EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2010"

Transkriptio

1 NRO 4/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT AIKA Keskiviikko klo PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen Sanna Juhola Seppo Kiviranta Mikko Kuoppala Susanna Nurmi Veikko Paassilta Raimo Rekola Kauko Sedig Kyllikki Stenberg Martti Tuomisto Anita Viilto Tero POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Koivunen Simo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Järvinen Anneli, pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Markku Järviö Tero Viilto Anneli Järvinen puheenjohtaja puheenjohtaja 71 pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Raimo Paassilta Kauko Rekola ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 vs kirkkoherra Markku Järviö Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 2010 Markku Järviö

2 KOKOUSKUTSU Sivu 2 Kirkkoneuvosto 4/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona klo 18 kahvitus klo KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 67 KOKOUKSEN AVAUS 68 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 69 N TARKASTUS 70 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 EURAN SEURAKUNNAN 1. KAPPALAISEN VAALI 72 EURAN SEURAKUNNAN 3. KAPPALAISEN VIRKA 73 TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN PIISPANVIRAN TÄYTTÄMINEN 74 1 LÄHETYSKANNATUSTILASTO 75 ARKKIPIISPA JUKKA PAARMAN LÄHTÖJUMALANPALVELUS ARKKIPIISPA KARI MÄKISEN VIRKAANASETTAMINEN RIPPIKOULUTYÖN OPAS 78 STIPENDIEN JAKAMINEN LUKIOIDEN JA YLÄASTEIDEN OPPILAILLE 79 OSTOPALVELUSOPIMUS KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHON PITÄMISESTÄ 80 TOIMISTOSIHTEERI RAUHA HUHTISEN VIRKAVAPAUSANOMUS 81 3 EURAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 1/ HINNERJOEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 2/ LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN MUISTIO 84 EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT / PÄÄPIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN 85 6 EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN MUUTOS- JA KORJAUSTÖIDEN SUUNNITTELIJAT 86 KIUKAISTEN SEURAKUNTAKODIN KATTOPALKKIEN KORJAUSSUUNNITELMA 87 PIKKUPAPPILAN PURKAMINEN 88 7 KIINTEISITÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO 1/ KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 90 KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN PARKKIPAIKALLA TAPAHTUNUT VAHINKO 91 9 VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN 92 TIEDOTUSASIOITA 93 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 94 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 95 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Markku Järviö

3 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu 3 67 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 68 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti, asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Kokouksen Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 69 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raimo Paassilta ja Kauko Rekola. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 70 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti, että muut mahdolliset asiat -kohdassa käsitellään seuraavat lisäasiat: 94 Eron myöntäminen Aarno Oksaselle kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien puheenjohtajuudesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi Susanna Kuoppalan, Raimo Paassillan ja Mikko Kivirannan kokoukseen tuomat lisäasiat.

4 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu 4 71 EURAN SEURAKUNNAN 1. KAPPALAISEN VAALI Euran seurakunnan kappalaisen virkaa hakivat ensimmäisellä päättyneellä hakuajalla Heikki Lehtimäki ja Arja Kalliopaasi. Koska Lehtimäen hakemus oli tullut tuomiokapituliin myöhässä, niin Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli totesi vain Kalliopaasin kelpoiseksi Euran seurakunnan kappalaisen virkaan ja antoi hänestä KJ 6:32a :n mukaisen lausunnon. Koska kelpoisia hakijoita oli vain yksi, niin Euran seurakunta pyysi KJ 6:32b :n 2 momentin perusteella tuomiokapitulia julistamaan kappalaisen viran uudelleen haettavaksi. Tuomiokapituli päätti julistaa viran uudelleen haettavaksi päättyvällä hakuajalla. Toisella hakuajalla virkaa haki Markku Järviö, joten Euran seurakunnan kappalaisen ( I ) virkaan oli hakijoina ensimmäisellä hakuajalla virkaa hakenut Arja Kalliopaasi ja toisella hakuajalla virkaa hakenut Markku Järviö. Varapuheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Euran seurakunnan vt. kirkkoherra Markku Järviön Euran seurakunnan 1. kappalaisen virkaan. Puheenjohtaja Markku Järviö poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi esteellisenä. Varapuheenjohtaja Tero Viilto toimi puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan.

5 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu 5 72 EURAN SEURAKUNNAN 3. KAPPALAISEN VIRKA Teuvo Huhtinen on ilmoittanut puhelimessa suullisesti sekä sähköpostilla että hän aikoo jättää irtisanoutumisen myönnetyn virkavapauden päätyttyä Euran seurakunnan 3. kappalaisen virasta. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää esittää pyyntönä tuomiokapituliin, että 1. tuomiokapituli ei julista Euran seurakunnan 3. kappalaisen virkaa avoimeksi heti ennen kuin sekä Euran kirkkoherran virka että 1. kappalaisen virka ovat vakinaisesti täytetty. 2. tuomiokapituli voisi jatkaa Markku Jaakkolan virkamääräystä alkaen toistaiseksi siihen asti kunnes ko. virka vakinaisesti täytetään. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää pyyntönä tuomiokapituliin, mikäli Teuvo Huhtinen irtisanoutuu Euran seurakunnan kappalaisen virasta, että 1. tuomiokapituli ei julista Euran seurakunnan 3. kappalaisen virkaa avoimeksi heti ennen kuin sekä Euran kirkkoherran virka että 1. kappalaisen virka ovat vakinaisesti täytetty. 2. tuomiokapituli voisi jatkaa Markku Jaakkolan virkamääräystä alkaen toistaiseksi siihen asti kunnes ko. virka vakinaisesti täytetään.

6 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu 6 73 TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN PIISPANVIRAN TÄYTTÄMINEN Tuomiokapituli on alustavasti käsitellyt ehdotusta Turun arkkihiippakunnan piispan viran täyttämiseksi. Asiasta päätetään istunnossa sen jälkeen, kun Kari Mäkiselle on annettu valtakirja arkkipiispan virkaan. Tällöin käynnistetään virallisesti piispan vaali. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se valitsee maallikkovalitsijat Euran seurakunnasta, yhteensä 8 maallikkovalitsijaa. Vaalikelpoisia maallikkovalitsijoita ovat seurakunnan luottamustoimiin KL 7 luvun 3 :n mukaan vaalikelpoiset jäsenet. 74 LÄHETYSKANNATUSTILASTO Puheenjohtaja: Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi lähetyskannatustilasto vuodelta LIITE 1 Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 75 ARKKIPIISPA JUKKA PAARMAN LÄHTÖJUMALANPALVELUS Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan edustajista. Kirkkoneuvosto päättää matkakulujen korvaamisesta. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää että, seurakunnan edustajiksi lähetetään Tero Viilto ja Marketta Haapanen. Matkakulut korvataan oman auton käytön mukaan todellisten kilometrien mukaan matkalaskua vastaan (yksi henkilöauto).

7 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu 7 76 ARKKIPIISPA KARI MÄKISEN VIRKAANASETTAMINEN 6.6. Varapuheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää, että arkkipiispan vihkijäistilaisuuteen 6.6. valitaan edustamaan seurakuntaamme vt. kirkkoherra Markku Järviö ja yksi luottamushenkilöistä, joka valitaan kokouksessa. Matkakulut korvataan oman auton käytön mukaan todellisten kilometrien mukaan matkalaskua vastaan (yksi henkilöauto). Varapuheenjohtaja veti päätösehdotuksensa pois vt. kirkkoherra Markku Järviön pyynnöstä. Kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta ehdotti, että arkkipiispan vihkijäistilaisuuteen 6.6. valitaan seurakuntaamme edustamaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ritva Sulonen. Kirkkoneuvoston jäsen Seppo Juhola ehdotti toiseksi edustajaksi Simo Koivusta. Kirkkoneuvoston jäsen Veikko Nurmi ehdotti varaedustajaksi Mikko Kivirantaa. Muita ehdotuksia ei tehty. Seurakunnan edustajiksi arkkipiispan vihkijäistilaisuuteen valittiin yksimielisesti Ritva Sulonen ja Simo Koivunen. Varaedustajaksi valittiin Mikko Kiviranta. 77 RIPPIKOULUTYÖN OPAS Esityslistan liitteenä on rippikoulutyön opas. LIITE 2 Opas on esitelty kasvatustyön johtokunnan kokouksessa. Kasvatustyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle oppaan hyväksymistä. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Euran seurakunnan rippikoulutyön oppaan. LIITE 2

8 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu 8 78 STIPENDIEN JAKAMINEN LUKIOIDEN JA YLÄASTEIDEN OPPILAILLE Euran seurakunta on jakanut keväisin yhteiskoulun ja lukion oppilaille stipendit. Kirkkoneuvosto päättää jakaa stipendit uskontoaineissa menestyneille tai seurakunnallista harrastuneisuutta osoittaneille ja toveripiirissä myönteisesti vaikuttaneille nuorille; 85 euroa Euran lukiolaiselle, 85 euroa Kiukaisten lukiolaiselle, 85 euroa Euran yhteiskoulun oppilaalle ja 85 euroa Kiukaisten yhteiskoulun oppilaalle. 79 OSTOPALVELUSOPIMUS KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHON PITÄMISESTÄ Euran kunnan kanssa on tehty sopimus aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä lukuvuonna Euran kunta ostaa ostopalveluna aamu- ja iltapäivätoimintaa Euran seurakunnalta. Sopimus on määräaikainen tullen voimaan ja päättyen Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Euran kunta maksaa Euran seurakunnalle korvausta, joka määräytyy kuukausittain seurakunnan pitämän aamu- ja iltapäiväkerhon todellisten osallistumismaksutulojen mukaan. Tilitys tapahtuu kuukausittain. Lisäksi kunta maksaa seurakunnalle kaksi kertaa vuodessa avustusta, toimintaan osallistuvien lasten lukumäärän suhteessa, kunnalle lukukausittain tilitettävästä valtionosuudesta. Tässä sopimuksessa on sovittu, että seurakunnalle maksetaan oppilasta kohden 262,50 euroa lukukausi. Sopimus on voimassa nykyisen valtionosuuden maksatusjärjestelmän voimassaoloaikana. Kirkkoneuvosto hyväksyy Euran kunnan kanssa tehdyn aamu- ja iltapäivätoiminnan ostopalvelusopimuksen ajalla

9 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu 9 80 TOIMISTOSIHTEERI RAUHA HUHTISEN VIRKAVAPAUSANOMUS Toimistosihteeri Rauha Huhtinen anoo virkavapautta alkaen saakka. Rauha Huhtinen mainitsee anomuksessaan, että hänellä on mahdollisuus jäädä eläkkeelle aikaisintaan , ja jotta voisi päästä silloin eläkkeelle, se edellyttää, että hänellä on virkasuhde eläkkeelle siirtymisajankohtana eli helmikuun 2011 loppuun saakka. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto tekee asiassa päätöksen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ehdotti, että toimistosihteeri Rauha Huhtiselle myönnetään palkaton virkavapaus anomuksen mukaisesti. Viillon ehdotusta kannattivat Seppo Juhola ja Martti Stenberg. Muita ehdotuksia ei tehty Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti myöntää toimistosihteeri Rauha Huhtiselle palkatonta virkavapautta hänen anomuksensa mukaisesti ajalle EURAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 1/2010 Euran kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 1/2010 on esityslistan liitteenä. LIITE 3 Euran kirkkopiirin piirineuvoston kokous on pidetty Euran seurakuntakeskuksessa. Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi Euran kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 1/2010. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 82 HINNERJOEN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 2/2010 Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 2/2010 on esityslistan liitteenä. LIITE 4 Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvoston kokous on pidetty Hinnerjoen seurakuntakodilla. Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi Hinnerjoen kirkkopiirin piirineuvoston pöytäkirja nro 2/2010. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

10 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu LAPSI- JA PERHETYÖN VASTUURYHMÄN MUISTIO Puheenjohtaja: Liite jaetaan kokouksessa LIITE 5 Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lapsi- ja perhetyön vastuuryhmän muistio , kokouspaikka Kauttuan seurakuntakoti. 84 EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT / PÄÄPIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovaltuusto hyväksyi pitämässään kokouksessaan RA Aarno Oksasen laatiman Euran seurakuntakeskuksen peruskorjaus- ja muutostyöluonnoksen. Kirkkovaltuusto päätti myös antaa kirkkoneuvoston tehtäväksi jatkaa seurakuntakeskuksen korjaushanketta eteenpäin. Kokouksessa esitetään RA Aarno Oksasen laatimat seurakuntakeskuksen muutos- ja korjaustyön pääpiirustukset. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy RA Aarno Oksasen laatimat seurakuntakeskuksen muutos- ja korjaustyön pääpiirustukset. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy RA Aarno Oksasen laatimat seurakuntakeskuksen muutos- ja korjaustyön pääpiirustukset lisäämällä kirkkoherranviraston ja kirkkoherranhuoneen välille oven (poistumistien).

11 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN MUUTOS- JA KORJAUSTÖIDEN SUUNNITTELIJAT Kirkkoneuvosto kutsui seurakuntakeskuksen muutos- ja korjaustöiden pääsuunnittelijaksi RA Aarno Oksasen. Muiden suunnittelijoiden osalta kirkkoneuvosto päätti pitämässään kokouksessaan (26 ), että ne valitaan neuvottelumenettelyllä. Sähkösuunnittelutarjoukset pyydettiin Sähkörakennus M. Konttinen Oy:ltä, Satakunnan Insinöörikeskus Oy:ltä ja Insinööritoimisto Pertti Salovaaralta. LVIA-tarjoukset pyydettiin LVI- Tekniikka A. Koskinen Oy:ltä, Satakunnan LVI-toimisto Ky:ltä ja Satakunnan Insinöörikeskus Oy:ltä. Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä on avannut tarjoukset ja hyväksynyt edullisimmat tarjoukset: Sähkösuunnittelu Insinööritoimisto Pertti Salovaara LVIA-suunnittelu LVI-Tekniikka A. Koskinen Oy Rakennesuunnittelusta neuvottelut käytiin Ins.tsto KKA-Rakenteen kanssa. Työryhmä hyväksyi tarjouksen. LIITE 6 Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakuntakeskuksen muutos- ja korjaustöiden sähkösuunnittelijaksi Insinööritoimisto Pertti Salovaaran LVIA-suunnittelijaksi LVIA-Tekniikka A. Koskinen Oy:n Rakennesuunnittelijaksi Ins.tsto KKA-Rakenne A-osan sähkö- ja LVIA-suunnittelutarjoukset optioina, Insinööritoimisto Pertti Salovaara ja LVI-Tekniikka A. Koskinen Oy sidottuina rakennuskustannusindeksiin.

12 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu KIUKAISTEN SEURAKUNTAKODIN KATTOPALKKIEN KORJAUSSUUNNITELMA DI Jukka Kallio Ramboll Finland Oy:stä on tutkinut Kiukaisten seurakuntakodin kattopalkit. Jukka Kallion laatima korjaussuunnitelma ja kustannusarvio saadaan kokoukseen mennessä. Korjauskustannuksista tulee tehdä kirkkovaltuustolle lisämääräraha-anomus. Kokousedustajille jaettiin DI Jukka Kallion laatima raportti Kiukaisten seurakuntakodin kattopalkeissa todetuista vaurioista, sen laskennallisesta tarkastelusta sekä vahvistusmahdollisuuksista. Talouspäällikkö on käynyt ko. asiassa keskustelua myös RA Aarno Oksasen kanssa. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä 1. seurakuntakodin salin kattopalkkien korjaamisen DI Jukka Kallion ehdotuksen, ehdotus 2 vaihtoehdon mukaisesti, jossa vanhat palkit vahvistetaan kiertopuupalkeilla: - vanhaa palkkia tunkataan ylöspäin - asennetaan molemmille puolille kiertopuupalkit - kiinnitetään ruuveilla tai kansiruuveilla liimapuu palkkiin - petsilakalla lakkaus - poistetaan tunkit - materiaali tulee ikkunoiden kautta 2. salin matalaosan liukuoven vanhan liimapuupalkin korjaussuunnitelman DI Jukka Kallion laatiman liimapuupalkkien vahvistamissuunnitelman mukaisesti. LIITE 3. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi euron lisämäärärahan edellä mainittujen kattopalkkien korjaamiseen.

13 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu PIKKUPAPPILAN PURKAMINEN Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmä on käsitellyt Euran pikkupappilan purkamista. Vastuuryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyisi pikkupappilan purkamisen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Euran pikkupappilan purkamisen. Jos kirkkovaltuusto hyväksyy rakennuksen purkamisen, tehdään siitä purkuilmoitus ympäristölautakunnalle. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja teki ehdotuksen, että pikkupappilaa ei esitetä purettavaksi, vaan tiedusteltaisiin yksityistä tahoa, joka vuokraisi pappilan pitkällä vuokra-ajalla ja kunnostaisi rakennusta. Viillon ehdotusta kannatti Anita Tuomisto. Muita ehdotuksia ei tehty. Koska oli saatu päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Talouspäällikön tekemää päätösehdotusta kannattavat äänestivät Jaa ja Tero Viillon esitystä kannattavat äänestivät Ei. Äänestystulos: 7 Jaa-ääntä 2 Ei-ääntä 4 Tyhjää Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Euran pikkupappilan purkamisen. Jos kirkkovaltuusto hyväksyy rakennuksen purkamisen, tehdään siitä purkuilmoitus ympäristölautakunnalle. Tero Viilto jätti eriävän mielipiteensä tehtyyn päätökseen, koska ei katsonut voivansa hyväksyä ko. rakennuksen purkamista. 88 KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄN KOKOUSMUISTIO NRO 1/2010 Euran seurakunnan kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän kokousmuistio nro 1/2010 on esityslistan liitteenä. LIITE 7 Kokous on pidetty Euran seurakuntakeskuksessa, taloustoimistossa. Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän kokousmuistio 1/2010. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.

14 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen asti on esityslistan liitteenä. LIITE 8 Talousarvion toteutuminen käsittää tuloslaskelman, käyttötalouden toteutumavertailun, investointien toteutumavertailun ja rahoituslaskelman. Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen asti. LIITE 8 Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen asti. Koska toteutuma osoittaa 4,9 prosentin verotulojen vähenemistä, kirkkoneuvosto päätti asettaa työntekijöille rajoitusta hankintoihin. Hankinnoista tulee neuvotella etukäteen esimiesten kanssa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kuluvan vuoden talousarvion toteutumisen asti. 90 KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN PARKKIPAIKALLA TAPAHTUNUT VAHINKO Päiväkerholapsen äiti Minna Laine on jättänyt kirkkoneuvostolle kirjeen, jossa hän kertoo vieneensä poikansa kerhoon Kauttuan seurakuntakodille klo Sepäntie oli aurattu ja aurauksesta tulleet lumet ja loska olivat parkkipaikan liittymässä jäätyneenä. Hän kääntyi parkkipaikalle liittymästä ja auton vasemman sivun liukuovi painui alaosastaan. Auton pohjaan tulleita vaurioita ei ole vielä tutkittu. Parkkipaikka oli hänen mukaansa aurattu vasta kun hän poistui seurakuntakodilta noin klo Kauttuan seurakuntakodin piha-alueita hoitaa Kiinteistöhuolto Martti Pihlava. Talouspäällikkö luki kirkkoneuvostolle Minna Laineen kirjeen. Kn päätös / 61 Päätettiin yksimielisesti siirtää asian käsittely kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen Käsitellään asiaa. Kirkkoneuvosto katsoo, että seurakunta on hoitanut omat velvollisuutensa palkkaamalla Euran Kiinteistöpalvelu Martti Pihlavan hoitamaan Kauttuan seurakuntakodin kiinteistön aurauksen. Kirkkoneuvosto katsoo, että sääolosuhteet huomioon ottaen ajajan olisi itse pitänyt olla tarkkaavaisempi kyseisessä tilanteessa. Koska katsomme, että syyllistä asiassa ei ole, auton kaskovakuutuksen tulisi korvata kulut eikä seurakunnan.

15 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN Kirkkoneuvosto allekirjoittaa uudelleen Euran seurakunnan vuoden 2009 tilinpäätöksen. LIITE 9 Kirkkoneuvosto allekirjoitti uudelleen Euran seurakunnan vuoden 2009 tilinpäätöksen. 92 TIEDOTUSASIOITA Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Tuomiokapituli on päättänyt merkitä tiedoksi Euran seurakunnan kirkkovaltuuston tekemän päätöksen, 6 ja muut asiakirjassa tehdyt päätökset sekä todennut, että Euran, Köyliön ja Säkylän seurakuntajaotuksen muutosasia on tältä erää rauennut ja asian käsittely tuomiokapitulissa on päättynyt. 1. Talouspäällikkö, Mikko Kiviranta sekä seurakuntapuutarhuri käyvät Samu Peren kanssa neuvotteluja Lauhianmäen hautausmaan laajennukseen tarvittavan lisämaan (1,5 ha) hankkimisesta. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi.

16 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Kirkkoherran päätösluettelo 13/2010: Vuosiloman myöntäminen Vt. kirkkoherra Markku Järviö on myöntänyt KL 10 luvun 4 2 mom. / Euran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun 10 perusteella kertyneen vuosiloman anomuksen mukaisesti pidettäväksi seuraavasti: Nina Nurmi , yhteensä 4 lomapäivää , yhteensä 1 lomapäivä , yhteensä 1 lomapäivä Kirkkoherran päätösluettelo 14/2010: Vuosilomien myöntäminen Vt. kirkkoherra Markku Järviö on myöntänyt KL 10 luvun 4 2 mom. / Euran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun 10 perusteella kertyneet vuosilomat pidettäväksi varsinaisella lomakaudella Kirkkoherran päätösluettelo 15/2010: Palkattoman virkavapaan myöntäminen Vt. kirkkoherra Markku Järviö on myöntänyt KL 10 luvun 4 2 mom. / Euran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun 10 perusteella Isadora Reunalle hänen oman anomuksensa mukaisesti palkatonta virkavapaata yhteensä 5 työpäivää. Kirkkoherran päätösluettelo 16/2010: Vuosiloman myöntäminen Vt. kirkkoherra Markku Järviö on myöntänyt KL 10 luvun 4 2 mom. / Euran seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun 10 perusteella kertyneen vuosiloman anomuksen mukaisesti pidettäväksi seuraavasti: Arja Valjanen yhteensä 5 lomapäivää. Vastaavan lastenohjaajan päätösluettelo 13-18/2010: Sijaisen ottaminen lapsi- ja perhetyöhön Elise Niemi, 8 tuntia Seija Salo, 8 tuntia Tytti Kallio, 4 tuntia Seija Salo, 4 tuntia 7.4. Seija Salo, 4 tuntia ja Seija Salo, 16 tuntia

17 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu 17 Talouspäällikön päätösluettelo 6/2010: Talouspäällikkö on myöntänyt alaisilleen työntekijöille vuoden 2010 kesäkautena pidettävät vuosilomat. Talouspäällikön päätösluettelo 7/2010: Talouspäällikkö on valinnut Kirsi Lammilan ja Kaisa Junkkalan keittiöapulaisiksi Mannilan kesäkodille ajalle Talouspäällikön päätösluettelo 8/2010: Hinnerjoen Osuuspankissa erääntyi euron määräaikaistalletus. Uusi määräaikaistalletus on tehty Euran Nordeaan. Talletus erääntyy Talouspäällikön päätösluettelo 9/2010: Talouspäällikkö on myöntänyt lääkärintodistusten ja terveydenhoitajan todistusten perusteella sairauslomat ajalla Talouspäällikön päätösluettelo 10/2010: Vakka-Suomen Osuuspankissa Laitilan konttorissa erääntyi määräaikaistalletus (Uuno ja Aino Aaltosen testamenttirahasto). Uusi määräaikaistalletus on tehty Vakka-Suomen Osuuspankkiin Laitilaan. Talletus erääntyy Seurakuntapuutarhurin päätösluettelo 1/2010: Seurakunnan kausityöntekijät Euran seurakunnan hautausmaille sekä puisto- ja viheralueille. 94 ERON MYÖNTÄMINEN AARNO OKSASELLE KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN PUHEENJOHTAJUUDESTA PAIKKAKUNNALTA POISMUUTON VUOKSI Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajana toiminut Aarno Oksanen on muuttanut pois Eurasta, eikä hän näin voi enää KJ 15:10,1 mukaan toimia Euran seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajana. Kirkkovaltuuston tulee valita kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien puheenjohtaja toimikautensa loppuun asti. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. se myöntää Aarno Oksaselle eron kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien puheenjohtajan tehtävistä, paikkakunnalta poismuuton vuoksi, 2. kirkkovaltuusto valitsee kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien puheenjohtajan, Aarno Oksasen tilalle, toimikautensa loppuun asti.

18 Kirkkoneuvosto 4/ Tark. Sivu KYYDITYS JUHANNUSAATON TILAISUUTEEN RUOKOKARIIN Kirkkoneuvoston jäsen Susanna Kuoppala tiedusteli, järjestääkö seurakunta kyydityksen lähetystyön järjestämään juhannusaaton tilaisuuteen Ruokokariin. Todettiin, että lähetystyö vastaa kyydin järjestämisestä ko. tilaisuuteen PANELIAN KIRKON OVIEN AUKIOLO KESÄKAUTENA Kirkkoneuvoston jäsen Raimo Paassilta tiedotti, että Panelian kirkko on kesäkautena avoinna joka arkipäivä klo PALKKA-ASIAA Kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta toi keskusteltavaksi mahdolliset palkantarkistukset, liittyen viimeiseen seurakuntaliitokseen. Asia päätettiin kuitenkin jättää tarkempaan valmisteluun. 98 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan.

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2010. Euran seurakuntakeskus, rippikoulusali

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2010. Euran seurakuntakeskus, rippikoulusali NRO 3/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.3.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.3.2010 Keskiviikko klo 18 21 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, rippikoulusali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 11/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 11/2010 NRO 11/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.12.2010 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 19.1.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 19.1.2010 Tiistai 18 21.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 NRO 2/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.2.2014 Maanantai klo 18 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 13/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 13/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2009 NRO 13/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.12.2009 Tiistaina 18 19.05 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 NRO 12/2011 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 27.12.2011 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 20.4.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 20.4.2015 NRO 4/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 20.4.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 20.4.2015 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014 NRO 6/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.9.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 1.9.2014 Maanantai klo 18 19.15 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 23.4.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 23.4.2014 NRO 4/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 23.4.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 23.4.2014 Keskiviikko klo 18 19.33 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta Raimo

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 NRO 2/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2011. Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1. AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 NRO 2/ 2011 Kirkkovaltuusto 18.5.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2011 Keskiviikko klo 18.30 21.05 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen Simo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2015. Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 NRO 2/2015 Kirkkovaltuusto 29.4.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.4.2015 klo 18.44 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen Hannu,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen.

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014. Paikalla lisäksi nuorisotyönohjaaja Sanna Ahjosaari, joka poistui klo 18.40 :n 6 jälkeen. SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2014 Kokousaika klo 18.00-20.10 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Juha Ilonen,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 18.5.2015. Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 57 Aika: 18.5.2015 klo 18.15-19.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Paavilainen

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 13.5.2015 klo 19 Seurakuntakoti Ari Pelkonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 89

Kirkkoneuvosto Sivu 89 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 6/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 89 Kokousaika 13.11.2013 klo 18.00-18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2015 Kirkkoneuvosto 12.8.2015 100. KOKOUSAIKA keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2015 klo 18.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2015 Kirkkoneuvosto 12.8.2015 100. KOKOUSAIKA keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2015 klo 18. 100 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2015 KOKOUSAIKA keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET seurakuntasali, takasali Viljo Honkanen Jukka Koivusalo Pertti Rytkönen Sirkka Rönkkö

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 Kokousaika Torstai 9.6.2011 kello 17.00 19.05 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu, poissa ei varajäsentä

Lisätiedot