MIKKELIN TUIKETAAJAMAT (Anttola, Ristiina, Suomenniemi, Haukivuori ja Otava) Hankevetäjä Teresa Gestranius

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN TUIKETAAJAMAT (Anttola, Ristiina, Suomenniemi, Haukivuori ja Otava) Hankevetäjä Teresa Gestranius"

Transkriptio

1 MIKKELIN TUIKETAAJAMAT (Anttola, Ristiina, Suomenniemi, Haukivuori ja Otava) Hankevetäjä

2 MIKKELIN TUIKETAAJAMAT toimenpide-ehdotus (Anttola, Ristiina, Suomenniemi, Haukivuori ja Otava) Toimenpide-ehdotuksia Tuiketaajamien tulevaisuuden turvaamiseksi SISÄLTÖ JOHDANTO 3 NYKYTILANNE 4 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA TUIKETAAJAMIEN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI 5 VALITUT 1-3 KOHDETTA JATKOSUUNNITTELUA VARTEN. 11

3 JOHDANTO Mikkelin Tuiketaajamat hankkeessa ( ) kerättiin kuntalaisilta ideoita alueen kehittämiseksi sekä elinvoimaisuuden parantamiseksi. Kaikkiaan ideoita kertyi n aikana tuiketaajamat karttasovellukseen. Työryhmät valitsivat ideoista 1-3 ideaa jatkosuunnittelun kohteeksi. Kaupungin asiantuntijat arvioivat ideoiden toteutettavuutta sekä ovatko ideat taajamien kehittymisen ja elinvoimaisuuden kannalta tärkeimpiä kehittämiskohteita. Projektissa pohdittiin myös, minkälaisin keinoin voitaisiin turvata jatkuvuus sekä ideoiden mahdollinen täytäntöönpano projektin päättymisen jälkeen ( ) ja kenen vastuulle jää toteutus. Virkamiesten ja päättäjien sanoma on: Maaseutujen elinvoimaisuus on turvattava. Silti maaseudulta ollaan karsimassa jatkuvasti palveluja. Jotakin täytyy tehdä, ja pian! Koska Mikkelin kaupungin sekä koko Suomen taloustilanne on heikko, eikä rahaa ole, niin on mietittävä keinoja miten turvata maaseutujen kehittäminen, turvata palvelut sekä saada elinvoimaisuutta lisättyä. Muistio palaverista maakuntaliiton Esitän, että virkamiehet sekä päättäjät pohtivat asiaa yhdessä millä keinoilla maaseutujen tulevaisuus voitaisiin turvata. Mahdollisia keinoja maaseutujen kehittämiseen ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi: a) aluejohtokunnan avustusperiaatteiden uudistaminen sekä kohdentaminen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, josta hyötyvät kaikki kuntalaiset. b) Tuiketaajamat ry /kyläasiamies, joka kehittää ja vie asioita eteenpäin yhteistyössä kaikkien aluejohtokuntien, asukkaiden, yrittäjien sekä kaupungin kanssa. c) kaupunki kohteiden rahoittajana ja eteenpäin viejänä. Tarvitaan lisämäärärahaa. Minkä yksikön vastuulla on toteuttaminen? d) ulkoistettu yksityishenkilö, joka kehittää ja vie asioita eteenpäin yhteistyössä kaikkien aluejohtokuntien, asukkaiden, yrittäjien sekä kaupungin kanssa. e) Kaupungin palveluksessa oleva taajamien ja kylien kehittäjä. ü ü ü Lisäksi myönnettyjen korjausmäärärahojen tehokkaampi hyödyntäminen/käyttö. Aluejohtokuntien määrärahojen tarkistaminen yhteneväiseksi Kaikki ehdotukset vaativat aluejohtokuntien sääntöjen muuttamista!

4 NYKYTILANNE Aluejohtokunnilla on vuosittain käytettävissä määrärahaa: ANTTOLA EUROA Anttolan aluejohtokunnan v käyttömääräraha on e ja se on kohdistettu kuluvalle vuodelle seuraaviin kohteisiin; kokouspalkkiot ja palkkiot e, palvelujen ostot e, tarvikkeet 200 e, avustukset e, muut menot e (summat on arvioitu). Talousarvio 2015 SUOMENNIEMI EUROA Suomenniemen aluejohtokunnan vuoden 2014 käyttömääräraha on e ja se on kohdistettu kuluvalle vuodelle seuraaviin kohteisiin; kokouspalkkiot ja palkkiot e, palvelut e, tarvikkeet 600 e, avustukset e, sisäiset kulut 600 ja muut kulut e. Vuodelle 2015 määräraha esitetään kohdistettavaksi seuraavasti; kokouspalkkiot ja palkkiot e, palvelut e, tarvikkeet 600 e, avustukset e, sisäiset kulut 800 e, muut kulut e, yhteensä euroa. Talousarvio 2015 RISTIINA EUROA Vuodelle 2015 aluejohtokunnan käyttömääräraha on e, joka kohdistettaisiin seuraaviin kohteisiin; palkkiot sivukuluineen e, palvelujen ostot , tarvikkeet e, avustukset e, sisäiset menot e, muut menot e. Talousarvio 2015 HAUKIVUORI EUROA Haukivuoren aluejohtokunnan v käyttömääräraha on e ja se on kohdistettu kuluvalle vuodelle seuraaviin kohteisiin; kokouspalkkiot ja palkkiot e, palvelujen ostot e, tarvikkeet 500 e, avustukset e, muut menot e, tulot 400 e. Vuodelle 2015 vastaavat summat ovat kokouspalkkiot e, palvelujen ostot e, tarvikkeet 300 e, avustukset e, muut menot e, tulot 400 e. Talousarvio 2015 OTAVA Otavalla ei ole aluejohtokuntaa eikä näin ollen käytettävissä olevaa määrärahaa. 0 EUROA Tarkastelussa huomioituja asioita: Avustuksia myönnetään pääasiassa esimerkiksi koulujen luokkaretkien matkoihin, yhdistysten virkistäytymispäiviin, korjaustöihin talkoilla ja erinäisiin tapahtumiin. Aluejohtokuntien säännöt kieltää myöntämästä avustuksia, jotka ovat kaupungin omaa toimintaa. Korjausmäärärahalla ei paljoa saada aikaiseksi. YIT:lle ulkoistettu työ on kallista.

5 Otavassa ei ole aluejohtokuntaa, eikä määrärahaa toimenpiteiden toteuttamiseen. Onko Otavaan mahdollista saada aluejohtokuntaa? Keskustelukierroksilla kävi ilmi, että kuntalaisten mielestä nykyisen aluejohtokuntien toiminta ei tue alueen kaikkia asukkaita, vaan avustukset kohdentuvat vain tiettyjen tahojen toimijoille. Tämä on aiheuttanut negatiivisen ilmapiirin kuntalaisten keskuudessa, ja toivottu jopa aluejohtokuntien lakkauttamista. Myös jotkin aktiivista toimijoista/yrittäjistä kokee aluejohtokunnan lähes jarruna yhteisten etujen eteen, vaikka toiminta ei olisikaan yrittäjän hyötymiseen vaan koko alueen elinvoimaisuuden/elävöittämisen edesauttamiseen. Aluejohtokunta on poliittinen toimija, eikä varsinaisesti tee konkreettista työtä. Aluejohtokunnan tehtävänä on myöntää avustuksia yhdistyksille. Koska suurin osa avustuksista menee sellaisille tahoille, jotka eivät kehitä koko aluetta tai tue koko alueen elinvoimaisuutta, alueen kehittäminen seisoo paikallaan. Osa aluejohtokunnista on toiminut vuosia, eikä konkreettista alueen kehittämistä ole juurikaan tapahtunut. Aluejohtokuntien avustusten jakoperusteet TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA TUIKETAAJAMIEN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI Aluejohtokuntien avustusten myöntämisperusteita pitäisi tarkastella uudestaan ja kohdentaa avustukset osittain alueiden korjaus- ja muutostehtäviin. Myös kaupungin omaan toimintaan kuuluvat kehittämistyö/tehtävät pitäisi kuulua aluejohtokunnan avustusten piiriin. Vaikka tämänhetkiset avustukset ovat kohdentuneet tärkeisiin, pääsääntöisesti asukkaita aktivoivaan ja palvelevaan toimintaan (virkistäytymismatkat yms.), avustuksen saajien kohderyhmä on suhteellisen pieni asukasmäärään nähden. Avustuksia pitäisi myöntää siten, että se olisi kokonaisvaltaisempaa ja josta hyötyisi suurempi asukasmäärä. Aluejohtokuntien avustusten jakoperusteet Tässä taloustilanteessa täytyy miettiä kokonaisuutta ja millä keinoilla alueille saataisiin lisää elinvoimaa sekä kehittymistä, teoilla jotka parantaisi alueen houkuttelevuutta. Samalla kokonaisvaltainen elinvoiman lisääminen ja kehittäminen lisäisi hyvinvointia kaikille (esimerkiksi tapahtumat, leikkipuiston kunnostaminen jne). Houkutteleva alue tuo lisää asukkaita sekä yrityksiä. Myös talkootyö on tulevaisuudessa tärkeässä roolissa. Kokemusten mukaan paikallisyhteisöä ja sen keskusta voidaan kehittää kestävästi ja kustannustehokkaasti vain siihen suuntaan, johon siellä asuvat ja toimivat ihmiset sekä yritykset haluavat sitä yhdessä kehittää. Lisäksi yhteisön oma tekeminen ratkaisee lopulta tulokset. Jotta kirkonkylän kehittämisestä syntyy kunnanjohdolle uusi strateginen työväline, kunnan on aidosti sitouduttava ja johdettava kehitystyötä.

6 Jarmo Vauhkonen, maakuntaliitto Näiden esiin tulleiden asioiden perusteella pitäisi toimintatapoja tarkastella uudestaan/muuttaa. Alueiden korjausmäärärahojen uudelleen käyttö: Alueille on joihinkin kohteisiin (satama) myönnetty vuosittainen korjausmääräraha. Nämä on ulkoistettu YIT:lle, eikä tällä hetkellä määrärahoilla saada tehtyä kuin pieniä korjaustoimenpiteitä. Myös korjausmäärärahojen käyttöä pitäisi tarkastella uudelleen, jotta siitä saataisiin parempi hyöty ja tehokkaampi alueen parantaminen. Voisiko tulevaisuudessa tehtävän antaa yksityishenkilölle, ulkoistamalla? tai yhdistykselle, joka tekisi korjauksia talkoovoimin yhdessä Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa, jolloin samalla rahalla saataisiin enemmän aikaiseksi? Toteutusvaihtoehtoja: Huomioitava, että vaikka tällä hetkellä on erilaisia toimijoita, niin silti edistyminen junnaa paikallaan. Tarvitaan tekijä/toiminnanjohtaja, joka veisi asioita eteenpäin. Tämä ongelma on kierroksella myönnetty sekä PIKE -yhteistyökumppanit ovat huomanneet saman asian. Ei riitä, että toimintatapoja pelkästään muutetaan, vaan täytyy varmistua, että edistystä varmasti tapahtuu. Riittääkö rahat toteutukseen, onko aluejohtokunnilta irrotettavasti muista kustannuksista lisää rahaa? Mahdolliset palkat, mahdollinen kuntaosuus sekä mahdollinen kehittämiskohteen rahoitus? a) aluejohtokunnan avustusperiaatteiden uudistaminen sekä kohdentaminen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, josta hyötyvät kaikki kuntalaiset. Osa määrärahoista olisi kohdennettava kehittämistoimenpiteisiin. Aluejohtokunta myöntää avustuksia yhdistyksille jotka toteuttavat tarvittavia pienimuotoisia korjauksia (puistot, rakennukset jne.) talkoovoimin (kaupunki tarvittaessa antaa työapuja, esimerkiksi työpajojen kanssa tehtynä). Lisäksi yhdistykset hakevat itsenäisesti aluejohtokuntien avulla mm. rahoituksia investointeihin eri rahoituslähteistä. Aluejohtokunta valvoo työtä yhdessä yhdistyksen kanssa. Aluejohtokunta opastaa tarvittaessa mitä rahoituskeinoja on ja mihin niitä voi kohdentaa. Aluejohtokunta toteuttaa mm. Tuiketaajamat -hankkeen ideoita, yhdessä yhdistysten kanssa ja myöntää kohteisiin avustusta tai tarvittaessa rahoituksiin vaadittavan kuntarahaosuuden. Aluejohtokunta ei tällä hetkellä myönnä avustuksia kohteisiin, jotka ovat kaupungin omaa toimintaa. Tässä taloustilanteessa (kuntien ja koko Suomen) on tehtävä uusia ratkaisuja, eikä voida samoilla toimintatavoilla enää toimia. Keskusta-alueen kaupunginosilla ei myöskään ole erillisiin avustuksiin rahaa, jolloin leikkipaikat jne. kuuluvat kaupungille kuuluvaan

7 toimintaan. Koska, aluejohtokunnat saavat määrärahaa alueen kehittämiseen täytyisi heidän määrärahaa käyttää myös näihin kohteisiin. Tulevaisuudessa pitäisi miettiä hyvissä ajoin ennakkoon, mitkä ovat niitä kriittisimpiä kehittämiskohteita joihin pitäisi rahaa kohdistaa ja tehdä suunnitelma sen mukaan. Ehdotus avustusten kohdentamisesta: nykytilanne ) (Aluejohtokuntien talousarviot 2015 kohdassa Kaupungin talouspalvelut katsovat yhdessä päättäjien (aluejohtokunnat) sekä virkamiesten kanssa minkä verran avustusrahoista voisi myöntää kehittämiskohteisiin. Kaikki ehdotukset vaativat aluejohtokuntien sääntöjen muuttamista! ANTTOLA Tällä hetkellä Anttola käyttää avustuksiin tulevaisuudessa: erilaisiin avustuksiin elinvoiman lisäämiseen sekä kehittämiskohteisiin: SUOMENNIEMI Tällä hetkellä Suomenniemi käyttää avustuksiin tulevaisuudessa: erilaisiin avustuksiin elinvoiman lisäämiseen sekä kehittämiskohteisiin: RISTIINA Tällä hetkellä Ristiina käyttää avustuksiin tulevaisuudessa: erilaisiin avustuksiin elinvoiman lisäämiseen sekä kehittämiskohteisiin: HAUKIVUORI Tällä hetkellä Haukivuori käyttää avustuksiin tulevaisuudessa: erilaisiin avustuksiin elinvoiman lisäämiseen sekä kehittämiskohteisiin: OTAVA EUROA n euroa euroa euroa EUROA n euroa euroa euroa EUROA n euroa euroa euroa EUROA n euroa euroa euroa 0 euroa tulevaisuudessa:

8 ?? euroa Jos kyseessä on isompi kehittämistoimenpide, eikä avustus riitä, pitäisi rahaa sitoa muutamalle vuodelle. Yhdistys hakee lisäksi ulkoista rahoitusta. *Kaupunginhallitus ( ) on luvannut keskusta-alueen tontinluovutusvoitoista 50 % entisten kuntakeskusten julkisten paikkojen kehityskohteisiin. Muutamia esimerkkejä: b) Tuiketaajamat ry/kyläasiamies, joka kehittää ja vie asioita eteenpäin yhteistyössä kaikkien aluejohtokuntien, asukkaiden, yrittäjien sekä kaupungin kanssa. ü Yhdistys, jonka toimijan palkan maksaa aluejohtokunnat sekä myöntää avustuksia kehittämiskohteisiin. Yhdistys hakee myös ulkopuolisia rahoituksia. ü EAKR rahoitteinen projekti. Toimijan palkka maksetaan EAKR rahoituksella. Tällöin ei voi hakea muita rahoituksia kehittämiskohteisiin. ü LEADER -avustuksella. Toimijan/kyläasiamiehen palkka maksetaan leader rahoituksella. Kaupunki ei voi olla tuen hakijana. ükaupungilta kehittämisrahaa tai seuturahaa, jos aj:n määrärahat eivät riitä, hankerahoitusten kuntaosuuksiin? Mahdollisesti tehtävä kaupungin kanssa kumppanuussopimus. ükaupunki sitoutuu auttamaan yhdistystä, niin että antaa työllisyyspalvelun henkilöitä sekä tarvittaessa kaupungin henkilökuntaa avuksi toteutuksiin. Tällä varmistetaan se, että yhden henkilön harteille ja alue pystyy paremmin kehittymään. Toimintaa tarkennetaan, jos tämä on se keino jolla turvata projektin jatkuminen. c) kaupunki kohteiden rahoittajana ja eteenpäin viejänä. Kaupunki investoi tarvittaviin korjauksiin sekä huolehtii toteutuksesta. Tämä tarvitsee lisämäärärahaa, eikä erillisiä investointirahoituksia voi hakea ulkoiselta rahoittajalta. Minkä yksikön vastuulla olisi toteuttaminen? Mikä on aluejohtokuntien rooli? d) ulkoistettu ostopalvelu, joka kehittää ja vie asioita eteenpäin yhteistyössä kaikkien aluejohtokuntien, asukkaiden, yrittäjien sekä kaupungin kanssa. Tarvitsee lisämäärärahaa. e) Kaupungin palveluksessa oleva taajamien sekä kylien kehittäjä. Tehtävänä on tukea ja avustaa taajamia ja kyliä kehittymään sekä auttaa rahoituksien haussa ja hallinnoinnissa. Valitun toimenpiteen lisäksi: ü Lisäksi myönnettyjen korjausmäärärahojen tehokkaampi hyödyntäminen/käyttö. ü Yhteistyön lisääminen mm. metsähallituksen, ELY:n, sekä muiden toimijoiden kanssa, että heidän vastuualueiden hoito ja toimenpiteet toteutuvat sovitusti. Tällä hetkellä

9 ü aluejohtokunnat, joutuvat paljon painimaan asioiden kanssa, että asiat tulevat hoidetuksi. Miksi muissa EU maissa säännökset ovat löyhempiä kuin suomessa? Tiukat säännökset vaikeuttavat Suomen elinvoimaa ja kehittymistä. Pitäisikö vaatia selvitys ministeriöltä tai EU:sta, jotta tähän saataisiin muutos? Kuva: Saksassa leikkipaikka voi olla tällainen. Suomessa samanlainen vaatisi kalliit turva-alustat. Miksi tämä mahdollistuu muissa EUmaissa, mutta ei täällä? ü päättäjien ja virkamiesten vastuu tiedottaa hyvissä ajoin mahdollisista uhista vrt juna, kirjasto, palvelut jne, jotta taajamille jäisi aikaa tehdä asioille jotakin YHTEISTYÖSSÄ kaupungin kanssa. ü Kaupungin vastuu ja sitoutuminen: toimialojen täytyy huolehtia tämän hetkisistä korjauksista, tapahtumista jne. Mikä on kaupungin nykyinen käytäntö/vastuu järjestää tapahtumia taajamissa? ü Työllisyyspalvelut mahdolliseksi kumppaniksi toteutuksissa sekä alueiden kehittämisessä ja elinvoimaisuuden parantamisessa ü Otavaan on perustettava aluejohtokunta ja käytettäväksi määrärahaa. ü Mikkelin vuokratalojen (Mikalon) vuokria alennettava mitä kauemmaksi keskustaa mennään. Muissa kaupungeissa vuokrat alenevat, mutta Mikkelissä ei. Mikalon vastaus asiaan: Vuokria ei voi alentaa arava / korkotuki kiinteistöissä. ü Aluejohtokuntien määrärahojen tarkistaminen yhteneväiseksi Käyttömäärärahaksi on vahvistettu seuraavat määrärahat: Haukivuori euroa/ 31,80e/as Ristiina euroa/ 32 e/ as Suomenniemi euroa/ 57,15 e/ as Anttola e/ 26,55 e/ as. Mitä kaupunki olisi valmis tekemään maaseutujen elinvoimaisuuden vuoksi jotta toiminta helpottuisi?

10 Hankevetäjän mielestä: Tuiketaajamien jatkon turvaamiseksi kannattaisi palkata ulkopuolinen toimija ulkoisella rahoituksella. Toimija/kyläasiamies avustaa kaikkia tuiketaajamia viemään asioita eteenpäin sekä avustaa ulkoisten rahoitusten hakemisessa erilaisiin kehittämiskohteisiin. Toimii aluejohtokuntien sekä yhdistysten työrukkasena. Lisäksi tekee mm. valtakunnallista markkinointia alueiden tunnettavuuden parantamiseksi sekä lisää alueiden houkuttelevuutta. Tämän hetkinen tilanne ei toimi, tarvitaan kokoaikainen työntekijä entisten kuntakeskusten avuksi, koska tämänhetkiset aluejohtokuntien sekä yhdistysten jäsenet ovat pääasiassa kokopäivätöissä, eikä heidän aika riitä kaikkeen. Lisäksi muut vaihtoehdot voivat viedä aikaa, ennen kuin ne on mahdollista toteuttaa. Toimenpiteisiin tarvitsee ryhtyä välittömästi, eikä jäädä enää odottamaan. Tehtäviä täsmennetään, jos toiminta aloitetaan. Päättäjien mielipide (asiaa kysytty Tuiketaajamien ohjausryhmän päättäjiltä): Aluejohtokunnat sekä Otava-Seuran edustajat (tuiketaajamien työryhmän edustajat) kannattaa ehdotusta kyläasiamiehelle/toiminnanjohtajalle, jos rahoitus saadaan. Aluejohtokunnat myös toivoivat, että heitä kuunneltaisiin päätöstä tehdessä, he tuntevat alueensa parhaiten. Kaupungilla tuskin on myöntää lisämäärärahaa, joten aluejohtokuntien avustusmäärärahojen uudelleen kohdentamista on syytä tarkastella uudestaan sekä määrärahojen tarkistaminen yhteneväiseksi. Mukaan haluttaisiin myös kaupunginosat. Virkamiesten sekä asiantuntijoiden mielipide: Kaiken kaikkiaan asiantuntijoiden mielestä olisi aihetta perustaa mainittu yhdistys, joka auttaisi yhdistyksiä, aluejohtokuntia sekä yrittäjiä viemään asioita eteenpäin yhdessä kaupungin kanssa. Aluejohtokuntien määrärahojen käyttö sekä avustusperiaatteiden sääntöjä olisi syytä muuttaa sekä määrärahojen suhteuttaminen asukasmäärään yhteneväiseksi. Kaupungin johtoryhmä ehdottaa vaihtoehtoa A. Alueella tulee olla vastuutaho, jonka kanssa asiaa viedään systemaattisesti eteenpäin. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötahojen kanssa ideointia ja käytäntöön viemistä. Kaikki raha ei tule kaupungin kassasta, vaan mukana alueen toimijat. Asia vietiin pohdittavaksi laajennettuun johtoryhmään. Satamiin on käytössä euroa korjausmäärärahaa. Osa satamien ylläpidosta kuuluu Naviolle Asiantuntijat arvelivat, että uskaltaako ulkopuolisia laskea tekemään korjaustöitä, kenen on vastuu, jos jotain sattuu? Kaupunki aikoo hoitaa jatkossa leikkipaikat ja satamat. Osa valittujen ideoiden kohteista kuuluu yksityiseen omistukseen tai kuuluvat ELY:n vastuulle. Työllisyyspalvelut voivat toimia mahdollisena kumppanina, jos kaupungilta saa tarvittavan työohjauksen. Kaupungin mukaan resursseja ei ole. Voisiko kyläasiamies/toimija olla tässä apuna tai työllisyyspalvelujen kautta palkattu ohjeistaja?

11 VALITUT 1-3 KOHDETTA JATKOSUUNNITTELUA VARTEN. Kaikkiaan ideoita kertyi n aikana tuiketaajamat karttasovellukseen. Aluejohtokunnat valitsivat 1-3 kohdetta jatkosuunnittelun kohteeksi. Kaikki sovellukseen sekä työpajoissa kertyneet ideat toimitetaan aluejohtokuntien tiedoksi sekä kaupungin yksiköille, ja he tarvittaessa ohjaavat oikeisiin kohteisiin. Osa ideoista ovat jo ns. toteuttamisvaiheessa, näihin olen pyrkinyt selvittämään tämän hetkisen tilanteen ja yhdyshenkilön. Kaupungin asiantuntijat arvioivat ideoiden toteutettavuutta sekä ovatko ideat taajamien kehittymisen ja elinvoimaisuuden kannalta tärkeimpiä kehittämiskohteita. Hankkeen vetäjän mielestä pitäisi myös miettiä mm: ü ü Alueiden tuotteistus: Esimerkiksi Ristiinan vahvuuksia (kalliomaalaukset, Brahe/Kristiina) pitäisi enemmän hyödyntää alueella. Alueiden identiteetin vahvistaminen: Ratkaisut pitäisi olla enemmän maaseutumaisia ü Etätyöntekijöiden houkuttelu sekä etätyömahdollisuuksien parantaminen

12 ü ü Liikenneyhteyksien parantaminen valtakunnallinen markkinointikampanja: Asukkaiden ja yrittäjien houkuttelu. Muuta maalle (etätöihin) Suomenniemen aluejohtokunnan valinnat Suomenniemen aluejohtokunta näkee taajaman kehittämisen kokonaisuutena, joka sisältää keskustaajaman Kirkonkylän, Kauriansalmen ja näiden väliin jäävän Myllysillan alueen. 1. Kauriansalmen alue Kauriansalmi on mitä mainioin paikka vt 13:lla liikkuvien pysäyttämiseksi. Tähän päästäisiin, jos: Yhdessä jo olemassa olevan luonnonkauniin maiseman lisäksi siihen saataisiin näyttävät opastetaulut jotka houkuttelisivat pysähtymään ja ohjaisivat läheisiin mielenkiintoisiin kohteisiin. Tällaisia ovat mm. maisematorni luontopolkuverkostoineen, voimapolkuineen ja metsätaitoratoineen, Myllysillan lava, kirkonkylä kirkkoineen ja palveluineen, Suomenkylän kulttuurimaisemat, Karkauksen maitotie, Irja Hannosen polku, Caravan -alue jne.. Maisemanhoidollisilla töillä ja istutuksilla alue saataisiin hyvinkin pienillä kustannuksilla houkuttelevaksi Maanomistussuhteet tulisi saada järjestettyä niin, että alueella oleva vanha ja heikkokuntoinen rakennuskanta voitaisiin uusien yrittäjien toimesta korvata nykypäivän vaatimukset täyttävillä, tarkoitukseen sopivilla rakenteilla (ravintolatoimintaa, majoitusta, myyntipisteitä, palvelun tuottajien markkinointipiste yms.) Parannettaisiin alueen liikenneturvallisuutta etenkin Hietakankaantien molemmissa päissä. Vt. kolmelletoista tulisi mitä pikimmin saada ohituskieltomerkki toistuvien risteysalueen ohitustilanteiden ja uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Kirkonkyläntien ja Hietakankaantien liittymän näkyvyys tulisi saada kuntoon. 2. Myllysillan alue Myllysillan tanssilavan kohdalla on veneenlaskupaikka ja huonokuntoinen, käyttäjämäärään nähden liian pieni laituri, joka tulisi uusia. VASTAUS: Laituri on tulossa Heti lavan jälkeen on uusi asuntoalue, jossa ei ole kunnallistekniikan rakentamisen jälkeen tapahtunut mitään. Alueen rakentaminen tulisi saada käyntiin ja sitä tulisi vauhdittaa tehokkaalla markkinoinnilla. Toimenpiteillä on oleellista merkitystä kokonaisuuden kannalta katsottuna.

13 VASTAUS: Tontit ovat myynnissä ja jatkuvasti haettavissa kaupungin nettisivujen kautta ( ), pari kyselyä on tullut mutta ne eivät ole johtaneet varaukseen. 3. Kirkonkylä Keskustaajama kaipaa selkeää yleisilmeen kohentamista, joka tarkoittaa mm. pusikoiden ja tienvierien raivaamista sekä istutuksia. Alueen ainoa vakituisen alueen valaisematon tieosuus (osa Savivalkamantietä ja Savanderintie) tulee valaista. Alueella on seitsemän vakituista asuinkiinteistöä. Tietä käytetään paljon ulkoilureittinä, ja liikenne kaupungin yleiselle uimarannalle/ pienvenesatamaan on melko vilkasta pitkälle syksyyn. Ehdotettu torialueelle pystytettävä kioski-kahviorakennus olisi erinomainen lisä nyt aneemisen toritoiminnan elvyttäjänä. Pystyttämisen edellytykset (luvat, rahoitus, toteuttaja) on syytä selvittää. Misetin toimesta jo käynnissä oleva hanke hyvillä tietoliikenneyhteyksillä ja toimivalla työtilalla varustetun etätyöpisteen saamiseksi keskustaajamaan tulee saattaa loppuun mahdollisimman nopealla aikataululla. Esitetty maksullinen pyykinpesumahdollisuus vapaa-ajan asukkaille on tarpeellinen lisäpalvelu, joka helpottaisi mökkiläisten elämää ja vilkastuttaisi kirkonkylän muita toimintoja. Mielestämme tyhjillään olevista valmiista kiinteistöistä löytyisi toiminnalle sopivat tilat. VASTAUS: Mikalon vuokrataloilta on kysytty, että onko Mikalon vuokrataloissa pyykkitupia, joissa ulkopuoliset voivat käydä pesemässä joko polettia tai rahaa vastaan. Vastaus Mikalolta oli, että ei ole pesutiloja, joita voisi ajatella tähän tarkoitukseen. Täytyy miettiä toisia vaihtoehtoja mökkiläisten pesumahdollisuuksille. Idea jätevesien käsittelyn tehostamisesta kannattaa kaupungin asianomaisen hallintokunnan toimesta tutkia ja ryhtyä mahdollisiin toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi. VASTAUS: Vuonna 2014 on valmistunut vesihuollon kehittämissuunnitelma. https://webdom.mikkeli.fi/kunnari/internet_mikkeli.nsf/3e12a7fcbc9e6736c2 2569d90040f1cd/DC77474ABE640557C2257D74001C0B6A?OpenDocument Kehittämissuunnitelmassa on ohjelmoitu lähivuosille Suomenniemen alueelle kehittämistoimenpiteinä mm. kohdat B 25 (Suomenniemen puhdistamon saneeraaminen) ja B29 (Suomenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa). Jätevesilietteiden vastaanottopistettä koskeva aloite voitaneen käsitellä noiden hankkeiden

14 yhteydessä. Lopulliseksi asian ratkaisutavaksi voi osoittautua jokin muu kuin lietteen käsittely Suomenniemen puhdistamolla. Kuolimon erityislaadun takia Suomenniemen puhdistamolle johdettavan kuormituksen määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Lietteiden asianmukainen vastaanotto ja käsittely ovat tärkeitä asioita, joita tulee pitää esillä, jotta ne etenisivät. Suosittelemme, että aluejohtokunta tekee asiasta aloitteen kunnanvaltuustolle. Yhteyshenkilö Hanna Pasonen Heikki Tanskanen Kevyen liikenteen väylät ja elinkaaripiha Suunnittelun alla oleva kevyen liikenteen väylä keskustaajaman alueella tulee rakentaa viivytyksittä. Ponnisteluja kuntaliitossopimukseen kirjatun kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi välille Kauriansalmi-kirkonkylä tulee edelleen jatkaa. Väylä on välttämätön viimeistään silloin kun aiemmin esitetyt, mielestämme tärkeät ideat alkavat toteutua. Korostamme väylän merkitystä turvallisuuden lisääjänä ja lähiliikuntapaikkana. Valmisteilla oleva elinkaaripiha koulun ympärillä tulee saattaa kaikilta osiltaan loppuun mahdollisimman pian. VASTAUS: Suomenniemen koulun pihalle tehtiin viime keväänä pihasuunnitelma elinkaaripihasta (pääpiirustus). Pihalle suunniteltiin kolme aluetta: välituntipiha, kuntoilu- ja oleskelualue aikuisille ja pienten lasten piha. Välituntipihan työpiirustus tehtiin alkukesästä 2014 ja piha valmistui syksyllä 2014 koululaisten käyttöön. Tavoitteena on suunnitella kuntoilu- ja oleskelupiha ja pienten lasten piha ensi talven aikana. Elinkaaripiha rakennettaneen valmiiksi ensi kesänä(2015). Yhteyshenkilö Sirpa Vesanen 4. Kuitukaapeli Suomenniemellä on ongelmia riittävän nopeiden tietoliikenneyhteyksien osalta. Kuitukaapelin rakentamista on selvitetty useaan otteeseen, mutta sen rakentamiselle ei ole löytynyt edellytyksiä. Mikään operaattori ei ole ollut asiasta kiinnostunut, vedoten alueen todennäköisesti vähäiseen liittyjien määrään. Kaikki ongelman ratkaisemiseksi tehtävät toimenpiteet ovat tervetulleita.

15 5. Muuta VASTAUS: Vuonna 2014 on käynnistymässä kaupungin sekä maakuntaliiton esiselvityshanke jossa selvitetään valokuitukaapelin toteutusta sekä rahoitusmahdollisuuksia. Yhteyshenkilö Timo Rissanen Aluejohtokunta haluaa nostaa esille vanhan valtakunnanrajan hyödyntämisen. Mielestämme kaupungin kulttuuritoimi voisi selvittää, kuinka historiallisesti merkittävä, alueemme halki kulkeva raja voitaisiin tuotteistaa matkailua ja historiasta kiinnostuneita palvelevaksi tuotteeksi. VASTAUS: Kartan voi helposti tehdä museosta löytyvän kartan avulla ja piirtää rajat peruskarttaan. Kyltit Tervetuloa rajalle. Voisiko tämän toteuttaa esimerkiksi yhdistys sekä Miset matkailu? RISTIINAN VALITUT KOHTEET Aluejohtokunta esittää Ristiinasta seuraavia kohteita Tuike-taajamahankkeeseen. 1. Ulkoilureitin/hiihtoreitin suunnitelma koulukeskukselle toimeenpanotaho Mikkelin vapaa-ajan liikuntatoimi ja paikallisena kumppanina Ristiinan Urheilijat ry. 2. Ristiinan kaikki opastekyltit kunnostettava toimeenpanotaho Mikkelin tekninen toimi, Pohjois-Savon Ely-keskus ja paikallisena kumppanina Mikkelin yrittäjäyhdistyksen Ristiinan alaosasto. VASTAUS: Yksityisten kylttien kohdalta ei voida tehdä mitään. Tekninen toimi selvittää Mikkelin kaupungin omistukseen kuuluvat kyltit. 3. Ristiinan vanhan sotakoulun kunnostus toimeenpanotaho Mikkelin tekninen toimi ja paikallisena kumppanina Ristiina Seura ry. VASTAUS: Suunnittelu alkaa ensi vuonna. Tässä vaiheessa puhuttu kylätalosta. ANTTOLAN VALITUT KOHTEET Aluejohtokunta valitsi Anttolan tuiketaajama-hankkeiksi seuraavat:

16 1. Pajatien kunnostus ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen kantie 62:lta, josta tulisi Anttolan pääsisääntuloväylä. Lisäksi tarvitaan tarpeelliset opasteet ja liikenneympyrän kunnostaminen. Kaupungin vastuulla. VASTAUS: Pajatien mahdollisuus pääväyläksi ei onnistu eikä suositella kapean tien sekä asutusten vuoksi. Tekninen toimi selvittää vaatiiko kaavamuutoksen, budjetoitava (pariin vuoteen ei tule olemaan mahdollista). 2. Anttolan vierasvenesataman kehittäminen. VASTAUS: Syksyllä 2014 kunnostus on alkanut. Alueella ei ole mahdollista rakentaa uusia kohteita. Voisiko olemassa olevia rakennuksia hyödyntää. 3. Anttolan torialueen kehittäminen. VASTAUS: Mahdollisen tulevan yhdistyksen kautta torialuetta voisi kehittää. HAUKIVUOREN VALITUT KOHTEET Aluejohtokunta valitsee Tuiketaajama-hankkeelle seuraavat toimintakokonaisuudet: 1. Haukivuoren ydinkeskustan sisääntulon uudistaminen ja keskustan kokonaisuuden kehittäminen kylän keskustasta Kyyveden rannalle. 2. Haukivuoren alueen tietoliikenne- ja puhelinyhteyksien parantaminen VASTAUS: Vuonna 2014 on käynnistymässä kaupungin sekä maakuntaliiton esiselvityshanke jossa selvitetään valokuitukaapelin toteutusta sekä rahoitusmahdollisuuksia. Yhteyshenkilö Timo Rissanen 3. Pyöräilyreittien kehittäminen 4. Kyyvesi-perinnekäsityömalliston luominen OTAVAN VALITUT KOHTEET 1. lähiliikenteen parantaminen VASTAUS: Joukkoliikennesuunnitelma on valmistunut, joitakin muutoksia on tehty. 2. uuden asuntoalueen kaavoittaminen opiston kiekkokaukalon, radan, Vanhan Otavantien ja jo puretun poliisitalon rajoittamalle metsäalueelle. VASTAUS: Asemakaavamuutosta valmisteltu, mutta kaavatyö ei ole edennyt resurssien vähyyden vuoksi. 3. keskustan teiden ja tienviittojen kuntoon laittaminen. Erikoisen tärkeä olisi tärinäraitojen rakentaminen Nesteen huoltoaseman kohdalle, koska tässä autot ajavat liian kovaa. 4. kevyenliikenteen väylän jatkaminen Tokerosta Nesteen huoltoaseman risteykseen. Nykyinen tilanne eli autotien reuna-alueen käyttö on jalankulkijoille ja myös pyöräilijöille pimeänä aikana vaarallinen. 5. Venesatama-alueen varustaminen kameravalvonnalla, valaistuksella ja sosiaalitiloilla (vessat). Mattomankelin hankkiminen matonpesupaikalle. VASTAUS: Alueelle on asennettu kamera, joka julkaistaan netissä viimeistään kesällä 2015 mennessä. 6. Entisten päiväkodin (alun perin opiston johtajan asunto) kunnostaminen opiston ja kylän käyttöön. Rakennuksen nykytilasta ei ole pitäviä tietoja, mutta joitakin vesivahinkoja ja kosteusvaurioita joka tapauksessa on olemassa.

17 7. Opisto itse tarvitsee lisätiloja, ja on myös puutetta otavalaisten etätyöskentelytiloistaehdotetut kirjastotilat ovat tällaiseen lisäkäyttöön riittämättömät muun kirjastotoiminnan ohessa.

Teresa GesTranius PienTen KesKusTen KeHiTTÄMisMaLLi

Teresa GesTranius PienTen KesKusTen KeHiTTÄMisMaLLi Teresa Gestranius PIENTEN KESKUSTEN KEHITTÄMISMALLI 2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 TOTEUTTAMISPROSESSI... 6 1. TARVEKARTOITUS... 7 2. HANKESUUNNITELMA... 8 3. KÄYNNISTÄMINEN... 9 4. TOTEUTUSSUUNNITELMA... 9 5.

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä?

Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Rovaniemen kaupunki ja sitä ympäröivä Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuonna 2006 Uudesta Rovaniemestä muodostui väestöltään Suomen

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia MUISTIO Lasten maaseutuparlamentti suunnittelupalaveri 2 Paikka: Etelä-Savon ELY- keskus Aika: 8.10.2013 klo 9:00-11:15 Paikalla: Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja.

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja. 1/2012 1 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 13.6.2012 klo 18.00 19.33 Kunnantalo, kokoushuone Tapanainen Matti Pesu Oiva Haiko Heikki Husu Tuuliainen Tarja Lehtonen Ritva Lahtinen Annikki Pekki Reijo puheenjohtaja

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer!

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Trygga och aktiva byar Hankkeen tarve ja tausta yhteiskunta muuttuu nopeasti ja varsinkin maaseutualueiden palveluita supistetaan kylien turvallisuussuunnitelmilla,

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Palaute hallintokunnittain

Palaute hallintokunnittain Palaute hallintokunnittain Tekninen toimi: Hyvää, toimivaa: Kirkonkylän yleisilme (istutukset), ympäristön viihtyvyys Röytyn rakennuksen maalaaminen Linnavuorentien asfaltointi + valaistus Taipalsaarentien

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Matkailu ja kaupallinen keskusta

Matkailu ja kaupallinen keskusta Matkailu ja kaupallinen keskusta 1. Ydinkeskustan liiketoimintaympäristön kiinteistökannan kehittäminen hankkeen avulla. Vaihtoehtoinen keskustasijainti hotelliravintola-kauppa-vapaa-ajan keskukselle.

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT Hankeaika 25.2.2010 31.07.2010 Hankkeen tarkoitus Virtain kylien yhteisen kyläsuunnitelman laatiminen Kyläsuunnitelman tavoite Hanke on esiselvityshanke, jonka aikana laaditaan

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016 Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016 Hankkeen tietoja Ekokumppanit Oy:n hallinnoima EAKR rahoitteinen kolmivuotinen (2015-2017) hanke Toiminta-alueena Tampere ja

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

Elinvoimavaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Elinvoimavaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Elinvoimavaliokunta 6 01.03.2016 Kunnanhallitus 88 14.03.2016 Valtuusto 21 29.03.2016 LEADER HANKKEEN ANTOLAINA / KEMPELEEN NUORISOSEURA RY / MÄÄRÄRAHAN MUUTOS 694/02.05.01/2015 ELIVK 6 Valmistelija kehitysjohtaja

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Salo 31.1.2012 Katja Ranta Lohjan Kylät ry Lohjan ja siihen yhdistymispäätöksensä tehneiden kuntien kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin Perustettu

Lisätiedot

V TOIMINNAN KESKEISIÄ HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNNAN ASIOITA. Kauppaneuvos Leo Laukkanen, Aluejohtokunnan puheenjohtaja

V TOIMINNAN KESKEISIÄ HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNNAN ASIOITA. Kauppaneuvos Leo Laukkanen, Aluejohtokunnan puheenjohtaja HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNNAN Kauppaneuvos Leo Laukkanen, Aluejohtokunnan puheenjohtaja 1. MAAKUNTALIITON VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 LAUSUNNOT YHTEYDENPITO JA VAIKUTTAMINEN YHTEISTYÖSSÄ KALASTUSALUEEN KANSSA 2.

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille Yksityistieavustusten painotukset 2013 ja 2014 Yksityistieseminaari Hämeenlinna 13.3.2012 Sisältö Johdanto Mistä avustuksia haetaan? Mitä avustetaan? Parantamisavustuksesta;

Lisätiedot

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN 1 TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN Tarkastelualueiden sijainti Järvi-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta valittiin erikseen tarkasteltava, zoomattava kohdealue Aluetta on tarkasteltu yleispiirteisesti, kuvaamalla

Lisätiedot

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta Piia Iivonen, kyläkehittäjä 18.11.2014, Kalanti Varsinais-Suomen Kylät ry:n Leader-rahoitteinen kehittämishanke Tarkoituksena yhdistystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

YHDISTYKSET MAISEMAN- JA VESIENHOITOTÖISSÄ. Juha Siekkinen Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry.

YHDISTYKSET MAISEMAN- JA VESIENHOITOTÖISSÄ. Juha Siekkinen Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry. YHDISTYKSET MAISEMAN- JA VESIENHOITOTÖISSÄ Juha Siekkinen Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry. 1 MIKSI YKSITYISIÄ IHMISIÄ JA YHDISTYKSIÄ TARVITAAN KOSTEIKKOLUONNON EDISTÄMISEKSI? Aikoinaan:

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI

KEURUUN KAUPUNKI KEURUUN KAUPUNKI 2012-2014 SEITSEMÄN KYLÄALUEEN YHTEINEN PROJEKTI Tavoitteena: Kylätoiminnan aktivointi Elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden edistäminen Kylien yhteinen kehittämisohjelma INNOSTUMINEN

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Hakujen alkaminen 11.5.2015 haettavaksi ovat avautuneet: o Yritystuet

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2016

Mansikan teemahaut syksyllä 2016 Mansikan teemahaut syksyllä 2016 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Keskustan kehittäminen

Keskustan kehittäminen Keskustan kehittäminen Tavoitteet 25.3.2014 Ohjausryhmän työpaja 25.3.2014 Käsitellyt teemat 1. Asuminen 2. Liikenne 3. Palvelut ja työpaikat Ohjausryhmä = - Kaupunginjohto - Luottamushenkilöiden edustus

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Torstai 23.05.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2

Torstai 23.05.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Torstai 23.05.2013 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely Sivistyslautakunta 7 25.01.2017 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely 966/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.01.2017

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN Stpj 28.11.2012, 32 Liite A: Hankesuunnitelma Valmistelu: Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström, puh. 044 7851463 Länsinummen koulun

Lisätiedot

YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus

YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus 8.9.2011 Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 8.9.2011 1 Säädösvalmistelun kehittämisen tarve Keskeisten tahojen lausumat ministeriöiden säädösvalmistelun laadun

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen Kaupunginhallitus Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Ohjeet ovat voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 3 2.1.

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma Lionsklubin strategian teko-ohje Ossi Eloholma 2010 2 Lionsklubin strategian teko-ohje Johdanto Sana strategia on peräisin antiikin Kreikasta 510 eaa, jolloin heimon johdossa oli Strategos, jonka tärkein

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainvaliokunta Suomen näkökulmasta ajankohtaiskatsaus ESIR-rahoituksen tilanteesta sekä mahdollisista ongelmakohdista ja kehittämishaasteista Eduskunta 12.4.2016 Globaali talous- ja finanssikriisi

Lisätiedot

TYÖLLISYYDENHOIDON KEHITTÄMISKUMPPANUUS MIKKELISSÄ. Pekka Patama 15. huhtikuuta 2015

TYÖLLISYYDENHOIDON KEHITTÄMISKUMPPANUUS MIKKELISSÄ. Pekka Patama 15. huhtikuuta 2015 TYÖLLISYYDENHOIDON KEHITTÄMISKUMPPANUUS MIKKELISSÄ 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Työllisyyspalvelujen keskittyminen kaupungin omassa organisaatiossa Ensimmäinen kehittämisvaihe 2008 2012 Toinen kehittämisvaihe

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Kitkajärvien vesienhoito tulevaisuudessa

Kitkajärvien vesienhoito tulevaisuudessa Kitkajärvien vesienhoito tulevaisuudessa Teemu Ulvi, SYKE Kitka-MuHa loppuseminaari 17.2.2015 Miksi Kitkajärvien hoidon ja kunnostuksen toimintamallia alettiin hankkeessa kehittää? Järvien eri osa-alueilla

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 10.3.2016 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot