Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1. Aika Torstai klo Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, II kerros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1. Aika 25.09.2014 Torstai klo 16.30-17.40 Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, II kerros"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1 Rakennuslautakunta Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, II kerros Saapuvilla olleet jäsenet Himanen Vesa, puheenjohtaja Väisänen Kauko, varapuheenjohtaja Puntanen Pia Kortelainen Hannu Haukijärvi Erja Liikanen Kari Savander Susanna Piispa Matti Suutari-Piispa Eija Muut saapuvilla olleet Väänänen Jaakko, kaupunginhallituksen edustaja Mikkola Risto, johtava rakennustarkastaja/esittelijä Muuronen Viljo, kaupunginpuutarhuri Hämäläinen Marja-Liisa, taloussuunnittelija, poistui kello jälkeen Riihelä Jouni, tekninen johtaja, poistui kello jälkeen Ruuth Juha, hallintopäällikkö/sihteeri Poissa Arnell Kalevi Kervinen Jaana Sikanen Mikko Asiat : 32-33, 36, 34-35, 37-39

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Himanen Vesa Ruuth Juha Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettuna hyväksytään. Puntanen Pia Kortelainen Hannu Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidettiin edeltäpäin toimitetun ilmoituksen jälkeen nähtävänä teknisen toimen asiakaspalvelupisteessä Hallintopäällikkö Ruuth Juha

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 / 34 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 4 / 35 Ilmoitusasiat 5 / 36 Muut asiat 6 / 37 Liite 1 Rakennuslautakunnan talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma / 38 Muutokset rakennusvalvonnan toimitilaratkaisuissa 8 / 39 Liite 2-3 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle toimenpidelupapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Rakennuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Rakennuslautakunta: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Rakennuslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus Päätös Rakennuslautakunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pia Puntanen ja Hannu Kortelainen.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Rakennuslautakunta Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat: Johtava rakennustarkastaja 19 Irtisanoutuminen rakennustarkastajan virasta Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Rakennuslautakunta Ilmoitusasiat Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Kaupunginpuutarhuri: 65, Jätehuolto/kiinteistökohtaisen jätehuoltomaksun vapautus tai kohtuullistaminen Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Rakennuslautakunta: Merkittiin.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Rakennuslautakunta Muut asiat Tekninen johtaja Jouni Riihelä kertoo kaupungin YT-menettelyn nykytilanteesta ja esittelee suunnitelmaa tulevaksi teknisen toimen organisaatioksi. Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Merkitään tiedoksi Päätös Rakennuslautakunta: Merkittiin.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 9 Rakennuslautakunta / 040 / 2014 Rakennuslautakunnan talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma Valmistelijat: Johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola, puhelin ja taloussuunnittelija Marja-Liisa Hämäläinen, puhelin Mikkelin kaupungin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupunki on ottanut käyttöön ohjelmat. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon tulee varata toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungille tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman, jota päivitetään talousarvion 2015 yhteydessä. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutusta jatketaan ja sopeuttamistoimia on tehtävä kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti, joista teknistä toimea koskevat seuraavat kohdat: " 1. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamisen ja toteuttamisen aikatauluun on kiinnitettävä huomiota. 2. Henkilöstömenojen on pysyttävä budjetissa. Yleisesti kaikilla toimialoilla sijaisten käytössä jatketaan tiukkaa kontrollia sekä pyritään jättämään vakanssit täyttämättä aina, kun se on mahdollista. Kaupungin henkilöstömäärän ja palkkamenojen seurantaa on edelleen tehtävä tiiviisti ja valvottava." Lautakuntatasolla sitova valmistelupohja on talousarvioraami, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Raamin hyväksymisen yhteydessä päätettiin talouden

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 tasapainottamistavoitteesta niin, että vuonna 2015 ei synny alijäämää. Palkkakehitys perustuu voimassaoleviin sopimuksiin. Palkkamäärärahoissa on huomioitu 0,5 % palkankorotusvaraus sekä 5,5, % lomarahavaraus. Henkilöstömäärien muutokset on huomioitu palkkamäärärahoissa. Muu kustannusten tason kehitys on käyty läpi, korotukset ovat maltillisia ja perustuvat jo tehtyihin päätöksiin ja suunnitelmiin. Rakennuslautakunnan talousarvioraami kaupungin johtoryhmän kokouksessa käsiteltyjen raamin menoleikkauksien jälkeen seuraava: Tulot euroa Menot euroa Netto euroa Teknisen toimen organisaatiomuutoksen yhteydessä on päätetty, että pysäköintipalvelut siirretään rakennuslautakunnan alaisuuteen. Tämä aiheuttaa raamiin muutoksia teknisen lautakunnan ja rakennuslautakunnan välillä. Myös eräät henkilöstöjärjestelyt ovat vaikuttaneet raamiin. Organisaatiomuutoksen sekä tehtäväjärjestelyjen jälkeen rakennuslautakunnan raami muodostui seuraavaksi: Tulot Menot Netto euroa euroa euroa Talousarvioesitys on em. raamin mukainen ja jakaantuu seuraavasti:

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 Tuloskortit kaupungin strategian toteuttamisessa ja henkilöstösuunnitelma sisältyvät liitteenä olevaan talousarvioesitykseen. Maisemataulut esitellään kokouksessa. Rakennuslautakunnan talousarvioesitys 2015 Liite 1 Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta hyväksyy vuoden 2015 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, talouspalvelut/viskari ja Laitinen

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 12 Rakennuslautakunta / 011 / 2014 Muutokset rakennusvalvonnan toimitilaratkaisuissa Valmistelija: Johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola, puhelin Tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi sekä henkilöstön eläköitymisestä johtuen rakennusvalvonta esittää rakennustarkastajan toimistopalvelun keskittämistä Mikkelin Virastotaloon Haukivuoren osalta ja Anttolan osalta alkaen. Haukivuoren ja Anttolan alueita hoitavat rakennustarkastajat ovat siirtymässä vanhuuseläkkeelle hyvin samanaikaisesti loppuvuonna 2014 ja alkuvuonna Toisen tarkastajan osa-aikatyöstä johtuen työpanos on yhteensä 1,6 henkilötyövuotta (0,6 + 1). Kummatkin rakennustarkastajat ovat tehneet pääsääntöisesti yhden työpäivän viikosta toimipisteessään Haukivuoressa tai Anttolassa, suorittaen maastossa katselmuksia ja muita tarkastus- ja neuvontakäyntejä. Toimistohuoneessa on tavattu ajan etukäteen varannut asiakas. Satunnaisten asiakkaiden määrä on ollut vähäinen ja tulee huomioida, että rakennustarkastaja pystyy olemaan vain osan päivästä toimistohuoneella. Toiminnan järjestämistä on helpottanut Haukivuoren rakennustarkastajan asuminen toimipisteen läheisyydessä. Muu osa viikosta on työskennelty Mikkelin Virastotalolta käsin, mm. valmistellen lupa-asioita, tapaamalla Virastotalolle saapuvia asiakkaita, antaen neuvoja puhelimitse ja sähköisin viestimin sekä osallistumalla kokouksiin. Myös tarkastus- ja katselmuskäyntejä on suoritettu tarpeen mukaan maastossa Haukivuoressa, Anttolassa sekä muilla Mikkelin alueilla. Kustannusten säästöpaineen, samalla sähköisten palvelujärjestelmien kehittyessä korvaavana rekrytointina on suunniteltu tehtävän yhden uuden rakennustarkastajan palkkaaminen siinä vaiheessa, kun molemmat edellä mainitut ovat siirtyneet eläkkeelle. Uuden rakennustarkastajan toimipaikaksi on kaavailtu Mikkelin Virastotalo kaikkina viikon päivinä. Samalla siirrettäisiin työssä olennaisena apuna tarvittavat arkistot Virastotaloon. Yhdestä toimipisteestä toimiminen tehostaa työn tuloksellisuutta ja mahdollistaa paremmin sijaisjärjestelyt. Myös erityisosaaminen, kuten lvi- ja ja lainopilliset palvelut ovat helpommin hyödynnettävissä. Käytännön tasolla toiminnan muutos asiakkaalle aikaisempaan on vähäinen. Yhteispalvelupisteisiin voidaan jättää asiakirjoja ja niistä on saatavilla lomakkeita, kuten tähänkin asti. Rakennustarkastajan kanssa

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 13 voidaan etukäteen sopia aika maastossa, asiakkaan tai palvelupisteen tiloissa henkilökohtaiseen neuvontaan. Hankkeiden suunnittelijat ovat tähänkin asti pääosin halunneet tapaamiset Virastotalolle. Myös moni Haukivuoren ja Anttolan asukkaista käy työssä Mikkelin keskusta-alueella, jolloin työpäivän niin mahdollistaessa tapaaminen onnistuu Virastotalolla. Henkilöstömenoissa säästö on n / vuosi. Toimitilojen vuokrasäästö toimistohuoneiden osalta on n /vuosi. Toimiminen yhdessä toimipisteessä tuo myös säästöä kalusteiden, varusteiden ja laitteiden osalta. Muutoksella tuetaan kaupungin strategian toteutumista sekä varmistetaan rakennusvalvonnan palvelutason säilyminen Haukivuorella, Anttolassa ja koko Mikkelin alueella. Rakennusvalvonta on pyytänyt Anttolan Ja Haukivuoren aluejohtokuntien lausunnot asiasta. Johtava rakennustarkastaja on ollut kuultavana asiasta aluejohtokuntien kokousten yhteydessä Anttolassa ja Haukivuoressa Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta hyväksyy esitetyt muutokset rakennusvalvonnan toimitilaratkaisuihin. Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, Anttolan aluejohtokunta, Haukivuoren aluejohtokunta

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 14 Rakennuslautakunta / 021 / 2014 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle toimenpidelupapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta Rakennuslautakunta Valmistelija johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola, p Asunto Oy Sahalanranta osakkaat Matti-Pekka ja Lea Janhunen ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan valmistelemasta ja hänen poissa ollessaan sijaisensa myöntämästä toimenpideluvasta Oikaisuvaatimus on tehty säädetyssä ajassa ja tekijöillä on muutoksenhakuoikeus asiassa, koska oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun lupapäätöksen voidaan katsoa koskevan heidän henkilökohtaista etuaan. Oikaisuvaatimus koskee Mikkelin kaupungin Anttolassa sijaitsevan Asunto Oy Sahalanrannan omistaman asuinrivitalon huoneistojen välisten seinien palo-osastointimerkinnän muuttamisen oikeudellisuutta. Oikaisuvaatimuksessa on myös esitetty, että päätöksen valmistellut johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola olisi puolueellinen ja hänen olisi pitänyt jäävätä itsensä. Kyseinen rivitalo on rakennettu silloisen Anttolan kunnan rakennuslautakunnan myöntämän rakennusluvan nojalla. Huoneistojen väliseinät ovat rajoittuneet ulkoilmaan, muodostaen noin 2 metrin levyiset välitilat, kattorakenteen jatkuessa yhtenäisenä kattaen välitilat (4 kpl) sekä yhtiön viisi asuinhuoneistoa. Anttolan kunnan silloinen rakennustarkastaja on 1980-luvulla antanut kahden asunnon osalta suostumuksen kevyen seinän ja liukulasiovien asentamiseen asuntojen väliseen katettuun tilaan ilman tarvetta hakea rakennusvalvonnan lupaa. Myöhemmin alueen rakennustarkastajana nykyisen toimiva Erkki Heikkilä on antanut vastaavan suostumuksen kahden muun asunnon välitilan osalta. Nyt oikaisuvaatimuksen asiasta tehnyt Matti-Pekka Janhunen on ollut Asunto Oy Sahalanranta hallituksessa asunto-osakeyhtiön puolesta hyväksymässä muutoksista viimeisimmän kokouksissa ja Myöhemmin asunto-osakeyhtiö on halunnut parantaa erillisen autotallirakennuksensa paloturvallisuutta sekä saattaa piirustuksiin ajan tasalle rivitalossa vuosien saatossa tehdyt pienet sisäiset muutokset. Samalla piirustuksiin täydennettiin aikaisemmin mainitut asuntojen väliset kevyet seinät sekä liukulasiovet sekä merkittiin yhtiön omaehtoisesti teettämät ullakon palokatkot. Rivitalon

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 15 alkuperäisen luvan myöntämisajankohtana ullakko oli toteutettu sen ajan määräysten mukaisesti avoimena tilana päästä päähän. Edellä mainituille asioille myönnettiin lupa (nro ). Ullakon palokatkot oli myönnetyssä luvassa suunnittelijan toimesta ullakon lisäksi merkitty koskevan huoneistojen välisiä seiniä EI 30 -merkinnällä. Kyse oli siis suunnittelijan tekemästä merkinnästä, ei viranomaisvaatimuksesta. Viranomaismääräykset eivät tällaisessa tapauksessa edellytä huoneistojen välisiin seiniin palokatkoja. Myönnetyssä luvassa (nro ) liukulasiseinillä varustettuja välitiloja ei laskettu kerrosalaan, eikä lupapäätökseen kohdistunut muutoksenhakua kenenkään toimesta. Rivitalorakennus on aikanaan suunniteltu ja hyväksytty käyttöön silloisen Palonkestävyyspäätös 372/1962 mukaisesti. Rakennuksessa ei ole tehty sellaisia muutoksia, jotka vaatisivat viranomaisen toimesta muutoksia paloturvallisuustasoon. Edellä selostetun perusteella asiassa ovat täyttyneet oikeudelliset perusteet muuttaa luvassa esitetty merkintä "EI 30 ylös asti" huoneistojen välisissä seinissä korvattavaksi uudessa luvassa merkinnällä: Omaehtoinen ullakon osastointi, jako osiin huoneistoittain 1 x gyproc. Johtava rakennustarkastaja Risto Mikkolan ei voi katsoa olleen viranhoidossaan puolueellinen tai jäävi. Lupavalmistelu ja -päätös on perustunut objektiiviseen tarkasteluun. Risto Mikkolalta saadun selvityksen perusteella sähköpostiviesti Asunto Oy Sahalanranta isännöitsijä Kaisu Greus:lle on ollut normaalia asiakaspalveluun liittyvää neuvovaa viestimistä, jonka taustalla heijastuu oikaisuvaatimuksen tehneen Matti-Pekka Janhusen alkanut sähköpostikeskustelu. Tällainen yhteydenpito ei tee viranhaltijaa esteelliseksi toimimaan ja käyttämään päätösvaltaa asiassa. Matti-Pekka Janhusen sähköpostiviesteihin sisältyy syytöksiä ja nimittelyä, jotka kohdistuvat asunto-osakeyhtiöön ja rakennusvalvonnan viranhaltijoihin, erityisesti rakennustarkastaja Erkki Heikkilään. Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta toteaa, etteivät oikaisuvaatimuksessa esitetyt seikat tee johtava rakennustarkastaja Risto Mikkolaa esteelliseksi käsittelemään lupa-asiaa ja päättää, ettei oikaisuvaatimus anna aihetta muuttaa lupapäätöstä ja hylkää oikaisuvaatimuksen. Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin. Rakennuslautakunta

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 16 Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Mikkelin kaupungin rakennuslautakuntaa antamaan mennessä lausuntonsa Matti-Pekka ja Lea Janhusen valituksesta, joka koskee rakennuslautakunnan kohdalla tekemää päätöstä toimenpideluvasta numero tehtyyn oikaisuvaatimukseen. Valituksessa vaaditaan oikaisuvaatimukseen kohdistuneen päätöksen sekä koko toimenpideluvan kumoamista. Janhusten valituskirjaksi otsikoidussa kirjoituksessa on lisäksi huomattavissa määrin asioita, jotka ovat jo aikaisemmin ratkaistu tai asiat ovat irrallisia nyt käsiteltävänä olevaan valitusasiaan. Valituskirja kokonaisuudessaan on liitteenä. Valitus voidaan kohdentaa ainoastaan Mikkelin kaupungin Anttolassa sijaitsevan Asunto Oy Sahalanranta omistaman asuinrivitalon huoneistojen välisten seinien palo-osastointimerkinnän muuttamisen oikeudellisuuteen sekä arviointiin väitetystä esteellisyydestä. Toimenpideluvassa on lisäksi hyväksytty autosuojan palo-osastointia parantavat järjestelyt, joihin oikaisuvaatimus ei kohdentunut. Näin ollen koko toimenpideluvan kumoamiselle ei ole perustetta. Asian kokonaiskäsityksen muodostumiseksi myös autosuojaan kohdistuneet toimenpiteet ovat tuotu esiin tässä lausunnossa. Kyseinen rivitalo on rakennettu silloisen Anttolan kunnan rakennuslautakunnan myöntämän rakennusluvan nojalla. Rivitalorakennus on aikanaan suunniteltu ja hyväksytty käyttöön silloisen Palonkestävyyspäätöksen 372/1962 voimassa ollessa. Huoneistojen väliseinät ovat rajoittuneet ulkoilmaan, muodostaen noin 2 metrin levyiset välitilat, kattorakenteen jatkuessa yhtenäisenä kattaen välitilat (4 kpl) sekä yhtiön viisi asuinhuoneistoa. Anttolan kunnan silloinen rakennustarkastaja on 1980-luvulla antanut kahden asunnon osalta suostumuksen kevyen seinän ja liukulasiovien asentamiseen asuntojen väliseen katettuun tilaan ilman tarvetta hakea rakennusvalvonnan lupaa. Myöhemmin alueen rakennustarkastajana nykyisin toimiva Erkki Heikkilä on antanut vastaavan suostumuksen kahden muun asunnon välitilan osalta. Autosuojalle on myönnetty nykyiselle paikalleen Anttolan kunnan rakennuslautakunnan lupa Myöhemmin on käynyt ilmi, että autosuoja ei ole täyttänyt luvan myöntämisajankohtana voimassa ollutta vuonna 1977 annettua Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E4, moottoriajoneuvosuojien paloturvallisuus, määräyksiä. Asunto-osakeyhtiö haki vuonna 2012 lupaa erillisen autotallirakennuksensa paloturvallisuuden saattamiseksi määräysten mukaiseksi. Samalla haluttiin saattaa piirustuksiin ajan tasalle rivitalossa vuosien saatossa tehdyt pienet sisäiset muutokset. Lisäksi piirustuksiin täydennettiin aikaisemmin mainitut asuntojen väliset

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 17 kevyet seinät sekä liukulasiovet sekä merkittiin yhtiön omaehtoisesti teettämät ullakon palotekniset osiin jaot. Rivitalon alkuperäisen luvan myöntämisajankohtana ullakko oli toteutettu sen ajan määräysten mukaisesti avoimena tilana päästä päähän. Edellä mainituille asioille myönnettiin hakemuksen mukaisesti lupa (12-331). Ullakon palotekniset osiin jaot oli myönnetyssä luvassa suunnittelijan toimesta ullakon lisäksi merkitty koskemaan huoneistojen välisiä seiniä EI 30 -merkinnällä. Kyse oli siis suunnittelijan tekemästä merkinnästä, ei viranomaisvaatimuksesta. Uudisrakentamisen määräyksiä ei tällaisessa tapauksessa edellytetä rakenteisiin. Lupapäätökseen ei kohdistunut muutoksenhakua kenenkään toimesta esim. liukulasiseinillä varustettujen välitilojen kerrosalaan laskemattomuudesta. Sen sijaan luvan mukaisten töiden toteutukseen autosuojassa kohdistui pelastustoimen ja johtavan rakennustarkastaja Risto Mikkolan täydennysvaade luvan loppukatselmuksen jälkeen. Luvassa on hyväksytty täydentävä suunnitelma täyttämään vuonna 1977 annetun Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E4, moottoriajoneuvosuojien paloturvallisuus, mukainen määräystaso. Luvan loppukatselmus on pidetty Luvan mukaisten töiden aikana valituksen tehnyt Matti-Pekka Janhunen on ollut yhteydessä johtava rakennustarkastaja Risto Mikkolaan, tuoden esiin huolensa mm. lattialle valuvasta vedestä sekä tuuletuksen riittävyydestä. Risto Mikkola on välittänyt asiat asunto-osakeyhtiön isännöitsijälle sekä suunnittelijalle ja lisäksi keskustellut mahdollisuuksista huomioida esiin tuodut asiat. Lähetetty sähköpostiviesti on liitteenä. Veden valumisen estämiseksi lattialle ulkoseinien alaosiin on asennettu pellitys ja loppukatselmuspöytäkirjaan on kirjattu suositus tuuletuksen riittävyyden tarkkailusta ja tarvittaessa toimenpiteisiin ryhtymisestä. Rakennusvalvonnan ja johtavan rakennustarkastaja Risto Mikkolan objektiivinen palvelu Janhusia kohtaan on siis toteutunut hyvin. Johtava rakennustarkastaja Risto Mikkolan ei voi katsoa olleen viranhoidossaan puolueellinen tai jäävi. Lupavalmistelu ja -päätös ovat perustuneet objektiiviseen tarkasteluun. Risto Mikkolalta saadun selvityksen perusteella sähköpostiviesti Asunto Oy Sahalanranta isännöitsijä Kaisu Greus:lle on ollut normaalia asiakaspalveluun liittyvää neuvovaa viestimistä, jonka taustalla heijastuu oikaisuvaatimuksen tehneen Matti-Pekka Janhusen alkanut sähköpostikeskustelu. Viranomaispäätöksissä tulee aina pyrkiä siihen, ettei niihin jää puutteellisuuksia, virheitä tai epäselvyyksiä, jotka voisivat toimia valitusperusteina. Tällainen yhteydenpito ei tee viranhaltijaa esteelliseksi toimimaan ja käyttämään päätösvaltaa asiassa. Matti-Pekka Janhusen sähköpostiviesteihin sisältyy syytöksiä ja nimittelyä, jotka kohdistuvat asunto-osakeyhtiöön ja rakennusvalvonnan viranhaltijoihin, erityisesti rakennustarkastaja

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 18 Erkki Heikkilään. Taustaa ja huomioita valituskirjassa esitettyihin asioihin: Terminologiaa; palokatko on palo-osastoinnin osa, esim. seinästä läpivietävän vesijohdon ympärille asennettava lämmön vaikutuksesta laajeneva massa. Terminologisella erolla ei ole ollut merkitystä asian käsittelyssä. Vanhoissa rakennuksissa esim luvulla oli tyypillistä, että pohjaratkaisuissa tehtiin rakentamisaikana suurehkojakin muutoksia, joista ei edellytetty uusittuja piirustuksia. Nykyisinkin kevyitä väliseiniä voi siirtää tai poistaa ilman rakennusvalvonnan lupaa, mikäli mm. huoneistotiedot eivät muutu tai laajenneta märkätiloja. Valituskirjan liitteet 10 ja 3; Hakemukseen hakija voi kirjoittaa selostukseksi asioita, viitteen omaisesti selventäen haettavan asian sisältöä. Rakennusvalvonnan tarkastelu kuitenkin tehdään asiakirjoista yhteisesti saaduilla havainnoilla, pääpainon ollessa piirustustarkastelussa. Lainvoimaisen luvan lupapäätöksessä eikä vahvistetuissa pääpiirustuksissa ole välitilaa laskettu kerrosalaan. Lupa on käsitelty toimenpidelupana, jolloin muutoksella ei ole myöskään katsottu olevan vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Välitilojen sulkemista avattavin rakentein voidaan verrata parvekkeiden tai terassien lasittamiseen, jotka myöskään eivät kasvata kerrosalaa. Valituskirjan liite 11; Rakennushankkeeksi tai toimenpiteeksi merkitty rasti kohtaan uusi rakennus on hakemukseen hakijan toimesta merkitty. Rastilla on ainoastaan informatiivinen luonne ja rakennusvalvonta ei korjauta tällaisia virheitä, jos niillä ei ole merkitystä asiassa tehtävän päätöksen osalta. Valituskirjan liite 17; Ylimääräisessä palotarkastuspöytäkirjassa on määrätty vain autosuojan palo-osastoinnin saattaminen määräysten mukaiseksi. Näin on tehtykin luvalla , jonka lopputarkastus on pidetty Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteellista paloturvallisuutta koskevat määräykset E1/1976 astuivat voimaan Määräykset ovat uudistuneet edelleen vuosina 1981, 1997, 2002 ja Palonkestävyyspäätös 372/1962 ja Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteellista paloturvallisuutta koskevat osat E1 eivät ole keskenään suoraan vertailtavissa. Mm. EI 30 merkintä on tullut käyttöön Valituskirjan liite 13; Etelä-Savon pelastuslaitoksen muu tarkastus.

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 19 Pelastuslaitoksen tarkastus on kohdentunut luvassa esitetyn palo-osastointimerkinnän EI 30 mukaisuuteen. Kantaa ei ole otettu siihen, täyttääkö rakenne EI 30 vaatimuksen. Tällainen arviointi ei kuulu pelastuslaitokselle eikä rakennusvalvonnalle, vaan hankkeen suunnittelijalle ja työnjohtajalle sekä tarvittaessa ulkopuoliselle tarkastajalle. Koska rakennuksessa riittää sen rakentamisajankohdan mukaisten määräysten täyttyminen, on seinän uudisrakentamismääräysten mukaisen EI 30 vaatimuksen arviointi tarpeetonta. Valituskirjan liite 14; Pientalon paloteknisiä ohjeita. Ohjeet koskevat uudisrakentamista. Mikäli taloyhtiön osakas hallitsemassaan huoneistossaan yhtiön ja tarvittaessa rakennusvalvonnan luvalla haluaa parantaa palo-osastointeja vaatimustasoa paremmaksi, ei tälle luonnollisesti ole estettä. Yhteenveto: Rivitalorakennus on aikanaan suunniteltu, rakennuslupa hyväksytty ja loppukatselmus pidetty perustuen Palonkestävyyspäätös 372/1962:een. Rakennuksessa ei ole tehty sellaisia muutoksia, jotka vaatisivat viranomaisen toimesta muutoksia paloturvallisuustasoon. Edellä selostetun perusteella asiassa ovat täyttyneet oikeudelliset perusteet muuttaa luvassa esitetty merkintä "EI 30 ylös asti" huoneistojen välisissä seinissä korvattavaksi uudessa luvassa merkinnällä: Omaehtoinen ullakon osastointi, jako osiin huoneistoittain 1 x gyproc. Johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola ei ole ollut esteellinen asian käsittelemisessä. Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aihetta muuttaa rakennuslautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemää päätöstä, joten valitus tulee kokonaisuudessaan hylätä. Valituskirja on liitteenä. Muut valitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Valituskirja, sähköpostiviesti Liite 2-3 Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon Matti-Pekka ja Lea Janhusen valituksen johdosta.

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 20 Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Itä-Suomen hallinto-oikeus

21 MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2015

22 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle: 1. toimia Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena 2. seurata rakentamisen yleistä kehitystä kaupungissa sekä vaikuttaa valmisteluun, joka liittyy rakentamiseen, maisema- tai ympäristökaupunkikuvaan sekä maankäytön suunnitteluun ja 3. huolehtia toimialaansa kuuluvan lupamenettelyn sekä valvonta- ja neuvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä sekä tähän liittyen tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle 4. toimia Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena. Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelmassa kerrotaan palvelustrategian linjauksen mukaisesti lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset sekä myös mahdolliset sellaiset toimenpiteet, joita ei ole otettu huomioon palvelustrategiassa. Asiakaspalvelua kehitetään (neuvonta, lupaprosessi ja valvonta): helppo tavoitettavuus, avuliaisuus ja tasapuolisuus, yleisen edun rinnalla huomioidaan myös asiakkaan etu. Lupaprosessia kehitetään asiakaslähtöisemmäksi sekä vaikutukseltaan ja kustannuksiltaan tehokkaiksi. Sähköistä asiointia kehitetään lupamenettelyssä ja yhteydenpidossa asiakkaisiin. Pyritään säilyttämään toiminnan taloudellisuus suhdanteiden vaihdellessakin. Luodaan toimintaedellytykset Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimimiselle. Valvotaan pysäköintipalvelujen asianmukaista hoitamista. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Yritysten nettolisäys: tavoite 140 Kirkastetaan lupa- ja päätösprosessit Johtava rakennustarkastaja (KV) (ennakoitavuus, nopeus, selkeys). Sähköinen lupaprosessi otetaan käyttöön. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Rakennuslupaprosessi on hallittu, nopea, ohjaava sekä lisäarvoa rakentamisprojektille tuottava. Ennakkoneuvonnalla ja ohjauksella varmistetaan asiakkaalle mielekäs lupaprosessi ja projektille tavoitteellinen lopputulos. Asiakkaalle tarjotaan yhden luukun periaatteella kokonaispalvelua, jonka varmistamiseksi teknisen sektorin sisäinen poikkihallinnollisuus laitetaan kuntoon. Rakennusvalvonnan asiakkaan omatoimisesti saavutettavaa sähköistä neuvontaa lisätään. Henkilöstön kouluttaminen sähköiseen palveluprosessiin ja lupakäsittelyyn. Palvelun ja prosessin kehittäminen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Hyödynnetään sähköisen asioinnin mahdollisuutta täysimääräisesti, niin ulkoisissa kuin sisäisissä asiakkuuksissa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? ICT edellyttää investointeja (henkilöstö) ja käyttötalouskuluista (palvelu yms. maksut lisääntyvät) huolehtimista. Lyhyellä aikavälillä asiakkaan palvelun tasoa voidaan parantaa (sähköisen lupaprosessin kynnyksen ylittäminen). Pitkällä aikavälillä tavoitteena on rahoituksen kokonaistarpeen pieneneminen henkilöstökulun vähenemisellä. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas): tavoite 75 (KV) Yhdyskunnan (Mikkeli) jätehuolto on lajittelevaa ja jätelogistiikka suunnitellaan Metsä-Sairilan kanssa vastaamaan kierrätys- ja jätteenpolttoprosessia. Jätehuoltoviranomainen Viljo Muuronen

23 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Jätehuoltomaksujärjestelmä on lajittelua kannustava. Hyötyjätepisteiden määrä vastaa suunnitelmallista tasoa ja ne ovat suhteellisen helposti saatavilla. Jätemaksutaksan, perusmaksun ja jätehuoltomääräysten valmistelu yhteistyössä ympäristöpalvelujen ja Metsäsairila Oy:n kanssa ja mahdollisesta muuttamisesta päättäminen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Lajittelun ja kierrätyksen neuvominen ja havainnollistaminen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Henkilöstömäärän kautta palkkakustannuksen lisääntyminen. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Jätehuollon viranomaistoiminnasta vastaavan viranhaltijan rekrytointi vuoden 2015 aikana. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa Varmistetaan hulevesisuunnittelu ja Rakennustarkastajat kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus: tavoite 90 (KV) tonttikohtainen veden ohjaus rakennuslupaprosessin aikana. Rakennuslupatarkastuksessa pitää huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä ja viivyttämisestä. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Hulevesien käsittelyssä pyritään maastoon viivyttäen palauttamiseen. Suurilla pinnoitetuilla alueilla (esim. keskustan alue) huleveden sadevesiviemäriin johtamista pyritään viivyttämään ja vähentämään haihduttamalla käyttäen mm viherkattoja, istutus- ja hulevesialtaita. Tuetaan viherkattojen, pihan viheralueiden yms. rakentumista ja niiden käyttöä huleveden pidättämisessä ja haihtumisessa, rakennusvalvonnan ohjauksen keinoin. Rakennuslupatarkastelussa huleveden käsittelyssä tulee huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä tai viivyttämisestä. Kaavoituksen salliessa käytetään keskitettyjä yhteisalueelle sijoittuvia ratkaisuja. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Hyödynnetään sähköisen asioinnin ja lupaprosessin mahdollisuudet. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ei vaikutusta. Lisätään henkilöstön osaamista hulevesikäsittelyn osalta ja luodaan yhtenäinen toimintatapa. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa Vanhan Kalevankankaan koulun ja Kirkonvarkauden uuden asuinalueen Johtava rakennustarkastaja Rakennus- ja lvi-tarkastajat olevien muodostumien osuus (%): tavoite 50 (KV) käyttöönoton yhteydessä varmistetaan, ettei asuinrakentaminen muodosta pohjavesiriskiä Noudatetaan laadittua maalämmön perustamisen sähköistä ohjetta. Erityishuomio kiinnitetään pohjavesialueelle sijoitettaviin järjestelmiin. Kattavilla lupaehdoilla varmennetaan pohjaveden hyvän laadun säilyminen. Rakennus- ja lvi-tarkastajat

24 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Huomioidaan rakennusten korkeusasemat suhteessa pohjaveden tasoon ja työmaavaiheen riskeihin kiinnitetään erityistä huomiota. Hulevesien käsittelyssä käytetään maastoon viivyttäen palauttamista. Vaaditaan normaalin rakennuslupatarkastelun lisäksi tarvittaessa pohjaveden hallintasuunnitelma ja toteutusvaiheen tueksi työmaasuunnitelma. Lisätään henkilöstön osaamista hulevesikäsittelyn osalta ja luodaan yhtenäinen toimintatapa. Seurataan valtakunnallista maalämmön käytön linjausta ja tutkimustietoa. Lisätiedon perusteella päivitetään ohjetta ja toimintatapaa. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tiedotetaan asiasta sähköisen asioinnin keinoin jo ennakko-ohjauksena. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ei vaikutusta. Aloituskokouksen ja katselmusten painopisteen ohjaaminen kriittisiin vaiheisiin. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ekologinen jalanjälki (gha / as): Energiatehokkaan rakentamisen ohjausta Rakennustarkastajat tavoite 5,5 (KV) ja neuvontaa lisätään laatimalla korjausrakentamisen toimintaohje sekä lisäämällä neuvontaa Ajoneuvojen joutokäynnin valvonta Juha Ruuth Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Saatetaan rakennushankkeeseen ryhtyvät tietoiseksi energiatehokkaista ratkaisuista, huomioiden elinkaarikustannuksissa saatava säästö ja ympäristövaikutukset. Hyödynnetään laadittavaa korjausrakentamisen toimintaohjetta, jossa ohjaavien keinojen ohella hyödynnytetään lainsäädännön pakottavat vaatimukset. Koulutetaan henkilöstöä, painottaen rakennusfysikaalista toimivuutta ja sisäilman hallintaa. Painotetaan tiedottamisessa korjausrakentamisesta saatavaa omistajahyötyä. Palvelua ja tietoa on ensisijaisesti saatavilla sähköisen asioinnin keinoin. Jatketaan uudisrakentamisen energiatehokkuuden neuvontaa, Rakennustarkastajilla ja LVI-tarkastajalla on onnistumisessa keskeinen rooli. Valvonta ja tiedottaminen Valvonta ja tiedottaminen Osallistutaan sähköautojen latauspisteiden suunnitteluun. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Hyödynnetään sähköisen asioinnin mahdollisuutta täysimääräisesti. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Investoidaan henkilöstön kouluttamiseen ja materiaaliin.

25 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 8. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Jokaisella teknisen toimen henkilöstöön kuuluvalla on 1-2 asiantuntijuutta vaativaa tehtävää sekä lisäksi yleisluontoisia tehtäviä. Tekninen toimi Koko teknisen sektorin henkilöstömäärä oli heinäkuun 2014 lopussa yhteensä 224 henkilöä. Luvut sisältävät sekä vakinaiset että määräaikaiset henkilöt. Toimialalta on eläköitynyt tai eläköitymässä yhteensä 31 henkilöä. Kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymästä johdettuna on tekniselle sektorille annettu säästötavoitteita henkilöstökulujen osalta. Tekniselle sektorille asetettu 9 henkilön vähentämistavoite vuosille on jo saavutettu. Yleislinjauksena tekninen sektori pidättäytyy korvausrekrytoinneista. Kaikista korvausrekrytoinneista ei tulla luopumaan, eikä korvausrekrytoinneista pidättäytyminen tapahdu poistumisjärjestyksessä. Jokaisen rekrytoinnin kohdalla tarkastelu lähtee aina tulevaisuuden ja asiakaspalvelun tarpeesta. Tuleva kuntalain muutos edellyttää vuoden 2014 jälkeen kuntien yhtiöittävän läpinäkyvyyden varmistamiseksi kunnan ulkopuolisille toimijoille harjoitetun liiketoiminnan. Rakennuslautakunta Rakennusvalvonnan osalta toimintaympäristössä voi tapahtua muutos alueellisen rakennusvalvonnan suuntaan. Sähköisen asioinnin juurruttaminen asiakkaisiin lisää edelleen työkuormitusta. Rakennuslautakunta toimii kaupungin jätehuoltoviranomaisena ja vastaa viranomaistehtävien hoitamisesta, mm. ylläpitää rekisteriä jätteenkuljettamisesta alueellaan. Näiden viranomaistehtävien hoitaminen edellyttää täysipäiväistä jäteasiain tarkastajaa sekä osa-aikaista toimistohenkilöä. Viranomaistehtävien kustannukset maksetaan osana jätemaksua. 8.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti Jäteviranomaisen tehtävää on hoitanut kaupunginpuutarhuri osa-aikaisesti. Jatkossa on tällaisen kahden täysin eri osaamisalueen koulutuksen saaneen henkilö rekrytointi lähes mahdotonta. Työmäärästä ja osaamisalueista johtuen jatkossa tehtäväkuva jaetaan kahteen osaan ja sijoitetaan kahdelle toiminnan alalle. Pysäköintipalvelut henkilöstöineen siirtyvät rakennuslautakunnan alaisuuteen vuoden 2015 alusta. 8.4 Tehtävät, joihin voi sijoittaa kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä Tekninen lautakunta, rakennuslautakunta Osatyökykyisten henkilöiden työllistäminen edellyttää lähes aina tarvittavaa ammatillista osaamista tehtävään. Tekninen sektori on osaamiseltaan kuitenkin niin laaja, että olemme kyenneet työllistämään osatyökykyisiä henkilöitä. Myös jatkossa osatyökykyisille henkilöille löytyy joitakin työmahdollisuuksia. Osatyökykyisten henkilöiden opastaminen ja kouluttaminen tehtävään edellyttää muilta henkilöiltä resursointia. Volyymi on tästä syystä rajallinen. 8.5 Työkykytavoite Koko teknisen sektorin tavoitteena on sairauslomapäivien vähentäminen. Sairauslomatilastot käydään läpi Työterveyshuollon ja teknisen johdon välisissä neuvotteluissa 2 kertaa vuodessa. Tilastojen analysoinnissa on todettu, että syy pitkiin sairauslomiin on pääosiltaan muissa kuin työperäisissä sairauksissa tyyppeinä kansakunnan krooniset sairaudet esim. sydäntaudit, syöpä jne. Pitkiin sairauslomiin vaikutetaan ennakoivasti Aktiivisen varhainen välittäminen ja uudelleensijoitus -ohjeella sekä lain vaatimilla esimies-alaiskeskusteluilla. Lyhyisiin sairauslomiin vaikutetaan puuttumisrajojen kautta.

26 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan alaisuudessa on vältytty pitkiltä työperäisiltä sairauslomilta. Tarvittaessa työtehtäviä pyritään räätälöimään henkilön yksilöllinen työkyky huomioiden, jos se todetaan heikentyneeksi. 8.6 Määräaikainen henkilöstö Kesäisin pyritään työllistämään harjoittelija ja palvelutason varmistamiseksi tarvittaessa määräaikainen rakennustarkastajan sijainen. 8.7 Rekrytointitarve v (myös mahdolliset nimikemuutokset) Rakennusvalvonnassa henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa 5 henkilöä vuosina Rakennusvalvonta arvioi jokaisen rekrytointi esityksen kohdalla tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan tarpeet ja tehtäväkokonaisuudelle ajatellut vastuut. 8.8 Teknisen toimen koulutussuunnitelma Mikkelin kaupungin koulutussuunnitelma perustuu osaamistarvearvioon. Osaamisen tarvetta arvioidaan kahdesta eri näkökulmasta. Pitkän aikavälin osaamistarve perustuu strategian toteuttamisen mukanaan tuomaan henkilöstön kehittämistarpeeseen. Lyhyen aikavälin osaaminen on nykyisen palvelutuotannon laadun varmistamiseksi tarkoitettua ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta. Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus voi olla sekä lakisääteistä että työnantajan vapaaehtoisesti kustantamaa. Strategian toteuttamista edistävää koulutusta (konsernipalveluissa) ovat: (Koulutus merkitty henkilömäärä/koulutuspäivät) Johtamis- ja esimieskoulutukset/valmennukset 4/12 Johtamisen erikoisammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Muut erikoisammattitutkinnot HHJ koulutus, Hyvä hallitustyöskentely Yliopistotasoiset, ei tutkintoon valmistavat, pitkäkestoiset koulutusohjelmat Oman yhteistyöverkostomme antama koulutus (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela). Pitkäkestoiset koulutukset. Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus on esimerkiksi: 18/54 Kaikki lakisääteinen täydennyskoulutus sivistystoimen veso päivät, siltä osin kun ne ovat koulutusta Kaikki muu ammatillinen koulutus. Muuhun osaamisen kehittämiseen luetaan kuuluvaksi esim. 18/54 paremman palvelun passi koulutus esimiespassi valmius-, varautumis- ja kriisikoulutukset mentoroinnit, työyhteisövalmennukset (esim. esimiesverkosto) työkierto perehdyttäminen riskikoulutukset työhyvinvointikoulutukset, työsuojelu- ja työturvallisuuskoulutukset Oman yhteistyöverkostomme antama ajankohtais-koulutus (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela). Lyhytkestoiset kurssit. muut mahdolliset toimialakohtaiset koulutukset, joita tässä ei ole mainittu. HENKILÖMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA Toteutuma Henkilöstö- Toteutuma Tavoite 2015 Tavoite 2016 Tavoite 2017 Muutos määrä arvio Toimialan Toimialan Toimialan Yhteensä asettama asettama asettama Toimielimen ilmoituksen mukaan Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Rakennuslautakunta, yht Vakituiset Määräaikaiset

27 TALOUS TALOUSARVIOESITYS 2015 Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta yht. Hall. ja yht. kustan Rak.- ja toim. pideluvat Muut luvat ja ilmoitukset Jätehuolto Korjausneuvonta Pysäköintipalvelut TOIMINTATUOTOT , ,000-0, ,000-70,000 0, , ,000 TOIMINTAKULUT 1 255, , , ,900 64,000 45, , ,800 TOIMINTAKATE -227, , , ,100-6,000 45,600-5, ,200 MAISEMATAULUT (ESITELLÄÄN KOKOUKSESSA)

28

29

30

31

32

33

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016 1 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Rakennuslautakunnan tuloskortit 3 Maisemataulut 6 Talous 7 Henkilöstö 8 2 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Rakennuslautakunta Liite 1 40 MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA

Rakennuslautakunta Liite 1 40 MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennuslautakunta 29.9.2016 Liite 1 40 MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 1 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Rakennuslautakunnan tuloskortit 3 Maisemataulut 6 Talous 7

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1. Härkönen Jyrki. Kemppainen Satu. Lyytikäinen Voitto. POISSA: Harmoinen Taina

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1. Härkönen Jyrki. Kemppainen Satu. Lyytikäinen Voitto. POISSA: Harmoinen Taina Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1 Maaseutu- ja tielautakunta 26.09.2014 Kokoustiedot Aika 26.09.2014 perjantai klo 9.30-10.30 Paikka Rantakylätalo, kokoushuone Naistinki Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Rakennuslautakunta 11.09.2014 Kokoustiedot Aika 11.09.2014 Torstai 16.30-16.53 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, II kerros Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupunkiympäristölautakunta Liite 2 24

Kaupunkiympäristölautakunta Liite 2 24 Kaupunkiympäristölautakunta 12.9.2017 Liite 2 24 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle: 1. toimia

Lisätiedot

26 Rakennusvalvonnan toimipisteet Ristiinassa ja Suomenniemellä. 27 Kohdeavustukset 2015, Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistys ry

26 Rakennusvalvonnan toimipisteet Ristiinassa ja Suomenniemellä. 27 Kohdeavustukset 2015, Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistys ry Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Aika 12.05.2015, klo 18:00-19:15 Paikka Kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Rakennusvalvonnan

Lisätiedot

Pöytäkirja :07

Pöytäkirja :07 Mikkeli Tekninen lautakunta Pöytäkirja 01.09.2015 6/2015 1(9) Aika 01.09.201 5, klo 16:30-17:07 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 118 119 120 121 122 Kokouksen laillisuusja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (7) Aika 16.02.2017, klo 16:30-17:19 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3 krs) 16 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille

Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3 krs) 16 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Aika 19.10.2017, klo 16:30-17:26 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3 krs) Käsitellyt asiat 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 11:00-13:20 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Anttolan aluejohtokunta 16.09.2014 Kokoustiedot Aika 16.09.2014 tiistai klo 18.00-19.28 Paikka Anttolan yhtenäiskoulu, luokka 1 Lisätietoja Kokouksen alussa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-15:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 18.11.2014 tiistai klo 18.00-19.40 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31 Lisätietoja Kokouksen alussa yhtenäiskoulun rehtori Susanna Savander

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 2/ (7) Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00-18:57

Mikkeli Pöytäkirja 2/ (7) Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00-18:57 Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (7) Aika 12.10.2017, klo 17:00-18:57 Paikka Otavan Opiston ruokala, kokoustila Aurinkoinen Käsitellyt asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:45 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, II kerros. 20 Oikaisuvaatimus rakennuslupaan, Lamminmäenkatu 3. 21 Rakennustöiden keskeytyminen ja kuuleminen

Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, II kerros. 20 Oikaisuvaatimus rakennuslupaan, Lamminmäenkatu 3. 21 Rakennustöiden keskeytyminen ja kuuleminen Mikkeli Kokouskutsu 1 (11) Rakennuslautakunta 02.04.2015 Aika 09.04.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, II kerros Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 21.10.2014 tiistai klo 18.00-20.10 Paikka Anttolan yhtenäiskoulu, luokka 1 Saapuvilla olleet jäsenet Harmoinen Jorma, esittelijä / puheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Rakennuslautakunta / Liite 1 MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA

Rakennuslautakunta / Liite 1 MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennuslautakunta 10.3.2016 16 / Liite 1 MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 S IS SÄ L L Y S L U E T T E L O Rakennuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano 3 Palvelusuunnitelman toteutuminen

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015. Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039)perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 76 08.08.2013. 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 76 Asianro 1749/10.03.00/2013 Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 13.6.2013 63 / rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (11) Aika 05.11.2015, klo 16:30-18:20 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsitellyt asiat 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:05-16:05 Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs., Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Taina Saari vs. vastaava rakennustarkastaja organisaatio Vastaava rakennustarkastaja Nicole Ahtokivi hoitovapaalla Vs. vastaava

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 20/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:05-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vesiliikelaitoksen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vesiliikelaitoksen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 18.02.2016, klo 16:30-18:35 Paikka Sokos Hotel Vaakuna -neuvottelutila, Mikkeli Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

46 Kohdeavustushakemus Kuhmo talvisotakierrokseen ja Lieksan Rukajärvikeskukseen 22. - 24.5.2015. 47 MLL perhekahvilan kevätretki Villa Laurilaan

46 Kohdeavustushakemus Kuhmo talvisotakierrokseen ja Lieksan Rukajärvikeskukseen 22. - 24.5.2015. 47 MLL perhekahvilan kevätretki Villa Laurilaan Mikkeli Kokouskutsu 1 (13) Aika 13.05.2015, klo 16:30 Paikka Metsälinna Käsiteltävät asiat 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastus 46 Kohdeavustushakemus Kuhmo talvisotakierrokseen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015. Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 83 10.06.2015 Rakennustarkastajan viran perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.06.2015 83 Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:15 Paikka Kaupungintalon kabinetti, 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 18.25-19.09 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Moilanen Pekka Lahti Jari Airas

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs) 49 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs) 49 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille Mikkeli Pöytäkirja 8/2016 1 (10) Aika 22.09.2016, klo 16:30-18:00 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs) Käsitellyt asiat 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Mikkeli Pöytäkirja 1/2017 1 (6) Aika 26.01.2017, klo 16:30-16:39 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA Rakennuslautakunta 105 02.12.2014 Rakennuslupahakemus nro 2014-810 / Myllymäen koulurakennuksen laajennus päiväkodilla ja viidellä opetustilalla, jäte- ja varastorakennus ja kolme piharakennusta 187/10.03.00.04.00/2014

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 4532/10.03.00/2012 197 Oikaisuvaatimus katselmuspöytäkirjaan ja määräykseen, 49-50-15-12, Katri Valan tie 12, 02660 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Juvalainen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Rakennuslautakunta 20.01.2015 Kokoustiedot Aika 20.01.2015 Tiistai klo 16.30-18.00 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, II kerros Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Rakennuslautakunta 20.11.2015. Aika 26.11.2015, klo 16:30. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. krs. Käsiteltävät asiat

Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Rakennuslautakunta 20.11.2015. Aika 26.11.2015, klo 16:30. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. krs. Käsiteltävät asiat Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Aika 26.11.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. krs Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 58 Pöytäkirjan tarkastus 59 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/2017 25 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.10.2017 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA Uuden virastotalon kokoushuone, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

32 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

32 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Mikkeli Pöytäkirja 4/2017 1 (10) Aika 26.04.2017, klo 16:59-18:01 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs. Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

18 Sähköjohdon sijoittaminen Haikolan kylän tilan Tuukkala RN:o 4:11 alueelle

18 Sähköjohdon sijoittaminen Haikolan kylän tilan Tuukkala RN:o 4:11 alueelle Mikkeli Pöytäkirja 3/2016 1 (13) Aika 10.03.2016, klo 16:42-17:36 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. krs Käsitellyt asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (14) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (14) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (14) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 16.06.2017 klo 08:00-10:32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 6232/10.03.00/2011 18 Vaatimus rakennusluvan 2011-1366 rakennusvalvontamaksun nro 114701171 poistamiseksi, kiinteistö 51-280-3, Sotarovastintie 5, 00370 Helsinki

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot