REKRYTOI. Lukioyhteistyö tukee osuvia koulutusvalintoja. Puheviestijät viestinnän ammattilaisina s. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REKRYTOI. Lukioyhteistyö tukee osuvia koulutusvalintoja. Puheviestijät viestinnän ammattilaisina s. 9"

Transkriptio

1 Tampereen yliopiston asiakaslehti työnantajille ja sidosryhmille Lukioyhteistyö tukee osuvia koulutusvalintoja Puheviestijät viestinnän ammattilaisina s. 9

2 Pääkirjoitus SISÄLTÖ 1/2014 Valmistuneet töihin s. 4 Oppimista ja ohjausta läpi elämän Elinikäisen oppimisen merkitys yhteiskunnassa on korostunut ja sen edistäminen nähdään keskeisenä välineenä yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamisessa, ammatillisen kehittymisen tukemisessa sekä aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä. Se edellyttää, että osaamisen kehittämisen sekä koulutus- ja uravalintojen tueksi on tarjolla ohjausta ja tietoa eri työ- sekä koulutusmahdollisuuksista että tukimuodoista. Eri elämänvaiheisiin tarvitaan siis myös elinikäistä ohjausta. Ohjauksen avulla nopeutetaan siirtymiä yleissivistävästä koulutuksesta ammatilliseen koulutukseen, siirtymiä koulutusasteiden välillä, ammatillisesta koulutuksesta ja korkea-asteelta työelämään, työstä työhön siirtymistä sekä alanvaihtoa. Työmarkkinoiden muutokset lisäävät siirtymien määrää ja näiden nopeuttamisen kautta voidaan vaikuttaa myös työurien pituuteen ja työhyvinvointiin. Näin todetaan Pirkanmaan elinikäisen ohjauksen strategiassa Yliopisto osaltaan jakaa tietoa yliopistoopiskelusta, antaa opiskelijoille opintojen aikana ja valmistumisvaiheessa työelämään siirtymistä ja omaa työllistyvyysuskoa tukevaa ohjausta sekä jakaa tietoa akateemisista työmarkkinoista ja niiden kehitysnäkymistä. Lukio-opiskelijoille ja lukioiden opinto-ohjaajille annetaan tietoa yliopisto-opinnoista ja tamperelaisille lukiolaisille tarjotaan mahdollisuus opiskella jo lukioaikana joitakin yliopistollisia kursseja. Näin lukiolainen saa 2 jo käytännössä kurkistuksen yliopisto-opiskeluun ja kynnys hakeutua opiskelijaksi madaltuu. Yliopistossa opetus suunnitellaan osaamisperustaisesti ja opiskelijoille avataan opetuksessa ja ohjaustilanteissa opintojen aikana näkymiä, joita tuleva työelämä tarjoaa. Opiskelijat ja valmistuvat tarvitsevat uskoa omaan työllistyvyyteensä. Siirtymäja valintatilanteissa niin oppijan omaa pohdintaa, kuin ohjaajankin työskentelyä, auttaa mahdollisimman hyvä tieto ensiksikin siitä, millä tavalla ja minkälaisiin tehtäviin akateemiset ovat työllistyneet ja toisaalta tieto siitä, mitkä ovat akateemiset työmarkkinat tulevaisuudessa. Jälkimmäistä tosin on vaikea kovin eksaktisti kenenkään ennustaa. Siitä syystä yliopistokoulutuksen tuleekin antaa valmiudet myös joustavasti siirtyä muuttuvilla työmarkkinoilla tehtävistä toisiin. Elinikäinen ohjaus edellyttää, että kaikilla ohjaustahoilla niin oppilaitoksissa, TEpalveluissa, ammattiliitoissa ja työpaikoilla on tietoa ja näkemystä yliopistokoulutuksesta ja akateemisista työmarkkinoista ja niiden erityiskysymyksistä. Eri ohjaustahojen tietoisuutta on pyritty lisäämään yhteistyön ja hankkeiden avulla. Jatkossa tarvitaan kuitenkin pysyvämpiä keinoja ja foorumeita, joissa yhteistä tietoa ja käsitystä voidaan jakaa ja ylläpitää. KAISA LAMMI U&R KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ Mitä nuorisotakuu takaa valmistuvalle? s. 6 7 PÄÄKIRJOITUS 2 Lukiolaiset tutustuvat yliopisto-opintoihin Oppimista ja ohjausta läpi elämän NUORISOTAKUULLA OSALLISEKSI YHTEISKUNTAAN 4 VALMISTUNEET TÖIHIN! 6 LUKIOYHTEISTYÖ TUKEE OSUVIA KOULUTUSVALINTOJA 8 MENNÄÄN TYÖMARKKINOILLE 9 Puheviestijät viestinnän ammattilaisina YLIOPISTOSSA TAPAHTUU Tapahtumia ja uutisia 10 s. 9 TOIMITUS ura- ja ntipalvelut Tampereen yliopiston asiakaslehti työnantajille ja sidosryhmille nro 38 VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA Kaisa Lammi, TOIMITUSSIHTEERI Mia Simpanen TOIMITTAJAT Taina Pitkänen, Sofia Koivusalo, Sara Reijonen, Johanna Rönn, Sari Haataja KUVAAJAT Jonne Renvall, Sara Reijonen TAITTO Marita Alanko, Tampere University Press PAINOPAIKKA PK-paino Oy, Tampere, painos 750 kpl LEHDEN POSTITUKSET Tampereen yliopisto, , 3

3 Nuorisotakuulla osalliseksi yhteiskuntaan Nuorisotakuu ei lupaa nuorille vain töitä tai koulutusta vaan osallisuutta yhteiskuntaan. Nuorisotakuun tavoitteena on vauhdittaa nuorten siirtymistä työelämään sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tarkoituksena on tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ- tai opiskelupaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Lisäksi nuorisotakuuseen sisältyy koulutustakuu peruskoulun päättäville nuorille. Kuka on nuori? Yliopistosta valmistuva alle 30-vuotias ei välttämättä miellä itseään nuoreksi eikä koe kuuluvansa samaan joukkoon syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa, joita nuorisotakuulla myös pyritään auttamaan. Nuorisotakuu kuitenkin kuuluu jokaiselle vastavalmistuneelle, jolle työelämään siirtyminen on haasteellista. Tampereen yliopistosta valmistuu vuosittain reilu tuhat alle 30-vuotiasta. Siitä, kuinka moni heistä tarvitsee nuorisotakuun palveluja, ei ole tarkkoja tietoja. Työja elinkeinoministeriön työnvälitystilastojärjestelmän mukaan vastavalmistuneita vuotiaita työttömiä oli Pirkanmaalla maaliskuussa 350. Tuossa luvussa ovat kuitenkin mukana kaikista oppilaitoksista valmistuneet, eivät vain korkeakoulutetut. Nuorten akateemisten tilanne on moniin muihin verrattuna hyvä. Useimmilla heistä on työnhaussa tarvittavat taidot ja elämä muutenkin hallinnassa. Työllisyystilanne on kuitenkin haastava, ja siksi myös akatee- 4 miset nuoret tarvitsevat heille räätälöityjä palveluja. TE-toimisto panostaa nuorten palveluihin TE-toimistossa nuoria pyritään ohjaamaan nopeasti työmarkkinoille. Kun nuori ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon, hänelle tehdään henkilökohtainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan työnhaun tavoitteista sekä siitä, mitä hakija itse tekee tavoitteiden saavuttamiseksi ja millaisilla palveluilla TE-toimisto häntä tukee. Tutkinnon suorittaneet ohjataan ensisijaisesti omatoimiseen työnhakuun, mutta tarjolla on myös ohjausta esimerkiksi työhaastattelussa toimimiseen, CV:n tekemiseen tai sosiaalisen median käyttöön työnhaussa. Yksi keino tukea nuorten työnhakua on Sanssi-kortti, jolla työnantaja voi saada tukea nuoren työntekijän palkkaamiseen. Nuorten ohjauksen asiantuntija Riitta Samola Pirkanmaan TE-toimistosta kertoo, että nuorisotakuun voimaantulon myötä TE-toimisto on alkanut panostaa entistä enemmän nuorten palveluihin. Korkeakoulutetuille nuorille on omia uravalmennusryhmiä, joissa pohditaan uravaihtoehtoja, kartoitetaan potentiaalisia työnantajia ja harjoitellaan työnhakutaitoja. Myös osa työvoimakoulutuksista on suunnattu korkeakoulutetuille. Yrittäjyyden aloittamista tuetaan esimerkiksi starttirahalla, koulutuksilla ja tapahtumilla. Kaupunki tukee nuoria hyvinvointi palvelujen kautta Tampereen kaupunki toteuttaa nuorisotakuuta koulutuksen, työllisyydenhoidon, nuorisopalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyönä. Kaupunki on myös itse merkittävä työnantaja ja tarjoaa nuorille työ- ja harjoittelupaikkoja. Lisäksi se panostaa nuorten yrittäjyyden edistämiseen. Kaupungilla ja TE-toimistolla on erilainen lähestymistapa nuorisotakuun toteuttamiseen: TE-toimistoa kiinnostaa ensisijaisesti nuorten työllistyminen, kun taas kaupunki tukee nuorta hyvinvointipalvelujen kautta, esimerkiksi parantamalla opiskelija-asuntojen saatavuutta tai nuorten harrastusmahdollisuuksia. Tampereen kaupungilla nuorisotakuun toimia koordinoivan projektipäällikön Maria Virtasen mukaan keskeistä kaupungin toimissa on, että nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua heitä itseään koskeviin asioihin ja päätöksentekoon. Tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan ympäröivästä yhteis- kunnasta ja osallistumaan sen toimintaan. Harrastusten ja muun aktiivisuuden kautta syntyneiden verkostojen avulla voi löytyä myös työpaikka. Yhtenä ehkä vähemmän tunnettuna keinona tukea nuorten siirtymistä työelämään Virtanen nostaa esiin oppisopimuskoulutuksen. Oppisopimusta ei yleensä mielletä akateemisten koulutusmuodoksi. Virtasen mukaan oppisopimus voisi kuitenkin olla vaihtoehto vastavalmistuneelle, jolla ei ole selvää ammatillista suuntaa. Oppisopimuskoulutus voisi olla juuri se puuttuva pala akateemisen koulutuksen ja työnantajan tarpeiden väliltä sekä samalla mahdollisuus saada jalka työpaikan ovenrakoon. Realistisia unelmia ja yhteisöllisyyttä Tarjolla oleva työ- tai opiskelupaikka ei välttämättä ole heti unelmien täyttymys, mutta se voi olla soveltaen sopiva. Nuorisotakuun valtakunnallisessa markkinoinnissa on ehkä liikaa korostettu yksilön mahdollisuutta toteuttaa omia unelmiaan, Virtanen pohtii. Totuus on kuitenkin se, että kaikki unelmat eivät toteudu eikä onnistuminen ole aina kiinni pelkästään omista ponnisteluista. Yksin pärjäävästä oman polkunsa kulkijasta ei kannattaisi tehdä ihannetta, koska ratkaisu työnhaun ongelmiin voi päinvastoin löytyä vertaistuesta ja yhteisöllisyydestä. Teksti: Taina Pitkänen Kuva: Jonne Renvall! Sanssi-kortti Sanssi-kortti voidaan myöntää alle 30-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle. Kortti osoittaa työnantajalle, että kortin haltija on oikeutettu palkkatukeen. Palkkatuen määrä on kokopäivätyössä noin 700 euroa kuukaudessa, ja sitä voidaan myöntää enintään 10 kuukaudeksi. Paras turva työttömyyttä vastaan on oma aktiivisuus ja hakeutuminen erilaisten yhteisöjen jäseneksi, tekemään asioita yhdessä muiden kanssa. Vastavalmistuneen pitäisi myös olla valmis hyväksymään, että polku työelämään ei välttämättä ole suora. Keväällä 2014 valmistuneille nuorille lääketieteen lisensiaateille takuulla työtä löytyy. 5

4 Kristiina Niskala Tutkinto: Filosofian maisteri VALMISTUNEET TÖIHIN Pääaineena vuorovaikutteinen teknologia, valinnaisina opintoina aikuiskasvatus ja kasvatustiede. Monipuolisessa työssä voisivat yhdistyä käytettävyys, kansainvälinen verkkoliiketoiminta ja kouluttaminen. Ihanteellista olisi päästä innovatiiviseen työyhteisöön, joka pystyisi luomaan uutta tai uusia käytäntöjä. Olen erikoistunut verkkosivujen käytettävyyteen ja Riikka Yliluoma Tutkinto: Hallintotieteiden maisteri Somen hyödyntäminen alkaa olla IT-puolella välttämätöntä. Luovan alan ihmiselle myös digitaaliset portfoliot ovat tärkeitä. Aina kannattaa miettiä, pystyykö hyödyntämään kaikkia internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Olen hyvä koordinoimaan ja pitämään langat käsissäni. Laajan koulutukseni ja kokemukseni ansiosta minulla on hyvät valmiudet hallinnolliseen työhön. Olen työskennellyt yliopiston hakijapalveluissa opintosihteerinä ja nyt toimin yliopistolla verkkopalvelusuunnittelijana. Ylläpidän tietokantaa, vastaan nettisivuista ja olen mukana valmistelemassa vuoden 2015 opiskelijavalintaa. Tutkinto: Filosofian maisteri Pääaineena puheviestintä, valinnaisina opintoina tiedotusoppi ja valtiooppi. Haluaisin viestintäalan työpaikan, joka vastaa arvojani, kuten vastuullisuusajattelua ja kestävää kehitystä. Toivon monipuolisia työtehtäviä, joissa voi olla myös journalistisen sisällön tuottamista. ta koulutukseltani olen IT-tradenomi. Koulumaailmasta ovat tuttuja sekä opetus- että hallintopuoli, sillä olen toiminut erilaisissa oppilaitoksissa sihteerinä ja amanuenssina, ja tällä hetkellä pidän harjoitustunteja käyttöliittymän perusteista. Aikaisemmal- Pääaineena ympäristöpolitiikka ja aluetiede, valinnaisina opintoina kansainvälinen politiikka, kansantaloustiede ja tietojenkäsittelytiede Tommi Aho Parhaiten minulle sopii koulutustani vastaava ja nopeatempoinen työ, jossa deadlinet ovat lähellä ja vastaan voi tulla uusiakin työtehtäviä. Haluaisin tehdä asiantuntijatyötä, jossa voisin jossain määrin vaikuttaa työn sisältöön ja tehdä myös itsenäisiä ratkaisuja. Käytettävyyteen erikoistunut innovatiivinen kouluttaja 6 käyttäjäkokemuksiin, ja minulta löytyy aiheeseen liittyvä blogi. Osaan opettaa uusia asioita yleistajuisesti ja minulla on uskallusta etsiä tarvittaessa parempia ratkaisuja ja tapoja toimia. VALMISTUNEET TÖIHIN Tehokas ja varma hallinnoija Aikataulutus ja aikatauluissa pysyminen ovat vahvuuteni ja minulla Hanna Laukkanen Tutkinto: Yhteiskuntatieteiden maisteri Lisäksi olen työskennellyt tutkimusapulaisena Tulevaisuuden tutkimuskeskuksella ja MEPin avustajana Euroopan parlamentissa. En ole vielä LinkedInissä, koska olen ollut töissä julkisella puolella, jossa some on mielestäni vielä melko pienessä roolissa työnhaun suhteen. Pääaineena journalistiikka, valinnaisina opintoina tutkiva journalismi ja Vaasan yliopiston nykysuomi. Minua kiinnostaa sanoma- tai aikakauslehden taittavan toimittajan tai radion sisällöntuottajan työ. Ihanteellisinta olisi jatkaa opinnoissa alkanutta tutkivan journalistin työtä. Haluan kehittyä ja haastaa itseäni vaihtelevissa tilanteissa. Olen sosiaalinen ja saan haastateltavani rentoutumaan nopeasti. on kyky erotella turhat asiat olennaisista. Vaikka jotkin työtehtävät voivat olla toisia tärkeämpiä, yritän silti hoitaa jokaisen tehtävän aina parhaalla mahdollisella tavalla. Olen vahva kirjoittaja. Olen työskennellyt Neste Oililla tehden päivittäistä viestinnän työtä, kuten verkkosivujen päivitystä ja uudistusta sekä sisäisen viestinnän töitä intranetin parissa. Maa- ja metsätalousministeriön maaseudun kehittämis- Laiskottelu ei kuulu työmoraaliini, enkä jätä asioita kesken. Kestän hankalia tilanteita sitkeästi tartuttaen positiivisuuttani myös kanssaihmisiin, sillä löydän asioista aina valoisan puolen. Olen työskennellyt tietokirjan parissa, Turun Sanomissa, Iisalmen Sanomissa, Ylä-Karjalassa sekä Karjalaisessa, jossa toimin kolumnistina. Olen ideoinut ja kirjoittanut juttuja, valokuvannut sekä taittanut lehteä ja nettisivuja. Olen toiminut Radio Nostalgiassa Aikataulut hallitseva viestinnän moniosaaja yksikössä työskentelin verkkosivujen parissa ja tuotin journalistista tekstiä. Opintojen ohessa olen toiminut myös lehtiavustajana Luoteisväylässä. Pidän LinkedIn-profiilini ajan tasalla ja olen aktiivinen Twitterissä. Viestintäalalla some täytyy tuntea ja siellä täytyy osata toimia. Sitkeä journalistiikan osaaja sisällöntuottajana ja projektiluontoisesti Model of United Nations -seminaarissa ilmestyneen lehden päätoimittajana. Olen hyödyntänyt Twitteriä, LinkedIniä ja Facebookia. Journalistin aktiivisuus somessa palvelee sekä yleisöä että omaa työpaikkaa. 7

5 MENNÄÄN TYÖMARKKINOILLE Lukioyhteistyö tukee osuvia koulutusvalintoja Yliopistojen tehtäviin kuuluu opetuksen ja tutkimuksen ohessa yhteiskunnallinen toiminta ja vuorovaikutus. Yksi yhteiskunnallisista tehtävistä on vastuullinen informaation ja tuen tarjoaminen sidosryhmille, kuten lukioille, joista ponnistavat tulevaisuuden yli opistoyhteisöjen jäsenet. Infotilaisuudet, avointen ovien päivät ja opinto-ohjaajien koulutukset pyrkivät avaamaan yliopistomaailmaa ja helpottamaan lukiolaisten siirtymistä jatko-opintoihin. Tampereen yliopistolla on lisäksi oma yhteistyösopimuksensa Tampereen kaupungin lukioiden kanssa ja yhteistyömuotoja kehitetään johtoryhmätyössä. Tavoitteena on lisätä lukiolaisten tiedonsaantia, hyviä opiskeluvalmiuksia ja omakohtaisia kokemuksia yliopisto-opinnoista, sekä sujuvoittaa hakeutumista yliopiston eri koulutusaloille. Sopimuksen ansiosta lukiolaiset voivat hakeutua yliopiston kursseille, joiden suorituksia he voivat myöhemmin sisällyttää tutkintoonsa, mikäli heistä tulee Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Yhteisellä asialla Yhteistyö yliopiston ja kaupungin lukioiden välillä on kehittynyt paljon viime vuosina. Vielä kymmenen vuotta sitten nykyistä vastaavaa kontaktia ei ollut kuin satunnaisesti, kertoo Tampereen lyseon lukion opinto-ohjaaja ja apulaisrehtori Hannu Soro. 8 Yhteistyön johtoryhmään kuuluvan Soron mukaan vuorovaikutus on mahdollistunut, kun yliopisto- ja koulumaailma ovat avautuneet ja erilaiset opiskelumahdollisuudet ovat lisääntyneet. Nykyään esimerkiksi muualla suoritettuja opintoja voidaan harkinnan mukaan lukea hyväksi niin yliopistossa kuin lukiossakin. Soron mielestä lukioissa pitäisi pystyä tiedottamaan entistä enemmän yliopistoopinnoista ja opiskelun vaatimuksista, ja tähän yliopisto antaa asiantuntevaa tukeansa. Monet tietävät jo lukioon tullessaan, minkä alan jatko-opintoihin he haluaisivat, mutta yliopiston opetussisältöihin tutus- Teksti: Sofia Koivusalo Kuva: jonne renvall tuessa voi löytyä parempi ja realistisempi vaihtoehto. Lukioista löytyy jo työelämään tutustuttava kurssi, mutta johtoryhmässä on pohdittu myös vastaavaa yliopisto-opintoihin valmentavaa kurssia. Konkreettinen esimerkki yhteistyöstä on Tampereen lyseon lukion Eurooppa-linja, jonka opiskelijat suorittavat tietyn määrän opintoja Tampereen yliopistossa. Aluksi opintoja saatetaan jännittää, mutta jälkeenpäin Soro kertoo opiskelijoiden olevan kiitollisia tutustumismahdollisuudesta ja osa suorittaa useampiakin kursseja. Yhteistyöhön tyytyväisen Soron mukaan lukiolaisilla on kiinnostusta kursseille, kun ajallinen yhteensovittaminen vain onnistuu. Teksti: Sara Reijonen ja Johanna Rönn Kuva: Sara Reijonen Puheviestijät viestinnän ammattilaisina Ai tuleeko susta joku puheterapeutti? Ei, siihen on aivan oma koulutuksensa. Puheviestintä tieteenalana tuntuu olevan monille tuntematon. Mitä se oikeastaan on? Puheviestintä tarkastelee ihmisten viestintäprosesseja ja puheviestintäkäyttäytymistä kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutusta tutkitaan erilaisissa ryhmissä, kulttuureissa, henkilökohtaisissa ihmissuhteissa sekä yhteiskunnallisella tasolla. Puheviestintä tarkastelee siis tilanteita, joissa ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Mitä osaamista koulutus erityisesti antaa? Yliopistonlehtori Maija Gerlanderin mukaan puheviestinnästä valmistuneilla on syvä ymmärrys ja osaaminen viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Puheviestijät kykenevät analysoimaan ja arvioimaan viestinnän ilmiöitä ryhmissä ja organisaatioviestinnässä. Puheviestijä ymmärtää myös erilaisia viestijöitä ja pystyy muokkaamaan omaa viestintäänsä tilanteen mukaan viestinnän eettisiä periaatteita noudattaen. Lisäksi osataan ottaa huomioon vuorovaikutuksen dialogisuus. Voisikin siis sanoa, että puheviestinnästä valmistuneet omaavat kehittävän otteen asioihin sekä erityistä viestijäsilmää. Yliopistonlehtori Gerlander muistuttaa, että puheviestijä osaa ajatella viestintää nimenomaan suhteessa tavoitteeseen. Viestinnän ammattilainen ymmärtää ottaa huomioon kontekstin: millaiselle yritykselle tehdään töitä, millainen on heidän työyhteisönsä ja keitä asiakkaat ovat. Valmistunut näkee, miten viestinnän asioita voidaan kehittää ja mitä voidaan vuorovaikutuksessa ottaa huomioon tulosten saamiseksi. Kehittävän otteen ansiosta saadaan tulokselli- sempaa ja laadukkaampaa vuorovaikutusta. Ura -ja ntipalvelun tekemän sijoittumisseurannan mukaan Tampereen yliopiston puheviestinnästä valmistuneet pääsevät useimmiten oman alansa töihin heti valmistuttuaan ja työsuhteet ovat pitkiä. Valmistuneet sijoittuvat omien kiinnostuksenkohteidensa mukaan työelämän eri kentille kuten opetus -ja koulutustehtäviin, hallinto -ja suunnittelutehtäviin, markkinointi -ja myyntitehtäviin, konsultointitehtäviin sekä viestintä -ja media-alan töihin. Puheviestinnän maisteriopinnot suorittanut osaa myös suunnitella ja antaa puheviestinnän opetusta sekä soveltaa puheviestinnällistä tietoa ja teorioita eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla. Opiskellessa puheviestintää merkittävää onkin se, mitä opiskelija lukee valinnaisina opintoina. Muutamia työnimikkeitä vuosien varrelta ovat: koulutuspäällikkö, toimittaja, viestintäassistentti, assistant brand manager, communication specialist, freelance kouluttaja, opettaja, konsultti, kouluttaja, työnhaun- ja verkkoasioinnin ohjaaja ja tiedottaja. Median murroksesta huolimatta puheviestinnällä on valoisa tulevaisuus. Viestinnän kenttä on laajentunut sekä vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteyteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Tämä ilmiö näkyy myös puheviestinnän hakija- ja sisäänottomäärien kasvuna. Kiteytettynä puheviestinnästä valmistunut voi työskennellä kaikissa tehtävissä, missä vuorovaikutuksella on merki- tystä. Puheviestijät ovat vuorovaikutuksen ja viestinnän ainutlaatuisia erityisosaajia, joita tarvitaan yritysmaailman eri kentillä. Yliopistonlehtori Maija Gerlanderin asiantuntemusalueisiin kuuluvat ammatilliset vuorovaikutussuhteet sekä vuorovaikutus lääkäri-potilassuhteessa. 9

6 YLIOPIsTOssA TapahTuu Tulevaisuuden tekijät korkeakoulutetut työelämän voimavarana Tampereella järjestettiin maaliskuussa tulevaisuusverstas korkeakoulutettujen työelämäkysymyksistä. Tilaisuudessa luotiin yhteistä kuvaa työllisyystilanteesta sekä keskusteltiin työelämän tulevaisuudesta ja osaamistarpeista niin elinkeinoelämän, työnantajien kuin opiskelijoidenkin näkökulmasta. Lauri Järvilehto Filosofian akatemiasta viritti kuulijat päivän teemaan esittämällä, että ihminen ei niinkään tarvitse tutkintoaan vastaavaa työtä, vaan omaa intohimoaan vastaavaa työtä. Järvilehto puhui työelämän muutoksista painottaen yksilön näkökulmasta sisäisen motivaation ja intohimon merkitystä. Oma kiinnostus löytyy vain kokeilemalla. Opiskelijat miettivät, onko tietty tutkinto vai itse osaaminen olennaisempi työnha- 10 kutilanteessa. Usein opiskelijoiden voi olla vaikea hahmottaa, minkälaista erilaista osaamista korkeakoulutus heille tuottaa. Oman osaamisen tunnistamisen lisäksi haastavimmalta näyttääkin ylipäätään pääsy työmarkkinoille, kertoi Suomen ylioppilaskuntien liiton työelämävastaava Petra Peltonen. Visa Tuominen Itä-Suomen yliopistosta on tutkinut väitöskirjassaan korkeakoulutettujen sijoittumista työelämään. Hänen mukaansa koulutuksesta näyttää edelleen olevan hyötyä työllistymisessä, mutta koulutuksen tuoma kilpailuetu työmarkkinoilla on kaventunut. Korkeakoulutettujen työllistymisvaikeudet ovat usein koskeneet välitöntä valmistumisen jälkeistä aikaa, mutta työttömyys ei ole vaikuttanut työelämään sijoittumiseen myöhemmässä YLIOPIsTOssA TapahTuu Aarresaari.net -työpaikkavälitys uudistui TEKSTI: SARI HAATAJA KUVA: MIKA ARVOLA vaiheessa. Vaikka tiettyyn professioon valmistuneet löytävät nopeammin paikkansa työelämässä, näyttää generalistialoilta valmistuneilla olevan usein monipuolisemmat mahdollisuudet edetä urallaan. Peer Haataja Tampereen kauppakamarista kannustaa työnantajia vuorovaikutukseen korkeakoulujen kanssa. Yhteistyö ja tiedon jakaminen tuovat koulutusta ja työnantajien osaamistarpeita lähemmäs toisiaan. Koulutuksessa jaettava työelämätieto auttaa tiedostamaan, mitä taitoja korkeakoulutetut tarvitsevat työelämässä. Haatajan mukaan yritykset ymmärtävät, että heilläkin on oma roolinsa työntekijöiden kouluttamisessa. Korkeakoulutus ei voi tuottaa valmiita osaajia yksittäisen työnantajan tarpeisiin, mutta yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet. Yksittäisen yrityksen näkökulmaa työntekijöihin kohdistuviin odotuksiin toi OlliPekka Saksa Futurice Oy:stä. Hän kertoi palkitun yrityksen inspiroivasta työkulttuurista ja työn tekemisen erilaisista tavoista sekä hyvän työnantajakuvan merkityksestä nneissa. Esimerkit työntekijöiden motivoinnista ja onnistumisen ilmapiiristä herättivät erityisesti kuulijoiden mielenkiinnon. Titta Tuulos AIMS Finlandista kiteytti lopuksi tärkeimpiä asioita, joita jat korkeakoulutetuilta ntitilanteessa odottavat. Tuulos korosti elinikäisen oppimisen merkitystä sekä yksilön vastuuta itsensä jatkuvassa kouluttamisessa. Myös hän painotti motivaation ja oman mielenkiinnon löytymisen tärkeyttä. Korkeakou- lutuksen lisääntyessä itse tutkinto kun ei ole enää yhtä vahva kilpailuvaltti. Puheenvuoroissa yhteisenä nimittäjänä nousi esiin ajatus siitä, että niin korkeakouluissa kuin työelämässäkin tulisi päästä irti liian kapeasta tutkinnon tai koulutusalan tarkastelusta ja kiinnittää enemmän huomiota motivaatioon ja kiinnostukseen alaa tai tehtävää kohtaan. Korkeakoulutus on muuttumassa yhä laaja-alaisemmaksi ja tutkinnot rakentuvat hyvin yksilöllisesti. Siksi onkin helppo ymmärtää, että merkitykselliseksi nousee juuri oman osaamisen ja mielenkiinnon sanoittaminen sekä esiin tuominen.! vipua ja vetoa töihin! -hanke (esr) on julkaissut korkeakoulutettujen työelämäkysymyksiä käsittelevän oppaan Tulevaisuuden urapolut korkeakoulutettujen ohjaus muuttuvassa työelämässä. julkaisu nostaa esiin ajankohtaisia työelämäteemoja sekä antaa ideoita ja konkreettisia työkaluja korkeakoulutettuja työelämäkysymyksissä ohjaaville. julkaisu on luettavissa sähköisesti osoitteessa isbn pdf. Yliopistojen ura- ja ntipalveluiden Aarresaari.net sai toukokuussa uuden visuaalisen ilmeen ja päivitetyt sisältökokonaisuudet opiskelijoille ja työnantajille. Työpaikkavälityksen suurin uudistus on tapahtunut JobBoard-työnvälityspalvelussa. Opiskelijat löytävät jatkossa työnantajien Aarresaari.netin kautta lähettämät työ- ja harjoittelupaikkailmoitukset oman yliopistonsa ura- ja ntipalveluiden kautta. Tampereen yliopistossa työpaikkoja, harjoittelupaikkoja ja opinnäyteaiheita välitetään uudistetussa Workit.netti -palvelussa. Työnantaja voi jatkossakin lähettää ilmoituksen työpaikasta, harjoittelupaikasta tai opinnäyteaiheesta joko samalla kertaa Aarresaari.netin kautta 12 yliopistoon valintansa mukaan tai jättää ilmoituksen suoraan esimerkiksi Tampereen yliopiston Workit. nettiin. Työpaikkojen ilmoittaminen on jatkossakin maksutonta. Tule mentoriksi kansainväliselle osaajalle! Tampereen korkeakoulut ja elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy etsivät mentoreita kansainvälisille osaajille. Mentoroinnin tavoitteena on vahvistaa mentoroitavan työnhakutaitoja ja kehittää hänen suomalaisen työkulttuurin tuntemustaan sekä parantaa ammatillisia verkostoja. Ohjelmassa oman alansa kokeneet ammattilaiset mentoroivat kansainvälisiä osaajia, jotka ovat alueen korkeakoulujen kansainvälisiä tutkintoopiskelijoita tai suomalaisen työuransa alussa olevia maahanmuuttajia. Haussa on myös yrittäjyysmentoreita kansainvälisten opiskelijoiden yrittäjyysmentorointiohjelmaan. Ohjelman tarkoituksena on tukea ja auttaa yrityksen perustamisesta kiinnostuneita tai jo yritysidean omaavia kansainvälisiä osaajia jatkojalostamaan ajatustaan ja oppimaan millaista on yrittäjyys Suomessa. Lisätietoa ja hakulomake syksyllä alkaviin ohjelmiin sivulla: 11

7 Maailman muuttajia. Tampereen yliopistosta valmistuu monen alan osaajia Biolääketieteellisen tekinologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Lääketieteen yksikkö Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Terveystieteiden yksikkö Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Työ tavoittaa tekijänsä välityspalvelulla Workit.netti Näkvyyttä kampuksella Ura- ja yritystapahtumat Tampereen yliopisto, käyntiosoite Kalevantie 4

Korkeasti koulutettujen työttömyys

Korkeasti koulutettujen työttömyys Korkeasti koulutettujen työttömyys Vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen työttömyys Pidennämme työuria alkupäästä. Tuemme korkeakoulutettujen nuorten työllistymistä. Yli 100 toimivaa mentoriparia joita

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa 23.11.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä reformissa tavoitellaan?

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta 26.09.2013 Ylöjärvi, Valo Vesa Jouppila johtaja, Pirkanmaan TE-toimisto Toiminta-ajatuksemme Pirkanmaan TE-toimisto toteuttaa

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

Oulun yliopiston mentorointiohjelma

Oulun yliopiston mentorointiohjelma n mentorointiohjelma Info 19.9.2017 Karoliina Kekki / Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet Koordinaatio: Alumnisuhteet, Tellus-tiimi, kauppakorkeakoulu, tutkijakoulu (UniOGS) 1997 - Maisteritaso:

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Johanna Ollila ja Mikko Vähätalo Pedamessut 22.5.2012 Turun yliopisto & Åbo Akademi Get a Life -hanke Tuottaa korkeakouluopiskelijoille

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana Zoomin koulutustilaisuudet syksyllä 2017

Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana Zoomin koulutustilaisuudet syksyllä 2017 Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana Zoomin koulutustilaisuudet syksyllä 2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö ja tavoitteet:

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Petri Puroaho Taustaa Vates-säätiö: asiantuntijaorganisaatio, joka toimii (1993

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen 1 10.3.2015 www.te-palvelut.fi (entinen mol.fi) www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu on käytetyin, tunnetuin julkinen maksuton valtakunnallinen alueellinen

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä

OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut. Ohjausta ja neuvontaa. Ota yhteyttä OPISKELIJAKESKUKSEN opiskelu- ja uraohjauspalvelut Ohjausta ja neuvontaa O Opintojen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa O Jumiutuneiden opintojen eteenpäin saattamisessa O Työnhaku- ja urasuunnittelussa

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Ohjausta kehittämään

Ohjausta kehittämään Ohjausta kehittämään Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Messukeskus 18.4.2013 Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Ohjaus Oulun yliopistossa

Ohjaus Oulun yliopistossa Ohjaus Oulun yliopistossa Lähinnä sinua: oman tiedekuntasi lähipalvelut ja omaopettaja O Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen Kaikille yhteisissä palveluissa: opintopsykologi ja suunnittelijat O

Lisätiedot

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara MATKALLA TÖIHIN MITEN RAKENNAN OMAN POLKUNI? MISTÄ MOTIVAATIOTA? OSAANKO MINÄ? SUOMEN KIELEN TAITO JA VIESTINTÄ? VERKOSTOITUMINEN? MIHIN VOIN VAIKUTTAA? MIHIN KAIKKEEN KANNATTAA OSALLISTUA? OLENKO MINÄ

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot