c) x > 0 c) [ 4,8[ ja 4 d) [12, [

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "c) x > 0 c) [ 4,8[ ja 4 d) [12, ["

Transkriptio

1 0. Prosenttikerroin 00 % +, % 0, %,0 Hinta nyt 0, 0 Hinta 0 vuotta sitten 0,, 0 0,0 Va staus: 0 senttiä Laudatur MAA ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 09. a) 0 < 9 c) > 0 0. a) ],0[ ], [ [ [. a) <,, <, ],[ < tai [,[ tai [, [ c) [0, [ c). a) > c) < 0 0. a) ],[ ja < < [0,9] ja 0 9 c) [,8[ ja < 8 d) [, [ ja. a) ( ) + + ( 9) + ( ) ( 7) + ( ) ( 0) + ( ) 0 c) 9+ + d) + ( ) + + ( 9) e) ( + ) + ( 9) +( ) f) ( + ) + + ( 9 ). a) ( ) 7 ( ) + ( )( ) c) ( 8)( ) 9 d) + ( ). a) 8 ( + 8: ) c) [ ( ) ] [ 8] 0

2 7. a) c) d) minkään rationaaliluvun neliö ei ole 8, joten luku 8 on reaaliluku eli 8 e) minkään reaaliluvun neliö ei ole negatiiv inen, joten luku π on imaginaariluku eli π 8. a) kahdella jaolliset kokonaisluvut parittomat luonnolliset luvut 9. a),, c), d) 9, 9 e) 0, ei käänteislukua 0. a) a, a + 0 c) ( 7) ( ). Rationaaliluku jaettuna rationaaliluvulla on rationaaliluku, joten : on rationaaliluku.. Laskutoimituksia murtoluvuilla. a) ) ) ) ) ) ) c) ) ) a) c) 8 0 d) a) c) : d) : 9 9: 9 + ( + ) + 7 e) ( ) d) 7

3 f) : + 0, a) : 0 0 :( ) c) d) : ) ) F 8 I F + ) + + ( 8 ) H G HG KJ I K J F I HG K J F 7 I 9 HG K J : e) 8 : a) ) ) : ) ) 7 ) I : F ) HG K J 7 : :

4 7. a) 0, , c) Merkitään 0, , , : Vastaus: a) c) a) jää 07 + c) 07 d) a),7 7 7, vastaluku 7, käänteisluku 00 7 ) 0,7 7 b, vastaluku, käänteisluku c), vastaluku , käänteisluku 9 7 d),, vastaluku 7, käänteisluku Vastaus: a) vastaluku ku vastaluk, kään, käänteislu 7 u 8 teisluku 8 c ) vastaluku 9 ku 7 7, kään 7, käänteislu teisluku 9 d) vastaluku 7 9

5 0. Martti-kissan pyydystysnopeus, Peto-kissan nopeus 0 0 yhteinen pyydystysnopeus kahden hiiren pyydystämiseen kuluva aika minuutteina Vastaus: 8, min. Säiliön tilavuus V Täyttymisnopeus putken A kautta V a 0 0 8, Täyttymisnopeus putken B kautta V b V V Vb+ Va Yhteinen täyttymisnopeus + a b ab V ab ab Täyttymisaika V Vb + Va V( a+ a+ b ab ab Vastaus: a+ b min. Potenssit. a) ( ) c) ( ) d) Vastaus: a) 9 c) 09 d) 8 0

6 ( ) ( )( ) 9 ( ) ( 8 9 ) ( ) ( 9) 79 8 Vastaus:,. 0 8 a) ( ), 9,, 9, 9, 9 8, 79, , 00 0, 0 (0 ) (0 ) , c), 9 0 0,, Vastaus: a) 0 c),. a) y y y y + + y ( ) y y y 7 y ( ) ( ) ( ) 9 8 c) ( y ) y y 9 y Vastaus: a) y y 8 c) 9 y 7 a) ( y) y yy y y y + + y y y y y y y

7 c) y y y y y : : y y y y y y 7 ( ) ( ) 7 7y y y d) ( y ) y ( y ) y ( ) y y y y 7 7 y Vastaus: a) y c) y 9 ( 9) ( ) ( ) 7 y y + d) y 7. 0 biljoonaa sekuntia on a 0 7 a 0 0 Vastaus: biljoonaa sekuntia on noin miljoona vuotta. 8. Valon kul kema matka minuutissa 00 m s m km s Vastaus: Valo kulkee minuutissa kilometriä. 9. Luvun potenssina (0 000 ) Kymmenpotenssina (0 ) 0 Numeroiden määrä Vastaus: Luku on ja siinä on numeroa. 0. Jyviä säästyi jyvää 807 jyvää. Vastaus: 807 jyvää säästyi.. a) cm 0 mm dm 0 cm c) 8, m 0,008 km d) 80 mm,80 cm Vastaus: a) 0 mm 0 cm c) 0,008 km d),80 cm y

8 . a), ha 000 m, m 00 dm 00 l c) mm 0,00 cm 9 9 d) 0 ng 0 0 g kg 0 0 kg, 0 0 kg Vastaus: a) 000 m 00 l c) 0,00 cm d), 0 0 kg. a) h 0 0 s 00 s d 8 h 0 min 00 s s s 8 00 s c) 800 s 800 min min min 0 s 0 Vastaus: a) 00 s 8 00 s c) min 0 s. a) d 8 h 0 min 8 s + h min s d 7 h min 0 s 0 78 h min 8 s -7 h 8 min s h min s Vastaus: a) d 7 h min 0 s h min s. m Massojen suhde m m k, 97 0 kg 8,0 7, 8 0 kg Vm, 08 0 m Tilavuuksien suhde 9, 9 Vk, 00 0 m Vastaus: Massojen suhde on 8,0 ja tilavuuksien suhde 9,.. + a a a ( ) 80 Vasta us: 80

9 . Verrannollisuus 7. a) 7 : : c) 0,,7 9 0,8 0,9, : 0,9, 0,9 7 9 Vastaus: a) c) 7 8. a), 8 7 0, 8,9,9 :, 9

10 , 9 7, :, 9 00 c) 7 9 : V astaus: a) 9 00 c) 9 9. Lääke (mg) Neste (ml),7 0, Lääkkeen määrä on suoraan verrannollinen nesteen määrään 7, 0, 0, 7, 07, Vaikuttavaa aine tta on 0,7 mg, mg. Vastaus:, mg m 0. Tiheys ρ V m g Tilavuus V 7 00cm 7, dm 7, l ρ, g/cm Vastaus: 7, l

11 . Matkustamiseen käytetty aika ja kuljettu matka ovat suoraan verrannolliset, kun nopeus vakio. Aika (h) Matka (km) : 70 7,8 Vastaus: 7,8 h., h, 0 0 s 00 s 00 Erkki kävelee 00 m 8 sekunnissa, joten hän kävelee yhdessä sekunnissa ja 8 m, tunnissa eli 00 sekunnissa 00 Va staus: km 0 m. z 0 00 m 0 m km 0 m : 9 Vastaus: 9. a) Jarrutusmatka (m) Nopeus a 0 00 Suoraan verrannolliset a a : 00 a

12 Jarrutusmatka (m) Nopeus a v a Suoraan verrannolliset a v a a av : a v ± v, v v >0 Vastaus: a) jarrutusmatka nelinkertaistuu nopeus tulee -kertaiseksi. a k, missä k on verrannollisuuskerroin b k k 7 k b b a b Vastaus: a tulee iseksi. -kerta. Prosenttilaskua. Alkuperäinen hinta Korkokerroin 0 %, Hinta korotuksen jälkeen mk, :, 0 Vastaus: Tuotteen alkuperäinen hinta oli 0 mk. 7. Alkuperäinen hinta Hinta. alennu ksen jälkeen 0,7 Hinta. alennuksen jälkeen 9 mk 0,8 0, 7 9 0, 9 : 0, 90 V astaus: Tavaran alkuperäinen hinta oli 90 mk. 7

13 8. Hinta voiton lisäyksen jälkeen, 0 mk mk Myyntihinta 0,8 : 0,8 97, V astaus: Myyntihinnaksi olisi asetettava 97, mk 9. Kahvin normaalihinta h Ensimmäinen osto 0,h Toinen osto 0, 0,7h 0, 87h Hinta yhteensä 0, h +0,87h 0,77h Prosentteina 0,77 0, Vastaus: Kahvikilo tuli, % normaalihintaa halvemmaksi. 0. Alkuperäinen lipun hinta Alkuperäinen matkustajien määrä m Alkuperäiset tulot h hm Lipun hinta korotuksen jälkeen,0h Matkustajien määrä 0,9m Tulot korotuksen jälkeen,0h 0,9m 0,997hm Tulot prosentteina 0,997 0,00 V astaus: Liikennöitsijän tulot vähenivät 0, %.. Alkuperäinen matkustajamäärä m Vähennyt matkustajamäärä 0,77m m Kasvuprosentti, 0 0,77m Vastaus: Matkustajamäärän pitäisi kasvaa 0 %.. a) Korko nousee,0 %,7 % 0,7 % prosenttiyksikköä. Alkuperäinen korko 0,07k Noussut korko 0,00k Koron nousu 0, 00k, 0, 07k Vastaus: Korko nousi a) 0,7 % prosenttiyksikköä %. 8

14 . a) -luotisen lusikan hopeapitoisuus prosentteina 0,8 Lusikassa hopeaa g 8 g Vastaus: a) Hopeapitoisuus on 8, % Hopeaa on 8 g.. Urakan kaikki kustannukset K Työvoimakustannukset 0,0K Muut kustannukset 0,0K Nousseet työvoimakustannukset,0 0,0K 0,09K Nousseet muut kustannukset,07 0,0K 0, 8K Nousseet kustannukset yhteensä 0,09K + 0,8K,0K Vastaus: Kustannukset kasvoivat, %.. Sokeriliuoksessa sokeria 0,0 0 t t Juurikkaita tarvitaan (t) 0, 8 : 0,8 0,8, Vastaus: Juurikkaita tarvitaan, tonnia.. Hopean arvo jokin aika sitten a Kullan arvo jokin aika sitten a Hopean arvo nykyään b Kullan arvo nykyään b arvon muutos b b Kullan, a a Kullan arvon nousuprosentti 0 % 00 % 0 % Hopean arvo tullut 0,7,... -kertaiseksi. Hopean arvon laskuprosentti 00 % 7, % 8, % Vastaus: Kullan arvo kohonnut 0 % ja hopean arvo laskenut 8, %. 7. Alkohooliseoksen paino a Puhtaan alkohoolin paino 0,8 a Veden paino a 0,8 a 0, a Alkohoolin ominaispaino on 0,8 eli yksi litra alkohoolia painaa 80 g. 9

15 0,8... Alkohoolin tilavuus 0,8 Veden ominaispaino on Veden tilavuus 0, 0,8... 0, 8 Alkohoolin pitoisuus tilavuusprosentteina 0, ,... 0,8 Vastaus: Alkohoolin pitoisuus tilavuusprosentteina on 7,7 %. 8. Timantin alkuperäinen paino a (g) Timantin arvo on suoraan verrannollinen sen apinon neliöön. Timantin alkuperäinen arvo a b ( ) Osien koot a ja a Pienemmänm osan arvo a b 8 a b a b a b Isomman osan arvo 8 9 ab+ ab 9 Arvojen suhde + 0, ab Arvon pienemisprosentti 00 %, %,9 % V astaus: Timantin arvo on alentunut,9 %. 0, ,7 %. Neliö- ja kuutiojuuri 9. a) c) d) Vastaus: a) 0 c) d) 70. a) )

16 c) d) ( ) Vastaus: a) c) d) a) ) c) ( ) Vastaus: a) c) 0 ) ) ) ) : Vastaus: Vastaus: 7. a) ) + ) ) ) Vastaus: a)

17 7. 9 a), 0 8, 0 80, 0, 0,09 0 c) , 0, 0 0, 0 7, Vastaus: a) 8, 0,09 0 c) 7, Yksikönmuunnos,0 dm 0 cm 0 mm,0 cm Alkuperäinen särmä s (cm) Uusi särmä s Uuden kuution tilavuus ( ) s 7s Suoran särm iön tilavu us,0 cm 0 cm,0 cm 00 cm 7s 00 : 7 00 s 7 00 s s,7 Vastaus: Alkuperäisen laatikon särmän pituus on,7 cm. : 0 7. Murtopotenssi 77. a) 8 8 c) 7 Vastaus: a) c) a) () ( )

18 c) ( ) Vastaus: a) c) 79. a) c) a a : a a + a 7 a ( ) 0 0 a a 7 0 a a 7 + ( ) 7 : ( ) a a a a a a a a a a a Vastaus: a) a c) a 80. a) c) ab ab ab( a aba b a b a b a b ab a b : ab ( ab ) ( a :( ab ) ab + + ( ) ab a b a b ab ab a b a b a b a b a b, 9a b, a Vastaus: a) ab ( ) ( a b ) a b a b ab c) a b 8. Sievennetään kaikki luvut.-juuriksi. ) 8 ) 9 0 Koska 8 < 9 < 0, niin Vastaus: Lukujen suuruusjärjetys on < < 0. < < 0. b

19 8. Funktio 8. a) Luku Luvun neliö Funktio f ( ) Luku Luvun neliö Luvun kuutio Funktio f( ) + c) Luku Luvun käänteisluku, 0 Funktio f( ) +, 0 Vastaus: a) f( ) f( ) + c) f( ) +, 0 8. a) y Funktio on yksikäsitteinen y Funktio ei ole yksikäsitteinen, esimerkiksi usealla :n arvolla on kaksi eri y:n arvoa 8. a b+ ( b b 0 Funktio on vakiofunktio a f( 0, eli b, a-koordinaatistossa vaaka-akseli, tässä b-akseli Vastaus: Kuvaajana on koordinaatiston vaakasuora akseli eli a 0.

20 8. Ehto a + b a ± + b Huomataan, että a saa kaksi arvoa jokaista b:n arvoa kohti. Sääntö ei ole funktio a:n ja b:n välillä. Va staus: Ei saada funktiota. 8. Korotusten lukumäärä Tuotteen alkuperäinen hinta 0 Tuot teen hinta :n korotuksen jälkeen 0 + 0, ( ) Tuotteen alkuperäinen myynti 0 kg Tuotteen myynti :n korotuksen jälkeen 0 (kg) Koska myynti on ei-negatiivinen, pitää olla 0 0 eli 0 Koska hinta on ei-negatiivinen, pitää olla 0 + 0, 0 eli 0 Tuotto t() myynti hinta, määrittelyalueena 0 0 t , Vastaus: Tuo ( ) ( )( ) , 00 0, tto on t( ) 00 0,, missä 0 < < 0

21 9. Potenssifunktio 87. y, y ^7,9,8,7,,,,,, 0,9 0,8 0,7 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, Vastaus:, 88. a) y 8 7 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 f(),,0,,, 0,,,,,

22 y 9 f() 8 7 c) y

23 89. a) (79, 8), y Sijoitetaan 79 87,, y 9 Funktio ) ( ) 7 8, joten piste on käyrällä. y 7 ei ole määritelty, kun < 0, joten piste ei ole käyrällä. 777,,y 7 Sijoitetaan ( ) g() + g(8) ( ) ( 8) 8 7 Vastaus: 0. Potenssiyhtälö 9. a) 80 0 ( ) y c 7 y 7 77 ( ), joten piste on käyrällä. Vastaus: a) on ei c) on g 80 ± : : 8 c) : ± 0 Vastaus: a) tai c) tai 0 0

24 9. a) () + 0 c) 8 () () : Vastaus: a) 8 c) 9. t Pääoma talletuksen lopussa Kt kq pääoma lopussa K t talletettava pääoma k talletus aika t 0 a korkokerroin q t K kq t : q q 0 0 q q,08... q ± 0 > Korkop rosentti, , 07, 7 % Vastaus: Vuotuinen korkoprosentti,7 %. 0 9

25 9. a) : 8 ± Vastaus: a ) 7 ± 9. a) 7 78, 89 c), 00, () (), 0, 0,9 :, 0,, : ( 0, ) () Vastaus: a) 7 78 c) 9. a) 7 7 () 8 0

26 () 8, 0 Vastaus: a) 8, s 9 () s 9 s ( 9) s 7 Vastaus: Alkuperäinen pääoma 000 Lopullinen pääoma K t 8 Korkokerroin q Aika (a) q : 000 q q q, Talletuksen keskimääräinen korkoprosentti 0,08... % 00 %, % Vastaus: Korko on, %. 99. Potilaan pinta-ala A m 0, h 07, 7, 8 h (cm), m (kg) 0, 07, 7, 8 cm 8 cm 8, m Lääkettä annetaan potilaalle 7, m mg / m 7, mg. Vastaus: Lääkettä annetaan 7, mg.

27 00. sijoitetaan p 7 00 m (, 0 ) 00. Vastaus: 00 kg 0. Ville tallettaa viiden vuoden määräaikaistilille 000 euroa. Tilin korko on ensimmäisenä vuonna,00 % ja seuraavina vuosina,0 %,,7 %,, % ja,7 %. Kuinka suuri on pääoma talletusajan lopussa? Mikä on talletuksen keskimääräinen korko? Ratkaisu Alkuperäinen pääoma 000 Korkokerro in,0,0, 07,0,07,70 Lopullinen pääoma K t,70 000, Keskimääräinen korkokerroin q Aika (a) q 000, : 000 q, 000 q, 000 q, Talletuksen keskimääräinen korkoprosentti 0,88... % 00 %, 8 % Vastaus: Korko on, %. 0. Rengastuksia alussa 0 Rengastuksia lopussa,, 09,0, 0 9 Keskimääräinen korkokerroin q Aika ( d) Keskimääräinen q 0 9 :0 q 9, q > q 0 q, kasvuprosentti 09,07... % 00 % 9, % Vastaus: Keskimääräinen kasvuprosentti on 9, %.

28 0. Alkuperäinen jodin määrä a Jodin määrä 8 vuorokauden kuluttua 0,a Keskimääräinen vähenemiskerroin q 8 qa 0, a : a q 0,, q > q 8 0, q 0, Keskimääräinen vähenemisprosentti 00 % 9,70 % 8, % Vastaus: Keskimääräinen vähenemisprosentti on 8, %. 0. Ympyrälieriön tilavuus V pohjan ala korkeus π rh π ( d) d π d Tilavuus, kun d 0 cm dm V πd π ( dm), dm Vastaus: π d ja, dm 0. a) Yksikkömuunnos km m m m,97 0 7,8 0 F G,79 0,0 0 r Maan ja kappaleen keskipisteiden välinen etäisyys r m m F G r r Fr Gm m : F r Gm m, r > 0 F Gm m F 0 r G m m F r 7,7 0,79 0,97 0,79 0,,97 0 kg, 0000 kg, 7,7 0 N r 7 87,7... Maan ja kappaleen välinen etäisyys 7 87,7 km 70 km 00 km c) Vetovoima on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön, joten etäisyyden kaksinkertaistuessa vetovoima pienenee neljänteen osaan. Etäisyyden kolminkertaistuessa vetovoima pienenee yhdeksänteen osaan. Etäisyyden puolitttuessa vetovoima kasvaa nelinkertaiseksi. 0 Vastaus: a),0 0 N 00 km c) pienenee neljäsosaan, pienenee yhdeksäsosaan, nelinkertaistuu

29 0. Nestepinnan korkeus h (cm) Nesteen määrä (l) h,0 0,0 Suoraan verrannolliset, 0 0,0 00, > 0 00 Vastaus: Nestepinnan korkeus on cm 07. Lasketaan verrannollisuuskerroin k: d k t : t d k t 9 9 k, Varren paksuus 00 vrk:n ikäisenä: d, 00 (mm) Vastaus: mm. Eksponenttifunktio a) f (0) 9 09 c) f ( ) 7 f ( ) d) f ( ) Vastaus: a) c) d)

30 09. a) f (0) 0 0 ( ) f ( ) c) f ( ) ( ) ) d) f ( Vastaus: a) c) 0 d) a) f (0) 0 0 c) d) f ( 0) 0 f ( ) f ( ) Vastaus: a) c) 0 d) 0. Aika tammikuun alusta laskettuna t (kk) 07, t Kasviplanktonin määrä mt a e Määrä tammikuun alussa Määrä huhtikuun alussa Määrien suhde m() m(0) 9, a f ma0f 070, a e a e a m() a e 0,7 9,a Vastaus: Planktonin määrä tulee 9,-kertaiseksi.. Aika t 0 min 0, 0t Kakun lämpötila t min kuluttua Tatf 0e 0,0 Kakun lämpötila 0 min kuluttua T(0) 0 e 0 0 ( C ) Vastaus: Kakun lämpötila on 0 C 0

31 Aika t (h) Lääkkeen määrä t tunnin kuluttua ( ) 00 0, 0,9 f t ( t t e e ) 0, 0,9 ( e e ) a) Lääkkeen määrä tunnin kuluttua f() , 0,9 Lääkkeen määrä tunnin kuluttua f() 00 (e e ) c) Aika d h 0, 0,9 Lääkkeen määrä tunnin kuluttua f() 00 ( e e ),7 Vastaus: Lääkkeen määrä on a) 7 mg mg c),7 mg. Korkokerroin,0 Kasvanut pääoma K,0 000, Vastaus:,. Korkokerroin,0 Kasvanut pääoma K, , ,8 Vastaus: 7 00,8. a) Lääkeaineen määrä alussa C Aika t (min) 0 Eptifibatidin määrää ajan funktiona f() t C Aika t 8 h 080 min 080 f 0 ( 080) C 0, Celi lääkeainetta on jäljellä 0,9 % ja lääkeaineesta on poistunut 00 % 0,9 % 99,8 % Vastaus: a) f() t C 99,8 % 7. t 0 t, missä C on lääkkeen määrä alussa, t on aika minuutteina Jokaisessa vaiheessa pituus kasvaa kolmanneksella eli tulee -kertaiseksi. Viidennessä vaiheessa pituus on kasvanut neljä kertaa eli, -kertaiseksi. Vastaus: inen -kerta

32 8. m m0 0, 0 massa alussa m 0 aika t (a) a) t (a) t m m 0, 0 m 0, 00 eli jäljellä on 0, % 0 0 m m 0, 0 m 0 0 eli ainetta oli 00 % alkuhetken massasta Vastaus: a) 0, % 00 % 9. Radiohiilen määrä alussa a aika määrä tulee 0,-kertaiseksi 70 vuodessa radioaktiivista hiiltä jäljellä a 0, 0, a eli jäljellä on % Vastaus: % ac 0. Nt af bc + e at, a 0,09; b,9 0 ; C, 0 ; t , 09, 0 9 N ( ) 7, 0 0, 09 9, 0 0, + e Vuonna 000 maapallon väkiluku tosiasiassa ylitti kuuden miljardin rajan. s Vastau : Väkiluku on mallin mukaan,7 miljardia, ennusteen antama väkiluku vain vähän liian pieni. 7

33 Harjoituskoe Tehtävät. ja. on tarkoitettu tehtäväksi ilman laskinta ja taulukkoa.. a) 7 7 / : + : + + / ) ) ( ) c) 0 ( ) Vastaus: a) 7 c). a) ) / , ,+ / c), , 999,9 > 0, koska kantaluku on suurempi kuin. 0, 999 <, koska kantaluku on 0, pienempi kuin. Täten, on suurempi. 0,999 Vastaus: a) + c), 00 on suurempi.. a) Lukujen suhde / : / 9 Pienempi prosentteina 0, % 8

34 9 Lukujen suhde : Suurempi prosentteina 8 0, 0% c) Kasvun prosenttikerroin 00 % + % %, Pienenemisen prosenttikerroin 00 % 90 % 0 % 0,0 Muutoksen prosenttikerroin, 0, 0, Uusi luku on 0, 0,798 79,8 % pienempi kuin alkuperäinen luk u. Vastaus: a) % 0 % c) 79,8 % pienempi kuin alkuperäinen luku.. a) ± :( ) Vastaus: a) ±. Taulukoidaan tiedot. Aika (d) Poromäärä 0 Jäkälän riittävyys ja porojen määrä ovat kääntäen verrannollisia. 0 0 : 80 Jäkälä riittää porolle 80 päiväksi. Vastaus: Jäkälä riittää porolle 80 päiväksi. 9

35 .a) a) Pääoma alussa k Pääoma lopussa K n k Aika 0 a Korkokerroin q kq Kn 0 : q, q > n k kq k q q, Vuotuinen korkoprosentti,077 0,077 7, % Pääoma lopussa K n 00 Korkokerroin q + 0,0,0 Aika a Pääoma alussa k ( ) K n kq 00 k, 0 :, 0 00 k, 0 k 7,00 Vastaus: a) 7, % Tilille talletettava 7,00 n 7. Neljä perättäistä kokonaislukua, +, + ja Lukujen keskiarvo f( ) +, Funktion määrittelyjoukko M f Funktion arvoj A f...,,;,; 0,;0,;,;... V astaus: Funktio on esimerkiksi f( ) +,. Määrittelyjoukko on ja arvojoukko{...,,;,; 0,;0,;,;... }. oukko { } 8. a) Lääkkeen määrä alussa a Puoliintumisaika 0 min Aika t (min) t Puoliintumiskertojen lukumäärä 0 0 Lääkkeen määrä ajan funktiona f() t a 0, Aika h 0 min 0 min t 0

36 Lääkkeen määrä alussa f(0) a Lääkkeen määrä 0 minuutin kuluttua f 0 0 (0) a 0, a 0, Mää rien suhde f(0) a 0, 0, f(0) a Poistumisprosentti 0, 0, ,% Vastaus: a) Lääkkeen määrä ajan funktiona on f() t a 0, 0. Lääkkeestä poistunut 9, %. t Harjoituskoe a) :( ) :: + :( ) 8: ) c) : ) ) 9 7 d) ) Vastaus: a) c) d). Turistien määrä koko maailmassa (miljoonaa) Turistien määrä Ranskassa v. 997, 8 miljoonaa Osuus 0,9 % 0,09 0,09,8 : 0,09,8... Jos Ranskan osuus säilyy samana seuraavana vuonna myös koko maailman turistimäärän kasvu pitää olla, %. Prosenttikerroin 00 % +, % 0, %,0 Turistien määrä koko maailmassa v. 998:,0, Vastaus: Turistien määrä koko maailmassa vuonna 998 oli

37 . a) 0 ± : (), > 0 () ( ) 8 Vastaus: a) ± 8. Takin alkuperäinen hinta 0 Korotuskerroin 00 % + 0 % 0 %,0 Takin korotettu hinta,0 0 Alennuskerroin 00 % % 8 % 0,8 Janin takista maksama hinta 0,8 0, Vastaus: Janin maksoi takista 0,.. Siipien kärkiv äli 0,0 kg painavalla joutsenella (m) Taulukoidaan tiedot: Joutsenen paino (kg) Siiven kärkiväli (m) Kärkiväli,0,, 0,0 Siipien kantokyky on suoraan verrannollinen siipien kärkivälin neliöön., 0, 0,0 0, 9, : 9,, > 0 9,, Vastaus: Siipien kärkiväli 0,0 kg painavalla joutsenella on, metriä.

38 (7 ) (, ), , , 08 0 Vastaus:, Muutetaan luvut saman indeksin omaaviksi juuriksi. ) ( ) on valmiiksi 0. juuri. Koska kymmenes juuri on sitä suurempi, mitä suurempi on juurrettava, 0 0 niin 9 >. 0 Vastaus: 9 on suurempi. 8. a) Tytöt Pyrkineet Päässeet % A 00 8 B 0 0 Pojat Pyrkineet Päässeet % A 0 B 00 9 Molemmat osastot Pyrkineet Päässeet % Tytöt 0, Pojat 0 7 8,87 Taulukoista nähdään, että kummallakin osastolla tyttöjen hyväksymisprosentti oli prosenttiyksikön verran suurempi mutta että siitä huolimatta koko oppilaitoksessa poikien hyväksymisprosentti oli suuremp i kuin tyttöjen. Harjoituskoe. a) 8 ( 8) 0, c) ( ),, a ( a ) ( ) a a a V astaus: a) c) a

39 . a) c) 8 0 0, 8 8 ± 9 > 0 0, 0 : (), sillä ( ) 0, 0, +,, > 0, 0, :, 8 (), sillä ( ) 8 8 ( 8) Vastaus: a) ± c). t Elimistössä oleva nukutusaineen määrä (mg) ajan t kuluttua f ( t), 0 e Aika tunteina h min, h Nuk,, utusainetta h min kuluttua f ( ) e e Vastaus: Nukutusainetta on jäljellä 0,0 mg.. Tuotteen sokeripitoisuus 8 % 0,08 Tuotteen massa 00 kg Tuotteeseen tarvitaan sokeria 0,08 00 kg 0 kg Sokeriruo'on sokeripitoisuus 0 % 0, Tarvittavan sokeriruo'on massa (kg) 0, 0 : 0, 00 Vastaus: Sokeriruokoa tarvitaan 00 kg.,,0 0,00

40 . Valmistuskustannukset a ( ) Raaka-aineen hinta 0,a Muut valmistuskustannukset 0,8a Raaka-aineen hinnan nousu % 0, Uusi raaka-aineen hinta 0, 0, a 0, a Kohonneet valmistuskustannukset 0,8a + 0,a,0a Myyntihintaa nostettava 0,0a a 0,0a Myyntihinnan korotus prosentteina 0,0 % Vastaus: Myyntihintaa on korotettava %.. a) Maapallon väkimäärä alussa k miljardia Aika n 000 a Kasvuprosentti,7 % 0,07 Korkokerroin q + 0,07,07 Maapallon väkimäärä vuonna 000 n K kq 0,07, 0 n Maapallon väkimäärä 000vuotta sitten k 0 miljoonaa Aika n 700 a Maapallon väkimäärä 700-luvulla K n 00 miljoonaa Prosenttikerroin q K n kq n q : q q, Vuotuinen kasvuprosentti, , , % c) Bangladeshin väkimäärä alussa k Aika n 0 a Bangladeshin väkimäärä lopussa K n k Prosenttikerroin q Kn kq 0 : q n k kq k 0 0 q, Vuotuinen kasvuprosentti,077 0,077,7 % 7 Vastaus: a), 0 0, % c),7 %

41 7. Valaistuksen voimakkuus I k P, missä k on verrannollisuuskerroin. d Valaistukset yhtä voimakkaat, kun k P k P : kp, d, d d, d, d, Vastaus: Valaistuksen voimakkuu s I etäisyydelle. k P d. Valolähde on asetettava, metrin 8. a) Ympäristön lämpötila o C Lämpötilaero alussa 9 o C o C 70 o C Aika t Lämpötila muuttuu aina saman verran 0 min t Kymmenminuuttisten lukumäärä t unnissa t Astian lämpötila ajan funktiona f () t 70 0,7 + Astian lämp ötila minuutin kuluttua f () 70 0, , c) Astian lämpötila 8 minuutin kuluttua 8 f (8) 70 0, t Vastaus: a) f () t 70 0,7 + ( o C) 8 o C c) 0 o C

MAA1 Tehtäviä kurssin eri aiheista

MAA1 Tehtäviä kurssin eri aiheista MAA Tehtäviä kurssin eri aiheista Samuli Hanski. syyskuuta 0, versio 0.9 Olen kerännyt tähän koosteeseen runsaasti MAA-kurssin aiheisiin liittyviä tehtäviä. Koosteen lopissa on oikeat vastaukset useimpiin

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

matematiikkaa maahanmuuttajille Eeva Rinne

matematiikkaa maahanmuuttajille Eeva Rinne matematiikkaa maahanmuuttajille Eeva Rinne 1 Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja -sarja Tekijä: Eeva Rinne Julkaisija: Turun kristillisen opiston säätiö, Lustokatu 7, 20380 Turku. www.tk-opisto.fi

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta

MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta (https://matta.hut.fi/matta/yoteht/index.html) (http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/) (http://www.mafyvalmennus.fi/abikurssit.htm) (k2015/3)

Lisätiedot

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005

MABK1 Kurssimateriaali. Eiran aikuislukio 2005 MABK1 Kurssimateriaali Eiran aikuislukio 2005 Sisältö 1 Sanasto 1 2 Luvut ja laskutoimitukset 5 2.1 Lukujoukot................................ 5 2.2 Peruslaskutoimitukset.......................... 6 2.3

Lisätiedot

1. MATKA, AIKA, NOPEUS

1. MATKA, AIKA, NOPEUS Nimi. MATKA, AIKA, NOPEUS Kertaa tarvittaessa diplomin V luku. Jos auton nopeusmittari näyttää koko ajan 75 km, niin auto etenee 75 h kilometriä tunnissa. Nopeus lasketaan jakamalla matka siihen käytetyllä

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE. Lyhyt Matematiikka 4.2.2015

PRELIMINÄÄRIKOE. Lyhyt Matematiikka 4.2.2015 PRELIMINÄÄRIKOE Lyhyt Matematiikka 4..015 Vastaa enintään kymmeneen tehtävään. Kaikki tehtävät arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä. 1. a) Sievennä x( x ) ( x x). b) Ratkaise yhtälö 5( x 4) 5 ( x 4). 1

Lisätiedot

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen (1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen Luvun pyöristäminen Mikäli ensimmäinen pois jäävä numero on 5 tai suurempi, korotetaan sen vasemmalla puolella olevan numeron arvoa yhdellä. Luku 123, 3476 yhden

Lisätiedot

HARJOITUSTEHTÄVIÄ. Rationaaliset luvut MERKITSEMISTAPOJA YHTÄLÖITÄ

HARJOITUSTEHTÄVIÄ. Rationaaliset luvut MERKITSEMISTAPOJA YHTÄLÖITÄ HARJOITUSTEHTÄVIÄ I luku Rationaaliset luvut MERKITSEMISTAPOJA YHTÄLÖITÄ 1. Jos 1 kg voita maksaa 4 mk, niin paljonko maksaa a) 3 kg b) k kg? 2. Jos 1 kg voita maksaa a kg, niin paljonko maksaa a) 3 kg

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

LISÄTEHTÄVÄT. Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. Arvosanat

LISÄTEHTÄVÄT. Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. Arvosanat 3 Tilastotutkimuksen analysointi ja raportointi 194. Arvosanat taulukkona: Arvosana f f % Keskuskulma (astetta) 1 4,8 % 17 6 3,8 % 86 7 3,8 % 86 8 8 38,1 % 137 9 9, % 34 Sektoridiagrammina: 37 % 10 % Arvosanat

Lisätiedot

1. KESKIARVO JA MEDIAANI

1. KESKIARVO JA MEDIAANI Nimi 1 1. KESKIARVO JA MEDIAANI 1) Suomessa on yleinen käsitys, että PISA-vertailun perusteella oppilaamme ovat matematiikassa maailman huippua. Seuraavat taulukot on tehty PISA-vertailujen pisteistä.

Lisätiedot

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 3 pistettä 1. Kenguru-kilpailu on joka vuosi maaliskuun kolmantena torstaina. Mikä on ensimmäinen mahdollinen päivä kilpailulle? (A) 14.3. (B) 15.3. (C) 20.3. (D) 21.3.

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

MAA1 HARJOITUSTEHTÄVIÄ

MAA1 HARJOITUSTEHTÄVIÄ MAA HARJOITUSTEHTÄVIÄ Tarkista saamasi tulos aina, mikäli vastausta ei ole ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti yhtälöitä. Myös ns. laskennalliset probleemat on syytä tarkistaa.. x = x + 0. x (x ) = x.

Lisätiedot

3Eksponentiaalinen malli

3Eksponentiaalinen malli 3Eksponentiaalinen malli Bakteerien määrä lihassa lisääntyy 250 % jokaisen vuorokauden aikana. Epilepsialääkkeen määrän puoliintuminen elimistössä vie aina yhtä pitkän ajan, 12 tuntia. Tällaisia suhteellisia

Lisätiedot

Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa

Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa PROSENTTILASKENTAA 1. Prosentti Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa Prosentin merkitsemiseen käytetään yleensä prosenttimerkkiä %. 1. Prosenttiluku muutetaan

Lisätiedot

Talousmatematiikan tehtäviä

Talousmatematiikan tehtäviä Koonnut: Joonas JoonasD6 Mäkinen versio 2015-02-28 Talousmatematiikan tehtäviä Luvut ja laskutoimitukset 1. Jaa luvut 15, 40, 90 ja 140 alkutekijöihin. 2. Laske kokonaan erikseen paperilla ja laskimella:

Lisätiedot

KERTAUSHARJOITUKSIA KULMA. 316. a) Samankohtaisista kulmista. b) Kolmion kulmien summa on x 2 ( 180 3x) Vastaus: a) 108 o b) 72 o.

KERTAUSHARJOITUKSIA KULMA. 316. a) Samankohtaisista kulmista. b) Kolmion kulmien summa on x 2 ( 180 3x) Vastaus: a) 108 o b) 72 o. KERTAUSHARJOITUKSIA KULMA 45 l 6. a) Samankohtaisista kulmista 80( 80456) 08 b) Kolmion kulmien summa on ( 80) 80 6 l 5 80 :( 5) 6 Kysytty kulma 80 8067 Vastaus: a) 08 o b) 7 o 7. Kulmien summa on ( )

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Lausekkeita ja funktioita 1. Funktiokone...

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

a) 3500000 (1, 0735) 8 6172831, 68. b) Korkojaksoa vastaava nettokorkokanta on

a) 3500000 (1, 0735) 8 6172831, 68. b) Korkojaksoa vastaava nettokorkokanta on Kotitehtävät 4 Ratkaisuehdotukset. 1. Kuinka suureksi 3500000 euroa kasvaa 8 vuodessa, kun lähdevero on 30% ja vuotuinen korkokanta on 10, 5%, kun korko lisätään a) kerran vuodessa b) kuukausittain c)

Lisätiedot

Vapaa matikka. Funktiot ja yhtälöt (MAA1)

Vapaa matikka. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) Vapaa matikka Funktiot ja yhtälöt (MAA1) La distance n y fait rien; il n y a que le premier pas qui coûte. Marie Anne de Vichy-Chamrond, marquise du Deffand kirjeessä Jean le Rond d Alembert lle 7. heinäkuuta

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot