VÄRIÄ ELÄMÄÄSI TIKKURILASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄRIÄ ELÄMÄÄSI TIKKURILASTA"

Transkriptio

1

2

3 VÄRIÄ ELÄMÄÄSI TIKKURILASTA Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä tuotteita pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan lukien Venäjä. Tikkurilan historia ulottuu vuoteen 1862, ja se on johtava kauppa- ja rakennusmaaliyhtiö Suomessa, Ruotsissa sekä Venäjällä ja yksi alansa johtavista yrityksistä Baltian maissa ja Puolassa. Tikkurilalla on vahva ja vakiintunut markkina-asema myös monissa muissa Itä-Euroopan maissa ja IVY-maissa. Tikkurilan liiketoiminta jakaantuu neljään strategiseen liiketoimintayksikköön, jotka ovat East, Finland, Scandinavia ja Central Eastern Europe. Tällä hetkellä Tikkurilalla on tuotantoa seitsemässä maassa ja toimipaikkoja kaikkiaan 18 maassa. Tikkurilan liikevaihto oli 530,2 miljoonaa euroa vuonna Yhtiön palveluksessa on noin henkilöä. 3

4 Hyvä lukija, Tikkurila perustettiin vuonna 1862 Vantaalle samoille sijoille, joilla yhtiö vielä tänäkin päivänä toimii. Sata vuotta perustamisen jälkeen luvulla alkoi Tikkurilan kansainvälistyminen, jonka tuloksena yhtiöstä on muodostunut kauppa- ja rakennusmaalien markkinajohtaja Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, Venäjä mukaan lukien. Vahva asema perustuu pitkäaikaiseen toimintaamme näillä markkinoilla sekä kunkin alueen paikallispiirteiden mukaan räätälöityihin tuotteisiin ja palveluihin. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa. Tavoitteenamme on jatkossa vahvistaa johtavan maaliyhtiön asemaamme näillä maantieteellisillä alueilla. Pyrimme etenkin orgaaniseen kasvuun, jota tuemme valikoiduin yritysostoin. Kasvua haemme etenkin Keskisestä Itä-Euroopasta sekä Venäjältä ja muista IVY-maista, joissa uskomme maalinkulutuksen kasvavan elintason nousun ja muuta Eurooppaa suuremman rakennustarpeen myötä. Samalla uskomme kysynnän siirtyvän sielläkin kohti entistä korkeampilaatuisempia maaleja. Tikkurila on aina toiminut asiakaslähtöisesti. Meille asiakaslähtöisyys tarkoittaa halua ymmärtää aidosti asiakkaidemme tarpeita. Haluamme innostaa asiakkaitamme toteuttamaan ideoitaan värien avulla tarjoamalla monikäyttöisiä ja innovatiivisia ratkaisuja. Tikkurilan brändit ovat vahvoja ja vakiintuneita markkina-alueillaan. Tämä ei ole sattumaa, sillä Tikkurila on keskittänyt aina merkittävästi resursseja tuotekehitykseen, jossa pyritään tälläkin hetkellä kehittämään entistä helppokäyttöisempiä, laadukkaampia ja ympäristön kannalta kestäviä tuotteita. Yhtiömme pitkät perinteet ja arvot antavat pohjan toimintamme kehittämiselle. Pyrimme toteuttamaan arvojamme kaikessa toiminnassamme eli olemaan innovatiivisia, ammattimaisia ja asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Tämä esite sisältää tietoa Tikkurilasta ja sen liiketoiminnasta. Toivottavasti Sinulla on hetki aikaa tutustua toimintaamme. Kerromme mielellämme myös lisää. Erkki Järvinen toimitusjohtaja Tikkurila Oyj 4

5

6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ ELINTASON NOUSU KASVATTAA MAALIN KYSYNTÄÄ Maaleja ja pintakäsittelyaineita käytetään lukuisiin tarkoituksiin, kuten rakenteiden, rakennusten ja erilaisten tuotteiden suojaukseen ja kaunistamiseen. Maalatut pinnat kestävät hyvin rasitusta, minkä lisäksi niissä voi olla esimerkiksi palolta suojaavia erityisominaisuuksia. Maalit myös vaikuttavat myönteisesti rakennettuun ympäristöön kaunistamalla koteja, toimistoja ja teollisuuslaitoksia sekä elävöittämällä kaupunkialueita. Maailman maalimarkkinat voidaan jakaa tuotteiden loppukäytön mukaan kahteen pääasialliseen ryhmään eli kauppa- ja rakennusmaaleihin sekä teollisuusmaaleihin. Kauppa- ja rakennusmaalisegmentti, joka käsittää sisä- ja ulkomaalit, lakat ja petsit, muodostaa maalimarkkinoiden suurimman yksittäisen segmentin. Teollisuusmaalien markkinat ovat pirstaloituneemmat, ja ne koostuvat useista segmenteistä. Tikkurila toimii kauppa- ja rakennusmaalisegmentissä sekä valituissa teollisuusmaalien segmenteissä, jotka ovat metalliteollisuus- ja puuteollisuusmaalit. Lisäksi Tikkurila valmistaa jauhemaaleja Venäjällä. Tuotteen käyttöön perustuvan segmentoinnin lisäksi maalimarkkinat voidaan jakaa tuotteen hinnan ja laadun mukaan kolmeen luokkaan, jotka ovat premium, medium ja economy. Kunkin markkinaluokan koko vaihtelee maittain ja markkina-alueittain muun muassa elintason, paikallisten maalaustapojen, rakennustyylien ja materiaalien, sisustustrendien sekä rakentamisen, remontoinnin ja teollisuuden yleisen aktiivisuuden mukaan.

7 TOIMINTAYMPÄRISTÖ MARKKINATRENDIT LUOVAT MAHDOLLISUUKSIA Seuraavilla toimialan keskeisillä trendeillä on vaikutusta Tikkurilan toimintaan: Maalin kasvava kulutus asukasta kohden Maalimarkkinoiden rakenne ja maalin kulutustavat vaihtelevat maantieteellisten alueiden mukaan. Maalin kulutuksen kasvu on historiallisesti ollut sidoksissa elintason nousuun. Länsi- Euroopan maalimarkkinat ovat vakiintuneet ja myyntimäärien kasvu on maltillista. Keskisessä Itä-Euroopassa, kuten myös IVY-maissa, kauppaja rakennusmaalien kulutus asukasta kohden on huomattavasti alhaisempi kuin Länsi-Euroopassa. Maalin kulutuksen asukasta kohden uskotaan kuitenkin kasvavan Keskisessä Itä-Euroopassa ja IVY-maissa elintason noustessa näillä alueilla. Rakentaminen ja remontointi Rakentaminen ja remontointi ovat tärkeitä käyttökohteita maaleille. Rakennus- ja peruskorjausmarkkinoiden vilkkaus vaikuttavat maalien ja pinnoitteiden kysyntään. Teollisuusmaalien kysyntä on sidoksissa teollisen tuotannon asteeseen sekä suurten kohteiden rakentamiseen. Maalien kysyntä on seurannut rakennusalan vaihteluja viiveellä, ja vaikutus on ollut rajallinen. Tämä on yleisesti ottaen johtunut siitä, että kausina, jolloin rakentaminen on vaimeaa, remontoinnilla ja kunnossapitotoiminnalla on taipumusta lisääntyä ja maaleja käytetään vanhojen sisä- tai ulkopintojen parantamiseen tai kaunistamiseen. Korkeampilaatuisten maalien kasvava kysyntä Länsi-Euroopassa tuotetut ja myydyt maalit ovat miltei yksinomaan medium- ja premiumluokan maaleja. Economy-luokan maalit ovat perinteisesti olleet suosittuja Venäjällä, IVYmaissa ja Keskisessä Itä-Euroopassa. Elintason nousun myötä maalien laatumieltymysten uskotaan kuitenkin siirtyvän myös näissä maissa kohti medium- ja premium-luokan maaleja, joissa Tikkurilalla on vankka asema. Kiristyvä sääntely ja asiakkaiden lisääntyvä ympäristötietoisuus Maalin valmistukseen, tuoteturvallisuuteen sekä maalien käsittelyyn ja markkinointiin liittyvä sääntely lisääntyy uusien turvallisuus- ja ympäristösäännösten myötä. Maaleja koskevan sääntelyn lisäksi myös loppukäyttäjien ympäristötietoisuus on lisääntynyt niin tuotteiden kuin niiden pakkausten suhteen. Kiristyvä sääntely ja ympäristötietoisuuden kasvu karsivat toimijoita, mutta luovat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tikkurila kannustaa asiakkaitaan valitsemaan ympäristön kannalta kestäviä tuotteita. 7

8 STRATEGIA TIKKURILAN LIIKETOIMINTA- STRATEGIA Tikkurila tarjoaa käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurilan ensisijainen strateginen tavoite on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, Venäjä mukaan lukien. Tätä silmällä pitäen Tikkurila on määritellyt toiminnalleen viisi strategista painopistealuetta. Asiakaslähtöisyys Tikkurila keskittyy tarjoamaan lisäarvoa kuluttajille, ammattimaalareille ja valikoiduille teollisille käyttäjille. Tikkurilan tavoitteena on lisätä ymmärtämystä asiakkaiden tarpeista sekä auttaa asiakkaita onnistumaan pintojen suojaamisessa ja kaunistamisessa tarjoamalla heille jatkuvasti uusia tuotteita ja monipuolisia palveluja. Tikkurila haluaa olla yhteistyökumppani, joka tarjoaa vahvimmat brändit, tukee myyntiä, kehittää aktiivisesti tuotteita ja palveluja sekä tarjoaa koulutusta jälleenmyyjien henkilöstölle. Maantieteellinen fokus Keskittyminen tarkkaan valituille maantieteellisille alueille mahdollistaa sen, että Tikkurila voi varmistaa voimavarojensa tehokkaan käytön, saavuttaa syvällisemmän ymmärryksen asiakkaidensa tarpeista ja eri alueiden kehitystrendeistä sekä hyödyntää paremmin tuote- ja palvelubrändiensä vahvaa paikallista tunnettuutta. Kannattava kasvu Tikkurilan tavoitteena on kasvaa kannattavasti. Painopisteenä on ensisijaisesti orgaaninen kasvu ja toissijaisesti hyvin kohdistetut yritysostot. Vahvat brändit Tikkurilalla on vahva brändivalikoima markkinoilla, joilla se toimii. Tikkurilalla on neljä strategista konsernitasolla hallinnoitavaa brändiä, jotka ovat Alcro, Teks, Tikkurila ja Vivacolor. Lisäksi Tikkurilalla on useita paikallisia brändejä, joita ovat esimerkiksi Jedynka, Beckers, Kolorit ja Gamma. Yksi yhtenäinen Tikkurila Tikkurila aikoo jatkaa toimintansa tehokkuuden ja kannattavuuden parantamista. Aluekohtaisten tavoitteiden lisäksi Tikkurilalla on konserninlaajuinen tavoite siirtää järjestelmällisesti tietoa ja konsepteja toimipaikkojensa välillä, mukaan lukien brändija palvelukonseptit, teknologiat, innovaatiot ja yritysasiakkaita koskevat tiedot. 8

9 STRATEGIA 9

10 TOIMINTA JA TUOTEMERKIT 10

11 TOIMINTA JA TUOTEMERKIT TIKKURILA TUNNETAAN BRÄNDEISTÄÄN Tikkurilalla on vahva brändivalikoima markkinoilla, joilla se toimii. Yhtiön valikoimaan kuuluu sekä strategisia että paikallisia brändejä, jotka yleensä ovat markkina-alueellaan vakiintuneita ja laajalti tunnettuja. MONEN BRÄNDIN STRATEGIALLA KANNATTAVAA LIIKETOIMINTAA Tikkurilan neljä strategista brändiä ovat Alcro, Teks, Tikkurila ja Vivacolor. Paikallisia brändejä ovat puolestaan esimerkiksi Jedynka, Beckers, Kolorit ja Gamma. Tikkurilan kauppa- ja rakennusmaalibrändeistä muun muassa Tikkurila on käytössä kaikilla yhtiön markkina-alueilla, Teks IVY-maissa, Alcro Ruotsissa, Beckers Skandinaviassa ja Vivacolor Baltian maissa. Tikkurilan teollisuusmaalibrändeihin kuuluvat Tikkurila kaikilla markkina-alueilla sekä Gamma Venäjällä. Kukin Tikkurilan brändi on kohdistettu tarkasti tiettyyn asiakassegmenttiin sekä tiettyyn hintaja laatuluokkaan. Tikkurilan menestys pohjautuu paitsi vahvoihin brändeihin myös toimivaan palvelukonseptiin. Tikkurila on edelläkävijä muun muassa maalien sävytyksessä ja siihen liittyvässä teknologiassa, joka mahdollistaa käytännössä kaikkien mahdollisten värisävyjen tuottamisen helposti ja taloudellisesti. Lisäksi Tikkurila tarjoaa asiakkailleen muun muassa puhelinneuvontaa, opastusta ja koulutusta. Tikkurilan kauppa- ja rakennusmaaliasiakkaat ovat pääasiassa rakennustarvikeliikkeitä, maalikauppaketjuja ja itsenäisiä maalien jälleenmyyjiä, jotka puolestaan myyvät Tikkurilan tuotteita kuluttajille ja maalausurakoitsijoille yli myyntipisteessä noin 40 maassa. Kauppa- ja rakennusmaaleja myydään myös vähäisessä määrin suoraan maalausurakoitsijoille. Teollisuusmaaleja Tikkurila myy asiakkailleen sekä suoraan että Temaspeed-jakeluverkoston kautta. TUOTEKEHITYKSEN AVULLA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Tikkurilan tutkimus ja tuotekehitys vastaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisesta ja Tikkurilan tuotevalikoiman uudistamisesta. Ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmat ohjaavat tutkimusta ja tuotekehitystä. Merkittävä osa tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta liittyy liuoteohenteisten maalien korvaamiseen vesiohenteisilla tai niukkaliuotteisilla tuotteilla. Vesiohenteisten maalien kehitys on erityisen aktiivista Ruotsissa, jossa Tikkurilan tavoitteena on siirtyä vuoden 2010 aikana myymään 99- prosenttisesti vain vesiohenteisia maaleja.

12 AVAINLUVUT TIKKURILAN TALOUDELLINEN KEHITYS Tunnuslukuja Milj. euroa, ellei toisin mainittu Liikevaihto 530,2 648,1 625,2 Liiketulos* 50,2 58,8 64,4 Liiketulos*, % liikevaihdosta 9,5 9,1 10,3 Tilikauden tulos 27,8 36,7 56,7 Korolliset nettovelat 129,5 180,8 153,1 Omavaraisuusaste, % 35,7 20,3 24,1 Velkaantuneisuus, % 90,0 208,5 135,3 Sidotun pääoman tuotto, % 17,7 22,7 28,9 Oman pääoman tuotto, % 24,1 36,7 56,3 Investoinnit 17,2 36,7 47,7 Henkilöstö keskimäärin (kpl) * ilman kertaluonteisia eriä OSINGONJAKOPOLITIIKKA Tikkurilan osinkopolitiikan mukaisesti Tikkurilan tavoitteena on jakaa osinkoa, joka vastaa vähintään 40 prosenttia sen vuotuisesta operatiivisesta nettotuloksesta. Operatiivinen nettotulos tarkoittaa tilikauden voittoa ilman kertaluonteisia eriä verovaikutuksella oikaistuna. Tulevaisuudessa maksettavat osingot, niiden määrä ja maksuaika riippuvat yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, investoinneista, maksukyvystä, suhdannevaihtelusta ja muista tekijöistä, joita yhtiön hallitus pitää merkittävinä. TALOUDELLISET TAVOITTEET Vuonna 2010 Tikkurila on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet keskipitkälle aikavälille: Vuosittainen yli viiden prosentin orgaaninen liikevaihdon kasvu Operatiivinen liiketulos (EBIT) yli 10 prosenttia liikevaihdosta Jatkuva sidotun pääoman tuottoprosentin (ROCE) parantaminen Velkaantumisaste alle 100 prosenttia 12

13 AVAINLUVUT Liikevaihto Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin 2009 Milj. euroa Milj. euroa ,2 648,1 530,2 Central Eastern Europe 98,5 19 % East 167, % Liiketulos (EBIT*) Milj. euroa 31 % ,4 58,8 50,2 Scandinavia 157,8 20 % Finland 106, * ilman kertaluonteisia eriä

14 YRITYSVASTUU YMPÄRISTÖN KANNALTA KESTÄVIÄ VALINTOJA Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurilan yritysvastuuajattelun ydin on auttaa yhtiön asiakkaita tekemään kestäviä valintoja. Tikkurilan yritysvastuuohjelma kattaa tuotteiden koko elinkaaren kaikista hankinnoista loppukäyttäjälle annettavaan tukeen. Tikkurilalla on käytössään yritysvastuuohjelma, joka kattaa koko konsernin toiminnan. Yritysvastuuohjelmassa on määritelty yhtiön päätavoite sekä yhteiset konsernitason kehitysmittarit. Tikkurila seuraa edistystään kestävässä kehityksessä koko konsernissa säännöllisin väliajoin. Yhtiön tavoitteena on, että kaikilla Tikkurilan toimipaikoilla olisi riippumattoman tahon tarkastamat ja sertifioimat ympäristö- ja turvallisuushallintajärjestelmät. KESTÄVÄT RATKAISUT YHTEISKUNTA HENKILÖSTÖ ASIAKAS TALOUS YMPÄRISTÖ YRITYSVASTUUAJATTELUMME YDIN OHJAA TIKKURILAN TOIMINTAA Tikkurilan vastuuajattelun ydintä tukee neljä kestävän toiminnan osa-aluetta, jotka ovat henkilöstö, ympäristö, talous ja yhteiskunta. Asiakas on läsnä ja avainasemassa kaikilla näillä osa-alueilla. Yhtiöltä itseltään tämä edellyttää oman toiminnan kehittämistä kestävämmäksi ja erityishuomion kiinnittämistä henkilöstöön ja ympäristöasioihin. 14

15 RUOTSI SUOMI VIRO VENÄJÄ SAKSA PUOLA UKRAINA KAZAKSTAN KIINA TIKKURILAN TOIMIPAIKAT Tuotantoyksiköitä 7 maassa, myyntiyksiköitä 11 muussa maassa Tuotanto, logistiikkakeskus, myynti Logistiikkakeskus, myynti Jakelukeskus, myynti

16 TIKKURILA OYJ Kuninkaalantie 1, PL 53, Vantaa Puh. (09) , faksi (09) Sähköposti:

Värikkäitä visioita vuodesta 1862

Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Värikkäitä visioita vuodesta 1862 Vuosikertomus 2011 Tikkurila lyhyesti Tikkurila vuonna 2011 Tuotteet Tuotteita ja palveluja kuluttajille ja ammattilaisille Tikkurila tarjoaa kattavan valikoiman kauppa-

Lisätiedot

ANNETAAN KAUPUNGIN VÄRIEN KULJETTAA

ANNETAAN KAUPUNGIN VÄRIEN KULJETTAA ANNETAAN KAUPUNGIN VÄRIEN KULJETTAA VUOSIKERTOMUS 212 TIKKURILA LYHYESTI Tikkurila on vahva alueellinen toimija, joka keskittyy Pohjoismaihin ja itäiseen Eurooppaan. Tärkeimmät markkinat ovat Venäjä, Ruotsi,

Lisätiedot

Tikkurila. Tilinpäätös 2010. Sijoittajat ja media

Tikkurila. Tilinpäätös 2010. Sijoittajat ja media Tikkurila Tilinpäätös 2010 Sijoittajat ja media Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011. Sijoittajat ja media

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011. Sijoittajat ja media Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 Sijoittajat ja media Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä,

Lisätiedot

Tikkurila. Tammi-maaliskuu (Q1) 2010

Tikkurila. Tammi-maaliskuu (Q1) 2010 Tikkurila Tammi-maaliskuu (Q1) 2010 Sisältö Yleiskatsaus Tikkurilaan Tikkurila-konserni Q1 lyhyesti Segmentit Q1 lyhyesti Näkymät 2 Yleiskatsaus Tikkurilaan 3 Tikkurila lyhyesti Tikkurila tarjoaa kuluttajille,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014. Sijoittajaesitys

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014. Sijoittajaesitys Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Sijoittajaesitys Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä makrotaloudellista

Lisätiedot

Yli 150 vuotta värien voimaa Osakesäästäjät 12.5.2014

Yli 150 vuotta värien voimaa Osakesäästäjät 12.5.2014 Yli 150 vuotta värien voimaa Osakesäästäjät 12.5.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin

Lisätiedot

Tikkurilan tilinpäätös 2011. Sijoittajat ja media

Tikkurilan tilinpäätös 2011. Sijoittajat ja media Tikkurilan tilinpäätös 2011 Sijoittajat ja media Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset

Lisätiedot

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2014

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 8 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 9 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) 10 KONSERNIN TASE

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013

TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 2013TILINPÄÄTÖS TIKKURILA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 KONSERNIN TUNNUSLUVUT 8 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 9 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS) 10 KONSERNIN TASE

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Vuosikertomus 2005

Vuosikertomus 2005. Vuosikertomus 2005 Vuosikertomus 2005 Vuosikertomus 2005 Sisältö Konsernin esittely 1 Kemira lyhyesti 1 Vuosi 2005 lyhyesti 2 Visio, strategia, tapa toimia 4 Pääjohtajan katsaus 6 Liiketoiminta-alueet 8 Pulp & Paper Chemicals

Lisätiedot

Tikkurila Venäjällä. Nordean syysseminaari Finlandia-talo 9.9.2010. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila Venäjällä. Nordean syysseminaari Finlandia-talo 9.9.2010. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila Venäjällä Nordean syysseminaari Finlandia-talo 9.9.2010 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Sisältö Katsaus Tikkurilaan Tikkurila Venäjällä Johtopäätökset 9.9.2010 2 Katsaus Tikkurilaan Tikkurila

Lisätiedot

Tikkurilan varsinainen yhtiökokous 25.3.2014

Tikkurilan varsinainen yhtiökokous 25.3.2014 Tikkurilan varsinainen yhtiökokous 25.3.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUOTTA

VUOSIKERTOMUS VUOTTA VUOSIKERTOMUS VUOTTA Sisältö Amer Sports lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimialan trendejä... 10 Strategia... 13 Amer Sportsin menestystekijät... 16 Taloudelliset tavoitteet... 18 Avainbrändit

Lisätiedot

Tikkurila yritysvastuuraportti 2012

Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Raportti 2012 1 (32) Tikkurila yritysvastuuraportti 2012 Edistämme muutosta markkinoillamme suosimalla vastuullisia valintoja Tikkurila tarjoaa strategiansa mukaisesti

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KAUNEUTTA VUODESTA 1862

KESTÄVÄÄ KAUNEUTTA VUODESTA 1862 KESTÄVÄÄ KAUNEUTTA VUODESTA 1862 SISÄLTÖ LAATU LUOTTAMUS 01 Tikkurila lyhyesti 03 Kuluttajat 04 Tuotteet ja palvelut 05 Ammattilaiset 06 Tuotekehitys 07 Teollisuus 08 Vastuullisuus VÄRIKÄSTÄ, VASTUULLISTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Small fibers. Big difference.

VUOSIKERTOMUS. Small fibers. Big difference. 20 07 VUOSIKERTOMUS Small fibers. Big difference. Sisältö 2 4 6 8 10 12 20 24 Ahlstrom lyhyesti Visio Strategia Toimitusjohtajan katsaus Menestystekijät Taloudellinen katsaus Riskienhallinta Kasvuhankkeet

Lisätiedot

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2014

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2014 2 03 2014 pähkinänkuoressa 05 Konsernijohtajan katsaus 07 Strategia 11 Yritysvastuu 16 Fazer Leipomot 19 Fazer Makeiset 22 Fazer Food Services 26 Fazer Cafés 27 Fazer Mylly 28 Hallinto ja johtaminen 37

Lisätiedot

Itämereltä Siperiaan.

Itämereltä Siperiaan. Itämereltä Siperiaan. Huippuvuorilta Mustallemerelle. Vuosikertomus 2010 Johtavat brändit erikoisosaamista vaativilla toimialoilla ESL Shipping on kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, joka huolehtii

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Rakennemuutoksilla lisää omistaja-arvoa TASAPAINOINEN KOKONAISUUS TEHOKKAAMPAA OPEROINTIA KASVUA VENÄJÄLLÄ

VUOSIKERTOMUS. Rakennemuutoksilla lisää omistaja-arvoa TASAPAINOINEN KOKONAISUUS TEHOKKAAMPAA OPEROINTIA KASVUA VENÄJÄLLÄ 2013 VUOSIKERTOMUS TASAPAINOINEN KOKONAISUUS Monialayhtiössä kassavirrat on hajautettu liiketoiminnoittain ja maantieteellisesti. TEHOKKAAMPAA OPEROINTIA Polttoainetehokas toiminta on yksi ESL Shippingin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi VUOSIKERTOMUS 2008 Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2007. Tilinpäätös 2007

Sisällys. Vuosikertomus 2007. Tilinpäätös 2007 Vuosikertomus 2007 Sisällys Vuosikertomus 2007 Huhtamäki lyhyesti... 1 Toimitusjohtajan puheenvuoro... 2 Vuoden kohokohtia... 4 Toimintaympäristö... 6 Strategia... 8 Joustopakkaukset ja kalvot... 10 Teema:

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU VUOSIKERTOMUS 21 44 TALOUDELLINEN VASTUU Kemira paransi kannattavuuttaan ja kassavirtaansa vuonna 21. Tikkurilan listaaminen pörssiin vahvisti entisestään yhtiön tasetta. 46 HENKILÖSTÖ Vuonna 21 Kemira

Lisätiedot

Kuinka parempia elinympäristöjä rakennetaan? vuosikertomus 2010

Kuinka parempia elinympäristöjä rakennetaan? vuosikertomus 2010 Kuinka parempia elinympäristöjä rakennetaan? vuosikertomus 2010 sisällys Uponor lyhyesti... 2 Vuosi 2010 lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Strategia ja toimintaympäristö... 9 Katsaus toimintaan

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot