Omahima-yhdistyksen Tarve-projektin raportti Merja Rinne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omahima-yhdistyksen Tarve-projektin raportti Merja Rinne"

Transkriptio

1 Omahima-yhdistyksen Tarve-projektin raportti Merja Rinne Kehittyvää erityisryhmien asumista

2 Kansikuva: Petri Puromies Helsinki, lokakuu 2012

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Taustatietoja haastateltavista ja haastatteluista 5 3 Avun tarve päivittäisissä toimissa 6 4 Avun tarve eri vuorokauden aikoina 9 5 Asuntoihin ja asumiseen liittyviä tarpeita 10 6 Yhteisiin tiloihin liittyviä tarpeita Ruokailutila ja keittiö Oleskelutila Sauna Varasto- ja ulkotilat 14 7 Yhteenveto rakennussuunnittelun pohjaksi Asuntojen suunnitteluun liittyvät palvelutarpeet Asuntoon ja yhteistiloihin liittyvät palvelutarpeet Kodin ulkopuoliset palvelutarpeet 16 Lähteet 16 Liite 17

4 1 Johdanto Omahima-yhdistyksen nuorten tulevaisuuden asumisen suunnitteleminen lähti liikkeelle nuorten omasta itsenäistymisen halusta ja heidän omista tarpeistaan. Kohderyhmälle soveltuvaa asumista on tarjolla huonosti. Nuoret ilmaisivat halunsa asua tulevaisuudessa yhteisöllisesti vanhojen koulukavereiden kanssa, joiden kanssa he olivat tottuneet asumaan jo Ruskeasuon koulun oppilaskodin tilapäishoidossa. Omahima-yhdistyksen historia alkoi Päivi Aalto-Rauhalan kyseltyä tyttärensä koulukavereiden vanhempien kiinnostusta lähteä mukaan yhteiseen asumisen projektiin. Projektista tiedotettiin myös Ruskiss-lehdessä. Ruskeasuon koululle järjestettiin nuorille ja vanhemmille asumisilta, jossa he saivat kuulla asumisen erilaisista vaihtoehdoista. Asiasta innostuneet nuoret ja vanhemmat kokoontuivat ja päättivät perustaa yhdistyksen, jonka nimeksi tuli Omahima. Yhdistyksen jäsenet ovat perheitä, joissa on liikuntavammainen lapsi tai nuori. Kaikki ovat käyneet tai käyvät edelleen Ruskeasuon koulua. Prosessin aikana nuoret ovat saaneet tietoa erilaisista asumisen mahdollisuuksista, mikä on auttanut heitä tarkentamaan toiveitaan tulevaisuuden asumiselle. (P. Aalto- Rauhala, henkilökohtainen tiedonanto ja ) Omahiman jäsenperheiden nuorten asumisen tarpeita selvitettiin yhdistyksen Asumispalvelusäätiö ASPAlta tilaamassa Tarveprojektissa Projektivastaavan haastateltavina oli kahdeksan nuorta ja heidän vanhempiaan. Haastattelut kestivät keskimäärin tunnin. Henkilökohtaisesti tehdyt haastattelut äänitettiin ja äänitykset tuhottiin, kun ne oli käsitelty. Perheet saivat omaan käyttöönsä haastatteluista tehdyt yhteenvedot. Tämä raportti on yhteenveto tehdyistä haastatteluista ja niistä nousseista asumiseen ja sen palvelutarpeisiin liittyvistä asioista. Se on laadittu muun muassa Asuntorahastolle tehtävän rahoi- 4

5 tushakemuksen liitteeksi sekä Omahima-yhdistyksen jäsenten asumisen suunnittelun tueksi. Raportissa on paneuduttu kuvaamaan tulevien muuttajien nykyistä toimintakykyä, toimintakyvyn puutteista ja rajoitteista johtuvia avun tarpeita eri vuorokauden aikoina sekä nuorten ja heidän perheidensä toiveita asumisen fyysisten puitteiden suhteen. 2 Taustatietoja haastateltavista ja haastatteluista Omahima-yhdistyksen Tarve-kartoituksessa mukana olevat nuoret ovat syntyneet vuosina Heitä on yhteensä kahdeksan, viisi naista ja kolme miestä. Tässä raportissa nuoriin viitataan termillä haastateltava. Kaikki haastateltavat asuvat kotona perheensä kanssa, tosin yksi haastateltava on myös kauempana sijaitsevan opiskelija-asuntolan asukas. Viiden perheen kotikunta on Helsinki. Espoosta, Järvenpäästä ja Vantaalta on jokaisesta yksi perhe. Koululaisia on joukossa neljä ja opiskelijoita kolme. Yksi haastateltava ei haastatteluhetkellä ollut opiskelemassa tai muussakaan päivätoiminnassa. Ensi keväänä tai jo aikaisemminkin on vähintään kuuden kohdalla edessä muutos opiskelussa tai muussa päivätoiminnassa. Puolet haastateltavista ilmoittaa olevansa valmis muuttamaan kotoa jo noin vuoden kuluttua. (Liite.) Haastateltavat ovat eri asteisesti liikuntavammaisia ja he käyttävät liikkumiseensa pyörätuolia. Kolme pystyy liikkumaan dallarilla. Kehitysvammaisia on joukossa kolme. Näönkäytön ja hahmottamisen ongelmia on kuudella, mutta kuulovammaa ei ole kenelläkään. Viidellä haastateltavalla on epilepsia ja yhdellä diabetes. Kaksi kommunikoi ainoastaan puheella, muilla on käytössä vaihtoehtoisia kommunikointitapoja ja -välineitä. (Liite.) 5

6 Neljällä haastateltavalla on henkilökohtainen avustaja. Avustajapäätös on useammalla, mutta avustajaa ei haastatteluhetkellä ollut käytössä. Puhetulkkia käyttää kolme haastateltavaa. Kaikilla on käytössä kuljetuspalvelu. Fysioterapiaa saa jokainen, puheterapiaa kolme ja toimintaterapiaa kaksi. (Liite.) Kodin ulkopuolisia harrastuksia oli haastatteluhetkellä viidellä haastateltavalla. Näihin kuuluvat muun muassa uinti, ratsastus, partio, kuntosalilla käyminen, purjehdus ja urheilun seuraaminen. Haastateltavia avustavat harrastuksissa pääasiassa vanhemmat, joissakin tapauksissa henkilökohtaiset avustajat. Haastateltavilla on käytössä paljon apuvälineitä, joista moni vie runsaasti tilaa. Osa apuvälineistä on käytössä kotioloissa, osaa käytetään koulussa. Kaikilla on käytössä ainakin yksi pyörätuoli, joillakin kaksi. Sähköpyörätuoleja on kahdella haastateltavalla. Seitsemän käyttää suihkutuolia tai -penkkiä ja kuudella on sei-somateline. Sähkösänky on neljällä haastateltavalla. (Liite.) Tähän kartoitukseen osallistuneista kahdeksasta nuoresta haastateltiin henkilökohtaisesti seitsemää. Yhden nuoren kohdalla haastateltiin vain hänen vanhempaansa. Kaksi nuorta tuli haastatteluun yksin, kolmella oli puhetulkki mukana ja kaksi haastateltiin vanhempiensa kanssa yhdessä. Molemmat vanhemmat olivat mukana haastattelussa neljästä perheestä, ja toinen vanhempi niin ikään neljästä perheestä. Vanhempien haastatteluista kolme tehtiin puhelimitse. Haastattelupaikkana oli kuudella koti, yhdellä koulu ja yhdellä sairaala. 3 Avun tarve päivittäisissä toimissa Yleisellä tasolla haastatellun ryhmän avun tarve on suuri. Toisaalta he ovat heterogeeninen joukko, jossa eri henkilöiden tarpeet ovat yksilöllisiä. Avun tarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi vammat, sairaudet ja valvonnan tarve. 6

7 Vammaisten henkilöiden avun tarvetta voidaan luokitella useilla eri tavoilla, esimerkiksi tiettyjen kriteereiden perusteella joko matalaksi, kohtalaiseksi, merkittäväksi tai kriittiseksi. Avun tarve on matala silloin, kun henkilö tarvitsee apua joissakin seuraavissa päivittäisissä toiminnoissa: itsestä huolehtiminen, kodinhoito, työ, opiskelu, oppiminen ja ihmissuhteet. Kohtalainen avun tarve tarkoittaa sitä, että henkilö tarvitsee apua useissa edellä mainituissa asioissa. Avun tarve on merkittävä silloin, kun henkilö ei kykene itsenäisesti huolehtimaan suurimmasta osasta päivittäisiä toimintoja ja kun hän pystyy kontrolloimaan omaa elämäänsä ja elinympäristöään vain osittain. Henkilöllä on kriittinen avun tarve, kun hän ei pysty suoriutumaan itsenäisesti mistään päivittäisistä toiminnoista ja on hengenvaarassa ilman toisen ihmisen apua. (Fair access to care services 2003, 4-5.) Haastateltavista neljällä voidaan katsoa olevan kriittinen avun tarve, toisin sanoen he ovat täysin autettavia ja tarvitsevat valvontaa. Kahdella on jonkin verran liikunnallisia ja kommunikatiivisia taitoja, joten heidän avun tarpeensa voidaan sijoittaa kriittisen ja merkittävän välille. Kahdella haastateltavalla avun tarve on kohtalainen. Molemmat osaavat tarvittaessa pyytää apua. Heistä toisen valvonnan tarve on melko pieni, toisella sitä ei ole, vaan hänen avun tarpeensa koskee vain arjen asioita kriittinen avun tarve kriittinen / merkittävä avun tarve kohtalainen avun tarve Kuvio 1. Haastateltavien avun tarpeen luokitus 7

8 Syömisessä tarvitsee kahta lukuun ottamatta apua jokainen. Peseytymisessä, pukeutumisessa ja WC-käynneillä runsaan tai täyden avun tarvetta on niin ikään kuudella haastateltavalla. Ruoan valmistamisessa, siivoamisessa ja pyykinpesussa paljon apua tarvitsevien tai täysin autettavien määrä on sama eli kuusi. Kaksi haastateltavaa kykenee avustajan tuella tekemään kyseisiä toimintoja. 2 6 runsaasti avun tarvetta jonkin verran avun tarvetta Kuvio 2. Haastateltavien avun tarve ruokailussa, itsestä huolehtimisessa ja kodinhoidossa Neljä haastateltavaa kelaa itse manuaalipyörätuolia tai ohjaa sähköpyörätuolia. Kaksi heistä tarvitsee kuitenkin tilanteesta riippuen toiminnassa valvontaa. Kolme edellä mainituista kykenee liikkumaan dallarilla, mikä myös saattaa vaatia valvontaa. Ulkotiloissa avun tarve liikkumisessa on suurempaa kuin sisätiloissa. Kauppa- ja asiointikäynneillä, harrastuksissa ja opiskelussa kaikki tarvitsevat apua, jälleen kaksi haastateltavaa vähemmän kuin kuusi muuta. Kotioloissa haastateltavia avustaa pääsääntöisesti yksi ihminen. Avustaminen saattaa kuitenkin olla vaativaa ja raskasta. Ainakin neljän haastateltavan kohdalla kaksi avustajaa olisi parempi vaihtoehto. Jos käytössä on nostolaite, on yksikin avustaja mahdollisesti riittävä. 8

9 kelaa pyörätuolia ohjaa sähköpyörätuolia työnnettävä pyörätuolissa Kuvio 3. Haastateltavien liikkuminen 4 Avun tarve eri vuorokauden aikoina Kuusi haastateltavaa tarvitsee ympärivuorokautista apua, hoitoa ja valvontaa. He tarvitsevat runsaasti apua kaikissa päivittäisissä toimissaan sekä öiseen aikaan vähintään valvontaa. Kenenkään vieressä ei tarvitse valvoa yöllä, vaan samassa rakennuksessa saatavilla oleva hoitaja tai avustaja riittää. Neljä edellä mainituista kuudesta tarvitsee apua asennon vaihtamisessa öisin. Niin ikään neljällä on epilepsia. Yhdellä on baklofeenipumppu ja yhdellä PEG-nappi, joiden mahdollisiin häiriötilanteisiin tulee varautua ympäri vuorokauden. Kuudesta ympärivuorokautista tiivistä apua tarvitsevasta haastateltavasta kolme osaisi mahdollisesti käyttää hälytyspainiketta. He myös kykenisivät todennäköisesti käyttämään ääneen perustuvaa hälytysjärjestelmää. Kolme muuta ei pysty käyttämään painiketta eikä hälyttämään äänellä, joten heidän valvontansa tulee perustua paikalla käynteihin. Vuodehälytintä vuoteesta poistumisen varalta sekä ovihälytintä ulos menemisen varalta tarvitsee kaksi haastateltavaa. Epilepsiahälyttimen tarve on yhdellä. 9

10 Kaksi haastateltavaa selviytyy kevyemmällä avulla. He tarvitsevat säännöllistä päivittäistä apua sekä ympärivuorokautisen mahdollisuuden avun kutsumiseen esimerkiksi hälytyspainikkeella. Toisella heistä on diabetespumppu, jonka mahdollisiin häiriötilanteisiin täytyy saada asiantuntevaa apua ympäri vuorokauden. Pumpun kanyyli tulee vaihtaa kolmen päivän välein ja insuliinisäiliö noin kerran viikossa. Näitä toimenpiteitä lukuun ottamatta henkilö pystyy huolehtimaan pumpusta itse. Toisella vähäisempää apua tarvitsevista on epilepsiatausta. Haastateltujen päivittäinen avun tarve painottuu aamuihin ja iltoihin sekä asuinpaikasta lähtemisiin ja sinne palaamisiin. Yhden henkilön avustamiseen kuluu kerrallaan runsaasti aikaa. Asukkaiden tarvitsema apu voi olla palveluntuottajan vastuulla tai se voidaan saada henkilökohtaisena apuna tai näiden yhdistelmänä. 5 Asuntoihin ja asumiseen liittyviä tarpeita Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuosituksessa (2003, 11) asunnoksi määritellään tila, jossa on mahdollista elää ja tehdä erilaisia päivittäisiä toimintoja. Asunnon tulee olla enemmän kuin yksittäinen asuinhuone eli siihen tulee sisältyä ainakin makuu- ja oleskelutila, keittiötila ja hygieniatilat. Asunnon on tarjottava mahdollisuus yksityiselämän suojaan ja kotirauhaan. Asunnosta tulee päästä mahdollisimman itsenäisesti asuinrakennuksen mahdollisiin yhteistiloihin ja ympäristöön. Asukkaiden turvallisuuden täytyy olla taattu heidän toimintakykynsä edellyttämällä tavalla. Sitä voidaan turvata esimerkiksi hälytyspainikkeilla, ääneen perustuvalla hälytysjärjestelmällä, vuoteesta poistumisen ilmaisevilla vuodehälyttimillä ja liiketunnistimella toimivalla kulunvalvontajärjestelmällä. Epilepsia- 10

11 kohtauksia saavien kohdalla vuodehälyttimet ovat yksi keino turvallisuuden valvomiseen. Yhden haastateltavan kohdalla pohditaan kodinohjausjärjestelmän käytön mahdollisuutta. Haastateltujen nuorten tulevien asuntojen on luonnollisesti oltava esteettömiä. Oviaukkojen tulee olla leveitä eikä niissä saa olla kynnyksiä. Asunnoissa tulee olla tarpeeksi tilaa sekä pyörätuolien että avustajien liikkua. Erityisen tärkeää riittävä tila on WC:ssä ja kylpyhuoneessa, joihin täytyy mahtua suihkutuoli ja yhdessä tapauksessa pesulavetti sekä monella mahdollisesti kaksi avustajaa. Kylpyhuoneisiin on tarpeen tehdä varaus nosto- ja siirtymälaitteiden asennusta varten. Joissakin tapauksissa tarvitaan turvakaiteita WC-istuimen viereen sekä tukikaiteita seiniin. Yksi haastateltava toivoo ovelta katsottuna pitkänomaista kylpyhuonetta, jossa WC-istuin sijaitsisi lähellä suihkua. Näin suunniteltu kylpyhuone vastaisi hänen tarpeisiinsa parhaiten. Yhden henkilön käyttöön tarkoitettu keittiön perusvarustus (jääkaappi/pakastin, keittolevy, mikroaaltouuni ja muut pienkoneet sekä kaapit ruokatarvikkeille) esimerkiksi tupakeittiön muodossa on riittävä haastateltavien tulevassa asumisessa. Minikeittiö mahdollistaa omassa asunnossa nautittavat ateriat ja välipalat sekä tarjoilut vierailijoille. Lieden ja työtasojen ääreen tulee päästä pyörätuolilla. Tasojen korkeuden pitää olla pyörätuolissa istuvalle sopiva. Kaappien ja pistorasioiden sijainnit tulee suunnitella pyörätuolin käyttäjän ulottuville. Turvaliedelle on tarvetta ainakin yhdellä haastateltavalla. Keittiön laitteet pitää tarvittaessa saada kytkettyä pois päältä. Saareketta ehdotettiin lisätilan tuojaksi ja tilan jakajaksi. Asuntojen makuu- ja oleskelutiloihin tulee yleisesti ottaen mahtua ainakin sänky, pöytä ja tuolit, vuodesohva, televisio sekä mahdolliset musiikkilaitteet ja tietokone. Tiloihin on tarpeen jättää varaus nosto- ja siirtymälaitteiden asennusta varten. 11

12 Asunnon tulee olla oikea koti, jonka sisustukseen, kalustukseen ja värimaailmaan toivotaan olevan mahdollista itse vaikuttaa. Koska koti ei saa näyttää varastolta, pitää tilaa vieville apuvälineille olla omat säilytystilat. Omassa kodissa on oltava mahdollisuus yksityisyyteen, mutta tarvittaessa myös yhteisöllisyyteen. Vierailijoille tulee olla tilaa ja mahdollisuus jäädä yöksi. Asuntojen tulee sijaita yhteistilan välittömässä läheisyydessä ja tilojen välillä tulee päästä kulkemaan helposti. Kaksi haastateltavaa asuisi mielellään yhdessä kerroksessa olevassa rivitalossa. Yksi haluaisi asua kerrostalossa ja lopuille viidelle asialla ei ollut suurta merkitystä. Tärkeintä on asumisen sisätilojen toimivuus. Asunnon toivottiin sijaitsevan Helsingissä. Asuinpaikan tulisi sijaita hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä palveluista, harrastuksista ja vapaa-ajan viettopaikoista. Haastateltavien näkemykset kahden oven periaatteesta vaihtelevat. Kahden oven asunnossa on oma ulko-ovi, josta asukas ja hänen vieraansa voivat kulkea asukkaan kotiin. Asunnon toinen ovi johtaa suoraan asuntoryhmän yhteistilaan, jossa asukkaat voivat tavata toisiaan. Toiset haastateltavat ja heidän vanhempansa pitävät sitä tarpeellisena, toiset eivät kokeneet sitä välttämättömänä. Joillekin vanhemmille oma ulko-ovi aiheuttaa huolta asukkaan turvallisuudesta ja tarpeen kulunvalvonnalle. Toisaalta koetaan, että oma ulko-ovi turvaa asukkaan oikeuden yksityisyyteen mahdollistaessaan asukkaan ja vierailijoiden kulun niin, että ei tarvitse kulkea yhteisten tilojen kautta. Omien ulko-ovien nähtiin myös rauhoittavan yhteistiloja. Monelle haastateltavalle on hyvin tärkeää, että tulevaisuudessa olisi mahdollista asua lähellä vanhoja koulukavereita. Toisaalta toisille asialla ei ole merkitystä. Eräs haastateltava ei pidä lainkaan tarpeellisena asua yhteisöllisesti. Vaikuttaa siltä, että ryhmän tarpeet asumisen yhteisöllisyyden suhteen ovat 12

13 kahdenlaiset. Suurimmalle osalle haastateltavista sopisi ympärivuorokautisen hoidon ja valvonnan tarpeen vuoksi parhaiten asuminen asuntoryhmässä, mutta yhdellä tai kahdella on enemmän tukiasumisen tarvetta. 6 Yhteisiin tiloihin liittyviä tarpeita Yhteisöllisyys tulevassa asumisessa on erittäin tärkeä arvo Omahima-yhdistyksen jäsenperheille. Turvalliset, viihtyisät, virikkeelliset ja esteettömät yhteistilat antaisivat puitteet yhteisöllisyyden muodostumiselle. Yhteisissä tiloissa asukkaiden on mahdollista viettää aikaansa vertaisessa seurassa. Vanhemmat toivovat, että tulevassa asumisessa asukkaita aktivoitaisiin mukaan yhteiseen toimintaan. Yhteisten tilojen käyttäminen esimerkiksi asukkaiden juhliin tai asukkaiden ja heidän vierailijoidensa yhteiseen kokkailuun on asukkaiden ja tulevan palveluntuottajan välinen sopimuskysymys. 6.1 Ruokailutila ja keittiö Moni toivoo mahdollisuutta yhteiseen ruokailuun. Viisi haastateltavaa uskoo käyttävänsä ensisijaisesti yhteistä ruokailumahdollisuutta, yksi ruokailisi mieluummin omassa asunnossaan ja kaksi haastateltavaa uskoisi käyttävänsä molempia vaihtoehtoja. Yhteisen ruokailutilan tulee olla riittävän suuri kahdeksalle pyörätuolin käyttäjälle ja heidän mahdollisille avustajilleen. 6.2 Oleskelutila Oleskelutilassa tulee olla mahdollista katsella televisiota, kuunnella musiikkia ja pelailla. Sinne ehdotettiin myös takkaa. Toiveena on, että yhteisissä tiloissa voitaisiin järjestää juhlia, esimerkiksi syntymäpäiviä. 13

14 6.3 Sauna Yhteisen saunan tarpeen ilmaisi kolme haastateltavaa. Saunan tulee luonnollisesti olla tilava ja soveltua pyörätuolin käyttäjille. Saunomisen mukavuutta ja turvallisuutta lisäisivät paineilmalla nousevat lauteet. Koska myös sauna kuuluu palveluntuottajan tiloihin, on sen käyttösäännöistä sovittava. On päätettävä esimerkiksi siitä, pääseekö saunaan milloin tahansa vai onko sinne vuorot, ja onko mahdollista, että asukas vieraidensa kanssa halutessaan käyttää saunaa. 6.4 Varasto- ja ulkotilat Apuvälineet vaativat paljon säilytystilaa. Ulkona käytettäviä apuvälineitä (sähköpyörätuolit, sähkömopo, polkupyörä, käsipyörä, rattaat) voitaisiin säilyttää yhteisessä ulkovälinevarastossa. Toiveita yhteisistä ulkotiloista, kuten pihasta ja parvekkeesta, on muutamalla haastateltavalla. 7 Yhteenveto rakennussuunnittelun pohjaksi Seuraavassa on palvelutarpeita jaoteltu kolmeen eri ryhmään, jotta nähdään, mitä asioita tulee prosessin eri vaiheissa ottaa huomioon. Asuntojen suunnitteluun liittyvät palvelutarpeet Asuntoon ja yhteistiloihin liittyvät palvelutarpeet Kodin ulkopuoliset palvelutarpeet 14

15 7.1 Asuntojen suunnitteluun liittyvät palvelutarpeet pyörätuolin asettamat vaatimukset tilalle ja kalusteille (8) henkilökohtaisten apuvälineiden vaatima säilytystila (8) näönkäytön ja hahmottamisen ongelmien aiheuttamat vaatimukset (6) tilaa kahdelle avustajalle (4) nostolaite kattoon (3) sähkösänky (4) hälytyspainike (3 5) vuodehälytin (2) ovihälytin (2) epilepsiahälytin (1) pesulavetti (1) kodinohjausjärjestelmä (1) keittiön suunnittelu vasenkätiselle (2) turvaliesi (1) saareke keittiöön (1) mahdollisuus keittiön laitteiden kytkemiseen pois päältä (1) 7.2 Asuntoon ja yhteistiloihin liittyvät palvelutarpeet ruokailussa, henkilökohtaisessa hygieniassa, kodinhoidossa ja kommunikoinnissa tarvittava apu, joista kustakin vastaava taho tulee kirjata palvelusopimukseen laitteiden (lääkepumput, PEG-nappi) huoltaminen, josta vastaava taho tulee kirjata palvelusopimukseen vastaavia tahoja palveluntuottaja, henkilökohtainen apu ja tulkkipalvelu 15

16 7.3 Kodin ulkopuoliset palvelutarpeet opiskelu päivätoiminta kuntoutus asiointi harrastukset vapaa-aika vastaavia tahoja palveluntuottaja, henkilökohtainen apu, tulkkipalvelu ja kuljetuspalvelu Lähteet Aalto-Rauhala Päivi. Omahima-yhdistys. Henkilökohtainen tiedonanto ja Fair access to care services guidance on eligibility criteria for adult social care UK: Department of Health. LAC (2002) 13. < > Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:4. 16

17 Liite: Taustatietoja haastateltavista Sukupuoli Naisia 5 Miehiä 3 Syntymävuosi Kotikunta Helsinki 5 Espoo 1 Järvenpää 1 Vantaa 1 Nykyinen toiminta päivisin Koulussa 3 Opiskelijana 4 Ei opiskelua tai muuta päivätoimintaa 1 Muuttamisvalmius Noin vuoden kuluttua 4 Noin 3 vuoden kuluttua tai 4 myöhemmin 17

18 Vammat ja pitkäaikaissairaudet Liikuntavamma 8 Kehitysvamma 3 Näönkäytön/hahmottamisen 6 ongelmat Epilepsia 5 Diabetes 1 Lääkitykseen ja ravitsemukseen liittyvät laitteet Diabetespumppu 1 Baklofeenipumppu 1 PEG-nappi 1 Kommunikointi Puhe 2 Puhe + kommunikaatiokansio 1 Kommunikaatiokansio askeltamalla + kyllä/ei-ilmaukset 4 silmien liikkeillä, pään liikkeillä tai puheella Kommunikaatiokansio osoittamalla 1 Käytössä olevia palveluja Henkilökohtainen avustaja 4 Puhetulkki 3 Fysioterapia 8 Puheterapia 3 Toimintaterapia 2 Kuljetuspalvelu 8 18

19 Tilaa vieviä apuvälineitä Pyörätuoli 8 Sähköpyörätuoli 2 Dallari 3 Sähkömopo 1 Stricker-käsipyörä 1 Polkupyörä 1 Rattaat 1 Sähkösänky 4 Suihkutuoli tai -penkki 7 Petö-tikkaat 1 Turner-kääntölevy 1 Seisomateline 6 Nelipiste- tai kolmipistekepit 2 Motomed-polkulaite 1 19

20 ASUMISPALVELUSÄÄTIÖ ASPA Viljatie 4 A, Helsinki Puh Fax

Oikea koti. Aspan asumisratkaisut

Oikea koti. Aspan asumisratkaisut Oikea koti Aspan asumisratkaisut Näin Aspan asumisratkaisut syntyivät Asumispalvelusäätiö Aspan perustamiseen vaikutti laajalti järjestöjen välillä käyty keskustelu siitä, mihin suuntaan vammaisten ihmisten

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Pituuskaftevuus - 12 o/o

Pituuskaftevuus - 12 o/o 69 1O ORIVEDEN RYHMAKOTI 10.1 Piha-alueet 1a sisaankayn nit Rakennusten sisddnkaynnille johtavan tren kaltevuus on noin 12 % (kuva 1). Sisddnkdynnin edessa olevan pihan sivukaltevuus on noin 10-11 % (kuva

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku

Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö ja Keski- Suomen Palvelurakennuttajat ovat yhteistyössä hankkeistaneet 3 uutta asuntoryhmää kehitysvammaisille. Hanketyön edellytyksenä

Lisätiedot

Asunto Oy Pikku-Heikki

Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Pikku-Heikki Asunto Oy Dosentinranta Piispanpelto xx 20540 Turku As Oy Turun Pikku-Heikki Iso-Heikkiläntie 5 A 20200 Turku Pikku-Heikissä asut turvallisesti palvelujen naapurissa As Oy Pikku-Heikki

Lisätiedot

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli ( ) Mies ( ) Nainen 2. Ikä ( ) Alle 12 v. ( ) 12-17 v. ( ) 18-24 v. ( ) 25-34 v. ( ) 35-44 v. ( ) 45-54 v. ( ) 55-64 v. (

Lisätiedot

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m²

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m² CARITAS-KODIN PALVELUASUNTOJEN HAKEMINEN Caritas-Kodin palveluasuntoja vuokraa Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä. Caritas hoitaa asukasvalinnan sekä tuottaa asukkaiden palvelut. Palveluasunnot ovat tarkoitettu

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana

Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Koti elää asukkaan elämänkaaren mukana Kuinka muunneltavuus ja esteettömyys otetaan huomioon uusissa asunnoissa Pekka Helin, YIT 6.9.2012 YIT 1 Internal Asiakaslähtöistä asuntorakentamista Ajankäyttö Ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Liune. Door ESTEETÖNTÄ TILAA

Liune. Door ESTEETÖNTÄ TILAA Liune Door ESTEETÖNTÄ TILAA Liune Door on väliseinään integroitu tehdasvalmis liukuovikokonaisuus, jossa ovilevy liukuu runkoelementin sisään. Liunella huomioit tilan kaikki tarpeet yhdellä aukolla, sillä

Lisätiedot

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU Villa Andante LÄNSIVÄYLÄ Tiiliskiventie Ruukintie Kattilantanhua Kattilalaaksonkatu Tyskaksentie Villa Andante Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi NÖYKKIÖNKATU ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010

ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010 ASPA Palvelut Oy Pähkinänkuoresssa 2010 ASPA-konserni perustettu 1995 13 perustajajärjestöä ASPA-säätiö Fyysiset asumisratkaisut Rakennuttaminen Asumisen palvelujen kehittäminen Tieto- ja osaamiskeskus

Lisätiedot

Projektin perustelu ja tavoitteet

Projektin perustelu ja tavoitteet P A L V E L U T Projektin perustelu ja tavoitteet Hankkeen tavoite on lisätä sukupolvien välistä yhteenkuuluvuutta ja lisätä toisista huolehtimista tarjoamalla uudenlainen asumismuoto usean sukupolven

Lisätiedot

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo Mika Paasolainen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen /poistaminen Valtioneuvoston periaatepäätössä vuosille 2008-2011 tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus

Lisätiedot

Miten menee? lomake on työkalu vammaisen lapsen/nuoren ja hänen perheensä palvelusuunnittelun avuksi.

Miten menee? lomake on työkalu vammaisen lapsen/nuoren ja hänen perheensä palvelusuunnittelun avuksi. ANNA PALAUTETTA! Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry. Postios: Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki. Käyntiosoite: Maja, Vellikellonpolku 1, Malminkartano, Helsinki Puhelin: (09) 477 1002, email:

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Tavallisia asuntoja ja aktiivista elämää

Tavallisia asuntoja ja aktiivista elämää ASPA-KARTOITUKSIA JULKAISU 2/2015 Tavallisia asuntoja ja aktiivista elämää Mun koti -yhdistyksen Tarve-projektin raportti Sanni Hyvärinen Kannen kuva: Aino Huovio Sisältö 1 Johdanto...3 2 Mun koti -yhdistyksen

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite:

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite: TUKI- JA PALVELUSUUNNITELMA Suunnitelmaan kirjattavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta. Suunnitelman alkuperäinen kappale jää rekisterinpitäjälle ja yksi kappale (kopio) annetaan asiakkaalle tai

Lisätiedot

Neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten asumistarpeet Kaakkois-Suomessa. Asiakaskyselyn tulokset 10.9.2008

Neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten asumistarpeet Kaakkois-Suomessa. Asiakaskyselyn tulokset 10.9.2008 Neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten asumistarpeet Kaakkois-Suomessa Asiakaskyselyn tulokset 10.9.2008 Aluejako ja ikä Alue Lkm % Etelä-Karjala 70 34 Pohjois-Kymenlaakso 59 29 Etelä-Kymenlaakso

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI

KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN VIETY TUKI TIKKURILAN SOSIAALIASEMA OMAT OVET VERKOSTOKOKOUS 16.5.2011 Marjatta Parviainen 17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 1 A. KOTIKATKO

Lisätiedot

Partalanmäen tehostetun. palveluasumisen yksikkö. sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Partalanmäen tehostetun. palveluasumisen yksikkö. sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Partalanmäen tehostetun palveluasumisen yksikkö sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Tehostettu Palvelukoti on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat paljon ympärivuorokautista hoivaa. Asiakkaat valitaan

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Asuminen ja ikääntyminen - NCC:n ajatuksia asumisesta

Asuminen ja ikääntyminen - NCC:n ajatuksia asumisesta Asuminen ja ikääntyminen - NCC:n ajatuksia asumisesta Antti Pirhonen NCC Housing Pvm 20.9.2011 NCC Rakennus Oy, Asuminen 1 Pienet mutta toimivat asunnot lähellä palveluja Hyvät ympäristön palvelut ja yhteydet

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset Määräaikaan 3.6.2013 klo 12.00 mennessä tarjouksia on tullut yhteensä _ yritykseltä.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset Määräaikaan 3.6.2013 klo 12.00 mennessä tarjouksia on tullut yhteensä _ yritykseltä. LIITE 4 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKKÖ/ Toffela-hanke Tarjous saapunut YRITYS saapunut Hankintamenettely Avoimen menettelyn mukainen hankintailmoitus on julkaistu www.hankintailmoitukset.fi sivulla

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006. Kati Mikkola

IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006. Kati Mikkola IKÄÄNTYVIEN SENIORIASUKKAIDEN ASUMISTOIVEET TSA-seminaari 30.3.2006 Kati Mikkola TAVOITTEET JA TOTEUTUS Tavoitteena selvittää ikääntyvien asukkaiden asuntojen korjaustarpeita sekä kiinnostusta asumisen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax.

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax. SUOMUSSALMEN VANHUSTENTALOYHDISTYS RY. Asuntohakemus 1 (5) Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Saapunut Puh. 08-7190111 Fax. 08-7190113 / 20 Ämmänsaaren palvelutalo Ämmänsaaren Vanhustentalo Hoitokoti

Lisätiedot

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 99 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) Sosiaalilautakunta Sosj/10 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (5) 409 Jätkäsaaren vaikeavammaisten asuntoryhmän, Suezinkatu 3, hankesuunnitelman hyväksyminen HEL 2011-008163 T 10 06 00 Päätös päätti hyväksyä osoitteeseen Suezinkatu

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN SUUNNITELMA/ INVESTOINNIT

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN SUUNNITELMA/ INVESTOINNIT 5.6.2013 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISEN SUUNNITELMA/ INVESTOINNIT JOHDANTO Valtioneuvosto teki 21.1.2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi.

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA 2015 SALVAN KUNTOUTUS FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Ilo liikkua! Uudelleen toimintaan! Tervetuloa fysioterapiaan ja toimintaterapiaan Ilolansaloon! SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLA Palvelukeskus Ilolansalo

Lisätiedot

Mitä arjen jokapäiväinen apu maksaa? VERO2013 Tutkija Taija Härkki

Mitä arjen jokapäiväinen apu maksaa? VERO2013 Tutkija Taija Härkki Mitä arjen jokapäiväinen apu maksaa? VERO2013 Tutkija Taija Härkki VERO2013 Palveluja kotiin vai koti palvelujen luokse Kas siinä pulma! 3 13.3.2013 copyright@www.elias.fi.2013. Palveluja Kotiin siivousta,

Lisätiedot

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti LIIKUNTASUUNNITELMA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Liikuntasuunnitelma kotihoidossa Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta Suunnitelmaan kirjataan

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Sosiaalityö- ja perhepalvelut/vammaispalvelut OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Pitkäaikaissairaat tai vammaiset lapset ja nuoret alle 18 vuotta, sekä yli 18-vuotiaat kehitysvammaiset

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa asumisen seminaari Joensuu Raija Mansikkamäki Koordinaattori Assistentti.info

Oma tupa, oma lupa asumisen seminaari Joensuu Raija Mansikkamäki Koordinaattori Assistentti.info Oma tupa, oma lupa asumisen seminaari Joensuu 11.5.2011 Raija Mansikkamäki Koordinaattori Assistentti.info Sisältö Taustayhteisöni Asumispalvelusäätiö ASPA Virittäytymiseksi aiheeseen Selvitystietoa asiakkaiden

Lisätiedot

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville

Eedi Asumispalvelut Oy. Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville Eedi Asumispalvelut Oy Uudenlaisia ryhmäkoteja asumisessaan erityistukea tarvitseville ESPOON DIAKONIASÄÄTIÖ Yksityinen sosiaalialan palveluntarjoaja Palveluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä

Lisätiedot

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke Vastausohje: Valitse Sinulle sopiva tai sopivat vaihtoehdot ja merkitse rasti (X) sopivan, sopivien vaihtoehtojen

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013 Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 LÄHIOMAINEN (suhde asiakkaaseen) Sukunimi, etunimi Puoliso Vanhempi Lapsi Muu Osoite Puhelinnumero

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta Asumisen toiveet -tutkimus Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta 1 KodinOnni palvelukokemukset 2013 Yhteenveto Tutkimus toteutettiin Kotipaneelissa yhteistyössä Aller Media Oy:n kanssa. Kysely lähettiin

Lisätiedot

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1 Ryhmäkoti Männikkö Kangasniemi 1 Kangasniemen kunta/ perusturvapalvelut Kangasniemen kunta on perustettu v. 1867 Kangasniemen kunnan väkiluku väestörekisterikeskuksen mukaan on 5694 henkilöä 31.12.2014.

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Esteetön asuminen ja eläminen

Esteetön asuminen ja eläminen Esteetön asuminen ja eläminen HEA loppuseminaari 19.11.2013 Tuula Hämäläinen, lehtori Sanna Spets, lehtori Saimaan AMK Mitä on hyvä vanheneminen? Hyvä vanheneminen on kohtuullinen määrä sapuskaa, lämmintä

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

HOIVATYÖN YMPÄRISTÖVAATIMUKSET JA ASUNTOJEN ASETTAMAT RAJAT KOTIHOIDOLLE

HOIVATYÖN YMPÄRISTÖVAATIMUKSET JA ASUNTOJEN ASETTAMAT RAJAT KOTIHOIDOLLE HOIVATYÖN YMPÄRISTÖVAATIMUKSET JA ASUNTOJEN ASETTAMAT RAJAT KOTIHOIDOLLE Pirjo Sipiläinen, arkkitehti Helsingin kaupunki, terveyskeskus / Teknillinen korkeakoulu SOTERA pirjo.sipilainen@hel.fi TAVOITE

Lisätiedot

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO TAVOITTEET Kotityö- ja puhdistuspalvelujen tutkinto sisältää siivous-, ateriapalvelu-, tekstiilihuolto- ja asiakaspalvelukoulutusta, hygienia- ja työturvallisuuskoulutusta.

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

HAKULOMAKE. Vastaathan kysymyksiin mahdollisimman rehellisesti ja huolellisesti. Voit vastata kysymyksiin yhdessä lähihenkilösi kanssa.

HAKULOMAKE. Vastaathan kysymyksiin mahdollisimman rehellisesti ja huolellisesti. Voit vastata kysymyksiin yhdessä lähihenkilösi kanssa. HAKULOMAKE Vastaathan kysymyksiin mahdollisimman rehellisesti ja huolellisesti. Voit vastata kysymyksiin yhdessä lähihenkilösi kanssa. Perustiedot Nimi: Henkilötunnus: Lähiomainen 1: Lähiomaisen 1 puhelinnumero,

Lisätiedot

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Minulla on paljon taitoja ja Minä osaan jo paljon asioita! Nuoruus on aikuisena olemisen harjoittelua. Itsenäistyminen tarkoittaa sellaisten taitojen kehittymistä, jotka

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017

Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi 2010 2017 Kehitysvamma alan asumisen neuvottelukunta 08.03.2010 Suosituksen sisällys 1) Laatusuositusten laatimisen lähtökohta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

Palvelukeskus Puistokartanoon Hakemus palautetaan osoitteeseen: Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry / Kaija Viitakoski Tyrskyvuori 6 02320 Espoo

Palvelukeskus Puistokartanoon Hakemus palautetaan osoitteeseen: Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry / Kaija Viitakoski Tyrskyvuori 6 02320 Espoo PALVELUASUNTOHAKEMUS Palvelukeskus Puistokartanoon Hakemus palautetaan osoitteeseen: Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry / Kaija Viitakoski Tyrskyvuori 6 02320 Espoo Tarvittavat liitteet Lääkärintodistus

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala KVPS:n tukiasunnot RAY- rahoitteiset Turku 23.4.2015 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen

Lisätiedot

ILTARUSKO. Taiteilijan näkemys. Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko Kontukuja 2 00940 Helsinki turvallisesti omaan kotiin

ILTARUSKO. Taiteilijan näkemys. Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko Kontukuja 2 00940 Helsinki turvallisesti omaan kotiin ITARUO Taiteilijan näkemys Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko 2 turvallisesti omaan kotiin Helsingin asumisoikeus Oy ITARUO Kontula, 2a, Senioriasuminen Iltaruskossa Yleistä Yhtiön läheisyydes on Kontulan

Lisätiedot