SISÄRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS LAPINJÄRVEN UIMA- HALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS LAPINJÄRVEN UIMA- HALLI"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Hannu Niemi, tekninen johtaja Lapinjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Sisältö Kuntotutkimus SISÄRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS LAPINJÄRVEN UIMA- HALLI

2 Tarkastus Päivämäärä Laatijat Antti Siika-aho Sami Matoniemi Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Sanna Koskela Hannu Niemi Kuntotutkimus Viite Lapinjärven uimahalli Ramboll Säterinkatu 6 PL ESPOO T F

3 TIIVISTELMÄ/ TUTKIMUKSEN YHTEENVETO Tässä raportissa käsitellään Lapinjärven uimahallin kuntoa painottuen ensisijaisesti seikkoihin, jotka korjaamalla uimahalli voidaan jälleen ottaa käyttöön. Uimahalli on ollut käyttämättömänä keväästä 2012 saakka. Raportissa esitetyt korjaukset ja kustannusarviot kohdistuvat niihin toimenpiteisiin, joilla uimahalli voitaisiin pitää käytössä ennen viiden - kymmenen vuoden sisällä tapahtuvaa välttämätöntä peruskorjausta. Porvoon kaupungin terveydensuojelu on suorittanut kohteessa tarkastuksia vuosina Vuosien 2011 ja 2012 tarkastuksessa on annettu mm. kehotukset korjata tai uusia kosteiden tilojen laattojen saumaukset, puhdistaa ilmanvaihtokanavat ja tarkistaa ilmanvaihdon säädöt sekä korjata altaiden vierustan loiskekoururitilät. Lisäksi on annettu kemikaalitilaan liittyviä kehotuksia, joita ovat mm. suuremman kemikaalitilan tekeminen ja sen varustaminen mm. lattiaviemäröinnillä ja annostelupumpuilla. Tämä tutkimusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin ja tarkastuksen yhteydessä kiinteistön käyttäjiltä sekä kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin sekä materiaalinäytteiden tutkimuksiin. Tutkimuksesta rajattiin kemikaalivarastoa lukuun ottamatta pois ulkorakenteet, kuten julkisivut, ikkunat ja vesikatto. Kohteessa suoritettujen tutkimusten perusteella on pyritty selvittämään rakennuksen ensisijaiset korjausta vaativat ongelmat. Saatujen lähtötietojen ja tutkimusten perusteella ongelmat keskittyvät rakennuksen sisäilmasto-olosuhteisiin, kemikaalivaraston puutteisiin sekä taloteknisten järjestelmien huolto- ja korjaustoimenpiteisiin. Kohteeseen tehdyissä tutkimuksissa havaittiin sisäilman laatua heikentäviä seikkoja, joista merkittävin on epäpuhtaan huoltokäytävän kautta allastiloihin otettava tuloilma. Huoltokäytävien ulkoseinärakenteissa on silmämääräisesti sekä materiaalitutkimusten perusteella kosteusvaurioituneita rakennusmateriaaleja, joiden sisältämiä epäpuhtauksia pääsee korvausilman mukana esteettä leviämään allastiloihin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että allastilaa ympäröivissä ulkoseinärakenteissa on aistinvaraisesti sekä materiaalinäytteiden perusteella vaurioita, jotka voivat aiheuttaa sisäilman laadun heikkenemistä. Tutkimusten mukaan altaiden betonirakenteet ovat yleisesti tyydyttävässä/hyvässä kunnossa. Kemikaalivarasto on käyttötapaansa nähden liian ahdas ja sen käyttöturvallisuudessa on puutteita. Rakennuksessa on pääsääntöisesti alkuperäinen talo- ja laitetekniikka, johon on tehty vuosien varrella joitain yksittäisiä lisäyksiä. Näistä merkittävin on kohteen ilmanvaihtokoneille uusittu automatiikka. Aistinvaraisesti tarkasteltuna uimahallin ilmanvaihtokanavat ja pääte-elimet ovat likaiset ja joitakin venttiilejä puuttuu kokonaan. Mittauksissa havaittiin ilmamäärien olevan liian vähäiset suhteessa normaaliin käyttötarkoitukseen. Uimahallin kahviota, pukuhuoneita ja sosiaalitiloja palvelevan tuloilmakoneen puhaltimen laakerit pitävät ääntä sekä raitisilmapellin moottori on rikkoutunut. Allastilan huippuimuria ei saatu tutkimusten aikana päälle. Vedenpuhdistusjärjestelmä, jossa käytetään hiekkasuodattimia, prosessoi altaiden vedet vastavirtahuuhteluperiaatteella. Tämän seurauksena altaaseen siirtyy suodattimista hiekkaa. Allasta palvelevassa RST-putkistossa on havaittavissa yksitäisiä vuotoja hitsaussaumojen kohdalla. Myös altaan tyhjennysventtiili sekä muita yksittäisiä sulkuventtiileitä on ruostunut. Välttämättömät korjaustoimenpiteet on esitetty kappaleessa 5. Kustannusarvio näistä korjauksista on noin (alv 0 %).

4 SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen lähtötiedot Kiinteistön perustiedot Kiinteistön nimi ja osoite Tutkimuksen tilaaja Rakennuksen perustiedot Pääasialliset rakennusmateriaalit Asiakirjatilanne Korjaushistoria Tutkimuksen toteutus 3 2. Rakennetutkimukset Rakenneavaukset Allasosaston ulkoseinien rakenneavaukset Huoltokäytävän ulkoseinien rakenneavaukset Alakattojen rakennevaukset Aistinvaraiset havainnot Havainnot märkätilojen laatoituksista Havainnot saunoista Havainnot allasosaston ja koulun välisestä käytävästä Havainnot väliovista Allasrakenteet Ohuthietutkimukset Vetokokeet Kloridinäytteet Kosteusmittaukset Materiaalinäytteet Kemikaalivarasto Talotekniset järjestelmät Ilmanvaihtojärjestelmä Mittaustulokset Muut talotekniset järjestelmät Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Korjausten kustannusarvio 16 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Tutkimuskartta Materiaalinäytteiden DNA-analyysi Ohuthieanalyysi Kustannukset välittömistä korjauksista

5 2 1. TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT 1.1 Kiinteistön perustiedot Kiinteistön nimi ja osoite Lapinjärven uimahalli Koulupolku 8, Porlammi Tutkimuksen tilaaja Hannu Niemi, tekninen johtaja Rakennuksen perustiedot Rakennustyyppi koulurakennus Rakennusten lukumäärä - Kerrokset - Rakennusvuosi 1970-luku Kerrosala, m 2 - Tilavuus, m 3 - Tontti nro - Rakennuksen omistaja Lapinjärven kunta Kuva 1 Uimahalli- ja koulurakennus Pääasialliset rakennusmateriaalit Runko: - Uimahalliosan ulkoseinät ovat paikalla valettuja maanvastaisia teräsbetoniseiniä, jotka ovat yläosastaan noin 1 metrin maan pinnan yläpuolella. Kantavana rakenteena toimii paikalla valettu teräsbetoninen pilari/palkkirakenne. Uima-altaan rakenteet ovat teräsbetoniset. Alapohjana toimii teräsbetonilaatta, joka on vanhojen asiakirjojen mukaan eristetty. Julkisivut: - Uimahalliosan maanpäälliset näkyvät osat ovat maalattuja betonirakenteita. Uimahallitilan katto:

6 3 - Allasosaston ja märkätilojen katto (uimahallin ja liikuntasalin välipohja) on teräsbetoninen palkki/ylälaattarakenne. Märkätiloissa sekä pukuhuoneissa on alas lasketut katot ja allastilojen katossa betonipintaan on kiinnitetty mineraalivillalevyjä. 1.2 Asiakirjatilanne Tutkimusraporttia laadittaessa ei ole ollut käytössä vanhoja tutkimusraportteja eikä dokumentaatiota uimahallin rakenteisiin tehdyistä korjauksista. Varsinaisia rakennesuunnitelmia ei ollut käytössä. Kenttätöiden aikana haettiin taloteknisiä suunnitelmia tilaajan arkistoista, jonka lisäksi käytössämme oli terveydensuojelun tarkastuskertomuksia. Tämän raportin laatimista varten oli käytettävissä seuraavia tilaajalta saatuja lähtötietoja rakennuksen elinkaaren eri vaiheista: - Porvoon kaupungin terveydensuojelun laatimat tarkastuskertomukset vuosilta 2011 ja LVI-piirustuksia vuodelta 1973 ja Korjaushistoria Käytettävissä ei ollut huoltokirjaa, josta tehdyt korjaukset voisi todentaa. 1.4 Tutkimuksen toteutus Tutkimus perustuu kuntotutkijan aistinvaraisiin havaintoihin sekä kohteessa suoritettuihin rakenneavauksiin, mittauksiin ja materiaalinäytteisiin. Näytteenottokohdat on esitetty liitteessä 1. Tutkimus on rajattu koskemaan sisärakenteita ja kemikaalivarastoa. Julkisivu- tai vesikattorakenteet on rajattu Tilaajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella pois tästä tutkimuksesta. Kaikkia rakenteita ei ole tutkittu, vaan samanlaisina toistuvista rakenteista on tutkittu tarkemmin kyseessä olevaa rakennusosaa tyypillisesti edustava otos. Tällöin on aina mahdollista, että jokin yksittäinen tai piilevä vaurio on voinut jäädä katselmuksessa huomaamatta. Rakenteissa tai ilmanvaihtojärjestelmässä olevia puutteita selvitettiin aistinvaraisen arvioinnin ja rakenneavausten lisäksi pintakosteuden osoittimilla, Vaisalan kosteusmittauslaitteistolla, paine-eromittarilla sekä siipipyöräanemometrillä. Altaiden betonirakenteista otettiin materiaalinäytteitä timanttiporakaluston avulla. Tutkimukseen liittyvät kohdekäynnit suoritettiin Ramboll Finland Oy:stä tutkimuksen vastuuhenkilönä on toiminut ins. (AMK) Antti Siika-aho. Ramboll Finland Oy:stä kenttätöihin ja raportointiin on osallistunut myös ins. (AMK) Miika Koljonen, ins. (AMK) Sanna Koskela, ins. (AMK) Taija Turunen, ins. (AMK) Lauri Harle ja DI Ville Mikander. Tutkimuksen taloteknisenä asiantuntijana on toiminut Sami Matoniemi.

7 4 2. RAKENNETUTKIMUKSET 2.1 Rakenneavaukset Rakenneavauksia suoritettiin käytettävissä olleen suunnitelma-aineiston perusteella riskirakenteisiin luokiteltaviksi rakenteisiin sekä silmin havaittuihin vauriokohtiin Allasosaston ulkoseinien rakenneavaukset Allasosaston ulkoseinärakenteita avattiin kolmesta paikasta (ks. liite 1). Avausten tarkoituksena oli selvittää ulkoseinän rakennetyyppi ja suorittaa kosteusmittauksia betonirakenteisiin maanpaineseiniin. Avausten yhteydessä otettiin seinän eristeenä toimivasta mineraalivillasta myös materiaalinäytteet. Rakenneavausten perusteella allasosaston ulkoseinärakenne on seuraavanlainen: US 1, allasosaston ulkoseinä, rakenne sisältä ulospäin: - Reikätiili syrjällään - Höyrynsulkumuovi (auki alareunasta) - Mineraalivilla 100 mm - Teräsbetoninen maanpaineseinä Kuva 2. Rakenneavaus allasosaston ulkoseinästä Maanpaineseinän ulkopuolisista rakenteista ei ollut saatavissa tietoa. Ulkoseinän tiiliverhoilu on rakenneavausten perusteella kiinnitetty maanpaineseinään muuraussiteiden avulla Huoltokäytävän ulkoseinien rakenneavaukset Allasrakenteen ympärillä olevassa huoltokäytävässä suoritettiin kaksi rakenneavausta ulkoseinään rakennetyypin selvittämiseksi (ks. liite 1). Avausten yhteydessä otettiin seinärakenteista materiaalinäytteitä. Rakenneavausten perusteella huoltokäytävän ulkoseinärakenne on seuraavanlainen: US 2, huoltokäytävän ulkoseinä, sisältä ulos: - 2 kpl. kovalevyjä - Koolaus 100 mm + mineraalivilla 100 mm - Mineraalivilla 100mm - Höyrynsulkumuovi - Teräsbetoninen maanpaineseinä

8 5 Allasosaston alla sijaitsevan huoltokäytävässä seinärakenteissa havaittiin kosteusvaurioita (ks. kuvat 3 ja 4). Havaintojen mukaan levyrakenteinen seinä on osittain teräsbetonisen lattian alapuolella ja avausten perusteella seinäkoolauksen alajuoksut ovat tästä johtuen vaurioituneet pahoin. Kuva 3 ja 4. Seinien sisäpinnassa kosteusvaurioita ja alajuoksuissa lahovaurioita Alakattojen rakennevaukset Alakattoon suoritettiin rakenneavaus naisten pesutilassa (ks. liite 1). Rakenneavauksen tarkoituksena oli selvittää alakaton rakennetta ja tutkia alakattotilaa. Rakenneavausten perusteella alakattorakenne on seuraavanlainen: AK 1, naisten pesuhuone, ylhäältä alas: - Teräsbetonivälipohja - Puurakenteinen ripustus - Ristiinkoolaus mm - Tervapaperi - Harvalaudoitus Kuva 6 ja 7. Alakaton rakenneavaus ja alakattotila Alakattorakenteen oletetaan olevan samankaltainen myös muissa vastaavissa tiloissa. Rakenneavauksen yhteydessä ei selvinnyt, onko alakattotilassa ilmanvaihtoa. Tervapaperi on huonokuntoinen.

9 6 2.2 Aistinvaraiset havainnot Havainnot märkätilojen laatoituksista Märkätilojen laattoja on uusittu eri ajankohtina. Laattojen laastisaumauksia sekä elastisia saumauksia on myös korjattu paikallisesti todennäköisesti monena eri ajankohtina. Märkätiloista havaittiin irrallisia (kopoja) laattoja, sekä huonokuntoisia laasti- ja silikonisaumoja. Kuva 8. Laatoistusta naisten pesutilassa Havainnot saunoista Uimahallitiloissa on kaksi saunaa, yksi naisten ja toinen miesten osastolla. Saunatilat tutkittiin silmämääräisesti korjaustarpeiden arvioimiseksi. Miesten saunatilan panelointi on uusittu viimeiseksi ja on vähintään tyydyttävässä kunnossa. Naisten saunatilojen panelointi on selvästi heikommassa kunnossa. Saunan panelointien alaosien tarkasteltaessa huomattiin puutteita höyrynsulkuna käytetyn alumiinipaperin alareunan liitoksissa (kuva 10). Toisen saunan lauteita kannattelevissa teräsrakenteissa havaittiin pinnoitevaurioita. Kuvat 9 ja 10. Naisten saunan panelointia Havainnot allasosaston ja koulun välisestä käytävästä Allasosastosta kulkee käytävä samassa rakennuksessa toimivaan kouluun. Käytävän kuntoa tutkittiin silmämääräisesti. Käytävän koulunpuoleisessa päässä on oven ympärys todennäköisesti rakennuksen muodonmuutoksista johtuen haljennut. Käytävän allasosaston puoleisen seinien alaosissa on nähtävissä paikallisesti kosteusvaurioita (kuva 11). Käytävän lattian punaiset vinyylilaattalattiat sekä niiden kiinnitysliimat sisältävät todennäköisesti asbestia.

10 7 Kuva 11. Kosteusvaurioita seinässä Havainnot väliovista Väliovien kuntoa arvioitiin silmämääräisesti. Allastiloissa sijaitsevien väliovien teräskarmit ovat huonossa kunnossa ja pahoin korroosion vaurioittamat. Pesutiloissa ovien karmit ovat puurakenteisia ja heikkokuntoisia. Pukuhuoneiden ja pesutilojen välisien ovien karmit jatkuvat lattiarakenteiden sisään ja ovat alaosistaan kosteuden vaurioittamat. Ovien varusteet, mm. salvoitukset ovat tyydyttävässä/heikossa kunnossa ja osa ovista ei pysy kunnolla kiinni. Kuva 12 ja 13. Vaurioitunut karmi, pesu-/pukuhuone ja puhkiruostunut karmi, allastila 2.3 Allasrakenteet Uimahalliosastossa on kaksi uima-allasta, joista toinen on pienempi lasten allas. Kohteesta ei ollut olemassa rakennesuunnitelmia, mutta havaintojen mukaan lasten allas on täysin maanvarainen. Suurempi allas on perustettu maanvaraisesti ja sitä kiertää matala huoltokäytävä. Huoltokäytävä toimii tällä hetkellä myös tuloilmakanavana. Iv-konehuoneesta puhalletaan lämmitettyä ilmaa huoltokäytävään, joka johdetaan allasosaston lattiassa olevista säleiköistä uimahallin puolelle. Järjestelyn tarkoituksena on todennäköisesti pitää allas lämpimänä kierrättämällä lämmintä ilmaa allasta ympäröivässä käytävässä. Samalla lämpimän ilman ohjaamisella ylös allasosaston seinille voidaan parantaa rakennepintojen kosteusteknistä toimivuutta.

11 8 Kuva 14 Uimahallin altaan ja huoltokäytävän leikkaus Huoltokäytävän katto toimii allasosaston lattiana ja on havaintojen mukaan tuettu altaan reunaa kiertävälle konsolille. Ulkoseinien puolella lattialaatta on todennäköisesti tuettu palkeille, jotka puolestaan tukeutuvat allasosaston kattoa tukeville pilareille. Huoltokäytävän teräsbetonirakenteissa ei ollut havaittavissa merkittäviä vaurioita eikä esim. vuotokohdista indikoivia valumakohtia. Yksittäisiä halkeamia oli havaittavissa altaan pystyrakenteissa sekä huoltokäytävän katossa. Silmämääräisessä tarkastelussa ei selvinnyt, jatkuvatko halkeamat rakenteen läpi. Allasrakenteen ja lattialaatan liitoskohdasta ei ollut silmämääräisesti mahdollista tehdä päätelmiä liitoksen rakenteesta tai kunnosta. Liitosrakenne on todennäköisesti suunniteltu rakenteelliseksi liikuntasaumaksi, mutta sen kuntoa on mahdoton arvioida ilman merkittäviä rakenneavauksia. Laatan ja sitä kannattelevan konsolin saumassa ei ollut nähtävissä vaurioita indikoivia valumajälkiä. Huoltokäytävän seinärakenteissa havaittiin kosteusvaurioita (ks. kuvat 3 ja 4). Kosteusvauriot voivat johtua rakennusaikaisesta kosteudesta, maanvastaisten rakenteiden läpi kulkeutuvasta kosteudesta tai altaan valumavesistä. Havaintojen mukaan levyrakenteinen seinä on osittain teräsbetonisen lattian alapuolella vastoin kuvan 14. mukaista piirustusta ja avausten perusteella seinäkoolauksen alajuoksut ovat tästä johtuen vaurioituneet pahoin. Huoltokäytävän betonirakenteissa on runsaasti jäämiä vanhoista muoteista ja havaintojen mukaan tilat ovat likaiset. Huoltokäytävän kattorakenne on erotettu maanvastaisesta seinärakenteesta EPS-levyllä. Rakenneavauksissa ilmeni, että alemman ja ylemmän seinärakenteen höyrynsulut eivät ole limitettyjä keskenään. Tämän vuoksi ei voida sulkea pois, että ylimääräinen kosteus ulkoseinärakenteesta johtuu osittain puutteellisesta höyrynsulusta. Altaiden sisäpinnat ja allasosaston laatoitukset ovat pääosin hyvässä kunnossa. Laastisaumauksissa, elastisissa saumoissa ja yksittäisissä laatoissa havaittiin vaurioita. Ison altaan pohjan laatoitus on uusittu ja aistinvaraisesti arvioituna hyvässä kunnossa. Altaita ympäröivien loiskekourujen ritilät ovat osittain huonossa kunnossa Ohuthietutkimukset Tutkimuksen yhteydessä toimitettiin WSP:n laboratorioon kahdeksan lieriönäytettä ohuthietutkimuksia varten. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään mm. betonin karbonatisoitumisaste, rapautuminen ja halkeamien syvyyttä. Näytteenottopaikat on esitetty liitteessä 1. ja tutkimustulokset liitteessä 3. Ohuthienäytteet on pyritty pääosin ottamaan kohdista, jotka aistinvaraisesti vaikuttivat vaurioituneimmilta (esim. halkeamakohdat). Tutkimuksen kaikkia näytetuloksia yhdistää betonin pääosin vähäinen karbonatisoituminen. Altaiden korkea ikä yhdistettynä vähäiseen karbonatisoitumisen etenemiseen vähentää karbonatisoitumisen aiheuttamaa korroosioriskiä.

12 9 Ohuthietutkimusten mukaan altaiden betonirakenteet ovat yleisesti hyvässä kunnossa. Oletetuista vaurioituneista kohdista otetut näytteet osoittautuivat heikompilaatuisiksi. Näissä kohdissa rapautuneisuuteen johtanutta säröilyä on edistänyt ettringiitin ja erilaisten alakalirunkoainesreaktioiden aiheuttamat paisumisreaktiot. Reaktioiden edellytys on suuri kosteusrasitus, joka kasvaa erityisesti pintavaurioituneissa kohdissa. Vaikutus on ollut voimakkaampaa pienemmässä altaassa todennäköisesti sen vuoksi, että allasrakenteet ovat maanvastaisia ja näin ollen jatkuvasti kosteusrasitettu Vetokokeet Vetokokeita suoritettiin kolme kappaletta allasosastossa, vetokoepaikat liitteessä 1. Vetokokeiden tavoitteena oli arvioida laattojen ja mahdollisten tasoitteiden tai pintavalujen tartuntalujuutta. Vetokokeet suoritettiin paikalla VTT menetelmän mukaisesti. Vetokoepaikat on merkitty liitteeseen 1. ja tulokset ovat taulukossa 1. Taulukko 1. Vetokokeet Vetokokeen tunnus Vetokokeen tulos, MPa Murtokohta Vetokoe 1 Vetokoe 2 Vetokoe 3 2,21 Betoni/kiinnityslaasti 1,56 Betoni 2,36 Betoni Vetokokeiden mukaan tartuntalujuus alusbetonin ja pintarakenteissa on hyvä. Jokainen tulos ylittää 1,5 MPa arvon, mikä mahdollistaa onnistuneen tartunnan.

13 Kloridinäytteet Tutkimuksen yhteydessä toimitettiin Contesta Oy:n laboratorioon 12 näytettä kuudesta eri kohdasta kloridipitoisuuden määritystä varten. Jokaisesta kuudesta kohdasta otettiin näytteet 0-30 mm:n syvyydeltä ja mm:n syvyydeltä. Näytteenottopaikat valittiin siten että molemmista altaista otettiin näytteet kahdesta kohtaa vesirajan tuntumasta. Näiden lisäksi otettiin näytteet allastilasta kantavan pilarin alaosasta ja huoltotunnelin puolelta suuremman altaan ulkopinnasta loiskekourun kohdalta. Näytteenottokohdat on esitetty liitteessä 1. Betonin kloridipitoisuus määritettiin porausnäytteestä Sherwood MK II Analyzer 926 laitteella standardin SFS 5451 mukaisesti. Taulukko 2. Kloridipitoisuus Näytteen tunnus Kloridipitoisuus betonin painosta % pieni allas mm 0, mm 0,02 pieni allas mm 0, mm 0,02 iso allas mm 0, mm 0,02 iso allas mm 0, mm 0,01 konsoli mm 0, mm 0,01 pilari 0-30 mm 0, mm 0,02 Tulosten mukaan kloridipitoisuus Cl- (paino %), on korkeintaan 0,02 painoprosenttia betonista. Verrattaessa tuloksia kynnysarvoon, joka on lähteestä riippuen 0,03-0,07 %, ei korroosioriskiä voida kloridipitoisuuden vuoksi pitää tutkituissa paikoissa kohonneena. On kuitenkin huomioitava, että kloridikorroosio voi olla hyvin pistemäistä ja kehittyä erityisesti betonirakenteen vauriokohtiin, kuten halkeamiin. Silmämääräisesti ei vaurioita kuitenkaan havaittu.

14 Kosteusmittaukset Uimahallitilan teräsbetonisista maanvastaisista ulkoseinistä mitattiin suhteellista kosteutta näytepalamittauksella rakenteen sisäpinnasta. Mittalaitteina käytettiin Vaisala HMP 44 kosteus- ja lämpötilamittapäitä sekä Vaisala HMI 41 kosteusmittalaitetta (kalibroitu ). Näytteenottopaikoista kaksi sijaitsi hallin pitkällä sivulla ja yksi hallin päätyseinällä. Näytteenottopaikat on esitetty tarkemmin liitteessä 1. Taulukko 3. Näytepalamittaus, ulkoseinät PVM Mittauspiste Materiaali mittapää T [ o C] RH [%] Abs. [g/m 3 ] mittauspiste 1 betoni 8 24, ,1 mittauspiste 2 betoni 3 24,2 42 9,2 mittauspiste 3 betoni 1 24, ,2 Mittaustuloksista selvisi, että hallin pitkällä sivulla pienen altaan vastaisella ulkoseinällä (näytepalamittaus 1) teräsbetoniseinän suhteellinen kosteus oli 100 %. Kahdessa muussa kohdassa (näytepalamittaus 2 ja 3) suhteellinen kosteus oli 42 % ja 60 %. Tulosten perusteella voidaan todeta, että ensimmäisessä näytteenottokohdassa teräsbetonirakenne on märkä. Kahdessa muussa näytteenottokohdassa rakenteen voidaan katsoa olevan kuiva. Koska näytepalamittaus on toteutettu vain rakenteen pintaosasta, ei mittaustulosten perusteella voi tehdä johtopäätöksiä rakenteen kosteusjakaumasta. 2.5 Materiaalinäytteet Uimahallitilan ulkoseinistä otettiin materiaalinäytteitä tiilirakenteisen sisäverhouksen ja teräsbetonisen kantavan seinän välisestä mineraalivillasta. Lisäksi materiaalinäytteitä otettiin uimahallitilan alapuolisen huoltokäytävän ulkoseinän vastaisista rakenteista: mineraalivillasta, kovalevystä sekä puurungon alajuoksusta. Näytekohdat on esitetty liitteessä 1. Näytteet analysoitiin Ositum Oy:n laboratoriossa DNA-menetelmällä. Tarkemmat analyysitulokset ja selvitykset on esitetty liitteessä 2. Taulukko 4. Materiaalinäytteiden tulokset

15 12 Uimahallitilassa kaksi materiaalinäytteistä oli välttävässä kunnossa ja huoltotunnelin materiaalinäytteissä oli huonoja ja välttäviä tuloksia. Tulosten perusteella voidaan todeta, että sekä uimahallitilan että huoltotunnelin materiaaleissa on vaurioita, joilla voi olla vaikutusta sisäilman laatuun. Tuloksia arvioidessa tulee myös muistaa, että näytteenottokohdat ovat paikallisia ja osoittavat vain sen hetkisen tilanteen kussakin näytteenottokohdassa. 2.6 Kemikaalivarasto Puurakenteinen kemikaalivarasto sijaitsee rakennuksen päädyssä. Kemikaalivarasto on käyttötapaansa nähden liian ahdas ja sen käyttöturvallisuudessa on puutteita. Terveysviranomaisen mukaan kemikaalivarasto tulee varustaa annostelupumpuilla sekä viemärillä. Portaiden yhteydestä puuttui turvakaide. Portaiden kuntoa ei pystytty tarkastamaan runsaan lumen takia. Kuvat 15 ja 16 Kemikaalivaraston rakenteita 3. TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT 3.1 Ilmanvaihtojärjestelmä Uimahallin puolella on ahdas ilmanvaihtokonehuone, jossa sijaitsee kolme tuloilmakonetta. Kaksi konetta (103 ja 104) palvelevat uimahallia ja yksi (102) uimahallin yläpuolella olevaa liikuntasalia. Uimahallin kahviota ja pukuhuoneita palvelevan ilmanvaihtokoneen (103) puhaltimen laakerit ovat elinkaarensa päässä ja raitisilmapellin moottori on rikki. Hallissa on tehty vuosien varrella joitain lisäyksiä alkuperäisiin suunnitelmiin, joista materiaalia on huonosti. Suurimpana muutoksena on ilmanvaihtokoneisiin lisätty automatiikka. Vesikaton matalalla osalla on kuusi huippuimuria, joista neljä palvelee uimahallia ja kaksi liikuntasalia ja niihin liittyviä sosiaalitiloja. Neljästä hallia palvelevasta huippuimurista on uusittu silmämääräisesti arvioiden kolme. Ilmanvaihtokoneen (104) ilmamääriä ei pystytty kalustolla mittaamaan, mutta pystyimme kuitenkin varmistamaan, että puhaltimen 2-nopeustoiminto toimii. Uimahallin kahviossa on valvomo, joista ilmanvaihtojärjestelmiä ohjataan. Kaikki muut ilmanvaihtokoneet ja huippuimurit toimivat yhdellä nopeudella, paitsi 104, joka palvelee halliosan tuloilmaa. Hallin tuloilma puhalletaan isoa allasta ympäröivään huoltokäytävään keskitetysti yhden säleikön kautta ja siitä edelleen huoltokäytävän katossa sijaitsevien säleikköjen kautta hallitilaan (kuva 17). Miesten ja naisten pukuhuoneet ovat tuloilmakoneen (103) palvelualueella. Miesten ja naisten pesuhuoneiden sekä saunojen korvausilma otetaan uimahallin puolelta. Uimahallin ilmavirrat on mitattu erillisen liitteen mukaan tilakohtaisesti tuloilma- ja poistoilmapääteelimistä (TSI Airflow LCA301 siipipyöränemometri + torvisarja). Silmämääräisesti tutkittuna kanavat ja pääte-elimet ovat todella likaisia ja aikaisemmissa vuosien 2011 ja 2012 tarkastuksissa näistä on myös huomautettu. Joitakin yksittäisiä venttiileitä puuttuu kokonaan.

16 13 Kuva 17. Uimahallin tuloilman puhallus tekniikkakäytävältä lattian alta. 3.2 Mittaustulokset Ennen mittauksia ilmanvaihtojärjestelmä säädettiin mahdollisimman samanlaiseksi kuin uimahallin normaalissa käyttötilanteessa. Päätelaitteiden ilmamääriä mitattiin huonekohtaisesti tuloilma- ja poistoilmaventtiileistä erillisen liitteen mukaisesti. Tuloksien perusteella ilmamäärät on selkeästi suunniteltuja arvoja pienempiä. Paine-erot mitattiin ulkovaipparakenteiden yli allastilassa sekä tuulikaapissa. Allasosasto oli mittaushetkellä 4 Pascalia alapaineinen ulkoilmaan nähden. Tuulikaappi oli mittaushetkellä 7 Pascalia alipaineinen ulkoilmaan nähden. 3.3 Muut talotekniset järjestelmät Uimahallin vedenpuhdistamon suodatinprosessissa on ongelmia, sillä yön aikana toteutettavan vastavirtahuuhtelun jälkeen hienoa suodatinhiekkaa päätyy uima-altaaseen. Teknisellä käytävällä sijaitseva uima-altaiden RST-putkisto on pääsääntöisesti hyvässä kunnossa pois lukien yksittäiset vuotokohdat hitsaussaumoissa esim. (kuvat 18 ja 19). Kuvat 18 ja 19. Hitsaussaumoissa vuotoja. Uima-altaiden tyhjennysventtiili on huonokuntoinen ja uusimisen tarpeessa (kuva 20). Muiden yksittäisten sulkuventtiileiden toimintakunto teknisessä käytävässä ja ilmanvaihtokonehuoneessa tulee tarkastaa paksun ruostekerroksen ja hapettumien takia (kuvat 21 ja 23).

17 14 Kuvat 20 ja 21. Uima-altaidentyhjennysventtiili ja toiminnan tarkastus Kuvat 22 ja 23. Ilmanvaihtokonehuone

18 15 4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET Uimahallin käyttöönottaminen edellyttää korjaustoimenpiteitä vaurioituneisiin tai puutteellisiin rakenteisiin ja talotekniikan osittaista uusimista ja säätämistä. Näillä välttämättömillä toimenpiteillä uimahalli voidaan pitää käytössä muutamia vuosia, jonka jälkeen rakennuksen laajempi peruskorjaus tulee välttämättömäksi. Välittöminä korjauksina ehdotamme seuraavia toimenpiteitä (tarkemmat toimenpiteet liitteessä 4): Rakennetekniset välittömät korjaukset - Allastilan alapuolisen huoltokäytävän ulkoseinärakenteet tulee uusia betonipintaan saakka ja betonipinnat hiekkapuhaltaa - Allasrakenteen halkeamat injektoidaan - Märkätilojen ja uimahallitilan vialliset ja irtonaiset laatat sekä laattasaumat uusitaan, kaikki laattapinnat syväpuhdistetaan ja vialliset elastiset saumat uusitaan - Märkätilojen alakattojen kosteussulku ja harvalaudoitus uusitaan ja saunojen paneelit ja lauteet uusitaan - Pukutilojen muovimatot uusitaan - Vaurioituneet ovet ja karmit korjataan ja/tai uusitaan - Allastilan katon mineraalivillat vaihdetaan kuituja päästämättömiin eristeisiin - Kemikaalivarasto uusitaan (vanhoja perustuksia voi mahdollisesti osittain käyttää hyväksi) - Pukuhuoneiden ja aulan alakatot uusitaan - Uimahallitilan ulkoseinien höyrynsulku tiivistetään Talotekniset välittömät korjaukset - Tuloilmakone 103:n puhallin tulee laakeroida ja raitisilmapellin moottori uusia ja 104 tuloilmakoneiden ilmanvaihtokanavat tulee nuohota ja ilmamäärät säätää suunnitelmien mukaisiksi. Mikäli suunniteltuja ilmamääriä ei tällöinkään saavuteta ilmanvaihtokoneilla tai huippuimureilla, tulee puhaltimien sähkömoottoreiden tehot tarkastaa ja mahdollisesti vaihtaa. - Huippuimureiden 111, 112, 114 ja 115 poistoilmakanavat tulee nuohota ja ilmamäärät säätää suunnitelmien mukaisiksi. - Vedenpuhdistamosta, kahvion varastosta ja liikuntasalin välinevarastosta puuttuvat poistoilmaventtiilit tulee korvata uusilla, jotta ilmavirrat huippuimureille saadaan säädettyä. - Tuloilmaventtiileiden säleiden ohjaus kattopintaa pitkin (vältetään vedon tunnetta). - Vedenpuhdistamossa oleva raitisilmakanava ja erillispoistoilmakanava tulee ottaa käyttöön (tällä hetkellä tukittu). - Tuloilmakoneet ja huippuimurit tulisi merkitä asian mukaisesti, tällä hetkellä merkinnät puuttuu. - Allastilan poistoilmakanavat tulisi kartoittaa, koska aikaisemmalla huoltomiehellä on ollut tieto, että nämä kanavat olisivat vaurioituneita (kanavat kulkevat 2.krs läpi vesikatolle tiilirakenteisessa hormissa). - Uima-altaiden vedenpuhdistusjärjestelmän suodattimien hiekka tulisi vaihtaa tai suodattimet uusia. Tämän jälkeen vedenpuhdistusjärjestelmä huuhdellaan hiekasta. - Uima-altaiden tyhjennysventtiili tulee uusia sekä teknisessä käytävässä olevien RST-putkien hitsaussaumojen vuotokohdat korjata. - Teknisessä käytävässä ja ilmanvaihtokonehuoneessa hapettuneiden venttiileiden toiminta tulee tarkistaa. - Eristeiden kunto ilmanvaihtokanavissa tulee tarkastaa.

19 16 Peruskorjauksen (perusparannus) osalta on syytä käynnistää erillinen hankesuunnittelu, jotta voidaan arvioida perusteellisemmin korjaustapaa ja -laajuutta. Peruskorjauksen yhteydessä tulee selvittää tarkemmin rakennuksen riskirakenteita ja tutkia mahdollisia muita vauriokohtia tai haitta-aineita, joita ei tässä sisätiloihin kohdistuvassa tutkimuksessa ole selvitetty. Tutkimuksissa havaittiin esimerkiksi, että osa rakenteiden vaurioista voi aiheutua rakennuksen ulkopuolelta tulevasta kosteusrasituksesta. Peruskorjausta suunniteltaessa on myös hyvä muistaa, että nykyinen ilmanvaihtolaitteisto on alkuperäinen, mikä tarkoittaa sitä, että se on käytännössä tullut elinkaarensa päähän. Uimahallissa ei ole järjestetty lämmön talteenottoa poistoilmasta, mikä merkitsee sitä, että kaikki lämmin ilma johdetaan suoraan ulkoilmaan. Tämä on energiataloudellisesti erittäin kannattamatonta ja kallista. Ilmanvaihtojärjestelmä ja ilmanvaihtokoneet tulisi peruskorjauksessa kokonaisuudessaan uusia ja varustaa esimerkiksi glykolilämmöntalteenotolla. Ongelmana tässä tilanteessa on kuitenkin nykyisen ilmanvaihtokonehuoneen koko, joten ainakin erillinen poistoilmakone(et) tulisi rakentaa vesikatolle. Hallin ilmanvaihto voitaisiin myös varustaa kiertoilmakäytöllä, jolloin sitä voidaan ohjata käyttäjämäärien mukaan (energiasäästö). Myös itse hallitila voitaisiin varustaa pienellä kiertoilmakoneella, joka sekoittaisi hallin ilmaa yläjakoisesti. Tässä raportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset eivät ole työselostus. Raportin johtopäätösten esittäminen kokonaisuudesta irrotettuna tai erikseen on kiellettyä. Tutkimusraportti koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa. 5. KORJAUSTEN KUSTANNUSARVIO Arvio välittömistä korjauskustannuksista on n (alv 0 %). Esitettyyn kustannusarvioon ei ole sisällytetty suunnittelu- rakennuttamis- tai valvontakustannuksia. Tarkempi koontierittely korjauskustannuksista on esitetty liitteessä 4. Arvio mahdollisesti myöhemmin toteutettavan peruskorjauksen kustannuksista on vähintään n (alv 0 %). Peruskorjauksen hankesuunnittelun avulla pystytään tarkentamaan korjauskustannuksia. Tässä peruskorjauksen kustannusarviossa ei ole huomioitu mahdollisia ulkoseinärakenteisiin, ulkopuolisiin rakenneosiin tai maa-alueisiin kohdistuvia korjaustoimenpiteitä. Esitettyyn kustannusarvioon ei ole sisällytetty suunnittelurakennuttamis- tai valvontakustannuksia. Espoossa Ramboll Finland Oy Antti Siika-aho, ins. (AMK) Taija Turunen, ins. (AMK) Sanna Koskela, ins. (AMK) Miika Koljonen, ins. (AMK)

20 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Tutkimuskartta Materiaalinäytteiden DNA-analyysi Ohuthieanalyysi Kustannukset välittömistä korjauksista

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu

Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulutoiminta Keskuskoulu ja Lukio Laihia Tilavuus:

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Seurantaraportti Valkoisenlähteentie Vantaa 86/

KARTOITUSRAPORTTI. Seurantaraportti Valkoisenlähteentie Vantaa 86/ Seurantaraportti Valkoisenlähteentie 51 01370 Vantaa 86/3342 28.8.2014 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... 5 KÄYTETTY

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie Vantaa. Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus

Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie Vantaa. Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Vantaankosken Paloasema Martinkyläntie 3 01670 Vantaa Kosteusvauriokartoitus 2 Kohdekäyntipäivä 18.4.2013 Martinkyläntie 3, 01670 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

YHTENÄISKOULU Louhentie 3

YHTENÄISKOULU Louhentie 3 1 Louhentie 3 TUTKIMUSSELOSTUS Rakenne- ja kosteustutkimukset 1.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 0 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

PINTAKOSTEUSTARKASTUS

PINTAKOSTEUSTARKASTUS TERVE TALO TIIMI PINTAKOSTEUSTARKASTUS Leskeläntie 11 B 1 PYHÄSALMI Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK), FISE Puh. 040-55 45 299 www.rakennustarkistus.fi 2 TARKASTUSLAUSUNTO 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä: ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Lopputyön aiheen valinta Taustalla usein käytävä keskustelu ilmanvaihdon pysäyttämisen aiheuttamista vaikutuksista

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 30 17501 Padasjoki Raportti Työnumero: 051121701076 Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki Kosteuskartoitus

Lisätiedot

Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh:

Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: Kartoitusaika: Kartoittaja: Juha Kaikkonen Puh: Kosteuskartoitusraportti 1(7) VAHINKOTIEDOT Työkohde: Hevoshaan koulu (Asunto) Puh: Tilaaja: Vantaan Kaupunki, Ahvenlampi Puh: 0400 615 428 Asukas: Osoite: Puh: Kartoitusaika: 01.11.2005 Kartoittaja: Juha

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 Sivu 1 / 13 Vastaanottaja: Lounaismaan OP Kiinteistökeskus Oy Reima Hakala Sibeliuksenkatu 3 30100 FORSSA KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 As Oy Forssan Nikkilän-Hovi Tyhjä liiketila (entinen ravintola

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET 6.3.2009 1. Paikantamispiirustus 3 kpl 2. Valokuvia tutkimuksista 6 s. 3. Lämpökuvasivut 1-10 s. 4. Analyysivastaukset

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.

,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI -' '!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2. - KOSTEUSKARTOITUS JUHASYRJ.ÅMÅKI,... 0500",263 722... ~ SAAPUNUT 2 7-02- 2015 RAPORTTI 11072..., I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.2015 TEORANTIE 9A3 KOSTEUSKAR"rOITUS.JUHA

Lisätiedot

Kartoittaja: Santeri Väre NCC Anton Ylkänen

Kartoittaja: Santeri Väre NCC Anton Ylkänen Sivu 1/5 Mittausraportti: Päivämäärä: 1.9.2015 Kartoittaja: Santeri Väre 040 149 2006 santeri.vare@wdkuivaus.fi Tilaaja: Laskutus: Kohde: Osoite: Yhteyshenkilö: NCC Anton Ylkänen 050 590 3425 anton.ylkanen@ncc.fi

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 Kaartotie 16, 60800 ILMAJOKI Omakotitalon kuntokartoitus 21.4.2015 klo 14.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 2/9 Tilaus 21.4.2015: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUS 4 ja 26.4.2011

VAHINKOKARTOITUS 4 ja 26.4.2011 VAHINKOKARTOITUS 4 ja 26.4.2011 Laatija: Mannermaa Marko / Pkm. Puh. 040 31 30 135 marko.mannermaa@iss.fi Kohde / osoite: Satamatie 11 90520 Oulu Asukas / puhelin: Hannu Siren 050 536 2310 Vakuutuksenottaja:

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, VANTAA

IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, VANTAA www.asb.fi 10.7.2008 IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, 01370 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki TAMPERE:

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio Renovation Center, EU-day 21.9.2016 Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio MARK LivingLabhankkeen materiaalia Toimenpiteet Osallistuminen suunnittelukokouksiin Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot