OPIN T O - O PA S. Kielipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2014-2015 OPIN T O - O PA S. Kielipalvelut"

Transkriptio

1 OPIN T O - O PA S Kielipalvelut

2 Sisältö 2 Henkilökunta Opinto-oppaan rakenne lyhyesti Yleistä kieliopinnoista ja Kielipalvelut-yksiköstä... 7 Ammattikielten ja monikielisyyden tutkimus opetuksen tukena... 7 Opintoneuvonta... 7 Yleistä kieliopinnoista... 8 Käytännön monikielisyys -opintokokonaisuus ja kansainvälistymisopinnot... 9 Language Buddy Kielikaveri... 9 Kieliopintojen suorittaminen ja ajoitus...10 Kielten opetusryhmiin ilmoittautuminen...10 Kieliharjoittelun yhteiset ohjeet...11 Ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittajalle...11 Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen...12 Kielten itseopiskelu...13 Eurooppalainen viitekehys ja taitotasot Vaasan yliopiston tutkintojen kielitaitovaatimukset...15 Yleistä...15 Hallintotieteellisen koulutusalan tutkintojen kieliopinnot...16 Humanistisen koulutusalan tutkintojen kieliopinnot...16 Kauppatieteellisen koulutusalan tutkintojen kieliopinnot...17 Teknillistieteellisen koulutusalan tutkintojen opinnot Opintojaksokuvaukset: äidinkieli ja toinen kotimainen kieli...19 Hallintotieteellinen, humanistinen ja kauppatieteellinen ala...19 Äidinkieli (suomi) / modersmål (svenska)...19 Toinen kotimainen kieli (ruotsi) / det andra inhemska språket (finska)...21 Ruotsin kertauskurssi...22 Ruotsin peruskurssit...23 Finska som det andra inhemska språket...25 Teknillistieteellinen ala...26 Äidinkieli (suomi) / modersmål (svenska)...26 Toinen kotimainen kieli (ruotsi) / det andra inhemska språket (finska)...27 Ruotsin peruskurssi...27 Finska som det andra inhemska språket för teknologie studerande...28 Peruskursseja täydentävät kurssit...28 Suomen kielen täydennysjakso...28 Ruotsin kielen täydennysjakso Opintojaksokuvaukset: tieteellinen kirjoittaminen...30 Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi...30 Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi Opintojaksokuvaukset: vieraat kielet...32 Yleistä...32 Alkeiskurssit (2. vieras kieli)...34 Espanja...34 Italia...35 Kiina...36 Ranska...37 Saksa...38 Venäjä...39 Vapaasti valittaviksi opinnoiksi soveltuvat alkeiskurssit...40 Johdanto japanin kieleen ja kulttuuriin...41 Introduction to Chinese Language and Culture...41 Latinan kielen alkeiskurssi...41 Survival Russian...42 Täydennyskurssit (2. vieras kieli)...42 Espanja...42 Italia...43 Ranska...43 Saksa...43 Venäjä...44 Peruskurssit (1. tai 2. vieras kieli)...44 Englanti...44 Espanja...47 Ranska...48 Saksa...48 Venäjä...49 Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Kielipalvelut-yksikkö Postiosoite: PL 700, Vaasa Käyntiosoite: Fabriikki, Yliopistonranta 10 7 Opintojaksokuvaukset: jatkokurssit...50 Englanti...50 Ruotsi...54 Saksa...57 Suomi...59 Venäjä...60 Monikielisyys Language Studies for Foreign Students Helsingin yliopiston oikeustieteellisen koulutusalan kieliopinnot...65 Puhelinvaihde: Amanuenssi: Toimitus: Hanna Snellman Taitto: Mari Ala-Mikkula Painatus: Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy ISSN

3 Henkilökunta johtaja FT Martina Buss amanuenssi FM Susanna Mäenpää opintoasiansihteeri yo-merk. Kaija Salonen-Malkakorpi suomen kielen lehtori FT Ulla-Helena Kapiala suomen kielen lehtori FL Heli Katajamäki suomen kielen yliopisto-opettaja FM Marjut Männistö englannin kielen yliopisto-opettaja FL John Shepherd englannin kielen yliopisto-opettaja FM Simone Sundqvist saksan kielen lehtori DÜ Silke Rose saksan kielen yliopistonlehtori FT Tiina Sorvali venäjän kielen lehtori FL Vasilij Namsaraev Lisäksi Kielipalvelut-yksikössä toimii useita sivutoimisia tuntiopettajia. suomen kielen yliopisto-opettaja FM Mia Mäki-Ista ruotsin kielen yliopistonlehtori FT Raija Berglund ruotsin kielen lehtori FT Sara Nyholm ruotsin kielen yliopistonlehtori FT Sirpa Sipola englannin kielen lehtori PhD Cintia S. Widmann Etchemaite englannin kielen yliopisto-opettaja FM Tuija Luokkakallio 4 5

4 1 Opinto-oppaan rakenne lyhyesti 2 Yleistä kieliopinnoista ja Kielipalvelut-yksiköstä Kappaleessa 2 on esitelty Kielipalvelut-yksikkö yleisesti. Kappaleesta löytyy myös tietoa opintoneuvonnasta, kieliopintojen korvaamisesta kokeilla ja hyväksilukemisesta yleensä, kielten opetuksen suunnittelusta ja ryhmiin ilmoittautumisesta, kielten itseopiskelusta sekä ohjeita kieliharjoittelun ja kypsyysnäytteen suorittamisesta. Kappaleessa 3 on tärkeää tietoa korkeakouluopiskelijoiden pakollisista asetuksen mukaisista kieliopinnoista sekä lyhyt kuvaus koulutusalakohtaisista pakollisista kieliopinnoista. Kappaleessa 4 on esitelty tutkintoihin kuuluvat äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opintojaksot. Kappaleessa neljä on myös ruotsin kielen kertauskurssin ja ruotsin ja suomen kielien täydennysjaksojen kuvaukset. Kappaleessa 5 on kuvattu tieteellisen kirjoittamisen opintojaksot. Vieraiden kielten (englanti, espanja, italia, japani, kiina, latina, ranska, saksa ja venäjä) alkeiskurssien, täydennyskurssien ja peruskurssien kuvaukset löytyvät kappaleesta 6. Kappaleessa 7 on Kielipalvelut-yksikön opintotarjontaan kuuluvien jatkokurssien kuvaukset. Kappaleessa 8 on kuvattu ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille tarkoitetut englannin, suomen ja venäjän kielen opinnot. Kappaleesta 9 löytyy Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle koulutusalalle suunnitellut kieliopinnot. Korkeakoulututkintoihin sisältyy kieli- ja viestintäopintoja, joiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisimman monipuolinen kielitaito opiskelua ja työelämää varten. Tutkintojen opetussuunnitelmissa on määritelty kieliopintojen vähimmäismäärä. Moni tutkimus- ja työelämän ala edellyttää kuitenkin vähimmäismäärää laajempaa ja monipuolisempaa kielitietoa ja viestintätaitoa. Vaasan yliopisto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kielten opiskeluun. Kielipalvelut-yksikkö suunnittelee yhdessä humanistisen koulutusalan oppiaineiden kanssa kielten opetusta yliopiston kaikkien alojen opiskelijoille. Yhteistyötä tehdään myös kaikkien muidenkin koulutusalojen kanssa. Kielipalvelut-yksikön opetus on suunniteltu vastaamaan eri koulutusalojen tarpeita. Se sisältää kieli- ja viestintäopintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä. Kielipalvelut-yksikön opetustarjontaan kuuluu siten kursseja suomen, ruotsin, englannin, saksan, ranskan, venäjän, espanjan, kiinan ja japanin kielissä. Avoimen yliopiston kautta tarjotaan lisäksi kursseja italian ja latinan kielissä. Kieliä voi opiskella myös sivuaineena, joko poimimalla riittävä määrä kieliopintoja Kielipalvelut-yksikön tarjonnasta tai suorittamalla filosofisen tiedekunnan tarjoamia kokonaisuuksia esim. ranskan ja venäjän kielissä. Kielitaitoa ja kansainvälisyyttä vahvistaakseen opiskelija voi suorittaa Kielipalvelut-yksikön Käytännön monikielisyys -opintokokonaisuuden. Kokonaisuus käsittää pakollisten kieliopintojen lisäksi opintopisteen edestä kielikursseja tai kymmenen opintopistettä kansainvälistymisvalmiuksia vahvistavia kieliopintoja. Käytännön monikielisyys -opintokonaisuus esitellään sivulla 9. Kielipalvelut-yksikkö on filosofisen tiedekunnan alainen yksikkö. Kielipalvelut-yksikön päätösvaltaa käyttävät yksikön johtoryhmä ja johtaja. Kielipalvelut-yksikön johtoryhmässä on edustettuina kaikki Vaasan yliopiston tiedekunnat, yksikön opetushenkilöstö sekä opiskelijat. Kielipalvelutyksikön johtoryhmään kuuluvat professori Peter Gabrielsson, yliopistonlehtori Kirsi Lehto, professori Merja Wanne, yliopistonlehtori Tiina Sorvali sekä VYY:n nimeämä opiskelijaedustaja. Johtokunnan puheenjohtajana toimii dekaani Hannu Katajamäki ja asiat valmistelee yksikön johtaja Martina Buss. Johtoryhmän tehtävänä on edustaa Kielipalvelut-yksikön palvelujen käyttäjiä, kehittää yksikön toimintaa ja osallistua opetussuunnitelmien laatimiseen. Opetussuunnitelmat vahvistetaan filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa. Ammattikielten ja monikielisyyden tutkimus opetuksen tukena Vaasan yliopiston humanistisen koulutusalan perinteisiä ja keskeisiä tutkimusaloja ovat ammattikielet ja monikielisyys. Tutkimustuloksia sovelletaan kielten opetukseen, esimerkiksi monikielisyystutkimukseen liittyvää kielikylpymenetelmää käytetään Kielipalvelut-yksikön ruotsin kielen opetuksessa. Opintoneuvonta Kielipalvelut-yksikkö (Fabriikki, Yliopistonranta 10) neuvoo kielten opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa. Kielipalvelut-yksikön opintoneuvontaa antavat amanuenssi ja kursseista vastaavat opettajat opetuksen yhteydessä tai vastaanottoaikoina. Myös opintoasiainsihteeri voi auttaa. Eri koulutusalojen opintoasioista vastaavat opintopäälliköt 6 7

5 ja amanuenssit vastaavat tutkintokohtaisiin erityiskysymyksiin. Yleistä kieliopinnoista Kielipalvelut-yksikkö järjestää mahdollisuuksien mukaan alkeis- ja täydennyskursseja eri kielissä. Myös Avoin yliopisto järjestää yksikön suunnittelemia alkeiskursseja. Lisätietoja Avoimen yliopiston opinnoista löytyy osoitteesta www. uva.fi/education/open. Ruotsin, ranskan ja saksan kielissä järjestetään syyslukukauden alussa ja lopussa tasotestit. Ruotsin kielen tasotestiin osallistuvat kaikki ne opiskelijat, joiden ylioppilastodistuksen ruotsin arvosana pitkässä oppimäärässä on lubenter approbatur tai sitä alempi tai keskipitkässä oppimäärässä cum laude approbatur tai sitä alempi. Jos ylioppilastodistuksesi arvosana ruotsin pitkässä oppimäärässä on cum laude approbatur tai ylempi tai keskipitkässä oppimäärässä magna cum laude approbatur tai ylempi, voit ilmoittautua suoraan ruotsin kielen peruskurssille. Jos et ole kirjoittanut ruotsia ylioppilaskirjoituksissa ja olet suorittanut lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, voit ilmoittautua suoraan ruotsin kielen kertauskurssille. Ranskan ja saksan kielien tasotestiin osallistuvat kaikki peruskursseille aikovat opiskelijat. Tasotestin hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä peruskurssille osallistumiselle. Jos opiskelijalla ei ole vaadittavaa kielitaidon lähtötasoa, on hänen syytä hankkia se tai kerrata koulutietojaan ennen peruskurssille osallistumista. Kielten peruskurssien tavoitteena on kartuttaa kielitaitoa ja perehdyttää opiskelija oman alansa ammattikieleen. Peruskurssien kielitaidon lähtötasona on ylioppilastutkinnossa vaadittava kielitaito. Mikäli opiskelija on suorittanut vastaavan tasoisia ja sisältöisiä kursseja, tai on hankkinut vastaavan kielitaidon ulkomailla opiskellessaan, hän voi anoa pakollisen kurssin korvaamista aikaisemmilla suorituksilla. Opiskelijat, jotka katsovat, että heillä on aikaisempien opintojensa tai käytännön kielitaitonsa perusteella lukiokursseja huomattavasti laajemmat tiedot ja taidot voivat 1. anoa suoraan pakollisen kielen peruskurssin korvaamista aiemmilla asianomaisen kielen korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuusanomus tehdään lomakkeella, jonka saa yliopiston opiskelijakansliasta tai opiskelijoiden verkkosivuilta osoitteesta studies/study/compensation. TAI 2. ilmoittautua opintojakson tavoitteiden saavuttamista mittaavaan korvaavaan kielikokeeseen. Tämä menettely koskee vain kielten pakollisia peruskursseja ja edellyttää, että kielitaidon taso on laajempi kuin ylioppilastutkinnossa vaadittava taso. Korvaavia kielikokeita järjestetään ruotsin, englannin, ranskan ja saksan kielissä sekä suomen kielen suullisen viestinnän ja Finska som det andra inhemska språket -opintojaksosta. Korvaavat kokeet pidetään syyslukukaudella. Venäjän ja espanjan kielissä korvaavista kielikokeista sovitaan erikseen asianomaisen oppiaineen lehtorin kanssa. Opiskelija voi osallistua korvaavaan kielikokeeseen ainoastaan yhden kerran. Korvaaviin kielikokeisiin liittyviin kysymyksiin vastaa amanuenssi. Peruskurssien jälkeen opiskelijoille on tarjolla useita jatkokursseja eri kielissä. Jatkokurssien tavoitteena on syventää ja laajentaa ko. kielen hallintaa. Peruskurssien jälkeisistä kursseista opiskelija voi koota itselleen jopa opintokokonaisuuden tai hän voi suorittaa esim. ranskan ja venäjän sivuaineopinnot humanistisen koulutusalan opintotarjonnan mukaan. Työelämässä laajan ja monipuolisen kielitaidon merkitys korostuu yhä enemmän, joten kaikille opiskelijoille suositellaan kielitaitoon panostamista jo opintojen aikana. Käytännön monikielisyys -opintokokonaisuus ja kansainvälistymisopinnot Vaasan yliopiston opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet hankkia valmiudet kommunikoida kahdella tai useammalla vieraalla kielellä. He voivat syventää jo olemassa olevaa kielitaitoaan tai laajentaa osaamiensa kielten valikoimaa. Määrätietoisilla valinnoilla opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa opintoja, jotka vahvistavat heidän kielitaitoaan, kulttuuriosaamistaan ja ammattikielistä viestintäänsä sekä näiden tarkempaa tuntemusta. Samalla heidän kansainvälistymisvalmiutensa vahvistuvat. Kielipalveluiden kursseilla keskitytään nimenomaan käytännön kielitaidon viestintävalmiuksien hankkimiseen, parantamiseen ja syventämiseen. Saadakseen tutkintoonsa sellaisen kielitaitokomponentin, jolla on painoarvoa työelämässä, opiskelija voi valita Käytännön monikielisyys -opintokokonaisuuden, jolloin hän suorittaa tutkintoon pakollisena kuuluvien kieliopintojen lisäksi opintopistettä kieliopintoja. Kokonaisuuteen hän valitsee vähintään kaksi kieltä. Kielet voivat olla tuttuja, jolloin opiskelija keskittyy syventämään kielitaitoaan ja parantamaan sekä suullisia että kirjallisia kommunikointivalmiuksiaan. Hän voi halutessaan myös laajentaa kielitaitoaan edelleen ja valita jonkin uuden kielen alkeiskurssit. Käytännön monikielisyys -opintokokonaisuudessa on mahdollista valita suuntautumisvaihtoehto sen mukaan, haluaako keskittyä erityisesti työelämässä tarvittaviin taitoihin vai yleisiin kieli- ja kulttuuriopintoihin. Vaikka opiskelija sitoutuukin suorittamaan toisen linjan, on hänen silti mahdollista suorittaa toisen linjan kursseja 5 10 opintopisteen verran. Yksilön monikielisyys 3 op -opintojakso on pakollinen Käytännön monikielisyys -opintokokonaisuuden suorittaville. Kansainvälisille opiskelijoille ja yliopiston kansainvälisille työntekijöille on tarjolla Practical Finnish -linja. Työelämän viestintä -linja opiskelija suorittaa vähintään kahden eri kielen opintojaksoja, mutta hän voi halutessaan suorittaa opintojaksoja useammallakin kielellä. Tämän linjan opintojaksot ovat kaikki vähintään B1-tason kursseja, joten opiskelija pystyy syventämään kielitaitoaan erinomaisesti. Kieli ja kulttuuri -linja opiskelija suorittaa vähintään kahden eri kielen opintojaksoja, joko niin, että hän suorittaa kahden jo osaamansa kielen opintojaksoja ja parantaa kielitaitoaan ja syventää kulttuurintuntemustaan kyseisillä kielialueilla, tai hän valitsee jo osaamansa kielen opintojaksojen lisäksi toiseksi kieleksi aivan uuden kielen. Practical Finnish -linja antaa opiskelijoille toimivan suomen kielen taidon, työmarkkinoilla tarvittavia kielellisiä valmiuksia ja Suomen kulttuurin tuntemusta. Käytännön monikielisyys -opintokokonaisuuteen voi myös sisällyttää kieliharjoittelua, ulkomaanvaihdossa suoritettuja korkeakoulutasoisia kieliopintoja sekä muita soveltuvia opintoja. Opiskelija voi myös suorittaa suppeamman kansainvälistymisvalmiuksia vahvistavan opintokokonaisuuden (10 op), johon hän valitsee omaa osaamistaan vahvistavia jaksoja molemmilta linjoilta. Kaikki edellä kuvatut kokonaisuudet voidaan hyväksyä tutkintoon kuuluviksi kansainvälistymisopinnoiksi. Käytännön monikielisyys -opintokokonaisuuden suorittavalle opiskelijalle tehdään Kielipalvelut-yksikössä opintokokonaisuuden HOPS, joka lähetetään myös ko. koulutusalan opintopäällikölle tiedoksi. Opiskelijoiden verkkosivuilla kohdassa Kieliopinnot on lisätietoja kokonaisuuden suorittamisesta. Language Buddy Kielikaveri Kielipalvelut-yksikkö tarjoaa yhteistyössä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kanssa mahdollisuuden oppia kieltä kielikaverin avulla. Samalla tarjoutuu erinomainen mahdollisuus tutustua erikielisiin opiskelijoihin ja saada tietoa heidän kulttuuristaan ja kotimaastaan. Language Buddy 8 9

6 Kielikaveri on 2 opintopisteen laajuinen vapaavalintainen kurssi, jossa kaksi opiskelijaa tapaa toisiaan säännöllisesti ja opettaa toisilleen omaa äidinkieltään. On tärkeää, että opiskelija hallitsee opettamansa kielen äidinkielenomaisesti, mutta muuten hänellä ei tarvitse olla kokemusta kieltenopetuksesta. Parin yhteisiä tapaamisia on yhteensä 30 tuntia (15 tuntia/kieli). Tämän lisäksi Kielipalvelut-yksikön opettajat järjestävät kolme yhteistä tapaamista kaikille Kielikaveri-toimintaan osallistuville pareille, yksi tapaaminen toiminnan aloitusvaiheessa, yksi sen keskivaiheilla ja yksi kurssin päätteeksi. Viimeisen yhteisen tapaamisen aikana parit kertovat tapaamisistaan, oppimisen ja opettamisen haasteista sekä analysoivat oppimaansa ja Kielikaveritoimintaa kielen oppimis- ja opetusmenetelmänä. Kurssin päätteeksi parit laativat yhteisen kirjallisen raportin. Opiskelija ilmoittautuu mukaan toimintaan ylioppilaskunnan kautta (seuraa ylioppilaskunnan verkkosivuja) ja toimintaa koordinoivat Kielipalvelut-yksikön opettajat. Ilmoittautumisvaiheessa on tärkeää ilmoittaa, mitä kieltä itse on valmis opettamaan ja mitä kieltä/mitä kieliä itse haluaisi oppia. Parit muodostetaan näiden tietojen perusteella. Mahdollisuus Kielikaveri-toimintaan osallistumiseen on sekä syys- että kevätlukukaudella. Katso tarkempi kurssikuvaus kappaleesta 8. Kieliopintojen suorittaminen ja ajoitus Kieli- ja viestintäopintoja sisältyy sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon pakollisina opintoina. Opiskelijan tulisi hyvissä ajoin suunnitella kieliopintonsa siten, että ne sopivat luontevasti muuhun opinto-ohjelmaan. Kaikkia kursseja ei järjestetä joka lukuvuosi. Lisäksi kursseilla on kunkin oppiaineen suosittelema suoritusjärjestys. Osallistuminen usean eri kielen kursseille samanaikaisesti ei ole suositeltavaa eikä aikataulujen vuoksi aina edes mahdollista. Kurssit ovat intensiivisiä ja niiden suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (opetusta 4 8 tuntia viikossa). Kurssin suoritustapa ilmenee kurssikuvauksesta. Kursseista voidaan järjestää kirjallinen tentti kurssin päätyttyä. Kieliopinnoissa edellytetään aktiivista osallistumista kurssin luentoihin ja harjoituksiin sekä harjoitustöiden suorittamista kurssin aikana. Opiskelijan suorituksia arvioidaan tällöin jatkuvasti kurssin kuluessa ja suoritukset vaikuttavat mahdollisesta kirjallisesta tentistä saadun arvosanan lisäksi kurssin kokonaisarvosanaan. Opiskelijoille suositellaan myös toisen vieraan kielen peruskurssitasoisia opintoja, koska ne ovat sisällöltään ja vaativuustasoltaan sellaisia, joita tutkintoasetuksessa tarkoitetaan vieraan kielen opinnoilla. Mikäli opiskelijan toisen vieraan kielen opinnot alkavat alkeistasolta, olisi hänen hyvä suunnitella opintonsa niin, että hän aloittaa alkeisopintonsa hyvissä ajoin ja ehtii suorittamaan myös peruskurssitasoiset opinnot ko. kielessä opiskeluaikanaan. Kielten opetusryhmiin ilmoittautuminen Opetusryhmiin on ilmoittauduttava ennen opetuksen alkua WebOodissa. Opetuksessa ryhmäkoko vaihtelee kurssin työskentelytavasta riippuen. Syyslukukauden ryhmiin ilmoittaudutaan heti syyslukukauden alussa ja kevään ryhmiin syyslukukauden loppupuolella. Myöhäiskevään ryhmiin ilmoittaudutaan erikseen kevätlukukauden puolivälissä. Kurssi-ilmoittautumisesta tiedotetaan ilmoitustaululla, opetusaikatauluissa sekä opiskelijoiden verkkosivuilla. Kielten ryhmiin ilmoittautuminen on sitova. Opiskelija varmistaa kurssille pääsynsä olemalla läsnä ryhmän ensimmäisellä kokoontumiskerralla heti luennon alussa. Muussa tapauksessa ilmoittautuneen opiskelijan paikka annetaan varasijalla olevalle opiskelijalle. Ryhmien osallistujamäärä on rajoitettu, määrä käy ilmi kurssilistoista. Opetusaikatauluun voidaan ilmoittautumisen jälkeen tehdä muutoksia, esimerkiksi jos jollekin kurssille ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia. Jos opiskelija haluaa perua osallistumisensa kurssille, hänen on ehdottomasti ilmoitettava siitä Kielipalvelut-yksikön amanuenssille tai kurssin opettajalle. Kieliharjoittelun yhteiset ohjeet Opiskelusta, työharjoittelusta tai oleskelusta ulkomailla voi saada 2 6 opintopistettä opintojen ja oleskelun pituudesta ja laajuudesta riippuen. Nämä ohjeet koskevat Kielipalvelut-yksikön opettamia suomen, ruotsin, englannin, saksan, venäjän, ranskan ja espanjan kieliä. Humanistisen koulutusalan oppiaineissa pää- ja sivuaineita opiskelevat toimivat oppiaineiden ohjeiden mukaisesti. Kieliharjoitteluksi soveltuu yleensä opiskeluaikana suoritettu ulkomaanjakso, jonka aikana oleskellaan ko. kieltä puhuvassa maassa ja käytetään ko. kieltä päivittäisessä kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. Kieliharjoitteluksi hyväksytään vähintään 1 kk:n oleskelu kohdemaassa kohdekieltä opiskellen tai vähintään 2 kk:n työskentely tai muu opiskelu kohdemaassa. Ruotsin kielen osalta kieliharjoittelun voi suorittaa myös Suomessa tandem-kurssina ruotsia äidinkielenään puhuvan henkilön kanssa. Tarkemmat ohjeet saa ruotsin lehtorilta. Kieliharjoittelusta saa opintopisteitä pääsääntöisesti 1 2 kk:n oleskelu maassa = 2 op n. 6 kk:n oleskelu tai 1 lukukauden opiskelu = 3 op n. 1 vuoden oleskelu tai lukuvuoden opiskelu = 4 op Kieliharjoittelua voi kuulua tutkintoon enintään 6 op. Kieliharjoittelulla ei voi korvata kielten pakollisia kursseja. Kieliharjoittelu on aina ylimääräinen, vapaaehtoinen suoritus. Kotimaahan palattua kieliharjoittelusta laaditaan raportti. Raportin pituus on 2 3 sivua ja se kirjoitetaan ko. kielellä. Se laaditaan humanistisen koulutusalan kirjoitusohjeiden mukaan. Raportin tulee sisältää nimen ja opiskelijanumeron lisäksi ainakin seuraavat asiat: missä olit kuinka kauan viivyit mitä teit oleskelusi aikana? Jos opiskelit, missä ja mitä? Jos olit töissä, missä ja mitä töitä teit? mitä opit millä tavalla jakso mielestäsi oli kieliharjoittelua? liitteeksi kopio työ- tai opiskelutodistuksesta Raportti voi sisältää seuraavaa: koitko jakson hyödylliseksi? miksi / miksi et? millaista maassa oli? kokemuksesi kulttuurista? mistä erityisesti pidit / et pitänyt? miksi? miten aiot tästä eteenpäin ylläpitää kielitaitoasi? Kieliharjoitteluraportti palautetaan kyseisen kielen kielenopettajalle mahdollisimman pian, mutta viimeistään harjoittelua seuraavana lukuvuonna. Raportin palautuspäivät ovat syyslukukaudella ja kevätlukukaudella. Kieliharjoitteluraportti palautetaan Kielipalvelut-yksikön ko. kielen lehtorille henkilökohtaisesti. Se arvostellaan sekä kielellisesti että sisällöllisesti asteikolla hyväksytty/hylätty. Tarvittaessa raporttia täydennetään lehtorin ohjeiden mukaan. Ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittajalle Osana sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelijan on kirjoitettava esseetyyppinen valvonnan alainen, tutkielman aihepiiriin liittyvä kypsyysnäyte, johon opiskelija itse ilmoittautuu jätettyään tutkintoonsa vaadittavan tutkielman tarkastettavaksi. Kypsyysnäyte kirjoitetaan joko suomen tai ruotsin kielellä, sen mukaan kummalla kielellä opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteessä opiskelijan on osoitettava oman tieteenalansa ja koulusivistyskielensä hallinta. Kielen hallintaa eli kielitaitoa osoittava kypsyysnäyte suoritetaan pääsääntöisesti alempaan korkeakoulututkintoon. Mikäli opiskelija ei ole osoittanut kielitaitoaan kypsyysnäytteessä osana alempaa korkeakoulututkintoa, hän osoittaa sen laatimalla valvonnan alaisen esseetyyppisen kypsyysnäytteen ylempää korkeakoulututkintoa varten. Kypsyysnäytteen vaatimukset Kypsyysnäyte on esseetyyppinen kirjoitelma tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta, ja sen tulee olla analyyttinen 10 11

7 ja ehyt kokonaisuus. Kypsyysnäytettä varten tutkielman ohjaaja/valvoja antaa tavallisesti kaksi tai kolme tutkielman aihepiiriin liittyvää aihetta tai otsikkoa, joista opiskelija valitsee yhden. Kypsyysnäytteen ohjepituus on noin 4 tenttivastauspaperisivua jokaiselle riville kirjoitettuna ( sanaa). Kypsyysnäytteen kielitaitovaatimukset Kandidaatin tutkintoon ja maisterin tutkintoon kuuluvien kielitaitoa osoittavien kypsyysnäytteiden on täytettävä kieliasun osalta seuraavat vähimmäisvaatimukset: 1. Teksti on luettavaa, ja isot ja pienet kirjaimet sekä sanarajat erottuvat. 2. Kirjoituksella on otsikko. Otsikko kirjoitetaan samalla kielellä kuin kypsyysnäyte. Sisällön ja otsikon tulee vastata toisiaan. 3. Teksti on jaettu selvästi erottuviin kappaleisiin. 4. Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat ovat kunnossa. 5. Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistu selkeästi. 6. Sanajärjestys on yksiselitteinen ja sopusoinnussa esitetyn informaation kanssa. 7. Tyyli on asiatyyliä. 8. Teksti etenee kielen varassa eikä esimerkiksi kaavojen, kaavioiden ja kuvien varassa. 9. Kirjoitus on rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus. Siinä on oltava otsikon lisäksi aloitus, lopetus ja kappalejako. Aloituksessa lukija johdatellaan aiheeseen, mikä eritoten erottaa esseetyyppisen kypsyysnäytteen tenttivastauksesta. 10. Lukijan on ymmärrettävä teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa, vaan kypsyysnäyte on voitava lukea itsenäisenä tekstinä. Kirjoitus voidaan hylätä, jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia joillakin edellä luetteluista alueista tai jos siinä on monia erilaisia virheitä. Ilmoittautuminen kypsyysnäytteeseen ja kypsyysnäytteen arviointi Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun kandidaatintutkielma on jätetty lopullisessa muodossa arvosteltavaksi. Kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttitilaisuudessa minä tahansa kuulustelupäivänä. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan kansliassa tenttikuorella viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta. Vaihtoehtoisesti kypsyysnäyte voidaan suorittaa myös sähköisenä tenttinä. Voit kysyä tutkielman ohjaajaltasi tästä mahdollisuudesta. Kypsyysnäytteen tarkastavat sekä tutkielman ohjaaja että äidinkielen opettaja. Kypsyysnäytteen tulokset ilmoitetaan opintorekisteriin 30 päivän kuluessa kirjoituspäivästä. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä. Jos kypsyysnäyte hylätään, opiskelijan olisi hyvä tulla saamaan palautetta kirjoituksestaan sen tarkastajilta ennen uuteen kokeeseen ilmoittautumista. Kypsyysnäytteeseen osallistuvien opiskelijoiden on hyvä tutustua Vaasan yliopiston Moodlesta löytyvään esseetyyppisen kypsyysnäytteen kirjoittamiseen ohjeistavaan sivustoon. Ohjesivusto löytyy kurssikategoriasta Kielipalvelut nimellä Kypsyysnäyte. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijalle voidaan hyväksilukea opintoja joko muualla suoritettujen opintojen perusteella ja/tai muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitulla osaamisella. Aloite ja vastuu aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluvusta ovat aina opiskelijalla, samoin kuin osaamisen todentaminen. Hyväksiluvun hakeminen on aina vapaaehtoista. Hyväksiluku muualla suoritettujen opintojen perusteella Hyväksiluvun lähtökohtana on, että opiskelijalta ei vaadita uudelleen suorituksia, joita sisällöllisesti vastaavat opinnot hän on jo suorittanut. Opintoja voidaan lukea hyväksi edellyttäen, että koulutuksen tavoitteet saavutetaan. Opintoja voidaan hyväksilukea joko korvaamalla tai sisällyttämällä. Opintojakson/opintokokonaisuuden korvaaminen Tutkintoon kuuluvia opetussuunnitelman mukaisia opintoja korvataan toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla opinnoilla. Korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat ensisijaisesti opintosuoritusten osaamistavoitteet, mutta myös opintojen laajuus, sisältö ja vaatimustaso. Opintojakson/opintokokonaisuuuden sisällyttäminen Tutkintoon sisällytetään toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja. Sisällytettävien opintojen osalta ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta Vaasan yliopiston opintojaksoihin tai -kokonaisuuksiin. Hyväksiluku muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitulla osaamisella Opiskelija voi korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitulla osaamisella. Tällaista osaamista on voinut syntyä epävirallisen oppimisen tai arkioppimisen yhteydessä. Hyväksilukemisen lähtökohtana ovat osaamistavoitteet. Opiskelijan hankkimaa osaamista verrataan korvattaviksi esitettyjen opintojaksojen ja/tai -kokonaisuuksien osaamistavoitteisiin. Mikäli osaaminen ja osaamistavoitteet vastaavat toisiaan, voidaan korvaavuus myöntää joko kokonaan tai osittain. Hyväksilukemista haetaan erilliselle lomakkeella, joka toimitetaan tiedekunnan/koulutusalan AHOT-vastaavalle. Kielten itseopiskelu Kielipalvelut-yksikön tarjoamilla kursseilla on tarkoitus antaa opiskelijalle mahdollisimman hyvä kielitaito työelämää ja opiskelua varten. Jotta kielitaito pysyisi yllä on sitä hyvä harjoittaa myös itsenäisesti. Myös kielen kertaaminen ennen peruskurssille osallistumista on suositeltavaa, mikäli opiskelijan edellisistä kieliopinnoista on kulunut aikaa. Tiedekirjasto Tritonian sali K127 Lingua on kielten itseopiskeluun tarkoitettu tila. Salissa on viisi PC-konetta, joihin on asennettu kielten opiskeluun tarkoitettuja ohjelmia (esim. English Pro, Dialang, Sanako Media Assistant) Salissa on myös videot ja televisio sekä CD/kasettinauhuri ja kielten opiskeluun liittyvää materiaalia, kuten kirjoja ja kasetteja. Työasemat voi varata erikseen tiedekirjasto Tritonian www-sivuilta. Vaasan korkeakoulukonsortion kieltenyhteistyöryhmän yhteistyöhankkeen tuloksena on julkaistu Kielikahvila-sivusto, jonka tavoitteena on tukea kielten itsenäistä opiskelua. Sivustolle on koottu eri kieliä käsitteleviä linkkejä, joista löytyy mm. sanakirjoja ja eritasoisia harjoituksia ja testejä. Sivuston osoite on lipas.uwasa.fi/sprakcafe/index. htm. Eurooppalainen viitekehys ja taitotasot Eurooppalainen viitekehys on Euroopan neuvoston kehittämä kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleiseurooppalainen kehys. Kielipalvelut-yksikkö käyttää viitekehystä esimerkiksi kielikurssien suunnittelussa ja opiskelijasuoritusten arvioinnissa. Myös opiskelijat voivat arvioida omaa osaamistaan viitekehyksen avulla. Viitekehyksessä kuvataan kuusi taitotasoa A1 C2. Kurssien kuvauksissa voidaan taitotasojen avulla ilmaista vaadittava lähtötaso, eli mitä opiskelijalta edellytetään ennen kurssille osallistumista. Kurssin tavoitetasolla ilmaistaan minkä kielellisen tason opiskelijan tulisi saavuttaa kurssin aikana. Viitekehys on kansainvälinen ja sitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi päätettäessä ulkomailla suoritettujen kieliopintojen korvaavuuksista

8 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot Peruskielitaito Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito Taitavan kielenkäyttäjän kielitaito A1 A2 B1 B2 C1 C2 Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettien tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysy-myksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan. Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiinin-omaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä aiheista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan. Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, joh-donmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaa-maan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy peruste-lemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia. Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monita-hoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen synty-peräisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vai-keuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja. Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa. 3 Vaasan yliopiston tutkintojen kielitaitovaatimukset Yleistä Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: 1. suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 :n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa, ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2. vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Kunkin opiskelijan tulee siten saavuttaa erinomaiset taidot yhdessä kotimaisessa kielessä (sivistyskielessä) sekä hyvät tai tyydyttävät taidot toisessa kotimaisessa kielessä (L 424/2003 6). Erinomaiset taidot saavuttaa kun kirjoittaa hyväksytyn kypsyysnäytteen samassa kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä. Toisen kotimaisen kielen vaadittavan taidon saavuttaa suorittamalla omaan koulutusalaan kuuluvan toisen kotimaisen kielen peruskurssin hyväksytysti. Kurssilla arvioidaan erikseen opiskelijan suullinen ja kirjallinen taito. Asetuksenmukaista kielitaitoa arvioitaessa käytetään arvosanoja tyydyttävä taito (TT) ja hyvä taito (HT). De studenter vars skolutbildningsspråk är svenska, uppnår utmärkta färdigheter i svenska genom att skriva ett godkänt mogenhetsprov på svenska. För att uppnå de i lagen (424/2003 6) nämnda färdigheter i det andra inhemska språket bör de svenskspråkiga studenterna avlägga den kurs i finska som det andra inhemska språket som är avsedd för det egna utbildningsprogrammet. Under kursen evalueras både den skriftliga och den muntliga färdigheten. I evalueringen av den förordningsenliga språkfärdigheten används vitsorden nöjaktig förmåga eller god förmåga. Asetuksen mukaisen vieraan kielen taidon saavuttaa suorittamalla englannin, saksan, venäjän, ranskan tai espanjan kielessä sellaiset opinnot, jotka on määritelty asetuksen tavoitteita vastaaviksi. Koulutusohjelmien omat kielitaitovaatimukset Vaasan yliopiston kauppatieteellinen ja humanistinen ala vaativat lisäksi toisen vieraan kielen sisällyttämistä tutkintoon. Toiseksi vieraaksi kieleksi suositellaan sellaisia kieliopintoja, jotka täyttävät asetuksen mukaiset vieraan kielen vaatimukset. Toiseksi vieraaksi kieleksi voidaan hyväksyä myös kielten alkeisopinnot ja täydennyskurssit, joita järjestetään saksan, venäjän, ranskan ja espanjan kielessä. Alkeiskurssit ja täydennyskurssit eivät kuitenkaan vastaa asetuksenmukaista vieraan kielen vaatimusta. Kauppatieteellisen alan tutkintoihin vaaditaan lisäksi täydentäviä kieliopintoja toisessa kotimaisessa kielessä tai asetuksenmukaisessa vieraassa kielessä sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja. Myös hallintotieteellisen alan tutkintoon kuuluu tieteellisen kirjoittamisen kurssi. Kieliopintojen vähimmäismäärän lisäksi opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa esim. kielten sivuaineopintoja tai suorittaa yksittäisiä valinnaisia kursseja, mikäli hän on ensin suorittanut vaadittavat peruskurssit

9 Hallintotieteellisen koulutusalan tutkintojen kieliopinnot Hallintotieteiden kandidaatti -tutkinnon kieliopinnot Lue myös oppaan yleinen osa, jossa on tietoa mm. pakollisesta kypsyysnäytteestä ja sen kirjoittamisesta. Hallintotieteellisen koulutusalan tutkintoihin tulee suorittaa viestintä- ja kieliopintoina vähintään opetussuunnitelmien mukaiset opinnot. Kandidaatin tutkintoon sisältyvien pakollisten viestintä- ja kieliopintojen kokonaislaajuus on 15 opintopistettä ja ne muodostuvat seuraavasti: äidinkieli...5 op toinen kotimainen kieli...5 op 1. vieras kieli...5 op Asetuksen mukaisen ensimmäisen vieraan kielen taidon saavuttaa suorittamalla englannin, saksan, venäjän, ranskan tai espanjan kielessä sellaiset opinnot, jotka on määritelty asetuksen tavoitteita vastaaviksi. Käytännössä tämä tarkoittaa kielten viiden opintopisteen peruskursseja (taitotaso B1). Huomaathan, että useimpiin koulutusohjelmiin ei edellytetä englannin kielen valitsemista ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi. Hallintotieteiden maisterin tutkintoon kuuluu lisäksi pakollisina viestintä- ja kieliopintoina tieteellisen kirjoittamisen opintojakso, jonka voi suorittaa joko suomen tai englannin kielellä: tieteellinen kirjoittaminen... 5 op (pakollinen kaikille) Tieteellisen kirjoittamisen kurssin opetuskieli valitaan sen mukaan kirjoitetaanko pro gradu -tutkielma suomeksi vai englanniksi. Tieteellisen kirjoittamisen kurssikuvaukset löytyvät kappaleesta 5. Opiskelija voi myös suorittaa tutkintoonsa vapaasti valittavia syventäviä kieliopintoja, jatkokurssien kuvaukset löytyvät kappaleesta 7. De svenskspråkiga studenterna följer samma program som de finskspråkiga studenterna förutom när det gäller modersmålet och det andra inhemska språket. Humanistisen koulutusalan tutkintojen kieliopinnot Humanististen tieteiden kandidaatti -tutkinnon kieliopinnot Lue myös oppaan yleinen osa, jossa on tietoa mm. pakollisesta kypsyysnäytteestä ja sen kirjoittamisesta. Humanistisen koulutusalan tutkintoihin tulee suorittaa viestintä- ja kieliopintoina vähintään opetussuunnitelmien mukaiset opinnot. Kotimaisten kielten kandidaattiohjelmassa sekä Saksan kielen ja kirjallisuuden kandidaattiohjelmassa kandidaatin tutkintoon sisältyvien pakollisten viestintä- ja kieliopintojen kokonaislaajuus on 15 opintopistettä ja ne muodostuvat seuraavasti: äidinkieli...5 op toinen kotimainen kieli...5 op 1. vieras kieli...5 op Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa kandidaatin tutkinnon pakollisiin kieliopintoihin kuuluu lisäksi toinen vieras kieli (5 op). Asetuksen mukaisen ensimmäisen vieraan kielen taidon saavuttaa suorittamalla englannin, saksan, venäjän, ranskan tai espanjan kielessä sellaiset opinnot, jotka on määritelty asetuksen tavoitteita vastaaviksi (taitotaso B1). Käytännössä tämä tarkoittaa kielten viiden opintopisteen peruskursseja. Huomaathan, että useimpiin koulutusohjelmiin ei edellytetä englannin kielen valitsemista ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi. Filosofian maisterin tutkintoon kuuluu pakollisina viestintä- ja kieliopintoina toisen vieraan kielen opinnot (jos opiskelija ei ole suorittanut toisen vieraan kielen opintoja jo kandidaattiohjelmassaan): 2. vieras kieli...5 op Toiseksi vieraaksi kieleksi suositellaan alkeiskursseja vaativampia opintoja, mutta myös kielten alkeet hyväksytään tutkintoon toiseksi vieraaksi kieleksi. De svenskspråkiga studenterna följer samma program som de finskspråkiga studenterna förutom när det gäller modersmålet och det andra inhemska språket. Kauppatieteellisen koulutusalan tutkintojen kieliopinnot Kauppatieteiden kandidaatti -tutkinnon kieliopinnot Lue myös oppaan yleinen osa, jossa on tietoa mm. pakollisesta kypsyysnäytteestä ja sen kirjoittamisesta. Kauppatieteellisen koulutusalan tutkintoihin tulee suorittaa viestintä- ja kieliopintoina vähintään opetussuunnitelmien mukaiset opinnot. Kandidaatin tutkintoon sisältyvien pakollisten viestintä- ja kieliopintojen kokonaislaajuus on 15 opintopistettä ja ne muodostuvat seuraavasti: äidinkieli...5 op toinen kotimainen kieli...5 op 1. vieras kieli...5 op Asetuksen mukaisen ensimmäisen vieraan kielen taidon saavuttaa suorittamalla englannin, saksan, venäjän, ranskan tai espanjan kielessä sellaiset opinnot, jotka on määritelty asetuksen tavoitteita vastaaviksi (taitotaso B1). Käytännössä tämä tarkoittaa kielten viiden opintopisteen peruskursseja. Huomaathan, että useimpiin koulutusohjelmiin ei edellytetä englannin kielen valitsemista ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi. Kauppatieteiden maisterin tutkintoon kuuluu lisäksi pakollisina viestintä- ja kieliopintoina yhteensä 13 opintopistettä, jotka koostuvat seuraavista: 2. vieras kieli...5 op tieteellinen kirjoittaminen...5 op vapaavalintaisia syventäviä kieliopintoja...3 op Toiseksi vieraaksi kieleksi suositellaan alkeiskursseja vaativampia opintoja, mutta myös kielten alkeet hyväksytään tutkintoon toiseksi vieraaksi kieleksi. Tieteellisen kirjoittamisen kurssin opetuskieli valitaan sen mukaan kirjoitetaanko pro gradu -tutkielma suomeksi vai englanniksi. Tieteellisen kirjoittamisen kurssikuvaukset löytyvät kappaleesta 5 sekä kurssikuvaukset niistä ruotsin, englannin, saksan ja venäjän kursseista, joista voi valita itselleen sopivat jatkokurssit, löytyvät tämän oppaan kappaleesta 7. Jatkokurssit on suunniteltu siten, että ne soveltuvat kaikkien koulutusalojen opiskelijoille. De svenskspråkiga studenterna följer samma program som de finskspråkiga studenterna förutom när det gäller modersmålet och det andra inhemska språket. Teknillistieteellisen koulutusalan tutkintojen kieliopinnot Tekniikan kandidaatti -tutkinnon kieliopinnot Lue myös oppaan yleinen osa, jossa tietoa mm. pakollisesta kypsyysnäytteestä ja sen kirjoittamisesta. Teknillistieteellisen koulutusalan tutkintoihin tulee suorittaa viestintä- ja kieliopintoina vähintään opetussuunnitelmien mukaiset opinnot. Kandidaatin tutkintoon sisältyvien pakollisten viestintä- ja kieliopintojen kokonaislaajuus on 11 opintopistettä ja ne muodostuvat seuraavasti: äidinkieli...3 op toinen kotimainen kieli...3 op 1. vieras kieli...5 op Asetuksen mukaisen ensimmäisen vieraan kielen taidon saavuttaa suorittamalla englannin, saksan, venäjän, ranskan tai espanjan kielessä sellaiset opinnot, jotka on määritelty asetuksen tavoitteita vastaaviksi (taitotaso B1). Käytännössä tämä tarkoittaa kielten viiden opintopisteen peruskursseja. Huomaathan, että useimpiin koulutusohjelmiin ei edellytetä englannin kielen valitsemista ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi

10 Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluu lisäksi joissakin ohjelmissa pakollisina opintoina: tieteellinen kirjoittaminen...5 op Tieteellisen kirjoittamisen kurssin opetuskieli valitaan sen mukaan kirjoitetaanko diplomityö suomeksi vai englanniksi. Tieteellisen kirjoittamisen kurssikuvaukset löytyvät tämän oppaan kappaleesta 5. De svenskspråkiga studenterna följer samma program som de finskspråkiga studenterna förutom när det gäller modersmålet och det andra inhemska språket. 4 Opintojaksokuvaukset: äidinkieli ja toinen kotimainen kieli Hallintotieteellinen, humanistinen ja kauppatieteellinen ala ÄIDINKIELI (SUOMI) / MODERSMÅL (SVENSKA) Äidinkielen suullisilta ja kirjallisilta taidoiltaan ihminen ei ole koskaan valmis. Varma esiintyminen, kokous- ja neuvottelutaitojen hallinta sekä selkeä ja vakuuttava kyky esittää asiansa kirjallisesti ovat taitoja, joiden merkitys korostuu työpaikoista kilpailtaessa ja myöhemmin työelämässä. Äidinkielen (suomi) pakollisiin opintoihin kuuluvat suomen opintojaksot Kirjallinen viestintä (3 op) ja Suullinen viestintä (2 op). Du kan alltid utveckla dina muntliga och skriftliga färdigheter i modersmålet. I arbetslivet uppskattas det att du kan uppträda professionellt, att du behärskar mötes- och sammanträdesförfarandet och att du kan föra fram ditt budskap på ett säkert och övertygande sätt både i tal och i skrift. De obligatoriska studierna i modersmålet svenska består av kursen Grunderna i kommunikation (5 sp). Suomen kielen korvaava kielikoe Syyslukukauden aikana järjestetään suullinen viestintätiedon ja -taidon koe. Koe toimii Suullinen viestintä -opintojakson (2 op) korvaavana kielikokeena niille opiskelijoille, joilla on muissa oppilaitoksissa suoritettuja äidinkielen viestinnän opintoja tai työelämässä saavutetut riittävät tiedot ja taidot. Korvaavaan kokeeseen ilmoittaudutaan jättämällä hakemus todistuksineen Kielipalvelut-yksikön toimistoon. Hakemuksessa tulee esittää, millä perustein hakija katsoo saavuttaneensa ERINOMAISET suullisen viestinnän tiedot ja taidot. Kokeen ajankohdasta ja siihen ilmoittautumisesta kerrotaan opiskelijoiden verkkosivuilla kohdassa Kielten tasotestit ja korvaavat kokeet. Korvaavaan kielikokeeseen voi osallistu ainoastaan yhden kerran. Korvaava kielikoe koostuu: kirjallisesta tenttikirjallisuuden hallitsemista mittaavasta kokeesta kokeesta, jossa opiskelija pitää suullisen esityksen (15 20 min) hänelle annetusta aiheesta. Kurssikirjallisuuden pohjalta laaditusta kysymyslistasta arvotaan koetilaisuudessa yksi kysymys, johon opiskelijan tulee vastata suullisesti esiintyen. Opiskelija saa valmistautua esitykseen 5 minuutin ajan. Esityksen tulee perustua kurssikirjallisuuteen (ks. kurssin Suullinen viestintä kirjallisuus) ja lisäksi mielellään omiin kokemuksiin. Muut kokeeseen osallistujat kuuntelevat esityksen ja antavat siitä palautteen suullisesti. KIRJALLINEN VIESTINTÄ Written Skills in Finnish Koodi: KSUO.6112 (hallintotieteet)/ksuo.9112 (kauppatieteet) Ajoitus: Suositellaan sisällytettäväksi ensimmäisen vuoden opintoihin. Edeltävät opinnot: Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa yhdistää kirjoitustaidon osaksi asiantuntijuuttaan. Opiskelija perehtyy ajattelu- ja kirjoitusprosessin kulkuun. Hän opettelee tarkastelemaan itseään kirjoittajana ja arvioimaan omia 18 19

11 tekstejään realistisesti. Lisäksi hän osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Opintojakson sisältö: Opiskelija kirjoittaa moniäänisen opiskeluesseen, jota prosessoidaan ryhmissä koko kurssin ajan. Lisäksi hän laatii liikekirjeitä/asiakirjoja ja tekee kielenhuollon testin. Opetus: Kurssia järjestetään lähiopetuksena (20 tuntia) ja osittaisena verkko-opetuksena. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustöiden tekeminen. Hyväksytty tulos kielenhuollon testistä (vähintään 80 % pisteistä). Kurssi on suoritettava yhden lukuvuoden aikana. 1. Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen (2008 tai uudempi): Yrityksen viestintä. 2. Iisa, Oittinen & Piehl (2006 tai uudempi): Kielenhuollon käsikirja. 3. Kankaanpää & Piehl (2011): Tekstintekijän käsikirja. Arviointi: hyväksytty / täydennettävä Pakollisuus: Pakollinen SUULLINEN VIESTINTÄ Oral Skills in Finnish Laajuus: 2 op Koodi: KSUO.6111 (hallintotieteet)/ksuo.9111 (kauppatieteet) Ajoitus: Suositellaan sisällytettäväksi ensimmäisen vuoden opintoihin. Edeltävät opinnot: Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa yhdistää suullisen viestinnän osaksi asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa valmistella ja esittää sujuvan puhe-esityksen. Hän osaa viestiä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Opintojakson sisältö: Opiskelija vastaa yhdestä suulliseen viestintään liittyvästä tilanteesta. Tilanne voi olla esitelmä, puhe, kokous, neuvottelu, keskustelu tai väittely. Hän valmistelee ja toteuttaa vuorovaikutustilanteen ja osallistuu palautekeskusteluun. Opetus: 20 tuntia Suoritustapa: Suullinen tentti tai tenttiä vastaava harjoitus ja aktiivinen osallistuminen. Kurssi on suoritettava yhden lukuvuoden aikana. 1. Jattu-Wahlström & Kallio (1992): Neuvottelutaito. 2. Suullisen viestinnän oppimateriaali Moodlessa tai Heiska, Kontio, Majapuro & Valtonen (1990): Korkeakouluopiskelijan kokoustaito. Oheiskirjallisuus: Koskimies (2002). Asiantuntijan esiintymistaito. Onnistuneen esityksen kulmakivet. Arviointi: hyväksytty / hylätty Pakollisuus: Pakollinen SUOMEN KIELEN KIRJALLINEN JA SUULLINEN VIESTINTÄ HUMANISTEILLE Written and Oral Skills in Finnish Opintopisteet: 5 op Koodi: KSUO.7114 Ajoitus: Suositellaan sisällytettäväksi ensimmäisen vuoden opintoihin. Edeltävät opinnot: Osaamistavoite: Kurssin käytyään opiskelija osaa yhdistää kirjoitustaidon ja suullisen viestinnän osaksi asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa eritellä ajattelu- ja kirjoitusprosessin kulkuun liittyviä tekijöitä. Hän osaa viestiä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Lisäksi opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Sisältö: Opiskelija kirjoittaa moniäänisen opiskeluesseen, jota prosessoidaan ryhmissä koko kurssin ajan. Lisäksi hän laatii liikekirjeitä ja tekee kielenhuollon testin. Opiskelija vastaa yhdestä suulliseen viestintään liittyvästä tilanteesta, joka voi olla esitelmä, puhe, kokous, neuvottelu, keskustelu tai väittely. Hän valmistelee ja toteuttaa vuorovaikutustilanteen ja osallistuu palautekeskusteluun. Opetus: Kurssia järjestetään lähiopetuksena (40 tuntia) ja osittaisena verkko-opetuksena. Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen ja harjoitustöiden tekeminen. Hyväksytty tulos kielenhuollon testistä (vähintään 80 % pisteistä). Suullinen tentti tai tenttiä vastaava harjoitus. Kurssi on suoritettava yhden lukuvuoden aikana. 1. Iisa, Oittinen & Piehl (2006 tai uudempi): Kielenhuollon käsikirja. 2. Kankaanpää & Piehl (2011): Tekstintekijän käsikirja. 3. Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen (2008 tai uudempi): Yrityksen viestintä. 4. Jattu-Wahlström & Kallio (1992): Neuvottelutaito. 5. Suullisen viestinnän oppimateriaali Moodlessa tai Heiska, Kontio, Majapuro & Valtonen (1990 tai uudempi): Korkeakouluopiskelijan kokoustaito. Oheiskirjallisuus: Koskimies (2002): Asiantuntijan esiintymistaito. Onnistuneen esityksen kulmakivet. Arviointi: hyväksytty/täydennettävä GRUNDERNA I KOMMUNIKATION Basics in Communication Omfattning: 5 p Kod: KRUO.7112 Tidpunkt: Tidigare studier: Mål: Studenten behärskar informella och formella talsituationer samt klarar av att identifiera, analysera och producera informella och formella texttyper. Studenten behärskar centrala begrepp inom fonetiken och kan identifiera skillnader mellan finlandssvenskt och sverigesvenskt uttal. Innehåll: Muntliga övningar som innefattar diskussion, föredrag, tal, demonstration, argumentation, arbetsansökan och sammanträde. Skriftliga övningar som innefattar referat, rapport, recension, protokoll, insändare och arbetsansökan. Grunderna i svensk fonetik (för humanister). Ekonomiestuderande och förvaltningsstuderande utför en skriftlig uppgift som ersätter föreläsningarna i svensk fonetik. Undervisning: övningar 40 timmar och föreläsningar i fonetik 10 timmar Prestationskrav: Aktivt deltagande i övningarna. Skriftlig rapport. Hemtentamen i fonetik (för humanister). Ersättande skriftlig rapport för ekonomistuderande och förvaltningsstuderande. Litteratur: 1. Backlund (2006): ur Inte bara ord. 2. Gårding & Kjellin (1998): Vårt tal. 3. Reuter: Finlandssvenskt uttal (www.kotus.fi/index. phtml?l=sv&s=1656) 4. Sommardahl, Eivor: Varför talas det svenska i Finland (www.spakradet.se/3695) 5. Lindstedt (2002): Textens hantverk. 6. Svenska skrivregler. Svenska språknämnden. 2 uppl Bedömning: Vitsord 1 5 / underkänd Ansvarig lärare: Lektor i svenska Valbarhet: Obligatorisk TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI) / DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET (FINSKA) Kaksikielisessä Vaasassa ruotsin kieltä voi oppia myös luokkahuoneen ulkopuolella. Työtä Vaasan alueelta hakevalle käytännön ruotsin kielen taito on tärkeä. Pohjoismaisissa yhteyksissä ruotsin osaamisesta on hyötyä, sillä se auttaa ymmärtämään norjaa ja tanskaa. Vaasan yliopiston ruotsin kielen opetuksessa hyödynnetään ruotsinkielistä ympäristöä ja kulttuuria monin tavoin. Opetuksessa käytetään paljon kielikylpyyn perustuvia työtapoja. Kursseilla käytetään opetuskielenä pääosin ruotsia. Myös kertauskurssiin sisältyy suullisia harjoituksia, joissa käytetään ruotsia. Opiskelija saa kokeilla kielitaitonsa toimivuutta autenttisissa viestintätilanteissa. Kursseilla tehdään opintokäyntejä eri kohteisiin, kuten yrityksiin ja kaupungin hallintoon, vieraillaan Wasa Teaterissa, museoissa, konserteissa ja taidenäyttelyissä sekä seurataan ruotsinkielisiä yleisöluentoja ja joukkoviestimiä. Vasa är en tvåspråkig stad och ger studenterna ypperliga möjligheter att även i praktiken öva sina färdigheter i finska. I arbetslivet krävs att man har goda färdigheter i både finska och svenska. Kursen i finska för de svenskspråkiga studenterna fördjupar studenternas färdigheter i den typ av finska som krävs på arbetsmarknaden. Dessutom ger kursen säkerhet i att använda finska både muntligt och skriftligt

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Tutkintojärjestelmä Asetuksen 794/2004 mukaisesti tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 Kieliopinnot Finnish as a Foreign Language 26 op Intercultural Communication Studies 25 op Tampereen yliopisto Kielikeskus Kalevantie 4 33014

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Opinto-opas 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 KIELIKESKUS 2 Julkaisija Puhelin: Sähköposti: WWW-osoite: Uniportaali:

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8

O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8 1 T E K N I L L I N E N K O R K E A K O U L U Konetekniikan osasto O P I N T O - O P A S 2 0 0 7-2 0 0 8 KONETEKNIIKAN SEKÄ ENERGIA- JA LVI-TEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN OPISKELIJOILLE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot VAASAN YLIOPISTO 2011-2012 O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite:

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012 HELSINGIN YLIOPISTON OHJELMA 2013 SISÄLTÖ Lukijalle...6 Dekaanin terveiset...7 LUKU I OPINNOT OIKEUSTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA Oikeustieteelliset tutkinnot...8

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS O H J E L M A 2 0 1 4

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS O H J E L M A 2 0 1 4 OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2 0 1 3 H E L S I N G I N Y L I O P I S T O N O H J E L M A 2 0 1 4 Julkaisija OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Porthania, Yliopistonkatu 3, 3. krs pl 4 00014 HELSINGIN

Lisätiedot

Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET

Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET Ohje kieli- ja viestintäopinnoista: LIITTEET 1. Sovellusohje Metropolian kieli- ja viestintäopintoja koskevista toimintatavoista 2. Kieliä ja viestintää koskeva lainsäädäntö 3. Tutkintojen ja osaamisen

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma, pääaine ruotsin kieli 2012 2013

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma, pääaine ruotsin kieli 2012 2013 Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kotimaisten kielten kandidaattiohjelmassa opiskellaan suomea ja ruotsia aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset

Lisätiedot