Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation"

Transkriptio

1 GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Manual de Instrucciones Manual de utilização Bruksanvisning RU BG UK Инструкция по эксплуатации Инструкция за експлоатация Посібник з експлуатації SV Bruksanvisning FI Käyttöohjeet DA Betjeningsvejledning PL Instrukcja obsługi HU Használati útmutató HR Priručnik CS Návod k použití A INT 1

2 A. M0,75. K9. Eco. Printed in Germany 2009 VIKING GmbH, A Langkampfen / Kufstein

3 A II

4 3 4 III A

5 A V

6 VI A

7 A VII

8 17 18 VIII A

9 A IX

10 20 X A

11 A XI

12 24 XII A

13 A XIII

14

15 01. Sisällysluettelo Arvoisa asiakas Kiitos, että valitsit VIKINGlaatutuotteen. Tämä tuote on valmistettu nykyaikaisimmilla valmistus - menetelmillä ja laajaa laadunvarmistusta käyttäen. Tavoitteemme olemme saavuttaneet kuitenkin vasta, kun asiakkaamme on tyytyväinen käyttämäänsä tuotteeseen. Mikäli haluat lisätietoja tuotteesta, käänny palvelevan VIKING-jälleenmyyjän puoleen. Mukavia hetkiä VIKINGin parissa toivottaa Nikolas Stihl Liikkeenjohto VIKING pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotevalikoimaansa ja siksi pidätämme oikeuden toimitussisällön muotoa, tekniikkaa ja varustusta koskeviin muutoksiin. Tässä käyttöohjekirjassa julkaistujen tietojen ja kuvien pohjalta ei voi esittää mitään vaateita. 01. Sisällysluettelo Näitä käyttöohjeita koskevia tietoja Laitekuvaus2 04. Turvallisuutesi vuoksi Yleistä Vaatetus ja varusteet Kuljetus Valmistelut Työskentely silppurilla Huolto, puhdistus, korjaukset ja säilytys Varoitus sähkövirran aiheuttamasta vaarasta Hävittäminen Kuvasymbolien selitykset Toimitussisältö Laitteen valmistelu käyttöä varten Pyöräjalustan kiinnitys Alustan kiinnitys Teräsuojuksen irrotus Teräsuojuksen kiinnitys Syöttötorven ATO 400 kiinnitys Silppuamisohjeita Mitä laitteella voidaan silputa? Mikä ei sovi silputtavaksi? Oksien enimmäishalkaisija Käyttäjän työskentelyalue Laitteen työasento Moottorin oikea kuormittaminen Ylikuormitussuojaus Jos puutarhasilppurin leikkuukoneisto jumiutuu Puutarhasilppurin täyttäminen Turvalaitteet Moottorin uudelleenkäynnistymisen rajoitin Turvalukitus Moottorin pysäytysjarru Laitteen käyttöönotto Laitteen sähköliitäntä Verkkojohdon kytkentä Verkkojohdon irrotus Vedonestin Puutarhasilppurin päällekytkentä Puutarhasilppurin sammutus Terälautasten GE 450 pyörimissuunnan tarkastus Pyörimissuunnan muuttaminen GE Oksien syöttötorven avaaminen Okisen syöttötorven sulkeminen Työkalukotelo Silppuaminen Huolto Laitteen puhdistus Syöttötorven ATO 400 irrotus Terälautasten irrotus Terälautasten kiinnitys Vastaterän irrotus Vastaterän kiinnitys Terän kääntäminen Terän teroitus Terien kulumisrajat Huoltovälit Sähkömoottori, pyörät Varastointi ja talvisäilytys Kuljetus Ympäristönsuojelu Hävittäminen Varaosat Kytkentäkaavio Valmistajan CE-vaatimusten - mukaisuusvakuutus Kulumisen minimointi ja vaurioiden ehkäisy Tekniset tiedot Vianetsintä Huolto-ohjelma 28 HR HU PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE Tämä käyttöopas on EY-direktiivin 2006/42/EC mukainen valmistajan alkuperäiskäyttöopas A - FI Painettu ilman klooria valkaistulle paperille. Paperi on kierrätettävää. Suojakansi on halogeeniton. 1 CS

16 02. Näitä käyttöohjeita koskevia tietoja 03. Laitekuvaus Kuvakkeet 1 Tämä kuvasymboli toimii linkkinä kuvasivuilla olevien kuvien ja niitä vastaavan tekstikohdan välillä. Kuvat ovat aivan käyttöohjeiden alussa. Tekstilohkojen merkintä: Kuvatuille käsittelyvaiheille voi olla erilaisia merkintätapoja. Käsittelyvaihe jossa viite vastaavaan kuvasivun kuvaan ja numeroviite kuvassa merkittyyn kohtaan. Esimerkki: Avaa ruuvi (1), käännä vipua (2) Kappaleviite: Viittaukset lisätietoja sisältäviin kappaleisiin on merkitty nuolella. Alla on esimerkki viittauksesta kappaleeseen 05.02: ( 05.02) Huomautus ja varoitus: Käsittelyohjeiden lisäksi tässä käyttöoppaassa on tekstikohtia, jotka sisältävät huomion arvoisia lisätietoja. Nämä on merkitty seuraavassa kuvatuilla symboleilla, jotta ne erottuvat selkeästi käyttöohjeista: Onnettomuusvaara, josta voi aiheutua vakavia henkilö- ja esinevahinkoja. Katselusuunta: Katselusuunta, kun käyttöohje - issa lukee vasen ja oikea : Käyttäjä seisoo koneen takana (työasento) ja katsoo eteenpäin. Maaversiot: VIKING toimittaa laitteet toimitusmaan mukaan erilaisilla pistokkeilla ja katkaisimilla varustettuna. Kuvissa olevissa laitteissa on europistokkeet tai 5-napainen verkkopistoke. Toisenlaisilla pistokkeilla varustetut laitteet liitetään verkkoon vastaavasti. 1 A Syöttötorvi ATO 400 B Käyttökatkaisin C Peruslaite D Poistokanava E Pyöräjalusta F Pyörä G Oksien syöttötorvi H Kuljetuskahva I Oksien syöttötorven lukko J Tyyppikilpi sarjanumeroin K Työkalukotelo L Verkkopistoke GE 420 M Verkkopistoke GE 450 N Vedonestin Yleiset luettelot, joihin ei liity kuvaa. Esimerkki: - tuotteen käyttö urheilutilaisuuksissa tai kilpailuissa Tietoja laitteen oikeasta käyttötavasta ja ehkäisemään virheellinen käyttö, joka voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen tai sen yksittäisiin osiin A - FI

17 04. Turvallisuutesi vuoksi Yleistä Noudata näitä turvamääräyksiä kun työskentelet puutarhasilppurilla. Lue käyttöohjeet kokonaan läpi ennen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten. Pyydä myyjää tai muuta asiantuntijaa opastamaan laitteen käyttöön ennen ensimmäistä käyttökertaa. Perehdy laitteen hallintalaitteisiin ja oikeaan käyttöön. VIKING-puutarhasilppurit on tarkoitettu yksityiskäyttöön ja soveltuvat oksien, risujen ja kasvijätteiden silppuamiseen. Muunlainen käyttö on kielletty ja voi olla vaarallista tai johtaa laitteen vaurioitumiseen. Huomio! Puutarhasilppurilla ei saa käsitellä muita materiaaleja (lasia, metallia tms.) eikä sitä saa käyttää kuin näissä käyttöohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin. Onnettomuusvaara! Puutarhasilppurin käyttö on kielletty alkoholin, reaktiokykyä rajoittavien lääkkeiden tai huumaavien aineiden alaisena. Älä koskaan salli lasten tai alle 16-vuotiaiden käyttää puutarhasilppuria. Käyttäjän alaikäraja voi olla säädetty paikallisissa määräyksissä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, aistimellisesti tai henkisesti rajoitettujen tai puutteellisen kokemuksen ja/tai tiedon omaavien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, mikäli he eivät työskentele heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai saatuaan tältä ohjeet laitteen käytöstä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, että he eivät leiki laitteella. Lainaa tai anna laite vain henkilöiden käyttöön, jotka tuntevat tämän mallin ja osaavat käyttää sitä. Muista aina antaa käyttöohjeet mukaan. Silppurissa saa käyttää vain lisävarusteita, joita VIKING toimittaa tai joiden asennus tähän laitteeseen on hyväksytty. Onnettomuusvaara! Laitteeseen ei saa myöskään tehdä mitään muutoksia, koska ne voivat lisätä onnettomuusriskiä. Laitetta ei saa käyttää elintarvikkeiden valmistukseen (esim. jään murskaamiseen, mäskeihin). Käyttö julkisissa paikoissa, puistoissa, urheilukentillä, kadunvarsilla ja maa- ja metsätalousyrityksissä edellyttää erityistä varovaisuutta Vaatetus ja varusteet Käytä tarkoituksenmukaisia, ei löysiä vaatteita kun työskentelet puutarhasilppurilla. Mielellään työpukua, ei pitkää työtakkia. Älä pidä kaulaliinaa, solmiota, koruja, riippuvia nauhoja tai muita ulkonevia vaatekappaleita puutarhasilppurin käytön aikana. Työskentele aina tukevat hansikkaat kädessä. Käytä aina työn aikana tukevia ja pitäväpohjaisia jalkineita. Älä koskaan työskentele paljain jaloin tai sandaalit jalassa. Käytä aina työn aikana suojalaseja ja kuulosuojaimia. Käytä niitä koko työskentelyn ajan. CS DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE HR HU PL A - FI 3

18 Pitkät hiukset tulee pitää kiinni hiusverkolla/ päähineellä koko työskentelyn ajan Kuljetus Työskentele aina käsineet kädessä, jotta et loukkaa itseäsi laitteen teräväreunaisiin osiin. Älä siirrä laitetta moottori käynnissä. Pysäytä moottori, anna terien pysähtyä ja vedä verkkopistoke irti. Noudata erityisesti kappaleen Kuljetus ohjeita. ( 12) Kuljeta laitetta vain syöttötorvi ohjeenmukaisesti kiinnitettynä ja sisään käännettynä. Jos kuljetus ei ole mahdollista syöttötorvi kiinnitettynä, siinä tapauksessa pitää asentaa teräsuojus. Suojaamattomat terät voivat aiheuttaa vammoja! ( 07.03) Ota huomioon laitteen paino. Etenkin laitetta kallistettaessa on paino huomioitava. Käytä sopivia apuvälineitä lastaamiseen (lastausramppeja, nostolaitteita). Turvallisuussyistä ei ilmoitettua kallistuskulmaa saa ylittää kuljetuksen ja lastaamisen aikana: - kallistuskulma sivulle alle 10 (17,6 %), - kallistuskulma eteenpäin alle 10 (17,6 %). Varmista laite kuljetusalustalle riittävän vahvoilla kiinnitysvälineillä (hihnoilla, vaijereilla tms.) käyttöoppaassa mainituista kiinnityskohdista. Vedä tai työnnä laitetta vain kävelyvauhdilla. Sitä ei saa hinata! Noudata alueellisia määräyksiä laitetta kuljetettaessa, ennen kaikkea niitä jotka koskevat kuorman turvallisuutta ja esineiden kuljettamista lavoilla Valmistelut Henkilöt, jotka eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin, eivät saa käyttää laitetta. Laitteen pitää olla tukevasti paikallaan tasaisella ja lujalla alustalla. Käytä laitetta vain ulkona, ei liian lähellä seinää tai muuta jäykkää esinettä (käyttäjä ei pääse väistämään, lasien rikkoutumisvaara, auton naarmuuntuminen jne.). Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että laite on suljettu ohjeiden mukaisesti. ( 07.05) Älä käytä laitetta kivetyllä, soran peittämällä pinnalla, koska ulos tuleva aines voi aiheuttaa vammoja. Muista, että koneen ohjaaja tai käyttäjä on vastuussa sivullisille tai heidän omaisuudelleen aiheutetuista vahingoista. Keskity työhön, jota olet parhaillaan tekemässä. Puutarhasilppurin ollessa työasennossa roiskesuojan pitää aina peittää täyttöaukko kokonaan. Mikäli näin ei ole, roiskesuoja pitää vaihtaa. Noudata moottorikäyttöisten puutarhakoneiden käyttöaikoja koskevia yleisiä järjestyssääntöjä. Noudata ohjeita kohdasta Varoitus sähkövirran aiheuttamasta vaarasta. ( 04.07) Laitteen saa ottaa käyttöön vain sen ollessa ohjeenmukaisesti koottuna. Ohjeenmukainen tarkoittaa: - syöttötorven yläosa kiinnitetty alaosaan, - oksien syöttötorvi kiinnitetty, - syöttötorvi runkoon kiinnitetty, - pyöräjalusta kokonaan kiinnitetty, - molemmat pyörät kiinnitetty - kaikki suojalaitteet paikallaan ja kunnossa, - molemmat leikkuuyksiköt (terälautaset) kiinnitetty, - kaikki terät ohjeenmukaisesti kiinnitetty. Suorita silmämääräinen tarkastus ennen käyttöä! Perehdy käyttökatkaisimeen, jotta osaat toimia nopeasti ja oikein hätätapauksissa A - FI

19 Pyörien/akselin ja tukijalkojen puuttuessa laitetta ei saa ottaa käyttöön, koska silloin turvaetäisyydet eivät enää ole ohjeenmukaiset. Lisäksi laitteen vakavuus on heikentynyt Älä käytä puutarhasilppuria missään tapauksessa, jos jokin turvalaitteista (esim. roiskesuoja, syöttötorvi tms.) puuttuu, on viallinen tai liian kulunut. Laitteeseen asennettuja kytkentä- ja turvalaitteita ei saa poistaa tai ohittaa. Tarkista verkkoliitäntäjohto vaurioiden ja haurastumisen varalta. Puutarhasilppuria ei saa ottaa käyttöön, jos verkkojohto on vaurioitunut. Teetä verkkojohtoon liittyvät huolto- ja korjaustyöt ainoastaan ammattiliikkeessä. VIKING suosittelee VIKINGliikettä. Tarkasta molempien terälautasten vauriot ja muodonmuutokset (vääntymät) silmämääräisesti. Tarkasta ennen käyttöönottoa: - että laite on toimintavar - massa kunnossa (suojukset ja turvalaitteet ovat paikoillaan ja moitteetto - massa kunnossa). - että sähköliitäntä tehdään ohjeenmukaisesti asennettuun pistorasiaan. ( 04.07) - että liitäntä- ja jatkojohdon, pistokkeiden ja pistorasian eristys on moitteettomassa kunnossa. - että laite (terät, teräakseli, moottorikotelo, turvalaitteet ja kiinnitysosat) ei ole kulunut tai vioittunut. Kuluneet tai vialliset osat on vaihdettava. - että kaikki ruuvit, mutterit ja muut kiinnitysosat ovat paikoillaan ja kiristetty. - että laitteessa ei ole silputtavaa materiaalia ja että syöttötorvi on tyhjä Työskentely silppurilla Pidä sivulliset, etenkin lapset ja eläimet poissa vaaraalueelta. Työskentele vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa. Laitteen saa ottaa käyttöön vain sen ollessa tukevassa asennossa. Laitetta saa käyttää vain kun se on pystyssä, ei missään tapauksessa makuulla (huomaa laitteen työasento). ( 08.05) Mikäli mahdollista, laitetta ei pidä käyttää kostealla alustalla. Varo erityisesti liukastumista. Kostea alusta lisää onnettomuusriskiä (käyttäjä ei saa tukevaa asentoa). Käyttäjä ei saa seisoa laitetta korkeammalla (ei esim. korokkeella, laatikon päällä). Tarkkaile ympäristöäsi, jotta et aiheuta vaaraa muille. Roiskesuojalle ei saa tehdä muutoksia käytön aikana (poistaa, nostaa pystyyn, jättää puristuksiin, vioittaa jne.). Silppuria täyttäessään käyttäjän tulee seistä ilmoitetulla työskentelyalueella. ( 08.04) Säilytä koko ajan tasapainosi ja tukeva seisonta-asento. Älä kurottele eteenpäin. Pidä pääsi ja kehosi riittävän etäällä täyttöaukoista. Käytön aikana silputtavaa materiaalia voi sinkoutua takaisin ylös. Tapaturman vaara! Käytä siksi aina suojalaseja ja pidä kasvot etäällä täyttöaukoista. Älä seiso poistoaukon edessä moottoria käynnistettäessä. Silppurissa ei saa olla silputtavaa materiaalia, kun se kytketään toimintaan. Silputtavaa materiaalia voi sinkoutua ulos ja aiheuttaa vammoja. Älä koskaan kallista laitetta moottorin käydessä. Jos laite kaatuu käytön aikana, pysäytä moottori välittömästi ja vedä verkkopistoke irti. HU PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE CS HR A - FI 5

20 Laitteen ollessa käynnissä kasvoja tai muita kehon osia ei saa pitää syöttötorven päällä tai poistoaukon edessä. Pidä pääsi ja kehosi koko ajan riittävän etäällä täyttöaukoista. Älä koskaan työnnä käsiä, muita kehon osia tai vaatteita syöttötorveen tai poistokanavaan. Silmiin, kasvoihin, sormiin tai käsiin voi tulla vakavia vammoja. Älä missään tapauksessa työnnä käsiä tai jalkoja pyörivien osien alle tai päälle. Puutarhasilppuria täytettäessä on varottava, ettei siihen pääse metalliosia, kiviä, muovia, lasia tai muita vieraita esineitä, koska ne voivat aiheuttaa vaurioita ja kimmahtaa takaisin syöttötorvesta. Poista mahdolliset tukkeutumat. Työskentelyalueen pitää olla koko käytön ajan siisti ja järjestyksessä. Poista tai siirrä kompastumisvaaran aiheuttajat, esim. kivet, oksat, johdot yms. Varmista, että silppu ei keräänny poistoaukkoon, koska tämä huonontaa silppuamistulosta tai voi aiheuttaa silputtavan materiaalin kimmahtamisen takaisin syöttötorvesta. Silppuamisterien vauriot, etenkin kuluneisuus, ja niiden kiinnitys on tarkastettava säännöllisesti. Pysyttele koko käytön ajan työskentelyalueella poissa poistoaukon luota. Syötettäessä oksia puutarhasilppuriin on vaara, että ne kimmahtavat takaisin. Käytä käsineitä! Pysäytä moottori ja vedä verkkopistoke irti, jos haluat siirtää, nostaa tai kantaa laitetta. Käynnistä puutarhasilppuri varovasti, kohdan Puutarhasilppurin päällekytkentä ohjeiden mukaisesti. ( 10.05) Laitetta ei saa kallistaa moottorin päällekytkennän yhteydessä. Jos leikkuuteriin pääsee vieraita esineitä, laitteesta kuuluu outoa ääntä tai se tärisee epätavallisen paljon, sammuta moottori heti ja anna laitteen pyöriä pysähdyksiin. Vedä verkkopistoke irti, poista syöttötorvi (avaa kiinnitysruuvi ja irrota koko syöttötorvi) ja suorita seuraavat vaiheet: - Tarkasta laitteen vauriot, varsinkin leikkuukoneistosta (terät, terälautaset, teräakseli, ruuvi, kiristysrengas), ja teetä tarvittavat korjaukset ammattilaisella ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen ja aloitat työt. - Tarkasta leikkuukoneiston kaikkien osien tiukkuus, kiristä ruuvit tarvittaessa (noudata ohjetiukkuuksia). - Korjauta vialliset osat tai vaihdata ne vastaavanlaatuisiin osiin. Sammuta moottori ja vedä pistoke irti pistorasiasta, ennen kuin poistut laitteen luota. Muista että koneisto pyörii vielä useita sekunteja ennen pysähtymistä. Tämän laitteen käynnin aikana tapahtuvat jännitevaihtelut voivat epäedullisissa verkkoolosuhteissa aiheuttaa häiriöitä toisille samaan virtapiiriin kytketyille laitteille. Tässä tapauksessa on tehtävä asiaankuuluvat toimenpiteet (esim. tehtävä liitäntä toiseen virtapiiriin, käytettävä laitetta alhaisemman impedanssin virtapiirissä) A - FI

21 Pysäytä moottori, vedä verkkojohto irti ja odota kunnes kaikki pyörivät osat ovat pysähtyneet, - ennen kuin nostat, siirrät, kallistat, työnnät tai kannat laitetta, - ennen kuin poistut laitteen luota tai kun kone jää ilman valvontaa, - ennen kuin avaat kiinnitysruuvin ja avaat laitteen, - ennen kuin korjaat jumiutumia tai poistat tukoksia leikkuukoneistosta, pehmeän materiaalin syöttötorvesta, oksien syöttötorvesta tai poistokanavasta, - ennen kuin laite tarkastetaan, puhdistetaan tai huolletaan. Vältä toistuvaa käynnistämistä lyhyen ajan sisällä ja erityisesti käynnistysnapilla leikkimistä. Moottori voi ylikuumeta. Laitteella ei saa kuljettaa henkilöitä, ei varsinkaan lapsia, tai esineitä Huolto, puhdistus, korjaukset ja säilytys Pysäytä laite ja vedä verkkopistoke irti ennen kuin aloitat mitään töitä, ennen puutarhasilppurin säätämistä tai puhdistamista tai ennen kuin tarkastat, onko liitäntäjohto kiertynyt tai vaurioitunut. Ennen kuin alat tekemään laitteeseen liittyviä huolto- tai puhdistustöitä tai laitat sen varastoon, anna laitteen jäähtyä noin 5 minuuttia ennen huoltoa tai puhdistusta. Suorita vain huoltotöitä, jotka on kuvattu näissä käyttöohjeissa. Jätä kaikki muut työt ammattiliikkeen tehtäväksi. VIKING suosittelee teettämään huoltotyöt ja korjaukset VIKING-liikkeessä. VIKING-liikkeissä saat aina ammattitaitoisen ja asiantuntevan palvelun. Käytä vain laadukkaita työkaluja, tarvikkeita ja varaosia. Muuten seurauksena voi olla henkilövahinkoja aiheuttavia onnettomuuksia tai laitevaurioita. VIKING suosittelee käyttämään alkuperäisiä VIKING-työkaluja, -tarvikkeita ja -varaosia. Näiden ominaisuudet on sovitettu optimaalisesti laitteeseen ja käyttäjän vaatimuksiin. Alkuperäiset VIKINGvaraosat tunnistaa VIKINGvaraosanumerosta, VIKING-logosta ja mahdollisesta VIKINGvaraosamerkinnästä. Pienissä osissa voi olla pelkkä merkki. Puhdista puutarhasilppuri huolellisesti käytön jälkeen. Älä koskaan käytä painepesuria äläkä pese puutarhasilppuria juoksevalla vedellä (esim. kasteluletkulla). Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Tällaiset puhdistusaineet voivat vioittaa muoveja ja metalleja, ja heikentää siten VIKING-laitteesi turvallista toimintaa. Käytä kaikkien leikkuuyksi - kön töiden aikana tukevia käsineitä. Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty tiukalle, jotta laite on aina käyttöturvallinen. Vaihda epäselviksi kuluneiden varoitustarrojen ja turvaohjeiden tilalle uudet. Uusia tarroja on saatavana VIKING-liikkeestä. Tarkasta koko kone säännöllisesti etenkin ennen laitteen pitempiaikaista varastointia (talvisäilytys) kuluneisuuden ja vaurioiden varalta. Kuluneet tai vialliset osat on vaihdettava, jotta laite on aina käyttöturvallinen. HU PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE CS HR A - FI 7

22 Pidä palovaaran välttämiseksi jäähdytysaukkojen ympäristö puhtaana esim. ruohosta, heinästä, sammaleesta, lehdistä tai vuotavasta rasvasta. Sijoita jäähtynyt puutarhasilppuri kuivaan, lukittavaan säilytystilaan, pois lasten ulottuvilta. Verkkoliitäntäjohdon saa korjata tai vaihtaa vain valtuutettu sähköalan ammattilainen. Jos rakenneosia tai turvalaitteita on pitänyt irrottaa huoltotöitä varten, ne on kiinnitettävä välittömästi ja määräysten mukaisesti takaisin paikoilleen. Säilytä laitetta aina syöttötorvi tai teräsuojus kiinnitettynä. Paljaat terät voivat aiheuttaa vammoja! Varoitus sähkövirran aiheuttamasta vaarasta Huomio! Sähköiskun vaara! Verkkojohto, verkkopistoke, käyttökatkaisin ja liitäntäjohto ovat sähkötur - vallis uuden kannalta erityisen tärkeitä. Vaurioituneita johtoja, pistorasioita ja pistokkeita tai määräysten vastaisia liitäntäjohtoja ei saa käyttää sähköiskuvaaran takia. Tarkasta liitäntäjohto säännöllisesti vaurioiden tai vanhenemisen (haurastumien) varalta. Älä koskaan käytä viallista jatkojohtoa. Vaihda viallisten kaapelien tilalle uudet äläkä korjaa jatkojohtoja. Puutarhasilppuria ei saa käyttää, jos johdot ovat vaurioituneet tai kuluneet. Älä liitä viallista johtoa sähköverkkoon äläkä kosketa viallista johtoa, ennen kuin se on irrotettu verkosta. Sähköiskun vaara! Älä kosketa leikkuukoneistoa (terää), ennen kuin laite on irrotettu verkosta ja leikkuukoneisto (terä) on kokonaan pysähtynyt. Varmista aina, että käytettävissä verkkojohdoissa on riittävä suojaus. Käytä ainoastaan ulkokäyttöön tarkoitettuja kosteuseristettyjä jatkojohtoja, jotka sopivat puutarhasilppurin kanssa käytettäviksi. ( 10.01) Älä työskentele sateella tai märässä ympäristössä. Älä jätä laitetta suojaamattomana sateeseen. Irrota liitäntäjohto pitämällä pistokkeesta ja pistorasiasta kiinni; älä vedä johdoista. Jos laite liitetään virtalaitteeseen, on muistettava, että virran heilahtelut voivat vioittaa puutarhasilppuria. Liitä laite vain virtalähteeseen, joka on suojattu vikavirtakyt - kimellä jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Lisätietoja saat sähköasentajalta. Vaurioituneita sähköjohtoja, pistorasioita ja pistokkeita tai määräystenvastaisia liitäntäjohtoja ei saa käyttää. Sähköiskun vaara! Hävittäminen Ota huomioon kappaleessa Ympäristönsuojelu olevat ohjeet. ( 13) Huolehdi siitä, että loppuun palvellut puutarhasilppuri hävitetään asianmukaisesti. Kone on tehtävä toimintakelvottomaksi ennen sen hävittämistä. Poista tätä varten verkkojohto tai moottoriin johtava liitäntäjohto. Noudata mahdollisia alueellisia määräyksiä A - FI

23 05. Kuvasymbolien selitykset 06. Toimitussisältö 07. Laitteen valmistelu käyttöä varten Huomio! Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa. Loukkaantumis - vaara! Pidä sivulliset poissa vaara-alueelta. Loukkaantumis - vaara! Aina ennen kuin alat tekemään leikkuuterään liittyviä töitä, huolto- ja puhdistustöitä ja ennen kuin tarkastat, onko liitäntäjohto päässyt kiertymään terän ympärille tai vaurioitunut sekä ennen kuin poistut laitteen luota, sammuta moottori ja vedä verkkojohto irti laitteesta. Huomio! Loukkaantumisvaara pyörivien terien vuoksi. Käytä kuulosuojaimia! Käytä suojalaseja! Käytä käsineitä! Käyttökatkaisin sijaitsee laitteen etupuolella. Laite pysäytetään kiertämällä käyttökatkaisimen mustaa kiertonuppia. 2 Kohta Nimike Kpl 1 Peruslaite 1 2 Syöttötorvi ATO Oikea pyöräjalusta 1 4 Vasen pyöräjalusta 1 5 Ruuvi M8 2 6 Tukijalka 2 7 Pyöräjalustan tulppa 2 8 Akseli 1 9 Pyörä 2 10 Lukkorengas 2 11 Pölykapseli 2 12 Asennustyökalu 1 13 Ruuvi M141 Käyttöopas 1 Lue luku Turvallisuutesi vuoksi ja noudata kaikkia turvaohjeita ennen puutar - hasilppurin kokoamista. Laitevaurioiden välttämiseksi pitää noudattaa tarkasti kaikkia kappaleessa Laitteen valmistelu käyttöä varten olevia ohjetiukkuuksia. Käytä ehdottomasti suojahansikkaita. Teräsuojuksen täytyy olla paikallaan. ( 07.04) Laitevaurion vaara! Kun laitat peruslaitteen kuvattuun asennus - asentoon, huolehdi siitä, ettei liitäntäjohto pääse vaurioitumaan (jää puristuksiin). Laite on ennen kääntämistä suojattava naarmuilta asettamalla pahvi sen alle. CS HR PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE HU A - FI 9

24 07.01 Pyöräjalustan kiinnitys Laite peruslaite (1) kuvattuun asennusasentoon. Asennuksen yhteydessä pyöräjalustan reikä (14) täytyy kohdistaa niin, että se on verkkopistokkeen puolella ja pyöräjalustan taipeen kanssa ulospäin peruslaitteessa (1). Pyöräjalustan kiinnitys: Kohdista pyöräjalusta (3) peruslaitteen (1) keskireikään. Kiristä ruuvi (5) asennustyökalulla (12) 8-10 Nm tiukkuuteen. - Toista sama toisella puolella. 3 Tukijalan kiinnitys: Työnnä tukijalka (6) kuvan mukaisesti vasteeseen asti pyöräjalustaan (3). Tukijalka (6) lukkiutuu pyöräjalustaan (3). - Toista sama toisella puolella. Varmista kokoamisen jälkeen, että molemmat tukijalat (6) ovat pitävästi kiinni. Tulpan kiinnitys: Lyö pyöräjalustan tulppa (7) varovasti pohjaan asti pyöräjalustaan (3). - Toista sama toisella puolella. Kiinnitettäessä on varmistettava, että lukkorengas (10) lukkiutuu akselin (8) uraan, jotta pyörä ei pääse irtoamaan itsestään. Akselin kiinnitys: Ohjaa pyörään kiinnitetty akseli (15) pyöräjalustan reiän (16), moottorin suojuksen (17) ja toisen pyöräjalustan reiän (18) läpi. Toisen pyörän kiinnitys: Työnnä pyörä (9) akselille (8). Työnnä lukkorengas (10) vasteeseen asti akselin (8) uraan. Paina pölykapseli (11) paikalleen. Laita peruslaite työasentoon Teräsuojuksen irrotus Tartu teräsuojuksen (19) reikään ja nosta suojus ylöspäin irti Teräsuojuksen kiinnitys Työnnä teräsuojus (19) vastaterän (20) alle. Paina sitten teräsuojusta (19) alaspäin. Ohjeenmukaisesti kiinnitettynä teräsuojus (19) on tasaisesti paikallaan terälautasen päällä Alustan kiinnitys 4 - Laita peruslaite (1) kuvan mukaiseen asentoon. Pyörän kiinnitys akseliin: Työnnä lukkorengas (10) vasteeseen asti akselin (8) uraan. Työnnä pyörä (9) akselille (8). Paina pölykapseli (11) paikalleen A - FI

25 08. Silppuamisohjeita Syöttötorven ATO 400 kiinnitys - Irrota teräsuojus. ( 07.03) Aseta syöttötorvi ATO 400 (A) molempien kiinnityshakojen (21) avulla peruslaitteen (1) aukkoihin (22). Kallista syöttötorvi ATO 400 (A) vasteeseen asti eteenpäin. Kierrä käyttökatkaisin (B) paikalleen ja kiristä. Tarkasta asennuksen jälkeen silmämääräisesti, onko syöttötorvi ATO 400 (A) kiinnitetty oikein peruslaitteen (1) molempiin aukkoihin (22) Mitä laitteella voidaan silputa? Puutarhasilppurilla voidaan silputa sekä pehmeää että kovaa materiaalia. Pehmeä materiaali: Orgaaniset kasvijätteet, kuten hedelmä- ja vihannesjätteet, kukat, lehdet jne. - Pehmeän materiaalin silppuaminen. ( 08.09) Kova materiaali: Puiden ja pensaiden leikkuujätteet sekä paksut ja haaroittuneet oksat. - Kovan materiaalin silppuaminen. ( 08.09) Mikä ei sovi silputtavaksi? Puutarhasilppuriin ei saa päästää kiviä, lasia, metalliesineitä (rautalankaa, nauloja ) eikä muoviosia. Perussääntö: Materiaaleja, jotka eivät sovi kompostoitavaksi, ei saa myöskään käsitellä puutarhasilppurilla Oksien enimmäishalkaisija Arvot koskevat juuri katkaistuja oksia: Oksien enimmäishalkaisija GE 420: 50 mm GE 450: 55 mm Oksien syöttötorven (G) täyttöaukon koko on suunniteltu yksinomaan monihaaraisten oksien helpompaa syöttöä silmälläpitäen eikä se anna mitään viitettä silputtavien oksien suurimmasta sallitusta halkaisijasta Käyttäjän työskentelyalue Käyttäjän pitää turvallisuussyistä seistä koko käytön ajan työskentelyalueella (N) (harmaa alue). 8 SV NO PT ES IT NL FR EN DE Puiden ja pensaiden leikkuujäte tulisi silputa tuoreena, koska tuoreen materiaalin silppuaminen on tehokkaampaa kuin kuivan tai märän materiaalin. Kun silppuat kovaa mate - riaal ia (oksien syöttötorvi on käännetty auki), älä seiso suoraan puutarhasilppurin takana, vaan sen sivulla (harmaa alue N), jotta mahdollinen takaisinkim - mah tava silppu ei osu sinuun. HU PL DA FI CS HR A - FI 11

26 08.05 Laitteen työasento Puutarhasilppuria saa käyttää vain koneen seistessä pystysuorassa asennossa. Puutarhasilppurin täytyy olla koko käyttöajan molempien pyörien ja molempien pyöräjalustojen varassa, kuten kuvassa on näytetty Moottorin oikea kuormittaminen Puutarhasilppurin moottoria saa kuormittaa vain sen verran, että moottorin kierrosluku ei pääse olennaisesti laskemaan. Syötä materiaalia aina jatkuvasti ja tasaisesti. Jos moottorin kierrosluku alenee puutarhasilppurilla työskenneltäessä, lopeta materiaalin syöttäminen, jotta moottorin kuormitus vähenee Ylikuormitussuojaus Puutarhasilppurin 10 täyttäminen Laitteeseen asennettu lämpöylikuormitussuoja katkaisee moottorin automaattisesti, jos moottori ylikuormittuu käytön aikana. Puutarhasilppuri voidaan ottaa taas käyttöön noin 10 minuutin jäähtymisajan jälkeen. Jos ylikuormitussuoja aktivoituu usein, tämä voi johtua seuraavista syistä: - liitäntäjohto ei ole sopiva ( 10.01), - verkon ylikuormitus, - laite ylikuormittunut silputtavan materiaalin liiallisen määrän tai tylsien terien takia Jos puutarhasilppurin leikkuukoneisto jumiutuu Jos puutarhasilppurin moottori jumiutuu silppuamisen aikana, moottori pitää pysäyttää heti ja verkkojohto vetää irti. Sitten syöttötorvi ATO 400 irrotetaan ja häiriön aiheuttaja poistetaan. Lue huolellisesti kappale Turvallisuutesi vuoksi, erityisesti sen kohta 04.05, ja huomioi kaikki turvaohjeet, ennen kuin alat syöttämään materiaalia puutarhasilppuriin. Loukkaantumis - vaara! Älä missään tapauksessa kosketa kädellä täyttöaukkoon! Kuormita moottoria oikein. ( 08.06) Älä syötä samanaikaisesti materiaalia puutarhasilppurin molempiin täyttöaukkoihin. Tukkeutumisvaara! Pehmeä materiaali: Työnnä täyttöaukkoon (23) yksinomaan pehmeää materiaalia tai ohuita (halkaisija enintään noin 10 mm), monihaaraisia oksia. Oksien syöttötorven (G) tulee olla sisäänkäännettynä, kun koneeseen syötetään pehmeää materiaalia. ( 10.10) Pehmeä materiaali, joka on kosteaa tai märkää, tukkii herkemmin laitteen. Täytä materiaalia puutar - hasil ppur iin hitaammin ja tarkkaile samalla moottorin kierroslukua. Kierrosluvun ei tulisi laskea materiaalia täytettäessä A - FI

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA ECHO GT-2150 GT-2150SI VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT TRIMMERIN/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVAMÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTA- VA!

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE

FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE FKS 1600 Pro LEVYSIRKKELI KÄYTTÖOHJE Johdanto Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot,

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Symbolit MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS! Moottorisahat saattavat olla vaarallisia!

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot