JiveX Enterprise PACS Solutions

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JiveX Enterprise PACS Solutions"

Transkriptio

1 JiveX Enterprise PACS Solutions Product Description Version 4.5

2 JiveX Moderni kuvanhallintajärjestelmä kaikille lääketieteen erikoisaloille JiveX-järjestelmällä voidaan toteuttaa kattavia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon myös kunkin erikoisalan vaatimukset. Järjestelmän kantavana ajatuksena on tarjota kaikki tietyn organisaation kussakin toimipisteessä tarvittavat sovellukset, jotka rakentuvat yhtenäiseen moderniin web-tekniikkaan perustuvaan alustaan. Ratkaisumalli huolehtii kaikesta logistiikasta: kuvien hankkimisesta, kuvien ja lausuntojen jakelusta (myös digitaalisesta sanelusta), radiologisista konsultaatioista ja kuvien arkistoinnista. Nykypäivän terveydenhuollossa yksiköiden koko on kasvamaan päin. Toimijoina eivät enää ole yksittäiset sairaalat, vaan yhä useammin sairaalayhtymät, joiden vaatimukset kuvien jakelun ja arkistoinnin osalta ovat entistä haastavampia. JiveX:n vastaus kehityksen haasteisiin on Enterprise PACS -ratkaisu, joka kokoaa ulkoiset terveydenhuollon yhteistyökumppanit - esimerkiksi yleislääkärien vastaanotot, sairaalat ja erikoisalojen klinikat - yhtenäiseksi kokonaisuudeksi hoitotyöntekijän työnkulkuun. Näin kaikki osapuolet saavat täyden hyödyn kuvien ja raporttien nopean liikkumisen tuomista eduista. Tämän päivän terveydenhuollossa kuvanhallinta edellyttää lainsäädännön vaatimusten noudattamista, tulkintojen ja lausuntojen yhdistämistä sekä prosessien yhdenmukaisuutta. JiveX pyrkii kattamaan erilaisten tarpeiden koko kirjon. Järjestelmässä on laaja valikoima erilaisia sovelluksia: valittavana on eri erikoisalojen osastokohtaisia PACS-ratkaisuja, usean osaston kattavia Enterprise PACS -järjestelmiä, joihin sisältyy myös teleradiologia, sekä monipuolisia usean toimipisteen järjestelmiä datakeskustoimintoineen. Lisäksi JiveX tarjoaa ratkaisuja yleislääkärien vastaanotoille ja terveyskeskuksiin. JiveX-järjestelmä on erityisen nopea, ja joustavien rajapintamahdollisuuksiensa ansiosta se on helppo sovittaa jo olemassaolevaan järjestelmäinfrastruktuuriin. Koska JiveX-järjestelmässä on käytetty modulaarista rakennetta ja modernia hajautettua järjestelmäarkkitehtuuria, se voidaan vapaasti skaalata ja räätälöidä asiakkaan yksilöllisten 2 JiveX Product Description - JiveX

3 PACS and beyond vaatimusten mukaan. Erilaisten palvelinvaihtoehtojen, laajennusmoduulien ja työasemien avulla voimme konfiguroida juuri teidän tarpeisiinne sopivan kuvankäsittelyratkaisun. JiveX on laajasti DICOM-yhteensopiva, joten järjestelmä ei ole riippuvainen suurista laitevalmistajista (esimerkiksi Siemens, GE ja Philips). Lisäksi se toimii useissa eri käyttöjärjestelmissä kuten Windowsissa, Apple Mac OS X:ssä, Linuxissa ja Sun Solarisissa. JiveX tukee yleisesti käytössä olevia laitteistoja ja helpottaa järjestelmän ylläpitoa keskitetyn järjestelmänhallinnan kautta. Tärkeä huomautus: Seuraava tuotekuvaus on rakenteeltaan modulaarinen, kuten JiveX tuotteenakin on. Perustuen PACS palvelimen eri variaatioihin, järjestelmää on mahdollista laajentaa aktivoimalla sen eri laajennus moduuleja. Tarvittavat muut moduulit on merkitty * tähdellä. 3 JiveX Product Description - JiveX

4 PACS Server Räätälöity tiedonsiirto ja keskinäiset linkit JiveX voidaan liittää vaivattomasti mihin tahansa kuvalähteeseen. DI- COM-rajapinnan kautta voidaan linkittää tietokonetomografia- tai magneettikuvia tai digitaalisia röntgenkuvia, videorajapinnan kautta taas endoskopiakuvia tai analogisten ultraäänilaitteiden kuvia. Tässä yhteydessä JiveX Communication Server -palvelin toimii tietoliikenteen keskittimenä: se hoitaa kaikki yhteydet PACS-järjestelmään, työprosessit alusta loppuun sekä suojatun ja nopean kuvien ja lausuntojen haun hoitoammattilaisen tietojärjestelmästä, HIStai RIS-järjestelmästä tai muusta dokumentaatiojärjestelmästä. Kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin perustuva JiveX sopii yhteen muiden johtavien valmistajien järjestelmien kanssa. Se täyttää myös IHE-hankkeen vaatimukset. JiveX Communication Server -palvelin on erittäin laajasti skaalattavissa, ja siitä on saatavana useita eri versioita kunkin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita varten. JiveX PACS Server mukautuu moniin tarpeisiin JiveX Communication Server Tämä on PACS Server -palvelimen vakioversio. Sen avulla voidaan käyttää kaikkia PACS-järjestelmän sujuvaan käyttöön tarvittavia palveluita. Tätä varten palvelin luo kaikki tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja yhdistää eri moduulit yksilölliseksi kuvanhallintaratkaisuksi. Sisäänrakennetun kuvatietokannan avulla eri modaliteeteista tulevia DICOM-kuvia voidaan hallinnoida verkossa kaikkien työvaiheiden aikana. Sopivaa laajennusmoduulia käyttämällä voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden mukainen pitkäaikainen arkistointistrategia. 4 JiveX Product Description - PACS Server

5 PACS and beyond Joustava DICOM-tietoliikennealusta voidaan luoda yksinkertaisesti yhdistämällä useita JiveX Communication Server palvelimia. Tällä tavoin voidaan toteuttaa esimerkiksi kohteiden verkkoyhteydet, keskitetty kuormituksen erottelu sekä kuvanhallinta kampusverkossa. Joustavien rajapintojensa ansiosta JiveX-järjestelmä on täydellinen valinta yhdistettäväksi jo olemassa olevaan järjestelmäinfrastruktuuriin, ja modulaarisen rakenteen johdosta sitä voidaan laajentaa missä vaiheessa tahansa. JiveX TWIN Server JiveX TWIN Server -palvelin on JiveX-tuoteperheen tarjoama ratkaisu suuren käytettävyyden PACS-palvelimeksi. Se sisältää kaikki JiveX Communication Server -palvelimen toiminnot sekä lisäoptioita, joilla taataan suuri käytettävyys. Tätä varten asennetaan kaksi toisistaan riippumatonta palvelinta, jotka synkronoidaan keskenään. Käytössä olevan laitteiston ja verkkoinfrastruktuurin sekä asiakkaan vaatimusten mukainen yksilöllinen järjestelmän vakauskonsepti voidaan rakentaa JiveX TWIN Server -palvelimen pohjalta. JiveX TWIN Server palvelinasennuksissa kaikki PACS Server -palvelimen laajennusmoduulit on lisensoitava vain yhdelle palvelimelle. Sama pätee molemmilla palvelimilla toimiviin palveluihin. JiveX Communication Server (Embedded Version) Tämä on JiveX Communication Server -palvelimen versio, jossa on vähemmän toimintoja ja joka on sisäänrakennettu JiveX:n yksittäisiin riippumattomiin moduuleihin ja järjestelmäkomponentteihin. Esimerkkejä ovat JiveX DICOM Worklist Broker, JiveX DICOM Router sekä JiveX-työasemajärjestelmien eri versiot. Tämä JiveX Communication Server -palvelin noudattaa tarkasti vastaavan JiveX-järjestelmän DICOM-tietoliikennevaatimuksia. 5 JiveX Product Description - PACS Server

6 JiveX Data Center Server JiveX Data Center Server -palvelin on keskeinen järjestelmäkomponentti datakeskuksessa tapahtuvaa pitkäaikaisarkistointia varten. Tämä ratkaisu on lopullinen yhdysside kohteessa sijaitsevan PACSjärjestelmän ja datakeskuksessa sijaitsevan arkistointijärjestelmän välillä. Tätä varten JiveX Data Center Server -palvelin on suorassa yhteydessä JiveX Archive Gatewayn* kanssa, joka - asiakkaan puolella - hallinnoi DICOM-yhteyskäytännön välityksellä luotavaa yhteyttä PACS Server -palvelimeen. JiveX Archive Gateway hoitaa DICOM-tietojen salauksen, pakkauksen ja välimuistiin tallennuksen. Datakeskuksessa JiveX Data Center Server -palvelin luo rajapinnat valvontajärjestelmään (esimerkiksi HP OpenView) ja tarvittaessa myös laskutusjärjestelmiin. Pitkäaikaisarkistointia varten voidaan luoda yhteydet johtavien toimittajien arkistointijärjestelmiin. Joustavien rajapintamahdollisuuksiensa ansiosta JiveX-järjestelmä on helppo sovittaa jo olemassa olevaan järjestelmäinfrastruktuuriin. Tämä ratkaisu on suunniteltu siten, että datakeskuksen IT-henkilökunta voi vaivatta käyttää sitä ilman DICOM-tuntemusta. Se mahdollistaa ympärivuorokautisen käytön viikon jokaisena päivänä. Siihen voidaan liittää erityyppisiä työasemia, ja se tarjoaa käyttäjälle terveydenhuoltoalan tiukimmat vaatimukset täyttävän tietoturvan tiedonsiirron aikana. 6 JiveX Product Description - PACS Server

7 PACS and beyond Modality Gateways JiveX itsenäinen ja joustava JiveX Modality Gateway -yhdyskäytävät muodostavat linkin PACSjärjestelmän ja kuvantamislaitteiden (modaliteettien) välille. JiveXjärjestelmässä on rajapinnat useille erilaisille kuva- ja videoformaateille, joten sen avulla PACS-järjestelmään voidaan yhdistää lähes mikä hyvänsä kuvalähde, niin digitaalinen kuin analoginenkin. Olipa kyseessä sitten tietokonetomografia tai magneettikuvaus, digitaalinen röntgenkuvaus, angiografia, isotooppikuvaus, EKG tai videoendoskopia ja valokuvaus - JiveX:n avulla voidaan arkistoida minkä tahansa kuvantamistutkimuksen tiedot. Kansallisiin ja kansainvälisiin standardeihin perustuva JiveX sopii yhteen muiden johtavien valmistajien järjestelmien kanssa. JiveX täyttää myös IHE-hankkeen vaatimukset. Modaliteettien yhdyskäytävät JiveX PACS Server -palvelimelle JiveX DICOM Modality Gateway Tämän rajapinnan avulla kaikki DICOM-standardin mukaiset verkossa olevat laitteet voidaan liittää digitaalisesti järjestelmään. Tämä on tyypillinen modaliteetin ja PACS-järjestelmän välinen tietoliikenneratkaisu. Yhdyskäytävän avulla kuvadata voidaan lähettää DICOM Storage Servicen välityksellä suoraan modaliteetista JiveX Communication Server -palvelimelle. Samaa reittiä voidaan käyttää kuvadatan lähettämiseen takaisin. JiveX Communication Server* -palvelin indeksoi saapuvan DI- COM-kuvadatan automaattisesti. Lisäksi se pystyy käsittelemään käyttäjän tallentamia kenttiä, pitämään muutoslokia sekä lähettämään nämä tiedot eteenpäin muille DICOM-järjestelmille. JiveX Study Verification Manager* -sovelluksen välityksellä kaikki saapuva kuvadata voidaan yhdistää ja kohdentaa työlistojen töihin. 7 JiveX Product Description - Modality Gateways

8 JiveX ACR/NEMA2 Modality Gateway Tämän yhdyskäytävän avulla järjestelmään voidaan suoraan integroida kuvadataa vanhemmista ACR/NEMA2-formaattia käyttävistä modaliteeteista ja viedä kuvia jaettuun verkkohakemistoon. Siirretty kuvadata muunnetaan sen jälkeen DICOM-formaattiin ja lähetetään JiveX Communication Server palvelimelle DICOM Storage Service toiminnolla. Tietojen eheyden optimoimiseksi moduulin kautta voidaan tehdä DICOM-työlistakyselyjä. DICOM-työlistakysely on laadunvarmistuksen tärkeä vaihe. Tämän työlistan välityksellä järjestelmä linkittää DICOM-tutkimukset asianomaisen potilaan tietoihin ennen niiden tuomista järjestelmään. Näin kuvadata voidaan sisällyttää lausuntoprosessin pysyväksi osaksi, ja tiedot ovat noudettavissa kaikissa työvaiheissa. Lisäksi tietojen manuaalinen synkronointi voidaan tehdä graafisen käyttöliittymän kautta. Kaikki tietojen muutokset kirjautuvat DICOM-tiedostoihin, joten ne ovat toistettavissa ja täydellisesti jäljitettävissä. JiveX Analog Modality Gateway JiveX Analog -yhdyskäytävä tukee videokuvan kaappausohjelmalla, skannerilla (TWAIN) tai digitaalikameralla (USB) tuotettujen kuvien vastaanottoa sekä erilaisten kuvaformaattien muuntoa DI- COM-formaattiin still-kuvien (yksittäisten kuvien) kautta. Tietojen kohdentamiseksi oikealle potilaalle moduuli suorittaa DICOM-työlistakyselyn. Vaihtoehtoisesti keskeiset potilas- ja tutkimustiedot voidaan myös tallentaa manuaalisesti. 8 JiveX Product Description - Modality Gateways

9 PACS and beyond JiveX Analog Modality Gateway AV JiveX Analog Modality Gateway AV -yhdyskäytävä on vakiotyökalu videosignaalin ja videosekvenssien vastaanottoon ja digitointiin. Moduulin yhteys muihin tietojärjestelmiin tapahtuu standardoitujen yhteyskäytäntöjen kautta, joten se voidaan liittää JiveX-tuoteperheen järjestelmiin ja muihin PACS-ratkaisuihin. Lisäksi dokumentointia varten tarvittavat DVD:t voidaan tehdä suoraan, ja kuva- ja videodata voidaan viedä hakemistoon. JiveX Analog Modality Gateway AV -yhdyskäytävän tärkeimmät sovellusalueet ovat endoskopia, mikroskopia, ultraäänitutkimukset ja leikkaussalidokumentaatio. JiveX ECG Modality Gateway ivex ECG Modality Gateway -yhdyskäytävän avulla JiveX-järjestelmään voidaan tallentaa EKG-dataa digitaalisessa muodossa. Järjestelmä sisältää DICOM 12-Lead ECG -standardin tuen usean toimittajan ratkaisuille. JiveX ECG Modality Gateway -yhdyskäytävän avulla voidaan tallentaa ja arkistoida EKG-tutkimuksia sekä integroida EKG-tiedot kuvien hallinnan ja jakelun työprosesseihin. EKG-tutkimuksia voidaan katsella paperittomasti kaikissa JiveXtyöpöytäsovelluksissa, myös JiveX Review Web* sovelluksessa. 9 JiveX Product Description - Modality Gateways

10 Työnkulun hallinta JiveX avoin ja jäljitettävä Suurimmat JiveX-järjestelmän tarjoamat edut ovat keskeisten työprosessien tukeminen ja yksinkertaistaminen kaikilla PACS-ratkaisua käyttävillä kliinisillä osastoilla. Esimerkkinä voidaan mainita kuvadatan työnkulku alkaen kuvan ottamisesta ja lausunnon antamisesta aina potilas-cd:n tekemiseen ja kuvien jakeluun asti. Tähän tarkoitukseen JiveX-järjestelmä tarjoaa monia vaihtoehtoja automaattiseen tietojen käsittelyyn ja siirtoon. Lisäksi joustavat rajapinnat ja moduulit auttavat saavuttamaan parhaan mahdollisen datan laadun. Työnkulkumoduulit JiveX PACS Server -palvelimelle JiveX Server Sync Manager The JiveX Server Sync Manager can automatically synchronize changes to DICOM objects, annotations, results and user profiles on multiple, independent server systems at different locations. This module ensures that changes performed on one system are transmitted to other systems so that the corresponding changes can be made. This allows data files and user data to be kept consistent. The JiveX Server Sync Manager is used at a site as part of a JiveX TWIN server installation to provide synchronization between a central server and a departmental server, it can also be used for cross-site facilities (Multi Site PACS). JiveX DICOM Worklist Broker JiveX DICOM Worklist Broker -välitysohjelman avulla voidaan integroida hoitoammattilaisen tietokonejärjestelmät, HIS-järjestelmät ja osastokohtaiset ratkaisut (RIS, CIS, leikkaussalin suunnittelujärjestelmät ja funktionaalinen diagnostiikka) DICOM-verkkoon ja toteuttaa myös työlistojen hallinta. Järjestelmä tukee kaikkia tähän liittyviä tiedonsiirtomuotoja ja rajapintoja*. JiveX DICOM Import Gateway JiveX DICOM Import Gateway -yhdyskäytävän (aikaisempi nimi: JiveX Patient CD Import Gateway) avulla voidaan toteuttaa DI- COM-tiedostojen laatuvarmistettu importointi PACS-järjestelmään. 10 JiveX Product Description - Työnkulun hallinta

11 PACS and beyond Tiedot voidaan lukea potilas-cd:ltä ja -DVD:ltä tai hakemistosta. Tätä varten voidaan tehdä DICOM-työlistakysely ja yhdistää se JiveX avoin ja jäljitettävä Suurimmat JiveX-järjestelmän tarjoamat edut ovat keskeisten työprosessien tukeminen ja yksinkertaistaminen kaikilla PACS-ratkaisua käyttävillä kliinisillä osastoilla. Esimerkkinä voidaan mainita kuvadatan työnkulku alkaen kuvan ottamisesta ja lausunnon antamisesta aina potilas-cd:n tekemiseen ja kuvien jakeluun asti. Tähän tarkoitukseen JiveX-järjestelmä tarjoaa monia vaihtoehtoja automaattiseen tietojen käsittelyyn ja siirtoon. Lisäksi joustavat rajapinnat ja moduulit auttavat saavuttamaan parhaan mahdollisen datan laadun. Työnkulkumoduulit JiveX PACS Server -palvelimelle JiveX Server Sync Manager The JiveX Server Sync Manager can automatically synchronize changes to DICOM objects, annotations, results and user profiles on multiple, independent server systems at different locations. This module ensures that changes performed on one system are transmitted to other systems so that the corresponding changes can be made. This allows data files and user data to be kept consistent. The JiveX Server Sync Manager is used at a site as part of a JiveX TWIN server installation to provide synchronization between a central server and a departmental server, it can also be used for cross-site facilities (Multi Site PACS). JiveX DICOM Worklist Broker JiveX DICOM Worklist Broker -välitysohjelman avulla voidaan integroida hoitoammattilaisen tietokonejärjestelmät, HIS-järjestelmät ja osastokohtaiset ratkaisut (RIS, CIS, leikkaussalin suunnittelujärjestelmät ja funktionaalinen diagnostiikka) DICOM-verkkoon ja toteuttaa myös työlistojen hallinta. Järjestelmä tukee kaikkia tähän liittyviä tiedonsiirtomuotoja ja rajapintoja*. 11 JiveX Product Description - Työnkulun hallinta

12 JiveX DICOM Import Gateway JiveX DICOM Import Gateway -yhdyskäytävän (aikaisempi nimi: JiveX Patient CD Import Gateway) avulla voidaan toteuttaa DI- COM-tiedostojen laatuvarmistettu importointi PACS-järjestelmään. Tiedot voidaan lukea potilas-cd:ltä ja -DVD:ltä tai hakemistosta. Tätä varten voidaan tehdä DICOM-työlistakysely ja yhdistää se importoitavaan DICOM-dataan. JiveX HL7 Gateway Tämän yhdyskäytävämoduulin avulla voidaan toteuttaa tiedonsiirto CIS-järjestelmien kanssa. Moduulin käyttökohteita ovat esimerkiksi määräysten ja lausuntojen tiedonsiirto sekä tietojen eheyden varmistaminen. JiveX PDF Print Gateway JiveX PDF Print Gateway on yhdyskäytävä, jonka avulla asiakirjoja voidaan tulostaa laadukkaasti erilaisista sovelluksista, kuten sairaalan tietojärjestelmästä (HIS) tai radiologian tietojärjestelmästä (RIS). Tulostuksessa käytetään työlistoja, ja asiakirjat siirretään PACS-järjestelmään DICOM PDF -objekteina. Oma tulostinajuri muuntaa asiakirjan suoraan PDF-muotoon. Tämä uusi PDF-asiakirja voidaan yhdistää potilastietoihin ja lähettää DICOM PDF -objektina PACS-järjestelmään. JiveX Study Verification Manager JiveX Study Verification Manager -sovelluksen avulla voidaan yhdistää PACS-järjestelmään saapuvat kuvantamistutkimukset potilashallintojärjestelmässä tehtyihin määräyksiin. Määräykset voidaan ottaa vastaan HL7-yhdyskäytävän ja DICOM-työlistaprotokollan kautta. Tämä ohjelmistomoduuli on strukturoidun laadunvarmistuksen keskeinen komponentti. JiveX Presentation Manager JiveX Presentation Manager -ohjelman avulla voidaan tallentaa ja palauttaa näkymiä sekä lausuntoprosessin vaiheita ( capture and continue ). Lisäksi tällä moduulilla voidaan tehdä kuvaesityksiä kliinisiin demonstraatioihin, leikkaussaliin ja kierroille. Se tarjoaa vahvaa tukea lääkärin työlle helpottamalla kuvien käyttöä ja visualisointia. JiveX DICOM Router 12 JiveX Product Description - Työnkulun hallinta

13 PACS and beyond JiveX DICOM Router on optimoitu reititysratkaisu lääketieteellisten kuvien automaattiseen ja sääntöpohjaiseen välitykseen verkossa ( auto-routing ). Se on erityisesti suunniteltu telelääketieteen ratkaisujen toteutukseen, ja sitä on helppo muokata yksilöllisten vaatimusten mukaan. JiveX DICOM Mail Gateway JiveX DICOM Mail Gateway -yhdyskäytävän avulla PACS-palvelin voi lähettää ja vastaanottaa DICOM-muotoisia kuvia ja lausuntoja sisältäviä tutkimuksia salattuna sähköpostiviestinä. Ratkaisu on kehitetty erityisesti sujuvaan ja suojattuun tiedonsiirtoon sovelluksissa, jotka eivät ole aikakriittisiä. Tyypillinen käyttökohde on kuvien siirto lähettäville lääkäreille ja jatkohoidosta vastaaville hoitotyöntekijöille. JiveX LDAP Gateway JiveX LDAP Gateway -yhdyskäytävä tukee JiveX-järjestelmän yhdistämistä jo olemassa olevaan käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallintaratkaisuun. Sen kautta päästään käsittelemään LDAP-palvelimen käyttäjätilejä, jotta JiveX-ryhmien käyttöoikeudet saadaan siellä käyttöön. JiveX-järjestelmän sisäänkirjaus toteutetaan vertaamalla sen ja LDAP-palvelimen varmennusta. Näin vältetään päällekkäisyydet käyttäjätunnusten ja salasanojen hallintatyössä. JiveX Routing Scheduler JiveX Routing Scheduler -sovellus on tarkoitettu erityisesti laajoihin teleradiologiaverkkoihin. Se on joustava väline sääntöpohjaiseen datan ja lausuntojen lähettämiseen (reititys) palveluaikataulun mukaan sekä työprosessien valvontaan. JiveX Mammo Screening Manager Tämä JiveX-ratkaisu kattaa kaikki mammografiaseulontaan liittyvät kuvanhallintaprosessit. Sen osat ovat seulontakutsuun linkitetty hallintakomponentti sekä hallintaohjelmisto. Järjestelmä on suunniteltu erityisesti mammografiaseulonnan vaativan kuvalogistiikan tarpeisiin. JiveX Study Access Manager JiveX Study Access Manager -sovellus tarkistaa, mitä tutkimuksia kukin käyttäjä on avannut tai on parhaillaan käyttämässä. Jos toinen käyttäjä avaa saman tutkimuksen, näkyviin tulee ilmoitus sii- 13 JiveX Product Description - Työnkulun hallinta

14 tä, että tutkimus on samanaikaisesti auki useammalla käyttäjällä. Moduuli auttaa aktiivisesti välttämään sairaskertomusten duplikaatteja, ja se sopii erityisesti useita eri toimipisteitä käsittäviin hoitolaitoksiin. Toinen käyttökohde on käyttäjän omien kuvien lausuntotilan tarkistaminen työlistoista. JiveX DICOM RT Module JiveX DICOM RT -moduulin avulla voidaan tarkastella DICOM RT -standardien mukaisia sädehoidon suunnittelutietoja kaikissa JiveX Diagnostic Client -työasemissa ja sitä laajemmissa ratkaisuissa. Moduulin avulla voidaan konfiguroida, millä tavoin annoksen vaadittu ja odotettu jakautuminen potilaan kehon osiin visualisoidaan. Moduuli pystyy käsittelemään eri toimittajien suunnitteluohjelmistoista saatavaa DICOM-syötettä. JiveX ECG Workflow Module JiveX ECG Workflow -moduulin avulla EKG-tutkimukset voidaan liittää JiveX-järjestelmällä toteutettaviin kuvien hallinta- ja jakeluprosesseihin. Kaikissa JiveX Client -työasemissa voidaan tarkastella JiveX-järjestelmään tallennettuja EKG-tietoja. JiveX Review Client -työasemissa ja sitä laajemmissa ratkaisuissa EKG-tutkimukset voidaan tulostaa paperille 1:1-esityksenä. JiveX Diagnostic Client -työasemissa ja sitä laajemmissa ratkaisuissa puolestaan on käytössä myös elektroninen lausunnon tekeminen. JiveX ECG Workflow -moduulilla paperiton EKG voidaan liittää saumattomasti kuvanjakelu- ja lausuntoprosesseihin. JiveX Display Consistency Report Manager JiveX Display Consistency Report Manager -sovellus auttaa käyttäjää toteuttamaan päivittäiset näytön tarkistukset (display consistency) paperittomasti. Tulokset tallennetaan keskitetysti ja työasemakohtaisesti PACS-tietokantaan, ja kaikkien järjestelmään liitettyjen näyttöjen profiilitiedot kirjautuvat toimittajasta riippumatta. Tulosteena on määrämuotoinen PDF-tiedosto. Uudet tulokset kertyvät samaan tiedostoon. 14 JiveX Product Description - Työnkulun hallinta

15 PACS and beyond Digitaalinen arkistointi JiveX tuo joustoa arkistointiin Arkistointikonsepti voidaan räätälöidä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Oli kyseessä sitten PACS-järjestelmä tai yleislääkärin vastaanotolla käytettävä mini-pacs koko sairaalan kattavana kampusverkkona tai sairaalayhtymälle sopivana erityyppisiä työasemia sisältäväna järjestelmäna - JiveX arkistoi kuva- ja videodatan tehokkaasti sekä työtä että kustannuksia säästäen. Arkistoinnin yhteydessä data voidaan aina tallentaa verkkoon. Lisäksi kaikki tutkimukset tallennetaan lain määräysten mukaisesti suojatulle tallennusvälineelle tai etäarkistoon. Huipputason joustavuutta ratkaisuun saadaan JiveX TWIN Server -palvelimella. Uusimmilla kuvanpakkaustekniikoilla koko varastokapasiteetti voidaan käyttää tarkoin hyväksi. Tällöin kaikki esitutkimukset ovat suoraan käyttäjien saatavissa. Arkistointimoduulit JiveX PACS Server -palvelimelle JiveX Offline Storage Service Tämän ohjelmistomoduulin avulla voidaan liittää järjestelmään optinen levyasema, jolla luodaan ulkoisia tallenteita. Kaikki PACSpalvelimella oleva kuvadata voidaan automaattisesti ja sääntöpohjaisesti polttaa ja arkistoida tallennusvälineille, esimerkiksi CD-, DVD- tai Blu-ray-levylle. Lisäksi tämän moduulin avulla voidaan tehdä potilas-cd:itä (Image Report). Lisävaihtoehtona CD:n tekoprosessiin on liitettävissä JiveX DICOM CD Viewer -sovellus, jolla voidaan automaattisesti tuottaa kuva- ja lausuntoesityksiä sekä web-selaimeen soveltuvia esityksiä. JiveX Archive Manager JiveX Archive Manager -sovellus huolehtii verkkotallennuksesta (SAN, NAS) sekä HSM-arkistoinnissa tallennuksesta alemman tason tallennusvälineeseen kuten nauhakirjastoon. Tällöin useita volyymejä voidaan hallinnoida ja ryhmitellä toiminnallisuuden perusteella. Sovellukseen sisältyvän kuvatietokannan kautta koko tietovarastoa voidaan tarkastella missä työvaiheessa tahansa. 15 JiveX Product Description - Digitaalinen arkistointi

16 JiveX Archive Manager DR (Data Replication) JiveX Archive Manager -sovelluksen DR-versio tukee levypakalle (SAN, NAS) tai nauhalle arkistoinnin (HSM) lisäksi tietojen replikointia. Tietojen replikoinnissa on runsaasti konfigurointimahdollisuuksia, ja sen toiminta on täysin käytetystä arkistointitekniikasta riippumatonta. Esimerkiksi hajautettuun NAS-järjestelmään perustuvassa verkkoarkistoinnissa voidaan käyttää useita eri varastosijainteja. Sovellukseen sisältyvän statushallinnan avulla käyttäjä voi tarkistaa sijainnin ja arkistointistatuksen missä työvaiheessa tahansa. JiveX Archive Gateway JiveX Archive Gateway -yhdyskäytävän kautta voidaan tallentaa kaikki kuvadata etäarkistoon automaattisesti ja sääntöpohjaisesti. Tämä yhdyskäytävä huolehtii PACS-palvelimen ja JiveX Data Center Server* palvelimen välisestä yhteydestä. JiveX DICOM PACS Gateway JiveX DICOM PACS Gateway -yhdyskäytävän avulla JiveX-järjestelmä voidaan yhdistää DICOM-yhteensopiviin kolmannen osapuolen arkistointijärjestelmiin. Näin voidaan importoida tietoja kolmannen osapuolen PACS-ratkaisuista tai yhdistää kyseiset ratkaisut verkossa koko osaston kattaviksi. JiveX Educational Archive JiveX Educational Archive -sovelluksen avulla käyttäjä voi osana päivittäistä työrutiinia tallentaa asiaankuuluvia ja kiinnostavia tapauksia helposti ja nopeasti opetuskäyttöön tai avainsanoilla varustettuun referenssikokoelmaan. Tätä varten asennetaan asiakkaan pyynnöstä erillinen palvelin. Opetusaineistoa voidaan tarkastella RSNA-järjestön MIRC-sovelluksella (Medical Image Resource Center). 16 JiveX Product Description - Digitaalinen arkistointi

17 PACS and beyond Työpöytäsovellukset Yksilöllisiä ja tehokkaita ratkaisuja JiveX-järjestelmät perustuvat modulaariseen järjestelmäarkkitehtuuriin, ja ne ovat laajennettavissa verkkokäytössä erilaisten alustasta riippumattomien työpöytäsovellusten avulla. JiveX tukee useita eri käyttöjärjestelmiä. JiveX Communication Server palvelin, jota voidaan nimittää JiveX-järjestelmän komentokeskukseksi, hallinnoi kuvatietokantaa keskitetysti ja tuo sen työpöytäsovellusten käyttöön. Kulloisenkin verkkokonseptin mukaan kuvien käyttö työpisteestä voi tapahtua tarpeen mukaan suoraan palvelimelta (on-demandkäyttö) tai sääntöpohjaisesti automaattisen reitityksen/esihaun kautta. Lisäksi palvelin tuo DICOM Query/Retrieve protokollan kautta käyttöön vakiorajapinnan, jonka kautta yleisesti käytetyt kolmannen osapuolen järjestelmät voidaan liittää verkkoon saumattomasti missä vaiheessa tahansa. Työasema tai client-sovellus Työpöytäsovellukset jaotellaan työasema- tai client-sovelluksiin. Molemmissa on omat etunsa käyttökohteen ja käytössä olevan verkkotopologian mukaan. Client-sovellus Useimpia työpöytäsovelluksia käytetään tavallisina JiveX-clientsovelluksina. Ne muodostavat suoran yhteyden PACS-palvelimeen kuvadataa ladatessaan (on-demand-käyttö). Sen edellytyksenä on latausten määrään nähden riittävä verkkokapasiteetti. Yleisimmille sovelluskenaarioille tavanomainen verkkokapasiteetti on täysin riittävä. Se riittää jopa lausuntotoimintojen ja röntgenesitysten tehokkaaseen toteuttamiseen. Työasemasovellus JiveX-työasema sisältää sisäänrakennetun JiveX Communication Server -palvelimen, jossa on kuvatietokanta ja erilliset DICOMtiedonsiirtopalvelut. Näin työpistettä voidaan käyttää jopa ilman PACS-palvelinta ja haluttaessa laajentaa lisätoiminnoilla. Integroidun palvelimen avulla voidaan toteuttaa datan esihaku tai auto- 17 JiveX Product Description - Työpöytäsovellukset

18 maattinen reititys suoraan työpöytäsovellukseen. Lisäksi keskitetyn PACS-palvelimen tai etäpalvelimen on-demand-käyttö voidaan toteuttaa WAN (Wide Area Network) yhteyden kautta. JiveX-työpöytäsovellukset JiveX-työpöytäsovellusten sovelluskehitys perustuu erilaisiin menetelmiin. Perusjärjestelmän JiveX Review Web -kuvanjakelusovellus käyttää Web 2.0 -tekniikkaa ja Adobe Flashia. Katselutyöasemat käyttävät Java-tekniikkaa ja perustuvat toiminnallisesti JiveX Review -sovellukseen. Lisäksi kaikki JiveX Diagnostic -sovelluksen toiminnot ovat saatavina myös JiveX Demonstration- ja JiveX Diagnostic Mammo -sovelluksissa. JiveX Review Web Tämän työpöytäsovelluksen avulla kuvia voidaan katsella interaktiivisesti jokaisesta verkkoon liitetystä työasemasta. Kuvadatan siirto on huipputehokasta. Kuvadatan siirtoon käytetään erityistä JiveX-siirtoprotokollaa, joka toteuttaa siirron PACS-palvelimelta työpisteeseen käyttöskenaarion mukaisella laadulla ja on-demandpohjaisesti. JiveX Review Tämän työpöytäsovelluksen avulla kuvia voidaan katsella interaktiivisesti jokaisesta verkkoon liitetystä työasemasta. Kuvadatan siirto on huipputehokasta. Kuvadatan siirtoon käytetään erityistä JiveX-siirtoprotokollaa, joka toteuttaa siirron PACS-palvelimelta työpisteeseen käyttöskenaarion mukaisella laadulla ja on-demandpohjaisesti. JiveX-työpöytäsovellukset Image distribution with Web 2.0 and Adobe Flash JiveX Review Web Viewing clients with Java technology: JiveX Review JiveX Quality Assurance JiveX Diagnostic JiveX Demonstration JiveX Diagnostic Mammo Image viewing with Java technology: JiveX DICOM Viewer JiveX DICOM CD Viewer JiveX DICOM Mail Viewer JiveX Quality Assurance QA JiveX Quality Assurance Client -sovelluksen avulla päästään suoraan kuvatietokantaan tekemään tallennusvirheiden korjauksia jälkikäteen. Prosessiin kuuluu kaikkien muutosten jäljitettävä kirjaus lokiin. 18 JiveX Product Description - Työpöytäsovellukset

19 PACS and beyond JiveX Diagnostic Erillinen JiveX Diagnostic -lausuntosovellus on suunniteltu kaikille DICOM-standardiin perustuville kuvantamisen modaliteeteille. Se sisältää laajan valikoiman kuvankäsittelytoimintoja mukaan luettuna monileikerekonstruktio (multiplanar reconstruction). Integroidun työnkulun hallinnan lisäksi sen etuja ovat nopea kuvalausuntojen tekeminen sekä huippuluokan työteho radiologian, kardiologian, endoskopian, ultraäänitutkimusten ja muiden erikoisalojen kuvantamisessa. JiveX Diagnostic Advanced JiveX Diagnostic Advanced on diagnostinen ohjelmisto, jossa on kattavat kuvankäsittelytoiminnot kaikille DICOM-modaliteeteille. Erityisesti mukana on tomografiakuvien diagnosointia tukevia ominaisuuksia, kuten integroitu kuvanrekisteröinti, monitasorekonstruktio ja 3D-tilavuussävytys. Hiiren kohdistimen sijainnit voidaan synkronoida reaaliaikaisesti eri tutkimuksissa ja esityksissä (2D/3D). JiveX Diagnostic Mammo Erillinen JiveX Diagnostic Mammo -lausuntosovellus on suunniteltu erityisesti kuratiivista mammografiaa ja mammografiaseulontoja varten. Tähän erityiskäyttöön luodut ripustus- ja saneluprotokollat täyttävät sujuvan työnkulun suurimmatkin vaatimukset. Valinnaisena lisätoimintona järjestelmään voidaan liittää JiveX Mammo Report Manager* -sovellus, joka on täysin integroitu lausuntomoduuli. JiveX-työpöytäsovellukset Valinnainen JiveX Mammo Report Manager* on JiveX Diagnostic Mammo -sovelluksen laajennusmoduuli. Ohjelmiston avulla voidaan hallinnoida seulonnan koko lausuntoprosessia ensisijaisesta lausunnnosta konsensuskokoukseen, ja se sisältää IHE-yhteensopivat liitynnät mammografian tietojärjestelmiin. Huipputason työteho ja tietoturva syntyvät lausuntoeditorin ja osittain automatisoitun dokumentoinnin saumattomalla yhteispelillä. 19 JiveX Product Description - Työpöytäsovellukset

20 JiveX Demonstration JiveX Demonstration -sovellus on erityisesti kliinisiä demonstraatioita ja kuvaesityksiä varten suunniteltu työkalu, joka sisältää monipuoliset esitysten valmistelu- ja toteutustoiminnot. Moderointitilassa (moderation mode) käytössä ovat kaikki tarvittavat tutkimus- ja lausuntotiedot, jotka esitetään selkeästi erillisellä hallintanäytöllä. JiveX Demonstration on ihanteellinen ratkaisu kuvien esittämiseen leikkaussalissa ja digitaalisilla kierroilla. JiveX Vessel Analysis Tämä ohjelmisto on suunniteltu nopeaan ja vaivattomaan verisuonten segmentointiin, analysointiin ja diagnosointiin. Se on integroitu JiveX Diagnostic -työasemaan. Ohjelmiston avulla kaikki sydämenulkoiset verisuonet voidaan määrittää ja segmentoida selektiivisesti. Sydänongelmien analysointiin on kehitteillä JiveX Cardio Analysis. Tällä työkalulla voidaan tarkastella ja mitata patologioita, kuten ahtaumia tai aneurysmia, käyrinä MPR-kuvina (monitasorekonstruktio). Mittaustulokset ovat automaattisesti saatavilla integroitua lausunnon antamista varten. JiveX DICOM Viewer JiveX DICOM Viewer on DICOM-tiedostojen kuvankatseluohjelmisto. Sen avulla voidaan ladata ja katsella DICOM-tiedostoja hakemistosta tai siirrettävältä tallennusvälineeltä (esimerkiksi CD:ltä, DVD:ltä tai USB-tikulta). Ohjelmiston käyttö on todella helppoa, ja kuvankäsittelytoimintojen valikoima on laaja. JiveX DICOM CD Viewer on tarkoitettu erityisesti potilas-cd:llä olevien DICOM-kuvatiedostojen katseluun. Lisäksi sillä voidaan katsella järjestelmässä olevia lausuntotekstejä, joten se luo suoran yhteyden kuvien ja lausuntojen välille. JiveX DICOM Mail Viewer -sovelluksen avulla voidaan hakea DICOM-sähköposteja, ja se on suoraan liitettävissä DICOM-sähköpostijärjestelmään. Niinpä se soveltuu erityisesti lähettävien lääkärien käyttöön, koska tutkimusten vastaanotto kuvineen ja lausuntoineen tapahtuu sen avulla helposti ja suojatusti. Integroitu kuvankäsittely sisältää tavanomaiset mittaus-, zoomaus- ja ikkunointitoiminnot. 20 JiveX Product Description - Työpöytäsovellukset

21 PACS and beyond

22

23 PACS and beyond

24 PACS and beyond 2011 VISUS Technology Transfer GmbH, Bochum, Germany. All rights reserved. JiveX Product Description Version /2011 FI VISUS Technology Transfer GmbH Universitätsstr Bochum Germany fon fax

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Kvarkki ja Tiedon ratkaisut

Kvarkki ja Tiedon ratkaisut Kvarkki ja Tiedon ratkaisut Joona Pylkäs Head of Imaging, Tieto Healthcare & Welfare joona.pylkas@tieto.com Agenda Kvarkki kansallinen kuva-arkistojärjestelmä Yleisesittely ja keskeiset ominaisuudet Vaikutukset

Lisätiedot

DISEC Oy. Kaksitoista vuotta luotettavaa tiedonhallintaa terveydenhuollon alalla. Disec Oy /

DISEC Oy. Kaksitoista vuotta luotettavaa tiedonhallintaa terveydenhuollon alalla. Disec Oy / DISEC Oy Kaksitoista vuotta luotettavaa tiedonhallintaa terveydenhuollon alalla Disec lyhyesti! Disec tarjoaa kuvantamisen tietojärjestelmäpalveluita sekä arkistoinnin ja tiedonhallinnan SaaS (Software

Lisätiedot

Automaattiset annoskeräysjärjestelmät yleisesittelyä ja käytännön hyödyntämistä kentällä

Automaattiset annoskeräysjärjestelmät yleisesittelyä ja käytännön hyödyntämistä kentällä Automaattiset annoskeräysjärjestelmät yleisesittelyä ja käytännön hyödyntämistä kentällä TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENTOIMINNAN ASIANTUNTIJOIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 13.-14.4.2015, Siikaranta, Espoo Jyrki Ruohonen,

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Aluetietojärjestelmä ja digitaalisten kuvien alueellinen hyödyntäminen

Aluetietojärjestelmä ja digitaalisten kuvien alueellinen hyödyntäminen Aluetietojärjestelmä ja digitaalisten kuvien alueellinen hyödyntäminen Kyösti Kopra, Uuma / HUS tietohallinto, kehittämispäällikkö kyosti.kopra@hus.fi K.Kopra Atk-pvät 2005 1 Lähtökohdista Uudenmaan aluehankkeella

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa INSPIRE ArcGIS-tuotteilla Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa 14.10.2010 ArcGIS-teknologian avulla organisaatiot voivat kehittää palvelujaan ja tehostaa toimintaansa... Improving How We

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

asiantuntijoiden suunnittelema

asiantuntijoiden suunnittelema Mikä on ksenos? asiantuntijoiden suunnittelema Ksenos on suomalainen videovalvontaan suunniteltu ohjelmisto, joka on ajateltu uudella tavalla käyttökokemuksen kautta. Sen tehtävänä on tallentaa kameroilta

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa Digitaalinen kuvantaminen -hanke Digitaalisella kuvantamisella tarkoitetaan tuotantoprosessia, jossa kuvaus, diagnostinen tarkastelu,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Digitaalisen EKG:n käyttöönotto Lapissa ja Länsi-Pohjassa

Digitaalisen EKG:n käyttöönotto Lapissa ja Länsi-Pohjassa Digitaalisen EKG:n käyttöönotto Lapissa ja Länsi-Pohjassa Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueiden johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät 12.-13.5.2011 Miksi digi - EKG

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Kokemuksia Lappeenrannan kaupungin BACnet integraatiosta

Kokemuksia Lappeenrannan kaupungin BACnet integraatiosta Tervetuloa webinaariin Kokemuksia Lappeenrannan kaupungin BACnet integraatiosta Puhuja: Pertti Vainikka Granlund Saimaa Oy Chat: Harri Korpijaakko Trend Control Systems Jarkko Ruonala Vaisala Teemu T.

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Tämän parempaa järjestelmää ei ole. Aiemmin joissakin tapauksissa asiakas on halunnut tietoja siitä, kuka on hitsannut mitä ja milloin.

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

XDS-arkkitehtuuri ja sen soveltuvuus kansalliseen SOTE-arkkitehtuuriin

XDS-arkkitehtuuri ja sen soveltuvuus kansalliseen SOTE-arkkitehtuuriin XDS-arkkitehtuuri ja sen soveltuvuus kansalliseen SOTE-arkkitehtuuriin Hanna Pohjonen Rosaldo Oy hanna.pohjonen@rosalieco.fi Hanna Pohjonen Terveydenhuollon IT-konsultti Tehnyt konsultointia 24 eri maassa

Lisätiedot

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä

VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä VistaScan Mini Plus -kuvalevyn lukijalaite ominaisuuksista tinkimättä PAINEILMA IMU KUVANKÄSITTELY HAMMASHOITO HYGIENIA Pieni koko mahdollistaa hoitohuonekohtaiset ratkaisut VistaScan Mini Plus -kuvalevyn

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa

Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa Praesideo, digitaalinen yleisäänentoistoja äänievakuointijärjestelmä Vie viestit perille tilanteessa kuin tilanteessa 2 Bosch Praesideo -yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmät Yleisön tiedottaminen

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 10.1 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet...3 Uudet ominaisuudet...4 Dynaamiset apuviivat...4 Huomautukset...4 Kirjat...4 Redline-toiminto...4

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama ProAMK KOTA-AMKOTA Seminaari Helsingin yliopisto 6.11.2007 "You can t solve current problems with current thinking because current problems are the result of current thinking." Albert Einstein Agenda Mikä

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK Sopimushallintaa Alfrescolla Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK TAMK ja PIRAMK yhteen Tilaisuus uudistaa perusinfraa ja arkkitehtuuria Yksi RAKETTI KA-piloteista Uuden IT-infran suunnittelu aiempi

Lisätiedot

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc.

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc. Autodesk Lisenssitiedosto 2014 Autodesk, Inc. Lisenssitiedosto Lisenssitiedosto on tekstitiedosto, mikä sallii verkkolisenssin käytön tietyllä palvelimen laitteistolla. Lisenssitiedosto sisältää tietoa

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Pilottipalvelun esittely johtopäätökset

Pilottipalvelun esittely johtopäätökset 1 Pilottipalvelun esittely johtopäätökset Paikkatiedot palveluväylässä -loppuseminaari Paikkatietoverkoston kevätseminaari 18.5.2016 Pekka Latvala, Jari Reini Pilottipalvelu Pilottipalvelun lähtöasetelmana

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB)

99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB) 99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB) TAUSTA Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hyväksyttiin aluetietojärjestelmän (ATJ) kokeilulain piiriin v. 2001. Pirkanmaan

Lisätiedot

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus Toiminnallinen turvallisuus Mitä uutta standardeissa IEC 61508 Tekn.lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Mitä uutta standardeissa IEC 61508-1 ja -4? IEC 61508-1 (yleistä):

Lisätiedot

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä Korkeakoulujen IT-päivät 30-31.10.2012 Petri Karppinen Perustettu 1997 Otaverkko Oy Euroopan ensimmäinen Gigabit-kampusverkko Omistajina Aalto, AYY, CSC,

Lisätiedot

Welding documentation management

Welding documentation management Welding documentation management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Aiemmin meiltä meni ainakin 1 2 tuntia siihen, että keräsimme hitsaajatiedot ERPjärjestelmästä, tulostimme ja skannasimme pätevyydet

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella.

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella. Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170 Aina turvallisella puolella. Valmistaja: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Myynti: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA

Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Open Journal Systems digitoitujen aineistojen tallennusalustana ANTTI-JUSSI NYGÅRD SUUNNITTELIJA, TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA OJS digitoitujen aineistojen julkaisualustana Mikä Open Journal Systems

Lisätiedot

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Kokemuksia Laboratoriokeskuksen ekg-järjestelmähankkeesta Laaduntarkkailupäivät Helsinki 10.2.2006 Anna Himanen DI, kehitysinsinööri Laboratoriokeskus, Pirkanmaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 393499-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

Tietokannanhoitaja DBA (Database Administrator) ja tietokannan hallinta

Tietokannanhoitaja DBA (Database Administrator) ja tietokannan hallinta Tietokannanhoitaja DBA (Database Administrator) ja tietokannan hallinta Jouni Huotari Martti Laiho (materiaali on osa virtuaaliammattikorkeakoulun Tietokantaosaaja-opintokokonaisuutta) opintokokonaisuutta)

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla (Berliinin akuuttisairaala) www.ukb.de yli 1 000 työntekijää Saksa Terveydenhuolto on yksi

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin. Erilaiset

Lisätiedot

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ

OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AVOIN TIETEENTEKIJÄ OPEN ACCESS eli tieteen avoin saatavuus on tiedemaailman ajankohtainen tavoite. Tutkimus halutaan saada näkyville ja hyödyksi niin laajasti kuin mahdollista.

Lisätiedot

Tehosta valaistustoimintaasi

Tehosta valaistustoimintaasi Tehosta valaistustoimintaasi CityTouch workflow application Valaistusinfrastruktuurin hallinta CityTouch workflow application / OMAISUUDENHOITO 3 workflow application 04 Yksinkertaisuus 06 Läpinäkyvyys

Lisätiedot

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki.

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki. Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle 7.5.2009 Valtio Expo @ Marina Congress Center, Hki www.netposti.fi 1 Palkkalaskelmat NetPostiin - NetPalkka NetPalkka on monikanavainen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT 1.6.1998 ELEKTRONINEN SAIRAUSKERTOMUS Viljo Rissanen SKERT-NÄKYMÄT ERI KÄYTTÄJILLE JA ORGANISAATIOILLE

TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT 1.6.1998 ELEKTRONINEN SAIRAUSKERTOMUS Viljo Rissanen SKERT-NÄKYMÄT ERI KÄYTTÄJILLE JA ORGANISAATIOILLE '/05 '98 KE 08:34 FAX Oli li2ll6 Kl'S HALL, KESK, i4j OO~ TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT 1.6.1998 ELEKTRONINEN SAIRAUSKERTOMUS Viljo Rissanen SKERT-NÄKYMÄT ERI KÄYTTÄJILLE JA ORGANISAATIOILLE - JATKUVASTA

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Webforum. Version 16.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-03-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita sivu / Dashboard... 5 Tekstin muotoilu uutisissa... 5 Muuta... 5 Dokumentit...

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 15.08.2016 1(7) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments YLEISKUVAUS OpusCapita Payments Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Maksujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Suorat pankkiyhteydet... 7 4. Maksujen ja erien käsitteleminen... 8 5. Globaalien maksujen

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka

Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka Yksi Sairaala Toimintaa useassa paikassa Kaiken kattava hoito KAROLINSKA YLIOPISTOSAIRAALA -numeroin Karolinska

Lisätiedot

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitaalisen päällystysprosessin kuvaus koneasemalta lopputuotteen laatuun Lähtökohta Tehostaa

Lisätiedot

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta Cube Kulunvalvonta ja murtovalvonta Etähallittu kulunvalvonta ja murtovalvonta Meidän huomio on tehdä vähittäiskaupan hallinnasta helpoksi. Ja kun sanomme helpoksi, tarkoitamme myös sitä. Siksi olemme

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista

Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista 582101 - Ohjelmistotekniikan menetelmät, Ohjelmistotuotannon työkaluista 1 Ohjelmistotuotannon työkaluuista Projektinhallintatyökalut (ei käsitellä tällä kurssilla) CASE- ja mallinnustyökalut (esim. Poseidon)

Lisätiedot

Langaton rakennusmittauksen tekniikka Kiel-Holtenaun sulussa

Langaton rakennusmittauksen tekniikka Kiel-Holtenaun sulussa Langaton rakennusmittauksen tekniikka Kiel-Holtenaun sulussa PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 03.11.2016

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöoikeuksien metatieto

Käyttöoikeuksien metatieto Käyttöoikeuksien metatieto Yhteistyöseminaari 6.2.2014 Juha Hakala, Kansalliskirjasto Yleistä Käyttöoikeuksien metatieto (rights metadata) on tärkeää: Rights metadata is not just about compliance with

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot