Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1. Aika Torstai klo Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, II kerros

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1. Aika 25.09.2014 Torstai klo 16.30-17.40 Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, II kerros"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1 Rakennuslautakunta Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, II kerros Saapuvilla olleet jäsenet Himanen Vesa, puheenjohtaja Väisänen Kauko, varapuheenjohtaja Puntanen Pia Kortelainen Hannu Haukijärvi Erja Liikanen Kari Savander Susanna Piispa Matti Suutari-Piispa Eija Muut saapuvilla olleet Väänänen Jaakko, kaupunginhallituksen edustaja Mikkola Risto, johtava rakennustarkastaja/esittelijä Muuronen Viljo, kaupunginpuutarhuri Hämäläinen Marja-Liisa, taloussuunnittelija, poistui kello jälkeen Riihelä Jouni, tekninen johtaja, poistui kello jälkeen Ruuth Juha, hallintopäällikkö/sihteeri Poissa Arnell Kalevi Kervinen Jaana Sikanen Mikko Asiat : 32-33, 36, 34-35, 37-39

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Himanen Vesa Ruuth Juha Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettuna hyväksytään. Puntanen Pia Kortelainen Hannu Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidettiin edeltäpäin toimitetun ilmoituksen jälkeen nähtävänä teknisen toimen asiakaspalvelupisteessä Hallintopäällikkö Ruuth Juha

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 / 34 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 4 / 35 Ilmoitusasiat 5 / 36 Muut asiat 6 / 37 Liite 1 Rakennuslautakunnan talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma / 38 Muutokset rakennusvalvonnan toimitilaratkaisuissa 8 / 39 Liite 2-3 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle toimenpidelupapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Rakennuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Rakennuslautakunta: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Rakennuslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus Päätös Rakennuslautakunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pia Puntanen ja Hannu Kortelainen.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Rakennuslautakunta Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lautakunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat: Johtava rakennustarkastaja 19 Irtisanoutuminen rakennustarkastajan virasta Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Rakennuslautakunta Ilmoitusasiat Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Kaupunginpuutarhuri: 65, Jätehuolto/kiinteistökohtaisen jätehuoltomaksun vapautus tai kohtuullistaminen Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Rakennuslautakunta: Merkittiin.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Rakennuslautakunta Muut asiat Tekninen johtaja Jouni Riihelä kertoo kaupungin YT-menettelyn nykytilanteesta ja esittelee suunnitelmaa tulevaksi teknisen toimen organisaatioksi. Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Merkitään tiedoksi Päätös Rakennuslautakunta: Merkittiin.

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 9 Rakennuslautakunta / 040 / 2014 Rakennuslautakunnan talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma Valmistelijat: Johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola, puhelin ja taloussuunnittelija Marja-Liisa Hämäläinen, puhelin Mikkelin kaupungin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia. Kaupungin tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä tiiviimpää poikkihallinnollista yhteistyötä. Tämän tueksi kaupunki on ottanut käyttöön ohjelmat. Strategian näkökulmien mukaisia ohjelmia on kolme: asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi. Tavoitteena on Digitaalinen Mikkeli - kestävästi uudistuva kasvukeskus Saimaan rannalla. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon tulee varata toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä sekä henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Määrärahat ovat lupa käyttää rahaa ja tulot ovat sitovia velvoitteita kerätä rahaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungille tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman, jota päivitetään talousarvion 2015 yhteydessä. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutusta jatketaan ja sopeuttamistoimia on tehtävä kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti, joista teknistä toimea koskevat seuraavat kohdat: " 1. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamisen ja toteuttamisen aikatauluun on kiinnitettävä huomiota. 2. Henkilöstömenojen on pysyttävä budjetissa. Yleisesti kaikilla toimialoilla sijaisten käytössä jatketaan tiukkaa kontrollia sekä pyritään jättämään vakanssit täyttämättä aina, kun se on mahdollista. Kaupungin henkilöstömäärän ja palkkamenojen seurantaa on edelleen tehtävä tiiviisti ja valvottava." Lautakuntatasolla sitova valmistelupohja on talousarvioraami, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Raamin hyväksymisen yhteydessä päätettiin talouden

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 tasapainottamistavoitteesta niin, että vuonna 2015 ei synny alijäämää. Palkkakehitys perustuu voimassaoleviin sopimuksiin. Palkkamäärärahoissa on huomioitu 0,5 % palkankorotusvaraus sekä 5,5, % lomarahavaraus. Henkilöstömäärien muutokset on huomioitu palkkamäärärahoissa. Muu kustannusten tason kehitys on käyty läpi, korotukset ovat maltillisia ja perustuvat jo tehtyihin päätöksiin ja suunnitelmiin. Rakennuslautakunnan talousarvioraami kaupungin johtoryhmän kokouksessa käsiteltyjen raamin menoleikkauksien jälkeen seuraava: Tulot euroa Menot euroa Netto euroa Teknisen toimen organisaatiomuutoksen yhteydessä on päätetty, että pysäköintipalvelut siirretään rakennuslautakunnan alaisuuteen. Tämä aiheuttaa raamiin muutoksia teknisen lautakunnan ja rakennuslautakunnan välillä. Myös eräät henkilöstöjärjestelyt ovat vaikuttaneet raamiin. Organisaatiomuutoksen sekä tehtäväjärjestelyjen jälkeen rakennuslautakunnan raami muodostui seuraavaksi: Tulot Menot Netto euroa euroa euroa Talousarvioesitys on em. raamin mukainen ja jakaantuu seuraavasti:

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 Tuloskortit kaupungin strategian toteuttamisessa ja henkilöstösuunnitelma sisältyvät liitteenä olevaan talousarvioesitykseen. Maisemataulut esitellään kokouksessa. Rakennuslautakunnan talousarvioesitys 2015 Liite 1 Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta hyväksyy vuoden 2015 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, talouspalvelut/viskari ja Laitinen

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 12 Rakennuslautakunta / 011 / 2014 Muutokset rakennusvalvonnan toimitilaratkaisuissa Valmistelija: Johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola, puhelin Tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi sekä henkilöstön eläköitymisestä johtuen rakennusvalvonta esittää rakennustarkastajan toimistopalvelun keskittämistä Mikkelin Virastotaloon Haukivuoren osalta ja Anttolan osalta alkaen. Haukivuoren ja Anttolan alueita hoitavat rakennustarkastajat ovat siirtymässä vanhuuseläkkeelle hyvin samanaikaisesti loppuvuonna 2014 ja alkuvuonna Toisen tarkastajan osa-aikatyöstä johtuen työpanos on yhteensä 1,6 henkilötyövuotta (0,6 + 1). Kummatkin rakennustarkastajat ovat tehneet pääsääntöisesti yhden työpäivän viikosta toimipisteessään Haukivuoressa tai Anttolassa, suorittaen maastossa katselmuksia ja muita tarkastus- ja neuvontakäyntejä. Toimistohuoneessa on tavattu ajan etukäteen varannut asiakas. Satunnaisten asiakkaiden määrä on ollut vähäinen ja tulee huomioida, että rakennustarkastaja pystyy olemaan vain osan päivästä toimistohuoneella. Toiminnan järjestämistä on helpottanut Haukivuoren rakennustarkastajan asuminen toimipisteen läheisyydessä. Muu osa viikosta on työskennelty Mikkelin Virastotalolta käsin, mm. valmistellen lupa-asioita, tapaamalla Virastotalolle saapuvia asiakkaita, antaen neuvoja puhelimitse ja sähköisin viestimin sekä osallistumalla kokouksiin. Myös tarkastus- ja katselmuskäyntejä on suoritettu tarpeen mukaan maastossa Haukivuoressa, Anttolassa sekä muilla Mikkelin alueilla. Kustannusten säästöpaineen, samalla sähköisten palvelujärjestelmien kehittyessä korvaavana rekrytointina on suunniteltu tehtävän yhden uuden rakennustarkastajan palkkaaminen siinä vaiheessa, kun molemmat edellä mainitut ovat siirtyneet eläkkeelle. Uuden rakennustarkastajan toimipaikaksi on kaavailtu Mikkelin Virastotalo kaikkina viikon päivinä. Samalla siirrettäisiin työssä olennaisena apuna tarvittavat arkistot Virastotaloon. Yhdestä toimipisteestä toimiminen tehostaa työn tuloksellisuutta ja mahdollistaa paremmin sijaisjärjestelyt. Myös erityisosaaminen, kuten lvi- ja ja lainopilliset palvelut ovat helpommin hyödynnettävissä. Käytännön tasolla toiminnan muutos asiakkaalle aikaisempaan on vähäinen. Yhteispalvelupisteisiin voidaan jättää asiakirjoja ja niistä on saatavilla lomakkeita, kuten tähänkin asti. Rakennustarkastajan kanssa

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 13 voidaan etukäteen sopia aika maastossa, asiakkaan tai palvelupisteen tiloissa henkilökohtaiseen neuvontaan. Hankkeiden suunnittelijat ovat tähänkin asti pääosin halunneet tapaamiset Virastotalolle. Myös moni Haukivuoren ja Anttolan asukkaista käy työssä Mikkelin keskusta-alueella, jolloin työpäivän niin mahdollistaessa tapaaminen onnistuu Virastotalolla. Henkilöstömenoissa säästö on n / vuosi. Toimitilojen vuokrasäästö toimistohuoneiden osalta on n /vuosi. Toimiminen yhdessä toimipisteessä tuo myös säästöä kalusteiden, varusteiden ja laitteiden osalta. Muutoksella tuetaan kaupungin strategian toteutumista sekä varmistetaan rakennusvalvonnan palvelutason säilyminen Haukivuorella, Anttolassa ja koko Mikkelin alueella. Rakennusvalvonta on pyytänyt Anttolan Ja Haukivuoren aluejohtokuntien lausunnot asiasta. Johtava rakennustarkastaja on ollut kuultavana asiasta aluejohtokuntien kokousten yhteydessä Anttolassa ja Haukivuoressa Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta hyväksyy esitetyt muutokset rakennusvalvonnan toimitilaratkaisuihin. Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, Anttolan aluejohtokunta, Haukivuoren aluejohtokunta

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 14 Rakennuslautakunta / 021 / 2014 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle toimenpidelupapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta Rakennuslautakunta Valmistelija johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola, p Asunto Oy Sahalanranta osakkaat Matti-Pekka ja Lea Janhunen ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan valmistelemasta ja hänen poissa ollessaan sijaisensa myöntämästä toimenpideluvasta Oikaisuvaatimus on tehty säädetyssä ajassa ja tekijöillä on muutoksenhakuoikeus asiassa, koska oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun lupapäätöksen voidaan katsoa koskevan heidän henkilökohtaista etuaan. Oikaisuvaatimus koskee Mikkelin kaupungin Anttolassa sijaitsevan Asunto Oy Sahalanrannan omistaman asuinrivitalon huoneistojen välisten seinien palo-osastointimerkinnän muuttamisen oikeudellisuutta. Oikaisuvaatimuksessa on myös esitetty, että päätöksen valmistellut johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola olisi puolueellinen ja hänen olisi pitänyt jäävätä itsensä. Kyseinen rivitalo on rakennettu silloisen Anttolan kunnan rakennuslautakunnan myöntämän rakennusluvan nojalla. Huoneistojen väliseinät ovat rajoittuneet ulkoilmaan, muodostaen noin 2 metrin levyiset välitilat, kattorakenteen jatkuessa yhtenäisenä kattaen välitilat (4 kpl) sekä yhtiön viisi asuinhuoneistoa. Anttolan kunnan silloinen rakennustarkastaja on 1980-luvulla antanut kahden asunnon osalta suostumuksen kevyen seinän ja liukulasiovien asentamiseen asuntojen väliseen katettuun tilaan ilman tarvetta hakea rakennusvalvonnan lupaa. Myöhemmin alueen rakennustarkastajana nykyisen toimiva Erkki Heikkilä on antanut vastaavan suostumuksen kahden muun asunnon välitilan osalta. Nyt oikaisuvaatimuksen asiasta tehnyt Matti-Pekka Janhunen on ollut Asunto Oy Sahalanranta hallituksessa asunto-osakeyhtiön puolesta hyväksymässä muutoksista viimeisimmän kokouksissa ja Myöhemmin asunto-osakeyhtiö on halunnut parantaa erillisen autotallirakennuksensa paloturvallisuutta sekä saattaa piirustuksiin ajan tasalle rivitalossa vuosien saatossa tehdyt pienet sisäiset muutokset. Samalla piirustuksiin täydennettiin aikaisemmin mainitut asuntojen väliset kevyet seinät sekä liukulasiovet sekä merkittiin yhtiön omaehtoisesti teettämät ullakon palokatkot. Rivitalon

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 15 alkuperäisen luvan myöntämisajankohtana ullakko oli toteutettu sen ajan määräysten mukaisesti avoimena tilana päästä päähän. Edellä mainituille asioille myönnettiin lupa (nro ). Ullakon palokatkot oli myönnetyssä luvassa suunnittelijan toimesta ullakon lisäksi merkitty koskevan huoneistojen välisiä seiniä EI 30 -merkinnällä. Kyse oli siis suunnittelijan tekemästä merkinnästä, ei viranomaisvaatimuksesta. Viranomaismääräykset eivät tällaisessa tapauksessa edellytä huoneistojen välisiin seiniin palokatkoja. Myönnetyssä luvassa (nro ) liukulasiseinillä varustettuja välitiloja ei laskettu kerrosalaan, eikä lupapäätökseen kohdistunut muutoksenhakua kenenkään toimesta. Rivitalorakennus on aikanaan suunniteltu ja hyväksytty käyttöön silloisen Palonkestävyyspäätös 372/1962 mukaisesti. Rakennuksessa ei ole tehty sellaisia muutoksia, jotka vaatisivat viranomaisen toimesta muutoksia paloturvallisuustasoon. Edellä selostetun perusteella asiassa ovat täyttyneet oikeudelliset perusteet muuttaa luvassa esitetty merkintä "EI 30 ylös asti" huoneistojen välisissä seinissä korvattavaksi uudessa luvassa merkinnällä: Omaehtoinen ullakon osastointi, jako osiin huoneistoittain 1 x gyproc. Johtava rakennustarkastaja Risto Mikkolan ei voi katsoa olleen viranhoidossaan puolueellinen tai jäävi. Lupavalmistelu ja -päätös on perustunut objektiiviseen tarkasteluun. Risto Mikkolalta saadun selvityksen perusteella sähköpostiviesti Asunto Oy Sahalanranta isännöitsijä Kaisu Greus:lle on ollut normaalia asiakaspalveluun liittyvää neuvovaa viestimistä, jonka taustalla heijastuu oikaisuvaatimuksen tehneen Matti-Pekka Janhusen alkanut sähköpostikeskustelu. Tällainen yhteydenpito ei tee viranhaltijaa esteelliseksi toimimaan ja käyttämään päätösvaltaa asiassa. Matti-Pekka Janhusen sähköpostiviesteihin sisältyy syytöksiä ja nimittelyä, jotka kohdistuvat asunto-osakeyhtiöön ja rakennusvalvonnan viranhaltijoihin, erityisesti rakennustarkastaja Erkki Heikkilään. Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta toteaa, etteivät oikaisuvaatimuksessa esitetyt seikat tee johtava rakennustarkastaja Risto Mikkolaa esteelliseksi käsittelemään lupa-asiaa ja päättää, ettei oikaisuvaatimus anna aihetta muuttaa lupapäätöstä ja hylkää oikaisuvaatimuksen. Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin. Rakennuslautakunta

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 16 Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Mikkelin kaupungin rakennuslautakuntaa antamaan mennessä lausuntonsa Matti-Pekka ja Lea Janhusen valituksesta, joka koskee rakennuslautakunnan kohdalla tekemää päätöstä toimenpideluvasta numero tehtyyn oikaisuvaatimukseen. Valituksessa vaaditaan oikaisuvaatimukseen kohdistuneen päätöksen sekä koko toimenpideluvan kumoamista. Janhusten valituskirjaksi otsikoidussa kirjoituksessa on lisäksi huomattavissa määrin asioita, jotka ovat jo aikaisemmin ratkaistu tai asiat ovat irrallisia nyt käsiteltävänä olevaan valitusasiaan. Valituskirja kokonaisuudessaan on liitteenä. Valitus voidaan kohdentaa ainoastaan Mikkelin kaupungin Anttolassa sijaitsevan Asunto Oy Sahalanranta omistaman asuinrivitalon huoneistojen välisten seinien palo-osastointimerkinnän muuttamisen oikeudellisuuteen sekä arviointiin väitetystä esteellisyydestä. Toimenpideluvassa on lisäksi hyväksytty autosuojan palo-osastointia parantavat järjestelyt, joihin oikaisuvaatimus ei kohdentunut. Näin ollen koko toimenpideluvan kumoamiselle ei ole perustetta. Asian kokonaiskäsityksen muodostumiseksi myös autosuojaan kohdistuneet toimenpiteet ovat tuotu esiin tässä lausunnossa. Kyseinen rivitalo on rakennettu silloisen Anttolan kunnan rakennuslautakunnan myöntämän rakennusluvan nojalla. Rivitalorakennus on aikanaan suunniteltu ja hyväksytty käyttöön silloisen Palonkestävyyspäätöksen 372/1962 voimassa ollessa. Huoneistojen väliseinät ovat rajoittuneet ulkoilmaan, muodostaen noin 2 metrin levyiset välitilat, kattorakenteen jatkuessa yhtenäisenä kattaen välitilat (4 kpl) sekä yhtiön viisi asuinhuoneistoa. Anttolan kunnan silloinen rakennustarkastaja on 1980-luvulla antanut kahden asunnon osalta suostumuksen kevyen seinän ja liukulasiovien asentamiseen asuntojen väliseen katettuun tilaan ilman tarvetta hakea rakennusvalvonnan lupaa. Myöhemmin alueen rakennustarkastajana nykyisin toimiva Erkki Heikkilä on antanut vastaavan suostumuksen kahden muun asunnon välitilan osalta. Autosuojalle on myönnetty nykyiselle paikalleen Anttolan kunnan rakennuslautakunnan lupa Myöhemmin on käynyt ilmi, että autosuoja ei ole täyttänyt luvan myöntämisajankohtana voimassa ollutta vuonna 1977 annettua Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E4, moottoriajoneuvosuojien paloturvallisuus, määräyksiä. Asunto-osakeyhtiö haki vuonna 2012 lupaa erillisen autotallirakennuksensa paloturvallisuuden saattamiseksi määräysten mukaiseksi. Samalla haluttiin saattaa piirustuksiin ajan tasalle rivitalossa vuosien saatossa tehdyt pienet sisäiset muutokset. Lisäksi piirustuksiin täydennettiin aikaisemmin mainitut asuntojen väliset

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 17 kevyet seinät sekä liukulasiovet sekä merkittiin yhtiön omaehtoisesti teettämät ullakon palotekniset osiin jaot. Rivitalon alkuperäisen luvan myöntämisajankohtana ullakko oli toteutettu sen ajan määräysten mukaisesti avoimena tilana päästä päähän. Edellä mainituille asioille myönnettiin hakemuksen mukaisesti lupa (12-331). Ullakon palotekniset osiin jaot oli myönnetyssä luvassa suunnittelijan toimesta ullakon lisäksi merkitty koskemaan huoneistojen välisiä seiniä EI 30 -merkinnällä. Kyse oli siis suunnittelijan tekemästä merkinnästä, ei viranomaisvaatimuksesta. Uudisrakentamisen määräyksiä ei tällaisessa tapauksessa edellytetä rakenteisiin. Lupapäätökseen ei kohdistunut muutoksenhakua kenenkään toimesta esim. liukulasiseinillä varustettujen välitilojen kerrosalaan laskemattomuudesta. Sen sijaan luvan mukaisten töiden toteutukseen autosuojassa kohdistui pelastustoimen ja johtavan rakennustarkastaja Risto Mikkolan täydennysvaade luvan loppukatselmuksen jälkeen. Luvassa on hyväksytty täydentävä suunnitelma täyttämään vuonna 1977 annetun Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E4, moottoriajoneuvosuojien paloturvallisuus, mukainen määräystaso. Luvan loppukatselmus on pidetty Luvan mukaisten töiden aikana valituksen tehnyt Matti-Pekka Janhunen on ollut yhteydessä johtava rakennustarkastaja Risto Mikkolaan, tuoden esiin huolensa mm. lattialle valuvasta vedestä sekä tuuletuksen riittävyydestä. Risto Mikkola on välittänyt asiat asunto-osakeyhtiön isännöitsijälle sekä suunnittelijalle ja lisäksi keskustellut mahdollisuuksista huomioida esiin tuodut asiat. Lähetetty sähköpostiviesti on liitteenä. Veden valumisen estämiseksi lattialle ulkoseinien alaosiin on asennettu pellitys ja loppukatselmuspöytäkirjaan on kirjattu suositus tuuletuksen riittävyyden tarkkailusta ja tarvittaessa toimenpiteisiin ryhtymisestä. Rakennusvalvonnan ja johtavan rakennustarkastaja Risto Mikkolan objektiivinen palvelu Janhusia kohtaan on siis toteutunut hyvin. Johtava rakennustarkastaja Risto Mikkolan ei voi katsoa olleen viranhoidossaan puolueellinen tai jäävi. Lupavalmistelu ja -päätös ovat perustuneet objektiiviseen tarkasteluun. Risto Mikkolalta saadun selvityksen perusteella sähköpostiviesti Asunto Oy Sahalanranta isännöitsijä Kaisu Greus:lle on ollut normaalia asiakaspalveluun liittyvää neuvovaa viestimistä, jonka taustalla heijastuu oikaisuvaatimuksen tehneen Matti-Pekka Janhusen alkanut sähköpostikeskustelu. Viranomaispäätöksissä tulee aina pyrkiä siihen, ettei niihin jää puutteellisuuksia, virheitä tai epäselvyyksiä, jotka voisivat toimia valitusperusteina. Tällainen yhteydenpito ei tee viranhaltijaa esteelliseksi toimimaan ja käyttämään päätösvaltaa asiassa. Matti-Pekka Janhusen sähköpostiviesteihin sisältyy syytöksiä ja nimittelyä, jotka kohdistuvat asunto-osakeyhtiöön ja rakennusvalvonnan viranhaltijoihin, erityisesti rakennustarkastaja

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 18 Erkki Heikkilään. Taustaa ja huomioita valituskirjassa esitettyihin asioihin: Terminologiaa; palokatko on palo-osastoinnin osa, esim. seinästä läpivietävän vesijohdon ympärille asennettava lämmön vaikutuksesta laajeneva massa. Terminologisella erolla ei ole ollut merkitystä asian käsittelyssä. Vanhoissa rakennuksissa esim luvulla oli tyypillistä, että pohjaratkaisuissa tehtiin rakentamisaikana suurehkojakin muutoksia, joista ei edellytetty uusittuja piirustuksia. Nykyisinkin kevyitä väliseiniä voi siirtää tai poistaa ilman rakennusvalvonnan lupaa, mikäli mm. huoneistotiedot eivät muutu tai laajenneta märkätiloja. Valituskirjan liitteet 10 ja 3; Hakemukseen hakija voi kirjoittaa selostukseksi asioita, viitteen omaisesti selventäen haettavan asian sisältöä. Rakennusvalvonnan tarkastelu kuitenkin tehdään asiakirjoista yhteisesti saaduilla havainnoilla, pääpainon ollessa piirustustarkastelussa. Lainvoimaisen luvan lupapäätöksessä eikä vahvistetuissa pääpiirustuksissa ole välitilaa laskettu kerrosalaan. Lupa on käsitelty toimenpidelupana, jolloin muutoksella ei ole myöskään katsottu olevan vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Välitilojen sulkemista avattavin rakentein voidaan verrata parvekkeiden tai terassien lasittamiseen, jotka myöskään eivät kasvata kerrosalaa. Valituskirjan liite 11; Rakennushankkeeksi tai toimenpiteeksi merkitty rasti kohtaan uusi rakennus on hakemukseen hakijan toimesta merkitty. Rastilla on ainoastaan informatiivinen luonne ja rakennusvalvonta ei korjauta tällaisia virheitä, jos niillä ei ole merkitystä asiassa tehtävän päätöksen osalta. Valituskirjan liite 17; Ylimääräisessä palotarkastuspöytäkirjassa on määrätty vain autosuojan palo-osastoinnin saattaminen määräysten mukaiseksi. Näin on tehtykin luvalla , jonka lopputarkastus on pidetty Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteellista paloturvallisuutta koskevat määräykset E1/1976 astuivat voimaan Määräykset ovat uudistuneet edelleen vuosina 1981, 1997, 2002 ja Palonkestävyyspäätös 372/1962 ja Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteellista paloturvallisuutta koskevat osat E1 eivät ole keskenään suoraan vertailtavissa. Mm. EI 30 merkintä on tullut käyttöön Valituskirjan liite 13; Etelä-Savon pelastuslaitoksen muu tarkastus.

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 19 Pelastuslaitoksen tarkastus on kohdentunut luvassa esitetyn palo-osastointimerkinnän EI 30 mukaisuuteen. Kantaa ei ole otettu siihen, täyttääkö rakenne EI 30 vaatimuksen. Tällainen arviointi ei kuulu pelastuslaitokselle eikä rakennusvalvonnalle, vaan hankkeen suunnittelijalle ja työnjohtajalle sekä tarvittaessa ulkopuoliselle tarkastajalle. Koska rakennuksessa riittää sen rakentamisajankohdan mukaisten määräysten täyttyminen, on seinän uudisrakentamismääräysten mukaisen EI 30 vaatimuksen arviointi tarpeetonta. Valituskirjan liite 14; Pientalon paloteknisiä ohjeita. Ohjeet koskevat uudisrakentamista. Mikäli taloyhtiön osakas hallitsemassaan huoneistossaan yhtiön ja tarvittaessa rakennusvalvonnan luvalla haluaa parantaa palo-osastointeja vaatimustasoa paremmaksi, ei tälle luonnollisesti ole estettä. Yhteenveto: Rivitalorakennus on aikanaan suunniteltu, rakennuslupa hyväksytty ja loppukatselmus pidetty perustuen Palonkestävyyspäätös 372/1962:een. Rakennuksessa ei ole tehty sellaisia muutoksia, jotka vaatisivat viranomaisen toimesta muutoksia paloturvallisuustasoon. Edellä selostetun perusteella asiassa ovat täyttyneet oikeudelliset perusteet muuttaa luvassa esitetty merkintä "EI 30 ylös asti" huoneistojen välisissä seinissä korvattavaksi uudessa luvassa merkinnällä: Omaehtoinen ullakon osastointi, jako osiin huoneistoittain 1 x gyproc. Johtava rakennustarkastaja Risto Mikkola ei ole ollut esteellinen asian käsittelemisessä. Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aihetta muuttaa rakennuslautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemää päätöstä, joten valitus tulee kokonaisuudessaan hylätä. Valituskirja on liitteenä. Muut valitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Valituskirja, sähköpostiviesti Liite 2-3 Ehdotus Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon Matti-Pekka ja Lea Janhusen valituksen johdosta.

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 20 Päätös Rakennuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Itä-Suomen hallinto-oikeus

21 MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2015

22 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle: 1. toimia Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena 2. seurata rakentamisen yleistä kehitystä kaupungissa sekä vaikuttaa valmisteluun, joka liittyy rakentamiseen, maisema- tai ympäristökaupunkikuvaan sekä maankäytön suunnitteluun ja 3. huolehtia toimialaansa kuuluvan lupamenettelyn sekä valvonta- ja neuvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä sekä tähän liittyen tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle 4. toimia Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena. Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelmassa kerrotaan palvelustrategian linjauksen mukaisesti lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset sekä myös mahdolliset sellaiset toimenpiteet, joita ei ole otettu huomioon palvelustrategiassa. Asiakaspalvelua kehitetään (neuvonta, lupaprosessi ja valvonta): helppo tavoitettavuus, avuliaisuus ja tasapuolisuus, yleisen edun rinnalla huomioidaan myös asiakkaan etu. Lupaprosessia kehitetään asiakaslähtöisemmäksi sekä vaikutukseltaan ja kustannuksiltaan tehokkaiksi. Sähköistä asiointia kehitetään lupamenettelyssä ja yhteydenpidossa asiakkaisiin. Pyritään säilyttämään toiminnan taloudellisuus suhdanteiden vaihdellessakin. Luodaan toimintaedellytykset Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimimiselle. Valvotaan pysäköintipalvelujen asianmukaista hoitamista. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Yritysten nettolisäys: tavoite 140 Kirkastetaan lupa- ja päätösprosessit Johtava rakennustarkastaja (KV) (ennakoitavuus, nopeus, selkeys). Sähköinen lupaprosessi otetaan käyttöön. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Rakennuslupaprosessi on hallittu, nopea, ohjaava sekä lisäarvoa rakentamisprojektille tuottava. Ennakkoneuvonnalla ja ohjauksella varmistetaan asiakkaalle mielekäs lupaprosessi ja projektille tavoitteellinen lopputulos. Asiakkaalle tarjotaan yhden luukun periaatteella kokonaispalvelua, jonka varmistamiseksi teknisen sektorin sisäinen poikkihallinnollisuus laitetaan kuntoon. Rakennusvalvonnan asiakkaan omatoimisesti saavutettavaa sähköistä neuvontaa lisätään. Henkilöstön kouluttaminen sähköiseen palveluprosessiin ja lupakäsittelyyn. Palvelun ja prosessin kehittäminen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Hyödynnetään sähköisen asioinnin mahdollisuutta täysimääräisesti, niin ulkoisissa kuin sisäisissä asiakkuuksissa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? ICT edellyttää investointeja (henkilöstö) ja käyttötalouskuluista (palvelu yms. maksut lisääntyvät) huolehtimista. Lyhyellä aikavälillä asiakkaan palvelun tasoa voidaan parantaa (sähköisen lupaprosessin kynnyksen ylittäminen). Pitkällä aikavälillä tavoitteena on rahoituksen kokonaistarpeen pieneneminen henkilöstökulun vähenemisellä. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas): tavoite 75 (KV) Yhdyskunnan (Mikkeli) jätehuolto on lajittelevaa ja jätelogistiikka suunnitellaan Metsä-Sairilan kanssa vastaamaan kierrätys- ja jätteenpolttoprosessia. Jätehuoltoviranomainen Viljo Muuronen

23 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Jätehuoltomaksujärjestelmä on lajittelua kannustava. Hyötyjätepisteiden määrä vastaa suunnitelmallista tasoa ja ne ovat suhteellisen helposti saatavilla. Jätemaksutaksan, perusmaksun ja jätehuoltomääräysten valmistelu yhteistyössä ympäristöpalvelujen ja Metsäsairila Oy:n kanssa ja mahdollisesta muuttamisesta päättäminen. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Lajittelun ja kierrätyksen neuvominen ja havainnollistaminen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Henkilöstömäärän kautta palkkakustannuksen lisääntyminen. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Jätehuollon viranomaistoiminnasta vastaavan viranhaltijan rekrytointi vuoden 2015 aikana. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa Varmistetaan hulevesisuunnittelu ja Rakennustarkastajat kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus: tavoite 90 (KV) tonttikohtainen veden ohjaus rakennuslupaprosessin aikana. Rakennuslupatarkastuksessa pitää huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä ja viivyttämisestä. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Hulevesien käsittelyssä pyritään maastoon viivyttäen palauttamiseen. Suurilla pinnoitetuilla alueilla (esim. keskustan alue) huleveden sadevesiviemäriin johtamista pyritään viivyttämään ja vähentämään haihduttamalla käyttäen mm viherkattoja, istutus- ja hulevesialtaita. Tuetaan viherkattojen, pihan viheralueiden yms. rakentumista ja niiden käyttöä huleveden pidättämisessä ja haihtumisessa, rakennusvalvonnan ohjauksen keinoin. Rakennuslupatarkastelussa huleveden käsittelyssä tulee huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä tai viivyttämisestä. Kaavoituksen salliessa käytetään keskitettyjä yhteisalueelle sijoittuvia ratkaisuja. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Hyödynnetään sähköisen asioinnin ja lupaprosessin mahdollisuudet. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ei vaikutusta. Lisätään henkilöstön osaamista hulevesikäsittelyn osalta ja luodaan yhtenäinen toimintatapa. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa Vanhan Kalevankankaan koulun ja Kirkonvarkauden uuden asuinalueen Johtava rakennustarkastaja Rakennus- ja lvi-tarkastajat olevien muodostumien osuus (%): tavoite 50 (KV) käyttöönoton yhteydessä varmistetaan, ettei asuinrakentaminen muodosta pohjavesiriskiä Noudatetaan laadittua maalämmön perustamisen sähköistä ohjetta. Erityishuomio kiinnitetään pohjavesialueelle sijoitettaviin järjestelmiin. Kattavilla lupaehdoilla varmennetaan pohjaveden hyvän laadun säilyminen. Rakennus- ja lvi-tarkastajat

24 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Huomioidaan rakennusten korkeusasemat suhteessa pohjaveden tasoon ja työmaavaiheen riskeihin kiinnitetään erityistä huomiota. Hulevesien käsittelyssä käytetään maastoon viivyttäen palauttamista. Vaaditaan normaalin rakennuslupatarkastelun lisäksi tarvittaessa pohjaveden hallintasuunnitelma ja toteutusvaiheen tueksi työmaasuunnitelma. Lisätään henkilöstön osaamista hulevesikäsittelyn osalta ja luodaan yhtenäinen toimintatapa. Seurataan valtakunnallista maalämmön käytön linjausta ja tutkimustietoa. Lisätiedon perusteella päivitetään ohjetta ja toimintatapaa. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tiedotetaan asiasta sähköisen asioinnin keinoin jo ennakko-ohjauksena. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ei vaikutusta. Aloituskokouksen ja katselmusten painopisteen ohjaaminen kriittisiin vaiheisiin. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ekologinen jalanjälki (gha / as): Energiatehokkaan rakentamisen ohjausta Rakennustarkastajat tavoite 5,5 (KV) ja neuvontaa lisätään laatimalla korjausrakentamisen toimintaohje sekä lisäämällä neuvontaa Ajoneuvojen joutokäynnin valvonta Juha Ruuth Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Saatetaan rakennushankkeeseen ryhtyvät tietoiseksi energiatehokkaista ratkaisuista, huomioiden elinkaarikustannuksissa saatava säästö ja ympäristövaikutukset. Hyödynnetään laadittavaa korjausrakentamisen toimintaohjetta, jossa ohjaavien keinojen ohella hyödynnytetään lainsäädännön pakottavat vaatimukset. Koulutetaan henkilöstöä, painottaen rakennusfysikaalista toimivuutta ja sisäilman hallintaa. Painotetaan tiedottamisessa korjausrakentamisesta saatavaa omistajahyötyä. Palvelua ja tietoa on ensisijaisesti saatavilla sähköisen asioinnin keinoin. Jatketaan uudisrakentamisen energiatehokkuuden neuvontaa, Rakennustarkastajilla ja LVI-tarkastajalla on onnistumisessa keskeinen rooli. Valvonta ja tiedottaminen Valvonta ja tiedottaminen Osallistutaan sähköautojen latauspisteiden suunnitteluun. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Hyödynnetään sähköisen asioinnin mahdollisuutta täysimääräisesti. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Investoidaan henkilöstön kouluttamiseen ja materiaaliin.

25 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 8. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Jokaisella teknisen toimen henkilöstöön kuuluvalla on 1-2 asiantuntijuutta vaativaa tehtävää sekä lisäksi yleisluontoisia tehtäviä. Tekninen toimi Koko teknisen sektorin henkilöstömäärä oli heinäkuun 2014 lopussa yhteensä 224 henkilöä. Luvut sisältävät sekä vakinaiset että määräaikaiset henkilöt. Toimialalta on eläköitynyt tai eläköitymässä yhteensä 31 henkilöä. Kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymästä johdettuna on tekniselle sektorille annettu säästötavoitteita henkilöstökulujen osalta. Tekniselle sektorille asetettu 9 henkilön vähentämistavoite vuosille on jo saavutettu. Yleislinjauksena tekninen sektori pidättäytyy korvausrekrytoinneista. Kaikista korvausrekrytoinneista ei tulla luopumaan, eikä korvausrekrytoinneista pidättäytyminen tapahdu poistumisjärjestyksessä. Jokaisen rekrytoinnin kohdalla tarkastelu lähtee aina tulevaisuuden ja asiakaspalvelun tarpeesta. Tuleva kuntalain muutos edellyttää vuoden 2014 jälkeen kuntien yhtiöittävän läpinäkyvyyden varmistamiseksi kunnan ulkopuolisille toimijoille harjoitetun liiketoiminnan. Rakennuslautakunta Rakennusvalvonnan osalta toimintaympäristössä voi tapahtua muutos alueellisen rakennusvalvonnan suuntaan. Sähköisen asioinnin juurruttaminen asiakkaisiin lisää edelleen työkuormitusta. Rakennuslautakunta toimii kaupungin jätehuoltoviranomaisena ja vastaa viranomaistehtävien hoitamisesta, mm. ylläpitää rekisteriä jätteenkuljettamisesta alueellaan. Näiden viranomaistehtävien hoitaminen edellyttää täysipäiväistä jäteasiain tarkastajaa sekä osa-aikaista toimistohenkilöä. Viranomaistehtävien kustannukset maksetaan osana jätemaksua. 8.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti Jäteviranomaisen tehtävää on hoitanut kaupunginpuutarhuri osa-aikaisesti. Jatkossa on tällaisen kahden täysin eri osaamisalueen koulutuksen saaneen henkilö rekrytointi lähes mahdotonta. Työmäärästä ja osaamisalueista johtuen jatkossa tehtäväkuva jaetaan kahteen osaan ja sijoitetaan kahdelle toiminnan alalle. Pysäköintipalvelut henkilöstöineen siirtyvät rakennuslautakunnan alaisuuteen vuoden 2015 alusta. 8.4 Tehtävät, joihin voi sijoittaa kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä Tekninen lautakunta, rakennuslautakunta Osatyökykyisten henkilöiden työllistäminen edellyttää lähes aina tarvittavaa ammatillista osaamista tehtävään. Tekninen sektori on osaamiseltaan kuitenkin niin laaja, että olemme kyenneet työllistämään osatyökykyisiä henkilöitä. Myös jatkossa osatyökykyisille henkilöille löytyy joitakin työmahdollisuuksia. Osatyökykyisten henkilöiden opastaminen ja kouluttaminen tehtävään edellyttää muilta henkilöiltä resursointia. Volyymi on tästä syystä rajallinen. 8.5 Työkykytavoite Koko teknisen sektorin tavoitteena on sairauslomapäivien vähentäminen. Sairauslomatilastot käydään läpi Työterveyshuollon ja teknisen johdon välisissä neuvotteluissa 2 kertaa vuodessa. Tilastojen analysoinnissa on todettu, että syy pitkiin sairauslomiin on pääosiltaan muissa kuin työperäisissä sairauksissa tyyppeinä kansakunnan krooniset sairaudet esim. sydäntaudit, syöpä jne. Pitkiin sairauslomiin vaikutetaan ennakoivasti Aktiivisen varhainen välittäminen ja uudelleensijoitus -ohjeella sekä lain vaatimilla esimies-alaiskeskusteluilla. Lyhyisiin sairauslomiin vaikutetaan puuttumisrajojen kautta.

26 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan alaisuudessa on vältytty pitkiltä työperäisiltä sairauslomilta. Tarvittaessa työtehtäviä pyritään räätälöimään henkilön yksilöllinen työkyky huomioiden, jos se todetaan heikentyneeksi. 8.6 Määräaikainen henkilöstö Kesäisin pyritään työllistämään harjoittelija ja palvelutason varmistamiseksi tarvittaessa määräaikainen rakennustarkastajan sijainen. 8.7 Rekrytointitarve v (myös mahdolliset nimikemuutokset) Rakennusvalvonnassa henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa 5 henkilöä vuosina Rakennusvalvonta arvioi jokaisen rekrytointi esityksen kohdalla tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan tarpeet ja tehtäväkokonaisuudelle ajatellut vastuut. 8.8 Teknisen toimen koulutussuunnitelma Mikkelin kaupungin koulutussuunnitelma perustuu osaamistarvearvioon. Osaamisen tarvetta arvioidaan kahdesta eri näkökulmasta. Pitkän aikavälin osaamistarve perustuu strategian toteuttamisen mukanaan tuomaan henkilöstön kehittämistarpeeseen. Lyhyen aikavälin osaaminen on nykyisen palvelutuotannon laadun varmistamiseksi tarkoitettua ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta. Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus voi olla sekä lakisääteistä että työnantajan vapaaehtoisesti kustantamaa. Strategian toteuttamista edistävää koulutusta (konsernipalveluissa) ovat: (Koulutus merkitty henkilömäärä/koulutuspäivät) Johtamis- ja esimieskoulutukset/valmennukset 4/12 Johtamisen erikoisammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Muut erikoisammattitutkinnot HHJ koulutus, Hyvä hallitustyöskentely Yliopistotasoiset, ei tutkintoon valmistavat, pitkäkestoiset koulutusohjelmat Oman yhteistyöverkostomme antama koulutus (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela). Pitkäkestoiset koulutukset. Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus on esimerkiksi: 18/54 Kaikki lakisääteinen täydennyskoulutus sivistystoimen veso päivät, siltä osin kun ne ovat koulutusta Kaikki muu ammatillinen koulutus. Muuhun osaamisen kehittämiseen luetaan kuuluvaksi esim. 18/54 paremman palvelun passi koulutus esimiespassi valmius-, varautumis- ja kriisikoulutukset mentoroinnit, työyhteisövalmennukset (esim. esimiesverkosto) työkierto perehdyttäminen riskikoulutukset työhyvinvointikoulutukset, työsuojelu- ja työturvallisuuskoulutukset Oman yhteistyöverkostomme antama ajankohtais-koulutus (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela). Lyhytkestoiset kurssit. muut mahdolliset toimialakohtaiset koulutukset, joita tässä ei ole mainittu. HENKILÖMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA Toteutuma Henkilöstö- Toteutuma Tavoite 2015 Tavoite 2016 Tavoite 2017 Muutos määrä arvio Toimialan Toimialan Toimialan Yhteensä asettama asettama asettama Toimielimen ilmoituksen mukaan Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Rakennuslautakunta, yht Vakituiset Määräaikaiset

27 TALOUS TALOUSARVIOESITYS 2015 Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta yht. Hall. ja yht. kustan Rak.- ja toim. pideluvat Muut luvat ja ilmoitukset Jätehuolto Korjausneuvonta Pysäköintipalvelut TOIMINTATUOTOT , ,000-0, ,000-70,000 0, , ,000 TOIMINTAKULUT 1 255, , , ,900 64,000 45, , ,800 TOIMINTAKATE -227, , , ,100-6,000 45,600-5, ,200 MAISEMATAULUT (ESITELLÄÄN KOKOUKSESSA)

28

29

30

31

32

33

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko, klo 17:00-20:05 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta 29.01.2015 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 Torstai klo 15.15-17.35 Paikka Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 6/2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.11.2011 klo 9.00 12.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003)

Loppuraportti, 24.5.2011. VIDICO (A31003) Rakennusvalvonnan ja rakennusluvan hakuprosessin vertailututkimus Espoon kaupungin, Jyväskylän kaupungin, Lahden kaupungin, Turun kaupungin, Oulun kaupungin ja Hämeenlinnan kaupungin välillä Loppuraportti,

Lisätiedot

ASIA Hämeenlinnan kaupungin tilaaja-tuottajamalli rakennus- ja ympäristövalvonnassa ASIAN VIREILLETULO

ASIA Hämeenlinnan kaupungin tilaaja-tuottajamalli rakennus- ja ympäristövalvonnassa ASIAN VIREILLETULO ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.04.2011 Dnro OKV/4/50/2009 1/13 ASIA Hämeenlinnan kaupungin tilaaja-tuottajamalli rakennus- ja ympäristövalvonnassa ASIAN VIREILLETULO Hämeenlinnan kaupungin maankäyttö- ja ympäristöpalveluihin

Lisätiedot

189 Yhteistyösopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2015

189 Yhteistyösopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2015 Mikkeli Pöytäkirja 14/2015 1 (37) Aika 01.06.2015, klo 15:06-18:34 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 185 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 186 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 6 / 2014 Sivu 1 Ympäristölautakunta 28.08.2014 Kokoustiedot Aika 28.08.2014 torstaina 15.15-16.53 Paikka Lisätietoja Mäntyharjun kunnanvirasto, Kokoushuone Kalla, Asematie

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 13.06.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 13.06.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 13.06.2012 Kokoustiedot Aika 13.06.2012 Keskiviikko, klo 16.30 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Rakennusvalvontatoimen yhteistyö

Rakennusvalvontatoimen yhteistyö YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 26 2008 Rakennusvalvontatoimen yhteistyö Kuntien rakennusvalvontojen yhteistyömuotojen esittely Anu Hytönen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 26 2008

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi Selvitys rakennusvalvontatoimen kehittämisen vaihtoehdoista 25.2.2015 Esipuhe Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus sopi 29.8.2013 budjettiriihessään

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (38) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Aika 08.08.2013 torstai klo 14:15-15:25

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (38) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Aika 08.08.2013 torstai klo 14:15-15:25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (38) Kokoustiedot Aika torstai klo 14:15-15:25 Paikka Suonenjoen kaupungin tekninen osasto, Sairaalapolku 3 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tiia Laitinen, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013 KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 30.9.2013 klo 18.30 22.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 521 268 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 1 (28) Kaupunginhallitus 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 14:01-16:04 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 1 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan suunnitelma 2014

Sisäisen valvonnan suunnitelma 2014 Sisäisen valvonnan suunnitelma 2014 Sastamalan kaupunki 1.1.2014 Elävä maaseutu Katariina Pylsy 2 Sisällys: 1. Yleinen osa... 4 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä... 4 1.2 Sisäisen valvonnan toimenpiteillä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1 RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISOHJEEN TARKOITUS 2 KUNNAN VALVONTA 2. KUNNAN VALVONTA YLEISESTI.. 2 3. VALVONNAN RAKENNE RAUMALLA. 3 3.1. Tarkastuslautakunta..

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

"UUDISRAKENTAMISELLE ASETETUT VAATIMUKSET" - TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

UUDISRAKENTAMISELLE ASETETUT VAATIMUKSET - TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN "UUDISRAKENTAMISELLE ASETETUT VAATIMUKSET" - TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN Dnro Kh 1226/2013 (00.014) Kh 15.12.2014 / 380 Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.10.2014 97 kaupunginvaltuustolle jätettiin valtuustoaloite,

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007

Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Tiehallinto Helsinki 2007 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (33) Kaupunginvaltuusto 23.03.2015 Aika 23.03.2015, klo 18:00-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot