Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 9/ (-387) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. kesäkuuta 2007 klo KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtajana varapuheenjohtaja Muut jäsenet Onni Tukiainen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Kauko Parviainen (Toivo Pehkosen tilalla) Arto Sutinen Eini Turpeinen (Hanna Mäkisen tilalla) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen Kunnanjohtaja/esittelijä Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Onni Tukiainen Helena Kaasinen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset Tiina Mustonen :t 156, 157 Irja Haaranen Leila Karttunen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

2 Hallintojohtaja Helena Kaasinen

3 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 143 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 144 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Irja Haaranen ja Leila Karttunen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus / LAUSUNTO TAKSILUPAMÄÄRIEN VAHVISTAMISTA VARTEN Khall. 145 Uusi taksiliikennelaki (217/2007) tulee voimaan Taksiliikennelaissa säädetään jatkossa luvanvaraisen taksiliikenteen harjoittamisesta. Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (343/1991) muutetaan tältä osin. Taksiliikennelain keskeisenä tavoitteena on laadukkaiden taksiliikennepalvelujen turvaaminen koko maassa. Taksiliikennelain 19 :n mukaan lääninhallituksen tulee vuosittain vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Lupien enimmäismäärää koskevassa kiintiöpäätöksessä määrätään, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat määräykset eli montako invavarusteista (invataksi tai vaihtoehtoisvarustettu henkilöauto) taksia kunnassa on. Lääninhallitus vahvistaa kuntakohtaiset kiintiöt ensimmäisen kerran lain voimaan tultua. Uuden lain mukaan kiintiöt tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksin saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Kiintiötä koskeva päätöksenteko on lain säännöksiin perustuvaa oikeusharkintaa, jolloin yksittäisiä lupia koskevaa tarveharkintaa ei voida soveltaa. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä, että lupien määrää tulee nostaa nykyisestä. Kiintiöpäätöksen perustaksi lääninhallituksen tulee seurata taksinkysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. Lääninhallituksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Jos taksipalvelujen

5 Kunnanhallitus / saatavuuden kannalta on tarpeen, lääninhallitus voi hyödyntää myös kuntaa laajempaa aluetta koskevia tietoja.

6 Kunnanhallitus / Lain 20 :n mukaan kysyntään vaikuttavia seurantaan vaikuttavia seurattavia tietoja ovat ainakin väestökehitys, väestön tulotaso, taajama-aste, työpaikkaomavaraisuus, katu- ja tieverkon pituus, vuodepaikkatiheys, anniskelulupatiheys, matkustajaterminaalit ja joukkoliikenteen määrät. Tarjontaan vaikuttavia seurattavia tietoja ovat ainakin voimassa olevien taksilupien määrä, taksiliikenteen liikevaihto, ajojen määrä kilometreinä autoa kohden, taksien yrityskoko sekä taksien tilausvälityskeskusten välittämättä jättäneiden tilausten määrä. Edellä mainitut tiedot kerätään keskitetysti eri rekistereistä vuosittain ja lääninhallitus ottaa ne huomioon kuntien osalta kiintiöpäätöstä valmisteltaessa. Lääninhallitus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä esteettömän kaluston määrästä. Erityisesti pyydetään huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Lausunnossa pyydetään kuvaamaan kunnan henkilökuljetustarpeet ja arvioimaan taksien riittävyyttä kuljetuspalveluja hankittaessa. Samalla pyydetään ilmoittamaan, kuinka monella kuntalaisella on oikeus käyttää esteetöntä autoa sekä annettujen tarjousten määrä/kohde keskimäärin esimerkiksi viimeisimmässä kunnan kuljetuspalvelua koskevassa tarjouspyynnössä. Ehdotus Kunnanhallitus pitää Polvijärven taksien, mikä on tällä hetkellä tavalliset taksit 14 ja vaihtoehtoisvarustettu 1 eli yhteensä 15 taksia määrää riittävänä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

7 Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / SISÄASIAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS HYLÄTÄ ESITYS KUNTAJAON MUUTTA- MISESTA LIPERIN JA POLVIJÄRVEN KUNTIEN VÄLILLÄ Khall. 66 Hakemuksen allekirjoittaneet Liperin kunnan Vaivion kylässä olevan Harinjärven kyläyhteisön asukkaat ovat sisäasiainministeriöön saapuneessa hakemuksessa esittäneet kuntajaon muuttamista siten, että Harinjärven kyläyhteisöalue (kts. liitteenä oleva kartta) erotettaisiin Liperin kunnasta ja liitettäisiin Polvijärven kuntaan. Lääninhallitus on pyytänyt Polvijärven kuntaa huolehtimaan siitä, että lääninhallituksen kuulutus, diarinumero ISLH /Ha-42, viipymättä julkaistaan siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja että nämä asiakirjat pidetään kuulutuksessa mainittuna aikana Polvijärven kunnanvirastossa nähtävänä. Kuulutuksessa mainitun määräajan kuluttua on pyydetty kuulutus sille merkittyinä todistuksineen sen julkaisemisesta edellä mainitulla tavalla sekä kunnanhallitukselle mahdollisesti jätetyt kirjalliset huomautukset toimittamaan lääninhallitukseen. Lisäksi lääninhallitus on pyytänyt Polvijärven kunnanvaltuustoa antamaan lausuntonsa asiasta ja sitä koskevista huomautuksista. Asiakirjat lausuntoineen tulee palauttaa lääninhallitukseen mennessä. Esitystä koskevat asiakirjat ovat olleet kuntalaisten nähtävinä Polvijärven kunnanvirastossa ajalla välisen ajan. Polvijärven kunnanasukkaille sekä muille, jotka ovat katsoneet asian koskevan itseään on varattu tilaisuus ko. 30 päivän kuluessa siitä päivästä lukien, jona kuulutus on julkaistu kuten kunnalliset ilmoitukset julkaistaan, antaa

8 Polvijärven kunnanhallitukselle osoitettu kirjallinen huomautuksensa asiasta. Huomautuksia asiasta ei ole saapunut.

9 Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto yhtyy ko. esitykseen ja esittää, että Harinjärven kyläyhteisön alue (kts. liitteenä oleva kartta) erotettaisiin Liperin kunnasta ja liitettäisiin Polvijärven kuntaan. Päätös Käydyn keskustelun aikana Toivo Pehkonen esitti lisäksi, että kunnanhallitus ilmoittaa, että Polvijärven kunta on mukana Joensuun seudun kaupunkiseutusuunnitelmassa ja edelleen, että Polvijärven kunnanvaltuusto päättää siitä, lähteekö kunta Joensuun kaupungin kanssa kuntaliitosselvitykseen, jossa selvityksessä on mukana Joensuun lisäksi Eno, Kontiolahti ja Pyhäselkä. Näillä ratkaisuilla lienee vaikutusta tehtäviin päätöksiin. Puheenjohtaja tiedusteltuaan ollaanko tästä lisäyksestä yksimielisiä, totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti päätösesityksen tällä lisäyksellä. Liite nro 2. Valt. 17 Päätös Käydyn keskustelun aikana Reetta Mononen totesi ja esitti asiassa seuraavaa: Elämme aikoja, jolloin kuntien tulisi etsiä yhteistyökumppaneita ja yhteistyökuvioita. Kuntien tulisi riidan aiheiden sijaan etsiä yhteisiä tavoitteita ja keinoja kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi taloudellisesti kestävällä tavalla. Erityisesti on pyrittävä poistamaan kuntarajojen aiheuttamia esteitä palveluiden käytössä ja järjestämisessä.

10 Kuntien välinen yhteistyö on keino, jolla kuntalaisten palveluja voidaan parantaa, yhteisillä verovaroilla maksettavia kustannuksia lisäämättä. Valtuusto / Kunnanhallitus / Alueliitosvaatimukset johtavat pikemminkin päinvastaiseen tulokseen. Erityisesti nyt ei ole oikea aika esittää kyseisen hakemuksen mukaisia yhtä kylää koskevia kuntarakenteen muutoksia, vaan asia on liitettävä laajempaan kokonaisuuteen. Lisäksi tulee huomioida, että kaikkien kyläläisten mielipidettä ei ole kysytty ja Harinjärven kyläyhteisön alueen liittäminen Polvijärven kuntaan on herättänyt myös vastustusta harinjärveläisten keskuudessa. ESITÄN, että valtuusto antaa seuraavan lausunnon koskien Harinjärven kyläyhteisön alueen mahdollista erottamista Liperin kunnasta ja liittämistä Polvijärven kuntaan: Hakemuksen pohjalta tulee asian selvittelyä jatkaa osana kuntien välisiä yhteistyöneuvotteluja, sekä yhdessä Harinjärven kyläläisten, Liperin kunnan ja Polvijärven kunnan kesken. Lisäksi valtuusto toteaa, että harinjärveläisten hakemuksessaan esiintuomat ongelmat koskettavat myös muita kuntien rajaalueiden asukkaita ja ongelmien ratkaisut tulisi ensisijaisesti etsiä kuntien välisellä yhteistyöllä tai laajemmilla alueliitoksilla. Voitto Parikka kannatti Reetta Monosen esitystä. Arto Sutinen kannatti kunnanhallituksen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin äänestää nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Reetta Monosen esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 9 JAA -ääntä, 17 EI -ääntä ja yksi tyhjää. Liite nro 5.

11 Puheenjohtaja totesi, että asiassa tulee Reetta Monosen esitys valtuuston päätökseksi. Liite nro 6.

12 Kunnanhallitus / Khall. 146 Sisäasiainministeriö on 30. huhtikuuta 2007 päättänyt hylätä esityksen kuntajoen muuttamisesta Liperin ja Polvijärven kuntien välillä. Päätös on liitteenä. Päätöksen perusteluissa sisäasiainministeriö toteaa, että koska Liperin ja Polvijärven kunnat eivät kannata esitystä ja siirrettäväksi esitetyn alueen pinta-ala vaikuttaisi yli viidellä prosentilla Polvijärven kunnan asukasmäärään, ei kuntajakolain 5 :n mukainen erityinen edellytys täyty. Näin ollen esitetty muutos voitaisiin kuntajakolain 5 :n mukaan tehdä vain erityisen painavilla 3 :n mukaisilla kuntajaon muuttamisen edellytyksillä. Ottaen huomioon esityksen perustelut ja kuntien kannat voidaan todeta, että esitys ei sisäasiainministeriön mukaan kiistattomasti täytä lain 3 :n mukaisia edellytyksiä. Näin ollen edellytykset eivät täyty myöskään erityisen painavina toteaa sisäasiainministeriö. Koska erityisen painavia edellytyksiä ei ole, on sisäasiainministeriön hylättävä esitys, päätöksessä todetaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä päätöksen tietoonsa saatetuksi ja saattaa edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

13 Kunnanhallitus / PRO-POLVIJÄRVI RY:N ALOITE KIRKKOJOEN, POLVIJÄRVEN JA VIINIJOEN PUHDISTAMISEKSI JA PALAUTTAMISEKSI VIRKISTYS- JA KALASTUS- KÄYTTÖÖN Khall. 147 Kylylahti Copper Oy:n YVA-ohjelman aikana on herännyt Polvijärvellä kansanliike Viinijoen vesistön kunnostamiseksi ja palauttamiseksi virkistys- ja kalastuskäyttöön. Asiaa hoitamaan on perustettu rekisteröity yhdistys Pro-Polvijärvi ry. Pro-Polvijärvi ry toteaa kunnalle lähettämässään kirjelmässä mm. seuraavaa: Polvijärveä kuormittaa tällä hetkellä kirkonkylän yhdyskuntajätteet. Maatalouskäyttö valumaalueelta on lähes kokonaan poistunut. Näiden seurauksena on järvi täysin pilaantunut ja rehevöitynyt. Järvi on Pohjois- Karjalan saastuneimpia järviä. Kunnalla on valmistumassa suunnitelmat jätevesien johtamisesta puhdistamoon Joensuuhun. Tämä mahdollistaisi, että jätekuormitus loppuisi viimeistään vuonna Olemme ottaneet tavoitteeksi puhdistaa vesistö, saattaa sen virtaamat kuntoon, ottaa järvi ympärivuotiseen virkistyskäyttöön. Viinijoen vesistö oli vanhan Höytiäisen lasku-uoma ja vuonna 2009 tulee Höytiäisen laskusta kuluneeksi 150 vuotta. Haluamme, että juhlavuonna työ olisi jo aloitettu ja voisimme jo esittää saavutuksiamme. Esitämme, että pumpataan Höytiäisestä Mertajärveen lisävettä, joka sitten vanhaa uomaa pitkin virtaa Kirkkojokeen, Polvijärvi ja edelleen Viinijoen/Viinijärveen m 3 vuorokautinen vesimäärä vaatisi n _ investoinnit ja n _ vuotuiset käyttökustannukset. Tämä vesimäärä

14 Kunnanhallitus / laskisi Höytiäisen pintaa vain 0,00005 mm vuorokaudessa. Lisäksi ruopataan ja imuruopataan

15 Kunnanhallitus / pahimmat umpeenkasvaneet ranta-alueet ja pohjaan kertyneet lietteet. Vesistö puhdistettaisiin sitten parhaalla nykytekniikalla viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Kylylahti Copper Oy:n, paikallisten yritysten ja elinkeinoelämän tahoilta olemme jo saaneet lupauksia hankkeen tukemiseksi ja nyt tarvitsemme kunnan ja valtiovallan tuen hankkeelle. Hankkeen nimi on POLVI-Projekti (Polvijärvi-Viinijärvi). Ehdotus Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti edellä selostettuun Pro-Polvijärvi ry:n aloitteeseen. Ennen päätöksentekoa hankkeen kokonaiskustannukset ja rahoitusmahdollisuudet on selvitettävä yksityiskohtaisesti ja mahdollinen Polvijärven kunnan rahoitus-osuus hankkeeseen käsitellään kunnan vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

16 Kunnanhallitus / OMAVELKAISEN TAKAUKSEN ANTAMINEN JOENSUUN SEUDUN JÄTE- HUOLTO OY:N PUOLESTA Khall. 148 Pohjois-Karjalan Ympäristökeskus on antanut Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n Kontiosuon jäteasemalle ympäristöluvan Dnro 0795Y0081 (11), joka koskee kaatopaikkaa ja eräitä muita jätteenkäsittelyyn liittyviä toimintoja. Lupa on saanut lainvoiman Em. päätöksen kohdan G. mukaisesti hakijan tulee antaa euron vakuus ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Liitteenä 1. olevaan ympäristöluvan otteeseen kohta G. viitaten Joensuun Seudun Jätehuolto Oy esittää, että osakaskunnat antavat kunnanvaltuustojen hyväksymät omavelkaiset takaussitoumukset allekirjoitettuine toimituskirjoineen luvan mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi omistamiensa jätehuoltoyhtiön osakkeiden suhteessa liitteenä 2. olevan laskelman mukaisesti ja lähettävät ne Pohjois-Karjalan Ympäristökeskukselle mennessä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Polvijärven kunta antaa euron suuruisen omavelkaisen takaussitoumuksen edellä mainitun luvan mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

17 Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Khall. 93 Liitteenä on tilinpäätös ja toimintakertomus (tasekirja) vuodelta Tasekirja on laadittu Suomen Kuntaliiton antaman tilinpäätösmallin mukaan. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy konsernitase liitetietoineen. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2006 tilikauden tulos osoittaa ,96 euron ylijäämäistä tulosta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Jos joku kunnanhallituksen jäsenistä on estynyt, varajäsen voi hänen puolestaan allekirjoittaa tilinpäätöksen.

18 Kunnanhallitus antaa tilinpäätöksen asiakirjoineen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten.

19 Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää: 1. Esittää esittää seuraavanlaista tilikauden tuloksen käsittelyä: 1.1. Taseessa oleva vuoden 2005 tilinpäätökseen tehty eläkevaraus tuloutetaan Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän vuoden 2006 eläkevakuutusmaksujen katteeksi (= varausten vähennys) euroa 1.2 Tilikauden 2006 tuloksesta tehdään seuraavat investointivaraukset: a) Koulukeskuksen peruskorjaus Kunnan omarahoitusosuudesta investointivarauksella kattamaton osuus (= toteutuneet menot - valtionosuudet - nykyinen investointivaraus). Koulukeskuksen investointivarauksen suuruus on tällöin yhteensä euroa. b) Vesi- ja jätevesihuolto Varaus tulevia investointeja varten, joiden kohde tarkennetaan myöhemmin. Tähän investointivaraukseen yhdistetään aiemmin tehdyistä investointivarauksista Sotkuman jätevesihuolto euroa ja jätevedenpuhdistamo euroa. Vesi- ja jätevesihuollon investointivarauksen suuruus on tällöin yhteensä euroa. Investointivarausten lisäys yhteensä Varausten muutos (= nettolisäys) yhteensä euroa euroa

20 Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus esittää, että loppuosa tilikauden tuloksesta ,96 euroa kirjataan tilikauden ylijäämäksi. 2. Allekirjoittaa vuoden 2006 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten. 3. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä Toivo Pehkosen esityksestä, että sivistystoimen osalta tilinpäätökseen lisätään selvitys millä kohdin määrärahat ovat ylittyneet. Tark.ltk 14 Tilinpäätös ja toimintakertomuksen (Tasekirja) alkuperäinen kappale, joka sisältää allekirjoitukset on sidottu ja arkistoitu kunnan arkistoon. Liite nro 3. Ehdotus Oy Audiator Ab:n nimeämä vastuunalainen tilintarkastaja, JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen antaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2006.

21 (pj) Nro Sivu Kokouspäivämäärä Tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyttäväksi ja että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta

22 Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / Khall. 149 Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liite nro 1. Ehdotus Kunnanhallitus päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

23 Kunnanhallitus / KUNNAN OSTAMAN ASIOINTILIIKENTEEN LIIKENNÖITSIJÖIDEN VALITSEMINEN Khall. 150 Polvijärven kunta on pyytänyt asiointiliikenteen hoitamisesta tarjoukset ajalle Määräaikaan klo mennessä kunnalle toimitettiin kuuden eri tarjouksen tekijän tarjoukset. Saapuneet tarjoukset ovat liitteenä. Polvijärven Taksipalvelu Pekka Nokelaisen tarjous saapui , liitteenä on selvitys asiasta. Tarjoukset on pyydetty seuraavista reiteistä: 1. Martonvaara - Lipasvaara - Liuhakari - Polvijärvi kk 2. Ruvaslahti - Kinahmo - Polvijärvi kk 3. Hukkala - Lehtovaara - Teerivaara - Polvijärvi kk 4. Mutkanvaara - Horsmanaho - Polvijärvi kk 5. Sola - Sotkuma - Kuorevaara - Polvijärvi kk. Kunnan ostama asiointiliikenne on lain mukaan järjestettävä siten, että se ei vähennä matkustajia aikataulun mukaisilta linja-auto-vuoroilta. Kunnanhallitus on päättänyt, että kuljetettavia on oltava vähintään 2 henkilöä/ajokerta laskutuskauden keskiarvona. Matkustajamäärän vähimmäisvaatimus koskee menoliikennettä, eli asioinnille lähdössä olevien määrää. Paluukuljetuksessa hyväksytään pienempikin matkustajamäärä/ajokerta.

24 Kunnanhallitus / Kunta ostaa samalle asiointiliikennereitille enintään 2 menoja paluukuljetusta/viikko. Matkustajat sekä liikennöitsijä sopivat keskenään liikennöimisajankohdista. Matkustajat tuodaan asioimaan Polvijärven kuntakeskukseen tai reitin varrella oleviin kyläkeskuksiin. Liikennöitsijä perii matkustajilta linja-autotaksojen mukaiset kyytimaksut. Matkustajilta perityt tulot vähennetään laskutuksen yhteydessä kunnalta perittävästä summasta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää saatujen tarjousten perusteella ostaa asiointiliikennettä ajalle kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti seuraavilta liikennöitsijöiltä: Reitti: Liikennöitsijä: 1. Martonvaara - Lipasvaara - Liuhakari - Polvijärvi kk Kari Tanskanen 2. Ruvaslahti - Kinahmo - Polvijärvi kk Polvijärven Taksipalvelu Pekka Nokelainen 3. Hukkala - Lehtovaara - Teerivaara - Polvijärvi kk Ilpo Mertanen 4. Mutkanvaara - Horsmanaho - Polvijärvi kk Juha Miinalainen & Janne Korhonen 5. Sola - Sotkuma - Kuorevaara - Polvijärvi kk. Pentti Toivanen Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

25 Kunnanhallitus / PAIKALLISNEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA : TEHY, SUPER Khall. 151 Kunnassa on pidetty paikallisneuvottelu (Super, Tehy), missä on sovittu palkkauksen tarkistamisesta pitkäaikaisille sijaisille. Ko. pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Neuvottelussa on päästy sopimukseen asiassa. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisneuvottelupöytäkirjan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7.

26 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN ERITYISLASTEN- TARHANOPETTAJAN VIRAKSI Stltk 93 Polvijärven kunta oli mukana Kontiolahden kunnan isännöimässä ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa Erityinen osaksi arkea vv Polvijärven kunnan yhdeksi tavoitteeksi kirjattiin hankkeen alkaessa erityislastentarhanopettajan saaminen päivähoitohenkilöstöön. Muissa projektikunnissa Kontiolahdella, Pyhäselässä ja Outokummussa oli jo vähintään yksi virka. Päivähoidon vastuulle ovat kunnissa tulleet erityistä hoitoa vaativat lapset. He ohjautuvat suositusten mukaan pääsääntöisesti päiväkotiin. Polvijärvellä heitä on ollut jopa 7-8 lasta yhtaikaa hoidossa. Tällä hetkellä on kaksi lasta, jotka vievät kaksi hoitopaikkaa/lapsi. Lisäksi on ns. huolilapsia, joille pyritään antamaan jo kuntouttavaa hoitoa. Erityislastentarhanopettajien tehtävät päivähoidossa on nähty tarpeelliseksi. Koska Itä-Suomessa oli pula koulutetuista erityislastentarhanopettajista, lääninhallituksen, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ISO:n ja kuntien sosiaalijohdon yhteistyöllä anottiin ja saatiin Joensuun Yliopistoon ylimääräinen koulutus syksyksi Koko maan lisääntyneen tarpeen ja hakijoiden kiinnostuksen pohjalta saatiin vielä toinen kurssi alkamaan tänä syksynä. Meidän kunnan päivähoidon henkilökunnasta on kannustettu lastentarhanopettajia lähtemään tähän koulutukseen. Tänä syksynä haki ja pääsi tähän koulutukseen lastentarhanopettaja Minna Piiroinen. Hän on tämän vuoden opintovapaalla ja koulutus päättyy toukokuussa 2007.

27 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / Minna Piiroinen on meidän oman päiväkodin lastentarhanopettaja ja hänen virkansa olisi perusteltua muuttaa erityislastentarhanopettajan viraksi alkaen ja talousarvioon tulisi varata määrärahat tämän mukaan. Ehdotus Sosiaalijohtaja Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että Minna Piiroisen hallussa oleva lastentarhanopettajan virka muutetaan erityislastentarhanopettajan viraksi alkaen ja hänet siirretään tähän virkaan. Muutos huomioidaan talousarviossa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 152 V talousarviossa on varauduttu ko. muutokseen. Lastentarhanopettaja Minna Piironen saanee kesäkuussa 2007 suoritettua erityislastentarhanopettajan tutkinnon. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Minna Piirosen hallussa oleva lastentarhanopettajan virka muutetaan erityislastentarhanopettajan viraksi alkaen ja hänet siirretään tähän virkaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28

29 Kunnanhallitus / KOULULAITOKSESSA ERÄIDEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN Khall. 153 Sivistysjohtaja Kauko Kuusela esittää, että kunnanhallitus antaisi oikeuden täyttää koululaitoksessa seuraavat toimet määräaikaisena 1. päivästä elokuuta 2007 lukien: - Kouluavustajan tehtävä yläkoululla Sotkuman koulun tuntiopettajan tehtävä lv (sivistyslautakunta ). Ehdotus Kunnanhallitus antaa pyydetyt luvat. Kunnanhallitus antaa sivistyslautakunnalle seuraavat toimintaohjeet päätöksen täytäntöönpanoon: - Lautakunnan on toteutettava ko. henkilöstöjärjestelyt sivistyslautakunnan tulosalueelle myönnetyn määrärahan puitteissa ja lautakunnan on tarvittaessa ennen päätöksen täytäntöönpanoa tarkistettava vuodelle 2007 hyväksyttyä käyttösuunnitelmaa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

30 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Tikkanen Eino Niilo Lähiosoite Purolantie 190 Postitoimipaikka PYHÄSALMI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kortteli 1 Kaupunginosa/kylä Kinahmo RN:o 38:26 Tilan nimi Metsäranta Rakennuspaikan osoite Sorpanniementie 15 j KINAHMO Kaava-alue Saarilahden ranta-asemakaava Pinta-ala 4630,00 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseen asuinkäyttöön. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Yhden asunnon talot 106, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Ranta-asemakaava-alueen rantavyöhykkeellä lomarakennuksen muuttaminen omakotitaloksi. Hakijaperhe haluaa muuttaa loma-asunnolleen asumaan ympärivuotisesti. Asuinpaikka sijaitsee hakijan äidin kotitilalla. Hakijan mukaan vakituisesta asumisesta ei koidu ympäristölle haittaa. Rakennus ja kunnallistekniikka täyttää ympärivuotiselle asuinrakennukselle asetetut vaatimukset. Tieyhteys olemassa. Käyttövesi saadaan vesiosuuskunnan vesijohtoverkostosta. Harmaat jätevedet esikäsitellään 3-osaisessa saostuskaivossa, jonka jälkeen jätevedet puhdistetaan maapuhdistamossa. Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön, josta ne toimitetaan jätevedenpuhdistamoon. Palavat jätteet poltetaan, muut toimitetaan kunnalliseen jätteidenkeruupisteeseen. Liitteet - Maanmittaustoimituskirja 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 3 kpl - Ote asemakaavasta 1 kpl

31 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen rantavyöhykkeellä joka on Kinahmon Sorpanniemessä. Alueella on maatilanpihapiirejä, omakotitaloja ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Alueella on voimassaoleva oikeusvaikutteinen Saarilahden ranta-asemakaava, jossa rakennuspaikka on merkitty RA-merkinnällä olevaksi lomarakennuspaikaksi. Rakennuspaikalle on tieyhteys Sorpanniemen yksityistien kautta. Rakennuspaikkaa lähinnä oleva koulu on Kinahmon kylällä noin 7 km:n etäisyydellä. Kauppaja muut palvelut ovat Polvijärven kirkonkylässä noin 23 km:n etäisyydellä. Alueelle ei ole julkisia liikennepalveluja. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - käyttötarkoituksen muuttaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto on jarjestetty tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Päätös Lähtökohdat: Rakennuspaikka soveltuu omakotitalon rakennuspaikaksi kokonsa, maastonsa ja sijaintinsa puolesta. Ranta-alueella on pysyvää asutusta jo ennestään. Ehdot: Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, johda merkittävään rakentamiseen ja muutoinkaan ei aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

33 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Ari Tapani Hyvärinen Lähiosoite Kinahmontie 21 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Rauanlahti RN:o 47:34 Tilan nimi Selkäsalmi Rakennuspaikan osoite Kinahmontie POLVIJÄRVI Pinta-ala 6400,00 m 2 Rakennustoimenpide Vuonna 1970 rakennettuun omakotitaloon rakennetaan yläkerta. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Yhden asunnon talot 65,00 1½ 1 Selostus poikkeamisesta Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemuksen perustelut Hakija haluaa saada perheelle lisää asuintilaa vakituisessa asuinkäytössä olevaan omakotitaloon rakentamalla yläkerran. Lisätiedot Likakaivojärjestelmä uusitaan Wavin Labkon toimittamalla Biokem 6 panospuhdistamolla. Liitteet - Naapurin suostumus 1 kpl - Ympäristökartta 2 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Piirustuksia 4 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kaksi eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen rantavyöhykkeellä Rauanlahdessa. Alueella on maatilan pihapiirejä, omakotitaloja ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Rakennuspaikalla sijaitsee vuonna 1970 rakennettu asuinrakennus 153 m 2, johon haetaan lupaa rakentaa yläkerta 65 m 2.

34 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu vakituista asumista varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto on järjestetty tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Lähtökohdat: Rakennuspaikka on jo rakennettu vakituista asumista varten eikä sen käyttötarkoitus muutu. Ehdot: Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Hakemuksen mukainen omakotitalon laajennus ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, johda merkittävään rakentamiseen ja muutoinkaan ei aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta.

35 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

36 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Polvijärven Yrityspalvelu Oy/Joen Pelti Special Lähiosoite Polvijärventie 18 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 19:59 Tilan nimi Petäjikkö Rakennuspaikan osoite Outilantie SOTKUMA Pinta-ala 5000,00 m 2 Rakennustoimenpide Varastorakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Teollisuusvarastot 150, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Liitteet Rakennusjärjestyksen mukaisen rakennusoikeuden ylittyminen sekä matka kunnan rajaan alle viisi metriä. Rakennus sijoittuu Sotkuman osayleiskaavassa teollisuuskäyttöön varatulle alueelle ja on muutoin kaavan mukainen. Hanke ei vaikeuta kaavan toteutumista olennaisesti. Tieyhteys olemassa Outilantien kautta. - Selvitys naapurin kuulemisesta 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Piirustuksia 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Sotkuman rantaosayleiskaavan mukaisella TY teollisuusalueella, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuuskorttelille ei ole kaavassa määritelty rakennusoikeutta. Rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeusmääritys on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 800 m 2. Hakemuksen mukaisen rakennuspaikan pinta-ala on 5000 m 2, joka antaa

37 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä m 2 :n rakennusoikeuden. Rakennuspaikalle on tehty suunnittelutarveratkaisu vuonna Käytetty rakennusoikeus rakennuspaikalla on nyt 883 m 2. Rakennuspaikalle haetaan lupaa rakentaa uusi 150 m 2 :n varastorakennus. Sotkuman rantaosayleiskaavassa osoitettu TY teollisuusalue sijaitsee Sotkuman pohjavesialueella ja tämä saattaa asettaa teollisuusalueella olevien ja tulevien yrityksien toiminnalle rajoituksia. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan rakentamisen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnonja kulttuuriarvojen säilyttämistä. - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallituksen ratkaisu suunnittelutarveasiassa: Varastorakennuksen rakennusluvan myöntämiseen ei ole estettä Sotkuman rantaosayleiskaavan TY-alueella hakemuksessa esitetylle sijoituspaikalle. Päätös Ehdot: Rakennushankkeen täytyy tukeutua jo olemassaolevaan kunnallistekniikkaan. Suunnitteluratkaisu on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Rakennustarkastajan lausunnossa esitetyt perustelut. Rakennushanke ei ole ristiriidassa kunnan kaavoitusperusteiden ja -tavoitteiden kanssa. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 ja 137 Rakennusjärjestys 13. Merkittiin, että tämän asian osalta esteellisiksi itsensä totesivat Pauli Vaittinen, Anja Hyvärinen, Irja Haaranen ja Kauko Parviainen (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon

38 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä ajaksi kokoushuoneesta. Asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtajahelena Kaasinen. Irja Haarasen tilalle tämän asian osalta pöytäkirjan-tarkastajaksi valittiin Tiina Mustonen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

39 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Polvijärven Yrityspalvelu Oy/Joen Pelti Special Lähiosoite Polvijärventie 18 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa /kylä Sotkuma RN:o 19:59 Tilan nimi Petäjikkö Rakennuspaikan osoite Outilantie SOTKUMA Pinta-ala 5000,00 m 2 Rakennustoimenpide Varastorakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Teollisuusvarastot 150, Selostus poikkeamisesta Lisätiedot Liitteet Rakennusoikeuden ylitys sallitusta sekä matka kunnan rajaan vähemmän kuin viisi metriä. Tieyhteys olemassa Outilantien kautta. - Selvitys naapurin kuulemisesta 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Piirustuksia 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme, eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Sotkuman rantaosayleiskaavan mukaisella TY teollisuusalueella, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuuskorttelille ei ole kaavassa määritelty rakennusoikeutta. Rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeusmääritys on 10 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 800 m 2. Hakemuksen mukaisen rakennuspaikan pinta-ala on 5000 m 2, joka antaa 500 m 2 :n rakennusoikeuden. Rakennuspaikan käytetty rakennusoikeus on 883 m 2. Rakennuspaikalle haetaan lupaa rakentaa uusi 150 m 2 :n varastorakennus.

40 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Sotkuman rantaosayleiskaavassa osoitettu TY teollisuusalue sijaitsee Sotkuman pohjavesialueella ja tämä saattaa asettaa teollisuusalueeila olevien ja tulevien yrityksien toiminnalle rajoituksia Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan rakentamisen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnonja kulttuuriarvojen säilyttämistä - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallituksen ratkaisu poikkeamisasiassa: Varastorakennuksen rakennusluvan myöntämiseen ei ole estettä Sotkuman rantaosayleiskaavan TY-alueella hakemuksessa esitetylle sijoituspaikalle. Päätös Ehdot: Rakennushankkeen täytyy tukeutua jo olevaan tiehen rakennuspaikalle. Poikkeaminen on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Rakennustarkastajan lausunnossa esitetyt perustelut. Rakennushanke ei ole ristiriidassa kunnan kaavoitusperusteiden ja -tavoitteiden kanssa. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki ja 13. Merkittiin, että tämän asian osalta esteellisiksi itsensä totesivat Pauli Vaittinen, Anja Hyvärinen, Irja Haaranen ja Kauko Parviainen (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Irja Haarasen tilalle tämän asian osalta pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tiina Mustonen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

41

42 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

43 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 158 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - kunnanjohtaja Pauli Vaittisen päätökset 10-13/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 22-23/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 53-59/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 17-19/ rakennustarkastajan päätökset 85-86/ kanslisti Arja Lätin päätös 30/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 34-35/ toimistonhoitaja Raija Karttusen päätökset 10-11/ terveysvalvonnan johtaja Marja-Leena Ratilaisen päätökset 7-9/ pääemäntä Helena Holopaisen päätökset 83-89/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätökset 24-31/2007, 30-40/2007, 43-60/2007, 2007/00006, 2007/ , virkavapauspäätökset /Fba 2 /2007, /Fba 2 /2007, toimenhoidon keskeytyspäätökset 29-43/Fbb 2 / lomasihteeri Eila Mustosen päätökset koskien lomituspalvelua , /VL sekä ja henkilöstöä koskevat :t 20-62/ Kokouspöytäkirjoja: - sivistyslautakunta

44 Kunnanhallitus / Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajana Matti Nevalainen Ruvaslahdelta - luovutuksen saajina Jarkko Leppänen ja Marja Nevalainen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitseva kiinteistö Haavikkola RN:o 31:16. - luovuttajana Kapiteeli Oy Helsingistä - luovutuksen saajana WH 2005/NIAM III EAST (Asset) Oy, c/o Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy, Yrjönkatu 13 A, Helsinki - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnassa sijaitsevat kiinteistöt Mustalaissaari RN:o 13:8 ja 12:1. - luovuttajana Teemu Kettunen Kinahmosta - luovutuksen saajana Olli Hyttinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitseva kiinteistö Tirrisaari RN:o 401: luovuttajana Arvi Kolehmainen Ylämyllyltä - luovutuksen saajana Johanna Nevalainen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Ylätalonpaikka RN:o 35:27. - luovuttajana Kalevi Pellikka Polvijärveltä - luovutuksen saajana Paavo ja Leena Pellikka Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Saunasuo RN:o 19:23. - luovuttajana Yksityismetsätalouden eläkekassa Verso - luovutuksen saajana Jussi Motors Oy - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Säynesalo RN:o 15:30.

45 Kunnanhallitus / luovuttajina Kauko Rautiainen Ruotsista, Martti Rautiainen Urosta ja Teuvo Rautiainen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Hannu Varis Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitseva kiinteistö Petäjäranta RN:o 29:1. - Kalle Savolaisen kuolinpesän perinnönjakosopimus - kuolinpesän ja perinnönjaon osakkaat Jaakko Savolainen Espoosta ja Riitta Friberg Espoosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitsevat kiinteistöt Mäkiranta RN:o 6:39, Mikkola RN:o 6:38, Alamikkola RN:o 6:37, Juhola RN:o 6:40 ja Kauppala RN:o 6:13 ja Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitsevat kiinteistöt Mäkiranta RN:o 142:4, Mikkola RN:o 142:3, Alamikkola RN:o 142:1 ja Juhola RN:o 142:2 sekä tiloihin kuuluva Sivinlammen vesijättö 0,9 ha. - luovuttajina Toimi ja Pertti Karttusen kuolinpesät - luovutuksen saajina Rauha Karttunen Polvijärveltä, Terttu Sallinen Joensuusta ja Heikki Karttunen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevat kiinteistöt Leppälä RN:o 92:4 ja Ketunmäki I RN:o 118:14. Rauanlahden kylässä sijaitseva kiinteistö Leppälä 139:0 ja määräosat tiloista Yhteinen RN:o 144:0 ja Toimela RN:o 123:2 sekä Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Ketunmäki RN:o 118:13.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen, klo 12.10-13.00. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen, klo 12.10-13.00. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 19/2006 586 (- 595) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. joulukuuta 2006 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

8 Rakennuslupahakemus käyttötarkoituksen muutos lomarakennuksesta asuinrakennus / Kaarlo Hämäläinen

8 Rakennuslupahakemus käyttötarkoituksen muutos lomarakennuksesta asuinrakennus / Kaarlo Hämäläinen Kangasniemi Pöytäkirja 2/2016 1 (10) Aika 26.04.2016, klo 15:01-15:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kangasniemi Pöytäkirja 2/ (9) Rakennuslautakunta Aika , klo 15:30-15:44. Kunnantalo, johtokeskus.

Kangasniemi Pöytäkirja 2/ (9) Rakennuslautakunta Aika , klo 15:30-15:44. Kunnantalo, johtokeskus. Kangasniemi Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 28.03.2017, klo 15:30-15:44 Paikka Kunnantalo, johtokeskus Käsitellyt asiat 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 12 Pöytäkirjan tarkastus 13 Rakennuslupahakemukset

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

ORIVEDEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 ORIVEDEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Ympäristölautakunta 74 20.06.2017 Suunnittelutarveratkaisu koskien tilaa Koulun tontti 1 562-432-3-355 94/10.03.00/2017 Ympäristölautakunta 20.06.2017 74 hakee lupaa

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2012 286 (- 305) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. kesäkuuta 2012 klo 18.30-19.30. Veli Haaranen Osmo Korhonen

Kunnanhallitus 10/2012 286 (- 305) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. kesäkuuta 2012 klo 18.30-19.30. Veli Haaranen Osmo Korhonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 10/2012 286 (- 305) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. kesäkuuta 2012 klo 18.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri. Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 13/2010 378 (- 398) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. syyskuuta 2010 klo 17.30-18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot