LEMIN KUNTA 8/ Sivistyslautakunta. tiistai klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA 8/2010 113 Sivistyslautakunta. tiistai 7.12.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali"

Transkriptio

1

2 8/ Sivistyslautakunta tiistai klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen puheenjohtaja Mervi Rings varapuheenjohtaja Minna Värtö jäsen Jari Heikka jäsen Hannu Hakonen jäsen Tarja Kohonen jäsen Ari Alaoutinen jäsen, saapui klo Eila Olkkonen varajäsen Petri Vainikka esittelijä, Lemin koulukeskuksen rehtori Sirkka Liljander asiantuntija, vapaa-aikasihteeri, poistui klo Päivi Parviainen asiantuntija, Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja Tarja Seppälä asiantuntija, päiväkodinjohtaja, poistui klo Sonja Laitinen kunnanhallituksen edustaja Eija Sinkko kunnanhallituksen puheenjohtaja Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. :t Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eila Olkkonen ja Hannu Hakonen. Risto Pietiläinen Petri Vainikka Lemillä Eila Olkkonen Hannu Hakonen Lemillä Lemin koulukeskuksen rehtori Petri Vainikka

3 Sivistyslautakunta Saapuneet kirjeet Sivistyslautakunta 68 Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi (liite 1). (valm. ST) Merkittiin tiedoksi.

4 Sivistyslautakunta Etsivä nuorisotyö Sivistyslautakunta 69 Lappeenrannan Laptuote-säätiö on laajentanut Etsivän nuorisotyön toiminta-alueen Lappeenrannan kaupungin lisäksi seuraaviin maaseutukuntiin: Lemi, Taipalsaari, Luumäki, Parikkala ja Rautjärvi. Toiminta on pystytty laajentamaan osittain valtion lisätalousarviosta saadun lisärahoituksen turvin. Hankkeen tavoitteena on ollut ennaltaehkäistä nuorten putoaminen yhteiskunnan tarjoamien palveluiden sekä työmarkkinoiden ulkopuolelle ja näin ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Toisena tavoitteena on ollut myös löytää ne nuoret, jotka ovat jo pudonneet yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ulkopuolelle. Hanketta varten on palkattu kaksi uutta työntekijää, joista toinen sijoittuu Laptuote-säätiön päätoimipisteeseen Lappeenrantaan vahvistamaan toimintaa niin, että palvelut Lemillä, Luumäellä ja Taipalsaarella saadaan hyvin hoidettua. Laptuote (palveluntuottaja) on laatimassa rahoitushakemusta Opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2011 rahoituksesta. Hakemusohjeissa todetaan, että toiminta voidaan organisoida kuntien alueella niin, että palvelujentuottaja toimii hakijana kuntien kanssa tehtävässä Etsivässä nuorisotyössä. Tämä edellyttää kuitenkin kuntien kanssa tehtyä sopimusta asiassa. Tässä vaiheessa Laptuote tarvitsee Lemin osalta sitovan kannanoton siitä, sopiiko, että Laptuote-säätiö hakee kunnan alueella tapahtuvaan Etsivän nuorisotyön toimintaan rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä oman kunnan puolesta. Lainsäädännön mukaan kuntien ei ole pakko järjestää alueellaan Etsivän nuorisotyön palveluja, mutta palvelutarve on suuri (Etsivä nuorisotyö tulee sisältymään uudistettavana olevaan nuorisolakiin tulossa voimaan ). Jos Laptuotesäätiö toimii kuntien puolesta hakijana tarvitaan lisäksi myös kunnan omarahoitusosuus palvelun toteuttamista varten. Alustavan laskelman mukaan em. tarkoittaa 500 euron kustannusta kunta kohden vuodelle Vuonna 2010 Lemin osuus otetaan nuorisotoimen määrärahoista ja sivistyslautakunta on esittänyt hankkeelle 500 euron määrärahaa vapaa-aikatoimen talousarvioon vuodelle 2011.

5 Sivistyslautakunta Etsivä nuorisotyö Sivistyslautakunta 69 jatkuu Samassa yhteydessä hankkeen yhdyshenkilöksi nimetään Lemiltä vapaa-aikasihteeri. (valm. SL) Lautakunta päättää merkitä hankkeeseen osallistumisen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 Sivistyslautakunta Turvakamerat Tapiolan ja Lämppärin nuorisotiloihin Sivistyslautakunta 70 Lautakunta on käsitellyt sivistystoimen työpaikkojen työturvallisuusasiaa. Tuolloin turvakameroita on päätetty lisätä koulukeskukseen ja asentaa pääkirjastoon. Työsuojelutoimikunta on käynyt kokouksessaan läpi raportin, joka koski Kuukanniemen nuorisotilaa Lämppäriä. Ulkopuolinen henkilö oli päihtyneenä käyttäytynyt uhkaavasti nuoria kohtaan Lämppärin pihalla. Paikalle jouduttiin hälyttämään poliisi. Asiasta on tehty myös vapaa-aikatoimen puolelta rikosilmoitus, josta ei vielä ole tullut päätöstä. Jonkinasteinen häiriköinti on jatkunut samaisen henkilön taholta. Työntekijöiden ja nuorten turvallisuuden lisäämiseksi olisi syytä tässä vaiheessa hankkia turvakamerat myös kummallekin nuorisotilalle. Turvakamerat eivät itsessään estä mitään tapahtumasta, mutta ne tuovat oikeusturvaa ja turvallisuuden tunnetta työntekijöille, jotka joutuvat usein työskentelemään aikuisina yksin tiloilla. Työntekijöiden turvallisuuskoulutusta ollaan myös suunnittelemassa toteutettavaksi alueellisena koulutuksena. Rahoja ei kameroita varten ole ensi vuodelle esitetty. (valm. SL) Lautakunta päättää ryhtyä toimenpiteisiin parantaakseen työntekijöiden ja nuorten turvallisuutta ja torjuakseen ilkivaltaa Tapiolan ja Lämppärin nuorisotilalla pyytämällä tarjoukset 1 2 kameran asentamisesta kumpaankin tilaan. Tarjousten jälkeen käsitellään asia uudelleen määrärahojen löytymiseksi asiaa varten. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Vapaa-aikasihteeri poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

7 Sivistyslautakunta Lemin kunta, päivähoitoon kohdistuvia haasteita Sivistyslautakunta 71 Uudet asuinalueet ja tontit Lemillä on kahden taajaman: kirkonkylän ja Kuukanniemen lisäksi Tuomelanpellon alue, johon on viime vuosina syntynyt usean pienemmän asuinalueen muodostama suurempi rypäs. Vuoden 2010 lopulla on Tuomelanpellon alueelle valmistunut 20 uutta tonttia, Kuukanniemeen 7 ja kirkolle 4. Oletettavaa on, että kaikille tonteille rakennetaan 4 5 vuoden aikana. Omakotitalon rakentaa useimmiten lapsiperhe, josta 1 2 lasta tarvitsee lähivuosina päivähoito- ja koulupaikan. Tuomelanpellon ja muiden Iitiän alueen asukkaille palvelut on tarjottu Kuukanniemestä. Kuukanniemen vanhat omakotitalot ovat menneet hyvin kaupaksi mm. alemman hintatason ja hyvien ympäristöolosuhteiden vuoksi. Alue soveltuu lapsiperheiden tarpeisiin erinomaisesti. Omakotitalon ostaa useimmiten lapsiperhe, joten olemassa olevat hoitopaikat täyttynevät kuukanniemeläisten lapsista eikä päiväkoti täten pysty vastaamaan lisääntyvään kysyntään. Kirkonkylän alueella päivähoitopaikkojen kysyntä on ollut tasaista mm. vuokra-asuntojen ja vähäisemmän rakentamisen vuoksi. Taajaman päivähoitopaikkojen määrä on vastannut tarvetta. Päivähoito on määritelty lähipalveluksi, joka tulisi sijaita lähellä asuinaluetta. Perheet ja syntyneet lapset Tyypillinen lemiläinen lapsiperhe asuu omakotitalossa ja molemmat vanhemmat käyvät työssä. Perhe tarvitsee päivähoitopalveluita, ensisijaisesti kokopäivä- mutta lisääntyvässä määrin myös osapäivähoitoa. Lemillä on % 1 6 -vuotiaista lapsista päivähoidossa. Prosentti on suurempi kuin esim. Lappeenrannassa. Marraskuussa 2010 päivähoidossa oli 120 lasta. Ilta-, viikonloppu- ja vuorohoidon kysyntä on ollut vähäisempää kuin mm. naapurikunnissa. Työelämän muutokset tullenevat lisäämään myös meillä vuorohoidon tarvetta.

8 Sivistyslautakunta Lemin kunta, päivähoitoon kohdistuvia haasteita Sivistyslautakunta 71 jatkuu Lemillä on vuosina syntyneitä lapsia seuraavasti: lasta (nykyiset esioppilaat) lasta lasta lasta lasta lasta lasta Perhepäivähoidon haasteet Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on kymmenen (10) ja heillä on yhteensä 40 hoitopaikkaa. Lisäksi neljä (4) perhepäivähoitajaa on eri syistä poissa, joko sijoitettuna päiväkotiin tai perhetai muiden vapaiden vuoksi poissa työelämästä. Perhepäivähoitajista kaksi (2) on jäänyt vuonna 2010 eläkkeelle ja vuoteen 2014 mennessä jää vielä neljä (4). Hoitopaikkoja vähenee tämän myötä 16. Viime vuosina avoinna olleisiin perhepäivähoitajan toimiin ei ole ollut hakijoita. Perhepäivähoitajien työhön sovelletaan KVTES:n liitettä 12. Perhepäivähoitajat eivät ole olleet työaikalain alaisia työn luonteesta johtuen. Perhepäivähoitajan työaika muodostuu hoidossa olevien lasten hoitoaikojen perusteella ja ylityökynnys on / 2 viikkoa (työaikajakso). Vuoden 2010 aikana on sopimukseen tullut sopimusmuutos, jonka mukaan hoitajan työaika on 40 h/vko. Muutos tulee ottaa käyttöön vuoden 2011 aikana, viimeistään Tämä tulee lisäämään perhepäivähoidossa olevien lasten varahoidon tarvetta. Varahoito on järjestetty päiväkodista ns. varapaikalta. Toisesta perhepäivähoitokodista varahoitoa ei voida järjestää, koska perhepäivähoitajalla voi samanaikaisesti olla ainoastaan neljä lasta hoidossa. Päiväkotiin voidaan sijoittaa yhtä hoito- ja kasvatusvastuussa olevaa hoitajaa kohti seitsemän lasta.

9 Sivistyslautakunta Lemin kunta, päivähoitoon kohdistuvia haasteita Sivistyslautakunta 71 jatkuu Ryhmäkoot: Perhepäivähoitaja / perhepäiväkoti: 4 lasta Ryhmi, kaksi perhepäivähoitajaa: 8 lasta (vaatii käytännössä kuitenkin kolme hoitajaa) Alle 3 v. lasten päiväkotiryhmä: 13 lasta Yli 3. lasten päiväkotiryhmä: 20 lasta Esiopetusryhmä: esioppilasta Hoidossa olevien lasten määrä joko kasvaa tai ainakin pysyy ennallaan eikä päivähoidon kysyntä vähene lähivuosina. Poistuvien hoitopaikkojen korvaaminen ja päivähoidon monimuotoisuuteen vastaaminen ovat lähivuosien haasteita. Iitiän alueen päiväkoti, sen suunnittelu ja rakentaminen tulisi ajoittaa vuosille Tavoitteena olisi, että päiväkoti on käytössä viimeistään vuoden 2013 alusta. (valm. TS) Talousarvioluonnoksessa Iitiän alueen päiväkodin suunnitteluun on varattu euroa vuodelle Nyt päiväkodin rakentaminen on kirjattu suunnitelmaan vuodelle Hankkeen lopullinen ajankohta tulisi ratkaista kuitenkin vuoden 2012 talousarviossa, jotta päivähoitopaikkojen määrä saadaan turvattua. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle 1. tiedoksi päivähoitopaikkoihin liittyvät määrät henkilöstötietoineen 2. varautumaan, että päivähoidossa nykyiset hoitopaikat henkilöstömuutoksineen eivät tule riittämään talousarvioluonnoksessa esitetyllä tavalla. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 Sivistyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sivistyslautakunta 72 Sivistysosaston päällikön, koulukeskuksen rehtorin, Kuukanniemen koulunjohtajan, kirjastotoimenjohtajan, päiväkodin johtajan, päiväkodin opettajan ja vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätösluettelot toukokuu marraskuulta 2010 ovat nähtävillä kokouksessa. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi toukokuu marraskuun sivistysosaston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset, 2. Koulukeskuksen rehtorin viranhaltijapäätökset, 3. Koulukeskuksen apulaisjohtajan viranhaltijapäätökset, 4. Kuukanniemen koulunjohtajan viranhaltijapäätökset, 5. kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätökset, 6. päiväkodin johtajan viranhaltijapäätökset, 7. päiväkodin opettajan viranhaltijapäätökset ja 8. vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset. Merkittiin tiedoksi.

11 Sivistyslautakunta Oppilashuollon kehittämishankkeen suunnitelma Sivistyslautakunta 73 Lemin kunta on ollut oppilashuollon kehittämishankkeessa vuosina 2009 ja Hanketta varten saatiin avustusta valtiolta euroa. Kehittämishankkeessa on tehty moniammatillista yhteistyötä eri hallintokuntien välillä ja vuonna 2010 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten, henkilöstön kanssa. Kuntakoordinaattorina Lemillä on ollut erityisopettaja Päivi Tani. Työryhmään kuului yhteensä 16 henkilöä, joiden nimet on mainittu suunnitelman kansilehdessä. Kehittämishanke päättyy vuoden 2010 lopussa. Kehittämishankkeen aikana Kuukanniemen ja Koulukeskuksen oppilashuoltoryhmien jäsenet kommentoivat suunnitelmaa sen valmistuessa. Oppilashuollon suunnitelma on nyt valmiina lukuvuodeksi , (liite 2) ja tarkoituksena on, että suunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään lukuvuosittain yhdessä oppilashuoltotyöryhmän sekä erityisopettajien ja kouluterveydenhuoltohenkilöstön kanssa yhteistyössä. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. merkitä hyväksyen tiedoksi oppilashuollon kehittämishankkeen tekemän suunnitelman 2. että kunnan erityisopettajat huolehtivat lukuvuosittaisesta oppilashuollon suunnitelman päivittämisestä sivistystoimen osalta. Sivistyslautakunta päätti 1. hyväksyä oppilashuollon suunnitelman lukuvuodeksi että kunnan erityisopettajat huolehtivat lukuvuosittaisesta oppilashuollon suunnitelman päivittämisestä sivistystoimen osalta. Päiväkodin johtaja Tarja Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

12 Sivistyslautakunta Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna Sivistyslautakunta 74 Perusopetuslain 6. luvussa säädetään lukuvuoden työajoista. Lain 23 :n mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 9 :n mukaan opetuksen järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille mm. koulun työajoista. Lemin kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä koulujen loma- ja työpäivät. Oppilaiden kuljetusjärjestelyiden takia on tarkoituksenmukaista, että kunnan kouluilla on yhtenevät loma- ja työajat, jotka mukailevat seudullisesti naapurikuntien aikoja. Lappeenrannan kaupunki on jo päättänyt esi- ja perusopetuksen työajoista lukuvuosille ja , samoin Taipalsaaren kunta lukuvuodeksi Lappeenrannan Ammattiopisto päättää koulutyöpäivistä vuoden vaihteen tienoilla. Lemin koulukeskuksen henkilöstökokous esittää, että syysloma olisi viikon mittainen. Saman kannanoton ovat myös Kuukanniemen opettajat esittäneet. Oppilaiden mielipidettä viikon mittaisesta syyslomasta kartoitettiin yhdeksässä Koulukeskuksen perusopetusryhmässä. Kahta yläluokkien ryhmää lukuun ottamatta viikon mittaista syyslomaa kannattaa selvä enemmistö oppilaista. Kuukanniemen koulun vanhempainyhdistyksestä saadun tiedon mukaan 17 jäsentä 22:sta kannattaa viikon mittaista syyslomaa tai jos syysloma on vain muutaman päivän pituinen, päivät olisivat samalla viikolla. Koulukeskuksen vanhempainyhdistys LYKKY ry:stä ainakin 6 jäsentä 10:stä on syyslomaviikon kannalla. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 3 mukaiset päivät perusopetuksen työ- ja lomapäiviksi lukuvuodeksi

13 Sivistyslautakunta Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna Sivistyslautakunta 74 jatkuu Mervi Rings esitti perusopetuksen työpäiviksi Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen mukaisia työpäiviä. Ringsin ehdotusta ei kannatettu. Hannu Hakonen kannatti esittelijän ehdotusta. Lautakunnan päätökseksi tuli esittelijän ehdotus (liite 3): syyslukukausi kevätlukukausi Lauantai on työpäivä. syysloma hiihtoloma Helatorstain jälkeinen perjantai on vapaapäivä.

14 Sivistyslautakunta Luokanopettajan virkojen (nro 0035 ja 0041) julistaminen haettavaksi Sivistyslautakunta 75 Kunnanhallitus ( ja ) on antanut sivistyslautakunnalle luvan kahden luokanopettajan viran (nro 0041 ja 0035) auki julistamiseen seuraavasti: alkaen virka nro 0041 ja virka nro Kunnan hallintosäännön 52 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita henkilö avoinna olevaan virkaan ja 48 :n mukaan lautakunta päättää alaistensa muiden viranhaltijoiden valinnoista. Virkaa täytettäessä on otettava huomioon perustuslain säännös yleisistä nimitysperusteista, joita sovelletaan myös kunnallishallinnossa. Perustuslain mukaan julkisten virkojen yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaistaito. Lisäksi on otettava huomioon kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 12 :ssä säädetty syrjintäkielto sekä tasa-arvolain (609/1986) 8 :ssä selostettu syrjintäkielto. Luokanopettajan viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 4 :n mukaan. Koulukeskukseen tarvitaan lukuvuoden alusta alkaen kaksi luokanopettajaa, jotka ovat monitaitoisia, yhteistyökykyisiä sekä -taitoisia ja kiinnostuneita opettamaan kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla. Koulukeskuksen luokanopettajien vahvuusalueet selvitettiin vakinaisten koulukeskuksen luokanopettajien kokoontumisessa, johon osallistui myös Koulukeskuksen apulaisjohtaja. Kokoontumisessa todettiin, että Koulukeskukseen toivotaan mm. liikunnan opetuksesta kiinnostuneita ja kykeneviä opettajia, jotka ovat halukkaita opettamaan liikuntaa myös vuosiluokilla 7 9. Kunnan vakinaisten luokanopettajien on mahdollisuus hakea siirtoa omasta virasta haettavaksi julistettavaan virkaan. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. julistaa kaksi luokanopettajan virkaa (nro 0035 ja 0041) haettavaksi ja täytettäväksi alkaen. Toivomuksena on, että hakijoiden joukossa on liikuntaan erikoistuneita ja/tai opetuksesta kiinnostuneita luokanopettajia, mikäli kunnan nykyiset vakinaiset liikuntaan erikoistuneet luokanopettajat eivät hae viransiirtoa mennessä.

15 Sivistyslautakunta Luokanopettajan virkojen (nro 0035 ja 0041) julistaminen haettavaksi Sivistyslautakunta 75 jatkuu 2. ilmoittaa virkojen auki julistamisesta ilmoituksin Etelä-Saimaassa sekä Opettaja -lehdessä , työvoimahallinnon internetsivuilla ja kunnan kotisivuilla. 3. haastattelutyöryhmästä 4. hakuajan päättymisestä Sivistyslautakunta päätti 1. julistaa kaksi luokanopettajan virkaa (nro 0035 ja 0041) haettavaksi ja täytettäväksi alkaen. Toivomuksena on, että hakijoiden joukossa on liikuntaan erikoistuneita ja/tai opetuksesta kiinnostuneita luokanopettajia, mikäli kunnan nykyiset vakinaiset liikuntaan erikoistuneet luokanopettajat eivät hae viransiirtoa mennessä. 2. ilmoittaa virkojen auki julistamisesta ilmoituksin Etelä-Saimaassa sekä Opettaja -lehdessä , työvoimahallinnon internetsivuilla ja kunnan kotisivuilla. 3. haastatteluryhmään sivistyslautakunnan puheenjohtaja Risto Pietiläinen, Kuukanniemen koulunjohtaja Risto Laine, Koulukeskuksen rehtori Petri Vainikka ja lautakunnan jäsen Tarja Kohonen. 4. hakuajan päättymisestä klo

16 Sivistyslautakunta Teknisen käsityön lehtorin viran täyttäminen Sivistyslautakunta 76 Lehtori Aki Pöntinen ilmoittaa saapuneella sähköpostiviestillä eroavansa Lemin kunnan teknisen käsityön lehtorin virasta alkaen. Hallintosäännön 53 :n mukaan sivistysosaston osastopäällikkö on myöntänyt hänelle eron alkaen. Teknisen käsityön lehtorin virka (nro 0110) on täytetty asti. Syyslukukauden 2011 alusta tarvitaan teknisen työn lehtori Lemin koulukeskukseen. Koulukeskuksessa on tarvetta myös tietotekniikkaa opettavasta opettajasta. Teknisen työn lehtorin tehtävään tulee liittää mahdollisesti myös tietotekniikan opetus, koska teknisen työn tunneilla opettajan opetusvelvollisuus ei täyty. (valm. PV) Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa teknisen käsityön lehtorin viran (nro 0110) täyttämiseen vakinaisesti alkaen. Esittelijän muutettu ehdotus Sivistyslautakunta päättää 1. pyytää kunnanhallitukselta luvan teknisen käsityön lehtorin viran (nro 0110) täyttämiseen vakinaisesti alkaen. 2. julistaa viran heti avoimeksi samoin menettelyin kuin luokanopettajien virat pykälässä 75, mikäli kunnanhallitus antaa teknisen käsityön lehtorin viralle täyttöluvan. Lautakunta hyväksyi muutetun esityksen.

17 Sivistyslautakunta Taiteen perusopetuksen kuntaosuus Sivistyslautakunta 77 Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolella ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Taiteen perusopetusta annetaan mm. musiikkioppilaitoksissa, kuvataidekouluissa, tanssioppilaitoksissa, käsityökouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Sivistyslautakunta on päättänyt, että kunta ei maksa taiteenperusopetukseen varatuista määrärahoista yli 18 -vuotiaiden kuntaosuutta. Monet nuoret ovat 18 -vuotiaina keskiasteen oppilaitoksen opiskelijoita joko lukioissa tai ammattioppilaitoksissa ja taiteen perusopetukseen liittyvät opinnot ja tutkinnot ovat kesken. Nuorisolain 72/2006 mukaan nuorella tarkoitetaan alle 29 -vuotiasta. (valm. PV) Sivistyslautakunta päättää 1. muuttaa aikaisempaa päätöstä taiteen perusopetukseen varattujen määrärahojen kuntaosuuden ikärajasta 2. että kunta ei maksa taiteen perusopetukseen varatuista määrärahoista yli 21 -vuotiaiden kuntaosuutta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

18 Sivistyslautakunta Talouden raportointi toteutumista Sivistyslautakunta 78 Talousosasto on laatinut väliraportin toteutumasta (liite 4 ja 5), joka perustuu ajettuun toteutumisvertailuun tilanteessa Raporttiin sisältyvät palkat ja ostoreskontran kautta maksetut ja maksuun tulevat laskut. Kirjanpito muilta osin on syys-lokakuun vaihteen tasolla. Sarakkeella käyttö-% 2010 näkyy kuinka suuri osuus on käytetty verrattuna talousarvion ja muutosten yhteismäärään. Sisäiset erät on vyörytetty kesäkuun loppuun ja suunnitelmapoistot on myös kirjattu samaan ajankohtaan. Sivistyslautakunnan menopuoli on muuten toteutunut likimain annetuissa rajoissa, mutta lasten kotihoidontuen ylitys näkyy avustusmäärärahan käyttöasteessa. Tulopuolella näkyy opetustoimen hankkeen hankerahoitus, joka lisättiin budjettiin kesäkuun valtuustossa. Osa jo saadusta hankerahoituksesta kirjataan ensi vuodelle hankkeiden edistymisen mukaisesti. Muilta osin tulot ovat jäljessä. Suurin osa tulee päivähoidon maksutuloista, jotka laskutetaan toimintakuukauden jälkeen. Palvelujen ostoissa näkyvät valtionosuusjärjestelmän kautta kirjattavat kotikuntaosuudet, joihin määrärahaa ei ole, mutta kate löytyy valtionosuuksista. (valm. PV) Sivistyslautakunta merkitsee talouden ja investointien väliraportin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 Sivistyslautakunta Aluehallintoviraston avustuksen myöntäminen Osaava -ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön Sivistyslautakunta 79 Lemin kunnan sivistystoimi on hakenut yhteistyössä Savitaipaleen kunnan sivistystoimen kanssa valtionavustusta Osaava -ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön euroa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt (ESAVI / SVU140A/2010) hakemuksen perusteella Savitaipaleen kunnalle valtionavustusta euroa käytettäväksi hankkeen kustannuksiin. Määräraha on arvonlisäveroton. Lemin ja Savitaipaleen kuntien sivistystoimet ovat sopineet rahan jakamisesta oppilasluvun mukaan. Lemin osuudeksi tuli euroa, jonka Savitaipaleen kunta on siirtänyt marraskuussa Lemin kunnalle. Hankkeelle on Lemin kunnassa avattu oma erillinen laskentatunniste raportoinnin helpottamiseksi. Avustuksen kohteena oleva toiminta on käynnistetty elokuussa 2010 ja avustus on käytettävä vuoden 2011 loppuun mennessä hakemuksessa esitettyyn kehittämistoimintaan. Avustuksella rahoitetaan opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta. Mikäli avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen, voidaan avustus tai sen osa määrätä maksettavaksi takaisin. (valm. PV) 1. Lautakunta merkitsee Osaava -hankkeen euron osuuden tiedoksi. 2. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se pyytää määrärahojen ylitysoikeutta kunnanvaltuustolta menoihin, jotka katetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä avustuksella. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

20 Sivistyslautakunta Irtaimen omaisuuden poisto, jyrsinlaite Sivistyslautakunta 80 Lemin koulukeskuksen teknisen työn luokassa on työturvallisuuslainsäädännön vastainen työväline, jota ei saa käyttää koulun teknisen työn opetuksessa. Laitteelle ei ole olemassa eikä saatavissa EU turvamerkittyä pöytää, johon sen voisi kiinnittää. Laite pöytineen on asetettu käyttökieltoon maaliskuussa Jyrsin on Metabo -merkkinen malli OFE 122,9 ja jyrsinpöytä Woody FB 600. Niitä ei saa käyttää yhdessä toisiinsa kiinnitettyinä kouluopetuksessa. Kunnanhallituksen toimintasäännön :n 99 mukaan teknisen osaston päällikkö voi viranhaltijapäätöksin ja toisen osastopäällikön esityksestä myydä lautakuntien poistamaa irtainta omaisuutta, ellei poistopäätöksen yhteydessä käytöstä poistettavien esineiden jatkokäytöstä ole muuta päätetty. Sivistyslautakunta päättää poistaa irtaimistosta työturvallisuusvastaisen jyrsinlaitteen ja -pöydän. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

21 Sivistyslautakunta Pykälä 81 on salassa pidettävä. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999, 24 )

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsiteltävät asiat 9. Saapuneet kirjeet...18 10. Sivistyslautakunnan vuoden 2011 toimintakertomus...19 11. Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodeksi 2012...20 12. Vapaa-aikatoimen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone 3/2011 40 Sivistyslautakunta 5.4.2011 klo 18.00 19.30 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari Taipale Heikki puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 49. Viranhaltijapäätökset...85 50. Lukuvuoden tehostetun ja erityisen tuen tuntimäärät kouluille...86 51. Varautuminen lukuvuoden 2013-2014 koulujen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2010 22 Sivistyslautakunta. 23.3.2010 klo 18.00 20.40. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 3/2010 22 Sivistyslautakunta. 23.3.2010 klo 18.00 20.40. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 3/2010 22 Sivistyslautakunta 23.3.2010 klo 18.00 20.40 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 6/2010 81 Sivistyslautakunta. tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 6/2010 81 Sivistyslautakunta. tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 6/2010 81 Sivistyslautakunta tiistai 12.10.2010 klo 18.00 19.25 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Minna Värtö Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2011 22 Sivistyslautakunta. 8.3.2011 klo 18.30 21.45. Uusi kunnantalo, kokoushuone. Pietiläinen Risto puheenjohtaja.

LEMIN KUNTA 2/2011 22 Sivistyslautakunta. 8.3.2011 klo 18.30 21.45. Uusi kunnantalo, kokoushuone. Pietiläinen Risto puheenjohtaja. 2/2011 22 Sivistyslautakunta 8.3.2011 klo 18.30 21.45 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja Rings Mervi varapuheenjohtaja Värtö Minna jäsen Heikka Jari jäsen Hakonen Hannu jäsen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 71. Saapuneet kirjeet...132 72. Viranhaltijapäätökset...133 73. Esiopetuksen työpäivät lukuvuonna 2013-2014...134 74.

Sisällysluettelo 71. Saapuneet kirjeet...132 72. Viranhaltijapäätökset...133 73. Esiopetuksen työpäivät lukuvuonna 2013-2014...134 74. Sisällysluettelo 71. Saapuneet kirjeet...132 72. Viranhaltijapäätökset...133 73. Esiopetuksen työpäivät lukuvuonna 2013-2014...134 74. Perusopetuksen työpäivät lukuvuonna 2013 2014...135 75. Kansainvälistymishankkeen

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 7/2011 LEMIN KUNTA 114 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 4.10.2011 klo 18.00-19.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Sivistyslautakunta 10.9.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Sivistyslautakunta 10.9.2013 PÖYTÄKIRJA 7/2013 Sivistyslautakunta 10.9.2013 Käsiteltävät asiat 64. Saapuneet kirjeet...113 65. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...114 66. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (15) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 27.3.2013 klo 16.00-16.46 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen Helena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 28.09.2016 Sivu 1 / 1 3739/2016 12.01.00.00 151 Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015. 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015. 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015... PÖYTÄKIRJA 1/2015 Sivistyslautakunta 14.1.2015 Käsiteltävät asiat 1. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2015...2 2. Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, nähtävillä

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 9 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 9 / 2013 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 9 / 2013 Sivistyslautakunta 115 Kokousaika Keskiviikko 12.12.2013 klo 18-18.39 Kokouspaikka Koskisali, Hämeentie 12, Koski TL Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 2/2010 13 Tekninen lautakunta. Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 2/2010 13 Tekninen lautakunta Torstai 18.02.2010 klo 18.00-20.10 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Sisällysluettelo 1. Saapuneet kirjeet...2 2. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen...3 3. Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen, nähtävillä pitäminen ja valitusajan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Sivistyslautakunta 19.06.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 19.06.2012 klo 18.00 18.30 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

No 1/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo. Timo Manninen, pj x Matti Ritvanen - Henri Hedman, vpj x Esa Vihtonen -

No 1/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo. Timo Manninen, pj x Matti Ritvanen - Henri Hedman, vpj x Esa Vihtonen - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 1/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 23.2.2017 klo 18 19.44 KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat 61. Saapuneet kirjeet...115 62. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmat toimintavuodelle 2012-2013...116 63.

Käsiteltävät asiat 61. Saapuneet kirjeet...115 62. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmat toimintavuodelle 2012-2013...116 63. Käsiteltävät asiat 61. Saapuneet kirjeet...115 62. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmat toimintavuodelle 2012-2013...116 63. Eron myöntäminen päiväkodinjohtajan virasta...118 64. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017 Sivistyslautakunta 84 28.10.2015 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017 728/12.00.01/2015 Sivistyslautakunta 84 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3/ 2017 Sivistyslautakunta Sivu 1 (10) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 22.3.2017 klo 16.00-17.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna Sivistyslautakunta 81 26.10.2016 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018 625/12.00.01/2016 Sivistyslautakunta 26.10.2016 81 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 Sivistyslautakunta 26.01.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 26.01.2010 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 2/2017 Aika Tiistai klo 17.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 07.03.17 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 2/2017 ASIA LIITE 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2013 Aika 13.6.2013 klo 19.00 19.40 Paikka Karvian kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivistyslautakunta 28.5.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivistyslautakunta 28.5.2013 PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivistyslautakunta 28.5.2013 Käsiteltävät asiat 36. Saapuneet kirjeet...61 37. Liikuntajärjestöjen yleisavustusten ja kyläkenttien rakentamis- ja kunnossapitoavustusten jakaminen...62

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Selostus Juha Nurmi tulee pyytämään lausuntoa nuorisovaltuustolta, koskien koulujen työ-

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Sivu 1 julkaistu extranettiin Koululautakunta

SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Sivu 1 julkaistu extranettiin Koululautakunta SIEVIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2018 Sivu 1 julkaistu extranettiin 19.01.2018 Koululautakunta Aika: Paikka: Torstai 25.01.2018 kello 19.00 (Kahvit ennen kokousta klo 18.40 alkaen) Lukio. - Kokouksen alussa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/

Sivistyslautakunta 6/ SIIKAISTEN KUNTA ESITYSLISTA Sivistyslautakunta 6/2015 60 62 Aika Tiistai 11.08.2015 klo 17.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Kurtti Arja puheenjohtaja Kallioniemi Seija varapuheenjohtaja Heikkilä Reijo jäsen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 06.11.2013 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kunnantalo LIITE

Sivistyslautakunta 8/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 06.11.2013 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kunnantalo LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU 8/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 06.11.2013 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kunnantalo LIITE 51 Varhaiskasvatuksen talousarvio vuodelle 2014 52

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös

Oheismateriaali: sivistyslautakunnan päätös Kunnanhallitus 385 21.11.2016 Kunnanhallitus 404 05.12.2016 Sivistyslautakunnan päätös 26.10.2016 81 (Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018),

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 5.3.2015 Kokousaika Torstai 5.3.2015 klo 17.00 18.01 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2013. Sivistyslautakunta 28.05.2013 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2013. Sivistyslautakunta 28.05.2013 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2013 Sivistyslautakunta 28.05.2013 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 28.05.2013 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Koskinen

Lisätiedot

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 754/01.00.01/2016 345 Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 5.10.2016 93 koskien Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen

Lisätiedot

Rautalampi 18.02.2009

Rautalampi 18.02.2009 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2009 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 18.02.2009 klo 17.00-18.40 Lukio Emma Ilomäki Jarmo Hämäläinen Piia

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.02.2013 1 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.02.2013 klo 17.00 18.38 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 1 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Sivistyslautakunta 05.06.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.06.2012 klo 18.00 18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 25.11.2015 klo 18.00- Paikka Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Asiat 110 Vuorotteluvapaahakemus, ei julkaista Internet-sivuilla 111 Vuorotteluvapaahakemus,

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2016. Keskiviikkona klo Mellilän kunnantalo, Loukeentie 24, Mellilä

MARTTILAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2016. Keskiviikkona klo Mellilän kunnantalo, Loukeentie 24, Mellilä 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 14.12.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Mellilän kunnantalo, Loukeentie 24, 32300 Mellilä SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne ( ) Häkkinen

Lisätiedot

No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 9.8.2017 klo 18.36 19.00 KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: VARAJÄSEN: Antti Waris, pj

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015 SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNAN ALUEELLA VUONNA 2015 Yhteistyösopimus 19.11.2014 1. Sopijaosapuolet: Palvelun tilaaja: Luumäen kunta Linnalantie 33 54501 TAAVETTI Palvelun

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AIKA JA PAIKKA SEKÄ KOOLLEKUTSUMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN AIKA JA PAIKKA SEKÄ KOOLLEKUTSUMINEN 3 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 10.2.2012 Kokousaika 9.2.2012 klo 17.00-17.55 Kokouspaikka Konneveden kunnanvirasto Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivistyslautakunta 28.8.2014

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivistyslautakunta 28.8.2014 PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivistyslautakunta 28.8.2014 Käsiteltävät asiat 63. Viranhaltijapäätökset...88 64. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...89 65. Päiväkotien toiminta-aika toimintavuonna 2014

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keskiviikko klo Matti Lohen koulu

Keskiviikko klo Matti Lohen koulu RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2014 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 19.11.2014 klo 17.00-18.30 Matti Lohen koulu Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 3/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 21 KOKOUSAIKA 12.4.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2015 klo 16.00-17.37 Rautalammin lukio Anu Hotti Annikki

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 27.05.2009 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 27.05.2009 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Sivistyslautakunta 27.05.2009 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Sivltk 34 Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Sivltk 35 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen

Kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Käsiteltävät asiat 51. Saapuneet kirjeet...95 52. Päivähoitomaksujen määrittäminen ja periminen 1.8.2012 alkaen...96 53. Vetoomus päivähoitomaksujen huojennuksesta...101 54. Sivistystoimen taloudellinen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 4.12.2013 klo 18.00-18.40 Paikka Ravintola Kammari, Olos Asiat 111 Kokouksen avaaminen 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2016 klo 16.00-17.30 Rautalammin lukio Anu Hotti Helena Hänninen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Sivistyslautakunta 19.2.2014

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Sivistyslautakunta 19.2.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Sivistyslautakunta 19.2.2014 Käsiteltävät asiat 1. Saapuneet kirjeet...2 2. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2014...3 3. Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 42 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 6/2016 KOKOUSAIKA To klo KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 42 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 6/2016 KOKOUSAIKA To klo KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 42 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nro 6/2016 KOKOUSAIKA To 1.12.2016 klo 18.30 19.40 KOKOUSPAIKKA Koivupuhdon koulu Jäsenet: paikalla: Varajäsenet: paikalla: Saukko Piia, pj. x Saukko

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL

Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 9/2011 108 Kokousaika Torstai 8.12.2011 klo 18-18.47 Kokouspaikka Koulukeskus, luokka 22, Lampitie 3, Koski TL Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja pj. :t 103-112

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 1.10.2013 klo 18.00-19.25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 87 Kokouksen avaaminen 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Kohonen Tarja puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Haiko Matti jäsen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Uusi kunnantalo, kokoushuone Kohonen Tarja puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Haiko Matti jäsen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsiteltävät asiat 1. Saapuneet kirjeet...2 2. Asiakirjojen käsittely ja hävitys...3 3. Sivistyslautakunnan kokouspäivä ja kokouskutsujen toimittaminen v. 2013...4 4. Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA 104 Sivistyslautakunta 15.11.2011 9/2011

VIHANNIN KUNTA 104 Sivistyslautakunta 15.11.2011 9/2011 VIHANNIN KUNTA 104 Tiistai 15.11.2011 klo 17.00 18.45 Ukonkantti, kokoushuone Mänttäri Jyrki, pj. (x) Jurmu Jouni () Borén Markku, vpj. (x) Väisänen Esa () Isokoski Eija (x) Lumiaho Kaisa () Junttila Maria

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 2/2017 Aika Tiistai klo 17.30 20.03 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 07.03.17 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 2/2017 ASIA LIITE 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta klo 17.00

Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta klo 17.00 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2010 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 15 16 17 18 19 20 21 Keskiviikko 16.2.2010 klo 17.30 Kerkonjoen koulu, lähtö kunnanvirastolta

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 6/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 6/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 16.10.2014 klo 18-19.58 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 80 Kokouksen avaaminen 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 82 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta. 46. Viranhaltijapäätökset...70

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta. 46. Viranhaltijapäätökset...70 PÖYTÄKIRJA 6/2016 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 46. Viranhaltijapäätökset...70 47. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 7.9.2016...71 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 9/2011 LEMIN KUNTA 157 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 13.12.2011 klo 18.00-19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot