TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 204 TALOUSSUUNNITELMA Valtuusto Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 4 tai 6, lihavoitu

2

3 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-4 Kunnan toimintaympäristö 5-4 Kuntastrategia ja hallitusohjelma 4 Toiminta ja talous Taloussuunnitelman yleisperustelut 5 Talouden tasapainottamisohjelma 6-8 Sitovuusmääräykset 9 Vuoden 204 talousarvion yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelmat Investoinnit Rahoituslaskelma Tytäryhtiöiden toiminta ja talous

4 Kunnanjohtajan katsaus Ensimmäinen vuosi tällä valtuustokaudella on alkanut vahvalla intensiteetillä; kouluttautumisen ja uusiin asioihin perehtymisen, talouden tasapainottamisen, kuntajakoselvityksen, lomautusten, OkuLI:n purun ja yläkouluratkaisuvalmistelujen ja uuden terveyskeskuksen suunnittelun merkeissä. Liperin kunnan kokoisessa kunnassa pyörät pyörivät koko ajan ja katseen on suuntauduttava haasteista huolimatta tulevaisuuteen. Maankäytön suunnittelussa on kuluvan vuoden aikana valmisteltu uusia avauksia maapoliittisiksi toimenpiteiksi niin Liperissä kuin Ylämyllylläkin, jotka konkretisoituvat pääasiassa vuoden 204 puolella. Elinkeinopolitiikassa on intensiteettiä kohdistettu uusiin yrityksiin, kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin sekä yrityksiin, joilla on taantumavaiheessa vaikeuksia. Talousarvioesitys vuodelle 204 on juuri ja juuri ylijäämäinen. Budjettivalmistelun loppuvaiheessa on tehty vielä %:n leikkaus jokaisen hallintokunnan toimintakatteisiin. Toimialojen tehtäväksi jää tulevan vuoden alusta alkaen tehdä ratkaisuja omassa toiminnassaan siten, että %:n säästövaikutus saadaan vuoden mittaan toteutettua. Prosentin leikkaus tarkoittaa suurimmissa hallintokunnissamme esim. sivistystoimessa n ja sosiaali- ja terveystoimessa n Uuden Kuntarakennelain (Kuntajakolaki 698/2009 muutettu) mukaan kunnalle tulee kuntajakolain mukainen selvitystarve mm. silloin, jos kunnan taloudessa alittuu neljä kuudesta tunnuslukujen mukaisesta raja-arvosta tai taseen kertynyttä alijäämää on vähintään 500 / asukas viimeisessä tilinpäätöksessä sekä alijäämää on toiseksi ja kolmanneksi viimeisissä tilinpäätöksissä. Edellä mainittu säännös on kiristynyt aikaisemmasta lainsäädännöstä. Liperin kunnan talous on vaarassa joutua selvitystilaan vuoden 204 tilinpäätöksen osalta, mikäli alijäämä nousee noin 6.2 M :oon. Kunnissa odotetaan uutta Valtionosuusuudistusta, jonka pitäisi tulla voimaan vuoden 205 alusta. Kuntien piti saada koelaskelmat jo lokakuun lopussa, mutta näin ei ole käynyt. Laskentaperusteiden keskiössä ovat meidän näkökulmastamme katsottuna mm. väestön sairastavuus ja työpaikkaomavaraisuus. Veroprosenttivaltuustossa puolueet evästivät tulevien vuosien talouden tasapainottamisohjelman laatimista siten, että tuloveroprosenttia ei enää tarkisteta ylöspäin loppu valtuustokaudella. Voimassa olevan kuntastrategian mukaan Liperin kunta haluaa olla itsenäinen, mikä on ohjannut talouden näkökulmasta budjettivalmistelua. Ensi vuoden tilinpäätös on tavoitteena saada ylijäämäiseksi. Lautakuntatasolla on tehty päätöksiä ja esityksiä eteenpäin valtuustolle palvelurakenteiden tarkistuksista ja palvelun tuottamisen tavoista. Ensi vuoden talousarviossa ei ole varauduttu lomautustoimenpiteisiin. Sivistyslautakunta esittää kahden yläkoulun yhdistämistä lukuvuoden alusta. Tässä ajassa, kun valtion rahoitus on n. 40 % ja kun Viinijärven palvelualueen omat ikäluokat eivät riitä omaan yläkoulurakenteeseen, on tarkoituksenmukaista uudelleen arvioida yläkoulurakennetta. Joensuun seudun kuntien kuntajakoselvitys toi selkeästi esille Liperin kunnan perusopetuksen kalleuden. Kolme taajamaa on meidän vahvuutemme, olen edelleen sitä mieltä, mutta samalla on tunnistettava, mitä se tarkoittaa. Vaihtoehtoisesti voimme ajatella, mitä tarkoittaisi näillä välimatkoilla yhdessä taajamassa keskitetysti tarjottavat palvelut. Lähipalvelulle, kun sen paikalliset käyttäjämäärät ovat riittävät, hyvä määritys on, että palvelua käytetään päivittäin. Tällaisia palveluja ovat mm. päivähoito, esi- ja perusopetus luokilla 0-6, kotisairaanhoito, kotihoito ja osa asumispalveluja, jne. Kolme taajamaa tuo niin yksityisiä kuin julkisia palveluja lähelle kuntalaisia myös kylillä asuville kuntalaisillemme. Liperin väestöpohjaisella kunnalla ei ole perustetta kahdelle yläkoululle. Liperin perusopetus on vajaan miljoona euroa kalliimpaa joka vuosi kuin esim. verrokkikuntamme Kontiolahden perusopetus. Myös laajemmassa verrokkikuntaarviossa Liperin perusopetuksen kalleus erottui. Monessakaan samankokoisessa kunnassa ei ole kolmessa taajamassa hyvin varusteltuja oppimisympäristöjä ja näin ollen myös reilusti neliöitä. Tilat yhden yläkoulun oppilasmäärälle ovat olemassa Liperin kirkonkylässä. Kyseinen toimenpide edellyttää, että ryhmäkokoja tarkistetaan ja koulukeskuksen tilat otetaan tehokkaaseen käyttöön huomioiden myös Penttilän auditoriotilat. Liperissä ryhmäkoot ovat olleet alle 20 oppilasta. Mikäli kaksi luokkatilaa vuokrattavina parakkiluokkina tarvittaisiin yläkouluyhdistämisvaiheessa, toimenpide 3

5 on tarkoituksenmukaista toteuttaa tulevien vuosien perusopetuksen kustannustehokkuusnäkökulmassa mm. saatavien palkkaussäästöjen ja keskitettyjen tukipalvelujen näkökulmasta. Kunnanjohtajana joudun nostamaan esiin laajempien ratkaisujen tekemisen perusopetuksen osalta kuin mitä sivistyslautakunta on päättänyt esittää. Yläkouluratkaisun yhteydessä on tarkoituksenmukaista tehdä päätökset paitsi Viinijärven päiväkodin siirrosta koulutiloihin syksyllä 204, niin myös Käsämän ja Salokylän kyläkoulujen liitosselvityksestä taajamakouluihin lukuvuoden alusta. Lisäksi kaikkien koulujen osalta on tulevana lukuvuonna tehtävä opetusjärjestelyissä vielä tarkistuksia. Liperin perusopetuksen kalleus ei ole meille uusia asia, emme vain ole kyenneet tekemään kokonaisvaltaisia ratkaisuja pidemmälle aikavälille. Vuosittaiset koulukeskustelut ovat turhauttavia paitsi kuntalaisille niin myös koululaisille ja henkilöstöllemme. Vaikeimmat päätökset joudutte tekemään te luottamushenkilöt. Sosiaali- ja terveyspalveluissa terveyskeskuslääkäripalvelujen keskittäminen on tapahtunut jo edeltä Liperin nykyisen terveyskeskuksen tila- ja henkilöstöolosuhteiden vuoksi. Tällä toimenpiteellä on pystytty turvaamaan lääkäripalvelua kunnassamme. Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan vuoden 204 alusta oman kunnan väestölle. Laatutyötä jatketaan palvelujen tuottavuus ja asiakkuus keskiössä. Sosiaali- ja terveystoimessa on palveluprosesseja uudistettu ja esimiestyötä uudistettu OkuLi:n purkautumisen myötä. Maakunnassa on meneillään valmistelu maakunnalliselle perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rakenteelle sote-alueilla (3-4 kpl). Olemme osaltamme pitäneet esillä vaihtoehtoa, että Liperin kunta on yksi palvelun tuottaja Joensuun seudun sote-alueella, olipa palvelun järjestäjänä joko vastuukunta Joensuu tai kuntayhtymä. Ensi vuoden aikana näemme oman sosiaali- ja terveyspalvelutuotantomme kustannustehokkuuden suhteessa muihin alueisiin. Vuoden 204 aikana käynnistyy erittäin merkittävä tulevaisuuden tekemisen hanke; uusi terveyskeskusinvestointi. Tämän hetkinen näkymä on, että työmaa käynnistyy syksyllä 204. Terveyskeskus toteutetaan uudisrakennuksena Konttilanhovin ja Sarastus-Iltaruskon rakennusten väliin, siten, että rakennukset liitetään toisiinsa. Näin saadaan aikaiseksi monia synergiaetuja. Akuutin vuodeosaston paikkamäärä on 32 kpl ja lääkäritilavaraus on kahdeksalle lääkärille. Ensi vuoden aikana on tavoitteenamme syventyä laaja-alisesti eri väestöryhmien asumisen strategiseen ja toiminnalliseen suunnitteluun. Tämä tarkoittaa tehtäviä ratkaisuja konkreettisesti mm. siitä, otetaanko hoiva- ja asumispalvelu omaksi toiminnaksi esim. Jyrin hoivakodin. vaiheen osalta ja onko kasvavaan vanhusasumisen palvelutarpeeseen löydettävissä myös kevyempiä vaihtoehtoisia toimintamalleja esim. ryhmä-asumisen puolelta ja miten toteutettuna. Vuoden 204 ensimmäisessä valtuustossa Liperin valtuusto, liperiläiset luottamushenkilöt ottavat kantaa kuntahistoriamme suurimpaan kysymykseen; säilytämmekö itsenäisyytemme vai lähdemmekö kuntaliitokseen vuoden 207 alusta. Mikäli tammikuun valtuusto tekee myönteisen päätöksen kuntaliitokselle, astuu kuntajakolain mukainen yhdistymishallitus voimaan loppuvaltuustokaudeksi, jonka poliittinen kokoonpano on linjattu viiden kunnan liitoksen mukaisesti kuntajakoselvityksessä. Mikäli kuntaliitoksen toteuttaisi esim. kolme kuntaa, laadittaisiin uusi yhdistymissopimus, mutta varsinaisia toimialakohtaisia selvityksiä ei luultavammin tehtäisi ainakaan siinä mittakaavassa kuin tänä vuonna tehtiin. Haluan osaltani kannustaa niin luottamushenkilöitä kuin henkilöstöämme rohkeisiin päätöksiin niin palvelurakenteissa kuin palvelutuotannossamme. Meillä on meneillään koeaika. Pystymmekö hyödyntämään sen ja tekemään tuottavuutta edistävät päätökset itse vai luovutammeko päätöksenteon muualle? Vire on hyvä, pitäkäämme siitä huolta, koska kuntamme väestö on se, jolle teemme ratkaisuja kaikissa vaihtoehdoissa. Hannele Mikkanen, kunnanjohtaja 4

6 Kunnan toimintaympäristö Väestö ja aluerakenne Liperin väestönkehitys on ollut samansuuntainen kuin koko maassa, jossa yleisenä kehityspiirteenä on ollut kaupunkiseutujen väestömäärien voimakas kasvaminen. Joensuun seutukunta on kasvattanut väkilukuaan jo viimeisen 20 vuoden ajan. Joensuun seutukunnan asukasmäärä oli Joensuun seutukuntaan kuuluu 7 kuntaa: Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Ilomantsi, Polvijärvi ja Juuka. Maakunnan asukasluku oli Liperin väestön tasainen kasvu pysähtyi vuonna 996. Liperin lähivuosien väestötavoitteena on ollut saada väestön kehitys uudestaan tasaiselle kasvu-uralle. Puhdas luonto, vaihteleva maisema, vesistöt, maaseutumaisuus ja hyvä liikenteellinen sijainti tekevät Liperistä viihtyisän ja asuin- ja yrityskunnan. Liperi pystyy hyödyntämään Joensuun seudun kasvuvaikutuksia huolehtimalla myös tulevaisuudessa maankäyttö- ja elinkeinopolitiikastaan sekä kuntataloudestaan. Väestön tasainen kasvu onkin vuonna 2003 alkanut uudelleen. Syyskuussa 203 Liperin väestön määrä oli ja kasvua alkuvuonna on ollut 29 asukasta. Vuodesta 2000 lukien väestön kasvu on ollut 947. Liperin kolmen taajaman muodostama aluerakenne on sekä vahvuus että heikkous. Aluerakenne on vahvuus alueellisen tasa-arvon mm. palvelujen saavutettavuuden kannalta. Aluerakenteen ansiosta Liperin maaseutu on kokonaisuudessaan säilynyt suhteellisen hyvin asuttuna. Vahvuus on myös se, että kolme luonteeltaan varsin erilaista taajamaa tarjoavat erilaisia sijoittumisvaihtoehtoja sekä asukkaille että yrittäjille. Aluerakenteen heikkoutena on se, että kolmen taajaman palvelutason ylläpitäminen rasittaa kuntataloutta merkittävästi. Kolmen taajaman aluerakenne ja sijainti lähellä suurta, monipuoliset palvelut tarjoavaa keskusta, vaikeuttavat yksityisen palvelujen kehittymistä Liperissä. Väestötavoitteen saavuttaminen edellyttää erityisesti sitä, että taajamia ja haja-asutusalueita kehitetään voimakkaasti. Hyvä liikenteellinen sijainti Pohjois-Karjalassa ja sijainti lähellä Joensuuta, osana vahvaa kehittyvää maakunnan keskusaluetta antavat Liperille erinomaiset kehittymismahdollisuudet. Joensuun kasvuvaikutukset näkyvät koko kunnassa, mutta eniten kunnan itäosissa, Ylämyllyn alueella. Kunnan hyvää sijaintia tukevat hyvät seudulliset ja valtakunnalliset liikenneyhteydet: valtatie 9 (Joensuu-Kuopio), valtatie 23 (Joensuu-Vaasa), rautatie, lentokenttä ja vesiväylät. Yleisen kehityksen myötä voidaan olettaa, että maaseudun elinvoimaisuus on tulevaisuudessa yhä enemmän liikenneyhteyksien varassa. Väestömäärän kehitys Liperi Väestö lkm

7 Väestökehitys ikäryhmittäin ja alueittain 6

8 Väestöennuste kunnittain Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 202 (Pohjois- Karjalan maakuntaliitto) Toteutunut Trendiennuste Joensuu Outokumpu Ilomantsi Juuka Kontiolahti Liperi Polvijärvi Joensuun seutu Lieksa Nurmes Valtimo Pielisen Karjala Kitee Kesälahti Rääkkylä Tohmajärvi Keski-Karjala Pohjois-Karjala Trendiennusteessa on otettu huomioon syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen vaikutus väestönkehitykseen. 7

9 Väestö alueittain (osa-alueita tarkistettu..20 lukien) ja osa-alueet ikäryhmittäin Väestö osa-alueittain / Muutos 426 Kirkonkylä (suuralue) Kirkonkylä Kirkonkylä Siikasaari Liperinsalo Papelo-Niva Salokylä-Saaristo Salokylä Puromäki Roukalahti Tutjunniemi Leppälahti Leppälahti Lammu

10 Muutos 4262 Viinijärvi (suuralue) Viinijärvi Viinijärvi Viinijärven maaseutualue Käsämä Käsämä Ahonkylä Ahonkylä Sulkama Kaarnalampi Kompero Kaatamo Ristinkylä Korpivaara Huistinvaara

11 Muutos 4263 Ylämylly Ylämylly Ylämylly Jyrinkylä Mattisenlahti Honkalampi Hirsiniemi Lammet Välikangas Lentoasema Vaivio Vaivionkylä Härkinvaara Tuntematon

12 Työvoima, työlliset ja työpaikat Työpaikkaomavaraisuus kunnittain Työpaikkaomavaraisuus (%) Ilomantsi Joensuu Juuka Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi Joensuun sk Vuosi SeutuNet Vuoden 203 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Työmarkkinat Elinkeinorakenne Liperissä 20 F Rakentaminen 7,8% B-E Teoll., kaivost., 6,3% G,I Kauppa, maj.-, rav 2,5% A Maa-,metsä-,kalatal. 9,5% 485 H Kuljetus,varastointi 5,0% X Toimiala tuntematon,7% R-U Muut palvelut 3,8% J,M,N Inform., Tieteel 9,2% K,L Rah., vak., kiint.,6% Q Terv.- ja sos.palv. 20,% P,O Koulutus, Julk.hal 2,5% SeutuNet Toimiala TOL 2008 Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti

13 Työvoima iän ja sukupuolen mukaan Liperissä 20 Ikäryhmä Miehet Naiset Työlliset Työttömät SeutuNet Vuoden 203 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti 2

14 Työllisyysaste kunnittain 20 Kontiolahti Liperi Joensuu Polvijärvi Outokumpu Ilomantsi Juuka Joensuun seutukunta Pohjois-Karjala Koko maa vuotiaiden työllisten osuus (%) samanikäisestä väestöstä SeutuNet Vuoden 203 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti Työttömyysaste kunnittain syyskuussa Työttömyysaste (%) Ilomantsi Joensuu Juuka Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi Joensuun sk SeutuNet Vuoden 202 aluerajat Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 3

15 Väestön pääasiallinen toiminta Liperissä Henkilöä Työllinen työvoima Työtön työvoima 0-4 -vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Eläkeläiset Muut SeutuNet Vuoden 203 aluerajat Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäynti Vuosi KUNTASTRATEGIA JA HYVINVOINTISTRATEGIA, HALLITUSOHJELMA Joensuun ja Outokummun kaupunkien sekä Liperin, Kontiolahden ja Polvijärven erityinen kuntajakoselvitys on päättynyt. Selvityksen perusteella kuntajakoselvittäjä Ossi Repo on tehnyt Joensuun kaupungille, Kontiolahden kunnalle, Liperin kunnalle, Outokummun kaupungille ja Polvijärven kunnalle seuraavan ehdotuksen: Joensuun alueen kuntajakoa muutetaan siten, että kaikki viisi kuntaa lakkaavat ja niistä muodostetaan uusi kunta nimeltään Joensuu..207 lukien. Valtuustot päättävät asiasta Kuntastrategia hyväksytään erillisenä asiakirjana valtuuston päätöksen jälkeen. 4

16 TOIMINTA JA TALOUS Taloussuunnitelman yleisperustelut Lähde: Hallituksen talousarvioesitys eduskunnalle Kunnilla kasvava paine veroprosenttien korotuksiin ja toiminnan tehostamiseen Kehitysarviossa toimintamenojen kasvun ennakoidaan hidastuvan viime vuosista, mutta menojen kasvu jatkuu aivan liian nopeana tulojen ennustettuun kasvuun nähden. Lähivuosien ja pidemmän aikavälin näkymät edellyttävät sitä, että toimintamenojen kasvun pitäisi sopeutua tulokehityksen asettamiin rajoihin. Tämä edellyttää myös kunnilta aktiivisia toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi. Keskeisessä asemassa kunta-alalla on myös työmarkkinaratkaisun taso. On perusteltua olettaa, että lähivuosina kunnat pyrkivät hillitsemään menokasvuaan ja mitoittamaan menonsa lähemmäksi tulokehityksen asettamaa rajaa. Ensinnäkin valtionosuuksiin tehtävät vähennykset sekä yhteisöveron korotetun jako-osuuden poistuminen v. 206 kaventavat tuntuvasti kuntatalouden liikkumavaraa. Toiseksi talouskasvun ennustetaan olevan lähivuosina hidasta, ja talouden näkymiin liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Veropohjien ja sitä myöten verotulojen kasvu saattaa tästä syystä jäädä tässä arvioitua hitaammaksi. Kolmanneksi kunnan talouden kääntyminen alijäämäiseksi velvoittaa kunnat ryhtymään ennakoiviin toimenpiteisiin taloutensa tasapainottamiseksi. Korkotaso on pysynyt viime vuodet poikkeuksellisen matalalla tasolla, mutta keskipitkällä aikavälillä myös korkotason nousu yhdessä velkamäärän tuntuvan kasvun kanssa uhkaa lisätä kuntien rahoitusmenoja ja siten heikentää kuntataloutta entisestään. Lisäksi väestön ikääntymisestä kansantalouteen ja kuntatalouteen kohdistuvat paineet kasvavat vuosi vuodelta, mikä korostaa peruspalvelujen tuottavuutta parantavien uudistusten välttämättömyyttä. Kuntien omilla toimilla menokasvun hillintä on mahdollista pääasiassa tuottavuutta parantamalla, palvelurakenteita uudistamalla sekä ottamalla käyttöön uusia tuloksellisuutta lisääviä toimintatapoja. Tuottavuuden parantaminen on mahdollista kuitenkin vain rajatulta osin, sillä valtaosa kuntien toiminnasta on lailla säädeltyä ja erilaisin normein ohjattua. Mitä enemmän palvelujen järjestämistä ohjataan kuntia sitovilla mitoituksilla ja normeilla, sitä vähäisempiä ovat kuntien omat mahdollisuudet hillitä menokasvua. Nykyisillä velvoitteilla ja tehtävien määrällä kunnat eivät selviä talouden vakautuksesta ilman merkittäviä verojen korotuksia. Jotta vuosikate riittäisi kattamaan poistot ja kuntatalous olisi kuntalain tarkoittamassa mielessä tasapainossa, vuosikatteen pitäisi olla lähes 2,4 mrd. euroa korkeampi v Tämä merkitsee keskimääräisen kunnallisveroprosentin noin 2½ prosenttiyksikön suuruista korotuspainetta vuoden 207 tasossa. Jos sopeutus tapahtuisi kokonaisuudessaan toimintamenojen kasvun hidastumisen kautta, toimintamenojen kasvun pitäisi olla vuosittain miltei 2 prosenttiyksikön verran tässä esitettyä hitaampaa. Tämän toteutuminen edellyttäisi sitä, että toimintamenot alenisivat reaalisesti. Ottaen huomioon kuntien tehtäväkentän laajuus ja rajoitettu liikkumavara sekä väestön ikääntymisestä seuraava palvelutarpeen kasvu kuntatalouden synkät näkymät lisäävät painetta kunnallisveroprosenttien tuntuviin korotuksiin ja samalla kokonaisveroasteen nousuun. Lisäksi on syytä huomata, että kuntatalouden velkaantumisen kasvun pysäyttäminen edellyttäisi edellä esitettyä vielä suurempaa tulo- tai menosopeutusta. 5

17 Talouden tasapainottamisohjelma Kuntalain 65 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kuntarakennelaki: Kunnan taloudellinen tilanne Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä talousperusteella, jos kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä: ) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä alittuvat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (704/2009) 63 a :n mukaisen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä olevat raja-arvot; 2) kunnan viimeisessä hyväksytyssä ja kahdessa sitä edeltävässä tilinpäätöksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mukaisen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä olevista kuudesta raja-arvosta täyttyy neljä; tai 3) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen kertynyt alijäämä asukasta kohti on vähintään 500 euroa ja kahdessa sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä taseessa on kertynyttä alijäämää. Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteena on, että vuoden 206 tilinpäätöksessä alijäämät on katettu ja sitä ennen alijäämä ei ylitä 500 euroa/asukas. Nykyinen raja on 6,2 miljoonaan euroa. Tavoite edellyttää nykyisten tulo- ja menoennusteiden mukaan, että toimintakate ei kasva vuoteen 206 mennessä. Jos lasketaan niin, että menokehitys on vuosittain 2 %, niin tämän kasvun pitäisi leikkautua vuosittain. Tämä taas edellyttää jatkuvia säästötoimenpiteitä ja rakenneuudistuksia. Kunnallisveron prosenttimuutoksia ei tehdä vuosille 205 ja 206. Vuoden 202 tilinpäätöksen jälkeen kattamatonta alijäämä oli 4,7 miljoonaa euroa. Vuoden 203 talousraportissa 2 ennustettiin, että alijäämää on vuoden 203 lopussa 5,2 miljoonaan euroa. Toimialat ovat valmistelleet vuoden 204 talousarvioesitykset ja valtuusto on päättänyt korottaa kunnallisveroa,0 prosenttiyksiköllä. Talousarvio-ohjeen 204 laskelmissa edellytettiin, että toimintate jää ennustetun vuoden 203 toimintakatteen tasolle. Toimintakatteen talousarvio raami on 6,0 M. Talousrvioesitykset päätyvät 62, M :oon, mikä johtaisi 0,4 miljoonan euron alijäämään. Alijäämän kasvu on pysäytettävä taloustavoitteen mukaisesti. Vuoden 203 tilinpäätösennusteessa on arvioitu, että vuoden 203 henkilöstömenot alittuvat ja vuoteen 202 verrattuna muutos on negatiivinen. Korjautunut tilanne johtuu pääosin koko vuoden kestäneistä säästötoimenpiteistä. Vuonna 204 henkilöstökustannuksiin liittyvät säästötoimenpiteet jatkuvat ilman lomautuksia ja säästösopimuksia (mm. talkoovapaat). Tuotannollisista syistä (mm. koulunkäynninohjaajat) johtuvat lomautukset ovat kuitenkin mahdollisia. Toimialojen talousarvioesityksistä on vähennetty,0 % toimintakatteesta. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kouluverkon ja sosiaali-ja terveyspalvelujen palveluverkon muutosten lisäksi käyttörajoituksia sijaisuuksiin ja muihin määräaikaisiin tehtäviin palkaamiselle. Lisäksi yhä enemmän käytetään harkintaa tehtävien täyttölupien antamisessa. 6

18 Näillä toimenpiteillä päästään vuonna 204 nollatulokseen, muttei vielä päästä oleellisen alijäämän kaventamiseen. Vuonna 205 palveluverkkoratkaisut vaikutukset ulottuvat koko vuodelle. TA 204-TS 206 Tuloslaskelma 000 tp 2009 tp 200 tp 20 tp 202 etp 203 ta 204 ts 205 ts 206 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Muut erät Ali/ylijäämä Kumulat.ali-ylijäämä Muutos % tp 2009 tp 200 tp 20 etp 202 etp 203 ta 204 ts 205 ts 206 Toimintakate 3,4 2,8 6,9 7,9 0,0 2,2-0,5-0, Verotulot 3,0 5,4 4,5 0,4 9,3 5,5 2,3 3, Valtionosuudet 4,2 7,2 2, -,0 3,6 0,0 2,3 3,0 *Hyväksyttyjen vuoden 203 talousarviomuutosten (Raportit I ja II) jälkeen toimintakate on 6,5 M. Taulukossa ennustetaan, että toimintakate kuitenkin alittuu,4 M ja alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 2,0 M. Hyväksyttyn talousarvioon 203 verrattuna toimintakatteen kasvu vuodelle on -0,06 %. Tasapainottamistoimenpiteitä Sosiaali- ja terveydenhuolto Palvelujen rakenneuudistus: Lääkäreiden vastaanottopalvelut keskitetään Liperin kirkonkylälle tavoitteena lääkäripalvelujen oston minimoiminen ja vaikuttaa myös erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Sairaanhoitajavastaanottojen avulla lääkärin ja sairaanhoitajan työnjakoa edistetään. Tavoitteena on virkalääkärien työpanosten lisääntyminen ja ostopalvelun vähentyminen. Perustetaan pienryhmäkoteja iäkkäille, lievästi kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille. Tuottavuuden lisääminen: Sijaisten käyttöä rajoitetaan, pääsääntöisesti alle viikon poissaoloihin ei oteta sijaisia. Työaikaprosesseja arvioidaan ja kehitetään. Otetaan käyttöön ratkaisuja, joiden tavoitteena on lisätä välittömän työajan osuutta (Menumat, kotihoidon mobiili ratkaisu ja tarvikehankintojen keskittäminen). Oma palvelutuotanto on vaihtoehtona kalliimmalle ostopalvelulle (mm. erityishuollon ostopalvelu, henkilökohtainen apu, Jyrin hoivakoti). Työllisyyden aktivointi on kunnan yhteisenä toimenpiteenä. Edellä mainituilla toimenpiteillä arvioidaan tuottavuuden lisääntyvän noin %. 7

19 Sivistystoimen talouden tasapainottamistoimenpiteet Yhden yläkoulun päätös: virkasäästöjä 6-8, lisäksi tuntikehysleikkaukset (5 kk osalta) Lisäksi Käsämän koulu yhdistetään Viinijärven kouluun Opinto- ja vapaa-aika uimahallisopimuksen loppuminen Henkilökunnan yhteiskäyttöä sosiaali- ja terveystoimen kanssa Varhaiskasvatuksen lähihoitajien siirto kesällä soteen palvelusihteerin viran täyttämättä jättäminen/ toimistosihteerin tehtävien uudelleen järjestely yht (Keväällä 203 tehdyt päätökset, vaikutus vuonna 204) Perusopetus Ristin koulun opettajat (liit.kuluineen) Ristin koulun kiinteistö Vaivion koulun opettajat (liit.kuluineen) Vaivion koulun kiinteistö kko 2 kpl á (liit.kuluineen) Käsämän koulun 4. opevaraus yht Varhaiskasvatus koululaisten ip toiminta kouluille tuntiperusteisen laskutuksen ulottaminen kaikkiin toimintamuotoihin käytön tehostaminen; käyttö 90% täyttö yli 00 % sijais- ja resurssitoimintojen tehostaminen vähennetään yksi erityisopettaja Kiinteistöistä luopumiset (Lukutuvantie ja Luovi) yht Viinijärven ja Kirkonkylän yläkoulut yhdistetään lukien. Käsämän koulu yhdistetään Viinijärven kouluun Henkilöstömenoihin kohdistuvat toimenpiteet Vuonna 203 on toteutettu talkoovapaat ja lomautukset. Lomautusten toteuttaminen on aiheuttanut myös sen, että sijaisia ei ole voinut palkata ja eräillä palvelualoilla on jouduttu siirtämään vuosilomia seuraavalle vuodelle. Työllistämistoimenpiteet on lomautusten vuoksi ajettu alas. Vuonna 204 henkilöstökustannuksiin liittyvät säästötoimenpiteet jatkuvat ilman lomautuksia ja säästösopimuksia (mm. talkoovapaat). Tuotannollisista syistä (mm. koulunkäynninohjaajat) johtuvat lomautukset ovat kuitenkin mahdollisia. Lisäksi yhä enemmän käytetään harkintaa tehtävien täyttölupien antamisessa ja hyödynnetään näin mm. eläköitymisestä johtuvia mahdollisuuksia. Yhden yläkoulun ratkaisu aiheuttaa erillisen yt- menettelyn. Sairauspoissaolojen vähentäminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat kunnan keskeisiä henkilöstötavoitteita. 8

20 Sitovuusmääräykset ja tilivelvolliset Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Käyttötalousmenot ja -tulot, tavoitteet Liperin kunnan taloussuunnitelman suunnittelukausi on kolme vuotta. Tulosaluekohtaiset tuloslaskelmat esitetään talousarviovuoden osalta. Valtuustoon nähden sitovia ovat tulosalueiden toimintakatteet. Tuloslaskelma esitetään suunnittelukaudelle talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Toiminnalliset tavoitteet ovat ohjeellisia, ellei niitä suunnitelmassa erikseen ole esitetty sitoviksi (*sitova). Rakenteelliseti talousarvio sisältää uudistuksen. Sosiaali-ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue purkautuu..204 lukien. Investointiosa Investointiosan suunnittelukausi on kolme vuotta. investointien nettomenot. Valtuustoon nähden sitovia ovat investointiosassa esitetyt Rahoitusosa Rahoituslaskelma esitetään talousarviovuoden osalta. Verotulot ja valtionosuudet yhteensä ovat valtuustoon nähden sitovia ja rahoituserät nettona. Tilivelvolliset Tilivelvolliset on määriteltävä muun muassa sen vuoksi, että vastuuvapauslausunto kohdistetaan heihin. Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta kunnan muiden toimielinten jäsenet ovat. Kunnan toimielimiä ovat kuntalain mukaan valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot ja toimikunnat. Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat: kunnanjohtaja, osastopäälliköt, tulosalueiden esimiehet ja koulujen rehtorit. 9

21 Vuoden 204 talousarvion yleisperustelut Verotulot Liperi/Verotulokohta Kunnallisvero Muutos % -,3 6,7 7,8 -, 2,3 0, 4,4 2,3 2,0 3,7 4,0 4,3,7 9,8 5, Yhteisövero Muutos % 6,5-7,8-47,0-28,3 27,3 33,7 6,0 3,7-4,3-22,8 32,0,9-35,5 0,3, Kiinteistövero Muutos % 37,5 5,8 3,4 0,3 0,2 3,8 3,3-2,0 9, -0, 26,8 3,2 3,8 0,9 0,5 Yhteensä Muutos %,2 3,6 3, -2,4 2,9 0,6 4,8 2, 0,6 2,6 5,8 4,5 0,4 9,3 5,5 20

22 Verorahoitus (verotulot+valtionosuudet) Verorahoitus M Valtionosuudet 9,4 9,5 9,6 22, 23,0 24,7 25,2 24,9 25,8 25,8 Verot 24,7 25,9 26,4 29,2 30, 3,7 33,2 33,3 36,4 38,4 Ero -5,4-6,3-6,8-7,2-7, -7, -8,0-8,4-0,6-2,6 Verorahoitus 44, 45,4 46, 5,3 53, 56,4 58,3 58,2 62,2 64,2 Muutos M 4,0,3 0,7 5,2,8 3,3 2,0-0, 4,0 2,0 Muutos % 0,0 3,0,5,4 3,5 6,2 3,5-0,2 6,9 3,2 Merkittävin syy talouden romahtamiseen vuonna 202 on verorahoituksen kehityksen nopea muutos negatiiviseksi. Valtionosuusindeksi on ollut vuosittain noin + 3,0-4,0 %, kun se valtionosuusleikkausten vuoksi Liperissä vuonna 202 oli negatiivinen. Vuonna 204 valtionosuuksien kasvu jää selvästi alle indeksien ollen + 0,0 %. Kunnallisverotukseen tehdyt vähennykset vaikuttavat myös verotulojen kehitykseen alentavasti. Käyttötalouden menokehitys on ollut liian voimakasta verorahoituksen kehittymiseen nähden. Kunnan rahoitusosuus palvelujen järjestämisestä kasvaa. Tiedot kuntien vuoden 204 valtionosuuksista pohjautuvat valtion talousarvioesitykseen ja valtion julkistamiin valtionosuuslaskelmiin sekä siihen, että kunnan tuloveroprosentti on vuonna 204 2,50. 2

23 Toimintakate 22

24 Vuosikate/nettoinvestoinnit/poistot Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. Kun poistot ovat suuremmat kuin vuosikate, niin kunnan kattamaton alijäämä kasvaa. 23

25 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIO 204 Toimielin: Kunnanhallitus Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toimialue: Kunnanhallitus Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tarkoituksena on huolehtia kunnan kehittämisestä ja kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamisesta ohjaamalla kunnan toimintaa valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden ja myöntämien resurssien puitteissa. Toimialueen yleistavoite Kunnanhallituksen toimialueet:. valtuustoasioiden valmistelu ja täytäntöönpano 2. kunnan hallinnon ja talouden johtaminen 3. toiminta-ja taloussuunnittelu 4. maapolitiikka ja yleiskaavoitus 5. elinkeinoelämän edistäminen 6. kuntien välinen ja muu alueellinen yhteistyö 7. kuntamarkkinointi ja yleinen kuntakuva Tavoitteet Näkökulma Tavoitetaso Mittari Vaikuttavuus Talouden tasapainottamistoimenpideohjelma -Palvelurakenneuudistukset -Investointitavoite xxx M /vuosi/valtuustokausi Kattamaton alijäämä 206 on 0 euroa Vuosikate Toimintakate Asiakas Kuntalaisen hyvinvointipalveluiden koordinointi Sidosryhmäyhteistyö, kunta- ja seutumarkkinointi ja viestintä Hyvinvointikertomus Kuntanäkyvyys mediassa, facebookissa Prosessit Kuntastrategian toteuttaminen Valtuustossa hyväksytyn talousarvion toteuttaminen ETP, TP Henkilöstö Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy samalla tasolla tai paranee Saraispoissaolojen määrä sama tai pienempi kuin v. 202 Kehityskeskustelut käydään henkilöstöstrategian mukaisesti Henkilöstön koulutukset suunnitelman mukaisesti Työhyvinvointikyselyn tulos yhtä hyvä kuin v. 202 = 7,84 Sairauspoissaolo 5,8 % Toteuma 00 % Toteuma koulutuspäivät= 3,3 pv/hlö/vuosi Toimialueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Talouden tasapainottamistoimenpideohjelman mukaiset toimenpiteet 24

26 Määrälliset tavoitteet/suoritteet (sitova=*s) Ta 204 Ta 203 Tp 202 Toiminnan laajuus Valtuuston kokoukset Kunnanhallituksen kokoukset Henkilöstöjaoston kokoukset Valtuusto- ja hallitusseminaarit Elinkeinojen kehittäminen - Josek Oy - Lipertek Oy Tehokkuus/taloudellisuus Valtuusto Kunnanhallitus Henkilöstö Kunnanjohtaja 25

27 00-3 (Kunnanhallitus) TP 202 TA 203 TA 204 Muutos Muutos % Tuloslaskelma Toimintatuotot ,0 Myyntituotot ,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut ,4 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset , Muut toimintakulut ,9 Toimintakate ,2 26

28 Toimielin: Kunnanhallitus Vastuuhenkilö: Kunnankamreeri Tulosalue: Hallinto Toiminta-ajatus Keskushallinnon toimialan tarkoituksena on aikaansaada kunnan ylimmälle johdolle, muille toimialoille ja henkilöstölle edellytykset tulokselliseen toimintaan tarjoamalla hallinto-, talous-, atk- ja henkilöstöpalveluja. Toimialalla huolehditaan lomituspalveluiden järjestämisestä ja maaseutuelinkeinopalveluiden kehittämisestä. Työllisyyspalvelut ja keskitetyn ruokahuollon palvelut kuuluvat myös toimialaan. Tulosalueen yleistavoite Hallinto, talous, henkilöstö, atk: talous- ja henkilöstöohjausjärjestelmien kehittäminen ja toteutus, tietojärjestelmän ylläpito ja toimivuus Ruokapalvelut: toiminnan kehittäminen asiakkaiden tarpeista lähteväksi laadukkaaksi, taloudelliseksi ja tehokkaaksi toiminnaksi. Työllisyyspalvelut: tavoitteena on tukea työllisyyden hoitoa ja työmarkkinoilla pysymistä, jonka avulla ehkäistään syrjäytymistä, autetaan työelämään ja koulutukseen sijoittumista Tavoitteet Näkökulma Tavoitetaso Mittari Vaikuttavuus Hallinto,talous,henkilöstö,atk: ajantasaiset suunnitelmat, raportit Ruokapalvelut: v.200 tason sälyttäminen, suorite kpl/h raporttien käyttöaste, esimiehet 00% (Johdon raportti, Populus, Tane, henkilöstökertomus) suoritteet 4 kpl/h (v.202) Asiakas Hallinto, talous, henkilöstö, atk: sisäisten asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin Ruokapalvelut:asiakastyytyväisyys vuoden 202 tasolla n Asiakastyytyväisyyskysely krt/2 v Kouluruokailu: tulos 7,84 (202) Tukipalvelut, tulos 8,38 (202) Prosessit Talousarvion toteuttaminen Sisäisen valvonnan toteuttaminen Talousraportti IjaII, TP Sisäisen valvonnan raportit Raporteista tiedottaminen h-kunnalle Henkilöstö Henkilöstön työtyytyväisyys sama tai parempi Sair.poissaolojen määrä sama tai pienempi kuin v. 202 Kehityskeskustelut henkilöstöstrategian mukaisesti Henkilöstön koulutuksiin osallistuminen suunnitelman mukaisesti. Työhyvinvointikyselyn tulos v. 2=73,67 Sairauspoissaolo % 202=6,6% Toteuma 00 % Toteuma koulutuspäivät/hlö/vuosi, 202=3,4pv Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Keskushallinto: Taseyksikön purku, Kuntarekryn käyttöönotto, Tiedonohjaussuunnitelman laadinnan aloittaminen, Tietosuojakäyntänteiden luominen, Sähköinen asiointi -projekti, EU-vaalit. Ruokapalvelut:Itä-Aromi ohjelmiston laajennus, hintojen korotuksia aineissa ja tarvikkeissa, kuljetuksissa, luomutuotteiden lisääminen ruokalistoissa, mukana Kestitä-hanketoiminnassa, MedOne jäänyt pois palveluista 203, MenuMat-palvelun pilotointi kotipalveluaterioissa 6 kk Työllisyyspalvelut: Toiminnan mukauttaminen valtion toimenpiteisiin siten, että työllistämisen pääpaino on nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä (yli 500 pv työttömänä olleet ja velvoitteet) sekä nuorten työllistäminen (yhteiskuntatakuu)ja aktivointi. Nuoria varten perustetaan starttipaja. Toteuttaminen edellyttää valtion rahoituksen. 27

29 Määrälliset tavoitteet/suoritteet (sitova=*s) Ta 204 Ta 203 Tp 202 Toiminnan laajuus Keskushallinto: - Maksutapahtumien määrä, Populus - Ostolaskujen määrä, Rondo - Myyntilaskujen määrä, ProE Ruokapalvelut: -ateriasuoritteet yhteensä -myyntiyksikkö Työllisyyspalvelut: Työpaja työllistää keskimäärin 6 henkilöä ja toimialat 5+palkkatuella 2 määräaikaista/osa-aikaista työnsuunnittelijaa 7.00 kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl Tehokkuus/taloudellisuus Keskushallinto: Prosessien seuranta Sisäinen valvonta - kirjanpidon oikeellisuus - täsmäytykset - palkkojen oikeellisuus - myynti- ja ostoreskontran oikeellisuus, täsmäytykset Ruokapalvelut: suoritehinta keskimäärin,josta -päivähoito -esikoulu -koulut -tukipalvelu (kotipalvelu), huomioitu MenuMat-pilotointi -osastot (laitoshoito) Liikevoittoprosentti % Työllisyyspalvelut:Kunnan maksettava osuus työmarkkinantuesta/kk krt/kk krt/kk krt/kk 3,49 2,67 3,94 2,99 3,39 4,63-4,66 % > krt/vuosi krt/kk krt/kk 3,03 2,53 3,20 2,56 3,70 4,45 2,76 % krt/vuosi krt/kk krt/kk 3, 2,42 2,36 2,99 3,24 3,93-3,25 % Henkilöstö Keskushallinto: - kunnankamreeri - hallintopäällikkö - henkilöstösuunnittelija - hallintopalvelut - talouspalvelut - henkilöstöpalvelut Yhteensä: Ruokapalvelut: Ruokapalvelupäällikkö Muu henkilöstö (sis.vakinaiset, sijaiset +yhdistelmätyö) Yhteensä Työllisyyspalvelut: -työllisyyspalveluyksikön esimies -työnsuunnittelija -työpaja (tukityöllistäminen) -toimialat työllistävät (tukityöllistäminen) -puutyöverstas (työmarkkinatuella) -kädentaitopaja (työmarkkinantuella) Yhteensä Kaikki yhteensä 3 4 3,5 3, ,5+2 tuella , ,5 4 4, ,5+2 tuella , ,5+2 tuella ,50,50 28

30 30-3 (Hallinto) TP 202 TA 203 TA 204 Muutos Muutos % Tuloslaskelma Toimintatuotot ,2 Myyntituotot , Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,4 Toimintakate ,4 29

31 Toimielin: Maaseutulautakunta Vastuuhenkilö: Maaseutujohtaja Tulosalue: Maaseutupalvelut Toiminta-ajatus Toteuttaa Joensuun seudulla maaseutuviranomaistehtävät ja edistää maaseudun kehittämistä. Maatalouslomituksen toiminnalla turvataan maatalousyrittäjälle lomituspalvelulain mukaiset lomituspalvelut. Toiminnalla tuetaan samalla paikallisyksikön alueen maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Tulosalueen yleistavoite Turvataan riittävällä henkilöstöllä ja osaamisella hallinnonalan lainsäädännölliset viranomaistehtävät, maksajaviranomaistehtävät sekä edistetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa elinkeinojen ja maaseudun kehittämistä. Lomituspalvelujen saatavuutta lisätään huolehtimalla henkilöstön kouluttamisesta, riittävyydestä ja työhyvinvoinnista. Vaikuttavaa yhteistoimintaa lisätään asiakasryhmien kanssa. Erityisesti maatilojen palvelusuunnitelmien laatimisella toteutetaan kehitystä tilojen ja lomatoimen välillä. Tavoitteet Näkökulma Tavoitetaso Mittari Vaikuttavuus Kustannustehokkaat, kattavat maas.viranomaistehtävät Hankkeilla ja neuvonnan kuntaosuuksilla edistetään elinkeinojen ja maaseudun kehittämistä. Lomituksessa toteutetaan yhtenäisiä toimintatapoja. Lomituspalvelujen tavoitteet suositusten mukaisena. Liperin asemaa hallinnoivana kuntana jatketaan. MMM:n aikataulut ja seuranta Hankkeiden vaikuttavuuden arviointi raportit Mela:n tuloskortti Sisäinen arviointi Asiakas Prosessit Henkilöstö Asikastyytyväisyyttä ja palvelun saatavuutta seurataan suorilla palautteilla sekä asiakastyytyväisyys kartoituksilla Lomituksen asiakaspalautejärjestelmä ja tyytyväisyyskysely sekä palvelusuunnitelmat tiloilla. Tukihallinnon sujuvuus ja oikeellisuus Muut viranomaistehtävät, kuten hukkakaura, satovahingot, SPV asiat, lausunnot Kehittämistehtävät sidosryhmien kanssa yhteistyössä Lomituksen palvelujen toteutumisen seuranta Hallinnon kustannussidonnaisuus valtionosuuteen. Ammatitaitoa ylläpidetään koulutuksella ja itseopiskelulla Työstä suoriutuminen ja työtyytyväisyys Lomituksen henkilöstön yhteistoiminnan kehittäminen Työhyvinvointi- ja täydennyskoulutus Maakunnalliset ja kuntakohtaiset kartoitukset, omat ja sidosryhmien kanssa tehtävät Mittarit tapahtumatasolla ja vuositasolla koko toiminta MMM:n aikataulut ja seuranta Lainsäädännöllisten velvoitteiden toteutumisen seuranta, ltk ja ulkopuolinen Melan:n tuloskortti. Sisäinen arviointi, palveluprosessit. Toimintakäsikirja MMM:n aikataulut, seuranta, asiakaspalaute Työntekijäpalaute, asiakaspalaute. Lomituksen asiakas- ja työntekijäpalaute, Mela:n tuloskortti, sisäinen arviointi Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Joensuun seudun yhteistoiminta-alueen toiminnan aloitettua, ei ole tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia.. Lomituksessa ei ole tulevia muutoksia tiedossa

32 Määrälliset tavoitteet/suoritteet (sitova=*s) Ta 204 Ta 203 Tp 202 Toiminnan laajuus Tukea hakeneet maatilat Maksetut suorat tulotuet SPV:t Kokonaismaitomäärä Tilojen saamat investointituet Pienyritysten saamat investointituet Uudet Leader hankkeet Uudet yritykset Uudet työpaikat Kehittämishankkeet alueella 307 kpl 36,2 m 20 kpl 6, mltr 7,2 m 2,3 m 22 kpl 2 kpl 27 kpl 5 kpl 332 kpl 36,2 m 5 kpl 63,4 mltr 9,6 m 2 m 43 kpl 26 kpl 42 kpl 3 kpl 37 kpl 0 m kpl 7,7 mltr 0,5 m kpl 2 kpl 7 kpl 2 kpl Maatalousyrittäjän: Vuosilomapäivät Sijaisapupäivät Tuettu maksullinen lomitusapu päivinä Päivät yhteensä Tehokkuus/taloudellisuus Hallintokustannus/aktiivitila Leader hankkeiden saamat avustukset. Vuosilomalomitus keskimäärin käyttäjää kohti 2. Sijaisapupyynnöistä toteutunut vähintään % 3. Asiakastyytyväisyys: vuosilomalomitus (-5) sijaisapulomitus (-5) 4. Asiakastyytyväisyys: asiakaspalvelu (-5) tavoitettavuus (-5) tiedonsaannin riittävyys (-5) 5. Yksikön kotieläinyksikköä kohti laskettu keskimääräinen lomitusaika enintään +/- 0% 6. Lomituksen hallintokustannusten ylijäämä/alijäämä 439 0,3 m 25, ,25 4,20 4,00 4,00 4,00 0 0,00 479,8 m 25, ,25 4,20 4,00 4,00 4,00-3% 0, , ,25 4,20 4,00 4,00 4,00-5% Henkilöstö Maaseutuhallinto Maaseutujohtaja htv Maaseutuasiamies 4,4 htv Toimistosihteeri 2 htv Ostopalvelu,2 htv määräaikainen työvoima htv 9,6 htv,3 htv 2,5 htv Maatalouslomitus Lomasihteeri htv Johtava lomittaja 4,5 htv Vakituinen lomittajahenkilöstö 5,5 htv 0 5,5 htv 5 4,5 5 3

33 60-3 (Maaseutupalvelut) TP 202 TA 203 TA 204 Muutos Muutos % Tuloslaskelma Toimintatuotot ,4 Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot Toimintakulut ,7 Henkilöstökulut ,7 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,8 Toimintakate ,6 32

34 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Kunnanhallitus yhteensä TP 202 TA 203 TA 204 Muutos Muutos % Tuloslaskelma Toimintatuotot ,4 Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,2 Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut ,5 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,0 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate ,6 33

35 Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Vastuuhenkilö: tulosalueen johtaja Tulosalue: Hallinto Toiminta-ajatus Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi ja johtaminen lakisääteisten ja valtuuston määrittelemien perusturvan palvelujen toteuttamiseksi. Tulosalueen yleistavoite Sosiaali- ja terveydenhuollon tuloksellisuuden edistäminen, seuraaminen ja arviointi sekä kehittäminen. Tavoitteet Näkökulma Tavoitetaso Mittari Vaikuttavuus Kustannusvaikuttavuus ei laske sosiaali- ja terveyspalveluissa. Liperin kustannukset pysyvät alle Pohjois-Karjalan tason. Soten nettokustannukset/asukas (sisältää päivähoidon) 2009/200/20 - Liperi 3047/2999/ Pohjois-Karjala 308/389/3360 Asiakas Kanteluiden, muistutusten, oikaisuvaatimusten ja valitusten hyvän hallinnon mukainen toiminta toteutuu. Kyllä/ei Prosessit Päihdehuollon nettokustannukset eivät nouse yli Pohjois-Karjalan tason. Päihdehuollon nettokustannukset/asukas 2009/200/20 - Liperi 9,9/2,9/22, - Pohjois-Karjala 2,8/22,0/23,4 Henkilöstö Työyhteisöindeksi on vähintään normaalitasolla (koko sote) Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön sairauspoissaolo% ei kasva (<7%) Työyhteisöindeksi Sairauspoissaolo% Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Liperi Outokumpu sote yhteistoiminnan purkautumisen lopettaminen. Talousarvion tehostettu seuranta sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Laadunhallintatyöskentelyn suunnitelman mukainen toiminta, ylläpitoauditointi keväällä 204. Päihdepalvelujen prosessien kehittäminen. 34

36 Määrälliset tavoitteet/suoritteet Ta 204 Ta 203 Tp 202 Toiminnan laajuus Lautakunnan kokoukset Lautakunnan iltakoulut Johtoryhmän kokoukset /kk /kk /kk Tehokkuus/taloudellisuus Liperin sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset / asukas pysyvät alle Pohjois-Karjalan tason 2009/200/20 -Liperi 3047/2999/3244 -Pohjois-Karjala 308/389/3360 Henkilöstö Hallinto Koko sote 6 23 (230,3) 35

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Toiminta ja talous. Liperin kunta Taloussuunnitelma 2013-2015 2. Kunnanjohtajan katsaus 3-5. Kunnan toimintaympäristö 6-14

Toiminta ja talous. Liperin kunta Taloussuunnitelma 2013-2015 2. Kunnanjohtajan katsaus 3-5. Kunnan toimintaympäristö 6-14 2 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 203-205 SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-5 Kunnan toimintaympäristö 6-4 Kuntastrategia ja hallitusohjelma 5-9 Toiminta ja talous Taloussuunnitelman 203-205 yleisperustelut

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 205 TALOUSSUUNNITELMA 205-207 Valtuusto 08.2.204 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 205-207 SISÄLTÖ Sivu Kunnanjohtajan katsaus 3-6 Kunnan toimintaympäristö 7-6 Kuntastrategia ja hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat.

Ohjausryhmään lisätään kunnanhallituksen lisäksi kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat. 271 04.11.2013 285 19.11.2013 298 03.12.2013 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu KHALL 271 Kunnanvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 kokouksessaan tasapainottamisohjelman vuoden 2013 osalta. Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talousraportti 6/ Väestö

Talousraportti 6/ Väestö 1 (6) Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 591 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 510, Nurmeksessa 7 828 ja Valtimolla 2 253 asukasta. Juuassa asui 4 911 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSTILANNE 2017-2018 Eeva Suomalainen Talousjohtaja Kajaani on Kainuun maakuntakeskus, jonka aseman arvioidaan vahvistuvan maakuntauudistuksen myötä. Kainuun ja Kajaanin haasteena tulevaisuudessa on

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS

Toiminta-ajatus. Toiminta-ajatus tulosalueittain. Tilivelvolliset KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2017-2019 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 427 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja

Lisätiedot