ALKUPERÄINEN PÄIVÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKUPERÄINEN PÄIVÄ 30.11.11"

Transkriptio

1 Terveys- ja turvallisuusosasto Ohjekirja HYVÄKSYNTÄPÄIVÄ 29. tammikuuta 2013 Pintaräjäytysohjeet ALKUPERÄINEN PÄIVÄ OHJEKIRJA NRO FCX - 15 KORJAUSVERSIO NRO 2 KORVAA VERSION Korj 0 Erittäin kriittinen TEHTÄVÄN LUOKITUS Kriittinen Ei kriittinen OLENNAISET VAKIOTOIMINTOMENETELMÄT TYÖPAIKKAKOHTAINEN I. Päämäärä ja sen laajuus Nämä ohjeet koskevat kaikkia Freeport-McMoRanin työntekijöitä ja urakoitsijoita, jotka toimivat räjäytystehtävissä. Ohjeet luonnostelevat räjäytysten vakiotoimintomenetelmien vähimmäisvaatimukset kaikissa operaatioissa. Tämä asiakirja tarjoaa standardipaketin, jota työpaikan vakiotoimintomenetelmien tulee käyttää. Työpaikat toimivat erilaisilla tasoilla räjäytysurakoitsijoiden kanssa; nämä ohjeet ovat voimassa urakoitsijan osallistumisasteesta riippumatta. Lopussa vastuussa oleva FCX-työntekijä on tilivelvollinen kaikista pintaräjäytyksistä työpaikalla, mukaan lukien projektityöt. II. Määritelmät A. Vastuussa oleva FCX-työntekijä räjäytysvalvoja, räjäytysinsinööri, johtava räjäyttäjä tai muu "pätevä" henkilö, joka on FCX:n suora työntekijä. Tämä määritelmä ei sisällä urakkaräjäytyshenkilökuntaa. B. Suora valvonta Yhteydet kasvokkain selkeän ja ytimekkään viestinnän varmistamiseksi. C. Räjäytyspaikka- Alue, jossa räjähtäviä materiaaleja käsitellään panostuksen aikana, mukaan lukien panostettujen räjähdysreikien muodostama kehä ja 15,3 metriä joka suuntaan panostetuista rei'istä. 9,1 metrin vähimmäisetäisyys voi korvata 15,3 metrin etäisyysvaatimuksen, jos panostettujen reikien kehä on merkitty aidoilla. D. Räjäytysalue- Alue, jossa räjähdyksen aiheuttamat iskut, lentävät materiaalit tai kaasut voivat aiheuttaa henkilövammoja tai omaisuusvahinkoja. E. Etutäyte - viittaa kiveen, joka murskautuu 80 %:sesti 1 tuuman - 1 ¼ tuuman ja korkeintaan 2 tuuman kokoiseksi hakkeeksi (perustuu 10 5/8 reiän halkaisijaan, vaihtelee reiän koon mukaan). Hienojakoista materiaalia ei tulisi olla seassa. F. Räjähdysaineita kuljettava kuorma-auto- Ajoneuvo, joka kuljettaa räjäytystarvikkeita (ruutirekka). G. Laukeamaton- räjähtävän materiaalin täysi tai osittainen räjähtämättömyys. H. Nuohous/Tyhjennys/Estäminen- Prosessi, jolla varmistetaan että koko henkilökunta on poistunut räjäytysalueelta ja alueelle pääsy on rajoitettu ennen räjähdystä. I. Ongelmareikä on reikä: a) joka on bridge over -olosuhteissa b) tekee liikaa tai liian vähän etutäytettä c) jossa on kadonneita, katkenneita tai vioittuneita alikaapeleita d) joka on liian lähellä harjannetta e) joka on liian lähellä rinnakkaista reikää varten Sivu 1

2 f) jota ei ole tunnistettu räjäytyssuunnitelmassa g) joka on liian lyhyt tai syvä h) jonka pylväs vajoaa maan alle i) jossa on muita epäjohdonmukaisuuksia III. Yleiset vaatimukset A. Työpaikan vakiotoimintomenetelmissä nimetään selkeästi vastuussa oleva FCXtyöntekijä. B. Vakiotoimintomenetelmissä varmistetaan, että räjäytyspaikat ja niiden odotettu aika ilmoitetaan niitä koskeville työryhmille päivittäin. C. Sytytyslaitteet huolletaan vuosittain tai useammin, mikäli valmistaja on määrännyt niin. D. Jokaisella työpaikalla tulee olla salamahavaintojärjestelmä sekä turvamenetelmät lähestyvän sähkömyrskyn varalta. E. Henkilökunta tulee kouluttaa, ja heidän tulee osoittaa kykynsä tunnistaa ja hallita häiriötekijät ja prosessin keskeytykset. Kaikki koulutukset dokumentoidaan. F. Kaikki sytytysprosessit suoritetaan turvallisella ja tehokkaalla tavalla. IV. Vastuut A. Vastuussa olevan FCX-työntekijän tulee: a) Tarjota kenttävalvontaa koko räjäytysprosessin aikana. (Varmistaa räjäytyssuunnitelman toimittaminen työryhmälle ja valvoa työtä varmistaakseen vakiotoimintomenetelmien noudattamisen) b) Varmistaa, että pätevä henkilö on tarkastanut räjäytyssuunnittelun tarkastaakseen, että laukaisusuunnitelma ja reiän ajoitus ovat järkeviä. Jos suunnitelmaan kuuluu enemmän kuin yksi laukaus, laukaisusuunnitelma ja aikaväli laukausten välillä tulee arvioida, jotta varmistetaan että laukaisut eivät häiritse toisiaan. B. FCX- ja urakoitsijoiden tarkastajat määräävät työkuorman työryhmän jäsenille ja jakavat asianmukaista materiaalia häiriötekijöiden ja päätöksentekoon liittyvien virheiden minimoimiseen sekä työhön liittyvän kiireen eliminoimiseen. C. Kaivosesimiehet: a) turvaavat turvalliset räjäytysprosessit b) tarjoavat johtajuutta, jolla minimoidaan havaittu kiire c) varmistavat, että räjäytysprosessit ja geotekniset toiminnot koordinoidaan d) varmistavat, että tarkastukset suoritetaan ja toimintakohdat otetaan huomioon (katso Liite C) e) varmistavat, että riittävä ja pätevä työryhmä on paikalla räjäytysprosessien valvomista varten f) varmistavat, että riittävä laitteisto on käytettävissä räjäytysprosessien turvalliseksi johtamiseksi varten Sivu 2

3 D. Salpaajat ja raivaajat ovat FCX:n työntekijöitä (valmistavaa ja toissijaista sytytystä varten), joiden työtehtävä alkaa tapaamisesta ennen sytytyksen aloittamista. Nämä henkilöt ovat vastuussa seuraavista tehtävistä: a) liikenteen estäminen määrätyllä alueella b) työtehtävän ymmärtäminen ja toistaminen muille c) ohjeiden noudattaminen ilman poikkeuksia d) räjäytysprosessin päättäminen, jos estosuunnitelmassa havaitaan poikkeamia HUOMAUTUS: Kun kyseessä on urakoitsijoita käyttävä räjäytysprojekti, noudata D & B -urakoitsijan ohjeita E. Räjähdysinsinöörit tai muut pätevät henkilöt valvovat: a) räjähdyspaikkoja b) porakuvioiden suunnittelua c) panosten ja ajoituksen määrittämistä (ottaen huomioon materiaalityypin, pirstoutumisen ja geotekniset vaatimukset) V. Räjäytysreikien tunnistus poraus ja otanta Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa reikien asianmukainen tunnistus. A. Poraajat asettavat numeroidun tolpan jokaiseen porausjauhekasaan ja tarkastavat, että tolpat on numeroitu oikein B. Lisäreiät ja reiät joita ei ole määrätty panostettaviksi (porattu ylläpitoa tai muuta tarkoitusta varten) tulee tunnistaa oikein tolpilla joissa lukee "Älä panosta" tai samankaltaisella varoituksella tai ohjeilla, jotka ilmaisevat että reikään ei saa asettaa panoksia. Nämä reiät tulee täyttää ennen pohjustusta aina kun mahdollista C. Kukin työpaikka kehittää vakiotoimenpidemenetelmät merkitsemättömien reikien mallin tarkastamiseksi ja sisällyttää vaiheet, joilla asiasta ilmoitetaan asianmukaisesti vastuussa olevalle FCX-työntekijälle VI. Tiimin tapaaminen ennen vuoroa Räjäytystyöryhmille järjestetään tapaaminen ennen vuoroa. Ennen vuoroa suoritettavassa tapaamisessa käydään läpi seuraavat asiat: A. Työalueet B. Ainutkertaiset tai toistuvat vaarat C. Määrätylle työlle tarvittava laitteisto D. Reikäkohtaiset panostusohjeet mallille (vesi, kovuus, tuote jne.) E. Osapuolten tunnistaminen viestintää varten ja ainutkertaisen työn suorittamista varten räjähdysaluetta lähellä olevilla alueilla F. Alustavat tukitut alueet G. Räjähdyksen odotettu ajankohta H. Vastuussa olevan FCX-työntekijän tunnistaminen I. Muut olennaiset tiedot varten Sivu 3

4 VII. Panostetun alueen tarkastus ja räjähdysalueen olosuhteet Tämä kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdykseen liittyvät riskit on tunnistettu ja hallittu. A. Räjähdysalue tulee tarkastaa ennen panostuksen aloittamista B. Vastuussa oleva FCX-työntekijä tarkastaa, että räjähdyssuunnitelmakartta esittää tarkasti kentän räjähdyskaavaa (esim. reikien määrä, reikien sijainnit, ongelmareiät) C. Työpaikat tarkastavat, että kaikille räjähdystä mahdollisesti koskeville henkilöille ilmoitetaan räjähdyksestä D. Tarkastuksen aikana räjähdysalueelle pääsy- ja ulosmenotiet arvioidaan ja asianmukaiset toiminnat suoritetaan E. Vastuussa oleva FCX-työntekijä määrittää räjähdysalueen rajat. Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon räjähdysalueen rajoja määritettäessä: a) Iskut b) Lentävät kivet c) Höyryt, ilmanvaihto ja vallitsevat tuuliolosuhteet d) Ilmaräjähdys e) Maan vajoaminen f) Läheiset infrastruktuurit g) Laitteistojen sijainti, mukaan lukien ylläpitotoimet h) Melu ja tärinä i) Geologiset ominaisuudet j) Lähellä olevat maanalaiset tai maanpinnalla tehtävät työt k) Panostusmalliin liittyvät vaarat l) Reiät, joita ei ole tarkoitettu panostettaviksi, tulee merkitä tarralla "Ei panostusta", "BO" tai samankaltaisella viestillä, ja ne on täytettävä mahdollisimman nopeasti m) Kaikki merkitsemättömät reiät, jotka löydetään, tulee tunnistaa kartan ja vastuussa olevan FCX-työntekijän avustuksella n) Alueen tarkastuksen aikana syntyneet kysymykset ja huolenaiheet tulee selvittää vastuussa olevan FCX-työntekijän kanssa ennen panostuksen aloittamista varten Sivu 4

5 VIII. Räjähdysten varastointi ja kuljetus Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähteitä käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ja säännösten mukaisesti. A. Yksi tai useampi henkilö määrätään vastuuhenkilöiksi ammusvarastojen hallintaan B. Kaikki ulkoilma-ammusvarastot tulee rakentaa BATF-standardien mukaisesti ja sijoittaa Amerikan etäisyystaulukon mukaisesti. Jos maan lait ja standardit eroavat USA:n laeista ja standardeista, tiukempaa standardia noudatetaan C. Kaikkien ammusvarastojen tulee: a) sisältää salamahavaintojärjestelmä - oikeanlainen maadoitus riittää - vuosittaiset maadoitustarkastusrekisterit ovat pakollisia ja ne tulee kirjata ylös b) olla rakennettu voimansiirtojohtolinjojen ulkopuolelle c) olla asianmukaisesti merkitty jokaista lähestymistä varten ja sisältää varoituksia, kuten "Tupakointi kielletty", "Räjähdevarasto", "Vain valtuutetulle henkilökunnalle" jne. - kylttien tulee olla sijoitettu niin, että niiden läpi menevä ammus ei osu ammusvarastoihin D. Kaikkien palosammuttimien sijainti tulee merkitä selkeästi E. Tupakointi, tulitikkujen käyttö, avotuli ja kipinöitä tuottavien laitteiden käyttö ei ole sallittua 15 metrin etäisyydellä ammusvarastosta. Matkapuhelimet tulee pitää kaukana ammusvarastoista F. Kaikissa ammusvarastoissa on kirja tai samankaltainen menetelmä kaikkien räjähteiden sisään- ja ulossiirtämisen sekä nykyisten inventaarioiden kirjaamista varten. Mikäli kirjauksia säilytetään keskustoimistossa, kullakin ammusvarastolla on oma kappale, johon kirjataan tuotteiden siirtämiset kyseisestä ammusvarastosta G. Räjähteiden kanssa saa säilyttää vain ammusvaraston toiminnossa käytettyjä välttämättömiä kipinöimättömiä laitteistoja. H. Kaikissa ammusvarastoissa on päivitetty kopio valtuutuksista, luvista tai lisensseistä I. Ammusvarastojen lukot tulee vaihtaa säännösstandardien mukaisesti J. Rahtikirjoja (Konossementti) ja pakkauslistoja tulee säilyttää turvallisessa paikassa vähintään 5 vuoden ajan K. Kaikki räjähteet, räjäytysnallit ja tarvikkeet tulee kuljettaa lakisääteisten säännösten mukaisella tavalla (katso liite A) varten Sivu 5

6 IX. Pohjustus Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdysnalleja ja sytytyspanoksia käsitellään turvallisesti, ja että niiden käyttö vastaa räjähdyssuunnitelmaa. Tällä mahdollistetaan räjähdysnallien ja sytytyspanosten asianmukainen oikeutus ennen panostusta. A. Kaikkien reikien syvyys ja vesitaso mitataan ennen pohjustusta. Vastuussa olevalle FCX-työntekijälle ilmoitetaan kaikista odotettujen mittausten tärkeistä vaihteluista, ennen kuin reikään asetetaan sytytyspanos B. Räjähdysalue turvataan keltaisilla kartioilla. C. Kaikki pääsytiet tukitaan asettamalla varoituskyltit, jotta räjäytyskenttä voidaan pohjustaa ja ladata D. Räjähdystuotteet levitetään varovasti tehokkaalla ja hyvin koordinoidulla tavalla (reikien väliin, porausjauhekasojen ulkopuolelle ja pois liikennevirrasta) E. Sytytyspanokset kootaan vasta reiän kohdalla, ja ne lasketaan välittömästi varovasti alas reikään F. Kaikkien räjähdysnallien tulee olla täysin aloitepanosten ympäröiminä valmistajan suosittelemien menetelmien mukaisesti G. Kun käytetään alas reikään asetettavia räjähdysnalleja, tarvitaan ylimääräistä alikaapelia. Vähintään yhden räjähdysnallin tulee olla elektronista tyyppiä, jonka voi kokonaisuudessaan tarkastaa pinnalta H. Hyväksyttävää ja standardinmukaista punnintajärjestelmää tulee käyttää aloitepanoksen oikean sijainnin varmistamiseksi räjähdetolpassa I. Alikaapelit tulee kiinnittää turvallisesti porausajauhekasan pintaan Puisten tolppien tai salkojen käyttöä suositellaan J. Räjähdyksessä käytettyjen aloitepanosten ja räjähdysnallien fyysinen inventaario tulee suorittaa jokaisella räjähdyskentällä ja sitä tulee verrata räjähdyssuunnitelmakartan laskelmiin. Vastuussa oleva FCX-työntekijä tarkistaa räjähdysnallien inventaarion tuotteiden levittämisen jälkeen varmistaakseen, että käytetty nallien määrä vastaa ladattujen reikien määrää varten Sivu 6

7 K. X. Panostus Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että reiät ladataan räjähdyssuunnitelman mukaisesti ja että panostuksen aikana huomatut ongelmat selvitetään asianmukaisesti. A. Kaikkien reikien syvyys ja vesitaso mitataan uudelleen ennen panostusta. B. Panostusrekat odottavat reikien panostamista, kunnes pohjustettuja reikiä on tarpeeksi rekan tyhjentämiseksi C. Panostushenkilökunnan tulee tietää panostettavan tuotteen ylin painorajoitus ja kunkin reiän suunniteltu korkeus D. Kunkin reiän jauhetolpan nousua valvotaan, kunnes korkeus on saavutettu tai maksimipanostus on saavutettu a. Kaikki erot odotetusta tolpan noususta säädetyn määrän yli panostuksen aikana tulee ilmoittaa välittömästi vastuussa olevalle FCX-työntekijälle b. Työpaikan vakiotoimenpidemenetelmät ovat pakollisia E. Kutakin panostettua reikää koskevat vaaditut kirjaukset tulee säilyttää F. Panostuksen jälkeen tarkasta alikaapelit varmistaaksesi, että aloitepanos ja räjähdysnalli ovat oikein jauhetolpan sisällä G. Panostusprosessin aikana tapahtuneet keskeytykset tulee kirjata ja ilmoittaa vastuussa olevalle FCX-työntekijälle H. Kaikki panostusrekat pysäköidään kentän ulkopuolelle panostuksen jälkeen I. Räjähteitä kuljettavia rekkoja ei saa jättää auki (valvomatta), kun rekassa on räjähteitä. Rekkojen ovet tulee lukita välittömästi räjähdelastin purkamisen jälkeen XI. Etutäyte Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että etutäytetoiminnat tehdään niin, että alikaapeleiden katkaiseminen ja bridge over -olosuhteet eliminoidaan sekä ongelmareiät tunnistetaan. A. Suositeltu etutäytemateriaali ja -laitteisto on: a) Puhdas (erittäin hieno) ja murskattu sora, kuten on määritelty etutäytteen määritelmässä b) Side-dump -kuormauslaite B. Etutäyteprosessi ei ala, ennen kuin kaikki reiät on pohjustettu ja panostus on niin pitkällä, että etutäytetoiminnat eivät häiritse panostusprosessia. C. Etutäytemateriaali tulee sijoittaa strategisesti räjähdysalueelle paikantimen avulla D. Räjähdysnallin alikaapelit sijoitetaan vioittumisen ehkäisemiseksi E. Alikaapelit turvataan ennen etutäytettä F. Etutäytemateriaali kaadetaan varovasti alas räjäytysreikiin alikaapeleiden vioittumisen ehkäisemiseksi ja pölyn hallitsemiseksi a. Etutäytekasat tulisi kastella pölyn ehkäisemiseksi G. Etutäyteoperaattoreiden tulisi suojautua ylikokoista materiaalia vastaan, jota saattaa esiintyä vahingossa räjähdysrei'issä varten Sivu 7

8 H. Etutäyteoperaattoreiden tulee olla asianmukaisesti koulutettuja menetelmiin, joita käytetään alikaapeleiden katoamisessa, katkeamisessa tai vioittumisessa I. Etutäyteoperaattoreiden tulee ilmoittaa vastuussa olevalle FCX-työntekijälle kaikista ongelmarei'istä J. Vastuussa olevan FCX-työntekijän tulee varmistaa, että kaikista "ongelmarei'istä" tehdään ilmoitus räjähdysyhteenvetoa koskeviin asiakirjoihin a. Ilmoituksessa tulee mainita myös lataamattomien tai "huonojen" reikien tiedot XII. Kiinnittäminen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa räjähdyskentän kaikkien reikien räjähtäminen ja kaikkien reikien oikeanlainen ajoitus. A. Vastuussa oleva FCX-työntekijä luo kiinnitysjaksokaavion kullekin räjähdysreiälle a) Tämä kaavio sisältää toisen pakollisen räjähdysasiakirjan, joka sisältää päivittäiset räjähdystoiminnat. b) Vastuussa oleva FCX-työntekijä tarkastaa jaksokaavion kiinnityksen suorittavan henkilökunnan kanssa. B. Ohjelmoitavat elektroniset räjähdysnallit ohjelmiston ja laitteiston kanssa ovat pakollisia. (esirakoammunta ja toissijaiset räjähdykset vapautetaan) C. Kentän kiinnitys alkaa vasta, kun se ei häiritse muita räjähdysyksikköprosesseja tai aiheuta häiriötä kiinnityksestä vastaaville D. Kun käytät ohjelmoitavia hidastusaikoja, räjähdystyöryhmä käyttää loggeritestejä kytkentöjen luotettavuuden tarkistamiseksi. a) Jos havaitaan "huono" räjähdysnalli, varmuusjärjestelmä otetaan käyttöön b) Tilanteen ja lisätuotteiden käytön kirjaaminen ylös räjähdysyhteenvetoon on pakollista E. Kun kyseessä on esirakoammunta tai toissijaiset räjähdykset, kiinnityksen jälkeen kahden henkilön tulee tarkistaa kenttä itsenäisesti. heidän tulee tarkastaa, että kenttä on valmis ja että se vastaa räjähdyskarttaa. a) Molempien tarkastajien tulee kirjata tarkastus räjähdysyhteenvetoon. F. Hae räjähdysnallien määrä dataloggerista ja tarkista sen vastaavuus räjähdysyhteenvetoon kirjatun kentän inventaarion kanssa (muokattu "huonojen" tai ylimääräisten räjähdysnallien mukaan mikäli tarpeellista) a) Kaikki epäjohdonmukaisuudet tulee raportoida vastuussa olevalle FCXtyöntekijälle ja korjata, ennen kuin siirrytään räjähdyksen sytytysvaiheeseen G. Vuoron valvojalle ja/tai laukaisusalpaajille tulee ilmoittaa vähintään 30 minuuttia ennen kiinnityksen päättämistä, jotta he voivat valmistautua ennen räjähdystä tehtävään tapaamiseen. varten Sivu 8

9 XIII. Tapaaminen ennen räjähdystä Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että koko räjähdyksen sytytykseen ja selvittämiseen liittyvä henkilökunta tuntee selkeästi työtehtävänsä, että heillä on asianmukaiset varusteet ja että he tuntevat vastuunsa. A. Ennen tapaamista estetyn sijainnin ympärille asetetaan numeroidut siniset kartiot B. Ennen räjähdystä tehtävä tapaaminen koskee kaikkia salpaajia ja raivaajia, jotka näkevät toisensa kasvokkain C. Vastuussa oleva FCX-työntekijä johtaa tapaamista D. Jokainen salpaaja ja raivaaja saa työtehtävänsä tapaamisen aikana. Vastuussa oleva FCX-työntekijä pyytää heitä toistamaan työtehtävänsä ja vastuunsa E. Salpaajat/raivaajat ja heidän työtehtävänsä tulee kirjata ylös F. Kaikkien salpaajien tulee pysyä tapaamisessa, kunnes se on ohi G. Kullekin estopaikalle toimitetaan keltaiset kartiot tien sulkemiseksi H. Kaikki selvittämistä ja sulkemista varten käytetyt ajoneuvot on varustettu toimivalla kaksitieradiolla sekä toimivilla vilkuilla ja/tai merkkivaloilla I. Jos sulkemiseen ei käytetä ajoneuvoja, lippua käyttävä henkilö, radio ja keltaiset kartiot riittävät varten Sivu 9

10 XIV. Räjähdysalueen tyhjentäminen/raivaaminen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdysalue on kunnolla tyhjennetty ja että kaikille räjähdystä koskeville henkilöille on ilmoitettu. A. Vastuussa oleva FCX-työntekijä johtaa/valvoo alueen tyhjentämistä laukaisua varten B. Räjähdysalueen tyhjentäminen alkaa räjähdysalueelta ja jatkuu ulospäin C. Räjähdystä koskevalle henkilökunnalle ilmoitetaan ennen tyhjentämisen aloittamista, jotta heillä on kunnolla aikaa valmistautua ja poistua räjähdysalueelta D. Kaikki laitteistot, joihin räjähdys voi vaikuttaa, asetetaan tai sijoitetaan uudelleen turvalliseen paikkaan suojaan lentäviltä kiviltä ja räjähdyksen aiheuttamalta tärinältä E. Henkilökunta tyhjentää fyysisesti räjähdysalueen kaikista laitteistoista F. Tyhjennyksen aikana kaikkia aiemmin tyhjennettyjä sisäänpääsyjä valvotaan, jotta kukaan ei pääse tyhjennetylle alueelle ("takaportteja" pidetään käytettävissä) G. Laukaisua varten suoritettavan tyhjennyksen/raivaamisen tulee olla sellaisten FCXtyöntekijöiden suorittamia, jotka on koulutettu ja joiden koulutus on kirjattu ylös XV. Sulkupaikan turvaaminen ja valvominen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että sulkupaikkoja ei koskaan vaaranneta tai tyhjennetä ja että vastuussa olevan FCX-työntekijän ja jokaisen salpaajan välillä ylläpidetään ytimekäs viestintä. A. Sulkupaikkojen turvaamista ja valvomista johtaa vastuussa oleva FCX-työntekijä. B. Salpaajien tulee: a) olla koulutettuja FCX-standardien mukaisesti ja heidän koulutuksensa tulee olla kirjattu ylös b) valvoa määrättyä sulkupaikkaa, joka tunnistetaan vastaavasti numeroidusta sinisestä kartiosta c) kääntää sulussa käytettävä ajoneuvo tai laitteisto kohtisuoraan liikennevirtaa vastaan (mikäli ajoneuvoja käytetään) d) käyttää keltaisia räjähdekartioita tien sulkemiseen e) olla yhteydessä vastuussa olevaan FCX-työntekijään radion välityksellä f) kommunikoida vastuussa olevan FCX-työntekijän kanssa yksityiskohtaisesti alueen tyhjentämiseksi vaadituista toiminnoista ja sulkualueen turvallisuudesta g) estää pääsy turvatulle alueelle kaikilta, joilla ei ole siihen vastuussa olevan FCXtyöntekijän antamaa lupaa. C. Vastuussa olevan FCX-työntekijän tulee: a) määrittää ennen räjähdystä järjestettävässä tapaamisessa sulkusijainnit ja asettaa ainutkertaisella numerolla varustettu sininen kartio kuhunkin sulkupaikkaan (Näin merkitään sulkupaikka, niillä EI suljeta tietä) b) ylläpitää salpaajan tarkistuslistaa ja käyttää sitä työtehtävien suorittamisen tarkastamiseen varten Sivu 10

11 c) tehdä ylimääräinen tarkistus jokaisen salpaajan luona ennen viimeistä räjähdysvaroitusta d) ohjeistaa jokaista salpaajaa pysymään paikoillaan, mikäli räjähdyksissä tapahtuu viivettä e) tarkistaa hidastusajan jälkeen jokainen salpaaja ennen viimeistä räjähdysvaroitusta XVI. Räjähdyksen sytyttäminen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki räjähdysnallit ovat yhteyksissä toisiinsa, että räjähdysalue on tyhjennetty ja että kaikki sulkupaikat on turvattu. A. Räjähdyksen sytyttämistä johtaa/valvoo vastuussa oleva FCX-työntekijä. B. Räjähdyksen sytyttäminen tapahtuu turvallisessa paikassa, joka on suojassa räjähdyksen aiheuttamilta vaaroilta C. Räjähdyksen sytyttämispaikka on turvallisen matkan päässä elektronisista häiriöistä (esim. voimansiirtolinjat, virtakaapelit, radiot). Radiota tulee säilyttää vähintään 3 metrin etäisyydellä räjähdyslaitteistosta sytytysprosessin aikana D. Laukaisu-/sytytysjärjestelmä tulee ottaa käyttöön sen jälkeen, KUN kaikki tyhjennys- ja sulkemistoiminnot on saatettu päätökseen E. Laukaisu-/sytytysjärjestelmä tulee olla räjäyttäjien käytössä ja vastuussa olevan FCXtyöntekijän vastuun alaisena koko ajan F. Laukaisu-/sytytysjärjestelmän tulee olla yhteydessä vastuussa olevan FCX-työntekijään tai hänen suorassa valvonnassa olevaan henkilöön G. Vastuussa olevan FCX-työntekijän ja kaikkien salpaajien välillä tulee ylläpitää kaksitieradioyhteyttä koko tyhjennys-, sulkemis- ja sytytysprosessin ajan H. Vastuussa oleva FCX-työntekijä varmistaa, että kaikki räjähdyksessä käytetyt elektroniset räjähdysnallit "ovat yhteydessä" räjähdyksen sytytyslaitteen kanssa koko räjähdyksen sytytysprosessin ajan I. "Yhteydessä olevien räjähdysnallien määrän" tulee vastata "käytettyjen räjähdysnallien määrää", ja tämä tulee tarkastaa pohjustuksen ja panostuksen aikana J. Laukaisu virheiden läpi tai virheiden kanssa on täysin kiellettyä K. Räjähdyshenkilökunnan tulee osata käyttää turvallisuusmenetelmiä, mikäli räjähdysnallit eivät räjähdä a) Jos räjähdyskenttään on "mentävä takaisin", räjähdyshenkilökunta tulee olla "turvattuna" (ota dongeli mukaasi) ja vakiotoimenpidemenetelmiä tulee noudattaa. (elektronisten räjähdysnallien odotusaika on 15 minuuttia) XVII. Tarkastus räjähdyksen jälkeen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdysreiät ovat räjähtäneet ja että alueelle voi taas turvallista mennä. varten Sivu 11

12 A. Tarkastus räjähdyksen jälkeen suoritetaan vastuussa olevan FCX-työntekijän valvonnan alla. B. Kaikki salpaajat pysyvät paikoillaan räjähdyksen jälkeen suoritettavan tarkastuksen ajan. C. Räjähdysalue rajataan keltaisilla kartioilla, kunnes räjähdyksen jälkeinen tarkastus on kokonaan suoritettu ja vastuussa oleva FCX-työntekijä sanoo "kaiken olevan hyvin" D. Odota vähintään 5 minuuttia, ennen kuin menet takaisin räjähdysalueelle E. Älä mene räjähdysalueelle, mikäli alueella on haitallisia höyryjä tai liikaa pölyä XVIII. Räjähdyksen valvonta Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdystärinätiedot on kirjattu ja niitä käytetään kallistumisen vakauttamiseen. A. Räjähdyksiä katsotaan yläpuolelta, mikäli mahdollista B. Sekä räjähdys- että kallistumisen vakaushenkilökunta ottaa käyttöön ja valvoo aktiivisesti seismografeja käyttävää räjähdyksen tärinänvalvontajärjestelmää. XIX. Laukeamattoman reiän menetelmä (katso CFR Liite D) Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että räjähdyksessä ja operaatioprosesseissa mukana oleva henkilökunta on koulutettu tunnistamaan laukeamattomat reiät ja että he tuntevat laukeamattomuutta koskevat vakiotoimenpidemenetelmät. A. Räjähdyshenkilökunnan tulee: a) tuntea laukeamattoman reiän määritelmä b) tuntea käytetyt räjähdystuotteet c) tietää miltä laukeamaton reikä näyttää ja osata määritellä onko kyseessä laukeamattomuus d) Tietää oletetulle laukeamattomuudelle säädetty odotusaika B. Käytössä on järjestelmiä joilla: a) rajoitetaan pääsyä laukeamattomalle reiälle b) kirjataan ylös laukeamaton reikä ja käsitellään se asianmukaisesti c) merkitään laukeamattomat reiät kenttään niiden helppoa tunnistusta varten d) syötetään laukeamaton reikä kuormauslaitteen GPS-järjestelmään (jos käytössä) alueella toimivien laitteiden varoittamiseksi e) tarkastetaan alustalattiat siltä varalta, että louhimisen jälkeen sinne on jäänyt laukeamattomia tuotteita f) poistetaan turvallisesti laukeamattomat (päällystetyt) tuotteet g) kompensoidaan tulevat porauspaikat, jolla estetään mahdollisesti maassa jäljelle jäävien räjähteiden poraus tulevaisuudessa varten Sivu 12

13 C. Laukeamattoman jauhetolpan ja räjäytekomponentin tunnistuksen turvaamissessio on osa lapio-, kuormauslaite- ja RTD-koulutusta, mukaan lukien vuosittaiset päivityskoulutukset D. Vuoron vaihdon aikana tapahtuneet laukeamattomuudet tulee ilmoittaa kaivosesimiehelle heti vuoron lopussa E. Suorita laukeamattomille osille perussyyanalyysi (RCA) a. Kehitä ja ota käyttöön toimintasuunnitelmia varten Sivu 13

14 XX. Lepäävät / vahdittavat laukaisut, ukkosmyrskyt Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa, että yön yli lepääviä laukaisuja valvotaan turvallisesti. A. Kullakin työpaikalla on vakiotoimenpidemenetelmä lepääviä laukaisuja varten B. Laukaisut jätetään lepäämään yön yli vain erikoislaatuisissa olosuhteissa C. Yön yli lepääviä laukaisuja valvotaan ja ne aidataan luvattoman pääsyn estämiseksi räjähdyskentälle D. Mikäli kenttää lähestyy ukkosmyrsky, vastuussa oleva FCX-työntekijä tai nimetty vuoroesimies on vastuussa räjähdysalueen tyhjentämisestä samalla tavalla kuin laukaisujen tyhjentämisen aikana E. Nimetyn vuoroesimiehen tulee ilmoittaa tilanteesta (kasvotusten) ja antaa työpaikan kartta sekä tyhjennys- ja sulkusuunnitelma (dokumentoitu) F. Vastuussa oleva FCX-työntekijä tai nimetty vuoroesimies päättää milloin toimintoja voi jatkaa räjähdysalueella XXI. Kirjausten tekeminen Tämän kappaleen tarkoituksena on varmistaa säännösten vaatimien tarkkojen kirjausten tekeminen. A. Päivittäisistä FCX-ammusvaraston inventaariotapahtumista on pidettävä kirjaa koskien kaikkia ulos kirjattuja räjähdystuotteita ja takaisin sisään kirjattuja käyttämättömiä tuotteita (FCX-tarkastus on pakollinen) B. Ammusvaraston fyysiset inventaariot tarkastetaan vähintään kerran kuukaudessa ja FCX-johto tarkastaa ne neljännesvuosittain a. Kaikki epäjohdonmukaisuudet tutkitaan välittömästi. C. Vuosittainen loppumis- ja alkamisinventaario suoritetaan ja ylläpidetään osana lakisääteisten virastojen vaatimia pysyviä kirjauksia (FCX-tarkastus on pakollinen) D. Kukin työpaikka ylläpitää päivittäistä räjähdysasiakirjaa (räjähdysyhteenveto), joka sisältää tietoja, kuten panostusmäärät, räjähdyskaaviot, ajoitusten konfiguraatiot, "huonot reiät" tai "ongelmareiät" tai muut "tavallisuudesta poikkeavat" tai olennaiset tiedot E. Lisenssin- ja luvanhaltijoiden tulee tallentaa kaikki räjähteitä koskevat kirjaukset pysyvässä muodossa vähintään 5 vuoden ajan F. Lisenssi- ja lupa-asiakirjojen tulee olla ajankohtaisia ja ne tulee julkaista hyvin huomatuissa paikoissa G. Työntekijöiden ja vastuuhenkilöiden tallenteita tulee myös ylläpitää ja päivittää tarvittaessa varten Sivu 14

15 Liite A Kuljetuksen tarkastuslista Räjähdekuljetusten tarkastus sisältää: A. Ovatko asianmukaiset julisteet näkyvissä kaikissa neljässä suunnassa? B. Onko päivälaatikot kiinnitetty turvallisesti ajoneuvoon vai eristetty ajoneuvon runkoon vuotojen estämiseksi? C. Ovatko räjähteitä sisältävät päivälaatikot lukittu siirron ajaksi ja kentällä, kun tuotteita ei pureta? D. Ovatko ajoneuvon kuormat suhteutettu ajoneuvon kantokapasiteettiin? E. Onko säiliön sisäpinnassa tai kiinnityksissä kipinäherkkiä materiaaleja? F. Kuljetetaanko räjähteiden mukana muuta materiaalia? G. Onko samassa ajoneuvossa kuljetetut räjähdysnallit ja aloitepanokset varastoitu erikseen yhdenmukaisiin (päivä)laatikoihin? H. Onko ajoneuvo varustettu kahdella 7,5 kilon monikäyttöisellä kuivasammuttimella? I. Ylittääkö räjähteiden koko ja määrä lakisääteisten viranomaisten laatimat rajoitukset? J. Onko räjähdeinventaarion valvonnalle laadittu menetelmiä? K. Ovatko ammusvarastoalueet turvattuja joko lukittavalla aidalla ja portilla tai lukittavalla räjähteille tarkoitetulla säilytyslaatikolla, ja vastaavatko nämä keinot voimassa olevan viraston vaatimuksiin? L. Ovatko ammusvarastot suunniteltu ehkäisemään ajoneuvon iskut ammusvarastoihin? M. Ovatko ammusvarastot sijoitettu asianmukaisella tavalla pintavuotojen tarkastusta varten? N. Onko työpaikalla havaittu räjähtävää, rikkoutunutta ja hylättyä hylkytavaraa (tyhjiä laatikoita)? varten Sivu 15

16 Liite B Pätevyys ja koulutus (tulevaisuuden kehittely) Kaikkien poraukseen, näytteenottoon, räjähdykseen osallistuvien tai räjähdystoimintoja tukevien työntekijöiden ja urakoitsijoiden tulee olla koulutettuja, jotta he voivat suorittaa työvelvollisuutensa tehokkaasti. Tämä koulutus dokumentoidaan. A. Työpaikat kehittävät luettelon vaadituista taidoista ja arvioivat henkilöt erikseen varmistuakseen heidän pätevyydestään, ennen kuin he osallistuvat räjähdystoimintoihin tai avustavat niissä. Taitoihin tulee kuulua: a) Porareikien merkitseminen b) Vastuussa olevan FCX-työntekijän velvollisuudet c) Johtavan räjäyttäjän velvollisuudet d) Näytteenottajan velvollisuudet e) Työpaikan tarkastamisen johtaminen ennen panostusta f) Ainutkertaisten vaarojen tunnistaminen räjähdyskentällä g) Reiän panostuskäytännöt rutiininomaisille ja ei-rutiinimaisille rei'ille h) Ammusvaraston inventaarion valvonta i) Räjähteiden turvallinen kuljetus j) Kentän inventaarion valvonta k) Inventaarioiden yhteensopiminen l) Laukaisujen valvominen yön yli m) Evakuointialueiden laatiminen sulkeilla n) Tehokas sulkeminen räjähdystä varten o) Tarkastus räjähdyksen jälkeen p) Laukeamattomien reikien tai löydettyjen räjähteiden hallinta q) Salamamyrskyä koskevat varotoimenpiteet/toiminnot varten Sivu 16

17 Liite C Turvallisen räjähdyksen ohjaustiimin vaatimukset FCX:n turvallisen räjähdyksen ohjaustiimi (BSST) arvioi olemassa olevat standardit, asettaa uusia ohjeistuksia ja valvoo työpaikan suorituskykyä. 1. BSST koostuu seuraavista henkilöistä: A. Toimitusjohtaja- tai johtajatason sponsori B. Johto C. Työpaikan valvojat D. Terveys- ja turvallisuusosaston edustaja Yrityksen BSST johtaa vuosittaisia tarkastuksia kaivoksen työalueilla ohjeiden noudattamisen valvomista, parhaiden käytäntöjen löytämistä ja palautteen antamista varten jatkuvan parannustarkoituksessa. Tarkastukset sisältävät tarkastuksia ohjeiden noudattamisesta, kuten yrityksen ohjeiden, koulutuksen, vakiotoimenpidemenetelmien ja kenttäkäytäntöjen noudattamista. Jatkotarkastuksia tehdään työpaikan suorituskyvyn mukaan. Kaikille jäsenille järjestetään vuosittainen tapaaminen, jossa käydään läpi käytäntöjä ja tehdään muutossuosituksia tarvittaessa. Nykyisiin ohjeisiin ja liitteisiin tehtävien muutosten tulee käydä läpi yrityksen BSST:n virallinen hyväksymisprosessi, ja muutokset tulee toimittaa työpaikan BSST:lle käyttöönottoa varten. 2. Työpaikat kokoavat työpaikan BSST:n seuraavien henkilöiden kanssa: A. Sponsori-Kaivosesimies B. Työpaikan valvoja C. Geotekninen insinööri D. Terveys- ja turvallisuusosaston edustaja E. Työpaikan räjähdystyöryhmän jäsen F. Urakoitsijan edustaja 3. Kunkin työpaikan valvojat ovat vastuussa käytäntöjen noudattamisesta päivittäin. Räjähdyskäytännöille tehdään kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia tarkastuksia ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi ja parannusmahdollisuuksien tunnistamiseksi. Nämä tarkastukset sisältävät sekä kaivos- että urakoitsijan työkäytännön arviointia työpaikan räjähdysmenetelmien ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi. Tarkastuksissa käytetään standardia lomaketta. Kappaleille, jotka koskevat ennen räjäytystä suoritettavaa tapaamista, tyhjentämistä, turvaamista (sulkemista) ja räjähdyksen jälkeistä tarkastusta, suoritetaan tarkastus vähintään neljännesvuosittain. Muiden kappaleiden varten Sivu 17

18 tarkastuksen voi tehdä harvemmin (jos ei ole tehty tärkeitä turvallisuushuomioita), mutta ainakin kahdesti vuodessa. varten Sivu 18

19 4. Työpaikat sisällyttävät räjähdysoperaatiot osana riskinhallinta-, ISO- ja OHSAS-prosesseja, mikäli sovellettavissa. Kirjauksia ylläpidetään asianmukaisin väliajoin jokaisessa työpaikassa tarkastuksia varten. Liite D (CFR ) Laukeamattomien reikien käsittely (a) Mutakasojen pinnat tutkitaan laukeamattomien tuotteiden varalta jokaisen räjähdysoperaation jälkeen (b) Laukeamattomuutta koskevalla alueella sallitaan vain laukeamattoman tuotteen poistamiseen ja poistamisesta vastuussa olevien kaivostyöntekijöiden suojelemiseen tarvittava työ, kunnes laukeamaton tuote on poistettu turvallisesti (c) Kun laukeamatonta tuotetta ei voida poistaa turvallisesti, jokainen tuotetta koskevan alueen lähestymispaikka ilmaistaan varoituskyltillä hyvin näkyvällä paikalla sisäänpääsyn estämiseksi. Ehdot raportoidaan välittömästi kaivosjohdolle (d) Vuoron vaihdon aikana tapahtuneet laukeamattomuudet tulee ilmoittaa kaivosesimiehelle heti vuoron lopussa Huomautus kohtaan (c) - Tunnetut laukeamattomat tuotteet aidataan (saarretaan) vähintään 9 metrin etäisyydeltä tuotteesta, ja kaikkiin pääsypisteisiin laitetaan kyltit varten Sivu 19

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi

Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi 4.3.2015 Karolina Peltomaa Potilasturvallisuuspäällikkö Vs. Vastuuhenkilö Kehittämispalvelut - yksikkö VSSHP HaiPro HaiPro Potilas sai toiselle

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: PPTP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: PPTP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: PPTP- OHJEISTUS Esimerkki 1: PPTP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: Palvelinlaitteena TW- EAV510/TW- EAV510AC, asiakaslaitteena Windows 8 HUOM!

Lisätiedot

MID Tour Reikäpelin SM 2017 Kilpailuformaatti. Petri Ahokas 05/2017

MID Tour Reikäpelin SM 2017 Kilpailuformaatti. Petri Ahokas 05/2017 MID Tour Reikäpelin SM 2017 Kilpailuformaatti Petri Ahokas 05/2017 MID Reikäpelin SM 2017: kilpailuformaatti Mukaan 64 miestä, 16 naista Pelataan 4 pelaajan lohkoissa, 3x9 reiän ottelut Voitetusta ottelusta

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. HDPE-putkien käsittelykäytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. HDPE-putkien käsittelykäytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto HDPE-putkien käsittelykäytäntö Hyväksyntäpäivä: 10/07/13 Alkuperäinen päivä: 4/08/11 SOP # FCX - 12 Korjattu versio # 3 Korvaa version 2 (5/7/12) X Korkea

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Endobronkiaali sulkija EZ-Blocker KÄYTTÖOHJE

Endobronkiaali sulkija EZ-Blocker KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJE LAITTEEN KUVAUS EZ-Blocker on endobronkiaali ilmatien sulkija. Siinä on kaksi eriväristä (sininen ja keltainen) distaaliletkua, joissa molemmissa on identtisillä väreillä merkitty täytettävä

Lisätiedot

KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS

KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS KOTIIN ANNETTAVAT LAITTEET JA POTILASTURVALLISUUS 25.10.2017 Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 24 Ammattimaista käyttöä koskevat yleiset vaatimukset Ammattimaisen käyttäjän on varmistuttava

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - vaatimukset EMC-näkökulmasta ylitarkastaja Jari Knuuttila Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) SSTY:n EMC-seminaari 4.10.2016 Royal

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt

Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt Säännöt julkaistu 7.4.2016 Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt Tärkeimpiä asioita ovat mm. seuraavat: - aseen (tyhjänkin) saa suunnata vain ampuma-alueen suuntaan - ampumalinjan etupuolelle saa mennä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran

22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran RHY 22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Polkupyöränpidin, kattoasennus

Polkupyöränpidin, kattoasennus Ohje nro Versio Osa nro 30664232 1.0 Polkupyöränpidin, kattoasennus Sivu 1 / 6 Varuste A0000162 J8903383 Sivu 2 / 6 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Harri Koskenranta 24.2. 2005

Harri Koskenranta 24.2. 2005 FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 24.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 24.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen

Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen Terveydenhuollon laitteet - vaaratilanteiden ilmoittaminen Valviran määräys 4/2010: Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010), luku 5 ylitarkastaja,

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS 11.12.2000 TUKES - PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 2 1. PALKKAUSJÄRJESTELMÄ OSA JOHTAMISTA Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeinen osa turvatekniikan keskuksen johtamisjärjestelmää. Organisaation

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Asentaminen ohjaamon ulkopuolelle. Yleistä. Reiät ja reikämerkinnät. Reikien poraus

Asentaminen ohjaamon ulkopuolelle. Yleistä. Reiät ja reikämerkinnät. Reikien poraus Yleistä Yleistä Tässä asiakirjassa kuvataan, minne reiät, reikämerkinnät ja hitsausmutterit sijoitetaan ohjaamon ulkopuolella. Tarkoituksena on helpottaa lisälaitteiden ja varusteiden asennusta. Reiät

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä

Lakisääteiset vaatimukset. Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Yleisiä tietoja laeista ja määräyksistä Kaikissa maissa sovelletaan lakisääteisiä vaatimuksia ajoneuvoille, joilla ajetaan yleisillä teillä. EU:ssa ne koordinoidaan

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET I FIFA:N SÄÄNNÖT Pärnu Summer Cup 2013 järjestetään FIFA:n jalkapallon sääntökirjan pelisääntöjen (FIFA Laws of the Game 2012/2013: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2012_e.pdf)

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira 17.10.2014 1 Luennon sisältö Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Määräys 4/2010 Vaaratilanteet Ilmoitettavat tapahtumat Ilmoittamiseen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-asiakkaiden hallintakonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 2.5 9..203 Sisältö Mikä on VIP-asiakkaiden hallintakonsoli?... 4 Näin pääset alkuun VIP-ohjelmassa...

Lisätiedot

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla:

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla: KÄYTTÖOHJE KIVILOHKAREKAHMARI Z65 (Nostolaite) 1. Yleistä Nostolaitteen käyttäjän on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. 1.1 Ohjeidenmukainen käyttö Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O ! YL-RAPPU NOUDATA KASAUS- OHJEITA HUOMIO KIRJAN YL-RAPPU KASAUSKIRJA R Fox1-Teline On Suomalainen tuote joka on rakennettu ja suunniteltu EU-Normin EN1004:2004 mukaiseksi. R Johdanto 1.Yleistä YL-RAPPU

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Eurooppalainen tietokoneen ajokortti European Computer Driving Licence (ECDL) People with Disabilities. -Erityisryhmien koejärjestelyt-

Eurooppalainen tietokoneen ajokortti European Computer Driving Licence (ECDL) People with Disabilities. -Erityisryhmien koejärjestelyt- Eurooppalainen tietokoneen ajokortti European Computer Driving Licence (ECDL) People with Disabilities -Erityisryhmien koejärjestelyt- EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE People with Disabilities - Erityisryhmien

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan Näyttöjen järjestämissuunnitelman (näyttösuunnitelman) malli I. TAUSTATIEDOT 1. Tutkinnon järjestäjä ja yhteystiedot 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan 3. Tutkintokieli

Lisätiedot

Muurauspukin käyttöohje

Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje SISÄLTÖ 1. Alkusanat ja ehdot. 2. Turvallisuus vaatimukset. 3. Muurauspukin pystytys. 4. Korotuskehän asennus. 5. Alumiinitason asennus. 6. Seinäkiinnikkeen

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4

Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4 SUOJAUKSET TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 22.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 Lähialue TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA Asiakaspalvelu Työtilat

Lisätiedot

Kattolaatikko Xperience

Kattolaatikko Xperience Ohje nro Versio Osa nro 8698518 1.0 Kattolaatikko Xperience A8903209 Sivu 1 / 8 A8903214 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa. ylitarkastaja Tiina-Mari Aro Vaasa 8.1.2013

Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa. ylitarkastaja Tiina-Mari Aro Vaasa 8.1.2013 Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa ylitarkastaja Vaasa Toimintaohjeisto Tarkoitetaan menettelytapoja koskevia kirjallisia ohjeita, joiden tarkoituksena on tietyn tehtävän suoritustavan tai normin

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna 20.1.2014 Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa Sisältö TUKES VALVOO TOIMINNAN ERI VAIHEISIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot