TO-auditointipoikkeamien käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TO-auditointipoikkeamien käsittely"

Transkriptio

1 TO-auditointipoikkeamien käsittely VK1. HOPS-keskustelujen käyminen ja dokumentointi Anja L ja Teemu K VK2. TO-toimintamallin soveltaminen erilaista eri puolilla, Pentti ja Kimmo E VK3. Työpaikkaohjaajien perehdytys ja koulutus vajavaista, Merja J ja Toni P VK4. TO:n sisältö tavoitteet, riskit, arviointisuunnitelma, mitä TO-sopimuksen lisäksi tehdään, Merja P ja Marja J-L VK5. Uuden opettajan perehdytyksen parantaminen, Mika E ja Kaija VK6. Työturvallisuusosaaminen TO-jaksolle lähdettäessä, perehdytys - opettajan tehtäväksi riskien listaus?, entä AON-mahdollisuudet, Kim ja Tapani E VK7. Yhteydenpito opiskelijoihin TO-aikana - tavat ja merkinnät HOPSiin vai minne? Anneli S ja Arto H

2 Mitä tehdään? 1. Jako 7, paitsi vetäjät 2. Kokoonnutaan numeron mukaisiin ryhmiin, aulaan ja ruokalaan, merkitty pöytiin ym. 3. Keskustellaan poikkeamasta omalla alalla: 1. Onko samoja havaintoja olalta alalta? 2. Onko ongelma ratkaistu paremmin? 3. Miten korjaamme asian? 4. Purku: A-4- kirjallisena + 3 min puhetta yhdessä auditoriossa rehtorin johdolla

3 VP1 HOPS-keskustelujen käyminen ja dokumentointi, Anja ja Teemu K

4 Poikkeamakeskustelujen antia 1. HOPS keskustelujen käyminen ja dokumentointi HOPSin kuormittavuus opiskelijoille/opettajille ATTO/ammatillinen yhteistyö Millä tasolla HOPS laaditaan, tutkinnonosittain /kursseittain? HOPS omana sarakkeena Wilman arviointisivulle? (nykyinen liian syvällä ) Miten HOPS näkyy opiskelijalle/huoltajalle? HOPS kahdesti lukuvuodessa

5 VK1 HOPS-keskustelujen käyminen ja dokumentointi, Anja ja Teemu K Poikkeaman perussyyn analysointi (asiakas täyttää) Ohjeistusta ei ole noudatettu kattavasti eikä kirjattu Wilman kautta sovitulla tavalla. HOPS- keskustelujen kirjaaminen linjattiin 2012 Amistossa niin, että kaikkien alkavien luokkien HOPS HOPS- keskusteluissa määritellään, Oppimisen tavoitteet, Opintojen suorittaminen, Suoritustavat, Ajoitus ja Arviointi. Ohjeistus opettajille pidettiin tiimeittäin apulaisrehtorin ja koulutussihteerin toimesta ja prosessikuvaus laitettiin Intranettiin. Poikkeaman korjaavat toimenpiteet (asiakas täyttää) HOPS- koulutuksessa pp-esitys laitetaan kaikkien saatavaksi Intraan (K Tuiskula). HOPS- Virtuaaliopiskelijamalli on avattu Wilmaan ja ohje löytyy samoin Intrasta. Apulaisrehtori varmistaa, että toiminta paranee ohjeistusta tarkentamalla. Tämä otetaan tiimipäällikkö- ja tiimipalavereissa esille, jotta toiminta saadaan säädösten mukaiselle tasolle. Tammikuun HOPS-asia käydään läpi opettajien koulutuspäivillä (Anu Raudasoja). Ervojen koulutuksessa käydään läpi HOPSkäytäntö ja siitä lähdetään tekemään HOJKSia.

6

7 VP2 TO-toimintamallin soveltaminen vaihtelee, Pentti ja Kimmo E

8 Poikkeamakeskustelujen antia 2. TO-toimintamallin soveltaminen vaihtelee yhteinen toimintaympäristö, esim. Moodle, jossa kontrollointi ohjaavan opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kesken alasta riippumaton minimiyhteydenpidon vaatimus opettajille resursseja ohjata TO-ohjaajia työpaikalla TO-jakson alussa ohjaava opettaja voi vaatia myös TO-paikalta aikaa Time palautteeseen > ohjaajat ovat kiireisiä ohjaavia kysymyksiä Wilman TO -oppimispäiväkirjaan TPO ohjaajien sitouttaminen ja koulutus verkossa tai lähipäivinä jakson sisältö, arviointikohteet ja kriteerit aito kiinnostus opiskelijan oppimisesta

9 VP2 TO-toimintamallin soveltaminen vaihtelee, Pentti ja Kimmo E Poikkeaman perussyyn analysointi (asiakas täyttää) Työpaikkakoulutusta on tarjottu työpaikkaohjaajille monina vuosina eri projektien ja ESR-hakkeiden kautta. Amisto on kouluttanut kymmeniä toohjaajia, mutta to-ohjaajat ja to-paikat ovat vaihtuneet. Kouluttamattomat ohjaajat eivät hallitse eivätkä toteuta Amiston eivätkä yleisiä TO-periaatteita. To-ohjaajien koulutukseen saaminen on haastavaa, koska pienistä yrityksistä viikon mittaiseen koulutukseen on mahdoton osallistua. Poikkeaman korjaavat toimenpiteet (asiakas täyttää) Amisto ottaa käyttöön erilaisia tpo-koulutusmalleja, jotka palvelevat työpaikkoja kattavammin. Valtakunnallisissa tpo-projekteissa on kehitetty verkko- ja työpaikalla tapahtuvia henkilökohtaista Amiston opettajan antamaa tpo-ohjaajakoulutusta. Kauneudenhoidon koulutusohjelmassa on tällä hetkellä kokeilussa tämän kaltainen malli, joka otetaan Amisto tasoisesti käyttöön myöhemmin ensi lukuvuoden aikana. Tpo-materiaalia on kehitetty. Tpo-koulutusta on meneillään Amistossa, mikä tuottaa hyviä toimintamalleja.

10 VK3 Työpaikkaohjaajien perehdytys ja koulutus, Merja J ja Toni P

11 Poikkeamakeskustelujen antia 3. Työpaikkaohjaajien perehdytys ja koulutus perehdytysmateriaali: intra, Etelä-Savo, (TOPNET?), opiskelijoille TO-opas, opiskelija-arviointi perehdytys tehty pääsääntöisesti TO-sopimuksen yhteydessä, joskus erikseenkin. yksinkertaistaminen: yhteistyösopimus, työssäoppimissopimus/kv-asiat, pätevyys (Wilmassa pätevyys väärin) työpaikkaohjaajakoulutukselle on jonkin verran kysyntää (ryhmässä 5/9 on koulutus) TPO-koulutuksen toteutus verkkokurssina, yrityksen henkilöstökoulutuksena?

12 VK3 Työssäoppimisohjaajan perehdytys ja koulutus Poikkeaman perussyyn analysointi (asiakas täyttää) Työssäoppimissopimukseen ei kirjata yksityiskohtaisesti työssäoppimisen sisältöjä. Uusi opettaja ei ollut tehnyt sopimuksia, vaan kokeneempi kolleega. Informaatio ei siirtynyt uudelle opettajalle. Uusi opettaja koki haastattelutilanteen stressaavana eikä osannut sanoa, sitä mitä tiesi. Kyseessä oli sähköteknisten asennusten TO-jakso. Paikkoja on hyvin vähän. Arviointisuunnitelmasta poimitaan ne asiat, joita kussakin työpaikassa voidaan toteuttaa. Tätä ei oltu tehty, mm. johtuen ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta johtuen. Löytääkseen jokaiselle opiskelijalle työssäoppimispaikka joudutaan valitettavasti joskus tinkimään tavoitteista, esimerkiksi koneistus ja sähkömekaaniset asennukset työssäoppimispaikkoja ei ole lähelleenkään tarpeeksi. TO-paikat sanelevat aikalailla sen, miten paljon ovat valmiita panostamaan TO-prosessiin. Meillä ei ole varaa menettää paikkoja koska uusia ei ole. Tämä mm. aiheuttaa sen, ettei TO-ohjaajan kanssa päästä todellisuudessa kommunikoimaan toivotulla tavalla. Poikkeaman korjaavat toimenpiteet (asiakas täyttää) TO-paikoille jaetaan työssäppimisen ohjaajan velvoitteet - ja TATin perehdytysmateriaali. Järjestetään TO-ohjaajan kanssa tapaaminen, missä materiaali käydään läpi,. TO-paikalle markkinoidaan mahdollisuutta työpaikkaohjaajan koulutukseen netissä tai muuten/ Anja Leino. Selvitetään mahdollisuus, että Amisto-tasolla luodaan malli, jossa TO-opettaja menee työpaikalle pitämään työpaikkakoulutusta /Anja Leino. (muistitikku, tabletti, verkkokurssi, videot, kansiot).

13 VK 4 TO:n tavoitteet, sisältö ja toteutus, Merja P ja Marja J-L

14 Poikkeamakeskustelujen antia 4. TO:n tavoitteet, sisältö ja toteutus opiskelijan tavoitteet, erillinen liite ohjeistus suullisesti ja kirjallisesti arviointikriteerit käydään läpi ohjaajan kanssa ydintavoitteet eli päätavoitteet, mitä tulisi osata kaikille TPO-ohjaajille koulutus kaikista tutkinnonosista pitäisi tulla käytännön kokemusta, kirjattu tutkinnonosien toteuttamissuunnitelmaan

15 VK4 Työtehtävien suunnittelu TO:lle Poikkeaman perussyyn analysointi (asiakas täyttää) TO-sopimukseen on kirjattu vain yleistavoite, mikä ei ole Amistossa sovittu taso. Poikkeaman korjaavat toimenpiteet (asiakas täyttää) Kirjataan sopimukseen selkeät tavoitteet OPS:sta. Sopimuksen kohtaan to-jakson taso kirjataan: tavoitteet ja toteutus arviointisuunnitelman mukaisesti. Menettely on käyty läpi osastopalaverissa. Seuraavien sopimusten toteutumisen valvoo Kim Lindroos. Opettaja kirjaa koulun ja työpaikan välisen alaverikäytännön Wilmaan. Opiskelijaan opettaja on yhteydessä viikoittain Amiston ohjeiden mukaisesti. Tämä ohjeistus kerrataan tiimipäälliköiden toimesta tiimipalavereissa ja opiskelijoiden to-jaksojen ohjauksessa.

16 VK5. Uuden opettajan perehdytyksen parantaminen, Mika E ja Kaija

17 VP5 Uuden opettajan perehdyttämismalliehdotus Tekeillä on tarkennettu perehdytyssuunnitelma, joka ottaa huomioon opettajan aiemman osaamisen ja opetuskokemuksen (Kaija)

18 Poikkeamakeskustelujen antia 5. Uuden opettajan perehdytyksen parantaminen mentori mukaan (olisiko mahdollista resursseja jakamalla?) varjostus uuden opettajan TO-perehdytys on myös vanhan konkarin päivitys. ei uudelle opettajalle TO-ohjausta heti alkuun HOJKS opettajalle WILMA, TO, Primus yms. studio (iltaisin ½ päivän koulutus, 5 kertaa) sähköiset lomakkeet, Moodle tms.

19 VK5. Uuden opettajan perehdytyksen parantaminen Poikkeaman perussyyn analysointi (asiakas täyttää) Poikkeaman korjaavat toimenpiteet (asiakas täyttää)

20 VK 6 Työturvallisuus TO-paikoilla, Kim ja Tapani E

21 Poikkeamakeskustelujen antia 6. Työturvallisuus TO-paikoilla Moodlessa työturvallisuuskurssi TO jaksolla ja siihen liittyvä materiaali opiskelijalle TO-jaksolle työturvallisuuteen tai sen kehittämiseen liittyvä tehtävä kirjataan työturvallisuusasiat myös työssäoppimisen tavoitteisiin (OPS) työturvallisuuskortti ennen ensimmäistä TO jaksoa kirjataan työturvallisuusperehdytys esim. Wilmaan, josta on todennettavissa varmistetaan, että työturvallisuusasiat ovat kunnossa TOyrityksessä, pitää osata sanoa tarvittaessa ei.

22 VK6 Työturvallisuusosaaminen TO-jaksolle lähdettäessä, perehdytys, Kim ja Tapani E Poikkeaman perussyyn analysointi (asiakas täyttää) Opiskelijat käyvät työturvallisuus- ja tulityökoulutuksen läpi ennen TOjaksoa. Lisäksi he saavat konekohtaiset koulutukset. Perehdytys TO-paikalla on työnantajan vastuulla. Opiskelija oli häkeltynyt haastattelutilanteessa eikä ymmärtänyt, mitä kaikkea työturvallis-käsitteen alle kuuluu. Opiskelija on HOJKS-opiskelija, joka tarvitsee asioiden palastelua pienemmiksi kysymyksiksi. Poikkeaman korjaavat toimenpiteet (asiakas täyttää) Tähdennetään työturvallisuuden asioita ja luodaan niistä kokonaiskuva opiskelijoille. Opettajan velvollisuus on muistuttaa työpaikalla, että työturvallisuusasiat on käyty läpi ja hoidossa.

23 VK7 Yhteydenpito opiskelijoihin TO-jaksolla Anneli S ja Arto H

24 Poikkeamakeskustelujen antia 7. Yhteydenpito opiskelijoihin TO-aikana ongelmia: TA:t eivät pääse Wilmaan opiskelijat eivät noudata sovittuja ohjeistuksia TA:t kiireisiä -> sovitaan erikseen yhteydenpidosta alussa, keskellä, lopussa ja välillä tarvittaessa osa erittäin aktiivisia, haluaa yhteydenpidon 1 x vko ehdotuksia päiväkirjanpitoon/yhteydenpitoon blogi, Facebook, chat, Wilma, Moodle, paperi/puhelin/tekstarit, Skype, tabletti -> väline valitaan HOPS keskustelun pohjalta oppimisvalmiuksien mukaan

25 VK7 yhteydenpito TO-aikana tavat ja merkinnät HOPSiin vai minne? Poikkeaman perussyyn analysointi (asiakas täyttää) Opiskelijan tulisi kirjata päivittäin työnsä taskukirjaseen. 1krt/kk on ohjeistuksen vastaista. Opettajan tulee pitää yhteyttä opiskelijaan 1x/vk Poikkeaman korjaavat toimenpiteet (asiakas täyttää) Kim Lindroos ottaa asian esiin osastopalaverissa ja selvittää annetun ohjeistuksen. Jatkossa olisi tarpeen, että esimiehet pystyvät seuraamaan opiskelijoiden kirjauksia. Opettajille asia käydään läpi vuodenvaihteen koulutuspäivillä. Yhteydenpitovälineen opettaja saa valita yhdessä opiskelijaryhmän kanssa: FB, vihkonen, Wilma, Moodle yms. Opettajien yhteydenpitoaktiivisuuteen kiinnitetään huomiota tiimipalavereissa. Esimies valvoo, että yhteydenpitotavoite toteutuu. HOPSiin kirjataan yhteydenpitoväline ja yhteydenpito.

26 Yhteenvetoa

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen

TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen TOPO Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehittäminen 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Työssäoppimisen oppimisprosessin suunnittelu... 5 1.1 ToPo Työpaikalla tapahtuvan (työ)oppimisprosessin

Lisätiedot

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma HYVÄKSYTTY HALLITUS. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma HYVÄKSYTTY HALLITUS. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma HYVÄKSYTTY HALLITUS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 1. Työssäoppiminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä... 3 Työssäoppimisen

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen Opas työssäoppimisen ohjaamiseen ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen

Lisätiedot

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Edita Prima Oy ISBN

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN R A P O R T T I Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HANKKEEN VETÄJÄN PUHEENVUORO...

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointi

Näyttötutkintojen arviointi Liite 12 Päivitetty 1.11.07 Näyttötutkintojen arviointi NÄYTTÄVÄ-PROJEKTI 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Mitä ovat näyttötutkinnot?... 2 2. Miten ammattitaito osoitetaan?... 2 3. Ketkä arvioivat?...

Lisätiedot

2. Työssäoppimisen. järjestäminen ja pelisäännöt

2. Työssäoppimisen. järjestäminen ja pelisäännöt 2. Työssäoppimisen järjestäminen ja pelisäännöt - Työssäoppimista ohjaavat keskeiset säädökset ja määräykset sekä alan sopimukset - Alalle ominaisten työsuojelu- ja turvallisuusohjeiden soveltaminen työssäoppimistehtävien

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa.

Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa. Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa. Erityistä 2012 Tervehdys! Tämä opus kertoo nuorista nimeltä Keudis ja Hoksu. Keudis on lempinimi, jonka kaverit (silloin kun niitä on) ovat antaneet päähenkilöllemme,

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Ammattilaisrinki Valmentajan opas Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Kirjoittaja: Tiina Lehtosaari, Amiedu Muut tekijät: Minna Karvinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä Tarja Frisk Työssäoppimisen käytäntöjä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf)

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12 ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Ville Krannila Kaisa Aho,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot