Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation"

Transkriptio

1 GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Manual de Instrucciones Manual de utilização Bruksanvisning RU BG UK Инструкция по эксплуатации Инструкция за експлоатация Посібник з експлуатації SV Bruksanvisning FI Käyttöohjeet DA Betjeningsvejledning PL Instrukcja obsługi HU Használati útmutató HR Priručnik CS Návod k použití A INT 1

2 A. M0,75. K9. Eco. Printed in Germany 2009 VIKING GmbH, A Langkampfen / Kufstein

3 A II

4 3 4 III A

5 A V

6 VI A

7 A VII

8 17 18 VIII A

9 A IX

10 20 X A

11 A XI

12 24 XII A

13 A XIII

14

15 01. Sisällysluettelo Arvoisa asiakas Kiitos, että valitsit VIKINGlaatutuotteen. Tämä tuote on valmistettu nykyaikaisimmilla valmistus - menetelmillä ja laajaa laadunvarmistusta käyttäen. Tavoitteemme olemme saavuttaneet kuitenkin vasta, kun asiakkaamme on tyytyväinen käyttämäänsä tuotteeseen. Mikäli haluat lisätietoja tuotteesta, käänny palvelevan VIKING-jälleenmyyjän puoleen. Mukavia hetkiä VIKINGin parissa toivottaa Nikolas Stihl Liikkeenjohto VIKING pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotevalikoimaansa ja siksi pidätämme oikeuden toimitussisällön muotoa, tekniikkaa ja varustusta koskeviin muutoksiin. Tässä käyttöohjekirjassa julkaistujen tietojen ja kuvien pohjalta ei voi esittää mitään vaateita. 01. Sisällysluettelo Näitä käyttöohjeita koskevia tietoja Laitekuvaus2 04. Turvallisuutesi vuoksi Yleistä Vaatetus ja varusteet Kuljetus Valmistelut Työskentely silppurilla Huolto, puhdistus, korjaukset ja säilytys Varoitus sähkövirran aiheuttamasta vaarasta Hävittäminen Kuvasymbolien selitykset Toimitussisältö Laitteen valmistelu käyttöä varten Pyöräjalustan kiinnitys Alustan kiinnitys Teräsuojuksen irrotus Teräsuojuksen kiinnitys Syöttötorven ATO 400 kiinnitys Silppuamisohjeita Mitä laitteella voidaan silputa? Mikä ei sovi silputtavaksi? Oksien enimmäishalkaisija Käyttäjän työskentelyalue Laitteen työasento Moottorin oikea kuormittaminen Ylikuormitussuojaus Jos puutarhasilppurin leikkuukoneisto jumiutuu Puutarhasilppurin täyttäminen Turvalaitteet Moottorin uudelleenkäynnistymisen rajoitin Turvalukitus Moottorin pysäytysjarru Laitteen käyttöönotto Laitteen sähköliitäntä Verkkojohdon kytkentä Verkkojohdon irrotus Vedonestin Puutarhasilppurin päällekytkentä Puutarhasilppurin sammutus Terälautasten GE 450 pyörimissuunnan tarkastus Pyörimissuunnan muuttaminen GE Oksien syöttötorven avaaminen Okisen syöttötorven sulkeminen Työkalukotelo Silppuaminen Huolto Laitteen puhdistus Syöttötorven ATO 400 irrotus Terälautasten irrotus Terälautasten kiinnitys Vastaterän irrotus Vastaterän kiinnitys Terän kääntäminen Terän teroitus Terien kulumisrajat Huoltovälit Sähkömoottori, pyörät Varastointi ja talvisäilytys Kuljetus Ympäristönsuojelu Hävittäminen Varaosat Kytkentäkaavio Valmistajan CE-vaatimusten - mukaisuusvakuutus Kulumisen minimointi ja vaurioiden ehkäisy Tekniset tiedot Vianetsintä Huolto-ohjelma 28 HR HU PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE Tämä käyttöopas on EY-direktiivin 2006/42/EC mukainen valmistajan alkuperäiskäyttöopas A - FI Painettu ilman klooria valkaistulle paperille. Paperi on kierrätettävää. Suojakansi on halogeeniton. 1 CS

16 02. Näitä käyttöohjeita koskevia tietoja 03. Laitekuvaus Kuvakkeet 1 Tämä kuvasymboli toimii linkkinä kuvasivuilla olevien kuvien ja niitä vastaavan tekstikohdan välillä. Kuvat ovat aivan käyttöohjeiden alussa. Tekstilohkojen merkintä: Kuvatuille käsittelyvaiheille voi olla erilaisia merkintätapoja. Käsittelyvaihe jossa viite vastaavaan kuvasivun kuvaan ja numeroviite kuvassa merkittyyn kohtaan. Esimerkki: Avaa ruuvi (1), käännä vipua (2) Kappaleviite: Viittaukset lisätietoja sisältäviin kappaleisiin on merkitty nuolella. Alla on esimerkki viittauksesta kappaleeseen 05.02: ( 05.02) Huomautus ja varoitus: Käsittelyohjeiden lisäksi tässä käyttöoppaassa on tekstikohtia, jotka sisältävät huomion arvoisia lisätietoja. Nämä on merkitty seuraavassa kuvatuilla symboleilla, jotta ne erottuvat selkeästi käyttöohjeista: Onnettomuusvaara, josta voi aiheutua vakavia henkilö- ja esinevahinkoja. Katselusuunta: Katselusuunta, kun käyttöohje - issa lukee vasen ja oikea : Käyttäjä seisoo koneen takana (työasento) ja katsoo eteenpäin. Maaversiot: VIKING toimittaa laitteet toimitusmaan mukaan erilaisilla pistokkeilla ja katkaisimilla varustettuna. Kuvissa olevissa laitteissa on europistokkeet tai 5-napainen verkkopistoke. Toisenlaisilla pistokkeilla varustetut laitteet liitetään verkkoon vastaavasti. 1 A Syöttötorvi ATO 400 B Käyttökatkaisin C Peruslaite D Poistokanava E Pyöräjalusta F Pyörä G Oksien syöttötorvi H Kuljetuskahva I Oksien syöttötorven lukko J Tyyppikilpi sarjanumeroin K Työkalukotelo L Verkkopistoke GE 420 M Verkkopistoke GE 450 N Vedonestin Yleiset luettelot, joihin ei liity kuvaa. Esimerkki: - tuotteen käyttö urheilutilaisuuksissa tai kilpailuissa Tietoja laitteen oikeasta käyttötavasta ja ehkäisemään virheellinen käyttö, joka voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen tai sen yksittäisiin osiin A - FI

17 04. Turvallisuutesi vuoksi Yleistä Noudata näitä turvamääräyksiä kun työskentelet puutarhasilppurilla. Lue käyttöohjeet kokonaan läpi ennen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten. Pyydä myyjää tai muuta asiantuntijaa opastamaan laitteen käyttöön ennen ensimmäistä käyttökertaa. Perehdy laitteen hallintalaitteisiin ja oikeaan käyttöön. VIKING-puutarhasilppurit on tarkoitettu yksityiskäyttöön ja soveltuvat oksien, risujen ja kasvijätteiden silppuamiseen. Muunlainen käyttö on kielletty ja voi olla vaarallista tai johtaa laitteen vaurioitumiseen. Huomio! Puutarhasilppurilla ei saa käsitellä muita materiaaleja (lasia, metallia tms.) eikä sitä saa käyttää kuin näissä käyttöohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin. Onnettomuusvaara! Puutarhasilppurin käyttö on kielletty alkoholin, reaktiokykyä rajoittavien lääkkeiden tai huumaavien aineiden alaisena. Älä koskaan salli lasten tai alle 16-vuotiaiden käyttää puutarhasilppuria. Käyttäjän alaikäraja voi olla säädetty paikallisissa määräyksissä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, aistimellisesti tai henkisesti rajoitettujen tai puutteellisen kokemuksen ja/tai tiedon omaavien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, mikäli he eivät työskentele heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai saatuaan tältä ohjeet laitteen käytöstä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, että he eivät leiki laitteella. Lainaa tai anna laite vain henkilöiden käyttöön, jotka tuntevat tämän mallin ja osaavat käyttää sitä. Muista aina antaa käyttöohjeet mukaan. Silppurissa saa käyttää vain lisävarusteita, joita VIKING toimittaa tai joiden asennus tähän laitteeseen on hyväksytty. Onnettomuusvaara! Laitteeseen ei saa myöskään tehdä mitään muutoksia, koska ne voivat lisätä onnettomuusriskiä. Laitetta ei saa käyttää elintarvikkeiden valmistukseen (esim. jään murskaamiseen, mäskeihin). Käyttö julkisissa paikoissa, puistoissa, urheilukentillä, kadunvarsilla ja maa- ja metsätalousyrityksissä edellyttää erityistä varovaisuutta Vaatetus ja varusteet Käytä tarkoituksenmukaisia, ei löysiä vaatteita kun työskentelet puutarhasilppurilla. Mielellään työpukua, ei pitkää työtakkia. Älä pidä kaulaliinaa, solmiota, koruja, riippuvia nauhoja tai muita ulkonevia vaatekappaleita puutarhasilppurin käytön aikana. Työskentele aina tukevat hansikkaat kädessä. Käytä aina työn aikana tukevia ja pitäväpohjaisia jalkineita. Älä koskaan työskentele paljain jaloin tai sandaalit jalassa. Käytä aina työn aikana suojalaseja ja kuulosuojaimia. Käytä niitä koko työskentelyn ajan. CS DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE HR HU PL A - FI 3

18 Pitkät hiukset tulee pitää kiinni hiusverkolla/ päähineellä koko työskentelyn ajan Kuljetus Työskentele aina käsineet kädessä, jotta et loukkaa itseäsi laitteen teräväreunaisiin osiin. Älä siirrä laitetta moottori käynnissä. Pysäytä moottori, anna terien pysähtyä ja vedä verkkopistoke irti. Noudata erityisesti kappaleen Kuljetus ohjeita. ( 12) Kuljeta laitetta vain syöttötorvi ohjeenmukaisesti kiinnitettynä ja sisään käännettynä. Jos kuljetus ei ole mahdollista syöttötorvi kiinnitettynä, siinä tapauksessa pitää asentaa teräsuojus. Suojaamattomat terät voivat aiheuttaa vammoja! ( 07.03) Ota huomioon laitteen paino. Etenkin laitetta kallistettaessa on paino huomioitava. Käytä sopivia apuvälineitä lastaamiseen (lastausramppeja, nostolaitteita). Turvallisuussyistä ei ilmoitettua kallistuskulmaa saa ylittää kuljetuksen ja lastaamisen aikana: - kallistuskulma sivulle alle 10 (17,6 %), - kallistuskulma eteenpäin alle 10 (17,6 %). Varmista laite kuljetusalustalle riittävän vahvoilla kiinnitysvälineillä (hihnoilla, vaijereilla tms.) käyttöoppaassa mainituista kiinnityskohdista. Vedä tai työnnä laitetta vain kävelyvauhdilla. Sitä ei saa hinata! Noudata alueellisia määräyksiä laitetta kuljetettaessa, ennen kaikkea niitä jotka koskevat kuorman turvallisuutta ja esineiden kuljettamista lavoilla Valmistelut Henkilöt, jotka eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin, eivät saa käyttää laitetta. Laitteen pitää olla tukevasti paikallaan tasaisella ja lujalla alustalla. Käytä laitetta vain ulkona, ei liian lähellä seinää tai muuta jäykkää esinettä (käyttäjä ei pääse väistämään, lasien rikkoutumisvaara, auton naarmuuntuminen jne.). Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että laite on suljettu ohjeiden mukaisesti. ( 07.05) Älä käytä laitetta kivetyllä, soran peittämällä pinnalla, koska ulos tuleva aines voi aiheuttaa vammoja. Muista, että koneen ohjaaja tai käyttäjä on vastuussa sivullisille tai heidän omaisuudelleen aiheutetuista vahingoista. Keskity työhön, jota olet parhaillaan tekemässä. Puutarhasilppurin ollessa työasennossa roiskesuojan pitää aina peittää täyttöaukko kokonaan. Mikäli näin ei ole, roiskesuoja pitää vaihtaa. Noudata moottorikäyttöisten puutarhakoneiden käyttöaikoja koskevia yleisiä järjestyssääntöjä. Noudata ohjeita kohdasta Varoitus sähkövirran aiheuttamasta vaarasta. ( 04.07) Laitteen saa ottaa käyttöön vain sen ollessa ohjeenmukaisesti koottuna. Ohjeenmukainen tarkoittaa: - syöttötorven yläosa kiinnitetty alaosaan, - oksien syöttötorvi kiinnitetty, - syöttötorvi runkoon kiinnitetty, - pyöräjalusta kokonaan kiinnitetty, - molemmat pyörät kiinnitetty - kaikki suojalaitteet paikallaan ja kunnossa, - molemmat leikkuuyksiköt (terälautaset) kiinnitetty, - kaikki terät ohjeenmukaisesti kiinnitetty. Suorita silmämääräinen tarkastus ennen käyttöä! Perehdy käyttökatkaisimeen, jotta osaat toimia nopeasti ja oikein hätätapauksissa A - FI

19 Pyörien/akselin ja tukijalkojen puuttuessa laitetta ei saa ottaa käyttöön, koska silloin turvaetäisyydet eivät enää ole ohjeenmukaiset. Lisäksi laitteen vakavuus on heikentynyt Älä käytä puutarhasilppuria missään tapauksessa, jos jokin turvalaitteista (esim. roiskesuoja, syöttötorvi tms.) puuttuu, on viallinen tai liian kulunut. Laitteeseen asennettuja kytkentä- ja turvalaitteita ei saa poistaa tai ohittaa. Tarkista verkkoliitäntäjohto vaurioiden ja haurastumisen varalta. Puutarhasilppuria ei saa ottaa käyttöön, jos verkkojohto on vaurioitunut. Teetä verkkojohtoon liittyvät huolto- ja korjaustyöt ainoastaan ammattiliikkeessä. VIKING suosittelee VIKINGliikettä. Tarkasta molempien terälautasten vauriot ja muodonmuutokset (vääntymät) silmämääräisesti. Tarkasta ennen käyttöönottoa: - että laite on toimintavar - massa kunnossa (suojukset ja turvalaitteet ovat paikoillaan ja moitteetto - massa kunnossa). - että sähköliitäntä tehdään ohjeenmukaisesti asennettuun pistorasiaan. ( 04.07) - että liitäntä- ja jatkojohdon, pistokkeiden ja pistorasian eristys on moitteettomassa kunnossa. - että laite (terät, teräakseli, moottorikotelo, turvalaitteet ja kiinnitysosat) ei ole kulunut tai vioittunut. Kuluneet tai vialliset osat on vaihdettava. - että kaikki ruuvit, mutterit ja muut kiinnitysosat ovat paikoillaan ja kiristetty. - että laitteessa ei ole silputtavaa materiaalia ja että syöttötorvi on tyhjä Työskentely silppurilla Pidä sivulliset, etenkin lapset ja eläimet poissa vaaraalueelta. Työskentele vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa. Laitteen saa ottaa käyttöön vain sen ollessa tukevassa asennossa. Laitetta saa käyttää vain kun se on pystyssä, ei missään tapauksessa makuulla (huomaa laitteen työasento). ( 08.05) Mikäli mahdollista, laitetta ei pidä käyttää kostealla alustalla. Varo erityisesti liukastumista. Kostea alusta lisää onnettomuusriskiä (käyttäjä ei saa tukevaa asentoa). Käyttäjä ei saa seisoa laitetta korkeammalla (ei esim. korokkeella, laatikon päällä). Tarkkaile ympäristöäsi, jotta et aiheuta vaaraa muille. Roiskesuojalle ei saa tehdä muutoksia käytön aikana (poistaa, nostaa pystyyn, jättää puristuksiin, vioittaa jne.). Silppuria täyttäessään käyttäjän tulee seistä ilmoitetulla työskentelyalueella. ( 08.04) Säilytä koko ajan tasapainosi ja tukeva seisonta-asento. Älä kurottele eteenpäin. Pidä pääsi ja kehosi riittävän etäällä täyttöaukoista. Käytön aikana silputtavaa materiaalia voi sinkoutua takaisin ylös. Tapaturman vaara! Käytä siksi aina suojalaseja ja pidä kasvot etäällä täyttöaukoista. Älä seiso poistoaukon edessä moottoria käynnistettäessä. Silppurissa ei saa olla silputtavaa materiaalia, kun se kytketään toimintaan. Silputtavaa materiaalia voi sinkoutua ulos ja aiheuttaa vammoja. Älä koskaan kallista laitetta moottorin käydessä. Jos laite kaatuu käytön aikana, pysäytä moottori välittömästi ja vedä verkkopistoke irti. HU PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE CS HR A - FI 5

20 Laitteen ollessa käynnissä kasvoja tai muita kehon osia ei saa pitää syöttötorven päällä tai poistoaukon edessä. Pidä pääsi ja kehosi koko ajan riittävän etäällä täyttöaukoista. Älä koskaan työnnä käsiä, muita kehon osia tai vaatteita syöttötorveen tai poistokanavaan. Silmiin, kasvoihin, sormiin tai käsiin voi tulla vakavia vammoja. Älä missään tapauksessa työnnä käsiä tai jalkoja pyörivien osien alle tai päälle. Puutarhasilppuria täytettäessä on varottava, ettei siihen pääse metalliosia, kiviä, muovia, lasia tai muita vieraita esineitä, koska ne voivat aiheuttaa vaurioita ja kimmahtaa takaisin syöttötorvesta. Poista mahdolliset tukkeutumat. Työskentelyalueen pitää olla koko käytön ajan siisti ja järjestyksessä. Poista tai siirrä kompastumisvaaran aiheuttajat, esim. kivet, oksat, johdot yms. Varmista, että silppu ei keräänny poistoaukkoon, koska tämä huonontaa silppuamistulosta tai voi aiheuttaa silputtavan materiaalin kimmahtamisen takaisin syöttötorvesta. Silppuamisterien vauriot, etenkin kuluneisuus, ja niiden kiinnitys on tarkastettava säännöllisesti. Pysyttele koko käytön ajan työskentelyalueella poissa poistoaukon luota. Syötettäessä oksia puutarhasilppuriin on vaara, että ne kimmahtavat takaisin. Käytä käsineitä! Pysäytä moottori ja vedä verkkopistoke irti, jos haluat siirtää, nostaa tai kantaa laitetta. Käynnistä puutarhasilppuri varovasti, kohdan Puutarhasilppurin päällekytkentä ohjeiden mukaisesti. ( 10.05) Laitetta ei saa kallistaa moottorin päällekytkennän yhteydessä. Jos leikkuuteriin pääsee vieraita esineitä, laitteesta kuuluu outoa ääntä tai se tärisee epätavallisen paljon, sammuta moottori heti ja anna laitteen pyöriä pysähdyksiin. Vedä verkkopistoke irti, poista syöttötorvi (avaa kiinnitysruuvi ja irrota koko syöttötorvi) ja suorita seuraavat vaiheet: - Tarkasta laitteen vauriot, varsinkin leikkuukoneistosta (terät, terälautaset, teräakseli, ruuvi, kiristysrengas), ja teetä tarvittavat korjaukset ammattilaisella ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen ja aloitat työt. - Tarkasta leikkuukoneiston kaikkien osien tiukkuus, kiristä ruuvit tarvittaessa (noudata ohjetiukkuuksia). - Korjauta vialliset osat tai vaihdata ne vastaavanlaatuisiin osiin. Sammuta moottori ja vedä pistoke irti pistorasiasta, ennen kuin poistut laitteen luota. Muista että koneisto pyörii vielä useita sekunteja ennen pysähtymistä. Tämän laitteen käynnin aikana tapahtuvat jännitevaihtelut voivat epäedullisissa verkkoolosuhteissa aiheuttaa häiriöitä toisille samaan virtapiiriin kytketyille laitteille. Tässä tapauksessa on tehtävä asiaankuuluvat toimenpiteet (esim. tehtävä liitäntä toiseen virtapiiriin, käytettävä laitetta alhaisemman impedanssin virtapiirissä) A - FI

21 Pysäytä moottori, vedä verkkojohto irti ja odota kunnes kaikki pyörivät osat ovat pysähtyneet, - ennen kuin nostat, siirrät, kallistat, työnnät tai kannat laitetta, - ennen kuin poistut laitteen luota tai kun kone jää ilman valvontaa, - ennen kuin avaat kiinnitysruuvin ja avaat laitteen, - ennen kuin korjaat jumiutumia tai poistat tukoksia leikkuukoneistosta, pehmeän materiaalin syöttötorvesta, oksien syöttötorvesta tai poistokanavasta, - ennen kuin laite tarkastetaan, puhdistetaan tai huolletaan. Vältä toistuvaa käynnistämistä lyhyen ajan sisällä ja erityisesti käynnistysnapilla leikkimistä. Moottori voi ylikuumeta. Laitteella ei saa kuljettaa henkilöitä, ei varsinkaan lapsia, tai esineitä Huolto, puhdistus, korjaukset ja säilytys Pysäytä laite ja vedä verkkopistoke irti ennen kuin aloitat mitään töitä, ennen puutarhasilppurin säätämistä tai puhdistamista tai ennen kuin tarkastat, onko liitäntäjohto kiertynyt tai vaurioitunut. Ennen kuin alat tekemään laitteeseen liittyviä huolto- tai puhdistustöitä tai laitat sen varastoon, anna laitteen jäähtyä noin 5 minuuttia ennen huoltoa tai puhdistusta. Suorita vain huoltotöitä, jotka on kuvattu näissä käyttöohjeissa. Jätä kaikki muut työt ammattiliikkeen tehtäväksi. VIKING suosittelee teettämään huoltotyöt ja korjaukset VIKING-liikkeessä. VIKING-liikkeissä saat aina ammattitaitoisen ja asiantuntevan palvelun. Käytä vain laadukkaita työkaluja, tarvikkeita ja varaosia. Muuten seurauksena voi olla henkilövahinkoja aiheuttavia onnettomuuksia tai laitevaurioita. VIKING suosittelee käyttämään alkuperäisiä VIKING-työkaluja, -tarvikkeita ja -varaosia. Näiden ominaisuudet on sovitettu optimaalisesti laitteeseen ja käyttäjän vaatimuksiin. Alkuperäiset VIKINGvaraosat tunnistaa VIKINGvaraosanumerosta, VIKING-logosta ja mahdollisesta VIKINGvaraosamerkinnästä. Pienissä osissa voi olla pelkkä merkki. Puhdista puutarhasilppuri huolellisesti käytön jälkeen. Älä koskaan käytä painepesuria äläkä pese puutarhasilppuria juoksevalla vedellä (esim. kasteluletkulla). Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Tällaiset puhdistusaineet voivat vioittaa muoveja ja metalleja, ja heikentää siten VIKING-laitteesi turvallista toimintaa. Käytä kaikkien leikkuuyksi - kön töiden aikana tukevia käsineitä. Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty tiukalle, jotta laite on aina käyttöturvallinen. Vaihda epäselviksi kuluneiden varoitustarrojen ja turvaohjeiden tilalle uudet. Uusia tarroja on saatavana VIKING-liikkeestä. Tarkasta koko kone säännöllisesti etenkin ennen laitteen pitempiaikaista varastointia (talvisäilytys) kuluneisuuden ja vaurioiden varalta. Kuluneet tai vialliset osat on vaihdettava, jotta laite on aina käyttöturvallinen. HU PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE CS HR A - FI 7

22 Pidä palovaaran välttämiseksi jäähdytysaukkojen ympäristö puhtaana esim. ruohosta, heinästä, sammaleesta, lehdistä tai vuotavasta rasvasta. Sijoita jäähtynyt puutarhasilppuri kuivaan, lukittavaan säilytystilaan, pois lasten ulottuvilta. Verkkoliitäntäjohdon saa korjata tai vaihtaa vain valtuutettu sähköalan ammattilainen. Jos rakenneosia tai turvalaitteita on pitänyt irrottaa huoltotöitä varten, ne on kiinnitettävä välittömästi ja määräysten mukaisesti takaisin paikoilleen. Säilytä laitetta aina syöttötorvi tai teräsuojus kiinnitettynä. Paljaat terät voivat aiheuttaa vammoja! Varoitus sähkövirran aiheuttamasta vaarasta Huomio! Sähköiskun vaara! Verkkojohto, verkkopistoke, käyttökatkaisin ja liitäntäjohto ovat sähkötur - vallis uuden kannalta erityisen tärkeitä. Vaurioituneita johtoja, pistorasioita ja pistokkeita tai määräysten vastaisia liitäntäjohtoja ei saa käyttää sähköiskuvaaran takia. Tarkasta liitäntäjohto säännöllisesti vaurioiden tai vanhenemisen (haurastumien) varalta. Älä koskaan käytä viallista jatkojohtoa. Vaihda viallisten kaapelien tilalle uudet äläkä korjaa jatkojohtoja. Puutarhasilppuria ei saa käyttää, jos johdot ovat vaurioituneet tai kuluneet. Älä liitä viallista johtoa sähköverkkoon äläkä kosketa viallista johtoa, ennen kuin se on irrotettu verkosta. Sähköiskun vaara! Älä kosketa leikkuukoneistoa (terää), ennen kuin laite on irrotettu verkosta ja leikkuukoneisto (terä) on kokonaan pysähtynyt. Varmista aina, että käytettävissä verkkojohdoissa on riittävä suojaus. Käytä ainoastaan ulkokäyttöön tarkoitettuja kosteuseristettyjä jatkojohtoja, jotka sopivat puutarhasilppurin kanssa käytettäviksi. ( 10.01) Älä työskentele sateella tai märässä ympäristössä. Älä jätä laitetta suojaamattomana sateeseen. Irrota liitäntäjohto pitämällä pistokkeesta ja pistorasiasta kiinni; älä vedä johdoista. Jos laite liitetään virtalaitteeseen, on muistettava, että virran heilahtelut voivat vioittaa puutarhasilppuria. Liitä laite vain virtalähteeseen, joka on suojattu vikavirtakyt - kimellä jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Lisätietoja saat sähköasentajalta. Vaurioituneita sähköjohtoja, pistorasioita ja pistokkeita tai määräystenvastaisia liitäntäjohtoja ei saa käyttää. Sähköiskun vaara! Hävittäminen Ota huomioon kappaleessa Ympäristönsuojelu olevat ohjeet. ( 13) Huolehdi siitä, että loppuun palvellut puutarhasilppuri hävitetään asianmukaisesti. Kone on tehtävä toimintakelvottomaksi ennen sen hävittämistä. Poista tätä varten verkkojohto tai moottoriin johtava liitäntäjohto. Noudata mahdollisia alueellisia määräyksiä A - FI

23 05. Kuvasymbolien selitykset 06. Toimitussisältö 07. Laitteen valmistelu käyttöä varten Huomio! Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa. Loukkaantumis - vaara! Pidä sivulliset poissa vaara-alueelta. Loukkaantumis - vaara! Aina ennen kuin alat tekemään leikkuuterään liittyviä töitä, huolto- ja puhdistustöitä ja ennen kuin tarkastat, onko liitäntäjohto päässyt kiertymään terän ympärille tai vaurioitunut sekä ennen kuin poistut laitteen luota, sammuta moottori ja vedä verkkojohto irti laitteesta. Huomio! Loukkaantumisvaara pyörivien terien vuoksi. Käytä kuulosuojaimia! Käytä suojalaseja! Käytä käsineitä! Käyttökatkaisin sijaitsee laitteen etupuolella. Laite pysäytetään kiertämällä käyttökatkaisimen mustaa kiertonuppia. 2 Kohta Nimike Kpl 1 Peruslaite 1 2 Syöttötorvi ATO Oikea pyöräjalusta 1 4 Vasen pyöräjalusta 1 5 Ruuvi M8 2 6 Tukijalka 2 7 Pyöräjalustan tulppa 2 8 Akseli 1 9 Pyörä 2 10 Lukkorengas 2 11 Pölykapseli 2 12 Asennustyökalu 1 13 Ruuvi M141 Käyttöopas 1 Lue luku Turvallisuutesi vuoksi ja noudata kaikkia turvaohjeita ennen puutar - hasilppurin kokoamista. Laitevaurioiden välttämiseksi pitää noudattaa tarkasti kaikkia kappaleessa Laitteen valmistelu käyttöä varten olevia ohjetiukkuuksia. Käytä ehdottomasti suojahansikkaita. Teräsuojuksen täytyy olla paikallaan. ( 07.04) Laitevaurion vaara! Kun laitat peruslaitteen kuvattuun asennus - asentoon, huolehdi siitä, ettei liitäntäjohto pääse vaurioitumaan (jää puristuksiin). Laite on ennen kääntämistä suojattava naarmuilta asettamalla pahvi sen alle. CS HR PL DA FI SV NO PT ES IT NL FR EN DE HU A - FI 9

24 07.01 Pyöräjalustan kiinnitys Laite peruslaite (1) kuvattuun asennusasentoon. Asennuksen yhteydessä pyöräjalustan reikä (14) täytyy kohdistaa niin, että se on verkkopistokkeen puolella ja pyöräjalustan taipeen kanssa ulospäin peruslaitteessa (1). Pyöräjalustan kiinnitys: Kohdista pyöräjalusta (3) peruslaitteen (1) keskireikään. Kiristä ruuvi (5) asennustyökalulla (12) 8-10 Nm tiukkuuteen. - Toista sama toisella puolella. 3 Tukijalan kiinnitys: Työnnä tukijalka (6) kuvan mukaisesti vasteeseen asti pyöräjalustaan (3). Tukijalka (6) lukkiutuu pyöräjalustaan (3). - Toista sama toisella puolella. Varmista kokoamisen jälkeen, että molemmat tukijalat (6) ovat pitävästi kiinni. Tulpan kiinnitys: Lyö pyöräjalustan tulppa (7) varovasti pohjaan asti pyöräjalustaan (3). - Toista sama toisella puolella. Kiinnitettäessä on varmistettava, että lukkorengas (10) lukkiutuu akselin (8) uraan, jotta pyörä ei pääse irtoamaan itsestään. Akselin kiinnitys: Ohjaa pyörään kiinnitetty akseli (15) pyöräjalustan reiän (16), moottorin suojuksen (17) ja toisen pyöräjalustan reiän (18) läpi. Toisen pyörän kiinnitys: Työnnä pyörä (9) akselille (8). Työnnä lukkorengas (10) vasteeseen asti akselin (8) uraan. Paina pölykapseli (11) paikalleen. Laita peruslaite työasentoon Teräsuojuksen irrotus Tartu teräsuojuksen (19) reikään ja nosta suojus ylöspäin irti Teräsuojuksen kiinnitys Työnnä teräsuojus (19) vastaterän (20) alle. Paina sitten teräsuojusta (19) alaspäin. Ohjeenmukaisesti kiinnitettynä teräsuojus (19) on tasaisesti paikallaan terälautasen päällä Alustan kiinnitys 4 - Laita peruslaite (1) kuvan mukaiseen asentoon. Pyörän kiinnitys akseliin: Työnnä lukkorengas (10) vasteeseen asti akselin (8) uraan. Työnnä pyörä (9) akselille (8). Paina pölykapseli (11) paikalleen A - FI

25 08. Silppuamisohjeita Syöttötorven ATO 400 kiinnitys - Irrota teräsuojus. ( 07.03) Aseta syöttötorvi ATO 400 (A) molempien kiinnityshakojen (21) avulla peruslaitteen (1) aukkoihin (22). Kallista syöttötorvi ATO 400 (A) vasteeseen asti eteenpäin. Kierrä käyttökatkaisin (B) paikalleen ja kiristä. Tarkasta asennuksen jälkeen silmämääräisesti, onko syöttötorvi ATO 400 (A) kiinnitetty oikein peruslaitteen (1) molempiin aukkoihin (22) Mitä laitteella voidaan silputa? Puutarhasilppurilla voidaan silputa sekä pehmeää että kovaa materiaalia. Pehmeä materiaali: Orgaaniset kasvijätteet, kuten hedelmä- ja vihannesjätteet, kukat, lehdet jne. - Pehmeän materiaalin silppuaminen. ( 08.09) Kova materiaali: Puiden ja pensaiden leikkuujätteet sekä paksut ja haaroittuneet oksat. - Kovan materiaalin silppuaminen. ( 08.09) Mikä ei sovi silputtavaksi? Puutarhasilppuriin ei saa päästää kiviä, lasia, metalliesineitä (rautalankaa, nauloja ) eikä muoviosia. Perussääntö: Materiaaleja, jotka eivät sovi kompostoitavaksi, ei saa myöskään käsitellä puutarhasilppurilla Oksien enimmäishalkaisija Arvot koskevat juuri katkaistuja oksia: Oksien enimmäishalkaisija GE 420: 50 mm GE 450: 55 mm Oksien syöttötorven (G) täyttöaukon koko on suunniteltu yksinomaan monihaaraisten oksien helpompaa syöttöä silmälläpitäen eikä se anna mitään viitettä silputtavien oksien suurimmasta sallitusta halkaisijasta Käyttäjän työskentelyalue Käyttäjän pitää turvallisuussyistä seistä koko käytön ajan työskentelyalueella (N) (harmaa alue). 8 SV NO PT ES IT NL FR EN DE Puiden ja pensaiden leikkuujäte tulisi silputa tuoreena, koska tuoreen materiaalin silppuaminen on tehokkaampaa kuin kuivan tai märän materiaalin. Kun silppuat kovaa mate - riaal ia (oksien syöttötorvi on käännetty auki), älä seiso suoraan puutarhasilppurin takana, vaan sen sivulla (harmaa alue N), jotta mahdollinen takaisinkim - mah tava silppu ei osu sinuun. HU PL DA FI CS HR A - FI 11

26 08.05 Laitteen työasento Puutarhasilppuria saa käyttää vain koneen seistessä pystysuorassa asennossa. Puutarhasilppurin täytyy olla koko käyttöajan molempien pyörien ja molempien pyöräjalustojen varassa, kuten kuvassa on näytetty Moottorin oikea kuormittaminen Puutarhasilppurin moottoria saa kuormittaa vain sen verran, että moottorin kierrosluku ei pääse olennaisesti laskemaan. Syötä materiaalia aina jatkuvasti ja tasaisesti. Jos moottorin kierrosluku alenee puutarhasilppurilla työskenneltäessä, lopeta materiaalin syöttäminen, jotta moottorin kuormitus vähenee Ylikuormitussuojaus Puutarhasilppurin 10 täyttäminen Laitteeseen asennettu lämpöylikuormitussuoja katkaisee moottorin automaattisesti, jos moottori ylikuormittuu käytön aikana. Puutarhasilppuri voidaan ottaa taas käyttöön noin 10 minuutin jäähtymisajan jälkeen. Jos ylikuormitussuoja aktivoituu usein, tämä voi johtua seuraavista syistä: - liitäntäjohto ei ole sopiva ( 10.01), - verkon ylikuormitus, - laite ylikuormittunut silputtavan materiaalin liiallisen määrän tai tylsien terien takia Jos puutarhasilppurin leikkuukoneisto jumiutuu Jos puutarhasilppurin moottori jumiutuu silppuamisen aikana, moottori pitää pysäyttää heti ja verkkojohto vetää irti. Sitten syöttötorvi ATO 400 irrotetaan ja häiriön aiheuttaja poistetaan. Lue huolellisesti kappale Turvallisuutesi vuoksi, erityisesti sen kohta 04.05, ja huomioi kaikki turvaohjeet, ennen kuin alat syöttämään materiaalia puutarhasilppuriin. Loukkaantumis - vaara! Älä missään tapauksessa kosketa kädellä täyttöaukkoon! Kuormita moottoria oikein. ( 08.06) Älä syötä samanaikaisesti materiaalia puutarhasilppurin molempiin täyttöaukkoihin. Tukkeutumisvaara! Pehmeä materiaali: Työnnä täyttöaukkoon (23) yksinomaan pehmeää materiaalia tai ohuita (halkaisija enintään noin 10 mm), monihaaraisia oksia. Oksien syöttötorven (G) tulee olla sisäänkäännettynä, kun koneeseen syötetään pehmeää materiaalia. ( 10.10) Pehmeä materiaali, joka on kosteaa tai märkää, tukkii herkemmin laitteen. Täytä materiaalia puutar - hasil ppur iin hitaammin ja tarkkaile samalla moottorin kierroslukua. Kierrosluvun ei tulisi laskea materiaalia täytettäessä A - FI

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

A u"ro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa

A uro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa a,,t 1(5) ERASURE RAIVAUSSAHAN TRIMMERIPAAN KAYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen ERASURE trirnmeripään käyttöönottoa. Tarkista, että leikkuuosa on asennettu ja lukittu. Katso tarkemmin kohdasta ERASU REN trimmeripään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

DEUTSCH. Multiclip El

DEUTSCH. Multiclip El DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. FI SUOMALAINEN SYMBOLIT Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta varovaisuudesta

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO 1 PALOKÄRKI PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖOHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. VUOKRAUSSÄÄNNÖT 2. YLEISTÄ 3. KULJETUS 4. TEKNINEN ERITTELY 5. VARUSTEET 6. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 7. HUOLTO 8. SÄILYTYS 9. KUITTAUS TURVAOHJEISTA

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de Instrucciones

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de Instrucciones GE 103, GE 105 DE Gebrauchsanleitung HR Priručnik EN Instruction manual CS Návod k použití FR Manuel d'utilisation LV Lietošanas instrukcija NL Gebruiksaanwijzing LT Naudojimo instrukcija IT Istruzioni

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Koristepaneeli, ulkopuoli

Koristepaneeli, ulkopuoli Ohje nro Versio Osa nro 31265210 1.2 31265211 Koristepaneeli, ulkopuoli IMG-275024 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 IMG-239446 IMG-239980 IMG-239663 A0000177 A0000214 M0000232 IMG-275023 Sivu 2 / 13 JOHDANTO

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG

Installation instructions, accessories. Akkulaturi. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 48 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31373736 Versio 1.0 Osa nro 31373734 Akkulaturi IMG-279201 Volvo Car Corporation Akkulaturi- 31373736 - V1.0 Sivu 1 / 48 Erikoistyökalut 951 2782 Niittimutterityökalut

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot