös tehdä hakemuksesta hylkäämispäätöksen. Viranomainen kirjaa komitean päätöksen järjestelmään ja laatii toimeenpanopäätöksen. Järjestelmään tallentunut päätöstieto näkyy myös hakijan näkymässä. Päätös voi olla hyväksyntä tai hylkääminen. Rahoitussopimusneuvottelut alkavat toimeenpanopäätöksestä. Viranomainen avaa muutettavat ja täydennettävät kentät hakijan toimenpiteitä varten (lomakkeen tilan muutos) ja ilmoittaa hakijalle asiasta (henkilökohtainen yhteydenotto). Hakija täydentää tietoja viranomaisen määrittelemän ajan sisällä. Hakija lukitsee avatut tiedot täydentämisen jälkeen manuaalisesti. Täydennystarve voi koskea kaikkia mahdollisia hakemuksen kohtia, myös liitteitä. Täydennysprosessi voi kestää useita kierroksia. Viranomaisen on voitava määritellä hakijalle täydennystä vaativat kohdat hakemuslomakkeelta. Viranomainen voi avata hakemuksen useita kertoja määrittelemistään kohdista. Hakija voi täyttää hakemusta monessa eri istunnossa. Hakija tallentaa hakemuksen järjestelmään ja jatkaa täyttämistä eri istuntokerroilla. Kun hakemus on valmis, hakija lukitsee hakemuksen järjestelmään. Kun kaikki tiedot on täydennetty viranomaisen hyväksymällä tavalla, viranomainen täyttää rahoitussopimuksen järjestelmään (määrämuotoinen lomake) ja liittää siihen tarvittavat liitteet. Viranomainen tulostaa rahoitussopimuksen ja sen liitteet järjestelmästä. Viranomainen lähettää tulostetun rahoitussopimuksen allekirjoitettaviksi hakijalle. (Optio sähköinen allekirjoitus). Kun sopimus on allekirjoitettu, viranomainen tallentaa hankkeen toteuttamisajan järjestelmään ja järjestelmä lukitsee rahoitussopimuksen tiedot. Rahoitussopimuksen tiedot myönnetystä rahoituksesta toimivat hankkeen talousraporttien ja ohjelman rahoituskehyksen vertailutietona. Järjestelmässä tulee voida tehdä muutoksia rahoitussopimukseen. Muutokset toteutetaan laatimalla rahoitussopimukseen lisäliitetiedosto, jolla korvataan tietty osa alkuperäisestä sopimuksesta (tietyt sopimusehdot ja esim. budjetti).

14 HAKEMUKSEN KÄSITTELY KAKSIVAIHEISESSA HAKUMENETTELYSSÄ Hakukierroksen toisessa vaiheessa hakulomake avataan toiseen vaiheeseen kutsutuille hakijoille. Osa ensimmäisessä vaiheessa annetuista tiedoista siirtyy automaattisesti toisen vaiheen lomakkeelle. Hakija voi halutessaan muokata myös näitä tietoja. Ensimmäisen vaiheen hakulomake tallentuu sellaisenaan järjestelmään ja sen lukittuun versioon on voitava palata kaikissa myöhemmissä vaiheissa. Hakija saa tiedon avautuneesta hakukierroksesta järjestelmän sivuilta. Hakija kirjautuu järjestelmään tunnuksillaan ja aloittaa toisen vaiheen hakemuksen täyttämisen (kappale 4.3.2). Hakemuksen käsittelyprosessi on kaksivaiheisen hakuprosessin toisessa vaiheessa sama kuin yksivaiheisessakin prosessissa (kappale 4.3.3) HANKKEEN ETENEMINEN JA SEURANTA Kun rahoitussopimus on allekirjoitettu ja hankkeen toteutusaika on kirjattu järjestelmään, hakemus muuttuu hankkeeksi ja hanke käynnistyy. Hakijalle avautuu hankenäkymä, jossa hakija voi täyttää viranomaisen määrittelemiä raportteja hankkeen etenemisestä ja tehdä maksupyyntöjä viranomaiselle. Raportteja ovat esimerkiksi väliraportit, loppuraportti ja suppeampi Project Update -raportti. Väli- ja loppuraportit koostuvat kahdesta osasta: toimintaraportista (Narrative report) ja talousraportista (Financial report). Viranomaisella täytyy olla näkymä hankkeeseen kaikissa vaiheissa. Hankkeella pitää olla erilaisia tiloja ja tilatietojen täytyy muuttua työnkulun mukaan automaattisesti H A N K K E E N T O I M I N N A N R A P O R T O I N T I J A M A K S U P Y Y N N Ö N T E K E M I N E N Hakija avaa oman hankkeensa tiedot järjestelmästä ja valitsee täytettävän raportin. Hakija voi liittää raporttiin erilaisia liitetiedostoja. Osa liitetiedostoista määritellään pääkäyttäjän toimesta järjestelmään, ja näissä tapauksissa hakija käyttää valmiiksi määriteltyjä pohjia. Hakija voi tallentaa raportin tiedot järjestelmään useassa istunnossa ja palata täydentämään tietoja myöhemmin. Lopuksi hakija lukitsee raportin ja lähettää sen järjestelmän kautta viranomaiselle. Hakija tulostaa raportin allekirjoitettavaksi ja toimittaa viranomaiselle. (Optio sähköinen allekirjoitus). Lukittu raportti on hakijan katsottavissa, mutta siihen ei voi tehdä muutoksia ennen kuin viranomainen on sen uudelleen avannut täydennettäväksi TOIMINTARAPORTTI ( NARRATIVE REPORT ) Hakija tallentaa raportointikauden ja kuvauksen sen aikana toteutuneista asioista. Raporttiin tulee voida liittää liitetiedostoja TALOUSRAPORTTI ( FINANCIAL REPORT ) Hakija tallentaa raportointikauden toteutuneet kustannukset kustannuslajeittain, tulot ja saadun muun rahoituksen. Järjestelmä hakee pohjatiedoksi hankkeen voimassa olevan budjetin kustannuslajeittain sekä aiempien raporttien hyväksytyt kustannukset. Talousraporttiin on voitava liittää liitetiedostoja.

15 MUUT RAPORTIT Viranomainen voi luoda ja määritellä järjestelmään myös muita raportti/lomakepohjia hanketoimijoiden täytettäväksi erilaisten seurantatietojen keräämiseen ja analysointiin. Raportteihin on voitava liittää liitetiedostoja MAKSUPYYNTÖ (PAYMENT REQUEST) Maksupyyntöön hakija kirjaa haettavan tuen määrän. Hakija täyttää maksupyynnön järjestelmään ja lukitsee sen. Maksupyyntöön tulee voida liittää liitetiedostoja. Viranomainen tekee maksupäätöksen pyynnön perusteella. (Optio sähköinen allekirjoitus) TARKASTUSLISTAT Viranomainen voi luoda ja määritellä järjestelmään tarkastuslistoja viranomaisen täytettäväksi hakemusten, raporttien ja hanketoiminnan tarkastamiseksi. Tarkastuslistoihin on voitava liittää liitetiedostoja. Tarkastuslistojen käyttö vaikuttaa hankkeen tilatietoihin R A P O R T I N H Y V Ä K S Y M I N E N J A M A K S U P Ä Ä T Ö S Viranomaisen näkymässä on ilmoitus saapuneesta raportista. Viranomainen saa ilmoituksen saapuneesta raportista myös sähköpostilla. Viranomaisen kommentointi ja hyväksyntä tapahtuu raportoinnin sivuilla. Saatuaan ilmoituksen lukitusta raportista tai maksupyynnöstä, viranomainen tarkastaa tiedot. Viranomainen voi lisätietoja pyytääkseen avata osioita raportista hakijalle täydennettäväksi. Kun raportti on hyväksytty, viranomainen kirjaa hyväksymisen järjestelmään eikä raporttia voi tämän jälkeen enää muuttaa. Toimintaraportti (Narrative Report) ja talousraportti (Financial Report) hyväksytään erikseen. Talousraportissa hakija raportoi kustannukset kustannuslajeittain. Viranomainen kirjaa hyväksytyt kustannukset kustannuslajeittain sekä hylätyt kustannukset perusteluineen järjestelmään. Talousraportin kustannusraportointi on tarvittaessa voitava tehdä partnerikohtaisesti. Järjestelmä laskee partnerikohtaisista raporteista yhteissummat. Järjestelmä laskee jäljellä olevan budjetin vertaamalla eri raporteissa hyväksyttyjä kokonaiskustannuksia budjettiarvoihin. Tämän jälkeen viranomainen tekee maksupäätöksen, joka perustuu talousraportissa oleviin hyväksyttyihin kustannuksiin sekä hakijan tekemään maksupyyntöön. Viranomainen kirjaa järjestelmään maksettavan rahoituksen määrän rahoituslähteittäin. Kunkin maksupyynnön pohjalta on voitava tehdä eri rahoituslähteistä maksupäätös yhdelle tai useammalle tuensaajalle. Järjestelmässä näkyy aiemmin maksetun rahoituksen tiedot. Maksupäätöksiä tehdään useiden maksupyyntöjen perusteella hankkeen toteutusaikana. Maksupäätökseen on voitava liittää liitetiedostoja. Viranomainen lukitsee maksupäätöksen

16 16 järjestelmään, tulostaa ja allekirjoittaa päätöksen. (Optio sähköinen allekirjoitus). Tuen varsinainen maksaminen ei tapahdu järjestelmän kautta, vaan järjestelmän ulkopuolella. Maksupäätöksen tietoja voidaan tarkastella järjestelmän raportoinnin kautta M U U T O K S E N T E K E M I N E N H A N K K E E N T I E T O I H I N Hankkeeseen on voitava tehdä sopimusmuutoksia missä tahansa hankkeen vaiheessa muuttamatta alkuperäistä lomaketta. Tehtävä muutos voi koskea esimerkiksi toimenpiteitä, partnereita, budjettia, toteutusaikaa. Hakija toimittaa muutospyynnön viranomaiselle. Viranomainen hyväksyy tai hylkää muutoksen ja laatii rahoitussopimuksen muutoksen tai hyväksyy esitetyt muutokset muutoin. Hanke voidaan keskeyttää viranomaisen päätöksellä T A K A I S I N P E R I N T Ä Järjestelmässä pitää pystyä laatimaan päätöksiä takaisinperinnästä, jolloin aiemmin maksettu tuki peritään takaisin. Takaisinperintäpäätös voidaan tehdä hankkeen päätyttyä tai kun hanke on keskeytetty/keskeytynyt. Järjestelmässä tulee olla toiminto, jolla takaisin perityt avustusrahat pystytään palauttamaan ko. hankkeen ja ohjelman rahoitusseurantatietoihin (kehysten ylläpito). Tämä tehdään siinä vaiheessa, kun hanketoimija on tosiasiallisesti maksanut perityt avustusrahat viranomaisen tilille TIEDONHAKU JÄRJESTELMÄSTÄ Järjestelmässä pitää pystyä tekemään tiedonhakuja erilaisilla kriteereillä ja muodostamaan hakutuloksista raportteja. Tiedonhakuja on pystyttävä tekemään rahoitushakemusten, hankearviointien, rahoitussopimusten ja hankkeiden väli- ja loppuraporttien ja maksupäätösten tiedoista. Kentät, joihin joko hakija tai viranomainen tallentaa tietoja, toimivat raporteissa tietojen poimintakenttinä. Hanketasolla viranomaisen tulee pystyä seuraamaan myös hankkeen edetessä toteutuneita kustannuksia (hyväksyttyjä ja hylättyjä) ja tekemään budjettiseurantaa. Järjestelmän pitää pystyä kokoamaan hankekohtainen raportti, jossa näkyvät toteutuneet kustannukset kustannuslajeittain kultakin raportointikaudelta, kustannukset yhteensä kustannuslajeittain, voimassa oleva budjetti ja kuinka paljon kussakin kustannuslajissa on rahaa jäljellä. Myös maksetut avustukset rahoituslähteittäin tulee pystyä kokoamaan samaan hanketason raporttiin ja muodostaa rahoitusseuranta, eli kuinka paljon rahoitusta on käytetty ja kuinka paljon jäljellä rahoituslähteittäin (tiedot saadaan maksatuspäätöksistä ja rahoitussopimuksesta). Mahdolliset takaisinperinnät tulee ottaa hanketason seurannassa huomioon TIEDONANNOT Tietojärjestelmän lokitietojen tulee tarvittaessa tuottaa raportteja hakemusten, raporttien ja maksupyyntöjen käsittelyajoista(optio).

17 17 Järjestelmä lähettää viestin lukitusta dokumentista viranomaisen sähköpostiin. Ilmoituksen vastaanottavia sähköpostiosoitteita tulee voida määritellä useampi kuin yksi JÄRJESTELMÄN YLLÄPITO Järjestelmällä on voitava hallinnoida käyttäjäoikeuksia ja koodistoja. Lokitiedot täytyy olla selattavissa järjestelmässä. Järjestelmässä on voitava selata sekä hanke- että ohjelmakohtaisia historiatietoja. Hävinneen salasanan tilalle on voitava hakea uusi. 5. ULKOISET LIITTYMÄT 5.1. LAITTEISTOLIITTYMÄT Promas-järjestelmän täytyy olla laitteistoriippumaton. Järjestelmää käyttävät sekä palveluiden tarjoajat, että Internetin käyttäjät. Järjestelmän käyttö tulee olla asiakkaalle mahdollisimman yksinkertaista ja käyttäjien pitää pystyä hyödyntämään järjestelmää eri päätelaitteiden kautta. Järjestelmä tulee olemaan selainpohjainen OHJELMISTOLIITTYMÄT Järjestelmä on suunniteltu alustavasti toimimaan ainoastaan yhdellä alustalla eikä ulkopuoliselle ohjelmistoliittymille ole tarvetta TIETOLIIKENNELIITTYMÄT Järjestelmää tullaan käyttämään HTTPS-protokollaa hyödyntäen. 6. MUUT TOIMINNOT (EI-TOIMINNALLISET) 6.1. KÄYTETTÄVYYS, KÄYTÖN TEHOKKUUS JA KÄYTTÄJIEN TYYTYVÄISYYS Järjestelmän ja käyttöliittymän tulee olla selkeä, helppokäyttöinen ja skaalautuva. Järjestelmässä olevan tiedon pitää olla oikeellista ja syötetyn tiedon mukaista sekä kaikki määritellyt tiedot tulee olla järjestelmässä. Järjestelmän käyttöliittymältä pitää pystyä katsomaan käyttöohjeita. Käyttäjien ohjeistus pitää löytyä hakusivuston kautta ilman erillisiä ohjelmia. Käyttäjien ohjeistusta pitää pystyä muokkaamaan ja päivittämään viranomaisen pääkäyttäjän toimesta. Käyttöliittymän tulee ohjata hakemuksen täyttämistä vaiheesta toiseen automaattisesti sovitun prosessin/työnkulun mukaisesti. Hankkeella pitää olla erilaisia tiloja ja tilatietojen täytyy muuttua työnkulun mukaan automaattisesti. Järjestelmään pitää voida määritellä lomakekohtaisesti pakollisia ja ei-pakollisia kenttiä. Järjestelmässä pitää olla määriteltävissä erilaisia hakemuksen täyttöä helpottavia kenttiä esim.

18 18 päivämääräkalenteri, alasvetovalikot vaihtoehtoineen jne. Järjestelmä ei saa kuitenkaan sisältää oletusvastauksia kentissä. Järjestelmän kentät sisältävät tiedon oikeellisuuden tarkistuksen ja hälytystoiminnon, mikäli tietoa ei ole täytetty oikein tai se on jätetty täyttämättä. Järjestelmän on oltava englanninkielinen. Asiakas määrittelee, muokkaa ja tallentaa itse järjestelmässä käytettävät tekstit. Järjestelmän tulee mahdollistaa hakemuksen, hankesuunnitelman, rahoitussopimuksen ja raporttien versiohallinta hakemuksen jättämisestä hankkeen päätösvaiheeseen. Järjestelmään kirjaudutaan kerran, jonka jälkeen kaikki käyttöoikeuksien mukaiset toiminnat on oltava käytettävissä. Hakukierroksen aikana hakijalla on käytössä vain hakulomake ja sille määritellyt liitteet. Hankkeen (hankesuunnitelman ja sopimuksen) viimeisin versio täytyy olla ensimmäisenä hankenäkymässä sekä viranomaisille että hanketoimijalle SAAVUTETTAVUUS, TOIPUMINEN, TURVALLISUUS, SUOJAUKSET Järjestelmän on normaalioloissa oltava käytettävissä ympärivuorokautisesti, vikapäivystys virkaajan ulkopuolella ei kuitenkaan ole tarpeen. Järjestelmä ja järjestelmän koodistot pitää olla ylläpidettävissä järjestelmässä. Järjestelmän käytettävyyden elinaikavaatimus on vähintään vuoteen 2024 saakka. Järjestelmän tulee olla hyvin ja riittävästi dokumentoitu. Dokumentaation tulee sisältää myös muutokset alkuperäisiin määrityksiin. Kaikki muutokset on dokumentoitava. Dokumentaation avulla järjestelmän toteutus tulee olla ymmärrettävissä. Dokumentaatio tulee olla myös sellaista, että se riittää järjestelmään tarvittaessa tehtävien muutosten toteuttamiseen. Jokaiselle ohjelmalle on oltava oma osoite, josta pääsee järjestelmään. Järjestelmästä pitää ottaa varmuuskopiot ajastetusti kerran vuorokaudessa ja tiedot pitää pystyä palauttamaan tarvittaessa. Järjestelmässä tulee huomioida sähköisen allekirjoituksen mahdollisuus.(optio) Järjestelmässä tulee huomioida arkistointivaatimus, jonka mukaan tietojen täytyy olla haettavissa vielä 10 vuotta järjestelmän käytön päätyttyä. Mikäli sähköinen arkistointi otetaan käyttöön, tulee järjestelmässä olla valmiudet sen käyttöönottoon (Optio). Hakemuksen lukitsemisen jälkeen hakemuksen on oltava viranomaisen luettavissa ja vastaanotettavissa käsiteltäväksi. Hakijan käyttäjätunnusten on oltava hakukierroskohtaisia tunnuksia. Järjestelmän pitää pystyä antamaan hakemukselle yksilöivä tunniste.

19 SUORITUSKYKY JA VASTEAJAT Haun/toimintojen vasteaika on oltava 80 % toimintoja alle 10 sekuntia. Jos vasteaika ylittää 30 sekuntia, järjestelmä keskeyttää toiminnon ja pyytää käyttäjää tarkentamaan hakua. Vasteajassa ei huomioida mahdollisia verkkoviiveitä. Hakutuloksen listauksesta varsinaiseen kuulutustietoon siirtymisen vasteaika tulee olla alle 2 sekuntia. Vasteajassa ei huomioida mahdollisia verkkoviiveitä. Järjestelmän on mahdollistettava 200 käyttäjän samanaikainen käyttö ilman merkittävää käytön hidastumista. Järjestelmässä pitää pystyä rajoittamaan yksittäisten käyttäjien käyttömahdollisuutta järjestelmään, esim. hakurobottien käyttöä. Rajoitusmenetelmä voi olla järjestelmän ulkoinen VIKASIETOISUUS Järjestelmän on toivuttava ennakoimattomasta virhetoiminnosta virhetoimintoa edeltävään tilaan Haun epäonnistuessa muista kuin toiminnallisissa vaatimuksissa määritetyistä tapauksissa on järjestelmän ilmoitettava asiasta käyttäjälle SIIRRETTÄVYYS JA YHTEENSOPIVUUS Järjestelmän on toimittava selaimella, esim. Internet Explorer 8.0 (tai uudempi) sekä vastaavat tavallisimmat (esim. Firefox, Safari ja Chrome) selainohjelmat. Järjestelmä tukee Web Services yhteenliittämistekniikoita ja avoimia standardien mukaisia rajapintoja TIETOTURVA Järjestelmän toteutuksen on noudatettava Suomen valtion vallitsevaa lainsäädäntöä ja täytettävä sen asettamat vaatimukset. Palvelin ja järjestelmän tiedot pitää sijaita ja säilyttää EU:n alueella ja tämä täytyy pystyä pyydettäessä todentamaan. Verkkopalvelun toteutuksessa on huomioitava Vahti 4/2001 liitteessä 2 mainittujen keskeisten tietoturvallisuustavoitteiden ja niille asettavia vaatimuksia KATAKRI - kriteeristössä kuvattuihin perustason vaatimuksiin ja käytäntöihin. Verkkopalvelun julkaisu toteutetaan aina SSLsuojattuna yhteytenä ja kaikkien yhteyksien tulee olla suojattuja. Toimittajan tulee antaa kuvaus siitä, miten tietoturva asiat ja ohjelmistokehityksen laadun hallinta on hoidettu. Kaikki verkkopalveluun liittyvä informaatiosisältö (sisältö, rakenne, käyttäjätiedot, lokitiedot) varmistetaan päivittäin. Varmistuksia on säilytettävä niin, että tarvittaessa voidaan palauttaa minkä tahansa päivän tiedot viimeisen version mukaan. Verkkopalvelun kaikkien yhteyksien tulee olla suojattuja. Järjestelmän ylläpitäjillä ja tietokannanhoitajilla tulee olla vahvat oikeudet käyttöjärjestelmätasolle ja suoraan tietokantaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Tiedon muokkausoikeudet tulee olla vain rajatuilla käyttäjillä käyttöliittymästä.

20 20 Järjestelmän tulee estää järjestelmän tietokantaan pääsy muilta kuin rajatuilta käyttäjiltä Järjestelmä katkaisee istunnon, mikäli järjestelmässä ei ole suoritettu toimintoja 30 minuutin aikana. Järjestelmään tallennettaville liitteille suoritetaan virustarkistukset. Salasanan määrittelyssä huomioidaan salasanan vahvuus. Salasanan säännöllinen vaihtaminen voidaan määritellä järjestelmäasetuksilla. Tarvittaessa järjestelmän tietoturvakäytännöt täytyy pystyä auditoimaan. Järjestelmähallinnan on kyettävä valvomaan, että tiedon eheys säilyy toiminnan aikana. Topologiaa suunniteltaessa tulee huomioida että järjestelmiin tallennettaville liitetiedostoille tehdään virustarkistukset OPEROINTI Järjestelmän ylläpitäjän (toimittaja) on voitava muuttaa tietoja suoraan tietokantaan tietokannanhallintavälineen avulla. Järjestelmän ylläpito toteutetaan vain tätä tarkoitusta varten olevilla henkilökohtaisilla käyttäjäprofiileilla YLLÄPIDETTÄVYYS Järjestelmässä tulee olla oma tallennuspaikka asiakasrekisterille, johon tallentuu esim. hakijoiden sähköpostiosoitteet ja mahdolliset muut yhteystiedot (esimerkiksi Y-tunnus). Järjestelmästä pitää voida poistaa ei-lukitut hakemukset pääkäyttäjän toimesta. Ylläpitokäyttöliittymän on oltava selainpohjainen, tasolla IE 8.0 tai uudempi. Asiakkaan palvelupyyntöjen/yhteydenottojen määrää ei ole rajoitettu kuukaudessa. Ylläpitomaksuun sisältyviä tukipalvelutuntien enimmäismäärää ei saa rajoittaa. Palvelupyynnön voivat jättää toimittajalle järjestelmään nimetyt pääkäyttäjät. Asiakas saa toimittajalta kuittauksen tukipyynnön vastaanottamisesta ja sen jatkokäsittelytoimenpiteistä. Toimittajalta saadaan sovituin määräajoin sähköisesti raportit palvelu- ja tukipyynnöistä ja niiden tilasta. Asiakkaalla on mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti omien tukipyyntöjensä tilaa toimittajan tukipalvelujärjestelmästä. Toimittaja sitoutuu toimittamaan lakisääteiset muutokset 6kk kuluessa. Toimittajalla on käytössä laadun-, muutosten ja ylläpitotehtävien hallintaan menetelmä. Järjestelmän versiopäivitykset sisältyvät ylläpitohintaan. Toimittajalla on tulevien kehitysversioiden julkaisuaikataulu seuraaville kahdelle vuodelle. Toimittaja tarjoaa järjestelmän versioiden tuotetukea vähintään 12kk uuden version ilmestymisen jälkeen. Toimittaja vastaa tarkoituksenmukaisesta laadunvarmistuksesta ja esittää tilaajalle laadunvarmistussuunnitelman osana ratkaisukuvausta. Toimittaja vastaa kehitys- /

21 testausympäristön rakentamisesta, joka sisältää systeemitestauksen. Toimittaja vastaa asiakkaalle toimitettujen järjestelmäratkaisujen dokumentoinnista ja dokumentaation ylläpidosta. Toimittajalla on ajantasainen järjestelmän testaussuunnitelma ja testausdokumentaatio asiakkaan käyttöön. Järjestelmän toipuminen ongelmatilanteesta on kuvattu. Järjestelmän toimittajan on tarjottava järjestelmän ylläpitoon suomenkielinen käyttäjätukipalvelu. 21

Hakukierroksen sulkeminen. Tekee hallinnollisen tarkastuksen ja pyytää mahdolliset korjaukset. Vastaanottaa. hakemuksen. Täyttää. hakemuksen.

Hakukierroksen sulkeminen. Tekee hallinnollisen tarkastuksen ja pyytää mahdolliset korjaukset. Vastaanottaa. hakemuksen. Täyttää. hakemuksen. Hakukierroksen avaaminen, hakemuksen täyttäminen ja käsittely Hankkeen toim VIRANOMAINEN (pääkäyttäjä) Rahoitus kehyksen määrittäminen. Hakukierrroksen avaus. Hakukierroksen sulkeminen. VIRANOMAINEN (hallintoviranomainen)

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen 1. Hakemuksen laatiminen Hakemuksella tarkoitetaan verkkoasioinnin hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta. Ks. lisätietoja

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino

Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino Uudenmaan liitto 15.03.2016 Tuula Heino Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020 ENI = European Neighbourhood Instrument Viitekehys ja säännöstö uudelle EU:n ulkorajoilla toteutettavalle ohjelmalle Venäjän

Lisätiedot

Pikaopas - Rahoitushakemus

Pikaopas - Rahoitushakemus Pikaopas Rahoitushakemus Versio 2016-07-07 Pikaopas - Rahoitushakemus Ennen aloittamista Johtava tuensaajaa laatii rahoitushakemuksen Min ansökan-palvelussa. Sinun tulee luoda käyttäjätili hakemuksen täyttämiseksi

Lisätiedot

Lemminkäisen Urapolun käyttöohje

Lemminkäisen Urapolun käyttöohje Lemminkäisen Urapolun käyttöohje 1 Sisällys 1 Kuinka haen avoimeen tehtävään?... 3 2 Rekisteröityminen Lemminkäisen Urapolkuun... 3 3 Hakijaprofiilin täydentäminen... 3 3.1 Henkilötietojen täyttäminen...

Lisätiedot

Maksatus Hyrrässä. Tuen hakijan näkökulmasta. Pirjo Tuomikoski. https://hyrra.mavi.fi/login.html

Maksatus Hyrrässä. Tuen hakijan näkökulmasta. Pirjo Tuomikoski. https://hyrra.mavi.fi/login.html Maksatus Hyrrässä Tuen hakijan näkökulmasta https://hyrra.mavi.fi/login.html Pirjo Tuomikoski Sivu 1 2.2.2017 Maksuhakemuksen täyttäminen Hyrrässä vaatii Katso-oikeudet Lisätietoja saat sivuilta https//yritys.tunnistus.fi

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektipäätöksen noutaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektipäätöksen noutaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Käyttöohje projektien hakijoille ja toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3 1.1 Järjestelmän käytön tekniset vaatimukset... 3 1.2

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

CBC tilannekatsaus Etelä-Karjalan maakuntahallitus

CBC tilannekatsaus Etelä-Karjalan maakuntahallitus CBC tilannekatsaus Etelä-Karjalan maakuntahallitus Pietari, 8.11.2016 Päivi Ilves, Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014-2020 Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014-2020 Ohjelma-alue

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

EURA 2014. EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä. Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä

EURA 2014. EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä. Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä EURA 2014 EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä EURA 2014 EURA 2014 on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja

Lisätiedot

15.4.2014. CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ

15.4.2014. CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 15.4.2014 CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ 2 1. TAUSTA Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Yhdistystilin luominen/rekisteröityminen Avustushakemukset

KÄYTTÖOHJE Yhdistystilin luominen/rekisteröityminen Avustushakemukset KÄYTTÖOHJE Yhdistystilin luominen/rekisteröityminen Avustushakemukset Huomioithan, että yhdistyksen nimenkirjoittajan on ensimmäisellä kerralla tunnistauduttava henk.koht. verkkopankki- tai mobiilivarmenteella

Lisätiedot

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokkaan ja asiamiehen opas Edita Prima oy 2.8.2017 YLEISTÄ PALVELUSTA Ehdokasasettelupalvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa vaalien järjestäjää tekemään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ TIETOHALLINNON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Julkaistu 8.9.2015 Taustaa Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

OMAPALVELU OHJE. Asiakas valitsee pankin, jonka kautta suorittaa tunnistautumisen. Valittavana ovat Osuuspankki, Nordea, Danske Bank ja LähiTapiola.

OMAPALVELU OHJE. Asiakas valitsee pankin, jonka kautta suorittaa tunnistautumisen. Valittavana ovat Osuuspankki, Nordea, Danske Bank ja LähiTapiola. OMAPALVELU OHJE Asiakas kirjautuu Omapalveluun osoitteesta http://www.pieksamaki.fi/palvelut/toimeentulotuki löytyvän Omapalvelu (sähköinen asiointi) -linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetumatunnistuksen

Lisätiedot

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy

SOPPARI. Sopimustoimittajan käyttöohje versio IS-Hankinta Oy SOPPARI Sopimustoimittajan käyttöohje versio 13.10.2016 IS-Hankinta Oy Sisällysluettelo YLEINEN OSIO s.3 Rekisteröityminen ja palvelun käytön aloittaminen s.5 Käyttäjähallinta s.6 Käyttäjäprofiili s.7

Lisätiedot

Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa

Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa Ehdokkaan ja asiamiehen opas Edita Prima oy 2.8.2017 YLEISTÄ PALVELUSTA Ehdokasasettelupalvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa vaalien järjestäjää tekemään

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu

Kestävää kasvua ja työtä Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Rahoituksen hakeminen mikä muuttuu Iisalmi 18.3.2014 Varkaus 19.3.2014 Kuopio 27.3.2014 Sisältö: Sähköinen asiointi Hakuprosessi EURA 2014 Ennakko, luontoissuoritukset

Lisätiedot

Hakulomakkeen täyttöohjeet

Hakulomakkeen täyttöohjeet Hakulomakkeen täyttöohjeet - tekninen ohjeistus kansalliskomiteoiden hakemustietokannan käyttöön (1.10.2014) 1 Mene selaimellasi osoitteeseen https://pro.tsv.fi/juva/taj_hakemus/index.php ja KIRJAUDU sisään

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali Tarjouspalvelu.fi Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti Käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Esittely... Tekniset vaatimukset... Rekisteröityminen... Sisäänkirjautuminen... Tarjouspyyntöjen

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen ensihakemuksen tai toimeentulotuen jatkohakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektisuunnitelman muutoshakemuksen täyttäminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektisuunnitelman muutoshakemuksen täyttäminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3 1.1 Järjestelmän käytön tekniset vaatimukset... 4 1.2 Tietoturvallisuus...

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto

KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020. 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC 2007-2013 -OHJELMAN TILANNEKATSAUS KARELIA CBC -OHJELMA 2014-2020 20.8.2014 Sisko Kaarto KARELIA ENPI CBC Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomessa: Kainuu Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Oppisopimuskeskuksen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

Festum Asiakastuki - Ohje

Festum Asiakastuki - Ohje Festum Asiakastuki - Ohje Nimi: Omistaja: Festum Asiakastuki - Ohje Festum Software Oy Versio: 2.0 Luotu/päivitetty: 20.6.2016 i Festum Asiakastuki - Ohje Sisällysluettelo 1 Asiakastuki... 3 2 Palvelupyynnön

Lisätiedot

ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012

ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012 ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012 SISÄLLYS Johdanto... 1 Uuden ARVI -tunnuksen luominen... 2 Varmista, onko käyttäjä entuudestaan Opalusermanagerissa...

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen. Arviointilomakkeen kuittaaminen

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen. Arviointilomakkeen kuittaaminen Ohje opiskelijalle 1 (7) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi on ajankohtaista, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy työpaikkaohjaajasi kanssa

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten asiointipalvelu: käyttöohje yhteisöasiakkaalle

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten asiointipalvelu: käyttöohje yhteisöasiakkaalle Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten asiointipalvelu: käyttöohje yhteisöasiakkaalle Sisällys 1. Hyvä tietää ennen kuin aloitat... 2 1.1. Asiointipalvelu... 2 1.2. Suostumus sähköiseen asiointiin...

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi Pienhankintapalvelu.fi. Osallistu julkisiin hankintoihin helposti ja turvallisesti

Tarjouspalvelu.fi Pienhankintapalvelu.fi. Osallistu julkisiin hankintoihin helposti ja turvallisesti Tarjouspalvelu.fi Pienhankintapalvelu.fi Osallistu julkisiin hankintoihin helposti ja turvallisesti Cloudia Oy 8.7.2016 Mikä on Tarjouspalvelu.fi ja Pienhankintapalvelu.fi? 1) Verkkopalvelu, jossa toimittajat

Lisätiedot

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 13.3.2015 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA OMAT TIEDOT. Peruskäyttäjän pikaohje

OSAAMISENHALLINTA OMAT TIEDOT. Peruskäyttäjän pikaohje OSAAMISENHALLINTA OMAT TIEDOT Peruskäyttäjän pikaohje Omat tiedot Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Osaamisenhallinnan käyttöönotossa määritellään eri

Lisätiedot

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Tervetuloa käyttämään S-ryhmän tuotetietoportaalia! Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjää pyydetään luomaan salasana portaalin käyttöä varten. Päivitä tarvittaessa

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö Osaamisen näytöllä voidaan tunnistaa ja tunnustaa muu kuin korkeakoulutodistuksin osoitettu osaaminen. Osaaminen voidaan osoittaa todistuksin tai arvioitavana

Lisätiedot

KARELIA CBC -OHJELMA RAHOITUSVÄLINEENÄ

KARELIA CBC -OHJELMA RAHOITUSVÄLINEENÄ KARELIA CBC -OHJELMA RAHOITUSVÄLINEENÄ Joensuu 15.12.2016 15.12.2016 Yhteistyöllä enemmän Rajanylittävän yhteistyön ohjelmat (CBC) ovat keskeinen osa EU:n ja Venäjän välistä strategista kumppanuutta (Venäjä-ohjelmat)

Lisätiedot

Valitse Siirry palveluun

Valitse Siirry palveluun Valitse Siirry palveluun Valitse tämä kohta mikäli haluat perustaa pääkäyttäjän organisaatiolle Pääkäyttäjätunnuksen voi luoda vain allekirjoituksen omaava henkilö. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely. Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri

Vaatimusmäärittely. Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri Vaatimusmäärittely Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tarkoitus ja kattavuus... 3 1.2 Tuote ja sen ympäristö... 3 1.3 Määritelmät, termit ja käytetyt lyhenteet... 4 1.4

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Yritystukien haku 2014-2020

Yritystukien haku 2014-2020 Yritystukien haku 2014-2020 Sähköinen asiointi Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus Sivu 1 2.3.2015 Esityksen sisältö: Tuen hakeminen Hakemuksen vireilletulo Toimenpidesuunnitelman

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus Asioijan käyttöliittymä 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä avustushakemuksista... 3 1.1

Lisätiedot

Maksatus Hyrrässä. Tuen hakijan näkökulmasta. Pirjo Tuomikoski. https://hyrra.mavi.fi/login.html. Sivu 1

Maksatus Hyrrässä. Tuen hakijan näkökulmasta. Pirjo Tuomikoski. https://hyrra.mavi.fi/login.html. Sivu 1 Maksatus Hyrrässä Tuen hakijan näkökulmasta https://hyrra.mavi.fi/login.html Pirjo Tuomikoski Sivu 1 22.2.2017 Maksuhakemuksen täyttäminen Hyrrässä vaatii Katso-oikeudet Lisätietoja saat sivuilta https//yritys.tunnistus.fi

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

LIITÄNNÄISALUEET SUOMI: PÄIJÄT-HÄME, UUSIMAA, POHJOIS-SAVO JA POHJOIS-KARJALA VENÄJÄ: KARJALAN TASAVALTA

LIITÄNNÄISALUEET SUOMI: PÄIJÄT-HÄME, UUSIMAA, POHJOIS-SAVO JA POHJOIS-KARJALA VENÄJÄ: KARJALAN TASAVALTA ENPI:STÄ CBC:HEN YDINALUE SUOMI: ETELÄ-KARJALA, KYMENLAAKSO JA ETELÄ-SAVO VENÄJÄ: PIETARI JA LENINGRADIN OBLAST YHTEINEN MAA- TAI MERIRAJA SUURIA INFRAHANKKEITA VOIDAAN TOTEUTTAA AINOASTAAN YDINALUEELLA

Lisätiedot

Pikaopas Min ansökan-palveluun

Pikaopas Min ansökan-palveluun Pikaopas Min ansökan-palveluun ENNEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISTÄ Voit valita kielen aloitussivulla (ruotsi tai suomi) Voidaksesi täyttää hakemuksen, sinun on luotava käyttäjätili (ohjeet sivulla 3). Jos olet

Lisätiedot

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje Sähköinen tiedonkeruuportaali Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Tammikuu 2015 Sisältö: 1. YLEINEN... 2 1.1. Kirjaudu sisään... 2 1.2. Asetukset... 2 1.3. Projektivalinta... 2 1.4. Haku... 3 1.5. Toimintamalli...

Lisätiedot

CV-kannan käyttöohje 2017

CV-kannan käyttöohje 2017 Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 2 a) Sinulle lähetetään käyttäjätunnus ja salasana Monsterilta... 2 b) Sinulla ei ole vielä tunnuksia Monsterin työnantajat sivulle... 3 Turvakysymykset... 3

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Pikaopas Min ansökan-palveluun

Pikaopas Min ansökan-palveluun Versio 2015-05-12 Pikaopas Min ansökan-palveluun Ennen hakemuksen täyttämistä Voidaksesi täyttää hakemuksen, sinun on luotava käyttäjätili (ohjeet sivulla 3). Jos olet luonut käyttäjätilin ja aikomuksesi

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

TEBOIL Korttiextranetin käyttöohje

TEBOIL Korttiextranetin käyttöohje TEBOIL Korttiextranetin käyttöohje Sisällysluettelo I. Sisällysluettelo... 1 II. Esittely... 4 III. Käyttäjätietojen hallinta... 5 Sisäänkirjautuminen... 5 Unohtunut salasana... 6 Salasanan vaihtaminen...

Lisätiedot

Suomen Paras Hankkija Käyttöohje hankintayksiköille

Suomen Paras Hankkija Käyttöohje hankintayksiköille 2012 Sivu 1 / 14 Suomen Paras Hankkija Käyttöohje hankintayksiköille Sisältö 1. Käyttöön tarvittavat tiedot... 2 2. SPH -palvelun käyttö... 3 3. Miten palvelua käytetään?... 5 Valmistelut ennen palauteprosessin

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön. Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma Lappeenranta

Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön. Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma Lappeenranta Rahoitusmahdollisuuksia EU:n Itämeri-strategian hanketyöhön Kaakkois-Suomi Venäjä ENI CBC ohjelma 5.10.2016 Lappeenranta Ohjelman rahoitus 72,3 Mio, välitarkastelun jälkeen mahdollisesti lisärahoitusta.

Lisätiedot

Alueellinen ESR-haku

Alueellinen ESR-haku Alueellinen ESR-haku 1.1.-1.3.2016 ESR hakuinfot 12.1. ja 14.1.2016 Katso -tunnistautuminen Uuden hakemuksen avaaminen Hämeen ELY-keskus Ohjeita hakijoille www.rakennerahastot.fi -sivuilta Hanketoimijalle

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Lasten Liike iltapäivät

Lasten Liike iltapäivät Lasten Liike iltapäivät Ohjeistus nettilomakkeen täyttämiseen taloudellisen tuen hakemiseksi toiminnan järjestäjille Lomake toimii osoitteessa https://lasten-liike.vincit.io/ Haku on auki 22.3. 21.4.2017

Lisätiedot

Company confidential. Oma Palvelu. Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013. 2013 Tieto Corporation

Company confidential. Oma Palvelu. Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013. 2013 Tieto Corporation Oma Palvelu Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013 Omat sivut / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU SAMK SoleOps uusintatenttijärjestelmä 1(8) Opettajan rooli Tässä ohjeessa on selostettu SoleOPSin uusintatenttijärjestelmässä opettajan tehtäviin kuuluvat toiminnot. Näitä ovat: 1. uusintatenttipäivämäärien

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden sähköinen asiointi. Omapalvelun käyttöohje

Sosiaalipalveluiden sähköinen asiointi. Omapalvelun käyttöohje Sosiaalipalveluiden sähköinen asiointi Omapalvelun käyttöohje 1 Sisällys Johdanto... 2 Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen...

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä www.openspace.fi 1 ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä ASPA on kehitetty asiakaspalautteen joustavaan käsittelyyn yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalautteen

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen tai vammaispalveluiden hakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn lisäselvityspyyntöön

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (11) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT OPERATIIVINEN JÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 49 vaatimusta 1.1

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot