Ommelten välinen aika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ommelten välinen aika"

Transkriptio

1

2 Mrí Dueñs Ommelte välie i Suometut Sri selder werer söderström oseyhtiö helsii

3 uvt: Os I: Jorge E. S Rom/Wiimedi Commos Os II: Public Domi imge Os III: BudgetPlces.com/Wiimedi Commos Os IV: detegse/wiimedi Commos espjielie luteos El tiempo etre costurs mrí dueñs 2009, goriuq, s. l Suomeielie litos Sri Selder j WSOY 2013 ISBN Piettu EU:ss

4 Äidillei, A Viueslle Viues Lope j Álvrez Moreo perheille, iide Tetuái ioje uisi, joit he i iholl muistelivt. Kiille Espj Mroo protetorti etisille suille j heidä ss yhdessä eläeille mroolisille.

5

6 Sisällys os i 9 os ii 177 os iii 335 os iv 459 Epilogi 609 Kirjilij jälist 621 Kirjllisuusluettelo 623

7

8 os I Cibelesi suihulähde Mdridiss

9

10 1 Miu ohtloi suu muutti irjoitusoe. Kyseessä oli Hispo-Olivetti, j viioje j miut erotti siitä äyteiu lsi. Ku mieti sitä yt, vuosie tuom etäisyyde suojist, tutuu äsittämättömältä, että tuo ysiertie pie sttoi viutt ii merittävästi elämäi uluu, muutt täysi se suut j tehdä ii suuitelmi tyhjisi eljässä päivässä. Näi uitei tphtui, eä voiut miteää estää sitä. Noihi ioihi e hveillut mistää suurest j merittävästä. Tulevisuudesuuitelmi rjoittuivt lähiympäristööi. Niitä säätelivät silloie elipiirii, i j pi, eä tvoitellut mitää miä ei olisi svutettviss ti riittävä lähellä, äde ulottuvill. Elämäi oli muutm peruspilri vrss, j vielä tuolloi uvitteli iide olev pysyviä j horjumttomi. Vi äistä pilreist oli äitii, j hä oli ompelij. Äiti työseteli hieoss slogiss, jo tuettii yläluoisest sisust. Hä oli oeut j tyylitjuie ompelij, mutt os hä ei päässyt eteemää urll, v pysyi i yhteä plollise muide jouoss. Hä oli ysi iistä moist isist, jot ytesä j silmäsä uhrte leisivt j ompelivt ymmee tuti päivässä, sovittivt vtteit j teivät orjusi i joillei toisille, vieride vrtloide mittoihi sopivisi j miellyttämää sellisi rouvi, jot hrvoi vivutuivt tsom heitä edes silmii. Isästäi tiesi vielä tuolloi vrsi vähä, itse siss e juuri mitää. Hä ei ollut os eläyt ssmme eä sisi osut ivt hätä. E ollut iiä ysellyt häestä se eempää, mutt ollessi hdes- ti yhdesävuotis äitii päätti erto miulle isästä j sirotteli eteei joiti melo hjisi tiedomurusi. Äiti ertoi, että häellä oli toie perhe j ettei hä sisi ollut voiut elää ssmme. 11

11 ommelte välie i Nielisi tämä tiedo yhtä iireesti j hluttomsti ui edessäi olev pstoj sop viimeiset lusilliset. Tuo uise heilö elämä iiosti miu huomttvsti vähemmä ui se, mite opesti pääsi leiimää tlomme vieressä olevlle uiolle. Syyi esällä 1911, sm vuo u tssij Pstor Imperio mei imisii Rfel»El Gllo» Gómezi ss j mesiolie lulj j elouvtähti Jorge Negrete vsi silmäsä esimmäistä ert. Euroopss elettii tuolloi iutt, jot utsuttii imellä Belle époque. Kuisuudest loi tutu uhv rummu puett, jo oli ee esimmäisestä suurest Euroop sodst. Mdridi hviloiss selttii El Debte j El Herldo -lehtiä sm i u L Chelito villitsi mdridilismiehiä äyttämöltä äsi eiuttmll häpeilemättä lteit upleti thtii. Kuigs Alfoso XIII oistui luuiste russuhteides lomss littm lulle viidee lillise tyttäresä. Kui hllitust johti liberli Clejs oellise tietämättömää siitä, että vi vuott myöhemmi eräs esetrie risti teisi häe elämästää lopu hdell päähä ohdistetull luusell miisteri lehteillessä iess ruhss uutuusi S Mrtíi irjupss. Ksvuympäristöi oli vrsi oellie. Emme eläeet yltäylläisyydessä, v jouduimme pitämää irj meoistmme, mutt puutteest emme os ärsieet. Ksvoi pell ujll Mdridi esust sydämessä Pj-uio vieressä, melei uili vieressä. Kotimme sijitsi iveheito päässä upugi esust loputtomst häliästä; otitumme ree uuluivt pyyiruill roiuvt vtteet, lipeä hju, pureide huutelut j urigoss pistttelevt isst. Kävi oulu, jo sijitsi läheise suireuse esimmäisessä errosess. Opetus oli leellist j hdelle troitettuu pulpettii meitä htutui yleesä eljä. Toisimme töie prveilimme luo lulm ov ääee L cció de pirt j ilottm ulomuistist ertotulu. Opi siellä luem j irjoittm, pättäsi päähäi mtemtii perusteet seä pääjoie imet, joit opettelimme luo seiälle ripustetust ellstueest rtst. Ksitoistvuoti oulutiei oli lopuss j mei oppim äitii mmtti ompelusloii. Se oli luoollie ohtloi. Doñ Muel Godi slogiss oli jo vuosiymmeiä vlmistettu eriomisesti leittuj j ommeltuj ltuvtteit, joide mie tuettii oo Mdridiss. Sieltä olivt lähtöisi päivääyttöö sopivt jupuvut, coctilleigit, tit j viitt, joiss rvostetut rouvt oreilisivt 12

12 Mrí Dueñs hippodromill, Puert de Hierro pooloerholl, Cstelldull ävellessää, siemilless teetä Susss ti äyttäytyessää suutimu messuss. Kului joi i ee ui pääsi tutustum ompelu sloihi. Ee sitä toimi slogi juosutyttöä, j tei mitä milloii trvittii: ohesi hiillost uuiss, lisi ploj lttilt, uumesi silitysrutoj tulisij päällä j juosi pää olmte jl ostm l ti ppej Potejos-uiolt. Miu vstuulli oli myös toimitt vlmiit, suurii pellvsäeihi lsostetut vtteet perille siide oteihi. Se oli miulle iist mieluisi tehtävä lvll ompelijttre urlli. Näi pääsi tutustum hieoje reuste ovimiehii j vride perheide utouljettjii, otipulisii, tloudepitäjii j hovimestreihi. Näymättömyytei suojist trili hieostorouvi, heidä tyttäriää j viomiehiää. Myä todistj lill pääsi vierilem heidä porvrisodeiss, ristorttisiss pltseiss j rvoreusiss sijitseviss ylellisissä suoiss. Toisi miu ei lsettu plvelusu tiloj pidemmälle, v jou plvelusväestä otti vst lähetyse. Josus miut uitei lähetettii vtehuoeesee s, j silloi pääsi ihmettelemää äytäviä piti uliessi vst tulevi sloej. Ahmi silmilläi upeit mttoj, ristlliruuuj, smettiverhoj, flyygeleitä, joit i välillä jou soittii, j jtteli smll mielessäi, mite outo j ihmeellistä olisi elää sellisess milmss. Päiväi uluivt ilm että olisi huomut mitää se ummemp ristiriit äide hde ii erilise milm välillä. Aiv yhtä luotevsti ulji hevosvureide lomss hieoill, leveillä bulevrdeill j mei sisää tilvii j vloisii rppuäytävii ui steli om purustomme piillise peill j htill ujill, joill si tämä tästä iertää vesilätäöitä ti jätesoj. Niide musiii oli upustelijoide huudot j äläiste uluoirie uli; ulmutmme duill ihmisillä oli i iire joei j u siellä uuli huudo»vettä tuloss» oli prst väistää opesti, sillä se oli meri siitä, että jou oli tyhjetämässä yösti dulle. Vuortlot täyttyivät äsityöläisistä, upustelijoist, pulisist j päivätyöläisistä, jot olivt spueet pääupuii j toivt ulmillemme tuulhdusi omist piuylistää. Suuri os heistä ei liiuut puristostmme muute ui po edessä, toisi ui äiti j miä. Me iiruhdimme yhdessä jo mu iisi Zurbodulle, jott ehtisimme hoit ii päivittäiset sreemme doñ Muel ompeluslogiss. 13

13 ommelte välie i Se jälee u oli toimiut juosutyttöä pri vuott, doñ Muel j äiti päättivät yhdessä, että oli jo tullut i opett miut ompelem. Neljätoist vh loi hrjoitell ysiertisimpi tehtäviä: silmuoit, reupistoj j hrsimist. Seurv olivt vuoross pireiät, jälipistot j päärmäys. Me ompelijttret istuimme pieillä tuoleill sylissämme puiset työtsot, joide päällä ompelusi pidettii. Doñ Muel plveli itse siit, leisi, sovitti j tei orjusi. Äiti otti mittoj j huolehti lopust, hä ompeli vtivimmt osuudet j joi tehtäviä, vlvoi iide suorittmist j piti yllä yleistä järjestystä. Tämä piee ompelijoide ptljoo muodosti uusi ypsää iää ehtiyttä ompelijtrt, eljä ti viisi uort ist j muutm hrjoittelijtyttö, jot olisivt mieluummi ulutteet is juoruilemisee j tirsumisee. Osst ehittyi titvi ompelijoit, mutt jotut eivät os oppieet uoll j ii heidä ossee lesi vähemmä mieluist tehtävät. Ku jou tytöistä läsi tlost, i tuli toie tillle ompeluhuoeeseemme, tuoho muurhispesää, jo oli iv eri milmst ui reuse hieo julisivu ti vlois j tilv, vi siide äyttöö troitettu sloi. Vi heillä, doñ Muel j äidi lisäsi, oli lup utti se shrmieltisist, gstpeteill verhoilluist seiistä j mhoihuoeluist ti stell tmmipretill, jo iillottmie pellvliioill uului meidä uorimpie putyttöje tehtävii. Vi heidä yllee lesivt urigosäteet du puoleisilt oreilt prveeilt, u loppu jouo-osstost si pysytellä vrjoss t-lll. Meidä iste vltut rjoittui thuoeesee, joss oli vi pri tpihlle vutuv iuluuu j jo oli tlvell jäätävä ylmä j esällä oie horttil. Mutt i ului siellä ui siivillä ssie suihi j copl-blldie lomss. Opi opesti. Miull oli äppärät sormet, jot pi tottuivt äsittelemää eul j erilisi it. Omsui mitt, oot j ppleet. Etupple, riympärys j jlmitt tulivt tutuisi piuhilj, smoi ui iilt, hihsuut j ovieet. Kuudetoist vh ossi jo erott t toisist, seitsemätoistvuoti opi rvostm iide omiisuusi j tuistm Ktoi repi, silimusliii, georgette j Chtilly pitsi. Kuuudet j vuodejt uluivt sm v mu: sysyisi vlmistimme villgstej j väliusijupuuj, eväällä ompelimme liehuvhelmisi meoj, joit äytettäisii pitillä Ktbri-lomill L Cochss j El Srdieross. Täyti hdes- 14

14 Mrí Dueñs toist, sitte yhdesätoist. Vähitelle pääsi hrjoittelem leimist j siirryi vtivimpie tehtävie prii. Opi, mite ul-uot vlmistettii j uluset iiitettii, mite vte stii istum, j vähitelle siirryi myös viimeistelemää luomusimme. Pidi työstäi, sillä uti todell ompelemisest. Doñ Muel j äiti oppivt luottm miuu j loivt ysyä silloi tällöi mielipidettäi.»tytöllä o silmää j v äsi, Dolores», doñ Muel soi err.»häessä o iest, häestä tulee vielä hyvä, ellei hätä houutell pois meiltä; prempi ui siust, ellet pidä vrsi.» Äiti jtoi sreit iv ui ei olisi uullut, j miä teeseteli yhtä uuro pitäe visusti tseei ompelulustll. Vilisi vi äitii opesti syrjäsilmällä j äi, mite hymy reili häe huulill, joide välissä hä piteli muutm eul. Nii vuodet uluivt eteepäi j meidä elämämme iide mu. Myös slogi sreit selev muoti muuttui vuosie myötä. Euroopss riehuee sod jälee olivt vuoross suort lijt, orseteist hiuduttii eroo eiä häveliäisyys eää estäyt säärie pljstmist. Mutt u iloie siymmetäluu stii päätösee, vyötärölijt plsivt tisi etisille pioillee, hmeehelmt piteivät j säädyllisyyde vtimuset äyivät uudest hihoiss, ul-uoiss j seteiss. Uusi vuosiymme toi mu vltvsti muutosi. Ne ii tulivt yhdessä rysäysessä j täysi yllättäe. Täyti siymmetä, Espjss loi tsvll i j tpsi Igcio. Tutustui häee eräää suuti Bombillpuisto meluisiss tssiisiss, joe oli spuut soi jouoi ompelijttri j myyjättäriä, lisoj opiselijoit j lomlle päässeitä sotilspoii. Hä pyysi miu tssim j si miut mot ert urm. Ksi viio myöhemmi loimme jo suuitell häitä. Ku Igcio oli, mitä hä meritsi miulle? Tuolloi uvitteli, että hä olisi elämäi mies; ruhllie veri, jost tulisi hyvä isä lpsillei. Oli tullut jo siihe iää, joss ltisilli öyhillä j ouluj äymättömillä tytöillä ei ollut trjoll juuri muut vihtoehto ui löytää itsellee hyvä viomies. Äitii, jo oli svttut miut ysi, oli sut tehdä ympäripyöreitä päiviä pitääsee meidät leivässä, eiä häe esimerisä houutellut. Sisi Igcio tutui huomttvsti premmlt vihtoehdolt ui seurt äitii jljäljissä. Hä olisi mies, jo ss viettäisi loppuelämäi eiä miu eää iiä trvitsisi herätä muisi ysiäisyyde iterä mu suussi. Miu ei ohjut häe vierellee päätä seoittv itohimo, v piemmii ruhllie iitymys j vrmuus siitä, 15

15 ommelte välie i että miu odottisi häe ss turvllie elämä, pehmeä ui höyhetyyy. Nii uvitteli, että Igcio Motes olisi se äsivrre hltij joho trttuisi tuhell j yhdellä ävelyretellämme, että häestä tulisi huolehtiv puolisoi, jo toisi miulle vrmuutt loppuelämäi päivisi. Hä oli si vuott miu vhempi, hoi, huomvie, joustv j muutuvie, ie ii mitä ultisi mies. Hä oli pitähuise liheliii, hyvääytösie j häe suuri sydämesä äytti oppiv rstm miu tuti tuilt eemmä. Häe lesesi jääyt äitisä oli tottuut pitämää vähäiset säästösä visusti piiloss ptj ll, j Igcio oli joutuut muuttm mjs Mdridiss use ert siirtymällä vtimttomst mtustjodist toisee. Häe suurimp hvee oli läpäistä virmiesoe j hä siiäästi pyri yhä uudest miä ths miisteriö sot-, vltiovri- ti sisäsiimiisteriö plvelusee, jo voisi trjot häelle loppuelämä estävä vir. Igcio uelm oli olmetuhe peset vuosipl, sisteljäymmetäysi peset uuss; sääöllie uuusipl orvuse siitä, että hä omistisi loppuelämäsä virstoje j odotushuoeide, imuppereide, rosoiste pperirie, leimoje j mustepulloje esylle milmlle. Tuo tulev tyyeyde j vude vr perustimme yhteise tulevisuutemme, siitä huolimtt että vlitsijut reputti itsepäisesti Igcio ert toises jälee eiä suostuut ottm hätä jäseistöösä. Mutt Igcio ei tut perisi. Helmiuuss hä oeili oe oieusmiisteriö oeess j esäuuss mtlousmiisteriö, j loitti se jälee ierroses lust. Vi Igcio tlous ei slliut lliit huvitusi, hä tei ies tehdäsee miut oellisesi. Hä hemmotteli miu lih uros sllimiss rjoiss, j toisi hä spui tpm miu tuomisi ltio, jo oli täyä siliperhose toui j siliäispuu lehtiä, josus ts rsillie phdettuj stjoit, j i häe piu lhjoj säestivät lupuset iuisest rudest meidä istusellessmme urmell Segovidu sill upeess. Kävimme Oestepuistoss uutelemss iosi vieressä soittv oresteri j urioisi suutimui soutelemss Retiropuisto teolmmess. Yhtää upugiosjuhli emme jättäeet välii, v i iiruhdimme uttim iide ruselleist, posetiivimusiiist seä sottiiseist, jo seleet sujuivt meiltä ello truudell. Luemttomi iltpäiviä vietimme Vistillsipuistoss ti 16

16 Mrí Dueñs hmimll puoletoist peset hitisi elouvi lähiorttelie tettereiss. Vlecilie horcht-mtelijuom oli meille suorie juhl ihe j tsijelu sil toivejttelu. Mutt hellyydessä j huomioosoitusiss Igcio ei os pihistellyt. Oli tähti häe tivll, iist prs j uei mie ths meimmei. Kii miuss oli ih j eriomist: hiusei, svoi, silmäi, ätei, suui, ääei, j oli häe oes j ilos loputo lähde. Miä yleesä uuteli häe imrteluj, soi hätä höpsösi j oi häe rst miu ii pljo ui hä iiä hlusi. Noihi ioihi doñ Muel slogiss thti loi muuttu toisesi. Elimme epävrmoj ioj. Toie tsvlt oli oistuut herättämää levottomuutt piireissä, joiss ee ii vvriset simme liiuivt. Mdridiss oli ilmss ost j hoit, poliittiset jäitteet huouivt joisest duulmst. Riide perheet loivt pitittää esälomi pohjoisess j pysyivät mieluummi etäällä piheisestä pääupugist. Kduill upusteltii Työläise ääi -somlehtiä j resuiset työläiset tulivt esii litupuie piiloist j roheivt lähestyä pelottomsti upugi esust, Puert del Soli uiot. Suuret ysityisutot loivt dot tuuvst eiä loistoit juhli eää järjestetty. Vht, mustii pueutueet rouvt ruoilivt Azñ tumist, j ävi yhä tvllisemmsi uull seide puett sulyhtyje sytyttämise i. Aristit polttivt iroj j flgistit turvutuivt yhä hmmi seisiis. Päivä päivältä svoi iide ristorttie j porvrie jouo, jo peitti loill huoelus, irtisoi plvelusuts, slpsi iuluuus j mtusti piii vllss ulomille. He veivät mu rj yli orus, setelisä j pelos, iävöivät mposs elävää uigst j sitä urilist Espj, jo i oittisi vst myöhemmi. Doñ Muel slogi sispiiri supistui ov vuhti, j sm thti hrveivt tiluset j meidä työtehtävämme. Piuhilj myös heilöut väheettii. Esi sivt lähteä hrjoittelijtytöt, sitte ompelijttret ysi toises jälee, ues jäljellä olimme eää äiti j miä omistj lisäsi. Sitte oitti päivä, jolloi simme mriisitr Etrelgosi puvu vlmiisi, j seurvt uusi päivää uutelimme rdiot j pyörittelimme peuloitmme ilm että oviello soi ert. Tuo viio jälee doñ Muel totesi syvää huoiste, ettei häellä ollut muut vihtoehto ui litt lppu luuulle. 17

17 ommelte välie i Mssmme elettii murrose ioj. Poliittiset iistt levisivät tettereide permoille s j hllituset vihtuivt ee ui u ehti ruoill olme err isämeitää. Kie tuo uohu esellä meilleää ei jääyt i murehti sitä, mitä olimme meettäeet. Kolme viio doñ Muel sulemisilmoituse jälee Igcio ilmestyi ovellemme orvoiimppu ädessää ertom, että hä oli viimeii läpäissyt virmiesoees. Epävrmuus si t til hääsuuitelmille, joit pi vlmisteltii piee pöydä ympärillä olohuoeessmme. Vi ysi tsvltlisuude mu tuomist muoti-ilmiöistä oli siviilivihimie, äitii, jo oli ysihuoltj siviilisäädystää huolimtt hurss tolilie j usollie mori ttj, usti meitä meemää vihille läheisessä S Adrési iross. Igcio j miä olimme vlmiit toteuttm häe toivees, sillä emme tohtieet sote toiveide mrssijärjestystä, jo mei yleesä ii, että Igcio toteutti miu toiveei j miä puolesti uioiti vst pemtt äitii toiveit. Ei miull ollut mitää riittävä piv syytä ieltäytyä j iheutt häelle pettymystä. Koo violiittojtus ei tutuut miust miteää ihmeelliseltä j sisi miulle oli herttise yhdeteevää, siuisio pppi meidät lttrill vi julistettisiio meidät viopuolisoisi olmivärise lipu ll. Sovimme päivämäärästä sm ppi ss, jo oli siymmetäeljä vuott sitte stut miut esäuu hdeste päivää pyhimysleteri muisesti Sirsi. Muit päivä pyhimyste ss yhteesopivi imivihtoehtoj olisivt olleet Sbii, Victori, Gudeci, Hercli j Fortut.»Sir, Isä. Kst häet Sirsi, oph ii lyhyt imi.» Tällise päätöse ysiäie äitii tei, j ii miust tuli Sir. Häitämme olisi todistmss vi lähipiiri, perhe j lähimmät ystävät. Pill olisi tietysti isoisä eiutuoliss viopill ruoiluhuoeess prveee vieressä. Hä istuisi myää, jlpuole j järesä meettäeeä, sillä Filippiiie sot oli tehyt vhst miehestä selvää ii heisesti ui ruumiillisestii. Igcio äiti j sisot mtustisivt pille otiylästää. J ilm muut pille utsuttisii purimme Egrci j Norberto olme pois ss. He olivt tiivisi sosilistej j peri ultisi ihmisiä. Npureistmme oli tullut meille hyvi läheisiä, iv ui porrsäytävä olisi yhdistäyt meitä smll tvll ui muit yhdistivät verisiteet. Vieride jouoss olisi myös doñ Muel, 18

18 Mrí Dueñs jo ivisi ts esille ompelutrviees lhjoittsee miulle viimeisimmä luomuses, miu hääpuui. Hemmottelisimme vieritmme mreileivoisill, Málg-viiillä j vermutill. Ehä sisimme houuteltu jou ulmu musiti virittämää meille pso doble, j jou iertävä uvj eties ottisi meistä vlouv, jo myöhemmi oristisi otimme, sitte u meillä olisi sellie tiedoss. Nii u ui ei ollut, suisimme äitii uriss. Juuri oihi smoihi ioihi, ie muu touhu j vlmisteluje esellä, Igcio esi, että miui pitäisi he virmiespi. Sulhsei uusi sem hllitovirstoss oli vut häe silmäsä uutee iutee. Tsvltlisess hllioss vllitsi ts-rvo ilmpiiri, jo mu iset elpsivt muuhui ui hell j pyyipd ääree. Siellä julistettii, että iste tehtävä oli osllistu mieste rill yhteisu retmisee j sisi meille oli luotv smliset edellytyset j smt tvoitteet. Meillä oli jo edususs esimmäiset issedustjt, suupuolte ts-rvo tuustettii julisell setorill, olimme yhdeveroisi li edessä, meillä oli oieus äydä töissä j meille oli myöetty yleie ääioieus. Kiest edistysestä huolimtt olisi st ert mieluummi plut ompelijsi, jos olisi itse sut vlit, mutt Igcio ei trviut ui olme ilt sdsee pääi ääettyä. Vh ide j jälipistoje milm oli romhtut j uusi milm vutui edessämme, eiä miu uttut muu ui sopeutu. Igcio soi voivs itse vlmist miut oeesee, sillä hä tusi ihee läpiotisi j häellä jos eellä oli oemust oeesee pättäämisestä j siiä reputtmisess ilm että hä olisi os luovuttut ti joutuut epätoivo vlt. Tiesi premmi ui hyvi, ettei miull olisi muut vihtoehto ui ääriä hihi, jott sisimme hittu elo oo jouiolle, joho häide jälee uuluisivt meidä hde lisäsi äitii, isoisä j tulevisuudess myös jälisvumme. Pääti suostu. Yhteisymmärrysee päästyämme meiltä puuttui vi ysi täreä si: irjoitusoe, joll voisi hrjoitell selviytyäsei oeirjoitusoeest. Igcio oli vuosiudet hrjoitellut muide oeill j joutuut rvm oeirjoitustueill viheliäisissä ouluiss, joiss löyhäsi usei mustee lisäsi hii j pistettu rsv. Hä hlusi säästää miut smlt ohtlolt, miä vuosi hä piti irjoitusoee himist välttämättömää. Seurvt viiot omistimme prh mhdollise mlli metsästämiselle, iv ui yseessä olisi ollut elämämme tärei sijoitus. 19

19 ommelte välie i Tutimme ii mhdolliset vihtoehdot j teimme loputtomi lselmi. Miä e juuri ymmärtäyt litteide omiisuusie päälle, mutt uvitteli että piei j evytreteie mlli sopisi meille prhite. Koo oli Igciolle yhdeteevä, se sij hä tuti väsymättä hitoj, osmsuehtoj j oeide meii. Olimme jäljittäeet ii Mdridi myymälät j vietimme tutiusi iide äyteiuoide edessä opetelle lusum ulomlisi imiä, jot toivt esoottise tuulhduse uisist mist j uulostivt piemmii elouvtähtie imiltä: Remigto, Royl, Uderwood. Olisimme voieet päätyä mihi ths iistä j llistu yhtä hyvi yhdysvltlisee ti sslisee merii, mutt vlitmme oli uitei lopult itlilise Hispo-Oliveti mhtuoj Pi y Mrgll -dull. Emme tieteää voieet rvt, että tuo ysiertie vlit, päätös ott juuri uo seleet yseise up yyse yli, meritsisi uoliisu yhteiselle tulevisuudellemme j viuttisi peruuttmttomsti elämämme uluu. 20

20 2»E mee Igcio ss imisii, äiti.» Äitii oli juuri pujottmss l eulsilmää j si jähmettivät häe sormes siihe pi.»mitä siä soit, tyttö?» hä sopersi. Ääi uului pieeä j säryeeä, täyä huolt j epäuso.»miä jätä häet. Ole rstuut toisee.» Äiti toi miu uull uii ii voimill huumsoill ui vi suii tohti ääee so, utsui sitte tivst vusee, ruoili leteri joise pyhimyse väliitulo j yritti ii mhdollisi järiperustei sd miu pyörtämää päätösei. Ku hä huomsi, ettei miää edellä miituist tehout, hä isthti toisee eiuu isoisä eiutuoli vieree, hutsi pää äsiesä välii j puhesi ituu. Ktseli hätä päättäväistä esittäe j yriti piilott hermostueisuutei poeilt uulostvie sojei tse. Oli peläyt äidi retiot, sillä Igciost oli tullut häelle se poi, jot häellä ei ollut os ee ollut j smll tästä oli tullut puuttuv mies pieee perheeseemme. He olivt löytäeet helposti yhteise sävele j tulleet todell hyvi juttuu eseää. Äiti vlmisti Igciolle tämä lempiruoi, iillotti tulev vävysä egät j tei tämä prht päiväsä äheistä teist ui uusi äätämällä e uripäi. Sulhsei puolest muisti i iitellä äidi uloäöä sopivill ohteliisuusill tämä pyttäytyessä prhimpiis suutimessu vrte, toi lhjsi leivoisi ti meisi j josus soi tälle puolisi leiillää, että äiti oli vielä uiimpi ui tyttäresä. Oli erittäi tietoie siitä, että päätösei teisi lopu tuost hrmoise yhteiselo hveest j että se romuttisi myös muide tulevisuudesuuitelmt, mutt e voiut sille mitää. Päätösei oli luj ui 21

21 ommelte välie i llio: mitää häitä ti virmiesoett ei tulisi, e hrjoittelisi oeirjoitust olohuoee pöydä ääressä, e syyttäisi Igcio lpsi, e jisi häe ss yhteistä vuodett, e myötä- eä vstoiäymisiä. Aioi jättää häet, eiä miää luoovoim sisi päätäi eää ääettyä. Hispo-Oliveti liiehuoeistoo uului si suurt äyteiu, joiss ohiulijoille esiteltii mhtuotiliiee viimeisiä ylpeydeiheit. Niide välissä oli lsiovi, joss oli säihyväsi iillotettu prossie viohv. Igcio työsi siitä j stuimme sisää liieesee. Kello ilhdus ilmoitti spumisestmme, mutt u ei tullut välittömästi plvelem meitä. Seisoimme ujosti pioillmme pri miuutti trille esille setettuj mllej öyrä uioituse vllss. Emme uslteet hipist oit iiltävisi lttuje hyllyje päällä lepääviä oeirjoituse ihmeitä, joide jouost vlitsisimme omii troitusiimme sopivimm. Suure myymälätil perällä oli toimistohuoe, jost tutui mieste ääiä. Emme joutueet odottm eää u, sillä uo ääet olivt tulleet tietoisisi pille spueist siist j ysi iistä lähestyi meitä. Ääi uului omelle, tumm puuu verhoutueelle miesheilölle. Hä tervehti meitä ystävällisesti j ysyi, millist oett etsimme. Igcio vstsi häelle ertoe toiveist j pyysi suositusi. Myyjä littoi pelii ie situtemuses j loi uvill joise esillä olev oee omiisuusi äärimmäise piutrsti ii mhdollisi teisiä ysityisohti esitelle. Priymmee miuuti selostuse jälee e muuttuivt orvissi tspsusi litisi, jo uulosti ii iävystyttävältä, että hyvä ette uhtut seisllei. Igcio imi sitä vstoi itseesä joise tiedojyvä iiittämättä huomiot miuu ti mihiää, jo ei liittyyt mlleihi j iide omiisuusii. Pääti irrottutu heidä seurst, sillä e ysiertisesti jsut eää uuell. Igcio osisi vrmsti vlit prhimm oee, j miä e olisi voiut vähempää välittää lyötitiheysistä, rivivihtovivuist ti mrgili säätimistä. Läsi iertelemää myymälässä etsie joti viihdyettä, jo vull voisi uoht tylsistymisei. Ktseli liiee seiille ripustettuj suuri j väriäitä julisteit, joiss tlo tuotteit miostettii, mutt joide viersielisiä luseit e ymmärtäyt. Se jälee äveli äyteiu luose j trili vähä i ohi iiruhtvi ihmisiä. Kääyi hluttomsti ympäri j äveli tisi liiehuoeisto perälle. 22

22 m l e d u Upe, i r o t s hi j i i romt i i t i l o p ille mrooe p, ä lä te ottisee e dridist eso ompelij, e is l j sp e vie uore siss. lisille ujille ude oetu r j d, tie so Sir Quirog muotislogi se li ä v i s Tetuáii us Sir perust illie tilisu r e m u tu u o trj si Ee pitää e merittävä se u o 1930-luvull. ir S : spj rutelem E d so ll e lv p. e milmss st ie m si ij uvusess: to toim j ä ä lm si ls äyttää tr tevsti uvite Mrí Dueñ o lu t v tu it t lom t j tphtum ö il e h ittisee pelii t li e o is p ll u de u st ri ri. Ompelij i, i ih lo t h o rillie epoo to tuihi is h ä m ä T. piirii st itteisee ilm ist viuttji is j j sod jä il h o o rt e vus us j svuu m o rt e u il o v ll puolell. histori urj M 84.2 ISBN: Päällys Mi Tuomie

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

C (4) 1 x + C (4) 2 x 2 + C (4)

C (4) 1 x + C (4) 2 x 2 + C (4) http://matematiialehtisolmu.fi/ Kombiaatio-oppia Kuia mota erilaista lottoriviä ja poeriättä o olemassa? Lotossa arvotaa 7 palloa 39 pallo jouosta. Poeriäsi o viide orti osajouo 52 orttia äsittävästä paasta.

Lisätiedot

2.1. Lukujonon käsite, lukujonon suppeneminen ja raja-arvo

2.1. Lukujonon käsite, lukujonon suppeneminen ja raja-arvo .1. Lukuj käsite, suppeemie j rj-rv.1. Lukuj käsite, lukuj suppeemie j rj-rv S lukuj vi yksikertisimmill ymmärtää tdellki j, jh kirjitettu lukuj peräkkäi. Sellisell jll, jk luvut vlittu täysi stuisesti,

Lisätiedot

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla.

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla. Kombiatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 2 Ratkaisuehdotuksia (RT) (5 sivua) Käytä tehtävissä 1-3 kombiatorista päättelyä. 1. Osoita, että kaikilla 0 b a pätee ( ) a a ( ) k 1 b b 1 kb Biomikertoime määritelmä

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus 6/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 6: Yhde vpussee vimeev poväähely, yleie jsollie uomius YLEINEN JAKSOLLINEN KUORMITUS Hmois heäeä vsv pysyvä poväähely lusee löyyy helposi oeilemll. Hmoise heäee eoi void hyödyää

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Diskreetin Matematiikan Paja Ratkaisuja viikolle 5. ( ) Jeremias Berg

Diskreetin Matematiikan Paja Ratkaisuja viikolle 5. ( ) Jeremias Berg Disreeti Matematiia Paja Rataisuja viiolle 5. (28.4-29.4 Jeremias Berg Yleisiä ommeteja: Näissä tehtävissä aia usei rataisua oli ysittäie lasu. Kuitei vastausee olisi hyvä lisätä ommeteja siitä misi jou

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

2 INTEGRAALILASKENTAA 2.1 MÄÄRÄTTY INTEGRAALI

2 INTEGRAALILASKENTAA 2.1 MÄÄRÄTTY INTEGRAALI 37 INTEGRAALILASKENTAA.1 MÄÄRÄTTY INTEGRAALI Trstell ploitti jtuv j rjoitettu (siis ei ääretötä) futiot f ( ) välillä [, ] (s. uv) Jet väli [, ] :ää h-levyisee os h j meritää h, missä 0,1,,..., Joo liittyvä

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

= a sanoo vain, että jonon ensimmäinen jäsen annetaan. Merkintä a. lasketaan a :stä.

= a sanoo vain, että jonon ensimmäinen jäsen annetaan. Merkintä a. lasketaan a :stä. .. Lukujoo Aluksi Mtemtiiklle o erityise tyypillistä se, että käytäö tiltee settm ogelm bstrhoid. Käytäössä tämä trkoitt sitä, että siitä krsit lilluk vrret. Trkstelu kohteeksi jätetää vi si loogie ydi

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Ortogonaalisuus ja projektiot

Ortogonaalisuus ja projektiot MA-3450 LAAJA MAEMAIIKKA 5 amperee teillie yliopisto Risto Silveoie Kevät 2007 äydeämme Lama 2: lieaarialgebraa oheisella Ortogoaalisuus ja projetiot Olemme aiaisemmi jo määritelleet, että asi vetoria

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95 9..008 (9). Lskime käyttö.. Lske tskulskimell seurv lusekkee rvo j tulos kolme umero trkkuudell: 4 + 7 t 60,0 + Rtkisu: 4 + 7 =,950...,95 t 60,0 + Huom: Lskimiss o yleesä kolme eri kulmyksikköjärjestelmää:

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kolmivaihejärjestelmän oikosulkuvirran laskemista ja vaikutuksia käsitellään standardeissa IEC-60909, 60909-1, 60909-2, 60781, 60865-1 ja 60865-2.

Kolmivaihejärjestelmän oikosulkuvirran laskemista ja vaikutuksia käsitellään standardeissa IEC-60909, 60909-1, 60909-2, 60781, 60865-1 ja 60865-2. Luu 7: Oiosulusuojaus 7. OIKOLKOJA 7.. Yleistä Vero laitteide mitoittamisessa, oiosulusuojause suuittelussa ja turvallise äytö suuittelussa o tuettava oiosuluvirrat eri tilateissa ja eri osissa veroa.

Lisätiedot

? keskusta.fi /tyopaiva. Miten Suomeen luodaan 200 000 uutta työpaikkaa? Ota aloite käsiisi - tule Työpäivään!

? keskusta.fi /tyopaiva. Miten Suomeen luodaan 200 000 uutta työpaikkaa? Ota aloite käsiisi - tule Työpäivään! Ot lite äsiisi - tule Työäivää! Mite Sumee lud 200 000 uutt työi? Helsigissä mti 3.11.2014 l 9 16 Kulttuuritehds Krjmll, Töölötu 51 b. Sumi trvitsee 200 000 uutt työi. Näissä tliss trvit meitä ii. Ole

Lisätiedot

1. osa, ks. Solmu 2/ Kahden positiivisen luvun harmoninen, geometrinen, aritmeettinen ja + 1 u v 2 1

1. osa, ks. Solmu 2/ Kahden positiivisen luvun harmoninen, geometrinen, aritmeettinen ja + 1 u v 2 1 Epäyhtälötehtävie ratkaisuja. osa, ks. Solmu 2/200. Kahde positiivise luvu harmoie, geometrie, aritmeettie ja kotraharmoie keskiarvo määritellää yhtälöillä H = 2 +, G = uv, A = u + v 2 u v ja C = u2 +

Lisätiedot

S , Fysiikka IV (ES) Tentti

S , Fysiikka IV (ES) Tentti S-1436, Fysiikk IV (S) Tetti 81 35 19 1 Vierekkäiste spektriviivje piei hvittu tjuuser Cl F mlekyyli 1 rttispektrissä 1,1 1 Hz Lske tmie välie etäisyys mlekyylissä Rtkisu Kksitmise mlekyyli pyörimiseergi

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

2.2 Monotoniset jonot

2.2 Monotoniset jonot Mtemtiik tito 9, RATKAISUT Mootoiset joot ) Kosk,,,, ii 0 Lukujoo ( ) o siis lhlt rjoitettu Toislt 0 Lukujoo (

Lisätiedot

8. Ortogonaaliprojektiot

8. Ortogonaaliprojektiot 44 8 Ortogoaaliprojetiot Avaruus R o eemmäi ui pelä vetoriavaruus, osa siiä o mahdollisuus määritellä vetoreide pituus, välie ulma ja erityisesti ohtisuoruus ähä päästää ottamalla äyttöö vetoreide välie

Lisätiedot

Tehtävä 11 : 1. Tehtävä 11 : 2

Tehtävä 11 : 1. Tehtävä 11 : 2 Tehtävä : Käytetää irjaita M luvu ( ) meritsemisee. Satuaisverossa G, p() o yhteesä solmua, jote satuaismuuttuja X mahdollisia arvoja ovat täsmällee jouo0,..., M} aii aliot. Joaie satuaisvero mahdollisista

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

xe y = ye x e y + xe y y = y e x + e x y xe y y y e x = ye x e y y (xe y e x ) = ye x e y y = yex e y xe y e x = x 3 + x 2 16x + 64 = D(x)

xe y = ye x e y + xe y y = y e x + e x y xe y y y e x = ye x e y y (xe y e x ) = ye x e y y = yex e y xe y e x = x 3 + x 2 16x + 64 = D(x) BM20A580 Differetiaalilasketa ja sovellukset Harjoitus 3, Syksy 206. Laske seuraavat itegraalit si(4t + )dt (b) x(x 2 + 00) 000 dx (c) x exp(ix )dx 2. Mitä o y, ku (x ) 2 + y 2 = 2 2, etäpä y? Vastaukset

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaiste tehtävii Jari Lappalaie ja Ae-Maria Ervall-Hytöe 0 Johdato Epäyhtälöitä reaaliluvuille Cauchy epäyhtälö Kaikille reaaliluvuille a, a,, a ja b, b,, b pätee Cauchy

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kenguru Cadet, ratkaisut (1 / 6) luokka

Kenguru Cadet, ratkaisut (1 / 6) luokka Kenguru Cadet, ratkaisut (1 / 6) 3 pisteen tehtävät 1. Mikä luvuista on parillinen? (A) 2009 (B) 2 + 0 + 0 + 9 (C) 200 9 (D) 200 9 (E) 200 + 9 Ainoa parillinen on 200 9 = 1800. 2. Kuvan tähti koostuu 12

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua!

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua! Elokuussa aloitimme 24 lapsen ollessa listoilla, yksi aloittaisi sitten tammikuussa 2017. Ensimmäinen kuukausi meni todella nopeasti ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin syksyä. Tutustuimme erilaisten leikkien

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RANTAROUSTIN ELINKAARIHANKKEEN RAHOITUSTARJOUKSET JA NIIDEN VERTAILU

RANTAROUSTIN ELINKAARIHANKKEEN RAHOITUSTARJOUKSET JA NIIDEN VERTAILU Kunnanhallitus 20 01.02.2016 Kunnanvaltuusto 11 08.02.2016 RANTAROUSTIN ELINKAARIHANKKEEN RAHOITUSTARJOUKSET JA NIIDEN VERTAILU 669/670/2013 KHALL 20 Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Johanna Vakkuri,

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

3 10 ei ole rationaaliluku.

3 10 ei ole rationaaliluku. Harjoitukset / 011 RATKAISUT Lukuteoria 1. Etsi Eratostheee seulalla samatie kaikki lukua 400 pieemmät alkuluvut. (Tai ohjelmoi tietokoeesi etsimää paljo lisää.) Kirjoita rivii kaikki luvut 1-00. Poista

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite)

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite) LEPPÄVIRRAN KYLÄNEUVOSTO Helen Alnne / Virpi Pitkänen MUISTIO Aik: 10.5.2016 Pikk: Leppävirrn kunnnvltuustsli Läsnä: Jnne Räsänen, Aune Tivnen, Iris Nisknen, Arj Huvinen, Mrj-Leen Jlkknen, Helen Junkkrinen,

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-4.50 Lsknnllinn systmiiologi 4. Hrjoitus. Viill tutkittvll ljill (,, c, j ) on määrätty täisyyt c 0 8 8 8 0 8 8 8 c 0 4 4 0 0 Määritä puurknn käyttän UPGMA-mntlmää. Näytä kunkin vihn osrkntt vstvin täisyyksinn.

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Bussipysäkillä. Hei sori, onks sulla kelloa? Okei, kiitti kuitenkin. Anteeks, tiiätkö, paljonko kello on? Se on kakskyt vaille kymmenen.

Bussipysäkillä. Hei sori, onks sulla kelloa? Okei, kiitti kuitenkin. Anteeks, tiiätkö, paljonko kello on? Se on kakskyt vaille kymmenen. 1 Bussipysäkillä 1. Hei sori, onks sulla kelloa? puhekieli kirjakieli bussipysäkki = linja-autopysäkki = 2. Mies: Sori, ei oo. Okei, kiitti kuitenkin. Anteeks, tiiätkö, paljonko kello on? Joo, hetki Se

Lisätiedot

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8 I P A L K u 2 0 2 j n m 0.. y 3 Sy Vom ä vero Eegrd r P ä www.eegrd.f l yn y Kto jouet etttr OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lää vull 8 Tuotenro. 278 (25 + 229 + 00 l 03) Sätytelne +

Lisätiedot

Sotela Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh ,

Sotela Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, puh , Sosiaali- ja terveyslautakunta 3 19.01.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20 16.02.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 37 08.03.2016 Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio 1.5.2016 lukien 296/00.01.01/2016

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys Miehikkälän kunnanhallitus 41 23.02.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 95 25.05.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 104 08.06.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 134 28.09.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 69 16.05.2016

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin osiin tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin osiin tehtävät muutokset Liite III Vlmisteyhteevedo j pkkusselostee simukisii osii tehtävät muutokset Huomutus: Nämä vlmisteyhteevedo j pkkusselostee muutokset ovt voimss komissio päätökse jkoht. Komissio päätökse jälkee jäsevltioide

Lisätiedot

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta

Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta Perusturvalautakunta 101 27.10.2015 Kaupunginhallitus 405 02.11.2015 Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta 329/05.05.00/2015 PERLJ 27.10.2015 101 Perusturvalautakunta päätti 16.6.2015 60 käynnistää

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta Tehtäviä epäyhtälöistä Tehtäviä eliöide ei-egatiivisuudesta. Olkoo a R. Osoita, että 4a 4a. Ratkaisu. 4a 4a a) a 0 a ) 0.. Olkoot a,, R. Osoita, että a a a. Ratkaisu. Kerrotaa molemmat puolet kahdella:

Lisätiedot

3 b) Määritä paljonko on cos. Ilmoita tarkka arvo ja perustele vastauksesi! c) Muunna asteiksi 2,5 radiaania. 6p

3 b) Määritä paljonko on cos. Ilmoita tarkka arvo ja perustele vastauksesi! c) Muunna asteiksi 2,5 radiaania. 6p MAA9 Koe.5.0 Jussi Tyi Tee koseptii pisteytysruudukko! Muista kirjata imesi ja ryhmäsi. Valitse kuusi tehtävää!. a) Ratkaise yhtälö si x. Ilmoita vastaus radiaaeia! b) Määritä paljoko o cos. Ilmoita tarkka

Lisätiedot

lim + 3 = lim = lim (1p.) (3p.) b) Lausekkeen täytyy supistua (x-2):lla, joten osoittajan nollakohta on 2.

lim + 3 = lim = lim (1p.) (3p.) b) Lausekkeen täytyy supistua (x-2):lla, joten osoittajan nollakohta on 2. Mtemtiikk III 0600 Kurssi / Differetili- j itegrlilske jtkokurssi Tee 7 tehtävää ) Määritä lim ( ) ) + b) Määritä vkio site, että luseke ( ) + + ( )( ) ( + + ) + + + + + lim + lim lim (p) o jtkuv myös

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasa yliopisto, kevät 04 Talousmatematiika perusteet, ORMS030 6. harjoitus, viikko 0 3. 7.3.04 R ma 0 D5 R5 ti 4 6 C09 R ma 4 6 D5 R6 to 4 C09 R3 ti 08 0 D5 R7 pe 08 0 D5 R4 ti 4 C09 R8 pe 0 D5. Laske

Lisätiedot

4.3 Signaalin autokorrelaatio

4.3 Signaalin autokorrelaatio 5 4.3 Sigaali autokorrelaatio Sigaali autokorrelaatio kertoo kuika paljo sigaali eri illä korreloi itsesä kassa (josta imiki). Se o Fourier-muuokse ohella yksi käyttökelpoisimmista sigaalie aalysoitimeetelmistä.

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

Alkuräjähdysteoria. Kutistetaan vähän...tuodaan maailmankaikkeus torille. September 30, fy1203.notebook. syys 27 16:46.

Alkuräjähdysteoria. Kutistetaan vähän...tuodaan maailmankaikkeus torille. September 30, fy1203.notebook. syys 27 16:46. Alkuräjähdysteoria Maailmakaikkeude umerot Ikä: 14. 10 9 a Läpimitta: 10 26 m = 10 000 000 000 valovuotta Tähtiä: Aiaki 10 24 kpl Massaa: 10 60 kg Atomeja: 10 90 kpl (valtaosa vetyä ja heliumia) syys 27

Lisätiedot

Tunnuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA

Tunnuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA Tuuslukuja 27 III TUNNUSLUKUJA Tuuslukuja 28 Tuuslukuja käytetää, ku tilastoaieistoa havaiollistetaa tiivistetysti yksittäisillä luvuilla. Tuusluvut lasketaa muuttujie arvoje perusteella ja e kuvaavat

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Yhdistymishallitus

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Yhdistymishallitus Sosiaalilautakunta 142 21.10.2014 Sosiaalilautakunta 59 17.05.2016 Yhdistymishallitus 28 31.05.2016 Osallistuminen seudulliseen ikäihmisten perhehoitoon 426/05.23.02/2013 Sosltk 142 Eurajoen sosiaalilautakunta

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Kilpailutyö. Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu

Kilpailutyö. Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu Kilpailutyö Innostu Itämeren ruokavaliosta reseptikilpailu Salla Hautaviita & Eetu Koskinen Satakunnan koulutuskuntayhtymä Ulvila 29.5.2012 Sisällys Saatteeksi... 3 Menu... 4 Perustelut... 5 Ravintosisältö...

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Isä seksuaalikasvattaja. Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus

Isä seksuaalikasvattaja. Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus Isä seksuaalikasvattaja Jussi Pekkola, Sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Poikien ja nuortenmiesten keskus&vanhemmuuskeskus Onko eroa isä/äiti seksuaalikasvattajana? Isät äitien kanssa samalla lähtöviivalla

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot