Suomen Kuluttajaliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuluttajaliitto"

Transkriptio

1 Suomen Kuluttajaliitto

2

3 SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 12 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 16 Kansainvälinen yhteistyö ja yhteistyö Euroopan unionin alueella 18 Viestintä ja julkisuus 19 Henkilöstö ja hallinto 20 Liiton talous LIITTEET 22 Suomen Kuluttajaliiton hallitus 23 Suomen Kuluttajaliiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät 23 Suomen Kuluttajaliiton tilintarkastajat 23 Liiton henkilökunta 24 Suomen Kuluttajaliiton jäsenyhdistykset 25 Muut Suomen Kuluttajaliiton jäsenet 26 Tuloslaskelma 27 Tase 28 Suomen Kuluttajaliiton projektit vuonna Suomen Kuluttajaliiton edustukset vuonna Suomen Kuluttajaliiton vuonna 2009 antamat lausunnot 35 Suomen Kuluttajaliiton tiedotteet vuonna

4 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2009 Kertomusvuonna järjestettiin Euroopan parlamentin vaalit. Suomen Kuluttajaliitto toimitti ja lähetti kaikille suomalaisille ehdokkaille opaskirjan vastuullisten kuluttajaasioiden edistämiseksi. Liitto järjesti myös Hyvinkäällä vaalitilaisuuden, jossa seitsemän parlamenttiin pyrkivää ehdokasta keskusteli Euroopan parlamentin roolista ja kuluttajakysymyksistä. Suomen Kuluttajaliiton toiminnasta ehdokkaita kiinnostivat eniten eettisyys-, ympäristö- ja elintarviketeemat. Parlamentissa meneillään oleva kuluttajansuojadirektiivin uudistus puhutti myös ehdokkaita paljon. Saavutettua kuluttajansuojan tasoa ei kukaan ollut valmis luovuttamaan. Toimintavuoden keskeisiä aiheita Suomen Kuluttajaliitossa olikin kuluttajan oikeuksia koskevan direktiiviehdotuksen käsittelyn seuranta ja siihen vaikuttaminen sekä kotimaassa että EU:n tasolla. Maaliskuussa liitto luovutti eduskuntaryhmien edustajille adressin EU:n aikeet Suomen kuluttajansuojan romuttamiseksi estettävä. Adressin oli lyhyessä ajassa allekirjoittanut vajaat 5000 kansalaista. Taloudellisen taantuman syveneminen yhä jyrkempään pudotukseen merkitsi monille kansalaisille lomautuksia ja irtisanomisia. Muutokset alkoivat näkyä ihmisten kulutuskäyttäytymisessä siirtymisenä entistä edullisempiin tuotteisiin. Ostovoiman kasvua näkyi vielä kertomusvuonna, mutta ei kaikissa kotitalouksissa. Eri suuntiin vievä tulokehitys jakoi kuluttajia, ja entistä suurempi osa joutui turvautumaan sosiaaliturvaan, leipäjonoihin ja velkaneuvontaan. Suomen Kuluttajaliitto aloitti Puhutaan velkaantumisesta! -hankkeen. Yli kahdenkymmenen vuoden kokemus talous- ja velkaneuvonnasta eri-ikäisten parissa antoi liitolle vankan pohjan ja rohkeuden lähteä ihmisten pariin keskustelemaan velkaantumisen vaikeasta aiheesta. Hankkeen tarkoituksena oli kiertää eri puolilla Suomea kertomasta keinoista, joilla voi hakea apua velkaantumiseen ja selviytyä arjen rahaongelmista. 2

5 Kertomusvuonna liitto kamppaili itsekin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Valtionapujen vähäisyys toiminnan tuloksellisuuteen nähden on liitossamme ollut vallitseva piirre jo vuosien ajan. Suuri osa voimavaroista kuluukin erilaisia hankehakemuksia suunnitellessa, yhteistyökumppaneita etsiessä ja hankkeista raportoitaessa. Tällä tavoin koottu varallisuus tulee useina pieninä puroina ja vie väkisinkin aikaa pois kuluttajien edunvalvonnasta, jonka tulisi saada toiminnassamme paljon nykyistä suurempi osuus. Talouden ongelmista ja niiden aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta liiton toiminnan tulokset olivat jälleen erinomaiset. Henkilöstön vahva sitoutuneisuus ja korkea motivaatio tuottivat moneen kertaan palkittuja hankkeita, mielenkiintoisia tilaisuuksia ja loistavia ideoita, joista taas riitti muillekin ammennettavaa. Suomen Kuluttajaliitto ry ja Kuluttajat Konsumenterna ry käynnistivät keväällä uudelleen neuvottelut suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdentämisestä. Joulukuussa osapuolet allekirjoittivat aiesopimuksen, jossa molemmat yhdistykset ilmoittivat ryhtyvänsä toimiin suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdentämiseksi yhdistysten hallitusten kesällä 2009 ilmaiseman yhteisen tahdon mukaisesti. Pyrkimyksenä on vahvistaa suomalaista kuluttajaliikettä ja parantaa sen näkyvyyttä. Tuoko yhdistyminen helpotusta talouteen jää nähtäväksi. Sinikka Turunen pääsihteeri 3

6 Kuluttajan oikeudet Toimialueen tavoitteena oli taata kuluttajille kattava oikeusturva ja tehokas oikeussuojajärjestelmä. Kertomusvuonna kuluttajan -oikeudet toiminta-alueella keskityttiin kuluttajien neuvomiseen sekä kuluttajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön valmisteluun. Lisäksi olimme mukana Kuluttajaviraston perustaman huijausten vastaisen yhteistyöverkoston toiminnassa. Liiton jäsenille annettiin kuluttajaneuvontaa maksutta puhelimitse sekä erilaisten koulutustilaisuuksien yhteydessä. Muille neuvontaa annettiin maksullisessa neuvontanumerossa. Euroopan unionin komissio antoi syksyllä 2008 esityksensä kuluttajansuojaa koskevien direktiivien uudistamiseksi. Ehdotetussa muodossaan uudistus olisi heikentänyt suo- Suomen Kuluttajaliitto ja Pirkkalan Kuluttajat ry järjestivät asunto-osakeyhtiön putkiremonttia käsittelevän tilaisuuden tammikuussa. malaista kuluttajansuojaa. Alkuvuodesta jatkoimme edellisen vuoden lopussa alkanutta nimienkeruuta uudistusta vastustavaan nettiadressiin. Lisäksi monet paikalliset kuluttajayhdistykset keräsivät nimiä paperille. Adressiin kertyi kaikkiaan yli nimeä ja se luovutettiin eduskuntatyhmien edustajille maaliskuun 11. päivänä. Tammikuussa lähetimme yhdessä Kuluttajat Konsumenterna ry:n kanssa asiaa käsittelevän kirjeen Euroopan parlamentin sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunnan varapuheenjohtajalle Eija-Riitta Korholalle ja muille suomalaisille europarlamentaarikoille. Vuoden aikana tiivistimme yhteistyötä Näkövammaisten Keskusliitto ry:n kanssa. Liiton lakimies toimi asiantuntijana useissa näkövammaisille suunnatuissa kuluttajan oikeuksia käsittelevissä nettiradiolähetyksissä. Lainsäädäntötyön painopisteinä olivat maksupalvelua, palveludirektiiviä sekä kulutusluottoja koskevien säännösten uudistaminen. Tietoyhteiskuntahankkeissa olimme 4

7 mukana antamalla lausuntoja. Painopisteenä oli edelleen tavoite laajakaistayhteyksien turvaamiseksi kaikille suomalaisille. Samoin joukkoliikenteen matkustajien oikeuksista annettiin lukuisia lausuntoja. Asuminen Asumisasioiden neuvonta jatkui Raha-automaattiyhdistyksen tukemana puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Puhelinneuvontaa kehitettiin aloittamalla neuvonta myös yhtenä iltana viikossa. Neuvonnassa vastattiin puheluun, sähköpostivastauksia oli 791. Neuvontaan tulleista kysymyksistä noin puolet käsittelli asunto-osakeyhtiöitä ja puolet asuinhuoneiston vuokrasuhteita. Asumisoikeus- ja osaomistusasumisesta tuli muutamia kysymyksiä. Kuluttajaneuvonnan siirryttyä maistraateille vuoden 2009 alusta, asumisneuvontaan on tullut yhä enemmän yhteydenottoja, joissa kuluttajaneuvonta on ohjannut kysyjän ottamaan yhteyttä meihin esimerkiksi asunnon vuokraukseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisenä kohderyhmänä asumisasioiden neuvonnassa olivat maahanmuuttajat. Maahanmuuttajille järjestettiin kertomusvuonna yhteistyökumppaneiden kanssa 13 koulutus- ja neuvontatilaisuutta pääkaupunkiseudulla. Osallistujia näissä tilai- Vuokraopas käännettiin toimintavuoden aikana venäjäksi. suuksissa oli noin kolmestakymmenestä eri kansallisuudesta. Maaliskuussa järjestimme yhteistyökumppaneillemme maahanmuuttajien sekä muiden erityisryhmien (esimerkiksi opiskelijoiden, vammaisten sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien) asumista koskevan seminaarin. Paikallisyhdistyksille järjestettiin koulusta ja tilaisuuksia, joiden aihealueina olivat asumisasioiden ajankohtaiset asiat sekä putkiremontti asunto-osakeyhtiön osakkaan näkökulmasta. Putkiremonttia käsittelevät tilaisuudet olivat edelleen suosittuja. Kaikki halukkaat eivät aina mahtuneet edes sisään, minkä vuoksi joillakin paikkakunnilla piti järjestää vuoden aikana useita tilaisuuksia. Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston kanssa järjestettiin yhteistyössä asunto- ja kiinteistön kauppaan liittyviä koulutustilaisuuksia Myös yhteistyökumppaneille järjestettiin koulutustilaisuuksia sekä vierailtiin joissakin Helsingin lukioissa. Lainsäädäntötyössä Suomen Kuluttajaliiton edustajat olivat mukana uuden asuntoosakeyhtiölain valmistelussa. Uudessa laissa tarkoituksena on lisätä asunto-osakeyhtiöasumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa osakkaita huolehtimaan huoneistoistaan. Laissa otetaan myös huomioon taloyhtiöiden ja osakkaiden muuttuneet tarpeet. 5

8 Kuluttajan talous Toimialueen edunvalvonnan tavoitteena oli markkinoiden, julkisten palvelujen ja hallinnon toimivuus kuluttajien ja heidän taloutensa hyväksi. Seurannan kohteina olivat kulutustavaroiden ja palvelujen hinnat, niihin sisältyvät verot ja maksut, kulutuksen ja ostovoiman kehitys, kilpailun toimivuus ja julkisten palvelujen saatavuus. Kuluttajan talous -toimintaryhmä kokoontui neljä kertaa. Kokouksissa esitettiin katsaukset kuluttajahintojen, ostovoiman, kulutuksen, korkojen ja lainojen sekä muiden kuluttajan taloudelle merkityksellisten tekijöiden kehityksestä. Lausuntopyynnöistä ja kannanotoista käytiin valmistelevia keskusteluja. Kokouksissa kuultiin kutsuttujen asiantuntijoiden esitelmät pikavipeistä, talouskriisin vaikutuksista suomalaiseen kuluttajaan, sairaanhoitovakuutuksesta ja elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamisesta. Liiton näkemyksiä tuotiin esille valtionhallinmarraskuussa Suomen Kuluttajaliitto järjesti keskustelutilaisuuden velkaantumises- non työryhmissä, edusta Kirjasto 10:ssä Helsingissä. kunnalle ja ministeriöille annetuissa lausunnoissa, vastauksissa viranomaisten, tutkijoiden ja toimittajien esittämiin kyselyihin sekä haastatteluissa. Lausuntoja annettiin muun muassa energiamerkinnöistä, kansallisesta elintarviketaloudesta, ruokastrategiasta ja elintarvikkeiden hinnoista sekä pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamisesta. Paikallisten kuluttajayhdistysten tilaisuuksissa aiheina olivat elintarvikkeiden arvonlisäveron alentuminen ja sen toteutuminen hinnoissa. Liiton jäsenten ja kansalaisten esittämät kysymykset koskivat useimmiten hintoja, erityisesti kuluneen vuoden aikana poikkeuksellisen paljon nousseita elintarvikkeiden hintoja. 6

9 Kertomusvuonna aloitettiin elintarvikkeiden hintaseurantakampanja. Tarkoituksena oli selvittää, näkyikö vuoden 2009 lokakuussa toteutettu elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen kuluttajan elintarvikkeista maksamissa hinnoissa vai siirtyikö veroalennuksesta saatava hyöty jonnekin muualle. Seurantaan osallistuivat paikallisyhdistysten jäsenet ja muut asiasta kiinnostuneet. Seuranta jatkui vielä alkuvuonna Ulkomaisista yhteistyötahoista eniten yhteyksiä oli Euroopan kuluttajajärjestöön BEUCiin ja Euroopan komission sisämarkkinapääosastoon rahoituspalvelujen kuluttajaryhmässä. Näiden kokouksissa saatiin tietoa EU:n ja jäsenmaiden kuluttajapolitiikkaa koskevista näkemyksistä. Talouskasvatus Kertomusvuonna käynnistettiin Puhutaan velkaantumisesta! -tapahtumakiertue. Yhteistyössä paikallisyhdistyksien kanssa järjestettiin aluetapahtumia eri puolilla Suomea. Tapahtumien tarkoituksena oli rohkaista ihmisiä puhumaan ajoissa velkaantumisesta, tunnistamaan velkaantumisen merkit ja opastaa miten voi toimia, jos näin on jo päässyt käymään. Tapahtumia järjestettiin syksyn aikana kuusi muun muassa erilaisten messujen yhteydessä, kauppakeskustapahtumina ja katutapahtumina. Aiheeseen liittyen osallistuttiin myös asunnottomien yöhön ja järjestettiin keskustelutilaisuus Yksi Puhutaan velkaantumisesta! -tapahtumista järjestettiin yhdessä KuoHelsingissä. Hanke jatkui pion Kuluttajat ry:n kanssa joulukuussa pidettyjen Kuopion joulumessujen yhteydessä. vielä vuonna

10 Puhutaan velkaantumisesta! -hanke oli osa työ- ja elinkeinoministeriön kokonaisuutta, jonka tarkoituksena oli lisätä kuluttajien oman talouden hallintaa. Suomen Kuluttajaliitto valmisti kokonaishankkeelle yhteiset raha-asiat.fi -kotisivut. Lapsille ja nuorille suunnattuja talouskasvatukseen liittyviä materiaaleja (Napposen rahat -peli, Talousaapinen- ja Valtti-sivustot) markkinoitiin erilaisten tapahtumien yhteydessä, mm. valtakunnallisilla terveydenhoitajapäivillä Oulussa helmikuussa ja SuomiAreena -tapahtumassa Porissa heinäkuussa. Suomen Kuluttajaliiton talousaiheet olivat jälleen esillä myös valtakunnallisissa Abi-Fakta-, Ammatti-Fakta- ja Oma Aika -kalentereissa. Kalenterien levikki on yhteensä ja ne jaetaan vuosittain lukioiden, ammattikoulujen ja yläasteiden opiskelijoille maksutta. Kalenterit julkaisee Kustannus Oy Maamerkki. Helsingissä Puhutaan velkaantumisesta! -tapahtuma järjestettiin lokakuussa ulkotiloissa Lasipalatsin vieressä yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:n kanssa. 8

11 Elintarvikkeet ja ravitsemus Aihealueen keskeisenä tavoitteena oli, että kuluttajat voivat säilyttää luottamuksensa elintarvikkeisiin. Liiton tuli valvoa, että elintarvikepolitiikassa otetaan huomioon kuluttajan terveyden turva ja elintarvikkeiden turvallisuus. Ravitsemuskasvatuksen tarkoituksena oli ohjata kuluttajat oman terveytensä edistämiseen hyvien elintarvikevalintojen avulla. Raha-automaattiyhdistyksen tukema Kuluttajat elintarvikeviidakossa -projekti saatettiin pääpiirteittäin loppuun vuoden 2009 aikana. Projektimateriaalina tuotettuja esitteitä ja terveellisten valintojen opaskortteja lähetettiin muun muassa terveyskeskuksille, ravitsemusterapeuteille, terveydenhoitoalan oppilaitoksille sekä yksityisille kuluttajille. Hankkeen nuorille miehille suunnattu Hyvät eväät -kampanja loppui kesällä Kahden kampanjavuoden aikana kolme Eväsmiestä kävi 700 rakennusalan oppilaitoksessa ja 700 rakennustyömaalla, joissa kohdattiin kasvokkain yli henkilöä. Lisäksi kampanja sai julkisuutta lehdissä, radiossa ja televisiossa. Näiden kanavien kautta Eväsmiehet Jarmo Salo, Marko Näykki ja Lauri Haikola kesäkuussa Turun kauppaviesti terveellisemmistä torilla ruokavalinnoista tavoitti vielä suuremman määrän ihmisiä. Keväällä 2009 tehdyn palautekyselyn mukaan Eväsmiesten tapaamisella oli vaikutusta ruokavalintoihin: vastaajista 84 prosenttia kertoi muutoksia tapahtuneen. Yli puolet vastaajista kertoi lisänneensä kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä, vähentäneensä pikaruoan syöntiä ja alkaneensa syödä säännöllisemmin. Myös virvoitus- ja energiajuomien käyttö oli vähentynyt. Noin kolmannes vastaajista oli alkanut kiinnittää huomiota pakkausmerkintöihin ja viidennes valita Sydänmerkkituotteita. Hyvät eväät -kampanja sai syksyllä 2009 Suomen Lihavuustutkijat ry:n Vuoden painonhallintateko -palkinnon. 9

12 Tammikuussa julkaistiin kouluterveydenhoitajien tiloihin, kouluruokaloihin, neuvoloihin tai nuorisotiloihin tarkoitettu Napposen välipala -juliste. Lisäksi julkaistiin Fiksu tietää mitä haukkaa -animaatio, jossa liiton maskotti Kultsi Napponen opastaa pakkausmerkintöjen lukemiseen. Elintarvikemarkkinointia käsittelevä nettisivusto julkaistiin Siinä keskityttiin erityisesti lapsille suunnattuun elintarvikemarkkinointiin. Sivusto oli liiton panos Fiksu tietää mitä haukkaa -animaatiossa Napponen opastaa Nevaria pakkausmerkintöjen lukemisessa ja vietettyyn kansainväliseen kuluttajan terveellisen välipalan tekemisessä. oikeuksien päivään, jonka teemana oli lapsiin kohdistuva elintarvikemarkkinointi. Sivustolla oli vertailuja erilaisilla hahmoilla markkinoitujen elintarvikkeiden ravintosisällöstä. Sivustolle kerättiin lapsiin kohdistuvaa elintarvikemarkkinointia koskevaa lainsäädäntöä, raportteja, suosituksia kannanottoja ja tutkimuksia. Sivustolla oli myös videoituja haastatteluja suomalaisilta asiantuntijoilta sekä lapsilta ja nuorilta. Helmikuussa osallistuttiin Terveydenhoitajapäiville Oulussa ja kesäkuussa kotitalousopettajien kesäpäiville Helsingissä. Näissä tapahtumissa kerrottiin pakkausmerkinnöistä, jaettiin hankkeisiin liittyvää materiaalia ja markkinoitiin hankkeessa tuotettua Kultsi Napponen -materiaalia. Pakkausmerkinnöistä puhuttiin myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahviloissa Uudenmaan alueella. Lisäksi Elintarvikemarkkinointisivuille haastateltiin muun muassa lapsia. Kuvassa 8-vuotiaat Pekka, Riku ja Mikael. oltiin mukana muiden järjestöjen kanssa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran johtamassa Tuoreet kasvot -pakkausmerkintäkampanjassa. 10

13 Vuoden aikana elintarvikehygienia ja elintarvikkeiden käsittely kaupoissa nousi useaan kertaan julkisen keskustelun kohteeksi. Suomen Kuluttajaliitto osallistui keskusteluun erilaisissa työryhmissä ja antoi vuoden aikana useita asiaa koskevia tiedotteita. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin sekä pohjoismaisella tasolla että Euroopan kuluttajajärjestössä BEUCissa. Lisäksi liiton pääsihteeri oli jäsenenä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSAn johtokunnassa. Hankkeiden ohella osallistuttiin lukuisten työryhmien kokouksiin. Erityisiksi aiheiksi vuonna 2009 nousivat ruuan kuluttajainformaation antaminen pakkauksissa Euroopan unionin tasolla, ruoan turvallisuus ja eettisyys. Kuluttajien ruokavalintojen terveellisyys oli peruspainopisteenä koko vuoden ajan. Napposen välipala -julisteessa neuvotaan miten tehdään terveellinen välipala. 11

14 Terveyspalvelut Toimialueen tehtävänä oli rohkaista kuluttajia toimimaan oikeutensa ja vastuunsa tuntevina terveyspalvelujen käyttäjinä. Liiton tuli valmentaa kuluttajia tunnistamaan lääkemarkkinoinnin epäasiallisia ja epäeettisiä piirteitä ja arvioimaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä kaupallisia kytköksiä. Voimavarojen puuttumisen takia Suomen Kuluttajaliitolla ei kertomusvuonna ollut mahdollisuutta palkata työntekijää toimialueelle. Toiminta jäikin minimaaliseksi rajoittuen yksittäiseen kuulemiseen eduskunnassa. Lisäksi liiton edustaja oli mukana kansallisen potilasturvallisuuden verkoston toiminnassa. Ympäristö ja eettiset valinnat Aihealueen tavoitteena oli, että kuluttajat ymmärtävät valintojensa vaikutukset ympäristöön ja kanssaihmisiin. Ihmisten tuli yksilöinä ja yhteisöinä käyttää omaa markkinavoimaansa kestävien valintojen hyväksi. Kertomusvuonna ympäristö ja eettiset valinnat -toiminta-alueelle oli mahdollista palkata toimihenkilö vain toukokuun loppuun asti. Eettinen valinta -sivuston ylläpitoa ja päivittämistä jatkettiin kuitenkin osa-aikaisesti koko toimintavuoden ajan. Lisäksi vastattiin eettisen kuluttamisen puhelinneuvontaan ja sähköpostitse tulleisiin kysymyksiin. Vuoden aikana jatkettiin myös Napposen retket -nettivisaan liittyviä arvontoja, joissa yhteistyössä Scandic-hotelliketjun kanssa arvottiin kolmen kuukauden välein kaikkien vastaajien kesken hotelliviikonloppu suomalaisessa joutsenmerkityssä hotellissa. Vuoden 2009 aikana julkaistiin myös sähköisessä muodossa Eettisyys esiin! -kirja. Kirja on syntynyt Suomen Kuluttajaliiton eettisen kuluttamisen puhelin- ja sähköpostineuvonnan työtä kokoavana teoksena. Kirjasta löytyy 145 eettiseen kuluttamiseen liittyvää kysymystä ja niihin annetut vastaukset aihealueittain. 12

15 Liiton 27. marraskuuta järjestämä Missä kauppa on? Kuluttaja ja kaavoitus -seminaari käsitteli kaavoitusta kuluttajan näkökulmasta ottaen erityisesti huomioon palveluiden saavutettavuus, kestävä kulutus ja kilpailu. Seminaari toimi johdantona seuraavana päivänä kaavoitusaiheiselle toimintaseminaarille Kuluttaja vaikuta kaumarraskuussa järjestetyssä Missä kauppa on? Kuluttaja ja kaavoitus -seminaarispan sijaintiin! Siellä sa oli runsaasti osanottajia. kerrottiin, miten kaavoitukseen voi käytännössä vaikuttaa. Seminaarit olivat osa Keski-Suomen ympäristökeskuksen rahoittamaa Kaavoitus kuluttajan kannalta -koulutushanketta. Hankkeen yhteydessä valmistettiin seminaariaineiston pohjalta paikallisille kuluttajayhdistyksille materiaalipaketti, jossa oli tietoa kaavoituksesta kuluttajan kannalta ja käytännön ohjeita kaavoitukseen vaikuttamisesta. Suomen Kuluttajaliitto kiinnitti toimintavuoden aikana huomiota myös tuotantoeläinten hyvinvointiin. Liitto oli toukokuussa mukana Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry:n kanssa järjestämässä Lehmät laitumelle -tempauksessa, jolla pyrittiin tuomaan esiin tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Liitto oli toukokuussa mukana laskemassa lehmiä laitumelle Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry:n kanssa Hyvinkäällä järjestetyssä tilaisuudessa. 13

16 Jäsenyhteistyö Kuluttajien omatoimisuuden tukeminen vapaan kansalaistoiminnan keinoin on eräs Suomen Kuluttajaliiton ydintehtävistä. Paikallisen toiminnan tulee saada sisältönsä edunvalvonnan ja neuvonnan alueille liittyvästä kuluttaja-asioiden osaamisesta. Jäsenyhteistyön lähtökohtana oli, että Suomen Kuluttajaliiton painoarvo suomalaisten kuluttajien edustajana perustuu osaltaan kattavaan jäsenmäärään ja jäsenten aktiiviseen toimintaan. Liiton tunnettuuden lisäämiseksi tarvittiin jäsenistön paikallisen ja alueellisen kuluttajatoiminnan ja yhteistyön entistä parempaa näkyvyyttä. Pyrkimyksenä oli kehittää uusia keinoja voimistamaan kuluttajaliikkeen toiminnan laatua ja määrää. Tavoitteena oli myös tarjota jäsenille neuvontaa ja asiantuntijapalveluita. Vuonna 2009 liitto palveli omia jäseniään monipuolisesti. Jäsenille maksutonta kuluttajaneuvontaa sai kaikissa kuluttamiseen liittyvissä asioissa. Myös liiton tarjoamat koulutustapahtumat eri puolilla Suomea tarjosivat tietoa kuluttajakysymyksistä. Erityisen suosittuja olivat vuonna 2008 aloitetut asunto-osakeyhtiöiden remontteja koskevat tilaisuudet, joiden järjestämistä jatkettiin myös vuonna Puhutaan velkaantumisesta! -tapahtuma järjestettiin Kouvolassa lokakuussa Syksyllä järjestettiin yhteisyhdessä Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry:n kanssa. työssä paikallisten kuluttajayhdistysten kanssa useita työ- ja elinkeinoministeriön talousneuvontahankkeeseen liittyviä Puhutaan velkaantumisesta! -tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Muiden tilaisuuksien teemoina olivat muun muassa terveelliseen ravitsemukseen opastava suolaja sokerikoulu sekä yleinen kuluttajansuoja. Liitto piti yhteyttä kuluttajayhdistysjäseniinsä perinteisin yhdistyskirjein, joita lähetettiin neljä toimintavuoden aikana. Paikallisyhdistysten auttamista omien kotisivujen tekemisessä jatkettiin ja moni yhdistys saikin omat sivunsa kaikkien nähtäville. Liiton lehti Kuluttajan Nappo ilmestyi jäsenetuna neljä kertaa. Marraskuun 27. ja 28. päivinä järjestettiin kaksi kaavoitusaiheista seminaaria. Ensimmäisenä oli kaikille avoin Missä kauppa on? Kuluttaja ja kaavoitus -seminaari, joka toimi johdantona lauantaina järjestetylle Kuluttaja vaikuta kaupan si14

17 jaintiin! -toimintaseminaarille. Seminaarien tarkoituksena oli rohkaista ja opettaa paikallisia kuluttajayhdistyksiä vaikuttamaan kaavoitukseen omilla toiminta-alueillaan. Paikalla olleet kuluttajayhdistysten edustajat osallistuivat keskusteluun aktiivisesti. Seminaarit ja niihin liittyvä paikallisyhdistysten käyttöön valmistettu materiaalipaketti olivat osa Keski-Suomen ympäristökeskuksen rahoittamaa Kaavoitus kuluttajan kannalta -koulutushanketta. Suomen Kuluttajaliitto osallistui Porissa heinäkuussa järjestettyyn SuomiAreena -tapahtumaan yhdessä paikallisen kuluttajayhdistyksen kanssa. Tapahtumassa esiteltiin liiton ja paikallisyhdistyksen toimintaa ja liiton maskotti Kultsi Napponen esiintyi yleisölle ensi kertaa kävelevänä hahmona. Liitto toteutti hallituksen liittokokouskaudelle hyväksymiä jäsenyhteistyön jäsenhankinta- ja Kultsi Napponen esiintyi ensi kertaa elävänä Porissa SuomiAreena-tapahtupalvelusuunnitelmia ja pyrki massa, johon liitto osallistui yhdessä Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry:n jäsenmäärän lisäykseen ja kanssa. jäsenten monipuoliseen palveluun. Toimintavuonna jäsenmäärä ei lisääntynyt. Jäsenpalvelu neuvontana ja koulutuksena jatkui suunnilleen edellisvuotisella tasolla. Liiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät olivat toimintavuonna seuraavat: järjestötoimintaryhmä, kuluttajan talous, kuluttajan oikeudet, elintarvikkeet ja ravitsemus. Järjestötoimintaryhmä toimi myös eettisen kuluttamisen toimintaryhmänä. Lisäksi oli erillisiä projektiryhmiä. Ryhmät käsittelivät vuoden mittaan aihealueensa kuluttajakysymyksiä ja järjestivät myös pienimuotoisia seminaareja jäsenistölle ja muille kiinnostuneille. Liiton hallituksen nimeämät alueyhdyshenkilöt pyrkivät toimimaan alueillaan kuluttaja-asioiden edistämiseksi. Alueyhdyshenkilöt kokoontuivat toimintavuoden aikana pohtimaan yhteisiä asioita. Liiton puheenjohtajan aloitteesta toimintaryhmät kehittivät uusia toimintamalleja järjestötyön kehittämiseksi alueellisesti ja paikallisesti. Edunvalvonnassa paikallisyhdistykset ja alueyhdyshenkilöt toimivat aktiivisesti vastustettaessa EU:n suunnittelemaa kuluttajasuojan heikentämistä. Paikallisyhdistykset jatkoivat vuoden 2008 lopulla aloitettua nimien keräämistä uudistusta vastustavaan nettiadressiin ja keräsivät lisäksi henkilökohtaisia allekirjoituksia. 15

18 Kansainvälinen yhteistyö ja yhteistyö Euroopan unionin alueella Suomen Kuluttajaliiton tavoitteena oli, että parhaiden maiden kuluttajansuojan taso säilyy Euroopan unionissa. Valtioneuvoston vuosille laaditun kuluttajapoliittisen ohjelman mukaan Suomi asettaa omat kuluttajapoliittiset tavoitteensa EU:ssa. Lähtökohtana oli vaikuttaa asioihin jo kansallisessa valmisteluvaiheessa. Liitolla oli tähän hyvät mahdollisuudet, sillä sen asiantuntijat osallistuivat useiden ministeriöiden EU-asioiden komiteoiden laajan kokoonpanon työskentelyyn. Liiton näkemyksen mukaan syksyllä 2008 annettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista heikentäisi toteutuessaan merkittävästi suomalaisen kuluttajan asemaa. Ylipäänsä ehdotus poistaisi jäsenmaiden mahdollisuuden ylläpitää EU:n säädöksiä korkeampaa kuluttajansuojaa. Alkuvuodesta liitto jatkoi edellisen vuoden lopussa alkanutta nimienkeruuta uudistusta vastustavaan nettiadressiin, johon kertyi kaikkiaan yli nimeä. Adressi luovutettiin eduskuntatyhmien edustajille maaliskuussa. Tammikuussa ilmaisimme yhdessä Kuluttajat Konsumenterna ry:n kanssa kantamme uudistukliiton edustajat luovuttivat suomalaisen kuluttajansuojan heikentämistä vastustavan seen Euroopan parlaadressin maaliskuussa eduskuntaryhmien edustajille. mentin sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunnan varapuheenjohtaja Eija-Riitta Korholalle ja muille suomalaisille europarlamentaarikoille lähettämässämme kirjeessä. Kertomusvuonna järjestettiin Euroopan parlamentin vaalit. Vaaleihin liittyen Suomen Kuluttajaliitto suomensi Euroopan kuluttajajärjestö BEUCin (The European Consumers Organisation/Bureau Européen des Unions de Consommateurs) Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaari- 16

19 koille -vaaliohjelman. Se postitettiin kaikille ehdokkaille. Lisäksi liitto järjesti eurovaalitilaisuuden Hyvinkäällä. Vuonna 2009 Suomen Kuluttajaliitto osallistui eurooppalaiseen yhteistyöhön kuluttajan oikeutta, taloutta, kilpailukysymyksiä sekä elintarvikkeita ja ravitsemusta koskevissa asioissa. Yhteistyötahoja olivat Euroopan kuluttajajärjestö BEUC ja sen kuluttajan oikeuksia, elintarvikkeita ja terveyttä käsittelevät työryhmät. Toinen kumppani oli Euroopan komissio ja sen puitteissa toimiva kuluttajien neuvoaantava ryhmä (European Liitto järjesti toukokuussa eurovaalipaneelin Hyvinkäällä. Consumer Consultative Group, ECCG) kilpailua ja finanssipalveluita koskevine sekä eurooppalaista kuluttajaliikettä monitoroivine alaryhmineen. Koko elintarvikeketjun asioita käsiteltiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSAn johtokunnassa, jossa liiton pääsihteeri oli jäsenenä. Liitto valmisteli vuoden aikana Euroopan unioni kuluttajan arjessa -postikorttisarjan. Korteissa kerrotaan miten Euroopan unioni on käytännössä vaikuttanut kuluttajan asioihin. Liitto sai korttien painamiseen tukea ulkoasianministeriöltä. Liitoilla oli yhteistyötä myös Euroopan unionin ulkopuolelle. Kesäkuussa Japanin asianajajaliiton kuluttaja-asioiden komitean (Japan Federation of Bar Associations, Consumer Affairs Committee) edustajat kävivät vierailulla liiton toimistolla osana kiertomatkaa, jonka tarkoituksena oli tutustua pohjoismaiseen kuluttajansuojaan. Joulukuussa Suomen Kuluttajaliiton edustajat vierailivat Pietarissa paikallisen alueparlamentin kuluttajansuojaverkoston vieraana. Vierailun aiheena oli kansalaisjärjestöjen asema kuluttajan oikeuksien valvomisessa. Liiton edustajat pitivät alustukset kuluttajan oikeussuojasta, elintarvikekysymyksistä ja mahdollisuuksista vaikuttaa eurooppalaiseen kuluttajansuojaan. 17

20 Viestintä ja julkisuus Viestinnän avulla Suomen Kuluttajaliiton tuli kertoa tavoitteistaan ja keskeisistä kuluttajan asemaan vaikuttavista muutoksista. Viestinnän tuli palvella kuluttajia ja tavoittaa yhteiskunnan päätöksentekijät. Internet-kotisivujen tarkoituksena oli tehdä liiton toiminta tunnetuksi myös laajoille ihmisryhmille. Suomen Kuluttajaliiton kotisivut oli uudistettu vuonna 2007, joten kertomusvuonna ei ollut aihetta isoihin muutoksiin. Sivuilla käytiin noin kertaa. Jäsenten omilta sivuilta löytyi tietoa paikallistoiminnasta ja ajankohtaisista kuluttaja-asioista, sekä Kuluttajan Nappo -lehden verkkoversio. Liiton julkaisemat kannanotot koottiin kotisivuille. Liiton kotisivujen tunnettuutta lisättiin linkityskampanjalla, jonka avulla parannettiin liiton näkyvyyttä yhteistyökumppaneiden kotisivuilla. Samalla päivitettiin liiton kotisivuilla oleva linkkilista. Sivuston vuorovaikutteisuutta lisäsivät sivuilla olevat kaksi Napposen peliä: Napposen eväät ja Napposen rahat. Pelisivuilla vierailtiin vuoden aikana yhteensä noin kertaa. Liiton sivuilla saattoi alkuvuodesta myös allekirjoittaa vetoomuksen suomalaisen kuluttajasuojan säilyttämisen puolesta. Kesällä julkistettiin napponen.fi-sivusto, johon oli koottu kaikki Napposeen liittyvä materiaali. Juuri ennen joulua Yleisradion lapsille ja nuorille suunnatuille Galaxi-sivuille lisättiin linkki napponen.fi-sivustoon, mikä moninkertaisti välittömästi sivujen viikoittaisen kä- Kesällä julkaistulle napponen.fi-sivustolle on koottu kaikki Nappos-materiaali. vijämäärän. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Kuluttajan Nappo -lehden ulkoasu uudistettiin perusteellisesti vuoden viimeisessä numerossa. Rahoituksen vähennyttyä lehden sivumäärä palasi takaisin 24:ään. Lehdessä kerrottiin liiton hankkeista ja kannanotoista sekä jäsenyhdistysten toiminnasta. Toimintavuoden erityisiä teemoja olivat muun muassa velkaantuminen ja taloudenhallinta, kaavoitus, elintarvikkeiden turvallisuus, terveellinen ravitsemus sekä kuluttajien ostovoima ja taloudellinen tilanne. 18

21 Julkisuusseurannan mukaan Suomen Kuluttajaliiton kannanotoista, kampanjoista ja tapahtumista kerrottiin suomalaisessa lehdistössä 630 kertaa. Lehdistöjulkisuuden yhteenlaskettu levikki oli noin 30 miljoonaa kappaletta. Liitto näkyi myös enenevässä määrin verkkomediassa, mutta toistaiseksi näistä esiintymisistä ei ole tilastotietoa. Lisäksi liiton asiantuntijoita haastateltiin radio- ja televisio-ohjelmissa, kuten uutisissa, kuluttaja- ja ajankohtaisohjelmissa. Näistä syntyi noin kolmekymmentä mediaosumaa. Henkilöstö ja hallinto Tavoitteena oli osaava, motivoitunut ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö ja hallinto. Liiton tehtävänä oli varmistaa näiden voimavarojen riittävyys ja ammattitaito. Henkilöstön ja hallinnon toiminnalle tuli asettaa selkeät tavoitteet, joiden tuloksellisuutta tuli seurata. Suomen Kuluttajaliiton hallitus seurasi puolivuosittain liiton toiminnalle asetettuja tavoitteita. Toimintavuodelle asetetut toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettiin hyvin. Liiton pääsihteeri kävi kehityskeskusteluja toimihenkilöiden kanssa. Näissä keskusteluissa täsmennettiin asetettuja tavoitteita ja arvioitiin saavutettuja tuloksia. Henkilöstön jaksamista kannustettiin liikuntaseteleillä. Lisäksi tuettiin henkilöstön kouluttautumista heidän omilla asiantuntija-alueillaan. 19

22 Liiton talous Suomen Kuluttajaliiton liittokokous asetti tavoitteeksi liiton vakavaraisuuden kasvattamisen. Tavoite tuli saavuttaa lisäämällä oman osaamisen myyntiä sekä kasvattamalla yhteisö- ja henkilöjäsenmäärää. Liiton oman osaamisen myyntiä oli kuluttajapalveluiden myynti ja toimintaan sopivien projektirahoitusten hankinta. Suomen Kuluttajaliitto onnistui toimintavuonna julkisen rahoituksen hankinnassa tyydyttävästi. Harkinnanvarainen valtioapu jäi edellisvuotta pienemmäksi ollen nyt euroa (vuonna 2008 se oli euroa). Liiton oman osaamisen markkinointi toi toimintavaroja hanketuottoina ,27 euroa. Suurimmat hankerahoitukset kohdistuivat edelleen Terveyden edistäminen elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen lukutaito avain terveellisiin valintoihin -projektille ja asumisasioiden neuvontahankkeelle. Luettelo kaikista hankkeista on kertomuksen liitteenä. Muut myyntituotot olivat euroa. Liiton toimintatuotot tilivuonna 2009 olivat ,05 euroa ja toimintakulut ,51 euroa. Tilivuoden tulos oli ylijäämäinen ,54 euroa. Liiton oman pääoman määrä toimintavuoden lopussa oli ,08 euroa. Liiton tase tilivuodelta 2009 ja tuloslaskelma tilivuodelta 2009 ovat kertomuksen liitteinä. Jäsenmäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Liitto tuki toimintavuonna kuluttajayhdistyksiä taloudellisesti tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä. Suomen Kuluttajaliitto muutti toimintavuonna säästösyistä kesäkuussa pienempiin toimitiloihin Helsingin Kamppiin. Liiton uusi osoite on Malminrinne 1 B. Liitto muutti juhannusviikolla pienempiin, mutta viihtyisämpiin tiloihin Kampissa. 20

23 LIITTEET 21

24 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS ALKAEN Puheenjohtaja: Krista Kiuru 1. varapuheenjohtaja Kauko Vaari 2. varapuheenjohtaja Outi Lohi Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Susirajan Tarkat ry Länsi-Lapin Kuluttajat ry Varsinaiset jäsenet: Antero Alku Helsingin Kuluttajat ry Lea Jääskeläinen Pirkkalan Kuluttajat ry Marja-Liisa Kettunen Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry Hannu Lemström Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Timo Leskinen Helsingin Kuluttajat ry Liisa Niekka Merenkurkun Kuluttajat ry Kvarkens Konsumenter rf Tuula Nironen Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Eeva-Kaarina Nissilä Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Eila Sundman Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Heli Tynkynniemi Kotien Puolesta Keskusliitto ry Yleisvarajäsenet: Aino Vainionpää Rolf Runonen Maiju Boenisch Raija Viklund Raimo Martti Seija Kannelsuo-Mäntynen Matti Pulkkinen Petri Järvenpää Marja-Liisa Raunio-Laine Sinikka Rouhiainen Leena Vuorinen Marja-Leena Vaakanainen Merenkurkun Kuluttajat ry Kvarkens Konsumenter rf Kuopion Kuluttajat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumentförening rf Itä-Uudenmaan kuluttajayhdistys ry Östra-Nylands konsumentförening rf Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Karjaanseudun kuluttajat ry Karisnejdens konsumenter rf Kuopion Kuluttajat ry Helsingin Kuluttajat ry Helsingin Kuluttajat ry Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Korso-Koivukylän Linkki ry Susirajan Tarkat ry Työvaliokunta puheenjohtaja: Krista Kiuru, Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry 1. varapuheenjohtaja: Kauko Vaari, Susirajan Tarkat ry 2. varapuheenjohtaja: Outi Lohi, Länsi-Lapin Kuluttajat ry Jäsenet: Antero Alku, Helsingin Kuluttajat ry; Eila Sundman, Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf 22

25 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMINTARYHMÄT Järjestötoimintaryhmä ja eettinen kuluttaminen puheenjohtaja: Eeva-Kaarina Nissilä, Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Kuluttajan oikeudet puheenjohtaja: Antero Alku, Helsingin Kuluttajat ry Kuluttajan talous puheenjohtaja: Keijo Jokinen, Pirkkalan Kuluttajat ry Elintarvikkeet ja ravitsemus puheenjohtaja: Maija Kallio, Agronomiliitto ry Projektiryhmät Kuluttajat elintarvikeviidakossa projektin seurantaryhmä: puheenjohtaja pääsihteeri Sinikka Turunen SUOMEN KULUTTAJALIITON TILINTARKASTAJAT Tilintarkastaja: KHT Osmo Immonen ja Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja: KHT Tom Turja LIITON HENKILÖKUNTA VUONNA 2009 Suomen Kuluttajaliiton henkilökunta: Aalto Reija Beurling Juha Lustig Helena Luukko Martti Marniemi Annikka Niemi Timo Pessi Paula Salminen Ilkka Sario Tuula Turunen Sinikka Vesala Marja Villa Sirpa hallintopäällikkö eettisen kuluttamisen projektipäällikkö (31.5. saakka) toimitussihteeri, Kuluttajan Nappo ekonomisti elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija lakimies projektivastaava lakimies johtava lakimies pääsihteeri toimistosihteeri taloussihteeri Opiskelijaharjoittelijat Järjestötoiminta Anne Virtanen Eettinen valinta kotisivut: Päivi Kukkonen 23

26 SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENYHDISTYKSET Yhdistyksen nimi Espoon valppaat kuluttajat ry Etelä-Savon ay-kuluttajat ry Finlandssvenska Konsumenter rf Forssan Seudun Kuluttajayhdistys ry Helsingin Kuluttajat ry Helsingin yliopiston kuluttajayhdistys HYLKY ry Hyvinkään Kuluttajapuntari ry Hämeenlinnan Seudun Kuluttajayhdistys ry Iisalmen Kuluttajat ry Imatran Seudun Kuluttajakamari ry Itä-Uudenmaan kuluttajayhdistys ry Östra-Nylands konsumentförening rf Jokilaakson ekopihit ry Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Kaakonkulman kuluttajayhdistys ry Karjaanseudun kuluttajat ry Karisnejdens konsumenter rf Keski-Uudenmaan kuluttajat ry K-M-V-Alueen Kuluttajat ry Kolikonvartijat ry Myntväktarna rf Korso-Koivukylän Linkki Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Kuluttajaluotain ry Kuluttajayhdistys Hyvä Arki Kuluttajayhdistys KaasuMittari ry Kuluttajayhdistys Kaktus ry Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Kuninkaantien Kuluttajat ry Kuopion Kuluttajat ry Laajasalon hyvä arkipäivä ry Lahden Seudun Kuluttajat ry Lappeenrannan seudun kuluttajayhdistys ry Lohjan Seudun Kuluttajat ry Lopen Kuluttajayhdistys Länsi-Lapin Kuluttajat ry Merenkurkun Kuluttajat ry Kvarkens Konsumenter rf Mikkelin seudun kuluttajat ry Naantali-Raision Kuluttajayhdistys ry Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Nokian Kuluttajayhdistys ry Kotipaikka Espoo Mikkeli Forssa Hyvinkää Hämeenlinna Iisalmi Imatra Loviisa Jämsä Jyväskylä Hamina Karjaa Järvenpää Mänttä Karkkila Vantaa Kotka Järvenpää Espoo Klaukkala Kuopio Lahti Lappeenranta Lohja Loppi Simo Vaasa Ristiina Naantali Rovaniemi Nokia 24

27 Nuorten kuluttajayhdistys Nulkki ry Oulun Kuluttajat ry Pirkkalan Kuluttajat ry Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry Huvudstadsregionens Konsumenter rf Raahen Kuluttajayhdistys Majakka ry Rauman Seudun Kuluttajayhdistys ry Riihimäen Seudun Kuluttajat ry Salon Seudun Kuluttajat ry Siltasaaren kuluttajat ry Siuntion kuluttajayhdistys ry Sjundeå konsumentförening rf Sodankylän kuluttajayhdistys ry Susirajan tarkat ry Tampereen Kuluttajayhdistys ry Tasavallan Tarkat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumenförening rf Tuusulan Kuluttajat ry Uudenmaan Kuluttajayhdistys Vahtoojat ry Vakka-Suomen Kuluttajat ry Vammalan Kuluttajatutka ry Vihdin Tarkkamarkka ry Viisaat Kuluttajat ry Ääneseudun Kuluttajat ry Oulu Pirkkala Kouvola Pori Raahe Rauma Riihimäki Salo Siuntio Sodankylä Joensuu Tampere Turku Tuusula Vantaa Varkaus Uusikaupunki Vammala Vihti Kokkola Äänekoski MUUT SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENET Yhdistyksen nimi Agronomiliitto ry AKAVA ry Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Kotien Puolesta Keskusliitto Ry Pieni- ja Isokenkäiset ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Suomen Elämäntapaliitto ry Suomen Potilasliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry Työtehoseura TTS ry Kotipaikka 25

28 TULOSLASKELMA ( ) ( ) VARSINAINEN TOIMINTA Kuluttajatoiminta TUOTOT Tuotot , ,72 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut , ,96 POISTOT Poistot 1 314, ,84 KULUTTAJATOIMINNAN MUUT KULUT Kuluttajatoiminnan muut kulut , ,44 Kuluttajatoiminnan kulut yhteensä , ,24 KULUTTAJATOIMINTA YHTEENSÄ , ,52 Projektitoiminta TUOTOT Projektien tuotot , ,89 HENKILÖSTÖKULUT Projektien henkilöstökulut , ,98 PROJEKTITOIMINNAN MUUT KULUT Projektien muut kulut , ,71 Projektien kulut yhteensä , ,69 PROJEKTITOIMINTA YHTEENSÄ 675,00 110,80 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , ,32 VARAINHANKINTA TUOTOT Varainhankinnan tuotot yhteensä , ,00 KULUT Varainhankinnan kulut yhteensä 2 369, ,28 VARAINHANKINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , ,72 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , ,60 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT Korkotuotot 1 021, ,15 Muut rahoitustuotot 720,00 Tuotot yhteensä 1 741, ,15 KULUT Korkokulut 3,41 16,58 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 1 737, ,57 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , ,03 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset yhteensä , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,97 26

29 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT ( ) ( ) Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 3 067, ,62 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 3 067, ,62 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 823, ,83 Sijoitukset yhteensä 823, ,83 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 890, ,45 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 823, ,25 Siirtosaamiset , ,97 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,22 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,41 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,57 Tilikauden yli-/alijäämä , ,97 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,54 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,41 Muut velat , ,16 Siirtovelat , ,97 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08 27

30 SUOMEN KULUTTAJALIITON PROJEKTIT VUONNA 2009 Projektin nimi Rahoittajat Toteuttamisaika Kaavoitus kuluttajan kannalta -koulutushanke Keski-Suomen ympäristökeskus Napponen virtuaalimaalimassa -pelihanke Alli Paasikiven säätiö Puhutaan velkaantumisesta! -hanke Palkansaajasäätiö Työ- ja elinkeinoministeriö Napponen tutuksi -tiedotuskampanja Kansan sivistysrahasto Viola Järvisen rahasto Kuluttajien terveyden edistämisprojekti pakkausmerkintöjen ja niiden lukutaidon kehittäminen Raha-automaattiyhdistys Maa- ja metsätalousministeriö lapsiin kohdistuva elintarvikemarkkinointi Kansan sivistysrahasto Viola Järvisen rahasto Asumisasiamiestoiminta Raha-automaattiyhdistys Ympäristöministeriö Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Euroopan unioni kuluttajan arjessa -hanke Ulkoasianministeriö Eurooppatiedotus YHTEENSÄ Käytettävissä vuodelle 2010 jaksotuksina

31 SUOMEN KULUTTAJALIITON EDUSTUKSET VUONNA 2009 Suomen Kuluttajaliitto ry tai sen toimi- ja luottamushenkilöt ovat olleet vuonna 2009 jäseninä tai varajäseninä seuraavissa elimissä Elin Aikaosuustyöryhmä ANEC General Assembly -kokous Arvopaperilautakunta Asiakaspalvelupalkinto palkintolautakunta Asunto-osakeyhtiölainsäädännön uudistamistyöryhmä BEUC (The European Consumers' Organisation): elintarvikeryhmä yleiskokous Biotekniikan neuvottelukunta alaryhmät o viestintä o eläinten kloonaus CEN/TC331 Posti-seurantaryhmä Consumers International elintarvikeryhmä Eettinen eläinkauppa sertifiointiprojekti Elintarvikemarkkinointihankkeen seurantaryhmä Elintarvikeneuvottelukunta asiantuntijatyöryhmät: o ravitsemus o uudet teknologiat o kuluttajainformaatio Elintarviketalouden kansallinen laatustrategia: laatujohtoryhmä tuotantotapatyöryhmä viestintä yhteistyöryhmä EU-asioiden komitea, laaja kokoonpano: kilpailukykyjaosto kuluttaja-asiain jaosto maatalous- ja elintarvikejaosto ulkosuhdejaosto viestintäjaosto ympäristöjaosto Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA (European Food Safety Authority) Johtokunta Euroopan komissio Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä (ECCG) o finanssipalvelujen kuluttajaryhmä o kilpailuasioiden kuluttajaryhmä o kuluttajaliikkeen seurannan mittarit Finfood LUOMU, ohjausryhmä Finfood Suomen Ruokatieto ry:n hallitus Asettaja Oikeusministeriö ANEC Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Liikenne- ja viestintäministeriö Oikeusministeriö BEUC Sosiaali- ja terveysministeriö Viestintävirasto Consumers International Suomen eläinsuojeluyhdistystenliitto ry Sveriges Konsumenter Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Ulkoministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Ympäristöministeriö Euroopan Unioni Euroopan komissio Finfood - Suomen Ruokatieto ry Finfood - Suomen Ruokatieto ry 29

32 Huijausten vastainen yhteistyöverkosto Iskulausetoimikunta Jätealan yhteistyöryhmä Kansainvälisen sijoitustoiminnan ja monikansallisten yritysten neuvottelukunta Kansallinen potilasturvallisuuden verkosto Kansallinen Ruokastrategia 2020 johtoryhmä Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta Kiinteistövälityksen eurooppalainen standardi Kuluttaja-asiain neuvottelukunta Kuluttajariitalautakunta jaosto I (tekstiilit, vaatetus, ompelu ja pesula-ala) jaosto II (jalkineet, suutarinpalvelut, turkikset ja nahka-ala) jaosto III (huonekalut, kodinkoneet ja kodin elektroniikka) jaosto IV b (moottoriajoneuvojen ja niiden varaosien kauppa) jaosto V (moottoriajoneuvojen huolto, korjaus ja vuokraus) jaosto VII (kampaamo- ja optikkopalvelut, korut, kellot, eläimet, lehdet, ym.) jaosto VIII (rakentaminen, remontointi, talopaketit) jaosto IX (vakuutus- ja terveydenhoitopalvelut) jaosto XI (kiinteistönvälitys ja asuntokauppa) I täysistunto, I-V ja VII jaostot II täysistunto, VI, IX ja X jaostot III täysistunto, VIII, XI-XIII jaostot Kulutusluottotyöryhmä Kulutustavaroiden - ja palvelusten turvallisuuslainsäädännön uudistamistyöryhmä Lihaketjun läpinäkyvyys- ja Lisäarvoa laatutyöstä -hankkeiden yhteinen ohjausryhmä Lihantuotannon kannattavuus -ryhmä Luomututkimusohjelman ohjausryhmä Luonnontuotteiden talteenoton ja käytön edistämisohjelman ohjausryhmä Maitohygienialiiton johtokunta Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta MAPEL Markkinaoikeus Metrologian neuvottelukunta: Metrologian neuvottelukunnan lakijaosto Metsäsertifioinnin standardityöryhmä MTK:n kuluttajatoimintaryhmä Palveludirektiivityöryhmä Standardisoimisasioiden kuluttajaneuvottelukunta STAKU Suomen kestävän kehityksen toimikunta SuosiEkoa.fi -palvelun ohjausryhmä Sydänmerkkijärjestelmän asiantuntijaryhmä Sähköturvallisuuden neuvottelukunta työjaosto Kuluttajavirasto MARK Suomen Markkinointiliitto ry Ympäristöministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Valtioneuvosto Keskuskauppakamari Euroopan standardisointijärjestö Työ- ja elinkeinoministeriö Oikeusministeriö Oikeusministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Lihateollisuuden tutkimuskeskus + Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Arktiset Aromit ry Maitohygienialiitto ry Teleforum ry Oikeusministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Ympäristöministeriö Think Tomorrow Suomen Sydänliitto ry Työ- ja elinkeinoministeriö 30

33 Taloudenhallinnan neuvottelukunta Terveydenhuollon menetelmien arvioinnin neuvottelukunta FinOHTA Tietosuojalautakunta TTS Työtehoseura Kotityöpalvelujen kehittämiskeskushankkeen ohjaustyöryhmä Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta Tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunta Vakuutusasioiden johtokunta Vakuutuslautakunta: täysistunto III-jaosto Valmismatka-asiain neuvottelukunta Valtion ravitsemusneuvottelukunta juomasuositustyöryhmä Veronmaksajain keskusliiton hallitus Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta Ympäristöklusterin Ekotehokas yhteiskunta -tutkimusohjelman johtoryhmä Ympäristömerkintälautakunta Työ- ja elinkeinoministeriö STAKES (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) Oikeusministeriö TTS Työtehoseura Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Kuluttajien vakuutustoimisto Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Veronmaksajain keskusliitto ry Työ- ja elinkeinoministeriö Ympäristöministeriö Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 31

34 SUOMEN KULUTTAJALIITON VUONNA 2009 ANTAMAT LAUSUNNOT Päivä Vastaanottaja Aihe 9.1. Liikenne- ja viestintäministeriö Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laeiksi eräistä huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain muuttamisesta 9.1. Liikenne- ja viestintäministeriö Luonnos valtioneuvoston päätökseksi valtakunnallisen digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon toimintaan myönnetyn toimiluvan muuttamisesta 9.1. Liikenne- ja viestintäministeriö Luonnos televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun asetuksen (680/2007) muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriö Ruokastrategia Euroopan parlamentin sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunnan varapuheenjohtaja Eija- Riitta Korhola Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajan oikeuksista Liikenne- ja viestintäministeriö Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteestä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EU/2008/1686) Liikenne- ja viestintäministeriö Luonnos TeliaSonera Oyj:lle myönnetyn GSM-toimiluvan ja TeliaSonera Finland Oyj:lle myönnetyn UMTS-toimiluvan muuttamisesta 4.2. Liikenne- ja viestintäministeriö Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 6.2. Viestintävirasto Kuuleminen huomattavaa markkinavoimaa koskevasta päätösluonnoksesta koskien kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinaa (entinen tilaajayhteyksiin pääsyn tukkumarkkina) 6.2. Eduskunnan talousvaliokunta Euroopan unionin lainsäädäntöjen harmonisoinnista Liikenne- ja viestintäministeriö Luonnos hallituksen esitykseksi joukkoliikennelaiksi sekä siirtymäajan liikennesopimukseksi Viestintävirasto Puhelin- ja tiedonsiirtopalveluita koskevien yleispalvelupäätösten muuttamista koskeva Viestintäviraston päätösluonnos Viestintävirasto Kuuleminen huomattavaa markkinavoimaa koskevasta päätösluonnoksesta koskien tukkutason laajakaistapalvelujen markkinaa Liikenne- ja viestintäministeriö AV-direktiivin täytäntöönpano ja toimilupakysymykset Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2009 vp) komission ehdotuksesta lääkehuollon uudistamiseksi (lääkepaketti) Opetusministeriö Keinot luvattoman verkkojakelun vähentämiseksi nykyisen lainsäädännön toimivuuden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriö Palveludirektiivin täytäntöönpanoa koskeva väliraportti Uudenmaan liitto Maakuntakaavan uudistaminen, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava Osallistumisja arviointisuunnitelma (luonnos ) 1.4. Työ- ja elinkeinoministeriö Kilpailulaki Oikeusministeriö EU:n rautatievastuuasetuksen täytäntöönpano Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriö Talous- ja velkaneuvonnan arviointiraportti 4.5. Viestintävirasto Viestintäviraston muistio laajakaistapalvelujen tarjontaan velvollisten yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä 32

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2008 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 8 Elintarvikkeet ja ravitsemus 10 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Vuosi 2010 Suurten päätösten vuosi 4 Kuluttajaliikkeen yhdistyminen 6 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 11 Elintarvikkeet ja ravitsemus 14 Terveyspalvelut 14 Ympäristö

Lisätiedot

Vuosi 2011 Muutosten vuosi

Vuosi 2011 Muutosten vuosi Vuosikertomus 2011 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2011 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 12 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 16 Yhteistyö

Lisätiedot

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan Vuosikertomus 2012 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2012 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2013 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 11 Ympäristö ja eettiset valinnat 12 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1 Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2014 4 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Kestävä ja eettinen kuluttaminen 14 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2002 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2002 5 KULUTTAJAN OIKEUDET 6 KULUTTAJAN TALOUS 7 - Projektit: 7-8 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS 9 TERVEYS,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2003 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2003 KULUTTAJAN OIKEUDET Projektit: Asumisasioiden neuvontaprojekti KULUTTAJAN TALOUS Projektit:

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2010 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012 N o 4/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kuluttajaparlamentin kolme teemaa Joulukaupan pelisäännöt. Kuluttajaliikkeen yhdistymisestä kaksi vuotta.

Lisätiedot

110 vuotta marttatoimintaa

110 vuotta marttatoimintaa mar ttaliitto Vuosikertomus 2009 110 vuotta marttatoimintaa m a r t t a l i i t t o 110 vuotta marttatoimintaa Marttaliitto-konsernin vuosikertomus 2009 sisällysluettelo Esipuhe... Marttaliitto - 110 vuotta

Lisätiedot

Vaikuta. kaavoitukseen! sivut 4 8 KULUTTAJAN N 0 4/2009. Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria

Vaikuta. kaavoitukseen! sivut 4 8 KULUTTAJAN N 0 4/2009. Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria N 0 4/2009 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Vaikuta kaavoitukseen! sivut 4 8 Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria Pääkirjoitus

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto. Vuosikatsaus 2009. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Lastensuojelun Keskusliitto. Vuosikatsaus 2009. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2009 l a s t e n s u o j e l u n ke s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta

Lisätiedot

napp Kuluttajan 4/ 2007 sivut 4 6 Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA!

napp Kuluttajan 4/ 2007 sivut 4 6 Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA! 4/ 2007 Kuluttajan napp Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Hinta: 4 euroa LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA! sivut 4 6 Ostajalla on iso vastuu Elintarviketurvallisuus Suomessa

Lisätiedot

Emäntälehden Monessa mukana -sivuilla julkaistaan yhdistysten lähettämiä kuvia ja juttuja. Nämä kuvat on julkaistu lehdessä vuonna 2004.

Emäntälehden Monessa mukana -sivuilla julkaistaan yhdistysten lähettämiä kuvia ja juttuja. Nämä kuvat on julkaistu lehdessä vuonna 2004. MARTTALIITTO RY Iloa ja turvaa martoissa Vuosikertomus 2004 Emäntälehden Monessa mukana -sivuilla julkaistaan yhdistysten lähettämiä kuvia ja juttuja. Nämä kuvat on julkaistu lehdessä vuonna 2004. MARTTALIITTO

Lisätiedot

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 0. JOHDANTO... 3 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1. Jäsenkehitys... 3 1.2. Järjestökehitys... 3 1.3. Järjestöpalvelut... 4 1.3.1. Jäsenrekisteri... 4 1.3.2.

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Kuva ylhäällä vas. Runo ja Jokerit olivat mukana Euroopan elinsiirtopäivän

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Vuosikertomus 2005 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Paino: Painotalo Miktor 2006 Vuosikertomus 2005 Mannerheimin

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009

SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009 Kansallisen osteoporoosiohjelman julkaisemisvuosi 2 S i v u V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 toiminta-ajatus Suomen Osteoporoosiliitto edistää kansalaisten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto.

Vuosikertomus 2010. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto. Vuosikertomus 2010 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistö liitto 1 Vuosikertomus 2010 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot