Dell IT Advisory Services palvelukuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dell IT Advisory Services palvelukuvaus"

Transkriptio

1 Dell palvelukuvaus 1. PALVELUSOPIMUKSEN JOHDANTO : Tämä palvelupaketti on tarkoitettu lyhentämään käyttämättömyysaikoja sekä optimoimaan IT ympäristön toiminta raportointi, analysointi ja neuvontatoimintojen sekä ennakoivien ylläpitotoimintojen avulla ("palvelut" tai "palvelu"). Tämä Palvelupaketti sisältää kaksi peruspakettia (Essential ja Strategic paketti). Käytettävissä on myös a la carte lisäpalveluita, joita hankkimalla voit täydentää valitsemaasi pakettia lisäkäynneillä. IT Service Management Review on a la carte lisäpalvelu. Se voidaan hankkia erillispalveluna, koska se ei edellytä "paketin" ostamista. Palvelut toimitetaan pääasiassa etäpalveluna, ellei toisin mainita tai ellei Dell katso sitä tarpeelliseksi. Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus" tai "sopimus") solmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin toimipisteen kanssa, joka asiakkaan tämän palvelun maksukuitissa ilmoitetaan. Tämä palvelu kuuluu asiakkaan erillisen, Dellin kanssa solmitun ja allekirjoitetun pääpalvelusopimuksen, joka nimenomaisesti valtuuttaa palveluiden myynnin, alaisuuteen, tai jos tällaista sopimusta ei ole, osoitteesta saatavien Dellin myyntiehtojen tai paikallisen Dell Customer Master Services Agreement sopimuksen ("CMSA") alaisuuteen, jonka voi hankkia asiakkaan sijainnin mukaan osoitteesta tai maakohtaiselta sivustolta websites ja joka on täten sisällytetty viittauksella ja jonka saa paperiversiona Delliltä pyydettäessä. Asiakas vahvistaa lukeneensa ja hyväksyneensä kyseiset online ehdot. Tämä sopimus tulee voimaan palveluiden tilauspäivänä ja jatkuu palvelun voimassaolon ajan. "Palvelun voimassaolo" alkaa ostopäivämääränä ja jatkuu tilauslomakkeessa määritetyn ajan. Hinta sekä kuhunkin palveluun sovellettava voimassaolo on eritelty asiakkaan tilauslomakkeessa tai muussa yhteisesti sovitussa laskutyypissä, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa (joista käytetään yhteistä nimitystä "tilauslomake"). Tämän sopimuksen alaisuudessa toteutettavat palveluiden ostot on tarkoitettu yksinomaan asiakkaiden omaan sisäiseen käyttöön, ei jälleenmyyntiin tai palvelukeskuskäyttöön. Jättämällä palvelutilauksen, hyödyntämällä palveluita tai niihin liittyviä ohjelmistoja tai valitsemalla hyväksyntäpainikkeen tai ruudun Dell.com sivustossa oston yhteydessä tai Dell ohjelmiston käyttöliittymässä sitoudut noudattamaan tätä palvelukuvausta ja siihen viittauksilla liitettyjä sopimuksia. Jos hyväksyt tämän palvelukuvauksen yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, vakuutat, että sinulla on valtuudet sitoa kyseinen taho tähän palvelusopimukseen, jolloin "sinä" tai "asiakas" tarkoittaa tätä tahoa. 2. PALVELUIDEN LAAJUUS Sovellukset Liiketoimintaprosessi Konsultointi Infrastruktuuri Tuki

2 palveluvalikoiman avulla asiakkaan IT ympäristön käyttämättömyysaikoja pyritään lyhentämään käyttötapausten raportointia, tuen suunnittelua, ennakoivaa trendianalyysiä sekä muita analyysejä käyttäen. Tämä palveluvalikoima, joka sisältää valitsemasi paketin (Essential tai Strategic) sekä muita a la carte lisäpalveluita, on kuvattu alla: Essential paketti: Dellin nimeämä Technical Account Manager (TAM) henkilö toimittaa etäpalveluna ilmoitustrendija analyysitietoja sekä suosituksia, jotka lyhentävät asiakkaan IT ympäristön käyttämättömyysaikoja. Technical Account Manager (TAM) henkilö antaa myös eskalointiopastusta sekä toimii palveluiden yhteyshenkilönä, joka ohjaa suoria asiakkaita muihin Dell resursseihin, kun kyse on koko järjestelmää koskevista ongelmista tai kun tarkoitus on suorittaa toiminnan tehokkuutta parantavia arvioita. Mahdolliset lisäpalvelut tai arvioiden tekemistä koskevat suositukset ovat lisäpalveluita. Ne eivät kuulu tämän palvelukuvauksen piiriin, ja niistä veloitetaan erikseen. Dellin nimeämä Technical Account Manager (TAM) henkilö ei osallistu tuotetukeen, vianmäärityksen tai diagnostiikkatoimiin eikä anna tuotteita tai palveluita koskevia tarjouksia tai harjoita niiden myyntiä. Neljännesvuosiraportit: Tämä ominaisuus sisältää tuettujen tuotteiden tavanomaiset yleiset tapausraportit ja takuuseurantaraportit. Technical Account Manager (TAM) henkilö toimittaa näiden raporttien perusteella trendianalyysejä ja erittelee mahdollisuuksia, joilla asiakkaan ympäristön operatiivista tehokkuutta voidaan parantaa. Asiakasympäristöraportit ovat käytettävissä vain, jos asiakas antaa erikseen suostumuksen niiden käyttämiseen. Ne voivat edellyttää, että asiakas tai Dell asentaa lisäsovelluksia tai ohjelmia vähintään yhteen asiakkaan ITympäristön järjestelmään. Ad hoc raportteja tai mukautettuja raportteja koskevista pyynnöistä voidaan veloittaa erikseen. o Normaali tapausraportti: Sisältää toimia vaatineiden tilanteiden suhdeluku sekä tapaukset tuotteen, osan, järjestelmän iän ja päivämäärän mukaan. Aika vakavuustasoilla 1, 2 ja 3. sulkemisaikatrendi, vaikutus liiketoimintaan, pääsyyanalyysi ja kuukausittaiset aktiviteettiarvot. o Takuuseurantaraportti: Sisältää tuetut tuotteet yhteensä oikeutuksen, tuotteen ja laitetakuun vanhenemispäivän mukaan. Takuuraportti sisältää myös takuunpäättymisanalyysin, jonka perusteella asiakas voi pienentää toiminnan kannalta tärkeiden järjestelmien takuun vanhenemisen riskiä. Essential Service Overview: Tämä yhteistyössä asiakkaan kanssa kehitetty tuote kerää tietoja asiakkaan tilojen tyypistä, koosta ja sijainnista, käyttöomaisuuden tyypistä ja sijainnista sekä käyttöomaisuuden huoltosopimuksista ja kokoonpanoista. Tämä tuote päivitetään takuuoikeutustietojen hallintatarpeen mukaan. Tallennuslaitteiden ja palvelinten toimintakunnon vuosittainen tarkistus ja arviointi: Tämä analyysi antaa tuettuihin tuotteisiin liittyviä tallennuslaitteiden, palvelinten ja kytkinten päivityssuosituksia. Analyysissa eritellään laite ja ohjelmaongelmat, jotka voivat vaikuttaa ympäristön asianmukaiseen toimintaan. Dell toimittaa myös tallennuslaite, palvelin ja kytkinkokoonpanoja koskevia parhaita käytäntöjä. Raportissa on myös laiteohjelmien, BIOSin ja ohjelmistopäivitysten hallintaa koskevia suosituksia. Toimintakunnon tarkistus ja arviointi suoritetaan etäpalveluna. Se edellyttää, että asiakas myöntää Dellille pääsyn asiakkaan laitteisiin 2

3 arvioinnin tekemistä varten. Arviointi rajoittuu järjestelmän kokoonpanotietojen keräämiseen, ja asiakastietojen kerääminen sekä seuranta suljetaan nimenomaisesti pois arvioinnin piiristä. Huomaathan, että jotkin käyttöjärjestelmät, ohjelmistot ja laitetuotteet eivät sisälly arviointiin. Muista mahdollisista kohteista, jotka jäävät pois arvioinnista, ilmoitetaan ennen arvioinnin toteuttamista. Dell voi toteuttaa suositellut päivitykset ja muutokset lisämaksua vastaan ostamalla IT Advisory Services Essential Package, Configuration and Patch Management päivityksen. Dell Technical Account Manager (TAM) henkilön tekemiin suosituksiin perustuva arvoanalyysi. Tämä arvoanalyysi sisältää luettelon huomioonotettavista etunäkökohdista sekä tunnettuihin tietoihin perustuvan suosituksen. Tähän sisältyy vain Dell Technical Account Manager (TAM) henkilön antamia tai asiakkaan pyynnön perusteella annettavia suosituksia. Arvoanalyysissä voidaan käsitellä päätöksiä, jotka koskevat nykyisten laitteiden leasing jakson ja tukisopimuksen pidentämistä verrattuna siihen, että tilalle ostetaan uusia, energiataloudeltaan säästeliäämpiä laitteita. Analyysin valmistelu voi edellyttää, että asiakas myöntää Dellille pääsyn myös muihin asiakaskohtaisiin tietoihin ja resursseihin. Huomaathan, että kyseessä ei ole kokonaisvaltainen investoinnin tuottoanalyysi (ROI) eikä se sisällä olettamuksia taatuista tai tarkemmin määritetyistä kustannussäästöistä. Custom Patch Notifications: Tämä tuote lähetetään kuukausittain sähköpostitse. Se sisältää linkkejä ja tietoja, jotka koskevat kiireellisiä, suositeltavia ja valinnaisia korjauksia sekä järjestelmäpäivityksiä. 6 tuntia RAS palveluita (Remote Advisory Services). Remote Advisory Services (RAS) sisältää mahdollisuuden käyttää asiantuntevia puhelinkonsultointipalveluita esimerkiksi virtualisoinnin, tallennustekniikan, järjestelmänhallinnan, Microsoft Exchangen, varmuuskopioinnin, palautuksen ja arkistoinnin (BURA) sekä verkon käytön alueilta. RAS voi sisältää myös etämääritys ja tallennustehtäviä. Lisätietoja RAS palvelusta on Remote Advisory Service kuvauksessa. Voit pyytää lisätietoja myös Dell Technical Account Manager (TAM) henkilöltä tai paikallisen jälleenmyyjän edustajalta tai kirjoittamalla seuraaviin aluekohtaisiin sähköpostiosoitteisiin: Saatavuus voi vaihdella alueittain. Jos haluat varata RAS palveluita tai selvittää, kuinka voit käyttää sinulle varatut RAStunnit (6), ota yhteyttä Dell Technical Account Manager (TAM) henkilöön. Essential paketti, Quarterly Onsite Visit lisäpalvelu Tämä lisäpalvelu sisältää neljännesvuosittaisen käynnin asiakkaan määritetyissä toimitiloissa. Käynti asiakkaan tiloissa voi sisältää edellä määritetyn mukaisen palvelun arvioinnin sekä sovitun toimintasuunnitelman mukaiset toimet havaittujen tukiongelmien selvittämiseksi. Strategic paketti: Dellin nimeämä Service Delivery Manager henkilö toimittaa ilmoitustrendi ja analyysitietoja sekä suosituksia, jotka lyhentävät asiakkaan IT ympäristön käyttämättömyysaikoja ja optimoivat IT:n toimintatehokkuutta. Dellin nimeämän tuen yhteyshenkilön suosituksissa pyritään noudattamaan 3

4 asiakkaan tukisuunnitelmaa ja IT strategiaa. Tämä yhteyshenkilö antaa myös eskalointiopastusta. Dell Service Delivery Manager henkilö toimii myös palveluiden yhteyshenkilönä, joka ohjaa suoria asiakkaita muihin Dell resursseihin, kun kyse on koko järjestelmää koskevista ongelmista tai kun tarkoitus on tehdä toiminnan tehokkuutta parantavia arvioita. Eskalointiopastusta annetaan tavallisesti vain, kun laitteiston tukisopimuksen palvelutasosopimus ei täyty, kun kyseessä on vakavuustason 1 tapaus tai kun kyseessä on ratkaisematon, jatkuvaluonteinen tapaus. Mahdolliset palveluita tai arvioiden tekemistä koskevat suositukset ovat lisäpalveluita. Ne eivät kuulu tämän palvelukuvauksen piiriin, ja niistä veloitetaan erikseen. Dell Service Delivery Manager henkilö ei osallistu tuotetukeen, vianmääritykseen tai diagnostiikkatoimiin eikä anna tuotteita tai palveluita koskevia tarjouksia tai harjoita niiden myyntiä. Dell Service Delivery Manager toimittaa suurimman osan tämän palvelukuvauksen palveluominaisuuksista sähköpostitse tai puhelimitse. Osa näistä palveluista toteutuu kuitenkin Strategic pakettiin tai Strategic paketin erikseen ostettavaan Monthly Onsite Visit lisäpalveluun sisältyvien käyntien yhteydessä. Strategic palvelusuunnitelma, johon sisältyy neljännesvuosittainen arviointi ja keskeisten liiketoimintatavoitteiden hallinta. Tämä tuote on kehitetty yhteistyössä asiakkaan kanssa ja sisältää asiakkaan yksilöllisen IT strategian sekä liiketoimintaprosessien, teknologian, resurssien ja infrastruktuurin muutoksia koskevat suunnitelmat. Strategic palvelusuunnitelmaa tarkistetaan, seurataan ja uudistetaan neljännesvuosittain. Suunnitelma sisältää myös tietoja asiakkaan toimitilojen tyypistä, koosta ja sijainnista, käyttöomaisuuden tyypistä ja sijainnista sekä käyttöomaisuuden huoltosopimuksista ja käyttöomaisuuden kokoonpanosta. Kaksi käyntiä vuodessa. Näihin käynteihin sisältyy palvelun tarkistus ja strateginen suunnittelutapaaminen. Palvelun tarkistukseen sisältyviä aiheita voivat olla esimerkiksi tapaustrendit tai koko järjestelmää koskevat ongelmat sekä tukisuunnitelman jatkuva hallinta. Strategisessa tapaamisessa pyritään edistämään asiakkaan tukisuunnitelman toteuttamista ja kehittämään tai muokkaamaan asiakkaan avaintavoitteita. Kuukausiraportit: Tavanomaiset yleiset tapausraportit, takuuseurantaraportit ja IOPB (Industry Operation Benchmark) raportit. Service Delivery Manager (SDM) toimittaa näiden raporttien perusteella trendianalyysejä ja erittelee mahdollisuuksia, joilla toimintaa voidaan tehostaa asiakkaan ympäristössä. Ad hoc raportteja tai mukautettuja raportteja koskevista pyynnöistä voidaan veloittaa erikseen. Huomaathan, että IOPB ja asiakasympäristöraportit ovat ehkä käytettävissä vasta vuoden 2012 alusta. o Normaali tapausraportti: Sisältää toimia vaatineiden tilanteiden suhdeluku ja tapaukset tuotteen, osan, järjestelmän iän ja päivämäärän mukaan eriteltyinä; aika vakavuustasoilla 1, 2 ja 3; sulkemisaikatrendi, vaikutus liiketoimintaan, pääsyyanalyysi ja kuukausittaiset aktiviteettiarvot. o Takuuseurantaraportti: Sisältää tuetut tuotteet yhteensä oikeutuksen, tuotteen ja laitetakuun vanhenemispäivän mukaan. Takuuraportti sisältää myös takuunpäättymisanalyysin, jonka perusteella asiakas voi pienentää toiminnan kannalta tärkeiden järjestelmien takuun vanhenemisen riskiä. o OPPB (Industry Operational Benchmark) raportti: Vertailevia tilastoja (käyttötapausten raportointia käsittelevässä osassa kuvatulla tavalla) asiakkaan sekä muiden kooltaan 4

5 vastaavien ja samalla alalla toimivien yritysten tapauksista. Vertailutiedot ovat peräisin Dellin laajasta nykyisten asiakkaiden tietokannasta. Luottamuksellisia tietoja ei jaeta asiakkaiden kesken. Tallennuslaitteiden ja palvelinten toimintakunnon vuosittainen tarkistus ja arviointi: Tämä selvitys ja analyysi antaa tuettuihin tuotteisiin liittyviä tallennuslaitteiden, palvelinten ja kytkinten päivityssuosituksia. Analyysissa eritellään laite ja ohjelmaongelmat, jotka voivat vaikuttaa ympäristön asianmukaiseen toimintaan. Dell toimittaa myös tallennuslaite, palvelin ja kytkinkokoonpanoja koskevia parhaita käytäntöjä. Raportti toimitetaan kolmenkymmenen päivän kuluessa, ja se sisältää laiteohjelmien, BIOSin ja ohjelmistopäivitysten hallintaa koskevia suosituksia. Tallennuslaite ja palvelinkokoonpanojen sekä päivitysten vuosittainen hallinta: Tämä Strategicpaketin ominaisuus on edellä kuvatun toimintakunnon tarkistuksen ja arvioinnin palvelutoteutus. Toteutus sisältää vain päivitykset ja muutokset, jotka asiakas on hyväksynyt. Jotkin käyttöjärjestelmät, ohjelmistot ja laitetuotteet eivät sisälly sopimukseen. Sopimuksen ulkopuolelle jäävistä käyttöjärjestelmistä, ohjelmistoista ja laitetuotteista ilmoitetaan ennen toteutusta. Edellä kuvattu toimintakunnon tarkistus, arviointi ja toteutus (mukaan lukien tallennuslaite ja palvelinkokoonpanojen sekä päivitysten vuosittainen hallinta) voidaan suorittaa etäpalveluna tai paikallisesti Dellin harkinnan mukaan. Se voi edellyttää, että asiakas myöntää Dellille pääsyn asiakkaan laitteisiin arvioinnin tekemistä varten. Näiden palveluiden toimitusaikatauluista voidaan sopia vuorokaudenaikaan ja viikonpäivään katsomatta vuoden jokaisena päivänä. Dell ottaa yhteyttä kuuden kuukauden kuluessa ostotapahtumasta palvelun aikataulun sopimisesta, tai voit pyytää palvelun aikataulun sopimiseen Dell Service Delivery Manager henkilön apua. Dell Service Delivery Manager (SDM) henkilön suositusten arvoanalyysi: Tämä arvoanalyysi sisältää luettelon huomioon otettavista etunäkökohdista sekä tunnettuihin tietoihin perustuvan suosituksen. Tähän sisältyy vain Service Delivery Manager (SDM) henkilön antamia tai asiakkaan pyynnön perusteella annettavia suosituksia. Arvoanalyysi voi sisältää päätöksiä, jotka koskevat nykyisten laitteiden leasing jakson ja tukisopimuksen pidentämistä verrattuna siihen, että tilalle ostetaan uusia, energiataloudeltaan säästeliäämpiä laitteita. Analyysin valmistelu voi edellyttää, että asiakas myöntää Dellille pääsyn muihin asiakaskohtaisiin tietoihin ja resursseihin. Huomaathan, että kyseessä ei ole kokonaisvaltainen investoinnin tuottoanalyysi (ROI), eikä se sisällä olettamuksia taatuista tai tarkemmin määritetyistä kustannussäästöistä. Custom Patch Notifications: Tämä tuote lähetetään kuukausittain sähköpostitse. Se sisältää linkkejä ja tietoja, jotka koskevat kiireellisiä, suositeltavia ja valinnaisia korjauksia sekä järjestelmäpäivityksiä. 12 tuntia Remote Advisory Services palveluita: Remote Advisory Services (RAS) sisältää mahdollisuuden käyttää asiantuntevia puhelinkonsultointipalveluita esimerkiksi virtualisoinnin, tallennustekniikan, järjestelmänhallinnan, Microsoft Exchangen, varmuuskopioinnin, palautuksen ja arkistoinnin (BURA) sekä verkon käytön alueilta. RAS voi sisältää myös etämääritys ja tallennustehtäviä. Lisätietoja RAS palvelusta on Remote Advisory Service kuvauksessa. Voit pyytää lisätietoja myös Service Delivery Manager (SDM) henkilöltä tai paikallisen jälleenmyyjän edustajalta tai kirjoittamalla seuraaviin aluekohtaisiin sähköpostiosoitteisiin: 5

6 Saatavuus voi vaihdella alueittain. Strategic paketti, Monthly Onsite Visit lisäpalvelu Tämä lisäpalvelu sisältää Strategic paketin muiden ominaisuuksien lisäksi kuukausittaisia lisäkäyntejä asiakkaan määritettyihin toimitiloihin. Kuukausittaisten käyntien yhteydessä asiakkaan tukisuunnitelma, asiakkaan IT strategia ja keskeiset liiketoimintatavoitteet voidaan arvioida uudelleen. Käynteihin voi liittyä myös keskusteluita ja suosituksia koko järjestelmää koskevien ongelmien korjaamisesta sekä analyysejä takuiden pidentämisestä ja muista tukeen liittyvistä päätöksistä. ITSMr (IT Services Management Review), ITIL pohjainen kerta arviointi Tämä lisäpalvelu oikeuttaa asiakkaan yhteen arviointiin ja raporttiin. Arviointi antaa alustavat vertailutulokset, jotka perustuvat parhaisiin ITIL (Information Technology Infrastructure Library) käytäntöihin. Tuloksena on CMMI (Capability Maturity Model Integration) malli, johon asiakas voi verrata tulevien prosessiparannusten tehokkuutta. Tämä lisäpalvelu voidaan ostaa erillispalveluna, eikä se edellytä muiden IT Advisory Service tuotteiden hankkimista. Arvioinnin piiriin kuuluvat kohteet: tukipalvelu tapaustenhallinta ongelmienhallinta muutostenhallinta kokoonpanonhallinta. Arviointiraportti sisältää asiakkaan organisaation maturiteettitason parantamista koskevia suosituksia, jotka voivat pienentää riskejä, parantaa operatiivista tehokkuutta ja vähentää tapausten aktiivisuusastetta. Aiempia tietoja käytetään vertailupohjana kaikissa myöhemmissä arvioinneissa. Mukana on tällöin tiedot muutoksista aiempaan verrattuna sekä päivitettyjä suosituksia. ITSMr palvelu vanhenee vuoden kuluttua ostotapahtumasta. Ellei sovellettavissa olevasta laista muuta johdu, asiakas saa käyttää tätä palvelua yhden kerran alkuperäisen ostopäivän jälkeisen yhden vuoden aikana ("VANHENEMISPÄIVÄ"). Alkuperäiseksi ostopäiväksi katsotaan palvelun laskun päivämäärä tai Dellin tilausvahvistuksen päivämäärä sen mukaan, kumpi päivämääristä on aikaisempi. DELLIN PALVELUTOIMITUS KATSOTAAN TÄYTETYKSI VANHENEMISPÄIVÄN JÄLKEEN, VAIKKA ASIAKAS EI KÄYTTÄISI PALVELUA. Poissuljettavat palvelut: ei sisällä seuraavia kohteita: etäpalveluna toteutettavat tai paikalliset tuotetuen vianmääritystoimet laitetakuu, korjaus tai osien vaihto myyntihallinto, mukaan lukien rajoituksitta myyntitarjoukset tai vastaukset tarjouspyyntöihin Global Services tiimi ei toimita eskalaationhallintaa tuetuille tuotteille, joilla on perustakuuoikeutus. ei muuta tuetun tuotteen pohjana olevaa takuuoikeutusta. Asiakkaat, jotka pyytävät perustakuuoikeutuksella merkittyjen tuettujen 6

7 tuotteiden eskalointiapua palveluiden SDM /TAM henkilöiltä, ohjataan asianmukaiselle yhteyshenkilölle. kaikki muut palvelut, joita ei ole erikseen mainittu edellä olevassa Palveluiden laajuus kohdassa. 3. TUETUT TUOTTEET on saatavana kaikille Dell tuotteille tai muiden kuin Dellin tuotteille, joilla on voimassa oleva laitteisto tai ohjelmistoviat kattava Dell tukipalvelusopimus, mukaan lukien rajoituksitta Dell Basic Hardware Service, Dell ProSupport for OEM ja Dell ProSupport. Ajantasainen luettelo ehdot täyttävistä Dell tukisopimuksista on osoitteessa Tässä palvelukuvauksessa mainitulla ITSMr arvioinnilla ei ole tuettavia tuotteita koskevia rajoituksia. 4. HANKINTATAVAT palveluiden hankintatapoja ovat Fixed Fee ja Per Asset. Valitut hankintatavat näkyvät asiakkaan Dell laskussa alla eritellyllä tavalla. Huomaathan, että hankintatavat voivat vaihdella. Tiedustele asiaa paikalliselta myyntiedustajalta. Fixed Fee hankintatapa: Tätä hankintatapaa käytettäessä asiakas ostaa valitsemansa IT Advisory Services paketin ja maksaa siitä vuosimaksun. Vuosimaksu kattaa asiakkaan tuettujen tuotteiden koko asennuskannan. Jos käytät Fixed Fee tapaa, se näkyy laskussa seuraavassa eritellyllä tavalla sen mukaan, kummasta paketista on kyse: o "Dell, Essential Package Proactive Reporting & Analysis for Your Environment" o "Dell, Strategic Package Proactive Reporting & Analysis for Your Environment". Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla Dell palveluiden kiinteähintaiset palvelusopimukset sisältävät Maximum Assets Coverage Limit rajoituksen (ns. Tag Cap). Palvelut eivät kata tämän ennalta määritetyn Tag Cap rajoituksen ulkopuolelle jääviä resursseja, ellei asiakas ole ostanut lisää kiinteähintaisia tai resurssipohjaisia sopimuksia, jotka sisältävät lisäresurssit. Tag Cap saattaa vaihdella maa tai aluekohtaisesti. Kysy lisätietoja paikalliselta myyntiedustajalta. Dell pidättää oikeuden muuttaa tätä Maximum Assets Coverage Limit rajoitusta ilman erillistä ilmoitusta. Per Asset hankintatapa: Tätä hankintatapaa käytettäessä asiakas voi ostaa erillisen IT Advisory Services sopimuksen tietyille yksittäisille tuetuille tuotteille. Tämä hankintatapa edellyttää myös voimassaolevaa ProSupport Service sopimusta jokaiselle sellaiselle käyttöomaisuuskohteelle, joka päivitetään palvelun alaisuuteen. Huomaathan, että käyttöomaisuuskohteita, joilla on Basic Hardware Service sopimus, ei voi päivittää tämän palvelun alaisuuteen. Huoltomerkkejä koskevat vähimmäismäärät ovat voimassa; lisätietoja on kohdassa 5 c. Jos käytät Per Asset hankintatapaa, se näkyy laskussa jossakin alla olevista muodoista sen mukaan, minkä paketin hankit, ja sen mukaan, onko se hankittu Dell järjestelmään vai muuhun kuin Dellin järjestelmään: o "Dell Essential Package Proactive Reporting & Analysis on Your Asset" o "Dell Essential Package Proactive Reporting & Analysis on Your Non Dell Asset" 7

8 o "Dell Strategic Package Proactive Reporting & Analysis on Your Non Dell Asset" o "Dell Strategic Package Proactive Reporting & Analysis on Your Asset". 5. ASIAKKAAN VASTUU A. Lupa myöntää pääsy. Asiakas ilmoittaa ja takaa, että on saanut luvan sekä asiakkaalta että Delliltä käyttää tuettua tuotetta, sillä olevaa tietoa ja kaikkia sen laitteita ja ohjelmistoja näiden palveluiden tarjoamista varten. Jos asiakkaalla ei vielä ole kyseistä lupaa, asiakkaan velvollisuus on hankkia se omalla kustannuksellaan, ennen kuin asiakas pyytää Delliä suorittamaan nämä palvelut. B. Käyttöomaisuusluettelon hallinta. Jos asiakas hankkii tämän palvelun Fixed Fee tapaa käyttäen, asiakkaan vastuulla on pitää ajantasaista luetteloa tähän palveluun sisältyvästä käyttöomaisuudesta sovitussa muodossa tai antaa Dellin suorittaa käyttöomaisuuden etsintä muulla tavoin, paikan päällä tai etäpalveluna, ennen toimitusilmoitusta. C. Huoltomerkkejä koskevat vähimmäisvaatimukset. Per Asset hankintatapaa käyttävien asiakkaiden täytyy täyttää sellaisten käyttöomaisuuskohteiden vähimmäismäärää koskevat vaatimukset, joilla on voimassaoleva Dell IT Advisory Service sopimus. Jos asiakas ei täytä käyttöomaisuuskohteiden vähimmäismäärää koskevia vaatimuksia, Dell voi lopettaa tämän palvelun tai antaa asiakkaalle mahdollisuuden ostaa tämä palvelu Per Asset hankintatavan asemesta Fixed Fee hankintatapaa käyttäen. Lisätietoja huoltomerkkejä koskevista vähimmäismääristä on jäljempänä: a., Essential paketti: i. Enterprise huoltomerkkien vähimmäismäärät (palvelin, tallennuslaite ja verkkoomaisuus, joilla on voimassaoleva Dell tukisopimus Dellin tai muun kuin Dellin käyttöomaisuuskohteeseen): yhteensä 50 ii. Client huoltomerkkien vähimmäismäärät (kannettavat tietokoneet ja pöytäkoneet, joilla on voimassaoleva Dell tukisopimus Dellin tai muun kuin Dellin käyttöomaisuuskohteeseen): yhteensä TAI iii. Huoltomerkkien yhdistetty vähimmäismäärä, jossa 20 Client huoltomerkkiä vastaa yhtä Enterprise huoltomerkkiä. Huoltomerkkien yhdistetty vähimmäismäärä voidaan laskea näiden lukujen mukaan. Jos asiakkaalla on esimerkiksi 120 Enterprise käyttöomaisuuskohdetta, asiakas tarvitsee vielä 600 Clienthuoltomerkkiä, jotta huoltomerkkien vähimmäismäärä täyttyy. b., Strategic paketti: i. Enterprise huoltomerkkien vähimmäismäärät (palvelin, tallennuslaite ja verkkoomaisuus, joilla on voimassaoleva Dell tukisopimus Dellin tai muun kuin Dellin käyttöomaisuuskohteeseen): yhteensä 150 ii. Client huoltomerkkien vähimmäismäärät (kannettavat tietokoneet ja pöytäkoneet, joilla on voimassaoleva Dell tukisopimus Dellin tai muun kuin Dellin käyttöomaisuuskohteeseen): yhteensä TAI 8

9 iii. Huoltomerkkien yhdistetty vähimmäismäärä, jossa 20 Client huoltomerkkiä vastaa yhtä Enterprise huoltomerkkiä. Huoltomerkkien yhdistetty vähimmäismäärä voidaan laskea näiden lukujen mukaan. Jos asiakkaalla on esimerkiksi 120 Enterprise käyttöomaisuuskohdetta, asiakas tarvitsee vielä 600 Clienthuoltomerkkiä, jotta huoltomerkkien vähimmäismäärä täyttyy. D. Asiakkaan yhteystietoluettelo: Asiakkaalla on velvollisuus ylläpitää luetteloa, jossa on kolme pätevää yhteyshenkilöä, jotka vastaanottavat palvelun ja pitävät suoraan yhteyttä Dell Technical Account Manager (TAM) tai Service Delivery Manager (SDM) henkilöön puhelimitse ja sähköpostitse sekä käyntien yhteydessä (jos asiakas hankkii käyntejä sisältävän palvelun). Määrättyjä asiakasyhteyshenkilöitä voi vaihtaa tai päivittää tarpeen mukaan kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. E. Tietojen varmuuskopiointi. Asiakkaalla on velvollisuus varmuuskopioida kaikki tiedot ja ohjelmat kaikista asiaankuuluvista järjestelmistä, ennen kuin hän antaa Dellin toimittaa tämän palvelun. DELL EI OLE VASTUUSSA TIEDON TAI OHJELMIEN MENETTÄMISESTÄ EIKÄ PALAUTTAMISESTA eikä järjestelmien käytettävyyden menetyksestä, joka johtuu tästä palvelusta tai siihen liittyvistä tukitoimista tai mistään teosta tai laiminlyönnistä, mukaan lukien huolimattomuus, Dellin tai kolmannen osapuolen palvelun toimittajan osalta. F. Paikalla vallitsevat velvoitukset. Kun palvelut edellyttävät paikalla tapahtuvia toimia, asiakkaan on taattava vapaa, turvallinen ja riittävä pääsy asiakkaan tiloihin ja tuettuihin tuotteisiin. Riittävä pääsy sisältää riittävän työskentelytilan, sähkön ja paikallisen puhelinlinjan. 6. TÄRKEITÄ LISÄTIETOJA A. Kaupallisesti kohtuulliset rajat palvelun laajuudelle. Dell voi kieltäytyä toimittamasta palvelua, jos Dell katsoo, että palvelun toimittaminen aiheuttaa Dellille tai Dellin huollon toimittajille kohtuuttoman riskin tai että asia ei kuulu palvelun piiriin. Dell ei ole vastuussa mistään epäonnistumisesta tai suoritusviiveestä, joka johtuu sen vaikutuspiirin ulkopuolella olevista aiheuttajista. Palvelu koskee ainoastaan sitä käyttäjää, jolle tuettu tuote on tarkoitettu. B. Valinnaiset palvelut. Delliltä voi olla mahdollista hankkia valinnaisia palveluita (mukaan lukien tuki missä tarvitaan, asentaminen, konsultointi, hallittu ja ammattimainen, tuki tai koulutuspalvelut), ja ne vaihtelevat asiakkaan sijainnin mukaan. Valinnaiset palvelut voivat kuulua muiden ehtojen ja määräysten alaisuuteen ja/tai edellyttää erillistä Dellin kanssa tehtävää sopimusta. Jos sellaista sopimusta ei ole, valinnaiset palvelut toimitetaan tämän sopimuksen mukaisesti. C. Peruuttaminen. Dell voi peruuttaa tämän palvelun milloin tahansa palvelukauden aikana jostain seuraavasta syystä: asiakas ei maksa tämän palvelun täyttä hintaa laskuehtojen mukaisesti; asiakas kieltäytyy yhteistyöstä avustavan analyytikon, käynnin tekevän teknikon tai Dellin nimeämän Technical Account Manager (TAM) tai Service Delivery Manager (SDM) henkilön kanssa; asiakas ei täytä huoltomerkkien vähimmäismäärää koskevia vaatimuksia (koskee vain Per Asset ostoja); tai asiakas ei noudata kaikkia tämän palvelukuvauksen ehtoja. 9

10 Jos Dell peruuttaa tämän palvelun, Dell lähettää siitä asiakkaalle kirjallisen ilmoituksen asiakkaan laskussa ilmoitettuun osoitteeseen. Ilmoitus sisältää peruutuksen syyn sekä sen voimaantulopäivän, joka on vähintään kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun Dell lähettää peruutusilmoituksen asiakkaalle, ellei maan laki edellytä muita peruutusehtoja, joita ei voi sopimuksella muuttaa. JOS DELL PERUUTTAA TÄMÄN PALVELUN TÄMÄN KAPPALEEN MUKAISESTI, ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUTTA MAKSETTUJEN PALKKIOIDEN TAI DELLIN SAAMISTEN TAKAISINMAKSUUN. D. Maantieteelliset ja paikallisia kieliä koskevat rajoitukset. Tämä palvelu toimitetaan asiakkaan laskussa ilmoitettuihin toimipisteisiin. Dellin nimeämän Technical Account Manager (TAM) tai Service Delivery Manager (SDM) henkilön sijainti määritetään sisäänajon yhteydessä asiakkaan toivoman palvelualueen ja henkilökunnan käytettävyyden perusteella. Käytettävissä olevat palvelut, paketit ja palvelun tietyt ominaisuudet voivat vaihdella maantieteellisesti, ja/tai ne eivät välttämättä ole hankittavissa asiakkaan sijainnissa. Nämä palvelut toimitetaan Dell Technical Account Manager (TAM) tai Service Delivery Manager (SDM) henkilön paikallisella kielellä ja hänen toimistoaikojensa puitteissa. Asiakas voi valita sijainnin yleisluontoisesti, mutta paikallista saatavuutta voidaan rajoittaa henkilökunnan käytettävyyden perusteella. Jos asiakas määrittää useita aikavyöhykkeitä tai kieliä, asiakkaalta veloitetaan siitä erikseen. Jokainen Fixed Fee hankinta oikeuttaa asiakkaan yhteen lisäkieleen ja siihen liittyvään aikavyöhykekohtaiseen tukeen. Toimistoajat voivat vaihdella eri maissa ja alueilla. Jos rajoituksissa on suuria vaihteluja, mukautettu ratkaisu voi olla tarpeen. E. Palvelun siirto. Asiakkaalla, jota tässä palvelukuvauksessa asetetut rajoitukset sitovat, ei ole oikeutta siirtää tätä palvelua kolmannelle osapuolelle. F. Osapuolten vastuu: Tämä osa koskee vain asiakkaita, jotka asioivat Dellin kanssa Brasiliassa. KUMPIKAAN OSAPUOLI EI VASTAA SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI RANGAISTUSKORVAUKSISTA, JOTKA TÄMÄ SOPIMUS TAI DELL BRASILIN TOIMITTAMAT PALVELUT, TUOTTEET TAI OHJELMISTOT AIHEUTTAVAT TAI JOTKA LIITTYVÄT NIIHIN. KUMMALLAKAAN OSAPUOLELLA EI OLE KORVAUSVELVOLLISUUTTA SEURAAVISTA SUORISTA TAI EPÄSUORISTA SEIKOISTA: (A) TUOTTOJEN, TULOJEN, VOITTOJEN TAI SÄÄSTÖJEN MENETTÄMINEN, (B) TIETOJEN TAI OHJELMISTOJEN MENETTÄMINEN TAI VIOITTUMINEN, PALVELUIDEN TAI VERKKOJEN KÄYTETTÄVYYDEN TAI NIIDEN PALAUTETTAVUUDEN MENETTÄMINEN, (C) LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN MENETTÄMINEN, (D) LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI KÄYTTÖKATKOKSET, (E) GOODWILLIN TAI MAINEEN MENETTÄMINEN, (F) SE ETTÄ TUOTTEET TAI OHJELMISTOT EIVÄT OLE KÄYTETTÄVISSÄ, TAI KORVAAVIEN PALVELUIDEN, TUOTTEIDEN TAI OHJELMISTOJEN HANKKIMINEN. a) Dellin kokonaiskorvausvastuu kaikissa tämän sopimuksen (mukaan lukien siihen liittyvien palveluiden, tuotteiden tai ohjelmistojen) aiheuttamissa tai siihen liittyvissä vaatimuksissa ei minään sopimusvuonna ylitä asiakkaan tämän palvelukuvauksen edellisenä sopimusvuonna maksamaa kokonaissummaa. b) Edellä mainitut rajoitukset, poissulkemiset ja vastuuvapausilmoitukset ovat voimassa kaikissa vaatimuksissa huolimatta siitä, perustuuko vahingonkorvausvaatimus sopimukseen, takuuseen, ankaraan vastuuseen, laiminlyöntiin tai johonkin muuhun. Sikäli kuin sovellettava laki kieltää tässä mainitut rajoitukset, osapuolet hyväksyvät, että rajoitukset 10

11 muuttuvat automaattisesti, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen, jotta rajoitusta voidaan soveltaa tällaisen lain sallimassa enimmäislaajuudessa. Osapuolet hyväksyvät, että tässä eritellyissä vastuun rajoituksissa on kyse sovitusta riskien jakamisesta, joka osittain korvaa Dellin tuote, ohjelmisto ja palvelumyynnin asiakkaalle, ja että tällaiset rajoitukset ovat voimassa, vaikka mahdollinen rajoitettu oikeus korvaukseen ei täyty olennaisilta osin, sekä myös silloin, kun osapuolelle on ilmoitettu tällaisten vastuiden mahdollisuudesta. Lisätietoja tarjoamistamme palveluista saa Dellin edustajalta tai osoitteesta dell.com/services Saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Asiakkaat ja Dell Channel Partnerit voivat saada lisätietoja myyntiedustajalta Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Dell, the DELL logo, OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic ja Dell EMC Storage Systems ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Tässä asiakirjassa voidaan käyttää muita tavaramerkkejä ja kaupallisia nimiä, jotka viittaavat tavaramerkkien tai kaupallisten nimien omistajiin ja niiden tuotteiden nimiin. Tekniset tiedot ovat oikeat julkaisuhetkellä, mutta niiden saatavuus voi vaihdella ja ne voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Dell ja sen kumppanit eivät voi olla vastuussa kirjoitus tai valokuvausvirheistä. Dellin myyntiehdot ovat voimassa sekä saatavilla osoitteessa ja erillisellä pyynnöllä. 11

Palvelun kuvaus. Remote Advisory Service -tukipalvelu. Palvelusopimuksen esittely. Palvelusopimuksen laajuus

Palvelun kuvaus. Remote Advisory Service -tukipalvelu. Palvelusopimuksen esittely. Palvelusopimuksen laajuus Palvelun kuvaus Remote Advisory Service -tukipalvelu Palvelusopimuksen esittely Remote Advisory Services ("RAS") sisältää etätuen, jossa on tiettyjä IT-infrastruktuuriin kuuluvia tehtäviä ("palvelu" tai

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely

Palvelun kuvaus. Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely Palvelun kuvaus Dell vstart Compellent -ratkaisun käyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa otetaan toimipaikassa käyttöön yksittäinen Dell vstart Compellent -ratkaisu ("ratkaisu") tehtaalla

Lisätiedot

Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto

Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto Palvelun kuvaus Dell vstart Compellent -ratkaisun asennus ja käyttöönotto Palvelusopimuksen esittely Tässä palvelussa asennetaan toimipaikassa yksittäinen Dell vstart Compellent -ratkaisu ("ratkaisu")

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu

Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja Dellin välillä. Ostamalla

Lisätiedot

Edistyneet Dell -verkonvalvontapalvelut Palvelukuvaus

Edistyneet Dell -verkonvalvontapalvelut Palvelukuvaus Edistyneet Dell -verkonvalvontapalvelut Palvelukuvaus 1. PALVELUSOPIMUKSEN ESITTELY Edistynyt verkonvalvonta: Verkkokatkoksista tai verkon suorituskykyhäiriöistä aiheutuu merkittäviä kuluja päivittäistoiminnoissa.

Lisätiedot

Asiakkaan tilausta koskevat vain asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa mainitut määrityspalvelun palveluliitteet.

Asiakkaan tilausta koskevat vain asiakkaan laskussa, tilausvahvistuksessa tai ostotilauksessa mainitut määrityspalvelun palveluliitteet. Palvelun kuvaus Dell Configuration Services (Dell-määrityspalvelut) Palvelusopimuksen johdanto Dellin mukautuspalvelut (yksittäin "mukautuspalvelu" ja yhdessä "palvelut") ovat sarja palveluita, jotka kattavat

Lisätiedot

Palvelun yleiskuvauss

Palvelun yleiskuvauss Palvelun kuvaus Basic Hardware Service Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämää sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai " asiakas") ja Dellin välillä.ostamalla nämä palvelut (tässä

Lisätiedot

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista Edistyneet Dell v verkonvalvontapalvelut Palvelukuvaus 1. PALVELUSOPIMUKSEN ESITTELY Edistynyt verkonvalvonta: Verkkokatkoksista tai verkon suorituskykyhäiriöistä aiheutuu merkittäviä kulujaa päivittäistoiminnoissa.

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Dellin modulaariset palvelut

Palvelun kuvaus Dellin modulaariset palvelut Palvelun kuvaus Dellin modulaariset palvelut Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja Dellin välillä tilaukseen perustuvien modulaaristen palvelujen tarjoamisesta

Lisätiedot

Dellin palvelun kuvaus

Dellin palvelun kuvaus Dellin palvelun kuvaus IT-omaisuuden jälleenmyynti ja paikan päällä tapahtuva tietojen pyyhkiminen - EMEA Johdanto Dell tarjoaa mielellään Asset Resale and Recycling (Resurssien edelleenmyynti- ja kierrätys)

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä "Sopimus") ehdot

hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä Sopimus) ehdot hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä "Sopimus") ehdot Kiitos, että hankit HP Technical Phone Support -tukipalvelusopimuksen. Tarkemmat palvelun kuvaukset lisätietoineen ovat saatavissa

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu

Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu Palvelun kuvaus Kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä Etätiedonpoistopalvelu Palvelun yleiskuvaus Delliltä on saatavana kannettavan tietokoneen jäljitys- ja palautuspalvelu sekä etätiedonpoistopalvelu

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PALAUTA OHJELMISTO JA KÄYTTÖOIKEUSTODISTUS VÄLITTÖMÄSTI SILLE OSAPUOLELLE, JOLTA NE HANKIT. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LATAAMALLA, ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI AVAAMALLA TÄMÄN OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. JOS HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT TOISEN HENKILÖN, YRITYKSEN

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

ohjelmiston tietokoneen mukana toimittavan tietokonevalmistajan välillä tai ohjelmiston tietokoneen mukana toimittavan ohjelmistoasentajan välillä.

ohjelmiston tietokoneen mukana toimittavan tietokonevalmistajan välillä tai ohjelmiston tietokoneen mukana toimittavan ohjelmistoasentajan välillä. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT WINDOWS 7 PROFESSIONAL Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja ohjelmiston tietokoneen mukana toimittavan tietokonevalmistajan välillä

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen ( sopimus ) osapuolet ovat ( asiakas ), jonka päätoimipaikka on, ja Promethean-yksikkö ( Promethean

Lisätiedot

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI: TÄMÄ ON SINUN JA SAP BUSINESSOBJECTSIN VÄLINEN OIKEUDELLINEN SOPIMUS MUKANA SEURAAVASTA SAP BUSINESSOBJECTSIN OHJELMISTOSTA, JOHON SAATTAA

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):.

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):. HPE OY - YLEISET SOPIMUSEHDOT Sopimuksen numero: HPE: Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa):. HPE OY - YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Osapuolet. Nämä

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa).

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa). HPE Oy - Yleiset sopimusehdot - Tukipalvelut 1. Osapuolet. Nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen ( Sopimus ), jota sovelletaan jäljempänä allekirjoituskentässä mainitun Hewlett-Packard OY ( HPE ) toimittaessa

Lisätiedot

HP Proactive 24 -palvelu

HP Proactive 24 -palvelu HP Proactive 24 - HP:n t Palvelun kuvaus HP Proactive 24 (P24) -ssa on integroitu laitteisto- ja ohjelmistotukiratkaisu, joka yhdistää teknisen tietouden ennaltaehkäisevään un, joka kattaa koko IT-ympäristön.

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA..

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA.. BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA.. Tämä BlackBerry-ratkaisun Lisenssisopimus ("sopimus"), jonka aiempiin versioihin viitattiin

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express TÄRKEÄÄ LUE TÄMÄ HUOLELLA! Tämä ohjelmiston käyttöoikeussopimus (jäljempänä "Käyttöoikeussopimus") on edellä mainitun HansaWorldin ohjelmiston

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot