VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Otsikko Sivu 144 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 246

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 243. Otsikko Sivu 144 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 245 145 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 246"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 144 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TALOUSARVION TOTEUMA KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2013 ARVIOINTI- 248 KERTOMUKSEEN 148 KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUEEN TALOUSARVIO JA 254 -SUUNNITELMA VUOSILLE EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PIRKO-KIINTEISTÖT OY:N OSAKAS- 255 KOKOUKSEEN 150 VESILAHDEN KUNNAN SYKSYN 2014 PUUNMYYNTI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ: SOSIAALI- JA 257 TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS 152 LAUSUNTO PIRKKALAN PERUSTURVALAUTAKUNNALLE VUODEN TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMASTA 153 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / LAUSUNTO- 261 PYYNTÖ ASIASSA DIAARIN:O 01267/14/ LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / LAUSUNTO- 262 PYYNTÖ ASIASSA DIAARIN:O 01275/14/ ILMOITUSASIAT SALAINEN TARKASTUSMESTARIN VALINTA 267

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Kurki Leena jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Tarvainen Erkki jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, esittelijä Hutko-Peltoniemi Minna hj, pöytäkirjanpitäjä MUUT Laakkonen Merja talouspäällikkö :t , 152 Moisio Kati siivous- ja ruokapalv.pääll. 148 Männikkö Markku kehittämispäällikkö 148 Paavilainen Paula perusturvajoht., Pirkkala 148 Partanen Pirkko sosiaali- ja terveystoimenj. 148, 151, 152 ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Esko Halme Minna Hutko-Peltoniemi Puheenjohtaja varapuheenjohtaja 154 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Eija Pennanen Pertti Uusi-Erkkilä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Hutko-Peltoniemi Hallintojohtaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 144 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 145 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Tarvaisen ja Pertti Uusi-Erkkilän. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Eija Pennasen ja Pertti Uusi-Erkkilän.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUMA KHAL 146 Talousarvion toteuma on koko kunnan osalta liitteenä n:o 1 / 146. Kunnanhallituksen perinteisen vastuualueen osalta talousarvion toteuma on liitteenä n:o 2 / 146 ja sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen osalta liitteenä n:o 3 / 146. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN KHAL 147 Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessaan vuodelta 2013, että kunnanhallitukselta ja harkinnan mukaan muilta toimielimiltä pyydetään vastineet arviointikertomuksessa raportoiduista havainnoista siten, että valtuusto voi käsitellä vastineet syyskuun 2014 kokouksessaan. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 on liitteenä n:o 1 / 147. Alla ovat selvitykset hallintokunnittain. Kasvatus- ja opetuslautakunta ( / 52) Perusopetuksen osalta tarkastuslautakunta huomauttaa seuraavista asioista: - tilinpäätöksen koulukuljetussuunnitelmaa koskevaa selvitystä on suositeltavaa täydentää tiedoilla hankkeen kustannusvaikutuksista ja aikaansaaduista säästöistä - tilinpäätökseen sanallinen tulkinta sekä perustelut, mikäli tunnuslukutavoitetta ei ole saavutettu - tilinpäätöksessä tulisi olla tieto ko. vuoden osalta toteutuneista kustannuksista/oppilas - tarkastuslautakunta suosittelee vuosittain laskettavaksi koulukohtaisesti oppilaskohtaiset kustannukset - peruskoulutuksen talouden raportoinnin lisääminen ja tarkentaminen, esim. kustannukset/oppilas verrattuna Tampereen seutukunnan kuntiin - määrätavoitteiden poikkeamien syistä tarkempi selvitys - tilinpäätöksessä tulisi raportoida perusopetukseen, oppilaisiin, oppilashuoltoon ja asiakaspalautteeseen liittyviä olennaisia tietoja eikä esim. hankerahoituksen yksityiskohtaisia toteutumia - määrätavoitteina esitettyjen asioiden tarkoituksenmukaisuutta voitaisiin harkita ja asettaa oppilaiden kannalta keskeisiä tavoitteita Varhaiskasvatuksen sekä kirjasto- ja kulttuuritoimen osalta havainnot ovat toteavia. Kulttuuritoimen kunnan sisäisen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä tarkastuslautakunta pitää hyvänä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta lautakunta toteaa seuraavaa: - muista sektoreista poiketen arviointikertomus ei mainitse perusopetuksen osalta talousarvion toteutumaa, joka oli 96,8%, toisin sanoen alle alkuperäisen talousarvion ja alle muutostalousarvion, joka tehtiin ensimmäisen taloudentervehdyttämisohjelman yhteydessä. - jatkossa lautakunta raportoi kuljetussuunnitelman, tunnuslukutavoitteiden sekä määrätavoitteiden toteutumisesta yksityiskohtaisemmin - oppilaskohtaiset kustannukset otetaan Opetushallituksen tilastosta eikä tietoa saman (tilinpäätös-) vuoden osalta ole vielä saatavissa toimintakertomusta laadittaessa, tältä osin tieto laahaa yhden vuoden jäljessä

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus oppilaskohtaisen kustannusten laskemista ja esittämistä koulukohtaisesti tilinpäätöksessä lautakunta ei pidä tarkoituksenmukaisena eikä tarpeellisena toiminnan kehittämisen kannalta - yleisesti ottaen vertailutietoja kustannukset/oppilas eri kuntien välillä ei pidetä kovin luotettavina johtuen kuntien erilaisista tavoista kirjata asioita - edellisen arviointikertomuksen ohjeistuksen ja suosituksen mukaan lautakunta kiinnitti huomiota tavoitteiden konkreettisuuteen ja mitattavuuteen, tällaista tietoa ei ole kovin paljon eikä helposti saatavissa. Lautakunnan näkemyksen mukaan tilinpäätöksessä esitetyt tiedot menestymisestä valtakunnallisissa arvioinneissa sekä koulun työilmapiiriin, koululääkärille ja psykologin vastaanotolle pääsemiseen liittyvät tiedot ovat oppilaiden kannalta keskeisiä asioita ja liittyvät perusopetukseen, oppilaisiin, oppilashuoltoon ja asiakaspalautteeseen. - Opetusministeriö ja Opetushallitus ohjaavat opetustoimen kehittämistoimintaa hankerahoituksella. Hankerahoitus on yhä merkittävämpi osa myös Vesilahden kunnan perusopetuksen kehittämistyötä ja talousarviotavoitteiden toteutumista. Tästä syystä lautakunnan näkemyksen mukaan on perusteltua esittää hankerahoitustiedot tilinpäätöksessä. - Tarkastuslautakunnan toive, että kunnan kulttuuritoiminnan kokonaiskartoitus ja tavoitteiden ryhmittely teemoittain ja strategisen suunnitelman luominen auttaisi hahmottamaan paremmin toiminta-alueet, joihin olisi hyvä keskittyä ja mahdollisesti ne alueet, joista voitaisiin luopua, tullaan ottamaan huomioon kun tehdään tulevaa hyvinvointilautakuntaa varten kulttuuritoimen, kirjastotoimen, nuorisotoimen ja liikuntatoimen yhteinen toimintasuunnitelma. Lisäksi lautakunta päättää esittää yllä olevan selostuksen edelleen kunnanhallitukselle selvityksenään niistä toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen perusteella ryhtynyt. Liikunta- ja nuorisolautakunta / 26 Liikunta- ja nuorisotoimen osalta tarkastuslautakunta antoi kiitosta toiminnallisista ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita skeittiparkki-investoinnin kustannusarvion huomattavasta ylittämisestä. Nettokustannukset nousivat suunnitellusta eurosta euroon. Tarkastuslautakunta painottaa, että jatkossa on välttämätöntä tiedottaa valtuustoa hankkeen todellisista kustannuksista tai, että muutokset käsitellään välittömästi niiden tietoon tullessa muutostalousarviossa. Skeittiparkin rakentaminen ja siihen liittyvä suunnittelu kuuluu teknisen toimen hallintoon. Liikuntatoimi maksaa sisäistä vuokraa tekniselle toimelle, jonka tehtäviin kuuluu skeittiparkin hoito ja kunnossapito. Rakennus- ja ympäristölautakunta / 67 Arviointikertomuksessa on rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kiinnitetty huomiota seuraaviin seikkoihin: - lautakunnan alaisten toimintojen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti hyvin

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus rakennusvalvonta on toiminut rajallisista resursseistaan huolimatta tehokkaasti - rakentamisen alkuvaiheen opastus säästää aikaa ja kustannuksia sekä rakentajalta että lupaviranomaiselta - asiakaspalautteen keruujärjestelmän kehittäminen - vanhojen lupien loppukäsittelyyn on hyvä kiinnittää huomiota - jos ympäristölupahankkeeseen tarvitaan myös rakennuslupaa, voi rakennuslupakäsittely olla ajallisesti kolme kuukautta lyhyempi kuin ympäristöluvan käsittely. Rakennus- ja ympäristölautakunta on tutustunut tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen Rakennus- ja ympäristölautakunnan toiminnan osalta ja toteaa seuraavaa: 1. Taloudellisten tavoitteiden arvioiminen on haasteellista; yhteiskunnan taloudellinen tilanne heijastuu myös rakentamiseen ja atkkulut saattavat olla äkkiä odottamaton menoerä (esim. lakisääteiset pakolliset muutokset). 2. Resurssipula on koko ajan olemassa ja töitä on pakko priorisoida. 3. Rakentamisen alkuvaiheessa annettuun ohjeistukseen ja neuvontaan on panostettu, tämä työllistää myös teknisen toimen palvelusihteeriä melkoisesti rakennustarkastajan ohella. 4. Myönnettyjen rakennus- ja muiden lupien yhteyteen on laadittu asiakaspalautekyselylomake palautteen saamiseksi ja vuoden alusta elokuun alkuun mennessä 150 lomaketta on lähetetty. Vain yksi palautelomake on palautettu elokuun alkuun mennessä, joten ainakaan tässä vaiheessa vuotta palautelomakemenettely ei tunnu oikein toimivalta. 5. Jo vanhentuneita tai vanhenevassa olevien lupien rekisteriä saatiin melko hyvään vaiheeseen vuoden 2013 suoritetun rakennusrekisterin päivitysprojektin aikana. Nyt 2014 on lähetetty muistutuskirjeitä rakennuslupien raukeamispäivämäärien lähestyessä asiakkaille toimenpiteitä varten. 6. Ympäristölupien käsittelyaika-tavoitetta on muutettu jo vuoden 2014 talousarvioon siten, että ympäristöluvat tulisi käsitellä kolmen kuu-kauden kuluessa niiden kuuluttamisesta. Ympäristölupaprosessi eroaa kuitenkin rakennuslupaprosessista ja niiden käsittelyajat ovat erilaiset. Tekninen lautakunta / 35 Teknisen lautakunnan alaisissa toiminnoissa olennaisiksi katsottavat määrärahaylitykset johtuivat pääasiassa neljästä syystä - kiinteistöstrategian puuttuminen - kiristynyt taloudellinen tilanne - virheet budjetin tiliöintivaiheessa - hallintokuntien asenne. Talouden ylitykset on esitetty kustannuspaikoittain erillisessä taulukossa, joka on liitteenä (kunnanhallituksen liite n:o 2 / 147).

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kiinteistöstrategia Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kunnan talouden ja tervehdyttämisohjelman selvitys- ja kehityshankkeena kiinteistötyöryhmän perustamisen, jonka keskeisenä tehtävänä oli kunnan omistamien kiinteistöjen ja niissä tuotettavan palvelun tarpeellisuuden selvittäminen. Osana tätä selvitystyötä oli strategian laatiminen kiinteistöjen omistamiselle ja ylläpidolle. Nyt tarkastelun kohteena olevan budjettivuoden 2013 suunnittelu- ja laatimisvaiheessa ei siis ollut yhtenäistä linjaa siitä, miten ja millaisella aikajänteellä kiinteistöihin kohdistuvia korjauksia ja ylläpitoa tulisi mitoittaa. Budjetin laatimisen aikana lähtökohtana oli se, että kaikissa kiinteistöissä toiminta jatkuu pitkälle tulevaisuuteen ilman olennaisia muutoksia. Tämä puolestaan johti hallintokuntien osalta kiinteistöjen korjausvaatimuksiin, joiden kustannukset eivät pysyneet yleishallinnon antamien talousraamien puitteissa. Taloudellinen tilanne Kunnan taloudellinen tilanne muuttui budjettivuoden aikana nopeasti negatiiviseen suuntaan. Tämä edellytti hallintokunnilta säästötoimia ja toiminnan supistamista. Hallintokuntien säästötoimista aiheutuneet toimet, muutot ja tilojen uudelleen järjestelyt, siirtyivät kuitenkin ylimääräisinä kuluina tekniselle toimelle. Taloudellisten kulujen lisäksi niillä oli vaikutusta teknisen toimen henkilöstöresurssien käyttöön, jolloin suunniteltuja ja budjetoituja korjauksia samoin kuin huoltotoimia jouduttiin siirtämään tai toteuttamaan ulkopuolisen toimijan avulla. Muuttuneen tilanteen takia tekniselle lautakunnalle esitettiin lisätalousarvio, mutta yleishallinnosta saadun ohjeistuksen perusteella he jättivät sen pöydälle. Budjetin laatiminen Budjetin laatimisvaiheessa kustannuspaikoille pääsi lipsumaan muutamia inhimillisiä virheitä ja osa kuluista, lähinnä kokonaiskustannuksista vyörytettävät osuudet, arvioitiin virheellisesti liian pieniksi. Toinen budjetin laatimisen kannalta hankala asia on se, ettei budjetoinnin vastuunjakotaulukkoa noudateta muiden hallintokuntien taholta. Edelleen toiminnasta ja palvelun tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia siirretään teknisen toimen maksettavaksi. Hallintokuntien asenne Puutteellinen tiedonkulku ja asioiden syy- seuraussuhteiden hahmottaminen on ollut jo pidempään ongelmana yhteistyössä teknisen toimen ja eri hallintokuntien kesken. Edellä mainittu budjetoinnin vastuunjako sekä toiminnasta aiheutuvat kustannukset, kuten jätemaksut, ovat teknisen toimen budjetissa ilman että niiden muodostumiseen voitaisiin mitenkään vaikuttaa. Tekninen toimi voi erilaisilla rakenteellisilla tai teknisillä ratkaisuilla vaikuttaa energian, veden ja jätteiden kuluerien muodostumiseen, mutta todelliset kustannukset syntyvät aina kiinteistössä palvelua tarjoavan toimijan käytöstä ja kulutuksesta. Näihin tekninen toimi ei voi vaikuttaa. Näiltä osin hallintokunnilla olisi huomattavaa parantamista asenteidensa osalta.

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa yllä olevat lautakuntien selvitykset tiedoksi valtuustolle. Lisäksi kunnanhallitus toteaa arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin valtuustolle seuraavaa: - Talousarvion toteutumisvertailua kehitetään edelleen yhdenmukaisemmaksi. - Hallituksen esityksessä kuntalain kokonaisuudistukseksi esitetään, että kuntalain 39 :ssä säädettäisiin lakisääteisestä kuntastrategiasta, joka olisi valtuuston merkittävin ohjausväline kunnan johtamisessa. Valtuusto päättäisi kuntastrategiassa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Vesilahden kuntaan laaditaan kuntastrategia vuonna Sen laadinnan yhteydessä selvitetään tehdäänkö kuntaan erillinen elinkeinostrategia vai sisällytetäänkö se kuntastrategiaan. - Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumista seurataan lautakunnissa / kunnanhallituksessa ja niistä raportoidaan säännöllisesti valtuustolle. Mm pidettiin lautakuntien ja valtuuston yhteinen seminaari, jossa käytiin läpi talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä. Lautakunnille laaditaan yhdenmukainen tasapainottamis-ohjelman seuranta- ja raportointimalli, vrt. keskustelu tarkastuslautakunta / kunnanjohtaja / talouspäällikkö. - Maapoliittiseen ohjelmaan liittyen ei ole toistaiseksi seurantamekanismia. Kaavatoimikunta ja kunnanhallitus valmistelevat asiaa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että teknisen lautakunnan osalta valtuustolle annetaan seuraava selvitys (päätösehdotus muuttui teknisen lautakunnan kokouksessa ): Teknisen lautakunnan alaisissa toiminnoissa olennaisiksi katsottavat määrärahaylitykset johtuivat pääasiassa neljästä syystä: - kiinteistöstrategian puuttuminen - kiristynyt taloudellinen tilanne - teknisen toimen hallinnolle aiheutuvista kustannuksista ei budjetin tiliöintivaiheessa ole tiedossa vyörytyksistä aiheutuvat kokonaismenot - kustannusten budjetoinnista ei vastaa niitä aiheuttava hallintokunta Talouden ylitykset on esitetty kustannuspaikoittain erillisessä taulukossa, joka on liitteenä. Kiinteistöstrategia Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kunnan talouden ja tervehdyttämisohjelman selvitys- ja kehityshankkeena kiinteistötyöryhmän perustamisen, jonka keskeisenä tehtävänä oli kunnan omistamien kiinteistöjen ja niissä tuotettavan palvelun tarpeellisuuden selvittäminen. Osana tätä selvitystyötä oli strategian laatiminen kiinteistöjen omistamiselle ja ylläpidolle.

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Nyt tarkastelun kohteena olevan budjettivuoden 2013 suunnittelu- ja laatimisvaiheessa ei siis ollut yhtenäistä linjaa siitä, miten ja millaisella aikajänteellä kiinteistöihin kohdistuvia korjauksia ja ylläpitoa tulisi mitoittaa. Budjetin laatimisen aikana lähtökohtana oli se, että kaikissa kiinteistöissä toiminta jatkuu pitkälle tulevaisuuteen ilman olennaisia muutoksia. Tämä puolestaan johti hallintokuntien osalta kiinteistöjen korjausvaatimuksiin, joiden kustannukset eivät pysyneet yleishallinnon antamien talousraamien puitteissa. Taloudellinen tilanne Kunnan taloudellinen tilanne muuttui budjettivuoden aikana nopeasti negatiiviseen suuntaan. Tämä edellytti hallintokunnilta säästötoimia ja toiminnan supistamista. Hallintokuntien säästötoimista aiheutuneet toimet, muutot ja tilojen uudelleen järjestelyt, siirtyivät kuitenkin ylimääräisinä kuluina tekniselle toimelle, joita ei oltu otettu huomioon hallintokuntien omissa budjeteissa vaan kustannukset tulivat tekniselle toimelle. Taloudellisten kulujen lisäksi niillä oli vaikutusta teknisen toimen henkilöstöresurssien käyttöön, jolloin suunniteltuja ja budjetoituja korjauksia samoin kuin huoltotoimia jouduttiin siirtämään tai toteuttamaan ulkopuolisen toimijan avulla. Muuttuneen tilanteen takia tekniselle lautakunnalle esitettiin kesäkuussa 2013 lisätalousarvio, mutta yleishallinnosta saadun ohjeistuksen perusteella lautakunta jätti sen pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa uudestaan. Budjetin laatiminen Budjetin laatimisvaiheessa kustannuspaikoille pääsi lipsumaan muutamia inhimillisiä virheitä ja osa kuluista, lähinnä kokonaiskustannuksista vyörytettävät osuudet, arvioitiin virheellisesti liian pieniksi. Toinen budjetin laatimisen kannalta hankala asia on se, ettei budjetoinnin vastuunjakotaulukkoa noudateta muiden hallintokuntien taholta. Edelleen toiminnasta ja palvelun tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia siirretään teknisen toimen maksettavaksi. Tämän osalta myös taloushallinnon tulisi olla tarkempi budjetin tiliöinnin ohjeistuksessa. Kustannusten aiheuttamisperusteet eivät toteudu budjetoinnissa Puutteellinen tiedonkulku ja asioiden syy- seuraussuhteiden hahmottaminen on ollut jo pidempään ongelmana yhteistyössä teknisen toimen ja eri hallintokuntien kesken. Edellä mainittu budjetoinnin vastuunjako sekä toiminnasta aiheutuvat kustannukset, kuten jätemaksut, ovat teknisen toimen budjetissa ilman että niiden muodostumiseen voitaisiin mitenkään vaikuttaa. Tekninen toimi voi erilaisilla rakenteellisilla tai teknisillä ratkaisuilla vaikuttaa energian, veden ja jätteiden kuluerien muodostumiseen, mutta todelliset kustannukset syntyvät aina kiinteistössä palvelua tarjoavan toimijan käytöstä ja kulutuksesta. Näihin tekninen toimi ei voi vaikuttaa. Näiltä osin budjetoinnin laatiminen tulisi osoittaa aiheuttamisperusteen mukaisesti ko. hallintokunnille. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUEEN TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE KHAL 148 Kunnanhallituksen tulee käsitellä vastuualueensa talousarvio ja talousarviosuunnitelma, joka on valmisteltu kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion ja - suunnitelman laatimisohjeiden sekä kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman ja hyväksymän talousarvio- ja suunnitelma raamin mukaisesti. Määrärahat on ilmoitettu ohjeiden mukaisesti 100 euron tarkkuudella lukuun ottamatta palkkakuluja. Vuoden 2013 alusta sosiaali- ja terveystoimen tulosalue siirtyi kunnanhallituksen alaisuuteen. Talousarvion ja talousarviosuunnitelman kunnanhallituksen perinteisen vastuualueen tekstiosa on liitteenä n:o 1 / 148 ja toimintamenot sekä - tulot ovat liitteissä n:ot 2-3 / 148. Sosiaali- ja terveystoimen tekstiosa tuodaan hyväksyttäväksi seuraavaan kunnanhallitukseen. Sosiaali- ja terveystoimen luvut eivät kokonaisuudessaan enää muuttune, mutta kustannusten siirto perustettavaan perhekeskukseen tulee aiheuttamaan muutoksia ainakin sosiaalipalvelujen sisäisillä kustannuspaikoilla, mahdollisesti myös kustannusten siirtoa terveyspalveluista sosiaalipalveluihin. Muutosten varmistuttua asiasta tiedotetaan kunnanhallitukselle. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy vastuualueensa talousarvion ja - suunnitelman vuosille liitteiden n:ot 1-3 / 148 mukaisena. Talousarvion- ja suunnitelman yhteensovittamisvaiheessa varaudutaan myös mahdollisiin muutoksiin kunnanhallituksen vastuualueenkin osalta. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja talouspäällikölle valtuudet tehdä vastuualueensa talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä tarkistuksia. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - talouspäällikkö - sosiaali- ja terveystoimenjohtaja

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PIRKO-KIINTEISTÖT OY:N OSAKASKOKOUKSEEN KHAL 149 Vesilahden kunta on merkitty PIRKO- Kiinteistöt Oy:n osake- ja osakasrekistereihin, jotka yhtiön hallitus on vahvistanut kokouksessaan PIRKO-Kiinteistöt Oy:n sulautuminen Tredu-Kiinteistöt Oy:hyn rekisteröitiin ja yhtiön lopputilitys ajalta on valmistunut. Hallitus on sen omalta osaltaan hyväksynyt ja lopputilitys tulee vahvistaa vielä osakaskokouksessa. Osakaskokous pidetään Tampereen kaupungin virastotalossa ja sinne tulee nimetä kunnan edustaja. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää PIRKO- Kiinteistöt Oy:n osakaskokousedustajaksi pidettävään osakaskokoukseen kunnanjohtaja Erkki Paloniemen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - PIRKO-Kiinteistöt Oy,

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN SYKSYN 2014 PUUNMYYNTI Vesilahden kunnan taloudentasapainottamisohjelmaan on merkitty vuodelle 2014 puun myyntituloja siten, että Urjalan kunnan puolella olevat Vesilahden kunnan omistamat metsät myydään pohjineen sen jälkeen, kun puusto on harvennettu. MHY:n tekemän arvion mukaan näiden metsien kokonaisarvo on MHY Pirkanmaa ry on pyytänyt tarjoukset Urjalan kunnan puolella olevista metsistä (Metsälä ja Kaskela) siten, että arvioitu puumäärä on noin 1300m³. Näillä lohkoilla suoritettaisiin päätehakkuut. Lisäksi tiloilla suoritetaan eri lohkoissa harvennushakkuita 1250 m³. Samassa yhteydessä on pyydetty myös Yli- Pasti tilalta noin 2300m³ päätehakkuusta tarjoukset. Annetuista tarjouksista on liitteenä kooste ja lisäselvitys. Päätehakkuista kunnalle edullisimman tarjouksen on jättänyt UPM. Liitteestä selviää, että harvennushakkuusta parhaimman tarjouksen on jättänyt Metsägroup ehdolla, että koko päätehakkuuosio on tulossa heille. Koska UPM:n ja MHY:n tarjoukset ovat niin lähellä toisiaan, tuntuisi olevan järkevää antaa kaikki hakkuut samalle yhtiölle. Liitteet: - liite n:o 1 / 150 Vesilahden kunta puunmyynti syksy liite n:o 2 / 150 Vesilahden kunta puunmyynti 2014 lisäselvitys Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää, että puunmyyntisopimus tehdään UPM:n kanssa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - tarjouksen jättäneet

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ: SOSIAALI- JA TERVEYDEN- HUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS KHAL 151 Seloste: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalveluuudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan ja eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja eräiltä muilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausunto tulee antaa sähköisellä lomakkeella, joka sisältää kohdennettuja kysymyksiä esitysluonnoksesta. Lausunnot tulee antaa tiistaihin mennessä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote-alueet muodostuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossa kantaa siihen, mihin nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta muodostuvaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Tämän vuoksi lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Sote-alueeseen sijoittumista koskevan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön. Lausuntopyynnön mukaan kunnat voivat menetellä niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoastaan sille osoitettuihin, sote-alueeseen kuulumista koskeviin kysymyksiin (kysymykset 37 ja 38), ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan sosiaali- ja terveysministeriöön. Muihin lausuntopyynnön kysymyksiin kunta voi ottaa kantaa muussa kunnan toimielimessä. Lausuntopyynnön materiaali sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa materiaalia on sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa: udistus. Liitteet: - liite n:o 1 / 151 lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta - liite n:o 2 / 151 erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat - liite n:o 3 / 151 lausuntopyyntökysely Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. toteaa lausuntonaan sosiaali- ja terveysministeriölle, että Vesilahden kunta kuuluu palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun TAYS-ervan pohjalta perustettavaan sote-alueeseen;

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus valtuuttaa Vesilahden kunnanhallituksen antamaan lausunnon muihin järjestämislakia koskeviin kysymyksiin ja tarvittaessa evästää kunnanhallitusta lausunnon laatimiseksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO PIRKKALAN PERUSTURVALAUTAKUNNALLE VUODEN 2015 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMASTA KHAL 152 Pirkkalan ja Vesilahden kunnat muodostivat yhteistoimintaalueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Pirkkalan perusturvalautakunta on ollut em. ajankohdasta vastuullinen järjestämään Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut. Vesilahden kunnan omaksi toiminnaksi jäivät sosiaali- ja terveystoimen palveluista kuntouttavan työtoiminnan ja veteraaniruokailun järjestäminen. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja jäi omaan kuntaan ns. tilaajapäälliköksi. Päivähoidon järjestämisvastuu siirtyi Vesilahden kasvatus- ja opetustoimen alaisuuteen. Pirkkalan perusturvalautakunta on valmistellut yhteistoiminta-alueelle vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille on pidetty Pirkkalan yhteistoiminta-alueen yhteistyösopimuksen mukainen perusturvan talousarvioseminaari, jossa Vesilahdesta olivat mukana kunnanjohtaja, talouspäällikkö ja sosiaali- ja terveystoimen johtaja. Talousarvion ja - suunnitelman laadinnassa on noudatettu kuntien kunnanhallitusten antamia talousarvion laadintaohjeita. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Vesilahden kunnan talouden tasapainotusohjelman, johon sisältyvät yhteistoiminta-alueen sopeuttamistoimenpiteet on huomioitu talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa. Talousarvion pohjana on ollut yhteistoiminta-alueelle laadittu tehtäväaluekohtainen määrärahakehys, jonka puitteissa hallintokuntien tulee talousarvio laatia. Kehyksen ja muiden talousarvion laadintaan liittyvien seikkojen pohjana ovat mm. kuntastrategiat, voimassaolevat taloussuunnitelmat , tilinpäätökset 2013 sekä vuotta 2015 koskevat ennusteet. Vesilahden maksuosuus on tässä vaiheessa , liite n:o 1 / 152. Nousua kuluvan vuoden talousarvioon on 3,8 %. Pirkkalan perusturvalautakunta pyytää Vesilahden kunnanhallitukselta talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta lausuntoa. Kunnanjohtaja: Vesilahden kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Pirkkalan perusturvalautakunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksestä ja vuosien taloussuunnitelmasta seuraavaa: Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on hyvin pitkälle noudatettu Vesilahden kunnanvaltuuston hyväksymiä talouden tasapainottamisohjelman linjauksia sisältäen mm. vanhusten ja vammaisten palvelurakenteen muutoksen ja terveyskeskussairaalan lakkauttamisen. Tasapainottamisohjelman mukaiseen tavoitetasoon ei kuitenkaan ole päästy. Huomioitava kuitenkin on, että ilman talouden tasapainotusohjelmaa menojen kasvu olisi ollut vielä suurempi. Palvelurakenteen muutos ensi vaiheessa lisää kustannuksia ja tuottaa taloudellisia hyötyjä vasta pitkällä tähtäyksellä. Kustannuksia on lisännyt myös sosiaalipalveluiden ostopalveluiden ennakoitua suurempi kasvu.

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Vesilahden kunnanhallituksella ei ole muilta osin talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta huomauttamista ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Pirkkalan perusturvalautakunta - Pirkkalan perusturvajohtaja

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / LAUSUNTOPYYNTÖ ASIASSA DIAARIN:O 01267/14/2204 KHAL 153 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Vesilahden kunnanhallitusta hankkimaan valtuuston lausunnon tai, jos se hallituksen johtosäännön mukaan on mahdollista, antamaan lausunnon terveyskeskussairaalan lopettamista koskevan valituksen johdosta. Lausuntopyyntö on liitteenä n:o 1 / 153. Muu asiaan liittyvä materiaali on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallituksen voimaan tulleen johtosäännön 3 :n kohdassa 19 todetaan, että kunnanhallitus antaa selityksen valtuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätökseen. Kunnanjohtaja: Vesilahden kunnanhallitus antaa liitteenä n:o 2 / 153 ilmenevän lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön, diaarin:o 01267/14/2204 ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Hämeenlinnan hallinto-oikeus

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / LAUSUNTOPYYNTÖ ASIASSA DIAARIN:O 01275/14/2299 KHAL 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Vesilahden kunnanhallitusta hankkimaan valtuuston lausunnon tai, jos se hallituksen johtosäännön mukaan on mahdollista, antamaan lausunnon Onkemäen koulun lakkauttamista koskevan valituksen johdosta. Lausuntopyyntö on liitteenä n:o 1 / 154. Muu asiaan liittyvä materiaali on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallituksen voimaan tulleen johtosäännön 3 :n kohdassa 19 todetaan, että kunnanhallitus antaa selityksen valtuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätökseen. Kunnanjohtaja: Vesilahden kunnanhallitus antaa liitteenä n:o 2 / 154 ilmenevän lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön, diaarin:o 01275/14/2299. Kunnanjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Vesilahden kunta antaa liitteenä n:o 2 / 154 ilmenevän lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön, diaarin:o 01275/14/2299 siten muutettuna, että lausunnosta poistetaan lause Vesilahden kunnan näkemyksen mukaan valtuutetuilla oli riittävästi tietoa vaihtoehdoista päätöstä tehdessään. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Arvela poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolain 28 :n 1 momentin mukainen esteellisyys). Esteellisyys todettiin. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Esko Halme toimii puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Tiedoksi - Hämeenlinnan hallinto-oikeus

21 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHAL 155 Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet kirjeet: 1. Kiinteistönluovutusilmoitukset Myyjä/ ostaja Leino/ Leino Virtanen/ Virtanen, Sarén Rantanen/ Niemi Vesilahden kunta/ Ihonen

22 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Vesilahden kunnan väkiluku oli asukasta (4.492 / ). 2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 7/2014. Vesilahden työttömyysaste heinäkuun lopussa 2014 oli 10.4 % (kesäkuun 2014 tilanne 10,0 %), Tampereen seutukunnassa 15.7 % (15,3 %), Pirkanmaalla 15,2 % (14,7 %) ja koko maassa 13,4 % (12,9 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan kolmanneksi alhaisin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen ja toteaa tekstiosassa ilmenevät asiat. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus SALAINEN KHAL 156

24 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus SALAINEN

25 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus TARKASTUSMESTARIN VALINTA KHAL 110 Työryhmä (Ari Arvela, Virpi Alakoski, Harri Tapanainen, Tapio Kauppila, Erkki Paloniemi ja Minna Hutko-Peltoniemi) on yhdessä teknisen toimiston henkilöstön kanssa (Sari Hietala-Karlsson, Harri Pitkämäki ja Satu Uusi- Erkkilä) valmistellut uutta teknisen toimen päävastuualueen johtosääntöä ja toimenkuvia. Neuvotteluissa on ollut mukana myös JUKOn pääluottamusmies Aura Elliott. Työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään esityslistan edellisessä pykälässä selostettua teknisen toimen uudelleen organisointia, päivitettyä teknisen toimen päävastuualueen johtosääntöä ja tarkastusmestarin viran perustamista. Päivitetyn johtosäännön mukaan tarkastusmestarin vastuualueena olisi kunnan kiinteistöjen ja yleisten alueiden isännöinti ja hoito. Johtosäännön mukaan tarkastusmestarin ratkaisuvalta olisi seuraava: 1. Päättää toimialansa huolto- ja kunnossapitotehtävistä. 2. Toimii ammattimiesten esimiehenä. 3. Päättää pienehköjen kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta, mikäli vahingon estäminen tai toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät. 4. Päättää ammattimiesten toimipisteet. 5. Myöntää ammattimiesten vuosilomat. 6. Määrää tarvittaessa ammattimiehiä lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 7. Päättää ammattimiesten kouluttamisesta. 8. Suorittaa vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella tarvittavat kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tarkastukset ja painekokeet. 9. Suorittaa MRL 150 ja 153 mukaiset viranomaiskatselmukset. 10. Suorittaan valtion korjaus- ja energia-avustuksiin liittyvät tarkastuskäynnit. 11. Valitsee ammattimiesten sijaiset. Hallintojohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se perustaa Vesilahden kuntaan määräaikaisen tarkastusmestarin viran ajalle KVAL 33 / ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kunnanhallitus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se perustaa Vesilahden kuntaan määräaikaisen tarkastusmestarin viran ajalle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHAL 139 / Tarkastusmestarin viran hakuilmoitus julkaistiin Aamulehdessä sekä kunnan internet-sivuilla ja työ- ja elinkeinotoimiston avoimet työpaikat -palvelussa. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti 24 henkilöä: Jussi Jantola, Asta Jämsen, Marko Kallunki, Antti Kihlakoski, Mikko Kivisalmi, Karri Koivusilta, Heli Koskensalo, Jari Laakso, Niko Lehtinen, Henri Marttila, Pauliina Mäkelä, Tommi Nyrönen, Samuli Panttila, Juha Penttinen, Tarja Rosman, Samuli Saarikko, Veli Salmi, Antti Salonen, Juha Salonen, Kimmo Seppälä, Tero Suolaniemi, Jarno Tuukkanen, Janne Uusimaa ja Petra Viitanen. Yksi hakija perui hakemuksensa ja yksi hakija ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia. Haastatteluun valittiin seuraavat 8 henkilöä: Jussi Jantola, Mikko Kivisalmi, Jari Laakso, Niko Lehtinen, Henri Marttila, Samuli Panttila, Samuli Saarikko ja Tero Suolaniemi. Haastattelutyöryhmä (Ari Arvela, Virpi Alakoski, Harri Tapanainen, Tapio Kauppila, Harri Pitkämäki ja Satu Uusi- Erkkilä) haastatteli ao. henkilöt , mistä tehty muistio on liitteenä n:o 1 / 139. Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti virkaan valittavaksi rakennusmestari Niko Lehtistä, 1. varalle insinööri Henri Marttilaa ja 2. varalle talonrakennusteknikko Tero Suolaniemeä. Hakemukset ja yhteenveto hakemuksista ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee tarkastusmestarin määräaikaiseen virkaan rakennusmestari Niko Lehtisen Sastamalasta, 1. varalle insinööri Henri Marttilan Vesilahdesta ja 2. varalle talonrakennusteknikko Tero Suolaniemen Akaasta. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet päättää tarkastusmestarin tehtäväkohtaisesta palkasta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 157 / Kaksi hakijoiden nimeä (Anni Syrjälä ja Juha L. Seppälä) puuttui kunnanhallituksen kokouksen pykälästä ja kokouksessa nähtävänä olleesta yhteenvedosta. Heidän hakemuksensa olivat kuitenkin mukana, kun tehtiin valintoja haastatteluihin. Hakemukset ja korjattu yhteenveto hakemuksista ovat nähtävillä kokouksessa.

27 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee tarkastusmestarin määräaikaiseen virkaan rakennusmestari Niko Lehtisen Sastamalasta, 1. varalle insinööri Henri Marttilan Vesilahdesta ja 2. varalle talonrakennusteknikko Tero Suolaniemen Akaasta. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet päättää tarkastusmestarin tehtäväkohtaisesta palkasta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - hakijat - rakennus- ja ympäristölautakunta - tekninen lautakunta

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 180. Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 182 103 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 183

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 180. Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 182 103 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 183 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 180 Kunnanhallitus 16.06.2014 AIKA 16.6.2014 klo 18:30 20.16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30 20.27 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63. Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 66

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63. Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 66 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Kunnanhallitus 03.03.2014 AIKA 3.3.2014 klo 18:30 20.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308. Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 310 183 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 311

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308. Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 310 183 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 311 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 3.11.2014 klo 18:30 21.49 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348. Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 350 205 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 351

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348. Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 350 205 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 351 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348 Kunnanhallitus 01.12.2014 AIKA 1.12.2014 klo 18:30 19.43 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298. Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 300 162 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 301

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298. Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 300 162 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 301 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298 Kunnanhallitus 29.06.2015 AIKA 29.6.2015 klo 18:30 19.41 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.3.2015 klo 18:30 20.17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...3 1.1.2

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013 KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 30.9.2013 klo 18.30 22.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 521 268 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot