SISÄRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS LAPINJÄRVEN UIMA- HALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS LAPINJÄRVEN UIMA- HALLI"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Hannu Niemi, tekninen johtaja Lapinjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Sisältö Kuntotutkimus SISÄRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS LAPINJÄRVEN UIMA- HALLI

2 Tarkastus Päivämäärä Laatijat Antti Siika-aho Sami Matoniemi Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Sanna Koskela Hannu Niemi Kuntotutkimus Viite Lapinjärven uimahalli Ramboll Säterinkatu 6 PL ESPOO T F

3 TIIVISTELMÄ/ TUTKIMUKSEN YHTEENVETO Tässä raportissa käsitellään Lapinjärven uimahallin kuntoa painottuen ensisijaisesti seikkoihin, jotka korjaamalla uimahalli voidaan jälleen ottaa käyttöön. Uimahalli on ollut käyttämättömänä keväästä 2012 saakka. Raportissa esitetyt korjaukset ja kustannusarviot kohdistuvat niihin toimenpiteisiin, joilla uimahalli voitaisiin pitää käytössä ennen viiden - kymmenen vuoden sisällä tapahtuvaa välttämätöntä peruskorjausta. Porvoon kaupungin terveydensuojelu on suorittanut kohteessa tarkastuksia vuosina Vuosien 2011 ja 2012 tarkastuksessa on annettu mm. kehotukset korjata tai uusia kosteiden tilojen laattojen saumaukset, puhdistaa ilmanvaihtokanavat ja tarkistaa ilmanvaihdon säädöt sekä korjata altaiden vierustan loiskekoururitilät. Lisäksi on annettu kemikaalitilaan liittyviä kehotuksia, joita ovat mm. suuremman kemikaalitilan tekeminen ja sen varustaminen mm. lattiaviemäröinnillä ja annostelupumpuilla. Tämä tutkimusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin ja tarkastuksen yhteydessä kiinteistön käyttäjiltä sekä kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin sekä materiaalinäytteiden tutkimuksiin. Tutkimuksesta rajattiin kemikaalivarastoa lukuun ottamatta pois ulkorakenteet, kuten julkisivut, ikkunat ja vesikatto. Kohteessa suoritettujen tutkimusten perusteella on pyritty selvittämään rakennuksen ensisijaiset korjausta vaativat ongelmat. Saatujen lähtötietojen ja tutkimusten perusteella ongelmat keskittyvät rakennuksen sisäilmasto-olosuhteisiin, kemikaalivaraston puutteisiin sekä taloteknisten järjestelmien huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Kohteeseen tehdyissä tutkimuksissa havaittiin sisäilman laatua heikentäviä seikkoja, joista merkittävin on epäpuhtaan huoltokäytävän kautta allastiloihin otettava tuloilma. Huoltokäytävien ulkoseinärakenteissa on silmämääräisesti sekä materiaalitutkimusten perusteella kosteusvaurioituneita rakennusmateriaaleja, joiden sisältämiä epäpuhtauksia pääsee korvausilman mukana esteettä leviämään allastiloihin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että allastilaa ympäröivissä ulkoseinärakenteissa on aistinvaraisesti sekä materiaalinäytteiden perusteella vaurioita, jotka voivat aiheuttaa sisäilman laadun heikkenemistä. Tutkimusten mukaan altaiden betonirakenteet ovat yleisesti tyydyttävässä/hyvässä kunnossa. Kemikaalivarasto on käyttötapaansa nähden liian ahdas ja sen käyttöturvallisuudessa on puutteita. Rakennuksessa on pääsääntöisesti alkuperäinen talo- ja laitetekniikka, johon on tehty vuosien varrella joitain yksittäisiä lisäyksiä. Näistä merkittävin on kohteen ilmanvaihtokoneille uusittu automatiikka. Aistinvaraisesti tarkasteltuna uimahallin ilmanvaihtokanavat ja pääte-elimet ovat likaiset ja joitakin venttiilejä puuttuu kokonaan. Mittauksissa havaittiin ilmamäärien olevan liian vähäiset suhteessa normaaliin käyttötarkoitukseen. Uimahallin kahviota, pukuhuoneita ja sosiaalitiloja palvelevan tuloilmakoneen puhaltimen laakerit pitävät ääntä sekä raitisilmapellin moottori on rikkoutunut. Allastilan huippuimuria ei saatu tutkimusten aikana päälle. Vedenpuhdistusjärjestelmä, jossa käytetään hiekkasuodattimia, prosessoi altaiden vedet vastavirtahuuhteluperiaatteella. Tämän seurauksena altaaseen siirtyy suodattimista hiekkaa. Allasta palvelevassa RST-putkistossa on havaittavissa yksitäisiä vuotoja hitsaussaumojen kohdalla. Myös altaan tyhjennysventtiili sekä muita yksittäisiä sulkuventtiileitä on ruostunut. Välttämättömät korjaustoimenpiteet on esitetty kappaleessa 5. Kustannusarvio näistä korjauksista on noin (alv 0 %).

4 SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen lähtötiedot Kiinteistön perustiedot Kiinteistön nimi ja osoite Tutkimuksen tilaaja Rakennuksen perustiedot Pääasialliset rakennusmateriaalit Asiakirjatilanne Korjaushistoria Tutkimuksen toteutus 3 2. Rakennetutkimukset Rakenneavaukset Allasosaston ulkoseinien rakenneavaukset Huoltokäytävän ulkoseinien rakenneavaukset Alakattojen rakennevaukset Aistinvaraiset havainnot Havainnot märkätilojen laatoituksista Havainnot saunoista Havainnot allasosaston ja koulun välisestä käytävästä Havainnot väliovista Allasrakenteet Ohuthietutkimukset Vetokokeet Kloridinäytteet Kosteusmittaukset Materiaalinäytteet Kemikaalivarasto Talotekniset järjestelmät Ilmanvaihtojärjestelmä Mittaustulokset Muut talotekniset järjestelmät Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Korjausten kustannusarvio 16 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Tutkimuskartta Materiaalinäytteiden DNA-analyysi Ohuthieanalyysi Kustannukset välittömistä korjauksista

5 2 1. TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT 1.1 Kiinteistön perustiedot Kiinteistön nimi ja osoite Lapinjärven uimahalli Koulupolku 8, Porlammi Tutkimuksen tilaaja Hannu Niemi, tekninen johtaja Rakennuksen perustiedot Rakennustyyppi koulurakennus Rakennusten lukumäärä - Kerrokset - Rakennusvuosi 1970-luku Kerrosala, m 2 - Tilavuus, m 3 - Tontti nro - Rakennuksen omistaja Lapinjärven kunta Kuva 1 Uimahalli- ja koulurakennus Pääasialliset rakennusmateriaalit Runko: - Uimahalliosan ulkoseinät ovat paikalla valettuja maanvastaisia teräsbetoniseiniä, jotka ovat yläosastaan noin 1 metrin maan pinnan yläpuolella. Kantavana rakenteena toimii paikalla valettu teräsbetoninen pilari/palkkirakenne. Uima-altaan rakenteet ovat teräsbetoniset. Alapohjana toimii teräsbetonilaatta, joka on vanhojen asiakirjojen mukaan eristetty. Julkisivut: - Uimahalliosan maanpäälliset näkyvät osat ovat maalattuja betonirakenteita. Uimahallitilan katto:

6 3 - Allasosaston ja märkätilojen katto (uimahallin ja liikuntasalin välipohja) on teräsbetoninen palkki/ylälaattarakenne. Märkätiloissa sekä pukuhuoneissa on alas lasketut katot ja allastilojen katossa betonipintaan on kiinnitetty mineraalivillalevyjä. 1.2 Asiakirjatilanne Tutkimusraporttia laadittaessa ei ole ollut käytössä vanhoja tutkimusraportteja eikä dokumentaatiota uimahallin rakenteisiin tehdyistä korjauksista. Varsinaisia rakennesuunnitelmia ei ollut käytössä. Kenttätöiden aikana haettiin taloteknisiä suunnitelmia tilaajan arkistoista, jonka lisäksi käytössämme oli terveydensuojelun tarkastuskertomuksia. Tämän raportin laatimista varten oli käytettävissä seuraavia tilaajalta saatuja lähtötietoja rakennuksen elinkaaren eri vaiheista: - Porvoon kaupungin terveydensuojelun laatimat tarkastuskertomukset vuosilta 2011 ja LVI-piirustuksia vuodelta 1973 ja Korjaushistoria Käytettävissä ei ollut huoltokirjaa, josta tehdyt korjaukset voisi todentaa. 1.4 Tutkimuksen toteutus Tutkimus perustuu kuntotutkijan aistinvaraisiin havaintoihin sekä kohteessa suoritettuihin rakenneavauksiin, mittauksiin ja materiaalinäytteisiin. Näytteenottokohdat on esitetty liitteessä 1. Tutkimus on rajattu koskemaan sisärakenteita ja kemikaalivarastoa. Julkisivu- tai vesikattorakenteet on rajattu Tilaajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella pois tästä tutkimuksesta. Kaikkia rakenteita ei ole tutkittu, vaan samanlaisina toistuvista rakenteista on tutkittu tarkemmin kyseessä olevaa rakennusosaa tyypillisesti edustava otos. Tällöin on aina mahdollista, että jokin yksittäinen tai piilevä vaurio on voinut jäädä katselmuksessa huomaamatta. Rakenteissa tai ilmanvaihtojärjestelmässä olevia puutteita selvitettiin aistinvaraisen arvioinnin ja rakenneavausten lisäksi pintakosteuden osoittimilla, Vaisalan kosteusmittauslaitteistolla, paine-eromittarilla sekä siipipyöräanemometrillä. Altaiden betonirakenteista otettiin materiaalinäytteitä timanttiporakaluston avulla. Tutkimukseen liittyvät kohdekäynnit suoritettiin Ramboll Finland Oy:stä tutkimuksen vastuuhenkilönä on toiminut ins. (AMK) Antti Siika-aho. Ramboll Finland Oy:stä kenttätöihin ja raportointiin on osallistunut myös ins. (AMK) Miika Koljonen, ins. (AMK) Sanna Koskela, ins. (AMK) Taija Turunen, ins. (AMK) Lauri Harle ja DI Ville Mikander. Tutkimuksen taloteknisenä asiantuntijana on toiminut Sami Matoniemi.

7 4 2. RAKENNETUTKIMUKSET 2.1 Rakenneavaukset Rakenneavauksia suoritettiin käytettävissä olleen suunnitelma-aineiston perusteella riskirakenteisiin luokiteltaviksi rakenteisiin sekä silmin havaittuihin vauriokohtiin Allasosaston ulkoseinien rakenneavaukset Allasosaston ulkoseinärakenteita avattiin kolmesta paikasta (ks. liite 1). Avausten tarkoituksena oli selvittää ulkoseinän rakennetyyppi ja suorittaa kosteusmittauksia betonirakenteisiin maanpaineseiniin. Avausten yhteydessä otettiin seinän eristeenä toimivasta mineraalivillasta myös materiaalinäytteet. Rakenneavausten perusteella allasosaston ulkoseinärakenne on seuraavanlainen: US 1, allasosaston ulkoseinä, rakenne sisältä ulospäin: - Reikätiili syrjällään - Höyrynsulkumuovi (auki alareunasta) - Mineraalivilla 100 mm - Teräsbetoninen maanpaineseinä Kuva 2. Rakenneavaus allasosaston ulkoseinästä Maanpaineseinän ulkopuolisista rakenteista ei ollut saatavissa tietoa. Ulkoseinän tiiliverhoilu on rakenneavausten perusteella kiinnitetty maanpaineseinään muuraussiteiden avulla Huoltokäytävän ulkoseinien rakenneavaukset Allasrakenteen ympärillä olevassa huoltokäytävässä suoritettiin kaksi rakenneavausta ulkoseinään rakennetyypin selvittämiseksi (ks. liite 1). Avausten yhteydessä otettiin seinärakenteista materiaalinäytteitä. Rakenneavausten perusteella huoltokäytävän ulkoseinärakenne on seuraavanlainen: US 2, huoltokäytävän ulkoseinä, sisältä ulos: - 2 kpl. kovalevyjä - Koolaus 100 mm + mineraalivilla 100 mm - Mineraalivilla 100mm - Höyrynsulkumuovi - Teräsbetoninen maanpaineseinä

8 5 Allasosaston alla sijaitsevan huoltokäytävässä seinärakenteissa havaittiin kosteusvaurioita (ks. kuvat 3 ja 4). Havaintojen mukaan levyrakenteinen seinä on osittain teräsbetonisen lattian alapuolella ja avausten perusteella seinäkoolauksen alajuoksut ovat tästä johtuen vaurioituneet pahoin. Kuva 3 ja 4. Seinien sisäpinnassa kosteusvaurioita ja alajuoksuissa lahovaurioita Alakattojen rakennevaukset Alakattoon suoritettiin rakenneavaus naisten pesutilassa (ks. liite 1). Rakenneavauksen tarkoituksena oli selvittää alakaton rakennetta ja tutkia alakattotilaa. Rakenneavausten perusteella alakattorakenne on seuraavanlainen: AK 1, naisten pesuhuone, ylhäältä alas: - Teräsbetonivälipohja - Puurakenteinen ripustus - Ristiinkoolaus mm - Tervapaperi - Harvalaudoitus Kuva 6 ja 7. Alakaton rakenneavaus ja alakattotila Alakattorakenteen oletetaan olevan samankaltainen myös muissa vastaavissa tiloissa. Rakenneavauksen yhteydessä ei selvinnyt, onko alakattotilassa ilmanvaihtoa. Tervapaperi on huonokuntoinen.

9 6 2.2 Aistinvaraiset havainnot Havainnot märkätilojen laatoituksista Märkätilojen laattoja on uusittu eri ajankohtina. Laattojen laastisaumauksia sekä elastisia saumauksia on myös korjattu paikallisesti todennäköisesti monena eri ajankohtina. Märkätiloista havaittiin irrallisia (kopoja) laattoja, sekä huonokuntoisia laasti- ja silikonisaumoja. Kuva 8. Laatoistusta naisten pesutilassa Havainnot saunoista Uimahallitiloissa on kaksi saunaa, yksi naisten ja toinen miesten osastolla. Saunatilat tutkittiin silmämääräisesti korjaustarpeiden arvioimiseksi. Miesten saunatilan panelointi on uusittu viimeiseksi ja on vähintään tyydyttävässä kunnossa. Naisten saunatilojen panelointi on selvästi heikommassa kunnossa. Saunan panelointien alaosien tarkasteltaessa huomattiin puutteita höyrynsulkuna käytetyn alumiinipaperin alareunan liitoksissa (kuva 10). Toisen saunan lauteita kannattelevissa teräsrakenteissa havaittiin pinnoitevaurioita. Kuvat 9 ja 10. Naisten saunan panelointia Havainnot allasosaston ja koulun välisestä käytävästä Allasosastosta kulkee käytävä samassa rakennuksessa toimivaan kouluun. Käytävän kuntoa tutkittiin silmämääräisesti. Käytävän koulunpuoleisessa päässä on oven ympärys todennäköisesti rakennuksen muodonmuutoksista johtuen haljennut. Käytävän allasosaston puoleisen seinien alaosissa on nähtävissä paikallisesti kosteusvaurioita (kuva 11). Käytävän lattian punaiset vinyylilaattalattiat sekä niiden kiinnitysliimat sisältävät todennäköisesti asbestia.

10 7 Kuva 11. Kosteusvaurioita seinässä Havainnot väliovista Väliovien kuntoa arvioitiin silmämääräisesti. Allastiloissa sijaitsevien väliovien teräskarmit ovat huonossa kunnossa ja pahoin korroosion vaurioittamat. Pesutiloissa ovien karmit ovat puurakenteisia ja heikkokuntoisia. Pukuhuoneiden ja pesutilojen välisien ovien karmit jatkuvat lattiarakenteiden sisään ja ovat alaosistaan kosteuden vaurioittamat. Ovien varusteet, mm. salvoitukset ovat tyydyttävässä/heikossa kunnossa ja osa ovista ei pysy kunnolla kiinni. Kuva 12 ja 13. Vaurioitunut karmi, pesu-/pukuhuone ja puhkiruostunut karmi, allastila 2.3 Allasrakenteet Uimahalliosastossa on kaksi uima-allasta, joista toinen on pienempi lasten allas. Kohteesta ei ollut olemassa rakennesuunnitelmia, mutta havaintojen mukaan lasten allas on täysin maanvarainen. Suurempi allas on perustettu maanvaraisesti ja sitä kiertää matala huoltokäytävä. Huoltokäytävä toimii tällä hetkellä myös tuloilmakanavana. Iv-konehuoneesta puhalletaan lämmitettyä ilmaa huoltokäytävään, joka johdetaan allasosaston lattiassa olevista säleiköistä uimahallin puolelle. Järjestelyn tarkoituksena on todennäköisesti pitää allas lämpimänä kierrättämällä lämmintä ilmaa allasta ympäröivässä käytävässä. Samalla lämpimän ilman ohjaamisella ylös allasosaston seinille voidaan parantaa rakennepintojen kosteusteknistä toimivuutta.

11 8 Kuva 14 Uimahallin altaan ja huoltokäytävän leikkaus Huoltokäytävän katto toimii allasosaston lattiana ja on havaintojen mukaan tuettu altaan reunaa kiertävälle konsolille. Ulkoseinien puolella lattialaatta on todennäköisesti tuettu palkeille, jotka puolestaan tukeutuvat allasosaston kattoa tukeville pilareille. Huoltokäytävän teräsbetonirakenteissa ei ollut havaittavissa merkittäviä vaurioita eikä esim. vuotokohdista indikoivia valumakohtia. Yksittäisiä halkeamia oli havaittavissa altaan pystyrakenteissa sekä huoltokäytävän katossa. Silmämääräisessä tarkastelussa ei selvinnyt, jatkuvatko halkeamat rakenteen läpi. Allasrakenteen ja lattialaatan liitoskohdasta ei ollut silmämääräisesti mahdollista tehdä päätelmiä liitoksen rakenteesta tai kunnosta. Liitosrakenne on todennäköisesti suunniteltu rakenteelliseksi liikuntasaumaksi, mutta sen kuntoa on mahdoton arvioida ilman merkittäviä rakenneavauksia. Laatan ja sitä kannattelevan konsolin saumassa ei ollut nähtävissä vaurioita indikoivia valumajälkiä. Huoltokäytävän seinärakenteissa havaittiin kosteusvaurioita (ks. kuvat 3 ja 4). Kosteusvauriot voivat johtua rakennusaikaisesta kosteudesta, maanvastaisten rakenteiden läpi kulkeutuvasta kosteudesta tai altaan valumavesistä. Havaintojen mukaan levyrakenteinen seinä on osittain teräsbetonisen lattian alapuolella vastoin kuvan 14. mukaista piirustusta ja avausten perusteella seinäkoolauksen alajuoksut ovat tästä johtuen vaurioituneet pahoin. Huoltokäytävän betonirakenteissa on runsaasti jäämiä vanhoista muoteista ja havaintojen mukaan tilat ovat likaiset. Huoltokäytävän kattorakenne on erotettu maanvastaisesta seinärakenteesta EPS-levyllä. Rakenneavauksissa ilmeni, että alemman ja ylemmän seinärakenteen höyrynsulut eivät ole limitettyjä keskenään. Tämän vuoksi ei voida sulkea pois, että ylimääräinen kosteus ulkoseinärakenteesta johtuu osittain puutteellisesta höyrynsulusta. Altaiden sisäpinnat ja allasosaston laatoitukset ovat pääosin hyvässä kunnossa. Laastisaumauksissa, elastisissa saumoissa ja yksittäisissä laatoissa havaittiin vaurioita. Ison altaan pohjan laatoitus on uusittu ja aistinvaraisesti arvioituna hyvässä kunnossa. Altaita ympäröivien loiskekourujen ritilät ovat osittain huonossa kunnossa Ohuthietutkimukset Tutkimuksen yhteydessä toimitettiin WSP:n laboratorioon kahdeksan lieriönäytettä ohuthietutkimuksia varten. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään mm. betonin karbonatisoitumisaste, rapautuminen ja halkeamien syvyyttä. Näytteenottopaikat on esitetty liitteessä 1. ja tutkimustulokset liitteessä 3. Ohuthienäytteet on pyritty pääosin ottamaan kohdista, jotka aistinvaraisesti vaikuttivat vaurioituneimmilta (esim. halkeamakohdat). Tutkimuksen kaikkia näytetuloksia yhdistää betonin pääosin vähäinen karbonatisoituminen. Altaiden korkea ikä yhdistettynä vähäiseen karbonatisoitumisen etenemiseen vähentää karbonatisoitumisen aiheuttamaa korroosioriskiä.

12 9 Ohuthietutkimusten mukaan altaiden betonirakenteet ovat yleisesti hyvässä kunnossa. Oletetuista vaurioituneista kohdista otetut näytteet osoittautuivat heikompilaatuisiksi. Näissä kohdissa rapautuneisuuteen johtanutta säröilyä on edistänyt ettringiitin ja erilaisten alakalirunkoainesreaktioiden aiheuttamat paisumisreaktiot. Reaktioiden edellytys on suuri kosteusrasitus, joka kasvaa erityisesti pintavaurioituneissa kohdissa. Vaikutus on ollut voimakkaampaa pienemmässä altaassa todennäköisesti sen vuoksi, että allasrakenteet ovat maanvastaisia ja näin ollen jatkuvasti kosteusrasitettu Vetokokeet Vetokokeita suoritettiin kolme kappaletta allasosastossa, vetokoepaikat liitteessä 1. Vetokokeiden tavoitteena oli arvioida laattojen ja mahdollisten tasoitteiden tai pintavalujen tartuntalujuutta. Vetokokeet suoritettiin paikalla VTT menetelmän mukaisesti. Vetokoepaikat on merkitty liitteeseen 1. ja tulokset ovat taulukossa 1. Taulukko 1. Vetokokeet Vetokokeen tunnus Vetokokeen tulos, MPa Murtokohta Vetokoe 1 Vetokoe 2 Vetokoe 3 2,21 Betoni/kiinnityslaasti 1,56 Betoni 2,36 Betoni Vetokokeiden mukaan tartuntalujuus alusbetonin ja pintarakenteissa on hyvä. Jokainen tulos ylittää 1,5 MPa arvon, mikä mahdollistaa onnistuneen tartunnan.

13 Kloridinäytteet Tutkimuksen yhteydessä toimitettiin Contesta Oy:n laboratorioon 12 näytettä kuudesta eri kohdasta kloridipitoisuuden määritystä varten. Jokaisesta kuudesta kohdasta otettiin näytteet 0-30 mm:n syvyydeltä ja mm:n syvyydeltä. Näytteenottopaikat valittiin siten että molemmista altaista otettiin näytteet kahdesta kohtaa vesirajan tuntumasta. Näiden lisäksi otettiin näytteet allastilasta kantavan pilarin alaosasta ja huoltotunnelin puolelta suuremman altaan ulkopinnasta loiskekourun kohdalta. Näytteenottokohdat on esitetty liitteessä 1. Betonin kloridipitoisuus määritettiin porausnäytteestä Sherwood MK II Analyzer 926 laitteella standardin SFS 5451 mukaisesti. Taulukko 2. Kloridipitoisuus Näytteen tunnus Kloridipitoisuus betonin painosta % pieni allas mm 0, mm 0,02 pieni allas mm 0, mm 0,02 iso allas mm 0, mm 0,02 iso allas mm 0, mm 0,01 konsoli mm 0, mm 0,01 pilari 0-30 mm 0, mm 0,02 Tulosten mukaan kloridipitoisuus Cl- (paino %), on korkeintaan 0,02 painoprosenttia betonista. Verrattaessa tuloksia kynnysarvoon, joka on lähteestä riippuen 0,03-0,07 %, ei korroosioriskiä voida kloridipitoisuuden vuoksi pitää tutkituissa paikoissa kohonneena. On kuitenkin huomioitava, että kloridikorroosio voi olla hyvin pistemäistä ja kehittyä erityisesti betonirakenteen vauriokohtiin, kuten halkeamiin. Silmämääräisesti ei vaurioita kuitenkaan havaittu.

14 Kosteusmittaukset Uimahallitilan teräsbetonisista maanvastaisista ulkoseinistä mitattiin suhteellista kosteutta näytepalamittauksella rakenteen sisäpinnasta. Mittalaitteina käytettiin Vaisala HMP 44 kosteus- ja lämpötilamittapäitä sekä Vaisala HMI 41 kosteusmittalaitetta (kalibroitu ). Näytteenottopaikoista kaksi sijaitsi hallin pitkällä sivulla ja yksi hallin päätyseinällä. Näytteenottopaikat on esitetty tarkemmin liitteessä 1. Taulukko 3. Näytepalamittaus, ulkoseinät PVM Mittauspiste Materiaali mittapää T [ o C] RH [%] Abs. [g/m 3 ] mittauspiste 1 betoni 8 24, ,1 mittauspiste 2 betoni 3 24,2 42 9,2 mittauspiste 3 betoni 1 24, ,2 Mittaustuloksista selvisi, että hallin pitkällä sivulla pienen altaan vastaisella ulkoseinällä (näytepalamittaus 1) teräsbetoniseinän suhteellinen kosteus oli 100 %. Kahdessa muussa kohdassa (näytepalamittaus 2 ja 3) suhteellinen kosteus oli 42 % ja 60 %. Tulosten perusteella voidaan todeta, että ensimmäisessä näytteenottokohdassa teräsbetonirakenne on märkä. Kahdessa muussa näytteenottokohdassa rakenteen voidaan katsoa olevan kuiva. Koska näytepalamittaus on toteutettu vain rakenteen pintaosasta, ei mittaustulosten perusteella voi tehdä johtopäätöksiä rakenteen kosteusjakaumasta. 2.5 Materiaalinäytteet Uimahallitilan ulkoseinistä otettiin materiaalinäytteitä tiilirakenteisen sisäverhouksen ja teräsbetonisen kantavan seinän välisestä mineraalivillasta. Lisäksi materiaalinäytteitä otettiin uimahallitilan alapuolisen huoltokäytävän ulkoseinän vastaisista rakenteista: mineraalivillasta, kovalevystä sekä puurungon alajuoksusta. Näytekohdat on esitetty liitteessä 1. Näytteet analysoitiin Ositum Oy:n laboratoriossa DNA-menetelmällä. Tarkemmat analyysitulokset ja selvitykset on esitetty liitteessä 2. Taulukko 4. Materiaalinäytteiden tulokset

15 12 Uimahallitilassa kaksi materiaalinäytteistä oli välttävässä kunnossa ja huoltotunnelin materiaalinäytteissä oli huonoja ja välttäviä tuloksia. Tulosten perusteella voidaan todeta, että sekä uimahallitilan että huoltotunnelin materiaaleissa on vaurioita, joilla voi olla vaikutusta sisäilman laatuun. Tuloksia arvioidessa tulee myös muistaa, että näytteenottokohdat ovat paikallisia ja osoittavat vain sen hetkisen tilanteen kussakin näytteenottokohdassa. 2.6 Kemikaalivarasto Puurakenteinen kemikaalivarasto sijaitsee rakennuksen päädyssä. Kemikaalivarasto on käyttötapaansa nähden liian ahdas ja sen käyttöturvallisuudessa on puutteita. Terveysviranomaisen mukaan kemikaalivarasto tulee varustaa annostelupumpuilla sekä viemärillä. Portaiden yhteydestä puuttui turvakaide. Portaiden kuntoa ei pystytty tarkastamaan runsaan lumen takia. Kuvat 15 ja 16 Kemikaalivaraston rakenteita 3. TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT 3.1 Ilmanvaihtojärjestelmä Uimahallin puolella on ahdas ilmanvaihtokonehuone, jossa sijaitsee kolme tuloilmakonetta. Kaksi konetta (103 ja 104) palvelevat uimahallia ja yksi (102) uimahallin yläpuolella olevaa liikuntasalia. Uimahallin kahviota ja pukuhuoneita palvelevan ilmanvaihtokoneen (103) puhaltimen laakerit ovat elinkaarensa päässä ja raitisilmapellin moottori on rikki. Hallissa on tehty vuosien varrella joitain lisäyksiä alkuperäisiin suunnitelmiin, joista materiaalia on huonosti. Suurimpana muutoksena on ilmanvaihtokoneisiin lisätty automatiikka. Vesikaton matalalla osalla on kuusi huippuimuria, joista neljä palvelee uimahallia ja kaksi liikuntasalia ja niihin liittyviä sosiaalitiloja. Neljästä hallia palvelevasta huippuimurista on uusittu silmämääräisesti arvioiden kolme. Ilmanvaihtokoneen (104) ilmamääriä ei pystytty kalustolla mittaamaan, mutta pystyimme kuitenkin varmistamaan, että puhaltimen 2-nopeustoiminto toimii. Uimahallin kahviossa on valvomo, joista ilmanvaihtojärjestelmiä ohjataan. Kaikki muut ilmanvaihtokoneet ja huippuimurit toimivat yhdellä nopeudella, paitsi 104, joka palvelee halliosan tuloilmaa. Hallin tuloilma puhalletaan isoa allasta ympäröivään huoltokäytävään keskitetysti yhden säleikön kautta ja siitä edelleen huoltokäytävän katossa sijaitsevien säleikköjen kautta hallitilaan (kuva 17). Miesten ja naisten pukuhuoneet ovat tuloilmakoneen (103) palvelualueella. Miesten ja naisten pesuhuoneiden sekä saunojen korvausilma otetaan uimahallin puolelta. Uimahallin ilmavirrat on mitattu erillisen liitteen mukaan tilakohtaisesti tuloilma- ja poistoilmapääteelimistä (TSI Airflow LCA301 siipipyöränemometri + torvisarja). Silmämääräisesti tutkittuna kanavat ja pääte-elimet ovat todella likaisia ja aikaisemmissa vuosien 2011 ja 2012 tarkastuksissa näistä on myös huomautettu. Joitakin yksittäisiä venttiileitä puuttuu kokonaan.

16 13 Kuva 17. Uimahallin tuloilman puhallus tekniikkakäytävältä lattian alta. 3.2 Mittaustulokset Ennen mittauksia ilmanvaihtojärjestelmä säädettiin mahdollisimman samanlaiseksi kuin uimahallin normaalissa käyttötilanteessa. Päätelaitteiden ilmamääriä mitattiin huonekohtaisesti tuloilma- ja poistoilmaventtiileistä erillisen liitteen mukaisesti. Tuloksien perusteella ilmamäärät on selkeästi suunniteltuja arvoja pienempiä. Paine-erot mitattiin ulkovaipparakenteiden yli allastilassa sekä tuulikaapissa. Allasosasto oli mittaushetkellä 4 Pascalia alapaineinen ulkoilmaan nähden. Tuulikaappi oli mittaushetkellä 7 Pascalia alipaineinen ulkoilmaan nähden. 3.3 Muut talotekniset järjestelmät Uimahallin vedenpuhdistamon suodatinprosessissa on ongelmia, sillä yön aikana toteutettavan vastavirtahuuhtelun jälkeen hienoa suodatinhiekkaa päätyy uima-altaaseen. Teknisellä käytävällä sijaitseva uima-altaiden RST-putkisto on pääsääntöisesti hyvässä kunnossa pois lukien yksittäiset vuotokohdat hitsaussaumoissa esim. (kuvat 18 ja 19). Kuvat 18 ja 19. Hitsaussaumoissa vuotoja. Uima-altaiden tyhjennysventtiili on huonokuntoinen ja uusimisen tarpeessa (kuva 20). Muiden yksittäisten sulkuventtiileiden toimintakunto teknisessä käytävässä ja ilmanvaihtokonehuoneessa tulee tarkastaa paksun ruostekerroksen ja hapettumien takia (kuvat 21 ja 23).

17 14 Kuvat 20 ja 21. Uima-altaidentyhjennysventtiili ja toiminnan tarkastus Kuvat 22 ja 23. Ilmanvaihtokonehuone

18 15 4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET Uimahallin käyttöönottaminen edellyttää korjaustoimenpiteitä vaurioituneisiin tai puutteellisiin rakenteisiin ja talotekniikan osittaista uusimista ja säätämistä. Näillä välttämättömillä toimenpiteillä uimahalli voidaan pitää käytössä muutamia vuosia, jonka jälkeen rakennuksen laajempi peruskorjaus tulee välttämättömäksi. Välittöminä korjauksina ehdotamme seuraavia toimenpiteitä (tarkemmat toimenpiteet liitteessä 4): Rakennetekniset välittömät korjaukset - Allastilan alapuolisen huoltokäytävän ulkoseinärakenteet tulee uusia betonipintaan saakka ja betonipinnat hiekkapuhaltaa - Allasrakenteen halkeamat injektoidaan - Märkätilojen ja uimahallitilan vialliset ja irtonaiset laatat sekä laattasaumat uusitaan, kaikki laattapinnat syväpuhdistetaan ja vialliset elastiset saumat uusitaan - Märkätilojen alakattojen kosteussulku ja harvalaudoitus uusitaan ja saunojen paneelit ja lauteet uusitaan - Pukutilojen muovimatot uusitaan - Vaurioituneet ovet ja karmit korjataan ja/tai uusitaan - Allastilan katon mineraalivillat vaihdetaan kuituja päästämättömiin eristeisiin - Kemikaalivarasto uusitaan (vanhoja perustuksia voi mahdollisesti osittain käyttää hyväksi) - Pukuhuoneiden ja aulan alakatot uusitaan - Uimahallitilan ulkoseinien höyrynsulku tiivistetään Talotekniset välittömät korjaukset - Tuloilmakone 103:n puhallin tulee laakeroida ja raitisilmapellin moottori uusia ja 104 tuloilmakoneiden ilmanvaihtokanavat tulee nuohota ja ilmamäärät säätää suunnitelmien mukaisiksi. Mikäli suunniteltuja ilmamääriä ei tällöinkään saavuteta ilmanvaihtokoneilla tai huippuimureilla, tulee puhaltimien sähkömoottoreiden tehot tarkastaa ja mahdollisesti vaihtaa. - Huippuimureiden 111, 112, 114 ja 115 poistoilmakanavat tulee nuohota ja ilmamäärät säätää suunnitelmien mukaisiksi. - Vedenpuhdistamosta, kahvion varastosta ja liikuntasalin välinevarastosta puuttuvat poistoilmaventtiilit tulee korvata uusilla, jotta ilmavirrat huippuimureille saadaan säädettyä. - Tuloilmaventtiileiden säleiden ohjaus kattopintaa pitkin (vältetään vedon tunnetta). - Vedenpuhdistamossa oleva raitisilmakanava ja erillispoistoilmakanava tulee ottaa käyttöön (tällä hetkellä tukittu). - Tuloilmakoneet ja huippuimurit tulisi merkitä asian mukaisesti, tällä hetkellä merkinnät puuttuu. - Allastilan poistoilmakanavat tulisi kartoittaa, koska aikaisemmalla huoltomiehellä on ollut tieto, että nämä kanavat olisivat vaurioituneita (kanavat kulkevat 2.krs läpi vesikatolle tiilirakenteisessa hormissa). - Uima-altaiden vedenpuhdistusjärjestelmän suodattimien hiekka tulisi vaihtaa tai suodattimet uusia. Tämän jälkeen vedenpuhdistusjärjestelmä huuhdellaan hiekasta. - Uima-altaiden tyhjennysventtiili tulee uusia sekä teknisessä käytävässä olevien RST-putkien hitsaussaumojen vuotokohdat korjata. - Teknisessä käytävässä ja ilmanvaihtokonehuoneessa hapettuneiden venttiileiden toiminta tulee tarkistaa. - Eristeiden kunto ilmanvaihtokanavissa tulee tarkastaa.

19 16 Peruskorjauksen (perusparannus) osalta on syytä käynnistää erillinen hankesuunnittelu, jotta voidaan arvioida perusteellisemmin korjaustapaa ja -laajuutta. Peruskorjauksen yhteydessä tulee selvittää tarkemmin rakennuksen riskirakenteita ja tutkia mahdollisia muita vauriokohtia tai haitta-aineita, joita ei tässä sisätiloihin kohdistuvassa tutkimuksessa ole selvitetty. Tutkimuksissa havaittiin esimerkiksi, että osa rakenteiden vaurioista voi aiheutua rakennuksen ulkopuolelta tulevasta kosteusrasituksesta. Peruskorjausta suunniteltaessa on myös hyvä muistaa, että nykyinen ilmanvaihtolaitteisto on alkuperäinen, mikä tarkoittaa sitä, että se on käytännössä tullut elinkaarensa päähän. Uimahallissa ei ole järjestetty lämmön talteenottoa poistoilmasta, mikä merkitsee sitä, että kaikki lämmin ilma johdetaan suoraan ulkoilmaan. Tämä on energiataloudellisesti erittäin kannattamatonta ja kallista. Ilmanvaihtojärjestelmä ja ilmanvaihtokoneet tulisi peruskorjauksessa kokonaisuudessaan uusia ja varustaa esimerkiksi glykolilämmöntalteenotolla. Ongelmana tässä tilanteessa on kuitenkin nykyisen ilmanvaihtokonehuoneen koko, joten ainakin erillinen poistoilmakone(et) tulisi rakentaa vesikatolle. Hallin ilmanvaihto voitaisiin myös varustaa kiertoilmakäytöllä, jolloin sitä voidaan ohjata käyttäjämäärien mukaan (energiasäästö). Myös itse hallitila voitaisiin varustaa pienellä kiertoilmakoneella, joka sekoittaisi hallin ilmaa yläjakoisesti. Tässä raportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset eivät ole työselostus. Raportin johtopäätösten esittäminen kokonaisuudesta irrotettuna tai erikseen on kiellettyä. Tutkimusraportti koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa. 5. KORJAUSTEN KUSTANNUSARVIO Arvio välittömistä korjauskustannuksista on n (alv 0 %). Esitettyyn kustannusarvioon ei ole sisällytetty suunnittelu- rakennuttamis- tai valvontakustannuksia. Tarkempi koontierittely korjauskustannuksista on esitetty liitteessä 4. Arvio mahdollisesti myöhemmin toteutettavan peruskorjauksen kustannuksista on vähintään n (alv 0 %). Peruskorjauksen hankesuunnittelun avulla pystytään tarkentamaan korjauskustannuksia. Tässä peruskorjauksen kustannusarviossa ei ole huomioitu mahdollisia ulkoseinärakenteisiin, ulkopuolisiin rakenneosiin tai maa-alueisiin kohdistuvia korjaustoimenpiteitä. Esitettyyn kustannusarvioon ei ole sisällytetty suunnittelurakennuttamis- tai valvontakustannuksia. Espoossa Ramboll Finland Oy Antti Siika-aho, ins. (AMK) Taija Turunen, ins. (AMK) Sanna Koskela, ins. (AMK) Miika Koljonen, ins. (AMK)

20 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Tutkimuskartta Materiaalinäytteiden DNA-analyysi Ohuthieanalyysi Kustannukset välittömistä korjauksista

VÄLITTÖMIEN KORJAUSTEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0%) Allasosasto 55 112. Pesuhuoneet ja saunat 20 300. Kemikaalivarasto 16 928. Talotekniikka 26 600

VÄLITTÖMIEN KORJAUSTEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0%) Allasosasto 55 112. Pesuhuoneet ja saunat 20 300. Kemikaalivarasto 16 928. Talotekniikka 26 600 VÄLITTÖMIEN KORJAUSTEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0%) OSA HINTA Allasosasto 55 112 Pesuhuoneet ja saunat 20 300 Kemikaalivarasto 16 928 Talotekniikka 26 600 Muut tilat 17 264 YHTEENSÄ 136 204 ALLASOSASTO,

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA 30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA ASB-YHTIÖT www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA IV-Special Oy 13.12.2011 IV-kuntotutkimus Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: 0207

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi MittaVaT Oy MUISTIO 1/11 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettajain asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen lotta.yrjana@mittavat.fi AIKA

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA Oy IV-Special Ab 03.03.2011 IV-kuntotutkimus Kiirunatien päiväkoti Kiirunatie 3 01450 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737

Lisätiedot

Uimahallin korjausvaihtoehdot

Uimahallin korjausvaihtoehdot LAPINJÄRVEN KUNTA Uimahallin korjausvaihtoehdot Hannu Niemi 20.4.2013 11Sivu 2 / 14 Sisällysluettelo Tekninen lautakunta 12.2.2013... 3 Perustiedot... 5 Ylläpitokustannukset ilman lämmitystä... 5 Lämmityskustannukset...

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA

www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(8) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

MYYRMÄEN URHEILUTALO MYYRMÄENRAITTI 4 01600 VANTAA

MYYRMÄEN URHEILUTALO MYYRMÄENRAITTI 4 01600 VANTAA 1 (15) MYYRMÄEN URHEILUTALO MYYRMÄENRAITTI 4 01600 VANTAA PESUTILOJEN KUNTOTUTKIMUS JA KORJAUSSUUNNITELMA 28.4.2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEYSTIEDOT... 3 2 TEHTÄVÄ... 3 3 YLEISTÄ... 3 4 HAVAINNOT...

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET...

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI

VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1272940 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Pukuhuoneet ja märkätilat kuntosalin kosteusvaurioituneen seinän linjassa Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015 As Oy Juhannusaamu c/o Realco Tikkurila Oy Unikkotie 13 01300 Vantaa Raportti Kohde: As Oy Juhannusaamu Juhannustie 2 G Helsinki Tilaaja: Realco Tapani Ollila p. 0400 444 106 Toimeksianto: Kosteuskartoitus

Lisätiedot

www.nexonconsulting.fi

www.nexonconsulting.fi TARHAPUISTON KOULU Havukoskenkatu 9 01360 VANTAA www.nexonconsulting.fi 8.5.2009 LÄMPÖTILAONGELMIEN RAKENNETEKNISET TUTKIMUKSET Sivu 2(16) SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT...3 1.1. KOHTEEN TIEDOT...3 1.2.

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita Tarkastusraportti Sivu: 1 (20) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Leinonen Panu (Yhteyshenkilö) p. 00404872445 Panu.Leinonen@pelkosenniemi.fi

Lisätiedot

Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella.

Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella. KIINTEISTÖCONTROL OY www.vahinkopalvelu.com Raportti Tuomas Konsala Puh: 044-556 1132 Sertifikaatti Nro VTT-C-9740-24-13 tuomas.konsala@vahinkopalvelu.com Osoite: Talvitie 10 B106,B104 20610 Turku Asukas:

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija TIIVISTELMÄ Simonmetsän päiväkodissa, Raatetie 25, 01350 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus loka-marraskuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS

KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN KOSTEUSKARTOITUS KIMOKUJAN KOULU KELLARITILOJEN SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Kiinteistön perustiedot 3 1.2 Tehtävä 3 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus 3 1.4 Aikaisemmin todetut

Lisätiedot

PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12

PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12 PUKINMÄEN PERUSKOULU Kenttäkuja 12 TUTKIMUSSELOSTUS Liikuntasaliosan ulkoseinien tutkimukset 10.2.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 14 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot