LEMIN KUNTA 8/ Sivistyslautakunta. tiistai klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA 8/2010 113 Sivistyslautakunta. tiistai 7.12.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali"

Transkriptio

1

2 8/ Sivistyslautakunta tiistai klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen puheenjohtaja Mervi Rings varapuheenjohtaja Minna Värtö jäsen Jari Heikka jäsen Hannu Hakonen jäsen Tarja Kohonen jäsen Ari Alaoutinen jäsen, saapui klo Eila Olkkonen varajäsen Petri Vainikka esittelijä, Lemin koulukeskuksen rehtori Sirkka Liljander asiantuntija, vapaa-aikasihteeri, poistui klo Päivi Parviainen asiantuntija, Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja Tarja Seppälä asiantuntija, päiväkodinjohtaja, poistui klo Sonja Laitinen kunnanhallituksen edustaja Eija Sinkko kunnanhallituksen puheenjohtaja Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. :t Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eila Olkkonen ja Hannu Hakonen. Risto Pietiläinen Petri Vainikka Lemillä Eila Olkkonen Hannu Hakonen Lemillä Lemin koulukeskuksen rehtori Petri Vainikka

3 Sivistyslautakunta Saapuneet kirjeet Sivistyslautakunta 68 Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi (liite 1). (valm. ST) Merkittiin tiedoksi.

4 Sivistyslautakunta Etsivä nuorisotyö Sivistyslautakunta 69 Lappeenrannan Laptuote-säätiö on laajentanut Etsivän nuorisotyön toiminta-alueen Lappeenrannan kaupungin lisäksi seuraaviin maaseutukuntiin: Lemi, Taipalsaari, Luumäki, Parikkala ja Rautjärvi. Toiminta on pystytty laajentamaan osittain valtion lisätalousarviosta saadun lisärahoituksen turvin. Hankkeen tavoitteena on ollut ennaltaehkäistä nuorten putoaminen yhteiskunnan tarjoamien palveluiden sekä työmarkkinoiden ulkopuolelle ja näin ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Toisena tavoitteena on ollut myös löytää ne nuoret, jotka ovat jo pudonneet yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ulkopuolelle. Hanketta varten on palkattu kaksi uutta työntekijää, joista toinen sijoittuu Laptuote-säätiön päätoimipisteeseen Lappeenrantaan vahvistamaan toimintaa niin, että palvelut Lemillä, Luumäellä ja Taipalsaarella saadaan hyvin hoidettua. Laptuote (palveluntuottaja) on laatimassa rahoitushakemusta Opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2011 rahoituksesta. Hakemusohjeissa todetaan, että toiminta voidaan organisoida kuntien alueella niin, että palvelujentuottaja toimii hakijana kuntien kanssa tehtävässä Etsivässä nuorisotyössä. Tämä edellyttää kuitenkin kuntien kanssa tehtyä sopimusta asiassa. Tässä vaiheessa Laptuote tarvitsee Lemin osalta sitovan kannanoton siitä, sopiiko, että Laptuote-säätiö hakee kunnan alueella tapahtuvaan Etsivän nuorisotyön toimintaan rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä oman kunnan puolesta. Lainsäädännön mukaan kuntien ei ole pakko järjestää alueellaan Etsivän nuorisotyön palveluja, mutta palvelutarve on suuri (Etsivä nuorisotyö tulee sisältymään uudistettavana olevaan nuorisolakiin tulossa voimaan ). Jos Laptuotesäätiö toimii kuntien puolesta hakijana tarvitaan lisäksi myös kunnan omarahoitusosuus palvelun toteuttamista varten. Alustavan laskelman mukaan em. tarkoittaa 500 euron kustannusta kunta kohden vuodelle Vuonna 2010 Lemin osuus otetaan nuorisotoimen määrärahoista ja sivistyslautakunta on esittänyt hankkeelle 500 euron määrärahaa vapaa-aikatoimen talousarvioon vuodelle 2011.

5 Sivistyslautakunta Etsivä nuorisotyö Sivistyslautakunta 69 jatkuu Samassa yhteydessä hankkeen yhdyshenkilöksi nimetään Lemiltä vapaa-aikasihteeri. (valm. SL) Lautakunta päättää merkitä hankkeeseen osallistumisen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 Sivistyslautakunta Turvakamerat Tapiolan ja Lämppärin nuorisotiloihin Sivistyslautakunta 70 Lautakunta on käsitellyt sivistystoimen työpaikkojen työturvallisuusasiaa. Tuolloin turvakameroita on päätetty lisätä koulukeskukseen ja asentaa pääkirjastoon. Työsuojelutoimikunta on käynyt kokouksessaan läpi raportin, joka koski Kuukanniemen nuorisotilaa Lämppäriä. Ulkopuolinen henkilö oli päihtyneenä käyttäytynyt uhkaavasti nuoria kohtaan Lämppärin pihalla. Paikalle jouduttiin hälyttämään poliisi. Asiasta on tehty myös vapaa-aikatoimen puolelta rikosilmoitus, josta ei vielä ole tullut päätöstä. Jonkinasteinen häiriköinti on jatkunut samaisen henkilön taholta. Työntekijöiden ja nuorten turvallisuuden lisäämiseksi olisi syytä tässä vaiheessa hankkia turvakamerat myös kummallekin nuorisotilalle. Turvakamerat eivät itsessään estä mitään tapahtumasta, mutta ne tuovat oikeusturvaa ja turvallisuuden tunnetta työntekijöille, jotka joutuvat usein työskentelemään aikuisina yksin tiloilla. Työntekijöiden turvallisuuskoulutusta ollaan myös suunnittelemassa toteutettavaksi alueellisena koulutuksena. Rahoja ei kameroita varten ole ensi vuodelle esitetty. (valm. SL) Lautakunta päättää ryhtyä toimenpiteisiin parantaakseen työntekijöiden ja nuorten turvallisuutta ja torjuakseen ilkivaltaa Tapiolan ja Lämppärin nuorisotilalla pyytämällä tarjoukset 1 2 kameran asentamisesta kumpaankin tilaan. Tarjousten jälkeen käsitellään asia uudelleen määrärahojen löytymiseksi asiaa varten. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Vapaa-aikasihteeri poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

7 Sivistyslautakunta Lemin kunta, päivähoitoon kohdistuvia haasteita Sivistyslautakunta 71 Uudet asuinalueet ja tontit Lemillä on kahden taajaman: kirkonkylän ja Kuukanniemen lisäksi Tuomelanpellon alue, johon on viime vuosina syntynyt usean pienemmän asuinalueen muodostama suurempi rypäs. Vuoden 2010 lopulla on Tuomelanpellon alueelle valmistunut 20 uutta tonttia, Kuukanniemeen 7 ja kirkolle 4. Oletettavaa on, että kaikille tonteille rakennetaan 4 5 vuoden aikana. Omakotitalon rakentaa useimmiten lapsiperhe, josta 1 2 lasta tarvitsee lähivuosina päivähoito- ja koulupaikan. Tuomelanpellon ja muiden Iitiän alueen asukkaille palvelut on tarjottu Kuukanniemestä. Kuukanniemen vanhat omakotitalot ovat menneet hyvin kaupaksi mm. alemman hintatason ja hyvien ympäristöolosuhteiden vuoksi. Alue soveltuu lapsiperheiden tarpeisiin erinomaisesti. Omakotitalon ostaa useimmiten lapsiperhe, joten olemassa olevat hoitopaikat täyttynevät kuukanniemeläisten lapsista eikä päiväkoti täten pysty vastaamaan lisääntyvään kysyntään. Kirkonkylän alueella päivähoitopaikkojen kysyntä on ollut tasaista mm. vuokra-asuntojen ja vähäisemmän rakentamisen vuoksi. Taajaman päivähoitopaikkojen määrä on vastannut tarvetta. Päivähoito on määritelty lähipalveluksi, joka tulisi sijaita lähellä asuinaluetta. Perheet ja syntyneet lapset Tyypillinen lemiläinen lapsiperhe asuu omakotitalossa ja molemmat vanhemmat käyvät työssä. Perhe tarvitsee päivähoitopalveluita, ensisijaisesti kokopäivä- mutta lisääntyvässä määrin myös osapäivähoitoa. Lemillä on % 1 6 -vuotiaista lapsista päivähoidossa. Prosentti on suurempi kuin esim. Lappeenrannassa. Marraskuussa 2010 päivähoidossa oli 120 lasta. Ilta-, viikonloppu- ja vuorohoidon kysyntä on ollut vähäisempää kuin mm. naapurikunnissa. Työelämän muutokset tullenevat lisäämään myös meillä vuorohoidon tarvetta.

8 Sivistyslautakunta Lemin kunta, päivähoitoon kohdistuvia haasteita Sivistyslautakunta 71 jatkuu Lemillä on vuosina syntyneitä lapsia seuraavasti: lasta (nykyiset esioppilaat) lasta lasta lasta lasta lasta lasta Perhepäivähoidon haasteet Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on kymmenen (10) ja heillä on yhteensä 40 hoitopaikkaa. Lisäksi neljä (4) perhepäivähoitajaa on eri syistä poissa, joko sijoitettuna päiväkotiin tai perhetai muiden vapaiden vuoksi poissa työelämästä. Perhepäivähoitajista kaksi (2) on jäänyt vuonna 2010 eläkkeelle ja vuoteen 2014 mennessä jää vielä neljä (4). Hoitopaikkoja vähenee tämän myötä 16. Viime vuosina avoinna olleisiin perhepäivähoitajan toimiin ei ole ollut hakijoita. Perhepäivähoitajien työhön sovelletaan KVTES:n liitettä 12. Perhepäivähoitajat eivät ole olleet työaikalain alaisia työn luonteesta johtuen. Perhepäivähoitajan työaika muodostuu hoidossa olevien lasten hoitoaikojen perusteella ja ylityökynnys on / 2 viikkoa (työaikajakso). Vuoden 2010 aikana on sopimukseen tullut sopimusmuutos, jonka mukaan hoitajan työaika on 40 h/vko. Muutos tulee ottaa käyttöön vuoden 2011 aikana, viimeistään Tämä tulee lisäämään perhepäivähoidossa olevien lasten varahoidon tarvetta. Varahoito on järjestetty päiväkodista ns. varapaikalta. Toisesta perhepäivähoitokodista varahoitoa ei voida järjestää, koska perhepäivähoitajalla voi samanaikaisesti olla ainoastaan neljä lasta hoidossa. Päiväkotiin voidaan sijoittaa yhtä hoito- ja kasvatusvastuussa olevaa hoitajaa kohti seitsemän lasta.

9 Sivistyslautakunta Lemin kunta, päivähoitoon kohdistuvia haasteita Sivistyslautakunta 71 jatkuu Ryhmäkoot: Perhepäivähoitaja / perhepäiväkoti: 4 lasta Ryhmi, kaksi perhepäivähoitajaa: 8 lasta (vaatii käytännössä kuitenkin kolme hoitajaa) Alle 3 v. lasten päiväkotiryhmä: 13 lasta Yli 3. lasten päiväkotiryhmä: 20 lasta Esiopetusryhmä: esioppilasta Hoidossa olevien lasten määrä joko kasvaa tai ainakin pysyy ennallaan eikä päivähoidon kysyntä vähene lähivuosina. Poistuvien hoitopaikkojen korvaaminen ja päivähoidon monimuotoisuuteen vastaaminen ovat lähivuosien haasteita. Iitiän alueen päiväkoti, sen suunnittelu ja rakentaminen tulisi ajoittaa vuosille Tavoitteena olisi, että päiväkoti on käytössä viimeistään vuoden 2013 alusta. (valm. TS) Talousarvioluonnoksessa Iitiän alueen päiväkodin suunnitteluun on varattu euroa vuodelle Nyt päiväkodin rakentaminen on kirjattu suunnitelmaan vuodelle Hankkeen lopullinen ajankohta tulisi ratkaista kuitenkin vuoden 2012 talousarviossa, jotta päivähoitopaikkojen määrä saadaan turvattua. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle 1. tiedoksi päivähoitopaikkoihin liittyvät määrät henkilöstötietoineen 2. varautumaan, että päivähoidossa nykyiset hoitopaikat henkilöstömuutoksineen eivät tule riittämään talousarvioluonnoksessa esitetyllä tavalla. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sivistyslautakunta 72 Sivistysosaston päällikön, koulukeskuksen rehtorin, Kuukanniemen koulunjohtajan, kirjastotoimenjohtajan, päiväkodin johtajan, päiväkodin opettajan ja vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätösluettelot toukokuu marraskuulta 2010 ovat nähtävillä kokouksessa. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi toukokuu marraskuun sivistysosaston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset, 2. Koulukeskuksen rehtorin viranhaltijapäätökset, 3. Koulukeskuksen apulaisjohtajan viranhaltijapäätökset, 4. Kuukanniemen koulunjohtajan viranhaltijapäätökset, 5. kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätökset, 6. päiväkodin johtajan viranhaltijapäätökset, 7. päiväkodin opettajan viranhaltijapäätökset ja 8. vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset. Merkittiin tiedoksi.

11 Sivistyslautakunta Oppilashuollon kehittämishankkeen suunnitelma Sivistyslautakunta 73 Lemin kunta on ollut oppilashuollon kehittämishankkeessa vuosina 2009 ja Hanketta varten saatiin avustusta valtiolta euroa. Kehittämishankkeessa on tehty moniammatillista yhteistyötä eri hallintokuntien välillä ja vuonna 2010 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten, henkilöstön kanssa. Kuntakoordinaattorina Lemillä on ollut erityisopettaja Päivi Tani. Työryhmään kuului yhteensä 16 henkilöä, joiden nimet on mainittu suunnitelman kansilehdessä. Kehittämishanke päättyy vuoden 2010 lopussa. Kehittämishankkeen aikana Kuukanniemen ja Koulukeskuksen oppilashuoltoryhmien jäsenet kommentoivat suunnitelmaa sen valmistuessa. Oppilashuollon suunnitelma on nyt valmiina lukuvuodeksi , (liite 2) ja tarkoituksena on, että suunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään lukuvuosittain yhdessä oppilashuoltotyöryhmän sekä erityisopettajien ja kouluterveydenhuoltohenkilöstön kanssa yhteistyössä. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. merkitä hyväksyen tiedoksi oppilashuollon kehittämishankkeen tekemän suunnitelman 2. että kunnan erityisopettajat huolehtivat lukuvuosittaisesta oppilashuollon suunnitelman päivittämisestä sivistystoimen osalta. Sivistyslautakunta päätti 1. hyväksyä oppilashuollon suunnitelman lukuvuodeksi että kunnan erityisopettajat huolehtivat lukuvuosittaisesta oppilashuollon suunnitelman päivittämisestä sivistystoimen osalta. Päiväkodin johtaja Tarja Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

12 Sivistyslautakunta Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna Sivistyslautakunta 74 Perusopetuslain 6. luvussa säädetään lukuvuoden työajoista. Lain 23 :n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 9 :n mukaan opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille mm. koulun työajoista. Lemin kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä koulujen loma- ja työpäivät. Oppilaiden kuljetusjärjestelyiden takia on tarkoituksenmukaista, että kunnan kouluilla on yhtenevät loma- ja työajat, jotka mukailevat seudullisesti naapurikuntien aikoja. Lappeenrannan kaupunki on jo päättänyt esi- ja perusopetuksen työajoista lukuvuosille ja , samoin Taipalsaaren kunta lukuvuodeksi Lappeenrannan Ammattiopisto päättää koulutyöpäivistä vuoden vaihteen tienoilla. Lemin koulukeskuksen henkilöstökokous esittää, että syysloma olisi viikon mittainen. Saman kannanoton ovat myös Kuukanniemen opettajat esittäneet. Oppilaiden mielipidettä viikon mittaisesta syyslomasta kartoitettiin yhdeksässä Koulukeskuksen perusopetusryhmässä. Kahta yläluokkien ryhmää lukuun ottamatta viikon mittaista syyslomaa kannattaa selvä enemmistö oppilaista. Kuukanniemen koulun vanhempainyhdistyksestä saadun tiedon mukaan 17 jäsentä 22:sta kannattaa viikon mittaista syyslomaa tai jos syysloma on vain muutaman päivän pituinen, päivät olisivat samalla viikolla. Koulukeskuksen vanhempainyhdistys LYKKY ry:stä ainakin 6 jäsentä 10:stä on syyslomaviikon kannalla. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 3 mukaiset päivät perusopetuksen työ- ja lomapäiviksi lukuvuodeksi

13 Sivistyslautakunta Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna Sivistyslautakunta 74 jatkuu Mervi Rings esitti perusopetuksen työpäiviksi Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen mukaisia työpäiviä. Ringsin ehdotusta ei kannatettu. Hannu Hakonen kannatti esittelijän ehdotusta. Lautakunnan päätökseksi tuli esittelijän ehdotus (liite 3): syyslukukausi kevätlukukausi Lauantai on työpäivä. syysloma hiihtoloma Helatorstain jälkeinen perjantai on vapaapäivä.

14 Sivistyslautakunta Luokanopettajan virkojen (nro 0035 ja 0041) julistaminen haettavaksi Sivistyslautakunta 75 Kunnanhallitus ( ja ) on antanut sivistyslautakunnalle luvan kahden luokanopettajan viran (nro 0041 ja 0035) auki julistamiseen seuraavasti: alkaen virka nro 0041 ja virka nro Kunnan hallintosäännön 52 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita henkilö avoinna olevaan virkaan ja 48 :n mukaan lautakunta päättää alaistensa muiden viranhaltijoiden valinnoista. Virkaa täytettäessä on otettava huomioon perustuslain säännös yleisistä nimitysperusteista, joita sovelletaan myös kunnallishallinnossa. Perustuslain mukaan julkisten virkojen yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaistaito. Lisäksi on otettava huomioon kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 12 :ssä säädetty syrjintäkielto sekä tasa-arvolain (609/1986) 8 :ssä selostettu syrjintäkielto. Luokanopettajan viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 4 :n mukaan. Koulukeskukseen tarvitaan lukuvuoden alusta alkaen kaksi luokanopettajaa, jotka ovat monitaitoisia, yhteistyökykyisiä sekä -taitoisia ja kiinnostuneita opettamaan kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla. Koulukeskuksen luokanopettajien vahvuusalueet selvitettiin vakinaisten koulukeskuksen luokanopettajien kokoontumisessa, johon osallistui myös Koulukeskuksen apulaisjohtaja. Kokoontumisessa todettiin, että Koulukeskukseen toivotaan mm. liikunnan opetuksesta kiinnostuneita ja kykeneviä opettajia, jotka ovat halukkaita opettamaan liikuntaa myös vuosiluokilla 7 9. Kunnan vakinaisten luokanopettajien on mahdollisuus hakea siirtoa omasta virasta haettavaksi julistettavaan virkaan. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. julistaa kaksi luokanopettajan virkaa (nro 0035 ja 0041) haettavaksi ja täytettäväksi alkaen. Toivomuksena on, että hakijoiden joukossa on liikuntaan erikoistuneita ja/tai opetuksesta kiinnostuneita luokanopettajia, mikäli kunnan nykyiset vakinaiset liikuntaan erikoistuneet luokanopettajat eivät hae viransiirtoa mennessä.

15 Sivistyslautakunta Luokanopettajan virkojen (nro 0035 ja 0041) julistaminen haettavaksi Sivistyslautakunta 75 jatkuu 2. ilmoittaa virkojen auki julistamisesta ilmoituksin Etelä-Saimaassa sekä Opettaja -lehdessä , työvoimahallinnon internetsivuilla ja kunnan kotisivuilla. 3. haastattelutyöryhmästä 4. hakuajan päättymisestä Sivistyslautakunta päätti 1. julistaa kaksi luokanopettajan virkaa (nro 0035 ja 0041) haettavaksi ja täytettäväksi alkaen. Toivomuksena on, että hakijoiden joukossa on liikuntaan erikoistuneita ja/tai opetuksesta kiinnostuneita luokanopettajia, mikäli kunnan nykyiset vakinaiset liikuntaan erikoistuneet luokanopettajat eivät hae viransiirtoa mennessä. 2. ilmoittaa virkojen auki julistamisesta ilmoituksin Etelä-Saimaassa sekä Opettaja -lehdessä , työvoimahallinnon internetsivuilla ja kunnan kotisivuilla. 3. haastatteluryhmään sivistyslautakunnan puheenjohtaja Risto Pietiläinen, Kuukanniemen koulunjohtaja Risto Laine, Koulukeskuksen rehtori Petri Vainikka ja lautakunnan jäsen Tarja Kohonen. 4. hakuajan päättymisestä klo

16 Sivistyslautakunta Teknisen käsityön lehtorin viran täyttäminen Sivistyslautakunta 76 Lehtori Aki Pöntinen ilmoittaa saapuneella sähköpostiviestillä eroavansa Lemin kunnan teknisen käsityön lehtorin virasta alkaen. Hallintosäännön 53 :n mukaan sivistysosaston osastopäällikkö on myöntänyt hänelle eron alkaen. Teknisen käsityön lehtorin virka (nro 0110) on täytetty asti. Syyslukukauden 2011 alusta tarvitaan teknisen työn lehtori Lemin koulukeskukseen. Koulukeskuksessa on tarvetta myös tietotekniikkaa opettavasta opettajasta. Teknisen työn lehtorin tehtävään tulee liittää mahdollisesti myös tietotekniikan opetus, koska teknisen työn tunneilla opettajan opetusvelvollisuus ei täyty. (valm. PV) Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa teknisen käsityön lehtorin viran (nro 0110) täyttämiseen vakinaisesti alkaen. Esittelijän muutettu ehdotus Sivistyslautakunta päättää 1. pyytää kunnanhallitukselta luvan teknisen käsityön lehtorin viran (nro 0110) täyttämiseen vakinaisesti alkaen. 2. julistaa viran heti avoimeksi samoin menettelyin kuin luokanopettajien virat pykälässä 75, mikäli kunnanhallitus antaa teknisen käsityön lehtorin viralle täyttöluvan. Lautakunta hyväksyi muutetun esityksen.

17 Sivistyslautakunta Taiteen perusopetuksen kuntaosuus Sivistyslautakunta 77 Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolella ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Taiteen perusopetusta annetaan mm. musiikkioppilaitoksissa, kuvataidekouluissa, tanssioppilaitoksissa, käsityökouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Sivistyslautakunta on päättänyt, että kunta ei maksa taiteenperusopetukseen varatuista määrärahoista yli 18 -vuotiaiden kuntaosuutta. Monet nuoret ovat 18 -vuotiaina keskiasteen oppilaitoksen opiskelijoita joko lukioissa tai ammattioppilaitoksissa ja taiteen perusopetukseen liittyvät opinnot ja tutkinnot ovat kesken. Nuorisolain 72/2006 mukaan nuorella tarkoitetaan alle 29 -vuotiasta. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. muuttaa aikaisempaa päätöstä taiteen perusopetukseen varattujen määrärahojen kuntaosuuden ikärajasta 2. että kunta ei maksa taiteen perusopetukseen varatuista määrärahoista yli 21 -vuotiaiden kuntaosuutta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

18 Sivistyslautakunta Talouden raportointi toteutumista Sivistyslautakunta 78 Talousosasto on laatinut väliraportin toteutumasta (liite 4 ja 5), joka perustuu ajettuun toteutumisvertailuun tilanteessa Raporttiin sisältyvät palkat ja ostoreskontran kautta maksetut ja maksuun tulevat laskut. Kirjanpito muilta osin on syys-lokakuun vaihteen tasolla. Sarakkeella käyttö-% 2010 näkyy kuinka suuri osuus on käytetty verrattuna talousarvion ja muutosten yhteismäärään. Sisäiset erät on vyörytetty kesäkuun loppuun ja suunnitelmapoistot on myös kirjattu samaan ajankohtaan. Sivistyslautakunnan menopuoli on muuten toteutunut likimain annetuissa rajoissa, mutta lasten kotihoidontuen ylitys näkyy avustusmäärärahan käyttöasteessa. Tulopuolella näkyy opetustoimen hankkeen hankerahoitus, joka lisättiin budjettiin kesäkuun valtuustossa. Osa jo saadusta hankerahoituksesta kirjataan ensi vuodelle hankkeiden edistymisen mukaisesti. Muilta osin tulot ovat jäljessä. Suurin osa tulee päivähoidon maksutuloista, jotka laskutetaan toimintakuukauden jälkeen. Palvelujen ostoissa näkyvät valtionosuusjärjestelmän kautta kirjattavat kotikuntaosuudet, joihin määrärahaa ei ole, mutta kate löytyy valtionosuuksista. (valm. PV) Sivistyslautakunta merkitsee talouden ja investointien väliraportin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 Sivistyslautakunta Aluehallintoviraston avustuksen myöntäminen Osaava -ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön Sivistyslautakunta 79 Lemin kunnan sivistystoimi on hakenut yhteistyössä Savitaipaleen kunnan sivistystoimen kanssa valtionavustusta Osaava -ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön euroa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt (ESAVI / SVU140A/2010) hakemuksen perusteella Savitaipaleen kunnalle valtionavustusta euroa käytettäväksi hankkeen kustannuksiin. Määräraha on arvonlisäveroton. Lemin ja Savitaipaleen kuntien sivistystoimet ovat sopineet rahan jakamisesta oppilasluvun mukaan. Lemin osuudeksi tuli euroa, jonka Savitaipaleen kunta on siirtänyt marraskuussa Lemin kunnalle. Hankkeelle on Lemin kunnassa avattu oma erillinen laskentatunniste raportoinnin helpottamiseksi. Avustuksen kohteena oleva toiminta on käynnistetty elokuussa 2010 ja avustus on käytettävä vuoden 2011 loppuun mennessä hakemuksessa esitettyyn kehittämistoimintaan. Avustuksella rahoitetaan opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta. Mikäli avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen, voidaan avustus tai sen osa määrätä maksettavaksi takaisin. (valm. PV) 1. Lautakunta merkitsee Osaava -hankkeen euron osuuden tiedoksi. 2. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se pyytää määrärahojen ylitysoikeutta kunnanvaltuustolta menoihin, jotka katetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä avustuksella. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

20 Sivistyslautakunta Irtaimen omaisuuden poisto, jyrsinlaite Sivistyslautakunta 80 Lemin koulukeskuksen teknisen työn luokassa on työturvallisuuslainsäädännön vastainen työväline, jota ei saa käyttää koulun teknisen työn opetuksessa. Laitteelle ei ole olemassa eikä saatavissa EU turvamerkittyä pöytää, johon sen voisi kiinnittää. Laite pöytineen on asetettu käyttökieltoon maaliskuussa Jyrsin on Metabo -merkkinen malli OFE 122,9 ja jyrsinpöytä Woody FB 600. Niitä ei saa käyttää yhdessä toisiinsa kiinnitettyinä kouluopetuksessa. Kunnanhallituksen toimintasäännön :n 99 mukaan teknisen osaston päällikkö voi viranhaltijapäätöksin ja toisen osastopäällikön esityksestä myydä lautakuntien poistamaa irtainta omaisuutta, ellei poistopäätöksen yhteydessä käytöstä poistettavien esineiden jatkokäytöstä ole muuta päätetty. Sivistyslautakunta päättää poistaa irtaimistosta työturvallisuusvastaisen jyrsinlaitteen ja -pöydän. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

21 Sivistyslautakunta Pykälä 81 on salassa pidettävä. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999, 24 )

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

No 1/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo. Timo Manninen, pj x Matti Ritvanen - Henri Hedman, vpj x Esa Vihtonen -

No 1/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo. Timo Manninen, pj x Matti Ritvanen - Henri Hedman, vpj x Esa Vihtonen - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 1/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 23.2.2017 klo 18 19.44 KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna Sivistyslautakunta 81 26.10.2016 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018 625/12.00.01/2016 Sivistyslautakunta 26.10.2016 81 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös Kunnanhallitus 385 21.11.2016 Kunnanhallitus 404 05.12.2016 Sivistyslautakunnan päätös 26.10.2016 81 (Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018),

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2016. Keskiviikkona klo Mellilän kunnantalo, Loukeentie 24, Mellilä

MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2016. Keskiviikkona klo Mellilän kunnantalo, Loukeentie 24, Mellilä 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 14.12.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Mellilän kunnantalo, Loukeentie 24, 32300 Mellilä SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne ( ) Häkkinen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 9/2011 108 Kokousaika Torstai 8.12.2011 klo 18-18.47 Kokouspaikka Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja pj. :t 103-112

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2015 klo 16.00-17.37 Rautalammin lukio Anu Hotti Annikki

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA 104 Sivistyslautakunta 15.11.2011 9/2011

VIHANNIN KUNTA 104 Sivistyslautakunta 15.11.2011 9/2011 VIHANNIN KUNTA 104 Tiistai 15.11.2011 klo 17.00 18.45 Ukonkantti, kokoushuone Mänttäri Jyrki, pj. (x) Jurmu Jouni () Borén Markku, vpj. (x) Väisänen Esa () Isokoski Eija (x) Lumiaho Kaisa () Junttila Maria

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.01.2016 AIKA 26.01.2016 klo 18:06 20:47 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 1.12.2016 169 KOKOUSAIKA 1.12.2016 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen

Kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Käsiteltävät asiat 51. Saapuneet kirjeet...95 52. Päivähoitomaksujen määrittäminen ja periminen 1.8.2012 alkaen...96 53. Vetoomus päivähoitomaksujen huojennuksesta...101 54. Sivistystoimen taloudellinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 123

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 123 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 120 Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.11.2016 AIKA 22.11.2016 klo 18.03-19.33 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2014 Sivistyslautakunta 03.06.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 03.06.2014 klo 18.00 18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Jokioja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika to 19.11.2015 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 6.2.2014 klo 18.00-20.50 Paikka Päiväkoti Mustikka Asiat 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 5 Tuntiopettajan

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 32 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 4 / 2015 KOKOUSAIKA Ma 7.12.2015 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. x Saukko

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta. 24. Viranhaltijapäätökset...33

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta. 24. Viranhaltijapäätökset...33 PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 24. Viranhaltijapäätökset...33 25. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 3.5.2016...34 26. Muistitikun myyntihinta kirjastossa...35

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2017 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2017 Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 31.01.2017 klo 18.00- Paikka Yläkoulu opettajain huone Asiat 1 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen 2 Lastenhoitajan määräaikainen toimi 3 Jäänhoitokoneen hankinta 4 Työryhmän

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta. 46. Viranhaltijapäätökset...70

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta. 46. Viranhaltijapäätökset...70 PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 46. Viranhaltijapäätökset...70 47. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 7.9.2016...71 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Sivu 1 julkaistu extranettiin Koululautakunta

SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Sivu 1 julkaistu extranettiin Koululautakunta SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Sivu 1 julkaistu extranettiin 20.01.2017 Koululautakunta Aika: Paikka: Keskiviikko 25.01.2017 kello 19.00 KH huone Kokoukseen kutsutut: Koululautakunnan jäsenet Huhtala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Sivistyslautakunta 01.02.2017 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Keskiviikko 01.02.2017 klo 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 28.1.2011, kello 14.30 17:00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hellsten Vesa,

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 /2011. Aika: Keskiviikko klo Ravintola Kestikara, Hämeentie 9, Koski TL

Pöytäkirja 1 /2011. Aika: Keskiviikko klo Ravintola Kestikara, Hämeentie 9, Koski TL Kosken Tl koululautakunta 12.1.2011 Pöytäkirja 1 /2011 1 KOULULAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 12.1.2011 klo 18.00 18.47 Paikka: Ravintola Kestikara, Hämeentie 9, Koski TL Läsnä: Puheenjohtaja Jalli

Lisätiedot

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017 SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017 Yhteistyösopimus xx.xx.xxxx 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tilaaja Luumäen kunta Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Tuottaja Lappeenrannan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 24 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 21 Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.3.2016 klo 18:05 19:38 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Torstai klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Torstai klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Torstai 11.04.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Vapaa-aikalautakunnan

Lisätiedot

Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt

Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sivistyslautakunta 75 31.8.2016 Asianro 754/01.00.01/2016 93 Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt Päätöshistoria Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2016. Sivistyslautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2016 Sivistyslautakunta 12.05.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 12.05.2016 klo 18.00 19.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika Jokioja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Pöytäkirja 5/2012 KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Maanantai 3.12.2012 klo 17.00 Paikka: Kosken Tl Kirjasto Läsnä: Almgren Lassi (x) Hämäläinen Risto ( ) Pihlajamäki Anu (x) Kulo Eija-Liisa ( ) Salonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Matti Lohen koulu, Rautalampi 29.1.2010

Matti Lohen koulu, Rautalampi 29.1.2010 RAUTALAMMIN KUNTA Sivistyslautakunta Sivu 1 (17) Nro 1 / 2010 PÖYTÄKIRJA KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2010 klo 18.00 20.00 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Sirpa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 Sivistyslautakunta 16.12.2013 Käsiteltävät asiat 89. Saapuneet kirjeet...156 90. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...157 91. Viranhaltijapäätökset...158 92. Talvikauden 2013-2014

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 06.04.2016 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

Torstai klo Kirjaston yläkerta, nuorisotilat

Torstai klo Kirjaston yläkerta, nuorisotilat Vapaa-aikalautakunta Torstai 10.04.2014 klo 19.00 Kirjaston yläkerta, nuorisotilat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00- Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 7/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 7/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 7/2015 110 Sivistyslautakunta Aika Paikka 24.11.2015 klo 18:00-18:25 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Sivistyslautakunta 31.8.2010 57 Aika: 31.8.2010 klo 17.00-18.50 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Varpu Järvinen Riikka Kiesilä Jaana Kuitunen Jorma Kuhmonen Petri Ollikainen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja.

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja. 1/2012 1 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 13.6.2012 klo 18.00 19.33 Kunnantalo, kokoushuone Tapanainen Matti Pesu Oiva Haiko Heikki Husu Tuuliainen Tarja Lehtonen Ritva Lahtinen Annikki Pekki Reijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (19) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 Rautalammin lukio Anu Hotti Panu Nyyssönen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot