ULVILAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULVILAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2000-2006"

Transkriptio

1 ULVILAN KOULUTOIMEN TIETOSTRATEGIA /

2 A. Yleistä 1. Valtakunnallinen tavoite 2. Karhukunnat 3. Ulvila B. Nykytilanne 1. Opettajien osaaminen 2. Laitteisto 3. Käyttöaste kouluittain C. Laadintaprosessi ja aikataulu 1. Informaatioiskut sidosryhmille 2. Tietostrategiaryhmät 3. Nykytila-analyysit 4. Kaupungin yhteinen strategia/ kltk ja kh/kv. Oppilaitosten strategiat D. Visio vuodelle 2006 E. Tavoite F. Kehittämiskohteet 1. Laitteet ja ohjelmistot 2. Tekniset ratkaisut ja tuki 3. Oppimisalustat 4. Koulutus. Pedagoginen tuki 6. Kustannusarvio 7. Tietoturva 8. Opetussuunnitelma G. Arviointi ja seuranta H. Liitteet Liite 1. Kysely opettajille Liite 2. Kyselyn tulokset Liite 3. Laitekartoitus 2002 Liite 4. Käyttöaste kouluittain A. Yleistä 2

3 Käsitettä tietostrategia käytetään synonyyminä tietotekniikan opetuskäytön strategialle. Koulun tietostrategialla tarkoitetaan sellaisia toimintatapoja, joilla kouluissa hyödynnetään opiskelussa sekä kehitetään tietotekniikan käyttöä opiskelussa. 1. Valtakunnallinen tavoite Opetusministeriö on hahmotellut vision uuden vuosituhannen alun koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiaksi (Opetusministeriö 1999a): "Vuoteen mennessä Suomi on maailman kärkimaiden joukossa oleva osaamis- ja vuorovaikutusyhteiskunta. Menestys perustuu kansalaisten tasa-arvoiseen mahdollisuuteen opiskella ja kehittää omaa osaamistaan sekä käyttää laajasti tietovarantoja ja koulutuspalveluja. Tasokas, eettisesti ja taloudellisesti kestävä verkostopohjaisen opetuksen ja tutkimuksen toimintatapa on vakiintunut." Strategian kokoava teema on oppimisympäristöjen tutkimukseen pohjautuva systemaattinen kehittäminen. Tämän OPM on jaotellut alateemoihin, jotka julkaistiin hankesuunnitelmina (Opetusministeriö 1999b, Koli & Kylämä, s.): a. Tietoyhteiskunnan kansalaistaidot b. Opetushenkilöstön koulutus (OPE.FI -hanke) c. Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän ammattilaisten koulutus d. Suomen virtuaaliyliopiston hankesuunnitelma e. Virtuaalikouluhanke f. Tietoverkkojen oppimisympäristöt -hanke g. Tietoyhteiskunnan rakenteiden vahvistaminen Opetusministeriö (2000) on jäsentänyt tietoyhteiskuntataidot seuraaviin kokonaisuuksiin: Tekniset käyttötaidot Viestintätaidot Tiedon hankinta- ja käyttötaidot Kuluttajataidot Vaikuttaminen tietoyhteiskuntapolitiikkaan "Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategialla tarkoitetaan sellaisia toimintamalleja, joiden avulla kehitetään oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä ja opiskelussa. Sen tulee painottua opetuksen laadun kehittämiseen laaja-alaisesti. Strategian keskeisiä piirteitä ovat jatkuva kehittäminen ja organisaation toimintaprosessin arviointi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian tavoitteena on vastata ja oppimisessa tapahtuviin nopeisiin muutoksiin, keskeisimpiä ovat uudenlaisten aktivoivien opetus- ja opiskelumenetelmien käyttöönotto sekä oppimisedellytysten ja kansalaisten uusien työmuutokseen perustuvien välttämättömien perusvalmiuksien luominen." (Koli & Kylämä, s.44). 3

4 2. Karhukunnat Karhukunnat pyrkii alueelliseen tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen opetuskäytössä. Karhukuntiin kuuluvat Harjavalta, Kullaa, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pori, Pomarkku ja Ulvila. Karhukuntien tietostrategian tavoitteena on omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että Karhukuntien alueelle muodostuu merkittävä osaamis- ja vuorovaikutusalue. Seudullisesti vaikutetaan kansalaisten tasa-arvoiseen mahdollisuuteen opiskella ja kehittää omaa osaamistaan sekä käyttää laajasti tietoverkkoja hyväkseen. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisessä tavoitteena on siirtää huomio laitteista pedagogiseen uudistamiseen ja uusien verkkooppimisympäristöjen kehittämiseen ja niiden hyödyntämiseen. Tavoitteet 1. Tietoyhteiskuntavalmiuksien antaminen kaikille 2. Virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen 3. Opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan valmiuksien parantaminen 4. Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntarakenteiden vahvistaminen. Tietoteollisuuden ja uusmedian ammattilaisten koulutuspaikkojen lisääminen 3. Ulvila Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia toimii kirjattuna työvälineenä perusvalmiuksien kehittämiselle, tulevaisuuteen katsomiselle ja tulevaisuuden ennakoinnille sekä päämäärien saavuttamiselle. Se on jatkuvan uudistamisen ja jäsentämisen yhteisöllinen ja tietoinen toimintamalli. Tavoitteena on saada tietostrategia osaksi opetussuunnitelmaa ja sen käytännön toteutusta. Ulvilan kaupungin peruskoulut ja lukio toimivat kaupungin tietoverkossa, jota ylläpitää kaupungin tietohallintoyksikkö. Tietohallinto vastaa kaikesta teknisestä tuesta oppilaitoksille ostopalveluperiaatteella. Tämä lähtökohta antaa upeat mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiselle. B. NYKYTILANNE 4

5 Kartoitukset 1. Opettajien osaaminen 2. Laitteisto Opettajien tietotekniikan käytön osaamista kartoitettiin ensimmäisen kerran keväällä 2001 ope.fi kyselylomakkeella. Tulosta täsmennettiin uudella kyselyllä syksyllä 2001, minkä perusteella opettajien koulutus käynnistettiin. Kartoituksen tuloksesta voidaan päätellä, että koulutustarve on melkoinen. Lisäksi koulujen tietotekniikan opetuskäyttö on kovin eritasoista jo pelkästään opettajien erilaisen osaamisen perusteella. Liite 1. Kysely opettajille Liite 2. Kyselyn tulokset Tietohallintoyksikkö on selvittänyt koulujen laitteiston tammikuussa. Selvityksestä ilmenee, että laitteistojen määrä kouluissa on vähäinen eivätkä laitteet vastaa nykytasoa. Kouluille on hankittu uusia laitteita oppilaskäyttöön viimeksi vuosina 1997 ja Hallintokäyttöön on hankittu 4 konetta 2000 luvulla. Näin vähäisellä laitteistomäärällä on mahdotonta opettaa edes yhtä perusopetusryhmää kerrallaan tietotekniikan peruskäytössä. Liite 3. Laitekartoitus 3. Käyttöaste kouluittain Koulujen johtajat, rehtorit ja/tai tietotekniikan opettajat selvittivät tammikuussa 2002 koulunsa tietotekniikan opetuskäyttöä. Tuloksissa selkeytyy käsitys siitä, että kouluilla on hyvin erilaiset opetuskäytön kulttuurit. Käyttöasteeseen vaikuttavat opettajien osaaminen ja innostus sekä laitteiston ja opetusohjelmien saatavuus ja määrä. Oppilaiden osaaminen ja innostuneisuus tai kotien kiinnostus tietotekniikan opetuskäyttöön ei selvityksessä ilmennyt. Liite 4. Käyttöaste kouluittain

6 C. Laadintaprosessi ja aikataulu 1. Tvt-ryhmä Koulutoimenjohtaja Ari Harju perusti syksyllä 2000 työryhmän valmistelemaan kaupungin Tietoyhteiskunta-anomusta. Työryhmään kuuluivat Eila Länsikunnas Ulvilan-Kullaan koululta, Kari Niemi Vanhakylän koululta ja Arja Kemppainen Kaasmarkun koululta. Keväällä 2001 koulutoimenjohtaja määräsi työryhmän jatkamaan työtä aiheenaan Ulvilan kaupungin opetuskäytön tietostrategia. Työryhmään kutsuttiin kaikkien koulujen edustajat. Näin työryhmään päätyivät Juha Aaltonen Harjunpään koulusta, Tuula Jokiranta Suosmeren koulusta, Mari Merisalo Olavin koulusta, Maarit Ylikahri Friitalan koulusta, alkaen Kerttu Heinilä ja Eila Länsikunnas edustamaan myös Ulvilan lukiota. Työskentelyyn osallistuvat myös koulutoimenjohtaja Ari Harju, järjestelmäasiantuntija Mikko Metsälä, Kullaan edustaja Mikko Heinimäki sekä sihteerinä Erja Nevanperä koulutoimistosta. Ryhmä otti itselleen lyhykäisyyden vuoksi työnimen tvt-ryhmä. Ryhmä sai työkalukseen Mikko Metsälän suunnitteleman oppimisverkon, joka toimii kaupungin palvelimella. 2. Laadintaprosessi Tietostrategian laadinta aloitettiin kouluttamalla yksi ryhmän jäsenistä opetushallituksen Oppilaitosten tietostrategiat - kurssilla Heinolassa. Tvtryhmä selvitteli, mitä ovat tekemässä ja miksi. Ensimmäiset nykytila-analyysit suoritettiin. Informaatio-iskut opettajille, rehtoreille, koulutuslautakunnalle ja kaupungin johtoryhmälle selkeyttävät yhteisöllisesti nykytilannetta. Ensisijalle laadinnassa asetettiin kaupungin yleinen strategia sekä koulujen yhteinen opetuskäytön strategia, jotka vahvistetaan lautakunta- ja kh/kv tasolla. Opetussuunnitelmien uudistamisprosessin yhteyteen liitetään koulujen opetussuunnitelmissa omat tietostrategiat, joita pohtivat koulujen omat tvtryhmät. 3. Aikataulu Toukokuu 2001 Ope.fi -kysely Opetuskäytön kartoitus Valmistava kokous Syyskuu 2001 Ope. fi -kysely Laitteiston kartoitus Tietoiskut rehtoreille Tietoiskut kouluilla Oppilaitosten tietostrategiat. koulutus Heinolassa 6

7 Lokakuu 2001 Tvt- ryhmä Ope.fi 1-koulutus Ope.fi -koulutus Marraskuu 2001: Tvt- ryhmä Ope.fi 1-koulutus Joulukuu 2001: Tvt -ryhmä Oppilaitosten tietostrategiat. koulutus Heinolassa Ope.fi -koulutus Tammikuu 2002: Tvt -ryhmä Väliraportti versio1 Ope.fi 1 -koulutus Tietoyhteiskunta-anomus Paikallisohjaajakoulutus Helmikuu 2002: Tvt -ryhmä Ope.fi 1 -koulutus Oppilaitoskohtaiset tiimit perustetaan Paikallisohjaajakoulutus Maaliskuu 2002: Tvt -ryhmä Ope.fi -koulutus Huhtikuu 2002: Ope.fi koulutus Syyskuu 2002: Ope.fi koulutus Lokakuu 2002: Ope.fi koulutus Marraskuu 2002: Ope.fi koulutus Koulut, kirjasto ja kansalaisopisto kohtaavat Joulukuu 2002: Kaupunkistrategia valmiina Tammikuu Strategia koulutuslautakunnassa 7

8 Tietoyhteiskunta-anomus Ope.fi koulutus Helmikuu Ope.fi koulutus Maaliskuu Koulujen yhteishankinnat tvt-ryhmälle Ope.fi koulutus Huhtikuu Ope.fi koulutus Toukokuu Ope.fi koulutus D. VISIO VUODELLE 2006 Kohti maailman mahdollisuuksia! Koulu on avoin oppimisympäristö, joka toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tässä vuorovaikutuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa. Oppilailla on tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella ja kehittää omaa osaamistaan, käyttää laajasti tietovarantoja ja koulutuspalveluja. Kouluilla on käytössä digitaalista opetusmateriaalia. Oppilaat opiskelevat kunnan yhteisellä oppimisalustalla. Virtuaalikoulu, haja-asutusalueiden yhtenäinen peruskoulu ja toisen asteen sekä yliopistokoulutuksen yhteiset kurssit ovat suoritettavissa etäopetuksena. E. TAVOITE Koululaitos ottaa mittavan vastuun tieto- ja viestintätekniikan hyötykäyttöön ohjauksesta. Opettajille ja oppilaille on kehittynyt korkea tietotaitotaso ja laaja tietoisuus tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollisuuksista sekä sitoutuminen sen käyttöön. Viestimet ovat apuna yhteistoiminnallisessa kehittämisessä. Tasokas eettisesti ja taloudellisesti kestävä, verkostopohjainen opetus on vakiinnutettu. 8

9 Koulujen opetussuunnitelmat sisältävät tieto- ja viestintätekniikan sisältöalueet. Laitteisto on riittävä. Pedagoginen tuki ohjaa, neuvoo ja palvelee. Kouluilla on yhteiset ohjelmistot sekä oppimisverkko. F. KEHITTÄMISKOHTEET 1. Laitteet ja ohjelmistot Laitekartoituksessa ilmenneiden tulosten valossa on selvää, että koulut tarvitsevat peruslaitteistoa toteuttaakseen opetussuunnitelmien mukaista opetustyötä tieto- ja viestintätekniikkaa apuna käyttäen. SUUNNITELMA LAITTEIDEN HANKINNASTA TASAPUOLISESTI KOULUJEN KESKEN Tietokoneet Friitalan koulu 33 Harjunpään koulu Kaasmarkun koulu Olavin koulu Suosmeren koulu Ulvilan- 33 Hankintavuosi dataprojektori digitaalikamera skanneri väritulostin väritulostin skanneri digitaalikamera väritulostin digitaalikamera väritulostin skanneri digitaalikamera väritulostin skanneri digitaalikamera dataprojektori Muut laitteet Hankintavuosi

10 Kullaan koulu Ulvilan lukio 33 Vanhakylän koulu väritulostin skanneri digitaalikamera 2 dataprojektoria väritulostin skanneri videoneuvottelulaitteet digitaalikamera dataprojektori väritulostin skanneri Kouluilla on käytössään omia erillisiä opetusohjelmia. Ohjelmien hankinnassa siirrytään verkkolisensseihin, jotka hankitaan yhteisesti. Tvt - ryhmä käsittelee ja suunnittelee ohjelmatarvetta ja esittelee tarpeet rehtoreille toteutettavaksi. 2. Tekniset ratkaisut ja tuki Kaupungin tietohallinto hoitaa teknisen tuen ja tekniset ratkaisut ostosopimusperiaatteella. 3. Oppimisalustat Tvt - ryhmää varten on luotu kaupungin palvelimelle oppimisverkko, jonka avulla strategiaa luodaan ja päivitetään. Tvt ryhmä tutustuu markkinoilla oleviin oppimisympäristöihin ja tutkii niiden käyttömahdollisuuksia eri kouluilla. Tietohallinto on käytettävissä luotaessa oppimisverkkoa koulujen opetuskäyttöä varten. 4. Koulutus Opettajien koulutus ope.fi hankkeen mukainen koulutus hoidetaan yhdessä Karhukuntien, kaupungin koulutettujen paikallisohjaajien sekä tietohallinnon kanssa. Tvt ryhmä suunnittelee ja ehdottaa rehtoreille jatkuvaa koulutusta strategian toteutumisen myötä.. Pedagoginen tuki Koulut tarvitsevat oman tietotekniikan vastuuopettajansa. Vastuuopettajan työkuvaan kuuluisi opetusohjelmien etsiminen ja niistä tiedottaminen, opettajien tuki tiettynä, rajattuna päivänä ja kellonaikana, 10

11 koneiden käyttökunnon tarkistus sekä kehitysvihjeiden antaminen tietostrategiatyöryhmälle. Talousarviossa tulisi varautua tietotekniikan vastuuopettajien vuosiviikkotuntihuojennuksiin seuraavan ehdotuksen mukaisesti: Friitalan ja Olavin koulu Vanhankylän koulu HaKaSuon koulut Ulvilan-Kullaan koulu Ulvilan lukio h/vko h/vko h/vko h/vko h/vko 6. Kustannusarvio/ Tekninen tuki Pedagoginen tuki Koulutus Laitteet Ohjelmat Kalusto Asennukset YHTEENSÄ Tietoturva Tietoturvasta virusten ja murtautumisten osalta vastaa tietohallintoyksikkö ohjelmiston avulla. Kouluissa kiinnitetään huomiota omien levykkeiden käyttöön. Tietoturvan parantamiseksi on käyttäjät jaettu kahteen toimialueeseen, niin että hallintopuolelle ei oppilailla ole käyttöoikeutta. Palvelimella olevien verkkoasemien tietoturvasta huolehditaan tietohallintoyksikössä asettamalla eri tasoisia oikeuksia kansioiden käyttöön eri käyttäjäryhmille esimerkiksi kaikkiin kansioihin ei anneta oppilaille minkään tasoisia oikeuksia. Tietohallintoyksikkö on laatinut käyttösäännöt jokaiselle käyttäjätunnuksen saaneelle henkilölle. Allekirjoituksella tunnuksen saanut sitoutuu noudattamaan lakeja, asetuksia, koulun antamia ohjeita ja netikettiä. Jos käyttäjä ei noudata, sitoumusta hän menettää henkilökohtaisen tunnuksen. 11

12 8. Opetussuunnitelma Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa määritellään opetuksen sisältö ja tavoitteet. Tavoitteiden toteuttamiseksi valtakunnallinen opetussuunnitelma asettaa laadukkaan oppimisympäristön. "Oppimisympäristön varustus tukee oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen." Tietotekniikan osa-alueiden opetus ja käyttö eri luokka-asteilla 0 2. lk lk.-6. lk 7.-9.lk lukio Osa-alueet Tietokone Tietokone koulutyön Tietokone työvälineenä tutuksi tukena Yleiset tietokonetaidot Tiedonhankintatai dot Tekstinkäsittely Kuvankäsittely Julkaisu Taulukkolaskenta/ grafiikka Tietokonemusiikki/ hypermedia - tutustuminen aihealueeseen ohjatusti - aihealueen opetus painottuu luokka-asteelle - etupäässä aihealueen soveltamista käytäntöön itsenäisesti Yleiset tietokonetaidot: Kaupungin tietojärjestelmään kirjautumisen taidot ja Windows käyttöliittymään yhteydessä olevat taidot, myös sähköpostin käyttötaidot. Tiedonhankintataidot: Tiedonhankintataidot ovat vastaanottavia taitoja. Opetus ohjaa valikoimaan, yhdistämään ja arvioimaan tietoja, korostaa vastuuntuntoisuutta ja lähdeviittauksien luvallista käyttöä sekä 12

13 perehdyttää erilaisiin tiedonhakustrategioihin ( sana- ja aihehaku, linkkilistat, karttahaku). Tekstinkäsittely Tekstinkäsittely on tekstin tuottamista ja muokkaamista selkeäksi, informatiiviseksi ja esteettiseksi kokonaisuudeksi. Opetus etenee mainitussa järjestyksessä. Rutiinien omaksumiseen pyritään nopeasti, koska tekstinkäsittelyä on kaikilla luokka-asteilla yli oppiainerajojen. Kuvankäsittely Kuvankäsittelyllä tarkoitetaan kuvan tekemistä ja digitaalisen kuvan muokkaamista. Aloitetaan yksinkertaisella maalausohjelmalla (esim. Paint) ja edetään monipuolisempiin ohjelmiin (esim. Paint Shop Pro). Taitojen karttuessa tutustutaan vektorigrafiikkaan, jolloin voidaan skaalata ja pienentää tiedostoja. Kuvankäsittelyä käytetään kuvaamataidossa, käsityössä ja tuotettaessa kuvia tutkielmiin ja julkaisuihin. Julkaisu Ymmärtääkseen ja arvioidakseen nykyviestinnän keinoja oppilas saa omakohtaisia kokemuksia julkaisun tekemisestä. Tietokonejulkaisua käytetään tutkielmissa, luokkalehdissä, onnittelukorteissa, kutsuissa, mainoksissa jne. Digitaalisia julkaisuja ovat verkkolehdet, www-sivut ja PowePoint esitykset. Taulukkolaskenta ja graafinen esitys Taulukkolaskentaa käytetään selkeissä ja sujuvissa taulukoinneissa ja havainnollistettaessa graafisia kuvaajia matematiikan tilastollisissa sovelluksissa ja kielten luokitteluharjoituksissa sekä reaaliaineiden raportoinneissa. Ulvilan kaupungin opetussuunnitelmassa sekä koulujen omissa opetussuunnitelmissa määritellään tarkemmin vuosiluokkakohtaiset tavoitteet tietoyhteiskuntataitojen kehittämiseksi valtakunnalliselle, tasa-arvoiselle tasolle. G. Arviointi ja seuranta Tietostrategia on elävä asiakirja, jota päivitetään vuosittain. Tvt -ryhmä kantaa vastuun päivityksestä. Tietostrategian toteutumista arvioidaan lukuvuosittain. Tvt -ryhmä saa koulujen seurannan tulokset ja tekee niistä koosteen koulutuslautakunnalle sekä suorittaa tarkistukset tietostrategiaan. 13

14 H. Liitteet Liite 1. Kysely opettajille Informaatioteknologia Täsmäkoulutus Opetusteknologiakeskus Nimi Koulu Haluan osallistua (x) h OPE.FI 1 tasovastaavuus 1. Mikron käyttö ja Windows-käyttöjärjestelmä 4 laajuus 2. Word-tekstinkäsittelyohjelma 4 3. Excel-taulukkolaskentaohjelma 4 4. PowerPoint-esitysgrafiikkaohjelma 4. Perusteiden ja Wordin kertaus 4 6. Excelin ja PowerPointin kertaus 4 7. WWW: Internet haltuun, www-selaimen käyttö 4 8. Mail: sähköposti (Eudora, Tiimi, Outlook, selain) 4 9. WWW+mail kertaus 4 OPE.FI 2 tasovastaavuus 10. Kotisivun laadinnan perusteet 2x4 11. Kotisivu multimedian keinoin 4x4 12. Access Tietokanta 2x4 13. Digitaalivideo 6x4 14. Digi-kamera ja Photoshop-kuvanmuokkaus 2x4 1. Photoshopia syvemmältä 3x4 OPE.FI 3 tasovastaavuus VIRTUAALIKOULU 16. Virtuaalinen oppimisympäristö webct 3x4 17. Oppimateriaalin tuottaminen virtuaalisessa oppimisympäristössä prosessi IT-STRATEGIA 18. It-OPS, informaatioteknologia eläväksi osaksi 3 ov, lähip. opetussuunnitelmaa 14

15 1. Informaatioteknologia (OPE.FI 1) 1. Mikron käyttö ja Windowskäyttöjärjestelmä PERUSTASO 2. Word-tekstinkäsittelyohjelma 3. Excel-taulukkolaskentaohjelma 4. PowerPoint-esitysgrafiikkaohjelma Tavoite ja laajuus Kurssilainen saa tietokoneen peruskäyttötaidon, sekä kuvan yleisimpien työkaluohjelmien käytöstä ja ohjelmien tarjoamista mahdollisuuksista. Kurssin kesto on 4h. Tavoite ja laajuus Kurssi antaa valmiuden tavallisimpien asiakirjojen, kuten muistiot, tiedotteet ja pöytäkirjat, laadintaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Kurssin kesto 4h. Tavoite ja laajuus Taulukkolaskentaohjelman perusteiden hallinnan kautta saadaan valmius tavallisimpien Excelillä ratkaistavissa olevien tehtävien suorittamiseen. Kurssin kesto on 4h. Tavoite ja laajuus Kurssilla opitaan laatimaan yksittäisiä dioja (kalvoja) sekä dioista muodostettu, tekstejä, kuvia ja kaavioita sisältävä diaesitys. Kurssin kesto on 4h. Lähtötaso Kurssi ei edellytä tietokoneen aikaisempaa käyttökokemusta. Kurssilla opitaan mikrotietokoneen ja Windowskäyttöjärjestelmän perusasiat. Lähtötaso Kurssilla keskitytään Wordin perustoimintoihin eikä se edellytä Wordin aikaisempaa käyttökokemusta. Kurssi edellyttää mikrotietokoneen ja Windowsin perusteiden tuntemusta, kurssia 1. Mikron käyttö ja Windowskäyttöjärjestelmä. Lähtötaso Kurssilla keskitytään Excelin perustoimintoihin eikä se edellytä ohjelman aikaisempaa käyttökokemusta. Kurssi edellyttää mikrotietokoneen ja Windowsin perusteiden tuntemusta, kurssia 1. Mikron käyttö ja Windowskäyttöjärjestelmä. Lähtötaso Kurssille osallistuminen ei edellytä PowerPointin aikaisempaa tuntemusta. Kurssi edellyttää mikrotietokoneen ja Windowsin perusteiden tuntemusta, kurssia 1. Mikron käyttö ja Windows-käyttöjärjestelmä. Sisältö yleistä tietojenkäsittelyn periaatteista mikrotietokoneen osat ja nimitykset mikron käynnistäminen ja sammuttaminen toiminta häiriötilanteissa Windows-käyttöjärjestelmä: - ikkunat ja niiden hallinta - työpöytä ja sen muokkaus - kuvakkeet ja kansiot - ohjelmien käynnistäminen - liikkuminen sovellusten välillä - resurssienhallinta-ohjelma - apuohjelmat - leikepöytä Sisältö ohjelman perusasetukset asiakirjan laadinta ja tallennus asiakirjan avaaminen, tekstin muokkaus ja muotoilu tunnisteet, kappalemuotoilut ja tyylit oikoluku ja tavutus automaattinen teksti sivumääritykset tulostus asiakirjamallit ja niiden käyttö Sisältö ohjelman perusasetukset työkirjan laadinta, talletus, avaaminen laskukaavojen tekeminen, suora ja suhteellinen osoiteviittaus esimerkkejä tavallisimmista funktioista tulostaminen usean taulukon käyttö ja hallinta samassa työkirjassa kaaviot makron nauhoittaminen Sisältö uuden esityksen luonti ja tallentaminen esityksen avaaminen ja muokkaaminen dian rakennnemallit valmiit mallit tulostuksen vaihtoehdot diaesityksen (Screen show) tekeminen ja tehosteiden käyttö 1

16

17 Liite 2. Kyselyn tulokset OPE.FI Opetusteknologiakeskuksen kurssit Koulut yhteensä OPE.FI 1 tasovastaavuus 1. Windows 2. Word 3. Excel 4. PowerPoint. Kertaus Kertaus WWW 8. Sähköposti 9. Kertaus 7-8 Koulut Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Vanhakylä Friitala Harjunpää Kaasmarkku Suosmeri Olavin koulu Ulvilan-Kullaan koulu Lukio Koskin koulu Leineperi

18 OPE.FI 2 tasovastaavuus 10. Kotisivu 11. Kotisivu/mm. 12. Access 13. Digitaalivideo 14. Digi/Photos. 1. Photos.syv. Koulut Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Vanhakylä Friitala Harjunpää Kaasmarkku Suosmeri Olavin koulu Ulvilan-Kullaan koulu Lukio Koskin koulu 2 Leineperi OPE.FI 3 tasovastaavuus 16. webct 17. Oppimater./virt. 18. It-OPS Koulut Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Vanhakylä Friitala Harjunpää Kaasmarkku Suosmeri Olavin koulu 1 Ulvilan-Kullaan koulu Lukio Koskin koulu 1 Leineperi

19 Liite 3. Laitekartoitus Nimi Kuvaus Mhz Prosessori Muisti Levy FRALA10 Friitalan koulu OT3 100 Pentium FRALA11 Ulvilan Koulut Pentium FRALA12 Friitalan Koulu Opettajat 100 Pentium HARJUNP03 Harjunpään Koulu - ATK-luokka 100 Pentium KAASM01 Kaasmarkun koulu - Arjan luokka 100 Pentium KAASM02 Kaasmarkun koulu 100 Pentium KAASM0 Kaasmarkun koulu 100 Pentium YLA23 Ulvilan- Kullaan koulu - Konekirjoitus 120 Pentium LUKIO02 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO03 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO04 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO0 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO06 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO07 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO08 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO09 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO10 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO11 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO12 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO13 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO14 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO1 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO16 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO17 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO18 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO19 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO20 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium LUKIO21 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 120 Pentium HARJUNP06 Harjunpään koulu 120 Pentium LUKIO22 Ulvilan Lukio - Kemia 12 Pentium LUKIO23 Ulvilan Lukio Espanol 12 Pentium LUKIO24 Ulvilan Lukio Ranska 12 Pentium LUKIO31 Ulvilan Lukio Fysiikka 12 Pentium LUKIO32 Ulvilan Lukio Psygologia 12 Pentium LUKIO33 Ulvilan Lukio - 30 Svenska 12 Pentium LUKIO34 Ulvilan Lukio English2 12 Pentium LUKIO3 Ulvilan Lukio Deutsch 12 Pentium LUKIO36 Ulvilan Lukio Äidinkieli1 12 Pentium LUKIO37 Ulvilan Lukio Äidinkieli2 12 Pentium LUKIO38 Ulvilan Lukio Uskonto 12 Pentium LUKIO39 Ulvilan Lukio Auditorio/Musiikki 12 Pentium LUKIO4 Ulvilan Lukio Historia 12 Pentium LUKIO46 Ulvilan Lukio English1 12 Pentium LUKIO47 Ulvilan Lukio Maantieto/Biologia 12 Pentium LUKIO30 Ulvilan Lukio Matematiikka 12 Pentium LUKIO01 Ulvilan Lukio - ATK-luokka 166 Pentium LUKIO1 Ulvilan Lukio - Kirjasto 166 Pentium OLAVI02 Olavin Koulu 166 Pentium OLAVI01 Olavin Koulu - Tuominen Kirsti 166 Pentium OLAVI03 Olavin Koulu - Tenhunen Anu 166 Pentium OLAVI04 Olavin Koulu - Haasjoki Lasse 217 Puheoopetus 166 Pentium LUKIO2 Ulvilan Lukio - 11 Kirjastonhoitaja 166 Pentium

20 LUKIO26 Ulvilan Lukio Opettajat 166 Pentium LUKIO27 Ulvilan Lukio - Opettajanhuone 166 Pentium LUKIO28 Ulvilan Lukio Opettajat 166 Pentium LUKIO29 Ulvilan Lukio Opettajat 166 Pentium LUKIO40 Ulvilan Koulut Kuvaamataito 166 Pentium LUKIO2 Ulvilan Lukio - Kirjasto 166 Pentium FRALA1 Friitalan Koulu - Opettajat 200 Pentium YLA09 Ulvilan- Kullaan Yl aste - Opettajat 200 Pentium YLA13 Ulvilan- Kullaan koulu Opo 200 Pentium KAASM04 Kaasmarkun koulu 200 Pentium LUKIO0 Ulvilan Lukio - Kirjasto 200 Pentium YLA08 Ulvilan- Kullaan koulu - Opettajat 200 Pentium OLAVI08 Olavin koulu 200 Pentium Pro KAASM08 Kaasmarkun koulu 200 Pentium Pro SUOSM02 Suosmeren koulu 200 Pentium Pro YLA19 Ulvilan- Kullaan Koulu - ATK I 200 Pentium YLA14 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA1 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA16 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA17 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA18 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA20 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA21 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium YLA22 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 200 Pentium OLAVI10 Olavin koulu 200 Pentium YLA10 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLA28 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLA29 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLA30 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLA31 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA10 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA13 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA14 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA1 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA16 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA17 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA18 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium YLAMEDIA19 Ulvilan Kullaan koulu 200 Pentium VAALA23 Vanhankylän koulu - Opettajainhuone 233 Pentium II VAALA24 Vanhankylän koulu - Kirjasto 233 Pentium II FRALA22 Friitalan koulu 266 Pentium II FRALA23 Friitalan koulu 266 Pentium II FRALA24 Friitalan koulu 266 Pentium II FRALA21 Friitalan koulu 266 Pentium II FRALA2 Friitalan koulu 266 Pentium II YLA33 Ulvilan- Kullaan koulu - ATK I 467 Celeron HARJUNP08 Harjunpään koulu - Rehtori 600 P KAASM06 Kaasmarkun koulu 600 P OLAVI07 Ulvilan Koulut Johtaja 600 P SUOSM01 Suosmeren koulu 600 P OLAVI09 Olavin koulu - 10 OT Celeron VAALA0 Vanhankylan Koulu OT3 Tillqvist Elisa 1196 P VAALA06 Vanhankylän Koulu OT3 Aaltonen 1196 P VAALA07 Vanhankylän Koulu OT3 Mannelin 1196 P VAALA08 Vanhankylän Koulu Englanti 1197 P VAALA09 Vanhankylän Koulu OT2 Jukantupa Anne 1196 P

21 VAALA10 Vanhankylän Koulu OT-3 Virta Lasse 1196 P VAALA11 Vanhankylän Koulu P VAALA12 Vanhankylän Koulu OT3 Niemi Kari 1196 P VAALA13 Vanhankylän Koulu OT3 6C Mikkola Martti 1196 P VAALA14 Vanhankylan koulu OT3 Virta Lasse 1196 P VAALA1 Vanhankylan koulu - OT3 Tarkkanen Pirjo-Liisa 1196 P VAALA16 Vanhankylän koulu A 1196 P VAALA17 Vanhankylän koulu - R203 OT3 Suomalainen 1196 P VAALA18 Vanhankylan koulu - R209 OT3 Härmä 1196 P VAALA19 Vanhankylän koulu - R210 TO3 Sandberg 1196 P VAALA20 Vanhankylän koulu - Opettajat 1196 P YLAMEDIA01 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA02 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA03 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA04 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA0 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA06 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA07 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA08 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA09 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA11 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA12 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA21 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA22 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA23 Ulvilan Kullaan koulu 1196 P YLAMEDIA20 Ulvilan Kullaan koulu 1197 P YLAMEDIA24 Ulvilan Kullaan koulu 1197 P

22 Liite 4. Käyttöaste kouluittain 1. Friitalan koulu luokat 1-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään matematiikka englanti ympäristötieto 2. Harjunpään luokat 1-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään 7 6 erityisopetus peruskäyttö sähköposti tekstinkäsittely tiedonhaku opitun asian harjoittelu 3. Kaasmarkun koulu luokat 0-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään peruskäyttö sähköposti tekstinkäsittely arviointi tiedonhaku opitun asian harjoittelu kuvataide erityisopetus 22

23 4. Olavin koulu erityiskoulu opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään puheopetus kielelliset harjoitukset matematiikka tekstinkäsittely PIC -kuvat erilaiset opetusohjelmat. Suosmeren koulu luokat 1-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat erityisopetus tiedonhaku Tietotekniikkaa käytetään 6. Ulvilan-Kullaan koulu luokat 7-9 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään äidinkieli historia yhteiskuntaoppi biologia matematiikka saksa kaupall. aineet ESY -opetus maantieto ruotsi 23

24 7. Ulvilan lukio opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat 17 9 ruotsi englanti filosofia biologia maantieto kuvataide fysiikka Tietotekniikkaa käytetään 8. Vanhakylän koulu luokat 1-6 opettajia, käyttävät opetusryhmiä, saavat Tietotekniikkaa käytetään tiedonhaku opetusohjelmat kirjoittaminen äidinkieli ryhmätyöt, esitelmät nettilehti "Nettivuoto" 24

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA HELILÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA 2004-2005 1 Johdanto Opetusministeriön ja opetushallituksen tahoilta kouluille on annettu tavoitteeksi kehittää tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää osaamista

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA... 4 1. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET... 4 2. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Käppärän koulun tietostrategia

Käppärän koulun tietostrategia 2008 Käppärän koulun tietostrategia JOHDANTO LAITTEISTO Käppärän koulussa on tällä hetkellä n. 50 konetta oppilaskäytössä. Näistä koneista hieman yli puolet on hankittu vuonna 2004 tai sen jälkeen. Näin

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Aika Teema Paikka Kohderyhmä Ilmoittautuminen Tammi-helmikuu 17.1. klo 13.15 15.30 Symboliset laskimet Martinlaakson lukio

Lisätiedot

Mitä kartoitettiin? Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja käyttöä koulussa.

Mitä kartoitettiin? Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja käyttöä koulussa. Turun opetustoimen 6. luokkalaisten tieto- ja viestintätekniikan osaamisen tulokset vuonna Sisällysluettelo Yleistä... 5 Poimintoja... 6 Tietokoneen hallinta... 7 Tekstinkäsittelytaidot... 9 Kuvankäsittely...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Visio 3. Perusopetuksen TVT- opetuskäytön tavoitteet 4. Tekninen ympäristö 4.1 Verkkoyhteydet 4.2 Tietoturva

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus

Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus Koulutuskeskus Salpaus järjestää ammatillista ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille sekä tekee tiivistä kehittämistyötä elinkeinoelämän kanssa. Hyvät käytännöt verkko-opetuksessa epassi-koulutus 26.3.2009-10.9.2009

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA TOUKARIN KOULUN TIETOSTRATEGIA Sisältö 1. Käsitemäärittelyt 2. Yleistä 3. Tietokoneopetuksen opetussuunnitelma Toukarin koulussa 4. Koulun it- visio 5. Koulun it- tavoite 6. Kulttuurimittaus 7. Valitut

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä TVT osaamiskartoituksen tuloksia Kyselyn toteutuksesta Kysely toteutettiin OPEKA työkalulla syksyllä 2013 Selänteen alueella sekä Nivalan Ylivieskan seutukunnassa

Lisätiedot

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista.

Hallinnon ja henkilökunnan välisellä Intranetillä ylläpidetään koulun sisäisiä infosivuja, joilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Herttuan koulun tietostrategia Johdanto Porin Herttuan koulu on erityiskoulu, joka antaa opetusta vuosiluokille E1 PK9. Koulumme toimii fyysisesti kahdessa rakennuksessa samassa pihapiirissä. Toisessa

Lisätiedot

Salcom Learning. käyttäjäkoulutukset syksy 2015

Salcom Learning. käyttäjäkoulutukset syksy 2015 Salcom Learning käyttäjäkoulutukset syksy 2015 Tervetuloa avoimiin koulutuksiin, webinaareihin ja verkkokursseille! Koulutukset alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 16.00. Ilmoittautumiset ja lisätiedot www.salcomlearning.fi,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt MOISION KOULUN TVT -STRATEGIA 2012-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. TVT -tiimi 2.1 Kokoonpano 2.2 Tehtävät 3. TVT -opetuksen toteutus 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt 4. Tieto -ja viestintätekniikan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa

Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Ope.fi koulutusmalli Helsingin yliopistossa Viisi opintoviikkoa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä vuodesta 2000 lähtien http://ok.helsinki.fi/opefi Pauliina Kupila ja Mari Jussila Opetusteknologiakeskus

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Loka-joulukuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA SAARISTEN KOULUN TIETOSTRATEGIA YLEISTÄ Tietostrategia sisältää perusasioiden linjaukset tieto-ja viestintätekniikan käytöstä Saaristen koulussa sekä hallinnon että opetuksen käytön näkökulmasta. Hallinnon

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO 24.04.2013. Jussi Ylinen. Siviilisääty Avioliitossa, tytöt syntyneet 2004 ja 2009

ANSIOLUETTELO 24.04.2013. Jussi Ylinen. Siviilisääty Avioliitossa, tytöt syntyneet 2004 ja 2009 Eerolantie 22 40270 Palokka ANSIOLUETTELO 24.04.2013 040 5829493 jussi.ylinen@suomi24.fi http://koti.mbnet.fi/jusylin Henkilötiedot Nimi Syntymäaika ja paikka Ylinen Jussi Heikki 04.07.1973 Espoo Siviilisääty

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008

Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008 Meri-Porin koulun tietostrategia 30.5.2008 1. Johdanto... 1 2. Visio... 1 3. Tavoitteet... 1 3.1. Hallinto... 1 3.2. Opetus... 1 4. Kulttuurimittaus... 2 4.1. Hyödyntämistä tukevat piirteet... 2 4.2. Hyödyntämistä

Lisätiedot

TVT- OPETUSHARJOITTELUSSA Markku Lang

TVT- OPETUSHARJOITTELUSSA Markku Lang Organisation for Economic Cooperation and Development TVT- OPETUSHARJOITTELUSSA MUTTA? Joka kolmas suomalainen oppilas ilmoitti, ettei ollut käyttänyt tietokonetta koulussa koko lukuvuoden aikana! TVT-

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT TVT-kehittämistyöryhmä 28.10.2013 PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT Päijät-Hämeeseen on laadittu yhteinen TVT-OPS vuonna 2010. Nastolan opettajien käyttöön

Lisätiedot

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA

KESKEISIÄ TAITOJA TIETOTEKNIIKASSA 5.22. Tietotekniikka Tietotekniikka on monipuolinen työkalu, jonka käyttötaitoa tarvitaan hyvin monenlaisissa yhteyksissä tiedonhausta oman tiedon tuottamiseen. Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös ympäröivän

Lisätiedot

Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA

Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA Tuorsniemen koulun TIETOSTRATEGIA SISÄLLYS 1 KÄSITTEET... 3 2 TUORSNIEMEN KOULUN IT-VISIO... 4 3 KOULUN IT-TAVOITE... 4 3.1 Tuorsniemen koulun it-tavoite... 4 4 TUORSNIEMEN KOULUN IT-KULTTUURIANALYYSI...

Lisätiedot

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastossa elo-syyskuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, 3 tai tutustu tablettiin.

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET

LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET Pääjohtaja Aulis Pitkälä Pro Lukio ry:n lukioseminaari Helsinki 6.11.2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Lukiopedagogiikan arviointi Koulutuksen arviointineuvoston

Lisätiedot

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen 1 Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen Liisa Ilomäki, Kirsi Oravainen, Minna Lakkala ja Marjut Iivonen Espoon koulutoimen tieto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Turun kasvatusja opetustoimen 6 lk tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2011. Tietokone opetuksessa TOP keskus

Turun kasvatusja opetustoimen 6 lk tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2011. Tietokone opetuksessa TOP keskus Turun kasvatusja opetustoimen 6 lk tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2011 Tietokone opetuksessa TOP keskus 21.2.2012 Sisällys Taulukkoraportit: TIETOKONEEN HALLINTA TEKSTINKÄSITTELY KUVANKÄSITTELYTAIDOT

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

OPPIKIRJAT vanha ops Aine ja kurssi Oppikirja

OPPIKIRJAT vanha ops Aine ja kurssi Oppikirja OPPIKIRJAT 2017 2018 vanha ops Aine ja kurssi Oppikirja Äidinkieli 7 Särmä ja tehtävävihko 7 (Otava) 8-9 Särmä ja Ylioppilastekstejä 2017 SKS/ÄOL ISBN-10: 9522228869 11 Särmä Kielenhuolto (vihko) (Otava)

Lisätiedot

Esimerkkikoulun TVT -projektisisällöt vuosiluokilla

Esimerkkikoulun TVT -projektisisällöt vuosiluokilla Esimerkkikoulun TVT -projektisisällöt vuosiluokilla 1.- 6. Suunnitelmassa on ehdotuksia eri oppiaineisiin soveltuvista projekteista joiden avulla vuosiluokkien TVT -tavoitteet voidaan saavuttaa. Taulukossa

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Perusteet 16.3.2009 Rovaniemen Design Park Kouluttaja Timo Laapotti / F4U Foto For You f4u@f4u.fi 0400 684 358 http://f4u.fi/ ATK yrittäjän työvälineenä Esityksen sisältö A-ajokorttivaatimukset

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA

LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA LÄNSI-PORIN KOULUN TIETOSTRATEGIA 28.11.2002 1.9.2005 26.5.2008 TYÖRYHMÄ: Mikko Saine Erik Virta 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 PERUSKÄSITTEET 4 KOULUN TIETOSTRATEGINEN VISIO 5 LAITTEISTOSTRATEGIA 5 OHJELMISTOSTRATEGIA

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Organisatorinen muutos

Organisatorinen muutos Organisatorinen muutos 22.11.2001 TieVie-kouluttajakoulutus Helsingin yliopisto Projektipäällikkö Janne Sariola Teemat Lähtökohtia Miksi strategia? Mitä? Sisällöt Miten? Toimenpiteet Miksi? Strategisen

Lisätiedot

Turun opetustoimen 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN

Turun opetustoimen 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN 2010 Turun opetustoimen 6-LK OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN TOP-keskus Turun kaupunki 17.9.2010 Sisällys Taulukkoraportit: TIETOKONEEN HALLINTA TEKSTINKÄSITTELY KUVANKÄSITTELYTAIDOT

Lisätiedot

Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista

Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista Verkko opettajan palveluksessa: alueen verkko-opetushankkeiden info koulutus- ja tukipalveluista Yläkoulujen VESO-päivä 18.11.2006, Kouvola KymiPro/ Osku Kiri & Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke/ Maria

Lisätiedot

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukion tuntijakokokeilu Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.11.2016 Uskalla kokeilla lukion uusi kehittämisohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt yhteistyössä Opetushallituksen

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot