5. Munuaisten vajaatoiminnan vaiheet ja ravitsemushoito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. Munuaisten vajaatoiminnan vaiheet ja ravitsemushoito"

Transkriptio

1 n n Ravitsemushairiot, erityisesti riittamaton energian saanti seka proteiini- ja kivennaisaineravitsemuksen hairiot, ovat yleisia lasten munuaisten vajaatoimintatiloissa ja munuaisten korvaushoitojen eli dialyysihoitojen aikana. Vajaaravitsemustila kehittyy helposti lapsipotilaalle, koska lapsen ravintoainevarastot ovat pie net ja toisaalta nopea kasvu vaatii paljon ravintoa. Ravitsemushoidon tavoitteena on turvata lapsen kasvu, vahentaa munuaisten vajaatoiminnasta johtuvia oireita ja yllapitaa kohtuullista biokemiallista tasapainoa, valttaen hyperfosfatemiaa, hyperkalsemiaa seka plasman urean liiallista nousua (> 20 mmol/1) ja hyperkalemiaa. Hyva ravitsemustila auttaa jaksamaan ja parantaa elamanlaatua. 5. Munuaisten vajaatoiminnan vaiheet ja ravitsemushoito Munuaistautia sairastavien lasten ravitsemushoidon suunnittelu, - ohjaus ja seuranta ovat vaativaa erikoissairaanhoitoa jonka toteuttamiseen tarvitaan moniammatillinen tyoryhma.

2 Marja Aho MMM, laill. ravitsemusterapeutti, free Merja Larjosto MMM, laill. ravitsemusterapeutti, HUS Auli Polonen MMM, laill. ravitsemusterapeutti, Diabetesliitto Ulla Siljamaki- Ojansuu MMM, laill. ravitsemusterapeutt,i TAYS Teija Ylinen THM, laill. ravitsemusterapeutti, TAYS seka Munuais- ja maksaliitto ry:n Munuaistyoryhman kautta nefrologian erikoislaakarit: Eero Honkanen dos. nefrologian ylilaakari HUS Kirurginen sairaala llpo Ala-Houhala dos. nefrologian ylilaakari, TAYS Kaj Ronnholm dos. lastentautien ja nefrologian erikoislaakari, HUS Risto Tertti LKT, sisatautien ja nefrologian erikoislaakari, TYKS Lasten suositukset: Aila Paganus MMM, laill. ravitsemusterapeutti (suosituksen kirjoittaja), HUS Marjatta Antikainen L T, dosentti, lastentautien ja nefrologian erikoislaakari, HUS Marja Ala-Houhala L T, dosentti, TAYS Terttu Peltola MMM, laill. ravitsemusterapeutti, TAYS Sirkku Kylliainen MMM, laill. ravitsemusterapeutti, EKKS

3 II Munuaisten vajaatoiminnan vaiheet ja ravitsemushoito lapsella 6. Lasten ravitsemussuositusten toteuttaminen 6.1 Energia 6.2 Proteiini 6.3 Rasva 6.4 Suola 6.5 Fosfori ja kalsium 6.6 Kalium 6. 7 Vitamiinit ja kivennaisaineet 7. Munuaisten vajaatoimintaan liittyvat oireet ja niiden ravitsemushoito lapsella 7.1 Pahoinvointi ja oksentelu 7.2 Muita syomisen ja ruuansulatuskanavan ongelmia 8. Ravin non saannin ja ravitsemustilan seuranta lapsella 9. Ravitsemushoito munuaisen siirron jalkeen Taulukko 12: Kroonisen munuaistaudin vaiheet ja ravitsemushoito lapsilla Taulukko 13: Paivittaisen energian tarve lapsilla Taulukko 14: Proteiiniravitsemuksen hoitotavoitteita lapsilla Taulukko 15: Vitamiinitaydennys dialyysihoidossa lapsilla Taulukko 16: Ravitsemushoidon seuranta lapsilla LIITTEET Liite 10. Hoitokaavio 1 L. Krooninen munuaisten vajaatoiminnan vaihe lapsilla ja kliininen ravitsem ushoito Liite 11. Hoitokaavio 2L. Krooninen munuaisten vajaatoiminnan vaihe lapsilla ja proteiiniravitsemus Liite 12. Hoitokaavio 3L. Krooninen munuaisten vajaatoiminnan vaihe lapsilla ja fosforirajoitus

4 Kohtalainen munuaisten toiminnanvajaus (GFR Ravitsemushoito; Kun plasman urea-, fosfori- ja PTH-arvot a!kavat nousta, rajoitetaan fosforin saantia ja tarkistetaan ruokavation proteiinimaara liitteen 2 suosituksen mukaiseksi. Jos fosforin rajoittaminen ruokavatiosta ei riita korjaamaan plasman fosforiarvoja, aloitetaan fosforinsitojan kaytto ja samalla Usataan kalsiumin saantia. Huofehditaan riittavasta energiansaannista. - Aloitetaan vesiliukoisten vitamiinien taydennys. Hoidetaan mahdollinen asidoosi ja anemia. 3- Huomattava munuaisten.toiminnanvajaus (GFR Vaikea munuaisten toiminnanvajaus (GFR < 0.25 ml/s/1.73 Ravitsemushoito vaiheen 2 tapaan. Yksityiskohdat maaraytyvat laboratoriovastausten ja ravitsemustilan mukaan. Konservatiivisen hoidon lisaksi kaynnistetaan dialyysihoidon suunnittelu ja aloitus. Vaihe 5. Dialyysihoito (GFR < 0.15 ml/s/1.73 m 2 ): Proteiinin saanti suunnitellaan dialyysin hoitomuodon mukaan. Vitamiinitaydennys tarvitaan kaikille. Hivenainetaydermysta annetaan yksiioihsesti tarpeen mukaan. Ruokavalion yksityiskohdat tarkennetaan laboratoriovastausten ja ravitsemustilan perusteella. Taulukko 12: Kroonisen munuaistaudin vaiheet ja lasten ravitsemushoito

5 Munuaisten vajaatoiminnan kaikissa vaiheissa on hyvin tarkeaa turvata lapsen ikaa kokoa vastaava energiansaanti. Riittava energiansaanti on tarpeen normaalille kasvulle ja estaa proteiinien kayton energialahteena. Uremia aiheuttaa kataboliaa, mika lisaa energiantarvetta (10-20%). Uremia voi huonontaa ruokahalua, aiheuttaa pahoinvointia ja laihtumista tai kasvun pysahtymista. Proteiini-energiavajaaravitsemus on yleinen ravitsemusongelma kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa seka lapsilla etta aikuisilla. Energiansaannin turvaamiseksi kaytetaan glukoosipolymeeri- ja rasvalisia yksilollisen tarpeen mukaan. Energiansaantia tulee tasmentaa riittavan usein lapsen kasvun ja hoitomuodon mukaan. Taulukko 13: PaiviWiinen energian tarve lapsilla (Clinical paediatric dietetics, 3rd ed. edited by Shaw, W & Lawson, M. London 2007) lka 0'"'"3kk 4-6kk 7-9kk 10.;..12kk 1-3v 4-6\T 7-10v tytot pojat v tytot pojat 15..:..18 v tytot pojat Energian tarve kcallkg/vrk 95 " 95 " 95 " 95 " 90 " 1740 kcallvrk 1970 " 1845 " 2220 " 2110 " 2755 "

6 proteiinin saantia seurataan ruokapaivakirjan tarkistetaan ravitsemussuosituksen mukaiseksi. Proteiinin saantia optimoidaan yksilollista tarvetta vastaavaksi, kun munuaisten toiminnanvajaus on lieva tai kohtalainen (vaiheet 2-4 ). Liitteesta voi katsoa suuntaaantavia ohjeita. Ravinnon proteiinimaara ratkaistaan yksilollisesti lapsen kasvun, plasman urean ja albumiinipitoisuuden perusteella. Taulukko 14: Proteiiniravitsemuksen tavoitteet lapsilla Plasman ureataso < 20 mmo!/1 Kalium- ja fosforipitoisuudet normaalialueel!a Plasman albumiinipitoisuus > 30 g/1. lmevaisiassa ravitsemuksen perustana on rintamaito tai vahan proteiinia sisaltava aidinmaidonkorvike. Lisaruoat aloitetaan 4-6 kk:n iassa. Energialisaksi kaytetaan glukoosipolymeeria ja rasvoja. Aidinmaidonkorvikkeen antoa jatketaan tavallisen maitovalmisteen asemasta noin 2 vuoden ikaan saakka tai niin pitkaan kuin lapsi hyvaksyy sen juomana. Myos lastenvellia voidaan antaa yli 1 vuoden iassa tavallisen maidon tilalla. Kun lapsi syo tavallista ruokaa, proteiinin saanti arvioidaan esimerkiksi proteiinivaihtotaulukoiden avulla. Ainakin noin puolet proteiinista tulisi olla elainproteiinia. Maitoa, maitovalmisteita ja taysjyvaviljavalmisteita rajoitetaan niiden korkean fosforipitoisuuden vuoksi. Vahaproteiinisia tuotteita (leipa, keksit, pasta) voidaan kayttaa ruokavalion osana, mutta

7 Energiansaantia voidaan tehokkaasti parantaa lisaamalla ravintoon rasvoja. Hyperkolesterolemia- ja triglyseridemia ovat yleisia rasva-aineenvaihdunnan hairibita munuaisten vajaatoimintatiloissa seka valkuaisvirtsaisuustiloissa. Taman vuoksi valtetaan elainrasvoja ja kaytetaan tyydyttymattomia rasvoja sisaltavia kasvibljyja seka margariineja. Jos veren rasva-arvot ovat koholla, suositellaan kasvissteroleilla tai - stanoleilla taydennettyja elintarvikkeita (Benecol, Becel pro Aktiv, Reducol ) ja/tai ravintolisana kalaoljya, jossa ei ole A-vitamiinia. Lapsille sopiva kasvisterolin tai- stanolin maara on n. 2 g/vrk. 6.4 Suola Suolan maara vaikuttaa elimiston nestetasapainoon. Suolarajoituksen tarve riippuu munuaissairaudesta ja jaljella olevasta munuaisfunktiosta. Suolan saantia rajoitetaan kaikissa munuaisen vajaatoimintatiloissa. Suolan menettaja tarvitsee suolalisan. Pohjoismaisten ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN 2005) yleisten ravitsemussuosituksien mukaan suolan saanniksi suositellaan kaikilla aile 2 -vuotiailla < 3 g/1 000 kcal. Lapsilla ja nuorilla suolansaanti tulisi oil a aile 5 g /vrk. Jodin sa anti voi jaada niukaksi suola- ja fosforirajoitteisessa ruokavaliossa. Vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa (vaiheet 4-5 ): Suolarajoitus on < 5 g /vrk. Silloin valtetaan suolaisia naposteltavia, kuten chipseja ja suolaisia valmisruokia, lihavalmisteita ja aamiaishiutaleita ja valitaan vahasuolainen ruokaleipa. Mineraalisuolaa ei kayteta. Kotiruuanvalmistuksessa ei kayteta suolaa. Makua ruokaan saadaan mausteilla.

8 fosforin saantia. Fosforin sitojana kaytetaan yleensa kalsiumkarbonaattia tai Fosforinsitoja!aake otetaan aterian yhteydessa ja eri aikaan kuin rautalaake. Aktiviisen vitamiinin anto (alfakalsidoli) aloitetaan, kun PTH -arvo alkaa nousta. Munuaispotilaiden kalsiumtasot laskevat samanaikaisesti, kun fostoria alkaa kertya elimistoon. Tehokas fosforiaineenvaihdunnan kontrolli parantaa myos kalsiumaineenvaihduntaa. Aktiivinen 0-vitamiinihoito edesauttaa kalsiumin imeytymista suolistosta Kalium Kaliumrajoitus on yksilollisesti tarpeellinen vaikeassa munuaisen vajaatoiminnassa. Hyperkalemiaa voivat aiheuttaa liian runsas kaliumin saanti ruokavaliossa, katabolia, riittamaton energian saanti, asidoosi, vaikea ummetus tai laakitys (kuten kaliumia saastavat diureetit). 6.7 Vitamiinit ja kivennaisaineet Vajaatoiminnan vaiheissa (3-4) ennen dialyysihoitovaihetta, kun ruokavalion fosfori- ja proteiinimaaraa rajoitetaan, tarvitaan vitamiinien taydennysta. Munuaisen vajaatoiminnassa voi kehittya 0-, B- ja C-vitamiinien seka kuparin, sinkin, seleenin, jodin ja raudan vajetta. Sen sijaan plasman A- ja E-vitamiinitasot ovat normaalit tai jopa korkeat. Suositeltavia monivitamiinivalmisteita dialyysihoitoa edeltavassa vaiheessa ovat esimerkiksi Multitabs Family, Multivita, Yliopiston apteekin Vitamiini- Kivennaisaine kapseli, Renavit, Multi B-vita. Seerumin homokysteiinipitoisuus voi nousta munuaisten vajaatoiminnassa ja myos dialyysivaiheessa. Hyperhomokysteinemia on sydan- ja verisuonitautien riskitekija.

9 tiamiinin riboflaviiniin hivenaineiden; Vitamii nitaydennys toteutetaan o!evan ohjeen mukaan. Sinkin ja seleenin pitoisuuksia veressa suositellaan seurattavaksi. Tarvittaessa niiden taydennyksia kaytetaan maaria, jotka ovat suuruudeltaan % ianmukaisista yleisista ravitsemussuosituksista (VRN 2005). Taulukko 15: Vitamiinitaydennys dialyysihoidossa olevilla lapsilla Dialyysihoidon aikainen vitarniinihoito: lka 0-1v f,...4v >4v An nos % Renavit ~ Renavit 1 Renavit 7. Munuaisten vajaatoimintaan liittyvat oireet ja ravitsemushoito 7.1 Pahoinvointi ja oksentelu Oksentelu varsinkin imevaisiassa on yleinen ongelma. Ruokahaluton ja pahoinvoiva lapsi tarvitsee ravinnon saannin turvaamiseksi nenamahaletkun tai vatsanpeitteiden lapi mahalaukkuun asennettavan ruokintaletkun (PEG). Jos PEG- syottoletkua tarvitaan, se asennetaan ennen peritoneaalidialyysikatetria (PO -letku). Pahoinvointia esiintyy vahemman, kun ruoka annostellaan letkuun hitaasti syottopumpulla. Mahdolliset oksennukset korvataan vastaavalla maaralla yksilollista ravintoa. Suun kautta syomista kannustetaan kaikissa hoidon vaiheissa. Syomisen oppimisen herkkyysvaiheet pyritaan mahdollisuuksien mukaan kayttamaan hyvaksi tarjoamalla ikaa

10 ruuansu Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien lasten yleisimpia ovat GER eli ruuan takaisinvirtaus mahalaukusta ruokatorveen ja mahalaukun hidas tyhjeneminen. Lisaksi voi esiintya taysinaisen olon tunnetta ja ummetusta. Ruuansulatuskanavaan vaikuttavia laakkeita tarvitaan kuitenkin harvoin. Ummetuslaakkeita kaytetaan kuten muillakin ummetusta potevilla lapsilla. Uremia voi aiheuttaa makumuutoksia, esimerkiksi mieltymys suolaiseen lisaantyy, makea ei maistu ollenkaan tai ruoka maistuu pahalta 8. Ravinnon saannin ja ravitsemustilan seuranta Lapsen ravitsemustilaa ja -hoitoa seurataan saannollisesti moniammatillisessa hoitotiimissa, jossa ovat mukana laaketieteen (nefrologian erikoislaakari), kliinisen ravitsemustieteen (munuaispotilaiden hoitoon perehtynyt ravitsemusterapeutti) ja hoitotieteen (munuaissairaanhoitaja) seka mahdollisesti muiden erityisalojen asiantuntijoita. Ravitsemustilan ja ravinnon saannin yksilollinen seuranta toteutetaan konservatiivisen ja dialyysihoidon aikana saannollisesti.

11 < v -1v i-6v >7v i Ravitsemushoito munuaisen siirron jal Munuaisen siirron jalkeen kaytetaan yleisten ravitsemussuositusten ja ianmukaista ruokavaliota. Pienet lapset ovat yleensa nena-mahaletkuruokinnalla ennen siirtoa. Siirron jalkeen saattaa kestaa muutaman kuukauden, ennen kuin suun kautta syominen sujuu, mutta lapsi voi oppia sen nopeastikin. Riittava ravinnon ja nesteen saanti ovat tarkeita toipumiselle ja siirtomunuaisen toiminnalle. Siirron jalkeen tarvitaan kalsium- ja 0- vitamiinilisaa, joskus myos magnesiumia. Ruokavalio on vahasokerinen ja runsaskuituinen. Pehmeita kasvirasvoja kuten rasiamargariinia ja kasvioljya suositaan. Ruokavalio koostuu viljatuotteista, perunasta, kasviksista, hedelmista, marjoista, vaharasvaisista maitovalmisteista, kalasta ja vaharasvaisesta lihasta. Veren kolesterolipitoisuutta seurataan siirron jalkeen. Ruokavaliossa valtetaan tyydyttynytta rasvaa ja aloitetaan tarvittaessa kasvisstanoli tai -steroleilla taydennettyjen elintarvikkeiden kaytto. Runsaasti kolesterolia sisaltavia elintarvikkeita kuten munankeltuaista ja sisaelimia varotaan. Siirron jalkeen paino voi nousta liikaa. Syyna voi olla mm. kortisonilaakitys. Ylipainon valttamiseksi opetellaan alusta lahtien terveelliset ruokatottumukset ja etsitaan lapselle mieluisat liikkumisen muodot.

12 Munuais- ja maksaliitto ry Hoitokaavio 1L. LASTEN KROONISEN MUNUAISTEN VAJAATOIMINNAN VAIHEET; NIIDEN HOITO JA KLIININEN RAVITSEMUSHOITO (K/DOQI) National Kidney Foundation, Clinical Practice Guidelines for Kidney Disease 2002; Am j Kidney Dis (2002; 39 (Suppl 1) Shaw,V., Coleman,J.: Nutritional management of renal disease in childhood. Annals Nestle 2003;61: Vajaa- Kroonisen munuaisten GFR Hoito Kiiininen ravitsemushoito toiminnan vajaatoiminnan kuvaus mils /1.73 m 2 vaihe (ml/min) suurentunut Ei munuaissairautta, mutta >1.5 Riskihenkili:iiden tunnistaminen. Yleisten ravitsemussuositusten mukainen vajaatoimin- suurentunut riski, esim. Vajaatoiminnan kehittymisen estaminen. ruokavalio, normaali kasvu, hyvan ravitsemustilan nan riski autoimmuunisairaus, krooninen Lapsen kasvun turvaaminen. yllapito, kasvun turvaaminen. munuaistulehdus, virtsateiden Verenpaineen hoito. 0 anomalia, yksi toimiva munuainen (>90 ml/min) Munuaisvaurio, esim. proteinuria >1.5 Munuaissairauden etenemisen hidastaminen Ravitsemussuosituksien mukainen ruokavalio 1 GFR normaali tai lievasti alentunut Verenpaineen hyva hoito (proteiini g/vrk = tarve + menetys virtsaan). Suolan saanti yleisen ravitsemussuosituksen mukaan. Ravitsemusterapeutin tapaaminen. (>90 ml/min) Lieva mu nuaisten vajaatoiminta Munuaisfunktion muutosten arviointi. Edellisten lisaksi ravinnonsaannin ja 2 GFR alentunut Ravinnon fosforimaaran rajoittaminen, kun ravitsemustilan arviointi ja seuranta. (60-90 ml/min) SP-Pi/PTH nousee. Kohtalainen munuaisen toiminnan Edellisten lisaksi verenpaineen hoito, Edellisen lisaksi 3 vajaus. proteinurian hallinta, kalsium- -fosforirajoitus ian mukaan GFR alentunut fosforitasapainon hoito, happo- -suolarajoitus kuten ylla emastasapainon hoito -proteiinin saanti tarpeen ja munuaisen (30-59 ml/min) toiminnan mukaan - ruokavalion taydentaminen energialisalla vitamiineilla ja yksili:illisesti aktiivisella D- vitamiinilla 4 Huomattava munuaisen vajaatoiminta, Kuten edella Edellisen lisaksi kaliumin saannin rajoittaminen GFR alentunut yksili:illisesti (15-29 ml/min) Aktiivihoidon suunnittelu. 5 Vaikea munuaisen vajaatoiminta <0,25 Peritoneaalidialyysi (PD) Edellisten lisaksi proteiinia hoitomuodon 1kaa1 ( < 15 ml/min) ks. erillinen hoitokaavio tai dialyysi Hemodialyysi (HD) Nesterajoitus 40 ml/100 kcal+ UFV (ultrafiltraatiovolyymi; HD:ssa painon nousutavoite <5% dialyysien valilla) + virtsamaara (?)sl< Munuaisen siirto Akuuttivaihe 4-8 Ikaa vastaava suosituksen mukainen ruokavalio. 6 viikkoa siirrosta Syi:imisen ja ruokatottumusten kehittyminen. Krooninen vaihe Lihomisen ehkaisy. Hyperlipemioiden ehkaisy > 8 viikkoa hoito. Hyvan ravitsemustilan yllapito ja siirrosta laakkeiden sivuvaikutuksien vahentaminen. Ravitsemuksen seuranta vuosikontrollien yhteydessa. AP

13 Munuais- ja maksaliitto ry Hoitokaavio 2L. LASTEN KROONISEN MUNUAISTEN VAJAATOIMINNAN VAIHEET JA PROTEIINI (K/DOQI) National Kidney Foundation, Clinical Practice Guidelines for Kidney Disease 2002; Am J Kidney Dis (2002; 39 (Suppl 1) Shaw,V, Coleman,]: Nutritional management of renal disease in childhood. Annals Nestle 2003; 61:21-31 Vajaa- GFR Ruokavalion proteiinimaara Kiiininen ravitsemushoito toiminnan ml/s /1.73 m 2 vaihe (ml/min) 1 > 1.5 Yleisen ravitsemussuositu ksen Ruokapaivakirjan avulla proteiinin saanti tarkistetaan suosituksen mukaan (10-15 E %) mukaiseksi. Riittava proteiinin ja energian saanti on tarpeen kasvun (>90 ml/min) turvaamiseksi ,49 Yleisen ravitsemussuosituksen kuten edella mukaan (10-15 E %) (60-90 ml/min) 3 0,5-0,99 IKA g/kg/vrk Proteiinin saantia optimoidaan yksilollisesti P- Urea- ja P-albumiinikeskonen 2,5-3 pitoisuuksien mukaan. 0-1/2 v 1,5-2,1 Energiansaannin tulee olla riittava, energialisana glukoosipolymeeri v 1,5-1,8 herkasti kayttoon. Vitamiinilisat (aktiivinen D-vitamiini ja 8-vitamiinit) (30-59 ml/min) 1-6 v 1,1-1, v 1-1, v ,25-0,49 Kuten ylla Energiansaannin tulee olla riittava, energialisa yleensa tarpeen, Ruokavalion proteiinimaara vitamiinilisat yksilollisesti. (15-29 ml/min) rajoitetaan yo. taulukon alarajalle, Mahdollisen aliravitsemuksen korjaus yksilollisesti P-Urean ja P- Alb pitoisuuksien mukaan 5 <0,25 IKA g/kg/vrk Proteiinin saanti optimoidaan yksilollisesti P- Urea ja P- Alb arvojen ( < 15 ml/min) v 2,1-3 mukaan. Tulehdus ja alentunut P-Aib lisaavat proteiinin tarvetta 0,2 peritoneaali- lf2-1v 2-3 g/kg/vrk ja peritoniitti 0,5 g /kg/vrk. dialyysihoito 1-3 v 2-2,5 P-Zn ja P-Se-tasoja seurataan ja taydennetaan yksilollisesti v 1,5-2 Yksilollinen neste- ja kaliumrajoitus v 1,5-1,8 Vitamiinilisa (81, 86-vit foolihappo) hemodialyysihoito IKA g/kg/vrk Kuten ylla. Tulehdus ja akuutti sairaus lisaavat tarvetta n 0,2 g/kg/vrk. 0-1/2 v 2,1-2,5 Aliravitsemus korjataan hemodialyysi- hoidon aikaisella iv- 1 h-1v 1,5-2,5 ravitsemuksella. 1-2 v 1,5-2 Vitamiini- ja kivennaisainelisa kuten PD- hoidossa. 2-6 v 1,2-1, v Munuaisen siirto Akuuttivaihe n 4-8 viikkoa siirrosta Vahasuolainen ruokavalio. Akuutissa vaiheessa 1,5-2 g prot/kg/paiva, Krooninen vaihe Kroonisessa vaiheessa proteiinia yleisen ravitsemussuosituksen mukaan. Rasvan laatuun huomio. Painonhallinta.

14 Munuais- ja maksaliitto ry Hoitokaavio 3L. LASTEN KROONISEN MUNUAISTEN VAJAATOIMINNAN VAIHEET JA FOSFORIRAJOITUS (NKF/ K/DOQI) National Kidney Foundation, Clinical Practice Guidelines for Kidney Disease 2002; Am j Kidney Dis (2002; 39 (Sup pi 1) ja European Guidelines for the Nutritional Care Of Adult Renal Patients Edtna/Erca 2003, mukaan soveltaen Shaw,V., Coleman,].: Nutritional management of renal disease in childhood. Annals Nestle 2003;61:21-31 Shaw,V: Conservative Management of Chronic Renal Failure- General Principles, GOS, London Vajaatoiminnan GFR Ruokavalion fosforimi:ii:ira paivassa, jolla useimmat Hoitotavoite ja Huomioitavaa vaihe ml/s /1.73 m3 potilaat saavuttavat tavoitetason. hoidon tarkennus (ml/min) Ravitsemushoidon seuranta. 1 >1.5 tai 1.5 Ei rajoitusta Saanti ravitsemussuosituksen mukaan: 6-11 kk 420 mg/vrk 1-5 v 470 mg/vrk (>90 ml/min) 6-9 v 540 mg/vrk 9-16 v 700 mq/vrk Ei rajoitusta yleensa. Huomaa kuitenkin, etta fosforin 5/P-Pi : Ian mukainen tavoite Fosforin retentio alkaa yleensa kv G FR saanti on noin 2 kertaa suurempi kuin suositus. Fosforin < 1.50 ml/s (60-90 ml/min) rajoittaminen voi hidastaa GFR:n alenemisen etenemista. Fosforirajoitus viimeistaan, kun potilaan PTH nousee. S/P-Pi; Ian mukainen tavoite Kalsium-fosfori tasapainoon vaikuttavia < 10 kg < 400 mg/vrk + fosforin sitoja tekijoita: (30-59 ml/min) kg < 600 mg/vrk Kalsiumin saanti ravinnosta ja - fosforinsitojan tyyppi kg < 800 mg/vrk valmisteista < 2000 mg/vrk - fosforin sitojan maara > 40 kg < mg/vrk - fosforin sitojan ottamis Fosforirajoitus kuten ylla, hienosaato S-Pi mukaan. S/P-Pi; Ian mukainen tavoite ajankohta 4 (15-29 ml/min) Jos ruokavaliossa kaytetaan foaforirajoitusta, tulee + fosforin sitoja - ravinnon fosforimaara potilaan olla munuaissairauksien hoitoon perehtyneen Kalsiumin saanti ravinnosta ja - ravinnon kalsiummaara ravitsemusterapeutin seu rannassa. valmisteista < 2000 mg/vrk. - ravinnon fosforilahteet: eri PTH arvot alkavat yleensa kohota, kun GFR<1ml/s. ruoka-aineista imeytyminen Kohonnut PTH lisaa fosforin eritysta, mika voi laskea erilaista, johtuen mm. fosforiarvoja, ei kuitenkaan enaa kun GFR< 0.35 ml/s. kemiallisesta muodosta - lisakilpirauhasen toiminta < 0.25 Hemodialyysi. Tavoite < 1.8 (1. 78)mmol/l (PTH) 5 ( < 15 ml/min) Fosforirajoitus kuten ylla. + fosfori n sitoja - D-vitamiinin saanti tai dialyysi Kalsiumin saanti ravinnosta ja - Proteiinisynteesin ja valmisteista < 2000 mg/vrk hajoamisen tasapaino Munuaisen siirto Peritoneaalidialyysi Fosforirajoitus kuten ylla. Ei rajoitusta, kun siirrannainen toimii mm. infektiot, traumat, huono syominen, aliravitsemus, glukokortikoidit, tetrasykliinit

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA KPKS Dialyysiosasto puh. 06-8264590 Munuaispoliklinikka puh. 06-8264592 Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa dialyysihoidon aikana. Ruokavalion tavoitteena

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa:

Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Ravitsemussuositusten toteutuminen Rovaniemen ruokapalvelukeskuksen ruokalistoissa: Päiväkotilapset, koululaiset, ikäihmisten kokopäivähoito ja kotipalvelulounas ikäihmisille. Noora Rajamäki Laillistettu

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA. Sydäntä keventävää asiaa

ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA. Sydäntä keventävää asiaa ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA Sydäntä keventävää asiaa Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolestero- lipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa kertyä

Lisätiedot

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen SYDÄNTÄ keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen Kolesterolia kannattaa ALENTAA AKTIIVISESTI Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus 2.2.2017 Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen komplikaatioita Ripuli Syy sopimaton valmiste, valmisteen osmolaalisuus, bakteerikontaminaatio,

Lisätiedot

Tervetuloa. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Dialyysiosastolle/Munuaispoliklinikalle

Tervetuloa. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Dialyysiosastolle/Munuaispoliklinikalle Tervetuloa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Dialyysiosastolle/Munuaispoliklinikalle KPKS Dialyysiosasto puh. 06-8264590 Munuaispolikliniikka puh. 06-8264592 Tervetuloa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

RAVITSEMUSHOIDON KEHITTÄMINEN MONIAMMATILLISENA YHTEISTYÖNÄ

RAVITSEMUSHOIDON KEHITTÄMINEN MONIAMMATILLISENA YHTEISTYÖNÄ RAVITSEMUSHOIDON KEHITTÄMINEN MONIAMMATILLISENA YHTEISTYÖNÄ Moniammatillisuus vanhuspalveluissa tehtävälähtöisestä toiminnasta vanhuskeskeisempään työskentelyyn Inkerelli Vieltojärvi, ravitsemusterapeutti,

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa?

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Liikettä Lahden alueen yrittäjille 26.5.2016 Laura Manner, ETM Ravitsemusasiantuntija Terveurheilija.fi 1 Luennon sisältö Ravitsemus osana terveyttä

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Munuaispotilaan ruokavaliot predialyysija dialyysivaiheessa. Sari Isotupa Ravitsemusterapeutti/Asiantuntijapalvelut/Tyks 2016

Munuaispotilaan ruokavaliot predialyysija dialyysivaiheessa. Sari Isotupa Ravitsemusterapeutti/Asiantuntijapalvelut/Tyks 2016 Munuaispotilaan ruokavaliot predialyysija dialyysivaiheessa Sari Isotupa Ravitsemusterapeutti/Asiantuntijapalvelut/Tyks 2016 Munuaisten vajaatoiminta Ei aiheuta oireita alkuvaiheessa Vajaatoiminnan edetessä

Lisätiedot

Muistisairaus ja ravitsemus Satu Jyväkorpi Suunnittelija, ETM

Muistisairaus ja ravitsemus Satu Jyväkorpi Suunnittelija, ETM Muistisairaus ja ravitsemus 18.4.2012 Satu Jyväkorpi Suunnittelija, ETM www.soinmuistaakseni.fi Projektit Ravitsemus muistisairaan kodissa - kehittämisja tutkimushanke 2009-2012 Tavoitteena on tutkia ja

Lisätiedot

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä Ylipainoinen sydänpotilas Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä 27.10.2016 Miksi nimenomaan sydänpotilas hyötyy ylipainon hoidosta

Lisätiedot

Proteiini ravitsemuksessa

Proteiini ravitsemuksessa Proteiini ravitsemuksessa Proteiinit ovat tarpeellisia kaikille Proteiinien hyödyt näkyvät ja tuntuvat arjen monissa tilanteissa ja elämän eri vaiheissa: kasvun rakennusaineena energian lähteenä kehon

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

URHEILIJAN ravitsemusopas

URHEILIJAN ravitsemusopas URHEILIJAN ravitsemusopas Olympiajoukkueen ravitsemuskumppani Hyvällä ruoalla hyviin tuloksiin Laadukas, järkevästi koostettu ruokavalio Järkevästi koostetun ruokavalion avulla urheilijat voivat: Urheilijan

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

KROONISTA MUNUAISTEN VAJAATOIMINTAA SAIRAS- TAVAN POTILAAN RAVITSEMUSHOITO. -Opas henkilökunnalle

KROONISTA MUNUAISTEN VAJAATOIMINTAA SAIRAS- TAVAN POTILAAN RAVITSEMUSHOITO. -Opas henkilökunnalle KROONISTA MUNUAISTEN VAJAATOIMINTAA SAIRAS- TAVAN POTILAAN RAVITSEMUSHOITO -Opas henkilökunnalle Projektityö Anu Ketola & Anne-Maija Raappana 5AMKAK25 Opinnäytetyö Hyvinvointipalveluiden osaamisala Hoitotyön

Lisätiedot

PEG-potilaan ravitsemus. Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä

PEG-potilaan ravitsemus. Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä PEG-potilaan ravitsemus Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä 2.2.2017 Miksi? Letkuravitsemusta voivat tarvita potilaat, joilla on ongelmia suun tai nielun alueella, ruokatorvessa tai vatsalaukussa Nielemisongelmia,

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml

Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml Benecol Hedelmämix tehojuoma 6 x 65 ml Soijapohjainen juoma saa pirteän makunsa hedelmämehuista Maidoton Laktoositon Täysin kasviperäinen Päivän kasvistanoliannos (2 g) yhdestä pullosta Suositellaan nautittavaksi

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Ikäihmisen ravitsemus

Ikäihmisen ravitsemus Ikäihmisen ravitsemus Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans www.ravitsemusbalans.fi Puh. 044 2525 311, nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Mitä muutoksia ikä voi tuoda syömiseen? Nälän

Lisätiedot

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala LASTEN VIITEARVOISTA Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala Meites et al. 1989 Soldin et al. 1999 Lapset eivät ole pieniä aikuisia Lapsuuden aikana maksan, munuaisten ja keuhkojen toiminta

Lisätiedot

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS terveystuote vai haitallinen herkku? Jaakko Mursu, TtM,, ravitsemusterapeutti Ravitsemusepidemiologian jatko opiskelija opiskelija Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ruokavalio. Sami Hämäläinen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti

Nuoren urheilijan ruokavalio. Sami Hämäläinen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Nuoren urheilijan ruokavalio Sami Hämäläinen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Ruokavalion merkitys urheilijalle Kunto ei nouse syömällä, vaan harjoittelemalla Ravinnolla on mahdollista vaikuttaa

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten.

Päätös: Valtuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle jatkovalmisteluja varten. Valtuusto 55 15.06.2016 Kunnanhallitus 294 11.07.2016 Tekninen lautakunta 111 08.09.2016 Kunnanhallitus 370 03.10.2016 Valtuusto 89 09.11.2016 Valtuutettujen aloitteet / Jaakko Jukkolan valtuustoaloite

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Healthy eating at workplace promotes work ability Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Jaana Laitinen Dosentti, Team Leader Työterveyslaitos, Suomi Finnish Institute of Occupational Health

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Pohjois- ja Tunturi- Lappi Ammattisi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - avohoidon johtaja Työalueesi Avoimet vastaukset: muu, mikä? - kehitysvammahuolto - kotihoito

Lisätiedot

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä

1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä Raahen seudun hyvinvointi- kuntayhtymän aikuisneuvola 2004 alkaen 65 vuotta täyttävät 1939-1949 syntyneet 3936 kävijää 85-88 % ikäryhmästä miesten osuus noussut 40-49 % 10.12.2014 1 Millaisia ovat 65-vuotiaat?

Lisätiedot

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ravitsemus ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä, mikä johtuu iän mukanaan tuomista

Lisätiedot

Benecol Margariini Laktoositon 60 % 450 g Ainesosat: RAVINTOSISÄLTÖ Per 100 g Per suositeltava päiväannos (30 g)

Benecol Margariini Laktoositon 60 % 450 g Ainesosat: RAVINTOSISÄLTÖ Per 100 g Per suositeltava päiväannos (30 g) Benecol Margariini Laktoositon 60 % 450 g Laktoositon ja maidoton margariini sopii moneen ruokavalioon Sekä leivälle että ruoanlaittoon Erinomainen rasvakoostumus: 75 % rasvasta pehmeää, tyydyttymätöntä

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Benecol Voi & rypsiöljy Rasvaseos 60 % 225 g Ainesosat: voi maito RAVINTOSISÄLTÖ Per 100 g Per suositeltava päiväannos (25 g)

Benecol Voi & rypsiöljy Rasvaseos 60 % 225 g Ainesosat: voi maito RAVINTOSISÄLTÖ Per 100 g Per suositeltava päiväannos (25 g) Benecol Voi & rypsiöljy Rasvaseos 60 % 225 g Ainoa voita sisältävä levite, jolla on Sydänmerkki Erinomainen rasvan laatu: 72 % rasvasta pehmeää, tyydyttymätöntä rasvaa Ei sisällä kovia kasvirasvoja, kuten

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ravitsemus arjessa. Lauttasaaren yhteiskoulu, Mari Lahti, Ravitsemusasiantuntija ja -valmentaja, ETK

Nuoren urheilijan ravitsemus arjessa. Lauttasaaren yhteiskoulu, Mari Lahti, Ravitsemusasiantuntija ja -valmentaja, ETK Nuoren urheilijan ravitsemus arjessa Lauttasaaren yhteiskoulu, 27.9.2016 Mari Lahti, Ravitsemusasiantuntija ja -valmentaja, ETK Urheilijaksi kasvaminen - Kehityksen kolmio Ravinnon merkitys nuorelle urheilijalle

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

TerveysInfo. Ravitsemusterapeuttien yhdistys

TerveysInfo. Ravitsemusterapeuttien yhdistys TerveysInfo Avanneleikatun ruokavalio Lehtisen ohjeet on tarkoitettu aikuisille, joille on tehty ohut tai paksusuoliavanne tai IPAA leikkaus eli J säiliö. Se kertoo, miten ruokavalinnoin voi jouduttaa

Lisätiedot

Ravitsemuksen merkitys painehaavan ehkäisyssä

Ravitsemuksen merkitys painehaavan ehkäisyssä Ravitsemuksen merkitys painehaavan ehkäisyssä Heli Pyrhönen laillistettu ravitsemusterapeutti Mikkelin keskussairaala 5.11.2015 Ennaltaehkäisyn näkökulma Huono ravitsemustila ja puutteellinen ravinnonsaanti

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Rovaniemellä syksy 2012

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Rovaniemellä syksy 2012 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Rovaniemellä syksy 2012 1. Mihin seutukuntaan kuulut? Vastaajien määrä: 165 2. Ammattisi Vastaajien määrä: 48 Avoimet vastaukset: muu, mikä? - ylihoitaja, oh - LASTENHOITAJA

Lisätiedot

Pärjääminen päivästä toiseen. 50 avioliittovuoden jälkeen ei voisi muuta tehdä kuin hoitaa hänet. - Omaishoitaja Päijät-Hämeestä -

Pärjääminen päivästä toiseen. 50 avioliittovuoden jälkeen ei voisi muuta tehdä kuin hoitaa hänet. - Omaishoitaja Päijät-Hämeestä - Etenevien muistisairauksien oireisiin kuuluu muistivaikeuksien lisäksi heikentyminen muillakin toimintakyvyn osa-alueilla. Läheisesi toimintakyvyn heikentymistä voidaan hidastaa monin keinoin, esimerkiksi

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

ENNENAIKAISENA SYNTYNEEN VAUVAN KOTIHOITO-OHJEET

ENNENAIKAISENA SYNTYNEEN VAUVAN KOTIHOITO-OHJEET ENNENAIKAISENA SYNTYNEEN VAUVAN KOTIHOITO-OHJEET Vastasyntyneiden teho- ja valvonta Ravinnon laatu äidin maito äidinmaidonkorvike muu aterioiden lukumäärä: kerta-annos: ml Viisikiloiseksi saakka lasketaan

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Liikunta. Terve 1 ja 2

Liikunta. Terve 1 ja 2 Liikunta Terve 1 ja 2 Käsiteparit: a) fyysinen aktiivisuus liikunta b) terveysliikunta kuntoliikunta c) Nestehukka-lämpöuupumus Fyysinen aktiivisuus: Kaikki liike, joka kasvattaa energiatarvetta lepotilaan

Lisätiedot

Järkieväät - ruokaa aivoille!

Järkieväät - ruokaa aivoille! Järkieväät - ruokaa aivoille! Henna Lehikoinen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Kuva: tiede.fi Monet yleisesti terveyteen vaikuttavat asiat vaikuttavat myös aivojen hyvinvointiin Painonhallinta Liikunta

Lisätiedot

Mitä ikääntyessä tapahtuu?

Mitä ikääntyessä tapahtuu? Mitä ikääntyessä tapahtuu? Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, kehonkoostumus Joni Keisala ODL Liikuntaklinikka Hormonitoiminta Endokriininen järjestelmä Hormonaalinen toiminta perustuu elimiin ja kudoksiin,

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Benecol Margariini Maukas 60 % 250 g Ainesosat: RAVINTOSISÄLTÖ Per 100 g Per suositeltava päiväannos (30 g)

Benecol Margariini Maukas 60 % 250 g Ainesosat: RAVINTOSISÄLTÖ Per 100 g Per suositeltava päiväannos (30 g) Benecol Margariini Maukas 60 % 250 g Runsasrasvainen vaihtoehto pienessä rasiassa Sopii leivälle ja ruoanlaittoon Erinomainen rasvakoostumus: 80 % rasvasta pehmeää, tyydyttymätöntä rasvaa Päivän kasvistanoliannos

Lisätiedot

VALITSE PEHMEÄÄ RASVAA!

VALITSE PEHMEÄÄ RASVAA! Maaliskuu 2015 Valitse hyvää itsellesi ja läheisillesi VALITSE PEHMEÄÄ RASVAA! Katso herkulliset reseptit! PEHMEÄT JA KOVAT RASVAT LAATU RATKAISEE Rasva voi olla laadultaan pehmeää tai kovaa. Kova rasva

Lisätiedot

Terveyttä edistävä ruokavalio

Terveyttä edistävä ruokavalio Terveyttä edistävä ruokavalio Terveyttä edistävässä ruokavaliossa olennaista on kokonaisuus, eivätkä yksittäiset ruoka-aineet tee ruokavaliosta terveellistä tai epäterveellistä. Säännöllinen ateriarytmi

Lisätiedot

Lapin Urheiluakatemian yläkoulutoiminta Ravintovalmennus

Lapin Urheiluakatemian yläkoulutoiminta Ravintovalmennus santasport.fi Lapin Urheiluakatemian yläkoulutoiminta Ravintovalmennus Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Tavoitteena hyvinvoiva urheilija Kuormitus Kehittyminen Lepo Ravinto

Lisätiedot

RAVITSEMUSNÄKÖKULMA ATERIOIDEN TUOTEKEHITYKSESSÄ JA ERITYISRUOKAVALIOSSA

RAVITSEMUSNÄKÖKULMA ATERIOIDEN TUOTEKEHITYKSESSÄ JA ERITYISRUOKAVALIOSSA RAVITSEMUSNÄKÖKULMA ATERIOIDEN TUOTEKEHITYKSESSÄ JA ERITYISRUOKAVALIOSSA HILLEVI EROMÄKI, lehtori MMM, laillistettu ravitsemusterapeutti SeAMK, Liiketoiminta, ravitsemisala 2 RAVITSEMUSNÄKÖKULMA ATERIOIDEN

Lisätiedot

PERITONEAALIDIALYYSIHOITO JA RAVITSEMUS SEN AIKANA OPAS HOITAJILLE

PERITONEAALIDIALYYSIHOITO JA RAVITSEMUS SEN AIKANA OPAS HOITAJILLE VALITSE KOHDE. - VALITSE KOHDE. VALITSE KOHDE. PERITONEAALIDIALYYSIHOITO JA RAVITSEMUS SEN AIKANA OPAS HOITAJILLE T E K I J Ä T: Tanja Avesto THA12s Louna-Tuuli Lohi THA12s Salla Paananen TNA14k Tanja

Lisätiedot

Ikääntyneiden ravitsemus. Ravitsemus toimintakyvyn ylläpitäjänä

Ikääntyneiden ravitsemus. Ravitsemus toimintakyvyn ylläpitäjänä Ikääntyneiden ravitsemus Ravitsemus toimintakyvyn ylläpitäjänä 1 Sisältö Vanhusten ravitsemustila / aliravitsemus Tehostetun ruokavalion toteutus Ruoan rikastaminen Täydennysravintoaineiden käyttäminen

Lisätiedot

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus Sisältö Etiologia Oireet Erotusdiagnostiikka Hälytysmerkit Esitiedot Kliininen arvio Nestetarve & kuivuman korjaus Hoitopaikan valinta Yhteenveto 1 Etiologia Yleisiä Valtaosa virustauteja Adeno, noro,

Lisätiedot

Mikäli vastasit Kyllä, selvitä vastauksesi kyselyn lopussa kohtaan tarkempi selvitys ja mainitse kysymyksen

Mikäli vastasit Kyllä, selvitä vastauksesi kyselyn lopussa kohtaan tarkempi selvitys ja mainitse kysymyksen ODL LIIKUNTAKLINIKKA URHEILIJAN TERVEYSKYSELY Nimi: Sukupuoli: M / N Sotu: - Osoite: Sähköpostiosoite: Puhelin: Omalääkäri ja toimipaikka: Lähiomainen + puhelinnumero: Laji: Valmentaja: Aikaisemmat lajit:

Lisätiedot

TerveysInfo. Erityistä ruokaa : opettajan materiaali Oppaan tarkoituksena on tarjota tieto ja taitopaketti erityisruokavaliota noudattaville.

TerveysInfo. Erityistä ruokaa : opettajan materiaali Oppaan tarkoituksena on tarjota tieto ja taitopaketti erityisruokavaliota noudattaville. TerveysInfo Diabetes ja keliakia: ruokaopas Opas kertoo käytännönläheisesti diabetes ja keliakiaruokavalioiden yhdistämisestä. Se sisältää mm. useita erilaisia raaka aine ja tuotetaulukoita, jotka auttavat

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset. - Jokaiselle löytyy tapa syödä hyvin

Suomalaiset ravitsemussuositukset. - Jokaiselle löytyy tapa syödä hyvin Suomalaiset ravitsemussuositukset - Jokaiselle löytyy tapa syödä hyvin Esityksen sisältö Ravitsemussuositusten tausta ja tavoitteet Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruuasta Liikunta Kestävät

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI 2 11.8.2015 PALAUTUMINEN -kehittymisen kulmakivi - Harjoittelun tarkoitus

Lisätiedot

Tuotenro 322 Newprint 01/2015. Täydennysravintovalmisteet parantavat jaksamista 2015

Tuotenro 322 Newprint 01/2015. Täydennysravintovalmisteet parantavat jaksamista 2015 Tuotenro 322 Newprint 01/2015 Täydennysravintovalmisteet parantavat jaksamista 2015 Täydennysravintovalmisteet osana ravitsemushoitoa Täydennysravintovalmisteet ovat runsaasti ravintoaineita sisältäviä,

Lisätiedot

Potilasohje Sevelamer Sandoz 800 mg-valmisteen käyttäjille. Koulutusmateriaali peritoniitin riskitekijöistä ja estosta peritoneaalidialyysipotilailla

Potilasohje Sevelamer Sandoz 800 mg-valmisteen käyttäjille. Koulutusmateriaali peritoniitin riskitekijöistä ja estosta peritoneaalidialyysipotilailla Potilasohje Sevelamer Sandoz 800 mg-valmisteen käyttäjille Potilaille Koulutusmateriaali peritoniitin riskitekijöistä ja estosta peritoneaalidialyysipotilailla Tämä koulutusmateriaali sisältää hyödyllistä

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle :

Nimi ja syntymäaika: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : OMAHOITOLOMAKE Nimi ja syntymäaika: pvm: Sinulle on varattu seuraavat ajat vastaanottokäynnille: Terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan vastaanotolle : Lääkärin vastaanotolle: Mitä on omahoito? Omahoito

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Mitä teen, kun kreatiniiniarvo on suurentunut? Munuaisten sairauden tai toimintahäiriön seulonnassa riittävät anamneesin ja kliinisen

Mitä teen, kun kreatiniiniarvo on suurentunut? Munuaisten sairauden tai toimintahäiriön seulonnassa riittävät anamneesin ja kliinisen Näin tutkin HEIKKI SAHA Mitä teen, kun kreatiniiniarvo on suurentunut? Munuaisten sairauden tai toimintahäiriön seulonnassa riittävät anamneesin ja kliinisen tutkimuksen lisäksi hyvin yksinkertaiset ja

Lisätiedot

PERITONEAALI- DIALYYSIHOIDON PERIAATTEISTA JA KOMPLIKAATIOISTA. PD-koulutuspäivä 26.1.2016 Marja Miettinen, oyl, K-SKS

PERITONEAALI- DIALYYSIHOIDON PERIAATTEISTA JA KOMPLIKAATIOISTA. PD-koulutuspäivä 26.1.2016 Marja Miettinen, oyl, K-SKS PERITONEAALI- DIALYYSIHOIDON PERIAATTEISTA JA KOMPLIKAATIOISTA PD-koulutuspäivä 26.1.2016 Marja Miettinen, oyl, K-SKS Kenelle PD-hoito sopii? ensisijainen hoitomuoto kaikille potilaille epävakaa hemodynamiikka

Lisätiedot

Leivän ABC. Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille

Leivän ABC. Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille Leivän ABC Mielenkiintoisia tietoiskuja leivästä kiinnostuneille Kiinnostaako leipä? Leipää on monenlaista; tummaa, vaaleaa, rapeaa, pehmeää, juuresta valmistettua ja padassa paistettua. Mutta mitkä ovat

Lisätiedot

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM

Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää. Terhi Koivumäki, th, TtM Raskausdiabetes mitä minun olisi hyvä siitä tietää Terhi Koivumäki, th, TtM Mikä on raskausdiabetes? Raskausdiabeteksella tarkoitetaan sitä, että odottavan äidin verensokeri- eli glukoosiarvo nousee normaalia

Lisätiedot

Sydänmerkki kertoo terveellisemmistä ruokavalinnoista

Sydänmerkki kertoo terveellisemmistä ruokavalinnoista Sydänmerkki kertoo terveellisemmistä ruokavalinnoista Sydänmerkki auttaa kuluttajaa Ainoa ravitsemuslaadusta kertova symboli Kuluttajille ruoan terveellisyys on tärkeää, mutta terveellisesti syöminen on

Lisätiedot

Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin

Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Ravinto-opas Vihjeitä viisaisiin valintoihin Ruokapyramidi Alaosassa olevat ruokaaineet muodostavat päivittäisen ruokavalion perustan Hedelmät ja vihannekset Viljavalmisteet Huipulla olevia ruokaaineita

Lisätiedot

LLTY002: Ravitsemus ja liikunta 6 op JYAY. Lea Hynninen, TtM

LLTY002: Ravitsemus ja liikunta 6 op JYAY. Lea Hynninen, TtM LLTY002: Ravitsemus ja liikunta 6 op JYAY Lea Hynninen, TtM 6.3.2015 Seminaarityö Laadi kohdehenkilölle ravintoanalyysi ja vertaa ravitsemusta suhteessa valittuun aiheeseen ja siihen liittyvään tiedekirjallisuuteen/suosituksiin

Lisätiedot

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Mitä on laktoosi? Maitotuotteet sisältävät aina hiilihydraatteja, koska maidossa on luonnostaan laktoosia eli maitosokeria. Lehmänmaidossa on n. 4,8 % maitosokeria

Lisätiedot

Toteutuvatko suolasuositukset joukkoruokailussa? 8.2.2011 www.sodexo.fi Sodexo - Jokaisesta päivästä parempi Sodexo edistää omalta osaltaan suomalaisten terveyttä Annamme asiakkaille mahdollisuuden syödä

Lisätiedot

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Keiju Alentaja Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Keiju Alentaja on ainoa Suomessa valmistettu kolesterolia alentava levite. 07/2015

Lisätiedot

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä

Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Lääkehoidon kokonaisarviointi iäkkäillä Paula Timonen Proviisori LHKA paula.timonen@prodosis.fi Turvallinen lääkehoito Vaatii tietoa, ammattitaitoa, asennetta, suunnitelmallisuutta, sitoutumista ja seurantaa

Lisätiedot