Suositukset metsästysseuroille, jotka vastaanottavat tai suunnittelevat vastaanottavansa ulkomaalaisia asiakkaita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suositukset metsästysseuroille, jotka vastaanottavat tai suunnittelevat vastaanottavansa ulkomaalaisia asiakkaita"

Transkriptio

1 Suositukset metsästysseuroille, jotka vastaanottavat tai suunnittelevat vastaanottavansa ulkomaalaisia asiakkaita "Suositukset metsästysseuroille" on laadittu tarkentamaan kaupalliseen ohjelmapalveluna toteutettavan metsästystapahtumaan liittyviä sopimuskäytäntöjä ohjelmapalveluyrittäjän ja metsästysseuran välillä. Toimijoiden tulee laatia keskenään sitova alihankintasopimus, jossa kirjattuna sopimusosapuolet, sopimuksen tarkoitus, tiedot sopimuksen kohteesta (toiminta, palvelu), voimassaoloaika, palvelun hinnoittelun ja laskutuksen perusteet, sopimuksen irtisanomis- ja purkamisperusteet, määräykset sopimusrikkomuksista ja korvausvelvollisuuksista, maksuviivästyksien ja riitojen ratkaisemisesta. Toiminnan toteuttamisen kannalta keskeisintä on, että sopimuksesta käy ilmi kummankin osapuolen vastuut ja velvollisuudet. Näitä vastuunjakoon liittyviä kysymyksiä voidaan käsitellä seuraavan esityksen mukaisesti. Tämän asiakirjan kaikki esitykset ovat suosituksia. Ohjelmapalveluyrittäjän vastuulla mm: Yleistä laatia oman toimintansa osalta ohjelmapalveluyrittäjänä turvallisuusasiakirjat, vaatia turvallisuussuunnitelmat myös alihankkijana toimivilta metsästysseuroilta O asiakkaiden lentokenttäkuljetukset, iltaohjelma, sauna, majoitus sekä asiakkaan ruokailut (majoitusyrittäjä toimittaa asiakkaalle päivän eväät mukaan) ulkopaikkakuntalaisten aluemaksun suorittaminen Metsähallitukselle metsästyskortti, ampumalupa ym. muodollisuudet ja niistä aiheutuvat kustannukset varata asiakkaalle punainen metsästyksessä käytettävä liivi ja lakki sekä kankainen asepussi. varata asiakkaille lämpimiä käsineitä, vaihtovaatteita, kumisaappaita huolehtia siitä, että vara-ase on saatavilla huolehtii, että metsästysseuralla on nimetä kielitaitoinen "kummi" asiakkaita varten Ennen jahtia asiakkaan perehdyttäminen suomalaiseen metsästyslainsäädäntöön sekä yleisimpiin periaatteisiin (metsästystapahtuman organisointi ja vastuuhenkilön nimi), - perehdyttämistilaisuudessa voidaan käyttää suomussalmelaisen Kuurtolan Erä ry:n käyttämiä saksankielisiä ohjeita. Huom! Ohjeet on aina selostettava asiakkaalle suullisesti. perehdyttämistilaisuudessa koostaa asiakkaasta seuraavia tietoja metsästyspäivän suunnittelua varten: ikä, kunto, kokemus (terveystietolomake) tiedottaa asiakkaalle päivän ohjelmasta (mm. tarkka kellonaika, jolloin asiakkaat noudetaan) toimittaa seuralle kirjallisena asiakkaiden nimet sekä metsästyspäivät esim. rhy:n hirvikokoukseen mennessä

2 Jahdin jälkeen esikäsiteltyjen sarvien tai taljan eteenpäin toimitus asiakkaiden noutaminen majoituspaikkaan metsästyksen jälkeen Alihankkijan (metsästysseuran) vastuulla mm: Yleistä laatia oman toimintansa osalta ohjelmapalveluyrityksen alihankkijana pelastus- /turvallisuussuunnitelma tapaturmailmoituslomakkeen täyttäminen onnettomuustapauksissa nimetä asiakkaalle kielitaitoinen vastuuhenkilö, kummi, joka vastaa asiakkaasta (1-4 henkilöä) koko vierailun ajan Kummin nimi oltava matkanjärjestäjän tiedossa perehdyttämiskoulutukseen mennessä, jotta voidaan esittää asiakkaalle kirjallisena (suomalaiset nimet voivat olla vaikeita), Kummi on asiakkaan mukana myös metsässä käsivarren mitan päässä ja voi tarvittaessa puuttua hänen toimintaansa. Koiranohjaaja ohjaa koiraa, ei asiakasta. vieraiden noutaminen majoituspaikasta sovittuna ajankohtana asiakkaan kuljetukset metsästyspäivän ajan lounastauko ja nokipannukahvit sopivassa ajankohdassa. - Mikäli mukana naisia, järjestettävä mahdollisuus käydä kuivakäymälässä tms. sopia asiakkaiden vastaanottamisesta ja vastuuhenkilöistä niin, että metsästystä pitää voida onnistuneesti toteuttaa myös keskellä viikkoa (asiakkaat ostavat yleensä viikon kestävän metsästyspaketin), riittävästi koiria, jotta käytössä aina virkeä yksilö järjestää vieraille riittävän hyvät mahdollisuudet saaliin saamiseen joko ajometsästyksellä tai koiran avulla (asiakkaille ei tulisi koskaan antaa saalistakuuta -> ei reklamaatio-oikeutta) Ennen jahtia Metsästyksenjohtajan puhuttelu ( kädestä pitäen ), - tärkeimmät asiat kerrataan, vrt. perehdyttämistilaisuus lupien tarkastus, aseet & ammukset, kiikarin suurennos aseen kuljettaminen autossa (lataamattomana suojuksessa) maastossa liikkuminen (ei kolistelua, mm. ampumatukien vuoleminen ennen passiin menoa) ampumakuvio (3-d) käytävä asiakkaan kanssa läpi tarkasti, asiakkaan kotimaassaan suorittama ampumakoe ei yleensä sisällä hirven kokoluokkaa olevaa riistaeläintä päivän agenda ts. luvalliset eläimet sekä suunniteltu päivän ohjelma kartan avulla esittäen riskien kertaaminen, turvallisuus- ja ensisammutuskaluston käyttö, toimintaohjeet hätätapauksissa (kielitaitoisen vara"kummin" yhteystiedot, jos oma ohjaaja joutuu puhe- tai liikuntakyvyttömäksi)

3 Seuran käyttämät pelisäännöt ( kädestä pitäen ) jos asiakas ei halua ampua esim. vasaa, koiranohjaaja saa ampua haavoitettu eläin = ammuttu eläin = kaatomaksu pelisäännöt alkoholin suhteen (johtajalla oikeus ja velvollisuus kieltää metsästys päihtyneeltä vieraalta -> ei reklamaatio-oikeutta) Jahdin jälkeen Mikäli asiakas saa saalista: sarvien esikäsittely ja pakkaus (tiedustele asiakkaalta haluaako muistoksi koko pään vai sarvet, huomioi tämä hirveä pistettäessä) taljan esikäsittely ja pakkaus mahdollisuus saada mukaan pieni pala illalla valmistettavaksi (mikäli haluavat mukaan kotimaahansa, käsiteltävä asianmukaisesti ja huomioitava lihatuotteiden vientiin liittyvät määräykset) Erikseen sovittavat vastuut: mikäli vieraalla ei hirvieläimen ampumiseen oikeuttavaa ampumakoetta voimassa, matkanjärjestäjä sopii etukäteen (riistanhoitopiirin hirvenmetsästyksen johtajille järjestämään kokoukseen mennessä) rhy:n sekä seuran kanssa ampumakokeen järjestämisestä muut mahdolliset kuljetukset Muuta yleistä: metsästysseuran kannattaa sopia keskenään miten metsästys organisoidaan asiakkaiden kanssa; la/su mukana koko seura, ajojahti mahdollista ja toivottavaa, esim. aamupäivällä kun koira hakee ketkä seurueen jäsenistä mukana viikolla (kummit ja koiranohjaajat) millä viikolla asiakkaita otetaan mukaan, säästetäänkö lupia myöhemmin tuleville asiakkaille metsästysseuran kannattaa huomioida, että asiakkaan mukanaolo vaikuttaa metsästysjärjestelyihin sitoutuuko asiakkaiden huolehtimiseen koko seura vai vain tietyt henkilöt asiakkaiden kanssa kannattaa käyttää vain kokenutta koiraa, joka ei häiriinny vaikka hirveä ei ammuttaisi kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti asiakas voidaan velvoittaa maksamaan myös haavoittamisista Korvaukset seuralle (suuntaa-antavat) Kukin metsästysseura voi itse määritellä hinnat, joilla se tarjoutuu vastaanottamaan ulkomaalaisia metsästysasiakkaita (syksyllä 2007 osallistumismaksu on ollut keskimäärin 60 /vrk/henkilö). Tämän lisäksi metsästysseuran kannattaa miettiä korvaus ei-ampuvilta metsästäjiltä (ajoon osallistuvilta). Myös sarvien tai taljan käsittelystä voidaan periä korvaus, kaatomaksut määräytyvät kunkin eläimen mukaan, syksyllä 2007 kaatomaksut

4 olleet keskimäärin: uroshirvestä 400 naaraasta 100 vasasta 30 Osallistumismaksusta voidaan sopia maksettavaksi esim. 30 % sopimuksen synnyttyä ja loput metsästyksen päätyttyä 7 vrk netto. Mikäli seura peruu asiakkaiden vastaanottamisen, se palauttaa rahat ohjelmapalveluyrittäjälle, lisäksi voidaan sopia erillinen korvaus peruuntumisesta. Korvaukset seuran sisällä Metsästysseuran kannattaa sopia seuran sisäiset pelisäännöt kulukorvauksista kummeille, koiranohjaajalle sekä mahdolliset kulukorvaukset sarvien tai taljan käsittelystä. Seuran kannattaa huomioida nämä kulukorvaukset asiakkaan vastaanottomaksuissa. Korvaukset maanomistajille Metsästysseurojen kannattaa harkita myös tapoja, joilla kompensoidaan maksavien asiakkaiden mukanaolo maanomistajille. Seurojen kannattaa metsästysvuokrasopimuksia uusiessaan tehdä sopimukseen varaus esim. tienkunnostusrahastoon tai kyläyhdistysten muihin kehittämishankkeisiin. Metsästyssanasto Kattava metsästysalan sanasto (suomi-ruotsi/saksa/englanti/venäjä-suomi) löytyy Suomen metsästäjäliiton Lapin piirin kotisivuilta osoitteesta ->piirin omat -> Lisätietoa Kainuun riistanhoitopiiriltä sekä riistanhoitoyhdistyksiltä saatavilla: - Asiakkaiden kanssa läpikäytävät yleiset metsästys- ja turvallisuusohjeet Metsästyksen johtajan puhuttelu, myös saksankielelle käännettynä - Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi (löytyy myös osoitteesta - terveystieto- ja tapaturmalomake (saksan ja englanninkielisinä) - Kainuun Etu Oy:n toteuttaman Kainuun metsästysmatkailun kehittämishankkeen tuottamaa, asiakkaille suunnattua saksankielistä esittely- ja opastusaineistoa Suosituksia ovat kommentoineet kehittämishankkeen yhteistyöyritykset, Kainuun riistanhoitopiiri/jukka Keränen ja Markus Pekkinen, Kainuun metsäkeskus/juhani Pyykkönen, Sotkamon riistanhoitoyhdistys/jari Korhonen sekä Kainuun maakuntakuntayhtymä/ terveystarkastaja Maarit Partanen. Kainuun Etu Oy/Kainuun metsästysmatkailuhanke

5

Metsästyksenjohtajan perustaidot. Metsästyksen johtaminen

Metsästyksenjohtajan perustaidot. Metsästyksen johtaminen Metsästyksenjohtajan perustaidot Metsästyksen johtaminen Metsästyksenjohtajan perustaidot Metsästyksen johtaminen Sami Tossavainen & Ohto Salo, Suomen riistakeskus 2015 2 Esipuhe Metsästyksenjohtajan perustaidot

Lisätiedot

Metsästyksenjohtajien koulutus 2013. Suomen riistakeskus

Metsästyksenjohtajien koulutus 2013. Suomen riistakeskus Metsästyksenjohtajien koulutus 2013 Sisältö Metsästyksenjohtaja Johtajan tehtävät Ulkomaalaiset Hirvikanta, -saalis, -vahingot ja -kolarit Hirvijahdin suositukset Turvallisuus Aseet ja panokset Tie- ja

Lisätiedot

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE Piirin tapahtumia ovat piirin toimintasuunnitelmaan kirjatut tai piirin ryhmien erikseen järjestettäväksi päättämät tapahtumat, jotka piirihallitus on vahvistanut järjestettäväksi. Muiden tapahtumien osalta

Lisätiedot

Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot

Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot Yleiset toimeksiantoa koskevat ehdot Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy:n asiakkailleen tarjoamiin palveluihin ellei asiakkaan kanssa ole nimenomaisesti toisin

Lisätiedot

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys

Mattila-Harjan kyläosasto. Kauriin ja Peuran metsästys Mattila-Harjan kyläosasto Kauriin ja Peuran metsästys Metsäkauris : Ei kesäjahtia. Metsästysaika 1.9.2014 31.1.2015. Ajavaa koiraa käyttäen 28.9.2014 31.1.2015. Mattila-Harjan kyläosaston yhteinen saaliskiintiö

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

Leirikoulu- ja. kouluretkiopas

Leirikoulu- ja. kouluretkiopas Leirikoulu- ja kouluretkiopas Koulutuspalvelut 25.06.2012 Päivitys 23.10.2012 Päivitys 23.01.2013 Päivitys 03.06.2013 Päivitys 25.10.2013 Päivitys 13.06.2014 www.nurmijarvi.fi Päivitys 20.10.2012 Perusopetuksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA. KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava?

ILMAJOEN KUNTA. KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava? ILMAJOEN KUNTA KOULUN ULKOPUOLISEN OPETUKSEN OPAS - Mitä koulun ulkopuolella annettavan opetuksen järjestämisessä on huomioitava? Sivistyslauta 12.9.2012 125 Työryhmä: Saija Keski-Heikkilä, varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sisältö OHJE. Asia nro 294/04.04.06.02/2014 17.12.2014. Riistanhoitoyhdistykset OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisältö OHJE. Asia nro 294/04.04.06.02/2014 17.12.2014. Riistanhoitoyhdistykset OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ OHJE Asia nro 294/04.04.06.02/2014 17.12.2014 Riistanhoitoyhdistykset Viite: Riistahallintolain (158/2011) 2 :n 1 momentin 4 kohta OHJE AMPUMAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisältö 1. AMPUMAKOKEEN PERUSTEET...

Lisätiedot

Leirikoulu- ja. kouluretkiopas

Leirikoulu- ja. kouluretkiopas Leirikoulu- ja kouluretkiopas Koulutuspalvelut 25.06.2012 Päivitetty 10.09.2015 www.nurmijarvi.fi Sisältö JOHDANTO: KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA... 3 1. LEIRIKOULUN TAI KOULURETKEN SUUNNITTELU... 4 1.1.

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

C.57. Tapahtumajärjestäjän

C.57. Tapahtumajärjestäjän C.57 Tapahtumajärjestäjän opas 2 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Aukusti-tapahtuman pystyttämistä Jalasjärvellä, Mikko Jokipii Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8

Lisätiedot

Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa. Alihankinnan tavoitteet

Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa. Alihankinnan tavoitteet Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa Alihankinnan tavoitteet Alihankinta on keino teettää yrityksen sisäiseen toimintaan kuuluvia tehtäviä ulkopuolisilla. Tällaiset tehtävät voivat olla esimerkiksi

Lisätiedot

Matkailun ohjelmapalvelujen. Raportti 1. Moottorikelkkailu kaupallisena ohjelmapalvelutuotteena

Matkailun ohjelmapalvelujen. Raportti 1. Moottorikelkkailu kaupallisena ohjelmapalvelutuotteena Matkailun ohjelmapalvelujen Raportti 1 Moottorikelkkailu kaupallisena ohjelmapalvelutuotteena 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Käsitteet ja termit 1.1 Ohjelmapalvelu 1.2 Tuoteryhmät 1.3 Tuote 1.4 Tuoteseloste 2.

Lisätiedot

Koulujen leirikouluopas. Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen

Koulujen leirikouluopas. Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen Koulujen leirikouluopas Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen Lempäälän kunta Sivistystoimi 2006 Koulujen leirikouluopas Tietoa ja ohjeita leirikoulujen ja retkien järjestämiseen (Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA LOHJAN KAUPUNKI, Kasvatus- ja opetuslautakunta 5.5.2015 Lohjan kaupun ki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA 27.4.2015 Sisällys 1 Soveltamisala 3 2 Sääntökirja 3 3 Määritelmät 3 4 Asiakkaan asema

Lisätiedot

C.57. Tapahtumajärjestäjän. Kulttuurin kehittämiskeskus Etelä-Pohjanmaan liitto

C.57. Tapahtumajärjestäjän. Kulttuurin kehittämiskeskus Etelä-Pohjanmaan liitto C.57 Tapahtumajärjestäjän opas Kulttuurin kehittämiskeskus Etelä-Pohjanmaan liitto 2 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Aukusti-tapahtuman pystyttämistä Jalasjärvellä,

Lisätiedot

Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan

Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan Metsästä matkailutuotteita? Esiselvitys mahdollisuuksista harjoittaa metsästysmatkailua yritysmuotoisesti Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan alueella Kimmo Piippo 31.3.2011 SISÄLTÖ Sisällysluettelo.........

Lisätiedot

SivLtk 12.03.2014 24 KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE

SivLtk 12.03.2014 24 KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE SivLtk 12.03.2014 24 KOULUN ULKOPUOLISEN TOIMINNAN OHJE Yleistä Peruskoululain 26 :n 3.momentin ja lukiolain 18 2 momentin mukaan peruskoulun ja lukion opetusta voidaan antaa myös koulun ulkopuolella.

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA kotihoito puhtaanapitopalvelut puhtaanapitopalvelut, sotainvalidit omaishoito, vanhukset ja vammaiset SEINÄJOEN KAUPUNKI 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Elisan yleiset sopimusehdot kuluttajille 1.1.2011

Elisan yleiset sopimusehdot kuluttajille 1.1.2011 Elisan yleiset sopimusehdot kuluttajille 1.1.2011 1. Yleistä 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisan palvelujen toimituksiin asiakkaalle. Palvelut voivat sisältää liittymiä, muita Elisan viestintäpalveluja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1 Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki 1. TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 2 1.1 Toimintaohje 2 1.2 Määritelmät 2 1.3 Äänekosken kaupungin velvoitteet 3 1.4 Palvelusetelin

Lisätiedot

HIRVENMETSÄSTYS OIKEUS

HIRVENMETSÄSTYS OIKEUS HIRVENMETSÄSTYS OIKEUS JARMO KIURU OIKEUSASEMATIETO OY HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS HIRVENMETSÄSTYS- OIKEUS Jarmo Kiuru Oikeusasematieto Oy Helsinki 1. painos Jarmo Kiuru, 2009 ISBN 978-952-92-5114-8 SISÄLLYS

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) Voimassa 1.2.2013 lukien

Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) Voimassa 1.2.2013 lukien Yleiset varaus- ja sopimusehdot 1 (6) ENTER HOUSING OY:N (WWW.VUOKRAHUONE.COM) MAJOITUSPALVELUITA KOSKEVAT YLEISET VARAUS- JA SOPIMUSEHDOT 1. Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan Enter Housing

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

sopimusopas Lähiruokatoimijoiden JOHDANTO OPPAAN KÄYTTÖOHJE HYVÄ SOPIMISEN KÄYTÄNTÖ TUOTANTORESURSSIYHTEISTYÖ MYYNTIYHTEISTYÖ

sopimusopas Lähiruokatoimijoiden JOHDANTO OPPAAN KÄYTTÖOHJE HYVÄ SOPIMISEN KÄYTÄNTÖ TUOTANTORESURSSIYHTEISTYÖ MYYNTIYHTEISTYÖ Lähiruokatoimijoiden sopimusopas JOHDANTO OPPAAN KÄYTTÖOHJE HYVÄ SOPIMISEN KÄYTÄNTÖ TUOTANTORESURSSIYHTEISTYÖ MYYNTIYHTEISTYÖ JÄLLEENMYYNTI- JA JATKOJALOSTUSYHTEISTYÖ MYYNTIEDUSTAJAYHTEISTYÖ Lähiruokatoimijoiden

Lisätiedot