Lauritsalan palveluympäristön esteettömyys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lauritsalan palveluympäristön esteettömyys"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysyksikkö Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, syksy 2008 Toimintaterapiaopiskelijat Johanna Härmä, Sanna Inkinen, Emma Trygg Ohjaava opettaja Tuula Hämäläinen Lauritsalan palveluympäristön esteettömyys

2 Johdanto 1 Suomessa, Lappeenrannassa ja alueellisesti Lauritsalassa väestöennusteista voi lukea, että väestö ikääntyy. Tämä asettaa haasteen niille palveluympäristöille, joissa ikääntyvät ihmiset asuvat ja asioivat. Palvelujen saavutettavuus ja rakennetun palveluympäristön esteettömyys ovat asioita, joihin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Esteetön ympäristö palvelee ikääntyvien ihmisten lisäksi myös muita ympäristön käyttäjiä kuten pienten lasten vanhempia lastenvaunujen ja rattaiden kanssa tai kauppakassejaan kantavia perheiden ruokahuollosta vastaavia aikuisia. Tämän kartoituksen tavoitteena on kertoa Lauritsalan liikekeskuksen rakennetusta ympäristöstä näkökulmana esteettömyys liikkumis- ja toimintaesteisten ihmisten kannalta. Kartoituksen pohjalta pyritään antamaan toimenpide- ja kehittämisesityksiä esteettömyyden edistämiseksi alueella. Arvioituina kohteina tässä esitetään Lauritsalatalo, kirkko ja seurakuntakoti, uimahalli, apteekki ja Osuuspankki sekä terveyskeskus (lääkäreiden vastaanotto, laboratorio, neuvola ja hammashoitola). Arviointivälineenä on käytetty Nordic Housing Enabler arviointimenetelmää. Tämä arviointimenetelmä on tarkoitettu ensisijaisesti asuntojen arviointiin ja sen ympäristöä arvioiva osa koostuu neljästä eri osa-alueesta: A - ulkotilat, B - sisäänkäynnit, C - sisätilat ja D - tiedonvälitys. Tämän kartoituksen laatimisessa arviointimenetelmän antamaa tietoa on kerätty lähinnä rakennusten ulkotiloja ja sisäänkäyntejä koskien. Sisätiloista on arvioitu saniteettitiloja niissä palvelukohteissa, joissa se on ollut relevanttia. Arviointimenetelmän tuloksia luetaan niin, että mitä enemmän pisteitä, sitä esteellisempi on ympäristö. Kartoituksessa ilmenevät ympäristön esteet on tuotu esille enimmäkseen liikkumisen apuvälinettä käyttävän ikääntyneen ihmisen kannalta. Tyypillisesti ikääntyneellä rollaattoria käyttävällä henkilöllä on tasapainovaikeuksia, alentunut koordinaatiokyky ja fyysinen kestävyys, jolloin epätasaiset maastot ja pitkät matkat tuottavat hankaluuksia. Ikääntyneen henkilön yläraajojen toimintakyky voiman sekä hienomotoriikan osalta on tyypillisesti alentunut. Hänen voi olla myös vaikea kumarrella ja kyykistellä. Arvioinnit ovat suorittaneet Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijat syksyllä 2008 opettajansa johdolla. Työskentely liittyi arviointia käsittelevään opintojaksoon. Tämän raportin on koonnut 3 henkilöä tästä opiskelijaryhmästä. 1

3 Lauritsalatalo 2 Lauritsalatalon kulkuväylällä sijaitsevat istuimet ovat todella matalia ja kapeita. Lauritsalatalon ovessa on vanhanaikainen postiluukku, josta emme ole varmoja, onko se toiminnassa. Postiluukkuun on kuitenkin vaikea kurottua, sillä se on hyvin matalalla. Tämä voi koitua ongelmaksi niin postinkantajalle kuin sen noutajallekin. Kulkuväylien valaistus pihamaalla on riittämätön, ja sisäänkäyntien kohdalla valaistus on himmeä. Pääsisäänkäynnin kulkualusta on epätasainen ja siinä on yllättävä tasoero. (ks. kuva 2). Liikuntaesteisille Lauritsalatalon sisäänkäynti on epäjohdonmukainen, sillä pyörätuoliluiska (kuva 1) sijaitsee talon takana. Tätä kautta kuljettaessa Lauritsalatalon yleisessä käytössä oleviin tiloihin ei pääse kuin lukollisen oven läpi kulkemalla, mikä pidentää kuljettavaa matkaa ja estää itsenäisen liikkumisen. Lisäksi luiskan pituus 7,2 m vaatisi jo lepotason, joita tulisi olla vähintään 6 metrin välein. Luiskasta puuttuu toiselta puolelta käsijohde ja sen suojareunukset ovat liian matalat (pitäisi olla vähintään 5 cm, kyseiset reunukset vain 3cm). Kuva 1. Pyörätuoliluiska Lauritsalataloon Kuva 2. Pääsisäänkäynnin kulkuväylän tasoero Valaistusta tulisi parantaa. Kulkuväylille tulee lisätä kirkkaampia valoja, jotka valaisevat koko kulkureitin sisäänkäynnille. Tällä hetkellä kulkuväylällä sijaitsevia porrasaskelmia ei hämärän valaistuksen takia näe, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita etenkin ikä-ihmisille ja liikuntaesteisille. Myös sisäänkäynnin yhteyteen tulisi lisätä tehokkaampia valoja. Mikäli talon takana olevaa pyörätuoliluiskaa käytetään yleiseen liikkumiseen, kulkuväylälle tulisi asettaa opastus talon takana sijaitsevalle pyörätuoliluiskalle, sillä tällä hetkellä sen löytäminen on hankalaa. Lisäksi luiskan turvallisuuteen tulisi kiinnittää huomiota (kaiteet, reunukset). Kirkko ja Seurakuntakoti Pysäköintipaikat suhteellisen kaukana kadun varressa hankaloittavat liikuntaesteisen henkilön pääsyä kirkkoon ja seurakuntakotiin. Kirkon ovelle ei ole kulkua autolla ja pääsy kirkon edessä olevalle piha-alueelle vaatii vähintään yhden tasoeron ylittämisen tai kulkemisen hyvin jyrkkää ja ilman käsijohteita olevaa pientä luiskaa pitkin (kuva 5). 2

4 3 Kuva 4. Pääsisäänkäynnin edustan tasoerot seurakuntakotiin. Kuva 5. Pyörätuoliluiska kirkon ja srk:n pihamaalle Seurakuntakodin sisäänkäynnin läheisyydessä kulkualusta on epätasainen (pihaympäristön laattojen väliin jää rakoja, joihin mm. rollaattorin pyörä voi jäädä jumiin, kuva 4). Kokonaisuudessaan kirkon edustan laatoituksessa on epätasaisuuksia ja veden kulkua helpottavia uria, jotka voivat olla esim. pyörätuolilla liikkujalle esteitä. Painavat ovet kirkossa ja seurakuntakodissa vaikeuttavat esimerkiksi ikäihmisen omatoimista asioimista tiloissa. Ovet myös sulkeutuvat nopeasti. Ovia ei saa lukittua auki -asentoon ja ne tulevat hitaan kulkijan päälle hänen yrittäessään liikkumisen apuvälineen kanssa mennä sisälle. Lauritsalan kirkon sisätiloissa liikkuminen on helppoa ja esteetöntä. Kirkon suurimmat ongelmakohdat esiintyvät saniteettitiloissa. Liikkumisesteellisten wc:n puuttuminen aiheuttaa suuria vaikeuksia sitä tarvitseville (esim. pyörätuoli ei mahdu wc:n sisätiloihin). Lisäksi ongelmana ovat pyörätuolin käyttäjän tai pienikokoisen ihmisen kannalta liian korkealla sijaitsevat naulakot (roikkuvat katosta). Liikkumisapuvälineiden käyttäjän esteet kirkossa Esteellisyydestä kertova pistemäärä WCssä ei tukikahvoja painavia ovia (sisäänkäynti) istumapaikat puuttuvat porrasaskelmia kulkuväylällä ei porraskaiteita / vain yksi (sisätilat) 0 1 Ongelmakohdat ei kaiteita luiskissa Kuva 3. Toimintarajoitteita aiheuttavat ympäristön esteet kirkossa. 3

5 Mitä voisi tehdä? 4 Seurakuntakodin ja kirkon kulkuväylät ovat samassa pihapiirissä ja pysäköintipaikat ovat yhteiset. Kulkuväylällä sijaitsevan pyörätuoliluiskan uudistaminen helpottaisi ja tekisi turvallisemmaksi sitä tarvitsevien saapumisen kirkkoon ja seurakuntakotiin. Luiskan tulisi olla loivempi, reunuksellinen ja riittävän pitkät käsijohteet pitäisi olla molemmin puolin. Kirkon pihan vasemmasta reunasta voisi tarkastella esteettömän reitin varmistamista pienillä luiskitus -ratkaisuilla maastoon. Kirkon pääovelle pystyisi tilan puolesta mahdollistamaan saapumisen autolla, mutta onko tämä pääsy jo olemassa kirkon takakautta? Kirkon ja seurakuntakodin edessä aukiolla kulkualustan pinnan epätasaisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Laatoituksen uusimisesta/rakojen paikkailusta hyötyy sekä kirkko että seurakuntakoti. Oviin ehdottaisimme ensisijaiseksi muutokseksi uusia saranoita, jotka lukitsevat oven auki -asentoon. Seurakuntakodin sisätiloihin ehdottaisimme irtokalusteiden uudelleen sijoittamista tilaan nähden. Se helpottaisi liikkumista ja vähentäisi ahtautta (kukkien siirtäminen, irtotuolit/pöydät). Kirkon sisällä parannusehdotuksena kehotamme keskittymään saniteettitilojen parantamiseen. Liikkumisesteellisten henkilöiden wc:n rakentaminen mahdollistaisi esteettömyyden myös saniteettitiloissa. Ensisijainen muutosehdotus saniteettitiloihin on tukikaiteiden asentaminen, joista esim. tasapaino-ongelmista kärsivä henkilö hyötyisi noustessaan wc-istuimelta. Naulakoita olisi hyvä saada matalammalle. Uimahalli Uimahallin suurimmat ongelmat ovat puuttuvat istumapaikat sekä nopeasti sulkeutuvat ovet. Pysäköintipaikalta johtavat rappuset ovat pitkät, eikä niissä ole levähdyspaikkaa (tasanne löytyy, mutta istumapaikkaa ei, kuva 7). Kyltillä vammaismerkittyjä pysäköintipaikkoja uimahallista löytyy suoraan pääsisäänkäynnin vierestä. Niistä puuttuvat kuitenkin tarvittavat maamerkit eikä niiden leveys täytä säädöksiä. Kuva 6. Liikuntaesteisen henkilön pukukaappi Kuva 7. Portaat uimahallille 4

6 Saniteettitilojen lattiapinta on liukas. Myös saunatilojen ja allastilojen välillä sijaitsee kapeita oviaukkoja, joista ei mahdu kulkemaan esim. pyörätuolilla. Uimahallin suunnittelussa on joiltakin osin otettu varsin viisaasti huomioon esteettömyys, sillä uimahallista löytyy liikuntaesteisille tarkoitettu pukuhuone ja pyörätuolin käyttäjät pääsevät altaaseen tarkoituksenmukaisella hissillä. Ongelmaksi osoittautui kuitenkin erityisesti se, että pukuhuoneesta ei pääse ollenkaan saunatiloihin. Pyörätuolia tarvitsevat eivät siis pääse saunaan ollenkaan ja rollaattorinkaan käyttäjille se ei ole helppoa, sillä saunatiloihin vievät oviaukot eivät ole suunniteltu niin leveiksi, että edes rollaattorilla pääsisi liikkumaan niistä. Liikuntaesteisille mitoitettu pukuhuone oli kaikin puolin varsin toimiva, mutta huomauttaisimme kuitenkin, että pukuhuoneen valaistus on melko heikko ja kaappien hyllyt ovat turhan korkealla (ks. kuva 6). Lisäksi lattialla olevat irralliset matot saattavat hankaloittaa pukuhuoneessa liikkumista. Pysäköintipaikalta johtavien rappujen väliselle tasanteelle olisi hyvä sijoittaa penkki, jotta levähtäminen olisi mahdollista. Sauna- ja allastilojen esteettömyyteen kiinnittäisimme eniten huomiota, sillä tällä hetkellä kyseisissä tiloissa on mahdotonta liikkua esteettömästi. Kapeat oviaukot yhdistettynä liukkaaseen lattiapintaan aiheuttaa vaaratilanteita etenkin apuvälineiden kanssa liikkuville. Myös liikuntaesteisille mitoitetun pukuhuoneen kunnossapito on tärkeää, jotta tilan tarkoitus tulee hyödynnettyä. 5 Apteekki ja Osuuspankki Lauritsalan apteekilla ja Osuuspankilla on yhteinen sisäänkäynti. Sisäänkäynnin yhteydessä on painavia ovia, porrasaskelmat ovat epäsäännöllisiä sekä luiskat ovat puutteellisia. Edellä mainitut seikat vaikeuttavat liikkeessä asioimista etenkin sellaisilla henkilöillä, joilla on heikot käsi-/jalkavoimat, tai he käyttävät liikkumisen apuvälineitä (rollaattori, pyörätuoli). Myös lastenvaunujen kanssa on vaikeaa päästä esteettömästi sisään. Kehottaisimme myös näissä kohteissa kiinnittämään huomiota luiskiin, porrasaskelmiin sekä oviin. Ovien painavuutta voisi keventää automaattisella avausmekanismilla (esim. liukuovet). Lisäksi luiskiin tulisi rakentaa jälkeenpäin käsijohteet, jotka auttaisivat tuen ja tasapainon pitämisessä. Lauritsalantorin vammaispysäköintipaikalta on pitkä matka apteekkiin ja Osuuspankkiin. Vammaispysäköintipaikan lisääminen torin puolelle helpottaisi esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvan asiakkaan asioimista (kelattava matka liikkeeseen lyhenisi, ja asiakkaan olisi helpompi poistua/siirtyä autoon, kun tilaa olisi tarpeeksi). 5

7 Terveyskeskus 6 Lauritsalan terveyskeskuksessa esiintyy monia hankalia ympäristön esteitä. Yhteistä koko terveyskeskusrakennuksen tiloille on, että se on hyvin sokkeloinen ja käytävät ovat ahtaita. Ovet ovat myös joka paikassa painavia eivätkä ne pysy auki automaattisesti. Myös sisäänkäynnille johtavien portaiden käsijohteet ovat vaarallisia, sillä ne huojuvat ja niiden pintamateriaali on liukas. Käsijohteiden muoto on hankala eikä niistä saa hyvää otetta. Kokonaisuudessaan terveyskeskuksen opasteet ovat puutteelliset (osa melko mahdoton tulkita esim. asta otto) Lääkäreiden vastaanotto Lääkäreiden vastaanotolle tullessa etenkin liikkumisapuvälineiden käyttäjä ja ikäihminen kohtaavat monia ympäristön ongelmia. Pääovi on painava ja kapea eikä aukea automaattisesti. Oven edessä on korkeita kynnyksiä, joten pyörätuolilla liikkujan on mahdotonta tulla omatoimisesti lääkärin vastaanotolle. Panimme myös merkille, että terveyskeskuksen pihasta puuttuu kokonaan asiakaspysäköinti ja asiakkaat joutuvat tullessaan pysäköimään joko nurmikolle (epävakaa alusta) tai kadun varteen (matkaa sisäänkäynnille yli 25m). Kyltillä vammaismerkitty pysäköinti löytyy, mutta niitä ei ole sisäänkäynnin yhteydessä (suositus olisi 10m sisäänkäynnistä, tässä 17m). Liikkumisapuvälineiden käyttäjän esteet lääkärin vastaanotolla Esteellisyydestä kertova pistemäärä Ongelmakohdat istuimet matalia / kapeita painavia ovia (sisäänkäynti) ei porraskaiteita / vain yksi (sisätilat) porraskaiteet liian korkealla / matalalla (sisätilat) nopeasti sulkeutuvia ovia / auki pysymättömiä (sisäänkäynti) porrasaskelmien etenemät lyhyitä / vaihtelevia (sisätilat) Kuva 8. Toimintarajoitteita aiheuttavat ympäristön esteet lääkäreiden vastaanotolla. Pääsisäänkäynnin yhteydessä olevien kynnysten poisto helpottaisi jo paljon sisääntuloa. Toisaalta kynnyksiäkään ei tarvitse poistaa, jos sisäänkäynnin eteen sijoitettaisiin pieni luiska, jota myöten pyörätuolilla ja rollaattorilla pystyisi kulkemaan. Ovista olisi myös hyvä saada automaattisesti avautuvia. 6

8 7 Sisäänkäynnin aula on hyvin hämärä, joten valaistusta lisäämällä siellä sijaitsevat vaarallisen korkeat kynnykset huomattaisiin helpommin, eikä esimerkiksi päivänvalosta hämärämpään tilaan siirryttäessä näkökenttä niin sanotusti sumenisi hetkellisesti. Kulkuväylillä on tilaan nähden runsaasti irtokalusteita (esim. kukat), joiden poistaminen tai uudelleensijoittelu toisi lisää tilaa apuvälineiden kanssa liikkuville. Myös ympäristön selkeys, huolellinen suunnittelu ja johdonmukainen toteutus helpottavat esim. näkövammaisten suunnistamista. Laboratorio Laboratoriotilat ovat erittäin ahtaat. Sinne vievä käyvä on todella kapea ja mutkikas ja siellä liikkuminen apuvälinettä tarvitseville on auttamatta vaikeaa. Laboratorion vieressä sijaitseva liikkumisesteellisille suunniteltu wc on epätarkoituksenmukainen, sillä sen oviaukko on aivan liian kapea (57cm, kun pitäisi olla 80 cm), joten sinne on mahdotonta päästä pyörätuolilla. Lisäksi wc-istuimen käsituet ovat todella jäykät ja niihin on hankala ylettyä. Tukilaitteiden sijoittelu haittaa myös muiden laitteiden käyttämistä sekä liikkumista niiden luona (jos kahvat ovat alhaalla, ei kulkutilaa pesualtaalle ole tarpeeksi). Käsipyyhekoukut ovat liian korkealla (suositus cm, tässä 140cm). Liikkumisesteellisille suunnitellun wc:n saaminen tarkoituksenmukaiseksi olisi tärkeää. Oviaukkoa on saatava leveämmäksi, jotta sisääntulo esim. pyörätuolilla onnistuu. WC:n hallintalaitteet olisi hyvä saada toimiviksi, esimerkiksi käsituet tulisi saada asennettua vaivattomasti. Käsipyyhekoukut on helppo laskea suosituksen asettamien säädösten mukaisiksi. Koska käytävät ovat niin kapeita, ehdottaisimme, että ainakin ylimääräiset tavarat/irtokalusteet sijoitettaisiin uudelleen. Käytävien remontoiminen leveämmäksi olisi tietenkin ihanteellisin ratkaisu tilaongelmaan. Neuvola Pysäköintialuetta ei ole ollenkaan, vaan pysäköinti tapahtuu kadunvarteen. Lähin vammaismerkitty pysäköintipaikka on talon toisella puolella jyrkän ja kaltevan käynnin takana. Neuvolan sisäänkäynnin kulkualustan pinta on epäsäännöllinen, mikä aiheuttaa suuren kompastumisvaaran. Portaat ovat ainoa kulkureitti (kuva 9) ja käsijohde löytyy vain toiselta puolelta (vaaditaan molemmin puolin). Käsijohteeseen tarttuminen on hankalaa sen muodon vuoksi. Varoitukset yllättävistä tasoeroista puuttuvat, mikä olisi suositeltavaa. Seinän ja portaiden väliin jää valtavan suuri rako, johon esimerkiksi heikon tasapainon omaava henkilö voi helposti pudota. Saniteettitiloihin ei neuvolan sisätiloissa ole opasteita ja niihin on epäjohdonmukainen kulkureitti. Wc:ssä oleva käsisuihku on sijoitettu epätarkoituksenmukaisesti siten, että siihen on vaikea ylettyä wc-istuimelta. 7

9 8 Kuva 9. Neuvolan sisäänkäynti Kuva 10. Hammashoitolan sisäänkäynti Pyörätuoliluiskan rakentaminen sisäänkäynnin yhteyteen olisi ainoa vaihtoehto esteettömyyden kannalta, mikäli sinne täytyy päästä käyttäen rollaattoria tai muuta liikkumisen apuvälinettä. Lastenvaunuja ei tällä hetkellä saa ollenkaan neuvolan sisätiloihin, vaan ne joudutaan jättämään ulos. Pienet tilat eivät ole suosiolliset vaunujen sisään viemisen kannalta. Vaunusuoja neuvolan edestä löytyy, mutta se on kylmä. Ovet olisi hyvä saada automaattisesti aukeaviksi, sillä useimmiten neuvolaan tullaan siten, että pieni lapsi kannetaan sylissä. Oven aukeamissuunta ei saa estää kulkua. Saniteettitiloihin johtavat opasteet tulisi sijoittaa neuvolaan. Hammashoitola Myös hammashoitolaan portaat ovat ainoa kulkureitti (kuva 10). Portaiden kaide ei ole käytön kannalta toimiva eikä turvallinen. Se on vain yhdellä puolella, sijoitettu niin ettei se myötäile portaiden laskua ja lisäksi se on aivan liian lyhyt. Liikkumisapuvälineiden käyttäjän esteet hammashoitolassa 25 WCssä ei tukikahvoja Esteellisyydestä kertova pistemäärä Ongelmakohdat painavia ovia (sisäänkäynti) istumapaikat puuttuvat / liian vähäisiä porrasaskelmia kulkuväylällä ei kaiteita / yksi kaide portaissa (sisäänkäynti) portaat ovat ainoa kulkureitti (sisäänkäynti) Kuva 11. Toimintarajoitteita aiheuttavat ympäristön esteet hammashoitolassa. 8

10 Hammashoitolan tilat ovat olleet aikaisemmin asuntona, joten tilat ovat senkin takia sokkeloiset ja käytävät kapeat. Wc on todella pieni, eikä sinne mahdu kuin kävelemällä (oviaukko alle 80 cm). Lisäksi suuhygienistin vastaanotto sijaitsee hammashoitolan tilojen takaosassa siten, että sinne ei pääse pyörätuolilla lainkaan. Pyörätuoliluiskan rakentaminen myös hammashoitolan sisäänkäynnille on välttämätön. Ulkoa on jouduttu jopa kantamaan pyörätuoliasiakas hammashoitolan tiloihin, mikä on hyvin hankalaa. Luiskan saaminen sisäänkäynnille olisi siis todella tärkeää. Pikaisena korjauksena on välttämätöntä liikkumisen esteiden vähentämiseksi asentaa portaisiin käsijohteet molemmin puolin. Käsijohteeseen tulee olla helppo tarttua, sen pitää seurata korkeudeltaan portaiden kulkua ja sen tulee jatkua n. 30 cm portaiden yli. Hammashoitolan sisätiloissa on paljon irtotavaraa (kukkia, leluja), jotka olisi hyvä siirtää muualle kulkemisen helpottamiseksi. Tilat kun ovat ahtaat muutenkin. Lisäksi suuhygienistin vastaanotto pitäisi saada sellaiseen paikkaan, johon kaikilla olisi mahdollisuus päästä. 9 9

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Esteetön asuminen ja eläminen

Esteetön asuminen ja eläminen Esteetön asuminen ja eläminen HEA loppuseminaari 19.11.2013 Tuula Hämäläinen, lehtori Sanna Spets, lehtori Saimaan AMK Mitä on hyvä vanheneminen? Hyvä vanheneminen on kohtuullinen määrä sapuskaa, lämmintä

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

Vammaisneuvosto esittää, että sille annettaisiin mahdollisuus tehdä lausunnot kaikkiin suunniteltaviin rakennuksiin ja rakenteisiin.

Vammaisneuvosto esittää, että sille annettaisiin mahdollisuus tehdä lausunnot kaikkiin suunniteltaviin rakennuksiin ja rakenteisiin. KIRKKONUMMEN VAMMAISNEUVOSTO 14.5.2008 1(5) YHTEENVETO ESTEETTÖMYYSKIERROKSISTA Vammaisneuvosto kävi tutustumassa Kirkkonummen keskusta-alueen (23.5.2007), Masalan (13.9.2007) ja Veikkolan (29.5.2007)

Lisätiedot

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 Kunta: Iisalmi Päivämäärä: 9.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Pituuskaftevuus - 12 o/o

Pituuskaftevuus - 12 o/o 69 1O ORIVEDEN RYHMAKOTI 10.1 Piha-alueet 1a sisaankayn nit Rakennusten sisddnkaynnille johtavan tren kaltevuus on noin 12 % (kuva 1). Sisddnkdynnin edessa olevan pihan sivukaltevuus on noin 10-11 % (kuva

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Tourism Service Development Luotsi Projekti

Tourism Service Development Luotsi Projekti Tourism Service Development Luotsi Projekti Järvenpää-talon teatteri Julia Lindholm, Tina Tran, Elisa Vanajas, Tu Linh Do www.laurea.fi Sisältö Projektin esittely ja tavoitteet Tutkimustulokset 1. Markkinointi

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30.

Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30. Esteettömyyskartoitus, Kausalan torialue Iitin kunnan ikäihmisten ja vammaisten neuvottelukunta suoritti esteettömyyskartoituksen Kausalan torialueella 23.9.2013 klo 14.00 15.30. Kartoitustyö tehtiin käyttäjäarviona,

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa

Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Esteettömyysselvitys Jyväskylän asuntomessut 2014 Esteettömyyden toteutuminen messualueen pientaloissa Niina Kilpelä, arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry / Siltasaarenkatu 4 00530 HELSINKI puh. (09) 6850

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Sipusaaren seurakuntakoti

Sipusaaren seurakuntakoti Kesäkuu 2017 Sipusaaren seurakuntakoti Käyntiosoite: Sipusaarentie 31, 11120 Riihimäki Seurakuntakoti valmistui vuonna 1970. Rakennuksen suunnittelijana oli rakennusmestari Urho Lehtonen. Seurakuntakoti

Lisätiedot

Ikääntyvien ihmisten itsenäisen asumisen tukeminen haja-asutusalueella

Ikääntyvien ihmisten itsenäisen asumisen tukeminen haja-asutusalueella Ikääntyvien ihmisten itsenäisen asumisen tukeminen haja-asutusalueella Seminaarissa: Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen Ikääntyvän väestön asuminen Tuula Hämäläinen, Lehtori (TtM, TTO) Saimaan

Lisätiedot

Esteettömyysopas. Keskuskirkko. Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki

Esteettömyysopas. Keskuskirkko. Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki Kesäkuu 2013 Esteettömyysopas Keskuskirkko Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki Kirkko on valmistunut vuonna 1905. Kirkkoa laajennettiin vuonna 1927, jolloin rakennettiin kirkon pohjoissivu

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 12.8.2010

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 12.8.2010 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS-RAPORTTI 2010 HAUKIPUTAAN KUNNAN KIINTEISTÖISTÄ

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS-RAPORTTI 2010 HAUKIPUTAAN KUNNAN KIINTEISTÖISTÄ ESTEETTÖMYYSKARTOITUS-RAPORTTI 2010 HAUKIPUTAAN KUNNAN KIINTEISTÖISTÄ TYÖRYHMÄ: Haukiputaan vammaisneuvosto Anne Rekilä Marjatta Kamula Pirkko Kauppi Pirkko Tähtelä Terttu Tammia Seija Halonen Haukiputaan

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 21.1.2010

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 21.1.2010 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015

Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015 Esteettömyyskartoituksia Järvenpään Kulttuuriluotsikohteissa maaliskuussa 2015 Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto r.y. Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea University of Applied Sciences 1 Sisältö Esteettömyyden

Lisätiedot

Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Puumalan esteettömyyskierros 23.10.2013 klo 9.30 Osallistujat: Pirkko Ihanamäki, vanhusneuvosto Eeva-Liisa Luukkonen,

Lisätiedot

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 klo 13.00 Osallistujat: Hannu Lakka, Mäntyharjun kunta Kyllikki Komulainen,

Lisätiedot

RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014

RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014 ARKKITEHTITOIMISTO L&M S i e v ä n e n Oy RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014 TALO A (alatalo) Sisäänkäynti Sisäänkäynti rakennukseen on esteellinen: - Piha-alueelta sisäänkäyntikatoksen

Lisätiedot

Esteettömyysopas Keskuskirkko

Esteettömyysopas Keskuskirkko Kesäkuu 2017 Esteettömyysopas Keskuskirkko Keskuskirkon katuosoite on Hämeenkatu 5, 11100 Riihimäki Kirkko on valmistunut vuonna 1905. Kirkkoa laajennettiin vuonna 1927, jolloin rakennettiin kirkon pohjoissivu

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Hyvä Ikä 2016 tapahtuma Esteettömyyskartoittajien tapaaminen Johanna Hätönen, Kynnys ry Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Tilaajan yhteydenotto

Lisätiedot

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi Järvenpää-talo Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen www.laurea.fi Opasteet ja Ulkotilat Ulkotilat Esteetön sisäänkäynti Pysäköinti sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä 2 LI-paikkaa

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 28.10.2009

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 28.10.2009 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

ESTE Työpaikan esteettömyyden arviointi

ESTE Työpaikan esteettömyyden arviointi ESTE Työpaikan esteettömyyden arviointi Arviointilomake Taustatiedot Nimi Ikä v Ammatti Työpaikka Työpaikan osoite Puhelin Sähköposti Keskeiset työtehtävät Päivämäärä ja arvioija / 20 Toimintarajoitteet

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE 8.7.015 3 4 ESTEETTÖMYYS VANTAAN ASUNTOMESSUILLA Tämä esteettömyysopas on toteutettu Suomen Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoituksen on toteuttanut Kynnys ry

Lisätiedot

Linna kiinteistön esteettömyyden kartoitus. Havainnoista muutoksiin esteettömyyden edistäminen Linnassa

Linna kiinteistön esteettömyyden kartoitus. Havainnoista muutoksiin esteettömyyden edistäminen Linnassa Linna kiinteistön esteettömyyden kartoitus Havainnoista muutoksiin esteettömyyden edistäminen Linnassa Ulkotilat Opasteet sisäänkäynneille u Sisäänkäyntien välittömästä läheisyydestä puuttuivat opasteet

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 10.7.2013

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 10.7.2013 5 ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 10.7.2013 ESTEETTÖMYYS HYVINKÄÄN ASUNTOMESSUILLA Kartoituskohde: Kartoittajat: Asuntomessualue Hyvinkäällä Niina Kilpelä, Kynnys

Lisätiedot

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETTÖMYYS: Perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja - asetukseen Omatoiminen asiointi, liikkuminen, harrastaminen ja osallistuminen on jokaisen oikeus Toimiva ja

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kirkonkylän koulu 16.04.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kirkonkylän koulu 16.04.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kirkonkylän koulu 16.04.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006

ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006 ELSA ja tiehallinto: Kaikille soveltuva liikkumisympäristö Oulu 23.2.2006 Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti SAFA) asiantuntija, Invalidiliitto ry / esteettömyysprojekti puh (09) 6131 9263 tai 050 594

Lisätiedot

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Esteettömyys sisäliikuntatiloissa. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Esteettömyys sisäliikuntatiloissa Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Kynnys ry Kynnys ry on vammaisten ihmisoikeusjärjestö. Toimii asiantuntijan vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Rakennetun

Lisätiedot

Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet

Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet Hanna-Leena Rissanen Rakennusvalvonta PIENTALOT 2 Rakennukseen johtava kulkuväylä Ei koske omakotitaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa, jos esteettömän

Lisätiedot

Opettaja: Luokka: pvm: VAARA

Opettaja: Luokka: pvm: VAARA Opettaja: Luokka: pvm: VAARA kuka / ketkä Riskin suuruus Mitä pitäisi tehdä riskin Keskuskeittiön parkkipaikka 3 2 6 Parkki /pysäkki 006 lapsia autojen seassa kouluun oppilasjättöjä varten tullessa koululaisten

Lisätiedot

Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys uimahalleissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 25.11.2008 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja esteettömyyden

Lisätiedot

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 klo 9.00 Osallistujat: Lea Kömi, avustaja/omaishoitaja Pentti Laitinen,

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE 9.7.2014 2 3 4 ESTEETTÖMYYS JYVÄSKYLÄN ASUNTOMESSUILLA Tämä esteettömyysopas on toteutettu Jyväskylän kaupungin ja Suomen Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoituksen

Lisätiedot

Esteetön piha ja puutarha

Esteetön piha ja puutarha Esteetön piha ja puutarha 1 Kun puhutaan esteettömyydestä, niin on kysyttävä: MITÄ OVAT ESTEET? On pitänyt oppia itse syömään ja kävelemään Oppia lukemaan, ajamaan polkupyörällä, hiihtämään ja luistelemaan

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan esteettömyyttä sekä sen ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Esteettömyyden perusta 2. Design for all -periaate

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 12.7.2012

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE. Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 12.7.2012 5 ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE Osuuskunta Suomen Asuntomessut Kynnys ry 1.7.01 ESTEETTÖMYYS ASUNTOMESSUILLA TAMPEREELLA Kartoituskohde: Kartoittajat: Asuntomessualue Tampereella Pasi Holmström, Kynnys

Lisätiedot

Luiskat. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Luiskat. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Luiskat Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Luiskista määrätään F1:ssä seuraavaa: Luiska saa olla kaltevuudeltaan enintään 8 % (1:12,5) ja pituudeltaan yhtäjaksoisena enintään 6 m, jonka jälkeen kulkuväylällä

Lisätiedot

Vieraiden tarpeet/odotukset. Lisäkyltti parkkipaikkojen yhteydessä: Jos tarvitset apua, soita vastaanottoon numeroon *****.

Vieraiden tarpeet/odotukset. Lisäkyltti parkkipaikkojen yhteydessä: Jos tarvitset apua, soita vastaanottoon numeroon *****. Scandicin esteettömyysstandardi Tervetuloa tutustumaan Scandicin 110 kohdan esteettömyysstandardiin! Standardia varten olemme käyneet läpi asiakkaidemme reitin pysäköintialueelta läpi koko hotellin. Olemme

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Honkilahden koulu 25.04.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Honkilahden koulu 25.04.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Honkilahden koulu 25.04.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Kaariranta 19.05.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Huhkolinna 08.05.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Huhkolinna 08.05.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Huhkolinna 08.05.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Panelian koulu 05.05.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Panelian koulu 05.05.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Panelian koulu 05.05.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä

Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä Petra Hurme Fysioterapeutti YAMK, Näkövammaisten liikkumistaidonohjaaja, Hyks silmätautien kuntoutuspoliklinikka Tutkimuksen tausta Esteettömyyden profiloituminen

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Sallilan koulu 08.05.2014

ESTEETTÖMYYSSELVITYS Sallilan koulu 08.05.2014 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Sallilan koulu 08.05.2014 Kartoittaja(t) Anni Ruohomaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen tiedot... 3 Johdanto... 4 Kartoitustulokset... 5 Piha-alue... 5 Saapuminen kohteeseen... 5 Pysäköinti...

Lisätiedot

Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi

Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi Vammaisten mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallinen kehittämisseminaari 2009 THL 29.10.2009 Mahdollisuus päästä itsenäisesti palvelutiskille työkaluja saavutettavuuden parantamiseksi Kirsti Pesola,

Lisätiedot

Portaat, käsijohteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Portaat, käsijohteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Portaat, käsijohteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Portaista määrätään F1:ssä seuraavaa: Hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa sisäisen liikenteen tiloissa

Lisätiedot

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry

Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen. Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Tehokas ja kestävä esteetön asuntorakentaminen Niina Kilpelä arkkitehti SAFA Kynnys ry Hankkeen tausta ja tavoitteet Kestävä asuntorakentaminen. VAMPO 2010-2015: yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen

Lisätiedot

Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä 19.8.2016 1 (6) ESPOON VAMMAISNEUVOSTO ESBO HANDIKAPPRÅD Espoon vammaisneuvoston lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä Espoon vammaisneuvosto esittää, että esteettömyysnormien

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE 2 ESTEETTÖMYYS MIKKELIN ASUNTOMESSUILLA Tämä esteettömyysopas on toteutettu Mikkelin Asuntomessujen tilauksesta. Esteettömyyskartoitus, kriteeristön kehitys ja raportin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Mitä ja miksi? Esteettömyys on hyviä perusratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy

ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ. Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy ESTEETTÖMYYS RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ Janne Teppo, esteettömyyskonsultti ProSolve Oy Mitä esteettömyys on? Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia E S T E E T T Ö M Y Y S K A R T O I T U S. R-talo / Pohjoinen Rautatiekatu 9 ja T-talo Töölönkatu 28

Sibelius-Akatemia E S T E E T T Ö M Y Y S K A R T O I T U S. R-talo / Pohjoinen Rautatiekatu 9 ja T-talo Töölönkatu 28 Sibelius-Akatemia E S T E E T T Ö M Y Y S K A R T O I T U S R-talo / Pohjoinen Rautatiekatu 9 ja T-talo Töölönkatu 28 SISÄLLYSLUETTELO s. R-TALO / Pohjoinen Rautatiekatu 9 3 1 Sisäänkäynti 3 2 Konserttisali

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Esteettömyyttä kenen ehdoilla?

Esteettömyyttä kenen ehdoilla? Käyttäjälähtöinen sairaalatila toiveista toteutukseen Seinäjoki 11.2.2010 Esteettömyyttä kenen ehdoilla? ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti projektipäällikkö, Vanhustyön keskusliitto, KÄKÄTE-projekti

Lisätiedot

Ikäihmisen toimiva asuminen. Tarja Marjomaa TTS Työtehoseura

Ikäihmisen toimiva asuminen. Tarja Marjomaa TTS Työtehoseura Ikäihmisen toimiva asuminen Tarja Marjomaa TTS Työtehoseura Ikäihmisen toimiva asuminen Vanhuksilla usein toiminnan rajoitteita, kuten voimattomuutta, heikentynyttä liikkumis- ja koordinointikykyä, kumartumis-,

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Liune. Door ESTEETÖNTÄ TILAA

Liune. Door ESTEETÖNTÄ TILAA Liune Door ESTEETÖNTÄ TILAA Liune Door on väliseinään integroitu tehdasvalmis liukuovikokonaisuus, jossa ovilevy liukuu runkoelementin sisään. Liunella huomioit tilan kaikki tarpeet yhdellä aukolla, sillä

Lisätiedot

Museoviraston saavutettavuussuunnitelman liite 2: asiakaspalvelun saavutettavuuskysely 2006

Museoviraston saavutettavuussuunnitelman liite 2: asiakaspalvelun saavutettavuuskysely 2006 Museoviraston saavutettavuussuunnitelman liite 2: asiakaspalvelun saavutettavuuskysely 2006 Kysely tehtiin 37 Museoviraston toimipisteelle ja kohteelle. Kaikki vastasivat kyselyyn, mutta vain niihin kysymyksiin

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi Otaniementie 9, 02150 Espoo

Esteettömyyskartoitus Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi Otaniementie 9, 02150 Espoo Esteettömyyskartoitus 1 (12) 21.12.2012 Ira Verma, tutkija Sotera Instituutti Arkkitehtuurin laitos ira.verma@aalto.fi +358 50 369 3226 Esteettömyyskartoitus Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi Otaniementie

Lisätiedot

Esteettömyydestä Aija Saari aija.saari@vammaisurheilu.fi. Esityksen pohjana ovat Niina Kilpelän (Kynnys ry) ja Jukka Parviaisen (VAU) diat

Esteettömyydestä Aija Saari aija.saari@vammaisurheilu.fi. Esityksen pohjana ovat Niina Kilpelän (Kynnys ry) ja Jukka Parviaisen (VAU) diat Esteettömyydestä Aija Saari aija.saari@vammaisurheilu.fi Esityksen pohjana ovat Niina Kilpelän (Kynnys ry) ja Jukka Parviaisen (VAU) diat ESTEETTÖMYYS LIIKUNTATILOISSA Mitä esteettömyys on? - Esteettömässä

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS PORVOOSTA TULOKSET

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS PORVOOSTA TULOKSET ESTEETTÖMYYSKARTOITUS PORVOOSTA TULOKSET Anja Ahlgren Anne Lassila Maire-Liisa Rautakoski Sisällys Lukijalle...4 1 Julkiset palvelut...5 1.1 Porvoon virastot...5 1.1.1 Itä-Uudenmaan Käräjäoikeus...5 1.1.2

Lisätiedot

Esteettömyys terveysasemilla

Esteettömyys terveysasemilla Esteettömyys terveysasemilla opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 14.11.2007 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja esteettömyyden

Lisätiedot

8.9.2011. Nastolan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto suoritti esteettömyyskartoituksen Rakokiven liikekeskuksessa 8.9.2011 klo 9.00 11.

8.9.2011. Nastolan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto suoritti esteettömyyskartoituksen Rakokiven liikekeskuksessa 8.9.2011 klo 9.00 11. 1 (7) Esteettömyyskartoitus, Rakokiven liikekeskus n kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto suoritti esteettömyyskartoituksen Rakokiven liikekeskuksessa klo 9.00 11.00 Kartoituksessa läsnä: Keijo Myllykangas

Lisätiedot

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Valaistus Valaistuksen merkitys näkö- ja kuulovammaisille henkilöille Hyvä valaistus on erityisen tärkeä heikkonäköisille henkilöille. Ympäristön hahmottaminen heikon näön avulla riippuu valaistuksen voimakkuudesta

Lisätiedot

Pyörätuoliluiskat. 2

Pyörätuoliluiskat. 2 Pyörätuoliluiskat Pyörätuoliluiskat Weland valmistaa tukevia, turvallisia ja helposti asennettavia pyörätuoliluiskia. Luiskia on saatavana sekä teräksestä että alumiinista valmistettuna. 2 www.finnrasti.fi

Lisätiedot

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760.

Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus osoite: Hirvijärventie 760. Elokuu 2013 Esteettömyysopas Hirvijärven leirikeskus Hirvijärven leirikeskus sijaitsee 13 kilometriä Riihimäen keskustasta lounaaseen, osoite: Hirvijärventie 760. Leirikeskuksessa on kolme rakennusta:

Lisätiedot

Pyörätuoliluiskat. 2 www.finnrasti.fi

Pyörätuoliluiskat. 2 www.finnrasti.fi Pyörätuoliluiskat Pyörätuoliluiskat Weland valmistaa tukevia, turvallisia ja helposti asennettavia pyörätuoliluiskia. Luiskia on saatavana sekä teräksestä että alumiinista valmistettuna. 2 www.finnrasti.fi

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus 2010

Esteettömyyskartoitus 2010 Pirkkalan kunta Esteettömyystyöryhmä Esteettömyyskartoitus 2010 Pirkkalan kunnan kiinteistöt Rakennettu ympäristö Sisällysluettelo Esipuhe 3 Toimeksianto 4 Ryhmän toiminta 4 Uudisrakentaminen 5 Asuinrakennukset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 958/2012:

Lisätiedot

Esteettömyys asuntorakentamisessa

Esteettömyys asuntorakentamisessa Esteettömyys asuntorakentamisessa Lisäkustannus vai hyvää suunnittelua? 1.9.2015 Rakennusfoorumi RTS Sampo Vallius arkkitehti SAFA, kehittämisarkkitehti Jokaisella on oikeus hyvään asumiseen ESITYKSEN

Lisätiedot

Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma

Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Sirpa Laitinen WSP LT-Konsultit Oy 1 Esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Pasilan asema 1. kerros Työryhmä: Sirpa Laitinen WSP LT-Konsultit

Lisätiedot

Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki

Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki Nina Nevala Tiimipäällikkö, dos. Millainen on esteetön työpaikka? työpaikkarakennus on esteetön työpaikalla on helppo liikkua ja

Lisätiedot

KINAPORIN PALVELUKESKUKSEN JA PALVELUTALON ESTEETTÖMYYSKARTOITUS. niina kilpelä, arkkitehti 30.4.2007 / kynnys ry

KINAPORIN PALVELUKESKUKSEN JA PALVELUTALON ESTEETTÖMYYSKARTOITUS. niina kilpelä, arkkitehti 30.4.2007 / kynnys ry KINAPORIN PALVELUKESKUKSEN JA PALVELUTALON ESTEETTÖMYYSKARTOITUS niina kilpelä, arkkitehti 30.4.2007 / kynnys ry Siltasaarenkatu 4 00530 Helsinki puh. (09) 6850 110 fax. (09) 6850 1199 www.kynnys.fi 2

Lisätiedot

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT Sotkamon kunta / sivistyspalvelut LIITE 2 PL 42 88601 SOTKAMO Palvelun sisältö ja taajuus1.1.2013 PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT PÄIVÄTOIMINTA LEIVOLA (382,9m²) Käytävä (102, 104, 109) 5 x viikko Likaantuneet

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi ESTEETTÖMYYS Yleistä Esteettömyys on laaja kokonaisuus, johon sisältyy liikkumisympäristön lisäksi palvelujen saatavuus, välineiden

Lisätiedot

Esteettömyysopas. Kappelikirkko ja hautausmaa. Käyntiosoite Kappelikirkolle Kolehmaisenkatu 26

Esteettömyysopas. Kappelikirkko ja hautausmaa. Käyntiosoite Kappelikirkolle Kolehmaisenkatu 26 Kesäkuu 2013 Esteettömyysopas Kappelikirkko ja hautausmaa Käyntiosoite Kappelikirkolle Kolehmaisenkatu 26 Hautausmaan yhteydessä sijaitseva Kappelikirkko valmistui vuonna 1956. Kirkon suunnitteli arkkitehti

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi Yhteistyötahot SOTERA Sosiaali- ja

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI. Rauma-sali 15.10.2012

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI. Rauma-sali 15.10.2012 ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI Rauma-sali 15.10.2012 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ennakkoinformaatio kohteesta... 5 Saapuminen kohteeseen... 6 Lähin julkisen liikenteen pysäkkialue... 8 Sisäänkäynti...

Lisätiedot

Esteettömyys peruskouluissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle

Esteettömyys peruskouluissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Esteettömyys peruskouluissa opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve hanke 13.12.2007 Niina Kilpelä, Kynnys ry Oppaan lähtökohtia Hallintokunnat ja esteettömyyden

Lisätiedot

Vierailulla Urho Kekkosen museossa

Vierailulla Urho Kekkosen museossa Vierailulla Urho Kekkosen museossa Teksti, kuvat ja Sari Salovaara 10.5.2012 sivu 2 / 9 Sisällys Johdanto... 3 Tamminiemen uudistukset parantavat saavutettavuutta... 4 Elämyksiä eri aistein... 5 Muita

Lisätiedot

Esteetöntä festivaalielämää

Esteetöntä festivaalielämää Teksti ja kuvat: Outi Salonlahti 8.10.2013 sivu 2 / 5 Useat rock-festivaalit ovat pyrkineet toiminnassaan siihen, että mahdollisimman monet voisivat nauttia tapahtuman tarjonnasta. Esimerkkejä alkaa ilahduttavasti

Lisätiedot