Arviointikertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2014"

Transkriptio

1 Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 1

2 Sisällys 1 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus Tarkastuslautakunnan kokoonpano valtuustokaudella Tarkastuslautakunnan toiminta Arviointikertomushavaintojen seuranta Tavoitteiden toteutumisen arviointi Visio Strategiset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Investoinnit Palvelualueiden tavoitteiden toteutuminen Konserni- ja maankäyttöpalvelut Talous- ja tukipalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Alijäämän kattaminen Muut havainnot Tarkastuslautakunnan esitys kunnanvaltuustolle Allekirjoitukset Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 2

3 1 Tarkastuslautakunta 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Lisäksi lautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan sekä sisäisen valvonnan yhteensovittamiseksi ja tilintarkastuksen kehittämiseksi. Tilintarkastuksen Siilinjärven kunnassa on hoitanut valtuuston valitsemana tilintarkastajana BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastaja on toiminut JHTT Tuomo Pikkarainen sekä avustavina tarkastajina Seppo Lyyra ja Eija Susitaival. 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano valtuustokaudella Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Puheenjohtaja Päivi Hiltunen Inkeri Ahonen Varapuheenjohtaja Pertti Tuhkanen Janne Kasurinen Jäsen Päivi Janhonen asti Ritva Puustinen asti Kirsi Kettunen Jäsen Kirsi Kettunen alkaen Kaija Valta alkaen Jäsen Kyllikki Kotimäki Antti Rytkönen Jäsen Erkki Luomi Jyrki Jäppinen Kuntalain 71 :n mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Niiden toiminta on kunnan muusta organisaatiosta ja johdosta riippumatonta. Lautakunnan esittelijänä on toiminut puheenjohtaja Päivi Hiltunen ja sihteerinä tarkastusasiantuntija Päivi Heikkinen. Tarkastuslautakunta on arviointityönsä suorittamista varten jakanut hallinto-organisaation mukaiset päävastuualueet tarkastuslautakunnan jäsenille lautakunnittain: Kunnanhallitus Maaseutulautakunta Sivistyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta Viranomaislautakunta Ympäristöterveyslautakunta Koko tarkastuslautakunta Päivi Hiltunen Kirsi Kettunen, Kyllikki Kotimäki Päivi Hiltunen, Kirsi Kettunen ja Pertti Tuhkanen Pertti Tuhkanen Erkki Luomi Erkki Luomi Edellä mainittujen lisäksi Pertti Tuhkanen on seurannut Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan toimintaa. Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 3

4 Esteellisyydet Hallintolain kohdissa 27, 28 ja 29 määritellään keskeiset perusteet esteellisyyden arvioinnissa. Lähtökohtaisesti henkilöt itse arvioivat omaa esteellisyyttään. Seuraavat henkilöt ovat olleet esteellisiä Siilinjärven kuntakonsernin toimintaan liittyvien asioiden arvioinnissa: Henkilö Kirsi Kettunen Kyllikki Kotimäki Toimiala Sivistyslautakunta (varajäsen) Savo-Pielisen jätelautakunta (varajäsen) Kuhilas Oy (hallituksen jäsen) Arviointikertomuksen laadinnassa ei ole todettu tarkastuslautakunnan jäsenillä esteellisyyksiä. 1.3 Tarkastuslautakunnan toiminta Kunnanhallituksen on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunta on perehtynyt valtuuston asettamiin tavoitteisiin ja toteutumisiin, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet kunnan toimielinten päätöksentekoa pöytäkirjojen avulla ja tehneet havaintoja kunnan toiminnasta ja taloudesta. Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti lautakuntien ja palvelualueiden toimintaa. Lautakunta on kuullut tehtäväalueiden vastuuviranhaltijoita ja suorittanut tutustumiskäyntejä toimintayksiköihin. Tarkastuslautakunta on painottanut arvioinnissaan viran- ja toimenhaltijoiden kuulemisia. Tarkastuslautakunta on käynyt tutustamassa arviointeja varten: Päivärinteen päiväkoti Innocum Siilinjärven pääkirjasto Kuva 1. Innocumin toimintaympäristöä (lähde: Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 4

5 Tarkastustapaamiset vuoden 2014 toiminnan arviointia varten Ympäristöterveyspalvelut Leena Manner Henkilöstöhallinto Johanna Antikainen Sosiaali- ja vammaispalvelut Minna Kaija-Kortelainen Sosiaali- ja terveyslautakunta Heikki Konttinen Henkilöstökertomus Johanna Antikainen Maapolitiikka Juha Elomaa Päivärinteen päiväkoti Ulla Laitinen Tekninen lautakunta Risto Kröger Tietohallinto Jukka Simola Ajankohtaiskatsaus Vesa Lötjönen Talous- ja tukipalvelut Pekka Takkinen Ruoka- ja puhtauspalvelut Pirkko Markkanen Siilinjärven Kotipolku Oy Raija Pajunen Soster/Hallinto-, talous- ja Reijo Ruostila tukipalvelut Terveyspalvelut Mikko Korhonen Sosiaali- ja perhepalvelut Minna Pitkänen Yhteistoiminta/JHL Raija Suhonen Rakennusvalvonta Jukka Laukkanen Toimitilat Jukka Kellokumpu Innocum Janne Kasurinen Tekniset palvelut Ari Kainulainen Sivistyspalvelut Kari Mustonen Ympäristönsuojelu Arja Saarelainen Kirjastotoimi Maarit Kuusela Tarkastuslautakunta kokoontui tarkastusvuonna 13 kertaa. Alueellisia yhteiskokouksia muiden tarkastuslautakuntien kanssa ei ole pidetty. Tarkastuslautakunta on kuulemisten ja havaintojensa perusteella nimennyt vuodesta 2008 alkaen Immeinen paekallaan -tunnustuksella ansioituneen viran- tai toimenhaltijan tai työyhteisön. Tarkastuslautakunta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Kokousten lkm Kustannukset ( ) Taulukko 1. Tarkastuslautakunta numeroina vuosina 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014 (v Siiliset) Tarkastuslautakunnan tavoitteiden toteutuminen v Tarkastuslautakunnalle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Lautakunta kehittää uusia toimintatapoja työskentelyn tehostamiseksi. Koulutuksen saaminen on koettu sekä taloudellisesti että tarjonnallisesti haasteelliseksi. Koulutustapahtumat järjestetään yleensä Etelä-Suomessa tai laivaseminaareina. Kuntalakiuudistuksen myötä tarkastuslautakunnan tulee pystyä resurssoimaan toimintaansa. Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 5

6 2 Arviointikertomushavaintojen seuranta Arviointikertomus vuodelta 2013 käsiteltiin kunnanvaltuuston kokouksessa Kunnanvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja lähetti sen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten. Kunnanhallitus antoi kokouksessaan kunnanvaltuustolle vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja suosituksiin selvityksen. Valtuusto merkitsi selvityksen kokouksessaan tiedoksi ja lähetti tarkastuslautakunnalle tiedoksi merkitsemistä varten. Tarkastuslautakunnan havainto Kuntalakiuudistuksen myötä tarkastuslautakunnan tulee pystyä resursoimaan toimintaansa. Henkilöstön kouluttamiseen matkalaskukäytännöissä tulee kiinnittää huomiota erityisesti arvonlisäveropalautusten varmistamiseksi. Oikeiden henkilöresurssien käyttö henkilöstöhallinnon asioissa. Positiivisena asiana on kaikille esimiehille säännöllisesti järjestettyjen tapaamis- ja koulutustilaisuuksien käytäntö. Riskienhallinnan kannalta on saatu lainopillisen osaamisen vahvistusta kuntaorganisaatioon ja tarkastuslautakunta painottaa edelleenkin juridisen osaamisen panostamisen tärkeyttä. Valtuustotason tavoitteet muotoillaan niin, että niiden toteutumista voidaan arvioida luotettavasti. Etelä-Siilinjärven päivähoitopalveluiden riittävä tarjonta tulevaisuudessa. Kansalaisopiston palvelutaso säilytettävä nykyisellään, koska kansalaisopisto palvelee kunnan väestön eri ikäryhmiä kattavasti. Siilinjärven terveyskeskuksen vuodeosaston käytön tehostaminen on vähentänyt erikoissairaanhoidon ylimääräisiä hoitopäiviä. Vuodeosastokapasiteetin riittävyys on turvattava lähivuosina vanhusväestön määrän kasvu huomioiden. Terveyskeskuksen nykyiselle tontille ei ole mahdollista rakentaa lisää vuodeosastokapasiteettia. Haasteena löytää vaikuttamismahdollisuuksia sairaanhoidon menojen vakauttamiseksi. Sidonnaisuuksien selvittäminen tärkeää hyvän hallinnon, toiminnan läpinäkyvyyden ja päätöksenteon avoimuuden edistämiseksi. Tarkastuslautakunnan arvio Kuntalaki määrää tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastustoimen organisoinnista. Tarkastuslautakunnalle on säästötoimenpiteistä huolimatta järjestettävä riittävät resurssit toimintaan ja koulutukseen. Matkalaskujen käsittelykäytännöt on ohjeistettu ja korjattu käsittelykäytännöissä olleet puutteet Kunnanhallituksen antama vastaus henkilöresurssien käytöstä on riittävä. Voimassa oleva käytäntö on hyvä ja riittävä. Voimassa oleva käytäntö on hyvä ja riittävä. Asiaan on osittain saatu parannusta vuoden 2015 talousarvion valmisteluohjeissa mutta edelleen tulee kiinnittää huomiota tavoitteiden muotoiluun. Asia on valmisteilla sivistyslautakunnassa. Asia on valmisteilla sivistyslautakunnassa. Positiivinen kehitys todennettavissa tilinpäätöksestä. Toimintaa kehitetty mm. mobiiliteknologiaa hyödyntämällä kotihoidossa. Talouden seurantaa on tehostettu. Hoitoketjujen toimintaa on edelleen kehitettävä. Sidonnaisuudet on selvitetty. Kuntalakiuudistus velvoittaa antamaan sidonnaisuusselvitykset vuodesta 2017 alkaen. Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 6

7 3 Tavoitteiden toteutumisen arviointi 3.1 Visio 2025 Siilinjärvi on hallitusti kasvava ja elinvoimainen, positiivisen imagon asuin- ja yrityskunta Siilinjärvi tuntee vastuunsa kuntalaistensa terveydestä, hyvinvoinnista ja työllisyydestä Kuopion menestys luo perustan Pohjois-Savon kuntien kehittymiselle. Siilinjärvi osallistuu yhteisen menestyksen rakentamiseen ottamalla vastaan väestöä, luomalla työpaikkoja, osaamista ja kilpailukykyisiä palveluja sekä osallistumalla alueen yhteisiin merkittäviin kehittämishankkeisiin. Siilinjärvellä arvostetaan turvallisuutta ja ympäristöarvoja Toimiva, yhteistyökykyinen päätöksenteko Siilinjärvi sitoutuu yhteistyöhön ja on aktiivinen toimija Pohjois-Savossa 3.2 Strategiset tavoitteet Siilinjärven kunnanvaltuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita ovat Strateginen tavoite Kestävä kuntatalous Kuntalaisten hyvinvointi Tavoitteen toteutuminen Tilikauden ylijäämä + 3,0 M, taseen kumulatiivinen ylijäämä + 3,1 M vuosikate + 8,3 M Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimuksen valtakunnallinen sijoitus 2, tyytyväisyyspisteet 79,3/100 Vahva elinkeinotoimi Työpaikkakehitys uusia työpaikkoja 358, nettolisäys 198, työpaikkojen määrä 7350, työpaikkaomavaraisuus 79,5 %, työttömyysaste 8,8 % maakunnan alhaisin, luovutut tontit ja toimitilat 8 kpl Vastuullinen kasvupolitiikka Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö Väestönkasvu 97 henkilöä, kunnan väkiluku , valmistuneet asunnot 106 kpl, rakennuslupien määrä 374 kpl Työsykekyselyn tuloksen mukaan henkilöstöstä 80 % pitää oman työyhteisönsä ilmapiiriä hyvänä ja 87 % suosittelee Siilinjärven kuntaa työpaikaksi, valtakunnallisesti mitattuna alhaiset sairauspoissaolot 11,6 pv/vakinainen henkilö Tavoitteet ovat osana talousarvion toiminnallisten tavoitteiden suunnittelua. Lautakunnat käsittelevät ja vahvistavat omat käyttösuunnitelmansa sekä tavoitteet annetuissa taloudellisissa puitteissa, jotka edelleen muodostetaan käytännön toimenpiteiksi, aikataulutetaan ja vastuutetaan soveltuvin osin edelleen työntekijöiden henkilökohtaisiksi tavoitteiksi. Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 7

8 3.3 Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunnan arvion mukaan suurin osa valtuustotason vuoden 2014 tavoitteista toteutui joko kokonaan tai osittain. Arviointikertomuksessa ei ole selostettu niiden tavoitteiden toteutumista, joista toimintakertomuksessa esitetyt tiedot ovat tarkastuslautakunnan arvion mukaan riittäviä. Asioiden valmistelu Siilinjärven kunnan hallinnossa on valtakunnallisesti hyvällä tasolla. Päätösten määrään nähden oikaisuvaatimuksia ja kunnallisvalituksia on määrällisesti erittäin vähän. 3.4 Taloudelliset tavoitteet Kunnan tilinpäätökset sisältö on seuraava: 1. Tuloslaskelma kuvaa tilikauden tuloksen muodostumista tilikaudelta. 2. Tase kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa. 3. Rahoituslaskelma antaa selvityksen varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Laskelmaa verrataan pankkitileihin ja niiden muutoksiin. 4. Kunnanhallituksen toimintakertomus, jossa selitetään olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa. Kertomus antaa oikean kuvan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 5. Talousarvion toteutuminen: Valtionosuuksien kasvu 3,4 % Verotulojen kasvu 9,9 % Kunnan väestö kasvoi 97 hengellä Toimintakulujen suurin menoerä henkilöstökulut 58 M Lainamäärä 58 M Lainanhoitokate on parantunut, tunnusluku 1,0 Kunnan kassa riitti viime vuonna keskimäärin 14 päivän ajaksi. Kuva 2. Taulukosta ilmenee, että Siilinjärven valtionosuudet/asukas ovat maakunnan pienimmät. Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 8

9 Talousarvion toteutumista seurataan valtuustotasolla kolmannesvuosiraportoinnilla. Palvelualueilla talousarviota seurataan kuukausiraportoinnin kautta. 3.5 Investoinnit Investointeihin varattiin vuodelle 2014 noin 10,140 miljoonaa euroa. Suurimpia investointikohteita olivat raakamaan hankinta ja Hamulan koulun rakennustyöt. Investointimenot ovat ylittyneet noin 1,812 miljoonaa euroa ja -tulot ylittyneet noin 1,415 miljoonaa euroa. Investoinnit Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Investointien nettomenot Tulorahoitusprosentti 49,2 % -27,2 % -3,9 % 78,8 % Taulukko 2. Investointien tunnusluvut vuosina 2011, 2012, 2013 ja Kuva 3. Pohjois-Savon kuntien vuosikate, suunnitelman mukaiset poistot sekä investoinnit. Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 9

10 4 Palvelualueiden tavoitteiden toteutuminen 4.1 Konserni- ja maankäyttöpalvelut Henkilöstöpalveluissa valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on ollut osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Tavoite toteutui siten, että sairauspoissaolojen määrä vähentyi 21 % ollen 11,6 päivää/vakinainen henkilö. Kuva 4. Siilinjärven kunnan koko henkilöstön jakauma. Henkilöstökertomuksen mukaan Siilinjärven kunta on houkutteleva työnantaja. Hakijoiden määrä avoimiin tehtäviin on kasvanut ja hakijat ovat maantieteellisesti laajemmalti koko valtakunnan alueelta. Hakijoita oli keskimäärin 24/avoin työpaikka. Vuoden lopussa Siilinjärven kunnan palveluksessa oli yhteensä 1404, joista vakinaisia oli 1132 ja määräaikaisia 272. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,94 vuotta. Kuva 5. Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin. Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 10

11 Maapolitiikassa tavoitteena on hankkia raakamaareserviä kolmen vuoden tarve/vuosi. Raakamaata on hankittu yhteensä noin 41 hehtaaria, joka on toteutunut kahdella kaupalla. Hankinnan tavoitetaso kolmen vuoden tarve/vuosi tähtää siihen, että saavutetaan kymmenen vuoden raakamaareservi. Kaavoituksen tavoitetasona on 0,7 1,0 prosentin väestönkasvu ja 150 asuntoa. Kunnan väestömäärä kasvoi 97 henkilöä, mikä vastaa noin 0,5 prosentin väestönkasvua ja asuntotavoitteesta toteutui 106 asuntoa. Elinkeinopalveluissa on ollut tavoitteena saada 200 työpaikkaa vuonna Tästä tavoitteesta on toteutunut yhteensä 198. Kasvavan työssäkäyntiliikenteen vaatimukset on huomioitu joukkoliikenteessä ja nykyinen palveluntarjonta on säilynyt. Kuva 6. Pohjois-Savon kuntien lainakanta 4.2 Talous- ja tukipalvelut Talous- ja tukipalveluissa valtuustotasoon nähden sitovia tavoitteita on asetettu tilintarkastuksessa, maaseutuhallinnossa ja ympäristöterveyspalveluissa. Tilintarkastuksessa valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat toteutuneet. Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 11

12 Maaseutuhallinnon palvelut tuotetaan sopimuksen mukaisesti. Toiminnan painopiste on ollut ennakoitua enemmän maatalouden viranomaispalveluissa. Työyhteisölähtöinen toimintaprosessien arviointi ja kehittämismenetelmä ovat käytössä ja niitä on kehitetty. Kuopion ja Maaningan maaseutuohjelmat ovat valmiit. Siilinjärven ja Koillis-Savon kuntien maaseutuohjelmapäivitykset ovat vielä työstettävinä. Maaseutuhallinto toimii Sydän-Savon maaseutupalvelujen nimellä Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien alueella. Maaseutupalveluiden tuottaminen sopimuksen mukaisesti on vuonna 2014 toteutunut. Maatiloista 68 prosenttia lähettää EUtukihakemuksensa sähköisesti. Ympäristöterveyspalvelut -tulosalue vastaa Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille määrättyjen ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta. Kaudelle kunnanvaltuusto on asettanut ympäristöterveyslautakunnalle kaksi sitovaa tavoitetta. Kuntastrategian jalkauttaminen ympäristöterveyspalveluiden organisaatioon ei ole toteutunut. Vuoden 2014 tavoitetasona ollut tarvittavien virkojen täyttöaste 100 prosenttia on toteutunut. Kunnan vakuutussopimukset kilpailutettiin keväällä 2014, minkä ansiosta vakuutusmaksuja saatiin edullisemmiksi sopimuskaudelle. Vakuutushallintoa tehostettiin ottamalla käyttöön vakuutusmeklaripalvelu määräaikaisena. Kunnan puhelinvaihdepalvelut ulkoistettiin vuoden 2014 aikana. 4.3 Sivistyspalvelut Valtuustoon nähden sitovana tavoitteena vuonna 2014 opetuspalveluissa on kustannukset/oppilas ovat alle Pohjois-Savon keskiarvon. Toteutumista kuvataan opetuksen saavutettavuus on säilynyt kunnassa hyvällä, keskiarvoa korkeammalla tasolla Itä-Suomen seutukuntiin verrattuna. Siilinjärvellä enintään 5 kilometrin etäisyydellä koulusta asuvien alakoululaisten määrä on 88,5 % ja yläkoululaisten 71,6 % ikäluokasta. Itä-Suomen vastaavat luvut ovat 84,7 % ja 64,9 %. Tavoite koulujen tilat ovat opetuksen järjestämiseen riittävät, terveelliset ja turvalliset on osittain toteutunut. Hamulan uuden koulun tilat on otettu käyttöön elokuussa Kuva 7. Opetuspalveluiden saavutettavuus. Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 12

13 Tarkastuslautakunta kävi tutustumassa Päivärinteen päiväkodin toimintaan Varhaiskasvatuspalveluiden valtuustotason tavoitteena on ollut tarjota erilaisia palveluvaihtoehtoja riittävästi painopisteen ollessa kevyissä, avoimissa palveluissa. Tavoite on toteutunut siten, että palvelut on pystytty järjestämään perheille lain edellyttämässä ajassa kahdessa viikossa tai neljässä kuukaudessa. Tarkastuslautakunta vieraili Siilinjärven pääkirjastossa Kirjaston palveluissa on tapahtunut supistumista kun kirjastoauton iltavuoro poistettiin. Valtakunnallisesti ja Pohjois-Savoon vertailtuna kirjaston lainaus- ja kävijämäärät ovat suuria. Liikuntapalveluiden tavoite virikkeellisimmistä koulu- ja asuinympäristöistä toteutui kun Hamulan koulun lähiliikuntapaikka valmistui. Erityisliikuntapalvelut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Nuoriso- ja kulttuuripalveluissa oli tavoitteena nuorisotakuun toteutuminen, jota tarkastellaan jatkuvasti. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria opastettiin työnhakuun ja koulutukseen etsivän ja erityisnuorisotyön kautta. Pienryhmä-/yksilötyö toteutui suunnitellusti ja joustava kesätyötoiminta työllisti yhteensä 18 nuorta. Kuva 8. Hamulan uusi koulu on herättänyt valtakunnallista kiinnostusta. 4.4 Tekniset palvelut Toimitilojen ylläpidossa vuoden 2014 merkittävin asia oli Hamulan koulun rakentaminen sääsuojan alla ja tilojen käyttöönotto. Sähkösopimusten kilpailuttaminen on tuonut kunnalle merkittäviä säästöjä. Vuosi 2014 oli ensimmäinen ESCO-hankkeen todentamisvuosi energiansäästöstä, joka osoitti energiansäästötavoitteiden toteutuneen koko hankkeen osalta. Korjausvelan selvittäminen on vielä kesken. Vesihuoltolaitoksen valtuustotason tavoite on käyttöveden toimintavarmuus ja tavoitetaso, että mahdolliset pitkäkestoiset toimintahäiriöt olisivat alle 3 tuntia. Tavoite on toteutunut, sillä vuoden 2014 aikana ei ollut toimintahäiriötä. Ympäristönsuojelussa merkittävä muutos oli voimaan tullut ympäristönsuojelulain muutos, joka lisäsi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten lupa- ja valvontatehtäviä sekä - kohteita. Lakimuutos vaikeuttaa entisestään riittämättömillä henkilöresursseilla hoidettavien lakisääteisten tehtävien suorittamista. Tarkastuslautakunnan kuultavana oli rakennustarkastaja Jukka Laukkanen. Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 13

14 4.5 Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden valtuustotasoisena tavoitteena oli palvelustrategisten linjausten määrittely toimielinkäsittelyssä. Tämä tavoite on toteutunut. Palvelustrategisia linjauksia on valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa sekä ja strategia on hyväksytty Strategisia linjauksia ovat: Oman toiminnan vahvistaminen ja ostopalvelujen korvaaminen omalla toiminnalla aina kun se on mahdollista ja kunnan kannalta taloudellisesti järkevää Peruspalvelutason vahvistaminen, erityistason palveluiden tarpeeseen vaikuttaminen erityisesti erikoissairaanhoitoon vaikuttaminen Palvelutoiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen Siirtyminen puitesopimuksiin perustuvista ostopalveluista palvelusetelijärjestelmään Sosiaali- ja perhepalveluiden valtuustotasoisena tavoitteena on ollut nuorisotakuun toteutumiseen liittyen, että sosiaalityöntekijä on tavannut kaikki alle 30-vuotiaat asiakkaat ja laatinut heille suunnitelman. Tästä tavoitteesta on pääosa toteutunut, sillä asiakassuunnitelmia on laadittu 77 %:lle nuorisotakuun piiriin kuuluvista asiakkaista. Hoiva- ja vanhuspalveluiden valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on ollut vuoden 2014 aikana laadittu suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelmaa on valmisteltu vuoden 2014 aikana, mutta toimielinkäsittely vanhus- ja vammaisneuvostossa sekä kunnanvaltuustossa on siirtynyt vuodelle Terveyspalveluiden valtuustotason tavoitteina ovat olleet ylimääräisen erikoissairaanhoidon käytön minimointi sekä ehdotus päätöksentekoon vastaanottotoiminnan eri vaihtoehtojen ja samalla työterveyshuollon roolin tarkastelusta. Hoidon porrastuksessa ei ole todettu olevan ongelmia. Erikoissairaanhoidon kulujen ylitysten on arvioitu liittyvän luontaiseen kasvuun ja satunnaisvaihteluun. Vastaanottotoiminnan linjaukset on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa syksyllä Työterveyshuollon osalta on todettu seurattavan valtakunnallista ja maakunnallista kehitystä. Päivystyslähetteet erikoissairaanhoitoon ovat vähentyneet 4,9 % vuoteen 2013 verrattuna. Ylimääräiset erikoissairaanhoidon hoitopäivät ovat vähentyneet vuoden 2013 tasosta 32 vuorokaudesta 28 vuorokauteen. Näillä on omalta osaltaan myös ollut vaikutusta erikoissairaanhoidon kulujen vähenemiseen. Vuorelan terveysaseman ja hammashoitolan tilat siirtyivät ajalle Vuorelan Kuntoutumiskeskukselta vuokrattuihin tiloihin. Vuokrasopimukseen sisältyvän ehdon mukaisesti tilat jouduttiin kalustamaan puhtaalla irtaimistolla, koska tiloihin ei saanut tuoda huonekaluja, kirjallista materiaalia tai muita tarvikkeita tai välineistöä aiemmista tiloista, joissa oli ollut sisäilmaongelmaa. Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 14

15 5 Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Siilinjärven kuntakonserniin kuuluvia tytäryhtiöitä ovat Siilinjärven Pysäköinti Oy Siilinjärven Uimala Oy Siilinjärven Kotipolku Oy Kiinteistö Oy Proseta. Kuntalaki 71 2 mom. mukaisesti tarkastuslautakunnan on arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet myös kuntakonsernissa toteutuneet. Kuntakonsernille asetetut tavoitteet ovat vain osittain toteutuneet. Siilinjärven Pysäköinti Oy:n tulos oli euroa tappiollinen. Tappio ylittyi noin euroa, mikä aiheutui ulkopuolisen toimijan laskutuksen viivästymisestä ja kulujen kirjautumisesta tilikaudelle Siilinjärven Uimala Oy:n tulos oli euroa tappiollinen. Siilinjärven Uimala Oy:n kävijämäärätavoite ei ole toteutunut mutta kävijämäärä on säilynyt vuoden 2013 tasolla. Uudistetun kahvila-ravintolan liikevaihdon kasvun tavoite 25 % vuoden 2012 tasosta ei ole toteutunut. Vuoden 2014 kasvu on 1,2 %. Majoitushankkeen rakentaminen ei ole edennyt. Kiinteistö Oy Siilinjärven Vapaa-aikakeskuksen tilinpäätös oli 0,316 miljoonaa euroa tappiollinen. Tappio on aiheutunut pääasiassa poistoista, osin aikaisempaa suuremmista energia- ja korjauskuluista. Siilinjärven Kotipolku Oy:n tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Tilikauden tulos oli 0 euroa. Vuonna 2014 kunnan alueelle työhön tuleville on vuokrattu 21 asuntoa, joka on 20 % vapautuneista asunnoista. Vuokra-asuntojen käyttöaste on säilynyt erinomaisella tasolla lähes 100 prosentissa. Siilinjärven kunta ei myöntänyt yhtään nk. pääomalainoja konserniyhtiöilleen. Konsernitalouden tunnusluvut Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosikate 3 milj. 11,8 milj. Investoinnit 17,3 milj. 27,4 milj. Investointien tulorahoitus % 18,3 % 45,7 % Konsernitaseen loppusumma 175,787 milj. 201 milj. Omavaraisuus % 33,9 % 30,5 % Lainamäärä 88 milj. 111,5 milj. Lainamäärä asukasta kohti Taulukko 3. Konsernitalouden tunnusluvut vuonna 2014, vertailutietona vuoden 2013 tunnusluvut. 6 Alijäämän kattaminen Kuntalain 71 :n 3. momentin mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta toteaa, että Siilinjärven kunnan tilinpäätöksen mukaan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää tilikaudelta Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 15

16 7 Muut havainnot Siilinjärveläiset ovat erittäin tyytyväisiä kuntansa palveluihin. Kunta-Rating on tutkinut asukkaiden tyytyväisyyttä kuntien tarjoamiin palveluihin ja valtakunnallisessa vertailussa Siilinjärvi sijoittuu toiseksi tässä kyselyssä. Kuntarating Pirkkala 83,2 2. Siilinjärvi 79,3 3. Lieto 78,6 4. Naantali 78,1 5. Kaarina 76,9 Suomen keskiarvo 67,4 Savon Yrittäjät palkitsivat ensimmäisen kerran vuonna 2014 Siilinjärven kunnan yrittäjäystävällisimpänä kuntana Pohjois-Savossa. Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto on nimennyt Siilinjärven kunnan terveyskeskuksen vuoden 2014 laatuterveyskeskukseksi. Palkinnon myöntämisen perusteena olivat aktiivinen ja innovatiivinen ote hoidon laadun parantamiseksi ja jatkuvasti parantuvat hoitotulokset. Vuoden lopussa 2014 ulkokuntalaisia oli Siilinjärven kunnan terveyspalveluiden asiakkaina 225 henkilöä. Koululaisten vanhemmille osoitetun koulutyytyväisyyskyselyn tulos oli 4,0 asteikolla 1 5. Vanhemmat ovat tyytyväisiä kunnan opetuspalveluihin. Hyvinvointikertomus tehtiin vuonna Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta käynnistyi vuonna Yhteistoimintamenettely käynnistettiin kunnanhallituksen päätöksellä. Yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut päättyivät Neuvottelutulos oli yksimielinen eikä se sisältänyt henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia. Kuntajakoselvitys käynnistettiin Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien sekä Siilinjärven kunnan kesken Arviointien perusteella esiinnousseet havainnot Tarkastuslautakunta toteaa, että huolimatta Siilinjärven kunnan haasteellisesta taloudellisesta tilanteesta asukkaat, yrittäjät ja henkilöstö ovat tyytyväisiä kunnan palvelutasoon ja työskentelyedellytyksiin. Kunnan positiiviseen taloudelliseen tulokseen vaikuttivat onnistunut kulurakenteen hallinta, verotulojen kasvu, sosiaali- ja terveystoimen puolella ennakoitua pienemmät menot sekä henkilöstön laaja sitoutuminen säästötoimenpiteisiin. Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 16

17 8 Tarkastuslautakunnan esitys kunnanvaltuustolle Tilintarkastuskertomuksen mukaan kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajien esitykseen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta kiittää Siilinjärven kunnan viranhaltijoita yhteistyöstä tarkastuksen toteuttamisessa ja koko henkilökuntaa hyvin suoritetusta työstä kuntalaisten ja koko yhteistyöalueen parhaaksi. 9 Allekirjoitukset Siilinjärvellä SIILINJÄRVEN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Päivi Hiltunen puheenjohtaja Pertti Tuhkanen varapuheenjohtaja Kirsi Kettunen jäsen Kyllikki Kotimäki jäsen Erkki Luomi jäsen Arviointikertomus 2014 Siilinjärven kunta 17

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Leppävirran kunta Tarkastuslautakunta 11.5.2015 Kuvat: Erkki Lehtimaa SISÄLLYS TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2014 Sisältö POHJOIS-SAVON KUNTIEN VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT TAMMI ELOKUU 2014... 2 SIILINJÄRVEN VÄESTÖNMUUTOKSET

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2009 PIRKKALAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.6.2010 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 2. Tarkastuslautakunta 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät 2 2 2 2.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 KONTIOLAHDEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 2 3 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA... 4 1.1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ... 4 1.2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta

Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Juuan kunta Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta Sagrada Familia on Ice kuva: Sirpa Alanko JUUAN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

TERVON KUNTA TILINPÄÄTÖS/ TASEKIRJA

TERVON KUNTA TILINPÄÄTÖS/ TASEKIRJA TERVON KUNTA TILINPÄÄTÖS/ TASEKIRJA 2010 Toimintakertomus 2010 2 Sisällysluettelo 1YLEISTÄ...5 1.1KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...5 1.2TERVON KUNTA...6 1.2.1TOIMINTA-AJATUS...6 1.2.2MAANTIETEELLINEN SIJAINTI...6

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sisältö. Arviointikertomus 2014 1

Sisältö. Arviointikertomus 2014 1 Arviointikertomus 2014 1 Sisältö Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano... 3 1.3. Tilintarkastus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta LOVIISAN KAUPUNKI Arviointikertomus 2014 Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta 27.5.2015 1 Sisällysluettelo 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA... 3 a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 3 b) Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008

Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008 Arviointikertomus 2007 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008 Valtuusto 18.6.2008 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2007 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot