S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1"

Transkriptio

1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus

2

3 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina yhtiön pääkonttorissa Sievissä alkaen klo 14:30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti julkaistussa yhtiökokouskutsussa mainitut asiat, jotka on esitetty lisäksi yhtiön yhtiökokousta koskevassa pörssitiedotteessa ja yhtiön internet-osoitteessa Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään on merkitty Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään klo mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Yritystie 6, Sievi, puhelimitse numeroon (08) tai sähköpostitse Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Pääomanpalautus Sievi Capital Oyj:n pääomanpalautusehdotus vuodelta 2012 sekä hallituksen muut esitykset yhtiökokoukselle tiedotetaan myöhemmin julkaistavalla yhtiökokouskutsulla. Osinkoa ei ehdoteta jaettavaksi vuodelta Pääomanpalautusta ehdotetaan maksettavaksi 0,06 euroa/osake ylikurssirahastoa alentamalla ja jakamalla. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Sievi Capital Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2013 Sievi Capital Oyj:n hallitus on päättänyt julkaista vuonna 2013 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 c :n mukaiset johdon osavuotiset selvitykset vuoden kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta julkistettavien osavuosikatsausten sijaan. Päätöstä tehtäessä Sievi Capital Oyj:n markkina-arvo on alle 75 miljoonaa euroa, joten valtiovarainministeriön asetuksessa määritellyt edellytykset johdon osavuotisen selvityksen antamiselle osavuosikatsauksen sijasta täyttyvät.

4 2 Vuonna 2013 Sievi Capital Oyj julkistaa johdon osavuotiset selvitykset ja osavuosikatsauksen seuraavasti: Johdon osavuotinen selvitys maanantaina Osavuosikatsaus tiistaina Johdon osavuotinen selvitys torstaina Taloudelliset katsaukset ilmestyvät suomeksi ja englanniksi. Ne julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa Julkaisuja voi lisäksi tilata osoitteesta Sievi Capital Oyj, Yritystie 6, Sievi sekä puhelimitse (08) Yhtiön kotisivuilta löytyvät myös kaikki vuonna 2012 julkaistut katsaukset ja tiedotteet. Osakasrekisteri Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimen- ja osoitteenmuutokset sille pankille, pankkiiriliikkeelle tai Euroclear Finland Oy:lle, joka kunkin osakkaan valitsemana tilinhoitajayhteisönä hallinnoi osakkeenomistajan arvo-osuustiliä. YLEISTÄ Vuosi 2012 lukuina Tilikauden tulos oli 4,7 (-4,8) milj. euroa. Tulos per osake oli 0,08 (-0,08) euroa. Toukokuussa jaettiin osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Vuoden lopussa substanssi per osake oli 1,60 euroa (1,52 euroa vuona 2011). Osinko oikaistu substanssi nousi vuoden 2012 aikana 9,2%. Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautusta maksetaan 0,06 euroa/osake ylikurssirahastoa alentamalla ja jakamalla. Sievi Capital Oyj lyhyesti Sievi Capital Oyj on pörssilistattu (NASDAQ OMX Helsinki) sijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on hallinnoida konsernin varallisuutta tehokkaasti ja riskejä hajauttaen. Sijoitusyhtiön päämäärä on omistaja-arvon luominen aktiivisen omistajuuden kautta. Kokonaisallokaation puitteissa varoja sijoitetaan joko korko- tai osakemarkkinoille tai pidempiaikaisesti pääomasijoituksiin sekä muihin kohteisiin. Sijoitustoiminnan ensisijaisena tavoitteena on tehdä pääomasijoituksia lähinnä teollisiin yrityksiin, joista hankitaan merkittävä omistusosuus. Vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi halutaan osallistua myös hallitustyöskentelyyn. Sijoitusyhtiö voi sijoittaa myös osakkeisiin, ETF -instrumentteihin, strukturoituihin tuotteisiin, yrityslainoihin sekä muihin korkosijoituksiin. Sijoitustoimintaa tehdään pitkäjänteisesti. Sievi Capital Oyj jakautui sijoitusyhtiö Sievi Capital Oyj:ksi ja sopimusvalmistusyhtiö Scanfil Oyj:ksi (lopetetut liiketoiminnot). Osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin Jakautumissuunnitelman mukaan yhtiön sopimusvalmistustoimintaan ja muuhun teolliseen toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyivät osittaisjakautumisen seurauksena uuteen Scanfil Oyj:hin.

5 3 99,98% 35,75% 40% 32,96% 23% 8,6% SIEVI CAPITAL OYJ:N SUBSTANSSIARVOT Sievi Capital Oyj julkaisemat substanssiarvot ovat: Vuoden 2011 lopussa 1,52 euroa, maaliskuun 2012 lopussa 1,62 euroa, kesäkuun 2012 lopussa 1,52 euroa, syyskuun 2012 lopussa 1,58 euroa ja joulukuun 2012 lopussa 1,6 euroa. Arvonmuutos vuoden 2012 aikana oli +9,2 % osakekohtaisella 0,06 euron osingonmaksulla oikaistuna. Substanssilaskelma julkaistaan johdon osavuotisten selvitysten ja osavuosikatsauksen yhteydessä. Avainluvut

6 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sijoitusyhtiö Sievi Capital Oyj:n ensimmäinen itsenäinen tilikausi Sievi Capital Oyj:n historia alkoi vuonna 1976 kun Scanfil Oy perustettiin. Vuonna 2008 sijoitustoiminta tuli kasvaneen varallisuuden myötä sopimusvalmistustoiminnan rinnalle. Vuonna 2011 yhtiön nimeksi muutettiin Sievi Capital Oyj. Sijoitustoiminnan laajentuessa Sievi Capital Oyj:n hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman, jonka mukaisesti vuoden 2012 alussa Sievi Capital Oyj jakautui osittaisjakautumisella kahdeksi itsenäiseksi ja toisistaan erillisiksi pörssiyhtiöiksi. Sievi Capital Oyj jatkoi sijoitusyhtiönä ja sopimusvalmistus- sekä muu teollinen liiketoiminta eriytettiin omaksi yhtiökseen, josta syntyi nykyinen pörssiyhtiö Scanfil Oyj. Jakautumisen tavoitteena oli selkeyttää liiketoimintarakenteita, parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä ja edesauttaa näin osakkeenomistajien sijoitusten arvonnousua pitkällä aikavälillä. Vuosi 2012 oli Sievi Capital Oyj:n ensimmäinen jakautumisen jälkeinen tilikausi sijoitusyhtiönä. Sijoitustoiminnan osalta vuosi 2012 oli haastava. Sijoitusten käyvät arvot vaihtelivat voimakkaasti viime vuoden aikana. Tilivuoden 2012 IFRS:n mukainen tulos muodostui lopulta selkeästi voitolliseksi. Sievi Capital Oyj teki muutoksia sijoitusallokaatiossa vuoden aikana ja sijoitusten riskitasoa laskettiin. Tilikaudella ei realisoitunut merkittäviä tappioita. Sievi Capital Oyj:n vahva taloudellinen asema mahdollistaa yhtiön aktiivisen toimimisen myös epävarmassa taloussuhdanteessa. Finanssisijoitukset on hajautettu siten, että Sievi Capital Oyj:lla on realistiset mahdollisuudet saavuttaa sijoitusvaroille kilpailukykyinen tuotto epävarmana jatkuvasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiö ei ole käyttänyt velkavipua sijoitustoiminnassaan ja omavaraisuusaste on korkealla tasolla. Pääomasijoituksissa yhtiön mielenkiinto kohdistuu erityisesti sekä kannattavan liiketoimintamallin jo vakiinnuttaneisiin teollisuusyhtiöihin että kasvuyhtiöihin, joista pitkäjännitteisesti kehittämällä voidaan kasvattaa vientimarkkinoilla toimivia yrityksiä. Sievi Capital Oyj:n listaamattomat osakkuusyhtiöt ovat kaikki vientimarkkinoilla toimivia innovatiivisia kasvuyhtiöitä, joissa on mielenkiintoista ja lupaavaa tulevaisuuden kasvupotentiaalia. Varsinkin ILoq Oy:n toiminta on kehittynyt hyvin positiivisesti ja yhtiö on kasvattanut markkinaosuuttaan erityisesti Suomen ja Ruotsin lukkomarkkinoilla. Kaikilla osakkuusyhtiöillä on teknologista osaamista, vahvat patenttisalkut ja kaupallisesti kiinnostavia tuotesovelluksia. Jorma J. Takanen Toimitusjohtaja Sievi Capital Oyj

7 5 SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKUUS- JA OMISTUSYHTIÖT Kitron ASA (KIT) (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 32,96 %) on norjalainen pörssinoteerattu sopimusvalmistaja, joka toimii viidellä eri asiakassegmentillä, joita ovat meri- ja öljyteollisuus, perusteollisuus, puolustusvälineteollisuus, sairaala- ja terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä data- ja telekommunikaatioteollisuus. Kitronilla on tehtaita ja tuotantoa Norjan ohella, Ruotsissa, Liettuassa, Saksassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n liikevaihto vuonna 2012 oli 1 695,1 milj. NOK (Norjan kruunua)(n. 231,0 milj. euroa). iloq Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 23 %) kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia, patentoituja, korkean turvallisuustason elektronisia ja paristovapaita lukitusratkaisuja, jotka yhdistävät nykyaikaisen mekatroniikan sekä tietoliikenne- ja ohjelmistoteknologian. iloq S10-tuoteryhmän asiakaslisäarvo on todistettu hyväksi ja yhtiö on saavuttanut merkittävän markkina-aseman Pohjoismaissa sekä positiivisen vastaanoton Keski-euroopassa. Markkinointi Keski-Euroopan markkinoille kehitetyllä DIN-standardin mukaisella lukkosylinteri -ratkaisulla on käynnistetty Saksassa ja Alankomaissa.

8 6 IonPhasE Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 35,75 %) kehittää ja valmistaa korkealuokkaisia puolijohtavia polymeerejä, jotka auttavat hallitsemaan muovituotteiden staattista pintasähköisyyttä. IonPhasE:n tuotteita hyödynnetään eri teollisuuden aloilla kuten kemian-, auto- ja tietoliikenneteollisuudessa sekä kuluttajaelektroniikassa. Patentoituun omaan teknologiaan perustuen IonPhasE valmistaa IonPhasE IPE-polymeerejä. Panphonics Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 40 %) on johtava suuntaavaan ääniteknologiaan perustuvien tuotteiden valmistaja. Panphonics valmistaa omaan patentoituun suuntaavan äänentoiston teknologiaan perustuvia ratkaisuja akustisesti vaativiin sovellutuksiin. Yhtiön SoundShower - kaiutinratkaisuja käytettään mm. pankeissa, kauppapaikkakohtaisissa mainosjärjestelmissä, informaatiokioskeissa ja toimistoissa. Lisäksi Panphonics on tasoääniteknologian komponenttivalmistaja. Osakkuusyhtiöiden ohella Sievi Capital Oyj:n omistusosuus Lännen Tehtaat Oyj:stä on 8,6 %. Lännen tehtaat on elintarviketeollisuusyhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liiketoiminta-alueita ovat pakasteliiketoiminta, kalaliiketoiminta sekä vilja- ja öljykasviliiketoiminta. Lännen Tehtaat toimii pohjoisen Itämeren alueella.

9 7 SIJOITUSSTRATEGIA Pääomasijoitukset Pääomasijoituksissa tavoitteena on merkittävä omistusosuus yrityksestä. Pääomasijoituskohteissa kiinnitetään huomiota valittujen yritysten ansaintalogiikkaan sekä liiketoimintamallien toimivuuteen. Kohdeyritykset voivat olla sekä listattuja että listaamattomia. Kohdeyritysten toimintaa kehitetään aktiivisesti pääsääntöisesti hallitustyöskentelyn kautta. Tavoitteena on tuoda laaja-alaista liikkeenjohdon osaamista kohdeyritysten käyttöön. Sijoituksille ei määritellä aktiivista irtaantumisstrategiaa, vaan sijoitukset tehdään pitkäjänteisesti. Finanssisijoitukset Finanssisijoitusten aikajänne pääsääntöisesti alle 3 vuotta. Tuottotavoite 3kk euribor + 3-4% koko finanssisijoitussalkulle. Tehokas hajautus eri omaisuusluokkien välillä. Lyhytjännitteistä päiväkauppaa ei käydä. Sijoituksia painotetaan markkinatilanteen mukaan. Finanssisijoitusten pääpainot ovat tuottavissa osake- ja korkosijoituksissa. Merkittäviä likviditeettirajoitteita vältetään. SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUSRAKENNE Sievi Capital Oyj:llä on osaketta. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on ,50 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon. Sievi Capital Oyj:n Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena lähtien. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on SCI1V. Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmään. Sievi Capital Oyj:llä oli yhteensä osakkeenomistajaa, joista 74,4 % omisti enintään kpl yhtiön osakkeita. Kymmenen suurinta omistivat yhteensä 77 % osakkeista. Hallintarekisteröityjen osuus oli yhteensä 1,41 %. Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhteensä osaketta, joka on 42,3 % yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

10 8 SIEVI CAPITAL OYJ, HALLITUS Asa-Matti Lyytinen, hallituksen puheenjohtaja Asa-Matti Lyytinen (1950) on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta Hän oli Mecrastor PricewaterhouseCoopers Oy:n partneri ja toimitusjohtaja vuosina Ennen sitä hän toimi Mecrastor Oy:n toimitusjohtajana vuosina ja varatoimitusjohtajana Koulutukseltaan Asa-Matti Lyytinen on ekonomi, kauppatieteiden maisteri. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja: Kitron ASA, Panphonics Oy, Fermlab Oy, Fuko Pharma Oy Jorma J. Takanen Jorma J. Takanen (1946) on yhtiön perustaja, toimitusjohtaja vuosina ja Sievi Capital -konsernin konsernijohtaja Lisäksi hän on toiminut yhtiön hallituksessa vuodesta 1976 ja on tällä hetkellä Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja. Koulutukseltaan Jorma J. Takanen on kemian insinööri. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja: Scanfil Oyj, Hallituksen puheenjohtaja: Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö, Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Hallituksen jäsen: iloq Oy, IonPhasE Oy ja Lännen Tehtaat Oyj Harri Takanen Harri Takanen (1968), Scanfil Oyj:n ja Scanfil EMS Oy:n toimitusjohtaja. Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n (vanha Scanfil Oyj) toimitusjohtajana Hän toimi Scanfil konsernin palveluksessa vuodesta 1994, mm. Kiinan toimintojen johtajana, Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd:n toimitusjohtajana, teknologiasta vastaavana johtajana, asiakassuhdejohtajana, asiakaspalvelupäällikkönä ja Sievin mekaniikkatehtaan johtajana. Koulutukseltaan Harri Takanen on Diplomi-insinööri. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista., Hallituksen jäsen: Scanfil Oyj Jarkko Takanen Jarkko Takanen (1967) on ollut yhtiön hallituksen jäsen ja vuodesta 2005 lähtien. Hän on työskennellyt Scanfil Oyj:n palveluksessa vuosina mm. asiakaspalvelu-, tehdas-, laatu- ja ATK-päällikkönä sekä logistiikasta ja hankinnoista vastaavana johtajana. Belgiassa toimivan tytäryhtiön Scanfil N.V:n toimitusjohtajana hän toimi Koulutukseltaan Jarkko Takanen on tuotantotalous-insinööri ja laskentatoimen merkonomi. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen: Scanfil Oyj, Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen: Jussi Capital Oy. Riitta Kotilainen Riitta Kotilainen (1958), sähkötöiden johtaja; Scanfil EMS Oy. Kotilainen on toiminut toimitusjohtajana E. Kotilainen Oy:ssa vuodesta Sitä ennen vuosina hän työskenteli sähkötöiden johtajana E. Kotilainen Oy:ssä. Vuosina Kotilainen toimi työnjohtajana Kokkolan Hankkijan sähköasennus -yksikössä. Koulutukseltaan Riitta Kotilainen on sähkövoimatekniikan insinööri. Ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Riitta Kotilainen on Sievin Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen ja Varikot Oy:n toimitusjohtaja.

11 9 TILINPÄÄTÖS 2012 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Sievi Capital Oyj:n liikevoitto tammi-joulukuussa oli 0,7 (0,1) milj. euroa ja katsauskauden IFRS-tulos oli 4,7 (-4,8) milj. euroa. Tulos sisältää 1,1 milj. euron ensimmäiselle kvartaalille kirjatun kertaluontoisen erän, joka oli Sievi Capital Oyj:n osuus Ojala-Yhtymä Oy:n maksamasta sopimusriita korvauksesta. Osakekohtainen tulos oli 0,08 (-0,08) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 6,9 (N/A) %. Tammi-joulukuussa finanssisijoitusten korko- ja osinkotuottoja sekä luovutusvoittoja kirjattiin 3,4 (3,0) milj. euroa ja rahoituskuluja 0,0 (0,1) milj. euroa. Realisoituneita luovutustappioita syntyi 0,8 (0,0) milj. euroa ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusvarojen arvonmuutosta kirjattiin +3,7 (-7,4) milj. euroa. Yhteensä tulosvaikutteisesti 6,3 (- 4,6) milj. euroa. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ja liikearvon poistoista oli 0,8 (-1,7) milj. euroa. Sijoitustoiminnan tulosvaikutteisesti kirjattu tulos sisältäen kaikki finanssi- ja pääomasijoitukset oli tilikaudella yhteensä 5,5 (-6,2) milj. euroa. Katsauskaudella merkittiin lisää osakkuusyhtiö IonPhasE Oy:n osakkeita 1,5 milj. eurolla ja päätettiin pääomalainan antamisesta. Uutta pääomalainaa merkittiin katsauskaudella 0,2 milj.eurolla. Muita uusia pääomasijoituksia ei katsauskaudella tehty. Sievi Capital Oyj:n osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ja liikearvon poistoista oli -0,8 (-1,7) milj. euroa. Pääomasijoituksista Lännen Tehtaat Oyj, joka ei täytä osakkuusyhtiöiden määritelmää, arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutos tilikaudella -0,2 (-1,5) milj. euroa on kirjattu oman pääoman käyvän arvon rahastoon verovelalla oikaistuna, netto -0,2 (-1,1) milj. euroa. Kokonaisuutena vuodesta 2012 muodostui kohtuullisen hyvä sijoitusvuosi markkinoiden suuresta vaihtelusta huolimatta. HEX-indeksin tuotto vuonna 2012 oli 8,3 % ja STOXXEurope600-indeksin 14,4 %. Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt Sievi Capital Oyj jakautui sijoitusyhtiö Sievi Capital Oyj:ksi ja sopimusvalmistusyhtiö Scanfil Oyj:ksi (lopetetut liiketoiminnot). Osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin Jakautumissuunnitelman mukaan yhtiön sopimusvalmistustoimintaan ja muuhun teolliseen toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyivät osittaisjakautumisen seurauksena uuteen Scanfil Oyj:hin. Belgiassa Sievi Capital Oyj:n 99,98 %:sti omistamalla Scanfil N.V.:llä ei ole ollut tuotannollista toimintaa vuoden 2006 jälkeen. Sievi Capital Oyj:n sijoitukset Sievi Capital Oyj:n sijoitustoiminta jakaantuu finanssisijoituksiin ja pääomasijoituksiin. Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja kuluihin. Sijoitussalkun jakauma oli hankintahinnoilla laskettuna: finanssisijoitukset 63 % ja pääomasijoitukset 37 %. Vastaava tavoiteallokaatio on: finanssisijoitukset % ja pääomasijoitukset %. Sijoitusallokaation sisäinen jakauma oli seuraava: rahamarkkinasijoitukset 47 %, ETF- ja osakesijoitukset 16 % ja pääomasijoitukset 37 %. Rahamarkkinasijoitukset puolestaan jakaantuivat seuraavasti: riskittömät korkosijoitukset 35 %, matalan riskin sijoitukset 19 % ja kohtuullisen riskin sijoitukset 46 %. Sijoitussalkussa olevien strukturoitujen instrumenttien keskimääräinen jäljelläoleva juoksuaika on alle neljä vuotta ja niiden osuus finanssisijoituksista on noin viidennes.

12 10 Sijoitusvaroilla tarkoitetaan likvidejä varoja ja finanssisijoituksia. Ne eivät sisällä osakkuusyhtiöiden ja Lännen Tehtaat Oyj:n omistusosuuksia, jotka on luokiteltu pidempään omistettaviksi ja kuuluvat pääomasijoitukset -segmenttiin. Sijoitusvarat olivat 57,8 (51,7) milj. euroa. Sijoitusvaroista 16,0 (9,6) milj. euroa on pankkitileillä ja alle kolmen kuukauden talletuksissa. Sijoitusvaroista 41,8 (42,1) milj. euroa on sijoitettu rahoitusinstrumentteihin, joita ovat pääasiassa joukkovelkakirjalainat, yritysten luottotodistukset, strukturoidut sijoitusinstrumentit sekä ETF- ja osakesijoitukset. Sijoitukset ovat IFRS:n arvostusperiaatteiden mukaan arvostettu käypään arvoon. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Tammikuussa 2013 osakkusyhtiö IonPhasE Oy:n uutta vaihtovelkakirjaa merkittiin yhteensä 0,2 milj. eurolla. IonPhasE Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu ja uusi toimitusjohtaja aloittaa alkaen. Sievi Capital Oyj:n hallitus on nimittänyt Sievi Capital Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi alkaen DI Harri Takasen. Hän toimii tällä hetkellä Scanfil Oyj:n toimitusjohtajana. Muutoksen jälkeen nykyinen toimitusjohtaja Jorma J. Takanen jatkaa työskentelyä hallitustehtävissä, eikä hänentoimitusjohtajasopimuksen päättymisestäaiheudu yhtiölle kustannuksia. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Käytettävissä oleva sijoitusvarallisuus antaa Sievi Capital Oyj:lle hyvät edellytykset sijoitusstrategian mukaisiin yritysjärjestelyihin, joissa valituista kohdeyrityksistä pyritään hankkimaan sellainen omistusosuus, jolla voidaan aktiivisesti vaikuttaa yritysten toimintaan. Vallitseva talouden epävarmuus ja taantuma ovat laskeneet potentiaalisten pääomasijoituskohteiden hintoja. Analyytikot ovat alentaneet tulosennusteitaan suurimman osan vuotta 2012, mutta sentimentti näyttää kääntyneen parempaan suuntaan. Pitkät korot ovat laskeneet äärimmäisen matalalle tasolle. Ongelmamaiden valtionlainamarkkinat ovat rauhoittuneet ja esimerkiksi Espanjassa korko on puolittunut huipputasoilta. Korkotason lasku kertoo, että markkinoiden luottamus tehtyihin korjaustoimiin on ainakin väliaikaisesti kasvanut. Markkinoiden runsas likviditeetti ja sijoitusvarojen hakeutuminen korkosijoituksista osakkeisiin voi tukea osakemarkkinoiden kehitystä ennen seuraavaa markkinahäiriötä. Sijoitusympäristö on kuitenkin hyvin haastava ja markkinoiden korjausliikkeitä on odotettavissa edelleen. Epävarmana jatkuvassa sijoitusympäristössä Sievi Capital Oyj:n korko- ja osinkotuottojen ennakoidaan säilyvän viimevuotisella tasolla. Osakkuusyhtiöiden näkymät: iloq Oy ennustaa liikevaihdon kaksinkertaistumista vuodelle Vahvaa kasvua haetaan edelleen Pohjoismaista sekä Keski-Euroopan markkinoille kehitetyn tuoteuutuuden (DIN-standardin mukainen lukkosylinteri) avulla. Saksan ja Alankomaiden markkinoinnista vastaavien tytäryhtiöiden toiminta käynnistyi vuoden 2012 alussa. Panphonics Oy:n liikevaihdon merkittävän laskun vuoksi liiketoimita on saneerattu. Nykyinen myynti tulee jakeluverkoston kautta eikä suurempia toimitusprojekteja ole allekirjoitettu. Katsauskaudella yhtiön kustannusrakenne kevennettiin ja markkinointistrategia uudistettiin. Panphonics Oy:n toimitusjohtaja vaihtui ja aikaisempi toimitusjohtaja siirtyi yhtiön hallituksen jäseneksi. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon tavoitteena on kääntää yhtiön tuotteiden myynti ja kannattavuus kasvuun.

13 11 IonPhasE IPE-tuoteperhe on täydentymässä usealla uudella tuotteella. IonPhasE Oy odottaa saavuttavansa uuteen innovaatioon perustuvilla puolijohtavilla muovipolymeereilla merkittävän aseman. Haitallisen staattisen sähkövarauksen syntyminen aiheuttaa merkittäviä ongelmia monissa käyttötarkoituksissa ja sovelluskohteissa. Yhtiö teki vuoden 2012 aikana merkittäviä läpimurtoja erityisesti kemian- ja elektroniikkateollisuuden pakkaussovelluksissa ja kasvunäkymät näiden alojen johtavien toimijoiden tuotteisiin ovat erinomaiset vuodelle Yhtiön liikevaihdon ennakoidaan jatkavan nykyisellä voimakkaalla kasvu-uralla. Yhtiön asiakaspohja ja myyntiprojektien määrä on kasvanut huomattavasti, mikä parantaa yhtiön mahdollisuuksia kasvutavoitteiden ja kannattavuuden saavuttamisessa. Norjalainen osakkuusyhtiö Kitron ASA arvioi näkymiään julkaistussa tilinpäätöstiedotteessaan. Yhtiön mukaan liikevaihto kehittyy vuonna 2013 kokonaisuutena tasaisesti, mutta liiketoimintasegmenttien välillä on vaihtelua. Yhtiö ennakoi, että useiden liiketoiminnan kehitysohjelmien sekä Kiinan, Saksan ja USA:n tuotantoyksiköiden positiivinen kehitys, mukaan luettuna Ruotsin liiketoiminnan kääntyminen kannattavaksi, vaikuttavat myönteisesti yhtiöön jatkossa. Lännen Tehtaat Oyj:n tilinpäätös julkaistiin Yhtiön mukaan vuonna 2012 toteutetun yrityskaupan ja orgaanisen kasvun myötä vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan nousevan vertailukautta paremmaksi. Lisäksi kasvun ja liiketoiminnoissa toteutettujen kehittämistoimenpiteiden ansiosta konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan nousevan vertailukautta paremmaksi. Tulosparannuksen ennakoidaan olevan voimakkainta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Maksuvalmius ja vakavaraisuus Sievi Capital Oyj:n maksuvalmius on hyvä. Konsernitaseen loppusumma oli 93,3 (208,5) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 96,1 (95,1) % ja nettovelkaantumisaste -64,5 (-58,6) %. Edellisen vuoden vertailuluvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot ennen jakautumista. Investointien rahavirta +10,2 (-27,4) milj. euroa koostuu vuoden 2012 osalta finanssisijoituksista ja kiinteistön kauppahinnasta. Rahoituksen rahavirta -3,5 (-11,4) milj. euroa sisältää osingonmaksun 3,5 (6,9) milj. euroa. Edellisen vuoden vertailuluvut sisältävät myös lopetettujen toimintojen kassavirran. Substanssiarvo ja kurssikehitys Sievi Capital Oyj julkaisi ensimmäistä kertaa substanssiarvon , jolloin julkaistu osakekohtainen substanssi arvoilla oli 1,52 euroa. Maaliskuun lopun vastaava substanssiarvo oli 1,62 euroa, kesäkuun lopussa 1,52, syyskuun lopussa 1,58 euroa ja joulukuun lopussa 1,60 euroa. Arvonmuutos vuoden 2012 aikana oli +9,2 % osakekohtaisella 0,06 euron osingonmaksulla oikaistuna. Substanssilaskelma julkaistaan johdon osavuotisten selvitysten ja osavuosikatsauksen yhteydessä. Substanssilaskelmassa käytetty osakkeiden lukumäärä on kpl. Sievi Capital Oyj:llä ei ole käytettävissä vertailukelpoisia substanssilukuja edellisiltä vuosilta. Substanssilaskelman laskentaperusteissa julkisesti noteeratut arvopaperit, sijoitusrahastot ja johdannaiset on arvostettu viimeiseen kaupantekokurssiin. Osakkuusyhtiö Kitron ASA:n ja kohdeyhtiö Lännen Tehtaat Oyj:n kohdalla hintana on kuitenkin käytetty arvostuspäivää edeltävän viiden päivän keskiarvoa kaupankäyntimäärillä painotettuna. Muutoin, mikäli kaupantekokurssia ei ole ollut saatavilla, on käytetty ostonoteerausta tai liikeeseenlaskijan vahvistamaa arvoa. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet on arvostettu viimeiseen hankintahintaan tai käypään arvoon laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä käyttäen. Sievi Capital Oyj:n osakkeen ensimmäisen jakautumisen jälkeisen kaupankäyntipäivän korkein kurssi oli 1,65 euroa. Se oli myös koko katsauskauden korkein kurssi. Jakautumisen jälkeen viiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi oli 1,48 euroa.

14 12 Katsauskauden alin kurssi oli 0,88 euroa ja kauden päätöskurssi oli 0,91 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli kappaletta, mikä vastaa 14,7 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo oli 55,9 milj. euroa. Ilmoitukset omistusosuuden muutoksista Sievi Capital Oyj sai arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisen ilmoituksen, että Eero Alvari Kotilaisen kuolinpesässä tehdyn osituksen ja perinnönjaon seurauksena perillisille ja testamentinsaajille siirtyneet Sievi Capital Oyj:n osakkeet on toteutetuilla kaupoilla siirtyneet Varikot Oy:n (perustettava yhtiö) omistukseen. Toteutetun järjestelyn jälkeen Varikot Oy omistaa Sievi Capital Oyj:n osaketta eli 11,98 % kaikista osakkeista ja se on Sievi Capital Oyj:n toiseksi suurin yksittäinen osakkeenomistaja. Osakkaiden välisen sopimuksen perusteella äänivaltaa Varikot Oy:ssä käyttävät Riitta-Liisa Kotilainen (50 %) ja Sirpa Kotilainen (50 %)yhdessä. Sievi Capital Oyj:n saamassa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukaisessa ilmoituksessa Varikot Oy ilmoitti, että Varikot Oy:n äänivallassa on tapahtunut muutos alkaen. Osakkaiden välisen sopimuksen perusteella äänivaltaa Varikot Oy:ssä käyttävät Sirpa Kotilainen (50 %), Riitta-Liisa Kotilainen (25 %) ja Aleksi Kotilainen (25 %) yhdessä. Sirpa Kotilainen, Riitta-Liisa Kotilainen ja Aleksi Kotilainen omistavat Sievi Capital Oyj:n osakkeita myös henkilökohtaisesti. Riitta-Liisa Kotilainen on Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsen. Omat osakkeet Sievi Capital Oyj:n omistuksessa oli yhteensä kpl omia osakkeita ja ne edustivat 4,9 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut muutoksia omien osakkeiden määrässä. Henkilöstö Sievi Capital Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden aikana 2 henkilöä. Hallitus ja toimitusjohtaja Varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin vanhoina jäseninä Jorma J.Takanen, Asa-Matti Lyytinen ja Jarkko Takanen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Riitta Kotilainen ja Harri Takanen. Järjestäytymiskokouksessaan uusi hallitus valitsi puheenjohtajakseen Asa-Matti Lyytisen. Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut kemian insinööri Jorma J. Takanen. Hallituksen valtuudet Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti pitämässään kokouksessa hallituksen päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta. Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään enintään yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä kolme vuotta. Valtuutuksia ei ole käytetty. Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

15 13 Sievi Capital Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5)jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunta ja yhtiön suurimmat omistajat, edustaen yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, esittävät, että hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti Asa-Matti Lyytinen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen, Harri Takanen ja uutena jäsenenä Jonna Tolonen. Sievi Capital Oyj:n pääomanpalautusehdotus vuodelta 2012 sekä hallituksen muut esitykset yhtiökokoukselle tiedotetaan myöhemmin julkaistavalla yhtiökokouskutsulla. Osinkoa ei ehdoteta jaettavaksi vuodelta Pääomanpalautusta ehdotetaan maksettavaksi 0,06 euroa/osake ylikurssirahastoa alentamalla ja jakamalla. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Sievi Capital Oyj:n hallitus vastaa siitä, että yhtiön riskienhallinta sekä sisäinen valvonta ja tarkastus ovat asianmukaisesti järjestetty. Sievi Capital Oyj.n riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan, jossa riskit on ryhmitelty strategisiin ja operatiivisiin riskeihin. Tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta. Sievi Capital Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on havainnoida ja analysoida tekijöitä, jotka vaikuttavat negatiivisesti sijoitusyhtiön tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä sekä ryhtyä toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi ja lykkäämiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Sijoitustoimintaan liittyvät merkittävimmät lähiajan riskit, kuten sijoitusten arvon alentuminen voivat toteutua, mikäli Euroopan velkakriisi kärjistyy edelleen ja maailmantalous ei toivu kestävälle kasvu-uralle tai se ajautuu pidempään keskimääräistä hitaamman kasvun vaiheeseen. Velkaongelmat voivat edelleen paisua joissakin valtioissa ja vaikutukset saattavat levitä laajalle. Euroopan pankkisektori on yhä haavoittuva EKP:n mittavista markkinatukioperaatioista huolimatta. Kasvun hidastuminen uudestaan Yhdysvalloissa aiheuttaisi välittömiä ongelmia epätasapainoisessa taloudessa. Jännitteiden kasvu Lähi- Idässä ja Pohjois-Koreassa voi lisätä sijoittajien pelkoja laajamittaisesta konfliktista, jolla olisi välittömiä negatiivisia vaikutuksia herkästi haavoittuvaan maailmantalouteen. Taloudellinen toimeliaisuus on heikentynyt selvästi ja kuluttajien varovaisuus lisääntynyt. Maailmantalouden ja Kiinan BKT:n kasvuluvut voivat edelleen heikentyä. Hallitsemattomat valuuttamyrskyt ja korkotason odottamattomat heilahdukset ovat mahdollisia lähivuosina. Jenin ja muiden merkittävien kauppavaluuttojen devalvoituminen muun muassa euroa vastaan on käynnistynyt. Vaikeassa taloudellisessa ympäristössä kansalaisten tyytymättömyys voimistuu edelleen eri puolilla maailmaa ja aiheuttaa laajoja levottomuuksia. Poliittisen päätöksenteon hitaus ja sen tuoma epävarmuus on jo ajoittain nostanut selvästi riskipreemiota pääomamarkkinoilla ja lisännyt kurssivaihtelua. Äärimmäisenä pelkona on systeemiriskin realisoituminen, mikä voisi aiheuttaa Lehman Brothersin -kaatumisen kaltaisen kaaoksen pääomamarkkinoille. Edellä kuvatut seikat vaikuttavat pääomamarkkinoille ja niiden toteutuessa negatiivinen kehitys arvopaperimarkkinoilla voi jatkua. Muilta osin Sievi Capital Oyj:n liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä julkistetaan yhtiön vuosikertomuksen lopussa ja on saatavissa yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa.

16 14 KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS EUR Liitetieto Jatkuvat toiminnot Liiketoiminnan muut tuotot Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoitsta Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista Tilikauden tulos Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 9 Tulos / osake, laimennettu ja laimentamaton (euroa), jatkuvat toiminnot 0,08-0,08 Tulos / osake, laimennettu ja laimentamaton (euroa), lopetetut toiminnot 0,03 Tulos / osake, laimennettu ja laimentamaton (euroa), tilikauden voitto 0,08-0,05 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Lopetetut toiminnot Johdannaissopimus Jatkuvat toiminnot Myytävissä olevat sijoitukset Muuntoerot Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos yhteensä

17 15 KONSERNITASE, IFRS EUR Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA,IFRS Myytävissä olevat sijoitukset EUR Liitetieto Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Liiketoiminnan rahavirrat Saamiset Tilikauden voitto Laskennalliset verosaamiset Oikaisut tilikauden voittoon Käyttöpääoman muutokset Lyhytaikaiset varat Maksetut korot ja muut rahoituskulut Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä Saadut korot Myyntisaamiset ja muut saamiset Maksetut verot Ennakkomaksut Lopetetut toiminnot Käypään arvoon tulosvaikutteisesti Liiketoiminnan nettorahavirta kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat Investointien rahavirrat Osakkuusyritysten hankinta Investoinnit Myytävänä olevat aineellisiin pitkäaikaiset ja aineettomiin omaisuuserät hyödykkeisiin Investoinnit Lopetetut toiminnot muihin sijoituksiin Myönnetyt lainat Lainasaamisten Varat yhteensä takaisinmaksut Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti OMA PÄÄOMA JA VELAT Luovutustulot sijoituksista Oma pääoma Saadut korot investoinneista Osakepääoma Saadut osingot investoinneista Ylikurssirahasto Lopetetut toiminnot Muuntoerot Investointien nettorahavirta Muut rahastot Kertyneet voittovarat Rahoituksen rahavirrat Oma pääoma yhteensä Maksetut osingot Lopetetut Pitkäaikaiset toiminnot velat Rahoituksen Laskennalliset nettorahavirta verovelat Varaukset Rahavarojen muutos Rahavarat Lyhytaikaiset 1.1. velat * Jakautuminen Ostovelat ja muut velat Valuuttakurssien Tilikauden verotettavaan muutosten tuloon vaikutus perustuvat verovelat Rahavarat Lopetetut toiminnot * Velat Sisältää yhteensä lopetetun toiminnon rahavarat euroa Oma pääoma ja velat yhteensä

18 16 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Yli- Oma Liite- Osake- kurssi- Muut Muunto- Kertyneet pääoma EUR tieto pääoma rahasto rahastot erot voittovarat yhteensä Oma pääoma Lopetetut toiminnot, siirto Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Myytävissä olevat sijoitukset Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Oma pääoma Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Myytävissä olevat sijoitukset Lopetetut toiminnot, johdannaissopimukset Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Osingonjakovelka Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Rahastosiirrot Lopetetut toiminnot, muuntoerot Oma pääoma

19 17 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Sievi Capital Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Sievi. Yhtiön osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 2000 lähtien. Sievi Capital Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön jakautumisesta siten, että sopimusvalmistus ja muu teollinen toiminta eriytettiin uuteen perustettavaan julkiseen osakeyhtiöön sijoitustoiminnan jäädessä jakautuvaan yhtiöön Sievi Capital Oyj:öön. Konsernitilinpäätöksessä 2011 Scanfil EMS konserni on käsitelty lopetettuna toimintona. Sievi Capitalin konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IASja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Konsolidointiperiaatteet Tytäryritykset Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta. Myös potentiaalisen äänivallan olemassaolo on otettu huomioon määräysvallan syntymisen ehtoja arvioitaessa silloin, kun potentiaaliseen äänivaltaan oikeuttavat instrumentit ovat tarkasteluhetkellä toteutettavissa. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja toiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike ja hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Hankintaan liittyvät menot, lukuun ottamatta vieraan tai oman pääoman ehtoisten arvopapereiden liikkeeseen laskusta aiheutuvia menoja, on kirjattu kuluksi. Luovutettu vastike ei sisällä hankinnasta erillisenä käsiteltäviä liiketoimia. Näiden vaikutus on huomioitu hankinnan yhteydessä tulosvaikutteisesti. Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä ja se on luokiteltu joko velaksi tai omaksi pääomaksi. Velaksi luokiteltu lisäkauppahinta arvostetaan käypään arvoon jokaisen raportointikauden päättymispäivänä ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti tai muihin laajan tuloksen eriin. Omaksi pääomaksi luokiteltua lisäkauppahintaa ei arvosteta uudelleen. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu arvonalentumisesta. Tilikauden voiton tai tappion jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään erillisessä tuloslaskelmassa sekä laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomien omistajille esitetään laajan tuloslaskelman yhteydessä. Mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa arvostetaan joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta. Arvostamisperiaate määritetään erikseen kullekin yrityshankinnalle. Laaja tulos kohdistetaan emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille, vaikka tämä johtaisi siihen, että määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen. Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta esitetään omana eränään taseessa oman pääoman osana. Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda

20 18 määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina. Vaiheittain toteutuvan hankinnan yhteydessä aiempi omistusosuus arvostetaan käypään arvoon ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Konsernin menettäessä määräysvallan tytäryhtiössä, arvostetaan jäljelle jäävä sijoitus määräysvallan menettämispäivän käypään arvoon ja tästä syntyvä erotus kirjataan tulosvaikutteisesti. Ennen tapahtuneet hankinnat on käsitelty silloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta syntyy pääsääntöisesti silloin, kun konserni omistaa yli 20 % yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa. Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappioista ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten velvoitteiden täyttämiseen. Osakkuusyrityssijoitus sisältää sen hankinnasta syntyneen liikearvon. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista esitetään omana eränään liikevoiton jälkeen. Vastaavasti konsernin osuus osakkuusyrityksen muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista muutoksista on kirjattu konsernin muihin laajan tuloksen eriin. Konsernin osakkuusyrityksillä ei ole ollut tällaisia eriä. Ulkomaan rahan määräiset erät Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut mitataan siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (toimintavaluutta). Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta. Valuuttamääräiset liiketapahtumat kirjataan toimintavaluutan määräisiksi tapahtumapäivän valuuttakursseilla. Käytännössä käytetään usein kurssia, joka on riittävän lähellä tapahtumapäivän kurssia. Syntyneet kurssierot on kirjattu tulosvaikutteisesti. Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja tappiot käsitellään myynnin ja ostojen oikaisuerinä. Rahoituksen kurssierot esitetään nettomääräisinä rahoitustuotoissa ja kuluissa. Tuloslaskelmassa ja taseessa käytetyistä eri kursseista johtuvat muuntoerot samoin kuin hankintamenomenetelmän soveltamisesta aiheutuneet muuntoerot on kirjattu konsernin omaan pääomaan ja muuntoeron muutos tilikaudella on esitetty laajassa tuloslaskelmassa. Tuloutusperiaatteet Korkotuotot ja muut rahoitustuotot kirjataan suoriteperusteisesti ja osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt. Toimintasegmentit Sievi Capital konsernilla on yksi toimintasegmentti; sijoitustoiminta. Lopetetun toiminnon Scanfil EMS konsernin toimintasegmentti on sopimusvalmistusliiketoiminta, joka on jaettu maantieteellisiin alueisiin Aasia ja Eurooppa. Työsuhde-etuudet Konsernilla on erilaisia paikallisten käytäntöjen mukaisia eläkejärjestelyjä. Konsernin suomalaisen henkilöstön eläketurva on hoidettu eläkevakuutuksilla. Ulkomaisen tytäryhtiön eläketurva on järjestetty paikallisen käytännön mukaan. Konsernin henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM

Tilinpäätös 2010 SANOMA OYJ, PL 1229, 00101 HELSINKI, PUH. 0105 1999, SANOMA.COM Tilinpäätös 2010 Sisällys Avainluvut... 3 Liikevaihto liiketoiminnoittain...4 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin...5 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin...5 Toimintakertomus...6 Konsernin tuloslaskelma...

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman

F-Secure Suojaa korvaamattoman F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2009 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste pörssitiedotteista 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden 1 (28) ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 klo 12:00 Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 Orionin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa (772 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja se kasvoi

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2009

Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2009 Nokia vuonna 2009 Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2009 Tunnuslukuja... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2009 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 8 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot