Ommelten välinen aika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ommelten välinen aika"

Transkriptio

1

2 Mrí Dueñs Ommelte välie i Suometut Sri selder werer söderström oseyhtiö helsii

3 uvt: Os I: Jorge E. S Rom/Wiimedi Commos Os II: Public Domi imge Os III: BudgetPlces.com/Wiimedi Commos Os IV: detegse/wiimedi Commos espjielie luteos El tiempo etre costurs mrí dueñs 2009, goriuq, s. l Suomeielie litos Sri Selder j WSOY 2013 ISBN Piettu EU:ss

4 Äidillei, A Viueslle Viues Lope j Álvrez Moreo perheille, iide Tetuái ioje uisi, joit he i iholl muistelivt. Kiille Espj Mroo protetorti etisille suille j heidä ss yhdessä eläeille mroolisille.

5

6 Sisällys os i 9 os ii 177 os iii 335 os iv 459 Epilogi 609 Kirjilij jälist 621 Kirjllisuusluettelo 623

7

8 os I Cibelesi suihulähde Mdridiss

9

10 1 Miu ohtloi suu muutti irjoitusoe. Kyseessä oli Hispo-Olivetti, j viioje j miut erotti siitä äyteiu lsi. Ku mieti sitä yt, vuosie tuom etäisyyde suojist, tutuu äsittämättömältä, että tuo ysiertie pie sttoi viutt ii merittävästi elämäi uluu, muutt täysi se suut j tehdä ii suuitelmi tyhjisi eljässä päivässä. Näi uitei tphtui, eä voiut miteää estää sitä. Noihi ioihi e hveillut mistää suurest j merittävästä. Tulevisuudesuuitelmi rjoittuivt lähiympäristööi. Niitä säätelivät silloie elipiirii, i j pi, eä tvoitellut mitää miä ei olisi svutettviss ti riittävä lähellä, äde ulottuvill. Elämäi oli muutm peruspilri vrss, j vielä tuolloi uvitteli iide olev pysyviä j horjumttomi. Vi äistä pilreist oli äitii, j hä oli ompelij. Äiti työseteli hieoss slogiss, jo tuettii yläluoisest sisust. Hä oli oeut j tyylitjuie ompelij, mutt os hä ei päässyt eteemää urll, v pysyi i yhteä plollise muide jouoss. Hä oli ysi iistä moist isist, jot ytesä j silmäsä uhrte leisivt j ompelivt ymmee tuti päivässä, sovittivt vtteit j teivät orjusi i joillei toisille, vieride vrtloide mittoihi sopivisi j miellyttämää sellisi rouvi, jot hrvoi vivutuivt tsom heitä edes silmii. Isästäi tiesi vielä tuolloi vrsi vähä, itse siss e juuri mitää. Hä ei ollut os eläyt ssmme eä sisi osut ivt hätä. E ollut iiä ysellyt häestä se eempää, mutt ollessi hdes- ti yhdesävuotis äitii päätti erto miulle isästä j sirotteli eteei joiti melo hjisi tiedomurusi. Äiti ertoi, että häellä oli toie perhe j ettei hä sisi ollut voiut elää ssmme. 11

11 ommelte välie i Nielisi tämä tiedo yhtä iireesti j hluttomsti ui edessäi olev pstoj sop viimeiset lusilliset. Tuo uise heilö elämä iiosti miu huomttvsti vähemmä ui se, mite opesti pääsi leiimää tlomme vieressä olevlle uiolle. Syyi esällä 1911, sm vuo u tssij Pstor Imperio mei imisii Rfel»El Gllo» Gómezi ss j mesiolie lulj j elouvtähti Jorge Negrete vsi silmäsä esimmäistä ert. Euroopss elettii tuolloi iutt, jot utsuttii imellä Belle époque. Kuisuudest loi tutu uhv rummu puett, jo oli ee esimmäisestä suurest Euroop sodst. Mdridi hviloiss selttii El Debte j El Herldo -lehtiä sm i u L Chelito villitsi mdridilismiehiä äyttämöltä äsi eiuttmll häpeilemättä lteit upleti thtii. Kuigs Alfoso XIII oistui luuiste russuhteides lomss littm lulle viidee lillise tyttäresä. Kui hllitust johti liberli Clejs oellise tietämättömää siitä, että vi vuott myöhemmi eräs esetrie risti teisi häe elämästää lopu hdell päähä ohdistetull luusell miisteri lehteillessä iess ruhss uutuusi S Mrtíi irjupss. Ksvuympäristöi oli vrsi oellie. Emme eläeet yltäylläisyydessä, v jouduimme pitämää irj meoistmme, mutt puutteest emme os ärsieet. Ksvoi pell ujll Mdridi esust sydämessä Pj-uio vieressä, melei uili vieressä. Kotimme sijitsi iveheito päässä upugi esust loputtomst häliästä; otitumme ree uuluivt pyyiruill roiuvt vtteet, lipeä hju, pureide huutelut j urigoss pistttelevt isst. Kävi oulu, jo sijitsi läheise suireuse esimmäisessä errosess. Opetus oli leellist j hdelle troitettuu pulpettii meitä htutui yleesä eljä. Toisimme töie prveilimme luo lulm ov ääee L cció de pirt j ilottm ulomuistist ertotulu. Opi siellä luem j irjoittm, pättäsi päähäi mtemtii perusteet seä pääjoie imet, joit opettelimme luo seiälle ripustetust ellstueest rtst. Ksitoistvuoti oulutiei oli lopuss j mei oppim äitii mmtti ompelusloii. Se oli luoollie ohtloi. Doñ Muel Godi slogiss oli jo vuosiymmeiä vlmistettu eriomisesti leittuj j ommeltuj ltuvtteit, joide mie tuettii oo Mdridiss. Sieltä olivt lähtöisi päivääyttöö sopivt jupuvut, coctilleigit, tit j viitt, joiss rvostetut rouvt oreilisivt 12

12 Mrí Dueñs hippodromill, Puert de Hierro pooloerholl, Cstelldull ävellessää, siemilless teetä Susss ti äyttäytyessää suutimu messuss. Kului joi i ee ui pääsi tutustum ompelu sloihi. Ee sitä toimi slogi juosutyttöä, j tei mitä milloii trvittii: ohesi hiillost uuiss, lisi ploj lttilt, uumesi silitysrutoj tulisij päällä j juosi pää olmte jl ostm l ti ppej Potejos-uiolt. Miu vstuulli oli myös toimitt vlmiit, suurii pellvsäeihi lsostetut vtteet perille siide oteihi. Se oli miulle iist mieluisi tehtävä lvll ompelijttre urlli. Näi pääsi tutustum hieoje reuste ovimiehii j vride perheide utouljettjii, otipulisii, tloudepitäjii j hovimestreihi. Näymättömyytei suojist trili hieostorouvi, heidä tyttäriää j viomiehiää. Myä todistj lill pääsi vierilem heidä porvrisodeiss, ristorttisiss pltseiss j rvoreusiss sijitseviss ylellisissä suoiss. Toisi miu ei lsettu plvelusu tiloj pidemmälle, v jou plvelusväestä otti vst lähetyse. Josus miut uitei lähetettii vtehuoeesee s, j silloi pääsi ihmettelemää äytäviä piti uliessi vst tulevi sloej. Ahmi silmilläi upeit mttoj, ristlliruuuj, smettiverhoj, flyygeleitä, joit i välillä jou soittii, j jtteli smll mielessäi, mite outo j ihmeellistä olisi elää sellisess milmss. Päiväi uluivt ilm että olisi huomut mitää se ummemp ristiriit äide hde ii erilise milm välillä. Aiv yhtä luotevsti ulji hevosvureide lomss hieoill, leveillä bulevrdeill j mei sisää tilvii j vloisii rppuäytävii ui steli om purustomme piillise peill j htill ujill, joill si tämä tästä iertää vesilätäöitä ti jätesoj. Niide musiii oli upustelijoide huudot j äläiste uluoirie uli; ulmutmme duill ihmisillä oli i iire joei j u siellä uuli huudo»vettä tuloss» oli prst väistää opesti, sillä se oli meri siitä, että jou oli tyhjetämässä yösti dulle. Vuortlot täyttyivät äsityöläisistä, upustelijoist, pulisist j päivätyöläisistä, jot olivt spueet pääupuii j toivt ulmillemme tuulhdusi omist piuylistää. Suuri os heistä ei liiuut puristostmme muute ui po edessä, toisi ui äiti j miä. Me iiruhdimme yhdessä jo mu iisi Zurbodulle, jott ehtisimme hoit ii päivittäiset sreemme doñ Muel ompeluslogiss. 13

13 ommelte välie i Se jälee u oli toimiut juosutyttöä pri vuott, doñ Muel j äiti päättivät yhdessä, että oli jo tullut i opett miut ompelem. Neljätoist vh loi hrjoitell ysiertisimpi tehtäviä: silmuoit, reupistoj j hrsimist. Seurv olivt vuoross pireiät, jälipistot j päärmäys. Me ompelijttret istuimme pieillä tuoleill sylissämme puiset työtsot, joide päällä ompelusi pidettii. Doñ Muel plveli itse siit, leisi, sovitti j tei orjusi. Äiti otti mittoj j huolehti lopust, hä ompeli vtivimmt osuudet j joi tehtäviä, vlvoi iide suorittmist j piti yllä yleistä järjestystä. Tämä piee ompelijoide ptljoo muodosti uusi ypsää iää ehtiyttä ompelijtrt, eljä ti viisi uort ist j muutm hrjoittelijtyttö, jot olisivt mieluummi ulutteet is juoruilemisee j tirsumisee. Osst ehittyi titvi ompelijoit, mutt jotut eivät os oppieet uoll j ii heidä ossee lesi vähemmä mieluist tehtävät. Ku jou tytöistä läsi tlost, i tuli toie tillle ompeluhuoeeseemme, tuoho muurhispesää, jo oli iv eri milmst ui reuse hieo julisivu ti vlois j tilv, vi siide äyttöö troitettu sloi. Vi heillä, doñ Muel j äidi lisäsi, oli lup utti se shrmieltisist, gstpeteill verhoilluist seiistä j mhoihuoeluist ti stell tmmipretill, jo iillottmie pellvliioill uului meidä uorimpie putyttöje tehtävii. Vi heidä yllee lesivt urigosäteet du puoleisilt oreilt prveeilt, u loppu jouo-osstost si pysytellä vrjoss t-lll. Meidä iste vltut rjoittui thuoeesee, joss oli vi pri tpihlle vutuv iuluuu j jo oli tlvell jäätävä ylmä j esällä oie horttil. Mutt i ului siellä ui siivillä ssie suihi j copl-blldie lomss. Opi opesti. Miull oli äppärät sormet, jot pi tottuivt äsittelemää eul j erilisi it. Omsui mitt, oot j ppleet. Etupple, riympärys j jlmitt tulivt tutuisi piuhilj, smoi ui iilt, hihsuut j ovieet. Kuudetoist vh ossi jo erott t toisist, seitsemätoistvuoti opi rvostm iide omiisuusi j tuistm Ktoi repi, silimusliii, georgette j Chtilly pitsi. Kuuudet j vuodejt uluivt sm v mu: sysyisi vlmistimme villgstej j väliusijupuuj, eväällä ompelimme liehuvhelmisi meoj, joit äytettäisii pitillä Ktbri-lomill L Cochss j El Srdieross. Täyti hdes- 14

14 Mrí Dueñs toist, sitte yhdesätoist. Vähitelle pääsi hrjoittelem leimist j siirryi vtivimpie tehtävie prii. Opi, mite ul-uot vlmistettii j uluset iiitettii, mite vte stii istum, j vähitelle siirryi myös viimeistelemää luomusimme. Pidi työstäi, sillä uti todell ompelemisest. Doñ Muel j äiti oppivt luottm miuu j loivt ysyä silloi tällöi mielipidettäi.»tytöllä o silmää j v äsi, Dolores», doñ Muel soi err.»häessä o iest, häestä tulee vielä hyvä, ellei hätä houutell pois meiltä; prempi ui siust, ellet pidä vrsi.» Äiti jtoi sreit iv ui ei olisi uullut, j miä teeseteli yhtä uuro pitäe visusti tseei ompelulustll. Vilisi vi äitii opesti syrjäsilmällä j äi, mite hymy reili häe huulill, joide välissä hä piteli muutm eul. Nii vuodet uluivt eteepäi j meidä elämämme iide mu. Myös slogi sreit selev muoti muuttui vuosie myötä. Euroopss riehuee sod jälee olivt vuoross suort lijt, orseteist hiuduttii eroo eiä häveliäisyys eää estäyt säärie pljstmist. Mutt u iloie siymmetäluu stii päätösee, vyötärölijt plsivt tisi etisille pioillee, hmeehelmt piteivät j säädyllisyyde vtimuset äyivät uudest hihoiss, ul-uoiss j seteiss. Uusi vuosiymme toi mu vltvsti muutosi. Ne ii tulivt yhdessä rysäysessä j täysi yllättäe. Täyti siymmetä, Espjss loi tsvll i j tpsi Igcio. Tutustui häee eräää suuti Bombillpuisto meluisiss tssiisiss, joe oli spuut soi jouoi ompelijttri j myyjättäriä, lisoj opiselijoit j lomlle päässeitä sotilspoii. Hä pyysi miu tssim j si miut mot ert urm. Ksi viio myöhemmi loimme jo suuitell häitä. Ku Igcio oli, mitä hä meritsi miulle? Tuolloi uvitteli, että hä olisi elämäi mies; ruhllie veri, jost tulisi hyvä isä lpsillei. Oli tullut jo siihe iää, joss ltisilli öyhillä j ouluj äymättömillä tytöillä ei ollut trjoll juuri muut vihtoehto ui löytää itsellee hyvä viomies. Äitii, jo oli svttut miut ysi, oli sut tehdä ympäripyöreitä päiviä pitääsee meidät leivässä, eiä häe esimerisä houutellut. Sisi Igcio tutui huomttvsti premmlt vihtoehdolt ui seurt äitii jljäljissä. Hä olisi mies, jo ss viettäisi loppuelämäi eiä miu eää iiä trvitsisi herätä muisi ysiäisyyde iterä mu suussi. Miu ei ohjut häe vierellee päätä seoittv itohimo, v piemmii ruhllie iitymys j vrmuus siitä, 15

15 ommelte välie i että miu odottisi häe ss turvllie elämä, pehmeä ui höyhetyyy. Nii uvitteli, että Igcio Motes olisi se äsivrre hltij joho trttuisi tuhell j yhdellä ävelyretellämme, että häestä tulisi huolehtiv puolisoi, jo toisi miulle vrmuutt loppuelämäi päivisi. Hä oli si vuott miu vhempi, hoi, huomvie, joustv j muutuvie, ie ii mitä ultisi mies. Hä oli pitähuise liheliii, hyvääytösie j häe suuri sydämesä äytti oppiv rstm miu tuti tuilt eemmä. Häe lesesi jääyt äitisä oli tottuut pitämää vähäiset säästösä visusti piiloss ptj ll, j Igcio oli joutuut muuttm mjs Mdridiss use ert siirtymällä vtimttomst mtustjodist toisee. Häe suurimp hvee oli läpäistä virmiesoe j hä siiäästi pyri yhä uudest miä ths miisteriö sot-, vltiovri- ti sisäsiimiisteriö plvelusee, jo voisi trjot häelle loppuelämä estävä vir. Igcio uelm oli olmetuhe peset vuosipl, sisteljäymmetäysi peset uuss; sääöllie uuusipl orvuse siitä, että hä omistisi loppuelämäsä virstoje j odotushuoeide, imuppereide, rosoiste pperirie, leimoje j mustepulloje esylle milmlle. Tuo tulev tyyeyde j vude vr perustimme yhteise tulevisuutemme, siitä huolimtt että vlitsijut reputti itsepäisesti Igcio ert toises jälee eiä suostuut ottm hätä jäseistöösä. Mutt Igcio ei tut perisi. Helmiuuss hä oeili oe oieusmiisteriö oeess j esäuuss mtlousmiisteriö, j loitti se jälee ierroses lust. Vi Igcio tlous ei slliut lliit huvitusi, hä tei ies tehdäsee miut oellisesi. Hä hemmotteli miu lih uros sllimiss rjoiss, j toisi hä spui tpm miu tuomisi ltio, jo oli täyä siliperhose toui j siliäispuu lehtiä, josus ts rsillie phdettuj stjoit, j i häe piu lhjoj säestivät lupuset iuisest rudest meidä istusellessmme urmell Segovidu sill upeess. Kävimme Oestepuistoss uutelemss iosi vieressä soittv oresteri j urioisi suutimui soutelemss Retiropuisto teolmmess. Yhtää upugiosjuhli emme jättäeet välii, v i iiruhdimme uttim iide ruselleist, posetiivimusiiist seä sottiiseist, jo seleet sujuivt meiltä ello truudell. Luemttomi iltpäiviä vietimme Vistillsipuistoss ti 16

16 Mrí Dueñs hmimll puoletoist peset hitisi elouvi lähiorttelie tettereiss. Vlecilie horcht-mtelijuom oli meille suorie juhl ihe j tsijelu sil toivejttelu. Mutt hellyydessä j huomioosoitusiss Igcio ei os pihistellyt. Oli tähti häe tivll, iist prs j uei mie ths meimmei. Kii miuss oli ih j eriomist: hiusei, svoi, silmäi, ätei, suui, ääei, j oli häe oes j ilos loputo lähde. Miä yleesä uuteli häe imrteluj, soi hätä höpsösi j oi häe rst miu ii pljo ui hä iiä hlusi. Noihi ioihi doñ Muel slogiss thti loi muuttu toisesi. Elimme epävrmoj ioj. Toie tsvlt oli oistuut herättämää levottomuutt piireissä, joiss ee ii vvriset simme liiuivt. Mdridiss oli ilmss ost j hoit, poliittiset jäitteet huouivt joisest duulmst. Riide perheet loivt pitittää esälomi pohjoisess j pysyivät mieluummi etäällä piheisestä pääupugist. Kduill upusteltii Työläise ääi -somlehtiä j resuiset työläiset tulivt esii litupuie piiloist j roheivt lähestyä pelottomsti upugi esust, Puert del Soli uiot. Suuret ysityisutot loivt dot tuuvst eiä loistoit juhli eää järjestetty. Vht, mustii pueutueet rouvt ruoilivt Azñ tumist, j ävi yhä tvllisemmsi uull seide puett sulyhtyje sytyttämise i. Aristit polttivt iroj j flgistit turvutuivt yhä hmmi seisiis. Päivä päivältä svoi iide ristorttie j porvrie jouo, jo peitti loill huoelus, irtisoi plvelusuts, slpsi iuluuus j mtusti piii vllss ulomille. He veivät mu rj yli orus, setelisä j pelos, iävöivät mposs elävää uigst j sitä urilist Espj, jo i oittisi vst myöhemmi. Doñ Muel slogi sispiiri supistui ov vuhti, j sm thti hrveivt tiluset j meidä työtehtävämme. Piuhilj myös heilöut väheettii. Esi sivt lähteä hrjoittelijtytöt, sitte ompelijttret ysi toises jälee, ues jäljellä olimme eää äiti j miä omistj lisäsi. Sitte oitti päivä, jolloi simme mriisitr Etrelgosi puvu vlmiisi, j seurvt uusi päivää uutelimme rdiot j pyörittelimme peuloitmme ilm että oviello soi ert. Tuo viio jälee doñ Muel totesi syvää huoiste, ettei häellä ollut muut vihtoehto ui litt lppu luuulle. 17

17 ommelte välie i Mssmme elettii murrose ioj. Poliittiset iistt levisivät tettereide permoille s j hllituset vihtuivt ee ui u ehti ruoill olme err isämeitää. Kie tuo uohu esellä meilleää ei jääyt i murehti sitä, mitä olimme meettäeet. Kolme viio doñ Muel sulemisilmoituse jälee Igcio ilmestyi ovellemme orvoiimppu ädessää ertom, että hä oli viimeii läpäissyt virmiesoees. Epävrmuus si t til hääsuuitelmille, joit pi vlmisteltii piee pöydä ympärillä olohuoeessmme. Vi ysi tsvltlisuude mu tuomist muoti-ilmiöistä oli siviilivihimie, äitii, jo oli ysihuoltj siviilisäädystää huolimtt hurss tolilie j usollie mori ttj, usti meitä meemää vihille läheisessä S Adrési iross. Igcio j miä olimme vlmiit toteuttm häe toivees, sillä emme tohtieet sote toiveide mrssijärjestystä, jo mei yleesä ii, että Igcio toteutti miu toiveei j miä puolesti uioiti vst pemtt äitii toiveit. Ei miull ollut mitää riittävä piv syytä ieltäytyä j iheutt häelle pettymystä. Koo violiittojtus ei tutuut miust miteää ihmeelliseltä j sisi miulle oli herttise yhdeteevää, siuisio pppi meidät lttrill vi julistettisiio meidät viopuolisoisi olmivärise lipu ll. Sovimme päivämäärästä sm ppi ss, jo oli siymmetäeljä vuott sitte stut miut esäuu hdeste päivää pyhimysleteri muisesti Sirsi. Muit päivä pyhimyste ss yhteesopivi imivihtoehtoj olisivt olleet Sbii, Victori, Gudeci, Hercli j Fortut.»Sir, Isä. Kst häet Sirsi, oph ii lyhyt imi.» Tällise päätöse ysiäie äitii tei, j ii miust tuli Sir. Häitämme olisi todistmss vi lähipiiri, perhe j lähimmät ystävät. Pill olisi tietysti isoisä eiutuoliss viopill ruoiluhuoeess prveee vieressä. Hä istuisi myää, jlpuole j järesä meettäeeä, sillä Filippiiie sot oli tehyt vhst miehestä selvää ii heisesti ui ruumiillisestii. Igcio äiti j sisot mtustisivt pille otiylästää. J ilm muut pille utsuttisii purimme Egrci j Norberto olme pois ss. He olivt tiivisi sosilistej j peri ultisi ihmisiä. Npureistmme oli tullut meille hyvi läheisiä, iv ui porrsäytävä olisi yhdistäyt meitä smll tvll ui muit yhdistivät verisiteet. Vieride jouoss olisi myös doñ Muel, 18

18 Mrí Dueñs jo ivisi ts esille ompelutrviees lhjoittsee miulle viimeisimmä luomuses, miu hääpuui. Hemmottelisimme vieritmme mreileivoisill, Málg-viiillä j vermutill. Ehä sisimme houuteltu jou ulmu musiti virittämää meille pso doble, j jou iertävä uvj eties ottisi meistä vlouv, jo myöhemmi oristisi otimme, sitte u meillä olisi sellie tiedoss. Nii u ui ei ollut, suisimme äitii uriss. Juuri oihi smoihi ioihi, ie muu touhu j vlmisteluje esellä, Igcio esi, että miui pitäisi he virmiespi. Sulhsei uusi sem hllitovirstoss oli vut häe silmäsä uutee iutee. Tsvltlisess hllioss vllitsi ts-rvo ilmpiiri, jo mu iset elpsivt muuhui ui hell j pyyipd ääree. Siellä julistettii, että iste tehtävä oli osllistu mieste rill yhteisu retmisee j sisi meille oli luotv smliset edellytyset j smt tvoitteet. Meillä oli jo edususs esimmäiset issedustjt, suupuolte ts-rvo tuustettii julisell setorill, olimme yhdeveroisi li edessä, meillä oli oieus äydä töissä j meille oli myöetty yleie ääioieus. Kiest edistysestä huolimtt olisi st ert mieluummi plut ompelijsi, jos olisi itse sut vlit, mutt Igcio ei trviut ui olme ilt sdsee pääi ääettyä. Vh ide j jälipistoje milm oli romhtut j uusi milm vutui edessämme, eiä miu uttut muu ui sopeutu. Igcio soi voivs itse vlmist miut oeesee, sillä hä tusi ihee läpiotisi j häellä jos eellä oli oemust oeesee pättäämisestä j siiä reputtmisess ilm että hä olisi os luovuttut ti joutuut epätoivo vlt. Tiesi premmi ui hyvi, ettei miull olisi muut vihtoehto ui ääriä hihi, jott sisimme hittu elo oo jouiolle, joho häide jälee uuluisivt meidä hde lisäsi äitii, isoisä j tulevisuudess myös jälisvumme. Pääti suostu. Yhteisymmärrysee päästyämme meiltä puuttui vi ysi täreä si: irjoitusoe, joll voisi hrjoitell selviytyäsei oeirjoitusoeest. Igcio oli vuosiudet hrjoitellut muide oeill j joutuut rvm oeirjoitustueill viheliäisissä ouluiss, joiss löyhäsi usei mustee lisäsi hii j pistettu rsv. Hä hlusi säästää miut smlt ohtlolt, miä vuosi hä piti irjoitusoee himist välttämättömää. Seurvt viiot omistimme prh mhdollise mlli metsästämiselle, iv ui yseessä olisi ollut elämämme tärei sijoitus. 19

19 ommelte välie i Tutimme ii mhdolliset vihtoehdot j teimme loputtomi lselmi. Miä e juuri ymmärtäyt litteide omiisuusie päälle, mutt uvitteli että piei j evytreteie mlli sopisi meille prhite. Koo oli Igciolle yhdeteevä, se sij hä tuti väsymättä hitoj, osmsuehtoj j oeide meii. Olimme jäljittäeet ii Mdridi myymälät j vietimme tutiusi iide äyteiuoide edessä opetelle lusum ulomlisi imiä, jot toivt esoottise tuulhduse uisist mist j uulostivt piemmii elouvtähtie imiltä: Remigto, Royl, Uderwood. Olisimme voieet päätyä mihi ths iistä j llistu yhtä hyvi yhdysvltlisee ti sslisee merii, mutt vlitmme oli uitei lopult itlilise Hispo-Oliveti mhtuoj Pi y Mrgll -dull. Emme tieteää voieet rvt, että tuo ysiertie vlit, päätös ott juuri uo seleet yseise up yyse yli, meritsisi uoliisu yhteiselle tulevisuudellemme j viuttisi peruuttmttomsti elämämme uluu. 20

20 2»E mee Igcio ss imisii, äiti.» Äitii oli juuri pujottmss l eulsilmää j si jähmettivät häe sormes siihe pi.»mitä siä soit, tyttö?» hä sopersi. Ääi uului pieeä j säryeeä, täyä huolt j epäuso.»miä jätä häet. Ole rstuut toisee.» Äiti toi miu uull uii ii voimill huumsoill ui vi suii tohti ääee so, utsui sitte tivst vusee, ruoili leteri joise pyhimyse väliitulo j yritti ii mhdollisi järiperustei sd miu pyörtämää päätösei. Ku hä huomsi, ettei miää edellä miituist tehout, hä isthti toisee eiuu isoisä eiutuoli vieree, hutsi pää äsiesä välii j puhesi ituu. Ktseli hätä päättäväistä esittäe j yriti piilott hermostueisuutei poeilt uulostvie sojei tse. Oli peläyt äidi retiot, sillä Igciost oli tullut häelle se poi, jot häellä ei ollut os ee ollut j smll tästä oli tullut puuttuv mies pieee perheeseemme. He olivt löytäeet helposti yhteise sävele j tulleet todell hyvi juttuu eseää. Äiti vlmisti Igciolle tämä lempiruoi, iillotti tulev vävysä egät j tei tämä prht päiväsä äheistä teist ui uusi äätämällä e uripäi. Sulhsei puolest muisti i iitellä äidi uloäöä sopivill ohteliisuusill tämä pyttäytyessä prhimpiis suutimessu vrte, toi lhjsi leivoisi ti meisi j josus soi tälle puolisi leiillää, että äiti oli vielä uiimpi ui tyttäresä. Oli erittäi tietoie siitä, että päätösei teisi lopu tuost hrmoise yhteiselo hveest j että se romuttisi myös muide tulevisuudesuuitelmt, mutt e voiut sille mitää. Päätösei oli luj ui 21

21 ommelte välie i llio: mitää häitä ti virmiesoett ei tulisi, e hrjoittelisi oeirjoitust olohuoee pöydä ääressä, e syyttäisi Igcio lpsi, e jisi häe ss yhteistä vuodett, e myötä- eä vstoiäymisiä. Aioi jättää häet, eiä miää luoovoim sisi päätäi eää ääettyä. Hispo-Oliveti liiehuoeistoo uului si suurt äyteiu, joiss ohiulijoille esiteltii mhtuotiliiee viimeisiä ylpeydeiheit. Niide välissä oli lsiovi, joss oli säihyväsi iillotettu prossie viohv. Igcio työsi siitä j stuimme sisää liieesee. Kello ilhdus ilmoitti spumisestmme, mutt u ei tullut välittömästi plvelem meitä. Seisoimme ujosti pioillmme pri miuutti trille esille setettuj mllej öyrä uioituse vllss. Emme uslteet hipist oit iiltävisi lttuje hyllyje päällä lepääviä oeirjoituse ihmeitä, joide jouost vlitsisimme omii troitusiimme sopivimm. Suure myymälätil perällä oli toimistohuoe, jost tutui mieste ääiä. Emme joutueet odottm eää u, sillä uo ääet olivt tulleet tietoisisi pille spueist siist j ysi iistä lähestyi meitä. Ääi uului omelle, tumm puuu verhoutueelle miesheilölle. Hä tervehti meitä ystävällisesti j ysyi, millist oett etsimme. Igcio vstsi häelle ertoe toiveist j pyysi suositusi. Myyjä littoi pelii ie situtemuses j loi uvill joise esillä olev oee omiisuusi äärimmäise piutrsti ii mhdollisi teisiä ysityisohti esitelle. Priymmee miuuti selostuse jälee e muuttuivt orvissi tspsusi litisi, jo uulosti ii iävystyttävältä, että hyvä ette uhtut seisllei. Igcio imi sitä vstoi itseesä joise tiedojyvä iiittämättä huomiot miuu ti mihiää, jo ei liittyyt mlleihi j iide omiisuusii. Pääti irrottutu heidä seurst, sillä e ysiertisesti jsut eää uuell. Igcio osisi vrmsti vlit prhimm oee, j miä e olisi voiut vähempää välittää lyötitiheysistä, rivivihtovivuist ti mrgili säätimistä. Läsi iertelemää myymälässä etsie joti viihdyettä, jo vull voisi uoht tylsistymisei. Ktseli liiee seiille ripustettuj suuri j väriäitä julisteit, joiss tlo tuotteit miostettii, mutt joide viersielisiä luseit e ymmärtäyt. Se jälee äveli äyteiu luose j trili vähä i ohi iiruhtvi ihmisiä. Kääyi hluttomsti ympäri j äveli tisi liiehuoeisto perälle. 22

22 m l e d u Upe, i r o t s hi j i i romt i i t i l o p ille mrooe p, ä lä te ottisee e dridist eso ompelij, e is l j sp e vie uore siss. lisille ujille ude oetu r j d, tie so Sir Quirog muotislogi se li ä v i s Tetuáii us Sir perust illie tilisu r e m u tu u o trj si Ee pitää e merittävä se u o 1930-luvull. ir S : spj rutelem E d so ll e lv p. e milmss st ie m si ij uvusess: to toim j ä ä lm si ls äyttää tr tevsti uvite Mrí Dueñ o lu t v tu it t lom t j tphtum ö il e h ittisee pelii t li e o is p ll u de u st ri ri. Ompelij i, i ih lo t h o rillie epoo to tuihi is h ä m ä T. piirii st itteisee ilm ist viuttji is j j sod jä il h o o rt e vus us j svuu m o rt e u il o v ll puolell. histori urj M 84.2 ISBN: Päällys Mi Tuomie

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté

CadillacNEWS. Kesän tapahtumakatsaus Pimpmobile by Wisco Cadillac CdV 1971 Esittelyssä Cadillac Allanté Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 CdillcNEWS Cdillc Club of Fild jäsejulkisu o 3/2012 Club of Fild Kesä tphtumktsus Pimpmobile by Wisco Cdillc CdV 1971 Esittelyssä Cdillc Allté Projekti Holley Projectio

Lisätiedot

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä o v ltuus ttsi h p li it w-juh töll uulu ty ll do t jmmoi ou i o hit. Sy, mutt lij o o rj v s sossiso r lvs Cl st. r ismm jzzi h rity tytymi v i st lr h ui C m m t t tty s h Uiss l st Aii s d u olo o st

Lisätiedot

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN

HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN www.viirikirppis.fi Vr pöytä viikoksi ti khdeksi, vivtt tvrsi vihtuvt rhksi! Heltorsti voi klo11-16 Oivst oivllisi oivlluksi. SIVU 10. HAMMASHOITOA +SYY HYMYYN Keskiviikko13.5.2015 3. vuosikert :o 18 Jkelu

Lisätiedot

Kaatovalumuotin valmistaminen

Kaatovalumuotin valmistaminen Ktovlumuoti vlmistmie Jkko gerlud Opiäytetyörportti Koe j metllil Työvälievlmistj 0.0.0 Sisällys Johdto... Työsuuitelm... Koeistus j kokoopo...0. Mterilit...0. Pyöröosie vlmistus..... Iskuvsrt..... Ohjusost.....

Lisätiedot

Ay-liikkeessä tarvitaan pitkää pinnaa. Voitte olla ylpeitä Noususta. Gradu valmiiksi opintovapaalla. Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti

Ay-liikkeessä tarvitaan pitkää pinnaa. Voitte olla ylpeitä Noususta. Gradu valmiiksi opintovapaalla. Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti Ammttiliitt Ns ry: jäselehti 3 2 / 2013 Lijysely tlset 10 Ay-liieessä trvit itää i Mi Mäeää: Vitte ll yleitä Nsst SIVU 6 Alhli hyvä rei mtt h isätä SIVU 8 Grd vlmiisi itvll SIVU 15 Kiistv Lehti mielestäi

Lisätiedot

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 3/2013 Irtoumero 7 Kolumistivieraaa Heli Laakso Yhteistä iloa Tampere kulttuuripäivillä Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 13.9.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

suun terveys Leikkaustarina asepalvelus Sydänvika ja 50 vuoden takaa Synnynnäinen sydänvika ja Osallistu yhdistyksen jäsenkyselyyn

suun terveys Leikkaustarina asepalvelus Sydänvika ja 50 vuoden takaa Synnynnäinen sydänvika ja Osallistu yhdistyksen jäsenkyselyyn Sydälapset ja -aikuiset JÄSENLEHTI 4 / 2011 Osallistu yhdistykse jäsekyselyy Sydävika ja suu terveys Leikkaustaria 50 vuode takaa Syyäie sydävika ja asepalvelus Lahjaksi tai omaksi, vuode 2012 KALENTERI

Lisätiedot

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy

Jarmo. Huhtala jarmohuhtala.com. Juhla lähestyy Sinun sill Sinun äänellä! Jrmo 18 Huhtl jrmohuhtl.com p. 040 178 0830 KAUPUNKILEHTI LAUANTAI 28.3.2015 N:O 23 WWW.UUSIROVANIEMI.FI VEERA VASARA Juhl lähestyy Ortodoksien 40 päivän psto päättyy pääsiäisenä

Lisätiedot

MURICA PrTK:n ulkomaanexcu 2015

MURICA PrTK:n ulkomaanexcu 2015 1 MURICA PrTK:n ulkomnexcu 2015 CONTENTS Alkusnt 2 Excu lukuin 3 Vrinhnkint 4 Houston 7 Austin 9 Los Angeles 10 Sn Frncisco 12 Excufiiliksiä 14 Kuvpläjäys 16 ALKUSANAT Teksti: Ell Potk Excursio on nyt

Lisätiedot

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA

CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA CLEANTECH KASVUN VOIMAVARANA Lhde seudu osmiskeskus 2007 2013 Vieisil hyvä rke Kii o Medimyyi Tiljplvelu Yleisä Yheysiedo Kesoiljlle Suomlie KANTRI O yheyä Mseuu Kolumi Kirjudu sisää : Ihmie Jukk Psoe

Lisätiedot

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko

Kesä ja kärpäset... Toimittajat: Niklas Ilkka Simo Kyllönen Kiitokset: Ketku & Koisola Riikka Mäkelä Pihlajakettu Sofia Tigerstedt Aleksi Tuokko Sisällys: Pääkirjoitus 2 Projekti: Uompuisto 3 Tnssin huum 5 Tisle test: Uimstdion 7 Vijettuj totuuksi 9 Pihljkettu 10 Kesän hittielokuvt 11 Pojt festreill 13 Kyökin puolell 15 Tee-se-itse: Sunvst 17 Tisle

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

Paikka: Duon toisen kerroksen aula kaipaa toimintaa -68% 3 pkt ARLA 5 APETIINA SNACK. 100g (15,00/kg) yksittäin 1,85/kpl (18,50/kg) SUOMALAISTA

Paikka: Duon toisen kerroksen aula kaipaa toimintaa -68% 3 pkt ARLA 5 APETIINA SNACK. 100g (15,00/kg) yksittäin 1,85/kpl (18,50/kg) SUOMALAISTA PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Tontit: Kupungin keväinen tonttihku on käynnissä Hervnt,

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA

LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA oulu LÖYTYY KAUPPAKESKUS PASAATISTA Khden joulun ninen KAUPPAKESKUSPÄÄLLIKÖN JOULU KOTKALAISEN Rilln koti -bloggrin LAHJAVINKIT Nm! JOULUISIA RAAKARUOKA- RESEPTEJÄ Kikki joululhjt Pstist. Yli 100 ide!

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Turvallista. ruokaa yli rajojen KULUTTAJAN. Riitta Maijala s. 14. N o 4 /2010. Tervetuloa uusi Kuluttajaliitto! / Euroalue laajenee Viroon

Turvallista. ruokaa yli rajojen KULUTTAJAN. Riitta Maijala s. 14. N o 4 /2010. Tervetuloa uusi Kuluttajaliitto! / Euroalue laajenee Viroon N o 4 /2010 hita: 4 euroa KULUTTAJAN Suome Kuluttaliitto arje asiatuti www.kuluttaliitto.fi Turvallista ruokaa yli rajoje Riitta Maila s. 14 Tervetuloa uusi Kuluttaliitto! / Euroalue laajeee Viroo Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti elokuu 2012 40. vuosikerta. RT-kaksio 68 m2. K, oh, mh, oma sauna ja autotalli. puh.

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti elokuu 2012 40. vuosikerta. RT-kaksio 68 m2. K, oh, mh, oma sauna ja autotalli. puh. Kunnan ja seuraunnan tiedotuslehti euu 2012 40 vuosierta Hippoisat Ypäjän urheiluentällä perjantaina 1782012 1800 Sarjat ja lajit (tytöt ja pojat ilpailevat omissa sarjoissaan): 2008 synt ja nuoremmat

Lisätiedot

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun

yöelämä on muuttunut viime vuosina yhä haastavammaksi, vaativammaksi ja monien mielestä myös henkisesti raskaammaksi. Työuupumus on yleistä, loppuun TORSTAINA 6.10.2011 Numero 20/2011 Onko työssä hyvä oll? T yöelämä on muuttunut viime vuosin yhä hstvmmksi, vtivmmksi j monien mielestä myös henkisesti rskmmksi. Työuupumus on yleistä, loppuun plmiset

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

luksusta ja tapa erottua. Sivu 27 Astinlauta on tukevaa tekoa. kasvaa huomaamatta hyötyliikunnan

luksusta ja tapa erottua. Sivu 27 Astinlauta on tukevaa tekoa. kasvaa huomaamatta hyötyliikunnan PERJANTAINA 12.6.2015, SIVU 21 Sttussymboli: Klssikkoutojen tuunus on uutt luksust j tp erottu. Sivu 27 Tuottj: Timo Nieminen p. 014 622 265 Sähköposti: liikenteess@ keskisuomlinen.fi Osoite: PL 159, 40101

Lisätiedot

3.6 Todennäköisyyden laskusääntöjä Onneksi ennalta arvaamaton todennäköisyys noudattaa täsmällisiä sääntöjä. Tutustutaan niistä keskeisimpiin.

3.6 Todennäköisyyden laskusääntöjä Onneksi ennalta arvaamaton todennäköisyys noudattaa täsmällisiä sääntöjä. Tutustutaan niistä keskeisimpiin. 3.6 Todeäöisyyde lasusäätöjä 3.6 Todeäöisyyde lasusäätöjä Oesi ealta arvaamato todeäöisyys oudattaa täsmällisiä säätöjä. Tutustutaa iistä eseisimpii. Kertolasusäätö Tarastellaa esi tilaetta, jossa o asi

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Kulttuuria vapaaehtoistyönä!

Kulttuuria vapaaehtoistyönä! Juh Iso-Aho & Esko Juhol (toim.) Kulttuui vpehtoistyönä! Susnn Eklund, Snni Hllnv, Mik Htikinen, Juh Iso-Aho, Esko Juhol, Kti Kilpiä, Jn Komi, Jeni Kopinen, Anu Lähteenmäki, Cit Rntl, j Rehnstöm, Soili

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot