MIKKELIN TUIKETAAJAMAT (Anttola, Ristiina, Suomenniemi, Haukivuori ja Otava) Hankevetäjä Teresa Gestranius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN TUIKETAAJAMAT (Anttola, Ristiina, Suomenniemi, Haukivuori ja Otava) Hankevetäjä Teresa Gestranius"

Transkriptio

1 MIKKELIN TUIKETAAJAMAT (Anttola, Ristiina, Suomenniemi, Haukivuori ja Otava) Hankevetäjä

2 MIKKELIN TUIKETAAJAMAT toimenpide-ehdotus (Anttola, Ristiina, Suomenniemi, Haukivuori ja Otava) Toimenpide-ehdotuksia Tuiketaajamien tulevaisuuden turvaamiseksi SISÄLTÖ JOHDANTO 3 NYKYTILANNE 4 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA TUIKETAAJAMIEN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI 5 VALITUT 1-3 KOHDETTA JATKOSUUNNITTELUA VARTEN. 11

3 JOHDANTO Mikkelin Tuiketaajamat hankkeessa ( ) kerättiin kuntalaisilta ideoita alueen kehittämiseksi sekä elinvoimaisuuden parantamiseksi. Kaikkiaan ideoita kertyi n aikana tuiketaajamat karttasovellukseen. Työryhmät valitsivat ideoista 1-3 ideaa jatkosuunnittelun kohteeksi. Kaupungin asiantuntijat arvioivat ideoiden toteutettavuutta sekä ovatko ideat taajamien kehittymisen ja elinvoimaisuuden kannalta tärkeimpiä kehittämiskohteita. Projektissa pohdittiin myös, minkälaisin keinoin voitaisiin turvata jatkuvuus sekä ideoiden mahdollinen täytäntöönpano projektin päättymisen jälkeen ( ) ja kenen vastuulle jää toteutus. Virkamiesten ja päättäjien sanoma on: Maaseutujen elinvoimaisuus on turvattava. Silti maaseudulta ollaan karsimassa jatkuvasti palveluja. Jotakin täytyy tehdä, ja pian! Koska Mikkelin kaupungin sekä koko Suomen taloustilanne on heikko, eikä rahaa ole, niin on mietittävä keinoja miten turvata maaseutujen kehittäminen, turvata palvelut sekä saada elinvoimaisuutta lisättyä. Muistio palaverista maakuntaliiton Esitän, että virkamiehet sekä päättäjät pohtivat asiaa yhdessä millä keinoilla maaseutujen tulevaisuus voitaisiin turvata. Mahdollisia keinoja maaseutujen kehittämiseen ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi: a) aluejohtokunnan avustusperiaatteiden uudistaminen sekä kohdentaminen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, josta hyötyvät kaikki kuntalaiset. b) Tuiketaajamat ry /kyläasiamies, joka kehittää ja vie asioita eteenpäin yhteistyössä kaikkien aluejohtokuntien, asukkaiden, yrittäjien sekä kaupungin kanssa. c) kaupunki kohteiden rahoittajana ja eteenpäin viejänä. Tarvitaan lisämäärärahaa. Minkä yksikön vastuulla on toteuttaminen? d) ulkoistettu yksityishenkilö, joka kehittää ja vie asioita eteenpäin yhteistyössä kaikkien aluejohtokuntien, asukkaiden, yrittäjien sekä kaupungin kanssa. e) Kaupungin palveluksessa oleva taajamien ja kylien kehittäjä. ü ü ü Lisäksi myönnettyjen korjausmäärärahojen tehokkaampi hyödyntäminen/käyttö. Aluejohtokuntien määrärahojen tarkistaminen yhteneväiseksi Kaikki ehdotukset vaativat aluejohtokuntien sääntöjen muuttamista!

4 NYKYTILANNE Aluejohtokunnilla on vuosittain käytettävissä määrärahaa: ANTTOLA EUROA Anttolan aluejohtokunnan v käyttömääräraha on e ja se on kohdistettu kuluvalle vuodelle seuraaviin kohteisiin; kokouspalkkiot ja palkkiot e, palvelujen ostot e, tarvikkeet 200 e, avustukset e, muut menot e (summat on arvioitu). Talousarvio 2015 SUOMENNIEMI EUROA Suomenniemen aluejohtokunnan vuoden 2014 käyttömääräraha on e ja se on kohdistettu kuluvalle vuodelle seuraaviin kohteisiin; kokouspalkkiot ja palkkiot e, palvelut e, tarvikkeet 600 e, avustukset e, sisäiset kulut 600 ja muut kulut e. Vuodelle 2015 määräraha esitetään kohdistettavaksi seuraavasti; kokouspalkkiot ja palkkiot e, palvelut e, tarvikkeet 600 e, avustukset e, sisäiset kulut 800 e, muut kulut e, yhteensä euroa. Talousarvio 2015 RISTIINA EUROA Vuodelle 2015 aluejohtokunnan käyttömääräraha on e, joka kohdistettaisiin seuraaviin kohteisiin; palkkiot sivukuluineen e, palvelujen ostot , tarvikkeet e, avustukset e, sisäiset menot e, muut menot e. Talousarvio 2015 HAUKIVUORI EUROA Haukivuoren aluejohtokunnan v käyttömääräraha on e ja se on kohdistettu kuluvalle vuodelle seuraaviin kohteisiin; kokouspalkkiot ja palkkiot e, palvelujen ostot e, tarvikkeet 500 e, avustukset e, muut menot e, tulot 400 e. Vuodelle 2015 vastaavat summat ovat kokouspalkkiot e, palvelujen ostot e, tarvikkeet 300 e, avustukset e, muut menot e, tulot 400 e. Talousarvio 2015 OTAVA Otavalla ei ole aluejohtokuntaa eikä näin ollen käytettävissä olevaa määrärahaa. 0 EUROA Tarkastelussa huomioituja asioita: Avustuksia myönnetään pääasiassa esimerkiksi koulujen luokkaretkien matkoihin, yhdistysten virkistäytymispäiviin, korjaustöihin talkoilla ja erinäisiin tapahtumiin. Aluejohtokuntien säännöt kieltää myöntämästä avustuksia, jotka ovat kaupungin omaa toimintaa. Korjausmäärärahalla ei paljoa saada aikaiseksi. YIT:lle ulkoistettu työ on kallista.

5 Otavassa ei ole aluejohtokuntaa, eikä määrärahaa toimenpiteiden toteuttamiseen. Onko Otavaan mahdollista saada aluejohtokuntaa? Keskustelukierroksilla kävi ilmi, että kuntalaisten mielestä nykyisen aluejohtokuntien toiminta ei tue alueen kaikkia asukkaita, vaan avustukset kohdentuvat vain tiettyjen tahojen toimijoille. Tämä on aiheuttanut negatiivisen ilmapiirin kuntalaisten keskuudessa, ja toivottu jopa aluejohtokuntien lakkauttamista. Myös jotkin aktiivista toimijoista/yrittäjistä kokee aluejohtokunnan lähes jarruna yhteisten etujen eteen, vaikka toiminta ei olisikaan yrittäjän hyötymiseen vaan koko alueen elinvoimaisuuden/elävöittämisen edesauttamiseen. Aluejohtokunta on poliittinen toimija, eikä varsinaisesti tee konkreettista työtä. Aluejohtokunnan tehtävänä on myöntää avustuksia yhdistyksille. Koska suurin osa avustuksista menee sellaisille tahoille, jotka eivät kehitä koko aluetta tai tue koko alueen elinvoimaisuutta, alueen kehittäminen seisoo paikallaan. Osa aluejohtokunnista on toiminut vuosia, eikä konkreettista alueen kehittämistä ole juurikaan tapahtunut. Aluejohtokuntien avustusten jakoperusteet TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA TUIKETAAJAMIEN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI Aluejohtokuntien avustusten myöntämisperusteita pitäisi tarkastella uudestaan ja kohdentaa avustukset osittain alueiden korjaus- ja muutostehtäviin. Myös kaupungin omaan toimintaan kuuluvat kehittämistyö/tehtävät pitäisi kuulua aluejohtokunnan avustusten piiriin. Vaikka tämänhetkiset avustukset ovat kohdentuneet tärkeisiin, pääsääntöisesti asukkaita aktivoivaan ja palvelevaan toimintaan (virkistäytymismatkat yms.), avustuksen saajien kohderyhmä on suhteellisen pieni asukasmäärään nähden. Avustuksia pitäisi myöntää siten, että se olisi kokonaisvaltaisempaa ja josta hyötyisi suurempi asukasmäärä. Aluejohtokuntien avustusten jakoperusteet Tässä taloustilanteessa täytyy miettiä kokonaisuutta ja millä keinoilla alueille saataisiin lisää elinvoimaa sekä kehittymistä, teoilla jotka parantaisi alueen houkuttelevuutta. Samalla kokonaisvaltainen elinvoiman lisääminen ja kehittäminen lisäisi hyvinvointia kaikille (esimerkiksi tapahtumat, leikkipuiston kunnostaminen jne). Houkutteleva alue tuo lisää asukkaita sekä yrityksiä. Myös talkootyö on tulevaisuudessa tärkeässä roolissa. Kokemusten mukaan paikallisyhteisöä ja sen keskusta voidaan kehittää kestävästi ja kustannustehokkaasti vain siihen suuntaan, johon siellä asuvat ja toimivat ihmiset sekä yritykset haluavat sitä yhdessä kehittää. Lisäksi yhteisön oma tekeminen ratkaisee lopulta tulokset. Jotta kirkonkylän kehittämisestä syntyy kunnanjohdolle uusi strateginen työväline, kunnan on aidosti sitouduttava ja johdettava kehitystyötä.

6 Jarmo Vauhkonen, maakuntaliitto Näiden esiin tulleiden asioiden perusteella pitäisi toimintatapoja tarkastella uudestaan/muuttaa. Alueiden korjausmäärärahojen uudelleen käyttö: Alueille on joihinkin kohteisiin (satama) myönnetty vuosittainen korjausmääräraha. Nämä on ulkoistettu YIT:lle, eikä tällä hetkellä määrärahoilla saada tehtyä kuin pieniä korjaustoimenpiteitä. Myös korjausmäärärahojen käyttöä pitäisi tarkastella uudelleen, jotta siitä saataisiin parempi hyöty ja tehokkaampi alueen parantaminen. Voisiko tulevaisuudessa tehtävän antaa yksityishenkilölle, ulkoistamalla? tai yhdistykselle, joka tekisi korjauksia talkoovoimin yhdessä Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa, jolloin samalla rahalla saataisiin enemmän aikaiseksi? Toteutusvaihtoehtoja: Huomioitava, että vaikka tällä hetkellä on erilaisia toimijoita, niin silti edistyminen junnaa paikallaan. Tarvitaan tekijä/toiminnanjohtaja, joka veisi asioita eteenpäin. Tämä ongelma on kierroksella myönnetty sekä PIKE -yhteistyökumppanit ovat huomanneet saman asian. Ei riitä, että toimintatapoja pelkästään muutetaan, vaan täytyy varmistua, että edistystä varmasti tapahtuu. Riittääkö rahat toteutukseen, onko aluejohtokunnilta irrotettavasti muista kustannuksista lisää rahaa? Mahdolliset palkat, mahdollinen kuntaosuus sekä mahdollinen kehittämiskohteen rahoitus? a) aluejohtokunnan avustusperiaatteiden uudistaminen sekä kohdentaminen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, josta hyötyvät kaikki kuntalaiset. Osa määrärahoista olisi kohdennettava kehittämistoimenpiteisiin. Aluejohtokunta myöntää avustuksia yhdistyksille jotka toteuttavat tarvittavia pienimuotoisia korjauksia (puistot, rakennukset jne.) talkoovoimin (kaupunki tarvittaessa antaa työapuja, esimerkiksi työpajojen kanssa tehtynä). Lisäksi yhdistykset hakevat itsenäisesti aluejohtokuntien avulla mm. rahoituksia investointeihin eri rahoituslähteistä. Aluejohtokunta valvoo työtä yhdessä yhdistyksen kanssa. Aluejohtokunta opastaa tarvittaessa mitä rahoituskeinoja on ja mihin niitä voi kohdentaa. Aluejohtokunta toteuttaa mm. Tuiketaajamat -hankkeen ideoita, yhdessä yhdistysten kanssa ja myöntää kohteisiin avustusta tai tarvittaessa rahoituksiin vaadittavan kuntarahaosuuden. Aluejohtokunta ei tällä hetkellä myönnä avustuksia kohteisiin, jotka ovat kaupungin omaa toimintaa. Tässä taloustilanteessa (kuntien ja koko Suomen) on tehtävä uusia ratkaisuja, eikä voida samoilla toimintatavoilla enää toimia. Keskusta-alueen kaupunginosilla ei myöskään ole erillisiin avustuksiin rahaa, jolloin leikkipaikat jne. kuuluvat kaupungille kuuluvaan

7 toimintaan. Koska, aluejohtokunnat saavat määrärahaa alueen kehittämiseen täytyisi heidän määrärahaa käyttää myös näihin kohteisiin. Tulevaisuudessa pitäisi miettiä hyvissä ajoin ennakkoon, mitkä ovat niitä kriittisimpiä kehittämiskohteita joihin pitäisi rahaa kohdistaa ja tehdä suunnitelma sen mukaan. Ehdotus avustusten kohdentamisesta: nykytilanne ) (Aluejohtokuntien talousarviot 2015 kohdassa Kaupungin talouspalvelut katsovat yhdessä päättäjien (aluejohtokunnat) sekä virkamiesten kanssa minkä verran avustusrahoista voisi myöntää kehittämiskohteisiin. Kaikki ehdotukset vaativat aluejohtokuntien sääntöjen muuttamista! ANTTOLA Tällä hetkellä Anttola käyttää avustuksiin tulevaisuudessa: erilaisiin avustuksiin elinvoiman lisäämiseen sekä kehittämiskohteisiin: SUOMENNIEMI Tällä hetkellä Suomenniemi käyttää avustuksiin tulevaisuudessa: erilaisiin avustuksiin elinvoiman lisäämiseen sekä kehittämiskohteisiin: RISTIINA Tällä hetkellä Ristiina käyttää avustuksiin tulevaisuudessa: erilaisiin avustuksiin elinvoiman lisäämiseen sekä kehittämiskohteisiin: HAUKIVUORI Tällä hetkellä Haukivuori käyttää avustuksiin tulevaisuudessa: erilaisiin avustuksiin elinvoiman lisäämiseen sekä kehittämiskohteisiin: OTAVA EUROA n euroa euroa euroa EUROA n euroa euroa euroa EUROA n euroa euroa euroa EUROA n euroa euroa euroa 0 euroa tulevaisuudessa:

8 ?? euroa Jos kyseessä on isompi kehittämistoimenpide, eikä avustus riitä, pitäisi rahaa sitoa muutamalle vuodelle. Yhdistys hakee lisäksi ulkoista rahoitusta. *Kaupunginhallitus ( ) on luvannut keskusta-alueen tontinluovutusvoitoista 50 % entisten kuntakeskusten julkisten paikkojen kehityskohteisiin. Muutamia esimerkkejä: b) Tuiketaajamat ry/kyläasiamies, joka kehittää ja vie asioita eteenpäin yhteistyössä kaikkien aluejohtokuntien, asukkaiden, yrittäjien sekä kaupungin kanssa. ü Yhdistys, jonka toimijan palkan maksaa aluejohtokunnat sekä myöntää avustuksia kehittämiskohteisiin. Yhdistys hakee myös ulkopuolisia rahoituksia. ü EAKR rahoitteinen projekti. Toimijan palkka maksetaan EAKR rahoituksella. Tällöin ei voi hakea muita rahoituksia kehittämiskohteisiin. ü LEADER -avustuksella. Toimijan/kyläasiamiehen palkka maksetaan leader rahoituksella. Kaupunki ei voi olla tuen hakijana. ükaupungilta kehittämisrahaa tai seuturahaa, jos aj:n määrärahat eivät riitä, hankerahoitusten kuntaosuuksiin? Mahdollisesti tehtävä kaupungin kanssa kumppanuussopimus. ükaupunki sitoutuu auttamaan yhdistystä, niin että antaa työllisyyspalvelun henkilöitä sekä tarvittaessa kaupungin henkilökuntaa avuksi toteutuksiin. Tällä varmistetaan se, että yhden henkilön harteille ja alue pystyy paremmin kehittymään. Toimintaa tarkennetaan, jos tämä on se keino jolla turvata projektin jatkuminen. c) kaupunki kohteiden rahoittajana ja eteenpäin viejänä. Kaupunki investoi tarvittaviin korjauksiin sekä huolehtii toteutuksesta. Tämä tarvitsee lisämäärärahaa, eikä erillisiä investointirahoituksia voi hakea ulkoiselta rahoittajalta. Minkä yksikön vastuulla olisi toteuttaminen? Mikä on aluejohtokuntien rooli? d) ulkoistettu ostopalvelu, joka kehittää ja vie asioita eteenpäin yhteistyössä kaikkien aluejohtokuntien, asukkaiden, yrittäjien sekä kaupungin kanssa. Tarvitsee lisämäärärahaa. e) Kaupungin palveluksessa oleva taajamien sekä kylien kehittäjä. Tehtävänä on tukea ja avustaa taajamia ja kyliä kehittymään sekä auttaa rahoituksien haussa ja hallinnoinnissa. Valitun toimenpiteen lisäksi: ü Lisäksi myönnettyjen korjausmäärärahojen tehokkaampi hyödyntäminen/käyttö. ü Yhteistyön lisääminen mm. metsähallituksen, ELY:n, sekä muiden toimijoiden kanssa, että heidän vastuualueiden hoito ja toimenpiteet toteutuvat sovitusti. Tällä hetkellä

9 ü aluejohtokunnat, joutuvat paljon painimaan asioiden kanssa, että asiat tulevat hoidetuksi. Miksi muissa EU maissa säännökset ovat löyhempiä kuin suomessa? Tiukat säännökset vaikeuttavat Suomen elinvoimaa ja kehittymistä. Pitäisikö vaatia selvitys ministeriöltä tai EU:sta, jotta tähän saataisiin muutos? Kuva: Saksassa leikkipaikka voi olla tällainen. Suomessa samanlainen vaatisi kalliit turva-alustat. Miksi tämä mahdollistuu muissa EUmaissa, mutta ei täällä? ü päättäjien ja virkamiesten vastuu tiedottaa hyvissä ajoin mahdollisista uhista vrt juna, kirjasto, palvelut jne, jotta taajamille jäisi aikaa tehdä asioille jotakin YHTEISTYÖSSÄ kaupungin kanssa. ü Kaupungin vastuu ja sitoutuminen: toimialojen täytyy huolehtia tämän hetkisistä korjauksista, tapahtumista jne. Mikä on kaupungin nykyinen käytäntö/vastuu järjestää tapahtumia taajamissa? ü Työllisyyspalvelut mahdolliseksi kumppaniksi toteutuksissa sekä alueiden kehittämisessä ja elinvoimaisuuden parantamisessa ü Otavaan on perustettava aluejohtokunta ja käytettäväksi määrärahaa. ü Mikkelin vuokratalojen (Mikalon) vuokria alennettava mitä kauemmaksi keskustaa mennään. Muissa kaupungeissa vuokrat alenevat, mutta Mikkelissä ei. Mikalon vastaus asiaan: Vuokria ei voi alentaa arava / korkotuki kiinteistöissä. ü Aluejohtokuntien määrärahojen tarkistaminen yhteneväiseksi Käyttömäärärahaksi on vahvistettu seuraavat määrärahat: Haukivuori euroa/ 31,80e/as Ristiina euroa/ 32 e/ as Suomenniemi euroa/ 57,15 e/ as Anttola e/ 26,55 e/ as. Mitä kaupunki olisi valmis tekemään maaseutujen elinvoimaisuuden vuoksi jotta toiminta helpottuisi?

10 Hankevetäjän mielestä: Tuiketaajamien jatkon turvaamiseksi kannattaisi palkata ulkopuolinen toimija ulkoisella rahoituksella. Toimija/kyläasiamies avustaa kaikkia tuiketaajamia viemään asioita eteenpäin sekä avustaa ulkoisten rahoitusten hakemisessa erilaisiin kehittämiskohteisiin. Toimii aluejohtokuntien sekä yhdistysten työrukkasena. Lisäksi tekee mm. valtakunnallista markkinointia alueiden tunnettavuuden parantamiseksi sekä lisää alueiden houkuttelevuutta. Tämän hetkinen tilanne ei toimi, tarvitaan kokoaikainen työntekijä entisten kuntakeskusten avuksi, koska tämänhetkiset aluejohtokuntien sekä yhdistysten jäsenet ovat pääasiassa kokopäivätöissä, eikä heidän aika riitä kaikkeen. Lisäksi muut vaihtoehdot voivat viedä aikaa, ennen kuin ne on mahdollista toteuttaa. Toimenpiteisiin tarvitsee ryhtyä välittömästi, eikä jäädä enää odottamaan. Tehtäviä täsmennetään, jos toiminta aloitetaan. Päättäjien mielipide (asiaa kysytty Tuiketaajamien ohjausryhmän päättäjiltä): Aluejohtokunnat sekä Otava-Seuran edustajat (tuiketaajamien työryhmän edustajat) kannattaa ehdotusta kyläasiamiehelle/toiminnanjohtajalle, jos rahoitus saadaan. Aluejohtokunnat myös toivoivat, että heitä kuunneltaisiin päätöstä tehdessä, he tuntevat alueensa parhaiten. Kaupungilla tuskin on myöntää lisämäärärahaa, joten aluejohtokuntien avustusmäärärahojen uudelleen kohdentamista on syytä tarkastella uudestaan sekä määrärahojen tarkistaminen yhteneväiseksi. Mukaan haluttaisiin myös kaupunginosat. Virkamiesten sekä asiantuntijoiden mielipide: Kaiken kaikkiaan asiantuntijoiden mielestä olisi aihetta perustaa mainittu yhdistys, joka auttaisi yhdistyksiä, aluejohtokuntia sekä yrittäjiä viemään asioita eteenpäin yhdessä kaupungin kanssa. Aluejohtokuntien määrärahojen käyttö sekä avustusperiaatteiden sääntöjä olisi syytä muuttaa sekä määrärahojen suhteuttaminen asukasmäärään yhteneväiseksi. Kaupungin johtoryhmä ehdottaa vaihtoehtoa A. Alueella tulee olla vastuutaho, jonka kanssa asiaa viedään systemaattisesti eteenpäin. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötahojen kanssa ideointia ja käytäntöön viemistä. Kaikki raha ei tule kaupungin kassasta, vaan mukana alueen toimijat. Asia vietiin pohdittavaksi laajennettuun johtoryhmään. Satamiin on käytössä euroa korjausmäärärahaa. Osa satamien ylläpidosta kuuluu Naviolle Asiantuntijat arvelivat, että uskaltaako ulkopuolisia laskea tekemään korjaustöitä, kenen on vastuu, jos jotain sattuu? Kaupunki aikoo hoitaa jatkossa leikkipaikat ja satamat. Osa valittujen ideoiden kohteista kuuluu yksityiseen omistukseen tai kuuluvat ELY:n vastuulle. Työllisyyspalvelut voivat toimia mahdollisena kumppanina, jos kaupungilta saa tarvittavan työohjauksen. Kaupungin mukaan resursseja ei ole. Voisiko kyläasiamies/toimija olla tässä apuna tai työllisyyspalvelujen kautta palkattu ohjeistaja?

11 VALITUT 1-3 KOHDETTA JATKOSUUNNITTELUA VARTEN. Kaikkiaan ideoita kertyi n aikana tuiketaajamat karttasovellukseen. Aluejohtokunnat valitsivat 1-3 kohdetta jatkosuunnittelun kohteeksi. Kaikki sovellukseen sekä työpajoissa kertyneet ideat toimitetaan aluejohtokuntien tiedoksi sekä kaupungin yksiköille, ja he tarvittaessa ohjaavat oikeisiin kohteisiin. Osa ideoista ovat jo ns. toteuttamisvaiheessa, näihin olen pyrkinyt selvittämään tämän hetkisen tilanteen ja yhdyshenkilön. Kaupungin asiantuntijat arvioivat ideoiden toteutettavuutta sekä ovatko ideat taajamien kehittymisen ja elinvoimaisuuden kannalta tärkeimpiä kehittämiskohteita. Hankkeen vetäjän mielestä pitäisi myös miettiä mm: ü ü Alueiden tuotteistus: Esimerkiksi Ristiinan vahvuuksia (kalliomaalaukset, Brahe/Kristiina) pitäisi enemmän hyödyntää alueella. Alueiden identiteetin vahvistaminen: Ratkaisut pitäisi olla enemmän maaseutumaisia ü Etätyöntekijöiden houkuttelu sekä etätyömahdollisuuksien parantaminen

12 ü ü Liikenneyhteyksien parantaminen valtakunnallinen markkinointikampanja: Asukkaiden ja yrittäjien houkuttelu. Muuta maalle (etätöihin) Suomenniemen aluejohtokunnan valinnat Suomenniemen aluejohtokunta näkee taajaman kehittämisen kokonaisuutena, joka sisältää keskustaajaman Kirkonkylän, Kauriansalmen ja näiden väliin jäävän Myllysillan alueen. 1. Kauriansalmen alue Kauriansalmi on mitä mainioin paikka vt 13:lla liikkuvien pysäyttämiseksi. Tähän päästäisiin, jos: Yhdessä jo olemassa olevan luonnonkauniin maiseman lisäksi siihen saataisiin näyttävät opastetaulut jotka houkuttelisivat pysähtymään ja ohjaisivat läheisiin mielenkiintoisiin kohteisiin. Tällaisia ovat mm. maisematorni luontopolkuverkostoineen, voimapolkuineen ja metsätaitoratoineen, Myllysillan lava, kirkonkylä kirkkoineen ja palveluineen, Suomenkylän kulttuurimaisemat, Karkauksen maitotie, Irja Hannosen polku, Caravan -alue jne.. Maisemanhoidollisilla töillä ja istutuksilla alue saataisiin hyvinkin pienillä kustannuksilla houkuttelevaksi Maanomistussuhteet tulisi saada järjestettyä niin, että alueella oleva vanha ja heikkokuntoinen rakennuskanta voitaisiin uusien yrittäjien toimesta korvata nykypäivän vaatimukset täyttävillä, tarkoitukseen sopivilla rakenteilla (ravintolatoimintaa, majoitusta, myyntipisteitä, palvelun tuottajien markkinointipiste yms.) Parannettaisiin alueen liikenneturvallisuutta etenkin Hietakankaantien molemmissa päissä. Vt. kolmelletoista tulisi mitä pikimmin saada ohituskieltomerkki toistuvien risteysalueen ohitustilanteiden ja uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Kirkonkyläntien ja Hietakankaantien liittymän näkyvyys tulisi saada kuntoon. 2. Myllysillan alue Myllysillan tanssilavan kohdalla on veneenlaskupaikka ja huonokuntoinen, käyttäjämäärään nähden liian pieni laituri, joka tulisi uusia. VASTAUS: Laituri on tulossa Heti lavan jälkeen on uusi asuntoalue, jossa ei ole kunnallistekniikan rakentamisen jälkeen tapahtunut mitään. Alueen rakentaminen tulisi saada käyntiin ja sitä tulisi vauhdittaa tehokkaalla markkinoinnilla. Toimenpiteillä on oleellista merkitystä kokonaisuuden kannalta katsottuna.

13 VASTAUS: Tontit ovat myynnissä ja jatkuvasti haettavissa kaupungin nettisivujen kautta ( ), pari kyselyä on tullut mutta ne eivät ole johtaneet varaukseen. 3. Kirkonkylä Keskustaajama kaipaa selkeää yleisilmeen kohentamista, joka tarkoittaa mm. pusikoiden ja tienvierien raivaamista sekä istutuksia. Alueen ainoa vakituisen alueen valaisematon tieosuus (osa Savivalkamantietä ja Savanderintie) tulee valaista. Alueella on seitsemän vakituista asuinkiinteistöä. Tietä käytetään paljon ulkoilureittinä, ja liikenne kaupungin yleiselle uimarannalle/ pienvenesatamaan on melko vilkasta pitkälle syksyyn. Ehdotettu torialueelle pystytettävä kioski-kahviorakennus olisi erinomainen lisä nyt aneemisen toritoiminnan elvyttäjänä. Pystyttämisen edellytykset (luvat, rahoitus, toteuttaja) on syytä selvittää. Misetin toimesta jo käynnissä oleva hanke hyvillä tietoliikenneyhteyksillä ja toimivalla työtilalla varustetun etätyöpisteen saamiseksi keskustaajamaan tulee saattaa loppuun mahdollisimman nopealla aikataululla. Esitetty maksullinen pyykinpesumahdollisuus vapaa-ajan asukkaille on tarpeellinen lisäpalvelu, joka helpottaisi mökkiläisten elämää ja vilkastuttaisi kirkonkylän muita toimintoja. Mielestämme tyhjillään olevista valmiista kiinteistöistä löytyisi toiminnalle sopivat tilat. VASTAUS: Mikalon vuokrataloilta on kysytty, että onko Mikalon vuokrataloissa pyykkitupia, joissa ulkopuoliset voivat käydä pesemässä joko polettia tai rahaa vastaan. Vastaus Mikalolta oli, että ei ole pesutiloja, joita voisi ajatella tähän tarkoitukseen. Täytyy miettiä toisia vaihtoehtoja mökkiläisten pesumahdollisuuksille. Idea jätevesien käsittelyn tehostamisesta kannattaa kaupungin asianomaisen hallintokunnan toimesta tutkia ja ryhtyä mahdollisiin toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi. VASTAUS: Vuonna 2014 on valmistunut vesihuollon kehittämissuunnitelma. https://webdom.mikkeli.fi/kunnari/internet_mikkeli.nsf/3e12a7fcbc9e6736c2 2569d90040f1cd/DC77474ABE640557C2257D74001C0B6A?OpenDocument Kehittämissuunnitelmassa on ohjelmoitu lähivuosille Suomenniemen alueelle kehittämistoimenpiteinä mm. kohdat B 25 (Suomenniemen puhdistamon saneeraaminen) ja B29 (Suomenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa). Jätevesilietteiden vastaanottopistettä koskeva aloite voitaneen käsitellä noiden hankkeiden

14 yhteydessä. Lopulliseksi asian ratkaisutavaksi voi osoittautua jokin muu kuin lietteen käsittely Suomenniemen puhdistamolla. Kuolimon erityislaadun takia Suomenniemen puhdistamolle johdettavan kuormituksen määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Lietteiden asianmukainen vastaanotto ja käsittely ovat tärkeitä asioita, joita tulee pitää esillä, jotta ne etenisivät. Suosittelemme, että aluejohtokunta tekee asiasta aloitteen kunnanvaltuustolle. Yhteyshenkilö Hanna Pasonen Heikki Tanskanen Kevyen liikenteen väylät ja elinkaaripiha Suunnittelun alla oleva kevyen liikenteen väylä keskustaajaman alueella tulee rakentaa viivytyksittä. Ponnisteluja kuntaliitossopimukseen kirjatun kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi välille Kauriansalmi-kirkonkylä tulee edelleen jatkaa. Väylä on välttämätön viimeistään silloin kun aiemmin esitetyt, mielestämme tärkeät ideat alkavat toteutua. Korostamme väylän merkitystä turvallisuuden lisääjänä ja lähiliikuntapaikkana. Valmisteilla oleva elinkaaripiha koulun ympärillä tulee saattaa kaikilta osiltaan loppuun mahdollisimman pian. VASTAUS: Suomenniemen koulun pihalle tehtiin viime keväänä pihasuunnitelma elinkaaripihasta (pääpiirustus). Pihalle suunniteltiin kolme aluetta: välituntipiha, kuntoilu- ja oleskelualue aikuisille ja pienten lasten piha. Välituntipihan työpiirustus tehtiin alkukesästä 2014 ja piha valmistui syksyllä 2014 koululaisten käyttöön. Tavoitteena on suunnitella kuntoilu- ja oleskelupiha ja pienten lasten piha ensi talven aikana. Elinkaaripiha rakennettaneen valmiiksi ensi kesänä(2015). Yhteyshenkilö Sirpa Vesanen 4. Kuitukaapeli Suomenniemellä on ongelmia riittävän nopeiden tietoliikenneyhteyksien osalta. Kuitukaapelin rakentamista on selvitetty useaan otteeseen, mutta sen rakentamiselle ei ole löytynyt edellytyksiä. Mikään operaattori ei ole ollut asiasta kiinnostunut, vedoten alueen todennäköisesti vähäiseen liittyjien määrään. Kaikki ongelman ratkaisemiseksi tehtävät toimenpiteet ovat tervetulleita.

15 5. Muuta VASTAUS: Vuonna 2014 on käynnistymässä kaupungin sekä maakuntaliiton esiselvityshanke jossa selvitetään valokuitukaapelin toteutusta sekä rahoitusmahdollisuuksia. Yhteyshenkilö Timo Rissanen Aluejohtokunta haluaa nostaa esille vanhan valtakunnanrajan hyödyntämisen. Mielestämme kaupungin kulttuuritoimi voisi selvittää, kuinka historiallisesti merkittävä, alueemme halki kulkeva raja voitaisiin tuotteistaa matkailua ja historiasta kiinnostuneita palvelevaksi tuotteeksi. VASTAUS: Kartan voi helposti tehdä museosta löytyvän kartan avulla ja piirtää rajat peruskarttaan. Kyltit Tervetuloa rajalle. Voisiko tämän toteuttaa esimerkiksi yhdistys sekä Miset matkailu? RISTIINAN VALITUT KOHTEET Aluejohtokunta esittää Ristiinasta seuraavia kohteita Tuike-taajamahankkeeseen. 1. Ulkoilureitin/hiihtoreitin suunnitelma koulukeskukselle toimeenpanotaho Mikkelin vapaa-ajan liikuntatoimi ja paikallisena kumppanina Ristiinan Urheilijat ry. 2. Ristiinan kaikki opastekyltit kunnostettava toimeenpanotaho Mikkelin tekninen toimi, Pohjois-Savon Ely-keskus ja paikallisena kumppanina Mikkelin yrittäjäyhdistyksen Ristiinan alaosasto. VASTAUS: Yksityisten kylttien kohdalta ei voida tehdä mitään. Tekninen toimi selvittää Mikkelin kaupungin omistukseen kuuluvat kyltit. 3. Ristiinan vanhan sotakoulun kunnostus toimeenpanotaho Mikkelin tekninen toimi ja paikallisena kumppanina Ristiina Seura ry. VASTAUS: Suunnittelu alkaa ensi vuonna. Tässä vaiheessa puhuttu kylätalosta. ANTTOLAN VALITUT KOHTEET Aluejohtokunta valitsi Anttolan tuiketaajama-hankkeiksi seuraavat:

16 1. Pajatien kunnostus ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen kantie 62:lta, josta tulisi Anttolan pääsisääntuloväylä. Lisäksi tarvitaan tarpeelliset opasteet ja liikenneympyrän kunnostaminen. Kaupungin vastuulla. VASTAUS: Pajatien mahdollisuus pääväyläksi ei onnistu eikä suositella kapean tien sekä asutusten vuoksi. Tekninen toimi selvittää vaatiiko kaavamuutoksen, budjetoitava (pariin vuoteen ei tule olemaan mahdollista). 2. Anttolan vierasvenesataman kehittäminen. VASTAUS: Syksyllä 2014 kunnostus on alkanut. Alueella ei ole mahdollista rakentaa uusia kohteita. Voisiko olemassa olevia rakennuksia hyödyntää. 3. Anttolan torialueen kehittäminen. VASTAUS: Mahdollisen tulevan yhdistyksen kautta torialuetta voisi kehittää. HAUKIVUOREN VALITUT KOHTEET Aluejohtokunta valitsee Tuiketaajama-hankkeelle seuraavat toimintakokonaisuudet: 1. Haukivuoren ydinkeskustan sisääntulon uudistaminen ja keskustan kokonaisuuden kehittäminen kylän keskustasta Kyyveden rannalle. 2. Haukivuoren alueen tietoliikenne- ja puhelinyhteyksien parantaminen VASTAUS: Vuonna 2014 on käynnistymässä kaupungin sekä maakuntaliiton esiselvityshanke jossa selvitetään valokuitukaapelin toteutusta sekä rahoitusmahdollisuuksia. Yhteyshenkilö Timo Rissanen 3. Pyöräilyreittien kehittäminen 4. Kyyvesi-perinnekäsityömalliston luominen OTAVAN VALITUT KOHTEET 1. lähiliikenteen parantaminen VASTAUS: Joukkoliikennesuunnitelma on valmistunut, joitakin muutoksia on tehty. 2. uuden asuntoalueen kaavoittaminen opiston kiekkokaukalon, radan, Vanhan Otavantien ja jo puretun poliisitalon rajoittamalle metsäalueelle. VASTAUS: Asemakaavamuutosta valmisteltu, mutta kaavatyö ei ole edennyt resurssien vähyyden vuoksi. 3. keskustan teiden ja tienviittojen kuntoon laittaminen. Erikoisen tärkeä olisi tärinäraitojen rakentaminen Nesteen huoltoaseman kohdalle, koska tässä autot ajavat liian kovaa. 4. kevyenliikenteen väylän jatkaminen Tokerosta Nesteen huoltoaseman risteykseen. Nykyinen tilanne eli autotien reuna-alueen käyttö on jalankulkijoille ja myös pyöräilijöille pimeänä aikana vaarallinen. 5. Venesatama-alueen varustaminen kameravalvonnalla, valaistuksella ja sosiaalitiloilla (vessat). Mattomankelin hankkiminen matonpesupaikalle. VASTAUS: Alueelle on asennettu kamera, joka julkaistaan netissä viimeistään kesällä 2015 mennessä. 6. Entisten päiväkodin (alun perin opiston johtajan asunto) kunnostaminen opiston ja kylän käyttöön. Rakennuksen nykytilasta ei ole pitäviä tietoja, mutta joitakin vesivahinkoja ja kosteusvaurioita joka tapauksessa on olemassa.

17 7. Opisto itse tarvitsee lisätiloja, ja on myös puutetta otavalaisten etätyöskentelytiloistaehdotetut kirjastotilat ovat tällaiseen lisäkäyttöön riittämättömät muun kirjastotoiminnan ohessa.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Anttolan aluejohtokunta 16.09.2014 Kokoustiedot Aika 16.09.2014 tiistai klo 18.00-19.28 Paikka Anttolan yhtenäiskoulu, luokka 1 Lisätietoja Kokouksen alussa

Lisätiedot

Teresa GesTranius PienTen KesKusTen KeHiTTÄMisMaLLi

Teresa GesTranius PienTen KesKusTen KeHiTTÄMisMaLLi Teresa Gestranius PIENTEN KESKUSTEN KEHITTÄMISMALLI 2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 TOTEUTTAMISPROSESSI... 6 1. TARVEKARTOITUS... 7 2. HANKESUUNNITELMA... 8 3. KÄYNNISTÄMINEN... 9 4. TOTEUTUSSUUNNITELMA... 9 5.

Lisätiedot

Ristiinan aluejohtokunta Liite Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8.

Ristiinan aluejohtokunta Liite Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8. Ristiinan aluejohtokunta 14.9.2016 Liite 1 71 Alustava esitys aluejohtokunnista Hallintorakenneuudistuksen ohjausryhmän kokous 22.8.2016 Aluejohtokuntien määrä ja rakenne Mikkelissä on 4 aluejohtokuntaa

Lisätiedot

40 Kohdeavustus, Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry, suomenniemeläinen -julkaisu

40 Kohdeavustus, Suomenniemen kotiseutuyhdistys ry, suomenniemeläinen -julkaisu Mikkeli Kokouskutsu 1 (13) Aika 11.08.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastus 39 Kohdeavustus, Kauriansalmen

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1. Muut saapuvilla olleet Kauria, Outi, kaupunginhallituksen edustaja

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1. Muut saapuvilla olleet Kauria, Outi, kaupunginhallituksen edustaja Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 13.01.2015 18.00-19.15 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Saapuvilla olleet jäsenet Risto Korhonen, puheenjohtaja Markku Heikkilä Marja

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi

PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi PIKE TULOKSET NOUTOPÖYTÄ 24.11.2014 www.esavo.fi/pike, www.kaupunkikeskustat.fi Pienten keskusten kehittämiskampanja Pike kampanja 2014-2016 Elävät Kaupunkikeskustat ry (www.kaupunkikeskustat.fi) ja maakuntaliitot:

Lisätiedot

33 Kohdeavustus Kiesilän Erä ry, ampumatornien rakennus

33 Kohdeavustus Kiesilän Erä ry, ampumatornien rakennus Mikkeli Pöytäkirja 5/2015 1 (11) Aika 09.06.2015, klo 18:00-19:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastus 33 Kohdeavustus

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013 Tekninen lautakunta 04.12.2013

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

SUOMENNIEMI ideoiden tarkat kohdat voi katsoa sovelluksesta.

SUOMENNIEMI ideoiden tarkat kohdat voi katsoa sovelluksesta. SUOMENNIEMI ideoiden tarkat kohdat voi katsoa sovelluksesta. VAIHE 1: Käykää läpi ideat yhdessä asiantuntijoiden kanssa, ja katsokaa onko jokin idea jo toteutettu tai tulossa toteutukseen. Kirjoittakaa

Lisätiedot

65 Pellosniemen leikkipuiston muuttaminen käyttöpuistoksi. 66 Kulttuuriyhdistys Mäki, pelto ja metsä ry, lammasaitaus, kohdeavustus

65 Pellosniemen leikkipuiston muuttaminen käyttöpuistoksi. 66 Kulttuuriyhdistys Mäki, pelto ja metsä ry, lammasaitaus, kohdeavustus Mikkeli Kokouskutsu 1 (12) Aika 12.08.2015, klo 16:30 Paikka Metsälinna, Kitereentie 13 Käsiteltävät asiat 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 Pöytäkirjan tarkastus 65 Pellosniemen leikkipuiston

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1. Muut saapuvilla olleet Kauria, Outi, kaupunginhallituksen edustaja Tapio Marita, tekninen sihteeri

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1. Muut saapuvilla olleet Kauria, Outi, kaupunginhallituksen edustaja Tapio Marita, tekninen sihteeri Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Suomenniemen aluejohtokunta 09.09.2014 Kokoustiedot Aika 09.09.2014 ti klo 18.00-19.30 Paikka Kahvila Salmenranta Saapuvilla olleet jäsenet Risto Korhonen,

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014 Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Miten ihmisen ääni mukana Pohjois-Karjalassa? Hyvinvointikertomus ihmisen ääntä kokoamassa Vesa

Lisätiedot

Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015

Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015 Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015 Mikä on Leader? Leader-ryhmät Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä toimijoita alueillaan Kannustamme paikalliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava Kuvaile Kauhavan keskustan unelmatilaa Miten kuvailisit Kauhavan nykyistä keskustaa Väljyys Viihtyisyys TurvallisuusMissä asumisen alueita kehittäisit Kauhavan keskustassa ja miten? Missä olisi hyvä sijainti

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi hanke 2016-2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Päijät-Hämeestä hankemarssi 17.3.2017 Mari Brunou Nastolan maaseutu elinvoimaseksi

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi.

Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi. 1 Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi. OECD on tehnyt Suomen maaseutupolitiikasta kaksi ns, maatutkintaa. Viimeisin on vuodelta 2006-2008. Sen johtopäätöksenä

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Kylien ja kunnan muuttuvat suhteet

Kylien ja kunnan muuttuvat suhteet Kari Leinamo Kylien ja kunnan muuttuvat suhteet 20.5.2011 Kuntalaki 2 Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä?

Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Rovaniemen kaupunki ja sitä ympäröivä Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuonna 2006 Uudesta Rovaniemestä muodostui väestöltään Suomen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Tiivis yhteenveto toteutuneista toimenpiteistä on tämän muistion lopussa liitteenä.

Tiivis yhteenveto toteutuneista toimenpiteistä on tämän muistion lopussa liitteenä. LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA MARKKINOINTISUUNNITTELU - TYÖRYHMÄ Aika: Tiistai 25.8.2015 klo 16.00 17.00 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä: Jarmo Rasi pj Sanna Vuolle jäsen Olavi Suominen jäsen

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 10.09.2014 keskiviikko klo 17.00-17.56 Paikka Metsälinna, Kitereentie 13, Ristiina Saapuvilla olleet jäsenet Jari Viitikka, puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA vuosiseminaari 7.10.2014 Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke Harri Jyrävä, Ramboll Finland Oy Savo-Karjalan aluehankkeen koordinointi: Harri Jyrävä ja Teemu Matilainen , Savo-Karjala

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset OKM myöntää avustukset ELY-keskusten kautta Avustusta

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia MUISTIO Lasten maaseutuparlamentti suunnittelupalaveri 2 Paikka: Etelä-Savon ELY- keskus Aika: 8.10.2013 klo 9:00-11:15 Paikalla: Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Suomenniemen aluejohtokunta 03.12.2015. Aika 08.12.2015, klo 18:00. kahvila-ravintola Salmenranta. Käsiteltävät asiat

Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Suomenniemen aluejohtokunta 03.12.2015. Aika 08.12.2015, klo 18:00. kahvila-ravintola Salmenranta. Käsiteltävät asiat Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 08.12.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 69 Pöytäkirjan tarkastus 70 Suomenniemen kärkihankkeet

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kuluneen valtuustokauden aikana käsittelemättä jääneet valtuustoaloitteet

Kuluneen valtuustokauden aikana käsittelemättä jääneet valtuustoaloitteet Kunnanhallitus 108 15.05.2017 Kunnanvaltuusto 35 29.05.2017 Kuluneen valtuustokauden aikana käsittelemättä jääneet valtuustoaloitteet Kunnanhallitus 15.05.2017 108 Vuosi 2013: Keskusta on jättänyt 11.11.2013

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer!

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Trygga och aktiva byar Hankkeen tarve ja tausta yhteiskunta muuttuu nopeasti ja varsinkin maaseutualueiden palveluita supistetaan kylien turvallisuussuunnitelmilla,

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Hangon asemakaavaluonnos

Hangon asemakaavaluonnos Hangon asemakaavaluonnos Työpaja 24.4. Hangossa, tulosten yhteenveto WSP / Mari Siikonen, Teemu Holopainen ja Anri Lindén 28.5.2012 1. Työpajan kuvaus ja aineisto 2. Yhteenveto tuloksista Asemakaavaluonnos

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 07.10.2014 tiistai klo 18.00-19.30 Paikka Kahvila-ravintola Salmenranta Saapuvilla olleet jäsenet Risto Korhonen, puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu -

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu - KOJONKULMA - Mahdollisuuksien maaseutu - Kyläkävelyraportti KOJONKULMA 10.7.2012 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa-

Lisätiedot

Retkisatamaverkoston kehittäminen ja tulevaisuus. 27.1.2015 Eeva Taimisto

Retkisatamaverkoston kehittäminen ja tulevaisuus. 27.1.2015 Eeva Taimisto Retkisatamaverkoston kehittäminen ja tulevaisuus Retkisatamaverkoston tulevaisuuden haasteina ovat: Alueiden yleisvalvontaa Ympäristökasvatus ja valistus Korjaa olemassa olevia rakenteita Olemassa olevien

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Turvallisuuden ja hyvinvoinnin TKI-foorumi 16.3. SataKylät ry Kyläasiamies Hanna Ruohola Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Miksi hanke suunniteltiin? Kylien lähipalvelujen

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010 ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA Katuvalaistus Koivukatujen hoito Siisteys Istutukset Kadut Puistojen hoito Liikennejärjestelyt Opasteet Sadevesiviemäröinti Yleisilme Jalkakäytävät Rakennusten kunto

Lisätiedot

Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen

Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen Koirapalvelut Koirapalvelut ovat kaupungin tarjoamia palveluita koiran omistaville kuntalaisille Koirapuistojen lisäksi

Lisätiedot

MATKAILUN HANKETOIMINTA

MATKAILUN HANKETOIMINTA MATKAILUN HANKETOIMINTA OHJELMAKAUSI 2000 2006 MATKATOIMIALA Matkailun edellinen ohjelmakausi käytettiin eripuolilla maakuntaa erilaisten perusmatkailupalvelujen kehittämiseen. Kehittämistoiminnan tuloksena

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

PIENTEN KESKUSTEN (PIKE) KEHITTÄMISEN TILANNEKATSAUS ALUESUUNNITTELUKOHTAJA JARMO VAUHKONEN 12.12.2013

PIENTEN KESKUSTEN (PIKE) KEHITTÄMISEN TILANNEKATSAUS ALUESUUNNITTELUKOHTAJA JARMO VAUHKONEN 12.12.2013 PIENTEN KESKUSTEN (PIKE) KEHITTÄMISEN TILANNEKATSAUS ALUESUUNNITTELUKOHTAJA JARMO VAUHKONEN 12.12.2013 Pienten keskusten kehittämiskampanja Pike kampanja 2014-2016 Maakuntaliitot ja Elävät Kaupunkikeskustat

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot