TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 VUODEN 2006 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 VUODEN 2006 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT"

Transkriptio

1 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2006 VUODEN 2006 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2005 lopussa kasvatusasiain keskuksen organisaatiouudistuksen edellyttämät virat. Vuoden 2006 aikana virat saatiin täytettyä, jonka jälkeen voitiin käynnistää sekä lapsityön että nuorisotyön organisaatioiden yksityiskohtainen suunnittelu. Vuoden lopussa organisaatiomallit olivat pääosin valmiit. Tavoitteena on, että uudistetun organisaation mukainen toiminta voidaan käynnistää koko laajuudessaan syyslukukauden käynnistyessä elokuussa Organisaatiouudistuksen ohella toimintavuosi täyttyi monista merkittävistä tapahtumista. 1. Neuvottelupäivät käynnistivät toimintavuoden Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät järjestettiin Turun historiallisessa ydinkeskustassa Noin 1000 alan ammattilaista pääsi kollegiaalisten kohtaamisten ohella nauttimaan muun muassa avajaismessusta Tuomiokirkossa, Linnateatterin ilakoinnista avajaisissa, Valon kantajat näytelmästä Tuomiokirkon edustalla, Rajattomat yhtyeen konsertista Tuomiokirkossa sekä keskiajan tunnelmista ja Turun murteesta iltajuhlassa valtion virastotalolla. Samalla kun päivien runsaista kiitoksia kerännyt toteutus oli työteliään raskas prosessi, se myös oli kaikille yhtymän eri yksiköissä toimiville työntekijöille konkreettinen osoitus yhteistyön voimasta. 2. Katseet kääntyivät kevään 2007 kirkkopäiviin Neuvottelupäivien jälkeen kasvatusasiain keskuksen voimakasta työpanosta kaivattiin Turussa järjestettävien Kirkkopäivien järjestelyihin. Organisatoristen ongelmien vuoksi järjestelyt etenivät kuitenkin melko nihkeästi ja resurssivaikeuksien vuoksi kasvatusasiain keskus päätti vetäytyä järjestelyistä lokakuun alussa. Marraskuun lopussa kirkkoherrojen ja hallinnon kanssa käydyt neuvottelut ratkaisivat resursointiongelmat ja kirkkopäivien lapsi ja nuoriso osion työstäminen jatkui täydellä teholla joulukuun puolivälissä kasvatusasiain keskuksen ja NUJO:n (yhtymän nuorisotyön johtoryhmän) johdolla. 3. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä virallisesti Kirkon paikkojen jäseneksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskukset, Heinänokka, Kunstenniemi ja Sinappi hakivat menestyksellisesti Kirkon paikat markkinointirenkaan jäsenyyttä vuonna Virallisesti jäsenyys hyväksyttiin Kirkon paikkojen vuosikokouksessa Kouvolan Puhjonrannassa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää olivat edustamassa kasvatustoimenjohtaja Hannu Hurme, nuorisosihteeri Marja Ruusu ja kurssikeskuksen hoitajat Samuli Kallio ja Elina Lahtonen Ruoho. Vuosikokouksen jälkeen yhtymän edustajilla oli mahdollisuus Pietariin suuntautuneen opintomatkan aikana tutustua paremmin markkinointirenkaan jäseniin. Vuoden aikana yhtymän työntekijät osallistuivat Kirkon paikkojen järjestämään koulutukseen sekä vastasivat lokakuussa Heinänokassa toteutetusta tapaamisesta.

2 2 4. Zookkonen muuttui sähköiseksi Kasvatusasiain keskuksen tiedotus on viimeisimmän vajaan vuosikymmenen aikana kokenut melkoisen muutoksen. Perinteinen kiertokirje muuttui ensin painetuksi Zookkonen lehdeksi. Neljä kertaa vuodessa ilmestyneen painetun lehden ongelmia olivat kuitenkin hidas toimitusprosessi ja monistamolaatuinen ulkoasu. Vuoden alussa päätettiin siirtyä sähköisen lehden tekemiseen. Samalla kun lehden toimitukselliseen aineistoon voitiin kiinnittää enemmän huomiota, voitiin oleelliset liitteet, kuten kokousaikataulut ja osoitteistot, pitää erillisinä, jatkuvasti päivitettävinä tiedostoinaan. Koska sähköisessä formaatissa levikin laajentaminen ei myöskään ollut kustannuskysymys, voitiin informaatiota jakaa entistä laajemmin. Ensimmäinen nettizookkonen ilmestyi värikkäänä ja ajankohtaisena kertoen tuoreeltaan muun muassa kirkkoneuvoston suorittamista kasvatusasiain keskuksen henkilövalinnoista. Vuoden aikana julkaistiin 7 pdf muotoista lehteä sekä erillisliitteenä Kunstenniemen 60 vuotisjuhlista kertonut valokuvaalbumi. Nuorisosihteeri Jani Käsmän toimittaman nettilehden vastaanotto oli myönteinen. 5. Iltapäivätoimintayhteistyö Kaarinan kanssa päättyi Turun ja Kaarinan kaupunkien kanssa tehtiin sopimukset iltapäivätoiminnan tuottamisen ehdoista kesällä Turun kanssa sopimus jatkui ongelmitta myös lukuvuodelle Eräiden Kaarinan sopimuksessa olleiden teknisten tarkistusten suorittamiseksi yhtymä irtisanoi sopimuksen tammikuun lopussa. Kaarinan kaupungin päätettyä pian irtisanomisen jälkeen kilpailuttaa toiminnan, ei yhtymä, toiminnan nettomaksajana, katsonut mahdolliseksi kilpailuttamiseen osallistua. Lukukauden aikana seurakuntayhtymä ei tuottanut Kaarinan ykkös, kakkosluokkalaisille sen paremmin iltapäivä kuin muutakaan korvaavaa toimintaa. Syyslukukauden aikana käytiin vanhempien kanssa kuitenkin keskusteluja mahdollisen iltapäiviin sijoittuvan seurakunnallisesti järjestettävän toiminnan sisällöstä. Mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä kuitenkin vasta syyslukukauden 2007 käynnistyessä. Muutos antoi mahdollisuuden kuitenkin lisätä ja kehittää uusia lapsityön toimintamuotoja. 6. Lapsityön organisointi ja työnkuvat Lapsityön vuotta 2006 leimasi muutos. Keväällä saatiin hallinnossa läpi tärkeitä päätöksi, jotka koskivat lapsityön organisointia ja työnkuvia. Kaikkien lastenohjaajien työt saatiin ympärivuotisiksi luopumalla osa lomautuksista. Samalla kaikki toistaiseksi työsopimuksella olevien lastenohjaajien tunnit muuttuivat 38, 15h /viikossa. Lastenohjaajien työnkuvaa kehitettiin niin, että syksystä alkaen lastenohjaajilla oli tuntiraamituksessaan ennalta määrättyjen ohjaustuntien lisäksi työaikaa käytettävissä työntekijän itse suunnittelemaan työntekoon. Tällaisella muutoksella haluttiin kehittää mm. yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa. 7. Kunstenniemen kappeli vihittiin käyttöönsä Viimeisenä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskuksista sai oman kappelinsa Kunstenniemi 60 vuotisjuhlavuotensa käynnistyessä. Heinänokan ja Sinapin kappelithan vihittiin käyttöönsä jo syksyllä Kunstenniemen kappelin suunnittelusta vastasi arkkitehti Jaakko Rautanen (LPR arkkitehdit) ja sen pääurakoitsijana toimi Esko Randell. Kappelin juhlallisen vihkimisen toimitti kello alkaneessa tilaisuudessa arkkipiispa Jukka Paarma avustajinaan pastori Heidi Jokinen (liturgi), kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, rakennustoimikunnan puheenjohtaja Pekka Soini, rakennustoimikunnan edustaja Jaana Jaakola, tekstinlukijoina nuorisosihteeri Marja Ruusu ja pastori Lasse Mustonen sekä Turun tuomiokirkon nuorisokuoron vahvistettu kvartetti kanttori Anu Åbergin joh

3 3 dolla. Vihkimistä seuranneen juhlapäivällisen ohjelmassa oli kasvatustoimen johtaja Hannu Hurmeen Kunstenniemi historiikki, Saarisalot lahjoittivat kappeliin ryijyn ja Olavi Hyvönen taulun. Vapaan sanan aikana puheenvuoron käyttivät Helge Vaittinen ja Lasse Urho. Musiikista vastasi edelleen kanttori Anu Åbergin johtama Tuomiokirkon nuorisokuoron vahvistettu kvartetti. Päätöshartaudesta vastasi tuomiorovasti Rauno Heikola. 8. Uutta henkilökuntaa rekrytoitiin Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan lapsityön johtajaksi Kaisa Rantalan, lapsityönohjaajiksi Kristiina Kesälän ja Sanna Vibergin, kasvatuksen teologiksi Heikki Arikan, nuorisosihteeriksi Jani Käsmän ja oppilaitosteologiksi Atte Airaksisen. Kaisa Rantalalta vapautuneeseen lapsityönohjaajan virkaan valittiin myöhemmin Laura Ratia ja eläkkeelle siirtyneen keittäjä Raili Hongan tilalle Anna Päivärinta. 9. Heinänokka laajeni Richardtsonin niemellä ja saunan laajennus käynnistyi Heinänokan leirikeskukseen liittyvän Richardtsonin niemeen elinikäisen käyttöoikeuden hallinneen neiti Richardtsonin kuoltua niemi kiinteistöineen siirtyi seurakuntayhtymän omistukseen. Samalla käynnistyi niemen ja sen kiinteistöjen tulevan käyttötarkoituksen selvittely. Nopeita toimenpiteitä alueen ottamisessa leiritoiminnan käyttöön ei kuitenkaan ole odotettavissa seurakuntayhtymän muiden jo käynnissä tai vireillä olevien rakennushankkeiden vuoksi. Heinänokassa leiritoiminnan toteuttamista on vuosia haitannut se, että alueella on sijainnut vain yksi sauna. Vuoden alussa käynnistynyt saunan laajennus tulee alkuvuodesta 2007 valmistuttuaan tuplaamaan leirialueen saunakapasiteetin. 10. Nuorisotyön yhtymätason organisaatiota ajanmukaistettiin Kirkkoneuvosto hyväksyi 123/ nuorisotyön työalajohtajuutta selvittäneen toimikunnan raportin siihen liittyvine toimenpide ehdotuksineen. Päätös mahdollisti nuorisotyön työalavastaavuuden käyttöön oton seurakunnissa ja sisälsi mallijohtosäännöt tilanteisiin, joissa työalavastaava on pappi tai on nuorisotyönohjaaja. Päätös jäntevöitti myös yhtymätasolla tehtävää yhteistyötä perustaessaan yhtymätason nuorisotyön johtoryhmän (NUJO) ja vakiinnuttamalla nuorisotyön työtekijöitten yhteisen kokouksen aseman. Työalavastaavien nimeäminen käynnistyikin jo kevään aikana ja NUJO:n ensimmäinen kokous pidettiin Pallivahan seurakuntakeskuksessa Syksyn kokouksissa pyrittiin hahmottamaan NUJO:n roolia ja tehtäviä. Kirkkopäivien lapsi ja nuorisotyön ohjelmakokonaisuuden toteuttamisesta muodostui NUJO:n ensimmäinen todellinen työtehtävä. 11. Partioaluskaluston uudistaminen eteni edelleen Mikaelin Sinisten uusi koulutusalus TMX kastettiin jokirannassa Sinikotkien koulutusaluksen vaihtohanke eteni. Pojat esittelivät hankettaan venealan messuilla, uuden aluksen runko valettiin Nauvossa, jonka jälkeen se sisustamista varten siirrettiin Paraisille ja vanha Rhea myytiin vuoden viimeisinä päivinä. Käyttökunnossa uusi alus tulee olemaan kesän 2007 aikana. 12. Nuorten messut vakiinnuttivat asemansa Martin, Mikaelin ja Tuomiokirkkoseurakunnan sekä kasvatusasiain keskuksen yhteistyössä kerran kuukaudessa järjestämät Nuorten messut vakiintuivat osaksi nuorten jumalanpalvelustarjontaa.

4 13. Kansainvälisyys näkyi oppilaitostyössä 4 Oppilaitosteologit osallistuivat kesäkuussa Saksassa pidettyyn työalansa konferenssiin osana vuonna 2008 Suomessa pidettävän vastaavan konferenssin järjestelyjä. Tulevan Suomen konferenssin järjestelyissä turkulaisten osuus on merkittävä. Suomen WorldSkills maajoukkueen pappina kotikisoissa vuonna 2005 toiminut oppilaitosteologi Atte Airaksinen kutsuttiin myös Japanissa syksyllä 2007 pidettävien kisojen papiksi. Papin lähettämisestä vastaavat yhdessä kirkkohallitus ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. 14. Työyhteisötutkimus ja vaarojen arviointi selvittivät työyhteisön tilaa Yhtymässä suoritettiin keväällä työyhteisötutkimus, jonka yksikkökohtaiset tulokset saatiin juuri ennen kesälomakauden alkamista. Tulosten yhteenveto selvitettiin koko työyhteisölle yhdessä ja itse kullakin oli mahdollisuus tutustua yksityiskohtaisiin tuloksiin. Myös kasvatusasiain keskuksessa suurimmat ongelmat löytyivät tiedonkulusta ja ajankäytöstä. Havaittujen ongelmien työstämisen apuvälineenä pyrittiin kehityskeskustelujen kehittämiseen. Yksikön yhteinen kehityskeskustelurunko valmistuikin aivan vuoden lopussa. Vaarojen arviointityö käynnistyi syksyllä. Johtopäätösten tekeminen ja tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen siirtyivät kuitenkin vuodelle UPJ siirtyi tulevaisuuteen Syksyllä 2005 runsaasti työtä aiheuttaneen kirkon uuden palkkausjärjestelmän (UPJ) piti tulla käyttöön kesäkuun alussa, mutta sen työstäminen jatkui läpi vuoden. Neuvottelutulos järjestelmästä saatiin vuodenvaihteessa, mutta järjestelmän käyttöönotto siirtyi aiotusta toukokuun 1. päivästä vuonna 2007 vähintään kirkon uuden sopimuskauden alkuun syksyllä 2007 koska yksi sopimusosapuoli ei neuvottelutulosta lopulta hyväksynyt. 16. Kunstenniemi juhli 60 vuotista toimintaansa Kunstenniemen leirikeskus täytti 60 vuotta. Juhlavuosi käynnistyi uuden kappelin vihkiäisjuhlalla Varsinaiset juhlat sijoittuivat alkusyksyyn. Turun tuomiokirkkoseurakunnan toimesta laadittu, Paula Raittiin toimittama kirja Kunstenniemi, unten niemi, julkaistiin Esipuheessa kirjan toimituskunta Harri Raitis (pj.), Teuvo Rantala, Harri Raitis ja Paula Raitis (toimittaja) toteaa: Turun tuomiokirkkoseurakunta, jonka nuorisotoiminnan tarpeita tyydyttämään Kunstenniemen leirit aloitettiin, päätti julkaista tämän kirjan sekä tallentaakseen Kunstenniemen toiminnan historian että antaakseen lukijoille mahdollisuuden perehtyä siihen, miksi leirejä käytetään kirkon kasvatustyön menetelmänä. Varsinaista juhlapäivää vietettiin avointen ovien päivänä lauantaina Ohjelmassa oli muun muassa hartaus Kunstenniemen uudessa kappelissa, hernekeittotarjoilu ja saaristolaismarkkinat Alinan aukiolla, mahdollisuus t paitojen painamiseen ja soutamiseen Alina veneellä sekä ohjelmallinen leirinuotio lätynpaistoineen. Mahdollisuutta savusaunomiseen Kunstenniemen kuuluisassa savusaunassa käytettiin myös runsaasti. Avointen ovien päivä kokosi yhteen satoja Kunstenniemen ystäviä viettämään aurinkoista, joskin kolean tuulista syyspäivää leirimuistojen parissa. 17. Toimiston remontin suunnittelu saatiin päätökseen Kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan lisääntyminen organisaatiouudistuksen nosti esiin tarpeen toimiston remontista niin, että jokainen työntekijä voisi saada oman työhuoneensa, kirjasto ja lainaamo voitaisiin koota yhteen paikkaan ja arkisto ja tukitoiminnat, kuten monistus, voitaisiin sijoittaa samaan tilaan. Arkkitehti Assi Sandelinin (LPR arkkitehdit) yhdessä kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan kanssa laatimat remontin arkkitehtipiirustukset valmistuivat syksyn aikana. Remontin toteutus on tarkoitus suorittaa vuoden 2007 aikana.

5 18. Vimma siunattiin käyttöönsä 5 Aurakadun vanhan koulun muuntaminen Turun kaupungin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiseksi nuorisotaloksi käynnistyi arkkitehti Tiitta Itkosen (LPR arkkitehdit) suunnitelmien perusteella elokuussa Pääurakoitsijana toimi Metsämäen rakennus. Talo valmistui kesällä 2006 ja toiminta käynnistyi elo, syyskuun aikana. Kasvatusasiain keskuksen toiminnoista Vimma nimen saaneeseen kiinteistöön siirtyi erityisnuorisotyö (Saapas) ja kaksi nuorisosihteeriä. Lisäksi seurakuntayhtymällä on talossa yhteisten tilojen lisäksi käytössään yksi oma kokoushuone. Tilojen käyttöön siunaamisen toimitti arkkipiispa Jukka Paarma maanantaina Kello alkaneessa tilaisuudessa häntä avustivat kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme (liturgi), Markku Hietaharju, piano ja Turun tuomiokirkon nuorisokuoro Anu Åbergin johdolla. Siunauksen jälkeen tarjosi Turun ja Kaarinan leirikeskushenkilökunta nuorisomenun, josta riitti herkuteltavaa myös talossa siunaamisen aikana eri harrastetoimintoihin osallistuneille. HENKILÖSTÖ Kanslisti Janette Korvenpään hoitovapaasijaisena toimi asti Tanja Viljanto Ruuhimäki. vt. nuorisosihteeri Jani Käsmä valittiin viran vakinaiseksi viranhaltijaksi vt. oppilaitosteologi Atte Airaksinen valittiin viran vakinaiseksi viranhaltijaksi vt. lapsityön johtaja Kaisa Rantala valittiin viran vakinaiseksi viranhaltijaksi vt. lapsityönohjaaja Kristiina Kesälä valittiin viran vakinaiseksi viranhaltijaksi Lapsityönohjaajan uusiin virkoihin valittiin Sanna Viberg ja Laura Ratia. Kasvatuksen teologin uuteen virkaan valittiin Heikki Arikka. Keittäjä Raili Hongan jäätyä eläkkeelle, valittiin keittäjän työsopimussuhteiseen toimeen Anna Päivärinta. ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa vuodelle 2006 kasvatusasiain keskuksen toiminnallisiksi tavoitteiksi asetettiin: Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivien onnistunut toteuttaminen Neuvottelupäivät kokosivat Turkuun noin 1000 lapsi ja nuorisotyön ammattilaista, joiden kommenttien mukaan päivien sekä ohjelma että järjestelyt onnistuivat erinomaisesti. Kasvatusasiain keskuksen organisaatiouudistuksen ja siihen liittyvien työntekijäjärjestelyjen toteuttaminen. Organisaatiomuutoksen edellyttämät virat onnistuttiin vuoden aikana täyttämään. Yksiköitten yksityiskohtaisten työnkuvien laatiminen käynnistyi ja oli toimintavuoden päättyessä varsin pitkällä, joskin uuden organisaation toiminnan täysimittainen käynnistäminen jäikin vuoteen 2007.

6 6 Lapsityön jatkuva kehittäminen vastaamaan ajan muuttuvia haasteita. Organisaatiomuutoksen vuoksi kehittäminen etenee hitaasti, mutta uusia toimintamuotoja (mm. muskari, 3 vuotiaat, päivähoidon mentorointi) käynnistettiin syksyllä hyvällä menestyksellä. Aurakadun koulun käyttöönotto ja uudenmallisen yhteistyön käynnistäminen Turun kaupungin kanssa. Vimma nimen saanut Aurakadun koulu otettiin käyttöön elo, syyskuun vaihteessa. Kasvatusasiain keskuksen toiminnoista uusiin tiloihin siirtyi erityisnuorisotyö: Saapas toiminta ja kaksi nuorisosihteeriä. Syksyn yhteistyö oli pitkälti eri toimijoiden tutustumista toisiinsa. Leiritoiminnan turvallisuuskoulutusohjelman valmistuminen ja siihen liittyvän koulutuksen käynnistäminen. Kirkkoneuvosto hyväksyi suunnitelman leiritoiminnan turvallisuuskoulutuksen järjestämisestä lukuvuoden aikana kaikille leiritoimintaan osallistuville. Varsinainen koulutus käynnistyy kevään 2007 aikana. Nuorisotyön työalajohtajuuteen liittyvän suunnittelu ja hallintotoiminnan käynnistäminen. Kirkkoneuvoston hyväksyttyä nuorisotyön työalajohtajuutta koskeneen toimikunnan mietinnön, tuli nuorisotyön työalavastaavien nimeäminen paikallisseurakunnissa mahdolliseksi. Toimintavuoden päättyessä valtaosa seurakunnista oli työalavastaavan nimennyt. Mietintöön perustuva yhtymätason nuorisotyön johtoryhmä (NUJO), joka koostuu paikallisseurakuntien työalavastaavista ja kasvatusasiain keskuksen henkilökunnasta, aloitti toimintansa lokakuussa Partiotyön aseman selkiyttäminen osana yhtymän ja paikallisseurakuntien toimintaa. Organisaatiomuutoksen vuoksi tavoitteessa ei juurikaan edistytty. Kasvatusasiain keskuksen toiminta ja koulutusstrategian laatiminen vuosille Organisaatiomuutoksen vuoksi tavoitteessa ei juurikaan edistytty. Kasvatusasiain keskuksen viestinnän entistä laajempi keskittäminen internetiin. Kasvatusasiain keskuksen tiedotuslehti, Zookkonen, muuttui nettilehdeksi. Kasvatusasiain keskuksen toimintakertomus julkaistiin monistejakelun sijaan verkossa. Leirikeskustoiminnan siirtäminen sähköisen varaustoiminnan piiriin ja käteismaksujen laajemman käytön mahdollistaminen. Leirikeskusvaraukset on siirretty sähköiseen muotoon. Käteisen käyttö maksusuorituksissa on jossain määrin lisääntynyt. Ympäristötavoite: luontopäivien ja leirien lisääminen yhteistyössä koululaitoksen kanssa ja siihen liittyen ympäristökasvatuskoulutuksen järjestäminen varhaisnuoriso ja nuorisotyöntekijöille. Houtskarin leirialueen erämaaluonteen säilyttäminen. Luontopäivätoimintaa toteutettiin entisessä laajuudessaan. Houtskarin leirialueen kehittämistä vaikeutti kunnan kanssa syntynyt erimielisyys leiritoiminnan edellyttämien rakenteiden rakennusluvista.

7 7 HUOMIOITA TILASTOISTA Lapsityö Pyhäkoulutyö Pyhäkoulutyön tilastotietoa ei ole saatu Turun ruotsalaiselta seurakunnalta eikä Paattisten seurakunnalta. Huolimatta hyvästä tunnettavuudestaan pyhäkoulu ei kuitenkaan ole suurten massojen toimintaa. Koulujen ja ohjaajien määrä on tällä vuosituhannella ollut tasaisessa laskussa. Ilahduttavaa vuonna 2006 oli kuitenkin pyhäkoululaisten määrän kasvu. Heitä oli yhteensä 21 (2005:25) ryhmässä 354 (2005:236), joista poikia 151 (2005:77) ja tyttöjä 203 (2005:159). Päiväkerhotyö Myös perinteisen päiväkerhotyön hiipuminen on jatkunut tasaiseen tahtiin. Vuodenvaihteessa 2004 oli osallistujia 710, 2005 määrä oli enää 601 ja vuoden 2006 lopussa alitettiin 500 osallistujan raja osallistujamäärän ollessa 498. Todennäköistä lieneekin, että subjektiiviseksi oikeudeksi vakiintuneen lasten kunnallisen päivähoidon maailmassa seurakuntien päiväkerhotyö tulee pysymään kohtuullisen pienenä, kunnallista päivähoitoa täydentävänä toimintamuotona. Toisaalta on huomattava, että hoitorakenteen muutos synnyttää uusia, muskareitten, perhekerhojen ja lasten kesätoiminnan kaltaisia tarpeita, joihin vastaaminen antaa kirkolle edelleenkin hyvän mahdollisuuden perheiden tukemiseen lasten kristillisessä kasvatuksessa. Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta Yhteistyön Kaarinan kaupungin kanssa päätyttyä iltapäiväkerhojen määrä laski kuudestatoista kolmeentoista. Toimintaan osallistuvien lasten määrä kuitenkin nousi niin, että vuoden vaihteessa osallistuja oli 292 (2005:223), joista tyttöjä 151 (2005:113) ja poikia 141 (2005:110). Iltapäivätoiminnassa kysyntä on ollut kasvavaa. Muu toiminta 1. Avoimiin päiväkerhoihin, joita pidettiin 121 kappaletta, osallistui yhteensä 4328 henkilöä 1653 aikuista ja 2675 lasta vuotiaiden yhdeksään (9) kerhoon osallistui 62 lasta, 11 tyttöä ja 51 poikaa. 3. Perhekerhojen suosio on vakiintunut vuosittaiseen, noin osallistujan määrään. Vuonna 2006 yhteensä 745 tilaisuuteen osallistui aikuista ja lasta eli yhteensä osallistujaa. On huomattava, että osallistujamäärä ilmoittaa käyntikerrat, ei yksittäisten osallistujien määrää. 4. Muskareista on tällä vuosituhannella muodostunut varsin merkittävä seurakunnallisen lapsityön muoto. Vuonna 2006 osallistui yhteensä 24 ryhmään kaikkiaan 359 henkeä. Lapsityön kesätoiminta Lapsityön kesätoiminnassa pyrittiin mahdollisimman laajaan ohjelmatarjontaan, joka mahdollisimman hyvin vastaisi asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Lapsityön tuotteita olikin käytössä kahdeksan: kesäkerhot, päiväleiri, retkikerho, kesäleiri, kynttilähetket Tuomiokirkossa, Mikaelin kryptan toiminta, leppäkertun kesäkolo ja perheretket. 1. Lasten kesäkerhoja oli toiminnassa 8 (2005: 8). Osallistujamäärä oli kasvussa, osallistujia kerhoihin oli yhteensä 188 (2005: 165). 2. Littoisten seurakuntatalolla pidettyyn päiväleiriin osallistui yhteensä 97, viikoittain keskimäärin 24 lasta. 3. Nuortentalon retkikerhoon osallistui yhteensä 53, viikoittain keskimäärin 13 lasta. 4. Perheretkiä tehtiin yhteensä kolme, Kunstenniemeen, Korkeasaareen ja Herra Hakkaraista tapaamaan. Suosituin kohde oli Korkeasaari, jossa kävi 74 osallistujaa. Kaikkiaan perheretket kokosivat 129 osallistujaa.

8 8 5. Tuomiokirkossa järjestettyjen lasten hartaushetkien suosio on jatkanut laskuaan, kun vuonna 2003 osallistujia oli kaikkiaan 1036, oli niitä vuonna 2006 enää 674. Osanottajamäärän laskusta huolimatta hartauksien järjestäminen Tuomiokirkossa parhaaseen turistiaikaan tuntuu joka tapauksessa perustellulta. 6. Mikaelin kryptan toimintaan osallistui 30 henkilöä, 17 lasta ja 13 aikuista. 7. Leppäkertun kesäkolo kokosi Suikkilaan, Pallivahaan ja Henrikin kirkolle yhteensä 186 henkilöä, 73 aikuista ja 113 lasta. Vilkkainta oli Suikkilassa, jossa toimintaan osallistui 89 henkilöä. 8. Kesäleirit tuleville toka ja kolmasluokkalaisille järjestettiin Kunstenniemessä ja Sinapissa Kunstenniemen leiriin osallistui 6 ja Sinapin leiriin 28 lasta. Lasten kesäleiritoiminta hakee vielä muotoaan, mutta tullee vakiintumaan oleelliseksi osaksi lapsityön kesää. Varhaisnuorisotyö Tilastotiedot puuttuvat Turun ruotsalaisen seurakunnan osalta. Seurakuntien antamat tilastotiedot ovat niin epämääräisiä, että minkäänlaisia johtopäätöksiä perinteisen varhaisnuorisotyön tilanteesta tai muutoksista ei niiden perusteella voi vetää. Yleiskuva kuitenkin tuntuisi olevan edellisten vuosien kaltainen. Kerhotoiminta näyttäisi, siihen suunnattujen resurssien suhteessa, tavoittavan varsin vähän nuoria. Tämän yleiskuvan perusteella olisi paikallisseurakuntatasolla tärkeää pysähtyä pohtimaan, olisiko löydettävissä toimintatapoja, joiden myötä resurssit tulisivat hyödynnettyä nykyistä paremmin. Nuorisotyö Varttuneiden nuorten toiminnassa ei suuria muutoksia ole havaittavissa. Ryhmien määrä vaihtelee vuosittain 50 kummallakin puolella osallistujamäärän pyöriessä keskimäärin noin 700 nuoressa. Nuorten iltoja vuonna 2006 järjestettiin edellisvuotta enemmän, kaikkiaan 459 (vuonna 2005:346) tilaisuudessa kävi (vuonna 2005:6.840) nuorta. Erityistilaisuuksien määrä kasvoi, mutta osallistujien määrä väheni; vuonna 2006 pidettiin 101 (2005:86) tilaisuutta ja osallistujia oli 5637 (vuonna 2005:15.609). Työntekijöiden vierailut keskittyvät kouluihin. Nuorten kodeissa sen sijaan vieraillaan hyvin poikkeuksellisesti kotikäyntejä kirjattiin koko yhtymän alueella vuonna 2006 yhteensä vain 17 kappaletta. Partiolippukuntien määrä on kertomusvuonna ollut 26. Partiolaisten määrä on pysynyt varsin vakaana, seurakuntataustaisissa lippukunnissa on noin partiolaista, joista 2/3 on tyttöjä. Myös muita osin partiotoiminta on tilastollisesti pysynyt vakaana: Retkiä on järjestetty 457 (vuonna 2005:409) ja osallistujia näissä on ollut (vuonna 2005:5.633). Leirejä on pidetty 67 (vuonna 2005:61) ja osallistujia näissä on ollut (vuonna 2005:1.346). Tilastoista puuttuvat Martinseurakunnan Tuulihaukat lippukunnan tiedot. Partioalukset tekivät yhteensä 217 (vuonna 2005:202) purjehdusta. Purjehdusvuorokausia kertyi 413 (vuonna 2005:377) ja osallistuja oli 1779 (vuonna 2005:2040). Aluksista suurimmat, Henrika ja Rhea sekä pienin Sandy III ovat purjehtineet melko vajaalla miehityksellä, Henrikan keskimääräinen henkilömäärä purjehdusta kohti on ollut 12,68 kun alukseen mahtuu 25 henkeä, Rhean 9 kun alukseen mahtuu 35 henkeä ja Sandy III:n 2.44 kun alukseen mahtuu 8 henkeä. Muiden alusten (TMX, Pranstaka, Santa Katarina) kohdalla purjehduksiin on osallistuttu optimimiehityksellä. Tulevaisuudessa aluksia uusittaessa onkin syytä vakavasti pohtia aluksen optimikokoa (ei liian pieni eikä liian suuri), merellä kun jalat (noin 30 cm) ovat varsin kalliita.

9 9 Rippikoulutyö Vuonna 2006 rippikoulun suoritti 1967 nuoren ikäluokasta 1615 nuorta. Vaikka rippikoulun suosio on pysynyt suurena, kääntyi osallistumisaktiivisuus vuonna 2006 laskuun. Kun vuonna 2005 rippikouluun osallistui 84.1 % koko ikäluokasta, osallistui siihen vuonna 2006 enää 82.1 %. Luku on vuoden 2003 jälkeen heikoin. Ehkä huolestuttavinta muutoksessa on se, että muutos koskee myös ikäluokasta kirkkoon kuuluvien ryhmää kun aktiivisuus vuosina oli nousujohteista: 2003: 95.9 %, 2004: 96.1 %, 2005: 96.5 %, 2006: 95.7 %. Tulevaisuudessa rippikoulutyöllä onkin kaksi uhkakuvaa, toisaalta kirkkoon kuuluvien osuuden väheneminen ikäluokasta ja toisaalta kirkkoon kuuluvien entistä vähäisempi kiinnostus rippikoulusta. On tietysti mahdollista, että muutos on tilapäinen, mutta jos suuntaus lähivuosien aikana on samansuuntainen, tulee asiaan kiinnittää vakavaa huomiota. Leiritoiminta Leiritoiminta seurakuntayhtymän leirikeskuksissa on edelleen jatkanut kasvuaan. Kaikkiaan vuoden aikana oli käyttöpäivää mikä merkitsee 3783 käyttöpäivän eli 6.97 % kasvua vuoteen 2005 verrattuna. Toiminnan kasvusta kuluneella vuosikymmenellä saa jonkinlaisen käsityksen kun muistaa, että vuonna 2002 käyttöpäiviä oli Vuoteen 2002 verrattuna kasvua siis on käyttöpäivää eli 24.8 %. Nähtäväksi jää, kuinka paljon käyttäjämäärät nykyisistä luvuista enää voivat kasvaa. Sinapin käyttöaste (teoreettisen maksimin suhde todelliseen) on omaa luokkaansa, 65.4 % kun majojen keskimääräinen käyttöaste on 47.2 %. Yhtymän kaikkien majojen keskimääräinen käyttöaste on vuodesta 2005 noussut 6.4 % (2005: 40.8 %). Yksittäisten majojen kohdalla vain Kunstenniemessä sijaitsevien Eräkämpän ja Tuominiemen käyttöprosentit ovat olleet laskussa. Tuominiemen osalta tilanne parantunee tulevan remontin myötä, jolloin maja varustetaan ympärivuotisella vedellä sekä wc ja suihkutiloilla. Eräkämpän osalta tilannetta on syytä tarkkailla. Aterioita leirikeskuksissa tarjottiin vuoteen 2005 verrattuna 6404 eli 3.84 % enemmän. Myös tässä suhteessa kasvu on ollut merkittävää, vuonna 2002 aterioita tarjottiin Siihen nähden kasvua on siis ollut 26 %. On huomattava, että lisääntyneeseen ateriamäärään sisältyy vuosi vuodelta enemmän erityisruokavalioon perustuvia aterioita ja että vakinaista henkilöstöä ei palvelujen laajenemisesta ja monipuolistumisesta huolimatta ole lisätty. Jatkossa tilapäisen työvoiman käytön lisäämiselle voikin olla olemassa kasvavaa tarvetta. Pähkinänkuoressa leiritoimintaa kuvaavat luvut käyttöpäivää, ateriaa ja 47.2 %:n käyttöaste. Kasvatusasiain keskuksen teologien suorittamat kirkolliset toimitukset vuonna 2006: Rippikouluja: 8 (1 leiri, 7 yksityisrippikoulua), Kasteita: 43, Avioliittoon vihkimisiä: 27, Hautauksia: 9.

10 10 1. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 1.1. KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Vuosille valittuun johtokuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: Jäsenet Kiesiläinen Kari, kylänjohtaja, puheenjohtaja Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja, varapuheenjohtaja Halme Kaarina, ylikonstaapeli Isolauri Hannu, rehtori Knuuti Heikki, luokanopettaja Rajamäki Lassi, pastori Torppa Mirkka, opettaja Varajäsenet Laitinen Aila, terveydenhoitaja Saarela Pekka, luokanopettaja Kirkkoneuvoston edustajana toimi opetusneuvos Seppo Isotalo. Johtokunta kokoontui vuoden 2006 aikana kaikkiaan 8 kertaa. Pykäliä kertyi 141. Kasvatusasiain keskuksen toimiston lisäksi johtokunta kokoontui Kunstenniemen leirikeskuksessa 22.3., Vimmassa ja Tuorlan kievarissa jouluaterian merkeissä Kasvatusasiain johtokunnan keskeiset päätökset vuonna 2006: HENKILÖSTÖ 4 määriteltiin kesätyöntekijöiden palkkausperusteet vuodeksi tehtiin kirkkoneuvostolle esitys Kaisa Rantalan valitsemiseksi lapsityön johtajaksi. 7 tehtiin kirkkoneuvostolle esitys Kristiina Kesälän valitsemiseksi lapsityönohjaajaksi. 8 tehtiin kirkkoneuvostolle esitys Sanna Vibergin valitsemiseksi lapsityönohjaajaksi. 9 tehtiin kirkkoneuvostolle esitys Heikki Arikan valitsemiseksi kasvatuksen teologiksi. 10 tehtiin kirkkoneuvostolle esitys Jani Käsmän valitsemiseksi nuorisosihteeriksi. 11 tehtiin kirkkoneuvostolle esitys Atte Airaksisen valitsemiseksi oppilaitosteologiksi. 24 päätettiin muuttaa kaikkien lastenohjaajien viikkotuntimäärä alkaen tuntiin. Samalla päätettiin, että lastenohjaajien erilainen koulutus huomioidaan KirVESTESin hinnoittelun mukaan siten, että vanhan koulutuksen omaaville maksetaan L3B palkkaluokan ja uuden tutkinnon suorittaneille L3C palkkaluokan mukaista palkkaa. Edelleen johtokunta totesi, että kirkkovaltuuston loppuvuodesta 2005 hyväksymässä virkapaketissa ylin, L3D palkkaluokka on varattu myöhemmin vuoden aikana nimettäville seurakuntakoordinaattoreille. 33 tehtiin kirkkoneuvostolle esitys kasvatusasiain keskuksen alaisten työntekijöiden vuosilomista varsinaisena loma aikana päätettiin vakinaistaa lastenohjaajat Heidi Marjasto, Laura Palmu, Johanna Varjonen, Marina Liski ja Tiia Aalto Kaikkonen.

11 päätettiin palkata lastenohjaajien Liisa Halme ja Hanna Metsämäki osa aikaeläkeajan sijaiseksi lastenohjaaja Tanja Ala Varvi alkaen, Mirjami Jalosen vuorotteluvapaan sijaiseksi Salla Haapala ja Marika Tohkan äitiyslomasijaiseksi Suvi Laiho. 44 päätettiin lähettää lapsityön johtaja Kaisa Rantala Itävallan St. Pöltenissä pidettävään ECCE konferenssiin. 45 päätettiin valita Jenni Säteri Hanna Sellgrenin äitiyslomasijaiseksi ajalle , Anni Kortelainen Heli Valanteen äitiyslomasijaiseksi ajalle ja Sini Rautasalo Eija Suvannon äitiyslomasijaiseksi ajalle Marika Tohkan alkava äitiyslomasijaisuus päätettiin kevään osalta hoitaa väliaikaisin sijaismenettelyin, koska sopivaa sijaista ei hakijoista löytynyt. 46 päätettiin hyväksyä lapsityön johtajan laatima lastenohjaajien nykyaikaistettu työsuunnitelmaluonnos lukuvuoden työsuunnitelman pohjaksi. 50 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että nuorisosihteeri Rauno Rädylle myönnetään jatko opintojen vuoksi palkatonta virkavapautta ajalle tehtiin kirkkoneuvostolle esitys Saara Huttusen valitsemiseksi lapsityönohjaajaksi. 63 tehtiin kirkkoneuvostolle esitys oppilaitosteologi Atte Airaksisen osallistumisesta kisapappina Japanissa syksyllä 2007 pidettävään WorldSkills 2007 MM kilpailuun. 81 tehtiin (Saara Huttusen ilmoitettua ettei ota vastaan lapsityönohjaajan virkaa) kirkkoneuvostolle esitys Laura Ratian valitsemiseksi lapsityönohjaajaksi. 85 tehtiin kirkkoneuvostolle esitys Anna Päivärinnan valitsemiseksi leirikeskusten keittäjän työsopimussuhteiseen toimeen. 100 hyväksyttiin kustannuspaikkoihin 4381 ja 4383 kuuluvat koulutukset vuonna hyväksyttiin kasvatusasiain keskuksen koulutussuunnitelma vuodelle 2007 kirkkoneuvoston valmisteluun toimitettavaksi. 131 tehtiin kirkkoneuvostolle esitys Jaanet Salmisen valitsemiseksi lapsityön johtaja Kaisa Rantalan äitiyslomasijaiseksi. 132 tehtiin kirkkoneuvostolle esitys Pekka Rautiaisen valitsemiseksi nuorisosihteeri Leena Lähteen äitiyslomasijaiseksi. 133 tehtiin kirkkoneuvostolle esitys Maija Järvisen valitsemiseksi keittäjä Mira Reilimon äitiyslomasijaiseksi. 136 päätettiin puoltaa kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan opintoja kevätretkeä Kööpenhaminaan ja varata matkalle paikat kahdelle luottamushenkilölle. TOIMINTA 5 hyväksyttiin kasvatusasiain keskuksen toimintakertomus vuodelta päätettiin esittää kirkkoneuvostolle Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun NMKY:n välille vuosiksi solmittavan yhteistyösopimuksen hyväksymistä. 13 annettiin kirkkovaltuustolle selvitys iltapäiväkerhopaikan turvaamisesta eri toimijoiden yhteistyönä kaikille paikkaa hakeneille lapsille annettiin kirkkoneuvostolle lausunto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän päihdestrategiasta vuosille käsiteltiin Kaarinan iltapäiväkerhotilannetta ja päätettiin olla osallistuttamatta kaupungin järjestämään toiminnan kilpailuttamiseen ja vetäytyä lain tarkoittaman koululaisten iltapäivätoiminnan toteuttamisesta Kaarinassa lukuvuonna keskusteltiin kasvatusasiain keskuksen roolista Turun kirkkopäivien toteuttamisessa.

12 12 47 keskusteltiin Kaarinan iltapäivätoiminnan tilanteesta seurakuntayhtymän vetäydyttyä toiminnasta lukuvuonna todettiin Turun Mikaelin Sinisten koulutusalusvaihto ja päätettiin, että aluksen ylläpitoon vuosina myönnetään vain jalkaperusteinen perusavustus. 51 keskusteltiin kasvatusasiain keskuksen roolista Turun kirkkopäivien järjestelyissä sekä sen edellyttämistä resursointiratkaisuista. 62 keskusteltiin Kaarinan iltapäivätoiminnan tilanteesta ja päätettiin, että huolimatta Kaarinan kanssa tehdyn iltapäivätoiminnan päättymisestä seurakuntayhtymän lapsityö tulee jatkossakin tukemaan kaarinalaisten lapsiperheiden kristillistä kasvatusta. 64 tehtiin kirkkoneuvostolle esitys leiritoiminnan turvallisuuskoulutuksen järjestämisestä kaikille leiritoimintaan osallistuville lukuvuoden aikana. 65 keskusteltiin kasvatusasiain keskuksen roolista Turun kirkkopäivien järjestelyissä sekä sen edellyttämistä resursointiratkaisuista. 86 annettiin kirkkoneuvostolle lausunto tasa arvosuunnitelmasta. 87 hyväksyttiin esitys vuoden 2007 toiminta ja taloussuunnitelmasta kirkkoneuvoston valmisteluun toimitettavaksi. 89 otettiin periaatteessa myönteinen kanta Kunstenniemen leirikeskuksen käyttöön meripartiolaisten vuoden 2008 Satahanka XI leirin leiripaikkana. 97 tutustuttiin nuorisokeskus Vimmaan ja sen toimintaan. 98 kasvatusasiain keskuksen uudet työntekijät esittäytyivät johtokunnalle. 99 keskusteltiin Turun kirkkopäivien järjestelyistä lapsi, varhaisnuorisoja nuorisotyön osalta ja todettiin, että kasvatusasiain keskus voi jatkaa kirkkopäiväjärjestelyjä vain, mikäli paikallisseurakunnat osoittavat ja sitouttavat työntekijänsä kirkkopäiväjärjestelyihin kasvatusasiain keskuksen edellyttämässä laajuudessa. 110 tehtiin kirkkoneuvostolle esitys aamu ja iltapäivätoiminnan maksujen tarkistamisesta alkaen. 111 päätettiin esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Turun Sinikotkat ry:n alusprojektilainan nostamista tilapäisesti aiemmin myönnetystä eurosta euroon. Lisälaina, euroa, maksetaan takaisin yhtymälle välittömästi vanhan aluksen tultua myydyksi. 114 keskusteltiin vuoden 2007 leirikeskushinnoista ja todettiin, ettei esitys vielä ollut valmis päätettäväksi. 115 annettiin lausunto johtosääntöjen tarkistustoimikunnalle kasvatusasiain johtokunnan johtosäännön tarkistamisesta. 129 saatiin selvitys lapsityön työnkuvalaadinnan tilanteesta. 130 saatiin selvitys nuorisotyön työnkuvalaadinnan tilanteesta. 134 annettiin työympäristötoimikunnan pyytämä lausunto yöpymisolosuhteiden asianmukaisuudesta leiriolosuhteissa. 135 hyväksyttiin kirkkoneuvostolle tehtävä esitys leirikeskushinnoista alkaen. 137 kuultiin selvitys kirkkopäiväjärjestelyjen uudelleen käynnistymisestä kasvatusasiain keskuksen tapahtuneen järjestelyistä vetäytymisen jälkeen. Kasvatusasiain keskuksen työntekijät Kasvatustoimen johtaja Hurme Hannu

13 13 Toimisto Lapsityö Grönqvist Johanna, kanslisti Korvenpää Janette, kanslisti, hoitovapaalla asti Viljanto Ruuhimäki Tanja, kanslistin sijainen asti Rautiainen Tarja, kanslisti Toimisto: Anttila Anu, lastenohjaaja 31.5 saakka Kesälä Kristiina, lapsityönohjaaja Rantala Kaisa, lapsityön johtaja Ratia Laura, lapsityönohjaaja 11.9 alkaen Salminen Sirpa, lastenohjaaja Viberg Sanna, lapsityönohjaaja 1.6 alkaen Lastenohjaajat, vakinaiset: Aalto Kaikkonen Tiia Aava Kirsi Aronen Anni (irtisanoutui 31.7 alkaen) Cederkvist Kirsi Eriksson Seija Fager Naomi (äitiysloma 24.8 saakka, hoitovapaa 25.8 alkaen) Halme Anna Liisa Heinonen Jaana Hirvonen Saila Holmsten Kaakkurivaara Armi Hyytinen Heidi Jalonen Mirjami Kaarto Tuulikki Kolkkala Terhi Korhonen Katriina Koski Katri Koskinen Kirsi Kulmala Maija Kuusikoski Tuire Kyynäräinen Heidi Laine Anu (äitiysloma alkaen) Laukkanen Anneli Lindstedt Tiina Liski Marina Marjasto Heidi Merilä Koskinen Tea Metsämäki Hanna Mäkitalo Seija Nieminen Tiina Palmu Laura Palokas Anna Leena Pursiainen Maija Rantala Helena Rautjärvi Joronen Maija Selin Sirkka Sellgren Hanna (äitiysloma 7.3 alkaen) Sjögren Ansa Suvanto Eija (äitiysloma 5.4 alkaen) Tohka Marika (äitiysloma 8.5 alkaen) Toivonen Niina Tuominen Pia Valanne Heli (äitiysloma 27.3 alkaen) Varjonen Johanna Vesa Anja Vähä Vahe Kaija

14 14 Väätäinen Merja Yllikäinen Johanna Lastenohjaajat, määräaikaiset: Aalto Marianne (1.8 alkaen) Ala Varvi Tanja Aronen Anni Maria ( ) Asikainen Minna (24.8. alkaen) Barclay Katja ( , ) Haapala Salla ( , 6.6. ) Hopearuoho Saajala Kristiina ( ) Laiho Suvi Laverman Pia ( ) Manninen Päivi ( alkaen) Mäkikärki Petri ( kutsutaan tarvittaessa) Niemelä Jouni (3.6. saakka) Pikkarainen Anne ( ) Pitkänen Anu ( ) Poutia Terhi ( ) Rantanen Sanna ( , 26.4., 18.5.) Rautasalo Sini (3.4. alkaen) Suojanen Eveliina ( ) Suomela Jenni ( , , , ) Säteri Jenni (5.3. alkaen) Säyrylä Suvi (27.2.) Teeri Riikka Tryykilä Pauliina ( , 9.2.) Vesanen Heli ( , ) Kasvatuksen teologi Arikka Heikki, 1.9. alkaen Nuorisotyö Käsmä Jani, nuorisosihteeri Ruusu Marja, nuorisosihteeri Erityisnuorisotyö Lähde Leena, nuorisosihteeri Räty Rauno, nuorisosihteeri Puhallinorkesteri Koskinen Rami Oppilaitos ja kansainvälinen työ Airaksinen Atte, ammattioppilaitospastori Gustavson Peter, oppilaitospastori Pusa (e. Wittaniemi) Mia, oppilaitos ja kansainvälisen työn pastori Leirikeskukset Kurssikeskuksen hoitajat: Arhi Sahlsten Hanna, Kunstenniemen kurssikeskuksen hoitaja Kallio Samuli, Heinänokan kurssikeskuksen hoitaja Lahtonen Ruoho Elina, Sinapin kurssikeskuksen hoitaja Keittäjät: Grönberg Leena Heikonen Heidi Honka Raili, jäi eläkkeelle 1.7. Koppinen Erik Kosme Tanja

15 Kesätyöntekijät 15 Lindholm Tapio Päivärinta Anna, 4.6. alkaen Reilimo Mira Suovanen Kaisa Vartiainen Arja Riitta Leirityössä: Aarnio Anni, luokanopettajaopiskelija Dickson Anna Kaisa, yliopisto opiskelija, uskontotiede, psykologia Haltia Jenni, ylioppilas Heinonen Minna, luokanopettajaopiskelija Hemilä Elina, luokanopettajaopiskelija Hyrynsalmi Sari, ylioppilas Häihälä Johanna, diakonia/sosiaalityön opiskelija Kaukonen Anette, uskontotiede, aineopettajan linja Kilpeläinen Niina, teologian opiskelija, nuorisotyönohjaaja Lehtonen Tuua, nuoriso ja vapaa ajanohjaajaopiskelija Liljeroos Suvi, sosionomi Mäkinen Mira, lähihoitajaopiskelija Nirkkonen Jutta, luokanopettajaopiskelija Näse Robert, musiikkitieteen opiskelija Sahramäki Julia, opiskelija Savolainen Jenni, teologian opiskelija Tirkkonen Elina, teologian opiskelija Toivola Tiina, sosionomi opiskelija, amk Vaherkylä Solveig, ylioppilas Vuori Anna Kaisa, sairaanhoitaja Väisänen Akseli, opiskelija Väätämöinen Salla, sosionomi ja kirkon nuorisotyön opiskelija Keittiötyössä leirikeskuksissa: Kunstenniemi: Keittäjänä: Mia Sulin, ravintolakokki Impi Saarisalo, merkonomi Maija Järvinen, suurtalouskokki Katja Sula, hotelli ja rav.alan esimies Outi Ritvanen, suurtalouskokki Keittiöapulaisena: Jaana Piilonen, catering alan palveluvastaava Saara Tuomisto, opiskelija Kosti Järvinen, merivartiomestari Sanna Ikonen, suurtalouskokki Heinänokka: Keittäjänä: Sirpa Ruokonen, kokki Marjo von Strien, kokki Elina Relander, kokki Anna Päivärinta, kokki

16 16 Keittiöapulaisena: Milla Rusi, kokki Risto Lindberg, kokki Susanne Leppänen, kokki Katariina Markula, opiskelija Sinappi Keittäjänä: Heli Hesanto, kokki Mia Mustonen, kokki 2 ASIAKASPALVELU JA AV MATERIAALILAINAAMO 3 VERKOSTOITUMINEN Kasvatusasiain keskus on jakanut tietoutta seurakuntien lapsi ja nuorisotyöstä sekä julkaisemalla tiedotteita että henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa. Kasvatusasiain keskus on hankkinut ja välittänyt seurakuntien toimintamuodoille, päiväkodeille, kouluille ja järjestöille AV materiaalia. Uusia kirjoja hankittiin vuoden aikana 65, musiikkia 36,cd levyä, videoita 1 sekä 3 dvd levyjä. KASVATUSASIAIN KESKUKSEN ULKOINEN YHTEISTYÖVERKOSTO Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäisten yhteyksien lisäksi kasvatusasiain keskuksella on oheisen taulukon mukaisesti laajaa ulkoista yhteistyötä eri tahojen kanssa. YHTEISTYÖTAHO TYÖNTEKIJÄ YHTEISTYÖMUOTO AKI Hannu Hurme Hallituksen jäsen Ammattikorkeakoulun ja ammattioppilaitosten Atte Airaksinen Oppilashuolto oppilaanohjaajat, terveydenhoitajat, koulupsykologit... Anglikaaninen kirkko Suomessa Mia Pusa Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset Arkipelag musiikkiopisto Hannu Hurme Hallituksen jäsen Arkkihiippakunnan lapsityönohjaajat Kaisa Rantala Yhteistyöpalaverit Kristiina Kesälä Aurinkobaletti Kaisa Rantala Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät Turussa valmistelut BRIO OY Leiki & Opi Anu Anttila Kaisa Rantala Lapsityön materiaalihankinta/neuvottelut Capueira Angola Center Finland Marja Ruusu 10 leirit Daycare Daisy lastentarha Mia Pusa hartaudet Evankeliset opiskelijat (EO) Peter Gustavson Farmos Samuli Kallio Hanna Arhi Sahlstén Henrikin seurakunnan alueen päiväkodit Laura Ratia yhteistyökokoukset Hätäkeskus Leena Lähde Operaatio Turku päivystys International Evangelical Church (Helsinki) ja muut kansainväliset seurakunnat Mia Pusa Kansainväliset kirkkopäivät

17 17 International School, Turun kansainvälinen koulu Mia Pusa Koulujumalanpalvelukset, uskonnonopetus Johanniitat ry Leena Lähde Down by the Laituri päivystys Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv. Operaatio Turku päivystys Ruis Rock päivystys Saapas päivystys Kaarinan kaupunki Hannu Hurme Kaisa Rantala Iltapäiväkerhotoiminnassa mukana olevien koulujen johtajat Kaupungin eri viranomaistahot Kaupungin nuorisotyön viranhaltijat Kaupunginhallituksen pöytäkunta Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Koulujen terveydenhoitajat ja kuraattorit: koulutus ja virkistäytymispäivä Koululaisten ip. toiminta Päivähoito osaston kanssa on pidetty neuvotteluyhteyttä Vasu työskentely Verkkoprojektityöryhmän jäsen Kansan Raamattuseuran opiskelijatyö Peter Gustavson (KRS) Kansanlähetyksen opiskelijatyö Peter Gustavson (KL) Kirkkohallitus Atte Airaksinen Ammattiosaamisen MM joukkue, World Skills 2007 kilpailut, Shizuoka, Japani Kirkkopalvelut Hannu Hurme Kirkkopäivät 2007 Kirkon Paikat KKN Konservatorio Korkeakoulujen tiedekuntien opintosihteerit sekä opinto ohjaajat Elina Lahtonen Ruoho Hanna Arhi Sahlsten Hannu Hurme Marja Ruusu Samuli Kallio Hannu Hurme Kaisa Rantala Marja Ruusu Leena Lähde Hannu Hurme Kaisa Rantala Laura Ratia Sanna Viberg Peter Gustavson Mia Pusa Hallinto Leirikeskuksien markkinointi Erityisnuorisotyö KLNN työryhmä Lastenohjaajakoulutus Neuvottelupäivät Turussa 2006 Painopiste 0607 työryhmä Muskariyhteistyö Vauvamuskarijärjestelyt Tuutorikoulutus

18 Kristillinen opisto 18 Hannu Hurme Kaisa Rantala Marja Ruusu Kristiina Kesälä Laura Ratia Sanna Viberg Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät Turussa valmistelut Konsultointi Koulutus Lastenohjaajaopiskelijoiden harjoittelujen suorittamiset, näyttökokeet, kansainvälisyyskasvatus ja muut yhteiset projektit sekä työryhmät Kroopin Kilta Marja Ruusu Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät Turussa valmistelut Kulttuurikeskus, Turku Kristiina Kesälä Lastenkulttuurin neuvottelukunta Kuva Paijula Hannu Hurme Valokuvauspalvelut Lasten Keskus Hannu Hurme Kaisa Rantala Kirnuyhteistyö Lasten ohjaajien materiaalit Lausteen perhekuntoutuskeskus Hannu Hurme Laitoksen pappi Lazarus Leena Lähde Operaatio Turku päivystys Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv Ruis Rock päivystys Saapas päivystys Liedon yläaste Leena Lähde Oppituntivierailut Liikemiesten lähetysliitto Hannu Hurme Tuomas messut Lounais Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiiKu) Hannu Hurme Kaisa Rantala Kristiina Kesälä Varsinais Suomen iltapäivätoiminnan koordinaattorit Yhteistyöprojektit LPR arkkitehdit Hannu Hurme Aurakadun nuorisotalo Kunstenniemen kappeli Toimiston remontti Läänin virastotalo Marja Ruusu Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät Turussa valmistelut Metodistikirkko Mia Pusa Christmas Carols jumalanpalvelus Mikko Rindell Oy Hannu Hurme Leirikuljetukset Marja Ruusu MLL Kaisa Rantala Vasu työskentely Naantalin kaupunki Leena Lähde Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv. Naantalin poliisi Leena Lähde Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv. Naantalin seurakunta, vapaaehtoiset Leena Lähde Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv. Naantalin SPR Leena Lähde Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv. Nordea, Vasaramäki Hannu Hurme Jouluhartaus Nuorisojohtajat (valtakunnallinen) Hannu Hurme Jäsen Nuorten Keskus Marja Ruusu Hannu Hurme Leena Lähde Odd Fellow Hannu Hurme Jäsen Kirkkopäivät Turussa 2007 Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät Turussa valmistelut Palveluoperaatio Saapas sekä Valtakunnallinen Saappaan neuvottelukunta

19 19 Pappisliitto Hannu Hurme Hallituksen jäsen Papiston päivät 2008 työryhmän pj. Partiopurjehtijat Hannu Hurme Jäsen Poliisi Rauno Räty Leena Lähde Huumetyö Neuvottelut poliisijohdon kanssa Operaatio Turku päivystys Ruis Rock päivystys Saapas päivystys Porin kaupungin nuorisotyö Leena Lähde Uusien saapaslaisten koulutus Porin srk yhtymä Leena Lähde Uusien saapaslaisten koulutus PTK & PTK:n Varsinais Suomen Marja Ruusu piiri Hannu Hurme Hiippakunnallinen kerhonohjaajapäivä Kirnuyhteistyö Varhaisnuorisotyö Puolalan koulu Mia Pusa Koulukirkot Pyhän Johanneksen Hospitaaliritarikunta Hannu Hurme Jäsen ja kappalainen Radio Majakka Hannu Hurme Toivo 2000 ohjelma sunnuntaisin kello 9 Rauman srk:n erityisnuorisotyö Leena Lähde, Uusien saapaslaisten koulutus Rauno Räty Rieskalähteenkoulu Rauno Räty Kouludiakonia päivystykset Rippikoulukonsultit (hiippakunnallinen) Hannu Hurme Konsultti Rippikouluvastaavat (valtakunnallinen) Hannu Hurme Jäsen Seurakuntien Lapsityön Keskus Kaisa Rantala Lastenohjaajien koulutus Kristiina Kesälä Seurakuntien Viran ja Toimenhaltijain Sirpa Salminen liiton puheenjohtaja Liitto r.y. Skills Finland ry Atte Airaksinen Ammattiosaamisen MM joukkue, World Skills 2007 kilpailut, Shizuoka, Japani Sokos Hotels Marja Ruusu Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät Turussa valmistelut SPR:n Turun yksikön vapaaehtoiset SPR:n turvatalo Leena Lähde Leena Lähde Rauno Räty Operaatio Turku päivystys Operaatio Turku päivystys Ruis Rock päivystys Saapas päivystys Suomen Lähetysseura Marja Ruusu Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät Turussa valmistelut Täyskymppioperaatio Suomen Palloliitto, Turun piiri Hannu Hurme Rippikoulujärjestelyt Jani Käsmä Survival filopsophy Rauno Räty Melontaturva kurssi SVTL ry:n Sirpa Salminen SVTL:n työttömyyskassan hallituksen puheenjohtaja TAI:n tukitiimi Atte Airaksinen Turun ammatti instituutin kriisitoimintaohjeen päivitys Tiepalvelu Leena Lähde Operaatio Turku päivystys Turun Ammatti instituutin opiskelijasihteeri Atte Airaksinen Tutor koulutus, aloittavien leirit, koulutalo projektit

20 Turun Ammatti instituutin oppilaskunta Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistys TUO Turun Arkkihiippakunta Turun ev.lut. opiskelijalähetys (OPKO) Turun Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunta (TuKY) Turun kaupunki 20 Atte Airaksinen Atte Airaksinen Hannu Hurme Kaisa Rantala Marja Ruusu Peter Gustavson Peter Gustavson Mia Pusa Hannu Hurme Kaisa Rantala Kristiina Kesälä Leena Lähde Rauno Räty Marja Ruusu El Salvadorystävyyskirkkotoimikunta Hiippakunnallinen kerhonohjaajapäivä Hiippakuntakokous Kasvatusasiain toimikunta Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät Turussa valmistelut Rippikoulukonsulttitoiminta Lastenohjaajien koulutus Down by the Laituri päivystys Iltapäiväkerhotoiminnan tuotantoryhmä Kaupungin eri viranomaistahot Kaupungin nuorisotyön viranhaltijat Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät Turussa valmistelut Maahanmuuttajatyöryhmä Operaatio Naantalin Aurinkoinen päiv. Operaatio Turku päivystys Päivähoito /Koulutusyhteistyö Päivähoito/ Vasu työryhmä Päivähoito osaston kanssa on pidetty neuvotteluyhteyttä Ruis Rock päivystys Saapas päivystys Täyskymppioperaatio Neuvottelut Turun kristillisten seurakuntien Hannu Hurme johtajat Turun kristillisten seurakuntien Hannu Hurme Neuvottelut johtavat työntekijät Turun kulttuurikeskus Kristiina Kesälä Lastenkulttuurin neuvottelukunta Turun Linnateatteri Marja Ruusu Kirkon lapsi ja nuorisotyön neuvottelupäivät Turussa valmistelut Turun Metsänkävijät Hannu Hurme Jäsen Turun seudun meripelastus Leena Lähde Hannu Hurme Turun NMKY Hannu Hurme Marja Ruusu Rauno Räty Samuli Kallio Leiritoiminnan järjestelyt Rippikoulutyö ja muu yhteistyö Turun NMKY:n urheilijat Yhteistyöprojektit Turun Osuuskauppa Hannu Hurme Edustajiston jäsen ja kevätkokouksen puheenjohtaja Jäsen Operaatio Naantalin Aurinkoinen päivystys Operaatio Turku päivystys

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 VUODEN 2005 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 VUODEN 2005 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2005 VUODEN 2005 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1. Kasvatusasiain keskuksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2007 VUODEN 2007 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT Vuoden 2007 toimintaa

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVATUSASIAIN KES KUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2004 VUODEN 2004 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT 1. Työtä tulevaisuuden

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2008 VUODEN 2008 TOIMINNALLISET KOHOKOHDAT Vuoden 2008 merkittävimmät

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Ilpo Lahdenkauppi Kertoi Turun NMKY:n Harvan leirikeskuksen remonteista ja käytöstä vuodella 2008 sekä jakoi kokouksen osanottajille infopaketit.

Ilpo Lahdenkauppi Kertoi Turun NMKY:n Harvan leirikeskuksen remonteista ja käytöstä vuodella 2008 sekä jakoi kokouksen osanottajille infopaketit. NUORISOTYÖN JOHTORYHMÄN (NUJO) KOKOUS 5/2008 Aika torstai 24.4.2008 kello 09.30 11.30 Paikka Heinänokan leirikeskus Läsnä Heikki Arikka kasvatusasiain keskus Pekka Rautiainen kasvatusasiain keskus Marja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KASVA- TUSASIAIN KESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 KASVATUSTOIMEN JOHTAJAN KATSAUS 2009 Vuoden 2009 aikana työskenneltiin monien merkittävien uudistusten

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1 20.3.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 20.3.2013 kello 18.08-18.53 Paikka Kasvatusasiainkeskuksen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 5. kerros, Turku Läsnä Jaana

Lisätiedot

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.9.2015 klo 18.00 Sivu 1 28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Pekka Räisänen on kirjeellä 26.5.2015

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan kirkon seurakuntasali 23.4.2013 klo 18.00 19.04 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 16.6.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika 16.6..2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Mia Heinonen Jukka-Pekka

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 28.1.2015 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 28.1.2015 1 28.1.2015 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 28.1.2015 kello 17.30-18.27 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (1) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18 19.03 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.49 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 99 Ainali

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen Arjen kristillisyys toteutuu läsnäolona, vuorovaikutuksena, hiljentymisenä ja pyhän kohtaamisena. 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.10.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.10.2014 1 29.10.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.10.2014 kello 16.02-16.55 Paikka Kirkkoherrojen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, VI kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta.

Lapsi- ja perhetyö SYKSY Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Lapsi- ja perhetyö SYKSY 2016 Seurakunta pyrkii tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään kristillisen arvomaailmaan pohjalta. Toimintamuodot Perhekerho Avoin päiväkerho Vauva- ja perhemuskarit Perheleiri

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 19.4.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2012 Kokousaika: Tiistai 24.4.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 3.2.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 3.2.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00-20.25 Kokouspaikka Läsnä Verhonkatu 25 27 kokoustila Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius- Kähkönen Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 10.4.2015

VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) Seurakuntaneuvosto 10.4.2015 VALKEALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 8.4. 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika ke 8.4.2015 klo 16.30-18.50 Paikka Valkealan srk-keskus, alasali Läsnäolijat Marttila Marko pj/khra/, esteell. 45, poistui

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 25.11.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vj, Heikki Uusitalo (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Teija Paldan-Piiponniemi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 1.4.2004 asettaman NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUTTA SELVITELLEEN TOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI

Kirkkoneuvoston 1.4.2004 asettaman NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUTTA SELVITELLEEN TOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI Kirkkoneuvoston 1.4.2004 asettaman NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUTTA SELVITELLEEN TOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄ Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 20.2.2003 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015 Aika: Keskiviikko 21.10.2015 klo 18.00 18.55 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa 2015 1 PERHEMESSUT 25.1. Hyvinkään kirkossa klo 10 8.3. Martin srk-talossa klo 15 15.3. Vehkojan srk-keskuksessa klo 11. Perhebrunssi klo 9.30 alk. 29.3.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015 AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 PAIKKA Eräjärven seurakuntakoti, os. Eräjärventie 1553 LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Ahava

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

7 KIRKKONEUVOSTON TYÖRYHMIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2015-2016

7 KIRKKONEUVOSTON TYÖRYHMIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2015-2016 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 3.2.2015 kello 17.30-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 6.10.2015.

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 6.10.2015. YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2015 49 Aika Maanantaina 28.9.2015 klo 16.30-18.05 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poistui klo 17.45 Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: ti 5.5.2015 klo 16 17.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.1.2015 Keskiviikko klo 18 19.30 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 3/2016. Seurakuntaneuvoston kokous ti Noormarkun pappilassa klo

Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 3/2016. Seurakuntaneuvoston kokous ti Noormarkun pappilassa klo Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 3/2016 Seurakuntaneuvoston kokous ti 12.4.2016 Noormarkun pappilassa klo 18.00 19.00 Kari Penttinen Kristiina Huhtanen puheenjohtaja, poissa 31 aikana

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 22.9.2015 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 22.9.2015 1 22.9.2015 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Tiistai 22.9.2015 kello 17.04-18.07 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Jaana Jaakola puheenjohtaja

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 24.11.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali.

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali. 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Pöytäkirja 7/2016 AIKA: Ti 8.11.2016 klo 17.30 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila poissa Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Ääntenlaskijoiden valinta 26 Työjärjestyksen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 26.2.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 26.2.2014 1 26.2.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 26.2.2014 kello 19.33-20.16 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Hämäläinen ja Virpi Hahko.

Puheenjohtajan päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Hämäläinen ja Virpi Hahko. KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOUS Pöytäkirja 4/2011 1 Aika: Tiistai 18.10.2011 klo 18.00 Paikka: Kosken Tl Kirjasto Läsnä: Almgren Lassi (x) Hämäläinen Risto (x) Pihlajamäki Anu (x) saap. klo.19.15 Kulo Eija-Liisa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 KIRKKONEUVOSTO 4.5.2015

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 KIRKKONEUVOSTO 4.5.2015 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 Aika Maanantaina 4.5.2015 klo 16.30-18.30 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla varajäsen Antero Saulio Jukka Hautala,

Lisätiedot