MEIJERITEOLLISUUDEN työturvallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.tyoturva.fi MEIJERITEOLLISUUDEN työturvallisuus"

Transkriptio

1 MEIJERITEOLLISUUDEN työturvallisuus

2 Sisältö Työtapaturmat ja ammattitaudit sivu 3 Maitotuotteiden valmistusprosessi sivu 8 Maidon vastaanotto sivu 9 Esimerkki tuoretuotteen valmistuksesta Pastöroidun maidon valmistus sivu 14 Pastöroidun maidon pakkaus sivu 17 Jälkipakkaus sivu 20 Palautuvan materiaalin varasto sivu 23 Esimerkki juuston valmistuksesta Juuston keitto sivu 26 Herarakeistoseoksen siirto puristusaltaaseen sivu 29 Puristusaltaan purku ja juuston paloittelu sivu 32 Juuston pakkaus sivu 35 Juuston kypsytys sivu 38 Juuston lähetyskuntoon laitto sivu 41 Sulatejuuston valmistus sivu 44 Jäätelön valmistus sivu 48 Jauheen valmistus sivu 53

3 Työtapaturmat ja ammattitaudit 1/5 Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton mukaan vuosituhannen vaihteessa tapahtui meijerityöntekijöille noin 250 työtapaturmaa/vuosi (ei sisällä toimihenkilöitä). Tapaturmat jakautuivat seuraavasti: työpaikalla sattuneet tapaturmat 87 % työmatkalla sattuneet tapaturmat 7 % ammattitaudit 6 %. 3

4 Työtapaturmat ja ammattitaudit 2/5 Kolme suurinta vahinkotyyppiä olivat kaatuminen, liukastuminen tai kompastuminen esineisiin satuttaminen tai esineiden väliin jääminen ylikuormittuminen tai ylirasittuminen. Kukin ryhmä oli noin 20 % kaikista tapauksista. 4

5 Työtapaturmat ja ammattitaudit 3/5 Tapaturmataajuus Elintarvikkeiden ja juomien valmistus Teollisuus Kaikki toimialat Maidonjalostus E Lähde:TVL Tapaturmataajuus on ollut alan teollisuudessa tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. 5

6 Työtapaturmat ja ammattitaudit 4/5 Ammattitaudit Meijerityöntekijöiden ammattitaudeista oli kemikaalien aiheuttamia seitsemän (44 %) jännetupentulehduksen tai olkaluun sivunastan tulehduksen aiheuttamia seitsemän (44 %) bakteerien tai biologisten tekijöiden aiheuttamia kaksi (12 %). Melun aiheuttamat ammattitaudit ovat vähentyneet viime vuosina merkittävästi. Vuosina meluvammoja oli yhteensä 15 tapausta. 6

7 Työtapaturmat ja ammattitaudit 5/5 Työkyvyttömyyseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeiden syyjakauma oli vuoden 2001 alussa: tuki- ja liikuntaelinsairaudet 35 % mielenterveysongelmat 32 % verenkiertoelinten sairaudet 12 % muut syyt 21 %. 7

8 Maitotuotteiden valmistusprosessi 1. Maidon vastaanotto 2. Maidon käsittely 3. Maidon valmistus - Maidon, jäätelön, juuston ja jauheen valmistaminen 6. Keräily 5. Varastointi 4. Pakkaus 7. Jakelu 8

9 Maidon vastaanotto 1/5 Maito toimitetaan valmistavaan tuotantolaitokseen säiliöautoilla, useimmiten täysperävaunuyhdistelmillä. Maidon vastaanottotapahtuman työvaiheista osan tekee autonkuljettaja ja osan tuotantolaitoksen vastaanottaja. Autonkuljettaja vastaa purkuletkujen kiinnityksestä, auton säiliöiden tyhjenemisen seuraamisesta ja auton säiliöiden pesuletkujen kytkemisestä. Vastaanottaja vastaa yleensä maidon pumppauksen hoitamisesta ja pesujen ohjaamisesta. Maidon pumppaus ja pesut hoidetaan prosessin ohjausjärjestelmien avulla ns. päätteen vierestä. 9

10 Maidon vastaanotto 2/5 Autonkuljettajan työvaiheet 1. Purkuletkujen kiinnitys. 2. Tyhjenemisen seuraaminen. 3. Tyhjien säiliöiden pesut ja pesuletkujen kytkeminen. Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Pesuletkujen huono kunto ja niiden huono kiinnitys. Pesuaineiden roiskuminen ajoneuvon pesun yhteydessä. Tankille kiipeäminen, erityisesti talviolosuhteissa. 10

11 Maidon vastaanotto 3/5 Riskienhallintakeinoja Pesuletkujen ja liittimien kuntoa seurataan säännöllisesti. Vialliset välineet vaihdetaan tai korjataan heti kun aihetta ilmenee. Pesukemikaalien aiheuttamat vaaratilanteet eliminoidaan teknisin ja toiminnallisin keinoin (työohjeet, opastus). Hallin työympäristön ja tankkiauton varusteiden, kuten tikapuiden, kaiteiden ja yläpuolisten tasojen, on oltava aina kunnossa (riittävän tukevat, eivät kerää talvella lunta ja jäätä). 11

12 Maidon vastaanotto 4/5 Vastaanottajan työvaiheet 1. Pumppauksen hoito. 2. Pesujen ohjaus. 3. Puhtausnäytteiden ottaminen. Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Tankkiauton varusteiden kunto on huono. Hallin ympäristö. Putoamisvaara näytteiden otossa. 12

13 Maidon vastaanotto 5/5 Riskienhallintakeinoja Hallin työympäristön ja tankkiauton varusteiden, kuten tikapuiden, kaiteiden ja yläpuolisten tasojen, on oltava aina kunnossa (riittävän tukevat, eivät kerää talvella lunta ja jäätä). Vastaanottaja toimii kuljettajan kanssa yhteistyössä ja he noudattavat yhteisiä työ- ja turvallisuusohjeita. Havaitessaan vaaran tai haitan he käynnistävät turvalliseen työhön johtavat toimenpiteet välittömästi. 13

14 Pastöroidun maidon valmistus 1/3 Pastöroidun maidon valmistus on yleensä meijerin valmistus- tai yhteiskäsittelyosaston tuotevalmistajan vastuulla. Valmistusprosessin aikana raakamaito separoidaan eli kuoritaan, vakioidaan (rasvapitoisuuden suhteen), homogenoidaan, pastöroidaan ja jäähdytetään. Nykyaikaisessa meijerissä valmistusprosessi pystytään hoitamaan lähes kokonaan valvomosta prosessin ohjausjärjestelmien avulla. 14

15 Pastöroidun maidon valmistus 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Prosessisalin laitteet, kuten separaattorit ja homogenisaattorit, aiheuttavat melua. Pastöroidun maidon valmistuksessa käytetään asteen lämpötiloja (piimän valmistuksessa yli 90 C), jolloin putkistojen pinnat ovat kuumia ja niitä tulee alueella liikkuessa varoa. Korkeat hygieniavaatimukset edellyttävät tuotantotilojen ja laitteiston päivittäistä pesua. Märät lattiat ja letkut aiheuttavat kaatumisvaaran. Pakkaustankeista haetaan säännöllisesti näytteitä yläkannen kautta. Kulkuteillä olevat esteet aiheuttavat kaatumisvaaroja. 15

16 Pastöroidun maidon valmistus 3/3 Riskienhallintakeinoja Kuulonsuojainten käyttö prosessisalissa työskenteleville on välttämätöntä. Tekninen meluntorjunta ei vielä ole riittävän hyvä vanhemmissa prosessilaitteissa. Kuumat pinnat kulkuteiden läheisyydessä eristetään. Pesukemikaalien käyttö edellyttää huolellisuutta ja asianmukaisten suojavälineiden käyttöä. Tankkien portaat ja työskentelytasot ovat tukevia eikä niillä ole irtotavaroita. 16

17 Pastöroidun maidon pakkaus 1/3 Pastöroitu maito pakataan yleensä harjapakkauksiin. Maidon pakkauskoneiden yleinen toimintaperiaate on: 1. Kone muotoilee pakkausaihiosta tyhjän pakkauksen. 2. Pohja kuumasaumataan. 3. Pakkaus täytetään tuotteella. 4. Pakkauksen harja kuumasaumataan. 5. Harja leimataan päiväleimauksella. 17

18 Pastöroidun maidon pakkaus 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Pakkauskoneissa on lukuisia mekaanisia osia, jotka liikkuvat joko edestakaisin tai pyörivällä liikkeellä. Koneen käydessä sen sisäpuolelle ei pysty kurottamaan käsillä, vaan kone pysähtyy aina, jos huolto-ovi avataan. Koneissa on yleensä huoltoavaimet, joilla huolto-ovien turvamekanismit pystytään ohittamaan. Nämä avaimet on tarkoitettu pätevien huoltohenkilöiden käyttöön ja niitä on käytettävä vain koneen huollon ja säätämisen yhteydessä, ei normaalien häiriöiden poistamisessa. 18

19 Pastöroidun maidon pakkaus 3/3 Riskienhallintakeinoja Turvakytkimien oikea käyttö ja käytön valvonta. Huolehditaan, että koneiden huolto-ovien turvakytkimet ovat kunnossa eikä niitä ole ohitettu keinotekoisesti. Pakkausten saumaukset tehdään kuumasaumaamalla, joten koneissa olevissa saumauspäissä on muutaman sadan asteen kuumuus. Näitä kohtia varotaan, etenkin häiriöitä purettaessa. Pakkauskoneissa, joissa ei ole automaattista aihionsyöttöä, suunnitellaan aihiomakasiinin käsintäyttö huolellisesti, jotta vältetään turhat nosto- ja kiertoliikkeet. Suunnittelussa käytetään ergonomian asiantuntijaa. 19

20 Jälkipakkaus 1/3 Valmiit maitopakkaukset pakataan pakkauskoneen jälkeen joko maitolaatikkoon tai maitorullakkoon. Pakkauskoneet toimivat yleensä automaattisesti. Jälkipakkauskoneissa on runsaasti mekaanisesti liikkuvia osia. Jälkipakkausosastoon liittyy useita pakkausmateriaalien siirtämiseen tarvittavia kuljettimia, nostimia ja hissejä. 20

21 Jälkipakkaus 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Liikkuvien koneen osien aiheuttamat vaarat. Kun koneet ovat käynnissä, aiheuttaa hissien ja nostimien alle meneminen tapaturmavaaran. Pakkausmateriaalien kuljettimet ovat usein lattiatason yläpuolella. Märät hoitotasot aiheuttavat liukastumis- ja kaatumisvaaroja. 21

22 Jälkipakkaus 3/3 Riskienhallintakeinoja Laitteiden liikkuvat osat on suojattava mahdollisimman hyvin. Häiriöiden poistaminen tehdään aina ohjeiden mukaisesti. Hisseissä ja nostimissa varmistutaan, ettei niiden alle voida mennä ilman, että ne pysähtyvät. Pakkausmateriaalien kuljettimien hoitotasot valmistetaan sellaisista materiaaleista, etteivät ne ole kastuttuaan liukkaita. Lisäksi ne varustetaan riittävän tukevilla kaiteilla. 22

23 Palautuvan materiaalin varasto 1/3 Palautuvan materiaalin varastossa käsitellään asiakkailta palautuvat maitolaatikot, alusvaunut ja rullakot. Palautuvan materiaalivaraston yhteydessä on yleensä oviaukot, joista autot purkavat ko. materiaalit. Osastolla ne varastoidaan, pestään ja siirretään jälkipakkausosastolle. Palautuvan materiaalivaraston koneistuksessa on käytössä useita kuljettimia, nostimia ja hissejä. 23

24 Palautuvan materiaalin varasto 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Oviaukoista tulee kylmää ilmaa ja vetoa. Osastolla puolestaan on lämmin ja kostea ilma. Palautuvan materiaalin osastolla ja maidon pakkaushallissa on yleensä melua, joka ylittää 85 db. Osastoilla käytetään runsaasti vettä laitteiden ja tilojen pesemiseen (kosteuden aiheuttamat vaarat). Osaston koneissa on paljon liikkuvia osia, jotka aiheuttavat tapaturmavaaran. 24

25 Palautuvan materiaalin varasto 3/3 Riskienhallintakeinoja Vedon ja kosteuden vuoksi osaston henkilöstön pukeutumiseen kiinnitetään huomiota. Osastolla käytetään kuulonsuojaimia. Konesuojaukset pidetään toimintakuntoisina. Hyvä ilmastointi on tärkeää kosteuden poistamiseksi. 25

26 Juuston keitto 1/3 1. Vakioitu kattilamaito siirretään pumpulla lämmönvaihtimen kautta juustokattilaan. 2. Pumppausvaiheen aikana lisätään hapatteet maitovirtaan. 3. Täytön loputtua lisätään juoksete, joka saostaa maidon. 4. Kattilassa olevien leikkurien avulla saostuma paloitellaan rakeistoksi. 5. Tämän jälkeen seuraavat heranpoisto, lämmitys ja hämmennysvaiheet. 6. Juuston keiton kokonaisaika vaihtelee min. 26

27 Juuston keitto 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Melutaso työskentelykohteessa ylittää yleensä 85 db, joka aiheuttaa kuulovaurion vaaran. Juustokattiloiden hämmenninlaitteisto aiheuttaa turvaohjeita rikottaessa tapaturmavaaran. Hapatteenvalmistustiloissa käytettävät UV-valot vaarantavat suojaamattomien silmien terveyden. Kosteus työskentelytasoissa ja portaissa aiheuttaa liukkautta. Sähköjohdot ja -laitteet on asennettu niin, että ne aiheuttavat palo- tai tapaturmavaaran. 27

28 Juuston keitto 3/3 Riskienhallintakeinoja Kuulon suojaaminen. Turvaohjeiden tinkimätön noudattaminen. Silmien suojaaminen UV-valolta. Hyvät jalkineet ehkäisevät liukastumisia. Sähköjohtojen ja -laitteiden kunnon päivittäinen seuranta. 28

29 Herarakeistoseoksen siirto puristusaltaaseen 1/3 1. Juustokattilassa prosessoitu hera/juustorakeistoseos siirretään pumpulla puristusaltaaseen jakoputken kautta. Altaassa on seulalevystö, jonka avulla rakeisto saadaan erotettua herasta. 2. Rakeisto tasoitetaan tasaiseksi patjaksi puristusaltaaseen. Tasoituksen suorittaa massankäsittelijä juustoharavalla. 3. Rakeiston pintaan laitetaan viirakangas, sen päälle siirretään nosturilla puristuskansi ja puristuspalkit asetetaan paikoilleen. 4. Puristus tapahtuu paineilmasylinterin avulla. 5. Lopuksi altaasta pumpataan hera pois. 29

30 Herarakeistoseoksen siirto puristusaltaaseen 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Juustorakeiston laskuputki ja puristuskansi ovat raskaita, joten niiden käsittelyssä joudutaan käyttämään kiskolla liikkuvaa nosturia. Tämä aiheuttaa nostotapaturman vaaran. Kosteat lattiapinnat aiheuttavat liukastumisvaaran. Melutaso ylittää 85 db. Erilaiset pesulaitteet vaativat henkilökohtaisten suojainten käyttöä työskenneltäessä ko. kohteissa. 30

31 Herarakeistoseoksen siirto puristusaltaaseen 3/3 Riskienhallintakeinoja Nosturien käytössä noudatetaan annettuja turvamääräyksiä ja varovaisuutta, ettei vaaratilanteita pääse syntymään. Tutkitaan, voidaanko lattiapintamateriaali muuttaa karheammaksi. Kuulonsuojainten käyttö on välttämätöntä. Pesukemikaalien käyttöturvallisuuden arviointi ja hyvä opastus sekä henkilönsuojainten käyttö. 31

32 Puristusaltaan purku ja juuston paloittelu 1/3 1. Juuston puristusallas avataan paloittelua varten siirtämällä puristuspalkit niille varattuun tilaan. 2. Juustopatjasta leikataan purseet pois ja patja paloitellaan juustoharkoiksi. 3. Paloittelu tapahtuu sähkökäyttöisellä paloittelukoneella. 4. Paloitellut juustot siirretään paloittelun jälkeen kuljetinhihnalle, joka vie ne suolaukseen suolavesialtaaseen. 5. Paloittelun jälkeen allas kasataan pesua varten. 32

33 Puristusaltaan purku ja juuston paloittelu 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Kun suoritetaan paloittelua, vaarana on terävistä reunoista ja käsityökaluista käsiin aiheutuvat viiltohaavat. Juuston siirto suolaveteen tapahtuu automaattisesti. Laitteisto käsittää kuljettimia, kääntölaitteen sekä nostolaitteen. Kosteat lattiat aiheuttavat liukastumisvaaran. 33

34 Puristusaltaan purku ja juuston paloittelu 3/3 Riskienhallintakeinoja Terävien reunojen pyöristäminen ja käsien suojaaminen viiltosuojaimilla. Automaattisten koneiden ja laitteiden ohjeiden mukainen käyttö. Lattiamateriaalien pinnan muuttaminen. 34

35 Juuston pakkaus 1/3 1. Suolauksesta juustoharkot siirretään automatisoidulla nostimella pakkaamoon kuljetinradalle. 2. Kuljetin siirtää juustot pakkaamon puolelle, jossa ne jakaantuvat automaattisesti kahdelle pakkauslinjalle. 3. Juustot kääritään kypsytyskalvoon, punnitaan ja varustetaan jäljitystä varten etiketillä ja pakataan kypsytyskonttiin. 4. Juustot pinotaan automaattisesti kahteen pinoon. 5. Kypsytyskontti lasketaan yläkautta juustojen ympärille. Kansi nostetaan päälle ja kontti siirretään eri lämpöisiin kypsytystiloihin kypsymään noin kolmen kuukauden ajaksi. 35

36 Juuston pakkaus 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Automaattisesti toimivat juuston siirtolaitteet aiheuttavat vaara-alueita. Nosturien käytössä voi syntyä vaaratilanteita. Trukkiliikenne aiheuttaa vaaratilanteita, kun juustokontit siirretään kypsytystiloihin. 36

37 Juuston pakkaus 3/3 Riskienhallintakeinoja Automaattisten siirtolaitteiden toiminta-alueelle pääsy estetään erilaisin suojalaittein. Nosturien käytön ohjeiden mukaiset toimenpiteet. Trukkiliikenteen pelisääntöjen tunnollinen noudattaminen. Ergonomisesti oikeiden työtapojen ja työvälineiden käyttö ja käytön opastus. 37

38 Juuston kypsytys 1/3 1. Juuston kypsytys tapahtuu eri lämpöisissä kypsytystiloissa. 2. Juustokontteja siirrellään ja käännellään kypsytystiloissa sähkökäyttöisillä trukeilla kypsytysohjelman mukaisesti. 3. Kypsytyksen loppuvaiheessa kontit laitetaan tarkastusta varten yhteen kerrokseen. 4. Juuston kypsymistä valvova henkilö määrittelee hetken, milloin juusto on ominaisuuksiltaan valmis siirrettäväksi jäähdytykseen seuraavaan kypsytysosastoon. 38

39 Juuston kypsytys 2/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Sisäisen trukkiliikenteen aiheuttama vaara kypsytystiloissa. Liikkuminen kapeiden juustokonttirivien väleissä vaatii tarkkuutta. Rivin välistä takaisin tultaessa näkökenttä on rajoittunut suppeaksi sivusuunnassa. Stereonäkökyvyn puute on vaaraksi trukkityöskentelyssä. Kontin kannen käsittelyn aiheuttama vaara (paino noin 30 kg). Kypsytystilojen katossa on jäähdytyspatterit, joiden kylmäaineena on ammoniakki. 39

40 Juuston kypsytys 3/3 Riskienhallintakeinoja Kaikki kypsytystiloissa liikkuvat tuntevat sisäisen liikenteen ohjeet. Jalankulkijan on aina väistettävä trukkiliikennettä. Juustokonttirivit ovat kapeita ja trukinkuljettajan on hallittava liikkuminen ammattitaitoisesti, myös rivien välistä takaisin tultaessa. Stereonäkökyky auttaa, kun kontteja pinotaan riviin. Kontin korkeus voidaan määritellä ja näin välttää törmäys alla olevaan konttiin. Toimintaohjeet ammoniakkivuodon varalle. 40

41 Juuston lähetyskuntoon laitto 1/3 1. Juustojen saavutettua valmistusspesifikaation mukaisen iän, kypsytyskontit poistetaan juustopinojen ympäriltä. 2. Poisto suoritetaan nosturilla nostamalla kontti ylös pinon päältä ja siirtämällä tyhjä kontti pohjan päälle. 3. Esiin tulleille juustoille tehdään omavalvonta, jonka suorittavat laadunvalvontakoulutuksen saaneet henkilöt. He määrittelevät juuston laadun valmistusarvojen mukaan. 4. Juustojen käyttö määräytyy luokituksen perusteella. 41

42 Juuston lähetyskuntoon laitto 2/3 Juustot pakataan joko irtolevyillä ja muovivannenauhalla kiinnittäen tai käärimällä kiristekalvoon. Purkuvaiheen alussa juustot vaihdetaan lähetyspohjalle kääntämällä kontti. Valmiit juustot järjestellään kuormittain omiin ryhmiin lähetystä varten. Juustot kuormataan rekka-autoihin sähkökäyttöisellä trukilla. 42

43 Juuston lähetyskuntoon laitto 3/3 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä sekä riskienhallintakeinoja Uuden tekniikan käyttöönotossa annetaan kaikille työntekijöille riittävä työnopastus. Kypsytyskontit puretaan valmiiden juustojen ympäriltä nosturilla, joka liikkuu katossa olevassa kiskossa. Nosto- ja siirtovaiheessa noudatetaan varovaisuutta ja varmistetaan, että kiinnitysjärjestelmä on oikein paikallaan. Vaarana on kontin irtoaminen tai putoaminen. Myös trukkiliikenne aiheuttaa vaaran kylmävarastoissa. 43

44 Sulatejuuston valmistus 1/4 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä sekä riskienhallintakeinoja Valtaosa prosessin kulkuun liittyvistä työturvallisuusriskeistä on ennakoitavissa. Osa on yllätyksellisiä ja vaikeasti ennustettavia, harvoin toistuvia tapahtumia. Tilanteen nopeat muutokset aiheuttavat ennakoitavuuden ongelmia. Näistä on esimerkkinä höyryn suihkuaminen UHT-laitteen tiivisteiden välistä. Höyry voidaan suunnata pois varustamalla tiivisteen kohta suojapeltivaipalla tai -mansetilla. Henkilönsuojaimien käyttö on välttämätöntä. 44

45 Sulatejuuston valmistus 2/4 Juustomassan keittäminen aiheuttaa palovammariskejä. Kuumat kattilat ja risteilevät putket muodostavat laajan kuuman lähteen. Kuumat lähteet ovat lähellä toisiaan. Kääntyminen, nouseminen ja kyykistyminen ovat tavallisimmat syyt saada palovamma. Tehtaan tuotannollisella alueella on meluriski. Märissä tiloissa sekä keittosalissa, jossa leikataan sekä puretaan voita, on liukastumisen riski. Laitteiden portaikossa on kompastumisen riski. Samoin jos vesiletkut ja tarvikkeet sijoitetaan väärin tai niiden oikeat paikat unohdetaan. 45

46 Sulatejuuston valmistus 3/4 Sulatejuuston valmistukseen käytettävät sulatesuolat ovat hienojakoisia ja siksi riski hengitystiehyensairauksiin. Suolahuoneessa käytetään hengityssuodatinta. Suolapöly aiheuttaa silmän verkkokalvon ärtymistä, jopa tulehduksia. Päivittäisen trukkiliikenteen aiheuttamat suurimmat riskit ovat kulmaukset trukkien kulkualueella ja varastossa. Mekaaniset laitteet aiheuttavat tavallisesti raajojen, selän ja pään vahingoittumiset. Kiireessä unohdetaan työturvallisuusmääräykset. Selän venäyttäminen johtuu usein raskaasta työstä raakamassan valmistuksessa. 46

47 Sulatejuuston valmistus 4/4 Pakkauskoneilla yksitoikkoinen hihnatyö ja paikallaan oleminen aiheuttavat selän ja raajojen väsymistä. Lihasten sidontakyky heikentyy. Tämä koskee myös prosessin valvontaa ja työnjohtoa. Juustojen esikäsittelyssä voi tulla viiltohaavoja turvahanskasta huolimatta (veitsi lipsahtaa turvahanskattomaan käteen). Esikäsittelytilassa saattavat home- ja hiivaitiöt aiheuttaa mikrobiologisia riskejä sairastua. Myös ihosairaudet ovat riski. Juustovaraston kylmyys, vetoisuus ja kosteus aiheuttavat nivel- ja lihasvammoja. Kohmeisuus aiheuttaa kömpelyyttä. Horjahtamiset ja tavaroiden pudottamiset raajojen päälle lisääntyvät. 47

48 Jäätelön valmistus 1/5 1. Vispausvaiheessa massaan lisätään ilmaa ja sitä jäähdytetään niin, että se on pakattavissa. 2. Jäätelömassan vispauksen jälkeen puolivalmis jäätelö pakataan kuluttajapakkauksiin ja karkaistaan. 3. Vispaus ja pakkaus tapahtuvat jatkuvatoimisesti ja koneellisesti. 4. Karkaisu tapahtuu myös jatkuvatoimisesti ja suljetuissa tuulitunneleissa. 5. Jäätelön pakkaus kuljetuspakkauksiin on yleensä käsityötä. 48

49 Jäätelön valmistus 2/5 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä sekä riskienhallintakeinoja Koneiden liikkuvat osat voivat aiheuttaa käsi- tai sormivammoja, varsinkin jos häiriötilanteissa ei pysäytetä konetta. Tunneleiden sisälle ei ole tarvetta mennä, jos koneet toimivat normaalisti. Mikäli karkaisuradoilla tapahtuu ruuhkautumista, voi olla tarpeen mennä tunnelin sisään, jolloin työntekijä altistuu kylmälle. Valmistus on kausiluontoista. Siksi pakkaustyössä on runsaasti kokematonta kausityövoimaa, joten työnopastuksen merkitys on erityisen tärkeää. 49

50 Jäätelön valmistus 3/5 Pakkaustyö on yleensä monotonista vaihetyötä, jossa samat liikkeet toistuvat ja pakattavat tuotteet ovat kylmiä. Siksi työssä on vaarana erilaiset niskan, hartioiden ja käsien rasitusvammat. Pakkauskoneella mahdollisten häiriöiden oikeanlainen selvittäminen on tärkeää. Erityisesti kokemattomat työntekijät voivat työntää kätensä käynnissä olevan koneen sisään, jolloin vaarana ovat käsi- tai sormivammat. Turvallisen työskentelyn ohjeet ja niiden valvonta korostuvat näissä tapauksissa. 50

51 Jäätelön valmistus 4/5 Pakkauskoneilla on usein myös melua, jolta suojautuminen on huomioitava. Lisäksi lattioilla saattaa olla vettä tai tuotetta, joka tekee lattiat liukkaiksi ja altistaa työntekijät liukastumisille ja kaatumisille. Pesujen aikana on vispaus- ja pakkauskoneella myös kuumia pintoja ja ilmassa voi olla pesu- ja desinfektioaineiden höyryjä. 51

52 Jäätelön valmistus 5/5 Varastointi Valmiit tuotteet siirretään lavattuina varastoon. Varastossa lavat siirretään trukeilla omille paikoilleen, josta ne tarpeen mukaan toimitetaan myyntiin. Varastossa työskentelevät altistuvat kylmälle ja jatkuva trukkiliikenne aiheuttaa oman vaaransa. Jäätelön valmistuksen eri vaiheissa tarvittava kylmä tuotetaan ammoniakkilaitteilla, joita on runsaasti eri puolella tehdasta. Laitteiden vuodot tai rikkoutumiset voivat aiheuttaa vaaran työntekijöille. 52

53 Jauheen valmistus 1/5 Vaaroja ja niistä aiheutuvia riskejä Haihdutus- ja suodatusprosessit Haihdutus- ja suodatusprosesseissa työskennellään jatkuvassa kolmivuorotyössä pääasiassa yksin. Työ on henkisesti raskasta. Yksintyöskentely voi vaikeuttaa avunsaantia hätätilanteissa. Haihdutus- ja suodatusprosessien melutaso ylittää 85 db. 53

54 Jauheen valmistus 2/5 Prosesseissa käytetään ja varastoidaan paljon erilaisia raakaliuospesuaineita, suodattimien erikoispesuaineita sekä prosessin apukemikaaleja. Kemikaalien käsittely voi aiheuttaa palo-, iho- ja silmävammoja, mikäli suojainten käyttöä laiminlyödään. Jäähdytys hoidetaan ammoniakkilaitteistoilla. Laitteiston rikkoutuminen voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen. 54

55 Jauheen valmistus 3/5 Kuivausprosessi Kuivauslaitteistojen melutaso ylittää 85 db, jonka vuoksi suojainten käyttö on välttämätöntä prosessitiloissa. Kuivausprosessit ovat yleensä korkeissa rakennuksissa, joissa on runsaasti erilaisia tasoja, tikkaita ja portaikkoja. Tästä voi aiheutua kompastumis- ja putoamisvaara. Prosessissa työskennellään kolmessa vuorossa ja suurimmaksi osaksi yksin. Laitteistojen äkilliset käyntihäiriöt ja moottorien pysähtymiset saattavat aiheuttaa ennakoimattomia vaaratilanteita. 55

56 Jauheen valmistus 4/5 Säkitys- ja pakkausprosessit Kohdemelu säkitysprosessissa ompelukoneen ympäristössä ylittää 85 db. Tilapäinen säkkien nostelu voi aiheuttaa väärin suoritettuna selän ja muiden tuki- ja liikuntaelinten vammoja. Säkitys- ja pakkausprosesseissa on paljon liikkuvia osia ja kuljettimia. Ohjeiden vastainen työskentely sekä häiriö- ja ruuhkatilanteiden selvittely lisäävät tapaturmariskiä. 56

57 Jauheen valmistus 5/5 Varastointi- ja toimitusprosessi Trukki- ja henkilöliikenne samalla alueella aiheuttaa tapaturmariskin. Jauhelavoja pinotaan varastoissa useita päällekkäin. Putoava tai kaatuva pino aiheuttaa riskin jäädä alle. Satunnaistoimituksissa (ilman lavoja) kuormat tehdään käsin. Tällöin niska-, hartia- ja selkävammat ovat mahdollisia varsinkin talviaikana. Rekkaliikenne, etenkin aamuisin, aiheuttaa ruuhkaa tehdasalueella, mikä lisää onnettomuusriskiä. 57

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Suojasten purku kunnossapidon yhteydessä. kunnossapidon yhteydessä Vähäinen ylikuumenemisesta johtuva

Suojasten purku kunnossapidon yhteydessä. kunnossapidon yhteydessä Vähäinen ylikuumenemisesta johtuva Sivu 1(6) Tankomylly RM-201 Kuulamylly BM-203 Ruuviluokitin SC-202 Puristuminen osien väliin Kuulovaurio Liikkuvien osien ja jauhatuskuorman aiheuttama melu Hengityselinsairaudet Ilmassa oleva kivipöly

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT 1/01 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Eläkeläinen jäi puisen seinäelementin ja sokkelin väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Omakotityömaalla

Lisätiedot

Work safety/työturvallisuus

Work safety/työturvallisuus Work safety/työturvallisuus 18.4.2016 Tässä oli kuva työntekijästä, jonka kasvoille oli räjähtänyt betonipumppuletku. Näkö säilyi, koska mies käytti suojalaseja. Kuva poistettu tietosuojan takia. Työturvallisuus

Lisätiedot

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 8/00 Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN oli pysäyttänyt kuorma-autonsa lastausta varten

Lisätiedot

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I

E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I Työpaikan työturvallisuustason mittaaminen ja seuranta on haasteellinen tehtävä. Tapaturmien ja sairauksien tilastointi

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut

VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut Yritys: Inarin kunta Arvioinnin kohde: Päiväys: Tekijät: VAARA- TAI HAITTA-TEKIJÄN Vaaraa Riski- Vaaratilanteen, haitan tai kuormituksen kuvaus Vastuu- Seuranta/

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20 TOT-RAPORTTI 1/03 Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen nieluun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hakkurin hoitaja oli lähtenyt tarkistamaan viilujätekuljettimen toimintaa kuljetintunneliin.

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Ulkona tapahtuva myynti 1. TOIMINNANHARJOITTAJAN TIEDOT... 2 2. TOIMINNAN KUVAUS... 2 3. ELINTARVIKKEIDEN HANKINTA... 4 4. PAKKAUSMERKINTÄVAATIMUKSET... 5 5. SIIVOUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5

TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 TALLITARKASTUS Sivu 1 / 5 Tarkastuspäivämäärä Tarkastuksen tekijän nimi Tarkastuksen tekijän asema Virkaeläinlääkäri Hevosjalostusliiton tj. Yksityinen eläinlääkäri Valmentaja (omavalvonta) Valmentaja

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK)

TARKASTUSOSA VASIKAT (NAUTA ALLE 6 KK) Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKAT JA NAUDAT YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Kemiallisten tuotteiden valmistus TOT 24/04. Muovityöntekijä putosi tikkailta muutaman metrin korkeudelta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Kemiallisten tuotteiden valmistus TOT 24/04. Muovityöntekijä putosi tikkailta muutaman metrin korkeudelta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 24/04 Muovityöntekijä putosi tikkailta muutaman metrin korkeudelta TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Muovityöntekijä oli nostanut trukilla muovijätettä jätekontin päälle. Hänen tarkoituksenaan

Lisätiedot

1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake

1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake 1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake Koulu: Oppiaine: Aiemmin tehdyt selvitykset /arvioinnit: Vastuuhenkilö: Arvioinnin kohde Työryhmä Aikataulu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Lisätietoja: 2 Tarkistuslista

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET

ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET Tarkastuspäivämäärä Virkatoimitunnus Tarkastuksen tekijä Virka-asema Puhelinnumero Kunta Aluehallintovirasto Eläinten omistaja/ haltija Osoite Puhelinnumero Tarkastuksessa

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet Malliratkaisu Kuulonsuojaimet KUULONSUOJAINTEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA Jos kuulonsuojaimet vaimentavat liian vähän, kuulo vaurioituu. Jos ne vaimentavat liikaa, varoitusäänien kuuleminen on vaikeaa (mikä

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 Ongelma Käytäntö on osoittanut, että huollon puute vaurioittaa vakavasti yhtä kolmesta takalaitanostimesta niiden kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000

KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000 KUORTANEEN ENERGIAOSUUSKUNTA Jo vuodesta 2000 Lämpöyrittäjien kommenttipuheenvuoro alan riskeistä, SeAmk työturvallisuusseminaari 10.11.2008, Asko Sippola Tervanpoltto ennen ja nyt "Se kuuluusa Kuurtanehen

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN OPTIMAALINEN OLOSUHDE TULIPALOLLE Trukit ovat kovassa päivittäisessä käytössä Jatkuva käyttö - lavalta lavalle Vähän aikaa huollolle Ei aikaa seisokeille 3 TULIPALON

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Helppo hiominen laitetta vaihtamatta

Helppo hiominen laitetta vaihtamatta Uudenveroiseksi...... kädenkäänteessä Helppo hiominen laitetta vaihtamatta Make it your home. Kotisi parhaaksi. Maailmanuutuus Bosch-rullahiomakone PRR 250 ES. Sen helposti vaihdettavat erilaisille materiaaleille

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid Roadshow 4.12.2013 Oulu Asko Puoliväli, Aksulit oy Aksulit Oy toimittaa RFID- ja viivakoodijärjestelmät Tuotteitamme RFID rullakkologistiikassa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

SIISTIMPI TYÖPAIKKA MIELLYTTÄVÄMPI TYÖYMPÄRISTÖ PAREMPI TULOS

SIISTIMPI TYÖPAIKKA MIELLYTTÄVÄMPI TYÖYMPÄRISTÖ PAREMPI TULOS SIISTIMPI TYÖPAIKKA MIELLYTTÄVÄMPI TYÖYMPÄRISTÖ PAREMPI TULOS Tehokas lavojen kulku - ei enää lavojen nostelua käsin PALOMAT -tuotteiden edut Tilansäästö ja siisti työpaikka Optimoitu lavojen kulku Miellyttävämpi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Kokeile uutta ja innovatiivista! Puhdista missä ja milloin vain. Scrubbing Machines AINA LADATTU JA VALMIS KÄYTTÖÖN Uudentyyppisellä

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jätepuristimella varustettu jäteauto (molemmat vm.

Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jätepuristimella varustettu jäteauto (molemmat vm. TOT-RAPORTTI Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 7/07 Tapahtumakuvaus Jäteautonkuljettajat NN (61-v.) ja MM lastasivat jätepahvia auton automaattisesti toimivaan

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies.

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. TOT-RAPORTTI 13/03 Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Koulun korjausrakennuskohteessa purettiin ovea karmeineen. Yläpuolinen palkki putosi

Lisätiedot

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE Tekijät: Ritva Paukku, Lotta-Maria Stenholm & Iina Toukonen Fysioterapian opinnäytetyö, Turun AMK (2015) Hyvä vanhempi, Luet parhaillaan

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Maanrakennus TOT 8/01. Purettavan puhelinlinjan pylväs osui kaadettaessa apumieheen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Maanrakennus. Puhelinpylvään poisto

Maanrakennus TOT 8/01. Purettavan puhelinlinjan pylväs osui kaadettaessa apumieheen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Maanrakennus. Puhelinpylvään poisto TOT-RAPORTTI Purettavan puhelinlinjan pylväs osui kaadettaessa apumieheen 8/01 TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Käytöstä poistetun puhelinlinjan pylväitä oli purkamassa maansiirtoyrityksen työpari.

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

Tapaturmat ja väkivallan uhka

Tapaturmat ja väkivallan uhka Tapaturmat ja väkivallan uhka Tuula Putus Turun yliopisto Hoitoalan työtapaturmat Sosiaali- ja terveysalan työssä sattuu Suomessa keskimääräistä vähemmän työtapaturmia. Tapaturmien määrä on kuitenkin ollut

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus

Kuljetus TOT 22/03. Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja. Kassakaapin kuljetus TOT-RAPORTTI 22/03 Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kolmen työntekijän tehtävänä oli viedä suuri kassakaappi (500 kg) teollisuushallin tiloista

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA Iisalmen kaupunki Liite 3 Ruoka- ja siivouspalvelut v.2014 1 YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA LUOKAT opetustaulut ja taulusienet pestään pulpettien päälliset, pöydät, ikkunalaudat ja muut ulottuvuuskorkeudella

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Lehden nro 83 mukana sait

Lehden nro 83 mukana sait RAKENNUSOHJE Bensiinisäiliö, silikoniputki, kaksi O-rengasta ja kaksi ruuvia 357 Lehden nro 83 mukana sait kuusi uutta osaa radio-ohjattavaan pienoismalliisi. Osat kuuluvat pienoismallisi polttoainejärjestelmään.

Lisätiedot

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. 30 1987 2017 VUOTTA SUOMESSA Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR

Lisätiedot

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat.

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. Turner 210/230 1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. - Ovielementit 4kpl - Vaakajohteet - Pystyjohteen C-kiskot (kiinni L-kiskossa) - L-muotoiset pystykiskot

Lisätiedot