LEMIN KUNTA 8/ Sivistyslautakunta. tiistai klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA 8/2010 113 Sivistyslautakunta. tiistai 7.12.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali"

Transkriptio

1

2 8/ Sivistyslautakunta tiistai klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen puheenjohtaja Mervi Rings varapuheenjohtaja Minna Värtö jäsen Jari Heikka jäsen Hannu Hakonen jäsen Tarja Kohonen jäsen Ari Alaoutinen jäsen, saapui klo Eila Olkkonen varajäsen Petri Vainikka esittelijä, Lemin koulukeskuksen rehtori Sirkka Liljander asiantuntija, vapaa-aikasihteeri, poistui klo Päivi Parviainen asiantuntija, Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja Tarja Seppälä asiantuntija, päiväkodinjohtaja, poistui klo Sonja Laitinen kunnanhallituksen edustaja Eija Sinkko kunnanhallituksen puheenjohtaja Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. :t Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eila Olkkonen ja Hannu Hakonen. Risto Pietiläinen Petri Vainikka Lemillä Eila Olkkonen Hannu Hakonen Lemillä Lemin koulukeskuksen rehtori Petri Vainikka

3 Sivistyslautakunta Saapuneet kirjeet Sivistyslautakunta 68 Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi (liite 1). (valm. ST) Merkittiin tiedoksi.

4 Sivistyslautakunta Etsivä nuorisotyö Sivistyslautakunta 69 Lappeenrannan Laptuote-säätiö on laajentanut Etsivän nuorisotyön toiminta-alueen Lappeenrannan kaupungin lisäksi seuraaviin maaseutukuntiin: Lemi, Taipalsaari, Luumäki, Parikkala ja Rautjärvi. Toiminta on pystytty laajentamaan osittain valtion lisätalousarviosta saadun lisärahoituksen turvin. Hankkeen tavoitteena on ollut ennaltaehkäistä nuorten putoaminen yhteiskunnan tarjoamien palveluiden sekä työmarkkinoiden ulkopuolelle ja näin ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Toisena tavoitteena on ollut myös löytää ne nuoret, jotka ovat jo pudonneet yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ulkopuolelle. Hanketta varten on palkattu kaksi uutta työntekijää, joista toinen sijoittuu Laptuote-säätiön päätoimipisteeseen Lappeenrantaan vahvistamaan toimintaa niin, että palvelut Lemillä, Luumäellä ja Taipalsaarella saadaan hyvin hoidettua. Laptuote (palveluntuottaja) on laatimassa rahoitushakemusta Opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2011 rahoituksesta. Hakemusohjeissa todetaan, että toiminta voidaan organisoida kuntien alueella niin, että palvelujentuottaja toimii hakijana kuntien kanssa tehtävässä Etsivässä nuorisotyössä. Tämä edellyttää kuitenkin kuntien kanssa tehtyä sopimusta asiassa. Tässä vaiheessa Laptuote tarvitsee Lemin osalta sitovan kannanoton siitä, sopiiko, että Laptuote-säätiö hakee kunnan alueella tapahtuvaan Etsivän nuorisotyön toimintaan rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä oman kunnan puolesta. Lainsäädännön mukaan kuntien ei ole pakko järjestää alueellaan Etsivän nuorisotyön palveluja, mutta palvelutarve on suuri (Etsivä nuorisotyö tulee sisältymään uudistettavana olevaan nuorisolakiin tulossa voimaan ). Jos Laptuotesäätiö toimii kuntien puolesta hakijana tarvitaan lisäksi myös kunnan omarahoitusosuus palvelun toteuttamista varten. Alustavan laskelman mukaan em. tarkoittaa 500 euron kustannusta kunta kohden vuodelle Vuonna 2010 Lemin osuus otetaan nuorisotoimen määrärahoista ja sivistyslautakunta on esittänyt hankkeelle 500 euron määrärahaa vapaa-aikatoimen talousarvioon vuodelle 2011.

5 Sivistyslautakunta Etsivä nuorisotyö Sivistyslautakunta 69 jatkuu Samassa yhteydessä hankkeen yhdyshenkilöksi nimetään Lemiltä vapaa-aikasihteeri. (valm. SL) Lautakunta päättää merkitä hankkeeseen osallistumisen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 Sivistyslautakunta Turvakamerat Tapiolan ja Lämppärin nuorisotiloihin Sivistyslautakunta 70 Lautakunta on käsitellyt sivistystoimen työpaikkojen työturvallisuusasiaa. Tuolloin turvakameroita on päätetty lisätä koulukeskukseen ja asentaa pääkirjastoon. Työsuojelutoimikunta on käynyt kokouksessaan läpi raportin, joka koski Kuukanniemen nuorisotilaa Lämppäriä. Ulkopuolinen henkilö oli päihtyneenä käyttäytynyt uhkaavasti nuoria kohtaan Lämppärin pihalla. Paikalle jouduttiin hälyttämään poliisi. Asiasta on tehty myös vapaa-aikatoimen puolelta rikosilmoitus, josta ei vielä ole tullut päätöstä. Jonkinasteinen häiriköinti on jatkunut samaisen henkilön taholta. Työntekijöiden ja nuorten turvallisuuden lisäämiseksi olisi syytä tässä vaiheessa hankkia turvakamerat myös kummallekin nuorisotilalle. Turvakamerat eivät itsessään estä mitään tapahtumasta, mutta ne tuovat oikeusturvaa ja turvallisuuden tunnetta työntekijöille, jotka joutuvat usein työskentelemään aikuisina yksin tiloilla. Työntekijöiden turvallisuuskoulutusta ollaan myös suunnittelemassa toteutettavaksi alueellisena koulutuksena. Rahoja ei kameroita varten ole ensi vuodelle esitetty. (valm. SL) Lautakunta päättää ryhtyä toimenpiteisiin parantaakseen työntekijöiden ja nuorten turvallisuutta ja torjuakseen ilkivaltaa Tapiolan ja Lämppärin nuorisotilalla pyytämällä tarjoukset 1 2 kameran asentamisesta kumpaankin tilaan. Tarjousten jälkeen käsitellään asia uudelleen määrärahojen löytymiseksi asiaa varten. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Vapaa-aikasihteeri poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

7 Sivistyslautakunta Lemin kunta, päivähoitoon kohdistuvia haasteita Sivistyslautakunta 71 Uudet asuinalueet ja tontit Lemillä on kahden taajaman: kirkonkylän ja Kuukanniemen lisäksi Tuomelanpellon alue, johon on viime vuosina syntynyt usean pienemmän asuinalueen muodostama suurempi rypäs. Vuoden 2010 lopulla on Tuomelanpellon alueelle valmistunut 20 uutta tonttia, Kuukanniemeen 7 ja kirkolle 4. Oletettavaa on, että kaikille tonteille rakennetaan 4 5 vuoden aikana. Omakotitalon rakentaa useimmiten lapsiperhe, josta 1 2 lasta tarvitsee lähivuosina päivähoito- ja koulupaikan. Tuomelanpellon ja muiden Iitiän alueen asukkaille palvelut on tarjottu Kuukanniemestä. Kuukanniemen vanhat omakotitalot ovat menneet hyvin kaupaksi mm. alemman hintatason ja hyvien ympäristöolosuhteiden vuoksi. Alue soveltuu lapsiperheiden tarpeisiin erinomaisesti. Omakotitalon ostaa useimmiten lapsiperhe, joten olemassa olevat hoitopaikat täyttynevät kuukanniemeläisten lapsista eikä päiväkoti täten pysty vastaamaan lisääntyvään kysyntään. Kirkonkylän alueella päivähoitopaikkojen kysyntä on ollut tasaista mm. vuokra-asuntojen ja vähäisemmän rakentamisen vuoksi. Taajaman päivähoitopaikkojen määrä on vastannut tarvetta. Päivähoito on määritelty lähipalveluksi, joka tulisi sijaita lähellä asuinaluetta. Perheet ja syntyneet lapset Tyypillinen lemiläinen lapsiperhe asuu omakotitalossa ja molemmat vanhemmat käyvät työssä. Perhe tarvitsee päivähoitopalveluita, ensisijaisesti kokopäivä- mutta lisääntyvässä määrin myös osapäivähoitoa. Lemillä on % 1 6 -vuotiaista lapsista päivähoidossa. Prosentti on suurempi kuin esim. Lappeenrannassa. Marraskuussa 2010 päivähoidossa oli 120 lasta. Ilta-, viikonloppu- ja vuorohoidon kysyntä on ollut vähäisempää kuin mm. naapurikunnissa. Työelämän muutokset tullenevat lisäämään myös meillä vuorohoidon tarvetta.

8 Sivistyslautakunta Lemin kunta, päivähoitoon kohdistuvia haasteita Sivistyslautakunta 71 jatkuu Lemillä on vuosina syntyneitä lapsia seuraavasti: lasta (nykyiset esioppilaat) lasta lasta lasta lasta lasta lasta Perhepäivähoidon haasteet Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on kymmenen (10) ja heillä on yhteensä 40 hoitopaikkaa. Lisäksi neljä (4) perhepäivähoitajaa on eri syistä poissa, joko sijoitettuna päiväkotiin tai perhetai muiden vapaiden vuoksi poissa työelämästä. Perhepäivähoitajista kaksi (2) on jäänyt vuonna 2010 eläkkeelle ja vuoteen 2014 mennessä jää vielä neljä (4). Hoitopaikkoja vähenee tämän myötä 16. Viime vuosina avoinna olleisiin perhepäivähoitajan toimiin ei ole ollut hakijoita. Perhepäivähoitajien työhön sovelletaan KVTES:n liitettä 12. Perhepäivähoitajat eivät ole olleet työaikalain alaisia työn luonteesta johtuen. Perhepäivähoitajan työaika muodostuu hoidossa olevien lasten hoitoaikojen perusteella ja ylityökynnys on / 2 viikkoa (työaikajakso). Vuoden 2010 aikana on sopimukseen tullut sopimusmuutos, jonka mukaan hoitajan työaika on 40 h/vko. Muutos tulee ottaa käyttöön vuoden 2011 aikana, viimeistään Tämä tulee lisäämään perhepäivähoidossa olevien lasten varahoidon tarvetta. Varahoito on järjestetty päiväkodista ns. varapaikalta. Toisesta perhepäivähoitokodista varahoitoa ei voida järjestää, koska perhepäivähoitajalla voi samanaikaisesti olla ainoastaan neljä lasta hoidossa. Päiväkotiin voidaan sijoittaa yhtä hoito- ja kasvatusvastuussa olevaa hoitajaa kohti seitsemän lasta.

9 Sivistyslautakunta Lemin kunta, päivähoitoon kohdistuvia haasteita Sivistyslautakunta 71 jatkuu Ryhmäkoot: Perhepäivähoitaja / perhepäiväkoti: 4 lasta Ryhmi, kaksi perhepäivähoitajaa: 8 lasta (vaatii käytännössä kuitenkin kolme hoitajaa) Alle 3 v. lasten päiväkotiryhmä: 13 lasta Yli 3. lasten päiväkotiryhmä: 20 lasta Esiopetusryhmä: esioppilasta Hoidossa olevien lasten määrä joko kasvaa tai ainakin pysyy ennallaan eikä päivähoidon kysyntä vähene lähivuosina. Poistuvien hoitopaikkojen korvaaminen ja päivähoidon monimuotoisuuteen vastaaminen ovat lähivuosien haasteita. Iitiän alueen päiväkoti, sen suunnittelu ja rakentaminen tulisi ajoittaa vuosille Tavoitteena olisi, että päiväkoti on käytössä viimeistään vuoden 2013 alusta. (valm. TS) Talousarvioluonnoksessa Iitiän alueen päiväkodin suunnitteluun on varattu euroa vuodelle Nyt päiväkodin rakentaminen on kirjattu suunnitelmaan vuodelle Hankkeen lopullinen ajankohta tulisi ratkaista kuitenkin vuoden 2012 talousarviossa, jotta päivähoitopaikkojen määrä saadaan turvattua. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle 1. tiedoksi päivähoitopaikkoihin liittyvät määrät henkilöstötietoineen 2. varautumaan, että päivähoidossa nykyiset hoitopaikat henkilöstömuutoksineen eivät tule riittämään talousarvioluonnoksessa esitetyllä tavalla. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sivistyslautakunta 72 Sivistysosaston päällikön, koulukeskuksen rehtorin, Kuukanniemen koulunjohtajan, kirjastotoimenjohtajan, päiväkodin johtajan, päiväkodin opettajan ja vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätösluettelot toukokuu marraskuulta 2010 ovat nähtävillä kokouksessa. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi toukokuu marraskuun sivistysosaston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset, 2. Koulukeskuksen rehtorin viranhaltijapäätökset, 3. Koulukeskuksen apulaisjohtajan viranhaltijapäätökset, 4. Kuukanniemen koulunjohtajan viranhaltijapäätökset, 5. kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätökset, 6. päiväkodin johtajan viranhaltijapäätökset, 7. päiväkodin opettajan viranhaltijapäätökset ja 8. vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset. Merkittiin tiedoksi.

11 Sivistyslautakunta Oppilashuollon kehittämishankkeen suunnitelma Sivistyslautakunta 73 Lemin kunta on ollut oppilashuollon kehittämishankkeessa vuosina 2009 ja Hanketta varten saatiin avustusta valtiolta euroa. Kehittämishankkeessa on tehty moniammatillista yhteistyötä eri hallintokuntien välillä ja vuonna 2010 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten, henkilöstön kanssa. Kuntakoordinaattorina Lemillä on ollut erityisopettaja Päivi Tani. Työryhmään kuului yhteensä 16 henkilöä, joiden nimet on mainittu suunnitelman kansilehdessä. Kehittämishanke päättyy vuoden 2010 lopussa. Kehittämishankkeen aikana Kuukanniemen ja Koulukeskuksen oppilashuoltoryhmien jäsenet kommentoivat suunnitelmaa sen valmistuessa. Oppilashuollon suunnitelma on nyt valmiina lukuvuodeksi , (liite 2) ja tarkoituksena on, että suunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään lukuvuosittain yhdessä oppilashuoltotyöryhmän sekä erityisopettajien ja kouluterveydenhuoltohenkilöstön kanssa yhteistyössä. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. merkitä hyväksyen tiedoksi oppilashuollon kehittämishankkeen tekemän suunnitelman 2. että kunnan erityisopettajat huolehtivat lukuvuosittaisesta oppilashuollon suunnitelman päivittämisestä sivistystoimen osalta. Sivistyslautakunta päätti 1. hyväksyä oppilashuollon suunnitelman lukuvuodeksi että kunnan erityisopettajat huolehtivat lukuvuosittaisesta oppilashuollon suunnitelman päivittämisestä sivistystoimen osalta. Päiväkodin johtaja Tarja Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

12 Sivistyslautakunta Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna Sivistyslautakunta 74 Perusopetuslain 6. luvussa säädetään lukuvuoden työajoista. Lain 23 :n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 9 :n mukaan opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille mm. koulun työajoista. Lemin kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä koulujen loma- ja työpäivät. Oppilaiden kuljetusjärjestelyiden takia on tarkoituksenmukaista, että kunnan kouluilla on yhtenevät loma- ja työajat, jotka mukailevat seudullisesti naapurikuntien aikoja. Lappeenrannan kaupunki on jo päättänyt esi- ja perusopetuksen työajoista lukuvuosille ja , samoin Taipalsaaren kunta lukuvuodeksi Lappeenrannan Ammattiopisto päättää koulutyöpäivistä vuoden vaihteen tienoilla. Lemin koulukeskuksen henkilöstökokous esittää, että syysloma olisi viikon mittainen. Saman kannanoton ovat myös Kuukanniemen opettajat esittäneet. Oppilaiden mielipidettä viikon mittaisesta syyslomasta kartoitettiin yhdeksässä Koulukeskuksen perusopetusryhmässä. Kahta yläluokkien ryhmää lukuun ottamatta viikon mittaista syyslomaa kannattaa selvä enemmistö oppilaista. Kuukanniemen koulun vanhempainyhdistyksestä saadun tiedon mukaan 17 jäsentä 22:sta kannattaa viikon mittaista syyslomaa tai jos syysloma on vain muutaman päivän pituinen, päivät olisivat samalla viikolla. Koulukeskuksen vanhempainyhdistys LYKKY ry:stä ainakin 6 jäsentä 10:stä on syyslomaviikon kannalla. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 3 mukaiset päivät perusopetuksen työ- ja lomapäiviksi lukuvuodeksi

13 Sivistyslautakunta Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna Sivistyslautakunta 74 jatkuu Mervi Rings esitti perusopetuksen työpäiviksi Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen mukaisia työpäiviä. Ringsin ehdotusta ei kannatettu. Hannu Hakonen kannatti esittelijän ehdotusta. Lautakunnan päätökseksi tuli esittelijän ehdotus (liite 3): syyslukukausi kevätlukukausi Lauantai on työpäivä. syysloma hiihtoloma Helatorstain jälkeinen perjantai on vapaapäivä.

14 Sivistyslautakunta Luokanopettajan virkojen (nro 0035 ja 0041) julistaminen haettavaksi Sivistyslautakunta 75 Kunnanhallitus ( ja ) on antanut sivistyslautakunnalle luvan kahden luokanopettajan viran (nro 0041 ja 0035) auki julistamiseen seuraavasti: alkaen virka nro 0041 ja virka nro Kunnan hallintosäännön 52 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita henkilö avoinna olevaan virkaan ja 48 :n mukaan lautakunta päättää alaistensa muiden viranhaltijoiden valinnoista. Virkaa täytettäessä on otettava huomioon perustuslain säännös yleisistä nimitysperusteista, joita sovelletaan myös kunnallishallinnossa. Perustuslain mukaan julkisten virkojen yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaistaito. Lisäksi on otettava huomioon kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 12 :ssä säädetty syrjintäkielto sekä tasa-arvolain (609/1986) 8 :ssä selostettu syrjintäkielto. Luokanopettajan viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 4 :n mukaan. Koulukeskukseen tarvitaan lukuvuoden alusta alkaen kaksi luokanopettajaa, jotka ovat monitaitoisia, yhteistyökykyisiä sekä -taitoisia ja kiinnostuneita opettamaan kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla. Koulukeskuksen luokanopettajien vahvuusalueet selvitettiin vakinaisten koulukeskuksen luokanopettajien kokoontumisessa, johon osallistui myös Koulukeskuksen apulaisjohtaja. Kokoontumisessa todettiin, että Koulukeskukseen toivotaan mm. liikunnan opetuksesta kiinnostuneita ja kykeneviä opettajia, jotka ovat halukkaita opettamaan liikuntaa myös vuosiluokilla 7 9. Kunnan vakinaisten luokanopettajien on mahdollisuus hakea siirtoa omasta virasta haettavaksi julistettavaan virkaan. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. julistaa kaksi luokanopettajan virkaa (nro 0035 ja 0041) haettavaksi ja täytettäväksi alkaen. Toivomuksena on, että hakijoiden joukossa on liikuntaan erikoistuneita ja/tai opetuksesta kiinnostuneita luokanopettajia, mikäli kunnan nykyiset vakinaiset liikuntaan erikoistuneet luokanopettajat eivät hae viransiirtoa mennessä.

15 Sivistyslautakunta Luokanopettajan virkojen (nro 0035 ja 0041) julistaminen haettavaksi Sivistyslautakunta 75 jatkuu 2. ilmoittaa virkojen auki julistamisesta ilmoituksin Etelä-Saimaassa sekä Opettaja -lehdessä , työvoimahallinnon internetsivuilla ja kunnan kotisivuilla. 3. haastattelutyöryhmästä 4. hakuajan päättymisestä Sivistyslautakunta päätti 1. julistaa kaksi luokanopettajan virkaa (nro 0035 ja 0041) haettavaksi ja täytettäväksi alkaen. Toivomuksena on, että hakijoiden joukossa on liikuntaan erikoistuneita ja/tai opetuksesta kiinnostuneita luokanopettajia, mikäli kunnan nykyiset vakinaiset liikuntaan erikoistuneet luokanopettajat eivät hae viransiirtoa mennessä. 2. ilmoittaa virkojen auki julistamisesta ilmoituksin Etelä-Saimaassa sekä Opettaja -lehdessä , työvoimahallinnon internetsivuilla ja kunnan kotisivuilla. 3. haastatteluryhmään sivistyslautakunnan puheenjohtaja Risto Pietiläinen, Kuukanniemen koulunjohtaja Risto Laine, Koulukeskuksen rehtori Petri Vainikka ja lautakunnan jäsen Tarja Kohonen. 4. hakuajan päättymisestä klo

16 Sivistyslautakunta Teknisen käsityön lehtorin viran täyttäminen Sivistyslautakunta 76 Lehtori Aki Pöntinen ilmoittaa saapuneella sähköpostiviestillä eroavansa Lemin kunnan teknisen käsityön lehtorin virasta alkaen. Hallintosäännön 53 :n mukaan sivistysosaston osastopäällikkö on myöntänyt hänelle eron alkaen. Teknisen käsityön lehtorin virka (nro 0110) on täytetty asti. Syyslukukauden 2011 alusta tarvitaan teknisen työn lehtori Lemin koulukeskukseen. Koulukeskuksessa on tarvetta myös tietotekniikkaa opettavasta opettajasta. Teknisen työn lehtorin tehtävään tulee liittää mahdollisesti myös tietotekniikan opetus, koska teknisen työn tunneilla opettajan opetusvelvollisuus ei täyty. (valm. PV) Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa teknisen käsityön lehtorin viran (nro 0110) täyttämiseen vakinaisesti alkaen. Esittelijän muutettu ehdotus Sivistyslautakunta päättää 1. pyytää kunnanhallitukselta luvan teknisen käsityön lehtorin viran (nro 0110) täyttämiseen vakinaisesti alkaen. 2. julistaa viran heti avoimeksi samoin menettelyin kuin luokanopettajien virat pykälässä 75, mikäli kunnanhallitus antaa teknisen käsityön lehtorin viralle täyttöluvan. Lautakunta hyväksyi muutetun esityksen.

17 Sivistyslautakunta Taiteen perusopetuksen kuntaosuus Sivistyslautakunta 77 Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolella ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Taiteen perusopetusta annetaan mm. musiikkioppilaitoksissa, kuvataidekouluissa, tanssioppilaitoksissa, käsityökouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Sivistyslautakunta on päättänyt, että kunta ei maksa taiteenperusopetukseen varatuista määrärahoista yli 18 -vuotiaiden kuntaosuutta. Monet nuoret ovat 18 -vuotiaina keskiasteen oppilaitoksen opiskelijoita joko lukioissa tai ammattioppilaitoksissa ja taiteen perusopetukseen liittyvät opinnot ja tutkinnot ovat kesken. Nuorisolain 72/2006 mukaan nuorella tarkoitetaan alle 29 -vuotiasta. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. muuttaa aikaisempaa päätöstä taiteen perusopetukseen varattujen määrärahojen kuntaosuuden ikärajasta 2. että kunta ei maksa taiteen perusopetukseen varatuista määrärahoista yli 21 -vuotiaiden kuntaosuutta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

18 Sivistyslautakunta Talouden raportointi toteutumista Sivistyslautakunta 78 Talousosasto on laatinut väliraportin toteutumasta (liite 4 ja 5), joka perustuu ajettuun toteutumisvertailuun tilanteessa Raporttiin sisältyvät palkat ja ostoreskontran kautta maksetut ja maksuun tulevat laskut. Kirjanpito muilta osin on syys-lokakuun vaihteen tasolla. Sarakkeella käyttö-% 2010 näkyy kuinka suuri osuus on käytetty verrattuna talousarvion ja muutosten yhteismäärään. Sisäiset erät on vyörytetty kesäkuun loppuun ja suunnitelmapoistot on myös kirjattu samaan ajankohtaan. Sivistyslautakunnan menopuoli on muuten toteutunut likimain annetuissa rajoissa, mutta lasten kotihoidontuen ylitys näkyy avustusmäärärahan käyttöasteessa. Tulopuolella näkyy opetustoimen hankkeen hankerahoitus, joka lisättiin budjettiin kesäkuun valtuustossa. Osa jo saadusta hankerahoituksesta kirjataan ensi vuodelle hankkeiden edistymisen mukaisesti. Muilta osin tulot ovat jäljessä. Suurin osa tulee päivähoidon maksutuloista, jotka laskutetaan toimintakuukauden jälkeen. Palvelujen ostoissa näkyvät valtionosuusjärjestelmän kautta kirjattavat kotikuntaosuudet, joihin määrärahaa ei ole, mutta kate löytyy valtionosuuksista. (valm. PV) Sivistyslautakunta merkitsee talouden ja investointien väliraportin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 Sivistyslautakunta Aluehallintoviraston avustuksen myöntäminen Osaava -ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön Sivistyslautakunta 79 Lemin kunnan sivistystoimi on hakenut yhteistyössä Savitaipaleen kunnan sivistystoimen kanssa valtionavustusta Osaava -ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön euroa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt (ESAVI / SVU140A/2010) hakemuksen perusteella Savitaipaleen kunnalle valtionavustusta euroa käytettäväksi hankkeen kustannuksiin. Määräraha on arvonlisäveroton. Lemin ja Savitaipaleen kuntien sivistystoimet ovat sopineet rahan jakamisesta oppilasluvun mukaan. Lemin osuudeksi tuli euroa, jonka Savitaipaleen kunta on siirtänyt marraskuussa Lemin kunnalle. Hankkeelle on Lemin kunnassa avattu oma erillinen laskentatunniste raportoinnin helpottamiseksi. Avustuksen kohteena oleva toiminta on käynnistetty elokuussa 2010 ja avustus on käytettävä vuoden 2011 loppuun mennessä hakemuksessa esitettyyn kehittämistoimintaan. Avustuksella rahoitetaan opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta. Mikäli avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen, voidaan avustus tai sen osa määrätä maksettavaksi takaisin. (valm. PV) 1. Lautakunta merkitsee Osaava -hankkeen euron osuuden tiedoksi. 2. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se pyytää määrärahojen ylitysoikeutta kunnanvaltuustolta menoihin, jotka katetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä avustuksella. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

20 Sivistyslautakunta Irtaimen omaisuuden poisto, jyrsinlaite Sivistyslautakunta 80 Lemin koulukeskuksen teknisen työn luokassa on työturvallisuuslainsäädännön vastainen työväline, jota ei saa käyttää koulun teknisen työn opetuksessa. Laitteelle ei ole olemassa eikä saatavissa EU turvamerkittyä pöytää, johon sen voisi kiinnittää. Laite pöytineen on asetettu käyttökieltoon maaliskuussa Jyrsin on Metabo -merkkinen malli OFE 122,9 ja jyrsinpöytä Woody FB 600. Niitä ei saa käyttää yhdessä toisiinsa kiinnitettyinä kouluopetuksessa. Kunnanhallituksen toimintasäännön :n 99 mukaan teknisen osaston päällikkö voi viranhaltijapäätöksin ja toisen osastopäällikön esityksestä myydä lautakuntien poistamaa irtainta omaisuutta, ellei poistopäätöksen yhteydessä käytöstä poistettavien esineiden jatkokäytöstä ole muuta päätetty. Sivistyslautakunta päättää poistaa irtaimistosta työturvallisuusvastaisen jyrsinlaitteen ja -pöydän. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

21 Sivistyslautakunta Pykälä 81 on salassa pidettävä. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999, 24 )

LEMIN KUNTA 4/2010 33 Sivistyslautakunta. 3.5.2010 klo 18.00 20.35. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 4/2010 33 Sivistyslautakunta. 3.5.2010 klo 18.00 20.35. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 4/2010 33 Sivistyslautakunta 3.5.2010 klo 18.00 20.35 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen puheenjohtaja Mervi Rings varapuheenjohtaja, poistui klo 19.52 Jari Heikka jäsen Hannu Hakonen jäsen

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 9/2011 LEMIN KUNTA 157 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 13.12.2011 klo 18.00-19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2011 LEMIN KUNTA 131 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 8.11.2011 klo 18.00-19.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone 3/2011 40 Sivistyslautakunta 5.4.2011 klo 18.00 19.30 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari Taipale Heikki puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/2011 1 Sivistyslautakunta. 25.1.2011 klo 19.00 20.27. Uusi kunnantalo, kokoushuone

LEMIN KUNTA 1/2011 1 Sivistyslautakunta. 25.1.2011 klo 19.00 20.27. Uusi kunnantalo, kokoushuone 1/2011 1 Sivistyslautakunta 25.1.2011 klo 19.00 20.27 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014 Käsiteltävät asiat 76. Viranhaltijapäätökset...115 77. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...116 78. Muutos Lemin pääkirjaston aukioloaikoihin...118

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013 Käsiteltävät asiat 26. Saapuneet kirjeet...44 27. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2013...45 28. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...49 29. Lemin

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1. Käpälämäen päiväkoti

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1. Käpälämäen päiväkoti ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 10.3.2011, kello 17:30 21:00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Käpälämäen päiväkoti Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 8/2010. Kunnanhallitus 102. 17.5.2010 klo 17.30 19.50. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti

LEMIN KUNTA 8/2010. Kunnanhallitus 102. 17.5.2010 klo 17.30 19.50. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Väisänen Kyösti 8/2010 Kunnanhallitus 102 17.5.2010 klo 17.30 19.50 Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Sinkko Eija Rummukainen Kari Koivisto Juha Laitinen Sonja Rings Mervi Tölski Jarmo Väisänen Kyösti puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 2 Kokousaika 28.1.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30

Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30 ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 13.2.2014 klo 14 15.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30 Satu-Marja Eira-Keskitalo

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 21.05.2014 klo 18:00 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2 1. krs., 02400 Kirkkonummi Läsnäolijat Majanen Erkki puheenjohtaja Terho Suvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanhallitus Aika 18.03.2013 klo 10:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j, saapui 14.20

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j, saapui 14.20 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai 12.12.2013 klo 14.00-16.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa... PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...285 211. Maaseutuhallinnon uudistus ja yhteistoimintasopimus...287 212.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28. Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 31

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28. Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 31 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.04.2015 AIKA 21.04.2015 klo 18:00 21.00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Sivistyslautakunta. 47 24 Oikaisuvaatimus lukion matemaattisten aineiden lehtorin valinnasta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Sivistyslautakunta. 47 24 Oikaisuvaatimus lukion matemaattisten aineiden lehtorin valinnasta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2012 Sivistyslautakunta Aika Maanantai 18.06.2012 klo 17.00 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 46 23 Eija ja Pasi Koivumaan kirje 47 24 Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat sivu nro. 144. Seutulipun valtionavustuspäätös ja seutulipun hinnan tarkistaminen...192

Käsiteltävät asiat sivu nro. 144. Seutulipun valtionavustuspäätös ja seutulipun hinnan tarkistaminen...192 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 15.8.2011 Käsiteltävät asiat sivu nro 144. Seutulipun valtionavustuspäätös ja seutulipun hinnan tarkistaminen...192 145. Etelä-Karjalan joukkoliikenteen palvelutasomääritys 2011-2015...193

Lisätiedot