MEIJERITEOLLISUUDEN työturvallisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.tyoturva.fi MEIJERITEOLLISUUDEN työturvallisuus"

Transkriptio

1 MEIJERITEOLLISUUDEN työturvallisuus

2 Sisältö Työtapaturmat ja ammattitaudit sivu 3 Maitotuotteiden valmistusprosessi sivu 8 Maidon vastaanotto sivu 9 Esimerkki tuoretuotteen valmistuksesta Pastöroidun maidon valmistus sivu 14 Pastöroidun maidon pakkaus sivu 17 Jälkipakkaus sivu 20 Palautuvan materiaalin varasto sivu 23 Esimerkki juuston valmistuksesta Juuston keitto sivu 26 Herarakeistoseoksen siirto puristusaltaaseen sivu 29 Puristusaltaan purku ja juuston paloittelu sivu 32 Juuston pakkaus sivu 35 Juuston kypsytys sivu 38 Juuston lähetyskuntoon laitto sivu 41 Sulatejuuston valmistus sivu 44 Jäätelön valmistus sivu 48 Jauheen valmistus sivu 53

3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 1/5 Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton mukaan vuosituhannen vaihteessa tapahtui meijerityöntekijöille noin 250 työtapaturmaa/vuosi (ei sisällä toimihenkilöitä). Tapaturmat jakautuivat seuraavasti: työpaikalla sattuneet tapaturmat 87 % työmatkalla sattuneet tapaturmat 7 % ammattitaudit 6 %. 3

4 Työtapaturmat ja ammattitaudit 2/5 Kolme suurinta vahinkotyyppiä olivat kaatuminen, liukastuminen tai kompastuminen esineisiin satuttaminen tai esineiden väliin jääminen ylikuormittuminen tai ylirasittuminen. Kukin ryhmä oli noin 20 % kaikista tapauksista. 4

5 Työtapaturmat ja ammattitaudit 3/5 Tapaturmataajuus Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Teollisuus Kaikki toimialat Maidonjalostus E Lähde:TVL Tapaturmataajuus on ollut alan teollisuudessa tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. 5

6 Työtapaturmat ja ammattitaudit 4/5 Ammattitaudit Meijerityöntekijöiden ammattitaudeista oli kemikaalien aiheuttamia seitsemän (44 %) jännetupentulehduksen tai olkaluun sivunastan tulehduksen aiheuttamia seitsemän (44 %) bakteerien tai biologisten tekijöiden aiheuttamia kaksi (12 %). Melun aiheuttamat ammattitaudit ovat vähentyneet viime vuosina merkittävästi. Vuosina meluvammoja oli yhteensä 15 tapausta. 6

7 Työtapaturmat ja ammattitaudit 5/5 Työkyvyttömyyseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeiden syyjakauma oli vuoden 2001 alussa: tuki- ja liikuntaelinsairaudet 35 % mielenterveysongelmat 32 % verenkiertoelinten sairaudet 12 % muut syyt 21 %. 7

8 Maitotuotteiden valmistusprosessi 1. Maidon vastaanotto 2. Maidon käsittely 3. Maidon valmistus - Maidon, jäätelön, juuston ja jauheen valmistaminen 6. Keräily 5. Varastointi 4. Pakkaus 7. Jakelu 8

9 Maidon vastaanotto 1/5 Maito toimitetaan valmistavaan tuotantolaitokseen säiliöautoilla, useimmiten täysperävaunuyhdistelmillä. Maidon vastaanottotapahtuman työvaiheista osan tekee autonkuljettaja ja osan tuotantolaitoksen vastaanottaja. Autonkuljettaja vastaa purkuletkujen kiinnityksestä, auton säiliöiden tyhjenemisen seuraamisesta ja auton säiliöiden pesuletkujen kytkemisestä. Vastaanottaja vastaa yleensä maidon pumppauksen hoitamisesta ja pesujen ohjaamisesta. Maidon pumppaus ja pesut hoidetaan prosessin ohjausjärjestelmien avulla ns. päätteen vierestä. 9

10 Maidon vastaanotto 2/5 Autonkuljettajan työvaiheet 1. Purkuletkujen kiinnitys. 2. Tyhjenemisen seuraaminen. 3. Tyhjien säiliöiden pesut ja pesuletkujen kytkeminen. Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Pesuletkujen huono kunto ja niiden huono kiinnitys. Pesuaineiden roiskuminen ajoneuvon pesun yhteydessä. Tankille kiipeäminen, erityisesti talviolosuhteissa. 10

11 Maidon vastaanotto 3/5 Riskienhallintakeinoja Pesuletkujen ja liittimien kuntoa seurataan säännöllisesti. Vialliset välineet vaihdetaan tai korjataan heti kun aihetta ilmenee. Pesukemikaalien aiheuttamat vaaratilanteet eliminoidaan teknisin ja toiminnallisin keinoin (työohjeet, opastus). Hallin työympäristön ja tankkiauton varusteiden, kuten tikapuiden, kaiteiden ja yläpuolisten tasojen, on oltava aina kunnossa (riittävän tukevat, eivät kerää talvella lunta ja jäätä). 11

12 Maidon vastaanotto 4/5 Vastaanottajan työvaiheet 1. Pumppauksen hoito. 2. Pesujen ohjaus. 3. Puhtausnäytteiden ottaminen. Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Tankkiauton varusteiden kunto on huono. Hallin ympäristö. Putoamisvaara näytteiden otossa. 12

13 Maidon vastaanotto 5/5 Riskienhallintakeinoja Hallin työympäristön ja tankkiauton varusteiden, kuten tikapuiden, kaiteiden ja yläpuolisten tasojen, on oltava aina kunnossa (riittävän tukevat, eivät kerää talvella lunta ja jäätä). Vastaanottaja toimii kuljettajan kanssa yhteistyössä ja he noudattavat yhteisiä työ- ja turvallisuusohjeita. Havaitessaan vaaran tai haitan he käynnistävät turvalliseen työhön johtavat toimenpiteet välittömästi. 13

14 Pastöroidun maidon valmistus 1/3 Pastöroidun maidon valmistus on yleensä meijerin valmistus- tai yhteiskäsittelyosaston tuotevalmistajan vastuulla. Valmistusprosessin aikana raakamaito separoidaan eli kuoritaan, vakioidaan (rasvapitoisuuden suhteen), homogenoidaan, pastöroidaan ja jäähdytetään. Nykyaikaisessa meijerissä valmistusprosessi pystytään hoitamaan lähes kokonaan valvomosta prosessin ohjausjärjestelmien avulla. 14

15 Pastöroidun maidon valmistus 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Prosessisalin laitteet, kuten separaattorit ja homogenisaattorit, aiheuttavat melua. Pastöroidun maidon valmistuksessa käytetään asteen lämpötiloja (piimän valmistuksessa yli 90 C), jolloin putkistojen pinnat ovat kuumia ja niitä tulee alueella liikkuessa varoa. Korkeat hygieniavaatimukset edellyttävät tuotantotilojen ja laitteiston päivittäistä pesua. Märät lattiat ja letkut aiheuttavat kaatumisvaaran. Pakkaustankeista haetaan säännöllisesti näytteitä yläkannen kautta. Kulkuteillä olevat esteet aiheuttavat kaatumisvaaroja. 15

16 Pastöroidun maidon valmistus 3/3 Riskienhallintakeinoja Kuulonsuojainten käyttö prosessisalissa työskenteleville on välttämätöntä. Tekninen meluntorjunta ei vielä ole riittävän hyvä vanhemmissa prosessilaitteissa. Kuumat pinnat kulkuteiden läheisyydessä eristetään. Pesukemikaalien käyttö edellyttää huolellisuutta ja asianmukaisten suojavälineiden käyttöä. Tankkien portaat ja työskentelytasot ovat tukevia eikä niillä ole irtotavaroita. 16

17 Pastöroidun maidon pakkaus 1/3 Pastöroitu maito pakataan yleensä harjapakkauksiin. Maidon pakkauskoneiden yleinen toimintaperiaate on: 1. Kone muotoilee pakkausaihiosta tyhjän pakkauksen. 2. Pohja kuumasaumataan. 3. Pakkaus täytetään tuotteella. 4. Pakkauksen harja kuumasaumataan. 5. Harja leimataan päiväleimauksella. 17

18 Pastöroidun maidon pakkaus 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Pakkauskoneissa on lukuisia mekaanisia osia, jotka liikkuvat joko edestakaisin tai pyörivällä liikkeellä. Koneen käydessä sen sisäpuolelle ei pysty kurottamaan käsillä, vaan kone pysähtyy aina, jos huolto-ovi avataan. Koneissa on yleensä huoltoavaimet, joilla huolto-ovien turvamekanismit pystytään ohittamaan. Nämä avaimet on tarkoitettu pätevien huoltohenkilöiden käyttöön ja niitä on käytettävä vain koneen huollon ja säätämisen yhteydessä, ei normaalien häiriöiden poistamisessa. 18

19 Pastöroidun maidon pakkaus 3/3 Riskienhallintakeinoja Turvakytkimien oikea käyttö ja käytön valvonta. Huolehditaan, että koneiden huolto-ovien turvakytkimet ovat kunnossa eikä niitä ole ohitettu keinotekoisesti. Pakkausten saumaukset tehdään kuumasaumaamalla, joten koneissa olevissa saumauspäissä on muutaman sadan asteen kuumuus. Näitä kohtia varotaan, etenkin häiriöitä purettaessa. Pakkauskoneissa, joissa ei ole automaattista aihionsyöttöä, suunnitellaan aihiomakasiinin käsintäyttö huolellisesti, jotta vältetään turhat nosto- ja kiertoliikkeet. Suunnittelussa käytetään ergonomian asiantuntijaa. 19

20 Jälkipakkaus 1/3 Valmiit maitopakkaukset pakataan pakkauskoneen jälkeen joko maitolaatikkoon tai maitorullakkoon. Pakkauskoneet toimivat yleensä automaattisesti. Jälkipakkauskoneissa on runsaasti mekaanisesti liikkuvia osia. Jälkipakkausosastoon liittyy useita pakkausmateriaalien siirtämiseen tarvittavia kuljettimia, nostimia ja hissejä. 20

21 Jälkipakkaus 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Liikkuvien koneen osien aiheuttamat vaarat. Kun koneet ovat käynnissä, aiheuttaa hissien ja nostimien alle meneminen tapaturmavaaran. Pakkausmateriaalien kuljettimet ovat usein lattiatason yläpuolella. Märät hoitotasot aiheuttavat liukastumis- ja kaatumisvaaroja. 21

22 Jälkipakkaus 3/3 Riskienhallintakeinoja Laitteiden liikkuvat osat on suojattava mahdollisimman hyvin. Häiriöiden poistaminen tehdään aina ohjeiden mukaisesti. Hisseissä ja nostimissa varmistutaan, ettei niiden alle voida mennä ilman, että ne pysähtyvät. Pakkausmateriaalien kuljettimien hoitotasot valmistetaan sellaisista materiaaleista, etteivät ne ole kastuttuaan liukkaita. Lisäksi ne varustetaan riittävän tukevilla kaiteilla. 22

23 Palautuvan materiaalin varasto 1/3 Palautuvan materiaalin varastossa käsitellään asiakkailta palautuvat maitolaatikot, alusvaunut ja rullakot. Palautuvan materiaalivaraston yhteydessä on yleensä oviaukot, joista autot purkavat ko. materiaalit. Osastolla ne varastoidaan, pestään ja siirretään jälkipakkausosastolle. Palautuvan materiaalivaraston koneistuksessa on käytössä useita kuljettimia, nostimia ja hissejä. 23

24 Palautuvan materiaalin varasto 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Oviaukoista tulee kylmää ilmaa ja vetoa. Osastolla puolestaan on lämmin ja kostea ilma. Palautuvan materiaalin osastolla ja maidon pakkaushallissa on yleensä melua, joka ylittää 85 db. Osastoilla käytetään runsaasti vettä laitteiden ja tilojen pesemiseen (kosteuden aiheuttamat vaarat). Osaston koneissa on paljon liikkuvia osia, jotka aiheuttavat tapaturmavaaran. 24

25 Palautuvan materiaalin varasto 3/3 Riskienhallintakeinoja Vedon ja kosteuden vuoksi osaston henkilöstön pukeutumiseen kiinnitetään huomiota. Osastolla käytetään kuulonsuojaimia. Konesuojaukset pidetään toimintakuntoisina. Hyvä ilmastointi on tärkeää kosteuden poistamiseksi. 25

26 Juuston keitto 1/3 1. Vakioitu kattilamaito siirretään pumpulla lämmönvaihtimen kautta juustokattilaan. 2. Pumppausvaiheen aikana lisätään hapatteet maitovirtaan. 3. Täytön loputtua lisätään juoksete, joka saostaa maidon. 4. Kattilassa olevien leikkurien avulla saostuma paloitellaan rakeistoksi. 5. Tämän jälkeen seuraavat heranpoisto, lämmitys ja hämmennysvaiheet. 6. Juuston keiton kokonaisaika vaihtelee min. 26

27 Juuston keitto 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Melutaso työskentelykohteessa ylittää yleensä 85 db, joka aiheuttaa kuulovaurion vaaran. Juustokattiloiden hämmenninlaitteisto aiheuttaa turvaohjeita rikottaessa tapaturmavaaran. Hapatteenvalmistustiloissa käytettävät UV-valot vaarantavat suojaamattomien silmien terveyden. Kosteus työskentelytasoissa ja portaissa aiheuttaa liukkautta. Sähköjohdot ja -laitteet on asennettu niin, että ne aiheuttavat palo- tai tapaturmavaaran. 27

28 Juuston keitto 3/3 Riskienhallintakeinoja Kuulon suojaaminen. Turvaohjeiden tinkimätön noudattaminen. Silmien suojaaminen UV-valolta. Hyvät jalkineet ehkäisevät liukastumisia. Sähköjohtojen ja -laitteiden kunnon päivittäinen seuranta. 28

29 Herarakeistoseoksen siirto puristusaltaaseen 1/3 1. Juustokattilassa prosessoitu hera/juustorakeistoseos siirretään pumpulla puristusaltaaseen jakoputken kautta. Altaassa on seulalevystö, jonka avulla rakeisto saadaan erotettua herasta. 2. Rakeisto tasoitetaan tasaiseksi patjaksi puristusaltaaseen. Tasoituksen suorittaa massankäsittelijä juustoharavalla. 3. Rakeiston pintaan laitetaan viirakangas, sen päälle siirretään nosturilla puristuskansi ja puristuspalkit asetetaan paikoilleen. 4. Puristus tapahtuu paineilmasylinterin avulla. 5. Lopuksi altaasta pumpataan hera pois. 29

30 Herarakeistoseoksen siirto puristusaltaaseen 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Juustorakeiston laskuputki ja puristuskansi ovat raskaita, joten niiden käsittelyssä joudutaan käyttämään kiskolla liikkuvaa nosturia. Tämä aiheuttaa nostotapaturman vaaran. Kosteat lattiapinnat aiheuttavat liukastumisvaaran. Melutaso ylittää 85 db. Erilaiset pesulaitteet vaativat henkilökohtaisten suojainten käyttöä työskenneltäessä ko. kohteissa. 30

31 Herarakeistoseoksen siirto puristusaltaaseen 3/3 Riskienhallintakeinoja Nosturien käytössä noudatetaan annettuja turvamääräyksiä ja varovaisuutta, ettei vaaratilanteita pääse syntymään. Tutkitaan, voidaanko lattiapintamateriaali muuttaa karheammaksi. Kuulonsuojainten käyttö on välttämätöntä. Pesukemikaalien käyttöturvallisuuden arviointi ja hyvä opastus sekä henkilönsuojainten käyttö. 31

32 Puristusaltaan purku ja juuston paloittelu 1/3 1. Juuston puristusallas avataan paloittelua varten siirtämällä puristuspalkit niille varattuun tilaan. 2. Juustopatjasta leikataan purseet pois ja patja paloitellaan juustoharkoiksi. 3. Paloittelu tapahtuu sähkökäyttöisellä paloittelukoneella. 4. Paloitellut juustot siirretään paloittelun jälkeen kuljetinhihnalle, joka vie ne suolaukseen suolavesialtaaseen. 5. Paloittelun jälkeen allas kasataan pesua varten. 32

33 Puristusaltaan purku ja juuston paloittelu 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Kun suoritetaan paloittelua, vaarana on terävistä reunoista ja käsityökaluista käsiin aiheutuvat viiltohaavat. Juuston siirto suolaveteen tapahtuu automaattisesti. Laitteisto käsittää kuljettimia, kääntölaitteen sekä nostolaitteen. Kosteat lattiat aiheuttavat liukastumisvaaran. 33

34 Puristusaltaan purku ja juuston paloittelu 3/3 Riskienhallintakeinoja Terävien reunojen pyöristäminen ja käsien suojaaminen viiltosuojaimilla. Automaattisten koneiden ja laitteiden ohjeiden mukainen käyttö. Lattiamateriaalien pinnan muuttaminen. 34

35 Juuston pakkaus 1/3 1. Suolauksesta juustoharkot siirretään automatisoidulla nostimella pakkaamoon kuljetinradalle. 2. Kuljetin siirtää juustot pakkaamon puolelle, jossa ne jakaantuvat automaattisesti kahdelle pakkauslinjalle. 3. Juustot kääritään kypsytyskalvoon, punnitaan ja varustetaan jäljitystä varten etiketillä ja pakataan kypsytyskonttiin. 4. Juustot pinotaan automaattisesti kahteen pinoon. 5. Kypsytyskontti lasketaan yläkautta juustojen ympärille. Kansi nostetaan päälle ja kontti siirretään eri lämpöisiin kypsytystiloihin kypsymään noin kolmen kuukauden ajaksi. 35

36 Juuston pakkaus 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Automaattisesti toimivat juuston siirtolaitteet aiheuttavat vaara-alueita. Nosturien käytössä voi syntyä vaaratilanteita. Trukkiliikenne aiheuttaa vaaratilanteita, kun juustokontit siirretään kypsytystiloihin. 36

37 Juuston pakkaus 3/3 Riskienhallintakeinoja Automaattisten siirtolaitteiden toiminta-alueelle pääsy estetään erilaisin suojalaittein. Nosturien käytön ohjeiden mukaiset toimenpiteet. Trukkiliikenteen pelisääntöjen tunnollinen noudattaminen. Ergonomisesti oikeiden työtapojen ja työvälineiden käyttö ja käytön opastus. 37

38 Juuston kypsytys 1/3 1. Juuston kypsytys tapahtuu eri lämpöisissä kypsytystiloissa. 2. Juustokontteja siirrellään ja käännellään kypsytystiloissa sähkökäyttöisillä trukeilla kypsytysohjelman mukaisesti. 3. Kypsytyksen loppuvaiheessa kontit laitetaan tarkastusta varten yhteen kerrokseen. 4. Juuston kypsymistä valvova henkilö määrittelee hetken, milloin juusto on ominaisuuksiltaan valmis siirrettäväksi jäähdytykseen seuraavaan kypsytysosastoon. 38

39 Juuston kypsytys 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Sisäisen trukkiliikenteen aiheuttama vaara kypsytystiloissa. Liikkuminen kapeiden juustokonttirivien väleissä vaatii tarkkuutta. Rivin välistä takaisin tultaessa näkökenttä on rajoittunut suppeaksi sivusuunnassa. Stereonäkökyvyn puute on vaaraksi trukkityöskentelyssä. Kontin kannen käsittelyn aiheuttama vaara (paino noin 30 kg). Kypsytystilojen katossa on jäähdytyspatterit, joiden kylmäaineena on ammoniakki. 39

40 Juuston kypsytys 3/3 Riskienhallintakeinoja Kaikki kypsytystiloissa liikkuvat tuntevat sisäisen liikenteen ohjeet. Jalankulkijan on aina väistettävä trukkiliikennettä. Juustokonttirivit ovat kapeita ja trukinkuljettajan on hallittava liikkuminen ammattitaitoisesti, myös rivien välistä takaisin tultaessa. Stereonäkökyky auttaa, kun kontteja pinotaan riviin. Kontin korkeus voidaan määritellä ja näin välttää törmäys alla olevaan konttiin. Toimintaohjeet ammoniakkivuodon varalle. 40

41 Juuston lähetyskuntoon laitto 1/3 1. Juustojen saavutettua valmistusspesifikaation mukaisen iän, kypsytyskontit poistetaan juustopinojen ympäriltä. 2. Poisto suoritetaan nosturilla nostamalla kontti ylös pinon päältä ja siirtämällä tyhjä kontti pohjan päälle. 3. Esiin tulleille juustoille tehdään omavalvonta, jonka suorittavat laadunvalvontakoulutuksen saaneet henkilöt. He määrittelevät juuston laadun valmistusarvojen mukaan. 4. Juustojen käyttö määräytyy luokituksen perusteella. 41

42 Juuston lähetyskuntoon laitto 2/3 Juustot pakataan joko irtolevyillä ja muovivannenauhalla kiinnittäen tai käärimällä kiristekalvoon. Purkuvaiheen alussa juustot vaihdetaan lähetyspohjalle kääntämällä kontti. Valmiit juustot järjestellään kuormittain omiin ryhmiin lähetystä varten. Juustot kuormataan rekka-autoihin sähkökäyttöisellä trukilla. 42

43 Juuston lähetyskuntoon laitto 3/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä sekä riskienhallintakeinoja Uuden tekniikan käyttöönotossa annetaan kaikille työntekijöille riittävä työnopastus. Kypsytyskontit puretaan valmiiden juustojen ympäriltä nosturilla, joka liikkuu katossa olevassa kiskossa. Nosto- ja siirtovaiheessa noudatetaan varovaisuutta ja varmistetaan, että kiinnitysjärjestelmä on oikein paikallaan. Vaarana on kontin irtoaminen tai putoaminen. Myös trukkiliikenne aiheuttaa vaaran kylmävarastoissa. 43

44 Sulatejuuston valmistus 1/4 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä sekä riskienhallintakeinoja Valtaosa prosessin kulkuun liittyvistä työturvallisuusriskeistä on ennakoitavissa. Osa on yllätyksellisiä ja vaikeasti ennustettavia, harvoin toistuvia tapahtumia. Tilanteen nopeat muutokset aiheuttavat ennakoitavuuden ongelmia. Näistä on esimerkkinä höyryn suihkuaminen UHT-laitteen tiivisteiden välistä. Höyry voidaan suunnata pois varustamalla tiivisteen kohta suojapeltivaipalla tai -mansetilla. Henkilönsuojaimien käyttö on välttämätöntä. 44

45 Sulatejuuston valmistus 2/4 Juustomassan keittäminen aiheuttaa palovammariskejä. Kuumat kattilat ja risteilevät putket muodostavat laajan kuuman lähteen. Kuumat lähteet ovat lähellä toisiaan. Kääntyminen, nouseminen ja kyykistyminen ovat tavallisimmat syyt saada palovamma. Tehtaan tuotannollisella alueella on meluriski. Märissä tiloissa sekä keittosalissa, jossa leikataan sekä puretaan voita, on liukastumisen riski. Laitteiden portaikossa on kompastumisen riski. Samoin jos vesiletkut ja tarvikkeet sijoitetaan väärin tai niiden oikeat paikat unohdetaan. 45

46 Sulatejuuston valmistus 3/4 Sulatejuuston valmistukseen käytettävät sulatesuolat ovat hienojakoisia ja siksi riski hengitystiehyensairauksiin. Suolahuoneessa käytetään hengityssuodatinta. Suolapöly aiheuttaa silmän verkkokalvon ärtymistä, jopa tulehduksia. Päivittäisen trukkiliikenteen aiheuttamat suurimmat riskit ovat kulmaukset trukkien kulkualueella ja varastossa. Mekaaniset laitteet aiheuttavat tavallisesti raajojen, selän ja pään vahingoittumiset. Kiireessä unohdetaan työturvallisuusmääräykset. Selän venäyttäminen johtuu usein raskaasta työstä raakamassan valmistuksessa. 46

47 Sulatejuuston valmistus 4/4 Pakkauskoneilla yksitoikkoinen hihnatyö ja paikallaan oleminen aiheuttavat selän ja raajojen väsymistä. Lihasten sidontakyky heikentyy. Tämä koskee myös prosessin valvontaa ja työnjohtoa. Juustojen esikäsittelyssä voi tulla viiltohaavoja turvahanskasta huolimatta (veitsi lipsahtaa turvahanskattomaan käteen). Esikäsittelytilassa saattavat home- ja hiivaitiöt aiheuttaa mikrobiologisia riskejä sairastua. Myös ihosairaudet ovat riski. Juustovaraston kylmyys, vetoisuus ja kosteus aiheuttavat nivel- ja lihasvammoja. Kohmeisuus aiheuttaa kömpelyyttä. Horjahtamiset ja tavaroiden pudottamiset raajojen päälle lisääntyvät. 47

48 Jäätelön valmistus 1/5 1. Vispausvaiheessa massaan lisätään ilmaa ja sitä jäähdytetään niin, että se on pakattavissa. 2. Jäätelömassan vispauksen jälkeen puolivalmis jäätelö pakataan kuluttajapakkauksiin ja karkaistaan. 3. Vispaus ja pakkaus tapahtuvat jatkuvatoimisesti ja koneellisesti. 4. Karkaisu tapahtuu myös jatkuvatoimisesti ja suljetuissa tuulitunneleissa. 5. Jäätelön pakkaus kuljetuspakkauksiin on yleensä käsityötä. 48

49 Jäätelön valmistus 2/5 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä sekä riskienhallintakeinoja Koneiden liikkuvat osat voivat aiheuttaa käsi- tai sormivammoja, varsinkin jos häiriötilanteissa ei pysäytetä konetta. Tunneleiden sisälle ei ole tarvetta mennä, jos koneet toimivat normaalisti. Mikäli karkaisuradoilla tapahtuu ruuhkautumista, voi olla tarpeen mennä tunnelin sisään, jolloin työntekijä altistuu kylmälle. Valmistus on kausiluontoista. Siksi pakkaustyössä on runsaasti kokematonta kausityövoimaa, joten työnopastuksen merkitys on erityisen tärkeää. 49

50 Jäätelön valmistus 3/5 Pakkaustyö on yleensä monotonista vaihetyötä, jossa samat liikkeet toistuvat ja pakattavat tuotteet ovat kylmiä. Siksi työssä on vaarana erilaiset niskan, hartioiden ja käsien rasitusvammat. Pakkauskoneella mahdollisten häiriöiden oikeanlainen selvittäminen on tärkeää. Erityisesti kokemattomat työntekijät voivat työntää kätensä käynnissä olevan koneen sisään, jolloin vaarana ovat käsi- tai sormivammat. Turvallisen työskentelyn ohjeet ja niiden valvonta korostuvat näissä tapauksissa. 50

51 Jäätelön valmistus 4/5 Pakkauskoneilla on usein myös melua, jolta suojautuminen on huomioitava. Lisäksi lattioilla saattaa olla vettä tai tuotetta, joka tekee lattiat liukkaiksi ja altistaa työntekijät liukastumisille ja kaatumisille. Pesujen aikana on vispaus- ja pakkauskoneella myös kuumia pintoja ja ilmassa voi olla pesu- ja desinfektioaineiden höyryjä. 51

52 Jäätelön valmistus 5/5 Varastointi Valmiit tuotteet siirretään lavattuina varastoon. Varastossa lavat siirretään trukeilla omille paikoilleen, josta ne tarpeen mukaan toimitetaan myyntiin. Varastossa työskentelevät altistuvat kylmälle ja jatkuva trukkiliikenne aiheuttaa oman vaaransa. Jäätelön valmistuksen eri vaiheissa tarvittava kylmä tuotetaan ammoniakkilaitteilla, joita on runsaasti eri puolella tehdasta. Laitteiden vuodot tai rikkoutumiset voivat aiheuttaa vaaran työntekijöille. 52

53 Jauheen valmistus 1/5 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Haihdutus- ja suodatusprosessit Haihdutus- ja suodatusprosesseissa työskennellään jatkuvassa kolmivuorotyössä pääasiassa yksin. Työ on henkisesti raskasta. Yksintyöskentely voi vaikeuttaa avunsaantia hätätilanteissa. Haihdutus- ja suodatusprosessien melutaso ylittää 85 db. 53

54 Jauheen valmistus 2/5 Prosesseissa käytetään ja varastoidaan paljon erilaisia raakaliuospesuaineita, suodattimien erikoispesuaineita sekä prosessin apukemikaaleja. Kemikaalien käsittely voi aiheuttaa palo-, iho- ja silmävammoja, mikäli suojainten käyttöä laiminlyödään. Jäähdytys hoidetaan ammoniakkilaitteistoilla. Laitteiston rikkoutuminen voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. 54

55 Jauheen valmistus 3/5 Kuivausprosessi Kuivauslaitteistojen melutaso ylittää 85 db, jonka vuoksi suojainten käyttö on välttämätöntä prosessitiloissa. Kuivausprosessit ovat yleensä korkeissa rakennuksissa, joissa on runsaasti erilaisia tasoja, tikkaita ja portaikkoja. Tästä voi aiheutua kompastumis- ja putoamisvaara. Prosessissa työskennellään kolmessa vuorossa ja suurimmaksi osaksi yksin. Laitteistojen äkilliset käyntihäiriöt ja moottorien pysähtymiset saattavat aiheuttaa ennakoimattomia vaaratilanteita. 55

56 Jauheen valmistus 4/5 Säkitys- ja pakkausprosessit Kohdemelu säkitysprosessissa ompelukoneen ympäristössä ylittää 85 db. Tilapäinen säkkien nostelu voi aiheuttaa väärin suoritettuna selän ja muiden tuki- ja liikuntaelinten vammoja. Säkitys- ja pakkausprosesseissa on paljon liikkuvia osia ja kuljettimia. Ohjeiden vastainen työskentely sekä häiriö- ja ruuhkatilanteiden selvittely lisäävät tapaturmariskiä. 56

57 Jauheen valmistus 5/5 Varastointi- ja toimitusprosessi Trukki- ja henkilöliikenne samalla alueella aiheuttaa tapaturmariskin. Jauhelavoja pinotaan varastoissa useita päällekkäin. Putoava tai kaatuva pino aiheuttaa riskin jäädä alle. Satunnaistoimituksissa (ilman lavoja) kuormat tehdään käsin. Tällöin niska-, hartia- ja selkävammat ovat mahdollisia varsinkin talviaikana. Rekkaliikenne, etenkin aamuisin, aiheuttaa ruuhkaa tehdasalueella, mikä lisää onnettomuusriskiä. 57

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11. Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.2007 Minna Savinainen, tutkija Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 23.3.2012. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työtapaturmien ehkäisy tavaransiirroissa TkT Pia Perttula Työturvallisuus - Logistiikka Miten tutkittiin Tilastotietoa Kuorma-autonkuljettajille sattuneet työtapaturmat Length of disability

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009 ELINTARVIKKEIDEN PAKKAAMINEN 10 OV pakkaa elintarvikkeita ja käsittelee pakkausmateriaaleja ottaen huomioon pakkaamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat ja elintarvikepakkausten tehtävät seuraa pakattavan

Lisätiedot

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015

Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Raskaan liikenteen tieturvallisuus missä mennään? 3.2.2015 Tapaturmat ja niiden torjunta Kuljettajan rooli turvallisuudessa Työturvallisuusasiantuntija Ulla Juuti Pohjola Vakuutus Tapaturmat ja niiden

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Suojasten purku kunnossapidon yhteydessä. kunnossapidon yhteydessä Vähäinen ylikuumenemisesta johtuva

Suojasten purku kunnossapidon yhteydessä. kunnossapidon yhteydessä Vähäinen ylikuumenemisesta johtuva Sivu 1(6) Tankomylly RM-201 Kuulamylly BM-203 Ruuviluokitin SC-202 Puristuminen osien väliin Kuulovaurio Liikkuvien osien ja jauhatuskuorman aiheuttama melu Hengityselinsairaudet Ilmassa oleva kivipöly

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto

Nuorten työtapaturmat. Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Nuorten työtapaturmat Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto Työtapaturmat ikäluokittain Suomessa vuonna 2011 *Alle 15-vuotiaille 59 työpaikkatapaturmaa ja 0

Lisätiedot

Paarien käytettävyys SEMINAARI

Paarien käytettävyys SEMINAARI Paarien käytettävyys SEMINAARI Sirra Toivonen 27.4.2006 Esityksen rakenne Nostot ja siirrot sairaankuljettajien tapaturmatekijänä Paaritestin taustaa Menetelmät Paaritestin tulokset Yhteenveto Laitteiden

Lisätiedot

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS

MAATILAN TYÖTURVALLISUUS MAATILAN TYÖTURVALLISUUS Maatilan työturvallisuus Työturvallisuusriskien hallinta Työympäristön vaaratekijät selkokielellä Layla Ahonen ja Sarita Jylhä-Rastas Työturvallisuus Työympäristön vaaratekijät

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki 8 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Lastaukseen ja purkuun liittyvän taakkojen käsittelyn ergonomia Kuljettajat & taakkojen käsittely 1 taakkojen käsittelyyn

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot?

Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Onko turvallisuus hallinnassa? Mitä kertovat kunta-alan tuoreet tapaturmatilastot? Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-aho Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 21.5.2015 180000 160000 140000 120000 100000

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Koulutustarpeiden analyysi -kysely (JÄTEVEDEN KÄSITTELY)

Koulutustarpeiden analyysi -kysely (JÄTEVEDEN KÄSITTELY) Koulutustarpeiden analyysi -kysely Grant agreement nr. 2011-3988 / 001-001 Koulutustarpeiden analyysi -kysely () THESEIS I TERVEYS- JA TURVALLISUUSKOULUTUS YMPÄRISTÖTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖILLE Toimitusnumero

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS

TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS TYÖTAPATURMATILASTOJA LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS Työturvallisuuskeskus TILASTOAINEISTO Tiedot pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) tilastoaineistoihin. Aineisto sisältää 10.7.2013 päivitetyn

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Work safety/työturvallisuus

Work safety/työturvallisuus Work safety/työturvallisuus 18.4.2016 Tässä oli kuva työntekijästä, jonka kasvoille oli räjähtänyt betonipumppuletku. Näkö säilyi, koska mies käytti suojalaseja. Kuva poistettu tietosuojan takia. Työturvallisuus

Lisätiedot

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti

Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso. Ruokaa hygieenisesti Maija-Liisa Välimäki Eeva-Liisa Laakso Ruokaa hygieenisesti o p e t u s h a l l i t u s Sisältö Käyttäjälle... 6 Näin käytät kirjaa... 7 Hygienian perusteita... 8 Mitä on hygieniaosaaminen?... 10 Säilytä

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse?

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Miksi minä? Aluksen omistajalla on laivaisännän vastuu. Aluksen päälliköllä on päällikön vastuu.

Lisätiedot

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT Riskien arviointi työpaikalla -työkirja Riskien arvioinnin suunnittelu Yritys / osasto Suunnitelman tekijät Päiväys Selvitettävät asiat Lähtötiedot Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut

VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut Yritys: Inarin kunta Arvioinnin kohde: Päiväys: Tekijät: VAARA- TAI HAITTA-TEKIJÄN Vaaraa Riski- Vaaratilanteen, haitan tai kuormituksen kuvaus Vastuu- Seuranta/

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT 1/01 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Eläkeläinen jäi puisen seinäelementin ja sokkelin väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Omakotityömaalla

Lisätiedot

TUOTEKEHITYS. YHTEYSTIEDOT MTT Biotekniikka- ja elintarviketutkimus Myllytie 1 31600 Jokioinen Puh. 03-41881

TUOTEKEHITYS. YHTEYSTIEDOT MTT Biotekniikka- ja elintarviketutkimus Myllytie 1 31600 Jokioinen Puh. 03-41881 TUOTEKEHITYS ETL:n tuotekehitys käsittää tuotekehityshallin ja aistinvaraisen laboratorion. Tuotekehityksen laitteet, tilat ja henkilöstö ovat vuokrattavissa myös ulkopuolisten asiakkaiden käyttöön. Tuotekehityshalli

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ KESAIR-ilmankäsittelykoneet toimitetaan yhtenä toimitusosana. Toimitusosa on sijoitettu puulavalle ja pakattu pakkausmuoviin. Tämä edellyttää huolellisuutta

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Oy Finn-Gamec AB. Member of K-D Group

Oy Finn-Gamec AB. Member of K-D Group Oy Finn-Gamec AB Member of K-D Group K-D GROUP K-DEVELOP OY (www.k-develop.fi) on 2008 perustettu omistajayhtiö, joka pitkäjänteisesti rakentaa vahvaa tekniikkaryhmää K-D GROUP TAVOITE K-D Groupin tavoite

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Tyyppitapaturma: Työtasolta putoamiset rakennustöissä

Tyyppitapaturma: Työtasolta putoamiset rakennustöissä Tyyppitapaturma: Työtasolta putoamiset rakennustöissä Yhteenveto 22 tutkitusta vakavasta tapaturmasta TAPS-tietokannasta. Työtapaturmien tutkinnan kehittäminen Puro V., Rasa P-L. & Mattila S. 22.11.2013

Lisätiedot

Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7. Ajotilaukset / yhteydenotot:

Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7. Ajotilaukset / yhteydenotot: Yhteystiedot: Kymenlaaksonkatu 2 A19 48100 KOTKA FINLAND Y-tunnus: 1227866-7 Ajotilaukset / yhteydenotot: Antti Kallas 0400 829 707 Petri Kallas 0400 757 105 Jarkko Kallas 040 536 4595 TAI Internet: www.kallas.fi

Lisätiedot

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 8/00 Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN oli pysäyttänyt kuorma-autonsa lastausta varten

Lisätiedot

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein.

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein. TaitajaPLUS Logistiikka Finaalitehtävä Kilpailun luonne Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein. Kilpailu on

Lisätiedot

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20 TOT-RAPORTTI 1/03 Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen nieluun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hakkurin hoitaja oli lähtenyt tarkistamaan viilujätekuljettimen toimintaa kuljetintunneliin.

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Juomateollisuuden työturvallisuus. -opetuskalvosarja

Juomateollisuuden työturvallisuus. -opetuskalvosarja Juomateollisuuden työturvallisuus -opetuskalvosarja Kalvosarjan teksti ja kuvat perustuvat Juomateollisuuden työturvallisuusoppaaseen Kalvosarjan suunnittelu: Jukka Kallio ja Erkki Heinonen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Kun vesillelasku alkaa lähestyä

Kun vesillelasku alkaa lähestyä Kun vesillelasku alkaa lähestyä Nosturin tilaus Tilaa tai sovi vesillelasku kerhon ohjeiden mukaisella tavalla. Muista, että kerhossa on monta jäsentä ja venettä joten toimi yhteisesti sovitulla tavalla.

Lisätiedot

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I Työpaikan työturvallisuustason mittaaminen ja seuranta on haasteellinen tehtävä. Tapaturmien ja sairauksien tilastointi

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu ja -tärinä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 4 ISBN 952-00-1297-4 ISSN 1456 257X 2. uudistettu painos Pk-Paino Oy, Tampere 2003 Työpaikkamelu

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Hyvän työympäristön tarkistuslista. Tämän tarkistuslistan on laatinut Folksam Vahinkovakuutus yhteistyössä työsuojeluviranomaisten kanssa

Hyvän työympäristön tarkistuslista. Tämän tarkistuslistan on laatinut Folksam Vahinkovakuutus yhteistyössä työsuojeluviranomaisten kanssa Hyvän työympäristön tarkistuslista Tämän tarkistuslistan on laatinut Folksam Vahinkovakuutus yhteistyössä työsuojeluviranomaisten kanssa 1 Hyvän työympäristön tarkistuslista Hyvä työympäristö syntyy työpaikalla,

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Siirtohyllystöt renkaiden ja rengassarjojen varastointiin Optimaalinen säilytyskapasiteetti ja turvallinen käsittely

Siirtohyllystöt renkaiden ja rengassarjojen varastointiin Optimaalinen säilytyskapasiteetti ja turvallinen käsittely Siirtohyllystöt renkaiden ja rengassarjojen varastointiin Optimaalinen säilytyskapasiteetti ja turvallinen käsittely Tehokasta tilankäyttöä ja tehokkuutta Renkaiden ja rengassarjojen optimaalinen säilytys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

Parhaat käytännöt työvälineasioissa

Parhaat käytännöt työvälineasioissa Jussi Aarnivuo, ABB Oy Turvallisuusmessut 9.9.2010, Tampere Parhaat käytännöt työvälineasioissa September 3, 2010 Slide 1 Parhaat käytännöt työvälineasioissa ABB Suomessa Työturvallisuuslaki taustalla

Lisätiedot

Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit

Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit Nordic Food & Nordic Pack 8.10.2014 Toimialapäällikkö Jukka Soukkanen Elintarviketeollisuusliitto ry Elintarviketeollisuuden, teollisuuden

Lisätiedot

TEKNIIKAN YKSIKKÖ AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUT4SN TL7341 PROJEKTITYÖ OSA1 LEIPÄJUUSTON VALMISTUSLINJAN LOPPUPÄÄ

TEKNIIKAN YKSIKKÖ AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUT4SN TL7341 PROJEKTITYÖ OSA1 LEIPÄJUUSTON VALMISTUSLINJAN LOPPUPÄÄ TEKNIIKAN YKSIKKÖ AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUT4SN TL7341 PROJEKTITYÖ OSA1 LEIPÄJUUSTON VALMISTUSLINJAN LOPPUPÄÄ Ryhmä: Iiro Kettunen Heikki Föhr Esa Eronen Pvm: 10.9.2007 SISÄLTÖ 1 Lähtöaineisto...3

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1399/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT FIN 2012 MAAKAUHAT Maakauha 400 400 1400 155 365 Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 27 Puhallusvillan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt

Lisätiedot

Teleskooppikatsomo. Suunnittelu

Teleskooppikatsomo. Suunnittelu Teleskooppikatsomo Suunnittelu Katsomon rakenne ja mitoitus SYVYYS (elementin etenemä) NOUSU (kahden elementin lattiapinnan korkeusero) LEVEYS (elementti ja lohko) PORRAS (sijoitus vapaasti elementtiin)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen kuljetusalan yrityksissä Kuljetusalan työturvallisuustilanne

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Radiotehdas Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen NCC Rakennus Oy

Asunto Oy Helsingin Radiotehdas Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen NCC Rakennus Oy Näin meillä Vastaava työjohtaja Juha Yrjönen Taustaa hankkeelle - Rakennus rakennettiin vuosina 1937-1941 Helvar Oy:n radiotehtaaksi. - Rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan teollisuusrakennuksesta, asuinkäyttöön

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake

1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake 1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake Koulu: Oppiaine: Aiemmin tehdyt selvitykset /arvioinnit: Vastuuhenkilö: Arvioinnin kohde Työryhmä Aikataulu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Lisätietoja: 2 Tarkistuslista

Lisätiedot

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto

Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Perustilasto / Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 13.06.2011 Vahinkotilasto Tehdyt rajaukset: AMMATTILUOKKA (3): SIIVOOJAT (942) VAHINKOLUOKKA: TYÖMATKA Huom. vuoden 2009 lukumäärät tulevat nousemaan vielä

Lisätiedot

Otanta ja idätysnäytteiden valmistus

Otanta ja idätysnäytteiden valmistus Otanta ja idätysnäytteiden valmistus Metsäpuiden siementen idätystestit ISTA:n säännöt ja nykykäytännöt Pekka Helenius Metla / Suonenjoki / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon - Parempi työ

Perusasiat kuntoon - Parempi työ Perusasiat kuntoon - Parempi työ Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä 26.4.2013 Joensuu - Sokos Hotel Kimmel Teijo Ylitalo - Safety Manager Lähtökohta Suomen työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen

Lisätiedot

Kuormalavahyllyt ja työturvallisuus

Kuormalavahyllyt ja työturvallisuus Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 25 Kuormalavahyllyt ja työturvallisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2007 ISBN 978-952-479-051-2 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2007 Johdanto Työsuojelutarkastajien tutkimista

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Tervetuloa sammutustyökurssille,

Tervetuloa sammutustyökurssille, KUTSU KURSSI Tervetuloa sammutustyökurssille, Kurssipaikka ja ajankohta Varustus Palokunta-asu KURSSINJOHTAJA Nimi Virka-asema yhteystiedot ENNAKKOTEHTÄVÄ Sopimuspalokuntasi tulee järjestää sinulle seuraavat

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas

Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Sucroksen Hygieniasäännöt Säkylän tehdas Tuoteturvallisuus keskiössä Hyvät hygieniakäytännöt ovat osa jatkuvaa laadunvarmistustamme. Nordzucker panostaa työympäristön puhtauteen kaikissa tuotanto-, pakkaus-

Lisätiedot

Hoitotyön ergonomia, lainsäädännöllinen tausta

Hoitotyön ergonomia, lainsäädännöllinen tausta Hoitotyön ergonomia, lainsäädännöllinen tausta Tuula Putus Työterveyshuollon ja työlääketieteen professori Turun yliopisto Luennon runko Lait ja asetukset Soveltamisohjeet Käytännön toimintamalleja Työterveyshuollon

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Tehtaanjohtajan tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (TEJ 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot