Muonion kunta Tilinpäätös 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muonion kunta Tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Muonion kunta Tilinpäätös 2014

2 Muonion kunta Tilinpäätös Sisällysluettelo Tasekirja Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Merkittävimmät riskit toiminnassa Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamis- ja alijäämän kattamistoimenpiteet 28 Toteutumisvertailu 8. Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Vaalit Tilintarkastus Kunnanhallitus Yleishallinto Terveydenhuolto Maaseututoimi Elinkeinolautakunta Elinkeinotoimi Lomatoiminta Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen hallinto Sosiaalityö Vanhustyö/Kotipalvelu Vammaispalvelut Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Toisen asteen koulutus Aikuiskoulutus Kulttuuritoimi Kirjastotoimi Nuorisotoimi Liikuntatoimi Tekninen lautakunta 64

3 Muonion kunta Tilinpäätös Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 76 Talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat 9.1 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat 87 Tilinpäätöksen liitetiedot 10.1 Kunnan liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot 96 Eriytetyt tilinpäätökset 11. Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 99 Luettelot ja selvitykset Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 102 Selvitys kirjanpidon säilytyksestä 102 Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä

4 Muonion kunta Tilinpäätös Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Kunnanvaltuusto päätti Muonion elinkeinostrategiasta marraskuun kokouksessaan. Sen painopisteet, kylmäosaaminen ja luontomatkailu, kantavat Muonion kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen. Arktisen alueen mahdollisuudet lisäävät koko Lapin elinvoimaa. Joulukuussa valtuusto linjasi kunnan matkailustrategian vuosille Tavoitteena on, että kävijämäärät, yöpymiset ja vuosittainen matkailutulo kasvavat vuoteen 2020 mennessä. Kunta profiloituu kestävän kehityksen luontomatkailukunnaksi. Yksi merkittävä ratkaisu vuonna 2014 oli sopu Ylimuonion maankäyttösuunnitelmasta. Hanketta varten asetetaan paikallinen yhteistyöryhmä, joka seuraa käyttösuunnitelman toteutumista ja sopii seurannassa käytettävistä mittareista. Hakkuiden suunnittelussa otetaan huomioon maisemakuva ja erämaisuus. Metsätaloustoiminnan ulkopuolelle on rajattu kaikki arvokkaat luontokohteet, jotta luonto- ja maisema-arvot voidaan turvata. Muonionkin väestö ikääntyy, ja kunnan päätöksenteossa on huomioitava yhä enemmän ikäihmisten palvelujen saatavuuden ja laadun jatkuva kehittäminen. Valtuusto hyväksyi lokakuussa ikääntyneiden palvelusuunnitelman. Siinä painotetaan kotona asumista ja kuntouttavia toimenpiteitä. Seniorikuntalaisten tarpeet näkyivät myös investoinneissa, kun vuosia odotetun muistisairaiden tehostetun asumispalveluyksikön rakentaminen alkoi. Tulevien vuosien merkittävin investointikohde on terveyskeskuksen peruskorjaus, jota remontoitiin myös vuonna Vaikeassa taloustilanteessa kunnassa on edelleen hyvät peruspalvelut. Henkilöstö on osaavaa ja hyvin motivoitunutta työhönsä. Vuonna 2014 Muonion kuntakin antoi jälleen lausuntoja monista kuntia koskevista uudistuksista. Valtion suunnitelmat erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden osalta ovat jatkuneet sekavina. Muoniolla ja muilla Lapin syrjäisemmillä kunnilla on edessään paljon työtä puolustaessaan kuntalaisille tärkeitä lähipalveluja, kun ns. sote-uudistus tulevina vuosina löytää muotonsa.

5 Muonion kunta Tilinpäätös Kuntalain kokonaisuudistus valmistui vuonna 2014 ja se hyväksyttiin eduskunnassa kuluvan vuoden puolella. Laki tuo merkittäviä uudistuksia muun muassa kuntien strategiseen suunnitteluun ja kuntien taloudenhoitoa koskeviin säännöksiin. Muonion kunta on ollut yksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevista kunnista. Kunta on joutunut käymään läpi taloutensa tervehdyttämisohjelman vuosina , jolloin tilikausien yhteenlasketun tuloksen tuli olla vähintään vähintään 2,8 miljoonaa euroa ja taseeseen kertynyt alijäämä katettu. Nyt kuudesta kriisikuntakriteeristä täyttyy viisi, sillä vain velkamäärä jää alle raja-arvon. Toimintakate on liian suuri muihin kuntiin verrattuna, mutta etenkin taloudellisiin mahdollisuuksiin verrattuna. Verorahoitus on ollut suhteessa vertailuryhmään keskimääräistä parempi, mutta liikkumavara on vähäinen. Investointiaste on ollut pitkällä aikavälillä keskimääräistä, mutta liian suuri suhteessa mahdollisuuksiin. Viime vuosina merkittäviä tekijöitä alijäämän taustalla ovat olleet terveyskeskuskiinteistön korjausmenot sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu. Vuoden 2013 tilinpäätös oli alijäämäinen 0,7 ME. Syksyllä pidetyssä valtuuston talousarvioseminaarissa haettiin keinoja talouden tasapainottamiseksi. Marraskuussa valtuusto hyväksyi uuden talouden tasapainottamissuunnitelman. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä oli katettavaa alijäämää 1,7 ME, jonka kattamiseksi valtuusto on hyväksynyt suunnitelman vuosille Onnistuminen talouden tasapainottamisessa tulee edellyttämään luottamushenkilöiltä ja henkilöstöltä jatkuvaa työtä, yhteistyötä ja tiukkaa menokuria. Tarvitsemme lisää sekä muutosrohkeutta että työhyvinvointia. Tavoitteena on löytää sellaisia rakenteellisia ja toiminnallisia ratkaisuja, jotka alentavat toimintamenoja pysyvästi. Palvelutuotannossa selvitetään muun muassa taloushallinnon ja kiinteistönhoidon osalta vaihtoehtoiset tuotantotavat. Toimenpideohjelma tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain taloussuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2014 tilinpäätös on e. Myönteisen tuloksen syntymiseen on vaikuttanut kunnat saama harkinnanvarainen valtionosuus ( e). Edellisen vuoden tulokseen verrattuna kunnan taloudessa on tapahtunut selkeä positiivinen käänne, jonka ylläpitäminen on erittäin tärkeää.

6 Muonion kunta Tilinpäätös Kunnan hallinto Luottamustoimet Kunnanvaltuusto pj I vpj II vpj Kosti Hietala Olavi Airaksinen Annika Muotka Mika Brännare Manu Friman Hanna Huhtamäki Juha-Pekka Kangosjärvi Anne-Mari Keimiöniemi Raija Lehtimäki Timo Liikavainio Kari Malila Jari Muotka Matti Myllykangas Juha Niemelä Markku Rauhala Pirkko M. Rauhala Pentti Reponiemi Sakari Silén Juha Särkijärvi Juha O. Vuollo Markku Vuollo Kunnanhallitus vj pj Sakari Silén Marjaana Seikkula I vpj Matti Myllykangas Markku T. Rauhala II vpj Juha Niemelä Johanna Haapala jäsen Raija Lehtimäki Kari Malila Katja M. Muotka Manu Friman Pirkko M. Rauhala Riitta Lipponen Markku Vuollo Arja Hyöky Tarkastuslautakunta pj Anne-Mari Keimiöniemi Elina Ahola vpj Juha Särkijärvi Timo Liikavainio jäsen Pentti Reponiemi Pauliina Hyvärinen Tarja Salo Sirkka Syväjärvi Teuvo Tolvanen Jari Muotka

7 Muonion kunta Tilinpäätös Keskusvaalilautakunta pj vpj jäsen vj Sirpa Airaksinen Teuvo Tolvanen Raimo Alaoja Tellervo Reponiemi Pekka Veisto Pauli Kuru Helena Soutukorva Kristiina Suninen Sami M. Muotka Ulla-Maija Kangosjärvi Elinkeinolautakunta pj Juha Särkijärvi Hannu Liikavainio vpj Pirkko M. Rauhala Päivi Kangosjärvi jäsen Manu Friman Aki Hyöky Tapio Pieskä Simo Muotka Ona Rauhala Minna Back-Tolonen Ritva Saarensalmi Sirkka-Liisa Vanhapiha Pekka Veisto Antti Pietikäinen Sivistyslautakunta pj Olavi Airaksinen Reino Holck vpj Hannaleena Huhtamäki Tarja Salo jäsen Elina Ahola Pertti Heikkilä Johanna Lapinoja Manu Friman Markku T. Rauhala Satu Mäkinen Ritva Saarensalmi Katriina Sieppi Juha O. Vuollo Karoliina Kajanki Sosiaalilautakunta pj Markku Vuollo Lauri Kyllönen vpj Pekka Seppänen Tuulikki Leskinen jäsen Sari Kunnari Ritva-Liisa Ahoniemi Timo Liikavainio Jukka Haikonen Annika Muotka Elina Ahola Reija Niemelä Outi Palojoensuu Teuvo Tolvanen Manu Friman

8 Muonion kunta Tilinpäätös Tekninen lautakunta pj Juha-Pekka kangosjärvi Otto Pieskä vpj Rainer Määttä Juha Särkijärvi jäsen Sirpa Liimatainen Ritva Saarensalmi Mirja Metsola Mika Brännare Annika Muotka Marjaana Sieppi Jari Muotka Mirva Muotka Matias Ollila Rami Kurhela Yhtenäiskoulun johtokunta pj Timo K. Rauhala Pertti Heikkilä vpj Jaana Rossi Pirjo Brännare jäsen Petteri Aaltonen Markus Hyöky Anne-Mari Keimiöniemi Niina Kangosjärvi Sami M. Muotka Helena Suomaa Katriina Sieppi Katri-Helena Syväjärvi (Kati) Katariina Similä Reijo Suomaa Lukion johtokunta pj Jukka Haikonen Petteri Aaltonen vpj Juha-Pekka Kangosjärvi Juha O. Vuollo jäsen Sirpa Airaksinen Katriina Sieppi Belinda Hagin Reija Niemelä Raimo Isometsä Kaija Roimaa Sirkka Kalliainen Reijo Suomaa Pirkko M. Rauhala Anne Nykänen Isäntäkunnan toimielimet Maaseutulautakunta vj pj Irma Ylitalo Johanna Molkoselkä I vpj Kati Peltovuoma Eija Nurminen II vpj Markku T. Rauhala Hannu Liikavainio Keijo Alatalo saakka jäsen Aaro Granroth Akseli Erkkilä Jani Jääskö Kalle Ojanperä Tuomas I. Palojärvi Hannu Ranta Hanne Tapojärvi-Lompolo Vappu Saari Kirjastoauton johtokunta (6 Muonio 2) edustaja Rainer Määttä Kari Malila Pirkko M. Rauhala Reija Niemelä Ympäristöterveydenhuollon jaosto (isäntäkuntana Sodankylä, 7 Muonio 1) edustaja Markku T. Rauhala Katja M. Muotka

9 Muonion kunta Tilinpäätös Kuntien yhteiset toimielimet Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuusto jäsen Matti Myllykangas Kosti Hietala Marjaana Seikkula Raija Lehtimäki Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuusto jäsen Laura Mella Pekka Seppänen Pirkko M. Rauhala Annika Muotka Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous edustaja Juha-Pekka Kangosjärvi Arto Kuusisto Lapin liiton edustajainkokous edustaja Kosti Hietala Raija Lehtimäki Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto jäsen Kosti Hietala Tapio Pieskä Sakari Silén Timo Liikavainio Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto jäsen Kosti Hietala Matias Ollila Ulla-Maija Kangosjärvi Niina Kangosjärvi Anne-Mari Keimiöniemi Arja Hyöky Elina Korhonen Hannaleena Huhtamäki Raija Lehtimäki Ritva-Liisa Ahoniemi Juha Särkijärvi Petteri Aaltonen Suomen Kuntaliiton kuntapäivät edustaja Kosti Hietala Sakari Silén Tornionlaakson Neuvosto edustaja Hannu Liikavainio Kristiina Suninen Tapio Pieskä Juha Vuollo Lapin urheiluopistosäätiö jäsen Reino Holck Kalevi Rytkönen

10 Muonion kunta Tilinpäätös Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Toimintatuottoja oli euroa ja ne toteutuivat 101,7 prosenttisesti talousarvioon verrattuna ja nousivat 8,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuottoja oli euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Myyntituotot ja muut toimintatuotot eroavat merkittävästi edellisestä vuodesta. Myyntituotot laskivat oleellisesti edellisestä vuodesta. Hiihtovalmennus-hankkeen päättyminen lukiolla aiemman kaltaisena ja sen jatkuminen ammattioppilaitoksella vaikutti kunnan laskutuksen pienenemiseen. Lisäksi vuonna 2013 tuloutettiin Ensilumen latumaksuja, joita tilinpäätösvuonna ei enää kunnalle tuloutettu. Muut toimintatuotot nousivat oleellisesti edellisestä vuodesta. Perusteena on vuoden 2014 alusta Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa tehty perussopimuksen muutos. Sen perusteella kunta alkoi periä vuokraa terveyskeskuksen toimitiloista ja tulo kirjattiin muiden tilojen vuokratuottoihin. Toimintakulujen puolella on vastaavat kustannukset kiinteistönhoidossa. Maksutuottoja nostivat hoitomaksujen ja muiden sosiaalitoimen maksujen kertymä sekä Kelan maksama koulumatkatuki. Tuet ja avustukset toteutuivat arvioitua suurempina työllistämistuen ja muiden valtion tukien ja avustusten perusteella. Kunnan käyttötalouden toimintakulut toteutuivat 100 prosenttisesti talousarvioon verrattuna ja edelliseen vuoteen nousua oli 0,9 prosenttia. Toimintakulut kasvoivat vuoden 2014 aikana euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökuluissa palkat ja palkkiokustannukset nousivat hieman, mutta eläke- ja henkilösivukulut puolestaan laskivat, joten henkilöstökulut pysyivät käytännössä edellisen vuoden tasolla. Palvelujen ostot toteutuivat 99 prosenttisesti talousarvioon nähden ja nousua edelliseen vuoteen oli 1,6 prosenttia. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta toteutui 97 prosenttisesti arvioituun nähden ja nousua edelliseen vuoteen oli 3,4 prosenttia. Avustuksia myönnettiin 113 prosenttia talousarvioon nähden, mutta erotus edelliseen vuoteen jäi 0,8 prosenttiin. Suurimmat ylitykset syntyivät lasten kotihoidon tuesta, omaishoidon tuesta sekä vammaisille annettavista avustuksista. Muut toimintakulut toteutuivat 143 prosenttisesti ja edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 2 prosenttia. Suurimmat ylitykset johtuivat rakennustenja huoneistojen sekä muista vuokrista. Toimintakate toteutui 100 prosenttisesti talousarvioon ja 99,5 prosenttisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate oli euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

11 Muonion kunta Tilinpäätös Käyttötalouden rahoituksessa toteutuneet verotulot ja valtionosuudet ylittivät arvioidut tulot. Verotulojen ja valtionosuuksien erät toteutuvat 2 prosenttia arvioitua suurempina. Verotuloja saatiin euroa ja valtionosuuksia euroa arvioitua enemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna verotuloja oli 2,8 prosenttia ja valtionosuuksia 8,8 prosenttia enemmän. Valtionosuuksien merkittävään positiiviseen muutokseen vaikutti Valtionvarainministeriön myöntämä euron harkinnanvarainen avustus. Rahoitustuottojen osalta toteutuma jäi alle arvioidun ja edellisen vuoden toteutuman. Rahoitustuotot toteutuivat 83 prosenttisesti sekä arvioituun että edellisen vuoden toteutumaan verrattuna. Rahoituskulut ylittivät sekä arvioidun että edellisen vuoden toteutuman 9,5 prosentilla. Rahoituskulujen nousua selittää lainakannan kasvu. Rahoitustuotot ovat pieni erä, jonka muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta tilinpäätöksen kokonaisuuteen. Rahoituskuluista suurin erä on korkokulut, mutta muut rahoituskulut eivät kokonaisuuden kannalta ole merkittäviä. Vuosikatteeksi muodostui ylijäämää euroa. Muutos edelliseen vuoteen on merkittävä, koska edellinen vuosikate oli euroa alijäämäinen. Vuoden 2014 suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli euroa. Tilikauden tulos oli poistojen jälkeen ylijäämäinen euroa. Edellisten vuosien alijäämää ei ole pystytty kattamaan. Kunnanvaltuusto on vahvistanut talouden tasapainottamisohjelman vuosille Alijäämän kattaminen edellyttää 1,7 miljoonan euron säästöjä / tulojen lisäystä edellä mainitulla ohjelmakaudella. Toimenpideohjelmassa esitetään rakenteellisia muutoksia, tehostamista ja yksittäisiä säästöjä kertyneen alijäämän kattamiseksi. Investointien toteutumisaste oli 61,9 prosenttia. Kunnan omistamille Kiinteistö Oy Kotikonnulle ja Asunto Oy Kullerolle on hyväksytty Valtiokonttorin toimesta vapaaehtoinen velkasaneerausohjelma vuonna Velkasaneerausohjelmaa voidaan tarvittaessa tarkistaa, mikäli yhtiöiden taloudellinen tilanne olennaisesti muuttuu. Vuoden 2014 aikana yhtiöt pystyivät edelleen suoriutumaan velvoitteistaan, eikä kunnan tarvinnut maksaa yhtiöille avustusta. Yhtiöiden tämän hetken vuokra-aste on varsin hyvä. Kotikonnun vuoden 2014 keskimääräinen vuokra-aste oli 79 % ja Kulleron 86,9 %.

12 Muonion kunta Tilinpäätös Arvio tulevasta kehityksestä Tilikauden vuosikate oli ylijäämäinen ja edellisen vuoden merkittävä alijäämäinen tulos pystyttiin nostamaan lähes nollatulokseksi ennen harkinnanvaraista avustusta. Taseessa olevaa alijäämää ei pystytty kattamaan, joten toimenpideohjelma ja talouden tasapainottamissuunnitelma ohjaavat tulevaisuutta. Kunnan on sitouduttava tasapainottamissuunnitelman edellyttämään menojen leikkaamiseen ja tulojen kasvattamiseen. Haasteita maltillisille menojen kasvulle asettaa kunnan omistamien kiinteistöjen kunto ja niiden vaatimat korjaukset. Nykyisessä taloustilanteessa on pyrittävä tehostamaan toimintoja, mutta samalla kehitettävä toimintaympäristöä, jotta tuloja voitaisiin kasvattaa. Kunnan tulevaisuuden kannalta merkitystä on muun muassa kaavoituksella ja henkilöstön eläköitymisellä. Sähköisten palveluiden lisääntyessä kunnan on pysyttävä mukana kehityksessä ja yhteispalvelun asettamat velvoitteet muuttavat palvelurakenteita toimintaympäristössä. Tulevassa talousarviossa on kiinnitettävä erityistä huomiota toimintamenoissa avustusten ja muiden toimintakulujen selvittämiseen. Toteutumien ylitys talousarvioon on ollut merkittävä jo kahtena peräkkäisenä vuonna. Lisäksi tulorahoituksen kasvattamiseksi on selvitettävä edelleen mahdollisuudet muun muassa taksojen tarkistuksiin.

13 Muonion kunta Tilinpäätös Kunnan henkilöstö Henkilöstötuloslaskelma Kunnan palkkaaman henkilöstön määrä on 164, joista vakituisia on 128,5 ja määräaikaisia 35,. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstö on pysynyt samana. yleishallinto + elinkeinotoimi sosiaalitoimi sivistystoimi tekninen toimi yhteensä Kunnassa vakinaisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden keski-ikä oli 49,37 vuotta ja määräaikaisten 39,4 vuotta. Naisten keskiikä on 48,95 miesten 51,45 vuotta. Vakituisen henkilöstön osalta suurin ikäryhmä on vuotiaat. Yli 60 vuotiaita on 23 henkilöä ja alle 40 vuotiaita 24 henkilöä. alle Ikäryhmät yli 24v v naiset miehet yleishallinto sosiaalitoimi sivistystoimi tekninen toimi yht Kunnasta on siirrytty pääasiassa vanhuus-, työkyvyttömyys- tai osaaikaeläkkeille. Vuonna 2014 eläkkeelle siirtyi yksi henkilö. Muonion kunnasta irtisanoutui 2 henkilöä, sekä 6 henkilöä vakinaistettiin.

14 Muonion kunta Tilinpäätös Käyttötalousmenoista vuonna 2014 palkkausmenojen osuus oli 37,1 %. Vuoteen 2013 verrattuna palkkausmenot kasvoivat n euroa. Kunnan palkat ja henkilöstökulut vuoden 2014 tilinpäätöksessä ovat seuraavat: varsinaisten palkat sijaisten palkat työllistettyjen palkat jaksotetut palkat ja palkkiot kokouspalkkiot luontaisedut omais- ja perhehoidon palkkiot sairaus- ja tapaturmakorvaukset sosiaaliturvamaksut eläkevakuutusmaksut eläkemenoperusteinen maksu varhe-maksu tapat./tyött.vakuutusmaksut jaksotetut eläkekulut jaksotetut sos.vak kulut yhteensä Kunnan 2372 asukkaalle vuoden 2014 aikana tuottaman palvelun henkilöstökustannukset ovat euroa asukasta kohden. Edellisenä vuonna vastaava kustannus oli euroa. Muonion kunnassa laaditaan erillinen henkilöstöraportti.

15 Muonion kunta Tilinpäätös Merkittävimmät riskit toiminnassa Toiminnalliset riskit Rahoitusriskit Ympäristötekijät Kunnan henkilöstön koulutus vastaa työtehtävistä säädettyjä vaatimustasoja, mutta lähivuosien suuret eläkepoistumat asettavat kuitenkin haasteita ammattitaitoisen työvoiman saantiin. Eläköitymisten yhteydessä tulee tarkastella työntekijöiden ja viranhaltijoiden toimenkuvia uudelleen ja esimerkiksi kuntien välinen yhteistyö voi tuoda mahdollisuuksia palvelujen tarjontaan. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen muuttuessa tulee miettiä mahdollisuuksia muun muassa toimintojen tehostamiseen ja tietojen säilytykseen. Kunnan vakavaraisuus on edelleen merkittävän heikko. Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste huononi edelleen ja oli toimintavuoden lopussa vain 16,9 prosenttia. Omavaraisuuden hyvänä tasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuusastetta. Lainojen suhdanneherkkyyttä ja riskialttiutta maailmantalouden heilahteluihin on pyritty vakauttamaan hajauttamalla lainojen korkosidonnaisuuksia. Pitkäaikaisen talousarviolainan asemasta ja rinnalla on hyödynnetty lyhytaikaisen lainan tarjoamaa edullista korkoa. Lainsäädäntö ja ympäristöviranomaisten ohjeet tiukentuvat jatkuvasti. Vesien- ja ympäristönsuojelu asettavat haasteita ylläpitää, huoltaa ja korjata kunnan omistamia kiinteistöjä ja kunnallistekniikkaa. Kunnan yli kolmekymmentä vuotta vanha vesi- ja viemäriverkosto vaatii jatkuvaa saneerausta.

16 Muonion kunta Tilinpäätös Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa selvitettävä, miten kunnan sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Kunnan hallinnon ja talouden valvonnassa ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomasti tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimesta. Kunnassa ei vielä ole erikseen hyväksyttyä sisäisen valvonnan ohjetta. Yleisohjeistuksen mukaan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus ja lisäksi ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että - tavoitteet saavutetaan, - voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, - omaisuus on turvattu, - johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikeaaikaista ja - toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista. Sisäisen valvonnan avulla pyritään myös tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan riskejä. Sisäinen valvonta pyrkii myös erehdysten, virheiden sekä väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen sekä varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen. Sisäinen valvonta on olennainen osa hyvää hallintoa ja tärkeä osa johtamisen apuvälineenä.

17 Muonion kunta Tilinpäätös Sisäisen valvonnan toimivuuden arviointi Sisäisen valvonnan kehittäminen voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella Sisäinen valvonta on suoritettu osana tulosalueiden ja -yksiköiden jatkuvaa toimintojen ja varojen käyttöön sisältyvää seurantaa. Arvioinnissa on hyödynnetty toiminnan ja talouden seurantaan liittyviä raportteja, johtoryhmän kokouksia, johdon katselmuksia ja osastokokouksia. Laillisuuden arviointiin liittyvässä säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei havaittu puutteita tai virheitä tilikauden 2014 aikana. Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi on esitetty toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumavertailussa. Tulosalueiden valvontaa kehitetään edelleen, jotta määrärahojen ylitykset pystytään paremmin ennakoimaan. Riskienhallinta on perustunut ajantasaisiin ja kattaviin menettelyihin. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen, hoidon, valvonnan tai sopimustoiminnan alueilla ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Taloussuunnittelukaudella saatetaan kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi erillinen kunnan sisäisen valvonnan ohje. Taloussuunnittelukauden aikana kunnan riskienkartoitus saatetaan ajan tasalle riittävän kattavana. Tarkastuskohteet valitaan kunnan toiminnan kehittämisen kannalta keskeisistä toiminnoista vuosittain. Koska Muoniossa sisäinen valvonta toteutuu esimiesten toiminnassa, tulevalla taloussuunnittelukaudella tulee esimiehiä kouluttaa ja ohjeistaa toimintaan.

18 Muonion kunta Tilinpäätös Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus (vain ulkoiset tulot ja menot) 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 743 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot / toimintakulut % 12,5 % 11,7 % 100* Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate / Poistot % 153,6 % -8,3 % 100* Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Vuosikate / asukas Asukasmäärä

19 Muonion kunta Tilinpäätös Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rah.osuudet invest. menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / Rahavarat 1.1. / Rahoituslaskelman tunnusluvut Investoinnit Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 87,86 % 3 % Lainanhoito Lainanhoitokate 0,75 0,07 Maksuvalmius Kassan riittävyys 4,00 7,00 Asukasmäärä

20 Muonion kunta Tilinpäätös Rahoitusasema ja sen muutokset 4.1 Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset meno Aineettomat hyödykkeet yht II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitt Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja kesk.eräis Aineelliset hyödykkeet yht III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1. Valtion toimeksiannot TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yht Saamiset yhteensä III Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yht VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

21 Muonion kunta Tilinpäätös VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Ed.tilikausien yli/alijäämä V Tilikauden yli/alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT PAKOLLISET VARAUKSET 2. Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET YHT. D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Lahjoitusrahastojen pääoma TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2. Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 7. Muut velat Pitkäaikainen vieras po. yht II Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras po. yht VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus- % 16,9 % 14,8 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 57,8 % 61,1 % Kertynyt alijäämä, Kertynyt alijäämä /asukas Lainakanta Lainakanta /asukas Lainasaamiset , Asukasmäärä

22 Muonion kunta Tilinpäätös Kokonaistulot ja menot (vain ulkoiset tulot ja menot) % 2014 % Tulot Menot Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,82 Toimintakulut ,85 Verotulot ,975./. Valmistus omaan käytt. Valtionosuudet ,19 Korkokulut 139 0,67 Korkotuotot 1 0,005 Muut rahoituskulut 13 0,06 Muut rahoitustuotot 17 0,08 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos Käyttöomaisuuden myyntivoitot - Käyttöomaisuuden myyntitappiot Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointim. -8 0,04 Investointimenot ,10 Käyttöomaisuuden myyntitulot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Antolainasaam lisäys 145 0,70 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,89 Pitkäaik.lainojen väh ,62 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaik.lainojen väh. Oman pääoman lisäykset Oman pääoman väh. Kokonaistulot yhteensä ,00 Kokonaismenot yhteensä ,00 Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = = 443 Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = ( ) - ( ) = 443

23 Muonion kunta Tilinpäätös Kuntakonsernin toiminta ja talous 6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä MUONION KUNTA Tytäryhteisöt Asunto Oy Kullero Kiinteistö Oy Muonion Kotikontu Kiinteistö Oy Muonion Hilla Kiinteistö Oy Muonion Lakka Kuntayhtymät Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Lapin Liitto Lapin Pelastuslaitos Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Osakkuusyhteisöt Ei ole yhdistelty konsernitaseeseen Alamuonion Autola Oy Kiinteistö Oy Muonion Virastotalo Olosworld Oy Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy 6.2 Konsernin toiminnan ohjaus Kunnan omistamissa tytäryhtiöissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä on kunnanhallituksen valitsema yhtiökokousedustaja. Kunnan tavoitteiden mukaan tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen tulee toimia niin, ettei niiden toimintaa tarvitse subventoida kunnan verorahoilla. Tytäryhtiöiltä odotetaan tiivistä yhteistyötä kunnan keskushallinnon, teknisen toimen ja sosiaalitoimen kanssa. 6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Muonion kunnan sataprosenttisesti omistamat neljä asuntoyhtiötä, Asunto Oy Muonionkulma, Asunto Oy Muonion Ollintuvat, Asunto Oy Muonion Pirkantuvat ja Kiinteistö Oy Iltintuvat, fuusioitiin yhdeksi yhtiöksi, Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnuksi. Asunto Oy Kullero jäi omaksi yhtiökseen suuren velkaantuneisuuden takia.

24 Muonion kunta Tilinpäätös Fuusion yhteydessä myös kiinteistöjen isännöinti ja hallinnollinen työ siirrettiin Muonion kunnan hoidettavaksi. Kunnanhallitus antoi isännöintivastuun tekniselle toimelle. Yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja on Rainer Määttä sekä jäseninä Tuulikki Leskinen, Juha Särkijärvi ja Merja Hietala. Kunnan sataprosenttisesti omistamille Kiinteistö Oy Kotikonnulle ja Asunto Oy Kullerolle hyväksyttiin tammikuussa 2011 Valtiokonttorin toimesta vapaaehtoinen velkasaneerausohjelma. Saneerausohjelmaan liittyen Valtiokonttori ja Muonion kunta omistajana maksoivat Asunto Oy Kullerolle avustusta erääntyneiden korkojen maksuun. Valtiokonttorin avustus oli euroa ja Muonion kunnan euroa. Saneerausohjelmat pyrittiin tekemään sellaisiksi, että yhtiöt pystyvät toimimaan omin varoin. Ohjelmien toteutuminen vaatii kuitenkin hyvää käyttöastetta, eikä sisällä mahdollisia normaalista poikkeavia saneeraustarpeita. Vuoden 2014 aikana yhtiöt pystyivät selviytymään velvoitteistaan ilman omistajan, kunnan, rahallista apua. Saneerausohjelman päätöksessä on lausuma, että kunta omistajana kattaa mahdolliset alijäämät. Velkasaneerausohjelmaa voidaan tarvittaessa tarkistaa, mikäli yhtiöiden taloudellinen tilanne olennaisesti muuttuu. Yhtiöiden tämän hetken vuokra-aste on varsin hyvä. Kotikonnun vuoden 2014 keskimääräinen vuokra-aste oli 79 % ja Kulleron noin 87 %. Lisäksi kunta omistaa kaksi kiinteistöosakeyhtiötä yhdessä paikallisten matkailuyrittäjien kanssa. Kunnan omistusosuus kummassakin taloyhtiössä on 51 %. 6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan tytäryhtiöiden tilanne on vakiintunut taloyhtiöiden fuusioinnin jälkeen. Tuleva kehitys näyttää hyvän käyttöasteen johdosta positiiviselta, yhtiöt pystyvät suoriutumaan hoitomenoista ilman omistajan rahallista avustusta. Haasteita kuitenkin riittää kunnan rajallisten talousresurssien johdosta asuntojen kunnon ylläpitämisessä. 6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Tytäryhtiöiden siirtyessä kunnan hallinnoitavaksi suoritettiin kiinteistökatselmus. Isännöitsijälle ja kunnan tekniselle toimelle on muistutettu, että aina vuokralaisten vaihduttua on suoritettava ennen ja jälkeen vuokraamisen katselmus. Huoneistojen taso on pyrittävä käytettävissä olevin määrärahoin pitämään vuokrattavassa kunnossa. Vastaavasti katselmus mahdollistaa mahdollisten vaateiden esittämisen vuokralaiselta. Muissa konserniin kuuluvissa kuntayhtymissä kunnalla on valtuuston valitsema edustaja, jonka tehtävänä on toimia kunnan edunvalvojana.

25 Muonion kunta Tilinpäätös Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tuloslaskelma KONSERNIN TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset: Suunn. mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarviot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLU- VUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 38,5 % 38,5 % Vuosikate/Poistot % 139,0 % 25,2 % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

26 Muonion kunta Tilinpäätös Konsernin rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomisen velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta yhteensä RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus % 103,2 % 13,3 % Lainanhoitokate 1,01 0,31 Kassan riittävyys 18 18

27 Muonion kunta Tilinpäätös Konsernin tase VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Arvonkorotusrahasto Aineettomat oikeudet Liittymismaksurahasto Peruspääoma Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut 723 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet VÄHEMMISTÖOSUUDET Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAA- Koneet ja kalusto EHTOISET VARAUKSET Muut aineelliset hyödykkeet Poistoero Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkuusyhteisöosuudet Eläkevaraukset Osakkeet ja osuudet Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄ- Muut lainasaamiset OMAT Muut saamiset Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VA- RAT Muut toimeksiantojen pääomat Valtion toimeksiannot Lahjoitusrah. erityiskatteet 431 VIERAS PÄÄOMA Muut toimeksiantojen varat Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet ja tarvikkeet Lainat muilta luotonantajilta Valmiit tuotteet Saadut ennakot 239 Muu vaihto-omaisuus 496 Liittymismaks. Ja muut velat Ennakkomaksut Saamiset Lyhytaikainen Pitkäaikaiset saamiset Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Myyntisaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lainasaamiset Lainat muilta luotonantajilta Muut saamiset Siirtosaamiset Saadut ennakot Lyhytaikaiset saamiset Ostovelat Myyntisaamiset Liittymismaks. Ja muut velat Lainasaamiset 6 Siirtovelat Muut saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Siirtosaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT Rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste 11 % 8 % Osakkeet ja osuudet 476 Suhteellinen velkaantuneisuus 55 % 57 % Sijoitukset rahamarkkinainst Kertynyt alijäämä Muut arvopaperit Kertynyt alijäämä /asukas Konsernin lainat /asukas Rahat ja pankkisaamiset Konsernin lainakanta VASTAAVAA YHTEENSÄ Asukasmäärä

28 Muonion kunta Tilinpäätös Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 7.1 Tilikauden tuloksen käsittely Vuoden 2014 vuosikate on euroa. Käyttöomaisuuden poistot ovat euroa ja poistoerokirjaukset euroa. Poistoeron kirjauksiin kirjataan yläasteen saneerauksen (12.881,20 euroa) ja terveyskeskuksen vuodeosaston saneerauksen (16.666,67 euroa) investointivarauksen purut. Tilikauden tulos on euroa. Ylijäämä, euroa, siirretään edellisten tilikausien alijäämien tilille, jolloin vuoden 2014 lopussa alijäämiä on yhteensä euroa 7.2 Talouden tasapainottamis- ja alijäämän kattamistoimenpiteet Kunta on laatinut uuden talouden tasapainottamisohjelman, joka toteutetaan vuosien aikana. Valtuusto korotti kunnallisveroprosenttia 0,25 prosenttiyksikköä ja kiinteistöveroprosentteja 0,1 prosenttiyksikköä vuoden 2015 alusta. Lisäksi kaavoitetun rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi päätettiin 2 prosenttia. Tasapainottamisohjelman 2015 mukaan kunnassa haetaan rakenteellisia ja toiminnallisia ratkaisuja, jotka alentavat toimintamenoja pysyvästi. Palvelutuotannon maksuja ja taksoja tulee tarkistaa vuosittain. Elinkeinostrategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan tulopohjan kasvattamiseksi. Kuntayhteistyöllä haetaan tehostamista ja uusia toimintatapoja. Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän tulee tehdä talouden tasapainottamisohjelma. Kunnan toimintojen ja velvoitteiden muuttuessa henkilöstön ja toiminnan yhteensovittamisia tulee tarkastella jatkuvasti.

29 Muonion kunta Tilinpäätös Talousarvion toteutuminen 8.1 Käyttötalouden toteutuminen Tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat, tilivelvolliset viranhaltijat ovat kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki (yleishallinto), sivistystoimenjohtaja Paula Vilamaa, sosiaalijohtaja Päivi Salminen, tekninen johtaja Mauri Kivelä (tekninen toimi) lukien vapaalla ja sijaisena toimii Jaakko Muotka Vaalit Talousarviovuonna järjestettiin EU-vaalit. Vaalien järjestämisen palkkakustannuksiin ei talousarviossa ollut varattu määrärahaa. toimintamenot ylittyivät sen vuoksi. Tulot ja menot ta+muutos toteutuma poikkeama ta-muutos Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Tilintarkastus Kunnan tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuutettu Anne- Mari Keimiöniemi on lautakunnan puheenjohtaja. Kausille valittiin tilintarkastajaksi Pohjolan Tilintarkastustoimisto, kesällä 2013 BDO Audiator Oyj osti Pohjolan Tilintarkastustoimiston ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi tuli Risto Hyvönen. Tarkastuslautakunta kokoontui viisi kertaa. Keväällä tarkastuslautakunta tarkasti edellisen vuoden tilinpäätöksen ja laati arviointikertomuksen, jossa arvioitiin valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Syksyllä tarkastuslautakunta käsitteli välitilinpäätöstä kuluvalta vuodelta ja talousarviota vuodelle Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmassa painopistealueina oli vuonna 2014 sosiaalitoimi. Tulot ja menot ta+muutos toteutuma poikkeama ta-muutos Toimintatulot Toimintamenot , Toimintakate ,

30 Muonion kunta Tilinpäätös Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallintoon kuuluu kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, keskushallinto, atk- ja monistuspalvelut, henkilöstöhallinto, keskuskeittiö ja kunnanhallituksen alaiset projektit ja avustukset. Yleishallinnon menoluokassa on myös varaus Lapin Pelastuslaitoksen Muonion toimintaan, verotuskustannusten kattamiseen ja Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toimintaan. Keskushallinto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta, atk- ja toimistotarvikepalveluista sekä asiakirjahallinnosta. Näitä palveluja myydään keskitettyinä muille hallintokunnille. Taloushallinto vastaa myös kunnan sataprosenttisesti omistamien Kiinteistö Oy Kotikonnun ja Asunto Oy Kulleron taloudenhoidosta. Yleishallinnossa hoidetaan työsuojelutoimikunnan ja yhteistyöelimen sihteerin tehtävät, EU-projektien taloushallinto ja tilitykset sekä tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät. Yleishallinnossa työskentelee kunnanjohtaja (osaston päällikkö) sekä taloussihteeri, hallintosihteeri ja neljä toimistosihteeriä. Yleishallinnon alaisuuteen sijoittuva toimistoyksikkö myy hallinnollisia palveluita hallintokunnille, siten että sen toimintakate on nolla. Toimistoyksikön henkilömäärä on vähentynyt sen perustamisesta vuodesta 2008 lukien 1,5 henkilöä. Kunnansihteerin virka perustettiin, mutta virka otetaan vastaan tammikuussa EU-projektien osalta Laajakaista kaikille projektiin ei ollut talousarviossa varauduttu. Palkkahallintoon päivitettiin uusi ohjelma, joka toi lisäkustannuksia. Muonion matkailustrategia-hankkeen kuntaosuudeksi muodostui euroa. Ensi Lumi -toimintaan ei saatu toivottua valtionapua. Kokonaisuutena yleishallinto alittui euroa. Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ky:n taloustoimiston siirtyminen vuoden 2014 alusta peruskuntiin edellytti toimistosihteerin palkkaamista taloustoimiston henkilöstöresurssien vajauksen vuoksi kesällä Kustannukset laskutettiin kuntayhtymältä. Keskuskeittiö hoitaa ruokahuollon kunnan eri laitoksille. Toimintakate oli positiivinen maksuja korottamisen perusteella. Tuotantokustannukset nousivat, elintarvikkeiden hinnat ja henkilöstön poissaolot vaikuttivat kustannusten toteutumaan eniten. Toimintakatteen tavoite on nolla. Keskuskeittiö kuuluu Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintarenkaaseen. Keskuskeittiöllä työskentelee emäntä ja seitsemän ravitsemistyöntekijää. Työtä tehdään kahdessa vuorossa viikon jokaisena päivänä.

31 Muonion kunta Tilinpäätös Tavoitteet Laadukkaiden ja taloudellisten palveluiden tuottaminen yksin tai yhteistyössä seutukunnallisen tai sitä laajemman organisaation kanssa Kriittiset menestystekijät - kuntauudistuksen hyödyntäminen kunnan toimintojen kehittämisessä - seutukunnallisen ja laajemman yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi - aktiivinen vuorovaikutus muutoksessa mukana olevien tahojen kanssa - toimintojen uudelleenarviointi - Tunturi-Lapin Kehityksen yhteishankkeiden hyödyntäminen Toteutuma - kuntauudistuksen eteneminen hidastui, ei aktiivisia toimenpiteitä - kunnansihteerin virka perustettiin - työpajatoiminnan siirtymisen valmistelu kunnan keskushallintoon Kestävä kuntatalous - talouden tasapainosta huolehtiminen - saatavien nopeampi ja kustannustehokkaampi kierto - talouden seuranta, raportoinnit sovituin määräajoin - aktiivinen vuorovaikutus kaikkien hallinnonalojen kanssa, opastus ja tukipalvelu - myyntireskontran sähköisen laskutuksen käyttöönotto ja kehittäminen - pysytty talousarviossa - vuorovaikutusta on vahvistettu - myyntireskontra on tehostunut verkkolaskutuksen myötä - ostolaskujen kierto nopeutunut sähköisten laskujen myötä Tulot ja menot ta+muutos toteutuma poikkeama ta-muutos Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Poistot , Vyörytyserätulot , Vyörytyserämenot , Kate yhteensä ,

32 Muonion kunta Tilinpäätös Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto on Muoniossa hoidettu kuntayhtymä muotoisena Enontekiön kunnan kanssa. Avohuollon lisäksi terveyskeskuksessa toimii virallisesti 24 paikkainen, 30 paikkaiseksi rakennettu terveyskeskuksen vuodeosasto. Vuoden 2013 alusta vuodeosaston laskutus muuttui vuodepaikkakohtaisesta suoriteperusteiseksi hoitopäivien suhteessa. Terveyskeskuksen yhteydessä toimii lisäksi kunnan sosiaalitoimen alaisuudessa toimiva yhdeksän paikkainen hoivaosasto. Peruskuntien valtuustot hyväksyivät vuoden 2013 lopulla uuden Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen ajalle Terveyskeskuksen talousarviovuoden oma toiminta toteutui euroa pienempänä kuin alkuperäinen talousarvio. Yhtymävaltuusto hyväksyi euron lisämäärärahan vuoden lopussa kohdistuen terveyskeskustoiminnan ostopalveluihin (keikkalääkärit), mutta sitä ei kuitenkaan tarvittu. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Lapin Keskussairaalalta. Lisäksi käytetään Muurolan ja Kolpeneen palvelukeskuksen palveluita Perusterveydenhuolto alittui euroa. Ympäristöterveydenhuolto ja löytöeläinten hoito toteutuivat talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoidon menoina on myös vuoden 2013 lasku euroa joka maksettiin vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Erikoissairaanhoito alittui euroa. Tulot ja menot ta+muutos toteutuma poikkeama ta-muutos Toimintatulot Toimintamenot , Toimintakate ,

33 Muonion kunta Tilinpäätös Maaseututoimi Tunturi-Lapin maaseutulautakunta aloitti toimintansa Maaseutulautakunta toteuttaa maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 210/2010 mukaisia tehtäviä Enontekiön, Kittilän ja Muonion kunnissa. Maaseutulautakunnan tehtävien hoitamista varten ylläpidetään toimistopalvelut ympärivuotisina Muonion ja Kittilän kunnanvirastoissa, ja erillisen sopimuksen mukaisina aukiolopäivinä Enontekiön kunnanvirastolla. Tehtävien hoitamiseksi maaseutulautakunnan alaisena työskentelee henkilöitä seuraavasti: - yksikön johtava viranhaltija; vähintään 50 % työajalla - maataloussihteeri, kokoaikainen - toimistosihteeri, 50 % työajalla - toimistosihteeri, n. 20 % työajalla - toimistotyöntekijä, ostopalvelusopimus Kideve Oy:n kanssa. Tulot ja menot ta+muutos toteutuma poikkeama ta-muutos Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate ,81-88 Vyörytyserämenot , Kate yhteensä ,

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8 KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2015 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 27.4.2015 klo 11.45 16.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot