Ommelten välinen aika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ommelten välinen aika"

Transkriptio

1

2 Mrí Dueñs Ommelte välie i Suometut Sri selder werer söderström oseyhtiö helsii

3 uvt: Os I: Jorge E. S Rom/Wiimedi Commos Os II: Public Domi imge Os III: BudgetPlces.com/Wiimedi Commos Os IV: detegse/wiimedi Commos espjielie luteos El tiempo etre costurs mrí dueñs 2009, goriuq, s. l Suomeielie litos Sri Selder j WSOY 2013 ISBN Piettu EU:ss

4 Äidillei, A Viueslle Viues Lope j Álvrez Moreo perheille, iide Tetuái ioje uisi, joit he i iholl muistelivt. Kiille Espj Mroo protetorti etisille suille j heidä ss yhdessä eläeille mroolisille.

5

6 Sisällys os i 9 os ii 177 os iii 335 os iv 459 Epilogi 609 Kirjilij jälist 621 Kirjllisuusluettelo 623

7

8 os I Cibelesi suihulähde Mdridiss

9

10 1 Miu ohtloi suu muutti irjoitusoe. Kyseessä oli Hispo-Olivetti, j viioje j miut erotti siitä äyteiu lsi. Ku mieti sitä yt, vuosie tuom etäisyyde suojist, tutuu äsittämättömältä, että tuo ysiertie pie sttoi viutt ii merittävästi elämäi uluu, muutt täysi se suut j tehdä ii suuitelmi tyhjisi eljässä päivässä. Näi uitei tphtui, eä voiut miteää estää sitä. Noihi ioihi e hveillut mistää suurest j merittävästä. Tulevisuudesuuitelmi rjoittuivt lähiympäristööi. Niitä säätelivät silloie elipiirii, i j pi, eä tvoitellut mitää miä ei olisi svutettviss ti riittävä lähellä, äde ulottuvill. Elämäi oli muutm peruspilri vrss, j vielä tuolloi uvitteli iide olev pysyviä j horjumttomi. Vi äistä pilreist oli äitii, j hä oli ompelij. Äiti työseteli hieoss slogiss, jo tuettii yläluoisest sisust. Hä oli oeut j tyylitjuie ompelij, mutt os hä ei päässyt eteemää urll, v pysyi i yhteä plollise muide jouoss. Hä oli ysi iistä moist isist, jot ytesä j silmäsä uhrte leisivt j ompelivt ymmee tuti päivässä, sovittivt vtteit j teivät orjusi i joillei toisille, vieride vrtloide mittoihi sopivisi j miellyttämää sellisi rouvi, jot hrvoi vivutuivt tsom heitä edes silmii. Isästäi tiesi vielä tuolloi vrsi vähä, itse siss e juuri mitää. Hä ei ollut os eläyt ssmme eä sisi osut ivt hätä. E ollut iiä ysellyt häestä se eempää, mutt ollessi hdes- ti yhdesävuotis äitii päätti erto miulle isästä j sirotteli eteei joiti melo hjisi tiedomurusi. Äiti ertoi, että häellä oli toie perhe j ettei hä sisi ollut voiut elää ssmme. 11

11 ommelte välie i Nielisi tämä tiedo yhtä iireesti j hluttomsti ui edessäi olev pstoj sop viimeiset lusilliset. Tuo uise heilö elämä iiosti miu huomttvsti vähemmä ui se, mite opesti pääsi leiimää tlomme vieressä olevlle uiolle. Syyi esällä 1911, sm vuo u tssij Pstor Imperio mei imisii Rfel»El Gllo» Gómezi ss j mesiolie lulj j elouvtähti Jorge Negrete vsi silmäsä esimmäistä ert. Euroopss elettii tuolloi iutt, jot utsuttii imellä Belle époque. Kuisuudest loi tutu uhv rummu puett, jo oli ee esimmäisestä suurest Euroop sodst. Mdridi hviloiss selttii El Debte j El Herldo -lehtiä sm i u L Chelito villitsi mdridilismiehiä äyttämöltä äsi eiuttmll häpeilemättä lteit upleti thtii. Kuigs Alfoso XIII oistui luuiste russuhteides lomss littm lulle viidee lillise tyttäresä. Kui hllitust johti liberli Clejs oellise tietämättömää siitä, että vi vuott myöhemmi eräs esetrie risti teisi häe elämästää lopu hdell päähä ohdistetull luusell miisteri lehteillessä iess ruhss uutuusi S Mrtíi irjupss. Ksvuympäristöi oli vrsi oellie. Emme eläeet yltäylläisyydessä, v jouduimme pitämää irj meoistmme, mutt puutteest emme os ärsieet. Ksvoi pell ujll Mdridi esust sydämessä Pj-uio vieressä, melei uili vieressä. Kotimme sijitsi iveheito päässä upugi esust loputtomst häliästä; otitumme ree uuluivt pyyiruill roiuvt vtteet, lipeä hju, pureide huutelut j urigoss pistttelevt isst. Kävi oulu, jo sijitsi läheise suireuse esimmäisessä errosess. Opetus oli leellist j hdelle troitettuu pulpettii meitä htutui yleesä eljä. Toisimme töie prveilimme luo lulm ov ääee L cció de pirt j ilottm ulomuistist ertotulu. Opi siellä luem j irjoittm, pättäsi päähäi mtemtii perusteet seä pääjoie imet, joit opettelimme luo seiälle ripustetust ellstueest rtst. Ksitoistvuoti oulutiei oli lopuss j mei oppim äitii mmtti ompelusloii. Se oli luoollie ohtloi. Doñ Muel Godi slogiss oli jo vuosiymmeiä vlmistettu eriomisesti leittuj j ommeltuj ltuvtteit, joide mie tuettii oo Mdridiss. Sieltä olivt lähtöisi päivääyttöö sopivt jupuvut, coctilleigit, tit j viitt, joiss rvostetut rouvt oreilisivt 12

12 Mrí Dueñs hippodromill, Puert de Hierro pooloerholl, Cstelldull ävellessää, siemilless teetä Susss ti äyttäytyessää suutimu messuss. Kului joi i ee ui pääsi tutustum ompelu sloihi. Ee sitä toimi slogi juosutyttöä, j tei mitä milloii trvittii: ohesi hiillost uuiss, lisi ploj lttilt, uumesi silitysrutoj tulisij päällä j juosi pää olmte jl ostm l ti ppej Potejos-uiolt. Miu vstuulli oli myös toimitt vlmiit, suurii pellvsäeihi lsostetut vtteet perille siide oteihi. Se oli miulle iist mieluisi tehtävä lvll ompelijttre urlli. Näi pääsi tutustum hieoje reuste ovimiehii j vride perheide utouljettjii, otipulisii, tloudepitäjii j hovimestreihi. Näymättömyytei suojist trili hieostorouvi, heidä tyttäriää j viomiehiää. Myä todistj lill pääsi vierilem heidä porvrisodeiss, ristorttisiss pltseiss j rvoreusiss sijitseviss ylellisissä suoiss. Toisi miu ei lsettu plvelusu tiloj pidemmälle, v jou plvelusväestä otti vst lähetyse. Josus miut uitei lähetettii vtehuoeesee s, j silloi pääsi ihmettelemää äytäviä piti uliessi vst tulevi sloej. Ahmi silmilläi upeit mttoj, ristlliruuuj, smettiverhoj, flyygeleitä, joit i välillä jou soittii, j jtteli smll mielessäi, mite outo j ihmeellistä olisi elää sellisess milmss. Päiväi uluivt ilm että olisi huomut mitää se ummemp ristiriit äide hde ii erilise milm välillä. Aiv yhtä luotevsti ulji hevosvureide lomss hieoill, leveillä bulevrdeill j mei sisää tilvii j vloisii rppuäytävii ui steli om purustomme piillise peill j htill ujill, joill si tämä tästä iertää vesilätäöitä ti jätesoj. Niide musiii oli upustelijoide huudot j äläiste uluoirie uli; ulmutmme duill ihmisillä oli i iire joei j u siellä uuli huudo»vettä tuloss» oli prst väistää opesti, sillä se oli meri siitä, että jou oli tyhjetämässä yösti dulle. Vuortlot täyttyivät äsityöläisistä, upustelijoist, pulisist j päivätyöläisistä, jot olivt spueet pääupuii j toivt ulmillemme tuulhdusi omist piuylistää. Suuri os heistä ei liiuut puristostmme muute ui po edessä, toisi ui äiti j miä. Me iiruhdimme yhdessä jo mu iisi Zurbodulle, jott ehtisimme hoit ii päivittäiset sreemme doñ Muel ompeluslogiss. 13

13 ommelte välie i Se jälee u oli toimiut juosutyttöä pri vuott, doñ Muel j äiti päättivät yhdessä, että oli jo tullut i opett miut ompelem. Neljätoist vh loi hrjoitell ysiertisimpi tehtäviä: silmuoit, reupistoj j hrsimist. Seurv olivt vuoross pireiät, jälipistot j päärmäys. Me ompelijttret istuimme pieillä tuoleill sylissämme puiset työtsot, joide päällä ompelusi pidettii. Doñ Muel plveli itse siit, leisi, sovitti j tei orjusi. Äiti otti mittoj j huolehti lopust, hä ompeli vtivimmt osuudet j joi tehtäviä, vlvoi iide suorittmist j piti yllä yleistä järjestystä. Tämä piee ompelijoide ptljoo muodosti uusi ypsää iää ehtiyttä ompelijtrt, eljä ti viisi uort ist j muutm hrjoittelijtyttö, jot olisivt mieluummi ulutteet is juoruilemisee j tirsumisee. Osst ehittyi titvi ompelijoit, mutt jotut eivät os oppieet uoll j ii heidä ossee lesi vähemmä mieluist tehtävät. Ku jou tytöistä läsi tlost, i tuli toie tillle ompeluhuoeeseemme, tuoho muurhispesää, jo oli iv eri milmst ui reuse hieo julisivu ti vlois j tilv, vi siide äyttöö troitettu sloi. Vi heillä, doñ Muel j äidi lisäsi, oli lup utti se shrmieltisist, gstpeteill verhoilluist seiistä j mhoihuoeluist ti stell tmmipretill, jo iillottmie pellvliioill uului meidä uorimpie putyttöje tehtävii. Vi heidä yllee lesivt urigosäteet du puoleisilt oreilt prveeilt, u loppu jouo-osstost si pysytellä vrjoss t-lll. Meidä iste vltut rjoittui thuoeesee, joss oli vi pri tpihlle vutuv iuluuu j jo oli tlvell jäätävä ylmä j esällä oie horttil. Mutt i ului siellä ui siivillä ssie suihi j copl-blldie lomss. Opi opesti. Miull oli äppärät sormet, jot pi tottuivt äsittelemää eul j erilisi it. Omsui mitt, oot j ppleet. Etupple, riympärys j jlmitt tulivt tutuisi piuhilj, smoi ui iilt, hihsuut j ovieet. Kuudetoist vh ossi jo erott t toisist, seitsemätoistvuoti opi rvostm iide omiisuusi j tuistm Ktoi repi, silimusliii, georgette j Chtilly pitsi. Kuuudet j vuodejt uluivt sm v mu: sysyisi vlmistimme villgstej j väliusijupuuj, eväällä ompelimme liehuvhelmisi meoj, joit äytettäisii pitillä Ktbri-lomill L Cochss j El Srdieross. Täyti hdes- 14

14 Mrí Dueñs toist, sitte yhdesätoist. Vähitelle pääsi hrjoittelem leimist j siirryi vtivimpie tehtävie prii. Opi, mite ul-uot vlmistettii j uluset iiitettii, mite vte stii istum, j vähitelle siirryi myös viimeistelemää luomusimme. Pidi työstäi, sillä uti todell ompelemisest. Doñ Muel j äiti oppivt luottm miuu j loivt ysyä silloi tällöi mielipidettäi.»tytöllä o silmää j v äsi, Dolores», doñ Muel soi err.»häessä o iest, häestä tulee vielä hyvä, ellei hätä houutell pois meiltä; prempi ui siust, ellet pidä vrsi.» Äiti jtoi sreit iv ui ei olisi uullut, j miä teeseteli yhtä uuro pitäe visusti tseei ompelulustll. Vilisi vi äitii opesti syrjäsilmällä j äi, mite hymy reili häe huulill, joide välissä hä piteli muutm eul. Nii vuodet uluivt eteepäi j meidä elämämme iide mu. Myös slogi sreit selev muoti muuttui vuosie myötä. Euroopss riehuee sod jälee olivt vuoross suort lijt, orseteist hiuduttii eroo eiä häveliäisyys eää estäyt säärie pljstmist. Mutt u iloie siymmetäluu stii päätösee, vyötärölijt plsivt tisi etisille pioillee, hmeehelmt piteivät j säädyllisyyde vtimuset äyivät uudest hihoiss, ul-uoiss j seteiss. Uusi vuosiymme toi mu vltvsti muutosi. Ne ii tulivt yhdessä rysäysessä j täysi yllättäe. Täyti siymmetä, Espjss loi tsvll i j tpsi Igcio. Tutustui häee eräää suuti Bombillpuisto meluisiss tssiisiss, joe oli spuut soi jouoi ompelijttri j myyjättäriä, lisoj opiselijoit j lomlle päässeitä sotilspoii. Hä pyysi miu tssim j si miut mot ert urm. Ksi viio myöhemmi loimme jo suuitell häitä. Ku Igcio oli, mitä hä meritsi miulle? Tuolloi uvitteli, että hä olisi elämäi mies; ruhllie veri, jost tulisi hyvä isä lpsillei. Oli tullut jo siihe iää, joss ltisilli öyhillä j ouluj äymättömillä tytöillä ei ollut trjoll juuri muut vihtoehto ui löytää itsellee hyvä viomies. Äitii, jo oli svttut miut ysi, oli sut tehdä ympäripyöreitä päiviä pitääsee meidät leivässä, eiä häe esimerisä houutellut. Sisi Igcio tutui huomttvsti premmlt vihtoehdolt ui seurt äitii jljäljissä. Hä olisi mies, jo ss viettäisi loppuelämäi eiä miu eää iiä trvitsisi herätä muisi ysiäisyyde iterä mu suussi. Miu ei ohjut häe vierellee päätä seoittv itohimo, v piemmii ruhllie iitymys j vrmuus siitä, 15

15 ommelte välie i että miu odottisi häe ss turvllie elämä, pehmeä ui höyhetyyy. Nii uvitteli, että Igcio Motes olisi se äsivrre hltij joho trttuisi tuhell j yhdellä ävelyretellämme, että häestä tulisi huolehtiv puolisoi, jo toisi miulle vrmuutt loppuelämäi päivisi. Hä oli si vuott miu vhempi, hoi, huomvie, joustv j muutuvie, ie ii mitä ultisi mies. Hä oli pitähuise liheliii, hyvääytösie j häe suuri sydämesä äytti oppiv rstm miu tuti tuilt eemmä. Häe lesesi jääyt äitisä oli tottuut pitämää vähäiset säästösä visusti piiloss ptj ll, j Igcio oli joutuut muuttm mjs Mdridiss use ert siirtymällä vtimttomst mtustjodist toisee. Häe suurimp hvee oli läpäistä virmiesoe j hä siiäästi pyri yhä uudest miä ths miisteriö sot-, vltiovri- ti sisäsiimiisteriö plvelusee, jo voisi trjot häelle loppuelämä estävä vir. Igcio uelm oli olmetuhe peset vuosipl, sisteljäymmetäysi peset uuss; sääöllie uuusipl orvuse siitä, että hä omistisi loppuelämäsä virstoje j odotushuoeide, imuppereide, rosoiste pperirie, leimoje j mustepulloje esylle milmlle. Tuo tulev tyyeyde j vude vr perustimme yhteise tulevisuutemme, siitä huolimtt että vlitsijut reputti itsepäisesti Igcio ert toises jälee eiä suostuut ottm hätä jäseistöösä. Mutt Igcio ei tut perisi. Helmiuuss hä oeili oe oieusmiisteriö oeess j esäuuss mtlousmiisteriö, j loitti se jälee ierroses lust. Vi Igcio tlous ei slliut lliit huvitusi, hä tei ies tehdäsee miut oellisesi. Hä hemmotteli miu lih uros sllimiss rjoiss, j toisi hä spui tpm miu tuomisi ltio, jo oli täyä siliperhose toui j siliäispuu lehtiä, josus ts rsillie phdettuj stjoit, j i häe piu lhjoj säestivät lupuset iuisest rudest meidä istusellessmme urmell Segovidu sill upeess. Kävimme Oestepuistoss uutelemss iosi vieressä soittv oresteri j urioisi suutimui soutelemss Retiropuisto teolmmess. Yhtää upugiosjuhli emme jättäeet välii, v i iiruhdimme uttim iide ruselleist, posetiivimusiiist seä sottiiseist, jo seleet sujuivt meiltä ello truudell. Luemttomi iltpäiviä vietimme Vistillsipuistoss ti 16

16 Mrí Dueñs hmimll puoletoist peset hitisi elouvi lähiorttelie tettereiss. Vlecilie horcht-mtelijuom oli meille suorie juhl ihe j tsijelu sil toivejttelu. Mutt hellyydessä j huomioosoitusiss Igcio ei os pihistellyt. Oli tähti häe tivll, iist prs j uei mie ths meimmei. Kii miuss oli ih j eriomist: hiusei, svoi, silmäi, ätei, suui, ääei, j oli häe oes j ilos loputo lähde. Miä yleesä uuteli häe imrteluj, soi hätä höpsösi j oi häe rst miu ii pljo ui hä iiä hlusi. Noihi ioihi doñ Muel slogiss thti loi muuttu toisesi. Elimme epävrmoj ioj. Toie tsvlt oli oistuut herättämää levottomuutt piireissä, joiss ee ii vvriset simme liiuivt. Mdridiss oli ilmss ost j hoit, poliittiset jäitteet huouivt joisest duulmst. Riide perheet loivt pitittää esälomi pohjoisess j pysyivät mieluummi etäällä piheisestä pääupugist. Kduill upusteltii Työläise ääi -somlehtiä j resuiset työläiset tulivt esii litupuie piiloist j roheivt lähestyä pelottomsti upugi esust, Puert del Soli uiot. Suuret ysityisutot loivt dot tuuvst eiä loistoit juhli eää järjestetty. Vht, mustii pueutueet rouvt ruoilivt Azñ tumist, j ävi yhä tvllisemmsi uull seide puett sulyhtyje sytyttämise i. Aristit polttivt iroj j flgistit turvutuivt yhä hmmi seisiis. Päivä päivältä svoi iide ristorttie j porvrie jouo, jo peitti loill huoelus, irtisoi plvelusuts, slpsi iuluuus j mtusti piii vllss ulomille. He veivät mu rj yli orus, setelisä j pelos, iävöivät mposs elävää uigst j sitä urilist Espj, jo i oittisi vst myöhemmi. Doñ Muel slogi sispiiri supistui ov vuhti, j sm thti hrveivt tiluset j meidä työtehtävämme. Piuhilj myös heilöut väheettii. Esi sivt lähteä hrjoittelijtytöt, sitte ompelijttret ysi toises jälee, ues jäljellä olimme eää äiti j miä omistj lisäsi. Sitte oitti päivä, jolloi simme mriisitr Etrelgosi puvu vlmiisi, j seurvt uusi päivää uutelimme rdiot j pyörittelimme peuloitmme ilm että oviello soi ert. Tuo viio jälee doñ Muel totesi syvää huoiste, ettei häellä ollut muut vihtoehto ui litt lppu luuulle. 17

17 ommelte välie i Mssmme elettii murrose ioj. Poliittiset iistt levisivät tettereide permoille s j hllituset vihtuivt ee ui u ehti ruoill olme err isämeitää. Kie tuo uohu esellä meilleää ei jääyt i murehti sitä, mitä olimme meettäeet. Kolme viio doñ Muel sulemisilmoituse jälee Igcio ilmestyi ovellemme orvoiimppu ädessää ertom, että hä oli viimeii läpäissyt virmiesoees. Epävrmuus si t til hääsuuitelmille, joit pi vlmisteltii piee pöydä ympärillä olohuoeessmme. Vi ysi tsvltlisuude mu tuomist muoti-ilmiöistä oli siviilivihimie, äitii, jo oli ysihuoltj siviilisäädystää huolimtt hurss tolilie j usollie mori ttj, usti meitä meemää vihille läheisessä S Adrési iross. Igcio j miä olimme vlmiit toteuttm häe toivees, sillä emme tohtieet sote toiveide mrssijärjestystä, jo mei yleesä ii, että Igcio toteutti miu toiveei j miä puolesti uioiti vst pemtt äitii toiveit. Ei miull ollut mitää riittävä piv syytä ieltäytyä j iheutt häelle pettymystä. Koo violiittojtus ei tutuut miust miteää ihmeelliseltä j sisi miulle oli herttise yhdeteevää, siuisio pppi meidät lttrill vi julistettisiio meidät viopuolisoisi olmivärise lipu ll. Sovimme päivämäärästä sm ppi ss, jo oli siymmetäeljä vuott sitte stut miut esäuu hdeste päivää pyhimysleteri muisesti Sirsi. Muit päivä pyhimyste ss yhteesopivi imivihtoehtoj olisivt olleet Sbii, Victori, Gudeci, Hercli j Fortut.»Sir, Isä. Kst häet Sirsi, oph ii lyhyt imi.» Tällise päätöse ysiäie äitii tei, j ii miust tuli Sir. Häitämme olisi todistmss vi lähipiiri, perhe j lähimmät ystävät. Pill olisi tietysti isoisä eiutuoliss viopill ruoiluhuoeess prveee vieressä. Hä istuisi myää, jlpuole j järesä meettäeeä, sillä Filippiiie sot oli tehyt vhst miehestä selvää ii heisesti ui ruumiillisestii. Igcio äiti j sisot mtustisivt pille otiylästää. J ilm muut pille utsuttisii purimme Egrci j Norberto olme pois ss. He olivt tiivisi sosilistej j peri ultisi ihmisiä. Npureistmme oli tullut meille hyvi läheisiä, iv ui porrsäytävä olisi yhdistäyt meitä smll tvll ui muit yhdistivät verisiteet. Vieride jouoss olisi myös doñ Muel, 18

18 Mrí Dueñs jo ivisi ts esille ompelutrviees lhjoittsee miulle viimeisimmä luomuses, miu hääpuui. Hemmottelisimme vieritmme mreileivoisill, Málg-viiillä j vermutill. Ehä sisimme houuteltu jou ulmu musiti virittämää meille pso doble, j jou iertävä uvj eties ottisi meistä vlouv, jo myöhemmi oristisi otimme, sitte u meillä olisi sellie tiedoss. Nii u ui ei ollut, suisimme äitii uriss. Juuri oihi smoihi ioihi, ie muu touhu j vlmisteluje esellä, Igcio esi, että miui pitäisi he virmiespi. Sulhsei uusi sem hllitovirstoss oli vut häe silmäsä uutee iutee. Tsvltlisess hllioss vllitsi ts-rvo ilmpiiri, jo mu iset elpsivt muuhui ui hell j pyyipd ääree. Siellä julistettii, että iste tehtävä oli osllistu mieste rill yhteisu retmisee j sisi meille oli luotv smliset edellytyset j smt tvoitteet. Meillä oli jo edususs esimmäiset issedustjt, suupuolte ts-rvo tuustettii julisell setorill, olimme yhdeveroisi li edessä, meillä oli oieus äydä töissä j meille oli myöetty yleie ääioieus. Kiest edistysestä huolimtt olisi st ert mieluummi plut ompelijsi, jos olisi itse sut vlit, mutt Igcio ei trviut ui olme ilt sdsee pääi ääettyä. Vh ide j jälipistoje milm oli romhtut j uusi milm vutui edessämme, eiä miu uttut muu ui sopeutu. Igcio soi voivs itse vlmist miut oeesee, sillä hä tusi ihee läpiotisi j häellä jos eellä oli oemust oeesee pättäämisestä j siiä reputtmisess ilm että hä olisi os luovuttut ti joutuut epätoivo vlt. Tiesi premmi ui hyvi, ettei miull olisi muut vihtoehto ui ääriä hihi, jott sisimme hittu elo oo jouiolle, joho häide jälee uuluisivt meidä hde lisäsi äitii, isoisä j tulevisuudess myös jälisvumme. Pääti suostu. Yhteisymmärrysee päästyämme meiltä puuttui vi ysi täreä si: irjoitusoe, joll voisi hrjoitell selviytyäsei oeirjoitusoeest. Igcio oli vuosiudet hrjoitellut muide oeill j joutuut rvm oeirjoitustueill viheliäisissä ouluiss, joiss löyhäsi usei mustee lisäsi hii j pistettu rsv. Hä hlusi säästää miut smlt ohtlolt, miä vuosi hä piti irjoitusoee himist välttämättömää. Seurvt viiot omistimme prh mhdollise mlli metsästämiselle, iv ui yseessä olisi ollut elämämme tärei sijoitus. 19

19 ommelte välie i Tutimme ii mhdolliset vihtoehdot j teimme loputtomi lselmi. Miä e juuri ymmärtäyt litteide omiisuusie päälle, mutt uvitteli että piei j evytreteie mlli sopisi meille prhite. Koo oli Igciolle yhdeteevä, se sij hä tuti väsymättä hitoj, osmsuehtoj j oeide meii. Olimme jäljittäeet ii Mdridi myymälät j vietimme tutiusi iide äyteiuoide edessä opetelle lusum ulomlisi imiä, jot toivt esoottise tuulhduse uisist mist j uulostivt piemmii elouvtähtie imiltä: Remigto, Royl, Uderwood. Olisimme voieet päätyä mihi ths iistä j llistu yhtä hyvi yhdysvltlisee ti sslisee merii, mutt vlitmme oli uitei lopult itlilise Hispo-Oliveti mhtuoj Pi y Mrgll -dull. Emme tieteää voieet rvt, että tuo ysiertie vlit, päätös ott juuri uo seleet yseise up yyse yli, meritsisi uoliisu yhteiselle tulevisuudellemme j viuttisi peruuttmttomsti elämämme uluu. 20

20 2»E mee Igcio ss imisii, äiti.» Äitii oli juuri pujottmss l eulsilmää j si jähmettivät häe sormes siihe pi.»mitä siä soit, tyttö?» hä sopersi. Ääi uului pieeä j säryeeä, täyä huolt j epäuso.»miä jätä häet. Ole rstuut toisee.» Äiti toi miu uull uii ii voimill huumsoill ui vi suii tohti ääee so, utsui sitte tivst vusee, ruoili leteri joise pyhimyse väliitulo j yritti ii mhdollisi järiperustei sd miu pyörtämää päätösei. Ku hä huomsi, ettei miää edellä miituist tehout, hä isthti toisee eiuu isoisä eiutuoli vieree, hutsi pää äsiesä välii j puhesi ituu. Ktseli hätä päättäväistä esittäe j yriti piilott hermostueisuutei poeilt uulostvie sojei tse. Oli peläyt äidi retiot, sillä Igciost oli tullut häelle se poi, jot häellä ei ollut os ee ollut j smll tästä oli tullut puuttuv mies pieee perheeseemme. He olivt löytäeet helposti yhteise sävele j tulleet todell hyvi juttuu eseää. Äiti vlmisti Igciolle tämä lempiruoi, iillotti tulev vävysä egät j tei tämä prht päiväsä äheistä teist ui uusi äätämällä e uripäi. Sulhsei puolest muisti i iitellä äidi uloäöä sopivill ohteliisuusill tämä pyttäytyessä prhimpiis suutimessu vrte, toi lhjsi leivoisi ti meisi j josus soi tälle puolisi leiillää, että äiti oli vielä uiimpi ui tyttäresä. Oli erittäi tietoie siitä, että päätösei teisi lopu tuost hrmoise yhteiselo hveest j että se romuttisi myös muide tulevisuudesuuitelmt, mutt e voiut sille mitää. Päätösei oli luj ui 21

21 ommelte välie i llio: mitää häitä ti virmiesoett ei tulisi, e hrjoittelisi oeirjoitust olohuoee pöydä ääressä, e syyttäisi Igcio lpsi, e jisi häe ss yhteistä vuodett, e myötä- eä vstoiäymisiä. Aioi jättää häet, eiä miää luoovoim sisi päätäi eää ääettyä. Hispo-Oliveti liiehuoeistoo uului si suurt äyteiu, joiss ohiulijoille esiteltii mhtuotiliiee viimeisiä ylpeydeiheit. Niide välissä oli lsiovi, joss oli säihyväsi iillotettu prossie viohv. Igcio työsi siitä j stuimme sisää liieesee. Kello ilhdus ilmoitti spumisestmme, mutt u ei tullut välittömästi plvelem meitä. Seisoimme ujosti pioillmme pri miuutti trille esille setettuj mllej öyrä uioituse vllss. Emme uslteet hipist oit iiltävisi lttuje hyllyje päällä lepääviä oeirjoituse ihmeitä, joide jouost vlitsisimme omii troitusiimme sopivimm. Suure myymälätil perällä oli toimistohuoe, jost tutui mieste ääiä. Emme joutueet odottm eää u, sillä uo ääet olivt tulleet tietoisisi pille spueist siist j ysi iistä lähestyi meitä. Ääi uului omelle, tumm puuu verhoutueelle miesheilölle. Hä tervehti meitä ystävällisesti j ysyi, millist oett etsimme. Igcio vstsi häelle ertoe toiveist j pyysi suositusi. Myyjä littoi pelii ie situtemuses j loi uvill joise esillä olev oee omiisuusi äärimmäise piutrsti ii mhdollisi teisiä ysityisohti esitelle. Priymmee miuuti selostuse jälee e muuttuivt orvissi tspsusi litisi, jo uulosti ii iävystyttävältä, että hyvä ette uhtut seisllei. Igcio imi sitä vstoi itseesä joise tiedojyvä iiittämättä huomiot miuu ti mihiää, jo ei liittyyt mlleihi j iide omiisuusii. Pääti irrottutu heidä seurst, sillä e ysiertisesti jsut eää uuell. Igcio osisi vrmsti vlit prhimm oee, j miä e olisi voiut vähempää välittää lyötitiheysistä, rivivihtovivuist ti mrgili säätimistä. Läsi iertelemää myymälässä etsie joti viihdyettä, jo vull voisi uoht tylsistymisei. Ktseli liiee seiille ripustettuj suuri j väriäitä julisteit, joiss tlo tuotteit miostettii, mutt joide viersielisiä luseit e ymmärtäyt. Se jälee äveli äyteiu luose j trili vähä i ohi iiruhtvi ihmisiä. Kääyi hluttomsti ympäri j äveli tisi liiehuoeisto perälle. 22

22 m l e d u Upe, i r o t s hi j i i romt i i t i l o p ille mrooe p, ä lä te ottisee e dridist eso ompelij, e is l j sp e vie uore siss. lisille ujille ude oetu r j d, tie so Sir Quirog muotislogi se li ä v i s Tetuáii us Sir perust illie tilisu r e m u tu u o trj si Ee pitää e merittävä se u o 1930-luvull. ir S : spj rutelem E d so ll e lv p. e milmss st ie m si ij uvusess: to toim j ä ä lm si ls äyttää tr tevsti uvite Mrí Dueñ o lu t v tu it t lom t j tphtum ö il e h ittisee pelii t li e o is p ll u de u st ri ri. Ompelij i, i ih lo t h o rillie epoo to tuihi is h ä m ä T. piirii st itteisee ilm ist viuttji is j j sod jä il h o o rt e vus us j svuu m o rt e u il o v ll puolell. histori urj M 84.2 ISBN: Päällys Mi Tuomie

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

3.7. Rekursiivisista lukujonoista

3.7. Rekursiivisista lukujonoista .7 Rekursiivisist lukujooist.7. Rekursiivisist lukujooist Kerrt vielä, että lukujoo void määritellä khdell eri tvll, joko käyttämällä lyyttistä säätöä ti rekursiivist säätöä. Joo määrittelemie rekursiivisesti

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan 3.3 Laiat MAB7 Talousmatematiia Otava Opisto / Kati Jorda Laia ottamie Suuri osa ihmisistä ottaa laiaa jossai elämävaiheessa. Pailaiaa tarvitaa yleesä vauusia ja/tai taausia. Laiatulle pääomalle masetaa

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a)

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a) Kertusos Kertusos ). ) : j 7 0 7 ) 0 :( ) c) :( ). Merkitää merirosvorht (kg) sukltrffelit (kg) ) 7, 0 hit: /kg hit: 7 /kg ) 00 g 0,kg 7 0,,0,,0, 0, (kg) :. ) Vstus: ) 7, 0 ( ) ) 00 g. ) 0 7 9 7 0 0 Kertusos

Lisätiedot

7303045 Laaja matematiikka 2 Kevät 2005 Risto Silvennoinen

7303045 Laaja matematiikka 2 Kevät 2005 Risto Silvennoinen 7303045 Lj mtemtii 2 Kevät 2005 Risto Silveoie. Luusrjt Kos srjt ovt summie jooj, ertmme esi jooje teori. Joot Joo o mtemtii iei perustvimpi äsitteitä j se vull ohdt äärettömyys esimmäistä ert. Luulueit

Lisätiedot

F e. R kertaa ioniparien lukumäärä N. Kun laskemme tämän yhteen Coulombin attraktioenergian kanssa saamme kiteen kokonaisenergiaksi.

F e. R kertaa ioniparien lukumäärä N. Kun laskemme tämän yhteen Coulombin attraktioenergian kanssa saamme kiteen kokonaisenergiaksi. S-436, FYSIIKKA IV (EST) Kevät 5, LH Rtisut LH- Lse liui Ferieergi olettll että joie toi luovutt yhde eletroi johtovyöhö Johtvuuseletroit uodostvt vp vuoroviutttto eletroisu Kliui tiheys o 8,5 g / c 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

9 Lukumäärien laskemisesta

9 Lukumäärien laskemisesta 9 Luumäärie lasemisesta 9 Biomiertoimet ja osajouoje luumäärä Määritelmä 9 Oletetaa, että, N Biomierroi ilmaisee, uia mota -alioista osajouoa o sellaisella jouolla, jossa o aliota Meritä luetaa yli Lasimesta

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

4.7 Todennäköisyysjakaumia

4.7 Todennäköisyysjakaumia MAB5: Todeäöisyyde lähtöohdat.7 Todeäöisyysjaaumia Luvussa 3 Tuusluvut perehdyimme jo jaauma äsitteesee yleesä ja ormaalijaaumaa vähä taremmi. Lähdetää yt tutustumaa biomijaaumaa ja otetaa se jälee ormaalijaauma

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

g c MENETELMÄOPAS sanataidetta ja musiikkia yhdistävä taidekasvatusmenetelmä 1.-4.-luokkalaisille nt värin äänin akulttuuriaitta 2010

g c MENETELMÄOPAS sanataidetta ja musiikkia yhdistävä taidekasvatusmenetelmä 1.-4.-luokkalaisille nt värin äänin akulttuuriaitta 2010 q s f t värin ääi p ef MENETELMÄOPAS Kuttuuiitt 2010 m stiett musiii yistävä tiesvtusmeetemä 1.-4.-uoisie 1 1 me s e 2 o f p m Oo puie ue väi? Tuoo etie i mieee ioisi tusi? Etä os vieä oisii suu väi? Meitä

Lisätiedot

Diskreetin Matematiikan Paja Ratkaisuja viikolle 5. ( ) Jeremias Berg

Diskreetin Matematiikan Paja Ratkaisuja viikolle 5. ( ) Jeremias Berg Disreeti Matematiia Paja Rataisuja viiolle 5. (28.4-29.4 Jeremias Berg Yleisiä ommeteja: Näissä tehtävissä aia usei rataisua oli ysittäie lasu. Kuitei vastausee olisi hyvä lisätä ommeteja siitä misi jou

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

C (4) 1 x + C (4) 2 x 2 + C (4)

C (4) 1 x + C (4) 2 x 2 + C (4) http://matematiialehtisolmu.fi/ Kombiaatio-oppia Kuia mota erilaista lottoriviä ja poeriättä o olemassa? Lotossa arvotaa 7 palloa 39 pallo jouosta. Poeriäsi o viide orti osajouo 52 orttia äsittävästä paasta.

Lisätiedot

ja differenssi jokin d. Merkitään tämän jonon n:n ensimmäisen jäsenen summaa kirjaimella S

ja differenssi jokin d. Merkitään tämän jonon n:n ensimmäisen jäsenen summaa kirjaimella S 3.3. Aritmeettie summ 3.3. Aritmeettie summ Mikä olisi helpoi tp lske 0 esimmäistä luoollist luku yhtee? Olisiko r voim käyttö 0 + + + 3 + + 00 hyvä jtus? Tekiik vull se iki toimii. Fiksumpiki tp kuiteki

Lisätiedot

2.1. Lukujonon käsite, lukujonon suppeneminen ja raja-arvo

2.1. Lukujonon käsite, lukujonon suppeneminen ja raja-arvo .1. Lukuj käsite, suppeemie j rj-rv.1. Lukuj käsite, lukuj suppeemie j rj-rv S lukuj vi yksikertisimmill ymmärtää tdellki j, jh kirjitettu lukuj peräkkäi. Sellisell jll, jk luvut vlittu täysi stuisesti,

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Kertaustehtävien ratkaisut

Kertaustehtävien ratkaisut Rtkisuist Nämä Trigoometriset fuktiot j lukujoot kurssi kertustehtävie j -srjoje rtkisut perustuvt oppikirj tietoihi j meetelmii. Kustki tehtävästä o yleesä vi yksi rtkisu, mikä ei kuitek trkoit sitä,

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 16: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, yleinen jaksollinen kuormitus 6/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 6: Yhde vpussee vimeev poväähely, yleie jsollie uomius YLEINEN JAKSOLLINEN KUORMITUS Hmois heäeä vsv pysyvä poväähely lusee löyyy helposi oeilemll. Hmoise heäee eoi void hyödyää

Lisätiedot

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla.

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla. Kombiatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 2 Ratkaisuehdotuksia (RT) (5 sivua) Käytä tehtävissä 1-3 kombiatorista päättelyä. 1. Osoita, että kaikilla 0 b a pätee ( ) a a ( ) k 1 b b 1 kb Biomikertoime määritelmä

Lisätiedot

Kiinteätuottoiset arvopaperit

Kiinteätuottoiset arvopaperit Mat-.34 Ivestoititeoria Kiiteätuottoiset arvopaperit 6..05 Lähtöohtia Lueolla tarasteltii tilateita, joissa yyarvo laseassa äytettävä oro oli aettua ja riippuato aiaperiodista Käytäössä orot äärittyvät

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

= a sanoo vain, että jonon ensimmäinen jäsen annetaan. Merkintä a. lasketaan a :stä.

= a sanoo vain, että jonon ensimmäinen jäsen annetaan. Merkintä a. lasketaan a :stä. .. Lukujoo Aluksi Mtemtiiklle o erityise tyypillistä se, että käytäö tiltee settm ogelm bstrhoid. Käytäössä tämä trkoitt sitä, että siitä krsit lilluk vrret. Trkstelu kohteeksi jätetää vi si loogie ydi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

2 INTEGRAALILASKENTAA 2.1 MÄÄRÄTTY INTEGRAALI

2 INTEGRAALILASKENTAA 2.1 MÄÄRÄTTY INTEGRAALI 37 INTEGRAALILASKENTAA.1 MÄÄRÄTTY INTEGRAALI Trstell ploitti jtuv j rjoitettu (siis ei ääretötä) futiot f ( ) välillä [, ] (s. uv) Jet väli [, ] :ää h-levyisee os h j meritää h, missä 0,1,,..., Joo liittyvä

Lisätiedot

Miehitysluvuille voidaan kirjoittaa Maxwell Boltzmann jakauman mukaan. saamme miehityslukujen summan muodossa

Miehitysluvuille voidaan kirjoittaa Maxwell Boltzmann jakauman mukaan. saamme miehityslukujen summan muodossa S-4.7 Fysiia III (EST) Tetti..6. Tarastellaa systeemiä, jossa ullai hiuasella o olme mahdollista eergiatasoa, ε ja ε, missä ε o eräs vaio. Oletetaa, että systeemi oudattaa Maxwell-Boltzma jaaumaa ja, että

Lisätiedot

1. Asiakaslähtöisyys

1. Asiakaslähtöisyys . Aiklähtöiyy,,,,,,,,,,,, Vtute k.. Vtuki yht. kpl. - - vtuki - vtuki - - vtuki Plvelut vtv t ikki de trpeit Toimi huomioi d ikk etu Aikk toiveet otet huomioo Kotiplv elut kotiir hoido mie vikutu ikk m

Lisätiedot

? keskusta.fi /tyopaiva. Miten Suomeen luodaan 200 000 uutta työpaikkaa? Ota aloite käsiisi - tule Työpäivään!

? keskusta.fi /tyopaiva. Miten Suomeen luodaan 200 000 uutta työpaikkaa? Ota aloite käsiisi - tule Työpäivään! Ot lite äsiisi - tule Työäivää! Mite Sumee lud 200 000 uutt työi? Helsigissä mti 3.11.2014 l 9 16 Kulttuuritehds Krjmll, Töölötu 51 b. Sumi trvitsee 200 000 uutt työi. Näissä tliss trvit meitä ii. Ole

Lisätiedot

****************************************************************** MÄÄRITELMÄ 4:

****************************************************************** MÄÄRITELMÄ 4: . Murtopotessi MÄÄRITELMÄ : O Olkoo prillie, positiivie kokoisluku. Ei egtiivise luvu :s juuri trkoitt sellist ei-egtiivist luku b, jok :s potessi o. Merkitää b. Kute eliöjuureki tpuksess, luku b täyttää

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen.

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen. 10 Kertolaskusäätö Kahta tapahtumaa tai satuaisilmiötä saotaa riippumattomiksi, jos toise tulos ei millää tavalla vaikuta toisee. Esim. 1 A = (Heitetää oppaa kerra) ja B = (vedetää yksi kortti pakasta).

Lisätiedot

2.4. Juurifunktio ja -yhtälöt

2.4. Juurifunktio ja -yhtälöt .. Juurifuktio j -yhtälöt.. Juurifuktio j -yhtälöt Juurifuktio lähtökoht void pitää potessifuktiot: f (x) x, missä o luoollie luku;,,,, j yhdistety potessifuktio määrittelee puolest yhtälö f (x) [g(x)],,,,,...

Lisätiedot

Laskennallisen kombinatoriikan perusongelmia

Laskennallisen kombinatoriikan perusongelmia Laseallise obiatoriia perusogelia Varsi oissa tehtävissä, joissa etsitää tietylaiste järjestelyje, jouoje ts luuääriä, o taustalla joi uutaista peruslasetatavoista tai lasetaogelista Tässä esitelläälyhyesti

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 1, ratkaisut Maanantai

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 1, ratkaisut Maanantai MATP53 Approbatur B Harjoitus, ratkaisut Maaatai..05. (Lämmittelytehtävä.) Oletetaa, että op = 7 tutia työtä. Kuika mota tutia Oili Opiskelija työsketelee itseäisesti kurssilla, joka laajuus o 4 op, ku

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Ortogonaalisuus ja projektiot

Ortogonaalisuus ja projektiot MA-3450 LAAJA MAEMAIIKKA 5 amperee teillie yliopisto Risto Silveoie Kevät 2007 äydeämme Lama 2: lieaarialgebraa oheisella Ortogoaalisuus ja projetiot Olemme aiaisemmi jo määritelleet, että asi vetoria

Lisätiedot

UBI-NÄYTTÖ. Ohittamaton mainosmedia. AINOA. Tavoitamme ihmiset tilastoidusti. 2,0m. 1,5m. Tilasto-info. 31% nuoret aikuiset [20-36] 65% 35%

UBI-NÄYTTÖ. Ohittamaton mainosmedia. AINOA. Tavoitamme ihmiset tilastoidusti. 2,0m. 1,5m. Tilasto-info. 31% nuoret aikuiset [20-36] 65% 35% Medioi www.biol.fi/medimyyi 1/5 Ohimo miosmedi. UBI-NÄYTTÖ UBI-äyöveosoll pääse miosm Ol pipioille ii sisällä i lo. Ksi loäyöämme iv Ol ydissss lo ohimom v viv lomio. Lisäsi jomme seisä sisääyöä sosiiss

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Luento 7 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 7 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Lueto 7 Luotettavuus Koheretit järjestelmät Ja-Erik Holmberg Systeemiaalyysi laboratorio Aalto-yliopisto perustieteide korkeakoulu PL 00, 00076 Aalto ja-erik.holmberg@riskpilot.fi Määritelmä Tarkasteltava

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999 Hannu ohannoro SATEEN AIKAAN laulusara soraanolle a ianolle Tuomas Anhavan tekstiin toinen, korattu versio 10 or romotion only 1 / 1 a or romotion only SATEEN AIKAAN Tuomas Anhava: Runoa (1), tava I III

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

tehtävän n yleinen muoto

tehtävän n yleinen muoto t-.474 tettste lgorte ohelot Sple-eetel eetelä lsellset tet. lueto: P-tehtävä ylee uoto S ysteelyys bortoro Telle oreoulu tettste lgorte ohelot Kevät 008 / P-teht tehtävä ylee uoto Stdrduoto selle uoto

Lisätiedot

Diskreetin Matematiikan Paja Ratkaisuja viikolle 4. ( ) Jeremias Berg. n(n + 1) 2. k =

Diskreetin Matematiikan Paja Ratkaisuja viikolle 4. ( ) Jeremias Berg. n(n + 1) 2. k = Diskreeti Matematiika Paja Ratkaisuja viikolle 4. (7.4-8.4) Jeremias Berg. Osoita iduktiolla että k = ( + ) Ratkaisu: Kute kaikissa iduktiotodistuksissa meidä täytyy siis osoittaa asiaa. Ns. perustapaus,

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

+80.06 +80.25 +80.45 +80.75 +81.06 +81.43 +81.78 +82.14 +82.41 +82.72 +82.87 +83.02 +83.31 2.5 2.5 VARASTO 3 ATK 2K ATK 2 VR.NR.

+80.06 +80.25 +80.45 +80.75 +81.06 +81.43 +81.78 +82.14 +82.41 +82.72 +82.87 +83.02 +83.31 2.5 2.5 VARASTO 3 ATK 2K ATK 2 VR.NR. 0 OVINTU +0.0 +0. +0. +0. +.0 +. +. +. +. +. +. +.0 +. 00 +0. +0. +0. +0. +0. 00 TUVTEIT VUS SVNEOTUSIVO EI- UO + mm SIVUIE PPINTU yllä kulkusilta 00 0 0 00 EUNIVI J UOIE BONIIVEYS GN J SUISTV POISTUMISTIE-

Lisätiedot

Kolmivaihejärjestelmän oikosulkuvirran laskemista ja vaikutuksia käsitellään standardeissa IEC-60909, 60909-1, 60909-2, 60781, 60865-1 ja 60865-2.

Kolmivaihejärjestelmän oikosulkuvirran laskemista ja vaikutuksia käsitellään standardeissa IEC-60909, 60909-1, 60909-2, 60781, 60865-1 ja 60865-2. Luu 7: Oiosulusuojaus 7. OIKOLKOJA 7.. Yleistä Vero laitteide mitoittamisessa, oiosulusuojause suuittelussa ja turvallise äytö suuittelussa o tuettava oiosuluvirrat eri tilateissa ja eri osissa veroa.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

TJTC75 6. luento. Monikanavamalli. Teknisesti mahdollista Useita markkina-alueita eri vaiheissa Fragmentoituva asiakaskunta.

TJTC75 6. luento. Monikanavamalli. Teknisesti mahdollista Useita markkina-alueita eri vaiheissa Fragmentoituva asiakaskunta. TJTC75 6. e Mikvmi Tekiei mhdi Uei mrkki-ei eri vihei Frgmeiv ikk 1 TV e Mikvpve CATV DVB Rer Kiieä pääe PSTN, ISDN, xdsl Gewy? Rer Rer GSM, GPRS, UMTS Mbiiipääe M hei- iee (mk, ID, ime, WLAN, LON) Pri

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

8. Ortogonaaliprojektiot

8. Ortogonaaliprojektiot 44 8 Ortogoaaliprojetiot Avaruus R o eemmäi ui pelä vetoriavaruus, osa siiä o mahdollisuus määritellä vetoreide pituus, välie ulma ja erityisesti ohtisuoruus ähä päästää ottamalla äyttöö vetoreide välie

Lisätiedot

Tehtävä 11 : 1. Tehtävä 11 : 2

Tehtävä 11 : 1. Tehtävä 11 : 2 Tehtävä : Käytetää irjaita M luvu ( ) meritsemisee. Satuaisverossa G, p() o yhteesä solmua, jote satuaismuuttuja X mahdollisia arvoja ovat täsmällee jouo0,..., M} aii aliot. Joaie satuaisvero mahdollisista

Lisätiedot

Zebra Vetoniitit. Superiv Rakennevetoniitit

Zebra Vetoniitit. Superiv Rakennevetoniitit Zebra Vetoniitit Zebra vetoniittisarja 0964 915 5 3,2x10 4x12 4,8x15 3,2x8 4x10 4,8x10 iittipihti (0915-10) eveälaippainen Yleisniitti iitti Kara iitin Ø mm Hylsyn pituus I mm ora oo mm iitattava ainevahvuus

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95 9..008 (9). Lskime käyttö.. Lske tskulskimell seurv lusekkee rvo j tulos kolme umero trkkuudell: 4 + 7 t 60,0 + Rtkisu: 4 + 7 =,950...,95 t 60,0 + Huom: Lskimiss o yleesä kolme eri kulmyksikköjärjestelmää:

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Herkkuja joka makuun ja hyvään tarkoitukseen! Ostamalla tuet. Myyjän nimi. Myyntikamppanjan tarkoitus. Kiitos tuestasi!

Herkkuja joka makuun ja hyvään tarkoitukseen! Ostamalla tuet. Myyjän nimi. Myyntikamppanjan tarkoitus. Kiitos tuestasi! Herkkj jok mkn j hyvään trkoitkseen! Ostmll tet Myyntikmppnjn trkoits Pikkvelje Myyjän nimi n Prs To ffeesekoit Pikkvelje n Prs To ffeesekoit on yhdiste s lmä Engl nnin toffe j hedelm it ätoffeit Rt sisältävät

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

1. osa, ks. Solmu 2/ Kahden positiivisen luvun harmoninen, geometrinen, aritmeettinen ja + 1 u v 2 1

1. osa, ks. Solmu 2/ Kahden positiivisen luvun harmoninen, geometrinen, aritmeettinen ja + 1 u v 2 1 Epäyhtälötehtävie ratkaisuja. osa, ks. Solmu 2/200. Kahde positiivise luvu harmoie, geometrie, aritmeettie ja kotraharmoie keskiarvo määritellää yhtälöillä H = 2 +, G = uv, A = u + v 2 u v ja C = u2 +

Lisätiedot