Muonion kunta Tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muonion kunta Tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Muonion kunta Tilinpäätös 2014

2 Muonion kunta Tilinpäätös Sisällysluettelo Tasekirja Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Merkittävimmät riskit toiminnassa Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamis- ja alijäämän kattamistoimenpiteet 28 Toteutumisvertailu 8. Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Vaalit Tilintarkastus Kunnanhallitus Yleishallinto Terveydenhuolto Maaseututoimi Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimi Lomatoiminta Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen hallinto Sosiaalityö Vanhustyö/Kotipalvelu Vammaispalvelut Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Toisen asteen koulutus Aikuiskoulutus Kulttuuritoimi Kirjastotoimi Nuorisotoimi Liikuntatoimi Tekninen lautakunta 64

3 Muonion kunta Tilinpäätös Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 76 Talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat 9.1 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat 87 Tilinpäätöksen liitetiedot 10.1 Kunnan liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot 96 Eriytetyt tilinpäätökset 11. Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 99 Luettelot ja selvitykset Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 102 Selvitys kirjanpidon säilytyksestä 102 Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä

4 Muonion kunta Tilinpäätös Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Kunnanvaltuusto päätti Muonion elinkeinostrategiasta marraskuun kokouksessaan. Sen painopisteet, kylmäosaaminen ja luontomatkailu, kantavat Muonion kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Arktisen alueen mahdollisuudet lisäävät koko Lapin elinvoimaa. Joulukuussa valtuusto linjasi kunnan matkailustrategian vuosille Tavoitteena on, että kävijämäärät, yöpymiset ja vuosittainen matkailutulo kasvavat vuoteen 2020 mennessä. Kunta profiloituu kestävän kehityksen luontomatkailukunnaksi. Yksi merkittävä ratkaisu vuonna 2014 oli sopu Ylimuonion maankäyttösuunnitelmasta. Hanketta varten asetetaan paikallinen yhteistyöryhmä, joka seuraa käyttösuunnitelman toteutumista ja sopii seurannassa käytettävistä mittareista. Hakkuiden suunnittelussa otetaan huomioon maisemakuva ja erämaisuus. Metsätaloustoiminnan ulkopuolelle on rajattu kaikki arvokkaat luontokohteet, jotta luonto- ja maisema-arvot voidaan turvata. Muonionkin väestö ikääntyy, ja kunnan päätöksenteossa on huomioitava yhä enemmän ikäihmisten palvelujen saatavuuden ja laadun jatkuva kehittäminen. Valtuusto hyväksyi lokakuussa ikääntyneiden palvelusuunnitelman. Siinä painotetaan kotona asumista ja kuntouttavia toimenpiteitä. Seniorikuntalaisten tarpeet näkyivät myös investoinneissa, kun vuosia odotetun muistisairaiden tehostetun asumispalveluyksikön rakentaminen alkoi. Tulevien vuosien merkittävin investointikohde on terveyskeskuksen peruskorjaus, jota remontoitiin myös vuonna Vaikeassa taloustilanteessa kunnassa on edelleen hyvät peruspalvelut. Henkilöstö on osaavaa ja hyvin motivoitunutta työhönsä. Vuonna 2014 Muonion kuntakin antoi jälleen lausuntoja monista kuntia koskevista uudistuksista. Valtion suunnitelmat erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden osalta ovat jatkuneet sekavina. Muoniolla ja muilla Lapin syrjäisemmillä kunnilla on edessään paljon työtä puolustaessaan kuntalaisille tärkeitä lähipalveluja, kun ns. sote-uudistus tulevina vuosina löytää muotonsa.

5 Muonion kunta Tilinpäätös Kuntalain kokonaisuudistus valmistui vuonna 2014 ja se hyväksyttiin eduskunnassa kuluvan vuoden puolella. Laki tuo merkittäviä uudistuksia muun muassa kuntien strategiseen suunnitteluun ja kuntien taloudenhoitoa koskeviin säännöksiin. Muonion kunta on ollut yksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevista kunnista. Kunta on joutunut käymään läpi taloutensa tervehdyttämisohjelman vuosina , jolloin tilikausien yhteenlasketun tuloksen tuli olla vähintään vähintään 2,8 miljoonaa euroa ja taseeseen kertynyt alijäämä katettu. Nyt kuudesta kriisikuntakriteeristä täyttyy viisi, sillä vain velkamäärä jää alle raja-arvon. Toimintakate on liian suuri muihin kuntiin verrattuna, mutta etenkin taloudellisiin mahdollisuuksiin verrattuna. Verorahoitus on ollut suhteessa vertailuryhmään keskimääräistä parempi, mutta liikkumavara on vähäinen. Investointiaste on ollut pitkällä aikavälillä keskimääräistä, mutta liian suuri suhteessa mahdollisuuksiin. Viime vuosina merkittäviä tekijöitä alijäämän taustalla ovat olleet terveyskeskuskiinteistön korjausmenot sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu. Vuoden 2013 tilinpäätös oli alijäämäinen 0,7 ME. Syksyllä pidetyssä valtuuston talousarvioseminaarissa haettiin keinoja talouden tasapainottamiseksi. Marraskuussa valtuusto hyväksyi uuden talouden tasapainottamissuunnitelman. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä oli katettavaa alijäämää 1,7 ME, jonka kattamiseksi valtuusto on hyväksynyt suunnitelman vuosille Onnistuminen talouden tasapainottamisessa tulee edellyttämään luottamushenkilöiltä ja henkilöstöltä jatkuvaa työtä, yhteistyötä ja tiukkaa menokuria. Tarvitsemme lisää sekä muutosrohkeutta että työhyvinvointia. Tavoitteena on löytää sellaisia rakenteellisia ja toiminnallisia ratkaisuja, jotka alentavat toimintamenoja pysyvästi. Palvelutuotannossa selvitetään muun muassa taloushallinnon ja kiinteistönhoidon osalta vaihtoehtoiset tuotantotavat. Toimenpideohjelma tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain taloussuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2014 tilinpäätös on e. Myönteisen tuloksen syntymiseen on vaikuttanut kunnat saama harkinnanvarainen valtionosuus ( e). Edellisen vuoden tulokseen verrattuna kunnan taloudessa on tapahtunut selkeä positiivinen käänne, jonka ylläpitäminen on erittäin tärkeää.

6 Muonion kunta Tilinpäätös Kunnan hallinto Luottamustoimet Kunnanvaltuusto pj I vpj II vpj Kosti Hietala Olavi Airaksinen Annika Muotka Mika Brännare Manu Friman Hanna Huhtamäki Juha-Pekka Kangosjärvi Anne-Mari Keimiöniemi Raija Lehtimäki Timo Liikavainio Kari Malila Jari Muotka Matti Myllykangas Juha Niemelä Markku Rauhala Pirkko M. Rauhala Pentti Reponiemi Sakari Silén Juha Särkijärvi Juha O. Vuollo Markku Vuollo Kunnanhallitus vj pj Sakari Silén Marjaana Seikkula I vpj Matti Myllykangas Markku T. Rauhala II vpj Juha Niemelä Johanna Haapala jäsen Raija Lehtimäki Kari Malila Katja M. Muotka Manu Friman Pirkko M. Rauhala Riitta Lipponen Markku Vuollo Arja Hyöky Tarkastuslautakunta pj Anne-Mari Keimiöniemi Elina Ahola vpj Juha Särkijärvi Timo Liikavainio jäsen Pentti Reponiemi Pauliina Hyvärinen Tarja Salo Sirkka Syväjärvi Teuvo Tolvanen Jari Muotka

7 Muonion kunta Tilinpäätös Keskusvaalilautakunta pj vpj jäsen vj Sirpa Airaksinen Teuvo Tolvanen Raimo Alaoja Tellervo Reponiemi Pekka Veisto Pauli Kuru Helena Soutukorva Kristiina Suninen Sami M. Muotka Ulla-Maija Kangosjärvi Elinkeinolautakunta pj Juha Särkijärvi Hannu Liikavainio vpj Pirkko M. Rauhala Päivi Kangosjärvi jäsen Manu Friman Aki Hyöky Tapio Pieskä Simo Muotka Ona Rauhala Minna Back-Tolonen Ritva Saarensalmi Sirkka-Liisa Vanhapiha Pekka Veisto Antti Pietikäinen Sivistyslautakunta pj Olavi Airaksinen Reino Holck vpj Hannaleena Huhtamäki Tarja Salo jäsen Elina Ahola Pertti Heikkilä Johanna Lapinoja Manu Friman Markku T. Rauhala Satu Mäkinen Ritva Saarensalmi Katriina Sieppi Juha O. Vuollo Karoliina Kajanki Sosiaalilautakunta pj Markku Vuollo Lauri Kyllönen vpj Pekka Seppänen Tuulikki Leskinen jäsen Sari Kunnari Ritva-Liisa Ahoniemi Timo Liikavainio Jukka Haikonen Annika Muotka Elina Ahola Reija Niemelä Outi Palojoensuu Teuvo Tolvanen Manu Friman

8 Muonion kunta Tilinpäätös Tekninen lautakunta pj Juha-Pekka kangosjärvi Otto Pieskä vpj Rainer Määttä Juha Särkijärvi jäsen Sirpa Liimatainen Ritva Saarensalmi Mirja Metsola Mika Brännare Annika Muotka Marjaana Sieppi Jari Muotka Mirva Muotka Matias Ollila Rami Kurhela Yhtenäiskoulun johtokunta pj Timo K. Rauhala Pertti Heikkilä vpj Jaana Rossi Pirjo Brännare jäsen Petteri Aaltonen Markus Hyöky Anne-Mari Keimiöniemi Niina Kangosjärvi Sami M. Muotka Helena Suomaa Katriina Sieppi Katri-Helena Syväjärvi (Kati) Katariina Similä Reijo Suomaa Lukion johtokunta pj Jukka Haikonen Petteri Aaltonen vpj Juha-Pekka Kangosjärvi Juha O. Vuollo jäsen Sirpa Airaksinen Katriina Sieppi Belinda Hagin Reija Niemelä Raimo Isometsä Kaija Roimaa Sirkka Kalliainen Reijo Suomaa Pirkko M. Rauhala Anne Nykänen Isäntäkunnan toimielimet Maaseutulautakunta vj pj Irma Ylitalo Johanna Molkoselkä I vpj Kati Peltovuoma Eija Nurminen II vpj Markku T. Rauhala Hannu Liikavainio Keijo Alatalo saakka jäsen Aaro Granroth Akseli Erkkilä Jani Jääskö Kalle Ojanperä Tuomas I. Palojärvi Hannu Ranta Hanne Tapojärvi-Lompolo Vappu Saari Kirjastoauton johtokunta (6 Muonio 2) edustaja Rainer Määttä Kari Malila Pirkko M. Rauhala Reija Niemelä Ympäristöterveydenhuollon jaosto (isäntäkuntana Sodankylä, 7 Muonio 1) edustaja Markku T. Rauhala Katja M. Muotka

9 Muonion kunta Tilinpäätös Kuntien yhteiset toimielimet Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuusto jäsen Matti Myllykangas Kosti Hietala Marjaana Seikkula Raija Lehtimäki Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuusto jäsen Laura Mella Pekka Seppänen Pirkko M. Rauhala Annika Muotka Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous edustaja Juha-Pekka Kangosjärvi Arto Kuusisto Lapin liiton edustajainkokous edustaja Kosti Hietala Raija Lehtimäki Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto jäsen Kosti Hietala Tapio Pieskä Sakari Silén Timo Liikavainio Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto jäsen Kosti Hietala Matias Ollila Ulla-Maija Kangosjärvi Niina Kangosjärvi Anne-Mari Keimiöniemi Arja Hyöky Elina Korhonen Hannaleena Huhtamäki Raija Lehtimäki Ritva-Liisa Ahoniemi Juha Särkijärvi Petteri Aaltonen Suomen Kuntaliiton kuntapäivät edustaja Kosti Hietala Sakari Silén Tornionlaakson Neuvosto edustaja Hannu Liikavainio Kristiina Suninen Tapio Pieskä Juha Vuollo Lapin urheiluopistosäätiö jäsen Reino Holck Kalevi Rytkönen

10 Muonion kunta Tilinpäätös Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Toimintatuottoja oli euroa ja ne toteutuivat 101,7 prosenttisesti talousarvioon verrattuna ja nousivat 8,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuottoja oli euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Myyntituotot ja muut toimintatuotot eroavat merkittävästi edellisestä vuodesta. Myyntituotot laskivat oleellisesti edellisestä vuodesta. Hiihtovalmennus-hankkeen päättyminen lukiolla aiemman kaltaisena ja sen jatkuminen ammattioppilaitoksella vaikutti kunnan laskutuksen pienenemiseen. Lisäksi vuonna 2013 tuloutettiin Ensilumen latumaksuja, joita tilinpäätösvuonna ei enää kunnalle tuloutettu. Muut toimintatuotot nousivat oleellisesti edellisestä vuodesta. Perusteena on vuoden 2014 alusta Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa tehty perussopimuksen muutos. Sen perusteella kunta alkoi periä vuokraa terveyskeskuksen toimitiloista ja tulo kirjattiin muiden tilojen vuokratuottoihin. Toimintakulujen puolella on vastaavat kustannukset kiinteistönhoidossa. Maksutuottoja nostivat hoitomaksujen ja muiden sosiaalitoimen maksujen kertymä sekä Kelan maksama koulumatkatuki. Tuet ja avustukset toteutuivat arvioitua suurempina työllistämistuen ja muiden valtion tukien ja avustusten perusteella. Kunnan käyttötalouden toimintakulut toteutuivat 100 prosenttisesti talousarvioon verrattuna ja edelliseen vuoteen nousua oli 0,9 prosenttia. Toimintakulut kasvoivat vuoden 2014 aikana euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökuluissa palkat ja palkkiokustannukset nousivat hieman, mutta eläke- ja henkilösivukulut puolestaan laskivat, joten henkilöstökulut pysyivät käytännössä edellisen vuoden tasolla. Palvelujen ostot toteutuivat 99 prosenttisesti talousarvioon nähden ja nousua edelliseen vuoteen oli 1,6 prosenttia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta toteutui 97 prosenttisesti arvioituun nähden ja nousua edelliseen vuoteen oli 3,4 prosenttia. Avustuksia myönnettiin 113 prosenttia talousarvioon nähden, mutta erotus edelliseen vuoteen jäi 0,8 prosenttiin. Suurimmat ylitykset syntyivät lasten kotihoidon tuesta, omaishoidon tuesta sekä vammaisille annettavista avustuksista. Muut toimintakulut toteutuivat 143 prosenttisesti ja edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 2 prosenttia. Suurimmat ylitykset johtuivat rakennustenja huoneistojen sekä muista vuokrista. Toimintakate toteutui 100 prosenttisesti talousarvioon ja 99,5 prosenttisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate oli euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

11 Muonion kunta Tilinpäätös Käyttötalouden rahoituksessa toteutuneet verotulot ja valtionosuudet ylittivät arvioidut tulot. Verotulojen ja valtionosuuksien erät toteutuvat 2 prosenttia arvioitua suurempina. Verotuloja saatiin euroa ja valtionosuuksia euroa arvioitua enemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna verotuloja oli 2,8 prosenttia ja valtionosuuksia 8,8 prosenttia enemmän. Valtionosuuksien merkittävään positiiviseen muutokseen vaikutti Valtionvarainministeriön myöntämä euron harkinnanvarainen avustus. Rahoitustuottojen osalta toteutuma jäi alle arvioidun ja edellisen vuoden toteutuman. Rahoitustuotot toteutuivat 83 prosenttisesti sekä arvioituun että edellisen vuoden toteutumaan verrattuna. Rahoituskulut ylittivät sekä arvioidun että edellisen vuoden toteutuman 9,5 prosentilla. Rahoituskulujen nousua selittää lainakannan kasvu. Rahoitustuotot ovat pieni erä, jonka muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta tilinpäätöksen kokonaisuuteen. Rahoituskuluista suurin erä on korkokulut, mutta muut rahoituskulut eivät kokonaisuuden kannalta ole merkittäviä. Vuosikatteeksi muodostui ylijäämää euroa. Muutos edelliseen vuoteen on merkittävä, koska edellinen vuosikate oli euroa alijäämäinen. Vuoden 2014 suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli euroa. Tilikauden tulos oli poistojen jälkeen ylijäämäinen euroa. Edellisten vuosien alijäämää ei ole pystytty kattamaan. Kunnanvaltuusto on vahvistanut talouden tasapainottamisohjelman vuosille Alijäämän kattaminen edellyttää 1,7 miljoonan euron säästöjä / tulojen lisäystä edellä mainitulla ohjelmakaudella. Toimenpideohjelmassa esitetään rakenteellisia muutoksia, tehostamista ja yksittäisiä säästöjä kertyneen alijäämän kattamiseksi. Investointien toteutumisaste oli 61,9 prosenttia. Kunnan omistamille Kiinteistö Oy Kotikonnulle ja Asunto Oy Kullerolle on hyväksytty Valtiokonttorin toimesta vapaaehtoinen velkasaneerausohjelma vuonna Velkasaneerausohjelmaa voidaan tarvittaessa tarkistaa, mikäli yhtiöiden taloudellinen tilanne olennaisesti muuttuu. Vuoden 2014 aikana yhtiöt pystyivät edelleen suoriutumaan velvoitteistaan, eikä kunnan tarvinnut maksaa yhtiöille avustusta. Yhtiöiden tämän hetken vuokra-aste on varsin hyvä. Kotikonnun vuoden 2014 keskimääräinen vuokra-aste oli 79 % ja Kulleron 86,9 %.

12 Muonion kunta Tilinpäätös Arvio tulevasta kehityksestä Tilikauden vuosikate oli ylijäämäinen ja edellisen vuoden merkittävä alijäämäinen tulos pystyttiin nostamaan lähes nollatulokseksi ennen harkinnanvaraista avustusta. Taseessa olevaa alijäämää ei pystytty kattamaan, joten toimenpideohjelma ja talouden tasapainottamissuunnitelma ohjaavat tulevaisuutta. Kunnan on sitouduttava tasapainottamissuunnitelman edellyttämään menojen leikkaamiseen ja tulojen kasvattamiseen. Haasteita maltillisille menojen kasvulle asettaa kunnan omistamien kiinteistöjen kunto ja niiden vaatimat korjaukset. Nykyisessä taloustilanteessa on pyrittävä tehostamaan toimintoja, mutta samalla kehitettävä toimintaympäristöä, jotta tuloja voitaisiin kasvattaa. Kunnan tulevaisuuden kannalta merkitystä on muun muassa kaavoituksella ja henkilöstön eläköitymisellä. Sähköisten palveluiden lisääntyessä kunnan on pysyttävä mukana kehityksessä ja yhteispalvelun asettamat velvoitteet muuttavat palvelurakenteita toimintaympäristössä. Tulevassa talousarviossa on kiinnitettävä erityistä huomiota toimintamenoissa avustusten ja muiden toimintakulujen selvittämiseen. Toteutumien ylitys talousarvioon on ollut merkittävä jo kahtena peräkkäisenä vuonna. Lisäksi tulorahoituksen kasvattamiseksi on selvitettävä edelleen mahdollisuudet muun muassa taksojen tarkistuksiin.

13 Muonion kunta Tilinpäätös Kunnan henkilöstö Henkilöstötuloslaskelma Kunnan palkkaaman henkilöstön määrä on 164, joista vakituisia on 128,5 ja määräaikaisia 35,. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstö on pysynyt samana. yleishallinto + elinkeinotoimi sosiaalitoimi sivistystoimi tekninen toimi yhteensä Kunnassa vakinaisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden keski-ikä oli 49,37 vuotta ja määräaikaisten 39,4 vuotta. Naisten keskiikä on 48,95 miesten 51,45 vuotta. Vakituisen henkilöstön osalta suurin ikäryhmä on vuotiaat. Yli 60 vuotiaita on 23 henkilöä ja alle 40 vuotiaita 24 henkilöä. alle Ikäryhmät yli 24v v naiset miehet yleishallinto sosiaalitoimi sivistystoimi tekninen toimi yht Kunnasta on siirrytty pääasiassa vanhuus-, työkyvyttömyys- tai osaaikaeläkkeille. Vuonna 2014 eläkkeelle siirtyi yksi henkilö. Muonion kunnasta irtisanoutui 2 henkilöä, sekä 6 henkilöä vakinaistettiin.

14 Muonion kunta Tilinpäätös Käyttötalousmenoista vuonna 2014 palkkausmenojen osuus oli 37,1 %. Vuoteen 2013 verrattuna palkkausmenot kasvoivat n euroa. Kunnan palkat ja henkilöstökulut vuoden 2014 tilinpäätöksessä ovat seuraavat: varsinaisten palkat sijaisten palkat työllistettyjen palkat jaksotetut palkat ja palkkiot kokouspalkkiot luontaisedut omais- ja perhehoidon palkkiot sairaus- ja tapaturmakorvaukset sosiaaliturvamaksut eläkevakuutusmaksut eläkemenoperusteinen maksu varhe-maksu tapat./tyött.vakuutusmaksut jaksotetut eläkekulut jaksotetut sos.vak kulut yhteensä Kunnan 2372 asukkaalle vuoden 2014 aikana tuottaman palvelun henkilöstökustannukset ovat euroa asukasta kohden. Edellisenä vuonna vastaava kustannus oli euroa. Muonion kunnassa laaditaan erillinen henkilöstöraportti.

15 Muonion kunta Tilinpäätös Merkittävimmät riskit toiminnassa Toiminnalliset riskit Rahoitusriskit Ympäristötekijät Kunnan henkilöstön koulutus vastaa työtehtävistä säädettyjä vaatimustasoja, mutta lähivuosien suuret eläkepoistumat asettavat kuitenkin haasteita ammattitaitoisen työvoiman saantiin. Eläköitymisten yhteydessä tulee tarkastella työntekijöiden ja viranhaltijoiden toimenkuvia uudelleen ja esimerkiksi kuntien välinen yhteistyö voi tuoda mahdollisuuksia palvelujen tarjontaan. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen muuttuessa tulee miettiä mahdollisuuksia muun muassa toimintojen tehostamiseen ja tietojen säilytykseen. Kunnan vakavaraisuus on edelleen merkittävän heikko. Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste huononi edelleen ja oli toimintavuoden lopussa vain 16,9 prosenttia. Omavaraisuuden hyvänä tasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuusastetta. Lainojen suhdanneherkkyyttä ja riskialttiutta maailmantalouden heilahteluihin on pyritty vakauttamaan hajauttamalla lainojen korkosidonnaisuuksia. Pitkäaikaisen talousarviolainan asemasta ja rinnalla on hyödynnetty lyhytaikaisen lainan tarjoamaa edullista korkoa. Lainsäädäntö ja ympäristöviranomaisten ohjeet tiukentuvat jatkuvasti. Vesien- ja ympäristönsuojelu asettavat haasteita ylläpitää, huoltaa ja korjata kunnan omistamia kiinteistöjä ja kunnallistekniikkaa. Kunnan yli kolmekymmentä vuotta vanha vesi- ja viemäriverkosto vaatii jatkuvaa saneerausta.

16 Muonion kunta Tilinpäätös Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa selvitettävä, miten kunnan sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Kunnan hallinnon ja talouden valvonnassa ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomasti tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimesta. Kunnassa ei vielä ole erikseen hyväksyttyä sisäisen valvonnan ohjetta. Yleisohjeistuksen mukaan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus ja lisäksi ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että - tavoitteet saavutetaan, - voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, - omaisuus on turvattu, - johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikeaaikaista ja - toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista. Sisäisen valvonnan avulla pyritään myös tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan riskejä. Sisäinen valvonta pyrkii myös erehdysten, virheiden sekä väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen sekä varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen. Sisäinen valvonta on olennainen osa hyvää hallintoa ja tärkeä osa johtamisen apuvälineenä.

17 Muonion kunta Tilinpäätös Sisäisen valvonnan toimivuuden arviointi Sisäisen valvonnan kehittäminen voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella Sisäinen valvonta on suoritettu osana tulosalueiden ja -yksiköiden jatkuvaa toimintojen ja varojen käyttöön sisältyvää seurantaa. Arvioinnissa on hyödynnetty toiminnan ja talouden seurantaan liittyviä raportteja, johtoryhmän kokouksia, johdon katselmuksia ja osastokokouksia. Laillisuuden arviointiin liittyvässä säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei havaittu puutteita tai virheitä tilikauden 2014 aikana. Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi on esitetty toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumavertailussa. Tulosalueiden valvontaa kehitetään edelleen, jotta määrärahojen ylitykset pystytään paremmin ennakoimaan. Riskienhallinta on perustunut ajantasaisiin ja kattaviin menettelyihin. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen, hoidon, valvonnan tai sopimustoiminnan alueilla ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Taloussuunnittelukaudella saatetaan kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi erillinen kunnan sisäisen valvonnan ohje. Taloussuunnittelukauden aikana kunnan riskienkartoitus saatetaan ajan tasalle riittävän kattavana. Tarkastuskohteet valitaan kunnan toiminnan kehittämisen kannalta keskeisistä toiminnoista vuosittain. Koska Muoniossa sisäinen valvonta toteutuu esimiesten toiminnassa, tulevalla taloussuunnittelukaudella tulee esimiehiä kouluttaa ja ohjeistaa toimintaan.

18 Muonion kunta Tilinpäätös Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus (vain ulkoiset tulot ja menot) 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 743 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot / toimintakulut % 12,5 % 11,7 % 100* Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate / Poistot % 153,6 % -8,3 % 100* Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Vuosikate / asukas Asukasmäärä

19 Muonion kunta Tilinpäätös Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rah.osuudet invest. menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / Rahavarat 1.1. / Rahoituslaskelman tunnusluvut Investoinnit Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 87,86 % 3 % Lainanhoito Lainanhoitokate 0,75 0,07 Maksuvalmius Kassan riittävyys 4,00 7,00 Asukasmäärä

20 Muonion kunta Tilinpäätös Rahoitusasema ja sen muutokset 4.1 Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset meno Aineettomat hyödykkeet yht II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitt Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja kesk.eräis Aineelliset hyödykkeet yht III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1. Valtion toimeksiannot TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yht Saamiset yhteensä III Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yht VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

21 Muonion kunta Tilinpäätös VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Ed.tilikausien yli/alijäämä V Tilikauden yli/alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT PAKOLLISET VARAUKSET 2. Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET YHT. D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Lahjoitusrahastojen pääoma TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2. Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 7. Muut velat Pitkäaikainen vieras po. yht II Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras po. yht VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus- % 16,9 % 14,8 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 57,8 % 61,1 % Kertynyt alijäämä, Kertynyt alijäämä /asukas Lainakanta Lainakanta /asukas Lainasaamiset , Asukasmäärä

22 Muonion kunta Tilinpäätös Kokonaistulot ja menot (vain ulkoiset tulot ja menot) % 2014 % Tulot Menot Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,82 Toimintakulut ,85 Verotulot ,975./. Valmistus omaan käytt. Valtionosuudet ,19 Korkokulut 139 0,67 Korkotuotot 1 0,005 Muut rahoituskulut 13 0,06 Muut rahoitustuotot 17 0,08 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos Käyttöomaisuuden myyntivoitot - Käyttöomaisuuden myyntitappiot Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointim. -8 0,04 Investointimenot ,10 Käyttöomaisuuden myyntitulot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Antolainasaam lisäys 145 0,70 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,89 Pitkäaik.lainojen väh ,62 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaik.lainojen väh. Oman pääoman lisäykset Oman pääoman väh. Kokonaistulot yhteensä ,00 Kokonaismenot yhteensä ,00 Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = = 443 Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = ( ) - ( ) = 443

23 Muonion kunta Tilinpäätös Kuntakonsernin toiminta ja talous 6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä MUONION KUNTA Tytäryhteisöt Asunto Oy Kullero Kiinteistö Oy Muonion Kotikontu Kiinteistö Oy Muonion Hilla Kiinteistö Oy Muonion Lakka Kuntayhtymät Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Lapin Liitto Lapin Pelastuslaitos Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Osakkuusyhteisöt Ei ole yhdistelty konsernitaseeseen Alamuonion Autola Oy Kiinteistö Oy Muonion Virastotalo Olosworld Oy Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy 6.2 Konsernin toiminnan ohjaus Kunnan omistamissa tytäryhtiöissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä on kunnanhallituksen valitsema yhtiökokousedustaja. Kunnan tavoitteiden mukaan tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen tulee toimia niin, ettei niiden toimintaa tarvitse subventoida kunnan verorahoilla. Tytäryhtiöiltä odotetaan tiivistä yhteistyötä kunnan keskushallinnon, teknisen toimen ja sosiaalitoimen kanssa. 6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Muonion kunnan sataprosenttisesti omistamat neljä asuntoyhtiötä, Asunto Oy Muonionkulma, Asunto Oy Muonion Ollintuvat, Asunto Oy Muonion Pirkantuvat ja Kiinteistö Oy Iltintuvat, fuusioitiin yhdeksi yhtiöksi, Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnuksi. Asunto Oy Kullero jäi omaksi yhtiökseen suuren velkaantuneisuuden takia.

24 Muonion kunta Tilinpäätös Fuusion yhteydessä myös kiinteistöjen isännöinti ja hallinnollinen työ siirrettiin Muonion kunnan hoidettavaksi. Kunnanhallitus antoi isännöintivastuun tekniselle toimelle. Yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja on Rainer Määttä sekä jäseninä Tuulikki Leskinen, Juha Särkijärvi ja Merja Hietala. Kunnan sataprosenttisesti omistamille Kiinteistö Oy Kotikonnulle ja Asunto Oy Kullerolle hyväksyttiin tammikuussa 2011 Valtiokonttorin toimesta vapaaehtoinen velkasaneerausohjelma. Saneerausohjelmaan liittyen Valtiokonttori ja Muonion kunta omistajana maksoivat Asunto Oy Kullerolle avustusta erääntyneiden korkojen maksuun. Valtiokonttorin avustus oli euroa ja Muonion kunnan euroa. Saneerausohjelmat pyrittiin tekemään sellaisiksi, että yhtiöt pystyvät toimimaan omin varoin. Ohjelmien toteutuminen vaatii kuitenkin hyvää käyttöastetta, eikä sisällä mahdollisia normaalista poikkeavia saneeraustarpeita. Vuoden 2014 aikana yhtiöt pystyivät selviytymään velvoitteistaan ilman omistajan, kunnan, rahallista apua. Saneerausohjelman päätöksessä on lausuma, että kunta omistajana kattaa mahdolliset alijäämät. Velkasaneerausohjelmaa voidaan tarvittaessa tarkistaa, mikäli yhtiöiden taloudellinen tilanne olennaisesti muuttuu. Yhtiöiden tämän hetken vuokra-aste on varsin hyvä. Kotikonnun vuoden 2014 keskimääräinen vuokra-aste oli 79 % ja Kulleron noin 87 %. Lisäksi kunta omistaa kaksi kiinteistöosakeyhtiötä yhdessä paikallisten matkailuyrittäjien kanssa. Kunnan omistusosuus kummassakin taloyhtiössä on 51 %. 6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan tytäryhtiöiden tilanne on vakiintunut taloyhtiöiden fuusioinnin jälkeen. Tuleva kehitys näyttää hyvän käyttöasteen johdosta positiiviselta, yhtiöt pystyvät suoriutumaan hoitomenoista ilman omistajan rahallista avustusta. Haasteita kuitenkin riittää kunnan rajallisten talousresurssien johdosta asuntojen kunnon ylläpitämisessä. 6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Tytäryhtiöiden siirtyessä kunnan hallinnoitavaksi suoritettiin kiinteistökatselmus. Isännöitsijälle ja kunnan tekniselle toimelle on muistutettu, että aina vuokralaisten vaihduttua on suoritettava ennen ja jälkeen vuokraamisen katselmus. Huoneistojen taso on pyrittävä käytettävissä olevin määrärahoin pitämään vuokrattavassa kunnossa. Vastaavasti katselmus mahdollistaa mahdollisten vaateiden esittämisen vuokralaiselta. Muissa konserniin kuuluvissa kuntayhtymissä kunnalla on valtuuston valitsema edustaja, jonka tehtävänä on toimia kunnan edunvalvojana.

25 Muonion kunta Tilinpäätös Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tuloslaskelma KONSERNIN TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset: Suunn. mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarviot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLU- VUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 38,5 % 38,5 % Vuosikate/Poistot % 139,0 % 25,2 % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

26 Muonion kunta Tilinpäätös Konsernin rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomisen velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta yhteensä RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus % 103,2 % 13,3 % Lainanhoitokate 1,01 0,31 Kassan riittävyys 18 18

27 Muonion kunta Tilinpäätös Konsernin tase VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Arvonkorotusrahasto Aineettomat oikeudet Liittymismaksurahasto Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut 723 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet VÄHEMMISTÖOSUUDET Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAA- Koneet ja kalusto EHTOISET VARAUKSET Muut aineelliset hyödykkeet Poistoero Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkuusyhteisöosuudet Eläkevaraukset Osakkeet ja osuudet Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄ- Muut lainasaamiset OMAT Muut saamiset Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VA- RAT Muut toimeksiantojen pääomat Valtion toimeksiannot Lahjoitusrah. erityiskatteet 431 VIERAS PÄÄOMA Muut toimeksiantojen varat Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet ja tarvikkeet Lainat muilta luotonantajilta Valmiit tuotteet Saadut ennakot 239 Muu vaihto-omaisuus 496 Liittymismaks. Ja muut velat Ennakkomaksut Saamiset Lyhytaikainen Pitkäaikaiset saamiset Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Myyntisaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lainasaamiset Lainat muilta luotonantajilta Muut saamiset Siirtosaamiset Saadut ennakot Lyhytaikaiset saamiset Ostovelat Myyntisaamiset Liittymismaks. Ja muut velat Lainasaamiset 6 Siirtovelat Muut saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Siirtosaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT Rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste 11 % 8 % Osakkeet ja osuudet 476 Suhteellinen velkaantuneisuus 55 % 57 % Sijoitukset rahamarkkinainst Kertynyt alijäämä Muut arvopaperit Kertynyt alijäämä /asukas Konsernin lainat /asukas Rahat ja pankkisaamiset Konsernin lainakanta VASTAAVAA YHTEENSÄ Asukasmäärä

28 Muonion kunta Tilinpäätös Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 7.1 Tilikauden tuloksen käsittely Vuoden 2014 vuosikate on euroa. Käyttöomaisuuden poistot ovat euroa ja poistoerokirjaukset euroa. Poistoeron kirjauksiin kirjataan yläasteen saneerauksen (12.881,20 euroa) ja terveyskeskuksen vuodeosaston saneerauksen (16.666,67 euroa) investointivarauksen purut. Tilikauden tulos on euroa. Ylijäämä, euroa, siirretään edellisten tilikausien alijäämien tilille, jolloin vuoden 2014 lopussa alijäämiä on yhteensä euroa 7.2 Talouden tasapainottamis- ja alijäämän kattamistoimenpiteet Kunta on laatinut uuden talouden tasapainottamisohjelman, joka toteutetaan vuosien aikana. Valtuusto korotti kunnallisveroprosenttia 0,25 prosenttiyksikköä ja kiinteistöveroprosentteja 0,1 prosenttiyksikköä vuoden 2015 alusta. Lisäksi kaavoitetun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi päätettiin 2 prosenttia. Tasapainottamisohjelman 2015 mukaan kunnassa haetaan rakenteellisia ja toiminnallisia ratkaisuja, jotka alentavat toimintamenoja pysyvästi. Palvelutuotannon maksuja ja taksoja tulee tarkistaa vuosittain. Elinkeinostrategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan tulopohjan kasvattamiseksi. Kuntayhteistyöllä haetaan tehostamista ja uusia toimintatapoja. Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän tulee tehdä talouden tasapainottamisohjelma. Kunnan toimintojen ja velvoitteiden muuttuessa henkilöstön ja toiminnan yhteensovittamisia tulee tarkastella jatkuvasti.

29 Muonion kunta Tilinpäätös Talousarvion toteutuminen 8.1 Käyttötalouden toteutuminen Tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat, tilivelvolliset viranhaltijat ovat kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki (yleishallinto), sivistystoimenjohtaja Paula Vilamaa, sosiaalijohtaja Päivi Salminen, tekninen johtaja Mauri Kivelä (tekninen toimi) lukien vapaalla ja sijaisena toimii Jaakko Muotka Vaalit Talousarviovuonna järjestettiin EU-vaalit. Vaalien järjestämisen palkkakustannuksiin ei talousarviossa ollut varattu määrärahaa. toimintamenot ylittyivät sen vuoksi. Tulot ja menot ta+muutos toteutuma poikkeama ta-muutos Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Tilintarkastus Kunnan tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuutettu Anne- Mari Keimiöniemi on lautakunnan puheenjohtaja. Kausille valittiin tilintarkastajaksi Pohjolan Tilintarkastustoimisto, kesällä 2013 BDO Audiator Oyj osti Pohjolan Tilintarkastustoimiston ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi tuli Risto Hyvönen. Tarkastuslautakunta kokoontui viisi kertaa. Keväällä tarkastuslautakunta tarkasti edellisen vuoden tilinpäätöksen ja laati arviointikertomuksen, jossa arvioitiin valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Syksyllä tarkastuslautakunta käsitteli välitilinpäätöstä kuluvalta vuodelta ja talousarviota vuodelle Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmassa painopistealueina oli vuonna 2014 sosiaalitoimi. Tulot ja menot ta+muutos toteutuma poikkeama ta-muutos Toimintatulot Toimintamenot , Toimintakate ,

30 Muonion kunta Tilinpäätös Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallintoon kuuluu kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, keskushallinto, atk- ja monistuspalvelut, henkilöstöhallinto, keskuskeittiö ja kunnanhallituksen alaiset projektit ja avustukset. Yleishallinnon menoluokassa on myös varaus Lapin Pelastuslaitoksen Muonion toimintaan, verotuskustannusten kattamiseen ja Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toimintaan. Keskushallinto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta, atk- ja toimistotarvikepalveluista sekä asiakirjahallinnosta. Näitä palveluja myydään keskitettyinä muille hallintokunnille. Taloushallinto vastaa myös kunnan sataprosenttisesti omistamien Kiinteistö Oy Kotikonnun ja Asunto Oy Kulleron taloudenhoidosta. Yleishallinnossa hoidetaan työsuojelutoimikunnan ja yhteistyöelimen sihteerin tehtävät, EU-projektien taloushallinto ja tilitykset sekä tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät. Yleishallinnossa työskentelee kunnanjohtaja (osaston päällikkö) sekä taloussihteeri, hallintosihteeri ja neljä toimistosihteeriä. Yleishallinnon alaisuuteen sijoittuva toimistoyksikkö myy hallinnollisia palveluita hallintokunnille, siten että sen toimintakate on nolla. Toimistoyksikön henkilömäärä on vähentynyt sen perustamisesta vuodesta 2008 lukien 1,5 henkilöä. Kunnansihteerin virka perustettiin, mutta virka otetaan vastaan tammikuussa EU-projektien osalta Laajakaista kaikille projektiin ei ollut talousarviossa varauduttu. Palkkahallintoon päivitettiin uusi ohjelma, joka toi lisäkustannuksia. Muonion matkailustrategia-hankkeen kuntaosuudeksi muodostui euroa. Ensi Lumi -toimintaan ei saatu toivottua valtionapua. Kokonaisuutena yleishallinto alittui euroa. Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky:n taloustoimiston siirtyminen vuoden 2014 alusta peruskuntiin edellytti toimistosihteerin palkkaamista taloustoimiston henkilöstöresurssien vajauksen vuoksi kesällä Kustannukset laskutettiin kuntayhtymältä. Keskuskeittiö hoitaa ruokahuollon kunnan eri laitoksille. Toimintakate oli positiivinen maksuja korottamisen perusteella. Tuotantokustannukset nousivat, elintarvikkeiden hinnat ja henkilöstön poissaolot vaikuttivat kustannusten toteutumaan eniten. Toimintakatteen tavoite on nolla. Keskuskeittiö kuuluu Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintarenkaaseen. Keskuskeittiöllä työskentelee emäntä ja seitsemän ravitsemistyöntekijää. Työtä tehdään kahdessa vuorossa viikon jokaisena päivänä.

31 Muonion kunta Tilinpäätös Tavoitteet Laadukkaiden ja taloudellisten palveluiden tuottaminen yksin tai yhteistyössä seutukunnallisen tai sitä laajemman organisaation kanssa Kriittiset menestystekijät - kuntauudistuksen hyödyntäminen kunnan toimintojen kehittämisessä - seutukunnallisen ja laajemman yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi - aktiivinen vuorovaikutus muutoksessa mukana olevien tahojen kanssa - toimintojen uudelleenarviointi - Tunturi-Lapin Kehityksen yhteishankkeiden hyödyntäminen Toteutuma - kuntauudistuksen eteneminen hidastui, ei aktiivisia toimenpiteitä - kunnansihteerin virka perustettiin - työpajatoiminnan siirtymisen valmistelu kunnan keskushallintoon Kestävä kuntatalous - talouden tasapainosta huolehtiminen - saatavien nopeampi ja kustannustehokkaampi kierto - talouden seuranta, raportoinnit sovituin määräajoin - aktiivinen vuorovaikutus kaikkien hallinnonalojen kanssa, opastus ja tukipalvelu - myyntireskontran sähköisen laskutuksen käyttöönotto ja kehittäminen - pysytty talousarviossa - vuorovaikutusta on vahvistettu - myyntireskontra on tehostunut verkkolaskutuksen myötä - ostolaskujen kierto nopeutunut sähköisten laskujen myötä Tulot ja menot ta+muutos toteutuma poikkeama ta-muutos Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Poistot , Vyörytyserätulot , Vyörytyserämenot , Kate yhteensä ,

32 Muonion kunta Tilinpäätös Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto on Muoniossa hoidettu kuntayhtymä muotoisena Enontekiön kunnan kanssa. Avohuollon lisäksi terveyskeskuksessa toimii virallisesti 24 paikkainen, 30 paikkaiseksi rakennettu terveyskeskuksen vuodeosasto. Vuoden 2013 alusta vuodeosaston laskutus muuttui vuodepaikkakohtaisesta suoriteperusteiseksi hoitopäivien suhteessa. Terveyskeskuksen yhteydessä toimii lisäksi kunnan sosiaalitoimen alaisuudessa toimiva yhdeksän paikkainen hoivaosasto. Peruskuntien valtuustot hyväksyivät vuoden 2013 lopulla uuden Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen ajalle Terveyskeskuksen talousarviovuoden oma toiminta toteutui euroa pienempänä kuin alkuperäinen talousarvio. Yhtymävaltuusto hyväksyi euron lisämäärärahan vuoden lopussa kohdistuen terveyskeskustoiminnan ostopalveluihin (keikkalääkärit), mutta sitä ei kuitenkaan tarvittu. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Lapin Keskussairaalalta. Lisäksi käytetään Muurolan ja Kolpeneen palvelukeskuksen palveluita Perusterveydenhuolto alittui euroa. Ympäristöterveydenhuolto ja löytöeläinten hoito toteutuivat talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoidon menoina on myös vuoden 2013 lasku euroa joka maksettiin vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Erikoissairaanhoito alittui euroa. Tulot ja menot ta+muutos toteutuma poikkeama ta-muutos Toimintatulot Toimintamenot , Toimintakate ,

33 Muonion kunta Tilinpäätös Maaseututoimi Tunturi-Lapin maaseutulautakunta aloitti toimintansa Maaseutulautakunta toteuttaa maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 210/2010 mukaisia tehtäviä Enontekiön, Kittilän ja Muonion kunnissa. Maaseutulautakunnan tehtävien hoitamista varten ylläpidetään toimistopalvelut ympärivuotisina Muonion ja Kittilän kunnanvirastoissa, ja erillisen sopimuksen mukaisina aukiolopäivinä Enontekiön kunnanvirastolla. Tehtävien hoitamiseksi maaseutulautakunnan alaisena työskentelee henkilöitä seuraavasti: - yksikön johtava viranhaltija; vähintään 50 % työajalla - maataloussihteeri, kokoaikainen - toimistosihteeri, 50 % työajalla - toimistosihteeri, n. 20 % työajalla - toimistotyöntekijä, ostopalvelusopimus Kideve Oy:n kanssa. Tulot ja menot ta+muutos toteutuma poikkeama ta-muutos Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate ,81-88 Vyörytyserämenot , Kate yhteensä ,

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2009 Kv 21.6.2010 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014

Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 Utajärven kunta TASEKIRJA 2014 46 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013

Vihdin kunta. Toimintakertomus 2013 Tilinpäätös 2013 Vihdin kunta Toimintakertomus 2013 Toimintakertomuksen sisältö 1 YLEISTÄ 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2013 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON

Lisätiedot

J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3

J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3 1 J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3 TASEKIRJA Kunnanhallitus 31.3..2014 JUUAN TILINPÄÄTÖS 2013 tuhatta euroa vuodet 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Asukasluku 5203 5 324 5 453 5 592

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015, 101 Kunnanvaltuusto 26.5.2015, 26

UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015, 101 Kunnanvaltuusto 26.5.2015, 26 UURAISTEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015, 101 Kunnanvaltuusto 26.5.2015, 26 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 Kunnan hallinto...5 Taloudellinen kehitys...7 Tilikauden

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 Osakuntaliitoksen raja Lammilla, Teuronjoella HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 31.12.2010 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Vuosi 2013 oli kunnissa monien selvitysten ja lausuntojen vuosi. Epävarmuus tulevista uudistuksista jatkuu, mutta silti Pirkkalassa on jatkettu aktiivisesti

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015

Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015 Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015 Pormestarin katsaus Tammikuussa 2015 julkaistiin Kuntarating 2014 - tutkimuksen tulokset, jotka kertoivat, että Pirkkalassa on maan parhaat kuntapalvelut.

Lisätiedot