VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Otsikko Sivu 144 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 246

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 243. Otsikko Sivu 144 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 245 145 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 246"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 144 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TALOUSARVION TOTEUMA KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2013 ARVIOINTI- 248 KERTOMUKSEEN 148 KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUEEN TALOUSARVIO JA 254 -SUUNNITELMA VUOSILLE EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PIRKO-KIINTEISTÖT OY:N OSAKAS- 255 KOKOUKSEEN 150 VESILAHDEN KUNNAN SYKSYN 2014 PUUNMYYNTI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ: SOSIAALI- JA 257 TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS 152 LAUSUNTO PIRKKALAN PERUSTURVALAUTAKUNNALLE VUODEN TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMASTA 153 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / LAUSUNTO- 261 PYYNTÖ ASIASSA DIAARIN:O 01267/14/ LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / LAUSUNTO- 262 PYYNTÖ ASIASSA DIAARIN:O 01275/14/ ILMOITUSASIAT SALAINEN TARKASTUSMESTARIN VALINTA 267

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Kurki Leena jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Tarvainen Erkki jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, esittelijä Hutko-Peltoniemi Minna hj, pöytäkirjanpitäjä MUUT Laakkonen Merja talouspäällikkö :t , 152 Moisio Kati siivous- ja ruokapalv.pääll. 148 Männikkö Markku kehittämispäällikkö 148 Paavilainen Paula perusturvajoht., Pirkkala 148 Partanen Pirkko sosiaali- ja terveystoimenj. 148, 151, 152 ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Esko Halme Minna Hutko-Peltoniemi Puheenjohtaja varapuheenjohtaja 154 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Eija Pennanen Pertti Uusi-Erkkilä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Hutko-Peltoniemi Hallintojohtaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 144 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 145 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Tarvaisen ja Pertti Uusi-Erkkilän. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Eija Pennasen ja Pertti Uusi-Erkkilän.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUMA KHAL 146 Talousarvion toteuma on koko kunnan osalta liitteenä n:o 1 / 146. Kunnanhallituksen perinteisen vastuualueen osalta talousarvion toteuma on liitteenä n:o 2 / 146 ja sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen osalta liitteenä n:o 3 / 146. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN KHAL 147 Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessaan vuodelta 2013, että kunnanhallitukselta ja harkinnan mukaan muilta toimielimiltä pyydetään vastineet arviointikertomuksessa raportoiduista havainnoista siten, että valtuusto voi käsitellä vastineet syyskuun 2014 kokouksessaan. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 on liitteenä n:o 1 / 147. Alla ovat selvitykset hallintokunnittain. Kasvatus- ja opetuslautakunta ( / 52) Perusopetuksen osalta tarkastuslautakunta huomauttaa seuraavista asioista: - tilinpäätöksen koulukuljetussuunnitelmaa koskevaa selvitystä on suositeltavaa täydentää tiedoilla hankkeen kustannusvaikutuksista ja aikaansaaduista säästöistä - tilinpäätökseen sanallinen tulkinta sekä perustelut, mikäli tunnuslukutavoitetta ei ole saavutettu - tilinpäätöksessä tulisi olla tieto ko. vuoden osalta toteutuneista kustannuksista/oppilas - tarkastuslautakunta suosittelee vuosittain laskettavaksi koulukohtaisesti oppilaskohtaiset kustannukset - peruskoulutuksen talouden raportoinnin lisääminen ja tarkentaminen, esim. kustannukset/oppilas verrattuna Tampereen seutukunnan kuntiin - määrätavoitteiden poikkeamien syistä tarkempi selvitys - tilinpäätöksessä tulisi raportoida perusopetukseen, oppilaisiin, oppilashuoltoon ja asiakaspalautteeseen liittyviä olennaisia tietoja eikä esim. hankerahoituksen yksityiskohtaisia toteutumia - määrätavoitteina esitettyjen asioiden tarkoituksenmukaisuutta voitaisiin harkita ja asettaa oppilaiden kannalta keskeisiä tavoitteita Varhaiskasvatuksen sekä kirjasto- ja kulttuuritoimen osalta havainnot ovat toteavia. Kulttuuritoimen kunnan sisäisen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittämistä tarkastuslautakunta pitää hyvänä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta lautakunta toteaa seuraavaa: - muista sektoreista poiketen arviointikertomus ei mainitse perusopetuksen osalta talousarvion toteutumaa, joka oli 96,8%, toisin sanoen alle alkuperäisen talousarvion ja alle muutostalousarvion, joka tehtiin ensimmäisen taloudentervehdyttämisohjelman yhteydessä. - jatkossa lautakunta raportoi kuljetussuunnitelman, tunnuslukutavoitteiden sekä määrätavoitteiden toteutumisesta yksityiskohtaisemmin - oppilaskohtaiset kustannukset otetaan Opetushallituksen tilastosta eikä tietoa saman (tilinpäätös-) vuoden osalta ole vielä saatavissa toimintakertomusta laadittaessa, tältä osin tieto laahaa yhden vuoden jäljessä

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus oppilaskohtaisen kustannusten laskemista ja esittämistä koulukohtaisesti tilinpäätöksessä lautakunta ei pidä tarkoituksenmukaisena eikä tarpeellisena toiminnan kehittämisen kannalta - yleisesti ottaen vertailutietoja kustannukset/oppilas eri kuntien välillä ei pidetä kovin luotettavina johtuen kuntien erilaisista tavoista kirjata asioita - edellisen arviointikertomuksen ohjeistuksen ja suosituksen mukaan lautakunta kiinnitti huomiota tavoitteiden konkreettisuuteen ja mitattavuuteen, tällaista tietoa ei ole kovin paljon eikä helposti saatavissa. Lautakunnan näkemyksen mukaan tilinpäätöksessä esitetyt tiedot menestymisestä valtakunnallisissa arvioinneissa sekä koulun työilmapiiriin, koululääkärille ja psykologin vastaanotolle pääsemiseen liittyvät tiedot ovat oppilaiden kannalta keskeisiä asioita ja liittyvät perusopetukseen, oppilaisiin, oppilashuoltoon ja asiakaspalautteeseen. - Opetusministeriö ja Opetushallitus ohjaavat opetustoimen kehittämistoimintaa hankerahoituksella. Hankerahoitus on yhä merkittävämpi osa myös Vesilahden kunnan perusopetuksen kehittämistyötä ja talousarviotavoitteiden toteutumista. Tästä syystä lautakunnan näkemyksen mukaan on perusteltua esittää hankerahoitustiedot tilinpäätöksessä. - Tarkastuslautakunnan toive, että kunnan kulttuuritoiminnan kokonaiskartoitus ja tavoitteiden ryhmittely teemoittain ja strategisen suunnitelman luominen auttaisi hahmottamaan paremmin toiminta-alueet, joihin olisi hyvä keskittyä ja mahdollisesti ne alueet, joista voitaisiin luopua, tullaan ottamaan huomioon kun tehdään tulevaa hyvinvointilautakuntaa varten kulttuuritoimen, kirjastotoimen, nuorisotoimen ja liikuntatoimen yhteinen toimintasuunnitelma. Lisäksi lautakunta päättää esittää yllä olevan selostuksen edelleen kunnanhallitukselle selvityksenään niistä toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen perusteella ryhtynyt. Liikunta- ja nuorisolautakunta / 26 Liikunta- ja nuorisotoimen osalta tarkastuslautakunta antoi kiitosta toiminnallisista ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita skeittiparkki-investoinnin kustannusarvion huomattavasta ylittämisestä. Nettokustannukset nousivat suunnitellusta eurosta euroon. Tarkastuslautakunta painottaa, että jatkossa on välttämätöntä tiedottaa valtuustoa hankkeen todellisista kustannuksista tai, että muutokset käsitellään välittömästi niiden tietoon tullessa muutostalousarviossa. Skeittiparkin rakentaminen ja siihen liittyvä suunnittelu kuuluu teknisen toimen hallintoon. Liikuntatoimi maksaa sisäistä vuokraa tekniselle toimelle, jonka tehtäviin kuuluu skeittiparkin hoito ja kunnossapito. Rakennus- ja ympäristölautakunta / 67 Arviointikertomuksessa on rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kiinnitetty huomiota seuraaviin seikkoihin: - lautakunnan alaisten toimintojen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti hyvin

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus rakennusvalvonta on toiminut rajallisista resursseistaan huolimatta tehokkaasti - rakentamisen alkuvaiheen opastus säästää aikaa ja kustannuksia sekä rakentajalta että lupaviranomaiselta - asiakaspalautteen keruujärjestelmän kehittäminen - vanhojen lupien loppukäsittelyyn on hyvä kiinnittää huomiota - jos ympäristölupahankkeeseen tarvitaan myös rakennuslupaa, voi rakennuslupakäsittely olla ajallisesti kolme kuukautta lyhyempi kuin ympäristöluvan käsittely. Rakennus- ja ympäristölautakunta on tutustunut tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen Rakennus- ja ympäristölautakunnan toiminnan osalta ja toteaa seuraavaa: 1. Taloudellisten tavoitteiden arvioiminen on haasteellista; yhteiskunnan taloudellinen tilanne heijastuu myös rakentamiseen ja atkkulut saattavat olla äkkiä odottamaton menoerä (esim. lakisääteiset pakolliset muutokset). 2. Resurssipula on koko ajan olemassa ja töitä on pakko priorisoida. 3. Rakentamisen alkuvaiheessa annettuun ohjeistukseen ja neuvontaan on panostettu, tämä työllistää myös teknisen toimen palvelusihteeriä melkoisesti rakennustarkastajan ohella. 4. Myönnettyjen rakennus- ja muiden lupien yhteyteen on laadittu asiakaspalautekyselylomake palautteen saamiseksi ja vuoden alusta elokuun alkuun mennessä 150 lomaketta on lähetetty. Vain yksi palautelomake on palautettu elokuun alkuun mennessä, joten ainakaan tässä vaiheessa vuotta palautelomakemenettely ei tunnu oikein toimivalta. 5. Jo vanhentuneita tai vanhenevassa olevien lupien rekisteriä saatiin melko hyvään vaiheeseen vuoden 2013 suoritetun rakennusrekisterin päivitysprojektin aikana. Nyt 2014 on lähetetty muistutuskirjeitä rakennuslupien raukeamispäivämäärien lähestyessä asiakkaille toimenpiteitä varten. 6. Ympäristölupien käsittelyaika-tavoitetta on muutettu jo vuoden 2014 talousarvioon siten, että ympäristöluvat tulisi käsitellä kolmen kuu-kauden kuluessa niiden kuuluttamisesta. Ympäristölupaprosessi eroaa kuitenkin rakennuslupaprosessista ja niiden käsittelyajat ovat erilaiset. Tekninen lautakunta / 35 Teknisen lautakunnan alaisissa toiminnoissa olennaisiksi katsottavat määrärahaylitykset johtuivat pääasiassa neljästä syystä - kiinteistöstrategian puuttuminen - kiristynyt taloudellinen tilanne - virheet budjetin tiliöintivaiheessa - hallintokuntien asenne. Talouden ylitykset on esitetty kustannuspaikoittain erillisessä taulukossa, joka on liitteenä (kunnanhallituksen liite n:o 2 / 147).

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kiinteistöstrategia Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kunnan talouden ja tervehdyttämisohjelman selvitys- ja kehityshankkeena kiinteistötyöryhmän perustamisen, jonka keskeisenä tehtävänä oli kunnan omistamien kiinteistöjen ja niissä tuotettavan palvelun tarpeellisuuden selvittäminen. Osana tätä selvitystyötä oli strategian laatiminen kiinteistöjen omistamiselle ja ylläpidolle. Nyt tarkastelun kohteena olevan budjettivuoden 2013 suunnittelu- ja laatimisvaiheessa ei siis ollut yhtenäistä linjaa siitä, miten ja millaisella aikajänteellä kiinteistöihin kohdistuvia korjauksia ja ylläpitoa tulisi mitoittaa. Budjetin laatimisen aikana lähtökohtana oli se, että kaikissa kiinteistöissä toiminta jatkuu pitkälle tulevaisuuteen ilman olennaisia muutoksia. Tämä puolestaan johti hallintokuntien osalta kiinteistöjen korjausvaatimuksiin, joiden kustannukset eivät pysyneet yleishallinnon antamien talousraamien puitteissa. Taloudellinen tilanne Kunnan taloudellinen tilanne muuttui budjettivuoden aikana nopeasti negatiiviseen suuntaan. Tämä edellytti hallintokunnilta säästötoimia ja toiminnan supistamista. Hallintokuntien säästötoimista aiheutuneet toimet, muutot ja tilojen uudelleen järjestelyt, siirtyivät kuitenkin ylimääräisinä kuluina tekniselle toimelle. Taloudellisten kulujen lisäksi niillä oli vaikutusta teknisen toimen henkilöstöresurssien käyttöön, jolloin suunniteltuja ja budjetoituja korjauksia samoin kuin huoltotoimia jouduttiin siirtämään tai toteuttamaan ulkopuolisen toimijan avulla. Muuttuneen tilanteen takia tekniselle lautakunnalle esitettiin lisätalousarvio, mutta yleishallinnosta saadun ohjeistuksen perusteella he jättivät sen pöydälle. Budjetin laatiminen Budjetin laatimisvaiheessa kustannuspaikoille pääsi lipsumaan muutamia inhimillisiä virheitä ja osa kuluista, lähinnä kokonaiskustannuksista vyörytettävät osuudet, arvioitiin virheellisesti liian pieniksi. Toinen budjetin laatimisen kannalta hankala asia on se, ettei budjetoinnin vastuunjakotaulukkoa noudateta muiden hallintokuntien taholta. Edelleen toiminnasta ja palvelun tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia siirretään teknisen toimen maksettavaksi. Hallintokuntien asenne Puutteellinen tiedonkulku ja asioiden syy- seuraussuhteiden hahmottaminen on ollut jo pidempään ongelmana yhteistyössä teknisen toimen ja eri hallintokuntien kesken. Edellä mainittu budjetoinnin vastuunjako sekä toiminnasta aiheutuvat kustannukset, kuten jätemaksut, ovat teknisen toimen budjetissa ilman että niiden muodostumiseen voitaisiin mitenkään vaikuttaa. Tekninen toimi voi erilaisilla rakenteellisilla tai teknisillä ratkaisuilla vaikuttaa energian, veden ja jätteiden kuluerien muodostumiseen, mutta todelliset kustannukset syntyvät aina kiinteistössä palvelua tarjoavan toimijan käytöstä ja kulutuksesta. Näihin tekninen toimi ei voi vaikuttaa. Näiltä osin hallintokunnilla olisi huomattavaa parantamista asenteidensa osalta.

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa yllä olevat lautakuntien selvitykset tiedoksi valtuustolle. Lisäksi kunnanhallitus toteaa arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin valtuustolle seuraavaa: - Talousarvion toteutumisvertailua kehitetään edelleen yhdenmukaisemmaksi. - Hallituksen esityksessä kuntalain kokonaisuudistukseksi esitetään, että kuntalain 39 :ssä säädettäisiin lakisääteisestä kuntastrategiasta, joka olisi valtuuston merkittävin ohjausväline kunnan johtamisessa. Valtuusto päättäisi kuntastrategiassa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Vesilahden kuntaan laaditaan kuntastrategia vuonna Sen laadinnan yhteydessä selvitetään tehdäänkö kuntaan erillinen elinkeinostrategia vai sisällytetäänkö se kuntastrategiaan. - Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumista seurataan lautakunnissa / kunnanhallituksessa ja niistä raportoidaan säännöllisesti valtuustolle. Mm pidettiin lautakuntien ja valtuuston yhteinen seminaari, jossa käytiin läpi talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä. Lautakunnille laaditaan yhdenmukainen tasapainottamis-ohjelman seuranta- ja raportointimalli, vrt. keskustelu tarkastuslautakunta / kunnanjohtaja / talouspäällikkö. - Maapoliittiseen ohjelmaan liittyen ei ole toistaiseksi seurantamekanismia. Kaavatoimikunta ja kunnanhallitus valmistelevat asiaa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että teknisen lautakunnan osalta valtuustolle annetaan seuraava selvitys (päätösehdotus muuttui teknisen lautakunnan kokouksessa ): Teknisen lautakunnan alaisissa toiminnoissa olennaisiksi katsottavat määrärahaylitykset johtuivat pääasiassa neljästä syystä: - kiinteistöstrategian puuttuminen - kiristynyt taloudellinen tilanne - teknisen toimen hallinnolle aiheutuvista kustannuksista ei budjetin tiliöintivaiheessa ole tiedossa vyörytyksistä aiheutuvat kokonaismenot - kustannusten budjetoinnista ei vastaa niitä aiheuttava hallintokunta Talouden ylitykset on esitetty kustannuspaikoittain erillisessä taulukossa, joka on liitteenä. Kiinteistöstrategia Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kunnan talouden ja tervehdyttämisohjelman selvitys- ja kehityshankkeena kiinteistötyöryhmän perustamisen, jonka keskeisenä tehtävänä oli kunnan omistamien kiinteistöjen ja niissä tuotettavan palvelun tarpeellisuuden selvittäminen. Osana tätä selvitystyötä oli strategian laatiminen kiinteistöjen omistamiselle ja ylläpidolle.

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Nyt tarkastelun kohteena olevan budjettivuoden 2013 suunnittelu- ja laatimisvaiheessa ei siis ollut yhtenäistä linjaa siitä, miten ja millaisella aikajänteellä kiinteistöihin kohdistuvia korjauksia ja ylläpitoa tulisi mitoittaa. Budjetin laatimisen aikana lähtökohtana oli se, että kaikissa kiinteistöissä toiminta jatkuu pitkälle tulevaisuuteen ilman olennaisia muutoksia. Tämä puolestaan johti hallintokuntien osalta kiinteistöjen korjausvaatimuksiin, joiden kustannukset eivät pysyneet yleishallinnon antamien talousraamien puitteissa. Taloudellinen tilanne Kunnan taloudellinen tilanne muuttui budjettivuoden aikana nopeasti negatiiviseen suuntaan. Tämä edellytti hallintokunnilta säästötoimia ja toiminnan supistamista. Hallintokuntien säästötoimista aiheutuneet toimet, muutot ja tilojen uudelleen järjestelyt, siirtyivät kuitenkin ylimääräisinä kuluina tekniselle toimelle, joita ei oltu otettu huomioon hallintokuntien omissa budjeteissa vaan kustannukset tulivat tekniselle toimelle. Taloudellisten kulujen lisäksi niillä oli vaikutusta teknisen toimen henkilöstöresurssien käyttöön, jolloin suunniteltuja ja budjetoituja korjauksia samoin kuin huoltotoimia jouduttiin siirtämään tai toteuttamaan ulkopuolisen toimijan avulla. Muuttuneen tilanteen takia tekniselle lautakunnalle esitettiin kesäkuussa 2013 lisätalousarvio, mutta yleishallinnosta saadun ohjeistuksen perusteella lautakunta jätti sen pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa uudestaan. Budjetin laatiminen Budjetin laatimisvaiheessa kustannuspaikoille pääsi lipsumaan muutamia inhimillisiä virheitä ja osa kuluista, lähinnä kokonaiskustannuksista vyörytettävät osuudet, arvioitiin virheellisesti liian pieniksi. Toinen budjetin laatimisen kannalta hankala asia on se, ettei budjetoinnin vastuunjakotaulukkoa noudateta muiden hallintokuntien taholta. Edelleen toiminnasta ja palvelun tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia siirretään teknisen toimen maksettavaksi. Tämän osalta myös taloushallinnon tulisi olla tarkempi budjetin tiliöinnin ohjeistuksessa. Kustannusten aiheuttamisperusteet eivät toteudu budjetoinnissa Puutteellinen tiedonkulku ja asioiden syy- seuraussuhteiden hahmottaminen on ollut jo pidempään ongelmana yhteistyössä teknisen toimen ja eri hallintokuntien kesken. Edellä mainittu budjetoinnin vastuunjako sekä toiminnasta aiheutuvat kustannukset, kuten jätemaksut, ovat teknisen toimen budjetissa ilman että niiden muodostumiseen voitaisiin mitenkään vaikuttaa. Tekninen toimi voi erilaisilla rakenteellisilla tai teknisillä ratkaisuilla vaikuttaa energian, veden ja jätteiden kuluerien muodostumiseen, mutta todelliset kustannukset syntyvät aina kiinteistössä palvelua tarjoavan toimijan käytöstä ja kulutuksesta. Näihin tekninen toimi ei voi vaikuttaa. Näiltä osin budjetoinnin laatiminen tulisi osoittaa aiheuttamisperusteen mukaisesti ko. hallintokunnille. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUEEN TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE KHAL 148 Kunnanhallituksen tulee käsitellä vastuualueensa talousarvio ja talousarviosuunnitelma, joka on valmisteltu kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion ja - suunnitelman laatimisohjeiden sekä kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman ja hyväksymän talousarvio- ja suunnitelma raamin mukaisesti. Määrärahat on ilmoitettu ohjeiden mukaisesti 100 euron tarkkuudella lukuun ottamatta palkkakuluja. Vuoden 2013 alusta sosiaali- ja terveystoimen tulosalue siirtyi kunnanhallituksen alaisuuteen. Talousarvion ja talousarviosuunnitelman kunnanhallituksen perinteisen vastuualueen tekstiosa on liitteenä n:o 1 / 148 ja toimintamenot sekä - tulot ovat liitteissä n:ot 2-3 / 148. Sosiaali- ja terveystoimen tekstiosa tuodaan hyväksyttäväksi seuraavaan kunnanhallitukseen. Sosiaali- ja terveystoimen luvut eivät kokonaisuudessaan enää muuttune, mutta kustannusten siirto perustettavaan perhekeskukseen tulee aiheuttamaan muutoksia ainakin sosiaalipalvelujen sisäisillä kustannuspaikoilla, mahdollisesti myös kustannusten siirtoa terveyspalveluista sosiaalipalveluihin. Muutosten varmistuttua asiasta tiedotetaan kunnanhallitukselle. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy vastuualueensa talousarvion ja - suunnitelman vuosille liitteiden n:ot 1-3 / 148 mukaisena. Talousarvion- ja suunnitelman yhteensovittamisvaiheessa varaudutaan myös mahdollisiin muutoksiin kunnanhallituksen vastuualueenkin osalta. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle, hallintojohtajalle ja talouspäällikölle valtuudet tehdä vastuualueensa talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä tarkistuksia. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - talouspäällikkö - sosiaali- ja terveystoimenjohtaja

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PIRKO-KIINTEISTÖT OY:N OSAKASKOKOUKSEEN KHAL 149 Vesilahden kunta on merkitty PIRKO- Kiinteistöt Oy:n osake- ja osakasrekistereihin, jotka yhtiön hallitus on vahvistanut kokouksessaan PIRKO-Kiinteistöt Oy:n sulautuminen Tredu-Kiinteistöt Oy:hyn rekisteröitiin ja yhtiön lopputilitys ajalta on valmistunut. Hallitus on sen omalta osaltaan hyväksynyt ja lopputilitys tulee vahvistaa vielä osakaskokouksessa. Osakaskokous pidetään Tampereen kaupungin virastotalossa ja sinne tulee nimetä kunnan edustaja. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää PIRKO- Kiinteistöt Oy:n osakaskokousedustajaksi pidettävään osakaskokoukseen kunnanjohtaja Erkki Paloniemen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - PIRKO-Kiinteistöt Oy,

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus VESILAHDEN KUNNAN SYKSYN 2014 PUUNMYYNTI Vesilahden kunnan taloudentasapainottamisohjelmaan on merkitty vuodelle 2014 puun myyntituloja siten, että Urjalan kunnan puolella olevat Vesilahden kunnan omistamat metsät myydään pohjineen sen jälkeen, kun puusto on harvennettu. MHY:n tekemän arvion mukaan näiden metsien kokonaisarvo on MHY Pirkanmaa ry on pyytänyt tarjoukset Urjalan kunnan puolella olevista metsistä (Metsälä ja Kaskela) siten, että arvioitu puumäärä on noin 1300m³. Näillä lohkoilla suoritettaisiin päätehakkuut. Lisäksi tiloilla suoritetaan eri lohkoissa harvennushakkuita 1250 m³. Samassa yhteydessä on pyydetty myös Yli- Pasti tilalta noin 2300m³ päätehakkuusta tarjoukset. Annetuista tarjouksista on liitteenä kooste ja lisäselvitys. Päätehakkuista kunnalle edullisimman tarjouksen on jättänyt UPM. Liitteestä selviää, että harvennushakkuusta parhaimman tarjouksen on jättänyt Metsägroup ehdolla, että koko päätehakkuuosio on tulossa heille. Koska UPM:n ja MHY:n tarjoukset ovat niin lähellä toisiaan, tuntuisi olevan järkevää antaa kaikki hakkuut samalle yhtiölle. Liitteet: - liite n:o 1 / 150 Vesilahden kunta puunmyynti syksy liite n:o 2 / 150 Vesilahden kunta puunmyynti 2014 lisäselvitys Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää, että puunmyyntisopimus tehdään UPM:n kanssa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - tarjouksen jättäneet

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ: SOSIAALI- JA TERVEYDEN- HUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS KHAL 151 Seloste: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalveluuudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan ja eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja eräiltä muilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausunto tulee antaa sähköisellä lomakkeella, joka sisältää kohdennettuja kysymyksiä esitysluonnoksesta. Lausunnot tulee antaa tiistaihin mennessä. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote-alueet muodostuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossa kantaa siihen, mihin nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta muodostuvaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Tämän vuoksi lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Sote-alueeseen sijoittumista koskevan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön. Lausuntopyynnön mukaan kunnat voivat menetellä niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoastaan sille osoitettuihin, sote-alueeseen kuulumista koskeviin kysymyksiin (kysymykset 37 ja 38), ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan sosiaali- ja terveysministeriöön. Muihin lausuntopyynnön kysymyksiin kunta voi ottaa kantaa muussa kunnan toimielimessä. Lausuntopyynnön materiaali sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa materiaalia on sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa: udistus. Liitteet: - liite n:o 1 / 151 lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta - liite n:o 2 / 151 erityisvastuualueisiin kuuluvat kunnat - liite n:o 3 / 151 lausuntopyyntökysely Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. toteaa lausuntonaan sosiaali- ja terveysministeriölle, että Vesilahden kunta kuuluu palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun TAYS-ervan pohjalta perustettavaan sote-alueeseen;

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus valtuuttaa Vesilahden kunnanhallituksen antamaan lausunnon muihin järjestämislakia koskeviin kysymyksiin ja tarvittaessa evästää kunnanhallitusta lausunnon laatimiseksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanvaltuuston jatkokäsittely

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO PIRKKALAN PERUSTURVALAUTAKUNNALLE VUODEN 2015 TALOUSARVIOSTA JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMASTA KHAL 152 Pirkkalan ja Vesilahden kunnat muodostivat yhteistoimintaalueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Pirkkalan perusturvalautakunta on ollut em. ajankohdasta vastuullinen järjestämään Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut. Vesilahden kunnan omaksi toiminnaksi jäivät sosiaali- ja terveystoimen palveluista kuntouttavan työtoiminnan ja veteraaniruokailun järjestäminen. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja jäi omaan kuntaan ns. tilaajapäälliköksi. Päivähoidon järjestämisvastuu siirtyi Vesilahden kasvatus- ja opetustoimen alaisuuteen. Pirkkalan perusturvalautakunta on valmistellut yhteistoiminta-alueelle vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille on pidetty Pirkkalan yhteistoiminta-alueen yhteistyösopimuksen mukainen perusturvan talousarvioseminaari, jossa Vesilahdesta olivat mukana kunnanjohtaja, talouspäällikkö ja sosiaali- ja terveystoimen johtaja. Talousarvion ja - suunnitelman laadinnassa on noudatettu kuntien kunnanhallitusten antamia talousarvion laadintaohjeita. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Vesilahden kunnan talouden tasapainotusohjelman, johon sisältyvät yhteistoiminta-alueen sopeuttamistoimenpiteet on huomioitu talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa. Talousarvion pohjana on ollut yhteistoiminta-alueelle laadittu tehtäväaluekohtainen määrärahakehys, jonka puitteissa hallintokuntien tulee talousarvio laatia. Kehyksen ja muiden talousarvion laadintaan liittyvien seikkojen pohjana ovat mm. kuntastrategiat, voimassaolevat taloussuunnitelmat , tilinpäätökset 2013 sekä vuotta 2015 koskevat ennusteet. Vesilahden maksuosuus on tässä vaiheessa , liite n:o 1 / 152. Nousua kuluvan vuoden talousarvioon on 3,8 %. Pirkkalan perusturvalautakunta pyytää Vesilahden kunnanhallitukselta talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta lausuntoa. Kunnanjohtaja: Vesilahden kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Pirkkalan perusturvalautakunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksestä ja vuosien taloussuunnitelmasta seuraavaa: Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on hyvin pitkälle noudatettu Vesilahden kunnanvaltuuston hyväksymiä talouden tasapainottamisohjelman linjauksia sisältäen mm. vanhusten ja vammaisten palvelurakenteen muutoksen ja terveyskeskussairaalan lakkauttamisen. Tasapainottamisohjelman mukaiseen tavoitetasoon ei kuitenkaan ole päästy. Huomioitava kuitenkin on, että ilman talouden tasapainotusohjelmaa menojen kasvu olisi ollut vielä suurempi. Palvelurakenteen muutos ensi vaiheessa lisää kustannuksia ja tuottaa taloudellisia hyötyjä vasta pitkällä tähtäyksellä. Kustannuksia on lisännyt myös sosiaalipalveluiden ostopalveluiden ennakoitua suurempi kasvu.

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Vesilahden kunnanhallituksella ei ole muilta osin talousarvioesityksestä ja taloussuunnitelmasta huomauttamista ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Pirkkalan perusturvalautakunta - Pirkkalan perusturvajohtaja

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / LAUSUNTOPYYNTÖ ASIASSA DIAARIN:O 01267/14/2204 KHAL 153 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Vesilahden kunnanhallitusta hankkimaan valtuuston lausunnon tai, jos se hallituksen johtosäännön mukaan on mahdollista, antamaan lausunnon terveyskeskussairaalan lopettamista koskevan valituksen johdosta. Lausuntopyyntö on liitteenä n:o 1 / 153. Muu asiaan liittyvä materiaali on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallituksen voimaan tulleen johtosäännön 3 :n kohdassa 19 todetaan, että kunnanhallitus antaa selityksen valtuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätökseen. Kunnanjohtaja: Vesilahden kunnanhallitus antaa liitteenä n:o 2 / 153 ilmenevän lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön, diaarin:o 01267/14/2204 ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Hämeenlinnan hallinto-oikeus

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / LAUSUNTOPYYNTÖ ASIASSA DIAARIN:O 01275/14/2299 KHAL 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päivätyllä kirjeellään pyytänyt Vesilahden kunnanhallitusta hankkimaan valtuuston lausunnon tai, jos se hallituksen johtosäännön mukaan on mahdollista, antamaan lausunnon Onkemäen koulun lakkauttamista koskevan valituksen johdosta. Lausuntopyyntö on liitteenä n:o 1 / 154. Muu asiaan liittyvä materiaali on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallituksen voimaan tulleen johtosäännön 3 :n kohdassa 19 todetaan, että kunnanhallitus antaa selityksen valtuuston puolesta valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätökseen. Kunnanjohtaja: Vesilahden kunnanhallitus antaa liitteenä n:o 2 / 154 ilmenevän lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön, diaarin:o 01275/14/2299. Kunnanjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Vesilahden kunta antaa liitteenä n:o 2 / 154 ilmenevän lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön, diaarin:o 01275/14/2299 siten muutettuna, että lausunnosta poistetaan lause Vesilahden kunnan näkemyksen mukaan valtuutetuilla oli riittävästi tietoa vaihtoehdoista päätöstä tehdessään. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Arvela poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolain 28 :n 1 momentin mukainen esteellisyys). Esteellisyys todettiin. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Esko Halme toimii puheenjohtajana asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Tiedoksi - Hämeenlinnan hallinto-oikeus

21 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHAL 155 Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat saapuneet kirjeet: 1. Kiinteistönluovutusilmoitukset Myyjä/ ostaja Leino/ Leino Virtanen/ Virtanen, Sarén Rantanen/ Niemi Vesilahden kunta/ Ihonen

22 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Vesilahden kunnan väkiluku oli asukasta (4.492 / ). 2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 7/2014. Vesilahden työttömyysaste heinäkuun lopussa 2014 oli 10.4 % (kesäkuun 2014 tilanne 10,0 %), Tampereen seutukunnassa 15.7 % (15,3 %), Pirkanmaalla 15,2 % (14,7 %) ja koko maassa 13,4 % (12,9 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan kolmanneksi alhaisin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen ja toteaa tekstiosassa ilmenevät asiat. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus SALAINEN KHAL 156

24 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus SALAINEN

25 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus TARKASTUSMESTARIN VALINTA KHAL 110 Työryhmä (Ari Arvela, Virpi Alakoski, Harri Tapanainen, Tapio Kauppila, Erkki Paloniemi ja Minna Hutko-Peltoniemi) on yhdessä teknisen toimiston henkilöstön kanssa (Sari Hietala-Karlsson, Harri Pitkämäki ja Satu Uusi- Erkkilä) valmistellut uutta teknisen toimen päävastuualueen johtosääntöä ja toimenkuvia. Neuvotteluissa on ollut mukana myös JUKOn pääluottamusmies Aura Elliott. Työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään esityslistan edellisessä pykälässä selostettua teknisen toimen uudelleen organisointia, päivitettyä teknisen toimen päävastuualueen johtosääntöä ja tarkastusmestarin viran perustamista. Päivitetyn johtosäännön mukaan tarkastusmestarin vastuualueena olisi kunnan kiinteistöjen ja yleisten alueiden isännöinti ja hoito. Johtosäännön mukaan tarkastusmestarin ratkaisuvalta olisi seuraava: 1. Päättää toimialansa huolto- ja kunnossapitotehtävistä. 2. Toimii ammattimiesten esimiehenä. 3. Päättää pienehköjen kiireellisten korjaustöiden suorittamisesta, mikäli vahingon estäminen tai toiminnan turvaaminen sitä edellyttävät. 4. Päättää ammattimiesten toimipisteet. 5. Myöntää ammattimiesten vuosilomat. 6. Määrää tarvittaessa ammattimiehiä lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 7. Päättää ammattimiesten kouluttamisesta. 8. Suorittaa vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella tarvittavat kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tarkastukset ja painekokeet. 9. Suorittaa MRL 150 ja 153 mukaiset viranomaiskatselmukset. 10. Suorittaan valtion korjaus- ja energia-avustuksiin liittyvät tarkastuskäynnit. 11. Valitsee ammattimiesten sijaiset. Hallintojohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se perustaa Vesilahden kuntaan määräaikaisen tarkastusmestarin viran ajalle KVAL 33 / ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kunnanhallitus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se perustaa Vesilahden kuntaan määräaikaisen tarkastusmestarin viran ajalle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHAL 139 / Tarkastusmestarin viran hakuilmoitus julkaistiin Aamulehdessä sekä kunnan internet-sivuilla ja työ- ja elinkeinotoimiston avoimet työpaikat -palvelussa. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti 24 henkilöä: Jussi Jantola, Asta Jämsen, Marko Kallunki, Antti Kihlakoski, Mikko Kivisalmi, Karri Koivusilta, Heli Koskensalo, Jari Laakso, Niko Lehtinen, Henri Marttila, Pauliina Mäkelä, Tommi Nyrönen, Samuli Panttila, Juha Penttinen, Tarja Rosman, Samuli Saarikko, Veli Salmi, Antti Salonen, Juha Salonen, Kimmo Seppälä, Tero Suolaniemi, Jarno Tuukkanen, Janne Uusimaa ja Petra Viitanen. Yksi hakija perui hakemuksensa ja yksi hakija ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia. Haastatteluun valittiin seuraavat 8 henkilöä: Jussi Jantola, Mikko Kivisalmi, Jari Laakso, Niko Lehtinen, Henri Marttila, Samuli Panttila, Samuli Saarikko ja Tero Suolaniemi. Haastattelutyöryhmä (Ari Arvela, Virpi Alakoski, Harri Tapanainen, Tapio Kauppila, Harri Pitkämäki ja Satu Uusi- Erkkilä) haastatteli ao. henkilöt , mistä tehty muistio on liitteenä n:o 1 / 139. Haastattelutyöryhmä esittää yksimielisesti virkaan valittavaksi rakennusmestari Niko Lehtistä, 1. varalle insinööri Henri Marttilaa ja 2. varalle talonrakennusteknikko Tero Suolaniemeä. Hakemukset ja yhteenveto hakemuksista ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee tarkastusmestarin määräaikaiseen virkaan rakennusmestari Niko Lehtisen Sastamalasta, 1. varalle insinööri Henri Marttilan Vesilahdesta ja 2. varalle talonrakennusteknikko Tero Suolaniemen Akaasta. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet päättää tarkastusmestarin tehtäväkohtaisesta palkasta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti KHAL 157 / Kaksi hakijoiden nimeä (Anni Syrjälä ja Juha L. Seppälä) puuttui kunnanhallituksen kokouksen pykälästä ja kokouksessa nähtävänä olleesta yhteenvedosta. Heidän hakemuksensa olivat kuitenkin mukana, kun tehtiin valintoja haastatteluihin. Hakemukset ja korjattu yhteenveto hakemuksista ovat nähtävillä kokouksessa.

27 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee tarkastusmestarin määräaikaiseen virkaan rakennusmestari Niko Lehtisen Sastamalasta, 1. varalle insinööri Henri Marttilan Vesilahdesta ja 2. varalle talonrakennusteknikko Tero Suolaniemen Akaasta. Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle valtuudet päättää tarkastusmestarin tehtäväkohtaisesta palkasta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - hakijat - rakennus- ja ympäristölautakunta - tekninen lautakunta

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 57

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 57 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 53 Kunnanvaltuusto 25.04.2016 AIKA 25.4.2016 klo 19:00 19.16 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 56

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 64 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 64 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 AIKA 15.09.2016 klo 19.00 21.15 PAIKKA Tekninen toimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 52 Hyvinvointilautakunta 29.11.2016 AIKA 29.11.2016 klo 18.35-19.21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Aika 21.06.2016, klo 17:00-17:33 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Haastattelutyöryhmän

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. elokuuta 2015 kello 15.45 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 81 Kokousaika Keskiviikko 11.9.2013 klo 18 20.21 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.01.2016 AIKA 26.01.2016 klo 18:06 20:47 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 19.08.2014 Aika Tiistai 19.08.2014 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Veteraanimaja Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen Kyllikki

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Aika 25.11.2014 klo 15:10 17:30 Paikka Kylmälahden leirikeskus Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 34 35 36 37 38 39 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.10.2014 Kaupungin

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 21 Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.3.2016 klo 18:05 19:38 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Kokouskutsu 1 (7) Aika 11.08.2015, klo 17:30 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.01.2017 AIKA 17.01.2017 klo 18:00 19.41 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 30.11.2016 keskiviikko klo 16:30-19:31 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 /2011. Aika: Keskiviikko klo Ravintola Kestikara, Hämeentie 9, Koski TL

Pöytäkirja 1 /2011. Aika: Keskiviikko klo Ravintola Kestikara, Hämeentie 9, Koski TL Kosken Tl koululautakunta 12.1.2011 Pöytäkirja 1 /2011 1 KOULULAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 12.1.2011 klo 18.00 18.47 Paikka: Ravintola Kestikara, Hämeentie 9, Koski TL Läsnä: Puheenjohtaja Jalli

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

16 Tarkastuslautakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma Kuntatarkastajan tarkastushavainnot tarkastuksesta

16 Tarkastuslautakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma Kuntatarkastajan tarkastushavainnot tarkastuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Aika 01.09.2015, klo 13:00-15:18 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Pöytäkirjan tarkastus 15 Talouden

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 9/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 10.5.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 16.5.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 122 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 11.4.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot