Pöyry Environment Oy, Esa Salminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöyry Environment Oy, Esa Salminen"

Transkriptio

1 1

2 Ympäristöriskien ja -vastuiden tunnistaminen, arvottaminen ja hallinta Suomen riskienhallintayhdistys Esa Salminen / Pöyry Environment Oy 2

3 Esityksen sisältö Pöyry muutamalla sanalla Yleisesti ympäristöriskeistä ja niiden tunnistamisen ja hallinnan työkaluista Ympäristövastuut ja erityisesti maaperän pilaantuneisuus erityiskysymyksenä 3

4 Pöyry muutamalla sanalla Yleisesti ympäristöriskeistä ja niiden tunnistamisen ja hallinnan työkaluista Ympäristövastuut ja erityisesti maaperän pilaantuneisuus erityiskysymyksenä 4

5 Pöyry Oyj Pöyry on globaali energia-, metsäteollisuus- sekä infrastruktuuri- ja ympäristöaloihin keskittynyt konsultointi- ja suunnitteluyritys. Pöyryn liikevaihto vuonna 2006 oli noin 620 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 7000 asiantuntijaa. Pöyry Oyj on listattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä 5

6 Pöyryn liiketoimintaryhmät ENERGIA Liiketoiminta-alueet: Liikkeenjohdon konsultointi Vesivoima Uusiutuva energia Sähkö ja lämpö Öljy ja kaasu Liikevaihto 200 MEUR Henkilöstö 1700 METSÄTEOLLISUUS Liiketoiminta-alueet: Liikkeenjohdon konsultointi Uusinvestoinnit Uusintahankkeet ja paikallispalvelut Kemianteollisuus Liikevaihto 225 MEUR Henkilöstö 2400 INFRASTRUKTUURI- JA YMPÄRISTÖ Liiketoiminta-alueet: Liikennejärjestelmät Vesi ja ympäristö Kiinteistöt ja telekommunikaatio Liikevaihto 200 MEUR Henkilöstö

7 Pöyry Environment Oy Pöyry Environment Oy on ympäristön, yhdyskuntakuntasuunnittelun, infrastruktuurin ja vesihuollon suunnitteluja konsultointipalveluja tarjoava yhtiö. Yhtiön vahva paikallistuntemus, laaja-alainen asiantuntemus ja hankkeiden koko elinkaaren kattavat räätälöidyt palvelut ovat saatavissa jokaisen yhdentoista toimipisteemme kautta. Pöyry Environment Oy:ssä työskentelee noin 300 asiantuntijaa. Vuotuinen liikevaihto noin 27 milj.euroa. 7

8 Pöyry muutamalla sanalla Yleisesti ympäristöriskeistä ja niiden tunnistamisen ja hallinnan työkaluista Ympäristövastuut ja erityisesti maaperän pilaantuneisuus erityiskysymyksenä 8

9 Määritelmiä ja rajauksia Ympäristöriskienhallinta osa kokonaisvaltaista riskien hallintaa linkittyy usein kemikaali- ja työturvallisuusriskienhallintaan EHS(S) Riski, jota ei ole tunnistettu ja arvioitu ei voida hallita hyvin Riskien hallinnan tavoitteena on riskien minimointi ja ennaltaehkäisy ja vahinkojen seurausten pienentäminen Ympäristöriski vrt -vastuu 9

10 Ajureita Lainsäädäntö ja muut säädökset ja viranomaismääräykset ja lupaehdot Asiakkaat / Markkinat (julkisuuskuva) Osakkeenomistajat Toiminnan tehostaminen ja kustannussäästöt Henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio Vakuutusmaksut Toiminnan ennakoitavuus Arvottaminen (esim. kauppatilanteessa) Alihankkijat ja muu toimitusketju (esim. REACH asetuksen välilliset vaikutukset) WTC terroristi-isku 08 March 2005, A Chinese child sits amongst a pile of wires and e- waste. Children can often be found dismantling e-waste containing many hazardous chemicals known to be potentially very damaging to children's health. (www.greenpeace.org) 10

11 Yrityksen ympäristöriskienhallinta ja toiminnan kehittäminen Tunnistetaan / arvioidaan / määritellään toimenpiteet Strateginen riskienhallinta Ilmastonmuutos / ulkoistaminen / heikot signaalit / yritysjärjestelyt / vakuuttaminen Taktinen riskienhallinta Valmistautuminen tunnettuun tulevaan lainsäädäntöön, resurssointi, työkalut ja ohjeistus Operatiivinen riskienhallinta Toiminnan keskeytyminen, onnettomuus- ja häiriötilanteet / voimassa oleva lainsäädäntö / tiedonkulku / toimittajaketju, sovitut toimintatavat ja ohjeet (http://nicholasditoro.com/serendipity/) 11

12 Työkalut Riskikartoitukset Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit Järjestelmätyökalut: laatu ISO 9001 / ympäristö ISO / TTT OHSAS Ympäristö DD yrityskauppatilanteissa Markkinajohtaja Pörssiyhtiö Sertifioitu yhtiö Toiminta lupienmukaista Valituksia, sakkoja Vankila 12

13 Riskikartoitus, miten Standardisoituja menetelmiä: tarkistuslistat, potentiaalisten ongelmien analyysi ja siihen perustuvat muut menetelmät, poikkeama tarkastelu, toimintavirheanalyysit, vikapuut. Usein työryhmätyöskentelynä Kohteen määrittely Vaarojen tunnistaminen Mahdolliset tapahtumaketjut, jotka voivat johtaa onnettomuuksiin/vahinkoihin Seurausten ja niiden suuruuden/vakavuuden arviointi Todennäköisyyden arviointi 13

14 YRITYSKAUPAN YMPÄRISTÖRISKEJÄ Maaperän pilaantuminen Pohjaveden pilaantuminen Sedimenttien pilaantuminen Toiminnan luvanmukaisuus Toiminnan luvanvaraisuus Investointitarpeet Asbestit PCB Lyijy Freonit Radon Ympäröivä alueidenkäyttö NATURA Rakennussuojelu Päästökauppa Lainsäädäntömuutokset Uudet riskit 14

15 Soveltuvat työkalut Esim. rakenteiden, maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuustutkimuksia Phase 2 Varmuus Phase 1 Auditointi: työ perustuu kohdekäynnillä, haastatteluin ja kirjalliseen / julkisista lähteistä saatuun tietoon Phase 0 Aika Ei sisällä kohdekäyntiä: perustuu haastatteluin ja/tai kirjalliseen tietoon ja/tai julkisista lähteistä saatavaan tietoon 15

16 Näkökulmia ympäristöriskien hallintaan Paikalliset vaatimukset ja normit vrt. globaalisti hyväksytyt toimintatavat ja standardit (esim. ASTM standardit, EBRD ja muiden rahoittajien vaatimukset) Joskus kompromissi Hyväksyttävän riskitason määrittely Tärkeää määritellä mitä halutaan (EDD, Phase I ESA, EHS compliance audit, GAP analysis, ESAP, benchmark jne.) Eri näkökulmia: juridinen, sosiaalinen, teknisluonnontieteellinen, taloudellinen Arvot ja psykologiset tekijät 16

17 Pöyry muutamalla sanalla Yleisesti ympäristöriskeistä ja niiden tunnistamisen ja hallinnan työkaluista Ympäristövastuut ja erityisesti maaperän pilaantuneisuus erityiskysymyksenä 17

18 Miten ympäristövastuu syntyy ja milloin se realisoituu Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus Onnettomuustilanteet Hitaat tapahtumat, esim. ilmaperäinen laskeuma, ylitäytöt, vuodot Täyttömaa Pilaantumisen leviäminen kiinteistöltä toiselle Milloin realisoituu Viranomaismääräys Merkittävä / akuutti riski ympäristölle tai terveydelle Maankäytön muutos tai toiminnan laajennus Muu kaivutyö Kauppatilanteessa Epäsuoria vaikutuksia kuten toiminnan keskeytyminen 18

19 Miten ympäristövastuu syntyy ja milloin se realisoituu Rakennusmateriaalien ja laitteiden haitta-aineet PCB Lyijy Kreosootti Asbesti Kylmäaineet Milloin realisoituu Saneeraus tai purkutyö Lainsäädäntömuutos Merkittävä / akuutti riski ympäristölle tai terveydelle Kauppatilanteessa 19

20 Miten ympäristövastuu syntyy ja milloin se realisoituu Pilaantuneet rakenteet Toiminnan seurauksena, esim. öljyt Milloin realisoituu Saneeraus tai purkutyö Merkittävä / akuutti riski ympäristölle tai terveydelle Maankäytön muutos Kauppatilanteessa 20

21 Miten ympäristövastuu syntyy ja milloin se realisoituu Lainsäädäntö ja lupaehdot jätevedet ilmapäästöt melu Milloin realisoituu Viranomaismääräys Lainsäädäntömuutos Onnettomuus / satunnaispäästö Kauppatilanteessa 21

22 Muita ympäristöriskejä vakuutettavissa? Tuotevastuu, hankintaan ja jätehuoltoon liittyvät riskit Epäsuoria vaikutuksia, kuten imagoriskit, tuotannolliset vaikutukset jne. Maankäyttöä ja toiminnan muutosta rajoittavat ympäristötekijät Natura-alueet Muut luonnonsuojelulliset riskit (esim. luontodirektiivin liitteen IVa lajit) Kiinteistöjen kulttuurihistoriallinen arvo Lähde: Greenpeace Ilmastonmuutoksen suorat ja epäsuorat vaikutukset Lainsäädännölliset riskit Hankintaan liittyvät riskit Tuote- ja teknologiariskit Oikeudelliset riskit Imagoriskit Fyysiset riskit 22

23 Pilaantuneisuusriskin suuruus = hintalappu * todennäköisyys Hintalappu Täytetty vanha sorakuoppa pohjavesialueella Uudehko maalaamo Kiinteistöllä vanha kaatopaikka Vanha huoltoasema Vanha maanalainen öljysäiliö Todennäköisyys 23

24 Pilaantuneisuusriski: vaikuttavia tekijöitä Öljysäiliön ikä ja käyttö Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Maalaji (haitta-aineiden leviäminen) Kuka vastuussa; julkisoikeudellinen vrs. sopimusvastuu Pilaantuneen maaperän kunnostustarpeen ja tason määrää aina viime kädessä viranomainen 24

25 Vahingon aiheuttaja / kärsijä Nykyinen / aikaisempi kiinteistön omistaja Nykyinen / aikaisempi toiminnanharjoittaja Työnantaja Tuotteen valmistaja Jätehuoltoyhtiö Raaka-aineen toimittaja Naapuri Kalastajat Työntekijä 25

26 YMPÄRISTÖRISKIEN HALLINTA KAUPPATILANTEESSA Arvonmääritys Riskin konkreettisuus Kilpailevat tarjoukset Kauppasopimus Sopimus vs. julkisoikeus Markkinakäytännöt Sopimusrakenne Myyjän vakavaraisuus Kaupan rakenne Kauppamuoto Riskitoiminnon jättäminen ulkopuolelle Vakuutusjärjestelyt Vakuudet 26

27 Esimerkki: Hintalaputuksen problematiikka ~2,3 ha Öljyjä Todennäköinen riski : Rajoittunut öljypilaantuneisuus, 400 m 2 * 2 m * 150 EUR/m 3 = 120,000 EUR Öljysäiliö Öljyjä 0 20 m Pahimmassa tapauksessa : Laaja öljypilaantuneisuus: 6000 m 2 * 2 m * 100 EUR/m 3 = 1,200,000 EUR 27

28 Yhteenveto Aikataulu usein rajoittava tekijä, mutta lyhyessäkin ajassa saadaan kohteesta irti jotain Oleellista priorisoida ja määritellä tehtävä oikein. Tehtävä edellyttää ammattitaitoa, valistunutta ennustamista ja vähän poppamiestä Hintalappu riippuu monista tekijöistä mitä tarkemmin tutkitaan sitä luotettavampi hintalappu 28

KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA ENERGIA-ALAN KONSERNISSA

KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA ENERGIA-ALAN KONSERNISSA KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA ENERGIA-ALAN KONSERNISSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu, Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 5.3.2010 Soile Heinonen TEKNILLINEN KORKEAKOULU,

Lisätiedot

Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysi

Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysi SUOMEN YMPÄRISTÖ laitoksen toimintaa. Käytännössä se on suuressa määrin päästöjen hallintaa, jossa erityisesti häiriöpäästöjen osuus korostuu nyt ja tulevaisuudessa. Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysin

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät. satamissa

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät. satamissa Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa Mirva Salokorpi Jorma Rytkönen Mirva Salokorpi Jorma Rytkönen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Tukes-ohje 9/2015 Turvallisuusselvitys ja Ohje 9/2015 24.8.2015 1 (23) Sisältöalue Turvallisuusselvitystä koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen perustuu Laki

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot

Y R I T Y S VA S T U U R A P O R T T I

Y R I T Y S VA S T U U R A P O R T T I YRITYSVASTUURAPORTTI SISÄLLYS COMPONENTA-KONSERNI 3 Toimitusjohtajalta...............................................................................................................3 Componenta lyhyesti..........................................................................................................4

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2006

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2006 LIIKETOIMINTAKATSAUS 26 SISÄLTÖ Pöyry lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Strategia...4 Strategiakatsaus...8 Energia... 1 Metsäteollisuus...14 Infrastruktuuri & ympäristö...18 Henkilöstö...22 Taloudellinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportointi Kevät 2013 Yhteiskuntavastuuraportointi - Yhteiskuntavastuutiedot osana lakisääteistä tilinpäätösraportointia

Yhteiskuntavastuuraportointi Kevät 2013 Yhteiskuntavastuuraportointi - Yhteiskuntavastuutiedot osana lakisääteistä tilinpäätösraportointia Yhteiskuntavastuuraportointi Kevät 2013 Yhteiskuntavastuuraportointi - Yhteiskuntavastuutiedot osana lakisääteistä tilinpäätösraportointia Mikael Niskala 18.4.2013 1 - Ympäristömenojen kirjaaminen, laskenta

Lisätiedot

3. VASTUULLINEN JOHTAMINEN TEKNIKUMISSA

3. VASTUULLINEN JOHTAMINEN TEKNIKUMISSA SISÄLTÖ SIVU 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TEKNIKUM YHTIÖT LYHYESTI 4 3. VASTUULLINEN JOHTAMINEN TEKNIKUMISSA 3.1. Strategia lyhyesti 5 3.2. Arvot 5 3.3. Missio 5 3.4. Visio 5-6 3.5. Johtamisperiaatteet

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group. Liiketoimintakatsaus 2003

Jaakko Pöyry Group. Liiketoimintakatsaus 2003 Jaakko Pöyry Group Liiketoimintakatsaus 23 Jaakko Pöyry Groupin toiminta keskittyy kolmeen ydinalueeseen: metsäteollisuus, energia ja infrastruktuuri & ympäristö Jaakko Pöyry Group on asiakas- ja teknologiaorientoitunut,

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2012 24.4.2013 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2012 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2012

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE

RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN SIDOSRYHMILLE TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS OF THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 57 2013 RISKIENHALLINTA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN MERENKULUN

Lisätiedot

Ympäristöjohtamisen standardit

Ympäristöjohtamisen standardit Ympäristöjohtamisen standardit ISO 14000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2015 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämä luentoaineisto on suunnattu ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

1.1 Tarkoitus Fortumin riskienhallinnan tarkoituksena on tukea yritystä strategian luomisessa FORTUMIN RISKIRAPORTOINTIRAKENNE

1.1 Tarkoitus Fortumin riskienhallinnan tarkoituksena on tukea yritystä strategian luomisessa FORTUMIN RISKIRAPORTOINTIRAKENNE FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011H hallituksen toimintakertomus 21 hallinta hallinta on osa liiketoiminnan suunnittelua ja toiminnanohjausta. Sen tarkoituksena on tukea yritystä strategian luomisessa ja toteuttamisessa

Lisätiedot

FORTUM TILINPÄÄTÖS 2010 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 51. Toimintamanuaalit

FORTUM TILINPÄÄTÖS 2010 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 51. Toimintamanuaalit FORTUM TILINPÄÄTÖS 2010 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 51 Riskienhallinta Riskienhallinta on osa liiketoiminnan suunnittelua ja toiminnanohjausta. Sen tarkoituksena on tukea yritystä strategisten ja taloudellisten

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot

Sisältö KONSERNI HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS LIIKETOIMINTASEKTORIT VASTUULLISUUS

Sisältö KONSERNI HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS LIIKETOIMINTASEKTORIT VASTUULLISUUS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö KONSERNI Efore lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Strategia 4 Tilikausi 2014 lyhyesti 5 LIIKETOIMINTASEKTORIT Telekommunikaatio 6 Teollisuus 7 VASTUULLISUUS Yritysvastuu 8

Lisätiedot

Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila. ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus

Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila. ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus Tampereen teknillinen yliopisto Raportti 31.01.2008 Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus

Lisätiedot

Riskienhallinnan strategiat ja menetelmät pk-yrityksissä

Riskienhallinnan strategiat ja menetelmät pk-yrityksissä 24.5.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Riskienhallinnan strategiat ja menetelmät pk-yrityksissä Risk Management Strategies and Methods in

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskit Venäjällä

Suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskit Venäjällä ISBN 978-951-40-2508-2 (PDF) ISSN 1795-150X Suomalaisen metsäkoneyrittäjän riskit Venäjällä Sari Karvinen, Tuomas Nummelin ja Jussi Jurvanen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen vesihuoltolaitoksessa, case Vesikolmio Oy

Ympäristöjohtaminen vesihuoltolaitoksessa, case Vesikolmio Oy Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Ympäristöjohtaminen vesihuoltolaitoksessa, case Vesikolmio Oy Oulussa 3.5.2013 Tekijä: Tiina Alakoski Työn valvoja:

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot