LEGIO OSTIENSIS RY:N OPINTOKYSELY OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUKSEN LAADUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEGIO OSTIENSIS RY:N OPINTOKYSELY OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUKSEN LAADUSTA"

Transkriptio

1 LEGIO OSTIENSIS RY:N OPINTOKYSELY OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUKSEN LAADUSTA Koonnut: Oskari Korhonen

2 2 OPINTOKYSELY Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteitä opiskelevien ainejärjestö Legio Ostiensis ry kysyi jäsenistöltään mielipiteitä oikeustieteiden laitoksen opetuksen laadusta laitoksen tammikuista laitoskokousta varten. Legion verkkosivuilla olleeseen kyselyyn oli mahdollista vastata välisenä aikana. Palautetta antoi 20 henkilöä. Verkkosivuilla olleeseen kyselyyn vastattiin suoraan selaimessa ja nimettömänä: Opintokysely Oikeustieteiden laitos haluaa kuulla Legio Ostiensis ry:n jäsenistön opetusta koskevia mielipiteitä tammikuussa pidettävää henkilökuntakokoustaan varten. Kokouksessa käsitellään tulevaa opetussuunnitelmaa, joten nyt on oiva tilaisuus olla mukana vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan laitosta jatkossa kehitetään. Oheisella lomakkeella voit kertoa mielipiteesi esimerkiksi opetusmenetelmistä, kurssisisällöistä tai -palautteesta. Nimettömät vastaukset toimitetaan tai määrästä riippuen niistä koostetaan tiivistelmä kokousta varten ja niitä voidaan myös käyttää pohjana aiheen tiimoilta tehtävään Manipulus-artikkeliin. Aikaa terveisien jättämiseen on perjantaihin saakka. 1. Miten opetusta voisi yleisesti ottaen kehittää? 2. Miten koet itse oppivasi parhaiten? Itsenäisesti lukemalla, ryhmätöillä, oppimispäiväkirjaa kirjoittamalla, tehtäviä tekemällä tai jollain muulla tavalla? 3. Miten kurssisisältöjä tulisi mielestäsi kehittää? Ovatko kurssit tarpeeksi haastavia? Voit antaa palautetta myös yksittäisestä kurssista. 4. Onko kurssi- ja tenttipalaute mielestäsi tarpeellista ja missä muodossa toivoisit sitä saavasi? 5. Muuta palautetta laitokselle.

3 3 Kaikki kyselyyn tulleet vastaukset on jaoteltu tässä esityksessä kysymyksittäin, vastauksia muuten lyhentämättä tai korjaamatta. Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Kysymystä seuraavaan tiivistelmään on nostettu joitain vastaajien esittämiä ajatuksia. 1. Miten opetusta voisi yleisesti ottaen kehittää? Vastauksissa ehdotettiin mahdollisuutta seurata luentoja verkon kautta ja tehdä enemmän verkkotenttejä. Vastaajat kaipasivat myös enemmän koti- ja harjoitustehtäviä siitä huolimatta, että niitä on työläämpää tarkistaa. Yhdessä vastauksessa toivottiin mahdollisuutta suorittaa osa tentistä erillisen luentokuulustelun avulla. Enemmän kotitehtäviä. Vaikka opintojaksolla ei olisi luentoja, harjoitustehtäviä oikeinen vastauksineen voisi silti olla weboodissa. Enemmän aktivointia luennoilla. Pelkkä kuunteleminen on hyvä, mutta keskittyminen herpaantuu nopeasti jos ei tehdä mitään. Yleiset oikeusjärjestysopinnot-tentit ovat älyttömän vaikeita!! Voisi olla kuitenkin hieman helpompia! enemmän luentoja verkkoon Kurssien sisällöissä ottettaisiin huomioon työelämävalmiudet Luentojen seuraaminen etänä antaisi potkua työn ohessa opiskelevan oppimiseen. Luennot nettiin, kiitos. Opetuksen olisi hyvä sisältää kirjallisia, oppimista tukevia tehtäviä. Tietyt painotukset tärkeissä asioissa auttavat opiskelijoita keskittymään relevantteihin seikkoihin. Luentoopetukseen olisi kiva saada vuorovaikutteisuutta esimerkiksi purkujen ja opponointien avulla. Toisaalta taas etäopiskelijoille voisi tarjota joitakin kursseja etäyhteyden avulla. Enemmän itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä, joiden oikeat vastaukset käsiteltäisiin luennoilla. Kurssimateriaalia paremmin saataville nettiin! Yleisesti ottaen opintojen ohjaukseen tulisi panostaa huomattavasti enemmän. Olen graduvaiheen opiskelija, enkä ole edelleenkään oikeastaan ikinä keskustellut opintojeni etenemisestä/suunnittelusta kenenkään kanssa missään vaiheessa. Kaipaisin laitoksen suunnalta edes jonkinlaista vaikkapa vuosittaista ahdistelua opintojen

4 4 tilasta/etenemisestä/suunnittelusta.. yksinkertaisimmilaanhan tämä tarkoittaa esim sähköpostiviestiä, johon opiskelija sitten joko vastaa tai ei vastaa ja tämän pohjalta on matala kynnys kutsua opiskelija vaikkapa henkilökohtaiseen tapaamiseen tai muuten keskustelemaan opinnoista ja ruoskia tekemään niitä ahkerammin. Tämä olisi vahvasti myös laitoksen etu, jotta me akateemisesti hyvinkin vapaat, mutta toisinaan hieman eksyksissä olevat opiskelijat saisimme itseämme niskasta kiinni ja opinnot pakettiin tavoiteajassa ja järkevillä kokonaisuuksilla. Minkä vuoksi sekä kandin, että maisterin opintoihin kuuluu "pakollinen" HOPS, kun sitä ei mitenkään ohjata? Enemmän kursseja, jotka voisi suorittaa esimerkiksi esseillä tai muilla tehtävillä, tai vaihtoehtoisesti se, että esimerkiksi kurssilla kirjoitettaisiin essee, joka on puolet arvosanasta ja tentti toinen puoli. Kirjoittamista pitäisi joka tapauksessa olla enemmän niin, että se vaikuttaisi arvosanaankin. Tenttien suorittamiseen tulisi saada lisää väljyyttä ja valinnanvaraa. Tenttipäiviä on kuitenkin melko harvakseltaan, tästä syystä esim. hylätty tentti jää helposti roikkumaan todella pitkäksi aikaa, kun ei vain yksinkertaisesti löydy vapaata tenttipäivää uusinnalle kun uudet kurssit painavat jo päälle. Useamman tentin vääntämiseen kerralla tarvitaan kuitenkin aikamoinen macgyver, harvalla oikeasti rahkuja tehdä kunnolla kahta. Esimerkiksi verkkotenttien määrää voitaisiin lisätä. Mitä enemmän kurssisältöjä integroidaan Moodle -alustalle, sitä parempi. Sen sijaan koulumaisia, kirja- tai verkkotenttejä edeltäviä pakollisia harjoitustehtäviä ei välttämättä ole pakko nykyisestään lisätä. Monipuolisuutta tulisi lisätä kirjatenttien ohella. Opetusta tuli tarkastella kauempaa ja suuremmassa mittakaavasaa, kuin opettajien itsensä tekemänä tiettyä kurssia koskien. Onko esimerkiksi virkamiesruotsin vaatimukset 1) kohtuulliset ja 2) tarpeelliset. Suurelta osalta opiskelijoista ruotsin kielikurssi vaatii valtavasti aikaa, ensiksikin sen takia, että läsnäolopakko vie viikosta monta tuntia ja toiseksi sen takia, että naurettavan vaativien vaatimusten vuoksi itse kielen uudelleen opettelu (jos sitä ei sujuvasti osaa) ja sen päälle oikeudellisen sanaston opettelu on hirvittävän aikaa vievää. Turhauttavinta on se, että oma panos ei edes välttämättä riitä, sillä realistisesti ajattelen mikä on läpipääsyn mahdollisuudet jos esimerkiksi akuisopiskelija on viimeksi lukenut/tarvinnut/käyttänyt ruotsia lukiossa, ja nyt se pitäisi yhtäkkiä osata ylioppilaskirjoitusten M-tasoisesti. Kertauskurssi ei ole riittävä lisäapu ongelmaan.

5 5 Läpipääsyn vaatimusta tulisi madaltaa, ja opettajankin ymmärtää ja ottaa huomioon se, että esimerkiksi Itä-Suomessa ruotsia ei yksinkertaisesti vain tarvitse, jolloin se ei myöskään pysy vuosia muistissa. Jotkut luennoitsijat nojaavat liikaa muistiinpanojen lukemiseen ääneen ja unohtavat selittää syventää ja soveltaa opetettavaa aihetta, joka auttaisi opiskelua. Paljon on myös luennoitsijan persoonasta kiinni. Lisää verkossa suoritettavia kursseja. Myös kirjatenttien korvaaminen esseillä tai moodlessa suoritettavilla tehtävillä olisi toivottavaa aikuisopiskelijoiden kannalta. Toivoisin myös, että Helsingin yliopiston oikeustieteiden laitoksen mallin mukaisesti olisi luentokuulustelu, jolla voisi saada osan kirjatenttiä suoritetuksi (esim. vastaisi yhtä tenttikirjoista tai yhtä/kahta kysymystä tentistä). Kursseja saisi olla useamman kerran vuodessa. Tietyt kurssit on vain kerran vuodessa niin se hankaloittaa opintojen suunnittelua. Ehdottomasti enemmän pakollisia kirjoitustehtäviä; esimerkiksi siten, että tehtävä pisteytetään, ja se muodostaisi vaikkapa 20 % kurssin kokonaispisteistä (vastaten tietysti tehtävän mitoitusta). Kaikki eivät suoriudu stressaavassa tenttitilanteessa todellisten taitojensa mukaan, eivätkä kurssien arvosanat kerro asian todellisesta sisäistämisestä välttämättä mitään. Yksittäiset seminaarikurssit eivät mielestäni riitä etenkään HTMtutkintoa suorittavalle, joka erittäin todennäköisesti työllistyy julkishallintoon, kirjoitus- ja argumentaatiotaidot kun ovat asiantuntijatehtävissä välttämätön menestymisen edellytys. Kirjoitustehtävien lisääminen parantaisi siis myös työelämävalmiuksia. Luonnollisesti myös opinnäytteiden kirjoittaminen sujuisi helpommin. Lisäksi, oman alan tutkimuskirjallisuuteen tutustuminen jää tällä hetkellä käytännössä kokonaan opiskelijan omalle vastuulle -> kirjoitustehtävät lisäisivät oikeistieteellisten artikkeli-/ym.lähteiden tuntemusta. Siis ehdotan enemmän tentti+kurssitehtävä -muotoisia kursseja. P.s. Se, että kirjoitustehtävät ovat työläämpiä tarkastaa, ei ole mielestäni uskottava argumentti ehdotusta vastaan.

6 6 2. Miten koet itse oppivasi parhaiten? Itsenäisesti lukemalla, ryhmätöillä, oppimispäiväkirjaa kirjoittamalla, tehtäviä tekemällä tai jollain muulla tavalla? Kaikki kysymyksessä luetellut oppimistyylit olivat vastauksissa edustettuina. Tämän vuoksi yksittäisille kursseille toivottiin mahdollisuutta suorittaa ne erilaisilla tavoilla. Yhdessä vastauksessa tuotiin esille aikuisopiskelijoiden tarve suorittaa opintojaan etänä niin paljon kuin mahdollista. Ryhmätyöt ovat heille huono vaihtoehto. Itsekseen lukemalla ja oppimispäiväkirjaa kirjoittamalla. Itsenäinen lukeminen ja asiasta keskustelu. Opin parhaiten oppimistehtävillä lukemalla lukemalla ja kirjoittamalla Oppimispäiväkirja Tehtävien tekeminen, asioiden itsenäinen selvittäminen tai ryhmätyöt antavat parhaat valmiudet työelämää varten. Tällöin annetulla palautteella on suuri merkitys ja opintojaksojen olisi hyvä sisältää jonkunlainen koonti siitä, miten on onnistuttu. Tentit ovat toki myös tärkeitä, mutta usein niiden antama oppi jää pinnalliseksi verrattuna siihen, miten oppii kun itse tekee ja miettii asioita. Samalla oppii myös lähdekritiikkiä ja muodostamaan omia argumentteja, mikä on erityisen tärkeä taito. Lukemalla ja tehtäviä tekemällä. Paras oppimistapa on joutua itse tekemään tehtäviä/ryhmätöitä, joissa joutuu tekemään itsenäistä pohdintaa asian suhteen. Toki laitoksen monimuotoisen opikselijajoukon kannalta on hyvä olla tarjolla vaihtoehtoisia tapoja suorittaa kursseja, jotta sekä kampuksella päivänsä viettävät, että suuri etäopiskelijoiden joukko pystyy suorittamaan opintoja joutuisasti ja itselleen sopivimmalla tavalla. tehtäviä tekemällä ja hyvin pidetyillä luennoilla Minulle itsenäisesti lukeminen on ylivoimaisesti huonoin tapa sisäistää yhtään mitään. Tämä johtuu yksinkertaisesti valtavasta tietomäärästä, mitä tulee kursseilla omaksua. Kyllähän tiedon sisäistää hetkeksi, mutta loppujen lopuksi juuri kenenkään kapasiteetti ei vain riitä muistamaan kaikkea ulkoa pidemmällä aikavälillä. Tästä syystä ns. ulkoluku on

7 7 yksinkertaisesti todella huono opetusmuoto verrattuna vaikkapa oppimispäiväkirjaan, oikeustapaustehtäviin, verkkotentteihin, joissa oikeasti tuntee oikeudellisen ratkaisukyvyn ja yleisesti oikeanlaisen ajattelun kehittyvän. Itsenäinen lukeminen silloin, jos tentissä kattavaa lukemista mitataan eli lukemiseen motivoidaan. Tenttejä tukevat Moodle -alustalle sijoitetut harjoitustehtävät palvelevat lukemista ja tenttiin valmistaumista myös hyvin. Oppimispäiväkirjatyyliset jutut eivät välttämättä toimi juridiikan opiskelemisessa yhtä hyvin kuin jossakin yleisten teemojen parissa liikkuvassa oppiaineessa, ellei sitten oppimispäiväkirjojen sisällöksi hyväksytä juuri sitä mitä opiskelija tenttiin valmistautuesssaan tekee, jäsentää oppikirjoja isompiiin ja pienempiin asiakokonaisuuksiin. Tosin oppimispäiväkirjan sisältövaatimukset eri kurssien välillä vaihtelevat merkittävästi. Itsenäisesti lukemalla, tehtäviä tekemällä ja luentoja seuraamalla. oppimispäiväkirjan mahdollisuus lisäpisteiden saamiseen tentissä on ehdottoman hyvä asia, ja sitä tulisi käyttää vieläkin enemmän.a Kuuntelemalla mielenkiintoista luennoitsijaa Ehdottomasti parhaiten itsenäisesti lukemalla. Esim. moodlessa tehtävät tehtävät opettavat myös hyvin. Ryhmätyöt opettavat vain niitä ryhmäläisiä, jotka ovat halukkaita oppimaan. Inhoan ryhmätöitä koska se tietää enemmän työtä minulle ja vapaamatkustajat saavat vetää lonkkaa milloin mihinkin tekosyyhyn vedoten. Mikäli ryhmätöitä on, toivoisin että annetaan mahdollisuus myös suorittaa itsenäisesti. On myös hankalaa sopia ryhmätöiden tekemisestä, kun monet (esim. minä) ovat suuren osan opiskeluajastaan kotipaikkakunnallaan. Toivon, että hyvin itsenäinen opiskelu on mahdollista: aikuisopiskelujat kiittää! Oppimispäiväkirja sopinee sellaisille kursseille, joissa luennot ovat pakollisia. Oppimistehtävillä ja luennoilla Kirjoitustehtävät, joissa dokumentoitava lähteet.

8 8 3. Miten kurssisisältöjä tulisi mielestäsi kehittää? Ovatko kurssit tarpeeksi haastavia? Voit antaa palautetta myös yksittäisestä kurssista. Palautteessa kiinnitettiin huomiota kurssien vaihtelevaan haastavuuteen, vastaustekniikan opetuksen puuttumiseen ja finanssioikeuden opintojaksojen vanhaan tenttikirjallisuuteen. Eräs vastaaja oli huolestunut oikeustaloustieteen ja lainsäädäntötutkimuksen syventävän kurssin kohtuuttomista kurssivaatimuksista. Opiskelijat asetetaan eriarvoiseen asemaan, jos saman suorituksen saa jossain toisessa pääaineessa huomattavasti pienemmällä työmäärällä. Joissakin finanssioikeuden opintojaksoissa tenttikirjallisuus on kokonaan viime vuosikymmenen alusta, mikä panee miettimään miten vanhoja niiden tiedot ovat sitten kun opiskelija astuu työelämään. Kurssit ovat riittävän haastavia. Erityisesti positiivista sanottavaa vaatimustasosta esimerkiksi kilpailuoikeuden kurssilla! Yleiset oikeusjärjestysopinnot-tentit ovat älyttömän vaikeita!! Voisi olla kuitenkin hieman helpompia näin alkuun! Kurssien sisältö on hyvä, lukuunottamatta english academic and reading study skills - kurssia, joka ei tuo mitään hyötyä opintoihin, johtuen kurssin sisällöstä. Kurssisisällöt ovat sopivan haastavia. Kurssien haastavuus vaihtelee mielestäni aika paljon. Toisissa kursseilla hyvän arvosanan saa kohtalaisen vähällä työllä ja toisten kurssien eteen joutuu tekemään hurjasti töitä. (toisaalta se työ kuitenkin palkitaan oppimisprosessissa) Oletin aluksi, että tentit olisivat vaativampia ja opintojen eteen pitäisi tehdä enemmän töitä kuin millä olen itse päässyt. Kurssit ovat haastavia. Lainvalmistelukurssin osalta toivoisin, että arvosanoja esseistä saisi kuulla joka esseen jälkeen erikseen, jotta tietää, missä mennään. Haastetta ainakin itselleni on ollut riittävästi. Myös luentojen pituuksia pitäisi mielestäni miettiä, ylipitkä luento ei palvele ketään. Kirjoja ei ole riittävästi, mutta esimerkiksi juuri mahdollisuus suorittaa enemmän kursseja esseillä ym kirjoitustehtävillä helpottaisi tätä ongelmaa. Niinkuin edellisessä sanoin, mielestäni ns. ulkoluvusta tulisi pyrkiä luopumaan siinä määrin kuin mahdollista ja siirtyä opetusmuotoihin, joista oikeasti on hyötyä pitkällä

9 9 aikavälillä. Tottakai tietty pohja on oltava, mutta henkilökohtaisesti olen oppinut tämän syksyn kahdesta verkkotentistä oikeustapauksineen paljon enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Oikeustieteen opetus on tällä hetkellä hyvin pitkälti suurien tietomäärien omaksumisen harjoittelua. Melkein voisi sanoa, että monessa kurssissa pärjää silkalla hyvällä muistilla. Hyvä muisti on kuitenkin vain yksi pieni osa työelämässä pärjäämiseen tarvittavista asioista. Verkkotenteistä on jäänyt kyllä positiiviset fiilikset. Niiden tekeminen on varmasti paljon lähempänä myös työelämässä vastaan tulevia tilanteita, lainsäädäntö on silloin saatavissa finlexistä, joten miksipä se ei olisi myös nyt opiskelutilanteessa. Juuri soveltamiseen tulisi mielestäni keskittyä, eikä pikkutarkkaan ulkolukuun. Kurssit ovat lähtökohtaisesti opetustarjonnaltaan asiallisia ja perustellusti rajattuja. Perusopintojen tentit, osittain opiskelijamateriaalista johtuen, eivät välttämättä mittaa osaamista lukemiseen kannustavalla tavalla. Toisaalta erilaisia kirjoitustöitä on vähintäänkin riittävissä määrin syventämässä opiskelukokemusta. Kurssit ovat sopivan haastavia ja kurssisällöt hyviä. Opintojen on aivan turha olla näin vaativia, kuin mitä ne nyt on, ellei tutkinnon maine ole sen mukainen. Työhaastatteluissa ei anneta mitään painoarvoa sille, onko kurssi suoritettu hyvin vaikealla kirjatentillä tai 40sivun asiapitoisella esseellä, vai vapaamuotoisella juttutuokiolla opettajan kanssa. Jos tutkinto on haastava, siitä on hyötyä vain, jos muutkin tietävät sen olevan haastava. On hyvä, että kurssien sisällössä on vaihtelua eikä kaikki oli pelkkiä tenttikursseja. Kurssit ovat tarpeeksi haastavia. Olen iloinen siitä, ettei luentopakkoa ole: se mahdollistaa minulle etäopiskelun ja normaalin perhe-elämän. Valtiosääntöoikeuden peruskurssista annan negatiivista palautetta siinä mielessä, ettei essee vaikuta kurssin arvosanaan mitenkään. Tehtävistä/esseistä tulisi saada hyvityspisteitä tai niiden pitäisi vaikuttaa arvosanaan. Käsittääkseni kyseisellä kurssilla esseen tekemisen tarkoituksena on opettaa opiskelijat kirjoittamaan tieteellistä tekstiä laitoksen sääntöjen vaatimusten mukaisesti, mikä sinänsä on hyvä asia. Koska esseestä ei saa arvosanaan vaikuttavia pisteitä, vaikuttaa siltä että em. asiat ovat ainoa funktio esseen tekemiselle. Toivoisin tähän muutosta ihan reiluuden nimissä. Lisäksi toivoisin, että uusille opiskelijoille opetettaisiin perusraamit siihen, miten vastataan oikeustapauskysymyksiin tentissä. Sellaiset opiskelijat, jotka ovat käyneet oikeustieteelliseen (ON/OTM) tähtääviä maksullisia valmennuskursseja osaavat asian varmasti, mutta entä me muut? Itse opin ne Hki avoimen yliopiston oikeustieteen

10 10 johdantokurssilla. Meidän johdantokurssilla voisi olla joku yksinkertaistettu malli vastaustekniikasta. Johdantokurssi oli muutoin kerrassaan loistava. Kirjasta tulisi rajata selkeästi alue pois, mikä ei ole olennainen. Tenttiin on muutenkin niin paljon luettavaa, että epäolennainen osio voi ihan hyvin rajata pois. Palautetta oikeustaloustieteen- ja lainsäädäntötutkimuksen syventävästä kurssista on annettu jo aiemmin, mutta sen suoritustapa on kurssin laajuuteen ja muiden pääaineiden syventäviin kursseihin nähden edelleen kohtuuton. Jos VIERASkielistä kirjallisuutta on kahlattavana reilut 1600 sivua, pakollisia 1-3 sivun esseetehtäviä 30 kappaletta, ja kiitettävä arvosana edellyttää myös listan ulkopuolisten lähteiden käyttämistä, syventävästä kurssista tulee helposti gradun laajuinen. Nopeasti laskettuna 10 op on kuitenkin 1/4 gradun opintopisteistä. Opiskelijat asetetaan eriarvoiseen asemaan, kun saman kurssisuorituksen saa toisessa pääaineessa kuvatulla työmäärällä ja toisessa lukemalla 1100 sivua kirjallisuutta (vähintään YKSI (1) vieraskielinen lähde) ja kirjoittamalla 25 sivun esseen. Joko ott-lstsyventävän työmäärää tulee kohtuullistaa tai muiden pääaineiden syventävät kurssit tulee mitoittaa vastaamaan ott-lst:n kurssia. Lainvalmistelu -kurssi on sisällöllisesti ja suoritustavoiltaan koko laitoksen paras kurssi. Vuosi sitten kurssilla yksi luennoitsija kuitenkin totesi, että se mitä edellinen luennoitsija oli kertonut, kannattaa unohtaa kokonaan, koska sillä ei ole tosielämässä mitään merkitystä. Tällaiset kommentit eivät mielestäni kuulu luentosaliin. Muutoin kurssi oli juuri sitä, mitä yliopisto-opiskelun tuleekin olla.

11 11 4. Onko kurssi- ja tenttipalaute mielestäsi tarpeellista ja missä muodossa toivoisit sitä saavasi? Palaute koetaan tarpeelliseksi, sillä ilman sitä oppimisprosessi jää puolitiehen. Vastauksissa ehdotettiin perusopintoihin kuuluville kursseille palautetilaisuuksia, joilla luennoitsija käsittelisi kurssipalautetta ja kävisi läpi pari edellistä tenttikertaa esimerkiksi mallivastausten avulla. Tällä tavoin opiskelijoiden ei tarvitsisi tulla ensimmäiseen tenttiin vain kokeilemaan. Toisille riittäisi myös yleinen palaute sähköpostin välityksellä. Kynnystä henkilökohtaisen tenttipalautteen kysymiseen voisi madaltaa erillisillä vastaanottoajoilla. Yhdessä vastauksessa kiitettiin valtiosääntöoikeuden kurssilla noudatettua tapaa pitää edellisten tenttikertojen tenttipalautetta WebOodissa. Vanhat tenttivastaukset ja kysymykset voisivat jokaiselta opintojaksolta weboodissa. Mielestäni palautetta olisi hyvä voida antaa, mutta en ole itse törmännyt tilanteeseen, jossa tämä olisi välttämätöntä. Haluaisin tenttipalautteen sähköpostiini ja pistemäärät tehdystä tentistä. pyydettäessä Palaute on erittäin tärkeä ja toivon, että palautetta voisi antaa luentojen jälkeen joko kirjallisesti ja/tai sähköisesti. Palaute auttaa kehittämään omaa tekemistä ja sitä olen saanut aina pyytäessäni, kiitos siitä kaikille. On erittäin tarpeellista. Keskustelutilaisuudet voisivat olla hyvät, vaikka kootusta parilta tenttikerralta. Toisaalta ne saattaisivat auttaa myös tenttiin valmistautuessa ja jollekin houkutuksen päästä helpolla läpi. Yleinen palaute sähköpostin välityksellä voisi palvella parhaiten. Tuntuu, että kynnys pyytää tenttipalautetta on suuri ja yksi vaihtoehto voisi olla se, että tenttijöillä on mahdollisuus tentin jälkeen tiettynä, ennalta määrättynä ajankohtana käydä keskustelemassa tentistä. Palaute on ehdottoman tärkeää, muutenkin kuin tenttiarvosanan muodossa. Opettajat voisivat listata yleisiä tenttiin liittyviä asioita, kuten kompastuskiviä, ja lähettää koosteet opettajille sähköpostiin. Esimerkiksi uusintatentteihinkin olisi mukavampaa mennä, kun tietäisi mitä opettajat vastauksilta odottavat.

12 12 Kurssi- tai tenttipalautteen kokoaminen luennoitsijan/tentaattorin toimesta on mielestäni hyödyllistä. Esimerkiksi perusopintoihin kuuluvien kurssien jälkeen tai kurssien, joilla muutoin on paljon opiskelijoita, olisi hyvä järjestää tentaattorin toimesta palaute- tai keskustelutilaisuus, jossa käydään läpi kurssipalaute ja tentti esimerkiksi mallivastausten avulla. Opiskelijoiden olisi tällöin helpompi ymmärtää oma osaamistasonsa ja mahdolliset heikkoutensa esimerkiksi hylätyn tenttivastauksen suhteen. Tämä luonnollisesti vaatii tentaattorilta/kurssin luennoitsijalta ylimääräistä työpanosta ja kokoamista, mutta toisaalta sillä pystyttäisiin mahdollisesti karsimaan sitä, että opiskelijat ilmoittautuisivat useita kertoja tenttiin vain "kokeilemaan". Varsinkin opintojen alkuvaiheessa ja sivuaineopiskelijoiden kohdalla oikeustieteen tenttien vastaustekniikka saatta olla pitkään hakusessa, joten palautetilaisuuksilla pystyttäisiin parhaimmassa tapauksessa helposti auttamaan opintojen sujuvuuden parantamisessa. Jatkokursseilla esimerkiksi koottu sähköpostipalaute tentin tai kurssin osallistujille voisi olla riittävä, jotta sekä kurssin opettaja että opiskelijat tietäisivät yhdessä "missä mennään" ja pitkällä aikavälillä tämä voisi vaikuttaa kurssin opetuksen kehittämiseen. Toivoisin, että tenttien jälkeen kaikille osallistuneille tulisi yhteinen sähköposti, jossa kerrottaisiin, mitä tenttikysymyksiin olisi suurin piirtein pitänyt vastata. Muuten mielestäni on riittävää, että kysyttäessä saa palautetta. Toisaalta yleishallinto-oikeuden tentistä saamani palaute oli käytännössä täysin turha, sain vain kuulla saamani pisteet, ja johdatus yksityisoikeuteen (tai yksityisoikeuden perusteet? Joka tapauksessa viime keväänä ollut yksityisoikeus fukseille) tentistä kysymässäni palautteessa tuli olo, ettei tentaattori ollut oikein itsekään varma, mistä oli pisteitä antanut ja mistä vähentänyt. Näin ollen toivoisinkin tähän selkeyttä, ja uskon, että mallivastauksista tai muista vastaavista sähköpostiin lähetettävistä ohjeista kävisi paremmin ilmi, miten tehtävät on jyvitetty. Yleinen palaute on hyvä juttu tietty, mutta varsinkin tentin tullessa hylättynä takaisin on älyttömän hyvä että saa vähän tarkemman syynäyksen tentistä tentaattorilta oikeine vastauksineen. Tenttipalaute on järkevintä toteuttaa kootusti sähköisessä muodossa, sähköpostitse tai Weboodi/Moodle-alustojen kautta. Erillinen palautetilaisuus varsinkin tenttien osalta ei aja asiaa ja saattaisi olla Laitoksen resurssien hukkaamista. Asia on luonnolisesti erilainen sellaisten seminaaritöiden osalta, joita ei opponoida tai joista opettajat eivät anna selkeää yksilöityä palautetta.

13 13 Yleinen sähköpostiin lähetettävä tenttipalaute on hyödyllistä, tentin jälkeiset keskustelutilaisuudet ovat tarpeettomia. Yksilöidyn tenttipalautteen saaminen pyydettäessä esim. sähköpostitse/kasvotusten on mielestäni riittävää. Kuitenkin esim. weboodissa olisi hyvä olla esillä vanhojen tenttien palautteet jotta tentaattorin ideasta pääsisi helpommin kiinni. Näin on tehty mm. valtiosääntöoikeudessa, ja se on hyvä. Erikseeen pyytämiselle on aika iso kynnys täällä yliopistolla. Tuntuu, että melkein häiritsee luennoitsijoita halutessa tiedostella tentistä. Olisi mukavaa saada automaattisesti tietää tentistä saatu pistemäärä. Tenttipalaute on erittäin tarpeellista. Usein käy niin, että tentissä näyttää mitä sillä hetkellä osaa: vaikka menisi vain tyydyttävästi, niin nekin asiat joissa kiikastanut omaksuu nimenomaan tenttipalautteen kautta. Ilman tenttipalautetta oppimisprosessi jää puolitiehen. Tenttipalautteeksi on riittävää, että se annetaan kirjallisesti esim. weboodissa kurssin tietojen yhteydessä. Tenttipalaute on tärkeää. Keskustelutilaisuuksiin varmaankin hankalaa saada porukkaa, yleinen palaute s-postiin kätevin. Yksilöllisiä kommentteja pitäisi oletuksena saada aina pyydettäessä.

14 14 5. Muuta palautetta laitokselle. Palautteessa kiitettiin etäopiskelumahdollisuuksista, laadukkaasta opetuksesta, kirjoitustaitojen vaalimisesta ja laitoksen yleiskuvasta. Yhden vastaajan mielestä laitoksen henkilökunta jää uudelle opiskelijalle turhan etäiseksi. Yhdessä vastauksessa oltiin huolissaan siitä, miten opiskelijoilta vaaditaan opinnoissaan paljon sellaista, mitä heille ei ole välttämättä vielä missään opetettu. Kannustava, tiukka ja vaativa opetus takaa valmistuneiden korkean laadun työmarkkinoille. Pitäkää nykyinen linja. Mielestäni Itä-Suomen yliopisto on onnistunut hyvin oikeustieteen opintojen tarjonnassa. Laitoksen yleiskuva on raikas ja uskon, että Joensuusta valmistuvat pärjäävät hyvin työmarkkinoilla. Etäopiskelumahdollisuudet ovat erinomaiset, joskin jonkinlainen moodle-tuki voisi olla paikallaan useammilla kursseilla kuin mitä nykyisin on. Haluaisin antaa palautetta erityisesti Tapio Määtälle. Asettelet erittäin usein kysymykset muotoon "No tässä vaiheessahan tämä jo pitäisi tietää ja tämähän pitäisi olla meille kaikille jo aivan tuttu asia", mikä aiheuttaa sen, ettei kukaan varmasti halua kysyä asiasta vaikkei tietäisikään, mistä on puhe. Kukaan ei halua antaa itsestään tyhmää vaikutelmaa. Aloitat myös palautteenannon esseestä sanoilla "Suurin osa näistä oli tosi huonoja, enkä näiden perusteella palkkaisi kuin yhden heistä." Kyse oli lainvalmistelukurssilla tehdystä esseestä, jonka ohje oli täysin riittämätön. Jos annat pisteitä esseestä siitä, että alussa lukee "Kalle Kansanedustajalle, tehnyt Anna Avustaja", tulisi se käydä ilmi tehtävänannossa. Palaute ei ollut millään lailla rakentavaa. Huonojen vastausten näyttäminen julkisesti taululla esimerkiksi ympäristöoikeudessa on myös mielestäni erikoinen ratkaisu. Go Tapio! Go Legio! Go Judica! Olisiko mahdollista kehittää esimerkiksi Moodle-opetusalustan tai Office365 -ohjelmiston kautta opetustapaa, jossa ryhmätyöhön tai seminaariin kulloinkin osallistuvat opiskelijat täydentäisivät yhteisesti yhtä ja samaa dokumenttia ja antaisivat esimerkiksi metatietojen muodossa (siis esimerkiksi Word -dokumentin metatietojen lisäyksien mielessä) palautetta toisilleentyön työstämisvaiheessa melkein sitä mukaa kuin yksittäisiä muutoksia ja lisäyksiä työhön tehdään? Kysymys olisi siis mahdollisimman autenttisen vuorovaikutteisen

15 15 työelämäkokemuksen tavoittelemisesta, kuitenkin tietenkin pedagogiikan ja kulloisenkin opiskeluaihealueen ehdoilla liikkuen. Kiitos opetuksesta! Mielestäni henkilökohtaisten erojen vuoksi (tentaattorin&tenttijän) tenteissä tulisi aina olla mahdolisuus vaikuttaa kysymyksiin. Ts. tenteissä tulisi olla esimerkiksi 6 kysymystä, joista tulee vastata 5. Tentaattoreita henkilökohtaisesti tuntematta on erittäin vaikeaa koittaa arvata, mitä yksityiskohtia esim. 600sivun alueesta juuri hän pitää tärkeänä ja tähdellisenä. Näin vältyttäisiin pahimmilta turhautumisilta tyyliin "ei ikinä satu kysymykset oikein". Laitoksen henkilökunta tuntuu hieman etäiseltä opiskelijoihin nähden. Olisi mukavaa, jos voisi järjestää laitoksella tutustumisiltoja/illanistujaisia uusien opiskelijoiden / kandityötä tekevien / gradua tekevien ja henkilökunnan välillä. Kiitosta laitokselle erittäin laadukkaasta opetustyöstä sekä innostavista luennoista. Kim Talukselle erityiskiitos siitä, että muutti negatiivisen ennakkoasenteeni Eurooppaoikeudesta postiiviseksi kokemukseksi. Asiastaan innostunut luennoitsija onnistuu usein tartuttamaan innostuksen opiskelijoihinkin. Kiitos myös siitä, että laitos on suhtautunut kivasti meihin ON/OTM opiskelijoihin ja suvaitsevalla asenteellanne on suuri merkitys siihen, ettei HTK/HTM opsikelijoiden kanssa ole sukset menneet ristiin. :) On todella hyvä, että opiskelijoille opetetaan ja myös vaaditaan kunnon kirjoitustaitoja alusta alkaen. Muitten yliopisto-opintojen perusteella voin sanoa, että tämä ei ikävä kyllä ole mikään itsestäänselvyys akateemisissa opinnoissa.

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä, aiempia kokemuksia Vanhempi opiskelija, hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä Opiskelumotivaationa kiinnostus Käyt opiskelun ohessa

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2014. Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä 2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO SISÄLLYS Sivu 1 TAITAVA OPPIMINEN 4 1.1 Aikaisemmat kokemukset ja ympäristö vaikuttavat oppimiseen 4 1.2 Kehittämällä oppimistaitojasi kehität myös itseohjautuvuuttasi 4 2

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

LUNTTAA LUVALLA - OPI OIKEASTI

LUNTTAA LUVALLA - OPI OIKEASTI LUNTTAA LUVALLA - OPI OIKEASTI Länsi-Suomen läänin aikuislukioiden raportti koekäytänteiden kehittämisestä lukiossa Toimittaja Erja Vihervaara 2 Työryhmä Jyväskylän aikuislukio rehtori Tarja Boe opettajat

Lisätiedot

Minä DI-opiskelijana Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia ja odotuksia yliopisto-opiskelusta

Minä DI-opiskelijana Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia ja odotuksia yliopisto-opiskelusta Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 7 Tampere University of Technology. University Services. Report 7 Eila Pajarre Minä DI-opiskelijana Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia

Lisätiedot

Opiskelutaitojen ohjaaminen. Opiskelutaitojen edistäminen käytännön opetustyössä

Opiskelutaitojen ohjaaminen. Opiskelutaitojen edistäminen käytännön opetustyössä Opiskelutaitojen ohjaaminen Opiskelutaitojen edistäminen käytännön opetustyössä Kirsi Nousiainen Tampereen teknillinen yliopisto/ Sähköenergiatekniikan laitos 1. Johdanto Tämän projektityön tavoitteena

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ilmiömäinen verkkokurssi & sähköinen koe

Ilmiömäinen verkkokurssi & sähköinen koe Ilmiömäinen verkkokurssi & sähköinen koe Lyhyt kuvailu ENA4 verkkokurssista sekä yksityiskohtainen selvitys siihen liittyvästä sähköisestä kokeesta. SISÄLTÖ MIKSI VERKKOKURSSI?. ILMIÖPOHJAINEN OSUUS KURSSIN

Lisätiedot

ʺOllaan niin kun niin sekalainen seurakunta kuin vaan voiʺ Ammattikorkeakoulutaustaisten opiskelijoiden heterogeeniset valmiudet yliopisto opiskeluun

ʺOllaan niin kun niin sekalainen seurakunta kuin vaan voiʺ Ammattikorkeakoulutaustaisten opiskelijoiden heterogeeniset valmiudet yliopisto opiskeluun Tero Saarenpää ʺOllaan niin kun niin sekalainen seurakunta kuin vaan voiʺ Ammattikorkeakoulutaustaisten opiskelijoiden heterogeeniset valmiudet yliopisto opiskeluun TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI OPISKELIJALLE 2 1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI 3 1.1 Avoin yliopisto-opetus 3 1.2 Opintoihin liittyviä käsitteitä 4 1.3 Oppimateriaalit ja tietokoneohjelmat 5 1.4 Monimuoto-opiskelu 6 1.4.1

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Johanna Hongisto & Tuukka Tomperi Todellinen kasvun paikka sekä henkisesti että ammatillisesti.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

Verkko-opintojen mitoituksen arviointi

Verkko-opintojen mitoituksen arviointi Kirsi Levänen Sari Tervonen Maija Suhonen Lauri Stigell Verkko-opintojen mitoituksen arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-040-2 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI OPISKELIJALLE 2 1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI 3 1.1 Avoin yliopisto-opetus 3 1.2 Opintoihin liittyviä käsitteitä 4 1.3 Oppimateriaalit ja tietokoneohjelmat 5 1.4 Monimuoto-opiskelu 6 1.4.1

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA:

MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA: MEDIANOMI 99n TYÖELÄMÄKOKEMUKSIA: - Miten Diakonia-ammattikorkeakoulun monimediatoimittajakoulutus vastaa työelämän käytäntöjä? Liisa Nenonen Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

University of Joensuu 2002 Opetusteknologiakeskuksen selosteita Bulletins of Educational Technology Centre Esko Kähkönen (toim.) Projektina verkko-oppiminen Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat

Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat Vuonna 20 VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia toisen vuoden opiskelijoiden osalta. Opiskelijatutkan tuloksia 2. vuoden opiskelijat Kyselyraportti Marttinen,

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Inter Vivos 4 / 2014. Inter Vivos on Pykälä ry:n jäsenlehti.

Inter Vivos 4 / 2014. Inter Vivos on Pykälä ry:n jäsenlehti. Inter Vivos 4 / 2014 Inter Vivos on Pykälä ry:n jäsenlehti. J OS SINUSSA ON JOTAKIN POIKKEUKSELLISTA, SAATAT LUODA URAN POIKKEUKSELLISESSA TOIMISTOSSA. VARMAAN JO ARVAAT, MILLAISIA HENKILÖITÄ HAEMME. REKRYTOIMME

Lisätiedot