Paikka: Lohjan perusturvakeskus, Lohjan tähti, kokoushuone 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka: Lohjan perusturvakeskus, Lohjan tähti, kokoushuone 4"

Transkriptio

1 s.1/6 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika: To 13.9 klo Paikka: Lohjan perusturvakeskus, Lohjan tähti, kokoushuone 4 Läsnä: Poissa: Irene Äyräväinen pj., Lohja Arja Alho vpj., Siuntio Henrik Sandström, Siuntio Kari Torikka, Lohja Anna Mäkelä, Siuntio Arja Yliluoma, Lohja Tapani Hämäläinen, Lohja Tuula Jämsen, Lohja Matti Pajuoja, Lohja Maija Aalto, Lohja Martti Kankkunen, Siuntio Saila-Maarit Laitinen, Sammatti Kristiina Tikkala, Lohja Sirpa Corander, Siuntio Tiina Sainio, Lohja Eija Tommila, Lohja Elina Lehto-Häggroth, Lohja Rabbe Dahlqvist, Siuntio Bo Lindström, Siuntio 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION (2/2007) HYVÄKSYMINEN Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 3. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Todettiin, että elinkaarimallissa on potentiaalia vanhusten- ja lasten palvelujen järjestämiseen, mutta kokonaisvaltaisesti toteutettuna ongelmaksi nousee aikuispalvelujen sovittaminen malliin. Onnistuakseen se vaatii vahvan esimiestason sitoutumisen ja esim. Siuntion kunnassa ei resursseja tällä hetkellä malliin siirtymiseksi ole. Sekä Lohjalla että Siuntiossa on keskusteltu henkilökunnan jaksamisesta ja laajan muutosprosessin toteuttaminen koetaan tässä vaiheessa uhkana jaksamiselle. esitys Esitettiin, että tässä vaiheessa ei lähdetä tekemään laajoja palvelujen järjestämistapaan liittyviä muutoksia. Hankkeen aikana tullaan kuitenkin joiltakin osin tarkastelemaan terveys- ja sosiaalihuollon palveluprosesseja ja niiden toimivuutta.

2 s.2/6 Päätettiin, että ei lähdetä tekemään laajoja palvelujen järjestämistapaan liittyviä muutoksia. Hankkeen aikana tullaan kuitenkin joiltakin osin tarkastelemaan terveys- ja sosiaalihuollon palveluprosesseja ja niiden toimivuutta. 4. HANKKEEN ORGANISOINTIIN JA RYHMÄN TYÖSKENTELYYN LIITTYVÄT ASIAT Hankkeen organisointi: Hiita hankkeen koordinaattori selvitti aluksi yleisellä tasolla, että Onnelaan palkataan osittain virastaan vapautettuna 1.10 alkaen projektipäälliköksi Nummi-Pusulan perusturvajohtaja Tarja Saaren-Seppälä. Hiita hankkeen seudullisesti perustetuissa työryhmissä (6) on tällä hetkellä vaikea hahmottaa seudullisten ja esim. vaativampien, tehostettujen terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve, koska sekä Onnelassa että Lost:ssa tullaan syksyn aikana keskittymään alueellisten palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Suunnitelmien mukaisesti seudullisella tasolla etenee opetusterveyskeskuksen suunnittelu, päihde- ja mielenterveyshoitoketjun rakentaminen, lääkinnällisen kuntoutuksen yhtenäisten toimintaohjeiden laatiminen sekä suunterveydenhuollon päivystyksen ja vaativan hammaslääketieteen järjestämisen suunnittelu. Keskusteltiin lisätyöryhmien tarpeesta Lost:ssa. Ehkäisevän työn kehittämiseksi tarvitaan työryhmä. Katsotaan tilanne Hiita hankkeessa järjestettävän Terveyden edistäminen ja hyvinvointi koko kunnan tehtävä seminaarin jälkeen joulukuussa Seminaarissa selvitetään mm. hyvinvointistrategian ja kertomuksen toteuttamiseksi tehtävää kuntayhteistyötä. Lähipalvelutyöryhmään on sisälle rakennettu alaryhmiä miettimään esim. vastaanottotoiminnan ja tukipalveluiden järjestämistä. Uusia työryhmiä ei tässä vaiheessa katsottu aiheelliseksi perustaa. esitys Esitettiin, että tällä hetkellä ei perusteta uusia työryhmiä. Ehkäisevän työn ryhmän muodostamiseen palataan Terveyden edistäminen ja hyvinvointi koko kunnan tehtävä seminaarin jälkeen joulukuussa 2007 Päätettiin, että lisätyöryhmiä ei tässä vaiheessa perusteta. Ehkäisevän työn ryhmän muodostamiseen palataan Terveyden edistäminen ja hyvinvointi koko kunnan tehtävä seminaarin jälkeen joulukuussa 2007 Todettiin, että Saila-Maarit Laitinen on nimitetty Sammatin edustajaksi ohjausryhmään ja Tapani Hämäläinen lähipalvelutyöryhmään. esitys Ohjausryhmän työskentely: Esitettiin, että asioita tuovat kokouksiin kaikkien työryhmien jäsenet. Projektipäällikkö kerää ohjausryhmälle esitetyt asiat pöytäkirjoista. Ohjausryhmä kokouksia ehdotettiin syksyn aikana pidettäviksi kerran kuukaudessa seuraavasti: klo (Lohjalla), klo (Siuntiossa), ja klo (Lohjalla). Asioita tuovat kokouksiin kaikkien työryhmien jäsenet. Projektipäällikkö kerää ohjausryhmälle esitetyt asiat pöytäkirjoista.

3 s.3/6 Ohjausryhmä kokoukset pidetään syksyn aikana kerran kuukaudessa seuraavasti: klo (Lohjalla), klo (Siuntiossa), ja klo (Lohjalla). Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen: Ohjausryhmä hoitaa virallisen ulkoisen tiedottamisen. Sisäinen tiedottaminen Siuntiossa ja Sammatissa on hoitunut intran välityksellä. Intraan on kerätty hankkeen muistiot ja esityslistat sekä perusturvajohtaja on kirjoittanut viikkotiedotteita ja käynyt tiimipalavereissa keskustelemassa. Palveluryhmässä on mietitty miten erityiskatsauksia tullaan tekemään. Tällä hetkellä ei ole tiedotettavaa. esitys esitys Esitetään, että ohjausryhmä hoitaa virallisen ulkoisen tiedottamisen. Sisäisessä informoinnissa hyödynnetään kuntien intranet sivustoja. Sivustoille viedään mm. hankkeen esityslistat ja pöytäkirjat. Yhteisesti informoitavia asioita koordinoi projektipäällikkö. Ohjausryhmä hoitaa virallisen ulkoisen tiedottamisen. Sisäisessä informoinnissa hyödynnetään kuntien intranet sivustoja. Sinne viedään mm. hankkeen esityslistat ja pöytäkirjat. Yhteisesti informoitavia asioita koordinoi projektipäällikkö. Hankkeen nimi: Hallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä on esittänyt ohjausryhmälle hankkeen nimeksi Lost:a (Lohjan ja Siuntion sosiaali- ja terveydenhuolto). Hankkeen nimeksi päätettiin Lost. 5. REKRYTOINTIYHTEISTYÖ JA KUNTARAJAT YLITTÄVÄT PALVELUT Kaupungin johtaja Elina Lehto -Häggroth ja kunnan johtaja Henrik Sandström ovat käyneet keskustelua Lust - ja Lost -hankkeiden yhteistyötä esim. tulevan rekrytoinnin osalta. esitys Ehdotettiin asian käsittelyn siirtämistä myöhemmäksi, kun hahmottuu miten Lost yhteistyö kehittyy. Silloin mahdollisia yhteisiä rajapintoja Lust:n kanssa on helpompi hahmottaa. Siirretään asian käsittelyä myöhemmäksi, kun Lost yhteistyö on edennyt pidemmälle. Silloin mahdollisia yhteisiä rajapintoja Lust:n kanssa on helpompi hahmottaa. 6. PROJEKTIIN LIITTYVÄT MAHDOLLISET ERILLISSELVITYKSET Esiin nostettuja erillistarpeita olivat yhteislautakunnan tehtäväksi asetetun hyvinvointistrategian ja kertomuksen selvittäminen, vammaispalveluselvitys, lasten- ja nuorten psykososiaaliset palvelut, vastaanottotoiminnan hoitajien ja lääkäreiden yhteistyö sekä tietohallintoon liittyvät selvitykset. Vammaispalveluselvityksen avulla voidaan laatia esitys vammaispalvelujen ohjeistamiseksi. Tällä hetkellä kuntien välillä on selviä eroja harkinnanvaraisesti myönnetyissä palveluissa. Onnelassa ollaan tekemässä vammaispalveluselvitystä ja siihen on saatu valtionavustusta. Selvitys on mahdollista saada myös Sosiaalitaidon kautta. Sosiaalitaidosta tiedustellaan samalla

4 s.4/6 päivitettyjä kuntaprofiilitietoja ja pyydetään tarjousta hyvinvointikertomuksen sisällön ehdotelmaksi. esitys Esitetään, että perusturvajohtaja Arja Yliluoma pyytää Sosiaalitaidosta tarjousta vammaispalveluselvitystä varten sekä tiedustelee kuntaprofiilitietoja ja pyytää tarjouksen hyvinvointikertomuksen sisällön ehdotelmaksi. Perusturvajohtaja Arja Yliluoma pyytää Sosiaalitaidosta tarjoukset vammaispalveluselvitystä ja hyvinvointikertomuksen sisällön ehdotelmaa varten. Lasten - ja nuorten psykososiaaliset palvelut ovat hyvin hajanaisia ja vaikeasti seurattavia. Vastaanottotoiminnassa väestövastuujärjestelmä toimii nykyiset haasteet huomioiden huonosti. Esim. päiväaikaisen toiminnan keskittäminen ja asiakkaiden joustava palvelujen käyttö eri toimipisteissä, rajaalueet huomioiden, vaatii uutta tapaa toimia. esitys Esitettiin, että lasten- ja nuorten psykososiaalisten palveluiden ja vastaanottotoiminnan työn sisällön kartoittamiseksi ja kehittämiseksi pyydetään Stakesin konsulttiapua. Päätettiin, että projektipäällikkö tiedustelee Stakesin konsulttien mahdollisuutta osallistua lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen sekä vastaanottotoiminnan kehittämisen suunnitteluun. Sen jälkeen pidetään keskustelu, jossa tarkennetaan tehtäväksi antoa ja päätetään konsulttiavun tarve. Hallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä on esittänyt oikeutusta saada käyttää työryhmässä ulkopuolista konsulttia tietohallinnon selvityksiin. Mm tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen etenkin suun terveydenhuollossa on nykyjärjestelmien puitteissa hankalaa. Samaa asiaa selvittää tällä hetkellä Suuke hanke. Tietoverkon laajentaminen tuottaa myös lisäkustannuksia. Hiiden alueella on kehitetty tietojärjestelmiä tiiviissä yhteistyössä esh:n kanssa (Uuma ja Huuma hankkeet). Tietojärjestelmien yhteensovittamisessa tulee pitkällä aikavälillä tarkastella toimintaympäristöä laajemminkin. Esim. Lost alueelta käydään paljon työssä Espoon alueella. esitys Esitettiin, että hallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä selvittää tietohallinnon lisätyön ja konsulttitarpeen. Suun terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamista koordinoi Tapani Hämäläinen, joka toimii Suuke hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Hallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä selvittää tietohallinnon lisätyön ja konsulttitarpeen. Suun terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamista koordinoi Tapani Hämäläinen. Sitran hankkeista Raision malli koettiin kiinnostavana, koska siinä pyritään saamaan terveydenhuollon kustannusten ennakointia paremmin hallintaan. Mallissa yhdistyy toiminnan ja talouden seuranta, joka on kirjattu selkeästi luettaviin Excell taulukoihin. Myös seuranta ja arviointi tapahtuvat ko. taulukon kautta. Suuke hankkeessa on mukana Sitran konsultti.

5 s.5/6 esitys Esitetään, että projektipäällikkö pyytää Suuke hankkeessa toimivaa Sitran konsulttia esittelemään ohjausryhmälle Raision mallia ja tarkentamaan samalla tilaaja tuottaja mallin toteutumista. Projektipäällikkö pyytää Suuke hankkeessa toimivaa Sitran konsulttia esittelemään ohjausryhmälle Raision mallia ja tarkentamaan samalla tilaaja tuottaja mallin toteutumista. 7. PROJEKTIPÄÄLLIKÖN JA SIHTEERIN TEHTÄVÄKUVAUS Eija Tommila oli laatinut listauksen tämän hetkisistä tehtäväalueista sekä mahdollisen projektisihteerin tehtävistä (liite). Projektipäällikön tehtäviin toivottiin lisättävän projektin aikataulutuksen selvittämistä sekä koontia ryhmistä ja tarvittavista lisäselvityksistä ja konsulttien käytöstä. Projektisihteerin tehtävistä ja käytöstä käytiin keskustelua. Kaupungin hallituksen päätöksen mukaisesti perusturvakeskus on oikeutettu ostamaan hankkeelle tarvittavan projektipanoksen. Projektisihteerin palkkaaminen vaatii lisäselvitystä. Tehdäänkö työ oman virkatyön ohessa vai lisätyönä? Hanke tulee vatimaan monen virkamiehen lisätyöpanosta, joka lähtökohtaisesti katsotaan kuuluvan normaaliin virkatyöhön. Täten kysymys on koko organisaatiota koskeva ja vaatii laajemman selvityksen. esitys Esitetään projektipäällikön tehtäväkuvaus hyväksyttäväksi siten, että siihen lisätään projektin aikataulutuksen laatiminen ja lisäselvitysten kokoaminen. Projektisihteeriä ja laajemminkin henkilöstöä koskevan selvityksen siitä mikä katsotaan omaan virkatyöhön ja mikä lisätyöhön kuuluvaksi, valmistelee hallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä. Esitetään projektipäällikön tehtäväkuvaus hyväksyttäväksi siten, että siihen lisätään projektin aikataulutuksen laatiminen ja lisäselvitysten kokoaminen. Hallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä valmistelee koko organisaatiota koskevan selvityksen siitä mikä katsotaan kuuluvaksi omaan virkatyöhön ja mikä on lisätyötä. 8. HANKKEEN TALOUSARVIO Lähipalvelu ja hallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä tekevät suunnitelmat ja arvioivat hankkeesta koituvat kustannukset. Tietohallintopäällikkö arvioi mm. tietohallinnon siirrosta aiheutuvat kustannukset. Budjetin laatii ja sen käyttöä koordinoi hallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä. Myös kokouspalkkiot ja niiden maksatukset koordinoi hallintoryhmä. Hiita hankkeen rahoituksen käyttöä Onnelan ja Lost:n suunnitteluun selvitetään ja tarkennetaan Hiita ohjausryhmän kokouksessa esitys Esitettiin, että Lost:n valmistelutyöhön liittyvät hallinnolliset ja toiminnalliset kustannukset jaetaan asukasluvun mukaisesti. Hallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä laatii budjetin ja koordinoi sen käyttöä. Lost:n valmistelutyöhön liittyvät hallinnolliset ja toiminnalliset kustannukset jaetaan asukasluvun mukaisesti. Hallinto-, talous- ja henkilöstöryhmä laatii budjetin ja koordinoi sen käyttöä.

6 s.6/6 9. MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 3.3.2008 s.1/5 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika: Ma 3.3 klo 15.00-17.00 Paikka: Läsnä: Poissa Lohja, kaupungintalo Monkola, valtuustosali Irene Äyräväinen pj., Lohja Arja Alho vpj., Siuntio Elina Lehto-Häggroth,

Lisätiedot

PERUSTURVAHANKE. Loppuraportti

PERUSTURVAHANKE. Loppuraportti PERUSTURVAHANKE Loppuraportti Perusturvahanke loppuraportti 2(53) Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen - Organisaatiomuutokset - Palveluprosessien uudistaminen PERUSTURVAHANKE Loppuraportti Versio Pvm

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA 1 (19) HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA Tekijä(t) Heikki Voutilainen, Sirpa Palamaa, Veli Ylitalo, Nordic Healthcare Group Oy Suunnitelmaa ovat

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä 1 (11) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 5.6.2013 kello 13 15 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu

29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2012 29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 93 49 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA 94

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI Talous- ja strategiapalvelu Tammikuu 2011 Hyväksytty: PAALU-hankeryhmän päätöskokous 13.1.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2011:1 ISSN 0785-0344

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän muistio

Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän muistio Perusterveydenhuollon yksikkö 2014 1(5) Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän muistio Aika: 17.9.2014 klo 9.30-12.00 Paikka: Selkäsaari, LPSHP:n hallinto Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet Ylitornio:

Lisätiedot

KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010

KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010 KoTePa-hanke KOUVOLAN TERVEYSPALVELUHANKE VÄLIRAPORTTI 11.1.2010 Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Ylihoitaja Irma Suonoja Hallintosihteeri Tuija Rinne 2 1 TIIVISTELMÄ Uusi Kouvola syntyi 1.1.2009 kuuden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto Viranomainen KOKOUSKUTSU 1/2007 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 12.6.2007 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen

Lisätiedot

Palveluohjaus sosiaali- ja terveystoimessa

Palveluohjaus sosiaali- ja terveystoimessa Palveluohjaus sosiaali- ja terveystoimessa Palveluohjaushankkeen loppuraportti Heidi Alatalo, sosiaali- ja terveystoimi, Oulu 1.2.2011 2 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Lopputiivistelmä... 4 English Summary...

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA

VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA Hankesuunnitelma 6.10.2010 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Lähtökohdat... 4 1.1 Toimintaympäristön muutokset ja hankkeen tausta... 4 1.2 Valinnanvapaus ja asiakkaan asema muissa

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien valinta. 96 Lausunto Toimiva soterakenne Jokilaaksojen alueelle hankkeen jatkosta

Pöytäkirjantarkastajien valinta. 96 Lausunto Toimiva soterakenne Jokilaaksojen alueelle hankkeen jatkosta PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 9 / 2015 KOKOUSAIKA 18.8.2015 kello 18.30-20.40 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 Alueellinen kehittämishanke Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO 7.9.2009

KOKOUSMUISTIO 7.9.2009 UusiKunta yhdistymisselvitys KOKOUSMUISTIO 7.9.2009 UusiKunta johtoryhmän kokous 1/2009 Aika: Maanantai 7. päivä syyskuuta 2009 klo 9.00 11.30 Paikka: Sibeliustalo Lahti, kokoustila Haapa, Ankkurikatu

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

PoSote/SOTE-laki: Pohjois-Savon tuotantokuntayhtymän valmistelu/työryhmien kokoukset ja jatkotoimenpiteet 2015

PoSote/SOTE-laki: Pohjois-Savon tuotantokuntayhtymän valmistelu/työryhmien kokoukset ja jatkotoimenpiteet 2015 Kunnanhallitus 59 16.02.2015 Kunnanhallitus 76 02.03.2015 PoSote/SOTE-laki: Pohjois-Savon tuotantokuntayhtymän valmistelu/työryhmien kokoukset ja jatkotoimenpiteet 2015 Khall 16.02.2015 59 Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009

LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009 LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ HANKE LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marianna Kokko Projektikoordinaattori Heidi Gerdt Erikoissuunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KEHITTÄMISHANKKEEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2009 Aika 12.11.2009 klo 9.00 10.58 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Lehtomäki Erkki Tampere puheenjohtaja ( ) Harju Raija Kangasala

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot