Sisältö. Graafinen suunnittelu: Studio Mielikuva Oy Painopaikka: Uusimaa Oy, 2008 Julkaisija: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Graafinen suunnittelu: Studio Mielikuva Oy Painopaikka: Uusimaa Oy, 2008 Julkaisija: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2 Toimialueen kokonaispinta-ala noin km 2 Maapinta-ala on noin km 2 Asukkaita kpl Kotitalouksia noin kpl Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Kuljetuspalvelut s.8 5 Vastaanottopalvelut s.10 6 Hyödyntämis- ja käsittelypalvelut s.12 7 Ympäristövastuu s.14 8 Viestintä- ja asiakaspalvelu s.16 9 Henkilöstö s Taloudellinen vastuu s Tilinpäätöstiedot s Tilintarkastuskertomus s.32 Graafinen suunnittelu: Studio Mielikuva Oy Painopaikka: Uusimaa Oy, 2008 Julkaisija: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 2 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

3 1Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2007 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy järjesti ensimmäistä kertaa kattavasti kaikki omistajakuntiensa vastuulla olevat jätehuoltopalvelut. Muutos yhtiön perustamisvuoteen 2002 on suuri. Yhtiötä on kehitetty nopeasti. Yhtiö voi nykyisellään tarjota asiakkailleen kattavat jätehuoltopalvelut. Asiakaspalvelusta, hyöty- ja sekajätteiden keräyksestä sekä kierrätyksestä ja energiakäytöstä on tullut merkittävä osa yhtiön toimintaa. Maakunnan jätehuollon kehittäminen on jatkuva prosessi. Toimintavuonna keskityttiin erityisesti seuraaviin hankkeisiin: Kotkassa syksyllä 2008 alkavan jätteen energiakäytön tuhkien ja kuonien hyötykäytön ja loppusijoituksen järjestäminen. Kilpilahden uuden jätekeskuksen asemakaavan valmistelu ja maaainesten louhinnan ympäristövaikutusten arviointi. Sekajätteen kuljetusten laatu, jossa pidemmän aikavälin tavoitteena on alle yksi tyhjennysvirhe tuhatta tyhjennystä kohden. Vuonna 2007 tuhannesta tyhjennyksestä epäonnistui kaksi. Domargårdin jäteaseman ympäristövaikutusten pienentäminen, johon investoimme toimintavuonna noin 1,6 miljoonaa euroa. Vuodelle 2007 asetetuista tavoitteista toteutumatta jäivät Askolan ja Pornaisten pienjäteasemien rakentaminen. Hankkeet ovat viivästyneet ympäristölupaprosessien venymisen vuoksi. Myös Domargårdin kaatopaikkavesien ja -kaasujen kerääminen vanhoilta jätetäytöiltä vaatii edelleen tehostamista. Yhtiön liikevaihto toimintavuonna oli 8,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,9 miljoonalla eurolla. Pääosan kasvusta aiheutti syksyllä 2006 käynnistynyt sekajätteiden keräystyö, joka osuus liikevaihdosta oli 18 % (noin 1,5 miljoonaan euroa). Tilikauden tulos verojen jälkeen oli euroa voitollinen. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ei jaa omistajilleen osinkoa, joten se poikkeaa merkittävästi tavallisesta osakeyhtiöstä. Asiakashinnat ovatkin toimintamme kustannustehokkuuden keskeinen mittari. Sekajätteen vastaanottohintamme oli vuonna 2007 noin 12 prosenttia alempi kuin Suomessa keskimäärin. Myös sekajätteen kuljetusmaksut olivat pääosin valtakunnallisia keskiarvoja alemmalla tasolla. Liikevaihdon lisäksi yhtiön toiminnan laajuutta voidaan kuvata seuraavilla tunnusluvuilla: asiakaspalvelunumerossa vastatut puhelut kpl (56 kpl/työpäivä), astiatyhjennysten määrä kpl (2 600 kpl/työpäivä), vastaanotettu jätemäärä tonnia (384 tonnia/työpäivä), vastaanotettu maa-ainesmäärä tonnia (392 tonnia/työpäivä). Yksityiset jätehuoltoyritykset ovat ilmaisseet suuren kiinnostuksensa hoitaa kuntien vastuulla olevan jätehuollon kuntien sijaan. Kasvava kiinnostus jätteisiin ei johdu siitä, että jätteestä olisi tullut arvokasta raaka-ainetta. Kiinnostus johtuu siitä, että jätteiden hyödyntämiselle ja käsittelylle asetetut vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Jätteiden käsittelijät voivat laskuttaa asiakkaitaan aiempaa enemmän. Raha kiinnostaa. Kuntien jäteyhtiöiden operatiivisen roolin merkityksestä kertoo se, että niiden kilpailuttama kuljetus on asiakkaille noin 11 prosenttia halvempaa kuin suoraan yritysten kanssa sovittu kuljetus. Valtakunnantasolla tämä merkitsee kuntalaisille arviolta 50 miljoonan euron säästöä jätemaksuissa. Itä-Uudellamaallakin säästö on lähes miljoona euroa. Kuntien jätelaitokset ovat vahvempia ostajia kuin yksittäiset kiinteistöt. Toimintamme koskettaa kaikkia omistajakuntiemme asukkaita. Tästä syystä palveluiden hyvä laatu on olennaisen tärkeää ja sen kehittäminen edelleen on lähivuosien keskeinen tavoite. Valtakunnallisesti seuraava suuri haaste on jätteen energiakäyttöön soveltuvien laitosten rakentaminen. Kiitän omistajiamme, hallitusta, henkilökuntaa sekä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuodesta Toivotan kaikille menestyksekästä vuotta 2008! Juha-Heikki Tanskanen toimitusjohtaja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 3

4 2 Itä-Uudenmaan Perustietoa yhtiöstä Jätehuolto Oy on perustettu vuonna 2002 kehittämään ja ylläpitämään kuntien vastuulla olevia jätehuollon palvelutehtäviä. Yhtiö hoitaa jätteiden kuljetus-, vastaanotto-, hyödyntämis- ja käsittelypalveluita sekä vastaa jätevalistuksesta ja maakunnan jätehuollon kehittämisestä. Yhtiö toteuttaa asiakaslähtöistä, kustannustehokasta ja ympäristön huomioivaa jätehuoltoa. Jätehuoltoa suunnitellaan ja uudistetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Palvelut kilpailutetaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten alan yritysten kanssa. Palvelut ovat sekä toimialueen asuinkiinteistöjen että yritysten käytettävissä. Toiminta katetaan maksutuloilla. Omistajille ei jaeta osinkoja. Kuljetuspalveluita yritys tarjoaa seka- ja biojätteelle. Jätteiden vastaanottoverkostoon kuuluvat hyöty- ja aluekeräyspisteet, pienjäteasemat, kiertävät keräystempaukset ja Domargårdin jäteasema. Käsittelypalvelut on keskitetty pääasiassa Domargårdin jäteasemalle. Suunnittelu-, asiakaspalvelu-, laskutus-, viestintä- ja muut hallintotehtävät hoidetaan yhtiön toimistolta käsin. Toimisto sijaitsee Porvoossa. Yhtiön toiminta-ajatus: Yhtiön visio: Tarjoamme toimivia ja kustannustehokkaita jätehuoltopalveluita asiakkaidemme ja ympäristön hyväksi. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on luotettava ja uudistuva jätehuoltopalveluiden tuottaja sekä menestyvä ja haluttu yhteistyökumppani. Organisaatio OMISTAJAKUNNAT YHTIÖKOKOUS HALLITUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ylin päättävä elin on vuosittainen yhtiökokous, jossa kaikilla omistajakunnilla on edustajat. Yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan vuosittain hallitus, jossa on kahdeksan jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus kokoontui toimintavuonna 9 kertaa. TOIMITUSJOHTAJA TOTEUTUS KEHITTÄMINEN TIEDOTTAMINEN TALOUS JA JA KULJETUKSET JA NEUVONTA ASIAKASPALVELU Käyttöpäällikkö Kehityspäällikkö Tiedottaja Talouspäällikkö + 7 hlöä + 3 hlöä + 1 hlö + 5 hlöä 4 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

5 Hallitus Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n hallitus Ylärivissä vasemmalta Juha-Heikki Tanskanen, Jaakko Isotalo, Päivi Kippo-Edlund, Mats Arola, Juha Muhonen, Tapani Lempinen ja Veikko Raiskila. Alarivissä vasemmalta puheenjohtaja Heikki Lappalainen ja varapuheenjohtaja Magnus Åström. Osakkaat Osakas Osakkeet/kpl %-osuus Asukasluku Porvoo , Sipoo , Loviisa , Askola 181 3, Pernaja 179 3, Pornainen 170 3, Ruotsinpyhtää 138 3, Liljendal 76 1, Yhteensä , Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 5

6 3 Yhtiön Kehityshankkeet tavoitteena on kehittää jätehuoltoa siten, että se täyttää lainsäädännön kiristyvät vaatimukset sekä on asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta. Lainsäädännön vaatimukset saavutetaan panostamalla kuntalaisten palveluiden ja lajittelun edellytysten turvaamiseen sekä jätteiden laitosmaiseen hyödyntämiseen ja turvalliseen loppusijoitukseen. Kustannustehokkuutta saadaan hyvällä suunnittelulla ja asiantuntevalla kilpailuttamisella sekä yhteishankinnoilla muiden kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa. Kuljetuspalvelut Jätekuljetusten energiatehokkuuden parantamiseksi yhtiö oli mukana EU:n komission INTERACTION -hankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää jätekuljetusten energiakulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy palkittiin hankeen yhteydessä kunniamaininnalla kehittämissuunnitelmastaan kuljetusten päästöjen vähentämiseksi. Vastaanottopalvelut Hyöty- ja aluekeräyspisteitä on 97 kpl ja niitä asennetaan tarpeen mukaan esim. uusille asuinalueille. Pienjäteasemia on 3 kpl ja niitä on suunnitteilla Askolaan, Liljendal-Pernaja -alueelle ja Pornaisiin. Domargårdin jäteaseman pientuojien vastaanottopalveluita kehitetään vuonna Käsittelypalvelut Jätteen energiahyötykäyttö alkaa Kotkan Hyötyvoimalassa syksyllä Noin 75 % kunnan vastuulla olevasta kaatopaikkajätteestä muutetaan energiaksi kaatopaikkasijoituksen sijaan. Kaatopaikan käytön vähentäminen vähentää ympäristöhaittoja ja hillitsee ilmastonmuutosta. Myös lainsäädäntö edellyttää vähentämään kaatopaikkasijoitusta. Energiakäyttö kilpailutettiin yhdessä kolmen muun kuntayhtiön kanssa. Hyötyvoimala korvaa maakaasukattilan ja maakaasun käytön. Jätteestä tuotetaan sähköä, teollisuushöyryä ja kaukolämpöä. Domargårdin vuonna 2007 suljetun jätetäytön viimeistelytöitä jatketaan. Kaatopaikkakaasun keräystä ja käsittelyä tehostetaan ja pintarakenteet rakennetaan sulkemissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi jäteasemaalueen vesien hallintaa parannetaan lukuisilla uudistuksilla. Kilpilahden jätekeskuksen asemakaava hyväksyttiin vuoden 2008 helmikuussa. Tällä hetkellä käynnissä ovat jätekeskuksen ja alueen louhinnan ympäristölupaprosessit. Rakennustyöt voidaan aloittaa aikaisintaan vuonna 2012 ja toiminta vuonna Jätekeskushankeen eteneminen rakennusvaiheeseen edellyttää Kilpilahden rinnakkaistien käyttöönottoa. Lainsäädäntö edellyttää suuria muutoksia kotitalouksien jätehuollolta. On kuntien vastuulla, että jätteen hyötykäyttö lisääntyy, kaatopaikalle vietävän jätteen määrä vähenee ja kaatopaikat ovat lainsäädännön mukaisia. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toiminnan aikana toteutettuja kehityskohteita: 2002 Säännölliset kuormantarkastukset jäteasemilla 2003 Puujätteen vastaanotto hyötykäyttöön kaikilla jäteasemilla 2004 Mömossenin kaatopaikan suotovedet Viikinmäen puhdistamolle 2004 Haravointijätteen vastaanotto hyötykäyttöön kaikilla jäteasemilla 2004 Hyötyjätepisteverkon uudistaminen 2004 Sekajätteen aluekeräyspisteet käyttöön 2004 Uuden jätekeskuksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 2005 Yhdenmukaiset jätehuoltomääräykset kaikkiin kuntiin 2005 Kiinteistökohtainen biojätekeräys kaikkiin kuntiin 2005 Domargårdin jäteaseman uusi tasausallas 2006 Kiinteistökohtainen sekajätekeräys kaikkiin kuntiin 2006 Ruotsinpyhtään pienjäteasema avattiin 2007 Biojäte Forssaan kompostointilaitokseen 2007 Mömossenin jäteaseman kaatopaikka suljetaan, asema jatkaa pienjäteasemana 2007 Uudet tiiviit pohjarakenteet Domargårdin jäteasemalle 2007 Vesien keräys- ja johtamisjärjestelmien uudistaminen Domargårdin jäteasemalla Tulevaisuuden kehityskohteita: 2008 Sekajäte energiahyötykäyttöön Kotkaan 2008 Vesi- ja kaasujärjestelmien tehostaminen Domargårdin jäteasemalla 2009 Pienjäteasemaverkon täydentäminen 2014 Uusi jätekeskus avataan Kilpilahteen 6 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

7 Hyötyvoimalassa vaikeasti kierrätettävät jätteet muutetaan energiaksi kaatopaikkasijoituksen sijaan. Itäuusmaalaisten jätteet kuljetetaan Hyötyvoimalaan suoraan kiinteistöiltä. Se on ympäristön ja kustannusten kannalta järkevää. Hyöty- ja ongelmajätteet lajitellaan edelleen erikseen. Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimala Polttoaine kotitalouksien syntypaikkalajiteltu kaatopaikkajäte ja teollisuuden kaatopaikkajäte Jätteestä energiaa höyryä teollisuudelle MWh/a sähköä teollisuudelle ja valtakunnan verkkoon MWh/a kaukolämpöä MWh/a Hankintarenkaan perustaneet jäteyhtiöt toimittavat kaatopaikkajätettä Hyötyvoimalalle yhteensä noin tonnia. Yhtiöiden alueella kaatopaikkojen käyttö ja kuormitus vähenevät ensimmäisten joukossa Suomessa, kuten lainsäädäntö ja valtakunnallinen jätesuunnitelma edellyttävät. METSÄSAIRILA OY PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY KYMENLAAKSON JÄTE OY ITÄ-UUDENMAAN JÄTEHUOLTO OY Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 7

8 4 Itä-Uudenmaan Kuljetuspalvelut Jätehuolto Oy hoitaa asuinkiinteistöjen, julkisten kiinteistöjen ja sopimusasiakkaiden säännölliset seka- ja biojätekuljetukset. Kuljetukset kilpailutetaan säännöllisin väliajoin yksityisillä kuljetusurakoitsijoilla. Yhtiö hoitaa asiakaspalvelun, laskutuksen ja kuljetusten valvonnan. Kuljetuksessa käytetään satelliittipaikannukseen perustuvaa ajonohjausjärjestelmää, mikä tehostaa keräystä, asiakaspalvelua ja laskutusta. Järjestelmällä seurataan reaaliajassa kuljetusten edistymistä ja poikkeamia. Sekajätekuljetus Vuoden 2007 aikana vakiinnutettiin vuonna 2006 alkaneen kunnan järjestämän kuljetusjärjestelmän laajuus ja laatutaso. Kuljetuksen piiriin liittyivät kesäasukkaat ja kuljetusreittejä viimeisteltiin sen mukaan. Vuoden 2007 lopulla sekajätettä kerättiin noin kiinteistöstä, joista noin 250 oli yritysasiakkaita. Sekajäteastioiden pesut suoritettiin ensimmäisen kerran. Käsin siirrettävien ja ympärivuotisessa käytössä olevien jäteastioiden tyhjennyshintaan kuuluu pesu kerran vuodessa. Pesut suoritettiin pesuautoissa tyhjennyksen yhteydessä. Säännöllistä sekajätekuljetusta järjestettiin myös merellä. Sipoon sisäsaariston talousjätteen lauttakeräys järjestettiin aiempien vuosien tapaan. Asiakkaat valitsivat etukäteen viikot, joina jätteet noudettiin säkkihinnalla mökin laiturilta. Vuonna 2007 keräyksen piirissä oli 110 kiinteistöä. Pirttisaari-Bodö alueella kokeiltiin lauttakeräystä, jossa asiakkaat toivat talousjätteet tiettyinä päivinä ennalta sovittuihin laituripaikkoihin. Palvelu tarjottiin kiinteää vuosimaksua vastaan. Keräystä ei jatketa, koska asiakasmäärä jäi pieneksi. Biojätekuljetus Kunnan vastuulla olevan biojätekeräyksen piiriin kuuluvat kaikki ne asuinkiinteistöt, joissa on vähintään 5 huoneistoa sekä ne julkiset kiinteistöt, joissa syntyy biojätettä yli 20 kg viikossa. Vuonna 2007 biojätettä kerättiin noin kiinteistöstä, joista noin 100 oli yritysasiakkaita. Biojäteastian tyhjennyshintaan kuuluu biohajoava suojasäkki, jonka jäteauton kuljettaja laittaa tyhjennyksen yhteydessä. Tyhjennyshintaan kuuluu myös astian pesu kaksi kertaa vuodessa. Jäteastioiden vuokraus Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy vuokraa sekä sekaettä biojätteen keräykseen soveltuvia jäteastioita. Astiakoot ovat 140 l, 240 l ja 660 l. Vuonna 2007 oli vuokralla noin astiaa. Kiinteistön säännöllisen sekajätehuollon voi järjestää eri tavoilla. Oman jäteastian ohella vaihtoehtoja ovat aluekeräyspisteen käyttö tai kimppaastia esim. naapurin tai tiehoitokunnan kanssa. Vuonna 2007 Itä-Uudenmaan asuinkiinteistöt noin kpl olivat liittyneet jätehuoltoon seuraavalla tavalla: 8 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

9 Jäteautonkuljettajat tyhjentävät päivässä yli 2000 sekajäteastiaa. Jätekuljetusten laatutavoite on, että virhepromille on alle 1. Tämä tarkoittaa yhtä virhettä tuhatta tyhjennystä kohti. Vuonna 2007 tuhannesta tyhjennyksestä epäonnistui kaksi, mikä osoittaa sekin hyvää laatua. Yhteistyökumppanit vuonna 2007 Sekajätekuljetus: HFT Network Oy/Environet Oy Lassila & Tikanoja Oyj SITA Finland Oy Porvoon Huoltomiehet Oy Uudenmaan Kuljetus Oy Biojätekuljetus: SITA Finland Oy SOL Ympäristöpalvelut Oy ( asti) Lauttakuljetus: Strand P-G Bodö Båtvarv Kiinteistöiltä kerätyt biojätemäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Biojätettä kerättiin vuonna 2007 noin 1000 kiinteistöltä kg/asukas kg/asukas kg/asukas Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 9

10 5 Jätteiden Vastaanottopalvelut vastaanottoverkostoon kuuluvat hyöty- ja aluekeräyspisteet, pienjäteasemat, kiertävät keräystempaukset ja Domargårdin jäteasema. Palveluita kehitetään jatkuvasti tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Asuinkiinteistöjen hyöty- ja ongelmajätteiden ke räyskustannukset katetaan ekomaksulla. Seka- ja rakennusjätteen vastaanotosta veloitetaan käsittelymaksu. Hyötyjäte- ja aluekeräyspisteet Vuonna 2007 asennettiin neljä uutta hyötyjätepistettä täydentämään keräysverkkoa. Pisteitä oli vuoden 2007 lopussa 97 kpl. Kaikissa hyötyjätepisteissä vastaanotetaan paperia, keräyskartonkia, pienmetallia, lasia ja paristoja. Yhdeksäntoista hyötyjätepisteen yhteydessä on sekajätteen aluekeräyspiste. Sekajätteen aluekeräyspisteet on tarkoitettu pääasiassa hankalien tieyhteyksien päässä sijaitsevien kiinteistöjen talousjätteelle. Sen käyttäjät maksavat erillistä vuosimaksua. Vuonna 2007 aluekeräyspisteen käyttäjiä oli kpl. Kahden aluekeräyspisteen kameravalvontaa uudistettiin vuonna Uudistuksen myötä näitä pisteitä pystytään valvomaan internetin kautta reaaliajassa. Pienjäteasemat ja Domargårdin jäteasema Sipoon Mömossenin jäteasema muutettiin pienjäteasemaksi tammikuussa Kilpilahden alueen teollisuusjätteiden vastaanotto erilliselle alueelle jatkuu Mömossenissa edelleen. Sipoon lisäksi pienjäteasemia on Loviisassa ja Ruotsinpyhtäällä. Pienjäteasemilla vastaanotetaan pääasiassa hyötyjätteitä, ongelmajätteitä, se-romua ja vähäisiä määriä sekalaista jätettä. Domargårdin jäteasemalla Porvoossa vastaanotetaan näiden lisäksi suuriakin määriä mm. seka- ja rakennusjätettä, maa-aineksia, tiili- ja betonijätettä, riskijätettä, asbestia, nestemäistä jätettä ja muita erityisjätteitä. Domargårdin jäteasemalla tehtiin vuoden 2007 aikana useita uudistustöitä ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja palvelun parantamiseksi. Kiertävät keräystempaukset Kevään perinteinen Otto-keräys järjestettiin Ongelmajätteitä, metalliromua ja se-romua vastaanotettiin 93 pysäkillä. Keräys järjestettiin yhteistyössä Ekokem-Palvelu Oy:n, Stena Metalli Oy:n ja tuottajayhteisö NERA:n kanssa. Vuonna 2007 järjestettiin ensimmäistä kertaa jätteiden keräystempaus myös saaristossa. Jätelautta pysähtyi 15 laiturilla vastaanottamassa lähisaarien asukkaiden jätteitä. Ongelmajätteiden, metalliromun ja se-romun lisäksi laituripysäkeillä vastaanotettiin myös muuta jätettä maksua vastaan. Näin hankalasti kuljetettavat sohvat, vanhat veneet ja rakennusjätteet saatiin saarista pois. Jäteasemilla vastaanotetut hyöty- ja ongelmajätteet: Hyötyjätepisteissä vastaanotetut hyötyjätteet: 10 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

11 Otto-keräys merellä järjestettiin kesällä 2007 ensimmäisen kerran. Keräyksen aikana kuljetettiin noin 20 lavallista romua pois saaristoa pilaamasta. Otto-keräys merellä 2007 Ongelmajäte Sähkö- ja elektroniikkaromu Metalliromu Sekajäte (maksullinen) Yhteensä kg kg kg kg kg Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n vastaanottopisteet Hyötyjätepisteet Hyötyjätepisteet, joissa lisäksi sekajätteen keräys Jäteasemat Kiertävät keräystempaukset 97 kpl 19 kpl 4 kpl 2 kpl/vuosi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 11

12 6 Itä-Uudenmaan Hyödyntämis- ja käsittelypalvelut Jätehuolto Oy vastaa toimialueen jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä. Hyödyntämisja käsittelypalvelut hoidetaan kustannustehokkaasti, lainsäädäntö ja ympäristöasiat huomioiden, joko omana toimintana tai kilpailutuksen kautta valituilla alan yrityksillä. Domargårdin jäteasema Loppusijoitettaville jätteille otettiin käyttöön uusi EU-vaatimukset täyttävä kaatopaikka-alue. Uusi alue on noin 1,9 hehtaaria. Samalla 1980-luvulla avatun loppusijoitusalueen käyttö lopetettiin. Käytöstä poistettua aluetta suljetaan sulkemissuunnitelman mukaisesti ensin maa-aineksilla ja sen jälkeen tiiviillä pintakerroksella. Suljettavan jätetäytön jälkihoito tarkkailuineen sekä tarvittavine vesien ja kaasujen käsittelyineen jatkuu noin 30 vuoden ajan. Nestemäisille jätteille rakennettiin vuonna 2007 vastaanottoallas, jossa neste ja kiinteä jäte erotetaan toisistaan ennen jatkokäsittelyä. Erityisjätteet, kuten riskijäte ja asbesti, käsiteltiin ympäristöluvan mukaisesti peittämällä ne välittömästi vastaanoton jälkeen. Puhtaat ja lievästi pilaantuneet maa-ainekset sekä tiilet, betonikappaleet ja asfalttimurska hyödynnettiin kaatopaikkarakenteissa. Toimialueelta kerätty keräyslasi käytettiin lasimurskeena Domargårdin jäteaseman kaasukaivojen rakentamisessa soraa korvaavana aineena. Domargårdin jäteasemalla kompostoitiin Porvoon kaupungin jätevesien käsittelyssä syntyneet lietteet sekä jäteasemilla vastaanotetut haravointijätteet. Aumakompostoinnilla valmistettu multa käytetään Domargårdin jäteaseman jätetäytön peittämiseen ja alueen rakenteisiin. Vuoden 2007 alusta erilliskerätty biojäte on käsitelty Forssassa Envor Biotech Oy:n kompostointilaitoksessa, missä siitä kompostoidaan maanparannukseen ja viherrakentamiseen käytettävää multaa. Mömossenin jäteasema Sipoon Mömossenin jäteaseman yhdyskunta- ja rakennusjätteen loppusijoitusalue suljettiin , jonka jälkeen jäteasema muutettiin pienjäteasemaksi. Kilpilahden alueen kaatopaikkakelpoisen erityisjätteen loppusijoitus jatkuu erillisellä alueella. Käytöstä poistetun jätetäytön peittämiseen ja alueen rakenteisiin käytettiin puhtaita ja lievästi pilaantuneita maa-aineksia. Vastaanotetun jätteen määrä vuosina Loppusijoitetun jätteen määrä vuosina VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

13 Domargårdin jäteasema ) Vaaka- ja toimistorakennus 2) Ongelmajätteiden vastaanotto 3) Metalliromun ja haravointijätteen vastaanotto 4) Sähkö- ja elektroniikkaromun, öljyn, paperin, pahvin ja pientuojien yhdyskunta-/rakennusjätteen vastaanotto 5) Puujätteen vastaanotto 6) Biojätteen siirtokuormausalue 7) Lietteen ja haravointijätteen kompostointikenttä 8) suljettu jätetäyttö 9) Uusi jätetäyttö EU-normien mukaisella tiiviillä pohjarakenteella 10) Asbestin vastaanotto 11) Nestemäisen jätteen vastaanotto ja eteläinen tasausallas 12) Pohjoinen tasausallas Vastaanottopisteiden kautta hyötykäyttöön Biojäte (erilliskerätty) Haravointijäte Keräyskartonki Lasi Liete Maa-aines Metalli Ongelmajätteet Painekyllästetty puu Paperi Puu Rakennusjäte (lajiteltu) Sähkö- ja elektroniikkaromu maanparannuskompostia ja puutarhamultaa, Envor Biotech Oy kompostimultaa, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy hylsykartonkirullia, Corenso Oy kaasukaivojen keräyskerros, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy kompostimultaa, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy jäteaseman maarakentamiseen, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy metalliteollisuuden raaka-ainetta, Stena Metalliyhtymä Oy uutta öljyä ja energiaa, Ekokem Oy haketta energiakäyttöön, Demolite Oy paperiteollisuuden raaka-ainetta, Paperinkeräys Oy haketta energiakäyttöön esim. Kotkan Energia Oy, Lahti Energia jäteaseman maarakentamiseen, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy teollisuuden raaka-ainetta, tuottajayhteisöt Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 13

14 7 Ympäristövastuu Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kaikessa toiminnassa huomioidaan ympäristövaikutusten hallinta ja vähentäminen. Merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat jätteen loppusijoituksesta. Vesien hallinta Domargårdin jätteenkäsittelyalueen suotovesien tasausallaskapasiteettia lisättiin vuonna 2007 noin m 3 :lla. Uudistus vähentää sateisina ajanjaksoina viemäriin kohdistuvaa jätevesipainetta sekä ylivuotoriskiä ja sitä kautta vesistöön kohdistuvia vaikutuksia. Vuonna 2008 tehostetaan vesijärjestelyjä edelleen ylivuotojen ehkäisemiseksi. Puhtaat sadevedet ohjataan pois suotovesistä, jolloin viemäröitävä jätevesimäärä vähenee ja riski tasausaltaan ylivuotoon pienenee rakennettiin Domargårdiin myös uusi yhdyskuntajätteen täyttöalue, jonka tiiviit pohjarakenteet vastaavat voimaan tullutta lainsäädäntöä. Tiiviiden pohjarakenteiden ansiosta uuden täyttöalueen likaiset vedet saadaan hallitusti talteen. Haittaeläimet Vuonna 2007 suljettiin sekä Domargårdin että Mömossenin yhdyskuntajätteiden täyttöalue. Ennen sulkemistöitä aloitettiin rottien tehostettu torjunta, jotta sulkemistöiden alkaessa rottakannan siirtyminen jätteenkäsittelyalueen ulkopuolelle pystyttiin ehkäisemään. Ehkäisytoimissa onnistuttiin, sillä rottakantojen liikkumisesta ei tehty havaintoja. Melu, pöly, rikkiyhdisteet ja hajut Domargårdin uuden ympäristöluvan myötä päästöja vaikutustarkkailuohjelmaan lisättiin vesi- ja kaatopaikkakaasutarkkailun lisäksi myös säännöllinen melun, pölyn, rikkiyhdisteiden ja hajun tarkkailu. Uuden luvan mukaiset tarkkailut aloitetaan vuoden 2008 aikana. Domargårdin täyttöalueen sulkeminen aiheutti vuoden 2007 lopulla lähiympäristössä hetkittäisiä hajuhaittoja. Kaasunkeräystä tehostettiin pumppaamon imutehoa lisäämällä ja vuoden 2008 aikana rakennetaan 8 uutta kaasunkeräyskaivoa. Uudistus poistaa suljetun jätetäytön hajuhaitat. Riskitilanteet Vuoden 2007 aikana Domargårdin jätteenkäsittelyalueella todetut poikkeustilanteet rajoittuivat pääsääntöisesti kaasunkeräyksessä tapahtuneisiin katkoksiin. Keräyskatkokset johtuivat jäteaseman tai Porvoon Energian laitteistossa olleista häiriöistä sekä lyhytaikaisista sähkökatkoksista. Kaasunkeräyskatkosten lisäksi jäteasemalla todettiin kaksi ylivuotoa pohjoisella tasausaltaalla. Viemäröity jätevesimäärä 14 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

15 Jäteasemien ympäristövaikutusten säännöllisen tarkkailun hoiti vuonna 2007 Ramboll Finland Oy. Vuosittainen tarkkailu Havaintopisteiden lkm Domargård Näytteenottokerrat Havaintopisteiden lkm Mömossen Näytteenottokerrat Tehdyt analyysit yhteensä Pintavesi Kaivot 5* Pohjavesi Jäteveden puhdistamolle pumpattava vesi Jätetäytön sisäinen vesi ** Kaatopaikkakaasu *** * Vuosittain otetaan aina yhdestä kaivosta. 4 muusta kaivosta kerran viidessä vuodessa ** Lämpötila ja veden korkeus *** Määrä ja koostumus Domargårdin pintavesikuormitus lähimmässä havaintopisteessä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 15

16 8 Itä-Uudenmaan Viestintä ja asiakaspalvelu Jätehuolto Oy:n viestintä on avointa ja asiakaslähtöistä. Tavoitteena on, että asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat tietoisia jätehuollon käytännöistä ja muutoksista. Asiakkaat ohjataan ympäristöystävälliseen ja järkevään jätehuoltoon. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan mm. asiakastiedotteissa, Kierrättäjä -asiakaslehdessä, paikallislehdissä ja internet-sivuilla. Asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakaspalautteen, lehdistöseurannan ja palveluiden käytön avulla. Porvoon kaupungin asukaskyselyn perusteella asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä mm. jätehuoltoon ja kierrätystoimintaan. Yli 80 prosenttia FCG Efeko Oy:n marras joulukuussa 2007 toteuttaman asukaskyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että nämä palvelut on hoidettu Porvoossa hyvin. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelu vastaa asiakasyhteydenotoista ja asiakasrekisteristä. Asiakaspalvelunumerossa vastattiin vuonna puheluun ja laskuja lähetettiin noin kpl. Asiakasneuvojat ottavat myös yhteyttä asiakkaisiin päin esim. muutos- tai ongelmatilanteissa. Vuonna 2007 asiakaspalvelussa tehtiin 7,8 henkilötyövuotta. Kilpailutetun kuljetuksen muutosvaiheen jälkeen työmäärä vakiintui 2,5 henkilötyövuoteen. Asiakaspalvelumme neuvoo arkisin klo numerossa Vuonna 2007 pidettiin 43 jätevalistustilaisuutta kouluissa ja päiväkodeissa. Tilaisuuksissa kuulijoita oli yhteensä Syksyllä järjestettiin 6 neuvontatilaisuutta kaupoissa ja kirjastoissa. Yhtiö oli lisäksi mukana seuraavissa tapahtumissa: - Gammelbackan ympäristöpäivä Porvoon kaupungin ympäristöpäivä Mahdollisuuksien tori Malmgårdin markkinat Kaarenkylän koulun kierrätyspäivä Porvoon messut Domargårdin jäteasemalla vieraili noin 330 koululaista ja päiväkotilasta vuoden 2007 aikana. 16 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

17 9 Itä-Uudenmaan Henkilöstö Jätehuolto Oy toteuttaa vastuullista ja pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa. Tavoitteena on työympäristön jatkuva kehittäminen. Vuoden 2007 aikana yhtiössä tehtiin 25,7 henkilötyövuotta. Kilpailutetun jätekuljetuksen käynnistysvaiheen vuoksi yhtiössä työskenteli useita määräaikaisia työntekijöitä. Vuokratyövoimaa käytettiin lisäksi 0,47 henkilötyövuotta. Työsuojelun kehittämiseksi on yhtiöön perustettu työsuojelutoimikunta, joka koostuu kolmesta työntekijän ja yhdestä työnantajan edustajasta. Työsuojelupäällikkönä toimi kehityspäällikkö Vesa Heikkonen ( lähtien), työsuojeluvaltuutettuna Torbjörn Bergström päävastuualueenaan kenttätoiminnot ja varavaltuutettuna Mia Järvinen päävastuualueenaan toimisto. Työsuojeluorganisaatio suoritti vuonna 2007 yhtiön kaikissa toimipisteissä riskienkartoituksen osana työsuojeluohjelman päivitystä. Kartoituksen tulosten perusteella päivitettiin riskienhallintaohjelma toimenpiteineen. Yhtiö edistää työntekijöiden työkykyä ja tukee harrastustoimintaa taloudellisesti. Lisäksi henkilöstölle järjestetään vuosittain tilaisuuksia ulkoilun, liikunnan ja yhdessäolon merkeissä. Vuonna 2007 järjestettiin tutustumista eri liikuntalajeihin henkilöstökokousten yhteydessä. Kesäkuun perinteinen virkistyspäivä suuntautui Kymenlaakson, jossa vierailimme mm. Kymenlaakson Jäte Oy:ssä sekä tutustuimme Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaprojektiin ja Kotkan Maretariumiin. Vuoden päätteeksi lähdettiin rentoutumaan kylpylään. Henkilöstö tunnusluvut Yksikkö Henkilöstön määrä kpl 21,00 24,00 Kaikki henkilötyövuodet htv 25,70 27,50 Määräaikaisten osuus tehdyistä henkilötyövuosista % 37,00 27,30 Vuokratyövoiman käyttö htv 0,47 0,86 Henkilöstön keskimääräinen ikä v 43,20 41,00 Miesten osuus henkilöstöstä % 33,00 33,00 Naisten osuus henkilöstöstä % 67,00 67,00 Henkilöstön koulutus ylempi korkeakoulu % 10,00 8,00 Henkilöstön koulutus ammattikorkekoulu ja opistoaste % 28,00 25,00 Henkilöstön koulutus, peruskoulu ja muu % 62,00 67,00 Henkilöstön koulutuksen kulut /htv 601,00 480,00 Henkilöstön virkistys- ja harrastustoiminnat kulut /htv 274,00 156,00 Säännölliset kehityskeskustelut % 100,00 100,00 Tapaturmapoissaolot pvä/htv 0,00 0,00 Sairauspoissaolot pvä / htv 7,70 4,00 Työterveyshuolto /htv 113,00 177,00 Työsuojelu /htv 45,00 104,00 Liikevaihto/henkilötyövuosi /htv , ,00 Henkilötyövuoden hinta /htv , ,00 Vuonna 2007 järjestettiin henkilöstökokousten yhteydessä jalkapallo-ottelu ja golf-demo, jossa jokainen oppi golfin alkeet. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 17

18 10 Itä-Uudenmaan Taloudellinen vastuu Jätehuolto Oy ei jaa osinkoa omistajilleen. Yhtiön tehtävä on tuottaa kustannustehokkaita, laadukkaita ja viranomaisten vaatimukset täyttäviä jätehuoltopalveluita omistajakuntiensa asukkaille ja kiinteistöille. Lisäksi yhtiö palvelee liike-elämää jätehuoltopalveluiden tuottajana. Vuonna 2007 yhtiön toiminnan tulos oli euroa. Tuloveroa yhtiö maksoi vuoden 2007 toiminnastaan euroa ja jäteveroa euroa. Kaatopaikkojen maisemointiin ja jälkihoitoon varattiin pakollisena varauksena euroa. Yhdyskuntajätteen käsittelymaksut ovat Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy toimialueella olleet vuodesta 2003 vuoteen 2007 alle kansallisen keskiarvon. Vuonna 2007 yhdyskuntajätetonnin käsittelymaksu oli 89,67 euroa veroineen, kun vastaava valtakunnallinen keskiarvo oli 101,95 euroa. Yhdyskuntajätteen käsittelymaksusta 51,5 % oli veroja. Kaikki Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n jätemaksut perustuvat kustannuslaskentaan. Jätemaksuilla katetaan kaikki jätteenkäsittelyyn kohdistuvat kustannukset. Kuljetushinnat perustuvat kuljetusten kilpailutukseen. Omistajakunnat vahvistavat julkisoikeudelliset jätetaksat. Asuntokohtaista ekomaksua kerätään kaikilta asuinkiinteistöiltä. Ekomaksulla katetaan asukkaiden ilmaiset tai alikatteiset jätehuoltopalvelut. Vakituisille asunnoille ekomaksu on 20 euroa vuodessa veroineen, vapaa-ajanasunnoille 18 euroa ja toiselle omassa käytössä olevalle asunnolle 5 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö kerää jätemaksuja mm. sekajätteen aluekeräyspisteiden käyttöoikeudesta, erityiskäsiteltävien jätteiden käsittelystä ja yritysten jätteiden käsittelystä. Jäteastioiden tyhjennysten keskiarvohinnat kilpailutetussa kuljetuksessa Sekajätteen käsittelymaksut Rahoituksen rahavirrat Jätemaksut e Muut tuotot e Lainojen nosto e RAHAVIRTA e Verot e Investoinnit ja rahoitus e Henkilöstökulut e Ostetut palvelut e 18 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

19 Vuodesta 2003 vuoteen 2007 yhtiö on investoinut yhteensä euroa jätehuollon kehittämiseen. Poistoja tänä aikana on tehty yhteensä euroa ja keskimäärin 8,5 % liikevaihdosta. Poistot ja investoinnit Liikevaihdon kehitys Talouden tunnusluvut taseen loppusumma, liikevaihto/asukas, 44,38 46,39 63,78 69,66 89,38 omavaraisuusaste, % 27,11 34,60 39,30 34,50 30,50 ostetut palvelut liikevaihdosta, % 22,30 25,00 28,50 34,00 44,60 jätevero osuus liikevaihdosta, % 30,80 27,60 26,50 24,00 18,40 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 19

20 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - Östra Nylands Avfallsservice Ab Hallituksen toimintakertomus 2007 Tilikausi Yleistä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kahdeksan kunnan omistama osakeyhtiö, jonka alueella asui vuoden 2007 lopussa noin asukasta. Osakassopimuksen mukaisesti yhtiön tehtävänä on huolehtia jätehuollon järjestämisestä sopijakuntien alueella jätelain vaatimukset täyttäen, ympäristöystävällisesti ja hyvää tekniikkaa hyödyntäen sekä teknisesti ja taloudellisesti edullisella tavalla. Yhtiö perustettiin nimellä Mömossen Jätehuolto Oy Avfallsservice Ab. Yhtiön omistus laajennettiin ja samalla yhtiön nimeksi muutettiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Östra Nylands Avfallsservice Ab. Omistuksen laajentuessa yhtiön toiminta-alue kasvoi käsittämään kaikki nykyiset omistajakunnat. Yhtiö huolehtii omistajakuntiensa puolesta lähes kaikista niiden lakisääteisistä jätehuollon palvelutehtävistä: jätehuollon neuvonnasta, seka- ja biojätteiden keräyksestä, ekopisteverkon toimivuudesta, saariston jätehuollosta, asukkaiden ongelmajätehuollosta, jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä. Liikevaihto ja tuloskehitys Yhtiön liikevaihto toimintavuonna oli 8,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,9 miljoonalla eurolla. Vastaanotettu materiaalimäärä oli tonnia, josta tonnia oli maa-aineksia. Valtiolle tilitettävän jäteveron osuus liikevaihdosta oli euroa. Liikevaihdosta 63 % syntyi jätteen käsittelystä jäteasemilla. Pääosan liikevaihdon kasvusta aiheutti syksyllä 2006 käynnistynyt sekajätteiden keräystyö, joka osuus liikevaihdosta oli 18 % (noin 1,5 miljoonaan euroa). Toimintavuonna yhtiö teki euron suuruisen pakollisen kaatopaikkojen jälki-hoitovarauksen, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Tilikauden liikevoitto oli euroa, joka on 3,8 % liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 4,0 % laskettuna aikaisempien tilikausien veroilla oikaistusta nettotuloksesta. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 30,5 % taseen loppusummasta. Tilikauden tulos ennen veroja oli euroa voitollinen. Verojen jälkeen voittoa jäi euroa. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut liikevaihto liikevoitto liikevoitto % liikevaihdosta 3,8 7,6 10,3 oman pääoman tuottoaste % 4,0 18,7 29,9 omavaraisuusaste % 30,5 34,5 39,3 Vuoden 2007 oman pääoman tuottoastetta alensi jätekuljetusten järjestämisen siirtyminen yhtiön vastuulle. Kuljetusten osalta yhtiö ei tavoittele tuottoa, vaan alhaisia asiakashintoja. Lisäksi vanhojen jätetäyttöjen sulkemiskustannukset tarkistettiin ja ne edellyttivät lähes 2,5 kertaa edellistä arviota suuremman jälkihoitovarauksen tekemistä. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ei jaa omistajilleen osinkoa. Yhtiössä voitto tarkoittaa tulosta, jolla lainsäädännön edellyttämä toiminnan kehittäminen ja jatkuvuus voidaan turvata. Voitto käytetään kokonaisuudessaan turvaamaan jätehuollon ympäristöinvestointien toteutuminen. Yhtiö ei siis tavoittele korkeaa oman pääoman tuottoa. Sen sijaan toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja tavoitteena on pitää kuntalaisten jätemaksut mahdollisimman alhaisina. Tilikauden aikana yhtiö sulki vanhat jätetäytöt Porvoon Domargårdin ja Sipoon Mömossenin jäteasemilla. Ne korvattiin uuden lainsäädännön vaatimukset täyttävällä loppusijoitusalueella, joka rakennettiin Domargårdin jäteasemalle. Merkittävimmät investoinnit Investointien kokonaismäärä oli euroa. Investoinneista 88 % kohdistui Domargårdin ympäristövaikutusten vähentämiseen. Jäteasemalle rakennettiin tiiviin pohjarakenteen omaava loppusijoitusalue ( euroa) ja uusi kaatopaikkavesien tasausallas viemäreineen ( euroa). Uusien pohjarakenteiden rakentaminen oli välttämätöntä lainsäädännön muutoksen takia. Jäteasemien muuhun kunnostukseen ja parannukseen sekä laitteistohankintoihin käytettiin tilikauden aikana ( euroa). Lisäksi yhtiön kattavaa hyöty- ja aluekeräyspisteiden verkkoa laajennettiin edelleen ( euroa). Rahoitus Yhtiö rahoitti 76 % investoinneistaan tulorahoituksen turvin. Pankkilainaa otettiin euroa. Aikaisemmin kilpailutettua lainaa nostettiin euroa samalla, kun lainoja maksettiin takaisin euroa. Kehitystoiminta Vuoden 2007 aikana jätehuollon kehitystyö jatkui voimakkaana. Kehityshankkeiden taustalla ovat lainsäädännön kiristyvät vaatimukset sekä kustannustehokkuuden lisääminen ja palve- 20 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

21 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - Östra Nylands Avfallsservice Ab Hallituksen toimintakertomus 2007 Tilikausi lutason parantaminen. Toimintavuoden aikana oli meneillään neljä keskeistä kehittämishanketta: 1. Jätteen energiakäytön aloittaminen yhteistyössä Kotkan Energia Oy:n sekä kolmen muun kunnallisen jätehuoltoyhtiön (Kymenlaakson Jäte Oy, Metsäsairila Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy) kanssa Kotkassa vuonna Toimintavuoden aikana keskityttiin erityisesti jätteen poltosta syntyvien tuhkien ja kuonien hyödyntämisen ja käsittelyn suunnitteluun. Energiakäytön arvioidaan alkavan syksyllä Kilpilahden uuden jätekeskuksen käyttöönoton valmistelu, jossa ajankohtaisia asioita olivat asemakaavan valmisteluun osallistuminen ja maa-ainesten louhinnan ympäristövaikutusten arviointi. Valmistelu eteni suunnitelmien mukaisesti. Kilpilahden jätekeskus voidaan ottaa käyttöön vuoden 2014 tienoilla. 3. Sekajätteen kuljetusten laadun vakiinnuttaminen, jossa tavoitteeksi on asetettu alle yksi tyhjennysvirhe tuhatta jäteastian tyhjennystä kohden. Jätekuljetusten laatu on saatu toimintavuoden aikana hyvälle tasolle, jossa tyhjennysvirheitä tapahtuu noin kaksi tuhatta tyhjennystä kohti. 4. Domargårdin jäteaseman ympäristövaikutusten pienentäminen ja vanhojen jätetäyttöjen sulkeminen. Vanhojen jätetäyttöjen käyttö on lopetettu toimintavuoden aikana ja sulkemistoimenpiteet on aloitettu. Toimintavuoden aikana tehdyt investoinnit uuteen loppusijoitusalueeseen ja kaatopaikkavesien keräysjärjestelmään vähentävät ympäristövaikutuksia. Osakkaat Osakas Osakkeet/kpl %-osuus Porvoo ,00 Sipoo ,60 Loviisa 419 9,15 Askola 181 3,95 Pernaja 179 3,91 Pornainen 170 3,71 Ruotsinpyhtää 138 3,01 Liljendal 76 1,66 Yhteensä ,00 Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet ja äänimäärät. Kuitenkin päätettäessä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön maksupoliittisista perusteista edellytetään 2/3 määräenemmistöä. Hallinto Yhtiökokous pidettiin Porvoossa. Kokouksessa valittiin seuraavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Porvoo Päivi Kippo-Edlund Gunilla Backman Heikki Lappalainen Anneli Lehtinen Juha Muhonen Dan Stenbäck Sipoo Veikko Raiskila Merja Siltala Magnus Åström Eero Seppänen Loviisa Jaakko Isotalo Guy Öhberg Askola ja Pornainen Antti Mantere (25.4. asti) Tapani Lempinen (25.4. asti) Tapani Lempinen (26.4. alk Antti Mantere (26.4. alk)) Liljendal, Pernaja ja Ruotsinpyhtää Mats Arola Markus Lindroos Hallituksen puheenjohtajana toimi Heikki Lappalainen Porvoosta ja varapuheenjohtajana Magnus Åström Sipoosta. Hallitus kokoontui vuoden 2007 aikana 8 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana toimi tekniikan tohtori Juha-Heikki Tanskanen. Yhtiön tilintarkastajana oli Oy Audiator Ab. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 21

22 Henkilöstö Yhtiön toiminta on kehittynyt uusien tehtävien myötä nopeasti viime vuosina. Muuttuneet tehtävät ovat vaikuttaneet vakinaisen henkilöstön toimenkuviin, joita on muokattu yhtiön tarpeiden sekä henkilöstön osaamisen ja kehittymistoiveiden pohjalta. Lisäksi yhtiössä on tarvittu useita määräaikaisia työntekijöitä uusien tehtävien valmistelu- ja käyttöönottotehtävissä. Toimintavuoden lopussa yhtiö hoitaa omistajakuntiensa puolesta pääosan niiden lakisääteisistä jätehuollon palvelutehtävistä. Yhtiön työntekijämäärä on vakiintunut noin 20 henkilötyövuoden tasolle. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä ja ympäristö Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut oleellisia yhtiön toimintaan tai talouteen vaikuttavia muutoksia. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2008 noin 10 prosenttia ja olevan noin 9,1 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtuu pääosin sekajätteen energiahyötykäytön aiheuttamista vastaanottohintojen korotuksista. Energiahyötykäytöllä on merkittävä vaikutus yhtiö jätevirtoihin ja jätehuollon ympäristöpäästöihin. Kotkaan rakeilla olevan polttolaitoksen käynnistyttyä kuntien vastuulla olevasta kotitalouksien jätteestä hyödynnetään energiana tonnia vuodessa, kun tämä jäte loppusijoitetaan tällä hetkellä kaatopaikalle. Budjetoidut investoinnit vuodelle 2008 ovat yhteensä euroa. Investoinnit kohdistuvat kuntakohtaisten pienjäteasemien rakentamiseen ja Domargårdin jäteaseman korjaus- ja parannusinvestointeihin. Investoinnit rahoitetaan pääosin pankkilainalla. Yhtiön liiketoimintaan kohdistuvat riskit liittyvät erityisesti lainsäädännön kehittämistyöhön. Kesäkuussa 2007 voimaan astunut jätelain muutos vähensi kuntien vastuuta yhdyskuntajätehuollossa, kun yritysten yhdyskuntajätteet siirtyivät kunnilta yritysten itsensä vastuulle. Tämä voi johtaa jäteyhtiön vastaanottamien jätemäärien vähenemiseen. Yhtiö seuraa tarkasti jätealan ja vastaanotettujen jätemäärien kehitystä sekä kehittää toimintaansa muuttuvat olosuhteet huomioon ottaen. Sipoon kunnan alueesta osa siirretään Helsingin kaupungille alkaen. Siirtyvällä alueella asuu noin asukasta, joiden jätehuolto siirtyy pois yhtiön vastuulta vuoden 2009 alusta alkaen. Yhtiön toimialueen asukasmäärä vähenee tässä yhteydessä 2,2 prosentilla. Pidemmällä aikavälillä toimialueen asukasmäärän ennustetaan kasvavan. Sipoon ja Helsingin välisellä aluesiirrolla on yhtiön liiketoimintaan vain hyvin vähäinen vaikutus. Yhtiön toiminta tähtää kokonaisuudessaan jätehuollosta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseen. Meneillään olevat kehittämishankkeet vähentävät toteutuessaan huomattavasti yhtiön toiminnan aiheuttamia päästöjä. Erityisesti jätteen energiakäytön aloittamisella on huomattava kaatopaikan ja energiantuotannon kasvihuonekaasuja vähentävä vaikutus. Uuden loppusijoitusalueen käyttöönotto Domargårdissa ja vanhojen jätetäyttöjen sulkeminen vähentävät päästöjä vesistöön ja ilmaan. Hallituksen esitys yhtiön tilikauden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus esittää, että tilikauden voitto euroa kirjataan tilille edellisten tilikausien voitto/tappio eikä tilikaudelta jaeta osinkoa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. 22 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

23 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,48 Liiketoiminan muut tuotot , ,52 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,07 Ulkopuoliset palvelut , ,54 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,61 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,19 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,86 Muut henkilösivukulut , ,62 Henkilöstökulut yhteensä , ,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,78 Tilitetty jätevero , ,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,35 Liikevoitto , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot , ,67 Rahoituskulut , ,05 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,62 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,21 Tuloverot Tilikauden verot , ,06 Verot aiemmilta vuosilta 3 458, ,41 Tilikauden voitto , ,74 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 23

24 2007 TASE Tase vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 2 324,48 150,82 Muut pitkävaik. menot , ,80 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,62 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,32 Rakennukset ja rakennelmat , ,52 Koneet ja kalusto , ,80 Muut aineelliset hyödykkeet , ,35 Ennakkomaksut ja kesk. 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,99 Sijoitukset Osakkeet 1 025, ,03 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,64 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,84 Siirtosaamiset , , , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,33 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,50 Vastaavaa yhteensä , ,14 Tase vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,88 Tilikauden voitto , ,74 Oma pääoma yhteensä , ,62 Pakolliset varaukset Maisemointi- ja jälkihoitovaraus , ,52 Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Lainat kunnilta , ,72 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,72 Lyhytaikaiset velat Lainat kunnilta , ,20 Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,86 Muut velat , ,50 Siirtovelat , ,72 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,28 Vieras pääoma yhteensä , ,00 Vastattavaa yhteensä , ,14 24 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

25 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 2007 Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeen taloudellisen käyttöajan perusteella. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Aineettomat hyödykkeet Taloudellisen pitoajan perusteella, EVL 37 tasapoisto 3 5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat EVL 34 Toimistorakennukset : menojäännöspoisto 4 % Tuotantorakennukset : menojäännöspoisto 7 % Huoltohalli, Domargård: EVL 34 tasapoisto 5 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet: Taloudellisen pitoajan perusteella, EVL 39 tasapoisto 6 10 vuotta Tasausaltaat, viemärit ja Domargårdin pumppaamo: EVL 36 tasapoisto 7 vuotta Koneet ja kalusto EVL 30 Menojäännöspoisto 25 % Kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitomenojen jaksotus Kaatopaikalle loppusijoitettavaan jätemäärään kohdistuvia maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteita vastaava varaus kirjataan vuosittain pakollisena varauksena liiketoiminnan kuluiksi. Toteutuvat maisemointi- ja jälkihoitotyöt katetaan varauksilla. Tilikaudella toteutuneet jälkihoitokustannukset on kirjattu omille tileilleen liiketoiminnan muihin kuluihin > , > 0,00 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liikevaihdon jakautuminen Jätteenkäsittelymaksut , ,52 Jätevero , ,00 Sekajätteen kuljetusmaksut , ,97 Ekomaksut , ,08 Biojätteen keräys- ja käsittelymaksut , ,35 Myyntituotot , ,86 Punnitusmaksut , ,11 Saaristojätemaksut , ,91 Muut tuotot , , , ,48 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä henkilöä henkilöä Työntekijät vakituiset 10,4 13,0 määräaikaiset 10,3 9,5 Toimihenkilöt vakituiset 5,0 5,0 25,7 27,5 Toimihenkilöasemassa olevalla tarkoitetaan henkilöstöä, jonka pääasiallisena tehtävänä on johtaa ja valvoa alaistensa työtä ja jotka eivät ota tai vain tilapäisesti ottavat osaa näiden työhön (lähde: Kunnallinen työmarkkinalaitos/ Kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimus ) Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 25

26 2007 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Hallituksen palkkiot Hallituksen palkkiot 4 879, ,00 Liiketoiminnan muut kulut Muut liikekulut Jätevero , ,00 Maisemointi- ja jälkihoitovaraus , ,00 Konsulttipalvelut , ,99 Asiakaspalvelun painatus-, posti- ja puhelinkulut , ,53 Maanvuokrat , ,19 Neuvonnan aineisto- ja ilmoituskulut , ,08 Muut palvelut , ,56 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , ,35 Taseen liitetiedot Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,51 Edellisen tilikauden voitto , , , ,88 Tilikauden voitto , , , ,62 Vaihtuvat vastaavat Siirtosaamisten oleelliset erät Kehittämishankkeitten rahoitussaamiset , ,35 Laskennallinen verosaaminen 840, ,36 Sulkemisen tot. kulujen kuntien osuudet ,75 Muut siirtosaamiset , ,62 Siirtosaamiset yhteensä , ,33 Pakolliset varaukset Maisemointi- ja jälkihoitovaraus , ,52 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 0,00 0,00 Siirtovelkojen olennaiset erät Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen , ,39 Korot: lainat omistajilta 2 889, ,55 lainat rahalaitoksilta 3 662,89 0,00 Muut siirtovelat 2 847, ,44 ostojen, myynnin ja palkkojen jaksotukset , ,32 urakoitsijakorvaustasaus ,00 Oikaisu sekajätekuljetusten tuottoon ,02 Jäteverovelka ,00 Siirtovelat yhteensä , ,72 26 VUOSIKERTOMUS Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätteiden keräys ja kuljetus 4 Jätteiden käsittely jäteasemilla

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätteiden keräys ja kuljetus 4 Jätteiden käsittely jäteasemilla Vuosikertomus 2006 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätteiden keräys ja kuljetus s.8 4 Jätteiden käsittely jäteasemilla s.12 5 Ympäristöhaittojen ehkäisy s.13 6 Tiedotus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3 Vuosikertomus 2008 Sisältö 1Toimitusjohtajan katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2014. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2014 www.iuj.fi 1.1.2014 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätteiden keräys 4 Hyödynnetyt ja loppusijoitetut jätteet

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätteiden keräys 4 Hyödynnetyt ja loppusijoitetut jätteet Vuosikertomus 2005 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätteiden keräys s.7 4 Hyödynnetyt ja loppusijoitetut jätteet s.10 5 Ympäristönsuojelu ja tarkkailu s.13 6 Neuvonta

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2015. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2015 www.iuj.fi 1.1.2015 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi

Hinnasto. yrityksille alkaen 1.1.2016. www.iuj.fi Hinnasto yrityksille alkaen 1.1.2016 www.iuj.fi 1.1.2016 DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN MAKSUT (PORVOO) Akut 0 0 Asbesti * 190,00 /t 235,60 /t Asfaltti * 16,82 /t 20,86 /t Betoni * 50,00 /t 62,00 /t Palakoko

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla s.7 4 Jätteiden keräys s.8 5 Jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus s.10 6 Ympäristöhaittojen ehkäisy

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Omistajakunnat ja palvelupisteet

Omistajakunnat ja palvelupisteet Vuosikertomus 2010 Omistajakunnat ja palvelupisteet Itä-Uudenmaan Jätehuolto on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuollon omistajakunnat

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON TOTEUTUS HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEHUOLLON TOTEUTUS HAJA-ASUTUSALUEELLA YMPÄRISTÖNSUOJELUPÄIVÄT 2007 3.-4.10.2007 Lammi JÄTEHUOLLON TOTEUTUS HAJA-ASUTUSALUEELLA Vesa Heikkonen kehityspäällikkö Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Omistajat: Porvoo, Sipoo,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot