Dell IT Advisory Services palvelukuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dell IT Advisory Services palvelukuvaus"

Transkriptio

1 Dell palvelukuvaus 1. PALVELUSOPIMUKSEN JOHDANTO : Tämä palvelupaketti on tarkoitettu lyhentämään käyttämättömyysaikoja sekä optimoimaan IT ympäristön toiminta raportointi, analysointi ja neuvontatoimintojen sekä ennakoivien ylläpitotoimintojen avulla ("palvelut" tai "palvelu"). Tämä Palvelupaketti sisältää kaksi peruspakettia (Essential ja Strategic paketti). Käytettävissä on myös a la carte lisäpalveluita, joita hankkimalla voit täydentää valitsemaasi pakettia lisäkäynneillä. IT Service Management Review on a la carte lisäpalvelu. Se voidaan hankkia erillispalveluna, koska se ei edellytä "paketin" ostamista. Palvelut toimitetaan pääasiassa etäpalveluna, ellei toisin mainita tai ellei Dell katso sitä tarpeelliseksi. Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus" tai "sopimus") solmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin toimipisteen kanssa, joka asiakkaan tämän palvelun maksukuitissa ilmoitetaan. Tämä palvelu kuuluu asiakkaan erillisen, Dellin kanssa solmitun ja allekirjoitetun pääpalvelusopimuksen, joka nimenomaisesti valtuuttaa palveluiden myynnin, alaisuuteen, tai jos tällaista sopimusta ei ole, osoitteesta saatavien Dellin myyntiehtojen tai paikallisen Dell Customer Master Services Agreement sopimuksen ("CMSA") alaisuuteen, jonka voi hankkia asiakkaan sijainnin mukaan osoitteesta tai maakohtaiselta sivustolta websites ja joka on täten sisällytetty viittauksella ja jonka saa paperiversiona Delliltä pyydettäessä. Asiakas vahvistaa lukeneensa ja hyväksyneensä kyseiset online ehdot. Tämä sopimus tulee voimaan palveluiden tilauspäivänä ja jatkuu palvelun voimassaolon ajan. "Palvelun voimassaolo" alkaa ostopäivämääränä ja jatkuu tilauslomakkeessa määritetyn ajan. Hinta sekä kuhunkin palveluun sovellettava voimassaolo on eritelty asiakkaan tilauslomakkeessa tai muussa yhteisesti sovitussa laskutyypissä, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa (joista käytetään yhteistä nimitystä "tilauslomake"). Tämän sopimuksen alaisuudessa toteutettavat palveluiden ostot on tarkoitettu yksinomaan asiakkaiden omaan sisäiseen käyttöön, ei jälleenmyyntiin tai palvelukeskuskäyttöön. Jättämällä palvelutilauksen, hyödyntämällä palveluita tai niihin liittyviä ohjelmistoja tai valitsemalla hyväksyntäpainikkeen tai ruudun Dell.com sivustossa oston yhteydessä tai Dell ohjelmiston käyttöliittymässä sitoudut noudattamaan tätä palvelukuvausta ja siihen viittauksilla liitettyjä sopimuksia. Jos hyväksyt tämän palvelukuvauksen yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, vakuutat, että sinulla on valtuudet sitoa kyseinen taho tähän palvelusopimukseen, jolloin "sinä" tai "asiakas" tarkoittaa tätä tahoa. 2. PALVELUIDEN LAAJUUS Sovellukset Liiketoimintaprosessi Konsultointi Infrastruktuuri Tuki

2 palveluvalikoiman avulla asiakkaan IT ympäristön käyttämättömyysaikoja pyritään lyhentämään käyttötapausten raportointia, tuen suunnittelua, ennakoivaa trendianalyysiä sekä muita analyysejä käyttäen. Tämä palveluvalikoima, joka sisältää valitsemasi paketin (Essential tai Strategic) sekä muita a la carte lisäpalveluita, on kuvattu alla: Essential paketti: Dellin nimeämä Technical Account Manager (TAM) henkilö toimittaa etäpalveluna ilmoitustrendija analyysitietoja sekä suosituksia, jotka lyhentävät asiakkaan IT ympäristön käyttämättömyysaikoja. Technical Account Manager (TAM) henkilö antaa myös eskalointiopastusta sekä toimii palveluiden yhteyshenkilönä, joka ohjaa suoria asiakkaita muihin Dell resursseihin, kun kyse on koko järjestelmää koskevista ongelmista tai kun tarkoitus on suorittaa toiminnan tehokkuutta parantavia arvioita. Mahdolliset lisäpalvelut tai arvioiden tekemistä koskevat suositukset ovat lisäpalveluita. Ne eivät kuulu tämän palvelukuvauksen piiriin, ja niistä veloitetaan erikseen. Dellin nimeämä Technical Account Manager (TAM) henkilö ei osallistu tuotetukeen, vianmäärityksen tai diagnostiikkatoimiin eikä anna tuotteita tai palveluita koskevia tarjouksia tai harjoita niiden myyntiä. Neljännesvuosiraportit: Tämä ominaisuus sisältää tuettujen tuotteiden tavanomaiset yleiset tapausraportit ja takuuseurantaraportit. Technical Account Manager (TAM) henkilö toimittaa näiden raporttien perusteella trendianalyysejä ja erittelee mahdollisuuksia, joilla asiakkaan ympäristön operatiivista tehokkuutta voidaan parantaa. Asiakasympäristöraportit ovat käytettävissä vain, jos asiakas antaa erikseen suostumuksen niiden käyttämiseen. Ne voivat edellyttää, että asiakas tai Dell asentaa lisäsovelluksia tai ohjelmia vähintään yhteen asiakkaan ITympäristön järjestelmään. Ad hoc raportteja tai mukautettuja raportteja koskevista pyynnöistä voidaan veloittaa erikseen. o Normaali tapausraportti: Sisältää toimia vaatineiden tilanteiden suhdeluku sekä tapaukset tuotteen, osan, järjestelmän iän ja päivämäärän mukaan. Aika vakavuustasoilla 1, 2 ja 3. sulkemisaikatrendi, vaikutus liiketoimintaan, pääsyyanalyysi ja kuukausittaiset aktiviteettiarvot. o Takuuseurantaraportti: Sisältää tuetut tuotteet yhteensä oikeutuksen, tuotteen ja laitetakuun vanhenemispäivän mukaan. Takuuraportti sisältää myös takuunpäättymisanalyysin, jonka perusteella asiakas voi pienentää toiminnan kannalta tärkeiden järjestelmien takuun vanhenemisen riskiä. Essential Service Overview: Tämä yhteistyössä asiakkaan kanssa kehitetty tuote kerää tietoja asiakkaan tilojen tyypistä, koosta ja sijainnista, käyttöomaisuuden tyypistä ja sijainnista sekä käyttöomaisuuden huoltosopimuksista ja kokoonpanoista. Tämä tuote päivitetään takuuoikeutustietojen hallintatarpeen mukaan. Tallennuslaitteiden ja palvelinten toimintakunnon vuosittainen tarkistus ja arviointi: Tämä analyysi antaa tuettuihin tuotteisiin liittyviä tallennuslaitteiden, palvelinten ja kytkinten päivityssuosituksia. Analyysissa eritellään laite ja ohjelmaongelmat, jotka voivat vaikuttaa ympäristön asianmukaiseen toimintaan. Dell toimittaa myös tallennuslaite, palvelin ja kytkinkokoonpanoja koskevia parhaita käytäntöjä. Raportissa on myös laiteohjelmien, BIOSin ja ohjelmistopäivitysten hallintaa koskevia suosituksia. Toimintakunnon tarkistus ja arviointi suoritetaan etäpalveluna. Se edellyttää, että asiakas myöntää Dellille pääsyn asiakkaan laitteisiin 2

3 arvioinnin tekemistä varten. Arviointi rajoittuu järjestelmän kokoonpanotietojen keräämiseen, ja asiakastietojen kerääminen sekä seuranta suljetaan nimenomaisesti pois arvioinnin piiristä. Huomaathan, että jotkin käyttöjärjestelmät, ohjelmistot ja laitetuotteet eivät sisälly arviointiin. Muista mahdollisista kohteista, jotka jäävät pois arvioinnista, ilmoitetaan ennen arvioinnin toteuttamista. Dell voi toteuttaa suositellut päivitykset ja muutokset lisämaksua vastaan ostamalla IT Advisory Services Essential Package, Configuration and Patch Management päivityksen. Dell Technical Account Manager (TAM) henkilön tekemiin suosituksiin perustuva arvoanalyysi. Tämä arvoanalyysi sisältää luettelon huomioonotettavista etunäkökohdista sekä tunnettuihin tietoihin perustuvan suosituksen. Tähän sisältyy vain Dell Technical Account Manager (TAM) henkilön antamia tai asiakkaan pyynnön perusteella annettavia suosituksia. Arvoanalyysissä voidaan käsitellä päätöksiä, jotka koskevat nykyisten laitteiden leasing jakson ja tukisopimuksen pidentämistä verrattuna siihen, että tilalle ostetaan uusia, energiataloudeltaan säästeliäämpiä laitteita. Analyysin valmistelu voi edellyttää, että asiakas myöntää Dellille pääsyn myös muihin asiakaskohtaisiin tietoihin ja resursseihin. Huomaathan, että kyseessä ei ole kokonaisvaltainen investoinnin tuottoanalyysi (ROI) eikä se sisällä olettamuksia taatuista tai tarkemmin määritetyistä kustannussäästöistä. Custom Patch Notifications: Tämä tuote lähetetään kuukausittain sähköpostitse. Se sisältää linkkejä ja tietoja, jotka koskevat kiireellisiä, suositeltavia ja valinnaisia korjauksia sekä järjestelmäpäivityksiä. 6 tuntia RAS palveluita (Remote Advisory Services). Remote Advisory Services (RAS) sisältää mahdollisuuden käyttää asiantuntevia puhelinkonsultointipalveluita esimerkiksi virtualisoinnin, tallennustekniikan, järjestelmänhallinnan, Microsoft Exchangen, varmuuskopioinnin, palautuksen ja arkistoinnin (BURA) sekä verkon käytön alueilta. RAS voi sisältää myös etämääritys ja tallennustehtäviä. Lisätietoja RAS palvelusta on Remote Advisory Service kuvauksessa. Voit pyytää lisätietoja myös Dell Technical Account Manager (TAM) henkilöltä tai paikallisen jälleenmyyjän edustajalta tai kirjoittamalla seuraaviin aluekohtaisiin sähköpostiosoitteisiin: Saatavuus voi vaihdella alueittain. Jos haluat varata RAS palveluita tai selvittää, kuinka voit käyttää sinulle varatut RAStunnit (6), ota yhteyttä Dell Technical Account Manager (TAM) henkilöön. Essential paketti, Quarterly Onsite Visit lisäpalvelu Tämä lisäpalvelu sisältää neljännesvuosittaisen käynnin asiakkaan määritetyissä toimitiloissa. Käynti asiakkaan tiloissa voi sisältää edellä määritetyn mukaisen palvelun arvioinnin sekä sovitun toimintasuunnitelman mukaiset toimet havaittujen tukiongelmien selvittämiseksi. Strategic paketti: Dellin nimeämä Service Delivery Manager henkilö toimittaa ilmoitustrendi ja analyysitietoja sekä suosituksia, jotka lyhentävät asiakkaan IT ympäristön käyttämättömyysaikoja ja optimoivat IT:n toimintatehokkuutta. Dellin nimeämän tuen yhteyshenkilön suosituksissa pyritään noudattamaan 3

4 asiakkaan tukisuunnitelmaa ja IT strategiaa. Tämä yhteyshenkilö antaa myös eskalointiopastusta. Dell Service Delivery Manager henkilö toimii myös palveluiden yhteyshenkilönä, joka ohjaa suoria asiakkaita muihin Dell resursseihin, kun kyse on koko järjestelmää koskevista ongelmista tai kun tarkoitus on tehdä toiminnan tehokkuutta parantavia arvioita. Eskalointiopastusta annetaan tavallisesti vain, kun laitteiston tukisopimuksen palvelutasosopimus ei täyty, kun kyseessä on vakavuustason 1 tapaus tai kun kyseessä on ratkaisematon, jatkuvaluonteinen tapaus. Mahdolliset palveluita tai arvioiden tekemistä koskevat suositukset ovat lisäpalveluita. Ne eivät kuulu tämän palvelukuvauksen piiriin, ja niistä veloitetaan erikseen. Dell Service Delivery Manager henkilö ei osallistu tuotetukeen, vianmääritykseen tai diagnostiikkatoimiin eikä anna tuotteita tai palveluita koskevia tarjouksia tai harjoita niiden myyntiä. Dell Service Delivery Manager toimittaa suurimman osan tämän palvelukuvauksen palveluominaisuuksista sähköpostitse tai puhelimitse. Osa näistä palveluista toteutuu kuitenkin Strategic pakettiin tai Strategic paketin erikseen ostettavaan Monthly Onsite Visit lisäpalveluun sisältyvien käyntien yhteydessä. Strategic palvelusuunnitelma, johon sisältyy neljännesvuosittainen arviointi ja keskeisten liiketoimintatavoitteiden hallinta. Tämä tuote on kehitetty yhteistyössä asiakkaan kanssa ja sisältää asiakkaan yksilöllisen IT strategian sekä liiketoimintaprosessien, teknologian, resurssien ja infrastruktuurin muutoksia koskevat suunnitelmat. Strategic palvelusuunnitelmaa tarkistetaan, seurataan ja uudistetaan neljännesvuosittain. Suunnitelma sisältää myös tietoja asiakkaan toimitilojen tyypistä, koosta ja sijainnista, käyttöomaisuuden tyypistä ja sijainnista sekä käyttöomaisuuden huoltosopimuksista ja käyttöomaisuuden kokoonpanosta. Kaksi käyntiä vuodessa. Näihin käynteihin sisältyy palvelun tarkistus ja strateginen suunnittelutapaaminen. Palvelun tarkistukseen sisältyviä aiheita voivat olla esimerkiksi tapaustrendit tai koko järjestelmää koskevat ongelmat sekä tukisuunnitelman jatkuva hallinta. Strategisessa tapaamisessa pyritään edistämään asiakkaan tukisuunnitelman toteuttamista ja kehittämään tai muokkaamaan asiakkaan avaintavoitteita. Kuukausiraportit: Tavanomaiset yleiset tapausraportit, takuuseurantaraportit ja IOPB (Industry Operation Benchmark) raportit. Service Delivery Manager (SDM) toimittaa näiden raporttien perusteella trendianalyysejä ja erittelee mahdollisuuksia, joilla toimintaa voidaan tehostaa asiakkaan ympäristössä. Ad hoc raportteja tai mukautettuja raportteja koskevista pyynnöistä voidaan veloittaa erikseen. Huomaathan, että IOPB ja asiakasympäristöraportit ovat ehkä käytettävissä vasta vuoden 2012 alusta. o Normaali tapausraportti: Sisältää toimia vaatineiden tilanteiden suhdeluku ja tapaukset tuotteen, osan, järjestelmän iän ja päivämäärän mukaan eriteltyinä; aika vakavuustasoilla 1, 2 ja 3; sulkemisaikatrendi, vaikutus liiketoimintaan, pääsyyanalyysi ja kuukausittaiset aktiviteettiarvot. o Takuuseurantaraportti: Sisältää tuetut tuotteet yhteensä oikeutuksen, tuotteen ja laitetakuun vanhenemispäivän mukaan. Takuuraportti sisältää myös takuunpäättymisanalyysin, jonka perusteella asiakas voi pienentää toiminnan kannalta tärkeiden järjestelmien takuun vanhenemisen riskiä. o OPPB (Industry Operational Benchmark) raportti: Vertailevia tilastoja (käyttötapausten raportointia käsittelevässä osassa kuvatulla tavalla) asiakkaan sekä muiden kooltaan 4

5 vastaavien ja samalla alalla toimivien yritysten tapauksista. Vertailutiedot ovat peräisin Dellin laajasta nykyisten asiakkaiden tietokannasta. Luottamuksellisia tietoja ei jaeta asiakkaiden kesken. Tallennuslaitteiden ja palvelinten toimintakunnon vuosittainen tarkistus ja arviointi: Tämä selvitys ja analyysi antaa tuettuihin tuotteisiin liittyviä tallennuslaitteiden, palvelinten ja kytkinten päivityssuosituksia. Analyysissa eritellään laite ja ohjelmaongelmat, jotka voivat vaikuttaa ympäristön asianmukaiseen toimintaan. Dell toimittaa myös tallennuslaite, palvelin ja kytkinkokoonpanoja koskevia parhaita käytäntöjä. Raportti toimitetaan kolmenkymmenen päivän kuluessa, ja se sisältää laiteohjelmien, BIOSin ja ohjelmistopäivitysten hallintaa koskevia suosituksia. Tallennuslaite ja palvelinkokoonpanojen sekä päivitysten vuosittainen hallinta: Tämä Strategicpaketin ominaisuus on edellä kuvatun toimintakunnon tarkistuksen ja arvioinnin palvelutoteutus. Toteutus sisältää vain päivitykset ja muutokset, jotka asiakas on hyväksynyt. Jotkin käyttöjärjestelmät, ohjelmistot ja laitetuotteet eivät sisälly sopimukseen. Sopimuksen ulkopuolelle jäävistä käyttöjärjestelmistä, ohjelmistoista ja laitetuotteista ilmoitetaan ennen toteutusta. Edellä kuvattu toimintakunnon tarkistus, arviointi ja toteutus (mukaan lukien tallennuslaite ja palvelinkokoonpanojen sekä päivitysten vuosittainen hallinta) voidaan suorittaa etäpalveluna tai paikallisesti Dellin harkinnan mukaan. Se voi edellyttää, että asiakas myöntää Dellille pääsyn asiakkaan laitteisiin arvioinnin tekemistä varten. Näiden palveluiden toimitusaikatauluista voidaan sopia vuorokaudenaikaan ja viikonpäivään katsomatta vuoden jokaisena päivänä. Dell ottaa yhteyttä kuuden kuukauden kuluessa ostotapahtumasta palvelun aikataulun sopimisesta, tai voit pyytää palvelun aikataulun sopimiseen Dell Service Delivery Manager henkilön apua. Dell Service Delivery Manager (SDM) henkilön suositusten arvoanalyysi: Tämä arvoanalyysi sisältää luettelon huomioon otettavista etunäkökohdista sekä tunnettuihin tietoihin perustuvan suosituksen. Tähän sisältyy vain Service Delivery Manager (SDM) henkilön antamia tai asiakkaan pyynnön perusteella annettavia suosituksia. Arvoanalyysi voi sisältää päätöksiä, jotka koskevat nykyisten laitteiden leasing jakson ja tukisopimuksen pidentämistä verrattuna siihen, että tilalle ostetaan uusia, energiataloudeltaan säästeliäämpiä laitteita. Analyysin valmistelu voi edellyttää, että asiakas myöntää Dellille pääsyn muihin asiakaskohtaisiin tietoihin ja resursseihin. Huomaathan, että kyseessä ei ole kokonaisvaltainen investoinnin tuottoanalyysi (ROI), eikä se sisällä olettamuksia taatuista tai tarkemmin määritetyistä kustannussäästöistä. Custom Patch Notifications: Tämä tuote lähetetään kuukausittain sähköpostitse. Se sisältää linkkejä ja tietoja, jotka koskevat kiireellisiä, suositeltavia ja valinnaisia korjauksia sekä järjestelmäpäivityksiä. 12 tuntia Remote Advisory Services palveluita: Remote Advisory Services (RAS) sisältää mahdollisuuden käyttää asiantuntevia puhelinkonsultointipalveluita esimerkiksi virtualisoinnin, tallennustekniikan, järjestelmänhallinnan, Microsoft Exchangen, varmuuskopioinnin, palautuksen ja arkistoinnin (BURA) sekä verkon käytön alueilta. RAS voi sisältää myös etämääritys ja tallennustehtäviä. Lisätietoja RAS palvelusta on Remote Advisory Service kuvauksessa. Voit pyytää lisätietoja myös Service Delivery Manager (SDM) henkilöltä tai paikallisen jälleenmyyjän edustajalta tai kirjoittamalla seuraaviin aluekohtaisiin sähköpostiosoitteisiin: 5

6 Saatavuus voi vaihdella alueittain. Strategic paketti, Monthly Onsite Visit lisäpalvelu Tämä lisäpalvelu sisältää Strategic paketin muiden ominaisuuksien lisäksi kuukausittaisia lisäkäyntejä asiakkaan määritettyihin toimitiloihin. Kuukausittaisten käyntien yhteydessä asiakkaan tukisuunnitelma, asiakkaan IT strategia ja keskeiset liiketoimintatavoitteet voidaan arvioida uudelleen. Käynteihin voi liittyä myös keskusteluita ja suosituksia koko järjestelmää koskevien ongelmien korjaamisesta sekä analyysejä takuiden pidentämisestä ja muista tukeen liittyvistä päätöksistä. ITSMr (IT Services Management Review), ITIL pohjainen kerta arviointi Tämä lisäpalvelu oikeuttaa asiakkaan yhteen arviointiin ja raporttiin. Arviointi antaa alustavat vertailutulokset, jotka perustuvat parhaisiin ITIL (Information Technology Infrastructure Library) käytäntöihin. Tuloksena on CMMI (Capability Maturity Model Integration) malli, johon asiakas voi verrata tulevien prosessiparannusten tehokkuutta. Tämä lisäpalvelu voidaan ostaa erillispalveluna, eikä se edellytä muiden IT Advisory Service tuotteiden hankkimista. Arvioinnin piiriin kuuluvat kohteet: tukipalvelu tapaustenhallinta ongelmienhallinta muutostenhallinta kokoonpanonhallinta. Arviointiraportti sisältää asiakkaan organisaation maturiteettitason parantamista koskevia suosituksia, jotka voivat pienentää riskejä, parantaa operatiivista tehokkuutta ja vähentää tapausten aktiivisuusastetta. Aiempia tietoja käytetään vertailupohjana kaikissa myöhemmissä arvioinneissa. Mukana on tällöin tiedot muutoksista aiempaan verrattuna sekä päivitettyjä suosituksia. ITSMr palvelu vanhenee vuoden kuluttua ostotapahtumasta. Ellei sovellettavissa olevasta laista muuta johdu, asiakas saa käyttää tätä palvelua yhden kerran alkuperäisen ostopäivän jälkeisen yhden vuoden aikana ("VANHENEMISPÄIVÄ"). Alkuperäiseksi ostopäiväksi katsotaan palvelun laskun päivämäärä tai Dellin tilausvahvistuksen päivämäärä sen mukaan, kumpi päivämääristä on aikaisempi. DELLIN PALVELUTOIMITUS KATSOTAAN TÄYTETYKSI VANHENEMISPÄIVÄN JÄLKEEN, VAIKKA ASIAKAS EI KÄYTTÄISI PALVELUA. Poissuljettavat palvelut: ei sisällä seuraavia kohteita: etäpalveluna toteutettavat tai paikalliset tuotetuen vianmääritystoimet laitetakuu, korjaus tai osien vaihto myyntihallinto, mukaan lukien rajoituksitta myyntitarjoukset tai vastaukset tarjouspyyntöihin Global Services tiimi ei toimita eskalaationhallintaa tuetuille tuotteille, joilla on perustakuuoikeutus. ei muuta tuetun tuotteen pohjana olevaa takuuoikeutusta. Asiakkaat, jotka pyytävät perustakuuoikeutuksella merkittyjen tuettujen 6

7 tuotteiden eskalointiapua palveluiden SDM /TAM henkilöiltä, ohjataan asianmukaiselle yhteyshenkilölle. kaikki muut palvelut, joita ei ole erikseen mainittu edellä olevassa Palveluiden laajuus kohdassa. 3. TUETUT TUOTTEET on saatavana kaikille Dell tuotteille tai muiden kuin Dellin tuotteille, joilla on voimassa oleva laitteisto tai ohjelmistoviat kattava Dell tukipalvelusopimus, mukaan lukien rajoituksitta Dell Basic Hardware Service, Dell ProSupport for OEM ja Dell ProSupport. Ajantasainen luettelo ehdot täyttävistä Dell tukisopimuksista on osoitteessa Tässä palvelukuvauksessa mainitulla ITSMr arvioinnilla ei ole tuettavia tuotteita koskevia rajoituksia. 4. HANKINTATAVAT palveluiden hankintatapoja ovat Fixed Fee ja Per Asset. Valitut hankintatavat näkyvät asiakkaan Dell laskussa alla eritellyllä tavalla. Huomaathan, että hankintatavat voivat vaihdella. Tiedustele asiaa paikalliselta myyntiedustajalta. Fixed Fee hankintatapa: Tätä hankintatapaa käytettäessä asiakas ostaa valitsemansa IT Advisory Services paketin ja maksaa siitä vuosimaksun. Vuosimaksu kattaa asiakkaan tuettujen tuotteiden koko asennuskannan. Jos käytät Fixed Fee tapaa, se näkyy laskussa seuraavassa eritellyllä tavalla sen mukaan, kummasta paketista on kyse: o "Dell, Essential Package Proactive Reporting & Analysis for Your Environment" o "Dell, Strategic Package Proactive Reporting & Analysis for Your Environment". Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla Dell palveluiden kiinteähintaiset palvelusopimukset sisältävät Maximum Assets Coverage Limit rajoituksen (ns. Tag Cap). Palvelut eivät kata tämän ennalta määritetyn Tag Cap rajoituksen ulkopuolelle jääviä resursseja, ellei asiakas ole ostanut lisää kiinteähintaisia tai resurssipohjaisia sopimuksia, jotka sisältävät lisäresurssit. Tag Cap saattaa vaihdella maa tai aluekohtaisesti. Kysy lisätietoja paikalliselta myyntiedustajalta. Dell pidättää oikeuden muuttaa tätä Maximum Assets Coverage Limit rajoitusta ilman erillistä ilmoitusta. Per Asset hankintatapa: Tätä hankintatapaa käytettäessä asiakas voi ostaa erillisen IT Advisory Services sopimuksen tietyille yksittäisille tuetuille tuotteille. Tämä hankintatapa edellyttää myös voimassaolevaa ProSupport Service sopimusta jokaiselle sellaiselle käyttöomaisuuskohteelle, joka päivitetään palvelun alaisuuteen. Huomaathan, että käyttöomaisuuskohteita, joilla on Basic Hardware Service sopimus, ei voi päivittää tämän palvelun alaisuuteen. Huoltomerkkejä koskevat vähimmäismäärät ovat voimassa; lisätietoja on kohdassa 5 c. Jos käytät Per Asset hankintatapaa, se näkyy laskussa jossakin alla olevista muodoista sen mukaan, minkä paketin hankit, ja sen mukaan, onko se hankittu Dell järjestelmään vai muuhun kuin Dellin järjestelmään: o "Dell Essential Package Proactive Reporting & Analysis on Your Asset" o "Dell Essential Package Proactive Reporting & Analysis on Your Non Dell Asset" 7

8 o "Dell Strategic Package Proactive Reporting & Analysis on Your Non Dell Asset" o "Dell Strategic Package Proactive Reporting & Analysis on Your Asset". 5. ASIAKKAAN VASTUU A. Lupa myöntää pääsy. Asiakas ilmoittaa ja takaa, että on saanut luvan sekä asiakkaalta että Delliltä käyttää tuettua tuotetta, sillä olevaa tietoa ja kaikkia sen laitteita ja ohjelmistoja näiden palveluiden tarjoamista varten. Jos asiakkaalla ei vielä ole kyseistä lupaa, asiakkaan velvollisuus on hankkia se omalla kustannuksellaan, ennen kuin asiakas pyytää Delliä suorittamaan nämä palvelut. B. Käyttöomaisuusluettelon hallinta. Jos asiakas hankkii tämän palvelun Fixed Fee tapaa käyttäen, asiakkaan vastuulla on pitää ajantasaista luetteloa tähän palveluun sisältyvästä käyttöomaisuudesta sovitussa muodossa tai antaa Dellin suorittaa käyttöomaisuuden etsintä muulla tavoin, paikan päällä tai etäpalveluna, ennen toimitusilmoitusta. C. Huoltomerkkejä koskevat vähimmäisvaatimukset. Per Asset hankintatapaa käyttävien asiakkaiden täytyy täyttää sellaisten käyttöomaisuuskohteiden vähimmäismäärää koskevat vaatimukset, joilla on voimassaoleva Dell IT Advisory Service sopimus. Jos asiakas ei täytä käyttöomaisuuskohteiden vähimmäismäärää koskevia vaatimuksia, Dell voi lopettaa tämän palvelun tai antaa asiakkaalle mahdollisuuden ostaa tämä palvelu Per Asset hankintatavan asemesta Fixed Fee hankintatapaa käyttäen. Lisätietoja huoltomerkkejä koskevista vähimmäismääristä on jäljempänä: a., Essential paketti: i. Enterprise huoltomerkkien vähimmäismäärät (palvelin, tallennuslaite ja verkkoomaisuus, joilla on voimassaoleva Dell tukisopimus Dellin tai muun kuin Dellin käyttöomaisuuskohteeseen): yhteensä 50 ii. Client huoltomerkkien vähimmäismäärät (kannettavat tietokoneet ja pöytäkoneet, joilla on voimassaoleva Dell tukisopimus Dellin tai muun kuin Dellin käyttöomaisuuskohteeseen): yhteensä TAI iii. Huoltomerkkien yhdistetty vähimmäismäärä, jossa 20 Client huoltomerkkiä vastaa yhtä Enterprise huoltomerkkiä. Huoltomerkkien yhdistetty vähimmäismäärä voidaan laskea näiden lukujen mukaan. Jos asiakkaalla on esimerkiksi 120 Enterprise käyttöomaisuuskohdetta, asiakas tarvitsee vielä 600 Clienthuoltomerkkiä, jotta huoltomerkkien vähimmäismäärä täyttyy. b., Strategic paketti: i. Enterprise huoltomerkkien vähimmäismäärät (palvelin, tallennuslaite ja verkkoomaisuus, joilla on voimassaoleva Dell tukisopimus Dellin tai muun kuin Dellin käyttöomaisuuskohteeseen): yhteensä 150 ii. Client huoltomerkkien vähimmäismäärät (kannettavat tietokoneet ja pöytäkoneet, joilla on voimassaoleva Dell tukisopimus Dellin tai muun kuin Dellin käyttöomaisuuskohteeseen): yhteensä TAI 8

9 iii. Huoltomerkkien yhdistetty vähimmäismäärä, jossa 20 Client huoltomerkkiä vastaa yhtä Enterprise huoltomerkkiä. Huoltomerkkien yhdistetty vähimmäismäärä voidaan laskea näiden lukujen mukaan. Jos asiakkaalla on esimerkiksi 120 Enterprise käyttöomaisuuskohdetta, asiakas tarvitsee vielä 600 Clienthuoltomerkkiä, jotta huoltomerkkien vähimmäismäärä täyttyy. D. Asiakkaan yhteystietoluettelo: Asiakkaalla on velvollisuus ylläpitää luetteloa, jossa on kolme pätevää yhteyshenkilöä, jotka vastaanottavat palvelun ja pitävät suoraan yhteyttä Dell Technical Account Manager (TAM) tai Service Delivery Manager (SDM) henkilöön puhelimitse ja sähköpostitse sekä käyntien yhteydessä (jos asiakas hankkii käyntejä sisältävän palvelun). Määrättyjä asiakasyhteyshenkilöitä voi vaihtaa tai päivittää tarpeen mukaan kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. E. Tietojen varmuuskopiointi. Asiakkaalla on velvollisuus varmuuskopioida kaikki tiedot ja ohjelmat kaikista asiaankuuluvista järjestelmistä, ennen kuin hän antaa Dellin toimittaa tämän palvelun. DELL EI OLE VASTUUSSA TIEDON TAI OHJELMIEN MENETTÄMISESTÄ EIKÄ PALAUTTAMISESTA eikä järjestelmien käytettävyyden menetyksestä, joka johtuu tästä palvelusta tai siihen liittyvistä tukitoimista tai mistään teosta tai laiminlyönnistä, mukaan lukien huolimattomuus, Dellin tai kolmannen osapuolen palvelun toimittajan osalta. F. Paikalla vallitsevat velvoitukset. Kun palvelut edellyttävät paikalla tapahtuvia toimia, asiakkaan on taattava vapaa, turvallinen ja riittävä pääsy asiakkaan tiloihin ja tuettuihin tuotteisiin. Riittävä pääsy sisältää riittävän työskentelytilan, sähkön ja paikallisen puhelinlinjan. 6. TÄRKEITÄ LISÄTIETOJA A. Kaupallisesti kohtuulliset rajat palvelun laajuudelle. Dell voi kieltäytyä toimittamasta palvelua, jos Dell katsoo, että palvelun toimittaminen aiheuttaa Dellille tai Dellin huollon toimittajille kohtuuttoman riskin tai että asia ei kuulu palvelun piiriin. Dell ei ole vastuussa mistään epäonnistumisesta tai suoritusviiveestä, joka johtuu sen vaikutuspiirin ulkopuolella olevista aiheuttajista. Palvelu koskee ainoastaan sitä käyttäjää, jolle tuettu tuote on tarkoitettu. B. Valinnaiset palvelut. Delliltä voi olla mahdollista hankkia valinnaisia palveluita (mukaan lukien tuki missä tarvitaan, asentaminen, konsultointi, hallittu ja ammattimainen, tuki tai koulutuspalvelut), ja ne vaihtelevat asiakkaan sijainnin mukaan. Valinnaiset palvelut voivat kuulua muiden ehtojen ja määräysten alaisuuteen ja/tai edellyttää erillistä Dellin kanssa tehtävää sopimusta. Jos sellaista sopimusta ei ole, valinnaiset palvelut toimitetaan tämän sopimuksen mukaisesti. C. Peruuttaminen. Dell voi peruuttaa tämän palvelun milloin tahansa palvelukauden aikana jostain seuraavasta syystä: asiakas ei maksa tämän palvelun täyttä hintaa laskuehtojen mukaisesti; asiakas kieltäytyy yhteistyöstä avustavan analyytikon, käynnin tekevän teknikon tai Dellin nimeämän Technical Account Manager (TAM) tai Service Delivery Manager (SDM) henkilön kanssa; asiakas ei täytä huoltomerkkien vähimmäismäärää koskevia vaatimuksia (koskee vain Per Asset ostoja); tai asiakas ei noudata kaikkia tämän palvelukuvauksen ehtoja. 9

10 Jos Dell peruuttaa tämän palvelun, Dell lähettää siitä asiakkaalle kirjallisen ilmoituksen asiakkaan laskussa ilmoitettuun osoitteeseen. Ilmoitus sisältää peruutuksen syyn sekä sen voimaantulopäivän, joka on vähintään kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun Dell lähettää peruutusilmoituksen asiakkaalle, ellei maan laki edellytä muita peruutusehtoja, joita ei voi sopimuksella muuttaa. JOS DELL PERUUTTAA TÄMÄN PALVELUN TÄMÄN KAPPALEEN MUKAISESTI, ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUTTA MAKSETTUJEN PALKKIOIDEN TAI DELLIN SAAMISTEN TAKAISINMAKSUUN. D. Maantieteelliset ja paikallisia kieliä koskevat rajoitukset. Tämä palvelu toimitetaan asiakkaan laskussa ilmoitettuihin toimipisteisiin. Dellin nimeämän Technical Account Manager (TAM) tai Service Delivery Manager (SDM) henkilön sijainti määritetään sisäänajon yhteydessä asiakkaan toivoman palvelualueen ja henkilökunnan käytettävyyden perusteella. Käytettävissä olevat palvelut, paketit ja palvelun tietyt ominaisuudet voivat vaihdella maantieteellisesti, ja/tai ne eivät välttämättä ole hankittavissa asiakkaan sijainnissa. Nämä palvelut toimitetaan Dell Technical Account Manager (TAM) tai Service Delivery Manager (SDM) henkilön paikallisella kielellä ja hänen toimistoaikojensa puitteissa. Asiakas voi valita sijainnin yleisluontoisesti, mutta paikallista saatavuutta voidaan rajoittaa henkilökunnan käytettävyyden perusteella. Jos asiakas määrittää useita aikavyöhykkeitä tai kieliä, asiakkaalta veloitetaan siitä erikseen. Jokainen Fixed Fee hankinta oikeuttaa asiakkaan yhteen lisäkieleen ja siihen liittyvään aikavyöhykekohtaiseen tukeen. Toimistoajat voivat vaihdella eri maissa ja alueilla. Jos rajoituksissa on suuria vaihteluja, mukautettu ratkaisu voi olla tarpeen. E. Palvelun siirto. Asiakkaalla, jota tässä palvelukuvauksessa asetetut rajoitukset sitovat, ei ole oikeutta siirtää tätä palvelua kolmannelle osapuolelle. F. Osapuolten vastuu: Tämä osa koskee vain asiakkaita, jotka asioivat Dellin kanssa Brasiliassa. KUMPIKAAN OSAPUOLI EI VASTAA SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI RANGAISTUSKORVAUKSISTA, JOTKA TÄMÄ SOPIMUS TAI DELL BRASILIN TOIMITTAMAT PALVELUT, TUOTTEET TAI OHJELMISTOT AIHEUTTAVAT TAI JOTKA LIITTYVÄT NIIHIN. KUMMALLAKAAN OSAPUOLELLA EI OLE KORVAUSVELVOLLISUUTTA SEURAAVISTA SUORISTA TAI EPÄSUORISTA SEIKOISTA: (A) TUOTTOJEN, TULOJEN, VOITTOJEN TAI SÄÄSTÖJEN MENETTÄMINEN, (B) TIETOJEN TAI OHJELMISTOJEN MENETTÄMINEN TAI VIOITTUMINEN, PALVELUIDEN TAI VERKKOJEN KÄYTETTÄVYYDEN TAI NIIDEN PALAUTETTAVUUDEN MENETTÄMINEN, (C) LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN MENETTÄMINEN, (D) LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI KÄYTTÖKATKOKSET, (E) GOODWILLIN TAI MAINEEN MENETTÄMINEN, (F) SE ETTÄ TUOTTEET TAI OHJELMISTOT EIVÄT OLE KÄYTETTÄVISSÄ, TAI KORVAAVIEN PALVELUIDEN, TUOTTEIDEN TAI OHJELMISTOJEN HANKKIMINEN. a) Dellin kokonaiskorvausvastuu kaikissa tämän sopimuksen (mukaan lukien siihen liittyvien palveluiden, tuotteiden tai ohjelmistojen) aiheuttamissa tai siihen liittyvissä vaatimuksissa ei minään sopimusvuonna ylitä asiakkaan tämän palvelukuvauksen edellisenä sopimusvuonna maksamaa kokonaissummaa. b) Edellä mainitut rajoitukset, poissulkemiset ja vastuuvapausilmoitukset ovat voimassa kaikissa vaatimuksissa huolimatta siitä, perustuuko vahingonkorvausvaatimus sopimukseen, takuuseen, ankaraan vastuuseen, laiminlyöntiin tai johonkin muuhun. Sikäli kuin sovellettava laki kieltää tässä mainitut rajoitukset, osapuolet hyväksyvät, että rajoitukset 10

11 muuttuvat automaattisesti, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen, jotta rajoitusta voidaan soveltaa tällaisen lain sallimassa enimmäislaajuudessa. Osapuolet hyväksyvät, että tässä eritellyissä vastuun rajoituksissa on kyse sovitusta riskien jakamisesta, joka osittain korvaa Dellin tuote, ohjelmisto ja palvelumyynnin asiakkaalle, ja että tällaiset rajoitukset ovat voimassa, vaikka mahdollinen rajoitettu oikeus korvaukseen ei täyty olennaisilta osin, sekä myös silloin, kun osapuolelle on ilmoitettu tällaisten vastuiden mahdollisuudesta. Lisätietoja tarjoamistamme palveluista saa Dellin edustajalta tai osoitteesta dell.com/services Saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Asiakkaat ja Dell Channel Partnerit voivat saada lisätietoja myyntiedustajalta Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Dell, the DELL logo, OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic ja Dell EMC Storage Systems ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Tässä asiakirjassa voidaan käyttää muita tavaramerkkejä ja kaupallisia nimiä, jotka viittaavat tavaramerkkien tai kaupallisten nimien omistajiin ja niiden tuotteiden nimiin. Tekniset tiedot ovat oikeat julkaisuhetkellä, mutta niiden saatavuus voi vaihdella ja ne voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Dell ja sen kumppanit eivät voi olla vastuussa kirjoitus tai valokuvausvirheistä. Dellin myyntiehdot ovat voimassa sekä saatavilla osoitteessa ja erillisellä pyynnöllä. 11

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot-tuen käyttöehdot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot-tuen käyttöehdot Palvelun kuvaus Copilot-tuen käyttöehdot Palvelun yhteenveto Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") solmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin toimipisteen kanssa, joka tämän palvelun

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

VoIP-kokoonpano Yksittäisen tason kolme ja tason kaksi kytkimen välinen monilähetys.

VoIP-kokoonpano Yksittäisen tason kolme ja tason kaksi kytkimen välinen monilähetys. Palvelun kuvaus Ethernet-kytkimen etäkäyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa avustetaan etäsijainnista asiakasta asentamaan, määrittämään ja integroimaan yksittäinen Ethernet-kytkin ("tuettu

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

maailmaa. ulkoisella Palvelun yleiskuvaus kuvauksen kokonaisuudessaan: puuttuessa jälleenmyyntiä Sivu 1/ 5

maailmaa. ulkoisella Palvelun yleiskuvaus kuvauksen kokonaisuudessaan: puuttuessa jälleenmyyntiä Sivu 1/ 5 Palvelun kuvaus Kiintolevyn tietojen palautuspalvelu Palvelun yleiskuvaus Dell tarjoaa Kiintolevyn tietojen palautuspalvelua ("palvelu" tai "palvelut") tiettyjä tuotteita varten (seuraavassa määritetyt

Lisätiedot

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services Luotettava ja nopea vaihtolaitetoimitus on kustannustehokas vaihtoehto asiakkaan tiloissa tapahtuville korjauksille. HP:n vaihtolaitetoimitus

Lisätiedot

Palvelun kuvaus PowerConnect -kytkimen asennus

Palvelun kuvaus PowerConnect -kytkimen asennus Palvelun kuvaus PowerConnect -kytkimen asennus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden PowerConnect -Ethernet-kytkimen asennuksen, mukaan lukien tarvittaessa asennus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Korttien asennus olemassa olevaan Dell PowerEdge -korttikehikkoon

Palvelun kuvaus Korttien asennus olemassa olevaan Dell PowerEdge -korttikehikkoon Palvelun kuvaus Korttien asennus olemassa olevaan Dell PowerEdge -korttikehikkoon Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden tai useamman (SKU-kuvauksessa määritetyllä

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Dell tarjoaa Dell Logistic Services (Dellin logistiikkapalvelut) -palveluita tuetuille tuotteille, ja ne kattavat mm. seuraavat:

Dell tarjoaa Dell Logistic Services (Dellin logistiikkapalvelut) -palveluita tuetuille tuotteille, ja ne kattavat mm. seuraavat: Palvelun kuvaus Dell Logistics Services (Dell-logistiikkapalvelut) Johdanto Dellin logistiikkapalvelut (kukin "palvelu" tai "logistiikkapalvelu" ja yhdessä "palvelut" tai "logistiikkapalvelut") ovat kattava

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

Implanttijärjestelmien. takuu

Implanttijärjestelmien. takuu Implanttijärjestelmien takuu Implanttijärjestelmien takuu implantit ja komponentit zirkonium instrumentit elinikäinen 5 vuotta 3 vuotta Astra Tech Dentaalin ja DENTSPLY Friadentin yhdistymisen ansiosta

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Tuotetarkastus Järjestelmäpäivitykset Enintään 4 tuntia kokoonpanon määritysapua/konsultointia tuetulle tuotteelle

Tuotetarkastus Järjestelmäpäivitykset Enintään 4 tuntia kokoonpanon määritysapua/konsultointia tuetulle tuotteelle Palvelun kuvaus Dell KACE -laitteen etäkäyttöönotto Palvelusopimuksen johdanto Tässä palvelussa otetaan etäsijainnista käyttöön yksittäinen Dell KACE K-Series -laite ("tuettu tuote" tai "tuetut tuotteet"),

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauha-aseman asennus

Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauha-aseman asennus Palvelun kuvaus Dell PowerVault -nauha-aseman asennus Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden PowerVault -nauha-aseman asennuksen ja liittämisen Dell PowerEdge - tai

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dell-työaseman asiakasasennus kehikkoon

Palvelun kuvaus Dell-työaseman asiakasasennus kehikkoon Palvelun kuvaus Dell-työaseman asiakasasennus kehikkoon Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää yhden uuden Dell-työaseman asennuksen Dellin tukemaan kehikkoon ("tuettu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Basic Hardware Service (Laitteiston peruspalvelu)

Basic Hardware Service (Laitteiston peruspalvelu) Palvelun kuvaus Basic Hardware Service (Laitteiston peruspalvelu) Johdanto Dell tarjoaa mielellään Basic Hardware Service -palvelua (Laitteiston peruspalvelua) ( palvelu(t) ) noudattaen tätä palvelun kuvausta

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

KATTOSOPIMUS. x.x.201 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ

KATTOSOPIMUS. x.x.201 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ Liite 3 KATTOSOPIMUS ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA KÄYTÖSTÄ TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHALULAUTAKUNTA/ TAPATURMA-ASIIDEN MUUTOKSENHALUKALUTAKUNTA JA [TOIMITTAJA] Sivu 1 / 6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Etäkäyttöportaalin asennus ja määritys

Palvelun kuvaus Etäkäyttöportaalin asennus ja määritys Palvelun kuvaus Etäkäyttöportaalin asennus ja määritys Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu sisältää Dell-etäkäyttöportaalin ("tuettu tuote" tai "tuetut tuotteet") asennuksen

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

FY16 Cloud PBX Adoption Offer tarjouksen ehdot

FY16 Cloud PBX Adoption Offer tarjouksen ehdot FY16 Cloud PBX Adoption Offer -tarjouksen ehdot (uusittu 23.5.2016) Sivu 1/5 Tämä asiakirja sisältää FY16 Cloud PBX Adoption Offer -tarjouksen ("tarjous") tiedot, mukaan lukien kelpoisuusvaatimukset sekä

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (13.4.2016, 61) hyväksyä palvelusetelin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto/KMO Kaupunkimittausosasto PL 2205 FI HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto/KMO Kaupunkimittausosasto PL 2205 FI HELSINGIN KAUPUNKI 05.02.2014 Vastaanottaja: Heikki Laaksonen Viite: ProjectWise osuuskunnan kokoukset Tarjoamme teille kaupunkiyhteisen ProjectWise järjestelmän tuki/ylläpitopalveluja oheisen Palvelukuvauksen sisällön ja

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Työasema-asennuksen lisäpaketti - Pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen päivitys

Palvelun kuvaus Työasema-asennuksen lisäpaketti - Pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen päivitys Palvelun kuvaus Työasema-asennuksen lisäpaketti - Pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen päivitys Palvelun SKU:t Katso Liite A Palvelun yleiskuvaus Tämä palvelu täydentää paikan päällä tarjottavaa

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

SharePoint siirtotarjouksen ehdot. Muokattu Tarjouksen laajuus. Käyttöönottotarjouksen ehdot. Sivu 1/5

SharePoint siirtotarjouksen ehdot. Muokattu Tarjouksen laajuus. Käyttöönottotarjouksen ehdot. Sivu 1/5 Muokattu 17.10.2016. Sivu 1/5 Tässä asiakirjassa esitetään SharePoint 2013 -siirtotarjousta ("tarjous") koskevat tiedot, mukaan lukien kelpoisuusvaatimukset sekä Microsoft Corporationia ("Microsoft") ja

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot