ALKUPERÄINEN PÄIVÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKUPERÄINEN PÄIVÄ 30.11.11"

Transkriptio

1 Terveys- ja turvallisuusosasto Ohjekirja HYVÄKSYNTÄPÄIVÄ 29. tammikuuta 2013 Pintaräjäytysohjeet ALKUPERÄINEN PÄIVÄ OHJEKIRJA NRO FCX - 15 KORJAUSVERSIO NRO 2 KORVAA VERSION Korj 0 Erittäin kriittinen TEHTÄVÄN LUOKITUS Kriittinen Ei kriittinen OLENNAISET VAKIOTOIMINTOMENETELMÄT TYÖPAIKKAKOHTAINEN I. Päämäärä ja sen laajuus Nämä ohjeet koskevat kaikkia Freeport-McMoRanin työntekijöitä ja urakoitsijoita, jotka toimivat räjäytystehtävissä. Ohjeet luonnostelevat räjäytysten vakiotoimintomenetelmien vähimmäisvaatimukset kaikissa operaatioissa. Tämä asiakirja tarjoaa standardipaketin, jota työpaikan vakiotoimintomenetelmien tulee käyttää. Työpaikat toimivat erilaisilla tasoilla räjäytysurakoitsijoiden kanssa; nämä ohjeet ovat voimassa urakoitsijan osallistumisasteesta riippumatta. Lopussa vastuussa oleva FCX-työntekijä on tilivelvollinen kaikista pintaräjäytyksistä työpaikalla, mukaan lukien projektityöt. II. Määritelmät A. Vastuussa oleva FCX-työntekijä räjäytysvalvoja, räjäytysinsinööri, johtava räjäyttäjä tai muu "pätevä" henkilö, joka on FCX:n suora työntekijä. Tämä määritelmä ei sisällä urakkaräjäytyshenkilökuntaa. B. Suora valvonta Yhteydet kasvokkain selkeän ja ytimekkään viestinnän varmistamiseksi. C. Räjäytyspaikka- Alue, jossa räjähtäviä materiaaleja käsitellään panostuksen aikana, mukaan lukien panostettujen räjähdysreikien muodostama kehä ja 15,3 metriä joka suuntaan panostetuista rei'istä. 9,1 metrin vähimmäisetäisyys voi korvata 15,3 metrin etäisyysvaatimuksen, jos panostettujen reikien kehä on merkitty aidoilla. D. Räjäytysalue- Alue, jossa räjähdyksen aiheuttamat iskut, lentävät materiaalit tai kaasut voivat aiheuttaa henkilövammoja tai omaisuusvahinkoja. E. Etutäyte - viittaa kiveen, joka murskautuu 80 %:sesti 1 tuuman - 1 ¼ tuuman ja korkeintaan 2 tuuman kokoiseksi hakkeeksi (perustuu 10 5/8 reiän halkaisijaan, vaihtelee reiän koon mukaan). Hienojakoista materiaalia ei tulisi olla seassa. F. Räjähdysaineita kuljettava kuorma-auto- Ajoneuvo, joka kuljettaa räjäytystarvikkeita (ruutirekka). G. Laukeamaton- räjähtävän materiaalin täysi tai osittainen räjähtämättömyys. H. Nuohous/Tyhjennys/Estäminen- Prosessi, jolla varmistetaan että koko henkilökunta on poistunut räjäytysalueelta ja alueelle pääsy on rajoitettu ennen räjähdystä. I. Ongelmareikä on reikä: a) joka on bridge over -olosuhteissa b) tekee liikaa tai liian vähän etutäytettä c) jossa on kadonneita, katkenneita tai vioittuneita alikaapeleita d) joka on liian lähellä harjannetta e) joka on liian lähellä rinnakkaista reikää varten Sivu 1

2 f) jota ei ole tunnistettu räjäytyssuunnitelmassa g) joka on liian lyhyt tai syvä h) jonka pylväs vajoaa maan alle i) jossa on muita epäjohdonmukaisuuksia III. Yleiset vaatimukset A. Työpaikan vakiotoimintomenetelmissä nimetään selkeästi vastuussa oleva FCXtyöntekijä. B. Vakiotoimintomenetelmissä varmistetaan, että räjäytyspaikat ja niiden odotettu aika ilmoitetaan niitä koskeville työryhmille päivittäin. C. Sytytyslaitteet huolletaan vuosittain tai useammin, mikäli valmistaja on määrännyt niin. D. Jokaisella työpaikalla tulee olla salamahavaintojärjestelmä sekä turvamenetelmät lähestyvän sähkömyrskyn varalta. E. Henkilökunta tulee kouluttaa, ja heidän tulee osoittaa kykynsä tunnistaa ja hallita häiriötekijät ja prosessin keskeytykset. Kaikki koulutukset dokumentoidaan. F. Kaikki sytytysprosessit suoritetaan turvallisella ja tehokkaalla tavalla. IV. Vastuut A. Vastuussa olevan FCX-työntekijän tulee: a) Tarjota kenttävalvontaa koko räjäytysprosessin aikana. (Varmistaa räjäytyssuunnitelman toimittaminen työryhmälle ja valvoa työtä varmistaakseen vakiotoimintomenetelmien noudattamisen) b) Varmistaa, että pätevä henkilö on tarkastanut räjäytyssuunnittelun tarkastaakseen, että laukaisusuunnitelma ja reiän ajoitus ovat järkeviä. Jos suunnitelmaan kuuluu enemmän kuin yksi laukaus, laukaisusuunnitelma ja aikaväli laukausten välillä tulee arvioida, jotta varmistetaan että laukaisut eivät häiritse toisiaan. B. FCX- ja urakoitsijoiden tarkastajat määräävät työkuorman työryhmän jäsenille ja jakavat asianmukaista materiaalia häiriötekijöiden ja päätöksentekoon liittyvien virheiden minimoimiseen sekä työhön liittyvän kiireen eliminoimiseen. C. Kaivosesimiehet: a) turvaavat turvalliset räjäytysprosessit b) tarjoavat johtajuutta, jolla minimoidaan havaittu kiire c) varmistavat, että räjäytysprosessit ja geotekniset toiminnot koordinoidaan d) varmistavat, että tarkastukset suoritetaan ja toimintakohdat otetaan huomioon (katso Liite C) e) varmistavat, että riittävä ja pätevä työryhmä on paikalla räjäytysprosessien valvomista varten f) varmistavat, että riittävä laitteisto on käytettävissä räjäytysprosessien turvalliseksi johtamiseksi varten Sivu 2

3 D. Salpaajat ja raivaajat ovat FCX:n työntekijöitä (valmistavaa ja toissijaista sytytystä varten), joiden työtehtävä alkaa tapaamisesta ennen sytytyksen aloittamista. Nämä henkilöt ovat vastuussa seuraavista tehtävistä: a) liikenteen estäminen määrätyllä alueella b) työtehtävän ymmärtäminen ja toistaminen muille c) ohjeiden noudattaminen ilman poikkeuksia d) räjäytysprosessin päättäminen, jos estosuunnitelmassa havaitaan poikkeamia HUOMAUTUS: Kun kyseessä on urakoitsijoita käyttävä räjäytysprojekti, noudata D & B -urakoitsijan ohjeita E. Räjähdysinsinöörit tai muut pätevät henkilöt valvovat: a) räjähdyspaikkoja b) porakuvioiden suunnittelua c) panosten ja ajoituksen määrittämistä (ottaen huomioon materiaalityypin, pirstoutumisen ja geotekniset vaatimukset) V. Räjäytysreikien tunnistus poraus ja otanta Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa reikien asianmukainen tunnistus. A. Poraajat asettavat numeroidun tolpan jokaiseen porausjauhekasaan ja tarkastavat, että tolpat on numeroitu oikein B. Lisäreiät ja reiät joita ei ole määrätty panostettaviksi (porattu ylläpitoa tai muuta tarkoitusta varten) tulee tunnistaa oikein tolpilla joissa lukee "Älä panosta" tai samankaltaisella varoituksella tai ohjeilla, jotka ilmaisevat että reikään ei saa asettaa panoksia. Nämä reiät tulee täyttää ennen pohjustusta aina kun mahdollista C. Kukin työpaikka kehittää vakiotoimenpidemenetelmät merkitsemättömien reikien mallin tarkastamiseksi ja sisällyttää vaiheet, joilla asiasta ilmoitetaan asianmukaisesti vastuussa olevalle FCX-työntekijälle VI. Tiimin tapaaminen ennen vuoroa Räjäytystyöryhmille järjestetään tapaaminen ennen vuoroa. Ennen vuoroa suoritettavassa tapaamisessa käydään läpi seuraavat asiat: A. Työalueet B. Ainutkertaiset tai toistuvat vaarat C. Määrätylle työlle tarvittava laitteisto D. Reikäkohtaiset panostusohjeet mallille (vesi, kovuus, tuote jne.) E. Osapuolten tunnistaminen viestintää varten ja ainutkertaisen työn suorittamista varten räjähdysaluetta lähellä olevilla alueilla F. Alustavat tukitut alueet G. Räjähdyksen odotettu ajankohta H. Vastuussa olevan FCX-työntekijän tunnistaminen I. Muut olennaiset tiedot varten Sivu 3

4 VII. Panostetun alueen tarkastus ja räjähdysalueen olosuhteet Tämä kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdykseen liittyvät riskit on tunnistettu ja hallittu. A. Räjähdysalue tulee tarkastaa ennen panostuksen aloittamista B. Vastuussa oleva FCX-työntekijä tarkastaa, että räjähdyssuunnitelmakartta esittää tarkasti kentän räjähdyskaavaa (esim. reikien määrä, reikien sijainnit, ongelmareiät) C. Työpaikat tarkastavat, että kaikille räjähdystä mahdollisesti koskeville henkilöille ilmoitetaan räjähdyksestä D. Tarkastuksen aikana räjähdysalueelle pääsy- ja ulosmenotiet arvioidaan ja asianmukaiset toiminnat suoritetaan E. Vastuussa oleva FCX-työntekijä määrittää räjähdysalueen rajat. Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon räjähdysalueen rajoja määritettäessä: a) Iskut b) Lentävät kivet c) Höyryt, ilmanvaihto ja vallitsevat tuuliolosuhteet d) Ilmaräjähdys e) Maan vajoaminen f) Läheiset infrastruktuurit g) Laitteistojen sijainti, mukaan lukien ylläpitotoimet h) Melu ja tärinä i) Geologiset ominaisuudet j) Lähellä olevat maanalaiset tai maanpinnalla tehtävät työt k) Panostusmalliin liittyvät vaarat l) Reiät, joita ei ole tarkoitettu panostettaviksi, tulee merkitä tarralla "Ei panostusta", "BO" tai samankaltaisella viestillä, ja ne on täytettävä mahdollisimman nopeasti m) Kaikki merkitsemättömät reiät, jotka löydetään, tulee tunnistaa kartan ja vastuussa olevan FCX-työntekijän avustuksella n) Alueen tarkastuksen aikana syntyneet kysymykset ja huolenaiheet tulee selvittää vastuussa olevan FCX-työntekijän kanssa ennen panostuksen aloittamista varten Sivu 4

5 VIII. Räjähdysten varastointi ja kuljetus Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähteitä käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ja säännösten mukaisesti. A. Yksi tai useampi henkilö määrätään vastuuhenkilöiksi ammusvarastojen hallintaan B. Kaikki ulkoilma-ammusvarastot tulee rakentaa BATF-standardien mukaisesti ja sijoittaa Amerikan etäisyystaulukon mukaisesti. Jos maan lait ja standardit eroavat USA:n laeista ja standardeista, tiukempaa standardia noudatetaan C. Kaikkien ammusvarastojen tulee: a) sisältää salamahavaintojärjestelmä - oikeanlainen maadoitus riittää - vuosittaiset maadoitustarkastusrekisterit ovat pakollisia ja ne tulee kirjata ylös b) olla rakennettu voimansiirtojohtolinjojen ulkopuolelle c) olla asianmukaisesti merkitty jokaista lähestymistä varten ja sisältää varoituksia, kuten "Tupakointi kielletty", "Räjähdevarasto", "Vain valtuutetulle henkilökunnalle" jne. - kylttien tulee olla sijoitettu niin, että niiden läpi menevä ammus ei osu ammusvarastoihin D. Kaikkien palosammuttimien sijainti tulee merkitä selkeästi E. Tupakointi, tulitikkujen käyttö, avotuli ja kipinöitä tuottavien laitteiden käyttö ei ole sallittua 15 metrin etäisyydellä ammusvarastosta. Matkapuhelimet tulee pitää kaukana ammusvarastoista F. Kaikissa ammusvarastoissa on kirja tai samankaltainen menetelmä kaikkien räjähteiden sisään- ja ulossiirtämisen sekä nykyisten inventaarioiden kirjaamista varten. Mikäli kirjauksia säilytetään keskustoimistossa, kullakin ammusvarastolla on oma kappale, johon kirjataan tuotteiden siirtämiset kyseisestä ammusvarastosta G. Räjähteiden kanssa saa säilyttää vain ammusvaraston toiminnossa käytettyjä välttämättömiä kipinöimättömiä laitteistoja. H. Kaikissa ammusvarastoissa on päivitetty kopio valtuutuksista, luvista tai lisensseistä I. Ammusvarastojen lukot tulee vaihtaa säännösstandardien mukaisesti J. Rahtikirjoja (Konossementti) ja pakkauslistoja tulee säilyttää turvallisessa paikassa vähintään 5 vuoden ajan K. Kaikki räjähteet, räjäytysnallit ja tarvikkeet tulee kuljettaa lakisääteisten säännösten mukaisella tavalla (katso liite A) varten Sivu 5

6 IX. Pohjustus Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdysnalleja ja sytytyspanoksia käsitellään turvallisesti, ja että niiden käyttö vastaa räjähdyssuunnitelmaa. Tällä mahdollistetaan räjähdysnallien ja sytytyspanosten asianmukainen oikeutus ennen panostusta. A. Kaikkien reikien syvyys ja vesitaso mitataan ennen pohjustusta. Vastuussa olevalle FCX-työntekijälle ilmoitetaan kaikista odotettujen mittausten tärkeistä vaihteluista, ennen kuin reikään asetetaan sytytyspanos B. Räjähdysalue turvataan keltaisilla kartioilla. C. Kaikki pääsytiet tukitaan asettamalla varoituskyltit, jotta räjäytyskenttä voidaan pohjustaa ja ladata D. Räjähdystuotteet levitetään varovasti tehokkaalla ja hyvin koordinoidulla tavalla (reikien väliin, porausjauhekasojen ulkopuolelle ja pois liikennevirrasta) E. Sytytyspanokset kootaan vasta reiän kohdalla, ja ne lasketaan välittömästi varovasti alas reikään F. Kaikkien räjähdysnallien tulee olla täysin aloitepanosten ympäröiminä valmistajan suosittelemien menetelmien mukaisesti G. Kun käytetään alas reikään asetettavia räjähdysnalleja, tarvitaan ylimääräistä alikaapelia. Vähintään yhden räjähdysnallin tulee olla elektronista tyyppiä, jonka voi kokonaisuudessaan tarkastaa pinnalta H. Hyväksyttävää ja standardinmukaista punnintajärjestelmää tulee käyttää aloitepanoksen oikean sijainnin varmistamiseksi räjähdetolpassa I. Alikaapelit tulee kiinnittää turvallisesti porausajauhekasan pintaan Puisten tolppien tai salkojen käyttöä suositellaan J. Räjähdyksessä käytettyjen aloitepanosten ja räjähdysnallien fyysinen inventaario tulee suorittaa jokaisella räjähdyskentällä ja sitä tulee verrata räjähdyssuunnitelmakartan laskelmiin. Vastuussa oleva FCX-työntekijä tarkistaa räjähdysnallien inventaarion tuotteiden levittämisen jälkeen varmistaakseen, että käytetty nallien määrä vastaa ladattujen reikien määrää varten Sivu 6

7 K. X. Panostus Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että reiät ladataan räjähdyssuunnitelman mukaisesti ja että panostuksen aikana huomatut ongelmat selvitetään asianmukaisesti. A. Kaikkien reikien syvyys ja vesitaso mitataan uudelleen ennen panostusta. B. Panostusrekat odottavat reikien panostamista, kunnes pohjustettuja reikiä on tarpeeksi rekan tyhjentämiseksi C. Panostushenkilökunnan tulee tietää panostettavan tuotteen ylin painorajoitus ja kunkin reiän suunniteltu korkeus D. Kunkin reiän jauhetolpan nousua valvotaan, kunnes korkeus on saavutettu tai maksimipanostus on saavutettu a. Kaikki erot odotetusta tolpan noususta säädetyn määrän yli panostuksen aikana tulee ilmoittaa välittömästi vastuussa olevalle FCX-työntekijälle b. Työpaikan vakiotoimenpidemenetelmät ovat pakollisia E. Kutakin panostettua reikää koskevat vaaditut kirjaukset tulee säilyttää F. Panostuksen jälkeen tarkasta alikaapelit varmistaaksesi, että aloitepanos ja räjähdysnalli ovat oikein jauhetolpan sisällä G. Panostusprosessin aikana tapahtuneet keskeytykset tulee kirjata ja ilmoittaa vastuussa olevalle FCX-työntekijälle H. Kaikki panostusrekat pysäköidään kentän ulkopuolelle panostuksen jälkeen I. Räjähteitä kuljettavia rekkoja ei saa jättää auki (valvomatta), kun rekassa on räjähteitä. Rekkojen ovet tulee lukita välittömästi räjähdelastin purkamisen jälkeen XI. Etutäyte Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että etutäytetoiminnat tehdään niin, että alikaapeleiden katkaiseminen ja bridge over -olosuhteet eliminoidaan sekä ongelmareiät tunnistetaan. A. Suositeltu etutäytemateriaali ja -laitteisto on: a) Puhdas (erittäin hieno) ja murskattu sora, kuten on määritelty etutäytteen määritelmässä b) Side-dump -kuormauslaite B. Etutäyteprosessi ei ala, ennen kuin kaikki reiät on pohjustettu ja panostus on niin pitkällä, että etutäytetoiminnat eivät häiritse panostusprosessia. C. Etutäytemateriaali tulee sijoittaa strategisesti räjähdysalueelle paikantimen avulla D. Räjähdysnallin alikaapelit sijoitetaan vioittumisen ehkäisemiseksi E. Alikaapelit turvataan ennen etutäytettä F. Etutäytemateriaali kaadetaan varovasti alas räjäytysreikiin alikaapeleiden vioittumisen ehkäisemiseksi ja pölyn hallitsemiseksi a. Etutäytekasat tulisi kastella pölyn ehkäisemiseksi G. Etutäyteoperaattoreiden tulisi suojautua ylikokoista materiaalia vastaan, jota saattaa esiintyä vahingossa räjähdysrei'issä varten Sivu 7

8 H. Etutäyteoperaattoreiden tulee olla asianmukaisesti koulutettuja menetelmiin, joita käytetään alikaapeleiden katoamisessa, katkeamisessa tai vioittumisessa I. Etutäyteoperaattoreiden tulee ilmoittaa vastuussa olevalle FCX-työntekijälle kaikista ongelmarei'istä J. Vastuussa olevan FCX-työntekijän tulee varmistaa, että kaikista "ongelmarei'istä" tehdään ilmoitus räjähdysyhteenvetoa koskeviin asiakirjoihin a. Ilmoituksessa tulee mainita myös lataamattomien tai "huonojen" reikien tiedot XII. Kiinnittäminen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa räjähdyskentän kaikkien reikien räjähtäminen ja kaikkien reikien oikeanlainen ajoitus. A. Vastuussa oleva FCX-työntekijä luo kiinnitysjaksokaavion kullekin räjähdysreiälle a) Tämä kaavio sisältää toisen pakollisen räjähdysasiakirjan, joka sisältää päivittäiset räjähdystoiminnat. b) Vastuussa oleva FCX-työntekijä tarkastaa jaksokaavion kiinnityksen suorittavan henkilökunnan kanssa. B. Ohjelmoitavat elektroniset räjähdysnallit ohjelmiston ja laitteiston kanssa ovat pakollisia. (esirakoammunta ja toissijaiset räjähdykset vapautetaan) C. Kentän kiinnitys alkaa vasta, kun se ei häiritse muita räjähdysyksikköprosesseja tai aiheuta häiriötä kiinnityksestä vastaaville D. Kun käytät ohjelmoitavia hidastusaikoja, räjähdystyöryhmä käyttää loggeritestejä kytkentöjen luotettavuuden tarkistamiseksi. a) Jos havaitaan "huono" räjähdysnalli, varmuusjärjestelmä otetaan käyttöön b) Tilanteen ja lisätuotteiden käytön kirjaaminen ylös räjähdysyhteenvetoon on pakollista E. Kun kyseessä on esirakoammunta tai toissijaiset räjähdykset, kiinnityksen jälkeen kahden henkilön tulee tarkistaa kenttä itsenäisesti. heidän tulee tarkastaa, että kenttä on valmis ja että se vastaa räjähdyskarttaa. a) Molempien tarkastajien tulee kirjata tarkastus räjähdysyhteenvetoon. F. Hae räjähdysnallien määrä dataloggerista ja tarkista sen vastaavuus räjähdysyhteenvetoon kirjatun kentän inventaarion kanssa (muokattu "huonojen" tai ylimääräisten räjähdysnallien mukaan mikäli tarpeellista) a) Kaikki epäjohdonmukaisuudet tulee raportoida vastuussa olevalle FCXtyöntekijälle ja korjata, ennen kuin siirrytään räjähdyksen sytytysvaiheeseen G. Vuoron valvojalle ja/tai laukaisusalpaajille tulee ilmoittaa vähintään 30 minuuttia ennen kiinnityksen päättämistä, jotta he voivat valmistautua ennen räjähdystä tehtävään tapaamiseen. varten Sivu 8

9 XIII. Tapaaminen ennen räjähdystä Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että koko räjähdyksen sytytykseen ja selvittämiseen liittyvä henkilökunta tuntee selkeästi työtehtävänsä, että heillä on asianmukaiset varusteet ja että he tuntevat vastuunsa. A. Ennen tapaamista estetyn sijainnin ympärille asetetaan numeroidut siniset kartiot B. Ennen räjähdystä tehtävä tapaaminen koskee kaikkia salpaajia ja raivaajia, jotka näkevät toisensa kasvokkain C. Vastuussa oleva FCX-työntekijä johtaa tapaamista D. Jokainen salpaaja ja raivaaja saa työtehtävänsä tapaamisen aikana. Vastuussa oleva FCX-työntekijä pyytää heitä toistamaan työtehtävänsä ja vastuunsa E. Salpaajat/raivaajat ja heidän työtehtävänsä tulee kirjata ylös F. Kaikkien salpaajien tulee pysyä tapaamisessa, kunnes se on ohi G. Kullekin estopaikalle toimitetaan keltaiset kartiot tien sulkemiseksi H. Kaikki selvittämistä ja sulkemista varten käytetyt ajoneuvot on varustettu toimivalla kaksitieradiolla sekä toimivilla vilkuilla ja/tai merkkivaloilla I. Jos sulkemiseen ei käytetä ajoneuvoja, lippua käyttävä henkilö, radio ja keltaiset kartiot riittävät varten Sivu 9

10 XIV. Räjähdysalueen tyhjentäminen/raivaaminen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdysalue on kunnolla tyhjennetty ja että kaikille räjähdystä koskeville henkilöille on ilmoitettu. A. Vastuussa oleva FCX-työntekijä johtaa/valvoo alueen tyhjentämistä laukaisua varten B. Räjähdysalueen tyhjentäminen alkaa räjähdysalueelta ja jatkuu ulospäin C. Räjähdystä koskevalle henkilökunnalle ilmoitetaan ennen tyhjentämisen aloittamista, jotta heillä on kunnolla aikaa valmistautua ja poistua räjähdysalueelta D. Kaikki laitteistot, joihin räjähdys voi vaikuttaa, asetetaan tai sijoitetaan uudelleen turvalliseen paikkaan suojaan lentäviltä kiviltä ja räjähdyksen aiheuttamalta tärinältä E. Henkilökunta tyhjentää fyysisesti räjähdysalueen kaikista laitteistoista F. Tyhjennyksen aikana kaikkia aiemmin tyhjennettyjä sisäänpääsyjä valvotaan, jotta kukaan ei pääse tyhjennetylle alueelle ("takaportteja" pidetään käytettävissä) G. Laukaisua varten suoritettavan tyhjennyksen/raivaamisen tulee olla sellaisten FCXtyöntekijöiden suorittamia, jotka on koulutettu ja joiden koulutus on kirjattu ylös XV. Sulkupaikan turvaaminen ja valvominen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että sulkupaikkoja ei koskaan vaaranneta tai tyhjennetä ja että vastuussa olevan FCX-työntekijän ja jokaisen salpaajan välillä ylläpidetään ytimekäs viestintä. A. Sulkupaikkojen turvaamista ja valvomista johtaa vastuussa oleva FCX-työntekijä. B. Salpaajien tulee: a) olla koulutettuja FCX-standardien mukaisesti ja heidän koulutuksensa tulee olla kirjattu ylös b) valvoa määrättyä sulkupaikkaa, joka tunnistetaan vastaavasti numeroidusta sinisestä kartiosta c) kääntää sulussa käytettävä ajoneuvo tai laitteisto kohtisuoraan liikennevirtaa vastaan (mikäli ajoneuvoja käytetään) d) käyttää keltaisia räjähdekartioita tien sulkemiseen e) olla yhteydessä vastuussa olevaan FCX-työntekijään radion välityksellä f) kommunikoida vastuussa olevan FCX-työntekijän kanssa yksityiskohtaisesti alueen tyhjentämiseksi vaadituista toiminnoista ja sulkualueen turvallisuudesta g) estää pääsy turvatulle alueelle kaikilta, joilla ei ole siihen vastuussa olevan FCXtyöntekijän antamaa lupaa. C. Vastuussa olevan FCX-työntekijän tulee: a) määrittää ennen räjähdystä järjestettävässä tapaamisessa sulkusijainnit ja asettaa ainutkertaisella numerolla varustettu sininen kartio kuhunkin sulkupaikkaan (Näin merkitään sulkupaikka, niillä EI suljeta tietä) b) ylläpitää salpaajan tarkistuslistaa ja käyttää sitä työtehtävien suorittamisen tarkastamiseen varten Sivu 10

11 c) tehdä ylimääräinen tarkistus jokaisen salpaajan luona ennen viimeistä räjähdysvaroitusta d) ohjeistaa jokaista salpaajaa pysymään paikoillaan, mikäli räjähdyksissä tapahtuu viivettä e) tarkistaa hidastusajan jälkeen jokainen salpaaja ennen viimeistä räjähdysvaroitusta XVI. Räjähdyksen sytyttäminen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki räjähdysnallit ovat yhteyksissä toisiinsa, että räjähdysalue on tyhjennetty ja että kaikki sulkupaikat on turvattu. A. Räjähdyksen sytyttämistä johtaa/valvoo vastuussa oleva FCX-työntekijä. B. Räjähdyksen sytyttäminen tapahtuu turvallisessa paikassa, joka on suojassa räjähdyksen aiheuttamilta vaaroilta C. Räjähdyksen sytyttämispaikka on turvallisen matkan päässä elektronisista häiriöistä (esim. voimansiirtolinjat, virtakaapelit, radiot). Radiota tulee säilyttää vähintään 3 metrin etäisyydellä räjähdyslaitteistosta sytytysprosessin aikana D. Laukaisu-/sytytysjärjestelmä tulee ottaa käyttöön sen jälkeen, KUN kaikki tyhjennys- ja sulkemistoiminnot on saatettu päätökseen E. Laukaisu-/sytytysjärjestelmä tulee olla räjäyttäjien käytössä ja vastuussa olevan FCXtyöntekijän vastuun alaisena koko ajan F. Laukaisu-/sytytysjärjestelmän tulee olla yhteydessä vastuussa olevan FCX-työntekijään tai hänen suorassa valvonnassa olevaan henkilöön G. Vastuussa olevan FCX-työntekijän ja kaikkien salpaajien välillä tulee ylläpitää kaksitieradioyhteyttä koko tyhjennys-, sulkemis- ja sytytysprosessin ajan H. Vastuussa oleva FCX-työntekijä varmistaa, että kaikki räjähdyksessä käytetyt elektroniset räjähdysnallit "ovat yhteydessä" räjähdyksen sytytyslaitteen kanssa koko räjähdyksen sytytysprosessin ajan I. "Yhteydessä olevien räjähdysnallien määrän" tulee vastata "käytettyjen räjähdysnallien määrää", ja tämä tulee tarkastaa pohjustuksen ja panostuksen aikana J. Laukaisu virheiden läpi tai virheiden kanssa on täysin kiellettyä K. Räjähdyshenkilökunnan tulee osata käyttää turvallisuusmenetelmiä, mikäli räjähdysnallit eivät räjähdä a) Jos räjähdyskenttään on "mentävä takaisin", räjähdyshenkilökunta tulee olla "turvattuna" (ota dongeli mukaasi) ja vakiotoimenpidemenetelmiä tulee noudattaa. (elektronisten räjähdysnallien odotusaika on 15 minuuttia) XVII. Tarkastus räjähdyksen jälkeen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdysreiät ovat räjähtäneet ja että alueelle voi taas turvallista mennä. varten Sivu 11

12 A. Tarkastus räjähdyksen jälkeen suoritetaan vastuussa olevan FCX-työntekijän valvonnan alla. B. Kaikki salpaajat pysyvät paikoillaan räjähdyksen jälkeen suoritettavan tarkastuksen ajan. C. Räjähdysalue rajataan keltaisilla kartioilla, kunnes räjähdyksen jälkeinen tarkastus on kokonaan suoritettu ja vastuussa oleva FCX-työntekijä sanoo "kaiken olevan hyvin" D. Odota vähintään 5 minuuttia, ennen kuin menet takaisin räjähdysalueelle E. Älä mene räjähdysalueelle, mikäli alueella on haitallisia höyryjä tai liikaa pölyä XVIII. Räjähdyksen valvonta Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdystärinätiedot on kirjattu ja niitä käytetään kallistumisen vakauttamiseen. A. Räjähdyksiä katsotaan yläpuolelta, mikäli mahdollista B. Sekä räjähdys- että kallistumisen vakaushenkilökunta ottaa käyttöön ja valvoo aktiivisesti seismografeja käyttävää räjähdyksen tärinänvalvontajärjestelmää. XIX. Laukeamattoman reiän menetelmä (katso CFR Liite D) Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdyksessä ja operaatioprosesseissa mukana oleva henkilökunta on koulutettu tunnistamaan laukeamattomat reiät ja että he tuntevat laukeamattomuutta koskevat vakiotoimenpidemenetelmät. A. Räjähdyshenkilökunnan tulee: a) tuntea laukeamattoman reiän määritelmä b) tuntea käytetyt räjähdystuotteet c) tietää miltä laukeamaton reikä näyttää ja osata määritellä onko kyseessä laukeamattomuus d) Tietää oletetulle laukeamattomuudelle säädetty odotusaika B. Käytössä on järjestelmiä joilla: a) rajoitetaan pääsyä laukeamattomalle reiälle b) kirjataan ylös laukeamaton reikä ja käsitellään se asianmukaisesti c) merkitään laukeamattomat reiät kenttään niiden helppoa tunnistusta varten d) syötetään laukeamaton reikä kuormauslaitteen GPS-järjestelmään (jos käytössä) alueella toimivien laitteiden varoittamiseksi e) tarkastetaan alustalattiat siltä varalta, että louhimisen jälkeen sinne on jäänyt laukeamattomia tuotteita f) poistetaan turvallisesti laukeamattomat (päällystetyt) tuotteet g) kompensoidaan tulevat porauspaikat, jolla estetään mahdollisesti maassa jäljelle jäävien räjähteiden poraus tulevaisuudessa varten Sivu 12

13 C. Laukeamattoman jauhetolpan ja räjäytekomponentin tunnistuksen turvaamissessio on osa lapio-, kuormauslaite- ja RTD-koulutusta, mukaan lukien vuosittaiset päivityskoulutukset D. Vuoron vaihdon aikana tapahtuneet laukeamattomuudet tulee ilmoittaa kaivosesimiehelle heti vuoron lopussa E. Suorita laukeamattomille osille perussyyanalyysi (RCA) a. Kehitä ja ota käyttöön toimintasuunnitelmia varten Sivu 13

14 XX. Lepäävät / vahdittavat laukaisut, ukkosmyrskyt Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että yön yli lepääviä laukaisuja valvotaan turvallisesti. A. Kullakin työpaikalla on vakiotoimenpidemenetelmä lepääviä laukaisuja varten B. Laukaisut jätetään lepäämään yön yli vain erikoislaatuisissa olosuhteissa C. Yön yli lepääviä laukaisuja valvotaan ja ne aidataan luvattoman pääsyn estämiseksi räjähdyskentälle D. Mikäli kenttää lähestyy ukkosmyrsky, vastuussa oleva FCX-työntekijä tai nimetty vuoroesimies on vastuussa räjähdysalueen tyhjentämisestä samalla tavalla kuin laukaisujen tyhjentämisen aikana E. Nimetyn vuoroesimiehen tulee ilmoittaa tilanteesta (kasvotusten) ja antaa työpaikan kartta sekä tyhjennys- ja sulkusuunnitelma (dokumentoitu) F. Vastuussa oleva FCX-työntekijä tai nimetty vuoroesimies päättää milloin toimintoja voi jatkaa räjähdysalueella XXI. Kirjausten tekeminen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa säännösten vaatimien tarkkojen kirjausten tekeminen. A. Päivittäisistä FCX-ammusvaraston inventaariotapahtumista on pidettävä kirjaa koskien kaikkia ulos kirjattuja räjähdystuotteita ja takaisin sisään kirjattuja käyttämättömiä tuotteita (FCX-tarkastus on pakollinen) B. Ammusvaraston fyysiset inventaariot tarkastetaan vähintään kerran kuukaudessa ja FCX-johto tarkastaa ne neljännesvuosittain a. Kaikki epäjohdonmukaisuudet tutkitaan välittömästi. C. Vuosittainen loppumis- ja alkamisinventaario suoritetaan ja ylläpidetään osana lakisääteisten virastojen vaatimia pysyviä kirjauksia (FCX-tarkastus on pakollinen) D. Kukin työpaikka ylläpitää päivittäistä räjähdysasiakirjaa (räjähdysyhteenveto), joka sisältää tietoja, kuten panostusmäärät, räjähdyskaaviot, ajoitusten konfiguraatiot, "huonot reiät" tai "ongelmareiät" tai muut "tavallisuudesta poikkeavat" tai olennaiset tiedot E. Lisenssin- ja luvanhaltijoiden tulee tallentaa kaikki räjähteitä koskevat kirjaukset pysyvässä muodossa vähintään 5 vuoden ajan F. Lisenssi- ja lupa-asiakirjojen tulee olla ajankohtaisia ja ne tulee julkaista hyvin huomatuissa paikoissa G. Työntekijöiden ja vastuuhenkilöiden tallenteita tulee myös ylläpitää ja päivittää tarvittaessa varten Sivu 14

15 Liite A Kuljetuksen tarkastuslista Räjähdekuljetusten tarkastus sisältää: A. Ovatko asianmukaiset julisteet näkyvissä kaikissa neljässä suunnassa? B. Onko päivälaatikot kiinnitetty turvallisesti ajoneuvoon vai eristetty ajoneuvon runkoon vuotojen estämiseksi? C. Ovatko räjähteitä sisältävät päivälaatikot lukittu siirron ajaksi ja kentällä, kun tuotteita ei pureta? D. Ovatko ajoneuvon kuormat suhteutettu ajoneuvon kantokapasiteettiin? E. Onko säiliön sisäpinnassa tai kiinnityksissä kipinäherkkiä materiaaleja? F. Kuljetetaanko räjähteiden mukana muuta materiaalia? G. Onko samassa ajoneuvossa kuljetetut räjähdysnallit ja aloitepanokset varastoitu erikseen yhdenmukaisiin (päivä)laatikoihin? H. Onko ajoneuvo varustettu kahdella 7,5 kilon monikäyttöisellä kuivasammuttimella? I. Ylittääkö räjähteiden koko ja määrä lakisääteisten viranomaisten laatimat rajoitukset? J. Onko räjähdeinventaarion valvonnalle laadittu menetelmiä? K. Ovatko ammusvarastoalueet turvattuja joko lukittavalla aidalla ja portilla tai lukittavalla räjähteille tarkoitetulla säilytyslaatikolla, ja vastaavatko nämä keinot voimassa olevan viraston vaatimuksiin? L. Ovatko ammusvarastot suunniteltu ehkäisemään ajoneuvon iskut ammusvarastoihin? M. Ovatko ammusvarastot sijoitettu asianmukaisella tavalla pintavuotojen tarkastusta varten? N. Onko työpaikalla havaittu räjähtävää, rikkoutunutta ja hylättyä hylkytavaraa (tyhjiä laatikoita)? varten Sivu 15

16 Liite B Pätevyys ja koulutus (tulevaisuuden kehittely) Kaikkien poraukseen, näytteenottoon, räjähdykseen osallistuvien tai räjähdystoimintoja tukevien työntekijöiden ja urakoitsijoiden tulee olla koulutettuja, jotta he voivat suorittaa työvelvollisuutensa tehokkaasti. Tämä koulutus dokumentoidaan. A. Työpaikat kehittävät luettelon vaadituista taidoista ja arvioivat henkilöt erikseen varmistuakseen heidän pätevyydestään, ennen kuin he osallistuvat räjähdystoimintoihin tai avustavat niissä. Taitoihin tulee kuulua: a) Porareikien merkitseminen b) Vastuussa olevan FCX-työntekijän velvollisuudet c) Johtavan räjäyttäjän velvollisuudet d) Näytteenottajan velvollisuudet e) Työpaikan tarkastamisen johtaminen ennen panostusta f) Ainutkertaisten vaarojen tunnistaminen räjähdyskentällä g) Reiän panostuskäytännöt rutiininomaisille ja ei-rutiinimaisille rei'ille h) Ammusvaraston inventaarion valvonta i) Räjähteiden turvallinen kuljetus j) Kentän inventaarion valvonta k) Inventaarioiden yhteensopiminen l) Laukaisujen valvominen yön yli m) Evakuointialueiden laatiminen sulkeilla n) Tehokas sulkeminen räjähdystä varten o) Tarkastus räjähdyksen jälkeen p) Laukeamattomien reikien tai löydettyjen räjähteiden hallinta q) Salamamyrskyä koskevat varotoimenpiteet/toiminnot varten Sivu 16

17 Liite C Turvallisen räjähdyksen ohjaustiimin vaatimukset FCX:n turvallisen räjähdyksen ohjaustiimi (BSST) arvioi olemassa olevat standardit, asettaa uusia ohjeistuksia ja valvoo työpaikan suorituskykyä. 1. BSST koostuu seuraavista henkilöistä: A. Toimitusjohtaja- tai johtajatason sponsori B. Johto C. Työpaikan valvojat D. Terveys- ja turvallisuusosaston edustaja Yrityksen BSST johtaa vuosittaisia tarkastuksia kaivoksen työalueilla ohjeiden noudattamisen valvomista, parhaiden käytäntöjen löytämistä ja palautteen antamista varten jatkuvan parannustarkoituksessa. Tarkastukset sisältävät tarkastuksia ohjeiden noudattamisesta, kuten yrityksen ohjeiden, koulutuksen, vakiotoimenpidemenetelmien ja kenttäkäytäntöjen noudattamista. Jatkotarkastuksia tehdään työpaikan suorituskyvyn mukaan. Kaikille jäsenille järjestetään vuosittainen tapaaminen, jossa käydään läpi käytäntöjä ja tehdään muutossuosituksia tarvittaessa. Nykyisiin ohjeisiin ja liitteisiin tehtävien muutosten tulee käydä läpi yrityksen BSST:n virallinen hyväksymisprosessi, ja muutokset tulee toimittaa työpaikan BSST:lle käyttöönottoa varten. 2. Työpaikat kokoavat työpaikan BSST:n seuraavien henkilöiden kanssa: A. Sponsori-Kaivosesimies B. Työpaikan valvoja C. Geotekninen insinööri D. Terveys- ja turvallisuusosaston edustaja E. Työpaikan räjähdystyöryhmän jäsen F. Urakoitsijan edustaja 3. Kunkin työpaikan valvojat ovat vastuussa käytäntöjen noudattamisesta päivittäin. Räjähdyskäytännöille tehdään kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia tarkastuksia ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi ja parannusmahdollisuuksien tunnistamiseksi. Nämä tarkastukset sisältävät sekä kaivos- että urakoitsijan työkäytännön arviointia työpaikan räjähdysmenetelmien ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi. Tarkastuksissa käytetään standardia lomaketta. Kappaleille, jotka koskevat ennen räjäytystä suoritettavaa tapaamista, tyhjentämistä, turvaamista (sulkemista) ja räjähdyksen jälkeistä tarkastusta, suoritetaan tarkastus vähintään neljännesvuosittain. Muiden kappaleiden varten Sivu 17

18 tarkastuksen voi tehdä harvemmin (jos ei ole tehty tärkeitä turvallisuushuomioita), mutta ainakin kahdesti vuodessa. varten Sivu 18

19 4. Työpaikat sisällyttävät räjähdysoperaatiot osana riskinhallinta-, ISO- ja OHSAS-prosesseja, mikäli sovellettavissa. Kirjauksia ylläpidetään asianmukaisin väliajoin jokaisessa työpaikassa tarkastuksia varten. Liite D (CFR ) Laukeamattomien reikien käsittely (a) Mutakasojen pinnat tutkitaan laukeamattomien tuotteiden varalta jokaisen räjähdysoperaation jälkeen (b) Laukeamattomuutta koskevalla alueella sallitaan vain laukeamattoman tuotteen poistamiseen ja poistamisesta vastuussa olevien kaivostyöntekijöiden suojelemiseen tarvittava työ, kunnes laukeamaton tuote on poistettu turvallisesti (c) Kun laukeamatonta tuotetta ei voida poistaa turvallisesti, jokainen tuotetta koskevan alueen lähestymispaikka ilmaistaan varoituskyltillä hyvin näkyvällä paikalla sisäänpääsyn estämiseksi. Ehdot raportoidaan välittömästi kaivosjohdolle (d) Vuoron vaihdon aikana tapahtuneet laukeamattomuudet tulee ilmoittaa kaivosesimiehelle heti vuoron lopussa Huomautus kohtaan (c) - Tunnetut laukeamattomat tuotteet aidataan (saarretaan) vähintään 9 metrin etäisyydeltä tuotteesta, ja kaikkiin pääsypisteisiin laitetaan kyltit varten Sivu 19

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta ylitarkastaja Jari Knuuttila Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) SSTY:n EMC-seminaari 4.10.2016 Royal

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET I FIFA:N SÄÄNNÖT Pärnu Summer Cup 2013 järjestetään FIFA:n jalkapallon sääntökirjan pelisääntöjen (FIFA Laws of the Game 2012/2013: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2012_e.pdf)

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä ja Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö

Seurantajärjestelmä ja Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö Seurantajärjestelmä ja Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 5.5.2015 1 Seurantajärjestelmä Tavoitteena terveydenhuollon

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa. ylitarkastaja Tiina-Mari Aro Vaasa 8.1.2013

Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa. ylitarkastaja Tiina-Mari Aro Vaasa 8.1.2013 Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa ylitarkastaja Vaasa Toimintaohjeisto Tarkoitetaan menettelytapoja koskevia kirjallisia ohjeita, joiden tarkoituksena on tietyn tehtävän suoritustavan tai normin

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS RILin hallituksen hyväksymä 13.3.2014 Sivu 1 (6) ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS I Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi mitä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä hallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt 1. Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015. Säännöt

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina Varoitukset johdon työkaluina Juuso Lehtinen jalehtin@cc.hut.fi Kirja - Warnings and Risk Communication Useita kirjoittajia Toimittanut Michael S. Wogalter David M. DeJoy Kenneth R. Laughery Julkaisija:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ LASKELMA ELINKEINOTOIMINNAN TULOKSESTA (77) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille TW- EAV510 / TW- EAV510 AC: OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille Esimerkissä on käytetty kahta TW- EAV510 laitetta OpenVPN LAN to LAN yhteydellä voidaan luoda VPN- yhteys, jossa liikenne

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN?

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? Maailman johtavalta lukituskonsernilta! Uusi -teknologia on ASSA ABLOY konserniin kuuluvien yritysten yhteisen tuotekehityksen tulos. -teknologia yhdistää vahvan koodin

Lisätiedot

Automaattisten pelastusliivien tarkastus

Automaattisten pelastusliivien tarkastus Automaattisten pelastusliivien tarkastus Automaattisten pelastusliivien, eli niin sanottujen paukkuliivien, tarkastus on liivien toiminnan kannalta erittäin tärkeää. Tarkastuksessa varmistetaan liivien

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus

Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus Oy Finnrock Ab - palvelua ympäristön turvaksi ja työmaiden parhaaksi jo 45 v ajan! Panostajalainsäädännön ja -koulutuksen uudistus 1.9.2016 DI Jari Honkanen Toimitusjohtaja Oy Finnrock Ab Panostajalainsäädäntö

Lisätiedot

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus vaaratilanneilmoitus 1 Muista vaaratilanneilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallista käyttöä. Vaaratilanneilmoitukset

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Urakoitsijaseminaari 17.8.2016 17.8.2016 Taustaa Lapin ELY-keskuksen vahingonkorvauskäsittelyssä on noussut esille 1.10.2015 alkaneiden sopimusten myötä tilanteita,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 1/(6) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 2.1 14.6.2007 2/(6) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. MYÖNTÄMISMENETTELY... 3 2. SAAMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 3 2.1 Organisaation rakenteelliset

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen

ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen 090804 ELÄINSUOJELUTARKASTUS Teurastamo Nauta, sika, vuohi, lammas, hevonen Eläinsuojelulain (247/1996) 39 :n tarkoittama selvitys eläinsuojeluasetuksen (396/96) ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksen

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Toimintovirheanalyysin kuvaus

Toimintovirheanalyysin kuvaus 28.11.2002 1 (5) Toimintovirheanalyysin kuvaus Toimintovirheanalyysin avulla tunnistetaan ja arvioidaan ihmisen suorittaman työ-tehtävän eri toimintoihin liittyviä virhemahdollisuuksia. Tarkasteltavat

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot