Koulutuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma (2025) Päivitetty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma (2025) Päivitetty"

Transkriptio

1 1 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSKESKUS Koulutuspalveluiden palveluverkkosuunnitelma (2025) Päivitetty

2 2 Sisällys 1. Johdanto Tavoitteet Maankäytön toteutusohjelma MATO Muuta huomioitavaa palveluverkkosuunnitelmassa Palvelualueet ja kehitysnäkymät seuraavan 5 10 vuoden aikana Marjala Noljakka keskusta (Palvelualue 1) Mutala Rantakylä Utra (Palvelualue 2) Multimäki Karsikko Iiksenvaara Penttilä Hukanhauta Karhunmäki Reijola Niittylahti (Palvelualue 3 ja 4) Hammaslahti Suhmura Rekivaara (Palvelualue 5) Heinävaara Kiihtelysvaara Tuupovaara (Palvelualue 6) Eno Louhioja Uimaharju (Palvelualue 7) Lukioverkko Konservatorio Kansalaisopisto... 15

3 1. Johdanto Tavoitteet Joensuun kouluverkossa on tapahtunut ja tapahtuu varsin paljon muutoksia. Muutokset johtuvat kaupungin kasvusta uusille asuinalueille, oppilasmäärien noususta tai laskusta eri alueilla sekä rakennusten kuntoon liittyvistä tekijöistä. Palveluverkkosuunnitelma on suunnitelma, jossa esitetään yleislinjaukset palveluverkon kehittämisestä. Katsaus luo näkökulmia vuoteen 2025 saakka. Yksittäisistä hankkeista päätetään kuitenkin erikseen hallintosäännön mukaisesti. Edellisen kerran kaupunginvaltuusto on käsitellyt Joensuun koulutustoimen palveluverkkosuunnitelmaa Tämä palveluverkkosuunnitelma perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään maankäytön toteutusohjelmaan ja väestöennusteeseen sekä näiden vuodelle 2014 valmisteltuihin päivityksiin. Taustan koulutuspalvelujen palveluverkkosuunnitelmalle muodostaa varhaiskasvatusja koulutuslautakunnan osaltaan hyväksymä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma. Tämän jälkeen vuosia koskeva toimitilahankkeiden toteuttamisen periaateratkaisu on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Lisäksi perusopetus- ja lukioverkkoon liittyvien kriteerien ja konservatoriota koskevan musiikkiklusterin selvitys oli mukana kaupungin rakennemuutosohjelmassa (KH ). Palveluverkkosuunnittelun päätavoitteena on ennakoida pidemmän aikavälin palvelun tarve eri alueilla, jolloin yksittäisistä toimenpiteistä voidaan päättää huomioiden koko kaupungin palvelutarpeet. Palveluverkkosuunnittelulla edistetään myös talouden hallintaa kokonaisvaltaisen tarkastelunäkökulman kautta. Perusopetuksen koulukohtaisista kustannuksista 27 % on Joensuussa tilakustannuksia. 1.2 Maankäytön toteutusohjelma MATO-20 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä maankäytön toteutusohjelmassa tarkasteltiin vuosia Sen yhteydessä tarkasteltiin uudisrakentamisen vaikutuksia päivähoito- ja perusopetuksen palveluverkkotarpeisiin. Tarkasteluun osallistuivat päivähoidon, perusopetuksen, tilakeskuksen ja yhdyskuntasuunnittelun henkilöstö. Maankäytön toteutusohjelma laadittiin nykymuotoisen ensimmäisen kerran vuonna 2013 ja se päivitettiin vuonna Toteutusohjelmassa päivitettiin väestöennustetta toteutuneen väestönkehityksen ja tulevan asuntorakentamisen ajoituksen osalta. Myös palveluverkossa tapahtuneet muutokset ja väestöennusteen vaikutukset palveluverkon kapasiteettiin tarkasteltiin palveluverkkosuunnittelun pohjaksi. Palveluverkkotarkastelun pohjana käytettävää väestöennustetta päivitetään vuosittain toteutuneen ja näköpiirissä olevan kehityksen ja rakentamisen mukaisesti. Palveluverkon muutosten kannalta voidaan melko luotettavasti tukeutua seuraavan viiden vuoden väestöennusteen kehitykseen. Ennusteen aikavälin pidentyessä sen luotettavuus heikkenee. Palveluverkon muutosten vertailussa on kuitenkin syytä katsoa myös pidemmän aikavälin ennustetta, jotta nyt tehtävät muutokset vastaisivat kasvavien alueiden palvelutarpeeseen myös tulevaisuudessa.

4 Uudisrakentamisen vaikutukset ovat havaittavissa erityisesti kaupungin kasvusuunnilla. Uusien alueiden palvelutarve on kasvava. Alueet muuttuvat pientalopainotteisiksi ja niille muuttaa tyypillisesti nuoria lapsiperheitä. Tämä tuo haasteita palvelutarpeeseen vastaamiselle Muuta huomioitavaa palveluverkkosuunnitelmassa Palveluverkkosuunnitelmassa keskitytään koulutuspalveluiden tarpeeseen palvelualueittain nykyisen Joensuun alueella. Mahdolliset kuntaliitokset ja muut suuremmat muutokset saattavat myös vaikuttaa pitkälle ulottuvien uusien asuinalueiden rakentumissuunnitelmiin ja -järjestykseen, mikä edelleen vaikuttaa palveluverkkosuunnitelmiin. Kuntajakoselvityksen sivistystyöryhmässä on todettu, että Joensuun kannalta potentiaalisia yhteistyön suuntia nykyisten kuntarajojen yli ovat: Ylämylly (Liperi Joensuu) Pilkko Onttola Noljakka Marjala (Kontiolahti Joensuu) Lehmo (Kontiolahti Joensuu) Kulho Multimäki (Kontiolahti Joensuu) Selkie Heinävaara (Kontiolahti Joensuu) Lisäksi selvitysalueen kuntien ulkopuolelle mahdollisia yhteistyön suuntia ovat ainakin Tuupovaara Ilomantsi Uimaharju (Joensuu Ilomantsi) Lukio-opetusta ei ole tarkasteltu alueittain vaan seudullisesti kokonaisuutena, koska lukioopiskelijaksi hakeutuminen ja opiskelijaksiotto eroaa perusopetuksen alueellisesta oppilaaksiotosta. Palveluverkkosuunnittelun tarkoituksena on toteuttaa opetusta taloudellisesti tehokkaasti ja toiminnallisesti järkevästi. Suunnittelulla voidaan ennakoida oppilasmäärien muutoksia eri alueilla sekä tämän vaikutusta kiinteistöjen korjaustarpeeseen ja uudisrakentamisen tarpeeseen. Näin talouden hallittavuus säilyy pitkällä aikavälillä.

5 2. Perusopetus Palvelualueet ja kehitysnäkymät seuraavan 5 10 vuoden aikana Perusopetuksen palveluverkkosuunnittelua on tehty seuraavan palvelualuejaon mukaisesta: 1. Marjala Noljakka Keskusta 2. Mutala Rantakylä Utra 3. ja 4. Multimäki Karsikko Iiksenvaara Penttilä Hukanhauta Karhunmäki Reijola Niittylahti 5. Hammaslahti Suhmura Rekivaara 6. Heinävaara Kiihtelysvaara Tuupovaara 7. Eno Louhioja Uimaharju Palvelualueella 1 kouluikäisten määrässä ei vuoteen 2020 ole suuria muutoksia Palvelualueella 2 kouluikäisten määrä laskee lievästi. Alakoululaisten osalta palvelualuella 3 4 Penttilä Niinivaara Hukanhauta Karhumäki -alueen palveluntarve kasvaa voimakkaasti. Myös yläkouluikäisten määrän ennustetaan kasvavan alueella ennustejakson loppupuolella. Nepenmäen yhtenäiskoulun hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Karhunmäen alakoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt Nepenmäen ja Karhunmäen koulujen investointien toteuttamisen kiinteistöleasing -rahoituksella. Tämän mukaisesti Karhunmäen koulu olisi valmis vuoden 2016 lopussa ja Nepenmäen koulu kesällä Reijolan alueen palvelutarpeessa alakouluikäisten osalta ennustetaan tapahtuvan vuosina lyhytaikainen notkahdus. Reijolan ja Niittylahden koulujen yhteinen oppilasmäärä kuitenkin säilyy samana. Multimäen alueen tontinluovutus on käynnistynyt vuonna 2014, neljä vuotta Karhunmäen jälkeen ja Karhunmäkeä maltillisemmalla määrällä. Tämän seurauksena alueen palvelutarve kasvaa hitaammin. Karsikon alueen ennustettu kasvava palvelutarve tarkoittaa, että Multimäen alueen palveluita ei voi suunnitella Karsikon nykyisen palvelukapasiteetin varaan. Palvelualueilla 5, 6 ja 7 oppilasmäärien ennustetaan olevan laskussa. Eniten laskua alakoululaisten määrässä on Enon ja Hammaslahden alueella: paikkatarpeen ennustetaan vähenevän Enon alueella noin 70:llä ja Hammaslahden alueella noin 50:llä vuoteen 2025 mennessä. Tuupovaaran alueen alakoululaisten määrän ennustetaan laskevan 14:llä ja Kiihtelysvaaran 17:llä vuoteen 2025 mennessä. Yläkoululaisten määrän ennustetaan laskevan Enon (- 30), Uimaharjun (- 18) ja Tuupovaaran alueilla (- 16) vuoteen 2025 mennessä. Pyhäselän koulun (sisältää myös Niittylahden ja Reijolan alueet) ja Kiihtelysvaaran alueen yläkoululaisten määrässä näyttäisi nousevan lievästi vuoteen 2025.

6 6 Väestömäärien kehitys palvelualueittain vuosina : Väestömäärien kehitys: palvelualueet 1 4 ja kaikki palvelualueet yhteensä: Palvelualueet 1 4 yhteensä Väkiluku Palvelualueet 1 4 yhteensä Kasvu (%) Kaikki palvelualueet yhteensä Väkiluku (5 %) (+ 2 %) (6 %) (+ 3 %) (17 %) (+ 8 %) (3 %) (+4 %) (8 %) (+6 %) (16 %) (+ 10 %)

7 2.2 Marjala Noljakka keskusta (Palvelualue 1) Kohdekohtaiset kapasiteettitiedot verrattuna väestöennusteeseen: Yksikön nimi MARJALA MARJALAN ALAKOULU Paikkoja yhteensä Väestö Väestö 2020 Väestö 2025 Huomioitavaa NOLJAKKA NOLJAKAN ALAKOULU Luokat 1 4. Oppilaat siirtyvät 5. luokalle Noljakan kouluun 7 KESKUSTA (ITÄ-NOLJAKKA) KANERVALAN ALAKOULU NORMAALIKOULU, ALAKOULU ITÄ-SUOMEN KOULU, ALAKOULU 130 NORMAALIKOULU, YLÄKOULU 200 ITÄ-SUOMEN KOULU, YLÄKOULU 90 LYSEON PERUSKOULU, YLÄKOULU Oppilaita koko Joensuun alueelta Muun ylläpitäjän koulu, Varhais-kasvatus- ja koulutuskeskus ohjaa sopimuksen mukaisesti 360 alakoululaista palvelualue 1:ltä. Muun ylläpitäjän koulu. Oppilaat otetaan koko seudulta. Muun ylläpitäjän koulu, Varhais-kasvatus- ja koulutuskeskus ohjaa yläkoululaisia palvelualue 1:ltä Muun ylläpitäjän koulu. Oppilaat otetaan koko seudulta. Erikoisluokilla oppilaita koko Joensuun alueelta Kapasiteetti- ja väestötiedot yhteensä: ALAKOULU YLÄKOULU Palvelualueella yksi on kolme kaupungin ylläpitämää alakoulua ja kaksi muiden ylläpitäjien koulua: Marjala, Noljakka, Kanervala, Joensuun normaalikoulu ja Itä-Suomen koulu. Väestöennusteen mukaan palvelualueella 1 alakoulupaikkojen tarve säilyy vuoteen 2020 mennessä suurin piirtein nykyisellä tasolla. Vuoteen 2025 mennessä palveluntarpeen ennustetaan lisääntyvän noin 60 paikalla. Ennustettu kasvu on maltillista eikä aiheuta kapasiteetin riittävyyden osalta toimenpiteitä. Palvelualueen 1 kapasiteetti tulee väestöennusteen mukaan vastaamaan alueen alakouluikäisten määrää 2020-luvulle asti. Alueella on nykyisellään noin alakouluikäistä. Ennusteen mukaan alueen oppilasmäärä tulisi pysymään lähes samana

8 Väestöennusteen perusteella näyttäisi siltä, että alueen alakoulupaikoista olisi ylitarjontaa. Todellisuudessa ylikapasiteettia ei tällä alueella ole, koska normaalikoulun oppilaista noin 25 % ja Itä-Suomen koulun oppilaista noin 65 % tulee koko kaupungin alueelta tai Joensuun ulkopuolelta. 8 Alueella on yksi kaupungin ylläpitämä yläkoulu ja kaksi muiden ylläpitäjien yläkoulua: Lyseon peruskoulu, Joensuun normaalikoulu ja Itä-Suomen koulu. Väestöennusteen perusteella näyttäisi siltä, että alueen yläkoulupaikoista olisi ylitarjontaa. Alueella on nykyisellään 488 yläkouluikäistä. Vuoteen 2018 mennessä ylikapasiteetti laskisi nykyisestä 212:sta 163:een. Ennusteen mukaan alueen oppilasmäärät pysyisivät tämän jälkeen samalla tasolla. Todellisuudessa ylikapasiteettia ei tällä alueella ole, koska normaalikouluun ja Itä-Suomen kouluun oppilaita tulee koko kaupungin alueelta ja toisaalta Lyseon peruskoulun erikoisluokille tulee myös oppilaita koko kaupungin alueelta. Palvelualueen ennustettu kasvu on maltillista eikä aiheuta kapasiteetin riittävyyden osalta toimenpiteitä, koska kapasiteetin riittävyyttä voidaan säädellä muilta palvelualueilta otettavien oppilaiden määrällä. Muutostarpeet tiloissa: Marjalan koulu on alun perin rakennettu alkuopetuksen (esi 2) tarpeisiin. Koulu toimii ahtaissa ja osin väliaikaisissa tiloissa. Marjalan kouluun tulisi tehdä laajennus vuoden 2020 jälkeen. Koulun nykyiset väliaikaiset tilat tulee päivittää tätä ennen asianmukaiselle tasolle. 2.3 Mutala Rantakylä Utra (Palvelualue 2) Kohdekohtaiset kapasiteettitiedot verrattuna väestöennusteeseen: Paikkoja Väestö Väestö 2020 Väestö 2025 Huomioitavaa Yksikön nimi yhteensä MUTALA MUTALAN ALAKOULU Muun ylläpitäjän koulu. Oppilaat otetaan koko STEINER KOULU ALA seudulta. 20 Muun ylläpitäjän koulu. Oppilaat otetaan koko STEINER KOULU YLÄ seudulta. RANTAKYLÄ RANTAKYLÄN ALAKOULU PATALUODON YLÄKOULU UTRA UTRAN ALAKOULU Kapasiteetti- ja väestötiedot yhteensä: ALAKOULU YLÄKOULU

9 Palvelualueella 2 on kolme kaupungin ylläpitämää alakoulua ja yksi muun ylläpitäjän koulu: Mutala, Rantakylä, Utra ja Steinerkoulu. 9 Palvelualueen 2 kapasiteetti tulee väestöennusteen mukaan vastaamaan alueen alakouluikäisten määrää. Alueella on nykyisellään noin alakouluikäistä. Ennusteen mukaan alueen oppilasmäärä tulisi olemaan vuosien aikana oppilasta. Alueella on kaupungin ylläpitämä yläkoulu (Pataluoto) ja lisäksi Steinerkoulu. Palvelualueen 2 kapasiteetti tulee väestöennusteen mukaan vastaamaan alueen yläkouluikäisten määrää. Alueella on nykyisellään 537 yläkouluikäistä. Yläkoulun oppilaspaikkatarve pysyy lähes samana vuoteen Pataluodon koulu jatkaa nykyisissä tiloissa ja nykyisessä laajuudessa. Muutostarpeet tiloissa: Rantakylän koulun nykyisin käytössä olevista tiloista Rantakylänkatu 12:ssa luovutaan (- 250 paikkaa). Pataluodonkadulle laajennetaan alakoulu 1 4-luokille (+ 250 paikkaa) ja entisessä lukiorakennuksessa jatkavat luokat 5 6 (140 oppilaspaikkaa). 2.4 Multimäki Karsikko Iiksenvaara Penttilä Hukanhauta Karhunmäki Reijola Niittylahti (Palvelualue 3 ja 4) Kohdekohtaiset kapasiteettitiedot verrattuna väestöennusteeseen: Paikkoja Väestö Väestö 2020 Väestö 2025 Yksikön nimi yhteensä MULTIMÄKI - KARSIKKO - NIINIVAARA - IIKSENVAARA IIKSENVAARAN ALAKOULU KARSIKON ALAKOULU NIINIVAARAN ALAKOULU PIELISJOEN YLÄKOULU PENTTILÄ - HUKANHAUTA - KARHUNMÄKI NEPENMÄEN ALAKOULU REIJOLA - NIITTYLAHTI REIJOLAN ALAKOULU NIITTYLAHDEN ALAKOULU Kapasiteetti- ja väestötiedot yhteensä: ALAKOULU YLÄKOULU Palvelualueilla 3 ja 4 asuu yhteensä vuotiasta, ja vuonna 2020 oppilaita ennustetaan olevan Alueen alakoulupaikkojen tarpeen ennustetaan siis lisääntyvän vuoteen :llä ja vuoteen 2025 mennessä 522 paikalla.

10 Multimäki Karsikko Iiksenvaara -alueella on kaksi alakoulua: Karsikko ja Iiksenvaara. 10 Multimäen alueen oppilaiden määrän ennustetaan ylittävän vuoden 2025 tienoilla 100 rajan. Vuonna 2020 oppilaita ennustetaan olevan reilu 70. Karsikon alueella ennustetaan vajaan 70 oppilaan lisäystä vuosien välisenä aikana. Vuoteen 2018 asti määrän ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Iiksenvaaran ja Ketunpesien alueella oppilasmäärän ennustetaan puolittuvan nykyisestä 61:stä 27:ään vuoteen 2025 mennessä. Niinivaara Penttilä Hukanhauta Karhunmäki Reijola Niittylahti -alueella toimivat seuraavat alakoulut: Niinivaara, Nepenmäki, Reijola ja Niittylahti. Niinivaarasta, Penttilästä ja Hukanhaudasta koostuvalla alueella ennustetaan vuoteen 2020 mennessä noin 100 oppilaan kasvua alakouluikäisissä. Pelkästään Niinivaaran alueelle ennustetaan 59 oppilaan lisäystä. Karhunmäen alueen oppilasmäärän ennustetaan vakiintuvan 2020-luvulla reiluun 200:aan. Vuonna 2020 tienoilla oppilaita ennustetaan olevan alueella 206; nykyinen oppilasmäärä on 76. Reijolan alueella oppilaiden määrän on ennustettu vähenevän 10 oppilaalla vuoteen 2020 mennessä ennen Haapaniemen alueen rakentamisen vaikutuksia vuoden 2025 tienoilla. Niittylahden alakoulun alueella oppilaiden määrän ennustetaan kasvavan hieman nykyisestä, n. 20 lapsella vuoteen 2018 mennessä. Alueella toimii yksi yläkoulu, Pielisjoen koulu. Alueen yläkoulun paikkatarpeen ennustetaan pysyvän lähivuosina nykyisellä tasolla. Tarpeen ennustetaan lisääntyvän väestöennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä noin 100:lla ja vuoteen 2025 mennessä jo noin 200 oppilaalla. Tämä tarve saadaan tyydytettyä pääosin Nepenmäen koulun valmistumisen yhteydessä (250 paikkaa). Reijolan ja Niittylahden yläkouluikaiset (13 15-vuotiaat) on laskettu kuuluvaksi palvelualueeseen 5 (= Pyhäselän yläkoulun alueeseen). Muutostarpeet tiloissa: Karhunmäkeen rakennetaan kaksisarjainen alakoulu vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämä toimii Niinivaaran koulun tilojen kanssa Nepenmäen koulun väistötiloina rakentamisen ajan (+300 paikkaa) Nepenmäkeen rakennetaan uusi yhtenäiskoulu, joka valmistuu kesällä (+ 100 alakoulupaikka ja +250 yläkoulupaikkaa) Niinivaaran koulurakennus toimii väistötiloina siihen saakka, kun Nepenmäen koulu valmistuu Peruskorjausikään tulevat Reijolan ja Niittylahden alakoulut. Karsikon koulu on peruskorjattava ja samalla laajennettava. Näin se palvelee Multimäen ja osittain myös Niinivaaran kasvua. Kuljetuskustannuksia ei muodostu Multimäen ensimmäisten tonttien luovutuksen osalta.

11 2.5 Hammaslahti Suhmura Rekivaara (Palvelualue 5) 11 Kohdekohtaiset kapasiteettitiedot verrattuna väestöennusteeseen: Paikkoja Väestö Väestö 2020 Väestö 2025 Yksikön nimi yhteensä HAMMASLAHTI - SUHMURA - REKIVAARA HAMMASLAHDEN ALAKOULU SUHMURAN ALAKOULU REKIVAARAN ALAKOULU PYHÄSELÄN YLÄKOULU Kapasiteetti- ja väestötiedot yhteensä ALAKOULU YLÄKOULU Palvelualueella on kolme alakoulua, Hammaslahdessa, Suhmurassa ja Rekivaarassa. Lisäksi alueella on Pyhäselän koulu, joka palvelee myös Reijolan ja Niittylahden yläkoululaisia. Alueen alakoulupaikkojen tarpeen ennustetaan vähenevän vuoteen 2020 mennessä 35:llä ja vuoteen 2025 mennessä 71 paikalla. Yläkoulupaikkojen tarve näyttäisi pysyvän lähes samana: vuoteen 2025 mennessä paikkatarve lisääntynee noin 10 paikalla. Ennuste sisältää myös Reijolan ja Niittylahden alueiden yläkouluikäiset. Palvelualue 5:n perusopetus järjestetään olemassa olevissa tiloissa. 2.6 Heinävaara Kiihtelysvaara Tuupovaara (Palvelualue 6) Kohdekohtaiset kapasiteettitiedot verrattuna väestöennusteeseen: Paikkoja yhteensä Väestö Väestö 2020 Väestö 2025 Yksikön nimi HEINÄVAARA HEINÄVAARAN ALAKOULU KIIHTELYSVAARA KIIHTELYSVAARAN ALAKOULU KIIHTELYSVAARAN YLÄKOULU TUUPOVAARA TUUPOVAARAN ALAKOULU TUUPOVAARAN YLÄKOULU Kapasiteetti- ja väestötiedot yhteensä: ALAKOULU YLÄKOULU

12 Alueella on kolme alakoulua, Tuupovaara, Kiihtelysvaara ja Heinävaara, ja kaksi yläkoulua, Kiihtelysvaara ja Tuupovaara. 12 Palvelualueen alakoulupaikkojen tarpeen ennustetaan pysyvän lähes samana vuoteen 2018, vähenevän vuoteen :lla ja vuoteen 2025 mennessä noin 60 paikalla. Alueen yläkoulupaikkojen tarve pysyy samana vuoteen 2020, minkä jälkeen tarve lähtee laskuun. Nykyiset alakoulut toimivat koko suunnittelukauden. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Tuupovaarassa säästöjä ja toiminnallisia hyötyjä tavoitellaan yhtenäiskoulutoiminnalla ( ). Palvelualueen yläkoululaisten osalta Tuupovaaran väestökehitys on laskeva: yläkoululaisten määrän ennustetaan laskevan vuoteen 2020 mennessä 16:lla ja pysyvän tällä tasolla vuoteen Nykyinen määrä on 45. Heinävaaran alueen tämänhetkiset 55 yläkouluikäistä kuljetetaan Kiihtelysvaaraan, jonka alueella yläkouluikäisiä on yhteensä 47. Muutostarpeet tiloissa: Tulevaisuutta varten tutkitaan erilaisia mahdollisuuksia järjestää alueen yläkoulupalvelut kiinteistöjen kunto huomioon ottaen. Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran yläkoulutilat vaativat peruskorjauksen /muutostöitä. 2.7 Eno Louhioja Uimaharju (Palvelualue 7) Kohdekohtaiset kapasiteettitiedot verrattuna väestöennusteeseen: Paikkoja yhteensä Väestö Väestö 2020 Väestö 2025 Yksikön nimi ENO ENON ALAKOULU LOUHIOJAN ALAKOULU ENON YLÄKOULU UIMAHARJU UIMAHARJUN ALAKOULU UIMAHARJUN YLÄKOULU Kapasiteetti- ja väestötiedot yhteensä: ALAKOULU YLÄKOULU Alueella toimii kolme alakoulua Eno, Louhioja ja Uimaharju. Lisäksi alueella on kaksi yläkoulua Eno ja Uimaharju. Palvelualueella 7 on tällä hetkellä 360 alakoulupaikka ja 351 alakouluiässä olevaa lasta. Alakoulupaikkojen tarpeen ennustetaan vähenevän vuoteen 2020 mennessä noin 60:llä ja vuoteen 2025 mennessä 100 paikalla. Alueen yläkoulupaikkojen tarpeen ennustetaan vähenevän vuoteen 2025 mennessä 48 paikalla. Yläkoulupaikkoja alueella on 230 (Enossa 150 ja Uimaharjussa 80) ja

13 13 tällä hetkellä vuotiaita yhteensä 198. Yläkoululaisten määrän ennustetaan laskevan vuoteen 2025 Enon alueella 30:llä Uimaharjun alueella 18:lla. Ukkolan yksikön tiloista luovutaan Uimaharjun uusi yhtenäiskoulurakennus saadaan kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2015, ja tällöin luovutaan myös entisen Uimaharjun yläkoulun ns. Taitolan rakennuksesta. Uimaharjun uusia erikoisluokkia on mahdollisuus hyödyntää myös Enon yläkoulun opetuksessa. Louhiojan alakoulun toimintaa on järkevää jatkaa, koska oppilaat eivät mahdu Enon kouluun. Muutostarpeet tiloissa: Enon alakoulutiloista luovutaan, koska tiloissa on peruskorjaustarve. Lisätiloja ei tarvitse rakentaa, koska Enon alakoulun oppilaiden määrän ennustetaan laskevan. Enon koulukeskus mahtuu yläkoulun ja entisen lukion tiloihin, mutta tämä edellyttää, että ns. B-osa (erikoisluokkatilat) remontoidaan. Louhiojan koulun toiminta järjestetään osittain väliaikaistiloissa lisääntyvän oppilasmäärän vuoksi. Louhiojan koulun remontointitarpeet ja -kustannukset selvitetään.

14 3. Lukioverkko 14 Joensuun kaupungin lukioiden nuorten lukiokoulutuksessa on kuluvana lukuvuonna yhteensä noin opiskelijaa. Lisäksi joensuulaisia nuoria palvelevat normaalikoulun ja Itä- Suomen koulun lukiot. Joensuun kaupungin lukioiden oppilaista on noin 35 % ulkopaikkakuntalaisia. Kohdekohtaiset kapasiteettitiedot: Yksikön nimi Aloituspaikkoja Paikkoja yhteensä Huomioitavaa LYSEON LUKIO NIINIVAARAN LUKIO YHTEISKOULUN LUKIO PYHÄSELÄN LUKIO NORMAALIKOULU, LUKIO Muun ylläpitäjän koulu ITÄ-SUOMEN KOULU, LUKIO Muun ylläpitäjän koulu Kapasiteetti yhteensä Enon lukion toiminta lakkasi Joensuun yhteiskoulun lukio siirtyy Papinkatu 3:n tiloihin ja samoihin tiloihin yhdistyy Niinivaaran lukio laajennuksen valmistuttua syksyllä Lyseon lukio jatkaa toimintaansa entisellään. Koska molemmat lukiot sijaitsevat keskustassa, on niiden yhteistyötä mahdollista tiivistää entisestään. Kaupunginvaltuuston tämän hetkisen päätöksen mukaisesti Pyhäselän lukion jatkoa tarkastellaan vuosittain syyskuun tilastointipäivän opiskelijamäärien perusteella (20 aloittavaa / yhteensä 55 opiskelijaa). Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli Pyhäselän lukion tilannetta Pyhäselän lukiossa oli 19 aloittavaa opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä oli 80. Lukioverkon mahdollisia uusia kriteereitä selvitettiin osana kaupungin rakennemuutosohjelmaa (KH ). Joensuun kaupunki saa tällä hetkellä nykyisen lainsäädännön pohjalta pienten lukioiden lisävaltionosuutta noin vuosi. Kaupunginhallitus päätti, että Pyhäselän lukion osalta toiminnan jatkamista arvioidaan uudelleen, kun lukio-opetuksen järjestämistä koskevista uusista säädöksistä on päätetty. Väestöennusteet : vuotiaiden määrä Joensuussa Tarkasteluvuosi Väestö

15 4. Konservatorio 15 Konservatoriossa opiskelee noin 90 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa, noin 590 opiskelijaa musiikkiopiston puolella sekä noin 550 musiikkileikkikoululaista. Konservatorion käytössä ovat Rantakatu 31 (A-talo) ja Rantakatu 30 (B-talo). Molemmat rakennukset ovat peruskorjausiässä. Ammattikorkeakoulu on aiemmin järjestänyt opetusta konservatorion tiloissa, mutta nyt koulutus on vähentynyt asteittain ja päättyy kokonaan Myös ravintolatoiminta on loppunut. Tiloissa on siksi huomattavaa vajaakäyttöä. Parhaillaan tutkitaan korvaavien tilojen löytämistä konservatoriolle erityisesti muun ammatillisen koulutuksen läheisyydestä Tulliportinkadulta, missä koulutuskuntayhtymän omat tilatarpeet pienenevät. Yhtenä vaihtoehtona vuonna 2011 hyväksytyssä palveluverkkosuunnitelmassa on esitetty myös B-talosta luopumista ja toimintojen keskittämistä A-taloon. Tämä vaatii lisärakentamista. Konservatorion toimintaa järjestetään myös muualla kuin konservatorion varsinaisissa tiloissa. Esimerkiksi musiikkileikkikoulut toimivat myös mm. Enon alakoululla, Hukanhaudan puukoululla, Lehmon monitoimitalolla, Niittylahden koululla ja Onttolan koululla. 5. Kansalaisopisto Kansalaisopiston toiminta on keskitetty Papinkadulle, tiloja käytetään yhdessä lukion kanssa. Kuvataiteiden opetuksen keskittymä on Pekkalan kartanossa. Lisäksi kansalaisopiston toimintaa on eri kouluilla ja muissa tiloissa koko kaupungin alueella.

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015 TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2015 Toimielin/lautakunta koulutuslautakunta Käyttötalous Toim 40 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 410 KOULUTUSPALVELUT Talouspäällikkö 4100 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUALUEET 2018 ELINVOIMAPALVELUT / vuosi alv 0% / vuosi KESKUSHALLINTO 2018 sis.alv 24 %

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUALUEET 2018 ELINVOIMAPALVELUT / vuosi alv 0% / vuosi KESKUSHALLINTO 2018 sis.alv 24 % JOENSUUN KAUPUNGIN PUHTAUSPALVELUSOPIMUKSEN HINTALIITE Puhtauspalvelut laskutetaan ulkoisina laskuina ( alv 24 %) Laskutus tämän taulukon pohjalta koontilaskuna. JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUALUEET 2018 ELINVOIMAPALVELUT

Lisätiedot

MERKITTÄVIEN TILARATKAISUJEN TAUSTALLA OLEVAT TOIMINNALLISET LINJAUKSET JA SUUNNITTELUN ALUEELLISET LÄHTÖKOHDAT

MERKITTÄVIEN TILARATKAISUJEN TAUSTALLA OLEVAT TOIMINNALLISET LINJAUKSET JA SUUNNITTELUN ALUEELLISET LÄHTÖKOHDAT MERKITTÄVIEN TILARATKAISUJEN TAUSTALLA OLEVAT TOIMINNALLISET LINJAUKSET JA SUUNNITTELUN ALUEELLISET LÄHTÖKOHDAT Tilaajajohtajat Janna Puumalainen ja Satu Huikuri ja Tekninen johtaja Anu Näätänen TAUSTAA

Lisätiedot

TILASUUNNITTELUN ALUEELLISET LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINNALLISET LINJAUKSET. Sivistyspalvelut

TILASUUNNITTELUN ALUEELLISET LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINNALLISET LINJAUKSET. Sivistyspalvelut TILASUUNNITTELUN ALUEELLISET LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINNALLISET LINJAUKSET Sivistyspalvelut TOIMINNALLISIA LINJAUKSIA Koulutuspalvelut Uusi opetussuunnitelma, mm. oppiminen monipuolisissa oppimisympäristöissä

Lisätiedot

POLVIJÄRVI

POLVIJÄRVI Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Polvijäven ja Outokummun kuntajakoselvitys Sivistysryhmä LIITE: Palveluverkko - Alueellinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen paikkavajaus / ylitarjonta nykyisillä kiinteistöillä

Lisätiedot

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä %

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä % Joensuun kaupunki VÄESTÖ Väestö vuoden alussa 1850-2016 Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta määrä määrä Määrä % 1850 284 1998 50 980 223 0,4 1900 2 984 1999 51 113 133 0,3 1910 4 789 2000 51

Lisätiedot

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä %

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä % henkilöä Joensuun kaupunki VÄESTÖ Väestö vuoden alussa 1850-2017 Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta määrä määrä Määrä % 1850 284 2001 51 758 244 0,5 1900 2 984 2002 52 140 382 0,7 1910 4 789

Lisätiedot

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä %

Joensuun kaupunki VÄESTÖ. Väestö vuoden alussa Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta. Määrä % Joensuun kaupunki VÄESTÖ Väestö vuoden alussa 1850-2015 Vuosi Väestön Vuosi Väestön Muutos ed. vuodesta määrä määrä Määrä % 1850 284 1998 50 980 223 0,4 1900 2 984 1999 51 113 133 0,3 1910 4 789 2000 51

Lisätiedot

TILASUUNNITTELUN ALUEELLISET LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINNALLISET LINJAUKSET. Sivistyspalvelut

TILASUUNNITTELUN ALUEELLISET LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINNALLISET LINJAUKSET. Sivistyspalvelut TILASUUNNITTELUN ALUEELLISET LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINNALLISET LINJAUKSET Sivistyspalvelut TOIMINNALLISIA LINJAUKSIA Koulutuspalvelut Uusi opetussuunnitelma, mm. oppiminen monipuolisissa oppimisympäristöissä

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2017

TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2017 TALOUSARVIORAKENNE JA TILINKÄYTTÄJÄT 2017 Toimielin/lautakunta Hyvinvointilautakunta Lautakuntakäsittely, pvm ja pykälä ja/tai Viranhaltijapäätös Viranhaltijan nimi Viranhaltijan päätöksen pvm ja pykälä

Lisätiedot

Joensuun kaupunki ELINKEINOT. Työllinen työvoima toimialoittain Työpaikat toimialoittain

Joensuun kaupunki ELINKEINOT. Työllinen työvoima toimialoittain Työpaikat toimialoittain Joensuun kaupunki ELINKEINOT Työllinen työvoima toimialoittain 2013-2014 2013 2014 A maa-, metsä- ja kalatalous 784 686 B, D-E kaivostoim.; sähkö-, kaasu- ja lämpöh.; vesi-,viemäri-ja jäteh. 364 317 C

Lisätiedot

Joensuun kaupunki ELINKEINOT. Työllinen työvoima toimialoittain Työpaikat toimialoittain

Joensuun kaupunki ELINKEINOT. Työllinen työvoima toimialoittain Työpaikat toimialoittain Joensuun kaupunki ELINKEINOT Työllinen työvoima toimialoittain 2012-2013 2012 2013 A maa-, metsä- ja kalatalous 779 784 B, D-E kaivostoim.; sähkö-, kaasu- ja lämpöh.; vesi-,viemäri-ja jäteh. 336 364 C

Lisätiedot

JOENSUU: Kuntaliitokset, maankäyttö, tontinluovutus. Juha-Pekka Vartiainen 13.6.2011 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.

JOENSUU: Kuntaliitokset, maankäyttö, tontinluovutus. Juha-Pekka Vartiainen 13.6.2011 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu. JOENSUU: Kuntaliitokset, maankäyttö, tontinluovutus Juha-Pekka Vartiainen 13.6.2011 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi VÄESTÖN SIJOITTUMINEN KAUPUNKISEUDULLA Asukasmäärä eri

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2.11.2010 JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS Tarve selvitykselle kuntaliitoksista -> Tietoa kokonaisuudesta Muuttunut

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA

JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO TAKSAVYÖHYKKEET VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA JOJO ARVIO JOUKKOLIIKENTEEN NYKYISESTÄ MÄÄRÄSTÄ Lipputyyppi Arvioidut matkat vuodessa Lipputyyppijakaumat I II III Yht. I II III Yht. Kertalippu, aikuinen 281

Lisätiedot

Toiminnan arviointi 2014 2015. Strategiset tavoitteet. Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen

Toiminnan arviointi 2014 2015. Strategiset tavoitteet. Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen Toiminnan arviointi 2014 2015 Strategiset tavoitteet Toiminnot Tulokset Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen OPS2016 prosessi Perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä on tehty seudullisena hankkeena.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN JA PERUSASTEEN OPPILAAKSIOTON PERUSTEET JA MENETTELYOHJEET

ESIOPETUKSEN JA PERUSASTEEN OPPILAAKSIOTON PERUSTEET JA MENETTELYOHJEET ESIOPETUKSEN JA PERUSASTEEN OPPILAAKSIOTON PERUSTEET JA MENETTELYOHJEET Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Voimassa 1.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo Yleiset perusteet... 1 Oppilaaksiottoalue

Lisätiedot

Sivistys TA toteuma elokuu 2016

Sivistys TA toteuma elokuu 2016 Sivistys TA 2016 - toteuma elokuu 2016 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kustannukset +5,8 % vs. 2015 Koulutuspalvelujen yhteiset +1,050 M Perusopetus +0,450 M Perhepäivähoito -0,5 M Päiväkodit +2,4

Lisätiedot

167 JOENSUUN KAUPUNKI ORGANISAATIOHIERARKIA LASKUTUSOSOITTEET. Verkkolaskut. Paperilaskut

167 JOENSUUN KAUPUNKI ORGANISAATIOHIERARKIA LASKUTUSOSOITTEET. Verkkolaskut. Paperilaskut TO TULVASTTULOKUSTANNUSPAIKKA Verkkolaskut Paperilaskut Postilokero Postinumero Postitoi mipaikka OVT-tunnus 10 Kaupunginvaltuusto 100 Valtuusto 1010 Valtuuston toiminta 1010 Valtuuston toiminta 1000 Taseyksikkö/kunta

Lisätiedot

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella

Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Keskusta-Ounasjoen palveluverkkoselvitys Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Koulutuslautakunta 17.12.2015 148 Ylikylän Vennivaaran alueen

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015

Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015 Kaupunginhallitus 18 12.01.2015 Kaupunginhallitus 28 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen ja ennakkoäänestyspaikkoina

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2017: Liite 1 ASUNTOALUEIDEN TOTEUTUMINEN JA TONTINLUOVUTUS >

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2017: Liite 1 ASUNTOALUEIDEN TOTEUTUMINEN JA TONTINLUOVUTUS > MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2017: Liite 1 ASUNTOALUEIDEN TOTEUTUMINEN JA TONTINLUOVUTUS 2017 --> 1 Opiskelija-asuntotontit Joensuun kaupunki on sitoutunut rakentamaan Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuksen

Lisätiedot

4435/ /2015

4435/ /2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4435/12.01.00.00/2015 172 Kaksikielisen opetuksen laajentaminen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu

Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja Anna Isopoussu Kymppi R -palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä: päiväkotiverkkoselvitykset Kymppi-Moni työpaja 31.5.2012 Anna Isopoussu Taustaa Kuntien yhdistyminen vuonna 2009 (Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2. Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.2012 Tampere Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Joensuussa laaditaan maankäytön

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT 2017 Kaupunginvaltuuston talousseminaari 8.9.2016 TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 06/2015 06/ 2016 : Maarakennuskustannusindeksi -2,7 % Katujen

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko Laskentamallin perusteet Keskusta-Ounasjoen palveluverkko 13.4.2015 Perusväestö Keskusta-Ounasjoen alue. (Sisältää Keskustatoimintojen, Ratantauksen, Lapinrinteen, Karinrakan ja Ylikylän tilastoalueet).

Lisätiedot

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 2013=. 2013=. KEURUU Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos

Lisätiedot

Uimaharjun koulun peruskorjauksen ja uudisrakentamisen hankesuunnitelman hyväksyminen (OKM 16.12.2011, 16/511/2011).

Uimaharjun koulun peruskorjauksen ja uudisrakentamisen hankesuunnitelman hyväksyminen (OKM 16.12.2011, 16/511/2011). Uimaharjun koulun peruskorjauksen ja uudisrakentamisen hankesuunnitelman hyväksyminen Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 16.2.2012, 21: Kaupunginvaltuusto päätti 30.5.2011 ( 68), että Uimaharjun koulu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSKESKUS 2015 2016

VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSKESKUS 2015 2016 Joensuun kaupungin VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSKESKUS 2015 2016 JOENSUUSSA KAIKILLA ON ILO KASVAA JA OPPIA Yhdessä olemme enemmän! 0 Esitteen toimitus ja taitto: Kirsi Asikainen Sisällys JOENSUUN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista. Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9.

Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista. Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9. Asukastilaisuus läntisen Palokan opetus-, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen suunnitelmista Eino Leisimo Toimialajohtaja 7.9.2017 7.9.2017 Lähtökohdat (1) Palveluverkkoja kehitetään sekä alueiden että

Lisätiedot

JUNAMATKUSTAJIEN HAASTATTELUN YHTEENVETO

JUNAMATKUSTAJIEN HAASTATTELUN YHTEENVETO Junamatkustajakyselyt 0.0. ja 5..05 JOENSUUN ASEMANSEUTU JUNAMATKUSTAJIEN HAASTATTELUN YHTEENVETO Juha-Pekka Vartiainen..05 IC Joensuu Kesälahti pe 0.0.05 klo 5.7-.05 IC Kesälahti Joensuu pe 0.0.05 klo.5-7.0

Lisätiedot

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Suomenkielisen opetuksen Tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Perustuu kaupungin omiin väestöennusteisiin perusopetus- ja lukioikäisten määrän kehityksestä

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 :t).

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 :t). Kaupunginhallitus 54 03.02.2014 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen ja ennakkoäänestyspaikkoina toimivien sairaanhoidon ja

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma vuodelle 2018 ja suunnitelma vuosille

Joensuun kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma vuodelle 2018 ja suunnitelma vuosille Joensuun kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma vuodelle 2018 ja suunnitelma vuosille 2019-2020 20.11.17 1/4 Joensuun kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

JOENSUUN TILAKESKUSKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Toiminnalliset tavoitteet 2018

JOENSUUN TILAKESKUSKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Toiminnalliset tavoitteet 2018 JOENSUUN TILAKESKUSKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 Tilakeskus toimii erillisenä taseyksikkönä ja sen vastaava luottamushenkilötoimielin on kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto. Tilakeskus on osa kaupunkiympäristön

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN JA PERUSASTEEN OPPILAAKSIOTON PERUSTEET JA MENETTELYOHJEET

ESIOPETUKSEN JA PERUSASTEEN OPPILAAKSIOTON PERUSTEET JA MENETTELYOHJEET ESIOPETUKSEN JA PERUSASTEEN OPPILAAKSIOTON PERUSTEET JA MENETTELYOHJEET Joensuun kaupungin hyvinvointilautakunnan kasvatus- ja opetusjaosto Voimassa 26.10.2017 alkaen. Sisällysluettelo Yleiset perusteet...

Lisätiedot

1. Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen

1. Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen 6.1.7 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT Vastuuhenkilö: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus vastaa perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta,

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen tilaus 2015

Sivistyspalvelujen tilaus 2015 Sivistyspalvelujen tilaus 2015 Keskeiset huomiot Kaupunginvaltuuston talousseminaari I.IX.MMXIV Tilaajajohtaja Janna Puumalain YLEISIÄ HUOMIOITA Realistinen, mutta tiukka talousarviosuunnittelu Laskennan

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LOPPURAPORTEISTA

TIIVISTELMÄ LOPPURAPORTEISTA Hanke: Kuopion päivähoito-, peruskoulu- ja lukioverkosto TIIVISTELMÄ LOPPURAPORTEISTA 24.2.2011 Haahtela kehitys Oy Tinasepäntie 45, 00620 Helsinki, puhelin 09-777 1820, telefax 09-777 18250, sähköposti

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä koskeva selvitys (30.9.2014 Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus)

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä koskeva selvitys (30.9.2014 Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus) Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä koskeva selvitys (30.9.2014 Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus) 2 1. Johdanto Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2017: MATO

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2017: MATO MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2017: MATO-20 23.8.2017 Yhdyskuntasuunnittelu > Maaomaisuus > Yhdyskuntatekniikka Palveluverkkoyhteistyö: päiväkoti- ja perusopetuksen kouluverkko 1 Sisällysluettelo 1. MATO-20-ohjelman

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

Mikko Laaksonen Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin

Mikko Laaksonen Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin Mikko Laaksonen 11.9.2013 Poliitikon näkökulma opetustoimen uudistuksiin RVS 2009-2012 4) KESKITYTÄÄN YDINPALVELUIHIN Palveluverkkoselvitys tehdään kaikkien palveluiden osalta poikkihallinnollisesti ja

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys - peruskoulu- ja lukioverkon vaihtoehdot. Valtuustoinfo 1.2.2016

Kouluverkkoselvitys - peruskoulu- ja lukioverkon vaihtoehdot. Valtuustoinfo 1.2.2016 Kouluverkkoselvitys - perus- ja lukioverkon vaihtoehdot Valtuustoinfo 1.2.2016 HAUKIPUTAAN LUKIO > (345) TYK Pateniemi + Merikoski > (522) RAKSILAN LUKIO > (Kiiminki + Laanila + Oulunsalo) > (800) OULUN

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen

Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

Kouluverkkoselvityksen. julkistus. Kaupunginjohtaja Matti Pennanen

Kouluverkkoselvityksen. julkistus. Kaupunginjohtaja Matti Pennanen Kouluverkkoselvityksen julkistus Kaupunginjohtaja Matti Pennanen Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015/kh 15.2.2016) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi

Lisätiedot

Joensuun seudun joukkoliikenteen talviaikataulut 12.8.2015 5.6.2016

Joensuun seudun joukkoliikenteen talviaikataulut 12.8.2015 5.6.2016 www.joensuu.fi/jojo Joensuun seudun joukkoliikenteen talviaikataulut 12.8.201.6.2016 Hinta: 1 (sis. alv 24 %) Merkkien selitykset aikatauluissa: M-P - Merkkien selitykset kartoissa: 1 2 linja-autoreitti

Lisätiedot

TOIMITILOJEN KOKONAISOHJELMA 2015-2021

TOIMITILOJEN KOKONAISOHJELMA 2015-2021 TOIMITILOJEN KOKONAISOHJELMA 2015-2021 MIKÄ ON KOKONAISOHJELMA? Talousarvio 2015: Vuosien 2016 ja 2017 osalta laaditaan kokonaisohjelma, joka käsitellään erikseen Samassa ohjelmassa ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen Sirkkalan neuvotteluhuone B226

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen Sirkkalan neuvotteluhuone B226 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 24.11.2016 klo 17:00-18:31 Paikka Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen Sirkkalan neuvotteluhuone B226 Käsitellyt asiat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen

VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Mauno Väänänen Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus vastaa perusopetuksesta,

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYSLUONNOKSET KESKEISET MUUTOKSET JA INVESTOINNIT

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYSLUONNOKSET KESKEISET MUUTOKSET JA INVESTOINNIT KAUPUNKIYMPÄRISTÖ VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYSLUONNOKSET KESKEISET MUUTOKSET JA INVESTOINNIT Kaupunginvaltuuston talousseminaari 5.9.2017 TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 07/2017 07/ 2018 : Maarakennuskustannusindeksi

Lisätiedot

Kuulemistilaisuudet. Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun alkaen

Kuulemistilaisuudet. Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun alkaen Kuulemistilaisuudet Nojanmaan ja Nätkin koulujen 6.-luokkalaisten siirtyminen Mertalan kouluun 1.8.2013 alkaen Perusopetuksen oppilasmäärän kokonaisennakointi 3500 3000 2963 2929 2860 2770 2709 2500 2634

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivu 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Sivu 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 19.11.2015 klo 18:30-20:22 Paikka Karsikon koulu, os. Sirkkalantie 12 A 2 Käsitellyt asiat Sivu 120 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (5) 386 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

TILAKESKUS 31.7.2013

TILAKESKUS 31.7.2013 TILAKESKUS 31.7.2013 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.7.2013 Talous Käyttötalous Investoinnit 1000 euroa Tot 2012 Tot 2013 Muutos Ta 2013 Ennuste 2013 2012-2013 Tuotot 22 356 22 056 300 37 796 37 796 Toimintakulut

Lisätiedot

KESKUSTELUTILAISUUS TÄHTINIITYN JA KUITINMÄEN KOULUJEN YHDISTÄMISTÄ KOSKEVASTA ESITYKSESTÄ

KESKUSTELUTILAISUUS TÄHTINIITYN JA KUITINMÄEN KOULUJEN YHDISTÄMISTÄ KOSKEVASTA ESITYKSESTÄ KESKUSTELUTILAISUUS TÄHTINIITYN JA KUITINMÄEN KOULUJEN YHDISTÄMISTÄ KOSKEVASTA ESITYKSESTÄ Aika Keskiviikko 1.3.2017 klo 18.00-20.30 Paikka Kuitinmäen koulu, auditorio (Kuitinkuja 4) Läsnä Eeva-Kaisa Ikonen,

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella Eino Leisimo Toimialajohtaja 8.12.2016 8.12.2016 Lähtökohdat (1) Palveluverkkoja kehitettävä aina niin alueiden kuin koko kaupungin näkökulmasta

Lisätiedot

Perusopetuksen vuosisuunnitelmien kehittämistavoitteet 2014 2015. Koulu

Perusopetuksen vuosisuunnitelmien kehittämistavoitteet 2014 2015. Koulu Koulu Alue 1 Alue 2 Alue 3 Yhteinen kehittämistavoite: Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen erityisesti toimintakulttuurin näkökulmasta: Alueyhteistyössä - uudistuvan oppilashuoltotyön käytänteiden

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Tilastoissa on

TAUSTATIEDOT. Tilastoissa on TAUSTATIEDOT Tilastot taustatiedoista sisältävät väestön määrän ja väestön koulutusrakenteen, oppivelvollisten määrät sekä koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja opetuspisteiden määrät ja luettelot

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä koskeva selvitys (30.9.2014 Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus)

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä koskeva selvitys (30.9.2014 Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus) Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä koskeva selvitys (30.9.2014 Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus) 2 1. Johdanto Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyjä

Lisätiedot

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus Palveluverkon uudistaminen Kuulemistilaisuus 3.12.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 260/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutokset 1.8.2014 alkaen Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen 1.8.2014

Lisätiedot

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö

Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut. Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Olarin ja Suurpelto-Henttaan koulupalvelut Juha Nurmi Kehittämispäällikkö Tehdyt päätökset Päivänkehrän koulun rehtori johtaa myös Komeetan koulua lukuvuoden 2016-17 loppuun Päivänkehrän koulun peruskorjaus

Lisätiedot

Itäinen alue. Vaihtoehtotarkastelut

Itäinen alue. Vaihtoehtotarkastelut Itäinen alue Vaihtoehtotarkastelut Värikoodit palvelukeskittymissä Nykytilanne Kuntalaisten olohuone Muutokset 2018-2019 Muutokset vuoteen 2026 mennessä Yli-Iin palvelukeskittymä Jakkukylän osakuntaliitos

Lisätiedot

Tilat toimimaan - hanke

Tilat toimimaan - hanke Tilat toimimaan - hanke Uudenlaiset kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyömallit 1.8.2015-31.12.2016 /Joensuun seutukirjasto & nuorisopalvelut 3.10.2016 YLEISTÄ HANKKEESTA Resurssit: puolikas kirjastotyöntekijä

Lisätiedot

Palvelumalli 2020 Sivistys- ja kulttuuripalvelut. Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä

Palvelumalli 2020 Sivistys- ja kulttuuripalvelut. Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Palvelumalli 2020 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palvelumalli 2020 Selvityksen tavoitteet: Palveluiden asiakaslähtöinen ja

Lisätiedot

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3 JOHDANTO Kunnanhallitus käsitteli 2.11.2015 koulutuslautakunnan antamaa kouluverkkoselvitystä (liite). Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus päätti velvoittaa koulutuslautakunnan tekemään 1.9.2016 mennessä

Lisätiedot

Tilakeskus toimii erillisenä taseyksikkönä ja sen vastaava luottamushenkilötoimielin on kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto.

Tilakeskus toimii erillisenä taseyksikkönä ja sen vastaava luottamushenkilötoimielin on kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto. 160 TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Kuvaus 2018 ja keskeiset muutokset Tilakeskus on osa kaupunkiympäristön toimialaa. Koko toimialan strategiset tavoitteet on kuvattu tarkemmin talousarvionkirjan

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016: MATO

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016: MATO 1 MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016: MATO-20 24.8.2016 Yhdyskuntasuunnittelu > Maaomaisuus > Yhdyskuntatekniikka Palveluverkkoyhteistyö: päiväkoti- ja perusopetuksen kouluverkko Sisällysluettelo 2 1. MATO-20-ohjelman

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vuosikertomus vuodelta 2016 Joensuu, Kontiolahti, Liperi

Joukkoliikenteen vuosikertomus vuodelta 2016 Joensuu, Kontiolahti, Liperi Joukkoliikenteen vuosikertomus vuodelta 2016 Joensuu, Kontiolahti, Liperi Sivu 2/13 1. Joukkoliikennejärjestelmä Joensuun kaupunki toimii EU:n palvelusopimusasetuksen sekä joukkoliikennelain mukaisena

Lisätiedot

JOENSUUN KUNTALAISKYSELY 2017 TULOKSET

JOENSUUN KUNTALAISKYSELY 2017 TULOKSET JOENSUUN KUNTALAISKYSELY 2017 TULOKSET 06.06.2017 SISÄLLYS 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 394 Sj / Valtuutettu Heikki Takkisen aloite kouluverkkoa koskevista ratkaisuista Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh Juha Nurmi, puh 20.05.2015 Sivu 1 / 1 2271/02.08.00/2015 69 Hansakallion koulun siirtokelpoisten tilojen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Hyvärinen, puh. 043 824 8456 Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen

Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen Päiväkoti- ja kouluverkosta Kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu 10.2.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen 11.2.2014 muutettu dioja 7 ja 23 iltakoulun keskustelun

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila)

Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila) Tulevaisuuden palvelumalli 2025, kaakon palvelualue (Kaukajärvi, Annala, Haihara, Hervanta, Hervantajärvi, Rusko, Lukonmäki, Vuores, Hallila) Kaukajärven asukastilaisuus 30.3.2016 Kehittämisjohtaja Kari

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Palveluvaliokunta

Palveluvaliokunta Palveluvaliokunta 2 23.02.2016 OPETUKSEN TILAINVESTOINNIT/ VAIHTOEHDOT 589/02.02.00/2015 PALVK 2 Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt "Kempeleen kunnan koulutilat 2015-2020/ selvitys kunnan koulutilojen

Lisätiedot

NÄILLÄ KEVÄÄN KURSSEILLA ON VIELÄ TILAA!

NÄILLÄ KEVÄÄN KURSSEILLA ON VIELÄ TILAA! NÄILLÄ KEVÄÄN KURSSEILLA ON VIELÄ TILAA! Katso tarkemmat tiedot kurssitietokannasta (klikkaa linkkiä ja valitse kurssien haku ) tai soita opintopalveluun (puh. 013 337 5929) JOENSUU (KANTAKAUPUNKI) 140342

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B Tarveselvitysryhmä 6.11.2013 1 SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS 7 100 ASUKKAAN KASVUTAVOIT- TEESSA 1. Väestönkasvun vaikutus peruskoulupaikkojen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot