Dell IT Advisory Services palvelukuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dell IT Advisory Services palvelukuvaus"

Transkriptio

1 Dell palvelukuvaus 1. PALVELUSOPIMUKSEN JOHDANTO : Tämä palvelupaketti on tarkoitettu lyhentämään käyttämättömyysaikoja sekä optimoimaan IT ympäristön toiminta raportointi, analysointi ja neuvontatoimintojen sekä ennakoivien ylläpitotoimintojen avulla ("palvelut" tai "palvelu"). Tämä Palvelupaketti sisältää kaksi peruspakettia (Essential ja Strategic paketti). Käytettävissä on myös a la carte lisäpalveluita, joita hankkimalla voit täydentää valitsemaasi pakettia lisäkäynneillä. IT Service Management Review on a la carte lisäpalvelu. Se voidaan hankkia erillispalveluna, koska se ei edellytä "paketin" ostamista. Palvelut toimitetaan pääasiassa etäpalveluna, ellei toisin mainita tai ellei Dell katso sitä tarpeelliseksi. Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus" tai "sopimus") solmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin toimipisteen kanssa, joka asiakkaan tämän palvelun maksukuitissa ilmoitetaan. Tämä palvelu kuuluu asiakkaan erillisen, Dellin kanssa solmitun ja allekirjoitetun pääpalvelusopimuksen, joka nimenomaisesti valtuuttaa palveluiden myynnin, alaisuuteen, tai jos tällaista sopimusta ei ole, osoitteesta saatavien Dellin myyntiehtojen tai paikallisen Dell Customer Master Services Agreement sopimuksen ("CMSA") alaisuuteen, jonka voi hankkia asiakkaan sijainnin mukaan osoitteesta tai maakohtaiselta sivustolta websites ja joka on täten sisällytetty viittauksella ja jonka saa paperiversiona Delliltä pyydettäessä. Asiakas vahvistaa lukeneensa ja hyväksyneensä kyseiset online ehdot. Tämä sopimus tulee voimaan palveluiden tilauspäivänä ja jatkuu palvelun voimassaolon ajan. "Palvelun voimassaolo" alkaa ostopäivämääränä ja jatkuu tilauslomakkeessa määritetyn ajan. Hinta sekä kuhunkin palveluun sovellettava voimassaolo on eritelty asiakkaan tilauslomakkeessa tai muussa yhteisesti sovitussa laskutyypissä, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa (joista käytetään yhteistä nimitystä "tilauslomake"). Tämän sopimuksen alaisuudessa toteutettavat palveluiden ostot on tarkoitettu yksinomaan asiakkaiden omaan sisäiseen käyttöön, ei jälleenmyyntiin tai palvelukeskuskäyttöön. Jättämällä palvelutilauksen, hyödyntämällä palveluita tai niihin liittyviä ohjelmistoja tai valitsemalla hyväksyntäpainikkeen tai ruudun Dell.com sivustossa oston yhteydessä tai Dell ohjelmiston käyttöliittymässä sitoudut noudattamaan tätä palvelukuvausta ja siihen viittauksilla liitettyjä sopimuksia. Jos hyväksyt tämän palvelukuvauksen yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, vakuutat, että sinulla on valtuudet sitoa kyseinen taho tähän palvelusopimukseen, jolloin "sinä" tai "asiakas" tarkoittaa tätä tahoa. 2. PALVELUIDEN LAAJUUS Sovellukset Liiketoimintaprosessi Konsultointi Infrastruktuuri Tuki

2 palveluvalikoiman avulla asiakkaan IT ympäristön käyttämättömyysaikoja pyritään lyhentämään käyttötapausten raportointia, tuen suunnittelua, ennakoivaa trendianalyysiä sekä muita analyysejä käyttäen. Tämä palveluvalikoima, joka sisältää valitsemasi paketin (Essential tai Strategic) sekä muita a la carte lisäpalveluita, on kuvattu alla: Essential paketti: Dellin nimeämä Technical Account Manager (TAM) henkilö toimittaa etäpalveluna ilmoitustrendija analyysitietoja sekä suosituksia, jotka lyhentävät asiakkaan IT ympäristön käyttämättömyysaikoja. Technical Account Manager (TAM) henkilö antaa myös eskalointiopastusta sekä toimii palveluiden yhteyshenkilönä, joka ohjaa suoria asiakkaita muihin Dell resursseihin, kun kyse on koko järjestelmää koskevista ongelmista tai kun tarkoitus on suorittaa toiminnan tehokkuutta parantavia arvioita. Mahdolliset lisäpalvelut tai arvioiden tekemistä koskevat suositukset ovat lisäpalveluita. Ne eivät kuulu tämän palvelukuvauksen piiriin, ja niistä veloitetaan erikseen. Dellin nimeämä Technical Account Manager (TAM) henkilö ei osallistu tuotetukeen, vianmäärityksen tai diagnostiikkatoimiin eikä anna tuotteita tai palveluita koskevia tarjouksia tai harjoita niiden myyntiä. Neljännesvuosiraportit: Tämä ominaisuus sisältää tuettujen tuotteiden tavanomaiset yleiset tapausraportit ja takuuseurantaraportit. Technical Account Manager (TAM) henkilö toimittaa näiden raporttien perusteella trendianalyysejä ja erittelee mahdollisuuksia, joilla asiakkaan ympäristön operatiivista tehokkuutta voidaan parantaa. Asiakasympäristöraportit ovat käytettävissä vain, jos asiakas antaa erikseen suostumuksen niiden käyttämiseen. Ne voivat edellyttää, että asiakas tai Dell asentaa lisäsovelluksia tai ohjelmia vähintään yhteen asiakkaan ITympäristön järjestelmään. Ad hoc raportteja tai mukautettuja raportteja koskevista pyynnöistä voidaan veloittaa erikseen. o Normaali tapausraportti: Sisältää toimia vaatineiden tilanteiden suhdeluku sekä tapaukset tuotteen, osan, järjestelmän iän ja päivämäärän mukaan. Aika vakavuustasoilla 1, 2 ja 3. sulkemisaikatrendi, vaikutus liiketoimintaan, pääsyyanalyysi ja kuukausittaiset aktiviteettiarvot. o Takuuseurantaraportti: Sisältää tuetut tuotteet yhteensä oikeutuksen, tuotteen ja laitetakuun vanhenemispäivän mukaan. Takuuraportti sisältää myös takuunpäättymisanalyysin, jonka perusteella asiakas voi pienentää toiminnan kannalta tärkeiden järjestelmien takuun vanhenemisen riskiä. Essential Service Overview: Tämä yhteistyössä asiakkaan kanssa kehitetty tuote kerää tietoja asiakkaan tilojen tyypistä, koosta ja sijainnista, käyttöomaisuuden tyypistä ja sijainnista sekä käyttöomaisuuden huoltosopimuksista ja kokoonpanoista. Tämä tuote päivitetään takuuoikeutustietojen hallintatarpeen mukaan. Tallennuslaitteiden ja palvelinten toimintakunnon vuosittainen tarkistus ja arviointi: Tämä analyysi antaa tuettuihin tuotteisiin liittyviä tallennuslaitteiden, palvelinten ja kytkinten päivityssuosituksia. Analyysissa eritellään laite ja ohjelmaongelmat, jotka voivat vaikuttaa ympäristön asianmukaiseen toimintaan. Dell toimittaa myös tallennuslaite, palvelin ja kytkinkokoonpanoja koskevia parhaita käytäntöjä. Raportissa on myös laiteohjelmien, BIOSin ja ohjelmistopäivitysten hallintaa koskevia suosituksia. Toimintakunnon tarkistus ja arviointi suoritetaan etäpalveluna. Se edellyttää, että asiakas myöntää Dellille pääsyn asiakkaan laitteisiin 2

3 arvioinnin tekemistä varten. Arviointi rajoittuu järjestelmän kokoonpanotietojen keräämiseen, ja asiakastietojen kerääminen sekä seuranta suljetaan nimenomaisesti pois arvioinnin piiristä. Huomaathan, että jotkin käyttöjärjestelmät, ohjelmistot ja laitetuotteet eivät sisälly arviointiin. Muista mahdollisista kohteista, jotka jäävät pois arvioinnista, ilmoitetaan ennen arvioinnin toteuttamista. Dell voi toteuttaa suositellut päivitykset ja muutokset lisämaksua vastaan ostamalla IT Advisory Services Essential Package, Configuration and Patch Management päivityksen. Dell Technical Account Manager (TAM) henkilön tekemiin suosituksiin perustuva arvoanalyysi. Tämä arvoanalyysi sisältää luettelon huomioonotettavista etunäkökohdista sekä tunnettuihin tietoihin perustuvan suosituksen. Tähän sisältyy vain Dell Technical Account Manager (TAM) henkilön antamia tai asiakkaan pyynnön perusteella annettavia suosituksia. Arvoanalyysissä voidaan käsitellä päätöksiä, jotka koskevat nykyisten laitteiden leasing jakson ja tukisopimuksen pidentämistä verrattuna siihen, että tilalle ostetaan uusia, energiataloudeltaan säästeliäämpiä laitteita. Analyysin valmistelu voi edellyttää, että asiakas myöntää Dellille pääsyn myös muihin asiakaskohtaisiin tietoihin ja resursseihin. Huomaathan, että kyseessä ei ole kokonaisvaltainen investoinnin tuottoanalyysi (ROI) eikä se sisällä olettamuksia taatuista tai tarkemmin määritetyistä kustannussäästöistä. Custom Patch Notifications: Tämä tuote lähetetään kuukausittain sähköpostitse. Se sisältää linkkejä ja tietoja, jotka koskevat kiireellisiä, suositeltavia ja valinnaisia korjauksia sekä järjestelmäpäivityksiä. 6 tuntia RAS palveluita (Remote Advisory Services). Remote Advisory Services (RAS) sisältää mahdollisuuden käyttää asiantuntevia puhelinkonsultointipalveluita esimerkiksi virtualisoinnin, tallennustekniikan, järjestelmänhallinnan, Microsoft Exchangen, varmuuskopioinnin, palautuksen ja arkistoinnin (BURA) sekä verkon käytön alueilta. RAS voi sisältää myös etämääritys ja tallennustehtäviä. Lisätietoja RAS palvelusta on Remote Advisory Service kuvauksessa. Voit pyytää lisätietoja myös Dell Technical Account Manager (TAM) henkilöltä tai paikallisen jälleenmyyjän edustajalta tai kirjoittamalla seuraaviin aluekohtaisiin sähköpostiosoitteisiin: Saatavuus voi vaihdella alueittain. Jos haluat varata RAS palveluita tai selvittää, kuinka voit käyttää sinulle varatut RAStunnit (6), ota yhteyttä Dell Technical Account Manager (TAM) henkilöön. Essential paketti, Quarterly Onsite Visit lisäpalvelu Tämä lisäpalvelu sisältää neljännesvuosittaisen käynnin asiakkaan määritetyissä toimitiloissa. Käynti asiakkaan tiloissa voi sisältää edellä määritetyn mukaisen palvelun arvioinnin sekä sovitun toimintasuunnitelman mukaiset toimet havaittujen tukiongelmien selvittämiseksi. Strategic paketti: Dellin nimeämä Service Delivery Manager henkilö toimittaa ilmoitustrendi ja analyysitietoja sekä suosituksia, jotka lyhentävät asiakkaan IT ympäristön käyttämättömyysaikoja ja optimoivat IT:n toimintatehokkuutta. Dellin nimeämän tuen yhteyshenkilön suosituksissa pyritään noudattamaan 3

4 asiakkaan tukisuunnitelmaa ja IT strategiaa. Tämä yhteyshenkilö antaa myös eskalointiopastusta. Dell Service Delivery Manager henkilö toimii myös palveluiden yhteyshenkilönä, joka ohjaa suoria asiakkaita muihin Dell resursseihin, kun kyse on koko järjestelmää koskevista ongelmista tai kun tarkoitus on tehdä toiminnan tehokkuutta parantavia arvioita. Eskalointiopastusta annetaan tavallisesti vain, kun laitteiston tukisopimuksen palvelutasosopimus ei täyty, kun kyseessä on vakavuustason 1 tapaus tai kun kyseessä on ratkaisematon, jatkuvaluonteinen tapaus. Mahdolliset palveluita tai arvioiden tekemistä koskevat suositukset ovat lisäpalveluita. Ne eivät kuulu tämän palvelukuvauksen piiriin, ja niistä veloitetaan erikseen. Dell Service Delivery Manager henkilö ei osallistu tuotetukeen, vianmääritykseen tai diagnostiikkatoimiin eikä anna tuotteita tai palveluita koskevia tarjouksia tai harjoita niiden myyntiä. Dell Service Delivery Manager toimittaa suurimman osan tämän palvelukuvauksen palveluominaisuuksista sähköpostitse tai puhelimitse. Osa näistä palveluista toteutuu kuitenkin Strategic pakettiin tai Strategic paketin erikseen ostettavaan Monthly Onsite Visit lisäpalveluun sisältyvien käyntien yhteydessä. Strategic palvelusuunnitelma, johon sisältyy neljännesvuosittainen arviointi ja keskeisten liiketoimintatavoitteiden hallinta. Tämä tuote on kehitetty yhteistyössä asiakkaan kanssa ja sisältää asiakkaan yksilöllisen IT strategian sekä liiketoimintaprosessien, teknologian, resurssien ja infrastruktuurin muutoksia koskevat suunnitelmat. Strategic palvelusuunnitelmaa tarkistetaan, seurataan ja uudistetaan neljännesvuosittain. Suunnitelma sisältää myös tietoja asiakkaan toimitilojen tyypistä, koosta ja sijainnista, käyttöomaisuuden tyypistä ja sijainnista sekä käyttöomaisuuden huoltosopimuksista ja käyttöomaisuuden kokoonpanosta. Kaksi käyntiä vuodessa. Näihin käynteihin sisältyy palvelun tarkistus ja strateginen suunnittelutapaaminen. Palvelun tarkistukseen sisältyviä aiheita voivat olla esimerkiksi tapaustrendit tai koko järjestelmää koskevat ongelmat sekä tukisuunnitelman jatkuva hallinta. Strategisessa tapaamisessa pyritään edistämään asiakkaan tukisuunnitelman toteuttamista ja kehittämään tai muokkaamaan asiakkaan avaintavoitteita. Kuukausiraportit: Tavanomaiset yleiset tapausraportit, takuuseurantaraportit ja IOPB (Industry Operation Benchmark) raportit. Service Delivery Manager (SDM) toimittaa näiden raporttien perusteella trendianalyysejä ja erittelee mahdollisuuksia, joilla toimintaa voidaan tehostaa asiakkaan ympäristössä. Ad hoc raportteja tai mukautettuja raportteja koskevista pyynnöistä voidaan veloittaa erikseen. Huomaathan, että IOPB ja asiakasympäristöraportit ovat ehkä käytettävissä vasta vuoden 2012 alusta. o Normaali tapausraportti: Sisältää toimia vaatineiden tilanteiden suhdeluku ja tapaukset tuotteen, osan, järjestelmän iän ja päivämäärän mukaan eriteltyinä; aika vakavuustasoilla 1, 2 ja 3; sulkemisaikatrendi, vaikutus liiketoimintaan, pääsyyanalyysi ja kuukausittaiset aktiviteettiarvot. o Takuuseurantaraportti: Sisältää tuetut tuotteet yhteensä oikeutuksen, tuotteen ja laitetakuun vanhenemispäivän mukaan. Takuuraportti sisältää myös takuunpäättymisanalyysin, jonka perusteella asiakas voi pienentää toiminnan kannalta tärkeiden järjestelmien takuun vanhenemisen riskiä. o OPPB (Industry Operational Benchmark) raportti: Vertailevia tilastoja (käyttötapausten raportointia käsittelevässä osassa kuvatulla tavalla) asiakkaan sekä muiden kooltaan 4

5 vastaavien ja samalla alalla toimivien yritysten tapauksista. Vertailutiedot ovat peräisin Dellin laajasta nykyisten asiakkaiden tietokannasta. Luottamuksellisia tietoja ei jaeta asiakkaiden kesken. Tallennuslaitteiden ja palvelinten toimintakunnon vuosittainen tarkistus ja arviointi: Tämä selvitys ja analyysi antaa tuettuihin tuotteisiin liittyviä tallennuslaitteiden, palvelinten ja kytkinten päivityssuosituksia. Analyysissa eritellään laite ja ohjelmaongelmat, jotka voivat vaikuttaa ympäristön asianmukaiseen toimintaan. Dell toimittaa myös tallennuslaite, palvelin ja kytkinkokoonpanoja koskevia parhaita käytäntöjä. Raportti toimitetaan kolmenkymmenen päivän kuluessa, ja se sisältää laiteohjelmien, BIOSin ja ohjelmistopäivitysten hallintaa koskevia suosituksia. Tallennuslaite ja palvelinkokoonpanojen sekä päivitysten vuosittainen hallinta: Tämä Strategicpaketin ominaisuus on edellä kuvatun toimintakunnon tarkistuksen ja arvioinnin palvelutoteutus. Toteutus sisältää vain päivitykset ja muutokset, jotka asiakas on hyväksynyt. Jotkin käyttöjärjestelmät, ohjelmistot ja laitetuotteet eivät sisälly sopimukseen. Sopimuksen ulkopuolelle jäävistä käyttöjärjestelmistä, ohjelmistoista ja laitetuotteista ilmoitetaan ennen toteutusta. Edellä kuvattu toimintakunnon tarkistus, arviointi ja toteutus (mukaan lukien tallennuslaite ja palvelinkokoonpanojen sekä päivitysten vuosittainen hallinta) voidaan suorittaa etäpalveluna tai paikallisesti Dellin harkinnan mukaan. Se voi edellyttää, että asiakas myöntää Dellille pääsyn asiakkaan laitteisiin arvioinnin tekemistä varten. Näiden palveluiden toimitusaikatauluista voidaan sopia vuorokaudenaikaan ja viikonpäivään katsomatta vuoden jokaisena päivänä. Dell ottaa yhteyttä kuuden kuukauden kuluessa ostotapahtumasta palvelun aikataulun sopimisesta, tai voit pyytää palvelun aikataulun sopimiseen Dell Service Delivery Manager henkilön apua. Dell Service Delivery Manager (SDM) henkilön suositusten arvoanalyysi: Tämä arvoanalyysi sisältää luettelon huomioon otettavista etunäkökohdista sekä tunnettuihin tietoihin perustuvan suosituksen. Tähän sisältyy vain Service Delivery Manager (SDM) henkilön antamia tai asiakkaan pyynnön perusteella annettavia suosituksia. Arvoanalyysi voi sisältää päätöksiä, jotka koskevat nykyisten laitteiden leasing jakson ja tukisopimuksen pidentämistä verrattuna siihen, että tilalle ostetaan uusia, energiataloudeltaan säästeliäämpiä laitteita. Analyysin valmistelu voi edellyttää, että asiakas myöntää Dellille pääsyn muihin asiakaskohtaisiin tietoihin ja resursseihin. Huomaathan, että kyseessä ei ole kokonaisvaltainen investoinnin tuottoanalyysi (ROI), eikä se sisällä olettamuksia taatuista tai tarkemmin määritetyistä kustannussäästöistä. Custom Patch Notifications: Tämä tuote lähetetään kuukausittain sähköpostitse. Se sisältää linkkejä ja tietoja, jotka koskevat kiireellisiä, suositeltavia ja valinnaisia korjauksia sekä järjestelmäpäivityksiä. 12 tuntia Remote Advisory Services palveluita: Remote Advisory Services (RAS) sisältää mahdollisuuden käyttää asiantuntevia puhelinkonsultointipalveluita esimerkiksi virtualisoinnin, tallennustekniikan, järjestelmänhallinnan, Microsoft Exchangen, varmuuskopioinnin, palautuksen ja arkistoinnin (BURA) sekä verkon käytön alueilta. RAS voi sisältää myös etämääritys ja tallennustehtäviä. Lisätietoja RAS palvelusta on Remote Advisory Service kuvauksessa. Voit pyytää lisätietoja myös Service Delivery Manager (SDM) henkilöltä tai paikallisen jälleenmyyjän edustajalta tai kirjoittamalla seuraaviin aluekohtaisiin sähköpostiosoitteisiin: 5

6 Saatavuus voi vaihdella alueittain. Strategic paketti, Monthly Onsite Visit lisäpalvelu Tämä lisäpalvelu sisältää Strategic paketin muiden ominaisuuksien lisäksi kuukausittaisia lisäkäyntejä asiakkaan määritettyihin toimitiloihin. Kuukausittaisten käyntien yhteydessä asiakkaan tukisuunnitelma, asiakkaan IT strategia ja keskeiset liiketoimintatavoitteet voidaan arvioida uudelleen. Käynteihin voi liittyä myös keskusteluita ja suosituksia koko järjestelmää koskevien ongelmien korjaamisesta sekä analyysejä takuiden pidentämisestä ja muista tukeen liittyvistä päätöksistä. ITSMr (IT Services Management Review), ITIL pohjainen kerta arviointi Tämä lisäpalvelu oikeuttaa asiakkaan yhteen arviointiin ja raporttiin. Arviointi antaa alustavat vertailutulokset, jotka perustuvat parhaisiin ITIL (Information Technology Infrastructure Library) käytäntöihin. Tuloksena on CMMI (Capability Maturity Model Integration) malli, johon asiakas voi verrata tulevien prosessiparannusten tehokkuutta. Tämä lisäpalvelu voidaan ostaa erillispalveluna, eikä se edellytä muiden IT Advisory Service tuotteiden hankkimista. Arvioinnin piiriin kuuluvat kohteet: tukipalvelu tapaustenhallinta ongelmienhallinta muutostenhallinta kokoonpanonhallinta. Arviointiraportti sisältää asiakkaan organisaation maturiteettitason parantamista koskevia suosituksia, jotka voivat pienentää riskejä, parantaa operatiivista tehokkuutta ja vähentää tapausten aktiivisuusastetta. Aiempia tietoja käytetään vertailupohjana kaikissa myöhemmissä arvioinneissa. Mukana on tällöin tiedot muutoksista aiempaan verrattuna sekä päivitettyjä suosituksia. ITSMr palvelu vanhenee vuoden kuluttua ostotapahtumasta. Ellei sovellettavissa olevasta laista muuta johdu, asiakas saa käyttää tätä palvelua yhden kerran alkuperäisen ostopäivän jälkeisen yhden vuoden aikana ("VANHENEMISPÄIVÄ"). Alkuperäiseksi ostopäiväksi katsotaan palvelun laskun päivämäärä tai Dellin tilausvahvistuksen päivämäärä sen mukaan, kumpi päivämääristä on aikaisempi. DELLIN PALVELUTOIMITUS KATSOTAAN TÄYTETYKSI VANHENEMISPÄIVÄN JÄLKEEN, VAIKKA ASIAKAS EI KÄYTTÄISI PALVELUA. Poissuljettavat palvelut: ei sisällä seuraavia kohteita: etäpalveluna toteutettavat tai paikalliset tuotetuen vianmääritystoimet laitetakuu, korjaus tai osien vaihto myyntihallinto, mukaan lukien rajoituksitta myyntitarjoukset tai vastaukset tarjouspyyntöihin Global Services tiimi ei toimita eskalaationhallintaa tuetuille tuotteille, joilla on perustakuuoikeutus. ei muuta tuetun tuotteen pohjana olevaa takuuoikeutusta. Asiakkaat, jotka pyytävät perustakuuoikeutuksella merkittyjen tuettujen 6

7 tuotteiden eskalointiapua palveluiden SDM /TAM henkilöiltä, ohjataan asianmukaiselle yhteyshenkilölle. kaikki muut palvelut, joita ei ole erikseen mainittu edellä olevassa Palveluiden laajuus kohdassa. 3. TUETUT TUOTTEET on saatavana kaikille Dell tuotteille tai muiden kuin Dellin tuotteille, joilla on voimassa oleva laitteisto tai ohjelmistoviat kattava Dell tukipalvelusopimus, mukaan lukien rajoituksitta Dell Basic Hardware Service, Dell ProSupport for OEM ja Dell ProSupport. Ajantasainen luettelo ehdot täyttävistä Dell tukisopimuksista on osoitteessa Tässä palvelukuvauksessa mainitulla ITSMr arvioinnilla ei ole tuettavia tuotteita koskevia rajoituksia. 4. HANKINTATAVAT palveluiden hankintatapoja ovat Fixed Fee ja Per Asset. Valitut hankintatavat näkyvät asiakkaan Dell laskussa alla eritellyllä tavalla. Huomaathan, että hankintatavat voivat vaihdella. Tiedustele asiaa paikalliselta myyntiedustajalta. Fixed Fee hankintatapa: Tätä hankintatapaa käytettäessä asiakas ostaa valitsemansa IT Advisory Services paketin ja maksaa siitä vuosimaksun. Vuosimaksu kattaa asiakkaan tuettujen tuotteiden koko asennuskannan. Jos käytät Fixed Fee tapaa, se näkyy laskussa seuraavassa eritellyllä tavalla sen mukaan, kummasta paketista on kyse: o "Dell, Essential Package Proactive Reporting & Analysis for Your Environment" o "Dell, Strategic Package Proactive Reporting & Analysis for Your Environment". Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla Dell palveluiden kiinteähintaiset palvelusopimukset sisältävät Maximum Assets Coverage Limit rajoituksen (ns. Tag Cap). Palvelut eivät kata tämän ennalta määritetyn Tag Cap rajoituksen ulkopuolelle jääviä resursseja, ellei asiakas ole ostanut lisää kiinteähintaisia tai resurssipohjaisia sopimuksia, jotka sisältävät lisäresurssit. Tag Cap saattaa vaihdella maa tai aluekohtaisesti. Kysy lisätietoja paikalliselta myyntiedustajalta. Dell pidättää oikeuden muuttaa tätä Maximum Assets Coverage Limit rajoitusta ilman erillistä ilmoitusta. Per Asset hankintatapa: Tätä hankintatapaa käytettäessä asiakas voi ostaa erillisen IT Advisory Services sopimuksen tietyille yksittäisille tuetuille tuotteille. Tämä hankintatapa edellyttää myös voimassaolevaa ProSupport Service sopimusta jokaiselle sellaiselle käyttöomaisuuskohteelle, joka päivitetään palvelun alaisuuteen. Huomaathan, että käyttöomaisuuskohteita, joilla on Basic Hardware Service sopimus, ei voi päivittää tämän palvelun alaisuuteen. Huoltomerkkejä koskevat vähimmäismäärät ovat voimassa; lisätietoja on kohdassa 5 c. Jos käytät Per Asset hankintatapaa, se näkyy laskussa jossakin alla olevista muodoista sen mukaan, minkä paketin hankit, ja sen mukaan, onko se hankittu Dell järjestelmään vai muuhun kuin Dellin järjestelmään: o "Dell Essential Package Proactive Reporting & Analysis on Your Asset" o "Dell Essential Package Proactive Reporting & Analysis on Your Non Dell Asset" 7

8 o "Dell Strategic Package Proactive Reporting & Analysis on Your Non Dell Asset" o "Dell Strategic Package Proactive Reporting & Analysis on Your Asset". 5. ASIAKKAAN VASTUU A. Lupa myöntää pääsy. Asiakas ilmoittaa ja takaa, että on saanut luvan sekä asiakkaalta että Delliltä käyttää tuettua tuotetta, sillä olevaa tietoa ja kaikkia sen laitteita ja ohjelmistoja näiden palveluiden tarjoamista varten. Jos asiakkaalla ei vielä ole kyseistä lupaa, asiakkaan velvollisuus on hankkia se omalla kustannuksellaan, ennen kuin asiakas pyytää Delliä suorittamaan nämä palvelut. B. Käyttöomaisuusluettelon hallinta. Jos asiakas hankkii tämän palvelun Fixed Fee tapaa käyttäen, asiakkaan vastuulla on pitää ajantasaista luetteloa tähän palveluun sisältyvästä käyttöomaisuudesta sovitussa muodossa tai antaa Dellin suorittaa käyttöomaisuuden etsintä muulla tavoin, paikan päällä tai etäpalveluna, ennen toimitusilmoitusta. C. Huoltomerkkejä koskevat vähimmäisvaatimukset. Per Asset hankintatapaa käyttävien asiakkaiden täytyy täyttää sellaisten käyttöomaisuuskohteiden vähimmäismäärää koskevat vaatimukset, joilla on voimassaoleva Dell IT Advisory Service sopimus. Jos asiakas ei täytä käyttöomaisuuskohteiden vähimmäismäärää koskevia vaatimuksia, Dell voi lopettaa tämän palvelun tai antaa asiakkaalle mahdollisuuden ostaa tämä palvelu Per Asset hankintatavan asemesta Fixed Fee hankintatapaa käyttäen. Lisätietoja huoltomerkkejä koskevista vähimmäismääristä on jäljempänä: a., Essential paketti: i. Enterprise huoltomerkkien vähimmäismäärät (palvelin, tallennuslaite ja verkkoomaisuus, joilla on voimassaoleva Dell tukisopimus Dellin tai muun kuin Dellin käyttöomaisuuskohteeseen): yhteensä 50 ii. Client huoltomerkkien vähimmäismäärät (kannettavat tietokoneet ja pöytäkoneet, joilla on voimassaoleva Dell tukisopimus Dellin tai muun kuin Dellin käyttöomaisuuskohteeseen): yhteensä TAI iii. Huoltomerkkien yhdistetty vähimmäismäärä, jossa 20 Client huoltomerkkiä vastaa yhtä Enterprise huoltomerkkiä. Huoltomerkkien yhdistetty vähimmäismäärä voidaan laskea näiden lukujen mukaan. Jos asiakkaalla on esimerkiksi 120 Enterprise käyttöomaisuuskohdetta, asiakas tarvitsee vielä 600 Clienthuoltomerkkiä, jotta huoltomerkkien vähimmäismäärä täyttyy. b., Strategic paketti: i. Enterprise huoltomerkkien vähimmäismäärät (palvelin, tallennuslaite ja verkkoomaisuus, joilla on voimassaoleva Dell tukisopimus Dellin tai muun kuin Dellin käyttöomaisuuskohteeseen): yhteensä 150 ii. Client huoltomerkkien vähimmäismäärät (kannettavat tietokoneet ja pöytäkoneet, joilla on voimassaoleva Dell tukisopimus Dellin tai muun kuin Dellin käyttöomaisuuskohteeseen): yhteensä TAI 8

9 iii. Huoltomerkkien yhdistetty vähimmäismäärä, jossa 20 Client huoltomerkkiä vastaa yhtä Enterprise huoltomerkkiä. Huoltomerkkien yhdistetty vähimmäismäärä voidaan laskea näiden lukujen mukaan. Jos asiakkaalla on esimerkiksi 120 Enterprise käyttöomaisuuskohdetta, asiakas tarvitsee vielä 600 Clienthuoltomerkkiä, jotta huoltomerkkien vähimmäismäärä täyttyy. D. Asiakkaan yhteystietoluettelo: Asiakkaalla on velvollisuus ylläpitää luetteloa, jossa on kolme pätevää yhteyshenkilöä, jotka vastaanottavat palvelun ja pitävät suoraan yhteyttä Dell Technical Account Manager (TAM) tai Service Delivery Manager (SDM) henkilöön puhelimitse ja sähköpostitse sekä käyntien yhteydessä (jos asiakas hankkii käyntejä sisältävän palvelun). Määrättyjä asiakasyhteyshenkilöitä voi vaihtaa tai päivittää tarpeen mukaan kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. E. Tietojen varmuuskopiointi. Asiakkaalla on velvollisuus varmuuskopioida kaikki tiedot ja ohjelmat kaikista asiaankuuluvista järjestelmistä, ennen kuin hän antaa Dellin toimittaa tämän palvelun. DELL EI OLE VASTUUSSA TIEDON TAI OHJELMIEN MENETTÄMISESTÄ EIKÄ PALAUTTAMISESTA eikä järjestelmien käytettävyyden menetyksestä, joka johtuu tästä palvelusta tai siihen liittyvistä tukitoimista tai mistään teosta tai laiminlyönnistä, mukaan lukien huolimattomuus, Dellin tai kolmannen osapuolen palvelun toimittajan osalta. F. Paikalla vallitsevat velvoitukset. Kun palvelut edellyttävät paikalla tapahtuvia toimia, asiakkaan on taattava vapaa, turvallinen ja riittävä pääsy asiakkaan tiloihin ja tuettuihin tuotteisiin. Riittävä pääsy sisältää riittävän työskentelytilan, sähkön ja paikallisen puhelinlinjan. 6. TÄRKEITÄ LISÄTIETOJA A. Kaupallisesti kohtuulliset rajat palvelun laajuudelle. Dell voi kieltäytyä toimittamasta palvelua, jos Dell katsoo, että palvelun toimittaminen aiheuttaa Dellille tai Dellin huollon toimittajille kohtuuttoman riskin tai että asia ei kuulu palvelun piiriin. Dell ei ole vastuussa mistään epäonnistumisesta tai suoritusviiveestä, joka johtuu sen vaikutuspiirin ulkopuolella olevista aiheuttajista. Palvelu koskee ainoastaan sitä käyttäjää, jolle tuettu tuote on tarkoitettu. B. Valinnaiset palvelut. Delliltä voi olla mahdollista hankkia valinnaisia palveluita (mukaan lukien tuki missä tarvitaan, asentaminen, konsultointi, hallittu ja ammattimainen, tuki tai koulutuspalvelut), ja ne vaihtelevat asiakkaan sijainnin mukaan. Valinnaiset palvelut voivat kuulua muiden ehtojen ja määräysten alaisuuteen ja/tai edellyttää erillistä Dellin kanssa tehtävää sopimusta. Jos sellaista sopimusta ei ole, valinnaiset palvelut toimitetaan tämän sopimuksen mukaisesti. C. Peruuttaminen. Dell voi peruuttaa tämän palvelun milloin tahansa palvelukauden aikana jostain seuraavasta syystä: asiakas ei maksa tämän palvelun täyttä hintaa laskuehtojen mukaisesti; asiakas kieltäytyy yhteistyöstä avustavan analyytikon, käynnin tekevän teknikon tai Dellin nimeämän Technical Account Manager (TAM) tai Service Delivery Manager (SDM) henkilön kanssa; asiakas ei täytä huoltomerkkien vähimmäismäärää koskevia vaatimuksia (koskee vain Per Asset ostoja); tai asiakas ei noudata kaikkia tämän palvelukuvauksen ehtoja. 9

10 Jos Dell peruuttaa tämän palvelun, Dell lähettää siitä asiakkaalle kirjallisen ilmoituksen asiakkaan laskussa ilmoitettuun osoitteeseen. Ilmoitus sisältää peruutuksen syyn sekä sen voimaantulopäivän, joka on vähintään kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun Dell lähettää peruutusilmoituksen asiakkaalle, ellei maan laki edellytä muita peruutusehtoja, joita ei voi sopimuksella muuttaa. JOS DELL PERUUTTAA TÄMÄN PALVELUN TÄMÄN KAPPALEEN MUKAISESTI, ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUTTA MAKSETTUJEN PALKKIOIDEN TAI DELLIN SAAMISTEN TAKAISINMAKSUUN. D. Maantieteelliset ja paikallisia kieliä koskevat rajoitukset. Tämä palvelu toimitetaan asiakkaan laskussa ilmoitettuihin toimipisteisiin. Dellin nimeämän Technical Account Manager (TAM) tai Service Delivery Manager (SDM) henkilön sijainti määritetään sisäänajon yhteydessä asiakkaan toivoman palvelualueen ja henkilökunnan käytettävyyden perusteella. Käytettävissä olevat palvelut, paketit ja palvelun tietyt ominaisuudet voivat vaihdella maantieteellisesti, ja/tai ne eivät välttämättä ole hankittavissa asiakkaan sijainnissa. Nämä palvelut toimitetaan Dell Technical Account Manager (TAM) tai Service Delivery Manager (SDM) henkilön paikallisella kielellä ja hänen toimistoaikojensa puitteissa. Asiakas voi valita sijainnin yleisluontoisesti, mutta paikallista saatavuutta voidaan rajoittaa henkilökunnan käytettävyyden perusteella. Jos asiakas määrittää useita aikavyöhykkeitä tai kieliä, asiakkaalta veloitetaan siitä erikseen. Jokainen Fixed Fee hankinta oikeuttaa asiakkaan yhteen lisäkieleen ja siihen liittyvään aikavyöhykekohtaiseen tukeen. Toimistoajat voivat vaihdella eri maissa ja alueilla. Jos rajoituksissa on suuria vaihteluja, mukautettu ratkaisu voi olla tarpeen. E. Palvelun siirto. Asiakkaalla, jota tässä palvelukuvauksessa asetetut rajoitukset sitovat, ei ole oikeutta siirtää tätä palvelua kolmannelle osapuolelle. F. Osapuolten vastuu: Tämä osa koskee vain asiakkaita, jotka asioivat Dellin kanssa Brasiliassa. KUMPIKAAN OSAPUOLI EI VASTAA SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI RANGAISTUSKORVAUKSISTA, JOTKA TÄMÄ SOPIMUS TAI DELL BRASILIN TOIMITTAMAT PALVELUT, TUOTTEET TAI OHJELMISTOT AIHEUTTAVAT TAI JOTKA LIITTYVÄT NIIHIN. KUMMALLAKAAN OSAPUOLELLA EI OLE KORVAUSVELVOLLISUUTTA SEURAAVISTA SUORISTA TAI EPÄSUORISTA SEIKOISTA: (A) TUOTTOJEN, TULOJEN, VOITTOJEN TAI SÄÄSTÖJEN MENETTÄMINEN, (B) TIETOJEN TAI OHJELMISTOJEN MENETTÄMINEN TAI VIOITTUMINEN, PALVELUIDEN TAI VERKKOJEN KÄYTETTÄVYYDEN TAI NIIDEN PALAUTETTAVUUDEN MENETTÄMINEN, (C) LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN MENETTÄMINEN, (D) LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI KÄYTTÖKATKOKSET, (E) GOODWILLIN TAI MAINEEN MENETTÄMINEN, (F) SE ETTÄ TUOTTEET TAI OHJELMISTOT EIVÄT OLE KÄYTETTÄVISSÄ, TAI KORVAAVIEN PALVELUIDEN, TUOTTEIDEN TAI OHJELMISTOJEN HANKKIMINEN. a) Dellin kokonaiskorvausvastuu kaikissa tämän sopimuksen (mukaan lukien siihen liittyvien palveluiden, tuotteiden tai ohjelmistojen) aiheuttamissa tai siihen liittyvissä vaatimuksissa ei minään sopimusvuonna ylitä asiakkaan tämän palvelukuvauksen edellisenä sopimusvuonna maksamaa kokonaissummaa. b) Edellä mainitut rajoitukset, poissulkemiset ja vastuuvapausilmoitukset ovat voimassa kaikissa vaatimuksissa huolimatta siitä, perustuuko vahingonkorvausvaatimus sopimukseen, takuuseen, ankaraan vastuuseen, laiminlyöntiin tai johonkin muuhun. Sikäli kuin sovellettava laki kieltää tässä mainitut rajoitukset, osapuolet hyväksyvät, että rajoitukset 10

11 muuttuvat automaattisesti, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen, jotta rajoitusta voidaan soveltaa tällaisen lain sallimassa enimmäislaajuudessa. Osapuolet hyväksyvät, että tässä eritellyissä vastuun rajoituksissa on kyse sovitusta riskien jakamisesta, joka osittain korvaa Dellin tuote, ohjelmisto ja palvelumyynnin asiakkaalle, ja että tällaiset rajoitukset ovat voimassa, vaikka mahdollinen rajoitettu oikeus korvaukseen ei täyty olennaisilta osin, sekä myös silloin, kun osapuolelle on ilmoitettu tällaisten vastuiden mahdollisuudesta. Lisätietoja tarjoamistamme palveluista saa Dellin edustajalta tai osoitteesta dell.com/services Saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Asiakkaat ja Dell Channel Partnerit voivat saada lisätietoja myyntiedustajalta Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Dell, the DELL logo, OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic ja Dell EMC Storage Systems ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Tässä asiakirjassa voidaan käyttää muita tavaramerkkejä ja kaupallisia nimiä, jotka viittaavat tavaramerkkien tai kaupallisten nimien omistajiin ja niiden tuotteiden nimiin. Tekniset tiedot ovat oikeat julkaisuhetkellä, mutta niiden saatavuus voi vaihdella ja ne voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Dell ja sen kumppanit eivät voi olla vastuussa kirjoitus tai valokuvausvirheistä. Dellin myyntiehdot ovat voimassa sekä saatavilla osoitteessa ja erillisellä pyynnöllä. 11

Compellent Health Check -palvelun laajuus

Compellent Health Check -palvelun laajuus Palvelun kuvaus Dell Compellent SAN Health Check Palvelun yhteenveto Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") solmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin toimipisteen kanssa, joka tämän

Lisätiedot

Dellin palvelun kuvaus

Dellin palvelun kuvaus Dellin palvelun kuvaus Yksittäisen tapahtuman umpeutuneen takuun tuki kaupalliset asiakkaat Johdanto Dell tarjoaa mielellään Single Incident Expired Warranty Support Commercial Customers (Yksittäisen tapahtuman

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot-tuen käyttöehdot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot-tuen käyttöehdot Palvelun kuvaus Copilot-tuen käyttöehdot Palvelun yhteenveto Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") solmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin toimipisteen kanssa, joka tämän palvelun

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu

Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu Palvelun yleiskuvaus Delliltä on saatavana kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä etätiedonpoistopalvelu

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Basic Hardware Service

Palvelun kuvaus Basic Hardware Service Palvelun kuvaus Basic Hardware Service Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja Dellin välillä.ostamalla nämä palvelut (tässä

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

1 Enintään kahden levykehikon asennus ja käyttöönotto uudessa Compellent-ympäristössä

1 Enintään kahden levykehikon asennus ja käyttöönotto uudessa Compellent-ympäristössä Palvelun kuvaus Enintään kahden levykehikon asennus ja käyttöönotto uudessa Compellent-ympäristössä Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa asennetaan ja otetaan käyttöön enintään SKU-kuvauksessa määritetty

Lisätiedot

Palvelun kuvaus: Keep Your Hard Drive at Point of Need (Säilytä kiintolevysi käyttötarvepaikassa) -palvelu

Palvelun kuvaus: Keep Your Hard Drive at Point of Need (Säilytä kiintolevysi käyttötarvepaikassa) -palvelu Dell Palvelut Palvelun kuvaus: Keep Your Hard Drive at Point of Need (Säilytä kiintolevysi käyttötarvepaikassa) -palvelu Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus ( sopimus tai palvelun kuvaus ) tehdään asiakkaan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Fibre Channel Switch -kytkimen etäkäyttöönotto

Fibre Channel Switch -kytkimen etäkäyttöönotto Palvelun kuvaus Fibre Channel Switch -kytkimen etäkäyttöönotto Palvelusopimuksen johdanto Tässä palvelussa avustetaan etäsijainnista asiakasta asentamaan, määrittämään ja integroimaan yksittäinen kuitukanavakytkin

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Palvelun yleiskuvauss

Palvelun yleiskuvauss Palvelun kuvaus Basic Hardware Service Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämää sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai " asiakas") ja Dellin välillä.ostamalla nämä palvelut (tässä

Lisätiedot

Dell KACE K1000 -laitteen kokoonpanon etämääritys, tukipalvelu

Dell KACE K1000 -laitteen kokoonpanon etämääritys, tukipalvelu Palvelun kuvaus Dell KACE K1000 -laitteen kokoonpanon etämääritys, tukipalvelu Palvelusopimuksen johdanto Tämä palvelu kattaa yksittäisen Dell KACE K1000-sarjan laitteen kokoonpanon etämäärityksen suorittamaan

Lisätiedot

VoIP-kokoonpano Yksittäisen tason kolme ja tason kaksi kytkimen välinen monilähetys.

VoIP-kokoonpano Yksittäisen tason kolme ja tason kaksi kytkimen välinen monilähetys. Palvelun kuvaus Ethernet-kytkimen etäkäyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa avustetaan etäsijainnista asiakasta asentamaan, määrittämään ja integroimaan yksittäinen Ethernet-kytkin ("tuettu

Lisätiedot

HP Ohjelmistopalvelu. HP Care Pack -palvelut

HP Ohjelmistopalvelu. HP Care Pack -palvelut HP Ohjelmistopalvelu HP Care Pack -palvelut HP:n ohjelmistopalvelu tarjoaa kattavat palvelut HP:n ohjelmistoille ja tietyille muiden valmistajien ohjelmistoille. HP:n asiantuntijat ja asiakkaan IT-osasto

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauhan automaattilataajan tai kirjaston asennus

Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauhan automaattilataajan tai kirjaston asennus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauhan automaattilataajan tai kirjaston asennus Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden PowerVault -nauhan autolataajan tai kirjaston

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Remote Advisory Service -tukipalvelu. Palvelusopimuksen esittely. Palvelusopimuksen laajuus

Palvelun kuvaus. Remote Advisory Service -tukipalvelu. Palvelusopimuksen esittely. Palvelusopimuksen laajuus Palvelun kuvaus Remote Advisory Service -tukipalvelu Palvelusopimuksen esittely Remote Advisory Services ("RAS") sisältää etätuen, jossa on tiettyjä IT-infrastruktuuriin kuuluvia tehtäviä ("palvelu" tai

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Remote Advisory Service. Palvelusopimuksen johdanto. Palvelusopimuksen laajuus

Palvelukuvaus. Remote Advisory Service. Palvelusopimuksen johdanto. Palvelusopimuksen laajuus Palvelukuvaus Remote Advisory Service Palvelusopimuksen johdanto Remote Advisory Services ("RAS") -palvelut sisältävät etätuen, jossa on tiettyjä IT-infrastruktuuriin kuuluvia tehtäviä ("Palvelu" tai "Palvelut").

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Remote Consulting Service. Palvelusopimuksen johdanto. Palvelusopimuksen laajuus. Saatavilla olevat etäkonsultointipalvelut

Palvelun kuvaus. Remote Consulting Service. Palvelusopimuksen johdanto. Palvelusopimuksen laajuus. Saatavilla olevat etäkonsultointipalvelut Palvelun kuvaus Remote Consulting Service Palvelusopimuksen johdanto Remote Advisory Services ("RCS") sisältää etätuen, jossa on tiettyjä IT-infrastruktuuriin kuuluvia tehtäviä ("palvelu" tai "palvelut").

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Dell PowerVault DL -levyvarmuuskopiointilaitteen etäkäyttöönotto

Dell PowerVault DL -levyvarmuuskopiointilaitteen etäkäyttöönotto Palvelun kuvaus Dell PowerVault DL -levyvarmuuskopiointilaitteen etäkäyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa etämääritetään Dell PowerVault DL2000 -levyvarmuuskopiointilaite, myös CommVault

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tehdasasenteiset laitteistot kattavat sisäiset laajennuskortit, Dell-merkkiset näytöt, näppäimistöt, hiiret, kaiuttimet, mikrofonit ja telakat.

Tehdasasenteiset laitteistot kattavat sisäiset laajennuskortit, Dell-merkkiset näytöt, näppäimistöt, hiiret, kaiuttimet, mikrofonit ja telakat. Palvelun kuvaus Takuuajan ulkopuolinen tekninen tuki Johdanto Dell tarjoaa mielellään takuuajan ulkopuolista taknistä tukea ("palvelu(t)") noudattaen tätä palvelun kuvausta ("palvelun kuvaus"). Tarjouksesi,

Lisätiedot

maailmaa. ulkoisella Palvelun yleiskuvaus kuvauksen kokonaisuudessaan: puuttuessa jälleenmyyntiä Sivu 1/ 5

maailmaa. ulkoisella Palvelun yleiskuvaus kuvauksen kokonaisuudessaan: puuttuessa jälleenmyyntiä Sivu 1/ 5 Palvelun kuvaus Kiintolevyn tietojen palautuspalvelu Palvelun yleiskuvaus Dell tarjoaa Kiintolevyn tietojen palautuspalvelua ("palvelu" tai "palvelut") tiettyjä tuotteita varten (seuraavassa määritetyt

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Vain sitä voi hallita, mitä voi mitata Mitä yhteistä? Walter Reed Army Medical Center, Washington DC,

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Palvelun kuvaus PowerConnect -kytkimen asennus

Palvelun kuvaus PowerConnect -kytkimen asennus Palvelun kuvaus PowerConnect -kytkimen asennus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden PowerConnect -Ethernet-kytkimen asennuksen, mukaan lukien tarvittaessa asennus

Lisätiedot

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit

Tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälit Palvelun avausaika on enintään neljä viikkoa tilaushetkestä tai asiakkaan toivomasta myöhemmästä avaushetkestä. Kiinteistöliittymäkohteissa toimitusaika voi olla pidempi. Avaushetki vahvistetaan asiakkaalle

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services Luotettava ja nopea vaihtolaitetoimitus on kustannustehokas vaihtoehto asiakkaan tiloissa tapahtuville korjauksille. HP:n vaihtolaitetoimitus

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dellin moduularisten palveluiden tilaussopimus

Palvelun kuvaus Dellin moduularisten palveluiden tilaussopimus Palvelun kuvaus Dellin moduularisten palveluiden tilaussopimus Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus ("sopimus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja Dellin välillä tilaukseen perustuvien modulaaristen

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Korttien asennus olemassa olevaan Dell PowerEdge -korttikehikkoon

Palvelun kuvaus Korttien asennus olemassa olevaan Dell PowerEdge -korttikehikkoon Palvelun kuvaus Korttien asennus olemassa olevaan Dell PowerEdge -korttikehikkoon Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden tai useamman (SKU-kuvauksessa määritetyllä

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

Dell tarjoaa Dell Logistic Services (Dellin logistiikkapalvelut) -palveluita tuetuille tuotteille, ja ne kattavat mm. seuraavat:

Dell tarjoaa Dell Logistic Services (Dellin logistiikkapalvelut) -palveluita tuetuille tuotteille, ja ne kattavat mm. seuraavat: Palvelun kuvaus Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) Johdanto Dellin logistiikkapalvelut (kukin "palvelu" tai "logistiikkapalvelu" ja yhdessä "palvelut" tai "logistiikkapalvelut") ovat kattava

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän asennus Dell PowerEdge - palvelimeen

Palvelun kuvaus Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän asennus Dell PowerEdge - palvelimeen Palvelun kuvaus Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän asennus Dell PowerEdge - palvelimeen Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää Microsoft Windows -pohjaisten verkkokäyttöjärjestelmien

Lisätiedot

HP Hardware Support Offsite Return Services HP Customer Support Contractual Services

HP Hardware Support Offsite Return Services HP Customer Support Contractual Services HP Hardware Support Offsite Return Services HP Customer Support Contractual Services Korkealaatuista korjaamohuoltoa Palautus HP:lle -palvelulla. HP Hardware Support Offsite Return Services tarjoaa korkealaatuista

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen päivitys

Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen päivitys Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen päivitys Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden PowerEdge Advanced System Upgrade -päivityksen asennuksen yhteen Dell PowerEdge

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu

Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja Dellin välillä. Ostamalla

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

Ohjattu asetusten luonti painos

Ohjattu asetusten luonti painos Ohjattu asetusten luonti 3.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Nokia Nseries PC Suite painos

Nokia Nseries PC Suite painos Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Sopimus teknisestä tukipalvelusta

Sopimus teknisestä tukipalvelusta Sopimus teknisestä tukipalvelusta 20.01.2003 Asiakas Toimittaja TietoEnator Oyj, Public&HealthCare 2 (6) TARJOUS NR 001-03 Sopijapuolet Asiakas Toimittaja Kohde TIETOENATOR Oyj, Public&HealthCare, Sopijapuolet

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Tuotetarkastus Järjestelmäpäivitykset Enintään 4 tuntia kokoonpanon määritysapua/konsultointia tuetulle tuotteelle

Tuotetarkastus Järjestelmäpäivitykset Enintään 4 tuntia kokoonpanon määritysapua/konsultointia tuetulle tuotteelle Palvelun kuvaus Dell KACE -laitteen etäkäyttöönotto Palvelusopimuksen johdanto Tässä palvelussa otetaan etäsijainnista käyttöön yksittäinen Dell KACE K-Series -laite ("tuettu tuote" tai "tuetut tuotteet"),

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat

SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat Kiitos SAMSUNG Solid State Drive -aseman ( Tuote ) hankinnasta. SAMSUNG arvostaa liiketoimintaasi ja pyrkii aina tarjoamaan sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen asennus ja tarkistus

Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen asennus ja tarkistus Palvelun kuvaus Dell PowerEdge -palvelimen asennus ja tarkistus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden uuden Dell PowerEdge -palvelimen ("tuettu tuote" tai "tuetut

Lisätiedot

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI

NetNordic 365. Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI 365 Tietoverkko- ja viestintäratkaisujen luotettava kumppani P I L V I P A L V E L U O P E R O I N T I TUKI KONSULTOINTI Olemme asiakkaidemme «Best Companion» Tämä tarkoittaa parhaiden ratkaisujen toimittamista

Lisätiedot

HP Korjaamopalvelut. HP Care Pack -palvelut

HP Korjaamopalvelut. HP Care Pack -palvelut HP Korjaamopalvelut HP Care Pack -palvelut HP:n korjaamopalvelut tarjoavat luotettavan ja edullisen vaihtoehdon asiakkaan tiloissa tapahtuville korjauksille. Palveluun sisältyy puhelintuen lisäksi laitteen

Lisätiedot

Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus

Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

YHTEISTYÖN TEKEMINEN EXPEDIAN KANSSA HINTOJEN JA SAATAVUUDEN HALLINTA

YHTEISTYÖN TEKEMINEN EXPEDIAN KANSSA HINTOJEN JA SAATAVUUDEN HALLINTA YHTEISTYÖN TEKEMINEN EXPEDIAN KANSSA HINTOJEN JA SAATAVUUDEN HALLINTA HINTOJEN JA SAATAVUUDEN HALLINTA ESITTELY Tässä osiossa käsitellään joitakin Expedia PartnerCentralin tärkeimpiä ominaisuuksia, joilla

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Jälleenmyyjältä tai jakelijalta Dell-tuotteita ja -palveluita ostaneet EMEA-maiden loppukäyttäjät:

Jälleenmyyjältä tai jakelijalta Dell-tuotteita ja -palveluita ostaneet EMEA-maiden loppukäyttäjät: Palvelun kuvaus Dell ProSupport Palvelusopimuksen johdanto Dell tarjoaa Dell ProSupport -palvelun ("palvelu" tai "palvelut") valikoituihin palvelin-, tallennus- ja pöytäkonejärjestelmiin sekä kannettaviin

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus

Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto/KMO Kaupunkimittausosasto PL 2205 FI-00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto/KMO Kaupunkimittausosasto PL 2205 FI-00099 HELSINGIN KAUPUNKI 10.01.2014 Vastaanottaja: Timo Tolkki Viite: Keskustelut Tolkki-Kivelä joulukuu 2013 Tarjoamme teille oheisen palvelukuvauksen sisällön ja ehtojen mukaista konsultointipalvelua Stella Map Ajantasakaavasovelluksen

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

OHJEISTUS: XBOX TUOTETUKI

OHJEISTUS: XBOX TUOTETUKI OHJEISTUS: XBOX TUOTETUKI XBOX -TUOTETUKI Suomenkielinen puhelintuki palvelee numerossa: 0800 119 424 tai +358 9 693 794 15 Kuulovammaiset (TTY-laite): 0800 119 425 Puhelintuen aukioloajat: Arkisin: Klo

Lisätiedot

Remote Consulting Service (Etäkonsultointipalvelu)

Remote Consulting Service (Etäkonsultointipalvelu) Palvelun kuvaus Remote Consulting Service (Etäkonsultointipalvelu) Palvelusopimuksen johdanto Remote Advisory Services (Etäneuvontapalvelu) ("RCS") sisältää etätukea tietyissä IT-infrastruktuuriin kuuluvissa

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot