ALKUPERÄINEN PÄIVÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKUPERÄINEN PÄIVÄ 30.11.11"

Transkriptio

1 Terveys- ja turvallisuusosasto Ohjekirja HYVÄKSYNTÄPÄIVÄ 29. tammikuuta 2013 Pintaräjäytysohjeet ALKUPERÄINEN PÄIVÄ OHJEKIRJA NRO FCX - 15 KORJAUSVERSIO NRO 2 KORVAA VERSION Korj 0 Erittäin kriittinen TEHTÄVÄN LUOKITUS Kriittinen Ei kriittinen OLENNAISET VAKIOTOIMINTOMENETELMÄT TYÖPAIKKAKOHTAINEN I. Päämäärä ja sen laajuus Nämä ohjeet koskevat kaikkia Freeport-McMoRanin työntekijöitä ja urakoitsijoita, jotka toimivat räjäytystehtävissä. Ohjeet luonnostelevat räjäytysten vakiotoimintomenetelmien vähimmäisvaatimukset kaikissa operaatioissa. Tämä asiakirja tarjoaa standardipaketin, jota työpaikan vakiotoimintomenetelmien tulee käyttää. Työpaikat toimivat erilaisilla tasoilla räjäytysurakoitsijoiden kanssa; nämä ohjeet ovat voimassa urakoitsijan osallistumisasteesta riippumatta. Lopussa vastuussa oleva FCX-työntekijä on tilivelvollinen kaikista pintaräjäytyksistä työpaikalla, mukaan lukien projektityöt. II. Määritelmät A. Vastuussa oleva FCX-työntekijä räjäytysvalvoja, räjäytysinsinööri, johtava räjäyttäjä tai muu "pätevä" henkilö, joka on FCX:n suora työntekijä. Tämä määritelmä ei sisällä urakkaräjäytyshenkilökuntaa. B. Suora valvonta Yhteydet kasvokkain selkeän ja ytimekkään viestinnän varmistamiseksi. C. Räjäytyspaikka- Alue, jossa räjähtäviä materiaaleja käsitellään panostuksen aikana, mukaan lukien panostettujen räjähdysreikien muodostama kehä ja 15,3 metriä joka suuntaan panostetuista rei'istä. 9,1 metrin vähimmäisetäisyys voi korvata 15,3 metrin etäisyysvaatimuksen, jos panostettujen reikien kehä on merkitty aidoilla. D. Räjäytysalue- Alue, jossa räjähdyksen aiheuttamat iskut, lentävät materiaalit tai kaasut voivat aiheuttaa henkilövammoja tai omaisuusvahinkoja. E. Etutäyte - viittaa kiveen, joka murskautuu 80 %:sesti 1 tuuman - 1 ¼ tuuman ja korkeintaan 2 tuuman kokoiseksi hakkeeksi (perustuu 10 5/8 reiän halkaisijaan, vaihtelee reiän koon mukaan). Hienojakoista materiaalia ei tulisi olla seassa. F. Räjähdysaineita kuljettava kuorma-auto- Ajoneuvo, joka kuljettaa räjäytystarvikkeita (ruutirekka). G. Laukeamaton- räjähtävän materiaalin täysi tai osittainen räjähtämättömyys. H. Nuohous/Tyhjennys/Estäminen- Prosessi, jolla varmistetaan että koko henkilökunta on poistunut räjäytysalueelta ja alueelle pääsy on rajoitettu ennen räjähdystä. I. Ongelmareikä on reikä: a) joka on bridge over -olosuhteissa b) tekee liikaa tai liian vähän etutäytettä c) jossa on kadonneita, katkenneita tai vioittuneita alikaapeleita d) joka on liian lähellä harjannetta e) joka on liian lähellä rinnakkaista reikää varten Sivu 1

2 f) jota ei ole tunnistettu räjäytyssuunnitelmassa g) joka on liian lyhyt tai syvä h) jonka pylväs vajoaa maan alle i) jossa on muita epäjohdonmukaisuuksia III. Yleiset vaatimukset A. Työpaikan vakiotoimintomenetelmissä nimetään selkeästi vastuussa oleva FCXtyöntekijä. B. Vakiotoimintomenetelmissä varmistetaan, että räjäytyspaikat ja niiden odotettu aika ilmoitetaan niitä koskeville työryhmille päivittäin. C. Sytytyslaitteet huolletaan vuosittain tai useammin, mikäli valmistaja on määrännyt niin. D. Jokaisella työpaikalla tulee olla salamahavaintojärjestelmä sekä turvamenetelmät lähestyvän sähkömyrskyn varalta. E. Henkilökunta tulee kouluttaa, ja heidän tulee osoittaa kykynsä tunnistaa ja hallita häiriötekijät ja prosessin keskeytykset. Kaikki koulutukset dokumentoidaan. F. Kaikki sytytysprosessit suoritetaan turvallisella ja tehokkaalla tavalla. IV. Vastuut A. Vastuussa olevan FCX-työntekijän tulee: a) Tarjota kenttävalvontaa koko räjäytysprosessin aikana. (Varmistaa räjäytyssuunnitelman toimittaminen työryhmälle ja valvoa työtä varmistaakseen vakiotoimintomenetelmien noudattamisen) b) Varmistaa, että pätevä henkilö on tarkastanut räjäytyssuunnittelun tarkastaakseen, että laukaisusuunnitelma ja reiän ajoitus ovat järkeviä. Jos suunnitelmaan kuuluu enemmän kuin yksi laukaus, laukaisusuunnitelma ja aikaväli laukausten välillä tulee arvioida, jotta varmistetaan että laukaisut eivät häiritse toisiaan. B. FCX- ja urakoitsijoiden tarkastajat määräävät työkuorman työryhmän jäsenille ja jakavat asianmukaista materiaalia häiriötekijöiden ja päätöksentekoon liittyvien virheiden minimoimiseen sekä työhön liittyvän kiireen eliminoimiseen. C. Kaivosesimiehet: a) turvaavat turvalliset räjäytysprosessit b) tarjoavat johtajuutta, jolla minimoidaan havaittu kiire c) varmistavat, että räjäytysprosessit ja geotekniset toiminnot koordinoidaan d) varmistavat, että tarkastukset suoritetaan ja toimintakohdat otetaan huomioon (katso Liite C) e) varmistavat, että riittävä ja pätevä työryhmä on paikalla räjäytysprosessien valvomista varten f) varmistavat, että riittävä laitteisto on käytettävissä räjäytysprosessien turvalliseksi johtamiseksi varten Sivu 2

3 D. Salpaajat ja raivaajat ovat FCX:n työntekijöitä (valmistavaa ja toissijaista sytytystä varten), joiden työtehtävä alkaa tapaamisesta ennen sytytyksen aloittamista. Nämä henkilöt ovat vastuussa seuraavista tehtävistä: a) liikenteen estäminen määrätyllä alueella b) työtehtävän ymmärtäminen ja toistaminen muille c) ohjeiden noudattaminen ilman poikkeuksia d) räjäytysprosessin päättäminen, jos estosuunnitelmassa havaitaan poikkeamia HUOMAUTUS: Kun kyseessä on urakoitsijoita käyttävä räjäytysprojekti, noudata D & B -urakoitsijan ohjeita E. Räjähdysinsinöörit tai muut pätevät henkilöt valvovat: a) räjähdyspaikkoja b) porakuvioiden suunnittelua c) panosten ja ajoituksen määrittämistä (ottaen huomioon materiaalityypin, pirstoutumisen ja geotekniset vaatimukset) V. Räjäytysreikien tunnistus poraus ja otanta Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa reikien asianmukainen tunnistus. A. Poraajat asettavat numeroidun tolpan jokaiseen porausjauhekasaan ja tarkastavat, että tolpat on numeroitu oikein B. Lisäreiät ja reiät joita ei ole määrätty panostettaviksi (porattu ylläpitoa tai muuta tarkoitusta varten) tulee tunnistaa oikein tolpilla joissa lukee "Älä panosta" tai samankaltaisella varoituksella tai ohjeilla, jotka ilmaisevat että reikään ei saa asettaa panoksia. Nämä reiät tulee täyttää ennen pohjustusta aina kun mahdollista C. Kukin työpaikka kehittää vakiotoimenpidemenetelmät merkitsemättömien reikien mallin tarkastamiseksi ja sisällyttää vaiheet, joilla asiasta ilmoitetaan asianmukaisesti vastuussa olevalle FCX-työntekijälle VI. Tiimin tapaaminen ennen vuoroa Räjäytystyöryhmille järjestetään tapaaminen ennen vuoroa. Ennen vuoroa suoritettavassa tapaamisessa käydään läpi seuraavat asiat: A. Työalueet B. Ainutkertaiset tai toistuvat vaarat C. Määrätylle työlle tarvittava laitteisto D. Reikäkohtaiset panostusohjeet mallille (vesi, kovuus, tuote jne.) E. Osapuolten tunnistaminen viestintää varten ja ainutkertaisen työn suorittamista varten räjähdysaluetta lähellä olevilla alueilla F. Alustavat tukitut alueet G. Räjähdyksen odotettu ajankohta H. Vastuussa olevan FCX-työntekijän tunnistaminen I. Muut olennaiset tiedot varten Sivu 3

4 VII. Panostetun alueen tarkastus ja räjähdysalueen olosuhteet Tämä kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdykseen liittyvät riskit on tunnistettu ja hallittu. A. Räjähdysalue tulee tarkastaa ennen panostuksen aloittamista B. Vastuussa oleva FCX-työntekijä tarkastaa, että räjähdyssuunnitelmakartta esittää tarkasti kentän räjähdyskaavaa (esim. reikien määrä, reikien sijainnit, ongelmareiät) C. Työpaikat tarkastavat, että kaikille räjähdystä mahdollisesti koskeville henkilöille ilmoitetaan räjähdyksestä D. Tarkastuksen aikana räjähdysalueelle pääsy- ja ulosmenotiet arvioidaan ja asianmukaiset toiminnat suoritetaan E. Vastuussa oleva FCX-työntekijä määrittää räjähdysalueen rajat. Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon räjähdysalueen rajoja määritettäessä: a) Iskut b) Lentävät kivet c) Höyryt, ilmanvaihto ja vallitsevat tuuliolosuhteet d) Ilmaräjähdys e) Maan vajoaminen f) Läheiset infrastruktuurit g) Laitteistojen sijainti, mukaan lukien ylläpitotoimet h) Melu ja tärinä i) Geologiset ominaisuudet j) Lähellä olevat maanalaiset tai maanpinnalla tehtävät työt k) Panostusmalliin liittyvät vaarat l) Reiät, joita ei ole tarkoitettu panostettaviksi, tulee merkitä tarralla "Ei panostusta", "BO" tai samankaltaisella viestillä, ja ne on täytettävä mahdollisimman nopeasti m) Kaikki merkitsemättömät reiät, jotka löydetään, tulee tunnistaa kartan ja vastuussa olevan FCX-työntekijän avustuksella n) Alueen tarkastuksen aikana syntyneet kysymykset ja huolenaiheet tulee selvittää vastuussa olevan FCX-työntekijän kanssa ennen panostuksen aloittamista varten Sivu 4

5 VIII. Räjähdysten varastointi ja kuljetus Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähteitä käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ja säännösten mukaisesti. A. Yksi tai useampi henkilö määrätään vastuuhenkilöiksi ammusvarastojen hallintaan B. Kaikki ulkoilma-ammusvarastot tulee rakentaa BATF-standardien mukaisesti ja sijoittaa Amerikan etäisyystaulukon mukaisesti. Jos maan lait ja standardit eroavat USA:n laeista ja standardeista, tiukempaa standardia noudatetaan C. Kaikkien ammusvarastojen tulee: a) sisältää salamahavaintojärjestelmä - oikeanlainen maadoitus riittää - vuosittaiset maadoitustarkastusrekisterit ovat pakollisia ja ne tulee kirjata ylös b) olla rakennettu voimansiirtojohtolinjojen ulkopuolelle c) olla asianmukaisesti merkitty jokaista lähestymistä varten ja sisältää varoituksia, kuten "Tupakointi kielletty", "Räjähdevarasto", "Vain valtuutetulle henkilökunnalle" jne. - kylttien tulee olla sijoitettu niin, että niiden läpi menevä ammus ei osu ammusvarastoihin D. Kaikkien palosammuttimien sijainti tulee merkitä selkeästi E. Tupakointi, tulitikkujen käyttö, avotuli ja kipinöitä tuottavien laitteiden käyttö ei ole sallittua 15 metrin etäisyydellä ammusvarastosta. Matkapuhelimet tulee pitää kaukana ammusvarastoista F. Kaikissa ammusvarastoissa on kirja tai samankaltainen menetelmä kaikkien räjähteiden sisään- ja ulossiirtämisen sekä nykyisten inventaarioiden kirjaamista varten. Mikäli kirjauksia säilytetään keskustoimistossa, kullakin ammusvarastolla on oma kappale, johon kirjataan tuotteiden siirtämiset kyseisestä ammusvarastosta G. Räjähteiden kanssa saa säilyttää vain ammusvaraston toiminnossa käytettyjä välttämättömiä kipinöimättömiä laitteistoja. H. Kaikissa ammusvarastoissa on päivitetty kopio valtuutuksista, luvista tai lisensseistä I. Ammusvarastojen lukot tulee vaihtaa säännösstandardien mukaisesti J. Rahtikirjoja (Konossementti) ja pakkauslistoja tulee säilyttää turvallisessa paikassa vähintään 5 vuoden ajan K. Kaikki räjähteet, räjäytysnallit ja tarvikkeet tulee kuljettaa lakisääteisten säännösten mukaisella tavalla (katso liite A) varten Sivu 5

6 IX. Pohjustus Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdysnalleja ja sytytyspanoksia käsitellään turvallisesti, ja että niiden käyttö vastaa räjähdyssuunnitelmaa. Tällä mahdollistetaan räjähdysnallien ja sytytyspanosten asianmukainen oikeutus ennen panostusta. A. Kaikkien reikien syvyys ja vesitaso mitataan ennen pohjustusta. Vastuussa olevalle FCX-työntekijälle ilmoitetaan kaikista odotettujen mittausten tärkeistä vaihteluista, ennen kuin reikään asetetaan sytytyspanos B. Räjähdysalue turvataan keltaisilla kartioilla. C. Kaikki pääsytiet tukitaan asettamalla varoituskyltit, jotta räjäytyskenttä voidaan pohjustaa ja ladata D. Räjähdystuotteet levitetään varovasti tehokkaalla ja hyvin koordinoidulla tavalla (reikien väliin, porausjauhekasojen ulkopuolelle ja pois liikennevirrasta) E. Sytytyspanokset kootaan vasta reiän kohdalla, ja ne lasketaan välittömästi varovasti alas reikään F. Kaikkien räjähdysnallien tulee olla täysin aloitepanosten ympäröiminä valmistajan suosittelemien menetelmien mukaisesti G. Kun käytetään alas reikään asetettavia räjähdysnalleja, tarvitaan ylimääräistä alikaapelia. Vähintään yhden räjähdysnallin tulee olla elektronista tyyppiä, jonka voi kokonaisuudessaan tarkastaa pinnalta H. Hyväksyttävää ja standardinmukaista punnintajärjestelmää tulee käyttää aloitepanoksen oikean sijainnin varmistamiseksi räjähdetolpassa I. Alikaapelit tulee kiinnittää turvallisesti porausajauhekasan pintaan Puisten tolppien tai salkojen käyttöä suositellaan J. Räjähdyksessä käytettyjen aloitepanosten ja räjähdysnallien fyysinen inventaario tulee suorittaa jokaisella räjähdyskentällä ja sitä tulee verrata räjähdyssuunnitelmakartan laskelmiin. Vastuussa oleva FCX-työntekijä tarkistaa räjähdysnallien inventaarion tuotteiden levittämisen jälkeen varmistaakseen, että käytetty nallien määrä vastaa ladattujen reikien määrää varten Sivu 6

7 K. X. Panostus Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että reiät ladataan räjähdyssuunnitelman mukaisesti ja että panostuksen aikana huomatut ongelmat selvitetään asianmukaisesti. A. Kaikkien reikien syvyys ja vesitaso mitataan uudelleen ennen panostusta. B. Panostusrekat odottavat reikien panostamista, kunnes pohjustettuja reikiä on tarpeeksi rekan tyhjentämiseksi C. Panostushenkilökunnan tulee tietää panostettavan tuotteen ylin painorajoitus ja kunkin reiän suunniteltu korkeus D. Kunkin reiän jauhetolpan nousua valvotaan, kunnes korkeus on saavutettu tai maksimipanostus on saavutettu a. Kaikki erot odotetusta tolpan noususta säädetyn määrän yli panostuksen aikana tulee ilmoittaa välittömästi vastuussa olevalle FCX-työntekijälle b. Työpaikan vakiotoimenpidemenetelmät ovat pakollisia E. Kutakin panostettua reikää koskevat vaaditut kirjaukset tulee säilyttää F. Panostuksen jälkeen tarkasta alikaapelit varmistaaksesi, että aloitepanos ja räjähdysnalli ovat oikein jauhetolpan sisällä G. Panostusprosessin aikana tapahtuneet keskeytykset tulee kirjata ja ilmoittaa vastuussa olevalle FCX-työntekijälle H. Kaikki panostusrekat pysäköidään kentän ulkopuolelle panostuksen jälkeen I. Räjähteitä kuljettavia rekkoja ei saa jättää auki (valvomatta), kun rekassa on räjähteitä. Rekkojen ovet tulee lukita välittömästi räjähdelastin purkamisen jälkeen XI. Etutäyte Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että etutäytetoiminnat tehdään niin, että alikaapeleiden katkaiseminen ja bridge over -olosuhteet eliminoidaan sekä ongelmareiät tunnistetaan. A. Suositeltu etutäytemateriaali ja -laitteisto on: a) Puhdas (erittäin hieno) ja murskattu sora, kuten on määritelty etutäytteen määritelmässä b) Side-dump -kuormauslaite B. Etutäyteprosessi ei ala, ennen kuin kaikki reiät on pohjustettu ja panostus on niin pitkällä, että etutäytetoiminnat eivät häiritse panostusprosessia. C. Etutäytemateriaali tulee sijoittaa strategisesti räjähdysalueelle paikantimen avulla D. Räjähdysnallin alikaapelit sijoitetaan vioittumisen ehkäisemiseksi E. Alikaapelit turvataan ennen etutäytettä F. Etutäytemateriaali kaadetaan varovasti alas räjäytysreikiin alikaapeleiden vioittumisen ehkäisemiseksi ja pölyn hallitsemiseksi a. Etutäytekasat tulisi kastella pölyn ehkäisemiseksi G. Etutäyteoperaattoreiden tulisi suojautua ylikokoista materiaalia vastaan, jota saattaa esiintyä vahingossa räjähdysrei'issä varten Sivu 7

8 H. Etutäyteoperaattoreiden tulee olla asianmukaisesti koulutettuja menetelmiin, joita käytetään alikaapeleiden katoamisessa, katkeamisessa tai vioittumisessa I. Etutäyteoperaattoreiden tulee ilmoittaa vastuussa olevalle FCX-työntekijälle kaikista ongelmarei'istä J. Vastuussa olevan FCX-työntekijän tulee varmistaa, että kaikista "ongelmarei'istä" tehdään ilmoitus räjähdysyhteenvetoa koskeviin asiakirjoihin a. Ilmoituksessa tulee mainita myös lataamattomien tai "huonojen" reikien tiedot XII. Kiinnittäminen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa räjähdyskentän kaikkien reikien räjähtäminen ja kaikkien reikien oikeanlainen ajoitus. A. Vastuussa oleva FCX-työntekijä luo kiinnitysjaksokaavion kullekin räjähdysreiälle a) Tämä kaavio sisältää toisen pakollisen räjähdysasiakirjan, joka sisältää päivittäiset räjähdystoiminnat. b) Vastuussa oleva FCX-työntekijä tarkastaa jaksokaavion kiinnityksen suorittavan henkilökunnan kanssa. B. Ohjelmoitavat elektroniset räjähdysnallit ohjelmiston ja laitteiston kanssa ovat pakollisia. (esirakoammunta ja toissijaiset räjähdykset vapautetaan) C. Kentän kiinnitys alkaa vasta, kun se ei häiritse muita räjähdysyksikköprosesseja tai aiheuta häiriötä kiinnityksestä vastaaville D. Kun käytät ohjelmoitavia hidastusaikoja, räjähdystyöryhmä käyttää loggeritestejä kytkentöjen luotettavuuden tarkistamiseksi. a) Jos havaitaan "huono" räjähdysnalli, varmuusjärjestelmä otetaan käyttöön b) Tilanteen ja lisätuotteiden käytön kirjaaminen ylös räjähdysyhteenvetoon on pakollista E. Kun kyseessä on esirakoammunta tai toissijaiset räjähdykset, kiinnityksen jälkeen kahden henkilön tulee tarkistaa kenttä itsenäisesti. heidän tulee tarkastaa, että kenttä on valmis ja että se vastaa räjähdyskarttaa. a) Molempien tarkastajien tulee kirjata tarkastus räjähdysyhteenvetoon. F. Hae räjähdysnallien määrä dataloggerista ja tarkista sen vastaavuus räjähdysyhteenvetoon kirjatun kentän inventaarion kanssa (muokattu "huonojen" tai ylimääräisten räjähdysnallien mukaan mikäli tarpeellista) a) Kaikki epäjohdonmukaisuudet tulee raportoida vastuussa olevalle FCXtyöntekijälle ja korjata, ennen kuin siirrytään räjähdyksen sytytysvaiheeseen G. Vuoron valvojalle ja/tai laukaisusalpaajille tulee ilmoittaa vähintään 30 minuuttia ennen kiinnityksen päättämistä, jotta he voivat valmistautua ennen räjähdystä tehtävään tapaamiseen. varten Sivu 8

9 XIII. Tapaaminen ennen räjähdystä Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että koko räjähdyksen sytytykseen ja selvittämiseen liittyvä henkilökunta tuntee selkeästi työtehtävänsä, että heillä on asianmukaiset varusteet ja että he tuntevat vastuunsa. A. Ennen tapaamista estetyn sijainnin ympärille asetetaan numeroidut siniset kartiot B. Ennen räjähdystä tehtävä tapaaminen koskee kaikkia salpaajia ja raivaajia, jotka näkevät toisensa kasvokkain C. Vastuussa oleva FCX-työntekijä johtaa tapaamista D. Jokainen salpaaja ja raivaaja saa työtehtävänsä tapaamisen aikana. Vastuussa oleva FCX-työntekijä pyytää heitä toistamaan työtehtävänsä ja vastuunsa E. Salpaajat/raivaajat ja heidän työtehtävänsä tulee kirjata ylös F. Kaikkien salpaajien tulee pysyä tapaamisessa, kunnes se on ohi G. Kullekin estopaikalle toimitetaan keltaiset kartiot tien sulkemiseksi H. Kaikki selvittämistä ja sulkemista varten käytetyt ajoneuvot on varustettu toimivalla kaksitieradiolla sekä toimivilla vilkuilla ja/tai merkkivaloilla I. Jos sulkemiseen ei käytetä ajoneuvoja, lippua käyttävä henkilö, radio ja keltaiset kartiot riittävät varten Sivu 9

10 XIV. Räjähdysalueen tyhjentäminen/raivaaminen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdysalue on kunnolla tyhjennetty ja että kaikille räjähdystä koskeville henkilöille on ilmoitettu. A. Vastuussa oleva FCX-työntekijä johtaa/valvoo alueen tyhjentämistä laukaisua varten B. Räjähdysalueen tyhjentäminen alkaa räjähdysalueelta ja jatkuu ulospäin C. Räjähdystä koskevalle henkilökunnalle ilmoitetaan ennen tyhjentämisen aloittamista, jotta heillä on kunnolla aikaa valmistautua ja poistua räjähdysalueelta D. Kaikki laitteistot, joihin räjähdys voi vaikuttaa, asetetaan tai sijoitetaan uudelleen turvalliseen paikkaan suojaan lentäviltä kiviltä ja räjähdyksen aiheuttamalta tärinältä E. Henkilökunta tyhjentää fyysisesti räjähdysalueen kaikista laitteistoista F. Tyhjennyksen aikana kaikkia aiemmin tyhjennettyjä sisäänpääsyjä valvotaan, jotta kukaan ei pääse tyhjennetylle alueelle ("takaportteja" pidetään käytettävissä) G. Laukaisua varten suoritettavan tyhjennyksen/raivaamisen tulee olla sellaisten FCXtyöntekijöiden suorittamia, jotka on koulutettu ja joiden koulutus on kirjattu ylös XV. Sulkupaikan turvaaminen ja valvominen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että sulkupaikkoja ei koskaan vaaranneta tai tyhjennetä ja että vastuussa olevan FCX-työntekijän ja jokaisen salpaajan välillä ylläpidetään ytimekäs viestintä. A. Sulkupaikkojen turvaamista ja valvomista johtaa vastuussa oleva FCX-työntekijä. B. Salpaajien tulee: a) olla koulutettuja FCX-standardien mukaisesti ja heidän koulutuksensa tulee olla kirjattu ylös b) valvoa määrättyä sulkupaikkaa, joka tunnistetaan vastaavasti numeroidusta sinisestä kartiosta c) kääntää sulussa käytettävä ajoneuvo tai laitteisto kohtisuoraan liikennevirtaa vastaan (mikäli ajoneuvoja käytetään) d) käyttää keltaisia räjähdekartioita tien sulkemiseen e) olla yhteydessä vastuussa olevaan FCX-työntekijään radion välityksellä f) kommunikoida vastuussa olevan FCX-työntekijän kanssa yksityiskohtaisesti alueen tyhjentämiseksi vaadituista toiminnoista ja sulkualueen turvallisuudesta g) estää pääsy turvatulle alueelle kaikilta, joilla ei ole siihen vastuussa olevan FCXtyöntekijän antamaa lupaa. C. Vastuussa olevan FCX-työntekijän tulee: a) määrittää ennen räjähdystä järjestettävässä tapaamisessa sulkusijainnit ja asettaa ainutkertaisella numerolla varustettu sininen kartio kuhunkin sulkupaikkaan (Näin merkitään sulkupaikka, niillä EI suljeta tietä) b) ylläpitää salpaajan tarkistuslistaa ja käyttää sitä työtehtävien suorittamisen tarkastamiseen varten Sivu 10

11 c) tehdä ylimääräinen tarkistus jokaisen salpaajan luona ennen viimeistä räjähdysvaroitusta d) ohjeistaa jokaista salpaajaa pysymään paikoillaan, mikäli räjähdyksissä tapahtuu viivettä e) tarkistaa hidastusajan jälkeen jokainen salpaaja ennen viimeistä räjähdysvaroitusta XVI. Räjähdyksen sytyttäminen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki räjähdysnallit ovat yhteyksissä toisiinsa, että räjähdysalue on tyhjennetty ja että kaikki sulkupaikat on turvattu. A. Räjähdyksen sytyttämistä johtaa/valvoo vastuussa oleva FCX-työntekijä. B. Räjähdyksen sytyttäminen tapahtuu turvallisessa paikassa, joka on suojassa räjähdyksen aiheuttamilta vaaroilta C. Räjähdyksen sytyttämispaikka on turvallisen matkan päässä elektronisista häiriöistä (esim. voimansiirtolinjat, virtakaapelit, radiot). Radiota tulee säilyttää vähintään 3 metrin etäisyydellä räjähdyslaitteistosta sytytysprosessin aikana D. Laukaisu-/sytytysjärjestelmä tulee ottaa käyttöön sen jälkeen, KUN kaikki tyhjennys- ja sulkemistoiminnot on saatettu päätökseen E. Laukaisu-/sytytysjärjestelmä tulee olla räjäyttäjien käytössä ja vastuussa olevan FCXtyöntekijän vastuun alaisena koko ajan F. Laukaisu-/sytytysjärjestelmän tulee olla yhteydessä vastuussa olevan FCX-työntekijään tai hänen suorassa valvonnassa olevaan henkilöön G. Vastuussa olevan FCX-työntekijän ja kaikkien salpaajien välillä tulee ylläpitää kaksitieradioyhteyttä koko tyhjennys-, sulkemis- ja sytytysprosessin ajan H. Vastuussa oleva FCX-työntekijä varmistaa, että kaikki räjähdyksessä käytetyt elektroniset räjähdysnallit "ovat yhteydessä" räjähdyksen sytytyslaitteen kanssa koko räjähdyksen sytytysprosessin ajan I. "Yhteydessä olevien räjähdysnallien määrän" tulee vastata "käytettyjen räjähdysnallien määrää", ja tämä tulee tarkastaa pohjustuksen ja panostuksen aikana J. Laukaisu virheiden läpi tai virheiden kanssa on täysin kiellettyä K. Räjähdyshenkilökunnan tulee osata käyttää turvallisuusmenetelmiä, mikäli räjähdysnallit eivät räjähdä a) Jos räjähdyskenttään on "mentävä takaisin", räjähdyshenkilökunta tulee olla "turvattuna" (ota dongeli mukaasi) ja vakiotoimenpidemenetelmiä tulee noudattaa. (elektronisten räjähdysnallien odotusaika on 15 minuuttia) XVII. Tarkastus räjähdyksen jälkeen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdysreiät ovat räjähtäneet ja että alueelle voi taas turvallista mennä. varten Sivu 11

12 A. Tarkastus räjähdyksen jälkeen suoritetaan vastuussa olevan FCX-työntekijän valvonnan alla. B. Kaikki salpaajat pysyvät paikoillaan räjähdyksen jälkeen suoritettavan tarkastuksen ajan. C. Räjähdysalue rajataan keltaisilla kartioilla, kunnes räjähdyksen jälkeinen tarkastus on kokonaan suoritettu ja vastuussa oleva FCX-työntekijä sanoo "kaiken olevan hyvin" D. Odota vähintään 5 minuuttia, ennen kuin menet takaisin räjähdysalueelle E. Älä mene räjähdysalueelle, mikäli alueella on haitallisia höyryjä tai liikaa pölyä XVIII. Räjähdyksen valvonta Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdystärinätiedot on kirjattu ja niitä käytetään kallistumisen vakauttamiseen. A. Räjähdyksiä katsotaan yläpuolelta, mikäli mahdollista B. Sekä räjähdys- että kallistumisen vakaushenkilökunta ottaa käyttöön ja valvoo aktiivisesti seismografeja käyttävää räjähdyksen tärinänvalvontajärjestelmää. XIX. Laukeamattoman reiän menetelmä (katso CFR Liite D) Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdyksessä ja operaatioprosesseissa mukana oleva henkilökunta on koulutettu tunnistamaan laukeamattomat reiät ja että he tuntevat laukeamattomuutta koskevat vakiotoimenpidemenetelmät. A. Räjähdyshenkilökunnan tulee: a) tuntea laukeamattoman reiän määritelmä b) tuntea käytetyt räjähdystuotteet c) tietää miltä laukeamaton reikä näyttää ja osata määritellä onko kyseessä laukeamattomuus d) Tietää oletetulle laukeamattomuudelle säädetty odotusaika B. Käytössä on järjestelmiä joilla: a) rajoitetaan pääsyä laukeamattomalle reiälle b) kirjataan ylös laukeamaton reikä ja käsitellään se asianmukaisesti c) merkitään laukeamattomat reiät kenttään niiden helppoa tunnistusta varten d) syötetään laukeamaton reikä kuormauslaitteen GPS-järjestelmään (jos käytössä) alueella toimivien laitteiden varoittamiseksi e) tarkastetaan alustalattiat siltä varalta, että louhimisen jälkeen sinne on jäänyt laukeamattomia tuotteita f) poistetaan turvallisesti laukeamattomat (päällystetyt) tuotteet g) kompensoidaan tulevat porauspaikat, jolla estetään mahdollisesti maassa jäljelle jäävien räjähteiden poraus tulevaisuudessa varten Sivu 12

13 C. Laukeamattoman jauhetolpan ja räjäytekomponentin tunnistuksen turvaamissessio on osa lapio-, kuormauslaite- ja RTD-koulutusta, mukaan lukien vuosittaiset päivityskoulutukset D. Vuoron vaihdon aikana tapahtuneet laukeamattomuudet tulee ilmoittaa kaivosesimiehelle heti vuoron lopussa E. Suorita laukeamattomille osille perussyyanalyysi (RCA) a. Kehitä ja ota käyttöön toimintasuunnitelmia varten Sivu 13

14 XX. Lepäävät / vahdittavat laukaisut, ukkosmyrskyt Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että yön yli lepääviä laukaisuja valvotaan turvallisesti. A. Kullakin työpaikalla on vakiotoimenpidemenetelmä lepääviä laukaisuja varten B. Laukaisut jätetään lepäämään yön yli vain erikoislaatuisissa olosuhteissa C. Yön yli lepääviä laukaisuja valvotaan ja ne aidataan luvattoman pääsyn estämiseksi räjähdyskentälle D. Mikäli kenttää lähestyy ukkosmyrsky, vastuussa oleva FCX-työntekijä tai nimetty vuoroesimies on vastuussa räjähdysalueen tyhjentämisestä samalla tavalla kuin laukaisujen tyhjentämisen aikana E. Nimetyn vuoroesimiehen tulee ilmoittaa tilanteesta (kasvotusten) ja antaa työpaikan kartta sekä tyhjennys- ja sulkusuunnitelma (dokumentoitu) F. Vastuussa oleva FCX-työntekijä tai nimetty vuoroesimies päättää milloin toimintoja voi jatkaa räjähdysalueella XXI. Kirjausten tekeminen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa säännösten vaatimien tarkkojen kirjausten tekeminen. A. Päivittäisistä FCX-ammusvaraston inventaariotapahtumista on pidettävä kirjaa koskien kaikkia ulos kirjattuja räjähdystuotteita ja takaisin sisään kirjattuja käyttämättömiä tuotteita (FCX-tarkastus on pakollinen) B. Ammusvaraston fyysiset inventaariot tarkastetaan vähintään kerran kuukaudessa ja FCX-johto tarkastaa ne neljännesvuosittain a. Kaikki epäjohdonmukaisuudet tutkitaan välittömästi. C. Vuosittainen loppumis- ja alkamisinventaario suoritetaan ja ylläpidetään osana lakisääteisten virastojen vaatimia pysyviä kirjauksia (FCX-tarkastus on pakollinen) D. Kukin työpaikka ylläpitää päivittäistä räjähdysasiakirjaa (räjähdysyhteenveto), joka sisältää tietoja, kuten panostusmäärät, räjähdyskaaviot, ajoitusten konfiguraatiot, "huonot reiät" tai "ongelmareiät" tai muut "tavallisuudesta poikkeavat" tai olennaiset tiedot E. Lisenssin- ja luvanhaltijoiden tulee tallentaa kaikki räjähteitä koskevat kirjaukset pysyvässä muodossa vähintään 5 vuoden ajan F. Lisenssi- ja lupa-asiakirjojen tulee olla ajankohtaisia ja ne tulee julkaista hyvin huomatuissa paikoissa G. Työntekijöiden ja vastuuhenkilöiden tallenteita tulee myös ylläpitää ja päivittää tarvittaessa varten Sivu 14

15 Liite A Kuljetuksen tarkastuslista Räjähdekuljetusten tarkastus sisältää: A. Ovatko asianmukaiset julisteet näkyvissä kaikissa neljässä suunnassa? B. Onko päivälaatikot kiinnitetty turvallisesti ajoneuvoon vai eristetty ajoneuvon runkoon vuotojen estämiseksi? C. Ovatko räjähteitä sisältävät päivälaatikot lukittu siirron ajaksi ja kentällä, kun tuotteita ei pureta? D. Ovatko ajoneuvon kuormat suhteutettu ajoneuvon kantokapasiteettiin? E. Onko säiliön sisäpinnassa tai kiinnityksissä kipinäherkkiä materiaaleja? F. Kuljetetaanko räjähteiden mukana muuta materiaalia? G. Onko samassa ajoneuvossa kuljetetut räjähdysnallit ja aloitepanokset varastoitu erikseen yhdenmukaisiin (päivä)laatikoihin? H. Onko ajoneuvo varustettu kahdella 7,5 kilon monikäyttöisellä kuivasammuttimella? I. Ylittääkö räjähteiden koko ja määrä lakisääteisten viranomaisten laatimat rajoitukset? J. Onko räjähdeinventaarion valvonnalle laadittu menetelmiä? K. Ovatko ammusvarastoalueet turvattuja joko lukittavalla aidalla ja portilla tai lukittavalla räjähteille tarkoitetulla säilytyslaatikolla, ja vastaavatko nämä keinot voimassa olevan viraston vaatimuksiin? L. Ovatko ammusvarastot suunniteltu ehkäisemään ajoneuvon iskut ammusvarastoihin? M. Ovatko ammusvarastot sijoitettu asianmukaisella tavalla pintavuotojen tarkastusta varten? N. Onko työpaikalla havaittu räjähtävää, rikkoutunutta ja hylättyä hylkytavaraa (tyhjiä laatikoita)? varten Sivu 15

16 Liite B Pätevyys ja koulutus (tulevaisuuden kehittely) Kaikkien poraukseen, näytteenottoon, räjähdykseen osallistuvien tai räjähdystoimintoja tukevien työntekijöiden ja urakoitsijoiden tulee olla koulutettuja, jotta he voivat suorittaa työvelvollisuutensa tehokkaasti. Tämä koulutus dokumentoidaan. A. Työpaikat kehittävät luettelon vaadituista taidoista ja arvioivat henkilöt erikseen varmistuakseen heidän pätevyydestään, ennen kuin he osallistuvat räjähdystoimintoihin tai avustavat niissä. Taitoihin tulee kuulua: a) Porareikien merkitseminen b) Vastuussa olevan FCX-työntekijän velvollisuudet c) Johtavan räjäyttäjän velvollisuudet d) Näytteenottajan velvollisuudet e) Työpaikan tarkastamisen johtaminen ennen panostusta f) Ainutkertaisten vaarojen tunnistaminen räjähdyskentällä g) Reiän panostuskäytännöt rutiininomaisille ja ei-rutiinimaisille rei'ille h) Ammusvaraston inventaarion valvonta i) Räjähteiden turvallinen kuljetus j) Kentän inventaarion valvonta k) Inventaarioiden yhteensopiminen l) Laukaisujen valvominen yön yli m) Evakuointialueiden laatiminen sulkeilla n) Tehokas sulkeminen räjähdystä varten o) Tarkastus räjähdyksen jälkeen p) Laukeamattomien reikien tai löydettyjen räjähteiden hallinta q) Salamamyrskyä koskevat varotoimenpiteet/toiminnot varten Sivu 16

17 Liite C Turvallisen räjähdyksen ohjaustiimin vaatimukset FCX:n turvallisen räjähdyksen ohjaustiimi (BSST) arvioi olemassa olevat standardit, asettaa uusia ohjeistuksia ja valvoo työpaikan suorituskykyä. 1. BSST koostuu seuraavista henkilöistä: A. Toimitusjohtaja- tai johtajatason sponsori B. Johto C. Työpaikan valvojat D. Terveys- ja turvallisuusosaston edustaja Yrityksen BSST johtaa vuosittaisia tarkastuksia kaivoksen työalueilla ohjeiden noudattamisen valvomista, parhaiden käytäntöjen löytämistä ja palautteen antamista varten jatkuvan parannustarkoituksessa. Tarkastukset sisältävät tarkastuksia ohjeiden noudattamisesta, kuten yrityksen ohjeiden, koulutuksen, vakiotoimenpidemenetelmien ja kenttäkäytäntöjen noudattamista. Jatkotarkastuksia tehdään työpaikan suorituskyvyn mukaan. Kaikille jäsenille järjestetään vuosittainen tapaaminen, jossa käydään läpi käytäntöjä ja tehdään muutossuosituksia tarvittaessa. Nykyisiin ohjeisiin ja liitteisiin tehtävien muutosten tulee käydä läpi yrityksen BSST:n virallinen hyväksymisprosessi, ja muutokset tulee toimittaa työpaikan BSST:lle käyttöönottoa varten. 2. Työpaikat kokoavat työpaikan BSST:n seuraavien henkilöiden kanssa: A. Sponsori-Kaivosesimies B. Työpaikan valvoja C. Geotekninen insinööri D. Terveys- ja turvallisuusosaston edustaja E. Työpaikan räjähdystyöryhmän jäsen F. Urakoitsijan edustaja 3. Kunkin työpaikan valvojat ovat vastuussa käytäntöjen noudattamisesta päivittäin. Räjähdyskäytännöille tehdään kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia tarkastuksia ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi ja parannusmahdollisuuksien tunnistamiseksi. Nämä tarkastukset sisältävät sekä kaivos- että urakoitsijan työkäytännön arviointia työpaikan räjähdysmenetelmien ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi. Tarkastuksissa käytetään standardia lomaketta. Kappaleille, jotka koskevat ennen räjäytystä suoritettavaa tapaamista, tyhjentämistä, turvaamista (sulkemista) ja räjähdyksen jälkeistä tarkastusta, suoritetaan tarkastus vähintään neljännesvuosittain. Muiden kappaleiden varten Sivu 17

18 tarkastuksen voi tehdä harvemmin (jos ei ole tehty tärkeitä turvallisuushuomioita), mutta ainakin kahdesti vuodessa. varten Sivu 18

19 4. Työpaikat sisällyttävät räjähdysoperaatiot osana riskinhallinta-, ISO- ja OHSAS-prosesseja, mikäli sovellettavissa. Kirjauksia ylläpidetään asianmukaisin väliajoin jokaisessa työpaikassa tarkastuksia varten. Liite D (CFR ) Laukeamattomien reikien käsittely (a) Mutakasojen pinnat tutkitaan laukeamattomien tuotteiden varalta jokaisen räjähdysoperaation jälkeen (b) Laukeamattomuutta koskevalla alueella sallitaan vain laukeamattoman tuotteen poistamiseen ja poistamisesta vastuussa olevien kaivostyöntekijöiden suojelemiseen tarvittava työ, kunnes laukeamaton tuote on poistettu turvallisesti (c) Kun laukeamatonta tuotetta ei voida poistaa turvallisesti, jokainen tuotetta koskevan alueen lähestymispaikka ilmaistaan varoituskyltillä hyvin näkyvällä paikalla sisäänpääsyn estämiseksi. Ehdot raportoidaan välittömästi kaivosjohdolle (d) Vuoron vaihdon aikana tapahtuneet laukeamattomuudet tulee ilmoittaa kaivosesimiehelle heti vuoron lopussa Huomautus kohtaan (c) - Tunnetut laukeamattomat tuotteet aidataan (saarretaan) vähintään 9 metrin etäisyydeltä tuotteesta, ja kaikkiin pääsypisteisiin laitetaan kyltit varten Sivu 19

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. HDPE-putkien käsittelykäytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. HDPE-putkien käsittelykäytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto HDPE-putkien käsittelykäytäntö Hyväksyntäpäivä: 10/07/13 Alkuperäinen päivä: 4/08/11 SOP # FCX - 12 Korjattu versio # 3 Korvaa version 2 (5/7/12) X Korkea

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen SOP # FCX-02 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen Korkean paikan työskentelykäytännöt Tehtäväriski Matala Ei tietoa Korjauspäivä:

Lisätiedot

Linja-auton turvallisuuskäytäntö

Linja-auton turvallisuuskäytäntö Terveys- ja turvallisuusosasto HYVÄKSYNTÄPÄIVÄ Elokuu 2013 Linja-auton turvallisuuskäytäntö Käytäntö NRO. FCX 16 KORJATTU VERSIO 3 NRO. KORVAA VERSION Erittäin TEHTÄVÄN LUOKITUS kriittinen Kriittinen Ei-kriittinen

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2015 Erääntyy 1. helmikuuta 2016 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2014

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2014 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2014 Erääntyy 1. Helmikuuta 2015 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Uhat, riskit ja mahdolliset ratkaisut

Uhat, riskit ja mahdolliset ratkaisut Liite 2 Uhat, riskit ja mahdolliset ratkaisut Tässä asiakirjassa luetellaan AEO-lupa- ja -seurantaprosessiin liittyvät merkittävimmät riskit sekä esitetään ratkaisut riskien hallitsemiseksi. Yhtä indikaattoria

Lisätiedot

Nostotyöt. Versio 1.0 1 (18) Sisäinen

Nostotyöt. Versio 1.0 1 (18) Sisäinen Nostotyöt 1. Yleistä... 2 2. Määritelmät ja termit... 2 3. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi... 3 3.1. Suunnittelu... 3 3.2. Maapohja ja muut alustat... 4 3.3. Työmaa-alue... 4 4. Nostolaitteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Marjoriikka Keränen Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Voisiko kokoonpanoteollisuuden HSK olla työpaikkasuunnittelun laatujärjestelmä?

Voisiko kokoonpanoteollisuuden HSK olla työpaikkasuunnittelun laatujärjestelmä? Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Työraportti 8 Tampere 10.1.1994

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

FI7656 Ensimmäinen painos August 2013

FI7656 Ensimmäinen painos August 2013 FI7656 Ensimmäinen painos August 2013 Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, ei saa kopioida, siirtää, kirjata, varastoida hakujärjestelmään tai kääntää millekään

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3171 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Pakkauksen tarkastaminen...4 Yksikön tarkastaminen...4 Tuotteen takuu...4

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit Comfort P70 & P70 h49 /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Sundcon Oy MUISTIO 24.2.2010 Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Rajaukset Suomalainen valmistaja. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

AEO-itsearviointilomakkeen selittävät huomautukset

AEO-itsearviointilomakkeen selittävät huomautukset AEO-itsearviointilomakkeen selittävät huomautukset AEO-itsearviointilomakkeen tarkoituksena on auttaa yritystänne ymmärtämään vaatimukset, jotka sen on täytettävä valtuutetun talouden toimijan (AEO) aseman

Lisätiedot

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen IFSS kilpailusäännöt_9/2015 IFSS:n kilpailusäännötversiohistoria:- Käännösversio valmistunut 28.11.2009- Päivitetty 6.1.2011, 26.1.2011, 12.11.2012, 26.10.2013 1.9.2014, 9.9.2015 päivitetyt kohdat punaisella

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen IFSS kilpailusäännöt_8/2014 IFSS:n kilpailusäännötversiohistoria:- Käännösversio valmistunut 28.11.2009- Päivitetty 6.1.2011, 26.1.2011, 12.11.2012, 26.10.2013 1.9.2014 päivitetyt kohdat punaisella 2.9.2014

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG)

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG) Association de l Aviculture, de l Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l Union Européenne euroopan maanviljelijät euroopan maatalousosuuskunnat EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS PelleTTiuuniT SuOMi/FinlAnDeSe

KÄYTTÖOPAS PelleTTiuuniT SuOMi/FinlAnDeSe KÄYTTÖOPAS pellettiuunit lcd /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot