Sisältö. Graafinen suunnittelu: Studio Mielikuva Oy Painopaikka: Uusimaa Oy, 2008 Julkaisija: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Graafinen suunnittelu: Studio Mielikuva Oy Painopaikka: Uusimaa Oy, 2008 Julkaisija: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2 Toimialueen kokonaispinta-ala noin km 2 Maapinta-ala on noin km 2 Asukkaita kpl Kotitalouksia noin kpl Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Kuljetuspalvelut s.8 5 Vastaanottopalvelut s.10 6 Hyödyntämis- ja käsittelypalvelut s.12 7 Ympäristövastuu s.14 8 Viestintä- ja asiakaspalvelu s.16 9 Henkilöstö s Taloudellinen vastuu s Tilinpäätöstiedot s Tilintarkastuskertomus s.32 Graafinen suunnittelu: Studio Mielikuva Oy Painopaikka: Uusimaa Oy, 2008 Julkaisija: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 2 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

3 1Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2007 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy järjesti ensimmäistä kertaa kattavasti kaikki omistajakuntiensa vastuulla olevat jätehuoltopalvelut. Muutos yhtiön perustamisvuoteen 2002 on suuri. Yhtiötä on kehitetty nopeasti. Yhtiö voi nykyisellään tarjota asiakkailleen kattavat jätehuoltopalvelut. Asiakaspalvelusta, hyöty- ja sekajätteiden keräyksestä sekä kierrätyksestä ja energiakäytöstä on tullut merkittävä osa yhtiön toimintaa. Maakunnan jätehuollon kehittäminen on jatkuva prosessi. Toimintavuonna keskityttiin erityisesti seuraaviin hankkeisiin: Kotkassa syksyllä 2008 alkavan jätteen energiakäytön tuhkien ja kuonien hyötykäytön ja loppusijoituksen järjestäminen. Kilpilahden uuden jätekeskuksen asemakaavan valmistelu ja maaainesten louhinnan ympäristövaikutusten arviointi. Sekajätteen kuljetusten laatu, jossa pidemmän aikavälin tavoitteena on alle yksi tyhjennysvirhe tuhatta tyhjennystä kohden. Vuonna 2007 tuhannesta tyhjennyksestä epäonnistui kaksi. Domargårdin jäteaseman ympäristövaikutusten pienentäminen, johon investoimme toimintavuonna noin 1,6 miljoonaa euroa. Vuodelle 2007 asetetuista tavoitteista toteutumatta jäivät Askolan ja Pornaisten pienjäteasemien rakentaminen. Hankkeet ovat viivästyneet ympäristölupaprosessien venymisen vuoksi. Myös Domargårdin kaatopaikkavesien ja -kaasujen kerääminen vanhoilta jätetäytöiltä vaatii edelleen tehostamista. Yhtiön liikevaihto toimintavuonna oli 8,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,9 miljoonalla eurolla. Pääosan kasvusta aiheutti syksyllä 2006 käynnistynyt sekajätteiden keräystyö, joka osuus liikevaihdosta oli 18 % (noin 1,5 miljoonaan euroa). Tilikauden tulos verojen jälkeen oli euroa voitollinen. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ei jaa omistajilleen osinkoa, joten se poikkeaa merkittävästi tavallisesta osakeyhtiöstä. Asiakashinnat ovatkin toimintamme kustannustehokkuuden keskeinen mittari. Sekajätteen vastaanottohintamme oli vuonna 2007 noin 12 prosenttia alempi kuin Suomessa keskimäärin. Myös sekajätteen kuljetusmaksut olivat pääosin valtakunnallisia keskiarvoja alemmalla tasolla. Liikevaihdon lisäksi yhtiön toiminnan laajuutta voidaan kuvata seuraavilla tunnusluvuilla: asiakaspalvelunumerossa vastatut puhelut kpl (56 kpl/työpäivä), astiatyhjennysten määrä kpl (2 600 kpl/työpäivä), vastaanotettu jätemäärä tonnia (384 tonnia/työpäivä), vastaanotettu maa-ainesmäärä tonnia (392 tonnia/työpäivä). Yksityiset jätehuoltoyritykset ovat ilmaisseet suuren kiinnostuksensa hoitaa kuntien vastuulla olevan jätehuollon kuntien sijaan. Kasvava kiinnostus jätteisiin ei johdu siitä, että jätteestä olisi tullut arvokasta raaka-ainetta. Kiinnostus johtuu siitä, että jätteiden hyödyntämiselle ja käsittelylle asetetut vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Jätteiden käsittelijät voivat laskuttaa asiakkaitaan aiempaa enemmän. Raha kiinnostaa. Kuntien jäteyhtiöiden operatiivisen roolin merkityksestä kertoo se, että niiden kilpailuttama kuljetus on asiakkaille noin 11 prosenttia halvempaa kuin suoraan yritysten kanssa sovittu kuljetus. Valtakunnantasolla tämä merkitsee kuntalaisille arviolta 50 miljoonan euron säästöä jätemaksuissa. Itä-Uudellamaallakin säästö on lähes miljoona euroa. Kuntien jätelaitokset ovat vahvempia ostajia kuin yksittäiset kiinteistöt. Toimintamme koskettaa kaikkia omistajakuntiemme asukkaita. Tästä syystä palveluiden hyvä laatu on olennaisen tärkeää ja sen kehittäminen edelleen on lähivuosien keskeinen tavoite. Valtakunnallisesti seuraava suuri haaste on jätteen energiakäyttöön soveltuvien laitosten rakentaminen. Kiitän omistajiamme, hallitusta, henkilökuntaa sekä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuodesta Toivotan kaikille menestyksekästä vuotta 2008! Juha-Heikki Tanskanen toimitusjohtaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 3

4 2 Itä-Uudenmaan Perustietoa yhtiöstä Jätehuolto Oy on perustettu vuonna 2002 kehittämään ja ylläpitämään kuntien vastuulla olevia jätehuollon palvelutehtäviä. Yhtiö hoitaa jätteiden kuljetus-, vastaanotto-, hyödyntämis- ja käsittelypalveluita sekä vastaa jätevalistuksesta ja maakunnan jätehuollon kehittämisestä. Yhtiö toteuttaa asiakaslähtöistä, kustannustehokasta ja ympäristön huomioivaa jätehuoltoa. Jätehuoltoa suunnitellaan ja uudistetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Palvelut kilpailutetaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten alan yritysten kanssa. Palvelut ovat sekä toimialueen asuinkiinteistöjen että yritysten käytettävissä. Toiminta katetaan maksutuloilla. Omistajille ei jaeta osinkoja. Kuljetuspalveluita yritys tarjoaa seka- ja biojätteelle. Jätteiden vastaanottoverkostoon kuuluvat hyöty- ja aluekeräyspisteet, pienjäteasemat, kiertävät keräystempaukset ja Domargårdin jäteasema. Käsittelypalvelut on keskitetty pääasiassa Domargårdin jäteasemalle. Suunnittelu-, asiakaspalvelu-, laskutus-, viestintä- ja muut hallintotehtävät hoidetaan yhtiön toimistolta käsin. Toimisto sijaitsee Porvoossa. Yhtiön toiminta-ajatus: Yhtiön visio: Tarjoamme toimivia ja kustannustehokkaita jätehuoltopalveluita asiakkaidemme ja ympäristön hyväksi. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on luotettava ja uudistuva jätehuoltopalveluiden tuottaja sekä menestyvä ja haluttu yhteistyökumppani. Organisaatio OMISTAJAKUNNAT YHTIÖKOKOUS HALLITUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ylin päättävä elin on vuosittainen yhtiökokous, jossa kaikilla omistajakunnilla on edustajat. Yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan vuosittain hallitus, jossa on kahdeksan jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus kokoontui toimintavuonna 9 kertaa. TOIMITUSJOHTAJA TOTEUTUS KEHITTÄMINEN TIEDOTTAMINEN TALOUS JA JA KULJETUKSET JA NEUVONTA ASIAKASPALVELU Käyttöpäällikkö Kehityspäällikkö Tiedottaja Talouspäällikkö + 7 hlöä + 3 hlöä + 1 hlö + 5 hlöä 4 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

5 Hallitus Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n hallitus Ylärivissä vasemmalta Juha-Heikki Tanskanen, Jaakko Isotalo, Päivi Kippo-Edlund, Mats Arola, Juha Muhonen, Tapani Lempinen ja Veikko Raiskila. Alarivissä vasemmalta puheenjohtaja Heikki Lappalainen ja varapuheenjohtaja Magnus Åström. Osakkaat Osakas Osakkeet/kpl %-osuus Asukasluku Porvoo , Sipoo , Loviisa , Askola 181 3, Pernaja 179 3, Pornainen 170 3, Ruotsinpyhtää 138 3, Liljendal 76 1, Yhteensä , Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 5

6 3 Yhtiön Kehityshankkeet tavoitteena on kehittää jätehuoltoa siten, että se täyttää lainsäädännön kiristyvät vaatimukset sekä on asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta. Lainsäädännön vaatimukset saavutetaan panostamalla kuntalaisten palveluiden ja lajittelun edellytysten turvaamiseen sekä jätteiden laitosmaiseen hyödyntämiseen ja turvalliseen loppusijoitukseen. Kustannustehokkuutta saadaan hyvällä suunnittelulla ja asiantuntevalla kilpailuttamisella sekä yhteishankinnoilla muiden kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa. Kuljetuspalvelut Jätekuljetusten energiatehokkuuden parantamiseksi yhtiö oli mukana EU:n komission INTERACTION -hankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää jätekuljetusten energiakulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy palkittiin hankeen yhteydessä kunniamaininnalla kehittämissuunnitelmastaan kuljetusten päästöjen vähentämiseksi. Vastaanottopalvelut Hyöty- ja aluekeräyspisteitä on 97 kpl ja niitä asennetaan tarpeen mukaan esim. uusille asuinalueille. Pienjäteasemia on 3 kpl ja niitä on suunnitteilla Askolaan, Liljendal-Pernaja -alueelle ja Pornaisiin. Domargårdin jäteaseman pientuojien vastaanottopalveluita kehitetään vuonna Käsittelypalvelut Jätteen energiahyötykäyttö alkaa Kotkan Hyötyvoimalassa syksyllä Noin 75 % kunnan vastuulla olevasta kaatopaikkajätteestä muutetaan energiaksi kaatopaikkasijoituksen sijaan. Kaatopaikan käytön vähentäminen vähentää ympäristöhaittoja ja hillitsee ilmastonmuutosta. Myös lainsäädäntö edellyttää vähentämään kaatopaikkasijoitusta. Energiakäyttö kilpailutettiin yhdessä kolmen muun kuntayhtiön kanssa. Hyötyvoimala korvaa maakaasukattilan ja maakaasun käytön. Jätteestä tuotetaan sähköä, teollisuushöyryä ja kaukolämpöä. Domargårdin vuonna 2007 suljetun jätetäytön viimeistelytöitä jatketaan. Kaatopaikkakaasun keräystä ja käsittelyä tehostetaan ja pintarakenteet rakennetaan sulkemissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi jäteasemaalueen vesien hallintaa parannetaan lukuisilla uudistuksilla. Kilpilahden jätekeskuksen asemakaava hyväksyttiin vuoden 2008 helmikuussa. Tällä hetkellä käynnissä ovat jätekeskuksen ja alueen louhinnan ympäristölupaprosessit. Rakennustyöt voidaan aloittaa aikaisintaan vuonna 2012 ja toiminta vuonna Jätekeskushankeen eteneminen rakennusvaiheeseen edellyttää Kilpilahden rinnakkaistien käyttöönottoa. Lainsäädäntö edellyttää suuria muutoksia kotitalouksien jätehuollolta. On kuntien vastuulla, että jätteen hyötykäyttö lisääntyy, kaatopaikalle vietävän jätteen määrä vähenee ja kaatopaikat ovat lainsäädännön mukaisia. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toiminnan aikana toteutettuja kehityskohteita: 2002 Säännölliset kuormantarkastukset jäteasemilla 2003 Puujätteen vastaanotto hyötykäyttöön kaikilla jäteasemilla 2004 Mömossenin kaatopaikan suotovedet Viikinmäen puhdistamolle 2004 Haravointijätteen vastaanotto hyötykäyttöön kaikilla jäteasemilla 2004 Hyötyjätepisteverkon uudistaminen 2004 Sekajätteen aluekeräyspisteet käyttöön 2004 Uuden jätekeskuksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 2005 Yhdenmukaiset jätehuoltomääräykset kaikkiin kuntiin 2005 Kiinteistökohtainen biojätekeräys kaikkiin kuntiin 2005 Domargårdin jäteaseman uusi tasausallas 2006 Kiinteistökohtainen sekajätekeräys kaikkiin kuntiin 2006 Ruotsinpyhtään pienjäteasema avattiin 2007 Biojäte Forssaan kompostointilaitokseen 2007 Mömossenin jäteaseman kaatopaikka suljetaan, asema jatkaa pienjäteasemana 2007 Uudet tiiviit pohjarakenteet Domargårdin jäteasemalle 2007 Vesien keräys- ja johtamisjärjestelmien uudistaminen Domargårdin jäteasemalla Tulevaisuuden kehityskohteita: 2008 Sekajäte energiahyötykäyttöön Kotkaan 2008 Vesi- ja kaasujärjestelmien tehostaminen Domargårdin jäteasemalla 2009 Pienjäteasemaverkon täydentäminen 2014 Uusi jätekeskus avataan Kilpilahteen 6 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

7 Hyötyvoimalassa vaikeasti kierrätettävät jätteet muutetaan energiaksi kaatopaikkasijoituksen sijaan. Itäuusmaalaisten jätteet kuljetetaan Hyötyvoimalaan suoraan kiinteistöiltä. Se on ympäristön ja kustannusten kannalta järkevää. Hyöty- ja ongelmajätteet lajitellaan edelleen erikseen. Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimala Polttoaine kotitalouksien syntypaikkalajiteltu kaatopaikkajäte ja teollisuuden kaatopaikkajäte Jätteestä energiaa höyryä teollisuudelle MWh/a sähköä teollisuudelle ja valtakunnan verkkoon MWh/a kaukolämpöä MWh/a Hankintarenkaan perustaneet jäteyhtiöt toimittavat kaatopaikkajätettä Hyötyvoimalalle yhteensä noin tonnia. Yhtiöiden alueella kaatopaikkojen käyttö ja kuormitus vähenevät ensimmäisten joukossa Suomessa, kuten lainsäädäntö ja valtakunnallinen jätesuunnitelma edellyttävät. METSÄSAIRILA OY PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KYMENLAAKSON JÄTE OY ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 7

8 4 Itä-Uudenmaan Kuljetuspalvelut Jätehuolto Oy hoitaa asuinkiinteistöjen, julkisten kiinteistöjen ja sopimusasiakkaiden säännölliset seka- ja biojätekuljetukset. Kuljetukset kilpailutetaan säännöllisin väliajoin yksityisillä kuljetusurakoitsijoilla. Yhtiö hoitaa asiakaspalvelun, laskutuksen ja kuljetusten valvonnan. Kuljetuksessa käytetään satelliittipaikannukseen perustuvaa ajonohjausjärjestelmää, mikä tehostaa keräystä, asiakaspalvelua ja laskutusta. Järjestelmällä seurataan reaaliajassa kuljetusten edistymistä ja poikkeamia. Sekajätekuljetus Vuoden 2007 aikana vakiinnutettiin vuonna 2006 alkaneen kunnan järjestämän kuljetusjärjestelmän laajuus ja laatutaso. Kuljetuksen piiriin liittyivät kesäasukkaat ja kuljetusreittejä viimeisteltiin sen mukaan. Vuoden 2007 lopulla sekajätettä kerättiin noin kiinteistöstä, joista noin 250 oli yritysasiakkaita. Sekajäteastioiden pesut suoritettiin ensimmäisen kerran. Käsin siirrettävien ja ympärivuotisessa käytössä olevien jäteastioiden tyhjennyshintaan kuuluu pesu kerran vuodessa. Pesut suoritettiin pesuautoissa tyhjennyksen yhteydessä. Säännöllistä sekajätekuljetusta järjestettiin myös merellä. Sipoon sisäsaariston talousjätteen lauttakeräys järjestettiin aiempien vuosien tapaan. Asiakkaat valitsivat etukäteen viikot, joina jätteet noudettiin säkkihinnalla mökin laiturilta. Vuonna 2007 keräyksen piirissä oli 110 kiinteistöä. Pirttisaari-Bodö alueella kokeiltiin lauttakeräystä, jossa asiakkaat toivat talousjätteet tiettyinä päivinä ennalta sovittuihin laituripaikkoihin. Palvelu tarjottiin kiinteää vuosimaksua vastaan. Keräystä ei jatketa, koska asiakasmäärä jäi pieneksi. Biojätekuljetus Kunnan vastuulla olevan biojätekeräyksen piiriin kuuluvat kaikki ne asuinkiinteistöt, joissa on vähintään 5 huoneistoa sekä ne julkiset kiinteistöt, joissa syntyy biojätettä yli 20 kg viikossa. Vuonna 2007 biojätettä kerättiin noin kiinteistöstä, joista noin 100 oli yritysasiakkaita. Biojäteastian tyhjennyshintaan kuuluu biohajoava suojasäkki, jonka jäteauton kuljettaja laittaa tyhjennyksen yhteydessä. Tyhjennyshintaan kuuluu myös astian pesu kaksi kertaa vuodessa. Jäteastioiden vuokraus Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy vuokraa sekä sekaettä biojätteen keräykseen soveltuvia jäteastioita. Astiakoot ovat 140 l, 240 l ja 660 l. Vuonna 2007 oli vuokralla noin astiaa. Kiinteistön säännöllisen sekajätehuollon voi järjestää eri tavoilla. Oman jäteastian ohella vaihtoehtoja ovat aluekeräyspisteen käyttö tai kimppaastia esim. naapurin tai tiehoitokunnan kanssa. Vuonna 2007 Itä-Uudenmaan asuinkiinteistöt noin kpl olivat liittyneet jätehuoltoon seuraavalla tavalla: 8 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

9 Jäteautonkuljettajat tyhjentävät päivässä yli 2000 sekajäteastiaa. Jätekuljetusten laatutavoite on, että virhepromille on alle 1. Tämä tarkoittaa yhtä virhettä tuhatta tyhjennystä kohti. Vuonna 2007 tuhannesta tyhjennyksestä epäonnistui kaksi, mikä osoittaa sekin hyvää laatua. Yhteistyökumppanit vuonna 2007 Sekajätekuljetus: HFT Network Oy/Environet Oy Lassila & Tikanoja Oyj SITA Finland Oy Porvoon Huoltomiehet Oy Uudenmaan Kuljetus Oy Biojätekuljetus: SITA Finland Oy SOL Ympäristöpalvelut Oy ( asti) Lauttakuljetus: Strand P-G Bodö Båtvarv Kiinteistöiltä kerätyt biojätemäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Biojätettä kerättiin vuonna 2007 noin 1000 kiinteistöltä kg/asukas kg/asukas kg/asukas Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 9

10 5 Jätteiden Vastaanottopalvelut vastaanottoverkostoon kuuluvat hyöty- ja aluekeräyspisteet, pienjäteasemat, kiertävät keräystempaukset ja Domargårdin jäteasema. Palveluita kehitetään jatkuvasti tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Asuinkiinteistöjen hyöty- ja ongelmajätteiden ke räyskustannukset katetaan ekomaksulla. Seka- ja rakennusjätteen vastaanotosta veloitetaan käsittelymaksu. Hyötyjäte- ja aluekeräyspisteet Vuonna 2007 asennettiin neljä uutta hyötyjätepistettä täydentämään keräysverkkoa. Pisteitä oli vuoden 2007 lopussa 97 kpl. Kaikissa hyötyjätepisteissä vastaanotetaan paperia, keräyskartonkia, pienmetallia, lasia ja paristoja. Yhdeksäntoista hyötyjätepisteen yhteydessä on sekajätteen aluekeräyspiste. Sekajätteen aluekeräyspisteet on tarkoitettu pääasiassa hankalien tieyhteyksien päässä sijaitsevien kiinteistöjen talousjätteelle. Sen käyttäjät maksavat erillistä vuosimaksua. Vuonna 2007 aluekeräyspisteen käyttäjiä oli kpl. Kahden aluekeräyspisteen kameravalvontaa uudistettiin vuonna Uudistuksen myötä näitä pisteitä pystytään valvomaan internetin kautta reaaliajassa. Pienjäteasemat ja Domargårdin jäteasema Sipoon Mömossenin jäteasema muutettiin pienjäteasemaksi tammikuussa Kilpilahden alueen teollisuusjätteiden vastaanotto erilliselle alueelle jatkuu Mömossenissa edelleen. Sipoon lisäksi pienjäteasemia on Loviisassa ja Ruotsinpyhtäällä. Pienjäteasemilla vastaanotetaan pääasiassa hyötyjätteitä, ongelmajätteitä, se-romua ja vähäisiä määriä sekalaista jätettä. Domargårdin jäteasemalla Porvoossa vastaanotetaan näiden lisäksi suuriakin määriä mm. seka- ja rakennusjätettä, maa-aineksia, tiili- ja betonijätettä, riskijätettä, asbestia, nestemäistä jätettä ja muita erityisjätteitä. Domargårdin jäteasemalla tehtiin vuoden 2007 aikana useita uudistustöitä ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja palvelun parantamiseksi. Kiertävät keräystempaukset Kevään perinteinen Otto-keräys järjestettiin Ongelmajätteitä, metalliromua ja se-romua vastaanotettiin 93 pysäkillä. Keräys järjestettiin yhteistyössä Ekokem-Palvelu Oy:n, Stena Metalli Oy:n ja tuottajayhteisö NERA:n kanssa. Vuonna 2007 järjestettiin ensimmäistä kertaa jätteiden keräystempaus myös saaristossa. Jätelautta pysähtyi 15 laiturilla vastaanottamassa lähisaarien asukkaiden jätteitä. Ongelmajätteiden, metalliromun ja se-romun lisäksi laituripysäkeillä vastaanotettiin myös muuta jätettä maksua vastaan. Näin hankalasti kuljetettavat sohvat, vanhat veneet ja rakennusjätteet saatiin saarista pois. Jäteasemilla vastaanotetut hyöty- ja ongelmajätteet: Hyötyjätepisteissä vastaanotetut hyötyjätteet: 10 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

11 Otto-keräys merellä järjestettiin kesällä 2007 ensimmäisen kerran. Keräyksen aikana kuljetettiin noin 20 lavallista romua pois saaristoa pilaamasta. Otto-keräys merellä 2007 Ongelmajäte Sähkö- ja elektroniikkaromu Metalliromu Sekajäte (maksullinen) Yhteensä kg kg kg kg kg Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n vastaanottopisteet Hyötyjätepisteet Hyötyjätepisteet, joissa lisäksi sekajätteen keräys Jäteasemat Kiertävät keräystempaukset 97 kpl 19 kpl 4 kpl 2 kpl/vuosi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 11

12 6 Itä-Uudenmaan Hyödyntämis- ja käsittelypalvelut Jätehuolto Oy vastaa toimialueen jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä. Hyödyntämisja käsittelypalvelut hoidetaan kustannustehokkaasti, lainsäädäntö ja ympäristöasiat huomioiden, joko omana toimintana tai kilpailutuksen kautta valituilla alan yrityksillä. Domargårdin jäteasema Loppusijoitettaville jätteille otettiin käyttöön uusi EU-vaatimukset täyttävä kaatopaikka-alue. Uusi alue on noin 1,9 hehtaaria. Samalla 1980-luvulla avatun loppusijoitusalueen käyttö lopetettiin. Käytöstä poistettua aluetta suljetaan sulkemissuunnitelman mukaisesti ensin maa-aineksilla ja sen jälkeen tiiviillä pintakerroksella. Suljettavan jätetäytön jälkihoito tarkkailuineen sekä tarvittavine vesien ja kaasujen käsittelyineen jatkuu noin 30 vuoden ajan. Nestemäisille jätteille rakennettiin vuonna 2007 vastaanottoallas, jossa neste ja kiinteä jäte erotetaan toisistaan ennen jatkokäsittelyä. Erityisjätteet, kuten riskijäte ja asbesti, käsiteltiin ympäristöluvan mukaisesti peittämällä ne välittömästi vastaanoton jälkeen. Puhtaat ja lievästi pilaantuneet maa-ainekset sekä tiilet, betonikappaleet ja asfalttimurska hyödynnettiin kaatopaikkarakenteissa. Toimialueelta kerätty keräyslasi käytettiin lasimurskeena Domargårdin jäteaseman kaasukaivojen rakentamisessa soraa korvaavana aineena. Domargårdin jäteasemalla kompostoitiin Porvoon kaupungin jätevesien käsittelyssä syntyneet lietteet sekä jäteasemilla vastaanotetut haravointijätteet. Aumakompostoinnilla valmistettu multa käytetään Domargårdin jäteaseman jätetäytön peittämiseen ja alueen rakenteisiin. Vuoden 2007 alusta erilliskerätty biojäte on käsitelty Forssassa Envor Biotech Oy:n kompostointilaitoksessa, missä siitä kompostoidaan maanparannukseen ja viherrakentamiseen käytettävää multaa. Mömossenin jäteasema Sipoon Mömossenin jäteaseman yhdyskunta- ja rakennusjätteen loppusijoitusalue suljettiin , jonka jälkeen jäteasema muutettiin pienjäteasemaksi. Kilpilahden alueen kaatopaikkakelpoisen erityisjätteen loppusijoitus jatkuu erillisellä alueella. Käytöstä poistetun jätetäytön peittämiseen ja alueen rakenteisiin käytettiin puhtaita ja lievästi pilaantuneita maa-aineksia. Vastaanotetun jätteen määrä vuosina Loppusijoitetun jätteen määrä vuosina VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

13 Domargårdin jäteasema ) Vaaka- ja toimistorakennus 2) Ongelmajätteiden vastaanotto 3) Metalliromun ja haravointijätteen vastaanotto 4) Sähkö- ja elektroniikkaromun, öljyn, paperin, pahvin ja pientuojien yhdyskunta-/rakennusjätteen vastaanotto 5) Puujätteen vastaanotto 6) Biojätteen siirtokuormausalue 7) Lietteen ja haravointijätteen kompostointikenttä 8) suljettu jätetäyttö 9) Uusi jätetäyttö EU-normien mukaisella tiiviillä pohjarakenteella 10) Asbestin vastaanotto 11) Nestemäisen jätteen vastaanotto ja eteläinen tasausallas 12) Pohjoinen tasausallas Vastaanottopisteiden kautta hyötykäyttöön Biojäte (erilliskerätty) Haravointijäte Keräyskartonki Lasi Liete Maa-aines Metalli Ongelmajätteet Painekyllästetty puu Paperi Puu Rakennusjäte (lajiteltu) Sähkö- ja elektroniikkaromu maanparannuskompostia ja puutarhamultaa, Envor Biotech Oy kompostimultaa, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy hylsykartonkirullia, Corenso Oy kaasukaivojen keräyskerros, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy kompostimultaa, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy jäteaseman maarakentamiseen, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy metalliteollisuuden raaka-ainetta, Stena Metalliyhtymä Oy uutta öljyä ja energiaa, Ekokem Oy haketta energiakäyttöön, Demolite Oy paperiteollisuuden raaka-ainetta, Paperinkeräys Oy haketta energiakäyttöön esim. Kotkan Energia Oy, Lahti Energia jäteaseman maarakentamiseen, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy teollisuuden raaka-ainetta, tuottajayhteisöt Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 13

14 7 Ympäristövastuu Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kaikessa toiminnassa huomioidaan ympäristövaikutusten hallinta ja vähentäminen. Merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat jätteen loppusijoituksesta. Vesien hallinta Domargårdin jätteenkäsittelyalueen suotovesien tasausallaskapasiteettia lisättiin vuonna 2007 noin m 3 :lla. Uudistus vähentää sateisina ajanjaksoina viemäriin kohdistuvaa jätevesipainetta sekä ylivuotoriskiä ja sitä kautta vesistöön kohdistuvia vaikutuksia. Vuonna 2008 tehostetaan vesijärjestelyjä edelleen ylivuotojen ehkäisemiseksi. Puhtaat sadevedet ohjataan pois suotovesistä, jolloin viemäröitävä jätevesimäärä vähenee ja riski tasausaltaan ylivuotoon pienenee rakennettiin Domargårdiin myös uusi yhdyskuntajätteen täyttöalue, jonka tiiviit pohjarakenteet vastaavat voimaan tullutta lainsäädäntöä. Tiiviiden pohjarakenteiden ansiosta uuden täyttöalueen likaiset vedet saadaan hallitusti talteen. Haittaeläimet Vuonna 2007 suljettiin sekä Domargårdin että Mömossenin yhdyskuntajätteiden täyttöalue. Ennen sulkemistöitä aloitettiin rottien tehostettu torjunta, jotta sulkemistöiden alkaessa rottakannan siirtyminen jätteenkäsittelyalueen ulkopuolelle pystyttiin ehkäisemään. Ehkäisytoimissa onnistuttiin, sillä rottakantojen liikkumisesta ei tehty havaintoja. Melu, pöly, rikkiyhdisteet ja hajut Domargårdin uuden ympäristöluvan myötä päästöja vaikutustarkkailuohjelmaan lisättiin vesi- ja kaatopaikkakaasutarkkailun lisäksi myös säännöllinen melun, pölyn, rikkiyhdisteiden ja hajun tarkkailu. Uuden luvan mukaiset tarkkailut aloitetaan vuoden 2008 aikana. Domargårdin täyttöalueen sulkeminen aiheutti vuoden 2007 lopulla lähiympäristössä hetkittäisiä hajuhaittoja. Kaasunkeräystä tehostettiin pumppaamon imutehoa lisäämällä ja vuoden 2008 aikana rakennetaan 8 uutta kaasunkeräyskaivoa. Uudistus poistaa suljetun jätetäytön hajuhaitat. Riskitilanteet Vuoden 2007 aikana Domargårdin jätteenkäsittelyalueella todetut poikkeustilanteet rajoittuivat pääsääntöisesti kaasunkeräyksessä tapahtuneisiin katkoksiin. Keräyskatkokset johtuivat jäteaseman tai Porvoon Energian laitteistossa olleista häiriöistä sekä lyhytaikaisista sähkökatkoksista. Kaasunkeräyskatkosten lisäksi jäteasemalla todettiin kaksi ylivuotoa pohjoisella tasausaltaalla. Viemäröity jätevesimäärä 14 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

15 Jäteasemien ympäristövaikutusten säännöllisen tarkkailun hoiti vuonna 2007 Ramboll Finland Oy. Vuosittainen tarkkailu Havaintopisteiden lkm Domargård Näytteenottokerrat Havaintopisteiden lkm Mömossen Näytteenottokerrat Tehdyt analyysit yhteensä Pintavesi Kaivot 5* Pohjavesi Jäteveden puhdistamolle pumpattava vesi Jätetäytön sisäinen vesi ** Kaatopaikkakaasu *** * Vuosittain otetaan aina yhdestä kaivosta. 4 muusta kaivosta kerran viidessä vuodessa ** Lämpötila ja veden korkeus *** Määrä ja koostumus Domargårdin pintavesikuormitus lähimmässä havaintopisteessä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 15

16 8 Itä-Uudenmaan Viestintä ja asiakaspalvelu Jätehuolto Oy:n viestintä on avointa ja asiakaslähtöistä. Tavoitteena on, että asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat tietoisia jätehuollon käytännöistä ja muutoksista. Asiakkaat ohjataan ympäristöystävälliseen ja järkevään jätehuoltoon. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan mm. asiakastiedotteissa, Kierrättäjä -asiakaslehdessä, paikallislehdissä ja internet-sivuilla. Asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakaspalautteen, lehdistöseurannan ja palveluiden käytön avulla. Porvoon kaupungin asukaskyselyn perusteella asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä mm. jätehuoltoon ja kierrätystoimintaan. Yli 80 prosenttia FCG Efeko Oy:n marras joulukuussa 2007 toteuttaman asukaskyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että nämä palvelut on hoidettu Porvoossa hyvin. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelu vastaa asiakasyhteydenotoista ja asiakasrekisteristä. Asiakaspalvelunumerossa vastattiin vuonna puheluun ja laskuja lähetettiin noin kpl. Asiakasneuvojat ottavat myös yhteyttä asiakkaisiin päin esim. muutos- tai ongelmatilanteissa. Vuonna 2007 asiakaspalvelussa tehtiin 7,8 henkilötyövuotta. Kilpailutetun kuljetuksen muutosvaiheen jälkeen työmäärä vakiintui 2,5 henkilötyövuoteen. Asiakaspalvelumme neuvoo arkisin klo numerossa Vuonna 2007 pidettiin 43 jätevalistustilaisuutta kouluissa ja päiväkodeissa. Tilaisuuksissa kuulijoita oli yhteensä Syksyllä järjestettiin 6 neuvontatilaisuutta kaupoissa ja kirjastoissa. Yhtiö oli lisäksi mukana seuraavissa tapahtumissa: - Gammelbackan ympäristöpäivä Porvoon kaupungin ympäristöpäivä Mahdollisuuksien tori Malmgårdin markkinat Kaarenkylän koulun kierrätyspäivä Porvoon messut Domargårdin jäteasemalla vieraili noin 330 koululaista ja päiväkotilasta vuoden 2007 aikana. 16 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

17 9 Itä-Uudenmaan Henkilöstö Jätehuolto Oy toteuttaa vastuullista ja pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa. Tavoitteena on työympäristön jatkuva kehittäminen. Vuoden 2007 aikana yhtiössä tehtiin 25,7 henkilötyövuotta. Kilpailutetun jätekuljetuksen käynnistysvaiheen vuoksi yhtiössä työskenteli useita määräaikaisia työntekijöitä. Vuokratyövoimaa käytettiin lisäksi 0,47 henkilötyövuotta. Työsuojelun kehittämiseksi on yhtiöön perustettu työsuojelutoimikunta, joka koostuu kolmesta työntekijän ja yhdestä työnantajan edustajasta. Työsuojelupäällikkönä toimi kehityspäällikkö Vesa Heikkonen ( lähtien), työsuojeluvaltuutettuna Torbjörn Bergström päävastuualueenaan kenttätoiminnot ja varavaltuutettuna Mia Järvinen päävastuualueenaan toimisto. Työsuojeluorganisaatio suoritti vuonna 2007 yhtiön kaikissa toimipisteissä riskienkartoituksen osana työsuojeluohjelman päivitystä. Kartoituksen tulosten perusteella päivitettiin riskienhallintaohjelma toimenpiteineen. Yhtiö edistää työntekijöiden työkykyä ja tukee harrastustoimintaa taloudellisesti. Lisäksi henkilöstölle järjestetään vuosittain tilaisuuksia ulkoilun, liikunnan ja yhdessäolon merkeissä. Vuonna 2007 järjestettiin tutustumista eri liikuntalajeihin henkilöstökokousten yhteydessä. Kesäkuun perinteinen virkistyspäivä suuntautui Kymenlaakson, jossa vierailimme mm. Kymenlaakson Jäte Oy:ssä sekä tutustuimme Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaprojektiin ja Kotkan Maretariumiin. Vuoden päätteeksi lähdettiin rentoutumaan kylpylään. Henkilöstö tunnusluvut Yksikkö Henkilöstön määrä kpl 21,00 24,00 Kaikki henkilötyövuodet htv 25,70 27,50 Määräaikaisten osuus tehdyistä henkilötyövuosista % 37,00 27,30 Vuokratyövoiman käyttö htv 0,47 0,86 Henkilöstön keskimääräinen ikä v 43,20 41,00 Miesten osuus henkilöstöstä % 33,00 33,00 Naisten osuus henkilöstöstä % 67,00 67,00 Henkilöstön koulutus ylempi korkeakoulu % 10,00 8,00 Henkilöstön koulutus ammattikorkekoulu ja opistoaste % 28,00 25,00 Henkilöstön koulutus, peruskoulu ja muu % 62,00 67,00 Henkilöstön koulutuksen kulut /htv 601,00 480,00 Henkilöstön virkistys- ja harrastustoiminnat kulut /htv 274,00 156,00 Säännölliset kehityskeskustelut % 100,00 100,00 Tapaturmapoissaolot pvä/htv 0,00 0,00 Sairauspoissaolot pvä / htv 7,70 4,00 Työterveyshuolto /htv 113,00 177,00 Työsuojelu /htv 45,00 104,00 Liikevaihto/henkilötyövuosi /htv , ,00 Henkilötyövuoden hinta /htv , ,00 Vuonna 2007 järjestettiin henkilöstökokousten yhteydessä jalkapallo-ottelu ja golf-demo, jossa jokainen oppi golfin alkeet. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 17

18 10 Itä-Uudenmaan Taloudellinen vastuu Jätehuolto Oy ei jaa osinkoa omistajilleen. Yhtiön tehtävä on tuottaa kustannustehokkaita, laadukkaita ja viranomaisten vaatimukset täyttäviä jätehuoltopalveluita omistajakuntiensa asukkaille ja kiinteistöille. Lisäksi yhtiö palvelee liike-elämää jätehuoltopalveluiden tuottajana. Vuonna 2007 yhtiön toiminnan tulos oli euroa. Tuloveroa yhtiö maksoi vuoden 2007 toiminnastaan euroa ja jäteveroa euroa. Kaatopaikkojen maisemointiin ja jälkihoitoon varattiin pakollisena varauksena euroa. Yhdyskuntajätteen käsittelymaksut ovat Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy toimialueella olleet vuodesta 2003 vuoteen 2007 alle kansallisen keskiarvon. Vuonna 2007 yhdyskuntajätetonnin käsittelymaksu oli 89,67 euroa veroineen, kun vastaava valtakunnallinen keskiarvo oli 101,95 euroa. Yhdyskuntajätteen käsittelymaksusta 51,5 % oli veroja. Kaikki Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n jätemaksut perustuvat kustannuslaskentaan. Jätemaksuilla katetaan kaikki jätteenkäsittelyyn kohdistuvat kustannukset. Kuljetushinnat perustuvat kuljetusten kilpailutukseen. Omistajakunnat vahvistavat julkisoikeudelliset jätetaksat. Asuntokohtaista ekomaksua kerätään kaikilta asuinkiinteistöiltä. Ekomaksulla katetaan asukkaiden ilmaiset tai alikatteiset jätehuoltopalvelut. Vakituisille asunnoille ekomaksu on 20 euroa vuodessa veroineen, vapaa-ajanasunnoille 18 euroa ja toiselle omassa käytössä olevalle asunnolle 5 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö kerää jätemaksuja mm. sekajätteen aluekeräyspisteiden käyttöoikeudesta, erityiskäsiteltävien jätteiden käsittelystä ja yritysten jätteiden käsittelystä. Jäteastioiden tyhjennysten keskiarvohinnat kilpailutetussa kuljetuksessa Sekajätteen käsittelymaksut Rahoituksen rahavirrat Jätemaksut e Muut tuotot e Lainojen nosto e RAHAVIRTA e Verot e Investoinnit ja rahoitus e Henkilöstökulut e Ostetut palvelut e 18 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

19 Vuodesta 2003 vuoteen 2007 yhtiö on investoinut yhteensä euroa jätehuollon kehittämiseen. Poistoja tänä aikana on tehty yhteensä euroa ja keskimäärin 8,5 % liikevaihdosta. Poistot ja investoinnit Liikevaihdon kehitys Talouden tunnusluvut taseen loppusumma, liikevaihto/asukas, 44,38 46,39 63,78 69,66 89,38 omavaraisuusaste, % 27,11 34,60 39,30 34,50 30,50 ostetut palvelut liikevaihdosta, % 22,30 25,00 28,50 34,00 44,60 jätevero osuus liikevaihdosta, % 30,80 27,60 26,50 24,00 18,40 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 19

20 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - Östra Nylands Avfallsservice Ab Hallituksen toimintakertomus 2007 Tilikausi Yleistä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kahdeksan kunnan omistama osakeyhtiö, jonka alueella asui vuoden 2007 lopussa noin asukasta. Osakassopimuksen mukaisesti yhtiön tehtävänä on huolehtia jätehuollon järjestämisestä sopijakuntien alueella jätelain vaatimukset täyttäen, ympäristöystävällisesti ja hyvää tekniikkaa hyödyntäen sekä teknisesti ja taloudellisesti edullisella tavalla. Yhtiö perustettiin nimellä Mömossen Jätehuolto Oy Avfallsservice Ab. Yhtiön omistus laajennettiin ja samalla yhtiön nimeksi muutettiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Östra Nylands Avfallsservice Ab. Omistuksen laajentuessa yhtiön toiminta-alue kasvoi käsittämään kaikki nykyiset omistajakunnat. Yhtiö huolehtii omistajakuntiensa puolesta lähes kaikista niiden lakisääteisistä jätehuollon palvelutehtävistä: jätehuollon neuvonnasta, seka- ja biojätteiden keräyksestä, ekopisteverkon toimivuudesta, saariston jätehuollosta, asukkaiden ongelmajätehuollosta, jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä. Liikevaihto ja tuloskehitys Yhtiön liikevaihto toimintavuonna oli 8,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,9 miljoonalla eurolla. Vastaanotettu materiaalimäärä oli tonnia, josta tonnia oli maa-aineksia. Valtiolle tilitettävän jäteveron osuus liikevaihdosta oli euroa. Liikevaihdosta 63 % syntyi jätteen käsittelystä jäteasemilla. Pääosan liikevaihdon kasvusta aiheutti syksyllä 2006 käynnistynyt sekajätteiden keräystyö, joka osuus liikevaihdosta oli 18 % (noin 1,5 miljoonaan euroa). Toimintavuonna yhtiö teki euron suuruisen pakollisen kaatopaikkojen jälki-hoitovarauksen, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Tilikauden liikevoitto oli euroa, joka on 3,8 % liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 4,0 % laskettuna aikaisempien tilikausien veroilla oikaistusta nettotuloksesta. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 30,5 % taseen loppusummasta. Tilikauden tulos ennen veroja oli euroa voitollinen. Verojen jälkeen voittoa jäi euroa. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut liikevaihto liikevoitto liikevoitto % liikevaihdosta 3,8 7,6 10,3 oman pääoman tuottoaste % 4,0 18,7 29,9 omavaraisuusaste % 30,5 34,5 39,3 Vuoden 2007 oman pääoman tuottoastetta alensi jätekuljetusten järjestämisen siirtyminen yhtiön vastuulle. Kuljetusten osalta yhtiö ei tavoittele tuottoa, vaan alhaisia asiakashintoja. Lisäksi vanhojen jätetäyttöjen sulkemiskustannukset tarkistettiin ja ne edellyttivät lähes 2,5 kertaa edellistä arviota suuremman jälkihoitovarauksen tekemistä. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ei jaa omistajilleen osinkoa. Yhtiössä voitto tarkoittaa tulosta, jolla lainsäädännön edellyttämä toiminnan kehittäminen ja jatkuvuus voidaan turvata. Voitto käytetään kokonaisuudessaan turvaamaan jätehuollon ympäristöinvestointien toteutuminen. Yhtiö ei siis tavoittele korkeaa oman pääoman tuottoa. Sen sijaan toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja tavoitteena on pitää kuntalaisten jätemaksut mahdollisimman alhaisina. Tilikauden aikana yhtiö sulki vanhat jätetäytöt Porvoon Domargårdin ja Sipoon Mömossenin jäteasemilla. Ne korvattiin uuden lainsäädännön vaatimukset täyttävällä loppusijoitusalueella, joka rakennettiin Domargårdin jäteasemalle. Merkittävimmät investoinnit Investointien kokonaismäärä oli euroa. Investoinneista 88 % kohdistui Domargårdin ympäristövaikutusten vähentämiseen. Jäteasemalle rakennettiin tiiviin pohjarakenteen omaava loppusijoitusalue ( euroa) ja uusi kaatopaikkavesien tasausallas viemäreineen ( euroa). Uusien pohjarakenteiden rakentaminen oli välttämätöntä lainsäädännön muutoksen takia. Jäteasemien muuhun kunnostukseen ja parannukseen sekä laitteistohankintoihin käytettiin tilikauden aikana ( euroa). Lisäksi yhtiön kattavaa hyöty- ja aluekeräyspisteiden verkkoa laajennettiin edelleen ( euroa). Rahoitus Yhtiö rahoitti 76 % investoinneistaan tulorahoituksen turvin. Pankkilainaa otettiin euroa. Aikaisemmin kilpailutettua lainaa nostettiin euroa samalla, kun lainoja maksettiin takaisin euroa. Kehitystoiminta Vuoden 2007 aikana jätehuollon kehitystyö jatkui voimakkaana. Kehityshankkeiden taustalla ovat lainsäädännön kiristyvät vaatimukset sekä kustannustehokkuuden lisääminen ja palve- 20 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

21 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - Östra Nylands Avfallsservice Ab Hallituksen toimintakertomus 2007 Tilikausi lutason parantaminen. Toimintavuoden aikana oli meneillään neljä keskeistä kehittämishanketta: 1. Jätteen energiakäytön aloittaminen yhteistyössä Kotkan Energia Oy:n sekä kolmen muun kunnallisen jätehuoltoyhtiön (Kymenlaakson Jäte Oy, Metsäsairila Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy) kanssa Kotkassa vuonna Toimintavuoden aikana keskityttiin erityisesti jätteen poltosta syntyvien tuhkien ja kuonien hyödyntämisen ja käsittelyn suunnitteluun. Energiakäytön arvioidaan alkavan syksyllä Kilpilahden uuden jätekeskuksen käyttöönoton valmistelu, jossa ajankohtaisia asioita olivat asemakaavan valmisteluun osallistuminen ja maa-ainesten louhinnan ympäristövaikutusten arviointi. Valmistelu eteni suunnitelmien mukaisesti. Kilpilahden jätekeskus voidaan ottaa käyttöön vuoden 2014 tienoilla. 3. Sekajätteen kuljetusten laadun vakiinnuttaminen, jossa tavoitteeksi on asetettu alle yksi tyhjennysvirhe tuhatta jäteastian tyhjennystä kohden. Jätekuljetusten laatu on saatu toimintavuoden aikana hyvälle tasolle, jossa tyhjennysvirheitä tapahtuu noin kaksi tuhatta tyhjennystä kohti. 4. Domargårdin jäteaseman ympäristövaikutusten pienentäminen ja vanhojen jätetäyttöjen sulkeminen. Vanhojen jätetäyttöjen käyttö on lopetettu toimintavuoden aikana ja sulkemistoimenpiteet on aloitettu. Toimintavuoden aikana tehdyt investoinnit uuteen loppusijoitusalueeseen ja kaatopaikkavesien keräysjärjestelmään vähentävät ympäristövaikutuksia. Osakkaat Osakas Osakkeet/kpl %-osuus Porvoo ,00 Sipoo ,60 Loviisa 419 9,15 Askola 181 3,95 Pernaja 179 3,91 Pornainen 170 3,71 Ruotsinpyhtää 138 3,01 Liljendal 76 1,66 Yhteensä ,00 Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet ja äänimäärät. Kuitenkin päätettäessä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön maksupoliittisista perusteista edellytetään 2/3 määräenemmistöä. Hallinto Yhtiökokous pidettiin Porvoossa. Kokouksessa valittiin seuraavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Porvoo Päivi Kippo-Edlund Gunilla Backman Heikki Lappalainen Anneli Lehtinen Juha Muhonen Dan Stenbäck Sipoo Veikko Raiskila Merja Siltala Magnus Åström Eero Seppänen Loviisa Jaakko Isotalo Guy Öhberg Askola ja Pornainen Antti Mantere (25.4. asti) Tapani Lempinen (25.4. asti) Tapani Lempinen (26.4. alk Antti Mantere (26.4. alk)) Liljendal, Pernaja ja Ruotsinpyhtää Mats Arola Markus Lindroos Hallituksen puheenjohtajana toimi Heikki Lappalainen Porvoosta ja varapuheenjohtajana Magnus Åström Sipoosta. Hallitus kokoontui vuoden 2007 aikana 8 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana toimi tekniikan tohtori Juha-Heikki Tanskanen. Yhtiön tilintarkastajana oli Oy Audiator Ab. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 21

22 Henkilöstö Yhtiön toiminta on kehittynyt uusien tehtävien myötä nopeasti viime vuosina. Muuttuneet tehtävät ovat vaikuttaneet vakinaisen henkilöstön toimenkuviin, joita on muokattu yhtiön tarpeiden sekä henkilöstön osaamisen ja kehittymistoiveiden pohjalta. Lisäksi yhtiössä on tarvittu useita määräaikaisia työntekijöitä uusien tehtävien valmistelu- ja käyttöönottotehtävissä. Toimintavuoden lopussa yhtiö hoitaa omistajakuntiensa puolesta pääosan niiden lakisääteisistä jätehuollon palvelutehtävistä. Yhtiön työntekijämäärä on vakiintunut noin 20 henkilötyövuoden tasolle. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä ja ympäristö Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut oleellisia yhtiön toimintaan tai talouteen vaikuttavia muutoksia. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2008 noin 10 prosenttia ja olevan noin 9,1 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtuu pääosin sekajätteen energiahyötykäytön aiheuttamista vastaanottohintojen korotuksista. Energiahyötykäytöllä on merkittävä vaikutus yhtiö jätevirtoihin ja jätehuollon ympäristöpäästöihin. Kotkaan rakeilla olevan polttolaitoksen käynnistyttyä kuntien vastuulla olevasta kotitalouksien jätteestä hyödynnetään energiana tonnia vuodessa, kun tämä jäte loppusijoitetaan tällä hetkellä kaatopaikalle. Budjetoidut investoinnit vuodelle 2008 ovat yhteensä euroa. Investoinnit kohdistuvat kuntakohtaisten pienjäteasemien rakentamiseen ja Domargårdin jäteaseman korjaus- ja parannusinvestointeihin. Investoinnit rahoitetaan pääosin pankkilainalla. Yhtiön liiketoimintaan kohdistuvat riskit liittyvät erityisesti lainsäädännön kehittämistyöhön. Kesäkuussa 2007 voimaan astunut jätelain muutos vähensi kuntien vastuuta yhdyskuntajätehuollossa, kun yritysten yhdyskuntajätteet siirtyivät kunnilta yritysten itsensä vastuulle. Tämä voi johtaa jäteyhtiön vastaanottamien jätemäärien vähenemiseen. Yhtiö seuraa tarkasti jätealan ja vastaanotettujen jätemäärien kehitystä sekä kehittää toimintaansa muuttuvat olosuhteet huomioon ottaen. Sipoon kunnan alueesta osa siirretään Helsingin kaupungille alkaen. Siirtyvällä alueella asuu noin asukasta, joiden jätehuolto siirtyy pois yhtiön vastuulta vuoden 2009 alusta alkaen. Yhtiön toimialueen asukasmäärä vähenee tässä yhteydessä 2,2 prosentilla. Pidemmällä aikavälillä toimialueen asukasmäärän ennustetaan kasvavan. Sipoon ja Helsingin välisellä aluesiirrolla on yhtiön liiketoimintaan vain hyvin vähäinen vaikutus. Yhtiön toiminta tähtää kokonaisuudessaan jätehuollosta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseen. Meneillään olevat kehittämishankkeet vähentävät toteutuessaan huomattavasti yhtiön toiminnan aiheuttamia päästöjä. Erityisesti jätteen energiakäytön aloittamisella on huomattava kaatopaikan ja energiantuotannon kasvihuonekaasuja vähentävä vaikutus. Uuden loppusijoitusalueen käyttöönotto Domargårdissa ja vanhojen jätetäyttöjen sulkeminen vähentävät päästöjä vesistöön ja ilmaan. Hallituksen esitys yhtiön tilikauden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus esittää, että tilikauden voitto euroa kirjataan tilille edellisten tilikausien voitto/tappio eikä tilikaudelta jaeta osinkoa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. 22 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

23 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,48 Liiketoiminan muut tuotot , ,52 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,07 Ulkopuoliset palvelut , ,54 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,61 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,19 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,86 Muut henkilösivukulut , ,62 Henkilöstökulut yhteensä , ,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,78 Tilitetty jätevero , ,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,35 Liikevoitto , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot , ,67 Rahoituskulut , ,05 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,62 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,21 Tuloverot Tilikauden verot , ,06 Verot aiemmilta vuosilta 3 458, ,41 Tilikauden voitto , ,74 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 23

24 2007 TASE Tase vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 2 324,48 150,82 Muut pitkävaik. menot , ,80 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,32 Rakennukset ja rakennelmat , ,52 Koneet ja kalusto , ,80 Muut aineelliset hyödykkeet , ,35 Ennakkomaksut ja kesk. 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,99 Sijoitukset Osakkeet 1 025, ,03 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,64 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,84 Siirtosaamiset , , , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,33 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,50 Vastaavaa yhteensä , ,14 Tase vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,88 Tilikauden voitto , ,74 Oma pääoma yhteensä , ,62 Pakolliset varaukset Maisemointi- ja jälkihoitovaraus , ,52 Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Lainat kunnilta , ,72 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,72 Lyhytaikaiset velat Lainat kunnilta , ,20 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,86 Muut velat , ,50 Siirtovelat , ,72 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,28 Vieras pääoma yhteensä , ,00 Vastattavaa yhteensä , ,14 24 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

25 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 2007 Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeen taloudellisen käyttöajan perusteella. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Aineettomat hyödykkeet Taloudellisen pitoajan perusteella, EVL 37 tasapoisto 3 5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat EVL 34 Toimistorakennukset : menojäännöspoisto 4 % Tuotantorakennukset : menojäännöspoisto 7 % Huoltohalli, Domargård: EVL 34 tasapoisto 5 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet: Taloudellisen pitoajan perusteella, EVL 39 tasapoisto 6 10 vuotta Tasausaltaat, viemärit ja Domargårdin pumppaamo: EVL 36 tasapoisto 7 vuotta Koneet ja kalusto EVL 30 Menojäännöspoisto 25 % Kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitomenojen jaksotus Kaatopaikalle loppusijoitettavaan jätemäärään kohdistuvia maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteita vastaava varaus kirjataan vuosittain pakollisena varauksena liiketoiminnan kuluiksi. Toteutuvat maisemointi- ja jälkihoitotyöt katetaan varauksilla. Tilikaudella toteutuneet jälkihoitokustannukset on kirjattu omille tileilleen liiketoiminnan muihin kuluihin > , > 0,00 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihdon jakautuminen Jätteenkäsittelymaksut , ,52 Jätevero , ,00 Sekajätteen kuljetusmaksut , ,97 Ekomaksut , ,08 Biojätteen keräys- ja käsittelymaksut , ,35 Myyntituotot , ,86 Punnitusmaksut , ,11 Saaristojätemaksut , ,91 Muut tuotot , , , ,48 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä henkilöä henkilöä Työntekijät vakituiset 10,4 13,0 määräaikaiset 10,3 9,5 Toimihenkilöt vakituiset 5,0 5,0 25,7 27,5 Toimihenkilöasemassa olevalla tarkoitetaan henkilöstöä, jonka pääasiallisena tehtävänä on johtaa ja valvoa alaistensa työtä ja jotka eivät ota tai vain tilapäisesti ottavat osaa näiden työhön (lähde: Kunnallinen työmarkkinalaitos/ Kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimus ) Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 25

26 2007 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Hallituksen palkkiot Hallituksen palkkiot 4 879, ,00 Liiketoiminnan muut kulut Muut liikekulut Jätevero , ,00 Maisemointi- ja jälkihoitovaraus , ,00 Konsulttipalvelut , ,99 Asiakaspalvelun painatus-, posti- ja puhelinkulut , ,53 Maanvuokrat , ,19 Neuvonnan aineisto- ja ilmoituskulut , ,08 Muut palvelut , ,56 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , ,35 Taseen liitetiedot Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,51 Edellisen tilikauden voitto , , , ,88 Tilikauden voitto , , , ,62 Vaihtuvat vastaavat Siirtosaamisten oleelliset erät Kehittämishankkeitten rahoitussaamiset , ,35 Laskennallinen verosaaminen 840, ,36 Sulkemisen tot. kulujen kuntien osuudet ,75 Muut siirtosaamiset , ,62 Siirtosaamiset yhteensä , ,33 Pakolliset varaukset Maisemointi- ja jälkihoitovaraus , ,52 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 0,00 0,00 Siirtovelkojen olennaiset erät Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen , ,39 Korot: lainat omistajilta 2 889, ,55 lainat rahalaitoksilta 3 662,89 0,00 Muut siirtovelat 2 847, ,44 ostojen, myynnin ja palkkojen jaksotukset , ,32 urakoitsijakorvaustasaus ,00 Oikaisu sekajätekuljetusten tuottoon ,02 Jäteverovelka ,00 Siirtovelat yhteensä , ,72 26 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3 Vuosikertomus 2008 Sisältö 1Toimitusjohtajan katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla s.7 4 Jätteiden keräys s.8 5 Jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus s.10 6 Ympäristöhaittojen ehkäisy

Lisätiedot

1 Vuosi 2012 lyhyesti

1 Vuosi 2012 lyhyesti V u o s i k e r t o m u s 2012 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 V u o s i k e r t o m u s 2013 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23 Vuosi katsaus 2 SISÄLTÖ 1. Rouskis yhtiönä 3 2. JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS 5 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10 4. Ympäristövastuu 13 5. INVESTOINNIT, RAKENTAMINEN JA KEHITYS 17 6. VUORovAIKUTUS

Lisätiedot

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 -

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - www.vestia.fi Sosiaalinen media: Facebook: www.facebook.com/roskasakkia

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti.

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 4 PUHAS OY 2012

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin...

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin... Vuosikertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Johtamisjärjestelmä... 5 Henkilökunta... 7 Vuorovaikutus ja viestintä... 9 Palveluverkostoa kehitetään... 11 Palveluverkosto keräyspisteet... 12

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa TEKNIIKKAA JA OSAAMISTA Vuosikertomus 213 1 Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa Vuosi 213 oli yhtiömme ensimmäinen täysi toimintavuosi uuden jätelain aikana. Lain mukanaan tuomat

Lisätiedot

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ VUOSIKERTOMUS 26 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tunnusluvut 26 TALOUS Tunnusluku/euroa Johdettu tunnusluku Liikevaihto 5 24 41 Investoinnit yhteensä 84 685,62 euroa/asukas

Lisätiedot

Puhtaamman ympäristön puolesta

Puhtaamman ympäristön puolesta Puhtaamman ympäristön puolesta VUOSIKERTOMUS 2011 KYMENLAAKSON JÄTE 2 VUOSI2011 Kouvolan kaupungin tekniselle lautakunnalle esitys Kouvola- Iitti-alueen jätemaksutaksaksi 1.2.2011 alkaen. Kaatopaikkakaasun

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu Vuosikertomus Jätekukko Oy (31.12.) perustettu vuonna 2001 18 osakaskuntaa liikevaihto 17 milj. euroa asukasmäärä 209 000 asiakasmäärä 74 100 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 400/pvä Vesanto Maaninka

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V u o s i k e r t o m u s 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Rosk n Roll Oy Ab on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiö järjestää Länsi-Uudenmaan jätehuollon

Lisätiedot

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0 Rouskis Oy 2 SISÄLTÖ 1 ROUSKIS OY 3 1.1 Johtajan katsaus 3 1.2 Työ kuntalaisten jätehuollon järjestäjänä 5 1.3 Johtaminen ja hallinto 5 1.4 Perustietoa yhtiöstä 7 1.5 Kehityshankkeet 9 2 PALVELUT JA TUOTTEET

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005)

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005) Vuosikertomus 2005 Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Jätekeskus - toiminnan keskipiste... 4-5 Jätteiden loppusijoitusalueet... 6-7 Tekoja ympäristön parhaaksi... 8-9 Lajittelu on siistiä... 10-11

Lisätiedot

Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa.

Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa. VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa. SISÄLTÖ 2013 TÄSSÄ VUOSIKERTOMUKSESSA Vuosi 2013 lyhyesti 6 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 Vuosikertomus 2012 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Yleistä perustettu 2001, aloitti toimintansa 2002 9 jäsenkuntaa: hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, paltamo, puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi

Lisätiedot

Sisällys. Johtajan katsaus. Porin Jätehuollon taloudellinen tilanne on erittäin hyvä. Päivi Repo johtaja. Porin Jätehuolto

Sisällys. Johtajan katsaus. Porin Jätehuollon taloudellinen tilanne on erittäin hyvä. Päivi Repo johtaja. Porin Jätehuolto 2011 Sisällys 3 4 6 10 11 12 13 14 15 16 17 Tase 18 20 Johtajan katsaus Porin Jätehuolto Keräys, kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen Ympäristövaikutusten seuranta Investoinnit Tiedotus Henkilöstö Talous

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi

Vuosikertomus 2010. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi Vuosikertomus 2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Kainuun kuntien vuonna 2001 perustama organisaatio toiminta aloitettu vuonna 2002 jäsenkunnat: Hyrynsalmi,

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy

Sisältö. Jätekukko Oy Vuosikertomus 2003 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Jätekeskus...4 Jätekuljetukset...6 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet...9 Hyötyjätteet...10 Biojäte...11 Tiedotus ja jäteneuvonta... 12 Hallituksen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme 2 3 VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ 1 YHTIÖ 4 1.1 Yhtiö lyhyesti 4 1.2 Toimitusjohtajan katsaus 5 1.3 Strategia 6 1.4 Hallinto ja johtaminen

Lisätiedot

Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy. Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen. Paino: Grano Oy, 2015

Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy. Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen. Paino: Grano Oy, 2015 Vuosikertomus 2014 Teksti ja taitto: Metsäsairila Oy Kuvat: Metsäsairila Oy Metsä-Sairilan jätekeskuksen ilmakuva: Tapio Lankinen Paino: Grano Oy, 2015 Sisältö Vuoden 2014 tapahtumia... 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä. Toimintakertomus 2007

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä. Toimintakertomus 2007 2007 Toimintakertomus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Perustietoja 4 Jätteiden keräys ja käsittely 6 Tiedotus ja neuvonta 10 Henkilöstö 11 Ympäristönsuojelu 12 Kehitystyö 14 Talous ja hallinto 16 3

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-,

Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, VUOSIKERTOMUS 2008 Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä. Yhtiön osakkaita vuonna 2009 ovat seudun 14 kuntaa: Aura, Kaarina,

Lisätiedot