Lauritsalan palveluympäristön esteettömyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lauritsalan palveluympäristön esteettömyys"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysyksikkö Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, syksy 2008 Toimintaterapiaopiskelijat Johanna Härmä, Sanna Inkinen, Emma Trygg Ohjaava opettaja Tuula Hämäläinen Lauritsalan palveluympäristön esteettömyys

2 Johdanto 1 Suomessa, Lappeenrannassa ja alueellisesti Lauritsalassa väestöennusteista voi lukea, että väestö ikääntyy. Tämä asettaa haasteen niille palveluympäristöille, joissa ikääntyvät ihmiset asuvat ja asioivat. Palvelujen saavutettavuus ja rakennetun palveluympäristön esteettömyys ovat asioita, joihin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Esteetön ympäristö palvelee ikääntyvien ihmisten lisäksi myös muita ympäristön käyttäjiä kuten pienten lasten vanhempia lastenvaunujen ja rattaiden kanssa tai kauppakassejaan kantavia perheiden ruokahuollosta vastaavia aikuisia. Tämän kartoituksen tavoitteena on kertoa Lauritsalan liikekeskuksen rakennetusta ympäristöstä näkökulmana esteettömyys liikkumis- ja toimintaesteisten ihmisten kannalta. Kartoituksen pohjalta pyritään antamaan toimenpide- ja kehittämisesityksiä esteettömyyden edistämiseksi alueella. Arvioituina kohteina tässä esitetään Lauritsalatalo, kirkko ja seurakuntakoti, uimahalli, apteekki ja Osuuspankki sekä terveyskeskus (lääkäreiden vastaanotto, laboratorio, neuvola ja hammashoitola). Arviointivälineenä on käytetty Nordic Housing Enabler arviointimenetelmää. Tämä arviointimenetelmä on tarkoitettu ensisijaisesti asuntojen arviointiin ja sen ympäristöä arvioiva osa koostuu neljästä eri osa-alueesta: A - ulkotilat, B - sisäänkäynnit, C - sisätilat ja D - tiedonvälitys. Tämän kartoituksen laatimisessa arviointimenetelmän antamaa tietoa on kerätty lähinnä rakennusten ulkotiloja ja sisäänkäyntejä koskien. Sisätiloista on arvioitu saniteettitiloja niissä palvelukohteissa, joissa se on ollut relevanttia. Arviointimenetelmän tuloksia luetaan niin, että mitä enemmän pisteitä, sitä esteellisempi on ympäristö. Kartoituksessa ilmenevät ympäristön esteet on tuotu esille enimmäkseen liikkumisen apuvälinettä käyttävän ikääntyneen ihmisen kannalta. Tyypillisesti ikääntyneellä rollaattoria käyttävällä henkilöllä on tasapainovaikeuksia, alentunut koordinaatiokyky ja fyysinen kestävyys, jolloin epätasaiset maastot ja pitkät matkat tuottavat hankaluuksia. Ikääntyneen henkilön yläraajojen toimintakyky voiman sekä hienomotoriikan osalta on tyypillisesti alentunut. Hänen voi olla myös vaikea kumarrella ja kyykistellä. Arvioinnit ovat suorittaneet Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijat syksyllä 2008 opettajansa johdolla. Työskentely liittyi arviointia käsittelevään opintojaksoon. Tämän raportin on koonnut 3 henkilöä tästä opiskelijaryhmästä. 1

3 Lauritsalatalo 2 Lauritsalatalon kulkuväylällä sijaitsevat istuimet ovat todella matalia ja kapeita. Lauritsalatalon ovessa on vanhanaikainen postiluukku, josta emme ole varmoja, onko se toiminnassa. Postiluukkuun on kuitenkin vaikea kurottua, sillä se on hyvin matalalla. Tämä voi koitua ongelmaksi niin postinkantajalle kuin sen noutajallekin. Kulkuväylien valaistus pihamaalla on riittämätön, ja sisäänkäyntien kohdalla valaistus on himmeä. Pääsisäänkäynnin kulkualusta on epätasainen ja siinä on yllättävä tasoero. (ks. kuva 2). Liikuntaesteisille Lauritsalatalon sisäänkäynti on epäjohdonmukainen, sillä pyörätuoliluiska (kuva 1) sijaitsee talon takana. Tätä kautta kuljettaessa Lauritsalatalon yleisessä käytössä oleviin tiloihin ei pääse kuin lukollisen oven läpi kulkemalla, mikä pidentää kuljettavaa matkaa ja estää itsenäisen liikkumisen. Lisäksi luiskan pituus 7,2 m vaatisi jo lepotason, joita tulisi olla vähintään 6 metrin välein. Luiskasta puuttuu toiselta puolelta käsijohde ja sen suojareunukset ovat liian matalat (pitäisi olla vähintään 5 cm, kyseiset reunukset vain 3cm). Kuva 1. Pyörätuoliluiska Lauritsalataloon Kuva 2. Pääsisäänkäynnin kulkuväylän tasoero Valaistusta tulisi parantaa. Kulkuväylille tulee lisätä kirkkaampia valoja, jotka valaisevat koko kulkureitin sisäänkäynnille. Tällä hetkellä kulkuväylällä sijaitsevia porrasaskelmia ei hämärän valaistuksen takia näe, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita etenkin ikä-ihmisille ja liikuntaesteisille. Myös sisäänkäynnin yhteyteen tulisi lisätä tehokkaampia valoja. Mikäli talon takana olevaa pyörätuoliluiskaa käytetään yleiseen liikkumiseen, kulkuväylälle tulisi asettaa opastus talon takana sijaitsevalle pyörätuoliluiskalle, sillä tällä hetkellä sen löytäminen on hankalaa. Lisäksi luiskan turvallisuuteen tulisi kiinnittää huomiota (kaiteet, reunukset). Kirkko ja Seurakuntakoti Pysäköintipaikat suhteellisen kaukana kadun varressa hankaloittavat liikuntaesteisen henkilön pääsyä kirkkoon ja seurakuntakotiin. Kirkon ovelle ei ole kulkua autolla ja pääsy kirkon edessä olevalle piha-alueelle vaatii vähintään yhden tasoeron ylittämisen tai kulkemisen hyvin jyrkkää ja ilman käsijohteita olevaa pientä luiskaa pitkin (kuva 5). 2

4 3 Kuva 4. Pääsisäänkäynnin edustan tasoerot seurakuntakotiin. Kuva 5. Pyörätuoliluiska kirkon ja srk:n pihamaalle Seurakuntakodin sisäänkäynnin läheisyydessä kulkualusta on epätasainen (pihaympäristön laattojen väliin jää rakoja, joihin mm. rollaattorin pyörä voi jäädä jumiin, kuva 4). Kokonaisuudessaan kirkon edustan laatoituksessa on epätasaisuuksia ja veden kulkua helpottavia uria, jotka voivat olla esim. pyörätuolilla liikkujalle esteitä. Painavat ovet kirkossa ja seurakuntakodissa vaikeuttavat esimerkiksi ikäihmisen omatoimista asioimista tiloissa. Ovet myös sulkeutuvat nopeasti. Ovia ei saa lukittua auki -asentoon ja ne tulevat hitaan kulkijan päälle hänen yrittäessään liikkumisen apuvälineen kanssa mennä sisälle. Lauritsalan kirkon sisätiloissa liikkuminen on helppoa ja esteetöntä. Kirkon suurimmat ongelmakohdat esiintyvät saniteettitiloissa. Liikkumisesteellisten wc:n puuttuminen aiheuttaa suuria vaikeuksia sitä tarvitseville (esim. pyörätuoli ei mahdu wc:n sisätiloihin). Lisäksi ongelmana ovat pyörätuolin käyttäjän tai pienikokoisen ihmisen kannalta liian korkealla sijaitsevat naulakot (roikkuvat katosta). Liikkumisapuvälineiden käyttäjän esteet kirkossa Esteellisyydestä kertova pistemäärä WCssä ei tukikahvoja painavia ovia (sisäänkäynti) istumapaikat puuttuvat porrasaskelmia kulkuväylällä ei porraskaiteita / vain yksi (sisätilat) 0 1 Ongelmakohdat ei kaiteita luiskissa Kuva 3. Toimintarajoitteita aiheuttavat ympäristön esteet kirkossa. 3

5 Mitä voisi tehdä? 4 Seurakuntakodin ja kirkon kulkuväylät ovat samassa pihapiirissä ja pysäköintipaikat ovat yhteiset. Kulkuväylällä sijaitsevan pyörätuoliluiskan uudistaminen helpottaisi ja tekisi turvallisemmaksi sitä tarvitsevien saapumisen kirkkoon ja seurakuntakotiin. Luiskan tulisi olla loivempi, reunuksellinen ja riittävän pitkät käsijohteet pitäisi olla molemmin puolin. Kirkon pihan vasemmasta reunasta voisi tarkastella esteettömän reitin varmistamista pienillä luiskitus -ratkaisuilla maastoon. Kirkon pääovelle pystyisi tilan puolesta mahdollistamaan saapumisen autolla, mutta onko tämä pääsy jo olemassa kirkon takakautta? Kirkon ja seurakuntakodin edessä aukiolla kulkualustan pinnan epätasaisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Laatoituksen uusimisesta/rakojen paikkailusta hyötyy sekä kirkko että seurakuntakoti. Oviin ehdottaisimme ensisijaiseksi muutokseksi uusia saranoita, jotka lukitsevat oven auki -asentoon. Seurakuntakodin sisätiloihin ehdottaisimme irtokalusteiden uudelleen sijoittamista tilaan nähden. Se helpottaisi liikkumista ja vähentäisi ahtautta (kukkien siirtäminen, irtotuolit/pöydät). Kirkon sisällä parannusehdotuksena kehotamme keskittymään saniteettitilojen parantamiseen. Liikkumisesteellisten henkilöiden wc:n rakentaminen mahdollistaisi esteettömyyden myös saniteettitiloissa. Ensisijainen muutosehdotus saniteettitiloihin on tukikaiteiden asentaminen, joista esim. tasapaino-ongelmista kärsivä henkilö hyötyisi noustessaan wc-istuimelta. Naulakoita olisi hyvä saada matalammalle. Uimahalli Uimahallin suurimmat ongelmat ovat puuttuvat istumapaikat sekä nopeasti sulkeutuvat ovet. Pysäköintipaikalta johtavat rappuset ovat pitkät, eikä niissä ole levähdyspaikkaa (tasanne löytyy, mutta istumapaikkaa ei, kuva 7). Kyltillä vammaismerkittyjä pysäköintipaikkoja uimahallista löytyy suoraan pääsisäänkäynnin vierestä. Niistä puuttuvat kuitenkin tarvittavat maamerkit eikä niiden leveys täytä säädöksiä. Kuva 6. Liikuntaesteisen henkilön pukukaappi Kuva 7. Portaat uimahallille 4

6 Saniteettitilojen lattiapinta on liukas. Myös saunatilojen ja allastilojen välillä sijaitsee kapeita oviaukkoja, joista ei mahdu kulkemaan esim. pyörätuolilla. Uimahallin suunnittelussa on joiltakin osin otettu varsin viisaasti huomioon esteettömyys, sillä uimahallista löytyy liikuntaesteisille tarkoitettu pukuhuone ja pyörätuolin käyttäjät pääsevät altaaseen tarkoituksenmukaisella hissillä. Ongelmaksi osoittautui kuitenkin erityisesti se, että pukuhuoneesta ei pääse ollenkaan saunatiloihin. Pyörätuolia tarvitsevat eivät siis pääse saunaan ollenkaan ja rollaattorinkaan käyttäjille se ei ole helppoa, sillä saunatiloihin vievät oviaukot eivät ole suunniteltu niin leveiksi, että edes rollaattorilla pääsisi liikkumaan niistä. Liikuntaesteisille mitoitettu pukuhuone oli kaikin puolin varsin toimiva, mutta huomauttaisimme kuitenkin, että pukuhuoneen valaistus on melko heikko ja kaappien hyllyt ovat turhan korkealla (ks. kuva 6). Lisäksi lattialla olevat irralliset matot saattavat hankaloittaa pukuhuoneessa liikkumista. Pysäköintipaikalta johtavien rappujen väliselle tasanteelle olisi hyvä sijoittaa penkki, jotta levähtäminen olisi mahdollista. Sauna- ja allastilojen esteettömyyteen kiinnittäisimme eniten huomiota, sillä tällä hetkellä kyseisissä tiloissa on mahdotonta liikkua esteettömästi. Kapeat oviaukot yhdistettynä liukkaaseen lattiapintaan aiheuttaa vaaratilanteita etenkin apuvälineiden kanssa liikkuville. Myös liikuntaesteisille mitoitetun pukuhuoneen kunnossapito on tärkeää, jotta tilan tarkoitus tulee hyödynnettyä. 5 Apteekki ja Osuuspankki Lauritsalan apteekilla ja Osuuspankilla on yhteinen sisäänkäynti. Sisäänkäynnin yhteydessä on painavia ovia, porrasaskelmat ovat epäsäännöllisiä sekä luiskat ovat puutteellisia. Edellä mainitut seikat vaikeuttavat liikkeessä asioimista etenkin sellaisilla henkilöillä, joilla on heikot käsi-/jalkavoimat, tai he käyttävät liikkumisen apuvälineitä (rollaattori, pyörätuoli). Myös lastenvaunujen kanssa on vaikeaa päästä esteettömästi sisään. Kehottaisimme myös näissä kohteissa kiinnittämään huomiota luiskiin, porrasaskelmiin sekä oviin. Ovien painavuutta voisi keventää automaattisella avausmekanismilla (esim. liukuovet). Lisäksi luiskiin tulisi rakentaa jälkeenpäin käsijohteet, jotka auttaisivat tuen ja tasapainon pitämisessä. Lauritsalantorin vammaispysäköintipaikalta on pitkä matka apteekkiin ja Osuuspankkiin. Vammaispysäköintipaikan lisääminen torin puolelle helpottaisi esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvan asiakkaan asioimista (kelattava matka liikkeeseen lyhenisi, ja asiakkaan olisi helpompi poistua/siirtyä autoon, kun tilaa olisi tarpeeksi). 5

7 Terveyskeskus 6 Lauritsalan terveyskeskuksessa esiintyy monia hankalia ympäristön esteitä. Yhteistä koko terveyskeskusrakennuksen tiloille on, että se on hyvin sokkeloinen ja käytävät ovat ahtaita. Ovet ovat myös joka paikassa painavia eivätkä ne pysy auki automaattisesti. Myös sisäänkäynnille johtavien portaiden käsijohteet ovat vaarallisia, sillä ne huojuvat ja niiden pintamateriaali on liukas. Käsijohteiden muoto on hankala eikä niistä saa hyvää otetta. Kokonaisuudessaan terveyskeskuksen opasteet ovat puutteelliset (osa melko mahdoton tulkita esim. asta otto) Lääkäreiden vastaanotto Lääkäreiden vastaanotolle tullessa etenkin liikkumisapuvälineiden käyttäjä ja ikäihminen kohtaavat monia ympäristön ongelmia. Pääovi on painava ja kapea eikä aukea automaattisesti. Oven edessä on korkeita kynnyksiä, joten pyörätuolilla liikkujan on mahdotonta tulla omatoimisesti lääkärin vastaanotolle. Panimme myös merkille, että terveyskeskuksen pihasta puuttuu kokonaan asiakaspysäköinti ja asiakkaat joutuvat tullessaan pysäköimään joko nurmikolle (epävakaa alusta) tai kadun varteen (matkaa sisäänkäynnille yli 25m). Kyltillä vammaismerkitty pysäköinti löytyy, mutta niitä ei ole sisäänkäynnin yhteydessä (suositus olisi 10m sisäänkäynnistä, tässä 17m). Liikkumisapuvälineiden käyttäjän esteet lääkärin vastaanotolla Esteellisyydestä kertova pistemäärä Ongelmakohdat istuimet matalia / kapeita painavia ovia (sisäänkäynti) ei porraskaiteita / vain yksi (sisätilat) porraskaiteet liian korkealla / matalalla (sisätilat) nopeasti sulkeutuvia ovia / auki pysymättömiä (sisäänkäynti) porrasaskelmien etenemät lyhyitä / vaihtelevia (sisätilat) Kuva 8. Toimintarajoitteita aiheuttavat ympäristön esteet lääkäreiden vastaanotolla. Pääsisäänkäynnin yhteydessä olevien kynnysten poisto helpottaisi jo paljon sisääntuloa. Toisaalta kynnyksiäkään ei tarvitse poistaa, jos sisäänkäynnin eteen sijoitettaisiin pieni luiska, jota myöten pyörätuolilla ja rollaattorilla pystyisi kulkemaan. Ovista olisi myös hyvä saada automaattisesti avautuvia. 6

8 7 Sisäänkäynnin aula on hyvin hämärä, joten valaistusta lisäämällä siellä sijaitsevat vaarallisen korkeat kynnykset huomattaisiin helpommin, eikä esimerkiksi päivänvalosta hämärämpään tilaan siirryttäessä näkökenttä niin sanotusti sumenisi hetkellisesti. Kulkuväylillä on tilaan nähden runsaasti irtokalusteita (esim. kukat), joiden poistaminen tai uudelleensijoittelu toisi lisää tilaa apuvälineiden kanssa liikkuville. Myös ympäristön selkeys, huolellinen suunnittelu ja johdonmukainen toteutus helpottavat esim. näkövammaisten suunnistamista. Laboratorio Laboratoriotilat ovat erittäin ahtaat. Sinne vievä käyvä on todella kapea ja mutkikas ja siellä liikkuminen apuvälinettä tarvitseville on auttamatta vaikeaa. Laboratorion vieressä sijaitseva liikkumisesteellisille suunniteltu wc on epätarkoituksenmukainen, sillä sen oviaukko on aivan liian kapea (57cm, kun pitäisi olla 80 cm), joten sinne on mahdotonta päästä pyörätuolilla. Lisäksi wc-istuimen käsituet ovat todella jäykät ja niihin on hankala ylettyä. Tukilaitteiden sijoittelu haittaa myös muiden laitteiden käyttämistä sekä liikkumista niiden luona (jos kahvat ovat alhaalla, ei kulkutilaa pesualtaalle ole tarpeeksi). Käsipyyhekoukut ovat liian korkealla (suositus cm, tässä 140cm). Liikkumisesteellisille suunnitellun wc:n saaminen tarkoituksenmukaiseksi olisi tärkeää. Oviaukkoa on saatava leveämmäksi, jotta sisääntulo esim. pyörätuolilla onnistuu. WC:n hallintalaitteet olisi hyvä saada toimiviksi, esimerkiksi käsituet tulisi saada asennettua vaivattomasti. Käsipyyhekoukut on helppo laskea suosituksen asettamien säädösten mukaisiksi. Koska käytävät ovat niin kapeita, ehdottaisimme, että ainakin ylimääräiset tavarat/irtokalusteet sijoitettaisiin uudelleen. Käytävien remontoiminen leveämmäksi olisi tietenkin ihanteellisin ratkaisu tilaongelmaan. Neuvola Pysäköintialuetta ei ole ollenkaan, vaan pysäköinti tapahtuu kadunvarteen. Lähin vammaismerkitty pysäköintipaikka on talon toisella puolella jyrkän ja kaltevan käynnin takana. Neuvolan sisäänkäynnin kulkualustan pinta on epäsäännöllinen, mikä aiheuttaa suuren kompastumisvaaran. Portaat ovat ainoa kulkureitti (kuva 9) ja käsijohde löytyy vain toiselta puolelta (vaaditaan molemmin puolin). Käsijohteeseen tarttuminen on hankalaa sen muodon vuoksi. Varoitukset yllättävistä tasoeroista puuttuvat, mikä olisi suositeltavaa. Seinän ja portaiden väliin jää valtavan suuri rako, johon esimerkiksi heikon tasapainon omaava henkilö voi helposti pudota. Saniteettitiloihin ei neuvolan sisätiloissa ole opasteita ja niihin on epäjohdonmukainen kulkureitti. Wc:ssä oleva käsisuihku on sijoitettu epätarkoituksenmukaisesti siten, että siihen on vaikea ylettyä wc-istuimelta. 7

9 8 Kuva 9. Neuvolan sisäänkäynti Kuva 10. Hammashoitolan sisäänkäynti Pyörätuoliluiskan rakentaminen sisäänkäynnin yhteyteen olisi ainoa vaihtoehto esteettömyyden kannalta, mikäli sinne täytyy päästä käyttäen rollaattoria tai muuta liikkumisen apuvälinettä. Lastenvaunuja ei tällä hetkellä saa ollenkaan neuvolan sisätiloihin, vaan ne joudutaan jättämään ulos. Pienet tilat eivät ole suosiolliset vaunujen sisään viemisen kannalta. Vaunusuoja neuvolan edestä löytyy, mutta se on kylmä. Ovet olisi hyvä saada automaattisesti aukeaviksi, sillä useimmiten neuvolaan tullaan siten, että pieni lapsi kannetaan sylissä. Oven aukeamissuunta ei saa estää kulkua. Saniteettitiloihin johtavat opasteet tulisi sijoittaa neuvolaan. Hammashoitola Myös hammashoitolaan portaat ovat ainoa kulkureitti (kuva 10). Portaiden kaide ei ole käytön kannalta toimiva eikä turvallinen. Se on vain yhdellä puolella, sijoitettu niin ettei se myötäile portaiden laskua ja lisäksi se on aivan liian lyhyt. Liikkumisapuvälineiden käyttäjän esteet hammashoitolassa 25 WCssä ei tukikahvoja Esteellisyydestä kertova pistemäärä Ongelmakohdat painavia ovia (sisäänkäynti) istumapaikat puuttuvat / liian vähäisiä porrasaskelmia kulkuväylällä ei kaiteita / yksi kaide portaissa (sisäänkäynti) portaat ovat ainoa kulkureitti (sisäänkäynti) Kuva 11. Toimintarajoitteita aiheuttavat ympäristön esteet hammashoitolassa. 8

10 Hammashoitolan tilat ovat olleet aikaisemmin asuntona, joten tilat ovat senkin takia sokkeloiset ja käytävät kapeat. Wc on todella pieni, eikä sinne mahdu kuin kävelemällä (oviaukko alle 80 cm). Lisäksi suuhygienistin vastaanotto sijaitsee hammashoitolan tilojen takaosassa siten, että sinne ei pääse pyörätuolilla lainkaan. Pyörätuoliluiskan rakentaminen myös hammashoitolan sisäänkäynnille on välttämätön. Ulkoa on jouduttu jopa kantamaan pyörätuoliasiakas hammashoitolan tiloihin, mikä on hyvin hankalaa. Luiskan saaminen sisäänkäynnille olisi siis todella tärkeää. Pikaisena korjauksena on välttämätöntä liikkumisen esteiden vähentämiseksi asentaa portaisiin käsijohteet molemmin puolin. Käsijohteeseen tulee olla helppo tarttua, sen pitää seurata korkeudeltaan portaiden kulkua ja sen tulee jatkua n. 30 cm portaiden yli. Hammashoitolan sisätiloissa on paljon irtotavaraa (kukkia, leluja), jotka olisi hyvä siirtää muualle kulkemisen helpottamiseksi. Tilat kun ovat ahtaat muutenkin. Lisäksi suuhygienistin vastaanotto pitäisi saada sellaiseen paikkaan, johon kaikilla olisi mahdollisuus päästä. 9 9

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Hyvä Ikä 2016 tapahtuma Esteettömyyskartoittajien tapaaminen Johanna Hätönen, Kynnys ry Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Tilaajan yhteydenotto

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Esteetön piha ja puutarha

Esteetön piha ja puutarha Esteetön piha ja puutarha 1 Kun puhutaan esteettömyydestä, niin on kysyttävä: MITÄ OVAT ESTEET? On pitänyt oppia itse syömään ja kävelemään Oppia lukemaan, ajamaan polkupyörällä, hiihtämään ja luistelemaan

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Hankkeen tausta ja tavoitteet Kestävä asuntorakentaminen. VAMPO 2010-2015: yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen

Lisätiedot

Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä 19.8.2016 1 (6) ESPOON VAMMAISNEUVOSTO ESBO HANDIKAPPRÅD Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä Espoon vammaisneuvosto esittää, että esteettömyysnormien

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 25.9.2013 Taltionumero 3057 Diaarinumero 1828/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen esteettömyys ja sen edistäminen matalalla kynnyksellä

Liikuntapaikkojen esteettömyys ja sen edistäminen matalalla kynnyksellä Soveltavan liikunnan seutufoorumi, 29.11.2016 Rovaniemi Liikuntapaikkojen esteettömyys ja sen edistäminen matalalla kynnyksellä Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 27.11.2007 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja

Lisätiedot

Esteettömyyden arviointimenetelmän ja luokituksen kehittäminen

Esteettömyyden arviointimenetelmän ja luokituksen kehittäminen Matkailusta hyvinvointia, aloitusseminaari Joensuu 12.2.2009 Esteettömyyden arviointimenetelmän ja luokituksen kehittäminen Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti SAFA) asiantuntija, ry puh (09) 613 191

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikkien etu!

Esteetön ympäristö kaikkien etu! Esteetön ympäristö kaikkien etu! Kajaani 3.12.2012 Harri Leivo, ry www.esteetön.fi 1 Esteettömyys koskee koko yhteiskuntaa Kaikille soveltuva, esteetön yhteiskunta työ, harrastukset, kulttuuri, opiskelu,

Lisätiedot

Kotikuntoutustiimit Oivassa

Kotikuntoutustiimit Oivassa Kotikuntoutustiimit Oivassa Toiminnan taustaa Toiminnassa reilun vuoden Kaksi kotikuntoutustiimiä: Eteläinen tiimi (HoHäKä) 2 fysioterapeuttia ja 6 hoitajaa Pohjoinen tiimi (AsPa) Fysioterapeutti ja 4

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Siltasaarenkatu Helsinki. puh. (09) fax. (09)

Siltasaarenkatu Helsinki. puh. (09) fax. (09) ~. Siltasaarenkatu 4 00530 Helsinki puh. (09) 6850 110 fax. (09) 6850 1199 www.kynnys.fi 2 KUUSISTON LINNA JA KARTANO Katselmuksessa 31.5.2007 tarkastelimme Kuusiston linnan ja kartanon saavutettavuutta.

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

KÄPYLÄN PERUSKOULUN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS. niina kilpelä, arkkitehti / kynnys ry

KÄPYLÄN PERUSKOULUN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS. niina kilpelä, arkkitehti / kynnys ry KÄPYLÄN PERUSKOULUN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS niina kilpelä, arkkitehti 13.6.2007 / kynnys ry Siltasaarenkatu 4 00530 Helsinki puh. (09) 6850 110 fax. (09) 6850 1199 www.kynnys.fi 2 KÄPYLÄN PERUSKOULUN MÄKELÄNKADUN

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille

Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Elina Lavikainen Johanna Penttilä Esteettömien opintopolkujen

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula

HELSINKI KAIKILLE. Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä. Koulutuspäivä Projektinjohtaja Pirjo Tujula Helsingin kaupungin ohjeet esteettömyydestä Koulutuspäivä 24.4.2014 Projektinjohtaja Pirjo Tujula 1 Helsinki kaikille Valtuustoaloite liikkumisesteettömyydestä vuonna 2000, Kalle ja Maija Könkkölä. Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Palvelutiskit, kalusteet

Palvelutiskit, kalusteet Palvelutiskit, kalusteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Kalusteista määrätään F1:ssä seuraavaa: Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson

LAPSET JA LIIKUNTA. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari Teemu Japisson LAPSET JA LIIKUNTA Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman avausseminaari 20.11.2007 Teemu Japisson Lasten ja nuorten osalta terveyttä edistävä liikunta kiteytyy päivittäisen liikunnan

Lisätiedot

Hissi vanhaan taloon

Hissi vanhaan taloon Hissi vanhaan taloon 1 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnitteluosasto PL 20 (Pohjoisesplanadi 15-17 B) 00099 Helsingin kaupunki Hissiasiamies Puhelin: (09) 310 36122 Faksi: (09) 310 36272 S-posti: simo.merila@hel.fi

Lisätiedot

Esteettömyys terveysasemilla

Esteettömyys terveysasemilla HELSINKI KAIKILLE Esteettömyys terveysasemilla TARKISTUSLISTAT 2009 SISÄLTÖ KATU- JA VIHERALUEET 3 Suojatien reunatuki 3 Keskisaareke 3 Suojatiemerkinnät 4 Liikennevalot ja valojen painonappi 4 Kulkuväylät

Lisätiedot

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön. Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tilannekatsaus esteettömyyslainsäädäntöön Erja Väyrynen Yliarkkitehti Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto ESKE-verkostoseminaari 17.3.2016 Sisältö 1. Koko Rakentamismääräyskokoelma uudistuu

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 5 ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 14.7.2011! ESTEETTÖMYYS ASUNTOMESSUILLA KOKKOLASSA Kartoituskohde: Kartoittajat: Asuntomessualue Kokkolassa Lauri Louhivirta,

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

Aina ajankohtainen esteettömyys ESKEn verkostoseminaari Tampere

Aina ajankohtainen esteettömyys ESKEn verkostoseminaari Tampere Aina ajankohtainen esteettömyys ESKEn verkostoseminaari 2017 16.3.2017 Tampere Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Esteetön uimahalliympäristö

Esteetön uimahalliympäristö HELSINKI KAIKILLE Esteetön uimahalliympäristö TARKISTUSLISTAT 2009 SISÄLLYSLUETTELO KATU- JA VIHERALUEET 5 Suojatien reunatuki 5 Keskisaareke 5 Suojatiemerkinnät 6 Liikennevalot ja -valojen painonappi

Lisätiedot

Kilpailuehdotus Kohtaaminen

Kilpailuehdotus Kohtaaminen Kilpailuehdotus Kohtaaminen Alueen toimintakonseptin kuvaus Kohtaaminen -yhteenliittymän tavoitteena on päästä toteuttamaan Tesoman alueelle sen asuntotarjontaa monipuolistava laadukas ja toteutuskelpoinen

Lisätiedot

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO

ProSecure OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION MONO EASY MOTION STEREO OPTI MOTION MONO OPTI MOTION STEREO OPTI SAFE OPTI COMBI OPTI SCAN SAFETY EASY MOTION EASY MOTION OPTI MOTION OPTI MOTION EN 16005 -standardin mukaisia ratkaisuja -pulssianturit ja turva-anturit sarana- ja liukuoviautomatiikkaan. Täyttävät

Lisätiedot

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa.

KEITTIÖ- MEKANISMIT. Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. KEITTIÖ- MEKANISMIT Ratkaisuja, jotka tekevät arjesta sujuvampaa. AVENTOS NOSTOMEKANISMIT Erityisesti yläkaapistojen avaamista helpottamaan suunniteltu AVENTOS-nostomekanismijärjestelmä yhdistää turvallisuuden

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus

Siivouspalvelujen palvelukuvaus Siivouspalvelujen palvelukuvaus Tarvasmäen päiväkoti, Versotie 1, 13300 Hämeenlinna Tuulikaappi Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä Kura-aikoina mattojen imurointi joka päivä; Muina

Lisätiedot

Ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Suvi Fried Ikä-asuntoseminaari, Lappeenranta

Ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Suvi Fried Ikä-asuntoseminaari, Lappeenranta Ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Suvi Fried Ikä-asuntoseminaari, Lappeenranta 27.10.2016 Al Asuinympäristön kokonaisvaltainen merkitys Koti ja asuminen Naapurusto Liikkuminen Asuinympäristön kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE 2 3 4 ESTEETTÖMYYS SEINÄJOEN ASUNTOMESSUILLA Tämä esteettömyysopas on toteutettu Seinäjoen Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoitus, kriteeristön kehitys ja raportin

Lisätiedot

P Ä I V Ä KOT I S A K A R A N E S T E E T T Ö M Y Y S K A RTO I T U S

P Ä I V Ä KOT I S A K A R A N E S T E E T T Ö M Y Y S K A RTO I T U S HELSINKI KAIKILLE P Ä I V Ä KOT I S A K A R A N E S T E E T T Ö M Y Y S K A RTO I T U S niina kilpelä, arkkitehti 16.6.2008 / kynnys ry PÄIVÄKOTI SAKARAN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Tämä esteettömyyskartoitus

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

Nice 4. tekniset tiedot

Nice 4. tekniset tiedot tekniset tiedot Nice 4 NICE 4 KOOSTUU 11, 12, 13, 14 TAI 15 NOUSUSTA, TERÄSTUISTA JA REUNAKAITEESTA. PORTAIDEN ENIMMÄISKORKEUS ON 351 CM. SUUNNITTELUOHJELMALLA VOIT RÄÄTÄLÖIDÄ OMAN PORTAASI JA OSTAA KAITEEN

Lisätiedot

Toimiva oviympäristö

Toimiva oviympäristö Toimiva oviympäristö ~Meidän kaikkien etu ~ An ASSA ABLOY Group company Tiesitkö, että oven ja lukon voi avata myös yhdellä kädellä. Lukon rakenne sekä avaimen muoto ja koko helpottavat avaimen asettamista

Lisätiedot

Porrastietoa suunnittelijoille

Porrastietoa suunnittelijoille Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus

Lisätiedot

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina Kassun takkahuoneen siivous AKKAHUONEEN SIIVOUS + PUKUHUONE + KÄYÄVÄ 1 vähintään 16 vuotias + 2 muuta henkilöä 1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Vammaisneuvosto KÄSITELLYT ASIAT

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Vammaisneuvosto KÄSITELLYT ASIAT NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 05.03.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Kehitysvammaisten ryhmäkodin esittely ja tutustuminen 4 6 Marja Hemmilän puheenvuoro 5 7 Vammaisneuvoston varapuheenjohtajan

Lisätiedot

Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jätepuristimella varustettu jäteauto (molemmat vm.

Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jätepuristimella varustettu jäteauto (molemmat vm. TOT-RAPORTTI Jäteautonkuljettaja puristui auton jätepuristimeen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 7/07 Tapahtumakuvaus Jäteautonkuljettajat NN (61-v.) ja MM lastasivat jätepahvia auton automaattisesti toimivaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

Vanhojen kerrostalojen hissittäminen

Vanhojen kerrostalojen hissittäminen Vanhojen kerrostalojen hissittäminen KONE Hissit Oy Anna Tiri Jarmo Tikkinen Oulu 27.11.2013 Esimerkkejä jälkiasennushissien ratkaisuista Hissi osana kiinteistöä Sijoitusvaihtoehtoja Hissi portaiden keskelle

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

Kyselyyn vastataan ympäröimällä sopivin vaihtoehto.

Kyselyyn vastataan ympäröimällä sopivin vaihtoehto. Invalidiliiton 1 (7) Asiakaspalaute polikliinisesta fysioterapiasta Vastausohje Kyselyyn vastataan ympäröimällä sopivin vaihtoehto. A Taustatiedot 1 Sukupuoli 1 mies 2 nainen 2 Syntymäaika pp.kk.vvvv 3

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

Sotera-instituutti. Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt

Sotera-instituutti. Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt 1 Sotera-instituutti Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Pieksämäen vanhusneuvoston kanssa 9.9.2014 Sisäisen turvallisuuden teematilaisuus

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan TOWNHOUSE Kaupunkitalon suhde pihaan PIHARAKENNE Ulkotilat kuuluvat kiinteästi Townhouserakennukseen. Tyypillisimmissä ratkaisuissa yhden perheen asuntoon liittyy pieni takapiha. NÄKYMÄT Townhousen rakenteesta

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille 2015 Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Kangasalan kestävän liikenteen toiminta Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa

Lisätiedot

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa KONE Kuntotutkimus Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta Tehokasta kiinteistönhoitoa Luotettavasti toimiva hissi tänään ja huomenna Vaativa toimintaympäristö Hissiä käyttävät kaikki kiinteistössä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA F2 SEINÄTIKAS 5.2. PÄÄSY ULLAKOLLE JA KATOLLE 5.2.1. Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa ullakolle ja katolle tulee päästä sekä sisä- että ulkokautta. Ulkopuolinen pääsy järjestetään talotikkaita tai

Lisätiedot

RATA- ja PELAAMISSÄÄNNÖT ETERNIITTIRADAT Painos 2016

RATA- ja PELAAMISSÄÄNNÖT ETERNIITTIRADAT Painos 2016 RATA- ja PELAAMISSÄÄNNÖT ETERNIITTIRADAT Painos 2016 Ratagolfin eterniittiratojen ratasäännöt ja mittapiirustukset Copyright SUOMEN RATAGOLFLIITTO ry TEKNINEN KOMITEA Toimittanut ARI AHRENBERG ERSÄÄ2016

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 1 1 (6) Päiväkotien ja asukaspuistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET SEKÄ

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 E 1 1(9) Työväenopistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 TYÖVÄENOPISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS OPETUSTILAT pulpetit ja työpöydät taulut ja taulukourut

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

JULKILAUSUMA. Iäkkäiden ulkona liikkumisen edistämiseksi

JULKILAUSUMA. Iäkkäiden ulkona liikkumisen edistämiseksi JULKILAUSUMA Iäkkäiden ulkona liikkumisen edistämiseksi Peruspalveluministeri Paula Risikolle Ulkoilu on myös ikäihmisen oikeus Iäkkäiden ulkona liikkumisen mahdollistamiseksi tarvitaan yhteistä tahtoa

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus.

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus. OAMK Kiviharjun kamus 27.5.205 Versio.0 Työohja: Kiviharju_oasteet 0.3.ai Puh. (08) 85 3600 2 Ulkooasteet Puh. (08) 85 3600 3 Kiviharjun kamus Ulkooasteet Ovioasteet Oastemalli: Tarraoaste 400 x 400 Ulkoovien

Lisätiedot

Löydä elämäsi uudelleen

Löydä elämäsi uudelleen Löydä elämäsi uudelleen www.gennymobility.com 2 Löydä elämäsi uudelleen MIKÄ ON GENNY? MIKÄ ON GENNY? Genny L 2.0 on täysin uudenlainen, huipputeknologiaan perustuva liikkumisen väline. Genny mahdollistaa

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 6/10

TOT-TUTKINTA TOT 6/10 TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 6/10 Rakennustyöntekijä putosi lepotasanteelta 3,5 matkan betonilattialle Koulurakennuksen väliseinätyö oli kolmannessa kerroksessa loppusuoralla.

Lisätiedot

Ap-normit. Toimikunnat

Ap-normit. Toimikunnat Ap-normit Toimikunnat 20.11.2014 Lausuntopyyntö toimikunnille Kuntakehitys ja kuntakehityslautakunta selvittävät mahdollisuuksia päivittää käytettäviä autopaikkanormeja Määritetään aluekohtaisesti kuinka

Lisätiedot