Juha Seppo. Kirkonmies ja muuttuva maailma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juha Seppo. Kirkonmies ja muuttuva maailma"

Transkriptio

1 Juha Seppo Kirkonmies ja muuttuva W S O Y maailma M a r t t i S i m o j o k i I

2 Juha Seppo Kirkonmies ja muuttuva maailma M a r t t i S i m o j o k i I W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö H E L S I N K I

3 Juha Seppo ja wsoy 2013 ISBN Painettu EU:ssa

4 Lastenlapsilleni Saaralle, Valtterille, Rauhalle ja Tiitukselle

5 Sisällys Startti 11 I KASVUMAAPERÄ Uusikaupunki lapsuuden miljöönä 17 Kotipiirin mielenmaisema 17 Idylli ja toinen todellisuus 19 Sisällissodan šokki Kuopion koti ja koulu 23 Pohjaton isän ikävä 23 Kuopion yhteiskouluun 24 Kesäelämää ja»toverikuntaa» 25 Nuori apologeetta 26 II PAPIKSI PREDESTINOITU: OPISKELU JA VARHAISET VIRKAVUODET Ylioppilaana Helsingissä 31 Ahkera ja arvostelukykyinen teologian ylioppilas 31 Laajeneva ystäväpiiri kristillisessä ylioppilasliikkeessä (SKY) 35 Puolivaloilla AKS:ssa 38 Simeliuksesta Simojoeksi 41 2.»Olen todellakin pappi sen tähden, että Isäni on pappi» 42 Papiksi vihkimisen kiemurat 42 Ensimmäiset virkatoimet Kulttuurikielteinen ylioppilaspastori 45 Hallesbyläisyyden imussa SKY:n perinnettä loukkaamatta 45 Uskonnollisen nationalismin polte 49 Talouslaman varjossa 50 Lähemmäksi kansaa AKS:n hengessä 51»Siunatut kansalliset herätysliikkeet» 52 Kulttuurilinjaus:»hakkaa se poikki» 53

6 Sireniuksen kritiikki ei pure 54 Tasapainoilu herätyksen ja perinteen jännitteessä Uskonnonopettaja vai seurakuntapappi? 56 Isän apulaisena Kuopiossa 57 Piispa Lehtosen ystävyys, Kallion yhteiskoulu 58 5.»Isä Obeliski» piiripappina Helsingissä 60 Virkamääräys ja Aune Castrén 60 Kasvavan pääkaupungin pietistipappi 62 Maallistumisen haaste Heimoyhteyttä paprikan tuoksussa 67 7.»Ankarat ajanmerkit» ja talvisota 76»Kaikki ovat vakavia ja ystävällisiä» 76 B-luokan nostomiehestä A-luokan sotilaaksi 78 III»PAPPIEN KIRKOSTA KANSAN KIRKKOON?» Orastava muutos 83 Paluu siviiliin 83 Sigtunan»hedelmät» 85 Pietismin ja»valtakunnan evankeliumin» ristivedossa 86 Sisäpiirin spekulaatioita Sodan murros ja aseveljeys 90 Jälleen asetakissa 90»Ei tätäkään sotaa käydä millään innostuksella» 91 Asemasota ja papin työt 93»Henkinen herääminen» Itä-Karjalassa 96»Kirkko on vastuussa kansasta» 98 Näköalapaikalla päämajan kirkollisasiain osastossa 100 Etäisyyttä auktoriteetteihin 102 Miten päästä»kansan kirkkoon?» 103 Asevelipapiston ytimessä 106 Asevelipapit vuoden 1943 kirkolliskokouksessa 108 Kirkollisen viestinnän voimaryhmässä 110 Vartijan vetäjänä 112 Kaipaus tutkimustyöhön »Opintolomalla» pommerilaispappilassa 115»Yksin maailmalle» 115»Vänrikki Stool» Sondershausenin Luther-akatemiassa 117 Pappilaelämää Itä-Pommerissa 120»Kuka todistaisi Führerille?» 122

7 Tunnustuskirkon vieraana 124 Lähtötunnelmissa »Loppusota» ja sen vaikutukset 128 Leena-tytär ja väitöskirja 128 Välirauhansopimus ja papisto 129 Muuttiko sota Simojokea? Kirkon palvelijana teologisessa tiedekunnassa Silta yli Pohjanlahden 138»Ruotsia oppimassa» 138 Matkan merkitys 143 Kristillisen ylioppilasliiton asioilla Pohjolassa »Kirkko» Väitöskirja valmistuu »Aavan meren tuolla puolen» 158 Stipendimatkan taustat 158 Lähtö- ja matkatunnelmissa 160 New York, Chicago ja Hancock 161 Suomalaissiirtolaisten seurassa ja Springfieldissä 163»Vihaan tuota kamalaa sanaa happy» 164 Hanns Liljen ja Anders Nygrenin kuulijana 166 Kotimaan kaipaus Vuoden 1948 kirkolliskokouksen nosteessa Järvenpään odotusasemalla Mikkelin piispanvaali 180 IV MIKKELIN PIISPAN HENGELLINEN JA MAALLINEN Kaitsijan virkaan 185 Piispanvihkimys 185 Tuomiokapitulin arkirutiinit 188 Paimenkirjeen painotukset: kirkko, yleinen pappeus ja kirkon virka 190 Mikkelin piispan»sijainti» Pedagogipiispan strategia omassa hiippakunnassaan 196 Ihmisten pariin 196 Kansankirkkoideologian ulottuvuudet 202 Tyhjenevän maaseudun ja teollisuusseutujen puolesta 214 Työväestö uusi liittolainen? 223 Kansakoulunopettajat papiston luotettavin kumppani 232 Nuorison puolesta 235

8 Yksilö- ja yhteisömoraalin höltymistä vastaan 238 Itsensä ja luonnon tarkastaja 241 Tarkastussaldo Aloitteellinen piispa kirkon yhteisessä työssä 248 Vaikuttajana kirkon keskushallinnossa 248 Hitaasti kiiruhtava kirkolliskokous muuttuvassa yhteiskunnassa 257 SKSK:n ja kirkkopäivien luotsi Kirkon kulkusuunta:»vieraana maailmalle, mutta lähellä maailmaa» Ulkomaiset yhteydet 285 Pohjolan piispojen parissa 285 Afrikan-matkan anti:»murrosaika on käsillä» 307 Suuressa lännessä: Yale, Northfield ja Minneapolis Koko kirkon piispa 325 V UUDEN HIIPPAKUNNAN KUTSUT JA HAASTEET Helsinkiin 333»Operaatio S.» 333 Hiippakunta ja uuden piispan käyntikortti 339 Virkaanasettamisen valoissa 343»Kirkko ja nykyaika» Valtakunnallisena vaikuttajana 367 Mannerheimin lastensuojeluliiton puhdistus 367 Maallisen vallan kutsu Kekkosen haastajaksi? Vanha ja uusi omassa hiippakunnassa 378»Kirkko ei voi erota kenestäkään» 378 Väestönmuutokset ja pääkaupunkiseudun kirkko 387 Nuorison ja perheen uusi rooli 396 Kirkon vastuu avartuvassa jännitysten ja ristiriitojen maailmassa 408 Terveiset työväenliikkeelle Kasvava vaikutusvalta ja vallan varjot kirkossa 423 Erityistyömuotojen takuumies ja kirkon rakenteiden kehittäjä 423 Simojoki ja Osmo Tiililän kriisi Laajeneva kansainvälinen verkosto 454 Vahva yhteys Pohjolan kirkkoihin 454 Maailman luterilaisten isäntänä Helsingissä 458 Ensi visiitillä neuvostoblokissa: Leningrad, Tallinna, Riika ja Moskova Helsingin tilinpäätös:»ovatko työnäyt ja -ihanteet oikeat?» 486 Yhteiset työmuodot puntarissa 486

9 »Tapaus Pettinen» 490 Mistä oli kysymys? Arkkipiispan jäähyväiset Helsingin hiippakunnalle: Uskonto vai Jumala? Piispuuden taitekohdassa: Helsinki 520 Viitteet 524 Lyhenteet 573 Lähteet ja kirjallisuus 575 Henkilöhakemisto 614 Paikannimihakemisto 620

10 Startti Simojoki-biografiaan tarttuva havainnee, että tutkimuskohteenani on poikkeuksellisen uskonnollinen ihminen. Simojokea voi täydellä syyllä kutsua lähtökohdissaan nimellä homo religiosus. Jopa Kari Hotakaisen neuvostoaikainen idänkauppias näyttää vainunneen piispan uskon, vaikka kohdallaan kielsikin sen oleellisen sisällön. * Uskonnollisuus tai tarkemmin sanottuna sisäistyvä kristillinen jumalausko läpäisi varhaisvuosista lähtien Martti Simojoen ajattelu- ja toimintatavan. Simojoen monia valintoja ja ratkaisuja on siten vaikeaa, ellei peräti mahdotonta ymmärtää, jos ne irrotetaan niitä säädelleestä uskonnollisesta perustasta. Kun historiantutkimuksen yksi keskeinen tavoite on pyrkiä tekemään oikeutta tutkimuskohteelleen tämän omat lähtökohdat tunnistaen, uskonnollisen perustekijän huomioon ottaminen on Simojoki-biografiassa välttämätöntä. Näin Simojoen ratkaisuille jää hänen ajatuksen- ja omantunnonvapautensa perusteella niille kuuluva tila. Simojoen uskonnollisuuden korostaminen ei luonnollisesti merkitse, että käyttäisin sitä kaiken kattavana selitysperusteena. Simojoen usko ei ole ainoa hänen toimintatapansa selittäjä silloinkaan kun siltä näyttäisi. Pyrkimyksenäni on selvittää, mitkä tekijät kaiken kaikkiaan ovat vaikuttaneet hänen ratkaisuihinsa ja elämänsä suuntaan. Tällöin kiinnitän erityistä huomiota myös niihin muuttuviin toimintaympäristöihin, joihin hänen elämänsä liittyi ja oli sidoksissa. Biografian näkökulma on historiallinen, ei opillinen. Otan teologiset näkökohdat painoarvonsa mukaisesti huomioon silloin, kun Simojoen toimet näyttävät selvästi nojaavan myös niihin. *»Mutta aika aikaa kutakin, maassa maan tavalla ja niin edelleen. Yksi elämä, yhdet kujeet. Eikä toista onneksi tule, sanokoon piispa Simojoki mitä hyvänsä.» (hotakainen 2011, 250.) startti 11

11 Martti Simojoki ( ) oli niin merkittävä ja tunnettu kirkollis-yhteiskunnallinen vaikuttaja, että hänen ajatteluaan ja toimintaansa on ehditty selvittää tai sivuta lukuisissa tutkimuksissa ja muissa kirjallisissa esityksissä. Varsinaista elämäkertaa hänestä ei kuitenkaan ole laadittu. Lähimpänä sellaista on Aila Lauhan laatima minibiografia Suomen kansallisbiografiassa. 1 Kalevi Toiviainen on puolestaan viimeisenä Simojoen vihkimänä piispana voinut käyttää lyhyessä esittelyssään Kirkon kaapin päällä 2 persoonallista arviointinäkökulmaa. Laajimpia kuvauksia Simojoesta ovat Sakari Virkkusen Arkkipiispan muotokuva ja Pekka Niirasen Martti Simojoki. Kirkon ääni. 3 Edellinen kattaa koko Simojoen elinkaaren Niirasen keskittyessä Simojoen piispuuskausiin. Molemmissa on runsaasti tietoja Simojoen elämästä, mutta kumpikaan ei kuitenkaan ole historiallinen eikä kirkkohistoriallinen tutkimus eikä ainakaan Virkkunen ole sellaiseen tähdännytkään. Esko Ryökäs on väitellyt systemaattisen teologian näkökulmasta Simojoen kirkkokäsityksestä (Tvåfald och enhet i Martti Simojokis kyrkosyn). Hän on myöhemmin jatkanut aiheen käsittelyä tutkimuksissaan. 4 Pro gradu -tason tutkielmia Simojoen teologian ja toiminnan eri lohkoilta on huomattavan suuri määrä. Omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt antamaan Martti Simojoen äänelle sen vaikuttavuuden, joka sille mielestäni kuuluu. Lähestyn häntä ikä- ja elämänvaiheen mukaan paikallis-alueellisesta, valtakunnallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta. Jokaista tasoa ei luonnollisesti tarvita kaikissa pääluvuissa. Kukin biografian jakso on kuitenkin tärkeä, sillä tavoitteeni on luoda yhtenäinen kuva Simojoen koko elin- ja kehityskaaresta. Nyt julkaistava ensimmäinen osa kaartuu Simojoen lapsuudesta Helsingin hiippakunnan piispuuden päättymiseen. Jälkimmäisessä, myöhemmin julkaistavassa osuudessa keskityn hänen arkkipiispuutensa kotimaisiin vaiheisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin. Martti Simojokeen liittyvä lähdeaineisto on kaikkiaan massiivinen. Esimerkiksi Oulun maakunta-arkiston Simeliana-kokoelma sisältää Simojoen omien puheiden ja kirjoitusten lisäksi tuhansia hänelle vuosikymmenten saatossa tulleita virka- ja yksityiskirjeitä. Erilaisia asiakirjalähteitä on luonnollisesti myös useissa evankelisluterilaisen kirkon omissa arkistoissa. Biografian kannalta saatua postia usein oleellisempaa eli Simojoen lähettämien kirjeiden kopioita Simelianassa on verrattain vähän. Kirjeet ovat hajallaan ympäri Suomea ja maailmaa. Lähdeluettelosta näkyy lähemmin, mistä ja millaista Simojokeen liittyvää aineistoa olen kaikkiaan hankkinut. I want to especial ly mention Ph.D. Enikő Böröcz and Chief Archivist Joel A. Thoreson, whose help and knowledge were invaluable for me while I conducted archives research in Budapest and Chicago. martti simojoki 1 12

12 Simojoen lähettämien ja hänelle tulleiden kirjeiden rinnalla toinen tärkeä aineistokokonaisuus ovat hänen johtamiensa piispantarkastusten pöytäkirjat. Niissä piispan äänenpainot olivat usein astetta persoonallisemmat kuin esimerkiksi hiippakunnan pappeinkokouksen, kirkolliskokouksen, laajennetun piispainkokouksen ja piispainkokouksen tallenteissa. Myös viimeksi mainitut kuuluvat olennaisena osana tutkimusaineistoon. Valinnastani tarkastella kohdettani ensi sijassa ajan ja muutoksen näkökulmasta johtuu, että Martti Simojoen runsas ja laajalti tunnettu hartauskirja- ja kirjoitustuotanto jää kokonaan tutkimukseni ulkopuolelle. Rajaus on tarpeellinen myös sen tähden, että hänen uskonnolliset ja teologiset painotuksensa näkyvät riittävän selvästi käyttämässäni monipuolisessa aineistossa. Valitusta tutkimustematiikasta johtuu, että keskeisen sijan saavat sellaiset lähteet, joiden voi olettaa valaisevan selkeimmin, mitä Simojoki tosiasiassa ajatteli ja mitkä olivat hänen kirkollis-yhteiskunnalliset kiinnikkeensä ja tavoitteensa. Kaikkein henkilökohtaisinta antia Martti Simojoesta olen saanut hänen päiväkirjoikseen nimeämistäni Pentti ja Jaakko Simojoen kotiarkistoon tallennetuista vihkosista ja liuskelehtiöistä. Niissä kuuluu Martti Simojoen ääni aidoimmillaan. Se tosin katkeaa välillä, mutta kirjoittamistauot eivät estä seuraamasta Simojoen elämää muista lähteistä. Päiväkirjoilla näyttää olleen ainakin kolme tehtävää. Ne olivat ensinnäkin Simojoen henkilökohtainen uskottu ja sellaisina eräänlaisia tilitys- ja rukouskirjoja. Toiseksi niihin tallentui erityisesti matkoilla hänen tärkeäksi ja kommentoimisen arvoiseksi kokemiaan tapahtumia, tilanteita ja tunnelmia. Lopulta päiväkirjat olivat myös teologisia työkirjoja. Niistä näkyy, että hän pyrki seuraamaan kansainvälisiä teologisia suuntauksia ja niissä tapahtuvia muutoksia. Tämän aineiston luovuttamisesta käyttööni lausun parhaimmat kiitokseni Simojoen veljesparille. Martti Simojoen lapsuuskuvista kiitän hänen nuorinta sisartaan Liisa Tenkkua. Kiitettäviä ihmisiä on myös monia muita. Piispa, nyttemmin emeritus, Eero Huovinen sai aikanaan minut lähtemään tähän savottaan. Hänelle olen paljosta kiitollinen ja aivan erityisesti siitä, ettei tutkimustyöni katkennut vammautumiseeni syksyllä Myös muita neuvottelukunnan jäseniä professori Markku Heikkilää ja professori Kimmo Rentolaa kiitän heiltä saamistani hyödyllisistä tutkimusvinkeistä. Tutkimusytimeen kuulunut dosentti Ilkka Huhta on jaksanut väsymättä sekä lukea tekstiäni että tukea parempaa minääni. Professori Hannu Mustakallio on auliisti avustanut tutkimukseni luetteloiden laadinnassa ja koko käsikirjoituksen eri vaiheiden oikoluvussa. Lisäksi hän on täydentänyt Martti Simojoen papiksi vihkimiseen liittynyttä kirjeaineis- startti 13

13 toani. Professori Jouko Talonen puolestaan antoi käyttööni Simojoen Neuvosto-Latvian matkaan (1964) liittynyttä aineistoa ja ystävällisesti käänsi sen latviankielisen osuuden. Unkarin ja Suomen luterilaisten kirkkojen sodanjälkeisten suhteiden asiantuntija, pastori, filosofian maisteri Anna-Maija Viljanen-Pihkala on taidolla kääntänyt Budapestissa ja kotimaassa kaiken, lähinnä Simojoen arkkipiispuusaikaan (II osa) liittyvän unkarinkielisen aineiston. Emeritusarkkipiispa John Vikströmiä saan kiittää hänen Simojoki-seminaaria ( ) varten keräämänsä materiaalin luovuttamisesta. Minulla on ollut ilo työskennellä vuosien varrella useiden nuorten tutkijoiden kanssa. Katja Kajava-Huhta, Annaleena Sevillano, Laura Koskelainen, Jenni Krapu, Leena Isotalo, Ville Jalovaara, Ismo Pentikäinen ja valtiotieteilijäpoikani Antti ovat olleet tärkeitä kumppaneitani erityisesti tutkimusaineistojen kokoamisessa. Muistan kiitollisena ja hyvillä mielin yhteistyötä heidän kanssaan. Myös useita muita tiedonmurusia auliisti antaneita ajattelen lämmöllä. Hauskoja ja hyödyllisiä Simojokeen tavalla tai toisella liittyneitä keskusteluja olen käynyt monien ystävieni kanssa. Emeritusprofessorit Simo Heininen ja Pentti Laasonen, dosentti Risto Lauha ja teologian tohtori Jaakko Ripatti ovat aina olleet tarvittaessa läsnä ja auttaneet hienovaraisella tavalla eteenpäin. Risto Lauha on lisäksi antanut käyttööni Osmo Tiililän Aarre Lauhalle lähettämiä kirjeitä. Kiitän myös kaikkia Simojoki-biografiaa varten haastateltuja henkilöitä. Vaikka useimpien haastattelut ja tiedonannot liittyvät biografian jälkimmäiseen, arkkipiispuutta selvittelevään jaksoon, kaikki on mainittu myös tämän teoksen tiedostossa. Tutkimusedellytysteni rahoittamisesta kiitän erityisesti Jenny ja Antti Wihurin rahastoa. Tärkeitä taloudellisia tukijoitani ovat olleet myös WSOY:n kirjallisuussäätiö, Alfred Kordelinin säätiö, Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus, Kirkon tutkimuskeskus ja Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli. WSOY:n väki on ollut avuliasta, tutkimustyötäni ymmärtävää ja sitä tukevaa. Matkalla olen tavannut Marja-Liisa Aarnion, Aleksi Siltalan, Mari Wärrin, Joni Strandbergin, kustannustoimittajani Anssi Mäkisen ja kuvatoimittajani Laura Arvelan kaltaisia asiantuntijoita. Teille kaikille kaunis kiitos! Lähimpäni Pirkko sekä lapseni Risto, Liisa ja Antti tietävät muita paremmin, mitä on tarkoittanut pysyvä vajoaminen vyötäisiä myöten»hyiseen jokeen». Uskon kuitenkin heidän iloitsevan, etten lopulta hukkunut siihen. Espoossa kevään kajossa 2013 Juha Seppo martti simojoki 1

14 I KASVUMAAPERÄ

15 Syyskuussa 1908 syntyneen Martti Ilmari Simeliuksen ensimmäinen joulu Uudessakaupungissa. Helmi-äidin ja Jooseppi-isän lisäksi kuvassa myös Martin veljet, keskellä Paavo (s. 1904) ja oikealla Heikki (s. 1906). Myöhemmin perheeseen syntyivät myös tyttäret Aili (s. 1913) ja Anna-Liisa (Liisa, s. 1918). kuva: oulun maakunta-arkisto, martti simojoen kokoelma.

16 1. Uusikaupunki lapsuuden miljöönä Uudenkaupungin kirkkoherran pappilan salissa vietettiin kastejuhlaa lokakuun 13. päivänä 1908, kun syntynyt Martti Ilmari liitettiin kristillisen seurakunnan yhteyteen. Lapsella oli monta kummia, kaikkiaan 12. Kummikunnassa olivat tasapuolisesti edustettuina sekä isän- että äidinpuolen sukulaiset. Kasteen toimitti Uudenkaupungin kappalainen Hjalmar Prins. 5 Jooseppi Simeliuksen perhe, johon entuudestaan kuuluivat Helmi-vaimon lisäksi pojat Paavo ja Heikki, oli hiljattain muuttanut Torniosta, sillä isä aloitti Uudenkaupungin kirkkoherrana Martti-pojan syntymävuonna Uudenkaupungin-vuosina Simeliusten perheeseen syntyi myös Aili-tytär. Simeliusten suvussa 6 oli jo ennen isä-jooseppia ollut pappeja ja lukkareita katkeamattomana nauhana aina 1700-luvulta alkupuolelta lähtien. Suku oli lähtöisin Raahen seudulta ja tunsi alun alkaen nimen Simi tai Similä. Jooseppi Simelius itse oli Paavolan lukkarin poika. Hänen äitinsä, körtteihin pukeutunut Jenny Theodora kuului puolestaan Stenbäckien pohjalaiseen pappissukuun. Äidin puolelta Martti Simeliuksen sukujuuret veivät Hämeeseen. Hänen äitinsä Helmi Johanna Helminen oli lähtöisin tamperelaisesta nahka- ja kenkäkauppiasperheestä. Nuoren käsityönopettajan Helmi Helmisen ja kirkkoherra Jooseppi Simeliuksen katseet olivat kohdanneet Torniossa, ja avioliitto solmittiin Kotipiirin mielenmaisema Martti Simojoki on itse arvioinut saaneensa jo lapsuudessaan tuntuman kahteen mielenmaisemaan: yhtäältä kuuden miespolven mittaiseen kirkollisen palvelun perinteeseen ja toisaalta uutta aikaa sykkivän teollisuuskaupungin käytännönläheiseen elämänmenoon. Tampereen-sukulaisiaan tarkoittaen hän kirjoitti:»tehtaanpiiput ja uuden ajan kuumeinen elämänrytmi ikäänkuin katselivat meitä lapsia näiden omaisten selän takaa.» 8 Tarkasti katsoen myös Martti-pojan 1. uusikaupunki lapsuuden miljöönä 17

17 Martti-vauva helistimineen syöttötuolissaan. Tuoli on yhä edelleen tallella. kuva: liisa tenkun kokoelma. eräillä sedillä oli kosketus nykyaikaistuvaan Suomeen, sillä yksi toimi Paavolan Ruukissa sahanhoitajana 9 ja toinen paikkakunnan asemapäällikkönä. Ei ole epäilystäkään siitä, että Simeliusten pappilan tunnemaisemaa hallitsi ennen muuta isän suvun konservatiivinen uskonnollis-kirkollinen perintö. Kotihartaus ja yksityinen uskonnonharjoitus olivat yhtä säännöllisiä kuin yhteinen ateriointi. Jooseppi Simelius oli viettänyt osan 1890-luvun pappisvuosistaan Kuopiossa beckiläispiispa Gustaf Johanssonin vaikutuskentässä, 10 mikä tuntui pysyvästi hänen toimissaan. Hän oli kuitenkin saanut kosketuksen myös herännäisyyteen sekä kotonaan että ensimmäisinä pappisvuosinaan Nivalassa ja Ylivieskassa. 11 Simeliusten pappilaa voi hyvin pitää»lasiseinäisenä talona», jonka elämänmeno oli kristillisessä ja porvarillisessa suhteessa esimerkillistä. 12 Isä-Joosepin jyhkeä hahmo vallitsi Martin lapsuutta. Hän oli ehdoton auktoriteetti, lapsiaan kohtaan 13»hellä, mutta hyvin sulkeutunut», Simojoki muistelee. Hän löytää myös selityksen kohdallaan varhain heränneeseen uskonnon vetovoimaan: KASVUMAAPERÄ

18 Sairastuin nelivuotiaana lapsihalvaukseen. Tämän seurauksena minulla oli halki poikavuosieni alituista särkyä erityisesti oikeassa olkapäässä, enkä kyennyt mukaan poikien pallopeleihin. Tällainen synnyttää pojassa tietysti alemmuudentunnetta. Minä olen kärsinyt siitä aika paljon. Lisäksi en oikein osannut sulautua joukkoon. Ikäänkuin vierastin ihmisiä. Tästä oli se seuraus, että aloin tuntea vetoa uskontoon. Oli hyvin mieluisaa kuunnella virsien veisuuta ja hartauspuheita, vaikken niistä paljon ymmärtänytkään. 14 Martti-poika seurasi isänsä toimia ihaillen ja kuunteli tämän keskusteluja pappistovereiden kanssa tarkalla korvalla. Erityisesti niistä näyttää jääneen vuosikymmeniksi kuuntelijan mieleen kertomus»panelian pojasta». Kun saarnamies oli tivannut pojalta, pääseekö tämä taivaaseen, poika oli vastannut»kyll mää vissist pääsen». Vaikka saarnamies oli varoitellut liiasta varmuudesta, poika oli pitänyt kiinni sanomastaan. Arkkipiispa muisteli:»tämä hetki oli minun elämässäni ensimmäinen tilaisuus, jolloin Hyvä Paimen oli minua lähellä ja tahtoi ottaa minut omakseen.» 15 Isä-Jooseppi puolestaan tajusi poikansa uskonnollisen virityksen ja tuki sen kasvuedellytyksiä. Martti sai isältään jo varhain oman Uuden testamentin. Niin kauan kun hänen lukutaitonsa oli vielä puutteellinen, hän säilytti kirjaa yöaikaan vierellään turvaa tuottamassa. Lukutaidon harjaantumisen myötä isän esimerkki johdatteli päivittäiseen raamatunlukemiseen aamuin ja illoin. Arkkipiispana Simojoki muisteli lukeneensa lapsena Raamattua myös salaa, 16 mikä viittaisi siihen, ettei hän halunnut korostaa omaa uskonnonharjoitustaan. Idylli ja toinen todellisuus Simojoen muistelujen mukaan merellinen Uusikaupunki oli Vilissaloineen ja sinne tehtyine retkineen idyllinen lapsuuden kasvumiljöö. 17 Myös kaupungin asukkaat tuntuivat huokuvan pelkkää hartautta: naiset niiasivat kirkon ohi kulkiessaan ja miehet osoittivat pyhän kunnioituksensa ottamalla hatun päästään. Merikapteenit puolestaan saattoivat välistä pitkiltäkin valtamerten takaisilta seilauksiltaan palattuaan muistaa pappilan väkeä tuomisillaan. Kaikkiaan vakkasuomalainen seurakuntaelämä oli pohjaltaan vanhakirkollisen vakaata ja sitä sävyttivät niin rukoilevaisuus kuin evankelisuuskin. 18 Monien lounaisrannikon seurakuntien tavoin myös Uudessakaupungissa sai vuosisadan taitteen jälkeen jalansijaa uudentyyppinen herätys- ja lähetyskorosteinen uskonnollinen virtaus. Tämä Hannulan herätykseksi nimetty liike oli 1. uusikaupunki lapsuuden miljöönä 19

19 ottanut vaikutteita angloamerikkalaisesta ratkaisukeskeisestä uskonnollisuudesta ja organisoitunut Turun lähetysyhdistykseksi. Myös Jooseppi Simelius oli Tornion-aikanaan liittynyt yhdistykseen. Uudenkaupungin kirkkoherrana hän ei kuitenkaan enää näytä liikkuneen yhdistyksen asialla, vaikka kaupunki yhä kuului herätyksen vaikutusalueeseen. 19 Tosiasiassa 1900-luvun alun Uusikaupunki ei ollut vain kirkon edessä niiaavien ja päänsä paljastavien ihmisten yhteisö. Vakaan kirkollisen ja herätyshenkisen väen lisäksi kaupungissa eli myös sosialismin sävyttämästä työväenkulttuurista elämänsä suunnan löytäneitä. Joka viides täysi-ikäinen kaupunkilainen äänesti sosiaalidemokraatteja ensimmäisissä yksikamarisen eduskunnan vaaleissa 1907, ja työväenyhdistyksen jäsenmäärä oli nousussa vielä vaalien jälkeen. 20 Kirkkoherra Simelius oli kaikkien seurakuntalaistensa pappi, mutta kunnallispolitiikassa hän kaupunginvaltuuston puheenjohtajana kuului porvarileiriin. Sisällissodan šokki Kirkkoherra oli muiden mukana iloitsemassa maaliskuun 1917 vallankumouksesta, vaikka hän kielsikin Martti-poikaansa kulkemasta punaisessa rintarusetissa. Vallankumousta juhlittiin erikseen raatihuoneella ja työväentalossa. Vasta syksyllä syntyi eri leirien välillä avoin konflikti ja oman käden oikeus väkivaltaisuuksineen, jotka Simelius mitä ankarimmin tuomitsi. Kun sisällissota talvella 1918 puhkesi, kirkkoherra joutui ensimmäisenä eräiden muiden kaupungin napamiesten tavoin punaisten pidättämäksi. Simeliusten pappilassa osattiin Martti Simojoen muistaman mukaan odottaa punaisten vierailua: Lapset puettiin parhaisiin vaatteisiin ja äiti ompeli kunkin taskuun 25 markan kultarahan. Äiti sanoi, että jos perhe hajoitetaan, niin tällä saatte vähän ruokaa. Sitten istuttiin ja odotettiin, mitä tapahtuu. 21 Isä-Jooseppia pideltiin pahoin, kun hän joutui punaisten käsiin.»tuntui kuin olisin ollut helvetissä», hän kuvaili piinasta päästyään isälleen Paavolan lukkarille. 22 Järkytys lamaannutti raskaana olleen Helmi-äidin viikkokausiksi vuoteeseen ja myös muu perhe putosi hetkeksi raiteiltaan.»kyllä siinä oli kauhea parku ja huuto», Simojoki muisteli kuusi vuosikymmentä myöhemmin. Toimintakykyisin oli pappilan pitkäaikainen kotiapulainen Hilja Lehtovuori. Hän huolehti kaiken ohessa siitä, että kirkkoherra sai päivittäisen ruokansa punaisten tyrmätiloihin. Mukana ruokintaretkillä kulkivat myös Martti ja Aili. KASVUMAAPERÄ

20 Juhla-asuiset Simeliuksen veljekset Uudenkaupungin aikaan 1910-luvulla. kuva: liisa tenkun kokoelma. Heikki-veljen myöhäisessä muisteluksessa, että Martti olisi vailla aikuista seuraa Ailin kanssa hoitanut ruokalähetin tehtävän, on vuosikymmenten mukanaan tuomaa kultausta. 23 Kirkkoherra Simelius vältti yhdessä kaupungin pormestarin kanssa useita muita kaupungin valkoisia virka- ja liikemiehiä kohdanneen kovan kohtalon, sillä hänet vapautettiin vajaan viikon vankeuden jälkeen. Punakaartin omasta piiristä esitetyt vetoomukset Simeliuksen puolesta vaikuttivat hänen vapauttamiseensa:» sanottiin, että koska olen köyhälistöä kohdellut hyvin, saan mennä kotiin, olemaan silmälläpidon alaisena». 24 Punainen valta näyttää myös tarvinneen kirkkoherraa virkatehtäviin. Vain seurakunnan kirkkoherra saattoi antaa virallisen mainetodistuksen, jollaista uudet vallanpitäjät edellyttivät miliisin tehtäviin pyrkiviltä. Kirkkoherra Simelius allekirjoittikin helmikuussa pian vapauttamisensa jälkeen useita todistuksia»virkaa varten». Niissä todistettiin, että hakija»on rokotettu, H. P. Ehtoollisella käynyt ja nauttii kansalaisluottamusta». 25 Huhtikuun puolivälin tienoilla punaisen vallan päivät olivat ohi Uudessakaupungissa, ja kirkkoherra vapautui kotiarestista. Hän ryhtyi vielä toviksi johtamaan puhetta kaupunginvaltuustossa, sillä hän oli kevään myötä siirtymässä 1. uusikaupunki lapsuuden miljöönä 21

21 Kuopion kaupunkiseurakunnan kirkkoherraksi. Viimeinen Jooseppi Simeliuksen allekirjoittama kaupunginvaltuuston sähke lähti valkoisen armeijan ylipäällikölle Mannerheimille: Iloiten maan vapaudesta, pyydämme lausua Suomen urhoolliselle armeijalle ja sen nerokkaalle ylipäällikölle sydämellisimmät onnittelumme loistavan voiton johdosta. 26 Kaikkiaan vuoden 1918 traagiset tapahtumat eivät Simeliuksen perheessä menneet jälkiä jättämättä. Kirkkoherra ei itse setvinyt perheen piirissä vankeusaikaansa, mutta hän tulkitsi puheissaan monien pappien tavoin vuoden 1918 tragiikan uskonnollissävytteisesti. 27 Siunatessaan punaisen terrorin uhreja hän korosti, että osa kansasta oli hyljännyt Jumalan ja alkanut toimia»kansa kaikkivaltias» -hengessä. Sen hedelmät olivat pian karmealla tavalla osoittaneet, millaista kansan kaikkivaltius lopulta oli. 28 Martti Simojoki on muistellut, että punaisesta vallasta saadut kokemukset mursivat jotakin hänen isässään:»sen jälkeen hän ei ollut enää entinen mies.» Myös Heikki-veli arveli vankilakokemuksen vaikuttaneen»isään sangen kuluttavasti». Kuopiossa muuttovuonna 1918 syntynyt perheen kuopus Anna-Liisa (Liisa) on puolestaan todennut isänsä värisilmästä:»jollakin lailla isä oli sairaalloisen vihainen, ei saanut olla punaista nappiakaan.» 29 Martti-pojan osalta jää avoimeksi, millaiset tilapäisjärkytystä syvemmät vaikutukset vuoden 1918 kokemuksilla mahdollisesti oli myöhemmin. Joka tapauksessa väite, että Martti Simojoen myöhempi suhde työväenliikkeeseen selittyisi Urho Kekkosen tapaan vuodesta 1918 käsin, 30 on asianosaisten silloisen iän ja aseman huomioon ottaen liian pelkistetty: Martti oli vasta 9-vuotias lapsi, Kekkonen taas punaisia teloittamaan pystynyt nuorukainen. KASVUMAAPERÄ

22 KARISMAATTISEN KIRKONMIEHEN ELÄMÄ Martti Simojoki oli pappi, jolla oli sielunhoidolliset silmät. Helsinkiläiset nuoret tunsivat pitkän, lierihattuisen miehen isä Obeliskina. Piispana häntä arvostettiin sekä arvosteltiin vallan kartanoissa ja työväentaloilla. Vuonna 1961 häntä houkuteltiin miehissä Kekkosen vastaehdokkaaksi presidentinvaalissa. Mutta hän oli myös isänsä poika, puoliso ja perheenpää. Tämä kirja kertoo, miten hänestä tuli hän karismaattinen Martti Simojoki, arkkipiispa. Simojoen elämäkerta on ainutlaatuinen kuvaus vanhan pappissuvun vesasta, jonka tie vei kansankirkon huipulle asti. Matkan varrelle mahtui myös riitasointuja, kansakunnan kohtalonhetkiä ja kansainvälisiä kohtaamisia. Kaksiosaisen elämäkerran ensimmäinen osa kattaa vuodet I S B N Graafinen suunnittelu Mika Tuominen Päällyksen kuva: Ministerium Spiritus 1968.

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset.

Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset. Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset. Ruotsin kirkossa on yli 7 miljoonaa jäsentä ja sen kantavana voimana ovat ihmiset, jotka haluavat osaltaan jakaa vastuuta ja kehittää ja muokata kirkon tulevaisuutta.

Lisätiedot

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 2 2014 tekijät, Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti KIRKKOHALLITUS Kirkko: yhteistä näkyä kohti 1 Asiakirjan tausta Faith and Order-asiakirja BEM (Baptism, Eucharist Ministry l. Kaste, ehtoollinen, virka 1982) ja siitä saadut perusteelliset vastaukset KMN:n

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ Lähde: Pähkinälinnan läänin henkikirjat Inkerinmaalla henkikirjoja (manthals längd) on 1600-luvulla

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD1325 SOTA-AJAN PIKKUPOJAT 1999-2001 FSD1325 FATHER-SON RELATIONSHIPS AND THE WAR 1999-2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Väestökatsaus. Huhtikuu Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016

Väestökatsaus. Huhtikuu Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016 Väestökatsaus Huhtikuu 2016 Väestönmuutos vuodenvaihteesta kunnittain huhtikuussa 2016 Väkiluku kasvoi tai oli ennallaan 95 kunnassa (vihreä) ja väheni 218 kunnassa (punainen). Oulu 426 Väestö jatkaa keskittymistään

Lisätiedot

Suomen kirkkohistorian tärkeimmät painetut lähdesarjat

Suomen kirkkohistorian tärkeimmät painetut lähdesarjat Suomen kirkkohistorian tärkeimmät painetut lähdesarjat A. Keskiajalta 1700-luvulle Reinh. Hausen, Finlands medeltidsurkunder (FMU) I-VIII (1910-1935) Valtionarkistonhoitaja 1883-1916 Suomen keskiajan historiaa

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nimien yleisyys Väestörekisterikeskuksen mukaan 2000-luvulla

Nimien yleisyys Väestörekisterikeskuksen mukaan 2000-luvulla Nimien yleisyys Väestörekisterikeskuksen mukaan 2000-luvulla (M = miehiä, N = naisia, S = Suomessa, Ulk. = ulkomailla; Nyk. = nykynimenä, Ent. = entisenä nimenä, Kuoll. = kuolleita po. nimisiä) Nämä yleisyysluvut

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1 Antti Laakkosen jälkeläisiä 14.6.2011 TAULU 1 I Antti Laakkonen, s. noin 1690, k. 26.4.1758 Liperi, Tutjunniemi. Tutjunniemen kylän N:o 4 eli Laakkolan isäntänä oli vuoteen 1758 saakka Antti Laakkonen.

Lisätiedot

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015.

Kolumbian kirkko. Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) CO010 Kolumbian kirkko Sopimuskohderaportti 1/2015. 1 Kolumbian kirkko Kumppani: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO) Hankkeen kuvaus: Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko on vakiinnuttanut toimintansa, mutta tarvitsee edelleen tukea eri kirkollisilla

Lisätiedot

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto

Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto 10.10.2012 1 (6) Paavalin seurakunta. Seurakuntaneuvosto Pöytäkirja Nro 7/2012 Kokousaika: Tiistai 28.8.2012 klo 18 Paikka: Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Sammatintie 5, 00550 Helsinki

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi 2.4.2016 Kai Peltonen Miksi olet ryhtynyt seurakunnan luottamushenkilöksi? MIKÄ ON? Augsburgin tunnustus (1530): artikla V: Jotta saisimme

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.47 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 31, poistui

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Kantu 13. Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Heidi Wirilander, FM, tohtorikoulutettava

Kantu 13. Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Heidi Wirilander, FM, tohtorikoulutettava K ansalaisaktivismi kulttuuriperintökatastrofien jälkihoidossa Kantu 13 Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos 15.2.2013 Heidi Wirilander, FM, tohtorikoulutettava Kansalaisyhteiskunta,

Lisätiedot

Väestökatsaus. Maaliskuu Strategia ja kehittäminen / Lemmetyinen

Väestökatsaus. Maaliskuu Strategia ja kehittäminen / Lemmetyinen Väestökatsaus Maaliskuu 2016 Strategia ja kehittäminen / Lemmetyinen Turun väkiluku kasvoi tammi-maaliskuussa 122 hengellä Turku tammi-maaliskuu 2016 Elävänä syntyneet 427 Kuolleet 477 Syntyneiden enemmyys

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2011

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 3/2011 Sivu 1

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 3/2011 Sivu 1 Kokous 3/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, sali 3, klo 18.00-21.00 Läsnä Poissa Muut Posti Timo, puheenjohtaja Miettinen Virpi Nuottanen Jaana Lemberg Raija Lumijärvi Johanna Kaurila Tuija

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Kirjeen takana Reino Rinteen kaksi muistilappua Väinö Katajasta. h 3 07.05.1946 Reino Rinteen kirje Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karistolle.

Kirjeen takana Reino Rinteen kaksi muistilappua Väinö Katajasta. h 3 07.05.1946 Reino Rinteen kirje Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karistolle. 1 KANSIO H KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ ARVI A. KARISTON KIRJEET REINO RINTEELLE h 1 19.04.1946 Reino Rinteen kirje Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karistolle. h 2 20.04.1946 Kustannusosakeyhtiö Arvi A. Karisto / Arvi

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Akaan srk:n riparivuosi 2017

Akaan srk:n riparivuosi 2017 Akaan srk:n riparivuosi 2017 Tervetuloa! Kaikilla asioilla on aikansa. Rippikoulullakin on aikansa elämässämme. Rippikoulussa on aikaa kysellä ja etsiä vastauksia kaikenlaisiin askarruttaviin mietteisiin.

Lisätiedot

HE 196/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 196/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että seurakunnan päätöksestä tuomiokapitulille

Lisätiedot

6. Ortodoksinen kirkko

6. Ortodoksinen kirkko 6. Ortodoksinen kirkko Ortodoksinen kirkko syntyi kristinuskon jakautuessa vuonna 1054. Johtaja on patriarkka. Siihen kuuluu noin 270 miljoonaa kannattajaa. Suurin osa maailman ortodoksisista paikalliskirkoista

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

ARMO. Hattulan Kotikirkon kuukausitiedote. Lokakuu 2013

ARMO. Hattulan Kotikirkon kuukausitiedote. Lokakuu 2013 ARMO Hattulan Kotikirkon kuukausitiedote Lokakuu 2013 Uusia seurakuntaisia Jyrki ja Saija Alanko Jyrki Alanko on aloittanut osaaikaisena pastorina Hattulan Kotikirkossa 1.8.2013. Hän on syntynyt v.1963

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Uskontojen maailmassa. Pelikortit ala- ja yläkouluun

Uskontojen maailmassa. Pelikortit ala- ja yläkouluun Uskontojen maailmassa Pelikortit ala- ja yläkouluun JOHDANTO Monikulttuuristuminen on nostanut esille tarpeen uudenlaiseen, käytännönläheiseen uskontodialogiseen keskusteluun ja oman taustansa tuntemiseen.

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600

PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600 27.3.2014 1 (12) PL 57 00531 HELSINKI PÖYTÄKIRJA p. 09 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2014 Kokousaika: Tiistai 11.3.2014 kello 18.00-20.40 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Riku Aantaa. Lääketieteellinen tiedekunta. Anestesiologia ja tehohoito

PROFESSORILUENTO. Professori Riku Aantaa. Lääketieteellinen tiedekunta. Anestesiologia ja tehohoito PROFESSORILUENTO Professori Riku Aantaa Anestesiologia ja tehohoito Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Riku Aantaa pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta

Lisätiedot

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana

Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Yksinäisyys palvelutaloasukkaiden kokemana Suomalaisten yksinäisyys hankkeen työpaja Seinäjoki 17. 18.2.2016 Jari Pirhonen, Elisa Tiilikainen, Marjut Lemivaara Taustaa Tieteellinen artikkeli, jonka aiheena

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 8.10.2016 Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Kirkon ja valtion suhteet Yhteisöveron muuttuminen valtion

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal

FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal 1 FOCUS stipendiaattitoiminnan nimikkoraportti 2/2014, Nepal Kumppani FOCUS-Nepal Hankkeen kuvaus FOCUS on nepalilainen kansalaisjärjestö ja Suomen Lähetysseuran yhteistyökumppani, joka työskentelee erityisesti

Lisätiedot

Suomen Pipliaseura ry STRATEGIA 2016 SUOMEN PIPLIASEURA. Vahvistettu hallituksen kokouksessa

Suomen Pipliaseura ry STRATEGIA 2016 SUOMEN PIPLIASEURA. Vahvistettu hallituksen kokouksessa SUOMEN PIPLIASEURA STRATEGIA 2016 2018 Vahvistettu hallituksen kokouksessa 20.1.2016 ARVOT MISSIO Usko ja lähimmäisenrakkaus Työmme lähtökohtana on Raamattu. Jumala rakastaa kaikkea luomaansa ja Raamattu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Taustatietoa. Heidän lapsiaan olivat:

Taustatietoa. Heidän lapsiaan olivat: Elämää Jaakkimassa seurataan Matti ja Regina Rapon perheen kautta. Heitä sanottiin Kurenniemen ukoksi ja mummoksi. He asuivat samalla seudulla kuin Pakkaset ja ja muuttivat asumaan Pakkasten suvun hallussa

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen äänin 8-6, tyhjiä 3.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen äänin 8-6, tyhjiä 3. 323/2017 15 Avioliittolaki muuttuu 1.3.2017 Päätösehdotus Malmin seurakunta päättää, että seurakunnan tilat ja kirkot ovat käytettävissä kaikkien parien vihkimiseen. Esityksen lähtökohtana on tasaarvon

Lisätiedot

Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET

Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET Eva Tammi-Salminen ESINEVAKUUSOIKEUDEN PERUSTEET Talentum Pro Helsinki 2015 Juridica-kirjasarjan 30. teos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

asianosaiset ja valmistelu

asianosaiset ja valmistelu Oikeudenkäynnin asianosaiset ja valmistelu Oikeudenkäynti II TALENTUM Helsinki 2012 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus:

Lisätiedot

Pauli Holmlund. Pauli, Varma ja Else Holmlund n. 1926.

Pauli Holmlund. Pauli, Varma ja Else Holmlund n. 1926. Pauli Holmlund Pauli Johansson Holmlund syntyy 17.10.1904 Porissa ja käy siellä koulunsa. 16- vuotiaana hän lähtee vapaaehtoisena vapauttamaan Karjalaa. Sisaret naureskelevat, kun Pauli luulee ottavansa

Lisätiedot

Väestötilastot Porin ev.lut. seurakuntayhtymä

Väestötilastot Porin ev.lut. seurakuntayhtymä Väestötilastot 2015 Porin ev.lut. seurakuntayhtymä Vuositilastot 2015 Vuositilasto 2015 sisältää tietoja Porin seurakuntayhtymän väestönmuutoksista ja avioliitoista sekä avioeroista. Tilastot on ajettu

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Sopimustulkinta. Teoria, vaiheet, menettely. Vesa Annola

Sopimustulkinta. Teoria, vaiheet, menettely. Vesa Annola Sopimustulkinta Teoria, vaiheet, menettely Vesa Annola TALENTUM Helsinki 2016 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot