ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Perusturvalautakunta Sivu 54. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Perusturvalautakunta Sivu 54. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Perusturvalautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Perttilä Johanna Yliviitala Johanna Ahola Ari-Pekka Hölsö Maria Laine Sami Markkula Jarmo Mäkelä Timo Mäkinen Marjo Pollari Väinö puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Jarmo Markkulan varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Rinta-Korkeamäki Paula Latvala Merja kunnanhallituksen edustaja perusturvajohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Johanna Perttilä Merja Latvala Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Ari-Pekka Ahola Maria Hölsö Aika ja paikka Isonkyrön kunnanviraston perusturvaosastolla klo 9-15 Virka-asema Allekirjoitus Todistaa Perusturvajohtaja Merja Latvala

2 Perusturvalautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Perusturvaltk 41 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Perusturvaltk 42 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Ahola ja Maria Hölsö.

3 Perusturvalautakunta SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT Perusturvaltk 43 Perusturvaosaston sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista on jätetty tarjouspyyntö julkisten hankintojen HILMA- sivuille. Tarjouspyyntö pyydettiin tekemään (+ yksi optio vuosi). Tarjousten jättöaika ilmoitettiin päättyväksi klo Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. Tapio Lae Oy:n yhteistarjouksessa ovat mukana: Tarja Hasunen, Marja Mullola, Seija Leppinen, Paula Markko, Elisabeth Killinen ja Juha Waismaa. Saapuneet tarjoukset ja esittelijän ehdotus esitellään kokouksessa. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh PTJ:N EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää - hylätä tehdyn tarjouksen korkean kustannuksen vuoksi. Tarjouspyynnön mukaan ostaja voi jättää hyväksymättä tarjoukset, joiden hintataso on liian korkea. - ja että sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut kilpailutetaan uudelleen. Ehdotus hyväksyttiin.

4 Perusturvalautakunta OSAVUOSIRAPORTTI Perusturvaltk. 44 Täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointi ajankohdat ovat 30.4, 31.8 ja Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Talousarvioon varattujen määrärahojen käytössä on tehtäväalueen sisällä käyttösuunnitelmia laadittaessa pyrittävä kahden prosentin säästöön. Seuraavassa osavuosiraportointi ajankohtaan mennessä Perusturvalautakunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tehty ja esitetty kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Lasten ja nuorten tilannetta seuraava monialainen työryhmä on kokoontunut kerran Ikäihmisten palveluja ja tilannetta arvioiva sekä seuraava asiantuntijatyöryhmä on kutsuttu koolle, ensimmäinen tapaaminen on toukokuussa. Vanhusneuvosto on kokoontunut kaksi ja vammaisneuvosto yhden kerran. Perusturvalautakunta on kokoontunut kolme kertaa. Perusturvalautakunta on osaltaan ottanut kantaa kunnan talouden tasapainottamiseen. Perusturvalautakunta pysynee budjetissa Kotipalvelu Kotipalvelut: Säännöllisen kotipalvelun piirissä oli huhtikuun lopussa 83 asiakasta, mikä on 15% 75-vuotta täyttäneistä. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on ollut vähäistä. Säännöllistä kotipalvelua on pystytty järjestämään arkisin ja viikonloppuisin kaikille sitä tarvitseville. Kotipalvelussa on otettu käyttöön vuoden 2014 alussa Effica-ohjelma. Alkuvuodesta on kulunut paljon työaikaa uuden kirjaamiskäytännön opetteluun ja hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen. Effica-ohjelman kautta tapahtuu myös kotipalvelun laskutus, joten las-

5 Perusturvalautakunta kutustakin varten pitää kaikki asiakastiedot olla ajan tasalla. Kirjaamiskäytäntö on omaksuttu hyvin kotipalvelussa.. Tiimikäytäntöön siirtyminen on alkanut näkyä työtehtävien selkiintymisenä ja tällä on ollut positiivinen merkitys ajankäytön suunnittelulle. Sijaisia on otettu vain välttämättömiin tarpeisiin. Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä ei ole ehditty suorittamaan. Elokuun alusta aloittaa sosiaaliohjaaja, joka ottaa hoitaakseen myös ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä Omaishoidontuki: Omaishoitotuensaajia on 55 ja hoidettavia 57. Omaishoidontuen piirissä olevista 5% on 75-vuotta täyttäneitä. Hakemuksia on tällä hetkellä jonossa 12. Tukipalvelut: Ateriapalvelussa on kaiken kaikkiaan 111 asiakasta. Pyykkipalvelussa on asiakasta (=180 koneellista/kk) Saunapalvelussa on 22 asiakasta/viikko Päivätoiminnassa yht, n hlö:ä/kerta, lisäksi miesten ja naisten piiri toimii pienemmissä ryhmissä. Palvelupäivät/kerta kotoapäin tulevaa ja palvelukodilta tulevaa asiakasta. Turvapuhelinhälytyspäivystyksessä on 90 asiakasta Palveluseteliasiakkaita on 21kpl ja muutama on jonossa. Asumispalvelut : Yhden asumispalvelussa asuvan taksa on alentunut, joten vuos tasolla säästöä syntyy n e. Kotipalvelu pysynee budjetissa Asumispalvelut ja laitoshoito Palvelukoti: Palvelukodille on tullut vuoden alusta yhteensä kuusi palvelukotihakemusta. Kolmeen hakemukseen on tehty myönteinen päätös ja kolme hakemusta odottaa vielä päätöstä. Dementiakodilla on käytössä tilanteen ja tarpeen mukaan 1-2 intervallihuonetta. Palvelukodin laskutus on siirtynyt Efficaan alkuvuodesta Yli 75-vuotiaista tehostetussa palveluasumisessa oli ensimmäisellä neljänneksellä 5% / 32 asiakasta.. Kehitysvammaisten laitoshoito: Tilapäisen laitoshoidon piiriin on tullut yksi uusi asiakas Päihdehuollon laitoshoito: Päihdehuollon laitoshoidolle ei ole ollut tarvetta alku vuonna.

6 Perusturvalautakunta Hoivaosasto: Hoivaosaston kuormitus oli tammikuussa 92,23, helmikuussa 96,76 ja maaliskuussa 94,75. Hoivaosaston käyttöaste ei jää tavoitteesta, joka on 93%. Kolmen kuukauden perusteella käyttöaste on ollut ka 94,58%. Pitkäaikaisasiakkaita hoivaosastolla on ollut keskimäärin 19. Alkuvuonna hoivaosastolla ja tk:n hoitopäivissä oli hetkellinen asiakasruuhka, joka on nyt hiljalleen purkautunut. Yli 75-vuotiaista pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli ensimmäisellä neljänneksellä 3%/17 asiakasta. Asumispalvelut ja laitoshoito pysynee budjetissa 3140 Sosiaalityö Sosiaalityö: Sosiaalityö on pysynyt lainmukaisissa määräajoissa. Lastensuojelun moniammatillinen ryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta siirtyy kunnan järjestettäväksi. Polikliininen päihdehuolto: Isokyrö voi ostaa Vaasasta päihdepalveluja. Päihdeterapeutti on ottanut asiakkaita vastaan myös Isossakyrössä. Lastensuojelun sijaishuolto: Alkuvuodesta oli kaksi lasta sijaishuollossa, toisen lapsen sijaishuolto päättyi ensimmäisen neljänneksen aikana. Lastensuojelun avohuolto: Vuoden alusta on tullut yhteensä 18 lastensuojeluilmoitusta ja yksi lastensuojelupyyntö. Ilmoituksista 7 on johtanut lastensuojelutarpeen selvitykseen. Ilmoitusperusteina on ollut mm. lapsen rikollisuus, lapsen psyykkinen vointi, koulunkäynti, muualla asuvan vanhemman aiheuttamat ongelmat ja lapsen turvattomuus. Ilmoittajatahoina ovat olleet pääasiassa ilmoitusvelvolliset tahot: poliisi, päivähoito, äitiys- ja perheneuvola, opetustoimi, terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä sosiaalipäivystys. Ilmoituksen tekijöinä ovat olleet myös vanhemmat. Alkuvuoden aikana avohuollon asiakkaana on ollut yhteensä 46 lasta. Perhetyöntekijällä on ollut perhettä/kk asiakkaana. Kotikäyntejä n.31 /kk ja yhteiskäyntejä sosiaalityöntekijän kanssa 7/kk. Kehitysvammaisten avohoito: Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta päivät ovat lisääntyneet. Sos.toimen yhteistoimintaprojektit: Lastensuojelunosahanke on käynnistynyt, hankeaika Hankkeen kautta lastensuojelun ja perhetyön käytäntöjä kehitetään. Sosiaalityö pysynee budjetissa

7 Perusturvalautakunta Muut sosiaalipalvelut Vammaispalvelu: Kyröön Tuvan päivätoimintamaksut on varattu tähän kohtaan. Budjetin laatimisen yhteydessä ei ollut vielä tietoa päivätoiminnan järjestämismuutoksesta. Muut sosiaalipalvelut pysynevät budjetissa 3200 Toimeentuloturva Toimeentulotuki: Toimeentulotukipäätökset on tehty 7 arkipäivän sisällä ja kiireellisissä tilanteissa asiakas on päässyt sosiaalityöntekijän vastaanotolle kahden arkipäivän sisällä. Toimeentulotukiasiakkaat ovat hieman lisääntyneet. Työmarkkinatuki: Kunnan osittain maksaman työmarkkinatuen piirissä on ollut keskimäärin 20 henkilöä. TE-keskuksessa keskitytään edelleen enemmän nuoriin. Tämä näkyy myös aktivointisuunnitelmien teossa. Työttömyystilanteessa ei ole edelleenkään tapahtumassa mitään suurta muutosta puoleen tai toiseen. Yhteistyö aktivointisuunnitelmien osalta on ensimmäisellä neljänneksellä pysynyt samalla tasolla kuin ennenkin. Viime aikoina on ollut hieman viivettä, koska TE-keskuksessa on ollut henkilökuntavaihdoksia. Kuntoutuksen asiakastyöryhmä on kokoontunut yhden kerran. Jos nyt tulisi lakimuutos voimaan, että kunnan pitää osallistua 300pv työttömänä olleiden työmarkkinatuenkustannuksiin, kasvaisi kustannettavien määrä yhdellätoista henkilöllä. Arpeeti: Arpeeti on siirtynyt perusturvan alle. Arpeeti-sopimus päättyy vuoden lopussa ja uutta sopimusta on alustavasti neuvoteltu yhdessä Laihian ja Vaasan kanssa. Jupiter tekee ehdotuksen uudesta sopimuksesta Arpeetin palveluntuottajana. Toimeentuloturva pysynee budjetissa 3400 Kansanterveystyö Seinäjoen seudun terveyskeskus: Sosiaalipuolelta pyritään aktiivisesti vaikuttamaan terveydenhuoltopuolen asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa. Alkuvuodesta tk:n hoitopäiviä on kertynyt 149 enemmän kuin vuonna 2013 samaan aikaan. Ennustaminen terveydenhuollon osalta on edelleen vaikeaa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kansanterveystyön budjetti ylittyy Sairaanhoito: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilaston mukaan (1-3/2014) Isonkyrön maksuosuus on vuoteen 2013 verrattuna pienentynyt 22/asukas. Muutos ensihoidon kanssa on -3.9% ja ilman ensihoitoa -4,0%. Sairaanhoidon budjetin riittävyys on myös erittäin vaikea arvioida. Tällä hetkellä näyttäisi pysyvän budjetissa.

8 Perusturvalautakunta Liitteessä 1 on talousarvion toteuma tammi-huhtikuulta 2014 tulosyksikkötasolla. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala PTJ:N EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää - merkitä tiedoksi osavuosiraportin pvm ja menomäärärahojen toteutumisen tammi-huhtikuulta 2014 liitteen 1 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Perusturvalautakunta PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMINEN Perusturvaltk 45 Pohjanmaan ELY-keskus esittää Isonkyrön kunnalle pakolaisten vastaanoton aloittamista vuonna Sopiva ryhmä vastaanotettavaksi voisi olla esim. 20 kiintiöpakolaista. Valtio maksaa jokaisesta vastaanotetusta kiintiöpakolaisesta ensimmäiseltä neljältä vuodelta eli kotoutumisajalta laskennallista korvausta 2300 e/vuosi 7- vuotta täyttäneistä ja 6845 e/vuosi alle 7-vuotiaista. Laskennallinen korvaus on tarkoitettu kunnan kotouttamistyöstä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kunnan pakolaisille tarvittaessa maksama toimeentulotuki tai kotoutustuki korvataan kunnalle täysimääräisesti kolmelta vuodelta. Tulkkauksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset korvataan ilman aikarajaa. Erityiskustannuksina kunnille korvataan pakolaisen erityisestä sairaudesta tai vammasta aiheutuvat kustannukset enintään kymmeneltä vuodelta. Euroopan pakolaisrahaston Sylvia-hankkeesta myönnetään lisätukea kunnille pakolaisten vastaanottoon vuonna Avustus maksetaan kotouttamislain mukaisen laskennallisen korvauksen lisäksi. Alle 7-vuotiaasta lisäavustus on 100e ja yli 7-vuotiaasta 700e. Sellaiset kunnat, jotka tekevät uuden kiintiöpakolaisten vastaanottopäätöksen maksetaan e lisäavustus. Vastaanotettavan ryhmän koko pitää olla 20. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh PTJ:N EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, - että Isonkyrön kuntaan ei oteta pakolaisia vuonna Perustelut: Kunnan taloudellinen tilanne ei ole hyvä, sillä jo valmiiksi alijäämäistä budjettia yritetään saada kuntoon. Vuoden 2014 talousarviossa ei ole myöskään mainintaa siitä, että pakolaisia otettaisiin Isonkyrön kuntaan. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Perusturvalautakunta TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Perusturvaltk 46 Kunnan tasapainottamisryhmä päätti kokouksessaan , että lautakuntien tulee käydä läpi oman alueensa säästöjä. Perusturvassa on jo tehty seuraavat päätökset talouden tasapainottamiseksi. Säästöt Kotipalvelutyöntekijöiden työpiste on 1.5 alkaen Kyröön Tuvalla 2428 e 3726 e Lehtitilauksia on lakkautettu 900 e 900 e Hoivaosastolla pestään työvaatteet itse 3000 e 4000 e Vuokrien nosto 4790 e 4790 e Kauppakassipalvelu 2000 e 5500 e Määrärahasidonnaisten palvelujen leikkaus14000 e e Kyröön Tuvan päivätoiminnan muutos e e Lääkehapen kilpailutus 1000 e Kotiaterianhinnan nosto 4500 e 9000 e Muutos keh.vam. asumispalvelussa e e Ähtärin sairaalan lakkautus e e e Lisäksi on päätetty, että kotipalveluateria kuljetukset viedään kaksi kertaa viikossa kylminä ikäihmisille ja alkaen perusturvan kuljetuksiin on mahdollista yhdistää tukipalvelun ruokakuljetukset. Säästöä syntyy tästä arviolta e 2013 ja jatkossa vuosittain n e. Tarkastelun alla on vielä rakenteellinen muutos mielenterveyspalveluissa ja kehitysvammaisten asumispalvelujen järjestely sekä lääkäripäivystyksen painotus Seinäjoelta Isoonkyröön. Lisäksi SHL- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelujen kilpailutus on käynnissä. Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Merja Latvala puh PTJ:N EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi - jo päätetyt taloudentasapainottamispäätökset - ja vireillä olevat selvitykset perusturvan osalta - lautakunnalla ei ole esittää uusia asioita taloudentasapainottamiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

11 Perusturvalautakunta VALITUSOSOITUS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET Perusturvaltk 48 Liite.

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 20.8.2015 klo 18.00 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3 /2014 Perusturvalautakunta Sivu 35

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3 /2014 Perusturvalautakunta Sivu 35 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3 /2014 Perusturvalautakunta Sivu 35 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 9.4.2014 klo 18.00 19.15

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivistyslautakunta Sivu 66 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Sivu 66 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 3.9.2014 kello 18.38 21.23 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus

22.4.2013. Perusturvalautakunta Sivu 29. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 3 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.4.2013 klo 16.00 16.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 1.6.2015 klo 18.15 20.15 Isonkyrön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Ympäristölautakunta 23.6.2015 50 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Ympäristölautakunta 23.6.2015 50 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2015 Ympäristölautakunta Sivu 49 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 23.6.2015 klo 18.30 19.20 Isonkyrön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 13/2014 Kunnanhallitus Sivu 178 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 15.9.2014 klo 18.15 18.35 Isonkyrön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Keskiviikko 03.12.2014 klo 16.00 17.45. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 03.12.2014 klo 16.00 17.45. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 5/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 49 KOKOUSAIKA Keskiviikko 03.12.2014 klo 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 32 Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 48. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 48. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 5/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 48 KOKOUSAIKA 16.10.2012 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Aino Savolainen,

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO 30 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2013-30.6.2013 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE... 60 31 VUODEN 2013 TALOUSARVIO

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 KOKOUSAIKA maanantai 13.10.2014 klo 18.30 19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT

Lisätiedot

Isonkyrön kunta. Tasekirja 2013. Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös

Isonkyrön kunta. Tasekirja 2013. Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös Khall 31.3.2014 56 Kvalt 16.6.2014 23 Isonkyrön kunta Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34 Perusturvalautakunta 34 Kokousaika Torstaina klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05 TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2010 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 11/2014 Kunnanhallitus Sivu 155

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 11/2014 Kunnanhallitus Sivu 155 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 11/2014 Kunnanhallitus Sivu 155 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 4.8.2014 klo 19.00 19.40 Isonkyrön

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ptlk 5.2.2013 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu 1.1.2014 niin, että ne vastaavat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014. 16.12.2014 klo 17.00 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 16.12.2014 klo 17.00 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 13 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2009 klo 14.00 15.30 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 JA KOKOUSKUTSU... 2 2 PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITO... 4 3 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 10.2.2014 klo 16.00 18.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot