Työturvallisuus kumiteollisuudessa. Johdatus kumiteollisuuden työturvallisuuteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työturvallisuus kumiteollisuudessa. Johdatus kumiteollisuuden työturvallisuuteen"

Transkriptio

1 Työturvallisuus kumiteollisuudessa Johdatus kumiteollisuuden työturvallisuuteen

2 Kalvosarjan teksti ja kuvat perustuvat Kumiteollisuuden työturvallisuusoppaaseen Kalvosarjan suunnittelu: Pasi Anias ja Jukka Tuominen Piirroskuvat: Martti Sirola Valokuvat: Jorma Pulkkanen, Matti Koivumäki Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunta 2

3 Johdanto Opas on tarkoitettu kumiteollisuuden työpaikkojen henkilöstölle vaarojen ennaltaehkäisyyn vaarojen tunnistamiseen todettujen ongelmien vähentämiseen työhön perehdyttämiseen ja työnopastukseen alan oppilaitosten käyttöön oppilaille ja opettajille. 3

4 Sisällys Työturvallisuuskeskus 5 Turvallisuusjohtaminen 9 Tapaturmat kumiteollisuudessa 10 Tapaturmien tutkinta 11 Riskien hallinta 12 Työympäristön riskienhallinta 16 Kumiteollisuuden prosessit 25 Lisätietoa 45 4

5 Työturvallisuuskeskus (TTK) 1/4 Hallitus AKAVA, EK, KiT, KT, SAK, STTK Johto (3), asiantuntijat (17) ja toimisto (14) Kuljetus- ja logistiikkaryhmä Kuntaryhmä Palveluryhmä Teollisuusryhmä Ahtaus Autoliikenne Ilmailu Merenkulku Viestinvälitys ja logistiikka Kunta-ala Seurakunnat Tuottavuus, tuloksellisuus ja laatuasiantuntijat Työelämän päihdeasiantuntijat Apteekki Hotelli ja ravintola Kiinteistö, puhdistus- Autoala Elintarvike Graafinen teollisuus ja siivouspalvelu Kemianteollisuus Liike-elämää palveleva Kumiteollisuus ja autonrengas toiminta Lasikeraaminen teollisuus Rahoitus- ja vakuutus Pesuteollisuus Tukku- ja Tekstiili-, vaatetus-, t nahka-, vähittäiskauppa kenkäteollisuus Yksityinen neuvonta-, Metalliala kulttuuri-, liikunta- ja Puuteollisuus viihdeala Maatalous Yksityinen sosiaali- ja terveyspalvelu Metsäala Paperiteollisuus Rakennusaineteollisuus Rakennus- ja putkijohtoala Sähköalat Teollisuuden toimistot

6 Työturvallisuuskeskus (TTK) 2/4 KUMITEOLLISUUDEN JA AUTONRENGASALAN TYÖALATOIMIKUNTA - alojen työsuojelun yleinen kehittäminen ja tehostaminen Autonrengasliitto ry. Asiamies Östen Brännäs Tsp Erkki Salmivalli Kumiteollisuus ry. Turvallisuuspäällikkö Pasi Anias Hallintopäällikkö Jukka Tuominen Työpaikat Työturvallisuuskeskus Asiantuntija Erkki Heinonen Kemianliitto-Kemifacket ry Työehtosihteeri Paavo Salo Tsv Reijo Forsman Tsv Jouko Mattila Tsv Jouko Muhli Toimihenkilöunioni TU ry. Työsuhdeasiamies Hannu Laurila Kehitysteknikko Jarmo Lepistö

7 Työturvallisuuskeskus(TTK) 3/4 Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunnan tehtävänä on toiminnan suunnittelu, budjetointi ja raportointi (hankkeet, koulutus) sekä hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttaminen seurata ja edistää alansa työsuojelutyön kehitystä suunnitella ja toteuttaa alansa työsuojeluun liittyvää koulutusta, tiedotusta ja neuvontaa tuottaa ajankohtaisia työturvallisuus- ja työelämän kehittämisaineistoja toteuttaa yhteistyötä työpaikkojen, viranomaisten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen, yliopistojen, koulutuslaitosten utus toste yms. työsuojelutoimintaan uto taa osallistuvien stu laitosten tahojen kanssa

8 Työturvallisuuskeskus(TTK) 4/4 seurata ja tiedottaa yhteiskunnassa, työelämässä ja lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista seurata alan kansainvälistä kehitystä sekä ylläpitää yhteyksiä alan pohjoismaisiin ym. kansainvälisiin organisaatioihin työalatoimikunta voi perustaa erillisiä työryhmiä, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita toteuttaa muut keskuksen toimialaan kuuluvat hallituksen ja alan sopimusosapuolten määräämät tehtävät

9 Turvallisuusjohtaminen Työn turvallisuus perustuu vahvaan turvallisuusjohtamiseen ja vaarojen ennakointiin. Hyvän turvallisuusjohtamisen elementtejä ovat sitoutuneisuus oman toiminnan kriittinen arviointi määrätietoisuus suunnitelmallisuus järjestelmällisyys seuranta ja mittaaminen. Turvallisuus ei synny y itsestään, vaan se luodaan tehtyjen päätösten mukaisesti

10 Tapaturmat kumiteollisuudessa Yleisin mittari työturvallisuudelle ovat tapaturmien määrä ja tapaturmataajuus. Tapaturmien taustalla vaikuttavat kumiteollisuudessa erityisesti puutteet työpaikkojen toimintajärjestelmissä ja virheelliset toimintatavat

11 Tapaturmien tutkinta Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnan tarkoituksena on tunnistaa syitä, jotka ovat asian aiheuttaneet tai tehneet sen mahdolliseksi. Korjaavilla toimenpiteillä pyritään estämään, että vastaavia tapaturmia ei tapahtuisi uudelleen. Tapaturmat eivät satu itsestään

12 Riskien hallinta Paras työkalu turvallisuuden kehittämiselle on tehokas riskien hallinta. Riskienhallinta perustuu työpaikan vaarojen tunnistamiseen, riskien arviointiin ja parannustoimenpiteiden järjestelmälliseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Riskienhallinta on jatkuvaa työtä, johon kannattaa ottaa koko henkilökunta mukaan. Kumiteollisuuden työturvallisuusopas sisältää mallilomakkeita, joiden avulla riskienhallinnan voi helposti aloittaa työpaikalla

13 Riskin suuruuden arviointi Riskien luokittelulla pyritään tarkemmin kuvaamaan, kuinka merkittävä kukin vaara on, jolloin mm. kommunikointi ja toimenpiteiden priorisointi helpottuu. Riskin suuruuteen vaikuttavat vaaraan liittyvän ikävän tapahtuman todennäköisyys ja seurausten suuruus. Riskiä voidaan pienentää vaikuttamalla vain yhteen tai molempiin riskin ominaisuuteen. i

14 Yhteistoiminnalla tulosta Tehokkainta turvallisuusjohtaminen on silloin, kun siihen osallistuu koko henkilökunta. Näin varmistetaan tiedonkulku, sitoutuminen ja eri näkökulmien huomiointi. Lainsäädäntö määrää yhteistoiminnan minimisisällön ja määrittelee esim. seuraavista tehtävistä: Työsuojelupäällikkö vastaa yhteistoiminnan järjestämisestä Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut edustavat työntekijöitä työsuojelun yhteistyössä (pakollinen 10 työntekijän työpaikoilla) Työsuojelutoimikunta toimii yhteistyöelimenä työsuojeluasioissa (järjestettävä 20 työntekijän työpaikoilla) Työterveyshuolto osallistuu osaltaan työpaikan kehittämiseen

15 Lähtökohtana osaaminen Turvallisuusjohtamisen kulmakivinä ovat perehdytys, työnopastus, työohjeet ja tiedonkulku. Mikäli töitä ei ole ohjeistettu tai työntekijät eivät tunne ohjeita, ei turvallisuutta voida varmistaa. Erityisen tärkeää koulutus ja tiedonkulku ovat uusille työntekijöille, muutostilanteissa ja ns. yhteisillä työpaikoilla. Työnantajan vastuulla on paitsi koulutus, myös valvonnallaan varmistaa, että ohjeet on omaksuttu käytäntöön

16 Työympäristön riskien hallinta Kullakin työpaikalla on omat vaaransa ja riskinsä, jotka työpaikan tulee itse tunnistaa ja arvioida. Samankaltaisilla työpaikoilla voidaan kuitenkin tunnistaa myös yhteisiä vaaran aiheita, mistä syystä vertailu toisten kokemuksiin on usein hedelmällistä. Kumiteollisuuden työturvallisuusopas antaa yleiskuvan tyypillisistä kumiteollisuuden prosesseista ja niihin liittyvistä vaaroista sekä turvallisuusohjeista. Lisätietoa saat esimerkiksi oman yrityksesi tapaturmatilastoista

17 Työympäristön yleiset vaarat Kumiteollisuudessa tyypillisiä työympäristön riskejä ovat esim. työhygienia, melu, tärinä, järjestysongelmat, valaistusongelmat, sisäliikenne ja hajut. Puutteet järjestyksen ja siisteyden ylläpidossa aiheuttavat erittäin paljon tapaturmia, ja lisäksi haittaavat työn sujuvuutta ja laatua. Työympäristön siistinä pitäminen on jokaisen vastuulla. Asiaa auttaa, kun tilojen käyttö on suunniteltu kunnolla (esim. varastoalueet, kulkuväylät), ja siivousvälineitä sekä roska-astioita on helposti saatavilla. Melua esiintyy sekä yleismeluna että voimakkaana iskumeluna. Meluntorjuntaa voi tehdä koneita kehittämällä, sijoittamalla meluavat koneet järkevästi tai rakentamalla melusuojia. Henkilökohtaisilla suojaimilla voidaan suojautua satunnaisilta riskeiltä, mutta ensisijaisesti pitäisi pyrkiä ratkaisemaan ongelmat teknisesti niin, että suojia ei tarvita

18 Palo- ja räjähdysvaara Tulipalon vaara on yksi suurimmista riskeistä kumiteollisuudessa. Kumiseokset ja useimmat kumin valmistuksessa käytettävät aineet ovat palavia aineita. Aineet eivät välttämättä syty helposti, mutta esim. kumiseoksen sammuttaminen voi olla vaikeaa. Riskin hallitsemiseksi tulee työpaikan ohjeissa kiinnittää huomiota palavien aineiden varastointiin ja syttymislähteiden käsittelyyn, esim. tulitöihin ja tupakointiin, tii sekä laitteiden id kunnossapitoon. Erityisenä palovaarana on huomioitava kemikaaleihin liittyvät räjähdysvaarat (esim. liuotinhöyryt, rikkipöly, nokipöly, jne.). Tällaisten aineiden käsittelyssä tulee huomioida ns. ATEX määräykset

19 1/5 Kemikaalit Kumiteollisuudessa käytetään paljon erilaisia kemikaaleja, joihin voi liittyä turvallisuus- ja terveysriskejä, mikäli ei noudateta ao. aineille määrättyjä käyttöohjeita. Oikein käytettynä nykyisten kemikaalien tyypilliset haitat rajoittuvat lieviin yliherkkyysoireisiin. Parhaiten tietoa kemikaalien käyttöohjeista ja niihin liittyvistä riskeistä saa käyttöturvallisuustiedotteista ja etikettien vaaramerkinnöistä

20 2/5 EU:ssa hyväksytty uusi kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva ns. CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaking of substances and mixtures) tuli voimaan ja siirtymäaikojen jälkeen se korvaa EU:n nykyisen asiaa koskevan lainsäädännön. Asetus antaa mm. säännöt siihen, kuinka vaaralliseksi luokiteltu kemikaali pitää merkitä ja pakata. Varoitusmerkintöihin kuuluu lisäksi erilaisia vaara- ja turvalausekkeita sekä huomiosanoja

21 Siirtymäajat 3/5 CLP-asetuksessa annetaan aineiden luokitukselle, merkinnöille ja pakkaamiselle siirtymäaikaa asti ja seosten luokitukselle, merkinnöille ja pakkaamiselle asti. Näihin päivämääriin asti on mahdollista käyttää vanhoja säännöksiä ja luokitella, pakata ja merkitä kemikaalit niiden mukaisesti. Uutta järjestelmää voi kuitenkin alkaa noudattaa jo ennen siirtymäaikojen päättymistä. Tässä tapauksessa merkinnät kemikaalin pakkaukseen liitettävään varoitusetikettiin tehdään ainoastaan uuden asetuksen mukaisesti, i mutta aineen, seoksen tai sen ainesosien luokituksen on oltava kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteessa sekä nykyisellä että uudella tavalla seosten siirtymäajan loppuun saakka

22 Täten siirtymäaikana tulee työpaikoilla esiintymään sekä vanhojen että uusien säädösten mukaan merkittyjä, pakattuja ja luokiteltuja kemikaaleja. Poistuvat EU-varoitusmerkit 4/5 Myrkyllinen T Erittäin myrkyllinen T+ Haitallinen Xn Ärsyttävä Xi Hapettava O Helposti syttyvä F Erittäin helposti syttyvä F+ Syövyttävä C Räjähtävä E Ympäristölle vaarallinen N

23 Uudet varoitusmerkit 5/5 Akuutisti myrkylliset aineet Elinvaurioita aiheuttavat, karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymis- myrkylliset aineet, hengitystieherkistäjät Akuutisti myrkylliset aineet, iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä y y aiheuttavat aineet, ihoherkistäjät Syövyttävät aineet, vakavan silmävaurion vaaraa aiheuttavat aineet Helposti syttyvät aineet Hapettavat aineet Paineenalaiset kaasut, Räjähdysvaaraa aiheuttavat Ympäristölle vaaralliset nesteytetyt t t t kaasut aineet aineet

24 Työhyvinvointi Teknisten riskien ohella myös työhyvinvointiin voi liittyä monia riskejä, jotka tulee huomioida turvallisuutta johdettaessa. Henkiseen jaksamiseen vaikuttavat työkuormituksen ja stressin lisäksi työyhteisön toimivuuteen liittyvät asiat, kuten ilmapiiri, vaikutusmahdollisuudet, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kokeminen, kiusaaminen, sekä myös työpaikan ulkopuoliseen elämään liittyvät asiat. Tiedonkulku ja avoin keskustelu avaavat asioita työpaikalla. Koska kumiteollisuudessa tehdään hyvin paljon manuaalista työtä, myös fyysiseen jaksamiseen liittyviä ongelmia ja tuleoireilua on paljon. Työpaikkojen kehittämisessä voidaan kiinnittää huomiota ergonomiaan, nostoapuvälineisiin, työnkiertoon ja riittävään tauotukseen. Työhyvinvoinnin kehittämisessä työterveyshuolto on korvaamaton apu esimiehille

25 Kumiteollisuuden prosessit: Kumin sekoittaminen Sekoitettaessa kumia altistutaan tyypillisesti kumikäryille ja sekoitettaville kemikaaleille. Työympäristön y puhtaana pito ja tarkoitukseen sopiva suojavaatetus ja hansikkaat antavat yleensä riittävän suojan, mutta tarvittaessa on käytettävä myös hengityksen ja silmien suojausta. Tarvittavat kemikaalipitoisuudet tulee mitata suojaustarpeen määrittämiseksi. Sekoituskoneet aiheuttavat tyypillisesti kovan melun, jonka taso riippuu paitsi käytettävästä laitteistosta myös sekoitettavasta kumista, ajonopeudesta jne. Melua voidaan rajata suojaseinillä ja koneen eri osien osastoinnilla, mutta tarvittaessa on käytettävä myös kuulonsuojausta. Tapaturmanvaarojen torjumiseksi koneiden kunnossapidossa ja käytössä on noudatettava tarkasti annettuja ohjeita

26

27 Kumiteollisuuden prosessit: Kalanterit ja valssit Kumiteollisuuden koneista avoimet valssit ja kalanterit ovat todennäköisesti vaarallisimpia, ja vaativatkin siksi erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta käyttäjiltään. Osaaminen, oikeat työtavat ja hätäpysäytysvalmius korostuvat. Varo valssin nielua! Hätäpysäytyskytkinten riittävyys ja käytettävyys tulee varmistaa, ja lisäksi tulee olla suunniteltu, kuinka teloja voidaan tapaturmatilanteessa raottaa toisistaan. Käsiteltäessä kumia telojen pyöriessä tulee huomioida tarttumisriski ja puukkoa käytettäessä viiltohaavan vaara Varo roikkuvia vaatteita, irtonaista tukkaa, koruja yms. Melutaso isoilla koneilla ja kumin paukkuessa voi nousta korkeaksi. Käytä tarvittaessa kuulon suojausta. Kumin muokkauksesta k syntyvä käry tulee tarvittaessa johtaa pois esim. paikallispoiston avulla

28 Kumiteollisuuden prosessit: Ekstruuderit eli suulakepuristimet Ekstruuderi on luonteeltaan turvallisempi kone, mutta myös sen käytössä tulee huomioida nieluihin liittyvät vaarat (kumin syöttö, muut aukot) Kumin syöttöaukko tulee olla varustettu asianmukaisella syöttösuppilolla, hätäpysäytysmahdollisuudella, ja tarvittaessa apuvälineillä, kuten puisilla/muovisilla painokepeillä. Suulakkeen vaihdossa tulee noudattaa valmistajan ohjeita Esim. kierukan pään pyöriminen suulakkeen ollessa auki voi aiheuttaa merkittävän riskin. Suuremmilla ekstruudereilla tulee lisäksi huomioida suulakkeiden mahdolliset korkeat massat ja oikeat nostotavat. Kumin muokkauksesta syntyvät käryt tulee tarvittaessa poistaa esim. paikallispoistojen avulla. Koneesta riippuen myös kuumat pinnat ja melu voivat aiheuttaa riskejä

29 Kumiteollisuuden prosessit: Leikkurit Käytettäessä erilaisia leikkureita kumimattojen ja tankojen leikkaamiseen tulee huomioida kullekin leikkurityypille ominaiset mekaaniset vaarat. Konesuojaukseen tulee kiinnittää huomiota. Terien vaihdossa tulee tarvittaessa käyttää suojahansikkaita. Mikäli koneella on käytössä automaattisia kelauslaitteistoja kumimateriaalille tai valmiille tuotteille, tulee varoa näihin liittyviä nieluja ja muita mekaanisia a vaaroja. Kumirullien ja pakkojen sekä muiden painavien esineiden käsittelyssä tulee noudattaa asianmukaisia nostotapoja, ja käyttää tarvittaessa nostoapuvälineitä. Käytettäessä iskemällä leikkaavia leikkureita, melu ja tärinä voivat aiheuttaa vaaraa

30 Kumiteollisuuden prosessit: Renkaiden kokoaminen Renkaita kootaan automaattisilla koneilla, joissa toistuvat tietyt työvaiheet. Konetyypistä ja tuotteesta riippuen työhön voi liittyä paljon toistoja, kurottelua ja voiman tarvetta. Ergonomia ja oikeat työasennot ja apuvälineet korostuvat. Raskaiden materiaalien ja rengasaihioiden manuaalinen nostaminen voi aiheuttaa lisäkuormaa. Koska renkaan kokoamisessa työntekijä ja kone toimivat jatkuvassa yhteistyössä, myös koneturvallisuus ja oikeat työtavat korostuvat. Työtä tehdään seisaaltaan, mikä osaltaan lisää työn kuormitusta. Asianmukaiset jalkineet ja työalusta korostuvat. Käytettäessä kokoonpanossa liimaa, liuottimia tai liukasteita tulee huomioida kemikaaleihin liittyvät altistumis-, palo- ja liukastumisvaarat

31

32 Kumiteollisuuden prosessit: Jalkineiden valmistus Jalkineiden valmistuksessa käsityö ja toistot korostuvat. Oikeat työasennot, käsityökalujen laatu ja työnkierto korostuvat. Nostotyössä, esim. pakkaamossa oikeat nostoasennot korostuvat. Leikattaessa jalkineiden osia tulee huomioida leikkureille ja leikkuuvälineille ominaiset mekaaniset vaarat ja viiltovaarat. Automaattisilla leikkureilla konesuojaus korostuu. Käytettäessä liimoja tulee huomioida altistumiseen liittyvät vaarat. Ilmastoinnin tulee olla riittävän tehokas, ja tarvittaessa sitä tulee tukea paikallispoistoilla. Poikkeustilanteissa voidaan käyttää myös hengityksensuojausta. Tarvittaessa tulee huomioida myös suojakäsineet ja silmien suojaus

33

34 Kumiteollisuuden prosessit: Letkujen ja profiilituotteiden valmistus Letkunvalmistuskoneet ovat usein monivaiheisia ja niissä on nopeasti liikkuvia osia. Koneturvallisuus ja oikeat työtavat korostuvat. Syötettäessä käsin kuminauhoja ja vahvikkeita pyörivälle tuurnalle tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Käsiteltäessä tuurnia ja suuria komponentteja nostotyö ja oikeat työasennot korostuvat. Käytä tarvittaessa nostoapuvälineitä. Yhdistettäessä kumi ja metalliosia toisiinsa toistotyö ja oikeat työasennot korostuvat. Lisäksi tulee huomioida altistumiseen liittyvät riskit käytettäessä liimoja tai irrotusaineita

35

36

37 Kumiteollisuuden prosessit: 1/2 Muottituotteiden valmistus Muottituotteiden valmistuksessa korostuvat koneiden mekaaniset vaarat, samoin kuin toistotyö, ja raskaiden tuotteiden valmistuksessa nostotyö sekä putoamisvaarat. Työskenneltäessä puristimilla kuumat pinnat ja kuumien kappaleiden käsittely voivat aiheuttaa vakavan palovamman vaaran. Huomioi asianmukainen vaatetus ja suojakäsineet

38 Kumiteollisuuden prosessit: 2/2 Muottituotteiden valmistus Komponenttien valmistuksessa meistattaessa tai leikattaessa kumia tulee noudattaa varovaisuutta ja tarvittaessa käyttää viiltosuoja-käsineitä. Kärynpoisto tulee järjestää riittävän tehokkaasti. Melua voi syntyä esimerkiksi k mekaanisista iskuista tai käytettäessä painesuihkua irrotettaessa paistettuja kappaleita muotista. Käytettäessä irrotusaineita tai liimoja tulee huomioida näihin liittyvät liukastumis- ja altistumisvaarat

39

40 Kumiteollisuuden prosessit: Pinnoitus Kumioinnissa ja telapinnoituksessa ergonomia ja työasennot korostuvat. Lisäksi suurien kappaleiden käsittelyssä nostojen riskit kasvavat. Manuaalisessa työssä eri työvaiheissa tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet korostuvat. Puhdistusvaiheessa ih suojavaatteet, t käsineet ja hiekkapuhalluksessa kasvojen, hengityksen ja kuulon suojaus. Liiman levityksessä, hiomisessa ja maalauksessa ilmastointi ja hengityksensuojaus. Työskenneltäessä asiakkaan tiloissa työympäristön hallinta ja siisteys ovat tärkeitä asioita. Liimojen ja pölyn käsittelyssä on huomioitava myös ATEX - määräykset

41 Kumiteollisuuden prosessit: 1/2 Kumin paistaminen eli vulkanointi Paistettaessa kumia uunien kuumat pinnat ja kuumat kappaleet aiheuttavat palovamman vaaran. Paisto-osastot on suositeltavaa varustaa hätäsuihkulla tai muilla ensiapuvälineillä palovamman varalta. Käytettäessä lämmitykseen korkeapaineista keapaineista höyryä on huomioitava höyryn karkaamiseen liittyvä vaara erityisesti käytettäessä erilaisia paistotyynyjä, kunnossapitotilanteissa tai konehäiriöissä

42 Kumiteollisuuden prosessit: 2/2 Kumin paistaminen eli vulkanointi Autoklaavien eli paineuunien käytössä on huolehdittava, että ovi suljetaan paiston ajaksi huolella, ja että uunin turvalaitteet ovat aina toimintakunnossa. Paineiskuihin liittyy myös voimakas iskumelu, mistä syystä kuulonsuojaus on suositeltavaa. Uunien liikkeisiin liittyy vakavia mekaanisia vaaroja, jotka tulee huomioida työohjeita suunniteltaessa. Muoteissa käytettävät liukasteet voivat aiheuttaa liukastumisvaaran

43 Kumiteollisuuden prosessit: Jatkokäsittely Kumituotteiden jatkokäsittelyyn, kuten tarkastukseen, siistimiseen, etiketöintiin ja pakkaamiseen liittyy usein toistotyötä ja manuaalisia nostoja. Ergonomia ja oikeat työasennot korostuvat. Käytettäessä viimeistelyyn puukkoja tai saksia, tulee huomioida teriin liittyvät viiltohaavan riskit. Tarvittaessa tulee käyttää viiltosuojakäsineitä. Käsiteltäessä kumeja manuaalisesti voidaan myös altistua kumin pintaan jääneille liukasteille ja kumin sisältämille kemikaaleille, mistä syystä käsien suojaus on muutenkin suositeltavaa

44 Kumiteollisuuden prosessit: Kunnossapitotyöt Kumiteollisuudessa kunnossapitotyöhön liittyy samoja riskejä kuin muuallakin teollisuudessa, lisäksi kuitenkin on myös huomioitava kumiin liittyvät erityisvaarat. Tulitöiden riskit korostuvat materiaaleista riippuen. Ennen tulitöiden aloittamista tulee tarvittaessa puhdistaa koneiden pinnat tai työalue palavista materiaaleista. Suurimmillaan riskit ovat tilanteissa, joissa palavaa tai räjähdyskelpoista pölyä tai höyryjä kulkeutuu huollettavalle alueelle. ATEX-määräykset ja niihin liittyvät erityistyökalut yms. tulee huomioida. Isoja koneita ja konejärjestelmiä huollettaessa vahinkokäynnistyksen estäminen korostuu. Työskenneltäessä alueilla, joilla voi altistua melulle, kumin käryille, pölylle tai kemikaaleille, tulee huolehtia asianmukaisesta suojautumisesta

45 Lisätietoa t Kumiteollisuuden työturvallisuusopas, Työturvallisuuskeskus, s. Työturvallisuuskeskus k Kumiteollisuus ry Kemianliitto Kemifacket ry Toimihenkilöunioni TU ry

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin TTK tuottaa ja välittää Työyhteisöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla tiedottamalla kehitys- ja tietopalveluilla

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa Päärahoitus 3,1 miljoonaa euroa tapaturmavakuutusmaksuista TSR:n kautta

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Prosessiteollisuuden kesäkoulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Petri Pakkanen Taustatietoja

Lisätiedot

TTK. Työturvallisuuskeskus. Tiina-Mari Monni

TTK. Työturvallisuuskeskus. Tiina-Mari Monni TTK Työturvallisuuskeskus Tiina-Mari Monni Tavoite Parantaa työturvallisuutta työhyvinvointia tuloksellisuutta esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa Yhdessä työmarkkinaosapuolten

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa

Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki. Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työturvallisuuskeskuksen Parempi työ kevätseminaari 8.4.2013, Helsinki Verkosta voimaa- ammattiliittona TTK:n toiminnassa Työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tarja Korkalainen p. 0500-504120 tarja.korkalainen@proliitto.fi

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK

Työturvallisuuskeskus TTK Työturvallisuuskeskus TTK TTK Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja Kestävän työuran edistäjä Tuottavuuden mahdollistaja Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,5 miljoonaa

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus palveluksessanne

Työturvallisuuskeskus palveluksessanne Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus palveluksessanne TEAM työsuojelupäivät 6.-7.5.2017, Kiljavan opisto Rauno Hanhela Toimitusjohtaja Taustatietoja Yhdistys,

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn

Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Oliko tässä muutoksen alku?? että MIKÄ???? Lyhenteet sanoiksi REACH Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation,

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 12.4.2011 1. TUOTE JA VALMISTAJA Aineen tai valmisteen tunnistetiedot: Tuotenimi: AINO 2-teho WC- raikastin, Forest Aineen ja valmisteen käyttötarkoitus: WC:n hoito Valmistajan,

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 79881 V001.3 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 207155 V001.0 Tarkistuspäivämäärä: 22.10.2010 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 1250 V001.0 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit Lainsäädäntö Neuvotteleva virkamies Hannu Alén Sosiaali- ja terveysministeriö,

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Ambio Film Puhdistusaine Tuotenumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Diskteknik / Jasico KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE Puhdistusaine Tuotenumero 211801

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy

Värimylly Kylmäpuristettu Pellavaöljy 1.1 Tuotetunniste: CAS: 8001-26-1 232-278-6 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: info@gvk.fi www.gvk.fi Hätäpuhelinnumero: Vaaralliset aineosat: Tunnistetiedot Kemiallinen nimi luokitus

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Laboratoriotyön turvallisuus Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Jussi Sipilä, Leena Kaisalo ja Jarkko Ihanus Helsingin yliopisto, Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / 14.11.2013

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

ISO/DIS 45001 kommenttipuheenvuoro

ISO/DIS 45001 kommenttipuheenvuoro ISO/DIS 45001 kommenttipuheenvuoro Kari Mäkelä Aamukahvitilaisuus 15.12.2015 SFS 14.12.2015, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, EVO/Kari Mäkelä, www.teamliitto.fi 1 Kaukoviisaus, harkinta, etukäteen

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 15-syys-2011*** Muutosnumero: 2*** 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL 315 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys - 1/5

Kauppanimi: PLANATOL 315 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys - 1/5 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PLANATOL 315 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

GHS CLP. Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä

GHS CLP. Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS CLP Vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä 2 3 Sisällysluettelo GHS mikä se on...4 CLP mikä se on...4 Muutamia CLP:n mukaisia luokittelun ja merkitsemisen perusteita...5 Vertailutaulukko

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote

ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote Sivu 1 / 5 ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote Tarkastettu 29.6.2015 1. TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT, VALMISTAJA JA TOIMITTAJA Tuotenimi: Valmistaja/toimittaja: ANC Erikoisleikkuuneste

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Turvallisesti tikkailla

Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Tämä ohje on tehty teollisuuden työpaikkojen turvallisuustyön tukemiseksi. Ohjeessa on huomioitu lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013. Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013. Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013 Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä Esityksen sisältö 1. Valmisteen luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Mitä ovat työn psykososiaaliset? Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 27154 V001.1 Tarkistuspäivämäärä: 15.01.2009 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN KÄYTTÖ PETAMO GHY 133 N liuotin Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

Ergonomiatoiminta Työturvallisuuskeskuksessa

Ergonomiatoiminta Työturvallisuuskeskuksessa Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Ergonomiatoiminta Työturvallisuuskeskuksessa Suomen Ergonomiayhdistyksen Kevätseminaari - MISSÄ ON ERGONOMIA? Rauno Hanhela Toimitusjohtaja

Lisätiedot

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Onnistuneen narvioinnin edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Aineisto Haastattelut 15 sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Millaista tietoa puuttuu hoitoalan potilassiirtoja koskevassa asiassa?

Millaista tietoa puuttuu hoitoalan potilassiirtoja koskevassa asiassa? 1. Apuvälineet - vertailuja; niin vinkkejä käyttäjiltä kuin teknisiä vertailuja - näkökulmina: käytettävyys, kestävyys, varastointi, säilytys, tila- ja rakennevaatimukset - huolto - kustannukset - muistaen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.02.2003 Edellinen päiväys: 27.12.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Juhani Tarkkonen TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Seurantaraportti viiden elintarviketeollisuuden yrityksen johtamisjärjestelmän kehittämishankkeesta LIITEOSA:

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS

TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1 (5) TYÖPERÄISTÄ STRESSIÄ KOSKEVA KESKUSJÄRJESTÖSUOSITUS 1. Suosituksen tausta EU:n työmarkkinakeskusjärjestöt UNICE/UEAPME, CEEP ja EAY solmivat 8.10.2004 työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin Tuoteturvallisuuspäivä 10.5.2016/ Auli Pylsy 1 Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry Yksi SFS:n 12:sta toimialayhteisöstä, joka huolehtii standardisoimistyöstä

Lisätiedot

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015 Palkkatilasto Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015 TEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN KESKIANSIOT EK:N JÄSENYRITYSTEN PRISSÄ VUODEN 2015 NELJÄNNELLÄ () VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot