VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Otsikko Sivu 144 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 246

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 243. Otsikko Sivu 144 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 245 145 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 246"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 144 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TALOUSARVION TOTEUMA KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2013 ARVIOINTI- 248 KERTOMUKSEEN 148 KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUEEN TALOUSARVIO JA 254 -SUUNNITELMA VUOSILLE EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PIRKO-KIINTEISTÖT OY:N OSAKAS- 255 KOKOUKSEEN 150 VESILAHDEN KUNNAN SYKSYN 2014 PUUNMYYNTI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ: SOSIAALI- JA 257 TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS 152 LAUSUNTO PIRKKALAN PERUSTURVALAUTAKUNNALLE VUODEN TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMASTA 153 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / LAUSUNTO- 261 PYYNTÖ ASIASSA DIAARIN:O 01267/14/ LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / LAUSUNTO- 262 PYYNTÖ ASIASSA DIAARIN:O 01275/14/ ILMOITUSASIAT SALAINEN TARKASTUSMESTARIN VALINTA 267

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Kurki Leena jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Tarvainen Erkki jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, esittelijä Hutko-Peltoniemi Minna hj, pöytäkirjanpitäjä MUUT Laakkonen Merja talouspäällikkö :t , 152 Moisio Kati siivous- ja ruokapalv.pääll. 148 Männikkö Markku kehittämispäällikkö 148 Paavilainen Paula perusturvajoht., Pirkkala 148 Partanen Pirkko sosiaali- ja terveystoimenj. 148, 151, 152 ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Esko Halme Minna Hutko-Peltoniemi Puheenjohtaja varapuheenjohtaja 154 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Eija Pennanen Pertti Uusi-Erkkilä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Hutko-Peltoniemi Hallintojohtaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 144 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 145 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Tarvaisen ja Pertti Uusi-Erkkilän. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Eija Pennasen ja Pertti Uusi-Erkkilän.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUMA KHAL 146 Talousarvion toteuma on koko kunnan osalta liitteenä n:o 1 / 146. Kunnanhallituksen perinteisen vastuualueen osalta talousarvion toteuma on liitteenä n:o 2 / 146 ja sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen osalta liitteenä n:o 3 / 146. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN KHAL 147 Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessaan vuodelta 2013, että kunnanhallitukselta ja harkinnan mukaan muilta toimielimiltä pyydetään vastineet arviointikertomuksessa raportoiduista havainnoista siten, että valtuusto voi käsitellä vastineet syyskuun 2014 kokouksessaan. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 on liitteenä n:o 1 / 147. Alla ovat selvitykset hallintokunnittain. Kasvatus- ja opetuslautakunta ( / 52) Perusopetuksen osalta tarkastuslautakunta huomauttaa seuraavista asioista: - tilinpäätöksen koulukuljetussuunnitelmaa koskevaa selvitystä on suositeltavaa täydentää tiedoilla hankkeen kustannusvaikutuksista ja aikaansaaduista säästöistä - tilinpäätökseen sanallinen tulkinta sekä perustelut, mikäli tunnuslukutavoitetta ei ole saavutettu - tilinpäätöksessä tulisi olla tieto ko. vuoden osalta toteutuneista kustannuksista/oppilas - tarkastuslautakunta suosittelee vuosittain laskettavaksi koulukohtaisesti oppilaskohtaiset kustannukset - peruskoulutuksen talouden raportoinnin lisääminen ja tarkentaminen, esim. kustannukset/oppilas verrattuna Tampereen seutukunnan kuntiin - määrätavoitteiden poikkeamien syistä tarkempi selvitys - tilinpäätöksessä tulisi raportoida perusopetukseen, oppilaisiin, oppilashuoltoon ja asiakaspalautteeseen liittyviä olennaisia tietoja eikä esim. hankerahoituksen yksityiskohtaisia toteutumia - määrätavoitteina esitettyjen asioiden tarkoituksenmukaisuutta voitaisiin harkita ja asettaa oppilaiden kannalta keskeisiä tavoitteita Varhaiskasvatuksen sekä kirjasto- ja kulttuuritoimen osalta havainnot ovat toteavia. Kulttuuritoimen kunnan sisäisen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä tarkastuslautakunta pitää hyvänä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta lautakunta toteaa seuraavaa: - muista sektoreista poiketen arviointikertomus ei mainitse perusopetuksen osalta talousarvion toteutumaa, joka oli 96,8%, toisin sanoen alle alkuperäisen talousarvion ja alle muutostalousarvion, joka tehtiin ensimmäisen taloudentervehdyttämisohjelman yhteydessä. - jatkossa lautakunta raportoi kuljetussuunnitelman, tunnuslukutavoitteiden sekä määrätavoitteiden toteutumisesta yksityiskohtaisemmin - oppilaskohtaiset kustannukset otetaan Opetushallituksen tilastosta eikä tietoa saman (tilinpäätös-) vuoden osalta ole vielä saatavissa toimintakertomusta laadittaessa, tältä osin tieto laahaa yhden vuoden jäljessä

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus oppilaskohtaisen kustannusten laskemista ja esittämistä koulukohtaisesti tilinpäätöksessä lautakunta ei pidä tarkoituksenmukaisena eikä tarpeellisena toiminnan kehittämisen kannalta - yleisesti ottaen vertailutietoja kustannukset/oppilas eri kuntien välillä ei pidetä kovin luotettavina johtuen kuntien erilaisista tavoista kirjata asioita - edellisen arviointikertomuksen ohjeistuksen ja suosituksen mukaan lautakunta kiinnitti huomiota tavoitteiden konkreettisuuteen ja mitattavuuteen, tällaista tietoa ei ole kovin paljon eikä helposti saatavissa. Lautakunnan näkemyksen mukaan tilinpäätöksessä esitetyt tiedot menestymisestä valtakunnallisissa arvioinneissa sekä koulun työilmapiiriin, koululääkärille ja psykologin vastaanotolle pääsemiseen liittyvät tiedot ovat oppilaiden kannalta keskeisiä asioita ja liittyvät perusopetukseen, oppilaisiin, oppilashuoltoon ja asiakaspalautteeseen. - Opetusministeriö ja Opetushallitus ohjaavat opetustoimen kehittämistoimintaa hankerahoituksella. Hankerahoitus on yhä merkittävämpi osa myös Vesilahden kunnan perusopetuksen kehittämistyötä ja talousarviotavoitteiden toteutumista. Tästä syystä lautakunnan näkemyksen mukaan on perusteltua esittää hankerahoitustiedot tilinpäätöksessä. - Tarkastuslautakunnan toive, että kunnan kulttuuritoiminnan kokonaiskartoitus ja tavoitteiden ryhmittely teemoittain ja strategisen suunnitelman luominen auttaisi hahmottamaan paremmin toiminta-alueet, joihin olisi hyvä keskittyä ja mahdollisesti ne alueet, joista voitaisiin luopua, tullaan ottamaan huomioon kun tehdään tulevaa hyvinvointilautakuntaa varten kulttuuritoimen, kirjastotoimen, nuorisotoimen ja liikuntatoimen yhteinen toimintasuunnitelma. Lisäksi lautakunta päättää esittää yllä olevan selostuksen edelleen kunnanhallitukselle selvityksenään niistä toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen perusteella ryhtynyt. Liikunta- ja nuorisolautakunta / 26 Liikunta- ja nuorisotoimen osalta tarkastuslautakunta antoi kiitosta toiminnallisista ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita skeittiparkki-investoinnin kustannusarvion huomattavasta ylittämisestä. Nettokustannukset nousivat suunnitellusta eurosta euroon. Tarkastuslautakunta painottaa, että jatkossa on välttämätöntä tiedottaa valtuustoa hankkeen todellisista kustannuksista tai, että muutokset käsitellään välittömästi niiden tietoon tullessa muutostalousarviossa. Skeittiparkin rakentaminen ja siihen liittyvä suunnittelu kuuluu teknisen toimen hallintoon. Liikuntatoimi maksaa sisäistä vuokraa tekniselle toimelle, jonka tehtäviin kuuluu skeittiparkin hoito ja kunnossapito. Rakennus- ja ympäristölautakunta / 67 Arviointikertomuksessa on rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kiinnitetty huomiota seuraaviin seikkoihin: - lautakunnan alaisten toimintojen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti hyvin

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus rakennusvalvonta on toiminut rajallisista resursseistaan huolimatta tehokkaasti - rakentamisen alkuvaiheen opastus säästää aikaa ja kustannuksia sekä rakentajalta että lupaviranomaiselta - asiakaspalautteen keruujärjestelmän kehittäminen - vanhojen lupien loppukäsittelyyn on hyvä kiinnittää huomiota - jos ympäristölupahankkeeseen tarvitaan myös rakennuslupaa, voi rakennuslupakäsittely olla ajallisesti kolme kuukautta lyhyempi kuin ympäristöluvan käsittely. Rakennus- ja ympäristölautakunta on tutustunut tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen Rakennus- ja ympäristölautakunnan toiminnan osalta ja toteaa seuraavaa: 1. Taloudellisten tavoitteiden arvioiminen on haasteellista; yhteiskunnan taloudellinen tilanne heijastuu myös rakentamiseen ja atkkulut saattavat olla äkkiä odottamaton menoerä (esim. lakisääteiset pakolliset muutokset). 2. Resurssipula on koko ajan olemassa ja töitä on pakko priorisoida. 3. Rakentamisen alkuvaiheessa annettuun ohjeistukseen ja neuvontaan on panostettu, tämä työllistää myös teknisen toimen palvelusihteeriä melkoisesti rakennustarkastajan ohella. 4. Myönnettyjen rakennus- ja muiden lupien yhteyteen on laadittu asiakaspalautekyselylomake palautteen saamiseksi ja vuoden alusta elokuun alkuun mennessä 150 lomaketta on lähetetty. Vain yksi palautelomake on palautettu elokuun alkuun mennessä, joten ainakaan tässä vaiheessa vuotta palautelomakemenettely ei tunnu oikein toimivalta. 5. Jo vanhentuneita tai vanhenevassa olevien lupien rekisteriä saatiin melko hyvään vaiheeseen vuoden 2013 suoritetun rakennusrekisterin päivitysprojektin aikana. Nyt 2014 on lähetetty muistutuskirjeitä rakennuslupien raukeamispäivämäärien lähestyessä asiakkaille toimenpiteitä varten. 6. Ympäristölupien käsittelyaika-tavoitetta on muutettu jo vuoden 2014 talousarvioon siten, että ympäristöluvat tulisi käsitellä kolmen kuu-kauden kuluessa niiden kuuluttamisesta. Ympäristölupaprosessi eroaa kuitenkin rakennuslupaprosessista ja niiden käsittelyajat ovat erilaiset. Tekninen lautakunta / 35 Teknisen lautakunnan alaisissa toiminnoissa olennaisiksi katsottavat määrärahaylitykset johtuivat pääasiassa neljästä syystä - kiinteistöstrategian puuttuminen - kiristynyt taloudellinen tilanne - virheet budjetin tiliöintivaiheessa - hallintokuntien asenne. Talouden ylitykset on esitetty kustannuspaikoittain erillisessä taulukossa, joka on liitteenä (kunnanhallituksen liite n:o 2 / 147).

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kiinteistöstrategia Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kunnan talouden ja tervehdyttämisohjelman selvitys- ja kehityshankkeena kiinteistötyöryhmän perustamisen, jonka keskeisenä tehtävänä oli kunnan omistamien kiinteistöjen ja niissä tuotettavan palvelun tarpeellisuuden selvittäminen. Osana tätä selvitystyötä oli strategian laatiminen kiinteistöjen omistamiselle ja ylläpidolle. Nyt tarkastelun kohteena olevan budjettivuoden 2013 suunnittelu- ja laatimisvaiheessa ei siis ollut yhtenäistä linjaa siitä, miten ja millaisella aikajänteellä kiinteistöihin kohdistuvia korjauksia ja ylläpitoa tulisi mitoittaa. Budjetin laatimisen aikana lähtökohtana oli se, että kaikissa kiinteistöissä toiminta jatkuu pitkälle tulevaisuuteen ilman olennaisia muutoksia. Tämä puolestaan johti hallintokuntien osalta kiinteistöjen korjausvaatimuksiin, joiden kustannukset eivät pysyneet yleishallinnon antamien talousraamien puitteissa. Taloudellinen tilanne Kunnan taloudellinen tilanne muuttui budjettivuoden aikana nopeasti negatiiviseen suuntaan. Tämä edellytti hallintokunnilta säästötoimia ja toiminnan supistamista. Hallintokuntien säästötoimista aiheutuneet toimet, muutot ja tilojen uudelleen järjestelyt, siirtyivät kuitenkin ylimääräisinä kuluina tekniselle toimelle. Taloudellisten kulujen lisäksi niillä oli vaikutusta teknisen toimen henkilöstöresurssien käyttöön, jolloin suunniteltuja ja budjetoituja korjauksia samoin kuin huoltotoimia jouduttiin siirtämään tai toteuttamaan ulkopuolisen toimijan avulla. Muuttuneen tilanteen takia tekniselle lautakunnalle esitettiin lisätalousarvio, mutta yleishallinnosta saadun ohjeistuksen perusteella he jättivät sen pöydälle. Budjetin laatiminen Budjetin laatimisvaiheessa kustannuspaikoille pääsi lipsumaan muutamia inhimillisiä virheitä ja osa kuluista, lähinnä kokonaiskustannuksista vyörytettävät osuudet, arvioitiin virheellisesti liian pieniksi. Toinen budjetin laatimisen kannalta hankala asia on se, ettei budjetoinnin vastuunjakotaulukkoa noudateta muiden hallintokuntien taholta. Edelleen toiminnasta ja palvelun tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia siirretään teknisen toimen maksettavaksi. Hallintokuntien asenne Puutteellinen tiedonkulku ja asioiden syy- seuraussuhteiden hahmottaminen on ollut jo pidempään ongelmana yhteistyössä teknisen toimen ja eri hallintokuntien kesken. Edellä mainittu budjetoinnin vastuunjako sekä toiminnasta aiheutuvat kustannukset, kuten jätemaksut, ovat teknisen toimen budjetissa ilman että niiden muodostumiseen voitaisiin mitenkään vaikuttaa. Tekninen toimi voi erilaisilla rakenteellisilla tai teknisillä ratkaisuilla vaikuttaa energian, veden ja jätteiden kuluerien muodostumiseen, mutta todelliset kustannukset syntyvät aina kiinteistössä palvelua tarjoavan toimijan käytöstä ja kulutuksesta. Näihin tekninen toimi ei voi vaikuttaa. Näiltä osin hallintokunnilla olisi huomattavaa parantamista asenteidensa osalta.

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa yllä olevat lautakuntien selvitykset tiedoksi valtuustolle. Lisäksi kunnanhallitus toteaa arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin valtuustolle seuraavaa: - Talousarvion toteutumisvertailua kehitetään edelleen yhdenmukaisemmaksi. - Hallituksen esityksessä kuntalain kokonaisuudistukseksi esitetään, että kuntalain 39 :ssä säädettäisiin lakisääteisestä kuntastrategiasta, joka olisi valtuuston merkittävin ohjausväline kunnan johtamisessa. Valtuusto päättäisi kuntastrategiassa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Vesilahden kuntaan laaditaan kuntastrategia vuonna Sen laadinnan yhteydessä selvitetään tehdäänkö kuntaan erillinen elinkeinostrategia vai sisällytetäänkö se kuntastrategiaan. - Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumista seurataan lautakunnissa / kunnanhallituksessa ja niistä raportoidaan säännöllisesti valtuustolle. Mm pidettiin lautakuntien ja valtuuston yhteinen seminaari, jossa käytiin läpi talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä. Lautakunnille laaditaan yhdenmukainen tasapainottamis-ohjelman seuranta- ja raportointimalli, vrt. keskustelu tarkastuslautakunta / kunnanjohtaja / talouspäällikkö. - Maapoliittiseen ohjelmaan liittyen ei ole toistaiseksi seurantamekanismia. Kaavatoimikunta ja kunnanhallitus valmistelevat asiaa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että teknisen lautakunnan osalta valtuustolle annetaan seuraava selvitys (päätösehdotus muuttui teknisen lautakunnan kokouksessa ): Teknisen lautakunnan alaisissa toiminnoissa olennaisiksi katsottavat määrärahaylitykset johtuivat pääasiassa neljästä syystä: - kiinteistöstrategian puuttuminen - kiristynyt taloudellinen tilanne - teknisen toimen hallinnolle aiheutuvista kustannuksista ei budjetin tiliöintivaiheessa ole tiedossa vyörytyksistä aiheutuvat kokonaismenot - kustannusten budjetoinnista ei vastaa niitä aiheuttava hallintokunta Talouden ylitykset on esitetty kustannuspaikoittain erillisessä taulukossa, joka on liitteenä. Kiinteistöstrategia Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kunnan talouden ja tervehdyttämisohjelman selvitys- ja kehityshankkeena kiinteistötyöryhmän perustamisen, jonka keskeisenä tehtävänä oli kunnan omistamien kiinteistöjen ja niissä tuotettavan palvelun tarpeellisuuden selvittäminen. Osana tätä selvitystyötä oli strategian laatiminen kiinteistöjen omistamiselle ja ylläpidolle.

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Nyt tarkastelun kohteena olevan budjettivuoden 2013 suunnittelu- ja laatimisvaiheessa ei siis ollut yhtenäistä linjaa siitä, miten ja millaisella aikajänteellä kiinteistöihin kohdistuvia korjauksia ja ylläpitoa tulisi mitoittaa. Budjetin laatimisen aikana lähtökohtana oli se, että kaikissa kiinteistöissä toiminta jatkuu pitkälle tulevaisuuteen ilman olennaisia muutoksia. Tämä puolestaan johti hallintokuntien osalta kiinteistöjen korjausvaatimuksiin, joiden kustannukset eivät pysyneet yleishallinnon antamien talousraamien puitteissa. Taloudellinen tilanne Kunnan taloudellinen tilanne muuttui budjettivuoden aikana nopeasti negatiiviseen suuntaan. Tämä edellytti hallintokunnilta säästötoimia ja toiminnan supistamista. Hallintokuntien säästötoimista aiheutuneet toimet, muutot ja tilojen uudelleen järjestelyt, siirtyivät kuitenkin ylimääräisinä kuluina tekniselle toimelle, joita ei oltu otettu huomioon hallintokuntien omissa budjeteissa vaan kustannukset tulivat tekniselle toimelle. Taloudellisten kulujen lisäksi niillä oli vaikutusta teknisen toimen henkilöstöresurssien käyttöön, jolloin suunniteltuja ja budjetoituja korjauksia samoin kuin huoltotoimia jouduttiin siirtämään tai toteuttamaan ulkopuolisen toimijan avulla. Muuttuneen tilanteen takia tekniselle lautakunnalle esitettiin kesäkuussa 2013 lisätalousarvio, mutta yleishallinnosta saadun ohjeistuksen perusteella lautakunta jätti sen pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa uudestaan. Budjetin laatiminen Budjetin laatimisvaiheessa kustannuspaikoille pääsi lipsumaan muutamia inhimillisiä virheitä ja osa kuluista, lähinnä kokonaiskustannuksista vyörytettävät osuudet, arvioitiin virheellisesti liian pieniksi. Toinen budjetin laatimisen kannalta hankala asia on se, ettei budjetoinnin vastuunjakotaulukkoa noudateta muiden hallintokuntien taholta. Edelleen toiminnasta ja palvelun tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia siirretään teknisen toimen maksettavaksi. Tämän osalta myös taloushallinnon tulisi olla tarkempi budjetin tiliöinnin ohjeistuksessa. Kustannusten aiheuttamisperusteet eivät toteudu budjetoinnissa Puutteellinen tiedonkulku ja asioiden syy- seuraussuhteiden hahmottaminen on ollut jo pidempään ongelmana yhteistyössä teknisen toimen ja eri hallintokuntien kesken. Edellä mainittu budjetoinnin vastuunjako sekä toiminnasta aiheutuvat kustannukset, kuten jätemaksut, ovat teknisen toimen budjetissa ilman että niiden muodostumiseen voitaisiin mitenkään vaikuttaa. Tekninen toimi voi erilaisilla rakenteellisilla tai teknisillä ratkaisuilla vaikuttaa energian, veden ja jätteiden kuluerien muodostumiseen, mutta todelliset kustannukset syntyvät aina kiinteistössä palvelua tarjoavan toimijan käytöstä ja kulutuksesta. Näihin tekninen toimi ei voi vaikuttaa. Näiltä osin budjetoinnin laatiminen tulisi osoittaa aiheuttamisperusteen mukaisesti ko. hallintokunnille. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUEEN TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE KHAL 148 Kunnanhallituksen tulee käsitellä vastuualueensa talousarvio ja talousarviosuunnitelma, joka on valmisteltu kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion ja - suunnitelman laatimisohjeiden sekä kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman ja hyväksymän talousarvio- ja suunnitelma raamin mukaisesti. Määrärahat on ilmoitettu ohjeiden mukaisesti 100 euron tarkkuudella lukuun ottamatta palkkakuluja. Vuoden 2013 alusta sosiaali- ja terveystoimen tulosalue siirtyi kunnanhallituksen alaisuuteen. Talousarvion ja talousarviosuunnitelman kunnanhallituksen perinteisen vastuualueen tekstiosa on liitteenä n:o 1 / 148 ja toimintamenot sekä - tulot ovat liitteissä n:ot 2-3 / 148. Sosiaali- ja terveystoimen tekstiosa tuodaan hyväksyttäväksi seuraavaan kunnanhallitukseen. Sosiaali- ja terveystoimen luvut eivät kokonaisuudessaan enää muuttune, mutta kustannusten siirto perustettavaan perhekeskukseen tulee aiheuttamaan muutoksia ainakin sosiaalipalvelujen sisäisillä kustannuspaikoilla, mahdollisesti myös kustannusten siirtoa terveyspalveluista sosiaalipalveluihin. Muutosten varmistuttua asiasta tiedotetaan kunnanhallitukselle. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy vastuualueensa talousarvion ja - suunnitelman vuosille liitteiden n:ot 1-3 / 148 mukaisena. Talousarvion- ja suunnitelman yhteensovittamisvaiheessa varaudutaan myös mahdollisiin muutoksiin kunnanhallituksen vastuualueenkin osalta. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja talouspäällikölle valtuudet tehdä vastuualueensa talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä tarkistuksia. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - talouspäällikkö - sosiaali- ja terveystoimenjohtaja

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PIRKO-KIINTEISTÖT OY:N OSAKASKOKOUKSEEN KHAL 149 Vesilahden kunta on merkitty PIRKO- Kiinteistöt Oy:n osake- ja osakasrekistereihin, jotka yhtiön hallitus on vahvistanut kokouksessaan PIRKO-Kiinteistöt Oy:n sulautuminen Tredu-Kiinteistöt Oy:hyn rekisteröitiin ja yhtiön lopputilitys ajalta on valmistunut. Hallitus on sen omalta osaltaan hyväksynyt ja lopputilitys tulee vahvistaa vielä osakaskokouksessa. Osakaskokous pidetään Tampereen kaupungin virastotalossa ja sinne tulee nimetä kunnan edustaja. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää PIRKO- Kiinteistöt Oy:n osakaskokousedustajaksi pidettävään osakaskokoukseen kunnanjohtaja Erkki Paloniemen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - PIRKO-Kiinteistöt Oy,

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN SYKSYN 2014 PUUNMYYNTI Vesilahden kunnan taloudentasapainottamisohjelmaan on merkitty vuodelle 2014 puun myyntituloja siten, että Urjalan kunnan puolella olevat Vesilahden kunnan omistamat metsät myydään pohjineen sen jälkeen, kun puusto on harvennettu. MHY:n tekemän arvion mukaan näiden metsien kokonaisarvo on MHY Pirkanmaa ry on pyytänyt tarjoukset Urjalan kunnan puolella olevista metsistä (Metsälä ja Kaskela) siten, että arvioitu puumäärä on noin 1300m³. Näillä lohkoilla suoritettaisiin päätehakkuut. Lisäksi tiloilla suoritetaan eri lohkoissa harvennushakkuita 1250 m³. Samassa yhteydessä on pyydetty myös Yli- Pasti tilalta noin 2300m³ päätehakkuusta tarjoukset. Annetuista tarjouksista on liitteenä kooste ja lisäselvitys. Päätehakkuista kunnalle edullisimman tarjouksen on jättänyt UPM. Liitteestä selviää, että harvennushakkuusta parhaimman tarjouksen on jättänyt Metsägroup ehdolla, että koko päätehakkuuosio on tulossa heille. Koska UPM:n ja MHY:n tarjoukset ovat niin lähellä toisiaan, tuntuisi olevan järkevää antaa kaikki hakkuut samalle yhtiölle. Liitteet: - liite n:o 1 / 150 Vesilahden kunta puunmyynti syksy liite n:o 2 / 150 Vesilahden kunta puunmyynti 2014 lisäselvitys Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää, että puunmyyntisopimus tehdään UPM:n kanssa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - tarjouksen jättäneet

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ: SOSIAALI- JA TERVEYDEN- HUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS KHAL 151 Seloste: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalveluuudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan ja eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja eräiltä muilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausunto tulee antaa sähköisellä lomakkeella, joka sisältää kohdennettuja kysymyksiä esitysluonnoksesta. Lausunnot tulee antaa tiistaihin mennessä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote-alueet muodostuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossa kantaa siihen, mihin nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta muodostuvaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Tämän vuoksi lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Sote-alueeseen sijoittumista koskevan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön. Lausuntopyynnön mukaan kunnat voivat menetellä niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoastaan sille osoitettuihin, sote-alueeseen kuulumista koskeviin kysymyksiin (kysymykset 37 ja 38), ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan sosiaali- ja terveysministeriöön. Muihin lausuntopyynnön kysymyksiin kunta voi ottaa kantaa muussa kunnan toimielimessä. Lausuntopyynnön materiaali sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa materiaalia on sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa: udistus. Liitteet: - liite n:o 1 / 151 lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta - liite n:o 2 / 151 erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat - liite n:o 3 / 151 lausuntopyyntökysely Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. toteaa lausuntonaan sosiaali- ja terveysministeriölle, että Vesilahden kunta kuuluu palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun TAYS-ervan pohjalta perustettavaan sote-alueeseen;

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus valtuuttaa Vesilahden kunnanhallituksen antamaan lausunnon muihin järjestämislakia koskeviin kysymyksiin ja tarvittaessa evästää kunnanhallitusta lausunnon laatimiseksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO PIRKKALAN PERUSTURVALAUTAKUNNALLE VUODEN 2015 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMASTA KHAL 152 Pirkkalan ja Vesilahden kunnat muodostivat yhteistoimintaalueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Pirkkalan perusturvalautakunta on ollut em. ajankohdasta vastuullinen järjestämään Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut. Vesilahden kunnan omaksi toiminnaksi jäivät sosiaali- ja terveystoimen palveluista kuntouttavan työtoiminnan ja veteraaniruokailun järjestäminen. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja jäi omaan kuntaan ns. tilaajapäälliköksi. Päivähoidon järjestämisvastuu siirtyi Vesilahden kasvatus- ja opetustoimen alaisuuteen. Pirkkalan perusturvalautakunta on valmistellut yhteistoiminta-alueelle vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille on pidetty Pirkkalan yhteistoiminta-alueen yhteistyösopimuksen mukainen perusturvan talousarvioseminaari, jossa Vesilahdesta olivat mukana kunnanjohtaja, talouspäällikkö ja sosiaali- ja terveystoimen johtaja. Talousarvion ja - suunnitelman laadinnassa on noudatettu kuntien kunnanhallitusten antamia talousarvion laadintaohjeita. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Vesilahden kunnan talouden tasapainotusohjelman, johon sisältyvät yhteistoiminta-alueen sopeuttamistoimenpiteet on huomioitu talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa. Talousarvion pohjana on ollut yhteistoiminta-alueelle laadittu tehtäväaluekohtainen määrärahakehys, jonka puitteissa hallintokuntien tulee talousarvio laatia. Kehyksen ja muiden talousarvion laadintaan liittyvien seikkojen pohjana ovat mm. kuntastrategiat, voimassaolevat taloussuunnitelmat , tilinpäätökset 2013 sekä vuotta 2015 koskevat ennusteet. Vesilahden maksuosuus on tässä vaiheessa , liite n:o 1 / 152. Nousua kuluvan vuoden talousarvioon on 3,8 %. Pirkkalan perusturvalautakunta pyytää Vesilahden kunnanhallitukselta talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta lausuntoa. Kunnanjohtaja: Vesilahden kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Pirkkalan perusturvalautakunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksestä ja vuosien taloussuunnitelmasta seuraavaa: Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on hyvin pitkälle noudatettu Vesilahden kunnanvaltuuston hyväksymiä talouden tasapainottamisohjelman linjauksia sisältäen mm. vanhusten ja vammaisten palvelurakenteen muutoksen ja terveyskeskussairaalan lakkauttamisen. Tasapainottamisohjelman mukaiseen tavoitetasoon ei kuitenkaan ole päästy. Huomioitava kuitenkin on, että ilman talouden tasapainotusohjelmaa menojen kasvu olisi ollut vielä suurempi. Palvelurakenteen muutos ensi vaiheessa lisää kustannuksia ja tuottaa taloudellisia hyötyjä vasta pitkällä tähtäyksellä. Kustannuksia on lisännyt myös sosiaalipalveluiden ostopalveluiden ennakoitua suurempi kasvu.

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Vesilahden kunnanhallituksella ei ole muilta osin talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta huomauttamista ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Pirkkalan perusturvalautakunta - Pirkkalan perusturvajohtaja

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / LAUSUNTOPYYNTÖ ASIASSA DIAARIN:O 01267/14/2204 KHAL 153 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Vesilahden kunnanhallitusta hankkimaan valtuuston lausunnon tai, jos se hallituksen johtosäännön mukaan on mahdollista, antamaan lausunnon terveyskeskussairaalan lopettamista koskevan valituksen johdosta. Lausuntopyyntö on liitteenä n:o 1 / 153. Muu asiaan liittyvä materiaali on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallituksen voimaan tulleen johtosäännön 3 :n kohdassa 19 todetaan, että kunnanhallitus antaa selityksen valtuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätökseen. Kunnanjohtaja: Vesilahden kunnanhallitus antaa liitteenä n:o 2 / 153 ilmenevän lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön, diaarin:o 01267/14/2204 ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Hämeenlinnan hallinto-oikeus

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / LAUSUNTOPYYNTÖ ASIASSA DIAARIN:O 01275/14/2299 KHAL 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Vesilahden kunnanhallitusta hankkimaan valtuuston lausunnon tai, jos se hallituksen johtosäännön mukaan on mahdollista, antamaan lausunnon Onkemäen koulun lakkauttamista koskevan valituksen johdosta. Lausuntopyyntö on liitteenä n:o 1 / 154. Muu asiaan liittyvä materiaali on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallituksen voimaan tulleen johtosäännön 3 :n kohdassa 19 todetaan, että kunnanhallitus antaa selityksen valtuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätökseen. Kunnanjohtaja: Vesilahden kunnanhallitus antaa liitteenä n:o 2 / 154 ilmenevän lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön, diaarin:o 01275/14/2299. Kunnanjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Vesilahden kunta antaa liitteenä n:o 2 / 154 ilmenevän lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön, diaarin:o 01275/14/2299 siten muutettuna, että lausunnosta poistetaan lause Vesilahden kunnan näkemyksen mukaan valtuutetuilla oli riittävästi tietoa vaihtoehdoista päätöstä tehdessään. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Arvela poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolain 28 :n 1 momentin mukainen esteellisyys). Esteellisyys todettiin. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Esko Halme toimii puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Tiedoksi - Hämeenlinnan hallinto-oikeus

21 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHAL 155 Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet kirjeet: 1. Kiinteistönluovutusilmoitukset Myyjä/ ostaja Leino/ Leino Virtanen/ Virtanen, Sarén Rantanen/ Niemi Vesilahden kunta/ Ihonen

22 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Vesilahden kunnan väkiluku oli asukasta (4.492 / ). 2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 7/2014. Vesilahden työttömyysaste heinäkuun lopussa 2014 oli 10.4 % (kesäkuun 2014 tilanne 10,0 %), Tampereen seutukunnassa 15.7 % (15,3 %), Pirkanmaalla 15,2 % (14,7 %) ja koko maassa 13,4 % (12,9 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan kolmanneksi alhaisin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen ja toteaa tekstiosassa ilmenevät asiat. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus SALAINEN KHAL 156

24 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus SALAINEN

25 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus TARKASTUSMESTARIN VALINTA KHAL 110 Työryhmä (Ari Arvela, Virpi Alakoski, Harri Tapanainen, Tapio Kauppila, Erkki Paloniemi ja Minna Hutko-Peltoniemi) on yhdessä teknisen toimiston henkilöstön kanssa (Sari Hietala-Karlsson, Harri Pitkämäki ja Satu Uusi- Erkkilä) valmistellut uutta teknisen toimen päävastuualueen johtosääntöä ja toimenkuvia. Neuvotteluissa on ollut mukana myös JUKOn pääluottamusmies Aura Elliott. Työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään esityslistan edellisessä pykälässä selostettua teknisen toimen uudelleen organisointia, päivitettyä teknisen toimen päävastuualueen johtosääntöä ja tarkastusmestarin viran perustamista. Päivitetyn johtosäännön mukaan tarkastusmestarin vastuualueena olisi kunnan kiinteistöjen ja yleisten alueiden isännöinti ja hoito. Johtosäännön mukaan tarkastusmestarin ratkaisuvalta olisi seuraava: 1. Päättää toimialansa huolto- ja kunnossapitotehtävistä. 2. Toimii ammattimiesten esimiehenä. 3. Päättää pienehköjen kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta, mikäli vahingon estäminen tai toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät. 4. Päättää ammattimiesten toimipisteet. 5. Myöntää ammattimiesten vuosilomat. 6. Määrää tarvittaessa ammattimiehiä lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 7. Päättää ammattimiesten kouluttamisesta. 8. Suorittaa vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella tarvittavat kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tarkastukset ja painekokeet. 9. Suorittaa MRL 150 ja 153 mukaiset viranomaiskatselmukset. 10. Suorittaan valtion korjaus- ja energia-avustuksiin liittyvät tarkastuskäynnit. 11. Valitsee ammattimiesten sijaiset. Hallintojohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se perustaa Vesilahden kuntaan määräaikaisen tarkastusmestarin viran ajalle KVAL 33 / ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kunnanhallitus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se perustaa Vesilahden kuntaan määräaikaisen tarkastusmestarin viran ajalle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHAL 139 / Tarkastusmestarin viran hakuilmoitus julkaistiin Aamulehdessä sekä kunnan internet-sivuilla ja työ- ja elinkeinotoimiston avoimet työpaikat -palvelussa. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti 24 henkilöä: Jussi Jantola, Asta Jämsen, Marko Kallunki, Antti Kihlakoski, Mikko Kivisalmi, Karri Koivusilta, Heli Koskensalo, Jari Laakso, Niko Lehtinen, Henri Marttila, Pauliina Mäkelä, Tommi Nyrönen, Samuli Panttila, Juha Penttinen, Tarja Rosman, Samuli Saarikko, Veli Salmi, Antti Salonen, Juha Salonen, Kimmo Seppälä, Tero Suolaniemi, Jarno Tuukkanen, Janne Uusimaa ja Petra Viitanen. Yksi hakija perui hakemuksensa ja yksi hakija ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia. Haastatteluun valittiin seuraavat 8 henkilöä: Jussi Jantola, Mikko Kivisalmi, Jari Laakso, Niko Lehtinen, Henri Marttila, Samuli Panttila, Samuli Saarikko ja Tero Suolaniemi. Haastattelutyöryhmä (Ari Arvela, Virpi Alakoski, Harri Tapanainen, Tapio Kauppila, Harri Pitkämäki ja Satu Uusi- Erkkilä) haastatteli ao. henkilöt , mistä tehty muistio on liitteenä n:o 1 / 139. Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti virkaan valittavaksi rakennusmestari Niko Lehtistä, 1. varalle insinööri Henri Marttilaa ja 2. varalle talonrakennusteknikko Tero Suolaniemeä. Hakemukset ja yhteenveto hakemuksista ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee tarkastusmestarin määräaikaiseen virkaan rakennusmestari Niko Lehtisen Sastamalasta, 1. varalle insinööri Henri Marttilan Vesilahdesta ja 2. varalle talonrakennusteknikko Tero Suolaniemen Akaasta. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet päättää tarkastusmestarin tehtäväkohtaisesta palkasta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 157 / Kaksi hakijoiden nimeä (Anni Syrjälä ja Juha L. Seppälä) puuttui kunnanhallituksen kokouksen pykälästä ja kokouksessa nähtävänä olleesta yhteenvedosta. Heidän hakemuksensa olivat kuitenkin mukana, kun tehtiin valintoja haastatteluihin. Hakemukset ja korjattu yhteenveto hakemuksista ovat nähtävillä kokouksessa.

27 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee tarkastusmestarin määräaikaiseen virkaan rakennusmestari Niko Lehtisen Sastamalasta, 1. varalle insinööri Henri Marttilan Vesilahdesta ja 2. varalle talonrakennusteknikko Tero Suolaniemen Akaasta. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet päättää tarkastusmestarin tehtäväkohtaisesta palkasta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - hakijat - rakennus- ja ympäristölautakunta - tekninen lautakunta

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 TILANNE KIRKONKYLÄN ALA-ASTEELLA JA JATKOTOIMENPITEET

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 TILANNE KIRKONKYLÄN ALA-ASTEELLA JA JATKOTOIMENPITEET Tekninen lautakunta 18.02.2014 AIKA Tiistaina 18.2.2014 klo 18.00-19.45 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 10 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 57

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 57 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 53 Kunnanvaltuusto 25.04.2016 AIKA 25.4.2016 klo 19:00 19.16 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 56

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2015

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2015 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2015 Tekninen jaosto 05.05.2015 AIKA Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 01/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 01/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 01/2017 1 AIKA 16.08.2017 klo 18.00-20.10 PAIKKA Tekninen toimi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43. Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 45 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 46

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43. Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 45 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 46 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 AIKA 25.8.2015 klo 18:00 20.07 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 344. Otsikko Sivu 196 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 346 197 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 347

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 344. Otsikko Sivu 196 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 346 197 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 347 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 344 Kunnanhallitus 07.09.2015 AIKA 7.9.2015 klo 18:30 20.28 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 196 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 02/ Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 02/ Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 02/2017 1 AIKA 19.09.2017 klo 17.30 PAIKKA Tekninen toimi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 223. Otsikko Sivu 134 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 225 135 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 226

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 223. Otsikko Sivu 134 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 225 135 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 226 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 223 Kunnanhallitus 15.09.2014 AIKA 15.9.2014 klo 18.30 19.23 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 134 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 270. Otsikko Sivu 158 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 272 159 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 273

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 270. Otsikko Sivu 158 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 272 159 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 273 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 270 Kunnanhallitus 06.10.2014 AIKA 6.10.2014 klo 18:30 20.10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 158 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 64 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 64 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 AIKA 15.09.2016 klo 19.00 21.15 PAIKKA Tekninen toimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 31.03.2017 klo 13:00-14:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 30-35 Otsikko Sivu 30 Kokouksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta PETUR 30.09.2014 66 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali-

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 52 Hyvinvointilautakunta 29.11.2016 AIKA 29.11.2016 klo 18.35-19.21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 125 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 176

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 125 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 176 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 173 Kunnanhallitus 22.05.2017 AIKA 22.5.2017 klo 18.30-20.11 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 125 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (7) Aika 16.02.2017, klo 16:30-17:19 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 12.04.2013 klo 8.00 14.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila Lähde Aarno

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku Iitin kunta Pöytäkirja 2/2013 1 Tarkastuslautakunta 27.05.2013 Aika Maanantai 27.05.2013 klo 18:00-19.50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 11:00-13:20 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Aika 21.06.2016, klo 17:00-17:33 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Haastattelutyöryhmän

Lisätiedot

Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.02.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA Torstai 14.12.2017 klo 09.00 11.41 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, Virastotie 5 A, Kivijärvi LÄSNÄ Teuvo Rekonen puheenjohtaja Risto Oinonen varapuheenjohtaja Aira Hakkarainen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan lausunto

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan lausunto Kunnanhallitus 147 08.09.2014 Perusturvalautakunta 74 30.09.2014 Kunnanhallitus 173 06.10.2014 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot