MIKKELIN TUIKETAAJAMAT (Anttola, Ristiina, Suomenniemi, Haukivuori ja Otava) Hankevetäjä Teresa Gestranius

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN TUIKETAAJAMAT (Anttola, Ristiina, Suomenniemi, Haukivuori ja Otava) Hankevetäjä Teresa Gestranius"

Transkriptio

1 MIKKELIN TUIKETAAJAMAT (Anttola, Ristiina, Suomenniemi, Haukivuori ja Otava) Hankevetäjä

2 MIKKELIN TUIKETAAJAMAT toimenpide-ehdotus (Anttola, Ristiina, Suomenniemi, Haukivuori ja Otava) Toimenpide-ehdotuksia Tuiketaajamien tulevaisuuden turvaamiseksi SISÄLTÖ JOHDANTO 3 NYKYTILANNE 4 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA TUIKETAAJAMIEN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI 5 VALITUT 1-3 KOHDETTA JATKOSUUNNITTELUA VARTEN. 11

3 JOHDANTO Mikkelin Tuiketaajamat hankkeessa ( ) kerättiin kuntalaisilta ideoita alueen kehittämiseksi sekä elinvoimaisuuden parantamiseksi. Kaikkiaan ideoita kertyi n aikana tuiketaajamat karttasovellukseen. Työryhmät valitsivat ideoista 1-3 ideaa jatkosuunnittelun kohteeksi. Kaupungin asiantuntijat arvioivat ideoiden toteutettavuutta sekä ovatko ideat taajamien kehittymisen ja elinvoimaisuuden kannalta tärkeimpiä kehittämiskohteita. Projektissa pohdittiin myös, minkälaisin keinoin voitaisiin turvata jatkuvuus sekä ideoiden mahdollinen täytäntöönpano projektin päättymisen jälkeen ( ) ja kenen vastuulle jää toteutus. Virkamiesten ja päättäjien sanoma on: Maaseutujen elinvoimaisuus on turvattava. Silti maaseudulta ollaan karsimassa jatkuvasti palveluja. Jotakin täytyy tehdä, ja pian! Koska Mikkelin kaupungin sekä koko Suomen taloustilanne on heikko, eikä rahaa ole, niin on mietittävä keinoja miten turvata maaseutujen kehittäminen, turvata palvelut sekä saada elinvoimaisuutta lisättyä. Muistio palaverista maakuntaliiton Esitän, että virkamiehet sekä päättäjät pohtivat asiaa yhdessä millä keinoilla maaseutujen tulevaisuus voitaisiin turvata. Mahdollisia keinoja maaseutujen kehittämiseen ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi: a) aluejohtokunnan avustusperiaatteiden uudistaminen sekä kohdentaminen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, josta hyötyvät kaikki kuntalaiset. b) Tuiketaajamat ry /kyläasiamies, joka kehittää ja vie asioita eteenpäin yhteistyössä kaikkien aluejohtokuntien, asukkaiden, yrittäjien sekä kaupungin kanssa. c) kaupunki kohteiden rahoittajana ja eteenpäin viejänä. Tarvitaan lisämäärärahaa. Minkä yksikön vastuulla on toteuttaminen? d) ulkoistettu yksityishenkilö, joka kehittää ja vie asioita eteenpäin yhteistyössä kaikkien aluejohtokuntien, asukkaiden, yrittäjien sekä kaupungin kanssa. e) Kaupungin palveluksessa oleva taajamien ja kylien kehittäjä. ü ü ü Lisäksi myönnettyjen korjausmäärärahojen tehokkaampi hyödyntäminen/käyttö. Aluejohtokuntien määrärahojen tarkistaminen yhteneväiseksi Kaikki ehdotukset vaativat aluejohtokuntien sääntöjen muuttamista!

4 NYKYTILANNE Aluejohtokunnilla on vuosittain käytettävissä määrärahaa: ANTTOLA EUROA Anttolan aluejohtokunnan v käyttömääräraha on e ja se on kohdistettu kuluvalle vuodelle seuraaviin kohteisiin; kokouspalkkiot ja palkkiot e, palvelujen ostot e, tarvikkeet 200 e, avustukset e, muut menot e (summat on arvioitu). Talousarvio 2015 SUOMENNIEMI EUROA Suomenniemen aluejohtokunnan vuoden 2014 käyttömääräraha on e ja se on kohdistettu kuluvalle vuodelle seuraaviin kohteisiin; kokouspalkkiot ja palkkiot e, palvelut e, tarvikkeet 600 e, avustukset e, sisäiset kulut 600 ja muut kulut e. Vuodelle 2015 määräraha esitetään kohdistettavaksi seuraavasti; kokouspalkkiot ja palkkiot e, palvelut e, tarvikkeet 600 e, avustukset e, sisäiset kulut 800 e, muut kulut e, yhteensä euroa. Talousarvio 2015 RISTIINA EUROA Vuodelle 2015 aluejohtokunnan käyttömääräraha on e, joka kohdistettaisiin seuraaviin kohteisiin; palkkiot sivukuluineen e, palvelujen ostot , tarvikkeet e, avustukset e, sisäiset menot e, muut menot e. Talousarvio 2015 HAUKIVUORI EUROA Haukivuoren aluejohtokunnan v käyttömääräraha on e ja se on kohdistettu kuluvalle vuodelle seuraaviin kohteisiin; kokouspalkkiot ja palkkiot e, palvelujen ostot e, tarvikkeet 500 e, avustukset e, muut menot e, tulot 400 e. Vuodelle 2015 vastaavat summat ovat kokouspalkkiot e, palvelujen ostot e, tarvikkeet 300 e, avustukset e, muut menot e, tulot 400 e. Talousarvio 2015 OTAVA Otavalla ei ole aluejohtokuntaa eikä näin ollen käytettävissä olevaa määrärahaa. 0 EUROA Tarkastelussa huomioituja asioita: Avustuksia myönnetään pääasiassa esimerkiksi koulujen luokkaretkien matkoihin, yhdistysten virkistäytymispäiviin, korjaustöihin talkoilla ja erinäisiin tapahtumiin. Aluejohtokuntien säännöt kieltää myöntämästä avustuksia, jotka ovat kaupungin omaa toimintaa. Korjausmäärärahalla ei paljoa saada aikaiseksi. YIT:lle ulkoistettu työ on kallista.

5 Otavassa ei ole aluejohtokuntaa, eikä määrärahaa toimenpiteiden toteuttamiseen. Onko Otavaan mahdollista saada aluejohtokuntaa? Keskustelukierroksilla kävi ilmi, että kuntalaisten mielestä nykyisen aluejohtokuntien toiminta ei tue alueen kaikkia asukkaita, vaan avustukset kohdentuvat vain tiettyjen tahojen toimijoille. Tämä on aiheuttanut negatiivisen ilmapiirin kuntalaisten keskuudessa, ja toivottu jopa aluejohtokuntien lakkauttamista. Myös jotkin aktiivista toimijoista/yrittäjistä kokee aluejohtokunnan lähes jarruna yhteisten etujen eteen, vaikka toiminta ei olisikaan yrittäjän hyötymiseen vaan koko alueen elinvoimaisuuden/elävöittämisen edesauttamiseen. Aluejohtokunta on poliittinen toimija, eikä varsinaisesti tee konkreettista työtä. Aluejohtokunnan tehtävänä on myöntää avustuksia yhdistyksille. Koska suurin osa avustuksista menee sellaisille tahoille, jotka eivät kehitä koko aluetta tai tue koko alueen elinvoimaisuutta, alueen kehittäminen seisoo paikallaan. Osa aluejohtokunnista on toiminut vuosia, eikä konkreettista alueen kehittämistä ole juurikaan tapahtunut. Aluejohtokuntien avustusten jakoperusteet TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA TUIKETAAJAMIEN TULEVAISUUDEN TURVAAMISEKSI Aluejohtokuntien avustusten myöntämisperusteita pitäisi tarkastella uudestaan ja kohdentaa avustukset osittain alueiden korjaus- ja muutostehtäviin. Myös kaupungin omaan toimintaan kuuluvat kehittämistyö/tehtävät pitäisi kuulua aluejohtokunnan avustusten piiriin. Vaikka tämänhetkiset avustukset ovat kohdentuneet tärkeisiin, pääsääntöisesti asukkaita aktivoivaan ja palvelevaan toimintaan (virkistäytymismatkat yms.), avustuksen saajien kohderyhmä on suhteellisen pieni asukasmäärään nähden. Avustuksia pitäisi myöntää siten, että se olisi kokonaisvaltaisempaa ja josta hyötyisi suurempi asukasmäärä. Aluejohtokuntien avustusten jakoperusteet Tässä taloustilanteessa täytyy miettiä kokonaisuutta ja millä keinoilla alueille saataisiin lisää elinvoimaa sekä kehittymistä, teoilla jotka parantaisi alueen houkuttelevuutta. Samalla kokonaisvaltainen elinvoiman lisääminen ja kehittäminen lisäisi hyvinvointia kaikille (esimerkiksi tapahtumat, leikkipuiston kunnostaminen jne). Houkutteleva alue tuo lisää asukkaita sekä yrityksiä. Myös talkootyö on tulevaisuudessa tärkeässä roolissa. Kokemusten mukaan paikallisyhteisöä ja sen keskusta voidaan kehittää kestävästi ja kustannustehokkaasti vain siihen suuntaan, johon siellä asuvat ja toimivat ihmiset sekä yritykset haluavat sitä yhdessä kehittää. Lisäksi yhteisön oma tekeminen ratkaisee lopulta tulokset. Jotta kirkonkylän kehittämisestä syntyy kunnanjohdolle uusi strateginen työväline, kunnan on aidosti sitouduttava ja johdettava kehitystyötä.

6 Jarmo Vauhkonen, maakuntaliitto Näiden esiin tulleiden asioiden perusteella pitäisi toimintatapoja tarkastella uudestaan/muuttaa. Alueiden korjausmäärärahojen uudelleen käyttö: Alueille on joihinkin kohteisiin (satama) myönnetty vuosittainen korjausmääräraha. Nämä on ulkoistettu YIT:lle, eikä tällä hetkellä määrärahoilla saada tehtyä kuin pieniä korjaustoimenpiteitä. Myös korjausmäärärahojen käyttöä pitäisi tarkastella uudelleen, jotta siitä saataisiin parempi hyöty ja tehokkaampi alueen parantaminen. Voisiko tulevaisuudessa tehtävän antaa yksityishenkilölle, ulkoistamalla? tai yhdistykselle, joka tekisi korjauksia talkoovoimin yhdessä Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa, jolloin samalla rahalla saataisiin enemmän aikaiseksi? Toteutusvaihtoehtoja: Huomioitava, että vaikka tällä hetkellä on erilaisia toimijoita, niin silti edistyminen junnaa paikallaan. Tarvitaan tekijä/toiminnanjohtaja, joka veisi asioita eteenpäin. Tämä ongelma on kierroksella myönnetty sekä PIKE -yhteistyökumppanit ovat huomanneet saman asian. Ei riitä, että toimintatapoja pelkästään muutetaan, vaan täytyy varmistua, että edistystä varmasti tapahtuu. Riittääkö rahat toteutukseen, onko aluejohtokunnilta irrotettavasti muista kustannuksista lisää rahaa? Mahdolliset palkat, mahdollinen kuntaosuus sekä mahdollinen kehittämiskohteen rahoitus? a) aluejohtokunnan avustusperiaatteiden uudistaminen sekä kohdentaminen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, josta hyötyvät kaikki kuntalaiset. Osa määrärahoista olisi kohdennettava kehittämistoimenpiteisiin. Aluejohtokunta myöntää avustuksia yhdistyksille jotka toteuttavat tarvittavia pienimuotoisia korjauksia (puistot, rakennukset jne.) talkoovoimin (kaupunki tarvittaessa antaa työapuja, esimerkiksi työpajojen kanssa tehtynä). Lisäksi yhdistykset hakevat itsenäisesti aluejohtokuntien avulla mm. rahoituksia investointeihin eri rahoituslähteistä. Aluejohtokunta valvoo työtä yhdessä yhdistyksen kanssa. Aluejohtokunta opastaa tarvittaessa mitä rahoituskeinoja on ja mihin niitä voi kohdentaa. Aluejohtokunta toteuttaa mm. Tuiketaajamat -hankkeen ideoita, yhdessä yhdistysten kanssa ja myöntää kohteisiin avustusta tai tarvittaessa rahoituksiin vaadittavan kuntarahaosuuden. Aluejohtokunta ei tällä hetkellä myönnä avustuksia kohteisiin, jotka ovat kaupungin omaa toimintaa. Tässä taloustilanteessa (kuntien ja koko Suomen) on tehtävä uusia ratkaisuja, eikä voida samoilla toimintatavoilla enää toimia. Keskusta-alueen kaupunginosilla ei myöskään ole erillisiin avustuksiin rahaa, jolloin leikkipaikat jne. kuuluvat kaupungille kuuluvaan

7 toimintaan. Koska, aluejohtokunnat saavat määrärahaa alueen kehittämiseen täytyisi heidän määrärahaa käyttää myös näihin kohteisiin. Tulevaisuudessa pitäisi miettiä hyvissä ajoin ennakkoon, mitkä ovat niitä kriittisimpiä kehittämiskohteita joihin pitäisi rahaa kohdistaa ja tehdä suunnitelma sen mukaan. Ehdotus avustusten kohdentamisesta: nykytilanne ) (Aluejohtokuntien talousarviot 2015 kohdassa Kaupungin talouspalvelut katsovat yhdessä päättäjien (aluejohtokunnat) sekä virkamiesten kanssa minkä verran avustusrahoista voisi myöntää kehittämiskohteisiin. Kaikki ehdotukset vaativat aluejohtokuntien sääntöjen muuttamista! ANTTOLA Tällä hetkellä Anttola käyttää avustuksiin tulevaisuudessa: erilaisiin avustuksiin elinvoiman lisäämiseen sekä kehittämiskohteisiin: SUOMENNIEMI Tällä hetkellä Suomenniemi käyttää avustuksiin tulevaisuudessa: erilaisiin avustuksiin elinvoiman lisäämiseen sekä kehittämiskohteisiin: RISTIINA Tällä hetkellä Ristiina käyttää avustuksiin tulevaisuudessa: erilaisiin avustuksiin elinvoiman lisäämiseen sekä kehittämiskohteisiin: HAUKIVUORI Tällä hetkellä Haukivuori käyttää avustuksiin tulevaisuudessa: erilaisiin avustuksiin elinvoiman lisäämiseen sekä kehittämiskohteisiin: OTAVA EUROA n euroa euroa euroa EUROA n euroa euroa euroa EUROA n euroa euroa euroa EUROA n euroa euroa euroa 0 euroa tulevaisuudessa:

8 ?? euroa Jos kyseessä on isompi kehittämistoimenpide, eikä avustus riitä, pitäisi rahaa sitoa muutamalle vuodelle. Yhdistys hakee lisäksi ulkoista rahoitusta. *Kaupunginhallitus ( ) on luvannut keskusta-alueen tontinluovutusvoitoista 50 % entisten kuntakeskusten julkisten paikkojen kehityskohteisiin. Muutamia esimerkkejä: b) Tuiketaajamat ry/kyläasiamies, joka kehittää ja vie asioita eteenpäin yhteistyössä kaikkien aluejohtokuntien, asukkaiden, yrittäjien sekä kaupungin kanssa. ü Yhdistys, jonka toimijan palkan maksaa aluejohtokunnat sekä myöntää avustuksia kehittämiskohteisiin. Yhdistys hakee myös ulkopuolisia rahoituksia. ü EAKR rahoitteinen projekti. Toimijan palkka maksetaan EAKR rahoituksella. Tällöin ei voi hakea muita rahoituksia kehittämiskohteisiin. ü LEADER -avustuksella. Toimijan/kyläasiamiehen palkka maksetaan leader rahoituksella. Kaupunki ei voi olla tuen hakijana. ükaupungilta kehittämisrahaa tai seuturahaa, jos aj:n määrärahat eivät riitä, hankerahoitusten kuntaosuuksiin? Mahdollisesti tehtävä kaupungin kanssa kumppanuussopimus. ükaupunki sitoutuu auttamaan yhdistystä, niin että antaa työllisyyspalvelun henkilöitä sekä tarvittaessa kaupungin henkilökuntaa avuksi toteutuksiin. Tällä varmistetaan se, että yhden henkilön harteille ja alue pystyy paremmin kehittymään. Toimintaa tarkennetaan, jos tämä on se keino jolla turvata projektin jatkuminen. c) kaupunki kohteiden rahoittajana ja eteenpäin viejänä. Kaupunki investoi tarvittaviin korjauksiin sekä huolehtii toteutuksesta. Tämä tarvitsee lisämäärärahaa, eikä erillisiä investointirahoituksia voi hakea ulkoiselta rahoittajalta. Minkä yksikön vastuulla olisi toteuttaminen? Mikä on aluejohtokuntien rooli? d) ulkoistettu ostopalvelu, joka kehittää ja vie asioita eteenpäin yhteistyössä kaikkien aluejohtokuntien, asukkaiden, yrittäjien sekä kaupungin kanssa. Tarvitsee lisämäärärahaa. e) Kaupungin palveluksessa oleva taajamien sekä kylien kehittäjä. Tehtävänä on tukea ja avustaa taajamia ja kyliä kehittymään sekä auttaa rahoituksien haussa ja hallinnoinnissa. Valitun toimenpiteen lisäksi: ü Lisäksi myönnettyjen korjausmäärärahojen tehokkaampi hyödyntäminen/käyttö. ü Yhteistyön lisääminen mm. metsähallituksen, ELY:n, sekä muiden toimijoiden kanssa, että heidän vastuualueiden hoito ja toimenpiteet toteutuvat sovitusti. Tällä hetkellä

9 ü aluejohtokunnat, joutuvat paljon painimaan asioiden kanssa, että asiat tulevat hoidetuksi. Miksi muissa EU maissa säännökset ovat löyhempiä kuin suomessa? Tiukat säännökset vaikeuttavat Suomen elinvoimaa ja kehittymistä. Pitäisikö vaatia selvitys ministeriöltä tai EU:sta, jotta tähän saataisiin muutos? Kuva: Saksassa leikkipaikka voi olla tällainen. Suomessa samanlainen vaatisi kalliit turva-alustat. Miksi tämä mahdollistuu muissa EUmaissa, mutta ei täällä? ü päättäjien ja virkamiesten vastuu tiedottaa hyvissä ajoin mahdollisista uhista vrt juna, kirjasto, palvelut jne, jotta taajamille jäisi aikaa tehdä asioille jotakin YHTEISTYÖSSÄ kaupungin kanssa. ü Kaupungin vastuu ja sitoutuminen: toimialojen täytyy huolehtia tämän hetkisistä korjauksista, tapahtumista jne. Mikä on kaupungin nykyinen käytäntö/vastuu järjestää tapahtumia taajamissa? ü Työllisyyspalvelut mahdolliseksi kumppaniksi toteutuksissa sekä alueiden kehittämisessä ja elinvoimaisuuden parantamisessa ü Otavaan on perustettava aluejohtokunta ja käytettäväksi määrärahaa. ü Mikkelin vuokratalojen (Mikalon) vuokria alennettava mitä kauemmaksi keskustaa mennään. Muissa kaupungeissa vuokrat alenevat, mutta Mikkelissä ei. Mikalon vastaus asiaan: Vuokria ei voi alentaa arava / korkotuki kiinteistöissä. ü Aluejohtokuntien määrärahojen tarkistaminen yhteneväiseksi Käyttömäärärahaksi on vahvistettu seuraavat määrärahat: Haukivuori euroa/ 31,80e/as Ristiina euroa/ 32 e/ as Suomenniemi euroa/ 57,15 e/ as Anttola e/ 26,55 e/ as. Mitä kaupunki olisi valmis tekemään maaseutujen elinvoimaisuuden vuoksi jotta toiminta helpottuisi?

10 Hankevetäjän mielestä: Tuiketaajamien jatkon turvaamiseksi kannattaisi palkata ulkopuolinen toimija ulkoisella rahoituksella. Toimija/kyläasiamies avustaa kaikkia tuiketaajamia viemään asioita eteenpäin sekä avustaa ulkoisten rahoitusten hakemisessa erilaisiin kehittämiskohteisiin. Toimii aluejohtokuntien sekä yhdistysten työrukkasena. Lisäksi tekee mm. valtakunnallista markkinointia alueiden tunnettavuuden parantamiseksi sekä lisää alueiden houkuttelevuutta. Tämän hetkinen tilanne ei toimi, tarvitaan kokoaikainen työntekijä entisten kuntakeskusten avuksi, koska tämänhetkiset aluejohtokuntien sekä yhdistysten jäsenet ovat pääasiassa kokopäivätöissä, eikä heidän aika riitä kaikkeen. Lisäksi muut vaihtoehdot voivat viedä aikaa, ennen kuin ne on mahdollista toteuttaa. Toimenpiteisiin tarvitsee ryhtyä välittömästi, eikä jäädä enää odottamaan. Tehtäviä täsmennetään, jos toiminta aloitetaan. Päättäjien mielipide (asiaa kysytty Tuiketaajamien ohjausryhmän päättäjiltä): Aluejohtokunnat sekä Otava-Seuran edustajat (tuiketaajamien työryhmän edustajat) kannattaa ehdotusta kyläasiamiehelle/toiminnanjohtajalle, jos rahoitus saadaan. Aluejohtokunnat myös toivoivat, että heitä kuunneltaisiin päätöstä tehdessä, he tuntevat alueensa parhaiten. Kaupungilla tuskin on myöntää lisämäärärahaa, joten aluejohtokuntien avustusmäärärahojen uudelleen kohdentamista on syytä tarkastella uudestaan sekä määrärahojen tarkistaminen yhteneväiseksi. Mukaan haluttaisiin myös kaupunginosat. Virkamiesten sekä asiantuntijoiden mielipide: Kaiken kaikkiaan asiantuntijoiden mielestä olisi aihetta perustaa mainittu yhdistys, joka auttaisi yhdistyksiä, aluejohtokuntia sekä yrittäjiä viemään asioita eteenpäin yhdessä kaupungin kanssa. Aluejohtokuntien määrärahojen käyttö sekä avustusperiaatteiden sääntöjä olisi syytä muuttaa sekä määrärahojen suhteuttaminen asukasmäärään yhteneväiseksi. Kaupungin johtoryhmä ehdottaa vaihtoehtoa A. Alueella tulee olla vastuutaho, jonka kanssa asiaa viedään systemaattisesti eteenpäin. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötahojen kanssa ideointia ja käytäntöön viemistä. Kaikki raha ei tule kaupungin kassasta, vaan mukana alueen toimijat. Asia vietiin pohdittavaksi laajennettuun johtoryhmään. Satamiin on käytössä euroa korjausmäärärahaa. Osa satamien ylläpidosta kuuluu Naviolle Asiantuntijat arvelivat, että uskaltaako ulkopuolisia laskea tekemään korjaustöitä, kenen on vastuu, jos jotain sattuu? Kaupunki aikoo hoitaa jatkossa leikkipaikat ja satamat. Osa valittujen ideoiden kohteista kuuluu yksityiseen omistukseen tai kuuluvat ELY:n vastuulle. Työllisyyspalvelut voivat toimia mahdollisena kumppanina, jos kaupungilta saa tarvittavan työohjauksen. Kaupungin mukaan resursseja ei ole. Voisiko kyläasiamies/toimija olla tässä apuna tai työllisyyspalvelujen kautta palkattu ohjeistaja?

11 VALITUT 1-3 KOHDETTA JATKOSUUNNITTELUA VARTEN. Kaikkiaan ideoita kertyi n aikana tuiketaajamat karttasovellukseen. Aluejohtokunnat valitsivat 1-3 kohdetta jatkosuunnittelun kohteeksi. Kaikki sovellukseen sekä työpajoissa kertyneet ideat toimitetaan aluejohtokuntien tiedoksi sekä kaupungin yksiköille, ja he tarvittaessa ohjaavat oikeisiin kohteisiin. Osa ideoista ovat jo ns. toteuttamisvaiheessa, näihin olen pyrkinyt selvittämään tämän hetkisen tilanteen ja yhdyshenkilön. Kaupungin asiantuntijat arvioivat ideoiden toteutettavuutta sekä ovatko ideat taajamien kehittymisen ja elinvoimaisuuden kannalta tärkeimpiä kehittämiskohteita. Hankkeen vetäjän mielestä pitäisi myös miettiä mm: ü ü Alueiden tuotteistus: Esimerkiksi Ristiinan vahvuuksia (kalliomaalaukset, Brahe/Kristiina) pitäisi enemmän hyödyntää alueella. Alueiden identiteetin vahvistaminen: Ratkaisut pitäisi olla enemmän maaseutumaisia ü Etätyöntekijöiden houkuttelu sekä etätyömahdollisuuksien parantaminen

12 ü ü Liikenneyhteyksien parantaminen valtakunnallinen markkinointikampanja: Asukkaiden ja yrittäjien houkuttelu. Muuta maalle (etätöihin) Suomenniemen aluejohtokunnan valinnat Suomenniemen aluejohtokunta näkee taajaman kehittämisen kokonaisuutena, joka sisältää keskustaajaman Kirkonkylän, Kauriansalmen ja näiden väliin jäävän Myllysillan alueen. 1. Kauriansalmen alue Kauriansalmi on mitä mainioin paikka vt 13:lla liikkuvien pysäyttämiseksi. Tähän päästäisiin, jos: Yhdessä jo olemassa olevan luonnonkauniin maiseman lisäksi siihen saataisiin näyttävät opastetaulut jotka houkuttelisivat pysähtymään ja ohjaisivat läheisiin mielenkiintoisiin kohteisiin. Tällaisia ovat mm. maisematorni luontopolkuverkostoineen, voimapolkuineen ja metsätaitoratoineen, Myllysillan lava, kirkonkylä kirkkoineen ja palveluineen, Suomenkylän kulttuurimaisemat, Karkauksen maitotie, Irja Hannosen polku, Caravan -alue jne.. Maisemanhoidollisilla töillä ja istutuksilla alue saataisiin hyvinkin pienillä kustannuksilla houkuttelevaksi Maanomistussuhteet tulisi saada järjestettyä niin, että alueella oleva vanha ja heikkokuntoinen rakennuskanta voitaisiin uusien yrittäjien toimesta korvata nykypäivän vaatimukset täyttävillä, tarkoitukseen sopivilla rakenteilla (ravintolatoimintaa, majoitusta, myyntipisteitä, palvelun tuottajien markkinointipiste yms.) Parannettaisiin alueen liikenneturvallisuutta etenkin Hietakankaantien molemmissa päissä. Vt. kolmelletoista tulisi mitä pikimmin saada ohituskieltomerkki toistuvien risteysalueen ohitustilanteiden ja uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Kirkonkyläntien ja Hietakankaantien liittymän näkyvyys tulisi saada kuntoon. 2. Myllysillan alue Myllysillan tanssilavan kohdalla on veneenlaskupaikka ja huonokuntoinen, käyttäjämäärään nähden liian pieni laituri, joka tulisi uusia. VASTAUS: Laituri on tulossa Heti lavan jälkeen on uusi asuntoalue, jossa ei ole kunnallistekniikan rakentamisen jälkeen tapahtunut mitään. Alueen rakentaminen tulisi saada käyntiin ja sitä tulisi vauhdittaa tehokkaalla markkinoinnilla. Toimenpiteillä on oleellista merkitystä kokonaisuuden kannalta katsottuna.

13 VASTAUS: Tontit ovat myynnissä ja jatkuvasti haettavissa kaupungin nettisivujen kautta ( ), pari kyselyä on tullut mutta ne eivät ole johtaneet varaukseen. 3. Kirkonkylä Keskustaajama kaipaa selkeää yleisilmeen kohentamista, joka tarkoittaa mm. pusikoiden ja tienvierien raivaamista sekä istutuksia. Alueen ainoa vakituisen alueen valaisematon tieosuus (osa Savivalkamantietä ja Savanderintie) tulee valaista. Alueella on seitsemän vakituista asuinkiinteistöä. Tietä käytetään paljon ulkoilureittinä, ja liikenne kaupungin yleiselle uimarannalle/ pienvenesatamaan on melko vilkasta pitkälle syksyyn. Ehdotettu torialueelle pystytettävä kioski-kahviorakennus olisi erinomainen lisä nyt aneemisen toritoiminnan elvyttäjänä. Pystyttämisen edellytykset (luvat, rahoitus, toteuttaja) on syytä selvittää. Misetin toimesta jo käynnissä oleva hanke hyvillä tietoliikenneyhteyksillä ja toimivalla työtilalla varustetun etätyöpisteen saamiseksi keskustaajamaan tulee saattaa loppuun mahdollisimman nopealla aikataululla. Esitetty maksullinen pyykinpesumahdollisuus vapaa-ajan asukkaille on tarpeellinen lisäpalvelu, joka helpottaisi mökkiläisten elämää ja vilkastuttaisi kirkonkylän muita toimintoja. Mielestämme tyhjillään olevista valmiista kiinteistöistä löytyisi toiminnalle sopivat tilat. VASTAUS: Mikalon vuokrataloilta on kysytty, että onko Mikalon vuokrataloissa pyykkitupia, joissa ulkopuoliset voivat käydä pesemässä joko polettia tai rahaa vastaan. Vastaus Mikalolta oli, että ei ole pesutiloja, joita voisi ajatella tähän tarkoitukseen. Täytyy miettiä toisia vaihtoehtoja mökkiläisten pesumahdollisuuksille. Idea jätevesien käsittelyn tehostamisesta kannattaa kaupungin asianomaisen hallintokunnan toimesta tutkia ja ryhtyä mahdollisiin toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi. VASTAUS: Vuonna 2014 on valmistunut vesihuollon kehittämissuunnitelma. https://webdom.mikkeli.fi/kunnari/internet_mikkeli.nsf/3e12a7fcbc9e6736c2 2569d90040f1cd/DC77474ABE640557C2257D74001C0B6A?OpenDocument Kehittämissuunnitelmassa on ohjelmoitu lähivuosille Suomenniemen alueelle kehittämistoimenpiteinä mm. kohdat B 25 (Suomenniemen puhdistamon saneeraaminen) ja B29 (Suomenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa). Jätevesilietteiden vastaanottopistettä koskeva aloite voitaneen käsitellä noiden hankkeiden

14 yhteydessä. Lopulliseksi asian ratkaisutavaksi voi osoittautua jokin muu kuin lietteen käsittely Suomenniemen puhdistamolla. Kuolimon erityislaadun takia Suomenniemen puhdistamolle johdettavan kuormituksen määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Lietteiden asianmukainen vastaanotto ja käsittely ovat tärkeitä asioita, joita tulee pitää esillä, jotta ne etenisivät. Suosittelemme, että aluejohtokunta tekee asiasta aloitteen kunnanvaltuustolle. Yhteyshenkilö Hanna Pasonen Heikki Tanskanen Kevyen liikenteen väylät ja elinkaaripiha Suunnittelun alla oleva kevyen liikenteen väylä keskustaajaman alueella tulee rakentaa viivytyksittä. Ponnisteluja kuntaliitossopimukseen kirjatun kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi välille Kauriansalmi-kirkonkylä tulee edelleen jatkaa. Väylä on välttämätön viimeistään silloin kun aiemmin esitetyt, mielestämme tärkeät ideat alkavat toteutua. Korostamme väylän merkitystä turvallisuuden lisääjänä ja lähiliikuntapaikkana. Valmisteilla oleva elinkaaripiha koulun ympärillä tulee saattaa kaikilta osiltaan loppuun mahdollisimman pian. VASTAUS: Suomenniemen koulun pihalle tehtiin viime keväänä pihasuunnitelma elinkaaripihasta (pääpiirustus). Pihalle suunniteltiin kolme aluetta: välituntipiha, kuntoilu- ja oleskelualue aikuisille ja pienten lasten piha. Välituntipihan työpiirustus tehtiin alkukesästä 2014 ja piha valmistui syksyllä 2014 koululaisten käyttöön. Tavoitteena on suunnitella kuntoilu- ja oleskelupiha ja pienten lasten piha ensi talven aikana. Elinkaaripiha rakennettaneen valmiiksi ensi kesänä(2015). Yhteyshenkilö Sirpa Vesanen 4. Kuitukaapeli Suomenniemellä on ongelmia riittävän nopeiden tietoliikenneyhteyksien osalta. Kuitukaapelin rakentamista on selvitetty useaan otteeseen, mutta sen rakentamiselle ei ole löytynyt edellytyksiä. Mikään operaattori ei ole ollut asiasta kiinnostunut, vedoten alueen todennäköisesti vähäiseen liittyjien määrään. Kaikki ongelman ratkaisemiseksi tehtävät toimenpiteet ovat tervetulleita.

15 5. Muuta VASTAUS: Vuonna 2014 on käynnistymässä kaupungin sekä maakuntaliiton esiselvityshanke jossa selvitetään valokuitukaapelin toteutusta sekä rahoitusmahdollisuuksia. Yhteyshenkilö Timo Rissanen Aluejohtokunta haluaa nostaa esille vanhan valtakunnanrajan hyödyntämisen. Mielestämme kaupungin kulttuuritoimi voisi selvittää, kuinka historiallisesti merkittävä, alueemme halki kulkeva raja voitaisiin tuotteistaa matkailua ja historiasta kiinnostuneita palvelevaksi tuotteeksi. VASTAUS: Kartan voi helposti tehdä museosta löytyvän kartan avulla ja piirtää rajat peruskarttaan. Kyltit Tervetuloa rajalle. Voisiko tämän toteuttaa esimerkiksi yhdistys sekä Miset matkailu? RISTIINAN VALITUT KOHTEET Aluejohtokunta esittää Ristiinasta seuraavia kohteita Tuike-taajamahankkeeseen. 1. Ulkoilureitin/hiihtoreitin suunnitelma koulukeskukselle toimeenpanotaho Mikkelin vapaa-ajan liikuntatoimi ja paikallisena kumppanina Ristiinan Urheilijat ry. 2. Ristiinan kaikki opastekyltit kunnostettava toimeenpanotaho Mikkelin tekninen toimi, Pohjois-Savon Ely-keskus ja paikallisena kumppanina Mikkelin yrittäjäyhdistyksen Ristiinan alaosasto. VASTAUS: Yksityisten kylttien kohdalta ei voida tehdä mitään. Tekninen toimi selvittää Mikkelin kaupungin omistukseen kuuluvat kyltit. 3. Ristiinan vanhan sotakoulun kunnostus toimeenpanotaho Mikkelin tekninen toimi ja paikallisena kumppanina Ristiina Seura ry. VASTAUS: Suunnittelu alkaa ensi vuonna. Tässä vaiheessa puhuttu kylätalosta. ANTTOLAN VALITUT KOHTEET Aluejohtokunta valitsi Anttolan tuiketaajama-hankkeiksi seuraavat:

16 1. Pajatien kunnostus ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen kantie 62:lta, josta tulisi Anttolan pääsisääntuloväylä. Lisäksi tarvitaan tarpeelliset opasteet ja liikenneympyrän kunnostaminen. Kaupungin vastuulla. VASTAUS: Pajatien mahdollisuus pääväyläksi ei onnistu eikä suositella kapean tien sekä asutusten vuoksi. Tekninen toimi selvittää vaatiiko kaavamuutoksen, budjetoitava (pariin vuoteen ei tule olemaan mahdollista). 2. Anttolan vierasvenesataman kehittäminen. VASTAUS: Syksyllä 2014 kunnostus on alkanut. Alueella ei ole mahdollista rakentaa uusia kohteita. Voisiko olemassa olevia rakennuksia hyödyntää. 3. Anttolan torialueen kehittäminen. VASTAUS: Mahdollisen tulevan yhdistyksen kautta torialuetta voisi kehittää. HAUKIVUOREN VALITUT KOHTEET Aluejohtokunta valitsee Tuiketaajama-hankkeelle seuraavat toimintakokonaisuudet: 1. Haukivuoren ydinkeskustan sisääntulon uudistaminen ja keskustan kokonaisuuden kehittäminen kylän keskustasta Kyyveden rannalle. 2. Haukivuoren alueen tietoliikenne- ja puhelinyhteyksien parantaminen VASTAUS: Vuonna 2014 on käynnistymässä kaupungin sekä maakuntaliiton esiselvityshanke jossa selvitetään valokuitukaapelin toteutusta sekä rahoitusmahdollisuuksia. Yhteyshenkilö Timo Rissanen 3. Pyöräilyreittien kehittäminen 4. Kyyvesi-perinnekäsityömalliston luominen OTAVAN VALITUT KOHTEET 1. lähiliikenteen parantaminen VASTAUS: Joukkoliikennesuunnitelma on valmistunut, joitakin muutoksia on tehty. 2. uuden asuntoalueen kaavoittaminen opiston kiekkokaukalon, radan, Vanhan Otavantien ja jo puretun poliisitalon rajoittamalle metsäalueelle. VASTAUS: Asemakaavamuutosta valmisteltu, mutta kaavatyö ei ole edennyt resurssien vähyyden vuoksi. 3. keskustan teiden ja tienviittojen kuntoon laittaminen. Erikoisen tärkeä olisi tärinäraitojen rakentaminen Nesteen huoltoaseman kohdalle, koska tässä autot ajavat liian kovaa. 4. kevyenliikenteen väylän jatkaminen Tokerosta Nesteen huoltoaseman risteykseen. Nykyinen tilanne eli autotien reuna-alueen käyttö on jalankulkijoille ja myös pyöräilijöille pimeänä aikana vaarallinen. 5. Venesatama-alueen varustaminen kameravalvonnalla, valaistuksella ja sosiaalitiloilla (vessat). Mattomankelin hankkiminen matonpesupaikalle. VASTAUS: Alueelle on asennettu kamera, joka julkaistaan netissä viimeistään kesällä 2015 mennessä. 6. Entisten päiväkodin (alun perin opiston johtajan asunto) kunnostaminen opiston ja kylän käyttöön. Rakennuksen nykytilasta ei ole pitäviä tietoja, mutta joitakin vesivahinkoja ja kosteusvaurioita joka tapauksessa on olemassa.

17 7. Opisto itse tarvitsee lisätiloja, ja on myös puutetta otavalaisten etätyöskentelytiloistaehdotetut kirjastotilat ovat tällaiseen lisäkäyttöön riittämättömät muun kirjastotoiminnan ohessa.

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

Hajalan kyläsuunnitelma

Hajalan kyläsuunnitelma Hajalan kyläsuunnitelma Luonnos 17.11.2011 Sisällysluettelo: 1. Miksi kyläsuunnitelma laadittiin ja miten? 2. Historiasta nykypäivään 3. Kylän nykytilanne Sijainti ja liikenne Kunnallistekniikka Palvelut

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Seutuvaliokunta 21.03.2014 Kokoustiedot Aika 21.03.2014 perjantai klo 12.00-14.00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs)

Lisätiedot

Kylätoimintaohjelma. Pirkanmaan

Kylätoimintaohjelma. Pirkanmaan Kylätoimintaohjelma Pirkanmaan 2014 2020 Lukijalle Mitä on kylätoiminta? Yhteinen kehittämisohjelma s.4 1. Maaseutuasuminen s.6 2. Yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä voimaa s.8 3. Arjen sujuvuus ja turvallinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3 KESKUSTAVISIO 2014 LUONNOS 11.9.2014 Kooste luonnosvaiheen palautteesta ja vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin/mielipiteisiin Tässä on kooste keskustavisiosta saadusta palautteesta kiitos kaikille

Lisätiedot

Kysymyspatteristo Kansankäräjät 2012

Kysymyspatteristo Kansankäräjät 2012 Kysymyspatteristo Kansankäräjät 2012 Kysymykset mustalla, vastaukset punaisella. Tässä joitakin kysymyksiä ja kuvia aiheista: 1 En ole lainkaan kiinnostunut selityksistä, miksi jotain ei ole tehty. Haluan

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 15.1.2014 Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö

LOPPURAPORTTI. 15.1.2014 Paltamon kunta. Kari Heikkinen projektipäällikkö 1 LOPPURAPORTTI 15.1.2014 Paltamon kunta Kari Heikkinen projektipäällikkö 2 3 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA JA HALLINNOIJA 5 2. HANKKEEN NIMI JA HANKENUMERO 5 3. YHTEENVETO HANKKEESTA 5

Lisätiedot

Raporttiluonnos 24.3.04. elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

Raporttiluonnos 24.3.04. elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta Raporttiluonnos 24.3.04 elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta Pohjois-Pohjanmaan liitto Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Irma Rantonen, Pispalan kumppanuus ry 29.10.2010 1 Sisällysluettelo Hankkeen perustiedot...4 Selvitystyön sisältö...5 Selvitystyön tausta...5

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat

3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat Mikkelin alueella on tehty runsaan kymmenen vuoden

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 6.4.15 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 5 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 - KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 28.10.2011 Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.1.2011 päätettiin sosialidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloitteesta laatia Lauritsalan alue- ja liikekeskuksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI MAASEUTUOHJELMA. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 24.10.2011 71

SUONENJOEN KAUPUNKI MAASEUTUOHJELMA. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 24.10.2011 71 SUONENJOEN KAUPUNKI MAASEUTUOHJELMA Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 24.10.2011 71 Sisältö 1. MAASEUTUOHJELMAN TAUSTA... 3 2. MAASEUTUOHJELMAN LAATIVAN TOIMIKUNNAN KOKOONPANO... 3 3. SUONENJOEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

LIVO-VELKUA ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Velkuan ja Livonsaaren asukkaille ja yhdistyksille HANKESUUNNITELMA VARSINAISEKSI HANKKEEKSI

LIVO-VELKUA ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Velkuan ja Livonsaaren asukkaille ja yhdistyksille HANKESUUNNITELMA VARSINAISEKSI HANKKEEKSI LIVO-VELKUA ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Velkuan ja Livonsaaren asukkaille ja yhdistyksille HANKESUUNNITELMA VARSINAISEKSI HANKKEEKSI 31.5.2011 Ulla Piippo, Outi Tikkanen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2009 2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto.. 3 2. Äänekosken kaupunki tänään ja lähitulevaisuudessa.. 7 3. Elinympäristö ja asuminen 10 3.1 Ikääntyvien asuin- ja elinympäristö 11

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA suunnitelmalliseen kylätoimintaan 2002-2006 KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY BYARNA I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN RF LUKIJALLE Keski-Pohjanmaan kyläohjelma on laatuaan ensimmäinen alueellamme.

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 28.10.14

KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 28.10.14 KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 1 2/11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN SIDONNAISUUKSIEN JULKISTAMISTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA KOSKEVA ALOITE 994/00.01.01/13, 33/11/11 4 17/11 ALOITE LEIKKIPUISTOTOIMINNAN TURVAAMISEKSI

Lisätiedot

SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA

SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA 1. LAPSET JA NUORET... 5 1.1. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite nuorisotilojen saaminen Piikkiön keskustaan ja Kaarinan kulttuuritalo hanke (26.9.2011

Lisätiedot