MEIJERITEOLLISUUDEN työturvallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.tyoturva.fi MEIJERITEOLLISUUDEN työturvallisuus"

Transkriptio

1 MEIJERITEOLLISUUDEN työturvallisuus

2 Sisältö Työtapaturmat ja ammattitaudit sivu 3 Maitotuotteiden valmistusprosessi sivu 8 Maidon vastaanotto sivu 9 Esimerkki tuoretuotteen valmistuksesta Pastöroidun maidon valmistus sivu 14 Pastöroidun maidon pakkaus sivu 17 Jälkipakkaus sivu 20 Palautuvan materiaalin varasto sivu 23 Esimerkki juuston valmistuksesta Juuston keitto sivu 26 Herarakeistoseoksen siirto puristusaltaaseen sivu 29 Puristusaltaan purku ja juuston paloittelu sivu 32 Juuston pakkaus sivu 35 Juuston kypsytys sivu 38 Juuston lähetyskuntoon laitto sivu 41 Sulatejuuston valmistus sivu 44 Jäätelön valmistus sivu 48 Jauheen valmistus sivu 53

3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 1/5 Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton mukaan vuosituhannen vaihteessa tapahtui meijerityöntekijöille noin 250 työtapaturmaa/vuosi (ei sisällä toimihenkilöitä). Tapaturmat jakautuivat seuraavasti: työpaikalla sattuneet tapaturmat 87 % työmatkalla sattuneet tapaturmat 7 % ammattitaudit 6 %. 3

4 Työtapaturmat ja ammattitaudit 2/5 Kolme suurinta vahinkotyyppiä olivat kaatuminen, liukastuminen tai kompastuminen esineisiin satuttaminen tai esineiden väliin jääminen ylikuormittuminen tai ylirasittuminen. Kukin ryhmä oli noin 20 % kaikista tapauksista. 4

5 Työtapaturmat ja ammattitaudit 3/5 Tapaturmataajuus Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Teollisuus Kaikki toimialat Maidonjalostus E Lähde:TVL Tapaturmataajuus on ollut alan teollisuudessa tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. 5

6 Työtapaturmat ja ammattitaudit 4/5 Ammattitaudit Meijerityöntekijöiden ammattitaudeista oli kemikaalien aiheuttamia seitsemän (44 %) jännetupentulehduksen tai olkaluun sivunastan tulehduksen aiheuttamia seitsemän (44 %) bakteerien tai biologisten tekijöiden aiheuttamia kaksi (12 %). Melun aiheuttamat ammattitaudit ovat vähentyneet viime vuosina merkittävästi. Vuosina meluvammoja oli yhteensä 15 tapausta. 6

7 Työtapaturmat ja ammattitaudit 5/5 Työkyvyttömyyseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeiden syyjakauma oli vuoden 2001 alussa: tuki- ja liikuntaelinsairaudet 35 % mielenterveysongelmat 32 % verenkiertoelinten sairaudet 12 % muut syyt 21 %. 7

8 Maitotuotteiden valmistusprosessi 1. Maidon vastaanotto 2. Maidon käsittely 3. Maidon valmistus - Maidon, jäätelön, juuston ja jauheen valmistaminen 6. Keräily 5. Varastointi 4. Pakkaus 7. Jakelu 8

9 Maidon vastaanotto 1/5 Maito toimitetaan valmistavaan tuotantolaitokseen säiliöautoilla, useimmiten täysperävaunuyhdistelmillä. Maidon vastaanottotapahtuman työvaiheista osan tekee autonkuljettaja ja osan tuotantolaitoksen vastaanottaja. Autonkuljettaja vastaa purkuletkujen kiinnityksestä, auton säiliöiden tyhjenemisen seuraamisesta ja auton säiliöiden pesuletkujen kytkemisestä. Vastaanottaja vastaa yleensä maidon pumppauksen hoitamisesta ja pesujen ohjaamisesta. Maidon pumppaus ja pesut hoidetaan prosessin ohjausjärjestelmien avulla ns. päätteen vierestä. 9

10 Maidon vastaanotto 2/5 Autonkuljettajan työvaiheet 1. Purkuletkujen kiinnitys. 2. Tyhjenemisen seuraaminen. 3. Tyhjien säiliöiden pesut ja pesuletkujen kytkeminen. Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Pesuletkujen huono kunto ja niiden huono kiinnitys. Pesuaineiden roiskuminen ajoneuvon pesun yhteydessä. Tankille kiipeäminen, erityisesti talviolosuhteissa. 10

11 Maidon vastaanotto 3/5 Riskienhallintakeinoja Pesuletkujen ja liittimien kuntoa seurataan säännöllisesti. Vialliset välineet vaihdetaan tai korjataan heti kun aihetta ilmenee. Pesukemikaalien aiheuttamat vaaratilanteet eliminoidaan teknisin ja toiminnallisin keinoin (työohjeet, opastus). Hallin työympäristön ja tankkiauton varusteiden, kuten tikapuiden, kaiteiden ja yläpuolisten tasojen, on oltava aina kunnossa (riittävän tukevat, eivät kerää talvella lunta ja jäätä). 11

12 Maidon vastaanotto 4/5 Vastaanottajan työvaiheet 1. Pumppauksen hoito. 2. Pesujen ohjaus. 3. Puhtausnäytteiden ottaminen. Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Tankkiauton varusteiden kunto on huono. Hallin ympäristö. Putoamisvaara näytteiden otossa. 12

13 Maidon vastaanotto 5/5 Riskienhallintakeinoja Hallin työympäristön ja tankkiauton varusteiden, kuten tikapuiden, kaiteiden ja yläpuolisten tasojen, on oltava aina kunnossa (riittävän tukevat, eivät kerää talvella lunta ja jäätä). Vastaanottaja toimii kuljettajan kanssa yhteistyössä ja he noudattavat yhteisiä työ- ja turvallisuusohjeita. Havaitessaan vaaran tai haitan he käynnistävät turvalliseen työhön johtavat toimenpiteet välittömästi. 13

14 Pastöroidun maidon valmistus 1/3 Pastöroidun maidon valmistus on yleensä meijerin valmistus- tai yhteiskäsittelyosaston tuotevalmistajan vastuulla. Valmistusprosessin aikana raakamaito separoidaan eli kuoritaan, vakioidaan (rasvapitoisuuden suhteen), homogenoidaan, pastöroidaan ja jäähdytetään. Nykyaikaisessa meijerissä valmistusprosessi pystytään hoitamaan lähes kokonaan valvomosta prosessin ohjausjärjestelmien avulla. 14

15 Pastöroidun maidon valmistus 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Prosessisalin laitteet, kuten separaattorit ja homogenisaattorit, aiheuttavat melua. Pastöroidun maidon valmistuksessa käytetään asteen lämpötiloja (piimän valmistuksessa yli 90 C), jolloin putkistojen pinnat ovat kuumia ja niitä tulee alueella liikkuessa varoa. Korkeat hygieniavaatimukset edellyttävät tuotantotilojen ja laitteiston päivittäistä pesua. Märät lattiat ja letkut aiheuttavat kaatumisvaaran. Pakkaustankeista haetaan säännöllisesti näytteitä yläkannen kautta. Kulkuteillä olevat esteet aiheuttavat kaatumisvaaroja. 15

16 Pastöroidun maidon valmistus 3/3 Riskienhallintakeinoja Kuulonsuojainten käyttö prosessisalissa työskenteleville on välttämätöntä. Tekninen meluntorjunta ei vielä ole riittävän hyvä vanhemmissa prosessilaitteissa. Kuumat pinnat kulkuteiden läheisyydessä eristetään. Pesukemikaalien käyttö edellyttää huolellisuutta ja asianmukaisten suojavälineiden käyttöä. Tankkien portaat ja työskentelytasot ovat tukevia eikä niillä ole irtotavaroita. 16

17 Pastöroidun maidon pakkaus 1/3 Pastöroitu maito pakataan yleensä harjapakkauksiin. Maidon pakkauskoneiden yleinen toimintaperiaate on: 1. Kone muotoilee pakkausaihiosta tyhjän pakkauksen. 2. Pohja kuumasaumataan. 3. Pakkaus täytetään tuotteella. 4. Pakkauksen harja kuumasaumataan. 5. Harja leimataan päiväleimauksella. 17

18 Pastöroidun maidon pakkaus 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Pakkauskoneissa on lukuisia mekaanisia osia, jotka liikkuvat joko edestakaisin tai pyörivällä liikkeellä. Koneen käydessä sen sisäpuolelle ei pysty kurottamaan käsillä, vaan kone pysähtyy aina, jos huolto-ovi avataan. Koneissa on yleensä huoltoavaimet, joilla huolto-ovien turvamekanismit pystytään ohittamaan. Nämä avaimet on tarkoitettu pätevien huoltohenkilöiden käyttöön ja niitä on käytettävä vain koneen huollon ja säätämisen yhteydessä, ei normaalien häiriöiden poistamisessa. 18

19 Pastöroidun maidon pakkaus 3/3 Riskienhallintakeinoja Turvakytkimien oikea käyttö ja käytön valvonta. Huolehditaan, että koneiden huolto-ovien turvakytkimet ovat kunnossa eikä niitä ole ohitettu keinotekoisesti. Pakkausten saumaukset tehdään kuumasaumaamalla, joten koneissa olevissa saumauspäissä on muutaman sadan asteen kuumuus. Näitä kohtia varotaan, etenkin häiriöitä purettaessa. Pakkauskoneissa, joissa ei ole automaattista aihionsyöttöä, suunnitellaan aihiomakasiinin käsintäyttö huolellisesti, jotta vältetään turhat nosto- ja kiertoliikkeet. Suunnittelussa käytetään ergonomian asiantuntijaa. 19

20 Jälkipakkaus 1/3 Valmiit maitopakkaukset pakataan pakkauskoneen jälkeen joko maitolaatikkoon tai maitorullakkoon. Pakkauskoneet toimivat yleensä automaattisesti. Jälkipakkauskoneissa on runsaasti mekaanisesti liikkuvia osia. Jälkipakkausosastoon liittyy useita pakkausmateriaalien siirtämiseen tarvittavia kuljettimia, nostimia ja hissejä. 20

21 Jälkipakkaus 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Liikkuvien koneen osien aiheuttamat vaarat. Kun koneet ovat käynnissä, aiheuttaa hissien ja nostimien alle meneminen tapaturmavaaran. Pakkausmateriaalien kuljettimet ovat usein lattiatason yläpuolella. Märät hoitotasot aiheuttavat liukastumis- ja kaatumisvaaroja. 21

22 Jälkipakkaus 3/3 Riskienhallintakeinoja Laitteiden liikkuvat osat on suojattava mahdollisimman hyvin. Häiriöiden poistaminen tehdään aina ohjeiden mukaisesti. Hisseissä ja nostimissa varmistutaan, ettei niiden alle voida mennä ilman, että ne pysähtyvät. Pakkausmateriaalien kuljettimien hoitotasot valmistetaan sellaisista materiaaleista, etteivät ne ole kastuttuaan liukkaita. Lisäksi ne varustetaan riittävän tukevilla kaiteilla. 22

23 Palautuvan materiaalin varasto 1/3 Palautuvan materiaalin varastossa käsitellään asiakkailta palautuvat maitolaatikot, alusvaunut ja rullakot. Palautuvan materiaalivaraston yhteydessä on yleensä oviaukot, joista autot purkavat ko. materiaalit. Osastolla ne varastoidaan, pestään ja siirretään jälkipakkausosastolle. Palautuvan materiaalivaraston koneistuksessa on käytössä useita kuljettimia, nostimia ja hissejä. 23

24 Palautuvan materiaalin varasto 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Oviaukoista tulee kylmää ilmaa ja vetoa. Osastolla puolestaan on lämmin ja kostea ilma. Palautuvan materiaalin osastolla ja maidon pakkaushallissa on yleensä melua, joka ylittää 85 db. Osastoilla käytetään runsaasti vettä laitteiden ja tilojen pesemiseen (kosteuden aiheuttamat vaarat). Osaston koneissa on paljon liikkuvia osia, jotka aiheuttavat tapaturmavaaran. 24

25 Palautuvan materiaalin varasto 3/3 Riskienhallintakeinoja Vedon ja kosteuden vuoksi osaston henkilöstön pukeutumiseen kiinnitetään huomiota. Osastolla käytetään kuulonsuojaimia. Konesuojaukset pidetään toimintakuntoisina. Hyvä ilmastointi on tärkeää kosteuden poistamiseksi. 25

26 Juuston keitto 1/3 1. Vakioitu kattilamaito siirretään pumpulla lämmönvaihtimen kautta juustokattilaan. 2. Pumppausvaiheen aikana lisätään hapatteet maitovirtaan. 3. Täytön loputtua lisätään juoksete, joka saostaa maidon. 4. Kattilassa olevien leikkurien avulla saostuma paloitellaan rakeistoksi. 5. Tämän jälkeen seuraavat heranpoisto, lämmitys ja hämmennysvaiheet. 6. Juuston keiton kokonaisaika vaihtelee min. 26

27 Juuston keitto 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Melutaso työskentelykohteessa ylittää yleensä 85 db, joka aiheuttaa kuulovaurion vaaran. Juustokattiloiden hämmenninlaitteisto aiheuttaa turvaohjeita rikottaessa tapaturmavaaran. Hapatteenvalmistustiloissa käytettävät UV-valot vaarantavat suojaamattomien silmien terveyden. Kosteus työskentelytasoissa ja portaissa aiheuttaa liukkautta. Sähköjohdot ja -laitteet on asennettu niin, että ne aiheuttavat palo- tai tapaturmavaaran. 27

28 Juuston keitto 3/3 Riskienhallintakeinoja Kuulon suojaaminen. Turvaohjeiden tinkimätön noudattaminen. Silmien suojaaminen UV-valolta. Hyvät jalkineet ehkäisevät liukastumisia. Sähköjohtojen ja -laitteiden kunnon päivittäinen seuranta. 28

29 Herarakeistoseoksen siirto puristusaltaaseen 1/3 1. Juustokattilassa prosessoitu hera/juustorakeistoseos siirretään pumpulla puristusaltaaseen jakoputken kautta. Altaassa on seulalevystö, jonka avulla rakeisto saadaan erotettua herasta. 2. Rakeisto tasoitetaan tasaiseksi patjaksi puristusaltaaseen. Tasoituksen suorittaa massankäsittelijä juustoharavalla. 3. Rakeiston pintaan laitetaan viirakangas, sen päälle siirretään nosturilla puristuskansi ja puristuspalkit asetetaan paikoilleen. 4. Puristus tapahtuu paineilmasylinterin avulla. 5. Lopuksi altaasta pumpataan hera pois. 29

30 Herarakeistoseoksen siirto puristusaltaaseen 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Juustorakeiston laskuputki ja puristuskansi ovat raskaita, joten niiden käsittelyssä joudutaan käyttämään kiskolla liikkuvaa nosturia. Tämä aiheuttaa nostotapaturman vaaran. Kosteat lattiapinnat aiheuttavat liukastumisvaaran. Melutaso ylittää 85 db. Erilaiset pesulaitteet vaativat henkilökohtaisten suojainten käyttöä työskenneltäessä ko. kohteissa. 30

31 Herarakeistoseoksen siirto puristusaltaaseen 3/3 Riskienhallintakeinoja Nosturien käytössä noudatetaan annettuja turvamääräyksiä ja varovaisuutta, ettei vaaratilanteita pääse syntymään. Tutkitaan, voidaanko lattiapintamateriaali muuttaa karheammaksi. Kuulonsuojainten käyttö on välttämätöntä. Pesukemikaalien käyttöturvallisuuden arviointi ja hyvä opastus sekä henkilönsuojainten käyttö. 31

32 Puristusaltaan purku ja juuston paloittelu 1/3 1. Juuston puristusallas avataan paloittelua varten siirtämällä puristuspalkit niille varattuun tilaan. 2. Juustopatjasta leikataan purseet pois ja patja paloitellaan juustoharkoiksi. 3. Paloittelu tapahtuu sähkökäyttöisellä paloittelukoneella. 4. Paloitellut juustot siirretään paloittelun jälkeen kuljetinhihnalle, joka vie ne suolaukseen suolavesialtaaseen. 5. Paloittelun jälkeen allas kasataan pesua varten. 32

33 Puristusaltaan purku ja juuston paloittelu 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Kun suoritetaan paloittelua, vaarana on terävistä reunoista ja käsityökaluista käsiin aiheutuvat viiltohaavat. Juuston siirto suolaveteen tapahtuu automaattisesti. Laitteisto käsittää kuljettimia, kääntölaitteen sekä nostolaitteen. Kosteat lattiat aiheuttavat liukastumisvaaran. 33

34 Puristusaltaan purku ja juuston paloittelu 3/3 Riskienhallintakeinoja Terävien reunojen pyöristäminen ja käsien suojaaminen viiltosuojaimilla. Automaattisten koneiden ja laitteiden ohjeiden mukainen käyttö. Lattiamateriaalien pinnan muuttaminen. 34

35 Juuston pakkaus 1/3 1. Suolauksesta juustoharkot siirretään automatisoidulla nostimella pakkaamoon kuljetinradalle. 2. Kuljetin siirtää juustot pakkaamon puolelle, jossa ne jakaantuvat automaattisesti kahdelle pakkauslinjalle. 3. Juustot kääritään kypsytyskalvoon, punnitaan ja varustetaan jäljitystä varten etiketillä ja pakataan kypsytyskonttiin. 4. Juustot pinotaan automaattisesti kahteen pinoon. 5. Kypsytyskontti lasketaan yläkautta juustojen ympärille. Kansi nostetaan päälle ja kontti siirretään eri lämpöisiin kypsytystiloihin kypsymään noin kolmen kuukauden ajaksi. 35

36 Juuston pakkaus 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Automaattisesti toimivat juuston siirtolaitteet aiheuttavat vaara-alueita. Nosturien käytössä voi syntyä vaaratilanteita. Trukkiliikenne aiheuttaa vaaratilanteita, kun juustokontit siirretään kypsytystiloihin. 36

37 Juuston pakkaus 3/3 Riskienhallintakeinoja Automaattisten siirtolaitteiden toiminta-alueelle pääsy estetään erilaisin suojalaittein. Nosturien käytön ohjeiden mukaiset toimenpiteet. Trukkiliikenteen pelisääntöjen tunnollinen noudattaminen. Ergonomisesti oikeiden työtapojen ja työvälineiden käyttö ja käytön opastus. 37

38 Juuston kypsytys 1/3 1. Juuston kypsytys tapahtuu eri lämpöisissä kypsytystiloissa. 2. Juustokontteja siirrellään ja käännellään kypsytystiloissa sähkökäyttöisillä trukeilla kypsytysohjelman mukaisesti. 3. Kypsytyksen loppuvaiheessa kontit laitetaan tarkastusta varten yhteen kerrokseen. 4. Juuston kypsymistä valvova henkilö määrittelee hetken, milloin juusto on ominaisuuksiltaan valmis siirrettäväksi jäähdytykseen seuraavaan kypsytysosastoon. 38

39 Juuston kypsytys 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Sisäisen trukkiliikenteen aiheuttama vaara kypsytystiloissa. Liikkuminen kapeiden juustokonttirivien väleissä vaatii tarkkuutta. Rivin välistä takaisin tultaessa näkökenttä on rajoittunut suppeaksi sivusuunnassa. Stereonäkökyvyn puute on vaaraksi trukkityöskentelyssä. Kontin kannen käsittelyn aiheuttama vaara (paino noin 30 kg). Kypsytystilojen katossa on jäähdytyspatterit, joiden kylmäaineena on ammoniakki. 39

40 Juuston kypsytys 3/3 Riskienhallintakeinoja Kaikki kypsytystiloissa liikkuvat tuntevat sisäisen liikenteen ohjeet. Jalankulkijan on aina väistettävä trukkiliikennettä. Juustokonttirivit ovat kapeita ja trukinkuljettajan on hallittava liikkuminen ammattitaitoisesti, myös rivien välistä takaisin tultaessa. Stereonäkökyky auttaa, kun kontteja pinotaan riviin. Kontin korkeus voidaan määritellä ja näin välttää törmäys alla olevaan konttiin. Toimintaohjeet ammoniakkivuodon varalle. 40

41 Juuston lähetyskuntoon laitto 1/3 1. Juustojen saavutettua valmistusspesifikaation mukaisen iän, kypsytyskontit poistetaan juustopinojen ympäriltä. 2. Poisto suoritetaan nosturilla nostamalla kontti ylös pinon päältä ja siirtämällä tyhjä kontti pohjan päälle. 3. Esiin tulleille juustoille tehdään omavalvonta, jonka suorittavat laadunvalvontakoulutuksen saaneet henkilöt. He määrittelevät juuston laadun valmistusarvojen mukaan. 4. Juustojen käyttö määräytyy luokituksen perusteella. 41

42 Juuston lähetyskuntoon laitto 2/3 Juustot pakataan joko irtolevyillä ja muovivannenauhalla kiinnittäen tai käärimällä kiristekalvoon. Purkuvaiheen alussa juustot vaihdetaan lähetyspohjalle kääntämällä kontti. Valmiit juustot järjestellään kuormittain omiin ryhmiin lähetystä varten. Juustot kuormataan rekka-autoihin sähkökäyttöisellä trukilla. 42

43 Juuston lähetyskuntoon laitto 3/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä sekä riskienhallintakeinoja Uuden tekniikan käyttöönotossa annetaan kaikille työntekijöille riittävä työnopastus. Kypsytyskontit puretaan valmiiden juustojen ympäriltä nosturilla, joka liikkuu katossa olevassa kiskossa. Nosto- ja siirtovaiheessa noudatetaan varovaisuutta ja varmistetaan, että kiinnitysjärjestelmä on oikein paikallaan. Vaarana on kontin irtoaminen tai putoaminen. Myös trukkiliikenne aiheuttaa vaaran kylmävarastoissa. 43

44 Sulatejuuston valmistus 1/4 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä sekä riskienhallintakeinoja Valtaosa prosessin kulkuun liittyvistä työturvallisuusriskeistä on ennakoitavissa. Osa on yllätyksellisiä ja vaikeasti ennustettavia, harvoin toistuvia tapahtumia. Tilanteen nopeat muutokset aiheuttavat ennakoitavuuden ongelmia. Näistä on esimerkkinä höyryn suihkuaminen UHT-laitteen tiivisteiden välistä. Höyry voidaan suunnata pois varustamalla tiivisteen kohta suojapeltivaipalla tai -mansetilla. Henkilönsuojaimien käyttö on välttämätöntä. 44

45 Sulatejuuston valmistus 2/4 Juustomassan keittäminen aiheuttaa palovammariskejä. Kuumat kattilat ja risteilevät putket muodostavat laajan kuuman lähteen. Kuumat lähteet ovat lähellä toisiaan. Kääntyminen, nouseminen ja kyykistyminen ovat tavallisimmat syyt saada palovamma. Tehtaan tuotannollisella alueella on meluriski. Märissä tiloissa sekä keittosalissa, jossa leikataan sekä puretaan voita, on liukastumisen riski. Laitteiden portaikossa on kompastumisen riski. Samoin jos vesiletkut ja tarvikkeet sijoitetaan väärin tai niiden oikeat paikat unohdetaan. 45

46 Sulatejuuston valmistus 3/4 Sulatejuuston valmistukseen käytettävät sulatesuolat ovat hienojakoisia ja siksi riski hengitystiehyensairauksiin. Suolahuoneessa käytetään hengityssuodatinta. Suolapöly aiheuttaa silmän verkkokalvon ärtymistä, jopa tulehduksia. Päivittäisen trukkiliikenteen aiheuttamat suurimmat riskit ovat kulmaukset trukkien kulkualueella ja varastossa. Mekaaniset laitteet aiheuttavat tavallisesti raajojen, selän ja pään vahingoittumiset. Kiireessä unohdetaan työturvallisuusmääräykset. Selän venäyttäminen johtuu usein raskaasta työstä raakamassan valmistuksessa. 46

47 Sulatejuuston valmistus 4/4 Pakkauskoneilla yksitoikkoinen hihnatyö ja paikallaan oleminen aiheuttavat selän ja raajojen väsymistä. Lihasten sidontakyky heikentyy. Tämä koskee myös prosessin valvontaa ja työnjohtoa. Juustojen esikäsittelyssä voi tulla viiltohaavoja turvahanskasta huolimatta (veitsi lipsahtaa turvahanskattomaan käteen). Esikäsittelytilassa saattavat home- ja hiivaitiöt aiheuttaa mikrobiologisia riskejä sairastua. Myös ihosairaudet ovat riski. Juustovaraston kylmyys, vetoisuus ja kosteus aiheuttavat nivel- ja lihasvammoja. Kohmeisuus aiheuttaa kömpelyyttä. Horjahtamiset ja tavaroiden pudottamiset raajojen päälle lisääntyvät. 47

48 Jäätelön valmistus 1/5 1. Vispausvaiheessa massaan lisätään ilmaa ja sitä jäähdytetään niin, että se on pakattavissa. 2. Jäätelömassan vispauksen jälkeen puolivalmis jäätelö pakataan kuluttajapakkauksiin ja karkaistaan. 3. Vispaus ja pakkaus tapahtuvat jatkuvatoimisesti ja koneellisesti. 4. Karkaisu tapahtuu myös jatkuvatoimisesti ja suljetuissa tuulitunneleissa. 5. Jäätelön pakkaus kuljetuspakkauksiin on yleensä käsityötä. 48

49 Jäätelön valmistus 2/5 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä sekä riskienhallintakeinoja Koneiden liikkuvat osat voivat aiheuttaa käsi- tai sormivammoja, varsinkin jos häiriötilanteissa ei pysäytetä konetta. Tunneleiden sisälle ei ole tarvetta mennä, jos koneet toimivat normaalisti. Mikäli karkaisuradoilla tapahtuu ruuhkautumista, voi olla tarpeen mennä tunnelin sisään, jolloin työntekijä altistuu kylmälle. Valmistus on kausiluontoista. Siksi pakkaustyössä on runsaasti kokematonta kausityövoimaa, joten työnopastuksen merkitys on erityisen tärkeää. 49

50 Jäätelön valmistus 3/5 Pakkaustyö on yleensä monotonista vaihetyötä, jossa samat liikkeet toistuvat ja pakattavat tuotteet ovat kylmiä. Siksi työssä on vaarana erilaiset niskan, hartioiden ja käsien rasitusvammat. Pakkauskoneella mahdollisten häiriöiden oikeanlainen selvittäminen on tärkeää. Erityisesti kokemattomat työntekijät voivat työntää kätensä käynnissä olevan koneen sisään, jolloin vaarana ovat käsi- tai sormivammat. Turvallisen työskentelyn ohjeet ja niiden valvonta korostuvat näissä tapauksissa. 50

51 Jäätelön valmistus 4/5 Pakkauskoneilla on usein myös melua, jolta suojautuminen on huomioitava. Lisäksi lattioilla saattaa olla vettä tai tuotetta, joka tekee lattiat liukkaiksi ja altistaa työntekijät liukastumisille ja kaatumisille. Pesujen aikana on vispaus- ja pakkauskoneella myös kuumia pintoja ja ilmassa voi olla pesu- ja desinfektioaineiden höyryjä. 51

52 Jäätelön valmistus 5/5 Varastointi Valmiit tuotteet siirretään lavattuina varastoon. Varastossa lavat siirretään trukeilla omille paikoilleen, josta ne tarpeen mukaan toimitetaan myyntiin. Varastossa työskentelevät altistuvat kylmälle ja jatkuva trukkiliikenne aiheuttaa oman vaaransa. Jäätelön valmistuksen eri vaiheissa tarvittava kylmä tuotetaan ammoniakkilaitteilla, joita on runsaasti eri puolella tehdasta. Laitteiden vuodot tai rikkoutumiset voivat aiheuttaa vaaran työntekijöille. 52

53 Jauheen valmistus 1/5 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Haihdutus- ja suodatusprosessit Haihdutus- ja suodatusprosesseissa työskennellään jatkuvassa kolmivuorotyössä pääasiassa yksin. Työ on henkisesti raskasta. Yksintyöskentely voi vaikeuttaa avunsaantia hätätilanteissa. Haihdutus- ja suodatusprosessien melutaso ylittää 85 db. 53

54 Jauheen valmistus 2/5 Prosesseissa käytetään ja varastoidaan paljon erilaisia raakaliuospesuaineita, suodattimien erikoispesuaineita sekä prosessin apukemikaaleja. Kemikaalien käsittely voi aiheuttaa palo-, iho- ja silmävammoja, mikäli suojainten käyttöä laiminlyödään. Jäähdytys hoidetaan ammoniakkilaitteistoilla. Laitteiston rikkoutuminen voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. 54

55 Jauheen valmistus 3/5 Kuivausprosessi Kuivauslaitteistojen melutaso ylittää 85 db, jonka vuoksi suojainten käyttö on välttämätöntä prosessitiloissa. Kuivausprosessit ovat yleensä korkeissa rakennuksissa, joissa on runsaasti erilaisia tasoja, tikkaita ja portaikkoja. Tästä voi aiheutua kompastumis- ja putoamisvaara. Prosessissa työskennellään kolmessa vuorossa ja suurimmaksi osaksi yksin. Laitteistojen äkilliset käyntihäiriöt ja moottorien pysähtymiset saattavat aiheuttaa ennakoimattomia vaaratilanteita. 55

56 Jauheen valmistus 4/5 Säkitys- ja pakkausprosessit Kohdemelu säkitysprosessissa ompelukoneen ympäristössä ylittää 85 db. Tilapäinen säkkien nostelu voi aiheuttaa väärin suoritettuna selän ja muiden tuki- ja liikuntaelinten vammoja. Säkitys- ja pakkausprosesseissa on paljon liikkuvia osia ja kuljettimia. Ohjeiden vastainen työskentely sekä häiriö- ja ruuhkatilanteiden selvittely lisäävät tapaturmariskiä. 56

57 Jauheen valmistus 5/5 Varastointi- ja toimitusprosessi Trukki- ja henkilöliikenne samalla alueella aiheuttaa tapaturmariskin. Jauhelavoja pinotaan varastoissa useita päällekkäin. Putoava tai kaatuva pino aiheuttaa riskin jäädä alle. Satunnaistoimituksissa (ilman lavoja) kuormat tehdään käsin. Tällöin niska-, hartia- ja selkävammat ovat mahdollisia varsinkin talviaikana. Rekkaliikenne, etenkin aamuisin, aiheuttaa ruuhkaa tehdasalueella, mikä lisää onnettomuusriskiä. 57

www.tyoturva.fi MAKEIS- TEOLLISUUDEN työturvallisuus

www.tyoturva.fi MAKEIS- TEOLLISUUDEN työturvallisuus www.tyoturva.fi MAKEIS- TEOLLISUUDEN työturvallisuus Johdanto Opas on tarkoitettu makeisteollisuuden työpaikkojen henkilöstölle vaarojen ennaltaehkäisyyn vaarojen tunnistamiseen todettujen ongelmien vähentämiseen

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

Rengasalan ergonomiaselvitys

Rengasalan ergonomiaselvitys Rengasalan ergonomiaselvitys Loppuraportti Mika Nyberg & Vuokko Puro Työterveyslaitos Tampere 2 (37) Esipuhe ja kiitokset Tämä rengasalan ergonomiaselvitys on tehty Työturvallisuuskeskuksen ja kumiteollisuuden

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto

Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto Logistiikkakeskukset ovat tavara-, liikenne-, tieto- ja rahavirtojen solmupisteitä, rajapintoja. Tämä luo työja yritysturvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia.

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala Työsuojelu kiteytetysti Kiinteistöpalveluala Sisältö Kiinteistöpalvelualan työsuojelu... 4 Työturvallisuus työpaikalla... 5 Työnantajalla huolehtimisvelvoite... 5 Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla...

Lisätiedot

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS MUOTTITYÖN TURVALLISUUS Muottityön turvallisuus Betonikeskus ry Ohjausryhmä Pekka Ylänne Peri Suomi Ltd Oy puh. joht. Mirja Pahkala Ramirent Finland Oy Risto Lehikoinen Doka Finland Oy Seppo Petrow Betonikeskus

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

3 TAPATURMAVAARAT. 3.1 Tapaturmavaarat. (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) Mikä on työtapaturma?

3 TAPATURMAVAARAT. 3.1 Tapaturmavaarat. (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) Mikä on työtapaturma? 3 TAPATURMAVAARAT (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) 3.1 Tapaturmavaarat JORMA LAPPALAINEN JA KAIJA LEENA SAARELA Jakson tavoite on kertoa lukijalle mikä on työtapaturma ja siihen

Lisätiedot

TRUKIN VALINTAOPAS Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy, Jukka Kolari Copyright 2015 Rocla Oy Oikeus muutoksiin

TRUKIN VALINTAOPAS Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy, Jukka Kolari Copyright 2015 Rocla Oy Oikeus muutoksiin TRUKIN VALINTAOPAS TRUKIN VALINTAOPAS Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy, Jukka Kolari Copyright 2015 Rocla Oy Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämän teoksen tekstin ja kuvien

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Hitsaajien ammattitaudit

Hitsaajien ammattitaudit 30 Hitsaajien ammattitaudit Suomessa 2011 työskenteli hitsaajina ja kaasuleikkaajina Tilastokeskuksen mukaan n. 9000 henkilöä, taulukko 1. Taulukosta nähdään, että hitsaajat jatkavat työssään 55-64 vuotiaiden

Lisätiedot

Työturvallisuuden perusteet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan perustutkinnoissa

Työturvallisuuden perusteet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan perustutkinnoissa Työturvallisuuden perusteet majoitus-, ravitsemis- ja talousalan perustutkinnoissa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betonikeskus ry 1 Turbea_taitto_071017.indd 1 17.10.2007 12:53:56 Ohjausryhmä Seppo Immonen, Betset Oy, puh. joht. Vesa Engman, VIE- Rakennus Oy Anssi Koskenvesa,

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnossa

Autoalan perustutkinnossa Työturvallisuuden perusteet Autoalan perustutkinnossa Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 1 Oppaan ovat tehneet: Harri Kuuttila Pekka Lammi Matti Nurmi Hannu Muhonen Inkeri Ritamäki Seinäjoen ammattioppilaitos

Lisätiedot

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS Jorma Nykänen Sisällys OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS 1. Johdanto 3 2. Työturvallisuuslaki 3 3. Oppilaitoksen työturvallisuusohjelma 5 4. Uusi oppimis-

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ JULKISIVUMUURAUSURAKAN TYÖTURVALLISUUSMUISTIO

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ JULKISIVUMUURAUSURAKAN TYÖTURVALLISUUSMUISTIO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ JULKISIVUMUURAUSURAKAN TYÖTURVALLISUUSMUISTIO Työn tekijä: Sam Nyqvist Työn valvoja: Niilo Kemppainen Työn ohjaaja: Minna

Lisätiedot

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy Trukin valintaopas niin www.rocla.fi Jukka Oksanen Ville Siitonen Trukin valintaopas Trukin valintaopas Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy Copyright 2013 Rocla Oy ISBN 978-952-93-2147-6

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Työturvallisuuden perusteet autoalan perustutkinnossa ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Työturvallisuuden perusteet autoalan perustutkinnossa ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Työturvallisuuden perusteet autoalan perustutkinnossa ajoneuvo- ja kuljetustekniikka SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot