LEGIO OSTIENSIS RY:N OPINTOKYSELY OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUKSEN LAADUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEGIO OSTIENSIS RY:N OPINTOKYSELY OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUKSEN LAADUSTA"

Transkriptio

1 LEGIO OSTIENSIS RY:N OPINTOKYSELY OIKEUSTIETEIDEN LAITOKSEN OPETUKSEN LAADUSTA Koonnut: Oskari Korhonen

2 2 OPINTOKYSELY Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteitä opiskelevien ainejärjestö Legio Ostiensis ry kysyi jäsenistöltään mielipiteitä oikeustieteiden laitoksen opetuksen laadusta laitoksen tammikuista laitoskokousta varten. Legion verkkosivuilla olleeseen kyselyyn oli mahdollista vastata välisenä aikana. Palautetta antoi 20 henkilöä. Verkkosivuilla olleeseen kyselyyn vastattiin suoraan selaimessa ja nimettömänä: Opintokysely Oikeustieteiden laitos haluaa kuulla Legio Ostiensis ry:n jäsenistön opetusta koskevia mielipiteitä tammikuussa pidettävää henkilökuntakokoustaan varten. Kokouksessa käsitellään tulevaa opetussuunnitelmaa, joten nyt on oiva tilaisuus olla mukana vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan laitosta jatkossa kehitetään. Oheisella lomakkeella voit kertoa mielipiteesi esimerkiksi opetusmenetelmistä, kurssisisällöistä tai -palautteesta. Nimettömät vastaukset toimitetaan tai määrästä riippuen niistä koostetaan tiivistelmä kokousta varten ja niitä voidaan myös käyttää pohjana aiheen tiimoilta tehtävään Manipulus-artikkeliin. Aikaa terveisien jättämiseen on perjantaihin saakka. 1. Miten opetusta voisi yleisesti ottaen kehittää? 2. Miten koet itse oppivasi parhaiten? Itsenäisesti lukemalla, ryhmätöillä, oppimispäiväkirjaa kirjoittamalla, tehtäviä tekemällä tai jollain muulla tavalla? 3. Miten kurssisisältöjä tulisi mielestäsi kehittää? Ovatko kurssit tarpeeksi haastavia? Voit antaa palautetta myös yksittäisestä kurssista. 4. Onko kurssi- ja tenttipalaute mielestäsi tarpeellista ja missä muodossa toivoisit sitä saavasi? 5. Muuta palautetta laitokselle.

3 3 Kaikki kyselyyn tulleet vastaukset on jaoteltu tässä esityksessä kysymyksittäin, vastauksia muuten lyhentämättä tai korjaamatta. Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Kysymystä seuraavaan tiivistelmään on nostettu joitain vastaajien esittämiä ajatuksia. 1. Miten opetusta voisi yleisesti ottaen kehittää? Vastauksissa ehdotettiin mahdollisuutta seurata luentoja verkon kautta ja tehdä enemmän verkkotenttejä. Vastaajat kaipasivat myös enemmän koti- ja harjoitustehtäviä siitä huolimatta, että niitä on työläämpää tarkistaa. Yhdessä vastauksessa toivottiin mahdollisuutta suorittaa osa tentistä erillisen luentokuulustelun avulla. Enemmän kotitehtäviä. Vaikka opintojaksolla ei olisi luentoja, harjoitustehtäviä oikeinen vastauksineen voisi silti olla weboodissa. Enemmän aktivointia luennoilla. Pelkkä kuunteleminen on hyvä, mutta keskittyminen herpaantuu nopeasti jos ei tehdä mitään. Yleiset oikeusjärjestysopinnot-tentit ovat älyttömän vaikeita!! Voisi olla kuitenkin hieman helpompia! enemmän luentoja verkkoon Kurssien sisällöissä ottettaisiin huomioon työelämävalmiudet Luentojen seuraaminen etänä antaisi potkua työn ohessa opiskelevan oppimiseen. Luennot nettiin, kiitos. Opetuksen olisi hyvä sisältää kirjallisia, oppimista tukevia tehtäviä. Tietyt painotukset tärkeissä asioissa auttavat opiskelijoita keskittymään relevantteihin seikkoihin. Luentoopetukseen olisi kiva saada vuorovaikutteisuutta esimerkiksi purkujen ja opponointien avulla. Toisaalta taas etäopiskelijoille voisi tarjota joitakin kursseja etäyhteyden avulla. Enemmän itsenäisesti suoritettavia harjoitustehtäviä, joiden oikeat vastaukset käsiteltäisiin luennoilla. Kurssimateriaalia paremmin saataville nettiin! Yleisesti ottaen opintojen ohjaukseen tulisi panostaa huomattavasti enemmän. Olen graduvaiheen opiskelija, enkä ole edelleenkään oikeastaan ikinä keskustellut opintojeni etenemisestä/suunnittelusta kenenkään kanssa missään vaiheessa. Kaipaisin laitoksen suunnalta edes jonkinlaista vaikkapa vuosittaista ahdistelua opintojen

4 4 tilasta/etenemisestä/suunnittelusta.. yksinkertaisimmilaanhan tämä tarkoittaa esim sähköpostiviestiä, johon opiskelija sitten joko vastaa tai ei vastaa ja tämän pohjalta on matala kynnys kutsua opiskelija vaikkapa henkilökohtaiseen tapaamiseen tai muuten keskustelemaan opinnoista ja ruoskia tekemään niitä ahkerammin. Tämä olisi vahvasti myös laitoksen etu, jotta me akateemisesti hyvinkin vapaat, mutta toisinaan hieman eksyksissä olevat opiskelijat saisimme itseämme niskasta kiinni ja opinnot pakettiin tavoiteajassa ja järkevillä kokonaisuuksilla. Minkä vuoksi sekä kandin, että maisterin opintoihin kuuluu "pakollinen" HOPS, kun sitä ei mitenkään ohjata? Enemmän kursseja, jotka voisi suorittaa esimerkiksi esseillä tai muilla tehtävillä, tai vaihtoehtoisesti se, että esimerkiksi kurssilla kirjoitettaisiin essee, joka on puolet arvosanasta ja tentti toinen puoli. Kirjoittamista pitäisi joka tapauksessa olla enemmän niin, että se vaikuttaisi arvosanaankin. Tenttien suorittamiseen tulisi saada lisää väljyyttä ja valinnanvaraa. Tenttipäiviä on kuitenkin melko harvakseltaan, tästä syystä esim. hylätty tentti jää helposti roikkumaan todella pitkäksi aikaa, kun ei vain yksinkertaisesti löydy vapaata tenttipäivää uusinnalle kun uudet kurssit painavat jo päälle. Useamman tentin vääntämiseen kerralla tarvitaan kuitenkin aikamoinen macgyver, harvalla oikeasti rahkuja tehdä kunnolla kahta. Esimerkiksi verkkotenttien määrää voitaisiin lisätä. Mitä enemmän kurssisältöjä integroidaan Moodle -alustalle, sitä parempi. Sen sijaan koulumaisia, kirja- tai verkkotenttejä edeltäviä pakollisia harjoitustehtäviä ei välttämättä ole pakko nykyisestään lisätä. Monipuolisuutta tulisi lisätä kirjatenttien ohella. Opetusta tuli tarkastella kauempaa ja suuremmassa mittakaavasaa, kuin opettajien itsensä tekemänä tiettyä kurssia koskien. Onko esimerkiksi virkamiesruotsin vaatimukset 1) kohtuulliset ja 2) tarpeelliset. Suurelta osalta opiskelijoista ruotsin kielikurssi vaatii valtavasti aikaa, ensiksikin sen takia, että läsnäolopakko vie viikosta monta tuntia ja toiseksi sen takia, että naurettavan vaativien vaatimusten vuoksi itse kielen uudelleen opettelu (jos sitä ei sujuvasti osaa) ja sen päälle oikeudellisen sanaston opettelu on hirvittävän aikaa vievää. Turhauttavinta on se, että oma panos ei edes välttämättä riitä, sillä realistisesti ajattelen mikä on läpipääsyn mahdollisuudet jos esimerkiksi akuisopiskelija on viimeksi lukenut/tarvinnut/käyttänyt ruotsia lukiossa, ja nyt se pitäisi yhtäkkiä osata ylioppilaskirjoitusten M-tasoisesti. Kertauskurssi ei ole riittävä lisäapu ongelmaan.

5 5 Läpipääsyn vaatimusta tulisi madaltaa, ja opettajankin ymmärtää ja ottaa huomioon se, että esimerkiksi Itä-Suomessa ruotsia ei yksinkertaisesti vain tarvitse, jolloin se ei myöskään pysy vuosia muistissa. Jotkut luennoitsijat nojaavat liikaa muistiinpanojen lukemiseen ääneen ja unohtavat selittää syventää ja soveltaa opetettavaa aihetta, joka auttaisi opiskelua. Paljon on myös luennoitsijan persoonasta kiinni. Lisää verkossa suoritettavia kursseja. Myös kirjatenttien korvaaminen esseillä tai moodlessa suoritettavilla tehtävillä olisi toivottavaa aikuisopiskelijoiden kannalta. Toivoisin myös, että Helsingin yliopiston oikeustieteiden laitoksen mallin mukaisesti olisi luentokuulustelu, jolla voisi saada osan kirjatenttiä suoritetuksi (esim. vastaisi yhtä tenttikirjoista tai yhtä/kahta kysymystä tentistä). Kursseja saisi olla useamman kerran vuodessa. Tietyt kurssit on vain kerran vuodessa niin se hankaloittaa opintojen suunnittelua. Ehdottomasti enemmän pakollisia kirjoitustehtäviä; esimerkiksi siten, että tehtävä pisteytetään, ja se muodostaisi vaikkapa 20 % kurssin kokonaispisteistä (vastaten tietysti tehtävän mitoitusta). Kaikki eivät suoriudu stressaavassa tenttitilanteessa todellisten taitojensa mukaan, eivätkä kurssien arvosanat kerro asian todellisesta sisäistämisestä välttämättä mitään. Yksittäiset seminaarikurssit eivät mielestäni riitä etenkään HTMtutkintoa suorittavalle, joka erittäin todennäköisesti työllistyy julkishallintoon, kirjoitus- ja argumentaatiotaidot kun ovat asiantuntijatehtävissä välttämätön menestymisen edellytys. Kirjoitustehtävien lisääminen parantaisi siis myös työelämävalmiuksia. Luonnollisesti myös opinnäytteiden kirjoittaminen sujuisi helpommin. Lisäksi, oman alan tutkimuskirjallisuuteen tutustuminen jää tällä hetkellä käytännössä kokonaan opiskelijan omalle vastuulle -> kirjoitustehtävät lisäisivät oikeistieteellisten artikkeli-/ym.lähteiden tuntemusta. Siis ehdotan enemmän tentti+kurssitehtävä -muotoisia kursseja. P.s. Se, että kirjoitustehtävät ovat työläämpiä tarkastaa, ei ole mielestäni uskottava argumentti ehdotusta vastaan.

6 6 2. Miten koet itse oppivasi parhaiten? Itsenäisesti lukemalla, ryhmätöillä, oppimispäiväkirjaa kirjoittamalla, tehtäviä tekemällä tai jollain muulla tavalla? Kaikki kysymyksessä luetellut oppimistyylit olivat vastauksissa edustettuina. Tämän vuoksi yksittäisille kursseille toivottiin mahdollisuutta suorittaa ne erilaisilla tavoilla. Yhdessä vastauksessa tuotiin esille aikuisopiskelijoiden tarve suorittaa opintojaan etänä niin paljon kuin mahdollista. Ryhmätyöt ovat heille huono vaihtoehto. Itsekseen lukemalla ja oppimispäiväkirjaa kirjoittamalla. Itsenäinen lukeminen ja asiasta keskustelu. Opin parhaiten oppimistehtävillä lukemalla lukemalla ja kirjoittamalla Oppimispäiväkirja Tehtävien tekeminen, asioiden itsenäinen selvittäminen tai ryhmätyöt antavat parhaat valmiudet työelämää varten. Tällöin annetulla palautteella on suuri merkitys ja opintojaksojen olisi hyvä sisältää jonkunlainen koonti siitä, miten on onnistuttu. Tentit ovat toki myös tärkeitä, mutta usein niiden antama oppi jää pinnalliseksi verrattuna siihen, miten oppii kun itse tekee ja miettii asioita. Samalla oppii myös lähdekritiikkiä ja muodostamaan omia argumentteja, mikä on erityisen tärkeä taito. Lukemalla ja tehtäviä tekemällä. Paras oppimistapa on joutua itse tekemään tehtäviä/ryhmätöitä, joissa joutuu tekemään itsenäistä pohdintaa asian suhteen. Toki laitoksen monimuotoisen opikselijajoukon kannalta on hyvä olla tarjolla vaihtoehtoisia tapoja suorittaa kursseja, jotta sekä kampuksella päivänsä viettävät, että suuri etäopiskelijoiden joukko pystyy suorittamaan opintoja joutuisasti ja itselleen sopivimmalla tavalla. tehtäviä tekemällä ja hyvin pidetyillä luennoilla Minulle itsenäisesti lukeminen on ylivoimaisesti huonoin tapa sisäistää yhtään mitään. Tämä johtuu yksinkertaisesti valtavasta tietomäärästä, mitä tulee kursseilla omaksua. Kyllähän tiedon sisäistää hetkeksi, mutta loppujen lopuksi juuri kenenkään kapasiteetti ei vain riitä muistamaan kaikkea ulkoa pidemmällä aikavälillä. Tästä syystä ns. ulkoluku on

7 7 yksinkertaisesti todella huono opetusmuoto verrattuna vaikkapa oppimispäiväkirjaan, oikeustapaustehtäviin, verkkotentteihin, joissa oikeasti tuntee oikeudellisen ratkaisukyvyn ja yleisesti oikeanlaisen ajattelun kehittyvän. Itsenäinen lukeminen silloin, jos tentissä kattavaa lukemista mitataan eli lukemiseen motivoidaan. Tenttejä tukevat Moodle -alustalle sijoitetut harjoitustehtävät palvelevat lukemista ja tenttiin valmistaumista myös hyvin. Oppimispäiväkirjatyyliset jutut eivät välttämättä toimi juridiikan opiskelemisessa yhtä hyvin kuin jossakin yleisten teemojen parissa liikkuvassa oppiaineessa, ellei sitten oppimispäiväkirjojen sisällöksi hyväksytä juuri sitä mitä opiskelija tenttiin valmistautuesssaan tekee, jäsentää oppikirjoja isompiiin ja pienempiin asiakokonaisuuksiin. Tosin oppimispäiväkirjan sisältövaatimukset eri kurssien välillä vaihtelevat merkittävästi. Itsenäisesti lukemalla, tehtäviä tekemällä ja luentoja seuraamalla. oppimispäiväkirjan mahdollisuus lisäpisteiden saamiseen tentissä on ehdottoman hyvä asia, ja sitä tulisi käyttää vieläkin enemmän.a Kuuntelemalla mielenkiintoista luennoitsijaa Ehdottomasti parhaiten itsenäisesti lukemalla. Esim. moodlessa tehtävät tehtävät opettavat myös hyvin. Ryhmätyöt opettavat vain niitä ryhmäläisiä, jotka ovat halukkaita oppimaan. Inhoan ryhmätöitä koska se tietää enemmän työtä minulle ja vapaamatkustajat saavat vetää lonkkaa milloin mihinkin tekosyyhyn vedoten. Mikäli ryhmätöitä on, toivoisin että annetaan mahdollisuus myös suorittaa itsenäisesti. On myös hankalaa sopia ryhmätöiden tekemisestä, kun monet (esim. minä) ovat suuren osan opiskeluajastaan kotipaikkakunnallaan. Toivon, että hyvin itsenäinen opiskelu on mahdollista: aikuisopiskelujat kiittää! Oppimispäiväkirja sopinee sellaisille kursseille, joissa luennot ovat pakollisia. Oppimistehtävillä ja luennoilla Kirjoitustehtävät, joissa dokumentoitava lähteet.

8 8 3. Miten kurssisisältöjä tulisi mielestäsi kehittää? Ovatko kurssit tarpeeksi haastavia? Voit antaa palautetta myös yksittäisestä kurssista. Palautteessa kiinnitettiin huomiota kurssien vaihtelevaan haastavuuteen, vastaustekniikan opetuksen puuttumiseen ja finanssioikeuden opintojaksojen vanhaan tenttikirjallisuuteen. Eräs vastaaja oli huolestunut oikeustaloustieteen ja lainsäädäntötutkimuksen syventävän kurssin kohtuuttomista kurssivaatimuksista. Opiskelijat asetetaan eriarvoiseen asemaan, jos saman suorituksen saa jossain toisessa pääaineessa huomattavasti pienemmällä työmäärällä. Joissakin finanssioikeuden opintojaksoissa tenttikirjallisuus on kokonaan viime vuosikymmenen alusta, mikä panee miettimään miten vanhoja niiden tiedot ovat sitten kun opiskelija astuu työelämään. Kurssit ovat riittävän haastavia. Erityisesti positiivista sanottavaa vaatimustasosta esimerkiksi kilpailuoikeuden kurssilla! Yleiset oikeusjärjestysopinnot-tentit ovat älyttömän vaikeita!! Voisi olla kuitenkin hieman helpompia näin alkuun! Kurssien sisältö on hyvä, lukuunottamatta english academic and reading study skills - kurssia, joka ei tuo mitään hyötyä opintoihin, johtuen kurssin sisällöstä. Kurssisisällöt ovat sopivan haastavia. Kurssien haastavuus vaihtelee mielestäni aika paljon. Toisissa kursseilla hyvän arvosanan saa kohtalaisen vähällä työllä ja toisten kurssien eteen joutuu tekemään hurjasti töitä. (toisaalta se työ kuitenkin palkitaan oppimisprosessissa) Oletin aluksi, että tentit olisivat vaativampia ja opintojen eteen pitäisi tehdä enemmän töitä kuin millä olen itse päässyt. Kurssit ovat haastavia. Lainvalmistelukurssin osalta toivoisin, että arvosanoja esseistä saisi kuulla joka esseen jälkeen erikseen, jotta tietää, missä mennään. Haastetta ainakin itselleni on ollut riittävästi. Myös luentojen pituuksia pitäisi mielestäni miettiä, ylipitkä luento ei palvele ketään. Kirjoja ei ole riittävästi, mutta esimerkiksi juuri mahdollisuus suorittaa enemmän kursseja esseillä ym kirjoitustehtävillä helpottaisi tätä ongelmaa. Niinkuin edellisessä sanoin, mielestäni ns. ulkoluvusta tulisi pyrkiä luopumaan siinä määrin kuin mahdollista ja siirtyä opetusmuotoihin, joista oikeasti on hyötyä pitkällä

9 9 aikavälillä. Tottakai tietty pohja on oltava, mutta henkilökohtaisesti olen oppinut tämän syksyn kahdesta verkkotentistä oikeustapauksineen paljon enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Oikeustieteen opetus on tällä hetkellä hyvin pitkälti suurien tietomäärien omaksumisen harjoittelua. Melkein voisi sanoa, että monessa kurssissa pärjää silkalla hyvällä muistilla. Hyvä muisti on kuitenkin vain yksi pieni osa työelämässä pärjäämiseen tarvittavista asioista. Verkkotenteistä on jäänyt kyllä positiiviset fiilikset. Niiden tekeminen on varmasti paljon lähempänä myös työelämässä vastaan tulevia tilanteita, lainsäädäntö on silloin saatavissa finlexistä, joten miksipä se ei olisi myös nyt opiskelutilanteessa. Juuri soveltamiseen tulisi mielestäni keskittyä, eikä pikkutarkkaan ulkolukuun. Kurssit ovat lähtökohtaisesti opetustarjonnaltaan asiallisia ja perustellusti rajattuja. Perusopintojen tentit, osittain opiskelijamateriaalista johtuen, eivät välttämättä mittaa osaamista lukemiseen kannustavalla tavalla. Toisaalta erilaisia kirjoitustöitä on vähintäänkin riittävissä määrin syventämässä opiskelukokemusta. Kurssit ovat sopivan haastavia ja kurssisällöt hyviä. Opintojen on aivan turha olla näin vaativia, kuin mitä ne nyt on, ellei tutkinnon maine ole sen mukainen. Työhaastatteluissa ei anneta mitään painoarvoa sille, onko kurssi suoritettu hyvin vaikealla kirjatentillä tai 40sivun asiapitoisella esseellä, vai vapaamuotoisella juttutuokiolla opettajan kanssa. Jos tutkinto on haastava, siitä on hyötyä vain, jos muutkin tietävät sen olevan haastava. On hyvä, että kurssien sisällössä on vaihtelua eikä kaikki oli pelkkiä tenttikursseja. Kurssit ovat tarpeeksi haastavia. Olen iloinen siitä, ettei luentopakkoa ole: se mahdollistaa minulle etäopiskelun ja normaalin perhe-elämän. Valtiosääntöoikeuden peruskurssista annan negatiivista palautetta siinä mielessä, ettei essee vaikuta kurssin arvosanaan mitenkään. Tehtävistä/esseistä tulisi saada hyvityspisteitä tai niiden pitäisi vaikuttaa arvosanaan. Käsittääkseni kyseisellä kurssilla esseen tekemisen tarkoituksena on opettaa opiskelijat kirjoittamaan tieteellistä tekstiä laitoksen sääntöjen vaatimusten mukaisesti, mikä sinänsä on hyvä asia. Koska esseestä ei saa arvosanaan vaikuttavia pisteitä, vaikuttaa siltä että em. asiat ovat ainoa funktio esseen tekemiselle. Toivoisin tähän muutosta ihan reiluuden nimissä. Lisäksi toivoisin, että uusille opiskelijoille opetettaisiin perusraamit siihen, miten vastataan oikeustapauskysymyksiin tentissä. Sellaiset opiskelijat, jotka ovat käyneet oikeustieteelliseen (ON/OTM) tähtääviä maksullisia valmennuskursseja osaavat asian varmasti, mutta entä me muut? Itse opin ne Hki avoimen yliopiston oikeustieteen

10 10 johdantokurssilla. Meidän johdantokurssilla voisi olla joku yksinkertaistettu malli vastaustekniikasta. Johdantokurssi oli muutoin kerrassaan loistava. Kirjasta tulisi rajata selkeästi alue pois, mikä ei ole olennainen. Tenttiin on muutenkin niin paljon luettavaa, että epäolennainen osio voi ihan hyvin rajata pois. Palautetta oikeustaloustieteen- ja lainsäädäntötutkimuksen syventävästä kurssista on annettu jo aiemmin, mutta sen suoritustapa on kurssin laajuuteen ja muiden pääaineiden syventäviin kursseihin nähden edelleen kohtuuton. Jos VIERASkielistä kirjallisuutta on kahlattavana reilut 1600 sivua, pakollisia 1-3 sivun esseetehtäviä 30 kappaletta, ja kiitettävä arvosana edellyttää myös listan ulkopuolisten lähteiden käyttämistä, syventävästä kurssista tulee helposti gradun laajuinen. Nopeasti laskettuna 10 op on kuitenkin 1/4 gradun opintopisteistä. Opiskelijat asetetaan eriarvoiseen asemaan, kun saman kurssisuorituksen saa toisessa pääaineessa kuvatulla työmäärällä ja toisessa lukemalla 1100 sivua kirjallisuutta (vähintään YKSI (1) vieraskielinen lähde) ja kirjoittamalla 25 sivun esseen. Joko ott-lstsyventävän työmäärää tulee kohtuullistaa tai muiden pääaineiden syventävät kurssit tulee mitoittaa vastaamaan ott-lst:n kurssia. Lainvalmistelu -kurssi on sisällöllisesti ja suoritustavoiltaan koko laitoksen paras kurssi. Vuosi sitten kurssilla yksi luennoitsija kuitenkin totesi, että se mitä edellinen luennoitsija oli kertonut, kannattaa unohtaa kokonaan, koska sillä ei ole tosielämässä mitään merkitystä. Tällaiset kommentit eivät mielestäni kuulu luentosaliin. Muutoin kurssi oli juuri sitä, mitä yliopisto-opiskelun tuleekin olla.

11 11 4. Onko kurssi- ja tenttipalaute mielestäsi tarpeellista ja missä muodossa toivoisit sitä saavasi? Palaute koetaan tarpeelliseksi, sillä ilman sitä oppimisprosessi jää puolitiehen. Vastauksissa ehdotettiin perusopintoihin kuuluville kursseille palautetilaisuuksia, joilla luennoitsija käsittelisi kurssipalautetta ja kävisi läpi pari edellistä tenttikertaa esimerkiksi mallivastausten avulla. Tällä tavoin opiskelijoiden ei tarvitsisi tulla ensimmäiseen tenttiin vain kokeilemaan. Toisille riittäisi myös yleinen palaute sähköpostin välityksellä. Kynnystä henkilökohtaisen tenttipalautteen kysymiseen voisi madaltaa erillisillä vastaanottoajoilla. Yhdessä vastauksessa kiitettiin valtiosääntöoikeuden kurssilla noudatettua tapaa pitää edellisten tenttikertojen tenttipalautetta WebOodissa. Vanhat tenttivastaukset ja kysymykset voisivat jokaiselta opintojaksolta weboodissa. Mielestäni palautetta olisi hyvä voida antaa, mutta en ole itse törmännyt tilanteeseen, jossa tämä olisi välttämätöntä. Haluaisin tenttipalautteen sähköpostiini ja pistemäärät tehdystä tentistä. pyydettäessä Palaute on erittäin tärkeä ja toivon, että palautetta voisi antaa luentojen jälkeen joko kirjallisesti ja/tai sähköisesti. Palaute auttaa kehittämään omaa tekemistä ja sitä olen saanut aina pyytäessäni, kiitos siitä kaikille. On erittäin tarpeellista. Keskustelutilaisuudet voisivat olla hyvät, vaikka kootusta parilta tenttikerralta. Toisaalta ne saattaisivat auttaa myös tenttiin valmistautuessa ja jollekin houkutuksen päästä helpolla läpi. Yleinen palaute sähköpostin välityksellä voisi palvella parhaiten. Tuntuu, että kynnys pyytää tenttipalautetta on suuri ja yksi vaihtoehto voisi olla se, että tenttijöillä on mahdollisuus tentin jälkeen tiettynä, ennalta määrättynä ajankohtana käydä keskustelemassa tentistä. Palaute on ehdottoman tärkeää, muutenkin kuin tenttiarvosanan muodossa. Opettajat voisivat listata yleisiä tenttiin liittyviä asioita, kuten kompastuskiviä, ja lähettää koosteet opettajille sähköpostiin. Esimerkiksi uusintatentteihinkin olisi mukavampaa mennä, kun tietäisi mitä opettajat vastauksilta odottavat.

12 12 Kurssi- tai tenttipalautteen kokoaminen luennoitsijan/tentaattorin toimesta on mielestäni hyödyllistä. Esimerkiksi perusopintoihin kuuluvien kurssien jälkeen tai kurssien, joilla muutoin on paljon opiskelijoita, olisi hyvä järjestää tentaattorin toimesta palaute- tai keskustelutilaisuus, jossa käydään läpi kurssipalaute ja tentti esimerkiksi mallivastausten avulla. Opiskelijoiden olisi tällöin helpompi ymmärtää oma osaamistasonsa ja mahdolliset heikkoutensa esimerkiksi hylätyn tenttivastauksen suhteen. Tämä luonnollisesti vaatii tentaattorilta/kurssin luennoitsijalta ylimääräistä työpanosta ja kokoamista, mutta toisaalta sillä pystyttäisiin mahdollisesti karsimaan sitä, että opiskelijat ilmoittautuisivat useita kertoja tenttiin vain "kokeilemaan". Varsinkin opintojen alkuvaiheessa ja sivuaineopiskelijoiden kohdalla oikeustieteen tenttien vastaustekniikka saatta olla pitkään hakusessa, joten palautetilaisuuksilla pystyttäisiin parhaimmassa tapauksessa helposti auttamaan opintojen sujuvuuden parantamisessa. Jatkokursseilla esimerkiksi koottu sähköpostipalaute tentin tai kurssin osallistujille voisi olla riittävä, jotta sekä kurssin opettaja että opiskelijat tietäisivät yhdessä "missä mennään" ja pitkällä aikavälillä tämä voisi vaikuttaa kurssin opetuksen kehittämiseen. Toivoisin, että tenttien jälkeen kaikille osallistuneille tulisi yhteinen sähköposti, jossa kerrottaisiin, mitä tenttikysymyksiin olisi suurin piirtein pitänyt vastata. Muuten mielestäni on riittävää, että kysyttäessä saa palautetta. Toisaalta yleishallinto-oikeuden tentistä saamani palaute oli käytännössä täysin turha, sain vain kuulla saamani pisteet, ja johdatus yksityisoikeuteen (tai yksityisoikeuden perusteet? Joka tapauksessa viime keväänä ollut yksityisoikeus fukseille) tentistä kysymässäni palautteessa tuli olo, ettei tentaattori ollut oikein itsekään varma, mistä oli pisteitä antanut ja mistä vähentänyt. Näin ollen toivoisinkin tähän selkeyttä, ja uskon, että mallivastauksista tai muista vastaavista sähköpostiin lähetettävistä ohjeista kävisi paremmin ilmi, miten tehtävät on jyvitetty. Yleinen palaute on hyvä juttu tietty, mutta varsinkin tentin tullessa hylättynä takaisin on älyttömän hyvä että saa vähän tarkemman syynäyksen tentistä tentaattorilta oikeine vastauksineen. Tenttipalaute on järkevintä toteuttaa kootusti sähköisessä muodossa, sähköpostitse tai Weboodi/Moodle-alustojen kautta. Erillinen palautetilaisuus varsinkin tenttien osalta ei aja asiaa ja saattaisi olla Laitoksen resurssien hukkaamista. Asia on luonnolisesti erilainen sellaisten seminaaritöiden osalta, joita ei opponoida tai joista opettajat eivät anna selkeää yksilöityä palautetta.

13 13 Yleinen sähköpostiin lähetettävä tenttipalaute on hyödyllistä, tentin jälkeiset keskustelutilaisuudet ovat tarpeettomia. Yksilöidyn tenttipalautteen saaminen pyydettäessä esim. sähköpostitse/kasvotusten on mielestäni riittävää. Kuitenkin esim. weboodissa olisi hyvä olla esillä vanhojen tenttien palautteet jotta tentaattorin ideasta pääsisi helpommin kiinni. Näin on tehty mm. valtiosääntöoikeudessa, ja se on hyvä. Erikseeen pyytämiselle on aika iso kynnys täällä yliopistolla. Tuntuu, että melkein häiritsee luennoitsijoita halutessa tiedostella tentistä. Olisi mukavaa saada automaattisesti tietää tentistä saatu pistemäärä. Tenttipalaute on erittäin tarpeellista. Usein käy niin, että tentissä näyttää mitä sillä hetkellä osaa: vaikka menisi vain tyydyttävästi, niin nekin asiat joissa kiikastanut omaksuu nimenomaan tenttipalautteen kautta. Ilman tenttipalautetta oppimisprosessi jää puolitiehen. Tenttipalautteeksi on riittävää, että se annetaan kirjallisesti esim. weboodissa kurssin tietojen yhteydessä. Tenttipalaute on tärkeää. Keskustelutilaisuuksiin varmaankin hankalaa saada porukkaa, yleinen palaute s-postiin kätevin. Yksilöllisiä kommentteja pitäisi oletuksena saada aina pyydettäessä.

14 14 5. Muuta palautetta laitokselle. Palautteessa kiitettiin etäopiskelumahdollisuuksista, laadukkaasta opetuksesta, kirjoitustaitojen vaalimisesta ja laitoksen yleiskuvasta. Yhden vastaajan mielestä laitoksen henkilökunta jää uudelle opiskelijalle turhan etäiseksi. Yhdessä vastauksessa oltiin huolissaan siitä, miten opiskelijoilta vaaditaan opinnoissaan paljon sellaista, mitä heille ei ole välttämättä vielä missään opetettu. Kannustava, tiukka ja vaativa opetus takaa valmistuneiden korkean laadun työmarkkinoille. Pitäkää nykyinen linja. Mielestäni Itä-Suomen yliopisto on onnistunut hyvin oikeustieteen opintojen tarjonnassa. Laitoksen yleiskuva on raikas ja uskon, että Joensuusta valmistuvat pärjäävät hyvin työmarkkinoilla. Etäopiskelumahdollisuudet ovat erinomaiset, joskin jonkinlainen moodle-tuki voisi olla paikallaan useammilla kursseilla kuin mitä nykyisin on. Haluaisin antaa palautetta erityisesti Tapio Määtälle. Asettelet erittäin usein kysymykset muotoon "No tässä vaiheessahan tämä jo pitäisi tietää ja tämähän pitäisi olla meille kaikille jo aivan tuttu asia", mikä aiheuttaa sen, ettei kukaan varmasti halua kysyä asiasta vaikkei tietäisikään, mistä on puhe. Kukaan ei halua antaa itsestään tyhmää vaikutelmaa. Aloitat myös palautteenannon esseestä sanoilla "Suurin osa näistä oli tosi huonoja, enkä näiden perusteella palkkaisi kuin yhden heistä." Kyse oli lainvalmistelukurssilla tehdystä esseestä, jonka ohje oli täysin riittämätön. Jos annat pisteitä esseestä siitä, että alussa lukee "Kalle Kansanedustajalle, tehnyt Anna Avustaja", tulisi se käydä ilmi tehtävänannossa. Palaute ei ollut millään lailla rakentavaa. Huonojen vastausten näyttäminen julkisesti taululla esimerkiksi ympäristöoikeudessa on myös mielestäni erikoinen ratkaisu. Go Tapio! Go Legio! Go Judica! Olisiko mahdollista kehittää esimerkiksi Moodle-opetusalustan tai Office365 -ohjelmiston kautta opetustapaa, jossa ryhmätyöhön tai seminaariin kulloinkin osallistuvat opiskelijat täydentäisivät yhteisesti yhtä ja samaa dokumenttia ja antaisivat esimerkiksi metatietojen muodossa (siis esimerkiksi Word -dokumentin metatietojen lisäyksien mielessä) palautetta toisilleentyön työstämisvaiheessa melkein sitä mukaa kuin yksittäisiä muutoksia ja lisäyksiä työhön tehdään? Kysymys olisi siis mahdollisimman autenttisen vuorovaikutteisen

15 15 työelämäkokemuksen tavoittelemisesta, kuitenkin tietenkin pedagogiikan ja kulloisenkin opiskeluaihealueen ehdoilla liikkuen. Kiitos opetuksesta! Mielestäni henkilökohtaisten erojen vuoksi (tentaattorin&tenttijän) tenteissä tulisi aina olla mahdolisuus vaikuttaa kysymyksiin. Ts. tenteissä tulisi olla esimerkiksi 6 kysymystä, joista tulee vastata 5. Tentaattoreita henkilökohtaisesti tuntematta on erittäin vaikeaa koittaa arvata, mitä yksityiskohtia esim. 600sivun alueesta juuri hän pitää tärkeänä ja tähdellisenä. Näin vältyttäisiin pahimmilta turhautumisilta tyyliin "ei ikinä satu kysymykset oikein". Laitoksen henkilökunta tuntuu hieman etäiseltä opiskelijoihin nähden. Olisi mukavaa, jos voisi järjestää laitoksella tutustumisiltoja/illanistujaisia uusien opiskelijoiden / kandityötä tekevien / gradua tekevien ja henkilökunnan välillä. Kiitosta laitokselle erittäin laadukkaasta opetustyöstä sekä innostavista luennoista. Kim Talukselle erityiskiitos siitä, että muutti negatiivisen ennakkoasenteeni Eurooppaoikeudesta postiiviseksi kokemukseksi. Asiastaan innostunut luennoitsija onnistuu usein tartuttamaan innostuksen opiskelijoihinkin. Kiitos myös siitä, että laitos on suhtautunut kivasti meihin ON/OTM opiskelijoihin ja suvaitsevalla asenteellanne on suuri merkitys siihen, ettei HTK/HTM opsikelijoiden kanssa ole sukset menneet ristiin. :) On todella hyvä, että opiskelijoille opetetaan ja myös vaaditaan kunnon kirjoitustaitoja alusta alkaen. Muitten yliopisto-opintojen perusteella voin sanoa, että tämä ei ikävä kyllä ole mikään itsestäänselvyys akateemisissa opinnoissa.

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 4.6.2014 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Talvisalon koulu. Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013. Vanhempainillat. 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin?

Talvisalon koulu. Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013. Vanhempainillat. 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin? Talvisalon koulu Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013 Vanhempainillat 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin? 94 Kyllä 28 Ei Kyllä Ei 2. Kuinka hyödyllisinä koet vanhempainillat? 51 Erittäin

Lisätiedot

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke www.tuas.fi Motto: Tavoitteena oppiminen Oppimisen voi saavuttaa keinolla millä hyvänsä.

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto TVT-startti elokuu 2013 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Johdannoksi TVT-ajokortti Mikä? Kenelle? Miksi? Miten? TVT-ajokortin suorittaminen Itseopiskelumateriaali Opetus Lähtötasotestit Näyttökoe Moodle

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Jos diplomityö olisi peli, ketkä sitä pelaisivat ja mitkä olisivat sen säännöt?

Jos diplomityö olisi peli, ketkä sitä pelaisivat ja mitkä olisivat sen säännöt? 7.5.2012 Jos diplomityö olisi peli, ketkä sitä pelaisivat ja mitkä olisivat sen säännöt? Aalto-yliopiston Otaniemen kampuskirjastossa on pidetty jo vuodesta 2008 lähtien kurssia nimeltä Diplomityöntekijän

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

Kasvatustieteilijän toimintakentät -kurssin suunnittelu. Kasvatustieteen laitos Tuomo Aalto

Kasvatustieteilijän toimintakentät -kurssin suunnittelu. Kasvatustieteen laitos Tuomo Aalto Kasvatustieteilijän toimintakentät -kurssin suunnittelu Kasvatustieteen laitos Tuomo Aalto Kurssin lähtötilanne Työelämäorientaatio pakollinen kandivaiheessa Varsinainen harjoittelu mahdotonta järjestää

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 26.6.2015 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa kirjoitustaito. Kokeet järjestetään eri päivinä: esimerkiksi tänä

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät!

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! OPPILAS 1 Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! Kurssi oli superhyvä, juuri sellainen mitä halusin, jopa parempi! Tietokoneohjelma oli loistava opiskeluapuri

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Someron Esa Toiminnan arviointikysely toteutettiin 14.11. - 24.11.2013 välisenä aikana uintiharrastuksessa mukana olleiden lasten vanhemmille. Vastaajia oli

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 21.7.2015 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos Jyväskylän yliopiston linjaukset opetussuunnitelmiin ja opetusohjelmiin lukuvuosille 2017-2020

Lisätiedot

LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY

LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY Onko ongelmana ajan puuttuminen vai sen käyttäminen?

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Tavoitteista Ajankäytöstä Suunnitelmallisuudesta 4.10.2013 esitys tulee http://teemailtapaivat.wikispaces.com Aika http://www.locksleynet.com/wp-content/uploads/2010/07/24-hour-clock.jpg

Lisätiedot

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa INSSI-hankkeessa tutkittua Ari-Pekka Kainu, SAMK Jorma Kärkkäinen, KYAMK Pekka Rantala, OAMK

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi

8.3.2012 Eeva Karttunen. www.pkamk.fi Tradenomin tutkinto monimuoto-opintoina opintoina: kokemuksia ja kehittämistä SULOP2012 Sulautuva opetus ja oppiminen Tausta Sisältö Toteutuksen rakenne Onnistuneen oppimisen ja opetuksen edellytykset

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto oikeustieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto - pätevöidy juridiikan erityisalojen lakiasiantuntijaksi suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Verkko-opetus osaksi opetusta

Verkko-opetus osaksi opetusta Verkko-opetus osaksi opetusta Adobe Connect Pro (ACP) Lehtori Pasi Laine Soveltaminen käytännössä Verkko-opetuksen aste voi vaihdella suurestikin (parista tunnista kokonaiseen verkkototeutukseen) Jokaiselle

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Sulautuvalla opetuksella vuorovaikutteisuutta ja laatua farmakologian opiskeluun

Sulautuvalla opetuksella vuorovaikutteisuutta ja laatua farmakologian opiskeluun Sulautuvalla opetuksella vuorovaikutteisuutta ja laatua farmakologian opiskeluun Dosentti Atso Raasmaja Farmakologian & toksikologian osasto Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto atso.raasmaja@helsinki.fi

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Matematiikan oppimisen uudet tuulet Metropolia Ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutusohjelmassa

Matematiikan oppimisen uudet tuulet Metropolia Ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutusohjelmassa Matematiikan oppimisen uudet tuulet Metropolia Ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutusohjelmassa Riikka Nurmiainen riikka.nurmiainen@metropolia.fi Arviointikokeiluja talotekniikan matematiikan opintojaksoilla

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JATKUVASTA ARVIOINNISTA JA KOTITENTISTÄ. Jari Hannu

KOKEMUKSIA JATKUVASTA ARVIOINNISTA JA KOTITENTISTÄ. Jari Hannu KOKEMUKSIA JATKUVASTA ARVIOINNISTA JA KOTITENTISTÄ Jari Hannu Kohdekurssi: RF-komponentit ja - mittaukset Sisältö RF- ja mikroaaltotekniikan perusteet, mikroaaltopiirien komponentit ja mittaaminen, mittalaitteet,

Lisätiedot

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa

Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa Insinöörien ja arkkitehtien koulutus uudistuu Aaltoyliopistossa RET_RIL 22.5.2012 Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Juha Paavola Rakentamisen haasteet Aaltoyliopistossa Insinöörien

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan laitos / Pia Saarinen www.helsinki.fi/yliopisto 4.9.2013 1 Fysiikan perusopinnot, 25 op - kokonaisuutena tai yksittäisinä kursseina 530281 Vuorovaikutukset

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen 1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen WebOodin HOPS-työkalun löydät, kun kirjaudut WebOodiin osoitteessa https://weboodi.uwasa.fi. HOPS-työkalu löytyy otsikon Omat opinnot alta. Paina HOPS -painiketta. Avautuvassa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Taina Salonen Oppimistulosten arviointiin venäjän kielessä osallistuneiden koulujen välillä oli suuria eroja tieto- ja viestintätekniikan käytössä, autenttisen

Lisätiedot

Matematiikan osaaminen ja osaamattomuus

Matematiikan osaaminen ja osaamattomuus 1 Matematiikan osaaminen ja osaamattomuus Peda-Forum 21.8.2013 Seppo Pohjolainen Tampereen teknillinen yliopisto Matematiikan laitos 2 Esityksen sisältö Taustaa Matematiikan osaaminen ja osaamattomuus

Lisätiedot

Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa. Tampere 9.5.2007

Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa. Tampere 9.5.2007 Pimeän Kuva kaunokirjallisuutta lääketieteen opetuksessa Irma Virjo Yleislääketieteen professori Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos Hanna-Mari Alanen Ylilääkäri, Hatanpään puistosairaala, psykogeriatria

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

JIT. Erkki Innola 5.9.2006

JIT. Erkki Innola 5.9.2006 JIT Erkki Innola 5.9.2006 Peruskysymyksiä Onko ICT ala YT ala? Osaajista työvoimapula? Opiskelijapaikkoja pitäisi vähentää? Mitä on akateeminen vapaus? Ammatilliset valmiudet, yliopistosta? Mikä tutkinto,

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Harri Haanpää 18. kesäkuuta 2004 Tietojenkäsittelyteorian perusteiden kevään 2004

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen menetelmä. Ville Aitlahti, @matikkamatskut, www.matikkamatskut.com

Yksilöllisen oppimisen menetelmä. Ville Aitlahti, @matikkamatskut, www.matikkamatskut.com Yksilöllisen oppimisen menetelmä Yksilöllisen oppimisen menetelmä Tarve menetelmän takana: http://youtu.be/dep6mcnbh_c Oman oppimisen omistaminen Opettajan tietyt raamit toiminnalle Oman oppimisen omistaminen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Tuutoreiden sitoutuminen Mitä keinoja kv-tuutoreiden sitoutumiseen? Miten toteutetaan? CIMOn kevätpäivät Lahti 22.5.2012

Tuutoreiden sitoutuminen Mitä keinoja kv-tuutoreiden sitoutumiseen? Miten toteutetaan? CIMOn kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Tuutoreiden sitoutuminen Mitä keinoja kv-tuutoreiden sitoutumiseen? Miten toteutetaan? CIMOn kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Tuula Hellstedt (tuula.hellstedt@helsinki.fi) Kansainvälisen vaihdon palvelut, Helsingin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä

Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä Harri J. Seppänen Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä 1. Johdanto Onko opetus kielellä vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen? Tämä on tärkeä kysymys

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa

Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa Kokemuksia vuorovaikutteisten teknologioiden vaikutuksesta opetuksen kulttuuriin CASE: Tutkimusmetodiikan seminaari aikuismaisteriohjelmassa Terho Lassila Harri Eskelinen Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS 17.9.2013 Ritva Tuunila Opintojen suunnittelu - Hops HOPS eli henkilökohtainen opinto/opiskelusuunnitelma tarkoittaa opiskelijan tekemää suunnitelmaa

Lisätiedot