VOIMAA - Voimavaroja maahanmuuttajista. Matkaraportti. Matti Rantala Milla Laasonen. Malmö, Ruotsi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VOIMAA - Voimavaroja maahanmuuttajista. Matkaraportti. Matti Rantala Milla Laasonen. Malmö, Ruotsi 23.-27.8.2010"

Transkriptio

1 1/(34) Matti Rantala Milla Laasonen Malmö, Ruotsi Kaikki materiaalit ja lisää linkkejä VOIMAA-wikissä, osoitteessa: https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageid=

2 2/(34) Sisältö... 1 Sisältö VOIMAAn kannalta keskeiset havainnot ja kontaktit Matkan tuotokset Matkan tulokset Tapaaminen World Maritime Universityn kanssa Matkakertomus Tiistai Keskiviikko Avajaiset Keskiviikon keynote-puheet... 7 Experiences of the common Nordic labour market... 7 Diasporic cosmopolitanism: a research paradigm beyond methodological nationalism Keskiviikon workshopit Workshop 1 -- Methodologies of IMER studies Workshop 3 -- Urban environments, immigrant incorporation beyond a national perspective? Workshop 5 -- Media, migration, minorities and majorities in the Nordic countries Workshop 6 -- Finding a language of our own: a critique of migration research Torstai Torstain keynote puhe The Mobility Turn : An analytical balancing act* Torstain workshopit Workshop 8 -- Transnational practices in migration Workshop Locating religion in multicultural societies Perjantai Perjantain keynote-puheet The magical cultural construction of a contested diasporic nation A right to a past? Migration, remembrance and history Perjantain workshopit Workshop Comparative migration and integration studies Workshop Beyond the suitcase: representations of migration and Europe and the role of museums Workshop Families in change: discourses and practices Workshop Migrants perceptions of exclusion and inclusion Päätöstilaisuus... 34

3 3/(34) 1. VOIMAAn kannalta keskeiset havainnot ja kontaktit World Maritime Universityn kanssa on hyvä jatkaa yhteistyötä, sillä heillä on hyvä kokemus monikulttuurisista opetusympäristöistä ja - ryhmistä. Materiaalinvaihdosta jo sovittiin. WMU:n käyttämä, opiskelijoille suunnattavasta host-järjestelmästästä kannattaa miettiä sovellusmahdollisuuksia valmentaviin koulutuksiin. Nordic Migration Conference on tapahtuma, johon kannattaa osallistua, koska Metropolian toiminta-alueella on maahanmuuttajataustaisten keskittymä ja heidän määränsä tulee kasvamaan ainakin opiskelijoiden keskuudessa ja toivottavasti henkilöstön joukossa. Vuoden 2012 tapahtuma järjestetään Suomessa. Malmö Universityn kanssa on hyvä tiivistää yhteistyötä, sillä sen toimintatavat ja ajattelu on hyvin Metropolia-/ammattikorkeakoulutyyppistä ja oppilaitoksen työskentelytapaa leimaa mm. dynaamisuus, jota voisi hyvinkin benchmarkata tarkemmin. Se on myös aidosti monikulttuurinen/kosmopoliittinen oppilaitos. VOIMAAn tulisi jatkaa yhteistyötä erityisesti Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) ja the Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER) kanssa. Harkittava on esimerkiksi, josko sieltä tulisi henkilö VOIMAA-hankkeen päätöstapahtumaan vuoden 2011 loppukeväällä. Language Grid - jonkinlainen yhteisöllinen kieliopiskelun verkkopohjainen väline/menetelmä - tulee ottaa tarkempaan tarkasteluun ja katsoa miten se mahdollisesti voisi palvella valmentavien koulutusten kielenopiskelua Iltaohjelmaan kuulunut "Meet the Locals"- ajattelu on aika mainio ja sitä voisi hyvin soveltaa esimerkiksi Metropoliassa järjestettävissä tapahtumissa 1.2 Matkan tuotokset Konferenssin teema oli Global Challenges, Local Responses, jonka keskeinen ajatus on: maahanmuutto ja siirtolaisuus on globaalia, mutta ongelmiin ratkaisut löydetään paikallisesti (lokaalisti) Tapahtuma oli 15. Nordic Migration Research Conference, jonka järjestäjät olivat Nordic Migration Research (NMR), Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) ja the Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER), Malmö University Rekisteröityneitä osanottajia oli 140 henkilöä pääosin pohjoismaista, mutta kaikki mantereet olivat edustettuina ja läsnä konferenssissa. Tapahtumapaikka Malmön yliopisto perustettiin Alussa opiskelijoita oli noin 5000 ja painopisteenä on ollut ammatillinen korkeakoulutus. Tällä hetkellä opiskelijoita on noin Henkilökuntaa on noin 1500, josta n. 750 on opettajia. Koulutusohjelmia on lähes 90.

4 4/(34) Yliopiston päätoimitila sijaitsee lähes kaupungin keskustassa entisellä telakkaalueella, Videoita yliopistosta, opiskelijoista ja opettajista löytyy täältä. Tapahtuma järjestettiin yliopiston keskuspaikassa Orkanen (Hurrikaani) - rakennuksessa Vuoden 2012 konferenssi pidetään Suomessa 1.3 Matkan tulokset Erityishuomiot ja muut keskeiset tulokset: * Pohjoismaissa edellen voimakkain maahanmuutto tapahtuu pohjoismaiden välillä. * Paljon myös tilastoimatonta maahanmuuttoa pohjoismaisten kesken ja vilkasta työperäistä liikkumista etenkin raja-alueilla. * Ruotsissa suurin maahanmuuttajaryhmä ilmeisesti edelleenkin suomalaiset. * Muissa pohjoismaissa maahanmuutto on aina sidottu myös tutkimuksellisesti esimerkiksi urbanisoitumiseen, hyvinvointiin, etnisiin kysymyksiin, uskonnollisiin kysymyksiin jne. Se ei ole koskaan tarkastelussa esillä ilman muuta yhteiskunnallista kontekstia * Maahanmuuttovastaisuus on kasvanut nopeasti erityisesti Tanskassa ja Ruotsissa, mutta myös Norjassa ja Islannissa. Konferenssissa oli esillä useita papereita poliittisesta ulottuvuudesta ja puoluekartalla tapahtuvista muutoksista. Siis sama tendenssi kuin Suomessa. Kriittisesti maahanmuuttokritiikkiä tarkastelevat paperit olisivat ihan hyvä argumentaatiopohja suomalaiseen poliittisen keskusteluun. * Maahanmuutto ja uskonto -keskustelua hallitsee islam ja muslimimaailma. Se on ymmärrettävää, mutta samalla kovin suppeaa. Maahanmuuttajat ovat todella monenlaisten uskontokuntien jäseniä tai kannattajia eikä uskontokeskustelussa ole kyse vain islamista. 2. Tapaaminen World Maritime Universityn kanssa Tapaaminen oli kahden World Maritime Universityn opettajan kanssa ; Johan Bolmsten ja Jan Horck. VOIMAA- hanke halusi tapaamisen, sillä World Maritime University toiminta-alue on koko maailma ja sekä heidän opiskelijansa että opettajansa ja muu henkilöstö on eri puolilta maailmaan; hyvin monikulttuurinen oppimis- ja asiantuntijayhteisö.

5 5/(34) Keskustelimme VOIMAA-hankkeen kannalta tärkeistä asioista. Johan B on vasta hiljan aloittanut työnsä WMUssa ja Jan H. on puolestaan kuulunut opetushenkilöstöön oppilaitoksen perustamisesta (1983) lähtien. Yliopisto on osa YK-järjestelmää ja se on International Maritime Organization (IMO) alainen korkeakoulu. Noin 50 valtiota rahoittaa sen toimintaa ja pääsääntöisesti rahoittajamaista tulevat myös opiskelijat. WMU:lla on kaksi sivutoimipistettä; toinen Shanghaissa Kiinassa ja toinen Dalianissa Kiinassa. Johanin erikoistuminen on osallistavissa menetelmissä sekä tietotekniikan hyötykäytössä ja Janin puolestaan monikulttuuriseen opiskeluympäristöön liittyvissä pedagogisissa ongelmissa ja ratkaisuissa. Jan Horck on juuri luovuttanut teemaan liittyvän väitöskirjansa tarkastukseen. Kävimme teemoista keskustelua, mutta ennen väitöstilaisuutta hän ei luonnollisesti voinut antaa sitä meille. Sen sijaan se tullee meille muutaman viikon sisällä. Hän suoritteli suositteli hankkimaan ja lukemaan hiljan ilmestyneen Will Kymlicka: Multicultural Odysseys. Navigating the New International Politics of Diversity. Panemme kirjan hankintaan. Keskustelu oli hyvin käytännönläheistä ja meillä oli varsin yhteneväiset käsitykset siitä, mitä moderni tai länsimainen korkeakouluopiskelu on: opettaja ja opiskelija ovat molemmat oppimassa uutta osaamista ja uusia asioita. Todellisuus on kuitenkin toinen. WMU:hun tulevien opiskelijoiden keski-ikä on 32 vuotta. He ovat työskennelleet merenkulkualan ammateissa jo monia vuosia. Vaikka he toimivat eri puolilla maailmaa, heidän lähtömaissaan saamansa peruskoulutus on ollut hyvin opettaja- tai "guru"-keskeistä. Muun muassa siitä syystä opetushenkilökunnan pukeutumiskoodi on puku, sillä muuten opettaja ei olisi uskottava tai hänellä ei olisi riittävää auktoriteettia. Se oli yksi näkökulma opettajan työhön monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Opettajan on siis oltava pedagogisista ratkaisuista huolimatta auktoritetti ja tietynkaltainen "diktaattori". Pyrkimyksenä heillä on yhteisöllinen toiminta ja erilaisten osallistavien menetelmien käyttö. Tämä on kuitenkin uutta ja heillä ei ole vielä selkeää kokemuspohjaa siitä. Tässä yhteydessä heijastui jonkinlainen sukupolvien välinen käsitysero. Johan oli selkeästi luottavaisempi modernien menetelmien käytön tai niiden kokeilun onnistumiseen kuin Jan. Asia ehkä heijastui selkeimmin keskustelussa eri opintojaksojen välisen vuoropuhelun ja dialogin mahdollisuudesta. Jan oli selkeästi sitä mieltä, että kullakin opettajalla on oma erikoisosaamisensa (esim. merenkulun kansainväliset sopimukset: lainsäädäntö). Johan taas argumentoi sen puolesta, että esim. englanninkielen kursseilla teksteinä voisi olla noita kv-sopimuksia, vaikkei opettaja ole sopimusten asiantuntija, vaan kielellisen ymmärryksen ja viestinnän asiantuntija. Tämä debatti ei ollut kaukana tai vieras kotimaisesta asiantuntijuuskeskustelusta tai siihen liittyvistä ilmiöistä.

6 6/(34) WMU:n opiskelijoista suurin osa majoittuu lähiopetusjaksojen aikana malmöläisiin hostelleihin ja siksi elää varsin kiinteässä kontaktissa toisiinsa, myös väitöskirjan tekijät. Toisaalta heillä on ns. alumni - ja host-perhejärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että merenkulkualalla työskentelevät ja WMU:sta valmistuneet toimivat eräänlaisina mentoreina ja usein vain ja ainoastaan etäyhteyden varassa. Se on keino, joka heille on ollut hyödyllinen. Tätä toimintatapaa voisi soveltaa myös VOIMAAssa tai VOIMAAn kaltaisissa hankkeissa. Host-järjestelmä on ehkä sopivin esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden tapauksessa, mutta siitäkin kannattaa miettiä sovellusmahdollisuuksia valmentaviin koulutuksiin. Meidän toimintatapamme wiki-ympäristössä herätti suurta mielenkiintoa ja demonstroimme sekä VOIMAA- että muita wikityötiloja ja esittelimme meillä tehtyä kehitystyötä. Samassa yhteydessä saimme vinkin katsastaa mitä Language Grid voisi tarkoittaa hyötykäytössä meillä. Heillä se on ollut vasta esittelyssä hiljan. Täytynee tarkistaa! 3. Matkakertomus Kronologinen esitys matkan kulusta. 3.1 Tiistai Helsinki, tiistai : Finnairin lento kello 09:55 Kööpenhaminaan. Kööpenhaminan kentältä kätevästi juna Malmö Centralille. Perhelippu (2 aikuista lasta) 128 DKK, kun yksittäinen menolippu olisi kustantanut 80 DKK. Juna-asemalta hotellille noin puoli kilometriä. Malmössä vietettiin vierailuviikollamme Malmö Festivalenia. Stortorgetilla, jonka laidalla Rica Hotel Malmö sijaitsee, on muun muassa torikojuja, esiintymislava ja maailmanpyörä. Iltaohjelma siis taattu. Hotellin aulassa on jaossa festivaaliopas sekä huomaavaisesti korvatulppia. Aulasta saatavilla myös kelvollinen wifiyhteys, jota hyödynnettiin heti, sillä huoneiden lunastus vasta kello 15 alkaen. World Maritime Universityn kanssa oli sovittu kello 14 paikallista aikaa tapaaminen. Keskustelussa nousivat esiin mm. opettajakunnan kompetenssin hajanaisuus kulttuurisissa ja monikulttuurisissa kysymyksissä, jotka ovat kuitenkin merkittäviä tekijöitä monikulttuurisessa oppimisympäristössä, arviointityössä ja kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä. 3.2 Keskiviikko Toimintatapamme on raportoida tapahtumasta ja sen etenemisestä kronologisen ohjelman mukaisesti. Raportoimme VOIMAA-wikialustalle. Rinnakkaisia workshoppeja on samaan aikaan 3-4, mutta meitä on raportoimassa ainoastaan 2 henkilöä. Siitä syystä jokaisesta workshopista ei synny varsinaista raporttia.

7 7/(34) Konferenssin alkusession aikana langaton verkko ei toiminut, ja siitä syystä aloitusessiosta raportoiminen tulee tässä päivän mittaaan jälkijättöisesti. Lounastauolla saimme tunnukset sellaiseen verkkoon, joka näyttäisi nyt toimivan Avajaiset Kello Avajaiset Prof. Lennart Olausson, Vice-Chancellor, Malmö University, Malmö Högskola Prof. Hans Lindquist, Dean, Culture and Society, Malmö University Prof. Ulf Hedetoft, Chairperson of NMR Avauksessaan Lennart Olausson keskittyi kuvaamaan Malmön kaupungin kehitystä teollisuuskaupungista ja telakkateollisuuden keskuksesta aina 70-luvulle asti, jonka jälkeen alamäki oli pitkä ja rankka. Vasta 90- luvulle tultaessa kaupungissa tehtiin ratkaisuja uudenaikaistaa toimintoja ja palveluja. Tähän liittyy myös malmön Yliopiston perustaminen, sillä teollisuuskaupungissa ei nähty tarpeellisena hankkia korkeampaa koulutusta. Moderni kaupunkiyhteiskunta taas tarvitsee sitä menestyäkseen. Malmön Yliopisto on hyvin nuori ja siitä syystä se poikkeaa perinteisistä akateemisista yliopistoista tarjoamalla mm. liikuntatieteen, terveydenhuollon jne ammatillisia korkeakouluopintoja. Siinä mielessä se on kuin Metropolia pääkaupunkiseudulla. Yliopiston yksi keskeisiä lähtökohtia on ollut - kuten myös kaupungin modernisoinnin - rakentaa ja toimia kosmopoliittisesti ja kansainvälisenä merkittävänä oppilaitoksena. Sen voi ymmärtää esimerkiksi sillä, että yksistään Malmössä puhutaan äidenkielenään n 160 eri kieltä. Väestöstä noin kolmasosa on maahanmuttajia ja nuorista yli puolella joko molemmat tai toinen vanhemmista on maahanmuuttajataustainen. Se on haasteellista yliopistolle ja edellyttää henkilökunnalta poikkeuksellisen korkeaa ammattitaitoa työskennellessä monimuotoisesa ympäristössä. Hans Lindquist puolestaan esitteli avauspuheenvuorossaan laajasti Culture and Society -tutkimuksen tiedekuntaa, jossa myös maahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen liittyvä tutkimus tapahtuu. Tarkemmin asiasta löytyy informaatiota tiedekunnan sivuilta. Henkilökohtaisesti hän näki maahanmuuttotutkimuksessa hyvänä lisätä lingvististä tutkimusta ja siitä hän kuvasi hyvin englannin kielen ekspansion vähäpätöisestä muutaman kyläkunnan puhetavasta koko maailmaa kolonialisoivaksi. Se kaikki on tahtunut siirtolaisuuden ja kolonialismin kautta. Ulf Hedetoft toivotti kaikki tervetuleeksi tässä laajuudessan ensimmäiseen konferenssiin. Muodollisisti tämä on 15., mutta nykyisellä järjestelypohjalla ja laajuudelllaan ensimmäinen. Hän näki valitun teeman "global challenges - local responses" vastaavan erityisen hyvin nykyhetken pohjaismaiseen maahanmuuttoa ja siirtolaisuutta koskevaan tutkimukseen ja sen tarpeisiin. Hän korosti yhteisöllisen tutkimustoiminnan mahdollisuuksien kasvaneen huomattavasti aivan viime aikoina ja uskoi tämän tapahtuman edesauttavaan verkostojen rakentamista Keskiviikon keynote-puheet Kello keynote puheenvuorot. Experiences of the common Nordic labour market Professori ESKIL WADENSJÖ, Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholm University

8 8/(34) Pohjoismainen jaettu historia työvoiman muuttamisessa, yhteispohjoismaiset työmarkkinat ovat syntyneet ja perustuvat pohjoismaiden pitkään yhteistyöhistoriaan. Jo 1800-luvulla valuuttaunioni, ja I maailmansotaan asti avoimet rajat. Muuttovirrat, esimerkiksi Ruotsista Tanskaan: vuosina kulkijoita hlöä I MS toi mukanaan viisumit ja passit II MS aiheutti uusia viisumivaatimuksia ja pakolaisuutta, joka keskittyi Tanskaan ja Norjaan 1943 työlupakäytännön syntyminen ja viisumikäytäntö, myös Suomeen 1954 alkaen purettiin passi- ja viisumivaatimukset ja Islanti tuli mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön Yhteiset työmarkkinat eivät kuitenkaan synny ainoastaan työlupakäytäntöjä hylkäämällä, kyse on myös sosiaaliturvan järjestämisestä, on käytetty erilaisia kannustimia eri aikakausilla, riippuen työvoiman tarpeesta. Esimerkiksi haluttuja ammatillisia ryhmiä 1960-luvulla terveydenhuoltoammatit, ja 1980-luvulla opettajat. Lainsäädännön muuttuminen siten, että myös kielen opetusta velvoitettu antamaan työnantajien toimesta: 1960-luvun lopulla (Suomesta Ruotsiin muuttaneet): 240h palkallista kieliopetusta edellytettiin työnantajalta. Työmarkkinajärjestöjen vaikutus lähtömaassa: yritetty vähentää lähtöä, siinä onnistumatta. Vuosien aikana on pakolaisten ja perhesyihin liittyvä maahanmuutto syrjäyttänyt tilastolliselta merkitykseltään työperäisen maahanmuuton, jota 1970-luvulle asti tapahtui Ruotsiin päin (etenkin Suomesta). Maahanmuuttajien työmarkkinatilanne Ruotsissa: maahanmuuttajista suomalaisia yhä eniten edustettuna ruotsalaisilla työmarkkinoilla (vrt. Suomessa venäläisiä/virolaisia?) Maahanmuuttajien muita alhaisemmat työllisyysluvut johtuvat mm. iästä (suomalaiset 1960-luvulla muuttaneet ovat jo eläkeiässä), mutta ennen kaikkea on useita tilastollisia tulkintasyitä: emigraatit jotka eivät ole rekisteröityneet mihinkään, opiskelijat, kausityöläiset, kotirouvat, harmaa talous, commuting... Palkka- ja työaikajakauma osoittaa, että suomalaisia lukuunottamatta pohjoismaiden sisältä muuttaneet ansaitsevat palkkaa kuin ruotsalaiset. Suomalaisten osalta palkkakuoppaa selittää pitkä maahanmuuttohistoria, sillä palkassa viimeksi saapuneet voittavat tilastollisesti; 1960/70-luvulla saapuneet ovat hyväksyneet alemmat palkat ja tämä taso on säilynyt; tänä päivänä muuttavat eivät hyväksy paikallisia alempia tuloja samasta työstä (edelleen, pohjoismaisia koskevaa). Commuting -syitä: liikennöinti edullista, palkkaerot eri maissa, asumiskustannusten erot, eri säännöt pohjoismaista tuleville ja EES-alueen ulkopuolelta tuleville... Merkityksellistä esim. Malmön ja Kööpenhaminan hyvät liikenneyhteydet; junalla 22 minuuttia asemalta asemalle: mahdollisuus käydä päivittäin rajan yli; Ruotsista Norjaan liikkuminen puolestaan enemmän kuin Helsingin ja Tallinnan välinen liikenne, jolloin työviikko suoritetaan vieraassa maassa ja kotiin mennään viikonlopuiksi. Muuttovirrat ovat olleet niin suuret 1960-luvulla, että Suomesta Ruotsiin muuttaneet hoitajat, insinöörit ja duunarit ovat huolestuttaneet työntekijäjärjestöjä Ruotsissa ja työnantajia ja - järjestöjä Suomessa

9 9/(34) JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Pohjoismaisten työmarkkinoiden ehdot siirtolaisille ovat lähes samat kuin natiiveilla Viimeisen kymmenen vuoden aikana työssäkäynti rajojen yli on yleistynyt, ja vaikka se onkin valtioiden välillä (Etelä-Ruotsi Tanska; Pohjois-Suomi Ruotsi; Ruotsi - Norja) suurta liikettä, suurempaa on kuitenkin valtioiden sisällä tapahtuva pendelöinti (commuting). Keskustelussa nousseita kysymyksiä: palkkaerojen syyt koulutuksessa? Vastausta: esim. suomalaiset ovat muuttaneet duunariammatteihin, mutta myös saaneet paikallisia alempaa palkkaa samoissa ammateissa. Nyt tutkitaan tilannetta uusien EU-maista tulevien osalta; maksetaanko alempia palkkoja. onko commuting ilmiöstä tutkittu verotuksen vaikutusta paikalliseen yhteisöön, verorahojen ohjautumista julkisiin palveluihin? Tätä ei ole tutkittu vielä paljon. Tilastoissa ilmenee paljon virheitä johtuen pohjoismaisten sisäisestä vapaasta muuttopolitiikasta, ja rekisterit eivät pysy perässä, ihmiset eivät aina ilmoita statustaan, asuinmaataan jne. vaan liikkuvat vapaasti. Muuttajat unohtavat ilmoittaa jopa 2-3 vuoden ajan veroviranomaisille muutostaan. suomalaisten matalamman palkan selitys kielitaidossa? Ei tutkimustietoa, myös Suomen viranomaisten tietosuojakäytännöt vaikeuttavat asian tutkimista (uusi kotimaa ei saa mistään rekisteristä virallista tietoa, mikä on muuttajan äidinkieli). Diasporic cosmopolitanism: a research paradigm beyond methodological nationalism Professori NINA GLICK SCHILLER, Director of the Research Institute for Cosmopolitan Cultures (RICC), The University of Manchester. Kriittinen suhteessa nationalismiin metodologisena lähtökohtana. Määrittelee Metodological nationalismin seuraavasti: kansalliset rajat määräävä ja yhteiskunta sijaitsee valtiollisten rajojen sisällä eli valtioraja määrittelee yhteiskunnan, historian, kielen, siitä seuraa kaksijakoisuus, dikotomia (vieras - kantaväki; yhtenäinen kulttuurinen ryhmä - etniset ryhmät; lokaali yhteisö - ylikansalliset yhteisöt; etniset ryhmät globaalista - kansalliset maahanmuuttotutkimukset / kansalliset ongelmat). Mistä syntyy ja miksi kaksijakoinen ajattelu ME JA MUUT? Länsimaisen ryhmämuotoutumisen teoriaan perustava (mm. kaksijakoisuus ja strukturalismi); kts. Levi-Straus. Kaksijakoisuus läsnä myös modernismissa/nationalismissa/metodological nationalismissa. Poststruksturalistiset teoriat, kts Derrida/Levinas. Huomioita kosmopoliittisuudesta: ihmisten yhtenäisyys/eroavuuksien ja keskinäisen vuorovaikutuksen samanaikaisuus ja monenkertaisuus; stoalaiset, kon-fut-tse, kant, relativismi syytä pitää mielessä kosmopoliittisuusdebatissa. Nykyaikainen kosmopoliittisuus on avoimuutta erilaisuudelle ja vastakohta etnisyydelle/immigraatiolla/foreignismille. Kts. Beck toinen modernisuus. Ei-kaksijakoinen ajattelu: ei relativismin teoriaan vaan kyse vallasta (useilla yhteiskuntatieteen alalla) Tulevaisuuden tutkimuskysymykset: where, when and in what contexts do we find diasporic cosmopolitanism? Urbanisoituminen ja suuret kaupungit skaalautuminen

10 10/(34) esim. NY, Pariisi, Lontoo, tai vaikka Malmö migrants (maahanmuuttajat/siirtolaiset) on tärkeä ja olennainen osa luovuutta näissä kaupungeissa ja niiden menestymisessä sekä nousussa merkittäviksi keskuksiksi etnisten yhteisöjen voimakas olemassaolo on olennaista kosmopoliittisuuden syntymiselle tai kansainvälistymiselle Matalan skaalautuvuuden kaupungit esimerkkinä Concord ja Laconia New Hampshire, USA, joita Glick Schiller on tutkinut: tekstiiliteollisuuden kaupunkeja, vanhoja teollisuuspaikkoja maahanmuuttajat tuovat arkipäivän kosmopoliittisuutta he ovat halpaa työvoimaa alussa auttajat ovat kanta-amerikkalaiset, muut maahanmuuttajat eivät niinkään, eikä kirkko tai sukulaiset paikkakunnilla ei ollut julkista liikennettä, ei terveydenhoitoa, ei sosiaaliturvaa ja apu siis tuli paikallisilta asukkailta sillä perusteella, että heillä (maahanmuuttajilla) oli lapsia, heillä oli samat perhearvot ja muut yhdistävät tekijät toivat arkipäivään kosmopolittisuutta eikä (teoreettisesti) kulttuuristen erojen ymmärrys tai niiden olemassa olon ymmärtäminen "kansalainen on henkilö, joka osallistuu yhteisön hommiin" on Laconian sheriffin lausunto ja kuvaa hyvin asennetta myös maahanmuuttajiin Glick Schillerin perusväittämä: Kaupunkiympäristö on sisääntulopaikka/-aukko erilaisille maahanmuuttotaustoille ja siksi etnografista tutkimusta tarvitaan enemmän erilaisen skaalan kaupunkiympäristössä Kysymys-vastausosio miksi kaupunkikeskeisyys skaalana; eikö joka kaupungissa ole erilaisia kaupunginosia tai korttelikokonaisuuksia. eli argumentointia sen puolesta, että tutkimuskohteena tulisi olla pienemmät yhteisöt korttelit ja kaupunginosat ovat osa kaupunkistruktuuria ja siten kaupunkeja voi tarkastella hyvinkin konaisina sisääntuloaukkona tai aettautumispaikkoina eikö krittisyys ole myös kaksijakoisuutta ( me ja muut) tai vastakohtia (kansallisvaltiot tai ei) Koska puheenvuoro keskittyi metodologisiin lähestymistapoihin, se perusteli hyvin paikkansa, sillä kyse oli siitä minkä kaltaisiin tutkimusasetelmiin tulisi suuntautua ja minkälaisia tutkimuskysymyksiä tulisi asettaa. Kuulijalle intellektuaalisesti haastava, mutta hyödyllinen puheenvuoro Keskiviikon workshopit Kello Rinnakkaiset worshopit. Workshop 1 -- Methodologies of IMER studies Participants: Serine Haghverdian (S), Lisa Salmonsson (S), Turid Sætermo (N), Selma Porobić (S), Orlando Mella (S) Workshopissa viisi paperia käsittelyssä ja lyhyet keskustelut.

11 11/(34) The internet as source of knowledge for future migrants / Turid Sætermo, NTNU, Norja Turidin mukaan internetin hyötykäyttö maahanmuuttajien tietolähteenä ja yhteydenpidon välineenä on nouseva tutkimuksen kohde. Internetin merkityksen ymmärtäminen on vähitellen muuttumassa antropologisessa tutkimuksessa. Tällä hetkellä julkaisuissa vertaillaan online-kokemuksia todellisiin kokemuksiin. Ei vielä ole kaikilta osin sisäistetty tutkimuksissa, että online-aktiviteetit eivät ole virtuaalisia vaan todellisia, ne ovat todellisen sosiaalisen elämän kokemuksia, osa todellisuutta, ja tämä asia on jotain, mitä on pyrittävä tarkemmin tarkastelemaan ja selvittämään ihmistieteissä. Ihmisillä on tietty kapasiteetti sopeutua erilaisiin viestintäympäristöihin, kuten sähköposteihin ja chatteihin, jotka toimivat arvokkaana osana jokapäiväisessä tuttava- ja ystäväverkoston kontaktoinnissa ja jutustelussa. Tunne-elämän sisältöjä ei kuitenkaan voida niin helposti välittää verkossa: sairauden, isomman harmin, onnettomuuden kohdatessa ihminen tarvitsee fyysistä läsnäoloa lohdutuksekseen. Turidin tutkimuksessa oli tarkasteltu henkilökohtaista blogia, se osoittautui välineenä helpoksi ja tehokkaaksi, kun siirtolaisuuden aiheuttamaa sopeutumista ja tunne-elämän prosessointia tarkasteltiin henkilökohtaisella tasolla. Case-tutkimuksessa pariskunta muutti Chilestä Kanadaan ja he keräsivät tietoa muuton eri vaiheissa niin, että ystävät ja maanmiehet saattoivat helpommin hahmottaa, mitä asioita siirtolaisen elämään kuuluu aivan viranomaistasolta alkaen. Pariskunta pystyi myös vastailemaan aluksi tuttaviensa, myöhemmin muuttoa harkitsevien chileläisten kysymyksiin. Vähitellen blogin ympärille syntyi yhteisö, jossa samassa tilanteessa olleet, aiemmin toisilleen tuntemattomat maahanmuuttajat oppivat tuntemaan toisiaan ja auttoivat neuvomalla toisiaan verkon välityksellä. Blogia ryhtyivät seuraamaan myös sellaiset, jotka olivat maahanmuuttoprosessissa jo paljon pitemmällä kuin blogin perustaneet. Blogin kautta levisi todellista tietoa viranomaisten virallisen tiedon takana. Blogit toimivat navigaatiopisteinä muille samassa tilanteessa oleville ja tuovat inhimillisen kosketuksen usein jyrkän byrokraattisessa maahanmuuttoprosessissa. Maahanmuuttotutkijoiden tulisi ymmärtää, että tämä on väline jota ihmiset käyttävät, ja se tulisi hyväksyä liikkuvuustutkimuksen yhdeksi osaksi. Kysymys kanadalaiselta tutkijalta: onko hyvä strategia olla avoin ja kritisoida viranomaisia netissä? Puhuja ei pystynyt vastaamaan kysymykseen suoraan, koska ei ollut tutkinut tältä kannalta. Kanadalainen väitti, että blogin pitäminen vaarantaa maahanmuuttoprosessin. Lisäksi esitettiin jotain tutkimusmetodologisia ja konseptuaalisia kysymyksiä blogien merkityksestä tutkimusprosessissa, kuten miten tutkittu, miten kulttuuriset erot blogin pitämisessä näkyvät. Vastauksena oli, että suhtautuminen julkaisemiseen verkossa on hyvin henkilökohtaista, joku saattaa aluksi pitää blogia kuin päiväkirjaa, mutta ymmärtäessään, että joku käy lukemassa hänen ajatuksiaan, onkin muuttanut toimintatapaansa ja ryhtynyt varovaisemmaksi. Muut paperit nostivat esille - Kvantitatiivisen tutkimusaineiston analyysissä käytettävän normaalikäyrän kritiikin, jossa tutkija Orlando Mella ei halua hyväksyä, että yhteiskunta määrittelee itsensä keskiarvon, symmetrian, tasapainon ja kategorioiden kautta. - Serine Haghverdianin tutkimus sosiaalisen identiteetin muodostumisesta julkisen ja yksityisen kautta: kuinka sosiaalinen identiteettineuvottelu tapahtuu arkipäivässä, tutkittavana arabimaista tulevien Ruotsissa asuvien nuorten naisten ryhmä. Tarkastelussa erityisesti, miten identiteetti muodostuu kun ympäröivä yhteiskunta törmää yksilön kulttuuritaustaa vastaan, miten vapaus määritellään ja määrittelee identiteettiä. Pohdinnassa myös, miten maahanmuuttajataustaisen tutkijan omat kokemukset vaikuttavat tutkimustyöhön haastattelumetodia käytettäessä; ystävällinen ja rento ilmapiiri syntyy, mutta jääkö jotain huomaamatta liian tuttua elämänpiiriä tutkittaessa? Päätelmissä

12 12/(34) esiintyi erilaisia selviytymisstrategioita: itsenäisyystaistelu; arvostuksen saavuttaminen; kotikulttuurin kiltin tytön kuvan säilyttämisen tärkeys... - Lisa Salmonsson tutki maahanmuuttajalääkäreitä Ruotsissa: julkisesti esitetty olettamuksia, että heillä on erilaisia kulttuurisia kompetensseja kuin kantaväestön lääkäreillä, tutkimus on yhä kesken eikä johtopäätöksiä voida esittää. - Selma Porobic on uskontopsykologian tutkija, jonka paperissa aiheena ihmisen kokemusperäisen tutkimisen vaikeus, koska henkilökohtaista kokemusta (experiences) ei ole olemassa ajassa ja paikassa. Positiivinen psykologia (viime vuosien tutkimussuuntaus, jossa keskitytään ihmisen mahdollisuuksiin) vastineena tähän saakka maahanmuuttotutkimuksessa käytettyyn negatiiviseen lähestymiseen. Pohdittavana, mitkä tekijät yksilöllä auttavat sopeutumaan eri tilanteisiin, sateenvarjona toimiva soputumista edistävä resurssi oli monella haastatellulla uskonto: merkityksen löytäminen elämäntilanteelle (hyväksyminen: tilanne on tämä) ja korkeamman merkityksen etsiminen (suhteuttaminen tilanne perusarvoihin kuten elämä on pyhää). Lisäksi kuulumattomuuden tunteen tutkiminen: elämäntarinoiden kautta oman polun löytäminen. Workshop 2 -- State and civil society: regulating immigrant integration Participants:Ruth Emerek (DK), Martin Bak Jørgensen (DK), Anton Steen (N), Ariana Fernandes Guilherme (N/S), Roberto Scaramuzzino (S), Jenny Kiiskinen (S), Sigrid Saveljeff (S) Workshop 3 -- Urban environments, immigrant incorporation beyond a national perspective? Participants: Maja Povrzanović Frykman (S), Randi Gressgård (N), Garbi Schmidt (DK), Tina G. Jensen (DK), Berndt Clavier (S), Simone Scarpa (I), Alberto Violante (I), Tapio Salonen (S) Nyt siis lounaan jälkeen verkkoyhteydet toimii ja tässä osiossa raportoin workshopista, joka käsittelee urbaaniympäristöä ja maahanmuuttajan mukaantuloa yhteisöön. Istunnossa puheenvuorot käyttävät: Maja Povrzanović Frykman (S) on Malmössä paikallinen konferenssijärjestäjä ja tutkija, joka keskittyi puheenvuorossaan kuvaamaan maahanmuuttajataustaisten "sulautumista" kaupunkiympäristöön. Malmössä tilanne on hyvin erikoislaatuinen, sillä kaupungilla on pitkät perinteet teollisuuspaikkakuntana ja telakkateollisuuden keskuksena, joka konkurssiaallon jälkeen on pyrkinyt moderniksi kaupunkiyhdyskunnaksi. Täällä puhutaan mm. yli 150 kieltä äidinkielenä tai yli 50 % nuorista alle 20- vuotiaista on maahanmuuttajataustainen vanhempi tai vanhemmat. Koko kaupungista noin 1/3 on maahanmuuttajataustaisia ja siitä syystä kaupungin keskeinen strateginen valinta kehitystyössä on ollut "kosmopoliittisuus". Tämä kuitenkin aiheuttaa edelleenkin kysymyksiä; kuinka mitata onnistumista, kuinka mitata avoimuutta tai onnistumista siinä, mitä on onnistunut monimuotoisuus... Hänen ehdotuksensa: maahanmuuttajille ja natiiveille pitää asettaa samat kysymykset; etnisyys ei saa olla ainoa ajattelun perusta tai päätöksentekoon vaikuttava asia; onnistumista tulee havainnoida systemaattisesti; havainnointi ei riitä- ihmisille tulee antaa ja luoda mahdollisuus itse vastata onnistumista

13 13/(34) koskeviin kysymyksiin ja asioihin. Arkipäivän asioista täytyy saada laajasti tietoa, voidakseen määritellä kosmopoliittisuuden onnistumista. Randi Gressgård (N), university of Bergen, Gender studies. Hänen kysymyksenään on: voiko pluralismia suunnitella ja jos niin miten? Kaupunkiympäristössä on kaksi politiikka ja tutkimusaluetta: siirtolaisuus/ integraatio ja kaupunkisuunnittelu. Hänen näkemyksensä monimuotoisuuden ja pluralismin onnistumisessa on vallan ja päätöksenteon siirtäminen / siirtyminen ylhäältä alas ja että poliittinen järjestelmä tai apparatus voi olla vain yksi kumppani hyvässä hallinnossa, sekä sellaisten mekanismien syntyminen, jotka johdattavat/ vievät joko inclusioon tai syrjäytymiseen. Hänellä on hankittua aineistoa ensisijassa Vancouverista ennen olympialaisia ja tähän aineistoon perustuvat hänen väittämänsä ja johtopäätöksensä. Tina G. Jensen (DK), hänen aiheensa on tutkimus etnisten vähemmistöjen ja valtaväestön suhteesta Kööpenhaminan "hienostoalueella". Kysymyksessä on tutkimus taustaltaan erilaisten etnisten vähemmistöjen mahdollisuudesta rakentaa suhteiltaan onnistunut yhteisö hienostoalueella. Alue on 13 korttelia, 469 isoa asuntoa, noin 1000 asukasta, 44 % etnisiä vähemmistöjä, 35 % iäkkäitä tanskalaisia, alueella vandalismia. Kiinnostava kysely, jossa varsin pintapuolisia vastauksia, mutta pitää sisällään myös kiinnostavia ilmiöitä mm. naapuriavusta, hoivaamisesta, asioinnista viranomaisten kanssa. Analyysivaihe on vasta meneillään, joten lopullisten johtopäätösten esittäminen on rajallista, mutta hyvän naapuruston onnistuminen etnisten ja kantaväestön kanssa on hyvinkin mahdollista saada toimivaksi ja luonnolliseksi. Onnistumisen yksi edellytys näyttäisi olevan mikrotasolla kyky jakaa samaa ja yhteistä tilaa. Berndt Clavier (S), nuorisotutkija, joka tehnyt haastattelu- ja kyselytutkimusta malmöläisissä kouluissa. Hänen perusväittämänsä on, että rasismi elää (ja voi hyvin). Perusteluna on esim, ettei johonkin kouluun haluta mennä tai halutaan vaihtaa toiseen. Nämä havainnot hän yhdistää tilateoriaan (joka teoriassa voi olla kestävä, mutta käytännössä tuntuu varsin etäiseltä arkipäivän urbaaniyhteiskuntaan, kirjoittajan huomio). Loppupäätelmä: jos ei ole filosofi, ei voi olla yhteiskuntatieteilijä. Simone Scarpa (I), Alberto Violante (I), Tapio Salonen (S). Heidän yhteinen työnsä käsittelee siirtolaisuutta, hyvinvointivaltiota ja kaupunkirakenteen uudistusta pohjoismaissa ja Etelä-Euroopassa. Vertailussa ovat Landskrona ja Genova. Hyvinvointivaltion mittareina käytettiin työmarkkinoita, maahanmuuttoa ja asumista ja niitä vertailtiin (yhteisiä tekijöitä ei juurikaan ollut) sen sijaan kaupunkirakenteen kehittämisessä/kehittymisessä oli varsin monia yhteisiä piirteitä. Garbi Schmidt (DK), tutkimuskohteena Nörrebron alue hieman Kööpenhaminan keskustan ulkopuolella ja keskeisenä aiheena muslimi- ja ei-muslimi-instituutiot ja niiden välinen vuorovaikutus. Aineiston keruu alkanut 2006 ja se koostuu haastatteluista ja havainnoinnista. Historiallisesti Nörrebro on ollut aikojen alusta siirtolaisia vastaanottava, jossa on ollut mellakka-alttiutta ja älyttömästi aktivismia. Alun siirtolaiset ruotsalaisia ja norjalaisia, viimeaikoina esim. libanonilaisia. Kaupunki- ja urbaaniyhteisöt ovat keskeisiä siksi, että niissä muodostuu poliittinen kiinnittyminen ja aito yhteiselo ja sen mukanaan tuomat haasteet. Tanskassa muslimikeskustelu on ollut vilkasta pilakuvasta lähtien. Muslimien läsnäolo Nörrebrossa on voimakas ja näkyvä - myös erilaisten muslimivähemmistöjen. Johtopäätöksenä hän esittää, että eri muslimi- ja ei-muslimiyhteisöt ja instituutiot käyttävät tilaa (katuja ja toreja) vahvistamaan oman organisaationsa asemaa ja kunnioitusta ja samalla kansallisten tarpeiden esittämiseen. Uskonto on keskeinen ensisijaisesti vuorovaikutuksessa urbaanitilassa, poliittisessa identiteetissä ja kansallisen keskustelun ylläpidossa. Nina Glick Schillerin oli tässä istunnossa erityinen kommentaattori ja niinpä hänen huomionsa esitetyistä papereista:

14 14/(34) olennaista ja tärkeää jokaisessa oli, että ne käsittelivät kansallisia ja globaaleja haasteita, mutta juuri paikallisella, lokaalilla, tasolla olennaista oli myös ristiriita diskurssin ja käytäntöjen välillä kaikissa myös läsnä grounded processies ja theory kaupungeista on aina hyvä puhua, mutta näissä käsiteltiin mm. Osloa ja Kööpenhaminaa, jotka ovat pääkaupunkeja, joilla omat "kansalliset" näkökulmat ja tavoitteet myös maahanmuutto- /siirtolaisuusasioissa. Landskrona tai Malmö edustavat toista ja paikallisempaa kulmaa kiinnostavaa Genovan ja Landskronan vertailussa on se, ettei tarkastella ainoastaan maahanmuuttoa vaan se kytketään hyvinvointiin ja - palvelujen tuottamiseen Malmö on todella kiinnostava tapaus, sillä sen etnisyysrakenne on johtanut kaupungin brändirakennuksessa ja toimintatavoissa kiinnostaviin ratkaisuihin paikallinen lähestymistapa on tärkeä myös siksi, että esim. etnisyyden, kansallisuuden... määrittely kansallisella tasolla voidaan kuvitella olevan selkeää, mutta todellisuudessa paikallisella tasolla niillä ja monilla muilla käsitteillä saattaa olla aivan poikkeava konnotaatio ja sisältö hienostoalueella tehty tutkimustyö on siksi hyvin tärkeä, koska siinä eritellään mitä ihmiset sanovat ja mitä he tekevät. Sen eron ymmärtäminen on hyvin tärkeä ymmärtää maahanmuuttoa ja siirtolaisuutta käsittelevässä tutkimuksessa Kello Rinnakkaiset workshopit Workshop 4 -- Transnational family practices and nation state regulation Participants: Helga Eggebø (N), Hilde Lidén (N), Kristin Henriksen (N), Anika Liversage (DK), Annika Rabo (S) Workshop 5 -- Media, migration, minorities and majorities in the Nordic countries Participants: Karina Horsti (F), Asta Smedegaard Nielsen (DK), Rikke Andreassen (S/DK), Suvi Keskinen (F), Magnus Andersson (S), Camilla Haavisto (F) Karina Horsti (F): The Finnish nation in puberty - Framing immigration and integration in opinionated journalism (Helsinki Uni, CEREN; Center for Research on Ethnic Relations and Nationalism) Tutkimuksen aiheena kahden tämänhetkisen ilmiön tutkimista: journalismin muutos (esimerkkinä nettiuutisen keskusteluosio) niin journalistien keskuudessa kuin journalismin ympärillä sekä maahanmuuttajuuden populisointi julkisessa keskustelussa. Tarkastelussa maahanmuuttopolitiikan polarisoituminen Suomessa: puolesta ja vastaan, kolmen suurimman puolueen antaessa erilaisia linjauksia, kommentteja. Vapaan puheen puolustajat ja demokratia verkossa käytävän keskustelun ytimessä: huolenaiheet mielipiteenilmaisun rajoittamisesta, kun rasistisia kommentteja ei julkaista verkkolehtien keskustelupalstoilla, versus toimitukselliset linjanveto-ongelmat moderaattorien keskuudessa (pyritään ainakin julkisuudessa antamaan kuva, että moderointi perustuu lakiin eli lain määrittelemät rasistiset tai kansanryhmän vastaiset yms. kirjoitukset poistetaan); verkkojulkaisut julkaisevat aineistoa ja mielipiteitä, joita ei painettuun lehteen julkaistaisi edes lukijan mielipideaineistona. Havaittu rasismin monet vivahteet: nettikeskustelut paljastavat herkemmin myös elitistisen rasismin. Ihmiset arvostavat journalismin valtaa enemmän kuin aiemmin (ruotsalainen tutkimus). Tutkimuksen caset Astrid Thorsin tapaus ja samoin Tarja Halosen lausunto HS

15 15/(34) Yhteenvetona todettiin, että vihamielinen ympäristö ja verkkokeskustelu johtavat siihen, että vähemmistöryhmät voivat myös päättää pysyä hiljaa, eli jäävät pois keskustelusta, koska nettihuutelu ei johda mihinkään hedelmälliseen. Lisäksi maahanmuuttajavastaiset anonyymit kirjoittelijat ovat yliedustettuna verkkokeskusteluissa, kun näin käy. Polarisaatio vaikuttaa verkkoympäristössä suuremmalta kuin se oikeasti onkaan. Asta Smedegaard Nielsen (DK): Communicating a Terror Threat - 'The Glasvej case' in Danish television news Tutkimuksen aiheena, kuinka nykypäivän terrorismi esitetään kansallisessa uutismediassa Tanskassa suhteutettuna sen todelliseen merkittävyyteen tanskalaisessa kontekstissa. Pohjimmiltaan medialukutaitoon liittyvää journalismin kritiikkiä. Tavoitteena analysoida raamittaminen ja yleisöön vetoaminen, journalististen työvälineiden käyttö, ja tutkia mikä suhde on journalististen käytäntöjen ja todellisuuden välissä. Erityisesti tarkkailussa, miten uutisten rakentaminen näiden kahden työkalun avulla vaikuttaa kokonaisuuteen. Raamittaminen (framing) on sisältää informaation valintaa ja poimimista siten, että uutisoinnissa nostetaan esiin vain tiettyjä faktoja, jättäen ehkä toisia, yhtä merkittäviä, mainitsematta. Yleisöön vetoaminen (addressing to audience) puolestaan on tapa luoda yleisölle ajatus yhtenäisestä, samanmielisesti ajattelevasta suuresta yleisöstä. Case Glasvej on uutisoitu tapaus, jossa oletettu terroristihyökkäyksen suunnittelu Tanskassa vuonna 2007 johti kahdeksan ihmisen pidätykseen ja runsaaseen uutisointiin. Mediajulkisuudessa keskityttiin lietsomaan terrorismiuhkaa, joka johti yleisen uhan syntyyn: tämä johti tulkintaan, että yleisesti ottaen tanskalaisia uhkaavat terroritekoja suunnittelevat, muualta alunperin tulleet henkilöt, jotka ovat yleinen uhka Tanskalle. Mediassa uutisoinnin myötä yhdistettiin Glasvejn pidätykset, muslimit, maahanmuuttajat, nuoret miehet, huonompien asuinympäristöjen asukkaat ja tumman ihonvärin omaavat kasvavaan radikalisaatioon. Yksioikoinen uutisointi johti muslimien demonisointiin. Tämä puolestaan johti katalysaatioon Muslimit vastaan Me tanskalaiset. Rikke Andreassen (S/DK): Which positions are available for racial minorities in Danish media Tutkimuksessa vertailussa television ja lehtien stereotyyppisten vähemmistöjen negatiivinen presentaatio ja viihdeohjelmien kuten X-factor myönteinen presentaatio. Eroavaisuudet ryhmien esittämisessä julkisuudessa ovat siinä, että kun vähemmistön edustaja ei menesty, hän leimautuu ryhmään muut ja kun vähemmistön edustaja menestyy, hän leimautuu ryhmään me. Mediassa ei edelleenkään ole päästy eroon stereotypioista. Edelleen vähemmistön edustajalla on rytmi veressä, kun hän osaa laulaa ja tanssia. Yksilöksi vähemmistöryhmästä erottautuminen vaatii mediassa valtavia ponnisteluja. Suvi Keskinen (F) Vertailussa tanskalainen ja suomalainen mediakohu maahanmuuttajayhteydessä: äärioikeiston muslimeja loukkaava kannanotto lasten ja naisten hyväksikäytöstä vs. laajentuneen perheväkivallan ilmentymä, ampumistapaus kauppakeskuksessa. Camilla Haavisto (F) Suomalaisten Vasabladetin ja Helsingin Sanomien kuvakerronnan vertaileva pieni "väli"tutkimusprojekti välisestä kuva-aineistosta, jossa vedetty johtopäätöksinä mm. maahanmuuttajan kuvaaminen ryhmä/komiteapotretissa tai syntyperäisten suomalaisten suojeluksessa. Koska uutishuoneiden päätöksentekoprosesseja ei päästä tutkimaan, johtopäätöksiä olivat mm. se, että paikallislehden ja kansallisesti suurimman julkaisun erot kuvakerronnassa (vanhanaikaisempi VB, modernimpi HS) liittyvät resursseihin: paikallislehdessä toimittaja tuottaa sekä tekstin että kuvat ja isolla lehdellä on erikseen kuvan ja tekstin tuottavat ammattilaiset. Keskustelussa pohdintaa, onko lehdistöllä poliittisia

16 16/(34) tarkoitusperiä. Joitain aavistuksia sellaisesta saattaa ilmetä. Esimerkiksi otettiin georgialaisnaisten pysäytetty bussi, jossa teksti kertoi viranomaisten version naiskauppaepäilyistä ja kuvakerronta paljasti Suomeen pääsyn evättyjen olleen kaukana perinteisen seksityöläisen keskiarvosta, vanhempia rouvashenkilöitä paksuine mantteleineen. Workshop 6 -- Finding a language of our own: a critique of migration research Participants: Mette Andersson (N), Jon Rogstad (N), Birgitte Suter (S), Jens Røyrvik (N), Ronald Stade (S), Dimosthenis Chatzoglakis (S) Tämän session teemana on tarkastella, josko siirtolaisuustutkimus on "oikeilla raiteillla". Mette Andersson (N),Bergen ja Jon Rogstad (N) Oslo, Tutkimus tehtiin nuorten muslimien (joilla yhteys ylikansalliseen moskeijaan), räppäreiden ja rasisminvastaisen liikkeen joukossa. Kaikilla on jonkinlainen ylikansallinen leima tai yhteys. Lähtökohtana oli sosiaalisen liikkuvuuden teoria ja sitä kautta erityisesti kiinnostusliikkeet (interest) ja identiteettiliikkeet (Identity) ja mitä sosiaalinen liike ja liikkuminen tarkoittaa. Historiallisena viitekehyksenä on mm. abolitionismi Yhdysvalloissa. Tutkimuksen näkökulmasta kiinnostava erittely, mutta empiirisen aineiston esittely jäi lähes olemattomaksi, joten hankala ajatella käytännön kautta. Kiinnostava oli myös heidän lyhyt teoreettinen näkemyksensä kansainvälisten verkostojen ja mielikuvien vaikutuksesta interest-/identityryhmien syntymisen. Kysymys, joka nousi: voiko näissä kolmessa tapauksessa ja liikkeessä yhdistyä identity ja interest. Antirasistista vasemmistoliikettä yhdistää afrikkalaisuus ja toisaalta vasemmistoideologia - siis liike, joka on alkanut inrerest-pohjaisena mutta siirtynyt enemmän identity-liikkeeksi. Nuoret muslimit puolestaan uskonnon kautta yhteen ( voisi siis kuvitella identityn olevan tärkeä), mutta esimerkiksi poliittisissa näkemyksissä suuria eroja ja ristiriitoja Räppärien osalta aika ei riittänyt esittelyssä. Kysymyksessä ei ollut paikallinen tai alueellinen tarkastelu, vaan koska kaikki kolme tapausta ovat kansainvälisissä verkostoissa, sen mukana on selkeä globaali ulottuvuus. Birgitte Suter (S), - Malmön ja Linköping University, käsittelee työssään kahta termiä Transit Migrants ja kuinka heistä tulee Migrants in transit Space? Maantieteellinen alue, jossa tutkimus tehtiin, oli Istanbul, koska se on ns. musta laatikko siirtolaisuudessa. Hänellä 9 kk kenttätyö. Etnografinen tutkimus n. 50 siirtolaisen kanssa sekä keskustelut kirkollisten, avustus- ja muiden järjestöjen kanssa.. Transit Migranteista on tutkimustietoa mm. varsin paljon Välimeren alueelta (siirtolainen, joka on aikeissa jatkaa matkaa ja on paikallaan vain väliaikaisesti) Istanbulissa mm. kävi selville, että esim nigerialaiset kuvittelevat sieltä siirtyvänsä heti Eurooppaan. Aikomukset (intension) muuttuvat ja silloin - keskityttämällä vain tähän -siirtolaisuudesta saisi väärän kuvan. Toinen tärkeä asia on aika- milloin tilapäisestä tulee pysyvää? ja onko transit migration = illegal immigration ja tärkein kysymys: mikä aiheuttaa pysähtymisen transit-tilaan (väliaikaiseen tilaan). Syitä: rakenteet (lait, turvapaikkahaku, erilaiset luvat), henkilökohtaiset syyt (mm. raha, ominaisuudet), suhteet (etniset, kansalliset, uskonnolliset). Koko paketti esiteltiin hyvänä graafisena esityksenä, joka olisi hauska saada käsiinsä. Jens Røyrvik (N), sosiaaliantropologi. Keskeinen teema tai kysymys on: mitä on migration eli mikä ero termien motion/migration välillä. Omassa tutkimuksessaan eivät ihmiset ole siirtolaisia, mutta ovat

17 17/(34) liikkessa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Eli kysymys: koska liikkumisesta tulee siirtolaisuutta? Mistä puhutaan, kun puhutaan siirtolaisuudesta (migration)? Mikä on siis ideaalikonseptien validiteeti/ hyöty? Itse tutkii ja seuraa suurten laivojen ja niiden miehistöjen liikkeitä. He ovat öljyalalla. Mm. yksi haastateltu (Paul) aloitti Huippuvuorilla, jatkoi Barentsinmerellä ja Grönlannissa, Kanadassa ja Norjan pohjoisrannikolla (tässä vaiheessa vasta 18 v). Sen jälkeen opinnot, jonka jälkeen Nigerian delta, Angola, Etelä-Afrikka, josta palasi hiljan takasin pohjoiseen (on nyt 23 v). Tuona aikana useita työnantajia ja myös useita laivoja. Hänelle ja näille henkilöille rajat ovat merkityksettömiä ja siksi väite: siirtolaisuuskirjallisuus ei ole aivan ajan tasalla. Jens esittelee erinomaisia esimerkkejä tästä liikkumisesta/siirtolaisuudesta. Heille rajat ovat öljyteollisuus, jonka sisällä liikutaan eivät kansalliset rajat tai etniset taustat tai monet muut tekijät. Esitti poleemiset ratkaisuehdotukset, jotka synnyttivät tavattoman vilkkaan keskustelun, jonka keskiö oli, mikä on tuon nyt 23 v. Paulin elämänkaaren kulku ja miten sitä tulkitaan esimerkiksi 10 vuoden päästä.? Miten silloin tässä tapauksessa voitaisiin ajatella suhdetta motion / migration? Ronald Stade (S), Malmön proffa, jonka teema on vastustaa integraatiota, sillä siirtolaisuustutkimus ja integraatio liitetään toisiinsa ikään kuin annettuna. Integraatio tulee sanasta tango (latina) eli koskettaa ja siitä seuraten integraatio tarkoittaa: koskemattomuutta. Miksi siis integraatio tarkoittaa nykyään liittymistä mukaan, kytkeytymistä jne... Englannista johdettuna se olisi integrity (moraalinen, ei korruptoitunut, viattomuus). Noin 1900 alettiin puhua yhteiskunnallisessa keskustelussa integraatiosta, jolla tarkoitettiin aluksi siirtoa paikasta toiseen ja rodun muuttumista tuon siirron jälkimainingeissa ja tätä kautta päädytään kosmopoliitteihin ja kosmopoliittisuuteen. Vuonna 1903 oli jo visio tästä rodullisesta integraatiosta Marsissa (Ward) - kirjoitus on hankittava, koska se kuulostaa aivan älyttömältä! Integraatio ei ole tutkijoille (eikä pidäkään olla) olennaista vaan disintegraatio. Hyviä huomioita ns. maahanmuuttokriittiseen keskusteluun ja poliittiseen toimintaan viime aikoina sekä siihen kuuluvaan unconditional hospitality / conditional hospitality käsitepariin ja siihen ketkä ovat vihamiehiä ja ketkä ystäviä tai vieraita. Mielenkiintoinen tarkastelu sekä lingvistiseltä että filosofiselta ajattelultaan. Esimerkiksi hospitality /hostility : sama kantasana. Ja mitä on hostin ja mitkä guestin oletettava käytös. Penää tieteellistä ja reflektoivaa asennetta tutkijoilta. Itse on antropologi ja hänen tutkimuksiaan/kirjoituksiaan kannattaa seurata. Keskustelussa anekdootti Dickensin ja Anderssenin suhteesta. Dickdens kutsui Anderssen kylään. Anderssen jäi vieraaksi kolmeksi vuodeksi. Dimosthenis Chatzoglakis (S) tarkastelee totuutta ja ruotsalaista hallintotapaa monikulttuurisuusasioissa. Lähtökohtana antiikin Kreikassa muotoutuneet käsitykset (meidän käsityksemme?) totuudesta, ihmisestä, demokratiasta, debatista, hyvästä hallinnosta. Kritisoi Ruotsin poliittisten puolueiden ja erityisesti oikeiston asennetta monikulttuuriasioissa ja hyvin olematonta objektiivisuutta. Tämä on ollut seurausta - samoin kuin Tanskassa - Muhamedin kuvien julkaisemisen jälkeen. Hänen aineistonsa osoittaa Ruotsissa samaa kehityskulkua, joka on meneillään /nähtävissä Suomessa poliittisten puolueiden keskuudessa Perussuomalaisten etenemisen seurauksena. Eli ei olla enää omien solidaarisuuden tai kansainvälisyyden ajatusten takana, vaan moraalittomasti keräämässä poliittisia irtopisteitä. Kiinnostava tutkimus "ruotsalaisuuden", "etnisen ruotsalaisuuden", nykyaikaisen "työväenluokan", viestintuojien jne muodostumisesta ja sen seurauksena poliittiseen keskusteluun tulleiden totuuden vastaisten tai puoli- tai osatotuuksien esittäminen oikeina. Ja sitä kautta poliitikot esittävät totuuden puhujat henkilöinä, joilla täytyy olla siirtolaisverta tai siirtolaistaustaa.

18 18/(34) Illan sosiaalista ohjelmaa, Matti R. osallistui. Kello Welcome-drink and snacks: Tervetuliaisvastaanotto oli nimensä mukaisesti pari lasia viiniä ja jotain pientä naposteltavaa. Samalla erilaiset tapahtuman toimijat pääsivät esittäytymään ja vielä kerran käytiin läpi erilaiset tervetuliaispuheet. Tuossa yhteydessä kävi selväksi myös, että suurin osa vapaaehtoisista opiskelija-avustajista/assistenteista oli suomalaistaustaisia ja toimivat myös suomen kielellä. Maahanmuuttajataustaisia on yliopistoilla varsin paljon. Vastaanoton jälkeen oli mahdollisuus lähteä "Meet the Locals"- kierrokselle, jota johdattelivat Yliopiston opettajat, etunenässä Berndt Clavier. Hänen opastuksellaan kävelimme keskikaupungin halki Möllevången kaupunginosaan, joka tunnetaan Skandinavian Kreutzbergina. Malmöhän on kautta aikojen ollut yksi keskeisiä radikalismin keskuksia ja Möllevångin kaupunginosa on ollut tunnettu pitkästä työväentaustastaan sekä monin tavoin autonomiasta. Alue on ollut hyvin pitkälle "omavarainen" ja se on tunnettu "rähinäjengin" tyyssijana. Nykyään kaupunginosassa pitävät sijaansa erilaiset uudet yhteiskuntakriittiset opiskelijaliikkeet ja -järjestöt, keskitettyä hallintoa vastustavat liikkeet. Alueelle on tyypillistä myös työväenluokan nostalgian elinvoima ja maahanmuuttoromantiikka. Alueella on hyvin paljon maahanmuuttajien liiketoimintaa. Kiinnostava kaupunginosa, jossa kannattaa vierailla. Jollain tavalla Helsingin Kallion kaupunginosa ja Möllevången muistuttavat toisiaan. Oikein hauska tapa ja keino, että yliopiston opettajat johdattelevat erilaisiin kaupungin ilmiöihin ja paikkoihin, joihin muuten ei tulisi välttämättä tutustuttua. Kannattaisi harkita meillä järjestettävissä tapahtumissa hyödynnettäväksi. 3.3 Torstai Kello Keynote -puheenvuorot Torstain keynote puhe The Mobility Turn : An analytical balancing act* Prof. VERED AMIT, Professor at the Department of Sociology and Anthropology, Concordia University, Montreal Aamupäivän keynote-puheen pitää Vered Amit Montrealista, Concordia-yliopistosta. Hän on tutkinut paljon yhteisöjä ja niihin liittyviä ongelmia sekä etuoikeutettujen siirtolaisten tematiikkaa (esim. opiskelijat, expatriaatit). Suositeltavaa lukea hänen kirjansa: Trouble with Community ja Going First Class? New Approcheses to Privileged Travel and Movement. Käyttää lähtökohtanaan John Urrya, Amitin viimeisimpiä tutkimuksiaan on ollut liikkuvassa työssä olevat konsultit ja opiskelijat (vaihto). Näkee Urryn väittämät keskeisesti oikeina ensinnäkin siirtolaisuuden ja urbanisoitumisen osalta. Ottaa lukuisia esimerkkejä viime vuosisadalta latinalaisesta Amerikasta, Etelä- Afrikasta, Egyptistä jne... Puhuu myös sen puolesta, että tutkimusta pitää tehdä myös paikallisesta muuttoliikkeestä eikä ainoastaan kansainvälisestä liikkuvuudesta tai siirtolaisuudesta. Kritisoi sitä, että enemmän tai vähemmän kaikki siirtolaisuus tai liikkuvuus laitetaan samaan pakettiin rajoja ylitettäessä. Esimerkiksi opiskelijat, ammatinharjoittajat, pakolaiset, konsultit, tiedemiehet, tutkijat eivät ole saman kategorian liikkujia. Tämä on tietysti olennainen huomio, kun ajatellaan maahanmuuttajia ja ammattikorkeakouluja sekä VOIMAAn kaltaista pilotointia. Hänen tutkimusalueitaan ovat olleet maantieteellisesti mm. Cayman-saaret, jossa infrastruktuuria kehitettiin nopeasti palvelemaan mm. expatteja sekä lyhytaikaisia vieraita varten ( 2 tunnin

VOIMAA - Voimavaroja maahanmuuttajista. Matkaraportti. Milla Laasonen. Den Haag, Alankomaat 1.-9.10.2010

VOIMAA - Voimavaroja maahanmuuttajista. Matkaraportti. Milla Laasonen. Den Haag, Alankomaat 1.-9.10.2010 1/(29) Milla Laasonen Den Haag, Alankomaat 1.-9.10.2010 Kaikki materiaalit ja lisää linkkejä VOIMAA-wikissä, osoitteessa: https://wiki.metropolia.fi/display/voimaa/den+haag+1.-9.10.2010 2/(29) Sisältö...

Lisätiedot

Maahanmuutto ja media. Eurooppalaista tutkimusta ja kotimaisia ennusteita. Julkaisuja Publications

Maahanmuutto ja media. Eurooppalaista tutkimusta ja kotimaisia ennusteita. Julkaisuja Publications Tampereen yliopisto Tiedotusopin laitos Julkaisuja Publications C Heikki Luostarinen Hanna Eskonen Karina Horsti Kaarina Nikunen Reeta Pöyhtäri Maahanmuutto ja media Eurooppalaista tutkimusta ja kotimaisia

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta

En ole rasisti, mutta En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Toimittanut Keskinen Suvi, Rastas Anna & Tuori Salla Suomalaiseen julkiseen keskusteluun juurtui talvella 2008 2009 uusi sana,

Lisätiedot

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa

Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa 1 Monikulttuurisuuden kehittäminen kirjaston palveluissa Ilari Lovio Artikkelin on laatinut VTK Ilari Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Kuntaliiton yhteisessä Kirjastoinnovaatiot hankkeessa

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen - tarkastelussa kulttuurisesti venäläiset maahanmuuttajat Etelä-Pohjanmaalla Emilia Packalén Pro gradu -tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina

Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina 2000-2012 Pro gradu-tutkielma Sosiologia Kevät 2013 2 Lapin

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2009

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2009 Siirtolaisuusinstituutti Turku 2009 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.migrationinstitute.fi MO IKULTTUURISUUS AMMATTIOPETTAJIE ARJESSA Sosiologia Turun yliopisto Pro gradu

Lisätiedot

Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa

Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa cupore Toinen korjattu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi WSOY Oppimateriaalit Oy:n kustantamana vuonna 2007. Taitto ja kuvitus: Olli Tuomola

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄ VAI PERHEENJÄSEN? TUTKIMUS AU PAIREISTA SUOMESSA

TYÖNTEKIJÄ VAI PERHEENJÄSEN? TUTKIMUS AU PAIREISTA SUOMESSA TYÖNTEKIJÄ VAI PERHEENJÄSEN? TUTKIMUS AU PAIREISTA SUOMESSA Hanna Terho Sosiaaliantropologian pro gradu -tutkielma Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Tampereen yliopisto Huhtikuu 2015 TAMPEREEN

Lisätiedot

Kollaasikaupunki. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 78. Toim. Timo Heikkinen ja Eeva Mynttinen

Kollaasikaupunki. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 78. Toim. Timo Heikkinen ja Eeva Mynttinen Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 78 Espoo 2010 Kollaasikaupunki Toim. Timo Heikkinen ja Eeva Mynttinen Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Aalto-universitetet Tekniska

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJA KAHDEN KULTTUURIN VÄLISSÄ INVANDRARE MELLAN TVÅ KULTURER 31.10.2000 SÄÄTYTALO, HELSINKI STÄNDERHUSET, HELSINGFORS

MAAHANMUUTTAJA KAHDEN KULTTUURIN VÄLISSÄ INVANDRARE MELLAN TVÅ KULTURER 31.10.2000 SÄÄTYTALO, HELSINKI STÄNDERHUSET, HELSINGFORS MAAHANMUUTTAJA KAHDEN KULTTUURIN VÄLISSÄ INVANDRARE MELLAN TVÅ KULTURER 31.10.2000 SÄÄTYTALO, HELSINKI STÄNDERHUSET, HELSINGFORS EUROOPAN KULTTUURISÄÄTIÖN SUOMEN OSASTO EUROPAS KULTURFOND, FINLANDS SEKTION

Lisätiedot

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Laitos Institution Department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Johanna Elina Peurla Työn nimi

Lisätiedot

Kohti määrittämätöntä Maahanmuuttajien vertaisryhmiin osallistuneiden naisten toimijuus

Kohti määrittämätöntä Maahanmuuttajien vertaisryhmiin osallistuneiden naisten toimijuus Kohti määrittämätöntä Maahanmuuttajien vertaisryhmiin osallistuneiden naisten toimijuus Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteen laitos Kasvatustieteen koulutus Pro gradu -tutkielma Eeva Ahtee Huhtikuu

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 8 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 8 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto - mitä sen jälkeen? Hongkongilaiset palkansaajat Suomessa

Työperäinen maahanmuutto - mitä sen jälkeen? Hongkongilaiset palkansaajat Suomessa Työperäinen maahanmuutto - mitä sen jälkeen? Hongkongilaiset palkansaajat Suomessa Yue Ching, Ho Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipolitiikka Pro gradu tutkielma Toukokuu 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

Somalinuorten kulttuurisen identiteetin muotoutuminen diasporassa

Somalinuorten kulttuurisen identiteetin muotoutuminen diasporassa Selene Peltonen Somalinuorten kulttuurisen identiteetin muotoutuminen diasporassa Elämää etnisen identiteetin ja suomalaisen yhteiskunnan välissä 2 TURUN YLIOPISTO Sosiologian laitos/ Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot

OLEMME MUUTTANEET JA KOTOUDUMME

OLEMME MUUTTANEET JA KOTOUDUMME OLEMME MUUTTANEET JA KOTOUDUMME Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä Toimittaneet Anne Alitolppa-Niitamo, Stina Fågel & Minna Säävälä Kirjoittajat ja Väestöliitto Julkaisija: Väestöliitto

Lisätiedot

Maria Pikkarainen. Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa

Maria Pikkarainen. Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa Maria Pikkarainen Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Maantieteen laitos Kevät 2005 Esipuhe Tutkimukseni aihepiirin hahmottelu

Lisätiedot

Rasismi lasten ja nuorten arjessa Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi

Rasismi lasten ja nuorten arjessa Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi ANNA RASTAS Rasismi lasten ja nuorten arjessa Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi RASISMI LASTEN JA NUORTEN ARJESSA AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Tampereen yliopisto Sosiologian ja sosiaalipsykologian

Lisätiedot

!"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!&

!#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+01001!& !"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!& '2232456677282469:7;4&

Lisätiedot

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla Koti maalla Sisältö Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Teksti: Virpi Harilahti-Juola Toimitus: Mariina Kellokumpu Ulkoasu: Marko Mäkinen Kuvat: Nina Dannert

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina Tekijä Savukoski Elina Laitos Taiteen laitos Koulutusohjelma Kuvataidekasvatus Työn nimi Oppisoppi Verkkopedagogiikkaa kuvataidekasvattajan näkökulmasta Opinnäytteen tyyppi Käytännön pedagogiikkaan liittyvä

Lisätiedot

Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla

Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla Suomalaisten siirtolaisuus Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla Talousmaantieteen pro gradu -tutkielma Laatija Sirkku Wilkman 9820 Ohjaajat KTT Heli Marjanen

Lisätiedot

Monikulttuurisen liikunnan hyviä käytäntöjä Suomessa ja Norjassa

Monikulttuurisen liikunnan hyviä käytäntöjä Suomessa ja Norjassa Hanna-Mari Maijala ja Emilia Fagerlund Monikulttuurisen liikunnan hyviä käytäntöjä Suomessa ja Norjassa MONIKULTTUURISEN LIIKUNNAN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA JA NORJASSA Hanna-Mari Maijala ja Emilia Fagerlund

Lisätiedot

Siirtolaisuus RAJAT LIIKKEESSÄ MIKSI SIIRTOLAISUUS ON MERKITYKSELLISTÄ? PAULIN HOUNTONDJI GUY STANDING. yhteiskunnallinen aikakauslehti #1/2014

Siirtolaisuus RAJAT LIIKKEESSÄ MIKSI SIIRTOLAISUUS ON MERKITYKSELLISTÄ? PAULIN HOUNTONDJI GUY STANDING. yhteiskunnallinen aikakauslehti #1/2014 Siirtolaisuus yhteiskunnallinen aikakauslehti #1/2014 RAJAT LIIKKEESSÄ GUY STANDING MIKSI SIIRTOLAISUUS ON MERKITYKSELLISTÄ? PAULIN HOUNTONDJI Paperittomat ovat täydellistä uusliberaalia työvoimaa: joustavaa,

Lisätiedot

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT Otto Akkanen, Juho Niskanen Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN

Lisätiedot