5/2012. Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys Kemin Kiinteistöyhdistys Kalajokilaakson Kiinteistöyhdistys. Pelastussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5/2012. Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys Kemin Kiinteistöyhdistys Kalajokilaakson Kiinteistöyhdistys. Pelastussuunnitelma"

Transkriptio

1 5/2012 Pelastussuunnitelma Taloyhtiöiden laadittava vaarallisista jätteistä siirtoasiakirja Ohje pesuhuoneremontin valvontaan ja vedeneristystarkastukseen Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys Kemin Kiinteistöyhdistys Kalajokilaakson Kiinteistöyhdistys Hallituksen ja isännöitsijän tehtävät Raja kyselyoikeuden ja kiusanteon välillä

2 Saumauksen HUIPPUOSAAJA ELEMENTTI saumaukset PALOKATKO eristykset BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset SUOMEN RAKENNUS SAUMAUS YHDISTYS JÄSENLIIKE LUOTETTAVAA URAKOINTIA JA LAATUTUOTTEITA Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden Meranti hallitsee puhtaanapidon oikeat työmenetelmät ja materiaalit. Näin kiinteistön kunto ja arvo säilyvät uuden osakeyhtiölain vastuiden ja velvoitteiden mukaisesti mahdollisimman hyvänä, ja kauan. Kysy lisätietoja tai kartoita siivoustarpeesi netissä täyttämällä ja lähettämällä siivouksen kartoituslomake. Puh. (08) fax (08) SAUMASET OY Ratamestarintie 1, Oulainen Haaransuonkuja 10, OULU, puhelin

3 Sisällys Pelastussuunnitelma... 2 Valvomaton ruuanlaitto useimmiten syynä liesipaloon 1000 paloa vuodessa... 3 Ammattiapua taloyhtiön hallitukseen... 4 Viimeisetkin hehkulamput poistuvat kauppojen valikoimista... 5 Huoneiston kunnossapitoja muutostöiden ilmoittaminen osakkaan remonteissa... 5 Taloyhtiöiden lainamarginaalit nousussa... 6 Korjausurakka.fi -palvelu auttaa taloyhtiöitä löytämään luotettavat urakoitsijat... 6 Ikääntyneiden asumisoloja parannetaan tehokkaimmin hissejä rakentamalla... 7 Hankeosuuksien käsittelystä asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä... 8 Taloyhtiöiden laadittava vaarallisista jätteistä siirtoasiakirja... 9 Isännöintipalveluiden kysyntä kasvussa Kuluttajariitalautakunta suositti euron hinnanalennusta Laadukas korjausrakentaminen edellyttää paljon muutakin kuin uusia määräyksiä Ohje pesuhuoneremontin valvontaan ja vedeneristystarkastukseen Hallituksen ja isännöitsijän tehtävät Kuluttajavirastolta aloite asuntojen markkinoinnissa annettavia tietoja koskevan valtioneuvoston asetuksen uudistamiseksi Tulevia koulutuksia Tilaajan ohje betonijulkisivun kuntotutkimuksen tilaajalle Käräjäoikeuden päätös: yksityisellä pysäköintifirmalla oikeus määrätä valvontamaksu Hyvän välitystavan ohje päivitettiin Yksityisten toimintaa pysäköinninvalvonnassa esitetään viranomaista avustavaksi ja luvanvaraiseksi Energiaviisas asuintalo -kiertue starttaa lokakuussa Raja kyselyoikeuden ja kiusanteon välillä Palveluhakemisto Yhteystietokortti Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys KIINTEISTÖYHDISTYS Jäsenlehti 5/2012 Julkaisija Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Kemin Kiinteistöyhdistys ry Kalajokilaakson Kiinteistöyhdistys ry Kirkkokatu OULU Puh. (08) Kustantaja Pohjois-Suomen Talokeskus Oy Kirkkokatu Oulu Päätoimittaja Pekka Luoto Puh. (08) , Toimitussihteeri Maarit Laikola Puh Taitto, ilmoitusaineistot Erweko Oy Taitto: Paula Mäntyniemi Puh Ilmoitusmarkkinointi Mediatoimisto Dorimedia Leena Kolehmainen Puh Painopaikka Erweko Oy Kansikuva Oulun kaupungin Matkailupalvelut Ylivieskan kaupunki Kemin kaupunki Osoitelähde Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenrekisteri Osoitteenmuutokset Puh. (08) tai takasivun osoitteenmuutoskaavakkeella I ISSN X 1

4 Heinäkuussa 2011 voimaan tulleen pelastuslain keskeinen henki on omatoiminen varautuminen. Velvoite koskee asuinkiinteistöjä yhteisönä, mutta uudessa laissa on myös jokaista asukasta koskettavia yleisiä velvoitteita. 3 Yleinen toimintavelvollisuus Käytännössä tämä tarkoittaa esim. sitä, että jokainen asukas on velvollinen vaaratilanteessa tekemään hätäilmoituksen, varoittamaan vaarassa olevia sekä ryhtymään kykyjensä mukaan pelastustoimenpiteisiin. 4 Huolellisuusvelvollisuus Jokaisen on noudatettava yleistä huolellisuutta tulipalojen ja muiden onnettomuuksien välttämiseksi. 5 Varovaisuus tulen käsittelyssä Tulen ja vaarallisten aineiden käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Pelastussuunnitelma Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma palvelee kiinteistöä ja sen asukkaita Asuinkiinteistöissä omatoimisen varautumisen keskeinen työväline on pelastussuunnitelma, joka on laadittava vähintään kolmen asunnon kiinteistöihin. Suunnitelman laadinnasta ja päivittämisestä vastaa taloyhtiön hallitus. Pelastussuunnitelman tavoitteena on tukea asuinkiinteistökohtaista riskien tunnistamista, turvallisuustyötä sekä varautumista onnettomuustilanteissa toimimiseen ja siksi näiden tavoitteiden toteuttamiseksi suunnitelma on tehtävä riskilähtöisesti. Suunnitelmaan kirjataan nimenomaan kyseisen asuinkiinteistön jokapäiväistä turvallisuutta uhkaavat riskit, joten ei ole olemassa valmista suunnitelmaa, joka sopisi jokaiseen taloyhtiöön. Pelastuslaitos neuvoo suunnitelman laadinnassa Suunnitelmaa ei tehdä viranomaisia varten vaan talon asukkaita varten. Laki ei edes velvoita toimittamaan suunnitelmaa pelastuslaitokselle, paikallinen pelastusviranomainen voi sen kuitenkin vaatia ja viimeistään palotarkastuksen yhteydessä suunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan. Pelastuslaitoksilla on myös valmius antaa ohjeita ja neuvoja pelastussuunnitelman laadinnassa. Vaarojen ja riskien tunnistaminen Pelastussuunnitelman laatiminen aloitetaan vaarojen tunnistamisella. Suunnitelmaan kirjataan omaa taloyhtiötä uhkaavat riskit, joita voivat olla esim. tulipalot, tapaturmat (liukastumiset, kaatumiset, putoamiset), sairaskohtaukset, uhkaava käyttäytyminen, liikenteen aiheuttama vaara (rautatieonnettomuus) tai tehdaspäästöt onnettomuustilanteessa. Osa vaaratekijöistä on sellaisia, että sen enempää taloyhtiö kuin asukaskaan ei voi niitä estää. Tällöin asukkaat kuitenkin voivat noudattaa suunnitelmassa annettuja selkeitä ohjeita kyseisen vaaran uhatessa ja mahdollisesti välttää vaarasta aiheutuvia ongelmia. Tunnistettaviin riskeihin kuuluu myös ns. häiriötilanteet eli sähkökatko, veden tai lämmön jakeluhäiriö, äkillinen vesivahinko ja myrskyn aiheuttamat vauriot. Näihinkään tilanteisiin ei juuri voida vaikuttaa, mutta näitä tilanteita varten annetuilla ohjeilla asukas pystyy varautumaan ja toimimaan oikein häiriötilanteissa oli sitten kyse veden sulkuventtiilin sulkemisesta tai lisäavun hälyttämisestä. Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisy Ihminen ja ihmisen toiminta ovat yleisimpiä onnettomuuksien ja vahinkojen aiheuttajia. Kun pelastussuunnitelmaan on kirjattu riskitekijät voidaan pohtia kuinka onnettomuuksilta ja vaaratilanteilta voidaan välttyä. Pelastuslaki velvoittaa asuinkiinteistöä tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyyn, varautumiseen henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä varautumiseen tulipalojen sammuttamiseen ja muihin pelastustoimenpiteisiin, joihin omatoimisesti kyetään. (PelL 14 ) Ennalta ehkäisynä tämä voisi tarkoittaa mm. sitä että uloskäytävät Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys

5 ja pelastustiet pidetään esteettöminä, ullakolla ja kellarissa ei säilytetä helposti syttyvää materiaalia, pelastustyötä helpottavat tikkaat ovat kunnossa, korjaustöiden yhteydessä noudatetaan tulityöohjeita ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota remontin aikana kun ulkopuolisilla on pääsy kiinteistön tiloihin. Suojautuminen vaaratilanteissa on mm. suojautumista poikkeusoloissa. Pelastussuunnitelmaan kirjataan toimintaohjeet poikkeusoloissa esim. tieto siitä, mihin osoitteeseen siirrytään kun viranomainen antaa evakuointikehotuksen. Osa omatoimista varautumista on turvallisuusmateriaalin hankinta. Materiaalien hankinnassa otetaan huomioon tunnistetut vaarat ja riskitekijät. Pelastussuunnitelmasta tiedottaminen Jotta tämä kaikki ei olisi pelkkää sanan helinää ja lain velvoitteiden täyttämistä, pelastussuunnitelmasta on tiedotettava asukkaille, työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. (VNA pelastustoimesta 2 3 mom.). Toimeenpanevia tahoja ovat mm. kiinteistöhuolto ja siivouksesta vastaava yritys ja henkilö. Tiedottamisen tavoitteena on, että asukkailla ja kiinteistössä säännöllisesti työskentelevillä on tarvittavat tiedot kiinteistön turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Tiedottamisesta vastaava taloyhtiön hallitus valitsee tarkoituksenmukaiset tiedottamiskanavat. Sähköliedet ovat eniten sähköpaloja aiheuttavia sähkölaitteita Suomessa. Vuosina 2010 ja 2011 sähköliedestä tai -uunista on syttynyt noin tuhat paloa vuodessa. Palojen syynä on ollut useimmiten valvomaton ruuanlaitto. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tiedossa ei ole yhtään viallisen lieden tai uunin aiheuttamaa tulipaloa. Liesi on päällä, kokki poistuu keittiöstä tai alkaa tehdä jotain aivan muuta. Näin saa useimmiten alkunsa liedestä alkanut palo. Myös lemmikkieläimet aiheuttavat vaaratilanteita. Esimerkiksi liedelle jäänyttä ruokaa tavoittelevat kotieläimet ovat kääntäneet lieden kytkimiä päälle. Myös ihmiset ovat panneet lieden päälle huomaamattaan, kun lieden ohi on kuljettu kiireellä tai esimerkiksi raskasta taakkaa kantaen. Palo alkaa levitä, kun kuumat levyt sytyttävät lieden päällä tai läheisyydessä olevan materiaalin palamaan. Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys Valvomaton ruuanlaitto useimmiten syynä liesipaloon 1000 paloa vuodessa Liesiturvalaite vähentää onnettomuuden riskiä Lieden turvallisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea liedessä käytetty tekniikka. Induktioliedet ovat tavanomaisia liesiä turvallisempia, mutta nekin voivat valvomattomina aiheuttaa tulipalon. Kotien sähköpaloturvallisuutta voidaan parantaa merkittävästi myös erikseen hankittavilla liesiturvalaitteilla. Liesiturvalaitteilla on erilaisia ominaisuuksia. Osa laitteista hälyttää tunnistettuaan liedellä nopeaa lämmönnousua tai savua. Hälytyksen lisäksi useat liesiturvalaitteet katkaisevat liedestä virran. Markkinoilla on myös laitteita, jotka hälytyksen ja virrankatkaisun lisäksi sammuttavat liedellä syttyneen palon. Sammutus tehoaa myös rasvapaloihin. Edistyneimmät liesiturvalaitteet ilmoittavat hälytyksestä haluttuun matkapuhelimeen. Joihinkin liesiturvalaitteisiin on mahdollista liittää muita toimintoja. Liesiin liittyvien hälytysten lisäk- si liesiturvalaite voidaan myös antureiden avulla saada hälyttämään esimerkiksi vesivuodosta astianpesukoneen takana. Liesiturvalaite voidaan asentaa niin uuden kuin käytössä olevan lieden yhteyteen Virrankatkaisu- tai muita sähköasennuksia vaativia liesiturvalaitteita saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Näin vältät liedestä tai uunista alkavan palon Kun valmistat ruokaa, keskity itse ruuanlaittoon. Levy saattaa jäädä helposti päälle liian pitkäksi aikaa, jos ruuan laittaja tekee montaa asiaa yhtä aikaa. Kun olet uusimassa liettä, mieti teknisesti turvallisinta ratkaisua käyttäjän ja muiden asukkaiden kannalta. Liesiturvalaitteet parantavat lieden paloturvallisuutta. Selvitä millainen laite tai laitekokonaisuus olisi lieden käyttäjän kannalta paras ratkaisu. Älä jätä ruokaa valvomatta liedelle, jotta eläimet eivät aiheuta vaaratilanteita yrittäessään tavoitella ruokaa. 3

6 Ammattiapua taloyhtiön hallitukseen Liike-elämässä ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen yritysten hallituksissa on arkea. Näin yritys saa päätöksentekoonsa laajemman näkökulman kuin pelkästään omiin voimiin turvautumalla. Etenkin suurten valintojen ja päätösten edessä hallitusammattilainen on ollut monelle yritykselle korvaamaton apu. Asunto-osakeyhtiöissä käytäntö on jo jonkin verran yleistynyt Etelä-Suomessa, mutta pohjoisessa asiantuntija-avun mahdollisuuksia ei ole vielä juurikaan hyödynnetty. Väestön ikääntyessä monissa taloissa kiinnostus hallitustyöskentelyyn on hiipunut. Intoa saattavat latistaa myös asukkaiden ja omistajien keskinäiset ristiriidat, tulevat korjaushankkeet ja hallinnon monimutkaistuminen uusien säädösten myötä. Ulkopuolinen hallitusammattilainen tuo työskentelyyn tavoitteellisuutta ja energiaa. Samalla riitojen ja ongelmien ratkaisu helpottuu, koska ammattilainen ei edusta talossa kenenkään yksittäisen asukkaan, omistajan, isännöitsijän eikä urakoitsijan intressiä. Hän työskentelee asuntoosakeyhtiön kokonaisuuden hyväksi siten, että talossa on hyvä asua ja osakkeiden arvonkehitys turvataan. Asiantuntijayritys Pontevat Oy:n toimitusjohtaja Janne Kankaala luottaa ammattilaisten verkostoitumisesta saataviin etuihin. - Meillä on käytössämme monien alojen asiantuntemusta aina juristista lähtien. Pienelläkin yhtiöllä on varaa ammattilaiseen. Talot voivat säästää melkoisesti euroja, jos hallituksessa on asiantuntemusta esimerkiksi kilpailuttamisesta ja sopimusten tekemisestä. Ammattilainen voi toimia hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana. Valta ei hänen mukanaan karkaa talosta ulos vaan päätökset tehdään edelleenkin yhteisesti hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Hallitusammattilainen osallistuu kokouksiin ja voi hoitaa muulloin vaikkapa yhtiön sopimusasioita. - Talo on ensisijaisesti asumista ja elämistä, ei keskinäistä riitelyä ja hallinnon kanssa tuskailua varten, Kankaala muistuttaa Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys

7 Viimeisetkin hehkulamput poistuvat kauppojen valikoimista Viimeisetkin hehkulamput poistuvat kauppojen valikoimista syksyn aikana antaen tilaa energiatehokkaammille vaihtoehdoille. Kaupat saavat kuitenkin myydä vanhat varastot loppuun, mutta hehkulamppujen valmistus ja maahantuonti EU-alueella päättyi syyskuun alussa. Hehkulamppujen markkinoilta poistuminen liittyy EU-tasolla säädettyyn direktiiviin, jolla tähdätään energian käytön hillitsemiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Syyskuun ensimmäisestä päivästä lähtien kiellettiin 15 W, 25 W ja 40 W hehkulamppujen sekä 25 W kierrekantaisten halogeenilamppujen valmistus ja maahantuonti. Huoneiston kunnossapito- ja muutostöiden ilmoittaminen osakkaan remonteissa Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan on kuitenkin etukäteen ja kirjallisesti ilmoitettava taloyhtiölle muutos- ja kunnossapitotöistä, jotka voivat vaikuttaa taloyhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan tilaan taikka toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen. Taloyhtiöllä on oikeus asettaa muutostyölle tarvittaessa ehtoja. Kiinteistöliitto on laatinut suosituksen siitä, mistä muutos- ja kunnossapitotöistä osakkaan tulee ilmoittaa taloyhtiölle ja mistä ei tarvitse ilmoittaa. Tutustu ohjeisiin sivulla uusiasuntoosakeyhtiolaki/ huoneistoremontit/ Valitse sivustolta huoneiston tila, jossa muutos- tai kunnossapitotyö tehdään. Tarkista sen jälkeen, onko toimenpiteestä ilmoitettava taloyhtiölle vai voiko sen tehdä ilmoittamatta. Suositus on annettu seuraavien tilojen muutos- ja kunnossapitotöistä. Kylpyhuone tai märkätila Keittiö Asuinhuoneet ja muut sisätilat Muut tilat, kuten esim. parveke Yllä olevalla suosituksella Kiinteistöliitto pyrkii antamaan tavallisimpiin tilanteisiin yleispäteviä ohjeita. Mikäli suunniteltu toimenpide ei löydy em. vaihtoehdoista tai muutostyö sisältää useiden toimenpiteiden yhdistelmiä, on tilanne hyvä varmistaa taloyhtiön hallitukselta tai isännöitsijältä taikka soittaa Kiinteistöliiton lakineuvontaan. Taloyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan teettämää ja ilmoittamaa muutos- ja kunnossapitotyötä. Taloyhtiöllä on myös asunto-osakeyhtiölain tuoma velvollisuus ylläpitää rekisteriä huoneistoissa tehtävistä korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteistä. REMONTIT & SANEERAUKSET - KYLPYHUONEET & SAUNAT MAALAUSTYÖT - RAKENNUSTYÖT SÄHKÖASENNUKSET - LVI-ASENNUKSET Meillä vedeneristäjän vtt:n märkätilasertifikaatti, sekä teemme myös rakennusvalvontatyöt p & Lehtoseläntie 104, MUHOS Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys

8 Taloussanomat: Taloyhtiöiden lainamarginaalit nousussa Taloussanomat on heinäkuussa teettänyt Suomen Rahatiedolla vertailun lainatarjouksista pienehkön ennestään velattoman taloyhtiön euron ja 15 vuoden putkiremonttiin. Laina sidottiin puolen vuoden euriboriin. pankista. Kiinteistöliiton viime kevään korjausrakentamisbarometrin mukaan taloyhtiöt pyytävät lainatarjouksia heikosti. Vastaajista joka kolmas ilmoitti, että lainatarjousta oli pyydetty vain yhdeltä pankilta. Viime vuosina osa pankeista on ottanut lainasopimuksiin ehdon, jolla pankin on mahdollista yksipuolisesti kesken laina-ajan nostaa lai- nan marginaalia, jos pankin oman jälleenrahoituksen hinta on kasvanut. Lainatarjouksissa pankit ovat tuoneet tämän asian heikosti esiin ja marginaalin korotusilmoitukset ovat usein tulleet taloyhtiöille yllätyksinä. Kiinteistöyhdistys kehottaakin taloyhtiöitä selvittämään lainan ehdot tarkasti ennen kuin päätetään lainanantajapankista. Pankin perimä korko koostuu viitekorosta ja lainamarginaalista. Taloyhtiölainojen marginaalit ovat nousseet vuoden 2008 jälkeen merkittävästi ja pankkien marginaaleissa on myös suuria eroja. Taloussanomien vertailun mukaan alin marginaali oli 1,15 ja korkein 2,00 prosenttia. Taloyhtiön kannattaakin ehdottomasti pyytää lainatarjous useammasta Pyydetyt lainatarjoukset Kolmelta tai useammalta Kahdelta Yhdeltä Korjausurakka.fi -palvelu auttaa taloyhtiöitä löytämään luotettavat urakoitsijat Korjausurakka.fi -palvelussa taloyhtiöt ja isännöitsijät voivat kilpailuttaa taloyhtiöiden korjausurakoita sekä saada tarjouksia luotettavilta urakoitsijoilta. Palvelu mahdollistaa tarjouspyyntöjen toimittamisen ja urakoitsijan valinnan lisäksi myös palautteen antamisen toteutetusta remontista muille verkkopalvelun käyttäjille. Korjausurakka.fi -palvelun kehittämisessä ovat yhteistyötä tehneet Kiinteistöliitto, Suomen Tilaajavastuu Oy ja Dooxe Oy. Palvelussa mukana olevat urakoitsijat kuuluvat Luotettava Kumppani -ohjelman piiriin, josta tilaajavastuulain asettamat velvoitteet ovat helposti tarkastettavissa Tilaajavastuu.fi -palvelusta. Korjausurakka.fi -palvelu torjuu harmaata taloutta ja huonoa laatua. Korjausurakka.fi -palvelussa on noin 9000 urakoitsijaa eri puolilta Suomea. Tutustu palveluun osoitteessa Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys

9 Ikääntyneiden asumisoloja parannetaan tehokkaimmin hissejä rakentamalla Ympäristöministeriön asettaman työryhmän mukaan tehokkain tapa parantaa ikääntyneiden asumisoloja on korjata asuntoja ja asuinrakennuksia esteettömiksi. Työryhmä luovutti ehdotuksensa ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille "Ikääntyneet eivät ole mikään asumisen marginaaliryhmä. Vuonna 2030 ryhmään kuuluu lähes 1,5 miljoonaa 65 vuotta täyttänyttä, eli enemmän kuin joka neljäs väestöstämme. Asuntojen korjaamiseksi ja asumisen palveluiden kehittämiseksi on tehtävä töitä, jotta mahdollisimman moni ikääntynyt voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään", ehdotuksen vastaanottanut asuntoministeri Krista Kiuru sanoo ja korostaa, että kyseessä on paitsi ihmisoikeus, myös kustannuskysymys. Tavoitteena miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa Asuntoina laskettuna tavoite on jopa miljoonaa esteetöntä ja turvallista asuntoa vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä niistä on valmiina vain noin neljäsosa. Työryhmän mukaan valtion olisi tuettava erityisesti hissien rakentamista. Tavoitteeksi ehdotetaan 500 hissin rakentamista vuodessa. Se tarkoittaisi valtion 40 Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys miljoonan euron panostusta vuosittain hissirakentamiseen. Palveluasumisen osalta työryhmä nosti esille erityisesti muistisairaiden tilanteen. Vaikeasti muistisairaat tarvitsevat palveluasuntoa vuodessa. Niitä varten tarvitaan valtion investointiavustukseen 18 miljoonan euron vuosittainen lisäys nykyisestä. Työryhmä piti tärkeänä myös ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointia. Kuntien kokonaisvaltaista suunnittelua ja toimia ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi on myös tehostettava. Päävastuu ikääntyneiden asumisen parantamisesta on kuitenkin asukkailla itsellään. Suurin osa heistä asuu omistusasunnossa ja vastaa itse asuntonsa korjaamisesta. Kotona Asuntoministeri Krista Kiuru. kuten esimerkiksi hissejä, luiskia, ulko-ovia ja tuulikaappeja. Taloyhtiöiden tulisi ottaa ikääntyminen tosiasiana huomioon hyvissä ajoin. Taloyhtiöiden tulisi ennakoida se esimerkiksi toiminta- asumista voidaan tukea myös teknologian avulla. Rakennusalan Työryhmä ammattilaispalveluita ehdotsä ja korjausten suunnittelussa sekä suunnitelmissaan, hankeselvityksistaa, että ikääntyneiden niitä tarvitseville kotona asumista helpottavan hyvinvointi- ja kunnossapitotarveselvityksissä. viestintäteknologian kehittämistä ja käyttöönottoa tuetaan. "Ikääntyneiden asumista on kehitettävä pitkäjänteisesti osana valtion asuntopolitiikkaa. Kyse ei ole Rakennusalan ammat Rakennusalan palveluita Rakennusalan ammattilaispalveluita niitä Yhteydenotto: Jani Ojala 04 niitä ammatt tarvit irrallisesta asiasta vaan meidän jokaisen asumisen turvaamisesta palveluita tarvitseville Rakennusalan ammattilaispalveluita niitä Risto Keränen tarvits 04 myös vanhemmalla Yhteydenotto: iällä", ministeri Jani Ojala Yhteydenotto: Rakennusalan Jani Ojala amma 044 Kiuru korostaa. Rakennusalan niitä Risto Keränen tarvitseville palveluita ammattilaispalveluitpalveluita Jani Ojala niitä Yhteydenotto: niitä tarvitseville tarvitseville Jani Ojala ammattilais- Risto niitä Keränen tarvi 044 Yhteydenotto: Kiinteistöyhdistys Yhteydenotto: Risto Keränen Jani Yhteydenotto: Jani Ojala Ojala Risto Keränen 0 kehottaa taloyhtiöitä Risto Keränen Risto Keränen ennakoimaan vanhenemisen Kiinteistöyhdistys patistaa myös taloyhtiöitä kiinnittämään huomioita ikääntyvien asumistarpeiden ennakointiin. Käytännössä tämä tarkoit- taa lähinnä esteettömiä ratkaisuja, 7

10 Hankeosuuksien käsittelystä asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä (KilA 1890/2012) Hakija on pyytänyt Kirjanpitolautakunnalta lausuntoa asunto-osakeyhtiön hankeosuuksista ja lainaosuuksista sekä niiden rahastoinnista. Hakijan mielestä rajanveto hankeosuuden ja lainaosuuden välillä on osoittautunut käytännössä epäyhtenäiseksi erityisesti tilanteissa, joissa hanke ensin toteutusvaiheessa rahoitetaan erillisellä lainalla taikka limiittiluotolla, joka hankkeen loputtua maksetaan pois antaen samalla osakkaille mahdollisuus suorittaa osuutensa lainasta, jolloin jäljelle jäävää lainamäärää varten otetaan usein uusi erillinen laina. Lausunnossaan Kirjanpitolautakunta toteaa, että kuten KILAn yleisohjeessa asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta todetaan, on hankeosuuksilla lähtökohtaisesti tarkoitettu sellaisia osakkaiden suorituksia, joilla jokin tietty investointihanke on osittain taikka kokonaan sen alusta alkaen rahoitettu. Ne ovat siten yleensä taseeseen aktivoitavien investointien rahoittamiseksi kerättyjä ulkopuoliselle velkarahoitukselle vaihtoehtoisia suorituksia. Tavanomaista on, että tällaiset hankesuoritukset maksetaan hankkeen alkuvaiheessa, jolloin niillä voidaan hoitaa kyseisen hankkeen rahoitus. Kirjanpitolautakunta pitää lausuntopyynnön tarkoittaman asian tarkastelun perustana hanketta varten nostetun vieraan pääoman käsittelyä tilinpäätöksessä. Tällainen nostettu velka tai limiittiluotto on kirjanpitovelvollisen asunto-osakeyhtiön kannalta olemassa ja siten se tulee tilinpäätöksessä merkitä taseen vieraaseen pääomaa. Kirjanpitolautakunta katsoo, että tästä velasta aiheutuvia osakkaiden suorituksia tulee käsitellä yhtäläisesti, riippumatta siitä, onko ne suoritettu ennen tietystä hankkeesta aiheutuvan lopullisen velan nostamista vaiko vasta nostamisen jälkeen. 738,- sis. alv 23% MURRON KESTÄVÄÄ SUOJAUSTA. COBRA G1 Eurooppalaisen standardin EN mukainen Grade 1 murtosuojaus Varustettu eurooppalaisen standardin EN 1300 Class A luokan mukaisella avainlukolla Ergonominen kahva Vakiovarusteena yksi hylly Koko: ulkomitta (mm) 650 x 500 x 510 sisämitta (mm) 570 x 420 x 370 paino 203 kg ja tilavuus 80 l Noutomyyntinä Oulun, Raahen ja Kuusamon myymälöistä. Securi Oulun Lukko Pakkahuoneenkatu 32, PL OULU Securi Raahe Kesäläntulli RAAHE Securi Kuusamon Lukkopalvelu Huoparintie KUUSAMO p f p f p f Puheluhinnat: alkuiset puhelinnumerot. Soitettaessa: kiinteästä puhelinverkosta 8,21 snt/puhelu + 1,47 snt/min, matkapuhelinverkosta 8,21 snt/puhelu + 16,42 snt/min Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys

11 Taloyhtiöiden laadittava vaarallisista jätteistä siirtoasiakirja Laki torppaa jätekuljetusten väärinkäytökset Toukokuun alussa voimaan tullut jätelaki ja jäteasetus edellyttävät, että jätteen haltijan on täytettävä entistä useammista jätteistä siirtoasiakirja ennen kuin jäte luovutetaan kuljetettavaksi. Jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte on. Taloyhtiön toteuttamassa remontissa jätteen haltija on kiinteistön haltija ja taloyhtiön edustajan on täytettävä siirtoasiakirja. Jos remontin toteuttajana on huoneiston haltija, siirtoasiakirjan täyttää jätteen kuljettaja. Siirtoasiakirja vaaditaan seuraavista jätteistä: Vaarallinen jäte (ent. ongelmajäte) Sako- ja umpikaivoliete Hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete Rakennus- ja purkujäte Pilaantunut maa-aines Siirtoasiakirjassa tulee olla tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys Siirtoasiakirjat tulee säilyttää 3 vuotta Jätteen haltija täyttää siirtoasiakirjan omien tietojensa ja jätekuorman sisällön osalta ja lähettää asiakirjan jätekuorman mukana jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tulee olla täytettynä ja tulostettuna 3 kappaleena: jätteen haltijalle, kuljettajalle ja jätteenkäsittelijälle. Näihin kaikkiin kappaleisiin jätteenkäsittelykeskuksen vastaanotto kuittaa kuorman vastaanotetuksi. Sen jälkeen yksi kappale jää jätteenkäsittely-yhtiölle ja kuljettaja saa mukaansa 2 kappaletta, joista toinen jää kuljetusliikkeelle ja toinen toimitetaan jätteen haltijalle. Jätteen haltijan (esim. taloyhtiön) ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. Lisätietoja siirtoasiakirjan laatimisesta löytyy ympäristöministeriön sivulta ymparistonsuojelu/ jatteet ja jatehuolto Siirtoasiakirja löytyy esim. Oulun Jätehuollon nettisivulta ja sieltä edelleen palvelut, Ruskon jätekeskus, kaatopaikkakelpoisuus. Siirtoasiakirjan käytöllä on tarkoitus turvata jätteiden luovutus asianmukaiseen käsittelyyn sekä luoda edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan. Kaatopaikalle kippaamista vähennetään rajusti Kiinteistöliitto pitää tärkeänä lain tavoitetta vähentää kaatopaikalle kuljetettavan jätteen määrää alle puoleen nykyisestä vuoteen 2016 mennessä. Myös jätteen synnyn ehkäisy, uudelleen käyttö ja jätteen käyttö energiana ovat ympäristön kannalta välttämättömiä tavoitteita. Kaikki tämä on kuitenkin toteutettava kustannustehokkaasti ja kilpailua vaalimalla. CONSTI JULKISIVUT PALVELEE LUOTETTAVASTI JA MONIPUOLISESTI: Julkisivujen uusinta Parvekekorjaukset ja uusinnat Rappaus ja arvokiinteistöjen entisöinti Hissit ja julkisivumuutokset Saumaus- ja pienkorjaustyöt Piha- ja viherrakentaminen KVR-toimintamalli Ikinuori -ylläpitopalvelu 9

12 Isännöintiliiton barometri: Isännöintipalveluiden kysyntä kasvussa Isännöintiliiton teettämän valtakunnallisen barometrikyselyn mukaan isännöintiyritysten taloyhtiöiltä saamien tarjouspyyntöjen määrä on kasvanut. Puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi, että tarjouksia pyydetään nyt merkittävästi tai jonkin verran enemmän kuin viime vuonna. Barometrikysely osoittaa tänäkin vuonna, että ammattimaisen isännöinnin kysyntä on lisääntynyt. Moni pienikin isännöintiyritys saa tarjouspyyntöjä viikoittain, sanoo Isännöintiliiton kehityspäällikkö Heikki Kauranen. Isännöintipalveluiden kysynnän kasvuun vaikuttavat muun muassa lakimuutokset, jotka vaativat entistä ammattimaisempaa otetta, isännöintiyritysten tarjoamien palveluiden monipuolistuminen ja kehittyminen sekä lisääntyvät tehtävät ja vastuut, jotka vähentävät omatoimisen isännöinnin houkuttelevuutta. Isännöintiliiton teettämässä barometrissä selvitettiin muun muassa isännöintialan kysyntänäkymiä ja rekrytointiaikeita. Kyselyyn vastasi 203 Isännöintiliiton jäsenyritystä. Kuluttajariitalautakunta suositti euron hinnanalennusta 2368/82/11 Ostajille oli annettu tieto, että huoneistossa oli juuri tehty pintaremontti Ostajat eivät ole päässeet tarkastamaan vuokrattuna olleen asunto 2:n kuntoa ennen kaupantekoa. Kaupanteon jälkeen ilmeni, että asunto oli epäsiistissä kunnossa, siellä oli jätteitä ja pinnoilla näkyi läikkiä. Myyntiesitteessä kerrottiin, että siellä oli juuri tehty pintaremonttia. Siten ostajat olivat voineet olettaa pintamateriaalien olevan melko hyvässä kunnossa. Kauppakirjassa todettiin, että tämän asunnon kosteuskartoitus jäi tekemättä "asunnossa vallitsevan tilanteen takia", ja mittaus suoritetaan myöhemmin erikseen. Kauppakirjassa todettiin edelleen, että "mikäli asunnosta löytyy erityisiä toimenpiteitä vaativia vikoja, on myyjä vastuussa niistä normaalin myyjän vastuun mukaisesti". Lautakunta katsoi, että tämän ehdon oli katsottava antavan ostajille oikeuden esittää jälkikäteen vaatimuksia myös muiden kuin kosteusvaurioihin liittyvien, erityisiä toimenpiteitä vaativien vikojen osalta. Kuvien perusteella todetut virheet olivat tällaisia. Ostajilla oli lupa olettaa, että korjaustarvetta ei ollut Koska ostajille oli annettu tieto, että asunto 2:ssa oli juuri tehty pintaremontti, heidän ei ollut tarvinnut varautua korjaustarpeisiin. Esitetyn kuva-aineiston perusteella asunnossa oli kuitenkin ollut merkittävä korjaustarve. Lautakunta piti urakoitsijan tarjouksen mukaisia töitä kaikin osin perusteltuina ja näin ollen hyvitettäväksi kuuluvina. Kiinteistöllä sijainneen toisen asunnon (asunto 1:n) osalta lautakunta katsoi, ettei siinä ollut laatuvirhettä. Ostajat olivat väittäneet, että asunnon olohuoneen ja makuuhuoneen parketti kupruili/irvisti joiltakin kohdin. Tältä osin lautakunta totesi, ettei myyntiesitteessä ollut ilmoitettu, että asunto 1:n olo- ja makuuhuoneiden lattiapäällysteet olisi uusittu. Ostajat olivat päässeet tarkastamaan tämän asunnon ennen kaupantekoa. Lattiapintojen virheet olivat sellaisia, että ne voitiin havaita tarkastuksessa. Kiinteistön ikä (rakennukset olivat valmistuneet vuosina ) huomioon ottaen ei myöskään voitu olettaa, että parkettilattiat olisivat olleet täysin virheettömiä. Selvityksen perusteella myyjät eivät olleet pyrkineet peittelemään parketin vaurioita. Lautakunta suositti euron hinnanalennusta Lautakunta suositti, että myyjät maksavat ostajille asunto 2:n osalta hinnanalennuksena euroa korkoineen. Katso tarkemmin lautakunnan-ratkaisuja/ Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys

13 Laadukas korjausrakentaminen edellyttää paljon muutakin kuin uusia määräyksiä Rakennusvalvontaviranomaisten tulkinnat vaihtelevat eri puolilla Suomea Julkisuudessa ovat nousseet viime päivinä esiin energiatehokkaan rakentamisen riskit. Keskustelua ovat kirvoittaneet tammikuussa 2013 voimaan tulevat, kiristyvät korjausrakentamisen määräykset. Energia-asiantuntija Petri Pylsy. Kiinteistöliitto pitää avainasiana sitä, että valtion ensi vuoden budjettiluonnoksessa ympäristöministeriölle varatut rahat energiamääräyksiin liittyvän koulutuksen järjestämiseen ja tiedon jakamiseen myös taataan ministeriölle. Lisäksi on erittäin tärkeää luoda käytäntöjä, joilla rakennusvalvontaviranomaiset eri puolilla Suomea osaisivat tulkita määräyksiä samalla tavalla. Tulkintojen on oltava yhdenmukaisia ympäri Suomea niin, että esimerkiksi taloyhtiöt olisivat tasavertaisia kaikkialla Suomessa. Kuntien rakennusvalvonnalle on myös turvattava riittävät resurssit, korostaa Kiinteistöliiton energia-asiantuntija Petri Pylsy. Korjausrakentaminen on yhä monimutkaisempaa ja vaativampaa. Laadukkaat ratkaisut vähentävät energiankulutusta, mutta se edellyttää, että kiinteistöä osataan tarkastella kokonaisuutena. Kiinteistöliiton mukaan taloyhtiöiden on edellytettävä suunnittelijalta, urakoitsijalta ja valvojilta korjausrakentamisen ehdotonta osaamista. Korjausrakentamisen uudet määräykset jättävät kiinteistönomistajalle laajan vapauden viime kädessä päättää itse, millä ratkaisuilla rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan. Siten määräykset lisäävät kokonaisvaltaisen suunnittelun merkitystä. Kiinteistöliiton mielestä on ratkaisevaa, että rakentamisen ammattilaiset kuten rakennuttajat ja rakentajat, mutta myös taloyhtiöt ja isännöitsijät perehdytetään laajasti uusiin määräyksiin. Taloyhtiöiden ja muiden kiinteistönomistajien on huomioitava kilpailutuksessa muitakin asioita kuin pelkkä hinta. Useimmiten halvin ei ole lopputulokseltaan paras, Pylsy korostaa. Kiinteistöliitto ja muut alan keskeiset järjestöt käynnistävät yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa lokakuussa Suomen ensimmäisen korjausrakentamisen uusia määräyksiä käsittelevän, maksuttoman Energiaviisas asuintalo -koulutuskiertueen. Kiertue kattaa 12 paikkakuntaa ja vierailee Oulussa Kiertueen järjestäjinä toimivat yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa: Kiinteistöliitto, Rakennusteollisuus RT, LVI-talotekniikkateollisuus, Suomen LVI-liitto ja ympäristöministeriön koordinoima Kosteus- ja hometalkoot. Lisätietoja: Kiinteistöliitto, energia-asiantuntija Petri Pylsy puh ja viestintäpäällikkö Marjukka Vainio puh Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys

14 Ohje pesuhuoneremontin valvontaan ja vedeneristystarkastukseen Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa yhtiön järjestämään osakkeenomistajan remonttien valvonnan. Koska kysymyksessä on yhtiön valvonta, määrittelee se valvonnan laajuuden sekä valitsee valvojan. Valvontakulut yhtiö perii edelleen remontin tehneeltä osakkeenomistajalta. Valvonnan tarkoituksena on varmistua siitä, että osakkeenomistajan kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta. Remontissa tulee noudattaa rakentamismääräyksiä, -ohjeita ja hyvää rakentamistapaa. Lisäksi remontissa tulee noudattaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan asettamia ehtoja. Vahvikekankaan asennus läpivientikohtaan. Hyvä valvonta ja sen dokumentointi on sekä yhtiön että osakkaan etu Hyvä valvonta ja sen dokumentointi on yhtiön lisäksi myös osakkeenomistajan edun mukaista. Uusi asunto-osakeyhtiölaki kasvatti selväsi remontin tehneen osakkeenomistajan vastuuta. Lain mukaan osakkeenomistaja vastaa kunnossapito- ja muutostyösäännösten rikkomisesta syntyneestä vahingosta, ellei hän osoita toimineensa huolellisesti. Tämä todistelu ilman hyviä dokumentteja voi olla mahdotonta. Valvonnan järjestämättä jättäminen saattaa johtaa myös isännöitsijän tai hallituksen jäsenet korvausvastuuseen. Valvonta perustuu tarkastuskäynteihin Remontin edistymistä on valvottava hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkeenomistajan velvollisuus on tiedottaa aikataulusta, jotta tarpeelliset katselmukset voidaan tehdä ja suorittaa merkityksellisten työvaiheiden valvonta. Tarkastuskäynneistä kootaan valvontaraportti. Tarkastuskäyntien määrä riippuu remontin laajuudesta ja sen vaativuudesta Osakkeenomistajan remonteista pesuhuoneremontit ovat vaativimpia. Huolimattomasti toteutettu remontti saattaa aiheuttaa vakavia vahinkoja, joiden korjaaminen tulee erittäin kalliiksi. Yhtiön hallituksen asia on linjata ja ohjeistaa remonttien valvonta siten, että se on järjestetty riittävällä tavalla. Pesuhuoneremontin valvonta edellyttää useita käyntejä. Pesuhuoneremonteissa tulee yleensä järjestää seuraavat tarkastukset ja niiden dokumentointi: Alkukatselmus; tarkastetaan suunnitelmat, varmistetaan remontin toteutus ja laajuus Purkukatselmus; todetaan purun riittävä laajuus (mahdolliset vauriohavainnot) Vesieristystarkastukset; seinä ja lattia, yleensä eri kerroilla LVIS järjestelmien asennusten tarkastaminen (taloyhtiön vastuulle kuuluvat järjestelmät) Käyttövesiputkien asennukset ja mahdollinen muutostarve Viemärijärjestelmä, mahdollinen muutostarve esim. kiinteä poistoviemäröinti pesukoneelle Sähköpistorasiat, vikavirtasuojaus Lopputarkastus Erittäin suositeltavaa on, että kohteessa pidetään esillä työmaapöytäkirjaa, johon kirjataan päivittäiset työmaan tapahtumat. Pöytäkirja liitetään valvontaraporttiin Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys

15 Raportointi Valvontakäynneistä laaditaan valvontamuistio, johon kirjataan käynnit, havainnot ja annetut ohjeet Raporttiin liitetään vedeneristystarkastuspöytäkirja, mittaustuloksineen Raporttiin liitetään kohteessa otetut valokuvat ja työmaapöytäkirja Vedeneristystarkastussisältö: Todetaan tilanne, rakenteet ja käytettävät materiaalit Seinien ja lattian kunto purun jälkeen (laajuus ja mahdolliset vauriohavainnot) Alustan tasaisuus, pinnoitettavuus ja kuivatustarve pintakosteuden tunnistimella/ porareikämittauksin Lattian kallistukset Lattiakaivon kunnon tarkastaminen Olosuhdemittaukset, lämpötila ja kosteus (korkea kosteus pitempi kuivumisaika) Todetaan asentajan pätevyys (vedeneristys-sertifikaatti tai muu todennettu pätevyys, kokemus) Rakennusmateriaalien varmistaminen; tuotteet keskenään yhteensopivia (sertifioituja, samaa tuoteperhettä) materiaalit eivät ole vanhentuneita, eikä vaurioituneita Vedeneristystyön tarkastaminen; materiaalivalmistajan ohjeiden mukaisesti selvitetään alustan pohjustus, primerointi yleensä kaksi kertaa vedeneristyksen silmämääräinen tarkastus, eriste on yhtenäinen, nurkat, kulmat läpiviennit asianmukaiset tiedustellaan asentajalta vedeneristyksen telauskerrat, mahdolliset havaitut ongelmat vedeneristyksen riittävä kuivakalvopaksuus varmistetaan menekkilaskelmin ja mittaamalla vedeneristeen paksuus työntömitalla tai luupilla. Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys

16 Hallituksen ja isännöitsijän tehtävät Oikeustieteen tohtori, asianajaja Mikko Pikkujämsällä asianajotoimisto PPV Lex Oy:stä on laaja kokemus ja näkemys asuntoja kiinteistöyhtiöiden toiminnasta. Hän korostaa taloyhtiön hallituksen tärkeää roolia päätöksenteossa, suunnittelussa ja täytäntöönpanossa sekä kehottaa hallituksia ottamaan sille kuuluvan isännän roolin. Lisäksi Pikkujämsä pitää ehdottoman tärkeänä hallituksen ja isännöitsijän välistä hyvää yhteistyötä. Vaikka hallituksen jäsenen tehtävä on vastuullinen, sitä on kuitenkin Pikkujämsän mukaan turha pelätä, sillä oikea asenne ja huolellinen toiminta riittävät. Asianajaja Mikko Pikkujämsä. Asunto-osakeyhtiön pääasiallisena tarkoituksena on osakkeenomistajien asumistarpeen tyydyttäminen, toisin sanoen asunto-osakeyhtiö on tarkoitettu osakkeenomistajien asumista varten. Laki velvoittaa hallitusta ja isännöitsijää huolellisesti toimien edistämään yhtiön etua, johon olennaisesti liittyy omaisuuden hoitaminen ja kiinteistön arvon säilyttäminen. Asunto-osakeyhtiöllä on oltava hallitus ja sillä voi olla myös isännöitsijä, mutta vain jos yhtiöjärjestys niin määrää tai yhtiökokous niin päättää. Hallitus ja isännöitsijä muodostavat yhtiön johdon. Asunto-osakeyhtiölaissa hallitukselle ja isännöitsijälle on määrätty sekä yleisiä että erityisiä tehtäviä. Hallituksen yleiset tehtävät Hallituksen yleisenä velvollisuutena on huolehtia yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Mikäli yhtiössä ei ole isännöitsijää, kuuluu hallituksen tehtäviin myös tälle määrätyt tehtävät. Isännöitsijän yleiset tehtävät Isännöitsijän yleisenä velvollisuutena on huolehtia kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Laki edellyttää, että isännöitsijä antaa hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Hallituksen muut tehtävät Hallitukselle kuuluvia muita erityistehtäviä on laissa lueteltu kymmenittäin. Esimerkkeinä Pikkujämsä mainitsee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoittamisen, talousarvion laatimisen, seuraavan viiden vuoden kunnossapitotarveselvityksen laatimisen, varoitusten antamisen, yhtiökokouksen koollekutsumisen, osakeluettelon laatimisen ja muutostöiden valvonnan ja muutostyöilmoitusten vastaanottamisen. Isännöitsijän muut tehtävät Hallitukseen verrattuna isännöitsijälle on laissa määrätty yleisten tehtävien lisäksi niukalti muita tehtäviä. Esimerkkeinä Pikkujämsä mainitsee isännöitsijäntodistuksen antamisen ja tilinpäätöksen allekirjoittamisen yhdessä hallituksen kanssa. Velvollisuuksia ja oikeuksia laissa sitä vastoin on isännöitsijälle määrätty runsaasti. Isännöitsijällä on esimerkiksi oikeus edustaa yhtiötä tehtäviinsä kuuluvissa asioissa sekä oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja yhtiökokouksiin Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys

17 Käytännössä yksi isännöitsijän tärkeistä tehtävistä on valmistautua taloyhtiön tuleviin tarpeisiin ja tehdä suunnitelmia toiminnan järjestämisestä yhtiön antamien resurssien puitteissa. Tämän tehtävän hoitamisessa merkittävä työkalu on hallituksen laatima taloyhtiön strategia. Hallituksen otettava sille kuuluva rooli Pikkujämsän mukaan hallituksen on otettava sille kuuluva isännän rooli taloyhtiössä, onhan sillä toimivalta kaikissa yhtiön asioissa, joita ei ole nimenomaisesti osoitettu yhtiökokoukselle. Isännöitsijä toki huolehtii yhtiön päivittäisistä asioista hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, mutta hallitus ei kuitenkaan saa sysätä selkeästi sille kuuluvia tehtäviä yksin isännöitsijälle. Hallituksen on tiedettävä mitä taloyhtiössä tapahtuu; kuka hoitaa esim. kiinteistöhuollon ja mitä sopimukseen kuuluu. Hallituksen on myös tiedettävä, että isännöitsijän tehtävänä on valvoa, että kiinteistöhuollon sopimukseen kuuluvat tehtävät tulevat taloyhtiössä hoidettua ja taloyhtiön etu huomioitua. Taloyhtiösuunnitelma Pikkujämsän mielestä on erinomainen ajatus, jos hallitus määrittää taloyhtiösuunnitelman eli strategian siitä millaisen taloyhtiön halutaan olevan, miten siinä asutaan ja miten sitä hoidetaan. Jotta hallitus pystyisi tällaisen suunnitelman tekemään, sen on saatava osakkeenomistajilta tieto mitä nämä tahtovat. Strategia tulee laatia osakkaiden tahto huomioon ottaen. Kiinteistön ja rakennusten yllä- ja kunnossapidon tasosta päättäminen kuuluu nimittäin viime kädessä yhtiökokoukselle, ei hallitukselle, Pikkujämsä huomauttaa. Jos strategia on laadittu, se on erinomainen apuväline yhtiön johdolle toteuttaa yhtiön tarkoitusta osakkaiden haluamalla tavalla. Tehtävien siirto isännöitsijälle ei poista hallituksen vastuuta Se, että hallitukselle on laissa määrätty tehtäviä, ei välttämättä tarkoita sitä, että hallituksen tai sen jäsenten olisi konkreettisesti suoritettava nämä tehtävät. Yleensä riittävää on, että tehtävät hoidetaan päätösten perusteella, tai että ne tulevat muuten hoidetuiksi. Käytännössä hallitus delegoi suuren osan tehtävistään isännöitsijälle. Tässä pitää kuitenkin muistaa, että tehtävien siirto ei poista hallituksen vastuuta. Hallituksen suorittama valvonta Koska tehtävien siirtäminen isännöitsijälle ei poista hallituksen vastuuta, täytyy valvonnan olla kunnossa. Hallitus voi toteuttaa valvontatehtävää esimerkiksi tekemällä vuosittain tositetarkastuksen hallituksen jäsenen toimesta, seuraamalla yhtiön rahaliikennettä ja talousarvion toteutumista. Tärkeää myös on, että hallitus käy aina kokouksessa läpi, onko aikaisemmin tehdyt päätökset toteutettu. Mikko Pikkujämsä pitää ehdottoman tärkeänä sitä, että hallitus on tietoinen, mitä taloyhtiössä vuoden aikana tapahtuu eli esim. mitä remontteja on meneillään ja mitä on suunnitteilla. Samoin hallituksen on tiedettävä mitä palvelusopimuksia taloyhtiöllä on. Sopimuksiahan on useita; sähkösopimus, siivoussopimus, vakuutussopimus jne. Varmistaakseen palvelusopimusten tarpeen, tason ja hinta-laatusuhteen hallituksen tulisi aika ajoin käydä läpi koko sopimuskanta. Ylilyönnin vaara valvonnassa On ollut havaittavissa myös ylilyöntejä, tilanteita, joissa hallitus velvoittaa isännöitsijää raportoimaan ja mahdollisesti pyytämään hallitukselta lupa selkeästi isännöitsijän päivittäiseen työhön kuuluvista tehtävistä. Pikkujämsän mukaan minkäänlaista euro- tai kappalemäärärajaa lakiin ei ole kirjattu isännöitsijän päivittäisten asioiden hoidosta, joten mitään juridista estettä hallituksen vaateisiin ei ole. Hallituksen täytyisi kuitenkin muistaa, että isännöitsijä on oman alansa ammattilainen ja hänelle on taattava työrauha. Hallituksella ja isännöitsijällä on omat roolinsa, mutta vastakkainasettelun luominen on tarpeetonta, Pikkujämsä painottaa. Avoimen ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen merkitystä ei voi kyllin korostaa hallituksen ja isännöitsijän välisessä yhteistyössä, ajavathan molemmat taloyhtiön etua. Luottamus syntyy avoimuudesta Taloyhtiössä hallituksen ja isännöitsijän välinen työnjako muotoutuu aikaa myöten, kun osapuolet ovat oppineet tuntemaan yhteistyökumppanin toimintatavat ja luottamus toisen tekemiseen on saatu. Hyvän ja toimivan yhteistyön perusta on avoin tiedottaminen osapuolten kesken, jolloin koko hallitus tietää mitä taloyhtiössä tapahtuu ja toisaalta isännöitsijä tietää mitä häneltä odotetaan. Koti kaikkiin tarpeisiin Koti kaikkiin tarpeisiin Vuokraus Vesanen Hummastenniemi Vuokraus Vesanen Hummastenniemi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys

18 Yritys voidaan valita isännöitsijäksi sen jälkeen, kun valtioneuvosto on antanut asetuksen Uusi asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa sen, että isännöitsijäksi voidaan valita yritys. Tämä on kuitenkin mahdollista vasta sen jälkeen, kun valtioneuvosto on antanut alkamisajankohdasta asetuksen. Asetuksen anto viivästyy siihen asti, kunnes kaupparekisterillä on valmiudet ottaa vastaan päävastuuisännöitsijäilmoituksia. Toistaiseksi toimitaan edellisen lain mukaan eli hallitus voi valita isännöitsijäksi vain luonnollisen henkilön. Sen jälkeen, kun päävastuullista isännöitsijää koskeva lainkohta on tullut voimaan, ja isännöitsijäksi on valittu yritys, on yrityksen ilmoitettava taloyhtiölle ja kaupparekisteriin kenellä on päävastuu isännöinnistä. Vaikka tämä ei ilmene suoraan lain sanamuodosta, Pikkujämsän mielestä päävastuullisen isännöitsijän tulisi olla se henkilö, joka tosiasiassa hoitaa isännöitsijän tehtävät. Päävastuulliseen isännöitsijään sovelletaan isännöitsijää koskevia asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Esimerkiksi vain päävastuullinen isännöitsijä voi antaa isännöitsijäntodistuksen tai allekirjoittaa tilinpäätöksen taikka ylipäänsä lain mukaan edustaa yhtiötä esimerkiksi sopimusten laatimisessa tai kirjeenvaihdossa vaikkapa viranomaisten kanssa. Jos päävastuulliseksi isännöitsijäksi tai nykyisin jopa isännöitsijäksi nimetään vaikkapa sellainen suuren isännöintiyrityksen johtaja, joka ei käytännössä lainkaan osallistu tietyn taloyhtiön isännöintiin, tämä aiheuttaa Pikkujämsän mukaan tarpeetonta sekaannusta. Tällaisesta käytännöstä pitäisi päästä eroon uuden järjestelmän voimaantulon myötä. Koska isännöintisopimus tehdään yrityksen kanssa ja koska jatkossa yritys merkitään myös kaupparekisteriin isännöitsijäksi, taloudellinen vastuu on yrityksellä. Nyt selitykseksi tarjottu taloudellisen vastuun järjestäminen ei kelpaa enää syyksi sille, miksi kaupparekisteriin merkittäisiin päävastuulliseksi isännöitsijäksi henkilö, joka ei lainkaan tunne taloyhtiön asioita, Pikkujämsä sanoo. Pikkujämsän vinkkinä hallitukselle on, että isännöintisopimuksessa voidaan määritellä kuka toimii päävastuullisena isännöitsijänä ja millä edellytyksillä isännöintiyritys voisi vaihtaa hänet toiseen henkilöön. Mikäli asiasta ei ole sovittu, on isännöintipyrityksellä oikeus nimetä päävastuullinen isännöitsijä tai vaihtaa hänet toiseen. Paikallista palvelua alueellamme! Oulu Kempele Oulunsalo Kiiminki Jääli Jurvelin Oy on kehittyvä ja kasvava monialayritys, jonka keskeistä osaamista ovat pitkäjänteiset, toimivat ja tehokkaat asumisviihtyvyyteen ja kiinteistön arvon säilyttämiseen liittyvät palvelut: KIINTEISTÖHUOLTOPALVELUT SIIVOUSPALVELUT KONEPALVELUT REMONTOINTIPALVELUT VIHERALUEIDEN YLLÄPITOPALVELUT Ota yhteyttä, kun etsit osaajaa! Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys

19 Kuluttajavirastolta aloite asuntojen markkinoinnissa annettavia tietoja koskevan valtioneuvoston asetuksen uudistamiseksi Kuluttajavirasto esittää, että asuntojen markkinoinnissa annettavia tietoja koskeva valtioneuvoston asetus 130/2001 uudistettaisiin vastaamaan niitä sääntelytarpeita, joita erityisesti asunto- ja kiinteistönvälitysalan muuttuneista käytännöistä on aiheutunut. Kyse on ensisijassa asuntojen myyntihinnan ilmoittamista koskevasta sääntelystä. Nykyinen asuntomarkkinointiasetus pohjautuu ajatukselle, että asuntoa kaupattaessa myyjä ilmoittaa markkinoinnin lähtöhinnan, josta ostajat voivat tehdä alempia tarjouksia. Asuntomarkkinoilla on kuitenkin myös muunlaisia tarjontatapoja kuin asetuksessa tarkoitettu. Kiinteistönvälitysketju Kiinteistömaailma toi muutama vuosi sitten markkinoille erityisen tarjouskauppamallin, jossa ostajien tarjousten tulee olla korkeampia kuin myyjän ilmoittama lähtöhinta. Uusi toimintatapa, jota kyseinen ketjukin tarjoaa asiakkailleen perinteisen toimintatavan rinnalla, herätti etenkin aluksi monia kysymyksiä sekä toisten kiinteistönvälittäjien että kuluttajien taholta. Voimassa olevassa lainsäädännössä tarjouskaupan tyyppiseen toimintatapaan ei kuitenkaan ole varauduttu. Asetuksen sanamuodot on laadittu vain alenevin tarjouksin tapahtuvaa kaupankäyntiä varten. Jotta tarjous-kauppakohteet myös lähtöhinnan ilmoittamisen kautta erottuisivat perinteisellä tavalla myytävistä kohteista, Kiinteistömaailma käyttääkin tarjouskauppakohteissa kaupan aloitushinnasta termiä velaton lähtöhinta ja perinteisellä tavalla myytävissä kohteissa asetuksen mukaista termiä myyntihinta. Asetuksessa myyjän kuitenkin edellytetään ilmoittavan myyntikohteelle aina myyntihinnan. Asuntojen markkinointia koskeva sääntely näyttää jääneen jälkeen siitä kehityksestä, jota markkinoilla on tapahtunut. Kun toimintaa säännellään verrattain yksityiskohtaisin säännöksin, sääntelyn tulisi olla ajan tasalla niin, että se ei estä alan kehittymistä ainakaan puhtaasti muodollisilta vaikuttavien syiden takia. Säännöksiä on muutenkin syytä aika ajoin tarkastella uudelleen. Asuntojen markkinoinnissa annettavia tietoja koskevan valtioneuvoston asetuksen 130/2001 kohdalla tällainen päivitys on Kuluttajaviraston mielestä tarpeellinen. SERTIFIOITU KATTOTURVA KUN TURVALLISUUS RATKAISEE sadevesijärjestelmät seinä- ja kattotikkaat lumiesteet kattosillat KOURUTEK OY Puh Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys

20 Tulevia koulutuksia Pohjois-Suomi Energiaviisas asuintalo ammattilaisiltapäivä Miten energiatodistuslainsäädäntö muuttuu vuonna 2013? Mitä vaikutuksia uusilla korjausrakentamisen energiamääräyksillä on taloyhtiöihin? Tule kuulemaan maksuttomaan seminaariin uusien lakien ja asetusten tuomista vaatimuksista sekä keinoista niiden toteuttamiseen kerros- ja rivitaloyhtiöissä. Paikka: Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan Sali, Kaarlenväylä 3, Oulu Aika: klo Ohjelma: klo Seminaarin avaus Energiatodistus uudistuu - Miten? Taloyhtiöt A-energialuokkaan - Mahdoton tehtävä vai sopiva haaste? klo Kahvitauko, näyttelyyn tutustumista klo Tutki, älä hutki tiedä lähtötilanne ja suunnittele huolella Korjausrakentamisen energiamääräykset tulevat Mitä jokaisen pitää tietää? Miten kerros- ja rivitalot pystyvät vastaamaan korjausrakentamisen määräyksiin? Näyttely on auki klo asti. Tapahtuma on osa Energiaviisas asuintalo -kiertuetta, jonka Kiinteistöliitto järjestää yhdessä Rakennusteollisuus RT:n, Suomen LVI-liitto SuLVIn, LVI-talotekniikkateollisuuden ja ympäristöministeriön koordinoimien Kosteus- ja hometalkoiden kanssa. Kiertue on osa Kiinteistöliiton ERA17-toimenpidepakettia Tilaisuus on maksuton, mutta siihen on pakollinen ennakkoilmoittautuminen Kiinteistöliiton nettisivuilla tapahtumat/ Ilmoittautua voi myös tai puh. (08) Energiaviisas asuintalo koulutusilta Miten energiatodistuslainsäädäntö muuttuu vuonna 2013? Mitä vaikutuksia uusilla korjausrakentamisen energiamääräyksillä on taloyhtiöihin? Tule kuulemaan maksuttomaan seminaariin uusien lakien ja asetusten tuomista vaatimuksista sekä keinoista niiden toteuttamiseen kerros- ja rivitaloyhtiöissä. Paikka: Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan Sali, Kaarlenväylä 3, Oulu Aika: klo Ohjelma: klo alkaen Näyttelyyn tutustumista ja kahvitarjoilu klo Seminaarin avaus Energiatodistuslainsäädännön uudistus pähkinänkuoressa Mitä jokaisen on tiedettävä? Tutki, älä hutki: Lähtötilanteen selvittäminen ja suunnittelu avaimet onnistuneeseen korjaushankkeeseen klo Näyttelyyn tutustumista klo Korjausrakentamisen määräykset ja taloyhtiö: Mitä, miten ja milloin? Paikallinen energiansäästöesimerkki Tapahtuma on osa Energiaviisas asuintalo -kiertuetta, jonka Kiinteistöliitto järjestää yhdessä Rakennusteollisuus RT:n, Suomen LVI-liitto SuLVIn, LVI-talotekniikkateollisuuden ja ympäristöministeriön koordinoimien Kosteus- ja hometalkoiden kanssa. Kiertue on osa Kiinteistöliiton ERA17-toimenpidepakettia. Tilaisuus on maksuton, mutta siihen on pakollinen ennakkoilmoittautuminen Kiinteistöliiton nettisivuilla tapahtumat/ Ilmoittautua voi myös tai puh. (08) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön,

Lausunnossa tuli kiinnittää erityistä huomiota yhdistyslainsäädäntöön, asuntoosakeyhtiölainsäädäntöön, SUOSITUS 1 (3) 13.12.2010 Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksille Edustautuminen jäsenyhdistyksen kokouksissa 1. Taustaa Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdistyksissä on omaksuttu erilaisia käytäntöjä

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen

Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen. Ilari Rautanen Taloyhtiön strategia Katse pidemmälle tulevaisuuteen Ilari Rautanen 24.11.2016 Strategia = Pidemmän ajan tavoitteet ja niiden toteutussuunnitelma Taloyhtiöt suurten haasteiden edessä Rakennuskanta ikääntyy,

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 02.01.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 02.12.2014 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALO-OSAKE

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Toiminnantarkastus, miten se tehdään?

Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Toiminnantarkastus, miten se tehdään? Taloyhtiötapahtuma 6.4.2016, Messukeskus Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Suomen Kiinteistöliitto Tutkimus- ja kehityspalvelut Kiinteistöliitossa 2 T&K-palvelut

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta

Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta Talosaneeraus vuokranantajan näkökulmasta Talosaneerauspäivä 8.11.2013, Oulu Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry Oulu, 52 v. Pasi Orava N. 15 v. vuokranantajakokemus Suomen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys 18.2.2015 Pelastussuunnitelma 2 ( 12) Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Nettihuutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 6.6-28.6.2016

Nettihuutokauppa osoitteessa www.huutokaupat.com ajalla 6.6-28.6.2016 ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53100 LAPPEENRANTA 06.06.2016 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi ISO OMAKOTITALO

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Laadukkaampaa asumista

Laadukkaampaa asumista Isännöitsijän opas Laadukkaampaa asumista Hissi auttaa arjessa, olipa kyseessä sitten koiran ulkoiluttaminen, vauvanrattaiden kanssa liikkuminen tai muutto uuteen kotiin. Pääset häkkivarastollesi vaivattomasti,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TIEDOT Yhtiön nimi Huoneiston numero Osakkeiden numero OSAKKEEN OMISTAJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet Sähköposti Asunto-osakeyhtiölain 5. luku 2, ilmoitus

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet Paloseminaari 18, Paloturvallisuus ja standardisointi 10.2.2016, HILTON Kalastajatorppa Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Esityksen sisältö. 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet. 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita

Esityksen sisältö. 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet. 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita Esityksen sisältö 1) AOYL:n mukaiset hallituksen vastuut ja velvoitteet 2) Rakennus- ja kunnossapitohankkeiden erityisasioita Uusi Asunto-osakeyhtiölaki Uusi AOYL ollut nyt voimassa muutaman vuoden Tärkein

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 215. Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 0.06.06 Sivu / 68/06 0.05.05 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 7 5..06 Kaupunginhallitus 59 8..06 5 Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myyntiä koskevan päätöksen tarkistaminen Valmistelijat

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot